Vous êtes sur la page 1sur 3

REGULAMIN

I FESTIWALU PIENI I OBRZEDW WESELNYCH ZAMOJSZCZYZNY


organizowanego w Mokremlipiu w dniu 07-08-2016.
Organizator
1) Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego Mokrelipie.
2) Organizator zaprasza do wspudziau w organizacji podmioty gospodarcze, instytucje, organizacje
pozarzdowe i osoby fizyczne, ktre chc wnie swj wkad rzeczowy, finansowy bd organizacyjny w
przygotowanie i realizacj festiwalu muzycznego I Festiwal Pieni i Obrzdw Weselnych
Zamojszczyzny.
Czas i miejsce
07-08-2016 Scena plenerowa plac przykocielny Mokrelipie, gmina Radecznica, powiat Zamo.
Cele Festiwalu
1) Festiwal ma charakter konkursu dla zespow wykonujcych szeroko rozumian muzyk ludow,
folkow i rozrywkow.
2) Popularyzacja i promocja amatorskich zespow ludowych.
3) Promocja weselnych zwyczajw, obrzdw jako zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Warunki uczestnictwa i postanowienia oglne
1) Zgoszenia zespow przyjmowane bd do dnia 30 czerwca 2016 roku
2) Przesuchania festiwalowe s otwarte dla publicznoci.
3) Uczestnikw Festiwalu ocenia bdzie jury powoane przez organizatorw. Decyzje jury s
ostateczne i niepodwaalne.
4) Zgoszenia na Festiwal naley skada drog mailow na adres mokrelipie @interia.eu lub
poczt na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego Mokrelipie, Mokrelipie
34, 22-463 Radecznica z dopiskiem I Festiwal Pieni i Obrzdw Weselnych
Zamojszczyzny do dnia 30.06.2016.
5) Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
6) Kategoria A Pieni i przypiewki weselne.
7) Kategoria B Inscenizacja obrzdw weselnych.
8) Kategoria C Regionalne potrawy weselne.
9) Program Festiwalu obejmuje wykonanie utworw dowolnych o tematyce weselnej w czasie
maksymalnym 15 minut. Program naley wykona z pamici.
10) Podczas koncertu kolejno wystpw ustala organizator.
Przebieg Festiwalu
Postanowienia organizacyjne
1) Organizator zapewnia sprzt naganiajcy, w razie koniecznoci pomoc techniczn i akustyczn.
2) Organizator zapewnia wykonawcom posiek po zakoczeniu wystpw.
2) Uczestnicy Festiwalu wyraaj zgod na dokumentowanie ich twrczoci oraz wykorzystanie
nagranych materiaw do celw marketingowych i promocji festiwalu.
3) Z uwagi na ramy czasowe Festiwalu organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia iloci
wykonawcw spord nadesanych zgosze.
4) Festiwal z przyczyn niezalenych od Organizatora moe by w dowolnym momencie odwoany.
Nagrody
1) Nagrody przyznaje Jury konkursowe Festiwalu.
2) W skad Jury konkursowego wchodz osoby, powoywane przez organizatora.
3) Ustala si nastpujce nagrody regulaminowe:
Nagrody gwne dla trzech najlepszych zespow festiwalu w danej kategorii. Nagrody te zostan
przyznane i wrczone po zakoczeniu festiwalu.
Nagroda publicznoci - Publiczno zgromadzona podczas koncertu finaowego wybiera najlepszy
zesp.
4) Wszyscy uczestnicy otrzymaj pamitkowe dyplomy..
Postanowienia kocowe
1) Wszelkie kwestie nie ujte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
2) Zgoszenie do udziau w Festiwalu jest rwnoznaczne z akceptacj niniejszego regulaminu.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie, o czym zawiadomi
uczestniczce zespoy.
Regulamin i kart zgoszenia mona pobra na stronie internetowej:
mokrelipie.blogspot.com Dokumenty do pobrania Regulamin Festiwalu 2016

KARTA ZGOSZENIA
I FESTIWAL PIENI I OBRZDW WESELNYCH ZAMOJSZCZYZNY 2016
1. Nazwa zespou:

2. Adres na ktry ma by przesyana korespondencja / imi i nazwisko lub instytucja, miejscowo,


kod pocztowy, telefon kontaktowy/:

3. Imie i nazwisko kierownika oraz numer telefonu:

4. Akompaniament / kapela/:

5. Repertuar / tytu, autor tekstu, kompozytor, region pochodzenia /:

..

..
6. Liczba osb przyjedajcych:

7. Informacja o zespole / wykonawcy / do wykorzystania przy prezentacji:

..

..
Podpis kierownika / osoby
zgaszajcej /
Imi i nazwisko