Vous êtes sur la page 1sur 26

12.

ListofDoctors

GENERALPRACTITIONERS:AREAWISE
DOCTOR'SNAME
DrAjayChoksy
DrAkilContractor
DrBipinKamdar
DrGauravLaichuria
DrRahulArora
DrKirtikumarParekh
DrNizamuddin
DrPankajManikar
DrShaunakHora
DrMKKhurana
DrMeghnaParchure
DrRKDalal
DrRJMehta
DrIPSingh
DrRushaliNair
DrPedegaonkar
DrNJJoshi
DrPoonamDMistry
DrRSSingh
DrYKShroff
DrSumanHora
DrReena
Dr.Shah
Dr.NileshSonawane
Dr.ParmeswaranS
Dr.SVenkatraman
Dr.VJaipalReddy
Dr.AMPradhan
Dr.MrunalTorsekar
Dr.VaideHaikar
Dr.SudhirKorgankar

DEGREE
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
185

AREA
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
SantaCruz
Mulund
Mulund
Mulund
Mulund
Mulund
Mulund
Mulund

Dr.MinalGupte
Dr.ShrikrishnaBhagat
Dr.SandhyaShanbag
Dr.ShubhangaBalerao
Dr.SandeshaPashte
Dr.AvniShah
Dr.MeghaShah
Dr.NaveenShriyan
Dr.DeepakAdvani
Dr.ShridharParab
Dr.NarendraDoshi
Dr.DurgaprasadShetty
Dr.MahendraMehta
Dr.DGThakkar
Dr.SDKamath
Dr.J.K.Shah
Dr.S.K.Bodruddoza
Dr.VariavaC.M
Dr.DeepakSharma
Dr.J.PHebber
Dr.ChayaDesai
Dr.Pramod.S.Kulkarni
Dr.Ilahi
Dr.ReshmaLaddha
Dr.M.L.Parab
Dr.VeenaSheth
Dr.AnandArutla
Dr.Prakash.G.Kharate
Dr.A.H.Khan
Dr.RDParmar
Dr.SharminLadha
Dr.S.Gopalan
Dr.KirtiPatel
Dr.Radha.K.Ladha
Dr.K.D.Parmar
DrAAlakhani

M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
186

Mulund
Mulund
Mulund
Mulund
Mulund
Mulund
Mulund
Mulund
Mulund
Mulund
Mulund
Mulund
Mulund
Mulund
Mulund
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra

DrSamanthaCorrea
Dr.V.V.Krishnan
Dr.LishaMohanti
Dr.VasantMhaske
Dr.AshokKunnure
Dr.PKMohanty
Dr.ShaileshParekh
Dr.LeelaKhopkar
Dr.MangalaAttarde
Dr.NSGude
Dr.SNShah
Dr.RajanWalinjkar
Dr.NarendraUpadhyay
Dr.MakrandKamble
Dr.PrashantSheth
Dr.SanjaykumarSatale
Dr.KMChandru
Dr.VKVerma
Dr.ChandrashekharPrabhu
Dr.KusumShenoy
Dr.BArunKumar
Dr.ArundhatiKar
Dr.VasantWasule
Dr.MangeshMehta
Dr.PurnimaShah
Dr.AjitMadhavan
Dr.N.S.Galvankar
Dr.J.D.Kokal
Dr.ShriramNayak
Dr.VidyaBhandary
Dr.AjitMadhavan
Dr.AbhayChheda
Dr.FalguniChheda
Dr.UshaSingh
Dr.MuradJaffer
Dr.UmeshKhopkar

M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
187

Bandra
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad

Dr.VilasDeshpande
Dr.SameerTrivedi
Dr.KishorTandel
Dr.NarenVora
Dr.AshishPathak
Dr.SrinivasShetty
Dr.ManjeetKaurTehalia
Dr.J.M.Wagle
Dr.RaviPrasad
Dr.HemantPatil
Dr.B.A.Kharvadkar
Dr.VarshaJamdade
Dr.JagdishWaghela
Dr.E.AjitKumar
Dr.VershaBhore
Dr.SonaliGupta
Dr.RajeshSharma
Dr.AbhinandanDev
Dr.SaurabhKarmakar
Dr.AkashDubey
Dr.ShaileshPathak
Dr.UmeshHari
Dr.AbhishekhGupta
Dr.SumanWelinkar
Dr.AtulShah
Dr.HarshaJain
Dr.SandeepKondekar
Dr.SantoshPandit
Dr.ArunPrabhu
Dr.AnilBhide
Dr.UdayBendre
Dr.SindhuChamria
Dr.ShyamaliBhargava
Dr.PreetiNayak
Dr.AprajitaChawla
Dr.VasudeoThatte

M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
188

VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
VasaiRoad
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Charni

