Vous êtes sur la page 1sur 19

TEMA PILIHAN SOALAN KARANGAN SPM

A. REMAJA
( Karangan Berfokus Diri)** Perlu penggunaan ganti nama diri "saya" dalam penulisan karangan anda.
1.Setiap remaja perlu mempersiapkan
diri untuk menjayakan wawasan pada
tahun 2020.
Jelaskan peranan anda sebagai
remaja untuk menjayakan negara
tersebut.

2.Remaja kini berdepan dengan


pelbagai tekanan dalam usaha
memenuhi keingingan ibu bapa dan
guru untuk menjadi pelajar yang
cemerlang. Tekanan yang dihadapi
telah menyebabkan ada segelintir
remaja mengambil tindakan yang
tidak sesuai.

belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam bidang pelajaran- pelajaran


dapat melahirkan remaja yang berdaya saing - belajar dalam pelbagai lapangan
Belajar pelbagai kemahiran- melanjutkan pelajaran ke pusat-pusat pengajian yang
menawarkan kursus-kursus kemahiran Kolej Komuniti, Institut Kemahiran Negara,
Institut Kemahiran Mara dan sebagainya..
Bersiap sedia dengan ilmu kepimpinan menjadi pemimpin yang berwibawa memastikan Negara terus berkembang dengan pesat - menghadiri seminar motivasi
dan belajar kepimpinan di sekolah - menjadi ketua dalam kegiatan kurikulum dan
kokurikulum.
Mempelajari sejarah Negara menanamkan semangat cinta akan Negara dalam diri
mengetahui liku-liku perjuangan tokoh-tokoh yang memerdekakan Negara ini
menghargai perjuangan mereka-berusaha agar penjajahan tidak berulang lagi.
Mempelajari ilmu agama- menjadi banteng diri - dapat menjauhi gejala yang tidak
baik terlibat dengan penagihan dadah bangkai bernyawa musuh negara-boleh
menjejaskan nama baik negara.
Melibatkan diri dalam aktiviti sukan dan riadah
Berkongsi masalah dengan ibu bapa / rakan-rakan
Melancong bersama keluarga dan rakan-rakan
Berjumpa dengan kaunselor / orang berkenaan sekiranya mempunyai masalah
Melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti kemasyarakatan
Berfikiran positif
Menghadiri majlis-majlis keagamaan

Jelaskan usaha-usaha yang perlu


anda lakukan untuk menangani
tekanan.
3. Anda telah menyertai Program
motivasi yang telah diarjurkan oleh
pihak sekolah. Pelbagai aktiviti
diadakan, jelaskan bagaimana
program tersebut telah menimbulkan
kesedaran dalam diri anda untuk
terus berjaya.

membentuk sahsiah diri supaya lebih berdisiplin


motivasi untuk belajar lebih bersungguh-sungguh
pengurusan masa yang sistematik
membentuk ketahanan fizikal dan mental
mengasah bakat kepemimpinan
menambahkan ilmu pengetahuan

4.Nilai murni yang harus diamalkan


oleh remaja

Menghormati ibu bapa


Keperihatinan terhadap warga tua
Tanggungjawab membantu guru

5.Kepentingan semangat berpasukan


dalam kalangan pelajar.
6.Ciri-ciri remaja berwawasan

7.Remaja memberikan sumbangan


penting untuk mengharumkan nama
sekolah. Sebagai remaja jelaskan
cara-cara yang dapat anda lakukan
untuk mengharumkan nama sekolah.
Karangan Berfokus Keluarga
1.Remaja bersahsiah mulia mampu
membangunkan sesebuah negara. Oleh
sebab itu, ibu bapa memainkan
peranan penting dalam membentuk
sahsiah murni anak-anak mereka.
2.Kebanyakan anak hari ini berdepan
dengan pelbagi masalah. Sehubungan
dengan itu anda ingin menulis rencana
untuk disiarkan dalam akhbar
tempatan.
Tajuk rencana tersebut ialah Peranan
keluarga dalam mebantu anak-anak
mengatasi masalah. Tulis rencana itu
selengkapnya

Sesuatu pekerjaan menjadi lebih mudah


Menerapkan nilai kerjasama dalam diri pelajar
Mengeratkan hubungan antara rakan sebaya
melengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan dari pelbagai aspek
menanamkan sifat tidak jemu dalam menimba ilmu pengetahuan
berusaha bersungguh-sungguh supaya dapat bersaing secara sihat antara satu
sama lain
generasi muda sekarang perlulah mempunyai sifat keterbukaan
generasi muda untuk menyiapkan diri dengan kemahiran dan skil-skil yang
kontemporari
Mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan
Mencipta kemenagan dalam pelbagai pertandingan yang disertai
Sentiasa berakhlak mulia dan menjauhkan diri daripada masalah sosial
Menjadi pelajar contoh bagi semua pelajar
Menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran sekolah

