Vous êtes sur la page 1sur 118

WYDAWCA: TWORZYWA-MEDIA 41-811 Zabrze, ul. Filipka 9 e-mail: redakcja@tworzywa.org.pl, www.kwartalnik.tworzywa.

pl

ISSN 1641-6325

Numer 2 (63), PLASTPOL 2016

Cena: 21 z (zawiera 8% VAT)

CZASOPISMO POLSKIEGO ZWIZKU PRZETWRCW TWORZYW SZTUCZNYCH

TEMAT WYDANIA

PLASTPOL 2016
WE WSPPRACY Z:

PHOTO: STUDIOBLUE

&/5&3*
0
4
$


3[FT[X
VM


/BE
1S
[ZS
X


888
5803;:8"
15


'


&
J
OG
P!U
XPS
[ZXB
QM

"%7&35*
4*
/(
$0/465*
/(
F
#64*
/&44
F
-&"3/*
/(
.&%*
"

" #
 
e
naszli 8'A
a
n
y
ha$
8w
szam r 
& w 
1
a
r
p
n
Za isk o targ"% 6!
ow! as L 201
stan" podc zO
O R]QD
!CH-T(
3
MA !"!  %

! " "! 

+(!&! *)'- ()'*/#7- %+$'-. &!* - +' (!'&!)*#! ()'* -.+-)/&! ()/.)'*+'-'
- (1&! 5*+. &!(')'-+. %+$'-. $%&+7- ()/. -.#')/.*+&!, /('0)&!' %'$,
 
*+'*," *.*+% +(!&! *)'-' ! /),#," /* -.+-)/&! #'*/+. '()/.)/2'-&! ')/
/%!&!%$!/," !$'04 '(7-
),"%. )7-&!3 %*/.&. ' '$-&! ()73&!'-'

 


 " ,$ *%6*#  )*/- '$*#


  
  ('$&)&!* -'%

 

tworzywa P2 6Spis treci
Tendencje cen i zapasw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

stowarzyszenie

Dziaania EuPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16


Lewiatan o Circular Economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Konkurs na najlepsz prac licencjack, magistersk
lub doktorsk z zakresu tworzyw sztucznych . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Midzynarodowa, uczniowska debata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Dyskusja o zamieceniu rodowiska morskiego . . . . . . . . . . . . . . .22

rynek

Przemys petrochemiczny i polimerowy w 2015 roku . . . . . . . . . . .24


Coraz wiksza akceptacja opakowa airpop przez klientw . . . . . .28
Silikony na wiecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Otwarcie Centrum Technologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Zgromadzenie organizacji EUROMAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Kup bilet na targi K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Tendencje w sektorze opakowa PET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Superfuzja ktra zmieni ukad si w przemyle chemicznym . . . . . .34
Eksportowy rekord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Dzie otwartych drzwi w Czstochowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Europejski przemys polimerw powraca do trwaych wzrostw . .37
Innowacyjny zawr dla medycyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Rynek tworzyw dla medycyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Jak stworzyli swj wiat wiat alkoholi OXO i plastyfikatorw . . .40

plastpol

Plastpol po raz dwudziesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42


Efektywno produkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Wysokiej jakoci czyszczenie form wtryskowych . . . . . . . . . . . . . . .46
Optymalne wykorzystanie form wtryskowych . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Wtryskarki z Lossburga w Kielcach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
4 razy Jak. Czyli o tym, jak rozwijaj si firmy z brany tworzyw
sztucznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Festiwal nowoczesnych rozwiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Inteligentne rozwizania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Platforma produkcyjna na miar wyzwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Nowe przedstawicielstwo na targach Plastpol . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Usuga Global Call . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Technologia SLM w budowie form wtryskowych . . . . . . . . . . . . . . .61
Wyszukaj kolor smartfonem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Nowatorska drukarka 3D do metalu z gowic frezujc . . . . . . . . .66
Wytaczanie tworzyw sztucznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Nowy partner w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Dodatki silikonowe szyte na miar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Nowe standardy monitorowania procesu wtrysku . . . . . . . . . . . . . .74
Suszarka granulatu tworzyw sztucznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Uszczelnienia aspekty rozwiza technicznych . . . . . . . . . . . . . .78
70 lat inynieryjnej ewolucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Maszyny i materiay do uszczelniania, spieniania, odlewania,
formowania i klejenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Oferta dla wymagajcych klientw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Dla motoryzacji, farmacji i kontaktu z wod . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

tworzywa

nr 2 (63)/2016

KWARTALNIK POWICONY EKONOMICZNYM


I TECHNICZNYM PROBLEMOM
PRZETWRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
Wydawca: TWORZYWA-MEDIA
Redaguje zesp.
Redaktor Naczelny: Wojciech Filek
Redaktor techniczny: Lechosaw Wglorz
Wsppraca: Mario Maggiani, Giampiero Zazzaro
Rada programowa:
Tadeusz Nowicki Przewodniczcy Rady
Jan Polaczek
Grzegorz Kalisiak
Dariusz Bednorz
Andrzej Bogucki
Robert Szyman Sekretarz Rady

Pewnie, apetycznie, wieo zapakowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86


Wydajno w brany budowy maszyn i narzdzi . . . . . . . . . . . . . . . 87

tworzywa i rodowisko

Biobutelka do mleka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aglomeratory liniowe gwarancja jakoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dwie warstwy materiau zamiast trzech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roliny + dwutlenek wgla = tworzywo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jednorazowa zastawa stoowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Globalna wydajno produkcji biotworzyw . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A zwycizc jest... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88
88
90
92
93
94
95

surowce

Potrzeby klienta na pierwszym miejscu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96


Przemys samochodowy w liczbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Multiplikacja drog do oszczdnoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Nowe wiata LED w audi Q7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Zamiast czci wykonanych z metalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Dla potrzeb wraliwej elektroniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Nowy kompozyt w Mercedesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Belka poprzeczna z poliamidu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Lekkie materiay w kompozytach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Moplen HP2409 najnowszy gatunek PP z Pocka
do termoformowania o bardzo duej sztywnoci i doskonaej
przezroczystoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Dugi acuch logistyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
POMAGAJ NAM:

Assocomaplast

WOSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTW


MASZYN DO PRZETWRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH I GUMY

PZPTS

POLSKI ZWIZEK
PRZETWRCW TWORZYW
SZTUCZNYCH

CZASOPISMO TECHNICZNE BRANY


TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY

PATRONUJEMY TARGOM PLASTPOL

STUDIOBLUE

tworzywa s organem prasowym Polskiego Zwizku


Przetwrcw Tworzyw Sztucznych
tworzywa wsppracuj z magazynem Macplas,
wydawanym take po angielsku, arabsku, hiszpasku,
rosyjsku i wosku.
Adres redakcji: Tworzywa
41-811 Zabrze, ul. Filipka 9
tel.: +48 504 278 832
e-mail: redakcja@tworzywa.org.pl
Materiaw niezamwionych redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadsyanych
materiaach. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre i form
ogosze. Kolporta wycznie w prenumeracie.
Nakad 3000 egz.
Skad i amanie: BET Studio, Druk: Czerny Marian, Firma Prywatna GREG
Zakad Poligraficzny Gliwice www.greg.com.pl
Ogoszenia i reklamy przyjmuje redakcja. W sprawie reklam telefon:
+48 504 278 832
e-mail: reklama@tworzywa.org.pl www.kwartalnik.tworzywa.pl

WWW.BUSSCORP.COM

quantec 85 G3-14 C

Wydajne kompaundowanie PVC


nowa seria BUSS Knetter quantec G3
8U]G]HQLHZ\VSHFMDOL]RZDQHZNRPSDXQGRZDQLXWZRU]\ZZUDOLZ\FK
QDFLQDQLHLFLHSRSURFHVXXVWDQDZLDQRZHVWDQGDUG\MDNRFL
LSURGXNW\ZQRFL
quantec G3 Trzecia generacja historii sukcesu
 ']LNL]ZLNV]RQHMZ\GDMQRFLREQLRQRNRV]W\SURGXNFML
 8]\VNDQRZLNV]HODVW\F]QRSUDF\G]LNLV]HUV]HPX
zakresowi przetwrstwa
 =PLQLPDOL]RZDQRF]DVNRQLHF]Q\QD]PLDQSDUDPHWUZ
SURGXNFML
Buss AG
Switzerland
www.busscorp.com

Zapraszamy
na targi PLASTPOL
hala C stoisko 41

tworzywa P2 6W tym
wydaniu
polecamy

STUDIOBLUE

Str. 24
Przemys petrochemiczny i polimerowy w 2015 roku

Str. 32
Tendencje w sektorze opakowa PET

Str. 112
Dugi acuch logistyczny

Zapraszamy na targi
PLASTPOL stoisko G-22

MyCeppi mean in the beginning a concept, My concept: the


Central European Plastics Price Index. The calculation of the
price index is based on a comprehensive price benchmark,
for which plastic converters, traders, and local and
multinational feedstock producers supply data. However by
now this idea came to widespread, it is not enough to
inform the market players about what and at what price
they can buy in the region, what are the current prices and
price tendencies. We have to shed light on the processes
triggering events on the market. For this reason we decided,
in addition to the price information, to make also the
demand- and offer-related information and analyses
concerning the plastic market of Central-Europe available
free of charge, to help our readers understand current
events on the market. In addition we will publish news and
information and related comments that are relevant for the
market situation of the region. Our purpose is that our
readers, upon coming back, get more and more profound
information about the plastic market of the CEE-region.

Central European Plastics Price Index

tworzywa P2 6Prognoza rynku poliolefin na maj

Tendencje cen
i zapasw
Cena etylenu wzrosa w maju o 40
euro, natomiast cena propylenu
o 15 euro. Oznacza to, e wzrost cen
jest wysoce prawdopodobny.
Przetwrcy tworzyw sztucznych
spodziewaj si kontynuacji trendu
w maju. Jednake ze wzgldu
na wzrost cen monomerw jest to
niemal niemoliwe.
W przypadku polietylenu moliwy
jest wzrost przewyszajcy ceny monomerw, poniewa poda LDPE
i HDPE w regionie jest niewielka.
Jednake w przypadku PP spodziewamy si scenariusza podobnego,
jaki mia miejsce w przypadku cen
monomerw. Jednake w przypadku PPH i PPC nie mona wykluczy
kontynuacji trendu cenowego.
Wikszo producentw przygotowuje si na wzrost cen w maju,
na poziomie +10-20 euro, zarwno
w przypadku PP, jak i PE. Jednake
nie spodziewamy si spadku cen PP,

poniewa od czerwca planowane


jest zamknicie piciu rosyjskich zakadw PP, co nie tylko oznacza
zmniejszenie rosyjskiego importu,
ale rwnie wzrost w Rosji zapotrzebowania na europejski PP latem. Sytuacja nie ulegnie poprawie rwnie
jesieni, poniewa we wrzeniu nastpi zamknicie BOP w celach konserwacji na 1,5 miesica.
W rzeczywistoci, na najwikszym
rynku, w Polsce, ze wzgldu na osabienie polskiej waluty o 3,8-4%
w cigu jednego miesica, ceny wyraone w euro wzrosy w takim samym stopniu, przeciwdziaajc
wzrostowi cen. Pomimo tego, przetwrcy tworzyw sztucznych s gotowi tolerowa wzrost cen w PLN, jednak nie w euro. Dlatego te prawdopodobne jest, e prdko wzrostu
cen w euro bdzie nisza, ni wzrost
cen monomerw. Co wicej, mona
spodziewa si kontynuacji trendu.

Jednake, moe to mie wpyw


na ogln redni cen w Europie
rodkowej, poniewa Polska jest odpowiedzialna za niemal poow zapotrzebowania na polimery do produkcji artykuw pierwszej potrzeby.
Jednake, w przypadku LDPE mona
si spodziewa zmniejszonej poday. Jest ona saba z powodu poaru
w Polymir oraz ze wzgldu na fakt,
e zakad LDPE 3 Slovnaft znajduje
si wci w fazie produkcji prbnej.
To wyrane czynniki napdowe
wzrostu cen. LDPE jest krytyczn pozycj w Europie Wschodniej, poniewa najwiksi rosyjscy producenci
zatrzymali produkcj z uwagi
na prace konserwacyjne. Z tego powodu, w Europie Wschodniej cena
LDPE osigna, a w niektrych przypadkach nawet przekroczya poziom
cen 1,500 euro/ton.
Zapasy magazynowe przetwrcw
tworzyw sztucznych zwikszyy si
w kwietniu ze wzgldu na utrat zamwie, w zwizku z czym nie naleTYP
HDPE BM
HDPE Film
HDPE IM
HDPE Pipe (100)
LDPE Film
LDPE GP
PPC
PPH IM
PPH Raffia

y si spodziewa nagego wzrostu


zamwie w pierwszym tygodniu.
Pierwszy tydzie maja jest sezonem
leniwego rozruchu: z jednej strony
ze wzgldu na wita wielkanocne
oraz, czciowo, ze wzgldu na polskie wito pastwowe.
Finalny poziom cen ustabilizuje si
dopiero okoo 9 maja.
Jestemy zdania, e mona oczekiwa nastpujcych cen polimerw:
Podsumowujc, moemy stwierdzi,
e wzrostowa tendencja cen bdzie
kontynuowana, jednake prdko
wzrostu cen bdzie nisza, ni miao
to miejsce w kwietniu. Jednake, ze
wzgldu na przestoje w lecie oraz
w szczeglnoci we wrzeniu, staa
stagnacja lub spadkowa tendencja
cen nie jest prawdopodobna.

OCZEKIWANY POZIOM CEN W MAJU, 2016, EUROPA RODKOWA


(EURO/TON)
1310-1410
1330-1420
1330-1450
1340-1510
1310-1420
1310-1430
1060-1180
1010-1110
1010-1120

6

tworzywa P 2 6

stowarzyszenie

Dziaania EuPC
 26 lutego 2016 roku Komisja Europejska otrzymaa francusk notyfikacj 2016/95/F dotyczc procedur wdraania ogranicze w stosowaniu jednorazowych kubkw, szklanek i talerzy z tworzyw
sztucznych. EuPC uwaa, e zgoszone prawodawstwo stanowi naruszenie prawa UE, a mianowicie artykuw 27 i 28 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczcych swobodnego przepywu
towarw. Tre przepisw jest rwnoznaczna z zakazem stosowania
konwencjonalnych kubkw, szklanek i talerzy z tworzyw. 4 marca 2016 EuPC wysaa skarg do Komisji Europejskiej w sprawie tego
zgoszenia. Komisja ma czas do 27 maja 2016 na wydanie uwag lub
zastrzee wobec zgoszonych przepisw.
 Z kolei 8 marca 2016 roku Komisja Europejska otrzymaa belgijsk
notyfikacj 2016/0117/B dotyczc ograniczenia stosowania toreb
z tworzyw w punktach sprzeday oraz wykorzystywania folii z tworzyw sztucznych do pakowania niektrych publikacji. Zaproponowane przez region Walonii przepisy maj na celu wdroenie dyrektywy 94/62/EC w sprawie opakowa i odpadw opakowaniowych. Podobnie jak w przypadku francuskich przepisw ograniczajcych stosowanie jednorazowych elementw gospodarstwa domowego,
EuPC uwaa e jej przepisy stanowi powane naruszenie prawa UE,
a mianowicie artykuu 27 i 28 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i zasadach harmonizacji dyrektyw wrd pastw czonkowskich. W tym przypadku okres dla Komisji na wydawanie komentarzy do zaskaronych przepisw prawnych jest przewidziany
do 9 czerwca 2016 r.
 Organizacja Polymers for Europe Alliance ogosia natomiast 11
marca 2016 roku, e bdzie wzywa Komisj Europejsk do oceny
obecnych przepisw UE dotyczcych zawieszania ce i kwot importowych. Jest to nastpstwo wiadomoci pozyskanych przez sojusz
o zastrzeeniach niektrych z dostawcw polimerw z kilku krajw
Unii w stosunku do wnioskw przetwrcw tworzyw zmierzajcych
do zawieszenia ce. Wedug obecnie panujcych w Unii przepisw,
mimo moliwoci zawieszenia ce i ustanowienia kwot importowych, brak jest gwarancji, e w ostatecznym rozrachunku trafi one
w rce przetwrcw. Faktycznie brak jest mechanizmw, ktre mogyby powstrzyma producentw tworzyw, wbrew interesom przetwrcw, przed wykupieniem caoci kwot importowych przez nich
samych. Z tego powodu sojusz Polymers for Europe wzywa Komisj
Europejsk do rewizji przepisw celnych. Od momentu publikacji dokumentu PE w dniu 2 grudnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarki
o obiegu zamknitym EuPC i PlasticsEurope odbyy trzy wsplne
spotkania dotyczce tej problematyki. Celem spotka jest dojcie
do wsplnego stanowiska w kluczowych kwestiach, majcych
wpyw na przemys tworzyw sztucznych. Wsplna grupa robocza zostaa powoana w grudniu i bdzie formuowa rekomendacje dla
politykw unijnych, wskazujce im kierunki realizacji zaoe gospodarki o obiegu zamknitym. Grupa zadaniowa uzgodnia ju pogldy dotyczce sektorw opakowa ywnoci i napojw, recyklingu
tworzyw sztucznych, przemysu kosmetycznego i detergentw.
www.eupc.org
EUPC

Lewiatan
o Circular
Economy
ARC

W ramach wsppracy z Konfederacj Lewiatan, Polski Zwizek


Przetwrcw Tworzyw Sztucznych rozpocz prac w zespoach roboczych zajmujcych si
poszczeglnymi zagadnieniami
Circular Economy:
Zesp ds. regulacji unijnych bdzie zajmowa si wypracowaniem
stanowiska Lewiatana do propozycji KE dotyczcej Circular Economy.
Zesp ds. legislacji krajowej
zajmie si wskazaniem koniecznych zmian w krajowej legislacji dotyczcej odpadw,
ktre uwolni (przynajmniej czciowo) potencja realizowania
biznesu w systemie gospodarki
obiegu zamknitego.
Zesp ds. rozszerzonej odpowiedzialnoci biznesu (Extended
Producer Responsibility EPR)
zesp zajmie si wypracowaniem propozycji EPR, ktre bd
speniay warunki brzegowe
okrelone przez KE, a jednoczenie bd dla przedsibiorcw
do zaakceptowania (optymalizacja kosztowa, ukierunkowanie
na rezultat dziaa).
Odpowiednie przygotowanie stanowisk uwzgldniajcych interesy
naszej brany bdzie stanowi
istotne podstawy do dalszego
funkcjonowania przetwrcw i re-

cyklerw tworzyw sztucznych


w tym obszarze. Podstaw gospodarki o obiegu zamknitym jest
maksymalne wykorzystanie odpadw. Zarwno przetwrcy, jak i recyklerzy s zainteresowani popraw warunkw zagospodarowania
odpadw tworzyw sztucznych,
ktre z powodzeniem mog by
ponownie uyte jako surowiec
do produkcji nowych wyrobw.
PZPTS majc na uwadze te kwestie
bdzie czuwa nad odpowiednim
ksztatem komunikacji z ministerstwami oraz Komisj UE.
W ramach Lewiatana wypracowane stanowiska zespow bd
przedmiotem konsultacji z administracj RP oraz poprzez biuro
w Brukseli, take z administracj
UE. Oprcz naszej, do zespow
zgosili udzia przedstawiciele organizacji odzysku, przedsibiorstwa zbirki odpadw komunalnych, firm i stowarzysze zwizanych z motoryzacj, budownictwem, technologi IT, doradztwem biznesowym i prawnym.

tworzywa P2 6

stowarzyszenieKonkurs na najlepsz prac licencjack, magistersk


lub doktorsk z zakresu tworzyw sztucznych
Ksztacenie kadr inynierskich
w brany przetwrstwa tworzyw
sztucznych ma kluczowe znaczenie. Pozyskiwaniu uzdolnionych,
modych ludzi, konstruktorw,
specjalistw potraficych wdraa technologie dla nowych produktw, uruchamia nowe procesy, dobiera parametry pracy maszyn i rozwizywa problemy pojawiajce si w trakcie procesu produkcji, ma suy konkurs ogoszony przez Polski Zwizek Przetwrcw Tworzyw Sztucznych.
By ich odnale, Zarzd PZPTS wyznaczy nastpujce tematy prac
konkursowych i okreli ich cele. To:
1) promowanie nowatorskich rozwiza dla tworzyw sztucznych;
2) promowanie nowatorskich technologii i organizacji procesu
przetwrstwa tworzyw sztucznych;
3) upowszechnienie wiedzy na temat tworzyw sztucznych.
Termin nadsyania prac upywa
z dniem 30 czerwca 2016 r.

Nagrodami w konkursie s:
1) nagroda za prac licencjack/
magistersk nagroda pienina w wysokoci 5 000 zotych;
2) nagroda za prac doktorsk
nagroda pienina w wysokoci 12 000 zotych.
Planowany termin rozstrzygnicia
konkursu: 31 padziernika 2016 r.
Wraz z wypenionym formularzem
ktry stanowi zacznik do ogoszenia naley przedoy:
1) jednostronnicowe streszczenie
pracy;
2) potwierdzenie obrony pracy lub
zawiadczenie o ukoczeniu studiw i uzyskaniu dyplomu magistra lub doktoranta wydane
przez uczelni (sekretariat studiw lub Dziekanat);
3) opini promotora lub recenzenta i ich pisemn zgod na wykorzystanie opinii lub recenzji
w Konkursie.
www.pzpts.com.pl

ARCstowarzyszenie

tworzywa P 2 6

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZ PRAC


LICENCJACK, MAGISTERSK I DOKTORSK
organizowanego przez Prezesa
Polskiego Zwizku Przetwrcw Tworzyw Sztucznych

1
1. Regulamin okrela zasady i tryb konkursu na najlepsz prac licencjack, magistersk i doktorsk, zwanego dalej Konkursem, organizowanego przez Prezesa Polskiego Zwizku Przetwrcw Tworzyw
Sztucznych, zwanego dalej Organizatorem.
2. Celem Konkursu jest:
1) promowanie nowatorskich rozwiza dla tworzyw sztucznych;
2) promowanie nowatorskich technologii i organizacji procesu przetwrstwa tworzyw sztucznych;
3) upowszechnienie wiedzy na temat tworzyw sztucznych.
3. Autorom najlepszych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich,
zwanych dalej pracami, przyznaje si nagrody pienine.
2
1. Do Konkursu mog by zgoszone prace napisane w jzyku polskim
lub angielskim, bd przetumaczone na te jzyki oraz obronione
w roku akademickim 2014/2015 lub 2015/2016.
2. Do konkursu bd kwalifikowane prace obejmujce tematyk, o ktrej mowa w 1 ust. 2 pkt 1 lub 2.
3. Udzia w Konkursie mog wzi prace przesane w formie elektronicznej do dnia 30 czerwca 2016.
4. Do pracy powinny by doczone:
1) imi i nazwisko autora pracy, dokadne i aktualne dane kontaktowe obejmujce adres, adres poczty elektronicznej, telefon;
2) imi i nazwisko oraz tytu naukowy promotora, nazwa uczelni,
wydziau i instytutu lub katedry wraz z dokadnym adresem,
w ktrej zgaszana praca powstaa;
3) jednostronnicowe streszczenie pracy;
4) prace w formie elektronicznej (PDF) przesya si na adres:
office@tworzywa.org.pl
5. Do pracy powinny by doczone dokumenty:
1) potwierdzenie obrony pracy lub zawiadczenie o ukoczeniu studiw i uzyskaniu dyplomu magistra lub doktoranta wydane przez
uczelni (sekretariat studiw lub Dziekanat);
2) opinia promotora lub recenzenta i ich pisemna zgoda na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie;
3) formularz zgoszeniowy.
6. Wzr formularza stanowi zacznik do regulaminu.
3
1. Biuro Polskiego Zwizku Przetwrcw Tworzyw Sztucznych (zwanego dalej PZPTS) dokonuje niezwocznej oceny formalnej prac zgoszonych do udziau w Konkursie.
2. Prace niespeniajce wymaga, o ktrych mowa w 2 ust. 1-5, nie
bior udziau w Konkursie.
3. Rada Konkursu, powoana przez Zarzd Polskiego Zwizku Przetwrcw Tworzyw Sztucznych na czele z Prezesem PZPTS, zwana dalej
Rad, dokonuje oceny merytorycznej prac nadesanych do Konkursu w terminie do dnia 31 padziernika 2016.
4. Ocena prac nadesanych do Konkursu obejmuje w szczeglnoci
zgodno tematyki pracy z ide Konkursu, istotno tematu, przydatno praktyczn pracy oraz warto naukow.
5. Rada podejmuje decyzj o przyznaniu nagrd lub wyrnie w Konkursie zwyk wikszoci gosw, w obecnoci co najmniej 2/3
czonkw. Przy rwnoci gosw decyduje Organizator.
6. Czonek Rady, bdcy promotorem lub recenzentem ocenianej pracy, podlega wyczeniu od gosowania, o ktrym mowa w ust. 5.

7. Z posiedzenia Rady sporzdza si protok, ktry zawiera w szczeglnoci przebieg gosowania, laureatw, tytu pracy oraz przyznane
nagrody lub wyrnienia.
8. Obrady Rady dotyczce Konkursu s jawne.
9. Od decyzji Rady nie przysuguje odwoanie.
4
1. Nagroda pienina za najlepsz prac licencjack lub magistersk
wynosi 5000 zotych brutto.
2. Nagroda pienina za najlepsz prac doktorsk wynosi 12 000 zotych brutto.
3. W Konkursie mog by przyznane wyrnienia. Dla najlepszych
uczestnikw przewidziano moliwo odpatnych stay lub praktyk.
4. Rada ma prawo nie przyzna nagrd lub wyrnie ze wzgldu
na ocen merytoryczn zgoszonych prac lub przyzna dwie rwnorzdne nagrody. W przypadku przyznania dwch rwnorzdnych nagrd przewidzianych w ust. 1 lub 2, nagroda pienina zostanie rozdysponowana na dwch laureatw w rwnych czciach.
5. Wyniki Konkursu oraz nazwiska laureatw zostan opublikowane
na stronie internetowej PZPTS oraz w kwartalniku Tworzywa.
6. Laureaci i ich macierzyste uczelnie otrzymaj pisemne powiadomienie o przyznaniu nagrd i wyrnie.
7. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wasno egzemplarzy
i nonikw, na ktrych utrwalono prac, z dniem przystpienia
do Konkursu. Prace zgoszone do konkursu nie podlegaj zwrotowi.
5
1. Przystpienie do Konkursu oznacza wyraenie zgody na przetwarzanie danych osobowych autorw prac przez Organizatora w celu
przeprowadzenia Konkursu oraz ich identyfikacji, wydania nagrd
oraz publicznego podania imion i nazwisk osb nagrodzonych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2002 r. 101.926, z pn. zm.).
2. Zgod na przetwarzanie danych osobowych wyraa si w formularzu
zgoszeniowym.
6
1. Udzia w Konkursie oznacza wyraenie zgody na warunki niniejszego
Regulaminu.
2. Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem prac ponosz wycznie
uczestnicy Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wycznym dokumentem okrelajcym zasady i warunki prowadzenia Konkursu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzj podejmuje Organizator.
4. W przypadku otrzymania materiaw niespeniajcych oczekiwa,
Rada zastrzega sobie moliwo uniewanienia Konkursu.
5. W przypadku otrzymania przez Organizatora lub ktregokolwiek
z czonkw Rady informacji, e nagrodzona praca stanowi plagiat
i/lub w jakikolwiek inny sposb zostao naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, Radzie przysuguje prawo
do wstrzymania si z przekazaniem nagrody do czasu wyjanienia
wtpliwoci, bd do odmowy przekazania nagrody danemu Uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego Uczestnika Konkursu lub
do podjcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w ogle, bd
w przypadku nagrd ju przekazanych domagania si ich
zwrotu.

Rozwizania do termoregulacji i
obwodw hydraulicznych
www.quick-mould-change.com
www
.quick-mould-change.com

Unikalne dowiadczenie oraz opracowana przez Stubli


technologia w dziedzinie przetwrstwa tworzyw sztucznych
zapewni: bezpieczestwo, skr
skrcenie
cenie czasu postoju, optymalizacj
wymiany form wtryskowych, zwikszenie pr
produkcji.
odukcji.
Szybkozcza do termor
termoregulacji
egulacji i obwodw hydraulicznych:
Niezawodne. Wydajne. Bezpieczne. Stubli.
Wicej o pr
produktach
oduktach na www
www.staubli.pl
.staubli.pl

Zapraszamy na targi PLASTPOL


w dniach od 17 do 20 maja 2016
w Kielcach, stoisko E31.

Stubli d Sp. z o.o. - T


Tel.:
el.: +48 42 6368504 - E-mail: staubli.pl@staubli.com

22

tworzywa P 2 6

stowarzyszenie

Midzynarodowa,
uczniowska debata
Nowy konkurs
Europejskie Stowarzyszenie Producentw Petrochemikaliw EPCA
oraz stowarzyszenie PlasticsEurope
poczyy siy, aby promowa
w Europie edukacj w zakresie nauk przyrodniczych, techniki, inynierii i matematyki (ang. STEM
Science Technology Engineering
and Mathematics). Inaugurujc
nowy konkurs European Youth Debating Competition (www. eydc.
eu) promuj seri debat uczniowskich organizowanych w dziewiciu krajach, ktrych zwycizcy wezm w padzierniku 2016 udzia
w debacie finaowej podczas 50
Jubileuszowego Spotkania Rocznego EPCA w Budapeszcie. Gwnym
celem debat jest zwrcenie uwagi
na znaczenie ksztacenia w naukach cisych oraz na zrwnowaony rozwj. To dwa kluczowe elementy umoliwiajce zarwno dalszy rozwj przemysu, jak i utrzymanie konkurencyjnoci gospodarki europejskiej.

W przeszoci, w latach 2007-2012,


konkursy w formie debat modziey zorganizowane przez przemys
tworzyw sztucznych odbyy si
w 20 europejskich miastach. Obecnie uczniowie w wieku 16-19 lat
bd debatowa na tematy zwizane z chemi, ujte oglnie w hale
50 lat przemysu chemicznego
w Europie. I co dalej?.
Wszystkie debaty krajowe, zaplanowane w Belgii, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech,
Polsce, Woszech i Wielkiej Brytanii,
a take fina w Budapeszcie, odbywa si bd wedug takich samych zasad. Zaley nam otwartym
dialogu z modymi ludmi, ktrzy
przecie ju niedugo ksztatowa
bd nasz wspln przyszo
wyjania Cathy Demeestere, prezes
stowarzyszenia EPCA i dodaje:
Przemys chemiczny to jeden
z tych sektorw gospodarki, dla
ktrego warto pracowa. Nauka
i studiowanie przedmiotw cisych
oraz technicznych to dla modziey
dobry punkt wyjcia do satysfakcjo-

nujcej kariery zawodowej na caym wiecie. Karl-H Foerster, dyrektor wykonawczy stowarzyszenia
PlasticsEurope dodaje: Rwnie
wane jest przy tym upowszechnianie wiedzy na temat ogromnego
potencjau chemii i tworzyw
sztucznych dla kontynuowania
zrwnowaonego rozwoju.
The European Petrochemical
Association (EPCA)
Stowarzyszenie EPCA, z siedzib
w Brukseli, to spoeczno biznesowa
przemysu
chemicznego,
na ktr skadaj si producenci
chemikaliw oraz ich dostawcy,
klienci i usugodawcy. W skad EPCA wchodzi ponad 700 firm z 54
krajw. EPCA stanowi platform
regularnych spotka, wymiany dowiadcze i wiedzy, oferujc take
swoim czonkom i podmiotom
wsppracujcym usugi jako
think-tank. EPCA promuje edukacj
w zakresie nauk przyrodniczych,
techniki, inynierii i matematyki

ARC

(ang. STEM), ze szczeglnym


uwzgldnieniem rwnoci pci i zachowania rnorodnoci. EPCA
podkrela take, e przemys chemiczny jest dobrym miejscem
do realizowania i ksztatowania kariery zawodowej.
PlasticsEurope jest jednym z czoowych europejskich stowarzysze
branowych, ktrego centra zlokalizowane s w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryu. Stowarzyszanie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branowymi i skupia ponad 100 firm
czonkowskich, ktrych czny
udzia w produkcji wszystkich polimerw wytwarzanych w krajach
Unii Europejskiej (EU28), a take
w Norwegii, Szwajcarii i Turcji, wynosi powyej 90%.

Dyskusja o zamieceniu rodowiska morskiego


PolyTalk 2016 rzeczowa debata o rozwizaniach problemu
zamiecenia rodowiska morskiego
Co waciwie wiadomo o mieciach w rodowisku morskim? Jaka powinna by polityka dotyczca zapobiegania zamieceniu rodowiska
morskiego i umoliwiajca rozwj gospodarki o obiegu zamknitym? Jaka rol w zakresie zmniejszania zamiecenia rodowiska morskiego powinien odgrywa przemys tworzyw sztucznych? Te i inne
rwnie trudne tematy poruszano podczas dwudniowej konferencji
PolyTalk 2016, zorganizowanej 16-17 marca w Brukseli. Spotkanie,
odbywajce si pod hasem Nie dla tworzyw w rodowisku morskim zgromadzio ponad 250 uczestnikw wysokiego szczebla, reprezentujcych wiat polityki, przemysu, organizacji pozarzdowych, nauki oraz mediw, ktrzy podjli rzeczow dyskusj na temat
rozwizania problemu zamiecenia rodowiska morskiego.
Dwa dni konferencji obejmoway zarwno panele dyskusyjne dotyczce rnych zagadnie legislacyjnych, jak i sesje tematyczne powicone edukacji, zagospodarowaniu odpadw oraz innowacji,
w ktrych zaproszeni gocie prezentowali w formie kilkuminutowych wystpie swoje projekty i osignicia. Podczas sesji Postawy prorodowiskowe i edukacja Dominik Dobrowolski przedstawi
akcj Recykling Rejs odzyskuj tworzywa sztuczne, realizowan
z Fundacj PlasticsEurope Polska od szeciu lat na polskich rzekach
i Morzu Batyckim (www. recykling-rejs. pl).

Wedug Marianne Wenning, dyrektor w Dyrektoriacie ds. rodowiska KE, mieci w rodowisku morskim to jeden z widocznych symboli gospodarki le zarzdzajcej zasobami i naley zwikszy wysiki w walce o czysto rodowiska morskiego. Wanym narzdziem
do osignicia tego celu moe by pakiet KE na temat gospodarki
o obiegu zamknitym.
Podczas konferencji PolyTalk 2016 ogoszono uruchomienie nowej
strony www.marinelittersolutions.com, na ktrej na bieco publikowane s aktualne informacje na temat zaangaowania przemysu
tworzyw w zapobieganie zamiecaniu rodowiska wodnego. W tym
zakresie ponad 60 stowarzysze w 34 krajach podpisao wspln
deklaracj, w ramach ktrej od roku 2011 realizowanych jest ponad 185 rnych projektw.
Dodatkow atrakcj konferencji PolyTalk bya wystawa innowacyjnych projektw, majcych na celu zmniejszenie iloci mieci w morzach i oceanach.
O PolyTalk
PolyTalk to platforma wymiany pogldw, przeznaczona dla szerokiego grona interesariuszy, organizowana od wielu lat przez przemys tworzyw sztucznych, aby zaangaowa do debaty i dziaa
w wanych tematach nurtujcych wspczesne spoeczestwo.
www.polytalk.eu

$LACZEGOTAKCHTNIEWYKORZYSTUJESI
DZIxOPAKOWANIAZTWORZYWSZTUCZNYCH
$:)+)47/2:97/-
3:45#:.9-/0!+/7!.)!-!*
01,(-6=0$6,2%-72RSDNRZDQLH
]LQQ\FK
PDWHULDZ

iREDNIAMASA
OPAKOWANIA
NAKGPRODUKTU

0OZNAJWICEJZALETTWORZYW
SZTUCZNYCHWOPAKOWANIACH

4WORZYWASZTUCZNE NAJLEPSZYWYBR

WWWPLASTICSEUROPEORGRSDNRZDQLH
]WZRU]\Z
V]WXF]Q\FK

tworzywa P 2 6

rynek

2

Przemys petrochemiczny
i polimerowy w 2015 roku
BOREALIS

Trudny rok dla globalnej


gospodarki
Przez wiksz cz roku 2015, ceny ropy naftowej oscyloway
w granicach 40-60 dolarw za baryk. Jednake w okresie powitecznym roku 2015, ceny baryki
Brent oraz WTI spady do poziomw, jakie ostatnio zanotowano
w latach 2008-2009. Brent bya
sprzedawana za 37,74 dolara
za baryk, podczas gdy US West
Texas Intermediate (WTI) spada
do 37,73 dolarw za baryk.
Z pocztkiem roku 2016, niektrzy
obserwatorzy rynku prognozowali
kolejny rok niepokojw i spadkw
dla ropy naftowej. Znaczn cz
problemw zwizanych z rop naftow w roku 2015 mona przypisa brakowi zgody Organization of
Petroleum Exporting Countries
(OPEC) na zmniejszenie produkcji
celem utrzymania udziaw na rynku. Nisze ceny ropy naftowej zaczynaj odciska swoje pitno
na bogatych krajach OPEC. W Arabii Saudyjskiej ogoszono powane
cicia dotacji po tym, gdy spadki
cen ropy naftowej przez 18 miesicy spowodoway powstanie rekordowego deficytu i ogoszono
wzrost cen paliw, elektrycznoci,
wody, biletw lotniczych i papierosw.
Krlestwo
zanotowao
w 2015 roku deficyt budetowy
na poziomie 98 miliardw dolarw. Ceny ropy naftowej zaczy

spada ze wzgldu na nasycenie


rynku, spowodowane gwnie poprzez nowe rda produkcji
w Ameryce Pnocnej wiertacze
z USA otrzymuj rop naftow
z upkw, stosujc metod kruszenia hydraulicznego. Natomiast Kanadyjczycy pozyskuj j ze swoich
piaskw ropononych. Oba te procesy s drogie i gdy zyski zaczy
si zmniejsza, nastpi spadek
produkcji.
Prognozuje si, e wzrost poday
nastpi w pierwszym kwartale 2016 roku, gdy zaczn napywa
dostawy z Iranu, gdzie zniesienie
zachodnich sankcji na program nuklearny spowoduje uwolnienie
produkcji.
Eksport nafty z USA zwikszy si
w roku 2015, poniewa przetwrcy wci poszukuj nowych rynkw zbytu dla zwikszonej produkcji. Jednake zwikszony eksport
moe wpyn na wydajno produkcyjn nafty. Pod koniec roku 2015 ceny nafty w Azji zmniejszyy si do poziomu najniszego
od szeciu i p roku, do okoo 384
dolarw/ton za CFR Japan, co
zdaniem ICIS (oddzia Reed Business Information, cz Relx Group) byo spowodowane wyprzeda na rynkach finansowych oraz silnymi stratami jednodniowymi ropy
naftowej.
W przeciwiestwie do waha cen
etylenu w Azji i w Europie, rynek
etylenu w USA kontynuowa trend

spadkowy przez wiksz cz roku 2015. Pod koniec roku, ceny


etylenu osigny swj najniszy
poziom od pocztku roku 2009,
zwikszajc dystans pomidzy innymi regionami do rekordowych
poziomw.
Ceny poliolefin w Azji...
Zdaniem ChemOrbis (firmy zalenej iLab Ventures, pozostajcej we
wasnoci kapitaowej AccessTurkey Capital Group), poda azjatyckiego etylenu w roku 2015 bya raczej niewielka ze wzgldu na sezon
konserwacji w Korei Poudniowej
i Japonii, co przetaro ciek dla
rekordowo wysokiego spreadu pomidzy cenami etylenu i nafty
od kwietnia do lipca 2015. Pomimo, e ceny etylenu wzrastay
od lipca do poowy wrzenia, ograniczenie poday pomogo ustabilizowa si azjatyckiemu etylenowi,
pomimo rekordowo niskich cen ropy naftowej. Informacje o tym, e
z pocztkiem grudnia firma Shell
zadeklarowaa dziaanie siy wyszej u swojego crackera w Singapurze, ktre bdzie trwa przez 36 miesicy, dodatkowo pogbiy
kopoty zwizane z niewielk poda w Azji. Sia rynku etylenu bya na tyle widoczna, e ceny importu HDPE i LLDPE do Chin byy nisze, ni ceny etylenu w grudniu.
Chiny kontynuoway zwikszanie
wydajnoci produkcyjnej na bazie

wgla w roku 2015, otwierajc nowe zakady. To byo szczeglnie


widoczne na rynku PP, gdzie ceny
krajowego PP znalazy si na tym
samym poziomie lub nawet poniej ofert importowych w Chinach
przez wiksz cz roku 2015. Ten
sam czynnik spowodowa, e ceny
PP zanotoway wiksze spadki, ni
ceny PE zarwno w Azji, jak
i na Bliskim Wschodzie w drugiej
poowie roku. Odpowiednio, chiski PP na bazie wgla pojawia si
okazjonalnie w Azji Poudniowo-Wschodniej, podczas gdy dostawcy
zagraniczni
dostarczajcy
do Chin, rwnie rozpoczli poszukiwanie nowych rynkw eksportowych. Chiski import homo PP
w okresie stycze-listopad rwnie
sugeruje 7% spadek na bazie rocznej, wedug ChemOrbis Import
Statistics, co potwierdza zmniejszony apetyt Chin na import PP.
...oraz w Europie
Europejskie rynki poliolefin zostay
dotknite przez du ilo przestojw produkcyjnych w pierwszej poowie roku 2015. Deklaracje siy
wyszej dotyczyy zarwno olefin
i poliolefin wielu gwnych producentw, cznie z Ineos, Borealis,
Sabic, LyondellBasell, Total i Versalis. Powane problemy produkcyjne zwizane z nieobecnoci tych
dostawcw spowodoway trzycyfrowy wzrost w regionie przez kil-

BRALEN+
WHERE MODERN TECHNOLOGY
AND TRADITION MEETS

NEW TUBULAR LOW DENSITY


POLYETHYLENE PLANT

COMING SOON
220 KT/Y LDPE IN BRATISLAVA, SLOVAKIA

www.slovna.sk

26

tworzywa P 2 6

rynek

ka kolejnych miesicy, do lipca.


W cigu kolejnych trzech miesicy
nastpio zmniejszenie, ktrego
przyczyn byy kolejne problemy
produkcyjne w listopadzie. To spowodowao przetarcie cieki dla
wzrostw cen w Europie w listopadzie i grudniu. Liczne deklaracje siy wyszej w Europie przycigny
wikszy import do regionw, gdy
handlowcy w Turcji zgosili przemieszczenie swoich zakadw
do Europy.
Woski import polimerw zwikszy si o 5% w pierwszych trzech
kwartaach 2015 roku w porwnaniu z rokiem 2014, zdaniem ChemOrbis Import Statistics, potwierdzajc tym samym coraz wiksze
zapotrzebowanie na import w regionie ze wzgldu na dugotrwae
ograniczenia dostaw.
Zgodnie z ICIS, nabywcy polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) w Europie pozostaj pod siln presj
dotyczc akceptacji zrewidowanych warunkw ze strony sprzedawcw w roku 2016, podczas
omawiania iloci i cen, na ktry silny wpyw wywiera sytuacja z roku 2015, kiedy to dziaanie siy
wyszej doprowadzio do nadmiernego wzrostu cen. Zmiana kursu
euro/USD oraz zaamanie si cen
ropy naftowej i nafty byy w gwnej
mierze
odpowiedzialne
za zmiany poday, na co naoyy
si dodatkowo problemy zwizane
z brakiem importu. Producenci s
generalnie bardzo ufnie nastawieni
do roku 2016, biorc pod uwag
dostawy materiaw z kilku nowych jednostek produkcyjnych.
Borouge 3, z wydajnoci miliona
ton zarwno dla PP i PE nie wywar
duego wpywu na rynek europejski, a nowy zakad produkcyjny
LDPE/LLDPE firmy Sadara rwnie
nie zmieni sytuacji przed drug poow roku 2016.
Wiksza wydajno produkcyjna
polimerw
Oprcz tego, przemys petrochemiczny i polimerowy by wiadkiem kilku fuzji i zakupw w roku 2015. Najbardziej znane przypadki to: ostatnia fuzja DuPont
i Dow Chemical Company o wartoci 130 miliardw dolarw (patrz
informacje na kolejnych stronach);
joint venture Ineos i Solvay (Inovyn), ktra doprowadzia do nowego uformowania si rynku PVC
w Europie; ogoszenie nowej nazwy dla biznesu Bayer MaterialScience Covestro, 1 wrzenia 2015.
Nowe start-upy zakadw, ktre
zwikszyy wydajno polimerw.
Borouge 3 w Ruwais w Abu Dhabi,
obejmuje zakady o wielkoci 1,5 mln etanu tpa i pochodnych, cznie z dwiema jednostka-

mi duej gstoci PE (HDPE)/maej


gstoci liniowy PE (LLDPE) o cznej wydajnoci 1,08 mln tpa, jednostka 350.000 tpa LDPE unit oraz
dwie jednostki polipropylenu (PP)
o cznej wydajnoci 960.000 tpa.
Sadara Chemical uruchomia zakad produkcji liniowego polietylenu o maej gstoci (LLDPE) w swoim kompleksie Jubail w Arabii Saudyjskiej, wytwarzajcy 375.000 tpa
produktw uywanych do zastosowa specjalnych. Sabic SK Nexlene
(joint venture pomidzy Sabic i SK)
uruchomia swj wysokowydajny
zakad produkcji polietylenu o wydajnoci 230.000 tpa zlokalizowany w Ulsan (Korea Poudniowa).
Dow Chemical Company zapowiedziaa, e jej nowa jednostka dehydrogeneracji propanu (PDH), zlokalizowana we Freeport w Texasie
rozpocza komercyjn eksploatacj. Wydajno tej nowej jednostki
produkcyjnej propylenu wynosi 750.000 tpa, co sprawia, e jest
to najwikszy zakad produkcji
propylenu tego rodzaju.
Najnowsze rozwaania
i prognozy
Zdaniem Chemorbis, ciga deprecjacja walut, w szczeglnoci gospodarek wschodzcych, bya czsto uywanym sowem na rynkach
petrochemicznych, poniewa ma
ona znaczny wpyw na handel.
Gracze na rynkach finansowych
spdzili wikszo roku zastanawiajc si nad zmiana stawki Rezerwy Federalnej USA, ktra ostatecznie
zmaterializowaa
si
w grudniu. Pod koniec roku 2015
euro zakoczyo si deprecjacj
na poziomie 9% wzgldem dolara
USA przed odrobieniem strat
na poziomie 12%. Turecka lira zanotowaa o wiele wiksz deprecjacj na poziomie 33% w porwnaniu z dolarem USA przed kocem roku 2015, przy wzgldnie
niewielkiej deprecjacji na poziomie 27%.
Chiski Bank Centralny rwnie
spowodowa dewaluacj juana
przez 3 dni z rzdu w sierpniu, co
byo zaskakujcym ruchem zinterpretowanym jako powany znak
saboci gospodarki. W padzierniku coraz wicej niepokojcych informacji
zaczo
nadchodzi
z Chin, gdzie PKB za trzeci kwarta
spad poniej poziomu 7%, po raz
pierwszy od pierwszego kwartau
roku 2009.
Byo to nastpstwem decyzji Chiskiego Banku Centralnego odnonie obnienia stp procentowych
celem pobudzenia spowalniajcej
gospodarki. Nurkujce ceny ropy
naftowej oraz zwalniajcy import
Chin wpyny rwnie na stawki
frachtw z Azji, gdzie zgaszane
byy stawki na poziomie 5-10 dola-

rw za ton z Azji do Turcji w drugiej poowie roku. wiatowa gospodarka rozwija si w wolniejszym
tempie, ni przewidywa to wiatowy Fundusz Walutowy oraz inne
wiksze prognozy. FW 6 padziernika obniy swoj prognoz globaln dotyczc produktu krajowego brutto do 3,1% z 3,3% poprzednio, przywoujc spowolnienie
na rynkach wschodzcych, napdzane przez ceny artykuw pierwszej potrzeby. Prognoza na
rok 2016 zostaa rwnie zmniejszona do 3,6% z 3,8%. Organizacja
Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju obniya swoj prognoz dla gospodarki globalnej twierdzc, e
PKB wzronie o 2,9% w roku 2015
oraz o 3,3% w roku 2016.
Przegld sytuacji dokonany przez
Petera Coya z Bloombergu: w Chinach wci zauwaalne bdzie
spowolnienie, a Stany Zjednoczone
bd radzi sobie lepiej, ni inni.
Przy zmniejszeniu globalnego zapotrzebowania, cena pienidza
(stopy procentowe) oraz ceny ropy
ARC

naftowej i innych artykuw pierwszej potrzeby prawdopodobnie pozostan na niskim poziomie. Bankierzy centralni Janet Yellen, Mario
Draghi i Haruhiko Kuroda znajd
si w wietle reflektorw, gdy Rezerwa Federalna bdzie stara si
podnie stopy, a Europejski Bank
Centralny oraz Bank Japonii bd
szuka sposobw na stymulowanie
wzrostu. Najwaniejsz zmienn
na rok 2016 s Chiny, gdzie warto rocznego produktu krajowego
brutto spada poniej 7% w trzecim kwartale 2015 roku po raz
pierwszy od kryzysu wiatowego
lat 2008-09. Kraje rozwinite, ktre byy silnie uzalenione od Chin
jako klienta dla ich zasobw, to
Brazylia, Chile, Indonezja, Malezja,
Filipiny, Afryka Poudniowa, Tajlandia oraz Wietnam.