Dr.Kekobadmodi

M.B.B.S

Dr.Rajkamalwigs

M.B.B.S

Dr.S.J.Jaiswal

M.B.B.S

Dr.AshaParanjape

M.B.B.S

Dr.R.R.Mehta

M.B.B.S

Dr.AnjaliMehta

M.B.B.S

Dr.AshaSinghal

M.B.B.S

Dr.KrishnakantDebri

M.B.B.S

Dr.Vijay.C.Panjabi

M.B.B.S

Dr.ArvindPednekar

M.B.B.S

Dr.J.K.Shah

M.B.B.S

Dr.Manish.K.Shah

M.B.B.S

Dr.VandanaBhutta

M.B.B.S

Dr.Sandhya.S.Padhye

M.B.B.S

Dr.Kalpana.R.Shrimanker

M.B.B.S

Dr.ArmaityDaraAmin

M.B.B.S

Dr.Yasmin.N.Nanavatty

M.B.B.S

Dr.NileshBaxi

M.B.B.S

189

road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline

Dr.RamilaMehta

M.B.B.S

Dr.MahendraMehta

M.B.B.S

Dr.DeepakParikh

M.B.B.S

Dr.VishalGupta

M.B.B.S

DrAmbiyaRajaram
DrN.R.Hingorani
DrAnjaliMehta
DrS.JJaiswal
DrSubaramanRamachandran
DrAmeyaBondre
DrBhavinJain
DrAshaSinghal
DrSurabhiRanjan
DrJayeshSonaje
DrAbhayDalvi
DrB.KNadkarni
DrSeemaNadkarni
DrDineshMohandas
DrNinadGandbir
DrVinodDesai
DrGajananPol
DrG.S.Mahajan
DrJayaprakashKamath
DrAshokKhanavte
DrC.L.Chouhan
DrAbdulAzeem
DrDeepakParikh
DrRajendraPatel
DrPrabhaShah
DrAnupThorat
DrSDandekar
Dr.M.K.ASiddiqui

M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
190

Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Charni
road+Marineline
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Lowerparel
Sion

Dr.RavidshankarSakharam
Chaure
Dr.AshokAgarwal
Dr.MukundDhaniwala
Dr.SachinBalwante
Dr.SanketB.Raut
Dr.VijayM.Ketekhaye
Dr.DeepakRGabhalen
Dr.DipeshKaware
Dr.ArunaDangle
Dr.SupriyaAwarMagar
Dr.NageshGautamraoNilkantve
Dr.sanketDhangwane
Dr.AshokNarkarni
Dr.ShobitDeshmukh
Dr.SantoshS.Kodgirwar
Dr.Jamesjohn
Dr.AmolN.Patil
Dr.VrindaKolte
Dr.NileshA.Salva
Dr.VishalKuri
Dr.SandeepPardesi
Dr.PrasadKutari
Dr.DilipBhute
Dr.PrakashSutar
Dr.VinayShah
Dr.VarunParekh
Dr.IshantVelani
Dr.KrishnaKini
Dr.KomalSalvi
Dr.VasantChandra
Dr.DimpleParekh
Dr.PraveenShah
Dr.PurohitShah
Dr.RekhaShah
Dr.SmritiKaradkar

M.B.B.S

Sion

M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S

Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar

191

Dr.MukeshPatel
Dr.UrvashiPatel
Dr.SubashBhute
Dr.M.L.Shah
Dr.AnishGala
Dr.KiranShah
Dr.UshaNishar
Dr.AnilNishar
Dr.NinaDesai
Dr.MaheshMehta
Dr.AshokBhuva
Dr.PareshChohan
Dr.RitaPatel
Dr.VishalHingoorani
Dr.V.D.Ved
Dr.ChandrikaMehta
Dr.Sunitabaraskar
Dr.SalimHamidTole
Dr.JyotsanaJhadav
Dr.S.I.Qazi
Dr.IqbalAhmed
Dr.KhurshidKhan
Dr.FahimUsmani
Dr.A.lal
Dr.H.G.Punjabi
Dr.S.Shirsagar
dr.PrashantChauhan
Dr.Swatisopey
Dr.c.SKambli
Dr.M.M.Kohli
Dr.D.S.chaubey
Dr.sagarpodke
Dr.D.S.makheja
Dr.Pmastan
Dr.ashalatadhake
Dr.sachinshah

M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
192

Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla

Dr.R.LVarma
dr.Prashantdesai
Dr.M.N.Zope
Dr.SushilaPVarma
Dr.P.R.Shah
Dr.Y.M.Dave
Dr.K.S.Aithal
Dr.D.R.Shirenkar
Dr.J.Prabhakar
Dr.A.R.Kamath
Dr.K.S.Harbada
Dr.HarishDhuri
Dr.MonappaMuria
Dr.S.N.Samant
Dr.PrakashRege
Dr.S.N.Shetty
Dr.KetanNisar
DrKanchanMohite
DrLeelaJoshi
DrGMJoshi
DrSureshShah
DrMaryRoy
DrJanakiHariharan
DrKrishnaKumar
Dr.k.Muradkar
Dr.S.M.Ajgaonkar
Dr.A.V.jaykar
Dr.K.jain
Dr.S.P.kavli
Dr.B.yadav
Dr.v.Manjrekar
Dr.K.Malpe
Dr.s.V.Parab
Dr.A.Mandlekar
Dr.joshi
Dr.D.shah

M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
193

Kurla
Kurla
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)