Memperuntukan masa berkualiti bersama anak-anak


Memnekankan kecemerlangan akademik
Penghayatan terhadap ilmu agama
Menyelami perasaan atau masalah dialami anak-anak
Memenuhi keperluan anak-anak
Mengenali rakan anak-anak masing-masing
Memberikan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi
Meluangkan masa dengan anak-anak
Keluarga mengawasi perilaku anak-anak
Melengkapkan anak-anak dengan ilmu agama
Menyediakan kemudahan dan keperluan asas yang sesuai di rumah
Sentiasa peka dengan masalah yang anak-anak hadapi
Bersikap sedia mendengar dan bertolak ansur
Bercakap dan berbincang dalam suasana lemah lembut

B. PELANCONGAN
( Karangan Berfokus Diri)** Perlu penggunaan ganti nama diri "saya" dalam penulisan karangan anda.
1. Semasa cuti persekolahan yang lalu, anda
- Dapat mengeratkan hubungan dengan rakan
berpepaluang ,mengikuti lawatan sambil belajar yang
-Dapat menambahkan pengalaman
dianjurkan oleh pihak sekolah ke suatu tempat menarik. -Dapat mengurangkan stres
Jelaskan faedah-faedah yang anda peroleh daripada
-Dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang baharu
lawatan sambil belajar tersebut.
-Dapat mengukuhkan ilmu yang dipelajari di dalam kelas
2.

Faedah melawat tempat bersejarah

- Meluaskan pengetahuan dan pengalaman tentng


sejarah tempatan

-Menghargai jasa dan pengorbanan seseorang tokoh


pejuang tanah air.
-Menimbulkan semanagat cita akan Negara.
-Kesedaran tentang kezaliman penjajah menindas
penduduk tempatan.

Fokus negara
3. Faktor yang menjadikan Malaysia sebagai
destinasi pelancongan yang menarik

-keadaan pantai yang bersih dan indah pantai yang


memutih dan bersih udara yang nyaman pelbagai
aktiviti laut boleh dijalankan banyak tempat
menarik dan bersejarah bangunan tinggalan
sejarah di Melaka dan Langkawi - pencakar langit
yang disegani KLCC Menara Petronas di Bandar
Raya Kuala Lumpur.
-pelbagai kemudahan awam disediakan kemudahan
pengangkutan rangkaian jalan raya yang baik
para pelancong mudah bergerak dan selesa LRT,
komuter, monorel.
-terkenal dengan kepelbagaian budaya masyarakat
yang berbilang bangsa dan agama pelbagai
perayaan disambut menggamit para pelancong luar
datang ke Malaysia kerana kekayaan budaya di
negara ini.

4. Industri pelancongan merupakan antara


penyumbang terbesar ekonomi negara. Anda ingin
menulis rencana tentang peranan yang perlu
dimainkan oleh pelbagai pihak untuk memajukan
industri pelancongan.

-kerajaan mengadakan promosi


-kerajaan menyediakan kemudahan infrastruktur
yang lengkap
-kerajaan mempopularkan seni warisan
-masyarakat menyambut pelancong dengan
bersopan
-masyarakat menjaga kebersihan alam sekitar.
-Masyarakat menunjukkan sikap ramah dan berbudi
bahasa
-Swasta - agensi pelancongan mengadakan pakej
yang menarik.

Tulis rencana tersebut selengkapnya.

5. Industri pelancongan membawa banyak faedah


kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jelaskan
kebaikan-kebaikan industri pelancongan kepada
negara.

-Meningkatkan pendapatan dan ekonomi negara


-Membuka peluang pekerjaan / mengatasi masalah
pengangguran
-Membuka peluang perniagaan kepada penduduk
tempatan
-Pengaliran masuk mata wang asing
-Pemangkin pembangunan negara
-Menggalakkan pembinaan infrastruktur
-Memperkenalkan kebudayaan Malaysia ke luar
negara

FOKUS NEGARA
6. Industri pelancongan merupakan antara penyumbang terbesar ekonomi negara. Anda ingin menulis rencana
berkaitan peranan pelbagai pihak untuk memajukan industri pelancongan. Tulis rencana tersebut selengkapnya.

kerajaan mengadakan promosi

kerajaan menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap

masyarakat menyambut pelancong dengan bersopan

masyarakat menjaga kebersihan alam sekitar.

agensi pelancongan mengadakan pakej yang menarik.


