Vous êtes sur la page 1sur 157

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh

S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni


Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH
KX-NS300

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

NI DUNG
LP TRNH BNG IN THOI PT
LP TRNH BNG PC

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH BNG IN THOI PT

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

NI DUNG
I NGY GI H THNG
KHAI BO TRUNG K, MY NHNH
BN GIM ST
CHUNG MY NHNH, NHM, DISA
GII HN CUC GI
T NG NH TUYN ARS
LP TRNH KHC

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

I NGY GI H THNG
Lp trnh

Ln
h

M t

i ngy gi
000
h thng

Thay i thi
gian h thng

Chuyn ch
lm vic

101

Ch t ng
hay th cng

102

Lch chuyn
ngy m t
ng

Xc lp thi
gian biu

Thao tc

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KHAI BO TRUNG K - MYThao


NHNH
tc

Lp trnh

Lnh

M t

Khai bo:
Slot No.: v tr
400
Port No.: v

Kt ni trung
card k
tr trung

k trn card

100

Khai bo s dn u
(1 hoc 2 ch s)

003

Thay i s my nhnh

Thay i
s my
nhnh

Xc lp
Operator

006
6

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

BNLpGIM
ST
trnh
Lnh
M t
Kt ni DSS
(Bn gim
st)

601

Chn port
gn
DSS

007

Chn my
nhnh
ghp vi

Thao tc

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

HUNG
MY
NHNH,
NHM,
DISA
C
Lp trnh
Lnh
M t
Thao tc
620

a cc my vo
nhm chung theo
s ni

621

Chn ch
chung cho nhm

622

Xc nh s ni
ca nhm

450

Chn chung theo


thi gian trn mi
trung k

chung

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

CH
Lnh
Thao tc
M t MY NHNH, NHM,
NG
DISA

Lp trnh

680
Nhm trt
(Hunting)

Chn kiu Hunting

Nhm trt s: trong


cng mt nhm trt s,
nu mt my nhnh bn
hoc khng tr li cuc
s chung

681

Gn cc my nhnh vo
nhm
DISA: Khi gi vo trn

450

Nhp s ni ca bn tin
DISA cho mi trung k

730

Chn s ni cho mi
bn tin

209

Chn li thi gian tr


khi pht li cho

DISA

DISA th tng i pht ra


li cho, ngi gi c th
bm trc tip s ni b
mun gp (nu bit
trc).
Trng
hp
khng bm g th cuc gi
chung

my

DISA

operator.

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

GII HN CUC GI

Lp trnh

Gii hn
u s
gi

Chuyn
my ra
ngoi
trung k

Lnh

M t

301

To mc cm bng cch
khai bo u s cm cho
mi mc

501

Gn mc cm cho mi COS
theo thi gian (Ngy/Tra/m)

602

a cc my nhnh vo COS
cn gii hn cuc gi

503

Cho php chuyn my ra


trung k cho mi COS

602

a cc my nhnh vo COS
c cho php chuyn my
ra trung k

Thao tc

10

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

GII
HN
CUC
GI
Lp trnh
Lnh
M t
Gii hn
thi gian
gi ra

502

Kch hot gii hn


thi gian gi cho mi
COS

472

Khai bo thi gian


cn gii hn

602

a cc my nhnh vo
COS cn gii hn
thi gian gi

Thao tc

11

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

GII
HN
CUC
GI
Lp trnh
Lnh
M t
508
M
cm
(Accou
nt
Code)

Thao tc

Chn kiu s
dng m:

Optional: Ch dung m i
vi cuc gi b cm
Forced: Bt k cuc gi
no cng cn m

120

Khai bo m cm

122

Khai bo m PIN

M cm: p dng cho cc my nhnh


khi mun thc hin cc cuc gi b cm

12

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

NH
TUYN
Lnh
M t T NG - ARS
Thao tc

Lp trnh

ARS

320

Chn ch ARS

321

Khai bo cc u s cho
dch v ARS

322

Khai bo bng thi gian s


dng ARS

330

nh ngha cc bng thi


gian s dng ARS

331-346

Chn th t u tin

353

Nhp u s dch v cn
chn

Dch v ARS (Automatic


Routing Selection): t ng
chn 171, 174, 178, 179 khi
thc hin cc cuc gi lin
tnh quc t.