2

tworzywa P 2 6

rynek

Coraz wiksza
akceptacja
opakowa
airpop przez
klientw
Niemieckie stowarzyszenie
opakowa z tworzyw sztucznych (Industrievereinigung
Kun st stof fver pac kun gen)
wzio ostatnio udzia w obszernej ankiecie dotyczcej
postrzegania
tworzyw
sztucznych w Niemczech,
ktra ujawnia zadowalajce
rezultaty dla materiau EPS
airpop. Ankieta zostaa przeprowadzona przez firm badania grup docelowych RiQuesta.
W porwnaniu z ostatni ankiet przeprowadzon w roku 2013, postrzeganie opakowa wykonanych z materiau airpop poprawio si
o 11%. Wedug ankiety, 54%
populacji ocenia obecnie
opakowania airpop pozytywnie. Skoncentrowano si
na opakowaniach dla urzdze AGD oraz elektroniki
konsumenckiej. W wanej
grupie decydentw nastpi
wzrost o 20%, co stanowio
jeszcze wiksz popraw postrzegania.
Respondenci uwaaj, e kluczow zalet opakowania byo to, e zapewnia dobr
ochron produktu przy jednoczenie niewielkiej masie.
Recykling opakowa oraz
zwizana z tym ochrona zasobw byy postrzegane
sceptycznie. Cieszymy si,
e obraz opakowa airpop
poprawi si w sposb tak
znaczcy i szczeglnie doceniamy praktyczne podejcie
do materiau podsumowa
dyrektor generalny IK Ulf Kelterborn. Wyniki pokazay, e
ciga praca zwizana z public relations prowadzona
przez kilka ostatnich lat przyniosa owoce. W przyszoci
nie tylko skoncentrujemy si
na szczeglnej ochronie produktw, lecz rwnie zajmiemy si ochron zasobw,
a w szczeglnoci odpowiednimi moliwociami recyklingu materiau.
kunststoffverpackungen.de

Silikony
na wiecie
ARC

Pomimo, e silny wzrost zapotrzebowania na silikony, jaki nastpi


po roku 2009 nie jest ju kontynuowany, bdzie mia miejsce duy
wzrost zapotrzebowania w regionach rozwijajcych si. Stanie si
tak ze wzgldu na zwikszon penetracj mniej dojrzaych rynkw.
Zapotrzebowanie na wiecie bdzie wzrasta w tempie 5,7% rocznie
do roku 2019.
Prognozuje si, e wiatowe zapotrzebowanie na silikony bdzie
wzrasta w tempie 5,7%, osigajc
w roku 2019 poziom 19,3 miliarda
USD. To tempo wzrostu, pod
wzgldem wartoci, bdzie odpowiada temu, z ktrym mielimy
do czynienia w latach 2009-2014,
w znacznej mierze ze wzgldu
na lepsze prognozy odnonie cen
silikonu. Jednake wzrost zapotrzebowania pod wzgldem ilociowym nieco osabnie. Wzrost
globalnego zapotrzebowania na
silikon w latach 2009-2014 by
podtrzymywany przez odradzanie
si z recesji roku 2009. Efekt ten
nie bdzie ju kontynuowany
w nadchodzcych latach. Nie mniej
jednak zapotrzebowanie na silikony w regionach rozwijajcych si
wci bdzie charakteryzowa stabilny rozwj do roku 2019, a to ze
wzgldu na rozwj gospodarczy
oraz coraz wiksz penetracj silikonw na mniej dojrzaych rynkach.
Wci nowe zapotrzebowanie
w regionie Azji Pacyficznej
Region Azji Pacyficznej bdzie najwikszym rdem dodatkowego
zapotrzebowania na silikony.
W okresie od 2014 do 2019 roku

stanowi bdzie 57% cakowitego


wzrostu wiatowego zuycia silikonu. Znaczn cz tego wzrostu
mona zawdzicza Chinom, ktre
reprezentuj niemal 3/5 zapotrzebowania w Azji Pacyficznej w roku 2019. Pomimo, e chiski rynek
silikonw nie utrzyma ekstremalnie
szybkiego tempa wzrostu, z jakim
mielimy do czynienia w ostatnich
latach, wzrost wci bdzie kontynuowany na poziomie znacznie
powyej wiatowej redniej.
Inne kraje rozwijajce si w regionie Azji Pacyficznej, takie jak Indie,
Indonezja i Tajlandia rwnie zanotuj silny wzrost zapotrzebowania na silikony, lecz oglne tempo
wzrostu bdzie ograniczone przez
rozwj gospodarczy w Japonii
na poziomie poniej przecitnej.
Pozostanie ona drugim co do wielkoci rynkiem dla silikonw w regionie. Wyroby elektryczne i elektroniczne stan si najwikszym
konsumentem silikonw w regionie Azji Pacyficznej, odzwierciedlajc dominacj regionu w produkcji
elektroniki.
Zapotrzebowanie w innych
regionach wzrasta wolniej
Prognozy dotyczce zapotrzebowania na silikony w Ameryce P-

nocnej i w Europie Zachodniej s


nieco sabsze, co odzwierciedla
dojrzao obu przemysw produkcyjnych oglnie, jak rwnie
wykorzystania silikonw. Na najwikszym na wiecie amerykaskim rynku zapotrzebowanie na silikony bdzie podtrzymywane
przez popraw sytuacji na rynku
budowlanym.
Zapotrzebowanie na silikony w Europie Zachodniej bdzie wzrasta
powoli, pomimo e zasobno regionu wci bdzie wspiera znaczce zapotrzebowanie na silikony
na rynku ochrony zdrowia i pielgnacji. Wzrost na poziomie powyej redniej jest spodziewany w regionie Afryki/Bliskiego Wschodu,
wspierany przez urbanizacj i pojawienie si klasy redniej w kilku
bardziej rozwinitych krajach.
Z kolei zapotrzebowanie na silikony w Ameryce rodkowej i Poudniowej bdzie zblione do redniej wiatowej, czerpic korzyci
z oywienia produkcji pojazdw
silnikowych. Wzrost w Europie
Wschodniej utrzyma si na poziomie lekko poniej redniej wiatowej, lecz wci bdzie to tak zwany zdrowy poziom.

tworzywa P2 6

rynek

2

Otwarcie Centrum Technologii


Ponad 100 osb wzio udzia
w uroczystoci inauguracji dziaania Arburg Technology Center
(ATC) w Warszawie, 19 kwietnia 2016 roku. Uczestniczyli
w niej midzy innymi wspwaciciele firmy: Michael i Eugen
Hehl, a take nowy dyrektor zarzdzajcy Gerhard Bhm. Arburg
inwestuje w swoj przysz dziaalno w Polsce, a liczcy ponad 800 metrw kwadratowych
nowoczesny budynek pozwoli zaoferowa klientom jeszcze lepsz
obsug.
Nasz dotychczasowy sukces wykaza, e cige inwestowanie w nasze midzynarodowe przedstawicielstwa opaca si powiedzia Michael Hehl w inauguracyjnym przemwieniu, dzikujc gociom
w imieniu caej firmy za zaufanie,
jakie pokadaj w firmie Arburg
i za owocn wspprac na przestrzeni ostatnich dziesicioleci.
Budowa Centrum Technologii Arburg w Warszawie jest wanym
wydarzeniem i odzwierciedla
ogromne znaczenie polskiego rynku od ponad 20 lat.

ARBURG dziaa w Polsce


od ponad 20 lat
Ciesz si, e jeden z moich pierwszych oficjalnych obowizkw przywid mnie do jednego z klejnotw
w koronie midzynarodowej firmy
Arburg, powiedzia Gerhard Bhm
w swoim wystpieniu. Powodem
pomylnego rozwoju polskiego oddziau firmy, ktry zosta zaoony
w 1992 roku, jest oferowana wysoka jako technologii formowania
wtryskowego, ale przede wszystkim

doskonaa obsuga klienta. Zesp


w Polsce skada si obecnie z 20
pracownikw, z ktrych omiu naley do dziau serwisowego. Wikszo z nich pracuje w Arburgu
od co najmniej dziesiciu lat, ktre
powiecili na zdobywanie wiedzy
i dowiadczenia.
Miejsce dla siedmiu
maszyn Allrounder
ATC pozwoli nam zapewni jeszcze
lepsz obsug powiedzia dr Sa-

ARC

5<67-#
'('-6;90',241&7-%,+

womir niady, dyrektor zarzdzajcy


firmy
Arburg
Polska
Sp. z o.o. Na uytkowej powierzchni 240 metrw kw urzdzilimy trzy
razy wikszy od dotychczasowego
showroom. Znajdzie tam miejsce
siedem maszyn Allrounder, ktre
wykorzystywa bdziemy do prezentacji systemw pod klucz, testw form klienta i do szkole. Mamy rwnie wikszy magazyn czci
zamiennych oraz sale do prowadzenia wykadw i seminariw technicznych. Jestemy ekspertami
w dziedzinie sprzeday i realizacji
zamwie. Nasi klienci ceni to bardzo wysoko. W ramach imprezy inauguracyjnej, gocie mieli okazj
przekona si o wyjtkowych moliwociach i wydajnoci elektrycznych
wtryskarek Allrounder serii Golden
Electric, ktre swoj globaln premier miay w marcu w trakcie Dni
Technologii Arburg.

2TGE[\LCTQDKYTCGPKG6TWFP
U\VWMUGT[LPGLRTQFWMELK\
FQMCFPQEKFQ|OONWD
Y[U\QRCPQYCNKO[FQ
RGTHGMELK2TGE[\[LPGQFVYC
T\CPKGPCLOPKGLU\[EJFGVCNKs
\Y[MQT\[UVCPKGOYKQFEGL
GHGMV[YPGLVGEJPQNQIKKYVT[UMW
6CMKGURTCYF\QPGTQ\YK\CPKC
WFQUVRPKCO[MCFGOW
ol
Plastp
 NUMC

2Q
-KGNEG
*CNC'

YYYCTDWTIRNtworzywa P 2 6

rynek

Zgromadzenie
organizacji EUROMAP
Zdolno wytwrcza europejskich producentw maszyn osiga warto 13 miliardw euro.
Na walnym zgromadzeniu Euromap, ktre odbyo si w Wenecji 10 i 11 wrzenia ubiegego roku,
przedstawiciele
krajw
czonkowskich Europejskiej Federacji Maszyn do Przetwrstwa
Tworzyw Sztucznych i Gumy
wsplnie z woskim Assocomaplast i krajowymi stowarzyszeniami Austrii, Francji, Niemiec,
Luksemburga, Hiszpanii, Szwajcarii, Turcji i Wielkiej Brytanii
ponownie wybrali Luciano Anceschi z Tria na prezesa na lata 2015-2018. Karlheinz Bourdon (KraussMaffei) zosta mianowany wiceprezesem, natomiast Thorsten Khmann (VDMA
Plastics and Rubber Association)
bdzie peni rol sekretarza Euromap. Anceschi podzikowa
poprzedniemu wiceprezesowi
Helmutowi Heinsonowi (Arburg)
za jego wkad oraz wyrane zdefiniowanie dziaalnoci Euromap.
Wydajno produkcyjna dziewiciu
czonkw Euromap wyniosa 13
miliardw euro w roku 2014, co
oznacza wzrost rok do roku na poziomie 1,9%. W tym samym okresie czasu eksport globalny z krajw Euromap zwikszy si
o 1,6% do 9,7 miliarda euro.
Na walnym zgromadzeniu Euromap, uwaga skoncentrowaa si
na krajach BRIC jako klientach dla
europejskich maszyn do przetwrstwa tworzyw sztucznych i gumy.
Wydajno tych rynkw nie spenia oczekiwa naszych producentw.
Niedobory byy spowodowane
przede wszystkim zaamaniem si
zapotrzebowania w Brazylii oraz
jeszcze wikszym zaamaniem
w Rosji. Jeeli chodzi o Chiny, rozwj przemysu maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i gumy by
nierwnomierny i musi by intensywniej monitorowany. Z kolei
w Indiach jest powd do optymizmu po kilku latach zmniejszajcego si eksportu powiedzia Luciano Anceschi.
Oglna wiatowa wydajno produkcyjna maszyn do przetwrstwa
tworzyw sztucznych i gumy osigna warto 32,5 miliarda euro
w roku 2014, przy czym udzia Euromap stanowi 40% tej wartoci
wyjani poprzedni wiceprezes Hel-

mut Heinson. Pomimo mocnego


wzrostu udziau Chin w cigu kilku
poprzednich lat, Euromap udao
si utrzyma swoje udziay. To samo dotyczy eksportu, gdzie Euromap posiada udzia w rynku
na poziomie okoo 50% w cigu
ostatnich piciu lat.
Euromap prognozuje 2% wzrost
w biecym roku, przy wzrocie
wydajnoci produkcyjnej do 13,3
miliarda euro.

LUCIANO ANCESCHI PREZES, THORSTEN KHMANN SEKRETARZ GENERALNY,


LILLI RUDNICK SKARBNIK, KARLHEINZ BOURDON WICEPREZES
EUROMAP

Kup bilet na targi K


Bilety na targi K 2016, ktre odbywa si bd w dniach od 19
do 26 padziernika dostpne s
ju na stronie internetowej
www.k-online.com. E-bilet oferuje wiele korzyci, pozwala zaoszczdzi czas i pienidze.
Zwiedzajcy mog kupi bilety
online, drukujc je samodzielnie
lub pobra jako kody na smartfony, a potem podrowa bezpatnie do targw autobusem
i kolej. E-bilety s rwnie
o wiele tasze ni bilety zakupione na miejscu w kasie. Zakupiony w ten sposb 1-dniowy bilet
kosztuje 49 euro, podczas gdy
jego cena w Dsseldorfie to 65
euro. Bilet 3-dniowy mona kupi za 108 euro w trybie online,
a za 135 euro na miejscu.
Jeeli wci szukasz noclegu
w trakcie K 2016, skorzystaj
z usug Dsseldorf Marketing&
Tourismus GmbH (DMT), a oferta
zostanie dopasowana idealnie
do twoich potrzeb. Ta naleca
do miasta spka posiada najlepszy przegld dostpnych hoteli
i prywatnych kwater w Dsseldorfie i okolicach. Jej zadaniem
jest pomoc w dokonaniu rezerwacji. Nawiasem mwic, problemy w brany hotelarskiej s
mniejsze ni przed laty. W granicach
samego
Dsseldorfu

w ostatnich latach powstao blisko 1000 kolejnych miejsc hotelowych. Take w ssiednich miastach (na przykad w Essen, Krefeld, Mnchengladbach i Wuppertal) dostpnych jest 900 ek hotelowych ekstra. W regionie Dsseldorfu dostpne jest
obecnie okoo 79.000 miejsc
noclegowych. DMT udostpnia
cay ten hotelowy zasb moliwy do wykorzystania w trakcie
K 2016 w trybie online, a wic
kliknicie mysz na pewno si
opaca: www.business.duesseldorf-tourismus.de/messe/K/
Kolejn atrakcyjn ofert wsplnie z Messe Dsseldorf, przygotoway niemieckie koleje Deutsche Bahn. Specjalnie dla zwiedzajcych targi K 2016 dostpna
jest pula biletw, pozwalajca
na dotarcie w granicach Niemiec
do Dsseldorfu: cena specjalnego biletu powrotnego (oferta
dotyczy okrelonych pocigw
do wyczerpania limitu):
99 euro, 2 klasa
159 euro, 1 klasa.
Oferta bdzie dostpna online
okoo trzy miesice wczeniej
przed otwarciem targw.
K 2016 zapraszaj codziennie
od godz. 10. do 18.30. Wszystkie
bilety wstpu upowania bd
posiadacza do bezpatnych prze-

K MESSE

jazdw do i z targw obsugiwanych przez VRS zintegrowanego systemu transportu autobusowego, tramwajowego, metra
i kolei VRR oraz 2 klas pocigw. Informacje na temat sieci
transportowej mona znale
na www.vrr.de i www.vrs-info.de
Na targach K 2016 ponad 3000
midzynarodowych wystawcw
zaprezentuje swoje najnowsze
rozwizania w dziedzinie maszyn i urzdze dla przemysu
tworzyw sztucznych i gumy, surowcw i materiaw pomocniczych oraz pproduktw, elementw technicznych i tworzyw
wzmocnionych. Organizatorzy
oczekuj ponad 200 tys. goci
z caego wiata.

2

tworzywa P 2 6

rynek

Tendencje w sektorze
opakowa PET
ARC

W ostatnich latach obserwujemy tendencj wzrostow w sektorze


opakowa PET, konkurujcym z przemysami produkcji szka, papieru, tektury, kartonu, metalu, czy take opakowa z innych tworzyw
sztucznych. Jest to tendencja, ktrej narastanie obserwowa bdziemy take w 2016 r. Tendencja ta jest odpowiedzi na rosnce zmiany na dynamicznym rynku opakowa i wynikiem regulacji zmierzajcych w kierunku zrwnowaenia ekologicznego, napdzanego
przez czynniki rodowiskowe, spoeczne i ekonomiczne.
Tendencja ta ma wiele konsekwencji dla przemysu opakowaniowego, w tym: uznanie e zastosowanie biologicznych lub organicznych
substratw w produkcji opakowa, pozyskanych z zasobw
zwizanych z produkcj ywnoci
moe nie by ekonomicznie, politycznie i spoecznie odpowiedzialne; samoregulacja przemysu
w miar moliwoci w caym acuchu dostaw napdzanego przez
innowacje.
Innym skutkiem s dziaania UE
chccej wzmocni dyrektyw dotyczc odpadw opakowaniowych,
w ktrej ponowne wykorzystanie
nadal ma wyszy priorytet ni recykling. Poszczeglne rzdy staraj
si uzupenia lub wyprzedzi dzia-

ania ponadnarodowe, na przykad: zakaz BPA do kontaktu z ywnoci w rnych krajach, w tym
we Francji. W Niemczech, starajc
si wzmocni pozycj opakowa
zwrotnych, poprawia si ich oznakowanie, podnosi opaty i rozciga
si je take na opakowania innych
napojw, innych ni tylko CSD
i wody do picia.
Producenci szukaj nowych typw
opakowa, ktre bd ekonomiczne, ekologicznie zrwnowaone,
ktre zmniejszaj zuycie materiaw, a tym samym kosztw w caym cyklu ycia kadego produktu,
ktre to s nie tylko skuteczne
w swoich zastosowaniach, ale take zasadniczo wolne od powstawania odpadw w caym acuchu

PLAMA

Engineering GmbH
Wytaczarki jedno- i dwulimakowe
Linie wytaczarkowe do rur, proli, pyt i folii
Wtryskarki
Rozdmuchiwarki
Rozdmuchiwarki preform PET
Gwarancja na uywane urzdzenia

www.PLAMA.de
PLAMA Engineering GmbH
Bergische Sr. 15 D-42781 Haan
P: +49-2129-94160 F:+49-2129-941699
e-mail: info@plama.de

dostaw. Dziki postpowi w technologii rozdmuchiwania, waciwociom tworzywa i nowym technikom projektowania preform,
mona produkowa innowacyjne,
lekkie opakowania PET, o zrwnowaonym wpywie na rodowisko,
a zarazem nieuznajce kompromisw w zakresie wydajnoci, wytrzymaoci i wygldu. Z wymienionych powodw spodziewa si naley, e europejski przemys piwowarski nadal stara si bdzie zamienia cikie, zwrotne beczki
stalowe, ktre s drogie w transporcie i czsto nie s zwracane,
na jednorazowe beczki PET.
Jednorazowe pojemniki PET s lejsze w transporcie i zajmuj mniej
miejsca. Odpada wic kwestia pobieranej kaucji za beczk stalow.
Lekkie, jednorazowe pojemniki
mog by transportowane dalej,
w wikszych ilociach, przy niszym koszcie, co pozwala producentom na dziaanie na nowych,
szerszych rynkach, z wysz mar
zysku, na otwarcie nowych, globalnych moliwoci.
Kolejn zalet jednorazowej beczki
jest fakt, e browary s w stanie
znaczco zmniejszy swj lad
wglowy. Kegi nadaj si do recyklingu i mona stosowa polityk
ich nie zwracania. Uytkownik kocowy moe po prostu zleci ich
przerbk, pozbywajc si kopotw, kosztw i wpywu na rodowisko zwizane ze zwrotem beczek do browaru. Oznacza to, e
pojemniki PET mog znacznie
zmniejszy wpyw przemysu piwowarskiego na rodowisko.
PET zmienia take rynek opakowa
mniejszych objtociowo napojw
w caej Europie. W prawie kadym
kraju europejskim opakowania PET
uywane s jako opakowania
zwrotne przeznaczone do jednego
konkretnego napoju. Po uyciu,
pojemniki s zbierane za porednictwem systemw depozytowych
i zwracane producentom marek,

gdzie mog by sterylizowane, napenione i nastpnie ponownie


rozprowadzane na rynku. Ale to
nie tylko korzyci dla rodowiska
napdzaj wzrost rynku PET w Europie. Istniej bardzo realne korzyci ekonomiczne, ktre poprawiaj
struktur kosztw, zarwno wrd
hurtownikw, jak i detalistw, wynikajce ze stosowania opakowa
PET i poprawy jakoci sprzedawanych w nich produktw.
Waciwoci technologii PET umoliwiaj najbardziej efektywne skadowanie wielu przechowywanych
produktw, w porwnaniu do
opakowa z metali, stali, kartonu
itp., z zachowaniem idealnej jakoci i smaku ywnoci.
Szeroka gama materiaw i waciwoci barierowe gwarantuj, e
konsumenci dowiadczaj wszystkich walorw, jakie produkt ma
do zaoferowania. Aktywny skadnik wicy tlen w materiale Poliester Plus zapobiega przenikaniu
tlenu do produktu i zmniejsza straty CO2. Pigmenty w poliestrze stoj na stray zawartoci i broni
przed przenikaniem promieni UV
i degradacji, ktr mog one powodowa. Zasadniczo oznacza to,
e jako i smak nie s zagroone,
w porwnaniu z innymi typami
opakowa.
Trwajce naciski rodowiskowe,
spoeczne i ekonomiczne powoduj, e przedsibiorcy z caej Europy,
zachowywa si bd w bardziej
zrwnowaony sposb, tzn. e
moemy spodziewa si dalszego
wzrostu liczby produktw pakowanych w PET. Pozwoli to na spenienie wymogw regulacyjnych,
a jednoczenie oszczdzi pienidze
firmom oraz poprawi jako produktw.

AVIAN POLSKA

Jeden z najwikszych producentw urzdze do zagospodarowania


odpadw w procesie produkcji tworzyw sztucznych. W ofercie znajdziecie
Pastwo pulweryzatory, granulatory i rozdrabniarki.
Przyjd i poznaj Nas - Plastpol 2015

Avian Granulator Group


Web: www.aviangranulator.com
www.avian-polska.pl

E-mail: sales@avianchina.com
info@avian-polska.pltworzywa P 2 6

rynek

Superfuzja
ktra
zmieni
ukad si
w przemyle
chemicznym
11 grudnia 2015 wiodce firmy z USA, Dow i DuPont ogosiy podpisanie umowy dajcej pocztek gigantowi o wartoci 130 miliardw dolarw,
ktry zyska nazw DowDuPont. W okresie 18-24 miesicy od momentu zawarcia fuzji, ktra bdzie podlega zatwierdzeniu przez wadze
i prawdopodobnie zostanie
zakoczona w pierwszej poowie 2016 roku, firma zostanie
podzielona na trzy niezalene
jednostki biznesowe, koncentrujce si na rolnictwie, naukach materiaowych i produktach specjalistycznych.
Jak ogoszono, zgodnie z warunkami tej umowy, udziaowcy Dow i DuPont otrzymaj za kad posiadan przez
siebie akcj jedn i 1,282 akcji
nowego przedsibiorstwa. Ponadto, zarwno akcjonariusze
firmy Dow, jak i DuPont, bd
posiada okoo 50% DowDuPont. Synergie, ktre powstan po fuzji, spowoduj
oszczdnoci na poziomie
okoo 3 miliardw dolarw.
Jeeli chodzi o zarzd DowDuPont, Andrew N. Liveris (prezes i CEO Dow) obejmie stanowisko prezesa wykonawczego,
natomiast Edward D. Breen
(prezes i CEO DuPont) stanie
si CEO nowej firmy. Oboje
bd raportowa do Rady Dyrektorw, ktra bdzie si
skada prawdopodobnie z 16
czonkw, omiu z firmy Dow
i omiu z firmy DuPont.
Jak spekuluj media ekonomiczne, do planowanej fuzji
moe jednak nie doj ze
wzgldu na spodziewan
kontrofert niemieckiego giganta BASF. aden z wielkich
koncernw nie komentuje
tych informacji.
www.dow.com
www.dupont.com

Eksportowy
rekord
ARC

Assocomaplast (woskie stowarzyszenie producentw maszyn


do
przetwrstwa
tworzyw
sztucznych, nalece do Confindustria, gromadzce ponad 160
wytwrcw) przygotowao roczne zestawienie wynikw roku 2015 w sektorze, w oparciu
o swoje badania i statystyki handlu zagranicznego ISTAT.
Najbardziej pokrzepiajcym wynikiem dla woskich firm podkreli
prezydent Assocomaplast Alessandro Grassi jest eksport, ktry
po raz kolejny okaza si by si
napdow caego naszego sektora. Znaczny wzrost sprzeday zagranicznej w ostatnich miesicach
roku spowodowa, e jej warto
przekroczya prg 2,9 mld euro,
ustanawiajc tym samym rekord
wszechczasw, znacznie wykraczajc ponad 2,75 mld euro eksportu
zanotowane w roku 2007.
Stowarzyszenie podnioso prognoz opracowan w grudniu ubiegego roku, w ktrej szacowao cao
krajowej produkcji na poziomie
rzdu 4,15 mld euro, przy kontynuacji trendu wzrostowego, ktry
rozpocz si w roku 2010
po znacznym spowolnieniu podczas ostatniej recesji.
Badania wykazay rwnie, e
wzrost przychodw w 2015 roku
czonkw Assocomaplast by powyej redniej sektorowej.
Wzrost importu o 18% potguje
rwnie
poczucie
oywienia
na rynku krajowym, ktre wyraane byo przy wielu okazjach
w ubiegym roku przez czonkw
stowarzyszenia.
Rwnolegle, badania przeprowadzone na pocztku marca wrd
znaczcej grupy woskich przetwrcw wskazuj na dalsz popraw w porwnaniu z lutym ubiegego roku, a i prognozy 3-4-miesiczne wskazuj rwnie siln
tendencj wzrostow w zakresie
liczby zamwie i wielkoci produkcji.
Wracajc do eksportu, wstpna
analiza regionw sprzeday zagranicznej woskich maszyn wskazuje
na ekspansj na terenach NAFTA,
wynikajc ze wzrostu sprzeday
do przetwrcw w USA w 2015 roku o 50% (w stosunku do wartoci
w 2014 roku), przekraczajc 260

milionw
euro.
Dodatkowo,
wzrost rzdu 20 punktw procentowych odnotowano take w Meksyku i Kanadzie.
Towarzyszcy tym doskonaym wynikom pozytywny trend (+11%)
obserwuje si rwnie w sprzeday
na rynki w obrbie Unii Europejskiej poprawiajc znacznie obroty osigane w ostatnich latach.
Kontrastuje z tymi wynikami oglny spadek sprzeday do krajw
Starego wiata spoza UE, napdzany przez uporczywe kurczenie
si rynku rosyjskiego, wynikajce
z zawirowa gospodarczych i politycznych.
Wrd innych gwnych rynkw
warto wymieni takie kraje jak:
Polska eksport stanowi 5%
woskiego handlu zagranicznego w sektorze i ktra awansowaa na trzecie miejsce wrd
krajw docelowych, potwierdzajc ogln tendencj wzrostow
ostatnich lat. W szczeglnoci,
woscy producenci zaopatrywali
polskich przetwrcw w wytaczarki i linie do wytaczania oraz
formy.
Brazylia, gdzie przemys tworzyw
sztucznych i gumy nie opar si
recesji panujcej w caym kraju
ASSOCOMAPLAST

(lokalne stowarzyszenie niedawno opublikowao dane o spadku


produkcji o 8,7% w 2015 roku
w stosunku do roku 2014).
W konsekwencji, sprzeda woskich maszyn do przetwrstwa
spada o 12%.
Chiny s rwnie kurczcym si
rynkiem zbytu dla woskich eksporterw (ale take dla niemieckich konkurentw). Oglnie
rzecz biorc, dane oparte na lokalnych rdach z wrzenia
ubiegego roku wykazuj, i import maszyn do przetwrstwa
tworzyw sztucznych i gumy odnotowa spadek o 27%. To skutek oglnego spowolnienia gospodarki lokalnej, jak i wynikajcy ze zwikszonej produkcji krajowej.
Indie, ktre wspary oglnie pozytywny trend wynikiem +16%.
Niemcy pozostaj gwnym partnerem handlowym Wochw,
zwikszajc
import
maszyn
o +14%.

Solidna technologia
przeksztacona
w idealne rozwizania
Sprzeda i serwis obrabiarek
APX Technologie Sp. z o.o.
ul. Centralna 27
PL-05-816 Opacz k/Warszawy
tel. +48 22 759 62 00,
+48 22 759 62 01
fax: +48 22 759 63 44
www.apx.pl
apx@apx.pl

P d t i i l firmy
Przedstawiciel
Zimmer&Kreim w Polsce

genius
EDM machines
Elektrodrarki wgbne
Systemy magazynujce (elektrody, detale, narzdzia)
Oprogramowanie rozwizania / Software solutions
Zapraszamy na
XX Midzynarodowe Targi
Przetwrstwa Tworzyw
Sztucznych i Gumy
PLASTPOL
17-20 V 2016
Stoisko F-26

6

tworzywa P 2 6

rynek

Dzie otwartych
drzwi w Czstochowie
Ponad 200 goci z caej Polski, 50-osobowa zaoga z ramienia organizatorw wydarzenia, 5 tys. metrw kwadratowych powierzchni
do dyspozycji zwiedzajcych, 6 prelekcji z dziedziny tworzyw sztucznych, 3 warsztaty w laboratorium, 2 pracujce gniazda produkcyjne,
kilkanacie wtryskarek i setki urzdze peryferyjnych na ekspozycji.
Tak w skrcie mona podsumowa Drzwi Otwarte w Plastigo,
na ktre dystrybutor maszyn zaprosi do swojej siedziby w Czstochowie.
W pitek 8 kwietnia stolic polskiego przetwrstwa bya z ca pewnoci wanie Czstochowa.
Wrd odwiedzajcych Drzwi
Otwarte Plastigo znaleli si nie
tylko przetwrcy z caej Polski, ale
i przedstawiciele mediw oraz szeroko pojtego biznesu zwizanego
z bran tworzyw.
Dziki dobrej organizacji oraz szerokim moliwociom firmy, w jednym miejscu udao si zaprezentowa nie tylko ofert wtryskarek
w postaci pracujcych gniazd produkcyjnych czy osprztu peryferyjnego, ale i propozycj usug serwisowych, laboratoryjnych, szkoleniowych, leasingowych oraz ukiePLASTIGO

runkowanych na porednictwo
w pozyskiwaniu dotacji ze rodkw unijnych.
Dziki prezentacjom bada, krtkim prelekcjom z dziedziny przetwrstwa, pokazom moliwoci
serwisu, a take licznym konsultacjom, kady z odwiedzajcych mia
szans znale w programie wydarzenia co interesujcego dla siebie. Niezmiernie nam mio, e
tak licznie odpowiedzielicie Pastwo na nasze zaproszenie. To dla
nas wielkie wyrnienie. Wasza
obecno tutaj oznacza, e upatrujecie w nas godnego zaufania partnera koczy spotkanie Jerzy Ddela, dyrektor Plastigo.

Podczas tegorocznych Drzwi


Otwartych klienci i partnerzy Plastigo mogli kolejny raz od rodka
pozna moliwoci marki. Tym samym, wszystkie nowoci w ofercie
Plastigo zaprezentowao jeszcze
przed Targami Plastpol 2016. Jednak, jak podkrela sam dystrybutor, tegoroczne spotkanie w Kielcach bdzie doskona okazj
do poznania Plastigo w zupenie
nowej odsonie. W takiej formule
jeszcze nie wystawialimy si w caej naszej dugiej historii eskpozycji
targowych podkrela Jerzy Ddela. Jednak zapytany o szczegy,
zaprasza do odwiedzenia w maju
stoiska G16: To bdzie taka nasza
maa rewolucja zakoczy enigmatycznie dyrektor Ddela.

Europejski
przemys
polimerw
powraca
do trwaych
wzrostw
Ostatni raport konsultantw
przemysowych AMI (Applied
Market Information) pokazuje,
e zapotrzebowanie na polimery
powoli powraca na ciek
wzrostu, po niemal trzech latach
stagnacji na rynku, jednake
rynki s potencjalnie zagroone
przez niedobory surowcw. Prognozuje si, e europejskie rynki
polimerw bd si rozwija
w tempie 1,3% w roku 2015, bazujc na wzrocie w roku 2014
wynoszcym poniej 1%. Jednake nawet ten niewielki
wzrost jest zagroony przez niewielk poda regionaln wielu
materiaw oraz szybko rosncych cen.
W wyniku tego, europejski przemys tworzyw sztucznych w roku 2015 znalaz si w kolejnym
okresie wzrostu i zmiany, co
wskazuje na wychodzenie ze
stagnacji spowodowanej pierwsz du recesj w latach 20082009 oraz kryzysem w strefie euro w latach 2012-2013. W cigu
dwch ostatnich lat od publikacji przez AMI swojego ostatniego raportu, w roku 2013 zapotrzebowanie nieznacznie przekroczyo 36 milionw ton,
a ilo polimerw zuytych w roku 2014 bya na poziomie okoo 10% poniej iloci zuytej
w roku 2007 przed uderzeniem
wielkiej recesji.
Jednake, podczas gdy na poziomie grnej linii trend wyglda
do stabilnie, wzorce zapotrzebowania zmieniaj si w zalenoci od polimeru, zastosowania oraz kraju, a raport przedstawia, kto by zwycizc, a kto
przegranym w cigu ostatnich
piciu lat. Na przykad, zapotrzebowanie na LL/LDPE nie wykazao oglnego wzrostu ze
wzgldu na brak materiaw,
zmiany formulacji i zmniejszenie
wielkoci opakowa. Natomiast
HDPE, ktre charakteryzuje si

tworzywa P2 6
mniejsz ekspozycj na sektor
folii, zanotowao bardziej solidny wzrost sigajcy 2% w roku 2014, napdzany dobr koniunktur na rynku zamkni,
w brany motoryzacyjnej oraz
produkcji rur, pomimo e rynki
folii byy sabe z podobnych
przyczyn, jak w przypadku
LL/LDPE. Rynek PP pozytywnie
si rozwija, gwnie dziki
zwikszajcej
si
produkcji
na rynku motoryzacyjnym (ktra
ulega zwikszeniu o 4% w roku 2014 po dwch sabych latach) oraz dziki duemu zapotrzebowaniu na opakowania
ywnoci oraz produkty medyczne/higieniczne. Polistyren natomiast pozostaje strukturalnie
saby, a rynek wci ulega erozji
na skutek wzgldnie wysokich
cen, problemw z poda oraz
zuywanie si instalacji do przetwrstwa.
Opisany powyej wzrost produkcji na rynek motoryzacyjny w roku 2014 pomg w zwikszeniu
zapotrzebowania na ywice inynierskie. Zanotowano rwnie
wzrost w brany zastosowa
elektrycznych, gwnie poprzez
przejcie na owietlenie LED, jednake rynki budowlane jako cao nie osigny szczeglnie
dobrych wynikw, co przyczyni-

rynek
o si do niewielkiego zapotrzebowania na PVC oraz 1% spadek
produkcji EPS.
Zgodnie z wieloletnim trendem,
zapotrzebowanie byo wiksze
w Europie rodkowej i Wschodniej, ni w Europie Zachodniej.
W Europie Zachodniej oglnie
nastpi bardzo may wzrost
konsumpcji, podczas gdy w Europie Wschodniej zapotrzebowanie wzroso na poziomie 2,7%,
a wikszo krajw Europy
Wschodniej charakteryzuje zapotrzebowanie na polimery przekraczajce poziom z roku 2007,
podczas gdy za wyjtkiem Niemiec niemal kady kraj w Europie Zachodniej charakteryzuje
si zapotrzebowaniem rynkowym na poziomie o co najmniej 10% niszym, ni w roku 2007.
W poowie roku 2015 popyt by
wikszy ni wczeniej, jednake
przemys musia radzi sobie
z problemami szybko rosncych
cen oraz niewielkich dostaw, co
moe
negatywnie
wpyn
na popraw sytuacji oglnej. Europa wci musi si mierzy
z wieloma zagadnieniami makroekonomicznymi i strukturalnymi, a gospodarki niektrych
krajw wci stoj przed trudnymi decyzjami i prawdopodobnie

wieloma latami sabego wzrostu


gospodarczego, ktry bdzie
ogranicza popyt na polimery.
Inni maj z kolei nadziej, e
znajduj si na pocztku bardziej
zrwnowaonego
powrotu
do dobrej sytuacji gospodarczej.
Nawet jeeli jest to prawdopodobne, w rzeczywistoci zostanie rozoone pomidzy brane
przemysowe,
zastosowania
uytkownikw kocowych i polimery. Analizujc gospodark europejsk,
zapotrzebowanie
na polimery w Europie zdaniem
ARCAMI bdzie wzrasta rednio


na poziomie ponad 1% rocznie
w picioletnim okresie 20142019. Przy takim zaoeniu, zapotrzebowanie na materiay termoplastyczne w roku 2019 wci
bdzie nisze, ni poziom rynkowy z roku 2007.tworzywa P 2 6

rynek

Innowacyjny
zawr
dla
medycyny
Infekcje powstajce podczas
infuzji doylnych stanowi
coraz wikszy problem dla
szpitali. Aby zwikszy bezpieczestwo pacjenta podczas podawania pacjentom
pynw, Elcam Medical, wiodcy na wiecie dostawca
sprztu medycznego opracowa specjalny trjdrony zawr odcinajcy.
To, co sprawia, e zawr odcinajcy
Marvelous
(MRVLS) jest wyjtkowy, to
zawr aktywowany typu luer
dziaajcy jak bariera dla bakterii oraz nowatorski kana
wewntrzny zapewniajcy
przepukiwanie i minimalizujcy objto szcztkow.
Aby speni tego typu wymagania, firma Covestro opracowaa lini tworzyw poliwglanowych, ktre wykazay
swoj efektywno w sektorze technologii medycznej.
Elcam Medical od wielu lat
wsppracuje z firm Covestro i ponownie sign
po sprawdzony produkt Makrolon Rx1805 dla innowacyjnego trjdronego zaworu
odcinajcego.
Tworzywo sztuczne jest wysoce przeroczyste, posiada
dobr odporno na chemikalia i moe by atwo formowane wtryskowo. Dziki
jego
udokumentowanej
kompatybilnoci, jest ono
znakomicie
dostosowane
do zastosowa zwizanych
z technologi medyczn,
gdzie wymagany jest kontakt
z pynami ustrojowymi.
Materia mona rwnie sterylizowa za pomoc promieniowania, co przyczynia si
do bezpieczestwa pacjenta.
Specjalny samouszczelniajcy
zawr zapobiega przed odpywem roztworu infuzyjnego oraz innych pynw, co
praktycznie tworzy system
zamknity. W ten sposb
mona rwnie unikn zagroenia infekcj z otwartych
i trudnych do pukania punktw infuzji.
www.covestro.com

Rynek tworzyw
dla medycyny
ISTOCK

Wielko globalnego rynku polimerw medycznych bya szacowana


w roku 2013 na 9,69 miliardw USD, przy wzrocie CAGR na poziomie 8,4% w latach od 2014 do 2020. Prognozy mwi, e wiatowy rynek bdzie si rozwija ze wzgldu na rosnce zapotrzebowanie
na urzdzenia bazujce na lekkich polimerach z przemysu ochrony
zdrowia. Okoo 16% wiatowej populacji w roku 2050 bdzie miaa ponad 65 lat. Coraz wiksza populacja ludzi starszych, w szczeglnoci
w krajach rozwinitych, bdzie rwnie wspiera rozwj przemysu.
Urzdzenia medyczne na bazie polimerw s coraz bardziej preferowane w porwnaniu z konwencjonalnymi materiaami ze wzgldu
na takie zalety jak: niewielka waga,
atwo obrbki, niski koszt oraz
atwa dostpno. Gospodarki rozwijajce si w Azji Pacyficznej, jak
np. Singapur, Indie i Malezja, s
rynkami o wysokim potencjale ze
wzgldu na wzrost turystyki medycznej w tych krajach.
W cigu kilku ubiegych lat, przemys domowej opieki zdrowotnej
zanotowa istotny wzrost ze
wzgldu na rne czynniki, cznie
z niskimi kosztami w porwnaniu
z opiek szpitaln i intensywn
opiek medyczn. wiadoma potrzeba zachowania zdrowego stylu
ycia, w poczeniu z nowymi
rodkami opieki zapobiegawczej,
doprowadziy do wykorzystania
urzdze, ktre przyczyniy si
do rozwoju rynku. Rosnce zapotrzebowanie na zaawansowane
i skomplikowane urzdzenia opieki
zdrowotnej bdzie promowa rozwj przemysu, a trend ten bdzie
kontynuowany w prognozowanym
okresie.
ywice i wkna medyczne byy
wiodcym segmentem rynkowym,
generujcym przychody na poziomie 7,04 miliarda USD w roku 2013. Rosnce zapotrzebowanie na niedrogie, wytrzymae materiay dla rnych zastosowa,
cznie z opakowaniami, bdzie
napdza wzrost.

Prognozuje si, e segment PVC


bdzie si rozwija w tempie
CAGR 8,8% pod wzgldem przychodw w latach 2014 do 2020.
Jest to spowodowane gwnie rosncym zapotrzebowaniem na polimery przeznaczone do produkcji
urzdze ze wzgldu na rosnc
wiadomo odnonie ich rnych
zalet, takich jak mobilno, niewielka waga, dua wytrzymao,
niski koszt oraz dua odporno
na zuycie.
Gatunki medyczne PP, PE, PS, SBC,
guma lateksowa, TPO i TPU s powszechnie stosowane w zastosowaniach zwizanych z ochron
zdrowia. Produkty te prawdopodobnie spotkaj si z duym zainteresowaniem ze wzgldu na ich
powszechne zastosowanie do produkcji rurek i opakowa farmaceutycznych.
Biodegradowalne
tworzywa
sztuczne stanowi niszowy segment i ten segment produktw bdzie si intensywnie rozwija
w prognozowanym okresie ze
wzgldu na korzystne przepisy,
wspierane obecnoci surowych
ram regulacyjnych dotyczcych
syntetycznych niebiodegradowalnych polimerw. Prognozuje si,
e segment bdzie si rozwija
z CAGR na poziomie 15,8% od roku 2014 do 2020.
Pod wzgldem zastosowa, urzdzenia i sprzt medyczny zdominoway rynek globalny, stanowic 47% udziaw ilociowych

w roku 2013. Rosnce zapotrzebowanie na zaawansowane i zoone


urzdzenia, w poczeniu z korzystnymi inicjatywami rzdowymi
odnonie promowania zuycia medycznego gatunku polimerw, powinno odnie pozytywny wpyw
na rozwj przemysu.
Opakowania mocno przyczyniy si
do zwikszenia przychodw, a to
ze wzgldu na rosnc wiadomo odnonie higieny. Ponadto,
wprowadzono zdecydowane dziaania majce na celu ograniczenie
manipulacje oraz faszowanie lekw i urzdze. Prognozuje si, e
segment ten bdzie si rozwija
w tempie CAGR 7,8% w latach 2014 do 2020.
W roku 2013 rynek Ameryki Pnocnej szacowano na 4,18 miliarda USD. Starzejce si spoeczestwo i rozwijajcy si rynek domowej opieki zdrowotnej w USA
i w Kanadzie bdzie napdza ten
rozwj.
W roku 2013 udzia Azji Pacyficznej w iloci oglnej wynis 24%.
Inicjatywy rzdowe dotyczce promowania stosowania polimerw
w gatunku medycznym bd napdza rozwj w prognozowanym
okresie. Rosnca wiadomo odnonie lepszych urzdze opieki
zdrowotnej oraz rosnce zapotrzebowanie na niedrog opiek medyczn doprowadziy do znacznego rozwoju tych polimerw, a prognozuje si, e trend ten bdzie
odgrywa gwn rol w napdzaniu zapotrzebowania w cigu kolejnych piciu lat.tworzywa P 2 6

rynek

Jak stworzyli swj wiat wiat


alkoholi OXO i plastyfikatorw
GRUPA AZOTY

Rok 2016 obchodzony jest w Grupie Azoty ZAK S.A. pod znakiem 30
rocznicy uruchomienia instalacji alkoholi OXO. Przez te wszystkie lata, z wielkim zapaem, kdzierzyska firma budowaa dowiadczenie
i podnosia kompetencje, aby sprosta najwyszym oczekiwaniom
rynkowym. Jako i uznana marka to niezmienne wartoci produktw Grupy Azoty ZAK S. A., rozwijane w oparciu o innowacyjne mylenie i postawione ambitne cele.
W 2015 roku uruchomiono najnowoczeniejsz w tej czci Europy
instalacj do produkcji pierwszego
polskiego plastyfikatora nieftalanowego Oxoviflex, produkowanego z alkoholu OXO (2-Etyloheksanol). Grupa Azoty ZAK S.A. jest
jedyn w Polsce i pit w Europie
pod wzgldem produkcji alkoholi
OXO oraz najwiksz krajow,
a pit europejsk firm produkujca plastyfikatory.
Historia istnienia przemysu chemicznego w Kdzierzynie-Kolu
rozpoczyna si w 1940 r., kiedy to
niemiecki koncern chemiczny IG
Farben rozpocz w okolicy budow zakadu chemicznego w celu
produkcji benzyny syntetycznej
z wgla. Produkcj uruchomiono
pod koniec 1943 r., jednak w wyniku bombardowania instalacje produkcyjne
ulegy
zniszczeniu.
Pod koniec II wojny wiatowej,
po zajciu Kdzierzyna przez Ro-

sjan, w fabryce przeprowadzono


cakowity demonta urzdze
i aparatury.
Rzdowa decyzja o utworzeniu
od 1 stycznia 1949 roku Zakadw
Przemysu Azotowego Kdzierzyn z siedzib w Bierawie zapada w 1948 roku, a dziaalno produkcyjn rozpoczto w 1954 roku
od uruchomienia instalacji cigu
nawozowego. Rok pniej ruszya
produkcja bezwodnika ftalowego,
woskw, aminoplastw i kwasw
tuszczowych. Zakad stopniowo
rozbudowywano.
Historia OXO rozpoczyna si w lutym 1979 roku, kiedy zawarto kontrakt na budow Wytwrni Alkoholi OXO z niemieck firm Zimmer AG. Licencj kupiono od firm
Union Carbide Corporation (UCC)
i Davy Mc Kee (obecnie Davy Process Technology) na technologi
OXO, wyrnion za wysokie
walory prestiow nagrod Kirk-

-Patricka. Pierwotnie realizacja projektu miaa nastpi w latach 1980


1982. Rozpoczto prace projektowe, zamwiono cz urzdze,
ale kryzys lat 1980/81 i stan wojenny, przerway te dziaania. Dziki
determinacji pracownikw, gwnie wczesnego dyrektora naczelnego, Konstantego Chmielewskiego, udao si w drugiej poowie 1982 r. wznowi projekt. Formaln zgod rzdow na uruchomienie zadania uzyskano w czerwcu 1982 r. Wtedy te rozpoczto
waciw budow i realizacj inwestycji. Oprcz budowy Wytwrni
Alkoholi OXO inwestycja obejmowaa take budow Wytwrni Gazu Syntezowego i Wodoru (produkowanych metod pspalania niskocinieniowego) oraz szereg innych dziaa w wczesnych Zakadach Azotowych Kdzierzyn. Budow prowadzi generalny wykonawca Opolskie Przedsibiorstwo
Budownictwa
Przemysowego
nr 1. W realizacji inwestycji uczestniczyo 17 firm. Kadr inyniersk,
ktra miaa kierowa rozruchem
i eksploatacj przeszkolono, zgodnie z umow licencyjn, na pracujcej ju instalacji alkoholi OXO firmy UCC w Texas City w USA. Spe-

cjalistw analizy chemicznej wysano na szkolenie do Wielkiej Brytanii. 30 grudnia 1986 r. podpisany
zosta protok odbioru Wytwrni
Alkoholi OXO. Instalacja staa si
formalnie czci przedsibiorstwa. Naleaa ona wwczas
do trzech najwikszych tego typu
instalacji na wiecie. Przy jej budowie zamontowano ok. 10 tys. ton
konstrukcji, a take ok. 5 tys. ton
rnego rodzaju maszyn i aparatw.
Okrge rocznice stanowi zacht
do refleksji i oceny dotychczasowych dokona. Produkowane
od 30 lat alkohole OXO wywieraj
znaczcy wpyw na osigane przez
Grup Azoty ZAK S.A. wyniki finansowe oraz jej pozycj na mapie
firm sektora chemicznego w Polsce
i Europie. Fundamentem historii 30-lecia OXO s jednak ludzie,
a ich wspomnienia zwizane z instalacj alkoholi OXO, kapita dowiadcze tworzcy obecn warto firmy przedstawimy w kolejnych artykuach.

www.oxoplast.com

GRUPA AZOTY

Grupa Azoty Zakady Azotowe Kdzierzyn Spka Akcyjna jeden z najwikszych producentw
chemicznych w Polsce, wchodzcy w skad Grupy Azoty. Firma z tradycjami, szanujca wartoci ludzkie i spoeczne. Swj biznes opiera
na dwch gwnych filarach dziaalnoci: nawozach azotowych oraz alkoholach OXO i plastyfikatorach.
Producent midzy innymi pierwszego polskiego
plastyfikatora nieftalanowego Oxoviflex, produktu uhonorowanego przez Polsk Agencj

Rozwoju Przedsibiorczoci prestiowym tytuem Polski Produkt Przyszoci. Misj firmy


jest dostarczanie klientom produktw najwyszej jakoci. Oferta kierowana jest do nastpujcych segmentw: rolnictwo, budownictwo,
przetwrstwo chemiczne oraz przemys tworzywowy. Spka posiada wasn elektrociepowni, port zaadunkowy, wiadczy specjalistyczne
usugi laboratoryjne.
Waciciel i gwny sponsor ekstraligowej druyny siatkarskiej ZAKSA Kdzierzyn-Kole.