FOKUS NEGARA

7. Malaysia merupakan sebuah Negara yang berpotensi untuk maju dalam sektor
pelancomgan. Sehubungan itu, anda ingin menulis sebuah rencana untuk disiarkan dalam akhbar
tempatan. Tajuk rencana tersebut ialah usaha-usaha untuk memajukan sektor pelanconga Negara
Tulis rencana itu selengkapnya.

kerajaan mengadakan promosi

kerajaan menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap

kerajaan mempopularkan seni warisan

masyarakat menyambut pelancong dengan bersopan

masyarakat menjaga kebersihan alam sekitar.

Masyarakat menunjukkan sikap ramah dan berbudi bahasa

Swasta - agensi pelancongan mengadakan pakej yang menarik.

C. PENDIDIKAN
FOKUS UMUM
1.

Cara-cara menyayangi sekolah

Tidak Merosakkan Harta benda Sekolah

-menyemai sikap menyayangi harta benda sekolah


-menghargai prasarana yang disediakan
-kempen antivandalisme

Mematuhi Peraturan-peraturan Sekolah

-memberi fokus semasa pembelajaran dan pengajaran, menyempurnakan kerja sekolah serta
mematuhi arahan guru
-menjaga imej dan penampilan diri
-tidak ponteng sekolah dan kelas-hadir dan pulang menepati masa

-menghormati guru, rakan-rakan dan warga sekolah

Menaikkan Nama Sekolah

-mematuhi disiplin sekolah


-mempertingkat pencapaian dalam akademik/peperiksaan
-bersama menggerakaktifkan aktiviti kokurikulum
-berusaha bersungguh-sungguh untuk menang dalam setiap acara pertandingan yang disertai

2. Kemahiran menguasai pelbagai bahasa sangat penting untuk memudahkan komunikasi antara satu
sama lain.
Sehubungan dengan itu, jelaskan kepentingan penguasaan bahasa asing dalam kalangan pelajar.

Memudahkan penguasaan ilmu

Dapat berhubung dengan masyarakat dunia

Senang mendapat pekerjaan

Seiring dengan tuntutan globalisasi

Memudahkan komunikasi

Boleh menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan dan tempat

3. Konsep Sekolah Penyayang berteraskan budaya kemesraan dan sayang menyayangi dalam kalangan
guru dan murid.
Jelaskan cara-cara anda menghargai jasa guru.

Membantu guru

Menghadiahkan kejayaan dalam peperiksaan

Mendoakan kesejahteraan guru

Meraikan hari-hari yang bermakna dalam kehidupan guru

Menziarahi guru

Mendengar nasihat dan menghormati guru

Bercakap dengan suara yang lemah lembut dan sopan

4.

Sekolah anda berhasarat untuk melahirkan Sekolah Cemerlang Bertaraf Dunia

Selaku ketua pelajar, anda dikehendaki mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh
pihak sekolah untuk meningkatkan kecemerlangan dalam bidang akakdemik, kokuriklum, sahsiah dan
persekitaran fizikal.
Akademik
-

Menggiatkan kelas tambahan untuk murid peperiksaan awam

Mengadakan program khas untuk murid bukan kelas awam

Memperbanyak bengkel dan pendedahan teknik menjawab soalan

Kokurikulum
-

Mewujudkan pasukan elit dalam beberapa jenis sukan

Melibatkan diri dalam pelbagai program daerah

Konsisten dalam latihan dan kem untuk ahli sukan sekolah

Menyediakan juru latih yang berkebolehan dan mahir dalam aktiviti yang dirancang

Persekitaran sekolah
Mengadakan pertandingan keceriaan sekolah ganjaran yang lumayan denda kepada kelas yang
kotor
-

Gotong royong peringkat sekolah dan kelas

Memperuntukkan kos untuk keceriaan kelas

Sahsiah
-

Kem kepimpinan dan jati diri

Anugerah tokoh murid

5. Melanjutkan pelajaran ke IPT setelah menamatka Sijil Pelajaran Malaysia merupakan idaman setiap
remaja.
Jelaskan cirri-ciri pusat pengajian tinggi yang menjadi idaman anda.

Universiti terkemuka / berrtaraf dunia

Terletak di luar negara / dalam negara

Mempunyai bidang pengajian yang diminati

Sistem pengajian / pendidikan yang yang menarik

Prasarana terkini

Kemudahan pangangkutan dan penginapan

Pensyarah yang hebat

D. ALAM SEKITAR

1. Remaja memberikan sumbgan pentng untuk mengharumk nama sekolah. Sebagai remaja jelaskan caracara yang dapat anda lakukan untuk mengharumkan nama sekolah.

Mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan

Mencipta kemenagan dalam pelbagai pertandingan yang disertai

Sentiasa berakhlak mulia dan menjauhkan diri daripada masalah sosial

Menjadi pelajar contoh bagi semua pelajar

Menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran sekolah

2. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam usaha menggalakkan anak-anak mementingkan
keindahan alam sekitar.
Bincangkan langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak menjaga
keindahan alam sekitar.

ibu bapa menggalakkan anak-anak mengitar semula

ibu bapa menunjukkan teladan yang baik

ibu bapa menetapkan jadual waktu membersihkan rumah

ibu bapa mendidik anak-anak agar menyahut kempen kerajaan seperti tidak menggunakan plastik.

Ibu bapa mengajak anak-anak melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong

3.

Kebersihan sangat penting dalam kehidupan.

Huraikan peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak agar sentiasa
mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian.

ibu bapa menggalakkan anak-anak mengitar semula

ibu bapa menunjukkan teladan yang baik

ibu bapa menetapkan jadual waktu membersihkan rumah

ibu bapa mendidik anak-anak agar menyahut kempen kerajaan seperti tidak menggunakan plastik.

Ibu bapa menyediakan tong sampah di rumah

Ibu bapa mengajak anak-anak menceriakan persekitaran rumah dengan tumbuhan hijau

4.

Isu kebersihan terutamanya di kawasan sekolah perlu diberi perhatian yang serius.

Sebagai pelajar yang prihatin, kemukakan langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk memastikan
persekitaran sekolah anda sentiasa bersih

Menyertai gotong royong di sekolah

Menyediakan dan mematuhi jadual bertugas di dalam kelas

Mengajak rakan-rakan menyertai kempen kebersihan

Mencadangkan kepada pihak sekolah memperbanyak aktiviti kebersihan

Mengajurkan pertandingan kebersihan kelas

Membuang sampah di dalam tong sampah

Menjaga kawasan taman angkat - persatuan

Menasihati rakan-rakan yang cenderung mengotorkan persekitaran sekolah

Mengelakkan terlibat dalam salah laku yang mencemarkan alam sekitar di sekolah

5.

Langkah mengelakkan kejadian tanah runtuh

Pembangunan di lereng bukit yang terkawal

Pembinaan taman perumahan di lereng bukit mesti mendapat kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan
(PBT).

Sistem perparitan yang terancang

Pembinaan parit / longkang yang sesuai dan sempurna

Penguatkuasaan undang-undang

Mengenakan hukuman yang maksimum kepada pemaju perumahan yang tidak mengikut garis
panduan / pembalakan haram.

Pemantauan oleh pihak berwajib Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

Pembukaan kawasan pertanian secara terancang

Pembinaan benteng konkrit

Kempen Cintai Alam Sekitar.

E. KEKELUARGAAN
1.

Kehidupan berkeluarga merupakan keperluan setiap individu.

Berikan pendapat anda tentang keluarga yang diimpikan.

Mempunyai bilangan ahli keluarga yang banyak

Ahli keluarga yang sihat

Ahli keluarga yang berpendidikan agama

Ahli keluarga yang cemerlang dalam akademik

Ahli keluarga yang sayang- menyayangi/saling memahami/saling menghormati

Ahli keluarga yang sentiasa melakukan aktiviti bersama

Ahli keluarga yang tidak terlibat dengan gejala sosial

Ahli keluarga yang kaya

2. Banyak pendapat mengatakan bahawa masalah sosial dalam kalangan remaja berkaitan dengan
kerunuahan institusi keluarga.
Jelaskan peranan keluarga bagi menangani masalah sosial dalam kalangan remaja pada masa ini.

Merapatkan hubungan kekeluargaan melakukan aktiviti bersma-sama melancong

Memulihkan hubungan kekeluargaan akibat perbalahan elak penceraian

Berkongsi maklumat dan pandangan tentang sesuatu isu saling menghormati saling menghargai
pandangan orang lain

Merancang aktiviti yang berfaedah bersama-sama elak anak terjebak dalam aktiviti negatif kurang
kes salah laku

3.

Menjadi suri teladan contoh kepada anak-anak nilai murni budi bahasa

Pengukuhan institusi keluarga merupakan tunjang utama dapat membina keluarga bahagia

Huraikan peranan ahli keluarga dalam merealisasikan institusi keluarga bahagia.