13

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LLpp trTnhRLNnH
KHMCt
h

800

Thit lp thng s cng


COM

804

Ch in hay khng in
cuc gi ra

805

Ch in hay khng in
cuc gi vo

Thao tc

Cng COM
(RS-232)

14

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH KHC
Lp trnh

Lnh

M t

Nhn tn hiu
o cc

415

Tn hiu o cc xc
nh chnh xc thi
gian m thoi (phc
v cho vic tnh cc)

My nhnh
khng dy
(DECT
Phone)

690

ng k my nhnh
khng dy

Thao tc

15

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP
TRNH
KHC
Lp trnh
Lnh
M t
Khai bo a
ch IP

191

Khai bo a ch IP:
Tng i
DSP

Thit lp UM

194

Chn ch hot
ng ca UM

Thao tc

16

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH PC

17

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

NI DUNG
THIT LP BAN U
LP TRNH C BN
KHAI BO TRUNG K SIP
CU HNH CARD E1
CU HNH CARD ISDN PRI30
KT NI IP H.323
TRM PHT SNG
NG K MY NHNH IP

18

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH PC
THIT LP BAN U

19

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

RESET TNG I

Khi ng tng i vi cc thit lp mc nh ban u


Thao tc ny cng ging vi thao tc trn KX-TDA/TDE/NCP.
1. Tt tng i
2. Lp cc card cn tht vo khung chnh

System Mode Switch

3. Gt thanh system mode sang SYSTEM INITIALIZE


4. Bt tng i v i 10s.
=> n LED Trng Thi mu xanh nhp nhy nhanh
5. Gt li v NORMAL
=> n LED Trng Thi mu xanh nhp nhy chm
6. i 3 pht cho ti khi n LED ngng nhy.
LED
3 pht

20

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KT NI
1. t a ch IP 192.168.0.X cho PC trong ln u kt ni.
- Subnet mask s l 255.255.255.0
2. kt ni vi IP 192.168.0.101 bng Web.
- a ch IP mc nh ca KX-NS300 l 192.168.0.101

192.168.0.101 by default

192.168.0.190

21

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

WEB MAINTENANCE CONSOLE


1. Trong vng 10 giy sau khi kt ni, giao din ng nhp c hin th
2. Username l INSTALLER v password l 1234

22

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

EASY SETUP WIZARD


1. Nhp Passwork 1234
2. Click [Start Setup Wizard].

23

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

THI GIAN
1. Chn Time Zone +7 v thi gian hin ti
2. Click [Next]

24

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

NH S
La chn tham s thch hp

25

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

S QUN L, OPERATOR
Chn s my l tn

26

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

TRUNG K
CO Dialling Mode: DTMF

27

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

THNG S MNG
a ch IP ca KX-NS300 v DSP

(1)

(2)

28

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

THNG S VOIP
1. S lng Virtual card cho my nhnh IP
2. DHCP

29

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KHI NG LI TNG I
Nu c thay i trong thit lp mng, tng i s c yu cu khi ng li

Khi ng li ngay lp tc
3 min

30

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH PC
LP TRNH C BN

31

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

TRNG THI CARD

1. Chn PBX Configuration


2. Chn mc Slot 1.1

n bo xanh l OK

32

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KHAI BO TRUNG K
Bc 1: chn khung cn khai bo trung k
S 1: khung chnh (NS300)
S 2,3,4: khung ph (NS320)

Bc 3: Khai bo ng trung k
V d: s dng 2 ng trung k:
INS cng CO 1 v CO 2
OUS cc cng CO cn li

Bc 2: Tr chut vo card trung


k LCOT6, chn Port Property

33

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KHAI BO PAGER, MOH *


n bo card
chuyn mu

Bc 2: chn Port
Property

Bc 1: Tr chut vo
card trung k LCOT6,
chn Ous

n bo
card chuyn
mu xanh

Bc 3: Khai bo Pager, MOH


V d, khai bo
Cng 5 s dng Pager
Cng 6 s dng MOH

Bc 4: tr chut
vo card trung k,
chn Ins

* Xem ph lc bit thm v tnh nng Paging v MOH

34

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

THAY I S NI B
Khai bo u s cn s dng
v di s my nhnh.
V d trong khai bo ny l
s dng u s 3XX v 4X

