Vous êtes sur la page 1sur 553

Flodoard. Flodoardi, canonici remensis, Opera omnia... Sequuntur Joannis XIII et Benedicti VI, summorum pontificum, epistolae et decreta.

Intermiscentur Gumpoldi Mantuani,


Eraclii Leodiensis, Udalrici Augustani, episcoporum, scripta.... 1853.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.

Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.


PATROLOGM

eURSUS COMPLITDS
.-'.'-.' SIVJE '.'
-•''. '..''
BIBLIOTHEGA. UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

OMNIUM SS. PAMJM, BOGTOMM EGGUS&STICORUM


- : SGMPtORUMQUE
.'• .'.' Qui' .,'''...;
AB MYO APQSTOLICO AD INNQCENTII III _TEMPQRA , .
' " '
ITLORUERUNT ; -
RECUSIO: CHRONOXOGICA ,
OMNIUJIQUJS EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLIC^ETRADITIONISPER DUODECIMPRlORAv, -
ECCLESLE &E.CULA,' , .;'''
JUXTAEDITlONES ACCURATISSIVAS, INTERSE CUMQOE NONNOLLIS CODICIBOS MANUSCRIPTIS COLLATAS,
; PERQUAII DILIGENtER CASTIGATA; . ':-
COMMENTARHS
DISSERTATIONTBUS,; LkCTIONIBUSQUEVARTANTIBUS CONTINENTER ILLUSTRATA';
. OMNIBUSOPERIBUSPOSTAMPLISSIMAS EDITIONES QVJETHIBUS NOVISSIMIS'S.ECULIS DEBENTUR ABSOLUTAS
DETECTIS, ^TOTA J
INDICIBUSPARTICULARIBUS
ANALYTICIS, SINGULOS SIVETOMOS, SIVEAUCTORES ALICUJUS WOMENTI
: SOBSEQUENTIBUS, DONATA; '
INTRA1PSOM
CAPITULIS. TEXTUM RITEDISPOSITIS, NECNON 'Et TITOLISSINGOLAROM PAGINARUM MARGINEM
SUPERIOREM'
DISTINGUENTIBUS. SUBJECTA.MQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS, ADORNATA ;
OrERIBOSCUMDDBIISTOMAPOCRIPIIIS, ALIQOA VEROAOCTORITATE IN ORDINE ADTRADITIONEM
ECCLESIASTICAM POLLENTIBOS, AMPLIFICATA;
DOOBUS INDICIBOS
GENERALIBUS LOCUPLETATA : ALTERO SCILICET RERUM, QUOCONSULTO, QUIDQUID
PATROM
UNUSQOlSQOE TNQOODLIBET THEMA .SCMPSERIT ONOINTGITU CONSPICIATUR; ALTERO
SGRIPTURJESACRJE, EX QUOLECTORI COMPERIRE sit OBVIUM QUINAM PATRES ..'.
~- ET IN QUIBCS OPERUM S OORUM LOCIS SINGULOS SiNGULORUM LIBRORUM
" SCRIPTURJE TEXTDS COMMENTATI SINT..
EDITIOACCURATISSIMA,
CyETERISQUE OMNIBUS FACILE ANTEPONENDA, SI PERPENDANTUR : CHABACTERUM. NITIWTAS
CIIARTiE INTEGRITAS
QUALITAS, TEXTOS,PERFECTIO CORRECTIONIS, OPERCM HECOSORUM TUMVA '^A^N,'
TUMNOMEROS,FORMA VOLOMINOM PERQOAM COMMODA SIBIQUE 1NTOT.O OPERIS DECCRSU CQNSTA ' 'ER
ISTACOLLECTIO,UNA, METHODICA ETCIIRONOLOGIC /%'\
SIMILIS.PRETII
EXIGUiTAS,PE^SERTIMQUE )jg 0^\<^\
SEXCENTORUM FRAGMENTORUM. OPCSCOLOROMQOE HACTENUS HIC ILLIC SPABSOROM, \^ ^\(f \
PMMDM IN
AD.TEM KOSTRA BIBLIOTHECA , EX OPERIBDS AD OMNES .(ETATES
, I KP \^
LOCOS,LINGUAS FORMASQUE PERTINENTIBUS , COADUNATORUM. w^l ''£"».' \^~
SERIES SECUNDA, - *SA ^ %'
IN QUA PRODEUNTPATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESM LATINiE tV "3j., \~i
A GREGORIO MAGNO AD INNOCENTIUMIII. '
*A ''*£>' -^
Sltcmantt _%*~p. «Dtigne,
^K/^S
BIBLIOi;HEC£ CLEBI DEEffEUBffi, ^—VyS^
'•'<' - - S'VE
.•'..'.,•.. °>
... '4*.
CURSUUM COMPLETORUM 1NSINGULOS SCIENTIJE ECCLESIASTICiE RAMOSEDITOBE.
PATROLOGIA
BINAEDITlONETYPIS MANDATAEST, ALIANEMPELATINA,ALIAGR.ECq-LATiNA.-—
YENEUNTMILLEFRANCISDUCENTAVOLUMINA EDITIONISLATINJE ET
; OCTINGENT*IS1
MILLETRECENTA — MERELATINAUNIVERSOS
GRiECO-LATINjE. AUCTORES TUM
TUMOCCIDENTALES,
AMPLECTITUR;HI AUTEM,IN EA, SOLAVERSIONELATINADONANTUR.
ORIENTALES'EQUIDEM

PATRQLOGIJE TOMUS . CXXXV.;


FLODOARDUSCANONICUSREMENSIS, JOANNESXIU ET BENEDICTCSVI, SANCTAMATHILDIS,
GUMPOLDUSMANTUANCS,ERACLIUS LEODIENSIS, UDALRICUSAUGUSTANUS,EPISCOPI.
".-.,",/, TOMUS UNICUS. . ."'-.;

EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM,


N Va.DICTA D'AMIIOISE, PROPEPORTAMLUTETI^EPARISIORUMVULGOPENFER NOMINATAM,
SEU PETIT-MONTROUGE.
1853
AUuTORUM ET OPER.UKS QUI IN HOD TOMO GXXXV COIJTINBNTUR.

'.;."/':,'....,:' FLOPQARDUS^;CAN'OMCU&:REMENS_IS.':. ::
- Col. 23
Historia Remensis. ,
". Annales. ."'.; ./ , 417
'
Opuscula metrica. ";.. :; 491
: SANCTA MATHJLDIS REGINA.
Vita auctore anonymo. 885
OTMPOLDUS EPISGOFUS MANTUANUSy
-
Vita Veneezlavi dueis Bohemiee. 899

ERACLIUS LEODIENSIS EPISCOPUS. ;


: 94-3
Epistola ad Ratherium episcopum.
Relalio miraculi S. Martini. 95.5

JQANNES ±111 PAPA.


Epistol83 et decreta. '; : 94.9

SANGTUS UDALRICUS AUGUSTANUS EPISCOPUS. '.

Sermo synodalis.: - 1069


"""
Diploma.".' '1073
BENEDICTUS VI PAPA.
.'.'; . 1079
Epistolas et decreta.

Ex lypis MIGNE,au Pelit^Montrouge.


ANNODOMINIDCCCCLXVI.

FL0B01EMS
CANONICUS REMENSIS.

N0 TITI & MIST0 RI€A IN FL0D0AftDUM.