Poznaj technologi jutra


bazujc na wieloletnim
dowiadczeniu.
Dziki niej tworzywa s
bardziej przyjazne i zyskuj
lepsze waciwoci
elastyczno, plastyczno
i gitko.
Zaprzyjanij si z produktami
Segmentu OXO. Wybierz
rozwizania, ktre wzbudzaj
zaufanie.

Poznaj
Segment OXO
Oxoplast.com

2

tworzywa P 2 6

plastpol

Jubileusz targw

Plastpol po raz dwudziesty


Ponad 800 firm z kraju i zagranicy wemie udzia w jubileuszowej
edycji targw PLASTPOL jak zwykle bdzie wiele nowoczesnych
maszyn do ogldania. 20 lat temu, debiutujce targi PLASTPOL ca
sw ekspozycj gromadziy w jednej hali wystawienniczej Targw
Kielce. Dzi Midzynarodowe Targi Przetwrstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy zajmuj ponad 30 tysicy metrw kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Skal rozmachu, jak osigna wystawa
okrelaj sowa: najbardziej midzynarodowe wydarzenie branowe
w Polsce, jedna z najwaniejszych imprez sektora w Europie, kompleksowo przedstawiajce bran i jej kondycj. Warto odwiedzi jubileuszow, 20. edycj wydarzenia takiej rangi.
Jubileuszowy Plastpol
Od kilkudziesiciu firm w pierwszej
edycji, PLASTPOL awansowa
do pierwszej ligi targw sektora
przetwrstwa tworzyw sztucznych
w Europie ponad 800 firm z 31
krajw, zaprezentowao si w Kielcach w roku 2015.
Jestemy staym elementem strategii marketingowej wielu znanych
graczy rynku tworzyw sztucznych.
Kieleckie targi PLASTPOL maj bardzo dobr renom w Europie, s
rozpoznawalne take na wiecie.
PLASTPOL daje rwnie wiedz
na temat stanu gospodarki, wzrost
tego sektora ma bezporednie
przeoenie na rozwj innych dziedzin.
Patrzc na ubiegoroczn edycj,
to optymistyczna prognoza na rozwj naszej gospodarki mwi Dariusz Michalak, dyrektor Wydziau
Targw w Targach Kielce. Wedug danych brany, Polska zajmuje szst pozycj w Europie,
pod wzgldem zuycia tworzyw.
W cigu minionych 15 lat polska
produkcja wzrosa a trzykrotnie.
Najbardziej
midzynarodowe
i kompleksowe wydarzenie PLASTPOL od lat odwiedzaj najwiksze firmy, 50 procent z nich to firmy zagraniczne lub z kapitaem zagranicznym mwi Kamil Perz,
menager wydarzenia. Wystawa
kompleksowo przedstawia bran:
od maszyn i urzdze, linii technologicznych, po granulaty i inne
komponenty, a po technologie recyklingu. Na 4 dni, hale Targw
Kielce zamieniaj si w ma fabryk dziaa wiele maszyn, linii technologicznych.
Wielk rang maj przyznawane
podczas imprezy Medale Targw
Kielce, ktre czsto prezentowane
s z dum w siedzibach wielu prestiowych firm. Obok targowych
medali dla najlepszych firm, PLASTPOL to take konkurs wiedzy o rynku tworzyw sztucznych Omniplast,

w ktrym wystawcy mog zdobywa ciekawe nagrody.


Uwietni rang 20. Targw
Plastpol
PLASTPOL to od lat miejsce merytorycznych spotka brany, konferencji, szkole. Jubileuszowa 20.
edycja take taka bdzie. Polski
Zwizek Przetwrcw Tworzyw
Sztucznych oraz Plastics Europe
Polska planuj w Centrum Kongresowym Targw Kielce wydarzenie,
ktre bdzie wietnym zwiastunem targw, w przededniu ich
otwarcia.
Majc na uwadze rang targw
PLASTPOL, dobre relacje z Targami
Kielce i 20-lecie wydarzenia, 16
maja w przededniu targw, po raz
pierwszy wanie w Kielcach, organizujemy coroczn konferencj
i spotkanie brany przetwrcw
i producentw tworzyw sztucznych mwi Tadeusz Nowicki, prezes Polskiego Zwizku Przetwrcw Tworzyw Sztucznych. Gromadzi ona menagerw najwyszego szczebla z wiodcych w brany
firm. Tematem jej bdzie kondycja
brany i prognozy rozwoju.
Na spotkaniu specjalny blok bdzie
powicony innowacjom technologicznym i materiaowym, jak rwnie sposobom finansowania inwestycji innowacyjnych. Tematem
dyskusji panelowej natomiast bdzie idea gospodarki o obiegu zamknitym oraz szanse wspdziaania administracji i przedsibiorstw na tym polu w Polsce.
O sytuacji polskiego przemysu
tworzyw sztucznych w ocenie producentw tworzyw sztucznych
i przetwrcw tworzyw sztucznych
mwi bd Helena Huovinen, prezes Fundacji PlasticsEurope Polska
oraz Tadeusz Nowicki, prezes Polskiego Zwizku Przetwrcw Tworzyw Sztucznych. Stan polskiej gospodarki oceni w swym wystpieniu Jeremi Mordasewicz, doradca

zarzdu Konfederacji Lewiatan.


Podczas spotkania mowa bdzie
take o gospodarce o obiegu zamknitym Polski przemys a program gospodarki o obiegu zamknitym czy te pakiet gospodarki o obiegu zamknitym dla brany
tworzyw sztucznych w Polsce.
Wiele miejsca coroczna konferencja powici na innowacje w przemyle tworzyw sztucznych innowacje w materiaach polimerowych TBC, nowe maszyny dla
przetwrstwa tworzyw sztucznych. Gos zabierze, midzy innymi, Ulrich Reifenhuser, prezes
VDMA (German Plastics and Rubber Machinery Association).
Dwa dni z Plastech Info
Jubileusz 20-lecia targw PLASTPOL to rwnie jubileusz seminarium technicznego PLASTECH INFO, ktre obecne jest z formule targowej od pierwszej edycji, jaka odbya si w 1997 roku. Tegoroczne
seminarium odbywa si bdzie 18
TARGI KIELCE

i 19 maja w kapsule, w hali E.


Efektywno nowoczesnych technologii i rozwiza materiaowych
w brany tworzyw sztucznych
to wiodcy temat prelekcji i dyskusji 2016 roku.
Nie sposb, mwic o jubileuszu
targw Plastpol, nie wspomnie
o wyjtkowej roli pana Henryka Zawistowskiego, ktry oprcz inicjatywy wsptworzenia tych targw,
wnis w ich rozwj, take cykl seminariw technicznych PLASTECH
INFO. To one stanowi niezwykle
cenn inicjatyw, bdc doskona moliwoci przegldu aktualnego stanu techniki i rozwiza
technologicznych oraz otwart dla
wszystkich poprzez swoj formu
mwi Jacek Szczerba z serwisu
internetowego Tworzywa. pl, ktry
targom PLASTPOL i Seminarium
Technicznemu PLASTECH INFO towarzyszy od samego pocztku.

www.plastpol.com

Odwiedcie
nas Pastwo na targach
Plastpol w dniach
17.-20.05.2016, przed
wejciem gwnym do
Hali E.

LIVE
DATA
REMOTE

MONITORING
BUSINESS
INTELLIGENCE

PREDICTIVE
MAINTENANCE

SUPPORT

DESMA
4.0
INSPIRATION TOUR
More information:
www.desma-roadshow.biz

tworzywa P 2 6

plastpolEfektywno produkcji
SHI DEMAG

Jak co roku, firma Sumitomo


(SHI) Demag wemie udzia w kolejnej edycji targw Plastpol, ktre odbd si w dniach 17 20
maja w Kielcach. Tym razem firma zaprezentuje si w cakiem
nowej odsonie i w nowej lokalizacji, w hali F na stoisku 19.
Bdzie na nim mona zobaczy
dwie nowoczesne linie produkcyjne, oparte na energooszczdnych,
precyzyjnych i w peni elektrycznych wtryskarkach IntElect z najnowszej serii 5.
W tym roku polski oddzia japosko- niemieckiego producenta i dostawcy zaawansowanych rozwiza dla wtrysku Sumitomo (SHI)
Demag Plastics Machinery zaprezentuje na swoim stoisku dwie ekspozycje, ktrych baz bd wysokoprecyzyjne, energooszczdne
wtryskarki IntElect z najnowszej serii 5.
Pierwsze gniazdo produkowa bdzie wymagajce detale techniczne
o maej tolerancji (osonki pytek
dejonizacyjnych),
wytwarzane
przez w peni elektryczn wtryskark IntElect 100-340 o sile zamykania 100 ton. Wtryskarka bdzie zintegrowana z liniowym robotem
SDR 11s, tworzc kompaktowe
gniazdo produkcyjne, umoliwiajce produkcj tych niewielkich detali w czasie ok. 20 s. Poliamidowe
osonki techniczne bd wtryskiwane do formy dwugniazdowej,
uyczonej przez firm Apator S.A.
z Torunia, a samo gniazdo uzupe-

nione bdzie o urzdzenia podawania i suszenia tworzywa firmy


Moretto.
Detale techniczne wymagajce
maksymalnej precyzji s wyzwaniem dla kadej maszyny. Jednak
dziki szczeglnej koncepcji,
w peni elektryczne wtryskarki IntElect z atwoci radz sobie w takich zastosowaniach. Wyposaone
w innowacyjne napdy bezporednie produkcji Sumitomo zapewniaj pen powtarzalno i precyzj
procesu. Wysoka dynamika napdw gwarantuje szybsze wypenienie gniazd formy, majc jednoczenie wpyw na jako produkowanego wyrobu i skrcenie czasu cyklu w stosunku do maszyn hydraulicznych, czy nawet konkurencyjnych wtryskarek elektrycznych.
Na szczegln uwag zasuguj tutaj maszyny IntElect wyposaone
w pakiet S. Stanowi one idealne
rozwizanie do produkcji bardzo
wymagajcych
komponentw
technicznych o wskich tolerancjach, nawet zaledwie kilku setnych milimetra. Wtryskarki IntElect
S wyposaone w liczne opcje
zwikszajce efektywno produkcji znacznie przewyszaj standardy przemysowe na wszystkich poziomach. Nagradzana ju na targach Plastpol funkcja balansowania cinienia w gniazdach formy
(activeFlowBalance) dostarczana
jest niemal z kad now wtryskark elektryczn. W rezultacie, seria
IntElect S zapewnia maksymaln

jako wytwarzanych detali, co


bezporednio wpywa na wzrost
wskanika efektywnoci produkcji
i wysze zyski uytkownika.
Druga ekspozycja wystawiona
podczas targw Plastpol udowodni wzrost efektywnoci produkcji
detali wtryskiwanych metod wtrysku na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Na w peni elektrycznej
wtryskarce produkowany bdzie
detal z brany opakowaniowej.
Wtryskarka IntElect o sile zamykania 100 ton, z najnowszej serii 5,
wytwarza bdzie wielokolorowe,
polipropylenowe miseczki na formie, ktra bya ju prezentowana
na targach Plastpol kilkanacie lat
temu. Efektem zmian w technologii wtrysku jest duo nisze zuycie
energii oraz znaczne skrcenie czasu cyklu. Materia do produkcji dostarczony zosta przez firm Ineos
z Kolonii, a chodzenie formy zapewni agregat firmy Moretto.
Dziki zastosowaniu w peni elektrycznych napdw maszyna IntElect pracuje niezwykle cicho. Prezentowana wtryskarka IntElect
z serii 5 zostaa dodatkowo wyposaona w wiele opcji, dziki ktrym
proces produkcji na maszynach IntElect jest teraz bardziej niezawodny i powtarzalny, a detale s produkowane z wiksz precyzj i posiadaj wysz jako. Dodatkowo,
nowe funkcje uatwiaj obsug
maszyny, zarwno podczas pracy,
jak i zmiany formy. Wyposaenie
maszyny w modu activeEcon

umoliwia atwiejsz wizualizacj


i optymalizacj ustawie procesu
w zakresie zuycia energii i kosztw produkcji. System zabezpieczenia i kontroli formy activeQ rozpoznaje kade zakcenie i opr
w ruchu formy na caej drodze
otwierania i zamykania. Przez aktywne wyhamowanie jednostki zamykajcej, czasy reakcji s zredukowane do minimum. Zintegrowany agregat hydrauliczny z serwonapdem do obsugi rdzeni i funkcji docisku dyszy zapewnia maksymaln wydajno dla form wyposaonych w hydrauliczne rdzenie
formujce. Wszystkie napdy chodzone s powietrzem dla zmniejszenia zuycia wody i oszczdnoci
energii.

Demag Plastics Group Sp. z o.o.


ul. Jagielloska 81/83
42-200 Czstochowa
Tel.: 34 370 95 40
info-pl@dpg.com
www.demag.pl
PLASTPOL stoisko F-19

IntElect
wysoko precyzyjna wtryskarka
Skorzystaj z naszego wieloletniego dowiadczenia!
Zapraszamy na PLASTPOL stoisko F-19

Twoja technologiczna przewaga:


Najwysza jako i wysza wydajno dziki szybkiemu czasowi
reakcji oraz nieporwnywalnej powtarzalnoci
Ekonomiczna produkcja oraz znaczce zmniejszenie kosztw produkcji
Optymalna wydajno produkcji, zmniejszenie zuycia
energii oraz mniej przestojw
Demag Plastics Group Sp. z o.o.
ul. Jagielloska 81/83
42-200 Czstochowa
www.sumitomo-demag.pl

6

tworzywa P 2 6

plastpol

Wysokiej
jakoci
czyszczenie
form
wtryskowych
Przetwarzanie polimerw jest
zwizane z szeregiem problemw, ktre mog spowodowa
spowolnienie produkcji, zwikszenie kosztw oraz zmniejszenie jakoci produktw. Takie
problemy wystpuj najczciej
podczas zmiany koloru i materiau i dotycz wyblakych /
zmieszanych kolorw, czarnych
plam, strat materiau oraz powoduj strat czasu. Tylko stosowanie silnych i efektywnych
mieszanek czyszczcych moe
zmniejszy te problemy i znacznie poprawi wydajno produkcyjn.
Aby rozwiza ten problem
w jak najbardziej efektywny
sposb, po miesicach prac
w zakresie bada i rozwoju,
szwajcarska firma Ultra System
opracowaa now, uaktualnion
seri produktw, ktra stanowi
uzupenienie istniejcych gatunkw Ultra Plast: Qualiourge CS.
Nowa linia produktw obejmuje
gatunki, ktre mona wykorzystywa do wszystkich polimerw i na wszystkich maszynach.
S to PO-CS i POE-CS (oba dla
poliolefin), High-CS (dla wszystkich przeroczystych materiaw, takich jak poliwglan
i PMMA), PET-CS (dla PET) i HT-CS (dla wszystkich typw poliamidw, PEEK, APEC i Ultem).
Wszystkie gatunki serii Qualipurge CS nadaj si do czyszczenia
limaka/bbna i systemw gorcego kanau i gwarantuj o wiele wysz wydajno czyszczenia
w porwnaniu z produktami
standardowymi, dziki nowej
formie uytkowej aktywnej czci.
Nowa formua zmniejsza czas
czyszczenia dla maszyn do formowania wtryskowego o redniej wielkoci (sia zwarcia: 600
ton, rednica limaka: 90 mm)
do 30% i zmniejsza ilo wytwarzanych odpadw. Uwzgldniajc wszystkie te czynniki, operacje czyszczenia maszyny mog
by do 90% tasze w porwna-

niu z czyszczeniem bez mieszanki czyszczcej.


Wreszcie, firma Ultra System
wzbogacia swoj lini produkcyjn o Ultra Plast LP, pynn
mieszank czyszczc, ktra nie
wydziela nieprzyjemnych dymw i pachnie do 400C.
Ultra Plast ma wiadectwa dopuszczajce do kontaktu z ywnoci zgodnie z certyfikatami
FDA i odpowiednimi wymogami
europejskimi
(CE
2002/72

i 10/2011). wiadectwa potrzebne do produkcji zabawek, ywnoci, kosmetykw, lekw s dostarczane na yczenie.
Take wszystkie skadniki stosowane w produkcji Ultra Plast
maj status GRAS (oglne uznane za bezpieczne) a kady komponent jest sprawdzany laboratoriach firmy
www.ultrasystem.ch
ARC

Mold-ID przejrzyste zarzdzanie narzdziami

Optymalne wykorzystanie
form wtryskowych
Formy s elementami podlegajcymi zuyciu i w zwizku z tym musz przechodzi regularne przegldy i regeneracje. Kontrola narzdzi
bardzo czsto zaley od dowiadczenia poszczeglnych pracownikw, rcznych notatek lub planowanych liczb z systemu ERP, ktre
nie s dostpne dla wszystkich lub
ktre nie s dokadnie monitorowane. W wielu przypadkach przegldy przeprowadzane s tylko
wwczas, gdy produkowane elementy nie speniaj ju wymaganych standardw jakoci lub gdy
dana forma nie jest ju w stanie

SYSTEM MOLD ID

pracowa. Powoduje to nieplanowane przestoje maszyn, ktre nie


s akceptowalne.
Pierwszym krokiem do efektywnego zarzdzania narzdziami jest
okrelenie rzeczywistego ich wykorzystania na podstawie iloci wykonanych cykli i prosty dostp
do podstawowych informacji
na ich temat.
System Mold-ID umoliwia ledzenie uycia form wtryskowych, zapewniajc optymalny stopie ich
wykorzystania. Aby zapewni pen identyfikowalno form kada
z nich wyposaona jest w nonik

BALLUFF

danych RFID. Wszystkie istotne dane, takie jak numer formy, ostatni
przegld lub czas eksploatacji s
na niej zapisane i mona je w dowolnym momencie odczyta. Kada forma wyposaana jest w nonik danych RFID w momencie
wprowadzania jej do obiegu.
Pod pojciem Mold-ID kryje si niezaleny system, ktry moe zosta
zaimplementowany do dowolnej
maszyny niezalenie od jej producenta. System precyzyjnie zlicza
ilo cykli produkcyjnych, dziki
czemu moliwe s prewencyjne
przegldy form. Wydua to trwa-

RCZNY TERMINAL
DO ODCZYTU NONIKW RFID

BALLUFF

tworzywa P2 6
o narzdzi i zapewnia ich niezawodn prac.
Sercem systemu jest komputer
przemysowy
odpowiedzialny
za komunikacj z urzdzeniami peryferyjnymi oraz za analiz zbieranych danych. System na bieco
zlicza ilo cykli pracy formy zainstalowanej na maszynie. Aby zapewni pewn informacj na temat iloci cykli, system wykorzystuje dodatkowy czujnik indukcyjny,
ktry rejestruje kady ruch formy.
Informacje te na bieco s zapisywane za porednictwem gowicy
RFID do nonika zabudowanego
na formie.
W kadej chwili uytkownik ma dostp do systemu z poziomu przegldarki internetowej za porednictwem ktrej moemy podejrze
aktualny status formy zainstalowanej na danej maszynie. Dodatkowo, wszystkie dane z systemu mog by przesyane do systemw
nadrzdnych klasy ERP za porednictwem
zestandaryzowanych
usug sieciowych.
Zamontowany przy kadej maszynie sygnalizator SmartLight przekazuje w prosty i czytelny dla operatora sposb informacje na temat
aktualnego statusu formy. Informacja jest wizualizowana za pomoc kolorw, wskazujc aktualne
wykorzystanie formy w odniesieniu
do planowanej iloci cykli do na-

plastpol
stpnego przegldu. Eliminuje to
sytuacje, w ktrych przekraczane
s dopuszczalne iloci cykli dla danych narzdzi, co skutkuje obnieniem jakoci produkowanych wyrobw.
Kolejn zalet systemu jest dostp
do danych zapisanych na formie
w dowolnym momencie za pomoc urzdze mobilnych. Aplikacja,
ktrej opcje s zabezpieczone hasami z moliwoci indywidualnej
konfiguracji, umoliwia dostp
do danych znajdujcych si bezporednio na narzdziu.
Nieprawidowe przyporzdkowania lub brakujce formy nale ju
do przeszoci. System zwiksza
produktywno urzdze i popra-

wia ich ekonomiczno. Problem


z wykorzystaniem identycznych
narzdzi zostaje cakowicie rozwizany dziki jednoznacznej identyfikacji form.
Dziki funkcji automatycznego dokumentowania iloci wtryskw
oraz informacji dotyczcych terminowej konserwacji narzdzi, system Mold-ID przyczynia si
do zwikszenia efektywnoci wtryskarek i narzdzi. Wpywa to pozytywnie na kluczowe wskaniki wydajnoci do ktrych naley m.in.
cakowita efektywno sprztu
(OEE). Zadbaj o przejrzysto procesw z systemem Mold-ID.

WIZUALIZACJA ZA POMOC SYGNALIZATORA SMARTLIGHTBalluff Sp. z o.o.


Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocaw
www.balluff.pl
tel.: 71 382 09 00
PLASTPOL stoisko F-29

www.balluff.pl

BALLUFFtworzywa P 2 6

plastpol

Wtryskarki
z Lossburga w Kielcach 4 razy Jak. Czyli o tym,

Na targach Plastpol, odbywajcych si w Kielcach w dniach 1720 maja 2016 r., firma ARBURG zaprezentuje w hali E, na stoisku 25
now seri wtryskarek elektrycznych GOLDEN ELECTRIC. Oprcz
tego zobaczy bdzie mona hybrydow wtryskark ALLROUNDER
w szczeglnie wymagajcym zastosowaniu dla brany opakowa.

Zaawansowana technologia
wysoka jako
Targi Plastpol to najwaniejsze
wydarzenie w brany przetwrstwa tworzyw sztucznych w Polsce. Jako dostawca rozwiza klasy premium obserwujemy wrd
naszych Klientw rosnc gotowo do inwestowania w zaawansowane technologie i maszyny
wysokiej jakoci, mwi dyrektor
oddziau dr Sawomir niady. Nowe wtryskarki ALLROUNDER GOLDEN ELECTRIC stanowi kontynuacj sukcesu hydraulicznej serii
GOLDEN EDITION i rozszerzaj oferowan przez nas gam produktw o wysokowydajne wtryskarki
elektryczne do precyzyjnego
i efektywnego energetycznie wytwarzania wymagajcych wyprasek. Dziki konsekwentnej standaryzacji oferujemy niezwykle atrakcyjny stosunek wydajnoci do ceny.
Efektywne rozwizania
produkcyjne
Nowe elektryczne wtryskarki
o czterech wielkociach cechuj
si sta kombinacj odlegoci
kolumn, siy zwierania oraz wielkoci jednostki wtryskowej. Wtryskarka ALLROUNDER 570 E GOLDEN EDITION o sile zwierania 2000
kN i z jednostk wtryskow wielkoci 800 na targach Plastpol 2016
produkowa bdzie w czasie cyklu
wynoszcym ok. 15 s po dwa opakowania na pyty CD. Manipulacje
wyprask wykonywa bdzie manipulator liniowy MULTILIFT SELECT. Kolejnym przykadem zastosowania bd nakrtki typu Flip-Top dla brany opakowa. Bd
one produkowane na hybrydowej
wysokowydajnej wtryskarce ALLROUNDER 720 H w 16-gniazdowej
formie wtryskowej polskiej firmy
ZPTS Witoplast w czasie cyklu wynoszcym ok. 12 s.
 

15 marca 2016 r. ponad 550 zaproszonych goci przybyo na oficjalne

otwarcie nowej hali montaowej


ARBURG dla duych maszyn ALLROUNDER i kompletnych linii produkcyjnych pod klucz. W ten sposb
powierzchnia uytkowa zakadu
w Lossburgu zwikszya si
o ok. 13% i liczy teraz 165 000 m2.

Uznanie dla zakadu w Lossburgu


Nowa hala montaowa spenia
nasze najsurowsze wymagania
w dziedzinie ekonomicznej produkcji i efektywnego gospodarowania zasobami, podkreli
w swoim przemwieniu Michael
Hehl, wspwaciciel, czonek
i rzecznik zarzdu. Inwestycja ta
to kamie milowy w dziedzinie
ochrony rodowiska, lojalnoci
wobec korzeni oraz budowania
przyszoci naszego przedsibiorstwa. Nowy budynek o powierzchni 18 600 m2 pomoe firmie ARBURG stawi czoa rosncemu popytowi na due wtryskarki
i kompletne linie produkcyjne
pod klucz.
Uroczyste otwarcie
Okoo 550 goci z caego wiata
wzio w przeddzie Dni Technologii ARBURG 2016 udzia w wyjtkowym wydarzeniu uwietnionym
spektakularnymi
wystpami
na scenie i przemwieniami wanych osobistoci, wrd ktrych
znaleli si m. in. William R. Carteaux przewodniczcy amerykaskiego
SPE
oraz
Thorsten
Khmann czonek zarzdu
VDMA. Do najwikszych niespodzianek tego wydarzenia naleaa
wiatowa premiera elektrycznych
wtryskarek ALLROUNDER GOLDEN
ELECTRIC.

ARBURG Polska Sp. z o o.


Al. Jerozolimskie 233
02-495 Warszawa
Tel.: 22 723 86 50
poland@arburg.com
www.arburg.pl
PLASTPOL stoisko E-25

jak rozwijaj si firmy


z brany tworzyw
sztucznych
Wrd polskich maych i rednich przedsibiorcw wida obnienie nastrojw. Wielu z nich
obawia si mniejszej sprzeday
i spadku zatrudnienia. Panuje
te dua niepewno w kontekcie przyszych obcie podatkowych. Wyjtkiem jest jednak
brana produkcyjna, w tym
brana tworzyw sztucznych, ktra wci odnotowuje wzrost.

Jak wyglda sytuacja


ekonomiczna MP?
Wskanik Bibby MSP Index, wyznaczajcy prawdopodobny kierunek
zmian w funkcjonowaniu przedsibiorstw w najbliszym proczu,
wynis w marcu br. 53,8 pkt. (czyli o 1,8 pkt mniej ni jesieni 2015 r.). Prawie poowa badanych ocenia, e oglny klimat eko-

Rafa Jankowski, wiceprezes firmy Ventus (Ventus dziaa


na rynku od 2004 roku. Zajmuje si zbieraniem i przetwarzaniem odpadw oraz odzyskiwaniem surowcw z materiaw
segregowanych. Firma specjalizuje si rwnie w produkcji wyrobw z gumy i tworzyw sztucznych):
Firma Ventus zajmuje si recyklingiem tworzyw sztucznych,
a konkretnie folii porolniczych. Odpadu, ktry wczeniej by
odpadem niechcianym, nielegalnie palonym, deponowanym
na wysypiskach. Dzisiaj sytuacja si zmienia jest on podanym zomem tworzyw sztucznych. Przetwarzamy miesicznie
blisko 2 tysice ton tego odpadu, odzyskujc okoo 1 tony wysokojakociowych regranulatw, wykorzystywanych pniej
do produkcji elementw plastikowych. Gwnie s to folie
cienkie, worki na odpady, folie gadkie.
Firma Bibby Financial Services bya pierwsz instytucj finansow, ktra nam zawierzya i podpisaa z nami umow faktoringu. Pocztkowo uzyskalimy limit 200 tys. z. To gwnie
dziki faktoringowi nasza firma moga si rozwin. Dzi mamy limit na poziomie 8 mln z. Wspprac z Bibby Financial
Services nawizalimy, bdc start-upem, zatrudnialimy kilku
pracownikw. Nasza wiarygodno finansowa nie bya zbyt
wielka. Wikszo instytucji finansowych w Polsce nie chciaa
z nami w ogle rozmawia.
Firma korzysta ze standardowego faktoringu, obejmujcego finansowanie na terenie Polski i UE. Faktoring jest przydatny
wtedy, gdy kontrahent dyktuje dugie terminy patnoci. Mona robi z zagranicznym partnerem dobry biznes, ale trzeba
przy tym zaakceptowa dugie terminy patnoci, np. 90-dniowe. I rzeczywicie te pienidze wpywaj jak w zegarku, ale
te 90 dni trzeba sfinansowa. I tu rola faktora jest bardzo dua. Przewaga Bibby Financial Services nad innymi faktorami
polega na tym, e Bibby dziaa globalnie i jest to firma rozpoznawalna na rynku. Ma know-how na temat midzynarodowego rynku finansowego. Take procedura oceny finansowej
kontrahentw przebiega szybciej i jest, w mojej ocenie, duo
bardziej wiarygodna. Jeeli kto dziaa we wszystkich krajach
UE, zna najwiksze korporacje, to sobie duo lepiej radzi, ni
kto, kto jest z Polski i musi zasiga informacji z wywiadowni
gospodarczych.

tworzywa P2 6

reklama

nomiczny w Polsce w ostatnich 6


miesicach nie sprzyja prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej.
Ponad poowa sdzi, e sytuacja
nie ulegnie poprawie i w cigu najbliszych miesicy nieatwo bdzie
prowadzi biznes w Polsce. Coraz
wicej firm skary si na pogorszenie ich sytuacji ekonomicznej.
Na spadek optymizmu duy wpyw
maj
niestabilno
panujca
na wiatowych rynkach spowodowana spowolnieniem chiskiej gospodarki, obnienie w styczniu
przez agencj S&P ratingu dla Polski, a take zmiany w obszarze politycznym i gospodarczym. Przedsibiorcy obawiaj si rwnie, e
wprowadzony ju podatek bankowy i planowany podatek od handlu
bezporednio wpyn na ich dziaalno. Co pity przedsibiorca
spodziewa si, e bdzie z tego powodu zmuszony do renegocjowania warunkw finansowych i terminw patnoci ze swoimi dostawcami.

rwnie badanie Bibby MSP Index.


W najbliszym proczu przedsibiorcy spodziewaj si wzrostu
sprzeday i wikszej pynnoci finansowej ni w poprzednich miesicach.
Na rozwj brany tworzyw sztucznych niebagatelny wpyw ma,
wci niska, cena ropy naftowej
oraz jej pochodnych, wykorzystywanych w produkcji tworzyw
sztucznych (takich jak polietylen,
polichlorek winylu i tereftalan etylenu).
Raport PlasticsEurope wskazuje, e
do produkcji tworzyw zuywa
si 4-6 proc. wiatowej produkcji
ropy naftowej. Ta tendencja niewtpliwie przyczynia si do obnienia kosztw produkcji.
Coraz wiksza jest nie tylko produkcja tworzyw sztucznych, wzrastaj rwnie poziomy recyklingu
i odzysku energii.

Jak radz sobie firmy z brany


tworzyw sztucznych?

W obecnej chwili w europejskim


przemyle tworzyw sztucznych zatrudnionych jest prawie ptora
miliona osb. Pracuj oni gwnie
w maych i rednich przedsibiorstwach, tych zajmujcych si produkcj, jak i tych przetwarzajcych
tworzywa. Roczne obroty caego
przemysu wynosz ponad 300

Firmy produkcyjne, w tym take te


z brany tworzyw sztucznych,
wci odnotowuj wzrost (nawet
kilkunastoprocentowy w skali roku, jak wynika z raportu opublikowanego przez GUS). Potwierdza to

Jak wana jest brana tworzyw


sztucznych?

mld euro. Mona zatem wnioskowa, e jest to jedna z lepiej prosperujcych i jedna z waniejszych
bran unijnej gospodarki. Raport
PlasticsEurope wskazuje, e wytwrczo tworzyw na wiecie
i w Europie stale wzrasta. Ta tendencja jest widoczna rwnie
w Polsce.
To, e przedsibiorstwa z sektora
tworzyw sztucznych wci si rozwijaj, nie oznacza, e nie potrzebuj finansowania. Wrcz odwrotnie. Wci bowiem musz boryka
si z dugimi terminami patnoci,
dyktowanymi przez kontrahentw.
A jest to nie lada wyzwaniem,
w szczeglnoci dla maych i rednich firm, ktre, mimo cigego
rozwoju, zazwyczaj nie posiadaj
wystarczajcego kapitau, by regulowa swoje nalenoci.
Jak faktoring moe pomc
w rozwoju firmy?
Wtedy dobrym rozwizaniem jest
faktoring. Pozyskane z niego rodki pojawiaj si na firmowym koncie niemale od razu. Pozwala to
przedsibiorcom utrzyma pynno finansow.
Wiele firm z brany tworzyw
sztucznych eksportuje swoje produkty za granic. Zwikszenie mocy produkcyjnych skutkuje bowiem
pozyskiwaniem kolejnych odbior-cw rwnie na obcych rynkach.


Za granic nieatwo jednak, o czym
przekonuje si wielu eksporterw,
znale nowego, a przede wszystkim wiarygodnego, kontrahenta
(na t trudno skary si ponad
poowa respondentw badania
Bibby MSP Index). Ponadto przedsibiorcy wysyajcy swoje produkty za granic obawiaj si ryzyka
transakcji i koniecznoci ubezpieczenia si, a take skomplikowanych przepisw podatkowo-celnych oraz bariery jzykowej i kulturowej.
Tu take nieoceniona okazuje si
rola faktora. Pomoe on faktorantowi zarwno w weryfikacji kontrahentw, jak i w zapoznaniu si
z oglnymi praktykami patniczymi
i obowizujcymi normami w danym kraju. Co wicej, jeli przedsibiorca skorzysta z faktoringu
bez regresu, ubezpieczy si od ryzyka niewypacalnoci odbiorcw.
Faktoring zatem wspiera firmy
w rozwoju, nie tylko dziki finansowaniu, ale rwnie dziki szeregowi wiadcze dodatkowych.tworzywa P 2 6

plastpol

Festiwal nowoczesnych
rozwiza

DOPAK

Dopak Sp. z o.o. po raz 20.


na Plastpolu w Kielcach to kolejna okazja do zaprezentowania
swojej firmy, przedstawienia
oferty, wyrnienia si na tle
konkurencji. Dobrze to wiadczy
o organizatorach imprezy Targi
Kielce, ktrzy ambitnie i profesjonalnie traktuj bran zwizan z maszynami i tworzywami
sztucznymi, za co skadamy im
podzikowania i ogromne gratulacje z okazji jubileuszu XX edycji
wystawy.
Co wyrnia firm Dopak spord
firm biorcych udzia w targach?
Odpowiedzi na to pytanie naley
upatrywa przede wszystkim
DOPAK

w najnowoczeniejszych i innowacyjnych technologiach w brany


PTS. Motorem sukcesu jest praca,
wiedza i due dowiadczenie. Waga tych czynnikw pozwala na realizacj nawet najtrudniejszych
projektw, od pomysu do przemysu. W prnie rozwijajcej si firmie Dopak oferowane usugi s zawsze na wysokim poziomie, aby
mc sprosta nowoczesnemu
klientowi 3.0, ktry jest wietnie
poinformowany, jest nieustannie
online, oczekuje spersonalizowanej
oferty oraz indywidualnego podejcia. Brana PTS rozwija si w szybkim tempie, a dotrzymanie jej kroku tylko na pozr moe wydawa

si proste. W celu intensywnego


wsparcia firm w brany, PTS Dopak
tworzy baz sprztow oraz kadrow ukierunkowan na badania
i rozwj. Rozpoczcie wsppracy
z Uniwersytetem Technicznym
w Chemnitz wiodc instytucj
w Niemczech jest wynikiem polityki firmy i dewizy, e Innowacyjno to przyszo.
KraussMaffei jak zwykle
niezawodnie na kadym
PLASTPOLU
Na tegorocznych targach, firma zaprezentuje trzy maszyny firmy
KraussMaffei:
wtryskark
KM
DOPAK

300 CX z technologi FiberForm


oraz z kompatybilnym, podwjnym robotem TwinZ, ktry wsppracujc z systemem sterowania
MC6 Multitouch zapewnia du
wygod obsugi. Wykonane detale
przed umieszczeniem na tamie s
uprzednio waone, a informacja
o masie wraca do mikroprocesorowego systemu sterowania MC6. To
maszyna decyduje, czy detal
mieci si w wyznaczonych granicach tolerancji. Technika FiberForm
opiera si na materiaach kompozytowych, gdzie faza wzmacniajca osadzona jest w osnowie termoplastycznej. Technologia ta dedykowana jest do produkcji lekkich,

tworzywa P2 6

plastpol

DOPAK

a zarazem wyjtkowo odpornych


na obcienia elementw stosowanych gwnie w brany motoryzacyjnej. Wrd eksponatw znajdzie
si rwnie wtryskarka KM 4512000 GX wraz z robotem LRX 150
oraz wtryskarka KM 80-380 CX
z robotem LRX S 100 wraz z dodatkowym agregatem wtryskowym
produkcji Plasdan. Wyposaenie
dla produkcji detali wielokomponentowych obejmuje wanie wysoko precyzyjne agregaty wtryskowe, stoy obrotowe oraz specjalne
ramy do wymiany i obrotu form
wtryskowych.
Nowoci rynkowe
Firma Dopak nawizaa wspprac z producentem uniwersalnych,
zaawansowanych technicznie japoskich robotw Star Automation. Roboty te cechuj si bardzo
dobrym stosunkiem ceny do jakoci, wykazuj niskie zapotrzebowanie na energi elektryczn. Bogate
wyposaenie w funkcje, krtkie
czasu cyklu, kompaktowa i zwarta
budowa, dynamika przy duym
udwigu to tylko cz zalet. Pokaz moliwoci robotw bdzie
mona zaobserwowa podczas ciekawej prezentacji.
Kolejn nowoci jest debiut
na targach niemieckiej firmy Digicolor, oferujcej urzdzenia peryferyjne takie jak suszarki, mieszalniki, dozowniki w zaawansowanej
technologii, wysokiej jakoci zbiorniki do przechowywania granulatu
wykonane ze stali nierdzewnej lub
aluminium, a take szeroki zakres
mynkw przeznaczonych do recyklingu tworzyw sztucznych. Firma
projektuje rwnie energooszczdne i automatyczne instalacje podawania, suszenia, transportu i dozowania. Staranny wybr odpowied-DOPAK

niego urzdzenia oraz precyzyjnie


dobrane komponenty przekadaj
si na ekonomiczne rozwizania,
zarwno dla standardowych aplikacji, jak rwnie rozwiza dostosowanych do indywidualnych potrzeb
w danym zakadzie. Firma D&K
Schmadel zaprezentuje nowatorskie spojrzenie na problem magazynowania oraz transportu materiaw sypkich. Profesjonalny system
NEVA to bardzo wygodny, a zarazem prosty sposb do przewoenia
materiaw sypkich. Rozwizania
firmy D&K Schmadel cechuj si
funkcjonalnoci, poniewa pojedyncze moduy mona bezpiecznie
ustawia w regay. Wrd niespodzianek szykuje si premiera nowych termostatw. Firma Dopak
proponuje termostaty polskiej produkcji, z wykorzystaniem jej wieloletniego dowiadczenia w tej dziedzinie dedykowane do najbardziej
wymagajcych zastosowa i temperatur. Bogato wyposaone, z nowoczesnym sterowaniem S3 oraz
wysokowydajn pomp produkcji
SPECK gwarantujc niezawodn
prac i szczelno.
Termostat TW90S
Nie zabraknie rwnie niemieckiej
firmy BBM producenta wysokowydajnych i innowacyjnych rozdmuchiwarek elektrycznych, pracujcych w technologii wytaczania
z rozdmuchem. Zeszoroczny debiut na targach Plastpol okaza si
bardzo udany, dlatego firma planuje prezentacj kolejnej maszyny
BBM 4-100. Wszystkich zainteresowanych, ktrzy do kolekcji czerwonego krasnala chcieliby doczy
posta
Phippsa
zapraszamy
na stoisko F-2!
Wsparciem w obiegu chodzenia
form i hydrauliki dla wszystkich

maszyn bdcych w produkcji bdzie specjalista od chodzenia, firma ONI renomowany producent
kompleksowych systemw chodzenia ze zintegrowanym odzyskiem ciepa odpadowego. Wrd
staych ekspozycji godnych polecenia znajdzie si system chodzenia
w kontenerze, wraz ze wszystkimi
rozwizaniami od uzdatniania wody, a po wizualizacj procesu
na panelu dotykowym oraz kompaktowe agregaty o zwartej budowie, cechujce si niskim zuyciem
energii i niezawodnoci, rwnie
w ekstremalnych warunkach.
Wrd staych ekspozycji godnych
polecenia znajdzie si firma Proses,
ktra przedstawi nowoczesne spojrzenie na metodyk nadzoru i kontroli we wszystkich procesach produkcyjnych przedsibiorstwa w postaci monitoringu, ktry moe by
stosowany nie tylko w zakadach
brany PTS, ale rwnie w przemyle metalowym. W programie firmy
Quipsy znajdzie si interesujca
analiza funkcjonalnoci zaawansowanych rozwiza CAQ, czyli nowoczesnego zarzdzania jakoci,
midzy innymi: wymagania w kontroli jakoci, obszary zwizane z jakoci i wsppracujce ze wspczesnymi systemami zarzdzania
klasy MES oraz ERP, moduowo
oprogramowania. Nie zabraknie
take Neue Herbold producenta
systemw do recyklingu odpadw
z tworzyw sztucznych, ktry projektuje i konstruuje poszczeglne
komponenty oraz kompletne linie
suce do przerobu PE, PP, folii
i pojemnikw, butelek PET. Neue
Herbold wystawi wysokowydajny
myn noowy LM 600/1000. Na stoisku zaprezentuje dodatkowo
transportery tamowe oraz separatory wlewkw produkcji Virginio
Nastri, dostpne w szerokiej gamie

standardowych wersji, jak rwnie


w wariantach specjalnie dopasowanych do indywidualnych wymogw. Woska firma opracowuje
rwnie automatyczne systemy
do transportowania i pakowania,
jako kompleksowe rozwizania
zwikszajce wydajno, takie jak:
transportery z wind, czy karuzele
pakujce. Niemiecki producent ASS
przedstawi inteligentne i wysokowydajne systemy automatyzacji,
w ktrych skad wchodz: chwytaki
oraz komponenty do ich budowy,
budowa ramienia roboczego robotw dla wielu rnych zastosowa,
systemy wizyjne do kontroli jakoci
detali z tworzyw sztucznych.
Wszystkich zainteresowanych najnowszymi rozwizaniami technicznymi w obszarze przetwrstwa
tworzyw sztucznych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska
F-2 firmy Dopak. Zaprezentujemy
rozwizania high-tech bezporednio powizane z obecnymi trendami green technology w technice
i przemyle.

Dopak Sp. z o.o.


ul. Sokalska 2
54-614 Wrocaw
tel.: 71 - 35 84 000
dopak@dopak.pl
www.dopak.pl
PLASTPOL stoisko F-2

2

tworzywa P 2 6

plastpol

ENGEL na targach Plastpol 2016

Inteligentne rozwizania
Dziki niezawodnym, elastycznym i efektywnym rozwizaniom w zakresie maszyn i automatyzacji
od jednego dostawcy ENGEL zwiksza konkurencyjno klientw firmy. Jak moe to wyglda w praktyce w przypadku dwch wymagajcych zastosowa, eksperci z Austrii poka na targach Plastpol 2016,
ktre odbd si w dniach 1720 maja w Kielcach. Bdzie mona wtedy zobaczy, jak coraz szybciej postpujca integracja inteligentnych systemw wspomagajcych oraz czenie maszyn i gniazd produkcyjnych w sie przekada si na wykorzystanie potencjau wydajnoci i jakoci.
Rozwizania iQ zwikszaj
stabilno procesw i jako
Do wytwarzania detali o staej, niezmiennie wysokiej jakoci potrzeba
czego wicej ni tylko precyzyjnie
dziaajcej wtryskarki. Zmiany
w rodowisku produkcyjnym lub
odchylenia cech tworzywa, podobnie jak zuycie, mog rwnie mie
wpyw na jako produkcji i powodowa konieczno regulacji parametrw procesu. Na targach Plastpol ENGEL zaprezentuje oprogramowanie iQ weight control, ktre
rozpoznaje odstpstwa od wartoci
zadanej w przepywie stopionego
tworzywa i automatycznie koryguje
je jeszcze w trakcie tej samej serii,
dopasowujc profil wtrysku, punk
przeczenia, prdko i cinienie
docisku. Wytwarzanie elementw
obudowy o skomplikowanej trjwymiarowej geometrii na cakowicie elektrycznej wtryskarce ENGEL
e-motion 170/110 T wyranie pokazuje wielki potencja tego oprogramowania. Wzr detalu charakteryzuje si rnymi otworami, delikatn powierzchni o strukturze siatki
i zmiennymi grubociami cianek.

