Vous êtes sur la page 1sur 19

9 DOctubre

Pasdoble de J. C. Sempere Bombo

A tots els albaidins i a tots els que celebrem aquets dia


El 9 dOctubre

Albaida, setembre 2010

9 D'OCTUBRE

Partitura

Pasdoble
J. C. Sempere Bombo
bb 2
&bb 4

bb 2
&bb 4

b
& b b b 42

q = 80

Flaut

Flautes 1-2

Obo

Fagot

Requint E b

? bb 2

bb 4
F
2
b

4
&

Clarinet B b Pral.-1

b 2
&b 4

Clarinet B b 2

b 2
&b 4

Clarinet B b 3

&b

b 2
4

Clarinet Baix

&b

b 2
4

Saxo Sopr

&b

b 2
4

Saxo Alt 1-2

&b

42

Saxo Tenor 1-2

&b

b 2
4

Saxo Barton

&b

Trompa F 1

Trompa F 2

Trompeta B b 1

Trompeta B b 2-3

Tromb 1

Tromb 2

Tromb 3

Fliscorns 1-2

Bombard C 1-2

Tubes 1-2

Timbals

Bombo i Plats

Caixa

J
F

F
3

F
f
f
3
3
^
^
^
^
^J
j
J
J
J
f
f
^j
^j
3
3
^
^
^

j
j

f
f
3

J
F
^
^
^j
^
^


J
J
J
J
3
3
f
f
^j
^j

>

^
^

J
J

J
J
3
f
F

2
4
F
bb b 2 j
4
&
F
b 2 j
b
b
4
&
F
bb 2

4
&
b 2
&b 4
? b b 2 >
bb 4
F
? b b b 42 >
b
F
? bb 2
bb 4
>
F
bb 2 >
4
&

F
? bb 2
bb 4
F
? bb 2
bb 4
F

? b b b 42 (F-C-F)
b
F
2
4

F
2 j
4 J

j
j
J J

j
j j
j

F
^
j

^
j

^
j

^
J

^
J

^j

^j


F
^j
^


J
^
J

^
J

^
J

^
J

j
J

j j

. >>

>>
.

-
J

j
J

j j j
J J
J

F
j j
J
J

j j j
J
J
J

j
J

9 D'OCTUBRE

2
Ft.

Fl.

Ob.

bbb J
b
&

bb b J
& b

? bb .
bb

Rq.

&b

Cl. 1

&

Cl. 2

&b

Cl. 3

&b

&

bb

Tpt. 1

Tpt. 2-3

&b

b
&bb

n J n J

b
&bb

&b

&b

? bb b
b

j


J

? bb b .
J
b
&b

? bb .
bb

9
C.

j j

n n
J J

j j

j j


J

J
j

.
F


J J


F
.
F

F

F

F

F

F
.
F

.
F

.
F
.
.

f .
n

n
J

. > >

.
>>
n

n
J

j
n

.
.

f
.

.
f
.
n
f
-

J
f


J
f

n
F
.

.
f
.
#
f
.
j


f
.
j


f
.
j

F
n

? bb b
b

9
B. i Pl.

j j

9
Timb.

Tb. 2

Tuba

? bb b
b

Bdins.

.
F


J
F

J
F

J
F

b
&b

? bb
bb

Flisc.

Tb. 1

Tb. 3

Tpa. 2

&b

Sx. A.

Tpa. 1

j

j j

&b

Sx. B.

J
f
^

J
f
^j

J
f

9
Sx. S.

Sx. T.

bb

b
& b bb

Fgt.

Cl. B.

.
f

j
.
.
J

j
.

J .

j

J
j
.


J
J
f
j
J
f


J
f

J
f

J
f

f
.

J
J

j
.

.
f


J J

9 D'OCTUBRE

bb
&bb

19
Ft.

Fl.

Ob.

Fgt.

Rq.


J
F
bb b b

&
J
F

? bb
j
b b . J
P

&b

b
& b bb

Cl. 1

&b

Cl. 2

&b

Cl. 3

&b

Cl. B.

