Vous êtes sur la page 1sur 675

Octavi saeculi ecclesiastici scriptores maxima ex parte recensentur... accurante J.-P. Migne,.... 1850.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.

Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.


CURSUS €OMPLETUS
- -' - siv?
BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, GOMMODA, OECONOMIGA,

6MNIUM SS. PATRTJM, DOCTOMM/SGMETORUMQ.Ul ECGLESIASTICOMM:

AB MVO APOSTOLICO AD INNOCENTII III TEMPORA


"'"'..'''"'FLORUETRUNT
;. .
-' -R^usi^eiaB^-OLOGleiA
-./-
OMSXIJJM
" QVM EXSTITERE MONUMENtORUMCATllOLIC^ TRADITlONlS PER DUOBECtMPlttOHA
- '' 'ECCLESLE SJSCULA, . - -
JUXTAEDITIONES' ACCURATISSIMAS , INTERSE CUMQUI! NONNULLIS CODICIBUS BANUSCRtPTIS COLLATAS,
PERQUAM DILIGENTER CASTIGATA ',
MSSERTATIONIBUS, COMMENTARIIS LECTIONIBUSQUE VARIANTIBUS CONTINENTER ILLUSTRATA ;
OMNIBUS OPERIBUS POSTAMPLISSIUAS EDITIONES QVJETRIBUSNOVISSIMIS SyECULlS DEBENTUn ABSOLUTAS
. . -. DETECTIS, AUCTA ;
1NDICIBUSFARTICOLARIBUS ANALVTICIS, SINGULOS SIVETOMOS, SIVEAUCTORES ALICUJUS MOMENTl
. ' '
. .-'_ SUBSEQUENTD3US, DONATAJ
'.1GA.PITIU.I8 I«TRAIPSUM TEXTUM RITEDISPOSITIS, NECNON ET TITULIS SINGULARUM PAGINARUM MARGINEM SUPEMOIIEM
DISTINGUENTIBUS SUBJECTAMQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS, ADOHNATA ;
' . OFERIBUS CUHDUBIIS TUMAPOCRYPHIS, ALIQUA VERO AUCTORITATE IN ORDINEADTRADITIONEM
-'.'. ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIFICATA ;
DUOBUS INDICIBUS GENERALIBUS LOCUPLETATA : ALTERO SCILICET RERUM, QUOCONSULTO, QUIDQUID
.: UNUSQUISQUE PATRUM INQUODLIBET TIIEMASCRIPSEMT UNOINTUITU CONSPICIATUli; ALTEBO
SCRIPTUILE SACRJ5-, EX QUOLECTORI COMPEUIRE SIT OBVIUM QUINAM PATHES
ET IN QUIBUS OPERUM SUORUM LOCISSINGULOS SINGULORUM LIBRORUM
.'" r SCIUPTUR^: TEXTUS- COMMENTATI SINT.
KDiriOACCUBATISSIMA, CffiTERlSQUE OMNIBUS FACILE ANTEPONENDA , SI PERPENDANTUR : CHARACTERUM NITIDIT~6
CHARTiE QUALITAS, lNTEGRJTAS TEXTUS,PERFECTIO CORRECTIONIS, OPERUUB.ECUSORUM TUMVARIETAS
TOlfNUMEIMJS', EORMA V0LUMWUM PERQUAM-COMMODA^SIBIQUE IN.TOTO.OPERISJ>ECURSU CONSTANTEU
"' ;" SmiLIS,PRETIIEXIGUITASjPRiESEnTIMQUE-ISTACdLLECTIO,
' UNA,METHODICA ETCHRONOLOGICA^^^^N.
SEXCENTORUM FRAGMENTORUM OPUSCULORUMQUE. HACTENUS HIC ILLIC SPARSORUM, /. ^/fyy\
; PRINUH AUTEMIN NOSTRA BIBLIOTHECA, EX OPERIBUS AD OMNES vETATES, /© / ^V*<\V
LOCOS,LINGUAS FORMASQUE PERTINENTIBUS , COADUNATORUM. I / Z~- \J£,V
" " *
SERIES SEGUNDA,- ". -.' c
JH' ^\
1N QUAPRODEUNTPATRES,DOCTOUES SCRIPTORESQUE.KCCLESLE LATIN/4l""!l-. <~J '\ <~~>\
'. A GREGORIOMAGNOADINNOCENTIUMIII. \£*. -3 V%.\
Stccuranfe %^. 9Ri&>«»
BIBLIOTHEG£ GLERI UUZVER&E, \
SIVE
CHBSnOMCOMPLETORUM IN SIHGULOSSCJENTI2B ECCLESIASTIC.55 RAMOSEDITORE

PATROLOGIiE TOMUS LXXXIX.


MAXIMA PARS AUGTORDM OCTAVI SJEGULI.
TOMUSUNICIJS.

VKKITSEPTEMKRANCIS"
GALLICIS.

PARISHS, APUD EDITOREM,


IN VIA DICTA DWMBOISE, PROPE PORTAM.VULGO.D>ENFE1\. NOMINATAM,
SEU PETIT-MOWTROTJGE.
18S0
OCE.AVI S_ECUI-I

ECCLESIASTICI SCRIPTORES

MAXIMA EX PARTE RECENSENTUR.

QUOMJM -

OPERA OMMA

NOVA ET, QUOD ANTEA PRORSUS INAUDITUM FUIT.

COMMUNI EDITIONE DONANTUR,

NOMINAQUEIN SUBJECTA SERIE EVOLVUNtUa ;


: ' '
NE.MPE
_ SERGIUSPAPA I, JOANNESVI, JOANNESVII, S. ALDHELMUS,CONSTANTJNUS PAPA,
EEOLERIDUS,FELIX' RAVENNATENSIS . BENEB-ICTUS
CRISPUS. S. EGBERTUS, GREGORIUSPA & H»
S. VILLIBRORDUS,GREGORIUSPAPA 111, S. BONIFACIUS. '..
MOGUNTWUS,S. ZACHARIASPAPA, STEPHANUSPAPA II, S. PIRMINIUS
ABBAS,CYPRIANUSMONACHUS,S. CHRODEGANGUS, S. PAULUS
PAPA I, ALANUS,S. -&MBROSIUS CADURCENSIS, STEPHANUSPAPA III, S. STURMIUS
S. AMBROSIUSAUTPERTUS.

ACCURANTE J.-P. MIGNE, fcvi,^


BIBLIOTHECiE GLERI «NIVBHSffl, ^^/li^
SIVE ' . '

^CURSUUM 1N SINGfULOS
COMPLETORTJM SCIENTI.EECCLES_ASTIC..E
RAMOSEDTORE.

TOMUS UNICUS.

VENIT 7 FRANCISGALLICIS.

PARISHS, APDD EDITOREM,


IN VIA DlCtA D-AMBOISE, PROPE PORTAM VULGOD'ENFER NOMINATAM,
SEUrETIT-.MONTROUGB.
1850
"
':-• 'f.ELENGHU^AUCTORUM '"-

QUORUM OPERi m HOC LXXXiX TOMO CONTiNEWTUR.

Sergiuspapa I. col. 9;
Joannes papa VI. > 35
Joannes papa VII. '-•__'.'.. . 82
S. Aldhelmus. . 63
Gonstantinus papa. |3I5
' '..',','
Ceolfridus. 3W
Felix episcopus Ravenn. 357
Benedictus Crispus. §61
S. Egbertus ':'''''''/: i3TT -
'
Gregorius papa II. . &b3:
S. Villibrordus. 585
Gregorius papa III. 557
S. Bonifacius Moguntinus. 597;
S. Zacharias papa_ . 891
-
Stephanus papa II. 957:
S Pirminius. . 1029
Cypnanus monachus. 10W
S. Chrodegangus. ."'''". :-."..'.". r 1053
S. Paulus papa I. - . • H25
-. -"'' ' 1197
Alanus.
S. Ambrosius Cadurcensis. Ibid.
S.epbanns papa III. 1235
' ^
S.Sturmius. 1237
S. Ambrosius Autpertus. 1265

lix typisMIGNE,au 1'etil-Monlrouge.


ANNQDOMINIDCC.. , ;" . :

ROMATCUS PONTIFEX.

NOTITIA HISTORICA IN SERGIUM PAPAM.

(Lib. -Ponlif.ex var. edd.}


a Sergius, natione Syrus, Antiochiaeregionis, orlus A per ordinem
ascendens, a sanctae memoria. Leone
ex palre Tiberio in Panorino Sicftiae, sedit annos 7 pontiiice in litulo sanclae Susannse, quod.satf duas
sni, nsenses VHI, dies ^xxm. Hhrveniens Romam domos vocatur, presb}ier ordinatus est. b Hic lem-
sub sanctaememoriae Adeodalo ponlifieeinter derum pore presbyteratus sui impigre per coemeieria diversa
Romanse Ecclesise connumeralus est. Et quia studio- . missarum solemnia celebrabal. Post septennium vero
sus erait, etc-apax in officio caniilense 2 priorum can- defunclo beatae inemoriae Conone apostolicae sedis
torum pro doeirina est tradiius, et acolylbus factus, 2 praesiile, ut fieri assolet, 4 Romanus populus urbis in
VARIANTES LECTIONES.
a God. Luc., qmtuordecim. 4 Cod. Luc.,
s Cod. Luc., piorum; a!., priori; populus Romanm urbis Theodoriim
archipresbyleruni <?_Paschalem archidiaconum.
,3Cod. Luc,qni; Lab. qute; &]., qmet.
VARIORUMNOTM.
- Sergius, etc. Conone -posl undeeim mensiurn quse certis inliserent chafacteribus temporum.ut os-
-pontilicatumolieuntesupremumdiern, 2) Septembris _" lendam, longeutaliis adjumentum afferai, sibi dctri-
an. 687;interponiificium duorum niensium acdierum mentum importat, detegens novum mendum quo ipse
sxiu successoris ordiriationem prareurrit, quemadmo- laborat. Leviori scaterii vitio' Colbertini jirimus, se-
dum docenl t.mnes Codd., prseier sMazarinum, qui cundus, tertius ; liee non Palatirio-Vaiicanus, Lueen-
diem addit, ciii asiipulantur catalogi tertius et quln- sis, el Farfensis, qui mensem detraliunt. Veronensis
lus Colbertini, ac Veronensis, omnibus tamen mirum quoque binc niinns diligensesse-coepit non amplius
in modum cousentienlibus : nam exclusa emorluali Tnemorarisdies pontificum emoriuales,: in.Ser^io au-.
die sunt xxm, eade.mque.inclusa xxiv dies, praeter lerh nou modo parum diligeris, sed aperle ineitdosus,!
menses duos, inierponlifrcii. llaqueSergius, Cononis solido anno auget ejus sedem edntra omnium_ fidenx.
sniccessor,delusacompclitoris arcliidiaconi ainbilione, De unius diei ailditione apiid omnes Golbertinos,'
e.im sceiere conjuncta, de qua loquebar in Cononc, praeter secundnm,-et quintum, et apud alios passim
ordinams est poniifex die 15 Decembris prsedicti catalogos, occurrente, eadem repeto quaede interpon-
anni 687, ut F lit. Dom. oslendit, sedemque aposlo- lificio dixi, includendo nempe vel excludendo emor-
-licam diulius quam sui pr_edecessores adininislrans, lualem , omne discrimen arrioveri. A prirno igitur ad
clausit s_eeulumsepiimum, etoctavijam sesevolven- uliimum concludens, aio quod Sergius, ordinatus die
lisaniro primo, vi Idus SepXembris,seudie 8 ejusdem 15 Depemb. 687, seditan. XIII, m. vm, d. XXIII,ac
inensis, oecubuit mortem, indictione quinta deciina, vitam cum morie" commuiavit die 8 Septemb. 701.
ul recie liabent Codd. vulgatus, Freheriamis, et Ca- CENNUS. . |
vcnsis, qnae indiciio resppndet anno 701, emortuali Sergius. Ab hoc pontifiee.teste Molann, in indice
Sergii. ReliquisaneCodd. quibus utorhabetit indici. 14, sanciorum Belgii, consecratiis est sanctus lluberius,
quse indicat Seplembrem arini superioris 700. Cum C Leodiensis episcopus, dignissinius sancti Lainiierii
vero omnes iidera Codd. cum aliis conseniiaiitin Ser- martyris successor, nobilis.genere. qui ul.snbditos
i>ii poniiflcaius duratione"noianda annor. xm, men<. sibi in cathoiic_e fldei observanlia et sanctse Ki>ma-
viii, de xxm, liquido consial mendosos essee sCodil. nae Eccle?i_eobedieniia, a quo sanctum Evangelium
qui habenl ind. 14, tmn ex aetatibus praedecessorum accepis^ent, culiu perpetuo (irmiier conlineiei, et
recle consiituiis, tum ex monumento quod Ant. P_i- posieros eodem vinculo obligaret, iradidit iis pjubli-
gius Bedaeacceptum referl, confirmanie initium pon- cuin sigillum sancti Lamberli martyris imaginescul-
iificalus Scrgii (l'ag. 689, •». 5). Est id epilaphium plum, atqu« hujusmodi inscriptione nplatiim : San- .
Cedwallse rogis ila desinens : sub die xn Kalend. cla Legid llomanm Ecclesioj.Filia. Bis. el LABB.
Maiar., indici. %,ponlificante apostolico viro domino . Sergius'. Tiberii mercatoris Filius, palria Auiiocbe-
Sergio papa anno secunde. Quod si irifeiiseApriliaiinl nu?i, Adeodati poutiflcis lempore Romam veniens in.
689 Sergius agebalannumseeundiim, non est dubium clerum iAoirianura asciscitur, carionicus mox regula-
quinreete ab anno 687ejus sedis iuiiium deducaiur, ris, deiude presbyter cardihalis lit. sanctae ^usannte
nenipe a supremo anni mense Decernbri, ut supra. ad duais domos a Leone 11papa fadus, lantum sibi
monui; Huc accedil quod nulla prorsus aulCodd. aut nbminis comparavit, lit moriuo Conone in iocum
catalogorum aueiorjtale Sergii obitus poiesl reiraiii ejus fuerit sulfeetus,.xu Kal. et consecratus vm Kal.
anno soiido. Nam calalogus Uergomas, qui uniis ojii- Januarii, die"' Natalis Domini, irieunte " anno C87. CIA->
iiioneinhancfiileit,proannis xiiiliabensxii, cum cou- .CpNlUS. . . ' % .;' . .
,
seniiatcum aliis in successorum iEtaiibus defiiiieudis. ,. h Hic iethporepresbyleratils sui impigre per c&me-~.
_ - PATEOL. LXXXIX. . i '
'
U '_ .SERGU.S-PAPA '«"
duas partes divisus est, et nna quidem pars elegii A sonarn demmiinati Sergii « vrnerabilis lunc presLy-
Theodorum archipresbylerum ; alia vero pars«. Par . leri concordanies se coii-iilenmt, eumque de medio
schalem arcbMiaconum. El quidem Theotlorus archi- populi lollenles iri oraculum beati C_esarii marlyris
presbyter cum populo qui ei.favebat perveniens, in- Chrisli, 7 ijuod estinlra sacrosanclum siiprascriplnm
leriorem parlem patriarchii Jentiit. Paschalis-vero palatiuni, introduxerunt, et exinde in Laieranenso
exleriorem paflem ab oratoriosanctiSilvestri^ei 1 ba- episcopium cum lauduni 8 declamalionibus deduxe-
silicarn domus iuliae, qure super campum respicii, - runt. Etquarovis fores palriarehii inlrinsecus essent
occupavii. Cumque unus * alio Iocum non eederet, munilae, e_ clar^ae, lamen pars, quae praedielurn ve-
sed utrique a immaniler pordurarerit, ut unus aliutii nerabilem viruui elegerat, quia et validior eiat, prae-
superaret, inilo cohsilio prjmates judicum, et exerciT valuit, et ingressa esu
ms Romanae militise, vel 4 cleri plurima pars, et pr_e- Quoingresso unus e duobuseleciis, id est Theodo-
-sertim sacerdolum, alque civium multitudo, - ad sa- fns archipiesbyler illico quievilac se humiliavit. •
crum palatium perrexerunt, et diu perlraetanles, quid Et ingressus denominalum sanctissimum eleclum sa-
fieri deberel, qualilerve duorum-altercantium ele- iutavit ac osculatus esi. Paschalem yero nullo modo
otorum sopiretur *•contentio, Deo annuente, iu per- 8 cordis duritia id iacere sinebal, don.;c coaclus, et
VARIAjNTESLECTIONES.
i Cod. Luc, basilica. * Cod. Lue. et al., inieniio.
5 Cod.Luc, atii. 6 Al., venertuittunc presbyteri.
" Cod. Luc, unanimiier. ' Al., quod est intra palalium inlroduxerunl.
Cod. Luc, cleti seditiosi; _&V.,cleri si dici est plu- BCod Luc, acclamationibus.
yitna. - * Al., praz cordis durilia.
VARIORUMNOTJS.
4ena diversa missarum solemnia telebrabal. In ccerne- prmsentem diem. Consuetudinem vero Ecdesiai, qum
ierils erant oraiorja, seu aliaria, in quibus fiebant in singulis voluminibus per unumquodqueofflciumerat
slationes et conventus Chrislianorum orationis-cau- scripta, abslulit, et- igne consumit.Qats scilicet om-
sa, et missse celebrabantur. Anaslas.,in Gregor. III: nia erant ab archidiacono Ravenriatensi. .custodila.
Ilem in cmmeterio sanctai Pretronillm stalionem an- BENCINUS.
nuam dari insiituit. Hinc tempore Decii veiilum b AdsacrumPalatiumperrexerunt. Sficrum palalium,
Cbrislianis ne in coemeieria pedem inferrem. Pon- ad quod e Laterano major pars cleri el primates
lius diaconus, in Vii. Cyprjani, apud Surium, Sept. exercit.us perrexeruni, ut de res.inguendp.scliismaie
Ak : Praiceperunt etiamne.in aliquibus Idcis concilia- iriter Theodorum archipresbylerum et Paschalem ar-
bida fiant, nec cce.meleriaingredianlur. Populum Ale- C chidiaconum, consilium inirent, silum erat non in
xandrinum ne communicaret cum Georgid pseudo- Palatino, ubi olim Ca^sarum aedes fucrei sed haud
-episcopo.oraiionis causa in ccemeleriuni secessisse , procul a liinlo sancti Sixii in eo locoiubi via Appiaa
narrat Socrales, lib. n, eap. '23': Tj 16Sof/.Kotp.-~~tx Laiiua divertil. Peramplae elenim ceiiles illic conspi-
T/JVpsjlv.il'TrsvTyjKoo-Tnv6"1KO_-vr.0T£u_r<sj-egijMe xapo. ciebantur diciae sacrum palatium, eraiitque usui sive
T'6_xoi^5_Ti.ptov SUEKO-SCZI.
Hebdomade enimquai est posf ppntificis, sive imperaloris, si quando Romaeadesse
sanclam Penlccoslen, .popvlus cumjejurtassel, oralio-. centingerel. Inlra sacrua. palaiium oratorium vel
nis causa, regressus eslad ccemeterium.Idem Theodor ecclesia saricti Cxsarii coxisirucla erat, quam sub
rit.,»"lib. n, cap. !_-. ALTASEBRA. riomine liluli sancli Coosarii in Palalio nobililatam
Paschaleni arclMiaconum. Quod iii superioribus fuisse, lum coroplura vetusta monimenta tesianiur, -
circa Bonifacii 111consiiluiuui annoiavimus, qui in lum aclasacr8esynodiTrideniiri_e, quibus subscriptus
syriodo LXXIIepiscoporum deliuierat utnullus, pon- iegilur Chrislopborus cardinafis Madrucius presbyier
ti/iceviventc aut episcopo pioilatis suaz,prmsumqtloqui sancti C;csarii in Palalio. At e mtmero.tiiuioruni ex-
de successore, au.l partes sibi {acere, nisi ter.liodie de~ - puiaitecclesiam iiauc Sixtus V, quod, nimia vetus-
positionis ejus, id luculentius apparei iri eiectione late collapsa, penitiisque inaecessasua ajlate eadem
Sergii, ubi ratio et necessitas editi consiituti ad prse- erat.In velerem lamen formam iiaud mulio post, se-
cavenda niala quaeex ambitu candidalorum orieban- dcnte Clemente V111,fuit excitata, qui insuper, ut
tur aperle deprehenditur. Conon, Anasiasio teste in pristiiiam dignitatem ecclesioeilli sartam leclam pos-
ejus" Viia, pio roga, seu presbyierio, ut vocabant, teritati retinerei, eamdem denuo ih nuaierotituSorum
ctcricis lai:giendo, ceriam auri summam Jegaverat, l^ descripsit. IJKCanimadverto ex eruditissimo Baronio
ejusque dislributioni plerumque arcbidiaconus prae- (cd ' c
annutn 6'03, num. 2). MAFEUS.
eral. Pcsschalis igilur archidiacpnus, Conone aegro- Et ingressus denominaium sanclissimum elecium
lame, auruin iliud haudquaquam disiribub, sed salulavil acosculalus e&t.TbeodoroelPaschali jn con-
joanni exarcho promisit, modoeum in eleciiohe ad- cursu electis, Sergioque schismaiis solvendi causa
juvaret. Hiricortiim scbisma inter Pasch:ilem archi- clecto, Theodorus unus e duobus in schismale electis
diaconum et Tlieodoruinarcliipresbyieiuin. Dearchi- ad Serginm uccessil per adoralionem et osculum,
diaconi aucloriiaie in clero regundo, videnrius Agnel- Cardinales et episcopi admiituntur quasi fratres ad
Jus in Vila Tlieodori Ravennaiensis. Rarrat eriim de osculurn. summi pontificis, imoeiipsiabbatesexem-
summa frumenti carilate agens : Cum aulem sacer- pii (Cap. Cum olim, de Priviteg.)i Episcopi etiam pro-
dotes non invenirent imde emerent, ierunl ad illum pier i everentiam ordinis admiilunlur ad osculinn
atpplicanl.es, ul auxilium tribueret illis. llle auieni ac- principis. Ambros., episi. 27, de legatione ad Maxi-
cersiium archidiaconum, nomine.TUeodorum..... dixit inuni Tyrannum Treviris sedenlem : Ubiseditin con-.
ad eos : Dicite sacerdotibusEcclesim, et clero universo: sislorio, ingressus sum, assurrexit ul osculum darei.
tQuare vos inopia famisconswnil? Si dimillitis omnem Hilar. lJiciav., contraConstaniium: Osculo sacerdotes
quarlam Ecctesice.,et tdntum per anni circulum pro excipis, quo et Chrhtus prodilus es(. Lafci In ordiua-
quuria donum accipialis, secundum providenliampon- lione Rom. ponlificis.osculaniur pedes. Anastas., iii
ti[icis, medo relevaboinopiam vestram.i Qui diu casti- Valentino : Ac deinde condignis glorim laudibus ct
gati, gravescenle fame, consensery.nl,et abillo lempore honoris amplitudine ad Lateranense patriarchium ab
quaria a clericis iHius Ecclesia; sublata esl uscjite'in ipsis deductus,-et in poniipcali esl posiiusthrono, cujus
iS. NOTITIA HISTORICA IS SERGIUM PAPAM. U
confusus, volens nolens, suum domimim el electum j 1 quod ab eodem Paschali stiprascripto exarclio pro-
-ingressus -saliitarei. Q_uieliain Pasdialis clanculo missum fuerat, id est, ceninm' auri librarum a parto
non cessavit Ravennam suos mitlere missos, promis- Eeclesioe expetente, Sergio sanciissirrio electo pro-
saque peeuniavel aliis diversis denis, Joannem pairi- clamante, quod rieque promisissel dare, ueque pos-
cium, et exarcbiun, cognomentc Platyn, cum suis sibilitas dandi suppetat, et ut ad compunctionem
juJicibus, neminescienteRomam venirepersuadcre. animos videniium eommoveret, canlharos, et coro-
"Qui sic abdile venit, nt nec signa, nec banda cum nas, quas aiile sacrum aliare, et conressionem beati
iiiilitia Remani exercilus occurrissenl ei juxla con- Pelri aposloli ex antiquo pendebant/deponifecit.eta
suetudinem in competenli Ioco, nisi a propinquo pignori tradi. Sed nec in hoeflexa est ejusdem exar-
Romanae civitatis. Qui dum venissel, et oriines iri chi durilia, donec cenlurh, ui dictum.est, ' librarum
personam Sergii sanctissimi invenisset corisensisse, auri accepil. Et licei, utB prsefalum esl, iicclesisi
illi quidem suffragari non valuit. Ecclesiae tamen Christi, 4 ideo miserrimus Paschalis dispendium e_
beati Petri apostoli idern exarchus per ejusdem I'a- damnum s infixii; tamen Cbristo favente S.ergiu»
schalis miseriam' stipendium et damnum intulil, I presbyter et electus in sede beati Pelri apostolib Pon-
_ VARIANTES LECTIONES.
1 Cod. Luc, eo quod. 1 AL, idem.
s Al., libras. * &\., wfixerii.
* Al., prmdiclum*
VARIORUMNOT_E.
omnler abomni Romanorum senalu pciibus osculalis, b Pontifex ordinatus esl. P.ischalis, Ecclesise fto^
eic. Etianrcardinales in ordinalione pomilicis demit- manae diaconus, quo facilius post<_ononis rnorie.m
ttint se ad osculum pediim. Radevic, de gest. Fride^- poniificaiumadipisceretur,ruieras ad Joannem novum
TIC, lib. II, cap 66 : Deinde sicut mos esl, Domini exarchum Ravennalenseiff rnisit, eique earn. auri
•eardinalesel clerus Romanus, iolus qui prmsenseral, et quantitatem, qtiam Benediciiis papareliquerat, quam-
quiposlea confluxerai, populiqueRomanipars maxima, que tiim clero, lum monasieriis Conon distribui jus-
pedes ejus osculati sunt. Ei Petrus Damiani, cardina- seral, obtulii, si ejus opera

ad pontificatuin eligere-
lis et Hostiensis episcopus, consultus de Cadalono tur. Posl seplem dies a defuncto beaiae memori_e
aulipapa, et Alexandro II, uler verus ponlifex judi- Conone, ul iieri mos eral, desuccessoris eleciione
candus essel, lib. m, epist.4: Matius do, inquit, plan- agieceplum. Populoduas in fa.ciioiies,diviso, scliisma
las osculor, el non modo ipsum aposlolicum, sed etiam factum esl. Pars ima Theodoro arcliipresbytero, Pa-
aposWltim,si jubetis, appello. Eliam ipsi imperatores scliali afcbidiacouofavebat aliera. (Jna elegii Theo-
osculaniur pedes po_nificis~. Conslantini G
poniificis pe- dorum, alteraPaschalem. Theodorus cmn populo qui
des osculaius est Jusiinianus Ii, de quo Anaslas. in ei favebat inleriorem pariem p ilriarcbii leniiii, Pa-
€onsiantino : In die autem qua se~invi'cemviderunt, schalis exteriorem partem. ab oratorio sancti Silve-
AugustusChrislianissimnscum regno in capite sese_pro- stri etbasilica domus Juliae, quae siiper cainpum re-
stravit, pedes esculans ponliftcis. Siginolfus princeps spicit, bccupavit. Cumque-unus alteri locum cedere
Beneventanor.um a Sergio II benedictioiiem suscepit, noliel, primales judicufn el exercitus Romanae mili-
prius osculatnspedes poniificis. Anasias.,in Sergio II: li.e, et cleri plurima pars et praeserlim sacerdoium,
Quem prmsul cutn suscepissel,solo prostratus, pretiosos ,ad sacrum palafium perrexere, etdiu quid agendum
ipshis pedesfiumiliter osculatus est, ei ab eo benedic- esset pertraclantes, Deo annuente, summo consensa .
-iione suscepla, ab ejus eonspecluegressus est. Denique tertium elegorunt, Sergium scilicet S. R. E".presby- .
- in eleciiune Rom. pontificis mos aiiiiquus fuil-oscu- lerum, natione Syrum, patria Ariliochennm, Tiberii
landi pedes elecii. ideiri in Leorie IV ; Qui morem filium, Panorhii in.Sicilia educatum, quem Adeodatus
conservatiles antiquum, omnes osculnti sunt pedes. poniifex in Roiriauum clerum adopiaverat, el Liio II
Idem ih Benedicio III: Et procedentes vcstigia ipsius - presbylerum ordinarat. Eum itaque de medio populi
tscuiari cceperunl.ALTASEBRA. . tollenies in.oraculum B. C_esarii inanyris ChrisLi,
d Pignori tradi. Episcopi in pnblicis Ecelesiae ne- quod est inlra__palaiium,introduxerunt,"et exinde in
cessiialibus sacra vasapignori dahanl, ipsasqueetiam Laterariense episcopium cum laiidmu, acclamatione
personas quae servilio Ecelesiae addictaa erant. Sic deduxerunt. Sergio legitimo pontilici sponle cessit
t-Oiiori, cum ii qui in Sicilia ad curandiim sancii.Pe- Theodorus; Pascbalis, in scliismate perlinax, coaclus
iri patrimonium morabantur loco- pignoris essent JJ ipsum saluiavit, "sed su:e laciionis hominibus Raven-
apud niilitiam; redimere eos curavit. Unde in ejus nam missis, dicium Joannem cognomento Platyn
"Viia Anaslasius : Aliamjussionem direxil, ul reslilue- exarcbunV Romam advocavil, qui ipsi ponlilicium
relsr [dmilia suprascripti patrimonii, et Siciliw, qum nomen ae dignitalem assereret: exarchus, curn Ser-
iu pignore a mililia delitiebatur. Pariier cum "Agape- giuiii legitimis suffragiis ex cotnmiini consensu vidis-
itis porilifex,ad ili;r Cpiim. pro Ecclesiae necessiiaii- set in sedesancii Petri collocaium, Paschali sulfra-
hus suscipiendiim, pignorassei sacra vasa regiis ar- gari non valuil, sed a Sergio exegi.t centum auri li-
cariis, re cognita, senaior jussit restiiui, ut legiiur hras, quas ipsi promiserai Paschalis. Quas cuin se
apiidCassiodonim, lib. XII, epist. 20, pag. 197 : Qua- nec promisisse conlestareturSergius, nec illissolven-
propier noslra prmceplionecommomli, el regia jussio- dis Ecclesiam saiis esse, et ad llecleiidum exarchum
ne securi, sanclorum tiasa cum obligalione Cliirographi _ canlharos el coronas, quae anie sacrum altare, ei
aclor.bus sancli Pelri aposloli sine aliqua dilalione confessionem beaii Peiri ex aniiquo pendebant, de-
refundite, ul lucrose reddtla celeriter impelrala videan- poni jussissel, et in pignus tradi, niliilo magis ccm-
lur; cplata , referanlur manibus levitarum miuisteria molus est boino peeutiiae avidus, nec' Ecclesiaj ino-
loio orbe narrdnda; donetur quod.proprium fuit, quo- lestus esse deait, donec centum auri iibras accepis-
niam jusie per largitatem recepit. Pignora persoiiarum set. Nori mullo "post magiae convictus Paschalis ,
sustulit Jacobus II, rex Aragonia?, ann. 1269: jVo/u- ponfilicis senlentia ab arcliidiaconatus officio deje-
mus quod persona ahcujus pignorelur, vel ratione ali- clus est, et in tnonaslerium detrusus, ubi postqum--
cujus pignoriscaphtlur,aul detinealur pro debilo alieno quennium impoeniiens obitt. Haec conslant ex Ana-
in terra nostra... quotvam-cum vicutus pro vicino pi- stasio. PACITIS. .''"'
gnoratur, suffiat quod res et ttoti pcrsona pignoretur.
Itoiemos.
*3 SERGIUS PAPA. . - m
lifex ordinams esl. a Prasdielus vero Paschalis non A iiilervenieiUejmlicio.privalusest, etin menaslerium
posl multum ternpus, et ab officio .archidiacona- relrusus, post quinquennium prs cordis duritia.im-
tns pfo aliqulbus incantationibus,'* et lucis, quos- penitens defunctus est.
colebat, vel soriibus, quas cum. aliis s respectoribus . -- Hujus itaque temporibus c Jusiinianus imperalor
traciabat, Dei beafique apostolorum principis Petri d concilium in regia urbe
jussit fieri, in quo et
VARIANTES LECTIONES.
i Cod. Lue. ct al., el luculk. * Ced. Luc,
respectatoribus ; al., inspectoribus.
, VARIORUMNOT_E.
' Praidiclus vero
Paschatis, non post mullum tem- erant legati ponlificis, -ut in antiquis monocanonis
pus, el ab officio arclndiaconalus, pro aliquibus incan- scripium reperiiur. Verum,- ut taceam de ponlificia
lalionibus ellucis. quos colebat, velsorlibus quas cum legatione.qua episcopus Heraclese nunqiiam ornams
aliis respecioribus tractabat, Dei beatique aposlolorum fifil, acla ipsa Trullani convehtus, quaehodie exsiant,
principis Pelri interveniente judicio, privatus est. Pa- Balsamonis manifeslant mendacium;Corinthiusenim
schalis, archidiaconus.EcclesiaeRouian_o,deppsiUisest episcopus ordinarius apostolicae sedis legatus, nee
obaiiquasincaniatipnesetculiumluccrumqupscolebat non Ravennae, Heraclese et Sardiniae episcopi, ab
cum aliis respectoribus, id est,eulloribus. Eram-qui £ illo abfuere, charta pura eisdem relicta, ut solu-
ad afbores vel fontes vota et preces faciebant. Syn. tam synodiim. e«rum subsignarent nominibus : T6-
Anliss., can. 5 : Non licet inler senles aularbores.sa- 7T0?TOU'llpaxltiag , TOU ~\apdma_;, TOU'PaSfavris,
ad
crivosvcl fonles vola exsolrere. Respectare, verlmm TOUEopivOav.ln superiore etiam loco Sergio ponlifici,
frequentalivum, idem quod colere, eum revereniia utpoiecapiti sacerdoium nmnitim, chartam puram
respicere. Velleins Patercul., lib. n : Iinpetratbqueut pseudosynodus reliqnit : T6KO_; TOUe.yiazxzov no.Ka-
manum conlingeret, reversus in nav'wulam,sine fme "Pufixif; sed eamdem Sergius rejecit; uam.ex duobirs'
respecians Cmsarem,ripm suorum appulsus -est. lnde snpra centmn canonihus, quos complectitur, licet
r^speclores. ALTASEBRA. aliqui vaf.le luudandi sunt, aliqui tamen-improbandi
*>.Hujus itaque temporibus Juslinianus imperalor, sunt plurimum. Canene 5, nec singnlos scribendo
concilium in regia urbe.jussil fieri, in quoet legali se- niiriime presequor, oetpginia quinque apostnlprum
dis apostolicteconvenerant. Horum quidern legatorum Canones decerminlur recipiendi, quos oinnes inter
subscrjptiones non appareni,-nisi.forte hnjusinodi apoerypha solemni in toto orbe decretci Gelasins
ctedenda est subscriptio Basilii Gortynae episcopi cenjeceral. Canone 13 lex Ecclesiasiici C-slibatus
Grsetaemetropolis, qui ita subscribit: Basitius epi- concutitur, et castissima.Romanae Ecclestedisciplina
scopus Gortyniorum meiropolis Chrislo aniabilis Crmtm reprehenditur, qua sacrorum administri ab usu pro-
insulm, et locum lenens lotius synodi sanctm Ecclesim hiberUur conjugii. Canone S5 damnatur jejunium
Roirianff, definienssubscripsi.,[Coricil.Quiuisexl.)Qaa- Sabbati in Romana Eccles.ia moris antiijuiiale cele-
nropler dici oportet cum Pelro Marca, Anastasius berriinum. Canone 67 abs.lineniia a sangiiine elsuf-
legalos npminans, inlelligerc apocrisarium, aut Ad- fo.catopraecipitur, ciericis quidem sub pojna deposi-
niinistrum, qui.jussu pontiticis apud aulam Cpoleos.C tionis, laicis verp sub poena exeommunicationis,
morari consiieverat.gesturns negolia sanctae sedis, perinde quasi-lacie semper nosnielipsos deberemns
et si quse alia evenirent; jiirisdiciionis tamen expcr- murire, quod infantes lac primum coepimus sugere,
lem-, ita ul de rebus defmire, prsnsertim momenli, Verum de hac synodp plura qui cupit, ccnsulai Anr
nbsquespecialimandaio non possei; solo quippe jure _.iialium ecclesiasiieorum paremem {Ad anuum Christi
pollebat eas rererendi., summique jussa pontificis - 692). -
MJIFEUS.
exspectandi. Jmperator Justinianus II subscripsil pri- Concilium in Regia urbejtissil fieri. Cum in syn-
tnus cohcilii decretis; in summa autem parte cata- odis generafibus quinta et sexta, nulli canones ediii
logi omnium Patrum locus subscriptioni Sergii debi- essent, ad disciplinse restaurationem et refermaiip-
lus fuii relictus. bis verbis notaiis/. Locus sanclis- nem morum, Jusiinianus imperator Trnllanam syno-
shni papm Romatii. Caalerasatis perspicue Anastasius dum cengregavit, ad supplendas quintam et sextam
tum. liac, tum seq. sectione. Sp.uaiiEn. synedPs. Hanc synpdi causam indicant qui ad illam
.' Justinianus imperator concilium in regia urhe convenere episcopi, in sua ad imperaterem allecu-
jnssil fieri. Ad supplendam quintam el sextam syno- lipne : Quoniamauletn, inquiunt, sanclmel universales
dos, a quibus nulli canones ad-discipliriam spectan- dum synodi (v riimirum et vi) sacros canones nequa-
tcs edili erant, habitum fuis.se hoc conciiiabulum in quam conscripserunl, sicut reliqumquatuor universales
eodem Trullo CP. Ecclesice, ubi ante annos decem synqdL... proplerea er.gotum vielatis jussu in hnc Dei
sexta sjiiodus oscumenica coacta fuit, episcopi pseu- observalriceel imperante urbe congressi, sacros cano-
dosynodi in prafafipne ad Justinianum Juniorem te- D. nes scripshnus. Hinc Quinisexia hsec synodus appel-
siaiitur. QuamobremaTheedori-.Ralsamone schisma- lata, quod velut ad supplemenlum utriusque facla
ticerum patrono c-uvpSo?TzevOixvn,id esl synodus • fit; quam et erralicam alii appellavere. Truliana
quinisexla nominatur. Ad hanc legatos aposlolicae eliam dicta, quia liabita in Trullo magni palaiii, ut
sedis convenisse.deceplesque eidem subscripsiise, habel Balsamon. De Trullo vide dicta in Agathone.
inquii nesler, qued npn ila debet intelligi ulSergius Verum unde habuere Graecinon posse celebrari syn-
legalos suam exprimentes personam ad hunc convcn- edum cecumenicam absque canpnum editione, cum
tum miseril, qnem damnavit,, -sed sensus.est inler- ea;, utLeopapa docet, ad exslinguendam-liaeresim,
fuisse responsalem apostolicae sedis, qui jam iiide a,- et lidem calbolicam confirmandam celebrenttir ?
_.ustinianiPrimi asiale CP- degebat, fideique negotia, Tres sunt de anno celebralienis hujus synodi npi-
ei disciplinae proeurabat, nuilamque injussus attin-. niones. Aliqui cum Tarasip episcopp, Cpnslaniinpiioli
gere poteral jufisdictionem. Basilius archiepiscopus tempore seplimae synudi generalis sedente, velunt
Gortinae in Crela tum solus eam obibal Jegaiionem, eam celebratam, quatuor aut quinque annis pest sex-
nemineque Rcmanse"Ecclesise se subseripsil conci- tam synodum cecumenicam, ideoque anno sexcente-
iiabulo.. Praeter iiunc RalsatiiP, ut erraiicse synodo simo octcgesimo sexto. Sed hsec opiniosustineri nou.
"jhoc eriim n.omine eam veteres appellavere] oecume- pelest; in caneue enim lerlio dicitur eam689 eelebratam
uic:B.auclor.iialem oblineat, eidem ceniendit subscri-. currente indiciione quinla, anno autem currebat
psisse,. cimi quemdam Rayenriatem anlistitem syn- indiclie decima quarla. Prseterea ex dicendis mani-
odi Bomanae vicem gereiiierii, -imn episcopos Thes- fesium tiet ejus epochain ligeridam-esse sub pnniili-
isalonicse, Sardiiiia;, ileracles, el Corinthi, qui tunc catsi Sergii, qui mense lamum Decembri anni 687
s? NOTITIA HISTORICA IN SERGIUM PAPAM.. -.- 18
° legati sedis aposlplicaeccnvenerant, eldeeepti sub- J sed nullatenus acquievit, pre eo quod qu33dam.capi-
1
Bcripseranl.Compellebalurautem elipse Subscribere, tula extrarilum ecclesiaslicum fuerantin eo annexa.
VARIANTES LECTIONES.
Cpd. Luc, ipse papa.
VARIORUMNOT.fi.
orilinatus est ponlifex. Tandem deceplum esse Tara- Anaslasins Jerosolymonnn, Joannes Novai Jusliniano-
sitim, paiei ex eo quod etiam asserat, qui suhscri- poteos, Rasilius Gortinm metropoleos Cretes hisulcs-ac
psere suh Constaniino Pogonalo sextre synodo, lolius synodi sanclm Romanm-Ecclesim vices gercns.
eosdem et sub Justiniano praesenti synodo subscri- Ila namqueposlimveraloris subscriptionempatriarcha-
psisse. Huic enim subscripsit Paulus episcopus Con- rum el melropolilarum singuli proprium nomen ac.
stanfmopolitanus, sexlse synodo, Georgius. liuic Pe- , dignitalem veleribus.in tibris signaverunt. Anasiasius
trus episcopus Alexandrinus,sex-iaeidem Peirus^adhiic tamen Bibliolheeariiis, in.synodi vnad*Joann*m ylU
presbyter Alexandrini patriarchse vicarius. Huic papam praefalione, asserit patriiircbas ne quidem per
Anaslasius episcopus jerosolyinilanus, sexiae Geor- legatos ei adfuisse. Auetor libelli synodici episcopos
.giiis. prcsbyler Jerosolymitanae Ecclesiae-iioniine. CCXL,-Balsamon el Zonaras ccxvu, liuic synodo iri- -
Tandem, ui de aliis laceam, huic synodp subscripsit terfuisse scribunl; in hediefnis lamen exeniplaribus
Georgius episcopus Antiochkc, sextae adfuit Macarius subscripti tantum.reperi"uniur ccxi, inler quesexsti-
ejusdem Ecclesia; pairiarcha, cl deposilipnis senlen- B tere ques prpbiias, dpctrina et sanctit^s cnmmeuda-
tiain tulit. bilesreddebat. Barpnius el Biuius, ime ei nupertis
Secundaopin_oeslTheophanis,scriben_is,hancsyn- ancier annnymus Delectus acinrum Ecclesise~uiiiver-
odum-,habiiam anno lncarnationissecunrtum Alexan- salis seu Novae sumniae coriciliorurn, scribuni Calli-
drines 699, qui inchoalur Kalemlis Seplembris anni =nicum,Pauli Constantinopobtani paTiarchse.succes-
crse noslrae sepiingeniesimi sexti, a qnibiis ideo et sorem, hujus synodi auctorem et prsesidemfuisse;
infra synodum incboalum existimat-; uiide addit.a sed illud.dicilnr contra manifcstam suliscriptioniim
sexia synodo ad Trullanani fiuxisse annos viginti se- /iilem, contra Balsamonis cilati lestimonium, cctilra
ptem, el eos.nugari qui scriptis suis celebratossexti Nicephorum, in Cbronico, et Theophanem, qui Pauli
concilii capiiulares lypos, exactis postmodum annis mortem cum anno 695 et Callinici iriilium. conjnn«
qualuor, edilos affirmanl,; ubi Tarasium indicat, g iut. Eam tamen Barouii senlenliam secutiis est Lu-
.ejusque opiiiioneni suggillat. Sed ea quam prnpon.t piis, iri dissert. de synodi TruHanse causa el tem-
Ipnge improbnhilior est, cum Pauius episcopus Con- pore.-ubi addit: Ejus (nempe Callinici) ut viriinfa-
siantinopol.itanus, qui liuic synodo praeluit, amio mis,nomen exhtimem erasum a posterioribus sytiodi -
scxcenlesimo nonagesimo leriio obier.t, et Callinico patrotds, ac inlrusum nomen Pauti. At Callinicuin
vaetiam sedem reliqneril, ipso etiam Theoplwne nullus antiquorum alicujus criminis reum facit, et
teste. Secundo auctor libelii synodici, postqiiam lo- gralis diciiur nomen Pauli in locum nominis Callinici
cuius. est desynodp Trullana, ait : Cum autem Leon-- subrogatum fuisse. DeCallinico infra sermo erit.
tius imperium invasissel, et Justinianum abscissis na- Apostolieam Iegationem huic synodp adfuisse, di-
ribusChersotiemrelegassel,Arlemius, qui et Anastasius p serte tesiaiur Anaslasius in Vita tiergii papae, in qua
dicilur, Lconlio successil; quare non anno Ghrjsli 707, scribil : Hvjus ponlificis lemporibus Jusiinianus im-
seil ame anniini 695, quo Jnsiinianus depositus esi a perator cdncilium in Rcgia urbe fieri jussit, quo el le-
LeoiiiiOj.T.tulbna synodus-congregata. Tertius Ana- gati sedis aposlolicmconvenerant,,el deceplisnbscripse-
siasiusdiseriis veibis asserit hanc synedum ceaclam, rmit. llanc legaiieriem- varie explicant recenles
Sergie - primo Ecclesiam Romanam adininisiranie, Hislorici, inter-ques Marca, lib. v de Conccrdia^
cique tuto fides adhiberi debet: in Yita enim ejus-ita cap. 18, rem exactius expesuisse videtur. Observat
accnrate narrat quae Jiisliniano Augusto primum. im- enim Rpmaiips poriiificessolitns tuisse legalos ad iin-
peranie Romte gesta sunt, quo ^uinisextae synodi - peratores Christiarios initlere, pro negotiis Eccle-ia.
derretis Sergius subseribere compjilleretur, ut eum universalis procurandis. Ili legati, qurapocrisarii e.t
de hujus synodi leiripore prohe edoctum fuisse cer- responsales diccbaritur, assidni erant in comitaiu
ium videatur, cum insuper Reda, qrii liae aatalevive- principiSj.et proprias Eccle_iseKomansecausasapud
bai, lih. de Sex aciatibus, ei Pauius Diaconus, qui eum prpsequebaniur, ac pro negetiis fidei et disci-
saeculosequenii floruit, lib. \i de Gestis Longobanl., plinse excusabant; Jurisdictienis lamen nullam par-
eap. 11 , anclons Thei phane -antiquiores, eid.in lem ailingebant, nisi ex delegatione speeiali. Quae
Amistasio suifragentur. cauiio non inutilis erat ad vitandas patriafcharum '
Cuui ilaque in laudato tertio synodi Trujianse ca- Cpolilaiiorum machiiiationes; qui, suae sedis ampli-
none dic:ilur eam celebratam pr&ierilo anno sexies ficationi semper iii.tenli, lerrore ct minis principis,
millesimocentesimo nono, et utriusque opinionis de- assensum legati ad res riovas conslitueiidas extor-
fensores fateaniur biine locum corruptum esse, et ex quere potuissenl, ut saltem non incolorala videri
Tlicophanead annuin lncarnaiipmsseeundiim Alexan- D possel immutatio, quae apostolicre sedis'aucloritale
drinos 6y7 coirigenduui,legeii_lumque anno sexies aliqua munirelur. Atiamen prudenlia sua obtinere
milleihno cenlesimo nonagesimo nono. ille aulem an- ponlifices Romiint non potuerunt quiri in ees laquees
nus mundi, secunduni eram Constantinopoliianam iuciderenl, a quibus tam smdiese sibi cavcbanf. Eie-
desinat eum meu.seAugusto aimi sexcentesimi nona- nim in hac synodo Trullana, ut color aliquis novis
gesimi primi, eo paritcr anno congregata est synodns decreiis quas in ea condita sunt quoesilus videreiur,
Trullana; Kalendis enim Septembris illius anni in- ilia ajcunienicae tiiulum assuriipsil oh Romanae sedis"
choalus est annus 6200, et indictio quiuta, quibus auctoritatem adbibitain. Legati enim, seuapocrisarii
obiiiienlibus, synodus habita esi„ et laudalus canon vel responsales aposiolicae sedis, qui munere siig-
aiiteiiiiiiuni.mensis Fe-bruariianni 692 condiiiis est. gestionis apud principem Justinianum fungebanfur,
Plura hncde reauctor Criiieae Baronii, qui iu disser- buic syuodo inierfuere. Cerie Sergius-papa legaii\s
latione de Periodo Graeco-Roinaiialomo primo prae- niandatis suis inslruclos ad eum couvenium non mi-
lixa,_erain iliam.niundi Consianiinopoliiaiiam, alias- serat, eum quippe daimiavit ut illicitum, ut mox vi-
queaeras Graecorum tam mundi quani Imarnatioiiis ' debitnr". Basilius, episcnpus
" Gorlinae provincia; Cfeire.
fuse explicai.. . -, . -"" melropolilanus,
Mattliaiiis ISlastares, in proojmio sui Nomocanonis
de synndo Triillana, seribii : Principes.ejus sytioui . " Legali- sedis apostolicm. Inlellige cpiscopos.
celebrabantur 'Pautus Coiistaiilinopolitanus, Puulus Gr;rci:u illos qui in Oricute Homaiii-poiiiificis vicariL
. (!<'gcaduuiPetrus) Alcxnndricr, Geor.giusAtV.iochia', cuiislitmi fucrunl. BIN.e>LA;D.
*y. SERGiys. PAPA.. §0
» Quas el quasi synodaliter delinita, §1 iji sex lomis ,/j urbem ad conlirniandum, vel in
superiori loco sul.-.
tlescripta a-tribus patriarchis^ id est 1, Alexandrino, scribendjuni Seigio pontifici, uipoie capiti cmuiui»
Consianiinopolilaiio, et Antiocherio, vel caeleris a sacerdotum, direxit. Qni beaiissimus pontifes, ut
eosjsulibus, qui 3 in tempore iliic convenerant, sub- dictum est, penitus eidem Jusiiniario Augusto non,
fccriptaerant, manuque imperiali confirmata,bmissis acquievil, nec eosdem tomos suscipere.aul 5Iectione-
4 '
iu Liicellum.nuod scebrumcarnale vocitatur in banc panderepassus esl. Porro eos ui invaiidos respuit,
VAiUANTES LECTIONES.
' Al., Constant., Alexand. 4 Cod. Lnc, chartate ;. IPCUS
corruptus; al., scebro,
*Cod. Luc. et al., prmsulibus. carnutivocilalur.
' Eod. Luc, eo 8 God. Luc, leclioni.-
lempore..
VARIORUMNOMJ.
inetropoliianus, eam iegalionem tunc solus ohibat, num 1L Salius erit Anastasiana verba huic loco sub-
iinde in calce canonum synodi se inscribit legatum jicere, ut quisque unico obtutu deprehendat an ab.
uiiitis synodi Erclesiae Romanse, exemplo trinm lega- eodem calamo potuerint prrtiicisci, uim ea qnse du
tnrum Agatbonis el synodi Oeeidentalis, qui in sexta duobus supra centiim canonibiis synodi erraticse hic
iynffd.phpc nomen assunipseraiil. g leguntur, tum ea quae de eisdem iri utraque praefa--
Ceutum et dup caupnesin hac synodn edili sunt, lione eniiutianiur. in prima ba:c habet Auasiasius :
iii teslanlur sanctus Tafusius, seplima syuodus in Regulas quas Gra'ci a vi synodo perhibent edilas, ita-
refu.tatio.ie convenlus iconoclasiici, Photius in No- in liac syn.do principulis sedes admitlit, ul iiultalenus
iniiiianone, et auctor libelli synodici. Ex illis plures ex his iilm recipianlur, qum prioribus canonibus vel
siintoptimi, et qui anthiuam Ecclesiqediscipbnam ut decreds sanclorum hujus sedis ponlificuiri, aul certe
olurimum redolent.' Unde cum plurimi sint laudatl- bonis moribus , hweniunlur udversm, ^quamvis omnes
jiireque laudandi,. ndn sunt omnes ab Ecclesia Uo- haclenus ex lolo maneanl apud Latinos incognilm,quia
mana rejecii, sed lanlum quinque, nempe canou 2, nec intetpretaltv. Sod nec in cmlerarum palriarcliatium-
quo oetoginta quinque aposiolorum canones et con- sedium, licel Grmca ulantur lingua, reperiunlur archi-
siitutiones decernuntur adiiiitlendae, siculi et ca- vis, nimirum quia nulia earum, cum ederentur, aul
non 15, quo lex ecclesiastici cselibatus concuiiliir, et promulgans, aut- consenliens, aul saltem prmsens in-
eas.issima Romanae Ecclesiae reprehendiuir disci- ventaest. -Quanquam eusdem Pat,es illas Grmci pro-
plina, qua sacris minislris ustis conjugii inlerdici- mulgare perhibeant, qui in sexlu sijno_dosunt invenli.
tur. Quin eliam eos qui presbyleris, uiucoiiis, sub- Sed koc ntdlis probare cerlis possunl indiciis. ln al-
diacoois conjunelionem et eonsueiudinem cum legi- mra vere praefaliene : Grmci, iuquil, etalid oslendunt
lima uxore prohih.ierint aiialheinate ferit istecanon, regutarum numerosa el prmsumpluosa saltscapiiuta^
Non esl etiam approbatus canou 53, quo lejuniiuii priscm tradilioni pene omnia valde contraria,-qum a vi
Sabhatiin Ecelesia Romana celeberriinum dauiiiatur. synodo perhibent promulgata, cum vi sgnodns nullam
Nec.etiain eanon 67, absiiueiiiiam a saugiriiie et suf „ periulerit prmter fidei regulam. Sed quas ejus asseve-.
focalo clerieis.sub deposiiionis poena laicis suii pcena *-*ranl regulas, lonqeposlw synodum apud ipsos conslut
excommunicalioiiis, proldbens, e.imque abslineiitiain penes sa privalimque depromptas. MAFEUS.
velut ex divinas Scripiurae mandalo etiamnum ohli- h Missus.in locellum, quod scebrum carnale vocita-
ganie imponens.. Kec omiii ex parte appmbatus e>t tur, in hanc Romanam mbem ad 'cdnfirmandum. See--
eanon 82, qiio probibetur ne Christus Salvator de- hriim est liorrcum , inde emeiidaiidus lngiilphus,.
pingalur in imagine agni, sieul oslensus est pairibus in Chronic. Cioyland. : Cmpit, largienle^Doinino ,,
ni ligura , sed in imagine hoininis, qua demiiin bonis omnibus abundare, ul tam in thesauris ac scau-
oinnes simt adimpleta; figurae. ris, quamin -terris ac tenemenlis, eipro primis amissis,
Alii eanones, quos jure laudandos diximus, ut ex duplicia poslmodum redderenlur. Pro scauris, lego
eorum lectione elexamine cuilibet patebit, non suut scebris, ' vel sceafts. ALTASERIU .
ab Ecclesia Romaiia rejeeli. Ut enim hic.da primo Porro eos ul invaiidos-respuil. Quod.pnseipue
et ultimo taniuni.lo.|iiar, prinius lideiii a sex conci- movit pomificem ad id cuiiciliiiin rejicieudum, fuit
lii> oecunicsiiciscouliuiiauun el ahapnsiiiLxis iradir cpiscoporiiin Orienlis temerilas, qui adversus caeli-
tam inviulabiliier servmidam esse doeel. Ullinius batuin presbyteruruui ct (iiaionorum, euin c.vertendi
. vero pnaeslaniissimas pro excipienda cinfessipne le- aiiimo, iia deliniuut: Quoniam Romunce Ecclesiwpvo.
ges et prxcepta continet, et qiiam prudenter erga canone tradhuni esse cognovhnm -w_p-omovendi ad
pceiiiienies sacerdos se^erere debeat. Ipsum nempe. diaconalum, vel presbyleralum, prvfiieanmr se non-
considerare debere peceati qualiiaiem, peccatoris amulius suis uxoribus conjungendos, nos, anliquum
proconversione a_stuans desiderium, et inorli!)con- canonem avostolkw perfectionis ordinisque servanies,
venieiUem mediciiiam. Debere examinare an malum ly ho i.inum qui sunlinsacris leqilima conjttgia deinceps
«rialurex habilu, an ex infirmilatej an ex prava af- quoque firma et stabilia esse volumus, nequaquatn
ierltoiif. Denique paslorvalisipsius es^eofficii erran- eoruin cuni useribus conjunctionem dissolventes, vel
leiii.ovem reducere, ideoque negue per desperationis eos mulua tempore convenienliconsuetudine privaitles.
prmcipilia impellat peccaioiem, nec ad viim dissolu- Quamobrem si quis dignus invenlus fueril, qui hypo-
tionem el contcmptum[rena relaxet. Deomnibus Trul- diaconus, vet diaconus, vel presbgler ordinetur, js ad~
' laiise synodi caiioiiibus lam appiqbalis quam repro-> lalem gradum assumi nequaquam prohibealur si cum
batis legendiisLnpus, in notis et scholiis-nd canonc-s legilima uxore cohabitet. Sed neque ordiv.alionis4em-
coiicilii Trullam. PAGIUS, vore ab eo postuletur ut pr.o/ileatur se a lcgitinia cum
a Qumel quasi synodaliler de/inita. Hic locuseliam uxoreconsuetudine abstenturmn..:. Si quis ergo [ueril
addi p.olest probationibus quas eruditissimus prsesul ausus, prmlcr uposlolicos canones inatatus, aliquem
Ciainpinus _adduxit (In Examine libri Ponlificalis, eorum qui sunl in.sac-ris,presbyterorum iiiquhnus, vel
sect. 6) ut evinceret, Anastasium BibSiotliecariuiiian- diaconorum; vel hypodiaconorum, conjunctiorie cum
ciorein non esse omnium Yiluriini pontificum qu_e in legitima uxore et consuetudine privare, depo.natur.Si-
eodem Poniilicaii sunt scriplai, qua. sub ejus nomine mililer el si quis presbyter, -veldiaconus,saa,n uxorem
lypis vtiigala; sunt. Auctor eniin bujus Vitae Sergii .1 pietalis yrmtextu ejecerit, segregetur; et si perseveret,
»cribit in hac secfuine pugnantia adversa Ironle cuni deponatur (C'.n. 131.
i.s quae Anastasiusrefertiii praefatiouibussynoijonim, Praeterea hoe Couciiium. canones habebnt alins
S-ii.iisepuimflead Joannem VIII, tum octavaead Adiia- minime recipiendos, ut qui adiuiui juLet qumque er
• 22-
rj .KOTITIA HISTORICA LN SERGIUM PAPAM.
. aique objeeit, eligens ante riioii, quarii novitatum A apostolorum principe; suffragante, suamque Eccle-
'
errpribus ccnsentire. Qui a imperater Sergium - siam immulilalam servante, excilatum est cor Ra-
magis.riamim in spreiuni praenomjriati pontifids . vennatis militiae, ducatus etiam Pentapolifani, et
Romam mittens, Joannem Deo amabilem Periuen- ciicumquaque parlium 'non pennitlere pontificem
«em episeepum,.seu.c Benifacium cpnsiliariutn apo- sedis apostoIiciE in regiam asfcendere urbem. Cum-
stiilic!»sedis, secum in regiam abstulit urhem. . que ex omrii parte miiltitudo "milife converiiret,.
- Deinde Zachariam immaiiem suiim prolospata- ZachafiaS E spalarius perlerrilus, et trepidans, ne a
rium cuih jussione direxit, ut prsedictum pontilicem - lurba niililiae occideretur," portas quidem civitatis
siniiliier in regiam deportarel urbein.Sed, misericor- claudi et teneri * pontificem postulabat. Ipse vefo in
dia Dei prseveuienie, bealeque Petro'apostolo, et cubidulo pontificis tremebundus refiigit, deprecans
'
VAUIANTES LECTIQNES. .
1 Cad. Luc, u. iwn permitterenl. * Ced. Luc, prolospalarius.
* Labb. et Mans., malitim. *•Cod. Luc, aponliftce ad pedeii pomificis.
VARIORGMNOT_<E.
octoginla can.enes appstpiprum npmen praeferenies; ,n ginta dies.dedit ei spatium sanctmmem. Pater noster
qui prehibet jejiiniiim Sabbaterum Quadragesiniae papa Benedictus', et per singulos dies mittebat ad eum
(ieri, vel iu Romana Ecclesia ; qui ab suffpcatb et Donifaciuni consiliarium; el comnioniloriisverbis docc- .
sanguine abstineri jubet cleficos, depositipnis poena bal eum divina Scriplura; 'et nunquam voluii cortigi.
proppsita, laicosaiuem sub poenaexcommuniealionis; Hoc autem faciebat ul persuaderet el corrigerel eum.~
ac demum, qui veiat depirigi Dominum nosirnm Je- Imperator itaque Justinianus animadveriens a Sergie
siim Christum :sub (igura agni a praecursore Joanne denegatam cenlirmatiimem Trullanorum cannnum
indicali, cum Salvalcr repraesentari tantum debeat . suggesiiene, ut videbatur, Benilacii consiliarii,
bumana imagine, per quam omnes celeras complevit iitriimque Cplim. •adduci voluit, facti rationem edi-
{Canri.2, 55, 67, 82). SOMJHLK. tUrOS._BENCI.TOS.
a lmperalor Sergium magislrianumin sprelum pns- d Deinde Zacliariam, elc Omnia in synodo acla in
nominali pontificis Romam millens. Magis.riani suril Romanamurbem adconfirmanduttt vel iii superiori loco
agenies in rebus, sic dicti, quia inler officia palatina subscribendum Sergio ponlifici, utpole capilt sacerdo-
mililabantsub dispositione magistri dfficiorum. Am- luiti omnium, Justinianum imperatorcm direxisse
bros., de Offic, Lib. n, cap. 29 : Legebdtur rescripti scribii Anastasius; cum enim Justinianus gesta hu-
forma direclicr, magislri officiorum slatuta, agensin jus .'ynedi sex tomis comprebensa ab episcopis
rebus imminebal. ALTASERBA.. etimperiali manu confirmaia, ad Sergium
1 Magistrianum. Cum imperialia jussa.mnjore ce- subseripla,papam misit, charta pura in Codice coucilii relicta
leritale exsequenda erani, magislriaiii miuebaiiiur. est ante caeteros patriarchas, pPst.Justiii.anum inip.
Qna ratione niuiio pridem Leo imperator ad compri- ut eam subscriptjone suarepleret. Ecdern plane mo-
mend.os lumultus quos in __£gypteTiinotheus _®!urus V dp charta pura relieta esiepiscppis absentiLus Tlie.^.-
Eutychianista excitaverat,. misit magislrianos per . salpnieensi, Ravennae, Sardiniae, et Heracleffi, ut sal-
oibem ad episcopos, ut per eucyclicas quid de sedi- tem ppst solutam syi.pdum aciis s.ubscribererii; 'quoil
liosis haereiicis deceniendum essei, ima omnes fide iisdem verbis in Codice adnotatumest: Locus Tlies-
elmeniereseriberent-.BEisci-.us. salonicensis,locus li/xaennaiis,etcaeieforum. Sed Ser-
- Donifaciumcoiisiliarium. Apud Romamim clerum gius actaconfirniarerecusavit: Compellebaturautem
- et poii.lificemdignilas consiliarii sedisapostelicis erat el ipse, inquit.Anasiasius, subscribere, .sed nutlatenus
iiiler speciabiliores. Qui enini hee munere liingeba- acquievit, pro eo quodquwdam capitulq exlr.a ritum
lur in gravioribus publicisque conlroversiis velut ccclesiasticumJuerant in eo annexa, qumet quasi syn-
assessor pontilici et clero astabai; et si quando va_ca-_ odaliler deftnila, el in se-xlomis descripta, etc. Qui bea-
ret sedes, una cum aliis regehat Ecclesiam. Oe illrus lissimus pontifex penilus_eide.m Justiniano Augusio
olficio Ipquitur Gregerius M., lib. n , episi.'.5'_. notvacquievit, 'nec eosdemlomos suscipere aut leciioni
Quippe in conlroversia privilegiorum Ecclesise Ra- paridere passus esi. Porro eos-ulinvalidus respuit alque
vciinalensis poliordisquisitip sedis apostolicsa Con- rejccit, cligens niagis rndri quam npvilatum' erroribus
^ili.rio demandaia esl. imo eum Copronymus, in consentire. De iis cannnihus in Joarine YH.rursus
epist. ad Carolum M., coiiquereremr de Chrislophoro, serftie redibit. Cum iiaque Sergius, Jiistiniani inip;
a.iostolicae sedis coiisiliario, Pnulus Iponiifex pro precibus haudquaquain fractus, Quinisexlae syne.li
eo scripsilapologeticain epistolam ad Carolum, quae, cancnes -rejecissei, imperaior Zachariam protespa-
etc, in Codice Carolino, tomri III Script. rerum tarium suum Rpmam niisit, qui ppntificem Cciistan-
Fraiic.DucheMiii, atque inier alia inquii: Nam iliud D tinppplim depprtaret. Sed militia Ravennae, vicina-
in ij_5_ssuis apicibus afferiint, quoddileclus^filius no- rumque parlium, jussa principis nefaiidacpiiteiiinens,
ster Chrislophorusprimicerius el consiliarius, sine no- non permisit _ea exsecutioni mandari. Quare cum
slra auctoritate, nobis quasi ignordntibus , suggestiones emni ex pane mullitudo mililiae conveniret, Zadia-
illas dirextmus, fecisset,elatius pro aliis ejus etvestris rias proipspatarius, iri timorem pfopriae salutis ad-
missis relegisset; et in tesiemet jndicem proferhnus ductus, ad pciilificem protihus se recepii.aique ?d
Deum, quod ila nequaquam sil; nihil enim ipsecon- pedes prostratus veniam supplex oravil, ei ne furori
siliarius extra noslram voluntalem aliquundo egit,-vel niilitum se dederet bbsecravit. Pontifex bohum ipsf
agere prmsumsil,quoniam nosiri -prmdecessoriset ger- aniiiium haberejussit, inde ad placandum prOlectus
matti dotnni Stephani papm simul et noster sincerusat- exercitum, ;.ro basilica Tiieodori pontificis, patefactis
cfueprcbalissimusfidelis exslilit,-el in omnibusexislit, valvis assedit, ac militihus et populo sedatis, qiioilT
et satisfacti sumus de ejus imtnaculala fide ei firma pro salute sua taiita alacritate^arma sumpsissent
cordis eonstaniia. Ex his liquet consiliarlum in fidei gratias egit. Nec lainen anteiniLites uibe excedere
disciplinseque concerfaiionibus docirina sua et" voto. volueruui, quam onuslum conlunreliis elinelu per-
poniificibusadfuisse. Quaprouler bic Bonifacius tle- lerfitum inue Zachariam exegissent. Hoec consiani
letlus est ad coiiviricenduriiilac.irium Ariliocheiiuio, eic'Anaslasioin Yila Sergii, Beda, lib. deSex gslali-
queni exsilio multaverat -synodus vi, ut leghniis act. bus, et ex Paulo Diacono, lib. vi de Gestis..Longp-
1 synodi vn, pag. 03 : Eunim Ronw iii cxsUio.eral bardi, cap. 11. PAGIDS.
ilacariiis hmrelicusa sexta synodo missus; el quadru- -e'Cor Ravduiqlis miliiiw. Cuai Zacliarias inipe;
23- SERGIUS PAPA. U
Saciymabililer ut sui petitifex misererelur, nec per- A lam Ecclesiae Dei, quamque sanetissimi ponlifieis,
niiUerrt quemquam ejus animse infesiari. Exercilus jam a paliiarehii castodia .« rion recesseriint, quo-
auiem Ravennatis ingressus. per portam. beati Petri usque deneminaturn spatariiim cum injuriis et cou-
apostoli, cum arruis et- turbainLateranense episce- lumeliis a civilate Roinana- Joris 7 depellerent.--
a Nam et is qui illum lniserat
pium._venilFpontificem videre aesiuaiis, quem,, fama, ipso etiam lempore-
vulganle, per noctem sublatum etjn navigium misr esi, Domino retribuenle,'. regno privatus. Sicque
sum fuisse.' cegnpverant. Duirique fores pairiarcbii Ecclesia Dei imperiiirbala cum suo praesule, Chrislo
tam inferiores quam,superiores esseht clausce, has in fayenie,. servata esi."
3 mina-
lerram,. hisi velocius aperirentur, mittere Ilic bealissimus vjr in sacrano oeati Petri apostoli
reiitur, pr_enimia limoris angustia, et vitae despera- capsam argenieam in angulo obscurissimo' jacenlem
lione Zacharias spatarius sub * lectum pontificis in- ' ei, ex nigredine transactae annositatis, nee si esset ar~
gressus sese abscoiidii, ila ut mente excideret, et gentea8ipparentem,Deoeirevelanle,reperil.bOratione
perderetsensum.Quem.beatissimus papa confortavit, itaque facta, sigiilum expressum abslulit, locellum
dicens ut "nuilo modo timeret. Egressus vero idem aperuit,, in quo interius plumaceum ex holoserico
beatissimus pontifex foris liasilicam domni Theo- superpositumj qnod stauracis dicitur, s invenit. Eo-
dpri papae, apertis Bjanuis in sedem quae vulge ap-"3B que ahialo, inferius crucem diversis_ acpreliosis
peJIatur-su6 Aposlolis, generalitatem miliiiae et iapidibus perornatam inspexil, -° de qua, tractis qua-
pepuli qui pro ep occurrehant honprifice. suscepil; luor petalis, in quibus gemmse clausse efant niirse
datoque aptoet suavi responso^eorum eorda linivit; magnitudinis, d et ineffabilem porlionem salutaris
quanquam illi. zelo- dueli pro amore et reverentia ligni dominicce crucis invenit. Quse etiam ex die illo
VARIANTES LECTIONES.
1 Al., tuba; Cod. Luc'., turbd iionmodica i_ 6C6d. Lnc.,' cuslodia recederent; Labb.et Matis.y.
'
Cpd. Luc, audierant. custodia, recesserunt.
? Cod. Luc, minabantur. , rCod. Luc, expulissent. -
1 Cod. Luc, et al., lecto. 8 Al., jacentem irivenit.
' .
?'Cod.Luc.,. sedens insede; al., in sedem sub dpor _'AL,.iriter_iusrepositaininven.it,
slolq qenemliialem.
YARIORUMNOTFJS.
rialis prolospatarius Sergium pontificem compre- mario exprnata. Inde plumarii spnt arlifices, qui i#
hendere anniteretur, ut capiivum ad imperaiprem genus vestis eonlexunt, L. 2,God. deexcus, arlific,
mitteret, stetit ad poritificis defensionem militia Ita- iib. x. Jul. firmic, Malhes. lih. m, cap.iO,- Lin-
lica, nee a Sergio discessil, nisi postquam iniquus Q~teones | aut .plumarii. Idem, capr 1S ejusd. lihii : Fa-~
imperialis exseculcr abiissel. Ea vero in iis pptissi- cient linieones, aut luhicarum lextores ptumarios. Et-
mutn urbibus degebat quse sub episcopi Ravennalen- lioc genus vesiis preiiosissimum fuit. Vopiscus, in-
sis domiiiaiione erant; ei quas recenset Agnellus in Carino : Quid tineas pelilas JEgypto loquar, quicl
suo pontificali, part. 2, praesertiin cum variaesubin- Tyro et Sidone tenuilate perlucidas, micanies purpura,
de concertationes iiiler pontifices et episcopos lia- plumandi difflcutlaie pernobiles. Nec mbdo vesleSi,.
vennatium exarserint. BEI.CINUS. imo et IorieiB solebant conlexti sijiiammis seu lami-
a Nam.et is quiitttim miseral, eie.' Leomius pfse- iiis ferreis Iu modum plumarum. Virgil., xi JJnetd. ~
fectus, accepto a Gra;ci's imperio-Justioiahum naso Ouempellis ahenis
inincaium Chersonesum in cxsilium relegavit anno . In jilumamsquammis,auro eonsertalegefet-.
Chfisli 614, qiii crat 10 imperii Justiniani. Rei "ge- El vela anlelores aedium plumario opere-lexla poni
siaecirciimstaiilias describunlCedreiius, Theephanes s.olebanl. Anastas., iri GregoripLV, iri fin.: E_ veljirn.
et Zeiiafas, aliive annalium . Graecerum scriptcfes. ante jduuas linieum plumatum unum..Ail ex holose-
Justo Dei iridicio.hancpcenam merito sustinuii iiii- rico quod stauracis dicilur. Vela de siauracio sunf
pius Justinianus, qui, cum suasu Callinici patriar- vela e serico vel purpura variis floribiis vel figuris-*
c.haeIIOVPScanones sancivisset, iisque oriehialem inlexta, quas e Tyro pelebaniur; unde et Tyria di-
Ecclesiain penifus deformassef, Stimino studlo eia- cla. Anas., de stauracis seu Tyria. ALTASERRA.
boravit ut yel Romana Ecclesia eadem turpitudine c De qua traclis qualuor petalis, in quibus gemmar
aflicereuir, vel saltem ipse summus puntifex, si re- clausm erunt. Petalum, a Graeco Ki-od.ov, est corona
sisteretmaridato imperaioris, per vimRomainurbem n aurea quam geslabant. sacerdoles, vel qui erant e
regiam abdiiceretur. Bis. <_.LABB. *~genere sacerdotum, ut Joarines apostolus et Jaeo-
,1 Oralione. itaque facia, sigillum expressum abstu- ' bus fraier Domini. De Joanne Euseb., lib. m, cap.
lit, locellumaperuit, in quo inlerius ptumatium ex ho- 25 : '_____- ljfm~n-hpivs, TO •ni-a^m~e<popvir,£>~. Cum
toserico superpositum, quod staiiracis dicitur, invenii. esset sacerdos, petalum gestavit. De Jacribo Epiphan.,
Capsa argeniea, in qua erat portio ligni crucis do- ' in Panar., haeres. 29 : 'A),).K-/.«E SO7reT«).oy
' ZQ-TL
[Leg.
niinicae, sigillo erat "obsignaia. Theca; r(eliquiarum TTSjOt] l§_ivKUTW
-Jj; r.£<pu7;~_: .aipzv». _
splebaiit sigillo obsignari. Gregor. Tjiron., d_e,Mi- - • El ineffabilem porlionemsalutmis ligni dominicm "
d
r.ie. Martyr.,. lib. i, ^cap. 55: Veniens vero abbas,. cr.ucisinvenil, qum eliam ex ilto, pro salule humani
atiato ab armario sigillo, capsani reperil pbseralam. generis ab omni populo Chrisiiano die Exaltationis san-
Ligno crucis superposilum erat plumacium ex holo- clmerucis.in basilica Sqlvaloris, qum appelldlur Con-
serico. Plurnacium ,erai velum e papuo seric», in stantiniana, osculatur ac adoratur. ln die Exaltationis
mpduiri plumaruni ayium contexto. Ambros., epist. ciucis dominicae solemnisinstituta est adoratio cru-
27 : Cum de eo conveniremcomites ejus, ne sine veste, cis per oseubmi in basilica Laleranensi. Pagani etiam
sine plumalio palerentur extrudi senem. Et hoc est solebant osculari signa deuruni', inde signa deoruni
quod vocabant opus phmiarium seu plumaiile. Plau- videbanlur trita osculis. Lucret., lib. i:
tus, iii Epid.ico : Cumaliieiut.plumulile.—Plumatuih . , - , Tum portaspropler ahenas .,
_'Pelron., iri Satyric : Pluniate amictus aureo Babylo- Signa manusdextras ostcnduntatienuari -
nico. Greg. Turon., de Mimc. Martyr.i lib. i, cap. ' Siepe salulaulumtacttipraeteraue lneantum, "'_
" ' 'ALTASERRA,
97 : lixstai mensa nheis vetala mantilibm, opere plu-
25 NOTITIA HISTORICA IS SERGIUM PAPAM. 2-1
pro salute humani gener.is ab omni populo Chrisnairo i singules libras triginla, qui sunt ' super" trabes' ad
die Exalialionis sanclae cfucis in basilica Salvatoris, ingressurn corifessionis. ;
- Ilie fecit iri circuitu allaris basilicae .suprascri-
quseappellalurConstantiniana, osculatur ac adoratur. ~
IiicfeeitimaginemMieatiPetriaiiestpIi.quseesiinparte plse Helravila cci'c,,quatuor ex albis, el 6 quatuor
mulier.um. a Hicfecit ihymiamaterium aureum.nfajiis ex coecinc. Hic,' tecturri et cubicula quae circuni-
cum columnis, et cooperculo, quod suspendit anle quaque ejusdeiii basilieae shnl-, "quae per Ibnga lem-
8
imagines tres aureas beatf Pei.fi apbslqli, in qup pcra stillicidiis et rudefibus fueraiu disrupta, stu-
incensum el od(.r suavilatis feUis diebus dum missa-. -diosius innovavit, ac reparavil.- Hic musivum, qiipd
rum solemnia celebrantur omnfpbtenli 'Ceo opu- ex parte in fronte atrii ejusdem basilicse fuerat di-
lentius mitlitur. Hic disposuit in absida basilicse rulum, innovavii. Similiter et specula-ejusd.em ec-
2 9
suprascriptse super sedem apal.laream argetit.eam, ciesise, quie super sedem sunl, vel regios arcus
peiisanlem singul. lihras cenlum vigiriti. rI_icferit-Iri rnajofes sunt, renevavit. * Hic cefpus be.ali Leoriis;
basilica suprascripta faros argenleos sex,a pensantes probatissimi Pafris, atque pontiiicis, quod iii' 10ah-
VARIANTES LEGTIONES.
1 Al., imaginem auream. . ------ _ '~ A1., ieghurii. • .
3 Cod. Luc, appellariam. Coii.Luc, dissipala. '-,[_
~ - . 9A1., tam Ecclesim-tamqtim super sedem vel regias
Al., pensanles libras.CIXX.
* Cod. ''-.-•
Luc, trabes; al,, lelra velas octo, quatuor ex argenleas majores sunt, renovavil. .
coccino. -'...-.'- '"'•Cod. Luc, abditis inferioribus; a\.,~abdiio " ittfe-
"
*Cod. Luc, ex eis albos. -. . • ' rioribus. ._...--. ',
4 Cod. huc, quatuor coccineos.
VAR.ORmLNOT._E.-
° Hic fecil ihymiamalerium.. Usum porf o eprum ][} Gallicanae lib, n, pag.Li.8, duo Kalehdaria : Cor-
vel similiurii vasbrumrin quibus tbura et varii pdo- "beiense iieiiipe,-.qued.yix' amplius uno-pest Mariri-
ves iiicenduniiirin soleihni oblaiione, ex aposiolica . cium sseculo;ex!i,ratum;dicil, in quo ad xv-Kalendas
traditiene et Mosaicae legis exemplo pfofluxis_,e, Februarii legitur depositio sanctasMarise'virginis^;'et.
oslendit cardinalis; Bo.na, lib._i Rer. lilurgic,-cap. ex alip perantiquo Floriacensi, in quo, -eodcni die,
25," riurii, 9,; solemne enini fuitpmni iiationi quan- ea depositio arinotatur._Festum autem iJlud a Mau-
Uuuvis barbafae, eLverso reljgipiiis experti, ut iiul- . ricip. imperalore' ad djem xv Augusii. iranslatum
. lum -sacrificium rile peragl posse crcdiderint .sine esse probai Floreiiiiniusjaudaijis .ex Nicephori Cal-
ineenso, ve.I aliquo sallem odorifer.o suffimento.. listi Jib..xyn, cap. 28, .-ubi-soribii^Jrfem-.imper.rtor
Magi tbure Chrisluiii Deum yeneraii et professi suiii; (riemp.e Justiii.ianus) tum pritnumBervaioris exceplio-
similimpdo poeuri a divinilaiis..protestaiione llriiris __em__(id.est occtirsum.seu Hypapameni, quam. Puri-
oblalionem inseparabilem este pulabant.Ovidius aii.:' fi.ealioneni Virginis dicimus) tmo orbe lerrarum feslo
'
Templa libislatuam, reddam libi JlrjrJs^iiorioreiii/ - die honorgre hislituil, siculnon.ila Justinus de -sancta Chri-
C'iiislaniinus Magnus, referente eoderii aiietorefibri- Mauricius sti-.Nqlivilate.feci.k Attfue longo posftetiipore
.sacrosiinclte Dei- Genilricjs Dormilionem
Pontificalis in Siivestro, obinlii ibyniiainateria diio quindechng^ mensis _die xete.brari prmcepii':
ex auropurjssimo. Usum vero adolendi altaria intra" Aftgusli':
ex "verbis refeft Fiorenlinius, ijuod cum Ni-,
spleiniiia divini elficii veiuslissimum esse "iiid cat Quibus cephorus, in Justiniani et Justini sanctio.iibus, nihil
Ambrosius, ad i
cap. Lucse, dicens :'Atque illinam decohsiitutodie aitdid.erii, de festo vero Dormitb)-
nobis quoque adoleniibnsallaria sacrificiutri deferenti- iii Mauricii Conslituiione diem 15 Augusii pr_e-
bus assislat a~ngelus!"P\iinihae de^re-Borfa iaudaius'..'Q^nis Cisesignaveril, eum nori^ohscure indicare lestum
Qiiilius ornamentis basilicas ..sarictprum -'Pelfl et hoc--iriill„um,di.emAugusti jiieusis trarislaium potius
Pauli, aliasque urbis exernaverij, narrai.A_iasia"sijis, fuisse quain-receiUefiiisiitiiiiirii. Sed si vera .scribit
qui et scribit ipsum ceristituisse ut liianiae a.sanctp de -Mauricio, riiihi ianieii vidbair falli iu
Adriano quotannis dii^erenlur-diebus Annuiiiiaiionis Nicephofiis eo quod.aii, .Jusiitium iinp. cpiistiliiisse ul -fesium
Doiii.ini, N:iiiv'Uaiis-etDormiiioriis sanctse Dei <5eni- ' Nutalis Chrisli per totum orhem terraruin celebrare-
tricis^ seinperque virginis Mariae, ae sancli Simeo- tur ; in JuJio enim papa nsteiidimus lynge ajite Ju--
nis, quam Hypapaniem Gracci, Lalini P.urificationeni . slinum festum Natalis_Christi, tiim in
appellaiu. Quodidem habet Albinus Flaccus, lib. de ttim in Orleni.e; veldie'25 Decerribfis, vel-Oecidente, die sex.tn
divin. Olfic, doriiinicae crucis pariem in carjsula Januarii soleriirie fuisse, et
argenlea.-reco.nditiori loco ahsconditam, Iionesfiori noii Justinum, lala legc statuisse Jusliiiiaiium'aniio.551,
- lit d.ie.2_J-"Decein-
' ac celebriori IPCP reposuit.' Ordinavit per diversas bris eoleretnf; quod ideih aniea prseceperat de fe-
provincias episcopos noii3ginta septem. Feeit autem sto
ordinationes duas per mensera Martium , ordinavii- fixit,Purificalipnis,- quod diei -secundae Februarii af-
ui constat.cx hisTheoplianis, lib. xvi Hist.., et
que presbyieros decem et ectp, diaeei.ios qiiatupr. - Landulphi Sagacis, in^Yita Jusiiniani, vefbis : Anno
Ex-his Anastasii verbis refeilitur eerum epinio <jui quitito xlecimoimperii Justiniani,-mense
asserunt fesium Dormitipnis, seu Assumpiionfs.bea- Octobri, facla
est mortalitas Ryzanlii, -e. eodem anno Hypdpante
la; Mariaevirginis saeculo larituin octavo. celebrari. sumpsit inilium-, ut celekrurelur upud
coepisse; iU.eiiimobservatl?raiiciscus Maria Floren- -secunda- Februarii. De Justini consliuuioiie Byzahlium die
linius, in notis ad MatlyrolpgUim-Hierppyrriia.mim, iJ alihi scripium inveni >quae *i'vera sii, diei nihil
ad diem 18 mensis Januarii, ante Mauribii imperain-- "eam-a;Jus,liniane iinpefatpre innovaiam ppssei
ris tempera, ideoque anie sexti saeciili'finem As- qtied ,IIPI).pbservaretur. De. ieste fuisse, en
Purificaliciiis, -lege-
sumptionis festum--celebrabatur, ef quidem diede- Critieam .Baronii, ad annum 542,. de aitroque veris"
cima cclava Januar.ii. Id aulem prebal tum ex ee-" festo
dem Marlyrologio i-ancto Hieronymo atlributo, et a dum,.Martene, lege euiridein Mabillonium laudatum ei Edmuii'
40111.-lV^de Antiqua Eeclesise- disci-'
se edito., tuni ex aliis quaelaudat. Fuse eiiim de ejjis, in divinis celebr-andis. officiis: De festo landeiri
fesli iiistilutioue disserii, autumaiqne ilfud a inensis plina
Januarii die decimo octavo, ad, deciiiium-.quintuin . Nativiia.lis .beatoe Mariae icge dicenda- -iii-liinoceii-
._ -._' '- -
mensis Augusli,'*a Mauricio imperatore translasuiii" lioj.y." I'ACIUS_ ....
fuisse. His addil Jo.-mies Mabilioiiius, iri Lituigiae; L--JF/ic-ccrpus beali- Leonis probqlhshhi_Pairi'f o/-'
27 , SERGIUS PAPA. 2$
dito inferioris secrutarii praedic_aubasilieae pusilum A basilica sanctorum CPSUUE et Damiani, ubi el mulia
fuerat, facia diligentius tumba, in deneminata _basi- dpna pbtulit. i>Trullum vero ejusdem ec.clesia;fusis
lica publico loco (' ubi sibi fuerat relevatum) repo- chartis plumbeis cooperuit atque munivit. Hic cybo-
suit, ac locum ipsuinornavit.Hic fecit paienam au- rium basilicie ..ancise Susanna;, quod ante ligueum
ream majorem liab.enierit* gemmas ex albis, et in fuerat, -ex marmore fecit, diyersa quoque cymilia
~
medio ex byaeinto, efsmaragdo, crucem.pensaniem aurea, el argentea, vel immobilia loca illuc cou-
libras viginli. Uic f teclum et cubicula iiniversa in donavit. Hic basilicam sanciae Euphemiae, quse per-
circuitu basilicse beati Paulfaposlpli, quse longa per in.ulta.ieilipora fuerat delecta, cooperuit, ei reuova-
lemppra yeiusiate.cenfeciafuerant, studiesius inno- vit. Hic-° basi.licam saneiseAureae in ' osiiis, quae
vavit ac reparavil. Simililer et trabes fecit deGala- simiiiter fuerat s delecta, vel dirupta, cooperuil,.
Lria adduci, et quae in cadem hasilica vetusiissimas- suoque s.ludio renovavil. '-Hic oratorium sancli.An-
invenit renevavil. llic * iniaginem a apestolorum drem apostpji, qupd '• ppnitur Lav.icana, a splo re-.
veluslissimam, quse erat super fores ejusdem basi- fecit.
ilcas mutavil. Hic fecit ambonem, et- cyburium in d HIc slaluitut tempore confraclioriis doiriinicL
VARIANTES LECTIONES.
1 Labb., ut. " Cod. Luc, illis.
1 Al., habentemin ggro _gemmas;Cod. Luc, gem- ~Cod.
Luc, ostiis (Tiberinis).
'ias.albas. " 5AL, distecta et renovavit.
3 Al., trgnum. . " : ' Al. bm. Hic...cooperuit
refecit.'
*A1., vetustisstmas. , - . ,0AI., posiium esi; Cod. Luc, poriuur tia.
* God.hnagihes...
Luc, ciborium.
VARIORUMNOTJE.
que.'.-pon'ifici$:-Corpus Saneli Leonis Magnidiciiur B !>Trulliim vero ejusdem ecclesimfilsis charlis plum-.
primuinfuisse, qued ex confessoribus poiiiificibus in beis cooperuit, alque 'tnunivil. Ti.ulla vasviiiariunv
Valicaiiani.basilicamhonoris causa illalumsit, depo- concavuin. 51.Tull., Verr_.lj : Erql etiam vas vhia-
siiumquc iu basilicae ejusdemvestibulo. Posl smi- num, ex' una gemmqperiyr<iHG.i_Apiiius,,de Re culin.^
ctuni Leonem iia. nuiiti .ooniifices ibidenf lumulali lib. 4 : Quotquqliagana posueris,lol elimritrullas hn-
sunt, ui ejus sepulcrnm aliornm sepulcris obrntuiii plelo^ desuper adjicies vinum. Iliiic detrullare eidem-
delitesceret, cuin a Sergio 1 papa diviiiiliis^adino- paulo-ante, |fro -e liulladilTnndere : Et in patella a'l-
nilo, corpus sancti pontilicis e locp obscuriore in tertds delrullare convenil. Trulla escavata cuiii ina-
deceniioretn iranslaiuui est,-videlicei in oraloriuiriad iiubrioaureo. Ilinc trulliis uici poi.uii fornix.seii c:ir
dexieram maoris abddisprope sancli Petri aram,tit niera ecclesia;, quia erat in iimdutii irullae, cl inde,
auciiif Romm'subieiranew lestalur.-Haec fuif prima irullus nomen palalii imperaluris Co:.si:uitiiiopoii.
tramdalie corporis sancii Leonis (aliaeeniiii faclaa- Tecium ecclesise, e ciianis, id est, labulisplmubeis.
suuf sei|uentibus sscculis)ab Anastasio narrata, quam Anasuisi,- iu Gr-egor. 111: llem in Basilka sancUc
coiifiriual veiusluiu epilaphitini, quod inter alia in Dei Gewtricis, qum AUMARTYBI:S'--..«'<W, teclumvelu-
basiiica-sancti Pelri repertum cl. Mabillonius-fJii sla incuria demoliliim, purguri fecit ad purum, ei
Aiudectis, tomd 111) fecii publicijuiis,-elestsequens ' " cutn.calce abundantissimaseu chards plitmbeis-a-novo
.ad Oxonieiiseni Codiceui enieiidaiutn.' '- festauravit. ALTAJERIIA. -
' " Rasilicam sancimAuremin osliis. II_ecesl hasilica
Hujus-aposloliei prinriiiiiesi hic corpushiimatuin,
- (Juodibrel el tumuiodigniisin arce Petri. saiicla)Aurea; virginis et inariyris in osiiis Tiberis_.
- lliuc vatuniproeeruiiKHiecoliors, 1'
' . - '- p- Slartyrol. R., 24,Augiist. : Apttd-.Os.iaT.beririasan-
quoscernis-ades-.e,-
. . Meuibrasub ojfregia-sunliidoperla domo. ctceAitremvirgiaisettnurtyrh. liinc euiendandiislociis
Sedtludiimut paslornmguiisLeo sepla gregeuniuo iiiendosus Anastas. iu_Leone.III : Sarla tecla veio
Qiiislicolaiiiservans janiior arcis eraL.
'• Couimouete liiiiiulo,qijoJ gesseraLipse supeisles, .. ecciesiiB. beatatAurem(sic) sito;in pslia, omnia noviter-
-' Ke lupusinsicliaiisvaslel.p.ileDei.. ' rt;j.ira!)i/,'Lege Aureiu_,llauc e<(iend:itioiieiiituetur
Teslanlurniissi pro reclo doginalelibri, . - Leo iVjin can. Igilur^lt, q. 8 : Summus autempne-
- (Juospia cordaeoluiiL,quos malalurba limel. - sul missatn in ecclesiabeaiw Auremcelebravil.Aurea;-
:_.'tugiit,el pavi_la-slU|'ueruul cordaferaium; . jioinen tribiitum PetronillaePetri apustnli filias.Eju.
slii
Pasiorisque jiissa seiiuuntur oves. iiioiiumeiiloinsciipLum, Aurem Pelionillm, relert S>
Hielaineiiexliemo iacuil sul) mariiiuretempli, gebcri. in Chronic., ad ami. 7SS. ALTASEHBA. .
(Jiienijam punlilicumplura.sepulcrateguut. <~Hic italuil.ul teinpoieconfraclionisdominicicor-
Sefgius aiilisles,Uivinoimpulsusauiore, DEI,QUlTPLLIS
Huncin tionle sacrietrans-lulitiudeliomus. poris, AGNUS FfXCATA MUI.M, MISEr.ERS,
-' Exoruansrulilampreiiosoiiiarinoreluiribaiii, KOjis, a clsro et populo dtcahtareiur. Sergius ponlilex
Ip.quoposceutes-iuirasuperunvident. ah;Anaslasi")dicitur auctor hujus iiistituij, ui~Agmu
-Elquia pr&iuicuiliuiiis virmUbusolun, Dei decaiitetur iu celehiaiioue niissse.ilujus insiituu
lillima poulilicisgloiiainujoreril. nieiuinlt .Alcuinus, de divm. Oflic, cap. 40. Alii
Ad hujus -epitaphii calcem legilur apud Mabillo- taiiien volunt liocinstiluuini in eoncil. Nicieno, quod
iiium hoc -clironiciim addiiauieiiiiim.: Sedit in epis- probant-ex ipso.eonc Nicsen.Arabico. Auno 1185
copalu annos ssi, mensem unuin, dies xiii. Depusi- Mariam Virgiiiem fa.bro lignario apparuisse, eiqiM •
tusesl lerlio Idus snpj.le Apriles, et ilerum trans- _iiadidi-se sigillum iinngine sua et Chnsli nati inscul-
latus Ivxc kealo - Sergio . iv. Kai. Jidii, indicl. p. D |iiuui hac iiisiiipiione circiinisigiiaiuiii : Agnus Dei,
Bpllandjani (tpmo secutuh)mensis AprUis, pdgiiia21) qui tolcis peccala mundi, dmta nobis pacein, tradit.
hisieriam proferunt elev.ai ei translati coipiiris ex Koberl. abbas Monl-.iisis,in Supplciii.Sigehert. -AL-..
ms., caialogo- ecclejBia.sancii Pelri, qnani lege, si TASt.lUU.
plura.de ijaiislatioiiibus saiicti Leonisdesideras. Hic sltituit, ete. SergLus papa staluit ttl letnpore..
Vide. eiiatn Aiiunt. illusirisb-iiriipra-sulis iJlauthini canfraclionisDominicicorporis, AGNUS DEI,QUITPLLIS
(tom Il.i, pag. -1S9hujus -jrfitioiHs);M__FEUS. '• PliCCATA liUSDI,MISEREUE KuiilS, a clefO £l.pupillo
•'-.Imaijinem apostolorum velustissimam. Appa.rel decutueiur, inquii auctcr libri Pontilic-alis. Et i5ei>.
liineaiuiqiius sacrarum iuia^inum usu.-, earriiiique - gius yuidem insiiliiit ler .diti miserae uobis;. seJ
III eccle-iis coilocatio. Qna de.re ci nsulendus Ciam- iiiiillis iosloa iiigrueiiiilnis licelesia; ndversilalibiis,
'piuus iuopeie de Musin-. BE.NCKHS; ut aii liinocenlius.lil, Jib. vi de My=le:iis uiiS;_er
S9 NOUTIA HISTORiCA IN SERGIUM PAPAM SO'
corporis Agnus het, qui -totlis peccala mundi, mise- A"tis, et Dormitionis sanctae Dei Genitjicis, semperque
rere nobis, "a clero.et pnpuIo_decaiiieiiir; a. Consiituit virginis Marise, acsancli Simeonis, b qufadilypapaii-
aaieni, ut diebus Annuiitiaiionis DpininU et Nativita- lem Gnr-ci appellaiif, litaiiia exeat a sancto Adriaim,
VAR!Ol.UMNOT_4_;.
cap. 6, sive ad lollendum schisma, ut "aiii scribuni, sliniani 15, mense Oclobrio, [acla Rgzanlii mortalitas,
siatutum fuit in tertio diceretur dona nobis pacem : el eodetn anno Hypapante sumpsil iniliitm, nt celebra-
qiii ntus ubique receptus. est, excepta Basiiica Laie- '- relur apud Byzcmlium2 die Februarii. Eadem habel
ranensi, in qua adliuc servaiur inos aiitiquusdi- , Laiidulplms sagax (In Vita Jusliitiani), Sigcbertus,
cendi ler miserere nbbis, quia, ut observat Juaunes in Chroiiico (Ad annum 542), et M3riyio5ogium U-
Diacunus, irr libro de Ecclesia Lateranensi, cap. 6, siiafdi, in quo secunda"die Febrnarii ita Jegilur. Hy-
haio coejestis Eccleshe lypum gerit: In ea, inquit,- panle Dotnini, el puiificalio bealm Virginis.quod fe-
isoiicaulatur ad.missas AGNUS DEI QUITOLLIS PECCATA stutn lempore Justiniani imperaloris apud Bqiiantium
Mur.Dij.BGXA.NOisis-PACEM, quoniam ibi summa pax ju- seu Constanlinopolimsumpsit-exordium.Q_uiinajofeni
storutriipse Chrislusxrit. A.quo ponlifice facia sit haee liuic >festo antiqiiiiaiem assignani, ejns voliini me-"
miitaiio, caiiiaudi rfojianobis pacem, cardiualis Bona, minisse sanciHiiiMeliiodiuniepiscqpum primoOlyinpi
lib, II Rer. Lituigic, cap. 16,.IIUIII. 5, nnsquam se ei-Pa"iar;B inariiimaruiii Lyciae-uiijium, iimiTyrriii
legisse fateiur. Al si' verax est, iiiquit Buua, Ro- Plioenicia, qui iiieunie quario s_eculi)Mariyrii coro-'
beiuus >abbas Moiuensis, iii siippleinenlp Chrbniei B nam est adeplus. Paler'Combefisius, iii Amphilochio,
Sijjebertij.hanc pacis posiujatioium altulit e coelo. ileruin ly.pis commi it homiliain hoc fesio hahiiam a
heaia Virgo. Appariiil enim, ut Robehus refert,. Sancio Melhodio, cui sequcns piaelixus est lilulus .
amio 1183,, cuidaiu fahrc lignario oipils facieiiti iu Ms6o5_ouitiLcrxotzoM UaTapaiv,xcd oiaptvpa', ci; TOV 2t-
silva, dedilque illum Sigillum ciuii imagine sua -et psuva; y.xieisTijv"Aviju TV) Y.aisi:~
f,p.ifa 'i_jr«7fKVTi.cr£6)j,
Filii cum hac inscriplione : Agttus Dei, qui toilis Tijv ayiav 6COTOZOV. Ailduill praeierea iiiin sanctum
peccala mundi, dona nobis pacem; jussilque ul-ferret - Cyrillum episcopum llierosoly'miiiiiium_,scriploiem
ad episcopum, alque ei diceret ut iiui vellent paceni itidem - (jiiarti' saeciili,-"inagiiuiiiqueriiiiuiii ccclesiaa
Ecclesiae, faeerenl hiijusmodi sigilla, et pqrtarent mystam, qui-decatsrenidiiia;eliam cereorinn.aiihihitu
in signum pacis. PAGIUS. lioc lesto,_ verba fecil,' lum lioiiiiiillos alios ei
- a Couslituiluulem •_;.diebus Annunlialiopis Domini, Orleiilalibus Pairiiius, qiii aiUe.1usiiniai.ium in-hu-
Naliviuilis et lwrmiiionis_.saiicta~.DeiGenitricis sem- maiiis degebant,. qiionfin catalogum videre poteris
perque ».rgi.iis. Maricv, ac sancii Shn_eonis,quod Hy- apud -Boliaiidiauos, toiuo primo irierisis Eebruarii."
papuritemGrmci appellant, litania exeal, el ad saucuim Uuainpbrem auciores-hiijus senleiuiae asserunt, vel
Alariam populus. occurral. ilypaiue seii Hypapante, Justiniaiium iustituisse GiuistanLinopoli,"cuin assi-
Graicis est fesmm uc.cuisus, qiud apiid Latiims fe- duis luneriljiis urbs exiiaiuiretur, iiovuinlioclestuiri,.
stuui Puriiicatioiiis dicinir ab oeciirsii.Simeonis.Paif. quod aliu1-Eceiesiie, et praesertim Hierosolymiiaiia.,
Diac, I.ib.xvi, in Jiisliniaiio : El eodpn anno Hypa- antiqiiuiii liabeb,iiit; Vei quod sanctfjii) erai, nova
panle Doniini sumpsit iuilium, ut celebraretur apud «anciione iusiaiira»sc; eonrodn quo Sixiris VJaiiti-
Byzanliumsecundadie Febiuariimensis. Siilvid.Presh. 1(_;quuni resliini Priesentationis filariae,muuis Griico-
Misiiens. Epitoinl iib. n, ad anii. 551 : Sub Pelagio rum. Patram oraiionibus celebre, iieque ignoiiim
Papa _et Justiniauo' imperatore sumpsit inhium apud LaJnis, uova con.-tilulione jion laui insiituit liovum,
Conslqnlinopo.ini,' ul 'y-~_avzvi Domini, id esl, Purifi- qiiam vetus restiiuit, dum celebrins deiiiceps in Ee-
ctilib bealw Mar.w virginis, solemii_itir..celebraretur. clesia voluit babefi. lu liocTesto prncessiiiiies fiuiit
Ideni Ana_las., in Hisl. : AJ.IIOdechnq quinlo hnperii ex aiiiiquo more ardeiiiibus tereis, quoruin "usuni
Jusliniaiti Hypapanle Domini sumpsil initium, ui ccie- proiluxisse- a deletis sacris Februi, id est, Plutonis,
braretur apud Jiyzanlium diesecunda Februarii men- stiperslitione scilicet iii veiain religi.oiienrufuiata,
sis. ALTASEIIUA. . siribuni sanctiis Ildefonsus, qui floruit anno '644
t Qtwd Hypapantem cppeilanl. ~Airbxi~;\nzmi-r__:, (Serm. de Pfirificut.), ef sancius Eligius episcopus
s\sa'xn:ar:a-j-~_saut JtraTav-rjaeas, iioi; esl ab__occuir Novipuiensis, -i.nGallja, qui ohfu aimo Gu5(Uotnil.1
SII,"vel dbviutio.ne,asene Sineoiie elAun.i vidua tum ht Puri(icai.)~. Pio iinpetranda siquideni niorluoiiiiii
Oiuiiiuo lacta, cum a ;pan;nlibus Maria el Jo^ep.hjn quieieRouiaiii diebus Ftbruarii, circa-sepulcra pia-
leiiipluiu jiui-r Jesus fuii delatus,-lesium purilicaiie- culis et sacriliciis inanes placabant, cereis et facibus
nis bealte Mariaei.virgiuis,llyjiaiite vel irypapanie.a accensis, nt Macrnbiustestis esl (14. iSalurn., cap.
Graecis .rioiuiiiaiur. Ab aliquibus -dicilur Hypanie 15)'.. C.ciisei canl. Baronius (In-nons ad Mariyrolo-
Domini, ab aliis Ilypante S.incbuis et. Annae, a TiieOr giuin) caeremoiii.aeIuuiiiiariiim viani uptruisse Gela-
(ibylaclo auiein Siniocalta;(Li7ii(/ \m_Hi.sl. cap,.&) sinm,cum*usluluLuperca'lia, quae Februarie nlense
appedatur nuinero rolundo lEo-aapoir.oo-zYi •rip.ipccxn; Romae agebaniiir, cujus- conjectura paruiii solidiiaiis
r/ttib\iay.riSnawi-fvpeoisTOU uiyai.av&EOJlwou, ld est, r_ videlur habere,' cum iu apologia Gelasii adversus
quadriigestmadtescelebrilutisnaialium tnagm Deimascu-Jesus. Andromachuui senaloreiii, iu qua iiluribus ludos Lu-
Ex praecepio eiiim velci is Legis inulier.quat! perciiriiin noii' iniiius" supersliiiu.-os quam lascivos
.Juiu eralenixa, elapsis quadraginla diebus, purilica- cojivellit, nulluiii vefbum ue ritu-lumiiiariuiu occur-
balur in labernaeulo, etpost lempluin a SaJomoue rat.- Auctoreiii liujus proeessionis--Surgiiim papaui
excil.atuni, in lemplo, viclimis a lege praescriijtiSi exslitisse tfadit auctorlibii Puniilicaiis' libc loco, cui
yuaie beatissima.Virgo, quae de Spirnu sa.ucio con- Ordo liuniaiius coiistiiitii. Veruui cuui aiue Scrgium
cepii.a saluiileio part», quadri.giniadiebiis expletis, mos gestandi Juuiina die Pui ilicaliouis obliritierii tum
voluiL C-eteris piierperis se couformare, quanquaiu in Hispanfa, luiu in G.allia, ul patet ex laudatishb-
purjssima esoTo/.ofiiulla prorsus-piirilicatione iu- miliis sanciuruui lldetoiisi,ei Eligii, qiii iaergii pou-
digerci, uf osiendi iu nolis ad Sigojijanam Hebraeo- lificaiuii) aniecesscre-, sequilur -Sergiuin banccoii-
rum Remp., qu;e exsiaru loino IV Collecl. Mediolan. suetudiuem'Jn Romanain . licclesiaiii priinum aut
(Pajf. 224, qnnot. 58, 59). Festum Hypantes prius iuvexisse, aul Jortasse verius, lucum (lelerniiiiasie
iustituiurn. fuisseapud Grsecbs, ijuam apud Lalinos, processioiii bujus diei ab ecciesia __aiictiAdriani ai
hiier rerum ecclesiaslicarum scripiores satis^cpnve- saiietam Mariaui Majorein, iu qua processione cleruiu
uit. .Cedreiius, au aiinum muiuiii Jusfmi Jlagni, re- ei -pleijemuiiiversaiii gesiasse cereos ardeiuesa pou-
feit iliius -Jijstitulionenij cum Aniibcbia corruit iii- tifice datos_refert Ileda [Ue Ratione temp'.;~cap. " '" 10).
genli terrae inoli: quassata. Anaslasius JJiblipthnca- A1AF£US. - •
IIIIS,(in Uisi. ECLICS'.) s-ecusu.iTheqphanein, illam.
leiiipuriiius Jiislijiiaiii consiguat ; Aimo, iinpiit, Jr.-_
51 , - ; SERGIUS PAPA. 52
et ad sanclain Mariam popnlus occurrai. Ilicjecit in A quiiiium.universaie concilium, ulpote errahtes, sus-
basilica sancti -Laureniii marlyris, qua; appeHatur. cipere diffidebant,-ejusdem bealissimi papae*"mo-
tiliilus Lucinae, arcus argenteos qualuor. a Hujus nilis atque- doclrinis instfucli, conversi suut, iidem- -
temporibus b Aquilegiensis Ecclesiaearchiepiscopus, que venerahile concilium s cum satisfaciionesusce-
et synpdus, quaesub eo. congregata esl, qui sanclum perunt. Et qui prius j»nberroris vitio tenebantur,
"
YAKIANTES LECTIONES.
.*Al., SpirilualibKsmoiiilis. 8 God. Luc, Saiisfacti, pfo cuni salisfactione.
VARioRUM mtm.-
n Hujus temporibusAquilegiensis, etc Eadem scribit sunt quae ex Ueria retulimus. BENMNUS.
Paiiius liiaconus, lib.v, cap. 14. I5IN.et LABB. Aquileiensis Ecctesim archiepiscopus, et Synodus
Hujus.lemporibus AquilegiensisEcclesia. Anno cir-- qum ab eq congregata est. AquileiensisEcclesia cuni'
citer sexcenlesimo ripnagesimeoctavo, Tiberie Apsi- Venetiaruni' atque Istriie episcopis diu contra uni-
inaro imperaute, et Sergio papa. Romae-sedenle, versalem synodum -Quinlan\ depugnavit, tria , ut
firiem accepit schisma EcciesiaeAquileiensis de tri- aiunt, capiiula a-Chaiceilonensibus Patribus non
buscapilulis. Paulus cnim Diaconus, lib. de Gestis firoscripla, a quoquam negans.posse proscribK Pau-
Longobard., cap. U, postqiiam Tiberium iniperium iinus Aquileiensis, calhedr;e invasor; et turbarum
invasisse narravit, quod conligit .anno 1)98,scribit: incentor, Aq.uileiaectini suis schismaticis episcopis .
Hoc tempore synodus Aquileiwfacta, ob imperjliam conlra Syncdum Quintiim, inqua adversus tria ca-
fidei, quintum universale conciliumsubcipere diffidil, 3 pitula prununtiatum erat anathema, conciliabulum;"
donecsalutaribus beaii pdpmSergii monilis iitstructa, iiabuit circa_anmim S57, sedente in, Romana sede
el ipsa cum cmterisCiirisliEcclesiis annuerecbnsenlil. V-igilio.Sergio eliain Romaesedente, alia'01de eadenr
Eadem (ere verba.habel in Sergio auctof. libri Pon- causa pseudosyriodumhabilarii fuisse, licc esfcirca
lificalis.errore vulgari Anastasio attribuli, qui. hoc". annum C98, Noster hoc loco lestaiur^ a quo Sergib
ipso lempbre vivebat. -Paulus.verp Diaconus-non - tandem Aquileienses instructi, verierabilem quintam
multo-postiioc tempus vixit, Cardinalis quidem N07 synodum suscepere ad uniiatem Eccleshe calholiea',"
risius^ in dissert. de quinla-synodo, cap. 9, § 1",-- ejurato schismate, redeiintes. Cardinalis Norisius,
coiitendit: ex loce Bedae, in lib. de.Sex aetatibus, in dissert. de v syriodo (Cap. 9, parag. p.), putat
synndum illam Aquileiensem esse synndum a Pau- • noyum"conciliabulilm sub.Sergio minime coactuin
lino Aquileiensi .pairiareha-cnnlra,quiiitam syneilum fuisse, contra quam narralur ab Anastasio. Bedam
saeculc supericri ccactam : Synodjis, -unquii- Ceda,' vero cum nostro consemientem (iiam in' Chronic(>
Aquileimfaclq, ob .imperitiam fidei.,.quin'iuin univer-- de sex aetivtibus,Tiberio Absimiiro imperanie aii-
sale conciliutn suscipere di/ftdil-,.donec sdlutaribits' 1107, quo tempore Sergins Romanam regebat Eccle-
beali papw Sergii tnonilisinstructa et ipsa huic cum-' siam : Synodus, inquit, Aquileiw[acra;ob imperiliam
cwteris Chrisli Ecclesiis adnuere consensit, quu-ex , fidei, cjttintum urinershle concilium-susciperediflidit,
adverbio, dpnec, cardinalis dectissimus npn obsctire rionec,salutaribus bentiSergii papmmohilishislrucla, ec
colligi. ait.Iiedam loqui de. cpncilip'atite Serghmi ipsa huiccumcwlerisClirisliEcclesiisannuere consentit)
cengr.egatp..Sed praelerquam quod yerosimile non iia iriterpreiaiur, ul conciliimi -a- Pauline centra v
esl, Paulum Diaconumin Bedae_sensum non pene- „'-' synpdum habiiurii Beda significet, cujus error et"
trasse; eliamsi. hoe.concedereliir, non tamen inde pravum de synpdo v judiciurn diu irivaluif, donec
seqiieretur scbisma Aquileierisis Ecclesiaeante Ser- Sergii monitis Aquileienses instr.ucli,'eam, errore
giuni'penitus exsiinctum esse, cum iJiidemBeda~as- deposilo, ciiih c_elefisEcclesiis suscepermu.' Id au-
serat illam Ecolesiam,sqlularibns_beati papm Sergii tem erudilissiiuus cardinalis ex eo probal, qnpd
monitis instruetam, qninto concilio t.rim cmlerisChri- synpdp Laleranensi habitae anno -(SiQsubscriptus
sii Ecclesiis qdhuer_econsetisisse.Ai ratioiieslejibdem legiluf MaximusAquileiensis cpiscopus; et suh san-
. cardinalis-respondimus in poniificatu sancli Grego- . cic Agathcne papa, quiSergii pontificalum quiri-
ili. Acta sancti Aldhelmi-.abbatisMalmesburieiisis quetinio solum praecessit, adfuere iri Roinana syuodo
iri Anglia,' quau exslant apud S.ur_uri),.addieni 25 cum Agathone Aquileiehsi melropolita csteii suf-
Maii, jnodurit Sergium papam caluniniam passum, fraganei iitteras subscrihenles, ex quihus coliigitur
quasi stupri reus. esset, quod nempe pater esset synndum quiniani eos suscepisse. Sed duo suht quo-
puerj receris,i>ati, quem ciiinAldlielmus.l-Cm.eexi- . riim causa doclissimc NcrisiP lion as-erilio, credo-
siens bapiizaret, coram astantibus.ei.praecepit edi- que duas pseudosynodos Aqiiileiae.ccactas fuisse :
cece, si paier ejus.esset is qui vulgp dicebatur^ pue- uriafn, anno 5»7, a Paulino.; allerarn, aiino 698, a Pe-
rum verp respendisse, non se esse genitum illius tro, qui Aquileienseriisedem lum obtinebal.:Primiim
opere.quem -vanusin hoc refercbal populus, sicque estsynoduin a Paulino congregalam fuisse, ul dijudi-
ppnlificem ab.infamia, iiberaiu.m. Sed" haec.narraiip caret de generaii synodo v, quam rcjecil, ut labefa-
jure. ineriio a Baronio in dubium v.ocalur, revera ciaiilem concilium Chalcedonense damnaLionetrium
fi.iiniiion tiabeuir in sancii AldhelmiVila, a Willelmo capiiulorum, qucd cpnstal ex iis Iragmehtis episto-
Malmesburiensiehicubrala," licet legatur in alia Vka D larum Pelagii I quaee tenebris primum eruit Lucas
saiic.liAldlielrni, scripla ab aucloreanonyiiio mona-- Llolstenius. In tertie siquidem - legitur : Nec iicuit
clib MaJmesburieusj, .qui_paulo anie Wjlbelmum aliquando, riecIkebil, particularemsytiodiim ad diju-
Malrijesburiensein vixit, ut_<is.tendir Ilenschenius,- dicandum generalem synodum c6ngrcgarii~Synpdus
qui eam puhlicavif, addiem ^SJiiaii.Aldiielnii Viiam'- - veio a Bedaniemeraia obimperiiiam lidei dilfidebat
a ^Villel,iiio.MaJiiiesburiensi jicrpiam fecital Mabil- duuiaxal quinlam synodum generalemreciperei Aliud
lonius parte 1 Saec.iv Beiiedietini. PAG-,US_. siquideiri est universale conciliuni rejicere, aliud ob
b. Aquiteiiiensis........Syiiodus, Anaslasiiis haec,,ut iuiperitiam illud non suscipere. Prinium esl per con,-
- iuinaciani universale c.enciliuiricoiuemnere, alteruin-
alia noiijiulla, descripsit.e_i fieda, qui in lib; de sex,-
Mrdi. ait_; Synodus Aq.uileim facta ob.imperiliam.fi- . ob ignorantiam de illo suscipiendo dillidere. Secun-
dei quinlum-univei-sateconcilium susciperediffidit, dum e;l perspicuum testimonium Pauli scriptoris
donecj.salutaribus_beali papmSergi' monilisinstmcia, Aquileiensis proviiicise,-et diaconi Aquileiensis^Ec-
eiipsa liuic cum cmlerisChrisii.Ecciesii.sadnuerz con- clesioe,octavc saeculpviia functi'; quia si.in bac syn-
scntit..'Pauius.qupque Djacoinis,.lib. vi, c, U,- cum - odo -indicanda Beda ballucinatus luisset, emendas-
cnarrassel iinperium anno 98 a Tiberioiuisse invar serillum- sine dubio,npii illius verba exscripsisset;
. SIIIH,scribit : iloc temporestjnodus'Aquileimfacta, Paulus igiltir (Li6. vi Uisi. Langob., cctp. 14) asse-
ob wiperitiam fidei, clc. Qme scquuutur gcmina iis ril-synoduui sedente Sergio Aquileiijeeuactamfuisse'
o3,... SERGH PAP_iE1 EPISTOLA AD CEOLFRWUM. _ 54
doctrma. aposlelie» sedis illuminali, cum pace con- A.nice archiepiscopuin. Hic brdinavit per di.versas pro-
sonantes verltali, ad propria ' relaxati suni._ Hie fe- viricias episcopos nonaginta septem. Feeit autem et
cit coppeftpria, vel vasa aurea, et argentea s plura ordinaiiones duas per mensem Marlii, presbyleros
per diversas ecclesias, ad usum et ornatum ecclesia- : xvni,diaconosq'uatuor, quietiamsepulttis est ad bea-
rum Christi.-Hic ordinaviiDamianuto archiepiscopum lum, Pelrum apostolum":*'. vi. Idus Septembris, in-
sanctae Eeclesiae Ravennaiis, *, atque Clementem dictione 7 xv, Tiberio Augusto, et eessavit episeppa-
* Frisonorum, Hiccrdinavits Ber.echyaldum'Briian- tus mensem unum,.dies.Viginti.
VARIANTES LECTIONES.
* Cod. Luc, reversi. _> •~-Cod. Luc, Frisonum.- .
s AI. om. plura. ... - . 5 CoiL-Luc, Bereciudldum.
a"Al. RavennatU* Hicordinavit Bertoaldumnrcliie- 6 Cod. Luc, quinlo'.
piscopum,alqueClementemin geriiemFrisoriorum. Hic 7Al., XIV.
ordinavil per di_versas,elc; - ' --."•'"
_ YARIORUMNOT/E-.
Ivosiquamenim Tiberium Absimarum lnvasisse-riar-* Aquileienses; riam erant catholici melropolilae ejus
ravit imperium : Hoc tempore, subdit, synodus Aqui- Ecclesi.ac, in insula tam.en Grado ordinali. Nondum
ieice facla, ob imperiliam fidei, quintum universale enini meiropolis Aquileiae in duas dissecia fuerat,
toncilium suscipere diffidil, donec beali Sergii papm Rquod postea Gregorii II auctorilale factumTuit: Uiia
mojtilisinsiru tq,-el-ipsacum c_wleris.ChristiEcclesiis metropolis erat, inquit Jaudaiijsauctor, quae sclii-
imnuere conseniii. Ilaec jam animadverteram de srriate Jacerabatur; ubuni.cbrpus tium duplici'caipiiej
•aliera'pseudosynodo Aquileiensi conira quinliim altefo sctiismatico, altero catholico; ac alteri sana
iiniversale coii.cilium,-cum ad manus venit eruditis- niembra adhaerebaut, alteri morbosa. Calholicus
sima di.^enatio de schismate Ecclesiae Aquileiensis metropolita dicebatur Gradensis, quod fn insula
cl. Pairis Bernardi Mariaede Rubeis, in qua (Cap. 5,; Grado eligefetur; scliismaticus appellaius est Aqui-
19) osiendit synodum diversam ab illa Pai1li.ni.Be7. "leieiisis, qurid Jb,anni_'S,cailiclicpCaiidianpoppositus,
dam signilicare. Ad oppbsitam vero ratioriem de-. jii vetere luerit-ordihaius Aquileia. Ulerque se gere-
sumptam tum ex subscriptione Maximi Aquileiensis; . ibat:pro'Aquileiensi, ac sihi jufa-in totaiii metropo-
synodo Laieranensi, tum ex synedica Romanaesyn- lim vindicabat. Favore Larigobardorum fruebatur
odi sub sanclo Agathone, cui subscripsit Agatlio scliismalicus': catholico favebant Romani pontifices,
Aquileiensis cum suis suffraganeis, respondet idem' exarchi, et Cbristiaiiissima Veneiorum respublica.
docLissimusscriptor, Maximumet Agalhonem non ad Sed de hislcria hujus schismaiis plura qui desiderat,
Aquileiensem Ecclesiam, sed ad Gradensepi specta- legat eamdem disseriationem, a qua schismati Aqui-
re. Neque vero miraudurri est eoS se subscripsisse leiensi iriulluiii lucis aifunditur,."MAFEus.