Dr.Anilmehta
Dr.s.Goadbole
Dr.S.Dhighe
Dr.N.Mane
Dr.V.Nayar
Dr.S.kulkarni
Dr.B.kurlikar
Dr.S.laad
Dr.N.Savla
Dr.D.P.shah
Dr.DevchandGala
Dr.BipinJain
Dr.ArvindMadhukar
Dr.AAChikhalikar
Dr.SunilDalvi
DrAshokMulekar
DrKetanDave
DrRamamoortyKrishnan
Dr.KCPatel
Dr.PratapDesai
Dr.MonaShukla
Dr.BJBunshah
Dr.JayantiPunamiya
Dr.SaritaApte
Dr.AmrutVora
Dr.KrishnaGala
Dr.PrakashAmonkar
Dr.SubhashMokashy
Dr.RanjanaMitra
Dr.GovindDalvi
Dr.AshokMukund
Dr.JitendraApte
Dr.KalpeshPatil

M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S

Dr.V.J.Telang

M.B.B.S

194

Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(w)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road

Dr.AshaMenon

M.B.B.S

Dr.J.V.Telang

M.B.B.S

Dr.SushantPatil

M.B.B.S

Dr.AbhayDanawade

M.B.B.S

Dr.SmithaMoorthy

M.B.B.S

Dr.JayshreeRGadhari

M.B.B.S

Dr.PremalGandhi

M.B.B.S

Dr.JSGhag

M.B.B.S

Dr.NAHegde

M.B.B.S

Dr.RajanPatil

M.B.B.S

Dr.Milindtendulkar

M.B.B.S

Dr.D.M.Limbachiya

M.B.B.S

Dr.D.K.Shah

M.B.B.S

Dr.M.P.Sanghavi

M.B.B.S

Dr.MaheshSanghavi

M.B.B.S

Dr.PrakashPatel

M.B.B.S

Dr.T.P.Mehta

M.B.B.S

Dr.Brijeshpatil

M.B.B.S

Dr.Rohitsingh

M.B.B.S
195

Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira

Dr.MahendraSawant

M.B.B.S

Dr.DhirajlalKshah

M.B.B.S

Dr.ShubhamKothari

M.B.B.S

Dr.KetanMehta
Dr.Vimalk.Kabra
Dr.AnanyaMehta
Dr.AnupamDesai
Dr.KishoreC.Mehta
Dr.SushilKumbat
DrSureshIsawe
DRShrirangMPinge
DrNikeshMoolya
DrMarionettePereira
DrIvorPereira
DrSagarKudalkar
DrVijayKadam
DrDeepeishKaurMaini
DrArunChamria
DrGlennMascarenhas
DrMonicaJagtap
DrVipulJhaveri
DrGabaBihari
DrDhavalThakare
DrBhupendraJKothari
Dr.D.Y.Samant
Dr.trilokLSakarkar
Dr.Charusakarkar
Dr.Anandmalagi
Dr.b.K.soni
Dr.C.G.deshpande
Dr.G.N.panchpande
Dr.MeenaAvad

M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
196

Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Bhayender+Mira
Road
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Dombivalli
Dombivalli
Dombivalli
Dombivalli
Dombivalli
Dombivalli
Dombivalli
Dombivalli

Dr.Nishikantpatange
Dr.p.s.dadhe
Dr.S.N.Krishnan
Dr.PPhansalkar
Dr.S.R.Chaudhari
Dr.RameshGujrathi
Dr.vijayvanjari
Dr.Venkateshbhatt
Dr.m.L.Lokhande
Dr.VijayNegulkar
Dr.ChandrakantShivsaran
Dr.V.PKulkarni
Dr.RekhaA.Patel
Dr.AshokPatel
Dr.Rajiv.Rao
Dr.S.H.Malik
Dr.VivekNagpal
Dr.SureshMane
Dr.AshokKothari
Dr.AmitL.Vithalani
Dr.Anil.Raysoni
Dr.Y.M.Shah
Dr.SudhirJogi
Dr.ManojS.Jain
Dr.RajendraShah
Dr.BelaBhat
Dr.RohitG.Suchak
Dr.TejalRao
Dr.ShaileshN.Dalal
Dr.RupaJDivatia
DrMamtaGautam
Dr.G.M.Saluja
Dr.DiptiS.Doshi
Dr.AjitBhandarkar
Dr.SonalHJhaveri
Dr.ReshmaSudhir

M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
197

Dombivalli
Dombivalli
Dombivalli
Dombivalli
Dombivalli
Dombivalli
Dombivalli
Dombivalli
Dombivalli
Dombivalli
Dombivalli
Dombivalli
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(W)
Andheri(E)

