Vous êtes sur la page 1sur 2

NR.

22 FÃRÃ NUMÃR SE PIERDE ÎN ZARE


COR BARBATESC. F. A. Blackmer.

« «« ««˙ « «« ««k «« « « « ««
« «
Adapt. cor bãrb. Iovan Miclea.

bb 4 « « « « « « . k̂
« « « j
ˆ.
« ˆ
« ˆ
« ˆ
j
« «
œ

j
»
« « «
«
& 4 ˆ«««»j.Jœ» . «Kk œ»ˆ«» l «ˆ«œ»»» «j.ˆ«Jœ»»» . «k K̂«œ»» «ˆ«œ»» Jœ»j ˆ«» ˆ« l ˙« ˆ«œ»» ˆ« . ˆ« l ˆ« ˆ« »» ˆ«œ»» j Ĵ«œ»» = Ĵ«œ»»
j
ß l 1. Fû - Rû l NU - MÃR SE» PIER-» DE ÎN l ZA - RE MA - REAl GLOA-Tà DE RÃS-CUM- PÃ-» ll
l===================== » » » »
l 2. SE A - l DU - NÃ CA DE SÃR - BÃ -l TOA - RE MII SI l MII ÎN SI - O - NUL DE l

Í l 4.RÂND« PE«« llRÂND«« DE«« . ««kK̂œ«»A - ICI«« SE. STRÃ-ll MU - Tà ««ÎN. ««LO ll- CAœ» - SULœ» DEœ» DOM-NUL
l l
3. DIN O - CEA - NUL A - TÂ - TOR PO - POA - RE AU IE - SIT NE-CUR-MAT CRE-DIN-

«« ZI-
l
b4 j 4 «
ˆ«Jœ»» . k œ
ˆ
»
« ˆ
j
œ
J
«
» œ
ˆ
»
« œ
»
K̂«œ»» l »» »» »» »» œJ»» . K»œ» l »»˙ œ»œ» »» »» l »œ» »Jœ» J»œ» »» J»œ» »Jœ» l œ
» ˙
» ˆ
j
œ
J
«
» ˆ
œ
k
K
«
» ˆ
œ
«
» œ
» œ
»
l? b
l===================== » » l » »» l »» »» l »» »» » »» = »» l
« « «« ««ˆ « « « «
b b ««˙.˙«. «j «ˆˆ« .. k ˆ«ˆ« «ˆ« «ĵ «ˆ« «ĵ «ˆ« «ˆ«œ»» «j
Ĵ«œ»» ««j «« «« «« ««
======================
l& l » » Ĵ«œ»»» l ˙«»»» œ»ˆ«» ˆ«» . =
Jœ»j œ»ˆ«» l
Kk
ß l RATI, AU SO -l SIT DIN NE - CA - ZUL CEL l MA - RE, TIN FI» - l » »
l SUS, SUNT
l
A - CE - IASI PRI - BEGI DE SUB
l SOA - RE, CE-AU A - l
Í l DIT,. Î . - NA -l IN - TE DE ZORI «EI SA« -l LU«« - Të« AL«« - TE«« ll
l l l
CIOSI, NORI DE MAR - TORI A - TRASI ÎN - SPRE SOA - RE, SI PRIN

b b ˙»»»
l======================
œ»»Jœ . œ»»Kœ œ»»œ œœ»»J œ»»Jœ œœ»
» » l » » » » «Jj
ˆ
œ
«
»
» «Jj
œ»«»ˆ l ˙«»»» ˆ«œ»» j.ˆ«Jœ»» . k K̂«»»œ l
? ˙.»»» »» »» »» »» »» »» » » » » »=
»
««« ««« «« « « « REFREN : £ «« «
bb « j ˆ«ˆ« ĵ « ˆ
« «
j
ˆ.
« «

«
ˆ« ˆ« ˆ« . ˆ« l ˙«»» Œ l l »œ̂«« «œœ̂«» œ̂»«« œ«j.«J»ˆ . «k « . « « « « « « «« «Kk « ˙«»» =
l «ˆ«œ»»
======================
& » » » » œ