(Apud Mabill.ActaSS.ord. S. Bened., tom. VII,pag. 32S.) ,;.,-"

Flodoardum presbyterum Remensero, praecipuumiA vellem. proficisci. Fecitque me sub custodia deti-
sseculi x ornamenlum, monachis accensent virL neri, ablalis a me rebus, quas deiepiscopatutene-
docli non.pauci post/Sigebertum, quos inter Guil- bam, cum ecclesia quam regebam in Culmisciaco
lelmus Marlotus in Melropoli Remensi et Natalis (Cormicy),sicqueplenis quinque mensibus sum de-
Alexander iii Historiasmculi x. Tlodpardus,- quem lenlus.»Ideih in Historiae, lib. iv, cap. 28 i < Mihi
idem Sigeberlus Flauialdum vocat, nunquam satis quoque ecclesiam Culmisciacivici abstuiit cum terra
laudatus, hec seio an ulli temporum illorum scri- beneficii, quamtune temporis tenebam. Egp deni-:
jilori secundus, Sparhaeo oppido ad Matronam, que disponens orationis gratia sepulcrum visere
sahcti Martini, retentus sum ab ipso, clam me qui-
vulgp Eperhay, natus estanno 894, siquidem anho
963 sepluagenarius erat, ex ipsius Chronico. Ar- busdam personis insimulantrbus apud eum, quod
chiyum ecclesise Remensis ejus curse commissum sui «ausa nocumehti yel filii suivelleih prpficisci:
erat cum crypta seu capella sancliPetri ex Historiae et quia rehutabam mehuic electo nostrocommi ttere,
suae, lib. n, cap. 19, ubi de Ebone agit, his verbis: nesciehs utrum Deo: placeret prafsulem hpstrum
«.Archivum ecclesisetutissimis, aedificiis,cum. cry- fore. Sicque plenis quinque mensibus apud fratres
pla in honore sancti Petri omniumque aposlolorum, npstros (id est canonicosRemeiises),ipso comite ju
B
martyrum, confessorum ac virginum <Iedicata, ubi- bente sub custodia pattim libera sum detehlus. J
Dep propitio deservire videmur, Ppere deeenti con- Tum alia inde consecuta subdit, nempe se abspiu-
struxit.»Ibidem, Gundacrum, Gahonicum, utputo, tutn a custodia «ipsa dio conceptionis et passionis
Remensem, nutritorem suum yoeat, matris ;ejus Domininostri Jesu Christi, ad urbem Suessonicam»
avuhculuserat Flawardus noniine, qulduos fijios in cura suo electo p.errexisse, tibi Hugpnis ordinatio
sancli Baspli monaslerio habuit, uhum Tetbertum, confirmata est in conventu episcoporum.«Ibi Crgo,
qurpresbyter dudum, inquit,. apud nos obiii. Ar- inquit,Hugo princeps tiinc ,in"e per martum: ac-
taldo archiepiscppo Romam, nesciocujus reicausa, cipiens, huic Hugohi nepoli suo ad benefaciehdum
prpfectus sub ahnum 936, a Lecne papa VII perho- :I cpmmisit, quique mihi ecclesiam sanctse Mariaede-
horifice exceptus est. lla enim ipsa caait ia fihe S dit in Colrido (Coroy) sitain : terram quoque quam
libri metrici de Romanis pohtiMbiis* ubi de pater suus mihi abstulerat reddidit, et aliamin prae-
LebneYn dieta villa superadjecit.» Ex his constat, Flodoardo
Quime visentemsethereipia liminaPetri .'.' ante annurh 940 cominissanifuisse curam ecclesise
JocundeexcipienSjaoimoqBKsitEbenigno Gulrhisclacerisis: ac proinde ante Agapeti pphtifi-
Aditfisit,favitquepie, studuitcueredeste. anno 946 seder« coepitipresbyterum
Eaminagrataserens,epulisreoreavit utrisque t** C&tum, qui
; Corporisaiqaeanimsi,benedixit.,et osculaiibans, fuiss©.-Quod quam pb causam hic notem, ihferius
. Ac geminansdono'oiimulatummunarisalmi vidobittir. Anno 941 Flpdoardus Hugonis t jussu
Pergere Iffitantemainplexudiaisit honoro. "
prto-iamde exsili&evocatur. »
Aano 940 Hugone Heriberli Yercsandensis co- Idem synodo Virdunensi; annp 947 interfuit,
mitis filio, ad sedem Reniensis Ecclesia in Iocum ut ex eo
coHigitiir,quod post synodum, Mahsimus,
Artaldi superordinato, Flodoardus facium impro- ait, cutri Roiberto Trevirensi,,nempe ipse et ArtOl-
bans, peregrinalioaem ad liroiha sancli Mariiniprs- <Jil3.Qax verba utrobique eadem leguntur tum ia
texuit, sed ab Heribertp retentus est. Rem harrat Chronico ad pradicturh annum, tum in Historia,
iisdeni pene verbis Flodoardus ipse tum ih Shronico lib. iv, cap. 55. De eoninil amplius Iegitur ad ,ah-
ad illum ann«m, tum in Hisloria Remensi. Verba num9S2, qup annoHugo archiepiscopusin ordinem
ejus refercnda sunt.oit appareat eumdem ulriusque redactus, atque Odalricus ejus loco suffectus est.
operis esse /auctorem. Sic itaque in Ghronico ha- Ghronicihsecyerba sunt: « Elegimiis ad episcopum
bet :\ t Ego deuique disponens; orationis gratia se- Remensem Odalricum iKustrem clericum, Hogohis
pulcriim sancli 'Martiiii visere, relentsis suns ab " enjasdam craiiiis fi'iiihi, » efc." Benique ariho ser
Heriberto comite, clam nie quibusdam aecusanlibus
jv quehti« Odalricus Eemensis archiepiscopus prpce-
apud emn, quod suicausa nocumenti vel Glii sui res Frahcise. -qui pbssessiones duasdam B.emehsis
PAXROt. GXXXV.
11 FLODOARDUSCANONICUS- REMENSIS. 12
oliehp^vefahtEcclesiae,'vbcMifecife J)go vefo, •sifb-A melipf abbas; Ab AgapivSppatacius fullSaceruos.
dit Flodoardus, fracius ffitate, et altrilus iiifirmi- Ex ejus Hisioria multa nova scies, et in illa totam
-tate, ministerio me abdicavi praelaiurse cbraiii ePr aniiquiiaiem liauries.:,,t.Belle jpmninp,>sed tamen
deni pfaisule":quique me lioc absolvensjugoi ihi- vefbum aube, quod iii sexlo versu legitur, non id
posuii illud per eleetionem fralrurii meoriiihnepptt •significare puto, quod -Flodoardus sacerdos factus
nieo FlodPardo sepluagesimo artalis 'ineaeaoiio. » sil ab AgapiiOi qui anno 946 sedere ccepit. Nam
Haclenus Flodoardus de seipso. anieannum 940 F]odoafdus"edclesiaeCulmisciacensis
f; Qusenamsit illa prailatura', quaih abdicavH, valde ^rectpr erat, ex diciis lium. 9, ac proinde sacerdos.
obscurum est. Hoc nbmirie Sihe dubio Intelligiihr, ''"--AvveSine dubio'idem"esTacLatine albatus. Quid
non simplex tjaironici litulus, sed yel .prajpositura Jaulem vbcabulum islud hoc loeo significet non
ecelesise Remensis ("narii ei prjeppsitos, salteni capio. Quidquid sil, ex his VerSibus, qui lioh longe
monaslerioruin, aliquando prceltiiosappellatbs legefe - ab illis teniporibus sfcfipii sunt, elicitur, Flodoar-
"
memini), vej digniias abbaiialis; Abbalem ^nippej duth^fllislofiEe Reniensis scfiptpreni,''.'mbnachum
Imo el mdhacliurii fuisse Flodoardutnprobant argu- . fuisse, et abbalem. Id quo.plnon solum Sigebertus,