SERGII PAPiE I EPISTOEA


AD CEOLFRIDUM ABBATEM MONASTERIl DIVORUM PETRI ET' PADLIT
QUODEST.AD WlRlilUNDAM ET INGERVIJM
,- 7
DE BEDA- VKNERABiLI r;OMAM TRANSMITTENDO.

{Mans.Coll.Coinc,tom'.XII.) - - - :

Sergius episcopus servus servorum Dei Ceolfrido G ferendum arie Jilieratufie im.buii.siciii decel Deo
religioso abbali jsalulem.' > . devotum auxiliaiorem sanctae raairis. liniversalis. Ec-:
Quibus verbis ae rriodis clemenllam Dei. nostri clesiai, obedientem devotioriem-huic noslfae' hbrta--
atque jnenarrabilem' provlderitiani possumus clfari," lioni non desjstas accommodafej sed absque aliqua
et dignas gratiarum actiones pro immensis circa rios remoratione religiosum Dei famulum Bedam, vene-
ojusbeneficiis pefsolvere, quriri tenebris et umbra ; rabilis monasterii tui presbyleriim, ad limin? apeslp-'
mortis posilos ad"lumen scienliae produeit ? Etin- Iprumprincipum.dpmiiiorum. meerum Pelri et Pafili-
fra. Benediclionis interca gratiam; quam nobis per amatorum luorum ac proieciorum, ad noslrae mer
praesentem . porlilorem lua misit devola -religio, li-- diocrilatis conspectum non moreris dirigere, quem,
benter et liilari animo, sicuti ab ea direcla esi, nos - fayente Dee,' sanctis tuis precibus' nbii diffidas pro-
suscepisse cognosce. Opporturiis ergb ac dignis am-, spere ad .le redire, peracta praemissorum. capitulo-
plecteridaeluse sollicitudinis petitionibus arclissima rum cum auxilio Dei-desiderata solemnilate"; erit
devotione favenfes, liertamur Dep dileclam tuae re- enim, ut-ceiifidimus, etiaib cuiictistibl creditis prb-
ligiesitatis bonitatem, ut quia exorlis quibusdam ec- futurum quidquid Ecclesiae generali claruerit per ejiis
clesiaslicarumcausar.um capiluiis non sine examina- prueslanliamimpertilum. .' '-.---
tione Iongiusinnolescendis, optis nobis sunt adcoiir
55 . JOANNES PAPA VI. . 8S

PRIVILEGIDM A SERGIO PAPA I AD RERONEM LINGONDM-PRJISDLEM DATUM.""


Sergius gratia Dei pontifex Romanus HeroniLiri- A decessor vesler, adhortalu prxfiiti lharlyris, mona-
gonum.oraesuli saluteni et.apostolicain benedictio- sterii ipsius coiislnictor,'uirisque vivissancivii iinum
nem. - . '
quo sancius jacet concofditer coemeteriunv ita rio-
• Quamprimum nobis .attendcnduni, cbarissime, ne strae auctorilatis Jitterae censuerunt cnrroborandiim.
bosiis malignus gregem Chrisli ;perturbet aliqua oc- Quique etiam a torrenie qui ulrtimque Burgum divi-
casfone ; Divionensium namque monachorum mar- rlitauferre ab eoBurgp vel clauslro aliquid, excepto
lyri Benigno snb regione Wlfechranni ahbaiisdevote abbale vel nionacbis, p.raesumpserii, siinili senleiuia
famulantium reelamaiio ad nos pervenii, cleficos se daninalum noverit. Bene valele. Daia per manus
jam dicl.i castri ad se eorumque cosmeterium irans Joannis, bibliuthecarii sanclaesedisapestolira., anno
lerre conari. Hoc, quia praedecessoris mei Joannis '
poniificauis domini Seigii universalis pap_e deeimo,
Benedicti..jfiique successoris, centradicil jdecYelis, in sacraiissima sede beati Pelri' aposloii-,.indictiono
atieioiifale-beati Petri el noslra prohibeliif sub per- _' undecima. - - - ~
cussione anathemaiis. Nam sicul Gregorius plim prae-

' '
_ ...... -. _- ' ANKODOMINlDGCV_: .. - • ..

' ' " "r '


''..';. \ - ''--- liONANUS'PONTIFEX. > .
'
N0TITIA'MST6RIGA IK JOANNEM PAPAM-YI - •"
,;-
- (Liber Pcnlificalis,ex var. edd.J
-*Joannes VI,,_ lialipne Grsscus",sedit annps tres, Ijmenses difos, dies duodecim. * Fuit auiem lempori-
_ -- • VARIANTES LECTLONES. •:"•"'.
' Fuit aniem lemporibus- Tiberii Augitsti,. deest-in n).,. , - >- ...
. . VARLORUMNofiE. ..
..ttJoannes VI. Qui-a Sergioad Gregoriiim III gesia diebus - Dominicis ordinatos esse contendit (Sup.,
pontilicum collegil, prailerquam quod litieraruni - tom. II, png. 25). Idqne moniimeiilis comprobari
expers eral, ul novii Ciampinus (Exam. tib.Ponl. aflirmans, ex librp ipso PoiUificali-exernpiuiiiaflerl,
ser.t. 5), raiionem lemporum usque adeo neglexii, _nempe. iiiteraninensis episcopi aZacharia ordinati
ut diu imilltimque Chronologos receniiores vexave- die Doniinica. Qnin. eliam, quod Blaneliini opinio-
rit. PraUerea Godd.' et Caialogor., qna silemium, nem magisastruit, animadversionedigiiiim est.quorl
qua discrepafuia, alios iu. aliam seriteiiiiam perira- liber itlem Pontilicalis Zachariae itiiierarinm enar-
xerunt, Dtio pracserjim pcnlilices, Jpanne.s VI et Si- rans,. sect.- 209 et seijq., dies, singuLiis"riumerando
siniiius, juxta Ohronologiam libri Pontificalis ordi- recensef; at veniens ad dicm Dbminicam, nnri secus
riaii videiifur exlra diem Dcminicam';" et ita esse alque per ordinationeih episcopi dies agnoscereliir",*
factum docuit Aiiienius Pagfus. quentalibi hac in ie eam nequaquam noininat; deinde ad alias res trans-
deceplnm vidimus, ac proinde non eril insolens no- " iens, prpsequiiur,: Eodem die Domiriico, etc. At or-
vos ejus lapsris deiegere. De ulroque auiem pomi- dinareiitur necne caeieri omnes episcopi diebus Do-
fice cum suo loco didemlum sit, hic de Joanne lo- miriicis, nec Imjiis ioci, nec mei insiituiiest inda-
quar, diclurus postmodo de' Sisimrio in noiis ad' gare; ad poniiiicias igitnr «rdinationes revertor.
eum specianiibus. Audienda jgiiur est in priniis Inier soleuiuioies di.es a Pagio hiemoratos,- quibus
doctrina Pagii de peniiliciis ordinaiionibus. Hasfieri fiefi auiumat consecrationes pomilicum, liaud dubie
coeptas docet post deviclum a Coiistantino Maxen- receiiscntiir Nalivitas Doniini, Anriuiiliaiio Domi-
lium, paceirique Ecclesiae reddiiam (Ad _an. ti8, nicai Lncarualionis , el lialivitas praiciirsoris Chrisli;
nhm. 2i))-aut Do.minicis,-ani solerinioribus diebus. iis laiiien die.biis, quos prae aliis nbmino, qnia.pon-,
iiinc est qund SEcpeUarmiium secus seiiiieiitem re-, ilfices.qtiarii hujus-iomi spectandos prqpino, Domi-
preiiendit, incipiens ab ipsa ordinaiioiie Silveslri, nicas prijelatas esso, aul prieveiiieiido-ordinatibnem^
ncmpe ab ipso aiino pacis reddita; 514, quamjreli'a- si praecedebant aui prasierenndo si sequebaniur, pa-
hit ad supremum Januarii diem ex lialendis Fe- lam laciunt Boiiilacins V, Jnannes TV et- Siepha- -
hruariis, qiiibuscum Barnniuseam illigaverai. Cujns niis IIL^lionifac.us siquidem V, qui absque jussione.
doctrinae parlem primam, nempe pontitiees ordina- prineipis, ob causas memoraia.s pag. 26, an. 019,
tos esse diebus Dominicis, erudiii alii aiiie 1'agium ordinabatur, die 24 Deceminis, id est, pridieNaiivi-
tradiderunl, etpost euiri niiihi secuii sitni.. Prae aliis latis dominicae, sie volente recepio jam mpre, ordi-
Blanchinus, rujus ego vestigiis insisto, non inmio . natns est. Pari tnodo Jo.tnnes IV, anno 640, hidui
oontilieus Ronianps, .virum eiam episcopos alios anie eamdem solemnilatem luit consecralus, neniie
"
$? NOTITIA IIBTOIIICA INJOMNNEM PAPAM VI -5S
Ims a tiberii Augti.ui. llujus ieiivporibus 11ven.it TliVo-A cnnyeiiii apud "haiie Ronianam civiiatem, volci,s
pb)'Jartus cubicularhispairicius, et exarchus Italise prfeTaiiiinexarcliiim iribulare. * Pro cujus ponlifcx,
de parte Siciliae in urbem RoriJam.Ciijus advenlum no aflligeretur, persona sese f rnedium dedit. Poftas
* cognoscentes c militia "jtotiuSlialiae tumulluose civiiatis ciaiisit, * Sacerdotfis apud fossatuin, in qubiH
VARIANTES LECTIONES.
1 God. Luc, cognoscens. . %Cod. Luc, in medium fossaruni.
-. * Cnd. Luc, Pro cujus persona,-
-YARIORUM-NOT^.-,
2o Deeembris oiim die Ddminica concurren.e. Qiiq.i. - dica'ni.70o. Dies yero emorliialis niilii est undecima,;
si laiid:iii duo ponlifices palam faciiini-ne siilemiiita- qiieiiiadmodiiiri Pagip esti-nonaob bidui 'discrepan-
.ee- Jiai_i-.in,;cpiIocanda ordinatioiie; uier nbstfum di-
lem.qujdem Naiivilalis D<uriinicae-ordiiia..tioriibii"s
iebrandis apiani ceriseri, _acproindeordinatos. sese iigentius ae reciius, in sequenii nota plaaum fiet.
esse anle eam solemniiatem die ordinatioiii debilo,Ste- PAGIUS: "-•".' . , -
phanus 111ostendit solemniofi aiiqua dieoccttrreiite Joaitnes: Anno Dofrrin;"701," Octobris.as.ipost
praelerenndum fuisse.ul adveniens Doiuinica exspe- iiuerregnum uriiiis' mensis el 20 idibr.uin,;Joannes
ctaretur. Etenim anno 755-,Zacbaria denaio die 15 hujus nominis sexms pontifex creatur.- BiN^eiLABB.
Martiij.crea.cqueponlifice quodamStephanp,quianl,e --B Joannes VI. Graccuspatria et genere luit, Paierni,
ordinatiiinem occulmil die quafio ab eleetioiie, sta- ' alias Petronii (ilius, imperatore Tiberio Absimaro
tim eligilnr alter Stephanus, et quabquain adfesset Aiigusf.iy 'sedit in poiuificntii ariiios tres, tiifenses
Annuntialio dominicce iiicarnatipiiis cnrii. Sabbato diiosV-diesduodecini,creatus iv KaL, consccfatirsiii
concurrens, quae nrdinalionem pfaevertisset-'(npn Kal..'Noveii)b"ris.Ohiit Roihae vn" idiis Januar. aniio
enim eam.ampli.i5 morabauir jussib priiicipisj. ta- 70S. Vacat sedes 'meriseniuiium, dies decein et octo.
men ad" seqiienterii diem 26 ordinatio dilata est, ut Mariyrio (utquidam volinU) aflecfus; sed'a'quo
debila die peragerelur. Abaliis exei)iplis'tempe_;ari_- mariyrium: passus^ sit,. noit coiistst, qiiemadniodiini
dum jam dixi, quormn nonriulla iri quintovoluriiine nec liquet"sepulfum fuisse'ad caiaeumiras sancti
nohis. suppelent. llaec cum iia siril, id' firuiurii ra-: Sehasliaifij via Appia, quod quidam aflinnaiit. •&*-
lunique Liaberiveliin, quod ROniarii ppntifices, po"sl; :, - CPNIUS. _,': '-
pacem Ecelesiaeredditaiii, diebus duritaxat domiiiicis- a F-uitautemtemporibws Tiberii. Quem Jiisiiniaiius
ordinari consuevernni. Id-siquidem decet-Vrdp Rp- ab exsilio reversus; el per aqu.aeduciuiiiclani urbem
«lanus apud-Mabillan. xii, aniiquissiriiusveodem Ma-_ ingressuspest multa ludibfia eidem illala vlta~shnur
•bijlonio lesie, ac proinde a Felice .Contelorio abjudi- et imperio spoliavit; idijue"justo" Dei jiidicib acci-
catus Cencio, qui. inerus scriplor antiqiii Rilualis disse videlur, ut qiii ,fn Romaiium-ppiitificem per.
putandus.est.-Verba;auteni Ordiriis, nuriu 8I,'h'uju"s- Theppliylactum cu_bicul«iriumi:et -exarcbiiiiisUiiiii.v
niodi sunt : Pml iimcaulemin proxima die Dximinica ut descrihitAnasfasius siipra,' iiisiirre'xerat, a jasti-
-011111
oiniiifc.iisordinibui sacripalaliiet tiobili- nianu,- pb Sergii -pentifieis:perse.cuiiunem, naiibiis-
~eleclus.
bus Roinanis vgait.ad ecclesiam beali PeCri,ubi ad P ( obtriiticatn, eademqiie de'eausa iiiiperialj dignitaie
altare majus, prouiin-Ordine cohiinetnr, abipiscopd spoiiato, eadem Viiaeet imperii spoliaiioiieiri susii- .
Ostiensi speciatiler el aliis episcopis de curia cbnsecra- nerel.-Eodem Dei judicio factum esso apparet,- ut
tur. Qiiamobrem "corruit senlentia Pagii.-qui Joan- CaHiriicus patriarcha Coristantinopojitaiius, quimi-
nem VI esse or.diuatum contendit die 28 Oclobris,- mero-episcoponim multuin p'ollens;supr.nficli cpriei-
naiali beatorum aposlolorum Simonis Chauaiiaei_et ,liabuli canonibiis orientalem Ecclesum ibeiavil, cl
Tbadpi sacra, qu;eanna70iin ferianf sexlam jncide- in Roinariani insiirrejEjl, ah eodemimneralofeviri-
hat; ordiuaiumqiie eumdem esse .proxime.sequehli ctus- oculisqoe oVbafus.. in exsiJiiiin liiissus fueril
Dominica, 50 die praedicli mensis, ex ihierponlilicio . llpmam; ut <jui adep' superbein itniiiaiiu.ii pnrifjli'..
post ejus mcrlem Iuce clarius censtat, ut iuffa' osten-' cem caput exiulerat, ab eodem vilae slipem liumifia'-'
dam.Interea vacaiione.msedispost Sergiumexpend.o. lus atciperel. Ilaec e'x Theophanis^et Cedr-enf aiijia-
Posi Sergii.moriem,.unaiiimfconsensu-;ohihes.CP.dd.- Jihus. Bis. e'tLABB. . - -"
ef catalpgi. vacasse -sedem alfirmant dies L, seu _b-VenitTheppliylaclus'cubicUlqrius, etc Primrir-
meusein unum, dies xx, urhabet eorurn pars, nullo dia sui pentificatus illusjraVitJeaniies Vi .^diiohe-..
alio prorsus discriiuiiie occurreiile. llaquesi ah nigneac generose gefens,-quae magnarn e'i aeSiinfav
eraorluali d e Sergii, 8 Septembris apud Anasta- tionem: et glpriam "peperernrit. Qued scibcei jiri-
sium deflnila, L dies nuinereiiiur, ad diein Ociobris :• mumgessit, idtuit, lueri ThebpbyJactum exarchuin,"
29 ,yix veiitiim eril; ae proinde vel Anaslasiiis'pi)suii quia Tiberio impera.lore jussus R.sinam venerat ,"jn-
dieni sepuilufae proemortnali, ut putaiit-Baronius, certum qua de causa," cum.hisieria sileat ; vetcfm,
ei_ Aringliius, qui jegunt v Idns, seu'die'9,Septem- qimdrfacile cenjicl potesl, noii venerai. uf saiictai
:
bris; sive, qiiod mihi est .probabilius nec cum Mar- D sedis aut Pomificis. ccinmpdis inservi.ret. Eteinm
yrologiis pugnat,. nocte dieni rionarn • praecedente = : ubi l.taliaeexercitus
idagiioverurit, eo kaiiitradvo-
Sefgius occubuit, ita ut duhium lenianserit-xxni ari "larunt,-multumque intulssent laborisExarclid ,.nisi
xxiv dies prieter annos et menses -darentur illius pontifexiiuercedeiis tuniiillum compqsuisset.
sedi.; uibil vero dubitaium iiierit de .die-noiia Sep- veco altefurn gessit, in sequenli seciioiie Quod
' ' nariat Aiias-
' - -' "'
teinbris. deposilioni assignanda;' hoc eniui ,pacto L UlSitlS.-SOMMIER. '-- .
ilji dies recte implent interpoiitificium, et ad diem 0 ililitiu loitus Italim. Italia; exar-
Dcminicam 50 Oclpbris, qua haud dubie.Joarines est chus, poiitifici-frifensiis,Theepliylaclus,' irrtiefeln ejus pefsenam
consecralus, pervenitur, exclusis de more extremis.- leiuavit;sed. nequidquairi,resisienie militialtalica,
JSeditauiemJbannes annos III, menses H, dies xn, cujus z-;fus et constantia in"fide ae de-
_sive xm, ut habe.il catalogus Bergomas',-ei pi-imus leudendis. saepius emicuit. Ea aiitem pontilieilnis
ac lertius Codd. .Ainbrosiani, caetefa mirum in. mo- Rav.eiinaterisibus, Penlapolitaiiis, et coalescebatex ab' '
dum consemieniibus universis ; aique idcirco mor-- eo lemppfe-salubre.censiliiimiiiiefant Vcnetis, qui "
Jem ejus illigo cuni.die 11 Januarii anui 70S, ad quein . libenatem a jugo pro italialii
liucor per feciam -sed.isenumeiaiiojiem, silenlibus ' rum lyr..•^nriide, Lai.gl_bardprum,"alqiie exarcho-
vitidifcauda.Hos eriirn in BuJJsidiuin
praeter more.m Cpdicibus p.erisque annum, omnibus - ab Aisiulpho" quandpque accefsitos fuisse, '
'"
diein. Fanie^ianus, .Regi.us, Mazarimis, Thuanus Agii-dJus'.BENCINUS. - :- - .- - ' prpdif
d ._.'"
alter, et ires_Anibrosiaiii pDesefeninl iudicU-5 Tibe- Sacerdoiesxtpudfossatum, mquo in ununi coh_-
rio Augusio regnante, quie certo cerlius aniniiiiin-. veiier(iitt;in.'titum misiij Joannes poiilifexuiisit sa-
3? • JOANN.ES PAPA.VI.' , . 40
unum.conv.enerant, mislt, et moniijs salutaribus tu- "Aet usque in Iocuni qui Honrea dicitur fossatum * fle-
multuosam eorum sediiionem sedavit. Dum vero rct, nullusque exstitisset, ,q.il ei.potuisset resistere,
infanies queedam personae capitulare adversus qrios^ denomihatus pontifex, ' missis sacerdolibus cum
daiii Roriianaeurhis habitaiores fecissent, et praeno- apostplicis donariis, universos captivos. de. eorum
minato exarclio, ut a propriis substantjis denuda-' manibus redemit, *>et illur» cum suo hoste ad
pro-
rentur, tribuissent, » hi. juxla sui pperis 2 pdeiiam pria ..'repedare fecit. Hic fecit in basilica beati An-
multati sunt. dreae apostoli, qute pofii.iur infra-ecclesiam beali Petri
a Deinde vero, dum s Cisolphus dux gentis Lon- . principis
aposiplorum, ambonem novlter. Hic super
gobardqrum Beneveuti, cum omni sua viriuie,, in altare ecclesiae sancti "Marcf coopertorjum fecit, et
Campaniam veniret, inceridia, ct depracdafibnes iii basilica beati Paiilf.apostoli inter coluninas aila-
multas exerceret, captiyosque non paucos cepisset•_ ris- dextera Jsevaque c vela alba. Hic fecit* ordina-
VARJANTES LECTIONES.
1 AL_ Ai juslam sibi operis pcendm; *_Cod. Luc.,, fecissel; st\.,. figerh;
? Coii.Luc, jnercedem dignd pmnas " ,AI.„ ordinaiionem unam
*3,Cod, LhC., Cisulp/uts. presbylontin 1X,-diac. n.
"._.-,
VARIORUMNOT_£.
cerdotes ad Compescendum" tumultum miiitum ,qui B simo.secundo Gisulphus Beneye.riianusdux Roma-
erant apiid.fossatum, id est-, in castris juxta urbem. norum ditiones praedabundus incursavlt, muliamqiie
Fpssaisi _suuf- casira tnilitunrt, quia vallo.Jjeu fossa indepraedam eolligbns, domum reyerstis est. Ante-
miihijaerani. Aiiasjas., Infr..;.epd..: Et Msque in loco qu.am reverteretur, cum captivos plurimos cepissef
qui horrea. dicitur, fossatunv fecissel. Idem," In Ste- Joaiines.poniifex charitatem apostolicam eommen-
phaiio lfl;. Ipsi vere Jfranci mtroeunles- ciusaS,-_cun- davit.; missis cnim ad eum in castris degentcm sa-
cluiri.fpssatitm. Longobardoryfii posl. pemctdm cmdpn cerdeiibus eum apostolicis donariis, universos cap-
absluleruni. Jriein." in Gregorip 1\., de inunitipne tivps de.ejus nianibus redemit, et illurri curn suo
Osliae : Ela' foris non longe db_ei%de~ii muris ips.am exercilu ad prppria repedarefecit, ut tradunt Ana-
civilalemalliori fossalo prmcinxit, Inde .munilienes-in stasius iri ejus Vita, ct Paulus Diaconus, lib. vi de
liriiiie _disposl_ecastra "dicfa, _qiiia'e casirisjni.li.im - Gesfis Longobard., cap. 27. PAGIUS.
coepere, Ahnal. Eranc.,' ad ann. 801 ; Alter Sarra- _ Ditm Gisdlphus dux gentis Longobard. etc
cenus de Africa legatus amirali Abrahanvqui in cqnfi- Dux. Eangobardorum Gisulphus per Campantaiii
nio Afr.icm, in fossalo, pjmsidebat,- Etiam praeforiae excurrens, eam nujlo resistenie penitusdevastahaf
coliprles juxta murbs.urbis castfa. posu.ere. Tacit., Quare pontifex, missisad.eum episcopis cum donis
vi 'Annal., de Sejano pra:feeio, piielorio : Vim_.prce- captivos omnes ex ejusmariibusliberavit, coegilque
feclurtB-nt.odicam qntea huendil, dhpersas.per urbeni illum cum;sui.SjCopiisad suareverti. SosiMiisR.' -
coliartes una in caslra. cbnducepdo. llinc praetoriani GisS/p/iMs..EademPaulusJliaconus,- " lib. vi ' can
milites,"ljcet;in urbe ii_ilitent,.prp-abseritibus_reipu- -2(j,.npvaeEditipnis. Bis et LABB. : .
blicae causa- habehtur ;. /, Limites,,li Qui niitluntur,. Q ^isolphus. Ex>Paufo, iib1.vn,._c. 27,'hsee descri-
S., E.x.quibus caus. mqjor. ALTASERRA..-^ Apud fos- psit Anaslasius. -Scribil enim. ille : Hac- denique
satum,~ld ,est castramilifum. Baron., anri. 702^ n. 2. mlale,:GisulphusBenevenlanorum ducior, Suram Ro-
BJN.JS(LABI).' . -..,-''•_• ": • -•
• manofum /civitaleoi, Hispinos ntqu~e Arcom, pari
a.beinde J>ero.dutii Gisulpltus; Gigiilpliiim, Bene-. modo,oppida -, cepil. Qui Gisulphus tempore-Jounnis
ventanorum d.ucem,Jngressifm..valido cum. exercitu pqpw cum omni sria virtute Campaniam venti;~incen-
fmcs Campanja;, Rbnianoruni ditionei.n piaedabun- dia, el deprmdaiiones faciens, multos-captivorum ce-
dum incursasse, - a.begisseque .ingenlein -iipminum- , pit^ et-nsqiie in tocumqui.Harra dicilur, castrameta-
praedairi, qiiam mukis donariis Joannes "papa VI_re- tus esl, nullusque ei resistere poluit. Ad hunc pontifcx
demit, riarfat eiiam Pa'ulus Diaconus (lib. \i, cap. missis sdcerdotibus cum upostoiicis donariis 'uni-
127) : flac denique mtaie,. inquit, Gisulphus Bene- versos captivos de.eorum mahibus redemit., ipsumqne
ventanoruni duciqr S,6rari_i liomanorum xivitatem.', ducem cum suo .sxercitu ad propria repedare fecii..
Arpinum alque Arcanum, pari.modo,. oppida, cepji. - BENCINUSi.!:.,' " .
Qui Gisulphus tempore Joqnnis papm cum omni sua K Et illum cum.mo hosle ad: propria rep.'kare fecit
virtute Caibpaniam venit, incendia el deprmdationes __Hostis-est exercilus,, >sie dictus, quia in hosiem "in-
faciens, muttos caplivorum fecit, elusquein.locum siruilur.Aimpjii.ccminualpr., lib. v, cap. 22 : Sar-
qui Horrea dicilur,, j;qslrqmetalus.est',nul_lusqueeire- . raceni-deJ3aira egredientes, ei Itostem Ludovici posl
sistere potuit. Ad hunc pontifex', mississacerdotibus^~Jeryum-sequenles. Idem , cap. 28; ejusd. lib. :lnde
cum apostolicis dqnartis, uitiversos caplivos.de.eorum hoslem quammaximum poluil, cum Carlomanno di-
manibus redemii:, ipsumque ducem.cum suo exercitii jyrexil. .Vjjlelm. Tyrius. -iih. i-x, cap. 3•: (Jl interim
ad 'propria repedjir.e..fecii. Camillus Peregrinus, in cum suishostibus mregno mnrdm facere possef aile-'
Hisipria Pfincipurii.Langobardorum, recusa.lomo 11 ._ srqto...lveCaniol., episl. 28 ; Et excommunicatos_in
Tleriim Italicarum t sugillat (Pagina -524) Paiilum hostem,mitiere nmVdebeo. Panl. Varnelrid., degest.
Diaconum, el Anaslasium , quod banejrruptiohem Lorigobard., lib; n , cap 52 : His diebus mutti nobi-
Gisulphi ijarranf. suh Jpanne yj, qu.anr-ipse sub lium Rpmqnorum , ob cupiUitatemhderfecli sunl,re-
Joanrie V vult accidisse. .Ve.rum iiim Paulo, lunr i liqui vero per hosles divisi, ul terliam parlehvsuarum
Anaslasio stai sua fides, ut djluc.ide.probat cl. Jb-. ; frugum Langobardispersolveiei.it, "iributarii effwiuri--
seph Aritonius Saxi, in, nolis ad Sigonium,-de . tun ALTASERIU.-. • - • -
llegno Tiaili-e, .in. quibus--(A(. arinum ,&95,;. 704f. c Velq alba. Inler Ecclesiarum ornamenta;varii
discussaeiironoiogiaduc-imBeneve.nlanerum, yasta-^ colpris, et non exigui-pretii, eranlvela qaae_"adalia-
tioijem a Gisulpbofactam spectare pjsteiidit a.d.lem-- riaprseser.lim conlegenda, ad martyrum tumbas,
pora Jbaiinis VI, licet. incer,ium «sse. fatealuri. an -majoris conciliandae venerationis.ergo, appendebini-'"
eadem acclderii .anno 702,. ul jscribit JBaroniuSj an tur. lpsa.olim tribunalia judicuin , alque impefato- .
704,'ut enVrat Sigpniiis, cuni documenta _ripn sup- rum^velis.obteclaiegimus. De cariiefa imperalofis
petant, ut-qiite' potior senienlia, Iiabenda «it.decer-- ..Orientis CyrillusSeythopolitanus, apudCotelerium, ".
nalar. MArEus.. ... . ._-„•'. _Tom. HlMonument.r.Teferens sanetumSabam cori-
Deinde vero duiri Gisolphus.. Anno sep.iingenie' _Venissehniieratnrem, et ad eum iniroduciurn ait
- " CAUSA VTILFRIDIANA/ ' '
«I . - .- ~A?
tionem preshyterorum-seu diaconorum unam, id A etiam sepullus csf ad beattim Pefrum aposloluui,,
est, presbyleros iioverir, diacehos duos. Fecit aulem et cessavit episeopalus mensem ununi, diesxvui,
et pe-r diversa loca episcbpds * quindecim ,s qui
VAR!ANTES,LFCTIONES
1 Al. "JUJW.MI.- * A\. om.qui eliam....ap6slotum
'" '' " ' '"'"
'_..'' . VARIORUMNOT_$_.. .,
pag. 299. POITOcumesset httravetiim; cernilimpe- sub vesiimentis injectofilo, crucis ob hoc signaculuin
rator atigelicamquainddm formaih prmeunlem.Velo- depinxi. Et cap'. 2 : Aceessi iterum qumferesanita-
rum iii.saeris.usus erat Sptidgeriies freqiieriiissinms: tem ad iuntulutit, taclusquea dependenlibusvelis, pro-
quippe saciificiorum. tempqre, el soleriinibus festis iinus stetit venm pulsns. Jdcirco vela quae a lidelibus
ab aliaribus et iimulacris vela deducebanuir. Iliric appendenda ad altare miUebanlur, solemni ritu fes-_-
Apuieius narrat quemaduiodiiiii, isidi vola persoiu- toque excepia sunl, ut.docet gariclus Gregorius M.,
turus, ingressus templum : El dum, velis candentibus ' lib. ix , epist. 5.8, pag. 542, ubi de v.elisoblalis et .
redaclis-in diversuni, Dem venerabilem cotispectum susceptione epruindem agii : Ea autem (vela)-e.c
apprecamur. L.ib.xi Metamorph.-,'p. 585f"Paritef sa- purissimo sincerisshnoquecorde beato Pelro apostolo-
cratus iniliaiione lsiaca, obiturus frequenti pbptilo rritn principi transmhisti, prmsente omni clerp sus-
sacerdbialia munera, stetit intra veliirri, ut ait pag. cepta, atque illic suspensa sunt.'Filius'enim tneus vir
55)8: Sic adinstar solis exornalo, et in vicemsimulacri veneyandus domnus Sgmmqchus, qui mgrolum me ex
conslituio, repente^velis reduclis, 'aspeclum populi B 1 podagrm dolore.... scripta vestra_mihi dare dislulit,
inefrabam. -El hinc feslivissimum celebravindtaiem ,. el postmullumlemporis'quaihvelqsuscepldsunt dedit.
ei-su_ir_.sep_._as,, el fausta convivia. Fuerunl et.apud Postniodum vefo,in scriplis excelleniiwvestm inveni-
Hebrreos prelibsissima.vela, quibus Tabernacuiuin - mus ul cum lildnia ad beati Pelri ecclesiampottari
cooperiebalur, el januae sancia-sanclorum, quac sa- •- debuissenl. De usu autem velorurn siibjungit mox
zopliylacio ad trabem argenteum.appensa c.ustodie- Gregorius iIii cujusinetiatii pieiate confido'quia.ciijus .
- hamur. Agit de iis Josephus, lib. xiv-Aiuiquii., corpus cooperuistis terra, ejus vos iiitercessio'ab
c. 13 : Tradidil vero ei itanc.ltabeni custos.pecunia- ; omnibus peccqtisproiegal in.caelo. El niulto. pridem
rum Eleakarus tiomine sacerdos , nonmalevolo. ahi- de ho.um vafielaie, opere, et pretio , dixerat Ter-
wio-, Cutnjiislus el bonuserat, _sed dum commissa lnllianus in lib. de Ilabitu mulierum : Sed et parietes
fuisset eicuslodia velotum templi, qum tnira pulchri-:: Tyriis.el Hiucyntlitnis, vel jllisregiis velis,, ifumvos
tudhie el conslructionepreliosissimd resplendebantiti operoseresoluiu Iransfiguratis, pro pictura abuttiniur.
hac urbe pendetiiiq. Eadern vela in basiiicis aique Develis albis L_hristianp iv saeculo ad.Martyrum
sedibus Chrisliancrum passim fueruiu adhibita,.cum sepulcra adhibitis, ita, loquituf Paulitius, in Na-
ofnaiueiitis et figuris quae varias aut sanciorum ima- tali 5,: . , •',.'-,.
gines aut hislorias repraesentarent,'qued'.freqiienlis- ," Aureanunc niveisdecoranturliminavelis.^
_ sime in hisce geslis ponlificalibus aiiitcialuin vide- Et in Natali .6 : •
jnus. Aliare, qued plerumque cclumnas quatuer et
cibprium hahebat, yelis intef ipsas cclumnas appen- , Cedo,aliipreliosa feruiitdoaaria,ne,qu_e. ---
- • ,- Oificiisuniptusiiperent, qnsepulclirategendis
sis ornatum fuisse, iisque albis, et pretiesae lexturae (t< _ ^Velaferantfor-ibus,seu puro splendidalinb,
accessione decoraiis, saepius bic et aliis inlocis re- . Seu coloratistextumfucatafiguris.
fert Anaslasius. Ipsa ornamenla sepiilcroruin, in
quibiis maflyres, aliive sancli quiescerent, vela _ Sed'ea polissimum vela a saeculo quarfo et deln-
crant usiiaiissima, ad locum "veneraiionis "gratia ceps obtinuerunt, quaesacras histerias repraesenta--
obumbfandum. De sancti Martini loculo scribil bant. Qua de re piura qui cupit adeat el. Ma-
firegorius Turonensis, Jib. iv, c. 1 : Accessi haud biflonium, de Re Diplomafica, lib.,vi, pag. 4(j2.
leiiierarius ~adlocum sepuicri, -projeciusquesolo ora- BHNClNOS. -. . " , . . ' '
tiohem fudi, alque secrelius a pendehlibusvelis, uno.I. , . • - • '

CAUSA WIJLFRIDIANA.
' Ex MansiConcil.Collec.t. XII.)

ANTONII PAGI OBSERVATIONES.


Sedente Roniae Joanne VI papa, sonc.i Wilffidi ___) bushumUilir, ul eoruniobtuiibusdignarelurprmsenldri,
causa yentilari. iterum ab episcopis ccepla. Exsula- prothiiientesper.nunlios suosslatulacunonicqde frditde
verat ille a sede sua Eboracensi jamab anno G92., antiqua rutionem se reddituros, si ad illorum converi-
etdudum Sei^iuspapa-eumresiituenduiridecreverat; ': lumnonnegarel perveniie;clc Poslquamverdin locum
sed Aldfridus Northumbria; rex, etBriihuaidus Can- _' ubi synodalis dispulalio debtierh esse,' conveniret;.
tuariae arcliiepiscopus haclenus moras nectendo, deinde non ila conligil, sicul ei promissumfuerat: sed
pontificis jussa suspenderant : nuric-vero pielalis, tnulimet magrimallercaiioriumquwstionesaffeisexortat
speciempr_etexenles,cpiscoporum conciliumcogunt; ehierserunl, maxime ab illis pontifwibusEcclesiarum
eo yVilfridum vocant, corianturque eum, queni Vi {quihus spoLialus fuerat Wilffidus) : cumvoiuntate.
expijleraht, veldjlandiinenlis ad lihituni suum inQe- tanien Alfridi. regis el consensu.quorumddmgbbqtum
cterfe,vel si non consentirel, opprimere. Rem gestam id fecisse (Episcopos istps) hon dubium habelur,q_ii
narrat Eddius in ejus Vita, cap. 4&: Alfredorege cum ^.pacem Ecclesiarum, avarilia insliganle, nultalenus
sanctoBerlhnaldoarchiepiscopoettotiuspeneBritannim habere concupiverunl, et mulla falsg objicientes,qum.
_. episcopiscongregatasynodoincampo,qui dicilur One- niitla. ratione verilalis compiobarepoluerunt; insuver
' strefelda (hudie Nestrefeld, qui.Iocus quinque mil- - secundum slaiuta et jussiones Theodori archiepiscopi
liaribus disiat a Ripe versus bureani); deinde legatis censendumpotitificemnoslrum confirmaverunt,eic.
ad prmsentiamsanctiWilfrjdiepiscopimissts, roganli- Wfifridus deinde multiset duris sermonibuseoritm
iMTROL.LXXXIX. _ 2
4-3 S. JOANNES PAPA VI.
pertinaciatn obslinalionis, quia per viginti e.tduos an- A et inimici sancti Wilfiidi annuntiabantinterim eiim
nos aposlolicam poleslalemnon limuerunt contentio^e ei socios a sortefldelium esse segregatos, el vasaDei
resisiendo exercere, increpavit. Hinc habemus lempus quibus vescebanlur, lavari prius, quasi sorde pollula,
quo celebraia est synodus Onestrefeldensis. Nam sub jubebanl, anlequamab itlis conlingerentur,liilEM\u-,
finem anni 679 episcepi Britanniei in synedp sub cap. 46, qui cap. sequenti su.bdit, Wilfridum ctun
Egefrido Northumbriaerege cougregatieceperunisese suis navem ascendisse, et a'd sedem apostolicam ve-
immerigeres exhiberepraeceptis apestplicaesedis cirea nisse, primo verescilicet, et man aperte.utcpniicere
cansam Wilfridi: Poslquam,jnquit Eddius, cap. 52, licet.
qumdam difficilia sibi ei sumvoluntati.contraria lecta Anne Chrisli 704 S. Wilfridi causa cpram.Jpanne
audiverunt, conlnmaciterrespuerunt, elc.; quare hu- papa examinata, aecusalicnum capita excussa. isque
jusce contenliosaepertinaciae annus 22 completus est innncens prominliatiis. .Baronius quidem Wilfridi
sub linem anni 701, el hoc anno vere saltem habiia protectionem Rbmanam, ejusque. absolulionein iu
haec synodus. Necobstatquod dixerilin hac synodo annum sequentem , quo Joannes VII Ecelesiam Ro-
Wilfridus, Nonne sine aliquo realu suspicionisoffendi- manam adriiinistrabat, referl. Verum recte observat
culum faciam cunctis qudiemibuenominis niei divul- MaLmesburiensis, Iib. 111de Gesl. pontif. Angl., p.
gationem, qua episcopi vocabulo, quamvis indighum, §66, Wilfridum jam sepluagenariuin mare transisse ,
per iQ prope annos nuncupabar? Nam non solum qui Urbemque inlroiisse, ideoqiig hoc vel superiori anno,
58 annos in episcopaiu exegit, sed qui.55 aut 56, cum Wilfridus, testeEadmero in ejus Viti, quod et
dici pbtest per 40prope annos episcopum fuisse; nul- cx Eddio eiiam colligitur, natus sil anno 654. Edilius
lum enim annum deierminalufn sigiiat haeclociilio. U in ejus Vita, cap. 50, ait: Per plura spatia- dierutn
Gesla hujus synodi sic narrare pergii Eddius : el mensiumab omni piaculo,scelere degradandj pure
tlitus ex minisiris regis ponlificinoslro valde devotus, perfectequeexcusalusprobabilis sanctus ponlifex nosier
quemille d primmvovagientis'wtatulmincunabulo enu- apparuil. Nam per menses quatuor, et sepiuaginta
irivit, ex tentor.30regis lalenter erupit... dicetis: Hac conciliabula sanctissimv sedis, de fornace ignis exa- '
omnino fraude le moliunlur decipere, ul primilus per minandi (vel examinandus) dposlolica poleslale hoc
scrip.ionem proprim tnanus conjirmes eorum lanlum- modo auxilianle purificatus (ut dicam) evasit; mcita-
thodo judicium ... ut poslquam islo alligalus fueris tumquebreviler, quia in sancto pasclia, lerlia die, ter
districlionis vinculo, de cmleroimposterum permutare beatissimiAgathonis synodus adversum.pravitaiesJim-
nullalenus queas. Ita siquidem erit illoyumjudicii relicorumcum cxxv orlhodoxisepiscopisconstiluta est:
dperlio, utquidquid intlltra-Umbrensium aliqudndo teram ex quibus unusquisque pro sua provincia et civilate
lerra possidere visus fuisli, vel in episcopalu, velih fidem confessusesl, el subscriplidne sitaconfir'
inpnasteriis, vel in qualibet re_,cuneta dimillas; et si inavit,... quiper 40 e. 50 amplius annos Episcopalus
qtiid iriMcrciorumregna subseculuseras subEthelredo ima ojficiofungebatur... el ideo dignisunt pmnas luere, in
rege, omniareddendo.archiepiscopocoacteretinquas, ab carceris dnguslia usque ad finem morlis incarce-
ipso donandum cuivult: ei ad postremum iemetipsum. fati, accusatores scilicet ejus, ut.nonnulli dixere.
dotando, de luo tn sanctitalis honore cum subscriplione Quihus ex veibis aliqui perperam deduxere inde
degraderis ... Ad 'uliimum- duin diulius mullis agno- cerlp coiisiare synodum Romanam sub Joanne VI
scenlibus causam celare non poleranl, priino dixerunt hoc aifnb absolutam fuisse. Nam haee locutio 40 et
(inimici scillrel Willridi) Sanclum famulum Dei om- amplius annos rion minus annunv4icurrenteni,quaiii
nec in Vllra- G 42aul 45 designare pbtesf. Sed alia mox momenta
nibusjfactdtatibusspqliare laliler velle, ulminimam
Vmbrensium regno, .riec.in Merciorum qui- aiferemus, quibus eonstabit ihanc Synodum liuic an-.
dem vnius domunculm porliunculamhaberel. Hujus 110necessario alligandam esse.
autem judicii incteinenlia ab archiepiscopo et fege Taudem Eddius cap. 51)refert senteniiam ahsn-
diffinita, el ipsosjam inimicositorruit, dicenlesimpium lulionis Wilfridi a JOanne VI 'prelalam : B. Wilfri-
. esse\ lam fahwsum virum in circuilu nalionibusabsque dus, Deo aihabilis episcopus,\in'quo nullani criminis
ulto capilali criinineomnibus bonissuis privare.-Novis- per tol -concdiabulanoslra examinando tam diligenler
simumnero aliquid humanias perlractantes censuerunt, objectidnem invenimus.,B. Pelri aposloli el apostolo-
u.t monaslerium tanlumtnodo, quod conslruxit (Wii- rum principis auctorilale, qui habei poleslalemsolvendi
Iridus) jn Rypis, et dudum cum omnibus ad itlud per- tigandique, ab occultisdelicns exsolutussit. -Tum, cap.
linenlibus, sancto Pelro donans conimendavcrit,p.r- 51, epistolam, seu decreium Joannis papae.adEthel-
papa abbali redum regein Merciorum, ei Alfridum Deirorum et
teplumque privitegium a sanclo Agalhoneredderent
familimque ibidem conversatm delulit; in Berriiciorum, id est Northumbriae regem, scriptam
possessionem,ea lamen inlerposita dictiope, ut prapria producil, qua eosdem moneu Wilfridum fuisse ab-
manus conscriptione firmiler contestarelur, quodillic solutum, saltem provisorie,! donec, iriquil Joannes,
quietus consederet, sepla monaslerii absque licenlia ipsmprincipales personw, de quibus contenlio exorta
regis non transmearet, nec aliquid sacerdolalis officii est, prmsentes necesse
adfuerinl (Romae scilicet), <JTHOS
aningerel; sed ul suum de semetipso(quod diclu hor- erat, ut cqnlentiofinem accipiqt, advenire el consedere;
ribile eral) gradum honoris abjicerel, sub teslimonib et idcirco admonetnusBerihuatdum prmsulem S. Can-
confirmationis plurimum cogentescompiilerunl. X) tuariormn Ecclesim,quemaucloritaleprincipisaposto-
Quo audilo, sanclus Wilfridus episcopusnoster con- lorum afchiepiscopumibidem cenfirmavimusreveren-
stanter et intrepida voceelevala locutus erat, dicens: tissimum (haec confirmatio Anasiasium in errorem
Qua ex causa me compellilis, ul lam lugubri calami- induxit: scripsit enim Bertlfualdum fuisse a Sergio
talis miseria - in memelipsum gladhim dirm.interfe- consecratum ; cum tamen confinnaius tanlum fuerit
ctionis, hoc est subsvriptiohemproprimdamnalunis, a'Jpanne VI multis post ejusdem Berthualdi ordina-
converlam? ... Sed di huc noviler orta qucEUione,qua lionem annis) ul synodum convoceluna cum Wilfrido
ine vossariclitalis hdbitumviolare esiis condli, fiducia- episcopo: at concilio regulariier celebrato, Bozam
'liter sedem appello apostblicam..... jffrecaudieniesar- (Eboracensem) _.((7MbJoanHe.).'(Haugusialienseii)) epi-
chiepiscopus et rex dixerunt: Modoutiqueculpabilis scoposin Synodum faciat advenire, vocesque parlium
factus ,0 nobis nolatus damnetur, quodmagisillorum audiat, ut hmccausasynodalilerle.rmmQturitisi non
(scilicet Romanorum) quatn nostrum eligit judicium, p.ossit, ad hanc sedetn apostolicamsimul occurranl, ul
etc. Post has serniocinaliones,inquil Eddius, cap. 45, ampliori concilio flagiletur. ac decidalur, etc. Sed
solvilurinulile concitiumex utraque parle, etc.,, nosler loco flagitetur, videtur Jegendum, agvetur. Cum igi-
aulerixsaiiclus pontifex pergens devenitad Elhelredum lur Joannes papa ad Etlielredum regem de ahsolu-
regem, deuuniians ei cunclam dirm .locutionis in- tione Willridi, et de iis, quae agenda restaient, litte-
feslalionem, qum a prmsulibus conira illius. prm- ras scripserit,. isque anno Cbrisli 704 regnum abdi-
ceptum illata eral. Promisil autem rex se Ro- carit, ut tam ex Beda quam ex auclorihus Anglicis su-
mam nuutios prpprios vel scripta praeinissurum, pra ciialis liquel, ceriuin esl, npn lanlum-Joamie_Vl
"
|g CAUSA WILFRIDIANA. . . «5
Ron.anae Eeclesiae pnesiden'(e~c'ausam Wilfridi agi- A anno celebrata fuerit,. et suspicaliis sit, adactiim , in
fatam esse, sed etiam "synoduniad eam decidendam eade canonibus ,in Quini-sexta syncdo sextani
coactani, hoc anno fineni accepisse. , generalem adjectis ; cuni ta"piencertum sit, lectaqui-
Beda. Jib. v, cap. 20, uno tenere recitat, quae_con- dem esse in synodo Romana aiuio 704 habila, quae-
tigere in cau.saS. Wiifridi; sed quia stficiim et bre- dam contenta in concilio liomano conlra. Monolhe-
viter res narrat, non mirurri si Baronius, destilutus lilasab Agalhone.papa-coacto, sed ea tantum quae
quibus nunc abundamus subsidiis, discernere pen ad causam Wilfridi facefeni, non vero ad Monoihe-
potueril, an synodus Rpmana, in qua Wilfridus ab-_ liiartim darinnatioaem.
solutus, Joanne VI aut Joanne VII sedente, quove

MQHUMENTA' CORTEMPORANEA. •

': " h tiiei jucundam faciem tuam videant, et benedicat


Concilium sub Alfrido r-cqe•Nordanhymbrorum , ei . tibi anima mea antequam meriar. Age efgb (fili m"i)
Bcrlitvsldg archiepisco^io Cantuarim habiium tem- - laliler de illb praefatpsanciissimo, sicut fe deprecaT
' pore Joannis Vj papw, anno Chrisli pcci in quc fus sum. si luo non lorige de libc saeculo
Witfrjdo dfchiepiscopo Ebqrac_ensinovm. struuritui recessuro Quod palri
machiriarwnes;llle denuo' appellans ad- Johannem g obedieris', mullum tibi
' proiiciet ad salu-
~ y
papam,-itiimicos opprimit. terii. Vale. •"_*'_". -;
- Jjim Egfridus in belLo Pictorum occubuerat, jam Vcnienii ergo ad rcges cum epistolis-archiepiscopi
Theoilorus in mortem yergebat, qui de peccatb in
"Wilfridum commisso saiiciatiis conscienliam , ipsum -Wilfridp, salutatio impertita, induitus favor. AlfrL
el ErkenwaJdum episcopum evocavit Londoriiam-: -dus,. qui eum quondam probe nossei, ad se sp.onte
ipsis'.omiila- peccata - confessus, illo se.petissimum irivilatp -prius cosnobium Heugsieldeim, binc defini-
pjrmoreri scrupulo dixit, qupd in sanctum coiiimi-
lione. concijii Eboracensem episcopafum, el Rip<s
sisset, passuseum_conlra fegulas spoliaYi, vel apena
irisianlia, vel occulta patieutia. Et quia, inquit, finis mpnasterium liberaliter indulsit. Stetit h._ecamicitia
mihi futurp annn-immiiiel,,sieu.l Deu praenunliante inter eos vix annis qtiinque,. quoad, virosa consilia,
cognovi, ei frequens.aegrituilo \_AL, aegriludo admo- in finibus quorum.dam eonfotaKeruperunt :in publi*
net], rogo te, sanctissime poiuifex, ut.benignus niilii
cominissunf indulgeas", et sedem arcliiepiscopatus cum;' quibns prasventus rex Alfridus, monasferium
mei subeas•-_quippe qni sis: omniuih- Anglorum in Ripense,possessionibus propriis muiilans bpiscopa-
Romanis: legibus peritissimus; ego. Deo dbhanle lum ibi coustiiuere meditabatur, assereus decfetis
conabiir, ut veleres offensas recenti pf/iciorum sedu- Theodori
lilate deleam, rpgesot.aucterilate et precibus amices archiepiscopi'cpnsentiendum non priino et
facfurus. Placide.ad haec, etut viriim sanctum dece-_ ultimo fempore"pro!atis; sed illis qiiae.mediis diebus
liat, respondil Wilfridus : sed ut archiepiscopaiuiri G edicta_discordia agiiare noseuntur. Quibus infensus
sine. riiajorisdefinifiene concilii susciperet, nori coh-
sentit [At, consensif]. Tolis ergo viribus fliebdbrus Wilfridus, ad regem Mereiefuni Eihelredum atrii-
exsurrexit, til Wilfridus episcopalum reciperet., cumsuum discessit. Subeo plurjme cpnversatus
missis legatis et scriptis ad Alfridum . regem. Nor- lempere,-Sexwulfg Licetfeldensi. episcopo, defuncio,:
ihumbrpiMim,qui Egfridn.successerai, et sorerem episcopatum iilum. rexit,. omnibus
ejus Elfledam abbaiiss,am de Streiiesliallt, ut siriiul- .provincialibus
latibiis refrpppsiiis iucunctanier' cbariiatcm ejus ainandus juxta et feverendus: plurima macliinamen-
cernplectereiuur; Cfljus sludii "uf-fervor paiescat. la rege_ Alfridp et Berlhwaldo, archiepiscopo,; qui
epistblam, quam regi Merciorum Ethelrede direxit, -Tli.eodoro.successerat, in Wilfridum slruentibus et
hic pnnam. , ' '"""''
:; II: '. - '. delerentibus,- .. , _
-
GloriQsissimoel excellenlissimq-regi Merciorum Theo- Hoc-tandem-sedit, ut cum spe pacispraeteriia vo-
dorus Dei gratia archiepiscopus in Domino peren- carent ad conciiium, ibi vel blandimentis ad iibitom
nemsalulem.' -
«uum iuflecterent,.vel,. si non cpnsentiret, opprime-
-Cognoscat, fili dilectissime, lua mirarida sanctitas rent. Ille doli nescius, et -alios ex rectitudine animi
paceni me Iiabere.cum venerandoepiscopoWilfrido, .: siiirhetiens, ad concilium perrexii ": sed longe aliud,
ef ideo, cbarissime, le admoneo;et in Christi cha- . quam sperayerat, expertus est. Siqmdem cum eum
ritate praecipio libi, nlejus sanctae' devotioni, quan- conviciis et falsis objecfibnibiis criminum diu faiigas- -
tiim yircs suppetunt, patrocinium,- sicul semper fe-_ sent, ad ultimum eum inlerrogarunt, si Theodori
cisti, quandiu vivas indulgeas, quia longo tempore archiepisccpi decrelis cbedire vellet. Querum ille
propriis orba.tus stibstantiis, multum inter paganos iri nequitiam persenliens, eallido responso- frustralus
Dbmirio labofavit.Etidcireo egoTheodorus,iiumilis esi.dicens se Jibenler illis Theodori deliniiionibus
episcopus, decrepitaasiate; hoe tuaeheaiitudini sugge-' qbediturum , quae sanctis canonibus ccnsonarehi;
ro,qui aaposlolica, hoc, sicul scls.commendat aucto- Deinde longa' djsputatione inipsos invectus; acriter
fitas, et vifllle sanclissimus in patientia suavpossedit et vere- quod jam. per viginti duosannps praeceptis
ariimamsiiarn, el injuriariim sibi irrOgalarum,-miti's trium aposiolurum, Agatlionis,
f.enedicti, Sergii,
et buinilis, caput suum sequens, -medicinam exspb-
" iifcredulv.Thebdofi-archiepiscopi decrela per dissen-
ciavil; ei, si-inveni graliam in conspeciu tup Ticet ,sionem'acta diligerenl, quievitfet jam
tibi pro longinquilate itineris grave videaluf, ociili bari't Alfrido.surge-
crista;, adeo ur.arcliiepiscopo diceret : Si prae,-
.47 S. JOANNES PAPA VI. > .' . AS
cipis, pater, opprimam eum' per violenliam. Quod A nimbrorum epistolam habeam, ut omnia mea mihi
cum eiiam inimicis displicuisset, ut lanli. nominis reddat. Quod si forle sibi grave vidcbitur, ut episco-
vir, ef qui eorurri fiducia captus ad conciliiim venis- paium Eboracensem habeam, pra;videat aposiolica
set, suslinere oppressionis praejudicium, aliq ilinere sedes, quis ibi babeatur episcopus: ego tanien mo-
gradieudum pularunt. Itaque- quasi pacifiee suadere nasteria duo in ea prpvincia posifa Ripis et Hagustal-
adorsi sunt, ut quia frequenlissime dissensiones in delae, qiiae fundavi, non amittam: Infine quoque
Ecclesia Dei ejus causa pullnlabant, ipse voluntate sppndeemeemnibus'decretis Rfethwaldi [Bertliwaldi]
sua possessionibus'et episeopatu cederet, el hanc archiepiscopi parituriim, quse contra praedecessorum
renuntiaiionem scripto firmarel; hoc ejus commen- vcstrorum fundalissima decreta erga meam pa.rvita-
daret famam, hoc aceumuiaret gloriam si privalus lem non fueriui. His cum accusatores a Rerihwaldo
mallet sub quiele degere, quam.pro suo ponlifieaiii, archiepiscopo missi respondere jussi essent, hoc
velpersevel per alios procellas seditionum inovere. primum dixerunt : Esse crimen capitale, qued in
cpncilic in Brilannia cnngregato decretis Britovvaldi
"Sensitpater in-his minis [At., nimis] implicitum
se nbn obediturum Wilfridus contuma-
ncgptium, el respondit, nibil apque ad cumulum in- archiepiscopi
famiaebomini valere.quam si se sua damnaret voce. citer dixisset. De bqe stans.in medio pontifex se ex-
B
Se primum-fuisse, qui verum Pasclia in.Northariim- purgavit, ut diceretse sic non indefinite resporidisse,
sed liis tanfuhnnodo pariturum, quac contra canonuiri
bria Scotis ejeclis docuerit, qui canlus ecclesiaslicos .
decreta non essent : esse aulem conlra regulas, 4it
aniiphonalim instituerii, qui sanclissimi" Benedicti . se sine ullo crimjnis objectu adjudicaret.
regulam a monachis observari jusserit, pro quibus ipse Haec tam probabiliset facilis responsio cumlae-
omiiibus nunc senem ef septuaginta fere annorum
tum Romanis excilasset, jussi.stint acctisa-
ponlifieein boc in muiiere fecipere, ul cogatur se- leresplausuin
, demtim-redire, dicenlibus episcepis, qued
ipsum scripto damnare. Nossent crgo se illud non cancmibuscautum esset, ut accusator primo
facturum, quod esset sibi dedecus, calamifas sub- quamvis
- jeclis, incommpdum curiclis : quin potius, sederh accusationis. capiiulo decidens, ulteriusad aliorum
laf et si eerum ecclesiasti- lentamentum noh assurgeret, se lameh pro reveren-
aposlolicam appe e, Jjuis tia Brilhwaldi archiepiscopi non defuluros; quinom-
cum cenflicium praesuirierei, ea revoeare.""
nia per ordinem discuterent; faclumque eslut qua-.
Jam ergo septuagenarius. itefum labores-, iterufn
tuor mensihus, sepiuaginta conciliabula coacla, vel-
Romam meditatur, nec dju mbratus mare transiit,
-Urbem propter boc solum, vel lioc prsecipuum.-finemglo-
viamque permensus inlroiit, susfmuitque riosum Wilfrido, jgnomiiiiosumaccusatorihus habue-
aliquantis diehus accusatores dum venirent;; qui, " Romanis maxima impensa mirantibus illorum
' cum venissent, illLcausam suam rint,
epistolis, ipse quod
ad se attiiiebat, 'hocallegavit < impudenliain-, . illius eloqueuliam , dum quidquid
- mpdb.
"' ''"' accusalionum objecissent, ille nullo excogitato re-
.•''•" III; -"
Dei et veritatis fultus auxilie, quasi
Doiiiinobealissiniouniversali papm Joanni Wilfridus sponsq, sed
supplex et humilis sefvusservorumDei episcopus. casses aranearum prime motu labibrum disculeret
• Cognoscat sanctilas vestra, quod perturbationibus et subruer.et; boc pronius episcopi mirabantur causi-
nuper in Rrilannia orlis ex parte eorum qui,- cpntra dicprum audaciam, qunnipdp ecclesiasliccrum gra-
decreta beatissimi Agalhonis papae illiusque succes- duum imniunes (uisiquedunus eorumdiaconus es-^
sorum venerabilium Patfum, sibimet episcepatum, et set) pr_esumereril accusare venerandum senem se-
menasteria , terrasque curii omnibus _facullatibus ptuaginla annorum poiuificem, torrentem eloquentiae:
meis usurpabant, cempulsus hanc sacrcsanclam' inter se ergo multum diuque graeeizanles, landem ad
apnstplicam sedem appeilavi, conteslans ees per om- noslra verba conversi, damnafunt missos .dignos
nipotenlem Dnmimim, et.healum Pelrum appstpluin,' carcefe, missorem arguerunt stultitiaej Wilfridura
. ut sf.quis aiiquam accusalienem contra mehaberet, pronuntiarunt exsortem abomnicrimine.
ad vestram praesenliam venir.et, sicut bealissimi..n Hic subjicerem. -quaritum cmolumenti causae iilius
Sergii praedecesseris vestri scripta decernehant: et attulerit synodus Agalhonis papaelecla, sed et illud ,
ideo petifionem humilitatis meae gloriosaepraesentiae quod in Meldiscivilaie Franciae ab orieiile Parisii
vestrae offerendam curavi, ut vos Iargiflua pietatis posita, cum domum redirel infirmilate pressus, vi-
benevolenlia confirmare dignemini, quae a bealissi- sioue sanalussit angelica, nisi Beda Venerabilis
mis antecessoribus vestris .erga meafn parvitatem . hisloricus.dignus pro se sermonum sobrietate credi,
decreta sunt; et si guis contra me accusator adye- _ narralionem praeverlisset. Nos ab ipso omissa scri-
nerit, per veslram jussionem productus in medium, ptune perstricie inserirnus. Quamvis igilur antisies
quod voluerit objiciat: et s.i quidlibet vel roinimum rem obtinuisset, anibiebat tamen Romaeremanere,
objeclum non probabililer cassavero, paralus sum . senilem spiritnra sub dominorum apostolicorum pe-
seyeritatem canonum experiri.-Deiude rogo, ut lit- dibus.cffusurus. Reslitit pio voio ponlificis Jonnnis
teras commeiidalorias de yestra celsitudine ad Elliel- ratio, qua dicereteum Angliaenecessarium, ideoque
redum regem Merciorum adipiscar, ut omnia mona- jussit.ntquod su.pererat._evi,non in peregrinis auris
sleria mea, guae in ejus sunt provincia", quielem, ha- [oris] corisiimere',. sed patriae_commodis impende-.
Ijeant aidAlfrjdum [AL, Alfrilhum], regeni Norlha- ret, etc. - .
*9 ... CAIJSAWILFRIDIANA. -50
'
.-IV. .; •__.-. . ulumus. sedis Wdfridi iuciderit jn anhum Domini
. A
Joannis pnpm VII Epistolq.dd Ethelredum regetn. , 709, illum qui est-quintus pnsl illani.synp lum iinitam ,
q"ua a calumniis advefsarlpruni abselulum
(Vide infra.) fuisse Ueda lib.v, cap. 20, reJert ln'S:verbis:
'
. vv « Post quinque annos, inquit, denue accusatusab
Joannis papm VII Epislola ad.archiepiscopos,presby- eedemipSpfege, Aldffide.scilice.t,et plurimis.episce-
leros et diaconos el universosclericos per.-Anglorum i . pis , praesulatu pulsus est: veniensqueRomam,cum
'
pqlriam constilutos.(Vide infra.) "- ': -.
- praesenlibus
accusateribus acciperet.lbcutnse defen-
VI-'"•" : dendi.considentibus episcopis.pltiribuscum appsloliGO
''-.-' '-'"' -, -papa loanne, bmniuiu judieio probaluni est, aceu-
5. AldhelmiSchireburnensis episcbpi Epistola ad •salores ejus nonnulla jn parle falsas conlra eumcsso
. Cternm W--fridi.-.(Vide.infra.).; machinatos caluriinias. Scriplumque est a praefato
VII. . ." papairegibus.Anglorum Edilredo et Aldfrido, uteum
in episcopatum suum (eo quod injuste fuerit con-'
S. Aldhelmi SchirebufnensisepiscopiEpistola ad- d.emnatus) facerent recipi. Ju.vil.aulem cabsam-ab-
-
Wilfridum. (Vide infra:) -sqluiibiijs ejus lectio s.ynpdi bealae-memeriae papa»
"'"- . - VILl. Agathpnis quaequpndam ipso praesenlein ur-beatque
. in epdem concilio interepiscopcs residente (ut pfae-
ad
Cori«Jii_mRomanumduciotitate Joannispapm VII, '.' diximus) acla esl. Cum.ergo, causa cxigente ,-syrio-
instatitiajnJusliniaui imveraioris,procanonibussextm; g dus eadem coram nobilibus el Jfequenlfa pbpuli, ju-
tynodi confirmandisvet-reprobahdis,ihdiclum,anno' bente apostolico papa, diebus aliquot Jegerelur ,
redemplofisDCCV,'tempore Joannis FLL._ venlum est adlocum ubi seriptum erat : Wilfridus
Qua occasictie iiaec syiiodus Romae coacta fueritt Deo amabilis episcopus Eboracensis eivitalis, apostp-
SridicatAnastasius supra in Vita Joannis VII., nimi- licam sedem de sua causa appellans, ei ab bac pp-
rum quia per epislblas. et legationem ab jmperalore i testate de certis incertisqtie rebus absolulus, ete;,
Jusliniano peiilum est, ul sancilos Cbristanlinoppli - quae 'jsupra posuimus. Quod ubi leclum esl, stupor
, canories-Joannes pa.:a corigregalo,coriciiio.examina- appreheridit a.udi"enles: et sileme-leclore, ccepeiunt
ret, et quos caiholicaediscjplinacconseniienles re- alterutrum requirere, .quis esset ille Wilfridus epi-
pefissel, rejectis caeieris, probaret' ei ceniifmarel. scopus. Tum Bonifacius.consiliarius apostolici papae,
Indecenti paslulaio nihiflfontifex detulit, et jrecie,: et alii perplures-, qiii eum (emporibus Agalhonis
riam iricenveiiiensestetvalde indecerum, vel. inini- papaeibi videruril, dicebant jpsum esse episcopum ,
nium approbare_eorum quaein pFeudosynodocoristi- qui nuper Romanf accusatus a.suis,,atqueab aposto-
itita fiieririt. Vide quae dixi supfa in Vita Joannis , lica sede,judicand_is,-advenerat.
yerbe Concilhim.Hac eadem synodo Wilfridus, Ebo- •. < Quijamdudum, inquiunt,- aeque accusalus Iiuc.
racensis episcopus, poslqifam jahi'ante:s'ub Agaihone : adveniens, riiox audita et dijudicata causa et cohlro-
papa seniel injiiste accusaius, in Romano concilio _versiaulriu.sque partis , a beatae riiemoriae papa
sub eodem "Agathone Romaoabsohitus Msset,. ab_ Agathorie probatus estcontra fas"a suc episcnpatu
Aldfrido rege seeundo accusajuSj^securidbsyriodali repulsus": el tante apudeum liabitus est honore , ut
judicio Romaeabsblulus fuit. Ha;e,_testeBeda, acci-,.,., * ipsum in concilio quod cpngregarat episcopertim
derunt anrio uuaftb arite pbiiuin^Wilffidi, adeoque ^-quasi virum iiicerr'upt_e.fidei.etanimi prebi residere
arino Christi 703, tempore Joannis papae VII. Nam praeciperet.vQ.uibusauditis, dicebant omn.e.suna cuiri
cum lestetur eurifdem posl hancsynodumquadrien- ipso pontifice, virurn tanlae auctoritaiis, qui per qua-
nio'_vj'xisse,"aiinoredemplofis nostri 709, poslobi- draginla prppe.annps_episcepatufungebaiur, nequa-
tuiri Osrediregis quarto, episeopalus sui .
annp 43 quam .da_nnari,.dehere, sed ad inlegrum culpisac-
dierii siium obifsse, iiegari non pptesl Iianc synodum cusaiionum absolutum in patriani cutri houpre re-
praedicib "lempore celebfalam fuisse. Scribit enim verti.-'» '-'-.'-
Beda, lib. y, cap.- 20, eumdeni Wilfridum annis • _ ix. •"-*'-.•
ibepiscopatum tenuisse ; et rursum lib. m, cap. 26_, -
afftrmat primuni annum sedis illius cum annb Do- *Concilium ad fluviuth Nidde in Norlhumbria, ab
niini 6t4 coincidisse ; unde necessarib infeilur quod. Osredo ibidem rege, et Berlhwaldo archiepiscopo

a Conciliuin.]Cum post impetralam absblulionefo sa Eberacehsis, Joarines Ilag.uslafdensiSj,et Eadfri-


Wilfridus Roma decessisset," veiiiensquei.in Galliam dus L\niMarhieas\s)xum_abbaiibus:.nechon el beata
in mprbum gravissimum incidisset", appariiierie e,t Aelfleda abbalissa ( Stieaneshalensis monasierii,
medeia saiiwi Micbaelis miraculese liberalus, hoc fiiia Oswii Northumbria; regis) semper tolius provin-
arino venit in Angliam. Cumque, leetis epislolis cim cohsolalrix, optimaque poncilialrix; Berihualdus
apostplicis, ab archiepiscepo, Iicherilice aeciperelur, quoquedrchiepiscopuset Wilfridus episcopus simulin
ab.Alfridoauiem rege aecusatoresui coniemnerelur, D | una die adveneruht. Deindesedenlibusrege et episco-
post moitem regis subito defuricti faclum est, inquit .piscum principibuseorum.in loco synodali, utriusqpe
"fieda, lib. y,cap. 20, ui regndnte Osredq filio ejus, libri a priricipie usque ad firiem iecli sunt V a.rciii-
moxsynodo facta juxta fluvium Ni~dde,.posldliquan- episcopus aulem dixit; apostplicam potestatein cen-
tuni ulriusque parlis confliclum,landeincunclis faveri- suisse,, u.t praesules Ecclesiarum illius provinciati
tibus, inprwsulalum sh sumreccplus Ecclesim, sicque C.Wilfrido recoiicilienlur. E.piscopiresislenles dixe-
annis, id esi, usque ad diem obitusjsui,vilain runt, nullum posse immulare quaejam faela fuissent.
- qudluor
duxit in pace. H_ecBeda praedictolbco.. BINIUS.r_- . Sed cum .summbpere favereiit Wilfrido abbatissa
Eddius in Vjta S. Wilfridi, c. 57,.de" libc cbncilio; Aeifleda,et princeps Berechtfridus, et. pfo eodem
in quo pax reformala est, loquens inquit: Iti_pihno praesulemul.lain syriododixissebt, ut videfeest apud
(scil. aiiriq) Osrediregis, Beilhtialdus Cdnluariorum Eddjum, episcopi sibi muluo separali ab aliis inire
•Ecclesim; et pene toiiiis Brilannim Archiepiscopus~de consilium cceperuht; aliqnandocum eis qrchiepiscopus,
Austfo veniens, Itabensex_prmceplo qpostolicm sedis aliquahdo vero.sapieritissimavirgo Aelfledd: et- hujus
aquilopaliitm regem cuw omnibtisepiscopis suis; et ' sancli concilii tdlis fints exslilit, ut oinnes episcopi et
abbalibus, el lolius .regni ejus principibus, ad-syno- rex cutn suis oplhnalibuspurm pacis cottcsrcliath citin
daiem locum de causa B, Wilfridi episcoft dliigeitief ~S.:^Witfrid6_episcbpo,inieiinl,'quam intef se usqtie-ad
invilare, elita faclum est. Nam in unuhi locumjhxla,. finem vitm cohsc-rvaveriint,reddenles ei. duq, priina'
fiuviumNidde ab ofienleeohgrexialirex(s'c\i;Osr_e_Uis).cieimbia,qiim itiRypis et Hagiislaldeme cum oynnibus
~~-
suiri principibmsvis, ettres episcopiejtts (nempe 8d- reditibussuis. PKQIVS,
"5L:" - S.'JOANNES PAPA VI. 52
Cantuaricv , monifit Joannis papm VII anno' Chrisii,A nunlios direcla, et per semetipsum slmitiier atlata, ut
DCCVcetebratum; in qrio accepla Joanris-papm 'epi- ea-in prmsenlia revereniim veslrm recilenlur humili
• siola , Wilfridus demum in archiepiscopatu sub prece deposcimus. Quibus venerabiles domini licen-
~
Eboracensi confirmalur. '_ < tiam dederunt ; et corani synodo, omnibus audienti-
Postquamfquae relulimus) decoucilio sub Alfrido bus, utriusqiie libn a principio usque ad finem lege-
rege, et Derihwaldo arcliiepiscripo, anno graliae ~iOi bantur. Post lectibnem antem; cunctis laceniihus,
perorassel Malmesburius, ad Niddense lioe coneiliiim Berecifridus,-secundus a rege princeps, ad arcbje-
transiens^ sic ordi.ur : _ Rediii igiuir (Wilfridus) piseopum- dixit: Nos qui interpretaiioneindigetnus,
et aposloiicas epistnfas.regi Merciorum jam monacho quid dposlolica aucloritas dical audire deleclat. Et
F.thelredn atiulit. Humiliief ille et genu flexo digna- respondit ei archiepiscopus dkens : Judicia aposlo-
lionem salutaiionis apostolicae suscepil, et periectis licmseclis longo circuhu ei qmbagibusverborum unum
'cliariisiquod_ienor earum jubebat, aKeriredofiiie tamen inlellectuni de eadem.tilrique libri pstenduhl,
fratris Wlfarii.quem sibi regem suffecer"at,ceiiipleii qudrum brevi sermone sensum tanlutn explicabo. Apo-
non-gravate obtinuil. Efat enim et ille timp.re Dei slolica-namque poteslas, qumprimum Peiro aposlolo
pleiius, siciil pest<]uadrienniumvpluntari;ifegniabre- el priiicipiappslblorum ligandisolvendique dpnala est,
nuoiiatiene muudp apprebatum esf: neCsegnius Brith- sua auctorilale de heato Wilfrfdo. censuit, ut in prw-
vvaldus archiepiscopus pacem non-aspernanter am- sentia mea, licel indignus, el omnis conventus, prm-
biens inunanimitalem fraiernae cencordiaa accurrit. suies Ecclesiarum hujus provincim, onliquam ininiici-
Exleriifum' minis apostolic_e*edisaiunl, legatisdam- tiam pro salute animarumretinquentes, bealo Wilfrido
nalionein suam gravibus queriinoniis aggerentibus, ]__, j episcopo in.bono.reconcitientur.-Nam his. coepiscppis
quariivis Willfidus eos jarn adjtfdicalos exemisset. 'meise duobus ab aposlolica sede judiciis optio dqtur;
'Solus Alfriihus rex Nortbanimbrorum obstina- ulrum voluerint, eligant, ulaut cntriWilfrido episcopo
tioris animi senieiiiiam \AL, seniitam] terehs, per- pqcem plane perfecleque ineani, et parles Eiclesiarum,
vicaciam lenuit. Nuntiis enim ad se ex parie Wil- - quas olim ipse. regebat', sicui sapienles itiecum'judica-
fridi "directis seren.um primo responsum retulit : veriht, festiluqnt;-aut si.hoc optiiiium noluissent, otn-
sed' depfavalus (ut credilur) malevolonini cpnsilfis, nes simul dd apostolicam sedem pergerent, ibique riia-
quibus exira suam dignitatem nimis indulgebat, re- jori consilio dijudicenlur. Si quis.;ver'o cohiemttens
<leuntes ad se die condicto iali sententia ceniristavit: (quod ab.sil) neutrum e_xhis duobus implere' voluerii,
se.quidem legatorum personis,- quod essent et vita ' sciat se, si'rex. sil dut laicus, a corpore et sanguine
-graves, et^aspectu honorabiles, honoreiri'ot pareiiti- Chrisli excomtnunicaluin; si vero episcopiis aut presby-
bus deferre : caeiefwii as^ensum legaiipni omniuo ' ler (quod ' est-exsecrabiliuset diclu horrendum), ab omni
abnuere, qnod esset conlra rationem "iiomini jain gradii ecclesiaslicm dignitatis degrddari. Hmc sunt
bis a loto Anglorum conciliodamnatp-propler quae- .'judicia'apostolicm;sedis, brevisefmone exposita. Epi-
libet apostolica scripla conimuiiicare. Sed nec ipse -scopi verb resistentes, dixerunt: Quod prmdecessorep
mulio post in hac vita moratus est lempore. Statim noslri olim Theddorusarcltiepiscopus ab apostolicasede
enim, lilis abeumibus, acerba-correplus.valeltidiiie, emissus,.el Ecfridus rex censuerunt,_etposleain campo
ad„ moftem exereebatur. Amariludo tormehti ra- qui Estrefeld dicilur, una nobiscum petie lotius Bri-
-tionern olim.iii aniuo regali sopitam elicuil, ei se- tanniai episcopi, suaque archiepiscopali prmsenlia ex-
-cunduhipropheiam, vexatio dedil htlelleclumaudilui fr. u celtentissjmacunl rege Alfridojudicavimus,. quomodo
~(Isai.i%L). Iuielligens euim se inerite inbbedienliae immuiare quis.vfltecit? Inl.erea autem beatissima Ael- .
plexum , prtimisit (lmneui emendalionem facti-Wil- fleda abbatissa benediclo ore suo dixit : Vere in
lfidoexiiibilurum ," si sibi vivenli adduci potuisset; Christo dico leslamenlum Alfridi regis in£a inftfiniiale,
. nec, cessavit, quaulum _.ii_e_pra_elusam vocem loqui qua vilam fihivit, qui votum-vovilDeo el sanclo Pelro
potuit, idem prpmillere, el si ipse voti.effeclu care- dicens: eSi vix«ro,_orrinia_judicia-apostolic-esedis,qu_e
rei, haeredem suum.iu faceret adjur-are :'et'ille qiii- antea renui audire, de' beato epLcppo.Wilfrido, lm-
dem maiure defunctus, aposlolicas lilteras se spre- . plebo. Si. tamen diem oJiiero, dicite tamen baaredi
visse sero indoluit, quarurh iuinas effugere non me- " meo in nnmine Domirii, lit pro femedio animae meaa
rait: quas, quia crebro cqiumemoravi, hic abbre- -judicium de Wilfrido episcopo "aposiolicuinfftpleat.»
viaiasponere fert ammus, ul palam sit quaniaini- Haecea Ipquenie Bereclfridus praefeciusregis-p.rinceps
seria-involvat ni.irtale=-,quod illi viri; quos -sanciis- fespondens dixit: Hwc esl voluhlas regis_etprinciputn
simos celebrat anliqui.tas,_Theodorus, Berlhwaldus, ejus, ul ntandatis apostolicwsed':s, et prmceplis Aifridi
Joannes^Bosa, hec non ci Hilda_abb'aiissa_digiadia- regis in pmnibus obediamus. Nant quando, in urbe ,
bili-o.dio ii.ipetierint Wilfridum Deo , ut ex ante dic qum BebbamljUfg dicitur, obsessi, el_uhdique circutn-
:tis prohatuf, acceplissiifmm. i cincti in hoslili-maiiu angustiaque rupis lapidem man-
fleddiusin Vita S. Wilfridi,'cap. S8, quem -Mal- 'sitnus, iiiilo consiiio inler nos, s. Deus.nosiro recjali
inesburiensis fequitur, longiore-Iilo acta bujus synbdi puero regnum palris sui concessisset, qum mandavit _
quem hic adjicere lriijei.-' sancia aposlolica auctoriias de S. Wilfrido episcopo_
-produxit,
< In primo anno Qsredi: regi-i fferclwaidus, Gan- -
adimplere Deo spoporidihtus : et slalim posl.vola mula-
luariorum Ecclesiseef peiic toiius Britanniaearcliie- O lis animis inhhicorum concito ciirsu orimes cuttijura-
-piscopus, de ausiro 1 veniens, babens "ex praeeeplo jnento in amiciliam noslram conversi ~sunt~,aperlis ja-
aposloliciB sedis aijuflpnallui» regem cuni oinnibhs nuis de angustia liberati sumus,' fugatisininiicisnoslris,
cpiscopis suis et abbaiibus,' et loiius" regrii ejus "regniim dccephnusi
pfincipibiis, ad synbdalem Iqcrim de causa B. Wil- . «"Ppslquani Ii.cc verba finita sunt, episcnpi sihi
fridi cpiscopi diligeriterinvifare; ei ita factum est. mutue separati- ab aliis.inire censilium ecsperunt;
Nam in unum lbcum juxta ffuvium Nid ab prierite . aiiquande cum eis arcliiepiscppus, aliquando vero
coirgregati, rex cum suis, et tres episcopi ejusciiih "sapientissinia virgo Aelfleda-; _et bujus sancti concilii
abbaiibus, nec non et heala Aelfieda abbatissa, senir lalis linis exsiilit, ui omnes episcopi el rex cum snis
per totius provinciae consolatrix, opiimique consilia- optimatibus, purae-pacis concordiam cum sancto"Wil-
tfix; Berclwaldtis quoque afchiepiscopus et Wilfri- fridoepfscopo inierint, quaminter se usque ad finein
dus episcopus simul in 4ina die aHverierunt. Deinde vit_ecoi)servaveruni, reddentes ei dub opiima cosno-
sedeiitibus rege et cpiscbpis eum principibus eorurii _ibia,qua; in HRypis et.in "Haguslaldeiisecum omnibns
in loco synodali,' tiali modo ar.clii'episci)pu_iloqui in- reditibussuis. Et illa die omries episcopi s.einvieem
cipiebat: Oremus Doniinum Deuin noslruni, ut pacis "osculantes et amplexantes ',- panemque frangentes
concbrdiqtn in cordibus noslrisper Spirituni sunclum pommuhicaverunt; et gratias agentes Deo omnis
iridulgeaU Habeihus enim , ego £t'beatus Wilfridus - -bijjus beaiitudinis ,' •in pace Christi ad stia loca re-
episcopus,~scripldaposloliccesedis patyitaii mecs pet mearunt,» . "_
ANSO DOMINlDCCVI.I.

"
IIQMANUS PONTIFEX.

. NOTITIA IN JOANNEM, P.APAM VII.

- _ (__ib.Pon_i._c.) ". .'

« Joannes VII natione Graecus , patre Plalbiie , A que auri et argenti quanlilatem muJlam expendil, et
sedit annos n, menses vu , dies xvn. * Euil aulem venerabilium Pairuni dextra Jaevaque"vulius efexit.
temporibus Tibefii Augusti et Justiniani imperateris, Jlic restauravit basilicam sanctaa Engeniae quas Iongo
vir eruditissinuis, et facundus elcquentia. Hic fecit teinpore * delecta alque dirupta fuerat.", Laboravit
oralerium sanelse Dei Gehitricis inlra ecclesiam beati aritem et iri'co3ineferiis beatorum mariyrum Marcel-
Pelriapos.oli, cujus parietes rimsivo depinxit. lllic- iini el Marci, Damasique sancii oontificis. i Fecit
- "
r'.- V-ARIAJNTES LECTIONES.
'
1 AI. oin. _fuil 'autem..... hhperaloris. " _ * Al.,, dislecla.
'
_
' '
. VARIORUMNOT_E. . -
a Joannes ,V1I. Sedis Apo;lolicae vacalienem pos^ net, inter se valde discrepant. Catalogi siquidem
mortem Jearinis VI, usque ajl alterius Joannis ordi Veronensis et Colberiinus sextus babent menses-viu;
nationem, calaIo.ii.et Godd. riiagno consensu deff Bergomas, Lucensis, Farfensis, tres Colberiini,
niunt unius mensis, ac dierum octodeeim, 'praetei quartus, quinlus et sepi.mu«, una cum Godd. vul-
cataLogumVeronensem uno minus die riumeranfem, galo, -ambobus Freberiahis, TJiuano aitero, Cavensi,
<_uodprocedit exclusis extremis , et Colbertimmi et Farriesiano, menses vn; Palatino-Vaticanus, duo
tenium aperle mendosum, nam dies numeral omninc Colbertini ^secundus, et lertius, cum Codd. Reg.
triginta. Recle igiiur per nos epnsjituta die emor- Mazarino, Tbuanp pfimo, Ambrosiano item primo,
tuali praedecessoris II januarii, djes ordinationis quibus suffraga,tur JLuitprandus, -menses vi. Ex Iiis
Joannis VII per sepatet-; quippe ab il Januar. 70S vero tam-yariis opinionibus potior haud dubie est
per mensem unutri diesque octodecim inlerpontificii a quaeJoanni tribuit menses vn. Pariierque inter alias
desceudendo,Calenda;Martiaeoffendii"nlur,qu_ecodem aliorum senientias de dierum nnmeroi eaeligenda
anno 705 cum Dominica cbncurrebarit, utlit. dom. fuitquse seplemdecimjiumeral. Eteniin Joannes VII
- D fidem faeil. Easdem Kalendas Martias et Pagius anno 70S,RaIendis Mariiis, ordinatus,postquam'-sedit
tribtiere ordinationi Jpannis est. conipulsus, quia •anrios n, menses vn,_dies xvn, xv-Kal. Novembris,
nullum festum diem habuit obvium, quod suam seu 18 Oclobris, sepultus est. ad beatum Pe.trum
Obronplpgiam aeqiiaret. Quid vero? Quemadmedum apestplum, -iiidictiotie 6, seu anno 707, ut tradit
is iidui retraxit erdinalipnem praedecesscris, ejus- Anastasius. CEKNUS.
que depesilioiiem, ila bidui nunc distat ab iisdem Joannes VII. Ponlificalum. adeptus est anno
Kalendis Mauiis. lllud vero m recuperet arleutitur Chrisii 70S, prima die Marlii, cui recens electo hoc
plane-singulari, quam ipsius verbis proppnendam prope miraeulose contigit, ut homo Graecus opera
arbiiror,^utlegenti sit patentlor : Veruin, iriquit de Grascorurii.e numero cardinalium-aliorum in sede
interpontificio, loco diesxvm legendum diesxix,.e_c- apostolica collocalus, apostolicum spiritunV haere-
cluso eiiamdie emprtuali lam a sede Joannis VI, quam diiaverit, atque imperalori haerelico, conciliabuli
ab inlerpbntificio, isque errof ul videlur, tribuendus Coiistantiiiopolitani, dequosupra, cOnfirmationein
Anastasio. Duo hic -peceat vir eruditissimus, idque petenti, nequaquam acquieverit. BiNe_LABB.
eo quod removit crdinatienem a die Deminica; ar- Joannes, VII. Platbne Janidega patrenatus, Ros-
guitnempeerrerislptam ealalcgprum et Codicum se- sani Magna Graecia?, et Calabria. dictae, ortus, XIV
fiem, eque suis theeis unam eruit diem, ut biatum, papa regi)icola,.diac'onus cardinalis sanetae Mariae
si fieri pessit, compleat; curhque adhuc desit dies j Novae. sedit annos n, menses vn, dies xn, creatus et
una, emormalem Joanriis VI perire jubet; - quam consecrafus die Dominico, Kal. Martii. CUCONIUS.
prorecio si perire jusserat pdst Sergiuin, curisensui |" Fecitvero et imagines per divefsas ecclesias, qtias
Gpdicumet caialogurum eum adversari nuu ppprle- quicunquenosse desiderat iri eis ejus vultum depictum
bat: nam a die 9 Septembris "Ldies iiumerans, in reperiet-.Slatuae et.imagines imperatoriimiidoraba"n-
interpentificii extrema 29 Octobris, quae Joanriis VI lur, et passim ponebantur in tehiplis- et foro. Am-
ordinationem praecessit,- desinebat; ita tamen ut bros.r Hexamer. lib. vi, c. 9 : Solamrefuxa pririci-
emortualem ipsam, seu depositionis diemabinter- pum capita,et ducli vultus de mre, velmarmore, 6b
poniificio excluderel, cumque"Sergii sede conjunge- Itomitjibus adoraniur. Idem; de Inlerpell., cap. 9 :.
Tet.Quod si tantus Codd.omnium consensus Pagium Vide quetnadmodum in civitatibus bonorum principum
r
cpmpulit-ad diem ordinaiionis recie stahiliendum imagines persevefent, deteanlur imagines lyrannorum.
TfaleudisMarliis, pari eorumderri consiantia in emdf- Corippus, de Iaudib. Justin., iib. m :
tuali die definienda 48 Octobris, hinc Joannis exitum-
...... . Piclusubique .
remoyeri noii posse evineilur, quidquidmira de sedis Justiniauus eral, doaiinispietura placebat, .
duratione dissensio secus suadeat. Et sane omnes Gaudebantquei genitoris imagine visa.
sui
quos vidiCodd.etcalalogi tribiiunt Joanni VII ponti- -
licatus annos n,; ad menses autem et dies quod atli- : ALTASEIinA.,
- '
55 JOANNES PAPA VII. -. '56
vero et imagines per diversas ecclesias, quas qui- A episcopium, quantum ad se ' constituere maluit, il*-
cunque nosse desiderai," in eis ejus vultuin depictum licque ! pontificatus sui tempus explevit. Hic fecit
reperiet. Basilicam itemque sanctae Dei Genilricis , calicem aureum praecipuum, peiisanlem libras vi-
, quse anliqua.vocalur, piclura deeorayit, illicque am-~ ginti, qu.em et gemniis!pfeciosiSdecora vii.
bonem noviter feeil, et super eamdem Ecclesiam fcllujus lemporibus Ariperlus rex Longobardorum
., VAUIANTESLECTIONES.
.* Cod. Luc, conslruerevoluit.' - * AI., vilam explevit. ~ '
' . ;
. ". VARIORUMNOT-E. ''"'"
n In eis ejus vuttumdepictum. Porilifex cum varias • DiaconP pariter exscripsit.illegitimam
usurpatiunem
imagines in ecClesiismusivo opere tlepingi juberet,- earunidem Alpium Geltiarum, et paulo post subse-
nt Su&metimago adderetur curavii. Quod in opefe' cntam jtfslam restitutionem factam a Luitpraudo.
de musivis observat Ciampinus, ef non semel prodit Eo tempore, inquit Anastasius , Luitprandus rex do-
Asuellus, dum reeenset id. genus.imaginesab ar- riationem palrhnonii Alpium Cotliarum, quam Ariper-
chiepispopis Rayennaiemjibus ordlnatas. Qui autem tiis rex fecerat, liicquerepelierat, admonitione lanii
.
vivenles depingebanlur , ad instar oranlis . figufari viri (Gregcrii II) vel increpalionereddilam conftrma-
consueveriint. BENCINUS. .. vil. Et bic vides repetitam eam.demvocem patrhno-
h Hujus temporibusAriperlvs Rex Longqbardorum nii, quednon casu factum-, sed' prudenti consilio ad
I
B
donalionem palrimonii Atpittm Colliarum, quw longa declarandum bonorum iranslalionem a regalibus juri-
. per lemporaa jure Ecclesiwprivaimfuerat, ac ab eddem ,bus ad jura sanclae sedis facile inlelligi potest.
geniedesiruebatur, injibris aureis exaralam ~ jure pro- Annd '71ff, Longobardi ddlo potiuntur castro Cu-
pdo beaii aposlolorum principis Pelri reformavit. mano, uliqueadRoman-eEcclesiaediiionem perlinen-
D.onalio regia in Ecclesiam aureis lilteris seripta me- te. Poulilexfepelit sibi injusteereptam possessionem,.
nip.ratur. Diplomata iniperaloruih aurea .Bulla obsi--•• quam, obtinefe precihus frustfa nisus, socialibusar-
-gnata tradit Pachymeres iii Paleologo, lrb: y, cap. mis Neapolitaui principis usus , nftmerata eitiem pe-
20 : '0 J_iK_r_),»-if
KU-r.Ka irpo--a-T£i; _____
3;6yor-ir.rWs- cunia redemit. Cumanumeliam casirum, inquit Aiia-
Jussu impefatoris evulgalum sla-" stasius iu Vita Gregorii II, ipse.fuerat temporea Lon-
?ai _^/)-Jtro§ou).),£_o_-.
tim diploma esl, aurea munitumbulla. Idem in Amlro- gobardis pacis dolo pcrvasum. Qnoaudile, emnessunl.
niC'., lib. I, cap. 2 : At yap §t« ;£pvtro§ou)).stMV).oytav redditi tristes. Adhonatts eliam sanclissithusponlifex,
crto-Tstr.Nam, fid.es datu diplomatibus aurea bulta et commonens Longobardos, ut redderenl, qui si non
munUis.ALTASEBEA.- acquiescerent,in irainse divindmincidereprodolo quem
Hujus lemporibusAripertusrex Longobardorumdo- feceranisuis scriplis deleslabalur, natn ei tnunerd eis
nalionem-palrimonii Alpium Guliarum , quwlonga per dare iil resliluerenlvolaitmulta.Sed ilti turgidu meitle',
tempora a jure Ecclesim privatdfuerdl, ac ab eadein . neque tnonilis qudire, necreddere sunt passi. Vndeni-.
gente detinebalur., in litleris aureis exnralariijure pro- . mis ideni sanctus-indbluit ponlifex, sesequespei conlu-
prio beali apbslolorum-principisPelrireformavit. Hunc lil divinw, atqiie in munilione ducis Neapolitani et
Jocum auctoris libri Po.niificalis,seupotius Pauli Dia- populivocans, ducatum eiqualiter agerettt quotidie
coni, ex quo in libr-umPuniificalem facile tfariscri- iC scribendb prcesentabat.Cujusmandato obedienles, con-
psil-Ana^tasius ,-aul si qui alius ejnsdenfauclor, vel --silio inilo , mwniaipsius castyi virtule sub nocturrio
.jiiterpolator, illnsire dociimenium repraesenlare anti- ingressi sunt silenlio. Joannes scilicetdux cum Theodi-
quissimae posse.ssionisdiiionis-temporalis iniavorem . mo_subdiacono., el reclofe, alque exercilu, el iTongo-
sanciae Romanaesedis, qui noii sit illi plns aequo in- bardos pene trecenloscum eoruni Castaldioiieinterfe-
feii'sus,.mecurn.agnoscere haud gravabitur. HaecAI- . cerunl, vivos eliamamplius quingenloscomprehehdeii-
pium Cottiariim sivedonatip, sive resliuuio, narraiur.'.' . les capios-Neapolhn duxerutit. Sic castrum recipere
lacia arinp 7.04,sub poiiiifiealujoannis VII, non lon- poluerunl. Pro cujus redemptione sepiuaginld a.uri li-
.ge ab aetate Pauli Diaconi rem.narrantis, qui florebat brasipse sanclissimus papa, sicut promiseral anlea;de-
ad aniium 770, quique nedum lilteris corisignalam dil. Ex lipc testimenin, qupd vplui iniegrum prpferre,
affirmat,sed litteris «iiireis^,quam ipse pptuit siiis elarcdeducitur per.ea iempera Romanam Ecclesiam
oculis usurpare.Non haeefuil donatio massaealicujus, possedisse jure incontroverso lerras, et castra, ad
aiitfiindi.auiliorii, aut oliveti, cujusniodi iilliniias quaeretineii.da,,aut amissa recuperanda., nullam non
nobis exbi.beiilmarmora, et tiiulieeclesiarum,'ul op- operam impenderunlsancli pontilices , precihus.nio-
lime-adimiavil iu pracfaiiprie/adAnasliisium (Tom 1; do usi, el minis, modoetiam armis el pecunia, Vidisii,
nuni.. 45 et seqq_)illustrissinius praesul, et rerum ec- lector,\\&comnientariumiusiruitBa^oiiiussuper reci-
clesiasticarum expertissiinus Franciscus Blanchinus, lalo textu Anaslasii, sanclum-pontificemmque ac Gre-'
cujus jaclurain charlae hae, quas ad Jinem usque ne- goriutn P.i\imum,in nuinerumsanclorum receplum, bo-
lis suisi!lus'rarenon potuit, magno legeniium damrio na ecclesiaslicadb hoslibusinvasaminimeconlempsisse,
intelligunl,-et lacrymaiilur ; sed donatis ingeiuis n.vel recuperafe desiisse;quantumlibet impossibilispro-
iracttis .lerrarunTa Gajlicis finibus per Alfobrogos, et ~ petnodumviderelur ejus expugnalio loci, sed quod mi-
Segusium, Bobium usque exciirretitis, in Ronrariam nus possel suis, id alienis armis recipere procurasse,
provinciam olim a Nefene redacli , ut allirmai Sue- omnique sludio prmsio fuisse consilio, ope, pecunia
lonius in Vita Neronis : ltein.Alpinm(regmiiii)<-i./u._- ~~ adjuvisse , subdiacqnieiiam Ecclesiw Rotnanw opera
cto Cotliain provincimfdrmamrcdegit. Nolabileeliam usuitivsse. Sed bbserva ordineni.quo'processil, nhni-
est non appellariIias lerras vocabulo simplici Alpium, rutnut priihumpalerhis monilionibusreinagerei; dein-
stidpatrimonii Afpitim,,.cujusnominis promfscua est de ul contetnplores ecclesiasticiscensuris' exierreret ,-_
usurpatioiH velerilius .labiilis ad signilicanda cum - deinum vero ut in.eos ha?comnia fonlemnentes-ageret..-
liona fidelium pietaie beino Pelro dicaia",luin bona armis, eiSquecasliuin expuynandumcurareU Sic Deus
regalihusjuribus asuicta. Praeclarumhocmonuriieii- retn tanlam agcjredivoluii ponlificemet doclrina, el
tum Juriufn Uomanoe.Ecclesiae"niire illusiranl,. et "sahctitale ihbignem,ejusqueexempiosunciridisciplinam,
coiifirmant Anaslasi.anaregesta, vertente hoc saeculo, quq successoreserudili ablata bona ecclesiaslka ab ini-
doriaiionuin, restilutioiiuni, recuperaiionum terra.rum quis ppsses.soribusvindicarenl, etiamsi opus sit arntis;
et pai.rimonioruriia regibus Longobardis, et Francis- si cwiera.reme.dia contemnaiitur.Sed de hac re- fu-
cis saiieta; 'Uoriiauae Ecclisi-fi factaruro. Jiivat hic sius ct opportunius cum de Adriano I sermo occur--
unam aut alieram in aniecessiim feferre iu argunien- • ret. ISALDINCS.. : . . - • 7-
•li conlirmalioneni. Adarmum 714 , legimus in Viia Aripertus. ilaec Anastasius ex Panlo Diac, lib. vi,
Gregoriill, penesAnarlasium, qui fortasse ex Pau!o<:. c.-12,-28vdescripsil :~Hoc lemporeAriperiusrexLon-
67 NOTITIA IHSTORICA IN JOANNEM PAPAM VII. 58
ifuriatipnem palrimenii Aipium * Guliarum, quae A coram omni populo jugulari leC.t, ct obtinuitprinci-
longa per lempera a jure Ecclesiao privata fuerat, patum de quO antea tiimultubse frierat dejecius,qui
jic ab eadem gente delinebatur, in litleris aureis illico ut palaiiumingre"ssus est,. prepriumque ade-
es-aralam jure prcprio beatifapostolorum principis Pey ptus est imperfum, * tumps « quus anteasuh dein.no
tri reformavil. IIujus lemporibiis a Juslinianus iriipe- Sergip apostolicae niemcrias- pontifice Romam di-'
rator a panibus 2 Zachariae per loca-BulgariJe.riiixi.lio rexerat, in quibus divers.a capitula Romariae Eccle-
-Trebellii, Culgarorum regi.s usque ad.regiani urbeiri. siae.eonlraria scfipla ineranl, perdues metrepplitanos
yeniens, regnum proprium, dequoprojeclus fuerat, episcopns demandavlt, dirigeris per eos et sacram,
adeptus est. 3 Leonem b"eliam, etTiberium, qui lo- per quarh denominaiunf ponlificem conjiiravit ac
cuin ejus usurpaverarit, cepit, ef in medio-4 circulL adhoriatus est ut appstolieae Ecelesiae conciliuui

VARIANTE3 LECTIONES.
' Cod. Luc,'Coctiarum;'al.-, Corciarum. 4 Cod. Luc., circo; al., circus. -
s Cod.Luc. .et al , Gazarte.- c AU, prolomos.
'
s_Cod. Luc, Leontium et.:

VARIORUMNOT^l.

gobardorumdonaliohem patrimoriii Alpium Colliarutn, B que coricludit: Suiii! .quiAlpes Cottias et Apenninas
qumquondam ad.jiis p.ertinuerant apostolicmsedis, sed -cit unain dicunl essijprovinciani-;.sed hos.Vietgrini revin-
a Longobqrdisritidto tempofe fueranl.ablatw-, restiluit, Historia, qute Alpes Coltias per se provincidm ap-
el hanc donalionem aureis exaralam lilleris ,-Romdm petlat-. PA&JIJS.',. _--.-- ---""-'
direxh. Ad.Joannis ponlificalum, atque ad huncanr Arimrlus rex Longbbardorum donalionem pqtrimo-
num rpip.ea donatio -coritigit,Ileffnannus Contracitis, nii. Posiquam.Langobardfadeptisunlltaliam/jn eo-
insuoChronico.qupd.edidirCanisius , haec anrinta- rririi ditionem venerarit el Alpes Cottiae , ea nempe
vit: Anno 707. iiodtempore Aribertus rexLangoiar- regio, quae media est inter Sedunum el Ebredurium,
dotum possessiohemAlpium~Coltiarutn,duduma -Lati- inadversa parte horuminontium in Gallia Cisalpina."
gobafdis cqplam alquedetentqiri, per pfivilegiumxiureis Haee olim.AIpes perlinebanlad sancfam sedem, cujus
liiterisscriplum, sancto Peiro) J oannique.papmlradi- palrimonii pars era.nl; cuiiique illas, nullo jure usur-
dit. BENMNUS. , _ ;---' patas; diuiissimesfetinuissent: Langob irdi, eorum rex
Hujus lemporibus Ariperlus. Jcanne seplimo se-. _ Aripertus divo-Petro ejusque successori Jpanni VII
denle, Ariberliis, seu Aripeftiis.-IiiijusnominiSv II, restituit; aureisque censignatairi litieris donationem
rex.Longobardorum, donationem patrimonii Alpium ad cum-niisit, ut lestafurHoc Paulus-Diacotius-(<feGest:
Cplliarum, quae ad jiis Romanae Ecclesise "perlinue- Lang.lib. vi, cap. 28);: lempore Aripertus rex
raritj-sed a Longohardis multo lempore fuefant ab- Lohgobardomin-dorialionempalrimonii Aipium Coltia-'
ialae, restitriit, et bane. donationeni aureis exafatam. 'runi; qum quoiidamad-jus pertinuefanl,'apostolicw se-
lilteris Romam direxit, ht testis estPaulusDiacoiius, ' dis, sed a Longobardis tnulto tempore fuerant ablatw,
lib. vfde-Geslis Lpngobard^cap. 28, qui ei cap; 43 ^ restituit, _ethanc donationem aureis exaratam litteris
ejusdem lib.i scribu Luitpraiidum, Ansprandi.iilium Rotham^direxii: SoimiEn. "..
et successerem,. resiituiipnem illafn Remame Eccle- - . &justinidnus;.EC.haecsumpta sunt ex Paulo, c. 51.
siaefactam canfirmasse. Anastasius quidem id factum At vero Juslinidm~~s,qui,amisso principalu, in Ponio'
dicitsedenle Jeaniie VI; sed IJermannus Contractus, exsulabqt,auxilio Trebellii Buigaforum regis, regnuiii ,
in Caiiisi.anaClironici sui-Editione, eam donatiohem rursus recipiens, eos qui se expuleranl patricios occidit.
conjungit cuin aiino 7.0.7,qno Joannes VII adhuc se- ,Leonerii.quoque,.elTibefium, quilocum ejus usurpa-
debat ; ad eum enim aniiiimscribii: Anno 707. IJoc. verarir, cepit,-.et .in medip circicofam omni populo
tempore Aribertus, rex.Longobardorum, nossessionem jngulari fecil. Gatlicinum vero patriarcham CPnum,
Alpium Colliarum, dudum a Lorigobardiscaplain at- . erutis oculis $ Romam misil Cyrumque abbglem, qui
que-delentam, per privilegiiim aureis lilteris scriptum, eum in Pomo cxsulem uluerat, episcbptimiii loce Gal-
saiiclp Pelro Joannique pqpw reddidit. Porrp.Alpiu.ni. _ .licini cohslijuiu De qxe.rcita'.a Justiriiano CPli ad-im-.
Gpitiarum, sic aTege Cetlio, qui eas perdomujt,.dic- perium restifuto," saevi.ticet feritate, cbnstilendus "aii-
tarum, iniiiu.m Aiiimianus MarcelJinus, lib, xy, cap. ctorMiscellae, pag. 14-2;de iis vero quae iri-Ravenna--
10, sumit a Segusione oppido;" io Itinerafio vero tenses depfehensos conjurationis fautores ,' molilus
BurdigaLensi earum i.nitium sumiiurabxEibrediino estimperatbr, agit prolixe Agnellus, in Vita Felicis
oppido in Delpliinatiilio.dierno^ sic enim iri eo "legir llavennatensis, eap.,2, pag.lbO.-BENCjNus. -
tur": Mansid Ifebriduno M. 10. Inde incipiuiit Alpes h Leonem eliatriet Tiberium, qni locum ejus usur-
Cotlicw; et infra : -Ciuilas Secussione M. 10. Inde paveranljCepitf-elinmedioCircb coram oinni pdpulo
htcipil Ilalia. Sed Paulus Diaconus laudatus, lib. n; jugulgri fecit. Leo et Tiberius, inyasores.imperii, in
cap. 16,enumerans.Iialiaeprov-inci-as, scribitj. Alpes D circo stante pop.ulo trucfdalf. In . circo coneiones.et
Cbllias, sic a Coltto recje ,_ qui.Neronis lempore fuit, conciliajiabebanlur. Liviusj iibr. IV: Concilitiin. po-
.appellatas, a Liguria in Eurjm versus; usque ad ma- putorumamhium hnbenlibus Atidgnihiis incirco, quem
re Tyrrhenum exiehdi, abocciduo vero Galloruin D- marilimum. vocani. Ammian., lib.- xxvlri,. de pnpulo
nibiis copulari; in eaque-provincia,. quam quintam Roniano : Eisque iemplum elhabilaculum el concio et
haliaeiiunieral, dicithaberi Dertonam.et monasterium: -• '. spes pmriis ,-quia largitiones populares fiebant in
Bebium, Genuam qunque-et Sa"P'iamcivilates. Scd circo'et theatro (Jl Chrijsoslom., de divas. uirius-
qued spectat ad Hegem-CbtliuufPaulus Diaconusfal- queTeslam. ioc, serm. dedrco). Qiia.de causa im-'
litur, quando dicheum fuissc Neroriis.tempore: Ani- peratofes-impefium ineunles procedebanl in circuin
jiiiaiius.eniin, loco laudato, asserit eum in amicitiam iargiiionis causa. (Gregor. Tur., Hb. v,cap. 50,.el
Octaviani principis, sciiicet Augusti, fuisse receplum;. .' lib.vi; cap. 5ti). ALTASERRA. '-'..'.
Dicil deinde, cap. 18, Paulus.Diaconus nonani llalice c Tomos, Jniellige canones cbriciliabuli illius Coii-
provinciam csse inApenninis Alpibus, qvai mcie oti- staniinopbliiaiii.deqiiosupersub Sergib. BiN.aL.Aim.
ginem capiunl, ttbi CeUiarumAipes fimuuiur, landeiu- Tomos, qtwsdnle subdomno jSer^io:Canoijes TrulU
-§S ' JOANNIS_PAP_£ VII '60
aggregiirel, ct quaeijue ei \isa essenl slabilirel, ei A et -ocio. 3 Qui eliam sepullus est ad beatum Petrum
qiue adversa renuendo n excluderet. * Sed ~hic hn- -Apostoluhi ante altare oratorii sanctae DeiGenitri-
mana fragilitate limidus , hos nequaquani tomos cis, qued ipse construxil snb. die 1S Calend. Ne-
.emendans per suprafatos metropolilas direxit ad vembris , indiclione sexta , Justiniaho Romanam
Principem, post quae nbn diu inbac vita durayit. Rempuhlicam gubernanle, et cessavit Episcepatus
Ilie fecit episeopbs per diversa loca numero decem mens. 5.,
VARIANTES LECTIONES.
1'Al.j cessarel. -3 Ai. om. Qui eliam..., -gubertante
2 A'l. om. lomos. ~
VARIORUMNOT/E..'
nae, seu quiiiiseslaesynodi ad Jijannein VII traiismis- _ -ut superiiis dictum esl, confirmalionem synodi Qni-
sos a'b Justiniano juniore, ut eorum quos veliet re- , nisexlaa posuilavit, et repulsam tulit; sed eam eiiam
jiceret, probalis reliquis; eosdemque intaclos Cpoli m petiil a Joanne-VTI,qui,"ut subdit Anastasius, hutna-
a penliliceafferrijusses, satis aperle narrat Riblie- nci ftagililate timidus, hos neqmqudm lomqs emencfahs;
tbecanus. Quod vere animadvenendum esi, alii ponti- per suprafqtos metropolitas direxil ad prihcipem , posl
ficem fragilitaiis ac timiditatis ea cccasicne -iiisimu- qum non diu in hac vita duravit. Joaiinem itaque VII
Jant; alii dicunt niPincongruum futurum fuisse, uti- arguit Anastasius quod noluerit cribrare canones syn-
lia qute jnulta sunt a multo paucipribus inutilibus odi qninisexlaa, et iriliciim a palea separare.NVc
separare (Christ. Lup.,in not.-et sclwl. ad can. Trull.). sine lundamento, inquit Lupus in notis et scboliis.
Caeterum pontifex, si ad aequum examen res revoce- ad canones concilii Trullani, vere enim de hae syno-
tur, majori uti prudentia non pptuit quarii ebruni ni- B'do ait libellus synodicus : omissosin quinla el sexla
hil piiininp approbans qviae conflata eranf acoetu synodo canones edidit, et gb omni Grmca, id e-l, gen-
oecumeiiiei concihi nomen, llomano pontifice convo- -l\[\,atque Judaica,-quinethmreiica tradhioneEcclesias
cationis ac celebrationis prorsus inscio, sibi arrogan- purgavit. Habet bsec synodus bonamalis misla,ciinu-
te ; cum pr* sertim in eo regnaverit spirilus.snperDise lileab inutili non vitiatur ; quare poluerat separari,
.eiinvidise.adveisus apostolicam sedem. Noiihe quo- inqnit idem Lupus.
lidie accidit ut sancia eadem sedes rejieiat damnet- a_SedJoannes humancifraqiliiale.limidus. Justinia-"
que iniegros libros" ob malas aliquot. propositiones nus junior, per Trebelliiiin-iJulgaronnii regerii iri-ini-"
multis bonis admistas, -nec tamencaialogum singilla- perhimrestiluius, jussii Tiberiuni Absjmarum-capite
tim conliciat. eorum quse rejici. damnarique debue- plecti, rebusque suis iiece muliorum in itito posiiis,
runt?SOMMIER. - - j . ad Jnauneui VLIdups 'i.nelropolitarios legavit, ut su-
• Tomos quos anle, eic. llic auclor loquens de res- prenio judicio aposlolicaesedis canPnes synedi erra-
titutione Jusiiiiiani in imperiuni, quae, ut mox diclum lica; subjicereiitur, Pustulabat ul quaecuiiqiie in iis
est, rirca finem ejnsdeni anni 705 cbnligil, scribit :, pontifici visa essent laudanda, ipsestabiliret, et quaj
JUico ut.pataiitim ingressus est, propriumque adeptus emendandaccrrigeret. Sed quamvis aequa videbatur
est hnperium, tomos, quos aritea sub domino-Sergio baec imperaloris petitio, oontifextamen,-ad majesta-
apostolicmmemorim ponlifice Romam direxefat, m lem cathedrae Petri rafusspeclare.illanon approbari
quibus diversa capitula Romanm Ecctesim contraria . quae a conciliabulo essent decreia, eosdem synodi
scripia inerani , per duos melrppolitariosepiscqpos -de- canones, nec-ex parte qnidemcoiilinhatos, per dictos
mandavit,
~ dirigens per eos et sacram, per qugttijoan- "_ metropoiitario.s ad imperatorem remisit. Haeeauiem
nem VII pontificeinconjuravit ac adhortatus est ut esl causa cur npster iioc ioco liunianac Iragilitaiis
aposioticw Ecclesim conciliuni aggregaret, et quw ei suggillai Joannem , quod ne rem ingralam laceret
visa essent.'stabiliret, el qum adversa renupndo exclu- iniperatori, trilicuui a pale ifunuitsegregare. MAFEHS.
.deret. 'Jiistiniamis ifaque neu solum a Sergio papa ,

• - JOANNIS J?AP-M\YU EPISTOLA -; "..'; "'-


AD ETHELHEDUM REGEM MERGfORDM, ET ALFRIDUSI REGEM DEIRORUM , ETC.
Berthwaldum archiepiscopum Cantuarim commonet ut synodum convocel; Wilfridumque et
( adversarios suos aut convenire faciat,'aut Romam accurrere.
"
(Mansi,Col.cone. lom. XII.)
Dominiis eminentissimis Eihelredo regi Mercio- clesiae.archiepiscopo, hine illuc mandato, et ab Hil-
rum, et Alfrido regi Deirbrum, et Berniciorum j da religiosae memoriae abbatissa missi,. venisseht,
Joannes papa» episcopi lunc hic de diversis parlibus eongregatj rem
- De vestrae.quidem religionis aceessibus gratia Ijei. regulariter quaesierunt *t definierunt, eamdemque
riooperanle gaudemus,-fer_vorem ifitieicernenles in -senlenliam successores ejusdem poritiflcis praedeces-
vebis, quam ex praedicatione prineipis apestplprum, spres noslri leriuerunt; sed neque Tbeodorus ar-
Dep vestrps animos illuniinante, percepisiis, eteffica- chiepiscopus obviasse cognoseitur, qui nunquam
citer tenetis; el ntinam gaudium nosiruni meliorum postmndum aliquani huic accusationem demandavit.
excessus amplificet. Inextricabilis vero qiiorumdam Nunc quoque eorum accusationes, qui contra Wil-
dissensio ripslros. animns afflcit, quani npprtet cerri- fridum episcopum- hjic de Britannia advenerunt,- et
gij ne apostoiicorum prsecp.pierum praevaricaipres, cjus excusationes apud conventum reverendissimO-
sed cusipdes esse invenianiini. Dudum-enim-sub rum episcoporum qui Iiic inventi sunt per dies ali-
apostolicae memoriae Agathone papa, cum Wilfridus quot fieri proeurayimus, lam de epistolis anleriofi-
episcopus'pro sua causa tedem hane appeilasset; el bus et modernis, quam quae verbialiter partes deiu-
- accusalores a Theodorp, sanctae Canluariorum Ec- Ierunf, dum principales personae, de-qnihus conlentio
61 EPISTOLA AD ETIIELREDCM REGEM. 62
oniiiis exorta est, bic non adfuerint, quas necesse (sacratissime archiprsesul), sialim ccrlant obseqtiela,
est, ui-conieiiiiofinein accipial,.advenire. omnis in nostrum assensum accurrit provineia. Puer
Idcirco commenemus Berthwaldum archiepisco- regius in regem levalus, hostis abaclus, tyrannus
pum frairem nffstrum ut synodum -convocet una exstincttis. Est igitur regiae voluntafis ut episcopus
cum Wilfrido, et Rosam atque Joannem in syoedum VVilfridusrevestiatur. His dictis emotaedissensionum
faciat convenire, vocesque panium" audiat, et consi- A nehulae, serenitas pacis infusa ; cucurrit episcopalis
deret quid sibi invicem parles valeant approbare ; et gravitas in amplexum, et concordibus animis quan-
si quidem apud illam synodum potuerit remdeter- tum superfuit aivi exegil.
minare, gratum eriinobis. Sin aulem, moneat eos .' Dimissis Wilfrido duobus coenobiis, Ripis et Hen-
ad sedem apostolicam accurrere,,ut majori concilib gesteldein, ille inccncussa pace poliius, post quatuor
deeidatur qiiod hactenus terminari non poluif. Sciat reditus annos, ut Miehael arcliangelus praedixerat,
autem quod quicunque venire contempserii, seipsum tenlatus eslcadem infirmilate, qua qucndamin Mel-
-dejectioni-submitlit, nec liic, nee ibi pro episcopo dis, fam valide, ut suhite sensu et voce careret. S.ed
amplius suscipiendus; veslra proinde regalis subli- -suisad eum crantibus ut saltem ad divisionem rerum
mitas facial concursum, ut ea quae Christo aspirahte suarum.lpquelam mereretur; resumpsil. ingenue, ut
perspeximus perveniant ad effectum; qui.cunqueau- et, Joquerelur coniinuo, et post dies salutis, vigore
tem cujuslibet persoDae audaci temeritate contem- fefuso, cuncta loca sua obiret [Al., ariibirel]; lum,
pserit, non erita Deo impunitus, neque sinedanino profrequentibus morbis, vicina; mortis non.dubius,
coelilus alligatus evadel. quidquid anle in aliquibus bonis tepidius fecisse vi-
[Qum infra narrantur, Epistolm Joahnis a Matisi.sub- debatpr supplevil , praepositps pmnibus coeiinbiis
jeclas unii] Bordinavit, gazas.in quatucr divisit, unam, et eam
Defunclo ergo Alfrido, Edulfusquidam.lyrarinidem optimam, portionem Romanaedaiidam Ecclesiae,cujus
meditatus, furorem queque malesanae meiftis in Wil- auctoritate cunclis semper injuriis exemptus et Iio-
fridum evomuit, quasi in vecordiam Alfridi juratus . noribus restitutus iberil, quod el per se implere
esset. Cum enim eum pontifex, quondam, recordatus quamvis annis gravis. meditarelur, nisi ferrea quies
amicum esse, non inconsultum ^estimaret adire, adeo ". cogifanlein anticiparet; secundam pauperibus, ter-
siultus efferbuit,"ut eum conlinuo de regno suo exire tiam coenobiorum praepositis delegavii, qua potentio-
juberei, ni omnibus suis exspoliatus eum dedecore - rum ainiciliam.redimerent, qua contrariorum impe-
ejici vellei. Sed enim post duos menses yita el.regno lum refringerent; quartam illis qui, laborum suorum
privatus, captivo diaderiiate meribundus bunium.. individuircomites, necdiim terras quibus se susienta-
pulsavit, proceribus regui filium Alfredi Osredum-so- r.ent acceperant. Sic accepta licentia a Ripensibus,
lio resliuientibus : quorum et_ maximus flde. et au- "quos praecipuo semper amore colueral, el coeteris
cloritate Bertlifridus submonilus a Berthwaldb ar- Norlhanimbris, ad colloqnium Cejredi regis Mercio-.
chiepiscopo concilium in Norlhanimbria fleri con- rum quo irivitabalur, siniul ut et monasteriorum suo
sentit, iit landem justa Wilfridi causa placabilem ' ruin, quae in illa regione plurima per indulgentiani
terniirium acciperet; ibi ex praecepiis aposlolicis dala ^ fegum inslituerat, quietem proeuraret, prorectus est.
est optio episcopis,_ut aut Wilfrido in sua episcopa- Ibi ergo cunctis circuitis et auctis, exacto anno et
tus sede cedereni, aut Romam pro sua defensanda semis postquam secundo proximi obitus fuerat ad-
causa.pergereni;qui his resultandum pularei exsors a monitus, apud insulam Inundalum, Janguore irruenie
communionefieiet. Episcopis suo more obnitenlibus, agitatus, exlremum diem sibi serisit, adesse, pau-
beatissima virgo Elfleda, soror Aifridj, abbatissa, cisque, quantum vires suppetebant, allocutus filips,
• post Hilciamde Streneshald, lermirium negotio fixit, sacramque benediciionem impertiens, omnis, ut
dicens : t Dimissis ambagibus, lestanienlum Jralris . videbaiur, expers angoris, (inem inivil, recensito jam
mei, cui praesens interfui, profero, quod si conva- a monachispsalterio usqueadillum versum : Eniiile
lesceret.-jussa se apostolicae sedis. incunctanter fa- spiritum tuum, el creabuntur (Psal. cin), elc. Exces-
. ctururn promisisse, vel quod morte inlervenienle sit anno aelatis-76, eplscopatus A6 : vir pre jusiitjae
facere nequiret, baeredi suo faciendum transmisisse merilu mullis jactatus periculis/quique in-ipsis ex-
cognoscitur.» Tum Berfridus [Berlhfrithus] verbis siliis nen plip deditus, sed coenebiis et episcppali-
virginis conglutinans sua : c Ego jussionibus papae bus fundandis indusiriiis esset; egregie factus ad
obediendum censeo, inquil, praesertim ciim.eor.um',p. projnerendam gratiam principum apud quos exsu-
robori accedat et regis nostri jussio, et nostrae ne- larel, idemque pro rigore jusfuiae compalriotis regi-
cessitatis sponsio;'namque dum-.nos posi.morlem .bus odiosus. Reliquit coanofjiaquol nullus, qua; solus
cjus inimicis urgeniibus iii Bebbaburb inclusi- esse- aggregaverat , multis- dividens haeredibus. Curpus
mus, in obsessionis.angusto, in vila; pericu.lo, vovi- ejus in.Ripis pertalum,.et.multa,..revereniia condi-
mus Deo impleluros nos. jussipnem papae, *i- pbtuis- tum. Hax ei hucusque Malmesburius. _ .
- semus evadere. Vix veium fuiieranius, el faleer
63 I , S. ALDilELMUS, SCWREBURNENSIS EPISCOPUS. 64

a
JOATNNIS-.PAPitTIl "EPISTOLA
AD EPISCOPOS BRlTANNliE

(Mansi,Coll.Conc.lem XII,)

Joannes episcopus archiepiscopis, presbyleris, et. A sancii Gregorii laicalein el sjnuosum, sed et cunc-
diaconibus.et uniyersis clericis per Anglorum pa- tum "habitumdbponenles, lalares tunicas secundum
triam constitulis. Romanum morem induerent. Hujus rei gfatia, quia
Congregatis omhibus Anglorum prnceribus,' qui _etvos pari modo in sanctae Ecclesiae nostrae corporri
tunc ad beattim Petrum degebanl apestplum, post veluti propria membra amplectimur, pro deponendis
alterutrarum. partium -congriias ratioeinaliones, apo-' laicalibus Vestimenliset sumendis. ciericalibus infu- -
stolicae senteniia usqueadeo sedis praevaluit, ut vo- lis secundum Romanae Ecclesiae niofein auctoritaie
luniarie-ornnes Aiiglorum clerici sub ipsis yigiliis aposlolica monemus.'
a An
epistola ha;c, quamexBaJuzip, Miscell. t. V, sanclus"WiJfridus secutn eo adduiferat "ad causarii.
pag. 478, profero, adjpannem VII, seu potius ad suani defendendam." Quae si valuerit conjectura,' ad
Joannem VI, periineat, ambigo, cum Angli illiRoroae. Jpannem VI potius refererida est,. MANSI. -
congregali non a.liihabendi' vide*anluf, qiiam qubs-

• ' . • "
ANNODOMlKl DCCIX. ; .: '.-- .