Dr.DheerajKumar
Dr.NarmadaReddy
Dr.LeenaKochar
Dr.AbhayNaik
Dr.BhairaviSurvey
Dr.SavitaTanksale
Dr.A.Chowdhary
Dr.SharadKulkarni
Dr.SavitaUpadhyay
Dr.SatishKamat
Dr.Vaijyantikaluskar
Dr.SatishTripathi
Dr.R.J.Yadav
Dr.AshokSingh
Dr.ManojDhurve
Dr.P.K.Naik
Dr.HarishTrivedi
Dr.DhananjayKulkarni
Dr.H.K.Mody
Dr.J.S.Desai
Dr.O.P.Dubey
Dr.A.M.Gada
Dr.BharatJ.Shah
Dr.A.A.Chauhan
Dr.B.S.Yadav
Dr.MalleshBhadrannawar
Dr.P.H.Shah
Dr.ArunAcharya
Dr.SureshD.Kharade
Dr.BakulD.Roy
Dr.SafiraNandoliya
Dr.K.K.Momin
Dr.ShaikhShahFaisal
DrMahimaBillore
DrAvinashMaloankar
DrGovindmasukar

M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
198

Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Andheri(E)
Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari

DrVipulS.Seth
DrDaljitsingh
DrAnitashettybiradar
DrVasantKhatav
DrAnuragVerma
DrAmitMshah
DrArmaityDaraAmin
DrRajeshNShah
DrNileshBaxi
DrPankajBhandarkar
DrGyaatriJoshi
DrRajendraChakravat
DrVeenaPatel
DrKersiDesai
DrYasminNanavaty
DrDivaHamotia
DrNaashaDastoor
DrSandhyaPadhye
DrNimeshShah
DrVipulMasrani
DrJeevrajJain
DrAJShah
DrPLJani
DrAshwinShah
DrMDBheemanee
DrDhananjayShah
DrRakeshShah
DrHomuzdMehta
Dr.R.H.Contractor
Dr.R.M.Tiwari
Dr.K.Jariwala
Dr.SanjayShah
Dr.BharatJain
Dr.SureshDoshi
Dr.ManishParmer
Dr.SanchitaRajan

M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
199

Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari
Jogeswari
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
MumbaiCentral
GrantRoad
GrantRoad
GrantRoad
GrantRoad
GrantRoad
GrantRoad
GrantRoad
GrantRoad

Dr.AnilK.Shah
Dr.DawoodYusuf
Dr.Md.Akhter
Dr.M.AhmedKhan
Dr.RamnikSoni
Dr.ManikDasgupta
Dr.OwaisManejwala
Dr.Pednekar
Dr.SubhashVani
Dr.RajeshSeth
Dr.VipulMasrani
Dr.A.J.Shah
Dr.AvinashRajan
Dr.ChayaMangeshkar
Dr.RajivChilay
DrManishSachdev
DrMadhavRege
DrSandeshAgarwal
DrAnilAdvani
DrMilindKatrekar
DrGirishBhojane
DrBKMahavarkar
DrAvinashJoshi
DrAnilKhandge
DrSatishMohite
DrMrinalPhirke
DrSameerGholap
DrShubhangiKhandge
DrVijayBedekar
DrMohanG.Gangwani
DrJ.N.Kenkre
DrSubhashChawathe
DrKiranBhogawkar
DrM.R.Ratnani
DrShirishTingare
DrAnjaliBarve

M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
200

GrantRoad
GrantRoad
GrantRoad
GrantRoad
FourRoad
FourRoad
FourRoad
FourRoad
FourRoad
FourRoad
FourRoad
FourRoad
FourRoad
FourRoad
FourRoad
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)

DrSureshBhanushali
DrPralhadBhate
DrDhirenParekh
DrHemangiPatkar
DrAjitGaitonde
Dr.A.RUndre
Dr.CRais
Dr.VikramParekh
Dr.MaheshMaheshwari
Dr.VishnuMasurekar
Dr.VikasMotewar
Dr.BharatParmar
Dr.BalabhaiNanavati
Dr.JayThackeray
Dr.AmeyDalvi
Dr.VeenaSheth
Dr.VarshaMandhaniya
Dr.JitendraVala
Dr.SangitaDaithankar
Dr.VikasShastri
Dr.NiraliShah
Dr.RajeshRamshia
Dr.JaydeepShinde
Dr.SunilMehra
Dr.S.RChirania
Dr.VibhavariDesai
Dr.RaniGunaji
Dr.MaheshMehta
Dr.AmitH.Rai
Dr.D.C.Vyas
Dr.B.K.Vinchhi
Dr.SachinR.Kamat
Dr.B.GirishchandraAlva
Dr.A.C.Patel
Dr.SanjayM.Trivedi
Dr.AshwinO.Desai

M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
201

Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali

Dr.NaveenF.Shah
Dr.PushpaN.Jariwala
Dr.D.M.Patel
Dr.ManjuPatel
Dr.J.Parekh
Dr.DilipVora
Dr.HemantImandar
Dr.MahendraA.Shah
Dr.BasakJ
Dr.PankajD.Gandhi
Dr.KiranShah
Dr.UdayD.Kaulas
Dr.MantriPrakashRamchandra
Dr.DollyDani
Dr.SubodhD.Nadkarni
Dr.SharadMehta
Dr.M.Y.Khanna
Dr.UttamKilkar
Dr.K.V.Ganatra
Dr.S.H.vasandani
Dr.SandeepK.Shirali
Dr.K.R.Punjabi
Dr.A.E.Amin
Dr.SanjayM.Bhuiyan
Dr(Mrs)C.D'costa
Dr.C.DKulkarni
Dr.Amey
Dr.R.N.Kini
Dr.D.Rangneeka
Dr.N.M.Tugase
Dr.A.Ansari
Dr.F.Menon
Dr.P.Shetty
Dr.J.Shah
Dr.V.Chinchale
Dr.M.SWasandhani

