Vous êtes sur la page 1sur 3

Sveuilite u Zagrebu / Arhitektonski fakultet / Kabinet za arhitektonske konstrukcije, fiziku zgrade, materijale i tehnologiju graenja / Arhitektonske konstrukcije i materijali II

SADRAJ KOLEGIJA (6 ECTS)


ak.god. 2015./'16.

03

16.

22.
03.

04

16.

29.
03.
16.

05
05.
04.

06

11.
03.

detalji izvedbe

16.

ELIK (ZP)

18.
03.

zatita elika, suvremena primjena elika / rekonstrukcija i odrivost


DRVO
DRVO (ZP)

19.
04.
16.

DZ 1: maketa volumena jednostavne kue prema zadatku mj. 1:100


AUDITORNE VJEBE / PLAN OPLATE _ uvod
prema zadatku i predloku temelji, strop suterena mj. 1:50

KLAUZURNE VJEBE / PLAN OPLATE - stubite


tlocrt i detalji presjeka plana oplate dvokrakog stubita mj. 1:20

25.
03.

nain rjeavanja oploja proelja

16.

DRVO (ZP)

01.
04.

KOLOKVIJ _ 1 _ poznavanje materijala: LAGANE KONSTRUKCIJE - DRVO I ELIK

16.

- iscrtavanje nacrta lagane nosive konstrukcije za izradu makete prema zadatku u mj. 1:50

nain rjeavanja pojedinih konstruktivnih dijelova


ELIK DRVO
usporedba

08.
04.
16.

KOSI KROVOVI (MB)


fizika krova, pokrovi

KOSI KROV

07

PODJELA ZADATKA / Uvod u semestralni zadatak i upute za odreivanje oblika i osnovnih


elemenata kue, te iscrtavanje predloka (krojni plan) za izradu makete vlastitog zadatka u
mj. 1:100

konstruktivni sustav, primjena drva,

16.

16.

16.

drvo kao materijal, openito, proizvodi

KOSI KROVOVI (A)


openito, konstrukcije

12.
04.

08

osnove konstruktivnog sustava, naini rjeavanja oploja proelja,

UVODNE VJEBE / PROJEKT KUE - LAGANA KONSTRUKCIJA

KOSI KROVOVI (MB)


ljebovi, opavi, materijali limova

15.
04.
16.

22.
04.
16.

PREDAJA PROGRAMA / PLAN OPLATE mj. 1:50


pregled i predaja do kraja vjebi

KLAUZURA KONSTRUKTIVNOG SUSTAVA _ skelet ili kanatna (regalna) konstrukcije

MAKETA

15.
03.

LAGANE KONSTRUKCIJE

08.
03.
16.

16.

elik kao materijal, openito, proizvodi


ELIK (ZP)

02

04.
03.

- grupe 4 ili 5 studenta zajedniki rade na zasebnom zadatku za izradu makete


DZ 2: izrezivanje i priprema materijala za izradu makete prema zadatku i nacrtima mj. 1:20
MAKETA KONSTRUKCIJE skeletna ili kanatna (regalna)
rad na vjebama: sastavljanje makete lagane nosive konstrukcije mj. 1:20
- grupe 4 ili 5 studenta zajedniki rade na zasebnom zadatku za izradu makete
AUDITORNE VJEBE / PROJEKT KUE - LAGANA KONSTRUKCIJA
IZVEDBENI PROJEKT mj. 1:50

PROGRAM

01

uvod, openito
ELIK

UVOD

LAGANI KONSTRUKTIVNI SUSTAVI (ZP)


01.
03.
'16.

PETAK _ VJEBE

PLAN OPLATE

UTORAK _ PREDAVANJE

PROJEKT KUE - LAGANA KONSTRUKCIJA


izrada i pregled programa
DZ 3: grafiko iscrtavanje svih slojeva konstrukcije u oba smjera mj. 1:10

Sveuilite u Zagrebu / Arhitektonski fakultet / Kabinet za arhitektonske konstrukcije, fiziku zgrade, materijale i tehnologiju graenja / Arhitektonske konstrukcije i materijali II
SADRAJ KOLEGIJA (6 ECTS)
ak.god. 2015./'16.

16.

29.
05.
16.

PROJEKT KUE - LAGANA KONSTRUKCIJA

PREGLED PROGRAMA / PROJEKT KUE - LAGANA KONSTRUKCIJA

03.
05.

RAVNI KROVOVI (MB)


ravni krovovi openito, odvodnja, fizika ravnih krovova

06.
05.

16.

detalji i sustavi ravnih krovova

16.

10.
05.

RAVNI KROVOVI (MB)

13.
05.

16.

11
17.
05.
16.

12

sustavi ravnih krovova


balkoni, terase / konstrukcije, slojevi, detalji, ograde
DIJELOVI ZGRADA U TLU

16.