Ibu bapa sebagai suri teladan

Ibu bapa menyediakan kediaman yang selamat

Persekitaran tempat tinggal yang bersih dan ceria

Ibu bapa menyediakan makanan berkhasiat dan seimbang

Cakna/prihatin terhadap tahap kesihatan ahli keluarga

Anak-anak yang bersahsiah terpuji

peranan keluarga terdekat seperti adik-beradik, nenek, datuk dan saudara-mara

4. Kempen galakan membaca dijalankan saban tahun masih gagal untuk menjadikan budaya membaca
sebagai amalan hidup masarakat di negara ini.
Huraikan tanggungjawab sesebuah keluarga untuk memupuk amalan tersebut.

Keluarga menjadi contoh

Keluarga membaca bersama-sama

Keluarga menceritakan bahan yang dibaca

Keluarga mengunjungi pameran buku

Adik-beradik dewasa menjadi suri teladan kepada adik-adik yang lain

Ibu bapa menyediakan bahan bacaan yang sesuai

5. Sikap sesetengah ibu bapa yang memanjakan anak-anak sering membawa pelbagai kesan terhadap
tingkah laku anak-anak pada masa ini. Berikan pendapat anda tentang pernyataan tersebut.

Anak-anak tidak mampu hidup berdikari keperluan diri diurus oleh ibu bapa tidak mahu hidup susah
tidak sanggup menghadapi cabaran malas berusaha - mudah menyerah kalah apabila ditimpa musibah

Anak-anak sukar mengendalikan emosi mereka gagal hadapi tekanan bertindak mengikut perasaan
boleh mencederakan diri sendiri dan orang lain tidak boleh menerima hakikat apabila ditimpa kegagalan

Anak-anak tidak mempunyai jati diri yang kukuh tidak ada pendirian gagal menepis pujukan dan
rayuan rakan sebaya atau kekasih berlaku pergaulan bebas dan penzinaan anak luar nikah pembuangan
bayi

Anak-anak berani untuk terlibat dalam masalah sosial ibu bapa terlalu mengikut kata anak tidak
menerima hakikat bahawa anak mereka nakal menyalahkan orang lain atas masalh yang dlakukan oleh anak
sendiri - terlalu yakin dengan alasan anak-anak disogokkan dengan wang ringgit dann kemewahan material
anak lupa diri terlibat dalam salah laku

6. Ibu bapa mempunyai jasa yang sungguh besar kepada setiap orang anaknya. Sebagai balasan, setiap
orang anak mesti membuat kebaikan kepada kedua-dua ibu bapa.
Bincangkan usaha-usaha anda untuk menjadi seorang anak yang baik kepada kedua-dua ibu bapa.

Mematuhi kata-kata dan nasihat ibu bapa

Sentiasa bermanis muka dengan ibu bapa

Meninggalkan / tidak melakukan perkara-perkara yang tidak disukai ibu bapa

Menziarahi ibu bapa di kampung

Memberikan bantuan yang diperlukan oleh ibu bapa

Membawa ibu bapa melancong

7. Bapa ialah suri teladan kepimpinan dalam sesebuah rumahtangga terutama kepada anak-anak
lelaki. Pandangan ini selaras dengan salah satu matlamat pendidikan negara, iaitu memperkasakan pelajar
lelaki.

Huraikan sifat-sifat kepimpinan yang perlu diasuh oleh ibu bapa kepada anak-anak lelaki mereka sebagai
pemimpin keluarga.

Mengasuh anak-anak tentang ilmu keagamaan

Mendidik anak-anak bijak membuat keputusan

Mendidik anak-anak agar bertanggungjawab menjaga keluarga

Mengasuh anak-anak agar menghargai masa

Mengasuh anak-anak agar menghormati orang lain

Bersikap rasional dalam sesuatu tindakan

8.

Kejayaan anak-anak berkait rapat demhan keprihatinan ibu bapa. Ulaskan pernyataan tersebut.

Memberikan kasih sayang secukupnya

Menyediakan keperluan asas

Memberikan pendidikan dunia dan akhirat

Mengawal p[ergaulan anak-anak

Meluangkan masa bersama-sama mereka

Mendidik mereka agar pandai mengurus masa

Membentuk akhlak mereka

9. Keprihatinan dan kasih sayang ibu bapa penting dalam menentukan kejayaan hidup anak-anak. Anda
ingin menulis rencana untuk disiarkan dalam akhbar tempatan berdasarkan pernyataan tersebut.
Tulis rencana itu selengkapnya.