Mc Main 2.6.1

s dng u s 5xx v 6xx, cn


xa cc s trong nhng mc sau:
DISA Message 5.3.2
Group Settings 3.5.1

XA

35

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

THAY I S NI B
Thay i s ni b

Mc Extension Settings 4.1.1

36

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

CHUNG MY NHNH
Chn DIL (Direct In Line)

Gn s chung, v d trn CO1:


Ban Ngy (Day) chung my 101
Bui Tra (Lunch) chung my 105
Gi ngh (Break) chung my 101

Mc DIL Table & Port Settings 10.2

37

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

37

38

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

TRT S
Bc 1: Khai bo nhm trt

Nhm trt s: trong cng mt


nhm trt s, nu mt my nhnh
bn hoc khng tr li cuc gi ti,
my nhnh khc s chung

Mc Extension Hunting Group 3.6

Chn kiu chung nhm trt:


Circular: chung xoay vng
Terminated: khi trt ht cc s m vn bn -> ngt kt ni

39
38

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

TRT S
Bc 2: Gn chung nhm trt
Gn s chung, v d trn CO1:
Ban Ngy (Day) chung my 106,
nu 106 khng bt my hoc bn ->
chung my 107 -> 108
Bui Tra (Lunch) chung my 110
Gi ngh (Break) chung my 115

40

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

39

41

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

CHUNG NHM MY NHNH


Bc 1: Khai bo nhm

Khai bo cc s nm trong nhm c


s i din l 601, gm: 101, 102, 103

Mc Group Settings 3.5.1

Chn kiu chung nhm:


Ring: tt c my nhnh trong nhm u chung
UCD: Phn b ng u
Priority Hunting: Kiu trt

42

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

40

43

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

CHUNG NHM MY NHNH

Bc 2: Gn chung nhm

Gn nhm chung, v d trn CO1:


Ban Ngy (Day) chung nhm 601
Bui Tra (Lunch) chung nhm 602
Gi ngh (Break) chung nhm 603

44

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

41

45

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

DISA

Bc 1: Khai bo cc bn tin DISA

Khi gi vo trn trung k s dng dch v DISA th tng i pht ra li cho, ngi gi c th bm
trc tip s ni b mun gp (nu bit trc). Trng hp khng bm g th cuc gi t ng
chuyn v chung my operator. Yu cu phi c card DISA
Cc bn tin DISA

Mc DISA Message 5.3.2

Bc 2: Thit lp thng s thi gian

Bn tin DISA s 501 (minh ha):


Bm 0: chung my 101
Bm 1: chung my 102
Bm 2: chung my 103
Bm 3: nghe bn tin DISA 502
Bm 4: nghe bn tin DISA 503

Thi gian chung


trc khi nghe bn tin
DISA: a v 0s
Mc Timers & Counter 2.3

46

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

42

47

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

DISA

Bc 3: Gn bn tin DISA vo ng trung k

Gn nhm chung, v d trn CO1:


Ban Ngy (Day) nghe bn tin 501
Bui Tra (Lunch) nghe bn tin 502
Gi ngh (Break) nghe bn tin 503

48

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

43

49

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

DISA

Bc 4: Ghi m li cho

Thao tc:
Nhc my bm [* 36]
Bm:
o [1] ghi m bn tin DISA
o [2] nghe li bn tin DISA
o [0] xa bn tin DISA
Bm s ca bn tin DISA (v d [501])
Nghe ting tt di -> c ni dung bn tin
Bm nt [STORE] hoc gc my

Trc khi ghi m:


Gn COS64 cho my nhnh ghi m
hoc
Enable tnh nng Manager cho COS ca my nhnh ghi m (v d
COS 1)

50

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

44

51

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

HN CH U S GI
Bc 1: Khai bo cc mc cm (TRS Level) theo u s

Mc Denied Code 7.1

Cc u s cm
gi quc t

Cc u s cm
gi lin tnh

Mc nh:
Level ln hn bao hm tt c ca u s khai bo Level nh
hn
Level 1 khng cm u s no (khng cn khai bo)
Level 7 cm tt c cc u s (cm gi ra ngoi ch gi ni b)

