Vous êtes sur la page 1sur 4
Cywilizacja KAPITALIZM jako Rooperacja Epwin BeNpDYK oxrzeba mark wynalazku, glosi populiene powie- izenie. Jakie dalece odbiega ono od prawey! Wy- starczy tylko cofnaé sig nieco w czasic i prryjrece hi- storii brytyjskie) marynarki wojenne. Rozbudowa floty od czas6w raqdw wielkiej krdlowej Elébiety w XVI. sta- In sig podstawq potggi Albionu, erwajgce} do korica XIX stule- cia, Wypkywajqce na corazodleglejsee wyprawy okrgty napotkaly -go praeciwnika: sakorbut. To whinie ca dolegliwos¢, spowodawana brakiem witaminy C, dziesiatkowa- la szeregi krélewakich marynarzy skutecznie) nit hisepaiisk mada oraz wseyscy piracirazem wrieci, Wyedawatoby sig wi swylrycie przyczyny choroby i skutecznego remedium bed dowodzacych Royal Navy zadaniem priorycetowym. 14 sezaconne vwrecicenra ume yeas aos 2 czennca 2008 Ge trzeba, by wynalazek stat sie innowacja? A innowacja popchnela cywiliza