M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
202

Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Bolivali
Mahim
Mahim
Mahim
Mahim
Mahim
Mahim
Mahim
Mahim
Mahim
Mahim
Mahim
Mahim
Mahim
Mahim
Mahim
Mahim
Mahim

Dr.N.Sheikh
Dr.U.L.Shanghvi
Dr.S.Ansari
Dr.M.Toraskar
DrKamalPradhan
DrMangalaAbad
DrSangitaAranke
DrKaushikKhemani
DrKiranMotwani
DrS.M.Kolhatkar
DrC.R.Bhadkamkar
DrV.M.Katekar
DrManjiriVaidya
DrC.K.Lalchandani
DrGaneshBelwalkar
DrYogeshSharma
DrRajeshPatil
DrKantilalTanna
DrGeeteshMohite
DrN.M.Nimkar
DrSureshGadre
DrAtulNerkar
DrShaileshChandane
DrDeepakBadwe
DrSuneetaBawaskar
DrAshutoshChaumal
DrMaheshParekh
DrVijayShah

M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S
M.B.B.S

203

Mahim
Mahim
Mahim
Mahim
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)
Thane(E)

CONSULTANTS:AREAWISE
DOCTOR
Dr Amar Rajput
Dr Aneesh Sabnis

AREA
Andheri
Andheri

Dr Bhau sahab Bagal


Dr C.S. Sanjanwala
Dr D. D. Ambike
Dr Desai
Dr Falguni Sanjanwala
Dr Indra Mordia
Dr Jasmine Shah

Andheri
Andheri
Andheri
Andheri
Andheri
Andheri
Andheri

Dr John Fernandes

Andheri

Dr Kaivalya Thakur

Andheri

Dr Medha Shete
Dr Meghana Chopde
Dr Mervyn Abreo
Dr Pradeep Sawant

Andheri
Andheri
Andheri
Andheri

Dr S S Gill
Dr S Sabnis
Dr Saurabh Sanjanwala
Dr Saurabhi Trivedi
Dr Shaila Nimbkar

Andheri
Andheri
Andheri
Andheri
Andheri

Dr Sunil Gohil

Andheri

Dr Vishwajit Ambike
Dr Amjad Khan

Andheri
Bandra

Dr Anand Krishnamurty
Dr Anil Samtani
Dr Dilip Raja
Dr Heena Pandit
Dr Jayprakash Hebbar

Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra

DOCTOR
Dr A V Pathak
Dr Abheejit
Deodhar
Dr Ajay Sharma
Dr Dilip Gaitonde
Dr Gaurav Kulkarni
Dr Geeta Bhat
Dr Hitesh Chhadva
Dr Kaberi Som
Dr Kamal
Ghanshamni
Dr Lata K
Ghanshamani
Dr Madhuri S
Bangera
Dr Manjeet Palahe
Dr Manjiri
Dr Nayana R Jadhav
Dr
PadmakarDandekar
Dr Pavan Agrawal
Dr Pradeep Vaidya
Dr Prakash Pawar
Dr R M Pokar
Dr Raghendra P
Jadhav
Dr Rajshree
Karkhanis
Dr Rakesh K Singh
Dr Rakesh
Saigoanker
Dr Ravi Abhyankar
Dr Ravi Kharkanis
Dr Rupal Rane
Dr S. S Datta
Dr Shahu Rasal
204

AREA
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)

Dr Manoj Jain
Dr Mukul Dabholkar

Bandra
Bandra

Dr Nitin Dedhia
Dr Pradnya Parulekar
Dr Pravin Sajnani
Dr Rashmi Chopra

Bandra
Bandra
Bandra
Bandra

Dr Sanjay Mongia
Dr Sashank Joshi
Dr Shaunakh Parekh
Dr Sobha Lele
Dr Sunjoy Mongia
Dr Ashwani Mohan
Dr Bharet Manek
Dr C D Modi

Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bandra
Bhandup
Bhandup
Bhandup

Dr K K Agrawal
Dr K V Joshi

Bhandup
Bhandup

Dr M Jgiasi

Bhandup

Dr P D Masurekar
Dr P R Shah

Bhandup
Bhandup

Dr Praful Padwal
Dr Puneet Joshi
Dr Y Yerolkar
Dr Abhishek Soni

Bhandup
Bhandup
Bhandup
Borivali

Dr Ashwini V Ajgaonkar
Dr C K Vora
Dr Charu Suraiya
Dr Devang Shah
Dr Lalit Seth
Dr Mahesh Baldawa
Dr Manish H Shah
Dr Manoj Rajani
Dr Nigam C Vora

