Vous êtes sur la page 1sur 8

LAPORAN HASIL AKHIR SIAP PPDB ONLINE KAB.

SEMARANG
Tahun
Tanggal laporan
Jam laporan
Sekolah

No

No Daftar

Nama

Kelamin

: 2016/2017
: 2016-06-25
: 06:17:53
: SMP NEGERI 1 JAMBU

Asal Sekolah

IND MAT

IPA N.Akhir NUN Prestasi

28510220160278 ABDUL MUFID

Laki-laki

SD NEGERI KUWARASAN 02

94

100

97,5

28510220160276 YULLI SHARASWATI

Perempuan

SD NEGERI BEDONO 02

88

95

100

288

283

28510220160124 ADINDA NUR ALIFVA

Perempuan

MI AL ISLAM JERUKWANGI

92

100

95

287

287

SMP NEGERI 1 JAMBU

28510220160017 UMI ASSYIFAU ROHMAH

Perempuan

SD NEGERI BEDONO 02

94

95

97,5

286,5 286,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

28510220160129 SALSABILLA ALIFA MUNIF Perempuan

SD NEGERI KEBONDALEM 01

94

95

90

286,5

279

28510220160192 NUGROHO ADIANSAH

Laki-laki

SD KRISTEN NGAMPIN

88

97,5

97,5

283

283

SMP NEGERI 1 JAMBU

28510220160078 FEBI DIVA KURNIAWAN

Laki-laki

MI AL ISLAM JERUKWANGI

94

95

92,5

281,5 281,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

28510220160256 DIAN PERMATA SARI

Perempuan

SD NEGERI KEBONDALEM 01

84

97,5

92,5

281,5

28510220160301 ZIDNA FARKA

Laki-laki

SD NEGERI KUWARASAN 02

92

97,5

90

279,5 279,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

10

28510220160175 FADILA ZAHRA NURHALISA Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

92

97,5

90

279,5 279,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

11

28510220160257 YUNITA ISMI FADHILA

MI NEGERI JAMBU

90

100

87,5

277,5 277,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

12

28510220160060 NUR MAULANA MUALIMAH Perempuan

SD NEGERI BEDONO 02

92

95

87,5

277 274,5

13

28510220160126 SISKA RAFI NUR AZIZAH

Perempuan

MI AL ISLAM JERUKWANGI

92

92,5

92,5

277

14

28510220160030 SAQI RAMADHANI

Laki-laki

SD NEGERI BEDONO 02

84

92,5

95

15

28510220160157 WIJI ZIILA PRATNA

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

94

90

90

16

28510220160254 DINDA ISMAWARDANI

Perempuan

SD NEGERI BEDONO 02

86

87,5

95

17

28510220160112 SITI KHOLIFAH

Perempuan

MI AL ISLAM JERUKWANGI

88

92,5

92,5

18

28510220160127 WENING DIAH AULIA

Perempuan

SD NEGERI JAMBU 01

84

90

92,5

19

28510220160014 MUBTADI ATUL MUFARROKHAH Perempuan

MI AL-ISLAM BEDONO

86

100

85

271

271

SMP NEGERI 1 JAMBU

20

28510220160045 RUWATI WAHYUNINGSIH

Perempuan

SD NEGERI JAMBU 02

90

97,5

82,5

270

270

SMP NEGERI 1 JAMBU

21

28510220160005 IAN MILU WARDANA

Laki-laki

SD NEGERI BEDONO 02

90

95

85

270

270

SMP NEGERI 1 JAMBU

Perempuan

291,5 291,5

Pilihan 1

274

7,5

7,5

2,5
5

SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU


SMP NEGERI 1 JAMBU
SMP NEGERI 1 JAMBU

273

271,5 266,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU

274

273,5 268,5
273

277

276,5 271,5
274

SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU


SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU

No

No Daftar

Nama

Kelamin

Asal Sekolah

IND MAT

IPA N.Akhir NUN Prestasi

22

28510220160160 BERLYANITA LESTARI

Perempuan

SD NEGERI ISDIMAN

90

95

77,5

23

28510220160236 MIFTAKHUL RIZKY

