Vous êtes sur la page 1sur 15

Primera noche en casa de Harper

Vol posar paraules


i tergiversar el relat

Infidelitat?
Festa?

(Cmera de vigilancia amb World of Glory sc.1)?

Sistema, dins dun sistema. El comunisme totalitari funciona? No.