&b

19

j
.

Sx. S.

&b

Sx. A.

&b

Sx. T.

&b

Sx. B.

&b

j
.

b
&bb

b
&bb

19
Tpa. 1

Tpa. 2

Tpt. 1

&b

Tpt. 2-3

&b

Tb. 1

? bb
bb

Tb. 2

? bb b
b

Tb. 3

? b b b J
b

Flisc.

Bdins.

Tuba

&b

? b b b . J
b
j
? bb
b b .
? bb b
b

19
B. i Pl.

19
C.

19
Timb.


J J

> . >
- F

> . >
J


> . >

-
J

>
.
J


> . >

F
> . >
-


J
J
F
> >
jJ .

J
>
F


j > >
J .
J
#

>
F
j
j
j

> .
F
P

> . >

J
F

. # >
> >

J .
J
J
F

>
jP
j > >

> >

# .

#
J .
P
F
j
j

> .
J
F
P
>
>
> >
j >

n.

J
J
P
F
j
j
j

.
> >
> >
>
P
F
>

.
>
>
>
>
>
F
j


#.

> >
>
>
>
>
F

> .

J
J
J
P
F

>

J .
J
P
F

J .
J
>
P
F
>
j
j
j
. .

#
J #.
>
P
F
> .

J
J
J
F
P
j

j
j
j

.
J

.
.

>
P
F
j

.
> >
F
j

.
J
J
J
P
j

3

J

> j
J
>

> . >

J
j


J
j

j

j j

> >
.

j
j
> # >

>

j
>
j

>

>

>

>

<

j

J
j

j

j

< < < < <
p

j >
J
>
> # >


J J

j j
>
>
> >
J n J

>

j j

> >

.
> >

.
> >
p
j

j j
#
> >
> >J
J

j
j
> >
j
J
p

>
>

> . >

p

<

< < < <


p

j
<

9 D'OCTUBRE

4
bb
&bb

b
& b bb

b
& b bb

Fgt.

? bb
bb

Rq.

&b

Cl. 1

&b

Cl. 2

&b

Cl. 3

&b

Cl. B.

&b

32
Ft.

Fl.

Ob.

32
Sx. S.

&b

Sx. A.

&b

Sx. T.

&b

Sx. B.

..

p
r

..

p
r

..

p
j

< < < < < <

Tpa. 2

r
. . .


. .
.

r
. . .


.
. .

r
. . .

j

< < < <

j
.
<< < <

<


< <

j

< < <

j

< < < <


< <

<<

<

#
J


n J J

< < < <

<


J
J

&b

b
&bb


#
J

j

< <
<


< <


< < < <

32
Tpa. 1


.
. .

n
J

J

< .

b
&bb

Tpt. 1

&b

Tpt. 2-3

&b

Tb. 1

? bb
bb

Tb. 2

? bb b
b

Tb. 3

? bb b
b

Flisc.

Bdins.

Tuba

&b

? bb b
b

? bb
b b j
< < < < < <

32
Timb.

B. i Pl.

? bb b
b
p
32

32

C.

<

< <

< <

j
<

< <

j
<
<

< <

< <

j
<
<

j
.
<< < <

<<

<
< < <

<

< <

j
<

< <

9 D'OCTUBRE
bb
&bb

45
Ft.

b
& b bb

b
& b bb

Fgt.

? bb
bb

Rq.

&b

Cl. 1

&b

Cl. 2

&b


>

Cl. 3

&b


>

Cl. B.

&b


>

<

j

< < < <

Fl.

Ob.

45
Sx. S.

&b

Sx. A.

&b

Sx. T.

&b

Sx. B.

&b

.
R
F

. .
F
j


< < < < <

<
F

- # - -

- # - -

- # - -

j

<< < <

< <

j

< < < < <

< <

< <


#
J

j
< < < <
< < <

b
&bb

. .

<


< <


< <
<
F

Tpt. 1

&b

Tpt. 2-3

&b

Tb. 1

? bb
bb

Tb. 2

? bb b
b

Tb. 3

? bb b
b

Flisc.

