Vous êtes sur la page 1sur 6
RuTE: PEL TER PUIGPUbpg DE NO FEU FOC NO LLANCEU FEMS: * PORTAU AIGUA NO FEU RENOU PORTAU CALCAT ADEQUAT. RESPECTAU PLANTES | ANIMALS “ RESPECTAU LA PROPIETAT PRIVADA Ajuntament de Pulgpunyent: 971 614 455 Urgencies i emergencies: 112 = Bombers: 085 Ambulatori de Puigpunyent: 971 614 024 Trasport Puigpunyent-Palma (autocars Carbonell): 971 614 463, Reserva natural Es Ratxo: 971 616 622 Puigpunyent Bar-Restaurant Can Domingo: carrer des Trast, 1 Tel: 971 614 114 Es Pont: carrer de sa Travessia, 2. Tel. 971 614 031 ‘Sa Tafona: Gran Hotel Son Nét. Tel: 971 147 000 ‘Ses Cotseries: carrer Major, 8. Tel: 971 616 626 The English Rose Restaurant: carrer de Galilea, 24 ToL: 971 614 180, Galilea Bar Parroquial; placa Pius XI, 1 Restaurant Galilea: carrera des Capdella, s/n. Tol: 971 614 329, Agroturisme Sa Campaneta: ctra. d’Esporles, km. 4 Tel.971 180.392 Agroturisme Son Pont: ctra. de Palma, km. 12,400, Tol 971 614 046 Gran Hotel Son Nét: ctra. de Palma, km 14, Tel: 971147 0) Rutes a peu pel terme municipal de Puigpunyent Pulgpunyent és, sens dubte, un municipl de qualitat. Ubicat 2 Voest de lila, llindaner amb els municipis de Calvia, Palma, Esporles, Banyalbufar | Estellencs i actualment forma part de la Mancomunitat de Tramuntana, Compta amb dos nuclis poblacionals: el de la vila de Puigounyent i Galilea. Al nord, entre la mola de Planicia i sa Fita del Ram, s‘esten la rica vall de Superna. EI municipi és un territori molt interessant des del punt de vista natural, tan botanic com geamorfologic, _amb un relleu molt pronunciat on el puig de Galatz6 s'erigeix ‘com a fta primera. Des del caire hidric tambe és excepcional jaque, a més d'estar solcat per nombrosos torrents | xaragalls, hi nei un dels jagos més importants de Mallorca: sa Riera. Patrimonialment i etnoldgicarment esdlevé una clara fta dins els municipis de muntanya. Compta amb_unes destacadissimes possessions, amb Son Net i Son Fortesa ‘com a capitals de la ruralia puigpunyentina, aixi com amb cases de neu, molins d'aigua ide vent, fonts de mina, sinies, casetes del delme, forns de calg i de guix, etc. Amb aquest desplegable us proposam una descoberta a peu de tot aquest patrimoni natural i historic del municipi de Puigpunyent. Aquestes rutes son facils ide durada variable, amb la possibilitat d'enllag dunes amb les altres, tal com S'especifica al text, La majoria d'aquests itineraristranscorren per propietal privada, aixi que recomanam el maxim respecte I discrecio. Us desitjam una agradable estada a Puigpunyent i unes ‘magnifiques rutes. IL.- Cami vell d'Estellencs Es tracta del cami amb més atractiu excursionista i paisatgistic de tot ef municipi. Era la primitiva via de ‘comunicacio publica entre Puigpunyent i Estellencs, aquesta darrera sufragania fins a 1886, Travessa el lerritori de dues de les possessions més importants de la contrada: Son Fortesa, a Pulgpunyent, | Son Fortuny, a Estellencs. No sols te un alt interes constructiu, ja que resten trams empedrats, sind que tambe des del punt de vista historic i etnolagic, donat que hi trobam el rafal de sa Muntanya amb Ia seva font, sa Teulera de Son Fortesa i N'ermita de Sant Nofre. + Cami vell de Puigpunyent a Calvia Es la via publica que connecta Puigpunyent amb Calvia, Compta amb una primera part seccionada per la carretera PMV-1032. En resten dos trams de ferradura coneguts popularment com sa drecera Curta i faltre com sa dracera Llarga. Des del coll des moli de Vent fins a la urbanitzaci6 de Son Font (Calvia) és de carro. Hi obtindrem unes belles vistes de Son Cortet | de Galilea. Dins el municipi vei el cami bbaixa travessant la urbanitzaci6,