Laki-laki

SD NEGERI GENTING 03

90

85

90

24

28510220160048 HETA YASINTA MARDIANA Perempuan

SD NEGERI JAMBU 02

92

97,5

25

28510220160145 ROIHAN ANAS ZAKARIYA

7,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

265

SMP NEGERI 1 JAMBU

75

269,5 264,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

SD NEGERI JAMBU 01

82

97,5

85

269,5 264,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

26

28510220160025 LUKAS ADI WIRA MOHAMAD ZAIN Laki-laki

SD NEGERI KEBONDALEM 01

84

100

77,5

269 261,5

7,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

27

28510220160191 GABRIEL VALEN FEBRIANTO Laki-laki

SD KRISTEN NGAMPIN

84

92,5

92,5

269

28

28510220160182 ALIF ADI FAJRIANTO

Laki-laki

SD NEGERI BEDONO 02

86

95

29

28510220160004

Laki-laki

SD NEGERI BEDONO 02

86

30

28510220160029 DHEA WARDANA

Laki-laki

SD NEGERI BEDONO 02

31

28510220160156 YULINAR TRI WARDANI

Perempuan

32

28510220160161 NILAM NUR ASMARANI

33

Laki-laki

270 262,5

Pilihan 1

270

269

SMP NEGERI 1 JAMBU

87,5

268,5 268,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

92,5

90

268,5 268,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

86

87,5

90

268,5 263,5

SD NEGERI BEDONO 02

88

92,5

87,5

268

268

SMP NEGERI 1 JAMBU

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

88

90

90

268

268

SMP NEGERI 1 JAMBU

28510220160187 BAGAS ANDRIYANTO

Laki-laki

SD NEGERI GENTING 02

88

87,5

92,5

268

268

SMP NEGERI 1 JAMBU

34

28510220160090 AAN SYAH FITRIYANTO

Laki-laki

MI AL ISLAM JERUKWANGI

90

85

87,5

267,5 262,5

35

28510220160035 LUKMA WAHYU SEJATI

Laki-laki

MI AL-ISLAM BEDONO

80

97,5

90

267,5 267,5

36

28510220160239

Laki-laki

SD NEGERI KEBONDALEM 01

80

92,5

90

267,5 262,5

37

28510220160181 ARYASTA FEBRIANSYAH

Laki-laki

SD KRISTEN NGAMPIN

92

92,5

82,5

267

267

SMP NEGERI 1 JAMBU

38

28510220160248 ANIS NUR FADHILLAH

Perempuan

MI NEGERI JAMBU

92

85

90

267

267

SMP NEGERI 1 JAMBU

39

28510220160264 CANDRA WIJAYA

Laki-laki

SD NEGERI BEDONO 02

82

95

90

267

267

SMP NEGERI 1 JAMBU

40

28510220160066 MUHAMMAD JALALUDIN

Laki-laki

SD NEGERI JAMBU 02

84

97,5

85

266,5 266,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

41

28510220160250 REVI SYILVIANA

Perempuan

MI NEGERI JAMBU

90

90

85

42

28510220160115 SEPTIANA ANGGRAENI

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

92

82,5

43

28510220160016 INA LISTIYANI

Perempuan

MI AL-ISLAM BEDONO

82

44

28510220160108 ROVILIA KUSUMA WARDANI Perempuan

MI AL-ISLAM BEDONO

45

28510220160285 ANGGI TRIYANDA SARI

Perempuan

46

28510220160100 AHMAD FARHAN AKSARI

47
48

ERVIANANDA FIRMANSYAH PUTRA

AHMAD FATCHUROZI BURHANUDIN

265

SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU


SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU

265

SMP NEGERI 1 JAMBU

90

264,5 264,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

97,5

85

264,5 264,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

82

95

87,5

264,5 264,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

SD NEGERI KUWARASAN 02

94

82,5

82,5

Laki-laki

SD NEGERI KEBONDALEM 01