SGHIREBUBNENSIS EPISCOPUS.
' '
(Ex.Edilibnea Doctore3. A.fiilesrecenter.Londi.ii dala.}~.- _ _ '""

_;VITA S..ALDHEI,MIFARICIO'^^

Hgnc, inquit Doctor Giles,-legenaam inter Acta Sanclorum edilam conluli de novo cutn mgnuscriptp qui in
Mus. Bril. servaiur (Fmist. B. IV), Opusin islb codice breviora capilula habet qtiam edii. inipr. -- - . _
" "'•
•| PROLOGUS. -, ,G lia, sed et quae curiose indagandn,, in multis fepefi--
Sanclorum" Palrum pia ceriamina . studiose reco- mus barbarice aique Laiine pagihis assignata; quo-
lentes, triplici rationefactum esse arbilramur.-quod • rum aliqnam partem Romana priviJegia diversorum-
scriptoreseorum, subsequeniluni uiilitati servientes, que reguin.ifa"ditiones, stib mulierrim praesulum"ab-
ea summopere cliarlis commendafunt. Prima quidem balhmve [esfimoniis inscripia, ncslris adbuc testantur
et • laiidabilior exstillt caeteris, ut 'Deus, qui pdehas leiripnribus : necnen ea qnaea veridicis el regularifer .
fidelibus qnocunque modo prb se illatas in eorum monasiiceprdine degeniibus.velabaliisdiverscordine
cofporibus patitur, quique virlutem lolerantibus catholice conversanlibus, saepe audivimus facta per
praestat, sua in majesiate laudettir. Secunda vero, merifa servi sui, quse. ipsi aut cofporeis oculis vide-
quaieous sancti, qui tPt sudbfes, jejunia, vigilias, 6p- runt, atit a primoribus suis, jam in -coelesti gaudio
probriaj atque algeres spohlanee a semelipsfs sive . ante divinae conspectum clementiae cbngaudenlibus,
ab inimicis.perpessisurit, a pesteris verae fidei cul- frequenter audierunt; qui se volumen ex virlutibus
loribus magnifice celebrentur. Tertia autem subse- ejus. lucido sly.lo"dicebaut legisse, sed.Danofum
quitnr, ut nos iliorum. iristrenui alque imbecilles suc- - tempore, curii adhuc Christi Ecelesiampersequeren-'.
cessores," tania eorum legendo"velaudiendo viclorio- luf, perdidisse: qui omnia Deo nostro,-illis ignoto,
sissima gesta, mentis nesirae pculcs sublevandoj s"e-JD dedicata, arit pedibus conculcabant, -arit, ira supe-
qiianmr horum inblfensa vesligia. '-''";'" ranle rationem,' igne"concremabanl, seu" quocunque
Biide nos fragilies idiotae, qui nequaquara .opera modp poterant annullabant. Mulia -etiam suorum
monachi, sed laritum indigrie poftamus nornina , factcrum;in-scrinin, nnn mullum post nbiiumejus
sanciissimi Aldhelmi praesulis ortum et vilam, mira- factc, in qub beata cjus ossa servabantur, antiquio-
cula atque doclrinam, utcunque.describere, fideliter; res Palres nostri argenteis laminis ad memoriam
tamen aggredimur. Verumtamen non ea tanluni quae posterorum a.primis patribus assignata viderunt; et
oer eum, summo Opificfc.praestanle, vidimus magna- quia istud eral negligentia ei yefustaie jam pene cun-
.gg . VITA S. ALDHELMI FARICIOAUCTORE. _" 66
1
sumptum, prsesul quiflam cum aliis Deo famiilanti- iA parentibus legitur, hnne sibi dediljilium, qualem
bus inaliud, novltaiis causa, ad successorum memo- hujus nostri; opusculi vob'is monstrabit intentio.^
riam, in quo adhuc .videntur,.eadem,transtulerunr. qu.emtempore congruo fidelium .assuetudineDeo in
Fuerunt quoque,.post prima instiluta sancii viri, ecclesia pe.r sacerdotuiri manus devqte obtulit, ca-
sui loci familiares anifctores, sicut archipraesul Dun- teebumeriumque fieri posiulavit: cui non absquedi- •
starius, _de-cujus sanctttate nen dubitatur,' et alii virio nutu Aldhelinum nomen imposuit. Ald. enim,
quamplures praesyles, qucrum" sacra essa"in eadem ut aiunt bafbarice, Latine senex inlerprelatur; inde
requieseunt basilica; qui si haec prierum relaiu vera Aldbelmus quasi senexralmus. Tcre enim, etsi juve-
nort credefent, illaesa usque ad nestram memoriairi nis cprppre, aniriw senili yivebat et laudabili opere.
dubip non relinquerent, De quibus studiose Post Iwc ahnis succedenlibiis puer ablaciaiur, ef
1 absque
plura dimisimus, el coruni quac.videbantur-digna fe- -' sacris litterarurh stiidiig a genitore Chrislianissimo
laiu,'pro feferenlium. auctpritaie.-parlem decerpsi- traditurs.Qua 1n re futurorum pfaescius Deus illius
mus : ea namque quae nos ipsi-in pnesentia saepe vi- tantopere aperuit ingenium, ut-docloris animus jn
d.imus, verairi fidem praeteriioruin faciunt. jQua iri re seipsb saepe miraretiif iiimium, quod tam facile ca-
jieminem nbs accusare debere videmus : -quia bea- peret, iam aciile retineret memoriier, quae sibi _os-
tum Gregorium iri Dialogorum libris itidem fecisse B lendebat" per singulos dies. Meus namque ejus,, ccer
conspieimus :. atque (sicut ipsemet relulil) Lucas _ lesti ror.e perfusa, liujus rei fuerat causa : quippo
quoqfje medicus, cujusLlaus per omnesEcclesias (ut '-" gratia Dei erat cum illo, illiiis scilicet, qui per pro-
gentium Doclor ait) est "in Evangelio.; et~ Marcui, pheticum dixlt eloquium (Pu LXXX , \\),-. Aperi bs
Alexandrinus palriarcba et Petri discipulus, nequa- luum, et egq adimplebo. illud dogmale meo. Trium
.quam scripsere visa, sed tanturii audila, in'Evange_- quippe preprietate linguarum, nen soluui vulgaritate"
lipfumvoluminibus. Non, quod absit, utnos in mi- rerrim, verum etiam"litterarum dpgmate, sanciissi-
nimo iilis quoque aequiparemus, vel noslros iilorum- mus iste peritus exstitit. Mire denique.modo'gratiao
que rqlatores in animo.conemur reddere similes; facundise omnia idipmata sciebat, .el qtiasi Graecus
verimilameri , qnod niajeribus in larii maximp^opere natione , "scripiis et verbis pronuniiabat. Mirum
licu.it, in minimc npbis infimis et_lainen fidelibus li^- namque non fuerat, quia et sauctiSpifitus gralia sibi
cuissefideliter opinamur, Aliosquoquemjiltos divi- in ep habilaculum fecerat, et, illius linguae binos
nis paginis e.t Scripluris idem hoc egisse reperimus: doctbres apprime peritos pTacclarissimus Ina rejs,
tres vero tantum, quos supra posuimus ,- fldei inie- quem supra-ppsuimus, ad confirmandam illius liue-
grilate catliolicbs, moribus et opere sanctissimos, _ ralem scientiam,- ab Aihenis conduxerat. Laliuae
imitari hac in re, quamvis longe iricedeiide, pro - quoque scientiaevalde potatus rivulis', etiam proprie-
posse nostro cupimus, ' taie partium aliquis eo melius uequaquam usus est
' -
''__" ..CAPUT PRIMUM. - ppsl Yirgilium : ita enini in ahtiquariis suae lingnae
Familia regia, studia, mdmchatus, _elabbqlis^munus. legiiurl Prophefarum exempla, Davidis psa.lmos, Sa- -
Ad sancti igitur Aldhelmi genealbgiam flectamus., lompnis triaynluniina, Hebraieis litieris.behe nevii,
ingenium, el pro posse nobis.a -Deodaio, ex qua siti et legem Mosaicarn. Musicaeaiitem artis emnia in-_
orlus.propagme, explicemus. Hic igitur regia slifpes " slrumenta.^uae fidibus.vel listiilis aut aliis varieiali-
descendil, aclarissimis natus progeniloribus, orlho-. bus melodiae fieri possunt, et memoria tenuit et in
doxaeque religioriis verissimis indesinentef culleri- quotidiann usu habuit. Et ul paucis mulla et grandia
bus : .quibus tahtc exstitit in flde lucidier et opere.' parvis constringamus, ne ea quae dicimus taefliosis
divinicullus preiicsior, quanlum rosa-ex quibus ori-'. vilesc"ant, ut Vir undecunque eruditissiinus, plenus'.
" '
lurspinis, etlloslilii unde lurgescit cespite proprio. fuit scientia omnium rerum. .
Hujus siquidem praeclara; sebolis Anglnmm fex Inai Sed quid moramur in parvis? Ad altibra stylunf
"sapienlissimus, fulgens vita.et meribus, bellis sffe- vertamus, ul qubmpdp iste sanctus^vir a pueritia de-
nuisshnus el clarus virtutibus,-quantum attinet ad.re-. jj-guit estendere valeamus; -et qualiler' in moriaslico
giairi suhlimitatem,. fuit prineipium. Istius nemeni habituinler liominesconversando.eiPauLumcum An-
- Primalis multum ieximium, secsinde -loco. fratfetill toniPjeremitarum primes, imifando vixerit,
pro nostri
fuisse Kenten^ vifum prohum, sanctilate Iautum,, parviiate ingenii^siendamus. Menachus siquidem in
lionestate magnificum, antiquissimis Aiiglicanae.lin- Melduiiensi ecciesia effectus, quam Eleutherius vir
giiaescheduiis saepius ex liiterprete legendo atidivi- perfectus. gubernabat SUPstudio : ita inier caeteros.
mus. tjui apbsloli pfacepla Pauli adimplere sludens,t Dei famulqs vir isle cpmmprabalur; ut quanquam
" virtute
non.modica Seum praeomnibus metuehs, in\ Iiomiium utereturaspeciibiis, serriper mente interes-
uxoris casiaevivebat copula. Is equidem non idcircoj . set ciyibus angelerum. Hic autero praecepta trans-
nsoiiVintrabai cubiculum, quo carnis, ut morisest t cendens regularia , lali modulo praesentis saeciili
quorumdam, exercere cuperet desiderium; sed ut,, fungebatur.vila, qupd omnia decora visu et audiiu
quemadmodiim -Sainuelem Anna, latem. generarett dulcia corde. castissimo yilipehderet, veluii periliir
iilium, qui, nt Scr.ipiura"docet, iota aiiimi virtute>. ras feni, qu.isqriilias. Jmitahatiir hic religiosissimus_
diligeref Dominum. Vota deriique ejus Deiis.ex altb> Tcstamenti Veferfs jusiissimos Patres, in;sua unum-
prospiciens, Bicul de beatissimi Nicolai fevefendiss quemque ahimi sancla virtnte : Abraham scilieet, in
" -
67 S. ALDHELMUS, SCHlREBURNENSIS EPISCOPUS. C8
hospitalitatis reverende studio, atque in perseverantia A pastor epere cempetenti ad effeclum, perducebat,
bbedientiae, quse bonoriim operum creditur perfectio; sedule cupiens referre luerum de talenta sibi a Deo
Jeremiam quoque, in solitariis degentem scrobibus, commissp. EP tempere illius previncise-pnpulus, per-
aiqae Laudabili remolioiie a coiispectu homintim ; versus epere, quamvis subditus fidei hustrae, eccle-
Job quoque virum sumina' virlulelaudabilem, in pa- siam npn frequentabat, nec sacerdefum satis curahat
tientiae fervore indesinenter -assequitur, ne iri eo , imperium : quein vir biandus verbis monens sriavi-
(quod absit) fiefi posset qubd alicubi Iegitiir : n Oni- bus, et divina saepe (ut locus inerat) eloquia re-
niSAirtus est vidua, quam forlis nori flrmat p.atien- lexens , saeciilarifiusad ecclesiam inodeste convoca-
tia; > in cbariiatis iervore David, belligeri. Golialh lis, praeceptis eos fecundabat salutaribus. Qria in re" -
(ut refert Scriptura) victorem iypicurn, quem sequi- Doctorem gentium imitabatur, qui rudibus lac pri-
tur isle, invidiae superando vitium : in.castitate rniim praabuit, et postea ferles cibo solido pavit. Una
utriusque substanliae Joannem, charum Christo apo- nanique sabbali ad eamdem urbem, mercalOrum ex
slolum, quem cognoveral qubdammodo hac etiaui diversis partibus multiludo congregabatur maxima.:
pietateplus aliis eidem Domino complacuisse. Caete- cui pater iste, aposlplprum imitator,exlra urbem
rum in verae compassionis proposito, .quem vir isle veniebat obviam; acsuper pontem stando landiu di-
sarictissimus sequebatur, nisi ipsurn rerum omnium " vina subministrabat pabula, quo "quidameorum, per
i'actorem,'qui pro totius generis humani delicio, servi sui opus divina concedente gfalia, pro quibus
amarae mortis guslavit poeulum ad lempusJIsta stfb venprant relinquentes ad- lempus mercimonia, ad
brevitate, non ad fastidiiim alicujus, sed ad aediflca- sahetorum- hunc sponte sequebanlur saiicta ovilia;
lionem ideo ita irafiscurrimus, quia, sancto juvante sicque in ecclesia persistendo, sancta reverenter au-
Spiritu, ad alia multa, sed tamen
' ejusdem viri facla scultabant officia :" post hacc, peraclo pro quo xerie-
riarranda venire disponimus. fant negotio, repedabant ad propria. aniniabus suis,
Vir namque omriino Christo deditus, hoc sibi cum divino pfius officio saginalis.
caeteris spontaneum inferebat _maftyrium, quaiehus CAPCT II.
imriiensum triumphum sibi acquireret ex hoste ne- Acta Romm : libri ab Aldhelmo scripti.
quissimo ; si quando aestuanlis Inceritiva sentiret Huncautem in tanta persislenlemboriioperis"per-
libidinis,armatus toto cbrpofe inexpugnabili Lerica Severanlia, apostolicse sedis summus pontifex, ma-
fidei,.et caput cfnatus galea justiti_e, spem accendens gnaa sanctitaiis vir Sergius, asciverat; quia etsi loiige
fervcre coelesiis gloriae, talem Imponebat verecun- pbsitum ampla •terrarum spalla; scopulosi mbntes,
diam spiritui, carnalis uequiliae administratori. Vir- _ .scabrosaevalles separarent et aequofa, haec lamen
ginem siquideni, secundum periturse carriis spurci- quaedjcimus, et multa quae lapsa a memoria stylus
i.iaih admodum pulchram , in suo feeit castissims non perafabit, de eo persaepe audierat. Moxvero
straiu taridiu seeum quiescefe, ddnec in coelum spi- ui Sanctus tanli patris Rbmanaeque curiae monita au-
rilu intento tolum Psalfefium riiceret ex ordine; hec' diVit, iter arripuit, quamvis arduum, ingenli quidem
sie ei in aliquo potefaf malignus spirifus obsistere. referlus laetitia, quia siiccessit ei' causa principum
0 virum. lohge laudabilem, qui, sestuahtis barallirf, Aposlolorum videfe diu desideraia limina ; dolens
etsi inieresset, nullatenus sensit voraginem ! Hic vero, quod velad tempus corporeo fermino tania
namque illud est liohorabile Jignum.de quo Salohib- ,felinquebat' frairuiri consortia.- Ut auiem vir pretio- .
nis verba lestantiir, quia.-secus aquarum lluenta plan- sissimus Remam veuii, laetabundus pre peracta obe-
~latum, ad sancti Spiriiushumorem prolulil indeficien- dientia, sirie qua impossibile est alicujus animam
tem radicem, coiicivem scilicet angelorum virginita- unquam posse, salvari, apostolici viri bonorifice re-^ >
-
tem, et non metuit exterius aesiuin ab inimico sibi ceptus colloquio, et pro velle"iri omnibus illius pro-
illatum, quia infrinsecus divino rore fueral plenarie pter inhabitantehi graiiam Dei usus contubernio,
jrrigatum. Hic etiam 'est yir ille magniflcus, dequo benelicio nostris temporibus inaudito decoratur a
Scriptura dicit : Beaius homq qui semper est pavidus. rv Deb,"cui'se devote dederat; quo magis a tanto ponr
Ille vefo praecepta secutus divina, lumbos^suos casti- tifice omnique populo venerafetur. Vir quippe lau-
tale circuiriligavit eximia, tenens ardenfes lucerrias dabilis secum, quocunque ibat; uf adimpleret sibi
in manibus, intraturus cum Sporiso ad nuptias spiri- coniriiissa officia, veslimenta sacerdblalia deferebal.
iuales alque ccelestes. Quibus in Lateranensi ut sacramenla offerret pres-
Quem Eleutherius antisles laudabilis vita et mori- -byterio indutus, subsequens miraculum ostensum est
-ljtis, cujus facif menlioneni Beda verierabilis presby- omnibus. Juste et pie peraclo missae officio, eodem-
ier in Anglorum Historia eeclesiasiica, dignum con- que miiiistris suis porrigente casulam, indubiiantei
siderans sacerdolali offlcio, etper serogando et aliqs ibi praesideritedivina; majestafis putehtia, ita firmiter
fide catholicos bortando, ad lantum ofdirieoi pr.omo- et constanier solis radio pependit, ac si aiicujus soli-
iit. ln quovir Dei aliquandiu vielitans irrepreberi- dae materiei sustentaretur adminicuio : baee aulem in
sibiliter niinisterio, ab eodem praesule pater mona- Meldunensi hacteiius babetur ecclesia, in sanctitalis,
cliofum nieruit constitui in. pfaediclo iMeldunensi ut decel, magna reverenlia. 0 vere noyum magiii
cffiiiobi.o. Quibus rion sponte praepositus, quidquid Elfaeprodigiuml Illum, discipulo cernente, ad coe-
assiilue docebat pollenti eloquio, lommqurisi bonus lum currus levavit igbcus; htiic, inullis miraniibus,
C9' VITA S. 'ALDHELMI FARICIQ AUCTORE. . 7C
in rloniana uroe solis seivivit radius; ille in remntaa ,_\ in honore sancti Joannis condilum super fluvitim
cosli parte claro devecius est Jurnine, istius indu-- qui dicilurFrorii, ab omni saeculari servilio redderel
menla sacefdotis in simili pependere elemento. Sedd absoluta, .episcoporumque caihedris, ordine, jussis
absit ut Uluin saneto aequiparemus Elias! ille eriim n el .-.yiiodis,Et, si quando aliquo ordine ecclesiastico,
propbeta magnifi_cus:adhucvivit, quo conira filium n ve) etiam i.ndigerenl presbytero, a quocunque vellent
. iniquitatis dimicet, quin etiam moriendo et resurgendoo illum faeerentordinari, caiholico lamen existente
divinum praecedatjudiciimi; bic vero sanctus confes- episcopo ; siautem religiosum abbatein obirecaniin-
sor, de perceplo prosmio ante Dei tribunal exslai.lae-- geret, et ad_alteiius electionem veiilum esset, illiini
lissimus, ubi sua pietale iiilercedal pre cimctis fide-- quem Teligiosa congregatioservorum Deieligeret
lihus : verumtamen, quanquam dispari meriio, si fass omnium communi consilio, hunc e vesligip prpmb-
esl dicere verufn, ainbo valde placuere Deo.- - . vendum. Jam tunc enim ambitic mnnacherum inole-
Post hasc saiicto viro apud praedictum ,papam diuu verat : jam nen ut pastpr per pstium,.sed ut fur
moranie, divino ingerenie Spirilu.rogalus est ab ep,, aliunde.volebat mercenarius inlrare, ideeque divinae.
ut quemdam baptizaret puerum ; de cujus utique ge- rei previsor isla poscebat. Quae lamen inbabitantium
nitere in pepulp absqueevideniiae causa-satis du- vitiis et ambitione querumdam -Pmniainulaia viden-
bium :-quia, ut meris est fere cmnium gentium,, B J tur ; nam ad nihilum pene redacla religione, spretis-
plebs rumigefula, Iiunc genuisse apesiplicum aestima- apestplprum adJiprtaiipnibus , quae ipso coniineniur
bal. Falsc enim gens inscia lioc de tante aniistite__ privilegio,non soluni in ilJp IPCP,verum.etiam in mut-
opinabalur, quia pef vitaemerilum in registrissuis 5 tis Jecis Angliae,inlicrieslali.el lurpibus lueris servien-
aliisque Seripturas- lecis vir apcstplicus declaratur, les, sui eisuariim rerurri libertalem jusie Dei judieio
Cujus patris vcluntalibus sanclus Aldbelmus obse-. amiserunt. Sanctis etenim viriset emni linnestate praa-
cundans, puero, nonnisi novem dierum-spatiurii, utt , dilis, ul ipse. apeslplieus in centexiu suaa cratipnis
perl)ibelur, gerente, fidelium more in ecclesia cate-. ait, talis libertas debetur et ccnceditur. Nani si pre-
chizatP, coram asiantibus furbis praecepil edicere, sii pri* vplunlaii servientibus, et terrenis coinmcdis in-
paier ejus.esset is qui vulgo dicebatur. Illico infans,, liiantibus, larila libertatis lacultas tribueretur, decer
quanquam nimium parvulus, reiriotis contra Tialurami viLeet sanclitatis habitus non mcdice'deturparetur.
linguae obstrusionibus , fecit quod abbas ille jusseratt . Quae libertatis scripta sanctus is.lead praetitulaia
sahctissiriius. Loculione enim sibi diviiiitus data, sa- monasteria detulit-, atque duobus tunc in Anglia re-
lisque intelligibili, oslendii omnibus non se esse-ge-' gibus ostendit, Inae scilicet sup avunculo, regi
nitum illius opere, quem vanus in lioc referebaf po- / Saxenum, et.EtlielredP, regi Merciorum : quacetiam
pulus. Mirum quippe nequaquam est, quia novitate ca- idem sttenuissimi el Dei z_elurepleti reges siia au-
rel: ille namque qui asinaeriiditatem humano eloquip, cterilate sanciverunt, quia incerruptibili auclcrilate
fecit [lefitam, idem ipse islius linguam infanlis ad[ apostolica firinala ccgnbvefunl : et eujuscunque
religiosissimi viri jussus reddidit erudiiam. 0 virrirni madi expeditinnis sive belli turbaiie inier ccnfines
multa laude dignum, niiriia refertuhi sanctilale'. quii fleret, Jbca supradicti Pafris sanctitaie et scienfia-
tali usus discrelionis stndio', el patrem ab ignoto sibij reverenda, libera ab ornni staluerurit fore servitio-; .
peccamlne liberavil,ei seipsum , cujus meriti apud.[ et posleris suis itidem ea custodienda lilteris, suis
Deufn existerei,.tantae urbis populo declaravit. manibus impressis, reliqueruni; Sed occasio ndu
Vir iste litteraruni scientia ap'prime etinterprimos ! tenendi"succrevit: quia cnim cereis figuris tarilo-
eruditus, die qiiadam cum in regina rifbium aposto- rum Patrum statuta non invenerunt assiguaia _,
Joruni ecclesiam ingrederetur, ad laudem eorum me- ideo non -custcdienda ( ul perhibent) amiserurit :
moria dignam lios edidit versus, -
quasi plus. valefet ad^probaiienem, pefituraecera;
[Ilic, etc. Vide inffa poetnq X.) impressio, quarii apostoliea-vel regurii jure servanda".
Ul aiilem monachoruni riorma AldheJmus, tanti facta inslilutio. Nondum enim trarismarina qnoruin-
viri, summaesedis rectoris, benigne funclus contu-. „T darii Liburnis vecia fuerat astuiia , neque loto-orbe
befnio; et uf alter alterius, uti consuetudo est sancto- quanquam traiisitura tanlum adliuc debacchaveral
rum Patrum , bene erat instrucius colloquio , repe-." avarilia ; adhuc eniin in menlibus muliorum fidei
dare ad propria , et ad prius statuit redire proposi- rcgnabatjntegrilas , nondtini Deo dediia"in laiilum
lum. Tunc a sancto papa, ad siiorum poslerorum uti- sibi affectabat huinana cupiditas..
litatem , uti sine iriquieludine debiia: Dei servliia Post haec, revolhio aliquanli "lemporis curriculo,.
celebrare possent, hasc quae infra Leguhtur-quaesivit duni sanctus vir in Meldunensi ecclesia, et iempo-
sancta dbnaria; non auri vel argenti aut cujusque • rali-pace, el angelorum solalio fruerelur ;• regnante
metalli pondera,'quia securus de crastino-iiullius Anglorum rege Osredo, anno domiriicaeIncarnalio-
nisi Dei quserebat adminiculuni. Peliitergo edictum, nis sepiingenlesimo sexto,quidam Britonum riomine
summi Patris auctoriialesau.cijum; quatenus mona- tcnus praesuleshaeretizabant "de paschali lermino et
sieria, quae Deo anmiente sollicita mente gubernabat, de aliis pluribus ecclesiasticae oi lliodoxitalis inslilu-
Meldunense scilicet, ubi iiilhronizalus fu.erat (quod lionibus. Quarc Saxunum orientalis plagaesanctaTsyn-
Meldunsanct* memoriae , de cujus stirpe sancius odus, venerabilem Alilhclmiim abbatem , el adhuc
iste descendit, condiderat) alqut huic subditum aiind tanium presliytefum (nondum cnim s.arictus ei viia
• - " S. "
71 ALDHELMUS, SCHIREBURNENSIS EPISCQPUS. 72
et rnnribus in erdine periebalur pentificum)^ prnj A fabricare_,iioe pro eo virginetis natus, ad sui laudera.
sanctitatis sii* reverentia regavit, librum cempp-' suaequegenilricis.lionprem atque istius famam , de-
iiere.egregium, que maligna, quae tunc-supra-me- claravit mirabile factum. Denique cum ad" templi
dum pullulabat, haeresis Rritcnum desiruereiur. hujus alta fasligia diversi maehina instfnmenti riia-
Quem Saneliis, ut erat sermene nilidus, sapienlia gnae trabes levarentur, quaedam earuma bipennige-
refertus, et sanctitate conspicuus, argumeriiis ple- ris reperitur minima, ijuae tamen _ad longitudinem -
nus, ei syllegismis- praedkus, liberalibus insuper aiiarum studiose ab.eis fuerat resecala. Sed omni-
scripturis et ecclesiaslicis sententiis jeruditissiriius, polehs Deiis ideo hanc, iit sibi placuit, decurlavit,
el, ut Be'da narrai, ih omnibus prudenlissimus,. ' qualenus jn boo etiam servi sui mefilum homiiiibus -
Israelitafura repleius institutionibus,-jEgyptiorum- nolificaret.-Tunc opifices-pernimium tristes,. quia
que, de hoc muliis invehiionibus et sanctorum Pa- haec partieipari secunde loeo debebal initium, quid
trum aulhenticis tradilionibus, sed et carmine Pa- facerent dubii,'ad sancli Palris hujus concurfunt
chomio abhaii~alj- angelis tradito, el "aliorum-reli-. . consilium. Quos ille, etsi mente. anxius redderetur,
giosoruni dogmate salis aperlp, supradictis hereticis de misericordia Dei confisus/behigne aljoquitur^:.
ir.ansmisit, per quosdahi-domesticos fidei et satis ad -t Eia, fratres, ad caelerarum mensuram si lineata
hoc fideles minislros. Ipse vero s61us_inrafflictione Bfuerit_disciie,
1 deque beatae "Del genitficis .auxilio
positus orabat assidue ut Deus ab tariiae baereseos devote corifidite; quia quae lacte virgo pavit hami-
implicatione menlis lllos digriafetur_"eripere ; .sicque nem Deuni, absque difficultale hujus laberis nostrum
ad dominicae verae fidei regulain ,„£t ipsos praesules, potestadimplere desiderium, » Tunc "audacler per-
et innumeram populi revocavit multitudinehJ.'<}ua- ' gens ad slipitem , populuirilioriabalur, quo surrimo
in re omnipolentis Dei magnam possumus conside- conamine tTabem in superiora trahefentj'- non haesi-
rare.pieialis nilsericordiam, quae sic sanctos suos, , tantes de longitudine illius. Mox-plebs suffuLiatanli.
ubi, et quando et quomodp vull, plene justificai, ut Palris auxilio, corde.devoto Dpminum interpeilans,
per ees, etiam absenies cerppre, tauta operetur \it- quain paler jussit continuo trabem levat.Tum, divina
tutum insignia. Iste eniin sanctus iter illuc pedibus . cooperanle misericordia, pro famulatu servi sui,
baudquaquam fecerat, sed egregio encbiridione mo- supportant_eam.jam longiorem caeieris,"ad "quarum
nitos, sedulaque oratiorie sublevatos, ad veritatis mensuram prius fuerat incisa. Inquo opefe imitaius
. reduxerat viam. Imiiabaiur iste nimirum, gra.tia Dei estbealum.Donatum, Reatinae urbis episcopum, qui
plenus, et in-jioc facto AposloIum,qui Coriruiiios et. calicem vilreum, paganorurii impetu cnnfracfum scla
Galatas , Colosserises etiam a pseudb-apostolis prae^ - oratione restauravit^ Patrem quoque nostfum, mirae
venlos ad verae fidei staturh per Epistolas revocat; 'G sanclitatis virum, abbalem Benedictum, qui Longa
apostolus siquidem et in hoc negetip.pater-Aldhel- positus niagriaemolis saxum-pia prece amovit a locp;
mus exstilit, quia ,"sicu.tPelrus crim caeleris, sahclo. ubi quidam fralres coencbium furidare satagebant.
Spiritu monenle 1, Paulum et Barnabam ad D.eiopus IIlo deriique modo refum Creator, sed. lypo dispari,
scgregavit, Lta sancta synodus ad hane elongayit, quo praesulis.IsraeliticK plebis vir-_
' supradicla-negotia'
Uune, eligendo admovit. '.,'-_ gam virerefecit el fecundavit. Hia vero partum in--
-Scripsit-ergo jEuigmaia, ej, de Laude virginum tactaevirginis praefigiiravit : hxe certe sanc-litalem
geminato opere, pros_a.scilicet-et carmine,-.librum tanti viri in.immensum crescere asiantiecclesiae prae-
eximium.. Conlexuit vero septifdrmem libellum , uolavit; illa fruclus-rietulit et folia, hssc patris AI-
Novi ac Veteris Tesiamenii floribus-, et de Seplena dhelmi, quaefulu.ra essent opera demonstravit. Oe
supputatione, ex disciplinis collecta philosophoruni, isthac'autem re nuric isla sufiiciant, quia iransire
pertirienie acl sepiiibrme donum Spirilus sancti. animus cupit.ad ejusdem alja.
Seripsil et de Admonitione fraternae charitalis volu- Post hsec"verodeciirso non multi lemporis spatio,
men unuin. De inseiisibilium rerum nalura, qriae paler B.erthwaldus, Cantuariorum pontifex, vir reve-
secundym metaphoram sermpcitiari figuranlur, com-r rendusvita et moribus.Iiiterarumetecclesiasiicorum
posuit alterum. De pedum, fegubs, metaplasmo,.-. scientia vaide eruditus, pro sanclitatis et yirtulum
synaloepha , scansione, el.eclipsi vefsuum. De me-, hujus viri magniludine; litferarumque liberalium et
irica alterna inierrogationis^et respbusionis vicissi- . divinarurii studiis et scienlia,.hunc seciim, si quiret,
tudine , duabus lilieris discreta. Scripsit et alia non- saepius habere cupiebat; quem directis legatis ad se
nulla, ulpote vir undecunque dpctissimus ; nam et causa cbnsiliandi de rebus ecelesiasticis venire roga-
sermone nitidus, et scripturaru.m (ut diximus) tam vit. Cui.sanclus, ut erat milis, libenter obediens,
liberalihm quam- ecclesiasticarum eral eruditione venil ad eum, moralusque est quandiu ipse voluit.
. mirandus. Haec de quodam. antiquissimo codice, in Expleiis ergp_ri te pro quihus ad eum venerat negoiiis,
ejusdem ecclesiae armario repertp, in hujusppus- adcaslrum disposuit ire Doroberniae : qubd.ideo
culi' volumine ponere dignum duximus.
' Deus fecilj ut longinquis quoque .terrarum parlibus
- - . CAPUTIII. .\. hnjus. sancti yirtutum merita osienderet. Cum seeus
;Miracula palrata,episcopalus, obilus^sepullura. pDrium sederis eqtio. pergeret, quamdam navem ad
Viraulem sanctissimus, dum cla~rioperis%mpDaste- ripam maris mercatores volebant'appellere :. sed
rium quoddam Mcldun ad honorera genilricis. Dei nequaquam peluerunl, denec iste yir admirabiiis
73 - ¥1TA S.ALDHELMI.FARIGIO AUCTORE, 74
praeciperet,elsi- lerriis vicibus.hpc molirenturrnagno A _ cujus unam partem Daniel^ubernavit, vir in mul-
vlriufh ccuaniine. Prius latijen illos lhodesle ipterro- iis,sirenuissinius ; ad regimeu vero alterius dieece-
gavit, si, qu.iddefef'reiit:qii_odibret utile quot.idiano sis", pfiinates,- cleri ef copicsa multitridn pppuli',
ushiecclesiae; qiiem.i.lli inofe superbofuni spe/nen- quasi uriavpce cencbrdes, jrixta caiienuin ahtiqaa
rles, quia vili legmine tegebalur, cliam eum conspi- ..praecepla, sanctum hfinc elegefunt Aldhelmuiri : cui
rae dedigiiab.aiittir.Caelerum ille Deus, pro cjujus •bec summnpere suffragabatur, qued vpcatus; renue-
amore seipsumita vilem liabiiu reddiderai, exallavit bat, altractus -quantum-pelerat resislebat;" Pater-
illum ;(ui.semper facit suos) in eprum . praesemia. quippe Deo aiuabiiisy nec- ambifioiie est- attractus,
ExpTelis eriim saepe incassum multis conamiiiibus,. necJnobedienfiatandem retractus; sedTn -rilroque
- trisies slabant et liriiidi, irt inane lass.atis. vjribus. . _servavit-nieduni,-i)ullabpriilaie r.emeta. Vefe in eb -
Tunc, ex iis quidam nauclcf.us suossic socios flendo fuerat', quod.Apostolus gentiufri Timblbeo dixerat
alloquitur : \ Spbro equidem indubitanlerque creuo, jn Epistola . Opoflei episcopiimirreprehensibilemesse
illum iquem in liltore cernitis viru.m.bsse Clinstia- (J.Tim.. fn, 2). In quo hno praeceplfi ab Aposlolb
-nissimum, _cui;nosinflalj superbia, nec„ eliam ver- . '.dato omnia subsequentia cohtihentur, quanivis prb
bum fecimus.; sie ill.ius humiliiate nostra reiuridiiur iiilelleefu s ngiila non nolnhientur.Istb namque, ut
superbia,,il!ius_prbbilate npstra cprilerifur jieriina- B de bonis praelaiis ait sanctus Gregbrius-, slcut prae^-
cia.-Quid verp nunc aganius, nescio, njsi ut_ corde erat in hon.oris c'ulmine,ita prjecedebat siblsubje-
purn .depreceniur. ipsiiis misericordiam , quaferius ' ctos-in-oinujuin boniiatum amplifudiiTe. Quidquii
devoiussuis precibus,iiobis';p!acatus Deus concedat. enim.ore praedicabat, prius bpere sirie«latioriife iu-
porius el litlora. i liufo mox consllio, sanclum virum riiore prariions.trabai. Qiii durii episcbpatbm per ^n-
-eonsfernaiis meniibus suppliciter rogant, .quod ad -.nos qualuor stfenuosissime-fexisset, bpiscepii offi-
eos venire eisque opem ferre suis oratiofiibtis jnon cio,."m6nasieriis, qnae pfovidente diviria cleuientia
differati epfuiiique-irispicefe scapharii; officfoque ante id officii gubernavefat, palres- praeponere-\6-
sho, si quid ulile fugrit, accipere ncn recuset. ,Tunc Juit. Gaeterum:pia congregaiioiium^mulliiudo', suli
Dei famulus, nen illeciusprpmissoab iis umnere, . pio paire yictitans- feliciter-, respuit eb "supefsfitb
sed quia cbaritate cpgebatur iis praestafe.auxiliiini, alium praeter eum habere patrorium. Tuiic vir sari-.
. sagenulam ascendit, et ees cenlmiip npn dedignatus ctus, ecrufii benignissiniaih considerans yoluhtalerir,
adivit :"'siatiriiaulerii. ul sancirisille iiaviculam. suo p.oiiendoqiie alium .fiihens bfdiriis-collidere stabili-
corporepondcravii, turbatuiri pri.usmare, iranqiiillui» latem,/abbas,-ut prius fuefal, iis.reriiansit-: atqufi,
ad iiavigandum se praebuif.;-S.c Deum^in sepvo Ina rege conseniiente, et ceepiscopb ejusDaiiiele
lSudando nautica multitudo iritfawl poftum.ciim iae- G lestificante," ne aliquis ecclesiasiicae dignilatis vel-
tilia. saecularis sublifnis pofeiitias.abbaleih, prietef quein
Mox illi offeruhtsanctb yoljimen, Veteri a'e Novo pi.a com;enlio frairum eligeret, ponefe auderet, pri-
Testamento.coriipacluin : saiiclus vero_-6blalipneiii' viiegium'sancivif cum anafliemaie, quodpaslea ri
nori respuit.; et suaruni rerum majora.iis munera,, totius Arigliae synodo , eo id- ageiite, laudafiini,, iii
praebuilj^quanquamnolleni; ne (quod absiQ.aliquis Meldunensiseeclesiaearuiario repesriif raliim'; qiibd
intelligefet actum esse pretiq quod iis sunfmaejus etiam usquelipdiebabeluf ; sed-, ut supefius-dictutri
praebuerat de.votio.Quo viso, ejus prbstfati pedibus, est, peccalis praepedientfbus etpr.ielatoriifn ^jigfitiii
rogabprit ut eos Deo sriis precibus cummehdaret. 0 ingruenie^^ad.tempus nobis irritum esse noscitur.
virum charitaie" reter.tuiri-, pietale jjlenum ! qui Is sane impedittis jebus saecularibus,;iri fepis"copio'",
beali. Nicolai vesiigia secutus; et naulas periculo ,ul mbs esl brrihium (uti de-B. Martino T-uronehsium
liberavit ;• ct-.quid Deus operarelur per suos adhuc- praesuleiegitur)', haud postea.fahtuni valuitiri-vir-
-incafne degentes -fideles, alieuigeiiLs";dieclaiavit. tuiibusi quanium prius vajebat. Vefumtaiiien rrie-'
Librum; vero, bonitalis ope acquisiluni, jid' Meldu- ritoille sanclissiinus_vocaiur; qiiahquam soiilis non
iiense ccenobiumdetulit; queni ibideni ffatresadhuc j, abundet virtiltibus^ quisquis devote, sibi "a Dumino
p.psilum,.cb janli. viri rever.enliam, . dighe Custo- coihmissum implet olficiiim in ompibus; quod bic
- diunt. In hujus- principio anathfeiria scfipium'j :nei fecit pater juslissimus.-S.ed liis ita -relatis , ad ejus.
'•*'
quis_eum inde^auferret, vidimus. llaque vir-isi6'Deo gloriosum obituhi.relereiidurii-veniaiiius'.
plenus in eodein.lbcq yixii abbas-exiihiusj donec -In episcopio-siquidem.bis bino- peracto'annpfrim
per Berthwaldi maiitis iuiposiiipnem i canehice ad circulb, carnis itifirmitaie gravatus, convocat gregeiii
episcopatus.officiuin ductus .est ,.qupd lioc-ordihe. riiohachofum, caUipliciini clefuin,-et Terme omrieiii
vel causa geslum-esli '.-. ;. ..; - popnlum :. pacisquc;unitaleiri et ciiaritaiis vinculurii
, TemporeOsredi, f raeclari Anglorum'f egis^ Hed- • praedjcaris, sine quibus niilla Deo placet Ecclesia;
da, 'sanciissiriius. -antistesj. cujus-vitam laudabileiii sicutbbnus paslor bves suas, Dbhfihn cphiniendavit,
Beda venefabllis presbyter, inilistoria narrait eccle- Post hasc rogaf. familiares sibi et -fide -dbmesticesj'
siastiea, defunetus viia, coeleslem migravit-ad gld- quatenus"i.h.cceiipbip.Melduhensi;"quod, pfaeca;teris
rianK Cnjusparpchfa, praecireuilus. sui inagiiliudiiie, dilexerat,'-ejiis buinareiur .cofpuscuium. Sic; facia-
qriia ab uriq gubernari'non ppierat; ecclesiaslice- Deo.digua oraiioiie, el diyinis armatus sacramentis,
ftiin .patriim regumque. ccnsi.lio divisa jest in duas : glofiosus uiigravita saetulo: quemMicbael cum ccbtii.
PITROL. LXXXIX; g
*> S. ALDIIELMUS, SCHIREBURNENSIS EPISC0PU3. 76
suscepit angeiico. Quo defuncto in Dunting villa, ad A t saururii, corpus scilicet illius, lam magnis adoTnatum
quam pro salute eorum quos sub Dei lutela guber- virtutibus, levari fecit de sarcophago, etiniocello
nahat perrexeral, ut pius paslor parochiam suam Jionorifice collocari- argenteo, nbi et qusdam illius
circumiens: utraquecongregalio fidelium primum in- opera, de libro scilicet, el trabe, elpuero, ef casula,
ler se modoste tantum ccepit habere ligitium, quo iamiriis auratis adhue apparent insculpta, '
tanti patroni corpus ad sepeliendum portarelur. Sed ' Requievere au.lem illius sarictissima ossa in-su-
pars. illa raiione praevaiuit ad qnam idem se portari pradiclo ferelro per aliquanti lemporis spalitim,
ad lumulaiidum praecepii. In eadem yero villa, in quou.sque sahclus Dunstanus, divina favenfe clemen-
eo scilicet Joco quo vilae finem fecefat , lignea lia, archipraasulatus Cantuariorum, suscepit' infu-
capella coristrucla fueral; sedvpost ejus obitum ibi- lam, et-Danofum super Anglos fufere coepit saevi-
dem de Glastonia qilidam religiosus monachus, la- tia. Qui lariti viri audiens opera et perinde ejus
jpide inciso, quoddam Fecit oratoriuni : quod cum ad crebra cernens miraculai, coepit ilhid, ppsthabiiis
jillius hoiipreni dedicari faceret, arius quaadam, qnae caeleris, excepte sub in qub inihrpnizatus, difigere
-roulte tempore proprio luniine orbata fuerat; lunii- coenobium,-muiiaque eecles.iaslico congrua serviiio
:,nis recepit visum, aique ul juvencula ccepit videre. ibidem ponere de -rebus prbpriis, quarum plura us-
-Eo auiem -tempore saucius Egwinus, Vigorniensis & ^ que ad id.lemperis iii coenobio habenlur: iiiqulbus
Ecclesiaa cpiscopus, vir quidem et ipse dpctrina el eliam anaihemata illius, rie quis ea elimihare ad Ec-
opere.probatissiinus, Romam pergens orationfs clesiae daniimm auderet, metrice-iriscripla videntur.
causacum-compedum vinculo, divino (ut fas estcre- In organis scilieet, quae ad lanli palris honofem ar-
dere) monims alloquio, Meldunurii praesul venit, _ut.. chipraesul-dederat, baec sunt leffeislitteris assignata
defuncto pontifici debitum redderet obsequium. Quo " carniina * - - - "
utdignmn fuerat tumrilato, iter inceptum peregit Organado sancto'praesulDonslanusAdelmo,
•atiiistcs ille sanclissimus, Romaeque divina virtute Perdathic a>lernurn,qui vult liinclollere, regnum. '
soluta fuit iila calenarum circumligatio, -sieut in ejus Ih "hydridla; quam, ut miriistrjs altaris lympbairi
Vitae legitur volumine. Istc vero,- apud Deum om- fundefet, Tabricari feceraf, riasc vidimus metrice
nium invocantium se advocatus, coelesti in splio su- ' .
scripta:
blimatu.s, precibus assiduis supradieti loci .gregem Hydriolamhauc fundiDunstarimandaverat «rchi- -;
regit silji devote subdjtum.; plurimaque percurifibi- PrKsul ul iii-tL-mpIosaiictoserviret Adelirio.'- - .'
dem praestantur beneficia, ad illius laudem , cui In campaiiiila, quai aui'ata' in refectorjp majpri
est bonor et gloria per infinita saecula .saeculoruiii. mensae praeeminei, ebrizeis figuris Lioc impressum
" - P
Amen.
' _" . . vidimus :
'"-_ CAPUT-IV.' . ca'li nunquamcontendalad aulam.,. -
' E.lysiam
-\or_pussaiicli Aldhetmi eievatum, el a sahcto Dunsla- Qui ieralbanc nolatnAldefinide sede bea.li".
1 no in- lumulo lapiJeg collocatum. Pertecuiio Ddni- . Sed el alia ibi signa, quae a beatd Dunstano quadra-
ca. Miracula faita. - ,. genis iibris empfa fuere. Plura quoque dedit alia,
His igitur sub breyitate, etsl rusticiter, noti ta-r quae a nobis-idcirco relinquunlitr intacta, ne audien-
.Hien absque rei veritate, de vita sanetissimi- patris tihus genereni fasiidia. _ ' -
Aldheimi,.inelyti-coufessoris et ortliodoxi praesulis, Tempore vero postmoduni liujus reverendi anlisti-'
secundum nostri ingenioli parvitatem rite tfanscurr lis, gens DanPrum perfida verique'Dei adhue inscia,
sis, ad ea. qua; per eum post illius obilum Bominus cum multiiudine classium insulam invasit Briian-
in eodem coDnobiodignatus est operari miraeula ve- niae. Cujus -feritate longe perleirita" gensAngliae,
niamus,. Tumulatus -siquidem -in ecclesia sancti Mi- sicut mbris est -tinieiuium,'summae Trinilati assidue
chaelis archangeli, illiecclesiae quain -pater fabrica- devota mente referebat Ifymnodiani.," u't salvaret,
verat contigua, jacuit usque nd tempus Edwii, fra- qrios -redemerat, persistentes in fide catliolica, de"
tris. Edgari regis, qui ante Ed^arum infaritiae suae! rj-nimiacrudelitaie barbarorumj et-eahctoruni suis iif
ignavi.a per deyia quaeque iricedens, nulliusque prebii locis immoia servaret beata corpora, quorum preci-
viri consilip fruens, et regnum dissipandp^ divisit, ett bus plebs adjuta fidelis, ejusque imperio- subdita,
- eeelesiarum bcna intestinis praedpnibus" distribuit,-,- crudelium hostium calamitatis sarcinam posset eva--
Jste quoque cosnpbitas religiesps utriusque :sexu"s-a i dere. Tunc supfadicius ponlifex; iniquorum hostium
dpniiiiicis ovilibus segregavii,"et lascivientesgulae-- cognosceris perversitalem, ef in cliariorisiuelaJIi
.que illecebris - servienles, -pbilargyriaeque" inhianter-_ - specie,eorum-spurcam cogitans aviditatem, timens-
luera -seetantes, neti innres .canonicos ui-deccrei di- que ne auri argeniive in ferelro exfstenlis illecti
ligentes, sed saecularia desideria iurpiter impuden-. amore, tahli-patris rcliquias-pollulisinanibus cohtiri-
terque cupfentes, utriusque generis clericosiu-eccle- .' gerenl, et tractatas- foede pejus relinquerent,-vej
sisj coiloeavit.., Misertus tartien omnipotens Deus3 (quod absi.t) si_ceclesiae ornatus tollerent, tantum
Melduneissi coenoblo, qni lucernam suam hon didi thesaurumalicubi projicerenl, sanctissimum corpus
laiere sub modio, sed ut .luceret omnibus, erigere__ reverenter traxit de feretro, et in lumulo lapideo
. -voinit.su.percandelabrum; -per clerico^ tune ibi com-- sericis linteaminibus involutum cbllocavit.- Haiic-
- autem tfanslatioriem el^ ut verius dicam, fidelem
iiioraiiies, supradiclis tainen dissimiles, lantum Ihe--
;7 VITA S. ALDHELMI FARICIO AUCTORE. 78
ah^cpnsionem'"saiicti cprporis,. fecit -terlio npnas J.Vpr&'misif per civitates ante proedicalionis suae ad-
Maii,-ut multii lesiantur Marlyrplogiav Vcrumlamen veiilum, quia lantae pefsecutionis aestus ingruerai,
Deus cuslps fidelium boe.peccairici geritiintulit im- qund nulli eerum iicuit chartis cemmendare "aetuum
eerum sequeniia. Ap.udDeum lamen eerum npn mi-
properium, per "sui servi beati Aldhelmi merilum;
jCinn per tptius Angliae regibnem exercitus nefandc- nus exstat meritum, aut inter hemines aucioritas,
riim Iiae.illacqiie discurreret.-iandem ad Meldunense quia frequenter viderit quae pereos Deusosteridere
cceticbium pervenit, obi indigenam popuhim, lanli . dignatur. haud minima facta, pro quibus pfius'fion
ponlilicis defensione. confidenlem, auri copiam de: scripla fideli corde retineiitur sine ambiguitale tra-
tulisse audiverat. Qui, u't frendebs leo. per deserlum dita. Et-quiaaccedendum est.adistiussancti facta,
discurrit; nullius ferae timens occursum, caecus esu- supradiclorum -utique nequaquam ininima, quan-
riei ardore, lanlum qtiaeritfliiid deyoret, ecclesiam. quam a Deo ppst multprum sint ostensa annorum
irrupit, ac usque ad sanela sanclorum vesahusac- curricula, de islhac re mine ista in praesehti suffi-
cessit. Mox ut illorum quidam, accepto arcano, la- ciant. '"'--_'"•'.' '
pillos cupivit pretiosos trahere e feretro, ainisso.lii- Tempore mullo poslquam Danortim atque Ndrwe-
niine-divina ultione continuo cecidit in pavimenium. gensium crudelissimi reges devastavere Britanniain,
Tuncemenlalijiosles eaeleri, omnia quae in niona,- B nonnullas, ut moris est barbarorum "hostium, jiul-
"
sterip erant, quanquam holenles,' fecerrint relinqui chriores duxere virgunculas. Inter -quas quaedam
(excepiis bis quae plebs provaga.jam in officinis ac- valde nobilis, Helphildis nomine, cum captiva duce-
ceperat), atque viam inhianter profugi arripuere. retur, cuidam primaium pulchriludinis "pausavalde
Sic quippe Deus locura illum liberavit a,rabie frau- cpmplacuit: qui legale, quod prius Iiabuerat juxta"
daiorum preee sui farnuli :magni enim apud Deum gentis suse morem, deslituens conjugium-,'dum bae
exsiat iste sancius.merili,-qui (u.t dixirnus). populum forte uterelur concubina, morte superveniente.de-
sibi charum a.timofe lanli eruit perieuli.Huncergo funetus est. Haec.veroorbata iilius consilio, reman-
el nos castocorde, prohis quoque.exqremus voeb- sit inter alienigenas media. Ad quam Danortim ar-
iiu.s, quatenus_nos indignos vita et moribus, a pee- chimandrita, cupiens quod subsequilur efficere, quia
. catis expurgaios,.apudD.eurn.menle- exaltatos, suis -" carebat-liberis, etsi uxoresuperstite, una lanlunl iti-
reddat precibus, quo cum.ep ppst h.ane vilam pplia-" gressus nocte, genuit filium. Quo cogiiito, rex pie-
mur. coelica, Naium vi.dendo ^edere Palris a.d dex- tale motus, quiaadvena eral,- et amore geniturae
.tfam, cui sit viftus, honor etgloriacum.Pneumat.e quam in ea fecerat illecius, ut eam servaret,ufque
sancto per immensa saecula. - neeessaria ei tribuerel, uxoris iraini cahte metiiens,
, Post h.aecDanorum cpnyentus, Den edibilis, -im- I" cuidam Dcum'limenti conimendavil episcopp, qui a
manitale seelerum, et Christianae fidei eyacuafiene, Dpmino capere.relributioiiem ambiens, Jominique
post varies evenlus bellorum i.n diversis lpcis, post sui benevolentiam habere cupiens, Usqueijuo puer
castellorum flestruclionem ac multarum evefsionem ablaetaretur, earri liberaliter fecit custodiri. Abla-
. urbiuni, omni undique ullra.modum deyaslata re- ctalo- denique infaiitulo,- fex ille obiit: liaee vero
giene, toleranle Deo, ad tempus regnurn habuil in noele rapiens filium, fugaepeiiit Jaiibulum, reginas
siia perversa ditione. Qua re attritis orthodoxitalis vivehlis adhuc incurrere limens periculum. - *•
culloribus, mendicitaie opum corpnrumque multis Peracto hinc septenriio auditum esl a'multis, eam
iribiilaiionibus, templa non frequeniahaniur:assuetis non procul es^e in femotis partibus; time pro" ea
ingressibus fidelium, nec 'monaclioruiri vel sancti- Dani misere, quo filium reduceret utpaterno fruere-
nionialium fidel.iuui turma nocturuis. sive diuriiis" tur solip. Qupd et faclum.est, verumfamen ideiri re-
ulebalur synaxibus. Unde contigit sancti corpus diu . gulus, anne et semis in cuimine regni transacte, hac
pansa.re in lumulo, uhia sancto Dunslano reposilum luee defunclus est. Tune Helphildis, desclatam se
. fuerat, ponlifice virlulum, cengerie clarissimc: quod raprie nati censiderans, el praeteritorum aerumnam,
-omnipolensDeus, quaiiquamyili laieretsubtegmine, et futurorum multam.miseriam corde saepe volutans,
magnis adornabu virtuiibus. Saepe enim etdiversis " stabilivit si pbsset.repedaread propria, ubi per san-
iemporibus mulios uiriusque sexus, variis'possessos ctorum Deo cbara merita, jainjamque ad nibiJum.
languorfbus, liberavii, quae, ut faculias fueril,. et ferreua repulans, coelestemposset acquirere gloriam.
' exinde mem.oria
snccreverit, -in suis locis ordina- . Venit igitur ad nativitatis solum, Britanniairi; atque
tius singula describenlur ; illa scIHcet.quaeper eum trium villarum beneficium ex censu emit quem se-
Deus"fecit pesl destructam per praedicatpres Dano- cum attulit. Hac ergoin.pacis quiete longissime de-
rum saevitiam, el pest. devictain pgr bellatores viros guit, Deique limorem ciinv sancloriim reverenlia,, in
illorum invisam audaciam. Ea enini anliqu.ofum.me- arcanoeofdis indesirienler habuit.
„ moria nulla tenuit, etsi magna forent.quaeper.eg.it _Verumtamen,.'div>no lacla verbere (eo scilicel quo
Danorum inibi superslite perfidia, quia el-bonpruni servos suos,iit ad meliofa proliciant, quandoque
virbrum eo tempefe magna fuit inopia, et malorum, novitaffligere; uti patientissimum-Job, ut eura in
peccalis exigentibus, irmuiherabiiis copia. Quod et exemplura po.sterisponeret, ut seipsum quis.fofeL
rauliis cpntigit martyribus, quinetiam et.quibusdam quiret agnos.cere, misericordia^divinaquondam car-
disoipjiloruro. qnos ipse sumihus Paslor el ppminns naliter afflixii), membrortim eiiervafionem , -quain
..79 S. ALDIIELMUS, SGllifeEBKRXENSlS EPISCOPUS, isO
.Craeco voeabulo paralysin dieurii, .per. triennium A dem circumquaque ad ea loca ubi audierant quormn-
passa est. Iniiium^vero hujus. passionis laliterrsibi dam :sanctorum-corpora requiescefe, ut fuerat A-4rf-
:£venisse dicebat, Yoverat, priusqriam remearet a -culis astrictus, festini satagunt perducere. Verumla-
. Dania, se nunquam carnis, comesluram-alimoniaih-, -men Condilor ferum, qui 'quotidie suomoreexaltat
quod illibate leiige servaverat; C*Eierutri;sacerdetum" humiles ct -deponit superbe lumeriies, Jiancgloriam
quorunidam bonaeconyersationis supplicata monitu, famnlo suo reservavitj humiilimo Patri Aidhelrao."
eum .secum plures essenl in convivio, ut setnel- tari- -Cuni igitur ad ejus mohasteriunrMelduiii-cum vcsa-
.tum gustaret, eorum precibus vix invita acqiiievit, nb venistent,.monaclios Jraterna cliarilate inibi vic-
•moxque divina.eam percussit ultio supradiclae *li- titanles.supplici vocealloquiinlur, ut- Dei' precaren-
-mulo paralyseos.. Miro. equidem -modq cfnnipotens lur clementiam, qualeuussuperhuncenergunieiiuiii,
•Deusdiversa menlis inlerilione peccantes "dissimilis "per servi sui Aidhelmi meritum, ostenderet aissueta
.__poence gravat vinculo, e.l iri. omiiibus , suis. factis se, miracula. At-monachi boe eis salubre dedererespon»
•jusluih judicem elpium esse Domirium demonstral. sum": «Tlodie vigilia Ascensionis Redempioris om-,
Anariiain nauique et Sapphiraiu, quia cerdis' livida - -njum est, qua earnem, ;de iniemerata Virgitie acce-
inlentione-cecidere, irrevpcabili sentenlia ferire"non piani; et mortis - passione glorificalam, portavit-ad
riistulit j-liahc yerc, quia inyita et quadam clfaritaiis R cceluni^^ubi Deus el honio, unus Chrislus, in dexte-
.specie peecavit, ad leinpus coriigere voluit. Quibus fa Dei sedens dijhdicat, atque^ animarum languores
cxemplis=q"uisquecavere debet, ut aul, non "Wveat, sahat et corpbrum. ^Juapropter.-.ciiarissimi.-fraifeSj
aut post VQtuni.promissa persoIvat,_elqua intentio- in-ecclesia pernoctale, ac.inlento'-corde sacras excu-
ne difficultalis.quae.Deoobiulit postea non -frangaf. bias"cplebraie, el sine.ambiguitate credite' quod iila
Haecagitur, sanclimonialium amicfa. velaniine, cir- qui enm in tariium' sublimavit ut secum iri coslo gra-
cumquaquein rbedae velriiulo a- suis satellitibus .ad lulari faceret, ipse Idem per euiri-quod quaeritis.de-
sanclorum,patrocinia se deducere, faciebat; uli' per -monstrabit.» Astantibus ergo illis ante icoiiiaiii no-,
eorum sancta suffragia illius reviyiscerent unorlua stri Redemptofis nocturno officio","divirfa 'hfifmuiu
membra. Altameii.non ul eorum Deus Omnipotens tetigit miseficordia,- pro famulisui meritb. Nam pos-
quos semper .glorificai. suorum . fidelium. sperneret sessorem-suae fahficae cum codpieleuti sibi expulit
.orationem, sedquo famam'servi.sui Aldhelmi saspius coiiiuulelia"; ita sarium reddelfi irilirmiim, ac si foe-
osteiidende.miracula facerfet sublimiorem, iUam.in di hoSpilis milla eum rinquam leiigissef- molestia.
-iiifirmilaiis. periculo tandiu -misericordilcf detinuit, Quoviso, omnes qul aderani,'qifiiiue auditislaefitiae
quousque Meldunerisecpenpbium^veniret sicut dispo- vdcibus advenerant, sonaniibus signis, devolione-
suerat. Denique cum ibidem in sanctf.istius Jestivi- G cordis et sono-vbcis, sempiieriii Regis laudaruiit nia-
tatis vigilia, devpta mente.Dei exspectans^er servi gnalia. -..:'..-.-•--
sui merinun consolatienem, prcslrala,' quia. sfare , Alio quoque teinpere vir qhidairii.a?ger, pedibus
liequ batr.jaceret,-duuique- religiosa monachprum aique coxis adl]3esis'cruribus,,,lantiliunisibi quod
culiors.vposi soleniiies maluiiiios,-corisrieto morei ad erat iiinefis- vix.selo reptando manibus peragehat.:
l.onorom sanclae -Mariae-Ceiiilricis.Redenipioris no- qui la'ndem,-.Iabofe defeetus assiduo, quouiodp Dei
siri hymnum decantaiet, divinb -mbx la.cla- medica- clemeiitiam, ut sui miseferetur,' cujusve saiicti ad-
miiie, sensit membra. prius. arida reviviscere, et ihiniculum, peslularet, curiosa niente sedulo seeuni
propere sana surrexit, atque usque ad locurrt quo volvebat. Tandem, periotius proviiiciSelatitudihem
sanclissimum corpus fuerat sine duclore .pervenit-; fama volahte; cognovit" quouiam in ofatorio qubd
quae ab ipsa-die quidquid.potuit.habereillius saluti- Christi ecelesia -Anglice vocaiur, omnipoieiis Deus'
feii sui ecclesiae-cdntulii, atque inibi carne defuncta solilas dperaretur virlules, scilicet quod diverspruiu
in .pace.quievit- oppressis languorum gravamine, ut pius huinahi
'.'.'. . CAPUT .v. • -. . gerieris reslauralor, innumeras redderet: sanitates.
Energumenu', conltMlus, el cmcus.sanati. Revelaiio Illo igitur utcunque, quasi sine ullo vestigio, cdepit
, ,, . .,- corporis. - - .-". - - tendere gressum,-ut sieut credulitatis fueratcbinpVis,
Accidit.auiem postea, cum.ibidemsacras in-nocie iia.sanilaiisquifelesSeparticeps. Consumptp denique
A«censipnis:Domini,celebrarent vigilias, longe ad- aiiquet dierum uumefo, eisi paf vo itinere, -vix cqiii-
mirabile factum. -Nam -ejusdemparochiae quidani dem tandem ad Jileldunense, quia in.ipso ejus iiinere
rusticus.-peccatis illjus ,cxigentibus,;fueratcorreptus situm esl, deveiiit coenobium, Mox ui veteranus idem
a dsemoiiio..Quem^consanguinitatcpropinqui, qui monasteri.ufnirigressus est/serisit inesse sibi aiiquod
ceniebanl furore agitari, et iri Deum ejusque Fideles de menibrorum torpdre' quasi lenitatis remediuihr
Llasphemias nonnullas spuipantioreprojicere.atque Pernoctaviligilur, mane"die altefO recesstirus, qiio
•iti eos.eoruraque vicinos, saxa, ignem» arma,:deni- eum compuferat iifientio, hisi hic Dehs,' per sahcli
que^uaecunque furor «linistraret insanus; capero, confessofis"sui meritum,'- suae pietatis dignafeiuf
vinculis.quideui ferreismaneiparunt, ac sic~sub so- "prsebere'subsidium. Eral enirii dies' Sabbati iii ye-
lerli cura,:in..quanlum"ill.oruminufbanitas permitte- speris," ct; infrai supradicii Patfis octavas restivitafis.
bat, <lie noctuque aliquanlisper babuerunt. Junc, 8Iane- aufem jafn facto, et srilis fervbfe robbfato,
'Mto^consilio, pef quos noTCraht sapientiores, euhV pritnaque hofa dieia^congregationeitatrum ibidctu_
Si . VITA S. ALDHELMI FARICIO AUCTORE 8^
cbmmoraniium decanlaia, chm jam praepararelur J.A reddal. > His siqriidem adhortationibus multolics ab-i
prbcessio in cborum," cumcieieris^prncedere. volen-. ainicis, iqtiamvis rusticis, sapientibus fameiii herie
. libQs, seqiii-ul poluifj veriit Infirmus; ubi tamliii riionitus, ad monasieririm,' nln diyersi- debiles conve-;
v
riraiidp-i:icuit',dbnec moreseliio per cJaustfum offi-"; nerant, tierrexit; qui tres annos illic iifftfmiiale'
cinasque pergerel, ac bnde ierat remearet.fralrum; ; laborans deguil. Sedpius et misericors.Patef, quifin-
jorigfegalin. Cantantcatitem liionachpfum caterva, momeiito quodcurique vull efficit, in lafti longo
ct miiliiiudiiie iaicali aslarite/divina claudus mpx teiiipore desideriuih iilbis,; misericorditer iif-euni
aftacluspieiate, sliipnremagno quasi extra sefaeiys, operans, adimplere noluit. .Praescius itaque quid
de loco iri quo jacebal exsiliil "sanus, ac si nulLa fufurum _sil,cui eiiam reservafet gloriam laudis
imquam corporis sui serisisset detrimenta, atqtie ad siiae, siccliam femorando sanilalis clbnum;demalo
saiictissimi cofppris lumlfain acciirrif,\ul qiiantuias- faciebait- pr.iris bVnuiii.^-Poslremonocteiina in ciibilf
cunque pessel D.eP"in servo suo "gratias referrei. ' siio proslralus, per visum ih soinnls admbriitus esl-
tjuo-viso, omnes qni iiiiefferani, Dei omiripoteritis,'. qu'odad-"Meldiinensem'ccclesiaih, ubi servi-_sui Ai-
qtii sancii sul precetalia fecerai, laudarunt magna- dhelmi corpus- requiescebat, gressum lenderet,
Ila. Is veroquisaiiilalis ila habilri Utebalur remedio," ibique, Deo jttvanle,-ac sancti sui prece hdcexigeiile,
miiliis feuiporibris ad ejusdem sancli Iaudem jn.ee **amissuii tandiu_ liimeu recuperarei. Ilis diciis; a
degiiil moiiasierio ; et adbuc istbic superstiiu niulti Deo praemonitus, 'ad Melduriensemecclesiam coinile
degeiues.in riiohasiicohabilu qui euni prjus etpostea pra;ehute,-esl addUclusiii craslino. lllicquidemseplem- -
_berie'novciiint,'quibusrelaioribus ifosisla scfipsimiis' coiitiiiuis diebiis', vigiliis el"oraiipnibus,D'ei 'niiseri^
deeo, ad Redemptoris noslfi gloriam aloue saricti cofdiarii cum sifriclorurb suof umsufffagiis deprecaluri,
ejus laudabiLeufmemoriam. ul qui vener.it peccatbres salvos facere-ad" prioris-
•''-Inter. alia nonnulla, quae' pro servi sui meritis. lumTnis-sfaiiimeum digharelur adducere. Sustenta-
"«nniipolerisDeuspafelecii feverenda opera, quoddam-; bafur-interim fratrurri cleemosynis,-qui sic deside-
admifabile-d-ctu, "qued sequilur, ilii- osierishm est fabal giatiaur Dohiini.-' Septinio auieni. Dbmiriicoj
mira.culiini. Tempbre." primi= Willelmi'. Angloruih die, Reile nptore noslro ilii rvofeiite roisericordiam'
slrenuissimi regis,: alque Wafrini alibalis eamdem" praestare, atque' Tidelis sui famam eliam et in 1i«c
Ecclesiam regnlafi liioderamine gubernantis,' in propalare (utsitvera illa senteritia [Joan. xiv, 13] .'
qiiadam inshla qu;e Wiclilaiid Ariglice nuncu- Si quid pelicritis Palreni in nomihe meo,-fiet vobis),
patur, quidam- piscator morabatur, -qui, necessi- "isiiiis sancli precibus atque suffragiis- alior.;nv]ue
lalis -SU:Einopia -coactus, qholidie per aeqnera _ sanctorum ibideni qiiiesccnliiim, visum quein ami-
piscarido laborabat; et inarinis.pericuiis sacpe se serat ila recepil. Duni in Dominica die ifipnachl
Ingerendo, manu el arle viclutn quaerebai.Quadam mpre.seiito per clausira monaslerii ad processienem
- yero die, eo per mare vagaute, cbnfestini ex-adversa irent, alqtie ad intfoittim ecclesiae canendo rediis-
parte- rieliula quadam irruente, lumina oculorum,_ ,. sent,' illo-in medio teropli anle crucifixum. in
peecatis suis forsitan sic exigeniibus, tali occa ione:. oralionibus jacenle, lanta Spirilris sancli gratia
ainisit. Qui. diu errafisper devia aequofum, Iitici supereumdesceiiditjUl, cerneniibitscunclls,.saifguis
iflucque allernanfibus undis, taiidem seciorum auxi- ex oculis ejtis guttatiin defluerei, et -cadenlibus.
lib.quiin aliis naviculis erant, adjiilus,. ad litlorai squamis se jJim videre clamaret. Siaiimque corisur-.
usqiie pervciiil, aique,ducloris fretus admitiiculb,i _gens, q.ui anie sine duc.tofe ire nequlveralj- ad.:
ad consuetum rediit hospiiioium. 'Deinde cascifatisi sepulcru.m sancti solus veijire feslinat; qui diu ibii
liiijus fama' volans liac illacque per provinciam,, prae" gaudio flendo.pfosiratus; landem conshrgens,^.
amicbrum freqiiehlia, qiiorum auribus -irisonuif,, iiluc -unde venerat est reversus. Haec yidenles
cufavit qiiam" cili.us ad- eiim veriife;" itilerroganss emnes qui aderant Dee laudes devole feferebant,
- qualiter insperatae orbitatis sibi centigissel advef-- .cui honor et gloria in sxcula saeciilorurii. Aroeu.'*"
silas. Quibus," flebili vOfceexorsus, omne qyod sibii n Superiiisserielectioiiisreluliniris,.sacraiissimaossa
acciderat pfdinedeclafavii. "PosiTiaecab eisqiiaerere) Patfis ribsfri Aldhelmi, propter Danorum perfidiam,.
eoepit quid- ageret, apud qtiera sanctbrum sperarentf a reverendo anlisltite"Dnnsiaho Cantuarigrum irifra
eum inisericordiam.inventhrum:" Sibi aufem propin-;. marmoream-tumbam lionorifice,- sericis Uidumcntis,.
quorum mmsta congregatio sic respondisse fer.tur •: - lignefstheeis, fiiis-e coliocata; niiricautem quantum'
t Melins tibi, rrater,consiliumhiijiis rei dare nesci- lemporis ihler utrorumque obiium praesiilum fuerit,
nuis, nisl. ut quani cilius festines ad Christi ecclesiae
? quaritumvepnsi Dunstahi dormitionem jaciiere, qtia-
iimjna in Occiderttali parie, uhi diviria mifaculai literve et- a quibus sint elevata, "feferre curarnus:
saepius fiunt; sicut enim populafi rumofe fertuf, ihii Fueral vir iste a beato Eleiuherio, Saxoriiim quarto
fliversariim infirmitalum geriefa evacuantifr; _qub ini -episcopo, Jielduni, in ecclesia apostolorum Petfi et
leco bmnipoieniis Dei clemenliam piis, precibuss P.auli, abbasordiriauis,. aniiodominicae Incarnalionis
tandiu effiagiies",prseteritorum peccatorum satisfac- sexcentesimo sexagesimo el circiter sexto,'episeO''
tioiieni inslariter promitlas, eleemosyiiis quihuss pus yero, anno ejusderii veri Salvaloris in riiund.
poteris malefaeta tuaredimas, (loiiec.ie diviiise pe- securidum cariiem nativitaiis seplingentesimo er-,
tSqtias largamiseratio pristinsa' saiiiialiinco.himemi qiiinfp, a Blilhwalilo siiccessorc Tjieoderi, Cajiliiarjor..
85 , S". ALDHELMUS, SCIilREBURNENSIS EPISCOPUS. 84
runi arqhipraesule; viro ecclesiasticis rebus valente, Afi sancti corppris ambp abbates litnore pleni venere
bonorumqhe morum bonestate longe praedito; defun-" taniulum. Cum quibus duo fratres, quicis ad levanT
ciusque est annb septingenlesirr.e uono; qni secundum _ dum lapidem^praebuereauxilium ; .quorum alter Hu-
lianc supputaiionem conjnncti fuerint quadragiriia. bertus nominer vir el ille mjraepatientiae, qui (ut no- -
et ires, ex quibus quatuor irreprelrensibililer in epi- bis saepius idem retulil) cujusdam infirmitalis grava-'
seopiovixit, sicut supra diclum est;reliquis in abbatis batur pondere, stalim ut sensil sanctarum-reliqiiia-
lanluiii ordine, non tamen unius tantum. abbatia;, rum fragrantiam, in terra cum caeleris fixis genibus,
sed multarum magister exsiilil. Praecesslt equidem Dei omnipntenlis latidavit clemenliam, quae sic san-
istius in Cliristo archiantistilisDunslani obilumannis clos suos glorificayit, ul et in coelo aconcivibus ange-
ducentis septuaginla novem, e.t pausavere illius reve- licis spirilibus,'et intermertales hpnoreniur,corppra.
rendae relfquiaein loco.ubi aDunstanofuerant ppsitae, Qui post orationis instantiam ut surfexit, bene sanum
posl ejasdem. arcliipnntificis migratinnem , annis _ se sensit, sicul riobis saepjus dixil, et rios ipsi cum
npnaginla duobus, unde relevari hoc denique niodo multistestificamur, uui eum satis infirmum prius
vidinius. ... noveramus. Abbatesautem recluseruntsarcophagum,,
Praeerat iu eodem coenobioabbas Warinus, plu- . et iia usque ad_ eclavum diem, que ejus futura erat
ribus rebus vir erudjtus:et monaslicae religiositatis B * festivilas, diraisere inlactum. In die autem ejus fe-
doctriua praditus, qtii vita et moribus ppllentem gre- stivitatis, ascitn ab abbalelpci illius dicecesis Osmundo
gem sibi cemniissum regebat monaslicis traditioni- ortlio.doxo episcopo, viro humilitate , sapientia. et
bus. Qui aliquantisperrie cnrppre dubilans sanclis- sanciitafe iionorando atque laudabili, ,e't reiigiosp
sime, indicit lid.eli cengregationi triduarihiu. agere abbate Glocestrensi supradicto^ cum multiludine
jejuniunij psalmos deyote~locis cpngruis decan-- cleri el magno populo, principum turba et catervis
lare, emnibusque modis anle divinae conspectum mjlilum, facta est ejus secunda reyelatio, ex tumulo
clfiineniiae humiliari, quatenus omnipotentis Dei quo posilus est. ab archipraesuJe Dunstano, et in fe-
misericordia tanti praesulis reliquias reperirent. Gio- retro auraie honpranda per Dei servos loeatio : ubi
cestrensium eliam religibsa congregatio, quia huic ea die et deinceps, beneficiis illiris,. ef alioruiri ibi
ch.iritaiis conjuncia fuerat vinculo, jubente illi Patre requiescentium sanctorum iheritis,.praestantursani-_
Seflone, religione nionastica reyerendo, hoe idem tatuiu dona multis, ad laudem et gloriam Domini no-
fecit jejuiiiuin, in diebus sanclum diem Pentecostes stri Jesu Christi, qui vivit etregnat per omnia saecula
praecedentibus. Tertia vero die snpradiclae solemniT saeculorum. Amen. '.. . _..-
latis, faclO cum reverentia matulinali officio, ad

•ALIA VITA -
S.-ALDHELML ;
E "CAPGBAVII, LEGENDIS NOVIS ANGLI^;.

J5eatus Al.dhelimis splerididissirab Anglorum ge- (G stilaenim illa , ad miraeuli memoriam , Meldunen-
nere oriundus, atavis etiam regibus est editus. Paier sem hacteiins decoravit ecclesiam. -Per idem lempus
siquidem ejus," nomine Kentenus,, Vir Deo devotus,' cpntigii Romaeul puerex incesla matre iiicesteqne
Inse regis Wesl-Saxonuin fuit germanus. Hic igilur patre editus famam apostelici lacderet, quia enim, ut
Kenlenus ex uxore sua filium geiiuil nomine.Aldhel- fieri snlet, vulgaris opiniocx pontifice.geniium.cie-
muni. Aldbelmus enim Anglice, Latine velus galea derel. Anxius Aldhelmus mulla amicitia fcederatum
interprefalur., quia galea salutis" capnt protectus , sibi praesufem tali foederari infamia, puerum, novem
optimam de hoste ,in eoelum revexit vietoriam. Pue- dies a nalivitate habenlem/exhiberi praecepil,.iuipe-
rilibus elapsus annis, liberalibus studiis traditus est; raiqtie in virtute et in nomine Jesu Christi.ul faleatur
ubi adeo iii brevi refloruit, nt doctoribus quosGrae- si Sergius irieesti conscius habelur. Respondit-infans
cns et Latin.os habebat prasferendus aeslimaretur. In - absolutissirao-sermene antistiiein affinemcriminis uon
Melduneosi demum monasterio, modo Malmesbiria esse, nihil illum commune cuiu secuiido.sexii habe-
voeato, primo monachus, debiric presbyter et abba.s re. Aldbelmus iiaque.et_ab amico poiitifice depujit
effectus, cibi potusque abstinens , vigiliis etoralioni- infamiam , et sibi accumulavit graliani. Ciim auteni
hus vaeabat. Fama enim ejus multis praeconiis illu- in coanobip suu ecclesiam saneue Mariae.construeret,
strata jam mare fransierat, Alpesexces^erat, _et Ro- D inia trabitim. necessaria curtior aliis' inventa fiiit.
mani penetraverat. Qua incitaliis papa Sergius scri- Aldbelmus igilur, fusa ad Deurn prece, trabem rnox
plis eurii ascivit et honprifice suscepit. Dum enim -jiixta volum elongatam inyenit. Ea lempeslate a Ber-
quadam die in Lateranensi ecclesia missarii celebras- ihvvaldp arcbiepiscopo ad cplloquiuni ascilinn^ eo
set, et casul.amexuisset, pbrrexit e.am relro se, ratus juxta litlus maris traitseunte,iiautiE quidara ipsuhi
alicui miiiistrorum illam tradere. Sed quia sefvien- vestibus sordidum conteriinere et deridere non yere-
lium defuit indiistria, divina raox adfuii provideulia. bantur. El ecce contrario llante veino mare insurgit,
, Confestim uamque radius solaris per feneslram ir- liiems ssevit, tempestas invales.cil. Peric-litaiues.crg;i
rumpeus casulam excepit ef eam diu suslinuit. Ca- nautac ci moi-iis bcram cxspcctauics, reauim suuni
83 EXCERPTA DE S. ALDHELMO.. 80
cum laerymis coiifitentur , et sancli AlcTlielihisuffra- A mus subrogatur, post Heddara episcopriui, qu. ulri-
gium inclamitarit. At ille scapham ad iriferendum que. provinciaeprassidebati Aldhelmus veroin sehe-
auxilium conscendit, etiriox iiisaiiclus lembum cor- ctute bona, pleritis virtutibus,et sanclitate,.migravTt-
pofe sup pressit, ad omnem tranquillitatemse para- ad Dbininumcctavo Kalendas Junii, et iri monasterip
lurti mare prsebuit, et nautas cum nave t6rras"appu- suo Meldunensi, id est Malmesburyrium fnagiio bo-.
lit. Hic autem vir sanclus-multos conscrlpsil Jibros , nore sepelitur. Cujus obitum sanctus Egwinus divi-
utpnle undecunque doctissimus., intef quos librum nitus pr;pnoscens, in qubdam" sub scripto sic ait:
de Virginum laude.el de Pugna septeth principalium i.Post duos annos Aldhelmus, feligiosus episcopus ,
riiiorum, de Disciplinis philosophorum, de Admoni- . migravit ad Dominum; "quod:ego per revelatioriem
. tione fraternae cliaritalis, multosque alios composuit agnpsceris, convocalis fralribus, excessum venerari-'
_ libros. Feeit quoque coanobiunfjuxta fluvium qui-vp- di patris eis aperui; conciioque gradii.ad Iocum ubi;
caturFrorae, ubiadbue slai ecclesia"in honore san- sacrum corpusjacebat quihquaginta fere millibus ul-
cli Joannis Baptislae.constructa ,'et apud Bradeford tfa Meldunense monasterium positum deveni, et.ad
terlium construxit monasterium. "Sed illa mpnasteria sepulturam adduxi, ct honorifice sepelivi, mandans ut
s Danispasiea fuerunt deleta. et desfructa. Nusquam i'n quocunque Joco saerum eerpus in aspprtatidne
eniin a menasferip, njsi necessitate magna cdaclus , B pausaverat,. sacrae crucis signacula erigerentur. Ma-
prcgrediens, pecuniarrim minime avidus exstitit, sed nenl adhuc omnes cruees,.nec ulla ecrufn vetustalis
omnia sibi crcgata in usus uliles et pauperum expen- sensitinjurias, quarum una in claustro menachpruiu
debal ;_ut autem carnem suam fragiiem domare pos- videri usque hedie pelest. Cum enim In quadam val-
_set, fonli qui proximus est mohasterio, qui fohs san- le, dum viveret,, ad praedieandum pergeret, et ser-
cti Aldhelmi vocalur., se liumero lenus-immergebat. ...rnenem ad.piebeui faceret, forte baculum fraxineum
Ibi, nec glacialera rigorem curans, noctibus durabal qtio utebatur terrae fixit, ct interimperDei virtutem
psalierium loluin deeanlans.- Feminarum cqnsortia miram in.magniludinem excrevisse succo animatus,
non fugiebat; imo vel assidens vel cubilans aiiquam cprtice indulus; foiiorum et frondium decorem emi-
detinebat, quousque, carnis tepescenle Iubrico, quie- sisse dicitur: ,Objii aulem anno Domini seplingente-
"loel immoto discederetanimo. Berideri se videbat sirao nono,_ab.anno quo faclus est. abbas tricesimo
diabolus, cernens adbaerenlein feminam, virumque, .quarlo, et episcopalus sui anno quinto. Posfducentos
alias avocatp animo, insisientem cantande psalie- quadraginla annos post obilum ejus , scilicet anno
riuin; et yalefaciebat sancius mulieri, salve pudore, Domini nongentesimo quadragesimo nono, elevatuni
illaesa castitale. Sanctus cnim Aldbelrous vice qua- fuit corpus ejus sacrum de terra et ih serinio cum
dara detulit secum de Roina allare ex marmofe can- magno honore collocaium. Narrat enini Beda, libro
dido , habens lii grossiludine sex pedes , in longitu- quinto, capilulo oclavo decimo, quod Aldhelmiis, iu
dine quatuor, jn latitudine tres palmos. Hunc lapi- . ecclesiastieis rebus et scientia Scripturarum' nobi-
dem usque".ad Alpes secum detulit camelus, .et ibi liler inslructus, scripsit,.jubente syriodo suaegentis,
propter praerupta viae concidit et ruina jumenluni librum egregium adversus errprem Bfitpnum, quo
contrivit, etmarmor in jluas paftes -fregit. Quo viso, vel, Pascba non suo tempore celebrabant, vel alia
AldhelmuSjfusa ad Deuni prece et data benedictione, perplura ecclesiasticae castitatiefpacicontrariagere-
salulis vigorem animali reddit-, et ffactura lapidis, barit, mullosque eorum. &&.caihplicam domjnicse
quae non recta Iinea, sed quodam anfractu dissiliens Pascbas celebrationem imjus libri Iectionem perdu-
crepuerat ,_slatim se in^olidum compegit: in mira- xit. Scripsit et de Virginitate librum eximium, quem,
culi tamen memoria adbuc cicalrix scissurae osten- jn exemplum Sedulii,-geminato opere et versibus
diluf, sanata quidem niiraculo, sed.curioso laInen•, hexametris etprosa compesuil. Scripsit et alia non-
perspicua oculo. Lapis ille modo dicitur esse in quo- riulla , ulpete vir-undeeutique dectissimus, uam et
dam cananicprum pripratu nomine Britonum in So- sermcne nilidus, el Scriptnrarum,.ut dixi, lam libe-
mersetana provincia.--PrOcessu.tandemtemporis V^est- ,. ralium quam ecelesiasticarum eraterudilieneniiraiir
Saxonica plaga in duos episcopatus.divisa exslitit, et • dus. Haec Beda.
Daniel Wintoniaepraeflcitur, et Sehirebtirniae Aldhel-

"EXCERPTA DE S; ALDHELMO.,

Ex BedmHist. Ecctes. v, 18. , - et episcepalem vilam sive doclrinam magis insito sibi
Anne dnminicaeincarnatiouisseptiiigentesime qiiin- virlutum amore quam lectionibns inslilutus cxercebat.
te, Alfridus, fex Neribanhuniibrprum, defunctus esi, Deniquer.everendissimusantistes Pecbtelmus, deqno
anno regni sui vicesimn necdum impleto; cui succe- in.sequenlihus sQoioeo dicendum esl, qui cuni suc-
- cessore suo Aldiielmo multo tempore adliuc diaco-
dens in imperium (ilius suus Osredus, puer oeto cir-
citef annorum, regnavif annis undeciro. Htijusregiii nus sive monacbus fuit, referne est splitus , quod in.
principio anlistes CrientaliumSaxonumlledda coele- loco ijuo defuncttis est, ob meril-Jimsanciitalis ojus,
«letn iiiigravit ad vilam ; benus quippe erai ac justus, mulia sanilalum siut patrata mirucula , lioiiiiiicsqiie
87. S. ALDHELMI OPERCM PARS 1: —EPISTOL^i 88
provinciae illi.us solitos abiatum inde pulverem pro- A , cani-doriiiniei Pascfiae celebratloneia bujus lectione
pier laiiguenles in aquam mittere atque hiijus gustum perduxji. Scripsilet. de.Virgihitate librnrri.exirtiium
sive aspersiqnpm multjs sanitaiem aegrplisct hominl- quem.inexempl.um Seduiii, geniinaio,.opefe,"et yer-
bus et pecoribus conferre; propter quod frequenU sibus'hexametrisetprosa, composnit.Scripsil etalia
ablatjone pnlveris sacri fpssa sit ibidem facta nqri nonniilla ,- utpoie Vir undecunque doetissimus : namj
iuinima. --.' .. , ' et.scrmone nitidus et scripturafum , ut dixi7 tain II-.
-"
Qtfp.d.efuncto, epjscopatus prqyinci33,IUius-iiiduas beralium quam ecclesiastjcarum erat erudilione mi-
parochias d,iyisusest.: unadata T)anieli, qu.atn nsque r/indus. Quo defiyicto , ponlificatum prbeo.susce.pit
liodie regit;, altera-Aldhelmo, cui annis quatnoi; stre-r. .Fortliefe,'qui usque hodie supefest; vir _et ipse in
nuissime praefuit: ambe et in,rebus ecclesiasticis etin Scripturis sancijs multum eruditus.
scieiuia S.cripturarupi sufficienler inslructi. Deniqne, ..- [ - Ex Will. Mainis.-De Regg, ....
Aldheljiuis, cum adhuc esset presbyter.el.abbas mo- Fecit duo monastefia-: unum sibi, aUeruni. sorcrt.
iiaslerliqupd-Maild.ufrurbem nominaut, scripsit, ju- Sororis. cosnobium appellalur Berekingum, in Ialere
benlesynodo suae gentis.;librum egregium adversus. L.nndonijs-adpcto milliaria situm. Ibi iila Etbelberga"
errorem Britonum, quo vel Pascha nonsuo tempore;.. vocaia, ."lfabiiit cohaerentes sibi sauciitatis et.pietatis
celebrant,,yel. alja perplura ecciesiaslicae castitati et 'B-socia.sHildelidam pro^imo locp successofem.ad qriain
paci coniraria gerunt,multpsque eqrum quiOccidpn- exs.tat: emissus beatissimi. Aldheirai. de yirginum"
talibus Saxon3I)ussubditi erant.Britpnes ad ealboli- laude.GbiJeji. , '
.. ."

" "
-SCHIREBURNMSISEP.ISCOPI \

. , ? SIYE., -. .'.---

'; EXUS.'OPE"RU-]I-PRIMA'PARS; \"

EPISTQLA I. . G iani sub diseiplina :c'6euobii solerier exerceat, atie.


ALDilELMI ADGEIUJNTIUM., certe, cuiictor.iim-ihorialiuin^coiUuberniadeclinansy-
in squalida solitudine remntus ccntemplalivam afia-;
["Ha?cepistola inter BoriifaciiMarl. Epislt. reperitur :,
lnde huc traiislaiae.GILES.]'""-'-'". cbofeseos, peragat viraih"?Igtiurut cer.ljiisv.estfa:sa-;.
Domino-gloriosissimo; oeeidentalis reghi.scepira gacitas aniiii.adveriere queat proquibus cansis mea,
gubernantij quein ego* ut mihi scrutator.cprdis-et re-: mediocritas scripta-difexerif, compendiose ct breVi-.
rum testis est, fraterna cliaritateamplecfer, Geruntip ter ehiicleabo. Aridiium nainque ei diversis rumo-
regi, simulque cunclis Dei sacerdotibus per Doriinpnia rum relaliyis compeftum ..nobis est quod sacerdoies
conversantibus, Aldhelmus; sine meriterrim praero- vestri iri catliolicas fidei reguia,: secundum Scripturae
gaiiva abbalis nfficio functus, optabilem.ifi-Domiiio praeceptum, minime concordent, el per eorum ,si-
salutem. - - . . - limliaies et pugnas verborum, in Ecclesia Christi
Nuper cum essem in concilio.episcoporum, ex tola grave ^chisma et crudele scandaluni nascatur, quod.
pene Britannia" innumefabilis Dei sacefdotum ca- Psalihogfapbi senfentia teslatur-dicens : Pax tnulta
terva confluxil, ad-hoc praesertim.coiigregata, uipro _ dilig'enlibus'n,oinen tuum, et nonesthiittisscandar
Ecclesiarum spllieitudine -et animariim. salute.-ab lum. Pacem quippe rejigionis pia coneofdia copulai,
omnibus. decreta canoimm et Patrum sialuta tracta- D sicut eharilalera.dira eoritentio eontaminat. Nam ad
rentur,et in ccmmune.CliristppalrPcinium praeslante, . unitafeio. fiaternilatis reCtae fidei sectatores Psal-
cbnservarentur. Hisigilur-rite precatis., cmnesacer- mista horfatur, inquiens : Deus qui habitare fdcii
rfetale concilium, meam parvitaterii pari praecepto et unanimes in domo. Dpmus vero haee, secundum
jimiii sententia compiilerunt, ut ad vestrae pie^taiis allegeriarn, Ecc'esia-per ictos. mundi cardines dif- "
praesebiiam eplstolares litterafum apices. dirigerem, fusa intelligilur,, Hsar.etici namque et schismaiici ab
et eorum palefnam petitlonem, salubremque sugge- -Ecclesiavspcielaie extraiiei, per conlenliQiiiim.argu-
slionem, per scfiptae stylum inlimarem, hpe esl,.de ' mehta, in-mundo pullulantes, et, v.eluli berrenda
Ecclesiae catholicffi unitate et Cbrislianae religionis zizanior.um seminain. medie fecundae segejis saia,
concordia; sine quibus btiosa tofpescit,* et merces dominicam messe.m.maculant..S.ed liiijiiscemedi al-
fiitura fatiscit. Quid cnim prosunt.bpnprum.operum -tercatipnis opprobrjum apostblica compescit. - buc-
emolumenta, si extra callielicam gerantur Eecl.esiam, e.ina. Qui.vult, inquit, conlenliosus es.se, nqs taleni
etbira si aliquis aclualeni rigidae conversalionis regu- . consueiudinem iioa, habetnus, »iec-Etclesia Dei, qum ,