52

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

45

53

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

HN C H U S GI
Bc 2: Gn mc cm cho COS

Gn mc cm cho mi COS
ti mi khon thi gian
(Day-Lunch-Break-Night)
Mc nh (i vi tt c thi gian trong ngy):
COS 1 b cm theo mc cm 1 (khng cm g)

Mc COS Settings 2.7.1

COS 2,3,4,5,6 b cm ln lt theo mc cm 2,3,4,5,6


COS 7 b cm theo mc cm 7 (ch gi ni b)

Bc 3: Cm my nhnh theo COS

Thit lp COS cho my nhnh


Mc Extension Settings 4.1.1

54

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

46

55

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

ACCOUNT CODE (M TI KHON)

M cm: p dng cho cc


my nhnh khi mun thc
hin cc cuc gi b cm

Mc Verification Code 6.3


Gii thch:
in thoi vin L Anh Tun sau khi s dng m cm th c
a v mc cm dnh cho COS 1 (mc nh l khng cm g)

Thao tc s dng m cm:


Bm [*49] + [Verification Code] + [PIN] + [s in thoi]

56
47

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

CM GI RA TRN NG TRUNG K
Bc 1: Tch nhm trung k

3 nhm trung k:
Nhm s 1: CO Line 1 n 6
Nhm s 2: CO Line 7 n 12
Nhm s 3: CO Line 13 n 18

57

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

48

58

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

CM GI RA TRN NG TRUNG K

Bc 2: Chn s dng nhm trung k theo COS

Mc External Call Block 2.7.2

Mu xanh l b
chn

Chn nhm trung k theo COS:


COS 1: chn nhm trung k 2
COS 2: chn nhm trung k 1 v 3
COS 3: chn c 3 nhm trung k

Mc Extension Settings 4.1.1

Gn COS cho my
nhnh

59
49

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

GII HN THI GIAN GI TRN TRUNG K


Bc 1: Thit lp hn ch thi gian gi trung k theo COS
Mc TRG Settings 3.1.1

Mc COS Settings 2.7.1

Kch hot gii hn cuc gi theo COS


V d: p dng i vi COS 1 v COS 2

Thi gian b gii hn (pht)


Lu : cn thit lp gii hn thi
gian trn mi nhm trung k

60

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

50

61

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

GII HN THI GIAN GI TRN TRUNG K


Bc 2: Gn COS cho my nhnh cn p dng gii hn thi gian gi

Gn COS cho my nhnh

62

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

51

63

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH PC
KHAI BO TRUNG K SIP

64

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

52

65

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

GN CARD (O) IP SIP


Chn Activation Key

Mc Slot 1.1

66

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

53

67

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

GN CARD (O) IP SIP

Chn s knh IP-GW kch hot


S knh cn li l cho SIP-GW
Trong v d ny l
8 knh IP-GW
8 knh SIP-GW

Ch kch hot key s dng IP Trunk.


Trong v d ny kch hot 16 knh IP trunk

68

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

GN CARD (O) IP SIP

Bc 3: Chn V-SIPGW4

Bc 4: Ko th vo
khe trung k (o)

Dnh cho IP (H323)


Trunk

Bc 1: Chn mc Slot 1.1

Bc 2: Tr chut vo
Virtual Slot >> Chn
Select Shelf

55

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KHAI BO THNG S SIP PROVIDER


Bc 2: OUS 2 port u tin
(Nu ch s dng 1 knh
trung k IP SIP)

Bc 3: chn cc thng s:
Basic channel cho port 1
Additional channel for Slotxx Ch 1 cho port 2

Bc 4: Khai bo cc thng s ca
SIP Provider

Bc 1: Tr chut vo card (o)