84

82,5

28510220160179 LALA REYFASHA BELLA

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

96

28510220160302 ADI NUGROHO

Laki-laki

SD NEGERI GONDORIYO

88

264

259

SMP NEGERI 1 JAMBU

90

264 256,5

7,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

80

87,5

263,5 263,5

87,5

87,5

263

263

SMP NEGERI 1 JAMBU


SMP NEGERI 1 JAMBU

No

No Daftar

Nama

Kelamin

Asal Sekolah

IND MAT

IPA N.Akhir NUN Prestasi

Pilihan 1

49

28510220160176 AHMAD TAUKHID

Laki-laki

SD NEGERI GONDORIYO

88

85

90

263

263

SMP NEGERI 1 JAMBU

50

28510220160290 FALLA NABELLA

Perempuan

SD NEGERI KUWARASAN 02

88

85

90

263

263

SMP NEGERI 1 JAMBU

51

28510220160002 SUFNI ARIFATUL AULIYAH Perempuan

SD NEGERI BEDONO 02

88

85

87,5

263 260,5

52

28510220160140 ANGGUN NUR KARTIKA DEWI Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

88

82,5

92,5

263

263

SMP NEGERI 1 JAMBU

53

28510220160008 ALIFA NUR KAMILA

Perempuan

SD NEGERI JAMBU 01

88

80

95

263

263

SMP NEGERI 1 JAMBU

54

28510220160001 NUR AFILIYA

Perempuan

SD NEGERI BEDONO 02

80

92,5

87,5

262,5

260

55

28510220160237 RAHMA CINDY LESTARI

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

86

80

95

261

261

SMP NEGERI 1 JAMBU

56

28510220160273 FAUZIDAN AKMAL ZAKY

Laki-laki

MI NEGERI JAMBU

88

92,5

80

260,5 260,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

57

28510220160174 TRI LESTARI AMBARWATI Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

88

82,5

90

260,5 260,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

58

28510220160084 RIZKY MUZAKY RACHMAN Laki-laki

SD NEGERI JAMBU 01

88

70

95

260,5

253

59

28510220160199 FELIX ARDHIAN

Laki-laki

SD KRISTEN NGAMPIN

80

97,5

82,5

260

260

SMP NEGERI 1 JAMBU

60

28510220160119 VIKY IRAWATI

Perempuan

SD NEGERI ISDIMAN

92

90

77,5

259,5 259,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

61

28510220160213 PUJA SALZABILLAH

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

86

87,5

85

258,5 258,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

62

28510220160147 CITRA YUNIAR SUTRISNO

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

86

85

80

258,5

251

63

28510220160104 AYU AFRILIYANI

Perempuan

SD NEGERI ISDIMAN

88

95

75

258

258

64

28510220160180 KRISNA PUJHO PANGESTU Laki-laki

SD NEGERI KEBONDALEM 01

88

85

77,5

258 250,5

65

28510220160132 PUPUT MAROAH

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

90

77,5

90

257,5 257,5

66

28510220160075 SISKA WULAN DARI

Perempuan

SD NEGERI BEDONO 02

80

85

90

257,5

255

67

28510220160240 NOVI SUSTIYANI

Perempuan

MI AL ISLAM JERUKWANGI

72

97,5

87,5

257

257

SMP NEGERI 1 JAMBU

68

28510220160299 SYLVIA TRI NAFTALI

Perempuan

SD VIRGO MARIA 1

84

92,5

80

256,5 256,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

69

28510220160206 BIMA PUTRA ERLANGGA

Laki-laki

SD NEGERI ISDIMAN

84

85

87,5

256,5 256,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

70

28510220160039 ANANG SHOLIHUL

Laki-laki

SD NEGERI KEBONDALEM 01

74

87,5

87,5

256,5

249

71

28510220160178 KEISHA AINAYA FATIKHA