Memperuntukkan masa untuk bersama-sama keluarga

Prihatin dalam mendengar dan membantu anak-anak menyelesaikan masalah

Mengambil berat tentang pendidikan anak-anak

Mengatasi masalah stres dalam kalangan anak-anak

Melakukan pelbagai aktiviti bersama-sama keluarga

10. Setiap ibu bapa mengharapkan anak-anak berjaya dalam kehidupan. Bincangkan usaha-usaha yang
wajar anda lakukan untuk memastiikan harapan mereka itu tercapai.

Berusaha untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan.


Mendapat didikan agama yang sempurna
Bergaul dengan orang-orang yang berilmu
Tidak terlibat dalam gejala sosial
Menghormati orang yang lebih tua terutama ibu bapa dan guru

Sentiasa menerima teguran dan nasihat

F. SUKAN
1.

Kepentingan sukan

Mengekalkan kesihatan

Memupuk perpaduan kaum

Mengurangkan masalah sosial

Meningkatkan imej negara

2. Dalam usaha menggalak dan mencungkil potmsi murid dalan bidang sukan, KPM telah memperkenalkan
Dasar l Murid l Sukan untuk dilaksanakan di semua sekolah. Sehubungan dgn itu, anda igin menulis
rencana untuk diterbitkan dalam majalah sekolah bertajuk Faedah-faedah Pelaksanaan Dasar l Murid l sukan
di Sekolah..
Tulis recana itu selengkapnya

keterlibatan semua murid dalam aktiviti sukan

mencungkil dan mengasah bakat serta potensi murid

melahirkan murid yang cergas dan cerdas

memupuk semangat setiakawan, perpaduan dan kesukanan

sebagai satu prasyarat kemasukan ke IPT

melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek

3.

Kerajaan mewajibkan program 1Murid 1Sukan di setiap sekolah.

Huraikan faedah-faedah yang anda peroleh dengan menyertai aktiviti sukan di sekolah.

memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah.

menyihatkan badan

memupuk nilai-nilai murni

menjadi pasukan pelapis kepada atlet negara.

memupuk semangat juang yang tinggi.

4.

Kebaikan menyertai kegiatan sukan lasak. (Mendaki gunung Berkayak Berbasikal)

Dpat mendisiplinkan diri

menggalakkan persaingan sihat

mengukuhkan nilai kerjasama

membina ketahanan minda

Mengisi masa lapang dengan perkara berfaedah

Melahirkan remaja yang cergas

Mencari kenalan baru

5.

Langkah-langkah memajukan sukan di Malaysia

Juru latih yang berwibawa

Kemudahan sukan yang lengkap / sempurna

Pemakanan seimbang / penjagaan kesihatan yang baik

Ganjaran yang menarik / berpatutan

6.

Minat bersukan dalam kalangan remaja hari ini semakin berkurangan .

Huraikan peranan pelbagai pihak untuk memupuk minat bersukan dalam kalangan remaja
1. Peranan pihak swasta

Sebagai penaja/pemberi biasiswa/dermasiswa


2.

Peranan ibu bapa


Memberi galakan
Melibatkan diri dalam aktiviti sukan bersama anak-anak
Membelikan anak-anak peralatan sukan.

3.

Peranan kerajaan
Dasar 1M1S
Menyediakan kemudahan asas sukan.
Membina sekolah sukan
Menyediakan jurulatih bertauliah di sekolah-sekolah

4.

Peranan media massa


Publisiti
Iklan

5.

Peranan sekolah
Mengadakan latihan / pertandingan di peringkat sekolah
Memberi pengiktirafan / penghargaan

G. MEMBACA
1. Kempen galakan membaca dijalankan saban tahun masih gagal untuk menjadikan budaya membaca
sebagai amalan hidup masarakat di negara ini.
Huraikan tanggungjawab sesebuah keluarga untuk memupuk amalan tersebut.

Keluarga menjadi contoh

Keluarga membaca bersama-sama

Keluarga menceritakan bahan yang dibaca

Keluarga mengunjungi pameran buku

Adik-beradik dewasa menjadi suri teladan kepada adik-adik yang lain

Ibu bapa menyediakan bahan bacaan yang sesuai

2.

Manfaat Membaca

Negara bertambah maju

Berjaya dalam akademik

Meningkatkan kepakaran

Meningkatkan pengetahuan

3.

Ibu bapa merupakan pendorong utama dalam membudaya amalan membaca dalam kalangan anak-anak.

Jelaskan usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa bagi memastikan amalan membaca menjadi
budaya dalam kalangan keluarg mereka.