89- EPISTOLA i. .90
hori habel maculam aut nijam.Tacem rianfque, Ca- h cimaqoarta luna usque ad vjgesimam priniain sup-
iliolicqrifmmalrettf,' el filforum Dei genitricem esse, - putationis seriem, et pa^clialis calculi term.ininri tra-:
evaiigelicapremiilgant oracuja : Beatt pacifici, qtio- didefuiit, quem anticipare et transgredi -cbnira jus
niam*fitiiDM~vocabuniur_\5n~i_e Deinihoet .Salvalofo . el fas illicitum fore cerisiierurit. Porfo isti secundom
noslro asum.mo "ccelorum fastigiodescendenie, ut decenhem novennemqne Anattflii eomputatum, aut-.
chirogfaplium protoplasii delerel,- et muii3iim-jia"ce' polius juxta Sulpicii Severi Tegulam'; qui.Lxxxiv aif-
sequeslfa reconciliaret, arigelica cecihlt melodia,: ' norum cufsum descripsit, decima quartaluna cum-
Glorid ih excelsis Deb eViritefra pdx hominibus borim Judieis-paschale sacrahienturii.celebrarif, _cuin heu-
vblunlatis. Et Psaliriista : Fiat,. iriquit, pax in vit- ^ trum Ecclesiae Roniana; pontifices iad perfectam cal-
tuletila, et apuridan.tidin tjirribus tuis,Llleniqiie rif- culi' rationem seqiiantur... Sed-nec Viclorii paschaiis
mnr Ecclesiaefiilei .coflfrarlusTonge, latequ.e _p,efrre-; ."Iaierculi'.cufriculum, quiDxxxn anhorum circulis-
biiit,"quod sirit in proviricia veslfa qtiidam sacerdoi continelur, -posteris-sectandum decreverunt. Erat
I6s et deriei' lonsufani sancli Petri apbslol.orurri nanique genusijboddam haereticortim^apud Orienfa-
principis peritnacitet refiilanies, seque t.ali rixcri.sa-" . lesj.quod lessareskaidekalitai vocaturT idest; quafta»
tiqnis apolbgiapeftlnacilef defehderites vTvunl,quod decimani, eo quod quarladecipia luna cum Judaeis
auclorum etpraecessorum sriorum tonsufam.imiien- B Christiim blasplibmantihus, et margariias Evangelii
- uir, quos diviua illusiratos gratia fuisse grandiloqnis rim pofeorum' calea.ntihus Paschae solemnitaiefn
assertiohibus conteslaritur, qui. sPa.npbis sollicite peraguntj-et bb hoe aliehi abeata orthodosoruni so-
sciscitentur.quis-pfimus auctof rasufae hujhs ef lon- . -dalitaje iiiter schismaiicorum-coiiciliabula injeliciter
surae exslileritj erimino ant verifateni "igriorandb/ ; fepulantur, quod beatum Augusiiripin in.libro de
autTalsilalerii dissimularidobbmiifeseutil. Nos autena, nohaginia haeresibus scriptocommemor-asse.meinini.'
g^iiridum"pIufimoruriropi'nibnem, Simbnem magica; Hlud vero quani valde' a" fide cathoiica disercpa(, et-
a.riis invenlorem' hiijris lerisurae princjpem fuisse ' ab evarigeJfca traditiorie discordal,-qubd ullra.SaV
comper.imiis.qiiia qualein quaiilumque necromantiae briiiae fluroiiiis fretum Demeiarum sacerdoles, • de;
fallaciarii' ceritra beatum Pelhim TraudulenTer'riia- privata propria -conversatienis munditia.-gloriantes,
cliinaret.nr, 'certameri- apbsiojorum ef decerii libfi nosiratricommuiiioiiem magnopereJabominanluri^iii
.Clemehtis-"tesles sunt_; rios,, _inquam,-secuiiduii_i lantum, iil=nec in EccJesia nobiscum orationum-.oBi--
sacrbsanctam Serijuiirae aueioritatem ,,"de lonsura ciaicelebfafe.nec ad mensam ciborum.fercula.;ipro
nosira
- -- veiilatis tesiimoniuhi
' - -'' pefhibentes:
-' ' diversas
- charifatis gratia, pariter perciperedigiieiitur : qiiin
_ -v siim-
oii caiisas" Peiruni apistdltira hune ritunf imo: fragmehta) ferciilofum . et reliquias' eprilarura
psisserissierimhspriihiliis.ut fnrmam et similiiudi- - lurcofium canum riciibus el 'iminundis devorandas
nem ChfisiT in capite gestaret; dum.pre redem- pofcis projiciuiit. Vascula-quoque et-phialas siutare.-,
pliniid n.oslrawueis patibulumsubitufus, a hefarida- riosissablonuni glareis>aut fulvis favillarum Einer.ia
JiidaeufujrtgenleTacuiisspiiiafum aeuTeis cfudelilef busexpiaiida" purgandaque prifecipiuntvNonsalufalio-
- eofonafeliif; fijeihde iu "sacefdotes Veteris et Nbvi paelfica praabeiuf, non -osculum- piae'.fraterriitatis."
Testamenti in forisufa- et liabitii tlisbeJriierentur ; oflertur,. dicente ApostPlp :~~Salutatevosin oscuto.
postrenib' ut ffem' apostolris suique' suceessofe's ef $ancto,nm fnanibus, lomenlnm, .«ht latex cum- ma-l
seijnipbdie ri.diciilbsumganiiaturae* ludibrium in. po- -hutergio cx!iibefur,rieque'pedibiis adlavacrum pel-..
pulo Romanp; porlafeni, qiiia 'et ebrum barenes et vis~appririitiir, cum Salvator", sinddne-praecincliis
hostes cxercilu superates sub ceroha vendere sole- discipuJorani pedes abluens,, hOrmam nobis tradjde-
bant. Caetenirii-in.Veteri Tes!ahienlo_'tonsnr_e sig- ritimiiandivdicens :' Sicut ego'feci,.ila elvos fgcile
iium a -Nazareis, id esi,sauciis, - ni .fallor^sumpsit aliis. Astverbsi quilibeil de nostris,id est,.CalhoIir.
exordium.Esi eninf regale et sacefdbta.le sieihihatis cisa]l eos, habitandi gratia, perrexcrint, man prius
. ijidiGiuiri.Nam li.ara apud veleres in capiie sacer.de- ad..corisortium -sbdalitalis suae asciscereldignaiituf,
1tum cnhsliluebatur.
llaechysspTelorlo folmida erat «quam quadfaginia dierura spa.tia ih poenifendo;per-
qtfasi sphaera media, ei lioc' significatur in-parie agerecompellaninr.-Et in-lioc baerctieos infeliciter
capitis lonsa: ^Gorona- ajii-em, Jalifudo aufea est imiianluf, qiii se Kalharos, id est muhdos niineujiari.
'circuli quaareguni capiia cirfgiu Ctrumque -itaque voltierunt. Heu!, Iieu, pro Uiniis error-ibus! '.ppliiif
sigrium ejtprimitur in capite: clericorum.-Pelro di- -qriahi EvaxIEvax'! lacrymnsis vecibus et querelpsis-
cente -. Vos estis genus eieclum, r.egate sacerdbtium. _ -sjngurtibhs lugubriW ingeminandum reor, elioiinn
fibcrilu tondendi ctradendi nl vitia resecentur sig- lipecontra Evangelii pra;cepta secundum' Pharisiro-.
natiir, et 'crinibbs' car.nis hostra qiiasi crihiinibus rum irianes traditiones agere rioscuntnr", Christo.ve-
' '
exuamur. . • ."--"- raciter asilpulante (Mvtth. xxiu) -:' Vmvobis, Scribm
Esl auiferii aitera-Cnfdelior aflimariim pernieies, eUPhdriswi, quiinundatis qnod foris est calicisel^pa-
qtiod , in sacrbsaricla pasciiali splenmitate ; cccxvin rcpsidis. Nam Dnminus cuinpublicanis'ct pecealori-
Palrum regulamnpn seetatur, quiin Nicaennccnci- bus convivia celobrasse describitur, utverusnifidi'-.
lie deceimevenalem' latefculf circiiluiii-perogdoa- cus-purulenfis animarum ^ulneribus-divime pieiatis
dahi "et. beridelradam-usqiie ad finera mu-idi-recto medicairiiria-el'coeleslis clemeniiae caiaplasma Com-
tr.ariiiie decursu.ni srigaci saJeftia^anxeniiu."Eta.de,- pogerel. Idcirco.peccatarain consortia, PJiar-is:?,orriiiii
'
91- - S. ALDIIELMI OPERUM-PALiS.j. — EPISTOL^. 92
inore, iniiiime despexit, sed poiius illam peccafricem A' clionis eleganter aiteslatur.(/ Cor. xni): Si noverim
pollutas.vitae piacula lugubriter deflentem, et Domi- omnem pr_ophetiam_,et omnia mysleriq, si.habeam
nicps pedes-fusis lacrymarupi imbribus .Iiuipeclan- fidein, iiaul. monles iratisferam, -efsi tradiderocorpus.
teni, aeselulis et(Iaxis cincinnerum crinibus tergen- meiim ut ardeqm, charilalem aulem non habeam, ni-
temseliiaclementiamisericerditerrefecillav.it dieens hil milii ptpdesl. J5t ut-lirevis senieniiue claustello
(Luc. vn ,47) : Remillunlur illi peccatq mutta, quia puncta cpncludanlur, frustra de;fi.le catholiea iria-
dilexitvinltum,-. "__-__ . . niter.gloriatur, qui dogma et.regulam sancti Petri
Qiiae.cum'ita se babea.nt, prepter commiinein C03T nbn ^eclatur. Fundamentum quippe Ecclesia; et fir-
lestis patrbe.sortem ,et angelicae .sodaliialis colle- mamentum fidei prjncipaliter in.Christo. et se.quen-
gium, subnixis precibus et flexjs poplitibus vestrani ler in.P.elrp cbllpcafum nequaquam ingruenlibus
fralernilatem-adjuraiues suppliciler efflagitamris, _u.t. lempesfalum turbinibus nutabunduni vacillabit, iia_
ulierius jfoctrinani et decreta beati Petri centumaci,, Apesiplp pfpmulgante (1 £or. ui, 11): Fmtdamentum
cnrdiSiSupercilio el.prptervo peelore non abomjlie- . aliud netno polest ponere prmier. id quod,posi.um est,.
mifli, et traditioneni Ecclesjae Romanae proplef pri- quqd esl Jesus Christus. Petre auiera vei iias ita pri-
sca priorum sialula vestrorum nequaquam lyranniea vi'egium saiixit Ecclesia; (_Matth.xvj) :'Tu es.Pelrus,
freii pevlinacia, arroganter aspernemini.Peirus iiain- « et super hqnc pelram mdificabo Ecclesiam meani.
" ^-
qu.elM Fjlium beatavpce confessus audirerneruit ,' ": :EPISTOLA II, , . .
esPelrus, el Itanc pelrmnjsdi- ULDHELWI AD.OS6ITHAH SPBPBEM. . - "
{Malth. XVI),::TM super
ficabo Ecclesiatn meam, etporlce inferi nbn prmvaie- [B<ecepistola sicut efprsecedens reperilnr inler Boni-
bunl adversvs eam, el tibi dqbo ctaves regni cmlorum; facii Mart. Epistt.; inde huetranslata.GiLss.]
et.quodcunque Mgaveris;super, lerram, eril ligalum et .Dileclissimae atque amantissimae sorori, et mibi
in co~lis,et quodcunque splver.issupet terram, erit so- sincerbcharilatis affectu veiie'raiidae,,Af(ihe.Iiiius,siqj-
Lutum et in cmlo. Si ergo Petro claves cpjlesiis regni plex,:indignp abbatis vpcabulo-funcius, "
in Domino
a Ciiristo collatae sunl, de.quo ppela ait: . salutem. -.
Olavjgenastbereus,pbrlam qui pandil iu-aetbra; Cognoscat veslra almitas de-bap.iisino soroiis me
quis-Ecclesiaecjus staluta priiicipalia speriiens, et iiiterrogasse p.onlificein, qui licentiam deditbaplizari "
doclrinae mandata contemnehs, per coalestis.paradisi illara sanciimpnialem, sed taiitum.clam ef iaiemer,
portam gralulabundus Ingrediiur ? et.si i.pse_potesia- Saluto-te diligenier, Osgitlia, ex intimo cordis cubi-
teni- ligandiaique monarcbiam solvehdi in-coelb et culo, subnixis.precibus pbspcraris , ut assidua Scri-
in ferra felicisoite et peeuliari. privilegio riccipere pturarum meditaiione meniem luani pecupare non
festi et tpnsurae ^* desislas,, .quatenus .Psafmograplii senten.tiam com-
promeruit, quis paschalis regulam
Romanae ritum fefulaiis, non potius se strictis nexi-, pleas dicentis (i, -2) -: ln lege ejus meditabitur die-ac
bus inextricablliter obligandum quam absolyendjiin nocte. Etidem Psalmisla^hoc itemie.>tatur dieens
clerneiUerullaienus arbitretur?- Sed forlasse quilibel -.' (cxix, 103) : Quam dulcig.faucibus.meis eloquiq ttia !
strophosus librorum Ieclor, ac sagax «cripluraruin ct.reliqua. Oralionum vero mearuiii utinemores sint
disceptatbr tali se excusatienis clypeo defendat,el la- omnes sorpres, per Cliristuiu suppliclter cbsecra,
lis apologiae parma proiegat: Ego, inquiens, ulrius-T qui dicit apestplo (Jac. v, M-i).: M_ultu»ivalel depre-
que Insirumenti praecepla sincera fide veneror, ac calio justj. assidua. ValeJ decies dileciissima, imo
. sanctae Trinitaiis unain ess.entiairi,unamque substami cenlies etmillies.' Te Deus valerefacjat.
liahi, et triiiam-personarum substantiam cordecre- - , EPISTOLA III.
dulo coi)fiieor,-Domiiiic8elnearnationissacrarae.nlum, ' ALOilELMI _VDEAnFKIDUM ES IIJBERNIA, J.NfATfilAM-
et passionis patibulum, ac resurrectionis .Iropaeura • - - .• «EVEBSUM.
voee libera per populuni praedicabo. Supremum vir • [Exstat.in Usserii EpislolarumHiberriieariirnSjilnga, et
in 'WliarLoiii" Auciario ad Usserii Histi dogm. p. 530, i".
vorum et mortuorum examen, .quando singulis qui- Lond;,1690.Nibilin-Codjcems:Lond. ihveiiiquoi.hic re-
busque pro iheritorum. diversitate dispar,retribulio ^ferre operaspretium esset. GILES.]
asquissimisjudicii- laneibiis trutinabilur. diMgenter Domiiio-^venerabili praeconio cfferendo.etsancto-
.denunliabo, et liujus fidei.privilegio in Calbolicorum rum raerilis magnopere henoraiido Eahfrido, Aldbel-
cuelu glomeratus sine aliquo infelicitaiis obstaculo nius.exiguiis in:Domii)p aelernam.saliitein.
coniiumerabor. Sed' hujus excusationis. propugnacu- Primilus(pariterumprpcerum praetnruinquepio,po-
lum, sub quo se delitescere confidunt,. apostolica; lissimum, palernequepraeserlim priviiegio) panegy-
easligatiOnis balista soloteiius.dirulum conquassare ricum poemataqtie passim prosatbri sub pp.Io prp.
et confringere nitar. Ait-namque Jacobus., matertera; ifniJgantes, str-idula vecum syiuplionia, ac meloilia;
Domini-filius : Tu credisguia untis esl Deus, el.quia caniilenseque carmine modulaturi,iiymiiizemus, pne-
perironiam duodecira tribubus in dispersione gen- cipue quia tandem alm.ae editum puerperae sobolem
liumconstitutls loquebatur,;siatim^ubjunxit: Beue ^ob inextricabile sens prolopiastoruni) piaeuluni pri-
facis ; et dmmonescredunt el conlremiscuhl,-quiafides scorum .cbirographum peccaminum obliUeraluriiin ,
sine operibusmortna est. Fides nempeca.llioliea et fra- lerris fantumdem deslinare digoatus esl, Juridum
icrnae charitalis .concpfdia inspparabiliter pari tra- qui linguis ch.elydrum trisulcis rancida virulentaque
inite lendrint, sicut pradicalor egregius et Vas ele- vomentem per aavum venena toirenda telra; loilio-
'""' ' ifi
S5 EPISTOLATII,
nis iri tarlara irrisit. El ubi pridem;ejusdem nefaftdse A. na excedal, quod Pacificuscflelesfi ainhrosia praedt-
nalricis ermriJi cervulique eruda fanis colebantur lus(subrogaibs.geniiore jure haereditario, bis quater-
stolidilale in profams, versa vice discipulorum gur- nis lemporuiri lustris Tsraelitieae - pl'ebi's imperii.
"
gostia (imo aliriaooraminum aedes) architecti' ingenio sceptro fnngens), alino auctus spiramine prpmpsil,
fabre conduntur. -- dicens 4 Bibe aquain de cisterna tiia, et fluenla<pulei
fateor, isodalilatis fraternae eliens, altique mimici- tui; derivenlur fonles tui foras, el in plaleis aquas dj-
patus municeps, postquam vestfam repedanlem isthue vide;solus habeto eas, nec sint aiieni parlicipestui.
auibrosiam ex lliberniae brumosis circionum insulae QuaprOpier his saeris imbutus sagminibus, jugi co-
climatibus" (ubi-ter-bino cifciter aniiorum circulo namine ortliograpliiae aperito gurgitem, et silienlia-
uber sophise sngens melabatur) lerritorii margiifem rigato arva menlium, quaienus gerineii aethralis ex-
Brilaiinici sospiiem applicuisse, rumigerulis referen-- staseos (vivis fepundisque in orlliodoxonihi,saloris
Ubus, cpmperimus, illico (ut Qariimigerflagransque . sudore, sulcis satum) nullo lorrid* obsiaculo sic-
flagitabat amor) ineffabiles alfuhrono grales, pansis citatis oblinente; pullulans gliseal,et uberliin spissa,-
in.edite ufririque velis, tripudiantes obtulimus; pb-' Dei suffragio, seges dcmum maturescat. Nam idcirco
tissimum, qupd te exsulem "almiis arbiler priscam" supplex tara obriixe Jiaec ceruitiir oramen sugges-
palerni visfiantem clienlelam -ruris (cserula penli "' sisse, quod.noriiiulli superna uoscuiitur sophia prae-
trans glauci, enermesque dodrantiuin giareas atque diti, et arcana luce enormiter referli ;altamen quod
spiim.iferas lympbae nempliae obstirpationes, circili . gratuiia ccelbus munificentia, Deiqiie dapsili dedi-
carina procellosiini sulcante saluin) reducere, ovante lione •.Teceptantes ("proprio facessente meritorum
navarche, dignatus esl; ut ubi dudura incunabilis quaestu) adepli sunt, iiequaquam (gazophylacio scien-
iiTOcinii edilus rudibus adulio tenus pubertatis aevo tise reserato) plene promulgaiites, sed pafticulatim
adoleveras, nunc versa vice (supefna opitulaiili prae- lurconibus largientes; Nam (kata.evangelicae expe-
rogativa affatim fullus) ab ineolatu exterrii ruris re- rimenlura auctorilatis) neqiiaquam flagrans lyclmus
patrians, praeceptcris vpcamine- indepte soniieque clancule luscala letrae occulitur latebra urna;, tjui
' •
fretus fiingeris. - • - candelabri summilaie cunctis iimpido lumine luceie
Illud aequealmhati beatitudinis veslr:erex peiielra- decuil; iiecnon frnstra talenli fenora subferraneis
"biiibus praecerdir-nequaquatn pfpmens dissiraulo clanculanlur obsiructa sabloriibus,quaetrapezitariim
pi-opalare (ad auginentum,.mystisque ut reoftripu- humefosis monetae oportuissent iiumismatibus pro-
dium, imoad doxam cnomatis Kyrii)"magnppere in- iiigari; ne forte ut iners adepto (segnitia torp.ens)
olevisse-: quod praccoriio-citra modum rumoris Sco- iijaacipium lalenlo, supremes efgastulertiiii in squa-
tico in solodegeniium (quorum Conlubernjo pafumper leres irusus praecipitetur; sed pclius evax eugeque
fretus es) ceu loniifiiali quodam boaiu fragore niiri- ingressurus tripudium a presafpre pie premereatur.
lieso.emergeiiii, aiiditus nestri quaiiuntur, el per ibt Unde Psalmigraphus valesj bh hpc propriae piaculi
tantaque tellnris' stadia lectionis epinio, pagis prp- explans flagitium conscientiae, sacro prcesagio.prsus
viiiciisijiiedivnlgata, erebrescit. Siquidein tam creber inDt : Justiliam tuam tton abscondi, et reliqua.
mealus est (isthinc illincque, islbuc illucque) navi- Sed baec misellus liomuncio-dictando. volvens,
gere jcqupreas ffetantium calie gurgites, velut quae- scrupulo-ancipiti exieniplo quatiens •angebar; cur,
dain cntribula apium gormariitas neclar fabfc coii- inquain, Hibernia, quo catervaiim- isiliinc lectores
firjeniiiim Nam quemaduiodum alternaiini, reciproca classibus advecti coiifluunt, ineffabili qundam.pri-
lacessente noclis nebula, mellifluum examen (emer- Yilegie efferaiur, ac si Jsthic, fecunde Brilanhije.in
genleaxe lenus aelhere Tilanae) gliscenlium culmina ctspite, didascali Argivi Rnmanive Quirites reperiri
liliarum perflorult'iila,ad cratesgraciles, sarcinatum, ininime qucant, qui ccelestis tetrica enpdanies/bJ!-
flava-bajulans gestamina aspor.tat, eodem modo, ni bliethecae.problemala sciolis reserare se sciscitanii-
fallor, Iurconum conglobatio lectorum (dunning tac bus valeant? Quamvis enim praediciurolliberniaerus^
fridk) ac residua sagax discipulorum caterva, florige- ,[j disceniiuro opu!-ans ve_mansfiue,-ut.-ila,dixerim,:pa-
ris hagiograph* ex arvis, non solum arles grammati- scuosa numerosiiate leclerum, quemadniodum peli
cas atque genmetricas bis lernasque omissas physjcae cardines astriferis micantium jirnentur vibraminibus
arlis machinas, quinimo allegoricae poiiora ac tropo- siderura, ast lamen' climatis- Briiannia. eccidui iif
logicaedispulationis biperlita bis oracula.(aetliraJibus exlremn ferme orbis-mafgine sita (verbi gratiaj;ceu
opacorum mellila.in aenigraatibus problematum) si- sobs flammigeri et luculento IUIIK specimine poii-i-
liculose sumentes carpurit ,_et in alveariis sophiae, -lur; id esl,..Theodoro infula poniificaiusfungenii, ab
Jugi meditatione Ioco tenus servaiidaeondentes, \ab- ipso 'tirociiiio riidimeiilorum in flore philosopliicae
dunt. E quorum catalogp tuam proficisci'solerliam, artis adiilto,. necnon et ejusdem sed.ilitatis cljente
pripda oiiuslam alque lorreiUe fluenfis sacrosancii Adriano duntaxat urbainitale enucleala ineffibiliter
prppinaiam redundantemque excelleiis fama percre- . praediio. ,. , -'_.•
buit.. - ' Et audacter in propatulo conteslans, pellaci fal-
Quamebreni tuura affabileindiscipuLatum, ceu^cer- sltatis liivolo neglecto, aequa verilatis.censura truti-
nuus siiiguliaiim arcualis poplitibus subnixisque nante, dis.cemam;, eliamsi beaiae memoria; Theodo-
precibus elllagito, m oblitferatn riequaqtiam iriemo- rus, sumuiisacerdotii gubernaeula regcns, Hiberi.ea
-
$5 S. ALDHELHI OPERUM PARS Ir—EPISTOLiE. 9S,
sium glbbo discipulorum (seu aper. iruculenlus Mo-.A prolilos, cum-caeteris, qualiter varietur; qui versus,
lossorum caiasta ringente vallalus) stipelur,Iimato. monoschemi, qui pentoscliemi, qui decascliemi, cerla
pernicitergraromaiice dente (jactura dispeudii ca- . pediim mensura trulinentur;. et qiia ratione cala-
rensjrebelles phalariges dis.cutit, et (litpote.belliger lectiei, bracliycalaleclici seu Jiypercatalectici -ver-
in meditullio campi arcister, legionum phalangibus sus, sagaci argumentatione cognoscantur.-II:ccv ut
septus -temulorum_spissis) mox nervosis-lenso lacer- reor, et liis similia, brevis temporis Inlercapedine
toruin volis arcu, spiculisque ex pharetra exemplis, . inonientaneoqiie ietii apprehendi. nequaquam posr
Iioccst, Chronograpiiiaeopacis aculisque syllogis.mi.s; sunt. . . . -
lurina snpercilii lyplio lurgens, amissa aneilium les- . De ratiohe vero calculalionis qtfid coinmemoran-.
tiidine, terga dantes, lalebras anlrorum atras, triuiiK dtim ? cum tanla suppulalionis.iinminens desperath».
phante victore, praepropere petunt., , colla raentis oppresserit, ut omnem praeteritum le-.
Neii lamen haee philosophando, Scolicos sciolos, ctionis laborem parvi penderem, bujiis me pridem.
quorum gemmato tua sagacilas dogmatum favo ali- . secreta cubicula nosse creilid.erani;. et iitseiileiitia,-
quantisper.abusa est, sugillare a quoqiiam autumer;- beaii Jlieronymi utar, qui mihi prius vjdebar. seio-_
quippe cum satagerem praeconium cudeii» affabiliter . lus, rursus coepi esse discipulus, dum se.bccasic ob-r
lexereiriostrorum, non sugillaiionem ridiculose ca- B tulil, sicque landem , sn.pema gratia frelus^ difficiJr,
chinuans rumigerare veslrorum, sed potius, jpcistae -lima rerum argumenta -et.calculi suppulaiienes,
seurraeque r.ilu dicacitale temeraria lequenlium, fra- qnas pariesnumeri-appellant, lectienis instanlia re-,.
teriiae ironia dilectienis oblenlu" cavillabatur.. Si peri. Pprrp de zpdiaco et duedecim signorum, ,quae_
vero quippiam, inseiiia suppeditante, garrula fron- vertigine cceli volvuntiii-," ratione, ideo tacendurii-
Hoseconvincilur paginaprompsisse, ut versidicus ail: arljitror, ,ne res opaca et profunda , quae lbnga ex,-
planandaru.m rerum raliene indiget, si-v.ili interpre-..
Digna (iatfante glingiogurgofugax fambulo: tatipnis-serie propalala fuerit,. ihfanielur et vilescai,
Keu limeal scriplor terrenlls carpere chartas, _."
- ,UJ,caperliirsulusrodet cumdente racemos;
Kee lamen emendantlitubaiilisgrammapoetse. praesertim cuirf astrologicae artis peritia, et per,-
plexa horoscopi combutatio, elucubrata doetioris-
. EPISTOLA IV. ihdagaiione egeat. - . '
. _ ALDIIELMI-AD HEDDAM EP1SC0PUM.-- Ilaec id.cireo, cbarissime Pater, cursi.m .pedetenlim
[Exstat inler Epist. Bonif.,unde huc n)igra.vil;lex"u perstrinximus, non garrulo verbosiiuis sirepiiu, ih
piiuliiniinelior.iloex eollalione ejusdem
----- epistola;a WiJ. lecti, sed ut scias lanta
Malm.servaUB:GILES.] - rerupi arcana exaiuussini.-
Dumino rSvercndissimo, miniqne virlutum cona- •non posse intelligi, nisi frequens el prolixa medita-
mine venerando, et posl Deum peculiari patrono, C tio fuerit adhibita. ^ . -:
supplex 'almiiaiis vestrae "veriiaculusin Ddinino sa-; ., Salulale in Christo omnem sodalium meorum ca-.
lutem. tervam a minimo usque ad maximum , quos obsecro,
Fateor, obeaiissime praesul, me dudumdecre- et adjurO per clenientiam Christi til pro.me pecca- '
visse, si rerum ratio ac lempofuni volitans vicissi- lorum ppnd.ere-et criminnri) sarcina oppresso preces.
tndo pateretur, vicinam oplati Natalis Domini solem- Doinino.fundant. ...
nilatem,'.'ibidem^in consortio fratrum tripudians . EPI.STOLA V.
ANPNVMICDJUSDAM SCOTI.AD ALDIIELMD.M ABBATEM,
celebrare, et postmodurn vitacomite vestra eharita-.. MALMESBUniENSEM.
lis-affabili praeseniia fruf. Sed quia, diversis impe-
fVideat lectof au anonymusisle Scotus idenisil cum.
dimentorum obsiaculis relardati, quemadmodum la- Cellano,cujus infra exslat epistola. GILES.]
lof,praesenlium viva voGeplenius promulgabit, illud Domino sanclo, sajjieiitissimo, Clirisio ipiidcm,
pefficere nequivimus, idcircO d.fficnllalis veniam, eharissimo Aldbelmo; Scolus ignoli nnmiiiis in Deo
precor, jmpendite. Neque enim parva temporum in- aelerne salulem. .
lervaila in hoc leciionis studio prolelanda sriut ei . Dum to praestantera; iugeriio, faeuridiaque Ro-
duntaxat qui, sagacilale Iegendi succensus, legum j. mana, ac vario flore lilterarum {eliam-Graecerum
Romanarum jura,riieduilitiis rimabitur, et cuncla- mere) non nesciam.ex ore.tup, fpnte videlicet scien-
jnrisconsultorum secreta ex inlimis praecordiis scru- liac purissime, discere malp, quatri ex alie quolibet
~labitur,ct, quod Ms multo afetius ac perplexius est, potare, turbulente magistro praesertim. floc scito
centena scilieet metrorum. gehera pedeslri regulai praenoscens,-qued idcirco te ffiucialiter itaobsecro,
discernefe, etadniista^cariijlenae modularaina recto ul me suscipias doceasque, ^quoniam fulgor (eeu
syllabarum tramile luslrare. Cujus rei stndiosis. le- dicium est) sapieniiae-prae multis in le fulgel lecto-
cloribus lanto inexlricabilior obscuritaspraelenditur, ribus, ac peregrinorum mentes cupientium sapieiir
quanio rarior doctorum nrimerosilas reperilur. -SedI . tiarridiseerecogripscis: quia tu Romae advena fuisti,
de his prolixo ambilu. verborum disputare epistola- insupef quod a qubdam sancto viro riVnostro genere
ris angustia minime sinit, quoraodp videlicet- ipsius; nutrilus es. Haeecompendii causa «urficiant, qhia si
ihetricap.artis clandestina instrtimerila lilteris, syl- humiliter per ciiariiatem volueris aitendere,-non
labis, pedibus, peeticis fignris, versibus, tbuis, tem-: niirius perpauca verba , quam per pluriuias sermo-
pnribijsqueconglomeraiiltir; poeiicaquoqueseplenac : einationes perspicies. Haec libi- quoquc siiiCGriter
disisionis diseiplina, hoc e.st acephalos, Iagajos,, disserp. Libellujn qncnidaui.habes,; q.uirion eslm%-~
i.7 EPISTOLA VI. U8
qor acceplorio duaruin seplfmanarum, quem ego A , edoeeudo imbuere. Quapropler, mi amaniissimepurae.
-
'legpre cupio. Hoe autem breve lempus praedico,.. institulionis praecepter, qualentis affectu consequente
iion eo quod milii p'lus nori opus sit,- sed-ne haeci-pte- fidem.verborura haud difflculter adhibeas, operae
tftio fastidium in lurimente creet. Minislrum quoque pretiuiu censeiiius,- talibus sacrae Scriplurae oraculis
equosqueut opinorj adipiscar. In hoc aulera leiri- instimuJatus {Prbv." vi, \) : Fili mi, si spoponderis
pore messis, ]a_.tumate responsum sperabo. t)fan- pro amico tuo, deficiistittpud exlraneum riiunum iuam,
tem pro nobis beatiludinem luam diviua gratia cu- _ itlqqueatus''es verbis.oris tui. Et jam dico, si nuilis
•slodife dignetur. - " te capacibus prblatae promissionis relinacrilis per-
' 'JGliriste
' YPXsummi pelens fefurii, redeutilis coriditor asvi, plexnm involutumque reminisceris, tamen cum me-
sensusqueBei, quem fudif ab alta. metab ipsis tenerrimae cunabulis infanliae fovendo,
" Menle
Pater, tautique dedit consortia regni. amahdo, pedeteiillmque delicalioribus solerliae cibis
Impia tu noslrae dohiuisti cfimiiia vilse,- • fe"creando, ad vegetam iisqrie pbberiatein prpvexlsti,
Passus corporea rriundum veslife figura, diguuin ab.bmiiibus sanae iiilelligenliae esse jiidica-
Affarique palam popules, Iiomineuique falferi. Tur, qiiatenus, confolo jam pahulo terierioris ingenii,
• utero inclusum Mari_e, mox niimine viso des- cibbs solidiores quoque profundioris sophiae.
' 'Quemque
tumuere sinus, innuptaqUe nialer " Tameh si humillima subjectae deyotionis instaniia
Virginei
' ' Arcano
stupuit compleri viscefa _parlu, impoftune insisiens expelit affaiiin "alendo epulas,
Auctorem-paritura suum, merlalia corda impendere noh deneges; meque", licet nullius mb-
' Artificein texere memi ducas, vestrae subliinitatis adbptivanf pfolem
' Pars Mt humani pbli, mundique reperlor
generis, latuftque sub urio s ex omni palernac pfudentiae diviii censu aliquatenus-
- ad lempus ditarenon fecusesj ne quando invisi au-
Pectore,"qui lotum late coniplectitur bfbem.,
Et qui non spaliisjerr», non aequorisunda 'dacium'_eniulorum curiei crispanti bpiaiae iiriproba-
7 iSec capitur coelo,parvos conlluxit in arlus, - tibiiis cachinno tripudiahtes
coiigraiulenlur, si sbbb-
- Quin el lerh opulenii'paierna; philbsophiae censu exbaefedfeiri
' Ct nes supplicii riomen, nexusque subisti,
surriperes lelhe,: niortemque.fugares penuriaeque feralis irisipieritiaeiexperieiitem compe-
Morielu_a,''mex ffitberias evectus in auras' riunt.Et non incongfue'mihi iile Roboam, geherbsa
Purgata repetehs laetum te luce parentem de stirpe faniosissimi larii laridabilis sapieniisc!excel-
Augustura foveas feslisut ssepe diebus . lenti^cnofmitateirijharii bliairi bpiiiiis rerum faculta-
Annua sinceri celebret "jejuriia sacri. tibus regis Salomonis,-'infelici fusus' oftu , omnis
- - pene patern_e felicitaiis expers; lugubriier coaequari
EPISTOLA VI. . _. I
^-
' queat; Denique, jain "nunc irifpJeturus vota pbrsolve,
_' ETUELWALDI AD ALDrtELMUili: - et ineejptrini largae ihs.iiuiiohis beneficium cohcjtus
' XExsial sed prbcnldubioMocum cemple,-sciens lehaud dubie majerem indeperpetuae
:nterEpislola__Boiiif_,cii;
stbiin liaeedjtioiie.jure vinJicat.„-,cuin uomenAldbelmi
versibusqui isli epistolasaunexi suul.prasfixiun
' inveuitur..'. remuiieiationis~gipriain adepturum, Duihiiid-asiipu^
GII_ES.] . . \ "_."'"'• lante, quia(_l/a»/i. x) qui persevCrdveriiusque in^fi-
--"Sacrbsancto abbali Aidiielrao, uiiiil irtextficabilis nem,;hicsalvus erit.- Hulc-aulem riestrae parvitafis
ignitae cliarilatis nodis, utmerita poscurif,' astriclo, epislol_e.tr.ina eanlali niodulairiihis cafmiria binis ge-
Elhelwaldus, luae piae paternitatls supplex aliimiius, iieribusdigestasubdidiniifs"; quoruin priinufn daciylicb
perpetham ih Domino sospitaiis. salutem. her.oicf poemaiis hexamefro ac pedestri, lit autumb,
1
jEstivi.igitur temppfis cursu, quo inimen.sis fera- regula enucleat.el trutinatum eliiiLXXcosequahtiuiri
liuiri passiifi congressionum expeditionibus haec mi- versurim formulas, casu-ita obtingetite,' ef, iit verlus
serfima patria lugubriter, invidia vasiairiee, defana- dicara, supernae dispeiisationisnutU' modefa.nte, di-
lur,.tecum Iegeudi studio, converssiiusdemorabar. visum. Tcrlium qiioqhfcnpn.pedurn mensura elucu-
toui inihi"fiat indigno, (uSebeatitbdiiiis sricrpsaiicta bratum, sed ocioriis syllabis in -imo quolibet versu
sagacitas oinriibiis/uf reor.-propeihodum panegyricis -ri composilis una eademque.Jliilera comparibus .linea-
lam saecularium lliterariae verbositaiis fachndia edi- rum tramitibus ajjlata.cursim calamp perarante ,ca-
torum, quarn etianr spiritualiiim ecclesiadtici do- .faxalum tibij sagdcissime sator, transrniitens.dicavi.
gmalis siylo eluciibratoriim plenissime' vbluminum Medium vero meo -tudque clierili Winfrido de trans-
seriplis imbuta, arcana liberalium liiterariuri stti- raarini scilicet iiinerisperfigriiiatibne, similliinis
dia, opacis -duniaxaf mysteriorum secretis,'ignafis itidem versuum et syjlabarum iirifcis confecium -re-
quibusque mentibusobsirusa, abrepio properespissae praesentans porrexi. Haec. idcirco vestrae beaiitudi-
stolidifatisvelaraine, palefacieris iiquidissiine' propa- nis venerandis bbtutuum iuminibuS-rbpraesentaiida
larat. Qiiibus ad infegrum exubefantis i_.g_.riiiepiilis. fore necessarium duxi,quod noslrae par-vitai.isjiidir
ambroriibus siticulosae intelligentiae faucibus, avide. cio dignum esse visum est, omiiem tibi; ulpoie Pairi,
absumpiis, meam adhue pallentem hebefudinis' ma- mearum litterarum. editiunculam primum pandens
ciem largissimaeblaiidae sponsibiiis ep.iraeniaaffluen- - propalarem, quatehus vesirae sublimitalis probabili
tef refocillabat, polliciians.omni me desideratae le- fatibiiis.judicio coiiiprobala, et ad sequitaiis nprniu-
ciionis instrumento, quo polissimum riifesemediocfi- lani derivata, oinnibus deinceps lectorum numerosb:
tatis industriam satis inhiantem agnoverat, libenter taiibus'.acc'eptabiiis exstat. V.alein Chfisto
_»9 S. ALDHELMIOPERUM PARSL—EPISTOL/E, 100
EPISTOLA VII. A
_ cbarissime,licet adolescens aetalecxistis, vanissiinis
ALDHEL51I AD ADRIANUM. tameu oblectamentis Jiujus mundi nequaquam teni-
JReverendissimoPatri meaeque rudis infantiaevene- mium subjicias, sive in quotidianis potalipnibus et _
rando praeceplori Adriano. Aldhelmus. vernaculus cpnviviis usu. frequenliore ac ,preli.\iore-inlipnesle
familiae Chrisli et vestrae pielatis supplex alumnus superfluis, sive in.equilandi vagatiene culpabili, seu
salutem, elc. In quibuslibel corpere_e delectaticnis voluplatibus
Faterir, ml charissime, quem gratia purae dileclio- exseerandis.- Memento semper quid scriptum- esl:
nis amplector, postqiiam a soeiaii contiibernio vesiro Adolescenliaet voluptas vana sunt. Admenui quoque,
ante trienniuih circiter discedens a Cantia seques- vebemenliori pecunia; et omni saecularis gloriae-Deo
trabar, quod nostra _parvitas haclenus ad consor- semper odibili jactanlia; nequaquam ulira modum
tium veslrum ardenti-desiderio flagrabat; quod et inservias, illius senienliae.reminiscens : Quid pro--
jamdudum cogitarem, quemadmodum in votis est, dest homini, si totum mundum lucretur, anhnm vero
adimplens pefficere, si rerum ratio ac-temportim sumdelrimenlum paliatur ? Filius enim iiominis venlu-
vicissiludo paieretur, et nisi me diversa impedimen- rus est in gloria sua et.sanclorum angelorum; et.retri-
torum obsiacula relardarent, praesertimque corpo- buet unicuique secundum opera sua. Sed mullo magis,
reae fragilitaiis- valetridine medullitus labentia mem-_B mi amantissinie, vel lectionibus divinis,vel oratiohi-
bra coquente non sinerer; qua quondam, dum ppst'' . bus sacris semper invigila. Si qhid vero praeterea
- saecularium litterarum nosse lahoras, ea tantummodo
prima eiemenia iterura apud yos essem, domum
redire coaelus sum. - causa id facias, ut quoniani iri lege divina vel oronis
EPISTOLA VIII. . - vel pene omnis verljprum lexlus artis omnirio ,ra-
CELLANI ALDHELMO. tione grammatica; consislit, lanto ejusdem elpquli
Domiiio lectricibus . dilalo sludiis, mellifluisque-. divini .prqfundissimos atque sacralissimos seusus
ornato . lucubratiuncplis , Aldhelmo arcliiman.drilae._ facilius legendo intelligas, quanio illius rationis qua
Saxonum, mirifice reperienliMn oris quod nonnulli conlexilur diversissimas regulas pleni.us didiceris...,.
cum laboribiis et sudoribus in alieno. aere-vix lu- Hanc.autem episioiam jugi.ter inler c_eieros quos
crantur, Cellanus iri Hibernensi insuia nalus-~~mex- legis libros babere non omittas,, ut videlicet ejus
tremo Francoruin limitis latens anguloexsul, famo- leclione creberrima de his quae.inea scripta sunl, im-
sae coloniaeCliristi extreinum et yile mancipium, in plendis riiea vice pessis adninneri, Vale..
tota et lula Trinilate salulem. ... . EPISTOLA XI. '.
Quasi peimlgero volatu ad nostcae pauperlatis ac- ALDHELMI ADCLERUM WILFRIDIEPISC0W.
cessit aufes yestrae Latinitalis panegyricus rumor,' G Nnper furibunda tempestatis perlurbatie, sicuf
quem. agiliutrilectorum npn horrescunt auditus sine " experimenla d.idicisiis', fundamenta Ecclesiae, sicut
sanna aut aniurcali inipostura, notus.propfer Albur- quedam iiJimenso terrfe moiu, concussit; cujus stre-
num dictrieis[Fo»^.,almum duelrieis] Romaniae de- pitus per. diversa lerrarum spalia, velut" lonitruali
eorem. Etsiteprsesentemnonmeruimusaudire,luos fragore, longe lateque pererepuit. Etideifco vos
tameiibona Iance cons.lructos legimus faslo.s diver- viscerales contribulos, -flexis genuum popliiilins^
sorum deliciis florupi depictos. Sed si peregrini triste subnixa exposco-.prece, nequaquam bujus pertur-:
reficis corculum,. paucos iransmitle sermunculos balionis stropha scandalizari, ne quisquam veslrum
illius.pulcherrimae labiaejuaey decujus fonlepurissi- riientis segnilie fide torpeseat, eliamsi rerum neces-
mb dulces .multorum possit reficere mentes, ad ^siias exigat cum praesule proprio pontificatus apice
locum ubi dominus Furseus in sancto et integro privalo lellure paterna propellij et quilibet oporteat
pausat corpore. .'-__' latorum regnorum .transmarinaaggredi-rura. Quis
EPISTOLA IX. enim, quaeso-, lam durus atroxve labor.existens, ab
ALDHELMl JEPISTOL/E ib CELLANUM - iiio vos antistite separansarceat; qui vos ab ipsp
' -J "
[Fragmentum]. tirociriip rudimentnrum et a primaeva,tenerae setatis
Miror quod me taniillum homuneuluiri de famnso ~ infantia usque adulfae pubertatis ilorem nutriendo,
et florigero Francbf um fure veslrae ifariite [Fors., .docehdoi casligaudo, provexit pietaie; etquasi nu-
Francicae] fraleriiilalisiiidtislria interpellat Saxonicae " frix gerula dilectos. extensis ulnarum siui.bus_refo-
prblis prosapiagehitum et sub Arcios axe lerieris cillaris, sic cbaritatis greraio fotos clementef ample-
infanliae cuiiabhlis. xus esi. Perpendite, quaeso, creaiurarum ordinem,
' : ' =" '"
EPISTOLA X-. .-' eisque diviiiitus insiiam naturam ; quatenus ex' mi-
ALDHELMI ABETHELWALDUM. iiimafum rerriin collatione fl.exibilem cpmtniseraiio-
Dileelissiino mihi filio et simril diseipulo Ethel- nis" formam, Chfisto juvanie, capiatis; quornodo.
waldo Aldbelmus extremris servortim pfeUsalutem. examina apum calescente coslitus caumate, ex al-
Quemadmodum te vivavoce aliquoties de aliquibus veariis nectare flagranlibus cerlatim emergaut, et ea-
adinoiierechfavi, ila et riuriciabsentem/paiefna se- rum auetbre linquente, brtimalia mansionum rece-
cundum Beiim auclofitate ffetus,~liiteris exhorlari ptaeula , densafum cavernarum cohortes , rapido
nun piget. Hbc eriirii ideo agimiis,- qiibd chariias i vplatu ad _elhera.,glenierante, .exceptis dunlaxat an-_
Cbfisii, sicut ait Apostolus, urgetri.bsYIlau.ue,Tili mi tiquanim sedium servatricibus ad propagationem
Ifll -, -• EPISTOLA XIV. -102
^- sobplis fuliir.fi; relictus, ihquam; mirabilitis_diciu, A i praesagmina, refulatis pliilosppliprtmi cpmtnehtiiiis,
rex earum, spissis ^sodalium agrainjbiis vallalus, legite. Absurdumenim arbitrer, sprela rudisac vete-
cum hiberna eastra, gregatim egreditur. et cava - ris Inslrumenti inextricabili nofma, per lubrica du-
sljpitiim rpbora rimatur-, ,_si pnlveruleiita-sablonis mosi ruris diveriicula, imo perdyscolcs philbsopho-
aspergine^praepeditus, seu repentinis imbribus cala- rum-anfractus, iter carpere. Seu cefte oporiaiis vi-
. racta-OJympi guttatim roraritibus retardaius fuerit, treprum fontium limpidis laticibus,. palustres pontias
cl adgratam cratem sedenique prislinam reveriatur; lutulentasque iimphas.siticulose- potafe-; in queis ,
flmnis-pRjtinus exerciiusxensuela yestibula perrmn- atra bufonumturmacalervaiimscatet, atque garru-
pens,-prisca cellarum clauslra gralulabiindus ingre- lilas ranarum-wepiiaiis-coaxat; Quidnam, rogiians
<iitur..... .Si erge taliter crealura fatione carens,. quaeso, orthodpxae' fidei sacfamerilo coihmodi affert
- qrianrviia et natura in.dita absque ibgibiis scr-iptis circa tem.eratum
spurcae Proserpinae' incesttim, quod
ghbernanl, reciprocis.iemperum successionibus du- abhorreo fari, eriucleate legendo seriiiaridnque sur-
cloris praeceptoparet, respondete, regP, ufrum non descere, aut Hermibnem' petulantem Menelaiet He-
liorrendce abomittaiionis-"irifamia-sint exprobrandi, lehaeSPbpJem",quae, ul prisca preduntopuscula, de~
qni cpncessa septifermis Spirilus gratia praediti, de- sp.ondebatur pr-idem jure doiis Oresli, demtnnque,
votae siiljjeciienis frena ritu phrenetico frangunt. B ] sententiamutala, Neoplolemo nupsit,. leciionis prae-
Cur autem diversarum rerum, ratiocinationes con- conio venerari; aut Lupercbrum bacchanlium anlisli-
g*obans, ad instiganda vestfi: pectoris pfaecordia tes, ritu lactanlium Priapo parasitnrum, hereiepslylo
«trlderile oalamo pefcurram, audile. Ecce sseculares historiae caraxare;.quse altato quondam sceptri in"
divinae scientiae exlorres", si devotum dominum quem vertice chelidro Hebraeaecautionis obtutibiis pfaesen-
in prosperitate dilexerunt, cessante felicitalis ppu- "lato, hoc est, alma liiorlis morte slipite paiibuli af-
lenlia, et ingruenle calamiiaTis fldv_efsilaie,^dese.-c -Jixa, ^olo tenus diruta evaiiuefe? Porrb fuurii disci-
ruerint, et secura dulcis patriae otia exsultanlis do- pulatnm ceu cerriuus arcuatis poplitibus flexisque
mini pressufae praelulerinl, noiine exsecrabilis .ca- sufifagTnibus; feculenla fama compnlsus, poseo,ut
chinni ridiculo et ganhatiirae slrepilu ab omnibus ' nequaquam proslibula lupanarjum, nugas in queis
.ducuntur? Quid ergo de vobis dicetur, si pontilicem . pompulentae-preslitutae delitescunt, lenocinantc luxu
qui vos nulrivit et extulit in exsilio solum dimiseri- ad eas,,qriae obrizo rutilahte.periscelidis armillaque-
lis ? etc. lacerloruni tereti utpole faleris faleratae curules
EPISTOLA Xil." - ~ cpmuritur, sed magis'edito aulae fasligio sprcto, quo
ALDBELMI ABWINBERTUM. /" pairicii ac praetores potiuntur, gurgustii humili re-
Domino in dpminprum Ddminp dilectissime Win- eeptaculo eontenta tua ffatefnitas feliciter frualur ;
berto Aldhelmus, servus servorum Dei, in anguJari nec rion conira gelida brumarum flabra e climale
duorum lesiamenlorum lapide de suinmis monliiim olim. seplenlfiofiali emergentia negleclo, ut docet
verlicibus abscisso, qui statuam quaterno metallo- : Christi disciplina, fucato ostro„pqtius lacernae gra-
rum genere fabrefaetam, quaterna populofum regna cilis amictu ac maslruGae legminc iricoropto utatur.
signanlem crura tenus, aurato capite, oppressit, sa- -• EPISTOLA XIV.
lutem. .-_-- BEATIALHHELMI PRyESULlS , 0MMBUS CONGnEGATIONIBUS
Cerulum litterarum ad veslrae pietatis pfaesentiam . _-. CONCESSX ; StiBEJUS KiiGlMINECONSTITUTIS. .
[Eregislro ms.-Malmes. abbat.
destinavimus, qui vobis viva voce de_ causa liostrae •Annal,Eccl.Ang.,II, excerpla. Vid.-AIf,,
481.] '-.'
necessilatis imminenti pieriius promulgabit, id est --- De Liberlate proprim eleetionis.
- rieierra, quam -nobis yenerandus patricjus Baldre-
" dus -Nihil inbofc saeculo prolixa feliciiatefruitur, ni-
possideiidam accepto pretio oblulit, praecipue liil diuturna dominalione pdtitur, nihil
quod non ad
pro.captura piscium apto et competentiloco. El-iil- fatalem vitaeterminum, veloci cursu, tendere videa-
circo dufn in nostri r.egis.polestate.-daia et collata tuf. Et ideo sic nobis
muridanarum rerum patfimo-
csse videtur, obnixe .preeamur ut eamdem agri par- D ] nia sunt lamen seternae patriae -emo-
tem per juae cliarilatis -patrocinium obtiiipre et ha- Iumeiuis perfruehda,'ut
liunquain fraudareniur. Hinc est-eriim1 qubd
bere firmjter Valeamus, rie eadein possessienc.per. •
Aiahelmus, postquam irie Hnmeritum,- nullisqub
violeriliaih privali, quia plerumque justiiiae-jura Va- ego
- - - praedignis mbribus comprobatum; in""pontificaitus
cillanl, fraudeniur, etc, -. t_' -'..__ offieiisedem, divina gralia subthrohizasset, prbpbsui
EPiSTOLA XIII. - - • afcano mentis meae affectu, nt irionasferiis -mels;
^ALDHELMI. AD_» VFILFBIDIJM. - MaiJdunesbui-g, Frome, BradanI'ord,-quibus
- jariidu-
Domi.no venerabiliter >diligendo et- delcctabiliter rium in abliatis graduiri constitutus, suffragariie.Do--
venerando Wilfrido Aldlielrous vernaeulus"supplexin . rainb, regulariter.praefui, religibsum abbat.ern, quem
'
Cbristo perennem saiulem. .. ''-'..-- sibi =spehtaneafainiliarum inearuni optio," consoiia:
Perlatum est mihi, rumlgerulis referentibus, de voce_elegisserit, canonica creatione atque fegulari-'
vesirae...chari.lalisindiistria.quod-iransmarinuiri iler,--' sanctione.consiituerent.- His voluniariis pfbppsitiO.--
.gtibernanie Domino, capere, sagacUale- legendijsuc- nibus meis, pia monacliorura>meofum restitit pefti-
censa, decreverit. Et. idcircp vitacomile oplatum-• naciias; et cum hoe.sediilo saepius, in conventu ffa»
Hiberniae porlum tenens,- sacrosancla poiissimuin trum meerum, fidueialilef narrasseiu-, nnlltis liis vo-"
• "
10?!. S. ALDIIELMI OPERUM PARS II, — TRACTATUS. 104
tismeis- placidissimum praebebat assensum, dieen-,,A crae crucis signaculo confirmavi. liidemidemivene-
tes : Quandiu vilali vegetafis spifitu, nobiscum pras- -randus rex, etpraenominaius ponlifes:, pari devotio^
sentis.vila; studio deputaris,- luae semper dominalio- nismanu subseripserunt.-Nec multo posl, iusacro-
nis jugo humillime coila subdere hondedignamur. sancto concilio,- quod juxta fluvium quidieiluf Wo-
Sed:.hpc supplici.icbmmmiique rogatu deprecamur, dor, congregatum esse rdignoscilur,. idem omnium
quodsiib sacra Scripnirarum.lesiiflcatione et favo- Saxonicae ,gentis archimandrilaruin, ciiiii regali
-
rabilium yirorum claro .consensu cprrobores, ut -polentatus, assensu ef pontificali prioralus-nutu',
nu.llhspost obitum luura neeregalis audacilas nec consensil'ahctoritas. Si quisvero.conlra-haec -tam
pontificalis auctoritas, vel tiliquis ecclesiasticae,. seu illustrium-personarhm decfeta nioiiri machihetuf; et
saecularis dignitatjs yir, sine nostro voluntalis arbi- sacra prassentis schedulie scita praevaricari --pfie-
tfio, in nobis sibi vindicet principatum. sumpserit, sciatse; ante"terribilem divinae Majestatis.
. Huic debilae monachorum' meorum,.maxime, fa- Ihronura, cuni-praevaricatoribus praeceploruni Dpmi-
mulorum-Dei, petiiioni libeu.tissime.conseiisi;-el in ni, lugubri damnatioiiis _judicio:.percellenduni.-Scri-
monasteriOj.qupd juxta fluvitim. qui dicitur Wen- pia est hujus confirmalioiiis- cbarlula ablncarna-
bvrnia, cul venerandiregis nostri germana Cutii- tione Dothini rriosirf Jesu Cbristl "0S-, -Indic.ione
berga praesidet, cum pplabili famosissinii regisTnii B lerlia..
consensu, et reverendissimi ffatris - ef-coepiscopi f Signum manus Daiiielisreprscopi. - ,
mei Dauieiis, praesentaias promissionis devoto. nuuv f "Signum-Ihii rfegis. "•-__.
deceiitissimam vernarum Doniini jiosltilaiionem, sa- f Sighum .m"aniis,palriciiEllielredi. '•"-''-••

. . -SCHIREBURNEiN-SIS.EPlSGbPI. '','. ~ -. .
'"",'' , ...

.;Y" ,.-'.;
"" - ^TRAGT^TDS:';'';:;*'">_-
-.--- -- --
S1VE :-.- . .- 6 _
'
' '
'. - EJUS OPERUM-PARS SEQUNDA. " --- -'

- -" - M LAUDIBUS TiMMTATIS -'


>' V''"
' ' -
, ., '.,_. '• -' - - SIVE - .;. ., -, - ,r. _. '<_ - \ .".

'V"DE VIRGINITATE'SAJTCTORUM.;'';'./;..", .,."' _.


