P. 1
Gramatica Practica a Limbii Franceze

Gramatica Practica a Limbii Franceze

|Views: 45,381|Likes:
Publié parmona_ingeras

More info:

Published by: mona_ingeras on Jul 21, 2010
Droits d'auteur :Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2015

pdf

text

original

§ 73. In afară de verbele auxiliare avoir şi être, numite şi auxiliare funda­
mentale, limba franceză mai foloseşte unele verbe personale care, urmate, în
general, de un infinitiv, formează perifraze verbale putînd exprima valori
temporale sau modale deosebite. Dintre aceste verbe, numite şi semiauxiliare,
cele mai folosite sînt aller, venir, devoir, faire.

DOMENIUL VERBULUI

§ 74. Periîraze construite cu verbul ALLER:

1. Din indicativul prezent al verbului aller urmat de un infinitiv se for
mează viitorul apropiat (le futur proche) care exprimă o acţiune ce urmează să
se producă în scurt timp faţă de momentul vorbirii :

î&syii*ş< :

Vous allez revoir votre ami; il sera bientôt ici.

Observii

1. Viitorul apropiat este deosebit de frecvent în limba uzuală tinzînd să se substituie
viitorului simplu. (A se vedea § 98).

2. Acest timp perifrastic se traduce în limba română prin viitorul obişnuit; pentru a
indica însă iminenţa, se poate folosi, în limba română, un adverb corespunzător:

Vous allez revoir votre ami. (Vei revedea îndată pe prietenul dumitale)

2. Din imperfectul indicativ al verbului aller urmat de un infinitiv se
formează tot un viitor apropiat care exprimă însă o acţiune ce urmează să se
producă la scurt timp faţă de un trecut:
EUe ne savait pas ce qu'elle
allait dire.

,
Acest timp perifrastic are în limba română Îelesul de a urma să, a fi
gata să, a fi pe punctul de a, era să:
Elle
allait partir lorsque la dépêche arriva. (E
ra pe punctul de a pleca clnd...)
Nous allions partir sans toi. (Era să plecăm...)

Observaţii

. : s

1. Din imperfectul sau prezentul verbului aller urmat de un participiu prezent sau de
un gerunziu rezultă o perifrază care exprimă continuitatea sau progresivitatea:
L'inquiétude allait croissant. (Neliniştea creştea mereu)
Un mal qui Ta en empirant (Un rău care se agravează mereu)
Această perifrază (mai ales cea construită cu imperfectul) aparţine exclusiv limbii

literare.

2. Aller folosit Ia imperativ, forma negativă, şi urmat de un infinitiv exprimă o reco*
mandare cu nuanţă de avertisment:
Ne vas pas dépenser cet argent en deux jours I (Vezi să nu cheltuieşti banii...)
N'allés pas vous imaginer que je ferais reia. (Să nu credeţi cumva că ...)

§ 75. Perifraze construite cu verbul VENIR:

1. Din indicativul prezent al verbului venir urmat de prepoziţia de şi de un
infinitiv se formează trecutul apropiat (le passé récent) care exprimă o acţiune
trecută, săvîrşită cu puţină vreme înainte de momentul vorbirii:
Je viens de lui téléphoner. (Tocmai i-am telefonat)
In limba română, această perifrază corespunde perfectului compus Însoţit
<le un adverb de timp (tocmai).

2. Din imperfectul indicativ al verbului venir urmat de prepoziţia de şi
•de un infinitiv se formează tot un trecut apropiat care exprimă însă o acţiune
«ăvîrşită cu puţin timp înaintea altei acţiuni trecute: . -..: .

...;;<

: Je venais de rentrer, quand il arriva. (Tocmai mă Întorsesem cînd...)-- ■ -..-*
în general, această perifrază corespunde mai mult ca perfectului din limba
română, însoţit de adverbul tocmai.

52

CONJUGAREA VERBELOR

Observaţie

v .

Venir à, folosit la indicativ prezent sau imperfect şi urmat de infinitiv, exprimă o
eventualitate, mai ales în propoziţii ipotetice introduse prin -si:
S'il vient à pleuvoir, je ne sortirai plus. (In caz că plouă ...)
Si je Tenais à disparaître, voici mon remplaçant. (Dacă s-ar întîmpla să mor...)

§ 76. Perifraze construite eu verbul DEVOIR:

Verbul devoir urmat de un infinitiv poate exprima:
— o acţiune probabilă: ;

. ■
Il doit être malade. .:., ; t.-,
— o acţiune iminentă:

--

Attendez-le l II doit venir.
— o obligaţie:
Pour réussir, tu dois travailler.

§ 77. Perilraze construite cu ajutorul unor locuţiuni verbale:

t. Se mettre à -f infinitiv exprimă începutul acţiunii :
Une pluie fine s'était mise à tomber. (...începuse...)

2. Être en train de + infiniţi» subliniază durata unei acţiuni :
Il était en train de lire. (Tocmai citea)
La blessure est en train de guérir. (Rana e pe cale de a se vindeca)
3. Être en voie de + infinitiv exprimă pe lîngă ideea de durată şi iminenţa:
Il est en voie de réussir. (E pe cale să...)

4. Être sur le point de -f- infinitiv indică momentul apropiat al Începerii

acţiunii:

vio ^4 v:>---?/ :.:.-= \

Il est sur le point de partir. (E gata să plece)
Tu étais sur le point de renoncer àton projet. (Erai pe punctul de a renunţa...)

5. Être en passe de + infinitiv este sinonimă cu perifrază anterioară dar
implică ideea unei situaţii favorabile:
Il est en passe d'être promu directeur.

§78. Perilraze construite cu verbul FAIRE:

Frecvea acestor perilraze şi mai aléa faptul oă verbul faire poate fi folosit
la toate modurile şi timpurile determină pe unii lingvişti să'considere construc
ţiile faire + infinitiv ca formind o diateză.
Faire + infinitiv poate arăta:

. .

1. că subiectul face acţiunea prin intermediul altcuiva:
Faites appeler un médecin I (Trimiteţi după un medic)
.Elle tait faire une robe neuve à sa fillette. (A dat să-i facă o rochie...)

2.. că subiectul este agentul acţiunii exprimate de verbul la infinitiv :
, ... Je ferai voir à ces enfants toute la ville. (Le.voi arăta acestor copiL..)
Il les fait travailler. (Ii pune la muncă)

><;

-..-.. '

53

DOMENIUL VERBULUI

You're Reading a Free Preview

Télécharger
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->