Bdins.

Tuba

Timb.

B. i Pl.

C.

&b

? bb b
b
? bb
bb
<

< <

45

45

45

? bb b
b

j
< < <
<

j

<< < <

< <

j
< < < <
< < <

< <

p

p

< < <


p

<
j

< < <

<


< <

<


< <


< <

<
j

< <
<


< <


< <

j
<
<

< <

j

< < < <

<<


J
J

j
< < <

j
< < < <

< <

j
< < <

< <

< < <


F


J
F

-

<
F
-
-


. .

Tpa. 2

F
r

F
r

b
&bb

45
Tpa. 1


< <

j
<

< <

j
<
<

< <

< <

j
<
<

<<

9 D'OCTUBRE

bb
&bb

. .

. >

>

- - n - -

b
& b bb

. .

. >

>

- n - -

Ob.

b
& b bb

r . .


>

-
n - -

Fgt.

? b b
bb
J

.
>

< .

Rq.

&b

Cl. 1

&b

Cl. 2

58
Ft.

Fl.

< < < <

<

< < < < < < <

r
. .

. >

&b

r
. .

. >

-
# - -


>

-
- # -

Cl. 3

&b


>

< <

&b

j
.
<< < <

<

<<

<<

Cl. B.

j
< < < n
<

<

<<

58
Sx. S.

&b

Sx. A.

&b

Sx. T.

&b

Sx. B.

&b

Tpa. 2

j j
n < <

<


< < < <

<


#
#
J
J
-
#

b
&bb

58
Tpa. 1

b
&bb

< .

<
-

<
j

< <
<


< <


< <


< <

<


< <

<


< <


J
-

<
< < <

j

< < <
j

< < <

n <

<<

<<

#
JJ

Tpt. 1

&b

Tpt. 2-3

&b

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Flisc.

Bdins.

Tuba

Timb.


? b b J
bb


J J

? b b b n
b
J

n J J

? b b b n
b
J

n
J J

<

< <

j
< <
<

<


< <

j

< < < <

&b

? bb b
b

? bb
bb

j
.
<< < <
58
? bb b

. >

r
. .
F

n

<
< < <

<

< <

< <

<

.
j
<

j
< < <
<

< <

<<

j

<< < <

<
<

<<

j

<< < <

<<


>

<<

<<

R
F

j
< < < <
<<<

j

< < <<<

< < .

<<

j

< <
j

<< < <


J
-
.

r
F
r

F
r
F
r

F
R
F
r

F

j
< < < < <

-
- # - < <
-

j

< <

F
j
< < < <
<< <

<<

58
B. i Pl.

58
C.

9 D'OCTUBRE

bb
&bb

70
Ft.

Fl.

Ob.

Fgt.

Rq.

b
& b bb
b
& b bb
? bb
bb
F

&b

Cl. 1

&b

Cl. 2

&b

Cl. 3

&b

Cl. B.

&b

70

Sx. S.

&b

Sx. A.

&b

&b

>

Sx. T.

Sx. B.

&b
b
&bb

70
Tpa. 1

Tpa. 2

b
&bb

J
F

3
f
F
3

J

f
F
3
^
^
^
^
^J
j
J
J
J
f
^j
^j
3
^
^
^
j
j
j


. .

. .


f
3

f
3

f

3
J

f
F
f
^
^
^
^
^

j

J
J
J
J
3
f
f
^j
^j
^

^
^

J
J

J
J
f

F
^
^
j

^j

^
J

^
J

^
j

^
j

^j


F
^
^j

J

^
J

^
J


^
J

^
J

^
J

j J

j j

Tpt. 1

&b


. .

. >>

Tpt. 2-3

&b


. .

>>
.

? b b >
bb

? b b b >
b

-
J

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Flisc.

Bdins.

Tuba

Timb.

B. i Pl.

? bb b
b
>
F
b >

&b
F
? bb b
b
? bb
bb
F
70
? bb b
b
F
70

F
70

C.

j
J
F

j j

j j j
J J
J

j
J

j j
J
J

j j j
J
J
J

j
J

9 D'OCTUBRE

8
Ft.

Fl.