Membelikan bahan bacaan yang menarik kepada anak-anak

Menjadi contoh / suri teladan kepada anak-anak

Meluangkan masa untuk membaca dengan anak-anak

Menceritakan sinopsis cerita / bahan bacaan yang dibaca kepada ank-anak

Memberikan ganjaran kepada anak-anak yang membaca

Membawa anak-anak mengunjungi pameran buku

H. PERPADUAN KAUM
1.

Kepentingan perpaduan kaum

Mewujudkan masyarakat harmoni

Memajukan ekonomi Negara

Menarik kedtangan pelancong

Meningkatkan imej negara

2. Semangat kejiranan belakangan ini semakin kurang diamalkan. Hal ini disebabkan oleh kesibukan
bekerja walaupun jiran tetangga merupakan orang yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Huraikan langkah-langkah yang boleh diambilbagi memastikan amalan hidup berjiran terus terpelihara dalam
kalangan masyarakat moden hari ini.

Mengadakan rumah terbuka

Mengadakan pelbagai aktiviti yang melibatkan masyarakat setempat gotong royong,

Mengadakan hari keluarga / sukan

Mengunjungi jiran tetangga yang ditimpa musibah

Menggalakkan anak-anak berbaik-baik dengan jiran tetangga

Menjadi contoh kepada anak-anak dalam adab hidup berjiran

3. Suatu ketika dahulu semangat kejiranan menjadi sebahagian daripada budaya hidup dalam kalangan
masyarakat berbilang kaum di negara kita, tetapi kini amalan murni ini semakin terhakis.
Bincangkan.
Terhakis kerana :

Masyarakat yang mementingkan material sibuk dengan kerja

Masyarakat yang bersikap mementingkan diri sendiri enau dalam belukar jangan menjaga tepi kain
orang

Struktur rumah yang menghalang hubungan kejiranan

Perkembangan sistem komunikasi

Luputnya amalan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat

Taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat

4. Malaysia adalah antara destinasi pelancongan yang popular dalam kalngan masyarakat tempatan dan
antarabangsa. Jelaskan faedah-faedah sektor pelancongankepada negara kita

Meningkatkan pendapatan dan ekonomi negara

Membuka peluang pekerjaan / mengatasi masalah pengangguran

Membuka peluang perniagaan kepada penduduk tempatan

Pengaliran masuk mata wang asing

Pemangkin pembangunan negara

Menggalakkan pembinaan infrastruktur

Memperkenalkan kebudayaan Malaysia ke luar negara

BANGUNAN BERSEJARAH

1. Peninggalan sejarah dan warisan budaya merupakasan asset yang perlu dipertahankan dengan baik
agar dapat dijadikan sumber rujukan dana tatapan generasi akan datang.
Sarankan langkah-langkah memulihara peninggalan sejarah negara.
i)

Kerajaan

Mengadakan kempen

Membuat promosi / pameran tinggalan sejaran

Mengenakan denda kepada pihak-pihak yang merosakkan kesan tinggalan sejarah

Mengadakan muzium khas

Mengadakan aktiviti membersih dan memelihara tinggalan sejarah seperti bangunan, kenderaan lama,
artifak dan sebagainya

ii) Masyarakat

Mendidik anak-anak mencintai sejarah negara

Melaporkan kepada pihak berkenaan sekiranya menemui bahan tinggalan sejarah

iii) Media massa

Mendedahkan kepentingan bahan tinggalan sejarah kepada negara - dokumentari

I JENAYAH
1. Kejadian jenayah seperti ragut, culik dan pembunuhan di negara kita semakin membimbangkan banyak
pihak.
Tulis sebuah rencana yang bertajuk :Tanggungjawab masyarakat untuk membanteras jenayah.

Melaporkan kejadian jenayah kepada pihak berkuasa

Menubuhkan rukun tetangga

Mematuhi nasihat yang dikeluarkan oleh media massa/ kerajaan

Memberikan pendidikan agama kepada keluarga

Memantau aktiviti ahli keluarga

Membina hubungan yang baik dalam komuniti

Membantu mangsa jenayah

Mempelajari seni mempertahankan diri

Mengelakkan diri daripada terlibat dengan pinjaman wang daripada syarikat yang tidak berlesen

2. Kes penderaan ke atas kanak-kanak sering dilaporkan dan meruntun hati setiap ahli masyarakat yang
waras. Untuk itu, sebuah wawancara telah dilakukan bagi melihat usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh
masyarakat untuk menangani isu ini.

Tuliskan wawancara itu selengkapnya.