Nawet najmniejsza zmiana warunkw ramowych moe sprawi, e


gniazdo nie zostanie cakowicie
wypenione i zamiast wyrobu powstanie brak. Oprogramowanie iQ
weight control wyranie podnosi
opacalno formowania wtryskowego mwi Piotr Nachio, prezes ENGEL Polska z siedzib w Warszawie. Ronie zapotrzebowanie
na samoadaptujce si systemy
wspomagajce. Integracja dodatkowych funkcjonalnoci w jednostce sterujcej CC300 pozwala naszym klientom zwikszy stabilno
procesw czy jako produktw
niezalenie od kwalifikacji ich pracownikw.
iQ weight control optymalizuje
proces wtrysku, natomiast w przypadku iQ clamp control projektanci skupili si na jednostce zamykania. Na targach Plastpol bdzie
mona zobaczy, jak dziaa to
oprogramowanie z wtryskark ENGEL e-motion. Na wywietlaczu
wtryskarki, zwiedzajcy targi bd
obserwowa, jak iQ clamp control
na podstawie oddychania formy
dopasowuje automatycznie optymaln si zwarcia seria po serii.

inject 4.0 wskazuje drog


do smart factory
Oprogramowanie iQ weight control oraz iQ clamp control, ktre
opracowa ENGEL do wtryskarek
elektrycznych, jest czci kompleksowego programu inject 4.0
ENGEL. ENGEL poprzez inject 4.0
wspiera globalnie swoich klientw,
aby mogli w maksymalnym stopniu
wykorzysta moliwoci, jakie daje
czwarta rewolucja przemysowa.
Przemys 4.0 nie jest dla ENGELA
niczym nowym, lecz od dawna stosowan praktyk mwi Nachio.
Nasz moduowy zestaw inject 4.0
ma uatwi klientom kompleksowe
podejcie do tego systemu. Pocztkowo nie musz to by due nakady. Optymalizacja procesw produkcyjnych zaczyna si od kilku
maszyn i moe by sukcesywnie
zwikszana, a obejmie globaln
sie produkcyjn.
Celem inject 4.0 jest Smart factory dziki powizaniom sieciowym i integracji systemw produkcji, systematycznemu wykorzystywaniu danych procesowych i produkcyjnych oraz zastosowaniu ada-

ENGEL

ptacyjnych systemw produkcji,


procesy produkcji w smart factory
stale
si
samooptymalizuj.
W smart factory wyrniamy 3 obszary: smart machines w celu
zwikszenia mocy przetwrczych,
smart production w celu zwikszania produktywnoci i smart services
w celu zwikszania dostpnoci.
Ju dzisiaj ENGEL posiada w swojej
ofercie rozwizania z tych trzech
dziedzin i zaprezentuje w Kielcach
niektre z nich. Oprcz produktw
IQ (smart machines) ENGEL na ywo prezentuje na swoim stanowisku targowym rwnie e-factory
(smart production) i smart factory.
ENGEL e-factory to autorski system
w programie MES (Manufacturing
Execution System) ENGEL, ktry
jest specjalnie przystosowany
do wymaga przetwrstwa tworzyw sztucznych i zapewnia sigajc bardzo gboko, bo a do poziomu poszczeglnych gniazd, pionow integracj danych.
ENGEL e-factory zapewnia przejrzysto w postaci centralnego dostpu do wszystkich istotnych danych
charakteryzujcych stany i dane
procesowe oraz powizanie ich ze
wskanikami jakoci oraz celami
ekonomicznymi. Dziki poczeniu
wtryskarek i gniazd produkcyjnych
w jedn sie, przetwrcy znacznie
atwiej jest zapewni optymalny
rozkad obcienia w parku maszynowym, uzyska informacje o stanie wtryskarek i sporzdza dokumentacj. W tym systemie mona
integrowa nie tylko maszyny nalece do jednego parku maszynowego, ale te znajdujce si w innych zakadach, w dowolnym miejscu na wiecie.
Oba gniazda przetwrcze na stoisku ENGEL s zintegrowane z ENGEL e-factory i mog by kontrolowane z poziomu centralnego komputera.
Wikszy przerb w przeliczeniu
na metr kwadratowy

ENGEL

Wiksza wydajno na minimalnej


powierzchni jest to kryterium,
ktre stanowi gwny atut drugiej
maszyny prezentowanej na stoisku
ENGEL. Produktywno w przeliczeniu na powierzchni jest dla
wielu naszych klientw istotnym

tworzywa P2 6
wskanikiem efektywnoci zwraca uwag Nachio. W caym programie maszyn ENGEL znajduj si
zarwno niewielkie, kompaktowe
rozwizania, jak i due wtryskarki
o wysokiej mocy.
Dziki technologii dwupytowej
maszyny ENGEL duo o sile zwarcia
od 3500 do 55 000 kN zajmuj
o wiele mniej miejsca ni wtryskarki innych marek o porwnywalnej
sile zwarcia. Charakteryzujce si
maym tarciem prowadzenie pyty
po lizgach zapewnia znakomit
rwnolego pyt i delikatn
ochron formy, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczestwa dzia-

plastpol
ania i minimalizuje ilo odrzutw.
W Kielcach ENGEL bdzie wytwarza
na
wtryskarce
ENGEL
duo 3550/500 o sile zwarcia 5000
kN stabilne skrzynki z polipropylenu. Robot liniowy ENGEL viper 20
zdejmuje skrzynki i stawia je na tamocigu. Jednostka sterujca
RC300 robota jest w peni zintegrowana z jednostk sterujc wtryskarki CC300. Dodatkowe polecenia ruchu robota idealnie wpasowuj si w graficzny interfejs ukadu sterowania maszyny, co przede
wszystkim znacznie upraszcza programowanie i sterowanie skomplikowanymi procesami, a take po-

zwala unikn zakupu kolejnej jednostki sterujcej. Aby mimo zoonoci caego systemu istniaa
moliwo jego szybkiego parametryzowania, jednostka sterujca
CC300 pozwala uytkownikowi
w rny sposb prezentowa przebieg procesw: od prostego wyboru predefiniowanych procesw
standardowych po obiektowe graficzne opracowywanie zoonych
sekwencji procesw.
W zintegrowanym rozwizaniu systemowym maszyny i roboty korzystaj ze wsplnej bazy danych
i mog wzajemnie dopasowywa
do siebie swoje ruchy, uzyskujc

optymaln czn efektywno. Robot nie musi na przykad czeka, a


forma do koca si otworzy, lecz
moe rozpocz wyjmowanie detali jeszcze w fazie otwierania, co
skraca czas trwania cyklu.
Interfejs czowiek-maszyna zyskuje
coraz wiksze znaczenie dziki
szybko postpujcemu czeniu
urzdze w sie i systematycznemu
wykorzystywaniu danych procesowych. Majc opracowan jednostk sterujc CC300 i kompleksow
filozofi sterowania, firma ENGEL
jest ju w tej chwili gotowa na wyzwania, jakie stawia fabryka przyszoci.

ENGEL POLSKA Sp. z o. o.


ul. Ostrdzka 50 B
03-289 Warszawa
Tel.: +48 22 510 3801
info.pl@engel.at
www.engelglobal.com/pl
PLASTPOL stoisko F-3
ENGELtworzywa P 2 6

plastpolPlatforma produkcyjna
na miar wyzwa
FANUC

Tworzywa sztuczne od momentu swojego wynalezienia rewolucjonizuj sektor produkcji przemysowej. Dzi, jako samodzielna brana,
stanowi podstaw rozwoju kluczowych gazi gospodarki nie tylko
w krajach rozwinitych. Z uwagi na ilo wyzwa, jakie niesie za sob produkcja tworzyw sztucznych, sektor ten ju dzi wyrnia si
pod wzgldem stopnia innowacyjnoci. Dynamicznie zmieniajce si
otoczenie gospodarcze oraz rosnce wymogi w zakresie ochrony
rodowiska czy zuycia energii powoduj, e producenci tworzyw
sztucznych zmuszeni s szuka jeszcze bardziej efektywnych rozwiza technologicznych. Wychodzc naprzeciw tym potrzebom, japoska firma FANUC oferuje innowacyjne wtryskarki ROBOSHOT, ktre
pozwalaj produkowa wysokiej jakoci detale, przy zachowaniu
najwyszych wymogw w zakresie ochrony rodowiska oraz ekstremalnie niskiemu zapotrzebowaniu na energi.
Rosnca moc tworzyw
Tworzywa sztuczne to bardziej popularna nazwa polimerw syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerw naturalnych.
Ich produkcj rozpoczto na pocztku XIX wieku. Pierwszym tworzywem, ktre zaczto wwczas
produkowa na du skal, by bakelit, oparty na ywicy fenolowo
formaldehydowej. Rozwj przemysu, a take rosnca popularno bakelitu spowodoway, e
w kolejnych latach zaczy pojawia si nowe tworzywa, tj. celuloid czy nylon, ktre zaczy rewolucjonizowa inne brane przemysu.
W drugiej poowie XX w. produkcja tworzyw sztucznych staa si
jeszcze bardziej popularna, a ich
zastosowanie coraz bardziej powszechne. Swoje miejsce znalazy
zarwno przy masowej produkcji
zderzakw samochodowych, jak
i wyrobw medycznych.
Dzi tworzywa sztuczne stosowane
s na masow skal w praktycznie
kadej dziedzinie ycia i stanowi
podstaw funkcjonowania wielu
gazi przemysu, w tym tych naj-

bardziej strategicznych. Ten dynamiczny wzrost zainteresowania


i produkcji tworzyw sztucznych
zwizany jest z ich zaletami, ktre
s nieosigalne w przypadku innych materiaw. To przede
wszystkim atrakcyjna cena, niska
masa, wysoka wytrzymao, nieprzepuszczalno dla gazw i wody, przezroczysto oraz moliwo barwienia i nadrukowywania. Cech szczeglnie wan
w dzisiejszych czasach jest take
moliwo ich wielokrotnego uycia pod postaci rnorodnych
produktw. Zapotrzebowanie na
tworzywa sztuczne ronie praktycznie na caym wiecie. W Polsce
ju od kilku lat daje si zauway
duo wikszy wzrost zuycia tworzyw sztucznych, w porwnaniu
z krajami Europy Zachodniej. Jest
to zwizane z sukcesywnym wzrostem zamonoci Polakw oraz
z coraz wyraniejsz modernizacj
polskiej gospodarki.
Potrzeba matk innowacji
Tworzywa sztuczne s z natury innowacyjne, dlatego w przecigu

ostatnich kilkudziesiciu lat bardzo


sprzyjay rewolucyjnym zmianom
w nauce oraz technologii. Potencja rozwoju samej brany tworzyw
sztucznych take jest ogromny,
jednak nie brakuje tu realnych zagroe, ktre skutecznie mog ten
rozwj ogranicza. Najwikszym
z nich wci pozostaje ograniczony
zasb kapitau, co bezporednio
przekada si na moliwoci inwestycyjne przedsibiorcw, gwnie
w nowoczesne technologie stanowice podstaw globalnej brany.
Drugim czynnikiem, ktry w nieco
odleglejszej perspektywie bdzie
decydowa o sile brany oraz konkurencyjnoci caego polskiego
przemysu, s regulacje unijne
zwizane z emisj gazw cieplarnianych. Z uwagi na fakt, e produkcja energii w Polsce oparta jest
przede wszystkim na wglu, najbardziej energochonne sektory
gospodarki, do ktrych naley
przemys chemiczny czy brana
tworzyw sztucznych, bd ponosi
najwiksze koszty wprowadzania
unijnych dyrektyw. Koszty te bd
nieporwnywalnie wiksze ni
w innych krajach Europy. Trzecim
istotnym czynnikiem, ktry moe
wpyn negatywnie na rozwj
sektora, jest cena ropy naftowej,
poniewa to wanie ropa naftowa
wci jest najwaniejszym surowcem do wytwarzania tworzyw.
Obecnie ceny ksztatuj si na niskich poziomach, jednak ryzyko ich
znacznego wzrostu w kolejnych latach jest bardzo due, co bdzie
nioso za sob istotne zagroenie
dla caej brany. Nie bez znaczenia
jest take sabnce tempo rozwoju
gospodarki wiatowej. Niesprzyjajce otoczenie makroekonomiczne
tworzy pewne bariery i producenci

maj wiadomo, e nie s w stanie im zapobiega. Pozytywnym


czynnikiem jest jednak fakt, e ronie grono przedsibiorcw, ktrzy
s przekonani, e mona aktywnie
minimalizowa ryzyka dziki przemylanym inwestycjom w sprawdzone technologie.
Technologia ponad wszystko
Samo pojawienie si nowego materiau na rynku nie wystarcza, eby mg si rozwin cay przemys
na nim oparty. Do obrbki kadego surowca potrzebne s odpowiednie maszyny i zazwyczaj zupenie nowa technologia produkcji. To wielka szansa dla firm innowacyjnych, ktre potrafi dostrzec
zmieniajce si potrzeby i s gotowe tworzy nowe rozwizania, ponoszc wysokie nakady. Takie wyzwanie podja japoska firma FANUC, ktra w 1984 r. zaprezentowaa swoj pierwsz, cakowicie
elektryczn wtryskark do tworzyw
sztucznych FANUC AUTOSHOT.
Urzdzenie spotkao si z duym
zainteresowaniem rynku, co skonio producenta do dalszych prac
w zakresie rozwijania dziau wtryskarek elektrycznych, a w efekcie
take do ukierunkowania rozwoju
caego sektora produkcji tworzyw
sztucznych na wiecie. Dzi japoski pionier technologii CNC, a take lider w dziedzinie robotyki przemysowej, oferuje najnowoczeniejsze wtryskarki elektryczne
pod nazw FANUC ROBOSHOT,
ktre bazuj na zaawansowanych
technologicznie napdach i sterowaniach wasnej marki. Dziki tym
rozwizaniom FANUC ROBOSHOT
charakteryzuje si niedocignion
precyzj, stabilnoci procesu nie-

6

tworzywa P 2 6

plastpol

zalenie od warunkw zewntrznych, niezawodnoci dziaania


i moliwoci prowadzenia produkcji przy zachowaniu bardzo wysokich wymaga dotyczcych czystoci produkcji. FANUC oferuje 9
modeli wtryskarek zrnicowanych
pod wzgldem siy zwarcia od 15
ton do 350 ton. W cigu kadego miesica japoskie fabryki FANUC opuszcza 500 maszyn ROBOSHOT.
FANUC ROBOSHOT, podobnie jak
wszystkie pozostae produkty koncernu nie tylko spenia najwysze
normy rodowiskowe i wymagania
w zakresie higieny i bezpieczestwa pracy, ale przede wszystkim
gwarantuje niespotykanie wysokie
parametry produkcji, przy bardzo
krtkim cyklu produkcyjnym. Bardzo istotnym jest fakt, e wtryskarka ROBOSHOT gwarantuje swoim
uytkownikom najnisze na wiecie zapotrzebowanie na energi,
ksztatujce si na poziomie nawet
o 50 70% niszym w porwnaniu
z
wtryskark
hydrauliczn
i o ok. 20% w porwnaniu z maszynami hybrydowymi (hydrauliczno elektrycznymi), czy konkurencyjnymi wtryskarkami elektrycznymi. Filozofia tworzenia produktw
FANUC sprowadzajca si do trzech
sw: RELIABLE, PREDICTABLE
i EASY TO REPAIR. W przypadku
wtryskarek sprawia to, e ROBO-

SHOT gwarantuje cigo produkcji, stabiln, w 100% powtarzaln,


najwysz jako wykonania detalu, niskie koszty eksploatacji oraz
niespotykan do tej pory energooszczdno. Jeli do tych atutw
dodamy jeszcze moliwo produkcji najbardziej skomplikowanych elementw np. technicznych
czy szczeglnie wymagajcych mikrodetali, a take fakt, e wtryskarki ROBOSHOT s oferowane wraz
z funkcjonalnymi pakietami automatyzacji, to otrzymujemy produkt
w peni zaspokajajcy aktualne potrzeby rynku.
Wyjtkowa prezentacja precyzji
i powtarzalnoci wtryskarek
FANUC ROBOSHOT
Podczas zbliajcych si XX Midzynarodowych Targw Przetwrstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy
PLASTPOL, firma FANUC zaprezentuje unikalny system produkcyjny
pracujcy w oparciu o precyzyjn
i energooszczdn wtryskark
elektryczn FANUC ROBOSHOT
Alpha-S100iA oraz 6-osiowego robota LR-Mate. Maszyny zostan
zintegrowane w celu realizacji procesu wtryskiwania elementu technicznego, wymagajcego zachowania najwyszego poziomu precyzji wykonania. Parametry produkcji detalu bd na bieco mo-

nitorowane poprzez oprogramowanie wtryskarki oraz wywietlanie ich biecych wartoci na linii
trendu. Dziki temu bdzie moliwo kontrolowania stabilnoci
parametrw, takich jak np. poduszka resztkowa, backflow, etc.
Ostatecznym
potwierdzeniem
i weryfikacj dokadnoci produkcji
bdzie kontrola wagi kadego detalu bezporednio po jego wyprodukowaniu. Odwiedzajcy wystaw bd mieli moliwo przyjrzenia si take efektom dziaania autorskich funkcji FANUC, takich jak:
AI Mould Protection, AI Ejector
Protection, Precise Metering 2&3,
Backflow Monitor, ktre w bezporedni sposb decyduj o jakoci
wytwarzanych produktw, a take
pynnoci i bezpieczestwie caego
procesu wtrysku. Robot LR-Mate
bdzie zamontowany na wtryskarce i jego zadaniem bdzie kompleksowa obsuga detalu najpierw odebranie go z formy wraz
z wlewkiem, wyjazd poza stref robocz, nastpnie odoenie detalu
na wag (w czasie waenia robot
wyrzuci wlewek do odpowiedniego pojemnika), odebranie detalu
z wagi i odoenie detalu do pojemnika detali gotowych. Cay proces produkcji bdzie monitorowany i prezentowany na ekranach,
dziki wykorzystaniu oprogramowania FANUC Roboshot LINK-i,

ktre daje moliwo zdalnego


monitorowania i zarzdzania produkcj. Dziki niemu kady uytkownik moe z dowolnego miejsca
na wiecie monitorowa stan swojej wtryskarki i realizowanej przy jej
pomocy produkcji. Ma przy tym
jednoczenie moliwo wprowadzania niezbdnych zmian. W wersji podstawowej system moe obsugiwa do 128 wtryskarek jednoczenie.
Wicej informacji na temat wtryskarek marki FANUC mona znale na stronie www.fanuc.pl

FANUC Polska
ul. Tyniecka 12
52-407 Wrocaw
Tel +48 717766160
www.fanuc.pl
PLASTPOL stoisko G-27

WELLISH
Z W U \ V N D U N L Q D M Z \ V ] H M M D N R F L

0DV]\Q\GRJXP\UP\

PONAR PLAST
6SND]RJUDQLF]RQRGSRZLHG]LDOQRFL6SN
\ZLHFXO/HQLDQNDD
WHOID[ZZZSRQDUSODVWSO
PDUNHWLQJ#SRQDUSODVWSO

CHAP

 1RZDVHULDZWU\VNDUHN&+]EDUG]R


 

GX\PLSU]HVWU]HQLDPLURERF]\PL


 1RZRF]HVQHZWU\VNDUNL]VHUZR

 

QDSGHPRGN1GRN1
 
 
 :WU\VNDUNLSLRQRZHLGRREWU\VNX

 
 :WU\VNDUNLGRJXP\
 
 3UDV\K\GUDXOLF]QHGRJXP\

 
 8U]G]HQLDSHU\IHU\MQH


 )RUP\ZWU\VNRZH

 0RGHUQL]DFMHLUHPRQW\

 6HUZLVJZDUDQF\MQ\


LSRJZDUDQF\MQ\

 &]FL]DPLHQQH

 6]NROHQLDLSRUDG\WHFKQLF]QH


 0DQLSXODWRU\
tworzywa P 2 6

plastpol

Nowe przedstawicielstwo
na targach Plastpol
Na targach Plastpol 2016 w dniach 17 20 maja firma WITTMANN
Gruppe po raz pierwszy zaprezentuje w hali F, stoisko F15, swe nowe
przedstawicielstwo WITTMANN BATTENFELD Polska.
Polska jest jednym z waniejszych europejskich rynkw przetwrstwa
tworzyw. Od pocztku roku 2016 WITTMANN Gruppe reprezentowana jest aktywnie przez nowe przedstawicielstwo oferujce wszystkie
produkty grupy. Na tegorocznych targach Plastpol WITTMANN Gruppe zaprezentuje si z dwoma wtryskarkami PowerSerie i szerokim
spektrum robotw i urzdze peryferyjnych.
W zakresie wtryskarek pokazana
zostanie wtryskarka elektryczna serii EcoPower, a take maszyna hydrauliczna SmartPower. Obie maszyny charakteryzuj si bardzo
energooszczdnymi napdami, duym rozstawem midzy kolumnami
oraz najwysz precyzj dziaania.
Obie maszyny, dziki zastosowanemu w nich Systemowi Odzysku
Energii z Ruchw Hamowania KERS
(Kinetic Energy Recovery System)
umoliwiaj ograniczenie zuycia
energii potrzebnej do realizacji procesu.
Funkcjonalno wtryskarki EcoPower zostanie zaprezentowana
w produkcji podstawki pod filiank
na kaw espresso. Detal wykonywany bdzie z PBT, a do jego produkcji
wykorzystana bdzie jednokrotna
forma firmy Hein (Austria). Detale
z wtryskarki EcoPower 180/750 bd odbierane robotem W832 i odkadane na tamocig.
Drug z maszyn prezentowanych
na tegorocznych targach Plastpol
bdzie wtryskarka serii SmartPower
o sile zamykania 250 kN. Wtryskarki SmartPower charakteryzuj si
bardzo du energooszczdnoci,
precyzj i przyjazn obsug. Dodatkow zalet s mae gabaryty

maszyn i niski poziom haasu. Cechy te zawdziczaj swemu designowi, szybkoci i czystoci.
Wszystkie maszyny SmartPower
wyposaone s standardowo
w wysokooszczdny napd serwoelektryczny.
Pokazana na targach wtryskarka
SmartPower 25/130 bdzie wyposaona w sterowany mikroprocesorowo ukad przepywu wody typu
FLOWCON. Na czterokrotnej formie, uyczonej przez firm Zimmermann-technik (HK) Ltd. Hongkong,
posiadajcej swe przedstawicielstwa w Niemczech, Austrii i Meksyku, zaprezentowana zostanie produkcja z PA kulek do filtrw. System FLOWCON umoliwia regulacj
Closed-Loop przepywem i temperatur wody chodzcej form.
Wykorzystanie systemu FLOWCON
ma znaczcy wpyw na podniesienie jakoci i stabilnoci produkcji.
Dziki funkcji integracji sterowania
systemu z ukadem sterowania
wtryskarki, ustawienia FLOWCON
zapisywane s wraz z pozostaymi
parametrami pracy formy. Integracja zapewnia bardzo komfortow
obsug i pozwala na uniknicie
bdw obsugi. W zakresie systemw automatyzacji pokazany zo-

stanie chwytak wlewkw WP80,


ktry dziki wysokiej sztywnoci osi
pionowej charakteryzuje si bardzo
precyzyjnym ruchem odbierania.
Kolejnym eksponatem bdzie robot
serwoelektryczny W833pro z nowym typem serwonapdu osi B-C.
W konstrukcji tego robota wykorzystany jest nowy, opatentowany
przez WITTMANN napd teleskopowy. Zastosowane rozwizanie zapewnia kompaktow budow,
przyjazn obsug, zmniejszenie
zuycia energii, a take obnienie
poziomu haasu. Kolejnym z robotw bdzie W821 UHS (Ultra High
Speed), ktry powsta specjalnie
z myl o szybkich czasach odbioru
detali. Robot ten umoliwia uzyskanie czasu odbioru poniej 1 sekundy. Uzupenieniem prezentacji
bdzie robot W818, zaprojektowany specjalnie dla maych maszyn.
Kolejnymi urzdzeniami prezentowanymi przez WITTMANN BATTENFELD Polska bdzie szeroka gama
urzdze peryferyjnych. Poprzez
dozowniki grawimetryczne GRAVIMAX G14M, dozowniki wolumetryczne DOSIMAX Basic, ukad sterowania M7.3 przeznaczony dla
systemw centralnego podawania
surowcw i systemw zaopatrywania suszarek, a do kompaktowych
podajnikw granulatu FEEDMAX
S3 net z funkcj ambiLED. AmbiLED
jest systemem sygnaw wietlnych
pokazujcych rne stany pracy
urzdze.
Bardzo istotnym elementem prezentacji bd suszarki, reprezentowane przez modele DRYMAX E30
i E60 i suszark z bbnem suszcym
DRYMAX Aton G120-300-M. Zastosowana w budowie suszarki Aton
koncepcja bbna suszcego gwarantuje nie tylko niskie zuycie
energii, ale take zapewnia powtarzalne warunki suszenia z utrzymaniem staego punktu rosy.
Prezentacj uzupeni termostaty
reprezentowane przez urzdzenia
TEMPRO basic C140, TEMPRO
D2/140, TEMPRO primus C90
i C120, a take myny MAS1 i MAS3, jak i myn z noami walcowymi
Junior 3.
Grupa WITTMANN

WITTMANN

Grupa WITTMANN Gruppe z siedzib w Wiedniu jest wiatowym liderem w dziedzinie produkcji wtry-

skarek, robotw i urzdze peryferyjnych dla przetwrstwa tworzyw


i skada si z dwch gwnych zakadw
WITTMANN
BATTENFELD I WITTMANN. Grupa posiada 9 zakadw produkcyjnych
w szeciu krajach, ponad 30 firm
reprezentujcych we wszystkich
istotnych krajach na caym wiecie.
WITTMANN BATTENFELD konsekwentnie wzmacnia sw pozycj
wiodcego producenta wtryskarek
i dostawcy technologii. Jako dostawca nowoczesnych i kompleksowych technologii maszyn o moduowej budowie, firma spenia obecne i przysze wymagania rynku
przetwrstwa tworzyw w technologii wtrysku.
Program produkcyjny WITTMANN
obejmuje roboty i systemy automatyki, systemy podawania surowcw, suszarki, urzdzenia dozowania grawimetrycznego i wolumetrycznego, mynw, urzdze termostatujcych i chodzcych;
od pojedynczych maszyn, a
do w peni zintegrowanych systemw centralnych.
Poczenie rnych obszarw dziaalnoci
pozwala
WITTMANN
na oferowanie kompleksowych
rozwiza. Dodatkow zalet dla
przetwrcw tworzyw jest integracja pomidzy poszczeglnymi urzdzeniami.
W Polsce WITTMANN Gruppe reprezentowana jest przez WITTMANN BATTENFELD Polska. Dowiadczeni pracownicy dziaw
sprzeday i serwisu pozostaj
do Pastwa dyspozycji.

WITTMANN BATTENFELD Polska


Adamowizna,
ul. Radziejowicka 108
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: 22 7243 807
info@wittmann-group.pl
www.wittmann-group.pl
PLASTPOL stoisko F-15

1976 2016

WITTMANN BATTENFELD Polska Spol. z o.o


Adamowizna, ul. Radziejowicka 108 | 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel.: +48 22 7243 807 | Fax: +48 22 7243 799
info@wittmann-group.pl | www.wittmann-group.pl

6

tworzywa P 2 6

plastpol

Usuga Global Call


Od ponad trzydziestu lat firma Heatlock rozwijaa sie midzynarodowego wsparcia swoich produktw. Dziaajc pocztkowo w macierzystej Szwecji, konsekwentnie rozbudowywaa wspprac z kolejnymi europejskimi agentami, jednoczenie pozyskujc nowych
wsppracownikw oraz klientw poza naszym kontynentem.
Od koca lat 70., kiedy firma powstawaa, wiatowy rynek przetwrstwa tworzyw sztucznych ulega cigym i dynamicznym zmianom.
Dzisiaj koncentruje si na Dalekim Wschodzie, co zaowocowao
wprowadzeniem usugi Global Call.
Wielu duych graczy, take takich,
ktrzy nadal wytwarzaj elementy
z tworzyw lokalnie, zamawia produkcj form wtryskowych w chiskich narzdziowniach. Sprawia to
niekiedy szereg problemw eksploatacyjnych spowodowanych du
rnic stref czasowych oraz odlegoci pomidzy klientem, a producentem formy. Heatlock stara si
sprosta tym wyzwaniom. W 2003
firma przeniosa swoj siedzib
do Chin, gdzie produkuje i sprzedaje szeroki wachlarz systemw
gorcokanaowych. Bezporednia
obecno na chiskim rynku oraz
staa wsppraca z tutejszymi narzdziowcami z jednej strony,
a take wiatowa sie agentw
z drugiej, zaowocowaa wprowa-

dzeniem usugi Global Call. Zapewnia ona stae wsparcie przez lokalnych dystrybutorw dla systemw
zamwionych do form budowanych w chiskich narzdziowniach.
Klienci dziaaj obecnie bardziej
midzynarodowo i nawizuj bezporednie kontakty biznesowe
z wytwrcami form w Chinach,
z pominiciem lokalnych agentw.
Firma Heatlock gwarantuje wsparcie swojego lokalnego dystrybutora dla systemw gorcokanaowych zabudowanych w formach
wyprodukowanych w Chinach,
take tych, ktre nie byy zamwione za jego porednictwem.
Oferuje pomoc krajowego dystrybutora w doborze systemu gorcych kanaw do kadej formy oraz

bezporedni nadzr zespou ekspertw nad jego profesjonalnym


montaem na miejscu w Chinach.
Midzynarodowi klienci nie musz
ju polega wycznie na wsparciu
swojego narzdziowca odlegego
o tysice kilometrw mog zadzwoni do swojego krajowego
agenta Heatlocka.
Firma Heatlock oferuje obecnie
szerok gam systemw gorcych
kanaw. System nowoczesnych
dysz oznaczonych symbolem A1
zapewnia najbardziej ekonomiczne
rozwizania. Moduowy system A2,
dua ilo wymiennych kocwek

o rnorodnych ksztatach to najbardziej


uniwersalne,
atwe
w montau i utrzymaniu rozwizanie. Bezproblemowy monta i prac bez jakichkolwiek wyciekw zapewnia system A3 zbudowany wok moduowych dysz wkrconych
do rozdzielacza. Oprcz tego dysze
uszczelniane na obudowie, wielokrotne, wielkogabarytowe systemu
MEGA, napdzane pneumatycznie
systemy zamykane igowo. Wszystko dostpne lokalnie, na telefon
do krajowego dystrybutora.
www.goracekanaly.pl

HEATLOCK

ROAL
ul. Szczepanowskiego 11/7
60-541 Pozna
tel. 501 104 928
biuro@goracekanaly.pl

Systemy Gorcych Kanaw


Globalne Rozwizania
A1

System standardowy

A2

System moduowy

A3

System dysz wkrcanych

A2-XL

Mega dysze pojedyncze

A2MT

Dysze wielokrotne

HOT HALF

Dystrybucja w Polsce:
ROAL s.c. ul. Szczepanowskiego 11/7, 60-541 Pozna
osoba kontaktowa: Iwo Kowaski, tel. 501 104 928
biuro@goracekanaly.pl

Gorce Powki

www.heatlock.com

tworzywa P2 6

plastpol

6

Firma Wadim Plast na Plastpolu

Technologia SLM
w budowie
form wtryskowych
Technologia selektywnego stapiania wizk lasera (ang. Selective Laser Melting) pozwala na wytwarzanie precyzyjnych i jednorodnych
detali z tworzyw metalicznych typu: stal nierdzewna, stal narzdziowa, stopy tytanu, stopy aluminium, stopy magnezu, kobalt, chrom
i inne metale, ktre da si sproszkowa.
Efekt procesu SLM jest porwnywalny z gstoci, wytrzymaoci
i precyzj elementw odlewanych.
Gruboci warstw mieszcz si
w zakresie 0,05 do 0,03 mm, przyjmowane tolerancje detali osigaj 0,02 mm, za chropowato powierzchni jest mniejsza ni 20 m.
Komponenty, uzyskiwane w procesie SLM, zawsze wykazuj gsto
blisko 100%, a take spjne i jednorodne waciwoci materiaowe.
Druk 3D w metalu ma bardzo duy

potencja w zastosowaniu w produkcji przemysowej, w przeciwiestwie do druku w tworzywach. Wykonywane metod przyrostow detale mog by: czciami maszyn, elementami powierzchni formujcej form lub wykrojnikw
oraz
implantami.
Druk 3D w metalu wykorzystuj takie brane jak: przemys motoryzacyjny, elektronika konsumpcyjna,
przemys lotniczy i kosmiczny oraz
medycyna i stomatologia.

WADIM

WADIM

J
APOSKIE WTR
YSKARKI ELEKTR
YCZNE
JAPOSKIE
WTRYSKARKI
ELEKTRYCZNE

JSW

Works
The Japan Steel W
orks

www.wadim.pl
w
ww.wadim.pl tt 22 723 38 12

PL
A
17 STP
-2
0. OL
H
al 05. Kie
2
a
F1 01 lce
8 6

o sile zw
arcia do 3000 T
zwarcia

62

tworzywa P 2 6

plastpol

SLM dla brany


narzdziowej
Podczas produkcji elementw
z tworzyw sztucznych metod
wtrysku wanym jest nie tylko
utrzymanie wymaganej jakoci, ale
rwnie zmniejszenie czasu cyklu.
Kada oszczdzona sekunda przekada si bowiem na zwikszony
zysk caego przedsiwzicia.
Dziki wykorzystaniu technologii
SLM, moliwa jest nowa metoda
produkcji systemw chodzenia
form, ktra redukuje czas chodzenia nawet do 30%. Kanay chodzce mog by umieszczone bliej powierzchni formujcej formy
wtryskowej i s bardzo jednolite.
Pozwala to na rwnomierny odbir ciepa z caej powierzchni formujcej narzdzia.

z kanaami konformalnymi zostay


wydrukowane opisywan metod
SLM na innowacyjnej drukarce
przestrzennej typu SLM 280HL firmy SLM Solutions GmbH z siedzib
w niemieckiej Lubece.

Produkcja elementw
formujcych
Prezentowane na ssiadujcych fotografiach elementy formujce

Wymiary komory mm (WxDxH)

WADIM

WADIM PLAST
ul. Graniczna 10
05-816 Reguy
Tel: 22 - 723-38-12
info@wadim.com.pl
www.wadim.com.pl
PLASTPOL F-18

280 x 280 x 350 mm


WADIM

Moc lasera

400W lub 2 x 400 W

Prdko przyrostu

do 55 cm3/h

Rzeczywista grubo warstwy

20..75 m lub 100 m

Min. szeroko cieki /


Grubo cianki
rednica wizki lasera

150 m / 1000 m

80..120 m (laser 400 W)


WADIM

Prdko skanowania
Zapotrzebowanie gazu ochronnego
podczas pracy (Ar, N2)
Zapotrzebowanie gazu ochronnego
podczas napeniania komory (Ar, N2)

15 m/s

2,5..3 l/min

1700 l / 100 l/min

Zapotrzebowanie dla spronego

ISO 8573-1, 18 l/min,

powietrza

1,5 bar

Wymiary (mm) (W x D x H)

Waga
Parametry energii elektrycznej /
zapotrzebowanie

1800 x 1900 (2400)


x 1020
1000 kg

400 V, 50 Hz, 8 kW

WADIM
ELEMENTY FORMUJCE Z KANAAMI KONFORMALNYMI WYKONANE METOD ADDYTYWN W SLM SOLUTIONS GMBH NA
MASZYNIE SLM 280HL

6

tworzywa P 2 6

plastpol

Wyszukaj kolor
smartfonem
FINKE

Karl Finke GmbH jest firm rodzinn z Wuppertalu (Niemcy),


dziaajc na caym wiecie i produkujc w swojej fabryce barwniki dostosowane do niemal kadego rodzaju zastosowa tworzyw sztucznych. Swoje moliwoci w produkcji masterbatchy,
mieszanek pigmentw, past i ciekych barwnikw firma zaprezentuje na Targach Plastpol 2016.
Wieloletnie dowiadczenie firmy,
w poczeniu z fachow kadr,
umoliwiaj bezporedni pomoc
kademu klientowi w przemyle
kosmetycznym, opakowaniach,
medycynie, motoryzacji, meblach,
elektronice i zabawkach, wspomagajc projekty od koncepcji do finalnego uruchomienia produkcji.
W celu uzyskania optymalnego rezultatu barwienia, Finke opracowuje swoje produkty na materiaach klienta oraz symuluje specyficzne warunki produkcji we wasnym laboratorium, od procesu
wtrysku poprzez wytaczanie i wytaczanie z rozdmuchem. Firma
posiada wasne linie do produkcji
butelek z PE i PP oraz dodatkowo
symuluje produkcj butelek z PET-C w celu sprawdzenia efektu bar-

wienia na gotowych opakowaniach.


Ponad 200 standardowych kolorw z palety RAL jest dostpnych
jako masterbatche FIBAPLAST.
Uywane s one do wszystkich
procesw przetwrczych i aplikacji
otrzymywanych w procesie wtrysku i wytaczania.
Dua ilo moliwych dodatkw
jak stabilizatory UV, antyutleniacze, dodatki antystatyczne, rodki
smarujce i dodatki do znakowania laserowego, otwieraj nieograniczon moliwo aplikacji, a kolory opracowane pod wymagania
klienta mog by dostarczone
w krtkim czasie.
Do tworzyw i aplikacji przezroczystych Finke rozwino cieke barwniki pod nazw FIBASOL. Ich cieky
nonik jest obojtny i nie wpywa
na waciwoci fizykochemiczne
barwionych materiaw oraz jest
nieszkodliwy dla otoczenia.
Odporno termiczna w poczeniu z odpornoci na wiato moe
by dobrana do praktycznie kadego rodzaju tworzywa. Fibasole s
szczeglnie przydatne przy produkcji opakowa do ywnoci
i opakowa kosmetycznych.

tworzywa P2 6
Do barwienia systemw PCV, barwienia duroplastw jak: poliuretany, ywice epoksydowe i nienasycone ywice poliestrowe opracowano specjalne pasty barwice
pod nazw FIBADUR. Pasty oraz
cieke systemy barwienia znakomicie mieszaj si z odpowiednimi
mieszankami tworzyw, zapewniajc odpowiedni intensywno
i wysok stabilno koloru. Mog
barwi rwnie cieke polimery.
Mieszanki pigmentw pod nazw
WUBALEN s dostpne dla wszystkich moliwych polimerw i umoliwiaj praktycznie nieograniczone
moliwoci barwienia i dodatkowe
efekty poprzez zastosowanie dodatkw. Poniewa s one fizjologicznie nieszkodliwe, mog by
uywane zarwno w produktach
do pakowania ywnoci oraz zastosowaniach tekstylnych.

plastpol
duktu. Standardy, takie jak RAL lub
Pantone uatwiaj odpowiedni wybr kolorw do koncepcji gotowego produktu.
Aby uatwi wybr kolorw przez
finalnych odbiorcw, Finke rozwino aplikacj Ral-Finder i PAN-Finder, ktre umoliwiaj za pomoc
smartfonu zidentyfikowanie koloru
zgodnie z palet Ral i Pantone i podaj gotowe propozycje barwy.
Najprostszym sposobem znalezienia wymaganego koloru jest wprowadzenie koloru RAL/Pantone
i od razu mona zobaczy na wywietlaczu podany kolor. Mona
rwnie wykona zdjcie gotowego produktu lub pobra je z galerii.
Na tej podstawie aplikacja wyszuka
odpowiedni kolor RAL, przedstawiajc moliw palet barw. Ponadto, aplikacja umoliwia poka-

zanie caej palety RAL na ekranie


w celu porwnania rezultatw.
W aplikacji Pantone moliwe jest
utworzenie dowolnego koloru poprzez mieszanie barw i uzyskanie
gotowego numeru Pantone. Wartoci RGB mog zosta wprowadzone indywidualnie i poprzez suwaki na ekranie, a aplikacja podaje
finalny numer koloru zgodny
z PAN, po zatwierdzeniu przez
uytkownika.
Gotowe rezultaty mog zosta zapisane w wirtualnym notatniku,
dlatego cay proces jest prosty
i umoliwia atwy dobr koloru
i jego doprecyzowanie.
Obydwie aplikacje dostarczaj wymagane dane techniczne dla dostpnych masterbatchy. Uytkownik moe wybra rodzaj barwionego tworzywa, odporno na wia-

 

Finke uatwia selekcj kolorw


i wybr odpowiedniej barwy, stosujc dwie aplikacje na smartfonie.
Opakowania, butelki, zabawki,
elektronika: niezalenie od rodzaju
zastosowanego tworzywa sztucznego trzeba pamita, e to kolor
ma wpyw na atrakcyjno wielu
produktw. Kady odcie lub barwa
prowadz
do
rnicy
FINKE_TW_Nr_63_Layout 1 27.04.16 12:19 Seite 1
przy otrzymywaniu finalnego pro-

NEW HORIZONS
FOR COLOR.

to oraz warunki atmosferyczne,


odporno termiczn wymagan
przez aplikacj. Jeli gotowy kolor
nie jest dostpny w recepturach
Finke, atwo mona uzyska kontakt z odpowiednim koloryst
w firmie i skontaktowa si telefonicznie lub wysa zapytanie e-mailem.
Obydwie
aplikacje
pracuj
na smartfonach w systemie Android i iOS i w prosty sposb mona je
cign ze strony http://finke-colors.eu/service/

Karl Finke GmbH & Co. KG


Hatzfelder Str. 174 176
42281 Wuppertal, Niemcy
Tel.:+49 202-70906-126
m.pijewski@finke-colors.de
tel.: +48 601 282 193
www.finke-colors.eu
PLASTPOL stoisko E-14

Niebiesko czarny czy


kobaltowo niebieski?
Potrafimy nada
odpowiedni barw.

ia
do odwiedzen
Zapraszamy h Plastpol!
nas na targacsko E-14
Hala E Stoi

Nowa aplikacja: FINKE RAL -FINDER


Wystarczy zeskanowa kod QR i uruchomi aplikacj.
Znajd wszystkie kolory RAL teraz bezpiecznie i szybko.

www.finke-colors.eu

6

66

tworzywa P 2 6

plastpol

Prezentacja wystawcy

Nowatorska drukarka D
do metalu z gowic frezujc
APX TECHNOLOGIE

APX Technologie Sp. z o.o.


przedstawia Innowacyjne centrum hybrydowe LUMEX Avance 25, ktrego producentem jest
japoska Firma Matsuura Machinery Corporation. Prezentowana maszyna jest nowatorskim
rozwizaniem technologicznym,
nie wystpujcym w ofercie adnego innego wiatowego producenta obrabiarek.
Innowacyjno polega na zastosowaniu frezowania laserowego
spieku wydruku metalu w 3D
w technologii Additive manufactoring typu PBF (Both powder bed
Fusion), co ma miejsce w budowaniu od zera czci metalowych.
Technologia ta suy do wykonywania pojedynczych lub krtkoseryjnych elementw, a produkcja
odbywa si poprzez rozmieszczanie i ugniatanie proszku metalowego na caej niemal powierzchni
stou. Rozmieszczony tak proszek
metalu jest spiekany laserem w zaprogramowanych miejscach, tak
wic spiek metalu nie jest tutaj
przeprowadzany w jednym tylko
punkcie gdzie dysze bezporednio
doprowadzay by materia.
Technologie AM stwarzaj ogromne moliwoci produkcji czci metalowych o trudno dostpnych
ksztatach (w tym strukturach wewntrznych detalu), co jest niezwykle trudne do osignicia lub wrcz
niemoliwe przy zastosowaniu klasycznych technik obrbek ubytkowych. Jednake technologie AM

maj bardzo istotn niedoskonao, ktra przejawia si niemoliwoci uzyskania wysokich tolerancji czy chropowatoci tak, jak
bymy oczekiwali przy klasycznej
obrbce ubytkowej. Dlatego wanie pojawiaj si oferty maszyn
hybrydowych, ktre stosuj obydwie te technologie jednoczenie.
Zastosowana przez japoskiego
producenta firm Matsuura
kombinacja AM typu PBF oraz obrbki frezarskiej w jednej komorze
roboczej, daje moliwoci kompletnego wykonania detalu na jednej maszynie, pozwalajc uzyska
rewelacyjne czasy obrbek trudnoksztatnych, przy zachowaniu wysokich tolerancji jak: dokadno

25 m (moliwe5 m); chropowato Rz10 m (moliwe


Rz 3,5 m); twardo 3234 HRC
(moliwo dodatkowej obrbki
cieplnej 50-52 HRC); Wyniki takie
mona uzyska dziki temu, e cay
detal, zamiast powszechnie uywanej ubytkowej obrbki zgrubnej,
produkowany jest poprzez budowanie zapiekaniem metalu laserem
w 3D, za frezarska cz maszyny
LUMEX peni tu waciwie rol dokadnej obrbki ubytkowej wykaczajcej, ktra wystpuje zawsze,
na kadym etapie produkcji detalu,
a nie dopiero na styku do jego powierzchni finalnej.
Moemy wic powiedzie, e jedna
tylko maszyna LUMEX Avance 25

APX

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA HYBRYDOWA LUMEX CZY DRUKOWANIE 3D W METALU Z UBYTKOW OBRBK


WYKACZAJC

nie tylko zastpuje ca lini produkcyjn zoon z kilku standardowych obrabiarek, ale o wiele j
przewysza, dajc wanie moliwo dokadnych obrbek powierzchni normalnie niedostpnych!
Zalety maszyny hybrydowej LUMEX Avance 25 to przede
wszystkim:
osignicie kilkakrotnie lepszej
dokadnoci oraz chropowatoci
ni przy uyciu samej drukarki 3D do metalu;
moliwo poprowadzenia nieporowatych konformalnych kanaw chodzcych min. 3 mm
(w konsekwencji o wiele lepsze
czasy cyklu wtryskarki);
eliminacja obrbek EDM;
wewntrzna budowa siatkowa
i mniejsza waga detalu (niewykonalne w klasycznej obrbce 5osiowej);
moliwo obrbek bardzo
skomplikowanych ksztatw i to
w systemie od razu jednomoduowym (zamiast obrbki czasami
kilkunastu;
kilkudziesiciu elementw osobno, a pniej ich scaleniu);
lepszy czas projektowania poprzez zastosowanie oryginalnego programu CAM w 3D;
w produkcji detali o skomplikowanych ksztatach redukcja caego procesu rednio o 38%;
jeszcze jedna zaleta, na ktr
te warto zwrci uwag
innowacja = dotacja.

APX TECHNOLOGIE

Zapraszamy na
XX Miedzynarodowe Targi
Przetwrstwa Tworzyw
Sztucznych i Gumy PLASTPOL
17-20 V 2016
Stoisko F-26
Sprzeda i serwis obrabiarek
APX Technologie Sp. z o.o.
ul. Centralna 27
PL-05-816 Opacz k/Warszawy
tel. +48 22759 62 00,
759 62 01
fax: +48 22759 63 44
www.apx.pl
apx@apx.pl

Innowacyjne Centrum Hybrydowe


do produkcji form, implantw medycznych
LLQQ\FKHOHPHQWZWUXGQRNV]WDWQ\FK

Spiekanie proszku metalowego


oraz frezowanie w jednej przestrzeni roboczej

Create the Future

Zapraszamy na
XX Midzynarodowe Targi
Przetwrstwa Tworzyw
Sztucznych i Gumy
PLASTPOL
17-20 V 2016
Stoisko F-26

$3;7HFKQRORJLHVS]RRZ\F]Q\SU]HGVWDZLFLHO0$76885$0$&+,1(5<&25325$7,21Z3ROVFH
$3;7HFKQRORJLH6S]RRXO&HQWUDOQD2SDF]

6

tworzywa P 2 6

plastpol

Prezentacja na Plastpolu

Wytaczanie tworzyw
sztucznych
ROLBATCH

Wytaczanie jest procesem


technologicznym wytwarzania
dugich elementw z tworzyw
sztucznych (pproduktw lub
gotowych wyrobw). W trakcie
procesu wytaczania w ukadzie
plastyfikujcym tworzywo sztuczne w postaci pynnej przepychane jest przez kana o odpowiednim profilu.
Wytaczanie jest procesem cigym. Tworzywo sztuczne najczciej w postaci granulatu jest podawane do podgrzewanego cylindra, w ktrym ulega plastyfikacji
i homogenizacji, przechodzi przez
gowic wytaczajc, a nastpnie
przez kalibratory formujce gotowy wyrb, np. rury, profile, pyty,
folie. Wytoczka jest chodzona a nastpnie cita na odcinki
o podanym wymiarze lub nawijana na bbny, szpulki, etc.
Tworzywa sztuczne wytacza si
w urzdzeniach zwanych wytaczarkami.
Przykadowe produkty wytwarzane
metod wytaczania: folie, rury,
profile, pyty, granulaty, koncentraty barwice itp.
Wytaczarki skadaj si z trzech
ukadw:
ukad napdowy
ukad sterowania
ukad plastyfikujcy.
Wytaczarka wyposaona jest zwykle w zasobnik na surowiec (podajROLBATCH

nik) oraz komponenty pomocnicze


np. koncentraty barwice (barwniki) do tworzyw sztucznych.
Rodzaje podajnikw
surowca
dozowniki wolumetryczne (objtociowe)
dozowniki grawimetryczne (wagowe).
Dozowniki grawimetryczne s zwykle sporo drosze od wolumetrycznych. Stosuje si je tam, gdzie wymagana jest dua precyzja w podawaniu surowca, z uwagi na jego
koszt, np. granulat kleju PIB do folii stretch, stabilizatory UV, nano
srebro, nano zoto, etc.
Tworzywo podawane do ukadu
plastyfikujcego mona podawa
w formie:
granulatu
przemiau
aglomeratu
proszku.
W ukadzie plastyfikujcym tworzywo jest podgrzewane do odpowiedniej temperatury, a do uzyskania odpowiedniej plastycznoci,
a nastpnie przetacza si przez
ustnik tzw. gowic wytaczarsk.
Nastpnie tworzywo jest chodzone i uzyskuje si tzw. wytoczni.
Do przemieszczania tworzywa stosuje si przenoniki limakowe,
tzw. limaki.

Ukad plastyfikujcy
Ukad plastyfikujcy wytaczarki
skada si z 1 lub 2 limakw plus
cylindra. W zalenoci od rodzaju
przetwarzanego surowca, stosuje
si rnego rodzaju limaki.
Do przetwrstwa kompozytw zawierajcych wkno szklane, talk,
kred, ktre dziaaj silnie cierajco na ukad plastyfikujcy, czsto
stosuje si specjalnie wzmacniane
limaki, aby wyduy ich ywotno.
Odmiany procesw
wytaczania
konwencjonalne
autotermiczne ciepo dostarczane przez tarcie powlekajce
podcinieniowe i cinieniowe
porujce do ukadu uplastyczniajcego dodaje si porofor, tj.
rodek spieniajcy
z rozdmuchem swobodne
(otrzymuje si dugi rkaw foliowy)
z rozdmuchem z ograniczeniem mechanicznym (otrzymuje
si pojemniki)
z napenianiem np. kroplwki
z granulowaniem w wodzie
lub powietrzu, z proszku robi si
granulat
wspwytaczanie koekstruzja
kilku warstw.