V-SIPGW4, chn Port Property

56

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KHAI BO THNG S SIP PROVIDER


Bc 1: Chn Tab Account

Khai bo cc thng s trn th SIP


Bc 2: Chn Tab Register
Chn Disable

Bc 3: Chn INS cho port 1 v 2

57

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH PC
CU HNH CARD E1

58

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

CU TRC CARD E1
CARD E1 TRN NS300

Kt ni vi Bu in qua chun RJ45

59

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

cp
SChun
Kng T NI VI BU IN
Kt ni vi RX+
trn bu in

Kt ni vi RXtrn bu in

Chun RJ45

Kt ni vi RXtrn bu in

Kt ni vi RX+
trn bu in

60

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH TRN TNG I


Mc Slot 1.1

Tr chut vo
card E1, chn
Card Property

61

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH TRN TNG I

Khai bo cc thng s

Chn Both calls

62

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

62

63

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH TRN TNG I

Khai bo s
ng k vi
bu in

Khai bo thng
s nh sau
* Khai bo trn c 30 port

Ous card E1 ri chn Port Property

64

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

63

65

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH TRN TNG I

INS Card E1, hon tt phn lp trnh

66

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

64

67

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH PC
CU HNH CARD ISDN PRI30

68

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

65

69

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

CU TRC CARD PRI30 (ISDN)


CARD PRI30 TRN NS300

Kt ni vi Bu in qua chun RJ45


70

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

66

71

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

S K T NI DY

Chun cp ng
Kt ni vi RX+
trn bu in

Kt ni vi RXtrn bu in

Chun RJ45

Kt ni vi RXtrn bu in

Kt ni vi RX+
trn bu in
72

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

67

73

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH S DNG NG ISDN


KT NI VI BU IN

74

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

68

75

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH
Bc 2: Chn tab Main
Mc Slot 1.1
Enable hoc Disable
ty nh cung cp dch v
Bc 3: Chn tab
CO Setting

Nhp s in
thoi chnh
ng k vi
bu in

Bc 4: Chn INS
Card PRI30
Bc 1: Ous card
PRI30 ri chn
Port Property
76
69

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH
Nhp s trung k bu
in khch hng ng k

Nhp s my nhnh cn
chung cho mi s
DDI/DID

Mc DDI/DID Table 10.3


77

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

70

78

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KT NI TNG I QUA CARD ISDN


KT NI QSIG CHO 2 HOC NHIU TNG I

79

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

71

80

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

M HNH KT NI

V d m hnh kt ni gia tng i TDA100D vi NS300 nh sau:

TDA100D (tng i chnh)

Card PRI30

NS300 (tng i ph)

Kt ni QSIG

S dng u s
1xx, 2xx
Chun BNC

Di 200m: Cp 0.5mm
Trn 200m: Cp quang

Card PRI30

S dng u s
4xx

S u dy

C TH KT NI
QSIG NHIU HN 2
TNG I

Chun RJ45

81

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

72

82

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH TNG I CHNH (TDA100D)


KT NI QSIG

83

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

73

84

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH TNG I CHNH


Mc Slot 1.1

Bc 2: Chn QSIG-Master

Bc 1: Ous card
PRI30 ri chn
Port Property

Bc 3: Chn INS
Card PRI30

85

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

74

86

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH TNG I CHNH


Bc 3: Khai bo
u s 1XX, 2XX

Mc Numbering
Plan 2.6.1

Bc 4: Khai bo
nhm trung k
PRI30 (v d nhm
7)
87

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH TNG I CHNH


Bc 5: Khai bo
u s 4 bn tng
i ph (NS300)

Bc 6: Khai bo
khi quay s 4 th s
dng nhm trung k
PRI30 (nhm s 7)

Mc Numbering
Plan 2.6.1
Mc TIE Table 9.1

88

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

76

89

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH TNG I PH (NS300)


KT NI QSIG

90

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

77

91

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH TNG I PH
Mc Slot 1.1

Bc 2: Chn QSIG-Slave

Bc 1: Ous card
PRI30 ri chn
Port Property

Bc 3: chn INS card PRI30

92

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

78

93

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH TNG I PH
Bc 3: Khai bo
u s 4XX

Bc 4: Khai bo
nhm trung k PRI30
(v d nhm 5)

Mc Numbering Plan 2.6.1

94

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

79

95

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

L TRN TN I
P H
G
PH

Bc 5: Khai bo u
s 1 v 2 bn tng i
chnh (TDA100D)

Bc 6: Khai bo
khi quay s 1 v 2
th s dng nhm
trung k PRI30
(nhm s 5)

Mc Numbering
Plan 2.6.1

96

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

80

97

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH PC
KT NI IP H.323

98

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

81

99

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

M HNH KT NI
KX-TDE100
KX-NS300

INTERNET
Router VPN

Router VPN

SI GN
H NI
a ch IP: 192.168.10.100

a ch IP: 172.16.10.100
u s 3XX, 4XX

u s 1XX, 2XX

KT NI VPN (MNG RING


O)

