Vous êtes sur la page 1sur 1
FASTUGT. Stor turbo dr inte bara manligt. Den Manga at a grenvorebyggare com avurit odor som kom pe mmoditias. En inet ont anande 240 belriades transit motoraste, vilket Kortare an orginalfastet. Sedan svetsade Jompa thop den har M90 med Kass trea? © Vaxeiladsy lt svar. hbiitasthet Om sn brumbeumbil | vat fall skulle Kosta lika mycket 80 kvadrat, Ett’bra allernat skulle annars flertalet"raggarbilar” pa strippen, valja en turbobil ar dt extra fifigteftersom man aldrg lutomaten myeket skon pat ladatryek ve. avstamp | starten. Dessutom ar vinnare | var fll, alts. De dda som passar direkt p p enhand! Nae, just det. Oar INS uppenbara fordelar | vart fa Bot far bii minsta motstandots lag istallet ~ Volvos hederiiga femvaxlade M90-ladal "Men, pa dem paja ju allidtrean” van av ordning. Korrekt! Garagen svamimar vor av M20 m vagrar hala kvar trean. Men det finns faktisht att radda en redan trasig da, | vissa fall COrsaken til haverierna ar att nagon vart for eniu vaxing mean twaarvochiean Oa far SYNKrINg nvingas ur silt lage pa drevet. Det ca med att missa vaxeln en onda gang, om d fh on a alla arra pa rosten, at Ju fakliskt ar Kompetent nog af 1 hop n gon? Bra, dar det bara alt rota fram den gamla bombade ‘Mg0.n du har unger banken och bora plock vars ar brutalt MAPUTT. Titar vipa drevet servi et svarvat spar. Det dar synk- ‘ingen ska sita, Under spéret dr kuggarna svar misshandlade. Ap- ‘grap... det var den dir missade vixlingen som stlide till med det ‘Atansi Resultatet bir att synkvingen akerf6rlangt ner pa drevet och ‘omojliggor ett korcekt ingrepp vid vaxling. Noteralagerbanan forbaskat kangiig att cit jr den Volvo konstruktor LATTSERVAT. Me et sitsigt 6 fytar Joma ut spinuse rn dos ‘omdtigtKorkadeplaceing under plenumkarmaren. Anledningen i enol Det iret enkt latare at pila med gojema om de ster nagolunda ‘Homi, Dessutom sr det u mychat bare ut Jag han inte tarka mig at et ede til nagoneflekvint”, menarJompa SESAM OPP NG. Nar vi plockatisdrladan tilrckigt fr att 8 don ha vy dr det don mellersta ain vi ska koncentrera oss pa. Det ar har treans synknav ster. Att ota \axellior ar faktict ino rktigt 8 evar gom det kan verka. Tank dock gbrna po at 1igga 4elama | samma ordning som du plockade bort dom. Di okar dina chanser at hop {tejema avsevart. Lagret som sitter pa axoln maste demonteras da vi ska svetsa pa Greve, eftersom lagret faktiskt ar plast och smaller. Lagret kan tyckas omolat at Bort men det har faktiskt en oppning som biden visar. Detar alsa bara at banda bot! ‘SVETEANVISPING. Si nir ska synkringen sta egentigen. Nu plockar vi fram MIG: ‘vetsen och brnner helt frankt fast ringen med en loppa pa vare kugg. Det liter brutal, men dt funkar. Behl oljan i vaxellidan yl gaena anda upp. Det gBr att ‘laka svetstoppor ine fastrar pa el salen eller ietr sig net! tadan, dessiiom Kylee ‘lian. Givetvs bytsojan vid montoringen. Och, ne, olan Berar inte brinna om det hhopparner en loppa... gg frst en loppa pt en kugg, vind sedan axeln helt om och Joppa pa andia sidan, sedan ett kvarts vary tr neta loppa. Forte te fr syetsade. Brinn pd ordentigt med svetsen, det ar grova gojer! Sd ladan | omviind ordning, efter rengoring saklart och be till hogre makt a