menia et indicia non pauca.Priirio id prsecise:tradit sed etiam Adelgagi episioia coniestalur, quse niox
Ppjsiola.Acjeiagjseu Adeigagi Bremensisarchiepiscb- B inlegra referenda est.
pi el apostoiicKsedislegaiiadFlodoarduin, qua ipsum Unum contra: hanc; episiolam- opppni pptest,
consolatui^ quqd ,adcalne.dram ecciesise Nbyipmen- nempe quod in ealegitiir, Flodparduin jaiii ahte
sis eleclus, Fulcherip, ceclere epactus s.ii-,.Inscriptib aniium 951 depesuisse beneficium; cuih ex Clirb-
epistpisesjc habei: Frndonrdo Palri Remensi, ver* nici postremoioco superius reiato "conslet,'eiim nbh :
bum'pacU. Forlasse,, iegeridum,-.presb.yteroMemensk nisi: anno 964 prKiaiuram abdicasse. Sed repbni
iniiac aulehi epislola qiioeflmnino sincefa etge- . potest, beneficlinomihe ab Adelgagb inteiligi cufahi
niiiiia yidelur, Fiddparduni, c beiieficio. depositof ecclesiaeCurmisciacensis, et ii.tulum quem in ebCle-:
Ih solitudinem et mbnasterii .ialebram ,,>,-. Secessisse sia Remensi possidebat : at prcelatufce vbcabulb ,
testatur Adelgagus, qui hanc epistolam .scripsit sigiiiiicari abbalialem. dignitateni quam; Qdalrjcus
anno 951, prid. Kaiend. Oclobris. An luncpastpre :<p.er electionemfratrum, i id est monachbrum, Flo-
destitiiia fuerit eeclesla Rbyipmen'Sis,,npiisalis cph- dpardi neppti cognpminiimposueril.
stat ex Flodoardi Chrbnico, in quo .Rodulfi episcopi .' Cujus ergo, inquis, moriasierii, si usquam ;mo-
ordinalio ponitur anno .950-, et deinde, milla ejus :"'•nachus et abbas fuil ? Sarlbtus ex communi senteh-
obitus roeniione facta, t Fulcarius decanus mona- : tia scribit, eum mpnasticen induisse apud. sahetiim
sterii sancli Stedardi Nbviomensiuin episeop.usGRernigium, Colvenefius ibidem etiam abbkiem
Bieihisofdinatus » dicftur anno 954. Si mendo car.et :^iuisse. Quod utrurhque vereor ut veruni sit. Nam in
in prsedista epistpia annidesignalio, dleendum est, acciirato,quem iiabemus indice tum abbatum illu-
Roduifum annb ab ejus .ordinatibne proximo 951 slris isliusocoehbbii, tum rnbnachorurfi, qui-sub
bbiisse': deindein eiigendo successpr.edivisa fuisse , unoqupque abbate devjxerunt,nuilus reperithrMo-
suffragja, aliis.FlPdoardp fayenlibus^ aliis Fulcario d.oardps; Et.quidein a resliluiione disclpiinaeregu-
seu Fulcherio, qui tandem superipr exsiiterit..- Nee laris jbidem facta,•.primiisabbas fuitvHihcmarus ab
aiiqiiis dicat, alium esse hunc?:de quo a^itur ,in anno 945.in annps xxii.: quo ex caiWilo'exeludilur
epistplapraedicla, Modpardum : cum lempps, loeus, )' Flodoardiis..Alii Secessumei tfibuunt -ih mbhaSie-.
CGeteraqueomuia conveniant. Cfi.rteapud Sigeber- riunj saiicfi Basoli, ubi abbas postea creatus sit.
tum, auciprera ejus sugpareni,;i%.cap..;i5I descripr Favet quod ibi duos habuerit consanguineos, avuh-
tpribus ecciesiasticis, Fddwaldus-Remehsis,^uigesta culi sui filio.Si:.ut,Ips8sitih iib::ii,:cap. :S, ;VPfum
pohiijidum ReriiensiumscripsiljMionackus^appellalur; illud obslat quod anno 952, .ex Gbronico, Artoldus
Et in velusto epitapliio, Gallicis .riiy.tUmis scriptp, arehiepiscopus t in ir.onasteriosancti Sasoli hiOha-
quod a Bulaeo ieiatum. est, idem asserilur, hli et '• chos restituit,.-expulsis clericis qni servifebahtibi,
Flodoardi patria et dignitas, abbalialis. En epita- " commiltehs iliiid HfecriiaroetRothiarb aBbatibhs; »
phiurh:. ...; : Atqui ante annum:951 Flodoardus iasi anonachus
$i tiveu.de ReinsavoirJiEveque, erat, ex Adelgagi litteris '{'s,\lamen^iliumihSu-
Lye le lemporairede Flodo.onle saige.t, . meros non iffepsit). Non ergo apud Ss -BaSolum,
; X.les mor du lam d\QdalruJ£veque, - sed potius apnd Altivillarehses, ubi Rolmarus abbas
•;• -" ..:;0'{iii-4,.Epemay:n4,far_paKntflige.i'',:: erat, Inter monaciihs ejusrteblpbris' AltiVJilafenses
> tequilcasie Cierc, bon,Mqine,:msi}leiiAbbSi: unum inveiiio Fiodoidtim. AuhicFlcdoardus? Sane"
':,.$'t,l&%gapit'ly-.Roniainjul-,qvM' .-, :-,. . id unum>nobisconjiciehduhirestat-,' quando quidem
.. P.ar seti,liistone mainles riovelles,saui-as,: .:';.. .:>serius apud sanctuin TheGdericsiihimonaChi reslitiiti
Et en ille loutes nntiquite auras. . - - , sunt, ut 4nferius videbifass. Pofroih'A-Ilivilla'rehsi
psip'diitaxeddiiiit-Bulseus:: ? Si yis,npsse,Remenses mohasterio ;.abbatem fuisse ^Rotmarnmj" teui :cuni
archiepiscoposjjege Chrpnicon FiodGar<li.docii. Is Hincmafo comniissa estrcura • restituendaeiapud
fatp functus eSt.lempore Odalrici preesulis,,oriuhdiis sanclum Basolum disciplinasmon^stiCKVevindit.prse^
'&.$parhacb. ^ixH castus;clericus, ,bonushippacjius, . dictus index;4HiviHafensium'monhehorjm^
i* ^OTlTIAiUSfORlCA. ...... 41
halremiiS BX pervettisto codiee Reriiigiaho, in quo A t±niahis edimus. In his librl.s. integra sunt acta sancti
tetnSafus et Rodulfus "abbates fecerisehluf, Unde Patr)s nbstri Benedicli et sancii Columbani aiio-
cbhJiCefe lieet, "RoVmafumccohobii sancli Basoli, rumque sanclor.uin, quorum i&re|ofius Magnus
^afanl, favente Hincniaro abbate, lriiposuisse Flo- et iiiDiaiogis meminit. poiumbani Yitani jiahe ihe-
ppafdo mbnachjo sup- Sed iioeclorigiiis jios ferunt. ificam et carmen de S. Renedicto dairius infra..
.FlodoWdi bbilhin ahno '966 eohtigisse docet Ap* Brovy.eru.s.in AhHalibus Trevireiisibiis fragmentum
peYHHxad ejus/Chfonicoh.liis yefliis •. «Ipsb anrio, dp Sontifice Leorie Vfl reier.l ex codice Trevirensi,
videiicet D66, vif vilae verierabilis et Reriierisis ec- idem nimirum quo.d supej-ius exiiibuim.us.-D.enlque
ciesiaVJn^sljyter, riooiine Fipdoafdus, iiprioie safl- Flodoardus versibus etiam cecinit riiifacuia quser
cljtatis veriefahdus, casiiiaiis spiehdhre ahgeiicus^ dam bealse Marise, de quibus agit in Hislorise suse,
fulgpfe sapieniiaV coelicus, cselerarumque vlrtuiurii iib. in, cap.;6. Ratiierius yerpnen.sis episcppus tanli
inslghibus abundanlef opplelus, prsecedenlis libeili, euin fecil, ul opera sua ipsi .emendahda tra^eret^
alioruinque diclator egregius, quinta Kalendas teste Folcuino iii Chronici Laubieiisis, cap. 20, ubi
Apriles terrenae peregiinationis relinqueus -exsilia', episTolamFiodoardoReinensi aRailferio"Scripiath'in