C th kt ni nhiu hn 2
tng i

100

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

82

101

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH TNG I TDE100 (H NI)


KT NI IP (H.323)

102

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

83

103

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KHAI BO U S
Mc Main 6.1.1

Bc 1.2: Khai bo u
s ca tng i t Si
Gn (NS300)

Bc 1.1: Khai bo
u s s dng 1XX ,
2XX
104

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KHAI BO THNG S MNG


Bc 2.2: Khai bo cc
a ch mng tng i:
a ch IP tng i
a ch IP card DSP
Subnet Mask
Default Gateway
Mc Slot 1.1

Bc 2.1: Tr chut
vo card MPR, chn
Card Property

85

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

GN CARD IP O

Mc Slot 1.1

Bc 3.2: Chn
card VIPGW16, ko
th vo khu
vc Trunk Slot
(mu xanh)

Bc 3.1: Tr chut
vo khe gn card o,
chn Select Shelf

86

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KHAI BO THNG S KT NI IP
Bc 4.2: Khai bo thng s
tng i bn Si Gn (NS300)

Bc 4.3: Khai bo u s
bn tng i H Ni (1 v 2)

Bc 4.4: Khai bo u
s bn tng i Si Gn
Bc 4.1: Chn Ous ri
chn Shelf Property

87

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KCH HOT CARD O


Bc 5: Chn INS
Card V-IPGW16

Mc Slot 1.1

88

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

TCH NHM TRUNG K IP


Bc 6: Chia group
cho trung k IP (v d
nhm trung k s 7)

Mc CO Line Settings 10.1


Bc 7: Khai bo chn
nhm trung k s 7 khi
quay u s 3 v 4

Mc TIE Table 9.1


89

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH TNG I NS300 (SI GN)


KT NI IP (H.323)

90

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KHAI BO U S
Mc Main 6.1.1

Bc 1.2: Khai bo u
s ca tng i t H
Ni (TDE100)

Bc 1.1: Khai bo u
s s dng 3XX, 4XX

91

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KHAI BO THNG S MNG


Bc 2: Vo Network
Service >> 1.IP
Address/Ports

Khai bo a ch IP ca card DSP *

Khai bo cc thng tin mng:


a ch tng i
Subnet mask
Default Gateway

92

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

GN CARD IP O
Mc Slot 1.1

Bc 3.2: Ko th card V-IPGW4

Bc 3.1: Chn Select Shelf

93

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KHAI BO THNG S KT NI IP
Bc 4.2: Khai bo u s
bn tng i H Ni (1 v 2)

Bc 4.1: Chn Ous ri


chn Shelf Property

94

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KHAI BO THNG S KT NI IP

Bc 5.1: Chn Ous ri


chn System Property
Bc 5.2: Khai bo thng tin
tng i bn H Ni (TDE100)

Bc 5.3: Khai bo u s
bn H Ni (1XX v 2XX)

95

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KCH HOT CARD O

Bc 6: Chn Ins
Card V-IPGW4

96

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

TCH NHM TRUNG K IP


Bc 7: Chia group
cho trung k IP (v d
nhm trung k s 7)

Mc CO Line Settings 10.1

Bc 8: Khai bo chn
nhm trung k s 7 khi
quay u s 3 v 4

Mc TIE Table 9.1

97

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH PC
TRM PHT SNG

98

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

M HNH KT NI
Tng i KX-TDA/TDE/NS

Hand-over

Tay con khng dy

*Lu :

Hand-over: chuyn tay con t trm pht ny sang trm pht khc khng rt cuc gi
Roaming: chuyn tay con t tng i ny sang tng i khc

99

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KT NI TRM PHT KX-TDA0158


TNG I NS

100

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

S PIN
CARD DHLC8

CARD DLC8

CARD DLC16

n xanh l OK

101

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KT NI TRM PHT KX-NCP0158


TNG I NS

102

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

1: Kt ni
NCP0158 v PC
vo switch X-NCP0158
KTBc
NI
TRM
PHT
(hoc kt ni trc tip khng qua switch)
t a ch PC cng lp mng vi
NCP0158 (v d 192.168.2.100) ri
m ng dng lp trnh UPCMC

a ch IP mc nh:
192.168.2.101

Switch PoE

NCP0158

Gt thanh s 7
sang ON

103

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KT NI TRM PHT KX-NCP0158


Gt li thanh s 7 v OFF
ri khi ng li NCP0158

Khai bo a ch
mng cng lp
mng tng i

192.168.10.254
255.255.255.0
192.168.10.1
192.168.10.200

t li a ch IP v lp mng tng
i (v d: 192.168.10.100)

