Vous êtes sur la page 1sur 2

Järvamaa Kutsehariduskeskuse kasvatustöö komisjonile

AVALDUS ...........................
/kuupäev/

Palun arutada Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpilase ............................................................


/ees- ja perekonnanimi/
................................................ individuaalküsimust.
/õppegrupp/

Probleemi
kirjeldus...................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

.......................................................................
/Esitaja ees- ja perekonnanimi, allkiri/

Avalduse laekumise kuupäeva ja registreerimisandmed: ........................a.2.1-35/...........


/kuupäev, reg.nr/