eivica;ut credimiis, adepius est jura. » Flodoandus Laubiensis monasterii scriniis suo lempore assCrva-
ipsa'die laudatur in Neerologio ecclesiae RemehsiSj B I tain dicit.
leste Siraaundo, sed sine tiluli gradusve adjeclione, Superest ut Adelgagi epistolam eidem Flodoardo
Alius iiaqiie cerisehdus e'st Flodoarduii pfesbyier ei directam, quse a Colvenerio primum, Jeihde ab aliis,
canonicus, qui in Necrologiis ecclesise RemenSis ?et eliatii a Bihioin 'BiblioihecaPatrum vulgata est, hic
Remigiano nolatur xyi Edl. Junii. In ms. codice .reprsesentemus. t Adelagus, miseraiione diyina Bre-
PP. Carmelilarum Excalcealorum apud Parisibs hoe mensis ccclesise servus, Flodoardo Pairi Bemensi,
ejus epilaphium quaiubrdecim libris, carminum ab verbum .pacis. Qui.duduui deposuisli beiielicium, ut
ebdem scriptis subjunetum est, ipsb Flodoardb, .ut teeum lnundanse glofise. conteiiiplorem animuni in
videiur, atretqfei solitudinem et monaslerii lalcbram defciTcs, ex
.Ric:jaeei3naign"usFt6Joavdus TibnbresacetddS, voto non aule finein discessurus, quid jam dplcS
,.. Arbiierexspeiaaiis-^cKiicus ut redeat; -
SOcsmi.coiiiisusyeniammisei;anierereridam, tibi iiidenonlicereegrediadepiscopiuii) asecndeiido,
•:. Bit"IfiSeiadmissisobsUus,hiivuiiieris.
(Juisquelegislituliini,soriis inenioripsefumf*, quod subripuit Fulciierius ? Stas ernoii stas ? Dco
:, Expeie sic poniirium.proplerhumi ppsilum. . promisislirde stabilitate, ut si aliquandp alitiuvfece-
Wnsle Vuosefvp Moiioardo"parce.b'eiiig"Q*6,
._Jitprojudiciotiaveuiainfauiulo. : ris, ab ep te dainnandum. scires quem irriscris, et
. Ad jscripta ejus quod attinet, tipn satis ilatidarl jam 4,amen vacillas ? Esto firmus in via Dei,ct a
G
potest rRemensis Hisloriaj quatuor libris ab ipso ohalutiua-usque -ad noctem quse sunl Iionoris el
eruta et contexta -ex vetustiS iliius eeolesise. dignitaiis pbliviscere.'Orasti : (n)Suscipe ine, Do-
arcliivis, concilioruni aetis, gestis roaviyruhii jmine, secundum eloquium luuni.ci vivaiiu .Elpquipni
aliorumque sanctorum. ,' «pistoiis ponlificuih! Dei est:: Oninis ex vobiSqui iionreniiiltiatoniiiibus
aliisque monumejuis ? quam iiisioriam R.'prccsnti* quse:possidet,,non pbiest hieus Csse discipulus. Sal-
idest; ut Sirmundus interpretaiur, -Rodulfo--Lnudii- -. vabunlur qiii fugeiint ah eis; >cl:cmnt iu moniibus
ne-nsi •nuncupavit;' Ejusderii est -sine dubio inagtti[ Bicul-columbseconvallium. Vidit Dcus boiii opefis
jnpmenli GhroniCoh,Subejns riomiiie prirhp vulgalum( in le affectum, exercendi,-prpesiitilfacunatein,--.ei-
a.Pithseo; qui an idem esset: aucior imiheriio dubi-. audivit preces: ne dub5ta, corisuinnvahdi afferret
tavit, ut*ex mutua cpihparalione evideuter supfa [" auxilium. S.ed dicis: Negotiari iVpleiili eomriiodat
colieginmsj «le quo hajc ieguhtnf in CliTohicoAivfle- Deus taleiilum, Iuci*arites beat.An hescis qHarilo,;
gavensjjrtoinoIBililiolliecse Labbeanae, pag.:285: qiiisaltiusevectusest, tahtO propitis:essene cadal:?
Anno QiyiniliumChronicmFlodoardi; el: Anjro965! IgnoraS honoris graduih superbise esse afrilainen-
finis Ghronic&Jflodoardn Duobus annisinuliluni esti, .tuihj esse inaiiis.glorise irialeriam<? Gave ne libl
Chronicoii in;editis. HenricusBundefIiisDominicanhs; -blandiaris, ire.^usiitiam tnam facere deslderesicb-
GahdehsiSiiqui anno 1555 vixit, ih sub Ihdice libro-. ram .lioniinibus, ut videariS ab eis. ,FaC; te aplnhi
jum -mss, BelgicPrum "alia ehumefat Floiioardii regno Dei, iiegPviare, Iucrar« sriper destinato bfa-
3opuscuialiis vefbis::.i Eiodoardhspresbyterscripsit E vio tuse vocaiioriis ih' Ghnsto. Jesu. Qiii.:t6'ap'lum
dS .triumphis Italicis hiariyfhin Ct COrifeSsPrum i dicunt dignitali majo'ri,-ipsi te, fraler, 'de'cipiuirt,-et
inelfice" libros qiiihdecim, mahuscriplos Trevefis5 viam gressuuihtriofuhi cohsiiltore ^iabolo coriaritur
ih suhnno templo; de triuhipliis Christi etSancto- dissipivre., Fateof pnim qrii pfotlesse nOri-prseesse,
rum' Palsestina; metiice iibrbs ;tfcs marihScfiptos s q\\\ cohlfaidicliohes rioh horiofes, -qui labores hon
-ibldem:; lertio aie iriiimphis Ghvisti ci AnliP-- deiicias, qhi.Ppushohppes episeopus: desidefatv bb-
jchlfe"gesiis mtetrice librbs dubs. ihs. ibiderii. i» num bpus desidefafe: sed ih oiniiibriS' ihtefiofeih
Pfiores, noa quindecini, seil - laritUhi qualhof-- aiscuieaiViniumyel disce Cbfistuhi' lioh senieiipstthi
deeifti libTi iexstaht in pbrveluslo, ht jafii 'dixi,, clarificasse u't porilifex fiereti Officiuih-qUldeiiiepi-
codice^quiinPdoeSt Pfi. Cavhieliiaruhi Excalc'ea'16- - scbpalb suScepliiius; sed bpiiSoffifeiihbii: IriipleiMs.
rum i -quibuSex iibf is nonnnlla de iPPnlificIbhs Rb-i- jn affectata pfasemihenlia latet perieulum. 'Horfeo
"''-ri:'
(a) Benedictina5professionis fbrmula,
SK FLODOARDUSCANOMCUSREMENSIS. ^
notare quod dixit sanctus, rescripsit sanctus i ) A diiialus memoratur. Jacobus "Vassorin Msloria No«
Nunc essem de.numero damnatorum, si fuissehr.de viomeasisEcdesice retincl annum priorem. Cseterum
riuniero episcoporum. '«'Hsec accipe ab eo qui tuus nenio, ut spero, moleste fercl, quod de Flodoardi
est, et jacta luum in Domino cogitalum : patientia monacbalu fuse disscruerim, non tam absolute de
iua nonperibit in finem. Fient in desolalionem, su- eo pronuntians, quam alii auclores, quorum nihil
bilo deficient, peribunt prppier iniquitates suas qui interest. Equidem NatalisAlexander,virdoctus,relata
teoderunt. Cognoscetur Dominus judicia faciens, et Adelgagi epislola («om.XV, pag. 508). cExhacepi-
in operibus manuum suarum comprehendeliir pec- SLola, inquit, perspicuum est Flodoardum mona-
cator. Ora pro me. Scriplum pridie Kal. Qclob. chum fuisse. s>Itaque non immerito arguerer ne-
anno 951. » gleclae ordinis nostri dignitaiis, si saltem, quse ar-
• Hactenus
epislola, in qua Bulseus pro anno 951 gumenta tantum virum nobis vindicare quoquo
annum 955 reponendum pulat, nempe ut id quadret modo possunt, non afferrem in medium, reliclo
cum anhb 954; quo Fulcarius apud Flodpardum or- seauis lecloribus decretorio iudicio.