Switch PoE

NCP0158

104

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KT NI TRM PHT KX-NCP0158


Mc Slot 1.1

Chn card V-IPCS4 ri


ko th vo khe IP-CS

Chn Select Shelf

105

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KT NI TRM PHT KX-NCP0158


Chn Registration

Tr chut vo card VIPCS4, chn Port Property

ng k thnh cng!

106

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

NG K MY NHNH QUA TRM PHT SNG


TNG I NS300

107

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

NG K MY NHNH

Mc Portable Station 1.2

Bc 2: ng k

Bc 3: Trn tay con, thao tc:


Menu >> Handset Settings >>
Registration >> OK >> OK >>
in m PIN (mc nh 1234) >> OK

Bc 1: Khai bo s my nhnh v tn

ng k thnh cng!

108

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

LP TRNH PC
NG K MY NHNH IP

109

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

CHN CH NG K
Mc Slot 1.1

Tr chut vo
IP Phone Registration
>> Chn Option

Chn
Manual

IP phone t ng c
ng k vi tng i
T ng gn s my
nhnh

IP phone t ng c
ng k vi tng i
User c th thao tc
trn in thoi chn
s my nhnh (min l
s my nhnh cha
c s dng)

110

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

NG K MY NHNH IP
CH MANUAL

111

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

GN CARD O (1)

Tr chut vo Virtual
Slot >> Chn Select
Shelf

112

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

GN CARD O (2)

Dnh cho in thoi


SIP Panasonic (KXUTxxx)

Dnh cho in
thoi SIP hng
khc

Dnh cho in thoi IPPT (KX-NTxxx)

Ko th vo khe Extension

113

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

NG K MY NHNH IP
Tr chut vo mc IP
Phone Registration

ng k in thoi IP-PT
IP PT
KX-NTxxx
KX
NTxxx

ng k in thoi
tho SIP
Panasonic KX-UTxxx
KX UTxxx

ng k in thoi
SIP hng khc

114

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

NG K IP-PT

115

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

NG K MY NHNH IP-PT
Chn Registration

1.

Chn s cn ng
k

2.
3. Bm Next

116

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

NG K MY NHNH IP

Nu IP-PT v tng
i c kt ni cng
lp mng c h tr
DHCP, in thoi s
t ng c ng k
sau khi bm Next

Lu : ch kim tra a ch tng i khai bo trn IP-PT nu thit lp t trc


117

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

NG K SIP PHONE

118

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

NG K MY NHNH SIP
Khai bo s my nhnh
v mt khu, v d:
S my nhnh: 1940
Mt khu: 1234

Chn INS port

119

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

MY
CUV dHNH
cu hnh in
thoi NHNH SIP
Panasonic KX-HGT100

M trnh duyt truy cp a ch


192.168.0.241 (a ch mc nh ca KXHGT100 *)
i a ch IP my tnh thnh
192.168.0.X (v d 192.168.0.10)
Kt ni dy mng t
in thoi vo PC

* Lu : mi in thoi c mt a ch IP mc nh ring, ch c trong ti liu i km bit chi tit

120

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

CU HNH MY NH H SIP
Bc 2: Khai bo a ch
IP cho in thoi

Bc 1

192.168.10.254
255.255.255.0
192.168.10.1

Bc 4: i a ch IP my
tnh cng lp mng vi a ch
mi ca in thoi (V d
192.168.10.10) truy cp li

Bc 3: Khi ng li in thoi
121

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

CU HNH MY NHNH SIP


Bc 5: khai bo thng s
ng k vo tng i

Mc Basic Setting

122

Cng ty TNHH gii php truyn thng Thin An Minh


S 56 Tng Mai Hai B Trng H Ni
Tel: 04 7300.5055; Fax: 04 6275042
Website: www.tongdai.com.vn

KT THC!
CM N

123