»
«
» «
œ
ˆ
»
« ˆ
œ
j.
J . ˆ
œ
«
» l » «˙«»» l
ßl » » »
» » » »» » » «
» » »
NIC SI-N ALB SUNT ÎM - BRÃ l- CATI l l £ l l
l TINS TIN - TA LOR ÎN I - SUS.
l l l NU - ME - ROSI CA NI - SI - PUL PE l MA - LURI, l
Í ll ZÃRI«« CU-Nœ» LUœ» - CEA««ˆ«œ» - FÃRœ» . DO ll- RIT. ll ll «««»œ̂ ««œ̂«» £ ««œ̂«» œ««jˆ«J» . ««Kkœˆ»« ««ˆ«œ» «« ll ˙» ll
EL AU A - JUNS LU - MI - NOSI.

b b ˆ«œ»» J»œ» Jœ»» »» »» œ»» ˙»˙» .. Œ »» »» »» »» »» »» Jœ»j ˆ


«
» . »Kœ»œ œ»œ» œ»œ» ˙»»
l======================
? » »» »» »
J»œ.»» Kœ»» l »» l l £ » »» l »» »» = » l
» »
« U
«« «« « «« «« . « « «
£ « « « « « «
˙ ˆ«œ»» ˆ«ˆ« «ˆj ˆj
b b «« «« «« «j .«»» «k
œ
J
ˆ ˆ«»Kœ «ˆ«œ»» «j.ˆ«Jœ»» . «Kk ˆ
œ
«
» »
œ
« »
œ »
œ
» »
œ
» » «
ˆ
« .
. «

«
ˆ
« ««ˆ« . «k̂ «
ˆ
« «
ˆ
œ
«
» «
ˆ
j
œ
J
«
» . «««»k
K̂œ» l
& «»œ̂»» œ̂«»»» œ̂«»»» » »» » » »» l »» »» » » u l
lß ====================== »» »» = »
l £ l l l
l £
NU - ME -ROSI CA OS - TI - REA DE STE
l « «
-
« U l
LE, O, CE MÃ - RET VA FI CÂND TOTI
l
Í l b «««»œ̂ ««œ̂«» ««œ̂«» œ» .. œ» œ» œ» . œ» l ««ˆ« ˙» «ˆ« «ˆ« «ˆ« _œ»»œ» ««ˆœ«» l œ» . œ» œ» .. œ» œ» œ» .. œ» l
b »
» »
» »
» J
œ
»
» »
œ
K
» »
œ
» »J»œ.» »Kœ»» »» »
» »
» »
J
œ
» . »
œ
K
» œ
J
»
» »
œ
K
» »»» »Jœ»» Kœ»»
l======================
? £ » »» »» » » l u l »» »» » »» œ»»» » = » l
« £ « « « « « « U«««
bb «« œ«K»k «
« « « « « « « . «
k
« «
ˆ
« « . «
k
« «
˙
«
ˆ«Jœ»» . ˆ«»» Jj.œ»ˆ«»» . «k
j
lß ======================
& K̂«œ»» «˙»«» l »»««œ̂ «œ̂«»» œ̂»»«« jˆ«Jœ»» K̂œ»» œ»» Jœ»j
» » »
ˆ«» K̂œ»» l ˙« ˆ«ˆ« =”
» »
» » » » » »
l l £ l ”
l SUS
« l
NE VOM GÃ - SI, STRÃ- LU - CIND CA
£
OS - TI - REA DE
l U
ÎN - GERI.

Í l b œ««j.ˆJ . «k«K̂œ Jœ»««jˆ« . ««kK̂œ «« l «««»œ̂ ««œ̂«» ««œ̂«» œ» .. œ» œ» œ» .. œ» l ««ˆ« ««ˆ «« ”
b «»»» »»» »» «»»» ˙«»» »» »» »» œJ»» Kœ»» »»œ J»œ» »Kœ» « ˆ«œ»
l======================
? » l £ » »» »» » »» l ˙»» »» =”
» u