••
NOTITIA ALTERA
Ex libris Historice Remensis Ecclesice et aliunde conscripta per Georgium Golveneriumc
(Ex tomoXVIIBibliotheeasPatrum edit. Lugdun., pag. KOO.)

Ut a nomine ordiamur, integrum auctoris nomen I 5 Fuisse eliam abquando rectorem seu pastorem Col-
fuit, ut arbitramur, Flodphardus, seu Flodeardus, ex misciaci vici testalur ipse libro iv, cap. 28. At post-
quo per syncopem faclum est Flohardus, etFIoardus. modum vitse genus mutasse, et relicto canonicalu
Quod posterius in nostris fere exemplaribus reperi- moriasticss regulse sese subdidisse, et deinde abba-
tur, quomodo item legit Joannes Savarb in notis suis tera faclum esse, eerta sunt dccumenta ex epistola
ad Sidonium Apollinarem. Sigebertus Flawaldum, Adelagi Bremensis archiepiscopi, quam habes infra.
Trithemius Flavaldum nominat. Petrus PiLhceusin Item ex eo quod dc se scribit in Ghronico anno 965,
iluodecim aucloribus simul editis,Papirius Massonus, his verbis : c Ego vero fractus setate, et attritus in-
eosque seculus illustrissirrius cardinalis Gsesar Ba- firmitale, et minislerio me abdicavi prxlaturse co-
rbnius Frodoardum appellant. Sed pro litlera /, non ram eodem prsesule (scilicet Odalrico, Artoldi suc-
r, in prinia syllaba facit; quod lib. n hujusHistofise.s cessore) quique me hoc absolvens jugo, imposuit
cap. 5, meminerit Flawardi, sive, ut habel aliud illud per electionem fratrum meorum, nepoti meo
exemplar, Flavardi avunculi matris suse, et in Chro- Flodoardo, septuagesimo setatis sneseanno. s Sic ibi.
nico suo, aniio 965; nepotis sui Flodoardi, ut ibi Idem cor.firmant versus Galliciy iu codice peranli-
legit corredius exeraplar Divionense. Unde et prse- quo ms. reperti, a nobis in frontispicio positi, quo-
dicius PiLhceus in Glossario Capitularium Karoli C rum bsec esl interpretatie : t Si vis seire Remenses
Magni et Ludoviei Pii, quod aucluni posterius in lu- episcopos, lege Ghronicon Flodoardi docti. Is mor-
cem emisit, perpeluo Flodoardum nom.inat, uti tuus est tempore Odalrici cpiscopi, oriundus ex
et Josias . Simlerus in prasfatibne seu epistola Sparnaco, \ixit castus clericus, bonus rnonachus,
dedicatoria CosmOgraphiseiEthici, quod et nos se- melior abbas, ab Agapito papa fait faclus saeerdos,
quemur. Patria ei fuit Sparnacum oppidum non Ex ejus historia multa' nova scies, et in illa iotam
procul Remis dissitum. Yixit sub. archiepiscopis antiquitatem hauries. » Idem denique probatur ex
Remensibus Rseriveo, Seulfo, Artoldo et Odalrico. tesfcimonioDomipici Grimani cardinalis, quod inffa
-SubArloldo eum hoc opus conscripsisse patet ex li- posuimus. .Fuit autem monaChus-et abbas brdiriis
bro III, cap. 6. ,Yixit:sub regibus Francorum Carolo S. Benedicti Reniis iri monasterio sancii Reinigii.
Simplice, Ludovico Transmarino et Lo.thario ejus- Quare non falliturj nec injuste illum-suo ordini vin-
demLudovici filio, quem in regem F.rancorum con- dicat Trithemius, Sigebertum secutus, libro li De
secravit Artoldus anno 954. Fuissepresbyterum et Yiris illustribus ordinis sancti Benedicli, cap. 68,
canpnieum Ecclesise Remensis testantur codices et in Catalogo scriplorum ecclesiaslicorum, cum
Remensis et Igniacensis, qui illum his titulis or- dicit eum fuisse monachum Remensem ordinis san-
nant, imo omnia nostra exemplaria manu exarata., " cti Benedicii. Quos item sequitur ConradusGgsne-
.in quorum calce legitur : Explicii Floardus velFlo- rus in sua Bibliotheca, et Arnoldus Wion libro n-Li-
hardus presbyler et Remensis canonicus. Similiteif gni Yitse, capite 67 : sed liic jn setate-ejus fallilur
dietus Josias.presbyterum vocat, et Joannes Filesa- cenium prope annis, scribens eum floruisse anno
.cus Parisiensis theologus in veteris EcclesioeGalli- 870,-Fallitur quoque Antonius Possevinus ;in:Appa-
canae Querela canonicum Remensem, uli et Joar.- ratu sacro, in eo quod Flavaldum a Flodpardo et
ncs MolanvisIn Nat, SS.-Belgii flie quinta Angusli. Frodoardo distinguat, tariquam diversos iauctores,
° , NOTITIAALTERA. - • -
18
FroQoardo soiummoclo tribuens Chronicon, de quo jk tur dicto an. 8-i5, recensens ibidem
diploma Garol5
infra, Flodoardo autem hanc Remensiumepiscopo- Galvi, quo edicit ut Ilincmaro reslituantur omni'1
rum Hisloriam : sedquse in appendicenonnihilcorri- bona episcopatus Remensis, quod habetur lib. u,,
git. Similiter dictus Wion in adjunclis ad Lignum c. 4. De quo non sine ratione ait Pithceus in dieto
Vitse, pag. 909, Flodoardum a Flavaldo non recle Glossario, verbo Reneficiario jure : Nolim virum
disiinguit. Prselerea fallitur Papirius Massonus in multse lectionis ex inlerpretatione Gallica, alienis
Catalogo auctorum, quibus usus est in suis Annali- a sensu verbis, hoc idem diploma relulisse. Ye-
bus, dum vocat eum Remensem pontificem. Quod rum ab an. 865 incipit ipsa verba Latina Flodoardi
secutus est Baronius anno 935, nisi in Baronio allegare, sed c\ unico excmplari, eoque ssepe incor-
mendum sit, et pro Remensiarchiepiscopo,legendum recto et dcpravato, ul eodem anno, item 871, 877.
sit, Remensis archiepiscopus, ut ad Artaldum refe- 892, 895, ct alibi videreesl. Csoierumnon sine laudc
ratur. Nam anno 948 vocat eum Remcnsis Ecclesise ipsius meminit, ut an. 955, vocans accuratuniMllius
presbyterum, sicut ct ipse Papirius, lib.n.in Garolo temporis scriplorem, cui tantam fidem tribuit, ut
Simplice, ut per inadvertentiam pontificem vocasse anno 954 ex eo alios omnes mendacii redarguat.
videatur. Quanlse vero auctoritatis fuerit, iex-eo discimus
Iliud inferim verum est, mortuo Rodolfo, ab utro- B quod ad legaliones et publica negotia inlerdum ad-
que capitulo, Noviomensi et Tornacensi, die 20 " Iiibitus sit. Unde libro primo, capile 20, se scribit
Julii anno 950 electum fuisse in episcopum Novio- ab Artaldo episcopo missum propler res quasdam
mensem et Tornacehsem. Non fuil tamen confirma- Remensis Ecclesisead Otthonem regem el Conradum
fus, quia Ludovicus Transmarinus rex Francorum ducem.
subdole, clam et via exlraordinaria in sedem ulrius- Ut vero ad scripta ejus veniamus. Quatuor hujus
que Eeclesioe intrusit et introduxit impurum mo- operis libros esse demonstrat auctoris prologus, in
nacbum et simoniacum clericum Fulcherum, sui quo vocal quadrifidum laboris sui opus. Quapropler
archimagiri Kentii filium nothum. Quod resciens male Trithemius, et qui eum sequunlur, tres solum-