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

96

72,5

87,5

256

256

SMP NEGERI 1 JAMBU

72

28510220160225 IKHSAN FEBRIANSYAH

Laki-laki

SD NEGERI BRONGKOL 02

86

82,5

87,5

256

256

SMP NEGERI 1 JAMBU

73

28510220160205 SETYO ADI WIYARNO

Laki-laki

SD NEGERI KEBONDALEM 01

86

82,5

80

256 248,5

74

28510220160289 WILDAN DJAMALI

Laki-laki

MI NEGERI AMBARAWA

86

75

95

256

256

SMP NEGERI 1 JAMBU

75

28510220160074 RISALATUL MAKHIT

Laki-laki

SD NEGERI GONDORIYO

76

90

90

256

256

SMP NEGERI 1 JAMBU

2,5

2,5

7,5

7,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU


SMP NEGERI 1 JAMBU

7,5

SMP NEGERI 1 JAMBU


SMP NEGERI 1 JAMBU

2,5

7,5

7,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU

No

No Daftar

Nama

76

28510220160096 ADITYA ISFAUDIN

77

Kelamin
Laki-laki

Asal Sekolah

IND MAT

IPA N.Akhir NUN Prestasi

SD NEGERI KEBONDALEM 01

76

87,5

87,5

256

251

28510220160111 TIARA EKA WAHYUNINGSIH Perempuan

MI AL-ISLAM BEDONO

80

87,5

87,5

255

255

78

28510220160012 ANGGI BRENDA SAPUTRI

Perempuan

MI AL-ISLAM BEDONO

92

70

87,5

254,5 249,5

79

28510220160201 FIKRI RAMADHAN

Laki-laki

SD KRISTEN NGAMPIN

86

80

87,5

253,5 253,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

80

28510220160221 AYIF USVAI

Perempuan

SD NEGERI KEBONDALEM 02

86

80

87,5

253,5 253,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

81

28510220160097 BENI NASUTION

Laki-laki

MI AL ISLAM JERUKWANGI

88

75

90

253

253

SMP NEGERI 1 JAMBU

82

28510220160298 PRINCESSA SALSABILLA

Perempuan

SD KANISIUS BEDONO

78

92,5

82,5

253

253

SMP NEGERI 1 JAMBU

83

28510220160194 DWI RATNA ASIEH

Perempuan

SD NEGERI GENTING 03

90

82,5

80

252,5 252,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

84

28510220160027 ALIF VITRA PRAMANA PUTRA Laki-laki

SD NEGERI GONDORIYO

82

85

85

252

252

SMP NEGERI 1 JAMBU

85

28510220160223 SISKA DESIA VEGA

Perempuan

SD NEGERI KEBONDALEM 02

82

85

85

252

252

SMP NEGERI 1 JAMBU

86

28510220160300 ZALFA WINDRI ADISTY

Perempuan

SD Negeri Purwosuman 1

82

85

85

252

252

SMP NEGERI 1 JAMBU

87

28510220160151 LAUSA DARMAYUDHANTI

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

94

75

82,5

251,5 251,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

88

28510220160152 NATHANIA HELLEN SALSABILA Perempuan

SD NEGERI ISDIMAN

84

90

77,5

251,5 251,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

89

28510220160087 SALSABILA PRIMA AYU FEBRIYANI Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

84

82,5

82,5

251,5

90

28510220160188 BEGI SUTRISNO

SD NEGERI KEBONDALEM 01

74

92,5

80

91

28510220160067 SATHRIO ALIF JATI NUGROHO Laki-laki

MI AL-ISLAM JLAMPRANG

76

87,5

87,5

92

28510220160287 ANANG AFIFUDIN

Laki-laki

SD NEGERI KUWARASAN 02

88

77,5

93

28510220160086 WAKHID PUJI YANTO

Laki-laki

MI AL ISLAM JERUKWANGI

78

94

28510220160034 DIMAS SYAMSUL MAARIF

Laki-laki

SD NEGERI KEBONDALEM 01

95

28510220160013 ARGUSTA NURUL HANIFAH Perempuan

96

Laki-laki

Pilihan 1
SMP NEGERI 1 JAMBU
SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU

249

2,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

251,5 246,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

251

SMP NEGERI 1 JAMBU

85

250,5 250,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

90

82,5

250,5 250,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

72

90

82,5

249,5 244,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

SD NEGERI BEDONO 02

84

90

72,5

249 246,5

2,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

28510220160231 MUHAMAD DWI APRIYANTO Laki-laki

SD NEGERI KEBONDALEM 01

84

80

80

SMP NEGERI 1 JAMBU

97

28510220160150 FATWA FATAHILLAH SIDIQ Laki-laki

SD NEGERI JAMBU 01

86

77,5

85

248,5 248,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

98

28510220160042 DEFFIED EKO FILLANNDANI Laki-laki

MI AL-ISLAM BEDONO

86

77,5

85

248,5 248,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

99

28510220160244 NESA AUDINA

Perempuan

SD NEGERI ISDIMAN

86

72,5

90

248,5 248,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

100 28510220160224 BIMA ARYA WIGUNA

Laki-laki

SD NEGERI KEBONDALEM 01

76

72,5

85

248,5 233,5

101 28510220160172 FIONA DAMAYANTI

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

90

92,5

65

247,5 247,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

SD NEGERI SUDIRMAN AMBARAWA

90

87,5

70

247,5 247,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

102 28510220160015 FADZILAH IQBAL WIBISONO Laki-laki

251

249

244

15

SMP NEGERI 1 JAMBU

No

No Daftar

Nama

Kelamin

Asal Sekolah

IND MAT

IPA N.Akhir NUN Prestasi

103 28510220160303 SOFIYANA LAILA MUBAROKAH Perempuan

SD NEGERI BEDONO 02

80

90

75

247,5

104 28510220160296 MUHAMMAD RIDWAN HANAFI Laki-laki

SD NEGERI BEDONO 03

80

87,5

80

247,5 247,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

105 28510220160146 NEO BISMA ARIASTA

SD NEGERI JAMBU 01

80

80

87,5

247,5 247,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

106 28510220160220 REISYA LIARA SABINA ARDANI Perempuan

SD NEGERI BEDONO 02

70

90

85

247,5

245

2,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

107 28510220160304 ASSIFATUL CHOERUNNISA Perempuan

SD NEGERI BEDONO 03

82

85

75

247

242

SMP NEGERI 1 JAMBU

108 28510220160021 TEDI ARIYANTO

SD NEGERI GONDORIYO

94

70

82,5

246,5 246,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

109 28510220160018 ULYA ANISATUR ROSYIDAH Perempuan

MI AL-ISLAM BEDONO

84

87,5

75

246,5 246,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

110 28510220160010 DIAH AFRI LUTFIANA

Perempuan

MI AL-ISLAM BEDONO

84

85

75

246,5

244

2,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

111 28510220160022 APRIL RINANDO IRAWAN

Laki-laki

SD NEGERI BEDONO 02

84

82,5

77,5

246,5

244

2,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

112 28510220160098 WIDYA ASMARA

Perempuan

SD NEGERI NGAMPIN 01

84

80

82,5

246,5 246,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

113 28510220160245 DWI PURYANTO

Laki-laki

SD NEGERI GONDORIYO

84

77,5

85

246,5 246,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

114 28510220160281 RAHMA EVITA AULIASARI

Perempuan

SD NEGERI KUWARASAN 02

74

87,5

85

246,5 246,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

115 28510220160233 AVINA WAHYU SETYANINGRUM Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