DIJELOVI ZGRADA U TLU (MB)


I PODNOJA ZGRADA

20.
05.

materijali za montane obloge

27.
05.

16.

KAMEN

16.

16.

14
07.
06.
16.
14.
06.
'16.

ZAVRNE OBLOGE

MATERIJALI ZAVRNIH OBLOGA (MB)

31.
05.

pregled svih dijelova programa

KOLOKVIJ _ 2 _ poznavanje materijala: KOSI I RAVNI KROV


PREDAJA PROGRAMA / PROJEKT KUE - LAGANA KONSTRUKCIJA
IZVEDBENI PROJEKT mj. 1:50
pregled svih dijelova projekta, odreivanje konstruktivnih detalja razrade i
predaja programa do kraja vjebi
KLAUZURNE VJEBE / DETALJI IZVEDBE mj. 1:10
STREHA, LJEB, POKROV I SLJEME

16.

24.
05.

13

15

HIDROIZOLACIJE

10

izrada i pregled programa

IZVEDBENI

09

TERENSKA NASTAVA

KLAUZURNE VJEBE / DETALJI IZVEDBE mj. 1:10


SPOJ LAGANE I MASIVNE KONSTRUKCIJE
KONSTRUKCIJA IZNAD OTVORENOG

obloge od kamena

PODOVI (MB)
konstrukcije podova i zavrne podne obloge

03.
06.

KLAUZURNE VJEBE / DETALJI IZVEDBE mj. 1:10


RAVNI KROV NA LAGANOJ KONSTRUKCIJI
RAVNI KROV NA MASIVNOJ KONSTRUKCIJI

16.

OBLONI MATERIJALI I ELEMENTI OD PALJENE GLINE (MB)

10.
06.
16.

PRIMJERI INTEGRIRANIH ISPITNIH PITANJA (ZP)


priprema za ispit

DETALJI

26.
04.

KOLOKVIJ _ 3 _ poznavanje materijala: HIDROIZOLACIJE I ZAVRNE OBLOGE


KLAUZURNE VJEBE / DETALJI IZVEDBE mj. 1:10
DETALJI PODNOJA I PODRUMA
detalji podnoja zida lagane i masivne konstrukcije, podnoje zida u tlu, prag vanjskih vrata
predaja svih detalja izvedbi

Sveuilite u Zagrebu / Arhitektonski fakultet / Kabinet za arhitektonske konstrukcije, fiziku zgrade, materijale i tehnologiju graenja / Arhitektonske konstrukcije i materijali II
SADRAJ KOLEGIJA (6 ECTS)
ak.god. 2015./'16.
UVJETI STUDIRANJA:

redovito pohaanje predavanja i vjebi (dozvoljeno 20% opravdanih izostanaka), programi, zadae i klauzurni radovi predani u predvienim terminima i pozitivno ocijenjeni.

KRITERIJI OCJENJIVANJA:

razumijevanje, usvajanje i primjena gradiva kroz programe, zadae i klauzurne radove na vjebama, te poloeni pismeni i usmeni ispit

ISPIT:

ispit se sastoji od dva dijela: pismenog (teorijskog i praktinog) i usmenog dijela iz cjelokupnog gradiva. Nuan uvjet za pristupanje ispitu su poloena sva tri kolokvija.

UVJETI ZA
DOBIVANJE POTPISA:

redovito pohaanje predavanja i vjebi, programi i domae zadae predani na vrijeme i pozitivno ocijenjeni.

UVJET ZA OCJENU:

redovito pohaanje predavanja i vjebi, radovi (programi, zadae, klauzure, kolokvij i makete) predani na vrijeme i pozitivno ocijenjeni te poloen ispit iz kolegija.

KLAUZURNE VJEBE:

rad na vjebama, iscrtavanje ili izrada zadatka ili dijela programa u okviru vjebi, a grafiku dorada i opise nacrta mogue je zavriti izvan nastave.

AUDITORNE VJEBE:

individualno izlaganje voditelja o materiji koja se obrauje unutar vjebovnog dijela kolegija

DOMAE ZADAE:

omoguuju samostalno savladavanje materije i znanja koja su nuna u daljnjem radu na zadatku u okviru vjebi kolegija. Sve zadae su obavezne i predaju se na slijedeim
vjebama. Izrauju se iskljuivo u tehnici olovke.

IZRADA PROGRAMA:

Programi se crtaju i predaju iskljuivo u tehnici olovke na bijelom tvrem papiru formata A3 (420 x 297 mm).
IZVEDBENI PROGRAM:
TEHNIKI OPIS
TLOCRT suteren, prizemlje, krov mj. 1:50
PRESJEK uzduni, popreni
mj. 1:50
PROELJA
mj. 1:50

KOLOKVIJ:

pismena provjera znanja u trajanju od 10 minuta, koja simultano prati tijek teorijskih predavanja kolegija kao dijela ispitne grae.