Koekstruzja tworzyw sztucznych


wytaczanie kilku warstw
Przy koekstruzji (wspwytaczaniu) mamy do czynienia z wytaczaniem kilku warstw na raz. Warstwy te mog si rni np. struktur (spieniona i lita), kolorem, rodzajem uytego surowca, itp. Np.
przy wytaczaniu rur mona stosowa warstw wkna szklanego
lub folii aluminiowej.
Do koekstruzji tworzyw uywa si
dwch lub wicej wytaczarek.
Przy czym jedna wytaczarka moe
toczy np. 2 warstwy (np. warstwa A/B/A), gdzie wytaczarka
A produkuje 2 warstwy zewntrzne, a wytaczarka B wykonuje warstw rodkow. Do warstwy rodkowej moe i np. gorszy surowiec z recyklingu. Przy koekstruzji 2 lub wicej wytaczarek dostarczaj okrelone tworzywo do
wsplnej gowicy wytaczajcej.
Czasami mona wytacza np. folie
warstwowe, aby dziki wikszej
iloci warstw uzyska lepsze waciwoci mechaniczne gotowych
folii.
Zalet takich folii warstwowych
jest to, e mona uzyska lepsze
waciwoci mechaniczne folii,
przy jednoczesnym zmniejszeniu
gruboci folii. A co za tym idzie,
daje to due oszczdnoci w surowcu.
ROLBATCH

tworzywa P2 6
Np. przy folii LDPE mona zaoszczdzi 35% surowca stosujc koekstruzj 5 warstw zamiast 3.
Koszt pocztkowy zakupu linii
do folii 5- warstwowych jest nieco
wyszy, jednak maszyna jest zakupem jednorazowym, za surowiec
zakupywany jest stale. Pocztkowa
inwestycja zwraca si po krtkim
czasie. Przy wytaczaniu folii
stretch mona np. zastosowa regranulat do warstwy rodkowej,
za klej jedynie do jednej z warstw
zewntrznych, a jedna z warstw
nie zawiera ani kleju, ani wtrnego
surowca.
ROLBATCH GmbH jest producentem:
linii technologicznych do wytaczania tworzyw:
wytaczarek jedno i dwulimakowych (w tym laboratoryjnych)
linii do wytaczania rur, profili,
pyt,
linii do wytaczania granulatw,
desek, drzwi z kompozytw wpc
linii do produkcji koncentratw
barwicych i napeniaczy do
tworzyw
linii do wytaczania folii rozdmuch (stretch, barierowe, geomembrany)
linii do wytaczania folii paskich
PE, PP, PET, ABS, PS
linii do produkcji filamentw
do druku 3D.
Linii do recyklingu tworzyw sztucznych:

plastpol
Linii do mycia, rozdrabniania
i suszenia butelek PET, folii, chemii gospodarczej, zderzakw,
itp.
Linii do granulacji, regranulacji,
compoundingu tworzyw
Systemw oczyszczania wody
w obiegu zamknitym
Linii do sortowania odpadw
tworzyw sztucznych
Linii do sortowania przemiaw
i granulatw na kolory.
ROLBATCH

Urzdze laboratoryjnych do badania waciwoci tworzyw sztucznych:


Plastometrw do badania wskanika pynicia MFI/MFR i MFI/MVR
Gstociomierzy
Wilgotnociomierzy / wago-suszarek
Spektrometrw do rozpoznawania tworzyw sztucznych
Wytaczarek laboratoryjnych
Piecy komorowych laboratoryjnych

6

Suszarek i podajnikw z suszark do tworzyw.


Wzkw paletowych do trans portu:
Manualnych wzkw paletowych o adownoci 2,5 tony.
Prezentacje i szkolenia z obsugi
urzdze laboratoryjnych
Cyklicznie prowadzimy szkolenia
z obsugi urzdze laboratoryjnych
oraz prentacje: plastometry, gstociomierze,
wilgotnociomierze,
spektrometry w naszej siedzibie
w Eberswalde k. Berlina oraz rnych
lokalizacjach w Polsce.

Rolbatch
Angermnderstrasse 101
16227 Eberswalde (k.Berlina)
Niemcy
email: office@rolbatch.com
fax: (+49 32 22) 406 53 29
PLASTPOL A-137tworzywa P 2 6

plastpol

Nowy partner w Polsce


Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom klientw oraz realizujc
plan dalszego rozwoju i globalizacji, woska firma Gimatic S.r.l.,
wiatowy lider w dziedzinie produkcji pneumatycznych i elektrycznych elementw chwytakw, automatyki przemysowej
oraz mechatroniki sfinalizowa
otwarcie swego kolejnego oddziau, jakim jest Gimatic Polska.
Obserwujc potrzeby rynku i cigy wzrost brany tworzyw sztucznych i automatyzacji w tym rejonie
Europy, Gimatic Polska to kolejny,
bardzo wany krok w naszej dziaalnoci. Polska to bardzo duy rynek z olbrzymim potencjaem dlatego gboko wierzymy, e nasz
nowy partner w strukturach firmy
Gimatic S.r.l. przyczyni si do dalszego rozwoju naszej firmy i propagacji naszych produktw powiedzia Giuseppe Cardovino, przedstawiciel zarzdu Gimatic S.r.l.
podczas podpisywania umowy
partnerskiej w Polsce.
Firma Gimatic Polska Sp z o.o. jest
bardzo mod jednostk, jednake
dziki prnie dziaajcym dotychczas dystrybutorom, marka Gimatic
jest znana i ceniona na naszym ryn-

ku. Rozszerzenie struktury sprzeday z pewnoci uatwi klientom dostp do penej gamy produktw firmy Gimatic oraz zapewni im kompleksowe wsparcie i obsug na najwyszym poziomie powiedzia Pawe akomy, Dyrektor Zarzdzajcy
Gimatic Polska Sp. z o.o. Siedziba
firmy znajduje si w Czstochowie,
ktra dziki obecnoci kilku znaczcych dostawcw i firm z brany
przetwrstwa tworzyw sztucznych
staje si wanym orodkiem dla tej
gazi przemysu.
Gimatic posiada w swojej ofercie
elementy sklasyfikowane w czterech gwnych grupach: Handling,
Plastic, Mechatronic oraz Sensors,

gdzie kady znajdzie co interesujcego dla siebie. Handling to szeroka


gama pneumatycznych elementw
i gotowych aplikacji z dziedziny automatyki i odbioru detalu. Znajdziemy tam m. in.: chwytaki rwnolege, ktowe, chwytaki 3-szczkowe,
prowadnice liniowe, siowniki
pneumatyczne, obrotnice i wiele innych elementw.
Grupa Plastic to pojedyncze elementy oraz kompleksowe ramiona
robocze robotw i manipulatorw
suce do odbioru i przenoszenia
detali. Oferta tej grupy produktw
to efekt wieloletniej wsppracy Gimatic zarwno z dostawcami jak
i uytkownikami maszyn do przetwrstwa tworzyw sztucznych. Mamy tu do zaoferowana m. in.: systemy mocujce ramiona robocze,
szybkozcza, samocentrujce oraz
niesamocentrujce szczypce do
wlewkw, 2-szczkowe chwytaki
rwnolege oraz ktowe, chwytaki 3-szczkowe, generatory podcinienia, zawory, mini chwytaki,
prowadnice oraz rnego rodzaju
przyssawki.
Najnowszym osigniciem firmy
Gimatic s elementy grupy Mechatronic. To innowacyjne na skal
wiatow, w wielu przypadkach
opatentowane przez firm Gimatic
rozwizania konstrukcyjne zapewniajce bezawaryjn i woln od zanieczyszcze prac, co skupia zain-

:\F]Q\SU]HGVWDZLFLHO
ZLRGFHJRQDZLHFLHSURGXFHQWD
SQHXPDW\F]Q\FKLHOHNWU\F]Q\FK
FKZ\WDNZHOHPHQWZDXWRPDW\NL
SU]HP\VRZHMRUD]PHFKDWURQLNL
]DSUDV]Dna targi Plastpol 2016.

teresowanie firm z brany farmaceutycznej, medycznej, motoryzacyjnej, elektrycznej czy elektronicznej. W gamie tych produktw posiadamy m. in. 2- i 3- szczkowe
elektryczne chwytaki rwnolege
i ktowe, szczypce, chwytaki elektryczne o dugim skoku, elektryczne silniki i prowadnice liniowe, stoy obrotowe, obrotnice itp. Wikszo elementw posiada certyfikat
Cleanroom, co gwarantuje ich
moliwo zastosowana w obszarach produkcji czystej.
Rodzin produktw Gimatic uzupeniaj rnego rodzaju czujniki,
w tym czujniki magnetyczne (GMR),
elektroniczne (NPN i PNP), czujniki
udarowe, enkodery oraz kontaktrony a take inne czujniki niestandardowe. Jak wida Gimatic Polska
oferuje zarwno pojedyncze elementy jak i gotowe projekty i rozwizania techniczne dostosowane
do rnorakich wymaga klientw.
W chwili obecnej przygotowujemy
si do wielkiego wydarzenia, jakim
s targi Plastpol. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko E-8 gdzie
znajdziecie Pastwo prbk naszym moliwoci.

Nowy
RGG]LD
GIMATIC
w Polsce!

17-20 maja 2016,


stoisko E-8

POLSKA
*,0$7,&32/6.$6S]RR
2NXOLFNLHJRE
&]VWRFKRZD
WHO
JLPDWLF#JLPDWLFSROVNDSO
ZZZJLPDWLFSROVNDSO

Prezentujemy firmy Buhler Sortex i NRT - dwie niezalene marki, jedno rozwizanie
w sortowaniu optycznym.
Firmy Buhler Sortex i NRT wprowadzaj wsplne rozwizanie czce najlepsze cechy
obu marek, oferujc konkurencyjne rozwizanie w brany recyclingu - od butelki do patka PET.
Nasza wsppraca czy szerok gam sprawdzonych rozwiza w sortowaniu butelek
i patkw PET, zawierajcych pionierskie systemy optycznego sortowania takie jak: sortowanie
In-Flight, PET Boost, kamery kolorowe o wysokiej rozdzielczoci oraz SmartEject
wykorzystywane do eliminacji najbardziej wymagajcych zanieczyszcze polimerami, kolorami
i ciaami obcymi z najwysz precyzj. Skontaktuj si z Buhler Sortex i NRT w celu
zmaksymalizowania zdolnoci produkcyjnych, odzysku materiau oraz rentownoci ju dzi.
Zainteresowany? Skontaktuj si z nami ju dzi.
Buhler Polska Sp. z o.o. ul. 17 stycznia 62; 02-146 Warszawa; tel. 22 412 62 63
office.warsaw@buhlergroup.com; www.boottle2flake.com

Innovations for a better world.

tworzywa P 2 6

plastpol

2

Dodatki silikonowe szyte na miar


Wrd
wszystkich
uczestnikw II wojny wiatowej chyba najmniej znanym bohaterem jest
silikon. Wynaleziony na przeomie
lat 30. i 40. umoliwi amerykaskim lotnikom latanie przez duszy czas na wyszych puapach, co
znaczco przyczynio si do zwycistwa aliantw nad pastwami
Osi. Zapytany o komentarz nasz
heros raczej jednak nie zareaguje.
Albowiem silikon generalnie mao
reaguje. Czy mowa o wysokiej czy
niskiej temperaturze czy te o chemikaliach, pozostaje niewzruszony.
Sam silikon jest nierozerwalnie zwizany z koncernem Dow Corning,
ktry ponad 70 lat temu wprowadzi
go jako produkt pierwszy materia
polimerowy nieoparty na chemii wgla. Od tego momentu mino ju
wiele lat i od roku 1943 silikon spowszednia, sta si oglnodostpnym materiaem i zarazem trwa
czci niemal kadego gospodarstwa domowego. Produkty zawierajce silikon otaczaj nas ze wszystkich stron, niezalenie czy bierzemy
do rki odywk do wosw, czy
szpatuk do ciasta.
A jednak silikony Dow Corninga
wci potrafi zaskoczy, poniewa
zakres ich stosowania w przetwrstwie tworzyw sztucznych cigle si
poszerza. Zaostrzanie przepisw

w zakresie produkcji, jak i aplikacji


powoduje, e odgrywaj one coraz
wiksz rol w doskonaleniu parametrw plastikw, przydawaniu im
nowych waciwoci i usprawnianiu
procesu produkcji przetwrstwa
tworzyw, jak te w zakresie podporzdkowania si nowym regulacjom.
W przecigu kilku ostatnich miesicy
amerykaski koncern wprowadzi
na rynek szereg nowych rozwiza
dedykowanych pod konkretne tworzywa i konkretne problemy wystpujce w rnych gaziach przemysu.
Najnowsze propozycje zostay wanie zaprezentowane na kwietniowych targach ChinaPlas. Powiksza
to znaczco dostpn ju od pewnego czasu seri tradycyjnych siloksanowych masterbatchy i dodatkw
do ywic epoksydowych.
Poliolefiny (PP, PE, TPE): Dodatki
Dow Corning poprawiaj wiele waciwoci polipropylenu i polietylenu,
takich jak: jako powierzchni (odporno na zarysowania) i obniaj
wspczynnik tarcia.
Jako rodki synergiczne, optymalizuj
bezhalogenowe mieszanki kablowe,
poprawiajc dyspersj i deaglomeracj uniepalniaczy mineralnych i polepszaj odporno na wod. Bezmigracyjnie uatwiaj przetwrstwo
BOPP i PE do rozdmuchu poprzez
zwikszenie polizgu folii.

Dynamic CoF Film/steel & Film/Film

0.6
MB25-035 Film/steel

MB25-035 Film/Film

CoF

0.4

0.2

0.0
0

RYS. 1 OBNIENIE WSPCZYNNIKA TARCIA 40 M FOLII LDPE W FUNKCJI %


ZAWARTOCI MB25-035 (NIEBIESKI: TARCIE FOLIA/STAL; FIOLETOWY: FOLIA/FOLIA)

Coefficient of Kinetic Friction

0.25

0.2
PA-GF30 Reference
Dow Corning 31-441 Additive
Dow Corning MB50-011
Silicone Masterbatch
Competition 1
Competition 2

0.15

0.1

0.05

0
0

Loading (%)

RYS. 2 WSPCZYNNIK TARCIA KINETYCZNEGO WG ASTM D-1894 PRZY ZMIENNYM


DOZOWANIU DODATKW

Masterbatch Dow Corning HMB-0221: koncentrat w postaci granulatu opracowany pod przemys motoryzacyjny, przeznaczony do poprawy odpornoci na zarysowania detali estetycznych z napenionego talkiem polipropylenu,
Dodatek Dow Corning 4-7081:
dodatek proszkowy uatwiajcy
przetwrstwo mieszanek kablowych
uniepalnionych bezhalogenowo,
Masterbatch MB25-035: najnowszy dodatek zmniejszajcy wspczynnik tarcia do wielowarstwowych
folii PE produkowanych metod rozdmuchu (Rys. 1). Dedykowany
do przemysu opakowa, ze szczeglnym uwzgldnieniem pakowania
na maszynach form-fill-seal (FFS).
Masterbatch posiada dopuszczenie
do kontaktu z ywnoci, nie migruje i zapewnia stay w czasie polizg.
Poliamidy (PA): dodatki silikonowe
Dow Corning obniaj wspczynnik
tarcia i odporno na cieranie
(abrazj) zarwno poliamidw nienapenionych, jak i tych wzmocnionych wknem szklanym. Efekt ten
uzyskuje si przy znacznie niszej zawartoci dodatku w porwnaniu
do zwykle uywanego w tym celu
PTFE. Dziki temu waciwoci mechaniczne tworzywa nie ulegaj pogorszeniu. Zakres aplikacyjny jest
bardzo szeroki, s to np. czci samochodowe, przekadnie i oyska
przemysowe, czci ruchome
w urzdzeniach i peryferiach.
Masterbatch MB50-011: granulat
zawierajcy 50% siloksanu, zapewnia podwyszon odporno na cieranie, uatwione uwalnianie z formy
i poprawia pynicie,
Dodatek Dow Corning 31-441:
dodatek do PA obniajcy wspczynnik tarcia (Rys. 2), zapewnia
przy znacznie niszym dozowaniu
lepsze waciwoci lizgowe ni PTFE
Poliwglan (PC): technologia silikonw Dow Corning zapewnia bezhalogenowe uniepalnienie przy rwnoczesnym zachowaniu doskonaej
przejrzystoci poliwglanu w szerokim zakresie zastosowa optycznych. Przykad stanowi owietlenie
LED w elektronice uytkowej,
w lampach samochodowych i w zewntrznych systemach owietleniowych,
Masterbatch MB50-315: modyfikator powierzchni zapewniajcy uatwione wypadanie z formy, suy
rwnie jako dodatek przetwrczy,
Dodatek Dow Corning 40-001:
cieky dodatek umoliwiajcy uzyskanie uniepalnienia UL 94 V-0
przy 1,5 mm gruboci cianki,
a z wykorzystaniem synergii z innymi dodatkami nawet przy 1 mm
ciance.

Polioksymetylen (POM): dodatki silikonowe Dow Corning obniaj


wspczynnik tarcia oraz jako powierzchni POM, nie wpywajc
na waciwoci mechaniczne. Popraw parametrw uzyskuje si
przy mniejszej zawartoci dodatku
ni ma to miejsce z PTFE. Ponadto
nie wystpuje wypacanie si dodatku (jak czsto ma to miejsce z olejami silikonowymi). Zakres zastosowa obejmuje czci ruchome,
w tym elementy pracujce ze sob
w przemyle motoryzacyjnym, AGD,
medycznym i elektronicznym.
Masterbatch Dow Corning HMB-1103: modyfikator trybologiczny
nowej generacji w postaci granulatu
dla detali opartych na POM,
Masterbatch MB40-006: 40% zawartoci siloksanu o bardzo duej
masie czsteczkowej zdyspergowanego w kopolimerze POM.
Poliestry (PET, PBT, TPE-E): dodatki
firmy Dow Corning obniaj wspczynnik tarcia bez powierzchniowego wypacania si i zachowaniu waciwoci mechanicznych. W produkcji folii jedno i wielowarstwowych,
poprawiaj jako i wydajno przez
zwikszenie liskoci i redukcj tarcia. Przy formowaniu wtryskowym,
zmniejszaj tarcie powierzchniowe
aby zwikszy pynicie i uatwi wypadanie detalu. Obszary zastosowa
dla PBT to przede wszystkim produkcja czci samochodowych i urzdze, dbr konsumenckich i elektroniki.
Masterbatch MB50-012: granulat
zawierajcy 50% siloksanu o bardzo
wysokiej masie czsteczkowej rozproszonego w PET,
Masterbatch MB50-010: oparty
na
elastomerze
poliestrowym
(TPE-E) masterbatch zapewnia uatwienie przetwrstwa, atwiejsze
odformowanie detali oraz wzrost
odpornoci na cieranie.

Telko-Poland Sp. z o.o.


Cybernetyki 19
02-667 Warszawa
tel.: +48 22 3301200
e-mail: telko.poland@telko.com
PLASTPOL stoisko E-26

2016
PLASTPOL
6
stoisko E 2

SK Chemicalstworzywa P 2 6

plastpol

Nowe standardy monitorowania


procesu wtrysku

KISTLER

Od wielu lat firma Kistler tworzy i rozwija systemy do analizy procesw formowania wtryskowego tworzyw sztucznych w oparciu o pomiar cinienia w gniazdach form wtryskowych. Dziki temu posiada szerok wiedz i jest liderem na rynku wiatowym w tym zakresie. Wykorzystanie sprawdzonych, zaawansowanych technologii piezoelektrycznych czujnikw cinienia, w poczeniu z dedykowanymi do tego typu pomiaru jednostkami monitorujcymi, tworzy system analizy procesu i kontroli jakoci w trakcie procesu formowania wtryskowego. Gwn zalet tego typu analizy jest eliminowanie wadliwych czci
z procesu produkcyjnego ju na samym jej pocztku. Detale oznaczone jako wadliwe nie bd brane
pod uwag w dalszym etapie procesu produkcji co spowoduje ograniczenie niepotrzebnych kosztw.
Zaprezentowany niedawno system
monitorowania procesu ComoNeo
przenosi zautomatyzowane monitorowanie procesu produkcji,
w nowy wymiar. Nowi, mniej dowiadczeni uytkownicy po raz
pierwszy zostan poprowadzeni
krok po kroku w jaki sposb ustawi system przy pomocy kreatora,
a bardziej dowiadczeni uytkownicy doceni zaawansowanie technologiczne, ktre oferuje nowa
jednostka.
Prosta, intuicyjna obsuga
System monitorowania procesw
ComoNeo stanowi doskona baz
sprztow, co w poczeniu z zaawansowanym
zintegrowanym
oprogramowaniem monitorujcym
daje system o znacznie wikszych
moliwociach od wczeniejszych
rozwiza, bdc jednoczenie
znacznie bardziej przyjazny uytkownikowi. Zupenie nowy, intuicyjny interfejs uytkownika dostpny
z poziomu nowego wywietlacza
dotykowego o przektnej ekranu 15,6 jest znacznie bardziej do-

pasowany do potrzeb.Oprogramowanie ComoNeo jest dodatkowo


przystosowane do filozofii dziaania
zorientowanej na proces. Dziki rnorodnym nowym narzdziom aktywnie wspiera uytkownika w analizie zmian procesu oraz monitorowania jakoci produktw. System
ComoNeo jest idealnym rozwizaniem dla firm wiadomych swoich
potrzeb jakociowych i dcych
do systematycznej optymalizacji
swoich procesw. Jest take wietnym wyborem dla firm nastawionych na transparentno procesw
oraz wszechstronn dokumentacj
jakoci produktw.
Przemylana koncepcja
ComoNeo jest nastpc popularnego systemu Como Injection, ktrego
istotnym ograniczeniem bya ilo
kanaw pomiarowych. Como Injection umoliwia analiz sygnaw
z maksymalnie 16 kanaw cinienia
i 8 kanaw temperatury. W przypadku ComoNeo wartoci te ulegy
podwojeniu maksymalnie 32 kanay cinienia i 16 kanaw tempe-

ratury. Doceni to uytkownicy


form wielogniazdowych, dla ktrych wczeniejsze ograniczenia mogy by do dokuczliwe. Uytkownicy, ktrzy nie potrzebuj tak duej
iloci kanaw mog jednak nadal
korzysta z bardziej ekonomicznych
wersji 8-kanaowych. Co istotne,
w Como Injection i ComoNeo stosowane s tego samego typu zcza
do transmisji sygnaw cinienia (4
lub 8 kanaowe), w zwizku z czym
formy przystosowane do pracy z jednostk Como Injection mog by
z powodzeniem stosowane z jednostk ComoNeo i odwrotnie. Podobnie wyglda sytuacja w odniesieniu do wej/wyj cyfrowych ich
ilo rwnie ulega podwojeniu
przy zachowaniu wstecznej kompatybilnoci w zakresie najpowszechniej wykorzystywanych sygnaw.
Dla poprawy przejrzystoci, po jednej stronie obudowy jednostki ComoNeo znalazy si zcza od strony
formy (sygnay cinienia i temperatury oraz czujnik indukcyjny do wyzwalania pomiaru), a po drugiej
stronie zcza do komunikacji z wtryskark i komputerem.

Innowacyjne funkcje
dla optymalizacji procesw
ComoNeo, dziki wysokiemu zaawansowaniu technicznemu oraz
licznym nowym funkcjom stanowi
potny, pod ktem moliwoci,
a jednoczenie bardzo przyjazny
w uytkowaniu system monitorowania procesw formowania wtryskowego. Jedn z najwaniejszych
nowych funkcji zintegrowanego
systemu monitoringu jest narzdzie
pozwalajce na generowanie i pozycjonowanie okien ewaluacyjnych
do separacji czci dobrych
od zych. W przeszoci uytkownicy
musieli we wasnym zakresie ustawia okna ewaluacyjne. ComoNeo
posiada wbudowanego asystenta
(kreatora) ewaluacji prowadzcego
uytkownika, krok po kroku,
do szybkiego i precyzyjnego wyznaczenia
wartoci
granicznych,
przy ktrych produkt jest uznawany
za dobry lub zy. W wyniku dziaania
asystenta jestemy w stanie uzyska
rnego typu okna ewaluacyjne
wraz z odpowiednimi limitami.
Dziki takiemu podejciu wypraski
mog by monitorowane z du
precyzj przy jednoczesnej redukcji
pseudo-odpadw (tj. czci, ktre
mogyby by wadliwie uznane
za odpad). System pozwala na wyeliminowanie reklamacji ze strony
uytkownika kocowego, gdy wadliwe czci s natychmiast wykrywane i usuwane z procesu produk-

6

tworzywa P 2 6

plastpol

cyjnego. Redukcja iloci pseudo-odpadw oraz rzeczywistych odpadw jest kluczowym czynnikiem
wpywajcym na obnienie kosztw
produkcji w procesach formowania
wtryskowego. Kolejn now i bardzo istotn funkcj jest tzw. deska
rozdzielcza. Jest to przegldowy
ekran zestawiajcy wszystkie istotne
dane procesowe w celu jasnego zobrazowania przebiegu biecej partii produkcyjnej. Dziki desce rozdzielczej wszelkie fluktuacje procesu mog zosta bardzo szybko wykryte. Uytkownik moe przej
bezporednio z deski rozdzielczej
do danych szczegowych. ComoNeo umoliwia rejestracj sygnaw
analogowych (np. pooenie limaka, cinienie maszyny wtryskowej)
oraz cyfrowych (np. start wtrysku, sekwencje) z wtryskarki, ktre w powizaniu z monitorowaniem cinienia
w gniazdach formy umoliwiaj bardziej szczegow analiz procesu.
Narzdzia do poprawy
monitorowania procesw
To jednak nie wszystko! ComoNeo
oferuje jeszcze wicej przydatnych
narzdzi. Jak miedzy innymi nowo
zaprojektowana funkcja zarzdzania dostpem, ktra pozwala kadej
firmie, na skonfigurowanie zakresu
dostpu dla kadej grupy uytkownikw, a nawet poszczeglnych
osb. Monitor jest wyposaony

w modu czytnika RFID, ktry bdzie


umoliwia identyfikacj uytkownika za pomoc odpowiednich identyfikatorw (tagw) RFID.
Kolejn interesujc funkcj jest automatyczne wykrywanie formy
na podstawie zamontowanego
w niej zcza. Rozwizanie to pozwala unikn potencjalnych pomyek oraz dodatkowo skraca czas
przezbrojenia.
Podsumowujc, jeli celem jest
maksymalizacja wydajnoci produkcji w procesie formowania wtryskowego, system monitorujcy ComoNeo jest wietnym wyborem dla
firm dbajcych o jako swoich produktw.

Kistler Eastern Europe s.r.o.


+48 518 218 588
+48 797 426 105
sales.pl@kistler.com

KISTLER

ComoNeo JEST OPTYMALNYM SYSTEMEM MONITOROWANIA PROCESU W SYTUACJI, GDY


ZADANIEM JEST MAKSYMALIZACJA WYDAJNOCI PRODUKCJI W PROCESIE FORMOWANIA
WTRYSKOWEGO

www.kistler.com/plastics

Firma Kistler jest wiodcym dostawc systemw monitoringu procesw wtrysku. Poza szerzej opisan powyej jednostk ComoNeo
gwnymi elementami skadowymi systemu s czujniki cinienia, cinienia i temperatury lub temperatury. Czujniki oferowane s w rnych wielkociach: o rednicy czoa 6 mm; 4 mm; 2,5 mm, 1,2 mm
oraz 1 mm. Oprcz czujnikw do pomiarw bezporednich Kistler
oferuje take czujniki do pomiarw porednich: czujniki siy do
umieszczenia pod wypychaczami lub czujniki odksztace stosowane
za ciank formy mierzce deformacj formy proporcjonaln do cinienia. Czujniki odksztace stosowane s przede wszystkim do nadzorowania produkcji elementw optycznych, ktre nie mog nosi
adnych ladw po czujnikach.
Czujniki i systemy poczeniowe rwnie podlegaj cigemu udoskonalaniu, czego wynikiem s midzy innymi czujniki o rednicy czoa 1 mm
oraz 2,5 mm oferowane s z odczalnym przewodem (w przypadku
czujnikw ze zintegrowanym przewodem uszkodzenie przewodu w pobliu czujnika powodowao konieczno wymiany caego czujnika).
Kolejn innowacj s tuleje przewodzce umoliwiajce monta czujnikw we wkadce formy bez uycia przewodu przewd umieszczany jest jedynie w staej czci formy, a tym samym jest znacznie mniej
wraliwy na potencjalne uszkodzenia w trakcie konserwacji formy.
Kistler oferuje take czujniki odksztace do kontroli siy zwarcia wtryskarki gwarantujce pewny pomiar przy nieskomplikowanej instalacji
i korzystnym stosunku jakoci do ceny.
W ofercie Kistlera znajdziemy rwnie szerok gam urzdze do monitorowania procesw montau lub testowania wyrobw przy uyciu
czujnikw siy lub momentu obrotowego oraz jednostek do analizy siy
(momentu) w funkcji przemieszczenia (kta obrotu) lub czasu. Oferujemy take prasy elektromechaniczne ze zintegrowanym pomiarem siy
i przemieszczenia oraz jednostk monitorujc. Wikszo oferowanych
czujnikw wykonanych jest w technologii piezoelektrycznej charakteryzuj si one szerokimi zakresami pomiarowymi, du odpornoci
na przecienia, niewielkimi gabarytami i du niezawodnoci.

KISTLER

ASYSTENT OBIEKTW EWALUACYJNYCH, CZYLI AUTOMATYCZNE TWORZENIE


I POZYCJONOWANIE OKIEN EWALUACYJNYCH DO OCENY DOBRY/ZY

KISTLER

DESKA ROZDZIELCZA: STRONA, KTRA W PIGUCE ZAWIERA NAJWANIEJSZE WARTOCI


PROCESOWE W CELU PRZEDSTAWIENIA BIECEGO STANU PROCESU

tworzywa P2 6

plastpol

Suszarka granulatu
tworzyw sztucznych
Seria suszarek Labotek DDM-VI zostaa zaprojektowana dla cigego
suszenia swobodnie opadajcego granulatu tworzyw sztucznych.
Standardowy zakres temperatur suszenia mieci si w przedziale 60140C. Dostpna jest rwnie wersja wysokotemperaturowa HT
gdzie zakres suszenia mieci si w przedziale 50 180C.
Precyzyjna kontrola temperatury
oraz temperatura punktu rosy
na poziomie <-35C zapewniaj
osignicie kocowej wilgotnoci
materiau poniej 0,02% (dla modelu HT 0,002%).
Dodatkowo, suszarki z serii DDM-VI s wyposaone w unikalny system transportu osuszonym powietrzem do maszyny przetwrczej.
Rozwizanie to zapobiega ponownemu zawilgoceniu tworzywa
sztucznego, np. w podajniku zamontowanym na maszynie przetwrczej lub w wach transportowych.
Seria suszarek DDM oferuje:
bardzo mae rozmiary, zajmuje
jedynie 0,82m,
trzy rozmiary zbiornikw suszcych: 60, 120, 180 i 225 litrw,

zasilanie w peni elektryczne 3fazowe, nie ma koniecznoci


podczania spronego powietrza,
unikalny system transportu
do maszyny przetwrczej za pomoc o osuszonego powietrza
brak koniecznoci posiadania
podajnika na maszynie,
Wbudowany 3-fazowy system
transportu do suszarki,
zabezpieczenie przed przegrzaniem suszonego tworzywa
sztucznego,
system oszczdnoci energii LESS,
niskie zuycie energii,
3 lata gwarancji.
Suszarka Labotek DDM VI jest sterowana za pomoc sterowania mikroprocesorowego z 6 dotykowym, kolorowym panelem steruj-

cym. Panel sterujcy jest prosty


w obsudze, oparty na symbolach,
posiadajcy skrty do najczciej
uywanych funkcji takich jak: nastawa temperatury suszenia, czas
suszenia. Urzdzenie posiada funkcj automatycznego wczenia si
o zadanej przez operatora godzinie w danym dniu, dziki czemu
urzdzenie moe wysuszy tworzywo sztuczne przed rozpoczciem
produkcji.
Suszarka w standardzie jest wyposaona w system oszczdno
energii Labotek Energy Saving System (LESS), ktry kontroluje powietrze wchodzce do zbiornika su-szcego oraz powietrze wychodzce ze zbiornika i w momencie wysuszenia tworzywa sztucznego automatycznie obnia temperatur
suszenia.
System LESS zabezpiecza rwnie
tworzywo sztuczne przed przesuszeniem/przegrzaniem. Suszarka
posiada szerok gam opcji dodatkowych, m.in. takich jak moliwo
transportu jednoczenie do dwch
maszyn przetwrczych, zastosowanie zaworu proporcjonalnego
lub instalacj filtra cyclone w przypadku stosowania przemiaw lub
innych materiaw o duym zapyleniu.

LABOTEK

LABOTEK POLSKA
ul. Poznaska 1
63-005 Kleszczewo
tel.: 61 67 08 867
biuro@labotek.pl
www.labotek.pl
PLASTPOL stoisko A-42tworzywa P 2 6

plastpol

Sonderhoff i AMB Technic na PLASTPOL 2016

Uszczelnienia aspekty
rozwiza technicznych
Grupa przedsibiorstw Sonderhoff i jej przedstawiciel w Polsce,
AMB
Technic,
zaprezentuje
wszechstronny asortyment swoich produktw i usug na Plastpol, wiodcych targach brany
tworzyw sztucznych w rodkowej i Wschodniej Europie, ktre
odbd si od 17 do 20 maja 2016 w Kielcach.
Na stoisku A38 w hali A Sonderhoff
i AMB Technic poka rnorodne
uszczelki piankowe, rozwizania
klejenia i zalewania w rnych zastosowaniach. Technologi dla tych
rozwiza, ktra staa si standardem dla wielu gazi przemysu,
nazywa si Formed in Place (Foam)
Gasket (FIP (F) G). Stosowany materia, dwuskadnikowy spieniony
elastomer poliuretanowy, kleje i ywice zalewowe, s przetwarzane
i precyzyjnie nakadane bezporednio na obrabiany element. Stosowane s w tym celu automatyczne
i pautomatyczne urzdzenia mieszajco-dozujce, produkowane
rwnie przez firm z grupy Sonderhoff. Pomaga to zaoszczdzi
czas i pienidze, szczeglnie
przy produkcji seryjnej.
Grupa przedsibiorstw Sonderhoff
wyspecjalizowana w technologii
FIPG, dostarcza kompletn technologi dostpn na caym wiecie
na zasadzie wszystko w jednym
miejscu. W skad technologii Sonderhoff wchodzi zarwno dobr,
testowanie, produkcja, jak i dostawa materiaw na bazie poliuretanw, silikonw, PCV, a take urzdzenia do ich mieszania, dozowania i nakadania. Klienci maj dostp do ponad 1000 formu oraz
wiedzy i dowiadczenia zespou ist-

niejcego ju od ponad 55 lat, opatentowanych rozwiza i sprawdzonym w realnych aplikacjach


przemysowych know-how.
Partner Sonderhoff w Polsce, AMB
Technic, ma ponad 20-letnie specjalistyczne dowiadczenie w systemach dozowania, mieszania i nakadania. Firma oferuje rozwizania
wysokiej jakoci i zaawansowane
zastosowania uszczelnie piankowych, odlewania ywic i nakadania klejw dla rnorodnych zaawansowanych segmentw przemysu, od samochodowego i budowlanego do urzdze elektronicznych i medycznych.
Technologia FIPG zapewnia
korzyci dla producentw
Na targach Plastpol obydwa przedsibiorstwa poo nacisk na zaprezentowanie korzyci ekonomicznych technologii Formed In-Place
(Foam) Gasket i uszczelnie piankowych Fast-Cure stosowanych
w celu szybszego przetwarzania
i skrcenia czasu montau.
Technologie uszczelniania i klejenia
firmy Sonderhoff s stosowane
w rnorodnych branach: od
brany samochodowej, owietlenia, klimatyzacji, filtrw, opakowa i domowych urzdze elektrycznych do obudowy tablic rozdzielczych i elektroniki. Systemy
uszczelnie piankowych maj szeroki zakres charakterystyk: szybki
monta i krtki czas suchego dotyku, zwaszcza w przypadku szybko
reagujcych pianek typu Fast Cure.
Dostpne s materiay speniajce
wymogi wysokiego stopnia zabezpieczenia ogniowego zgodnie ze

standardem bezpieczestwa przeciwpoarowego UL 94 HF-1, odpowiedniego w zastosowaniach wewntrznych, jak i zewntrznych.


Znane s unikatowe waciwoci
materiaw piankowych firmy Sonderhoff w zakresie elastycznoci
uszczelnie piankowych po ciniciu oraz doskonae waciwoci
uszczelnienia na podstawie klasyfikacji zdefiniowanych przez NEMA
dla Ameryki Pnocnej lub stopnia
ochrony IP dla Europy. Waciwoci
uszczelniajce zwikszaj zabezpieczenie czci przed deszczem, pryskaniem i strumieniem wody.
Dalsze zalety uszczelnie FIPG dotycz producentw wyrobw z metali i tworzyw sztucznych: Zautomatyzowany proces precyzyjnego
nakadania uszczelki na czci przemysowe 2D lub 3D w rnorodnych ksztatach przy uyciu manipulatorw kartezjaskich lub robotw 6-osiowych. Proces zapewnia
wysok, powtarzaln jako, gdy
uszczelnienie piankowe jest bardzo
dokadnie odwzorowane wzgldem konturu czci. Mona przetwarza przy pomocy tej metody
take kleje 2-komponentowe lub
ywice i elastomery do zalewania.
Technologi FIPG mona przystosowa do rnych procesw produkcyjnych i jest ona bardzo wydajna
szczeglnie przy duych seriach.
Powoduje przy tym powane
oszczdnoci kosztowe, gdy surowce mona wykorzysta w prawie 100% przy mniejszej iloci personelu, ze wzgldu na wysoki stopie automatyzacji.

lowej, tuszczowej i suchej. Uszczelki


piankowe PUR FERMAPOR K31-A-9762-1 uywane s do opakowa
z tworzyw sztucznych a uszczelki
piankowe PCV FERMAPOR DD980-7962-FA uywane s do pokryw pojemnikw wykonanych z metalu.
Demonstracja na ywo stacji
dozowania SMART-M
Na stoisku odbdzie si demonstracja technologii dozowania FIPFG
przy uyciu stacji dozowania
SMART-M. Kluczowe waciwoci
tej stacji s nastpujce:
Rozwizanie jest moduowe, elastyczne, dokadne, kompaktowe,
przyjazne dla uytkownika i bezpieczne.
Moliwo adaptacji do rnych
koncepcji produkcji.
Niewielki nakad na rozbudow
ze wzgldu na atwe modyfikacje.
Odpowiednie rozwizanie do nakadania uszczelek oraz do klejenia i zalewania szerokiego zakresu czci.
Przetwarzanie reaktywnych pianek i ywic z du dokadnoci,
mona obrabia polimery o redniej i wysokiej lepkoci, jak poliuretan, silikon, ywica epoksydowa.
Rne opcje zasilania czci
do obrbki: rczna, pautomatyczna lub cakowicie automatyczna.
Automatyzacja podawania przedmiotw obrabianych opcjonalnie
z pasem przenonika przesuwajcym si przez komor lub z obrotowym stoem okresowo przestawianym z podziaem 180do woenia i obrotem do pozycji roboczej w cigu 1,5 sekundy.
Zakres ruchu gowicy mieszajco
dozujcej: 500 x 600 x 250 mm
(x/y/z).
Wymiary zewntrzne komory dozowania (bez urzdze peryferyjnych): 1200 x 1700 x 2400 mm
(szeroko/gboko/wysoko),
wysoko robocza 950 mm.

Uszczelnienia piankowe PUR


i PCV do pakowania ywnoci

SONDERHOFF

Sonderhoff zaprezentuje te rozwizania uszczelnie do pakowania ywnoci. Uszczelnienia piankowe PUR (poliuretanowe) FERMAPOR K31-A-9762-1 i uszczelnienie
piankowe
PCV
FERMAPOR
DD980-7962-FA speniaj niemieckie i europejskie wymogi prawne
dla opakowa ywnoci. Zatwierdzone s do kontaktu z ywnoci
zgodnie z wymogami European Food Safety Authority (EFSA) i s
zgodne z rozporzdzeniem Komisji
(UE) Nr 10/2011. Nadaj si wic
do uycia jako uszczelki piankowe
pokrywy pojemnika do pakowania
ywnoci pynnej, kwanej, alkoho-

Sonderhoff Holding GmbH


Richard-Byrd-Str. 24
50829 Kln, Niemcy
Tel.: +49 221 95685 285
www.sonderhoff.com
PLASTPOL stoisko A-38

Uszczelnianie. Klejenie. Zalewanie.

Zapraszamy do odwiedzenia nas!


3UH]HQWDFMDQD\ZRSRGF]DV3/$6732/Z.LHOFDFK
+DOD$VWRLVNR$,RGGRPDMDU

Sonderhoff ekspert w dziedzinie


technologii Formed In-Place
:DUWRVNRU]\VWD]QDV]HMERJDWHMRIHUW\SURGXNWZRG
VNDGQLNRZ\FKV\VWHPZXV]F]HOQLHNOHMZLPDV
]DOHZRZ\FKSRSU]H]XU]G]HQLDGRPLHV]DQLDLGR]RZDQLD
LDXWRPDW\NSURFHVZSRXVXJL
:DUWRGRZLHG]LHVLZLFHMQDWHPDWZXONDQL]RZDQ\FKZ
WHPSHUDWXU]HSRNRMRZHMXV]F]HOQLHSLDQNRZ\FKNOHMZL
PDV]DOHZRZ\FKRV]F]HJOQLHNUWNLPF]DVLHXWZDUG]DQLD
DWDNHRXV]F]HOQLHQLDFKSLDQNRZ\FKGRRSDNRZDQD
SURGXNW\VSR\ZF]H
2IHUXMHP\ZLHOHRSDWHQWRZDQHMZLHG]\Z\QLNDMFHM]SRQDG
OHWQLHJRGRZLDGF]HQLD
www.sonderhoff.comtworzywa P 2 6

plastpol

70 lat
inynieryjnej
ewolucji
NEGRI BOSSI

Firma Negri Bossi powstaa w 1947 roku. Od samego pocztku istnienia skupiaa wok siebie wybitnych konstruktorw, inynierw
oraz wizjonerw. Wielokrotnie wizja oraz skrupulatna realizacja
miaych projektw sprawia, i ta kultowa woska marka staa si
prekursorem przeomowych rozwiza.
W 1947 roku Negri Bossi bya jedn z pierwszych firm, ktra wyprodukowaa maszyn do przetwrstwa tworzyw sztucznych, wtedy
te miao miejsce uruchomienie
modelu NB28. Chwil pniej to
wanie Negri Bossi wyprodukowao wtryskark posiadajc ukad
plastyfikujcy ze limakiem, zautomatyzowan maszyn hydrodynamiczn.
Ju w tamtych czasach woska fabryka produkowaa miesicznie 50-70 wtryskarek, z czego niemal 50% trafiaa na export.
W 1960 mediolaski producent by
pierwsz firm, na poziomie wiatowym, ktra opracowaa wtryskarki hydrauliczne z silnikiem rzdowym do napdu limaka. W latach szedziesitych ubiegego
stulecia konstrukcja wtryskarek
opieraa si na czteropunktowym
ukadzie kolanowym na jednostce
zamykania. Parametry pracy maszyn byy dalece rne od dzisiejszych np.: maszyny pracoway na

cinieniu nie wikszym ni 100 barw, jako e pompy, ktre mog


rozwija wiksze cinienie nie byy
jeszcze dostpne. Nie byo te mowy o serwozaworach czy sterowaniu proporcjonalnym. Regulacja
prdkoci zamykania, otwierania
czy wtrysku odbywaa si manualnie. A do 1967 roku, kiedy to Negri Bossi wprowadzia w ycie
pierwszy system regulacji proporcjonalnej cinienia i prdkoci.
W latach siedemdziesitych zakres
maszyn Negri Bossi powikszy si
o modele o wyszych siach zwarcia 500, 700 oraz 1000 ton. W tej
dekadzie powstaa rewolucyjna seria maszyn NB1 z piciopunktowym dwigniowo kolanowym
ukadem zamykania i pionierskimi
jednostkami wtryskowymi z silnikami o zmiennej prdkoci. W 1974
roku mediolaski producent wprowadzi na rynek 1300 maszyn.
W 1980 roku Negri Bossi kompletnie zmienio technologie systemu
sterowania poprzez wprowadzenie

mikroprocesorw. W tym czasie


na targach K w Dusseldorfie woski
producent zaprezentowa seri
maszyn NB2 z serwozaworami
oraz pulpitem sterowniczym video-ekranem, ktry sta si standardem we wszystkich modelach Negri Bossi.
W poowie lat osiemdziesitych
niemiecka firma BOSCH opracowaa system CANbus (Controller Area
Network), przeznaczony by on dla
przemysu motoryzacyjnego. Negri
Bossi postanowio zaimplementowa system CANbus do swoich
maszyn i tak od 1998 Negri Bossi
bya jedyn firm na wiecie, ktra
stworzya innowacyjn seri maszyn hydraulicznych z cyfrow sieci komunikacyjn (CANbus). Wtryskarki te zapewniay najnowoczeniejsze osigi przy maksymalnej
prostocie. Bliska i wyczna wsppraca z firm BOSCH pozwolia Negri Bossi opracowa hydrauliczne
podzespoy odpowiednie do tego
systemu i stworzy seri wtryskarek sterowanych w peni cyfrowo.
System ten pozwoli na stworzenie
seri maszyn z ekstremalnie atwym
i wielofunkcyjnym ukadem sterowania, istotnie podwyszajcym
poziom dziaania maszyny.

Tylko jedna jednostka centralna


CPU do sterowania interfejsem
wtryskarki,
cyklem
maszyny
i do zdalnej komunikacji zmniejszya moliwo wystpienia awarii.
Zdecydowana redukcja kabli oraz
pocze elektrycznych rwnie
przyczynia si do wzrostu prostoty
i niezawodnoci.
System CANbus da moliwo poczenia innych specyficznych elementw
obsugi
applikacji
(I/O WE/WY) oraz rnych opcji
do aplikacji ze zdaln konfiguracj
i zarzdzaniem pochodzcym z PC,
zapewniajc jednoczenie synchroniczny transfer informacji pomidzy urzadzeniami podczonymi
do magistrali oraz cis kontrol
sekwencji wykonania.
W tamtym okresie wtryskarki Negri
Bossi stay si rwnie bardziej precyzyjne oraz powtarzalne m.in.
dziki bezporedniej transmisji
przeczanych sygnaw z przetwornikw cinienia i pooenia
do pompy o zmiennej wydajnoci.
W maszynach zastosowano wysokoprecyzyjne czujniki magnetostrykcyjne do odczytu pooenia
z precyzj pracy 2 mikrony i 10000
detekcji/sekund kontrolowanego
pooenia jednoczenie transmito-

tworzywa P2 6
wanych informacji odnonie pooenia i prdkoci. To uprocio system i sprawio, e sta si on bardziej niezawodny. Moliwo pomiaru zapewniona zostaa przez
magnetostrykcyjne czujniki odczytujce pooenie w wielkociach fizycznych (mm, m/s). To zapobiego
potrzebie skalowania, przeksztaceniom. Wykonywanie autodiagnostyki parametrw zwikszyo
dostpno informacji na terminalu operatora, co uatwio sprawdzanie dziaania wtryskarek.
Negri Bossi jako pierwsza firma
na wiecie wyprodukowaa wtryskarki wykorzystujce cyfrowy sygna i technologi, a pierwszymi
modelami byy wtryskarki V370
oraz V480. I tak narodzia si jedna
z najpopularniejszych serii wtryskarek Negri Bossi, podczas targw
K`98 w Dsseldorfie zaprezentowano now seri CANBIO z cyfrowym systemem sterowania. Podczas targw PLASTPOL 2016
na stoisku NTQ s.c. (E 64) zaprezentowana zostanie najnowsza
wersja kultowej serii CANBIO ST.
Jeszcze w latach dziewidziesitych podczas targw K`95
w Dsseldorfie swoj premier
mia model NB800, prototyp serii
VECTOR ukoczonej w 1996 roku.
Seria VECTOR szybko staa si jedn ze sztandarowych produkcji
Negri Bossi. Uytkownicy nazywaj

plastpol
maszyny z tej serii pierwszymi hybrydami. Wtryskarki VECTOR posiadaj napd elektryczny wykorzystywany do napdu obrotw limaka. Takie rozwizanie zdecydowanie zmniejszyo ilo oleju niezbdnego w ukadzie hydraulicznym, w efekcie zapewniajc zdecydowanie nisze zuycie energii. Zuycie energii na wtryskarkach z tej
serii szacuje si poniej 0,37 Wh/g.
Charakterystyczna dla tej serii maszyn obniona baza oraz due proNEGRI BOSSI

stoktne pyty zdecydowanie uatwiy monta formy i prac na tych


maszynach przy wikszych aplikacjach. Naley wspomnie, i jeden
z pierwszych projektw modeli
z obnion baz NB 1000 Negri
Bossi wyprodukowao w 1963 roku. Najnowsze wtryskarki z serii
VECTOR posiadaj moliwo zamontowania powikszonych pyt,
np. w modelu VECTOR V 1100 wymiary powikszonych pyt to
1600 mm x 1150 mm. Dzi produ-kowane w tej serii maszyn s wtryskarki w zakresie od 650 do 1300


ton siy zwarcia.
Podczas targw Plast 2000 w Mediolanie Negri Bossi zaprezentowao system AMICO, pozwalajcy
na przejcie zdalnej kontroli
nad wtryskark znajdujc si
w dowolnym miejscu, przeprowadzenie diagnostyki i prowadzenie
napraw serwisowych.
W latach dziewidziesitych ubiegego stulecia najmocniejszy nacisk
przy produkcji swoich maszyn
Negri Bossi postawio na tworzenie
projektw i wdraanie energooszczdnych rozwiza. Efektem tej
pracy bya jedna z pierwszych
w Europie wtryskarek elektrycznych. Maszyna swoj premier
mia a pod czas tar gw K`2001
w Dsseldorfie. Trzy lata pniej
na
tar gach
me dio la skich
PLAST 2003 Negri Bossi zaprezentowao najwiksz dotychczas wyprodukowan w Europie wtryskar k elek trycz n VE 850.
Od tamtego czasu nieustannie
Negri Bossi pro wa dzi ba da nia,
projektuje i wdraa napdy oraz
rozwizania zapewniajce najlepsze osigi przy najniszym moliwym poziomie zuycia energii.
Jednym z najczciej uywanych
okrele przez uytkownikw
w odniesieniu do maszyn Negri
Bossi jest ich energooszczdno.

