Vous êtes sur la page 1sur 1

NR.

41 NOI LUPTÃM PENTRU CREDINTA


COR BARBATESC.

« «« « « « «
bb 4 «« ««ˆ« ««œˆ»« . ««j « «
Adapt. Iacob Lazãr.

ˆ «
« « «
« «
« « « «
« «
ˆ
« «ˆ.«ˆ . «j ˆ
« ««ˆ œ» «ˆ« ««ˆ ««ˆ« ««
b
l & 4 ˆ«œ»» œ»»» »» ˆ« l «ˆ ˆ«ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« «ˆ« l »»
===================== « ˆ
« « ˆ
« «
ˆ ˆ
« ˆ
« œ
ˆ
»
« ˆ
« « ˆ
« l »» œ»» = «˙˙« l
ß » »
l 1.NOI LUP - TÃM PEN l - TRU CRE - DIN -TA CE-AM l GÃ - SI - T-Ol ÎN I - SUS l
l 2.LUP - TA E ÎN -l VER - SU - NA - TÃ; CÃCI l CU SPI - RI l - TE LUP - TÃM. l
l 3. E - VAN - GHE - LI - A
l l
CE - REAS-CÃ TOT MAI MULT S-O RÃS - PÂN - DIM,
l l
Í l 5. LU - MEA STÃ NE l- PÃ - SÃ - TOA - RE, l I - SUS E DIS -l PRE - TU - IT, l
4. NI SE CE - RE MUL - TÃ MUN- CÃ SI CRE -DIN -TÃ'N CEL

l b 4 ««ˆ«œ» ««ˆ«œ» ««ˆ«œ» .. ««j l l l «« « «« l


DE SUS.

œ

»
« œ
» œ
» œ
»
œ»» œ»» œ»» œ»» œ»» œ» . œ»» ˆ« «ˆ« ˙»»«
b 4 » » » »
l ? b » » » » l »» »œ»» » » l »œ»» »œ»» »œ.»» »Jœ»» l œ»»» œ
» œ»» =
===================== » » l
bb ««ˆ«œ» «« «« « «« ««ˆ« «««ˆ «« ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« . ««ĵ «
«« œ» œ» œ ˙»
ˆ.
« »Jœ»» œ»» »œ»» »»˙
b » œ
ˆ
»
«
» »» œ»» . j ˆ
« . «
Ĵœ ˆ
« «
« « «
ˆ
ˆ« ˆ
« « ˆ
« . ˆ
« ˆ
« .
» «»»» l ˆ« ˆ« «ˆ »» l »» » =
l======================
& ˆ« l »» l
ß l ÎN - DU - RÃM CHIARl SU - FE - RIN - TA l CÂND NE-O DÃ DOM - l NUL I - SUS. l
l BI - RU - IN - TA-I l CÂS - TI - GA - TÃ l DE CRIS - TOS CE l ÎL UR - MÃM.l
l MÂN-TU - I - REA
l SÃ GÃ - SEAS - CÃ l SU - FLE - TE - LE l CE SUS - PIN. l
l l l l l
Í
SÃ VES - TIM IU - BI - REA SFÂN - TÃ, ÎN - TRU - PA - TÃ ÎN I - SUS.

l l ««ˆ« ««ˆ« «« «« « « l « « l l
STRÂN-GETI RÂN - DU - RI - LE TA - RE, TU PO - POR CEL MÂN - TU - IT.
.
b b œ»»œ œ»»œ œ»»œ.» œ»»Jœ l œ» «
ˆ « «
ˆ« ˆ«œ»» ˆ«œ»» l «œ»»ˆ . j « «
Ĵ«»»œ œ»»œ.. œ»»Jœ l »»œ »»»œ ˙»» l œ
» œ
» ˙
»
l======================
b
l ? »» »» »» »» l »» œ
»
»» » » l » » »»» »»» l »»» »» = » l

bb b œ» ««. . ««j
REFREN:
««« «« «« « « « « « «. «« ««« «« «« « « ««
ˆ
« « « « « « « œ
» « ˆ
j
« « « « «
& »» ˆ« Jœ»»» »»»œ̂ œ̂»»» «œ̂»»» j
lß ====================== ˆ«Jœ» l ˆ«œ»» _»œ ˆ« œ» ˆ«œ» ˆ«œ» l »» ˆ« . Jœ»» »œ̂»» œ̂»»» œ̂«»» «œ̂»» l «ˆ«œ» ˆ«œ» =
»» » »» »» »» »» » » » »» »» »»
˙«˙» l
l l l l l
l l
MÂN - TU - ITI DE-UN SIN - GUR SÂN - GE, O FA - MI - LI - E FOR - MÃM.
l l l
Íl b w l «« «« l l l
˙
»
«
» w
?bb
l====================== l ˙«»»» » l l w =l
« « « « «
« «
« « « « « ««« «« « ««
b b «« «ˆ« «ˆ.«« . nˆ«j ««ˆˆ «ˆ«ˆ «ˆ.«« . «j ˆ
« « . « «
ˆ.
« ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ «ˆ«ˆ «˙«˙
j
b «
& ˆœ«»»» ˆ« ˆ« ˆ« l « « ˆ« «ˆ l ˆ« . ˆ« «ˆ .
lß ====================== ˆ
« ˆ
j
« l « « «=”
l l l l ”
Í l b ««ˆ«œ» «« œ» . œ» l œ» œ» œ» . œ» l ««ˆ«œ» . ««jĴ«œ» œ» . œ»» l »œ» œ» »˙˙» ”
CU I - SUS NOI VOM ÎN - VIN - GE, CRE - DIN - CIOSI DE ÎL UR - MÃM.

ˆœ
? b b »» «»»» »œ.»» »J»œ»» ll »œ»»» »œ»»» »»œ»» . »»Jœ»» ll »» »»
ll====================== »»œ.» »J»œ» ll »œ»» »»œ» »»=””
» »» » »
» »