Ob.

Fgt.

Rq.

Cl. 1

Cl. 2

78
bb J
&bb

bb b J
& b

n n n n n n
f
n n n n
n n

f
3
3

n # # #
# #
f
3

n # n n # #
f
3

#
# n # n n #

b
& b bb J
? bb

bb
f
&b J
&
&

bb
bb

Tpa. 2

n n

Tpt. 1

&b

Tpa. 1

Tpt. 2-3

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Flisc.

Bdins.

Tuba

Timb.

B. i Pl.

&

bb

. > >

>

.
> > >

? bb J
bb

&

j

J

? bb b
b
f
? bb
bb

78
f
? bb b
b
F
78

>

>
j


> >

>
3

>

> >


> >

> > >

j j
J J

j j
J
J

J
j

n #

f
n n
j

n # #
#

>

n #

n # n
#
3

# n

>

> > >


3

>

>

.
.

>

>

n n


> > >

n n

>
>>

>> >

>

>
n
>
n

>

>

>

. j .

.
.
f

j j

J
j

# n

>

3
3

.
J


> > >

>

n >

>
> n

# n

# n

>

>> >

3
n # n
n #
#


> > >

# #

>

>

>>

> > >


>

# > >

j
.
> >
> .

j >
.
>

.
>
f

n n # #

f
> .

? bb b
b J
bb

>

? b b b J
b

78
C.

>

j
.

n # n # n #

n n

Sx. B.

>

j j

Sx. T.

>
n
>

>

n # n # n #

b j
& b b .
>

Sx. A.

>

n n

Sx. S.

n n n n n n

n n # #

n n

Cl. B.

>

>

Cl. 3

n n

f
3
j n #
<

f
b

&b

f
78

n #
&b J
f
3


&

J
J
3
f
3

& b J
f

.
&b
f
78
b >
J
& b b J .
J
b
&b

n n n
n

>

bb
&bb

86
Ft.

Fl.

b
& b bb

9 D'OCTUBRE

Fgt.

? bb
bb

Rq.

&b

Cl. 1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

&

bb

&

bb

&b
86

b
b

Tpt. 2-3

&b

.
J
~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~

. . .
.

. . .
.

. . .
.

. .

. .

. .

. . .
.

.
.

86

86

? bb b
b

86

C.

B. i Pl.

Timb.

&b

? bb
bb

Tpt. 1

Tuba

b
&bb

Bdins.

? bb b
b

b
&bb

86

&b

Flisc.

&b

? bb b
b

~~~~~~~~~~~

Sx. B.

Tb. 3

&b

? bb b
b

Sx. T.

Tb. 2

&b

? bb
bb

Sx. A.

Tb. 1

&b

Tpa. 2

~~~~~~~~~~

Sx. S.

Tpa. 1

&b

b
& b bb

Ob.

J
j

j j

.
.
J

j j

j .

.
.

j j

. j

.
.

J
j

j j

.
.

j j

J
.

10

bb
&bb

96
Ft.

Fl.

b
& b bb

9 D'OCTUBRE

b
& b bb

Fgt.

? bb
bb

&b

Rq.

Ob.

&b

Cl. 2

&b

Cl. 3

&b

Cl. B.

&b

Cl. 1

96

Sx. S.

&b

Sx. A.

&b

Sx. T.

&b

Sx. B.

&b

b
&bb

b
&bb

96
Tpa. 1

Tpa. 2

&b

Tpt. 2-3

&b

- - -

- - - -

- - - -

? bb
bb

Tb. 2

? bb b
b

Tb. 3

? bb b
b

Flisc.

&b

Bdins.

? bb b
b

Tuba

? bb
bb
96

Timb.

? bb b
b

.
.

96
B. i Pl.

96
C.

.
.

j j

.
.

.
.

j j

J
.

j j

Tpt. 1

Tb. 1

J
j

j j

.
.
J

j .

bb
&bb

105
Ft.

Fl.

Ob.