2

tworzywa P 2 6

plastpol

Majc na uwadze sytuacje w jakiej


stawiani s dzi przetwrcy, ktrzy
stoj przed koniecznoci zwikszenia wydajnoci, przy jednoczesnej redukcji kosztw produkcji
Negri Bossi podczas targw
Plast 09 w Mediolanie zaprezentowao pod hasem Hybrid is Better, wtryskark z napdem hybrydowym VJ 370-200 z serii JANUS.
Dzisiaj optymalny dobr wtryskarki
powinien uwzgldnia zarwno
wszelkie parametry techniczne dotyczce zaoonej produkcji, jak
rwnie wiele bardzo indywidualnych czynnikw wanych dla przetwrcy. Sukcesem firm produkujcych wtryskarki jest moliwo dostarczenia klientowi odpowiedniego rozwizania i czsto jest nim
moduowa wtryskarka hybrydowa.
W niektrych przypadkach napd
elektryczny maszyny stanowi nawet 80% caoci. Wtryskarki z serii
JANUS stay si doskona alternatyw gwarantujc energooszczdno, wydajno oraz czysto
produkcji przy czsto niszym
koszcie inwestycji ni w przypadku
wtryskarek elektrycznych. Dzisiejszy
synonim
innowacyjnoci
w konstrukcji wtryskarek to maszyna dajca przetwrcy moliwo
perfekcyjnego dopasowania si
do potrzeb klienta kocowego, jak
rwnie zapewniajca przetwrcy
bycie wci o krok do przodu
w zmieniajcych si dynamicznie
realiach rynku. Wszystkie te cechy
czy w sobie seria wtryskarek JANUS, produkowana w szerokim zakresie si zwarcia.
Jako, i maszyny z tej serii s moduowe Negri Bossi oferuje rozwizania hybrydowe do rnych aplikacji np.: do produkcji wymagajcej krtszych czasw cyklu i szybkiego wtrysku dedykowana jest
wersja JANUS HIGH POWER, w ktrej zastosowano napd elektryczny
na jednostce zamykania oraz obrotach limaka wykorzystujc jednoczenie do wtrysku akumulatory
hydrauliczne. W przypadku za
aplikacji wymagajcych duszego
czasu cyklu optymalnym rozwizaniem jest JANUS SMART ENERGY,
w ktrym przewidziano autoregulacje cinienia w akumulatorach
w zalenoci od wymaganego
maksymalnego cinienia w nastpnym cyklu oraz autoregulacje
prdkoci silnika elektrycznego
w zalenoci od wymaganej objtoci oleju w akumulatorach.
W tej serii wtryskarek wprowadzono system odzyskiwania energii
podczas hamowania, energia ta
wykorzystywana jest do fazy napeniania akumulatorw. W efekcie wtryskarki hybrydowe z serii
JANUS staly si dla wielu uytkownikw optymalnym rozwizaniem
gwarantujcym wysokie osigi
przy niskim zuyciu energii i jedno-

czenie uczciwym koszcie inwestycji.


Negri Bossi w 2004 roku na targach K w Dusseldorfie po raz
pierwszy pokazaa seri wtryskarek
dwu pytowych BI-POWER, ktrych
najwiksze modele to wtryskarki
o siach zwarcia 7000 ton.
Nieco pniej mediolaski producent zdecydowa si rwnie
na wprowadzenie serii EOS, maszyn o siach zwarcia od 50 do 120
ton. EOS to seria wtryskarek niezwykle kompaktowych, ktre doskonale uzupeniaj ofert Negri
Bossi w zakresie maych maszyn.
Wtryskarki z tej serii wyposaone
s w dwupytowy system zamykania oraz dwucylindrowy zesp
wtryskowy zajmujcy zdecydowanie mniej miejsca ni konwencjonalne wtryskarki z liniow jednostk wtryskow.
Wysok jako pracy oraz niskie
zuycie energii zapewnia ukad hydrauliczny oparty na pompie
zmiennego wydatku z regulacj cinienia oraz przepywu w obwodzie zamknitym.
Rwnie w tej serii Negri Bossi oferuje klientom wersj SE- SMART
ENERGY, gdzie silnik napdzany
jest przez modu zmiennej czstotliwoci zapewniajcy w obwodzie
zamknitym sterowanie prdkoci obrotow silnika, jak rwnie
wydatkiem pompy.
Seria EOS jest odpowiedzi Negri
Bossi na potrzeby przetwrcw
w zakresie wtryskarek o mniejszej
sile zwarcia, przy zachowaniu charakterystycznej dla maszyn Negri
Bossi energooszczdnoci i precyzji.
Rozwj mediolaskiej marki, zawsze pozytywnie zaskakuje jak
precyzyjnie wtryskarki Negri Bossi
skrojone s na miar czasw,
portfela i indywidualnych potrzeb
przetwrcw. Energooszczdne,
powstajce z wysokim kunsztem
i pasj, maszyny w wyprodukowane w Europie.

Maszyny i materiay
do uszczelniania,
spieniania, odlewania,
formowania i klejenia
W Polsce ronie
zapotrzebowanie
na innowacyjne, wysokiej
jakoci rozwizania
Midzynarodowy koncern RAMPF
dostrzega w postpujcej modernizacji polskiego przemysu ogromny
potencja sprzedaowy w zakresie
innowacyjnych i wysokogatunkowych rozwiza do przetwrstwa
tworzyw sztucznych.
Na Midzynarodowych Targach
Przetwrstwa Tworzyw Sztucznych
i Gumy Plastpol 2016, ktre odbd si w Kielcach w dniach od 17
do 20 maja br., nasza firma zaprezentuje swoj obszern ofert maszyn i materiaw do uszczelniania,
spieniania, odlewania, formowania
i klejenia.
Znaczny wzrost polskiej gospodarki na poziomie 3,4% w 2014 roku oraz 3,6% w 2015 roku, a take
ostatnie zapowiedzi dalszych obszernych dziaa modernizacyjnych
przyczyni si do dalszego rozwoju
przemysu w tym kraju, podkrela
Michael Rampf, wsplnik zarzdzajcy spk RAMPF Holding. Cieszymy si, e moemy wspomaga
ten rozwj naszymi wysokiej jakoci produktami i rozwizaniami
oraz nasz wiedz technologiczn.
W szczeglnoci zaley nam oczywicie na cisej, opartej na zaufaniu wsppracy z naszymi polskimi
klientami. Plastpol 2016, wiodce
RAMPF

NTQ S. C.
ul. Ksicia Ziemowita 53
03-885 Warszawa
tel.: 509 879 942
www.ntqsc.pl
PLASTPOL stoisko E-64

targi brany przetwrstwa tworzyw sztucznych w Europie rodkowo-Wschodniej, stanowi wspania platform do nawizania takich kontaktw. W okresie od 17
do 20 maja br. koncern RAMPF zaprezentuje na targach swoje dwa
kluczowe obszary kompetencji:
RAMPF Production Systems projektant i producent niskocinieniowych mieszarek i dozownikw
do klejenia, uszczelniania, spieniania i odlewania najrniejszych materiaw. Przedsibiorstwo jest rwnie kompetentnym
partnerem w zakresie automatyzacji techniki procesowej.
RAMPF Polymer Solutions projektant i producent reaktywnych
systemw z tworzyw sztucznych
na bazie poliuretanu, ywicy
epoksydowej, silikonu. Oferta
produktowa obejmuje pynne
i tiksotropowe systemy uszczelniajce, ywice elektroizolacyjne,
ywice konstrukcyjne, systemy
zapraw zalewowych krawdziowych i filtracyjnych oraz kleje.
Nasza obecno na polskich targach potwierdza podejcie firmy
RAMPF, aby naszym klientom proponowa kompleksowe rozwizania. Maszyny, materiay oraz procesy przetwarzania w ramach
uszczelniania, spieniania, odlewania, formowania i klejenia pochodz od jednego oferenta, mwi
Michael Rampf.

tworzywa P2 6

plastpol

RAMPF

Gwne atrakcje targw


Robot dozujcy DR-CNC firmy
RAMPF Production Systems jest synonimem maksymalnej elastycznoci w dynamicznych procesach
uszczelniania, odlewania i klejenia.
Zmienne skoki przesuwu X-Y-Z umoliwiaj rwnie trjwymiarowe nanoszenie materiau w ramach
systemw
odlewania,
uszczelniania i obrbki tworzyw
sztucznych. Urzdzenie DR-CNC,
wyposaone w najnowoczeniejsz
technik sterowania, jest systemem
mieszania i dozowania z bezobsugowymi osiami liniowymi CNC. Wynik: optymalne zgranie procesu dozowania i ruchu maszyny. Moduowa konstrukcja ukadu sterowania
umoliwia prost i pen integracj
z systemami produkcyjnymi.
Czue podzespoy elektroniczne
RAMPFRAMPF

w samochodach, czujniki wykonujce bardzo precyzyjne zadania


w urzdzeniach pomiarowych, monitorujcych i regulacyjnych oraz
liczne komponenty elektroniczne
i elektryczne: ywice elektroizolacyjne RAMPF Polymer Solutions,
wykonane na bazie poliuretanu,
epoksydu i silikonu, stanowi niezawodn i skuteczn ochron
przed pyem, substancjami chemicznymi i wpywem czynnikw
zewntrznych, takich jak ciepo,
zimno czy wilgo. Ponadto, nasze
systemy charakteryzuj si wieloma
walorami mechanicznymi, termicznymi i chemicznymi.
Innowacyjne systemy uszczelniajce na bazie poliuretanu i silikonu
firmy RAMPF Polymer Solutions
gwarantuj skuteczne uszczelnienie, najwysz jako i atw obsug. Minimalny pobr wody, wspa-

niaa przyczepno, maksymalna


i trwaa odporno na dziaanie
temperatur oraz niedrogi proces
obrbki to cechy, ktre wyrniaj
nasze systemy. Klienci na caym
wiecie, dziaajcy m.in. w przemyle samochodowym, energetycznym, opakowaniowym oraz produkcji urzdze do gospodarstwa
domowego, korzystaj z naszych
sprawdzonych pynnych i tiksotropowych systemw uszczelniajcych.
Dziki krtkim czasom przetwarzania, systemy odlewania do produkcji filtrw RAMPF Polymer Solutions
zapewniaj optymalny proces produkcyjny. Dodatkow zalet jest
wysoka odporno na temperatur
i substancje chemiczne. Systemy
odlewania firmy RAMPF stosowane
s z powodzeniem w produkcji
m.in. filtrw oleju, filtrw hydrau-

licznych, filtrw powietrza (HEPA,


ULPA) oraz filtrw kanalizacyjnych.
Systemy elastomerowe Wet-Cast
firmy RAMPF Polymer Solutions
do produkcji imitacji kamienia naturalnego charakteryzuj si wysok odpornoci na rozciganie i cinanie, dobr odpornoci na dziaanie substancji chemicznych, dobr pynnoci, minimalnym poborem wody, bardzo niewielk kurczliwoci oraz doskona stabilnoci. Systemy nie zawieraj adnych plastyfikatorw.
RAMPF na targach Plastpol 2016:
hala A, stoisko A-8

tworzywa P2 6

Oferta dla
wymagajcych
klientw
Firma Muehsam Rozwizania Dla
Przemysu jest dynamicznie rozwijajc si spk obsugujc podmioty z brany przetwrstwa tworzyw sztucznych na wielu paszczyznach. W swojej ofercie posiadamy:
Termoregulatory szwajcarskiej firmy Tool-Temp, ktre niezawodnie
stabilizuj temperatur w procesach przetwrczych. Zakres mocy,
jak i zakres temperatur jednostek
jest bardzo szeroki od 3 do 144 kW
mocy grzewczej i temperatury
do 360C. Najpopularniejsze jednostki w standardowym wyposaeniu posiadaj przepywomierz,
moliwo pracy w podcinieniu
oraz pomiar temperatury w wybranym punkcie procesu.
Centralne systemy transportu, suszenia, oraz przechowywania tworzyw sztucznych woskiej formy Plastic Systems, specjalizujcej si
w przetwrstwie wszelakich tworzyw technicznych oraz PET.
Centralne, jak i przymaszynowe
systemy chodzenia cieczy oraz powietrza, firmy Blauwer. Wykonane
przez nas systemy s projektowane
indywidualnie pod wymagania
klienta, co gwarantuje niezawodne
dziaanie przez wiele lat. Zastosowanie innowacyjnych technologii
opierajcych si na zastosowaniu
wysokotemperaturowych pomp
ciepa nagrodzonych medalem
na Targach Plastpol 2015 pozwala
zminimalizowa koszty eksploatacyjne systemw i powtrne wykorzystanie ciepa odpadowego.
Dozowniki dodatkw holenderskiej firmy Movacolor w wersji grawimetryczne jak i wolumetrycznej
dziki zastosowaniu opatentowanych cylindrw dozujcych s niebywale dokadne i niezawodne, co
gwarantuje powtarzalno produktu.
Tak skomponowana oferta w poczeniu z wykwalifikowanym serwisem posiadajcym certyfikat jakoci
TV pozwala sprosta nawet najbardziej wymagajcym projektom.
Swoim klientom zapewniamy profesjonalne doradztwo oraz pomoc
w doborze odpowiednich urzdze, zapraszamy do kontaktu poprzez nasz stron internetow
www.muehsam.pl

Dla motoryzacji,
farmacji i kontaktu
z wod
Polska brana tworzyw sztucznych w ostatnich latach znaczco
umocnia swoj pozycj w dziedzinie rnorodnych rozwiza
przemysowych. Polska jest take wanym rynkiem dla firmy KRAIBURG TPE, lidera brany elastomerw plastycznych.
Specjalista w dziedzinie elastomerw termoplastycznych (TPE),
KRAIBURG TPE, jako jeden z 800 wystawcw bierze udzia w 20
Midzynarodowych Targach Przetwrstwa Tworzyw Sztucznych
i Gumy PLASTPOL. Targi PLASTPOL oceniane s jako wiodce targi
w brany tworzyw sztucznych w rodkowej i Wschodniej Europie.
Polska ma szczeglne znaczenie dla KRAIBURG TPE: tutejsze obszary zastosowa, takie jak przemys samochodowy, technologia medyczna oraz inne sektory przemysu, zwaszcza domowe urzdzenia elektryczne, stanowi silny rynek. PLASTPOL daje KRAIBURG
TPE wspania okazj do zaprezentowania rozwiza TPE ukierunkowanych na rynek i klientw z rnych bran i podkrelenia konsekwentnego skupienia si na potrzebach klienta i rynkw.
Naszym celem jest poszerzenie obecnoci KRAIBURG TPE na rynku w Polsce z ofert wysokiej jakoci produktw i kompleksowych
usug serwisowych wyjania Michael Pollmann, dyrektor sprzeday i marketingu EMEA. Uczestnictwo w najwikszych polskich
targach tworzyw sztucznych PLASTPOL w Kielcach daje nam najlepsz moliwo osignicia tego celu.
TPE dla kadego projektu
KRAIBURG TPE zaprezentuje swoje produkty przeznaczone do rnych obszarw zastosowania oraz swoje kluczowe kompetencje
w hali E na stoisku E-43. Od materiaw o wysokiej odpornoci
temperaturowej stosowanych w przemyle motoryzacyjnym,
do specjalnych mieszanek TPE zgodnych z wymaganiami rynku
medycznego i farmaceutycznego na stoisku KRAIBURG TPE zwiedzajcy reprezentujcy rne segmenty rynku tworzyw sztucznych bd mogli zapozna si z licznymi innowacjami produktowymi firmy. Jedn z takich zaprezentowanych ostatnio innowacji
s mikkie materiay termoplastyczne, speniajce wymogi dugotrwaego kontaktu z wod pitn, ktre z pewnoci spotkaj si
w Polsce z zainteresowaniem jako materiay do produkcji wy
gumowych.
 

KRAIBURG TPE jest globalnym dostawc elastomerw termoplastycznych. Firma KRAIBURG TPE powstaa w 2001 r. jako cz zaoonej w 1947 r. grupy KRAIBURG i od pocztku prowadzia nowatorsk dziaalno w zakresie materiaw TPE, dziki czemu
dzi utrzymuje pozycj lidera na rynku. Zakady produkcyjne
w Niemczech, USA i Malezji pozwalaj na tworzenie szerokiej gamy produktw stosowanych w brany motoryzacyjnej, przemyle,
brany konsumenckiej oraz w sektorze medycznym, stawiajcym
wyjtkowo surowe wymagania. Produkty z linii THERMOLAST,
COPEC, HIPEX oraz For Tec E mog by przetwarzane poprzez
wtrysk lub wytaczanie i oferuj wiele korzyci produkcyjnych
i konstrukcyjnych. KRAIBURG TPE wyrnia rwnie wykorzystywanie innowacyjnych technologii, orientacja na wymagania klienta globalnego, indywidualne rozwizania produktowe i gwarancja
rzetelnej obsugi. Firma posiada certyfikaty ISO 50001 dla swojej
dziaalnoci w siedzibie gwnej w Niemczech oraz ISO 9001
i ISO 14001 w pozostaych zakadach w innych krajach. W 2015 r.
firma KRAIBURG TPE zatrudniaa przeszo 500 osb na caym wiecie, a jej sprzeda wyniosa 157 milionw euro.
www.kraiburg-tpe.com

6

tworzywa P 2 6

plastpol

Kapsuki do kawy

Pewnie, apetycznie,
wieo zapakowane
Od ponad dziesiciu lat oferujemy KU7 7-warstwowy opatentowany lamelowy feedblok
do folii barierowej dla przemysu
opakowaniowego. W tym czasie
Kuhne dostarczyo wicej ni 25
tego typu feedblokw, przewanie w penych liniach ekstruzyjnych, ale rwnie jako doposaenie do linii innych producentw,
co cieszy si ostatnio rosncym
powodzeniem.
W
wikszoci
przypadkw
szczeglnie w Europie opakowanie powinno chroni te produkty, ktre potrzebuj zachowania dugiej przydatnoci
do spoycia oraz wieoci, np.
kawa potrzebuje okresu co najmniej 12 miesicy.
Gwarancj na zachowanie tych
parametrw jest feedblok, zapewniajcy rwnomierne rozoenie warstwy EVOH w kilkuwarstwowej folii.

Ze wzgldu na bardzo wysoki


koszt surowca EVOH, oraz zbyt
duy jego udzia w tworzywie
podraaby koszt tego tworzywa.

Dlatego bardzo wany jest optymalny udzia, taki, ktry zabezpiecza znacznie przeduon
przydatno produktu do spoycia.
Tolerancje udziau EVOH oraz
warstw cznikowych okrelone
s procentowo. Przewane poczone s z PP, inne z asymetrycznych struktur PS/PE. Zastosowanie maj cztery do siedmiu ekstruderw, w zalenoci od yczenia klienta co do rodzaju surowca cznikowego, koloru zewntrznej warstwy itp.
KU 7 dostarczane jest zarwno
do linii, jak i offline. Kuhne ofe-

ruje feedblok trzpieniowy lamelowy od trzech do jedenastu


warstw. W przypadku dziewiciu
do jedenastu warstw (KU9
lub 11) stosuje si kombinacj lamelowego i trzpieniowego feedbloku. To daje moliwo tworzenia rnych skomplikowanych struktur.
Linie ekstruzyjne firmy Kuhne
stosowane s praktycznie we
wszystkich czoowych wiatowych koncernach produkujcych
kubki i nowoczesne kapsuki do
kawy.

KUHNE

TOMIR Sp.j.
01-321 Warszawa
ul. Kopalniana 6
tel. 022 665-62-05
tel. 022 664-81-26
www.tomir.com.pl
e-mail: biuro@tomir.com.pl
PLASTPOL D-86

tworzywa P2 6

plastpol

Zlecenie wykonania zamiast produkcji wasnej

Wydajno w brany
budowy maszyn i narzdzi
Od czasu poszerzenia dziaalnoci o budow maszyn, Meusburger
notuje stay wzrost liczby klientw, ktrzy opieraj si na jakoci
i niezawodnoci natychmiast dostpnych normaliw. Tendencja
do standaryzacji coraz bardziej dotyczy rwnie brany budowy maszyn i narzdzi. Logiczny rozwj, zwaywszy e wraz z postpujc
globalizacj, aby przetrwa na rynku midzynarodowym, niezbdne
jest cige zwikszanie wydajnoci i skracanie czasu wykonywania
projektw.
Natychmiastowa realizacja
zamwie
Jakie korzyci moe przynie stosowanie prefabrykowanych elementw pokaemy na podstawie
konkretnego przykadu. Do produkcji hydraulicznego przyrzdu
frezerskiego potrzeba znacznej iloci stali. Meusburger oferuje jako
alternatyw korzystne cenowo
pfabrykaty. Wszystkie pyty i paskowniki s precyzyjnie sprefabrykowane, dostpne w magazynie
i w cigu 24 godzin dostarczane
do Niemiec, Austrii i Szwajcarii,
a w cigu 5 7 dni do pozostaych
krajw w Europie. Za pomoc katalogu online Meusburgera mona
z atwoci dokona niezbdnych
kalkulacji. Na yczenie moe by
wykonana rwnie dodatkowa obrbka. Dziki temu klient oszczdza zasoby i moe si skoncentrowa na swoich podstawowych zadaniach.
Redukcja napi
wewntrznych
Podczas produkcji stalowych pyt
i zastosowania rnego typu procesw ich obrbki, mog powstawa napicia wewntrzne materiau, np. poprzez nierwnomierne
dziaanie temperatur. W czasie stygnicia stali w walcowni pozostaj
napicia wewntrzne, ktre podczas dalszej obrbki mog doprowadzi do niepodanych wypacze materiau.
Aby temu zapobiec, w Meusburgerze materia poddawany jest cieplnej obrbce w jednym z trzech
wasnych piecw do odprania.
Proces ten odbywa si zgodnie ze
specjalnie zdefiniowan krzyw
odprania cieplnego. Ma to miejsce w zakresie temperatur poniej
typowych wartoci, w ktrych powstaje austenit.
Odpranie cieplne dba o to, aby
w cigu 24 godzin pozby si napi wewntrznych. Wanym etapem, decydujcym o jakoci, jest
czas studzenia 14 h (34C/godz.).

Wpywa to bardzo korzystnie


na dalszy proces obrbki materiau. Napicia wewntrzne materiau
ujawniaj si podczas np. cicia
lub frezowania w postaci rnego
typu wypacze. Istot odprania
cieplnego jest powolne i regularne
podgrzewanie pyt, a nastpnie
utrzymywanie staej temperatury
przez 6 godzin.
Daje to gwarancj cakowitego odprenia take bardzo grubych
pyt. Wydajno procesu odprania w Meusburgerze wynosi 240
ton dziennie.

DALSZA OBRBKA
BEZ ODKSZTACE
240 TON STALI
DZIENNIE

Zalety w skrcie
Szybka i atwa kalkulacja dziki
katalogowi online
27 gatunkw stali dostpnych
bezporednio z magazynu
Brak minimalnej wartoci zamwienia
Brak kosztw transportu
Redukcja etapw procesu obrbki dziki wstpnie przygotowanym pytom
Zmniejszenie zuycia narzdzia
i maszyny
Standardowo odprana cieplnie, pozbawiona napre wewntrznych, wysokiej jakoci
stal.

Plastpol

Hala F
Stoisko F-17
Meusburger Georg
GmbH & Co KG
Kesselstr. 42
6960 Wolfurt, Austria
Tel.: +43 5574 67 06-0
www.meusburger.com/pl
PLASTPOL stoisko F-17

Meusburger
Meusbur
ger Geor
Georg
g GmbH & Co KG | Kesselstr
Kesselstr.. 42 | 6960 Wolfurt
Wolfurt | Austria
T 00 43 (0) 55 74 / 67 06-0 | F -11 | sales@meusbur
sales@meusburger.com
ger.com | www.meusburger.com
www.meusburger.com

tworzywa P 2 6

tworzywa i rodowisko

Biobutelka
do mleka

Aglomeratory
liniowe
gwarancja
jakoci
Aglomeratory liniowe WIPA
Plast Compactor

RPC

Niezbyt czsto zdarza si w wiecie opakowa z tworzyw, by na rynku pokazywa si zupenie nowy koncept produktu. Tym razem,
za spraw firmy RPC Promens Consumer Nordics, na europejskim
rynku pojawia si po raz pierwszy, zadziwiajca swoim nowatorstwem jednolitrowa butelka do mleka wykonana w caoci z tworzyw sztucznych pochodzcych z trzciny cukrowej.
Dodatkowo idea, ktra jest wci w fazie udoskonalania i take jest
stosowana po raz pierwszy na europejskim rynku to zastosowanie
biopolimeru zmieszanego ze specjalnym wypeniaczem mineralnym.
Dziki temu zmniejsza si ilo tworzywa koniecznego do wyprodukowania butelki bez zmiany jej waciwoci fizyko-chemicznych, wydajnoci produkcji i wytrzymaoci. Dodatkowo poprawie ulega jej
pozytywny profil ekologiczny.
W swojej pierwszej komercyjnej aplikacji, nowoczesna butelka Modul zostaa zastosowana przez wiodc szwedzk firm mleczarsk
Sknemejerier do pakowania niehomogenizowanego mleka.
Zrwnowaony rozwj jest kluczowym czynnikiem we wszystkich
naszych dziaaniach, w tym take w doborze naszych opakowa,
gdzie zawsze staramy si wybra rozwizanie o minimalnym wpywie na rodowisko, wyjania Armina Nilsson, kierownik firmy
Sknemejerier.
Nowa butelka RPC Promens jest idealna dla naszego mleka, doda
Thore Bengtsson, szef dziau zaopatrzenia. Udaje si nam doskonale wsppracowa z firm i doceniamy to, a ich zdolno do obsugi
krtkich terminw w tym projekcie bya szczeglnie istotna.
Zdaniem firmy RPC Promens, konsumenci wykazuj coraz wiksze
zainteresowanie rodzajem ywnoci, ktr kupuj. Skupiaj si take na typach opakowa i kieruj si tym czynnikiem w swoich zakupach.
Senior sales manager Jan Weier zauway: Wedug statystyk Euromonitor, jednym z 10 najwikszych globalnych trendw w 2016 roku jest tak zwana zielona ywno. Z pewnoci nastpi silny wzrost
rynku organicznych produktw spoywczych w ostatnich latach. Ten
fakt teraz doprowadzi do zwikszenia uwagi konsumentw powiconej sposobom jej pakowania. Za pomoc nowego materiau moemy zaoferowa naszym klientom odnawialny i ekologicznie zrwnowaony produkt.
Litrowa, biaa, czworoboczna butelka Modul jest formowana rozdmuchowo. Mona dobra do niej rne typy zamkni i sposb etykietowania.

S to urzdzenia, dziki ktrym


moemy zagci posiadany materia i przygotowa do dalszej obrbki lub sprzeday. W procesie agodnej obrbki materiaw termoplastycznych uzyskujemy wysokiej
jakoci aglomerat, z moliwie najmniejsz degradacj termiczn
materiau, o duej gstoci nasypowej, atwy do dozowania i podawania.
Przebieg procesu
System podajcy transportuje rozdrobniony materia do bufora. Zainstalowane w nim mieszado
gwarantuje stae napenianie ruby
podajcej i zabezpiecza przed zawieszaniem si materiau. ruba
podajca wstpnie kompaktuje
tworzywo i podaje dalej na dyski
aglomeratora liniowego.
System skada si z dwch dyskw
obrotowego wirnika nieobrotowego stojana. Ugniatanie i wakowanie pomidzy tarczami powoduje tarcie i wytwarzanie ciepa. Materia ulega plastyfikacji
i zostaje skompresowany. Cay
proces jest monitorowany przez
wbudowany panel kontrolny, co
w znacznym stopniu ogranicza
liczb pracownikw potrzebnych
przy procesie.

Aglomeracja i suszenie
W tym momencie procesu, wytworzone aglomeraty s wielkoci palca, docinane wedug potrzeb
klienta przez zamontowan gowice tnc na kocu urzdzenia.
Wielko aglomeratu mona ustawi na panelu kontrolnym. Stworzony granulat nastpnie jest
schadzany wod i przechodzi
przez system separacji i recyrkulacji
drobin, aby nie dopuci pyu
do aglomeratu. Tak przygotowany
materia moe by gromadzony
w silosach, kontenerach lub big
bagach.
Krystalizacja PET
Kolejnym zadaniem, z ktrym WIPA Plast Compactor wietnie sobie
radzi jest krystalizacja PET, po myciu z uyciem gorcej wody. Materia zostaje podgrzany, a osignie
punkt gstej pasty. Dzieje si to
po osigniciu temperatury 80C,
co przy WIPA PC jest atwe i szybkie. Wspczynnik IV pozostaje
praktycznie nie zmieniony, poniewa temperatura topnienia nie zostaje osignita.

agodne zagszczanie
Termiczna degradacja materiaw
WIPA Plast Compactor nie moe
by porwnana ze standardowymi
zagszczarkami, ktre dziaaj
na zasadzie batch to batch.
W WIPA czas zagszczania to tylko
kilka sekund. Na tym etapie nie
osiga si punktu topnienia materiau, osiga natomiast punkt,
w ktrym przypomina gst past,
w postaci ktrej zostaje przesunita do dalszego procesu przetwarzania.

MT Recykling
Legacz 1
05-304 Stanisaww
Tel.: 25 752 52 52
mtrecykling@mtrecykling.pl
www.mtrecykling.pl
PLASTPOL stoisko C-4tworzywa P 2 6

tworzywa i rodowisko

Dwie warstwy materiau zamiast trzech


Firmy NatureWorks i Metalvuoto opracoway now generacj materiaw barierowych opartych na elastycznych podoach Ingeo, przeznaczonych do utrzymania wieoci na pkach sklepowych ywnoci przetworzonej. Folie Ingeo s uywane od lat do pakowania wieych produktw spoywczych. Obecnie jest to pierwsza prba zastosowania jej do pakowania ywnoci o duszym okresie skadowania
na pkach, ktra to coraz czciej pakowana jest w paskie lub stojce woreczki typu pouch.
Wprowadzenie materiau jest odpowiedzi na zainteresowanie rynku opakowa gitkich ich uproszczeniem. Marki chc przej z laminatw wielowarstwowych zoonych do prostszych rozwiza opakowaniowych bez pogorszenia
trwaoci. Warstewka tworzywa
Metalvuoto umoliwia zastosowanie woreczka dwuwarstwowego
o efektywnoci nie odbiegajcej
od woreczkw trjwarstwowych.
Gianni Costanzo, dyrektor wykonawczy Metalvuoto, wyjania:
Do tej pory przemys opakowa
elastycznych opiera swj rozwj
na tworzeniu laminatw wielu materiaw, poniewa pojedynczy
materia nie by w stanie dostarczy wielu funkcji. Na przykad,
producenci czsto wykorzystuj
warstw aluminium dla waciwoci barierowych, warstwy PET dla

zapewnienia estetyki zewntrznej,


a wewntrznej warstwy PE dla
zdolnoci do zgrzewania. Uylimy
technologii powlekania Metalvuoto Oxaqua z foli bazow INGEO
w celu zastpienia dwch warstw
rnych materiaw jedn warstw, ktra jednoczenie stanowi
doskona barier i zapewnia zdolno zgrzewania.
Nowe folie, nazwane przez Metalvuoto Ingeo Propylester maj
waciwoci
barierowe
poniej 0,75 ml/m2/24 godziny dla tlenu i 2,5 g/m2/24 godziny dla pary
wodnej. To zapewnia znacznie lepsze waciwoci barierowe dla tlenu ni metalizowane dwukierunkowo orientowane folie polipropylenowe (BOPP).
Folie Ingeo firmy Metalvuoto zapewniaj dobr wytrzymao
zgrzewu (> 80 g / cm2), co eliminu-

je konieczno stosowania dodatkowej warstwy i umoliwia uproszczenie struktury opakowania. Costanzo potwierdza, e Metalvuoto
oczekuje duego zainteresowania
rynku strukturami dwuwarstwowymi, w ktrych wykorzystana bdzie
technologia biocoating Ingeo
i Oxaqua do poczenia tworzywa
z papierem i uzyskania cakowicie
biologicznego zestawu materiaw
konkurencyjnych kosztowo, wobec
obecnie stosowanych struktur trjwarstwowych.

Ingeo Propylester dobrze nadaje


si do pakowania ywnoci, w obu
przypadkach technik pakowania,
pionowej i poziomej. Wykazuje
rwnie dobre waciwoci procesowe. W testach na maszynach
do woreczkw pouch wytwarzano od 30 do 40 jednostek na minut, zalenie od rodzaju papieru
z certyfikatem Forest Stewardship
Council (FSC).
www.metalvuoto.it

(1(5*226=&=}'1(
WTRYSKARKI
WTRY
SKARKI
]VHUZRQDSGHP
]VHU
ZRQDSGHP
1DMZLNV]\Z\EUVL\
]DP\NDQLDLZWU\VNX
]DP\NDQLDLZWU
\VNX
6HULD6073GZXS\WRZH
2GWRQGRWRQ]HODVW\F]2G
 WRQ GR WRQ ] HODVW\F]Q\PGRERUHPMHGQRVWNLZWU\VNRZHM
Q\PGRERUHPMHGQRVWNLZWU
\VNRZHM
2GNJGRNJZWU\VNX
2GNJGRNJZWU
\VNX

6XSHUPDVWHU GZXS\WRZD ZWU


ZWU\\VNDUND  UHZROXF\MQD NRQVWUXNFMD
=DSURMHNWRZDQD SU
SU]H]
]H] F]RRZ\FK
HXURSHMVNLFK L MDSRVNLFK HNVSHUWZ
] EUDQ\
EUDQ\ /LF]QH LQQRZDFMH FKURQLR
FKURQLR-QH PLG]\QDURGRZ\PL SDWHQWDPL
%XGRZD UHDOL]RZDQD ZH ZVSSUDF\
]]0LWVXELVKL
0LWVXELVKL

-HWPDVWHUWRQ
:WU\VNRGJGRJ
:WU
\VNRGJGRJ

(DV\PDVWHUGRWRQ
:WU\VNRGGRJ
:WU
\VNRGGRJ

:WU \VNDUNL R FLFKHM SUDF\


:WU\VNDUNL
SUDF\ SUHF\]\M
SUHF\]\M-Q\FKZWU\VNDFK%RJDWHZ\SRVDHQLH
Q\FK
ZWU \VNDFK %RJDWH Z\SRVDHQLH
ZVWDQGDUG]LH
0RQWD]NRPSRQHQWZ8(
&HUW\NDW &( L GHNODUDFMH :( FHUW\FHUW\NDW\ HQHUJRRV]F]GQRFL GRWDFMD
]]IXQGXV]X3ROVHII
IXQGXV]X3ROVHII
2SFMDUXFKZUZQROHJ\FKLNRPXQL2SFMDUXFKZUZQROHJ\FKLNRPXQLNDWZVPV]PDV]\Q\
NDWZVPV]PDV]\Q\

%DUG]RG]LNXMHP\ZV]\VWNLP
%DUG]RG]LNXMHP\ZV]\VWNLP
NOLHQWRP]DQDV]HODW

PLASTPOL stoisko C-24


Od 1990 roku
dystrybutor
dystr
ybutor wtr
wtryskarek
yskarek
RUD]XU]G]HGOD376]
RUD]XU
]G]HGOD376]

:URFDZ
:URFDZ
XO.RFLHU]\VND
XO.RFLHU]\VND
www.wartacz.com.pl
www.wartacz.com.pl
biuro@wartacz.com.pl
7HO)D[
7HO)D[

tworzywa P 2 6

Roliny
+ dwutlenek
wgla
= tworzywo?
Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii opracowali nowy
sposb produkcji tworzyw sztucznych z wykorzystaniem CO2 i niejadalnych surowcw rolinnych, takich jak trawy i odpady rolnicze.
Naukowcy tej uczelni opublikowali raport w czasopimie Nature
twierdzc, e nowa technologia moe stanowi niskowglow alternatyw dla butelek i innych przedmiotw wykonanych z tworzyw
sztucznych, powstaych dziki aktualnym technologiom wykorzystujcym rop naftow.
Naszym celem jest zastpienie
produktw ropopochodnych przez
tworzywa sztuczne wyprodukowane z CO2, powiedzia Matthew
Kanan, adiunkt wydziau chemii.
Jeli mona to zrobi bez uycia
duej iloci nieodnawialnej energii,
mona by znacznie obniy emisj
dwutlenku wgla w przemyle
tworzyw sztucznych.
Wiele produktw z tworzyw
sztucznych wykonanych jest z PET.
Na caym wiecie produkuje si
okoo 50 milionw ton PET rocznie
i wykonuje si z niego takie produkty jak tkaniny, elektronika, opakowania do napojw czy produkty
higieny osobistej.
PET jest wykonany z dwch substratw, kwasu tereftalowego i glikolu etylenowego, ktre pochodz
z rafinacji ropy naftowej oraz gazu
ziemnego. Produkcja PET powoduje uwalnianie znacznych iloci CO2,
gazu cieplarnianego, ktry przyczynia si do globalnego ocieplenia.
Wykorzystanie surowcw kopalnych, w poczeniu z iloci energii
potrzebn do produkcji PET generuje ponad 4 tony CO2 na kad ton wyprodukowanego tworzywa,
powiedzia Kanan.
Studentka Stanford Aanindeeta
Banerjee i adiunkt Matthew Kanan
opracowali nowy sposb na produkcj tworzywa z odnawialnych
surowcw: z dwutlenku wgla
i zwykych rolin.
Do bada, on i jego wsppracownicy wykorzystuj obiecujc alternatyw dla PET nazywan PEF. PEF
jest wykonany z glikolu etylenowego oraz zwizku o nazwie
kwas 2,5-furanodikarboksylowy
FDCA.

PEF jest atrakcyjnym zamiennikiem PET, poniewa FDCA moe


by pozyskiwany z biomasy zamiast z ropy naftowej, powiedzia Kanan. PEF jest lepsz barier dla tlenu ni PET i jest przydatny do stosowania do butelkowania.
Mimo wielu korzystnych cech PEF,
przemys tworzyw sztucznych musi jeszcze znale sposb taniego
produkowania go na du skal.
Wskim gardem jest znalezienie
ekonomicznie opacalnej drogi
do produkowania FDCA w sposb
zrwnowaony.
Jedno podejcie polega na konwersji fruktozy z syropu kukurydzianego w FDCA. Holenderska firma Avantium rozwija t technologi we wsppracy z Coca-Col i innymi firmami. Ale przemysowe
uprawy rolin wymagaj duo
przestrzeni, energii, nawozw
i wody.
Korzystanie z fruktozy jest problematyczne, poniewa jej produkcja
oznacza du emisj dwutlenku
wgla, a ostatecznie bdzie konkurowa z produkcj ywnoci,
stwierdzi Kanan. Byoby o wiele
lepiej, aby pozyskiwa FDCA z niejadalnej biomasy, pochodzcej
z traw lub odpadw pozostaych
po zbiorach.
Zamiast stosowania cukru z kukurydzy, do wytworzenia FDCA zesp ze Stanford wyprbowuje furfural, zwizek powstay z odpadw rolniczych, ktry jest szeroko
stosowany od dziesicioleci. Okoo 400 tys. ton rocznie wytwarza
si go do stosowania w produkcji
np. rozpuszczalnikw i innych produktw.

ARC

Niestety, produkcja FDCA z furfuralu i CO2 wymaga zazwyczaj niebezpiecznych substancji chemicznych, ktre s kosztowne i energochonne w wytwarzaniu. Zdaniem
Kanana: To naprawd podwaa
celowo tego, co staramy si tu
robi.
Zesp Stanford rozwizuje problem przy uyciu o wiele bardziej
agodnych zwizkw: wglanw.
Doktorant Aanindeeta Banerjee,
gwna autorka bada, poczya
z wglan, CO2 i kwas pirolazowy,
pochodn furfuralu. Nastpnie
ogrzewa t mieszanin do okoo 200 stopni Celsjusza i tworzy
roztwr soli.
Wyniki byy zaskakujce. Po piciu godzinach, 89% mieszaniny zostao zamienione na FDCA. Nastpnym krokiem jest przeksztacenie
FDCA do tworzywa PEF. To prosty
proces, ktry zosta wypracowany
przez innych badaczy, powiedzia
Kanan.
Badania zespou Uniwersytetu
Stanforda maj potencja znacznego zmniejszenia emisji gazw cieplarnianych, poniewa CO2 konieczne do produkcji PEF mona
pozyska np. z emisji elektrowni
wglowych lub z innych obiektw
przemysowych.
Produkty wykonane z PEF mog
by poddane recyklingowi lub
przeksztacane z powrotem do gazowego CO2 poprzez spalenie.
W kocu CO2 bdzie pobrane
przez trawy, chwasty i inne roliny,
ktre mog by nastpnie wykorzystywane do produkcji PEF.
Wierzymy, e dziaania naszych
chemikw mog przyczyni si
do realizacji obietnicy moliwoci
pozyskiwania tworzyw z rolin,
stwierdzi Kanan. To dopiero
pierwszy krok. Musimy wykona
jeszcze duo pracy, aby sprawdzi
opacalno skali przemysowej
oraz realne iloci emisji dwutlenku
wgla.

tworzywa P2 6

Jednorazowa
zastawa stoowa
Uniewinnienie na podstawie
wystarczajcych dowodw
Jest to slogan najnowszej kampanii komunikacyjnej zainicjowanej przez firm Pro. mo. Zosta on potwierdzony przez wyniki porwnawczego studium
naukowego Life Cycle Assessment (LCA) dotyczcego jednorazowej zastawy stoowej z tworzywa, opublikowanego 9 lipca
przez grup producentw jednorazowej zastawy stoowej, ktra
jest czci woskiego stowarzyszenia Unionplast (Federazione
Gomma-Plastica).
Badanie dao kilka zaskakujcych
rezultatw: jednorazowa zastawa
stoowa wykonana z polipropylenu
(PP) i polistyrenu (PS) ma przecitnie
mniejszy wpyw na rodowisko, ni
te same produkty kompostowane
wykonane z kwasu polilaktydowego
(PLA) i masy celulozowej. Studium
przeprowadzone zgodnie z ISO
14044 i 14040 zostao poddane krytycznej rewizji przez jednostk certyfikacyjn SGS Italy i jest ono dostpne w sekcji Badania na stronie internetowej www.pro-mo.it
Analiza dotyczya dwch rnych
rodzajw jednorazowej zastawy
stoowej: talerzy (wykonanych
z PP, PS, PLA oraz masy celulozowej oraz porcelany wielokrotnego
uytku) oraz kubkw (wykonanych
z kartonu laminowanego PP, PS,
PLA i PE oraz kielichw wielokrotnego uytku), z uwzgldnieniem
rnych scenariuszy dotyczcych
zakoczenia okresu ycia. Marco
Omboni, prezes Pro. mo stwierdzi:
Ze wzgldu na oryginalno
ARC

i kompletno analizy, mnogo


rozpatrywanych scenariuszy, uwag powicon na weryfikacj jakoci danych oraz wraliwo i niepewno pomiarw, studium to
ma istotny ciar naukowy: ten
ciar zosta potwierdzony i oceniony pozytywnie przez SGS, globalnego lidera usug certyfikacyjnych, ktry nadzorowa proces certyfikacji zgodnoci z ISO 14044
wyjania Marco Omboni. Ponadto
wierzymy, e to studium moe oferowa wiele wskazwek dla jednostek okrelajcych polityk oraz dla
jednostek dziaajcych w usugach
publicznych, ktre zajmuj si zagadnieniami ochrony rodowiska
i moe stanowi punkt pocztkowy dla dalszych bada, w ktrych
LCA pozostaje najefektywniejszym
narzdziem. W rzeczywistoci, celem studium byo nie tylko przyczynienie si do uzyskania wiedzy,
ktra poprzez umoliwienie zminimalizowania wpywu rodowiskowego rnych produktw moe
pozytywnie wpyn na strategie
biznesowe firm grupy Pro. mo, ale
rwnie zapewni przydatny instrument dla rnych stron zainteresowanych promowaniem wikszego zrozumienia zagadnie
zwizanych z cyklem ycia oraz
wpywem produktw na rodowisko podkreli Omboni.
Studium przedstawia ilustracj tego, jak naprawd zoony jest proces kwantyfikacji wpywu produktw na rodowisko i tego, jak czsto prowadzi to do niespodziewanych wnioskw, rzadko posiadajc
warto bezwzgldn: w rzeczywi-

stoci produkty majce may


wpyw, sytuacje oraz etapy cyklu
ycia mog w rzeczywistoci okaza si tymi, ktre maj wpyw i vice versa.
Potwierdza ono rwnie, e wpyw
tradycyjnej szklanej i porcelanowej zastawy stoowej jest mniejszy;
jednake nawet to stwierdzenie,
po bardziej dogbnej analizie caego studium wydaje si mie pewne zastrzeenia. Faktycznie, analiza
dodatkowych kategorii wpywu
na rodowisko wykazaa, e niektre z zastaw stoowych wielorazowego uytku zachowyway si
gorzej, ni niektre rodzaje zastawy jednorazowego uytku, cznie
z
tradycyjnymi,
wykonanymi
z tworzywa sztucznego.
Jasne jest, e wybr pomidzy
tradycyjnymi zastawami stoowymi wielokrotnego uytku i jednorazow zastaw stoow, co
najmniej w sektorze cateringu/zastosowa zewntrznych, uwzgldnia rwnie inne zmienne, takie jak
dostp do urzdze do zmywania,
praktyczno, koszt, bezpieczestwo, higiena itd. Oczywicie, zakres tego studium nie obejmuje
pomiaru i oceny tych zmiennych;
nie mniej jednak czsto faworyzowana jest opcja jednorazowa, co
powoduje bezwzgldny wkad
w globalny zrwnowaony rozwj
produktu, co jest aspektem, ktry
musi zosta uwzgldniony przez
uytkownikw, konsumentw i innych akcjonariuszy.
Najwaniejszy wniosek ze studium by taki, e nie odkryto adnych
zagadnie
zwizanych
z wpywem na rodowisko, ktre
mogyby wskaza na konieczno
wykluczenia ktrej lub dowolnej
kategorii produktw: nawet jednorazowa zastawa stoowa wykonana z polipropylenu i polistyrenu,
nie zawsze jest tak dobra, jak mogaby by, co wynika wyranie
z przeprowadzonych bada powiedzia Marco Omboni odnonie
ostatniego studium LCA.