Adelagus, vel, ut vocat Albertus Krantzius in sua modo numerant. Prseter hos quatuor libros Hislorise
mctropoli, Adaldagus Bremensis archiepiscopus, Remensis Ecclesise, sive ut alii vocant, De Gestis
apostolicse sedis legatus, in Iisec veiba prorupit: Remensium pontificum, in quibus multa alia de
CognosceturDominus judicia faciens. Deinde conso- sanclis et monasteriis ejusdem chilalis et dioecesis
latoriam epistolam eidem transmisit (vide supra in interserit. Scripsit etiam Chronicon setatis suse
nolitia ex Mabillonio.) Hsecex mss. Quibus habent cxactissimum ab anno Domini 919 usque ad 966,
consona de Fulchero Jacobus Meyerus et Antonius ^ quod in lucem prolulit Pctrus Pitbceus inter duo-
Bemochares in tabulis episcoporum Tornacensium decim scriptores cosetaneos Annalium et historise
his verbis: c M. Fulcharus sive Fulcherus mona- Francorum. Excusum est opus in octavo Parisiis
chus Suessionensis sancti Medardi, sepullus in tem- 1588, et Franeofurti 1594. Tametsi in prsefatione
plo sancti Elegii extra muros civilatis Noviomensis dubitet idem Pithceus sitne ejusdem aucloris. Sie
de quo scribit Meyerus anno 953. Fulcherus homo enim ait: c Jam de Frodoardi Chronico (sive is Fla-
spurius, filius existimatus principis coquorum Ludo- valdus vel Floardus sit Remensis Ecelesise presby-
vici regis, Noviomagensem nialis artibus adeptus ter, qui archiepiscoporum suorum Yitas a B. Remi-
episcopatum, omnia fecit deteriora, administravit- gio ad Artaldum, diverso plane stylo deseripsil) efc
que menses omnino 18: morbo absumptus pedicu- hoc monere visum est, ea quse ad Yirdunenses epi-
iari ei phtbiriasi, magnum exemplum puniti ambitus scopos pertinent, sed et aliaqusedamvirgulis inclusa,
et simonise, si nos posteri timeremus Deum. s ex tribus unius esse quod Divionense appellavinniiJs
Fuit porro Flodoardus vir litteris et moribus egre- quanquam Yiriduni potius deseriptum videatur.
gie exornatus, ut declarant testimonia, quse infra Quisquis ille fuit scriptor, multas profecto nobis sui
subjungemus, et quod in hislorico pr3ecipuum esl, _D sneculiIiistorise tcnebras discutiet,» elc. De hac re
varise lectionis, magnse diligentiae et indefessi labo- Pithceum non abs re dubitasse ait in prsefaliono
ris. Hinc ait in prsefationehujus Ilistorise, c opus Iioc Sirmondus, adhibilo etiam hoc argumento, quod in
undecunquecollectuin esse: J videlicetex scriptoribus velere Kalendario S. MariseRemensis adnotatus sit
sacris et profanis, gestis martyrum et Yitis aliorum obitus bis verbis : xvi Kalendas Junias Flodoarduc
sanctorum, actis conciliorum, et epistolis pontifi- presbyter et canonicus; cum auctorem Chronici Flo*
cum, prsesertim Remensium, quas ex archivis Ec- doardum v Kalendas Aprilesvitafunctum esseChro-
clesisesuse deprompsit. Sane a praediclis eum com- nici appendix doceat. Yerum scireoportetnon iisdein
mendant noslri sseculidoctissimi Annalium scripto- diebus,quibusaliquis ex hac vjta discedit, anniverga-
res Baronius et Papirius Massonus, qui suos Anna- riam commemorationem obitus ipsius celebrari in
ies ex ipsius scriptis plurimum exornaverunt. Me- Ecclesiis, ut passim testatur usus, idque ob varie
minit ipsius frcqucntissime Baronius torn. X, ab impedimenta et polissimum circa tempus paschalec
ainio 845 usque ad ann. 962. Sed quod dolendum, quo iste migravit e vila." Quapropler eumdem cssa
ea allegans quse ex Gallico exemplari mutilo et im- ulriusque operis atictorem non solum fatetur Papi-
perfecto curavit in Laliiuim (ransferri, ut ipse fale- rius, lib. H Annaiium Francoruni in GaroloSimp-Hcet
4« DE FLODOARDOCANONICOREMENMs M"
sed etiam apertissime convincitur ex iis quse habeni; A ih eCciesiaB. Manseab Hincmaio tedificala,,ut ipse
'
tur in eodem Glironi.co anno. 940., eollalis cum iis. lestis est hb ni, cap, 6. Plura eum scnpsisse de
quse habenliir lib, IV Hislorise Remensis. c-ap. 28. Yitis sanctoium meiiice testis est Joannes Bunde-
Ulrpque enim i.oc» eamdem rerri geslam narrat au- rius GatHlaiensis ouiinisProedicaioruni, qui vivebat
clor de s.eipso, vitlelieet de sua delenlione in cu- ann. 1550 in maice mss. codicum m Belgio exstan-
stodia ah HeriberLQ cpmiLe, et ablatione Ecclcsise tium his \emis « Flodoaidus preslytei scnpsit dp
quam regebat in Cp.imispiaco.,Neque sane idPl- triuriiphis Italicismailyruin ct confessoium metrice
lliceus unquam scrips.isset,. si ha.nc pariler liisio- lib. Hv.mss Tievens m summo templo De trium-
riam legisset, quav non a R. Remigio, qiii fui-t phis Clinsli el sanctoium Palapslinsemetnce, lib. ui
decimus. quintus Remensis sedis arcbiepiscepus, sed mss.ibilem Teitiode tiiumphis Chusli elAntio-
a B. Sixio, prin.ia ejusdem sedis episcopo, primisque cbise gestis, metnce libios duos mss ibideni, » Quse
fidei Palribus et fundalorib.us exorditur. Tanluroque scripta si adhuc exolenl, utinam Tre^eienses puhhco
abesl, utstylussildiversu.s, quod eliam ubi res eadeni Ecclesise bono euilgent De csetens ipsius openbus
referlur-, iisdeni pene verbis utatur. Confera.ntur cbmpertum nihil babeo Obnt autem plenus dieium,
cum hpcChronico ea qo.sehabehtur lib. iv, cap. 15, selatis videhcet siiceanno 75, lncun ilionis Donn-
usque ad 55. U.lrum.vero prius ab eo scriptum sit B.-nicse966, qtnnto Kalendas Apnlis, hoc est28 die
non cerlo conslat, Ghronicon ex eo videlur poste- Martii, non qmnta die Apnhs ul madveilentei ad-
r-ius.,quia hsec historia desinil iri aclis Artoldi, per- Solavit Nicolms Chesneiu et Po^sevinus Sic enjm
liiigensad annnni usque.948 Chronicon ulterius pro- in supplemento chromci ipsms legimus : Ipso anno
greditur usque ad,966. Q.uodait Tritheniius, praeter (vide.iicet966) \ir vit« veneiabihs et Remensis ec-
gesta- Remensitini poiilificuni, eum Yilas quoque clesisepiesbylei, nomine Flodoaidns, honoig san=
multopu.fri.s.ancto.riun:libro, uno scripsisse, cum ejus ctilalis veneiandus, cistitalis splendoie angehcus,
operis n.usqtiani meminerit, forte non aliad, sed hoc •fulgbre sapieniise coehcus, cseteiarumque vntutum
ipsuni est, ut Sigeherius insinuat, in quo agit de insighibus abundantei oppletus, pisecedentis bbelli
Yita et miraculis niullorum sariclorum. Porro non aliorurhque hbioium diclatoi egtegms, quinla Ka-
pros.a tanlum, sed et carmine valuit Flodoardus, lehdas Apnles teneiiae peregnnationis relmquens,
Scripsit enini versibus miracula suo tempore faota exsilia, ciuca, utciedimus, adeptusestjiiia.

