Vous êtes sur la page 1sur 28

Ljubavna reanja

1.
ljubljah te
ljutom ivotinjom u sebi
i to reanje to sad uje
samo je davna uutkana njenost

2.
bje tren kad ti ode
zubi mi u zamuknuti krik obrastoe
ispruih ruke

ruke mi bjehu prekratke I preslabe

3.
ostala si skupljena u prozoru
gledala si me
gledao si me
svesmo doticali do u samu sr
izmeu te dvije kose take
koje se polako udaljie

4.
izmicala si polako
u prorezu mojih oiju

zamicala si
korak
po korak
prostor se zanosio
sve do one bolne crte
kada se raa I zatvara
definitivna praznina

5.
priao sam ti o golubovima
koji su se vidjeli
s tvog prozora
ivala si onomade haljinu
za svadbu
haljina e zacijelo istrti
ali golubovi e zanavijek
proletati
kroz ovu jutarnju aroliju

6.
psu
koga nismo imali
dadosmo smijeno ime
ti si jo htjela maka
koga nismo imali
a ja vrt za nas etvero
udno je to
da svakakvih se pasa I maaka
i vrtova
ovjeku I eni
u ljubavi
hoe

7.
mogao sam zbog tebe poiniti
prekrasne zloine

samo da nisam za milijoniti


dio sekunde
u tvoj ivot
prekasnio

8.
sve se u meni stanjuje
do tanke strune
koja vie ne moe
iscviliti ni jauk

9.
ne znam kako da u
zid gledam
kad zid je
tobom zidan

10.
javim ti se tako
nekim svojim ivcem

iz kuta u kojem crnujem

11.
ovako bih mogao rei
uhao sam te uima
okao oima
rukao rukama
koio koom
mraio te mrakovima
12.
kad bi me neko upitao
ta voljeh najvie na tebi
rekao bih mu
rekao bih mu

rekao bih mu
oee
kako da ti reknem u jednu rije
ono
za to je i meni bilo premalo
svih mojih 30 godina
13.
imala si bolesne bubrege
volio sam tvoje bubrege
imala si bolesnu slezenu
volio sam tvoju slezenu
nisi dobro vidjela na jedno oko
volio sam te jednooku
volio sam te svu
volio takvu kakva jesi
i kad bi leptir sletio na te
i inficirao te
volio
i vie od toga

14.
sve svoje ruke
ostavih
u tvojoj kosi

15.
star sam
s licem tvoje mladosti

16.
tvoje moje keri
ja raah samo u stravi noi
danju ih pokapah

17.
kie na onoj zemlji
samo jo slae
utisnue
tvoja stopala

18.
trava uz onu rijeku
jezom
stalno raste
u meni

19.
evo me ispred hnk
ostavljaprocijepanu autobusku kartu
na brisae mog auta
auto se moj tad vozi mojim
autobusom
upravljan tvojom rukom
koja je negdje u gradu

20.

iznenada si sa nekim pobjegla na more


ali more je tu
u kavkazu
draga
ne moe me preveslati preko moga mora

21.
podne je
ti sad negdje na moru
sprema svom novom ovjeku ranu
ve danima
podnevima
nemam apetit

22.
to more nak te sad
dodirom kazni
to more
nek te bivim dodirom
mojim
takne

23.
osposobljavam stare rijei
kako bih te domamio
u ovaj strani utorak

stare rijei
tek nove rane otvaraju

24.
ispisujem te na
glatkom stolu
kockast notes
olovka kapa moju krv
25.
kada bih te barem mogao
uvui u ovaj papir
pokuavam pozvati u pomo
irmu poljak 1876-1951

operna pjevaica, sopran


tako pie
na fotografiji u kavkazu
znam da bi mi taena pomogla
da se samo malo vie
nagnula
prema meni
preko ruba svoje strpljive smrti

26.
u kavkazu
glumac josif gosti
meni sdesne strane
iz fotografije
zaviruje u ove vavijek novostare rane
i
smru mi sesvojom smije

27.
neki moj boe
padnutom me
i ti
gurnu

28.
govoriosam tistalno
moram te isprati

moram te se iistiti
kroz ove trpke pjesme
ali sve bje uzalud
uzalud

29.
u mirisu me sobe zaboli
u knjizi koja jo
jei tvoj dodir
televizor mi stalno vrca tvoje oi

30.
dojutri mi tako jutrom
otvori dan
dan je tad tad vascijeli kao
dobro staro tivo
ljepotom nanovo kazivano

31.
s veeri
ponekad
u istu te uru
oekujem
napet
oslukujem

to samo pletenice starog zvuka


huje
upljim stepenitem

32.
spaavam se krhkim dosjetkama
svih naputenih iz prolosti i budunosti
primjerice
kazaljke na mom satu pokrivaju jedna drugu
dakle
ti zacijelo sad misli na me
zaustavljam sat
nek to due potraje
taj slatkogorki mehanizam opsjene

33.
kad bivala si uza me
dalekom sam te inio
34.
jednom te nou
u dubrovniku
godine te i te
dugo nije bilo
nisam te traio
plaei se
da ne poremetim
onu dragocjenu tajnu igre

izgubiti te
ne izgubiti te

35.
a lijepo mi kazivahu
da u znaku si hirovita
roenja
a ja se ne ivah
dobrovoljno se utopih

36.

i dok danas sahranjuju


moju sestrinu
snujem
ja neprestance
tebe nagu
naizgled paradoksalno
a nije
37.
tvoje tiho
tijelo
tvoja samozatajna
koa
tvoji strpljivi
prsti
tvoji itd
budem li naabrajao sve
to je dobro na tebi
jeftino u te rasprodati

38.
prislonili smo lica
na zrak ljetne veeri
kucnu as rastanka
puste su godine
pred nama
tvrdi nas ekaju
zaboravi
39.
london usred zime
be nekog proljea
budimpeta nekog ljeta
virovitica kad umrije
moj aleksa s jeseni
zagreb kad sahranismo
tvoju baku

sve bi to moglo biti


graom
za jedne netopljive
uspomene

40.
govorahu mi
ta ta e ti ta
mala krasotica
nosite je
odgovorih
ja sam ionako moan
zadrati je u rijeima

41.
soba
koju ivjeh s tobom
sad je
zakljuana
nek tako i
ostane

42.
uzmanjkala mi je
posljednja pjesma
sad
ti
ispii

posmrtno slovo