96

65

85

246

246

SMP NEGERI 1 JAMBU

116 28510220160229 ERIFKA NAZA RIZKI

Perempuan

SD NEGERI KEBONDALEM 02

86

85

75

246

246

SMP NEGERI 1 JAMBU

117 28510220160170 RIZKA YOAN

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

88

82,5

75

245,5 245,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

118 28510220160155 PUTRI AYUNINGSIH

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

90

75

80

245

245

SMP NEGERI 1 JAMBU

119 28510220160279 SOFYAN CHANDRA ANDREAWAN Laki-laki

SD NEGERI 2 KLEPU

80

82,5

82,5

245

245

SMP NEGERI 1 JAMBU

120 28510220160246 ERIKA LUTFIAN NISA

Perempuan

SD NEGERI BRONGKOL 02

80

70

95

245

245

SMP NEGERI 1 JAMBU

121 28510220160023 WIBI PUTRA PRATAMA

Laki-laki

SD NEGERI GONDORIYO

94

67,5

82,5

244

244

SMP NEGERI 1 JAMBU

122 28510220160265

Perempuan

MI NEGERI JAMBU

86

95

62,5

243,5 243,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

123 28510220160255 AURIA PANGESTU

Perempuan

MI NEGERI JAMBU

86

82,5

75

243,5 243,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

124 28510220160189 RAMADHAN NUR HAKIM

Laki-laki

SD NEGERI JAMBU 01

86

75

82,5

243,5 243,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

125 28510220160094 TIARA NUR KHASANAH

Perempuan

SD NEGERI 2 PAGERGUNUNG

76

92,5

75

243,5 243,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

126 28510220160118 ANGGITA RAHMAWATI

Perempuan

SD NEGERI BEDONO 02

90

72,5

77,5

242,5

127 28510220160195 AHMAD NUR SAEFUDIN

Laki-laki

SD NEGERI GENTING 03

80

80

82,5

242,5 242,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

128 28510220160294 FARAH AFIFAH

Perempuan

SD NEGERI 1 PINGIT

80

77,5

85

242,5 242,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

129 28510220160235 ICHA ANGGUN VERNITA

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

92

92,5

57,5

PUTRIA MARSHA PRAMESTYRAJATI

Laki-laki

Laki-laki

242

245

240

242

2,5

Pilihan 1

2,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU

No

No Daftar

Nama

130 28510220160006 RINTAN DIAH SAPUTRI

Kelamin
Perempuan

Asal Sekolah

IND MAT

IPA N.Akhir NUN Prestasi


242 239,5

Pilihan 1

SD NEGERI BEDONO 02

82

77,5

80

131 28510220160053 NATASYA ISNA ANAFATUN Perempuan

SD NEGERI JAMBU 02

84

82,5

72,5

241,5

132 28510220160164 YENGKI PRIMADANI

Laki-laki

SD NEGERI GONDORIYO

84

80

77,5

241,5 241,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

133 28510220160198 PUTRI KURNIA RIZKY

Perempuan

SD NEGERI JAMBU 01

84

70

87,5

241,5 241,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

134 28510220160109 ANNISA KURNIASIH

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

74

87,5

80

241,5 241,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

135 28510220160011 RIFKY DWI SAPUTRA

Laki-laki

SD NEGERI BEDONO 02

76

80

85

136 28510220160130 HALIMATUS SAADAH

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

78

87,5

137 28510220160144 RISMA MAULINDA PUTRI

Perempuan

SD NEGERI ISDIMAN

78

138 28510220160059 INDAH KHAIRUNISA

Perempuan

SD NEGERI REJOSARI

139 28510220160044 MEYLINDA WINARYANTI

Perempuan

SMP NEGERI 1 JAMBU

2,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

241

SMP NEGERI 1 JAMBU

75

240,5 240,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

75

87,5

240,5 240,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

90

75

75

240

240

SMP NEGERI 1 JAMBU

SD NEGERI JAMBU 01

90

72,5

77,5

240

240

SMP NEGERI 1 JAMBU

140 28510220160089 ARDIKA FIQI KURNIAWAN Laki-laki

MI AL ISLAM JERUKWANGI

80

80

80

240

240

SMP NEGERI 1 JAMBU

141 28510220160258 YUDA BAGAS SAPUTRA

Laki-laki

SD NEGERI 1 KLEPU

70

82,5

87,5

240

240

SMP NEGERI 1 JAMBU

142 28510220160293 IMAM MIFTAKHUL 'ULUM

Laki-laki

SD NEGERI BRINGIN 02

72

92,5

75

239,5 239,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

143 28510220160057 KRISNA ADI SETIAWAN

Laki-laki

SD NEGERI JAMBU 01

84

70

80

144 28510220160101 ARDAENI NOFA ASRIANA

Perempuan

SD NEGERI BERGAS LOR 02

86

80

72,5

238,5 238,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

145 28510220160051 DHIMAS WAHYU AJI

Laki-laki

SDN 3 PINGIT

86

70

82,5

238,5 238,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

146 28510220160131 AHAM HIDAYATULLOH

Laki-laki

SD NEGERI BEDONO 02

76

77,5

85

238,5 238,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

147 28510220160114 RAHMATIKA DHINIK IRLANA Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