Masyarakat prihatin tentang penderaan dalam kalangan tetangga

Melaporkan kepada pihak berkenaan dengan segera

Mendidik anak-anak dengan kasih sayang

Memberikan pendidikan agama kepada anggota masyarakat

Menyokong kempen yang dilancarkan oleh kerajaan

Menghidupkan kembali budaya dan semangat kejiranan

J. KEPENGGUNAAN

1. Anda merupakan pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan Koperasi
(KPDNKK) diminta menyampaikan sebuah ceramah kepada belia-belia di tempat anda. Tajuk ceramah
tersebut ialah Usaha-usaha Kerajaan dalam Melahirkan Masyarakat Berjimat Cermat.
Sediakan teks ceramah tersebut selengkapnya.
Kempen secara berkala, besar-besaran
Pelaksanaan saham-saham amanah
Penerapan dalam mata pelajaran di sekolah
Kedai rakyat 1 Malaysia dan kewujudan koperasi di merata tempat
Bekerjasama dengan pelbagai agensi separa kerajaan dan swasta dalam menggalakkan aktiviti menabung
seperti kelab TAHA, Kelab NURI, Kelab Penabung Bijak dan kempen menyimpan wang saku lebihan
Mewujudkan pertandingan esei, melukis poster dan sebagainya.

2.

Kepentingan amalan berjimat cermat

Membantu ketika susah

Simpanan masa depan

Melahirkan pengguna yang bijak

Menabung untuk masa depan

3.

Usaha yang perlu dilakukan untuk memajukan industri kraf tangan di Malaysia

Meningkatkan kemahiran

Bantuan dan galakan

Memasarkan produk

4. Penggunaan telefon bimbit dalam kalangan masyarakat pada hri ini semakin popular kerana banyak
memberikan kemudahan kepada penggunanya.
Huraikan kesan-kesan penggunaan telefon bimbit.

Mudah digunakan semasa kecemasan

Maklumat dapat diperoleh dengan mudah dan segera

Memudahkan perkongsian maklumat dengan rakan-rakan

Melebarkan kenalan dan merapatkan hubungan silaturahim

Mempunyai pelbagai fungsi yang menyenangkan pengguna

5.

Usaha-usaha menggalakkan rakyat membeli barangan buatan Malaysia

Mengadakan kempen berterusan

Meningkatkan kualiti barangan

Memperluas perniagaan / ekspo

Mengadakan jualan murah

6. Kerajaan menggalakkan rakyat Malaysia menggunakan barangan buatan tempatan. Huraikan kebaikankebaikan mengunankan barangan buatan tempatan

Mengelakkan pengaliran wang ke luar negara

Harga murah / berpatutan

Barangan berkualiti / setanding atau lebih baik daripada barangan import

Meningkatkan pendapatan peniaga

Ekonomi negara meningkat

Mewujudkan peluang pekerjaan

7.

Kemiskinan merupakan racun yang mengancam sesebuah negara.

Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam membasmi kemiskinan dalam kalangan
rakyat.

Memberikan bantuan modal untuk mulakan perniagaan

Menganjurkan pelbagai kursus perniagaan, pertanian, kraf tangan

Memperkenalkan teknik-teknik terkini dalam pertanian dan penternakan

Memberikan bantuan perumahan kos rendah perumahan 1 Malaysia

8. Kebiasaan mengambil makanan segera menjadi trend dalam kalangan masyarakat Malaysia.
Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis satu rencanayang akan disiarkan dalam akhabr tempatan yang
bertajuk Kesan-kesan buruk Pengambilan Makanan segera secara berlebihan.
Tulis rencana tersebut selengkapnya.

Masalah obesiti

Masalah penyakit kronik

Ketagihan pada makanan segera

Tidak mengamalkan pengambilan makanan seimbang

Perbelanjaan keluarga meningkat

Makanan tradisional dipinggirkan

K. SEMANGAT PATRIOTIK
1. Anda berhasrat untuk menyertai satu pertandingan ceramah yang bertajuk Penerapan Semangat
Patriotik Dalam Kalangan Generasi Muda Kini. Sediakan teks ceramah anda selengkapnya.

Kata-kata aluan dan tajuk ceramah

Maksud patriotik

Cara penerapan cerita, aktiviti, filem, kempen

Kesan naikkan semangat majukan negara, nilai cinta negara, semangat berpasukan
dan perpaduan harapan

2. Semangat patriotisme perlu ada dalam diri generasi muda pada hari ini kerana mereka bakal menjadi
pemimpin negara pada masa hadapan.
Huraikan langkah-langkah yang wajar dilakukan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam diri anda.

Mempelajari mata pelajaran sejarah dengan penuh minat

Menonton filem tentang sejarah negara

Membaca buku sejarah negara

Mengenali tokoh-tokoh kemerdekaan negara

Mengunjungi tempat-tempat bersejarah di pelbagai negeri

Menyertai sambutan kemerdekaan negara