' . corilhJipMmiun.ciim Ms. Colleg. Caio-Gont.; post textum jam inipressum
[Opus prosaicumdeVirginilate iiBruii
.-. contuli cum.-MS. Bodleiano(97). GifcES.]- ;. . _- • - _
I.-Reverendissimis Chrislt virginibus omriique deyo- C pollicitatione spopoiidistis,-uheriim cIariierunt-,-ve-
tae germanitatis affectu -yenerandis, ;et non soluin rum eiiamTrtelliflua'divinaru_m*s[udiarScfipluraruni
corporalis pudicitiae prajconip celfebrandis _ gubd sagacissiina serinonum serie patuerurit.. Ciinique
plurimorum esi, verum etiam spiriiualis caslimoiiiai, singulos epistolarum textds recitahs," perriicibus
gratia glbriiibandis,-quo,dpaucorum est, scilicet Hil- pupillarum obtutibus specularbr, atqbe riaturali qua-
delitbse regularis disciplinaj, el roonastiese couver- daro, ul mjlii insituin lertuf, laJeiitiiim rCrum curio-
salioiiis magistr^, simulque .Justinifi ac Cuibergaj, sitate Conleinplafer, iiberrimamque verbdriim facun-
necnpnbisburgse, mihi cbhlribulibus.necessitudinuni diain ac virginalem urbariiiatis"desertiiudinero [Bbdt. _
ne.xibus conglhtiiiatiE, -Aldgidae ac Scholasiicaft,Hid- diserlitudinem] magno|jereadmirafer,en, inqriam, in^-
burgae et Burngidse[M-t. Bodl.:, Berengidap],. EuJa- effabili:gratulatur 'tfipudibillesuperiregnalorOiympii
lise,,ac T-eclae.iruniores&hciilalis.cohcordiier.Eccle- et rectOrcceli,"cumtaliier caiholicas Christi vernaculas;
siam ornantibus, Aldhelmussegnis Cliristicrucicolaj imo adoptivasregeiierahtisgratiaifilias, sxfeeundo ec-
el supplex Ecclesiafcvernaculus.optabilemvperpetuse-- clesiasticae.conccptionis titero,1spifituaiis verbi se-
prosperilatis-saluibnii. "-.-•. ':-•''; -j) roine progenltasi--pef maternam 'viderit'sdlliciiudi-
, II. Jamdhdum ad pontifiea.leproiiciscens concilia- nem. diviriis. dogmatibus serudirii ac -veiui sagaces
bulum, jraternis sodSlium caterVis cbmitaius^ almi- - gymiiosophistas subperitissimoijuodam agonoiliera
lalis: yestras scripta meae. mediocrilati allatasatis paJifiStrifeisdiscipliniset gy.mnicis.ariibiis iri gymnfi-
libenier. suscipiens^ erectis" ad .seiheraijalmis, im- sio exerceri. Qui-Jaboriosi certaminis corouam "et
mensas. Ghristo. pro.sospilate A/eslra. gralulabundus Olyiiipiaci ^agpnis Iriumphom; ilifficilJiniis^jropfia:
impendere grates curavi, quo stylo non solum.eccle- - exerciiatioiiis.viribasnavitefmanciscuiiiur.' Ita-diiii-
siaslica promissorum volorum- fcedera, qua; fida laxatjhl .alius' slrefiua- aihletarunr Jiictariiiha cuiif
iOS. r ---"-BE.LAUPIBUS.VIRCINITATIS. ': . . . - . *'iOG
: amulo sinuosis latefum flexibus, desudans,;rh medi-,;-A defrulo, quod regalibus.ferciiliseoiifii-itur, avida yi-
mllio seamihatis fragfanle delibutus lubrici liquoris, scerum receplfieula certatini iropleiie. cpntendunl;
nafdo,- solerter excfcefe. sludeat. Alius. jaculbrum" : modo fla^escep.tes salicnJas [Bodl.^ saiiculosVet cro,-
1 :-- - 'cata
eatapullas; et sagiiiariimspiculade.obsirusis plia-- ^enistarum ca.cum.iiia.cifcum.vallantcs,..feriilen.i
reirae latibulis deprohiens, non :ut passi.vos oculo--L pr_edapi.humefpsis criiribus'et' coxafum loneri.bus-.
rbm obtutus, ljbefe peraalherairelaxai, sed ut:,cer-los; i .adveIiuiitr:,quib_u.S cereacasira cpnficibnt; mbdb.le-
pupijlarum conspectus demonsifarel' [Bodl.; deihoiJr.. reles-iieriefarum cprymbos, et levisslnfos"jlofeniis
- slrat] pando Strep~ente'arcu,'et nervo stfidente, -adi -;tiliae',.surCulois.cohsi.ipahieSj mulljrorihem:/avofiim
desttriaium. indeclinabiliter dirigit. lociittu Aliusari*-. .. machinam.angulosis" etop.ertis^.cellulis •con.s.triiunt,-
Iielanlium; iii-stadio' cursbrum plantis fideps perhiT..' GufuSar-tismolimeh.egregiuspoeta, metrica;faicun-
"eibus. De quibusegregius agbnisia, et divirii ser- ... dia.fretus', «aialecticp versu credilurceiiluisse, cum-
monis' dbgniatista : Omnes, inquit, currunt, «n«s. ta-.' -diceret.i' .-~^'_ .^i_.•''"-h'. ':< •' /-, -.'c../' .- '
men qccipit brdviuhi; HurmaVludi paflieipesj et laV.. >.;,;. - -Cere^''gemmatis,'lJave'scuni inella^caiiistrls,;""=.,-.
- horiscohsortes.superans'victofjae -palroa,_f6ftunatus , et ihfrabracliycataleeticpi.siye colppho ; '., :^
cum caterva coritribulium", -". .. - . Colliicentque.suisaurea'.vasa_favis. _~. - :..'"_•'
felieiler perffuiiur. -Alius
vectus -calcaribus cruen-. B Naniquemadmodum, exameh, arcla; fenesjtrarum- fo? •
phaleralb cprnjpede, quera
: ranfiinS-ct.angusla ajvearii-yesiibula.cater.vaiiiii per.
talum,-et -flagris cassum, auieisreohiunt"ofnamerita: " '~ lurmas egreissum^ariioena arvorum praia-pppuiaiur.,
lupaiis : de'-quo facelus poeta-i'." :'..-. _s. "'- -_ .
- _ Quad.ripedaDle pulreiiicursu qiiatit-ungulacr.mpuiirr, '.. eodem .inpdo yes.lrum, hi fallbrj mempriale' .meniis;
perniciier implieans orbes-orbibus; spaiia lerrariim" ingenium pbr florulenta'Scripturafum .-arvalate ya-
metitur. Alius, classicis nauiarum cplipriibus stipa-__...garis3.bibula curiosiiate decurrit; Nunc-diyina prisco-'
lus, et densis remigantum agmiriibiis circumseptus, rhm, propbetarumr.oracula_ certls asii.pulaijonibiis,.
per rvilreos Oceani ;gurgiles celerririianiageris libur--•; jamdiidum 5alvatorls adveritiim v.aticiiiantiaeiiixius
nam autlintrem, insiahter hortanle proreta, ct crb-.-.- investigandp; nuric an.liqifariini.arcana Jcgum ab illb .
pahte.naueleri rportiseulo [Bodt., poniculb], spumo^ ; mirabiliterdigesta, qui' bis ipiinis MempTiitica.regna
sis algosisquer.enioriim-lraciibiisTrudii. ' -'• ".'"'• saayissimis plagaruni"afflictibnibus cfudejiter percus-.
: III. Ei quideni, uiiiversa haec,-'qiiae pef gymhbsO---, sissei;el rubic^hdi tumerites Ocearifgurgiles.ac reei-v
-'
phistas exerderi deprompsirauSj iriter scliblares.-.sifi-" .prbcaspumanlis.pe.lagi fltisira; saerbsancii lactuyi-
cularium-disejplirias/apud vestri-discipulatus" indu-: : jninis. ex colubrp niiper transfiguraii Ah simulacfo..
jstriam,"non.exleriorls iboniinijfmotibus aguntur^sed macefiaj.allri.nsecus sequesl.rasse,;et post' coeleste
interiorisgerunlurgesiibus. Siquidem micfoeosnium,- .colloqiiiiim cbrnutis vullibusincredulum/iigasse.viil--.! ,
id esi, -hiindfem mundumyex -duplici-bt gemina ma-V;.' gus descfibitur, isbllicita inleritione scrritando-^nune
. teriae substaniia constafe vestrSe sagacitatis sblerliam 7, quadrifafiam "JSodL, qiiadrifafia] cyapgelicae fela- .
nori-^rbltroT Jaiere; rquin.,poiius sicut exteriorls ho'-.'.' lionis dicta, in-ysticis.cailiolicpruni Patrum cbriimen-
minls natura,'qui in propalulb:formalus yisibililer; i. tariis CKposila,s-ef ad. medullam usque spiri.tiialiter
- conspicituf,' hauil difficillime depreheridi poiesl, ita". eriucleata,..:ct quadriforihis.ecclesiasticaj traditioiii^ .
interioris.qualitatem, jjiii coelesti ,afflaius siiiraculb,-.'" nprmulis^secunduhi bistoriamjallegbriam,: tropolp-"
juxla Geneseos reiaiitm^ cfeditur,-a veslrapfudenlia-' ', ^iam, "anagogen, digesla, sblertef indagando; nimc •
membraliiri et parliculalini subtililer. iiiyesligaiam pfiscas -historiographorum fabulas et ehronpgraplio-
"r£or. Elenim cclebefrimus •IJle Ciirisii noroinis (gfe-;', :'. ruhi Seriem, ijui foftbilas praeteritorum;per,niutatip- -
rulus,ad exempbim-mil.iiiie Cliristianofum^agonem:_ ~.hes;ieniporuin ;tenaci raemqfiae \%x\v__ tfadiderunt,,
pfolulil gymnieorum dicens z-Et ilii quidem;ut cqr-.. rilerimando; hunegrammatiipo.riim regjilas:.et"p_r-.
.ruplibilem iorjanam accipiaiil-: pos auieriiincormplam;- . tliograpljorumdisGiplinas, lon.is e.t ^tempbribus trutV.
et-alibi : Non quasisaer.em-_verb'erans'~; -fet ,qu.>mvis:. . na.tas,rpedibus"'poelicis.comp'aclas per cpla et.-comr
;^gynmicorum ^exempla/quae^agilita.te..cbrporis.thea- wmataj i hoc est, ,per; pentliemimerin, et.heptemimefin -
.
" trales. populi .pompas:cl prasconia.circerisium ;adi-,- diretiiptas, imp _eentenis~meirb.riimgenerib.us -
seque-.:,
piscuritur,'riie congruant ad comparalioiienrebrum- •siratiin discretas, sagaciler inquirendb; ." ; .^. ,
qui per ampla Scripturarum_-stadia deeurfcnies jsa-'-". Y.. Apis, "inqijani, propter' ppculiaris cast.impnjse .
"
gacissimain aniriii industriani et viyaeis ingenii qu.a^"r- 'privilegium, pudicissimaa virginitatis lypum et Eecie- .
litaiem.assidua lectioriis instahtia exercere noscuritur.; siae,"portendere speciem; jnduljiiala" .Scfipluraruni .
"IV. - Attamen solerlissimae:a"pis'indusifi.am..pfaa--is, auetoritate astipulatur^.Qu^e^I.ofentes saltubni cespi-,,
dictis exemplprum formulis ^oaptarj possej uberriraa- ' tes-ineffabili,prada depopulans, dulclavnatorum pi---
rerum.experimehla'liquido declarant,-quae roscido. , gjiora, nesciens conjugii, illeeebrosa consortia fetosa .
facessente crepusculOi;el exbrto Ji,mpidissimi.so]is .:q,uadam':suav,issimisucci concretione prpducit; Ec--:
'
fnbare, densps exlemplp ,lfipudiariUum,:iu"rmafuih elesia-vero, bis acuto Teslnpientorum mucrone homi-..
. esercilus per. palentes c-arnpps.gregaiiin .diflurtdun;; niim yitaliler. cprda transverberans, liareditariam ",
Eiodb-mell.igcris caJlar.urii frpndibus seu;.purpureis.,. logjiimae ifiie.rpi.tiitis.soboleip caslo -ye^lii fecundat -
liialvariiin floribus -ineuba.rites, mjulsa nectaris^-siilli-:.-' .-'' semine.j " -., _'- .:--,- ".; -.- ..•-"• .. -' ;--•.:. w
-"ddiagultali.m fpstrpilecerpunt, el velul ]ento_careiii-.,, : Yl.llludr eliam ..cpmmempfarid.uin\de ^apum con- -
" ' " A
--. . pixROL. LXXXIX.'; '"•,- '• •'
-.'.;'-_ -'.-, .-.'. .- "•;*
107- S. ALDHEL5II OPERTJMPAIIS JI. — TRACTATUS. 108
cordi sodaiilale, et theatrali quodam spectaculosiu- A ,dofninici,pectoris aecubitof, el quartus paradisi .gur- . -
pciidhm •autiimo": ulironeiim videiicet vbiuutariae. ge.s\qui potissimum scptenas Ecelesias Asia_j".iiiexr
-serViiulis affecium., quein e'fga; sudrum obsequia hauslis dogmalhm imbribus irrlgavit, specialemdi-
principum-exercefe noscuniur_ Nonne sub, hujusce- vinae dileciioriis pKcrogativam' ac privatam amoris
niodi eohtemplatibnis iriiuitu ohiriis mohasiie_e coh- munificefltiam' anle caeJera apbstolorum" prajeonia'.
viisationis discipliiia et.fegulariaccenobiorum insti- - promerueril. Quia Christo, qui -est cupidus castitaiis
(liia^-simjllimacolialibnedeclarahtur? Quandiueninr: araatpr et aelotypus sanclimoniaj-informator, grata
antiquas inhabitare sedes, et.cxigua fovere-luguria •vifginilalisllbamina pblaturus, spbnlanea deyotione
gracillimis' cohtexia,' ylmiriibus -seu cavaiis cpnsuia litarat. Quamobrein -yerax' medieus dum vulnera la-'
cortieijjus,, ilJe qui inler caeierds niagisiratus olflcio cinoruui et cicatrices criminum eonsidefans, quibus
furigitur decfeverit, nulla ex immensa roultiludine- ariimai .egrotoruin crudeli slrage slernebaniur, salii-
-fugitivis discursibus"-et pa.ssivis volaiibuspei aeihera berrimum corripdneret-malagma.flbrisque virulenio
va^atur.. Asi.si, cerlis.exigeiiiibus "causls, et cogente spiritualis neguifiae-poculo leihaliterinfectis ccelestis-
peregrinandi riecessilate", illa [Bo'dl.,\\le] cui consu- niedicihaeanlidotum vitali.er.propinarei, ae verticem-
Jatus vicejegimen caeleraruhi commissum est.-exlerna gabuli scandens sexta -Sabbati,-boc est Parasceve,"
B
qiiairefe regpa ftialuerit, nusquani apud nfortaJes vi-I pateretur, maternae memof' veneramiae,. diseipuip
deaXexiorfem propria pulsurii pairia taihdensisexef-" iriter disefimina perlldorum -uiiliium evehius rerum
cituum agriiiiiibus.iamqtie spissis -rlegionunicohbrli- praesiolantigenelricem pie praecepittuendahi, uinpn
busponstipafi- iia-.prorsusuf.mulfb libenlius bbfeve- incoiivenjenier carmine rliyihriiico dici queal: "- -
Christus " .
reritiam priiicipis'ad i.iicolarnm peregfe profleiscaiur '.-.'-,'.- passus
- Atque-IseLi palilmlo: :. ; -
latibulo,- .."'-. ...
[Bodl., iricoialum.... proflciscanurr]', quarh domesii- ' - -" ' Virgiiiei-1'Virgo
Virgini '""- ,----
cis assuetas deliciis, et-verriacula .cbriientae quiete _, " : Commendabaltuiahiini..- .- -_. -." .'.
- firfcellulis commiireiilur. Qiiid enihi, qiiaesb,-"inre- ls posimodum . labentibus; lemporum -lustris a^Do-,
rum v.sibilium videri.valei.nalufa, quid [J_.o<.._")qiiod]miliaiio, qui per idein leropus iceptris iniperialibus: -
lam irigenii siudio auctpris sui praeceplo pareat et . fretus, sieya lormenioruiri suppiicia orlhodoxae fldei
culioribus irrogabat; extorris in Palhmo relegatus:..
regisJriiperihminiprere cohlendaf? m meriio pfopier
intactae virginitaiis typum et sponianeum-devoioa septiesvicena et,quate_r'[_5od(;, vic.isiqueier] d.ena -
shJijectionis Tamtilatum,' quo exemplum obedienliae virginum jriijlia dulcispnis melodiae conceiiiibus cab-
moxlalibus in-valle lacrymarum degenlibus -praebei,-. ticurii rude canentia, japtus ih oramale exslaseos aus—'
prae cseteris creaturis _nect;-;retjmconiiciai eduliuni, c~ .cullare et caslis -bbtutibus coiuemplaii -mefuil. •de-
u ',
ei muls'80'dulcedinjs" alimoiiiam flavescenticeraruni quibus dictum. est: Virgines enitn suni et sequunlur .
gurgnstib fecondal,;quae-3ionro,odocuncia deHeiafum; Agnutn quocunque ieriu Caeteri.Ddeles audituri. Ista.
fercula et. piperatas pulnientoruiiJ saginas praecejlai; sancti [Bodl., Isii sancta] Hiodulaturi sunf.cafroina
omnecpie Wagrahtis ambrosiae ihyrhiama, ac nardi._ -et cum Agno.pariier'-per- angustain astliralis-regui.
- -,
spifantis olfac.iim vincat, verum eiiam,, ut,- omissa" gloriaiii^gradituri.
specialiiate, ad generalitatem sermonis praiio decuf- yjJI. Nec tamen virgiiialem .pudiciii_e_g!oriamim-
;"
rat, universam iniiiidanae'suavitaiis dulcedinem, opu-J' - mensis-laudibus accumulanies, el_ad exeinplumrrl-
lentique luxris exquisita superet oblectamenta et gidae conversationi-i et ardui.fbfniam pfbposili ani-
haiistum defruti despiciat. '. , m_bs niilitantium Ghfisio instigaules, immaeulala
Vil.-lgiiur si sanclse virgihitalis gloiia angelicae juialrimonii-conlubernia, _et legitimuin legaiis lliori
beatitudinis germana creditur, et' pulchfa-super"no- coniiubium (sicut scbisniaticorum deliramenta gar.-;.
ruiri ciyium sodalilas merito pudicitiae praedicaluf, fiuni) spernendum duciihus. Quod absit a caiholica
. debitis allollenda est praeconiis,' quae inler caeieras Ecclesiarum, flde,-prajsertim cuni pro -cefto nove-
.virtutum infulas suirimi principatus sceplra et re- rinius priscis lemporibus patriarciias diviuae, san-
gnandi monarchiam.gubemare dignbscitur. Siquidefti Ij ] clionis praecepla conjugii foedera servaiites, supernje.
ut Iiuriianis laiicibus et niortalium palato omiie quid- "gfatos. Majeslaii exsiitlsse, et «acrosancii: Spiritus.
quid jiicundum ac^delec.tabile illatum seniitUr mel- charismale refertos futurae Incarnatioiiis. .cunabula"
litsB dulcedinisv.guslum -admbduiri iricbmpafablliter propheticis praesagioruin voClbus;.vaticinass.e,ut est,
praecellil, itadivina- Majestas (quod tamen cum.pace^; iHudI: Nbri. auferelur-sceplium de Juda, et _dux ~de
et feverenlia sanctorum loquar.quondam jugaliiatiis femoribusejus; donecveniat qui milfendusesl et.ipse
neSibus foederatorum) omnibus generalium-virtulunf -eritexspectaliogentium;(_lre\ifina, qupd hiillena (e-
:gradibus,.quae. in catalogo charismatum ehuhieran-" j-limOnibnimcongerieliquido probarielcxperiri potesi.
tur, speciale virginitaiis.privilegiumpfaeposuiu Cu- Sed eliain furvofacessanteVeieris.liistrnmeiiti um-
jus-fei salis evidens indicium _constat,'.duma suiiimo braculo et clare [Bo_.i;,dara] corhscanie Evangelil
ccelorum fastigio ;venerand'a Dei prbles descendens, gfalia , lafluim jnlef virginiialis-floreset jugaiilaiis..
overa erraneam redemptura, et drachinam perdilam morus diSlare diciriius, qtiantum. disiaioriens ab
'
qiiaesitura, alvum ineontaiiiinalaj virgiiiaii puerperio occasu.Unde quidarii ca.tholicofum floridain virgini- -
praeditoe, sihe periculo perpeiuae puiiiatis et dfspeb- laiis glorhpi explanans de jugaliiatis siirpibus.
dio castitatis intraret Ob bbc.etia.ra "reor quod sacef oriuhdarri, subTigu^a iropi.ita^eieganler exorsua ;
im /..- -• "DELAUDteUSYmGMTATIS ':'•-- . ; •"- 'U.o--
L-ego,.ihquitj de terra aufum, de spina' rosain, VdeJ l Jt.g'fii'dus,--omninpinferius:spfeia^ seu legitim-e
concba niaTgarilam".- . '.
' "<-~ - - ~
' '',. jiigalifaii.-i'-Tecuhditas- ob' liberbrum .pbstcfitalbm
;'. .
: IX. Non'enihi splendida niefrargehiispecies l~u_i-_ _ sUrhpTa^dt&ljjief^quaie^a;!; nec in comparaiione
- piter -Serorniaitir,. • - Th-uTuscearodftbn'nu'm^dehoriestarLvideQ,- sed '-qiiod'.
quamvis' obryzum fujilantis buii
_ iiieiallum prseferatur; neque[m.armpris .candidi ve-_ meliusestprbpbiisluslaudari censeo. -._- :
mistas dgtrimehtufh decoris"-paiituf, cum^fdrmosiorp- X.-Ettainen^plefumque^prolfdolor!) immutaiis'
- ordinibuSj-,vfersa.vice coiitirigere sTolef.ut infefioris
-rubentis gemmaepulchrifudb pfsedicetur, aut. lanea
'-
•fllorum stainina.ex glpniere el 'panniciilis revoluta viiie-gradus^usquequaque pa'ulatim:pfoficiens,-Vupc-"
, negligeiilervileseunt, etiani sibonibycihiim purpurje rjorem tepide iorpenieiri pfaeoccupBt, et acerrimae
.peplurh et serica iihpeiaiofuni" irabea polihs'" fulge-: siimulo compuiictroiiis ijistiga_tus,4udum supenorem
seaft. Nuriquid mala^punica^ciiiisgranisquerr_,ubeiitibus yoti;compos'vi'ctorem"ahticipei,et;qui-exisiirii.abatur
fefefta etsimplo librpfuin tegniine coritecta contern-. praelefitae'cbnversalionis negligentra "pbster.ior, delri-
; plibilem naiuras "calumniam perpeti pulaiit.uf; licetrt ..'cepsdivmae-cliariiaiis fl_iinina succerisus exisiat ah- -.
niellifluos palmelis daclylos et riiulsum "neciaris jNK'T teriof, _-evangelic_ercminiScens serilebtiae : Ctii-ihui-
colaum longe incomparabililer pfaestare _cfedanius~. ?__ • tutridimiltitur; mulluni diiigit, etquieoniemptamundi'
Neq'uaquaniscabr_e.incudis commodiias.seu rigida_j;Bjflandfmenia velut fjuisquili.ariim peripsema respuens
tundeniis niallei^duriues-yel rubiginos._eforeip.is sfc c ac cariiallst luxus lenocinia refutan.s,,in saiielb'pro-!.
forflcistenaciiasspreiadespicitur,quanquam ballbus§ "posito...successor exsiiiefaty.sumptowiliier castai
builifer et, diadema fegni ac diyersa .ofnarrientprum' IJ- conyersatibhis-tirodnlbi-Iiorrendum-gelienn-e larta--
glbria ex iisdein praefatjs fefri liisirurrieritis confeclj'% jumcontreniiscefls^et-aelefnsevitaedesidefioflagfahSj ,
",-.et- fabficala praaferalur. Neque teres lunafis glpl-i- ,;" gratuita Gbrisli gratia ffetus, cuni- sudofis iijdustria-..
r
circulus jaclufath' propriae pulcliriiudinis paiilur,. cflicitur r anlecessori; quod'i,Jiis dphiaxat-inutrbque
licet liiculen.tus.Jihipidissimi solis spleiidof_.tTi.qua- •'- sexu.lacrymosisluctuurii- singuilibUslugubriter \ri;
"dram hiuridi folani ciarius iiiustrare^credaiur. Nun- mentariduni et com prolurido'pracordiorumjiuspirip
"{juid pfofundiitn putei Jaticem, aul, gelidam cistefn_e-. . querulosis.questibus flebililef ijigemiseendiirti au-_ "
" iympham",'quanj'anliilia,'h6c est, ibia [Bqdi.j rota].. 1 tuino. Qui,'tuniidoelaiibiiiShs'up'efciIioirtflali,deso!a
bauriloria exantlanius,._paryi" pendenda puianius, carhisjiuegritateglorianlur,_durii illi de peficuloso
quamvis reciprbea purissimlfpntis redundahtia- pfic-l - ' saeCuli_pab"fra'gio_ et grassante difaeHempestatrs.-tuiv-'
- cellere.,el perpesaquaedUctuumdetiifsus crebris ab. ^ bine, :velfft inter Scyllam' Siciliae"et" Mratrum wra.' .
«elsis.arcuum ibfhicibus" iii_edijo '-sublimaiuiriubo."-( ginis navigantesad pprtum coenobialis,.vit_e-feslinaib-"
catara_ciisque vofanfibus praestafe videaiitur? Non„ ^tes, Iicet*aliquafftii!um quassalis cymbae compagi-
•enirti.furva voracis mergulaB-factura coiilunditur;. et;'t _ /bus, Ghristo gubernahte, feliciter-peryehef.untvJsii;
afra cbrporis cfeaiura conlemiiiluf,. licet "vefsicolor r" vero, :cumrintegris-aniihae ratibus et salva"inconta-
payonis glbria-lereii circulorumrotunditaieprtecellat, minati corpofis linire,':slhe' discrimine scopulbruni'
"
cujus pennae pulcbriludo~nune crocea qualilale fla- l sanetae conversaiioiiis liabitiim.peientes, tanlp minu..
vescii, ant-purpuFea.,ve"niisi-ile;fubescit^iiuric glarico 0 .:. Iameritorum"fleiibus incumbere'gesliunt et lacryma^' .
colofis^pirore fulgescif,'au't '.flaya aiirT fepbciespleii-_ rum imbrjbus vultum rjgafe cbiitendunt ,•quaiitose'
descit. Cujus decbris dignilas Iiaud frustra virgiiiali 15, nullis nsevofum maeulis defprmaios.,"nullo s_eciilafis
-
fofiii.ulaecoihparaiareliqua -riimidi crepuhdia conteih--_. scofi_e atraniento fbedatos' fuisse conlidunk iiii eo-
"nit, et phalerata"sae'o.uli. orhainenia parvi pendit.,- riiagis ^oscidis oculorum fontibus" et pajpebris-stil--
Siquidem beatus Auguslinus^ itiiibfo CivLlalis Dei,j . lanlibus mcestam faciem humectare-jiigiter.-noji de^-
qbod pulpa'"pavbnis' ihJpuiribilis naltir_e sit"expei;i-,__. sinuni, quo se qutedam velita etlegisausteritaiein- '
mefiiis se comprobasse resiaiur. Nam [Bqdl., Nuin]- -i_ ierdicta ex mundi consor-tio illicileperpetrasse. me-
- arb-qruni''silves_fium natura, a- minerurit^ isiiverb quod se_ci-Iibes;,:cast6s, et- ab
foliorunique infecurtda"
-' viriditas, aui succulentus herbarum lerfeslrium"cau-•„:i. omni.spurciii_e sciiiiaa fundilus immunes, arbitreif-'
j
liculus cbnteiiiiiitur, c'uih,jjurpiirei el rubicundi flo-. ._ fuf, fiducia virgiriitaiis "inflati, arfoganiefintume-
fes;ex'.ipsis lignbrum ramusculis exbfti, .seuvefnan- scunt; ;et nequaquam crudeJissimam superbiae; bale--
tispraiioluscuiis pfbgeniti, pulclirius rubescant ett nam caeterarum viriulum ' J- devoratricem liumiliiatiif
suaviodorisfragraiilia dulcius redoleant, cum consie.t.- circilo declinaht . -: :'_ . :' ?'. "'','•',
ex floribuS seculura" fructuuih emolumenta exube-'- .. XI. Naiiiih conflielu ocfo principaliiiin vlt.iorum, 11-'
fante redilu-ei, ihultiplici questu mirabiliter niaiure- cel ultima poriaiur,'iariieu,j quasi airbx regina, tj>ran-.:
'.- _.eefe_;froi}deniia.veio sufculor-um fdlia et sjiissos; s nicae poteslatisjmperium "et dortiinandi monarchiani . .
palihilum painpiiios, cessante librorunr succo.-riiise-.'.- -.-.- prae cajiefis sibiusurparedignoscitiir", quia sin'e"au-
. fabllirer nfarcescere , et "toffido/adyenianie au-'_ cipiti ainb^guitatis scropnlo vefaciter credendum e'st_
lumiii fefvore in mdduni^deiisissiiiiaj stragis -ca-^- -- quodprius Lucifcr, parasiiofum Vodaiibus,
valiaius.;-
jervalim cailefe"? Non, inquaft.; ita' laudaudaj vTrgii-.-. - et api)siaiafuni satelljiibus glbmeratus, ih pfofuiiduin," .
njtatis .subliinitas qiiaisi prsecelsa pharus in editbo superbiaebarairumet ietrum elalio.nis lumidte iaria-
, rupis proinontbrio posila splerideseit,' ut arcla con-- rijmcassabundtis' corfriiisel, quaih»proloplasius'"re-
Jugii\Bedl:,"cas.ifaiis].co"htinen_3a, qui seciindus'esi;'t centis paradisi coloiius et. iolius ieff.estfis crealurS,
•" ~
iiir S. ALDIIELMI OPERUM. PARS H.—_ TRACTATUS. . 112
q.inm leres vertigp coeliin'modum rotantis fundibaJi A j cruenta capessunt,,- bellum horrendum jnstaurant,
circumgyrat, rudis. pbssesspr buccis am.bronibus et redivivacertamina voti compotibus inslfuurit.Quani-
.l.ibris Iurconibns vfetitam"degustans alimoriiam, iri obrem primo impoftuiius gaslrimargiae draco,qui .
gasirimargiae.yoragirieni. crudelitef cecidisset ;"«juod pesiifenim praevaricatiohis"virus rudibus -flor.iileriiae
si angelica "siipernoruhi civiumcelsiludo,- elalionis leliuris colbnis de venenosa fauceleilialiier.evomuit,-
tanlutn stipercilibjurgescens, 1beato cae.erprum con- frngalilalis abstinentiaexplodaiur; ad extremum-vefo
iuberhio.et deificae conieniplaliohis^ariicipippfiva- tfiicuJeiitus superbi.ae-nairix,;quP beatam coeli fami-_ -
baiur, quanlomagis graciIlimaihori.aIiunrffagili.as, liam et alihae. civitatls mijnicipes lugubriter cqntur-
sj de pfopriis,merilorum emolumentis.ut.inflata ve- bavit;de.lalebrosis;aiiim_c liosirae recessibus el elarir
sica-jinlbmuerUi.el de vifginali castimonia decerpe.re destiiiis .pfaecordinfurii laiibulis eliminatus, procul
quasi speciali. sanciimOnia fumusculos girigivis <?._r divino ferrorc traditur [Bojti, trudatur].. Quemad-
vsSsgiKr.coeperit,. a Cjdeleslissponsi iriclinio Jnfeli- riiodbm Hebraeorum phalanx duodecies quinquagenis
citer fraudabitur? Ideireb yirginibus-Christi.et lirun-. , expediiionuinmillibus, ef.peditum lurmis.procedens,
culis.-Ecclesiae conlra horrendam superbiae bestiam avido Pb.afaonisexefciiuRubrirnarisgurgiiibussub-;
siiriulque coiilra has viruleritorum.^epleiias.vitiorujn, merso, ej-profundis pelagi flusiris .suffbeaio, per
Ijeliuas, quae rabidis molaribus et--verienosisgirtgivis, '? quem gaisiriniargia figuralur^ septpni gentes.Cliana-
inerraes quosque, ac yirglnitaiis lorica spdliatosrpudi- riaeoruhi; qu_«seplenos viliofum cuiieos lypice obum-
ciiiaeque parma. exutos atrociter discerpere niiunlun, bKirtt^cr.ebr.a inlerneeionis strage ambronis brci fau-
_,acerlosjs.viribus,dimir.andum.est, el quasi adversus, cibusiradidii, ierrarhque reprbmissionis, quandiu
ferocissimas barbaroruni legiones, qu_e manipulalim Decalogi sanctionibbs -noh. refiagabafuf,.duodec__n
'
tiroriJim Clirisil lesiudinem,'slrofos_e 'fraudis;halisla. tribubus, sorte lerritbrii dirempta, feliciier incoluit, _
quaiere non cessant, spiritualis armaturae spiculjs et .sicque paiefnoe generatibnis prosapia per atavos et._
ferratis virtuliinjyenabulis^naviter cerlandum [Bodl., tritavos fujuraeposte.ritatis nepotibus ei-proiiepotibus
ceriandum esl], ac nuilateuus tiihidofum more mili-"' legitiiri-C haereditaiis jiire pefpetuo pbssidendanf de- "•".
lum liorrorem belli et -classieie saJpilae [BodU, sal- ,relibuit.' •' ,,-•:' . :"-.
pistgp.].muliebiitcr meluemium, S-evissimls hoslibus_ vXIII. Ast vero si yestfa sagaciiaiis pervigiI_sollici- .
scapularum tergai pro scutorum uinbonibus segniler ludo solerter. nosse desiderat qiiahtae legionum lur^
pfacbeaitius^-^Qu.inppiius. ciErtobialis mililiae pugiles.,. iriae:praedietis spirilualium nequitiarum ducibu_TeV
Ifonlem vexillo crueis afmaiam audactef iEmulorum ietris ienebraruni principibus fariiulentur; quot ly-- .
aginihibus offeren.cs ,, et armorum instrumenla.-bel- fannici miJitoriurif cbmnianipulares humanae natura;'
lica, quae, p.rignalbregregius enumerat, hoe est, di-V fV- noeituri subsequaniur, -quot scelei-atofum saielliies
vihi maojieram. verbi et lorjcam fideiinexlrleabilem, ad i.mpugnandam- bosirbrura aci.em conspirali et fi-
cum tuta' pella prolecii contfa spirilpalium nequitia- • , dei propugnacuia subruenda manipulaiim-congloiije- -
riim- inille nb.cendr aftes .perjih.aciter portaritesy ai , Teril,; btqupmbdo ejusdem nefaindaeriiilithejam ca-
Christb femuneralore nostro debitiini vicloriaaJriujn- Iones, etclientcs cum.Iixarum ccetibus ad inferio-
pbum.perceptiiri, in supern:s sedibiis etcoslesli glb-' - rieni gfaduhi pertiiieiit.es, quam satrapae etproceres
fia graiulalmndi feliciter.-iuncJripudiabimus,- sijiuric i flagiiiosum ^sibi eofunidem spirjluiim ifibunaium vin-r
sdversus prihcipalus Leyiathan et poiestaibsj Jerie-: -..dicantes,ceriisyocabuibr'uni propi.ieiatilius hoinina-"-
brarum mundique.rectores, ceu bellatbres flomihicii tirn nuricupentur., qui .profanos.A-lIophylorum.cxer-
pertinaciier pevtinacibus" repugriantes, in fronte dueilii . citus.in cenlurii.s etrriiiiibus adyersum Israelitas in
ibfliter, diraicemus. .__.-. .....-'.-- _. vertjce mpnlis Gelbo_econglobaios instanier horlari-
XII, Piimitus, ut dixi.,_principaliuri_'bis qualefnos.- tur ad. bellum, idcst, irivisbfum horfeiida viliorum
. yitiorurti duces, quibus_Cerethi:crimiriu'm etPeletlii i . agmina, qu_e cohlra calholieaift Ecelesiicparocliiam,
, facinbrum cuni horrendo belli. apparalu mancipari- cuin dueibus sibi praelatls; gregatim ingruere fnq--
tur^ divino. freti suffragio, yiricere laboreni.usj. qu.ij-,. liunliir, venenaiisque. piaculorum -sjjiculis,' et dira
corijra tirbnum Chrisli catervas el bellicosas virgi- 'faciiiOrumiiamea, nori.solum segiies sauciapl, ve- -
_unm.-Cohdr.tes4ruculentisihimieorum.exercitibiis;cuni. i. rum emerjsos CliristL milites interdum yirulento.
innumera stropharuni phalarica et densis.;.deceplio- castitalis yulhere leihaliler [Bodl., el' lethali -toxa..]
"num telis infaligabililer certare noii cessant, quamviss proslerbtihl, ul. non -immeri,lb;iriiellectu.alis David,
saepe, patroeinium Chrislo prsestante suofuraquee quid[BbdL,:qui] esi ilqs virgultide radice Jesse de-
s scendens, populis Ecclesiaa vltiorum slragecaief-va-
plialariges miiilum .cum' praedestiiiataepalnia vietprias' -
cohortante, turpitef terga fugacia yertant. Sed, proh!i ::iiiri caderitibus, carihen. funebre _et cajiiicuriibnnen-
dolbf! non esl luta indeptae pacis prospefilas, riequee ""-ta_jiie,.quo'depiilifenibn, et epiiaphipri yocatur, com
ncquisilorum, secura triuniphorurij felicitas, autiiir r patienlis affectu lugubiiter componat ;.liaec iiiquaiii,
flexibile et diulurnum; fal.Ienlis foruinae, tropajmi. .i' si vesira eiiribsae,spIlieiiudinis-sok;rila pleriins anirn-
Narti hosies qui putabantui; usque ad interneciohejiil adverti m.a]uerit,-non rnodo x collaiioues Patrum a
supreriia, strage.trueiler bblrifncaii/el optaiis even- Cassiano Massiliensis. paroclii.fi. arcliimaudrila pe.cn^ "
-tijum;successlbus feliciler iupbrati, denuo versa vice,, Ijariieridiclandifacmfdia "praediip.di|estae paienier
yictores ad iniportunuiii praelium. provbcanVarma i, propalabuBtj .verum etiam Gregofius sedisaposip:
. - - - . ;DE LAUDIBUS VIRGI.IJITATis.' .'.' H-J
i&.
licce praesul, aqupj.rudimentajidei.ct baplisrni s.a- A j rogaiiyanisine caeierarum. adjiimento vifiutum.s.uffi-
erariienta^suscepinrius, in libris Moraliuni xxxper cere sibi aii capessbndain.plene perfectioriem coiifl-
ailegoriam luee clarius elimavil. Sed no.s de;flagi... dal, et quasi bab lantum servaia absque reliquor.uin
tiosis VIIIvitiorum fadicibus. unde,feliquprum,:.per- ^confl.clu vitiorumferijitus.etsecuru.s existatti-Qifiii-'
niciosa -facinoruui frulei.a velut :spissa .yirgu.torum imb; rie singularis geiieroste .virgii)ilalis..iibbilitas
vimina lenlis frondilfus.sucerescunt, ea potissimum etiam hiinus coriipta vilescal, fesjduo pf"_Eceptoruiii;
eausadiseeptare et disputare.coegil, quqd nonriujli, '.legaliirin•suffragiofulciatur, el muitimoda inandalb-
edito virgiriilajis fastigio.subIfmali,.et.pubix*_[Bo(...':,. ..rumvafietalfed.eeenier deCoreiur;.;nt juxia Psalnio- '
. pudieae] conversaliqnis.arcibus exaltati _.secundum graphi. ^enfeiitiain ,'quasi regina a .dextris'diyin_e
castitatis graduni, ac si cqritemptibilem; sibique,-f Majestatis in veslitu.deaurat.b radians,et circiim-.
.Ionge disparera arbilraniesi-eaelerdrum praeconia s~g anilcta .meritorum varietiale respleridenSi";Biipernis
lficomparabiliter.transcendere confidunl, jilud quo - comitala cohortibus jngitef assistere et- iriseparabili
daraniodo oblitierantes et ipost tergum .poiienies'.: angelicae-sodalitaiiscpllegio perfrui feliciler merea--
Qmnis4iii se exqitqi huthiliabilur, _plqui se rhumilial lur. Alioqum.incomp.ta virginitatis indiislria siuefe-
£x-altabii_u>: Si enim npbis.lncoriiamiuata.Mariae mxr . liquarum .admihiculo virlutum non bpujehta eecle-
ginitas incariiatum Dei "Vefbum coelesii, puerperjo; ;B siaslicae segetis ubertate cum centenis.-meritPruhi
peperitjtanien, emenso uniuS"beddbniadis curflculbi -mariipulis flltabitur,: sedMufructuosa et infecunda
Anna fllia Phanuerproplietissaeumdem. Redemplo- stefilitatemarcesceris>,cum faluis virginibus exstiu-
• rcni sacrosaneii Spifiius -praesagio vaticihabatur. Et ^ctas..lampadas, geslaniibus mul(ab.ituf,= Siquidem
: ideo.ulefque gradus ih divin.ae natiyltalis; exordio .cortinaruintsivestr-igularum textiirp, nisi pinnicii-
virginib.us.et-viduis..cbhsecfalus clarescit, quaterius .lae"purpurei-s,.imo diyersis colofum varietalibus fu-
centenae-_frugis' copia, liberlini locupletalus nequa- cat_e inter densa filOrurnslaininai ultfo' cilfoque de-
quam sexagenii jnanipuloruni fasejculis ditatumja- jcurrarit,. _el iarle plumaria bnme texlf iiium opus di,-
clanlerparvi pendere pr_esumai, rie occasiocprpofeae versis imaginum toraciclis perornent, sed.unlfbriiii.
-virglnilauVvulnus in merite:gigriat elationis,'aut;re- coloris fuco.-sigillalimconrecla.fuerit, liquet profe-
medium sospitatis foriiltem nulriat-perditiQnis..^pe-. ,cto qup.d riecoculorum oblutibus.jucunda, nec^brnS-
flenda.namqueest calami.tas, «I. alma humililatis. rheritorum pulcherrimae.yenusfaii fofmosa;'yidebitur.
materia, qua reiiquarurn'incrementa 'virtutuni salu-. Nam.pt Cbrfinaeyeleris.delubrinon -simplici el siif*
briter corisefvantur,' sanclae virginitali- retinaculiim fulari-tincturaegeriere splendiiiss.eleguniur,se'd-ex
jsuperbiaeaut iendiculuin. [Borf/.,*reliaciilum..'. ten- auro,;hyacintlio, purpura,_bis.tiiicto eucco, sive ver-
.ticulum^elationisconnectat, et si Jheriaca vel anli- 'iJC micuio.eum bysso cretbrLci,:"dispari inuficefulsisse
dotaquae Iethiferum-virusanferre solent, immutatis. _ describuntur. Sed quidde fucorum muricibus ^ubti-
delrimenta salulis exislant.r^- .'-___...-i lilef corrtrijinisciinur?; en ipsiusauri pbryiza laniiiia,
' ttrdinibus,
.-.&XViE contrario aulem norinulli beata_iyit_e'_emu: • ^uod c_e.tera.'argentiret;eleciri-si_innique:me.tallapr_e-
laiofcs, qul ab ipsonasceiit.is.iiifaiiliae rudjmerito.in celiit, sine.topacio et carbunculo, el rubicuiida.gem?
siimmo virginitatis--propbsi[.o'irifaligabiliter:perseye-- marum. gloria vel- succini; dracon.tia- quodaminodo
rare-non desistunt,>et sine aliquo.pufiialfe offeiidi:-.. vil.escere videbiiur.Has verb distirictas cblorurii va-,
"culo .indisruplapudici.iasrepagula.-flnfe: terius-felici- rielales, ei-metallorum species pro augeridiset am-
•ler servare coniendurit, et tamen ila divinae dilectio- plificandis pudiciti_e meritjs^assiiniplas per aliegoriie
"nis sliniulo .copipungurituf, 'et.sejntillante superni regulam ririiamlni, et mysticis Palriiin explariaiioiii-
1 ardofis facula inflamihai|-lUr;, ut-_quotidie-de mtfndi bus per.typicuin trppologiae scfulinium scrutamini.
ealamitale _•iranslali. c corppris ergaslulo 'emigrare _- "XVIv.Jgiiur yera et lioiifrivola delieataS virginita-
inhianter gestiant,.et;ad-coelesfem,paradisi- pairiam. . tis glor;ia, vefa ef iioi.i-falsa humilitatis. caujela iute-
• se '
quahlociusproperare frugalitalis parcimbnia.pro- tur, et.quasi. teriefrima nobilis Ihfanlise laseivia.-iufo
daril.D.um. furtivls ;psalinodiae caritibus' et falsis la- -. disciplin.ae.paedagogio-refreiietur^qiiia liieassum de
"
crymaruiri fpntibus afderis -mentis 'desi"d,eriuuidissi-.' sola pudicilia: mens- exfolliiuf, quse el [Bodl. bin.
.niulare nequeant, ac per crebfa compuncliohis SHS» et] elaiionjs jaculoVuliieraiuf j: et fraisita spiriius.de
pifia imis-pra3COfdioruni;ilibus. prolaja . graTvitef iutegritatiS-^graliagratatur {Bddl/, gfatuiaturj.-ii lu-
-irigemiseant. Sicque Jheoricae" .vitqi- obleclamehto meniis arfogahliiJespiculo sauciatiif. Denique'pje*
suaviter satiantur, et. nectafeo cbritenipiaiivae. dul- rumque; ut expef,lisumuS',.caisliiatis.cohscieritia ela-
cedinis edulib-sagirianlur, ut hullus jn praciic'_eeoiiT tjonis piil.satur Keyb§6S-6._^et.uhde se adeptai sariciita-
'
yersatiohis itudio, .quani actualem vocitamiis,-eiiarii lis merito praestantiorehi csetbiis iii-EccIesia'fldeli^
commissa.,fletibus diliieris. nofmam vit.ae/seqiiiparare-. busopinaiur,inde debitb recpmpensaiibnis emolii-
valeat. His jgituf lalibus, <]iiiin [Bpdl. bm. iri] hu- mento..ffaudaljitur,' el JabOfiosi cerlaininis 'paim.a
'
juseempdi viflutum suppieniento et morurn sancti- 1 privabilur..;Non' ehirii omnesbis quirias, yirgiiijim •_
late virgiriilatiS-_glofiain_aecumuIafe.rioscurilur,^ce- catervas coelesiis sporisi tiialanio .recipiendas bt pari'
-dit- omnis .continentiurii eniih.ens magniiudo, cedi': Iripudibiii coelesti gloria gfafulabundascvangeiicus -
oniriis conjugalof um sublimiscelsitudo. .'' __. ': • sefmo. spopondit, sed illas ianiiitnquae, cbruscis pu*
-'- XV.-.-guamobrein
riullus.lianc:sblam,p"ufilatisprai diciti-c lampaidibus et lyclmis oIeb''casiim.oni_e:cbii- .
. *!5 . S. ALDIIELMl'OPER.HM PARS II..— TRACTATUS. ll|
.fl-igrauijijus spousalia sei;vahtes_ decreia,' snpefboj A _. riempe quod arctissima sil violentia et difflciilima
. repeilanti. sponsofeli.ciler oecurrere" merebiiriiur.. .refum conditioi ut homo '
qiiem majerna fecimditas
JQtia de re operae pretium videtur ut prius riequiti-ei "geriuina nativitaiis matriceiri mundtim edidit, spfe--
. graniina • et elationis fruteta funditusevellaiitflr, ett tisnalurailegibus, individuus
angelica; casfilatis co-
jiberrimaarhoris maliferse plaularia -flb.ren.lfronde_ mes existere^cpgatur, et antequam suprema resuri
-feciindennrr. Qualenus, exStirpatis vitiorum fomitirT reclionis gloria borrendae moriis imperium in fetra .
bus et.efutis passionum fadicibus, fructiferos.virtu- . tartara Lrudat, e.t
iijcorruptibile-[_9orf/.,xorruptibilt'] -
tiinlsureulos pastinare Chrislo plantante .possi.mus. Jioc indiiat incorruptionem, riiirum io mbdum terreni
Ergo n-equaquam.carnalis-.inlegritas cortipfobatuf,, "caelibes -superni coeliles fleri compellunluf; uiide
.nisi consors spiritualis -casiimonia comiieiur," Oride> Domirius riosier faetiosam phafisaicse lentationis ca-
y«s e.leclioiiis,: .Ut'sii,-mqaiP, sancta corpore et spi-. lumniam verae responsionis argumenio.confutans
ritu. En apostolicis manifeslatur vocibus qubd solai explodit :'I_riresurrectione,
iriquiens,nonriubentneque
carnalis .pudicitiae inaniunitas eoelestis regni claiistrai. nubenliir,- sed.erunt "sicut angeli ih 'ecelb.0 praiclafa
teserare nequeat, ei solitaria nequaquam paradisii vifginitalis gratia, quae.veiul.rosa.senticosis eiorta
yalyam:,reeludere;valeat,.queni cherubin roiiipliaea. i surculispurpUfeo fldre'rubescit, et nunquam. diefe- '
-versatili et flammifera eonclusisse recapiiulatio Ge-I .-B.cfu dirae mortaJitatis maTcescit, ci.iicel mofibundfe
'neseos' origiualiler. declarat,. nisi utrinqtie duplex__-• carnis fessa fragilitas faiiscat, et propinquanie fali
sanctimenia;concordi_cr candescat. Unde idem, J/a- i " termino ^cewiua curvaque- veluslaie senescat, liaec
.cerq, IxiJrjuil,'cqtpits-meum, ~etin servkulem tcdigq,, sbla in- iiiodum jucnhdae pubertalis usquequaque,
videlicet ne caro eonlra spiritum. tyrannica pbleslale3 virescit et jugiter adoIesciL! -De' virghiibus, inquit
eonlumacifer insoieseat, et, protervo libertalis fastui Aposlolhs, prdceplum Dqmininonitqbeo, lit-.poiioris
iritum,escei_is,!egiiima_sefvitmis jiigp subdere collaj sit merili munhs quod libero spontaiieae-volunlatH ,
contertinat. Ergo pura inco'nlamin"atae--wginiialiss afbitrio offerlur, qtiahi quod_vio!enti. praicepii ri-
perseveranlia Deo maneipatur-indefessa cogitaiionis5 gido imperio complendUm jubetuf. Olirii cum-tri-_
-inslani:ia, et e' diverso effrerialae'Jugalitaiis-Iiberlas5, quadra mundi latitudo-nondum fecimdajsobolis pfb?,
ef_icitur,secur_e:immunitati_ieapiiva pauperlas.;, ;sapia replerelur, divina/taliter sahxerunt .edicia":
. XVil. Hanc" bjpaftitam vitae .qualilaiem hoemodoj Ctescileeimulliplicaminiel teplele tertam. Nm~c_vero
egregius praedicator dirimit: Divisa esty iriquii, mn- ejusdemregis decreta pfo teiiiporunf qualitate mu-
-lier elvirgo : innupia cogilat qum sunl Dqmini, quor- lantur,- et aliter fegem*promulgare~puiaiur" [Bodl.-,
vwdo piuceal Deo ; nutri c/um-nuptq esl cogilal -ffum t -putanlur]: Qui polest cqpere, [iriquit, capiat; ll_ee^ui-
mnlinuhdi, nt placeat-viro. Revera grande constat.l ;dem liumaiiae fragiliiaiis praescius, flon rigido praa-
iritervallufti et larga spaliosae iiitercapedinis diffe-' ceptI_stiriiulo,rsed cleirientf suggesiibnis^consilio
rertlia,.'iitter diyihaedileetioii.is munificeiitiairict in-- suadere videlur, hl siffguli quique, libcro volunlatis
fimi %m,brisdiligentiam _:una se angelicae castitaiis; ..ex.aniini
. dediti ei, electioriis jarbiti-io praediti, facul-
-comiiein jbrfe gralulaiur, altera.se niaritalis Jasciviae> .la.tem virium. :'expe,riri.queapt, qualHateinque pro-
fom.item laetaUrf. Isia" collum" Ionuli?-ellacerios > priae virtutis Inrlagaiiies, lpngariimem patieutiae Ia-
dexlralibus orna.fi ac gemmiferis digitpruni annulisi ,. borem folerafe sludeant; cujusmuneris beata pos-
-Goini cqn.cupiscil; illa pulclierriino fjilgeutis pudici-- ;sessio'-cum pfopriae virtutis induslria--spe'c-ialjtera
iice cultu splehdescer.e, et auratis yif tuturii jnonilibpsJ Christo.impbftuuis .precibus jmpetratur, ipso atte-"."
roiilare,JsimuIque ciindidis meritorum margaritis> Slante : Non OmnescapiuntverbuiiiisiM, sed quibus
decorari,.desiderat. Isia tortis ciiieiriiiorum.crinibus? duiupi est. Ergo cum di.vina.indulgenlia cpncordat
calamistro .crispantiljus.delicalc-conipoiij- et.rubro J humana diligenlja-; et iri id quod fideli prece insUuw
.eoloris stibio genas ac maridibulas sualim fucaresa- ; ter poscihius, congruis quoqhe operum effeeiibiis ;-
tagit- illa inculta criniculofum caesarie ct negligen;; concurrartius.- Deincepsca vero agoriollieta.cursum
Jer squaleiitecapillaiura cum palm.a yirginitatisco-T- ii certaminiscontemplante .fidehter patiehtiaepalmam
. ronam glori.fi,incapile proferel. Isla' stolidis^.orna-; - praestblante- |_Be_I/-.,.praesioIantes],;qiiamprocul dur-
mentofum pompis infruiicans,.-ad instar illius.mu-- bio .finilo agonis femporetunc percipere merebitur,'
liefis, aurep cajice pipsijbuii-,poculum letiferurai quLnunc pro virgiriiiatescrvandaiiequaquamlasse^
'-.pr.opinaniis,-quam Apocaly-psis-superbesiiauisedisse'i • scere videbiiur,- ul, deyiciis. .emulbruni iioslibiii>V.
d.escribit, composjla, pulcbrum pariter et pei-tiicio- dulcem melodiam-hymnista- modulalunis proclamet-
sum cerrientiljus spectaculrjm praestat; illa. easlae1 ef apostolicae-i.ubilatlenis tfipudio carmen triurh- -
conversationis; dooumenta. et. supernor.um -civiuni; i - phale, gfalulabundus decantel: Bonutii certamen eer-
- exempla -aemulari.cupjehiibusji-ionstrare nori eessai-. tavi; :cursum consuminavi, fidem servavi. De xmler.o,
....XVHi.-.Igitur fuiura angelicae vilsa" celsiludp abi) teposita. esl. cetona'justiiiw,:.quam-reddet mihi Bomi-
illaesiByirginitatis sectatbribus a.c; seciatricibus. ju-- nusin ilta-diiijusius judep, -, _ .;.-_. -_"-"
: cunduin.rDep
jriyase .fti-Jili-ihesaurum geslantiljuss ". XlXi Porroiripariilam humahi ge.neris dislantiani.
jam quodammodo violenief ,.ariticipattir, .licet uJiro--. orlliod.oxaj fidei cullricenl calholiea recipiLEeclesia, - _
" Jieis. affectibus,
spjBiile^prdeoceripelur, ;_qma liegqiimi sicut in quodam volumine .aiigeliea-relatioiierefer-'
_c_elorum-vimptttitur__£t .violenli rapiutxi .illucl. Liqne!I tur,:qiiomod'o vifginitas:, casjiias,;. jugalUas ;iripar.ti-":
1-17 •_-_-, D.E LAUDIBUS.VlRGlNITATia... . '. _ 113
lis gradibus separatiai differanl, _qU_e. sicut trifariai A deseribitur, significans idoloiairiae lapsum et simu-
disparis vjtaequalitate singillaiim sequestranlur, ila_ iacrorum caeremohias explodendas, nbnne propfer
discretismerijorumordinibus ifipliciter dirimurilur,:,: piidiciiiae vifginalis infulam iiiagis.lri.freius ineloie
"
Angelo hoc modbtiliernatim distinguenie :-Ul;sil t inprmem Jprdaiiisgurgitern diremit, pubefes cuin
aurum, caslitas argenium,- jugalitas _era-- ganiiilurae ludibrio vaii.insuliantes rabidis "ursjhae
_>"rrgiiiilas
meutiim, Ul sit virgini_as"diyiti_e,.casliias.medipcri-- - ferocitatis rictibus tradfdit,. cadaveri gelidae moriis
las, jugalitas pbuperlas.. U.tsil.-virginitaspax, casiitasi faucibiiSBuffocaib,. eiiam ipse Jellio sopitus ' vitalein
- redeniptio, jugaiiias captivilas.- Ut sit-v-ifginiiassol,, 'reddiditspi.ritiim? . .
casiilas luna, jugalitas tenebrae.Ut silyirginitas dies,, ._.En sanetus Jeremias ad_exempium virginalis ma-
casiiias aiirora, jugalilas nox. Ut silviiginitas regina,-,- tefiaeln propatuio nobis bccurril, quiaiilequam ma-
castiias doniina, jugalilasaneilla. Ut sil_y.irgini_asp_a- tefnis ederetuf parlubus, beaia prifidestiiiatfone-Do-
tria,;castilas portus, jugalitas pelagus.Ut .siivirgini-- '-." rnino dicatur ei ab ipsa rudi cun.a.bulbruriiteneriiu-
las liomo, castitas semivivus;jugalilas corpus. ,Ut sitt dine vjrginitaii cori.secratur, de qiio divina.prpmul-
vifginitas.purpura,- castitasrediviva, jrigalitas. lana,-,• - gal sententi.a; Anlequam prqcecieresde vuivk; sancti-
: -Omniahaec non suril exlfa palatiuniregis', sed aliter ficavije, -pulchro vid.elicef virginilatis pr,aesagip;.ii!i
sedet incarruea pfaefecluroedignitas, alitef-mulio- -B- inquam, quanlum propheiicae dignltalls gfalia ehi--
rium vilitas, aJIler mii pedibus cohLinel mulas, etta- . .. tuerit, fulsefjit, ilorueril,. quis urbana. verbbriim fa-
men sub rino imperalore.jnililare noscunlur, etc._ ,. Cundia'ffelqs enarrare_sufliciat?
Cujtis differehtiaeargumento ^eonjici et colligi datur, XXI.Datiiel vero praesagb.nomi.nis,vbcabulo judi-
tjuod virginitas sit quae -ab. pnini-.spurci.lia carnalii ciu.ni Dei, :ob indagandasecretorumjifcana, jib a.f-'
illibata sponlaneo cseiibatus _afl'ectupudica perseve-- chaiigelo; saepe vir dpsideriorum yoci(aius,;iisque
-ral; castilas vero,. qiiae paclis sporis.alibus sorlitai supremam fugacis vitae clausulam gfatissimum sjiori-
-mairimoiiiicommef.cia regni cceiestis causa contem- taneae/virgiriitatis-murius velut ffagfanlis: iripensi
psit, jugalitas quse ad prbpagaridum posieritatis so-- ihimiama p.arti [Bodl.y Jhymiairia. pairi].-spirituuin
bolem, et liberorum procreandorum fjralia licilis.con-- ultroneusvoblulisse memoratur. ts_denique, norid.um
nubii.nexibns nqdaiur." Hisigifur tribus gradyum. of- clarigenle,eyarigelica buccina Quipqteslcaperecapiai, .
dinib.us,-quibus. credentiuhi _multiiudp in-callipli.cai iirimuiiis'laraen ab omni spurcitia carnali et securus
florens Ecelesia discerniluf, evangeiic.uiri paradiginai ..abillecebrarum culludio pudicissiraus exstilisse li-
- ceiilesimum
.sexagesiirium et Jricesimuni ffucliimi fluido declaratur.'; cuipro.vicissiiudirie ca.stitatis rer
juxta merilorum mercimoniam spopondit, licetqui- -. : perisanda piae caeieris.mortalibus. abdita patesciint
dam centesimi frucius manipulos evangelicis riovali- ct.mysticis -sacrainehtoftim operculis clausa coelitus
bus ubertim pullulariles ct gfanigera spicarum glu--.^_ reserantuf. Quis ,eniin pfophetafum yenlura vaiici- "
- muia germinanies riiaftyribus sacrum proChrislianas._.; nanlium',.qu'orum mentes.gramiia sacrpsancli Flatus
confessionistiiulo.cruorem ritu rivi rofanlis depu<- . . gratia jnspirans'_pr_jesagis' vifluiuni iriuneribus-af-
tare soleant. "Sed rie foflein=:-[-Bod/.;for,le]-propriae '
_ fluenler fecundabat," uberius ' et ihanifestius de di-
'".-'_' -. , '.'.'•-'--."".•"?
dispuiationis verbosa garrulitas- aut garrula verbo-_ . yina Incarnaiione oraculoruni seriem texuisse digno-
silas firmo-Seripluraruriifulcimerito carens a quoli- scilur;--decies [Bodl., sepiies^riamque.sep.lenis an-
bel cfiminelur, purpureos pudici.iajflpf.esex sacro- norurh. hebdbmadibus qub supputationis. Iaterculo.
"rumvoluniinuinpralo.decerperis pulfeherrimamvirgi- num.cro.ccccxc anni calculantur, salvatrix superni
niiatis coronam Clirislo favenie contexere.riitar. , , ducisnalivltas-praeiiguratur. Quiqtie staluam, qua-
.XX. Elias vates,-vifghiitaiis-gralia decoralus et; lerno .metaliofuni genere faTjrefaciam, toti.dern fc-
spifiiu afflatus prophetico., cceli claustrai et-nlmbo- gnoruni.saecula signanlem, angulari. duorum Testa-
rum obslacula precibus patefecit, gemiriosque iriili- . mentorum Japide de.collis cacumirie, sine>iri -vbja
tum pcriteconlaicos coelestis-fbci fuimine. flagranles, [Bodl.,'_yo\o], -hoc est, mariial.i conii)lexu,,;absciso
cl supernis arsuros incendiis crudeJi flamma comlju- j)"minuiatim.ac.
] niembratim exponit percussain, ,Arbo-
. sios, exlorruit, qui ef-deinceps, _ut poeta -heroico remquoquespissis yirgullorumramuscplis pullulan-
liexameiro-refert, ';- , - : - .... ... lem, et -friictifefis - stipitum . vimiijiljus'flbreiijem,.
Aiirea ffammigeriseveclu?in aslra quadrigis , cujus imrtiensae proceriiaiis ceisiiudo polo lenus in
_.' S-dereumpeiietravititer, curriiquecorusco; - -aJium porr.ecta subrigitur, congriia interpretalioms
ei-inffa huniarii meiairi-nbii cdiiiigii aevi siibSalusin , co_rijectura-expIanaL,,qu.e_s_ib cono sublimi .verticis
ccjlum, in.quadara secreti climaiis regibnediuturiia -pennigeras. vplucrum turmas.praepeti -vplatu ninib.o-
liienibforurii vegetaiionej-yitaliter degens, liactenus. rum obsiacula perielfanles., simulque muJlirnodas
geriefali "mortis debitb caruisse dignbscituf,' quairi ferarura -riaiuras,. quadripedanle' cursu per .orbeni
cuncii.vioientisnaturiae legibus addicti bt.pfima. prae- lustfarite^, sumptuosa pabulorum alimpriia uberilni
•yarieailonisnexibus aslricii,:qua'si irievitabjle veeti- J.pascebat; doneocoelesii nuniine nutabundacrudeii- .
-
gal eiflseaie tributum peiidere,coguutur.- : ier.:Corrueret; etsuperuae potesialis irtsirumerilo.iu-
Elisaeusvefo", ejusde_ri_Eliae'dupIbditatusspirituct guJjffler succisa procunjberet, an per sep.tem [Bndl.,
gemina pfaediius graliaijh cujus-exoriu aurea qua:-:'' cclo]-aniiorum circuloi'luxuriaiil.e. foliprum yiridi-
drupesiriGalgaiis bonibbsab 'voci^mbgiium reboasse -.liiiee! nialiferJs";Surculo.rumfrondibus fiaudarctuf.
119 S. ALDliELMl OPERUM PARS II. — TRACTATUS. \^b
prophetica relatio.ie dfgessit; neenon terrificos pal- A nis fastigiuniet divinai contemplationis culmeh iri
iriaecoelesiisar.ieulos flexis liiteraruihapicibusin qua- altumsurrexit, ul nierilo.^exlum eyangelicne beaii-
dfala parietis pagiria charaxatis, iyfamiici pbtentatus tridinisgradumcbnsequi credatuf.de quo evangeli-.
riiinam etregalis moDarchiaediscfiriienportendentes, sla tropicus florentisparadisi lates, quem Ezecjiiel"
sub trinaverborum significatibne, hocest, Mene,_Te- vultu declarat humano, ita congruenier aslipulalur:
cbe],. Pliares,' qubd intefpreiatum dicitur,.nMi»eraw/; Beati.mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt. 0
pensavit, div.s.-,.sagaciter exposuisse meriioratur. - quarii Jinipida v.irginalis pudicitiae pupilla coruscai ...
E-a-tempestate etiani tres pueri, avita'Hebra_orum_ _ Oquam splfendidapite caslitatisacies illuslraf, quas
stifpe'progei)iti,;et.in ifansmigrationeBabylbniae ad nee carnalis "caiigo.'illecebfas obtundit, riec sjiineae
"Clialdaeo.sabducti,; riequaquam carhalis 'copulae vo- /obscenitafis glaucoma suffundit, quo plerumque (lieu
luptatibiis operafif dedisseiegunlur,' sed in arctb dolendurii diclum!,[__?o.._.,dictul]')'etiamperfeclorum
spori.arieaevirglnilatis prbppsilb permahsisse hiemo-.'__jjalpebrae gravilef gfossescunl, et qui putabantur, pu-
raniufvquarriyislhipbfturia Judaeofum gafrhiilas fri- , dicilia pfaediii, dum"s3apehuniarthm falliturjudiciuni,.
yola falsitatis deliramentaconfingat, asseieiis.nequa- quasi scotpmaticbrum lumina leiris lenebrispbtufan-.
quam eosdem puberes, aut pr__.faiiimcbllegani:ex- tur. Dequa fetidairiipurii.aiis.s.erilina animarumli-
lern__eperegrinaiioiiis participem, ultronebs caslita- " burnicas Iugubritef submergente waciler ammunes.
lis c-Jclibes, sed irivi.os spadories exstilisse, qui" se- fpre crediinfurqiii gloriosa non fictas puriratis palma
cundo euiiuchbrurii gradui. eyangelica veritalis asti- perfecle potiuntur, ei dum caterva (castsevexillationis
pulalione deputatur. Hi deriiquein lantum paternae . -vietricia vexiila'velientes,per pbrlas coelesiisHiero-
tfadiiioiiis feguiam' ef. divihae' sanctionis censurairi solymae.;gregalim gradituri anie 'angelicum .coelestis
, seryasse describuntur., ut eliain ad. obtinendam, _in- theatri corisessum et.lerribile tr-ibunal Judieis singu-
.tegritaiis et contiiienlia. gioriani, ppuJeritas-fegaJium lorum facik jusia discretioriis lance Jibfantis, virgi-
fefcuipfum deliGias el priftcipajis alimoniae pulmen- nalis Iriumpiii tropaeiim et illsesa [Bodl., illaesaej
liini in lenerririia puberlale cbnlerripserint ;-Vilibus castilalis labara lseli ges.tabunt. ' r.
tantuto-leguriiihibus yjtamsust.eiiiai-e .cnnleriti, Iasci- . XXIII.-Joannes sacer,materrianonduineditus.ma-
vam jhventulis. petulanliam reffenarurit. Quamob- •irice, prbpheta Veteris Iristfumenli meta, etrprima
-reui enbfme'Chaldaici regiiatbris.simulacrnin, quod rudi duiilaxatriegharite gralia asperrima; [Bodl., asr
{.o.oss.sublimi.alem eeriteriis ac septenis.pedlbus in -perrimae] po3niiudinis iima vox Verbi salebrosos
alto porieclain bis lriceria">ciilji_qru"rti-:proceritaie , complanans- .anfractus -, praico regis saluberfimuih
yincebat, licet liorrehdus salpicum cfarigbf incre^ _ .C.hristi devulgahs adventuin, supernae:'prolis pafa-
. puefit, et inusica sambucorum-harmbiiia pefsultaiis nymphus, primitivaedispensans" Ecclesis rudimeri-
insonuerit,.siinulque flammivoma cairiinl incendia tum,ndniie.pro inlegritaie castimoniae lotius casti-
"haptafum'fomile..safmen.tortimque' jiutfimjpe suc- ta"tisabctbrein pplo paiente vbce per .eiliera fonan;-
consa terribililer^torruerint, fiexis '.popiitibus siis- te Spiritu in' simulacro alilis desceridenle.,, Jordanis
picere' fefiagabarilur," et prb ihflexibilirigidae men- -gurgite tincium.muiidus mundum, et vifgo virgineni
caslitatis afdo-
' lis constarilia, angeJico fulti'suffragio, ambuslas. -baptizasse descfibilur; quiqueJorrido
malleoli niachiuas crepiiantesque clibanrglobbs'fide -reflagrariSj.vetilos regalis Ihori hymenaeos compes-
' " "
invicia :vicerurit_. . . : " . cens, blidaruihque polluta jaupliarum .contubernia
XXII. Sed quid in. veteribus viris, quibiis priseae aporians,_asperrimae-ihYectionisseverltaie coercuit, .
legisiicentla nupiiales tlialambruni'cbpulas;pro "ne- . el hujus rei gralia putidos ergasluli squalores liben - _.
jiotuiriprosapiactposierofurh.'progenie propagarilla ler laturus, purpureo carnis cruore .rubris fibrarum
elementer. iridulsit, tliesauriim virginitatis e.y aniussi rivulis decursb sacrani Redemptoris passionem mys'-_
; .-
inquirenles, velul apes de diversis pratdrum floribns -ticis praesagriiihibus poriendii., -..
flaveriliumfavoriim machirias tenaci gliitine sarcien- Joaiines quadripertitae scripibr, hisloriae, et^verax
ies, mora.riim vinciila riectiinus etotia teriipofum.t.i--T»eyangelicae relaii.bnis.tetrarcJia, .quern Satvator uni-
rihius? Cum etiam in rudibus et nbolericis ralliolicae camundi redemptio el conservandae castitatis aJma
fideisectaloribiis, poslquatri latebf osa prioris Inslru- pnefiguratio,, propter virginalis pudiciliae gloriam,
menli latibula fuiidilus ^ evanuefunt, et "limpida" se-. inter caeteros .peculiariier pio diligebat afliectu,mifis
queniis Teslamenii Iiiminaria pergfatiain evangeli- viilutum signis per toLum orbem claruii. Eteiiim vi- ,
cae pfaedicatronis.crassie noctis caligiiiemallustrantia mina Virgultorum'silveslria ;e frondbsis nemoribus
- allaia mulavil in
in triquadrb terrarum ambilu diffusius Bpargereniur, obryzum flayentis aufi melallum.
inriumera bealae yjrginitatis exempla adfatim exube- Teretes. quoque' .scbpuloruni rglareas. ei rofundos
rent et liberihn subpediient, e quibus haec paucula, - ^cfupeorum lapil.lulos deafenosis litlorum sabloni-
quae ad membriahi verierant,cafplim-etcursim con- bus adduGlos contra creaturae rituni in fubicun-
gessimus, qup faeilius' eunctis- voliviim Iritegritaiis ila.s gemmarum congeries, superria frelus pote.-
muriusniercariiibusin projiathlo-patenter clarescat, . stale, facillime convertit._Nec. non-dispersa-genmia-
1
qnibusi auc-bribus edita pudicitiaepfoeeritas, velut rum_ffagmina, qu« debept.a"Germanorum simplici-
.
praesiantissimus ohifrniiiivirtutum pliarris, seu ^quai-. Jas-, secundum- siolidissimi .sopliisl-e. nionita ; ad
drati roLunflusobolkci•glpbu'=.'a<Jlariium- perfcctio-_ speclaeulum vulgi-.iriinulbtiiri'in frusLa' fricabat, iu^-
'
m DE LAUDIBUSVJRGINITATIS; ,122
. piisiinu.m reformavit slalurri, sed.eliairi inalfoham ,-_A fidei sequipedas pliis quidpiam quam canbiiicae veri- ••
quam sup.rema sprs gemina mprtis muliaveral urna, talis.censura promulgat credefe, et.cictera apocry,-
tufbis pauperculorum subnixa. prece, poscentibus , phbrum deliramenta^velul horrisona verborunjto-
quos sumpluosa erogatae slipisalimonia.susieiitabat, nitrua periitus abdicare etprbcul eliniinare, orlhodp-
oralione sequeslra, de lelhifefo sopore.suseitavit; xoruih Palrum scita scriplis decretalibus sanxerunt.
; cumqueJuriuurida pagahorum- ferocitaie cfudeliter : Lucas praesago.vitulisimulaero ab.Ezechiele desi-
cogerelurut.inorliferum poculi haustuui, in quo di- gnalus, el teflius evangelicaepracdicaliouis hislorio-
rorum virulentus graminum succus simulque trucu- graphus,qui,'apud Anliochiam medieinale cataplasma
leiila regulorum et.aspiduiri venena ad qiiae quadru- prociirans, primo .puruientas"corporum valeludiues
; pi.yis'robe't8e[-Bo--/.,:alque q. rubetae]-et spalangii • et aegrotas.visceruniflbras, ae deinde spiritales ani-
pestifera confeclio humana; naturae nocitura habeba- - marum incommoditates, toffjdo.dbgraatumcaulerio,
>i_ir,.poiando corisuineret,-praemisso Cliristi. labaro,; seu divini -verbi pblebolomo, salubriler sanabat,'us-
tiitus et.Ciirisli vexillo armalus, nec venenala dra- que sepiuagenarium-ac quafiuni _elatis annum illiba-
. cQnum-detfirnentaIremeijundus-extiinuit, nec liofri- tae castitaiiscomespudicissimusuiapsisse memoralur.
daihortis discrimina pallidusrexpayit..Gemina. quor , Igilur cumgenerale mortis. naiuraefBod/,, inaibrae ]
que defutic_orumcadavcra, quos .Ielhaie yirus eru- B debitum supremasorie persblyerit, Constantinp orbis
deli mortis exilio perniciler prostraverat, in prisli- .gubernaiite monarchiam, ossa iliius ad tutelam regni
nuni vitse slalum resliiuit, et sic in caslitate florens RpmaniConslantinopolim Lranslala ieguritur. ''
usque cygnaeamvetul_eseheelutis. canicieih;felieiier . XXV. Glemens, coelesiis.clayicularii_priraus supr
permansit. Nonnulli vero eumdeiri. nbn -generali . cessor et secundus Romarise Ecclesiae dispensator
morte defunctum, sed speciali sorono soporalum, in (Quaiiquam nbnnulli Linum et 'Cletum in ponlifica-
sarcophago vitaliter ,quiesc.ere contendunt, pro. eo tus fegimine iiequidquara praefe.rant),quod caelibatus
quod Salvalor lixerif : 'Siceum volo manete4<>nec .caslimoniam, etiam anlequani.salulifero lavacri ba-
-i'ejiiam,,.pr_e_serlim cum de^sepulcri luinba. pulvis ptisterio.mefsus abpriginali piaculo purgarelur.me-
ebulliat, et quasi i,eciprbco_spirantis,flalu in- super- dullitus dilexefit, jpse propriis litlerarum apici.bus
ficie antri sensim scaluriat. , ., propalal, dicens : Ego CjemenSj-inufbe Roma natus,
'
"... Didymus quoridain dominicae fesurrectionis incre- aprinia aelatepudicitiaestudium gessi. Ergo si quid
dulus negator, sed""visis vulrierjjm eicalricibus ere- praekantissimum ;esse constat in. cunctis -virtutuni
. duJus praedicator, qui Eoae triperlilas Indiae_provin- gradibus et.morialium nalurae difflcillimumnondum -
cias sereriocvangeJicaeprasdieat.iqnislumineillnstra- regeneratus sibi usurpanstahtoperelaxaverat, quanlo -
vlf, el exsecranda sacellorum.lustramenla et iriepta ~" magis credere fas est, utpbstaeceptafldeirudimenta,
. ppniificu.mflamipia fundjius.evacuavit.cum pudicos sprelp genlilium ritu,"dum per proviricias.Pelruni se-
'
tbalami cbnsorlesinstruens, de virginUatis laudibus queretur, -divini yerbi semina serenlbin et propagi-
ioqueretuf: Habetis, iri-iuit, integritatem,qu_e est nes,eyangelicae vitisrcredenliuni scrobibus pastinan-
omiiium regina virliitum, el frucius perpetuae yirgi- lem/alque Siriipnicae.Ielhiferas necroriianciae labfu-
nitaiis. Yirgmitas soror est-angelorum et/oranium scas radicitus exstirpaiitem, plenius;,ac •perfectiiis
bbnorum pqssessio; virginitas vicloria libidinum,: conservayerii, qui.deinceps -itinerarium Petri deceni
tropaeura fidei, vicioria "_'deinimicis, ct vilae seternae v.bluminlbusdjgeslum' Iuee;clarius elimavit,,Rufino
securitas. En apostolicae ciaiigor buccinae, velul toni- -_in Latinumex Graecoriim.biblioihecis Ver.tenteI -,
-truali fragbre coherepans, devotas; virgiiium- mentes - "Sylyester.qui apud Riomartiportlificalis caihedrae
ad irilegriialls-cultum cohortalur,- dumeam imirien- :susce'pi't.sacerdotium, per_bmiies,Europ_e'pfoviricias
__:sr.uriioiumlaudibus prosequitur. ". . , .. et-flprentis Ausoniaeparochias.quam gla.cialesAlpium'
-
XXIV. Paulus,"duduiri Saultfs, vas eleclionis, -lypi- salliis pfaerupiis-scopulorum caiitibus cingunt, sigttis
cus Benjainincrepusculo devorans,pimdas, vespeti diri- mifaculoruin crebreseeniibus claruit/siquidein in-
ihens manubias; quipytlionissam necromanlise spiritu.L^conlaminala.cbrporispudicitia fretus, et jugi.absti-
ialsitaiis frivolavatlcinantem-et db hoc suihpl.uosas . , nentiie parcimoiiia - praedilus, ad ietliiferumi-Roinae .
procerurri.opiileritias afflueiiter cuniulanlem, 'gazas- dracoue^m in clandestino cryplae spelaeo latitaritem.,
que. qusesluuin delicibsas adfatim . locupletante.in, qui virulenfis faucibus et pestifero spirilus anbelitu '
mutaelaciturnilalis valvairi labris prccacibus. oppo- "aethera corruriipens miserum populuin atrocifer vexa-
s "nere imperio terrenie
cbegit; quique (inirum dielii) bat, per certtenos Iatebrarum i gradus inlrorsum
.qualersenas in-fundo maris profundo.sospes-lrans- descendisse fertur,- el eamdem.mirae magniludi-
egit.hofas, atque quinquies quadragenas acerrirrib cru- nis bestiam, cui pagahorum decepta genlilitas ad se-
deliiatis tbririeiito una minus accepif; nonne' ob dandam furoris vesariiam fanaticae lustratiohis spur-
"
-.pur_eintegritatis praerbgativam, terlium polum per- caiia tliurificabat, .inextricabilicoHario cbnstrictam
isgrans, supernorum civium areana caslis oblutibus perpetuaeullionis aniniadversione perenniter miilla-
-ronlemplatur, et coeleslis mililiae abstrusa ineffabiii vit, el Ronramfallacis idolplatriijeculiricem a fuiieslo
-' ferum relaiu rimaiur,
.JicelReyelaiio, qnam dicuut \ viclirtiariim'rilu evangeiicis. asserlionibus et signis
Pauli, innave aurea.florentis.-paradisi delicias eiitri- :.pariler cbruscaritibus.cofrexit. lllud-eiiam noh omit-
'deni adisse gafriat; Sed fi~ '"divinuni.yelat catholicse lehdum rbbr, in gup.p.raecipiiiiniconservaliecaslitaj- .
.25 -S.. ALDJIELMltiPERUM PARS-li; —'TKACTATUS. iU
tis documehtuin- deciaratur, vidoiicet qu<d impera- Asomiiiuin quod priiis viderat, etoflefeiisDeomuiiera,
toris Constan.ini dintiirna valeludo et eleptiantinosa et conimunicans sacrameritum dominicum;- ascendil
corporis incommodilas, accCplo baptismalis sacra- equuni, et perrexil quo eum duxitarigelus Domirii,
mento, stalim ab eodem salubriter dicto citius cura- atque per__,emiiaslabari funiiamenta ereverunt. Ap-
relor, et lam ititerioris liominis gestus quam exterio- •pellata est autem civitas Constaulini, quod Gncco
ris aeslus per coeleste calaplasma duplici medicamine -sefnioiieiiilerpfetaturConsianlinopolis, usque in ho-
sirie tricarum obsiaculo sanaretuivPfselerea [Bodl., dierhum diem: Igitnr Sylvester, transacto pontiflca-
Prbpteiea J absurdum fore siispicabar. si celeberfi- lus offlcio,-eiconsummato viiae chrriculq, cum palma
murii lllud spectacuii genuspertolos.mundi cardines _;-virginitatisscalarri Jaetsb scandens angelorrim cbeti-
vu.galum.taciiufriiialis siieniip oppilaluhi vileseeret, bus admiscetur, et beato supernorum consortio feli-
eta nosiris liiterarum apicibus intactuih delitesceret, ciier perfruliur. • '-" .
;in quo triuiriphantis Chrisli vicioriablSylvesiri cer- -' XXVl.-Ambrbsium yero superni necians ambrosia
lariiiscaslimonia ^gemintelahclis prseconio cfebres- redoleritera sublaciturnitatis velamento delitescere
cunt. Nam Conslaniirio orbem -gubefnanle, ad syno^:. nbn.patiar, CUJUSmelliflu-im dogmatum duicedinem
•dale concilium populis catervalini .confluenlibus,. .- et purae virginilatis praefogativam pulclira praesagia
diiodenos judaebriim " praeceptores et Pharisaebrum' »poflendebant. Siquidem infaniulus cum in cunis
-rabbites dira disputationurtf- spicula contra Clirisli "supinus quleseerel, ex improviso examen apum ora
lironera truciier lofqueiiles, divirio conflsus clypeo labraque siiiepericulopausaniiscomplevit, qrii ingre-
coBfulat. Idera quoque praesul somnium Constantini, dieridi etegrediendi per lenera pueruli Jabra ceftatim
reriim laieniiurii praisagia porlendens, m.ira sagaci- yices -frequeniabant. Ac demum gen.ilore Ambrosio
tate prudenter patefecit. Siquldem imperaior, in ci- evenium fei prsestolanie, et vernae, quaealtrix infantis
viiateqii-e Byzartiium vocabatuf, cum membra sopori fueral, neabigerenlur Imperanie;, supernls" coeli
dedissel, et debitum nalufae solveret, apparuit ei in climatibus per aethera -avolahies catervatim mpfta-
visione nbciurna quaedam anicula saiis decrepila, lium visus aufugiunl. Qualisauterii velquariiusidem
eliani pene ni.Ortua,quam i.mperante Sylveslrb susci- patriarclia virtriiuni gloria. et iiiifaculoriim signis
iareorando jubetur. Oraiile auiein Goristantino, illa . cffulserit, neminem rebr expertum, nisi qui gesia
anicula surrexlt, et facta est juveiicula' pulchefrima, conversalioiiis illius a Paulino viro veiierabili digesta
"'
veltit rubicundo venuslEe pubeftatis flore pubescens ; didicerit. "• /_".''..
quae cum casia coritenjplaiione" regalibus piacuisset Nec pudeat Clirisii ctelibps strictis piidicitiae Iegi-
obtuiibus,'induit eam clilamydem suara, et diadema "buslascivam naturaj petulamiam coareianles corpo-
auro obryzo gemriiisque purpureis brnatum" posuit "- reosque lilillationum gestus velut jndoiniios bigarum
supercaput.ejus. Helena autem mater. ejiis dicebat " subjugales, ferralis saliyaribus [Bodl., .salinaribus]
ei -.iiacc tua erii, et hon ropriel.ur, nisiiftfme mundi." refrenantes, Turonici feriiinisci ponlificis, queni
Igilur expergefactiis imperator fulurarum igiiofaritia aniequam regerierarilisgraliaevtilvaparturirel [Bodl.,
reruin acriter arctatuf, donec per simplarii Iiebdoma- parturirelur] ei sacrosaneli. bapiis.iiaiis fudimenla
dis iniercapedinem- corpore frugalitatis parcimoriia cogriosceret, ih caiecliumeiiorum gradu. et compe-
macilenio fursus in soporem solvitur, cni vir yifae -tentium-sialu siipem pauperculis pbrfigeniem aga-
vencraijilis Sylyesterseplima die jejunii sui adest, pemqueegenlibuserpgantem, cum riocturnae membra
iteruni ei in yisione dicens :_Anus decrepita, hbc est quieti dedisset, cceleste beavit oraeulum.. quique pro
civilas in qua lu moraris, nomine Byzantium; cujus adepla integritatis corona et fauslayirginitatis infuia,
-muri jam prae vetusiaie consumpli sunt, etpene om- quam velut fegale diadema ae gemnialas crepundio-
nia nioenia 'ejus eorruerunt. Asceride ilaqiie illuiri. rnm lunulas, iiidefessis viribus me.la lenusser.vafe
iequum luuiri iifquVbapiizalus ih albis sedisii in urbe salagebat,riiiris virlutum sighis effulsisse memoratur.
Rbma, el aposlolorum ei marlyrum limina circuisti, Etenim catechumeni cadaver, quem dira, "ut dicunt,
ei hunc secleris, lene labarum iuura, quod signo iv • fbnunae ferocilas et parcarum grassatrix 11011 ulli -
Clirisii ex ariro et geminis est pictum. Hoc labafuiii.' parcenFum atrocitas, iirib gelidae mortis inclemehtia
tenens in dextefa tua dimitte frenum equi, ut qub regeueranlis gratiae'sacramenio privalum pernieiter
eura duxerit angeJus Dei, illuc eat. Tu autera fixum oppfesserat, deporta-morlis redivivurn erexit ad
cuspidem.labafiin terra sic trahe erim, ut semitam luinina yitae. Alios qubque binos cfudejimortis meia
faciat trarisiius sui, per quana semitam exslrui facies •multatos el optalis vitae manubiis ^spoliatos de lale--
mufos ; et banc veleranani civilalera et pene mor- broso leihi baratro el ifucis. larlari" tormento yoti
liiam Injuvenculatn suscitabis, et tui nominis ^voca- compos red.uxit -ad superos. Procefum frondentis
bulo nominabis, ila ut reginam illam facias omhium . pini slipitera yelltis paganorum caeremoniis deputa-
. ,urbium_ Eril eniin inea nomen Doriiini Jesu Cliristi tum,,' quamvis obliqua feclinem curvatura Jcrcbri""
fnagniflcum, el_eruritin ea templabei ad libnorein bccolafum bipennes certatim' succiderint [BodL,
bmnium sanciorum consiructa, ef filii lui post te et succiderent]., intrepidus hutabundum acpexii, _et,
iilii filiorurii tuofum fegnabuntin ea.Evigilans aulera . Jfagore horrisbno cassabundum-cpnlempsi.t.pellaces
Conslantinus statim ad ecclesiam perrexil, ihdicaris- . Analolii nebnlonis pi;aesiigias, quas liyidorum frau-
que episcopo civiiatis viro sancfo nbmine Sislnnlo-- dulehla aemulorum factio mille' Ttbceiidi anibus
'
m ;".. - --"'. DE LAUBliSUS-ViRGiNITATIS.' •"••:", IJK.
arroala oslenso.fallacis.pepli-ludibrio-auiiacteriiige--.• -A cibnaridi gehere prasfatus aiilisies sermocinari credi-
.. rebat," praepollenie iheriiorum gfatia, fundiius fates-- -tur, qui 'neqhaqaim extrinsecuscaruaiis tantrini
cere,,et "proculul ridicuiosuni phantasma :evariescefe; -pudicitiae immunilatem- ad pcbrrieperidas .sirenuae^
-
-fecit, priscorum delubra-paganorura :a-.cementarioj - integrifaiis; infulas idorieam fore ratus; est,'' nisi
poliiissimis compacta peffis/ f.ubrisqrte tegrilafuriir ' spirilus quoque castiriioiiia.cujus impefio iridorniia-
- rimbrieibus
tecia, Tnortalium diiiidehs ailminiculo, ett cbrporaiis ,Iascivi_e petulariiia- refrerietur. Siciu
angelorum frelus suffragio, quiajjiBod.., quij.bastaii i , vernacuia necontumaciier 1050166031,:inaironie
"et scuiait famrilo Dei prtcsldiumvlaturi yeriisse; 3 nutibus mancipatur, intririsecus contubernali soda-
'leguntur, solp 'terius- dirutaquassavit, . lilate cbncordifef ;-adh_efescat.-•Exstilit qiiidarii
everlii,":de-
slfuxft. - - ' _" - "' '•"•*"" ~~"
;-"• - pbntificalidigniiale decoratus merito EeJix et no-
_-"-XXVII. JjJregoriiis, NazianzenaeTEcclesiaegubefna-. riiine, qui cum-pro iider consiantia-a tortoribus
lor,_apud Albenas (qua perideni leinpusruniigerula i Jorquerefur ,-e.t:"horrendis. earniffcum cruciatibus
grammalicorumjf lorla brclandeslinum" Academicae j ..agonizans maflyrizaretur, exclamasse fertur : Gra-.
. dispuiaiionis sopliisiria pollebant) caeterls incompa-. ;iias libi ago,-Cliriste, __viannos.in.saecuio virginita-
-
Tabilitereruditusf Basilii hi philosopbicis dpgriiatibus.' ' tem/ineanavciisiodivi. - _ -'.-.-".
-cbridiscipiilus, sicut xi "Ecciesiastic_eliber liistqriaj• B • -XXyilL Anthonius ccelesiis -afatri^stivarius et
.nianifestat, cum;a rudis Jnfaniiae ieneriiudine . evangeiici; sefmonis ;sator, a -qrio priraiius per
cbrpbralis illecebrafcdnie'rripior-;et'7,eloiypris'castir - i^Egyplum fertilis -cbBnbbibrum.siges' et fecunda
tatis amafbf exisleret, 'pule_ira_f"yisi.bnis'ofbmaiie, cbnversatibiiis Occa granigCris germinavit spicis,
.. som.nb -sopUum clemenfer.solatur, cui pfopier vir- unde pgslmpdo;"Meriiphyi,ica -tellus,, quarii Nilus
ginalepucioris prbpositiim etgymnicum philosopbiaes . Tecipfocis fecundat iluentis, miilenos aniraarum -
sjudium, irigeminp feminini sexus' simulacrb casti-. riiariipulos in' fruciireris Ecelesiae riovalibus pullu-
- -Jasetsapientia"persbporema.pparuissedescribunt.ur. lantesprolulit, quosangelici inessores (cum Jigura.
,;Hoc modpsariclum ad-~integriialis crironamcohor- mundi in ictu et aiomo evanuerit, et enbfrtiia crea- .
tantes aHoquunlur ~."Allera eriirii' ex nobjssapientia', _ liirafuni eieriienta, iri, melius •.cbiriiriutata clafuerint)/
altera castitas .dicitur; et" mi__sse,siimus._a Dbmitioi sequestrati.s lolibrum fasciculis in inexbausta cbelestis
Jecuni babitare, quia iucundurii nbbis et "saiis muii- 'regni.horrea calef-valiiri adyectabunt, nonnepfbpter
duni in corde lupbabitaculuni, prtepafasfi. Cifjusi egregiam anim.aepudicitiam irieffabili virlutuhigfaiia
somnii ebhjeclura colligi et-his arguriienlis jariiiri-'" praeditus; usque supremos ierrarum cafdiriesrumore
adverli fas. est. eumdem ' Iiujuscembdi meritorum clarus percfebuil, quod-p_lehius.deejus virtute rhira-
_ jnunificentia pr_ediium, iilaesae' pufitaiis cbronam ^culoiuiri Alhanasius, 'Alexandfinus a.nlisies,: simplo
iisquead nielam soflis supfetnae Indefessis yiribus vblurpine,patefecit..Evagrioih Latjhiim transfererile.'
usquequaque cuslodisse, praeseftimxUin de illocan-" Paulus ilidem incIytus-eVP.atfuhiceleb.srriirius, qui
tiim [BorfI.jxCa_ilumJ.sit: Hujus neque vlta iiliquid a pellaci geriefotaecae/ciipidinis pliyJargiriaTdecepin ,
probabiliusel sanctius, ne.que eloqueiitia clarius et conlf a jura naturiseprodiius e.t publicatus, a pfimaevo
illustrrus, heque fide purius"et recjius, rieque scierilia pubertatis tlrociriio Mempljiticae sblitudinis:desefla
pleniiis et perfecfius-iiiveniri pdlest ;-quod"Ruffirius, " penetrans, qua.carnaiis""spurciti.ae bJahdiniejiia fa-
niira verboriim - rirbariilale praeditiis ,^ "in pfologo tescurit, et riiundafii lu.ctus [BodL, Iuxus] oblecta-
apologeLico-plenius exposuit:Basilius poiitifex.et merifac yilescunf, horreiidos. belJurirum barritiis et
celeberriniusrCappadox, Allienis-aeque ut praefajus irucuientos leonum fremitiis, ardenlis fidei defensa-
,epllega rbeibficis sopliismatiim edoclus" disciplinis,. culo fretus, intrepidus cpnlempsefai, "consuta dun-
qiii "fegulafenj morias.ieacconversatioms jiormaih taxat palriiarum pleeta, 1et pro dulci daclylorum sa-
reciprbcis scliedaYum seiscitatlpiiibus viearia lillera- gina;squa!i.diim sustentaris -corpuseuium, haturae de-
riini relatione resppndehs4uce' clariusad liquiduni bitiimsolvit, nonne propterilorentispiidiciii_e castf- -
digessit, necnbn zpya-a ''EEK^E/JWV, id est, opera'sex jiy iriomam fine fehus iriextricabili repagulo consefvaiarii
dierum, quae in. Laiinuro. translatay legurilur;iriira' " bissenis temporum iustriSj.id est, vieies lerna an-
eloqueriti_e diseriitiidine fr^fus edidii;.is inquaro, norum: intercapedirie biiccellaiii crustulae.semi-ple.-
"
quod .ihtegriiaiis gfafia inebfruptus corppralilef , . haih , quarii 'pgnijiger.-pfaepes.indbfessls famulaii-
Uoruerit ex. ipsius elogio coiijeciuram cap"essb/i(a biis-et reeiprbcis vplalibus biuico advexefat rostro,
prosequentis :'Et femlnara lion - cogriosco etvifgb iisque decrepitaifa'-yils..senectanv inexhauslam graiu-
-non ;siim; vetus quippe consuetudo; perilofum' esse. labundus acceptb ferrepfbriie/uit?
feriur cpnciqriatorum, qui pro rpslris incdito slariies, XXIX. "Ililarion .bpiriatissimus/PaJrfisliiiaesoliliidi-.
popularibus ;calefvis coneiorianluf, ut. in, _diversa. nis, accola., eibnicis pafeiilibus idojoriirn ciilturae
'concioriiscurieo ei dispari sesu, cen propria ila in- deditis oriundus.rosa^.ut dicitiir, fubicunda de spi-
Verdum a.liena.'fr.uiiiscahliir persona-. [Bodf.; frri- nelis vulgo nasceiilibus-florens, _ea lempesfate qna'
fiscaiiiiir 'persoriae], atque' aJtori.iiis auditoriljtis praedietus Antonius per"_2_Egypturii celebri fama vul-
iguarisque auscuJtatofibus arcaria "meritls ipsofum gabatur claruiti cujus vitani Iliefonymuscbelesii^
ff.cludentes", el, absirusa praecofdibfurn- ieserariles' -bi.blfpthecae'egregius'T-uiior. universar,uirique inter-'
facunili seimoiiis'.c5ave palefaclaii.t. floc ergo cbii- pretuni prapstantissimus"taiilis opiriiehum. ruin.uscu-
127 S. ALD.ili_i_MIOPERUM PARS II. —/TRACTATUS. 128
lis exlollii, ul Homerum quoque si ab iriferis emer- yA videndi mujieres, ef praecipue ex quo iu iJlius.Tiipis
gcret;vel iiiyideremaleriae dicat, yel succumbere, se monasteriojconclusissel, idcirGOpro adeptae iriie-
qui ,^-ob integri.talem, casijmoniae. cpnservandam , gritaiis chlamide, quamangelic_8 puritaiis liniamento
itioriaiiiin.cqniubprnia. declinans, primo pubeilaiis .yelul domeslica sodaliiate.asciscebat [Bodh, qua...
jeiripore squalenlis. eremi. yastitalem .liislraiurus, adsciscebatur] , lutura -prbplielic_e divjnaiipnis ora-
j.rius pene coritemp.a.ivani quatn practicam, contra. .' culaquaereliquos JaLueriutmortaies praesagoafflatus
ferum naiuram , fudis iiabitajor exercpit yiiam, spifitu expertusvest. . T _ • .- .'
'
. Jiiscivarii. selaiis "pelulaniiam - famelica. frugalitatis ,-• XX-X.Necpr_eiereunduiri arbitrorbeatEemeinorise.
'parciinoniiicrudelifer-castigans. Ego le^-inquil, sisel- .Benr'dicHiin',.qtiem ab; ipsis Intaiiliae cunabiilis ita -
luiii faciam, ut noncaiciires;; nbn le hordeo aiam, ^ foribnaiuni yoeabulipraesagium.pascebat, ul.pehiLus ~
sed paleisetfame cpnficianii Quapropler iiinumeris -aliter in proposito diyincereligionls viyere nequiret,
iriiraculorum prodigiis.coruscaris, aiitiquis sequipa- quani propriae appeilationis dignitas et cailestis.
rabatur pairiarchis; siquidem liorrendhm sqiiammoso'- _evloyia.;:praerbgaliya permiilere!.. Nam cum graiuita
corpoffe dfacoiiem-,juxta Epidauruni Dalnialiae.mu- shpef hae liberalitaiis ..muniflcenlia maclus puef pol-
liicipium, qiiehi boam vocanl, ab eo; qiiia ian.tae" :" lesceret, et seerindis rrieritprumsuceessibus per au-
-'-iiibritiitaiUexistalut boyes .virulenlis mapdibularum;;j{-gusluin Hesperi_e;fegnuin late crebresceret, haud
denifbus iracidans, gulosa"verilris irigluyie voraciter 'fruslra^cuhi adyocato e.t -Redemptore noslro felii
gluiire sbleat, ei.rioii solum armenta ct pecudes.sed yocabuli; priyilegium participavit. De quo .l3_lan.es'
- agricolas qupque alque bubulcos-el subulcos ads.e ; evajjgplici conspna yicis [Bbrf/., y_pci.s]ibarnibnia
iractos vi spiriius absorbeal (o superi, ialem terrisi psallehtes, concorditer ceeinefurit : Benedictus _qui
. avertite.gypsam !.) armis_prationum :exslinxi.l..Hoc: vfinitin~nomine Domhn. Cujus rci regulam nosira
niodo :pyram, strue stipitum in editp construetaini quoque medi.oefitas, autlientica:veterum auctoritaie
et flammarilibussci.ndulis succerisam pfaefafum miraei subriixa, iri .'sacrosancia palmarum soleriinitnte binis
magnitudinis basiHscum , vulgo speetanle, scahderei classibus canora yoce Cflrierepans,et gemiiiis concen-
- terrificae^ussionis.iriiperio 1compel.leris, squamigef esi tibus Osanna persullaii_s„'cuin jucundce jubilatjonis
cosiarum.crales rigidamque_spin_e curvaiufaiHprq- '•
melodia, concelebrai.. ;
nis cbqueniibus extorrui.. et" assanlibus liii.onumi . Igilur praefatum Christi.lironem , propter iucof- -
gjobis crjideliter coiriburens., plehem a leihifefisi rupia el jugiier stellantia ihniafcescibilis pudicitiae
besLi-efla[ibuserjpuii;r_ecnon.etIam feryentis Oceanii _seri.asan.claB Trinitatis lufela proiectum, prophetica
fluslra ei spumaritis calaclismi c_erula,,cum.propfiosi iigri| sequebanlur et superna miraeula cpslitus comi-
egred.efeni.ur termiiips,' et. quasi divinae ppteslaiis'<iC LabanLur.siquidem.post dirula simulacfbrura. sacella
.ceiisura diiuvii iriuptio-iem rtiinafciur, _seu iri.an- ..ei;dissipatas_fanatic_e.geniili.aiis; cpereirioriias.quae
tiquum chabs oniriiaj-edire cogefeniuf, accolae Epi- y.ifamveritatis expenem falq [Bodi:, faiu] foriunse
dauriiani. eumdem.DeLfariiuIu.m cohira fresiJCriles et genesi.gubernarifBo-//., gubefnare] juxja mathe--
|
fluctus ei salsasgurgituni rrioles, inexpef to eompulsi1 maticprum.cqiistella.ioneiii. arbitralur, bisseria cqiir
_ terrore, opp-bsuerunt; qui cum tefna, paiibuli,signa- strukisse coeriqbia, scribilur ,. in quibus" opuleuia _
- cula in glarigefjs sulcafet sablonum Jit.tpribus, mirun»1 sanclae conyersaLionJs'-lucra et- copibsa 'animaruiii
"dictu, qupmodp turgescens pp.ntus in cumuluni cre- .eiuolumenia -brihodoxis dpgmatiJJus ubertim adqui- '
verit-et iri quanta proceriiale; ut.niurus glacialis arite\ sUa-Christpprpvenerunt, quaejiqmin.icae,gnarus.cuf-
eum steterii. 0 quania est pudicitiae virtus, "quae J .tpr yineae.velut maturescentes palnjituiri bptros ac
bacclian.lis.belluaeTabiera,'humillima :pr.ece compe-• ,rubicundos=sarmentoi'um racemos. e.vangelica falee
'scuit.el tumenteni aequbris insaniam indulia potesl3te~ 3 succidens, eiJ[Bedl.gm. ,et].referiis flscellis onus.-
compressit, Danielis prophelae \factum sequiparans3 Lisque cbrbibu.s ad praelumcalcandos et. Ecclesiai-
in .dracone, legislalorem aemulans in aequpre. Joaii-- torcularibus regulafitef exprimendbs adyexii ,.ait
nerti yero Niloiicae-sblitudinis bremilam, qui, Theo-. - . merulenta defecati nectaris deffuta apoilieeis cce-
dosio mundi mbnarchiam. gubernante, quaterderiis" 3^D'1eslibus recondenda et 'angelicis caup.o.nibus cbrif-
annorum circulisiiipraciic_e,cPnversaiipliis.siudio de-i- mittenda feliciter-inferret, .quaie.nus,supernoru_m~
^udans (quam Maflha LazarigermanavotiyumChrisli i coriyivia bujuscembdi mnneribus de teirefib".iiuii-
[__.orf/.,Clirislo]humaniiatisobseguium pfaebensprae- dinarum. inercaiu allatis graCulabunda- glorifica1-,
, figural) mifum devoiionis fervor.ein exegit, ac demuml rentur. '; ._•'''
quinquies bilustfis lemporum circulis in rcinoto^de- , XXXI. Magna _est igiiur puritatis praerpgativa,
lilesceris Jugurio,. Iheoribaih anachoreseus trarisegitt quam qui aniitiefe pef vim compellitur^ sj ob Iioc
vitam, ex. lioe purae virginitalis niunu's illibatuml bumanum exosus consortium conuhuni yifa sponte
risque Jionagenariam .decrepitae yetusfalis seneeiami carueri_l,"apudCXLIV. niiljia virginale carmen canen-
•Jiquef servavisse, rquod. cliiliarchbj.id esl,, tribunp> lia- iri coelesli conlubernio gfatulabiiur glbriosus.-
mililum importunis precibusde^conjugis. incommo- Quod Eusebius Graeeofurii liisipriograplius. virgines
•diiate suppliciter consuiia flagiianti ui se [Bedl.,, Deo devotas fecisse jiestatuf, quae se pro integrilatis
se-iiium]. invisehduin, adire. patefelur ,. intentlonee puiiiCitia cohseryaiida rapacigurgiiis alveo.per prae,-
,rigidarespondisse ferlur, sibi nimquain-morisfuisseE ceps inmerseruut; unde. quidam PalFUin : Propria
"
32? :-', - DELAUpiCUSYJRGMTATIS: - m-
^inquii) maiiu.perire non lieet, absgue eo ulii casiir .A.prajriigativa, qua catlioliceriim iarides crclirescuiit-;
taspericlilatuf, 0 mirandnm negotium- et ' propeinb- bblijuhliVofis zelo succenditu'r.;;ut tameii [Bodl.,
•- .* _,, - r • '-.' . '
diim'..irivesiigabile deefetum ca.ieris facinoruni fla- taih];favorabiIe.viri De.i"praecpnium falsi.s-suspicio,-
giliis, ijuae riiundi stauifri lugubritei eoiiturbant, cum • ii_u.ii argumehtis m.utabundurii elidefei.-Na.in stro-
' rpjiispiam marieipafiliivitus cogitur, ef, spreio libef- phosi fallaciaruin.fabricatores Satis^prbbrosuni-faci-.
"laiisarbilrio, rea.tum sceleris perpetfare coiiipeiliiiif., nus elinaudithrii cfiriien •adyefsus-eurri in_catheriia
si sub.praetextucavendi rioxam et ileclinandi delietii, pesiiientiae-"_.edentes..in".-concilid sub. tribbs ..lestibns
quolibet exitii genefe vim vilae-cfudeliter iiiiulerit, fallac'nef_perjura_ritibus"conciniiaTit,'utPsalmlsta'clii-
exifaneus ob boeabEccle"si_e societate inter.bioilia- rographaiur. ; ~lrisur~rexerunt:iii"me 'iesles; ihiqui ,""et
Jiatos' feputabitur..i Qua "de ie conjiei dalur, quaro thenlitq esljitiquilas «.(... Qtioruin unus -ita neiaic
pfeiiosa .slt supefnismunicipibus pudiciti_e.genero- cfepilantb torr.ereiuf veracitef ;se . fari. iesialialiir.
siias. quarri nec illud abolere el bblitiefai-e rjuolibei Aliusitane vifulenta-regiae pesiis incpninioditatepo-
pacto potcstjquod perfectbrurn meritaludificare,-ef .puJ,areInf;rTertius.riei.tagemeilis^bc.uioruiri.obtulibiis
rconcta'virtuium genera" evaciiare valeij u.hde Mai- orljafeiur. Jla Nafcissus Deo ,conflsus.ne'qiiaquaiii
- fibus "cum patehi_e;se.verilali_._violentia; 'simiilque _ apologeticam, iit soiites et iiisontes soieiit, .defensio-
iriaieina gravitale,' •qiij.successuTae_posteritali -_cbn-_B. nem ex.quirit,, sed.ponliflcalis jcatiiedfae apicpm -liac "
suiebant/jid carnale cbnsofiium cbgere_Iur,;clisiiia- -occasio.rieinv.erila,r.eliriqueiis,;abstfusaineremi vastir:
' tis obfenluct
fegrii eoelesiis-eaus.aeontemnefeidecfek . "•tatera peliit,-et iriyola airiiulorum maciiin_imeni-a,
vitj.sed cuih,.ob cognatae_
" propinquitalis cufam, ac- . cbnciririaiasque Taciiones-fugieris.deliteoCit.--Porfo
"cepio conversationis fervore, pauJatiiri tepescerel,. ., pellaces tesiium' persbnas , qu_e presbyteros cbnifa
et lbrridq-c._enobialis"vitaerigbfe insifuclu slrophosi Susannarii: mussiiaiiies aemulabautur,, TiJtrjx^diviiii
lioslis discessurus serisim refrigesceret, a Safacenis poieniaJus censura ejsdem cladibUs-qUibuspeijuraii--
praedonibus _el Ismaeli.tis grassalpfibus obvia-quae- te? se devoverant [BMl..,:- deyotabaiit']. cfudeliter _
,que-atrociler vaslaiftibus, captiis,:'nf«eryilis verna percussif. Quoruin- pfiinus"cum bmiii dohiesticae s --
famularlJubeiur/iusLOrvaJde.-jOdLcio., ut qui inter- _ idalitatis-cjientela.ei proplriqnae.-ne.eessitudjiiis-coii-
dictrim repelebat pbstiiriiiniumi'servir,et utvileman"- tfibulibus.in proprli .domatis.ligillo ullricibu"s--ilaiii-..
-
cipiurii; __quatemisqui .Sodb.mitiiiium-.pereurtiis feV .marum glpbis conflagrasse fn.eiiioratui;, S.ecuridus.^a
- jfiiinae.-dispencliii.iiimliiime .per.timesceret,:-prblixa_ Jfiplicissummitale.eerebrl plaVtaJenus.morJjofegio'.
.- seiviiutis.flelrimenlum ct -invisum berffaraulatum -turgescens., _ut dudurii. demeiisfbt ijnpudens procax
afro.ctlef-sentifet; ei.duni.aratriiSii.vam pbst lerguni -^impreeabatuf, feliduih,-exlialayit spiraculu.m.'.Ter-
respicierts-pegligenter regeret,_.ruptis sulcqrum gJe- jG lius, Infelicem sodaliuni forluuani.animadverteiiSi
bulis, jugefum bcca jiugaciief -deperiref,. cuinque iimne concihnati.Taclnoris.-piacuJum.sera poeniteriiia
ibidem bpiataecasiilatis -ins"ignibusquae iri- genilaii _ejincli_s.au'scultanlibus in propalulopatefecil, tantis-.
solb sefvavefat carere. siricla rmacli_bfa'exiorqiiere- que lamehtoruhi siiigulli.ljuset tam raucidis jieiuiiin
turv'"maluil;ihucfone transfossus. cruaelilef ;be- . fluestibiis iacrjmabundus ..iugubriier flevii, donec
-'. bunibere, ijuain pudieiliae jura prqtanando vijamde-: • geiiieflis pupiliariifti, Iuniiiiibus lunditus ffaudarctuiv,
,_fendere,:nequaquam ahimaepericulum pefliiiiescens, ; undg cautu.m z%.l-:.Mihi'xindic't_qm;kegQretribuamr,
"si inlegiae/virginitatis ~status effusipne sanguinis"spr-:-. -dicit,Dqmirius. '; :__•...,, ,."'_ :', — . _" :
-vareluf.. ... -.>. ~~''; -'-- -,-'-- ---.-• •'' .''.. ' ;• - ; Quid refe,rarnvsanciae recordaiionis Mianasiinnj
- - XXXil. Pf aelei'eabealae memoriae
J^arcissjtni, iam xujus. rnmlgerula .mcritorum jjldria ef flbrigerae pudi-
' -^irg~irtalis]pudicili_eprivilegioj3f_e_dilu_m,:quam pbnli- ;Eifi_e_pf.-econiaquanquanT-specialiter. apiid _Aiexan-
-flcalis iniulae auctoriiate"-decbratum, sub siJentii lati- -_driam.,.et;^gypturii ;clarescer.enI,• pef- tptius tanren-
biilo delilescere nqn fefani ,,cu]"usyiia.adeosigois.et muhdi cardiries ,-ubi fidescaihpiica fruciiferjs^palhii-
.ihiraculoruin prodigiis-corii.scant.ibusc!aruit,;ut, cbn- tibus.fforidescil, longe, laleque percfebuit C;cujiis-ai-
.' tfa fefurarialufamj iiquentls •elehienti qualitaleiii soli . tor et dpgmaiista be.atus Alexaiidef. Alexandriaj pori-
_E)eo,mutabIlem,-ofatioriumaririatura fretus^ in^aliud D tifexy. ab jpsa cunabulorum; teneriludine cxstitisse
.genus corivefteret, siquid.eih.in;vigiliis paschalibus-, •lnembratur., tam .hptaripruni characteres, quam _
quandbreciprocis annorum curriculis -Anastasisdo,-, ;grammaticprum peiyodos,. colo.ei cohimaie. serjue-
-minicasblitesoleinniialis Iripudio celebrabafiir._fo.rluV' , Jsiraiini.'dislirictas'affabiJi.ter'.,insirueiido,qu'i;Via.elicel
to contigilut iycJihis etlampadibus eceiesi_e piriguis Alexandef. pdsiquahi-iiia- Arii sehiKmatici in abstrri;.
oleiliquorcppbrlumjs-defuiss.et.-Tum vir De.odedi- sum latfinacijuiiiculum Jufpitbr deflu xeranl, Ecclesiae
. tus liquidas foritlumJymplias-exorciz.ans.et sacrae be- iriiimpiiali Jfopaeo sublimatuf? sed -qjiid.miruro H
' Atbanasius
nedictibnisubertatefee'uhda"ns,siupendo -yifiuiis spe- in suiiimb.-graduum fastigio diyiiia.ciiariT.
ciaculo piiiguescere"fecitjitaduniaxatuflatexlueer^ .sirial.uni .gratia pbllescerel.; ;c_Um,eiiam. .tenefrima
nafuni cicindilibus infusus, in,'-olei. cfassitudinem - ..aeiaiulainfaniis iiequaquam pra;sagb indolis prodigip
perhiciter yefiereiur, etpapyrtisin ceniropositus ye- - \caf.ueril; -seclpuerilis Judprhmr_ges!iC!i!ai.o_pbnliflcar-
lurfonies afvina vel sevo [BijdL, a""ssuii«iaj- pro &ry..v, remfutiifipraesulisauctbfitatein portende.rii.rJEteiiiin
' sevfl] rn_adefaciussoiitq ctarius.lucescefet.-Verum an- •peraclis mjssafp.in sacrariieritis,-conspicaWr Alexari-
Hiqu.usiiumaaigerierlsgfassaior, pfc ianlarumoris der-inv.esles.pueroruin .caterviiscjri marinjs liiipru.ri
131 S. ALDHELMi OPERUM PARS II. — TRACTATUS. 532
glareis sacerdolalem AOiana.sioco.nlulisse reveren- A , tremebundus. et pallidus expavit^lune.ad palatinas
ilam, efquosdam-calechumenos et competenies ab diicitur-Zelas , et imperiali.s hipppdromi vestibulum,
eoderii mysticoljaptismatis offlcio regeneratos exsti- qhatenus cum rege furiestoirecipi-oriscon-lictjb.us.ct
tisse, quod seenico Indorum joco geslum decretis syr _ aliernis vicibus disputans aUercareluf; >ed mentem
npdalibus.serio conflrmalura.'est.;IgiturAtliahas.ius, Deo -dicatam nec.minarum ferocilas refleciit, nec
ppstobitum AJexandri/sumpto Ecclesiae praesulatu , bJanaimenloruiri'ienitas demulcet, ht a.calIioIic_eil-
jjnanias baereti,corum_machinas-expertus sit, quot_ dei perpendiculo- ad toflas simulacrorum c_eremo-
frauduieiilas;scliismatfcorum-- strophas' perlulerit-, nias.vergereiur, mox imperante Augusto, ad caluni-
quasf adyefsus. insonlem subdbla faelione conciimae niam pontificis et "infamiam cleri,' hoias in co.lloet
lianl, decimus Ecciesiaslicae histofiae liber a Ruffino •. - compedesjii. cruribus neelunt. Insiip.er exquisitis p<B-
charaxalus ,.astipulatur. Ila pr-orsus , ut Gonslaiitio nafum machinamentis, sacfatissimos vfventis lioslii"
Augusto, qui Orjentis imperii sceptra gubernabat, - artus racriler dilacerant, nec non et tres gerrnanos
evulsum cadaveris lacertum et in safcophago dela- piierulosj-quos Rabylas sub dis"eiplinaRp_edagogio fe_-.-
tiimoslendereni, quem ab Allianasio magicaefraudis gul.ariter insiruendos acccp.erat, ad fegis praeseiiliaiii
necromartiia de Arsenikcoipore sublalum-fallaciier simul ihttpdueunf, qubs imperator.niira .fidei con-
">etulerunt>Quapropter iriiperator, commenlis liaere- "' staniia rmunitps , cum .verborumarguraentis fallero
ticorum lenocinaniibusjllectus ,.et probrosis faclib- nequire.t, cfuentis verberum ictibus vapulare prae.ce-
nibiis.dereplus, in concilio pf_esulem.inconsuIfe conr. pit. Cernens autem furibuhdus princeps inviclarh
demiiaripraecipit. Yernm Afseriius, qui quondarii in. pafyuloruni cpnstantiam , percunctalur veneraridurii
pulpiloiectoris officio fungebaiur,-.omnem eoncinnati prajsulem utrum iiliLsui vefaciter essenl, qui respon-
' seeleris scenam disse Iegilur.: Filii.-meiveresunt secundum Deum,
"prodidit, et sacrum flamihem alam
flagiiiosis. faciriofibus imniunem" esse declaravit. 0 niulierem ari.femcoram Deo meo.iiou cognovi, ex qub
_ q.ian.tus quosdam.attritae frontis pallor ob-deleclum natus sum. Tum sancius Babyias .decoljandi soititus
scejeris fealuni* Iremebundos arguit,- el e diyerso rSenienliam, crim tribiis alunihis capite truricatur-,_4t
quoruiridam: vuJlus' purpureus genarum rubor yelut rubris venarum rfvulis sacratur.. -'..." '....-
stibio depiiixit, cum in concili.o valenteiri sospitem '., XXXIV. Sed et operse pretium reor ut celeberri-
[Bodi.; et sospiteiri] specrilareniur, quem-abseisis mos.spirilalis-mililiae bellatores.et coglestis.mbdi--
uervorum nexibus niancuiri et debilem faiebantrirl -ciiiaearcliialros.Cosmam el Damianuiri iiequaqiiarii
^Verum hujuscembdisancla victoria confutati _ aliUd , ab hislorlca virginuin relatione dirimenles, veliit
. argumenti genus moJientes comminiscuniur,-ul pfo-
' indignos caeteroruiii .eonspfiio sequestrennis, quos
. stiata ['Bodl., prostituia ] pellex yiruin caslissimum r iil sUperrio Hierosolymae niuiiicipaiu praedestinalos.,
- pfosiibuli-slupro, quorpenilus apub.eftale ineorruplo et. aethralis IitteraJiifae albo descriplos cum praedicjis
corporecaruit. insimularc precaciter macbinarelur; .commanipiilaribus laetabuftdos fpre fiducialit.er.con-
qusecuin hhiyersunvfa!s_egarfulitatis inceslum velut fidimus.-_Temporibus .namque bio.cletiani el Maxi-
- felidam nielancholiae nauseam d_ereeessibiis falsi pe- miani3 olyrripiade ducenlesima sejiagesiriia septima,
eiofis evoiuuissel-, slaiiiri per Timolheuni presbyle- cumediciis crudelibus catliolicae;fidei cultores,__quos-
rifni, quem nefandis ulriariim_gfem'iispfooax obim- Chrislicolas ,et crucicolas nuncupabant,- ad thurifl-
cabal apolqgeiica verborum verilale," ac si fixa pelta- cainduni statunculis. etlinicor.umcogerentur, noleh-
rhin tesiudine, defenditur. Verurnlamen aeiiiulorum tes auiem aposlatare, id est,.ad apostasi_e voluja-
>?esai_i_ecedens, qui contra vifuni Dei zelantes ran- brum:.reverti;, capitalem compulsi sunt subire sen-
cida livofis-iiividia torquebaniur, pr.ofugus longe lentiam,-qua tempesiate praedicuis Clirisfi,tirunculos
proficiscens, exsulat, adeb ut-sex annofuhi iriterea- religiosa genilfix gemellos enixa est,,qul pedeteiitirh
pedine inarida cisiemaj latebra.delitescens nequa- irj puberlaiis .primordio.insirumenLis- mbdicinalibus
quarii liriipido solis radjo poiiretur, sed mens.Deo.de-. imbuti, tam valetudines hydropicorum ,- cl-Jnelan-
..dila cole dtirior , ferro fortidf, adamanie rigidior , -n cbolias viscerum, quam incommodiiaies-animarum
Vjiniiescalariiilaiiim insfeclatiories, •qua"sclandesiiria per coelestecataplasina curabanl. Visiim scilicet
iividorum conspiraiio IiosLiliter irrogabai, inflexi cajcis, et. malagma nibnoplithalmis iiiiperlieiido,
- cordis consfaiitia-equaniniiier perferebat. - niulis, iaciluriiitatis valvam reserartdb, surdoruni
-XXXlir.Quid be!.lum Babylara1oqiiar,;qui,domi- auribus barmbn.ias rerurti-reslaurando, balbis ^el
nici gregis excubias el mandras .Ecclesiae adversus , Llaesis rectiludinem. lpquelae la.rgiendo, claudos et
irucuJeniam tyraririerum rabiem', vefut eonira feri- ihancos iiieolumitafi prisiinae restituendo , energu-
nam lupbriim-ferocitatem, rio.nmore niereenarii, sed. menos.et.scolomaticos i.neriioruin gratia refocillaijT
soleflia pasiorali iriebailur, cum essef summi pontili- do, ipsbs.etiani fp__lunae:casi__us oppressos ad sripe-
catus infula praediius. Numerianiim' Augustuni inter- ros reyocando. .Yerumiameri hujuscemodi viitutum
• feclpfum cruoreconiaminaiuin .-,non pefmisit basiii- - iiiunificeiilia. praediii,- non philargyriaj coriimercib,
caesacrariuii) inlrando po.lluiis pedibus pofanare, sed-graluila liberalilaie optalam.acgroianiibus. sospi-
sed acerrimae castigaiibnis;cerisufa, a saeris Ecclesiae iaiern coutulefunl evangelico epnciirdaiiies.oraeulo :,
iuininibns funesti regis ihlroiium arcebat-,.- iiequa- ' -. Ctatis accepislis , gralis dqle. Jnlerea praediciorum
quain dairinarerum formidans.yel vifjedisjipiidiuni-' lempesiaie persecuioruiri, cumsancii mariyres^Tit .
" '
135 .' -. DE LAUDJBUS VmqiXITATIS'. - 134
oves occisionis "cruenlis carnificum mucronibhs nia- _\ supplicio, sed blandinientorum lenocinio, natuni a"d
ciarentuf, et nequaquam. conslernati Ecclesiarum suoslibiiusflectere.nitituf, :aufeferis illiim de efga-
atblelaj, veiut in scammaie palestrarum', luciaren- siulo squalerite, ojbsericis' e"t bombypinis InduUim
iur, ^uanlis et' qualjljns praefati confessores^ Lisia vestibus misit in triclihium ,'ubi, piilcherrinioe virgl-
pro iribunali sedente, suppliciorum macbiriariienlis nes' preliosis ,c'o,mplae"cycladibusdelicatas defruti
torquerentur, quis referre sufficiat ? Siqiiidem Jigatis 'deliciasjet suinpluosa fereulorum convivia praepa-
iaceflis, et co.niiexis.surariim arfubus, iiv prpfurida rarerit, effrenaios Iseiifiaecaciiirinos , et jocosbs Jii-
'
pelagi fluslra demersos, sed.-angelico.fullos suffra- doriim.amplexus miscenies, ut in -ialibus. blaridi-
-gio, effera fluciuum ferociias coiilihgere: non au- mentis ferrea juvenis__praecofdia.mollescerenLSed
dens,- illajsos litioribus^esiiiuii.llursus iruculenius. vir" Deo dediius uec niulsa epuiarum sagina supe-
^pi-Eses, larn claro'sanclprumi lironuhi- triiimplio rafur, ^nefc;formosa .yirglnuiii veniistate a propositi
.conrusus et confutatus, ebsderri. in:clibaiium-plu- rigbre reflecliiuf, sed mbllia puellarum iabra; ut
rimo sacranientorum foftiite suecensum,.el diversis nociyV.viperarum veneria decl.inaf,1 paryi peiiden.s.
slipitum.iitibriibus crepitanieui, tfuciier irudi ~~ru~_-epilhalairiii elbgiura, in qii.o.canfuimesl':' - '
cepit. Ast illps.velut salamanilras-, quas riatiiraliier ;.--• Mellealiinc foseis h_erescunt.lahialabris '
lbrreii.es prunarum globi assare yel cremate [JSorf/.,B Deinde quidam.de conlribulibus librtabnir patrem.
creiparej.nequeuiit, nequaquam flagraruis;camiiii ut filius biandis cbnnubii riexibus iibdaretur, e't ille-
incendia combusserjjiit: exiii,- eculei, lorniento ve- cebrpso Jnalrimoiiii JenopiiiioMncefetur ; quatenus;
xalbsj el.gabuli paiibulo-susp.ensos,, jnsuper.diris. Daria yirgo;Yest_ilis sa.lis.puJchra, el elegariti.for-
sagitiafum iciibus obruios, angelicum protexit pa- ina, genuiiis-auroque radians;ad.Chfysantum' pfb-
tro.cihium.; Ad. uliinium decollaiidi sonili senten- -ca.citer ingrederctur, ut ipHitem Clifisti lam urbana
tiam,~cuni palma virginilatis 'etariuiiiphomar.tyrii A'erborum facundia, quaih pii.aleratacoiii' creprih- .
' '
; 9go.niza"runl. -•;',. ,-•',__'.- . dia, ad thalami .Gopulam-incliiiaferit. 'S.ed: seciis-
• XXXY. Nee meminlsse pigeaf iriclyti militis Chri- cessif "qham ralj suni. Oriiur riaihque iriiereos
sli Chfysanli, querii paier 'ab Alexaridria profitis- salis .prolixa serriionum eonceriaiio, ei reciproca
cens Romie gymnosoplilsiis' el rhetbribus tradilurii 'sehlenllarum-.dispuiatio, eb quod Daria dialec.iicis
cuncfis. liberalibus lilteraruhi studiis erudiri-fecit. ariibris iuijjula el caplibsis syiloglshii coiicliisiijriibus
Erat. eninf; iilferlurj taiii; ardeniis ingeiiii, et.ca- . instructa fuisse ferebaluf; ita-diiniaxal,' ni .disbrtis-
paeis memorl-e, ut quidquid lectitando et scrutandq simi oraiores lam sagax virgiiiis/iiigeniuni alierho'
enixius .rimarelur, yeful-viscojluijriatum praeprbpere ex{jeriri confliciu vererenluf. Qiiid-pliira ?. taiideni
iri praeeordiis puerilibuslehiesceret, eiiiiira-sagar. ^* vir yitie yenerahilis hou lraudisargumenio^sedfa-
cis"afiimi eonclave radfcafurii iiaerescerel.; Igitur, _ lionis-dbcumeiito, in reciprocis coiifliclibus-victoriae
.consummalisr"gramriSalicofuin"studiis, el philoso- paimam adeplus, eanidem" Dariam jarii catl.iclicie
phorura disciplinis, qu_e"yn. speci.ebus-diriinriniur, lidei sacranienla' crederiiem suscipieris, sirntiJatb
id esf, grammatica ,; rhelorxa,- dialecfica, ariihriie- . liymenaei commercib simul'cojiversaiur, donec ipsa
lica, mrisica; gebmelrica_, astronomia;,' [A/., ar., salubris/la.vacri Jaiice lusiralur.. Mox ibliciis diafe-
geeni.Vririus.j-asirPii., .alji.trel.,-mecb.,jnedic.,] cuiia clicorurti discipliiiir, 'quibus duduni in. gymnasiis '
ad ;saeratissimes -.EvartgeliOrum apices .'-venisset, . [Bodl. , gymnasii ] ;.siud'io exercebalur, canohicis
quaiilbciiis curicia Sloieorum argumerita eUAristp- ScripLufis etjcohitaerilis.spifitalibiis. insiruiiuf; nec
felic.is.Caiegorias,quse.xpraedicainentbfum.generibus ' laterculb dinUinefari, hee calculo^coriiputari., ulla-
d_istinguunlur,:di.Gto cjiius dispexiif Bodl., despexefu], ienusrvalel-qu.ania multitudo promisciii sexusiilbr-,
dum solefler ariimadverleref quaiilumcoeleslis "pli.i- fu"m;magislerio a faualica delubroruiri su'perslitioiie
losopiiise dogma muifdi" discipliiias"-el .mortaliuhi ad fidem "calhplicam-caieryatiin corifluxefit. iliijus
coiiimeiiia, praestarel.; Cumque regerierantis graiire. . rei gratia beatus Clifysantus, jiibente Claudio ,tii-
yulva conceplus, el feiosisb.apjisierii.pariubus.edi- bhho^ LXXmiliiibus diversb poenariihi cfuciatutof-
B
-tus iii .venerandis Ecclesiae. cunabulis riulrireiur,. quendus iradiiur, iiisi-AiijpJiitryoniad|e ,: id est^
'
exteinplo post rudimeuta fidei.,heo.phytus disclpulus Herculis saeeiio' etlinicorum f ilu jliurificare co.n'-
eflicilur dogmaiista pr_Ecipuiis,dum Ghrisltun Dei sehliret ;tune hiilitbs pertinaciicr refraganiemudis"
1
Filium nequaquam pei:fldoi;umdiscriniiiia perlimes- -ef crudis nefvorurri nexibiis.crudeliter- vinciurif, iii'-
ceiis cuhclis publica. voce prbpaiat/Qiiod geriitor in tofrido sblis caumate" sensim siccantibus neryis
affinium et coiiiubernalium relatjone ubi coinperit, vim stfictufse ferre iiequirel.sed iii puricto lern-
*umdem'Jiliuni conira__jrira riatufaj lalibiilis cafce- pofis ,- . dirai viriculorum
/.,'•- ^ - ' "coelesti
.ligamiha - >- -niiiui erin'-
ralibus arctanduni,- -et: famis .ih.edia hiaceranduiri dantur. Item iri riodbsi cippi clajislruni yifi J)ei
includit, Alioquin.ei.pfoscriplionem reruih; et pa-: libias«l surasastringunt/siatihi rigeniis cippi""du--
trimonii' jacluram irisupef et c.apitale disefimen fitia, ihvisibili-contrita poiesiate,ad;nibiluiii redi-
perhprrescit, rie ab imperatoribus locuplesgazarura gilur; sed;milites,"magica.piiiantos prsestigiages.tuih,
opuienlia cum vilse detrim.e.riiofuiiditus.inliscareiur. -piiteiitissimis illurii.perfuhduni Idiii bdofibus, qiii-
Ergo cUni animadvcrlerei Xvhristianps acerbitaiehi bus afbilraritur cuncla Ghaldaebruiribl Hieropliania'-"
poenaruin-libenter latures 'jaui, non 'tbfmeivioriim rum. plianlasmala; simulqiie ariplorum et Marsonini"
153 S. ALDHELMI.OPEI.IUM PARS II. — TRACTATUS. . iS6
macliinas ev._meseere,.sedTeten.lis"lotiilustrarnenluni. A illorum sfirpe privafeturripsi.ulailpalriarcha la-
jnJragfaniem yerlitur-ambrosiam_ et in fosatum _ crymabilem deproinens .queriraoriiam, canos; srios c
ijeclaris mutalUr. odofem. Tunc bucuiam. irijpefanl eum, dblore du.centes.ad-inferos0ptal_egenef_a"lioriis
deglubere, ui r.eceniis cofii crudilal.e nuda marlyris - Iiaeredibiis et fuiuris nepoium.riepoiibus.funditus-
meinbfa cingerentur, quatenns.sub flagrariiissimo Jfaudarentur." Idcir.cb puberem :;subriixis.precibus- et
,'solis ardore iri_yiriditale birsaetruc.iter forreretur; iriauditis blandimentorum .JiortaraentisJIectere nitc-
sed, Cliristi.suffragip fretris, experspericuli.etsospes bantur, ut. ad^jbalami ttedas et copulae eonsortium.
eyasit. Mox ferreis caleriarum nexibiis collum cuin "ferre.os Juvenculi.affectus. iiiio adamante duriofes,
lac-eflis et suris simul aslringentes, in' alfarn erga- inclinarent.. Ad afgumeriiiim etiam hoftandae.suasio-
. siuli Jafebramprojiciunt; sedperniciierBlri.cta Iiga- riis aposlolieis utunlur.oraculis, quibus ait, Volo ju-
iuina iit stuparJfm puia.niina ruihpuntur, ^et velut . vehes ~hubere_;paires familjas- -esSe"jilios procrear_e,
limpidissimo laiilerri* lyclfno tenebrbsa.caiigo- fa- nullahi darites occasionenimaligrio,.quibusifa respon-
liscil. Ad ultimuni cum-.yirgujis et.rio.dosis yimini- dissescribitur : Nec velunLalis, nec aeiaiis est tem-
bus criienla.carriificum .saeyitia eaedefeturV^eptrinae .pus-, 'uMaciam qu.aebenaminii Iteni cjipipefsevefa--
virgae , fluae prius nodosa duriiia .rigebant, plunia jrgnj- pertiiiaeifer in pre.cibus, a.it: Nec prpriiiit.endr
moJliofes et papyro efFeclaesuntieviof es. Haeetanla B riiihi est faeulias, fiecne^-mdipotesias; quod hor-
jjrpdigia cerriens Cla"udius-tribuiius "bbsiup.uit,., et - tamlni Dei mei pplestaiiebmniUtb.,ctc.Uiii.us.ta'meii ,
corde,cpjiipuiiclus ciim LXXmililibuset bmnifami-- hebdomadis inducias a pafeniibus pbposcit;utnutum
et vernacula clicniela; rina cum parasilis et -. supernae jmajestatis argumeniis evidentibus experi-
' iia,
" sbdaiiljus -, credidif; Dei Filium "saJvantem. saecula , retur; qria peracla intefeapi.dirie, .soninb sop-tus^et
Chrisljirri. El"fiatim.-omripsbaptismalis unda. rege-: sopbre o^epressus,.vidi.lChrisluin iriofbrtiate dfxisse:
rierali,' purpureas' paradisi coronas, fiiso feliciier Exsurge, iie timeas nec.s.uasione_s-vefboruni, vel ,vb-
-crudre-,- capessunt -qubrurn saricta cadaverain c.u-"- iuntaleni parentum bbrrescas;accipiesenimconjugem,
niculo ;sub.terr.aneo parifer humata.. qriiescunt, • in *quaete bori polluendo a me separetv.sed per:fe virgo_
.snprenib examihe surrectura in gloriain.. Iiis a'd . perseyefet. ei-.infra mulii juvenesel virgines perve-:
.cpelummigranLibus, superstites Ciirysantus-etDaria strarn doctrinam yef "yltaniad coelesteiriascens.uri
reciprocls cruciaiibus-sjrigillatim arciabaii.tur. llle -'. surit- ckercitum; .Suscipitiir igifiir deihalajtiobeaia
iu latebrpsum ;laulumiae_.lalibulu_n.,ribi cloacarum._. .virgo vocabuli praesagio Basilissa, IJO.C,est, -regina
.cunicuii putores slercbrum ingesserunt, ferfo ceri- 1 fbrnibsa froniis effigie, sedforrapsiof cordiscasiitate.
slricius mittiiur. Sed puibr.ei.caligo Juce. serepa et Veriusla,inquain, linianientis meiiibratliri cprpofaii-
cdorameniis fugantur. rieclareis : isla. adprpstibula' '^ bus", sed-plusveiiusia ;sualim; cycJadi.bus coriipli -
scortorum-et tnerblricuin, conlubernia tfuditur,; quo spirltualibus.. 0 ;quanta catprv.a.credeniiiirain ulro-
Icb.de clalris: amphillfealri ad lutelam sacrais yif-;- que. sexu fetidas. faciuofiim cloabas calcilrafis,, ct
ginis Def lfutu dirigiluf, ut si quispeiulcus incesla-: ;r piitida ^iliorum ;-vplutabra abomiriaris, illbrum ma-
jor ellascivus scortator tagabundus [Bpdl..~ vaga- giste.rio ad fidem calhplicaih,cbnv.ersa,.cuihmartyrii-
bundis] gestibus lupariar ingredimaluisset, feriuis tropaeo triuriiphanS agonizavit !-JJ_iiqiiidem.pIura nio-"
riclibus suggiljafetur.,Sed de.eongesla virtuiuni co- - nacKorum ergasieija. in celeberfimbAlexaridriae mu»
pia Iriferdum .efficilur .verbofum; irippia, Kaiij. in- f nicipio, .quaejeslm"e.Li;opolis jEgypli, opilulanleCbfi-
•genii,_riir.aculoiuiri.raele yictus,,".brevim.is>conipcn-.: - sto",coiistfu_xefe;inq'uibusmiliiuni ,Cbrisii':circiter x
dio plura 'praetei;ep. P.pst haec, dec.reto.Nunieriani riiillia.sub.districtojiili-ini regirhine conversantia, et
Augusti parilerin una erypla marlyrizantes occti-... - nequaquam a sancte religipnis tramite, pef obliquos..
buerrinf,; iri cbnsqr.iib sanetorum;limul !perceptufi anfracius.Mexira l.aevaque-,declinariiia.;_r.eguiariter
praemia m.efiLorum", sieut ' siriiuipariicipes exstite- vixeruiit,. Basilissa.yero beo,dicatabis quirigenienos
'• . : sanctae; messis .manipulos evarigelitaepraDdieatjonis
funt-tofmenipfum. ..-; .
._TXXXV'L1.Porro vifginalern-Jiilianimartyrisglprjam. 'falce. melehs, in afea fofibris lr,iiUTaudoS ;et hOrreis.
snb clahdestihp lacilurniiatis iatibulo.deiiiescere nori coelestibus coridendbs invexit. Postfemo.rcum.eflera
patiar, qui teiriporibus Djocleliani et Maxiriiiani n_o- perseciilofum' rabies in sacrosancios Ecelesiae tiro-
biii. prosap.ia" briondus fuitj-ijuem cupi parenfes in nes • feralibus ediciis, ef fefocibus iprmeritofuni cru-^
prirriaiyo ..pueritiae- rudirneriio, ilofenlem,;iani.diaIer cialibiis, trueiter .iiigrueris^rassarctuf, eteatliolicae • _
. ctieie arlis compolem, quam, rhetpricae ariis [Bodl.; fldei p.rbpugnaeulum saeeulairis argumehtrbalisia
partis]partici,perafecissent, pxdagogis quo.quectdida- quassalrira.. airbcisque, macbjnae afieiibu.s.siibrufuni
.scolis tradithm niullimodis .philbsophoruriidisciplinis-- .fuhditus_:evert,ere mbi.ireliir, qriis uberlim.abgusto.
inibuissentj et.jam in> teriero;-puberialis. fudimentoi " styli lextueffari- valeat -quaifla.Ideni Juliariuscurir.
adultum ..parenles animadvertefent, euraque amatb- caeleris_ comiriaiiipuiaribus-«tejusdemjroppsiti so-^
rcm. cathoiicae fidei sacrisque JDccl.esiEe liihiriibus;r -daiibus. maftyrizarido perpessus est; Marciano.praj-
adh-efentem, necnon ergastula. cpnfe.ssorum cr.ebror side in" alto Lflbunalis culmihej veltbealii pulpiio,.
frequenlarilem coniperissentjVperlimescebaritmagno- . cpncionante, "npdosls. fustibuset cruentis njasiigiis, ;
pere ne"~[Bodl." yt]. si unicum.pignus ob reJi^ionis; siiie respectu ;pie_iaiis, .flagellaius a cultura CJiristi -
praerogat.ivam. et sancta; cbiivefSationis haJjiluni abi. flecti iftfquivji;-.-jjuinimb pupillam _percussorisbvul-
- ' *5S
137 DE LAUDIBUS VIRGINlf AliS.
ad qtioruin
iam,'qui siliicrudeuler flagromm vibices irrogabal, A, cruoris rivo perfusus feliciter occubuit;
cumdecem Leprosi, qnos dira
quamvis ut magus pulenti lotio Iiumectaretur, inco- verierabiles sarcophagos
iurtiem resiituit. Insuper nefandas simulacrorum ef- cutis callositas elepliantino labo delurpans, npn par*
figies plusquam quingentas.quibus poniifices delu- licula.lim, sed membratim maculavefat, veriisseBt;
brorUih libamina lilarites bacchanium ritu thurifica- illico, [BodL, illico et s.] secuildaenativitatis gratia
bant, ad solumdiruit, quassavit, everlit,Iiem'JuIianus in baptislerio regenerati qui in sabanis et siridonibus
cum juvenculo fdio praesidis ut epbebo hircitalio, qui bajulabantur aegroti, sanctbrum meritis sbsplles. et
neophyius et nuper ad fideni conversusfueral, in voti compoles salubiiter abscedhnt,
Jundum ergastnli. profundum retrusus, ubi felida XXXVII. Amos primus Nilriaefaihosus aecola, qui
,damca"iOrumcadavera diuturno temporisiniervallp cum a pareniibus inviius ad nupiiarum commercia -
liorrida vermium examina ebulliebant, squaloris cogeretur; et lnmen invitus nequaquam pudicitiae
.nauseam perpetilur, sed versa vice pietas divina, paima priyarelur, magis niagisque invisi oblatam ma-
..quaesuorum semper reminiscilur nsilitum, pro fe- tritnoiiii sortem, ac.si squallenlis ceni contagia yel
tenti sterquiimio, olfacium ambrosiae et neclaris venenalum aspidis riiorsum, refragabatur; Hic ergo
fragra.iliam.carceris illoviem et Jatebras loleranti.bus Amos gerierosa prosapia oriundus fuif, qui pracpol-
.cumluce limpida clemenler contulit. Hueclanta pro- i3 lenti gazarum affltieiiiia,et sumptuosa palrimouii opu-.
digia milites ad excubias confessorum.deputali cef- Ienlia, apud ^gypiuhi celebris Jiabebalur.[Bo_//.,
nentes, sprcta fanalicae superslilionis cultura , habebantur]. Hujus ergo parentes aiiianiissimaiii so-
orlhodoxoruin plmlangibus agglomeraniur. Inlerea bolem cum adultaro, et jain pubescenleni . in aimis
defuncii cadaver prolixis lasciarum ambagibus "con- juvenilibus deprehenderent, quasi seculurae poste-
nexuni, nondum in sarcopbagi theca bumatuni, fla- rilaii. consulentes, ad nuptiales llialaiui copulasj
gitante praesidc, fusis ad polum precibus, suscitavil. licel magnopere refragantem , invitant : quorum
-Qui omiiem istbinc euiidi tragoediam, et illinc red- obsiiriatam imporiunilatein cum refulando frustrari
:euiidi clemeniiam, atlonitis. spectaloribus, resurgens non posset, simulata ..matrimonii cbhibenlia, invjfus
,de tariari profunriopatefecit. Igitur, urgenle impe- annulo subarratara sortitnr virgunculani,"quam in
: ratorum decrelo, sanctiniarlyres iu circi speclaculo abstruso thalarai cubiculo clahclesiiiiis yeiboruin
ter denis.cuparum gremiis includuntur, quaeintrin- -ljortamenlis ad pudiciliae praemia persuadet; cujus
=secus _atrae picis massa, et biiuminis fomile sulphu- precibus, et monilis obsecundans, ad summuui vir-
• risque fetore farciuntur, et exlrinsecus .suppositis ginilalis fasligium anhelat; qui prolixa temporum
- crepitanlis rogi torribu.s et. sarmentorum faculis intercapedine, pariter in castiraonia Deo tantuni
- conflagrantiljus succendunlur. In lanlum ul flamman- ^ lesie vixisse feruntur, et in rigido sanctae coriyersa-
• tis pyrae cacumlna minacem obelisci procerilatem et lionis proposito cum virtutum incremeinis usquequa-
rolunduro sphaerae apicein.triginta cubilis in conum que prospefabantur; sub quorum magisterio, ad
pr«cellerent. Sed Jamen delofrenleiricendiosuperna Chfisii fideui et contemptum . mundi . numerosa
; polestaie compresso, iriumplialesviri, velutobryzum utriusque sexus caterva confluxit, cum.que secundis
- rutilans, specianle c;.rci caterva, in publicum pro- meritorum successibus in practica polleseeret, bor-
• cessere. Exin reciproea tortoris nefandi ferocitas, renlem eremi vasiitalem
adgressus^t.Iieoricain ana-
quae sempef iiisontum poenis pnsciiur, et fuso san- cboreseos exercuit vilam, inflnilis a vero; remunera-
- guine saginalur, alhleiis et agorioiheiis Chrisli tore virlutum prodigiis donatur. Nam
quidam.juven-
- macia marlyrii merita cunjulavit. Diim liciis olei de culusrabidi molossi riclibus,. in. vesaniam versus,
. liquore delibutis digitdrum articulps et palmarum slrictus caienarum.nexibus, ad eum deductus, aiclu-
. pollices obvolverent, siinulquepedum alloees truci- ium incolumitaie prisiina douatus est.Sed ea con-
. ter adnectereni, sed liciorumfilisflammacombusiis, ditione prius iiii.erpositiijiu pauperculae direpia el
-athletas Dei, in,scammate mundi rilu palaestricoago- depecUlata [Bodl., depeculiata] mulierculae redde-
- nizantes, a fiiroigabundisflammarum glohis immu- renirir. At illi.stropliam in abdito perpetratatn pro*
nes divina lulela protex.il> Verum hac confessorum Dphetica viriule propalatam, cognoscentes ea, quae.
-Ghrisli victoria coiifulaiusinanipliiliieatranisanctos, fraude abegerant, sponte, restituunt. Sed et iliud
ferreis collariis.connexos, cfuenius.carnifex imperat striciihi-et summalim- comraemorandum quod duo
;duci, qiialenus patefactis cavernaruhi clustellis, et quidam doiium se viro Dei delaturos sppponderunt,
apertis claiforum obstaculis ursorum giugivis carpe- . e quibus aller, dum pollicila fefellisset" abeunlem
renlur etleoiium riclibus rodererilur. Sic stolida gibbuni amisil camelum : alius promissa complens,
praesidispraecordiaDeoque invisa spes pascebat ina- . -isellosospite perfruilur. Quanta vero sit pudicilicc"
-nis, duni furibunda ferarumrabies, "et gulosa beliua- virlus, ex lioc manifesiius liquebit, quod vir Dei dum
rum ingluvies coeles.ii nutu compressa bblatam prae- . Nilotica gurgUis fluenta transife satageret, ct spo-
dam Iurcare non audens .: hiulcas faucium gurgu- . liare se melote et amiculis erubesceret, ne pudiliunda
- lioues oppilavit, utpoeta.de propheia dicit : . corppris-nuditas et indecens obscenitas caslos offen-'-
. Eldidicere truces praedam.seryareleones. derel obtulus, exlemplp in cileriorem. ajvei margi-
Ad ultinium bealus Julianus cum caeleris commiJiloiii- nem divina virlute translatusiegitur; et ne_-hoe iji-
bus stricta roachera crudeliierpercussus.etrubicuiido credibile videatur, memento qualiter Ababuc disci^
PATROL. LXXXIX. 5 .
159 S. ALDHELMIOPERXJMPARS II. — TRACTATUS. IM
fer me_rsorumfercula e J udaeaad Chaldaeosangelico) A l usqtiam aut aliorsum ulterius progredi valentes. Sed
frelus offlcio, in puncto temporis perni.ciler detulerr cuiriconiperissenl rem per virum Dei gestam, ilieo
•rit, et in Iepnum lacu rudentium per lanla lerraruma missis legaipriisspoponderuni, si eis faculias abeundi
iniefvalla, famelicumDei prophetam affaiim paverit,,, daretur, omnibus spretis caeremoiiiarumculluris, sa
el ubertira saginaveri.t. Hrijus itaque Amos spirilumn fideirt -catbolicam credituros.et frivolam simulacrl
Ab.onius eremila, cum carnalis ergastuli vihcujiss effigiemin frusia ffacturos, aul in favillam aul cine-
enodaretur, a cceleslis militi_e manipulo asiriferiss rem crematuros, quod ita gestuni rerum probavit
inferri coeloium agminibusconspexil. evenlus. Lis aliquandb propemodum. satis cruenta
XrXXVlII. Tempore sceleslissimi Juliani, qui abb inier dub populosa credenlium etincfedulofum prse-
ecclesiastico clericatus gradu discedens, et a recto0 dia gerebatur : forluilo casu contigit, ut praefatusvir
Teligionistramite errabundis anfractibus exorbitans,, Dei armatas peltarum tesludine catervas jam jamque
rjiu gentiliumliigubriler aposiare [Bodl., aposlaiare]1 strictis mucronibus alternaiim se jiigulaturas offen-
cceperat, fuitquidam apud.Thebaidam viiae venera- dissel, qui cuni verbis pacilicis confusam utriusque
bltis, Apollonius nomine, qui anno oetatis qriinto __ vulgi simultalem magnopere riiitigare niteretur et
deeiirto vasiaesoliludinis secreta penelrans et mor-- exortam furenlis cunei crudeliialem sedafe leniaret,
lalium_ coniubernia subterfugiens delituisse. fertur. °' quidam bellicosus incenior, et fautor cerlaminis ac
liaud procul a veterriino delubro, in qpo Redeniptorr .crudescenlis signifer duelli, fertur bacchariti et furi-
nosier.ingressus, quem nefanda Antipalri proles In— - biiiido strepitu festitisse, dicens se spreta pace se-
sectabatur, omnes simulacrorum toraeiclas ad solumi qtiestraleto lenus pugnatufum; tune»diiL-rus:Optata,
cernuas diruit, secunduni praesagum Esaiae vaiici-. inquit, tibi verbis fortuna cohtingal. Caeteriseniia
'
"niuin: Ecce Dominus sedel super nubem levem, etl Violalifoederis clasroa concbrdiler reconcilianlibus,
veniet ih Mggptum, et commbvebuntutmanufacta! solus ultricem cruentae morlis vindictam exsolves.
'
. jEgypiiormria facie ejus, el cqdenl in terram. Nubes3 Insuper nefandum cadaver nequaquam, ul caeteros
inquit Jevis, caslissimum videlicet Mariae virginis_ moriali-S, sepuJcfi sarcophagus receptet, sed volu-
gremium, humanae corruplionis spurciliis, et virilii crum rostrislaceratus et bestiaruni rictibus corro-
complexucarens, praeflgurat. Denique praefatus Dei' j- sus, comrauni sepultura carebis.Ita vero cruenla fofs
"fariiulusoctonis lemporum lustris, hoc est, quater-. evenit ut propheiicus serrao prsedixit. Tempore
denis annorum curriculis liorrorem deserti non las- "qupdain, cum sacrosancia pasclialis solemniias, inira
sabundis, sed indefessis viribus tolerans, quiiigcnlo- spelfeumcelebr.arelur,el plures ad viri Dei spelun-
ruin cireiter mohachorum archimandrita et reetor , cam, velut examen ad alvearium, pro festiviiaie fre-
•lcxstiterat, qui ob praeclaram virginitatis gloriam, quenianda certatim glomerareutur, qua peracia soli-
multis miraculorum signis et prodigiis coruscans5 tae frugalitatis dapibus saginaiilur, id est, siccis-et
cenlies diurnis, et totidem noclurnis hbraruni spatiis3 pauculis panum' crustulis, el sale aspersis blerum
Deuiii interpellans, genua curvo poplite flexisse scri-. r fasciculis, tum fusis ad polum.precibus Dei palroci-
bilur, cujus colobium cuin de stuppce slamiiie, vel[ "\njum iideliler implorat, el diciocitius pro foribus
potius putamine, sine pompulenta pannicularum va-. veslibuli tamas deliciarum affliienlias- gerulis quos
rielate ordiretur, sindonis peplum ex lereti filoriim_ iiunquam noverant gesianiibus solila pielale Chrislus
glomere fusoque netum radiis slridenlibus el pectine.. Tamelicis suis tam uberLim contulit, ut usque ad
pulsante texebalur, quaelongiuscule illo iri desertisi .' Pentecosten, qui seplenis hebdomadarum curriculis
deiiiescenie, per-tol lemporuni volumina penitus; calculatur sicul Jubileus septenis anribfum latercu-
nunquam velustaie exiricabaniur, cujus alimoniaimoi lis supputatur, divinitus allata epularum slipe quo-
parcinionia tam frugalis fuisse ferebalur, ut polissi-. lidie affatim pascerentur. ;Qupdauiem cojlestis mu-
mum viridibus "herbarum fasciculis, et recenlibus , riificeiiiiaestipendium potius, quam humanae libera-
horloruni holusculis sic vesceretur, quasi condilo, litatis xenium fuerii, ex hoc.certissimisexperimen-
culinaj pulmentario poiiretur, cum tamen cbcturam D J lls colligltur, quod frucluosum eulbgiaehiunusculum
autassaluram alimentofumin focularibiis prsepara- ignolis allaium parasitis, leiupore phcpostero, id
tam ad eduliuiri refutaret. Hic aliquando "cuiriJulia- ' est, vernali, non autumnali, divinitus impendebaiur,
" nus lioe est, mala punica, quae et mala.granata nuncu-
qui tyrannidem et apostasiara pariter;arripuit,
nonmodo in clericali gradu constilulos, sed eliam -pantur, cum paJmeli daclylis, quos nicolaos vocant,
monachica professione fungentes ad militiae cingu-• " favos, uvas, et palatas, id est,.caricarum massas,
ium cogeret, acenlurionein ergastuli Ialibulum tru- cum novcriraus vinearum antes, et palmituni propa-.
- ditur; sed ihteiripestaenoclis conticinio angelus Iim-• -gines verequidem frondescere ei flbrescere, sed au-
pidissimo lucisradio respleudens, tremebundiscusto- tumnofacemis turgerilibus, el bntris flavesceritibus
dibus claustra carceris reserans, virum Dei de late- milescere ac maturescere : contigit aliquando' duin
brosis lautuniiae squaloribus- eripuit. Quadarn die calamitosafames atrocitate in proiiiiscuum _4_.gypli
Apollonius, cum iter carperet, gentilium trirmas cir- . vulgus-erudeliler grassarelur, plures ad.eum cater-
cuiriquaque eu.msimuiacro debacchantes. orationumi valirn slipis gralia confliixisse.Asl ille tres sportnlas
vinculis quasi radicitus fixas subdivo ellbrrido solisi crust.uliset torteUis reierias.unius diei tantum inter-:
' cauinaieimmobiles.manere fecit___ne
[BodL, nec] I vallo fralribus vicius aliihouiani praebiluras, fertili
141 DE LAUDIBUS VIRGINITATIS. \l%
benediclione fecundans famelicis vulgi lurmis, exhi- ii baptismails fonte renatos visibililer angelicis ptit-
buit, quae quaiubr mensibus cu.m panis copia.plebis frui conspectibus fecit, quibus coelicola ab aslfis
'
inopiam refocillanles ab imminentis famis inedia el destinatus candidis acpurpureis contexta serta flo-
discrimine defendunl; hoc idem de farris simila et ribus obtulit: Istas, inquieiis, coronas immaculatp et
polIine,.simulque crassa olei pinguedine fecisse me- mundo corpore custodiie, quia de paradisO Dei eas
moratnr. In priori quidem"miraeuIo corbes, et fis- ad vos attuli.
cellos imilalur evangelicos. In secundo lecliithum XLL Sed et celeberrirous virginis Agalbae rurtior
olei, et pugillum farinaeab Helia propliela fecundae ea le.iiipestate longiuscule crebrescens, qua Diocle-
benedictionis uberfale refertos aequiparat. tiarius imperator augusl_e potestaiis monarchiam
. XL..ExpIetis igitur, licef suinmatim, masculini gubernans, iruculenta tormetitorum edicta ortliodoxae
sexus exemplis, qui nequaquam nulabundo integri- fidei cultoribus irrogabat, lotam Trinacrias, provin-
tatis fundamento castae conversalionis struciurarn ciam penetravit, cujus integriiaiis castimoniam nec
suslenlabant., ad inclylas itidein secundi sexus per- membrorum crudelis dilaceraiio compescere, riec
sonas, quae in sanctae virginiiatis perseyeraniia lictoruih alroj; vexalio praepedife, riec"acra testnla-
inflexibili riientis rigore usquequaque. dunferunl. _. rum fragmina irifr.ingere vel torrida carbbrium in-
[Bodl., duraverunl] verborum. gressibus gradaiim B cendia ullatenus. vincerb valuerunt: quin potius. ut
spatianles, ab eisdem pulcherrimos pud.iciliaeflores adamantinus scopulus. conlra'illata carnificum Ttor-
feliciter carpere conlendamus, Quatenus aeternac^v menia ferro fortior induruil; ciijiis rei documenta,
- beatitudinis coronam illo clemenler adminiculum et hon Hciae veriiatis indicia Siculus' indigena et
patrocinii praeslante, quivirgo ex virginis alvo na- Cathenensis oppidi municeps concorditer asiipulan-
scitur, el protoplasti [BodL, nascilurus prpt.] pia- lur. Qui cum Ethnae. mbntis incendia favillis Iate
cula expiavit,et totius mundi slaium profligatisle- scinlillantibus biiljirent, siilpliureisque flammafiim
nebrarum principibus beavit, inexlricabili pleclro globis fervlda torrentium llumina in praebeps cur-
plumemus, et .quemadmodu.m pridem ex ulroque rentia crepilarent, sacram sarcpphagi tunibaih qua
testamentorurii lenore principalis tanti sexus exem- virginale corpusculum claudebaiur, quasi turris bb-
pJacastitaiicongrueniiacougessimus, cui potissinium staculum, et muri propugnaculuni ruiluris ignium
prae caeierisvirtiiium.charisma.libus virginale propo-.- imbribus ppposuerunt, et mox hprrendos focorum
siium siiperni atria paradisi et ccelestis regni vesti- ardores obvia qiiaeque cremaiuros, et iiquefacias
bula patefecit, eodem modo in feminint sexus prosa- scopulorum congeries voraturos dicto citius cum
pia, sicul infra experimentis astipuJabimur, uber-, m virginis suffragip sopierurit.
rima pudicitiae documenta solertef enucleare nita- XLJI. Mihi qubqiie bperae pretium videlur, ut •
mur. sanciae Agathae fumores castissimae virginis Luciae
En [Bodl., Deinde], ul supra retulimus, beata Ma- pfaeconia subsequaritur, quas praeceptor et paedago-
ria, virgo perpetua, hortus conclusus, fons signatus, gus noster Gregorius in canone quotldiano, qiiaiido.
rirgula- radicis : gerula floris, aurpra solis, nurus raissarum solemriia "celebraniur, pariter copulasse
palris, genelrix et germana fliii simuique ,sponsa ,ae cognoscitur, hbc modo in caialogo- martyrum po-
felix yernacula, sanctarum socrus animarum, super- iiens, Felicitate, An_istasia, Agatha, Lucia, quatenus
norura regina, civium, columba inier LXreginas et nequaquam litterarum serie sequestrentuf quce cbn
bis quadragenas pellices, proptef perenne puritatis tribuli pbpulo apud Siciliam genitae simul in coelesli
privilegium , obsidem.saeculi, inonarcliani [BodL, gloria gratulantur. Etenim sicut Cathenense muni- -
monarcliuhi] mundi, rectofem polf, - redemptorem cipium p.rae caelefis Trinacri_e urbibus Agatbae mar-
soli, arcliangelo pronunfiante, Paracleto obum- tyrib feliciter corPriatur, ita famosissimaeChristi ti-_
branle, praecordiis tripiidiantibus, feliciler suscipere runculae Luciae praerogaliva S/racusae oppidura Si-
meruit. Verum mihi de Mariae perpetua virgini.tate, ci!i_eprosperis successibus sublimaiur; quae genilr-i-
quae ante sacri sermonis recepiaculum virgo favo- __)cem prolixa valetudine faligaiam et meritis Agalhae
rabilis exsiiiit, el post coeleslis puerpefii praeco-" a rivo cruoris curaiani cum alternatim confabula- .
niufn virgo favorabilior permansit, sollicite scfiberiti rentiirhnjuscemodi precibus inlerpellans:Per ipsam,
lepente ad inomcrhni retliitr, quombSo Cecilia virgb iuquil, te depfecor,. quse le salvavii,.ne l.u mihi
sacratissima iridulta jugalilaiis consortia, ae pacta 'Spijiisuin riomines, nec de mea poslerilate'fructum
procl sponsalia obleniu casiitalis refutans, veluf niprtaliiatts jiiquiras, sed omnia quae milii eunti ad .
spurca lalrinarum pufgaroenta laudabili spirilusier- cbrruptionis ineiB aucforem hominefn nioriturnm
Yore cdnlempserit, dispexerlt, respuerit; quae licet eras daiura da mihi eiinii ad iniegrilatismeae aucfo-
organica bis quinquagenis et ter quinis soiioruro rum [Bodl., auctoremj Dbmiiium nosirum Jesum
vocibus concfepafeiiiarmoriia, ac si Jeibifefos sire- Clirisium. Matre igilur conseritiente, fllrerum re*
narum concenlus cum inexpertos qubsque ad vitae . peiitlna distractio, arearura clustella reserantur,
pericula pellexerint, sub praetextu iritegriiaiis siirdis niancorum marsupia.replentur; sponsalia erogantur
auribus auscultabal. Quairiobrem procum propfium, crepuudia, et cosli-"comparantur triciinia; ac dun?
el futurum, si virginifaiis foftuna patereiur, Jevi- cainale stirpatur patrimonium, spirituale exerceiui
runi, a supersiitiosa delubrbfum cultura cbnverteiis, niercimonium. Verura pro hujusmodi negotib, spon-i
m S. ALDIIELMLOPERUMPARS II. — TRACTATUS. U*
siis iraeuudiae facibus 'inflairimatur. Pascasius consulI A'apicem feliciter perveniret.' Justina vero non solum
tribuiiica potesiate fretus, acri angore afficjtur, eqp integritatis gloria fine tenus farombiliter praediia
quod Chrisli tiruiicula , ncc sermonum seveiifatee' perriiansit, verumeiiam ad capessendam passio.nis
Casiigala, nec lenonuiri fallaci Jenocinio iradita, a palmam adamante duriordiversis lormentorum cru-
rigido virgiriiiaiis proposilo penilus inflecli yaluit,, cialibus maceraia non cessit, quia invictae mentis.
quamyis teslibus.[Bodl., restfbus] coristficlam ad1 fundamina nequaqnafn arenosis sablonum glafeis
delestabile prollibulum, et invisum Iupanaf schrto- ultro citroque^ nutabundis subdiderai, sed ediiam
rum trahere vel irudefe nitereniur. Sed. sanctam,, aiulaestructuram, ut ille sapiens quem evangelicum
ab omni inagorum machina illaesam et afuspicum1 describir ofacitlum, _robustissim_e pelrae imposuit,
supersLitioheinconlaminatam Christi lulela prolexit. quaedum crudis nervorum flagris truciter caederetur
Postremo furibundus consul JJanimivomisassandam1 et crebris palmarum con.tunsionibusexalaparetur, tan-
torribus iradfdit :.ita ut atroe picis bffulaset fesinae~ - dem in sartaginem fefream sevo ct pice efepitaniem,
fpmenfiim cum scintillanle oleo rbgorum incendiai rit in. tanto_ tormento tenerrima virgo lorrerelur,
cuniularentur. Sed hrec divinaepoleslalis imbribus3 seandere jussa est. Sed Christus clemeniia sua solita,
sopita dicto citius labuerunt : igilur beala Luciai qua medibcribus consutens ei conlriiis co.rde uitro
virgo, salvo pudoris signaculo etcorisummato vitce; B miserescit, flammantis foci poteslatem compressit,
cu.rriculo, gloriosum marlyrii: triuriiplium meruit,, ad [jSo/rf., et ad] inciyta.m nominis sui gloriam vir-
diiin mucrone confossa maluit purpureum sangui- gineos artus ab ingrueuii sartagiuis exilio potenier
neui fundere. quam pretiosarii pudicitiam perdere. protexii..Poslfemo Claudio C_csaro ultroneos Del
Nec tamen cruenius carnifex obeuntem virginenii maftyres ergastuli sqiiaHoribus..cruciante el ediclis.
graiulabundus conspexit, sed catenarum nexibus> crudelibus ad delubrprum caeremonias cogente. sen-
constrictus et ab omni Xfinactia ul barbanis proedo J ientiam deeollalionisaccipiens, una cum Cypriario
vel crudelis archipirata spreius esl; qui cum ad ur- rion jam necroriiantia freto, sed portiificatu prsdito,
beuiRomuli rigidis collaribus pra'gravaius ducere- sacrosancto [BodL, sacrosancii] cruoris ostro.pur-
tur, a Roraano senatu capitalemsortiius sententiam,-
,- purescit. :
" -
I.ugubrepraebuii.speclaculunn. XLIV. Quid vero beatam Eugeiiiam loquar peren-
"
XLIIl. Denique Justina justifaa vernacula, ab of-. nis pudicitisesertis coronatam et florida; virginitatis
tliodoxis non contemnenda virgo, cum Diocletianusi vexillo armatam,.quaecum lilteris liberalibus Imbuta,
imperii sceptris infeliciter fungeretur, quania vel[ omnes philosophoruin syllogi.mos et Epicuri secias
qualia. apud Anliochiam pro. virginilale servandai L i atque Aristotelis argiimenta, simulque quinqueiraem
perlulerit, quis mediocri fietus ingenio. expedire se: . Stoicorum taciiurnitalem perfecte juxta sophisma-
posse glorietur ? ni cuncta signorum et prodigiorum.i. tum disciplinas didicisset, a Philippo patre Jnterpel-
gesta, quaelillerarum apicibus inceria leguutur dili- lata, ela pfoco generpsis orlo natalibus ad nuptias
genier didiceril. Quafn neqne procus ab integritatisi petita, OJJpoliorem virginitaiis gloriam, ut spurea
arce detrudere^ nec.magica maleflc.orumnecroman- sterqiiiliniasprevit, ut projecta [BodL.om._projecta]
tia ullalenusrvincere valuit. Sed omnis praestigiarumi peripseiha coiitempsit, ut cacabaium furvae fuliginis
sc-ena/quam callido pliaiilasmate falsi nebulones; alramenlurii exhorruii, el ad maicrnum sanclae Ec-
sehematizarunt, ut fuinus .evaiiesceiis disparuit, ut; clesiae greinium spreio baslefnae vehiculo, et riilictis
cera liquescens emarcuit, ul uinbra- faliscens dictoi parasilbrilm pedisequis, geniinis tanlrim comitaia
cilius dissnlvebalur.. Hanc inquam cum Cyprianus, spadoriibus perrexit.lbique baptismatis sacramentum
<jui per idem tempus.aruspicum celeberrimus et; ' perceptura, ac coenobialismilitiaelyrocinium, non
post Zoroastrem ei Simonem magorum pnaestaniissi- mulicbriter quajsilura, rasis cineinorum criniculis sub
mus fuissememofalur, adhibitisleyiathan argumenlisi _loiisiira njasculini sexus contrajura naturaesanctorum
slropbosisque deceplionum muscipulis adlbalanii i ccetibus aggregatur ,; et inililonuui Chrisi cafervis
copulam et -mariiale.consortium fleclere neijuiret, fj { sine caslitaiis cicatrice salvp pudorissignaculoascis-
illico per castissimam Juslinae virginilaleiri , qua citur.Quam cum omnis pareiitelae pia propinquitas
omnes rerum contrariarum [BodL, omn. contrariarum et familiafis clientelaedoraesfica sollicitudo forluitis
vinulum] macliirias e-_lerminans,eliminaverat, invi- ademptam casibus arbilraretur, et velut Proserpinam
ctum Christi iropaeum et ineluciableiiray.ium, licet (ul poetafum figmenta.fe.ruut a Plutone rapiara ) Ia-
paganus prudenter inlelleul: Ita prorsus, ut actu- crymosis singultibus lugubriter lamentareiur, statim
lum' ecclesiaslico exorcismo catecIuV.aiuset parlu- a pilhonibus el afuspicibus vana falsitatis deliramenta
rientis gratire vulva in baplis.terio regeneratus, ubi garrienlibus, qui sibi prae caeterismortalibus frusira
Ijis seni vel bis lerni gradus colloeantur,. catliolicb- Iatentiura refum periiiam adplaudunt, stolida consulla.
.rum coetib.us ascisceretur, quaten.us qui magorum poposcit. Verum illis frivola. scrupulum movenlia
tnolimina fundiius everleret et medulliitis amilteret, conringenlihus ,, quae prophelica -veriiate veraciter
versa vice^supernorum.sacramenta coelituscognosce- carerenl [BodL, caruerinl], sblita Salvatorisclemen-
Tet cl efficereluf impavidus praedicator, quifuit per- tia.mun.icipium in. morile positum et lichhum sub
vicax (idei refragator, sicque per septenos Ecclesiae modio coruscantem, clam diutius delilescere non pa^.
gradus paulalim proficiens ad summum pomificalus tilur, dum [Bodl., deJ saevo.infamis caJumnioeim-
US" DE LVUDIBUS VIRGINITATIS.; . -Mifi
prbperio latentis pudicilise praecoriiuin propalalur. _. A niciter perculsus occubuil, et \eluii Oza arcam tesla-
Quamvis auctor integritalis virginale munus clancu- - menti, ubi virga pontiiicalis, quaefroriduerat, e.tnriia
-Jis occultare lalebris deiiberarel, et divinae duntaxat aurea.coelesti raunere referla simulque tabnlae Deca-
. raajestatis nbtitiae, cui abdita secretorum arcana prb- Jogi Jitteris sulcalir, recondebanlur, pfofanis manibus
-dunlur, cognilum fore salageret. Nam. cmn eidem contingefe non meluens, illico immaturae' iiiofiis
Eugenia) fatsum prostibuli. siuprum el lupanaris in- vindictam exsolvil. Sed rursusad poliorem Dei glo-
cesli piaculum Melanlia virgO nominis praesagiO tra- riam, et insultalores calbolicae fidei, qui cogilaverunt
ducia, riiaifonalis pudiciiiae oblivisceiis , quam lasci- coiisilium, quod non potuerunt stabi.Jire, balbis buc-
vae obscenitatis Iudihria carrtisqueineeritiva illece- . carum labellis obmulescerent el porcinus paganorum
brosis slimulis agliabant-, pellaciler impingefe moli- slrepitus conlra immunem Ecclesiae castilatein sae-
relur, velut ferrato apologelieae defensiohis clypeo .vieiis spumosis dentibus pcriler grunnire desisteret,
. retundens stropliosaeaccusallbnis caiap.ulias de falsi- eunidein rediviva sospilate-subnixum.de inferni vb-
tatis phafetra prblatas in ipsos a quibus dirigunlur, ragirie reduxit ad" iuriiina .vilae, etmox roseo pur-
retorsil; quod lettus Jibelli Eugeniae uberius.expla- purei crupris rubore perfusa, imniaculatam virgini-
nat, quemadmodum anliquitus Susaniiam,.cuui fabri- tatis viciiinam Christo offerenS martyrizavit; cujus
catores falsilatum polius quam presbyleri.populonira, " tumba in crjemeterio posita gravissimam Consiantinae
quos adulleriiiaj tilillaiiortis calcar incesii crimine vlrginis valetudinem, cujus menlionem iufra caraxa-"
..crueniabat, dissona sermonum procacilate fallaciter bimus, velut coelesli"medicamine fotam incolumitaii
insimulare machinarentur, densis dirisque lapiduni pristinae restituit. .
iuibribus obruti crudele moriis speciaculum praebue- ' XLYI.Necnon eliarogloriosasillusirium.puellarum
runt; ul merilo Psalmograplii senlenlia deulrarum- personas, Teclae et Eulaliae ad formain virgiualis
que prosperis vitae suceessibus Iiistorialiter \qua- inateriae congruenles, praeterire incommoduni duxi; -
drare et congruere videatur; quamvis de Redempiofe quarum Tecla devota Chrisii virguncula, cura de-
«ecuiiduin ariagogen vaticinaia credaiur: lnsurrexe- spopsata primo pubescerel ajvo et casiis pudicitioe
runiin me tesles iniqui, et menlila est iniquitas sibi'; moribus nonduin lavacribaptisierio renata adolesce-
et quasi pro liac calumniarum eoiUumelia, quam in- ret, audita egfegii dogmatistae.doctrina dciiitegrita-
•sonles a fallacibus tolerarit, apta vicissiludo sequa- tis dono disserehtis, nec maternis.coacta blaiidiiiien-
tur, PssJmisla ita promulgaiite : Credo videre bona - lis, nec Proci compulsaprecibus, ad tiiori contober-
Dumini-interra vivenlium, nia, et nuptialia iriclinia inclinatur; quae anle thea-
lXLV. Sed [BodL; Sed ei] operae pretium videtur, ,g.lrales spectaeuli clatros cruenlis cariiificiun manibus
ulgloriosum illuslris Aguae"cxemplaf, coelibesiiile- adlata, ut pudicitiae praemio privarelur enixe niten-
griiatisajmulaiores el carnalis spurciliaeconL.empio- libus, in disrupta lamen casiilaiis crepundia, efpre-
- res niinime laleal.
Quinimo ejusdem virginalis.pro- tiosani virginilatis stolam intef severos leoinim ru-
pbsiti participibUsetcastaesodalitaiisconsortihus in- giiusel feroces. ursinoe rapaciiaiis riclus, Ghristo
notescat, quaepro ihtegritale servanda, omneinor- patrocinium praestanle, inviolabilem conservavii. Sgd
namentoruin gloriain a Proco pfsefecti filio oblatara, et crepitantes ertoririium rogoruin torres el semjustas
quateuus oblata inipetrarel cbnnubia,,ui lurida felen- pyrarum faculas coelestis cleirienliae (ouiibus resiin-
tis clpacae_volulabra cpntemnens bujusceihodi re- cias incolumis ac sospes feliciter evasit. Eulalia Tero
. spoiisa reddidisse fertur.: Discede a-me, fomes pec- duplici praedita friumplio, ef geminoornaia lrop_eo
cati, nutriiuentuni facinoris, pabulum morlis, quia cursum consuinmalura ef fidem servatura cbelesli
jam ab alio auiaiore praeventa suin, qui me anriulo inscribilur albo. Nam post _ruinigerul_e virginilatis
fidei suffi suJjafravit, circumdedit me vernantibus gloriam, qua carnalis cloaca>spurcitias exhpfruit, et
atque cbruscanlibus gemmis [BodL, gemmispreiio- nuplialis copulae contubernia sprevii^ ad gloriosain
_sisj , induilme cyclade auro texta, ctijuspater femi- ni.arlyrii palmamiejiciter pervenit. ' - -
' nam
-nescit, cujus. mater virgo est, cui angeli ser- D , XLVIL Porro Scholaslica ac Chrisiina simulque
viiint, cujus pulchritudinem sol et Juna roirantur. Dorofiiea apud Caesariam oriunda in pfovincia Cap-
Etlicet hujus rei gr.atia ad invisum prostibuli lupa- . padbciEe,_licetdispari saeculorum serie.sequestraren-
nar,'ubi scortprum detestanda obscenitas bacchatur tuf, pari tameri integriiaiis tiara a Christp eorona--'
[Bodl., debacchalurj et frontosa moscharum impu- baritur. Quarum prima sub coi)fessionis..litM.lj!>, Iicet
dentia Jurpiter stupratur, ad iulaine dedecus nata- crueinoe passionis occasio defuisset," in cpnsbrlio ca-
lium propriis exuia vestibus truderetur :..lamea thblicorum laudabiliter degebat3 et.in^tam pruecelso
corusco immensiiumiiiis splendofe vallala angelicis pnriialis fastigib fulminay.il, ut. cum. upicus;germa-
fruitur cohspectibus et peplis doiia(iir domihicis: o nus, queiii subnixis pfecibus unius nbctis.ihlercape-
. quanta est furibundae libidinis ferocilas, et e diverso dineni opportune- poposcerat, bbfcmpjei'afe peflina-
quania est reconciliali pudorispielasiiNam cum prae- citer" reluelareluf, slatim profusis lacrymarum
fatus obsceniialis amator, flammis carnalibus succen-. fonlibus serenitaiem aetlierls in procellafum turhines
sus, lupauar cum sodalibus: scelefuni aggrederetur, commutans et tonitrua fragore horrisono orbeni irer
ut virgihi.sacr.aliss.iniaespurca lenocinii. ludibria la- roeoiem lerrenlia conci,tans, siiuulque igniferas ful-
bris pfocacibusirrogaref, coeleslis irac mucrone per-. min.uin cor,uscationes eliciens, niirum niimdo gpe-
U1 S. ALDHELMI OPERUM PARS II. — TRACTATUS. 148
claculum exhibuit; securida-auiem in tantum divinae 'A . Constantini. fllia imperatoris, qiii per idem teiripus
diaritatis faculis accensa, etiam antequam baplismi triparliti .mundi monarcliiam prosperis succcessibus
rudiuientasusciperet, fuissememoratur,'uisiaiim ab guberhasse dignoscitur, nbiiiie Cuiiclaspfbpemodurii
?undecimo__eiatisanno, fanaticae [BodL, profanaticae] Romanorum praetorum filias, oinnemque pene gene-
supefs-itionis conlemptfix et supernorum decrelorum rosam feminini-sexus sobolem ac pulcherfimam pu-
cultrix exsiitisse narretur; cujus pater in palaiio ma? bertatis indolem, famosae virginitatis rumore eom-
fistri militum ofiieio fungens, cum earodem sobolem perio, ad culturam Cliristianae feligionis et coronam
suam liberalibus sophismaiiim, disci plinis. imbuerei, casliiatis colloquio inciiayit, seriiiorie suasit, exem-
turrem eidemiriinaci proceritate in edilb porrectam .ploiiisligavil? Iladuntaxat, rit unamquamque, spreto
etfortiliturae compage constructara eidem-fCodf. . nuptiali tbalamo. et mariiali luxus epmmercib, cce-._
om. eideni] erexil. In qua cum bis senis puellis juxla Jestis spuhsi amplexus enixius satagere, el inter vir-
riiuhi.ihdigiiamentorum ihymiam a diis ul adoleret' '.- giriessapientes cuin linipldis lampadibus"pfoperare
et Iroiocausta.tburiflcaret, a patre cuithris delubro- .ducta" crebro- suspiria faterentur, quod plenius de
rum dedito inconsulte cogeretur; sed . cum se^ab conversaiione illius sdripia dogmatibus -opuscula
_uhicafilia, nierilo spretum comperisset, etdeauratas •produnt,cujus rei Aliica el Artemiaillibatae virgini-
siinulacrofum effigies Jovis scilicel et Apollinis, si- " latis, pudiciiiae florerilis ,,satis evidens dbciimerifum
mulque Veneris sluprorum amatricis, minutalim in declarant. Quarum genitor Gallicauus, duni Constan^
frusta confractas animadverterei, ilico diversa tor- tinus Conslantii lilius in Brilannia, ex pelllcelielena
menlorum genera eamdem filiam y.exaturus, [BodL, genilus,- seeptris imperii poiiretuf rriullus in Romana
Texaturas], cruentus carnifex et truculenlus parricida monarchia praeslanliorexsiitit, etquetii solurri prae
putius quani piuspaler.crudeliter macbinatur. Ve- pmnibus tribumtiaa .po.testaiis>persbnis et:procefuni
rumtamen mensDeo dedila, nec olidos ergastulorum •magistratibus dignissimum ratus: esj-cui Conslan-
squalores horrescit, nec scopulum collo connexum, •linani regali prosapia genitam propter secundos bel-
et marinis gurgitibus iromersumpavescit, nec sudi? lorum evenlus et prosperos triumphorum successus
bus crudeliter tenerrima membra eaedeniibus mol- nuptiali dote subarraret, et ad copulae contiiberniumj.
lescil, nec venusti capilis deforinaiio, quamvis flava •sirerura raiio.paieretur,rdesponsaret, erula radici-_i
caesaries raderetur^e.t per publicum decalvata irahe- lus paganorum cullura ad-fldem catbblicam conver-
retur, slatum cordis inclinat. Nec torrida fornacis sus esi-, qui solusea tempestate Scythicae gentisim-
incendia Chaldaici regnatori.s raachinas aequipaianiia petum, quae cum inlinito.diielli apparatu ,a Circio
obst.upuit, nec veneriatos aspidrim ri.ctus quas Marsi proficiscens Thraciarum pfovineias bbstilitefpopu-.
incantatiouum carminibus irritabant, pavefacla puel- labatur, perferre potuisse credebaiur. ._ .
lula pertimescit; imo haec omnia Clirislo patrociiiium XLIX. His igitur praefatis virginum catervis, nes
praestanie, salvopudoristltesauro,felicitersupcravit.. qua.quam Eus.lochiaeet Demetfiadis viriutuiri fumu-
JPostremo geminis spieularum yulneribus sauciaia, et sculus, qui passim per-Europarii creJjrescens diffun-
purpureo perfusa cruore pro Cliristpmariyri-iayit. ditur, a nostris litterarum schedulis ei apicum picta-
Tertiain vero cum Sapricius orthodox.orum cruuntus lioljs excipialur, quarum prior favorabilis fifi.aPaul.se
camifex nbn solum<ad nu.ptias, sed Tadnefaiidas quo- et beatae Blesiflae germana adeo apud^Occidentis irii-
que,idoloruni culluras et ineplas gentiliuin cieremo- . perium solerti librOrum ingenio praedilaclaruit, ut/iii
iiias cogefe nequiret, cpnfeslim furibundus catasta- orthodoxorum bibliothecis, ubi sagacissima Hiero-
rum crudelilatem exercuit, lividas palmarum vibices nymi conimenla reeitaniur, illius quoque opinio cre-
exliibuit,.lorrenleslampadaruiii flammas applicavit. bra lectionis assiduilate divulgetuf, siquidem sexies
Duabus quoque feininis, quse nuper a flde naufraga- terna yel ter sena in Esaiae vaficifiium voluraina ad-
yerant, et a C_u.is.liconsortio apostataveraiil,..eamT eamdem virginem prolixa sermonum serie descrii.
dem iradidil depravandam, sed versa yice earuihdero buntm, sed et residua canonicarum commentariola
probrosas. apostatarum cicatrices poeni.udinls medi- --JJ Scripturarura quaepr_efaiusdivinae leglsinierpres, et ,
camento fta salubriter curavit, ui staiim ordine pr_e- matris aolertia et- virginis compuisus indiislria desu-
p.ostero doetricem propfiam ad marlyrii palmami davit, universa. singillalim comniemorafe, periaesuni.
praecedbrent. Veriun cuni' egredereiur crudele prae^. esl, quaevestrse sagacitatis pliilosophiaih pef paten-
lorium , Theophilo cum eacliiiinanti -, cavillatiorie, '., tes Jibrorum campos cursilanlem nequaquam deli-:
flagilanti, ut de paradiso sponsi ccelesiis, ad quem se; tescere reor, cui etiam exborlatorium de Virginitale
properare falebalur, grala fructuum munuscuia mit,- servanda Insigniier edidit opusculum. Secundam ve-
jeret, quod cUm, calumnia) ganniliira prolatum, in1 ro, nobjli slirpis pfosapia.oriundam., in. talilum vaga-
veritatecoiriplelum est. Nagr prldie quam pateretur, btiiula ruraorum praeconia extollebant, ut '«liani
et cruentis mucronibus truncanda subderetur, tria1 transmariiiis iitlerarum cbaracieribus imbu.ta, usque
_ inala cum purpureis totidem.Eosisad eumdem Theo^ ad summam virtutis pbarum virgineis [JSorf/.i-virgi-
pliilum destinasse describilur, qui, brijus rei gratia1 ; nitatis] meritofum gradibiis conscehdferii. Siquidem
propriae occasionemsalulis adeplus, rubicundis niar- flagitante ejusdem genilrice vplumenprolixa ef lepida
tyrii sertis coronabatur. _, sermoriumser.ie digestum.M.praefalam Chrisli lirun-
•, XLVIII,, Gonstanlina1 in(egerrim_e virfutis yir_gq,, culam, citra.ponlum dirigitur,in <[U0fudimema'-vils.
U9 DE LAUDIBUS Y.IRGINITATIS. _: ig.O
illius caraxanlurita : Scribenditm esl_igilur ad.De- A, bos compleci.i letrasque sariagines bassiare,rJn
yaelriademvirginem Christi, virginem nobilem, virginem quibus diu strophosi faiitpris instinclu debaochaius,.
Jivitem, et, quod itis mqjus est, ardore fidci nobilita- ei ridiculoso ludibrio ludificatus abscedit .ei nequa-
latn, divitiasquecalcqnieni. Eijnfra : Qum sunimoloco quam effecia, sed effoelavoluntate lam corporis lia-
nala, in summis opibus, .sutttritistjue deliciis nutiila, bitudine cacabaius,'quan.i menlis morljo maculatus
tantis tamqueyariis vilm hujus biundimentis velul tf.a- egreditur, el velut .^Etliiopicahigritudihe fuscalus a
cisiimis quibusdam vinculis irretila subito eruperit, prbpriis.parasitis el domesiicis clientibus non agno-
cuKcldqiiesimid bona corpqris animi virlule mutqril; scitur. Etenim lam furya frpntis effigies.sibi soli.
et post pauca : Meminit enim, inn,iiil,.<jr.___s mundi patenlibiis oculoruin orbibus delitescit et caeleris^
qpes, gloriamquerespueril, quas denique con.lemp_serit sodali.bus ac licloribus patescit, cupique palatii ve-
vilm prmsentis illecebras, quibus voluptatibus renuntia- stibuluin caccabatus, irrumpere enixo, conamiue
verit. Rursus anle calcem yplurtiinis, cuni,. suprenji niterelur, ut iniperatori db irrogata vefnarum ca-
examinis exemplum lerroremque judicanlis.qui aequa lumiilaflebili' sirigultu-querimoiiiam ederet, alii len-
diseretionis bilance singulorurii facia trufmabil, ele- tis viminibu.s cajdentes, alii palniis, et pugillis.cola-
gatiier exponeret, iia exorsus esl : Becens factum esl, pliizanles, nonntilii ul aimm nebulonis plianlasma
quoi ipsq vidisli, cum ad slridulm buccinmsonum Go_-"_exsufflarites in faciem procul eliriiinant: duclus ita-.
ihorumque clangorem lugubri oppressa metuit [liold., que ad domum suani-.suoruni. tnanibus vefnaruni
metu] dpmna orbisJioma contremuii. Et infra : Si lanienlantis clienlelaj strepitu lugubriter excipituf,
ita, inquii, morlales limemus hosles el humanam rna- autumnans [fiod/.' aulumans] incassum, quod . a
TiMffl,qui faciemus cum cosperitclangor el lertibilis Chrisli lirunculis magica praesligiae necromantia-'
tuba intonare de cceloet ad illam archangeli yocem ludiflcaretur, velut contritus coliiber linguis trisulcis
omni buccina clariorem tqlus simulremugiet, mundus, sibilans , rursus sublime tribunal scandit, ut sanctas
tunc tu, justorum choris el sanclis comitala virginibus, virgipes propriis exulas cycladibus obsceuae ciipidi-
M sponsi obviamsubvolas, etc. tatis spurcitia succensus et petulantis lasciviae faci-
_L. Glofiosas itidem passiones Jrium gerriianarum bus inflammaius, Iuxuriosis oblutibus cohlemplare-
Ciiionise6t Irenis atque Agapae,.quaesub confessipnis tur, sed peplorum amicula sceleratis thanibus mem-
titulo et sanctae virginitatis pr_cconio pari.tripiidio bratim delracta nequaquam a sanctis arlubus spoliari
triuriipliatunt, >usticis saltem schedaruin apicibus valuefunl. Denique Dulcitius, "pfaesescum bmnibus
caraxabimus, quafuin celehfandis fumoribus lbnge macliinameritorum incoeptis frusirarelurj el quid-
lateque crebrescentibus, Diocletianus ea lempestale ., quid contra Christi virgunculas moliri deiiberaret,
sceplris imperialibus infeliciter functus, prsedictas cassaret [BodL, cassaretur] "iniperanle Diocletiano
Christi pedisequas accersiii praecepit, quibus si a comes Sisinnius praefatas Dei famuias-Sajis crude-
Ghristianae religionis cullurarapostaiarent, el arecto scente pberiarum atrocitate vexandas accepit, nisi
fidei iramite exprbltantes; riefandae gehtilitatis cha- spurcas delubriscaerembnias exhibenles aut Lupef-;
rybdibus naufragarent, palatinas poilicetur infulas et crilia et Compilalia celebrando, vel poriuuinalia
opulen.ta spondet patrimonia, si mallent [BodL add." perpelrando, et suoveiaurilia turificandoseu.Floralia
mrindi] niairimonia. Quaecumopulenlain riiundi.glb- et riictelia-liiando, fuiibunda nuniina recpnciliarerit,
riamelleriocinaniisvitae praesenlis illecebras non dis- "et debrum favpreiri repropitiarenl; cujus exsecran-
son.asenteritia recusarent, illico, urgenteriefandi gras- dum imperium crim implere" pertinaciter refraga--
satoris imperip easdera sanclae Ecclesiae sequipedas in reniur, duae e"xillis ih lorrida crepitanlis pyrae m~.
iatebras lautumiaediri lorloresdelfudriut, quibus beata cendia tfusae, una pharetfarum spiculiSiSauciata,
'
Anastasla.ne famelicae frugalliatis parciriibnia defi- cutn virginitalis palma et maflyrii corbna pafadisb
. cerent, aliiribniaesiipendium et stipis edulium exhi- praeinia possessurcB,-.et cum cxuv inilliljus vifgina-
bens, lautumiae liminibus lilifenfer' haerescit. Exin lein melodiam . modulaiuroe' ad Chrisluui pariler
praedictsesorores, Dulcitio Diocletiahi satrapae, nisi ]j pbrrexerunt. ;..-.'
diis tbimiama tburiflcafent,- torquendae traduniur. - LI. Praeterea imperantibus Augustis Valenano et
Qiiarum formosam -yriitus venuslatem, non slibio Galiienb, curii fervor iorridae persecutionis et ardbf
cbrifectam, vel calaraistro cirris crispanlihus inde- criidelitatis acrius incanduissel, et ccelestis inilitise
plam', sed genuina cbiispafsioneirigehitam praeses manipulares,. qui pro confessione fldei nequaquam.
petulcus contemplans, statim ociilorum lenocinio fbrmidolosoriini mbre luctatorum palestram certa--
captus, in luxum labescit, ul cera arite larem lique- rriinis horruerrinl,. cruentis caniificiim-riiUcrbnibus
scit;in. tariluui videlicet caeco carpitur igne, etclan- riecarenlur,'duae germana; yirgines voeabulo Ruffi-
deslinis inflammatur stimulis, ul interopest_e noctis na ,et Secunda, generosis ofiundae nalalibus, perse-
conticiriio celliilaiu, in qua praefaiaevirgines psal- cutoruni rabiem paulisper declinanles adpfraedibluin
modiaeconcenlum celebrabaut, violenter Irrumpere siium in Tusciae paflibus baster-riai v.ehiculo prope-
non yerereiur, ubi cuncla culinaj suppellex et nu- rabarit, illico sponsis earuni prodentibus Jiuperad.
merosa cbboriim utensilia servabantur.. Mox furiis apostasiae cloacam, velrit molossi, ad vomitum ,xe-.
yesaniaecbrreplus, ccepif, quasi Iimpliaticus vel "fre- lapsis cliiliarcho cum equestri turma. insequenle
neticus denigfatoslebetes et fur.vibres fuligine caca- Rbriiam Teducuftlur, putido squalenlium ergastulo
SSl S. ALDHELMI OPEBUM PARS II. — TRACTATUS. 151
rum latibulo mancipandae, et subsanriantis ganna- A cipatus in Tribulanomunicipiofuerat, virusetflatum
turae iudibrium laturse. Poslhaec Ruffina cum diris- squammosi draconis non fereules, spreib oppido, va^-
simis vefberuiri "ictibus caesa et caerulea flagrorum gabundis. meatibus passim dispergerentur. -Quibus
viblce cruentaia iu coiispeclu furentis salrapae.va- saucia Victoria, si converierehtur ad Deuih, relibtis
pularet, Secuiida"cohstaniefaii..Applicaignes, saxa, deorum siatunculis et abdicatis delubrorum lupef-
gladios, flagella, fustes et yifgas, quol tii poenas in- calibus, ultrbnea spopondifse virulenia spumanlis
tuleris', lot egoglorias numerabo, quol tu violentias basilisci spiraeula procul pulsalurain et urbem inco-
irrogavefis, tol ego marlyrii computo palmas.' Mox lumiiati pristinaereddituram. Nam propier.veneriata
idcniidein in latebrosp carceris fundo, qut furoiga- borrentis cbelydri flabraicalauiiiosum vuJgus ingeuti
Lundis fetenlis flral reloribus horrcbat, sanciac vir- ^trage calervatim trucidabatur, parentes praeposlero
gines includuntur, sed furva caligo coelesti splen- ordine immatura pignorum funera cemenies fiebili-
dore fugatur, et pulidum Ietamen velut lymiama, et bus orbitatis questibus acriier arciabantur. Tuhc
[Bodl. omitt. _ri\nardi pistici fragranliaredolet. Rur- paironus civiialis generaliler ex persona promiscui
sus in ardentes thermarum vapores, quae supposita sexus cuncios puellae oraculis credula praecordia
pruiiarum "cdhgerie torrebantur inclemenler," jactari pandere polliceiur, si Lruculenia gipsae erudeiitas,
iiriperantur, sed illaesa inembforuni venus.tate sbspi- ,B quae letliiferam misefandis civibus luem iiifeiebaf,
tes e tliermis emersisse leguntur; verum cruenta longius arceretur. Tum _sacra virgo angelico fulia
loriorum severilas reciprocis vicibus toties elisa et suffragio cum turbis populosae civitatis.ad speeiacu-
Jabefacta, fiec mitescere, nec miserescere' novit. Ium maiiipulalim conflueniibus, ducitur ad draconis
Siquidem famulas Dei ingenlis. scopuli niole con- speleum, creparite jam pullorum plausu ef sonanle.
nexas iri niedio Tiberis alveo sine.miseraiionis re- gallicinio el nequaquam formidolosis gestibus iremt-
spbctu riiergere jussit, sed undarum gurgites dantes bunda, nec ineticulosis palloribris nuiabunda lalitah-
gloriam Deo ab iniidelibus deiiegalam sauctas virgi- tem alloquituf besiiam. In noniine, inquit, Jesu
nes riparuro marginibus incolumps resiiluunt." Uride Ghrisii Doroininosiri exi liinc, draco nequissinie, et
satrapa lanta rerum prodigia obslupescens scribitur da honorein Deb, vade ubi non babitani liouiihes.
dixisse : Islse aulmagica arie nbs superant, aui vir- Paruit draco dictis el cursu rapidissimo fugiehs abs-
ginitatis in eis s^nctiias regnal. Postremo capitalem cessit. Illa vero, ingressa latibulum belluae, flagiiat
soriilae senientiarii, apgelicis eveciae caleryis, cum populum. jam pcriculi expertem, ut slbi oratoririm
vexillo vifginitatis ad coelisidera scandunt. in eadem crypta struanl, et pueilulas ad patrocl-
- Lll. Nec
praeiereunda ceusep sanclarum virgiiiiim „ nium yitae impendant, quibus imperio pareniibus
Ariatpiiae et Victoriae praeconia, qiiarum rumores et LXXvirgunculae divino serviiio suhjugatae, consona
prodigiorum, privilegia per toios mundi cardines melodia dulciter liyninizantes ef psaimoruni con-
Ipngiuscule crebrescunt, dum scedarum apicibus. centus suaviter concrepantes vicluriae exemplis et
quando rotante anni circnlo nataJiiia earumdein ca- monitis baerescunt, Porro Eugeriius prociis ejus
(iiolici celpbrant in pulpito. ^Cclesiae recitantur, Igi- enjenso trienriio Capitolii flaniinem enixa prece pb-
^ur regnante Decio, quando elfrenaiatoriorum fero- poscit, ut missa sialuncula [BodL, missaesiatuncu-
citas cpntra bellajores Ghristi crudeliter .exarsit, l_e]Dianaecogerel-Victoriam apostatico rilu liiurifl-
praedjctas virgines nuHa persecuibriim;rabies, uulla care. - llla nefandum' facinus exsecrata et geruluni
pcenarinn acerbitas ..ab integrilatis arce deirudere slmulacri ex.osa, ictu gladji- inieriinilur. Nec.lameii
valuerunt, sed omue palrimoniiim el ornamenlorum cr.ueiilus carnifex vicloriani de Vicioria nacius est,
gloriam lam discriminalia papiuirti el periscelides sed mancus, mahu arida, et elephaiitina culis callo-
crurum, ,quara olfactoriola nardi et crepundia eollo sitaie. purulenius-, et- \ermibus scaturiens putidhm
, geminiferis lunulis pendeulia, -ad stipem mansis exhalavit spiriturn. Anatnlia vero in exsilium trusa,
[Bvdh, mancis] et matriculariis prodiga llbefalitate signorum raifaculi.s creb.resceiis,praefalam sociafn in
contulerunt. Quo comperto, procoruro proecordia [) yirtutibus aequiparayit. Etenim lilium cohsulis euef-
furibuiidis vesaniae "faculis inflammanlur : dum uni- gumenum rigidis calenarura nexibus astrictum ex-
versi 'facultatuin redilus, et copiosa quaestus-siipen- pujso habitatore, dicto citiuscuravit. Quo ruuiore
dfa ad agapen paupercplis mendicaniibus veniretit, clarescente, et larvatos, et cqmiliales, ac caeleros
tunc Engenius et Aprelius, qui sponsi .earuiu fuluri . valetudinarios prislinae sanitati.restiiuit. Sed etMar-
esse credebanluf, fraudu.leijto consilio et dissimu- sum, qui virulentos matriccs ad sacrae virginis laesio-
lalo negotio imperatoris pitlacia. iijtipetraiit,- ut ab nem incaiitalionum carminibus irriiabani t rii poela
urbeRoiiJa,adpropria praedia ducerentur, ne forte si ait.:
pro C._ii_islian_ereligioii-Sti-Uloeasaccusan_es ptiijlica Frigidiis.iu pr2lis cantandorumpilur anguis,
insimuiatione prppalarent, posgessipnes earum et diris spiris.irivolutum petiiiciter eripuil. Tuiic beata
ad sidera
agrorum fuudi fiscaii jure proscriberenlur. Ducta est Anato.Jia.cum slaret iu pratione efectis
itaque beata Vicipria praesago vocabulo vere Christi palmis, elfusi.sad polura precibus, evaginatbeiise
TictoriajnTribulanum terrilorium, utibidemexilia- capulo tenus per qiraque Iaiefa adaclo cum virgi-
ta famis, copia et cibi inopia angeretur. Ea lempe- niiaiis Iriumpho serla fuso sanguine
" nibra.mart.yrii
sLate contigit, ut uniyersi municipes, quoiuuimuni- sorlitur. . -
Jg3 DE LAUDIBUS VJRGINITATJS. 1S4
LIIL Sed qu.d mifuni riidi coruscanle gratia, A cantibus saspe caulum est: iVon exstinguatn scinlit-
pbslquam virgo virginem sanclo puerperio peperit, lam David, tamen reliclo virginitatis statu Urias
cujus prlncipaius super humeros esse perhibeiur, _si insons interimiiur, Bersabae illegiiinio jugalitatis
sic Ecclesia Virginihus redundet, sicut coelum side- vinculo -foederafur, et pro hac temerilate expianda.
ribus. resplendet,. cum etiam . cas.tissimum Joseph coelestis iraemucrone proles primogenila percutitur,
Iegaiia veterum voliimina iirimensis praeconiorum licet inquam ulerque pairiarcha, quandiu aura tetlie-
laudibus concelebrenl, quem ab Ingruenti multifor- ; rea et vitali flarnine vesceretur,' supernae majestali
mium calamilatum discrimine, quas non solum gratissimus exstiterat. [BodL, exsiileril]^ ast laiiieri
lividorum conspiraiio germanorum fraternurii he- post carnalis consonium cbpnlaj [BodL, consoitii
quaquani exosa parricidiuni-;ioteiitabal : verum copulam], de utroque rninora virtulum praecouia
eliam obscena fallenlisdominaefrivola matriroonialis crebrescunl. ...
[Bodl., matfpnalis] pudicitiae-oblita riiachinabantur, ; Samson illeNazareus.ab ipsa gracilirma cuiiabii-
quamdiu purae virginitatis comes et lenocinantis lorum aetatula Domino seplenis crinibus sacer anle-
pfoslibuli coiitemplor exstiterat, illaesum divina lu- quam frauduleiitis Dalilae complexibus capefelur, et
tela protexit, fulhrorumque prodigiorum ar.canis perfidi pellicatus slupro euerviter deceptus illece-
imbutum et signorum portentorumque prarsagib "brosis lenocinii nexibus nodareiur; nondum ferro
caeleros mortales latenlium mirabililer instructum, dempla cincinnorum caesarie, quantis mifaculorum
et virtulum rumoribus omni saeculo usqiie ad
prpphelica.quadam-valicinalione inspiravit, ut nori signis
iiumerito a liinpidi-fsimis sblis ac lunae lu.minaribus id tempus inexperlis .effulsisse devulgatur ' [BodL,
' '
. _ . . , .
ac residuis sicliarum sideribus, simulque fecundis divulgatur]. ; ;
_DianipuIorumfasciculis som.nb sopitus adorari yene- -. LIV. Igilur,-sicut,supraretulimus, per Hiererniam
rarique vidcretur, dum in pulcherrimo puJj.erlatis et Danielem caeterosque.ejiisdem.pfoppsiii ccnspries
decore et formosi vultus florens venuslaie mu.lto et florenlis pudicitiae sodalesfntura incarnali Verbi
formosiore fretus virginitaie, sirophosam. muliebris virginitas mysticis sacramentoruni obumbrationibus
audaciae rouscipulam parvipendens, callidae-dece- figurabatur : ita"per Abel insonleni mitis innocentia
ptionis decipulam declinavit, simulque fraudulenta et passio, per.Melcliisedech vero supernaerpotestatis
feminese tiLillalionis Ienocinia ac-blanda s.ermoci.ria- pontificium elcoelestis infulaeflamrainiumpraesigna-
lionis incilamenta, velut leutescente nectaris defruto balur, quorum prior, ufaltius repetens.ab.o.rigirje
seu tnulsae [Bod/.,mulso] mellitaepotalionis oblecla- paudam,, propter digriitosam imiocentiae palmaui, et
menta, atrum veneni yifus infundenlia, et incautos Q originalis. patienliae liiulum spreio fraier.ni libaminis
quosque sinejoriea iidei aruialuraque.militari reper- ' sacrificio rata ei grala diyinis conspectibus' hplp-
los truculenler ad tartarum trudentia sprevit, vicit, caustpmata, primus mortalium. offerrb pro.raeruit, et
contempsif,. et cum.palma virginilalis aufugit;qui hujus rei gratia a perfido et.nefando_fratre inextrica-
licet arcta sordenlis efgastuli lalibula, et letrum bile germanitatis'vinculum contra. jus diyinuni r et
lenebrosi carceris squallorera propler egregiam fas liumanum rumpente crud.eliter cruentatus; fulu-
pudiciliae purilalem pateretur, atiamenclatidestiiiae ram in fine saeculorum pii Redemptoris nostripassio-
jcastilatis cogniior Deus, cu: secrela patent; et quem .nem purpureo pretiosi sanguinis, ostro praafigur.avit.
abstrusa non latent ^pro iricpntaminala •adolescentis Ast. vefo Melchisedecli inchoante -tertia . saeculi
tjoiitinenlia eidem Meinphyticae gentis gubernacula aetate florens, et primus summi.sacerdolii dignilate
iradiditiel florentis imperii moderamen regenduhi subriixus ac praeclaro. pontificat.us apice prae.di.lus,
commisit. per idem lempus orta regum. siraullale patriarchae
David - quoque' opinatissinius regum, sub ipso cum CCCXVIII Tcfnaculis faihosum repprtanti tro-
puberlitis tirocinio iilibatavirginiiate praedilus anler paeum, et. post enormem calervarum slragem cuni
quam copula matrimonii et connubii nexibus noda- fratruele numerosas Sodpmorum reducenli- praedas
retur, nonne afgulis fibrarum fidibus limphalicum, D obvians, nonne pro sanciilate coiivcrsationis Jypica
miiigabai, et impensa sospitatis. gratia freneiicum paiiis-mefiquejibainina litalurus Redemptorls trqpice
curavit, dira procul tetrorum explbsa spirituum vesa- personam praefigurans obtulit [Bodl. om.. obtulit],
nia, quique etiam aeiaie lenellus lacertis . irivalidus utmerito de Cliristi.sacer.dotio quo geminam pblulit
[Bodl., validus] fremenlium mandibulas leonum victimam Davidica-concinnant [Bodl., cohcinanl].pra-
discerpsisse, dirorumque. riclus ursorura frusiaiirti cula, Tu es sacerdos in mlernumsecundum: ordinem
corifregisse, el .enonnem Allopliiloruhv giganletn . Melchisedech; cujus paterui geriiminis prpsapia. et
crisia cassidis ac thorace indulum, orceis etphala- maternae generationis prupago, ignota sae.culis.genui-
armatum aerea"queumbonis parma prolectum, ni partus naiura delitescif. Idipsum Apostolo. te-
saxis tantum teretibiis et fundibuJo fretus- singula- sianie, Sine patre, siriejnalre,.sine genealogia; quamvis.
ritei pongrediens bbtruricasse describilur. Ergo licet yulgata Hebrseorum Jrad.ilio hunc, fuis^e arbiiretur,
_yila iijius usque admeiam morlis probabilis exsiilisset, Seni primogeniium Noe, Tritavum Abrahse et Nachpr,
utpote qui solus nepolum et pronepotum- piactila et Aran. Sed plufiraum cliffert iriter ambiguas Phari-.
propfii praerogaiiva meriti abolere potuissel, ut in sseorum tradiiiones et clucubralam sacrae Scriplufas
Rasilcon de regibus priscaj legis censuram pracvari- definitipnein. Apocrypliofum eniin naenias el jncerlas
1S5 S. ALDHELMl OPEKUM PARS II. — TRACTATUS. , m
frivolorum fabulas nequaquam catholica receptat ' A cruce Domini ndstri JesuChristi; nulla sit iJIis magjs
Ecelesia.. .. _ . _. quam adversus carnem colluciaiio et-vincendicorpo-
LV. Sed ad proposilurii revertar. Qrne,ur,inquairi, fis ae doriiandi obstiriata certatio. Ornameutorum
lieaia virginitatis inlegritas non exteriorisiiominis ehim ac vesiium insignia el lenocinia formarum, riori
formosa venustaie.; sed interioris religiosa castitate. . nisi proslilulis ac iriipiidicis femiuis cbrigruunt, et
Si eriira exterior prelioso-indumen.orum comptus nuliarum fere preiiosior cultus est quam.quarum
ornalu sseculafiter gloriatur, frustra inlerior depu!- pudorvilis est. In Apbcalypsi mulier itla amicta erai
chritudine propfia inaiiiier [Bodl. om. inaniier] gra- pallio purpureo et cbceineo. Fugiaut castae virgines
tia"tur, cuni Vas electionis generali sententia quasi et piidicae incestarum cuJtus, babilus impudicarum,
gpeciali refragetur, Mihi, inquiens, absit gldriari, nisi luparuminsignia, brnairierilameretficuni.i Etalibi:
in cruce Domiiii; ut cpiid enim sseculi. pompulehta. < Cseter.um, inquit, si: lute sumptuosius cbriias et per
vanitas in catholicam Christi basilicam iutromitti- publicum notabiliter incedas, oculos in te juveuusn
tuf-, ,ob quam rem virgines Clirisli ccanobii famulatu illicias,'suspiria adolescentum post le irahas, cou-
conversantes, orhamentis vesiium delicatis deebrari Cupiscendi libidinem nutrias, sperandi foroeiita suc-
satagunt. Nonrie Acbarfllius Acharmi, qui de ana- cendas, ut etsi ipsa non per.eas, aiibs tamen perdas,
themale municipii sepiehb inurbrum ambitu vallali B * et velut gladium te et venenum videnlibus exbiiieas,
paliium coccineum et ligulam auri sibi usurpans excusari non poles, quasi mente casta sis el pudica;
. coiilra.decrelum ducis "claridesiina fraude subripuit redarguit te culms improbus et inipudicus ornaius,
cum totis pareiftelae contribulibus et doniesticis.clien- nec coriiputafi jam potest inier virgines Clirisii quae
teloe^sodalibussaxorum imbribus obrhlus horrendum sic yivit ut possit adamari.» Hactenus Cypriaims :
inoriis spectaculum Hebraeoruni phalangibus prae- " Nunquid ille conditof ac creator omiiium Deus hirsu-
buit? Pef allegoriairi verb oppidum Hiericho cuin las bidentum lanas et >selosa vervecum vellera, not..
sepiiforihi murorum obsiaculo lypum mundi cum potuit rubro concjiilii sanguine aut cruento baccU
seplenis. saeculorum miilibus desiguasse priscoruni niorumsucco inficere, seu certe, purpureis linctur^
Patrurii decreta sanxeruht, nori efgo ruituri vetila muricibus naturaliter colorare, si lioc nosiris usibris
mundi omamenla phrpufeae pfetiosis tinclurae roufi- commodum 6t utiliiali [Bodl. add; nostfae] profutu-
cibus colorata alumnis cosnobji vernaculis Christi rum"solerti praescieutia praevidisset ui [BodL, et] il-.
virginibus Ecclesi_e conira';apostolica statuta et le- liid veiaciler ihipletur, qupd perjroriiam a poeta fe?
galia scita rite ac regulariler congruerequeunt. Si- liciter cantum est:
'•Kec varios discet menliri lana colores:
njuidem pastor gregis dominici etqanitor coelestis C .- Ipsesed iupfatis aries jamsuave.rubeiiti. ,
aulae, de quo poeta, Murice, jam croceomulavit vellera lulo,
- . Sponte sua sahdix pascenies vestiet agiios.
Clavigeraethereus portamqui panditin^thra,. ;
lta auclbrilate. principali' et authenlicopbnlificalu Et quasiille de quo dictum est •; Qui: vivit in aeler-.
promulgat: Sii mulieri' n,on exteriot otnamenti, -aut num, creavit omnia simul,.cum:conderet orbem.ori-
fiutij.aul-vestis cultus, sed cullus cotdis. Unde Grego- ginalitef crearenequiverit,"nunc mbrtaliuin induslria
rius pefvigil pastor, ct paedagogus noster/ rioster stelidis ac superfluis adinventionura argumeniis ad-
iriquam^qui nostris parentibus errorem letrae ge.nli^ dere et amplificare cbntendal. Unde.inclytusi iiem
lifatis abstulit et regeneranlis graiiae normam tradi- Cyprianus Punicbrum poniifex inquit: c Neque enim
dit, cutii evarigelicuhi explanaret dictum : - Ecce qui IDeuscoccineas, aut purpiireas byes.fecit, aut lier-
•mollibusvestiunlut in domibus t;egum sunl, adjunxil: barum succis et concbiliis tingere.et colorarelanas.
t Nemo ergo existimet in studio v.esliuih peccaturii dociiit. Nam quippiam in rerum visibilium plasiica
'
deesse, quia si bo.c culpa" non:esset, nequaquam Pe-' humarice naturae. necessafiuni omnipotentem rel.iT
t.rus apostolus per epistolam'snam feminas a pretio- quisse irifectum et imperfeetuni calholicae fldeire-
sarum: vestium appeiiiu cbmpesceret, dieens : JVon gula refragatur,; sed quid mifum si apostolbrum.
iii veste pretiosa. Quod si boc culpa non esset, nullo oracula et jurisperitorum sclta pracfatas frivolorum
snotlo Joariiiemlibminus de vestiriienli asperilate naenias .aboriiinentmycum eliam gehliles genlijibus
Jaudasset. Perisate quac culpa sit hoc etiam virosap- et- paganis. pagani'quasi ridiculosum subsannanlis
petere a quo curavit paslbr Ecclesiae ei feminas pro- -ganiialur_e opprobriuhv kgantur improperasse hoc
hibere. i ' _ ', : modo, cura infami proverbiofum elpgio cachiiinautes
'
LVL' Evidens namqrie rit milii videlur, inexcusa- accavillantes•• . '• , ' .
bilis arroganiiae probrum- et osten-taiionis' indicium Vobis picta croco'et fulgenti mu.wceveslis:
• El lunicssmanicaset haberitf edimiculamilr_e.- -
ex eo dec.aratur,quod'riemb ibi preliosis et coloratis,
veitibus indui desiderat, ubi a nullo valet videri-; • LVII. Judith fllia Merari post obitum Manasse"
unde B.'-Cyp'riariusfle vifginibus loquens : « Quid, sumploviduatis tlierislro et spreio sponsali peplb
iriquit, rbfriata, qriiil cornpta1 prbcedit, quasi mari- .blanda procorumieiiocinia coniemneiis, nbndum.re-
tum" aulhabeat,, aut quaerat-? J Et iufra subdidif: sullantibus apostolicae -salpicis (ilangofibus, Bico in-
Neque enirii virgirtem fas esl ail speciem" fofmaeSUJB • nriplis ,et<viduis, bpnum esl illis, si sic perihanserint';
'eoini,.aui;de cariie, et ejus pulchritudiiieg!ofiari,'chm i quasi candens liliumpia pasiitaie florpscens, aiquba
Apostolus dicat, Mihi- aiilem absit.gloriari', nisi in publicis cbnspeclibus delilescens, in. cflenaculi sola-
157 .' ' DE LAUDIBUS VIRGMITATIS. m
rio pudica conversabatur, cum liorrendum Assyfio- A pfoleletuf, sed compelenti elausula maiurius ler_rii-:
rumprhicipem, qui innumeris manipUlorum niiilibus netur, ne dum maligma [BodL, malagiha] medica-
cquitaiu ei pediiatu glomeranlibus orbem trementem nienfi prirulentis protervofum, vulneribus quaerimus,
terruit, Abfa coraitanie' circumvenlre molireiur,': rigida corivitiorum flagra yirulentasque asperae m-
h-iuil secris decipiendum credidit, neb aliter obirun- vectionis inasligias ab aemulisJruciter iliatas expe*
caudum rata est, nisi-eum nativa vullus yenustate riamur, et tamen non riiagnopere mpveor quamlibet
bfnaraenlis etiam cOrporalibus caperelur, de qua in . adversussiipulalorerii yeritatis-suatini livescant' ae
LXX trarisialoribus scriptum est : Induit se vesleth- contra inseclalorem turoentis jactantiae gravitef in-
iocrindiiatis kiimel imposuil periscelides el dexlralia, gemescant. Quia meliora sunt vulnera diligentisquam
el anhulos, et omnia ornamerita sua, el composuitse oscula odienlis, levius quippe ferenda est livida de-
nimisin rapinam virorum.-.En non noslris asseriioni- voli vibex amici,.quam adiilalio fallax inimici. Uride
Lus, sed Scripliirae aslipulalionibus ornatus femina- • pf'ovefbium'dicilur, -
rura rapina virorum voeatuf. Verum quia hoc iii arcta Lingua assentatrixvitium peccantisacefbat,
Betuliae ohsidione pro contribulibus dolilura compa- Et deleclatuihcrimineJaudeligat.
tientis affeclu, non casiitatis defectu fecisse riiemora- Et infra, inquit:
trirj idcirco salva pudbris revereritia celebre meticu- B , Libera sit potius vox correctorisamici: ,.,'
Serpere nec fibris c_ecaveheriasinat. .
losis ihunieipibus tropaeum et inelylum. oppidanis Quamobfem abomoibus genefaliler indulgeriliae ve-
trepidantibus tfiumphuhi leste lyranni capite et co-- niamnon.difficulter impetrandam reor, qiiia riemi-
jiopseo repbrtavit. Necnon in- Proverbiis' riiulief' illa nerii specialiler sermbiium severiias castigando ex-
procax et pertinax, Synagogar iypurii '"obuiribrans, acerbavit. Natri passjva'plurliriorum genefalitas ne^
qiiae virum.pfopriumintegrb plehilrinio reversururii - quaquairi jure lacerari debet, ubi speciaiis singulo-
spopondjt,'brrialii iriefetrieio et luxu ienocinanle ve- rum prpprietas culpari non valei; multuni qiiippe
cordem juvenem pellexisse et fraudulenlb verborurn genus el
species^ lioe. esi,.geriefalitas et specialitas_
obleclamenlo deceplum lugubriter elicisse describi- ab invicem differunt. Sed deintaciiBvifginitaiis glo-
tur, ut merilo quasi bos ductus ad Victiraam, caecae fia dicfufi
prbpemodiim superflue, de.peplbrum ariii-
•cupiditaiii petulanlia captus iiefandum pfostitutae, eulo rhetbricarauf, cura de pudiciiiae tantum praeco-
lupanar aggredi rolniine vereieliir, igriofans qubd ad nio remotis paulispef reliqiiarum rerum riegoliis,
vincula stolidus trahefetur, donec iransfigat sagilla
pfout gratuita Dei' gratia " suppeditat, pliilosophari de-
jecurejus; velut si ales perniciler feslinet ad~Ja- creyimus. ...
_
'queurti, -.;, rj Omneeteniin.purae virgihitatis privilegium potius
_LVIII. -Puderet refefre quorumdam fronlosairi ela-' ih solo Iibefae mentis praesidio servatur, quani in
Xionisimpudentiam ei comptamsfolidiialis iusolen-' arclo cafnis clusfello
coniinetur,,et magis inflexibiii
llam.quae in utroque sexUnon solrim sanctimonia- ultrOrieaeVolunlatisafbiiriosalubriter tutatuf, quam
lium sub regimine coeriobii 'conversanlium, verurri coaclo
corporis famulatu fuhditus ad uihilum fedir
eliain eeclesiaslicorum sub dilione pontificali in.
gatur ; uhde Augustinus Afef -Hipponensis. pontifex
«lerO, degenfmm, contfa cauonu.m decrcta ef regui- elegante prosae seiitenliaproriiiilgat dicens : Ita nori
larisvilae normam deprehenduiitiir usurpatae, -ob id ariiitlitur
corpbris sanctilas riianenle anirrii sancti-
soium.ut crustu inierdieto phalerataque venustate tate, etiairi cbrpbre bppresso, sieritariiiliifufcof p.oris
caf nalis stalura comaiur ab liabitudo coi*poreamem- sarictitas, viblata aniriii puritate; eliam corpore iri-
bratim aepariic-ilalimpeforiieiur. Nani cultus ge- lacto, quod Prosper per cola et coinmaia mellilis vec-
©ini sexus bujusceraodi cdnstat, subucula bissina, S.uum epigrammalibus inculcavit, dicens :
sive hyacintbina, tunica coccinea capiliuoi etmanicae " Mensiliaesanibil violatoin corppreperdif • .',
sericis clavate caliiculae[_Bod/.,clayatajgalliculaej fu- invilam carnis vulnera non maculant
. Neo crimen factifecipit, nonniisla yoluntas
bficatis pellibus ambiuntur [BodL; ambiunt], anliae Velle niagis facihus, quamtblerare riocet.'
-
frontis et lemporuhi cicini [Bodl.,.coimri~] "caiami-]r» ^ Sicautem adcordis penetralia.cuncianecurrunt,
. Ut plerumqueaiiimus.sit-sinecarnereiis,.
Slro crisparitur, pulla capitisr yelamina candidis et • quod abiulacio
Cuiri supmoliimest corpdfe sbluV
coloralis maforlibus [_3d£/7.,mavorlibus]cedunt, quae Coiicipit, et leclis woliijus.intusagil.'
vittarum nexibus assulaelalo tenus prolixius depen- Denique praefatus P.unicoruiri prxsiil : Virginitas,
dunt, ungues fitu falconum, et accipitrum,' seu certe inqnil, carniscorpus intactum. Virgiuilas animae"fides.
ad instar cavannarum, acuurtiur, quos naiufaiitef ' incorrupia. liem Prosper inquit : _ _ ;.
- '
ingenila edendi necessitas iristigat obnnca pediim Carnis virginitas intacio corpbre liabelur,,
fuscinula et rapaci ungularum arpagine aliles et so- . Virginilas.anitni^estiiitemeralajfides;..
Qua siiie corporeinil prodesl cura pudoris,. ' , '
ficesxrudeliter iiisectando grassari, Vefurri ne forie SedrneriLispietasauget utruniquebonum;
propterpubliealum [BedL, publicatam] proieryorum Igitur; digesto pulcherrirriae virgiriitaiis Iibello,Iicei'
insolenliam*et traduclam indisciplinalorum arrogan- mediocriter urbanb,- stylus jam' iiriem flagitatv et
tiam, qui malunt negligenler dissimulari qriani cle- . dictandi tenor ierminandus est; quia illustris Con-.
menter increpari, obliqua; livoris iiividia. criiriine-. cionator: remp_(s,iiiquii; tbquendi,.et lempus-tacehdi.
Hiur/aut slrbphosae' suggiUalfonis. ludibrio defoge- Non enim aliud quodlibet riiunusculum pliis ratuin et
mur; hujuscemodi dispulalio nequaquamulterius gralum virginibus Chrisli fofe .credidefairi, quam tti
S. ALDEIILSH OPERUM PAUS II. — TRACTATUS. '
159 160
pudicis pudicitiae praemia promerenlur et mundis A tandi aut scribendi fomite succensum, frigenli lem-
BiJiiiditiremunera milterentur. - ppre tabescit, ileratis tplidem epistpjarum scriptis
, LIX. Fateor aulem charitaii vestraequod.hoc opu- insligare.dignemini,quod.praecedentem libellitexluni
sculum, licel constef minusculuni. pastoralis curae nequaque [BodL, nequaquam] lepida, urbanitatis, fa-
sarcifta gravatus, negoiipruinque lerrenorum ponde- cundia digeslum , fldenler impclrare merebamini.
ribus oppressus ila perniciter, ut satagisiis dictare, Elerii.m fruslra sequentis opusculi sarcina desudans
"vobisque deslinare, nequiyeram.qu.ia securae quielis . laboriosis oneribus lacessere nilar,,nisi praecederitis•
spatimii et morosam diciandi intercapedinem scru- scripturae stylum. vestrae sagacitali fpfe graluin ex-
pulosa ecclesiastlci regiminis sollicitudo denegabat, periar, potissimirai cuinmelrica leporis elegaiifia et
et tuinulluans sscularium strepitiis obturbabat. rheloricae dissertiladinis elbquenlia, tantum altrin-
Otium naiiiqueclandesiinae quielis et remotis secretae secus discrepent,.quanlum distat dplcisapa a merur
solifudiiiis Jargam scribendi maieriam .dictantibus Ienlo temetb. . _
aflatim coiiferunt. Sicul e contrario verbosa garru-
lorum loquacilas ei infesla saecularium negotia, quae - Haclenus interea formosae virginilatisspeciera , et
conteraplibilibus Ecclesiae Aposlolus dispensarida veinisluni ' pudicitiae vuiiurii. cpmppnens, diversis
"
praecipit, violenler auferunt. Non enim ul Origenes viftulum coloribus, quasi fucorum floribus depiuxi;
inclytus Graecorum didascalus, qui tertio ineunle quemadmodum solent nbbilium artifices imagitiuin
selatis lustro-bmnes propemodum, pliilosopliorum ;et regaliurri, personarura pictores deauratis petallis
disciplinas, hocest, arithmeticam, geomeiricam, ,niu- thoracidas [jiodL, lboracicias] orriare, etpulcberfima
sicam, asironomiam, astrologiam et mechanicarii, in lnembrorum ,liniariienla fabrefaclis vuliibus decora-
piibertatis principio perfecte consummayit, diciandi re,. cum tamen iidem opiflces pierumque turpi na-
lenor.em nolariis excipienlibus et anliquariis deseri- Jura corporis deformes et -eontemptibiles existant,
beblibus usurpare praesuriipsimus.Ilis ergo de causis , magisque ieonisma regale compto steriiniaie depir
episfolarum veslfarum debiia vicissitudo, quasi.quo- clum laudalur, quam despicabilis persona pictoris ve-
dam dilationis obsfaculo, tricabatur. Quaj meorum neratur, qua deresedis appstolic_e prasulem reor
fenus votorum bactenus iiifeciuni arguebant [Bodl..,. ;dixiss'e,: Pulchrum depinxi homineni pictor fcedus,
arguebat], praesenim, ut dixi, diversarum rerurn aliosque ad perfeclionis litlus dirigo, qui adliuciu
distensionibus fessie riientis cervicem. gravi fascis dellctorum fluciibus versor. Eia! Ghristi tirunculae, _
sarcina depriementibus. Haec morosa tricatio evenit sit mihi praesenlis opusculi rata recompensatio ve-
ut pollicila Codicilli rescriplio tanto temppris inter- „« slrarum precumfrequens collata vicissitudo,.meique
Vallo diutissime protelaretur. Rimosa namque fra> laboris el.sudoris fiat fiilcimentum vestfae interces-
" siouis adjumentum [Hic deficit Bodl.]; ut qui pro-
gilis ingenii barca, dirae tempesiatis turbinequassata,
Hcet laborante. lacertorum remigio optatum silenlii pria meritorum qualitate et fidei"fragilitate. treme-
1 bundus ac nutabundus.vacillare videof, robustissima
porfum' sero attigit. Sed lamen nostrae rusticitatis
gtipulatio,' superno Cbristi patrocinio freta, fiducia- pairpc.iniorupi vestrorum columna fretus, felieiter
. liter cohfidit quod.nostfaruin carbasa antennarum ac flrmiter fulcirimerear , et quem gravi facinorura
prospefis ventorum flaminibus sinuata, b.uasi inter r et flagitior.um sarcina trisle piaculi pondus depri-
scyllam soloecismletbarbarismi Baratrum indisruplis mii, v.estrorum potens meritorum suffragium beni-
fudentibus feliciter jtransfretaverint, scopulosas quo- gna pictale elemenler suslentet, quatenus in sancta
que lautacismi bollisiones, et moytacismi yoragines,. synaxi cum yeneranda'monastic_e'classis caterva
incauios quosque sine grammalicorum gubernaculo i universitaiis creatorj medullata Orationum holocau-
repertos ad erroris naufragia trucitef trudentes mi- storiiata flexis pppliiibus concorditer oblulerlt, meae
nime perhorruerint. - , contemplibilis person_e, juxta quod vestra vota de-
; LX. Pbrro quemadmodum intactae virginitatis glo- vota spoponderunt, reminisci dignelur, ut el nostra
I vobis, supplicanlibus, juxta Psalriiographi senien-
riam rlieloricis relalibus fayprabiliter venerar.i nite- D
bar, sic identidem, siIioc canieum animae ergastu- liam, oratio dirigaiur, sicu.t incensum in conspeclu
luin ante fatis, ul dicilur, crudescentibus cassabun- • divinae Majestaiis ihuriflcalur , qUod porrectarum
dum lion obierit, ac dura Parcarum quies-et ferreusi elevationi manuiim siraulaiur, et sacrificio serotino
lethi somnus palpebrarum convolatus non tricaverit, . aequiparalur, unde sacra matcrterae Domlni spboles
lieroicis liexamelrorum v.ersibus ejusdem praeconium.' primus Eliae pontifex, cum Evangelii splen.dof au-
pudicitise sUbtiliter.comere Christo cooperante cona- rorescbret et 3ubar lucis,aetefii-e rutilaref: Ordte,
bor; et velut jactis jam rbetoricis fundanienlis ac<, ihquit, prq invicem, ul salvemini; et infra exiemplo
constructis prosae, parietibus cuni legulis. trochaicisi subdidit : Muttum.valel deprecalio juslijissidua. Si-
etdactilicismetrorum imbricibus flrmissimuin cul- quidem oppido frequens oratib quasi arx editissiroa
men ceelesii confisus.suffraglo. iinponam. ..Yerurrita-• et inextrjcabile .propugnaculuui- contra venerialas
1 ajmularum ansalas fore; credilur. branteni, prb nO'-
inen proriiissuui sequenlis eulogiae iniiinisciihini, DOII
. aliter me spbpondisse mementoLei ni tbrpens nosiraes . bis beatitudinem yeslram alnia Trinitas, uria Iieita-
iaediocritaiis, ingQiiium, quod quasi focus fulvis fa- tis substaritia, _et trina. pefspuarum subsist^nlia, 10-
villarum cineribus cooperlus, si non fuerit scisci- tiusinundimonarcliiamgubernans, al)t<ito cojficul-
*6i EPISTOLA AD ACIUCIUM. 169
mine"jiigiler tueri dignetur. Valete o flores Ecclesiae, A margaritaj, paradisi gemmae, et coelestis patrik
sorbres monasticaj, alumnac scholasticae ,. Glifisli participes. Anien. ;;