'.,"' ^OtlTlAllBtlQgliAPHICAc
(ApudFSbric. flibiipth.hied. etmf La.t>

-Rlodqardm, sive JP/arfo.arrfiiSj.Sigeb.ertoet Triilie- iG laus.Chesniii, sne Queiculus, deeanus Remensis,


mio, FUluvaldus, prdhi.i.S.Bjjn.edi.cliCu.iminiacensis., Remis 1580, •&inlegms Latine pumus vulgsvit
prcsbyter'et canoriicris sancli Remigii Jacobus Suniondus, Pnisus, 1611, 8°, cum appen-
{'Cormicij) obiit
Reiiieiisis-; ah. 966, 28 Mafiii, selatis 75. Ejiia dice"ilHo»i/m», canonici Remensis cnca anuun},
scripLa sui).t: 1.140,qui Flodoiioumbieviavent, alusque opusculis
Anuajes,,s,eu Glirqnicomsetatis su.se-abaiinp.9i9:at| ad eariKieni Ecclcsiam speciantibus. Post &iimoii5:
966. in P. PiLbceiXil scripioribus cosetnp.eis,Pari- d.um,'Geoigms Coheiienus, qm codice Latmp, ex
siis 1588, et Frahcofurii 1594, 8°, pag. iM, "'19§; qiioCiiesnens Gallicim veisionem suama(ioina\eiat,
cnm bve.v.i-appendlceiisqiie ad annum 978, pag, 198; conitiiisse se testitur, ac pijetei schoha et -iocum
201;, ei continua.tipri.eab, anno 977 ad 990, ex Ghro- obs.curaium pxplicationcni addidit appendicem §o-
nicis Wilhelmi.Nungii, inonachisancli Dipuysii, pag, n.aci.ide sLaiuiis ^nodihbus Ecclesise Remeosis, pt
207, 214. Hoc Cliroiiicon licet Flo:!oar(Io ripii aiidet caialogiun iicbiepiscopoiiihi Remcnsitini Du^ci
cerlo Iriliiiere Piibceus, tamen egregiam lucem prse- 1617,-8° Cohenein ecMtionemevpre^serunt*Biblio-
ferre illis temppribus npn diffiielur, elsub Flodoardi VhecaiPuium, Pms. 1659, et novisbima Lugdunen-
nomin.e reciisuin.es.t et ex Co.diceTbuaiiQ eni.enda^ sis, lom XY, p 500 Ve Romams pQntificiims a
lins in Anilresedu Cbesne, sive Quercetani., scripto- beii.lp Pelio ad Leonem YII, poemilp heioito libiIS
ribns rerum Francorum, lomo "II, p. 590. Novam 15, qtiod 4nasiaMani opens dc Mtis Ponlificunipaia-
editipvierii.bujus Chronici el omniuin Flodoardi ope- pbrasim e^se notatPipelnochiusinActissancloium,
nim m.clip.veirij;u.n.pridemparari a I)., de Targny, lam. YU, Mus pig 775, msi quod -sanoium sanoto-
. Novipdnnensi , 'ihesa.urari.o E.celesiseReniens.is. et ru.in ejcf^n pissin; mteispeisa lnbeL Insignem par-
biblioi.hecario regio lestatus est Jacobus le Long.iri B tem haijus opens a Giegono II, an 715, ad Leonem
bihliolheca Rislor-icofumGallise, n. 5746, et 6870. VII, au 95o, e\ codice t aimeliliium excilceatorum
Conferendus codex iruegvipr CptLp.nian.us ab O.utar. Sao-,Gxumnensi Aulgavit Mibillomus, sec Bene-
viano inippralore^ cuiii-cpjUinuaVipneRegiM,l.di,.agr. djel, III pirten, pag 596. Liiam e\ siiiGlouim m-
cbiiliaconi Aiidegavensis, u'sque'ad aniiuni 1277, ier;;peis!s elotus non piuci edidit idem MabillomuSj
Yide:cataIogumms. bibl. Gotton., h. 69. ut a pnp^t iniissimo Caieo 31111
notitum , S Colnm-
Remensis, slve, ut SigeberLus, bani a.hlwilis,sec n, pag. 50, S. Altala, pi« 127,
Hisloi-ia Eccl-e-siat-
cap. 132, vocat, Gqsta ponlijicum Remensium, ii^ S, Reiuulfi abbitis Bobiensis, et ex libio xni car-
bris quatuor usque ad anniim 948, quprum versioneni rheti pcLivum de $ Bentdxclq eiuscjue mnacuhs, in
GaUjpam sed pluriljus. hassitri oiriiVgiseciid§r{itNj.cp.?. pp'plcrpientQ »d s^c i, w\ calcera s^cuii n, pa|
M- TESTIMONfAET ELOGIA - 22
1095. Ex eodem Mabilloniomutuatus Papebroehius j^aulres j saints, eomiiip dans le chapjtie %. Hpaile
Flodoauli carmen de Pascliah papa, quod exlubel d'Eusebe, quTl appelle puesui, qu'on du avoir souf-
m Actis sanctoium, appeudice ad 14 Mau, lom. YU, feila Rome sous Goiisiance, avec Orose, etc, de
pag. 775. saint-Eusebe de Veiecil, de Yictoun le Rhetem,et
Non dubium haberi debet idem lioe esse opus de saint Benis de Milan; ilfait meniion de la tiahs-
Flodoardi, quod Tievnis m summo templo asseivan lanon de ce denuer, faile pai saml Basile, qui eh-
testatus est apud Mnseumad Sigebeitum Yossium- vpya soii corps a saint Anibioise. (J'ai la letlie de
que Joannes Bondenus an. 1555, m Indu e codLCum saint Basile, adiessee a saint Ambioise, d'un an-
mss.poi BeTgieam,De Tnumphis Italtas maityium cien nianusciit, ou ll est fait menuon de cette
et confessoium, hb. xv, metio sCnptos. GLue hpc tianslation ) Dans le 5c chapuie, ou il tiaile dc samt
paLet e\ Theodonci Rninaili obseivaiione de ms. Damase, pape, il y parle de saini Jeibme. Dans leS 5"
Gaimelitar-uin Sangeimanensi, quam mfia subjun- chapitie il paile du sohisme dcLauiens, dePaschase,
gam, cum piius noiaveio m eadem BibliothecaTie- diacie .. Daiis le 19«-.deiiojmisde, pape, dela paix
viieiisi, Bondeno teste, eiiam asseivaLos hbios 3, d'Onent, desaint Germatn de Capoue, de la lestitu-
Dc Tuumplps Ghnsn etsnncloium P»la'shnce, el libios tion (1'Afnque, de saini Remy, de la comersiou de
%De Tmimplus Ghnsti ei.Anlwclnai gestts, llidem Clovis, de la couronne quTl envoya a Rome, des
caimine epico, a pnoie opeie di\ei'sos. Euam lib. habits consulanes quTI l-ec-utde Fempeieui. Dans
iii Hist. Eccles., e. 6, Flo"doaidus,nmacuia m basi- le 10c chapiue, de sauit Jean, pape, deSjmmpque,
hca B. Yiigmis Remensis ciedita lefeiens, « quoiumi etdeBoece, que Theodoiic fn luei. Dans le cha-
pluuma, inqiut, qu,c ante noslram aetateni snnt; i> pilie 12, de Cassiodoie, de ce qu'a fail Behsaire
gesta, nobis habenlui jncogmta. Nos tanien ea, qose^ \ contie les Golhs en llalie el en Afnque. Enhn ll
coiani positi Mdimus, \el peisoms quse videiant re- tiane fort au long de samt Giegoire, et de ce quf
lerenlibus agnovimus, silentio hic quoque piaeienie i est aruve en son monasiere.
lncongiuuni rali sumiis] licet ea \eisibus olun e\a- c Le xic livie compi end 1'hisLoiie des ptpes depuis
ravnnus. > Sed Ruinailum hngua sua, plensque ; Agalbon jusqu'a Gbiistophe. Dans le chapitre
eiuditis hodie fannhaii, quse m ms. lllo codice ob- 5c, ll paile au long de samt Bomlace d'Alle-
seivavil, exponentem audiamus. niagne, quTl appelle ^doctem et maityi. Dans le
t J'ai exanune ce manusciit, dont le commence- chapitre 6c, de Gailoman , punce ii-ancais , qui
ment est dechne; 1'ouviage commence pav la hn dui se ht iehgieu\. Dans le chapjtre 7, du pape Etiennell,
premier chapitie du troisieme livie. II y est -parle3 de son \oyage en ETance, desagueuson mnacuse
des marlyrs qui onl souffcit sous la persecution dee a Pabbaye clesaint Dems, etc.
Vaienen." « Lexir h\ie contienl rilistoiie depuis Leon IY
< Le i\c livie coinmence par !e pape S. Felix, ett jusqu'a Leon YII. Dans le chapitie l" il paile des
traite des peiseculions d'Aurelien, de Claude, de2 deux palhum dllincniai, de Felablissemcni de
Numerien et de Diocletien. Ily_paile des papes, se-- Foctave. de la fpTede FAssoinplion de Noire-Dame.
loh le lemps quTlspnt vecu. Dans le chapilie 2, de Jean, eveque de Ravenne.
i Le vc ei le vi' lme ne s'y tiouvent pas, quoi- Dans le chapure 5, d'Hincmarset de Chailes le
qu'il semble n'y uen manquer. Chauve. Dans le chapitre i, de Foulques, aicheveque
c Le vne ne iraiie que de la persecution de Dio- de Renns, et de plusieuis conimissious que les
clelien. £ papes lui ont donnees. Dans le ehapiiie 5, de la
« Le vni" est intilule : De Peisecutione Maxi-- tiansia.Lion de saml Cahxte, pape, a Reuns, quTl
miani. II conmience par 1'hisloire de S. Maicel et;t appelle mbem nostiam. 11liaite au long des actions
de tous les maityis, qui soiu daus ses lau\ actes;; de Foimose, a qui il ditque Chailes, ioi deFiance,-
:s demand-*de lui envoyer du pam benit, panem bene-
eiibuite il paile dcs saints niailyrs q,n sont reveicis
dans les villes*d'Italie. Lc chapilre 15 est dp sainle,e dictum.
Afre d'Augsbomg. Le 16° esl de SanitEusebe, pape.s. t Le \nr= hvieesl des saints dont sainl Gregoire
- Le rx° lnre parle de sami Yalentm, maiiyr a tiaiie daus ses
dialogues, el d'aulies samies dliahg,
Rome, ensuiie des mailyrs des envuons et des aclcs :s « Le xivc h\re esi des sainls^pations, maityis et
de sainl Silvestie, de Gallican, de saml Jean et de le auties des villes dTtahe.
sainl Paul, et de plusieuis auiies maiiyrs que 1'on n BU flnii pai samt Colomban et ses disciples.
met a Rome sous Juhen FAposlat. <iAla fin est une epitaphe de Fiodoard meme.
- Le \c hvie commence pai samt Jules, « Ce mannsciit n'esl guere moins ancien que
pape, e!}t
finit a Yilahen et a Adeodat. II y mele plusieuis!s Flodoaid. s

BE FLODOARBO TESTIMONIA ET ELOGIA.

