Vous êtes sur la page 1sur 5

DESENVOLUPAMENT DE PETITS

PROJECTES DINSTALLACIONS
ELCTRIQUES I AUTOMTIQUES

DESENVOLUPAMENT DE PETITS
PROJECTES DINSTALLACIONS
ELCTRIQUES I AUTOMTIQUES

EXERCICI - 5
EXERCICI 5:
CONTROL DUN
CONTROLSEMFOR
DUN SEMFOR

Realitzat per:

Antoni Hidalgo Ortega


Marc Mart Tous

ANTONI HIDALGO ORTEGA


MARC MART TOUS
Data: nov./2013
Versi: 1.0

1
Pgina:
1/5

DESENVOLUPAMENT DE PETITS
PROJECTES DINSTALLACIONS
ELCTRIQUES I AUTOMTIQUES

CONTROL DUN SEMFOR


Automatitzaci dun semfor duna crulla formada per una via principal (VIA 1) i una via
secundria (VIA 2). La via principal t dos sentits de circulaci i la secundria un sol sentit.
Ambds vies disposen de semfor per als vianants i de sortides laterals per accedir a laltra via.
VIA 2 (SECUNDARIA)
T21
V2
T2
R2

VP2 RP2

RP2 VP2
RP1

RP1

VP1

VP1

R1 T1 V1

VIA 1
(PRINCIPAL)

V1 T1 R1

T12

RP1

VP1

VP1

RP1
VP2 RP2

RP2 VP2

Realitzat per:

Antoni Hidalgo Ortega


Marc Mart Tous

EXERCICI 5:
CONTROL DUN SEMFOR

Data: nov./2013
Versi: 1.0

2
Pgina:
2/5

DESENVOLUPAMENT DE PETITS
PROJECTES DINSTALLACIONS
ELCTRIQUES I AUTOMTIQUES

Objectius:

Saber interpretar diagrames de fases.


Saber dissenyar circuits de control seqencials amb rels i temporitzadors
(seqncies).
Saber interpretar els conceptes dautomatitzaci amb tcnica cablada a partir de la
descripci de funcionament.

Material:
IG: Interruptor o commutador general posada en marxa semfor.
P1: Polsador de vianants 1 (disminuir temps verd VIA-1).
P2: Polsador de vianants 1 (disminuir temps verd VIA-2).
K1, K2, K3 i K4: Contactors seqncia semfor.
T1, T2, T3 i T4: Temporitzadors seqncia semfor.
TON: Temporitzador intermitent (ON).
TOFF: Temporitzador intermitent (OFF).
INT: Rel intermitent.
V1: Llum semfor VERD via 1.
T1: Llum semfor TARONJA via 1.
R1: Llum semfor ROIG (vermell) via 1.
T12: Llum semfor TARONGA accs de via 1 a via 2.
VP1: Llum vianants VERD (PETONES) via 1.
RP1: Llum vianants ROIG (vermell) (PEATONES) via 1.
V2: Llum semfor VERD via 2.
T2: Llum semfor TARONJA via 2.
R2: Llum semfor ROIG (vermell) via 2.
T21: Llum semfor TARONGA accs de via 2 a via 1.
VP1: Llum vianants VERD (PETONES) via 2.
RP1: Llum vianants ROIG (vermell) (PEATONES) via 2.
FA: Font alimentaci 230V AC / 24V DC. Alimentaci maniobra.
PIA: Magnetotrmic protecci maniobra.

Descripci de lautomatisme:
1. El semfor es posar en funcionament mitjanant linterruptor general (IG)
2. Quan linterruptor general (IG) estigui en posici (ON) les lmpades seguiran la
seqncia corresponent per tal de controlar el transit en la crulla. Es tindran en
compte tres nivells de seqncia, segons el nivell de complexitat:

Realitzat per:

Antoni Hidalgo Ortega


Marc Mart Tous

EXERCICI 5:
CONTROL DUN SEMFOR

Data: nov./2013
Versi: 1.0

3
Pgina:
3/5

DESENVOLUPAMENT DE PETITS
PROJECTES DINSTALLACIONS
ELCTRIQUES I AUTOMTIQUES

a.

SEQNCIA A: Noms funcionaran les llums del semfor de la via PRINCIPAL


(VIA-1). El semfors dels vianants i de la via SECUNDRIA (VIA-2) estaran
apagats. Les llums taronges de la via SECUNDRIA (VIA-2) estaran enceses de
forma intermitent a una freqncia de 2,5Hz.

DIAGRAMA DE FASES SEQNCIA A:


DIAGRAMA DE FASES
T1=30"

Realitzat per:

Antoni Hidalgo Ortega


Marc Mart Tous

VERD 1

V1

TARONJA 1

T1

ROIG 1

R1

TARONJA
GIR 1-2

T12

VERD PER.1

VP1

ROIG PER.1

RP1

VERD 2

V2

TARONJA 2

T2

ROIG 2

R2

TARONJA
GIR 2-1

T21

VERD PER.2

VP2

ROIG PER.2

RP2

T2=5"

T3=25"

EXERCICI 5:
CONTROL DUN SEMFOR

T4=T1

Data: nov./2013
Versi: 1.0

4
Pgina:
4/5

DESENVOLUPAMENT DE PETITS
PROJECTES DINSTALLACIONS
ELCTRIQUES I AUTOMTIQUES

Realitzat per:

Antoni Hidalgo Ortega


Marc Mart Tous

EXERCICI 5:
CONTROL DUN SEMFOR

Data: nov./2013
Versi: 1.0

5
Pgina:
5/5