6ROLGQHQDMFLV]HP\Q\
]$]ML$QJLHOVNDP\O
WHFKQLF]QD]+RQJ.RQJX
WHFKQLF]QD]+RQJ.
RQJX

(QHUJRRV]F]GQHP\Q\
RGGRN:
%DUG]RZ\VRNDHIHNW\ZQR
QDN:HQHUJLL

'RVWSQHZHUVMH
 VWDQGDUGRZHZ]PRFQLRQH

VWDQGDUGRZHZ]PRFQLRQH
Z\FLV]RQH
 ]RGFLJLHPRGS\ODQLHP

:RIHUFLHSRVLDGDP\UZQLHNUXV]DUNL

3RQDGWR
3RQDGWR
 SRGDMQLNL

 VXV]DUNL

 GR]RZQLNL

 PDJQHV\

%DUG]RG]LNXMHP\ZV]\VWNLP
%DUG]RG]LNXMHP\ZV]\VWNLP
NOLHQWRP]DQDV]HODW

PLASTPOL stoisko C-24


2GURNX
2GURNX
G\VWU\EXWRUZWU\VNDUHN
G\VWU
\EXWRUZWU \VNDUHN
RUD]XU]G]HGOD376]
RUD]XU
]G]HGOD376]

:URFDZ
:URFDZ
XO.RFLHU]\VND
XO.RFLHU
]\VND
ZZZZDUWDF]FRPSO
ZZZ
ZDUWDF]FRPSO
ELXUR#ZDUWDF]FRPSO
77HO)D[
HO)D[

tworzywa P 2 6

)RUPRZDQLH3U]\V]RFL
)
RUPRZDQLH3U]\V]RFL
Produkcja pojemnikw
od kilku mililitrw do 60 litrw

77HFKQRORJLDZ\WDF]DQLD]UR]GPXFKHP
HFKQRORJLDZ\WDF]DQLD]UR]GPXFKHP
LZWU\VNX]UR]GPXFKHP
LZWU
\VNX]UR]GPXFKHP

6WHURZQLN%HFNKRIID]DZRU\<XNHQ
6WHURZQLN%HFNKRIID]DZRU \<
\<XNHQ
XNHQ
LQZHUWRURZHQDSG\OLPDNZ]$%%

(XURSHMVNDMDNR
ZD]MDW\FNLHMFHQLH

0RGXRZHVFKDG]DF]HRPRFDFK
GRN:LEDUG]RZ\VRNLP
wsp. EER od 5,45 do 5,65

Monoblokowe chillery
chiller y do 800 kW i EER
od 5,5 do 6,7

0RGXRZHWHUPRNRQZHNWRU
\GR
0RGXRZHWHUPRNRQZHNWRU\GR
6W &
kW mocy (dla 6W

8U
]G]HQLDGRWHUPRVWDWRZDQLD
8U]G]HQLDGRWHUPRVWDWRZDQLD
]GRNDGQRFL&

%DUG]RG]LNXMHP\ZV]\VWNLP
%DUG]RG]LNXMHP\ZV]\VWNLP
NOLHQWRP]DQDV]HODW

PLASTPOL stoisko C-24


2GURNX
dystr
ybutor wtr
yskarek
dystrybutor
wtryskarek
RUD]XU
]G]HGOD376]
RUD]XU]G]HGOD376]

:
URFDZ
:URFDZ
XO.RFLHU
]\VND
XO.RFLHU]\VND
ZZZ
ZDUWDF]FRPSO
ZZZZDUWDF]FRPSO
ELXUR#ZDUWDF]FRPSO
77HO)D[
HO)D[

Wzrost pomimo niskiej ceny ropy

Globalna wydajno
produkcji biotworzyw
10 Konferencja European Bioplastics 2015 zgromadzia ponad 350
uczestnikw z okoo 200 firm i 29 krajw, ktrzy pragnli zapozna
si z najnowszymi osigniciami, zagadnieniami i trendami w przemyle przetwrstwa biotworzyw w Europie. Ponad 20 firm przedstawio na wystawie i konferencji najnowsze produkty, materiay i zastosowania.
Wyniki corocznej aktualizacji danych European Bioplastics, zaprezentowane na ostatniej konferencji
European Bioplastics w Berlinie (56 listopada 2015) potwierdziy pozytywny trend wzrostowy globalnego przemysu biotworzyw. Prognozowany jest rozwj rynku
na poziomie powyej 350 %
w rednim okresie, powiedzia
Franois de Bie, przewodniczcy
European Bioplastics.
Dane zebrane we wsppracy z instytutami badawczymi IfBB Institute for Bioplastics and Biocomposites (Uniwersytet Nauk Stosowanych i Sztuk Hannover w Niemczech) oraz nova Institute (Hrth,
Niemcy) wykazay, e globalna wydajno produkcji biotworzyw bdzie wzrasta od okoo 1,7 miliona
ton w roku 2014 do okoo 7,8 miliona ton w roku 2019.
Pozytywny trend zosta potwierdzony przez przedstawicieli duych
marek podczas konferencji w kilku
prezentacjach. M.in. reprezentanci
Ikea czy firmy Marks&Spencer podkrelili swj wkad oraz inicjatywy
zwizane ze zrwnowaonym rozwojem, jak rwnie rol biotworzyw w osiganiu tych ambitnych
celw. 100% naszych tworzyw
sztucznych do roku 2020 bdzie
wytwarzanych z odnawialnych
i podlegajcych recyklingowi rde wyjani Per Stoltz z dziau
zrwnowaonego rozwoju firmy
Ikea.
Nie ulegajce biodegradacji tworzywa sztuczne bazujce na zasobach naturalnych, takie jak biologiczny PE i biologiczny PET, s
gwnymi czynnikami napdowymi tego wzrostu. Wicej ni 60%
wydajnoci produkcyjnej biotworzyw na wiecie w roku 2014 byo
biologicznymi, wytrzymaymi tworzywami sztucznymi. Ten udzia
wzronie do ponad 80% w roku 2019.
Wydajnoci produkcyjne tworzyw
sztucznych ulegajcych biodegradacji, takich jak PLA, PHA oraz mie-

ARC

szanek skrobiowych rwnie cigle


s zwikszane i podwoj si od 0,7
miliona ton w roku 2014 do ponad 1,2 miliona ton w roku 2019.
Produkcja PHA podwoi si w roku 2019 w porwnaniu z rokiem 2014 ze wzgldu na zsumowanie starych i nowych wydajnoci
produkcyjnych w Azji i w USA.
Wydaje si, e kompostowalne
tworzywa sztuczne przechodz
z niszy do strumienia gwnego
i wiele kompostowalnych tworzyw
sztucznych znalazo swoje prawdziwe zastosowania z wartoci
dodan, wyjani de Bie.
Opakowania pozostaj pojedynczym, najwikszym polem zastosowa dla biotworzyw przy niemal
70% (1,2 miliona ton) caego rynku
biotworzyw. Ze wzgldu na znakomite dopasowanie rynku opakowa, warto ta wzronie do ponad 80% (6,5 miliona ton) w roku 2019. Dane ilustruj wany
trend polegajacy na wytwarzaniu
opakowa, ktre s bardziej wydajne pod wzgldem zasobw, co
jest napdzane przez rosnce zapotrzebowanie
konsumentw
na produkty o mniejszym wpywie
na rodowisko, wyjani de Bie.
Dane potwierdzaj rwnie decydujcy wzrost zastosowa biotworzyw w wielu innych sektorach,
cznie z tekstyliami, zastosowaniami w przemyle motoryzacyjnym oraz towarw konsumenckich. Ziemia do uprawy odnawial-

nych zasobw przeznaczonych


do produkcji biotworzyw zajmowaa okoo 0,68 miliona hektarw
w roku 2014, co stanowi zaledwie 0,01% globalnego obszaru
upraw rolniczych wynoszcego 5
miliardw hektarw, z ktrych 97% jest wykorzystywanych
na pastwiska, pasz, ywno, inne
zastosowania materiaowe, bioenergi i biopaliwa. To wyranie
pokazuje, e pomidzy surowcami
odnawialnymi dla ywnoci, paszy
oraz do produkcji biotworzyw nie
ma konkurencji.
Jeeli chodzi o regionalny rozwj
wydajnoci produkcyjnej, Azja dalej zwiksza swoj rol jako gwne centrum produkcji. W roku 2019 ponad 80% biotworzyw
bdzie wytwarzanych w Azji. Europa posiada mniej ni 5% wydajnoci produkcyjnych. Z kolei takie
regiony USA, Azja i Ameryka aciska wdraaj dziaania rynkowe
majce na celu przycignicie produkcji i promowanie szybszego
rozwoju rynku. Europejski rynek
biotworzyw jest ograniczony przez
brak dziaa ekonomicznych i politycznych umoliwiajcych zwikszenie wydajnoci produkcyjnych.
Na tym tle, wdroenie europejskiej ramy polityki zabezpieczajcej
rwny dostp do zasobw na bazie biologicznej, stanowicej dziaanie majce na celu uatwienie
wejcia na rynek dla produktw
na bazie biologicznej i penicej rol wspomagajc dla kompostowalnych tworzyw sztucznych dla
wydajnego zarzdzania strumieniem odpadw, ma najwysze znaczenie. Wywieramy naciski na legislatorw UE, aby uwzgldnili
ogromny rozwj ekonomiczny
przy jednoczesnej ochronie rodowiska, jak rwnie potencja
zwikszenia miejsc pracy w naszym
przemyle w zbliajcym si Pakiecie Gospodarki Obiegowej, zakoczy Franois De Bie.

tworzywa P2 6

5QRURGQRNRQVWUXNFML
1LHW\SRZHUR]ZL]DQLD

Bioplastics Award 2015

77UZDRLQLH]DZRGQR
U ZDRLQLH]DZRGQR

A zwycizc jest...
W tym roku prestiowa nagroda Bioplastics Award ponownie trafia
do dwch firm. Zostaa jednak przyznana jednemu nowemu projektowi rozwojowemu: Mitsubishi Chemical i Sharp (Japonia) wsplnie
otrzymali nagrod za opracowanie panelu przedniego nowego
smartfona Sharp wykonanego z tworzywa inynierskiego firmy Mitsubishi na bazie biologicznej o nazwie Durabio. Po raz pierwszy tworzywo inynierskie na bazie biologicznej jest wykorzystywane
w przednim panelu smartfonu.
Durabio jest biologicznym tworzywem inynierskim wykonanym
z izosorbidu pozyskiwanego z rolin. Ten wysokowydajny materia
oferuje wiksz odporno na uderzenie, ciepo i warunki atmosferyczne, ni konwencjonalne tworzywa inynierskie. Oprcz tego,
charakteryzuje si on znakomit
przejrzystoci oraz niewielkimi
znieksztaceniami optycznymi.
Jest to pierwszy przykad, gdzie
biologiczne tworzywo inynierskie
zastpio z sukcesem poliwglan
w urzdzeniu technicznym.
Wynalazek fascynuje swoim wysokim profilem oraz potencjalnie
ogromnym polem zastosowa
do polimerw, ktre rwnie poBIOPLASTICS

konuj jeden z wikszych problemw technologicznych wytrzymao na uderzenie. Oprcz tego,


e materia jest biologiczny, charakteryzuje si rwnie znakomitymi waciwociami.
Zwycizca opracowa bardzo
obiecujcy materia dla niezwykle
wymagajcych zastosowa a my
nagrodzilimy ten znakomity produkt! Jest to wietny przykad materiau na bazie biologicznej powiedzia Michael Thielen (wydawca
bioplastics Magazine) podczas ceremonii
wrczenia
nagrody.
Po pierwszej prbie przeprowadzonej w zeszym roku, a majcej
na celu zaprezentowanie trofeum
wykonanego (przynajmniej cz-

ciowo) z materiaw na bazie biologicznej, kolejn wykonalimy


w roku 2015. Cae trofeum jest wydrukiem 3D z rnych mieszanek
na bazie PLA/PHA. bioplastics Magazine jest wdziczny colorFabb
(Venlo, Holandia), ktry wydrukowa pyt bazow z zastosowaniem swojego wkna woodFill.
Logo zostao wykonane z brassFill,
a dwa licie s wykonane z copperFill. Logo i licie zostay wypolerowane, co poprawio efekt metalowego poysku. Wkna 3D wykonane przez colorFabb bazuj
na produktach biotworzyw firmy
FKuR (Willich, Niemcy) oraz s wypenione metalem PLA/PHA wykonanym przez Witcom Engineering
Plastics (Etten-Leur, Holandia),
doda Michael Thielen

(VWHW\F]QHZ\NRQDQLH

77\SRZHSU]HQRQLNLGRVWSQHRGUNL
\SRZHSU]HQRQLNLGRVWSQHRGUNL
ZQDV]HMKDOLHNVSR]\F\MQHM

6WHURZDQLHV\JQDHPURERWD
OXEZWU\VNDUNL
OXEZWU
\VNDUNL
5HJXORZDQDSUGNRWDNWRZDQLH
:]PRFQLRQDWDPDRGSRUQD
QDWHPSHUDWXULXV]NRG]HQLD
PHFKDQLF]QH
5QRURGQHFHUW\NDW\
LDWHVW\WDP\
)RWRNRPUNDQDNRFXWDP\
)
RWRNRPUNDQDNRFXWDP\

3U]HQRQLNLVSHFMDOQHJR
3U
]HQRQLNLVSHFMDOQHJR
SU]H]QDF]HQLD]ZDQQFKRG]F
SU
]H]QDF]HQLD]ZDQQFKRG]F
W\S\

%DUG]RG]LNXMHP\ZV]\VWNLP
%DUG]RG]LNXMHP\ZV]\VWNLP
NOLHQWRP]DQDV]HODW

PLASTPOL stoisko C-24


2GURNX
G\VWU\EXWRUZWU\VNDUHN
G\VWU
\EXWRUZWU \VNDUHN
RUD]XU]G]HGOD376]
RUD]XU
]G]HGOD376]

FRANK STEINBRECHER

:URFDZ
:URFDZ
XO.RFLHU]\VND
XO.RFLHU
]\VND
ZZZZDUWDF]FRPSO
ZZZ
ZDUWDF]FRPSO
ELXUR#ZDUWDF]FRPSO
77HO)D[
HO)D[

6

tworzywa P 2 6

surowce

Rozmowa z Markiem Rozensalem, prezesem Zarzdu firmy PLASTOPLAN Polska

Potrzeby klienta
na pierwszym miejscu
ARC

tworzywa: Panie Prezesie, firma


Plastoplan od kilku lat buduje
swoj pozycj na polskim rynku
dystrybucji termoplastycznych
tworzyw sztucznych. Jak Pan oceni te ostatnie lata?
Plastoplan Polska, to stosunkowo
nowa na polskim rynku firma handlowa, dziaamy w Polsce od poowy 2011 roku. Natomiast Plastoplan
w Austrii dziaa w brany tworzyw
sztucznych od 1971 roku i stale si
rozwija. Od maja tego roku obecni
jestemy w Bugarii i Rumunii. Jest to
firma rodzinna, ktra zdobywa nowe rynki poprzez rozszerzenie dziaalnoci w Europie w krajach takich
jak Niemcy, Szwajcaria, Francja, Czechy, Sowacja, Wgry, a take Polska.
Klienta i jego potrzeby zawsze stawiamy na pierwszym miejscu i dlatego nasz program dostaw nieustannie dopasowujemy do wymaga za-

rwno kadego pojedynczego klienta, jak i specyfiki lokalnego rynku.


Oferujemy dugofalow wspprac
opart na partnerskich relacjach.
Przez ten czas udao nam si zbudowa szerok grup staych klientw,
a nie jest to nasze ostatnie sowo.
tworzywa: Plastoplan to jednak
nie tylko dystrybucja tworzyw.
Firma SAX Polymers naleca do grupy Plastoplan wytwarza rocznie
do 15.000 ton kompaundw rozmaitych tworzyw sztucznych, od polipropylenu przez ABS, PC, POM, PA,
PBT i SAN, a do blend PC/ABS
i PC/ASA. Kompaundy te mog zawiera napeniacze rnego rodzaju,
poczwszy od kredy i talku przez
wkna i kulki szklane, wkna wglowe i aramidowe, a do PTFE,
uniepalniaczy, antystatykw, modyfikatorw udarnoci i wiele innych.

Produkcja kompaundw odbywa si


na dwulimakowych wytaczarkach
o rednicy limaka od 20 do 60 mm.
Przykadowe nazwy handlowe to Saxalen (PP), Saxamid (PA), Saxaforrn
(POM) itp. SAX Polymers produkuje
rnego rodzaju koncentraty do
tworzyw sztucznych, w tym barwice, zawierajce rne dodatki, dajce efekty specjalne oraz kompozytowe. SAX Polymers prowadzi dziaalno zgodnie z uzyskan w roku 2003 norm ISO 9001.
Nasze wasne laboratoria w Europie
gwarantuj naszym klientom now
jako wsppracy. Dziki nim moemy szybko reagowa poprzez
przeprowadzenie analizy materiau
czy wyprasek. Nasz siln stron
jest wiedza techniczna oraz dowiadczenie pracownikw, dziki
czemu klienci mog zda si na nas,
jeli chodzi o odpowiedni dobr

tworzyw, a wiadectwa jakoci czy


karty techniczne s na stae do ich
dyspozycji.
tworzywa: W dziaaniu firmy dystrybucyjnej niezwykle wana jest
logistyka. Jak dziaa ona w przypadku kierowanej przez Pana firmy?
Nasz zesp, w ktrego skad wchodz pracownicy o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim dowiadczeniu w brany tworzyw sztucznych
zapewnia fachow obsug, poczwszy od doboru tworzywa, poprzez ofert, realizacj zamwienia
i dostaw. Plastoplan Polska Sp.
z o.o. dziaa w oparciu o magazyny
w rejonie Warszawy, Katowic i Poznania, co zapewnia naszym klientom regularne i terminowe dostawy, a naszym dostawcom przewag
konkurencyjn na rynku. Nasze magazyny w Polsce i w Europie oraz

tworzywa P2 6
sprawnie funkcjonujca sie logistyczna gwarantuj fachow obsug i dostawy na czas,
niezalenie od zamwionej iloci materiau
(worek, paleta, big bag czy uzupenienie silosa) wraz z certyfikatem producenta oraz
gwarancj jakoci. Moemy si rwnie dostosowa do potrzeb klientw w kwestii magazynowania, czy czenia dostaw.
tworzywa: W ofercie firmy Plastoplan pojawi si ostatnio ciekawy produkt, przydatny szczeglnie przetwrcom tworzyw
zajmujcym si technologi wtryskiwania,
cho nie tylko. Co to za nowo?
Jestemy dystrybutorem amerykaskiej firmy
Neutrex produkujcej granulaty czyszczce.
Dziaa ona na tym rynku od 20 lat i ma na nim
ugruntowan pozycj. Produkty pod handlow nazw Purgex, znajduj zastosowanie
w technologii wtryskiwania, formach gorcokanaowych, ale take w procesach wytaczania czy rozdmuchiwania. rodki te pozwalaj
na zdecydowane skrcenie czasu koniecznego
do zmiany koloru czy stosowanego tworzywa. Purgex to najczciej mieszanka polietylenu z aktywnymi chemicznie dodatkami, niektre jego gatunki zawieraj wkno szklane.
Purgex to uzupenienie naszej oferty dla przetwrcw tworzyw, ktry zdobywa pozytywne
opinie polskich uytkownikw. Na koniec naszej rozmowy chciabym poinformowa, e

w naszej ofercie pojawi si niebawem tworzywa styrenowe ABS przeznaczone na rynek


motoryzacyjny, produkowane przez wiatowego leadera w tej dziedzinie LG Chem. Mam
nadziej, e to znaczce uzupenienie asortymentu produktw, pozwoli nam jeszcze mocniej zaznaczy nasz obecno na wymagajcym rynku zwizanym z produkcj podzespow samochodowych.
tworzywa: Dzikujemy za rozmow.

Plastoplan Polska Sp. z o.o.


Al. Ksicia
Jzefa Poniatowskiego 1
(PGE Narodowy)
03-901 Warszawa
tel: 22 295 92 31
www.plastoplan.pl

NEUTREX

Modele PBI i PBI X 705~1205


VPDV]\QDPLUR]GPXFKRZ\PL]JRZLFDPLW\SX
DNXPXODWRURZHJR SU]H]QDF]RQ\PL GR SURGXNFML
GHWDOL ZLHONRJDEDU\WRZ\FK WDNLFK MDN ]ELRUQLNL
GROLWUZNDQLVWU\GXHMSRMHPQRFLRSDNRZDQLDFKHPLLJRVSRGDUF]HMEXGRZODQHMDWDNH


EHF]NL SURGXNW\ WHFKQLF]QH GOD PRWRU\]DFML RUD]
GHWDOHRJURGRZHLGURJRZH0DV]\Q\]GZXNROXPQRZ\P V\VWHPHP ]DP\NDQLD IRUP\ 3%,; 
XPROLZLDMSURGXNFMGHWDOLRGX\FKJDEDU\WDFK
G]LNLPROLZRFLX\FLDZLNV]\FKIRUP3RSU]H]
]DVWRVRZDQLH V\VWHPX JUDWRZDQLD L URERWD Z\MPXMFHJRPDV]\QDPRHSUDFRZDZF\NOXFDNRZLFLH DXWRPDW\F]Q\P 'RGDWNRZH RSFMH URERW
,0/ZLHORZDUVWZDSDVHNZL]\MQ\XNDGRV]F]GQRFL HQHUJLL RUD] RSW\PDOL]DFMD JUXERFL FLDQNL
022*3:'66)'55:'6

Biuro handlowe i serwis:


7DMZDVNLH%LXUR7HFKQLF]QH
7
DMZDVNLH%LXUR7
DMZDVNLH%LXUR7HFKQLF]QH
HFKQLF]QH
XO6]DFKRZDORN
:DUV]DZD
:
DUV]DZD
7
7HO
HO
email: biuro@tbtplast.pl

tworzywa P 2 6

Przemys
samochodowy
w liczbach

3RVLDGDP\ V]HURN JDP PDV]\Q VHULL 3%6 MHGQR L3%66 GZXZ]NRZ\FK ]JRZLFDPLNRQW\QXDF\MQ\PLZLHORUNDZRZ\PLLZLHORZDUVWZRZ\PLGRSURGXNFMLRSDNRZDRGPOGROLWUZ
3R]ZDOD WR GRSDVRZD PDV]\Q RSW\PDOQLH GR
SRWU]HERSDNRZDNOLHQWDZVHNWRUDFKSU]HP\VX
IDUPDFHXW\F]QHJRVSR\ZF]HJRNRVPHW\F]QHJR
FKHPLF]QHJREXGRZODQHJRWHFKQLF]QHJRRJURGRZHJR L SURGXNFML ]DEDZHN .DGD ] PDV]\Q
Z\SRVDRQDMHVWZSXQNWRZ\V\VWHPNRQWUROL
JUXERFL UNDZD 022* SR]ZDODMF\ RSW\PDOQLH
XVWDZLSURFHVGODGDQHJRZ\UREX
'RGDWNRZRPDV]\QPRQDZ\SRVD\ZVHUZRSRPSFRZ\GXDZLHORNURWQLHX\WNRZDQLHROHMXREQLDHPLVMHKDDVXL]X\FLHHQHUJLLGR
Z VWRVXQNX GR PDV]\Q\ VWDQGDUGRZHM SR]LRP
]EOLRQ\GRPDV]\QHOHNWU\F]Q\FK 

Biuro handlowe i serwis:


7DMZDVNLH%LXUR7HFKQLF]QH
XO6]DFKRZDORN
:DUV]DZD
7HO
email: biuro@tbtplast.pl

Firma IHS Automotive, zajmujca si ledzeniem rynku motoryzacyjnego prognozuje, e globalna sprzeda samochodw
w roku 2015 osignie 88,6 mln pojazdw,
co oznacza wzrost o 2,4% w stosunku
do 2014 roku, kontynuujc nieprzerwany
picioletni przebieg oywienia sprzeday
i wzrost z niskiego punktu ustawionego
w gbi recesji w 2009 roku. Spowolnienie
jest sygnalizowane za pomoc tylko
dwch duych potencjalnych rynkw BRIC
(Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), ktre prawdopodobnie ujrz wzrost sprzeday
w tym roku.
Chiny bd przewodzi wzrostowi wolumenu w sektorze, cho IHS spodziewa si wolniejszego wzrostu na rynku ni w 2014 roku. Pnocnoamerykaski rynek bdzie kontynuowa oywienie. Tymczasem wielko
regresu na rosyjskim rynku motoryzacyjnym
pozostaje znaczc dzik kart, ktra bdzie miaa wpyw na rynek europejski w cigu roku, w zalenoci od analizy, podczas
gdy inne kraje w regionie kontynuuj wychodzenie z kryzysu z szybkoci 2,5 do 3%,
wspomagane przez zobowizanie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) do penowymiarowego luzowania ilociowego (QE
quantitative easing).

i saboci w sektorze nieruchomoci. Jednak


analitycy IHS Automotive wci oczekuj, e
sprzeda lekkich samochodw w Chinach
wzronie o 7% w 2015 roku do 25,2 mln
sztuk, z pomoc zwikszonego kredytowania pojazdw, szybkiej ekspansji dealerskiej
i rzdowych programw zomowania pojazdw. Ponadto, przewiduje si, e sprzeda
samochodw klasy premium w Chinach
osignie wielko 2 mln sztuk w 2015 roku,
wzrost o 15% w stosunku rok-do-roku.
Eksperci IHS Automotive rwnie oczekuj,
e segment SUV pozostanie najszybciej rozwijajcym si segmentem w Chinach
w 2015 roku. Widzimy, e udzia SUV
w rynku (jako procent sprzeday samochodw osobowych) wzronie z 26% w 2014
roku do 28% w 2015 roku, gdy konsumenci zagldaj do tego segmentu zajmujc si
zmieniajcymi si potrzebami transportowymi, powiedzia Lin Huaibin, menader,
prognozowania sprzeday lekkich pojazdw
w Chinach, IHS Automotive. Gdzie indziej
w Azji, w Indiach, spadajca inflacja, nisze
stopy procentowe, ceny energii i odzyskane
zaufanie pomog przenie rynek samochodowy w tryb wzrostowy poczwszy
od 2015, po dwch latach ciszy.

Wzrost w Chinach

Na rynek Ameryki Pnocnej


trafi 20 mln pojazdw

Dla regionu Azji i Pacyfiku w 2015 roku


wzrost gospodarczy Chin bdzie zwalnia
dalej, do 6,5% z 7,4% w 2014 roku, w wyniku nadmiernej zdolnoci przemysowej

Ameryka Pnocna nadal jest bodcem dla


poziomw globalnego popytu lekkich pojazdw. Poprawa warunkw kredytowych
w caym regionie i trway, cho saby,

ARC

tworzywa P2 6
wzrost gospodarczy wrd krajw regionu
przyczyniy si do zmotywowania cakowitego poziomu sprzeday samochodw.
Mimo, e warunki gospodarcze i tempo
oywienia nieznacznie rni si wrd krajw Ameryki Pnocnej, zaufanie konsumentw, dostpno kredytu i stumiony
popyt odegray kluczow rol w utrzymaniu
tempa popytu na samochody od Wielkiej
Recesji, powiedzia Chris Hopson, menader prognozowania sprzeday lekkich pojazdw w Ameryce Pnocnej, IHS Automotive. To powinno pomc zmotywowa
sprzeda po raz kolejny w 2015 roku.
IHS Automotive przewiduje, e regionalna
wielko sprzeday lekkich pojazdw
w Ameryce Pnocnej osignie ponad 20
mln sztuk w 2015 roku, wicej o 2,5%
w stosunku do roku ubiegego.
W Stanach Zjednoczonych, analitycy IHS
Automotive nadal uwaaj, e ryzyko wzrostu popytu na samochody jest bardziej widoczne ni ryzyko spadku. Przy mocnym
wyjciu do roku 2014 i aktualnie gwatownych spadkach ceny benzyny, konsumenci
mog czu si jeszcze bardziej pozytywnie
w caym 2015 roku. Wedug prognozy IHS
Automotive sprzeda lekkich pojazdw
w USA w 2015 roku wyniesie 16,9 mln
sztuk. Sprzeda lekkich pojazdw w Kanadzie ustanowia roczny rekord w 2014, ktry ma zosta przeamany po raz kolejny
w 2015 roku. Sprzeda lekkich samochodw ciarowych, zwaszcza CUV, pomoga
zmotywowa poziom popytu w zeszym roku oraz przy oczekiwanych niszych cenach
paliw, powinien po raz kolejny roku dominowa wzrost w 2015. Wedug prognozy
IHS Automotive sprzeda lekkich pojazdw
w Kanadzie w 2015 roku wyniesie 1,88 mln
sztuk. W Meksyku, sprzeda samochodw
stana przez pierwsze 7 miesicy 2014 roku, wywoujc pewne obawy, e nowe zasady podatkowe wprowadzone na pocztku 2014 roku zaszkodziy wzrostowi popytu
na samochody; jednak motywacja przez zachty, aby pomc wyzwoli popyt, spowodowaa wzrost sprzeday pojazdw lekkich
w drugiej poowie roku. Ten pd naley
kontynuowa w 2015 roku, a IHS przewiduje wzrost wolumenu sprzeday o 3%,
do 1,17 mln sztuk.
Niepewno w Ameryce Poudniowej
Nastpia cakowita zmiana popytu motoryzacyjnego w 2014 w Ameryce Poudniowej
w porwnaniu do roku 2013, kiedy to miesiczna sprzeda pokonaa poziom 500 tys.
sztuk siedem razy. Rok wstpnie zamkn
si sprzeda 5,34 mln sztuk spadek
o 10% od 2013; z polityk szkodzc Argentynie i Wenezueli oraz klimatem gospodarczym majcym wpyw na spadki na rynkach
takich jak Brazylia, Chile i Peru, gdzie moe
to potrwa kilka lat na przywrcenie popytu do poprzednich wysokoci.
Niepewno bdzie utrzymywa si nad Argentyn, Brazyli, Chile i Wenezuel w 2015
roku. Argentynie wywietlaj si wskazwki
na kryzys tango z 1998 roku: niekontrolowana inflacja, brak dewiz i ryzyko dewaluacji. W rezultacie, IHS Automotive spodziewa si w 2015 sprzeday w Argentynie
w iloci okoo 500 tys. sztuk. W Brazylii,

banki zaostrzyy polityk kredytow


na przestrzeni ostatnich trzech lat i nie wykazuj zainteresowania zwikszeniem kredytu dla sektora motoryzacyjnego. Powinno
si to, wraz ze wzrostem IPI (podatek przemysowy) od pocztku stycznia, wyszych
stawek finansowania i sabej generacji
miejsc pracy przeoy na sprzeda w Brazylii w wysokoci 3,25 mln sztuk.
Wpywy rosyjskie w Europie
W Europie kryzys w Rosji moe zrwnoway dobrodziejstwo niszych cen paliw dla
nabywcw samochodw w Europie, a nawet nowy impuls luzowania ilociowego
(QE) z Europejskiego Banku Centralnego
(EBC). Gdy rosyjska gospodarka osuwa si
w gbok recesj w 2015 roku, jej negatywny wpyw na kraje strefy euro i ocienne
moe by na tyle duy, aby zrwnoway
korzyci dla konsumentw z obnienia si
cen paliw. Oglnie rzecz biorc, prognoza
IHS sprzeday lekkich pojazdw w Europie
Zachodniej zostaa tylko nieznacznie uaktualniona na 2015 rok, pomimo korzyci pyncych z ropy za 60 USD.
Po lepszym ni oczekiwano 5-procentowym
wzrocie w 2014 roku, sprzeda lekkich pojazdw w dojrzaym regionie Europy Zachodniej przewiduje si poprawi o kolejne 3% w 2015 roku, z nadchodzc zwyk,
jeli widoczne otwarte zobowizanie do luzowania ilociowego (QE) przez EBC popycha euro w d jeszcze bardziej.
Wielko zmniejszenia si rynku w Rosji
jest najwiksz dzik kart skierowan wobec producentw pojazdw na caym kontynencie europejskim, jeli nie na wiecie,
w 2015 i 2016 roku, powiedzia Nigel Griffiths, gwny ekonomista motoryzacyjny,
IHS Automotive.
Po ostatniej ogromnej nieprzewidywalnoci
rosyjskiej waluty, ceny importowanych samochodw wygldaj jakby miay rwnie
zwikszy si o ponad 20% lub tak, e nawet
pojazdy wyprodukowane w kraju bd musiay zobaczy dwucyfrowe podwyki cen.
To, wraz z gbok recesj potgowan
przez niedawne obnienie ratingu kredytowego, moe doprowadzi rynek do zaledwie 1,8
mln sztuk; spadek o 27% po roku 2014 i prawie 40% (1,2 mln) poniej poziomu rynkowego odnotowanego w 2012 roku.
Z perspektywy globalnej, przemys motoryzacyjny jest obecnie wobec sporych wyzwa
i bdzie musia dostosowa si do bardzo
duych i rozlegych zmian kursw walut,
zmian cen towarw i surowcw oraz, oczywicie, nowych niskich cen ropy naftowej.
Dwa ostatnie bd istotnym wiatrem w plecy dla sektora motoryzacyjnego, osiganych
mar i dla wikszoci konsumentw na caym wiecie, ale w tym samym czasie, ich
nieprzewidywalno bdzie oznacza, e
dugoterminowe plany biznesowe prawdopodobnie bd zmienia si w bardziej
ostronym tempie.

0DV]\Q\ .$, 0(,680$ GR ZWU\VNX ] UR]GPXFKHP,%0RUD],6%0VSU]\VWRVRZDQHGRSU]HWZDU]DQLD 33 3( 36 D WDNH 3(73(7* L LQQ\FK
WZRU]\Z
0RQD SURGXNRZD RSDNRZDQLD Z ]DNUHVLH SRMHPQRFL RG PO GR PO GOD SU]HP\VX NRVPHW\F]QHJR IDUPDFHXW\F]QHJR VSR\ZF]HJR
FKHPLF]QHJRLWHFKQLF]QHJR1RZRFLMHVWPROLZRSURGXNFMLRSDNRZDGZXZDUVWZRZ\FK

Biuro handlowe i serwis:


7DMZDVNLH%LXUR7HFKQLF]QH
XO6]DFKRZDORN
:DUV]DZD
7HO
email: biuro@tbtplast.pltworzywa P 2 6

surowce

Motoryzacja

Multiplikacja drog
do oszczdnoci
Pierwszy na wiecie pas przedni bez
metalowego wzmocnienia przechodzi na kolejne platformy. Koncern
Volkswagena montuje wzmocnienia
pasa przedniego wykonane z tworzywa sztucznego Ultramid BASF
w nowych modelach passata i sharana po zastosowaniu w golfie VII w 2013 r., kiedy to element
hybrydowy polipropylen/stal zastpiono elementem w caoci wykonanym z tworzywa Ultramid B3WG8 w oparciu o wyniki kompleksowej symulacji przeprowadzonej
przez BASF. Zastosowanie poliamidu 6 BASF umoliwio znaczne
zmniejszenie ciaru pasa przedniego do obu modeli, w porwnaniu
z wczeniejszymi, co pozwala skrci czas montau, a tym samym
zmniejszy koszty produkcji. Powszechnie dostpny poliamid 6 jest
wytwarzany w certyfikowanych za-

kadach produkcyjnych, w ktrych


zarzdzanie jakoci zorientowane
jest na proces produkcyjny. BASF
odpowiada w ten sposb na wymagania producentw samochodw
w zakresie efektywnoci kosztw,
terminowoci dostaw i elastycznoci
produkcji. Nowy passat zosta uznany za europejski samochd roku 2015 dziki swojej innowacyjnoci pod wzgldem m.in. bezpieczestwa, designu oraz oglnej jakoci. Pas przedni w passacie, wacy okoo 2,6 kg to najwikszy element z poliamidu montowany
w pojedzie. Uyty do jego wykonania Ultramid B3WG8 jest wzmocniony wknami szklanymi (40%) i oferuje doskonae poczenie wytrzymaoci i odpornoci na zmczenie
materiau. Oznacza to, e element
z tworzywa sztucznego wykazuje
waciw sztywno dynamiczn

BASF

w okrelonych miejscach i spenia


wymagania klienta w zakresie akceleracji zderzeniowej oraz przenoszenia drga caego przedniego moduu i ukadu chodzenia. Dziki nowoczesnemu projektowi proporcje passata wydaj si bardziej dynamiczne: nisze zawieszenie, wikszy rozstaw osi i wiksze koa, to tylko kilka spord nowych walorw. Poliamidowy pas przedni wpisuje si
w te innowacje dziki wikszej lekkoci, w porwnaniu do poprzednich wersji i umoliwieniu optymalnego wykorzystania ograniczonej
przestrzeni montaowej.

trudne, stay si przedmiotem oblicze przeprowadzonych dla modelu


golf VII z uyciem narzdzia symulacyjnego BASF o nazwie Ultrasim.
Uzyskane wyniki dao si z atwoci
przenie do projektu pasa przedniego do passata i sharana, gdy Ultrasim moe bezproblemowo integrowa si ze rodowiskiem obliczeniowym caego pojazdu w zakadzie
producenta. Do tego celu wykorzystano dostpne szczegowe dane,
dokadnie opisujce wpyw temperatury, wilgotnoci i wielkoci obcienia na tworzywo sztuczne i jego
zachowanie si np. podczas kolizji.

Symulacja z uyciem narzdzia


Ultrasim: specyficzne dane
materiaowe
Rnorodne sytuacje powodujce
obcienia, w tym niektre bardzo

WI
TUJC
IE PA
ST W
10 L
AT G
OZN
RAFE
POLS AMI
KA

TARG

I PL A
STPO
L

17. - 2
0.05.
HAL A
2016
D , ST
O
ISKO

43

HUMMINGBIRD
TURQUOISE
EXCLAIM
RED
GRAFFITI
OLD RAILWAY STATION IN BAD SALZUNGEN

MASTERBATCHES
MAS
TERBATCHES WORLDWIDE
WORLDWIDE

COLORED
C
OLORED VISION
VISIONS
S
IN PL
PLASTICS
ASTICS
WWW
WWW.GRAFE.COM

2

tworzywa P 2 6

surowce

Motoryzacja

Nowe wiata LED


w audi Q7
Royal DSM, globalna firma z brany Life Sciences i Material Sciences, zapowiedziaa zastosowanie
Arnite XL-Tw nowym modelu audi
Q7 w reflektorach drogowych,
ktry jest w stanie wytrzyma ekstremalne obcienia termiczne.
Reflektory s kluczowym elementem
wyrniajcym tosamo pojazdu
i obecnie reflektory LED, dziki swoim znakomitym parametrom s najchtniej wykorzystywane podczas
konstruowania reflektorw w brany
motoryzacyjnej. S one rwnie elementami krytycznymi dla bezpieczestwa i musz odpowiada najwyszym standardom midzynarodowym. Systemy owietlenia LED,
HID i Halogen, czsto czone w jednym zespole reflektora, oferuj znakomit wydajno, lecz rwnie
stwarzaj wicej ogranicze pod
wzgldem zastosowania materiaw

i konstrukcji. Promienie soneczne


padajce na wiele soczewek LED/HID
wytwarzaj lokalny wzrost obcienia termicznego przekraczajcego
czsto 235C. Due obcienie promieniowaniem sonecznym moe powodowa rozpraszanie ciepa oraz
odgazowanie zarwno funkcjonalnych, jak i estetycznych komponentw. Aby pokona t trudno mona stosowa egzotyczne i drogie wysokowydajne polimery lub alternatywnie, dodatkowe metalowe osony
termiczne. Mog one zapewnia
ochron, lecz powoduj zwikszenie
ciaru i kosztw, a ponadto ograniczaj parametry projektowe.
Komponenty w zestawie reflektora,
takie jak maskownice, oprawy soczewek lub ramki mog by poddawane
odgazowaniu, znieksztacaniu, uszkodzeniu lub nawet mog sie topi
w niekorzystnych warunkach. Este-

tyczne komponenty ozdobne s


w stanie spenia wymagania projektantw pod takim wzgldem, e dopasowuj si one wygldem do czarnych lub ciemnoszarych kolorw powierzchni, lecz przez to zwikszaj
problemy z obcieniem promieniami soca. Znakomite parametry Arnite XL-T firmy DSM z temperatur
odksztacenia cieplnego na poziomie 250C, niskim odgazowaniem
i znakomitym, fakturowanym wykoczeniem powierzchni w ciemnych kolorach oferuj konstruktorom i inynierom wiksz swobod konstrukcji
moduw reflektorw LED/HID. Arnite jest stosowany od wielu lat do produkcji reflektorw oraz w wielu innych zastosowaniach elektrycznych
i elektronicznych dla przemysu motoryzacyjnego, ktre wymagaj dobrych parametrw cieplnych oraz niskiego odgazowania. Dziki duemu

DSM

dowiadczeniu oraz zrozumieniu


techniki zastosowa, firma DSM
opracowaa i opatentowaa technologi, ktra pozwala na zwikszenie
przewodnoci termicznej Arnite XL-T
przewyszajcej tworzywa termoplastyczne o duej rezystancji termicznej, takie jak PES, PEI i PPA bez nadmiernego zwikszania kosztw lub
powstawania innych problemw, takich jak np. pochanianie wody. Kluczow zalet Arnite XL-T jest znakomite wykoczenie powierzchni poprzez nadawanie tekstury, nawet
w przypadku gatunkw/odmian/opcji
wzmacnianych wknem szklanym.

tworzywa P2 6

surowce 

Motoryzacja

Zamiast czci
wykonanych z metalu
Firma Evonik zaprezentowaa swj najnowszy compound na bazie poliftalamidu (PPA) VESTAMID HTplus M1035 P1, oferujc klientom tworzywo do przetwrstwa wtryskowego, wzmocnione wknem szklanym, o doskonaych waciwociach.
Elementy obudowy w przemyle
motoryzacyjnym musz posiada
znakomite waciwoci mechaniczne i wytrzymao na zmienne obcienia (statyczne, dynamiczne)
oraz wysokie cinienie Wymagana
jest rwnie dobra odporno chemiczna na korozyjne media. Evonik
VESTAMID HTplus M1035 P1 PPA
zosta opracowany specjalnie
do uytkowania w takich trudnych
warunkach. Nowy gatunek PPA
Evonik osiga te bardzo dobre wyniki wytrzymaoci na uderzenia.
Cieszymy si, e prby przeprowadzane przez naszych klientw potwierdzaj wyniki naszych bada
wasnych, i dziki doskonaym wa-

ciwociom pozwol na zwikszenie konkurencyjnoci naszych klientw jeszcze bardziej, powiedzia dr


Simon Ting, globalny dyrektor jednostki High Temperature Polymers.
Oprcz doskonaych waciwoci
mechanicznych, klienci ceni take
dobre waciwoci reologiczne i atwo przetwrstwa VESTAMID
HTplus M1035 P1 PPA firmy Evonik.
W wyniku tego, powierzchnia czci formowanej wtryskowo jest zazwyczaj gadka i wolna od wad.
Rodzina produktw Evonik VESTAMID HTplus zostaa opracowana
w celu zastpienia klasycznych zastosowa czci i elementw metalowych. Evonik VESTAMID HTplus

jest pkrystalicznym poliftalamidem (PPA). Materia jest odporny


na wysokie temperatury o bardzo
dobrym stosunku ceny do jakoci.
czy w sobie wysok stabilno
termiczn z wyjtkow odpornoci na dziaanie chemikaliw oraz
bardzo dobre waciwoci mechaniczne.
Oddzia Resource Efficiency jest
prowadzony przez Evonik Resource
Efficiency GmbH i wcza si
w dziaalno Evonik w produkcj
specjalistycznych chemikaliw dla
przemysu. Oddzia Resource Efficiency dostarcza wysokiej jakoci
materiay przyjazne dla rodowiska,
jak rwnie systemy energooszczdne do przemysu samochodowego, farb i lakierw, klejowego,
budowlanego oraz do wielu innych
gazi przemysu. Ten segment zatrudnia okoo 7800 pracownikw

EVONIK

i osign przychody w 2014 roku


w wysokoci okoo 4 mld euro.
Firma Evonik, z siedzib w Essen,
jest jednym ze wiatowych liderw
zajmujcych si produkcj specjalistycznych substancji chemicznych.
Jest podzielona na trzy gwne oddziay Nutrition&Care, Resource Efficiency oraz Performacne Materials. W 2014 roku firma zatrudniaa ponad 33.000 pracownikw i wygenerowaa sprzeda na poziomie
okoo 12,9 mld euro, oraz zysk operacyjny (skorygowany EBITDA) okoo 1,9 mld euro.tworzywa P 2 6

surowce

Motoryzacja

Dla potrzeb wraliwej


elektroniki
Aby zapewni niezawodno mikroelektroniki w newralgicznych zastosowaniach motoryzacyjnych, takich jak jednostki sterujce i czujniki, BASF opracowa gam poliamidw 6 i 66, ktre pomagaj zapobiega uszkodzeniom obwodw elektrycznych przez korozj.
Rne gatunki tworzywa sztucznego Ultramid EQ (EQ=jako elektroniczna) charakteryzuje bardzo
dua czysto, co oznacza, e nie
zawieraj prawie adnych skadnikw aktywnych elektrycznie lub
powodujcych korozj, a jednoczenie zapewniaj wysok odporno
na starzenie pod wpywem ciepa.
S one przedmiotem specjalnych
testw jakociowych w zakresie
doboru surowcw, procesu produkcji oraz analizy zawartoci halogenu. Oferta dostpna na caym
wiecie obejmuje tworzywa niebarwione i czarne, ktre zawieraj 30 lub 35% wkien szklanych
i nadaj si do znakowania lasero-

wego. Ultramid EQ sprawdzi si


ju w szeregu zastosowa w trudnych warunkach uytkowania.
Podzespoy elektroniczne w nowoczesnych jednostkach sterujcych
przekadni (TCU) lub w zastosowaniach zwizanych z bezpieczestwem, takich jak poduszki powietrzne i systemy zapobiegajce
blokowaniu k (ABS) staj si coraz bardziej kompaktowe i zoone. Czsto s naraone na dziaanie wysokich temperatur otoczenia
i agresywnych mediw, takich jak
olej. Delikatne obwody s coraz
czciej czone z pprzewodnikami za pomoc pocze drutowych, tzw. wire bounding. W ta-

kim otoczeniu mog pojawi si


efekty zakcajce, takie jak korozja, migracja jonw, powstawanie
elektrolitu i prdy pezajce
i w skrajnych przypadkach spowodowa uszkodzenie funkcjonowania caego ukadu. Tworzywa,
z ktrych wyprodukowana jest
obudowa i poszczeglne elementy, musz wykazywa brak reakcji
z metalami, a tym samym zapobiega awarii elektroniki.
Wszystkie gatunki tworzywa Ultramid EQ maj organiczny stabilizator ciepa z bardzo nisk zawartoci halogenu poniej 1 ppm. Zabezpiecza to przed uszkodzeniem
przewodw metalowych przez halogeny, takie jak jod lub brom,
przed wchodzeniem jonw w reakcje z metalami i powstawaniem
niepodanych prdw elektrycznych. Do specjalnej formuy mate-

BASF

riau i zoonego procesu produkcyjnego dochodzi dokadna kontrola adunkw wszystkich tworzyw z rodziny Ultramid EQ. Dziki
temu, w procesie produkcyjnym
nie nastpuje zanieczyszczenie materiau halogenami. Na yczenie
klient otrzymuje stosowny certyfikat. Tworzywa z nowej gamy Ultramid EQ doskonale nadaj si rwnie do zastosowania w pojazdach
elektrycznych i hybrydowych
z podwyszonym napiciem AC
i DC.

tworzywa P2 6
Motoryzacja

Nowy kompozyt
w Mercedesie
Mercedes Benz od pewnego czasu poszukiwa materiau, ktry
mgby zastpi PBT (politereftalan butylenu) z wknem
szklanym, stosowanego obecnie
w wewntrznej ramce osony
przeciwsonecznej. Jako jeden
z moliwych do zastosowania
materiaw zosta wytypowany
compound na bazie polipropylenu firmy Polykemi, bdcy kompozytem PP wzmocnionym 40%
zawartoci wkna szklanego
i nalecym do grupy produktw z rodziny PP POLYfill HC.
Nowy materia Polykemi zosta doceniony przez firm Mercedes
Benz, gdy jest znacznie lejszy,
a co za tym idzie, uycie tego materiau zmniejsza mas samochodu, co powoduje zmniejszenie zuycia paliwa i redukcj emisji CO2,
wane dla nastpnego kroku
w EWG w 2020 roku, kiedy zostan wprowadzone nowe, nisze limity emisji CO2 dla nowych samochodw. Na razie materia PolyFill
HC jest stosowany w samochodach
mercedes klasy C, ale Mercedes zamierza rwnie zastosowa ten gatunek materiau w innych modelach, jak ujawni Richard Vanselow,
dyrektor zarzdzajcy niemieckiej
spki zalenej Polykemi.
Waciwoci techniczne materiau
Polykemi przypominaj PBT i PA6
wypenione wknem szklanym,
a zastosowanie tego tworzywa
w miejsce wymienionych tworzyw
w wielu przypadkach jest rzeczywicie moliwe. Polykemi ma oficjalne zatwierdzenie przez Mercedes
Benz wedug Werknorm DBL
5404.45 (norma zakadowa) i znajduje si na licie APS zatwierdzonych materiaw (od zawartoci 10-40% wkna szklanego)
Kwalifikowane surowce do
wntrz z miejscowej produkcji.
Dotychczasowy certyfikat jest wany dla Europy, ale trwaj take intensywne prace nad uzyskaniem
zgody dla Ameryki Pnocnej i Azji,
a spki zalene Polykemi w USA
i Chinach s bardzo bliskie osignicia tego zamierzenia. Materia
PolyFill PPH GF5040HC firmy Polykemi suy do wewntrznych ramek oson przeciwsonecznych
w samochodach mercedes klasy C.
Zasady mylenie w nowych kie-

runkach, by mc dostrzec nowe


moliwoci i stworzy waciw alternatyw dla tradycyjnych rozwiza byy wytycznymi, zarwno dla
wyboru materiaw, jak i konstrukcji czci.
Ramka
jest
zaprojektowana
w szczeglny sposb tak, aby konstrukcja nona moga by wykonana tylko z jednego materiau, a nie
jak wczeniej, kiedy firma najczciej stosowaa kombinacje metali
i tworzyw sztucznych. Wczeniej ta
cz bya produkowana z PBT
wzmocnionego wknem szklanym, a teraz wybranym materiaem jest PolyFill HC. Przy rozwizaniu z zastosowaniem jednego materiau nie trzeba uywa skomplikowanych metod produkcji, a tym
samym zaoszczdza si na kosztach. Dziki materiaowi Polykemi
zosta obniony rwnie ciar
czci powiedzia Henrik Eriksson, menader R&D firmy Polykemi.
Oczywicie, to byo nadzwyczaj interesujce i ekscytujce, aby przyczyni si do rozwoju tej nowej
koncepcji w cisej wsppracy
z Mercedes Benz jednym z wiodcych w wiecie producentw samochodw. Firma moga wykaza
swoj zdolno do udzielenia
wsparcia ze strony wewntrzzakadowych dziaw R&D i fakt ten jest
wanym elementem korzyci take
w przyszoci z innych nowych
wiatowych projektw dla OEM
(producent oryginalnego wyposaenia), TIER 1,2,3 (TIER 1 bezporedni dostawca, TIER 2 drugi
w acuchu poddostawca itd.) jak
POLYKEMI

rwnie dostawcw, podkreli Richard Vanselow.