Borivali
Borivali
Borivali
Borivali
Borivali
Borivali
Borivali
Borivali
Borivali

Dr Sheetal Pandit
Dr Shivshankar
Akuskar
Dr Shrikant Joshi
Dr Snehal Tanna
Dr Sunil B Bangera
Dr Suparna
Nirgudkar
Dr Vijay Paranjape
Dr Vimla Pawar
Dr Yogesh Vaidhya
Dr. Ashok Motwani
Dr. Ashok Tapaswi
Dr. D.G. Agarwal
Dr. Dinesh Dedhia
Dr. Jagannath
Boramani
Dr. N.K. Upadhyay
Dr. Neelima
Tapaswi
Dr. Rakesh
Ghildiyal
Dr. Sharad Kumar
Dr. Shubhangi
Mestry
Dr. Sunil Petkar
Dr. V.G. Agarwal
Dr. W.R. Patil
Dr. Ashok J
Sardesai
Dr. Devendra Shah
Dr. H.R. Jerajani
Dr. Krishna Desai
Dr. Philip John
Dr. Purnima Parikh
Dr. Ranjit raje
Dr. Shishir I Shah
Dr. Suman Nahar
Dr. Sunil Gandhi
205

Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Thane(W)
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vashi
Vileparle
Vileparle
Vileparle
Vileparle
Vileparle
Vileparle
Vileparle
Vileparle
Vileparle
Vileparle

Dr Nilima Thakkar
Dr Vasant Khatav
Dr Adam Farooq Ahmed
Dr Ageel Huseini
Malbari
Dr Aziz M. Abdul

Borivali
Borivali
Byculla
Byculla

Dr. Suresh baharani


Dr. Vadehi Sabnis
Dr.Aditi Agrawal
Dr.Rajiv Anand

Vileparle
Vileparle
Vileparle
Vileparle

Byculla

Vileparle

Dr Farooq Padaria

Byculla

Dr Mohammad Altaf
Bagban
Dr Nafeesa Sheikh
Dr Qasim Ali
Dr Sameer Lambay
Dr Saurabh Singh
Dr Shoaib Padaria
Dr Sneha Sheikh
Dr Sunil Sahay
Dr Vikas K. Jain
Dr Zeenat M. Bagban
Dr A. Khombhadia

Byculla

Dr.Rashida
Singaporewala
Dr.Suraj A
Dhirwani
Dr.Harish Bhat

Byculla
Byculla
Byculla
Byculla
Byculla
Byculla
Byculla
Byculla
Byculla
Chembur

Santacruz
Santacruz
Santacruz
Santacruz
Santacruz
Santacruz
Santacruz
Santacruz
Santacruz
Santacruz

Dr A. P. Chaphekar
Dr Ajay Rathod

Chembur
Chembur

Dr Aparna Ghosh
Dr Avnish Shah
Dr Chandru Sadarangani
Dr Debashish Das
Dr Divakar Gupta
Dr Haripandit Paranjpe
Dr Hemant Shantaram
Dr M R L Sujatha
Dr Mahesh Yagnik
Dr Mangesh Narukar
Dr Manish Shirshat

Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur

Dr Mohan Anand
Dr Prashant Melmare

Chembur
Chembur

Dr Afroz Salpathy
Dr Ajay Garg
Dr Anupam Malpani
Dr Bipin Kamdar
Dr Dhaval Patel
Dr Girish Shiware
Dr Hetal Kothari
Dr Ira Shah
Dr Jignesh Kothari
Dr Krishnakant B.
Bhargava
Dr Pankaj Joshi
Dr Rekha
Ambegaokar
Dr Renu Patel
Dr Sabir Pandey
Dr Swati Singh
Dr Vrushali Lonikar
Dr Zeenat Kazi
Dr .Prashant Dhole
Dr Aditi Poal
Dr Asutosh Chaudh
Dr Atuk Garge
Dr Harshit J
Dr Kaushik K
Gandhi
Dr Mukul .P
Dr Nagraj
206

Vileparle
Vileparle

Santacruz
Santacruz
Santacruz
Santacruz
Santacruz
Santacruz
Santacruz
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion

Dr Raja Upponi
Dr Rajeev Thacker
Dr Rajendra Patill
Dr Ravindra Juvekar
Dr S V Malgi
Dr Subha Rao
Dr Sudha Tandon
Dr Suresh Poojary
Dr Varsha Parekh
Dr Anand Subramaniam
Dr Anita Karandikar
Dr Deepak Bhatt
Dr M B Agarwal
Dr Raju Kanakia
Dr Shrilaxmi Patkar
Dr Umesh Athavale
Dr Vijay kane
Dr Amrapali Keny
Dr Ashok Ambardekar

Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Chembur
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(E)
Dadar(W)
Dadar(W)

Dr Ashok Sangvi
Dr Karwande Jaykar

Dadar(W)
Dadar(W)

Dr Krishna Joshi
Dr Mandar Pusalkar
Dr Nitin Gala
Dr Nitin Jain
Dr Raj Shetty
Dr Uday Shetty
Dr Uma Shankar
Dr.Bhairavi Vakil
Dr.Girish Shivare
Dr.Jyoti Dere
Dr.Pradnya Narvekar

