Vous êtes sur la page 1sur 5

ABRA O SEU CORAO

A m 7(9)

B b 7M

A m 7(9)

B b 7M

c|

Intro

A m 7(9)
5

A m 7(9)

F 7M

verse 1

|
&

tan - ta

gen

te

Ricardo Martins

F 7M E b

oD m7(b5) D o
E


que pre - ci - sa

da

su

a_a - ten - o

A m 7(9)

A m 7(9)

F 7M

F 7M

& .

Pre - ci - sam

a - pe

nas


de_um ca - ri - nho

ou de_um per - to

de

mo

B b 7M

B b 7M

B m (b5)7

D
E

13

& .

j

Pre - ci - sam de

paz

D m7

B b 7M

de_um sor - ri - so

17

&
Es - sas pes - so

as s que

rem

ou quem

sa - be_um a - l

F
G

F
G

bbb
bbb

sen - tir um

pou - co o gos - tin - ho do_a

mor

Pa - re_um mi - nu

ABRA O SEU CORAO - 2


E b 7M

21

bbb |

E b 7M

C m 7(9)

C m 7(9)

chorus 1

b
& b b .

to

b
&bb

o - lhe_ao re - dor

Pa - re_um mi - nu

bbb |

b
& b b J
xis - tem

pes - so

b
& b b .

Sor - ri

so_a

33

bbb |

b
&bb
Sin - ta_u - ma for

te_e - mo - o

b
& b b

Sin - ta_u - ma for

as

te_e - mo - o

vo - c

que pre - ci - sam de

ww
w

vo - c

Bb
D

Eb

Eb
G

Al - gum

Fm

re - dor
Bb
D

...
.

Eb

lhe_ao

Ab

pes - so

b
&bb
um

que pre - ci - sam de

bbb |

C m 7(9)

29

as

E - xis - tem

E-

to

G m7

25

Vo - c no

sa - be co - mo is - so

faz

w
bem

Eb
G

Ab

Eb
Bb

Bb

te le - var

a fa - zer pes - so - as tris - tes dei - xate le - var

rem de cho - rar

ABRA O SEU CORAO - 3


Fm

bbb |

37

Ab

C m 7(9)

b
&bb

fa - a_o - que

b
&bb

Deus

en - si - nou

Deus

nnn |

nnn w

verse 2

A - bra

seu

Co - ra - o

nnn

...
.

fa - a_o - que

A m 7(9)

en - si - nou

B b 7M

A m 7(9)

A m 7(9)

F 7M

41

&

&

ca - da_ins - tan

www
w

45

&

oD m7(b5) D o

te

ve - jo_um

U
F 7M E b

mun - do

...
.

A m 7(9)

F 7M

Tal - vez no de - mo

& b b
n b
A

n
n n

re

a - t

rei - na_o pa - vor

ww
ww

A m 7(9)

on - de

ver - mos

...
.

o - si - ln - cio do_a - mor

www
w

F 7M

B b 7M

B b 7M

B m (b5)7

49

&


ns no de - ve

.
-

mos

cru - zar

os

bra - os

e_es - pe - rar

al - go_a - con -

53

ABRA O SEU CORAO - 4

D m7

B b 7M

D
E

&

te - cer

&
57

nos - sa

mis - so

nos - sa

mis - so
E b 7M

es

bbb |

b
&bb

pes - so

as

um

Sor - ri

so_a

vo - c

ww
w

Eb

vo - c
Eb
G

que pre - ci - sam de

Bb
D

que pre - ci - sam de

Eb

C m 7(9)

O - lhe_ao re - dor

as

E - xis - tem

bbb |

b
&bb

pes - so

o - lhe_ao re - dor

to

G m7

E - xis - tem

Bb
D

co - ra -

Ab

j
J

b
& b b ...
.

a es - pe - ran - a_a to - dos os


C m 7(9)

Pa - re_um mi - nu

b
& b b .

65

E b 7M

es
C m 7(9)

bbb

&

co - ra 3

to

Pa - re_um mi nua es - pe - ran - a_a to - dos os

bbb .

chorus 2

&

61

le - var

bbb |

le - var

F
G

F
G

Al - gum

Vo - c no

sa - be co - mo is - so

faz

ABRA O SEU CORAO - 5


Ab

69

bbb |

b
&bb

w
bem

b
&bb

Eb
G

Ab

Fm

Sin - ta_u - ma

for

Eb
Bb

bbb |

for

bbb |

CODA

bbb |

81

te le - var

Ab


fa - a_o - que

DeusDeus

en - si - nou


A - bra

...
.

Co - ra - o

en - si - nou

E b 7M

A b 7M

A b 7M

E b 7M

seu

A b 7M

tris - tes dei - xa -

C m 7(9)

b
&bb w

E b 7M

te_e - mo - o

fa - a_o - que

77

a fa - zer pes - so - as

Fm

rem de cho - rar

Eb

te le - var

Bb

b
&bb
b
&bb

te_e - mo - o

Sin - ta_u - ma

73