Fgt.

Rq.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

b
& b bb

~~~~~~~~

~~~~~~~~

b
& b bb

? bb
bb

&b
&b

&b

bb

&

&b
105

9 D'OCTUBRE

.
.

. . .
.

Sx. S.

&b

Sx. A.

&b

Sx. T.

&b

Sx. B.

&b

b
&bb

b
&bb

105
Tpa. 1

Tpa. 2

Tpt. 1

&b

. . .
.

Tpt. 2-3

&b

. . .
.

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Flisc.

Bdins.

Tuba

? bb
bb

. .

? bb b
b

. .

? bb b
b

. . .
.

&b

? bb b
b

? bb
bb
105

Timb.

? bb b
b

j j

105
C.

. j

# j n #

#
#

n J

n
J

j j

n
J

j n j

n

J J

j j

J J

J J


J J

n J

b
J
J


J
J

j j

j j

n J

n J

J
j

J
F

(Bb-C-F)

J
j

> > > > j >


J
3

^
j ^
J j

^
^
j j n j j

^
^
j
n j
J J

n ^ n ^
J J J J

^
^
j j j

J J

^
j j

^
^
J j

J n J

J J

^ ^
# j j j j
n
^
^
J J J J

^
^
J # J J
J
^
J J J ^j

^
^
# j j j j
n

^
^
J J j

n n J

# j j

j j

j
^
^
# n # n n
J J
J

.
.

105
B. i Pl.

j
^
^
n n n n
n

J J

n J .
J ^ ^
J J
J
^
# J J

#
J

11

j

J

^
J J
^
J J

n
n

j j

j
J

>
J

>
J

^
^
j j
J

n
J

n ^ ^j
J J J n

J J J^ J^
j j

j
J
j

>
J

^
^
j j


J
J
j
j


J
J

> j > j >


J J
J

9 D'OCTUBRE

12
Ft.

&b

Fl.

&b

Ob.

&b

~~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~

.

~~~~~~~~~

..

3
~~~~~~~~~
(Com a 2)F
~~~~~~
~~~~
.

~~~~~~~~~

..

3
F
(Com a 2)
. . . .


..
J
J
3
3
P
..

..

- -

j

-

j
-

j
-

116

Fgt.

Rq.

Cl. 1

? b .

b
J
f
#

&
&

Cl. 2

&

Cl. 3

&

Cl. B.

&
116

Sx. S.

Sx. A.

Sx. T.

Sx. B.

Tpa. 1

Tpa. 2

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Flisc.

Bdins.

Tuba

Timb.

&

> >

- -

>
J

- -

>
J

- -

F
>

F
>

F
.
f

f
? bb
f
? bb
f
&

? bb

-
-

>

>
J

- -

>

>

- -


f >
.

>


- -

f
? b .
b
f
116
? bb .

# > > -
J
f
> > & J
f
#
j
& .

f
116
> > -
&b
J
f
> > & b J
f
j
& > >
F
j
&
>
>
F
> > ? b
J
b

116
C.

&

116
B. i Pl.

(Com a 2)

J
f
j j
J J
f


>
p

p >

p >

>
j

>
j

>

j
j

>

p
>

p
>

p

>
p

>
J

- -

>
J

-
J

>
J

..

j
-

j
-

.
.

j
.
.

j
.
.

. .

(Com a 2)

3
3

..

J
p
..

..

J J
p
j j
..

p
..

..

>

.
. .. .

j . . j
.

j
j

..
. . .
p
..

. . .
p

..
. . .
p
.
. . j .
.

. .

j j

j j

>

>
J

..

>

>
J

-
J

..

>

>

j
-

..

p >

>
J


-
J J

..

j
j

p
j
J
p

J
p
j j
J J
p

j
. . j
J
.
j

j
. .
.
j
j

j
J

..

p
..

p
(Com a 2)
.. ( )

p
(Com a 2)
..
p
.. (Com
a 2)
J
J
p


J
J

J J


J
J

J J


J J


J J

Ft.

Fl.

Ob.

Fgt.


129

b
b
&

bb
&

~~~~~~~~

. ~~~~

. .

b
&b
? b
b
#

9 D'OCTUBRE

~~~~~~~

. ~~~~

~~~~~~~~
n

. .