Dadar(W)
Dadar(W)
Dadar(W)
Dadar(W)
Dadar(W)
Dadar(W)
Dadar(W)
Dadar(W)
Dadar(W)
Dadar(W)
Dadar(W)

Dr.Sabir Pande
Dr Neeta Yadav
Dr Rahul Bhirud
Dr Somnath Anaji

Dadar(W)
Dombivli
Dombivli
Dombivli

Dr Nitin k Shah
Dr Pravin
Dr Richa Desmukh
Dr Sandeep Popal
Dr Sanjay Kukreja
Dr Sanjeev .S
Dr Sudhir Kothari
Dr T.S . Kamath
Dr Bipin shah
Dr Piyush Prabhat
Dr Punit Bhojani
Dr Ramesh Patankar
Dr S S Jaitly
Dr Sarita Bhagwat
Dr Sudhir Joshi
Dr V N Purandare
Dr. A.B. Sonawalla
Dr. Abba Ram
Dr. Avinash
Agarwal
Dr. Dheeraj Shah
Dr. Gurmeet
Mangat
Dr. J.P.Jain
Dr. Kirti Nigalye
Dr. Rahul Shroff
Dr. Ramakant Panda
Dr. Roop Gursahani
Dr. Rupinder Bhatia
Dr. S.H.Gaikwad
Dr. S.V.Vaidya
Dr. Sanas Balu
Dr. Shoaib Padaria
Dr. Sudhansu
Bhattacharya
Dr. T.Umesh
Dr A K Sanghvi
Dr Arun Bal
Dr Arvind Argikar
207

Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Matunga(E)
Matunga(E)
Matunga(E)
Matunga(E)
Matunga(E)
Matunga(E)
Matunga(E)
Matunga(E)
Mumbai Central
Mumbai Central
Mumbai Central
Mumbai Central
Mumbai Central
Mumbai Central
Mumbai Central
Mumbai Central
Mumbai Central
Mumbai Central
Mumbai Central
Mumbai Central
Mumbai Central
Mumbai Central
Mumbai Central
Mumbai Central
Mumbai Central
Parel
Parel
Parel

Dr Varsha Kolhatkar
Dr. Anjali Rao
Dr. Deepak Patil
Dr. Divya Pandit
Dr. Harshada Pradhan
Dr. Manoj Pillai
Dr. N. Dedhia
Dr. Pushkar Pradhan
Dr. Rajiv Bhat
Dr. Ramesh Kulkarni
Dr. Shashank Gujrathi
Dr. Sonwadekar
Dr. Subhada Patil
Dr. Veena Malik
Dr. Vivek gupta
Dr Abhinav Diwan

Dombivli
Dombivli
Dombivli
Dombivli
Dombivli
Dombivli
Dombivli
Dombivli
Dombivli
Dombivli
Dombivli
Dombivli
Dombivli
Dombivli
Dombivli
Ghatkopar

Dr Ajay Thakkar
Dr Amin Shah
Dr Ashok G Pai
Dr B. K. Acharya
Dr Bhaskar Patel
Dr C. R.
Venkateshwaran
Dr C.M. Adarsh

Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar

Dr Deepak Desai
Dr Falguni Shah
Dr Kushal Salva
Dr Nandana Patil
Dr Pravin Mehta

Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar

Dr Preeti Trivedi
Dr Sanjay Pathak
Dr Sashikant
Dr Sunita Mehandale
Dr Tejal S Wagh
Dr N. Sanghvi
Dr Ashok R Kalra

Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Ghatkopar
Goregaon
Goregaon

Ghatkopar

208

Dr Ashok Dabir
Dr Mahesh Patil
Dr Mandar Gadkari
Dr Milind Kulkarni
Dr Neel Parikh
Dr Prajesh Bhuta
Dr S C Talwarkar
Dr S P Nandkarni
Dr Sanjay Bagadia
Dr Suhas Pagay
Dr Vikas Dadhish
Dr Vivek Patkar
Dr. A.E Amin
Dr. Anil Misri
Dr. Asif Bhojani
Dr. Bhaskar
Vashisht
Dr. Jagdish Parikh
Dr. Pradeep Angre
Dr. Prakash Rai
Dr. Pramod Khatri
Dr. Shabana Sheikh
Dr. Suhas Shah

Parel
Parel
Parel
Parel
Parel
Parel
Parel
Parel
Parel
Parel
Parel
Parel
Mahim
Mahim
Mahim
Mahim

Dr.A.N
Khandeparkar
Dr.Rajeev G.Redkar
Dr.Rajen Sheth
Dr.S.k Kulkarni
Dr B. R. Agarwal
Dr B.M.
Khandelwal
Dr G. S. Hathi
Dr Jagdish D Gada
Dr Mahesh Dhokre
Dr Manisha Shah
Dr Rahul Mishra
Dr Rajesh Kasla
Dr Sameer Patange

Mahim

Mahim
Mahim
Mahim
Mahim
Mahim
Mahim

Mahim
Mahim
Mahim
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad
Malad

Dr Avinash Bhatt
Dr Balwant Mardia
Dr Chitra Sundar
Dr Geetanjali K Mittal
Dr M G Kandalkar
Dr Mamatha P Shriyan
Dr Manish Jashnani
Dr Mayoor K Chheda
Dr Nayesh V Patani
Dr R T Shetty
Dr Raj Hankari
Dr Sameer Taskar
Dr Sanketh Rao

Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon
Goregaon

Dr Saroj B Bhatt

Goregaon

Dr Savita S Naik
Dr Shivshankar Agarwal

Goregaon
Goregaon

Dr Sunil S Chavan
Dr Suresh Shetty

Goregaon
Goregaon

Dr T R Mahale
Dr Trupti Kazi
Dr Trupti Shah
Dr Abidan Behranwala
Dr Agyat Rajan
Dr Aliasgar Behranwala
DR B. Bushan

Goregaon
Goregaon
Goregaon
Grant road
Grant road
Grant road
Grant road

Dr B.S.Vajifdar

Grant road

Dr D.D. Nicholson

Grant road

Dr Darshana Gandhi
Dr J.S. Shah

Grant road
Grant road

Dr Sonawane
Dr Usha mogre

Grant road
Grant road

Dr Saumil Desai
Dr Sunil Multani
Dr Zeenat Babul
Dr. Anand Paul
Dr. Avani Shah
Dr. C. Velani
Dr. Champa Nariani
Dr. Divya Sheth
Dr. N. A. Shah
Dr. N. Bharucha
Dr. N. Biyani
Dr. Nilesh Vora
Dr. P.B. Pai
Dhungat
Dr. Rashmikant
Patel
Dr. S. Kothari
Dr. Sanjay S.
Mhatre
Dr.Smitha Mansuri
Dr. Ameeta
Gunderia
Dr. Babita K. Patke
Dr. Bhavin S. Savla
Dr. Bina V. Panesar
Dr. Laxman Batra
Dr. Manoj Jain
Dr. Mayur Gunderia
Dr. Mukesh
Agarwal
Dr. Prakash
Kakodkar
Dr. Samir A.
Shivalkar
Dr. Sangita Jain
Dr. Sanjay
Chatterjee
Dr. Sayawati Yadav
Dr. Shashank
209

Malad
Malad
Malad
Marine Lines
Marine Lines
Marine Lines
Marine Lines
Marine Lines
Marine Lines
Marine Lines
Marine Lines
Marine Lines
Marine Lines
Marine Lines
Marine Lines
Marine Lines
Marine Lines
Lower Parel
Lower Parel
Lower Parel
Lower Parel
Lower Parel
Lower Parel
Lower Parel
Lower Parel
Lower Parel
Lower Parel
Lower Parel
Lower Parel
Lower Parel
Lower Parel

Dr Varsha Bhushan
Dr Amit M shah
Dr Anita shetty biradar
Dr Anurag Verma
Dr Avinash Maloankar
Dr B P Chandmal
Dr Daljit singh
Dr Govind masukar

Grant road
Jogeshwari
Jogeshwari
Jogeshwari
Jogeshwari
Jogeshwari
Jogeshwari
Jogeshwari

Dr Mahima Billore

Jogeshwari

Dr Nilima Thakkar
Dr Pravin kothari
Dr Raihan motorwala
Dr Vasant Khatav
Dr Vidaya kamat
Dr Vipul S. Seth
Dr Abhishek Bhargav
Dr Charusheela S
Gaikwaa
Dr Dhaval D Shah
Dr Dilip Murarka
Dr Girish Devwany
Dr H.R.Jerajani
Dr T.V.Garud

Jogeshwari
Jogeshwari
Jogeshwari
Jogeshwari
Jogeshwari
Jogeshwari
Juhu(W)
Juhu(W)
Juhu(W)
Juhu(W)
Juhu(W)
Juhu(W)
Juhu(W)

Dr Tejas Parekh
Dr Tusshar Jimulia

Juhu(W)
Juhu(W)

Dr Ajaykumar Sharma

Kandivali

Dr Amit Sangavi

Kandivali

Dr Anand Purohit
Dr Arpit Doshi
Dr Chirag shah
Dr Girish Nigam
Dr Jinendra Jain

Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali

Parekh
Dr. Sunil Shetty
Dr. Yogesh M. Jain
Dr Anuja Sawant
Dr Aatish Laddad
Dr Apoorv Patel
Dr Arif A Hamidani
Dr Geeta Menon
Dr Hussain Ahmed
Siddiqi
Dr Kadambaria
Shinde
Dr M Abbasi
Dr M H Aga
Dr M H Kisan
Dr Naushad Hussain
Dr Omkar Telang
Dr P P Pol
Dr S Fernandes
Dr S Jamshed Malik
Dr Sadique Shaikh
Dr Sagar S Kambli
Dr Sameer Shaikh
Dr Sanjay Helale
Dr Soofia shaheen
Siddiqui
Dr Suleman Shaikh
Dr Zeba A
Hamidani
Dr Vikaskumar
Gupta
Dr Yogesh
Chandarana
Dr P.G.Yadav
Dr Pubna
Dr R.P. Palande
Dr Rujuta Mehta
Dr Sushil Kumbat
210

Lower Parel
Lower Parel
Lower Parel
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kurla
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali
Kandivali