EPISTOLA AD ACIRCIUM,
SIVE

LIBER DE SEPTEKARIO^
.-ET . . - .

m METRIS,•4ENIGMATIBUS AC PEDUM ftEGULIS.

- [Hic est Aldhelmitraclalus , de quo tot crilici miilta vulgalur. In corrigendis_Enigmatibususus sum sep.tem
scripserunt. Exstabanl elim .phigraata edita a Delrio, Codicibus.ParisiensibUsquorumunus, decimi forsansie-
posiea in BibliolliecaPatrum recusa. Sed iEnigmalapars culi,quod satis raro oceurrit, opusde metris cum _4_.iiig.na-
lamum est totius operis. Alterampartem edidit Maiusin. tibus.totumconlinet. GILES.]
Classic.Auct.jbmo V. Nunc tandem-hoc opns integruih

Domino pra.slaniissimo el prae caiteris dignitaium Btirocinia briginaliter prbcesserinl , pullulaverint,


gradibus glorificando, mihique jarii dudum spiritualis viguerint. Hic, inquam, septiformis laterculorujn nu-
clientelae calenis connexo, illustri AcifciOj Aquilo- merris ab ipso nasceriiis mundi primordio sacer oriun-
nalis imperii sceplra gubernanti, illustris regalis dus.exstitit. Nam rion solum universilas totiuscrea-
regni regimina dispensanii, AJdhelmus caiholicae . lurae quam volubilis et agilis poloriim vertigo eibina
vernaculus Ecclesiae, Immarcescibile.ra sempiternae cinguntlremispliaeria, seplenario hebdomadis simplae.
sbspitalis salutem. curriculo specie muliiforma pairala narrantur; cum
Kon ambigo, revereniissime flli, sed profundse lamen in ictu etatomo vivens ih aeternum oreaverit-
'Credulitatis frena relaxans coniido, quod provida omnia simul, verum etiam oplaia fulurorum requies
sagacitatis veslrae prcceofdia rerniniscaniur"nos ante .- promissorum et beata perennis vilae felicilas, quae,
bisbina lusirorurti volumina inextricabile _congluti- singulis quibusi|ue, meritorum emolumenlis recom-
nali foederis pignus pepigisse, etspirituali.sodalita- pensabitur, noifnisi septena per lemporum incre-
tis vinculo devoiae cbaritatis contubernia copulasse ; menta raiIlenario.nunie.ro sequestrata reprbborum
nam pfidem tempore puberiatisnostrae cum septi- catefva insoniibus"et piaculorum.crimine careutibus
forrrii spiritualiu.il cliarismatuni munilicentia vestra tribualuf [Par., iribuilurj ejusdem quoque supputa-
"solers indoles sub manu venerahdi pontificisornare- G.tionis sacramenta patueriirit si prisca commeroorans
tur, paierniim nieriiiifi nie [Pdn om. me] nomen ab origine pandarii cuin Iiorrenda cataclysmorum
adeplum~~,leque adoplivae dignitalis vocabula cum irruplio, morlalium flagitia coercens, et coeleslis vitae
"coelesiisgraiise praerogaliva sortitum, quem videli- pervicaciam'uliricibus undis ablnens, cuncta quae
cet- spiriiualium increnientorurri fruclum propheticus reciproco corporeai vivacitaiis spiraculo^vescebarilur,
sernib allegoricis -ienigiriaiibus explanans designat exceptis ad propagalioriem sobolis futurae relictis,
-yirgulibm in lypo beatae el incorruplae Dei Geni- usque adinteriiecibnem necaret, dirafnque Stygii
Jricis de radice_Jessaefecundis palmilibus pnllulasse, _Plutonis ingliiviem exsanguinibus miseroriim anima-
el purpureuro serculdfum Uores mysiicis obuinbra- bus crudeli strage satiarel. De inuijdis septcna coe-
tionibus prolapsi fecuperatorein mundi prsefiguraii- . naculum et tristegam slve, ut altera continet trans-
tem, cliirograrjJiuiiKiueprotopIastor.u.mmisericorditer 1aiio, bicameraiain leguntur arcam gregalim in-
'
abrogantem cura sepleno sapienliae .intellectu, cae- gressa. Septenaria similiter pignorum Job prosapia
lefarunique.viriiilum' Spiritura. germinasse; idem. in principio libri quod prosa contexitur et deinceps
-'
namque septiformis sacramenloru.n numerus- sacro^- secundum Ilebrae.os dactylo spondaeoque scandere
:
sanciisieslariietiioriim miraculi$[-P-.r., oraculis] fre.- ^ ferlur, et septem laiiigerarum pecudurri desefipta
- summa narrantur. Rursusque in calce voluminis idem
qifenlissime astipulatur : cnjus riumeri mysterium
ilerata replicaiione revolvens, de "amoenissirfioScri- bidentium numerus ad- remurierandam illustris_pa-
plurarura paradisq, quasi qiiosdam campeslrium cati- tienliae palmara in duplum. restitulus :praedicta riiy-
' -
liculos aut vernantes pratorum Ilosculos cbacervaris, , sterioriim arcana praeflgurasse monstratur. Denique
aii ujiius corohae textufam congeiere.nitar, ut. evi- Isaias nequaquam pars rillima proplietantium, septem
denliusln prppatulopaiescat, cunctisque- scrutinio - matronas, sub iypo septem Ecclesiarum.virumunum
scrutaritibus luce limpidiusclaresGat, a quanlis pro- appreheridisse. Chfislum videlice.t.coeleslium et ler-
-
fectibus qnamque sacralis ofdinibus nostfae necessj- _. restrium reconciliatoreiri, coritestatur. Eliae autem,
. Itidipis priipordia et necdum matura rudiriientdrum -. scelera populi crudelis lamenlanii et Iugubrem inter-
«5 S. ALDHELMI'.OPERUM PARS II. + TRACTATUS. 164
.fedibneiri jvalicitiantiuni conquefenti, divinis diclum A ciibus.et ab orhni faeeiilenlavitiorum sentina sublatis,
est oraculis : Reliqui mihi seplem millia jjirorui». qui cernere prorrieruit; quae.solus de tribu Juda leo,
- non curvaverunt genua ante Baat'; oui dum orbalae' fortissimus besiiarum; ad nullius pavescens bccur-
Sunamitis sobolem.crudelis letbi sorte sopiiam se- sum, qui jiixta vaticinium pairiarchae ad praedam
plies artus aflubus membraque membris copulans ascendisse et requiescens accubuisse memoratur,
susciiaverat, Redehiptoremsignat, geinisJiumaniim jure calesiium et terrestfiura ihfernorumquepote-
sepiifornii Spiritus gralia a sorono sceleruro et- labe stalem supergressus, aperire nativiialis et passionis,
. peccati vivificaniem. Sed et Machabaeorum generosa ; praerogativa potuit. Quia [Par., Quare] ipse habere
germanilalis pighora quae sul), lyr.annica Anliochi dicitiir clavem David_,ipse aperit et.nemp claudit,
monarchia suillum scrofarum conleriipserunt edulium,' claudit et iiemo aperit. Elenim nisi quis obstinata
et propter divinarum leguiri. cajremonias ritusque ncfandae infidelitaiis "fr.ena in frusia confregerit
palefnae tradilionis spurcas ethnicorum culturas et euhique medullata ineutis fidttcia praedicalofura si-
profanae gentis idoloihyta repudiarunt, non inmerilo gilla signoruui solvisse crediderit, clausis et caecis
septifoniiem universalis ecclesiae speciem praefigu- pupiilarum orbibus, et obtunsis palpebrafum obtuti-
rasse noscunlur. Quid etiam proverbialis aula, cujus bus velut epileniicus aut scotomaticus coiilemplabilur
arcliitectus et poiiliiexsapieiilia.Salomonealtesianie, "* arcana leguin et opaca prophetarumi [Mai hicvdd.:
legiluf exstiiisse,.noune sepienis colUmnarum fulci- Septimo riihilomiiius ejus voluminis sigillo resoluto,
mentis innixa sustenlaiuf, ciim infertur : Sdpienlia post faciiim supeinorum civium'coeleste silentium,
mdificavitsibi domum, exeidil columnas ejus septem ? mediumque horae intervalluiri, septem angelos cum
Corlin_equoque labernaculi purpureis osiri et cocci seplenis sulpicibus et sisirorurii clangoribus horribill
coloribus fuscaiae ,et diversis ansularuni riexibus as- classico per lolum mundum concrepantibusjdeui se
_gut__e,nonne quadruplicalo sepleuae supputalionis previsse contestantur.] ln eadem efiam revelaiionis
.calculo^ boc est xxym cubiiis.iu longum prblendun- exstasi aurea septem . candelabra, aurea et totidem
_tur? Quod a.uteiii seplenarius numerUsJiorinunquam . sidera in dextera. habentis pedes aurichalco Libani
iSpiritus.paracleti gfatlam praeiigufaverit interdum simillimos, cujusque.oreprocedebalromphaeabiceps,
vero.priscie legis imagiriern praeluleri.t, sacra aiicto- praedictus Salvatoris vicarius speculatur. Illud^uoque
ritaie edocemur; ut est illud : Da partem his qui se- celeberrirnum Exodi candelabrum crijus stipes obryzo
- ptem sttrit. Sed et idem labernaculum Eleazar, summi .duciilis cum calaihis:ac scyphis et spliEerulisfabrefa-
ponlificatus inful-i.praeditus, septies- aspersisse Jegi- ctus tanquam taxus frondosa aut platanus surculosa
«tur de sanguine bucula; rufaejuxta ritum caeremonia- £< comptis culltbus ornabatur a praedicto candelabrorum
rum iri holocaustam concrema.ae. Cujiis- clneru.m mysterio miuirae discordafe sentio, cujus vn.Iucer-
• reliquias ad expiationem Israelilici populi proficere narum lycbni flanimivomis lauipadibus coruscantes
superrta.spopondefunt oracula.Gloriosissinms etiam •e quibus universaeEcclesiarum lanternae claro lumine
rregum qui antequam prim_e nativilaiis cunabula co- illustrantiir, aureis riexibus astricti copulabantur;
gnosceret ipso proprii nbrainis vocabulo piae pacisi iia vas eleclionis illuslre el sapiens arcbilectus nor
. pracsagia non immerito figufaliler geslabat, soleriinemi minisque Christi gerulus typicus Benjamiri_ mane
delubri fesiivitaiem cum omui frequeniia filioruini 'Comedens praedam et vespere d.ividens spolia,. vn
• Israel ab introitu Emalh usque ad iorrentem _^Egy- Ecclesiafum novalia roscidis sacrorum dogmatum
pti, unde.Mempliitica ;,regna sceptrum imperialei -imbriijus hberlim perfundit. Zacharias-ilidem iri or-
gubernaiit, septem-diebuscatervaiim celebrasse. de^ dine vaticinantium undecimus in horomate visiouis
. •seribitur, juxia quod Testanienti Veleris brevis epi- raptus el diviiiaaconleniplationis culmine subliraalus,
' toma, lioc est Paraliporiienbn testatur : sedne priscaei famosum inclyti lapidis spectaculum, qui septenis
legis tantum formula utar, et praeterita s_ecuIorurii i . oculorum obtutibus^mystice [Pqr., in facie, pro my-
- exeraplariasolummodo perscfuter etrimer,en rudis< slice] ornatus.describitur spirituali et arcano prae-
inslrumenti quod arb.itr.or:Deuierbnomii recapitula- • D ] cordiorum inluitu et puris cbnspectibuscernere pro-
tione.rite signari plura in propatulo sita et concordii meruit. Fundamenia quoque gloriosae ciyilatis Dei
jcatione iespondentia su.ffragamur. Quia furvis.lene- • 'quaePsalmista in montibus sanctis siructa comrae-
: brarum latebrjs cessantibus et noeturnis umbrarumi mofal, canonicissepiem epistolarum rivuiis arida et
latibulis fatiscehtibus, exorlo crepusculo, clarum ett siiiculosa nascentis ..Ecclesise praecofdia",arfluenter
croceum limpidissimi solis jubar totis teriarum fim-. -. S-iiiarunt [Par.,~ satlarij et .velut lenebrosa aqua
hus infundiluiv Nam sacerdominjci pectoris accubi- in nubibus aeris aut sljllicidia stillantia biulcas
• tor et quarius' ccelestis paradisi gurges ex quo iargai -iidelium fauces irroranles rigarunt [P.ar., _rigari] :
lalieis vivi. fluniiiia perennilef• rpriflua inundationei . illi. quidern ,' ut arbitror, divino. inibuti magi-
"
. niananlia.decurrunt, Smyrnaj, Pergamo, ac Phila- .sterio et. praec.eptorum inslructi exemplo, -hoc
' delpbiae el.caelerisper Asiam Ecciesiis septupla: ser- successur.ae-posteritati rite riiminasse efregulari-
monum-jseries scripsisse perhibeiur. ln eodem nihi-- .ler ructuasse referri -queuht,.quod ab ipso terierrimae
lominus Apocalypsebs boroihaie septena -sigillatii rudisque infanti_e..nutrilore cajteris Turninanflum et
vblumiiiissignaculatransaciae praefiguratioiiismysle-- _ ruetandum graluita praeciirrenle gratia accepisse
riumeoritiiiehtia perspicacissimis muiidi cordisaspe-- njeruerunl. Nam summus ecclesias.tiCEedispeftsatib-
"
Ifif. LIBER DE SEPTENARIO ET DE METRIS. , JSfr
hisauelor etpriiriilivaeilluslrisquefamiliaeinforma.lor,, A / virginitatrs pudicitia praadilus, texere a prple vene-
quem psalmusut praeserilicompelit explanandarumi randa Deiincboans, post uepotuin et pronepoium -
rernm adminiculosepiuagesimus sepliriiuspanem coelii progeniem gradalim produjiit avorum et proavoru.ra
et panera angelorum flguraliter vocitans expressit, , gebimina denumerans ac per atavos et tritavos rur-'
septem panuni fragmipibus dbina potius benedictio- sum singillatim ordinem geneal.ogiasrecapitulans de-
ne crescentibus quam Jurcorum riclu' cbniederitiumi cursis septuaginta septem geiieraiionum—latgrculis
minuenlibus qualuor raillia -virbrum excepla seciindii protoplausium lerrhinum posuit : quod sacra Gene-
sexuS'Caierya,.Evangeliorum lextu narrarite, legiturr seos auctoriialeantiquitus prsefigurabalur bistorica
pavissb et-affalim saliasse, sublatisque fragmentorhmi relatibne dicentc : Septies.vindicabitur de Cain, de
reliquiis el collectis bucceiiarum crusiulis in frustai _Lamech vero sepiuagies sepiies. Has ulirices poena-
confractis septemcorbes vel cistella stupendo cuiicliss Tuui vindiclas .inielligihilem Lamecli, id est, lotius
spectaeiilo replevisse. Nechon et legalis illa famosa-- niundi reatum punientes posl-totidem generationis
que jubilaeorum festivitas septenis annorum hebdo-- circulos optata et praesignata saeculis Redemptoris
madibus decursis .celebrata ,.quando sabbatizantej noslri nalivilas diraemorlis imperium conquassans
agrofum cultura, et cessaniibus slibariorum raslro- disrupit, confregit, -exstinxit et in, Tarlara trusit.
ruinque pulverulehlis quassaiionibus, jam jamque__B * Quid,-inquam, famosus ille nepos palriarcl.se praeci-
volvente mensis sepiimi circulo,horfison8e yeniosis5 pui remCans ab avuhculo de MesopotamiaSyrise pum
ilaiibus clangebantur buccinae, fulura mysteriorumj bis sena pignorum prbsapia jam bis decurso' biiustri .
arcariaperallegofiairi figuraliler porlendisse decla- temporis intervallo; qui post aiigelicsacolluctalionis
ratur. Porro sacrosancta Pentecoslis solemrtitas re-. , palaeslramlsraeliticae slirpis vocabulum adepius.esl?
voluta, et reciproca septem hebdoiriadarum vicissilu- Nonne cum quadringe.ntis calervarum miiitibus oc-
dine nonne hujuscemodi suppulaiionis Iaierculum, currente fu.ribundafratris vesania ettblius germani-
satis compeientef aslipulari dignoscitur quando Pa-. Jaiis jura prppemodum calcitrante, ad mitigandum
racietus ex summa coelorumafce post decem dierum, hirsuti rabulae rancerem et antiqui liveris rabiem
inducias desiinatus^jur.e pignus promissae liaeredita-.. septies iteratis in curvallonum vicibus cernulus in-
tis vocalus apostdlorum praecordia supernoruni cha-~. clinabatur. Non enirii, septenarius supputationum
rismatum gratia fecundans defusarum sepluagintaj calculus simpla lantum vel septula decursione sed
linguarum loquela dictavit, quas decies seplena belli- etiam decupla recapitiilationis serie rpysticam por-
cosl Hieroboal id *st Gedeonis progenies a nefando" j- tendere allegoriam catholica Patrura decrefa sanxe-
Abimelech tyrannide poiius quam legitima regnandij / runt. Quemadmodum illustris vir desideribrum ab
~
monarcliia" subnixo,. et corisanguineae germanilatis, ipso tirocinio rudimentorum, licej in ihedio barbaraa
-
jura et devolae fraternilatis vincula-lyraphaiico ,rituj gentis divinis cultibus mancipatus et Gabriele arcaria
rumpenie, inverlice seopulofura bprribili-et inaudita__ rerum occultis clavibus reserante, prpphetico afflalus
anterioribus saeculis strage crudeliter inlerfecta prse- spirilu_ sepluagiiua bebdqmadibus usque ad cuuas
ligurasse monstraiur? Cuiprop.ler dira parricidiorumj BelHlehemitici ducis pppulum Israel gentesque poslo-'
piacuia et aboniinanda facinorum ilagilia, nequaquamj latas iu virga ferrea recturi, decursis porrectisque
frustra senticosus rhamnorura surculus sub lypo3 declarat: hoc est evcluiis XCVIII lustrurum circulis
spurcissiini el scelesli Anlichristi ab Jotliam sumptoy quod.est a viccsimo annp Artaxerxis regni Persa-
'
paradeigmate assimilabitur, uli floruleiita caricarum_ ruiu gubernacula tenentis. Tunc existenie Olym-
ficulnea simulque pampinosce yitis palmites cumj -piade o.ctnagesima qtiar.ia usque inannumdecimum
"
glaucimante olivetp spreti sceptra imperii suscipere. 3 -quintum Tiberii Caesa.ris,quo redempiio genlium prae- '
"renuerunt quod etiam obnmbratae legis- antiquitaleg stolala advenisse tradi.tur, solares supputantur-anni
subdiictaque putida pecudum exla olidasque- holo- CCCCLXXV, idestjuxtalunaremHebraeorum.calculaiio--
-
caustomaiura filiras inflexit. Et radio rudis Testa-.. nem [Pan om. CCCCLXXV.... calculalionemj CCCCXG ad- '
- menti cpruscanle Redemptor nosier coelesti clavicu-. jectis quadr.aniibus
l
T) etembolismorumincrGmenlis,ut
lario, de.qiio poela : . . - Julius Afrieanus lemporum scriplpr riigessisse mon-
Clavigeraellieriuspprlainqm pandit in aelhra,. >' - stratur. Syrorum quoqueprinceps, quem luridalepraB
sciscilanti quoties delinquemibus noxarum vin- spurciiia membratim potius quam particulatim ele-
-ciilaenodanda forpn.t, respondit non solum usquee ..plianlinolabo contexefat, riomie peregrinarttis verna-
sepiies sed usque sepluagies septies,,id estquinqua-,_. culae incitameiilo celeberrimuin aggfessus propbeiam
gies noveni' et quinquies oc.loni, quae simul injuuam__ septenis vicibus liorrenlefeicorporissiaiuram Jordanis
redaela summairi-qiiadringenli et honaginta calcu-. -alveo aeclinis et .cernuus. incurvans, regenerantis
lantur. Uridecies quoque sepienafiae gefferaiiohis s graiiae formam et secundae nati.vitatis praerogativam,
propago ab orlu nascentis liiuhdi concatenata fecun- quae ex utero sanctae Ecclesi_e. fecundis.viseeribus
ditatis serie. decrirrens, postquam originalilef rriate- ___, per baptismaii sacramentum fidelibus confertur ma-
riaeinformis ibrmatas species per evolventern dieriimn . nifestissime declaravit. Igi.tur sepiiformem_supra me-
aliefnalionem acCepit nsque ad coelestis piierperii, ii . moratae supputationis calculum-, qui mysticis sacro-
veueranda curia'bula,,lmic mysterio concordare co-. , rum canonum florib.us•depingitur- [ Mai bin. ,qui
•gnoscilur : quam Antiochensis.-medicus.: iricorrupi_e fi .imyst.L.sdeping.J, nonne sexlus Hepiateucbi ,yolu-
!67 S. ALDHELMI OPERUM PARS II. — TRACTATUS. 168
minis lextuscelcberrimo triumphorum spectaculo et A metrica, rriusica, astronomia, aslrologia, mechanica,.
inexpertis usqhe ad id tempus rerum successibus medicina.,Sed. anniver.saria temporuni vicissitudo,
declarat? Quando genus eleclum et- regale sacerdo- quam Psalmista coronam benignilatis introducit di-
tiutft "populusque acquisitionis ntpote' stirpe pairiar- yinae benedictionis ubertate locupletatam, nonue bi-
cliarnrii progenituscum.ingenti catervarum plialange nis et qninquies denis hebdomadarum voluminibus
celebremunicipium el.superis invisum hebdomadae ei reciproco circulorum vertigine jugiter rotatur?
iinius cnrriculb lustratum sonantibus seplem sacer- Nec ipsa superna ccelestisque creatura liujusce-
dolurri salpicibus, id est septem buccinis, Jubilaeorum modo supputationis laterculo carere cognbscitur
coiiciso clangore per classica .crepitantibus solo te- dum corporea _visibilismundi .factura.septenis coelo.-
nus dirutum funditus evertit. Qu_ererum figura futu- rum orbibus pernici volentis sphaerae impetu pef
rarum,'juxta anagqgen peractis septem.saeculorum praeceps vergentibus licet planetarum retrogradis
- voluminibus, horrendum ruiluri mundi terminum et cursibus tricenis
[Mai tricentur] circumvallata cin-
liltimam fugacis vitae clausulam portendere mani- gitur. Porrb lunaris globi rotunditas, .quae bis sexies
•festatur. Ornamenla-quippe universalis Ecclesiae, . menslruis momentorum suppletionibus per ter quinas
juxta decreia veterum, seplenis sacrorum officiorum dierum revolutiones usque ad perlectum plenae lunae
gradibus contineiitur, quae a primo sacramenlOrum B cireulum crescit, tolidemque dierum alternationes
'ofdine iibminatim dislincia per exorcistas, et acoly- marcescente pulcherriihi vultus fprma. decrescit,
thos iiicremenla rvirtutum capiunt el usque ad suiiiirii septenis flgurarum speeiebus variatur, hoc est bi-
:pbnillicatus guberfiacula ac. spiriiuales sacerdotum cornea et seciili ac reliquis qu_e,septiformem ec-
'ihfulas pedetentim pertingunt. IdcircoPraxapostolon, clesiae speciem designarepatrum statuta sanxerunt.
lioc est Acltis apostolofum lotidem viros diaconalus Nec praeiereunda reor Pleiadisvel Arcturi sidera de
officio functos Ecclesiae primitivae dispensatorespro- quibus divina oracula per turbinem horrenda valelu-
bat. Deqriibus Arator, poetica facuudia frelus, relert.: dine oppressum compellabant-ila : Runquid conjun-'
Jura minisleriisacris altaribus.apli gere valebis" micantes slellas PIeiade_saut gyrum
•- • In seplem slaluere yiris. ,Arcturi dissiparepoieris?Nam ArcturusRiphaeis per-
Sed, pro dolpr! sialim in primo limipe novella.; laius-montibus qui Boreo Aquilpnaris poli cardine
religlohis contra orihodoxam fidei regulam caninis volvitur qua Scythia regna borrendam incoluni bar-
latratuum rictibus abeodemcoeiu nefandi Nicolaitae barieuiseiitiformi tenionis.et plaustri sidere signalur,
nascuntur. Quorum recia quam perniciosis errorum ctquia nunquam oceasurus. semper brumali Circio
radicibus pullulaverit-et quam venenatis haareticae copulaiur propter viciuitaiem axis, non immerUo
^
pravitatis frondibus succreverit, Ap.ocalypsis.angelica rigidam priseai legis austeritaiem allegqricis aeni-
ralione propalans paiefecit. Quod quinto haeretjco- gmatibus praefigurat. Quid.referam Atlantidas pa-
rum capitulo manifestius liquet: sed ad propositum iroriymico dictas yocabulo quas GraecorumJraditio
Tevertaf. Nam.duplexet anceps Nilotici regnatores a pluritatePleiadas.Lalinaaverno lemporeVergllias,
somnium futurorum praesagia portendens- quo septe- seu a merulento palmiium racemo bolrum nuncupa-
uas spicarum glumulas fertilis culmi surnniitate ma- veraf? Quae dum obIiquis'linearum infractibus a cli-
: turiscerites cum tolidem buculis corpulenta -crassiiu- male- orienlali
eraergentes qua cfoceum solis-jubar
dirie sagiriatis anioena riparum vireia carpentibus exortum lerris infunditur melam circuli peragunt,
cbrttempJabatiir priedictis'numerorum speciebus mi- pulclne uuiversalis Ecclesiae septenariam cliarisma-
liimerefragaTi deprehenditur. Altera quoque Tesla- , • tum dislribuliohera loiidem siderum claritate praeft-
inenti tabula scptem praeceptoru.rfttenere ^cripta le- guranl. Astrorum- quoque silus qu.ae lingua Argivo-.
_ "gebatur etbratiouis Doiniiiieae-iriiercessio suffraga-. riim dicuntur Hyadae_,de quibus Maniuanus vales
frix et purulenlis aiiiiriarumulceribus medicinae re- legiiUr c.ecinisse : • .
focillatrix sep-eoiisenteiiliaruiifserie contexiiur. Si- Arclurum, pIuviasqueHyadesgeminosquetrlones,
quiderii diiirna et noctura horarum iiuervalla quibus Q et quas Romulea Laiiniiaiisaniiquitas Suciilas voeita-
iiidesinenter quasi quodam reipublicae veciigal et vit, septiformisesse monsiratur ante ffontem aethra-
-fiscale tribulum oraiionum officia persolvimus, se- lis liuri locatus qni Zodiaco circulo inler duodecim
ptbna synaxeos inlercapedine revbluta rolaniur, signa continetur. Unde mathematici faium fortunara
• Unde fe'or psalmigraphum- vatem cecinisse (Ps.
' vel genesim aulsuprcma Parcarum fila. de quib.us
in die laudenrdixi tibi. Etalibi
' cxvnt, 164) Sepiies Marb in Bucolicis :
ejusdem Psalmisiae sacrosancta sermonum ofac.ula Talia (inquit) saecla,suis dixeruntr-curritefusis.
- Concordesslabilifalorumnumine Parcffl,.
praefatae sripputatiorti non dissonam protulere sen-
tentiam, dum elbquia Domirii eloquia castra mera- se divinare ei praenoscere posse ridiculbsa stolidi-
.' cissimo liquidi argeiiti roetallo quod per loifidi ignis tate arbilrantur. Necnon el plantarum dispar volubi-
" conflatoriura remoia scoriarum fubigine . litas quae praeeipitem coeli vertiginein, ut praefati
squalenii
" simillima cpilaiione co- suraus,-diverso'li»earum tramke moderantur, septe-
" septulb expiari pefliibetur,j
aplasse noscuniuf. Saecularesqupque et forasticaephi- nis stcllaruin eurrictilis.Iieet inaequali annorum co-
," Ibsophorum disciplihae lotidein supputaliorium par- rona rotaiur. Sed el furva noctuma caeciliills Jati-
ilbus calculiiri cefnuntur, arillimelica scilicet, geo- bula, dejquibus cautum e>l.Posi.it tenebras latibu-
im. -LIRER DE SEPTENARIO £T DE METRIS.. 170
lum suum, quae lelrp telluris uuibraculo.. generata ,A po.ris diuiurniiate torpescanl aut longa loGorumiii-,

perhibeniur, seplem pariibus singillaiim seqiiesiralis tercapedine refrigescant. Vere enim indisruptae.-
diriniunlur,- boe estcoriliciriio, intempesto, crepus- charitaiis vinculuriinec anrioruminumefositate mai;-
ciilo, elc." Fidiculam quoquecohcordl modulatioiiis - cescit-nec spatioso. tefrafurii julervallo; labescit:'
barmoniaresonaritem septem cbnstarefidibusrbytli- qriin p.otius.perfecl-ecbaritai.is praecordia interdum.
m_ca'musicoru"mregula deelaraf,ui Yirgiiius, plus absenlia pulsatquam' prsesenliapaseat.--Sicut
"_ .-.'. . . Septem(inquit)Siscrimihavbburo, famosus spirituiilis palacstfae agoholheta qua certanr-
tes coelestis palm_e-'braviiimpercepturi sunt, alTabili-
septem sjmili modo spiritualis bibliothecae formulas, ter -dlcebal : Elsi
el divinae legis regulas cailiolica praecessorumirio-. corpore nbsens smn, ,sed spiritu
- nhmenta. luce clariofa dehionsiraiit. Sed. hiihi, ut praesens- No.nergoobblenda.erparyi pendenda -e.st.
- hacc.dextris flrmata afflnitaSj dum praediclus pracdi-
poeia ait: ... . - . , ,.-- calbr sibi el Barnab-e.incoijcussas ,Eccles:ai'um-co.-.
"; Ante diemclausocompoueiTesperOlympo, "
et alibi: iiimnas, hocesi Pelrum et Jacobum et Jparinem,;
'.-_.."-_. ' dejitras dedidisse -
Aale perefratis amborumfinibusexsul - \ -'_ tripudiaiidp referat.
Aut Arariiii-Parlhus,hibetaut,G.ermariiaTigrim; Jleia.praestantissime et amantissime filimi, priscae
(Juamtolos possimlegurhdeeerperefiores, '--••' S fraternitatis nie.mbr- inexlricabiljs verae diieciionis.
.' Qui-numefissepteriimonslrentiexemplasacratis.. ligatura taritb strictius et enixius per succiduas sae-
Sed forle quilibet scrupulosusclancuio cordiscogi- culorum aelaies iridisrupiis resfibus. _:reliquum no-
latn epistolareni perscrutans' rusliciiaiem perquirat detur in sevum, i quai)Loconstai quod iisdem .cori--
et" percuncteiur cur septenariae suppuiationis:calcu- eatenaLaadilectionisviscus sacro ej sepliformi my-
lum, quem per ulrumqueTesiameniorum carioiieiri steriorijin numerp glutjnosius lentescif, Igitur-liac.
explaiiandarum rerum liecessftate-coacius congesse- praefaliuncula -venerahdam. celsitudinem. veslram.
ram, iterum"atque iteruni-septuplo ersepluplo per- affabiliier alloquens, aliquanlula .rnelrorum muuus-
plexa fev.oliiiioiie repliceiur. Hujuscembdi sbllicilu- cula, domesiicaefamiliaritaiis flducia - frelus,. sub;
dii;e permptus recolat etremiriiscatuf, m 'prihiordio junxi pr_esertim veleriim.auclprila.le. proyocatus de
episiolae n,uam tantopere exempir gratia proteiave- • diversis-rerum qualitatibus modo crjeleslium modo-
ram, Inde nieam mediocrilatem radieein futur_e'1b- Jerrestrium^ riiaieriarum [F. leg. maleriam] nactus'
cutioiiis, oblaio liujus . suppulatioriis argumento, riunc ^rapdem nunc graciieni,.ereaturarum naluram.
' -
sumpsisse. .Unde postinoduiri' fragilis et gracilis iri- consideraiis slficiim suniiiialiniquedefloravir.,
genii frulices el nulabunda vefborum ^imlna patulis . Nam SymppsiuSi poeta versjficus^ metricae arfis
defusa ramusculis sueereverunt. Cum igilur tot lan-' peritia prteditus, occultas aenigmatum proposilioiies,,
tisqrie saCrainenlorum. yinculis lamquesacralis nu- exili maleria surnpla,.iudibundis apicibus, legitur ce--
merprurri nejiibus per septiformem Spirilus gratiam cinisse, et sihgulas quasq.ue proppsitionum fpjmu-
cbarilas conslringaiur, de qua egregiusr praedicator las,-Jrib.us versibus^Lermiiiasse.. Sed et. Aristoteles,
qui iertii cceli .seereia scrutab.aiur, Romanis conca- • philosopboruni. acerrinius, perplexa njh.Ioiiiinus-
teuaio schemate scribens, cui Graecorum gra.mmaiici aenigniataprosae lqcuiioriis facundia fultusiargumen-.
climax vocabuliim indiderunt, ita exorsus est': Pa-_ talur. Quamobrem neslrae exercitatipnis soliicitudo;"
tiehtia autem probalionem; probdlio vero spem; spes! horum exemplis- instincta, et eommehiis ad ihven-
auletn non confundit: guia charilas Deidiffusa est in tionemsiioiulata, decies denas, idest,cenlerias qui--
cbrdibusnoslris per Spirilum sqnctum qui dalus est no- iias tenigmatum proposiliones compoiiere liitebatuf,-
bis; operaepretiumivideiur ut spiriiualis ei-ineircum- ei velut"in quodam gymnasio, pririia ingenioli rudi-*
scfipta necessitudo earnalieteorruplili parentelae roenta exercilare cupiens, ut venire possit deineeps-
praeferalur: quando quidem evangelica narrant ihstru- ad.pr-estantior.emopetis materiam-: si-tamen prius
lnenlaqiiod[0.)_.__<_ QQOB] incarrialumDei Verbuni.d'e" haec mediocria' melEicte definitionis regulis miiiime
qub/Scriptuniest, Eruciavit cor riieumboriuniverbuni, carueriut; triparlitamque syllabarum • differentiam
ei quod ex uicro anle-Luciferum Pialraista idem "ce- • juxia perpendiculuhi, - scaifderidi rije'servaverinf. _
cinll progeriitUm,humanae cognationis pfopinquita- Denique praedicta aenlgmammcapitula primitus"qua-
tem et incontaminalae genilricis affeelum contra jus , ternis versicuJorura lineis digesta; sequentia verp,
riiumqne nalurae quodamraodo' dissiinulasse.. li.t juxta quod se occasip componendarum rerum- ex-'
quanivis eailiolici Patres, spiritualem serraonUm mer bibuit, quiriis aul seriis, vel-etiam septenis metro-
dullara enucleaniesj lalentemqiie in litteris sensiirii rum versibus et eb amplius carniiiiantur : quibus
perscrulanies alJegoriee ad Synagogae lypum retule-. indesin.enter, secundum pbeticae traditionis discipli-;
runt, nullatenus faihen sacrosanclae matris perso- nam, cola. velcommata,-seu pentemimerimeiheple-
nam fuisse historica relatione jnficiari noscuntur, minierim adriectere, progressis binlsaut tefnis pedi-'
HaecIdcirco tanlis yerbbrum ambagibus deprompsi- bus procuravi; alioquiri dactyiici' hexariieiri regulae-
mus, ut pristini fraternita.tis'a_Ieclus quosprjcteri- legliimaf.aequitatis lance carentes, lubiicis syllaba-
torurii evoluti.s-annbrumcirculis.coriciligsse et copu- rjim gressibus yacillarent. Porfb quod eliam mnta in-
lasse digrioscimur, recenli quodammodo meriiaria sensibilium rerum nalura, dequa aeiiigniaclanculum
recuperenlur et recalescarit,, he.roiante prolixi jera- ct lalens pro.pos'ilib-xpfflponitur, quasi lequFel scr«

- '
PATROL. LXXXIX. • 6
%Ti S ALDHELMl«PERUM PARS II. — TRACTATUS. 172
' Nec in bicipitesomniasse-Parnasso
nioeinari fnigilurihoc et in sacris lilterarum apicibus A 1
. Meminime. ' '
_ _ -_-
insertum legilur :- quia nonnunqiiam raiionabilis oriinis metrorum ralio-monslralur, ct qui versus mo-
erealnra irratioiiabiliuragestu etpeisonis uiilu'r,et'e noschemi, qui penlascliemi -velqui decasclienii j cum
conlrario irrationabilis serisus vivacitale" carensin-
viglnti quaiuor temporibus, excepip_si trocli-eo
' ter-
lelleclnalilim gestu el vocefurigiiur. Quemadmbdunv _ - v
minentur, rlte-dicantur. .
inlibrc Ji.dicum diversa lignoruin genera arliculula
refe-' Hac Iriparlita descriptionis | Maius,.discretionis]
lioniinis voce loquenlia monarchum qusesiisse normula omnis herbica bexameiri-versificatio, vel
ruriluf : letunl, inquil, ligria ungcre siipet se tegem ; caesiifiirum scausio
priricipaliler cousfal, licet"syiia"-.
ubi "sTgillatirii,sicul-suprajarii. dixiiiius.ficus el vitis • velut quaedam congliiliriatio, et. explosa'
et ad exlremum rhamnhs Icepiiafiini'
simulqrie oliva, igne"pro- cnlJisionis addilamenia crebro aphd poetas lyricos et
prlo flammisquevoracibus Libanicedros consum>
satyricos necessitate metri interponaiilur, (fua.
piufus,-jiixla ' riium humana.' locutionis profari .per- maxinie es vocalibusliiieris -vel
syllabis semiyoca-.
hibenlur. - '- '_'_'.'-. . - V
"volu- li terminatl.s gignuntur. Has utrasque Juniiis Juve-
llujus eliam fropi figuram in quarfo Regum
miiie Joas 1sfaeliiic-C plebis guberhaculo.po.itus:ad • nalis, ^quinlo^Satyrarum libro, unius versus Jenore
simul elisit.dicens.'. -=.'. -. ._.'.. .
Antasiam regalibus imperii sceptris" fulgenieui, cumj ji nullumdiscrimenhabendumest. '
'0.meuta,ut video,
ffuribundt)cavillalionis ludibfio et probroso gaiinalurae
Scaii"ditur'.OH!«ti.spondaens,iufvide dactyius per syri-
siibsannantis eldgio crudelilercoinponeiis, Carduus, o tiul.., spondxus, lum.dis spondaeus, crj_-.
alcephain,
(inquit)' Libani misit ad cedtumqum esl iri Libano, .. men ha dactylus,-6eud esl spond_eus per sy.nalojr
dicens :Ba filidm luain' filio tneoiixotein,'el reliqua.'- .' .
pham. .-•-.., -..--..
Et Psalinisla, omnia ligna silvarum exsuliasse,'et .
RiLrsusidem iyricus, lib. iy : ;_ ., _ _.
llumina mariuum plausibus lusissecaiiiposquegralu-, Bellprumexcubiajtruncis allixa tropaeis.-
lahundos exsiilisse, ab ahiroali ad inaliimaiemelaplio- Scandilur ita : Bellq,~rex cubi per.synaioepham, a~
rice;'reiulii, e_L illud poeiicuni:" " . ttun, cis. af;. fi-xa ttop, wis. Sie Annaeus Lucan.us,
me
Mater geuuil, eademmox gignitur mejei Cordubensis pneta, uno versu librf, vm, bis elisit,.
et quod e. mutis ac urulis ratiocinalionis. argli- dicen_i: _ " _ ' - '
_ ,
menta- requirunliirciiin eliam sapientis_,imus cun- Quareagite, Ebum,"comiles, properemusin orbeia.
ctoruni relro'regurn, et deinceps naseilurorum, in Rnfsus idehi, lib. x, ait':
Ecclesiasie ffequenter stolidissimbrum personis uta- Hinc tergojnsullarit' peditesj vianullasaluli. . '_ '
' -
•_uf, dicens : Quidhabet homo amplius jumento aut Et alibi':'.- ". . -
'
sapiens; .stulto?" el .caelera similia. H_ec idcirco *" Exlremoqueepulasriierisasquepetemusab drbe.
diximus ne quis forte novo iios.et:inusitato dicendi Uude JPaulusQuaeslbf elisit m litteram ita :
- " ;-
.arguiri.enio, et quasi nullis pribriirfi vestigiis frito Tartareamiiisedemsequiturnovauuptamarjliim. ~_
^praedicta aenigmala cecinisse arbitrelur. Et, ut evi-;'• Sie etiam Prosper; poeia et rheior, in libro queni
dentius barum rerum ratio claresceret, legitimos Epigrammata protilulaverat, eamdein Jitleram bis-
septies quajernos metrorum pedes, quibusuiiiversa elisisse coghoscitur; iJicens:- - - :.
nqn solum principalia" oclo geiiera progrediunluf, - ^Noncoeptumaui,auctum,non hic mutabilequidqoamest.
eiiain ex eadem ltem;inlra:. ;- - '- ; •:
yerutri species, quae stirpe pulluJan-
tes cenluplis metrorum froridibus conte.xu.ituf, «sub- Cflelestemad palriam tendens cognosce.yocantem.
llaec eadem synatepha' versibus Sibyllaj poelridis
didimus, et singulis quibusque pedibus-lanlam exeni- - ~
coniinelur, quae ait; . . ,_ ..
plornm copiaiii. accumuianies ex diversis orationiim Tiinc ilfe aeternispeciespulcberrimaregni.
^parlibus'cqngessimuSj quantam ad praeseniis opus- Pliocas
culi normam, pro evidentioris indicii gratia, sulflcere quoqtie gramraaticus prjmo versu synaltje-
credidimus. Et quod praecessor.esceJeberrlmi uni- plram explodil, diceiis : .7
Arsmeamulloriimest quossaecolaprisca tulerunt.
•formi nomiiiis _exemplopropalasse noscuntur, nos'
ebrumdem vesligia enixius indagantes uberioreih f. Isidorus vero vocales elisitita :
Afgutusque inler laliceset musicaflabra.
exemploruiiifformulanf enucleavimus. Neque eniiri in1 Et Vir_gilius,lib. xi: "
.
lam densa loiius Latinitatis silva et-rieiiiorosis sylia- Oceanuminterea surgensAufora reliquit.
barum sallibos, ubi d.e singulis verborum radicibus' ~ldem, lib. vu /Eiieidos,-in urio
versugeminas sj'ba»
miiliipiices regularuni.ramusculos pullulasse antiqria1 loeplias et ecliusin coropreheudit ita :
jyeterum tradiiio deciarat,_ rudibus facile liegotium -. Kuiic repeto, Ancliisesfatofuniarcariarcliquit.
deprehenditur et pr-cseiiim meiricae arlls discipliuat Scanditur eniin iia : Nunc repet, Anclii, ses fa, torar,
carenlibus, et qualiier vel quo pacto longieet bre-•" cana re,'liquit. Sed hos duos metaplasrops saepe am-
rves.syllabae vel-eliam comniunes utrobique eompe- biguitas scandendi eomiirbat, quustalis discretionis
•fentes, quas Graeciilicliroiias dicunl, sagaciier dis-- diffcreritia dirimit. Si prior vbcalis explodiituf, erit
critnineiHur.'Ex hac enim triplici syllabaruni defiui- synateplia ; si posterior fuerii explosa, erit eciipsis.
lione potius-j ^uam de fonie aul monle^Musarum, dea Sicul iu novisslmo versu libri '.Regum cauiuni Je-
qulbus-Peisius Flaccus : . " - gitur: '•'-'..- - ~
JVccfonte (iriquii)labra prolui Caballino, . - - Purpureis majorPersarumin sede' lyrannis -
175 L.IBER DE SEPTENARIO ET DE METRIS. £71
— M. Quia it.onnulli, metricae anis perftia
Virgilius [Gramrimlicus]item.libro.quem Paedagogum ^nalur?
praeiitulavit, cujiis principium est *. k praediti, bunc pedem de versu ex.cl.udendunicensue-
'Carmina-sLfueriut, te judice,-dignafavore, runt, qula omnis syllaba in ultimo versu adiaphoros,
ReddeturJilDfus,purpureusquenitor.. est,Ides{, indifferenter accipitur, nec inlerest utrum
_Si minus, sestivas|ioterisrconvolveresardas,
. Aut piper aut calvashinc operire nnces; corripiatur an producatur. Unde a.quibusdam vitio-
'
sjllabatri elisit dicens: "_ _. . sus versus putatur. qui trochaeumadmiltit. Nam ratio
Durumilef et viue magnUslabor. exigitutin pleno.versu viginli quatuortempora sints
Et Arator subdiacorius primo vefsu terminaleni; ge- admisso ilaque. irocii_eo, minuilur temporuni nume-
flitivi syliabam dispiosit dicens : «•us, et ernnt .temppra viginti tria, qui est versus.
undosisbelloruminceudia cerneris.
J___o_i-_bi_s -colopbos. .•^ - . ;
l£t infra-elegiaco versu subjunxil : D. Superius dixisti" quinque.genera ve.rsuurn esse
Inque humerisferimiirte relevaute piis. in daciylico h.exametro ; quae sin.l nomifialim dicito»
Et Andreas oraiof inquit: . '
—>M.Hexameterjpentameier., letrameter, trimelerj
Fiiius ipse bominis,qui Deus est horiiinis; dimeter. . . • _ - ,
propierea namque has duas inetaplasiriorum species D. Hexamelet tfeciiusl dicitur an, hexametrus? _-
«x nuniero 24 indagare et explanare nisus Isuro, B M. Ulrnmque, .uf_E.D-._i-.er, Evandrus, quorum unum
quia per omne corpus poeiicorum lib.rorum satis fre- •venitex Graeco, alterum ex Latino.
queiiler inseriae snni,el nisi sagaci sub.lilitaie prae- D. flexameter ergosive hexametrus, quotpedibus
cognitae fuerint, diversa impedimenlorum,obstacula . casditur ? -r- M. Sex :. daclylo et spondaeo circum se
scandentibus[il/ni«s add. velul.iter carpentibus] gene^' posiiis aut alterna interpesitione variatis.,
rare solent. Idcirco diversos yersus melrorum ad D. Hexamelri versus genera quot. sunt? —M. Tiia.
catervatim • J)_Quae?—M. Hexameier dactylfcus, hexameler he-
synaloepliac meta.plasmum, congruentes
-congessimus, quatenus iiisperspectis pullum dein- roicuSjhexameteriambicus, quietseharius,' qui.con-
ceps esplosae eolllsionls chaos lalebrosum corifractas' staiexsiniplicibussexsideiriqueexduplicibus.trimeler.
•synaloepliaebaralhrum Jueem scandentis confundat,., D. Qui.d.ergo., si.versus. hexameter sex^spondaeis-
aciemque legeniisobiundat.._ J. .-- _ consiilerit, poterit dici dactylicus ?—M. Vocatur qui-:
Igilur, triparlita heroici hexanielri perpendicula, Aem versus spondiazori,,sed metrura daciylic.um:
ut certius.cognosci' queant, strictim -summatimque •namejusmodi composiiio non nisi in dactylicum me^
expedire .conabor, sicut. prisca veterum aucloritas trum cadit.
iradidisse memoratur. Videor ilaque mihihocpla- D. Qui sunl versus hexametri .daclylici? — M.
nius et aperi.ius.posse paiefacerp, si per. interroga- ?rQui tanlum sex pedibus dacif licis conslant, prceter
tioriem el responsionem pauxillulum reciprocis viei- bella etiacta heroum quodlibet aliud contiuenteSj-ut
bus slylus varietur, queinadmodum beatus Augiisli- puta snnt Bu.colicaet Geergica' caeteraque liujusce-
mis per mulla librorum corpbra, lioc est Soliloquio- modi. - "••'.'•
rum, el de libero Arbiirio, et eo-quem de Magislro D.Quisunthexametri heroici? — M. Quibella et
prajtilulavit, etsex librisquae de Musica fecisse com- lieroum resgestas complecluntur, veluti estllias Ho-
probalrir^.vel Isidorus duobus voluminibus quae Syn- jnerij vel __EneisVlrgilii, vel Lucani praelia Caesaris
c-nyma vel Polyonynia protilulantur.- Qjiod genus etPompeii decantahtis.- '.-.._
dictandi ab iuidecima appeUativorum nominu.mspecie _ D. Qui est pes quirilus ? — M.Dactylus. ,' .
iranslaium reor. Hoc itidem Junilius insiiluia regu- D. Quare qiiintus dactylo- competit ? — M. Quia
laria, qu_e a Paulo Syrorum scholis iiaviter instrur . semper in versu, exceptis aliis locis quibus-varie po-
cto didicerat. Primasio sedis apostolicae, pontifici nitur, quintam regionem pfoprie obtinet, minusque
scriberis : Ne aliqua, inquit,'cprifu"sio per aniiquario- lenis est versus qui quinto loco sporidaeum habue-
"
rum, ut assolet, negligenlianvprovenirel, magistro rit, et vocatur spoudiazon ul estille.;
"
M. Graecam lilleram, discipulis. D. proposui, ut. ex T» Aut Ievesccreas lento ducuht argenlo, '
peregrinis 'cliaracleribii.s, el quibus Lalina scriptu- et ideo.iiec iri linedactylus debet poni nec spondaeus
ra non utitur, 'error omnis penitus auferatuiv melius. in'quinto loco. Ideo spondaeus a quibusdain imus.
quippe et sagacius hoc argumenlo_.velut quibusdam pes cognominalur,quod regionem sextam sibi vindicet.
cotibus ariimorum ingenia acuuntur. Idcirco,-cpf_eier-. D. Qui inodus est syllabarum in versu daciylico
missis reliquorhmmetrofum generibus, quae centeriis hexametro heroico? —M. Omnis versus bexame-
varietatum . speciebus dirimuntur, praestahtissimas .lerdactylus sive lieroicus a duodecim syllabis -cre.
dactylici hexametri regulas, quod caeteforum arcem scit usqiie adxvn; nam qui imus est habel svllabas
etinfulas possidet, pnedictis liLterarum characteri- '
non minusquam duodeciro.
bus vicalim etalternatlm posilis paodamus; D.' Quid, ergo, rionne plerunique'inveniirius ver-
D. Quot surit genera vefsiiumln daclylico metro? suri) xviii aut xix seu xx syllabariini, ut sunf hi :
— M. ftuinque. Sed revocare gradumsu|>erasqueevadefe ad aurits.
D. Quod est daclylicum .metrum ? — M. iguodcon- Ilein :
stat dactylo el spqndaeo. ._,_- Laurus erat tecti in-medio{in penetralibusallis.
_ D- Nonne. plefumque ullimus pes tfochaeo termi- Item:
--•-375 S. ALDHELMl OPERUM PARS II. — TRACTATUS. ' m
Aut onera accipiunlvenienlum,aique agminefacto. A—M. Cerlissima deiinitione, decem sctiemaiibus
' "-'' ;
Itein : / constat. ''_'-
'
Charamihi ante alias, elc.,Tisque-Diau33. D. Da per ordinem earumdem specieruin-ratio-
— M. Sunlquidem pleriqUe syllabarumxvm, aui nem? — M_ Aut
enimprimo" et secundo. loco dacty-
vero xix, raro et xx aul vix aui nequaquam repe- lus ponilur, aut primo et leriio, aut primo el
quarlo,.
riri-queunl.-Verum sciendum est in metfica ratione aut primo et quintq,_autsecundo_et tertio,. aut se-
nunquam cohiputari eassyllabas quas superius dixi- . cund.o.et quarlo, aut secundo el qiiinlq.aut lerti.o et
mus synaloepll-b mclaplasrnum interciperej.quo fit quartp, aut Lerlip et quintd.aut.quario, c.t
^ulnte.
ul onines-illi versus qui supradictum syliabarum nu- Hoc modo dccupla, sclieroaium;species.,alternati:;i
merum videntur exGedere, detractis synalcepliis, ad inseita supputaiur. ...
xvn auCxii, vel etiafn ad xv, rediganlur; veliili sunt D. Da exeroplis Iiorum probaiionem l^—M. Juven-
illi qiios supraexempli gralia poSueras.' Undescien- cus Uisparius primo prologi -yersu.bujus rei iibtitiain
dum est iinllum versum daciylicunr hexamei.rum pandit: . , . .
inyeniri posse qui numerum syllabaruni xvn videa- Immortalenihil muudi compagelenetur:
tur excedere. Ilaque omnis versus dactyJicus hexa-- Scahdit ila : jminor, late ni,hit mun, di cotn;~p'acjete_;
'
. Bieter-infra bunc numerum usque ad duodeciiriafn Bneiut. " Etinfra-: ' - " '--' \ . -
lermiiialur. . ..... AceumulantquorumTamamlaudesquepbeLte."
syllabam
' D. Precor libc lucidius
expone el clarius.enodari. Sedulius iLidemin piasfalione metrica"qu.e Tiexame-
— M. Versus-daclylicus liexameier; si solis spon- tro el pentainetrp caralectico deeurril, pijmum vef-
.deeis,consii.eril;erit xn syllabarurii.Sininim.daciylum siim decaschemnm lexuit: . ' ' • -
i)al)ueril,-xiii; si duos, TUV;si Ires, xv; si quatuor, Paschalesquicunquedapes convivarequiris. *'
•- - . ' -,
_xvi;-.si quihque xvir. Iiaioiies una syllaba cregcit
" Juvehalis Satyrarum libro v : •_ -:
- -- • Magnaquidem sacris quaedatpracepla libellis.- -
quoties dactylusaccesserit.-
—D. Ilexameter yersus daciylicus per quot species Scandil enim : magna qui, dem sg, crisqum, dat prm~,
variari decernitur?—~M: Quantum melrica ratio de- cepla. li, iiellis. Iierii infra : - .-, r :
claTatur; xxxnsehemala habel. • -_._.. Qu.eiamfestadiesautcesselprodere-f.urem?- .
. JEJ.Hasschemalum species per ordiriem .aperllus . Lucanus.-libro decimo : , ._ ...
•explana? — M_'Iii versu xn syllabarum, "una species Felix praedojacet terraram vindicefaclo.
est.: hic est quem superius diximus moiiGSCheiiiuni D; Versibus islis, "quris cxempli gratia proliilisse
nuncupari, is quippe sine ulla ;varieiate omnes in se -. visris es, rnequaquam omiies deeem sehematuni re-
spondaeos habet, qui obJiocspondiazon vocatur, ut •^ gblae Jiquidb paluerunl.Sed tanlum tres formulaB,
' - '• - ' ' -
est: - .-. "_ - -"- idesl, dactylus locoprimo-et quinto, iteiulocose-
'
. Hi produeunitirlegali MinUirnenses,-" ctindo et quinlb, ilerii loco iertio et quinio; fesidua
qu.od genus versificationis adeo durum et horrens vero scliemata necdum prolata" dcliiescunt. Quam-
est, ut Albinus iu libro quem de-melris:scripsit yelet obiemoperae pretium reor ut id qu_,dpassiva defini-"
. _ Spondaeislolum cqncludereversum. lioriis generalitaW nori ad.Inlegrurri""promu!gavefas;
Sed adjuncio dactylo quinla regione apertiuscomitur.. nunc per ordinemeorumdem scliemaium recapiiu-
D. In versu xin syllabarum .quot schemala suril? laiido' nequaquam semipiena specialitaie exaniussim
— M. Quinque, siiie dubiiationis scrupulo. .. enucleare studeas." —M.Versus beroieus hexame-
; ©_, Quomodo , quave. .raiione? — M.-M. quippe tefxiv
syllabas"primb loeo et'secundp dactylumre-
unus- dactylus imer spondaeos admissus onmibus. cipil ita:; '- •--
quinquelocis libere .decurril. ... Arbiier omnipolensinundidempsitpeccata.'
;'_D.-Ad indagandbs _bis x.vi.daclylicosmetrorum; Loeo primo et tertio dactylum, ita :_
anfraetus meditantium mentes facilius fleciuntur, Abstulitiri ligno Deus oninemmundilabem. -v
prolalis exemplorum formuJis, siolide obstrusum "., Loco primo el quarto, iia : - ' - ' •
latibulum illusirarilibus, quam.nuda.gar- • Lurida quassavit diri-DeusOrciseeptra.
jgnoranliae
nilorumloquacitate verboruni?-^-M.,Versussiii syl- Locopriirioei quinio, ila:
labaruni bexametri singulari daciylo cum qualerno Triverat inligno pendens mundi malaChrislus.
spondaeo constans quinas, ui diximus, sibi usurpat Loco secundo et tertio daclylum :.,•-.
species.rPonitiir loco priiiio daclylus ita~: . Cbrisliisde criice leira tulit muudipeccala.
Iri cruce conQxusmutidumChrislus.salvavit, Loco secundo el quariodactylum.-: -.----.'.-
Loco secundo, ita : Christusde cruce contriyit-malamuudi cuncta
Chrjstus Filius jEterni
" salvavit.niundum. Lqco. le.rtio el quarto daclylum : . . -_
Loco.lerlio, ila: -Christuspurgayit generis maculashumani.
Cliristusper iignum-.cruejsa.ufertmuiidinoxam. •Loco.lerlio.eLquiiilo dactyium.;. ; _• .
Loco.quarto, "ita : Saerasaivavitgenus huriiahumcruce Cbrisiiis.
Seandensin lignp Chfislusdedil arrliamvii_e. Loco quarto et quinlo daclyluin :..'-..
Loco quinio,ila : . ClirisUisnos servel jam criminacuncta'relaxaiis.
Suspendensmundi Christuspeccamiuadeinpsit. D. Versus xv syllabarum quot scheiriata coiripie-
J). Versus xiv syliabarum quot scbemala babel? clilur? — M. luxlaqiiod veleruin auctoriiales pate-
-
IVJ LIRER BE SEPTENARIG ET DE METRIS. 178-
f.-cerunij.^.-uem sclicmalibus, nl illeprior, compn- A J quinqne iocis invefiiuir", ita in hoe sedecim syllaba-
niitiiv Nam sieul In illo xiv 'syllabanim dactylus ' rrnn spondaeiis.iisdem locis aliernare cognoscilur, et
xlecies variatur, iia in hoc spbndayis loiies invef- dicuntur pentaselierrii- propier proedicta qiiiiiqiie-
' sehemala. ." " =.' " -'
titur. _ . . _ _.-
D. Harum reroni -exempla versibus ad hanc spe- D. Eorumderh schemaluin species, qiiaeor3iiie prae-
ciem perlinentibus doceri desidero. -^ Jf. LucaoJis postefo poeiicls versi.bus prolatae sunt, per ordinem
-jibro octavb explanatdiceos:. - . . ; . legitime quinquies quinqiiies quadrare absufdum npn .
Ardiia^juippefidesrolmslosexigit annos. - _--J opinor. — M. Heroicus versiis xvi'syllabis, quatuor.
ldemque.li_bro.qu.inio . . dactylisconstans, quinque.specics cbntinet, ila.;.
se projecit iu undas.. - Loco primo, secundo, lertip el.quarto dactylum'.-
Fe_flnr.ad__.quore_as.ac
3candiiur'ita,: fertur M, .mquore,as ac, se pro,jec'il_ Jam.venerandaDei sobolescruce salv.atrnuudum:
in, undas. yirgilius,in Geprgicis.: -.- _.... Loco primo, secun.do,leriio, et quinto'.dactyIum :
-' Ascr_eu__ique cano Romanaperoppida-carmeii:- . _Jam yenerandallei sobolescruce salyat mundum.
Et Paulns Quaeslor ail: : Locb primo, secundo, quarto el quinto dactylum :.
Arbileraurarum qui fluclibusimperat alris. En venerandaDei proles crucesaeclacoruscat..,
J~ Loco primo, tertio, quarlOr-et quintodactylum\ '-•
Ergo Iiujuseemodi versus deeaschemi dicuntur..
8. flujuseemodi responsionis" arguriietiio riiilji mi- Jam_pietasimmeiisaDei cruce cunolabeavit. . -
nime saiisfaclum esse arbitror, nisi ea quasparlieu- Loco secundo, tertio, quarlo, et quinto dactylu.m :
latim versibus excerpta sunt uni.versaliter asiipula- ' Mundurnjam venerandaDei sobolescruce salyat.'.
tione decupla aecurasrieniur.-,— M:. Versus hexa- D. Quid igitur, in versu syllabarujri decem et-s.e-
meler quindecimsyllabis, tribus daclylis conslans, piem quot scheniaia autumas calculanda? — M. Si-
ut in xu syllabis, unum schema con-
dena,-ui"diximus, conlinef scliernaia, lioc rii.odo: mililer-In,eoj "~ ...
lineri aslipuloiv
iocbprimo, secundo eiterlio-dactylum;
Jam yeiierandaDei sobplesmundumsalvavif. D. Quomodovel quo pacto fieri poiesl ul niinimus
Loco primo, secundo et quarto : _ versus el maximus cbncordi scliematuiji Jege decur-
jam memorandaDei proles cruce sefvat sajcla-. rant, cum tanlopere syllabarum.numero discrepent?-
Loco prlmo, secundo et quinlo flaciylum : — J_LQuia ibi spondaeusquinque conslat locis :.hic
. En venefandaDei proles salvat eruee muoduni. : vero daclylus lotidem locis inserilur, expepio ullimp.
Loco prinio,-lerlio el~quarto daciylum : ._ - pede, quemnecess.eesldisyjjabum.esse, ne syllab^-
In cruce suspeusussihe crimioe salvainiundiim. rum ainplior.-numerus accrescat.
Loco primo, terlio et quinto, dactylum : i
. (_] D. Dogmaiislae.seiiLeiitiiset dpclorjs s.ermonibus
-Gmnibusin ligno tribuil speraresalulem. . credula praecordia pandp, sed tamen id: ceriius ex,
Loco primo, quartoet quinto daclylum : priscis veter.u.m poe.maiibus experiri cupio. — Mi
In cruce conlixusjariisajculaprisca.novavil. Cbronica Eusebii Yirgilium imm.inente metu nionis
Loco secundo, teriiqet quartq, daetylum : ' -
"
_.,. cecinisse tradunt, et epigramma; quod epitaphium
Muadumjam veneranda Deisohoies salvavil. yocatui^,ad.suprema exsequiarum fuiiera composuisse.
Loco secundo, lerlio et quinlp, dactylum : dieendo : , ' • '- ;
,
Chrisloconcelebrelurlionor.quis_eelagubernal. Manloame genuit, Calabrirapuere, leneluunc.s
Loco seeuiido, quartoel quintp, dactylum : Scanditur ita : Manttia, me genu, il Cgla, bri tdpu,
Ciirisloconcelebretpraeeoniadebila mundus.-
ere te, net nunc. Quem Lucanus aemu!ans,._)is_verbis
Loco lerlio el quarto-et quinto, dactylum : -
imilabaturdicens.- . . , • .
EmplusChrislo,coucelebranscanecarmina.-nuiidus.
D. Iu versu xvi syllabarum quot schemaia conti- Cordubame genuit, rapuit Nero; prajlia.dixi.. • •
Idem libro sexlo.: - . _ , -
nentur? — M. Tolidem species iiabel quol in trede-
Undiquepr_ecipitiscopulisremoventibusaequor..
clm jam patefecimus, id est, quinque. Scanditur iia : undiqne, prmcipi, ti scopu., iisremo,
D. Da liorum schematum argumenta ex ljbris au-
D ventibus, mquor.-Al vero praedicius vates. Manluanus
ctorum prolaia ? — M. Lucanus Jibro lertio : •alibi ita refert : . . ..., -
Fractarumsiibita ratium periere fuina. _- At luba lerribilem sonilumproculaere carioro.
Seanditurenim : fracla, rum subi, largti, um peri, Seduliusctde monoschemo versu inter caetera sic
ere ru, ina. El nolandumquod bic versus et caeleri ail : ' -' , . -• , .
. -•
similes apud melricos laudabiles Iiabentur, ubi nun- Laudatet egregi_etribuitsua votarapin_e. , ..
quam in scansione integra pars oralionis dirempta Eodem _mpdo
Prosper in Epigrammatibus cecinil di-
reperiiur, sicul in aliis scliematiim ordinibns crebro . cens : -'-'.'•,.'
inveniliir. Paulus Quaestor in gratiarum aclione ait: Recta yolens animus,sapiens el amator-honesli.'
Oceanumrapidislinquensrepelensque quadrigis. 0. Quid ergo, nunquamne dactylus in fine poni-
in
Virgilius Bucolicis : — M. Potest quidera, ut vull Virgilius, sednon
tur?
. Pergile,.Piericle,s^Chromis,el Mnasiiusin.anlro.
Persius Elaccus.binis versibus junctis ait: in.eo qui caeleros omnes dactylbs habet; veluli-in
: ' " - -'
Konnequidemliocstudeo populatisul miliiiiugis Georgicis
Pagina lergescal dare poridnsidoneafiimo. :' 'Aul spumas.miseentargenti'vivaq'uesulpliura;
Haq.ue, sicurin vcrsu trcdecim syllabarum daclylus _ quem .qiiidam iiiverlentcs sic leguul; j ,-
ffrar s. ALDHELMIOPEROM PARS IL — TRACTATUS. m
...... . el sulphuraviva. A- Sciadilse nubes et in aelherapurgat apertur.i.
Rursus idem lib.rosexto iEneidos : Aul primo el tertio, nt: -
Bis patriaececidere marius,quinprotinusomnia,. Interclusitbiemsetterruit Auster eunles.
(fiiem quidam per synalcephamexcludunt, nec inlel-' Aut primo el quarlo, ul : .
ligentes synaloepham tunc esse cum vocales inter sei Cumfletu, precibusquetulit, per sidera leslor.
confliguni, seri solae, uli Virgilius, libro iv : Autsecundb el quarto, ut:
'
lu
Quam urbem,soror, banc cernes, quaesurgere regnaft Jamque vale! tprquet medios nox bumida eursus,
Et Lncanus, libro v : _ Aut lerlio et quarto, ul:
Saevaquies pelagi mcestoqueignavaprofundo.;. Ascamiismerili tanli noa immemorunquam.- -- '
seu interposita cbnsonante, ut: k ; D» Ex yersu sedeeim syllabarum quot species sibt
Longiuset volvensfatorumareanainovebo; usurpasse depreheridilUr? — M. Licet Iirinc versutn
quod ne"quaquamin'praedicio libro asseri potest; Graeci pentascliemumdixerint, prajfaius taraerf poeta
quippe absoliitus pes esl bmnia, ut in Rucolicis : - qualuor-species indebssumpsii, quia aul pririio loco
Omniafert aelas : - "
' - • spondaeusinvenilur, ut
Oniniayincitamor,
Posset itaque versus etiani ex daclylis sex conslare!.. et alibi CartliagoprematAusoniam,nihilurbibus iude;
binis versibus, ut:
si moTdernotempore melrici non refularenl, veluli
Cernat semineeisibi me rapore armacruenla
-Victoremque
versus ille est: feraritmoriemiaJuminaTurni.
Interea tenero mihibucula pascere gramine; [Suppl. Aut secundoj ul r
"" -
et alibi . Deritibiisinfrendensgemitn; graditurqueper sequor.
At tuba lerribiiemsonilumprocul excitat h.orrida. '
Aut secundo et lerlio, bt [F. %.-Autterlio, ul]:
D. Quoroodobis versibus, qui daclylo lerminantur,
GraiugemimquedomossuspeclaqueJiquimusarva.
melricivocabulumindideruni?—M.Apudmetricosqui- Aul quarto et quiiilo, ut [F. legi Aut quarto, ul]: '
dem hujuscemodi versus cataleelici iiuncupantur, ut:. Hunc cape consiliissoeiumet conjungevolenlem.
Sidera pallidadefugiunlfaceterrita luminis," Item :
" •'
iia et superiores duo. Ascaniusgaleamante pedes projeeit in amnem.
[Maius om. : D. Eriumeratis ergoxxxii schematuni D. Porro ex versu decem et seplem syJlabarum
ordiriibus, magnopere efflagito ut eiiricleato exem- quol'species assumpsit? — &LUnius lantiim sche-
plorum serie regulariter-edisseras quot^species in malis sorle gratulatur, sine ipio aliorum -scliematuni
earminibus Virgilii, ve! Lucani, seu Persii -Flacci, speciebus funditus carerc cogtioseiiur : quae Graece
aut Terentii Alfi, deprehendi queanl. — M. Ex su- nionosciieinus versUs vocatur, cum praeter ulti-
pradictis speciebus xxxiiiion ampli.us quam decem -G i muin pediemcaeierioinnes daciylica fungahtuf scan-
ct seplem in poematibus liiemoratorum investigare sione, ut : _'
valui, excepto Tererilio, qui cum Corooediarumvo- Nos procullude fugamtrepidicelebrare recepto.
lumina; Menandrum secutus, non heroicis versibus Item priinus versus duodecimj libri:
componeret, earum prologus cum ab aemulis denle' Panditurinterea domusoninipoteniisOlympi.-
canino carperetur, in defensionem sui velut Apolo_- - El in duodeciirio :
gelicus senis dabaiur. Tumlapisipse viri vacuumper inaue volutus.
D; Easdem decem et sepiem species certius eogrio- Et'in Georgicis :
scefe coneupisco. — M. In versu ifedecim syllalia- Ille volat-simularva fiigasimulaeqaora-verreD&.]
rum duo- schemata deprehendUnlur a Vifgilio as- D. Quis est versus heroicus cataleclicus? — Mt.
dicens :
sumpta,.J]0c secundo-loco et quinto, nafti secundo PrjEbeLVirgilius exemplum,
duos-tanlum daclylos reperiuntur {sic), ut: Et lunieaemanicaset habentredimiculamitrae.
Aut leves ocreasIenlb ducunt-argenlo. Scaiiditur ita : et luni, cte mani, cas et hab, enl redi,_
aut qriinlo, ut: micula, mitm. Idem,libro xi.:
Se duoselecti ferro qui scinderevallum, Fecerat et lemiitelas discreverat.auro..
Et infra : 1 El libro Judicum :.
B
DuGtoresTeucrurnprimidilecla juventus. Sepluagiulaprius truiicaralcorporaregum._
D. Ex versu xiy syllabarum quot species assum- ElLucanus librb terlio:
ptae sunt? — M. Seplem [F. tres] tanlum; aut eriim PrimusCaesareispelagidecusaddiditarmis.
primo et qriinlo loco daotylus inseritur, ut:' D. Quis esl versus hypereatalecticus hexameier?'
Filiushuic conlra; qui torquet sideramundu — M. Ubi cerio numero - sex "pedum una syllaba,
Aut secundo el quinto; ut : subnectitur.
Et nox atra.polum-bigissubvectatenebat. • D. Profef versum hoc modo compositum. — M-
Aut quarlo et quinlo, ut: AlrnaVenusPaphohiugredituf,,rosaluceat ex aditis,.
Slridenstrajectohaesitapatefactacerebro. Etalibi :
D. Ex versu quindecim syllabarum quot schemati- Bumpere clauslramanu sociosgelidisdare de scbpulis.
bus fungebalur? — M. Quamvis hujuscemodi versus Simul et In penlametro dactylico " liypercatalecticas
decascbemus vocitelur, senas[F. quinas] tamen ex versus admittitur, ut : .
eodem assumpsit species; nam aut primo et secundo 0 Dousomnipotenslargire viam,precibns. -
loeo spondteus reperiiur, ul:- Etalibi:
iSl LIBER DE.SEPTENARIGET DE METRIS. W
Pulcbrapuella.comasanibitsi.bipalmitibus. . _ Priapi conscripia sunt: propter quod mjilti vuiufit-
A
—D. Quot siint specifesiri cesura "hexa.metri versus. Iioc genus composiiionis Bucolico carmini magis.
— M. Quatuor. ... ..--.'" . cbnvenire.. .' . ,
D. Pande nominatim earuindem vocabiila;caesura. D,.Quod est.Pyihi.um meirum r — M. Idem quod
Tr_m.— M. Dislrietus, divisus, mistus, Priapems. - liexametruiri..'
D. Quis est.versus ._d_slriclus?— M.iQui in-scan- ft. Unde.dictum est Pylliiiira-?.—Qnidamarbilran-
sione pedum nunquam oralione.m accpmmodal inte-. . tur ob id quod boc genere metri oracula primo
gram. ••,.'._ ApoIIi.nisirit edila-, qui inierfecto Pythone Pythius
D. Mclius exempHs_quam nuda yerbesilate infor- dictus est," qui, ut fertur, cum in Parnasso Pytlionein
nior. —. M.Tr_ebet Arator exemplum : sefpenieni in vindiciam matrissagiilis insequeretur,
Morlalisquesibi studiumproppnatorigo. accolaeDelphicihecillum versu ettacundiae coihurno
Seanditur ita : Motta, lisqiie si, bi sludi, utn pro ,__ _ exiulerunt. -; .' . . -
ponal o, rigo.-Ecce nulla oratib inlegra in quolibet - D. Quot 7f_.9nin dactylico et hexametro inserla
pedereperta esi. Idem, alibi: astipularis? vel quid suht WK9IJ?.— M._IK8I.quidem
-
- Largirisalvarilisope.rnnumerusquedierurh.
' Latiaa lingua passlones. dicuntur. Sunt auietri nu-
Item Prospe'f in Epigramiriaiibus : o mero sex, acephalon, procephalon, lagaron, procy.-
Faliacessemper cufis torqueniur amads.
• -' lon, dulicheron, roiuron vel spicode.
Virgiiius: D. Quid est aceplialon? — M. Versus sine capile;
- Infaadum,regina,jubes renovare dolbrem. . "
cuiri prima syllaba contfa naluram corripitur.
Symposius poeta disiriclum versum protulit, di- D. Da exemplum auctoritate probatum. ^- M.
oens:__ :"
Dulcisodornemoris, flammafumoquefatigor.- - Virgilius securido versu .iEneidos acephalo posuit di-
D. Quis est divisus versus?—M. Qui iu scan- ceris : Italiamfato profugus. ;
dendo parles braiionis separatas habet, id esl ut ' Etenim bafbarismo
tribrachum.pro dactylo admisit.
quot pedes habei, tot et orationes,iil pula : Sic et caeterae passiones aut in medio aut in line
Dicmihi, CJio,quisnamprimiisCngereversus; _' . inseruntur. - . _
sed Iiujusmodi versum penthemimere vel iieplh&mi. . -D.
Quia longum est.ut sciscitatio et solutio earumT
mere careniem modernus usus in hexameiro dacty- dem passionum per ordinem enucleeiuf, saltem
lico non libenter admittit. • . .
exireinilas pandatur. Quid- esl -miuron vel spliico-

D. Quis est versus fnistus? M. Qui utrumqne in dium? —M. Mv?Laiine mus vel sorex
interpretatur.
se habetj.id esl partem.disirieti et parteni -divisi. Ex eadem priiria posiiione derivativum ducitur miu-
D. Faciliusraiioneflector, si exemplo probaveris? Q rus vel miurinus vel soricimis.
— M. Virgilius, libroiv:
D. Quid astruis esse sphicodin? — M. Sy».?dici-
At"regina gravijamdudumsauciac.ura. tur Graece crabro, unde derivatur sphicodis, et la-
Et infra: . _ -
men miurus vel sphicodis,zA unam significationis <
Vuirinsalil veniset caeco-carpitur. igne.
" xegulara pertinere noscuntur, qhia utraque animalia
Et-Sibylla.propheiissa ait: .
tenuiet gracili membrofum extremitate terminanlur.
Deaumeratlacitis lot criminaconsciusullor
Et alibi poeta dicit:....'. lia et versus qui pyrrhichio clauditur..
Petrus apostolicsequi culminapraesidelarcis. D. Quae esl caesura penthemiineris, et q,ualitef
— M; Pentheminieris Latine semi-
Seandilur Ila.: Petriis ap, ostoli, _cmqui (ecce pars interprelalur?
dislricli),"" culmina, prmsidet, arcis (ecce pSrs di» quinaria dicitur; ^tcro quippe semis esl; sicut he-r
visi). ". misphaeriura, semisphaera Latina Iingua intelligiliir,:
D. Quis est versus caesurae Priapeiae? — M. Qui id est dimidia pars poli supra aut infra lerram aequis'
in Priapeio riieiro deprehenditur.ascfipliis. lancibus librata. Nam penlhemimeris i.n versu: he-
D. Quale esl metrum Priapeium? — M. Cum hexa- •roico dicitur ubi pest .drios pedes sequiiur syllaba
mei.ro versu- primi tres pedes -concatenati inler s.e._ Dquae- parteinlerniinet oralionis, ul r
Truncumterra Legit,latitant in cespite lympliaj.
areliquis tribus.sequehtibus divisi separaiiqiie sunt.
D. Hariimrerum experimenta . aullienticis vef- Item Prosper in aenigmatibus de oratione: Domini:-.
sihus doceri desidero?— M."Virgilius in^Bucbli- Cumpr,ecesanguineasfundebatcbrporegultas.. .
. D. Quid est hepihemimeris?- — M. Latine semi-
cis: . ; ,
lit pueroPhoebi chorusassurfexerit omnis. septenaria appellatur_ caesuraj cum post tres pedes'
sequitur syllaba partem orationis terminansviit:
Ilem Sibyllinus versus_hoc ideni declarat:. . Musa,miliicausasmemora.
. Vivalui selemo bonus,acmalusardealjgne.
*-' -"_
' '- "''"' El alibi : 1Nec . .
ltem-Symposius: .- pepli radios poscunt.
Ore proeaxnonsum, non sumlemeraria lingua. Item Phocas: ...
Virgilius : Te Jongiriquapetens comitemsibi ferre vialor." •
, A.ut.ArarimParlbus bibet-aut GermahiaTigrim.' ., D. Quae est caesura tfititrochaici, vellrilustro-
D. Unde dicium est. Priapeiiun metrum?-1- M. cliaeus?.— M. Cumteriio loco per daclylum termi-
Quod pleraque carmiria.liujuscemodi in honori.m_ natur, sicut poeta promisit, dicens:
"183 S. ALDHELMlOPERUM PARS II. — TRAGTATUS. iSi
Uoc.voloine breviLei.milii syllabaprirrialegalur. A R itudactylice recte decursa,nee erro "
' "'" R
Efalibi : - ' -
. • T -
S eduxit vana speeie molimina rirenti -
" s