PP wzmocniony wknem szklanym funkcjonuje na rynku od wielu lat, ale nadal nie w zbyt wielkiej
iloci zastosowa. Ostatnio mona
zaobserwowa kilka praktycznych
przykadw, e przemys motoryzacyjny dostrzeg, e ten nowoczesny materia moe stanowi realn
siln alternatyw w obszarach,
w ktrych waciwoci techniczne
decydoway wczeniej o rozwizaniach z PA6 lub PBT. Teraz korzyci
z takiego rozumowania naprawd
zaczynaj si pokazywa, doda
Henrik Eriksson, menader R&D
w Polykemi.
Od momentu powstania w 1968
roku, misja Polykemi pozostawaa
taka sama: denie do produkcji
najlepszych specjalnie zaprojektowanych kompozytw z tworzyw
sztucznych na wiecie. Spka oferuje zindywidualizowan lini produktw i osiga to poprzez udokumentowane dowiadczenie w dopasowywaniu kolorw, rnorodnych wzmocnie i wkien szerokiej gamy polimerw bazowych.
Jej strategia polega na cisej
wsppracy z klientami, kierujc si
zasadami: niezawodnoci, doskonaoci, ponadprzecitnym rozwizywaniem problemw i dugoterminowymi relacjami z klientami.

e
Kielc
POL ko E1
T
S
A
ois
PL
E, St
2016
Hala 0. maja
2

17.

Zgrzewanie
ultradwikowe

tworzyw

100 % szczelnoci.
Uywajc HiQ DIALOG.
Zgrzewanie ultradwikowe generacj maszyn HiQ od Herrmann
Ultradwiki oznacza absolutn
niezawodno. Staa jako zgrzeww, zwizualizowana, udokumentowana i nadzorowana:
w 100 % szczelna!

Wicej informacji: Tel. +49 7248 79-0


www.herrmannultraschall.com

6

tworzywa P 2 6

surowce

Motoryzacja

Belka poprzeczna
z poliamidu
W nowym modelu mercedesa
klasy S zostaa zastosowana
pierwsza na wiecie tylna belka
poprzeczna. Projekt zosta opracowany przez ContiTech Vibration Control we wsppracy
z BASF. Element wykonany jest
z technicznego tworzywa Ultramid A3WG10 CR. Specjalistyczny
poliamid zosta szczeglnie
wzmocniony i zoptymalizowany,
by wytrzymywa due obcienia mechaniczne.
W porwnaniu do poprzedniej
wersji elementu wykonanego z odlewanego cinieniowo aluminium,
nowy
komponent
pozwala
na zmniejszenie ciaru o 25%,
cichsz prac, a take oferuje doskonae waciwoci mechaniczne,
take w wysokich temperaturach
speniajc najnowsze wymagania
testw zderzeniowych.

Wedug BASF, uyta technika symulacyjna ULTRASIM znaczco przyczynia si do osignicia zakadanych waciwoci. Nony element
konstrukcyjny wykonany z tworzywa spenia wszystkie wymagania
obcie statycznych i dynamicznych, ktre dziaaj na belk poprzeczn. Centralny element tylnej
osi obsugujcy przeniesienie momentu obrotowego z silnika
do przekadni rnicowej, znajduje
si pod staym obcieniem. Belka
wykonana z Ultramidu jest stosowana we wszystkich nowych projektach pojazdw Mercedes-Benz
z napdem na wszystkie koa, z wyjtkiem samochodw tuningowanych przez AMG. By mona byo
dokona wymiany aluminium
na tworzywo w przypadku tej wymagajcej aplikacji istotne jest, by
tworzywo speniao wysokie wyma-

gania mechaniczne: Ultramid A3WG10 CR (CR = crash resistant), ktre jest wzmocnione w 50% wknem szklanym, wykazuje optymaln wytrzymao i sztywno oraz
ma tendencj do pezania
pod staym obcieniem. Ponadto,
materia musi wytrzymywa wysokie momenty zginajce. Komponent pokazuje dobre wyniki NVH
(NVH = noise, vibration, harshness).
Nowa tylna poprzeczna belka jest
kamieniem milowym w zakresie wykorzystania poliamidw w wytwarzaniu elementw motoryzacyjnych. Pokazuje nowy potencja
i trend w brany motoryzacyjnej
mwi Kai Fruehauf, dyrektor jednostki biznesowej ContiTech Vibration Control.
W celu zastpienia metalu przez
tworzywa o wysokich parametrach,

BASF

konieczne jest optymalne wykorzystanie materiau i dostosowanie go


do szczeglnych obcie, jak zrobi to BASF w przypadku opracowania Ultramidu dla belki. BASF wykorzysta ULTRASIM narzdzie
do symulacji we wczesnym etapie
opracowywania nowej belki w celu
okrelenia wielkoci elementu,
optymalizacji jego geometrii i by
przewidzie, w jaki sposb element
bdzie zachowywa si w trakcie
formowania wtryskowego i eksploatacji. Przedmiotem symulacji byy
obcienia statyczne, wytrzymao
pod obcieniem dynamicznym
i zagadnienia bezpieczestwa.tworzywa P 2 6

surowce

Motoryzacja

Lekkie materiay
w kompozytach
Dostawca innowacyjnych, budujcych wartoci rozwiza w brany
tworzyw sztucznych firma Borealis wprowadza na rynek wzbogacone portfolio polipropylenw do lekkich aplikacji kompozytowych.
Te nowe rozwizania zostay zaprezentowane po raz pierwszy
na midzynarodowej konferencji na temat tworzyw sztucznych
w przemyle motoryzacyjnym w Mannheim w dniach 9-10 marca.
Borealis donosi rwnie o zwikszeniu mocy produkcyjnych polipropylenu wzmocnionego dugimi wknami szklanymi polipropylenu
(PP-LGF) na linii w Monzy.
Konieczno redukcji masy pojazdu
ma na celu popraw efektywnoci
zuycia paliwa i jednoczenie
zwikszenie jego ekologicznego
zrwnowaenia. Jest ona realizowana przez zwikszenie wykorzystania alternatywnych, lejszych
materiaw we wszystkich elementach samochodu. W ostatnich latach rne materiay, najczciej
polimery termoutwardzalne, byy
wykorzystywane w celu zastpienia
stali i aluminium, w szczeglnoci

w produkcji wymagajcych elementw strukturalnych i odpowiedzialnych za bezpieczestwo. Jednake, take tworzywa termoplastyczne, takie jak PP, zyskiway nowe obszary zastosowa, a to ze
wzgldu na doskonae waciwoci,
atw przetwarzalno i przystpn
cen.
Wraz z wprowadzeniem rozwiza
materiaowych dla aplikacji kompozytowych opatentowanych przez
Borealis moliwe jest zastosowanie

BOREALIS

kompletnego pakietu technologii,


procesw i produktw PP w aplikacjach zwizanych ze zmniejszeniem
ciaru elementw samochodowych.
Borealis PP dla aplikacji kompozytowych oferuje wiele istotnych korzyci, takich jak poprawa wytrzymaoci i odpornoci na uderzenia,
bardzo dobra stabilno wymiarowa i niska rozszerzalno cieplna,
jak rwnie atwiejsze i mniej energochonne przetwarzanie w porwnaniu do tworzyw konstrukcyjnych oraz pen moliwo recyklingu. Borealis cile wsppracuje
z partnerami tworzcymi acuch
wartoci w celu opracowania materiaw do konkretnych zastosowa
kompozytowych. Najbardziej obiecujcym obszarem rozwoju jawi si
wytwarzanie elementw strukturalnych, gdzie podstawienie PP

w miejsce tradycyjnych materiaw, takich jak stal i drogich tworzyw konstrukcyjnych jest stosunkowo atwe. Oprcz wsppracy
z producentami pyt kompozytowych i tam, do ktrych Borealis
dostarcza swoje innowacyjne tworzywa PP, firma znajduje si w zaawansowanym stadium rozwoju
projektw pilotaowych z kilkoma
dostawcami Tier 1 (bezporednimi
dostawcami kocowych producentw OEM). Dziki cisej wsppracy z firm Brose z Coburg w Niemczech, znanej z innowacyjnych systemw mechatronicznych do drzwi
i foteli, a take silnikw elektrycznych, Borealis przygotowa kompozyt PP i PP z krtkim wknem
szklanym, zastosowane w rozwizaniu zastpujcym stal w konstrukcji siedziska fotela. Kolejne
rozwizanie oparte na pycie kom-

tworzywa P2 6
pozytowej PP jest w fazie rozwoju.
Tym razem chodzi o poczenie
z PP LGF zmniejszajce ciar elementw konstrukcyjnych drzwi samochodowych. Ponadto, wsppraca z firm Takata, jednym z wiodcych na wiecie dostawcw poduszek powietrznych, doprowadzia do stworzenia nowej generacji
obudw poduszek wykonanych
z PP LGF i pyty kompozytowej.
Zakad produkcyjny Monza to jedna z najbardziej elastycznych linii
produkcyjnych. Zosta po raz
pierwszy wyposaony w lini produkcyjn Fibremod PP LGF w 2013
roku. Borealis obecnie zwiksza
swoj cakowit zdolno produkcji
Fibremod LGF do 10 tys. ton rocznie, idc tym samym w lad zwikszonego zapotrzebowania rynku
na materiay, ktre umoliwiaj
zmniejszenie masy elementw konstrukcyjnych, poprawiaj konkurencyjno kosztow i zwikszaj
trwao elementw. Zindywidualizowany pakiet produktw Fibremod PP LGF daje doskonae parametry mechaniczne, wysok czysto i doskonae waciwoci powierzchni w szerokiej gamie zastosowa. Dziki nowym zdolnociom
produkcyjnym w Monza, Borealis
bdzie w stanie dostarczy kolejne
rozwizania znajdujce si w ofercie zwizanej z aplikacjami ograniczajcymi mas produkowanych

surowce 
elementw. Wprowadzona na rynek w 2013 roku rodzina kompaundw Fibremod zawierajcych
krtkie (SGF) lub dugie (LGF) wkna szklane jest podstaw innowacji
w aplikacjach. Fibremod LGF PP wytwarzany jest przy uyciu zastrzeonej technologii pultruzji i pozwala na uzyskanie wysokiej jakoci
materiaw o doskonaej impregnacji wkna szklanego, bardzo
szerokim rozkadzie masy czsteczkowej i zwikszonej dugoci wkien zarwno w granulacie, jak
i gotowych elementach. Fibremod
PP LGF jest bardziej przyjazne dla
rodowiska dziki obnionej temperaturze przetwarzania, ktra wymaga mniejszej iloci energii w porwnaniu do rozwiza alternatywnych, takich jak tworzywa konstrukcyjne czy metal.
Naszym gwnym celem jest jak
zawsze budowanie wartoci poprzez innowacje, a Fibremod jest
naszym kluczowym czynnikiem
w dostarczaniu rozwiza ograniczajcych mas produktw dla naszych klientw z brany motoryzacyjnej, wyjania Nick Kolesch, szef
marketingu w dziale motoryzacyjnym Borealis. Wprowadzajc nowe produkty, jak ten pakiet PP dla
aplikacji kompozytowych, a take
poprzez zwikszenie naszych zdolnoci produkcyjnych Fibremod
w Monza, potwierdzamy nasze za-

angaowanie w dostawy innowacyjnych materiaw i rozszerzanie


wzajemnie korzystnego partnerstwo z naszymi klientami.
 

Unikalna mieszanka polipropylenu


(PP) wzmacnianego wknem
szklanym formy Borealis XMOD
GB306SAF pomaga firmie Volkswagen (VW) i producentowi czci
MAHLE Filter Systems UK poprawi
efektywno kosztw produkcji
i uzyska korzyci zwizane zarwno z wydajnoci, jak i z ochron
rodowiska podczas produkcji kolektorw wlotowych powietrza stosowanych w wielu modelach samochodw VW. Wybr wysokiej jakoci materiau XMOD GB306SAF firmy Borealis, powoduje, e VW jest
pierwszym OEM w brany motoryzacyjnej, ktry przestawia si z poliamidw wzmacnianych wknem
szklanym na PP dla tych zaawansowanych technologicznie zastosowa pod mask silnika.
Kolektory wlotowe powietrza
z tworzywa s stosowane w wikszoci pojazdw produkowanych
obecnie na caym wiecie ze wzgldu na zoptymalizowany przepyw
powietrza, swobod projektowania
oraz oglne ograniczenia zwizane
z redukcj wagi i kosztw, ktre s
w stanie zaoferowa w porwna-

niu ze swoimi odpowiednikami


z metalu skomentowa Dennis Nicholls, project manager MAHLE UK.
Jednake wzrost temperatur
pod mask samochodu, konieczno poprawy integracji funkcji, redukcja haasw oraz coraz lejsze
komponenty plus konieczno redukcji wasnych kosztw oraz oglnych kosztw systemowych naszych klientw oznacza, e musimy
spoglda dalej ni poliamidy, aby
stawi czoa tym wyzwaniom.
Borealis cile wsppracowa z firm MAHLE Filter Systems, dostarczajc rozwizania materiaowe
oraz komputerowo wspomagane
programowanie oraz wsparcie
zwizane z badaniami w celu zapewnienia, aby XMOD GB306SAF
by optymalnym rozwizaniem
do produkcji kolektorw wlotowych powietrza, ktre speniayby
specyficzne wymagania firmy VW.
S to nisze koszty systemowe bez
znacznych zmian zwizanych z projektowaniem narzdzi i czci, lepsze waciwoci akustyczne oraz zastosowanie materiaw przyjaznych dla rodowiska.

BOREALIS

19. - 26.10.16
Halle 10 - J 39

SYSTEMOWE CHODZENIE I TERMOSTATOWANIE.


Na caym wiecie.

gwk Gesellschaft Wrme Kltetechnik mbH


Scherl 10 D-58540 Meinerzhagen
Tel. +49 2354 7060-0
Fax +49 2354 7060-156
info@gwk.com www.gwk.com

17. - 20.05. 16
Hala F
Stanowisko F5tworzywa P 2 6

reklama

Moplen HP2 najnowszy gatunek PP


z Pocka do termoformowania o bardzo
duej sztywnoci i doskonaej
przezroczystoci
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzeda Sp. z o.o. (Grupa BOP) s zaangaowane w rozwj i produkcj
tworzyw polipropylenowych (PP), stosowanych w procesie wytaczania i termoformowania. Grupa BOP, wsppracujc z przetwrcami
poliolefin w Polsce, doskonale zna wymagania rynku i wychodzi naprzeciw potrzebom swoich Klientw. Dlatego te jednoczesna znajomo wymaga przetwrcw, jak i trendw rynkowych w segmencie opakowaniowym, pomaga Grupie BOP speni nawet najwiksze
wyzwania. Ma to swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w szerokiej ofercie produktowe skierowanej rwnie do przetwrcw wytwarzajcych sztywne folie do termoformowania.
Optymalne rozwizania

Moplen HP2409

Homopolimery PP wykazuj si dobrym obcieniem statycznym, podczas gdy kopolimery blokowe maj
doskona udarno w niskich temperaturach, a kopolimery randomiczne charakteryzuj si dobr przejrzystoci. Dostpny zakres produktw
oraz wiedza na temat podstawowych parametrw, istotnych z punktu widzenia przetwrstwa, pozwalaj na dobr optymalnego gatunku,
ktry bdzie charakteryzowa si odpowiedni wytrzymaoci stopu
w trakcie termoformowania w fazie
staej oraz bdzie wystarczajco stabilny termicznie, aby umoliwi ponowne uycie powstajcego auru,
przy utrzymaniu duej jednorodnoci
i powtarzalnej charakterystyki skurczowej.

Dzi
przezroczyste
pojemniki
do przechowywania ywnoci musz
zapewnia projektantowi i producentowi opakowa poczenie optymalnej sztywnoci z doskonaymi
waciwociami optycznymi, aby
skutecznie chroni zawarto pojemnika, a jednoczenie eksponowa j
w odpowiedni sposb.
Majc to na uwadze, Grupa BOP
rozpocza produkcj najnowszego,
rozwojowego gatunku homopolimeru PP pod nazw Moplen HP2409,
ktry zawiera efektywny dodatek poprawiajcy jego przezroczysto
i sztywno. Ten innowacyjny gatunek posiada znacznie lepsze waciwoci uytkowe, w porwnaniu
do tradycyjnych gatunkw PP dostpnych na rynku.

LYONDELLBASELL

Okiem klienta
Adam Melkowski, prokurent w Kreis
Pack Sp. z o.o.:
Kreis Pack Sp. z o. o., ktra ostatnio
zostaa wczona do midzynarodowej Grupy Guillin, jest liderem i czoowym producentem standardowych
oraz innowacyjnych opakowa z PP,
wytwarzanych metod termoformowania.
Opakowania te speniaj typowe
i specyficzne wymagania sektora ywienia zbiorowego, czyli handlu tradycyjnego, sklepw wielkopowierzchniowych, gastronomii itp.
Opakowania wytwarzane przez Kreis
Pack Sp. z o. o., s m.in. wykorzystywane do cateringu, w segmencie
garmaeryjnym, cukierniczym oraz
do pakowania wielu innych artykuw ywnociowych.
Nowy gatunek Moplen HP2409
z pockiej wytwrni doskonale uzupenia szerok ofert Grupy BOP
w zakresie materiaw do termoformowania, a produkty te stanowi
podstaw naszej wieloletniej wsppracy. Systematycznie rozwijamy nasz wiedz i oferujemy naszym Klientom unikalne, standardowe i nietypowe opakowania spoywcze, ktre
s cenione i uznane na rynku polskim oraz w Europie.
W tych dziaaniach moemy take liczy na wsparcie produktowe ze
strony Grupy BOP. Przykadowo,
ostatnio sprawdzilimy najnowszy
gatunek PP z Pocka Moplen
HP2409, ktry ze wzgldu na swoj
wysz sztywno moe by ciekawym rozwizaniem w przypadku
opakowa charakteryzujcych si
lepsz odpornoci na obcienie
statyczne (tzw. top load). Jednym
z wiodcych trendw obserwowanych na rynku jest wytworzenie lejszego opakowania o doskonaej estetyce, np. wysokim poysku i bardzo
dobrej przezroczystoci, ktre zachci potencjalnego klienta. Opakowanie takie moe czy rwnie inn
funkcyjno, tak jak wysoka stabilno wymiarowa w trakcie dziaania
podwyszonej temperatury, co jest
istotne, na przykad, podczas jego
napeniania na gorco lub podgrzewania ywnoci w kuchence mikrofalowej. Takie zastosowania na bazie
produktu Moplen HP2409 doskonale si sprawdzaj.

LYONDELLBASELL

Moplen HP2409
dla ekonomicznych rozwiza
Moplen HP2409 w zastosowaniach
do termoformowania oferuje m.in.
lepsz udarno w temperaturze pokojowej w poczeniu z bardzo duym moduem sztywnoci przy rozciganiu (okoo 2000 MPa) i przezroczystoci (zmtnienie ok. 16%).
Dziki temu, moliwe jest mniejsze
zuycie tworzywa na skutek redukcji
gruboci cianek wytwarzanych pojemnikw i opakowa metod termoformowania, bez pogorszenia ich
funkcjonalnoci.
Kluczowe zalety nowego gatunku
Moplen HP2409
Bardzo dua sztywno, ktra
zwiksza trwao pojemnikw
Znakomita przezroczysto
Wyjtkowy poysk
Dobra stabilno wymiarowa
w podwyszonej temperaturze,
szczeglnie wana w przypadku
napeniania na gorco.
Potencjalne zastosowania konsumenckie:
Tacki i pojemniki
Opakowania o doskonaej przezroczystoci
Opakowania do ywnoci
Przezroczyste kubki jednorazowe
do napojw
Kompounding.
Dostpno szerokiej gamy PP Moplen
w ofercie Grupy BOP do wytwarzania opakowa sztywnych metod
termoformowania zapewnia przetwrcom wszechstronne moliwoci
projektowe, utrzymanie optymalnych warunkw przetwrczych i zapewnienie odpowiednich waciwoci uytkowych, zgodnie z rosncymi
wymaganiami rynku i odbiorcw
kocowych.
Wicej na: www.basellorlen.pl
Zdjcia: LyondellBasell
Moplen jest znakiem towarowym LyondellBasell.

%&,0
&,+'%',)+(/,# 

  
*%"1-#+.(#98'"((+$('4
*%"1-#+.(#98'"((+$('4 ()*(-$,-1(.(%'"$%"',5.
()*(-$,-1(.(%'"$%"',5.
".":$+10!10+$5.80#()*(.'0!+0+,&5.+$4'"$5."
".":$+10!10+$5.80#()*(.'0!+0+,&5.+$4'"$5."

Zapraszamy
do odwiedzenia
%&',"+$$),#
%&
',"+$$),
#
nas
na Targach
T& 
T& 
argach PLASTPOL
#'#& 
#'#
Hala
C stoisko
9
!'($'
$

'#'(.(17'"#+1#,!'(%(
'#'(.(17'"#+1#,!'(%( ""0)*(-$(.6%+.("!$%"',5..0*(0
""0)*(-$(.6%+.("!$%"',5..0*(0
'#.08+1##$(7"
'#.08+1##$(7"

#)+(/,& $) $


$) $$! -
$! -
$%/!#(#$!$

  
 

 
  

'(&$!$&'%,$$
'(&$!$&'%,$$
:$*10 3 *(4.

:$*10 3 *(4.
%

%   

"-*(&+,*(%(*+(&)%3...&+,*(%(*+(&)%
"-*
(&+,*(%(*+(&)% 3 ...&+,*(%(*+(&)%

 
" '##&
 
" '##
&
(!%"' *,*
*,*++

++"' '
*&'0
%

%  

/
/  
 
2%&*0*/,*(&
2%&*
0*/,*(&
...*0*/,*(&
...
*0*/,*(&

" $21.)))


$21.)))&+&*(&$"
&+&*(&$"

2

tworzywa P 2 6

surowce

Dugi acuch
logistyczny
PLASTICSTHEMAG

Tworzywa sztuczne zarabiaj


na swoj podr
Krok po kroku, niepostrzeenie,
tworzywa sztuczne w ubiegych latach zaczy wchodzi do wiata
logistyki. W szczeglnoci specjalici od acucha dostaw nie wahaj
si obecnie kwalifikowa ich jako
materiaw, ktre pozwalaj zaoszczdzi kilka gramw tu i tam,
co moe sprawi istotn rnic.
Jednake waciwoci te s przydatne rwnie w innych obszarach, nie tylko w transporcie.
Potocznie logistyka jest czynnoci
umoliwiajc fizyczny przepyw
produktw, zarwno surowcw,
jak i gotowych produktw, od

punktu powstania do punktu zuycia. Pomimo, e jest to prawdziwy,


to raczej uproszczony obraz procesu.
Przede wszystkim, naley rozrni
prac wykonywan w usugach
i logistyce od pracy acucha dostaw. Ta pierwsza dotyczy jedynie
zarzdzania magazynem, a ostatnia obejmuje transport. Globalizacja handlu oraz rozwj sprzeday
internetowej oznacza, e sektor logistyczny jest obecnie szczeglnie
dynamiczny i uwaany za strategiczny przez wiele firm. Optymalizacja i streaming przepyww stanowi obecnie gwne zagadnienia. Pomimo, e organizacyjna
strona operacji wci jest najwa-

niejsza, metody pakowania i magazynowania s rwnie krytyczne.


W szczeglnoci, jest moliwo
obcicia kilku kilogramw, aby
zaoszczdzi na kosztach paliwa,
tworzywa sztuczne s w tym niepokonane.
Palety: symbol wynaleziony
na nowo
Wydawao si, e stare, dobre palety wykonane z sosnowych desek
nigdy si nie zmieni. To prawda,
nie zmieni si. S niedrogie, wytrzymaj nacisk kilkuset kilogramw, mog by uywane wielokrotnie itp. Ciko byo sobie wyobrazi lepsz alternatyw! JedPLASTICSTHEMAG

nake ich niepodzielne rzdy dochodz kresu. Powd: polietylen


o duej gstoci po recyklingu!
W wielu magazynach, ta nowa generacja palet powoli zastpuje
swojego drewnianego konkurenta.
Pomimo, e inwestycja pocztkowa jest nieco wiksza, bardzo
szybko si zwraca dziki wytrzymaoci polimeru.
Specjalici ds. logistyki uwaaj, e
tradycyjne palety mog by wykorzystywane rednio osiem razy zanim bdzie trzeba je wyrzuci,
podczas gdy palety tworzywowe
mona wykorzystywa okoo dwudziestu razy. Jednake to nie
wszystko; coraz szersze wykorzystanie palet z tworzywa pomogo

tworzywa P2 6

surowce 

PLASTICSTHEMAG

PLASTICSTHEMAG

poprawi warunki pracy i bezpieczestwo pracownikw. Palety


z tworzywa s niezwykle lekkie: 6 kg w porwnaniu z 20 kg
tradycyjnej palety. S te one bezpieczniejsze, poniewa nie zawieraj odpryskw ani gwodzi oraz
wygodniejsze, poniewa na ciarwce mona pitrowa 45 pustych palet, czyli trzykrotnie wicej,
niz w przypadku palet drewnianych. Wreszcie, a nie jest to drobnostka, palety mona atwo barwi
na firmowe kolory, przez co stanowi nowe, zaawansowane technicznie medium brandingu.
Ukadanie skrzynek na paletach
jest sztuk sam w sobie i du
uwag zwraca si na wypoziomowanie skrzy, aby nie doszo do ich
przewrcenia si, co mogoby spowodowa znaczne straty. Nie jest
to takie atwe, jak mogoby si wydawa. Ponownie tworzywa sztuczne s wzywane na ratunek. Palety
s obecnie owijane rozcigliw
i lekko kleist foli, ktra jest podobna do tej, w jak pakuje si
ywno. Jedyna rnica polega
na tym, ze jest ona grubsza,
a przez to bardziej odporna na rozerwanie. Wykonana z trjwarstwowego polietylenu, gwarantuje
stabilno adunkw na palecie,
mocujc je do palety podczas
transportu lub magazynowania.
Folia jest rwnie przeroczysta,
dziki czemu pozwala na natychmiastow identyfikacj transportowanych towarw.

mi cinkami. Jednake tworzywa


znajduj o wiele wicej zastosowa, w szczeglnoci w produkcji
koszy wykonanych z polipropylenu, szczeglnie odpornego i umoliwiajcego recykling polimeru termoplastycznego. Eksperci do
spraw logistyki coraz czciej spogldaj na t now generacj pojemnikw z tworzywa sztucznego,
a w szczeglnoci na ich zastosowanie w brany farmaceutycznej.
Zakadajc, e apteka otrzymuje
dostawy co najmniej raz dziennie,
dostawca moe atwo pozostawia
swj pojemnik i odbiera go
na drugi dzie po odoeniu produktw na pki. Pomimo, e mog one by z atwoci pitrowane,
nowe pojemniki posiadaj rwnie
pokryw, ktra moe zosta zamknita, w razie koniecznoci, po-

Polimery gwarantuj, e zimny


acuch pozostaje nierozerwany
Pozostamy w sferze opakowa.
Produkty, takie jak szczepionki
i niektre kremy kosmetyczne s
szczeglnie wraliwe na zmiany
temperatur i nie s w stanie wytrzyma ekstremalnego ciepa czy
zimna. W jaki sposb mona je zatem transportowa do cieplejszych
krajw? S oczywicie pojazdy-chodnie, lecz s one bardzo drogie i nie zawsze stanowi optymalne rozwizanie. Producenci opakowa postanowili skorzysta z poli-

TOGETHER WE CAN
TOGETHER
CREATE
CREA
TE THE CHEMISTRY
THAT
THA
T MA
MATTERS
T TERS
TELL US WHAT
WHAT MAT
MA
MATTERS
T TERS T
TO
OY
YOU
OU
MEET US AT
AT PLASTPOL 2014
SABIC STAND
STAND E5, HALL E

Kartony trac (czciowo)


swj poysk
Jeeli chodzi o opakowania jednorazowe, przed kartonami wci
otwiera si wietlana przyszo.
S one tanie i lekkie, pomimo swojej jedynej wady, jak jest delikatno, przez co nie mog one gwarantowa odpowiedniej ochrony
towarw, ktre zawieraj. Dlatego
wanie takie towary s czsto zawijane w tworzywow foli bbelkow lub otaczane polistyrenowy-

liamidowym zatrzaskiem. W podstawy pojemnikw mona nawet


integrowa chip RFID, aby moliwe
byo ledzenie dostaw w kadej
chwili.

2014 Copyright by SABIC


reserved.
All rights reser
ved.

merw, wytwarzajc izolowane


skrzynki, ktre umoliwiaj utrzymanie okrelonej temperatury
przez perfekcyjnie zdefiniowany
okres czasu. Skrzynki polistyrenowe s stosowane ju od pewnego
czasu i nadaj si one idealnie np.
dla hurtownikw, ktrzy transportuj swoje ryby do miejsc oddalonych czasami o kilkaset kilometrw. Jednake jest jeden warunek;
musz one by wypenione lodem,
aby moliwe byo pene wykorzystanie ich zdolnoci izotermicznych. Nie jest to sytuacja idealna
dla lekw i kosmetykw.
W rezultacie tego stworzono nowoczesny typ opakowania. Generalnie skada si ono z trzech
warstw polimerw, odbijajcego
ciepo metalizowanego poliestru,
pianki polietylenowej oraz cakowi-tworzywa P 2 6

surowce

cie obojtnej folii polietylenowej


zatwierdzonej do transportu ywnoci lub lekw. Polimery te mog
nawet zosta wzbogacone elem
eutektycznym, mog te by uwarstwione w swojej strukturze wewntrznej, co pozwoli dwukrotnie
wyduy czas, w jakim mona
utrzymywa okrelon temperatur. Jest to typ opakowania stosowany podczas transportu przeszczepw ludzkich.
Poliester do transportowania
cieczy
Pomimo metalicznego wygldu,
wiele zbiornikw na samochodach-cysternach jest wykonanych
z materiau kompozytowego, czcego poliester i wkno szklane. I pomimo tego, e niektre
zbiorniki wygldaj, jakby miay
metalowe wykoczenie, celem jest
przede wszystkim odbijanie promieni sonecznych, a przez to zapobieganie przegrzewaniu si cieczy. W takim przypadku zmniejszenie ciaru nie jest gwnym celem, poniewa ten kompozytowy
materia nie jest lejszy, ni stal.
Powodem zastosowania kompozytw jest przede wszystkim fakt, e
mona je z atwoci formowa,

zwikszajc w ten sposb wydajno produkcyjn. Inn cech jest


odporno, poniewa s one
w stanie wytrzyma ekstremalnie
silne uderzenia. Wreszcie, ten sam
polimer jest stosowany w masowo
wytwarzanych odziach ze wzgldu na jego wodoodporno.
Prosty pomys, ktry zmienia
wszystko
Jedn z cech nowoczesnego handlu jest to, e markowe sklepy, supermarkety i hipermarkety narzucaj swoje wasne zasady. Modele
biznesowe ulegay ewolucji, ale
gwnym celem takich placwek
s zerowe zapasy. Jak mona cokolwiek sprzeda bez zapasw?
Polimery udzielaj wielu odpowiedzi na to istotne pytanie.
Pomys jest tak prosty, e wielu si
dziwi, jak mona byo nie wpa
na to wczeniej. Wemy dla przykadu mark odzieow, ktra posiada ogromny magazyn zaopatrujcy dziesitki sklepw. Kadego
poranka samochd ciarowy
opuszcza magazyn wyruszajc
w tras, zaopatrujc punkty sprzeday. Dotychczas towary byy
wkadane do kartonowych pudeek. Gdy dotary na miejsce prze-

znaczenia, sprzedawcy rozadowywali ciarwk i ukadali odzie


na pkach przed otwarciem sklepu.
Jednak to si zmienio. Odzie jest
obecnie wysyana z magazynu
w tworzywowych pojemnikach
na kkach, posortowana w zalenoci od dziau docelowego. Podczas rozadunku odziey sprzedawca wie, ktry pojemnik jest przeznaczony dla ktrego dziau i moe go
przemieszcza na kkach w miejsce
docelowe. Dziki tym pojemnikom,
proces jest lepiej zorganizowany
i kady jest z niego zadowolony.
Sprzedawcy maj jedno zadanie
mniej do wykonania, mona te zaoszczdzi mnstwo czasu.
Klienci, ktrzy zjawiaj si w chwili
otwarcia, nie musz ju patrze,
jak pracownicy sklepu uwijaj si
wok duych pude, poniewa
produkty nie zostay jeszcze posortowane i uoone na pkach.
Sklep zyskuje wic na wizerunku.
Ponadto pojemniki mona ukada
w stosy i wielokrotnie uytkowa.
Mocniejsze ni stal
Kolejna rewolucja ma miejsce
w sklepach i jest zwizana z pkami. Wikszo z nich wci jest wyPLASTICSTHEMAG

Pipe bends & Couplings

stainless steel pipe bends and aluminium couplings


suitable for vacuum and pressure conveyors
stainless steel pipe bends in all common pipe dimensions
from 38.0 x 1.5 mm till 204.0 x 2.0 mm; radii: 75, 250,
300, 500, 800, 1.000, 1.200 and 1.500 mm (AISI 304)
highly wear-resistant pipe bends: glass pipe bends
and HV
HVA-Niro
HVA-Nir
A-Niro
A-Nir
o stainless steel pipe bends

- immediately,
immediately, fr
from stock hs-Umformtechnik GmbH
D-97947 Grnsfeld Germany
Phone +49 (0) 93 46 / 92 99-0
Fax +49 (0) 93 46 / 92 99-200

www.hs-umformtechnik.de
www
.hs-umformtechnik.de

konywana ze stalowych blach, lecz


coraz czciej zastpuj je tworzywa. Ma to oczywicie swj powd,
poniewa s one atwe do ukadania i uytkowania. Mog by ponadto wytwarzane w dowolnym
kolorze i ksztacie. Pki z tworzywa oznaczaj koniec monotonnego wystroju, czarnych lub biaych,
pionowych i poziomych linii, ktre
do tej pory charakteryzoway systemy pek. Jednake nie jest to ich
jedyna zaleta. Pki, w szczeglnoci te wykonane z polipropylenu,
charakteryzuj si du wytrzymaoci. Uderzenia wzkami sklepowymi nie powoduj ich uszkodzenia. Miny dni podrapanej farby,
przez co pka wygldaa na tani
i niskiej jakoci. Pki z tworzywa
sztucznego znajduj rwnie zastosowanie w maych magazynach
ywnoci nalecych do hipermarketw. Przechowywanie ywnoci
nie jest atwym zadaniem, poniewa wymagania zwizane z higien s mocno restrykcyjne. Nie
mniej jednak polimery s duo atwiejsze w czyszczeniu ni metal;
na przykad czyszczenie stali nierdzewnej wymaga stosowania wodorotlenku sodu i wielu przej
pod wod. Woda i sabe detergenty s wystarczajce do czyszczenia

tworzywa P2 6
tworzyw sztucznych, a roztwr
mona atwo zmy w jednym kroku, co pozwala oszczdza wod!
Wreszcie, tworzywa sztuczne s
bardziej odporne na wilgo, ktra
w zimnych pomieszczeniach moe
osiga poziom 98%.
Skrzynie staj si bardziej
inteligentne
Ta wiadomo moe nie spodoba
si osobom, ktre lubi rozpalanie
ognisk: drewniane skrzynie stosowane do transportowania owocw
i warzyw, tak przydatne do rozpalania ognia, s stopniowo zastpowane przez swoich konkurentw
z tworzywa. Istnieje wiele powodw, dla ktrych to zjawisko ma
miejsce. Waciciele szklarni i supermarkety wykorzystuj je, poniewa s one bardzo odporne na wilgo. Coraz wicej supermarketw
spryskuje wod swoje owoce i warzywa, aby duej zachowyway
wieo.; z drugiej strony drewno,
ktre jest wraliwe na wilgo, moe szybko ulec zniszczeniu. Tak si
nie dzieje w przypadku materiaw
takich jak polipropylen lub polietylen o duej gstoci (HDPE). Co
wicej, tak samo, jak opakowania
z tworzyw sztucznych, tworzywowe skrzynie mona rwnie wielokrotnie uywa. Niektrzy sprzedawcy id nawet dalej, proszc

surowce 
ogrodnikw o wyposaanie swoich
skrzy w chipy RFID, aby moliwe
byo ledzenie towarw od rda
do miejsca przeznaczenia. Oprcz
poprawy identyfikowalnoci, kada skrzynia posiada teraz moliwo geolokacji, co zmniejsza straty i przyczynia si do zrwnowaonego rozwoju, poniewa szacuje
si, e rocznie odzyskuje si 150
ton skrzy do ponownego uycia
lub recyklingu. To dobra wiadomo dla planety!
PLASTICSTHEMAG

Recykling: wszystkie
systemu w uyciu
Faktem jest, e tworzywa sztuczne
s szeroko stosowane w wielu obszarach, a brana logistyczna nie
jest tutaj wyjtkiem. Polimery stosowane w brany logistycznej s
dobrze znane i szeroko stosowane.
Wikszo z nich mona atwo
poddawa recyklingowi, przez co
mog by stosowane do innych zastosowa.

Wszystko, co pozostao, to opracowanie systemw odzysku i znalezienie odpowiedniego ekonomicznego i rodowiskowego modelu,
poniewa zalety takich systemw
nie maj wycznie natury rodowiskowej. Ponowne wykorzystanie
materiaw oznacza rwnie stworzenie miejsc pracy, ktre nie mog
zosta przekazane na zewntrz, co
pozwala na ochron zasobw,
energii itp. W obliczu wyzwa, ktre stanowi to, co obecnie jest okrelane jako gospodarka obiegowa, niektrzy producenci stworzyli wasne systemy recyklingu.
Na przykad, firma Sotralentz, producent znany ze swoich IBC, ktre
s pojemnikami wykonanymi
z HDPE i su do transportu pynw, stworzya system odzysku
odpadw obejmujcy terytorium
Europy i Ameryki Pnocnej. Przyczynio si to do recyklingu polimerw w specjalistycznym centrum
obrbki, pozwalajc na ich ponowne uycie midzy innymi w produkcji palet z tworzywa sztucznego
i urzdze sanitarnych.
Artyku ukaza si pierwotnie
w czasopimie PLASTICS THE MAG

Spis reklamodawcw
Reklama

Strona

Strona www

84,-

2016

APX, MATSUURA . . . . . . . . . . . . . . . 67 . . . . . . . . . . . . www.apx.pl


APX, ZIMMER&KREIM . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . www.apx.pl
ARBURG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . www.arburg.pl
ARKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . www.arkema.com
AVIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . . . www.aviangranulator.com
BAGSIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . www.bagsik.net
BALLUFF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . . . . . . . . . . . www.balluff.pl
BASELL ORLEN . . . . . . . . . . . . . . . . 110 . . . . . . . . . . . www.basellorlen.pl
BIBBY FINANCIAL SERVICES . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . www.bibbyfinancialservices.pl
BREYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 . . . . . . . . . . . www.breyer-extr.com
BUHLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 . . . . . . . . . . . . www.buhlergroup.com
BUSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . www.busscorp.com
DARPIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . . . www.darpin.pl
DEMAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . . . . . . . . . . . www.demag.pl
DESMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . . . . . . . . . . . . www.desma.biz
DOPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 . . . . . . . . . . . www.dopak.pl
ELBI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . . www.elbi.com.pl
FANUC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . . . . . . . . . . . . www.fanuc.pl
FINKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 . . . . . . . . . . . . www.finke-colors.de
GAMMA MECCANICA . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . www.gamma-meccanica.it
GIMATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . . . . . . . . . . . . www.gimaticpolska.pl
GRAFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 . . . . . . . . . . . www.grafe.pl
GRUPA AZOTY . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . www.e-plastics.eu
GRUPA AZOTY, OXOPLAST . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . www.oxoplast.com
GWK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . www.gwk.com
HERRMANN ULTRASCHALL. . . . . . 105 . . . . . . . . . . . www.hermannultraschall.com
HRS FLOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 . . . . . . . . . . . www.hrsflow.com
HS-UMFORMTECHNIK . . . . . . . . . . 114 . . . . . . . . . . . www.hs-umformtechnik.de
KISTLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 . . . . . . . . . . . . www.kistler.com
KMP PLASTICS . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . . . . . . . . . . . . www.kmpplastics.pl
KM-SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 . . . . . . . . . . . . www.km-system.pl
KRAIBURG TPE . . . . . . . . . . . . . . . . 85 . . . . . . . . . . . . www.kraiburg-tpe.com
LABOTEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . . . . . . . . . . . . www.labotek.pl
LANXESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . www.lanxess.com
LUDATEC, MO.DI.TEC . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . www.ludatec.pl
LUDATEC, YUDO . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . www.ludatec.pl
MAPRO POLSKA, HAITIAN . . . . . . . 57 . . . . . . . . . . . . www.mapropolska.pl
MASTER COLORS . . . . . . . . . . . . . . 117 . . . . . . . . . . . www.mastercolors.com.pl
MASTER COLORS, MORETTO . . . . 91 . . . . . . . . . . . . www.mastercolors.com.pl
MEUSBURGER. . . . . . . . . . . . . . . . . 87 . . . . . . . . . . . . www.meusburger.com
MT RECYKLING, WIPA. . . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . . . . . www.mtrecykling.pl
MUEHSAM, BLAUWER . . . . . . . . . . 101 . . . . . . . . . . . www.muehsam.pl
MYCEPPI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . www.myceppi.com
NEXEO SOLUTIONS . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . www.nexeosolutions.com
NGR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 . . . . . . . . . . . www.ngr.at
NTQ, NEGRI BOSSI . . . . . . . . . . . . . 65 . . . . . . . . . . . . www.ntqsc.pl
OMYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . www.omya.pl
PLAMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . www.plama.de
PLAST 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . www.plast2018.org
PLASTICOTRADING. . . . . . . . . . . . . 112 . . . . . . . . . . . www.plasticotrading.de
PLASTICSEUROPE POLSKA. . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . www.plasticseurope.pl
PLASTLINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,21 . . . . . . . . . . www.plastline.com.pl
PLASTOPLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 . . . . . . . . . . . . www.plastoplan.pl
PLASTPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . www.plastpol.com
PONAR PLAST . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . . . . . . . www.ponarplast.pl
PTC AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . www.ptcas.pl
RENISHAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . www.renishaw.pl
ROAL, HEATLOCK . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . www.goracekanaly.pl
ROLBATCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . . . . . . . . . . . . www.rolbatch.de
SABIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 . . . . . . . . . . . www.sabic.com
SCORPIO, ITALTECH. . . . . . . . . . . . 106 . . . . . . . . . . . www.scorpio.net.pl
SLOVNAFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . www.slovnaft.pl
SOLVADIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 . . . . . . . . . . . www.solvadis.pl
SONDERHOFF . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 . . . . . . . . . . . . www.sonderhoff.com
STAUBLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . www.staubli.pl
TBT, KAIMEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,97,98,99 . . . . . . www.tbtplast.pl
TELKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 . . . . . . . . . . . . www.telko.com
TOMIR, KUHNE . . . . . . . . . . . . . . . . 86 . . . . . . . . . . . . www.tomir.com.pl
TOOL-TEMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 . . . . . . . . . . . . www.tool-temp.pl
TOP TECHNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . www.toptechnik.pl
TWORZYWA.PL . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . www.tworzywa.pl
ULTRASYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . 107 . . . . . . . . . . . www.ultra-system.it
WADIM PLAST, JSW . . . . . . . . . . . . 61 . . . . . . . . . . . . www.wadim.pl
WARTACZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,93,94,95 . . . . . www.wartacz.com.pl
WARTACZ, CHENG HSONG. . . . . . 63 . . . . . . . . . . . . www.wartacz.com.pl
WEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 . . . . . . . . . . . www.west.waw.pl
WITTMANN BATTENFELD. . . . . . . . 59 . . . . . . . . . . . . www.wittmann-group.pl
WOOJIN PLAIMM . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . . . www.wjpim.com
Reklamy na terenie Polski (i krajw innych ni wymienione poniej)
przyjmuje wycznie redakcja
tel. +48 504 278 832
Na terenie:
Niemiec, Austrii i Szwajcarii Lerner Media Consulting GmbH
tel. +49 6226 971515
Woch i pozostaych krajw UE Promaplast srl.
Veronica Zucchi v.zucchi@promaplast.org, tel. +39 02 82283736
Azji Worldwide Services Co. Ltd. (Tajwan)
tel. +886 4 23251784
Nasza oferta dostpna jest w Internecie: www.kwartalnik.tworzywa.pl

Zapraszamy na nasze stoiska


na targach PLASTPOL C-9 i C-12

MORETTO - centralne systemy podawania, suszenia i dozowania


SINGLE - termostaty, chillery, optymalizacja wtrysku
PALLMANN - aglomeratory, pulweryzatory, myny przemysowe
EAS - systemy przezbrajania i mocowania form
BREYER - zaawansowane systemy wytaczania
GNEUSS - ekstrudery, technologia pomiaru i filtracji
CONTURA - konformalne termostatowanie form wtryskowych
DEIFEL - pigmenty i masterbatche
ULTRA SYSTEM - bezpieczne granulaty czyszczce

www.mastercolors.com.pl
Master Colors Sp. z o.o.
Wdkarzy 5
51-050 Wrocaw
biuro@mastercolors.com.pl

I POWIETRZN
ZK CHNOLO EJ
S
GII
TE
DU
O AW
N

Fib

OBU
DO
WY WA
KO P
NA

Form
r
e

Wtryskarka KM 300 CX
z technologi FiberForm
wraz z podwjnym robotem TwinZ
Proces FiberForm to poczenie
technologii termoformowania
pproduktw kompozytowych
ztechnologi formowania
wtryskowego.

W peni zautomatyzowany proces


zsystemem kontroli jakoci

Technika dedykowana do
produkcji lekkich oraz wyjtkowo
odpornych na obcienia
elementw stosowanych gwnie
w brany motoryzacyjnej.

Krtkie czasy cyklu

JI
P
NA REZENTA
UKC
CJA PROD 016
TAR
GACH PLASTPOL 2

ZO

BAC

Z NA Y WO

Moliwo wytwarzania zoonych


elementw konstrukcyjnych o duej
twardoci i solidnej strukturze

Nowe moliwoci projektowania detali lekkich


Alternatywa dla metalu oraz tradycyjnych,
grubociennych elementw z tworzyw sztucznych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TARGI PLASTPOL 2016 STOISKO F2


DOPAK Sp. z o.o. 54-614 Wrocaw ul. Sokalska 2 tel. +48 71 35 84 000 www.dopak.pl