Vous êtes sur la page 1sur 3

Aspecte etice in organizatii 

Cismaru Valentin, Grupa:2.3, anul:2 

 
         ‐ Aspectul deontologic  al profesiunii de psiholog‐ 

Ca  orice  profesiune  si  cea  de  psiholog    incorporeaza  aspectul  deontologic  ,aspect  care  se 
caracterizeaza printr‐un ansamblu de norme care stabilesc cadrul moral de exercitare a profesiunii 
de psiholog in mediul profesional respectiv. 

Astfel a fost formulat atat la nivel international cat si national (27 mai 2004) ,,codul deontologic  al 
psihologului’’. 

Codul    cuprinde:constrangeri  de  conduita  morala,indicatii  cu  privire  la  respectul  fata  de 
celalalt,recomandari  privind  cresterea    gradului  de  calificare  profesionala,norme  referitoare  la 
autonomia tehnica,reguli de etica internationala(reguli care vizeaza  interzicerea cu  desavarsire  a 
utilizarii  psihologiei  ca instrument politico‐social) si reguli pentru etica cercetarii. 

         ‐ Aspectul etic al utilizarii testelor psihologice‐  

*Testele psihologice si selectia organizationala: 

Testele  utilizate  in  selectie  au  ca  scop  furnizarea  de  informatii  valide  si  fidele  despre  nivelul  de 
inteligenta,caracteristicle de personalitate,aptitudinile si cunostiintele ale candidatiilor. 

Toate  aceste  informatii    trebuie  sa  fie  obtinute  intr‐un  cadru  etic  ,moral  care  sa  nu  lezeze 
integritatea fizica sau psihica a candidatului . 

,,Un  test  are  valoare  diagnostica  sau  predictiva  atunci  cand  el  este  capabil  sa  serveasca  drept 
indicator al unui anumit aspect comportamental etic si legal.’’ (Pitariu,1983). 

Crearea unui test este o operatie dificila,alaturi de afinitatea autorului pentru un anumit ,,curent’’ 
psihologic ,o metodologie si un model explicativ‐interpretativ,autorul testului trebuie sa raporteze 
itemii testului la elemente ce tin de etica populatiei din care este extras  esantionul  supus testarii 
psihologice. 

Moralitatea    si    etica  exercitarii  profesiei  de  psiholog    trebuie  sa  reiasa  si  din  stadiul    acordarii  
avizului  psihologic,psihologul in interpretarea  datelor  obtinute  prin  teste dar si prin alte metode  
in  faza  de  formulare  a  diagnosticului  si  a  predictiei  psihologul  nu  trebuie  sa  fie  influentat  de 
prejudecatile  personale,de  stereotipuri,sa  se  fereasca  de  subiectivism    prin  care  aspectele  de 
ordinul:sexului,rasei,religiei,orientarii politice ar influenta diagnosticul. 

Dupa  Resnik  (1997)  exista  4  situatii  ale  eticii  profesionale  in  care  se  regaseste  psihologul  in 
momentul formularii diagnosticului:     
 

( neetic ‐ LEGAL‐ etic) 

NEETIC‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ETIC 

(Ilegal‐neetic)  (etic‐ilegal) 

ILEGAL 

 Cauzele    comportamentului    neetic  ale  psihologului  organizational  care    efectueaza    testarea 


psihologica  conform  unui  studiu    realizat    de  Society  for  Human  Resources  Management 
(1997)sunt: 

*Castigul:cand  psihologul  anticipeaza o recompensa ca urmare a unei actiuni neetice sau daca nu 
se asteapta la nicio pedeapsa pentru asta,acest fapt contribuie la promovarea unei decizii neetice. 

*Conflictul de rol:cand psihologul nu stie ce prescriptie de rol sa respecte, cea a rolului formal sau 
cea a rolului dat de profesiunea sa.     

*Factori de personalitate: care contribuie la o slaba constientizare  a  aspectelor etice si la un nivel 
scazut al integritatii morale. 

*Climatul organizational aferent. 

*Salvarea posturilor.    

*Presiunile legate de orar sau de ritmul de lucru al organizatiei.   

*Atitudinea colegilor din cadrul organizatiei.      

*Atitudinea imperativa si neetica a superiorilor.       

*Nestabilirea unor obiective clare din partea superiorilor in ceea ce priveste selectia profesionala.  

Efecte ale testarii psihologice neetice *in organizatii* 

Armour  (2002)  a  inventariat    efectele  negative  ale  selectiei  prin  testare  psihologica  in  mediul 
organizational  ,efecte  care  au  stat  la  baza  unor  scandaluri  rasunatoare  in  S.U.A  cu  precadere  in 
economia americana. 

1.Neincrederea angajatilor  fata de psihologul  organizatiei datorata  lipsei de coerenta a profilului  
psihologic   al candidatului  si  al  fisei de post organizationale ,stabilte de psihologul organizatiei. 

Conform unui sondaj realizat de Gallup (iunie 2002),s‐a constatat ca moralul angajatilor  a scazut 
cu 46% in ceea ce priveste profesionalismul  managerilor  si etica  personala ,un studiu realizat  de 
Harvard Business Review a sustinut sondajul respectiv. 
2.Cresterea somajului,scandalurile  datorate  lipsei de etica a anumitor psihologi  a dus la scaderea 
eficacitatii  profesionale  ale  psihologilor  si  crearea  unei  ,,reputatii  proaste’’  sau  a  stereotipurilor  
legate de psihologul organizational.   

3.Aparitia  sentimentului  de  ,,jena’’,psihologul  care  efectueaza  testarea  psihologica  in  functie  de 
caracterul  sau  ,poate  dobandi    sentimentul  de  ,,jena‐inutilitate’’  chiar  daca  este  promovat    sau 
remunerat bine,atunci cand efectueaza neetic testarea psihologica pentru selectie. 

Comportamentele neetice pot fi intalnite si la client: 

*psihologul ca  tap  ispasitor  pentru  rezultatele  slabe  ale clientului. 

*psihologul folosit ca mijloc de a implementa masuri nepopulare  (,,nu e decizia mea ca manager 
,ci a psihologului). 

*modalitatea  de  a  ajunge la un consens (suborodonatii nu il asculta pe manager,dar vor accepta 
autoritatea psihologului). 

Printre    atributiile    psihologului    organizational  se  numara  si  cea  de  investighare  a 
comportamentelor neetice  sanctionarea auxiliara  a  suborodonatilor  urmand  a se face de catre 
comitetul  etic  al  C.A  sau  de  catre  1  ,,ethics  officer’’  integrat  departamentului  de  resurse 
umane,sanctiunile  trebuie  raportate  la  existenta  unor  coduri  etice/de  conduita  atat  pentru 
client/consultant. 

Astfel  psihologul  prin  efectuarea  periodica  de  teste  psihologice    trebuie    sa  semnalizeze  
eventualele  nemultumiri ale subordonatilor  astfel  incat sa  se  previna  comportamente neetice 
precum:ascunderea  unor  incidente/abuzul  sau  minciuna  legate  de  zilele  de  concediu  de 
boala/exercitarea de presiuni  neadecvate  asupra  celorlalti colegi. 

   

Bibliografie  

*Bogathy, Zoltan/,,Manual de tehnici si metode in psihologia muncii si organizationala’’/Polirom,2007,Iasi. 

*Zlate,Mielu/,,Introducere in psihologie’’/Polirom,2000,Iasi.