Necjam rerra vocor,licet ex melerra paretur. 1 ncipiam poliora : sui Deus arida sefv '•".•-- i
Item epigramma Prosperi lritoiilfocb_eon protulit: B elligero quondam Tjuivifes tradidit lo ' Ji
At bpna, quaevere bpna'.sunt,.nec(inetenenlur. - V iscera perpetui rqris sirepleat haust ' '
(j
D. Quae est .definilio caesiiraj. tetartitrocliajci., S iccis namilaticis duxisii caulibus amne S
— M. 0 lim, cum curieustransgresso niafniere Rubr '
quam quidam• tetartebucolicon nuncupant? 0
Cum in -quarto locb vel regione pars oraiionis cum D esertum penetrat : cecinit quod carmine Davf D.
--•- "
dactyio terminaiur. A rCe pbli genitor servas qui stecuJa ctyict. A
D. Manifeslis-exen.plorum formis bocevidenlius S olverejam scelerum nox.as dignafe nefanda S.
reserari rogo.-— M. Virgilius, prima ecloga infit :
I. ^iMGMATA. TETRASTICHA. .
Nos patri_efinesel dulcia" linquimns arva..
Etinfra.: -..•'- ,. I. De lerrd.'_
- Saepetenef nostrisabovilibusimbuet agnus;. - "- Altrix cunctorum, quosmundus geslatin orbe,..
Hoc idem Paulinus primo versu : Nuncupor,.et meritp; quia nunquam pignora. tantum
Annuavota tibi r.emeant,simulannualingu_e. Improba sic Iacefaut niaternas.dents papillas.'; . '
Et notandum quod. regula Bucolici carminis exigil Prole virens "" " - Jabesceiis lempore-brumae.
aestate, '
- • %.-De Vento:
Jit "quarlus pes-daclylo senlper clauderelur, quod
' Cernerernie-riuili possunt, iiec prendere palmis :
Virgilius viclus operis diffieullate neglexil.
D. Postquam aneipitem metricae artis scrupulum Argiitum-vociscrepilum cito.pando per orbem.'
luce clarius digessisti, jam tempus. et ord.o"rerura Viribus Jiorrisonis valeo confringere quercus;
Nam superos egO.pulsopolos, et rura peragro_.
exigit ut promissa aenigmalumproblemala lucuieritae
urbanitatis versibus patefaeias, ac deinceps singulo- ~Z.De nube. '-_.-"-;
rum quorumque.pedum, exceplft synzugiarurii su- Versicolor fugiensccelumterramque relinquo: • -
Non tellure locus mihi, non In parte polbrnrn est. 1
perflua cbnfusione, rationein regulariter iuculces.—
M. Jam dudum id faceresatagerem, nisi scriipulosae Exsilium nullus modo.tam crudeie.veretur.:--
mundum faciam frondescere-gullis; '•
iiilerrogatiories lu_e anticipantes fesliiiaiionem meam Sed madidis " - i. De-nalura.:.
. . .
vi-quadam praeoccuparenl. v
Crede milii, res nuilamanei [Par., non rilla man.ent-,
- [siriememoderante:
iENIGMATUM"
' " LIBER. Et frbntem meam"Jux nulla -
-. _ . Q_i faciemque videbit.;
Quisnescitdilionemea convexa roiari- -
: ' ' -
PRQLOGUS. Alla poli, solisque jubar, lunaequemeatus ?
A rbiter, sefherio jugiter qui regmine sceptr' A . S. De Iride vei arcu cmlesli, "
L ucifluumque siraul cceli regaleJribuna- • - . JL Tliaunianlis proles priscorum famine fingor :
JE)isponis, raoderans aeternis legibus jllu D Ast ego prima meigeneris rudimenta.reiexam.
-H orrida nam mulctans lorsisti membra Behemot H Sole rubens [Par., ruber] geiiilus suiri partu niibis
. E ' - [aquosae :
E x^alla quondam ruereldum-Iuridus. arc
L.impida dictanti metforum carmina praesu L Lustro polos passim, solos non seando per auslros..
M unera nunclargire, rudis quo pandere reru - M 6. De.Luna.
tJ .ersibus aenigrtiataqueam clandeslina fat U Nunc-egocum pelago fatiscomrnunibusinslo,
S ic D.eusindignis lua-graiisdonarependi,,, .S Temppra reciprocis corivolvens rrienstrha cyclis,"
C astalidas nymplias non clamo canlibus jsiu C Ut-mihiluciflu-edecrescit gloria fprmae,
E xamen neque spargebat milii neclar in or - . . E- Sic augmenia Ialex cumulato gurgiie perdit.
C ynlhi sic riunquam perlustro cacumiiia sed .ne _C -'- - - 7. -De Falo vel Qenesi.,'-
1 n Parnasso procubuinec sbmnia vid" -1] 0 Facuriduni coiistat quondairi cecinissepoelam,
N ammihi versificum poterit Deus addereicarme -N- "Quo Deus ef quo dura focat Forluna., sequamur..'
I nspirans slolidaepiagratis muuera ment I Meveteres falsb dominam vocitafe. solebant^
T angit si menteiri, mox laudem corda jrependun T Sceptra fegeris mundi, dii-hGIirisiI gratiaregnet. -
'
M etrica;- nam Moysen declararit carmina vate M - 8".De Salei'"" . "
1 amdudura cecinisse prisci [Par., celebris] vexilla Dudum lympha fui squamoso pisceredundan.s: _.
• [trbpas I Sed natura novo fati discrimihe cessit,
L ate perpopnlos illustria, qua nilidus so L Tprrida dum calidos patior formerita pef ignes.
L usirat ab Qceatii jara tollehs gurgite cepha L Nam clneri facies nivibusque simillimaTulgel [Pat._.
E i Psalinisla canens melrorum carmina voc E [corisiat].
N atum divino promit generaniine Nume N 9.-Dc Heliqtropia,'sive Solisequa.
"" - ""
I n coelis-prius exo.rtum, quam lucifer orb I Sponte meanascor fecundo.cespite vernans, .
S plendida formatis fudisset lumina saecli S Fulgida. de croceo flavescunt-culmina flore.:
V erum si fuerint bona liaccaenigmata, vers " Occiduo claudor, sic orto sole patesco.. , . . _•- >
E xplosis penilus u_w.is et ruslicitat tndc prudenfcs posiierunt nornina Graeci.
jjgg-. -. _ . LIBER.DE SEPTENARIO ET-DE.MEiRIS. IS6
10. Depuerpeta geminos enixa. i Nam sepiena cohorsest, sed vix ceniiiur una.
A
Suntmilii sex bculi, lotidem simul auribus exsto ;._ Arce poli gradimur, nec non sub Tartara, terne
Sed digitos decies senos in corpore gesto ; Furvis conspicimur tenebris, et luce latemusj'
Ex quibus ecce quater dehis de carne revulsis; Nomina delverno duceiilesrlempore.p'ris"ca.'. "
Quinquies at tanlnm videp remane.re quaternos. H.De myrmicoleonte.
. II. De adamante lapide. Dudum compositis ego nomeii gesto figuris;- • -:
En ego non vereor rigidi discrimina lerri, Ut leo, sic formica vocbr sermone'Pelasgo,.
Fiammarum nec Lorre cremor ;-sed sanguine. capri Tropica nominibus signaris praesagia duplis,
Virlus indomiii mollescit durarigoris. . Gum rpstris avium nequeam resistere rhslro [Pat:^
Sic cruor exsuperat, quem-[Par., quod] ferreamassa , [resciuderefoslra] ~
-• -. • , [pavescit." Scrutetur. sapiens,- gemino cur. nomine fiiig.ir. -
12. De molosso. 5. De Ape.-~ ~_
Sic me jamdudum rerum veneranda potestas. Mirificis fprmata raodis, sine semirie cfela,
Fecerat ,ut domini truculerilos persequar hosles _ Dulcia florigeris onero-praecordia praedis :
Rictibus ariria gerens.bellorum praelia patro.: Arte mea crocea flavescunt fercula reguiii.
' ~
Et tamen infaniumrfugiens mox verbera vito. B Semper acuta gero crudeiis spicula belli,
13. De Poliadis, id esl follibus fabrorum. , Alque carens manibus fajjrqruiri vineo metalla.
Flaiibus alternis• vescor [P«i-.,-vexor] cumfraire . i. De Lima. . - '-
[gemello. Corpofe sulcato, nec nou ferrugine glauca,"' <"
Non est vita mUii,_cum sinlspiracula vilae:. Sum formata, fricans rimis informe.meialium :
Ars mea gemmalis.dedil oriiamenta melallis : Auri materias iriassasque polire«ueta, -
Gratia 'nulla datur milii, -sed capit al.ter honorem.* Plano superficiem [Pat., Plana superficie] conslahSi
. . •• _ _k. DeBombycibus.. • .- ' _ - -- • • • _- [aspefrima reruiii.
Aifhua dum redeanl lexendLiempora. Lelas, ...-. Garrio, voce careris,rauco cum ihurmiifevSirideris.
Lurida seligeris replenlur viscera-filis-, .5. De Luscinia. •'-''-;'
Moxquegenistaruriifrondosa cacumina scandOj Vox mea diversis varialur pulclira figuris
LJt globulos fabricans cnm fatj sorte quiescam. -" Raucisbnis nuriquapi modiilabof cafmina"Tostris,.
. 15. De barbito sive Organoi.... Spreta cblore iamen, sednon s"urrispreia cariendo.
Quamvis aere cavp salpinctis [Par., saipitici_ej Sic ribn cesso canens, fato terrentejuturo*:- _
[classica clangant,. - P Nam me bruma fugat,
'._-.'' - - sed.ihox
. aestale
. redibo.
- _•_'
Et cilliarae crepitent, slrepituque lub-e.niodulenlur: u b. De Ttutinq, qum Mbmenlanddicitut. _ , ~ -
Centenos lamen eruclanl mea/viscera canlus : . Nosgeininas bjim genuitnatur-asorores,
Meque slrepenle .[Par., Me praesenie] slupenl mox Quas jugitef reetae iegis censufa gubernaC
_ _-" [musica corda fibrarum.. Tempore pefsenas; et jusservar.esolemus.
16. De Pavone. Felix in lerra-Iieretmorialibus aevum, '
... r _.,
'_PuJcher el excellens, specie mirandus in.orbe, Justitiae nofiriam
' - si servent more sororum-
Ossibus ei nervis ct rubro sanguine cretris, 7. De Nalrice;
Cum mihi vila cpmes fuerit, nihilsaurea forma _- , Me caput horrentis fertur gerfuisse dfacoriis,
Plus riilet; elmorieris nunquam mea-pulpa putrescit. Augeo"purpureis gemmarum Jumina fucis : '
~ ~
17, De Sdlamandra. . Sed mllii noii dabiiur figida^viriuie potesias;
Ignibus in mediis vivensnon sentio flammas , Si prius"occumbatsquambso corpbre^rialrlx :
Sed delrimenta rogi penitiis ludibria faxo : Quam suramospolier capiiis deyeriice ruiira.
' - 8.. D_e
Nec:crepil,anle.foco, nec scitiiillanle favilla ""' Mdgheteferrifero. _• . -- •
Ardeo, sed flammaeflagfanli tofre lepescuhl. -- Vis mibl -natur_ededil, imnio creatbf OJyriipi,:" ' ""_
18. De -letigihe. ' •
; _%jv Id', quo curicta carent veteris riiiracula miindi...
Nunc cernertda;placent no"sir_espectacula vitre : ' Frigida nani Clialybis^siispendo meiaija per auras. .
Gum grege piscoso scrutormaris aequora squamis, Vi quadam superaris sic ferrea fala-revindo.
Cum voiucrum turma quoque scahdo per iethera Moxadamahie Cypfi praeseriie poierilia Traudbr.
' "
___ [pennis, 9. De Galtinaceo.
Et tamen aelhereonon possumvivere flatu. Garrnlus in lenebris rutilos cecinisse solebam
19. De perna. Auguslae iucis fadios ct luminaPhoebi; ;
E geminis nasebr per pbnli [Pdr., Propoh*li]caerula Periniger experlo poprilorum nomine fungor^
'
. , . [conchis,: Afma ferens-pedibus,. belli discrimlrta faxo, , * -'
Vcllera setigerb.produceris corpore fuiva. • Serratas capitis gestans ,ih vSfiice.cristas. '_'
' " " ' "
En chlamydempepli necnon et pabula "pulpae 10./Z)i! Coiiculo"
Confero, sicduplex fati persolvo tribulum. Frigidus ex gelidb pfolalus yiscere lerrae'., ,
II. ^I€6MATA PENTAST.CHA; Duriiiem ferri quadrata fronle.polibo :
I. De Pleiadibus. Atque senectutis vereor discriraina nunquam ,.
Nos Atlante salas stplidi dixere priores; .'"''-" Mulcifer aunorum nu.iieriim nidempserit igriis:..'"
18? S. ALDHELMi OPERUM PARS H. — TRACTATUS. ISS _
Hox ngida species mollescii torribus alris. , A Contero, nec parcens ursorum quasso lacertos.
H. De Minolauro. Ora cruenla ferens: mprsus, rictusque luporum,
Sum niibi difficilisvultu membrisqtie Jjiformis , Horridus haud vereor, regali culmine fretus.
Cornibus armatus; horrenduhi caetera fingunt Dormio nam paiulis non claudens iumina gemmis -
Membra virum, fama clarus per Gnossia rura. S. De Pipere.
Spurius iricerlo in Greta genitore creatus, Sunt niger exlerius, rugoso corlice tectus,
Ex hominis pecudisque simul cognomine dicor. Sed lameiijnierius candeniem gesto roedullam. -
12. De Cacabe sive Lebele. Delicias, epulas regum, luxusque ciborum,
Horrida, curva, rapax, patulis fabricala melallis, Jus simul et pulpas baitulas condo -culinae.
Pendeo : tiee coelum tangens lerramve prbfundam, Sed me subiiixum nulla virlute videbis,
Ignibus ardescens, nec non et gurgite fervens : Viscera ni-fuerinl nilidis quassata medullis.
Sic geminas vario patior discrimine pugnas, 6. De Pulvillo.
Dum laiices Iymphae lolero flammasque feroces. Nolo fidem frangas, licet irrita dicla pulentur,
15. De Myriopltyllo. Credula sed noslris pande pr_ecordiaverbis.
Prorsus Achivorum lingua parilerque LaLina Celsior_adsuperas possum turgescere nubes,
Milie vocor viridi fotium de cespite natum.. B Si caput auferlur mihi toto corpore dempto :
Idcirco decics cenlenum nomen-habebo, At vero capitis si passus mole grayabor,
Cauliculis florens quoniaro sic nulla frulescit Ima petens jugiler minorari parte videbof.
Ilerba per innubieros telluris limite sulcos. . 7. De Slrulhione.
. _ -H. De arca librdria. Grandia merobra mibl piumescunt cofpore denso, -
Nunc mea divinis comple.nlurviscera verbis : Parcolor accipitri, sed dispar causa volaridi.
'
Totaque saeralos rgesiant praecordia biblos : _ Nam summa exignisnon trano per.aelliera pennis,'
Aijion ex iisdem uequeo cognoscere quidquaro, Sed potius pcdibus spatior per squalida rura,
hifeljx f;iio fraudabor niunere lali, Ovorum teretes praebensa_dpocula testas. -
Nam demuiu dirai librorum lumiha Parcae. Africa Poenorum me fertur gignere tellus.
' -IS.-De Unica.
S. De Sanguisuga. ' '
[Ultiiiius yersns fiujus peulasticlii deest in editis; quo- Lurida per iatices coenosaslustro paJudes,
circalriler leirastichalocumhabet. GILES.]
Nam mihi comppsuitnomenfortuna cruenta.
Torqueo lbrquentes, sed hulluiri lorqueo sponte.
Laedere nec quemquam volo, ni prius ipse reatum , Rubro dum bibulis-vescordesanguine buccis.
.' Ossibus et pedibus careo geminisque lacenis, .
Conirahat, et viridem studeat decerpere caulem : "
Fervida rrioj. Jiominis lurgescunt riiembra nocenlis : Corpora vulneribus sed mordeo dira-trisulcis,
Vindico sic noxam,.slimulisque ulciscor acutis. , Atque salutiferis sic cufaiii praestolabellis.
III. ^NIGMATA HEXASTICHA. "'-'". 9. De Columba:
lr De aqua. Cum Deus infahdas jain plecteret aequore noxas
Quis non obstupeal nosiri.spectacula fati, 'Ablueretque simul scelerum conlagia lympbis;
Dum virtule fero silvaruni robora mille? Prima egd praecepti complevi juraparehti [Par.,
Asl acus [Par., Arcus at] exilis.lanta geslaniina [jussa pafentis, .
Portendensfruclu terris venire saluterii.
.'.'.'. Ifuinpi.i,
Nam volucres coeli nanlesque per sequorapisces Mitia quapropter semper pfaecordia gesto,
Olim suinpseruntex meprimordia vUae. _ Et felix praepes nigro sine felle mauebo. . .
Tertia pars"mundi niilii coristat jure tenenda. 10. De Pisce.. '. _
2. De Cancro gui Nepa vocalut. Me pedibus mani.busque simul fraudave.rat alnnis
Nepa mihi nomen veteres dixere Lalini, Arbiter,-immerisumpriino dum pangeret-orb.em. .
Humida spuiniferi spatior per. liltora ponli, Fulcior liaud volitans veloci praepelis ala,
Passibus Oceanu.inretrograda transeo versis. -j) Spiritus alterno vegetat nec cqrpora flalu^,
ElJamcri aeiherihs per me decbratur Olympus, Quamvis in coelis convexa.cacunoina cernam,
Dum rulier iu. cceio-el bissen.osicfere scando, Non lamen undosi coritemno niarrooraponti. .. .
Ostrea quem inetuiinl diris perterrita saxis. 11. De Bove, sive de Juvenco.
5. De Tippula. _ Aridaspumosis dissolvens faucibus ora [Par., arva]"
Pcrgo super latices [_Pat., iaticum] plantis suf- Bis binis bibulus potum delbntibus liausi.
[fulta qualernis Vivens riam lerrc_egl.ebascum stirpibus irois'
Nec taroen in lymplias vereor quod mefgar aquosas, Nisu viriutis validae disrumpo feraces:
Sed parifef lefras et flumina calco pedesl.ris. At vero Iinquitdum spiriliis aJgida piembr-a,
Nec natura sinit celerem natare per amnes, Nexibus horrendis homines coustririgere possum.
Pontibus aut ralibus fluvios ifanslre feroces, , 12.. Cmcus naius. _
Quin polius pedibus gradior super aequora siccis. . Jam rcferara.verbis.tibi, quod vix cfodere possis,
4. De Leone. Cum constet veruin, fallanl nec frivola nientcm.
Scliger in sylvis arniaios deniibus apros, Nam dudum dedcram soboli munuscula grata
Cornigerosque siroul cervos licet ore rudentes Tradcre quaonunquam poterat milii quislibet ailer,
189 LIBER DE SEPTENARIO ET DE:METRIS. 190
Dum Deusex altofraudarel lumineciaro, A Namque lofos peneifans tanrorum sanguirie vescor.
In quo cunclorum gaudent praecofdia-dono. - '.- 7. De fusis.
-- '
.13; Clypeus.- .'"„' [Alio ordine apud alios codd. leguntur versus aui lioe
De salicis trunco,-pecoris quoque tergore'raso- aenigmaefficiunt,quod semel momtumde aliis quoque
-eriigmalibussuuieiat.GILES,]
Componor, palieris discrimina dura drielli. . In saltu nascor ramosa fronde virescens : .
Seroper ego proprio gestantis cofpore corpus - Sed natura menra mutaverat ordine fatum,
Gonservabo, viri vitairi rie dempserit Orctis. Dum veho per colum' lereteni verligirie mnlam :
Quistanlbs easus,aut quls tam plurlmalelhi " -• _Exquo confieitur regalis stragula pepli.
*'
Suscipll in bello orude_i_5vuliieramiles"? Tanilonga riullus zoria praecingiiur heros : -
IV. __EMGMATA HEPTASTICHA: Per me fatavirum dicuiit decernere Parcas.
1. DeelementissiiieAbecedario. '" :~~• Frigora. dura viros sternent ni forte resistara. -,
Nos dente et sepiem-geriilK sine voee.sorores;'.? . ".8.,_Dec~ucuma~_[PsLT., De cocumq duplici].
Sex alias hoihas rion dicimus anriumera.ndas": Credere quis pbterit lantarhni foedera reruin [Par..,'
• "
Nascimur.ex ferro, rursu.s ferro mofiburidae; ; [tartiis speclacula causis] _,
Necnonelvolucris perina volilaiitisadaellirani.: '; . Temperet, et fatis mbrum corilraria faia?
Ternl nos fratres incerta ffialre crearurit. Ecce-larem,.laticem, quoque geslo ih viscere vcntris,
Qui cupit instanlet sitieus audire doeetiles,. Nec tarben undarites/vincurit incendia lymphse, ' .
Tum cilo prbmpta daihus rogilarili verba sileriiCr.; Ignibus aut tetris sjccantur iiumina fontis
. - - 2. Dc-Ciboriia._' ' ~ . Fcedera serl pacis suril flamriias inter-et ujidas.
Candida forma nitens, necribn et furya nigrescens Malleusiri.pririip iriejnel fbrmabat fet iricus.
Est roilii, dum-varia componor imaginepenniE-:- 2.~.De Hespeio sive Vespero.'
Vocecarens Lremulp faxpcrepitacula'[Pai';, liaui Tempore.de prirao noctismihi n.omen.adbaesii.
"
- faxo crepacula] rbstro..;;- Occiduas muridi complector cardine parte.s,
Quarrivis squamigeros' discerpam dira colubros Oceauo Titan duhi cdrpus tinxerit aimuiri, . ,
Non mea leJhiferis lurgescuht metribra yenenis : - Et-polus in-glaucis descertdens yolviiur undis :
Sic tenerbs pullos prolemquehutrire.suesco ; Turii scquor in vitreis abscoridens lumina campisj
Carne venenata, fetroque cfuore.draebnurii. ': "• Etlorlurtatus subilo mox tollor ab aellira,
-.-'--' - 3: -De lofica. -.'-"" " : Ut furvas lumen noctis depelleiet uuibras.
Roseida me genuit gelido de viscere tellus.. "10. De.pugiorie vel.Spatica. _-'"''
Non-sum seligero Ianarum veUerefacia,'" / ~-:_ Me terrae.-gremius formabat _[Par., De ler.. gremiis^
Licia nulla l"rahunt,nec garrula flla f esiiliaili, r foririabar] priroilus arte, -"
Nec crbcea Seres texunt lariugirte vermes, Materia trucibus processilcaelera laufis, ';
Nec fadiis carpor, duro nec pecline pulsor:' Aul pcllus puiidis constat fabricata capelljs.
Et tameu en vestis vulgi sermone vocabor. Nam domus est constfuc.ta mihi de tergore secto, .
Spicula non vereof longis exeriipla phafeiris.""
'~~ Nee noh ef labulis ^uas' iiridunt stiplte rasis
A. Delocustd. Per me mullorum claudiintur lunriina Jetlio,
nitor defendere - '
Quamvis agricolis nonjsim laudabilis bospes, Qui domini nudus yiiam.
Fructusagrortim-yiridi decespiie'rnris'' =-'-'• 11. De Fqmfatucq siveMulta Aqualiia.
Garpo ^atervatiin, rodens de stipite libfos. - . Demadidp riascorrorantibus aetliereguttis
Cor milii-sub geriibus : nam conslalcafcere septurii: Turgida, concrescens liquido.de flumine lapsu";.
Pecldra poplilibus subduntur more rubetae. ' Sed m'e nulja valet nianusudb gurgite nantem
Jamdudum celebris spoliahs Nilotica regna, - ' / Tangerej ni sla.lim rumpantur vlsceratactu
Quandodecem plagas spurca cum gente luebant. El fragiles tenhis flalus 'discedat iri auraS,.
- S. De Nycticordce. Ante catervalirii per lymplias;ducb cbhortes
Duplicat ars gemiriis riiihi nbraen file figuris, D Dum plures ofta comiies poliunlur [Pdr.., spaliuutiir]
JXanipariem teriebrae3retinent, partemque.volucres. •--.-' [eodem.
' -
Raro me quisqpam cernetsubluce serena :. li.De.Mela."
Quin magis astriferas ego nocle/fo.vebo latebras.-- ' [Duoullimi versus hujus.heptaslichi,imohiulti alii, qu.os '
Raueisorio medium crepitare per aera suelus, ; nuhcprimum-evulgamus.irieaitisdesunt. GII.ES.]
Romuleis scribof byblis, sed voce Pelasga, Nos sumus aequales comihuiii sOrte sorofes, -"-'•'
Quaa damus b.x nostro cuhciis alimenta labore: *-
Nomine nocturnas dum semper sef.vo tenebras.. •- - --:
6. De Cinyphe. Paf labor ambarum, dispar fortuna duarum ;
Altera nam curfil^ quod nunquam altera gessit,
Corpore suni gracili, "stimulis aririatus acerbis. '
Scando eatervatinrvoliiaris sriper ardua peniiis, Nec tamen invidi_Bstimulis agitam.ur acerbis.
- Utraque quod mahdit, qued rumiriat ofe patenli,
Sanguineas sumens_praedas mucrorie cruenio,.
nulli, scd [Par., dum]spicula Comminueus reildit faniuiaris siiiefraiide-maligiia.
Quadnipedi parcens ' - - il~.De Speltw[Par"., Pelta] {siveTortella).
:[trudo -
slimulans pervulnera pulpas.' D.elerris orior.candenli corpore spelta .
Setigeras pecudum
Olim famesus vexans _Memphiiiea"riira. El nive fecunda;, Vulcani torre rigcsccns,
191 - S. ALDHELMi QPERUM.PARS II. .— TRACTATUS. 192
Clmrior et mullo quam cajlera scuia duelji, A Sed nunc exterius flavescuni cprpoi-a flpre, -• ,
Nec tamen iri medio cjypei sial-ferreus umbo. Quae flammasqUe.fgcpsque_l.aremfumanliafundunt,
Me sine quid.prodesi diror.um parma viror.um? . '. . Et creliro lacrymae stillant.de froniibus udaj,
Vix ar.tus animaeque carereiit irariii.le morlis.- - -•• Sic tamen ho.rrendas noclis,exstinguq lalebr.as,,,
"
Ni forsan validisTefragarer yifibus Oreb. ' Reiliquias cinerum. mox yiscera. loria relinqurinl.
li. De fohle. -r . • -%..De Aquita.- ... - ." . . ,
Per cava telluris elam serpo celerrimiis.aiitra' Armiger iiifausti.Joyjs.ei rapior.Gaiiyinedis, _'.
FlexOs venarum gyrans'aiifrac'Libus orbes :."• Quanquam pellaces canlarinl.carn)ine vates, .. ...
Cum caream vita, serisu quoque fiiiidiiiis*exp,ers, Non fueram-proepes quo ferturDardana.proIes,.-..-
Qujs numerus capiat, vel quis laiefculus ajquef . Sed magis-in summis pycnosagilabo fngaees.
Vita viveniuih geriereih quot niillia pariu ? ; Arsantesque grues proturbo subseiheris axe.
His neque per ccolum riitilanlis sidera spljaerae, Corporadum senio corrump.il fessa veluslas,. -
F.lucliyagaeponti nec,.compensantiir_aren.e., ~ Foiilibiis. in liqnidis mergeiitis membra ma.lesc.ini,
1S. Demalo arbore, vet Melafio. . Post hacc__resiaurprpraeclaro lumiue Pboebi. . '. .
Fausta fui primo mundi nascentis origo ". / . " 5. Depenna-Scfiplorja. . -.__-- .
Donec proslratus succumberet arte irialignL' B Me pridem genuil candens biiocratalus ,albam
Ex riie tune priseae'proeessil causa ruiri_e, . Gutlure q,uLpaluio sorb.el de gurgite lymphas.,-.
Dulcia quaeTudibus tradebam mala.colonis. , Pergn per-albenies di.recto.lramite.canipos, -
En iiern.m mundo testor remeasse saluJeni, _ -
Candentique viae vesijgia_caerulaJjhqup,
Slipiie de patulo. dum pendercf arbiier-orbis,-...-""
Luoida nigratis fusca.us-aiifr.acliljus^arva.
Et poenas Iuerel soboJes veneranda Torianlis. Nec salis-est ununi-.per campcs pandere' calleni • . -
16.; De ftculhefl, Semita quinppiius milleno tramite. tendii,.
Quis prior in mundb deprpmpsit tegriijiia Vestis?'; : Qug uon errarites ad.c.oeli.culmina vexit.
Aut quis clernentor miscruro prolexit egenum ? .'...-' A.De Salpinge.
Irrila non refer-anf veijjisjiec Irivb.afingam : - Sum .caY;a,.bellan(nm.crepilu. quia corda. ciebo
Primitusiri lerra proprio de,corpoi'e peplun), Vocibus porrendis slimujans in bella.cobprtes.
""'
Uf fafiia fertur, prodiixi, fiondibus altis; '. .Idcirco.reboanstanto claraore resulto,"
Carica me curyal duni massis pamila praes.lai;. {iaod hulla ihterius relrudanl [Par.., reluridanl] vi-
Sedulus agrieela,, brurhae quas leinpore iriaiidit. ; : ..._,• . [scera vocem:
~ ~
n.__D_eIlelleboro. '_ _ Spirilus in loto sed regnanl corpore flabra..
Oslriger iri arvo verriabariffrondibus liirlis C Garrula me polerit nunquath supei-are cicada, -
€onCiIio similis sic cocii murice rubro, Aut arguta sirnul canla.ns luscinia ruscis;
Purpureus slillai sanguis de verlice gullls . _ Quam linguapropria.dicuniAcalantbida.Graii . _ -
Exuvias vitae mandenti.tollere_nplo, - „.- . 5i. De laxo.
Mitia nec penjtus spoliabuht nrienle,veneha: ~
Semper Iiabens virides frondenli in corppre crines,
Sed tamen insanum yqxal de.meiilia-cofdis, '. . . Ternpore non ullo viduabpr tegiriine spisso,
f}um roiafin iryrp yeeors "ver.igine membra-.. -. Circius et Boreas quamvis el flamjna Cauri.. ._.
,- - 18. DeCatneio. .. -. '. . ViribusJiorrendis sludeanl everlere.frondes:
Consul eram quoiidam Romanus, niiles, equester, Sed mepesiiferamfeeerunl fata reorunr, --, . _-
Arbiier imperiodum regni sceplra regebal:' Cumque venenalus^liscii de. corpore stipes,
Nunc pnus horrendum conyeciant corpora gibbi,; Lureones rabidi quem carpunt rielibus nris
El premit immensum fruculentae sarcina molis.. Occido mandenlum mpx plura.cadavera lelbo. ,
Terreo coruipedum nunc velox agmen eqiiorum, 6_:DeColosso.
Qui trepidi fugjunt mox quadrupedanie meatu Omnia riiembra mihi plasniavit, cprppris auclor,
Diroitrucis adspectaht iftnrierisoscorporis artiis. Nec tameii ex eodem niembrorum miiiiia sumpsij.
19. De aspide velBcisilisco. . © Pergere necplantis, oculis nec cerriere possum.
'[Totumaenigmadeesl in editis. GILES.] .Quanquamnuncpaiulae constent subfronle feneslras,,
Callidior cunciis aura vescenlibusaethrae, Nullus anhelanti procedit viscere flalus. .
Lale per muiiduiri dispers.i semina moftis, ". , Spicula iiec geminis nilor lorquere lacertis.
Unde horrenda seges diris. succrevit.arislis. ... '''. Heu frustra factor confinxil corpus enorme, . . . ,.
~'
Quam metit a.d.scelera scorlalor falce maligua. -• Totis membrorum.dum fraudor seasibus iiitus. .
Cornigeri-multum vereor cerlamina .cervi. . 7. ,De Musiela_ )
Namque_senescenlispoliabbr pelle vetusius Discolor in curyas.deflecto membra cavernas •
Alque nova.rursus fretus remanebo juventa., Pugnas exercens dira cumgenie draconum, . j
V. -ENIGiJATA OCTOSTICHA... Non ego/dileeta turgesco prole marili; j
1.- DeCandelq vel tinamenta. ..._ NeCfecunda yiro sobolem sip edidit alvus,
Materia duplici palnnisplasmabar apertis, Residuaemalres ui sumunt senfina parjus,
, Inieriora niilii.candescunl visceralinq, - , CunilP/if., Quin] magis ex aurai praegtienlur visccra-'
Seu cerie gnacili ju_ico.spoliate,niles.eu__iU ; - . • (fiatu^
"
™* LIBER:'DE"SEPTENAUIO"ET DEMETRlS. '. "194-
Si vero proles palilur discriiriiha mofiis," A'Cui pars inferior Stygia-Letheaque paiude .
Dicor habefe rudem coiripbnehs arte medelain. Fertur et inferni fundo succumbere nigr-o.
. __8..Dc-Ariete. ' . ' " i. De Cfistnalesive Crismaro; • -
' Alma
Sum naraque arhiatus ragosis cornibus horrens," domusvenerordiyinomunere plena.;
Ilerbas arvorum buccis decerpo virenles, Valyas sed nullus reserat, nec limiiia pandit,
Et lahieii astrifero procederis agmine stipor; ; Culmina ni foerint aulissub[ata qualernis,
Culmina ca-lofuuaqu_e scariduht celsa'calervis;- Et Iicef exterius ruiilent de corporegenimte, ='
Turritas lirbes capitis certaihihe quasso' -, Aurea duni fulyis flavescit bulla metallis :
Oppida muroruro proslernens arcibus' allis.:. ' Sed lamennberiusditaritur viscera, crassa
Jnduo mof lales coniono stamine pepli: - ' Potis [Par., " Iiitus] qiia species ilagratjpulcberrima:
. ' -
Liliera quirideeimapraestat quodpars dbmus exste.'' . •'•'-• ! '•'•'' ". '. [_ [Chiisli.
9. De pugillaribus. '''"' Candida-sariciarum sicfleretgloria.rerum - -.
Meltigeris apibus riiea pririia prbcessit 'origo, '"'•-'-' Nec trabesin templosurguht, nectacta Columnis.
Sed pars exteriof crescebal. caetefa 'silvis :"'-.. - - S. - De Gdslotequi Laiihefiber dicitur:
Calceamehla mihiiradebanttergora dura. -• Hospes praeruptis liabilans in mafgine ripis,
Nunc_ferri slimulus faci.emproscindit amcenani,.. g Non sum .Jorpe.scens,oris^sed belliger armis
'' - •
Flexibus et sulcos obliqiiatad insta.r. aratfi:' Qiiin poliusdurp vitanl sustento labore, ..•"'.
Sed.semen segeli de coelb dricitur almiim, Grossaqueprpsterheiis.rriox Jigna.securibus uncis,-
Quod Iargo.sgenerat.milleria fruge' fnaniplos': .. Humidus iii fundo trahat qua piscis aquoso, T
Ileri tam-sancta seges diris exsiinguilur aimis. Saepe-caputproprium iingensingurgitemergo."
-'' ''. .- Vulnera fibiarum, riee noirct Iurida tabo '
ib;Deighe..
Me paler _etmaler .gelido genuere nigore,- _ Membra niedens, pesteriique luemqueTesolvo necan»
Fomitibus [Pgr'~, Fontibus e] siccisdummox-rudi- '- "'' "•. " ' '. ," ' tem.
[
Libris corrosis et coiticevescor amara.. -
..... [menta vigebant, .
Quorum vi prppria foriiiriam vihcere possum; G:;be'6alia vel .Muiicipe veiPilace. ,
Cum nihil in lalices mea possiiiil vincef e 1'ala'-.,' . Fida satis-custbs coriservans pervigil aedes,
Sed saltus, scopulps_stagniferrique nielalla - Nbctibus iri furvis caecas.lusirabo tenebras
Comminuenspenitus naturie jura resolvam." ' Aoris haud perdens oculofum lrimen in antris>'
Cum me vita fovel, clari siimsideris' instar': - Furibiis.irivisis, vastaut qui farris acervos,
Post liaecel fato yiclus_pice nigrior exslb." " ''.'. "• Iusidiis lacite dispono scandala mprtis, ' -- '.
VI, "^NIGMATA^ENNESSTICHA.,;... . G' Et »aga venatrixrimabprlustraferarum, ,'
_.. De. luruhdine. Nec volo cum canibiis tufmas agitare fugaces,
Absquecibq plures degebam inarcida inenses ., Qui mihilatranles crudelia bella ciebunl.
Sed soppr et sorimus jejuriia longa lulerunl;.". •Gens exosamihi iradebat-nomeii liabenduiri.
' '
Pallida purpureodunigliscunfgraniirie.rurji, . '<*>'{_,. , -7. De Cribello.-.
Garrula mox crepitat rubicunduiri carmina gultur. Sicca pruinosam crebris eflTundofenestris,
Posi lerieros"felus et prolem geniis adultara ~; Gandentemque nivem jactans de verllce furvo,; _
Sponte mea lugiens uriibrosas quaero latebras. . El nos omnis amat quamvis sim frigida nimbo
Si veroquisquainpullorum Jumiha laedat, - . Densipr etnebiilis lalespargatur in Sula. . ' •
Adfero comperium roedicans calaplasma salulis, - Quasine moriales grassaiitur funere Iethi,
Quaerenscampeslrem propribde nomine florem. - Et qua dilati.coniemnunl liminaDitis.
H.DeVerliginePbli. ._ . ','; Sic animae-parilerpercuiildura.vila falescil.^
Sieme formavitnatiirae conditor alnius, Liquitur.ihpriiriis iiunquara lorrenlibushaecnix.
' •
Lustro lofa teres spatiosis saecula cyclis, Sed, mirum dictu, magis.indurescit ad igriem.
Latas in greniio porians crim pondere lerras : .. , : -" ' %.'De Furidibulo. ; •
Sic maris.-undariiescumulcs el ciefiila. claudo.j D Glauca seges liniv.ernaris.ex sequore ruris
Nam nihil in rerum natura tam ecler esset, El lergus-mihi tradebant piimerdiafati: -•--•
$uod pedibus pergat quod,penrtis aethera tranel, '" Bina mihi constarit lortb nam-brachia loro, -
-Aecola nec pohji vblitaii.spercaerula^squamis,' Ex quibus iinmeiisumjrucidabam moje tyrannura, '
Nec rbta per gifum quam. trudif machina lyriiphic" Cum cuperent blim.jentis saevirephalanges.' " i
Ciirrere sie possent ni septein sidera iricenf. PJus ahio. cum lereli;bellum deceiiieresaxo,' "
' Qbam duris pugnans ferrata cuspide eoniis. -
3, De Arciure. ~_-
Sidereis slipor turais in"vertice mrindi _- . "Tres digiiilolum versant supei ardua corpus :
Esseda fampso^estocqgnoniirie vujgi, Erro capul circum, tenues ei tendor in auras.
In giro volverisjqgiiei/non vergb-deorsum, - "' 9.,DeCalice vilreo:'
Caiiera seu pfbperaiit coeiorum'irimina ponto. De rimis lapidum pi-ofliixifliimirielenlo,' .
. Hoc dono di.br qiioniarii sum proximus axi "'
Dum frarigiini flanim_esaxorumviseera dura,
RipbsisScytliiae.qui lalis nibntibuserfat, "'.' Et laxis afdbr forriacisardet iiabehis',
" "
Virgilias aequarisnuhierls in arceJpoloium," Ntincriiilii fornw capax, glacieque similliiria lucel.
195 S. ALDHELMI OPERUM PARS II. — TRACTATUS. 198
Nempe volunt plures collum cpnfringere dexira . A Griarus quos poterit " per byblos pander,e
'
iector.
Et pulchrp digitis lubricum coreipr.endere.eorpus.. A. De Pharo. '"'""_
Sed nienies mulo dum labris oscula trado. Rupibus in celsis qua tunduntxaerula caufes
Dulcia compressis impendens bacchia buccis Et salis undanles turgescpnt aequ.orelluetus [Par.,
Atque pedu» gressusiitubantes s.ernoruma. L[undahtis..1pqrili];
iQ._,DeScrofa. prmgnanle. Machiiia me summis consjruxit rholibus amplam. *
Nunc mihi sunt oculi bis seni in corpore solo. . Navigeros calles ut pandaiu classibus index.
Bis ternumquecaput,_sedcaetera-membra gubernat. Non maris aequoreos lustrabam remige campos,
JNamgfadfer pedibus suffulius bl_sduddenis; . . Nec ratibus pontum suicabamJraraiteflexo,
S.ed nevies deni suni et ssx corporis ungues,. Et tamen jmmensis errantes fluclibus aclps
Synzygias numero pariter simulabo pedestres, Arcibus excelsis signaris ad li.tiora ducp,
Populus.el taxus, viridi quoque lionde salicla. . Flammiger imponens tprres in turribus allis,
Suril.invisa mihi,.sed fagos glandibus uncas, - Ignea brumales dum.condunt sidera. nimbi.
Frucliferas ilidem floreuti ver_iee.-quercus_ " VHL ^NIGMATA .HENDECASTrCH^.
Diligo, slc numerbsa simul non spernitur ilex. ' i. De PalmaarbDte, qum_daclylo fecuhdala
11. De ebulo.-, <_ . . . _, P ,' ". _ ftondesciu _. '
Sambucus insilva puiifis dum frondejubescit, ..;. Omnipotensrectpr nuiu qui.cunctacreavit.
Esi mihipar foliis, nam giisco.surculus aryis, Qui dedit in mundo tam victrix riomert habendum.
Nomine "
Nigros baccarnm portans-in fronte.cprimbos.. nempemeoUprescitgloria rerura,,
Quem medjci multuni rorisper terga virehlein, Martyfibus necrion.dum vincunt praelia mriridi
Cum scabies morbi pulpas invaserit aegras : - - . Editacoelestis prensant et praemia vitae,
Luslrantes orbem crebro qu_csisse:ferunluf, . . - Frondigeris tegitur beilanlum turma coronis,
. EtyiridiranioMctorcertarijlne '
Cladibus horrende dumvexaut viscera tabo, miles.',.
Ne virus serpatpossum succurrereleprae, . .. In "summpcapitis densescit veriice vellu^, "
Sic olidas hpminum reslaurans germine fibras. Ex quo inultiplieis torqueniur tegmina pepli
VII. ^ENIGMATA PECASTICHA. Sic quoque meiliiluis escaruni pascb sagihis, _-
1. Dccotvo: -___.; Nectare pef pbpulos tribuens alimenta ciborum. -
Dumgeuus humanum truculenta fiuenta riecarent, *2. De Moiiocetq sive Unicorni.
Et nova mortales multarent scquora cunctos... Collibus in eejsis saevidiscriraina Martis,
Exceptis raris, gignunt qui seminasaecli; Quainvis venatpr frusira latrante inolosso
** Garriat arte .feri cbnlorquens ' "
Primus viventum perdebam fcedera juris,. spicula ferri,
Imperip.palris contemnenssubdere colla, .... ; -. Nil vereor, rriagnis sedlrelusTiribus altos'"'
Unde pulo dudum versu dixisse poetam.'; - . - Belliger impugnans elephantes vulnere sterno,.: "
Abluit in terris quidquid deliquitinundis,. . Heu fortuna ferbx, qtue me sie arie fefellit!
Nam sobolem dapibus n.unqriam salurabo ciborurijj Dum trucido graniies et virginevincor iriermi,
"
Nipriusin pulpis plumas nigj'escere cernam. - _ Namgr-eriiirim^pan(leris.mox'piilblira'puerpera
Lillera lollaiur, post ha;c sine prole manebo. . ,. . '"".'. [preiidit,
2. Dc Cuppa vinaria. . Et voli compos celsani deducit acl.urbem.
En plure.s debrians impendo; pocriia Bacchi, ~ Indid.it ex cornu nomeri milii Ijhgna Peiasga.
Vinitor expressit-quae flavesceutibus uvis, Sic ilidem propria dixerunt voce Latini.".".'"
Paropinus et viridi genuit. de palmite bolris,, __ ._ "_ 3. De Sole.et Luna. - " •
Neetare.cauponis Gomplens-exyite labefiiani. . Non nos Salurni genuit spurcissima.proles
Sic mea turgescunt ad plenum. viscera musto _:.- Juppiter, immensuin finguiit quem carmina valum :
Et tamen inflatum non vexatcrapuia-corpus, Nec fuit m Delo mater Latona efealrix.
Quamvis hoc nectar eenteriis. hauserit urnis. r» Cyntlila nqn dicor, n.ec frater Apollo vocatur.
Proles sum lerrae glisceps in saltibus allis. , Sed potius summi genuii regnator Olympi,
Materiam cuneis findit sed cultoragreslis, Qui nunc in coelis excelsaepraesidet arci.
Pihos.evertsns.,aliasetrobora ferro. -Dividimus mundum communi lege quadratum,
' .
,', 3. BsLucifeyo. v Nocturnos regimus cursus et frena drerurii.
Semper ego clarjum praecedo.lumine lumeri Ni soror et fraler va'ga"saeculaJure gubernent,
Sigiiifer etPhoebi; lustrat qui Iimpidus orbeni," Heu cliaos imrilensum fuscaret cuneta Ialebris,"
Per coeium gradiens obliquo iramile flector : . ~~
Atraque nunc Erebi regiiarenl Tarlaranigri.
Eoasparlesad medium {Par., admodum] jubar iflde •A\.De Scinlilla.
[meabit. Quae res interris armalur robore tanLb, _" -
Finibus Indorum cernunt qui Iumina prinii Aul paribus fungi'nilatur vifibus audax? -"
0 felix oliin servata JegeTonantis. Parva milii pririio corislant exordia vitae,",
Ileu posl uoc cecidi prbterya riienlesuperbus, Sed graeilis grandes^soleo prosternere leihb :
Ultio qua.propter fririestum perculil bostem.. Quod ieilium pfbprii gestant perieiialia veiiii is;. _"
Sex igiiur comites mecum super aJbera scandunt, • Nam saltus-riemGruriidcn^os pariterque fruleCia,
' 1S8
197 LIBER DE SEPTENARIO-ET DE METRIS. .
Piriiferosque simui iuontes cum hiolibus altos, A Nulla-inilii constat certi substanlia partus. _,
' Sed modo cairula muiidiim.-
Trnxque, rapaxque, fefoxque, sub aethere spargo. quadraturo complector
Et minor existens graeili quam eorpore Sciniphs; Saecula dum lustfat lampas Titania Plioebi
Estiiiimica mihi, quae cuiiclis,constat"aniifa._ \.\.
Frigida dum genitrix dura gerieraret ab alvo
Primitusex ulero producens pignora genlis. ^- Diri lalrones me semper araare solebant, ;, ,. .
IX. _S_.N1GMA DODECASTICHON. : Quos gremio teciosnilor defendere-fusco. • . ,
" Virgilium conslaf [Pat-., faleor] cliaram ceciijisse :'
DeCrdbrone. . - '
. .,_ [sororemi.
Aeraper siidum-nuncbinis remigopennis
florf idus, et grossae depromo murinura voeis, Monstrum horrendiim, ingens,' cuiquot sunt corpofe.
• - -.-• .<,-..-"
Inque cavo deusis cortyersor stipite liirmis; [|iluniic•
- ' riiclii; - ;-_ -_"
Dulcia conficiens propriis alimepta calervis. Tclvigi.es oeulisubter.mirabile
Eltameriliunianishorfent liaec pabulabuccis. Tot linguse, lotidem ora sonantr totsiibflgit aures:.. '-.
Nocle volat creli.medio, pertuiibfas,, • _
Sed quiciinque cupivdisrumpens foedera' pacis, lerraeque
Dirus"Commacularedomumsub culmlne querno, - Ingrediturque solo, el caputinter.iiubila condit.'"_. --."
Esemplo socias in belium clamo cobortes ; XIV. JSNIGMA POLVSTICllON. .-
' • ' - ' I>e cieatuta. ''
Dumque caiervaiim slridurii,,el spicula trudunt, "
aetefnis fulsit saecla •
Agriiina diffugiunljaculis exLerrita diris." Gondilor, qui cblumnis,
Insonieshosiisic torqnent tela.nocenti . Recior regnoruin frenans et fulmina-lege, .-'••'
Plurima; rjuaecori-iaiTllelris irifecia venenis." . Pendula dum patuli vertuntur culniina iniiiidi, : ••
- '-
. XI. __£N1GMA TRISCAIDEGASTICIIGN. Me yariam fecil-primo dum conderet orbem:
De Scytla marina. . ~ Pervigil excubiis riunquam dormire juvabii, '
Ecce riiolossorumnomen milii fala dederunl,. Sed tamen extemplo clauduntur lumina soniuo.
- Nam Deus ufpropria munduni ditione gubernat,
Argolicaegenlisrsic prbniil lingiia Ibquelis, ;
Ex quo me dirae>fallebanl_earmiriaGirces, * Sic ego compIecJor sub cteli cardine cuncla.
Segnior cst nullus, quoniam me larvula terrel_ •
Quaefoniisliquida maculabat flumina verbis, '
cum Setigero rursus cons'taiis audaciorapro. "-''"'
Cfuraque.cuni coxisj pulpas [Pat,, suras]
- [ppplitebino Nullus me supefat cupiens vexilla triuniphi, -"' - •
Abslulit, immiscens crudelis verba virago. Ni Deus aelhrali summusqui reghatln arce.
Pignoranuncpavidbreferunt ululanlia naulae, - : Prorsus odoratb tliune fragrainibf-iialans _
Tonsis.dum trudiint classes, et caerula Jindnnt. • .._ Olfaclum ambrosiae, hec non crescentiaglebae. '"
- - - • ' -
Vastos verrentes fluetus grassanle procelia. Lilia purpureis possumcoimexa rosetis
Palmula quse remis suceurrit panda per undas :. Vincere, spirantis nardi dulcedine plena : "•• - '-
Auscultafe procul qriafjlatrant inguina circjini. Nunc olidai-coenisqualehtis sofde puireseo. _•-
Sieme pellexit duduirijfilania-proles, - ',. Omnia quteque poJb sunt subler et axe reguntur
" Dum pater arciteuens concessit, jure guberno.'
Ut merito. vivamsalsis in fluctibus exsul.
. XIL 4_.NIGMA. PENTECAIDECASTICHON, • Grossas el graciles rerum coniprenso figuras, '
. DeElephanlo: ..--- AJiibr en coeforimor secretaTonantis,-- . ~. ;
Ferratas acies et denso.iniljte turmas, : . Et tamen inferior terris tetra. .Tariara^ceruo.
Bcllaridi miseros slimulatqups vana cupido", - - Nam. senior mundo \;l'at., mundi] prtecessi Jempora
'
D.ummaculare student arrois pia foedera regui,'. '"."'•• [prisca:;-
Salpinx el sorbel venlosis iTaiibus_aufas, . Ecce tamen matris- hbrna generab"ar'[rjaj;.,-geiiera_.,
- •" - . '
Saevaqueclangenti reboa.ni dum classica sistro,. bofj ab"alvb.'
Cerriere lion pavidus didici irux murmura Marlis. . Pulclirior auralis dum fulgel fibula.buJiis; '
Quariquam me turpem nascendi fecerit auctor. Horridior rbamnis, et spretis vilior algis. •-;-''
Lalior en .palulis lerrarum flnibiis exsto, " '" '- -
Ediius ex:alvo diirii surapsi niunera vitae: ."
Ecce tanien morti successil gloriaformae . . Ei tameri.in media"cpncIudor parte pugilli. ,
Letbifer in fibras dum serpit fmis apertas. . '. Frigidior.brumis, nec non cahdente pruina, . _._,__ .
Bractea non auri fulvis pretiosa metallis, Gum sim Vulcani flammis tprrentibus ardens. . _
Qu'amvis-,gemmarumconstenl ornata lucefnis, Dulcior in palatoquam lenii lieclarisliaustus . .
Vincere noriquibuntphalerarumfloribus unquanii , Dirior et rursus quam glauca absii)thi_i:canipi.-
Me flecti genibus fessum natufa negavit. ... -Mandodapes mo.rdax.luroorurii more Cyc.lopuni^ „_
Poplite sub curva palpebris tradef e somnos. Cum possim jugitersinevictu vivere felix
Quin potius yitam cPmpellor degere stando. Plus pernix aquilis-,-Zephyri velocior alis,
XIII. -iiNlGMA HECCAIDECAStlCHON. Nec non accipitre properantior, el tamen.liorrens
De Nocle. ; Lumbricus ei limax et larda testudq palustris, t
Florida me gehriil nigrantem corpore Jellus,_ AJque fimi spboles sord.entis caniharus ater ,
Efnil fecundum sterili de viscere promo •:_ Me; diclo citius, yincunt.certamiiie-cursus,, . ,.
Quamvis Eumeriiduih narranles carmihe vates Sicgraviorplumbp scopulbrum pondera-.veigo,; -
Taftafeani pariu.teslenfurgignefeprolem : _. , Siinilevior pluma cedit cui tippula iympiiac.
S. ALDHELMI OPERUM PARS II. - TRACTATUS. 200
m
Nam silici densas- fundil-quia~[P-_r.,--qu*]- viseere_A A quadrageuus-et. quaternus. conslal, lioc est cxxiv.
...-•" -- [flaramas Sed ex hac p.erplexa riumerosUate xxvui pedes se-
Durior aut fefre, tostis sed mollibr exlis. questrantur, quibus metrici poematum facundia freti
mensuram syllaba-
pfic Paris. inserit septem yersus qui proximisunt, «Senis- funguntuf,' quique quaternarum
ecce plagis...» usquead «... vibral atomo.» GILES.J rum minime-transcendunt. ,
Gincinnos capitis nam geslo cacumine nullos, D. Manifestius boc -el clarius patefactum audire
Ornenl quifrorilem "pornpiset tempora -setis ; gratulor..— M. De duarum. natura syllabamin qria-
Curti-mihi cajsaries volitent de veriice crispae, tuor pedes generanlur, de tribus syllabis vm. pro-
Plus calamislratis.se comunt ,quaecalamistro, cedunt, dequaluorxvi.Isti sunt.specialiier.legiiiml
Pinguiof en multo scrofarum exungia glesco, grammaticoruin pedes, de quibus centena melrorum
Glandiferis iterum referunt dum corpora fagis, disciplina pullulaverai. .-...__
Alquesaginala laelantur carne subulci;.. . . - D. Quot sunt oraiprum pedes, qui rbeloric_e arlis.
Sed me dira fames macie torquebit egenam, regula conlinentur, el prosae-urbanitaii mancipan-
Palllda dum jugiler dapibus satiaboropimis.- .-, - lur? — M. Ter triceni et ter bini, q,uod est nbnaginta
Limpida sum fateor, Tiiahis clarior orbe, _ * et sex, quos Graeca dise.rtiiudo synzygias. vocitavit.
Candidioriiiyibusdum.ningitvellerenin.bus; I Nam de quinque syllabis xxxu pedes forniantur, de
B
Carceris et multo lenebris obscurioi atris, 1 . ; sexsyllabis LXIVsynzj;giae reciproca .varieiaie na-
' ,
Atque lalebrosis ambil quas.Tarlarus._nnibrls. scunlur. _---.. : -,
Ut.globus aslroruin plasmor teres. alque rpluuda, D. Quot sunt accidenlia peduin?—M. Sepiem,
Sphaerula seu pilae,-nec non el forraa cryslalli;. id est, arsis et tbesis, nUmerus syllabarum, Jempus,
Et versa vice protendor seu serica pensa resolutio, figura, metrum.
Porrecta in gracilem pannuni ceu slaraina pepli. D. Da differenliara iriter arsin et Jliesin. — M. Ar-
Senis ecce plagis latus.qua panditur orbis sis interpretalur elevaiio, lliesis positio-; sed ar»is ih
Ulterior mullo. lendor, mirabile fatu;' , . - prima parie norainis seuverbi ponenda est, thesis
~ Infra ine suprave niliil per.ssecula constatj; .
in secun.da. Nam hae parliculae prepler_discretionem
Ni rerum genilor mundum sermone coercens. - . temporum pedeslrium. inven.tae traduntur; verbi
Graudior ih glaucjs quaro ballena Iluclibus atra, _ gratia POLUS,pp- arsis esl, lus thesis. Sic ctocus,
Et niinor exiguo sulcat qui corpora vernie •. . ihroms, totus,- pslas, tsslas. et omnia ribmina vel
Aut modico.PbpeJji.i.adiisqui.vibrat atomo. . verba quaein pyrfhichio spondaepvesubteradneclere
Centeiii.s pedibus gradior per gramina ruris, _ exemplcrum fefmula ccmpellet, liuic regulaelegitime
Ei penilus nunquani per terfam pergo pedesler, .( - - " "
maneipamur". . .'
Sic mea prudenies superat Sapieiiiia.soplios, D. Quotsunt divisionum specles 'inpedibus, pr_e-
Nec tamen. in.biblis.flocuit nielitiera-dives, -. sertim qui ad grammaticos pertinere noscuntur ?
Aut unquam quivi, .quid constel syllaba, nosse.,., . — M. Juxta quod praecessorrim auclorilas tradi-
Siccior._estivo lorreiitis caumate solis,. _ '. disse memoratur, trina divisionis coudiiip delinitur;
Rore madens iteruro.plus udo flumine-foniis, quorumdarii namque pedum' aequa divisib, quorum-
Salsior et multojumidi quam marmpra ponti, dam dupla, iioiiiiulloruhi verb-sescupla ; el primam
Et gelidis terrae lymphisinsulsior-eiro, daciylicam, secuiidani ianibicain, iertiarii' P^eoriicarii
Multiplici;speeie_.cunclorumcp.mpia coforum, - nuncupari solereantiquitas sanxit. • -
•Ex quibus ornalur pra_senlls niacliina mundi, •
D. Ilanc tripertitam divisionum norrtiulairi nber
•Lurida.cum tplonunc sim fra.udata colore, rius exppni supplicb. — M. Decem srint pedesqui
Auscullale mei credenles famina verbi,
Pandere quaj.poterit^gnarus yix ora.magister, . aequam diyisioneiri soniuniur.etvelut pari lempo-
rum Jarice ponderaniuf, quosarsis efihesisajqiiali
El tamen inlicians'nou relur^frivola lectoi;;
disGreiionis slaiera gubernat," id est, pyrrliicirius,
Sciscitor inflalos, quo fuiigar.iioniine, sopbos.. -..
" Bspondajus, dactylus, aiiapaeslus, proceJeusmaticus,
(Codex'Paris. addit qu_esequuuiur. GILES.) dispondajus, diiambus, dilrochaeus, • .CIIPT
' " • ' antispasiUs,. - .
Aurea dum exili Cliristo fila virgo acu dedicafa riambus.
Manu pallida iorquet aereo.-ium ego calamo D. Quot surit pedes qui divlsionis qualiiale par-
-
Crinigeris pingo pagiha_ilacrymis." liu.nlur? — M. Sex,.id est, iambus,, troc.hpsus; mo-
Pauper poela liescilantra inusarum sicutiego. . lossuSjjribracliys, ion.icusmirior,ioiiicusmajor,quos
Crux benedicla nitet Chrisii dedicatacfuure. nunc arsis, nunc lliesis discoraaiiie leinporuni tru-
' * -
lina vergUni etiiiciiuani. ,
D. Quaeesi sescupla divisio, et quare dicia esi,
"D."Exposilis_aehigmatui_i, propositibhibus ,et dir vel quot p"edes''eide_h,divisioni serviuni?— M. Sc-
gesta metroruni melodia, -japi promissus ferum ordoi scupla dicla -est quasi semis dupla,- quia. aliera.pars
efflagiiat ui riiuliiformespedrini regulas e_i divefsis. alleram rion "duplo vincit, sed medieiaie dupli; ia>
orationuni parlibus p"fopaIar"enon abnuas, ebru.fti i circo aequairi divisionein lemppris,^augmeritb vclut
-praeserlini'qiios:graroinaiicisibi usuipafe noscunfur.,., riiomenlanee licxagio .se5cupfa"superans pracponde,-
-r ii, Geheraliter omniiiiii peduiii cataiogusr ierr. rat, quamvis duj.'a geriiino arniala. temp.orc eamdem
201 LIBER DE SEPTENARIO ET DE METRIS. .. 20*
sescupiara praecellat. Denique ad eamdem pertineiil..A A schola.Plaga, si climata cardinalia designat, pyrrbi-
sescuplam hi seplem pedes, bacchius, palimbacchius, chius est, ut Ambrosius Mediolauensis pontifex iie-
ampliimaeer, et paeones iv. - xametro deprompsit diceris: ; {
D. Qiio argumento quibusve indiciis colligi queat Dumque-coloratirutilat plaga casfulamuridi." '
-
utrum ad arsin an ad thesiri plura tempdra confe- Et.SeduIius :_
fantur?—M. Omnes syllabae lam nominum quarii Quatuorinde.plagasquadralicolligit orbis.
verborum, seu cujuslibet partis, a fine, rion princj- Si vefo plagh uilrix vindicta fuerit, ad irocbaicam
pio, numerantur: quapropter tempera in -arsi et regulam redigilur, ut prajdictus vaies evahgelici - '"'
mo-
~
thesi accentibiis discerriunlur, qui tribus locbrumli- tri vaticinio referl i
mlliijus clauduniuf, id est, ultimb, penullimo, arite- Qui tegit, et plagamtfepidat nudare medenti.
Noiandum qttoque_noriiina monosyllaba quaedamesse
penultimo. Nam antepehulLima acuitur, quae nuri-
circumflecliiur. In arsi lem- qhae in obliquis casibus, id est,' geriilivo el ablativo,
quam plura suppulahtur
ut cruxcrucis,nux nucis, grex
pbra ; quod si penultima acuto aut circuriiflexo aC- pyrrhichiuin gignunt,
centu pronunliaiuf, ibesis nberiorem temporum cal-. gtegis, pes~pedis,lat latis,- sal salis, mai tnatis, hix
culatiohem praeoccupans usurpabit. nivis, nex necis, pix picis, ptex precis, grus gruis, '
trabs trabis, bos bovis, dux ducis, ttux ttucis. "
D. Jam nunc exemplorum formulasadpyfrhicliium ____ ^
D. Exposiiae sunt igitur strictim summatimque
pedem pertinentes inhianter salago audire, et pria- nomiimm
sertitn ex principalibus oralionum parlibus , id est, regulaej quaeprimi pedis legibus suffragan-
— M. Verba'quoque tam_ primae conjugatioiiis
riominls et verbi regula congestas. — M. Haecsunt •tur.
nomina quae muliiformi quinque deciinationum ra- quam lertiae correpias pari conditione concurrunt,
dice vulgb pullulasse noscuntur, ut Deus, decus,pius,. _:ut voco-,-veto,levo, seco; neco, putoircavo-, lilo, voto,
geniis, pecus, bonus, tnodus, domus, iupus, lepUs, la- -.nego, dmo, frico,.piico, dico dicdsdkat, correptape-
lus, chorus, crocus, torus, thronus_ dolus, hemus,no- nultima, ut poeta:.
vus, scelus, opus, locus, equus, cibus; reus, cqines; Virgo Maria, tibi-Sixlusnova lempla dicavi
quod estprimae conjugationis. Ast vero dico dicis di-
Ceres, seges, acus, manus. Malus,. si nequam signi-
flcare videbilur, ex duobus brevibus constat, et erit __ciJ,terliae, ubipenuilimapi'oducilur:
_ Dicitis.agricolisnautisque venire fragosam.
pyrrhieiiius, ut esl etiam : - -"'
~ lile malusCalabriserrans in saltibus Paro, aro, crepo, sono_,-tono, novo, cibo, cubo, ligo,
anguis.
Et in Bucolicis.: wtico,creo, meo, beo, rigo; lilo, labo; loco, rogo, jiigo,
Ut me matusabstulit eiror! fugo, labo, nam differt a /060 quod est nuto; et lavo
£ aciivum esi, labo neutrum, roio, pio, hio, cujusTre-
Ast vero si malus navis fuefit, cui antennarum car- v
quentativum vel iterativumest hietq hietas hietat"et
basa et rudentes adneeluniurr ad. trocliaei regulam inclibalivum liisco hiscis hiscil; dqmo, nalo,gravo,
redigitur, ex.longa et brevi, utVirgilius librb v _Sneir ' probo, jiigo, gelo, uride est congeldsco, volo ; 'volo
dos ait: . • "• - -- . . tam volantis quam volenlis personam demOnslr.ans,
Queis innexa pedem malo pendebat.ab.alto. ad pyrrhichium pertinere declaratur, ut:
Nec non etiain malus, si arbor fructifera fuerilj, . yolitansp.er tempora mundus
quae melariu.s vocatur, genere femininb_ ad tro- Iterii : •',"-
chaeuih pertinebit, ul in Georgicis: - , et plura voleritem
Dicefe deseruit.
Et sleriles plaianimalosgessere vaientes.
Capo, cado; fremo, gemo, fero, gero., teto,seto,sino,
Apis, lapis, avis, navis, canis, famis^silis, cltelys, chla- -
ago; meto, peto, legp,-colo, bibo, rego, lego; traho,-fio,
mys, cuits, polus, globus, homo, leo, caro; Mdro, undeeajscire. Vomo, pluo, spuo, et _nonMo(sic),
ovis, scrobis. Similiier et in r Iitterarnpraedicuis pes| scio,
lenmnatur, sednonunaeademque decliaatione geue- juvo"meo, creo, beo;qtteo; fluo, luo, tuo_, slrib,lo-
ratus, ut paler, puer, piper, niger, siler, socer__,genet, quor,< precor,,sequqr, queror, reor, [ruot, mbror.
Vefba simiiia defecliyain banc r.egulam cqpulantur,
aper, caper, tener, miser, celer,iler, scaber, sacer, m-'
pUt libet,. placei, piget, pudei, jnvat,, decel^ liquet,
ber,amor, glomer, jubar, ctuor, honor, salor, soror,-^ ''
labor. Quod si verbum fuerit deponens, /_.produci- licet. '.;••.
D.-Ergo praedicta verba confusae conjugaiionis-,
lur, ut: .
" Labiturinvalid_edeformisgloriaDamrn_e. quae in"o lifleram lerminanlur, semper ad pyrrhii
chiuni- perlinebunt ? — M. Quoiies iinal.is syilaba
Jecur, ebur, aget, timor. Liquor, si nomen teiiiae
fuerit deciinationis, pyrrbichius est, ut Afalor: corripilur, procul.dubio pyrrhichius generatur, ui:
. . . deroredapes, de caute liquores. " Ut : Malomanere " niger: minnsullimafala
' "" vereborl •
Et infra: ... _ .
" Necgero magna simul, sed congeromulta vieissim
Aereusqueliquor solidisinduruit esciss Et iterum :
Nam si liquor verbum fuerif lerliae conjugalionis velI Nolosepulcrapali, scio me submergere terrae.
tertii ordinis, ut Valerio gramraalico vocare libuit,, Si Vefo eadem syllaba producitur, iambuscerlis-
trocbaeus, nt Virgiiius in Georgicis : Simeprocrealur: utVirgilius: . , :
' ^ Liquitur;.-• canis.cummontibushumor
et Zepliyrbputris se gleba resolvit. Ascraeumque-canoRomaua peroppidacarmen. •
scanditur enim : Ascrm, umqueca, no Bo, mana.per,
Rosa, faba, aquq, morq, rotq,coma, via,,logq, gula,. oppida, carmen. . " .
,
PATROL. LXXXIX. "
7
203 _ S. ALD_IEL_.IIOPERUM PARS II. •— TRACTATUS. 204
,, D. Polestrie pyrrbichius. aut iambus bexamelro A secnrida conjugalio. In secunda persona el lerila
lieroico inseri, dum exempla hexametris versibus plrira concordaht, utjibo libas libani,.sedo sedas se-
prP.ulisli?— M. Si praedicla conjugalionum verba danl ,sudo sudas sudanl. Ifem caneo canes canenl,
sine conlextu partium orationis, et absque metro- polleo potles pollent, fr.ondeo.frqndes frondenl.ln
rurii versiflcaiione proferuntur, pyrrhichii aul iambi quarla auteni conjugalione, secunda lanturn persoria,
_regulis mancipanlur. Quod si in dactylico carmine ul hinnio hinnis, linnio linnis, grunnio grunnis, grun-
scandendi ralio et caesurarum divisio per cola et diq grundis, irinnio irinnis, grinciqgrincis. Sunt eliain
comraala sequestrare compulerit, spondari duntaxat verba. secundae conjugalionis, quae indicativo modo
aut dactyli legibus.subjugantur, quod •millenis tempore. praeieritb perfecto, prima persona spori-
. exemplorum formulis sine imposturae et falsitalis daeiuri gignunt. Sirailitef et imperaiivo modb tem-;
frivolo prolatis facillime comprobari potest. . pore praesenti secunda persona numero singulari,. ut
. D. Tam muJtiplex nominum et verborum conge- jubeo jussijube, fulgeq fulsi julge, rideo risi ride,
stio, quae ad pyrfliicliium pertinere dignoscilur, quo ntulgeo mulsi mulge. Suntalia ejusdem conjugatibnis
accentu vel prosodia pronunlialur? — M. In disyl- quae in praeterito perfeclo concordant, sed imperar
labis ulji ambae brcves fuerint, penultiraa cum aculo tivo prasdieta persona iambum,non spondaeum, eli^-
. accentu proferlur. • B ciunt, ul fdveofavi fave, ut:
"
. • _. EXPLlCIT DEPYM-HICHIO. Christe,faye votis.
;: Incipit de spondmo. motieo niovi move, manep mansi niane, paveo pavi
D. Nunc spondaei regulascx diversis oraiionum pave, uf:
parlib.usexempligraliacoiigestas promitp.—M.Haec 'El.arh corvi quondampavere minislri.
„sunl secundi pedis esempla a nominibus venienlia ; Etlonge inferius:
ut (elix, pemix,-perdex, index, illex, corlex, remex, agmenpavit inerme,
cornix, bombix, cervix, audax, fotfex, forceps, an- Sedeo sedi sede, videovidi vtde, et caelera similia. A
ceps, auceps, ptinceps, prmceps, virtus, letlus, mtas, teftia quoque conjugalione cnm in prsHeri.um per-
ceslas, pumex, judex, rumex, verlex, caudex, codex, fectum prima-.persorta vergit, spondaeus flguraturt
ut scribo scripsi, scalpo scalpsi, sculpq sculpsi, repo
mordax, fornax, faltax, ppllex, murex, ilex, carex,
id est, herba aspefrima, ut Virgilius : rejpsi, mergo mersi, serpo serpsi, cudo cudi, rumpo
• .. . . . el carice pastusacuta; rupi, cedo - cessi, sepio sepsi, plaudo plausi, farcio
riairi carica fructus de ficulnea nuncupalur, unde farsi, Jtaurio hausi, sarcio sarsi, flectoflexi, rego rexit
-fhassas cafiearum .eohflciunl de recerilibus fieis. veho vexi, figo fixi, vivo vixi, meio minxi, tingo linxit
Unde incorivenieniera quibusdam famosus ille ere-' C cingo cinxi, stigo suxi, uro ussi, trudb trusi, coquo
r mita Syrorum et Saracenorum confinio strictis par- coxi, ducoduxi. Suraunlur etiam ejusdem pedis
cimoniae legibus viiam solitariam degens,.cxhausta exempla ab adverbip qualitails. e"t quanlitatls, ut
membrofum vitalia' et marcida praecordiorum 'ilia . sancie, caste, docle, care, lale, lottge. Si autem haec
quinque caricibus contra rerum naturamsuslentasse ' nomiria fuerint vbcativi casus, ad troeh_eum redi-
et aluisse describiiur,- cum hurhanacsit nalurae cari- gunlur, non ad spondaeum. Plurima quoque parti-
cis quae post grossos maluiescunl nutriri, bruloruin cipia tempore prassenli spondasi legibus non refra-
vero bubulorum ei iragelaphorrim simulque ibicum gantur sed suffraganlur, ut dicens, ducens, vivens,
caricibus educnri et vesci. Siiripte, duplex, triplex, lurgens, trudens, slernens, slerlens, scandens.
vervex, fornix, radix, maltix" lodix,<vittrix, nalrix, ' D. Phrles orationum quae spondaeosubduntur qup
. vivax, verax, pellax,' edax, radix, mendax, imbrex, accentu proferendaj sunt? — M. Omnes quidera tam
quae ab arcendis imbribus dicilur; auspex, id cst,- qui positione quam natura longae regulariter acuuritur.
• avium auguria Iiilendit, • auceps vero qui ^aueupium Incipit de iambo.
• exercet, complex, duplex, triplex, elix; elicesdicun- D. Iambici pedis exempla primitus a nomine ve-
lur sulci majores ad siccandos agrbs ducti; velox, ~".nientia' cpngerere. non pigeat. — M. Nomina, quae
atrox, Pollux, conjux, quod nomen in nominativo et " iambicis legibus concurrunt, haeeesse noscunlur, ut
vocaiivo cum -additamento h litterae librovi de no- silex, sehex, cuiix[F. salix], calex, apex, lalex, lenax,
mirie recolo disseruisse, licet in obliqiiis casibus pe- rapax, fugax, sagqx, procax, minax, edax, emax,vdritv,
nitus deficial. Veniunt eiiam a monosyilabis eum iu unde varicosus dicilur qui varicibus, id est tortuosis
^nominativo et accusalivo plurali flecluntur, ut flos venarunr anfraclibus in. poplite et suris pulparum
- flores, mosmores, ros totes, pons pontes, fons fonles, deformatur; trilex, iriplex, salex, culex, ut Virgi-
r-exreges, lex leges, lanx lances, glans glandes, plus lium disticbon fecisse commentaria deciafant:
Parve culex pecadumcustoslibi tale merenti
plutes, trius mures, cors cortes, cos cotes, sors sortes, Funeris offlciuinviiaepro niunerereddit.
dos dotes, ars artes, pars parles, calx calces, merx > Scandilurita : dum cus , tos tibi,
parvecu, lexpecu,
merces, solsoles, cum ad dies pertinebit, ut: , laleme, renti; et hic versus bucolicus vocatur:
Quadragintailli fuerurilex oxdinesoles ; ferbx, ferax, sequax, loqnax, procax, parens, frequens,
voxvoces, nox noctes, lis liles, dis, dites, glis glires, tecens, cliens, ftdes, dies, salus; palus paludis si ter-
•_'puls puttes: — liae "declinationis fuerit, ad iambum perlinere band
D. Da conjugaiioiium exempla. — M.Piima. et • dubium est, ut Virgilius, libro vi:
265 LIBER _3E SEPTEtURIO ET. DE METRIS, . $06
. genmil.sub pondere cymba , A _ Pe troclmo.
Sutilis, etmultam accepit rimosa paUidera. D.Da exenipla ad trochaicam Iegem cpmpetentigj,
Ast vero, si secunda declinatipne genilivus ini ter- - M. Nomina primitus quae trpchaeo cpngruere vi^
. minabitur, trochajcis Jegibus rite maricipabilur.
de .d(enlur,.li_ecsunt, almus, sanctus, nynipha; lympha_,
ut rlle versificus, septimo divinae legis libro pel- abba, offa, occa,sttpa, id est, defruclum, psltum,
"liGe fraudulenta Samsoriis, quae subdola pellicalus rostrum, rastriim, sceptrum, a quo diminu-
scalprum,
persuasione synagogae lypum praelulil, elegantef ce-. -tivescalpellum; labtum, unde labellum, bulla ; bucea,
cinisse memoratur, dicens :
reflectens. gibbus,eippus, buttus,.bartus, floccus,sbccus, mus-
Suspeasa nectit dexlra palisque cus, luscus, fuscus, tuscus. Verum haee. sufficiant de
Et infra:
Exsilieusrejicit paloscrinemquerenodat; positione longis, quae passim in publico et in.propa-
tulo sila a fneliicis faciilime deprehenduntur. Nunc
Quaedam etiam .verba tam pfimae qiiam secuhdae
illa quae naturaliler productione gaudent, et quae
corijugalionis iamboconveniunt in secunda persona
numero singulari,indicativb et imperalivomodo, ul poelica exeihplorurn astipulatione plurimum indigent
atrias ama, putas puta, paras pata, aras aia, secas s'e- brevileradneetam,-ut musa, mela, seta, ctela, theia,
feta, spina, Boma, ruma, tima, tima_,btuma, famh;
ca, necas neca, yocas voca,locas loca. Iiem de secunda 8
mitus, ditus, funus, munus, fumus, ptunus, pirus, pi-
conjugalione tantumdem reperiuntiir, ul doces doce,
- tnoves tnove, viges vige, iiges tige, pates pale, unde -nus, laxus, malus, flavus,cdnus, sanus,.falus, nanus,
id est, pumilio, ctinis,finis,{unis, clunis, unde clunq-
inchoativa forma pdlesce, tenes lene, times time, cates
fulum dicitur. Sic Julius Soliniis in Collectaneqretum
cate, caves cave, sludes slude, manes mane, lates late. memotabilium :< Et lassorum
Sed.accepla loquelari posilione « corrumpiiur, ut (iriquit) capita cluni-
iateo lales lalet, delitesco deiilescis deliiescit,,el prae- bus"per vicessustinent. i Nudus,-udus> ludus, mutus,
. terito perfecto._-ei-.m7noa delatuit dicimus.ut ppeta : nulus, lulus, ,fqlus,lolus,lqlus, molus, nolus,nodus,
sol nube coruseus . nisus, risus, visus, ftetus"sptetus, cretus, fulmek, (a-
Delituit. men, flamen, id est, sacerdps deJubri. numen, lumen,
A lerlia quoque conjugalione inflniiivo raodo fumen, plemen, limen, crimen, vimen, grameh, slamsn.
tempore prasenti tam verbi passivi quam deponeniis Unde Lucauus de Orplieo ait:
iambura formari censeo, \_Xgeti, teti,seti, legi, legi, . Nunc plenasposuere coloset-staniina,Parc_e
Multaque delatis h_eserunt s aecula lilis. -
regi, ttahi, vehi, moti. A praediciis quoque monosyl-
A prouominibus quoque xfocliaici pedes formanlur
labis, quas in pyrfhichio explanandaru.m rerum gra-'
tia praeluliraus, crim dativo singulan aut norainativo positione longis, ut ille, iste,Jp_se, nosler; vester,
C
plurali declinantur, iambicos pedes derivari certissi- quisquam,,quisnam, isdem. Veniunt et a verborum
mametrorum ralio declarat, ut ctux ctrici cruces, sigtiificalionibus, quae.posilionum legibus producun»
astipulante Prospero ; tur, ut ptendo,_ scando, neclo,.pecto, cerno,pingo,
- ningo,
Neccrucisasperiiaspotuil terrere volentem. mingo,ftngo,- pinso, hisco, quasso, lasso, laxo,
Faxfaci faces, ttux truci truces ,nux ntici riuces, dux laxo, faxOjf-iiodanomalum est, ,sperno,lexq,vexo, man-
duciduces. Sic grues, sues et caeiera similia. Suraun- do,pando; linquo, vinco, subdo,abdo_ condo, pango,
lur etiam iambici pedes a pariicipiis illorum dun- cingo, tingo, .punyo, quod pupugi praeterito dicilur.
taxat verborum quaeiri pyrrhichio superius digessi- D. Quae sunt verba, quae nafurae regulis prodtici
-majorum auctoritas decrevil? — M. Absque scrupu*"
ul
mus, rigans, litans, sicut pceta prebat:
. lorura obslaculo haec esse creduntur : tado, fumo,
slellisque lilanl quaeluce fuganlur. ' dico,
duco, gtto, promo, prodo; cudo, lego, legas, at
Scanditur : lisque li, dactylus; secans,necans, hegans, •
vero-%0 lecjis.corripiturr subdo, sedo, udo, cogo,
vorans, volans, cittvans, lavans, -ligans, micans. Ve- - ut in Georgicis : ; .
niunt nihilominus a seeunda conjugaiiorie, quando dedb,_lrudo, Trudilur e sicco radix oleagirialigno.
tribrachys in iambum trarismulalur, id esi,ciim si- --Credp, noto,malo, ul: . . .
gni.ficaliones verbi aciivi et neutralis in pariic.ipia D Malomanere.niger, minus.ultimafata verebor.
praesenlis lemporis converluntur, docep docens,cqreo; Pono, tqudo, lmdo,oro,. damo, duto,edo, fido,, libo,
catens, rigeo rigens , faveofavens, sileo silens, caleo _ ptivo, vivo, qumro<qumsivi,nam quetot..qums_lussum
calens,-rubeotubens, ut Juvencus : . . pyrrliicliius.est, ludo, sumo, suo, plaiid6,.demo, dego.
" Si ruber astrifero
proceditvcsper Olympo. Huic regulae coneordant etiarn passiva, commuuia et
El Vifgilius : , deponentia tam posiiione quam natura Jonga, ut
... . venlo semper rubel aurea Phosbe. - ptqmot, prodor, scrulor,. vador, prmdor,lmtor, bqc-
Nec a tertia conjugatione correpta parlicjpia veriien-
cltor,- nascor,-ructot, iulot%.venor" fungot., Nitot, si
liajambum gigni arbilror; a quarla' auteni nusquam • verbum est, trochaeus erit,-ut:
deponens
reperi ut pula gero gerens, gemo gemens, tero lerens, . .. ... _ -, ,-aliquosni'torconlingere ranibs,
^serosereris,ruo ruens, slruo struens, alb alens,colo co- • Et " ' '
infra,:, . ...
lens, etno emens,lego legetis, premo premens,.cano .Nilitur aversi vel-fllum.tangereChristi.
cqnens. Omnia igilur nomina seu verba vel participia Quod,si nilot nomen fuerit, pyrriiichius erit, ut idetn
praedicta ad iarnbum pertinenlia acuto accenlu pro- poeta-: . . _ • ;
nuntiarilegitimagranimaticorum suadel regufa.. Quisfuit ille nitor Mari» ?
807 - - S. ALDHELMIOPERUM PARS II. — TRAGTATUS. 208
El Vi.rgilius,libro qui Pcedagogus praelitulatur : A • ."atque olidoconsuetumvivere coeno.
Reddetur tiiulus purpureusquenitpr. Careo, jaceo, caveo, maneo, lumeo, teneo, vateo, ni-
Sed hic versus nbrt ita scandendus est ul heroicus, teo, fa.ee, paleo, cieo, DOU-._>,
vireo, moneo; pdveo, fo-
quia colbphon in medio et fine relinetur. Labor, li- veo, moveo. llem de teflia : fodio, quatio, redimo,
quor, vescor, causor, irklor, teslot, meicor, rimor, venio, facio, rapio, capio, fugio, cupio, meluo, tribuo,
piscor, metot, gralor, ringor; miror, fruslror, grassor. statuo, polio,jacio, ferio, nequeo.Item verba passiva,
Pafticipia similiter pracleriii lemporis interdum tro- comraunia, e.l deponeniia, quae finali r liilera inpri-
chaico pedicongruiini, uidictus, leclus, caplus,raptus, ma persona lerminaiimr, tribracho eonveniunt, nu-
scriplus, lensus, mersus, flexus, vexus, hexus. Nam meror, temeror, operor, ithilbr, veiteror, dbntinor,
prajsentia et futura significationum panicipia ad tro- modidor, famulor, jaculor, stabulor, comilor, stipulor,
cli-eum perlinentia, ni fallor, non reperi. medicor, et medeor tara primai quam secundoe.con-
D. Troeliaici pedes quo tenore quibusve accenti- jugationis poelae declarant._Sedulius :
bus pronuntiandi sunt ? seu arsis el lliesis qua di- Nec tibi parvasalus, Dominomedicante,^laria
' ' .
visionum formiila dirimunlur, "et quibus temporum Itera Prosper :
lancibus trulinantur? — M. Si trocliaeus exstiterii, Inque putres fibrasdescendatcura medeutis.
acuto accentu proferlur, ut lappa, mappa, napta, B Populor, jaculor, epulor, comilor, spatior, speiitlor,
cirrus, birrus, butrus, barrus, poples, cespes. Si vero moderor, medicor, mereor, fateor, vereor, lueor, gra-
naiiira litiera producitur, circumflexo. accetilu-pro- dior, palior, potior, morior. A pronoiriinibus vero
ountiari lex metrica sansit. Arsis vero recipil tem- vel participiis cujuslibet temporis tribracbiim baud
thesis ut unquam derivatum - reminiscor, quamvis in caeleris
pora duo, el unum, fanum, frenum, gra-
orationum parlibus crebro poematibus inserlum re-
mm__bubo, bufo,Jufus, tubus, limes, stipes, temes.
De ttibtacho. corder, ut i^itur,"et quoniam, etenim, et his similia.
D. Pracdicta sermonum exempla quo accentu pfo-
D.. Expositis disyllaborum pedum regulis, jam ferunlur?— M. Omnia propeniodum acuunluf; et
nunc pedesler deposcit ut trisyllabos pedes juxta quia aiilepenultima accentu notatur, idcirco, ut ar-
pollicitationem prologi.patefacias. _—M. Ili sunt tri- bitror, dub lempora in tribracho ad arsin et unum
brachi, ex tribus brevibus Graece sic nuncupati, pri- ad ihesin pertinebunt..
mae declinalionis : anima, aquila, pedica, palea, to- De nwlosso.
nina, macula, famula, .pateta, hedeta, ulula, galea, D. Da 'raiionem nominum et verborum ad molos-
lactyma, Asia, Libya. Jtem de secunda declinatione sum pedem pertihentem..M. Nomina primifus stri-
tam masculiiia.quam neutralia npmina ad tribfachuin G i ctim et sumriiatim digerere nitor, lam singulari quam
periinentia : dominus, rudius,. calutus, capulus, que- plurali nuinero congeslo, ut mejestas, libertas, lem-
ruias, licinus, puleus, pavidus, palulus, Zepltyrus, so- peslas, paupertds, uberias, sermones, mangones, leno-
cins, triedius, medicus, numerus, rulilus, placidus, li- nes, prmdones,.tivusmones,caupories,petones, sulotes,
iulus, loculus, modulus, modicus, bibulus,' gerulus, ptmcones, lurcones, doctores, lectores, tortores, crar
gemilus, fremilus, humerus, platanus, lumidus, ihala- brones, rumores. UfProsper : .
mus, fluvius, uleritSfOculus, cumulus, solidus, sloli- Nonfacilespateant s_evisrumoribosaures.
dus; stupidus, tididus, catidus, validus, vatius, moni- Rotnani, humani,,divini, formosi,.fronlosi, selosi, mu-
tus, sonitus_,gelidus, trepidus, thnidus, laqueus, tre- scosi, dumosi, obscceni, cancelli, rostrali, nervosi,
mulus, velulus , olidns_, cuneus, pelagus, geminus, tterbosi, hirsuti, rugosi. Nascilur etiam molossus a
eupidus, nitidus, digitus. ltem neuira ejusdeni decli- .verborum generibus lempore praelerilo perfecto, ul
• nationis
ejusdemquepedis, ut meritum, pretium, gre- __._t.isti, vexisii, prompsisti, sepsisti, repsisli, sculpsisti,
mium, stabulum, sludium, baralhrum, proprium, lo- sculpsisti, serpsisli, et caeiera. A participiis quoque
lium, jugulum, jaculuhv, spqlium, bivium, trivium, tara praesentis lemporis quam futuri oriri molbssus
spaiivm, corium, vilium, speculum. Sic terliae quoque dignoscilur, ut dicenlesdicluri, yivenlesvicturi, ther-
facilis, gracilis, viridis, facinus, tenuis. ']Hgenles mersuri, scindenles scissuri, prandentes pran-
verba similiter ex triplici conjugalione deducta suri, pingentes picluri, tondenles tonsuri. Hic ergp
triJjracho conveniunt. A prima haee suni, ut: nume- pes duplam divisioiiis normam partitur, et acuto ac-
ro, rogilo, macuio, propero, dubito, habito, vacuo, cenlu pronuntiaiuf, et quia penuliima acuitur, arsin
temero, uiulo, socio, gemino, saluro, salio, tolero, le- Jiabere reor lempora et thesin quatuor.
nuo, oneto, btevio, teseto, violo, revoco,limeo,cumulo, De anapmsto.
glomero, radio, rulilo, tiluto, lilubo, solido, vario, tre- D. Quae suiil exempla anapaesticis regulis manci
pido, juguhj spolio, vitio, numero, rogilo, maculo, pata ac subjecta? — M. Haecsunt nomina ahapaesto
propero, memoro, vigilo, supero, er._.co,-quodest nu- suflfagantia et concprdi ralione responderiiia, ulpote
lrio,tetneo, slimulo, similo, shnulo,lapido, crepito; deilas, pielas, benilas, novilas, breviias, letiilas, gra-.
voiito, ctucio, itetq, glacio, maceto, lacetp, lanio, ge- viias, probitas, fetitas, species, sanies, macies, glacies,
nero, agito. Iiem de secunda conjugatione, jubeo, tabies, scabies, seties, facies, acies, el reliqua similia
doceo, soleo, stndeo, stupen.,video^tigeo, tepeo, nbceo, Verum haecpaucuia exemplis. anapaesliciscongruen-
labeo, rubeo, taceo, habeo, vigeo_egeo, cateo, doteo, •tia siifliciant, quia de praediciis nominibus, quae iu
aleo., ut poeta>: tribracho congessimus, anapaestus legitirae genera-
.209 LIBER DE SEPTENARJO ET DE MET.RIS. 1210
tur, tam genilivo, dalivo, ef ablaiivo singulari, quam _A -1 clanculum, fetculum, succinum. Unde Junius, Juveiia-,
nominalivo, accusalivo, vpcalivo, et ablalivo plurali, IisSatyrieu.s, libro lertio:
si masculina seu feminiha fuerint primae et secundae En cuitu viridemumbellam,cui succinamitlis.
declihaiionis, ul aiiima, aquita, pedica, hedeta; iteiri De quo Plinius Secundus physicas rerum historias
deminus, radius, ca.-.-i-S.-Neulraliaautem illa in siu- sagaciierexplananslibro trigesimo sic ait : < Trans-
gulari quidem numero per eosdem casus anapaeslo. padanoriim agreslibus feminis monilium viee suc-
concordant, sed in plurali exceptis dativo et ablativo cina geslantibus. i Et inlra : _ Succinis.(inquit),ihfi-
discordanl. At vero quarta declinaiio casibus discre- ciuntur, caelerum atlritu. digilorum accepta auima
pat, uis.oriUus,fremilus,gemilus,riigilus,redilus, ru- . caloris trahunt in se paleas artblia arida; ui magnes
-ditus. Verba autem lani primae conjugaiioriis quam ferrum, » et reliqua.
terlise, quae in tribracho proposuimus, quando ad Solet etiam dactylus a nominibus /iguraecornpositae
significalioues parlicipiorum Tediguntur, solutione-. provenire, quarido a verborum sigtiificalionibus.gerb
ultimae syllabaein ans aut in ens, anapaesli legibus eifeto componunlur, ul seliget, squathiget, luttiger,
rite_famulabuntur, ut numerans, rogitans, maculans; naviger, flammiger,belliger,floriger, fumifer, somnifer,
propetans, dubitans. fltec verb de teftia : veniens,ut: pinnifer, aliger, ferriger, furcifer, falifer, corniger, cri-
, " pulebroveniensin corporevirtiis; . )B nifer, qrmiger, pomifer, astrifer;. ostrifer, umbrifer.,•
faciens, tapiens, capiens, fugiens, meluens,y~lin Geor- grandifet, buxifet, spumifet, lolifet, lanifet, ut:
gicis : Lanigera pecules et eqoorum bellicaproles.'
Hocmetuenseoelimenseset sidera serva. D. Quadrifaria conjugationum. discrimina pos-
Pprro verba secundaeconjugationis.quae.inJribfaclio sunliie dactyJico pcdi regulariler congruere? —;.
praediximus participiorum signifieaiionibus subnexa, . M. Omnis quidem conjugationum quadriperlita.qualU
nequaquara anapaesto, sed iainbo mancipari cen- tas cpmpetenter dactylo maneipalur, ut verbero,
seo, quandoquidem, slaiu- Irisyllaborum peduin sltangulo, poslulo, castigb, mastico, bassio, pastino,
amisso, ad regulam disyllaborum,redigiinlur, ul ju- mililo, exsulo, peclino, navigo. Ut :
beojubens, doceo docens, ccileocalens, madeo madens, Gensiuinricamihi 'fyrrhenumnavigat_equor.^
oleo olens. Co.mmeo,recteo, remigo, prmpato, advplo, cqmputo,;
D. Anapaesltis qua divisionis formula partilur et-'- ; dedico, confrico. Virgilius :
quo acceniu proferlur?— M. Eidein anapaeslo oequa Et pede prosubigitterram, fricatarborexostas.
.divisio compeiit, quia toiidem- tempora arsis sibi D. Da secuudae conjugatioriis exempla quae.dactylo
— M. Mordeq, tprqueo, hmteo; debeo,
usurpat, quot iti ihesi continentur. Aculus vero ac- suppeditent.,
centus in antepeniiJiimaponendusest, dum penultima G thiseteo, arceo, splendeo, lutgeo, luceo, algep, palleo,
- urgeo; censeo, Iwrreo, lotpeo, polleo, totteo,
naturalitercorripitur. squaleo,
De daclylo. floreo, caneo. Ut in Georgieis:i <
D. Dactylus unde vocabulum nominis proprietate " ; el glauca-canentiafrondesalicta:
sortitus est?—M. Aucioritas Grajcaeinierpretationis Mulgeo, luceo, fttlgeo, rideo, impleo, repleo, tondeo,
daclyl.um digiium nuncupavit, qui iribus articulis spondeo, lerrep, arcpo.
- fohnalur, sic isdem pes lernis syllabis coriiinetur. D. Da lerlise conjugalionis formulas. — M. H_ee
D. Dicito dactylici pedis exempla ad eumdem re-" • sunt alertia conjugatione verba veiiientia,ul desero,
- gulariter congruentia. — M. Nomina
primilus brevi- dissero, assero, insero, consero, degero, ingero, sug-
fef ponendasuni, ul fibula, fabula, alea; unde aliter, geto, aggero, aslruo, deslruo, insltuo-, alluo, confluo;
calculus, et lessetis ludens per aleam. 'Area, ~arclea, induo, exuo, inibuo, dituo, etuo, obtuo, conteto, pro-
simia, vernula, garrula, tippula, lessera, ftslula,,casiu- lero , impelo, compelo, ingemo, perslrepo, excolo,
la, calculus, luridus , squalidus, Itorridus, frigidus, describo, dirigo, convelio, advehp, contraho, teltaho.
_ humidus, aridus, catbasus, Caucasus, Mmnahcs,frivo- D- Da quartae. — M. Futcio,, fatcio, sat.cio, audio,