. .

. .

&

. .

. .

Cl. 2

&

. .

. .

Cl. 3

&

. .

. .

Cl. B.

&

129

Rq.

&

Cl. 1

Sx. S.

&

Sx. A.

&

Sx. T.

&

Sx. B.

&

. .

Tpa. 2

. .

. .
j j
j

.
. .

. .

. .

. . .

. . .

. .

. . .

. .

j j

j
# j j #

p
(Com a 2)

p
j

j
b
J

j j

j
n J

n
J

b
J

j
&b

j j

j j

j
j j

Tpt. 2-3

&

Tb. 1

? b
b

Tb. 2

? bb

Tb. 3

? bb

&

Tuba

? b
b
129

Timb.

? bb

j p
b
J

129
B. i Pl.

C.

129

J J


J J


J
J


J J


J
J

b
b


PPl.
Massa
(Les
Y 2 vegades)
p

j j

j
j

(Les 2 vegades)

p

p

.
. .

&

Bdins.

. .

? bb

Tpt. 1

Flisc.

~~~~~~~~~

.
. .

13


~~~~~~~~~

& b J

129
Tpa. 1

~~~~~~~~
n


J
J
p


J
J

J J

9 D'OCTUBRE

14
Ft.

Fl.

Ob.

Fgt.

Rq.

~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~
~~~~~~~~~

.

141

b
b
&
~~~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~
~~~~~~~~

bb
&
b
. .
&b J
? b
b

&

Cl. 2

&

Cl. 3

&

Cl. B.

&

j
.
.
j

Sx. A.

. .

141

Tpa. 2

# . .

&

Tpa. 1

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

1.

..

1.

..

1.

..

. .

. .

& b J

j
&b

j
j j

j j

j j

1.

1.

1.

1.


p
1.

1.

..
..

j
. ..
.
p
j
. ..
.
p
j
. ..
.
p

..
..

. . ..
J
p
1.

b b ..
J J
J
J

1.

1.

..

J J b J J b ..

j j

1.

~~~~~

. .

&

Sx. B.

. .

.
J .

&

&

Sx. T.

j
.
.

141
Sx. S.

.
#
& J .

Cl. 1

~~~~~

1.

j
J
J

..

1.

&

1.

Tpt. 1

..

&

1.

Tpt. 2-3

..

? b
b

1.

Tb. 1

1.

Tb. 2

? bb

1.

Tb. 3

? bb
&

? bb


p
1.

J J


J J

Flisc.

Bdins.

Tuba

? b
b
141

Timb.

? bb

1.

141
C.


J
J


J J


J
J

J J


J
J


J J


J
J

p
p

- .
.

..
..

1.

..

1.

..

..


J J
J J

..

..
p
b ..

1.

141
B. i Pl.

1.

154
Ft.

Fl.

Ob.

Fgt.

Rq.

Cl. 1

&b
&

bb

&b

&

Cl. 3

&

Cl. B.

&
&

Sx. A.

&

Sx. T.

&

Sx. B.

&

2.

2.

2.

Tpa. 2

&b

Tpt. 1

&

2.

2.

2.

2.

# 2.

&b

J r
f

J
R
f

. r
J
f
j . r

.
R
f

.
R
f

>f

>
f

B. i Pl.

154
C.

j j j j
- -
J

j
-

f
R

j
-

j
. .
>

f
J

f
J
f

f
J

j j
- j - j j
-

J
f
#
b

j j j -j j
- -

j
j
- j - j j
- -

j
-

. .
>

. . . .

. .

.. .
.

>
f

>
f

j
J J J

2.

2.

154

2.

j
j
- j - j j
- -

f
R

2.

? bb

j
f

J
f
j
f
j

154

Timb.

Tuba

j
-

f

f
j

? bb

2.

15

. . . .

Tb. 3

? b
b

f
J

f
J
f

j
-

>

2.