88

67,5

70

238 225,5

148 28510220160043 MUHAMMAD NOVA IRVANDI Laki-laki

MI AL-ISLAM BEDONO

80

72,5

85

237,5 237,5

149 28510220160193 FAUZI KHOIRUL UMAM

Laki-laki

SD NEGERI KEBONDALEM 01

82

90

57,5

237 229,5

150 28510220160186 ADI LISTANTO

Laki-laki

SD NEGERI GONDORIYO

84

72,5

80

236,5 236,5

151 28510220160033 NISAK AINUN NADIN

Perempuan

MI AL-ISLAM BEDONO

86

62,5

87,5

152 28510220160269 NOVALIA BAYU LARASWATI Perempuan

MI NEGERI JAMBU

88

67,5

153 28510220160190 AMAM GALIH WICAKSONO Laki-laki

SD NEGERI JAMBU 01

88

154 28510220160038 BAGAS EKA ARIFIN

MI AL-ISLAM BEDONO

155 28510220160268 SASKIA IZZA PUTRI AMEERA Perempuan


156 28510220160217 JATI MARFAIDZA

Laki-laki
Perempuan

241

239

2,5

239

236

234

12,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU


SMP NEGERI 1 JAMBU

7,5

SMP NEGERI 1 JAMBU


SMP NEGERI 1 JAMBU

236

SMP NEGERI 1 JAMBU

80

235,5 235,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

62,5

85

235,5 235,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

80

70

85

235

235

SMP NEGERI 1 JAMBU

SDIT ASSALAM

80

70

85

235

235

SMP NEGERI 1 JAMBU

SD NEGERI BRONGKOL 02

82

70

82,5

234,5 234,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

No

No Daftar

157 28510220160103

Nama

Kelamin

IND MAT

IPA N.Akhir NUN Prestasi

Pilihan 1

SD NEGERI SUDIRMAN AMBARAWA

84

80

70

234

234

SMP NEGERI 1 JAMBU

158 28510220160241 NAFIS LAZIM MATUL ALFIKRI Perempuan

SD NEGERI ISDIMAN

84

75

75

234

234

SMP NEGERI 1 JAMBU

159 28510220160200 DIAN PUTRO NUGROHO

Laki-laki

SD KRISTEN NGAMPIN

84

75

75

234

234

SMP NEGERI 1 JAMBU

160 28510220160032 PRANANDA LUSA SINDARA Laki-laki

MI AL-ISLAM BEDONO

84

67,5

82,5

234

234

SMP NEGERI 1 JAMBU

161 28510220160209 SANDYKYA RIDHO PRATAMA Laki-laki

SD NEGERI ISDIMAN

76

85

72,5

233,5 233,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

162 28510220160196 IMAM SAPII

Laki-laki

SD NEGERI KEBONDALEM 02

76

70

72,5

233,5 218,5

163 28510220160214 DIMAS HANDY HERDIAN

Laki-laki

SD NEGERI BRONGKOL 02

90

65

77,5

232,5 232,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

164 28510220160230

Perempuan

SD NEGERI ISDIMAN

80

80

72,5

232,5 232,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

165 28510220160218 VIOLLA AMANDA WIJAYA

Perempuan

SD NEGERI JAMBU 01

80

75

70

166 28510220160260 AVI MEIZA AMARA

Perempuan

SD NEGERI BRONGKOL 02

80

70

82,5

232,5 232,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

167 28510220160158 TIYA ARIYANI

Perempuan

SD NEGERI KUWARASAN 01

94

67,5

70

231,5 231,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

168 28510220160106 ELSA VERNANDA SAFITRI

Perempuan

SD NEGERI JAMBU 01

84

80

67,5

231,5 231,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

169 28510220160210 DIMAS SITA SETIAWAN

Laki-laki

SD NEGERI KEBONDALEM 02

84

72,5

75

231,5 231,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

170 28510220160123 PUTRI NADIA

Perempuan

SD NEGERI JAMBU 01

84

72,5

70

231,5 226,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

171 28510220160076

Laki-laki

