NOTA

DEBIT

______________________
_____________________
____________________
_______________
Tel:______________

Faks:_______________

_____________________
_____________________
_____________________

No.Nota Debit:_______
Tarikh:_____________

Akaun tuan telah didebitkan dengan butir-butir berikut:
Butir

Ringgit Malaysia:___________
_________
Pengurus

SALINAN

Jumlah