lus; cernuus, citlleus, cmrulus, annulus, ut illud-.. punio, mugio,sopio, sancio, ptutio, gartio, finio„ser-
- D nio, munio, exeo, hinnio; mollio, sepio, accio, smvio,
epithalamii :
Annuluse digitis tollatur mollibusasper. ambio, linnio, bullio, gestio, nultio, veslio,,dormio,
Quaedamex his principalia sunt, et primae posiiio- ' condiq, hautio, vincio; seniio.. Item in r termihata, .
nis, ut Allia, lessera, Caucasus._Quaedam epitheta, criminor, demoror, suspicor; auspicor, corniccr, iemu-
qua_-nominihus copulahtur, ut garrulus, squalidus, lor, atbittot, ptmliot, otdiot, osculot, nundinm; glo-
luridus. Ii.eni popultis,si ad arborem pertinet, dacty- tiot, graiulor, muheror,.molior, macldno)'_ptmstoler,
lus est, ut: . . parlior; sbrlior, largior, blandior^ mentiot, Sic pas-
PopulusAlcidaegraiissima, vilisIacclio. _ siva sopibt, sepior,fulcior_, acciot, ambiot, et rejiqua.
Et-quarto libro Georgicorum : •-'.-. Participia. dactylo congruentia uspiam reperire ne^
QaalispopuleameerensPhiloineJasub umbra..- quiveram, exceplo praelerilo tempor.e , _ut deditus,
Si poputusplebs est, triljrachys erit.-ut: edilus, tiaditus, indilus,addilus. Nam tcmpus parlicipii
- vMoresel siudia•el populosel
praeliadicam. praeteritum triplicem coiitiiietregulara, in lus ut
Iiem neulra, -itvmculum, simpulum, serpulum,symr scriplus, sopilus, fullus, accilus, seplus; aut in. siis,
bolutn, cgmbalum, i.y_.i_varium, sarculum, nabulum, occisus, visus, mersus, tersus, sparsus, ihissus; aut in
lilium, spkulum, eritiiutum, Ttisculutn , plusculum_ xus, crucifixris,complesus adnexus. Fuliira vero parti-
21i S. ALDHELMI OPERUM PARS II. — TRACTATCS. 212
cipia qualibet significaliorie veniCnlia, si penullima i.A labam velabat,titamuslitalislitabamlitabat.VMePeT-
naluraliter producuntur, circumflejto accentu prbfe- sius Flaccus:
runtur, nl scripturtis., lecturus. Si- autem posilibnes '. . admoveamtemplis et farre lilabe.-
longa fueririt, acuuntiir, ul'audiehdus, sarciendus; ' Apassivo litamutflitaiilut, ' lilabat, et futurum/i_a6pr;
et neutrinh dactylo snffiagabiiur, Nam sequis divi- Prosper: . -
sionutii-legibus dirimuntur arsis e't lliesis tenipbre Et de virlutum munere sacra litat
' ' ' -
bino.iet binb. Vjrgilius : .
-•'•'-• - ; * De amvhibracho. Sanguiriequaerendireditus animaquelitandum.
t1 '
D. Quare-vocitalus esl amphibrachy.s ? — M. Quod Secunda itidem conjugatio iisdem linearum trami-
ex ulraque parte brevibus ambialur syllabis, sicut iibus amphibracbo concurrit, ab ea duntaxat sermo-
amphitapete genus vestimenli utriiique villosum et num.serie quae in Iribracbo superius coacervavimus,
liirsuluffl dicitur, et amphiiheairum ubi alirinsecus ut docemus, d&cebis,docebam, docebat. A passivo do»
svienicorum ludibria bislri.onumque ridiculosa com- cemut, docenlur, docebar, et fuluro docebot. Sic fe-
xneiita ,exercentur,etpraesidente agonotliela theatra- iieo, voveo,jubeq, moveo, moneo declinanlur. Inchoa-
les pancraliariorum pompae in scammate palaestrico tiva sjniiliier veiba lertiae coiijugationis- a radicibus
peraguntur.' Ergo &p.'"iutrinque, ^p«xu? brevis in- B secuhdae cohjiigalionis pullulantia -arophibrachym
terpretalum dicilur., ri.le generabunt, ut tigeo, rigeseo, tepeo tepesco, slur
D. Da exempla ad amphibracbym periinenlia. — peo stupesco , labeo 'tabesco, niadeo madescb, rubeo
, M. Haecsunl nomina primae declinalionis, eamdem rubesco, caleo calesco, lumeo tumesco, nileo nitesco,
pedis regulamastipulaniia,ut cotona, cariria'lacerna, (tceodcesco, vireo viresco.
acervq, acetta, arena, atisla, papilla, mamilla, capel' D. Potestne amphibracliys a parlicipiorum signi-
la, calenii,popina;.culina, qqtutca, tabella, quereta; lleaiionibus oriundus his regularum sanctionibus sub-
locusta, marisca, rubela, pltarelra, camina, sagitta, jugari?—M. Praeteriium et futurum participii tem-i
loquela, medutla, medella, .iaberna, caverna, caletva,. pus non repr.refragari, ul amatus amandus, litatus
laiebra,tetebra. Idem iiiasculina : ca».e..is, caminus, - lilandus, necatus necandus, cavalus caiiandus; sie do-_
caninus, egenus,opimus, alumnus, eburnus, coihurnus, ceridus, moveridus, fovendus; sic tegendus, terendus__
' _
togatus,anhetus, libellus, amicus,iniquus, propitiquus, gerundus, serendus.
ptofqnus,bcellus, dvitds, subulcus, bubulcus, cinmdus, J). _?Lmphibfachjrsquo accentu pronunliatur? —
Quirinus, tumuttus, tyrannus;severus, hqnestus, trium- M. Si pennllima posilione longa fuerit, acuitur, ut
phuSf^cachinms, capillus, lapillus, Latinus-, amatus, marisca, nqverca,madasca, ladasca. Qiiod si naluraliter
ftmmhiis; agellus, asellus, inagisiet, piinistet;equeslet; G ( penullima producitur, circumflexo accenluproferlur,
pedesiet,sequesler, sihisler. Item neulralia : triacel- ul cqrina, calena, camera, rubeta.
lum;metallum, cylindr-um, aralrum, sacellurit, tro-. D. Qua divisionis formula famulatur? — M. Cum
pmum, talerilum, frilillum, iupercdl, tribunal, qua-' ' praedictis pedibus rion servat parem divisionis regu-
dranlal, minutat. Unde Juverialis libro xiv : . ' la.m, sed triplum condiiionis incremenlum cdiilra
' hestermimmedio servare minuia!; simplum temporis detrimenlum repugnat, dum arsis
Seplembri. ; , .. , ..
corilinet unum, et thesis tres. .
canistrum. •_.-.' , .
- De amphimacro. ~
, D. Da verborum quoque exempla conjugationum
Graeci . D. Luculeninm ex.emplar et evidens indicium am-
^ualitatibus cpllecla, quas synzygias' vocant; — 11. Alntilas, iri-.
phimacroque conveniensprofer.
.congerere quaeso, ne pigeat.— M. Sgluto,sagitio,
. nitas, unilas, charilas, caslhas,vetiias,oibitas,sahcii-
sagino,ut poela, : ."•..
tas, leni-
, Npnparvam surno saginam. >> dignilas, ciatilqs,qualitas,quanlitas,densitas,
-Etinfra;. . . .:\-"" tas, cmcitds,siccitas, civilas, vililas, latgttas, vastilas%
;- . .... suavilas -, totvilas. Solinus in Collectanea retuin
•-. Pesupei. ex ajtpyirides exspecta sagirias..
U memorabilium, de paniliera : « Nec terreri (inquil)
Orosius in. prosa iiistorica: t.Infornie.(inquil)prodi-1
esiCreiicuin nisi sola oris torviiate. J jEquhas, falsitqs, sanitas,
gium Gneeioe,luniinibus saginabant,»id vanilas, rarilas. Eodem modo in
Minblauru.m. Sie/ionpre.-colori», laboro ,adoro,,requito, firmitas, pauciias,
te- plurali numero inveniuntur, ut margines; cardines,
anlielo,te(ulo,cprusco"cachinno~,. - inesco, inundo,
lacesso, quiesco, ctuentp, secundo, furfures, fomites, cespides,i;ttsp\des,termite's, slipites,
dundo, capess.o,
reeondo, saburro. Ut Solinus popliies, remites, mutices, sandices, ,et- similia.- Ita
pmpago, recuso, gelasco,
de gruibus ail: c Sublatisque. lapillulis ad. modera- quoque singulari pontifex, atlifex, carnifex, autifex,
saburranlur. » Virgilius: . , exstipex qui et atuspex, opifex vero anap_esto compe-
aam gravitalem tit. A verbis autem exempla ampbimacro competen-
saepelapiljos.
Ut cymbfeinstabilesHuClujactante subufrairi tia prima persona invenire nequivi, nisi-forie finalis
Tollunt, •__ . syllaba authenlicis iliusirium poetarum exemplis re^
Fdtigo, ut:. pei-itur produei. Virgilius:_ .
noctemquediemque fatigant. -
Horrendum el diclu videomiserabilemonstrum.
Orilur etiamidem pes a verbis primae.conjugationis, E.talibi: -.-.••' ' . - • ,
^uae in pyrfhichio jam congessimus, his personis : Teucrosquepenates.
'
vocamus vocatis.vqcabahi vocabat, vetamits velqtis vt- .Cpmriiendo-sociisj
'
231 : LIBER DESEPTENARJO. ET DE METRIS., '214
Sed hoc auetqritate polius quam raiiene valel. Narii JA nocturnusquevocat clamoreCilh_eroD..
iri-c-eteris personarum decliriaiionibus ampliimacrns Nycticotax noclurnus corvus dicitur. Hic ergo"' pes in
crebro insertus adnotatur, iit cpngiobas cpngtobanl, sescupla divisione est. . .
- - " "
atribulasambulant, cursitas cursilant, somnias somnianl, , ,D_e paliinbacchio,
" D. Ob quam rem ariiiliaccbius vel palimbaCcbius
basias basiant. Ut Gvidius': . . .
Dulcequiescenti basia blaudadabas. dictus est.? — M. Ahiibacchius contrarius bacchio,
sicut antitbeta conlrappsita, ,et Aritiehrisius cbntra-
Expias expi-nt. Oritur ei a teriia ,'conjugaiione pro-
ducla in tertia persona plurali, ut- farciunt, sarciunt, rius Cliristo.; palimbacchius vero itefiira.baccliitfs re-
immutala vocari digrioscilur.
tinniunl, Itimiunl, sopiutil,sepiunl, sanciunt, bulliunt ciprocis vicibus syllaba
acciunl. A participiis liihilominus tempore praesenti _D. Da exempla a nominibusvenienliaet palimbac-
im- chio compelentia. — M. faatuta; fotlunq, pmsura,
ul
gignituf, ierrilqns, basians, amplians, expiqns,
buens, induens, ea.__e.is,.a__i_.ie«s, garriens, prurietis. tonsuta, bascauda, Aurora, ut:
D. Ainphimacrus unde. vocabulum sumpsit ? — , Aurora in roseis fulgebat Iutea bigis.
M. Quod ab utraque parie Iungis syllabis.circumclusa Captura, feltiia, maiuta, tasuta, sltieluta, bastetna,
brevis cingitur, nain. /MCKJSK longa, ei macrolqg:a petsona, fixuia;pictuta, faclura,_scripiurq,censura, cas-
~ :B W«, fartdgo, Catthago, sattago, mrugo,salsugoffer^
loriga sententiadicilur. *--. .'".<-_
D. Qua divisionis specie idem pes sequestratur ? tugo, lanugo, prurigo, ulhjo, caligo, formido, fiscella,
— M. Amphi.macrura-sescupla divisione pariimur, , tessella, umbella, lanterna, regina, Europa;urina_, fot-
arsis etlhesis bina et Lrina iemporum interca- -mica, lestudo,autmum, pbtlentum, satniehtum, elec-
quia
pedine dirirnuntur.
- '.;.'• irum, anliquus, argutus,c'risialus quod tamen parli-
De_ bacchio. . cipium est sineorigine verbi, ut: .'
B. Dicfloexempia ad pedestrem bacehii regulara ciistatusAcliilles, "_•
id esl crisia el cbno galeatus, vitiaius; versutus, cor-
pertinenlia.-r-M. Volutilas, vpluplas, facullas, potes-
nutus,netvosus,ftbntosus, squamosus,exosus, bdrbdtus,
tas, Iwnestas, juvenlus, senectus, ei propemodum cerritus. Unde Ilieronymus': « Floccipen-
omnia nomina primse ;vel secundi_e.cpiijugaiio.nis, larvaius,
deriles (inquit) imagines umbrasque lafvarurivqVa-
qu_e ad ampliibracliym superius accumulaiiiesicaler- funi "natufa esse dicitur' terrere parvulos, et inan-
vatim congessimus, Iiaeceadem versa vice bacchium
gulis garrire lenebrosis. i _Sic p'auxillus,tantiltus;
yeformabuntin caeteris casibus, ejcceplo nbminativo, '
iaxitius, cultellus; quorum primiiiva s\mi'Pqulus,
aecusativo el. vocaiivo siugulari, et genitivo piurali, '
palus,falus, tanluSjCidter.
ulpopinm, culinm, rubetm, popmds, culinas, rubetas, '6 . D. Da verborunv regulas quae palimJjacciiii iegi-
popinis, culinis, rubetis. Sic masculina :. collturni, bris pariler adrainieulentur. — M. Conclamo, des-_
triumphi, ttjranni,et reiiqua-. Eodem modo babchio exsullo, obsecro; ad-
concurrunl quae sequuhtmyut Kalendm, cathedrm, quamo, teclamo, jejnnb,'ihsuUd, ul: ,
cicutm•';cicadm, liqrm, iabellm, pqlenlm,patellm, olivm, juto, Efcontado;cohjurb,petjuto,
conjurati veniunt ad ciassica venti.
tagenm, fenestrm;sagihm, Sibyllm, supinm, columbm, Comtriendo"desudo , defendo, exlendo, impingo, de-
palumbm_,columnm, podagrm, Miner.vm, modeslm, ptomo, exantlo, id esl, exhaiirio; nam rolaprilei ex-
moleslm, farinm. Sic et masculina, ut benigni, ma- liausloria antlia yocatur? Ponslei.no,
emungo, invergo,
ligni,saligni. Virgilius-: desterno, conveclo, compelld; deltudb,i;ompv.ngo,
salignas
- '
Umbonumcrates. • conlundo'; impendo, ultiscot, petcoritot, coniempldr,
papyri, phdselli, lacetli, ctuenti, suelli, miselli, tribuni, ifascot, peyfurigot,mnpleclor, nanciscor, indignot, in-
__grilosi, pusilli, pupilli, lupini, matiti, silari, juvenci, firmor, coinmenJor.liairichoativa squalesco,-algesco,
caballi, coculli. Sic et neutra, ut theaiti, sepulcri, hmrescb, frondesco, fulgescb, ignesco, lutgesco, ta-
flagelli, labetli, ligilli, frililli; sacelli, maceM..Haecin tesc,o._tottesco, totpesco; canesco, flotesco, leniesco,
-
genitivo quidem singulari prsedictis respohdeht ;.sed quod Valerius a prima conjugatione orlumi tesiatur,
nominativo, accusativo, vocativo plurali discrepant, D, quod lenla lentas lental, quod rarp coiuingit, ut ama-
quia in his casibus denuo ad arhphibraehym redire sco, lavasco, gelasco.
, noscuntur. Sed haecde pnma, el tertia cohjugatiorie particu-
D. Baechius unde appeliatus est ?.— M. A Baccho, latim depronipsimus:, quaridoquidera de securida
qui et Dionysius vocabaiur, ipse et Liber JPaier, unde conjugatione in prima pefsona indicalivi mbdi anti
sacra quaeLibero a bacchantibus )ilabantuf,Liberalia Jjacchiris haud facile reperiri potest, quamyis iri .cae-
et Bacchanalia necnonet Orgia nuncupari veJerum teris modorum et temporum declinationibus ascisca-
. antiquitas verae religionis
' deereveral.
' - expers De qui- luf. Nania veibis.quar._a corijugationis quai Iri dac-
' " ' ' '
JbiisVirgilius: -, tylo superiusi)exuimus,palimba.ccliius infinitivo modp
qualiscommotisexcila sacris briuridus exstat;. ut. sppire, saitdf.e, accire,- bullite,
ubi
Thuias. " ' audito stimulanttrieterica Bacehp-
Orgia. hinnite, fatcite, sarcire, haurire, gestire, sepire, am-
Idemlibro vi: ....--. bire, et caetera.. Participia quoque ,'futurl lemporis
Illachorum sirmilans.Evanthis.Qrgia; . pfaedicti pedis faraulalum m_inl.me.repudiant, ut rec-
qua? Graece Nychthelia vpcantur;. id_est,.nocturna. - tufus, mershrus, smnptutus,misiutus, leclurus, actu<-
Unde Virgilins.: rus, vjsurus"'Si& et passiya,sigriificalione,-utmergeji;
213 S..ALDHELMI OPERUM PARS II. — TRACTATUS. 216
dus,sumendus, millendus. Atvero regendus,legendus, i, 4 tertia conjugatione, ut docuerim, timuetim; viguetim,
agendus, vivendus, ampliibracho^roancipaniur. Qua.- '.- habuerim, stupuerim. Ut:
dam parlicipia praeterili temporis palimbacchio sup- )- Sicca peregrinas slupuerunt marmora plantas.
peditant,,ut compaclus, infectus, mactatus, gestalus,s, • Seanditur «as stupu, dactylus; paluerim, laluerhn,
deltusus, retortus,, perpessus., depressus, adnexus,'5, slatuerim, ut :
complexus, defixus, conlrifus, consultus. Sed attrilusrS Nam statuit genitor rerum;
et consultus el nomina sunt et parlicipia ; ubi autemn rapuerim, tribuerim, metuerim, nequiverim. Nam e m
;. pemiliiriiosubjunctivi raodi temporeperfecfo praeterito
regula participiorum fungaulur, Virgilius' declarat di-
ceris: semper corripitur, ut Prisciani aucloritas approbat.
. etsulco attrilus splendescere vomer. D. Da divisionis et partitionis. qualitatem. — M.
Et rursus idem : _Squa discretionis formula proceleusmaticus discri-
Iucousu.taeabeunl sedemque odere Sibyll_e. miuatur. Idcirco. arsis et thesis ocqua syllabarum-
Komep vero est ubi dicitur : t Ex totius senatus-'<- trutina et aequiparante lemporuni exagio pariter-
consullu decretum est. > Et Plinius Physicus : t Gre- ponderabuhtur, hoc est biho et bino. -,
terum (inquii)' allriiu digitorum accepta caloriss D. Quo tehore proceleusmaticus profertur. —.
anima, > et reliqua. ] M. lndisrupta etinconyulsa firmitatis.censura seniper-
B
D. Quo accenlu palirtibacchius prdnuntialur? — aeuitur. ' '
M. Si penullima positioiie producitur, acutura ac- De dispondmo.
cenlum habebit, ut devextts, congestus. Si vero natu- D. Q.uae suui nomina ad dispondaeum riie con-
rarum decreto proteleiur, eircumflexa prosodia de-. . gruentia ? —. M. Servalores, prmceplores,bellalores,
scribitur, ut indulus, exutus, imbutus, obrulus, expto-; oralores, paslorales, mlernales, immortales, infelices,
sys,,-complosus,corrosus. scrulalores, diclalores, metcatotes, piscalores, rpgna-
' De proceieusmatico. tores, curalores, luclatoies, rimatores, audilores, nu-
J). Enucleatis igjtur trisyllaborurn pedum regulis, trilores,venalores, vespetlones, id est, fossarii qui cor-
operae pretium reor ut telrasyllabos pedes, sicutt pora humanl; unde Orosius :-« Per vespellones (in-
pregfationis ordo spQ.pond.il,exaniussim digeras. —. quit) iri Tiberim tfactum est. » Verbaquoque lara..
5|. Exeroplum pedum sequenlium cursim et particu- praeterili quam fuluri. lemporis his regulis opitulanr.
latim propalanda censeo; siquidem de disyllabis pe- lur, ul mulcaverunt, sulcaverunl, stipaverunt, sudave-
dibus, quorum exemplar aliqnarttula explanalione, turit, illexetunl, pettexerunt. liem fuluri, conquassa-..
uteunque digessimus, pfaedicli lelrasyllabj pedes re- bunt, humectabunt, exanlla.bunt, resultabunt, et reli-.
supinis el reeiprocis varietalum vicibus componun-, Q C qua. Sunt itideniidem nomina verbalia in ttix desi-
lur. Deniqub Jiaecsunt nomina ad proceleusma.licum nenlia feminina, sicut.masculinain tor terminaiilur;
perlinentia,-qui pro geminala pyrrliichii vicissitu- sedfeminina dispondaeomahcipanlur,-mascullna vero.
dine singuJariier positus duplic-atumrevolutionis of(i- correplione ultima. syllab.e epilriii quarti subjectio-.
cium et recapitulaiionis seriero cpntinet, crocotuta,. nisjugum ferre non recusanl; \_xindagatot indaga^.
animula, miseria, tnemoria, Ilalia, qnamvis per ecia- trits, collaudalot collaudatrix, declamalot declama-.
siri producatur, apicuia, canicula, avicula, fidicula, triz, sufftagalor suffragalrix, exaltalor . exaltalrix,.
puticuta, crucicula , betievola, malevola ,lapideus, commendalor commendatrix, commenlalor. coinmepla-
equuleus, aculeus, itinera, -fdcinora,-pelagicus, pueru- trix, quod oritur a verbo commentor commeniaris
lus, mqnipulus, quod nomeii in dactylico hexamelro. commentalur ; unde et commentumet commentarium.
integrum non congruit, idcirco saepissime a poetis Inflammatrix, insultatrix, dispensalrix, assentatrix.
per syncopam vocalis u exploditur. Sedulius : . Unde P.rosper, cum de crimine adulationis loquere-
Portantes nosiro Ghristo venienle maniplos.. tur, subjunxit dicens:
_'' ' Lingua asseniatrixvitiumpepcantisacefyat.
Virgilius
non ore soluto • , Oriiur etiam a participiorum significationibus prae-
Immuhdimeminere sues jactaremaniplos; ,.|) dicii pedis regula, ut conlotquenies, itnpingentes, suf-
geniculum, lalibulum, patibuium. Solet etiam inter- fraganles, allegantes, relrudenles, jejunanles, exsudan-
dum proceleusmaticus a lerlia declinatione per obli- les, emnngenies, fecundanles. ita fuluri, truncatuti,
quos casus dalivo et ablalivo progigni, ul nemoribus, sulcaluri, surrecluri, poriecluti, submetsuri, posses-
operibus%oneribus, laieribus, comitibus, segelibus,.ci- suri, concessuri.
neribus, steteribus, pecoribus, leporibus, generibus,, D. Daratioiiera accentus. —. M. Dispondaeussem-
gtacilibus ,, facilibus , dgilibus , letetibus , veleri- per aculo accentu profertur, dum arsis et thesis
bus, procetikus. Genera verbprum concordi suf- aequali lemporuni discrimine dirimunlur, hoc est bis
fiagip proceleusmaticiregulis olisecundare rioscuntur, qualerno-
ut misereor, opilulor, arielo, humilio, aperio, operio, De diiambo.
reperio, sepelio. Unde Prosper elegiaco versu nori, D. Quaesunt nominum exempla ad diiambum peni-
desonam' prolulil sjllabarum regulam dicens: nentia? — M. Haec actutum prompta depromere non
Filque novusvita. me perlaesum' pigebil, ulpele pafernitas, enoimitas,
Suljjunciivus quoque.ieiiipore practerito.perfecto pro- iniquitds, propinquiias, fidelilas, profundilas, severitas,
egierjsinEilicp sufftagaiur., a secuiida dunlaxat vcll ferocilas, atfocilas, acetbitas, Latinitds, procacitas
217 LIBER DE, SEPTENARIO ET-DE METRIS. 218
inahilas. -Verum baec nomina A - ' De antespasto.
benignilas, cttpidiias,
tertii ordinis in singulari numero secundum regulam D. Aniespasii quaeso proferanlur exeinpla. — M.
casualis form_e peniaptola esse noscunlur, plurali Arenostts, lacertosus, querelosus, lapillosus, latebro-
triptota. Ilem hmgines, origihes, hitundines, harun- sus, cavernosus, lenebrosus, cotonatus, caplllaius vel
dines, propagihes, voragines. Verba similiter iem- capillosus; sic venenosus, papillalus; puludatus, i'd"
pore praeterilo plusquam perfecto his legibus sub- est, paludamerilo togatus, catenatus, pharetralus, pa-
dunlur, ut amdverant, ligaverant, necaverant, puiave- lumbinus, cotunibinus.
ratit, lilavetahl, rigavetanl, negaverant, et caetera. D. Haecnomina seu participia cui formae casuali
D. Qij_eprosodia tenoris in diiambo statuilur ? — aptabuntur? —-M. Omnia pentaptota'esse. veterum;
M. No"mii?aseu verba diiambo mancipata acuuhtur auctoritas declaral.
quiilemut dispondaeus, sed in hoc discrepare cer- D. Da exemplade personis verborum aniespastb
nuntur, quod disppndaeus in penultima, diiambus congruenlia. —_M. Amabam amabaiis, amaremus-
vero in aritepenullima acutufn habebil accenium, et amarelis, lilabamus litabalis, litarem litarelis, necaba-
caelera gravabunlur. mus necabatis, necaremhs necaretis; sic negabamus.
'
Dedilrocltmo. negabaiis, favebamus favebalis, emebamus emebalis;
D. Daformulas exemplorumquibus dilrocliaeiregula **serebamus setebutis, ageb'amusagebalis. Iia iu caeteris
.compelenler clarescat. —il.Carlila^o, cdniilena, cel- modorulh temporibus et personarum declinationibus
situdo, altitudo, gippitudo, lippiludo, longiludo, lali- ejusdem pedis formula crebro reperitur iuserta;
tudo, fortitudo, magnitudo, crassiludo, spissitudo, quam singillatim evolvere et universaliler. enudare
mgritudo, pulchritudo, lurpiludo, forlitudo, recliludo. taedel. Nam aliler in parlicipiorum decIinationiJjus
Haecomnia pentaptoia. Excipitur canlilena quod tri- antespaslus indagalur, tempore quideiri pr;usentl
ptotum nomen est. item de secunda declinaiione, ut a forma inclipaiiva per genitivum sihgularein, ut ni--
publicanus, Tusculanus,' passerinus, anserinus, appi- tescensnitescenlis, rubescens rubescenlis, virescens-vi-
dqnus, ruslicanus, Claudianus, Adtianus, indsculinus, _ tescentis, madescens madescentis, tigescens tigesceh-
femiriinus, Gaditqnus, Qallicanus, Fotmicinus, Maxi- tis. Sic tempore praelerito et futuro per genitivum.
minus, bombycinus, derivalum nomen epitheton a pluralem, amali amatotum, necali necalorum,. litdti
bombycibus,id est vermibus quos setes vulgo nun- lilalotum, amandi amandorum, necandi necandotum,
cupant, unde serica-vestis lestis filorum stami.nibus lilandi litandoium.; sic docendorum, legendbrum, r~e-
contexitur; ludibundus, itacundus, fraudulenlus; pqm- gendotum, gerendorum. - .
pulenlus, cotpulentus, vinolenfus, metulentus, princi- > D. Antespaslus quo accentu proferlur ? — M. In-
patiis, paludalus, id est paludamento indulus, sicut lerdum acuifur, ut tepescentis, tabescentis, acescen- .
togatus toga vestitus dicilur. In verborurii quoque tis. Nonnunquam vero circumfleclitur, ut paludatus,
modis.et personarum declinationibus ditrochaeus re- palumbinus, columbinus, Harum aulem reriim ratio
perilur, ul castigamus, leclitamus, irrogamus, subro- utfum acuto an circuniflexo prcnunlietur, accentus
, gamus, clamilatnus, fascinamus, paslinamus, rumina- posiiio. vel natura luce clarius manifestant. Hic pro
mus, ut: aequa divisionis specie sequestratur, dum arsis et""
Ilice subnigra pallentes ruminatherbas : thesis paribus l.emporum legibus concordanl, id est
expiamus, sauciqmus, confricamus, sttqngulamus, ternis et lernis. ." •
sciscilamut, machindmut, prmstqlamur. Sic infinitivo iOechoriambo..
'
modo fascinare, pastinate, remigrare. Excipiuntur. D. Choriambus unde vocabulum sortitus est? -—
passiva et deponentia_ejusdem modi, ut sciscitari, M. Quia.ex cboraeoetiambo simpla pedum structura
inachinari, sirangulari, quae in regulam epilrili se- iu duplum geminatus constat; choraeus quippe tro-
cundi transire noscnntur. Interdum trochaicae legis - chaeus cognomento iiuncupatur. -
norraulaa parlicipiorum significationibus oriunda D. Exempla cUoriambo congruentia congerere,
constat, ut vetbetandus, masticandus, calculandus, t quaeso, non recuses. — M. Omnipotens, ignipolens,
calciltandus, dedicandus, venlilandus, velticqndus. pinnipotens, qrmipotens, arcilenens, cmsaries, canities,
Sic a tertia vel quarla, ut imbuendus, obruendus, ex- progenies, esuries, glanities, luxuries, _ut in Geor-
ptimendus, sopiendus, satciendus, sepiendus, sancien- gieis,:"
dus, fulciendus,. Lrixuriemsegetum tenera depascitin herba :
D. Da regulara divisionis. — M. jEqua.ditroehaeus lemperies, segnities, calviiies,ingluvies, illtivies, since-
lance libratur, dum arsis el thesjs bis ternis tempo-. riias, posleritas, ul illud :
rum trutinis aequiparantur. Et sit priscorumhesciaposteritas; -
D. Quali. accentu ditrochaeus figuratur? M. Si crudelitas, sedulilas, ebrietas, sobtielas, simplicitas,
penultima positione producitur, acuto accenlu prae- duplicilas, impielas, nobililas, utililas,.callidilas, aspe-
:
notsbitur, ut qggtegandus, digerendus, basiandus. titas, vitginitas. Ut Prbsper in Epigrammatibus :
Ast vero si naluraliler penullima longa fuerif, sine Nec crucisasperitas potuil terrerevolenteih. . .'
amBiguo clrcumfleclitur, ht passetinus, vuiiurinus, Ex his quae tertiae deciinalionis suntperitaptota cer-
qnserinus, et caetera derivaliva, quae superius de pri- tissiine fiunt: quaa auiem quinlae fueriht, ad ietra
mitivis congessimus. ptotam fcrmulam redigunlur.-Iteni nbmina felninini
219 S. ALDHELMI OPERUM PARS II. — TRACTATUS. 220
generis singulari num.ero careritia ad choriambum A aes tinnit, amphora profu.sa bilibit, boves mugiunt
pertineritia, ut exuvim, delicice,divilim, inferim, blan- vel reboant, cofnices butant, cycni desislanl, cicadae
diiice, ptimitim, insidice, exsequim,yeliquim, excubics, fretinhiunt, ciconiae gratulant vel glollorant vel cfi-
htec tetraptota sunt. Sed et nomina prim_e et se- talant, cbrvi crocilant vel croccant, caprae muc-
cundae, quae ad paeonisprimi regulas subterinserere ciunt, canes baubantur vel latrant vel gahniunt,
explanandarum rerum necessilate conslricli conabi- caluli glattilant, cervi rugiunt, citharae sonant, ca-
mur, choriambo riie mancipabinitur per caeleros ca- nis venatica cusnitit, elephanti barriunt velsiridunt,
sus utriusque numeri, excepiis nominaiivo, accusa- equi hinniunt, ferae niussitant, grues gruddant vel
tivo et vocativo singularibus, et genitivo plurali, si gruunt vel grugulant,.gallinae cacillant, galli cantant
masculina, vel femiriina fuerint (neulra vero in qui- yel cucurriunt, galvae fringilliunl, graculi griciunt,
Jbusdam easibus discrepani), ut justitia, Imlilia, spur- hirundines irutissant vel trissant, hyenae hirriuut,
citia, mceslitia, Irislitia, munditia; ilem purpureus, Iisedibalant vel belant. Jupiter tonat (nt fabulaefin-
cmrvleus, discipulus, egregius, tegilimus'; item auxi- gunt), infantes vagiunf, leones fremunt, lynces bir-
lium; av.gurium, dissidium, concilium. Oritur etiam cant, leperes vagitarit, Iupi ululant, littora mrirmu-
choriambus a praedictis nominibus quae superius rantj, milvi lugiunt vel vigilanl vel Juriunt,. meruli
edidimus oirii de daciylo niteremur comminisci, il- B zinzitanl, muslelae dindrant, mures mintriunt vel
Jius dunlaxat qui ex gero vel fero cbmporiunlur per muniunt, nocluae cucubiunt, olores dfensiiant, oves.
obliquos casus,.ut paulo ante promulgamus, ul seti- balant, onagri vagillant, paluhibes raueitant, passe-
ger setigeri, ros roris, squamigersquamigeti; sic lani- res titianf, parri tinniparit, pavi paululant, perdices
get, totniget, lucifer, umbrifer, furcifer. cacabani, pulli et pueri pipaht, pantherae cliauriurit,
D..Hune-nedem quibus divisionum speciebus par- pardi feliunt, porcelli grunniunt, porci grundiunt,
timur ? — M. ^Equis iemporum discerniculis. • ranse coaxant, sturni parsitant, sorices denlicanit
D. Da examplar a verborum personis diremptum. serpenles^ibilanl, silyaeslrepuril, turdi socciiantvel
— M. Secunda persona singularis niimeri, etlerlia faccilant, ligrides raccant, tubae elangiunt, tauri
pluralis, legilime deeiarat, ut conglomeras conglome- raugiunt, vultures pionpant, venli flant,'. vel tre-
rant, ingeminas ingeminanl, prcelitulas prmfilulant, riiunt vel sibilant, ursi urgant vel saeviunl, vulp.es
acceleras acceleranl, commemoras cornmemorant.Sic ejulant, verres quiritant. Item bomines loquuntur,
participia inslantis temporis. cbngtomerans, ingemi- fuslici jubilarit, et reliqua sifnilia. H_ec genera.vo-
nans, ptmlilulans, etcaetera. cum non ad ionicum pertineburit, sed discretionis.
-. De ionico minori. gratia prolata sunt.
D. Quaenomina seu verba ionico minori competunt ? C D. Da verbcrum exempla iohico minori subdita.—.
— 11. Ionico minori hujuscemodi pauxillula. suffi- M. Sumuntur a verbis primae' conjugatioiiis, quae in
ciant exempla, ut rapientes, populares, seniores, fu- tribracho edidimus, tempore fuluro, ul numetabritit,
tibundi, rubicundi,,vetecundi, motibundi, rudibundi, rogitabunt, gtotrierabunt, sociabunt, temerabunt, itia-
id est rudentes et boantes, nam rudilus proprie asel- culabunl, dubilabuhl. Sic et infinilivo tempore prae-.
lorum asinorum est, ut poeta_ senli a passivo, numerari, togitati, glomerari, sociari.
Linguaque rudenti edidit.pecualeloquelas. Veniunt a tertia conjugatione tempore praeterito
Et quia apta 'se vocis occasio praebuit, hon mpdo irnperfeclo, veniebant, capiebant, rapiebant, polie-
propler strucluram peduhi et raiionem metrorum, bant, meluebanl, tribuebani. Ita quoque a pariicipiis
verum etiam ob differentiaui vociirri et discretionem lempore praesenti, ut numerantes, glomerantes, litu-
sonorum, non absurdum arbilror quadripedum et lanles, polienles, slaluentes, jacuiantes, modulanles,
volucrum et reptilium voces cum generalitate plurali- spatianles, speculanles, et reliqua.
tatis et specialitate siugularitatis subliliter dirimere, D. lonicusmlnor cui divisioni famulatur?—• M.
siquidem vocis qualitaiem quadripertilam esse tam Ad duplam divisionis regulam pertinet.
pbilosophorum quam grammaiicorum aucloritas pro- D. Die ergo utrum arsis aut thesis in temporum
"
palavit: arliculaLam,inarticuiaiam,liitcralam et illit- distributioiie palraam victoria promerebitur.—ti.
teralam; quamvis alii duais esse.vocis species atte- Thesis procul dubio quatuor temporum eurricula
stentur, hoc est articulatam et confusam ; nam arti- gubernat, et arsis duorum.
culata liominum tantummpdo est dicla quod articulo D. Uride boc evenit? — M. Quia ultima aeuitur et
scribenti comprehendi possit; confusa cst quae - antepenullima gravalur, ut pqpulanles, macularites,
scribi non potest. gtoinerantes, nutnetanles, veneianies, et omnia prope-
t>. Pande exempla vocis confus_e de diversis re- modum verba primae conjugationis quaein tribracho
rum naluris congesta. — M. Haesunt speeies vocis congessimus, cutn ad participiorum significaliones
confusae, ut majorum, auctoritas tradidit. Nam apes derivantur, ionici minoris Iegibus subdunlur.
ambizant vel bombizant, aquiiae' clangunt, anseres , De ionico majori.
crinciunt vel Irinsiuiit, aves lninuriunt vei vernant D. Da regulas ionico majpri rile eongrueiites.—M.
vel vernicant, accipilres pipanf vel pipilant, anaies Glemenlia,sentenlia, concotdia, discotdia, prudentia,
_ teretissant; arietes trissilant vel blaterant, asini vecotdia, vesania, dementia, Getrndnia, Saxonia, coh-
oncant ,vel rudiunt, apri frehdunt, arma crepapt, tentio, cdnventio,possessio,confespio,insania, infamia,.
221 ."
LIBER DE SEPTENARIOET.DE METHIS. _ .' 222
cohfectiOfdefectio,refectio, ptoteclio,virguncula, fornd- A sis octies semis continef, ef ihesis quater semis, id.
cula, cunebula,paupercula,maleriera,matercula, ma- est duplum leraporis augmeniumarsis usurpai, et,
jusculu, cermculd, vulpecula, veprecula,nubeculq, tner- simpluni thesis gubernat, qiiia sunt qua.tuor conlra
cedula,,ficedula. In Iiis quinqrie norairiibus e produci- • duo. ...
tuf, tft Priscianus, libro m, commenlabaiur. Ex his . _ D. Da regulam accentuum; — M- Ionicus, major
primae deciinationis nominatriptotasuntin singulari, in oranibus ofationum pariibus acuto accentu in an-
tetraptotain plurali. Quaaautem de terlia declinalione tepenultima titula.bitur; i'dcirco,arsis, ut diximus, 1
aa regulam ionici majoris decerpsimus, in singulari geminatb triumphorum tropaeo coronabitur.
numero pehlaptota' sunt,' in plurali triptola. Iiem De pmone primo.
.riiasculina vel communia triplota uirrique numerq, D. Restant epitriti et paeones, quorum exemplar
Ut mirabilis; iaudabilis, affabilis, 'ejfabUis.Virgilius : nondum comroenlando propalaveras. — M. Foriiiu-;
Nec visufacilisTtiecdictueffabilis, - ~- las paeonis primi pedeteiitim expedieris nullatenus
spectabilis, triplaUlis. Sedulius.: compereridinabo, .cujus «xempla summalini conge-
Quodsii_ipIextripiieet,quodque esttriplabilesimplex; rere.nifar, ul cclesiq, justitiq,'imlitia,'4ftiilia, luxu-
rairiusculus, rumusculus, quod est rumoris diminuti- ria, spufcilia,- ndvicula, clavicula, lenlicula, patii-
vum; :{tdlei~culus,laleiculus; nam paterculus poeon B cula, dulcicula, assecttla, coticuia, gralicula, Auso-
secundus esse -dignoscilur, -__aj_.scj.i_is,compluscu- nia, Arcadid, harmonia, arnbrbsia. Fidicitlam vero
lus,ldtrunculus, furunculus, carbuncuius, lenunculus, reor ad proceleusmalicum pertinere ; cujus priniiti-
"
authenlkus, pauxitlulus, tiruhculus, ranuhculus, at- vuni est fidis, ut . .
nolinus,. hornolirius, quoruiri primiliva suni major, fretus "cilharafidibusquecanoris; .
plus, lalto, fut„carbo, leno, paulus, tiro, rana, qr- sic culiculqm. Omnia isla diminutiva tampenultiroam'
hus, horno. Nam dirriinuiiva diminulivorum inve- quam antepenultimam corripiunt, quamvis cuticula
niiiritur, ut paulus paitluliis, pauxillus pauxillulus ; a.ntepenultimam producat. Juyenalis in Satyris.dj-
ila agrius agniciilus agnicellus~agriiceUulus~; sic mons, cens:- .-'-•_. ..,:-"-'
st reliqua. Haeepentaptota sunt sirigulariter, et te- ' Cumbibet aestivumcontractaciiticula solem;
traptota pluraliter. Iterrj neulra, ut faslidium, ludi- quod eum facere metri necessitas cemp.uljt; quatucr_
brium; Virgilius:: enim haberis dictio, brevesin berbicp poni nqri aliter
. . . rapidisJudibria ventis;
poterat, licet Virgilius in hujuscempdi nomiriibus, jd
p/uijiariam, wtatium, proscenium; Virgilius : est, quatuor breves habeniibus, soleat proceleusma-,
ineunt prdseenia Judi; _ • , , .... .. ,' , ^,
.ticosponere,ut.:_ ;
cqllarium, plantarium, palnuiriuih,-^quod in palraa C - .... Labatarielecrebro,;. , ", .',
est,- id esl iri.laude victofi_e, convivium, colludium, et:, ... ".'.•'.-• •
cm- Depeclunt lenuia Seres;
corpusculum, turpisculum, spiraci-fum, sdlalium, et: ' ;-. --._••. --.
ndculum, venabulum, speclqculum, masligium, thira- .-_ __ Genua labant. . . ... .
c_._i.Hi,conmbiunu Haec neutralia in utroque nu- Item masculina ad p_eonemprimum pertinenlia , ut
mero triptota sunt. -
ponlkulus, jolliculus, pqnnicuius-a panno , panucula'
D. Da regulas verborum quae huic pedi miuime a
panq, quamvis-dirainuliyum a primilivo diserepel;
Tefragentui'. —"M. Elimino, ingurgito,. prbcraslino, fonticulus, matiieulus, igniculus, .tesliculris, fumcutus,
eradico, insignio, lascivio, exhaurio, emptlio, obste-, ctiniculus, pisciculus, cuttipulus et lioe curriculum
itico, ut in Exodo : «Ut quando obstetricabitis fle- neutraliter dicitur, versiculus, flwclicuius, atliculus,
braeas; > enuhtio, annunlio,co.ngaudep; enucleo,-as- ridiculus, aniculus, vetmiculus, agniculus, fasci culus,
sehlio, consenlio, irretio, prmsagib, insanio, cuslodio; ehsieu!us,cuniculus; venlriculus. Juverialis In i:
disctiminq, deiermino,; fastidio, contorqueo, resplen- Mra ventriculumtenui "disiantiarima.
deo, arrideb. Ita fuiurum tenipus ejusdem mbdi in-
dicativi binas admiltil personas, gaudebimus gaude- . Nascuntur vero^haecdirainiitiva auf de_.hionosylIa-.
bis ponticulus, aut-de disyllabis, ut ensis eri-.
bitis, mulcabimus. lis,- sculcabiirius tis, truncabinius D utpons
" siculus, dulcis duiciculus. Item mobilia,purpureiis,cg-'
iis} ienlabimus lis. Virgilius :
Ante Trinaeriaienlandusremusin urtda; ruleus,.marmdrens,mquoreus, funereus, Eerculeus,\&
euassabimus iis. Sic de lertia correpta sed tempore Juvenalis :.
praesenti, compesciiHus compescilis, infindimus iiifin- _ . AudietHerculeostridentemgurgiiesolem,
diiis, anneclimus anrieciilis, rescindimus tesciridilis,- tartareus:,carbaseus, pampineus,puniceus,Ml Yirigilius?
-" -'
Uepectimusdepectiiis.Ut in Georgicis : _•':'' tota' _.""'.
- Puniceostabissuras evincta cothurno;
Yelleraqueut foliis depectanttenuia Seres. ,
Ita infinitivo ihodo compescere, infmdere, annectere, sariguiheus,,sidereus, corpoteus,' femineus , vitgineus^
:
rescindere, depeclere,-excli~dere,deltudete, cotradere, populeus, mlfierius, Elysius,_Gorgoneus. Virgilius
«qrtbdere, illidere, deproniere, collv.dere,. emjitqere, __ - Ex in GorgoneisAllecto irisecta venenis;
lehiescere, cariescete,Itmrescere, ul in epiihalamio : ", ptmcipuus, assiduus; Ittiguus, rori-
. ' Melleartuncroseishsefescuut labja labris. . .\ egregius;exiguuis,
horrisonus, r.aueisonus,:grandisohus, ut poeia :
" D. Arsis et thesis flrius,
quomodo vel qualiter syllaba- . Grandisonispompareniodisiragicoqueboatu,'
rum' lempora in ienico .majbre partiunt.ur? —M.. Ar- RidiculoveGeta: " \ ,
283 S. ALDHELMl OPERUM PARS IL. - TRACTATUS. .' <m
quem versum imperili et melricae artis ignari obtun- A bticito,effodio, delacero, delanio , esutio , mellifico _.
saque meiitis acriihonia freti salis lurpiler interpre- ita Virgilius in letrasticis lliealralibus :.
tantur, vegeta, quasi sub'. una orationis asserentes -Sic vos uon vobismellificatisapes;
parte, et, pendeat sensus de praelato nomine neutrar degenero, abbrevio, suppedito, quadripedo. Virgilius :
li, id esl, figmenta; quodnec scandendifatio, nec syl- Quadrupedanteputreiri cnrsu quatil ungula campum.
labarum regula consenlif; siquidem ve conjunciio est D. Quo paeio quaveralione dividiiurpaeon primus ?.
— M. Sescupla divisioii.edirimilur, dum carel aequa
disjunctiva, Ge.-iyero principaleet primitivum est; '
divisionis regula et et
dupla tripla.
unde Tereritius Afer in Phormiorie sic ait:
' ' Amicnssummusmeus et popularis Gela D. Quot lemporampderatur arsisaut thesis? —
Heriad me venit; M, Arsis trium lemporuro dominalui, thesisdueruni,
et infra : "
• quia.ahtepei)ultima acutp profertur accentu.
Geta,-prpyinciamcepisli duram. De pmone secunde. .
Quid si vegela heulrale nom.en esset accusaiivo plu- D.-Da nominaad paeouem secundum pertiiientia.
rali, Iieroiess versificalionis reguia vacillaret," quia -^ M. Potenlia, frequenlia , colonia, crepacula , noiia-
semper neutra in plurali cprripiiint q in nominativo, cuia, sororcula, diecula, domuncula;laguncula,.puel-
accusativo et vocativo, uf: B lula,bonoria, puetpeta, pecuscula. Ut Juvencus:
" Arma virumquecano Foveamsi forte pecusculavestra
eti Iucideritj
ArmaAmycJ_e'umque cauemCressamquepbareiram. item lepusculus, peduncutus, homunculus, vel homun--
Ergo non e.st vegeta' accusativus pluralis, sed- Geta cio, vel homullulus, aut homullus, ut Cicero : _Ho-
ablalivus sirigularis, quiseraper in prima declina- mrilus ex argilla et luto fictus. > Eomullus ad a_m-
tione « producil in omuibus generibus, ut proreta, piiibrachum pertinet. Solet eliam paeon secuodus a
agonoiheta, lanhta, archinitata , pirata , satrapa, ta- superlatiyis igradibus defivari ubi geminantur r vel l
bula, alMeta, osalmista, exotcisla, Baptisla, Agrippa. . lilterae, utacer acerrimus, velus velerrimus. Vifgilius:
Ilem feminina, stea, amica,pica,rhna, lima, mima, Veterrimalaurus,
ruga, biblioiheca, umbella, libeila, serula, columella , Religioae patrummultosservataper annos : _
tympanislria, ut: . In medio juvencularum lympanis- quamvis analogia exigat ut epitheta in r terminantia
triarum;t communia ;nt adveha,verna, uride verna- superlaiivum geminata r littera promantur, mieter
culus, quod nielius per v quam per digammon scribi telerrimus, ctebet crebertimus; unde antiquissiirii
veterum auctoritas oribograpborum lestatur, quia non velus sed veter, ut Ennius :
ver unde vernum derivalivum ducitur, per v conslat.' ,, Cumveler occubuitPriamiissub MartePelasgo;.
1
Verum haec noniina noii ad paeoiieni primum perlw niger nigerrimus, miser miserrhhus , celer celertimus,
nentiaprotulimuSjSedadosiendendam primae declina- piger pigerrimus, lener tenertimus, ut in Basilion cau- '
lionis in ablativo fraalitaiem, ubi a
semper produci- tum est-:
lui-, ut Geta. Scanditur autein' ita : ridicu, lo ve Ge, Quasi vermiculusligni tenerrimus.
la seu, quatibet, arle ca, hendi. Alioquin la seu non Nam pauper et pulcher putcherrimusionU
beroici hexamelri pauperrimus,
essel spondaeus sed iamlius, quod co majori mancipantur. Excipiurituranomala siiiisrfmus
regula abnuit. Iiem neulra paeonisprimi, ut concilium et dexiimus quorum primitiva sunt sinisler et dexter.
augurium, supplicium , discidhim, principium , servi-. Unde . Sallustius Iiistoriographus. in. Jugurlhino :,
tium, vesiibulum, thutibutum, conjugium, auxilium, Sylla (inquit) cum equitatu apud dexlimos , in si-
eloquium, colioquium , consilium , peniculum, id est, nistra parteMalliuscumfundatoribus. J Nam securi-.
6pongia; unde poeta cum de palibulo Salvaioris poe- dum analogiamsmis-erninus, el ./ex.erriiiiMS diceretur.
male pangerel, aii: Item facitlimus, gracitlimus, humillimus , simillimus,
Penieulo infu^umcalamoporr,exitaeelum; agillimus. Neutralia quoque in hahc regulam redigunr
ingenium, judicium, arbilrium , imperium , solslilium,
Chtisticota, turico- tur, ut opusculum, majusculum, holusculum, crepus-
Itospitium. Item ccelicola,agticola,
nubi- "Qcuium', pecusculuni (cujus plurale jam protulimus)
la, Phmbigena, Trojugena, Graiugena, folligena, Nee nonetiam inver-
piaculum, periculum,sileniium.
gena, lioc esl Ceiitaufus, utLucanus : . borura modis et personis -ac temporum declinationi- .
Isionidas Centauros bus idem paeon reperilur insertus a prima conjuga-
- • . Feta Pelitlironiis nubes effundetin arvjs.
tione.quae in pyrrliichib digessimus ; vel secunda,
D. Da regulas verbprurii. —M. Sanctifico, mdifico,
quae ih iribracho tempore futuro, nvamabimus atndr
mifico, clarifico, glorifico,magnifico,mellifico, mirifico bilis;beabimus beabitis, meabimus meabiiis., cteabimus
tmlifico;testiftcor, iudificor, polticeor, confileot, auxi- creabitis, cavabimus.cavaMiis,secabimussecabitis.A se-
liot, progredior, astipulor, apprelior, inlueor, coniueor, cunda de activis el neulralibus, ut docebimusdocebi-
irradio, discrucio, invigilo,conglomero, inficio",perficio lis, stupebimus slupebitis, fovebitnus.fovebilis,ciebimus
efftcio, afficio, suffwio, officio, conficio, cio, inlerimo, ciebilis,, rigebhrins tigebitis. Passiva, communia, el
comperio, advenio,-invenio, detipio, eripio; invideo, deponeniia uiroque numero concordanl, doceberis
admoneo,contineo,commoneo,edoceo,confugio,effugio, docebiiur docebimur, medeberis medebitut mcdeMmmr:
exsn-
ingemino, dilapido, dispolio..evacuo, annumero, fateberis falebilur falebimur, verebetisveyebitutvetpbi-
pero, assimulo, commemoro, exacud, retribiio,'consti- mut. Sic et a forma incboativa, sed a fempore pr-e?
tuo, instituo, teslitiu?, oncupio, desipio, excorio; fe-
225 LIBER DE SEPTENARIO ET DE METRIS. "226
. senti iil vireaiimus vitesiUis, rigescithus rigescitis, A mancipatur tempore praesenti et praeterilo, ut sti-
tumescimustumescitis, rnadescimus mddescilis, trioe- puiare siipulasse, tilidare lilulassg, ululare ululasse,-
- • • " spoliare spoliasse, lemerare temetasst. Unde Proba ,
-scimus-rubescilis; ut in poeta :
offendit inter poetas claris.sima, in exordio Virgilio-centonis,
Qnemmagis quisquis superandotepescit.
quamyis Apocryphorum frivola sub specie proplie-
Partieipia nihilominus paeoni secundo congruere vi- '
tiea contihenlis, sed tamei) legilimam hexamelri
dentur in npminativo ei dalivo plurali genere rieulro,
servantis ,-eleganter deprompsit dicens :
ut nidenria.' ui.te..it6u*,,-»_(. en.i"a vigenlibus, dlenlia regiilam
" Jam dodumtemerasse duces pia foederapacis.
olenlibus, niienlia mlenlibus quae nitorem non nisum - Scanditur ita : Jai?i _.«, _._.«_iemer, asse du, ces pia,
designant, .ifantia litcvniibus, micantia micantibus, -fmdera pacis.
luentia tiientibus, fruentia fruentibus, eunlig eunlibus. D. Da exempla significationibus participiormn ap-
D. Da divisionis.legem in- paeone secundb..— M. — M. Praeteriti et Jufuri temporis participia
probata.
Queriiadmbdum anlecesser sescupla discietione di- a passivo, communi-et deponenti, venientia-, paO-
fimitur ; arsis vero et iliesis et accentus eadeiri lem-" nem lertium non
repudiant, ut glomemius^glome-
porum regulai fungunlur ' quara in paeonepriore prae- randus., veneralus venerandus, jaculalus jaculandusf
fali Sumus. _ j imilalus imitandus , ut:
B
De pmqne tertio. Demens perpetuiqui non imilanda parentis
D. Exepnpla paeonis tehii depromaniur. — M. Ne- Jura caducorumgradibus simulavitbonorum.
jtbrosus (id esl nemoribus plenus), sic decorosus, Ab aclivo quoque et neutro , ut fhgitutus, .tuifutu~.,
tpeciosns, rabiosus, varicosus (id est varicibus ple-. .trahiturus, dotilurus, domilurus, ut in Georgicis :
. tius), seafctbsus,generosus, macilenlus, liuculenlus, .... . Et durum Baccliidomitura saporem,
jtacilenlus, feculentus , qpulentus., oriundus,, mori- -peliturus, ~ D. peiitutus-,
bundus., rudibundus, Paliituru-,,paliurus-; ut illud : _ Paeon tertius qua discretiorie sequestratur ? —
Carduus.etspinissurgat Paliurus aculis;. , M. Sescupla divisione dirimilur, sed arsis et Ibesis
ti.ienus, scelerutus, galeaius, lunicqlus, ttabeatus, eu- paeoiii primo _ei secundo Teluctantur, dum arsis
nealus , equitaius, peditalus, comitalus ,, capilalis , usurpal lempora bina, et tbesis trina.
. D. tJnde, rogo, ista diversitas et.veluti inconve-
jlacialis, specialis, geiietiilis, lateralis, Cerealis, ul:
Cereale papaver . niens diapbonia nascalur, cum in, praedictis decem
Tempusiiumo tegere; pedibus aequo divisionis exagio trutinantis quasi
opei"ostjs,maculosus, nutnerdsus, bnerbsus, animosus, quaedam organicae modulaiiouis melodia ila cpncors
qopulosus,'spalio'us, oculosus et ocutalus; ut-Apo- n/ temporum harmonia teneatur. — M. Quia paeon t__t-
calypseos :. cAnimalia intiunsecus oculata. i lius seraper aculo accenlu.penuliiniam producit, ut
D. Pr_eposiiornm da differehliam nominura. — M. calamistrum, pnde derivatur calamislratus epillie-
Quod bmnia mobilia sunt et epillieta dicunluf, ex-- . tum ; aul circumflexo, ul medieina. Paeon vero
ceplis paliuro "elPalinuro , el illis quae ab equite etl primus el secundus seriiper anle penullimam acuere
perft_eae comhe derivata protulimus, quia eques ett accenlum legibus compelluntur. ;
squetus unum Idemque est. "Sic pedes et pedester;; De pmone quarto.
-quitatus vero et peditaius ad numerum equitura ett D. Promilo tandem paeonisquarti regulares exem-
peditum pertinebuut.- plorum formulas. — M. Striclius hunc pedem com-
D. Cui forrnae casuali praelata nOmiiuni exemplai' raental.urus expediam, diim plura. exempli. docu-
mancipaiitur ? —M...Om"niasecundae decliriationis in1 menla uberlim minime suppedilenl, ut humilitas-,
us terminata pentaptota sunt in singulari numero, , saturilas, satietas, varielqs, temerilas, agititas, faci-
tetraploia in plurali. iitas, gtacililas, celerilqs, viriditas, tenuilas, cupidi-
D. Quae sunt-verborum exempla paeoni teriio cpn--' las, slabilitas ,-ui prosper in-Epigraniiuatibus :
gruenlia? —"M."Sumuntur quidem a prima et terliai Lex EeternaDeisiabili regitpmnia liutu.
conjugatiohe, tempore praesenti etfuturo indicativii j) Sfc slolidilas, ptocetitas. Nec non eliam iila nomina
modi., praeserlim a verbis quae superius coaptavi- quae recto easU in proceleusmatico superius con^es-
mus, eum de tribracho commentaremur: glomera- simus, per genitivum liuic pedi regul.iriier apta-
mus glomeratis, gloinerqbo glomerabis _glomerabit,. buntur, ftdicula fidiculm, misetia misetiw, crucicola
- properamus properalis, properdbo-
properabis prope- Im, apiculaim, avicula Im,- crucicula. tm. Quamvis
. rabit, geminamus geminatis, bo bis bil, rogitamuss Juyenalis auctorilas vafiaverit, nt supra reiulimus.
tis, bo bis bit, rapiemus lis, capiemus iis, poliemus s Coticula vero, cujus primitiyum eos,:p_eoni primo
tis, veniemus tis. Virgilius in Rucolieis : asciscitur versiflco .de aqua contradiclionis :
BapidumCreLaveniemus Oaxen. Rumpuntur cotibusamnes.
Passiva vero communia el depoiienlia per easdemii .Sic Paeon quartus : lalibulutn latibuli, paiibulum li,
-personas passim non congruentia; sed boc modo __ -
, manipulusji.-, puerulus li. Al vero-proceleusmatico.
jugulamur jugulenlur, jugulabor, veneramur veneran-- . -per obliquos -easus genilivum et ablativum accumu-
lur venerabor, stipulamur slipulanlur stipulabbr, slo->- .lantes aggregavipius, ad pseonis quarli documentum
machamur stomachanlur stomachabor; Inflnitivus qub- minime concurrant. Verbaautem tam indicaiivi
que modus in activis et neutralibus pKoni lertioo quam . £ubjunctivi modi, quse iri proceleusmaiico
22?. S. ALDIIE.LMIOPERUM PARS II. — TRACTATUS. 228
promulgavimus, buic regulas rite concordaut, terlia iA, tur. El notandum quod Phocas grammalicus praete-
duntaxot persona,,ut humilio humiliant, arieto arie- ritum lempus frico fricui exposuit; Gregorius vero
tarit; sic operiunt. El in subjunclivo modo : decue- in lerlio dialogi volumine non fricuit sed fricavit
xim docv.erint, lumuerim tint, slatuerint, paluerint. retulit, dicens : < Faciem defuncli fricavit;» et
Animadverte, quaeso, perplexam nietricae artis subti- infra : t Cumque diutius fricarefur, » elc.
litatem ; nam puluerunt indicativi modi est temporis D. Possuntne participia liujuscemodi definitionibus
pretaeriti. perfecti, ubi semper e producitur, ut: epilrilo primo subjugari?—M. Queraadinedum signi-
Pervia divisi patuerunt caerulaponti. ficaiiones participiorum ab incboativis speciebus
Scanditur : petvia, divi, si patu ,'etunt. Et infra : venieutes per genitiyum antespasti legibus patriisse
Etjejiraa.novumvomueruntmarmorapotiim. jam relulimus, Ila buic epitrito per dativuin sufffa'
Scanditur : et je , juna nov , um votnu, erunt. Ast gari conleslamur, _ul nilescens nitescenti, rubescens
vero patuerunt, vomuerunt, in subjunctivo modo rubescenli, tepescens tepescenti; sic lumescenli, fali-
tempore praeierito perfecto e semper fixa deflnitione scenti, tremescenti, calescenti, acescenti. Ila quoque
. cofripitur. _ fuiuri lefnporis participia a forraa perfecta primae
1/.; Dicito participiorum- exemplar. — M. Nulla conjugationis derivata, quae in pyrrhicbio digesta
participia , nis'i praesentis tantum temporis apta] B sunt, per omnes casus, exceplis nominativo, accu-
paeoni quarlo invesligare valui a praedictis verborum sativo, vocalivo singularibus, et genilivo plurali,
s_griifict.tionibus; ut ctietans, humilians, sepeliens, epilrito primo famulantur, ut litatuii litatiir.o liialuris
operiens, apcriens. Qu.aevero in subjunclivo modo litaturos; Sic amaluri, crepaiuri, beaturi, meaiuri,
posuimus huic regulse participiorum discrepant; sed ligaluri, fricaluri, plicqluri, necaiuri, negaluri, araluri.
aut iambo mancipantur, ut docens, vigens, stupens; D. Da regulam divisionis etqualitatem prosbdiae.
aul anapaestum legiiime foroiabunt, ut s.a.ueits , —M. Epitriti quidem praedic.arum legibus divisio-
-metuens, ttibuens, poliens. num minime gubernantur; et quia penultima epitrili
_D. Da rationem aecenluum. — M. Paeon-quartus primi syllaba acuitur, in arsi procul dubio colliguntur
semper in aritepenuliima acuto pronunliatur accenlu. lempora terna, et in ibesi quaterna.
Caelerum in arsi tempora duu, et in thesi tria, quas De epitrilo secundo.
-
per sescuplam divisionem trutinala quasi obliqua D. Partes orationuiri, quae epitrili secuudi struc-
potius quam sequa discreiionis lance librabunlur. luris rile obsecundent, absque comperendinatibne
De epiltilo primo. " subdanlur.—M. Vinilbres, proditores, debilores, cre-
D. Exposilis ad liquidum et defaecatis paeonum dilores, traditores, venditqres, porlilores, limilores,
regulis, epitriti pfimi promiilgenlur exempla. — M. C I fundilores, hoc est qui fundibulorum exercitalionibus
Facultates, poteslales, honestales, voluntales, volupla- duellum conimittunt. Ila ,s_ec_j/ares, cotpotales, carce-
les, sacerdoles, puellares, novercales, maritales, tltea- rales, catdinales, lempotales, ctiminosi, calculosi,
Irales, loquelares, Quitinales, Paialini, Numanlini, pondetosi, ulcerosi, cancerosi, vultuosi. Item feminina
palumbini, cotumbini, liatali, capisltati, inedullali, digniiales, qualilates, quantilalest vaslilates, vanilates,
ut, Psalmigraphus : «Holocausla medullata offeram1 almitales, sahitales, summitales, cmcilates, densilaies.
libi ; i capiilali; papitlali, pliarelraii,. lapillosi, pa- Sic et caelera quae in singulari riumero in amphi-
ludosi, laceriosi, et propemodum omnia nomina vel macrocoarciavimus, in plurali huic epitrito adne-
derivativa vel qiiae sub specie participiorum nrimero1 clentur. Verba quoque primae cpnjugaiionis activa
singulari in antespasto prolulimus, haec eadem in1 vel neutralia, quae prima petsona dactylum gignunt,
, plurali ad epitriti primi regulam liquido mancipa-. eadem tempore futurohisregulisasciscuniurin plurali
buniur. Simili modo verborum genera concordantL uumero, ut verbero verberabunl, pignero pignerabunt,
tempore praelerilo perfecto, hoc esl activa tantum1 fenero (enerabunt, exsulo exsulabunl, expio expiabunt,
et neutra primae conjugalionis, quai in.pyrrhichio ' irrigq irrigabunt, reprobo reprobabunt, fascino fasci-'
edidimus, et quae perfectum tempus in avi syllabas':_ nabunl, ut : -
desinuntjliaec eadem in plurali epitrilum primura, JD Quis tenerosmihi fascinetagrps.
reformabunl, nl atnaDtamaverunt, rogavi togavetunt,' Sic et caeleris
dicaiii dicaverrinl, piavi piavetunt, unde composilum conjugatipnibus. Sed lempore praete-
. si secundaa corijugalionis fuerint, ut
est ea;ptawt,DoiawtDo/aDer-(!i_, meavi meaverunt, beavi rito perfecto
. palleo patiuerunt, censeocensuerunt, eaheo canuerunt,
beavetunl, ut :
Famaniquebeavit torpeq lorpuerunt, hor.fuetunt, terruerunt, floruerunt,
Gnrgitis; arcuerunt,.mqrcuernnt, languerunt. Quod si subjuric-.
tolavi roldverunt, plicavi plicaverunt, et plicui plicue- livo modo dixefis censuerint, paltuerinl, canuerint,pfo-
runt, uiramque formam seqhitur;.unde composiluml cul dubio nou epitrito sed clioriambo copulanlur. A
. explicavi et explicui; ul illud : t El cum "compli- terlia autem conjugatioue lam pr_eterilo perfecto
cuisset librum. _>Qu_evero praeterilum-in ui milluntt , quam imperfecto exempla suffragautur, ut eruekant
lianc refulant, ut crepo crepui, tono tonui, mico} eruen..-., diluebaat diluerunt, obruebant obruerunt,
micui, frico fricui, domo domui. Nam crepuertint,, diruebant diruerunt, affetebant altuierunl, conferebant
.tenuerunt, micuerunt, fricuerunt, domuerunt, nonI contulerunt.. Participia quoque trium leriiporum ab
epitriium primum sed ionicum minorem amplectun- activis duntaxal etcomihunibas venienlia non discie-
<m LiBER DE SEPTENARiO ET DE METRIS. 250
pant,- ut dedicati dedicandi, stranguldli strangulandii A lari nuniero pcntaptota sunt; appellativa vero plura-
slrangulanles, paslinati paslinandi pasiinantes, oscu- liter-lciraptota; itemneulrautroquehumerotfiptoia,
lati osculandiosculanles. lta a lertia vel quarta absquee ul fundamentum, sqcramenlum, juramenlum, spira-
praeleriio, ul conterentes conterendi, insetentes inse-. . menlum. Virgilius in Ociavo :
rendi, diluenles iiiluendi. Arsis vero el tbesis epitriiii Spiramentaanimaelethali yulnere rupit;
seeundi tempora liaud secus diriraere noscunlurr salsamenium, atrainenlum, purgamenlum, firmamen-
quam primi. tum, nhtrimenlum; futcimentum, ornam.eritum,osti-
; ' De epilrito terlio. menium, armamenlum. Locus vero receptaculi quo
"•-. Exempla noiriinum,_qu_eepitrito lertio r.egula-. armamenta recpnduiituranjiajjteH.artMHiuuncupaiur,
fiter adminiculenlur, in propaluio promulgata quaeso( quod ad nauclerios prpretasque pertinel. "Namarma
nullaienus deliteseant.—M. Divinitqs, vicinitas, mqua-. unius mililis armalura, aut telius expedilionis; ar-
tilas; finatilas,(eliciias,inaiuriias, mlernilas, impunitas. mentum quod.armeiitarius, seu bubulciis procurat.y '
Eusebius in Chronicis :..<Ob asyli impiiniiaiem( D. Uberrimis arguroentorum indiciis mihi patenler
nragna Roihulo multitudo cpnjungiiur; i crudelitas, .enucleare precqr quid sit quod illustris grammaticae
artis commenlator.: Praeposiliones, inquil,,aut verba
audaciias, immanilas, huinanitas, obscenilas, obscu-
titas, inoralitas, antiquilas, vetocilas, infirmitas, B ' corrumpuut aut ipste corrumpuntur.—M. H._ccsen^
tenlia
deforhtilas, fecunditas, urbanilas, affinitas, pturalitas, lamen triplices cpnlinere regulas dignoscitur, quae
.vivacitas, fraternilas, germanitas. Sunt praeterea quadriperlita figurarufi) ratione colliguntur.
nomina in plnrali numero liujus epitrili formis, D. Hacresponsione, ut arbiiror, non est interro-
ramulanlia, ut fuligines; prurigines, sarlagines, cali- .gationis nodus palenier-soliuus, sed veluiipanucula
'
gines, (errugines, lesludhtes, uligines. Verum liaec et quaestionis involuta.—M. Tripertila, ut diximus, .
superiora singulariter penlaptolam.sequunlur regu- praeposiiionumdefinitio liujuscemodidifferentiacolligi-
lam, el pluraliier Jriptoiani. : tur;: aiitipsae pfaeposilionescori^umpuntur,nt accedo,
"' D. Haec
exempla queunl iri verborum declinatio— swccedo,opponq, appono; autcaeterasoratiouum partes
nibus reperiri neciie?—M.^Equidem reer a terlia quibus praepositaefuerint corrumpunt, et ipsae incor-
.ccrijugatione subjunclivo.et optativo modo epitritum rupt_epermanent, ut qumro, exguiro, inquiro, requiro,
" tertium
derivari, ut ethungereni, excuterent, relrude- et frango, confringo, infringo, sphrgo; dispergo,
rent,rareicerenl,vilescerent, lentescerent,squalescerent, sparsi, dispetsi;.aut cerle alirinsecus corrumpuntur,
- id est lam praeposilio quam caeteraeoraiionis partes,
igrioscerent,depromerent, depeclerenl, cqnnecterent.
D_iQuare prima et secunda conjugatio p"ftrIianc quaepraepositionibus ritu figuraecompositaesuccesse-
personarum in subiunclivo modo cpitrito lertio mi- G rinj_,'ut cotiipio, coetceo, corrigo, sincipui, occiput.
' nime D. Da praepositionesquaecofrumpant caeteras par-
congruunt?^- M; Quod ulrarumque verba
cbnjhgalioiium in praedicto modo lempore praelerilo tes, vel quaeacceptis reliquis partibus.corrumpanlur.
' — M. Ex, ad, ob, in, sub, irans, con, circum, ante.
imperfeclo loco peimliimd pfoducuntur, ut maceta-
renl, lacerarenl; idem maderent, vigerent, squdlerent. , Ex praeposilio.interdum x Iilterarri aut in /'coBimu-
Nam utrasque conjugaliones :imperalivus producit, tat, ul efftihgo, effugio, effluo,effundo, bffqXut,effa-
quse res penuItimas,praediclorum syllabas verborum bilis, fetus effetus, frenalus effrenalus, facio efficio,
correptas fore nequaquam patitur. • factus effectus efficax; aut ea.integra manet subnexa.
D. Afsis et thesis quibus discriminibusralternatim Corrumpuntur, ut mslitho existimo, carpo excerpo,
lemporum "parlicula sequestrant ?—M. Modo arsis qumro exquiro, arceo exeiceo, cado esccido, effodio
iemporum tropaeoiriumphat dum octies semis gu- effodis effossus. Aut omnino eadem litiera carebit,
bernat; lliesis vero versa vice sexiessemisusurpai; et ut evenio evenil, egeroegessi, egredior egressus, eina-
quaeprius in praeeedeiiiibus epitriiis arsis subjugando no emanavi, elicio elicui, elimino etiminavi, elido elisi,
victrix exsliierat, nunc demrim in succedeniibus enarro enarravi, enucleo enucleavi. Ad pfaepositio
idem-serviIiiei\mancipando et enerviter cedendo r saepe finalem d litteram" iu eanidem converlil lille-
succumbit. • . ram a iqua sequens orationis inchoatpars, ut cedo
D. Operaepretium est nt manifestandarum rernm accedoaccessinon adcessi, accommodo, accolb, acci-
gratia replices unde. hoc consiare credaiur.—M. pio, accepto, accingo, accumuto; iil:
Nempe hoc prosodiae causa contingere solel, quia Accumulant.quorum famamlaudesque poetae;
bic epitriius de quo iri . praesentiarum parrimper accubo accubitus; ut : c Cuni.esset rex in accubilu
comminisci nitiraur, iri. anfepenullima acuto prbfe- suo, nardus mea dedil odorem suuro. >.Cantus ae-
ratur accentu, sicpt praecessor penullima. ' cepta' praepositiorie ad, ulrinque corrumpilur;, ut
De epitrilo quarlp. , accentus,:qui Graece.prosodia nuncupatur. Sic eadem
d liltera. in f. iransmulatur, ul. Lucius AnnaeusSe-
; D. -ileguias ex partibus oratiohum. quae.epilrili '
-nCca, in sexto vdluhiiiie tetramelro brachy.cataleclo,
Jegibus congruant quanlociusdepromito.— M. Con- - sicait: '
_
slanlinus, Marcellinus, Sqlurninus,. cancellalus, (orlu- . • ' Geminumqueduplices
natiis; conlignqlus,cetumnosus,libetlhtus, collibettus, Argos attollifdomris.
Auguslinus, Cteleslinus, ctyslallinus, smdragdhius. Et infra.:
Haecdenique lara propria quam appeflativa in singu- Dubialabat cervice, famuliattollite
"
S. ALDHELMI OPERUM PARS II. — TRACTATUS. 232
2Si
Atluii, alieto, altrivi, alttilus. Virgilius in Georgicis : /_,nis, , immunitas, immanis, immanilas, impumtas. ku-
Ssepeeliamin duris"errando.colibusalas gustinusAfer : « Niliil -est infeJicius felicitate pec-
Altrivere. , caniium, quo poenalis nutritur impunitas. » Itnbuo
_n.p interdum transit, ut appono apposui, appdteo, imbuius, immerlalis. Aul ipsa pr_epositione integra
•bpptobo;appello, applico. Nonnunquam vero in i mu- cohaerentia corrumpuntrir, ut salsus imsiilsus, sa~
Saliir, tmdoallidg allisi, ligo alligo alligavi, qlticio al- piens insipiens, aptus irieplus, caslus inceslus. Virgi^
M.C.Gallegatio. Solvilur et in t, nt attipio arripui, lius: - " -
cui simpJex esl tapio, sed accepta praeposilione dd IB thalamosausum iricesiafenovercae;
neutra pars corruplione carebil, atteplus attepticius, f«cto inficio, capio incipio, amicus inimicus, mquus
-trrigo attexi, drfogo arrogans artoganlia. Transit el iniquus, qumro inquiro, parlior imperlier, atnlalus
m ._, ut annuo, quemadmodum in 'proverbiis incon- inetnm, barbalus imberbis, damnalus indemnis. Con
stahlis et lubfici passivus nbialUf obtulus : lAnnuit praepositio aut ipsa in compositione cerrumpitur, ut"
oculis, lerit pede".rVirgilius in decimo : commoveo, comtriercium, meo commeo, mealus com-
Annuit et Votumnulu iremefeeiLOljmpum. meatus, corroboro, cortuo;cortu~hpo, colloquor colto'
. slutatur nihilominus in f semivocalem, afflatus, effe- quium, collega collegium;~collecl'o,collectanea, collu-
ilus, affixus, dffabitis, affiqtus, ut: I ^Q-dium; aut accedenies orationum parles corrumpit,
Angelicistfemeiacla minis affaturasella. ipsa riianente integra, fateot confiteot confessus,gra-
Solvilur in g mutam, ut aggrego , aggredior, aggres- diot congrediot congtessus,,canlus coticetuus, scanda
ms, aggero aggeslus. Unde aggerem, dggeslis^be fos- conscendo, statuo constiluo, canb concino,-jacio con-
"sato sablonibus et collectis in cumulum glareis dici jicio ; ut:
stymologia declarat, sicut cangeriem a congerendo. Princeps ardenlem conjecitlampadaTurrtusj ,
Transit aliquoties in m, ut ammoneo dmmonitus, am- cado concido; ut: «Quare concidit vultus tuus? »
'.miniculor amminiculabor amminiculmn. i - .
taceo conticeo; ut: ,
Sub praepositio utriusque casus interduni b litte- Conticuere_omnesiiilentiqueoratenebant;
ram amittcns, in eam convertitur qua sequensbri- unde incboativum conticesco; genilrice Samuelis va-
tur vocabulum seu verbum; aut ex corrupto et inie- licinanle s t Et Impii in lenebris eoriticescent; i ie-
gro paftem orationis componit, ut suffulcio suf- neo contineo, lango conlingo, calco concuico, facio
fultus, suffodio, suppono supposilura, suggestiosug- conficio, capio coricipio;qumtb conquito, qumstio con-
- -
gero snggessit. Virgilius in det.imo : guisilio. Nam quetor deponens corripiiur. Unde
Suggere lela mihi; . -. 'querela, querimonia derivatur;;sicut in Iiistoria ec-
suffero suffert, ut: _ Bealus vir qui suffert tentaiio- G clesiastiea cautum est: _ Oriines querimoniarum II-
nes.» Suffusio, ut'_ « Cui.oculorum suffusio, quarii - bros jussit incendi. » Seu ulraque corrunipuntur,
" Graeci
gtaucqinq dicunt. » SMmmoiieosutnmotus, videlicet tam praepositio quam subjecta pars, ut ra-
succubo. succubui, saccessus succedo silccessi. Virgi- pio corripio, mando conimendo, plector complecter.
lius: • •
Gicero, libro xm ; t Nullo modo possum aut inemo-
Mezentius ardens ' ria consequi aut oralione complecti;.»Imdo collido_
Succedit pugnae. '-_.•' .. - .
coilisio. Unde peeta :
Sue.urro, succedo, succincjo,succresco,.,succr~evi, plico Vixtamen effugl tolis collisameduilis.
suppicOyputa"supputo,-peto suppelp. Ant certe ex
Rego corrigo, lego coiligo. Irilerdum yerb eadem con
duobJS corrup^is, ut supprimo; suslineo, suffi<;io, pr_fipositio n liiteram non corrumpit, sed omnino
susctpio, quorum primitiva integra sunt srib eipremo, amittit; si sequens.pars a vocali incboat, ut mterhus
fario, cqpio; sed-in compositione figurarum b, e,a comlernus, comvus coetaneus, coepiscopus, coacervo,.
fn alios litierafum characteres veriuiilur. V.erumta- coarcto:. « Et angelus Domini coarctans eos; »_lLa-
- wien li.ec verba tempore.perfecto et plus quamper- ctantius ad Deriietrianum : _ Et levi, inquit, et non
tecio ex corruptis et iutegris componuntur, ut sup- "coarclo spiritu quolies voluraus efficitur vox; ».oc-
pressi suppresseram, s_.s.mui sus-_.tuera.i_-, suffeci D cipio; Terenlius in AdeJphis.:,
imffeceram,suscepisusceperam. Recte, _edeppl,spero mododoloresmealu occipiunl;
Ob praepositio accusativi casus plerumque fcjnutat caput occiput sinciput, ex duobus corruplis, id est
in eam conversa iitteram quae ^equentem inchoat semis eaput.
oratidnis particulam, utpeto oppeto, ut: i , In prreposilio corrumpit verba, ul facio inftcio,
Trojsesub moenibus altis capio incipio, gradior congtedior; pattior impettior.
Contigitpppelere; - - . Ui Tullius Cicero Lucanus, libro decimo :
oppono opposui, qccumbo occ.ubui,cado occido, quod Atque opifGxrerum certo sub ]ure ceereet;
. est patientis ct ageritis, ut tuo; ommulescoommutui, cohibeo, comquo, coalescovel inolesco. Virgilius :".
ojficio offeci(id est nocui), offero obtuli, ad stalum , Udoque docent inolescere libro.
in
pristinum reversa; offulcio offulsi, offusco offuscavi, Ago per synaloepham cogo, ut nolo «te/e, quod auf
offuit,offendil,occufrit, occalluit.ln praepositiojiitcr- pfaeierilo manifeslius liquet cbegi. Re praepositio
dum n liiteram in m commutat, ul pius pietas, im- subnexas ofationuni partes cprrumpit, etlpsa deiri-
'pius impielas, improbus improbitas, imploro. Cicero, meiJtum nbn patitur, ut salio resilio. Prosper i.nEpi-
in libro xv : e Omnes imploro et obiestor; u imthu- grammalibus:
..253 _" ,- L!P>ER DE SEPTENARIQ-ET DEMETRIS.. . .. 254
SifesiJit;miserodegitjn exsilio;.; _ , .. JA _Sunt aliae praeposilioncs quae-simiJiter. in eompo-
capiJ riecipio caplio receptio, caplu\re_ceptus, sapio sitione .figurarum,r.corrumpurit adnexas- orationum
resipto resipisce, _facio.re/tcio,- faclus refecius, cano: partes.ul peri:prm,pro, de, re, riiperficio,-pimcipio,
recino, gradior regredior, sitaluo t.eslifuo, stqtutus-te- proftcio, decipio, rapio _.ej;.p_o.Virgilius
' " :_
stitutus,- qumro requiro,. teneo yeiineb, faceo.teticej), .' .^ergbra.deripiunt costis; , .- ...,.•
pretnq teprimo, spargo.-respargb. Aiit. eadepj re.pfae- paro separo, cefno secerno, pono reporio, cedo secido,-
positio si ad yerba a'yocalib_us,ineipienlia accesserit, _ ciibo_secubo,dnco teduco,cado.decido,_M.: t Eoliiim..
dlitteram crebr.o assumil, ut eme.redimo, emptiq red- ejus rion deeidil;i el aiibi; ... Aru.it fenum.el fjos de-
etnpliq, emptus redempluS'; arguo; redarguo ,' agq cidit.,» Pplior perpeiwr, paisus perpessus, et caetefa
- l
redigo, actus tedaelusj.uridp redundo; ut; . Qmniii similia.. , , : . v -. -
fliimina exeuntin lnare ei, niare non red.undat, » _D. Tripertitam praeposilionis. reguiam, curil qha-
Eo redeo t.editus, eunles redeun'.es,-iirirus fediturus, drifariaiigurarunjcorapositione, velut.quoddarii aflfae
redintegro,redliibeo-redhibito, oleo-r_edoleo"pletered- -ealjginis chaos,. adliibiiis dociimentornm laternis,
olere-redolenies.Virgijius : '._,/-_ -"-, 'K-: ."_ luculenle illustfasti; restat ut, oiriissa praepositipne
...-''-' ./"• «tolentiaMedi
' -.-'-., el compositibne; posilionis lamen elevaJionisque lem-
-Ora fdventiilo; r '
,-.'.",.'. Bpofa epitrito quarto congrnentia regularitef edissle^
_si. verora digamma verba iricipient,-id estulbco cori- ras. — M/Epiiriti quiderh-npri sefviunt
divlsioiiibiis,'
"SPnaritisposita, d lilierarri pr_edicia tepudiat praepo- ciimiameh-in epilritp quartb arsis
"rintieipail tempora,
Sitio^/ut tevetfot revolvotevihco. :': -._" ipiaterna etthe.sis lerha. "'• . ' • .'.-'•
; Trans piaepositio interdu/ui n et s.perdii, ul iradit- D. Lex pfdsodi-e prbmulgethr. — ;M.- Epitrijus
cltis traducit; ut : t Noliiit eam traducere. i Augu-
quartus,:si penultiihapbsifioiie longa fuefif,' aciilo
slinus, llbfb.xxXiyiialis-Dei:' _' Eliamsi eu's, iriquit, prohuhtlaLur aceeritu, ut'7ias/ime»{»m,'ii] est; aequa-
per haec ad sua Iraducere non potiiefint, t et caetera; niehfum, vel exagium trullnae. Si vew).penUltima~na-._
Irajeclus ttajecit. Virgiliusin decimo •: , turaruin legibus pfolelabitur/absque scrupulosaam-
TUBI1.allas " bijugisfugieritem Rliseleapraeler.
Trajicil; .. -/• .. .-:-. .••/'_• •• ;. -blgriilalecirCuhiflexOproferaiur.-accenlu, iit'.con<ii/na-
" - " '_' • • '".' '_'"'' '
.Tfqnotf_ands_ttpnat ;_cu_~is siraplicia ^sunl transel 'tu's"fofluhatus.; ;
» . " ": '-. - . -D'e fttosodia. '.-_-_
nonas _ra£_mqnpsyi!aba..Virgilius.; .. ..-'..- - -Prbsodia*stsigrmm sermbnis iter rectum-faciens
:-
" -_ -. . , . sub nubibusairis .
"-Strympni_edant_iigriagrufei-atque-etheratranant. iegenii. Sunlautemprosodiae.decerti: acuLiis",gravis,
Soiinus/quoque in Colle~itdneq:fefuni;Ae.cev\\si «_5i cireumflexus, longa, br.evis., daseia; psiIe,-a'pos.lro-
lisaria, inquil/trahen.t;- ndh ajpectu peturit littora^ed .« - pliuSjJiypheri, .liypodiaslole. Diyidunlpr.autem ,li_ec
olfactu..» CiVcniripr_epositio aliqiioiies amlitit cum, ,. inquatuof: -inJonoSj in tempora, in respirationes, in
ut iifcuilus. Sic ai.TepiaepbsilioTein i coiiitiiutaY,tit'- -passiohes, Tohus aiitem.aut p.efitraiiitur, aut attrahj-
"aniicipq, Psalmigraphb astipnlanle," iit :'t Ariticipa-, ' "Hur,'aul,niedietas-sy_Iab_ebonam voceni Iwbens.Toni .
VefUHtocuii mei vigilias. » JDispraepbsitlp inierduhi :sunt: tres, acritus, gravis,-eircumJle'xus. A'culus tprius
. .Hilteraiii in compbsftione pefdit, ut xlilrilb-diiusus 'est-noia per bbliquum ascendens .iii_dexLefam;par-
_ "diihnib; diluo, diiabpi diiapsus; ut:"''~ ~ '~ ". •' ;tenij ntpqti,.-pix-, nrix. Gravis esi a sumnio in.dexte-
~~~~ " ' " '
: foveatadilapsns-iu-atfamV •'. • - -ra.ni parjeBr.descendeiiS; ut esi hotno, bonus,'patms.
- dildncirio diiancinatris. IdemSolinus de
Ieoritophbhoi ,GircuiiilIexus,_estnot^ .de.acutaet.gr.avi ;facta,-ut,est
'-Jjesiiaaii-: t Morsuquideib absiinent; sed dilaticina- , iiioe/a, musa,ceepi. (Teropus-est significatio extensio-
das-ei.ahihiarit peduni nisibus:» Quod si"« litiefain -ljissivecoritraclipnis, ijivisibiliadisce.rnens.-TempQra
'jjrincipio vefbi poriaiuf,- eadem praepositio non-per- . sunt duojlongum etbreve, Longura esf^ignificatio
'dif s;ut disspolio-,-dissoivo,disseto: Iinerdum-s-i'n f" .prpductae liiier-e.v.ocalis;'utcst.__ _• ": ';-.'.',
. -iriulatiir,-hf/tcfo diffidodiffideiuia; fsrodiffero, dif-. --, , .-Armavinumquecaco,.Trojajqui/primusaboris..
ferenlia, friridodiffuhdo: Virgilius"ih de~cimo":' - •' ;8rev,e estsigiiificatio.coKrepiifi vpcalis,-ut est: . ,
~ ». t" . Ingepsacutus carminanastracanunt. .-_..,,-,
"; TJfidanlique.animam-diffundit injaima cru>ire.'"
Unde JuliusSolinus, in CbUectariea'rerum-meinora- ,, ". Spiritus/cst produciio ypcis. quae "aut citata autdenis'
•biliumf&M: i Idque iri eentum vigiiiti milliapassuum , de pre profertur. Spiritus suht duo, daseiaet psile.,
'-iliffiiridi, qui iidem adveriarrimraiioeihaii-sun.t, aJsti-. ,.Daseia; est qualitas. syl.labaejuxta sbniium-spiraiilis,
.-"• maverunt.-» Facultas di(ficullas-;.ui:idem Solinus :: . u|est liomo,]iab'tgns, habens. Psile est qiialitas.syl-
.'~t Multis/quedifficultatibus faligatus Rhjphaeis.sejbgis,;; /-labaj/quaejuxtavexliemitateni-Iabioruiii prplertur.ut:
'.adrieclit.-»' Facilis difftcilis, tam; pr_eposilionetcoj'-. <)fa/&r»arftt;/,..oi:are:Passio.esjLvqx passibilis,conju!icia '
fuptaquam iioinine-;,sequentibus_autem«p.t.disprac- . . el juiii.ta.et.diyisibiliadiscerneris, Passiones suni ,tres,
positio inlegra irianet.-uteento discerno discetiuculu))!,; .'apostrpphps, hjpljeiij bypbdiastole. Ap.pstroplios est
_ crepo4iscre'po, currq discutm, calcio discqlciop.credo- i- .sign.umexirilae _y,pcalis.unjus,aut duarurn, quos ,[F.
discredo, cingo discingq; placeg displiceo;_pl'qcuitdis-. , gn.amj.non liabeiif Latjii.-sed ^r_e(:i..IJyphen_estcon-
: plicuil; a.corrupta i_ni mulala ;-pulo disputq, perdo_ i_„j'uiictios dietipnis ex duabusf_.perfectis imperfectisye
'disperdp,pouo .disponq, tendo distendp, iribuq. dislfU.. . cpmposilae, ut e&lJucifei\,,_unigenilus,ptimogeiiitits. '
buo;irahb~disimhp, lingo dislihgoj p.ec'dilhpeic.lp.{i<l_ \'. Ujpodiaslole esl divisib composiiarum-lillerarnm
\ est, peelinoj,..p.«i-/o.dt.s;je»_/o.... -._..--;._.. ..; bronlcf flriibiguitates. ut esi':. ...
PATROL. LXXXIX.r - 8
255 S. ALDilELMI OPERUM PARS H. - TftACTATfJS. 236
' - - A mireris et uberius vcnereris.-ut Iioc sit quredain fes-
viridiqueInliliorecohspiotursus,
ut non errefqui legat, ne prorsus utsus Jegat. Acu- S:bmenti rata feeoropensaiirmis porlio, ac-oMala re-
tusloca Iiabet iria, qiiqrnododieuiil Gracci, Laiini riiiiheraiionis vicissitudo, quanto consial nemineia
duo, pehuliimaih, ahtepeniiltiinam. Penultiina nomeii nostfae stirpis pfosapia geniium, Cl Germaijjc_egen-
estante unam sylhibaui a llrie liabensaccenlum, ut liscuhabulis coiifotutn, in hujuscemodi negoiio anle
Hrnia, drtia, hdhus. Aniepeiiullima est nomen anie hosifarn iriediocritaieih larilbperedesudasse, proprio-
dbas syllahas haheiis a (iiieac'eenlum,'til.esXBasiiius,- runique argiirnenla ingenionim juxla metric_e artis
Cregirius, 'Bbb.iiius.'Circumfloxus' nomen est loca discipliham liilerahim lexlum iradidisSe ; praeserlim
haljeris dub, sicnl dicunt Graeci,Laiini auiem unurir. iiiter Ibl laiilosque saeeulariumijeruin tuihultuaiites
Circurnflexus nomen est anie unam syllubam afihe - strepitiis conslitutum, et eccle_siasticapastOfalis,curae
hkbens accentum, cmlwricmlorum. Tempora pbnun- sollicitudine depreVum, quibus mens riieiiculosa ac
tiirin vocaiibus lilieris, ubi pioduciiiilur vel corrfi scrupulosa qifasi qundain arciissimo catehariirii fe-
piuntuf/ ul esi : _ . . . pagulo " constriiigitur. Son eiiim lioc proferendb
... _ ., pilii!, amnis,flamina,niunus. borrendis superciliorun) jaculis ine vuliieraiidum
Spiriluspo.nitur inilib.vocalium liiterarum, rarius ra " arhilror, neque dirissimib elalionis lurgidaephalarica
medio,, ut esl hujus,, traho, .iitrii/io. Aposirophus p.o- coiifixum perhbfr.esco, si paulisper de gratuiia divini
iiiliir supra, sicul-diximus, quo. non -uiuntur:Lalini,' muneris gratia,. quae singulis quibusque noirnierito-
sed Graeei. Hyphen ponitur infra ad dexteram par- rum [iraeciirreniium praerogativa, ied.cceleslis bene-
tcm, -ulest suburbanus; Hypodiastole p.onitur infra ficii inuiiilicenlia conferiur, fretus .Dominp ^lprier.
-contrari.etaie hyplien. ut es,l Consiqnlinqpolis.... .. Siquidem ijlustiisilie qui dicehat.:,1 . .';. .
. Enuclealis igituf graitinialicbrum regulis et metro- : ...Primusegoin patriamnjecurn(modo-vitasupersit)
" Aoniorediens deducamverlice Musas;' -
riim pedibus, qui seplies, u_t.jain.protriulgavimus, Priinus.Idu-n.easrefer-amijui, Mautua,palmas;
qnaternario'concluduiitur laterculo , operae preiium et longiuscule idera poeta infra prosequilur •'
.arbitror iit muliimodas aliernaiiles.syhzygiae repli- . juvat irejiigis.qua nulla-priorum
catioiies, quae rheloricis maneipanlur disciplinis, sti- Caslaliamul mollitleverliturorbita clivo^
inulo fesiinationis compulsi praeterire sludeamus; . hoc (iriquarii)ille versiiicans signilicari voluit, niil-
-qiiaruin vocabula-haecessenoscuniuf, proxilius,.di- Juin ante seT__alinoriun Georgica Romulis descripsisse,
.prolius, diopros, tranipus, cribussns,~namprossima- quamvis Hesiodus et Horiiepuset caeteri Graecidiser-
lns, pliymaras, atrorbus, rivalus, pKinulus,-linuatus, liludinis facundia freti', ei Argolic_c urbauilatis pri-
'i.iachaiis; tnalr.iriiusi phynuius-, febrinus. Ili~ suht-,_.vilegio,jjr_edili, ousidrifariam agricullurain lingua
•proprie.rlietorum pedes, qui iiua_ernarummensura.n deprompseriiit."; . . . _
-syllabaruiii traiiseuntes a melricis magnopere spreli _.. Denique priusquani sermo supremus _competeiili
repudiarilur : siqiiideni-proxilius.ex tribus long'is_et calculo leruiinelur,. palerna solliciiudine coactiis,
iiribusiirevibus coiisians hujuscemodi schemalibus guae solel, natofum cominodis consulere, _commoneo
-componitur, ut =•^~~-<—^-:.Dipodius.yero.versa , ut ea quae difficiilima sudo,ris et l.aboris industria,
-vice.ex-Iribus brevibus el tribus longisconstat,- tali ac si gravi sarcina oppressus,. -diclando descripse-
figura -—>*•-^ : —. Diopros autemet traiupus ram, sine sudoris et laboris conlriiione rimanda
' et recenseiida. nullaleuus spernendo. conteninas, ac,
reciprbca-diiarum syllabaruni allernaiibne variantur,
utpole —~—<+'--' ^>~-i et ilerurh~-^—-.-_.-___. —'—__ . soler.tis ingenii.graiiam prae caeteri.scontribulibus et
Sic e,t caeieri.syijzygiarumipedes hujusmod.-praepo- cpaetaneistibi diviniius cpllatain lorpenii.splii segni-
steris vicissiludinum ordiriibus allernare noscuntur. -lie -squalescere paliaris_ El -absurduin. Jiempe
Constat praete.rea.noroen synzygiae serviens figur_e arbitrprsi. le-pe.naesuni sit affabililer investigando
compositae, qriod ih genitivo plurali novem syllaba- ei vehlilando percurrere quod me perlajsum noii
-
fiiit difiiculter cpniiueiiiaiido et'coacervando •di.ge-
rum:et vlginti iilterarum esse depreberidilur.Tit
Conslantinopolitanus,"sldicatur. poniifex Goristanti- xv rere, si jllud (inquam). te pigeat velul insolescentein
:-n"op6l-tahiis, etgehitivo poulificum Cbnsianlinopoii- _ac delicalum paulatimmasticareac ruroinare, quod
" ~ "v
lanbtutti: _ : "''-' . ':"'' me non.piguil, utpote pistoris pinsenlis qfficio fun-
Appropiriquante' ,a'm- styli.termino, o reverentis- cluin, commolereet lollere.<Juamvis'ergo.muiidah_e
eimefili, subiiexis precibiis satageris velut flexls ge- . disperisationis curis, velut scopulis refluis algarum
; (luiim popliiibus-supplicifer ihiplofd; -ut-hoc ppuscu- r."illisionibuset und:irum circumlairantium vorticibus,
luhij quo-iiiaiiil.esiissimedeClaralur qupd tua saga^ci faligatus populorum frenacoiiimissorum-moderaiido
efudilibn.e'non livescam, elstrenua insJrrictionen.on _gubernes,Tiequaquam lamen. hujiis rei gralia prae-

labescain, con.lra bmnesaemulofuincatapulLas:et-ve- • peditns melliflua - divinarum studia ; Scripturarura
nenata garfulorum jaciila , quae de pharetra obliqiii negligenda, "el sub bujusmodi occasionis pr_elextu
"Jivoris plerunique"iniorqiiere hituriiuf, iiiexpugna- ' parvi peiiiienda"duca'!. " - -• " - -
bilismetrorum pelta «1'graminatiCOrum-pafuia pfo- JNaniiuc-iyLusille Theodosius,- ui. prisca veleruin
iegere digrieris, meiqrie laboris-indrisiriaiu.si vbti opuscula produnt', qui'totius prbpemodum mundi
-
eompoteni summus Olympi regnator elfeCerii,--tarilo gubernans iiionarcJiiam • riiaritabaiur, ei :regalibus
velim devotaetneniis affecturii bsfendens , enlxius florcntis imperii sceplris uhdecies labehteTiiiiioriiin
'
257 PARS IH..—POEMATA..-. DEr.LAUDiBUS V.mGlNUM. 238
circulofeliciterfungebatur, qubtidiani sumptus ali- >__legisde ereluo, el medilaberis in ea die ac nocle*
moniam el corporeaesusteniaiionis e.dulium,in quibus idcirco in bmnib~us,operibusttiis meinorare novissima
mortalium vivacitas vescitur,. in praecelso potestatis lua, elin mlernum nonpsccabis. Quaeest enim iabeiir
'
culmine anliquarii scriploris mercirwonia iiideptus lis mundi prpsperifas, .aut fallenlis vitoefeiieilas?
* est, malens .Scriplurafum emolurnenjo Jitlerarum Nonne siiiiiilinia collatione _ut soinniuni evanescij,,
carnalis vitae nutrimenta per laboris exercitium adi- ut" fumus faiescit, ut.spuma marcescil? Diviiim,.
pisci, quam iBerlis desjdiae. torpore tabescens gra- inquit Psalniigraphus, si. adfuerini, nolile _cordppo-
tuitis epularum del.iciis_sagiiiari._U.nde etiam cuiri nete. Utiriam nobis praesentiuni rerum possessio non
. Prisciani grammatici xym volumina, qui .Rpmanoe sit futurpruin remuiieraii.oicaducarum copia, secu-'
lumeii-facundicevocabatur, proprius palmarum.digi* tarum non sit inopia! Ulinam Ienocinantis niuridi
lulis calce tenus digesla des.eriber.et, inauditam aiiT oblectamen.la, aeternte beatitudinis jion gignaritde^
lecessori_.us et -inexperlam praejeritis saacuiornnfi Iriirieiila! Quin polius, trausactb fragilis vilae/intei-
iinperatoribus promjilgabat seii.lenliam; posterisj vallo, succedant, suffraga.nte Cliristo, perpelua prac,-
ntreor, exemplum industrjae dereiinquens.. Ego,' mia meritorurh! Quod ipse prajstare dignetur, qui
iriquit,.TIieodosius,"totiusorbisImperalor-, iuler.curas pro nobis iu patibulo.pepeudit, cum aeiemo Paire
palaiii hoc volumen .propria manu descripsi,.etc. B vivens ac reguans ciira Spiritu sanclo per iiifi._iit_i
ProptereaC03les.tis_lub_e clangor et.supernaa sulpleis* sempcr saecula s.Teculorum.,Amen.i
classica cortcrepuerunt dicentis: Non tecedat liber
* Forte
legendumsalpicis,nempe nsalpix salpicis,jtro salpinx salpingis.F.D---.

SCHIREBUMENSISEPISGOPI •- -
-.'.'""_•

' '' siyi; ~' ." • -_-.-'.

.'-' "EJUS-OP_ERUM. PARS TERTIA. .- ;. ".

BE LMmiBUS: YffiGINtlM,

-JHaecduo poemata(hoc etsequens,ms.de Ocloprincipallbus viliis);quae in quibusdam-Co.dicilJus.hnum/aeiuni, primiim


curnCodd.Paris., -poslea.cumlibro Bodleiano.ad verb'Ti
" contuli. InBibliottiecaPatrura valde corruplasunt; nec
' ' • - - ' '
nunGqtiidemomniupmendis cafenf. GILES.]-' . _
'-'
g P aslol" bvile tuens_ne possii rabula"rapto R
' " R egalis vastans caulas bis dicere puppii ;p
'. AD MAXIMAM ABBATISSAM. '. 0 mbia^sed cuslos defendatovilia jam nun - G
M eirica lirones nunc prbmant carmiua Casio -"' S M axima praecipuum quae gestas numitie nonie'- -N
0 A -ddere.pr_e_.i_iiu-_i, '
E l laudem.capiat quadrato carminc Vjrg riiater, digriare ^precal ; TJ
T rinus in arce-Deus, qui polieris saecla creavi T N am lu perpbtuum prorhpsisii lrimine lume ' :'' N
R egnator mundi, regnarisin sedibus alti S T itan^queiri clamant sacro spiramine;Vate " S
I - ndigno conferrernihidigrietur in/aetlir A, . C ujus per rhundum jubar aito splendet rib ax-' E
C um sanctis requiem, quos laudo versibus islliin C A .tque ppibs pariter replet vibrainine fulirie _?_
A rbilef altiiiiro_nus,qui seryat sceptra supern' A . R _«x reguraet princeps popiilorum tliclusab _ev 0
T radidithis cceli per sudurti scaridere lime N M agnus de niagno, de rerum regmirie tectb • R
I nler sainetorumcuneos, qui laride pererin ' / I 1 lluiri necierrae, hec possunt cingere coel ;I
R iie.glorifica.nt nioderantem regna tpnante- M N ec riiare navigeruni spumbso giirgite val.la'•" .' T
'
0 mniienens Dpminus, mundi formaipr et aucto R . A ,ut zonaemundi, quaestipant at-tliera cels". ~ A
""
N obis pauperibus confer suffragia cert _ : _ . A C larorum vilam, qrii casiis mpribus'istbi C
E i ne coucedas irudendos hostibus istliin- C A uxiliante lieo,-yerriabarit flore perenri 1
S ed magis exiguosilefendens dextera ta.riga. /t" S' anciis aggrcdiar sludiis edicere.paupfe''- /14
K e praedo pellax ccelorum claudere liirie/ J./N. T-aritatamen dlgiie si.p.aup.erpraemia pibda" v ~T
'
Y el sanctos- valeat noxarum fallere scen 'E
' ,A 0 mnia cuni nulIu_i'VGrbIs'explaiie-taperl
N e fur*tropIiosus.fpveam delrudat in atra ., M S btsac. animract Nambrp/Cnunseuorita cirte/ r"M
C onditor.a sufiiino quos.Cliristus-servatoJynip 0
259 S. ALDHELMIOPERUM PARS III- — POEMATA. UX
• A Devpiatiirus populum cum pergere vafes
-i INCIPIT LIBEEU--.;; Vellet, et irispntem verborum"stornere leiis. ~-: - /
-
Ofjiriipplens genilor, mundum diliorie guoernans; PIusrigilur conferre niilii le posse fatebor;'
Lucida Slelligeri qui condis culmina cceli, Quin me terrenani dignaris cbndere forniam,
Nec rion lellriris formas furidamina verbo, Et biutuii) inspifas vilaliflaminepeclus;' - ' -.
Pallida purpureo pingis qui-flcire vireta-, ' • ";
Qui' corda ingeiiiis ornas, ei labfa Ioquelis.
Sic quoqiie fluclivagi refrenas cterula ponti,. Nequiaquam ut nullus sermonutr p'ectra resolvaf/
Mergere rie.valeant terrarum Iitiora lympliis, Sedfidijjus cilliarae riioduletur carniina Cliristo:\
Sed tumidos frangant fluclus dbslacula rupis; Si vero quisquam cliordarum respuit odas, :
Arvbfum gelillo qui cultusfonterigabis,- Et poliora cupit, quam phlsetpectine -cbordas, •
Ei.scgeium glumas.nimbosis imbribus auges,' Quis.Psalrnista.piuspsallebat canlibus oli.m, .
@ui laiebras mundi geniinato sidere dcmis, Ac mcniem magno geslitinodulari-inepasci,- .
Nettipe diein Titan, et nbcterii Cyiuiiia comit; Et cantu graciJi refnglt conlentus adesse,
Piseifousaequoreosqui campos pinguibus ornas, Maxima'miIIenis ausculfans organa flabris,
Sqiiamigerasfdrnians iri glaueo gurgiie lurmas, Mulceat ' -"
-' auditurii.ventosisfollibus.iste,
Limpidapraepelibus sic eomples aera catervis, ' '
**Quaailibel auraiisfnlgeseant^aetera capsis..
Carrula quae rostris resonantes cantica piparii, Quis poleril dlgne reruin mysteria rtosse,-
Atque creatofem diversa yoce faleniur, Aut abslrusa Dci gnaro cognoscere sensu ?- -
- Da pius auxilium, clemens, ut carmine possim Torridus altafisiiisumplus. forcipe carbo,
-- Cnlculus.aul aidensemundet
iiiclyta sariclorum modulari gesta priorum; spiircalabella,
Urprius el.prosa laudabat liitera caslos, . , Quo clierubin quondam purgavit labra propliehe, .
Simodo heroicam stipuleiitur carmiria laridem;. / .. Ut mer.itb dejiiceps eflelesti famine flagraiis
Ut fasti seriem niemini dixisse priorem Egregius doctor v.erbi claustella resolvai,
Et dudum prompsit voto spondcnte lib.ellus. .. •, Et noxas populi Scripturae torribus urat, _ .
Non rogo ruricolas versus, el.conimaia Musas, Quateiius ad Christum converlatdogmate plures,
JSecpelo CastaJidas metrorjpm cantica liymphas - .RuricolasTnutans ad coeli regna phalanges.
Quas dicunt Helicona jugunj servare siip_.rnum, Ilumani generis triplex distaniia ferlur,
Nec precor ui Phoebus liiiguam sermone lnquaceni . Quae modo per mundum iriquadro caidine degit,
- Et sludet in terris mercari regna tonaniis.
Dedat, quem Delo peperil Latona creatrix.
Versibus infandis nani nunquam dicere dignor,- • .' / Dei)b|ue'riorinuJ10ssortitur vita jugalis,
Ut qiiondani argulus fertur dixisse poela: ^1 Qui recte viviihl concessa lege.Tororum
Scandite nunc Helicona Deae,*anfu~squemovete; El prajcepla Dei-lolo conaniine menlis
Sed polius.nitar precibuspulsare-Tonantem, IGonservare siudenl thalami sub jure manenles.
Qui nobis placidi confert qracula verbi, _ ... Post baeecasiorum gradus alter, el prdo secnniJus
"Verbrimde v.erbo.pelo, hoc Psalmista cahebal., Subsequ.iiur : nupti.xiui jani-.coniiubia spernuni,/
•CordePalrisgjenifum, quodProles uiiieaconslat, . Ac indulla sibi scinduut retinacula luxus,
Quo Pater oirinipolens per mundura cuncla creavit -Lurida linquentes spurcae consortia carnis, - .»."-
Ut ca_>tisproprium conservent moribus aevuni,
" Sic Palris.et Prblis dignelur Spiritus almus. Dum connexa prius thalariioruiri vincula rumpuiil.
rAuxilium fragili clementer dedere servo.
. Est namque.in.Deitaie.manens substaniia s.implex, Terlia virgine.is fulgescitvi.lalucerriis,
In deitate manetjjuoque subsistentia .triplex, Cujns praecellit praefalos infula ritus.
Proprielas ergp. credatur noniine triiio,. Mundani Iux!uscalcans ltidibria falsa
"
•Majeslas!vero dicatur nbmine siniplo. . ". - Virginitas summo virtuium verlice floTet,, "
ternas.' ' _' . Duni soror corislel castissmia vitae: ,
Kaniquefides cogit personas.credere angelic_e
-'.•-
.Sed naturaDei, cojlipraeclara creaiiix, ''. jv ln qua nori.regnatfallax petulanlia saecJi, '
Oinnia regriando.dispensaf saecula simplex. . Sed polius certat carnem frenarferebellefti
- ~: '
, En promissa novo scriljanlur carmina verSu- .'._ Spiritus, utterras pcssitcenipescere noxas,
Garrula virgineas dgpromat' pagina lauiles, Et facinUssceJefura superans explodat inorme, '-
. Colaquccum pedibus perganl et commata. lernis,' / Quae plerumque solent ferratas vincere irienles,
-
Dactylus excepio deeurrat line metrorum, Quamlibef exisianfpr_edurae-colis:adirisiar. "'
- Spond_ei..qiiirilarncontemriat syllaba parlem: His igilur gradibus pandii regnaior Olympi
Ultima sic trochei cbucludal ,liltera versnni, : /Aiilae^coelesiisvalvas pi liihiha vitae,- ; _
Extrerous jugiier jgui gaudet calce teneri.. / -Quos numerp supfa lernos jamdiximu.saiite.
Sic lernis, pedibus properent epigraramata.metri, His quoquefecundolargitur-semirie fruges,.
tNeetibi difficile prorsus.quidquarn arbitror ' esse,,' Quaspia perpeiui prBedixitgloriaregni,
•Qui crebris_vicibus naiuraa jura.relaxas, . .'. •Gliseere siilcati per squalida jugeraruris,
"
._Kam nobis rudibus veteruni monumenta librorum Sanclis centeiios riieritorum jure maniplos,:
-''
Vocihus Immanis faniem tesiantur aseilam, Virginibus jhgiter fe.curidasbrte spopondit,
Garrula quto pridem bombosa fauce rudebat, Qui falsas muhdi cbnteramint pectbre pompas.
211 • DEiiAUDtBUS VIRGINUM. 2'lsJ
Fetida calcanies spurcaecohtagia carnis. A Cbrporedespurco sQmil.primordia vilav-
At vero decies senas de' cespile ruris • ; Vinea frugiferis ut constal gloriacanipis,'
' .
-Fruges deprompsit cceliiruni gloria Christus,' .' • Pampinu&immensos durrt gignit palrriile boiro»,
Quosproprie casii carphnt de rure irianiplos, ., Viniior et spbliat fibndentes falcibus antes. '
Qui modo disruropuntconnubla nexa tororum, -. Sidera praeciaro ceduni ut lumiiie 3olis, •
Et demunl prbprias devola menle lafebras, - Lustfal dum terras obliquo tramite Tilan, , •
Mimdanaelicita spe~rhenies"gau'dia'ponip_&: Cuncta-superiioruriiconviricens astrapoloitnir;
Sic demuffldecies riietens ex aequore garbas, Sic quoque virginilas qure sanctos.inclyta cotuit,
Ternas accipiet, qui vincla1jugalianeclil, -_ . Oiniiia sanclbrum iranscendil praemiasupplex,

Kec.penilus.calcat lieitaecomriiercia vitae, = -" Iniegrilas quoque virtutum regina vocalur,
Sed magis in muhdd sobolem genefare nepolum, Jungitur augelicis cum casta sponie maniplis; -
Prbgeniemque libens exoptat gignere stirpis. ilaec, inquani, virlus coeleslimunere polleris,
Quapropier cuneti quos.flammat cu-ra pudoris > ' Aurea.flammigeris prajstat crepuridia gemmis.
. Et quorum iniegritati» amor praecordia pungit,' Virginilas fulgel veluti fubra purpura regum,'
Spifiius ac castae (-.onjungantfoedera earnis, ' '* Qua regnatores funguntur juretogatii
Dum divina docetduplam senienlia viiam. Integritas animaeregriaivsin corpore caslo
Corporeis nam anima praefertur geslibus almai . Flos est virgineus, qui nescit damria sejieclae, _
Idcirco jugifer rrientis nionarchia regnet, - Nec cadit in terram ceu fronde ligustraTatiscunt.
Ut non iusultent animam phantasmata earnis, Cernite fecundis ut verrient iilia sulcis,'
Nec vincatilominam slolidb .vernacula :gestu, . Et rosa sanguineo per dumos .flore rubescal.
Aut unquam regnet conlempluserva superbo. Ex quibus ornalus quivincit fofte palaeslris, -
^
Nunc igilur raros decerpaiiicarmina fldfes, in
Accipil circo, vietor cerlainine, serta. .
E quis virgineas;valeanl fabricafe coronas; - Haud secris integritas, devicta cafne rebelli, -
:
Quid plus ccelicolas.juval incerlamine nostro Alque nefandorum prosiratis stfage Cafervis,
Quaminlegritaiis amor regnans in peclore puro? Pulclifas-gesiabit, Ghrislo regnahte,fcbronas:. •
Namque pudiciliaesuperos praeconia pascunt •' Quamvis integritus ornelur Jaude metrorum ,.
Cui.licet-in terris siirpis generamina surga.nt,. Atque pudicorum crebrescat vita per aevum;
Atlamen in cpeiisvirluluni cultiiiha scan.dit, Nonlameii seterno fraudahtur.rounere Clirisli, _,
Virgiuitas castam servans sine crimine carhem, Qui cbncessa colunt liciiaeconnubia vilae.
Caeteravlrtuluni vihcit praecouialaud.e, _ ' ^i Non ergo argenti squalescit spreta libella,'
Spiritus altithrorii templum sibi vindicat :aitnus. Uncia bis senis quam pensat lancibusaequa,
Talilerimmun.sflagratsicordevolunias,- - Quamvis auratis praecellat fibula bullis,
Sanclus apostolieae cecinit dutn sermo;loquelae-:'. '"
Aniplius autcerte flavescant petala fulva.
Nescilis quod templa dei sinl ilia veslra. Nec lalerna libi vilescat vitrea,.Yirgo, -~
Spirilus in vpbis habitat jarp jure tonanlis, Tergore vel raso, et lignis:compacta salignis,'
Quae lemerare nefas est; et maculare piaclumr _ Seu membranarum tenui velamine faeia,
Virginilas fulgel lucens, utgemma coronae,.'_ ._ Quamlibet aeraia praecellat forte lucerna
Quaecaput aeterni prsecingit slemmate regis;- Aut furvas licbnus illuslrans luce latebras.
Haeccalcat pedibus spurcae consortia"vilae," Pallidanec luiiaespernantur lumina noclu,
Fundi.tus exstirpans.pelulantis gaudia carnis* Caeruladum friscat lenebris nox saeculafurvis
Auri materiam fulvi,-obryzumque metaUum , PIus liceiex cenlro Tiianvibramina fundai,
Ex quibus ornatuf praesentis machiua mUndi, . Cum him.bi•fugiunt, et fervetlorridus aelher. •
Glafea de greiriioproducit sordida terrae. Nec puteilaticem spernenduin ducimus allum,
Sic casta integfilas auri flavenlis i.mago Antlia quem sursum solet exantlare cisternis,
Gignitur e spurca.terreni canie parentis.__ - j) Quamvis praecipua praecellanl flumina fontis,
Utrosa piiniceo tihcturas mriricercuncias - Frigida queirigelidis prbgignitglarea lymphis.
•Coecineosquesimul priecellit rubra colores_. Mergula hecpenitus nigriscontemnitur alis,
Palfidapurpureasulgighitglarea gemmas,'. • Ingluviem venlris squamosis piscibus implens,
Pulverulenla fegit quas spurci glebula ruris.. -Garrulus aut etiam yilescit gracculus ater,
Ut flos flavescensscanditdecorlice corni Qui segetum jglumas, et laeli cespiies occas
Temporevernali, dum pfomitgermiiia tellus,. -
Depopulare sludet, carpens de messe maniplos,
Dacfylus ut dulcis froridenti vertice palmae- : Quanquairi versicoior flavescat penna pavonis,"
TrudilUfet sicco-pr_eslabit_slip_leproleni.'. Et teretes rutilenl plus rubro murice cycli,
Unio de corieliaut ponti sordente nitescens . Cujus formbsa species et fulva' veirilstas,
Naseitur, el proprio matrem praecellit iionore-.> - Omnia fabtbruni porrb iiioiimina yincit.
Squalidus ut sablo spreii sub cespile ruris, Sic car.o, mirandum fatu_ putrescere nescit,
Bractea Oaventisdepromit fila mclalli. Ut referunt nobis veterumdocumenla virorum;-
Utbino sena claudam paradigiriata versu, Quod signum,-et species est virginiiatis amahdaa,,
Sic sacra. virginilas coelbrtimgrata 'cblohis..- Quae calcare selel devcta mentenefandas
"
S.3 .- S. ALDIIELMI OPlsRUM PARS III.;— POEMATA 2,14
Spnrcilias mundi spr.etapulreuine carnis... A Tradidit ursorum mandendos rictibusriillro,
iPunica neu granis temiiuniur mala .rotundis-,- Calviliem eapiiis scurrarum morelpquentes.
Quae circum simplo corlex velamine cingil, Sic Deus horrifera sancios-ulciscitur.ira,.
Quanquam .pajineti praecedaut dulcia' poma, . -. Et merilo plectil peccantes verbere s_evo. ."
Neclaris,_et mellis niiilsos imiiantiaimstus.- Jeremias bino pollebat munere clarus,
- Quamlibetinnuiheris esset ditissinius heros
Sic, inquam, inlegrilas fama yenereiur inajvum.,.
Ut lamen eleclos, fjui neelunl fcedera nuptis, •Viriutumdonis, quas Chrisii ^grati.acqnfert... " .
Et juste vivunl castorum jnre tororurn, . Sed laiiieu, ui dixi, duo maxima munia constanl :
Garperenpn cupiat slrophoso pagina rictu; I!unc pia virginitas ornabat flore pudoris -.
Praeseilim-antiqu-C cum. narreL liitera legis, Inlegris totiim.servanten) legihus aevum;' .
Illustrem pair.es vilam dtixisse priores, - -. Atque.superna Dei vaiem praesagmina ditem,
Qui ventura .Dei prompserunt Flamine saneto Coelitusin.pleba.it, u.tjiosset clausa latebris,
Bona salutaris,. dum Ghristus saecla beavii. Et reserare poii possel penelralia sensu. .
Elias ^ates, queiu tetra voju.mina Regum. Quem Dens ex uteri sacravit*mairice niundum
' Ante
Jnsignem memoranl viriutum leimia fretum, praeseiitisquam nossel.lumina vilae; _ _ -
Virgn saeer; fuerarfama per-saecula nolus. & Ut foret affalim promens oraculavaiis;.
Flumina quapropter lerris miracula gessif, De quo cojlestis fatur senientia Palris /
Atque arcana Dei verbis oraeuta prompsit, \ . Quod dudum,- quam nascalur de viscere matrisR _
Qu_e series libri protriulgat famine claro. • Sanciificaretur pr_estaritimunere virgo.
Nam gemino> quondam, coelesti fulmine freius, Miitilur interea mox yaiicinare proplieta, - -
Ju^serafarsuros flamrnas perferre focorum,." Daemonisulregnum nec non et sceptra tyranni
Peniecolarchos, atque vjros ad funera centum Dirual in mundo, fretus vir.tute Tonantis,
Truserat implentes pariter praecepla iyranni. . . Et regnum coeli, desirucia fraudemalignij -
Qiiique, quater denis elbinis mensibus aciis, jEdificet, planletque restaurans scepira polorum-.
Aslriferum.clausit quadrato cardine coelum,. . . Conspicil et geminas venianli culmine \Bodl._y\n~i-_e~l
Aridus ut flullis roraret nubibus ffiiher, ^ .- :-_ -'" [virgas -'
Aique negarenlur latices morientibus herbis, ' • Quse sigrianl speciem populorum forte duorum-;
Nec sitiens praium caperet nuirimina. lymphae. Necnon et tolidem cofbes ex ordine.ceriiit:
Tunc iterum nulu nimborum.obsiacula rupit, . Sed tamen aequiparahs i.itefpretalio plebes
Utfluereut imbres uberiim' ex aelhere fiirvo, Q Protendit [Bodl., Porlendiij gemin.is per sacrametita
jlisceret et rursus fecundo germine-tellus, , -'"",,' • [veiustas.
Pabula densa ferens vulgo verrianlibus arvis. . -'
bcriptorum veterum liquido niouumeiita testantur-
Arbiier aaternus quem jussif scandere bigis Quod Daniel sempervirgo florescereialmus. -•-.
Aurea coelorum pehelrahtem eulraina vatein,; : Qui. nobis nofmam sacfatae virginitatis
Sospes qui.nunquamsensit-discrimina nioriis, Iinbuii, el speculum:viiae monstravit alumnis-,
Caeteraper mundurii eeu gessit mrba parenium, Certius idcirco promulgat lempora Christi - .-_
Aique futurorum gestura est.turba nepotum,- -Omnibus.ahliquis prsesaga voce prophetis, u.
Sed manet in teraplis paradisi-haclenus heros. * -:
An.norum liuinerosexplarians-brdinererto,
Eliairi colii, ut snperisiu sedibus Ilenoeii, Nuntiat in mundo noslri cunabula regis,
Quemrapuil quondani divina poientia cceli,. Namquadringentis a.iirioriimcursibus, alque- .' --
Lurida ne"m,u.rtdipatereiur damna nefaiidi.- -
His iibvem scribens actatura. Iuslra fuisse,
Idcirco simul ad.belli certaniina crtida Donec prodirel Cbristus reguator in orbem. - . .
Conira antechristum gestant vexilla. Touanlis. . Porro disseruitverax sermone futura,
Oronia.de nigrisconsurgeut corpora bustis, . Qualuor in mundo regnorumsurgere sceptfa,;
Clausaeper. campos et tumbae spohle pate.seuiit, . B Utprius in slrato tfuculentusimaginis altae . -,- =
Uiini salpix crepat, 'etclangit vox Clara lubarum, Diversis vidit jam praesagire meiallis._- - ".
Advenlanie Deo, qui cunciis prajmia pensat, . Denique frondoso regnalof slipiie robur- . -.
Seu pia perfeciis, seu cerle saeva profanis Imperio fretus vidil de cespite crescens,
Sic quoque famosis decoravit sascula signis. Cujus tangebant praecelsa cacumina -nimbos,
Virgineo flagrans Eliseus ilore prppliela. . , . Et sub qua volucrum turmte, et genus omne feraruni,
Aurca hune bembis nasceniem bacula valem . Dulcia de ramis carpunt-alimenta ciborum, -
" Arbore sed -
Signavit' quoniam deslruxit sacra deorum, . procera signaium jure lyrarinum.
Munere quetn duplq ditabat Spiritus almus, Mox intellexit prffisagopecfore vates,
Cujus cosleslis conlriyil sceplra poieslas, _-"
Laula supernarum qui co.nfert munja rerum, _ -
Singula per sanctas cumulans cliarismala menles. Tempora torquerent donec septeha Buperbum-,
Exeital liprrenda conslriclum mprle.cadaver,.' Ut meriio fugiens dumosis saltibus erret.
Quamvis jani.lelhi sopiius'sorle fuisset; El dum despexil.tefrentis flagra Tonanlis,
Atjl pueros siolido.s sanpluih qui carpere yalem Squalidus birsuluspeieret myrteta luporum:
Ei Isniaje .siudent bombps_u'(jce frementes .. Quadriped.ura socius faclus sine menle tyraniius.
245 /DE LAUDIBUS VIRGINUM. 2iC,
Ilic quoq.ieVdeslruxil Ceiisdelubra n.efandi, - A Namque salutiferum mundus BaptislaTonaiiiem •
Flaminibus .scelerum mortis .dvscriir.ina passis, " Diluit aequor.eismergens m gurgite lympli.is.-"- :•- /
Atque saeerdotes populo.suhfrattde sacelli 0 ' . Accipit inde latex:m_ox.mimefa.sacra salutis ., '_.<;
' -
Fallentespariter mullayil morte.cruenta.- Plufima quadraium.qu_e nunc sparguntur.in orbem,
Tempore sic alio, yiricens-virtute dracpnem,. > . ; Dum populi passim Iiaptismi dona capessunl. _"'-:.
Horrendisatram.jact.abalfaucibaso.fiam,. Sic-fiilsit felix .virgo RaptislaJoannes;-. . /.
Duni glutit piceam crudelis bestia hiassam, '• Niintius et Domini dictus praecursorIn^evum.-- -_.
IIHcorumpunLur multalae viscera belvae. . '"* '
'•• Quem genuit.sero palris veneranda propago, _,.
Ilunc Deus horrenda senipcr luialuf ab ira,,-" . Quamvis fecundo.ciiruisset-corp.ore.mater, . .._ -
Quamlibet experlus tolerel torinenta maloruiri. ',:.; , Jam duduiii el sterili matrix algesceret alvo. -'-...
. Denique nou irepidat,.frelus ccelestibus armis,-. -. Nullus erat.potior muliebri viscere iiatus . . •- ,
Saevos belvarum viclus, morsusque leonum,-^. • -- Ni medicus inundi, proles generafa -Tonantis; ..
-Quamvis inclusus saevis tortoribusessel, -,.'-. Idcirco mundus.m1111du111_si.ne Jabepiaclr ,' V .'"
Egregius yaie>foveani.retrusus _in alram-. . .""- '-. Abluil,el JaticisCliristuih subfluniin.ejinxit,,
'
"Virginilascaslhm sicseryat semper_amicum, - • - llumida fluctiyagis sacrante.m c_eTulaponti ;
Tetrica contemnens millefiis daimiarpericlis. - .-'- B Fontibus et yitreis/doiianteni- munera partus, ....
Sicquoque yirgineis ,redolenies flhribusoliro ..- Dum vetuli redeunt iteruinad cunabula vit3e,.. ., •
Tres pueri pari.ler seryarunf.ju.ra pudoris,..-. , Tiinc linquente Deo lorr.ebtum uiarmora glauca, ,
Aureaspernentes.stolidi simulacra tyraimi. - . Ae ripas lustrante piis cum passibus aiiinis,
Qui turrnas, vulgi surdum -mutunique metallrini, : Alta superriorum patuerunt claus.lra.pplorurii; ..._____,.
~
Iiiiperioterren-te_iub.ei.yejierarier.omn.es, . , J. _^Eiheracelsa tonaiit duni. fatur rcclor.OIympi, . - ;
Cmn tuba rauclsoiiis reboat clatigoribus.alte,". . Compellans sobolem yerbpcurrentepef setliraui'-'. ,
Fistula cum ciiliaris re.clamans aethera pulsai,. -.. -• Hic estecce meusdilectus lilius,.iiifit,-
Sambuca salpicibus respondet niusica ciehris.. Quein milii complacuit totuin reguare per o.rbejn.. -.
Ul genibus flexis et eurvo poplite plebes ,/ ". Coslilus ad.-Chrislum descendit Spiritusalinus-,". ,
. .;
Aurea per campos. orarerit iduiaregis. .. -. - Praepelis adveniens jani p.e.rsimi!lacra _cb!uinbse: :.;
SedtamenHebraeasperiiensliIdibriapub.es Haec avis idcirco conferlurFIauiine sacro,, . / •
Cerima -11011. ilectii-siinulacris colla nefand>s : . Solacaret quon_am,cr.urleHs: felle yeneni, _.."_ -
irnpius idcirco fornacis torre ininatur, _ .., .. Capleraquoringens stomaclialuf turiua vplucrum,..
Puberibiis-castis ut cultum-siiggeratrardor, . Miliased gesial candescensilia praepes.. ,_^x
Dum furibunda.pios nodarentviiicla Jacer,los._ . , • Plurima pro Clirislo patiens tor.menta proplieles - -.
Ektemplo nexus combussit flamroa feroces_ -'._:. Carceris illuviem ei furvas sine luce laiebras _. V
Sed'sacra sancloruiri iion qnibat menibra cremare; ; Perlulit, atroc.is damnans.connubia regis,. _ .^.
Omirum dictu! p.uerps quod Ilamma camini,, Qui eotisanguinei disrupit ftedera fralris, •
Torribus iniiocuis dirb sub cafcerecoxit.,. . . . • Germani tlialaroumincestans siiiejure.tororum.
• Acriter
Vertim vifginilas sprevitJOrnienta rogoruri), -. idcirco compescit vpce lyramium,. ,-_-.,
Seiinillaiue iide. dum lervent corda vi.roruii),. . •Non metuens furibunda n_eci_s tormenta iiefandie. .
Angelrisignicorois nam sanctus scandiuib astris, , Prolinns efluso rubuerunt sanguine lahces,
Torrida cuin gelidis sedans incendia flabris;, Dumcaput abscissump.opuli ad convivia yeciani,
Cafbonumquegiobos exstinguens imbre_supenio. Quod regina.ferox per nafam ffaude poposcit,... •
Sedpriscos lantura currpatres pagina prbdat, Scenica yirgineo mohstrahieKiJiidi.eM saitu. _
-Limpida quos.celebranl
' yelerum monumenla libro--- Sic igituf.Christiim sigiiavi\ianguiiiis psti;o,; . ,.
... .. . ,'__-,_•' [rum,;' . Horrenduui mundLmedic.antero.vuliiere vulnus,
CumTudis anliquam prseceilat gratiajegerii,-. , Duni crucisin.patulo suspensum slipitepoeiias.
Salvator clemeiis qua_s_eculacunela Jjeavit? - . ,i Cogeret.jnsontem violentia ferre rconirn_. .- ...
'
Yirginibus vates tum primo exeiripla Joannis / -Sic tameii.optatara senserunt.s_ecia-saluteiii_ _;. ,.' -
1Edidit a&iim sacro Spiramin.e plenusr./, Duni Deus ad vagas.ErebidescendereL.uinbras," .
Qui Domihum pbtrusus sensif genitricis ab al.vb, Eeri ea veptiferae fracturus liniina yalvsej .
Pigrius coeloruui terris gestante Maria_ '-' /Erea porlarum"quassavit claustra tetrarum;
Hic erat in saltu silvesiria pabula. mellis - Ilt Psalmislaprjus praesaga.voce eanebat, _;
Atque Iocuslarum maiidens/corpuscula Jf.ugij Passurum mundi prorhehs in calce Tonanlem. . .;
Caelera nectareae coritempsit ferculapqmpac.. ",'.' P-ronierejiune nitaf sacruni sermoiie joaiijiein,.
Hunc Gabriel Patri sanctus praedixerat anie, Quifujtaccubiior Chrislo.gratissiniusalmp,.. , -.
Deiilris aliaris prbmens oracula yati, - _Pectore de sacro sorbebat flumina dpcjor,_
TJiuribuIum aurato curh ferrbt sorte sacellq. Jinbribus ac:ieniis siiiens ingurgilat alvuui'; .
Sedcum Forteforet felix praecursor adultus,. ' /
. - Florida qui Casiaeservayit lernpora vitae, .- _
Atque prophetali jam maturesceret aevo, -,' Horresceiis peuitus,fals_ecoramercia carqi?.
Prtedicat adveutuni Chi-isii. jjaranympbus in orbe,, Pluriinus idCireo devulgaris semina faniaj, ._
Plures convertenssacro.serinone; cateiras. Yiriutuin fumor latuiri crebre__citi.ilorbemr. ./'
• S. ALDHELM-IOP.ERUM _?ARSIII. —. POEMATA
2-1? uf
Non. igitur speeiera per skigula sermo*relexil,; .. A DumsevirginepserVaret munere mundrim..
SeJ genus explaiiat^salebroso pagina versu-. .-' ;... Hpc genuil pignus coelestissemirieverbi : .
Suscilat iriieieas.optecadavera let.io,- . " El bapLizandi tribuit cunabula saera, .• - -
Quaegelidseslric-tim nodabant-vincula mortis, Pelrus apostolicae qui culmen prasidet aedis.
Dellidit obtutum caecoruniliiminaJaTigensi --'- - Nam sacrrnn jugiter.Joctorem dogma docentent,
Clatfdbs firirialis mox jussit pergerepla-nlis';-' .; Aique supenia Dei crebro praeCepiaserenlem- -
liarmoniaift.surdi sumpsefunt aure sonoram;:' ' - -,- Discipulus fidis devolus passibus aequat^ -, • '
- - '
Necnonet muti solvebant labia loquelis; j: _ Contiglt idcireo Jongaevosforte parentes,-
Sanatis manibus concessifvivere ihancbs; Et pfGpriosipariter germanos -viserefratfes, •. -
' "•
Atra veneriorrim nbn sferisildbmna nlgrorutn, Quos.Petrns Christiclarus piscator inorbe-
' . Retibusangelicisraptos ex
Qiiamvis Ieihi!eros sprbefet faucilius haustus. aequoremuDdi --;'-
Sic legimus pfisebvulgaliim-tempnre Saulumr, Secumfelices.ad cceli sidera vexit; -_"
Imperiis proeeruniqui Ghristi ddgmata tempsil, Temporen,uo,clarus fulsit regnator ih orbe ~
Alma beatoriim:cpntbrquens merabfa vifbTurh, Cui Cons.ianlinuscensebant saecula nomen, •" ' -
' V
Dum priscae voluit legis r.egnafe latebras, Sylvesler Roma degebat praesul !n urbe ~.
^ Sanelus apostolie_e
El Gliristo palrios veierumpr-eppheferitiis.. qui rexit culiriina sedis.
Veriilurinlerea mulatb nomine sanclus - . JPlii.riraaquehic-feci6.virlutU0isigria sacerdos,
Paulus apostoiicae meruit praeconia fariiae,. I :>'/ • Quaemodo.per mundumchartis irisertaleguhtnr. :
Infula vifgineo ljueiii coiriit sacra pudofe; • / - D.eniquesquamigerum yinxit virtute draconem '.: '
Quamvis jarri dudum damnarel carcere tetro - For.liaferratisconstrihgens vincla caienist
- -" ' -- -
Meriibra •Datervarumservanturii foedera Christi. Qui prius e crypla funesto flamine-spirans,
Sic Deus excelsiis qui mutat corda rebrum, Romani regnivexabat jure;catervasr -'
Traxit ovem egregiam sievaiiefaucelupbrun», / Dum ccnlempserunl CJiristo famularier nni,
Qui plerumque tetros Turva nigredi.ne corvos Natricis horrendi cultum-prrestare putantes: -
Terlilin albentesglauco sine felle cOluinbas;' -.", Sed cuiii striuxis.vel bfelvamcollaribus arctis," ' :
- Morbida pestiferi compeSGensflabra draconls^
Duro sceleralorrihi clemenler erimina laxat,"
Candida virtulum concedens<lona sacrafum.- Civibus exorilur mox exsulialio Iaetis,-
Quem Paler iiigeiiiinans alia bis ciamaVab afce, • Bestia delituit quie pridem saevire solebat. ;
Tunc riiil in'faciem proslratb ppplile Paulus, - " -ldcirco.slalim bap(ismi.grafia fiilgeiis
' . Ccelilusilliixit Romanis afcibusut sol..
Stipafus lenebris, ef clari luuiinls- expers,: ** Hic Gonsiantini curavtt lurida
Quamvis caecatus sentiret damna "pupiltae: membra,
Ast tamen e coelo Vidit fulgeseere SoJem, Ilorrida leprosis/explodens ulcera squamis, ."
' ' -
Peclora qui seriiper lustrabitluce sereiia.'•''-- Diim regnatorem Ghrisli' sob gurgile' »bixil_ -
doctor -
Hic.erategregius miindique magister,-- Quapropter Roma fregit delubra sacelli,
B.irbara convertens doctriniraginihasacris. Prisea nefandorum contemnens fana d.eofuui,
Quadrupedis vituli Lucas formatus ad instar, - Et potiora rudissectalurculminatempli,.
5 -
Lucida iJivino sefipsit qui dogmata liJjro, Qna Salviitoris signata crubre coruscant,
Septuaginta patruin scribens ret nomina sepierii,, PerpetuosqueDei produntper sajcla-lriuiriphds;;
E quibus omiiipoteris fegrtorum gloria Chrislus Sic mundum propriis Ornabat moribus amplum, '
Gignitur, et nbsiraes-umi.sit cunabula carnis." Dum regem Rqniaecorrexitdogmate Cliristi. . /
'•-
TQuenisacra virgineis orriabant serta corbriis, , Porro confliclum gessit didascalus idem .
Qualuoreldeciescurii septerii degeret annos, -- . Conira bis senos^certaiiiesarie niagistrbs,. :-""
Progeniem dominl narrans ab origine priirio, "_'. ' Qui pignus mund.i faJlaci voce negabani,,
Duin cbaos abstrusum et toipens cohfusio rerum ,D-umMedialoris:sp§mebant ddnavocantls, -•' ,.
Teirica terrificis texisset s_cclalaiebris, JJ Lucida p'erpetu_e/q'uipandit Jimina vitae. -'•
' " ' -
Thesaurosque pbli reseraret clave paternds, Quapropler cunctos, fretiiscojlcstibus.arinis,
-
Donee quadrali-praepollens conditor orbis, ' - Yicerat extemplo voli certamine compos, .
Floridaisub liimbis formassel saecla supernis1. Acvelut adversus frendeines bre mblossos', - ; - "-
Ilie medicus. dudum sanabat vulnera carriis, . ' " Frustra qui superas.impleiu latralibus auras,
Putrida fiLrarum procurans rilcera Pbtu-, .-'''" Ferrea Scriptufae direxit spicula miles;
Uberius deiriceps ahiiriarum crimina sonium, Dum consterriati mox omries terga.dederunt,
Et seeleruhiJbcinus, qnse meritis vuhiera patfant;' Ej-ceplo Zariibri, qui tunc, necrbmantia frelus,
Discipulus Pauli, Scripturae^-dogtnaiidempsil, ~ " Ignarum pbpuiiim scropiiesa fraudefefeilit,. ;
Deuique.posf riiortem sacratisossibusornai Dum magus iu laiirum pel.lax sine vocesUsurrat,
•Sedem Augustorum, qua nunc monaichia nnmdi' Corriiit in lerram quadrupes^spiracula linquehs,
PoslUemaeihiperium subcorili culmiiie fegnat. Vasirisdum viilgi claniur ferii aeiliera nimbi_
Roma sacerdotem Clenieniem tempore priscb Sed tamen iutrepidus Dominum Sylvesler adorat,
Edidit, et merilo cui dat clemenlia nbmeri; Ut plebs quamChristns pretiosi' sanguinjs bstfo
Quem Deus.^t^rali tJitavlt g_.atiagfaiis,' /, j- Reddidil jmmunem, sublata fraude malighi,
" '
2id- . . DE LAUDiBUS VJRGLNUM. _ "'250"
Telro liaud fallatur folsi pliarilasmate Zambri A Labara slcequitaris per Jerfarti trudito dexlra, - •
Mox igituf taurfprostfaiuriri morte cadavef Quaiuor infindens direcib iramite sulcos, 1
Suscitat exserlis absolverisvincula riodis, Per quos, ereclis castrorura turribus altis,- ,, ,, ,
' Moeniamurorumrestaures imbricerubra, - _. .
Et mitetriarmenio fecit suecedere taurum.' _ '_
Tuui populi passiinciamabaiit vo.ceTonantem, . In qua regpabit proles, prolesque nepolum,:
Laudahtes Dominum coeperunLdicefe grates.- Sicul regnabat palruirinumerosa prupago, - . ,
Hic fuit, ut feriwycomes inlegritaiis adeptus, - <Juoruin.progeniesetaviglomefautiirav.orum. -'.
Douec supreraam claudebat tempore vitam. Jarti fuit Hesperiaefamosus laude sacerdos . \
. Rex Constantihus quondam praesagia cerla, ; '
Anibrbsius,-Christi complens praecepla benigni, -
Atque fulurarum rimatur somriia reruni, Spirilus et castaeservavit fcedera carnis, , -
Culciladum plumis Augusti sterneret artus,- ; Qui-iioHieiigeritAmbrosiaede neclare d.uclum. - . -
Cernens maironse rugusae forie figuraro Hic teuerin cunis quondam dum paryulus esset,., -
- ••'
"Viditin exiasi deforroerofronle vetusla, Magna-fulufarurn'gessit spectacula rerum ;
Cernua qute graditur treriiUlisagilafa laceriis. ""-• "
Namque examei) apum riumerbsis (brte' catervis .
Insuper hanc inorlis,jarii sorsmuiiaretacerba, Conlexit faciem puefi, mirabile fatu; •__,--•
Imperat iliustris regetri sermone saeerdos BQuae lieel horrenda sliparent labra.cohortev . -
, Sylvester Conslariiinum decrepita membra Non tamen inf