SD NEGERI GONDORIYO

84

70

72,5

231,5 226,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

172 28510220160071 ZANUAR MUHAMAD IQBAL Laki-laki

SD NEGERI REJOSARI

86

67,5

77,5

231

231

SMP NEGERI 1 JAMBU

173 28510220160003 DAFA RANGGA ADITYA

SD NEGERI BEDONO 02

86

52,5

92,5

231

231

SMP NEGERI 1 JAMBU

174 28510220160263 CAESAR DUMMA SETYABUDI Laki-laki

MI NEGERI JAMBU

76

82,5

72,5

231

231

SMP NEGERI 1 JAMBU

175 28510220160167 ULFATHUL KHANIFAH

Perempuan

SD NEGERI ISDIMAN

80

80

70

230

230

SMP NEGERI 1 JAMBU

176 28510220160251 ALFIN NAWAHIDA

Perempuan

MI NEGERI JAMBU

80

77,5

72,5

230

230

SMP NEGERI 1 JAMBU

177 28510220160046 WULAN ANJAR OKTAVIANA Perempuan

SD NEGERI JAMBU 01

80

75

75

230

230

SMP NEGERI 1 JAMBU

178 28510220160282 ABDIEL HERALD RAMADHANIO Laki-laki

SD NEGERI KUWARASAN 02

80

72,5

77,5

230

230

SMP NEGERI 1 JAMBU

179 28510220160070 BAGUS INDRA WAHYU

Laki-laki

SD NEGERI KEBONDOWO 03

80

67,5

82,5

230

230

SMP NEGERI 1 JAMBU

180 28510220160088 IDZANITA YUNI CANDRA

Perempuan

MI AL-ISLAM BEDONO

80

67,5

82,5

230

230

SMP NEGERI 1 JAMBU

181 28510220160117 EVITALIA

Perempuan

MI AL IHSAN SOBOREJO

80

57,5

92,5

230

230

SMP NEGERI 1 JAMBU

182 28510220160062 SULISTIYAWATI

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

82

60

87,5

229,5 229,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

183 28510220160047 EFI SOVIA RAHMA PUTRI

Perempuan

SD NEGERI GONDORIYO

72

80

77,5

229,5 229,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

JAENCHY YOLANDA EGI YULISTYAN

CHALISTA NAYARA KHAZZA ARSYANDA

ARNES RIANDHIKA INDRAPRASTA

Perempuan

Asal Sekolah

Laki-laki

232,5

225

15

7,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU

No

No Daftar

Nama

Kelamin

Asal Sekolah

IND MAT

IPA N.Akhir NUN Prestasi

Pilihan 1

184 28510220160054 BECKHAM PRATAMA PUTRA Laki-laki

SD NEGERI JAMBU 01

72

62,5

70

229,5 204,5

25

SMP NEGERI 1 JAMBU

185 28510220160141 ATHIYYA FARAH ROHMANIA Perempuan

SD NEGERI KEBONDALEM 01

84

72,5

65

229 221,5

7,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

186 28510220160226 DELA AULIA

Perempuan

SD NEGERI KEBONDALEM 02

84

70

75

229

229

SMP NEGERI 1 JAMBU

187 28510220160134 HUDA TIMUNA

Laki-laki

MI NEGERI AMBARAWA

84

62,5

82,5

229

229

SMP NEGERI 1 JAMBU

188 28510220160274 RIFAN DWI APRIYANTO

Laki-laki

MI NEGERI JAMBU

84

62,5

82,5

229

229

SMP NEGERI 1 JAMBU

189 28510220160169 AZ ZAHRA PUTRI GEMPITA Perempuan

SD NEGERI JAMBU 01

84

62,5

77,5

229

224

190 28510220160283 EVA RODATUN NISA

SD NEGERI KUWARASAN 02

74

82,5

72,5

229

229

SMP NEGERI 1 JAMBU

191 28510220160036 VIVI ANJANI FITRIANA SARI Perempuan

MI AL-ISLAM BEDONO

76

67,5

85

228,5 228,5

SMP NEGERI 1 JAMBU

192 28510220160277 AFIFAH PUJI ASTUTI

SD NEGERI KUWARASAN 02

88

65

75

Perempuan
Perempuan

Laki-laki
Perempuan

228

228

SMP NEGERI 1 JAMBU

SMP NEGERI 1 JAMBU

84
108
Jambu, 25 Juni 2016
Mengetahui
Kepala SMP Negeri 1 Jambu

Ketua PPDB On Line

ROKHIM, S.Pd., M.Pd


NIP. 19650813 198803 1 014

EKO PURNOMO, S.Ag


NIP. 19770809 201406 1 001