Bdins.

? bb

-
J

Tb. 2

2.
? bb

. . . .

2.

&

? b
b

j
j
j j - j
- -

f
J

Tb. 1

>

. . .

2.

Flisc.

>

2.

&

Tpa. 1

Tpt. 2-3

2.

j
-

2.

154

>
f

f

f
j

2.

2.

154
Sx. S.

2.

2.

&

Cl. 2

2.

2.

? b
b
&

9 D'OCTUBRE

. R
f
. R
f

.
R
f

.
.

. . #
. .

- .

n
J

-.
J J

- .

n J J .

- .

j j - .

. .

J J J
J J

.. .

n
J J J J J

j j j
J J

f
-
J

j
-

- j J- j -
J - J

j
-

j - j - - J - J J

j
-

>

j
-

j
-

j j
- j - j

j
-

j j j j j
- - - -

j
-

. R

F
j

.
- .
-

>

j
-

.
- .

. .
3

. .

p
j j . j .

16

b
&b

167
Ft.

Fl.

Ob.

Fgt.

Rq.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

b .

? b .
b

# .
&

&
&
&
&

Sx. A.

Sx. T.

Sx. B.

&
&

&
167

Tpa. 1

Tpa. 2

Tpt. 1

Tpt. 2-3

Tb. 1

Tb. 2

Tb. 3

Flisc.

Bdins.

&b

&


? b J
b

? b b J

? b b j

.
&

? bb .

Timb.

? b
b

167
? bb
167

B. i Pl.

167
C.

~~~
.

~~~~~~
.

Tuba

&

&b

~~~~~~~~

&

~~~~~~
.

167
Sx. S.

9 D'OCTUBRE
~~~
.

~~~~~~~~

b
&b
&b

Ft.

Fl.

Ob.

Fgt.

. ~~~~
177

b
b
&
. ~~~~

bb
&
&b

~~~~~~~~

&

&

&

&

&

&

Sx. T.

Tpa. 1

&b

Tpa. 2

&b

Tpt. 1

&

177

Tb. 2

Tb. 3

Flisc.

Bdins.

Tuba

&

n
J

n
J

? bb

? bb

n
J

n
J

? b
b

&

? bb

? b
b
177

Timb.

~~~
.

&

Tb. 1

Sx. A.

Tpt. 2-3

17

~~~
.

177

Sx. B.

~~~~~~~~

&

Sx. S.

Cl. 1

Cl. B.

~~~~~~~

&

Cl. 3

9 D'OCTUBRE

? b
b

Rq.

Cl. 2

~~~~~~~

? bb

.
3

177
B. i Pl.

177
C.

. . j
3

18
b
&b

188
Ft.

Fl.

Ob.

Fgt.

Rq.

Cl. 1

Cl. 2

Cl. 3

Cl. B.

&

bb

&b

Sx. A.

Sx. T.

Sx. B.

Tpa. 2

Tpt. 1

~~~~~
.

&

&

&

~~~~~~~

~~~~~~~

j
.
> > >

J .
> > >

&

&b

&b

&

&

&
&

&
&

? bb

? b
b

? bb

&

188
Timb.

Tb. 3

Tuba

Bdins.

? bb

Flisc.

Tb. 2

Tb. 1

? b
b

? bb

188
C.

j .

b
J
J


J J

> . > >


J

>
J

j

>

j
.
> > >

> . > >


J

>
J

>

j
.
> > >

>

J .
> > >

>

j

>

j
>


J >. > >

.
> > >

j

>

j

>

j
.
> > >

> . > >


J

>

j
.
> >
> >
J .

>
J

>

j

>

> > >


.

>
J

>

> . > >

> > >


.
J

j
.
.
> >
j
.

>

>

188
B. i Pl.

j

>

Tpt. 2-3

.
J > > >

188
Tpa. 1

188
Sx. S.

? b
b
&

9 D'OCTUBRE

~~~~~
.

.
> >
.
J

>

>
>

>
J

>
J

>
J

>
j

>

J
>
>
J