i. :D JI-
SigebeitusGemblacensishi hbiq Deill-u&tnbusEccle- Joannes Tiilhemius De Scnptonbus ecdesias!icis„
S?CBScnplonbus, cap. 152.
Flavaldus monachusRemensis scnpsit gesta pon- Flavaldus monachus Remensis, ordinis S. Bene-
liflcnm Remensmm. Oidilui nairalionem suam a dicli,m Stnpttuis rimms eiiiiljtus.ei m ssgoqlailbus
condtliopp lpsms civitatis, quai a quahlate civium, liltens egiegie doclus, mgejuo suhtihs, ct djf.erl7us
qui ni bello eranl duii coidis, piimoaucppata est eloquio, scnpsit non contemnendselectionis opuscu-
sibi nomcn Coidurus. Postea milites Reiin, a Ro- la, quoium studio nonien suum eum glona transmi-
nmlo fiaiie suo, a facie Romuli fugientes ad eam sit ad pasleios. E qmbus feiiur opus msigne, a coja-
piofugerunt, eanique a noimne prmupis sui Remi, dilione Reniepsis civiatis, quam mjhles Rernl a
Renmrtvcleqominaverunt.Hic scriplor digne scnpto,- fralie Roinulo necaii lugalos, ob meinoiiam donpni
ribus ideb connumeratur, quia digiessusab opere sui coiisii u\isse, et sic appcllasse commemorant,
suo, memoriam faciens sanctorum mavlyium, vel usque adsua lempora : in quomulta de sanctis mar-,
confessorum quiesceniium m eccleiiis Reinensi ec- lynbus el alns lebus ac gesiis mierseiens, voluipiivi
clesise adiacenlibus vel subiaceniibus, Yilas v§l bunc uiulqni daie yoluit, Gesta Remensium ponii-
passiones eorum legenlibus noijficavit, ftcum hb. m. Yitas quoque multoium, sanctorum
33 FLODOARDI CANONlCl REMENSIS 2*
Iibi.i. AliaVinsuper multa seripsis^e:dicituri;quse ad A fuhdus, gesta Remensium.poritlflcuhi, abnrbe Remis
hoiitiaai meam npn veneriint* coiiditaj quam milites Remi a ffatreRbmulP hecati
';-:-< :'.>''- W- .
;""- V"- fugatos, ob memoriam Doniini sui conslruxisse com-
'-:., memorarit, usque ad sua: tempora tribus -vftiumini-:
Domihtcut>;Grit0M> oardindlis S. Mqrci inJ)ario bus,:quibus icomplufes SSVrnartyfumhiStpfias fe-
"adM^ deduxit. V VV
.'excusum' ett Basilemanno 1508, dpvid Michae^ ..citat, -.;:'. .: ,-.-" - Y.V > V
,iem Fuftefium et icannem Scotum,;folio32y
/:/:nqtd'i^K.::::,,/:.--'--::,: ;'. V;V ; ';[.';' V"V;.:: , _Papiriv#;Md&sonu$;lib. II: ArihaliumFfdhcornm
: iri
,Dum Remte agerero, .Obtulit.mihi ,D. Robertus :-';;:.;." ; CARQLO MAGIJO. .'"
BricOnetus. archiepiscopV :clariss;VIiallise cancella- ,j^rodoardus sub Garolo.Simpliceet Ludovlcoflo-
rius registrum nis. cpntinens quatuor libros .Histp- rriit, Yitasque ppnliflcum Renienshim diligenlissime,
ifise Remensis.ECcIesise, auctore ;et eblleetore Flb- sertplas ad posterps; transmisiti eujus operis exeui-
; doardOj illius quondam canohico, exinde inpnacho. plaria aiiquol Lutetise vidiihus. '.•': --:-.'.;
Mutatio stalus, et ex cahonicofaclum fiiisse mona- ;
f '-;:'''-.-"'. v'Vv;viV; .':; -v ;'';;'. .-;.; '
chumV;ihdiCat .pietatem: virii Docte seripsitet 4ilW ';'''! •.'!''' fcldemiri GARQXO SiMEi.iCEiV"';'_."
genier,: Plufima^him illius registriiis ephtull quse:- .
fiic in Yaticaha asservaritur, eaque fldeliter exscfi- Sequentianno{hocest920)roagni.motusiiiGallla
pta inveni": abest ab eo .veterator-um rubigp, etno- 6uh£;exor,ti,ile quibtis^et aliis jpublicis negpliis di-
Yprum aucto.rum: asperitas. VEl si nostfi tempofis icenius ex Chrbnicis ejusdem Frodpardi (quemalii.
serumhoisa mjsefia non praiferret studip historiss,/B:Fipdoarduni yocant) Remensis Ecclesiae presbyteri.:
I.ucrum yiue, nec magis :Consuler.et avaritise.quam Is epim auctor prseter Yitas pontiflcum Remensium
antiquUatis notitte;dignusessetpfelo
'' auctor. . scrlpsit chronica ab anhp „npngentesimo dBcimo-
Vv.V' •:: ; : ;-- IV, - hoho hsquead annum hongbntesimunisexagesimum;
::,'_: sextum, quo excessit e. viia quintoKaiendas.Aprilis
Guillelmus'Eysengfein ta Catalogo lestiuth veritalis
' septuagesimo sexto [diceiidum tprtioj setatis^anno :
• V; mdtris
prthqadxee E0esiaj."... nbsque Illum scriptoremdeinceps in Garolo, Ro-
'•"'.'Fiayaldii.s, Remensis feenedictinae professioriis; berto, RodUlpho, Ludovicp et Lotafio sequemur,
mohabhus,. virtam divinlsquam prpfahis scripturis ;• prseterilis Yitichindo, et aliis minofis diligentite ac,-
erhdiius, hisloricus perfectus, theolbg us yero prb*• fldeiscriptofibus. ;,'••'-.; ...;..,,;

rLOIICMKPI
:CANOMCI REMMSIS

WmWM RSMEISIS iCClvESl«;;


:.-:-'+'''' - ':-:. TTlDtJT ' '"" •
ATTA-TTTATI v.
.;;; LJj|5Al-'^-4JAXiJ.UJi^''' vv"'';''"'V;."i;"";:

ppera etstudio Georgii CQlyenmi,jS., theqlogias dbcfori? ct .regii ao ordinarii pmfessqris^


'' eollegiaiw ecciesiwlS, Petri prmppsiMtf^paderniw miuc^:Se&i$i,
Scholiis et notis amplissimis illVAtTQti, ; ";:.--
i --•--:"-,''. ''-. .'•;; ^'. 'ifBiblio.tbeietf-^attiiiEb^itom., '
:->; '.

PR^IFif 10 m LE€T0EEM,
Behevole lector, quid a nobis praestitum ^it In C plar; nvonasteFii S. Remigii, qiipd littera r designa-
liujusauctofis editipne paucis aceipe. Colialio facta mus, ad exemplar ecclesise hietropoiitanse B. Marise,
est in uniyersum ad septem exemplaria. Tria enim etad terliuin, qupd particulari nomine non designat,
thter se contulit pise membrise dominus Nicolans . sed. credofuisselgniacense. Exhis secundum diyer-
Chesheaii, decanus^^et.canonicus S. Symphoriani in sum fuit ab eo quod ad me poslea trahsniissiihi est,
arbe Rehiehsi, qui Mnc historiam, seu verius histo- de guo infra. Nam ssepe hotat in margine aliter legi
rise hujus bonam partem in'^Gallicanilingpara irahs- inexemplariB,Mari*quam habeaturineoiquodnos
tulit, et eadbm lingua edidit Remis excusam, anno habuimus ut e?empli gralia l.ib. i, c. 20, iricbdice
1S$1, per Joahnem Foygni. Hujus decani exempla;r metrppolit. dicit legi secus amriem Saram, culn in eo
Latihum hianuscriptumi ek quoifle vertit in Galii- qupd habuinvus legatur Faram. Lih. m, Ci ^«htav
chm, attulit ad me Tliomas Vyitus.J. U. Iicentiatus, tegiAlgafdis abbatksd, uti etin cpdiceSiReniigli,
traaente;ei R-,viro doraino Antphio Beaucheshe cum in hostro sit Adalgardis. Ibidero, c.7, dicitlegi
Remensis ecclesisecanbnico et succentori, qui tesla- ih codice S*Mafise et S. Remigii eum paifnjs, ih alio
menti pfiedicti domihi Chesheau iuerat exsecutor, autem exemplari cum psalmis, quohiodbetiam ha-
Hoc;hotamus,Httera c, Pprro pollaiuin est ad*xem- Pbebat.nostrum BMajm, HociglMrexerhplar^phiihi'
45 v HISTORLE EC€LESLE REMENSlSLIBRl QUATUOR.— PRJEFATIO. M>
Chesneau curavi meis. sumptibus describi, et poste:i A ; In Prlhographia nihil etiam mutayimus, nisi eas,
exacte relegi. Yerum deprehendens quibusdam loei!s quse insolentes et depravatavcensentur, uldompnus,
nonnulla deesse, quajrere ceepi alia exemplaria ejt dampnatio, sompnus, contempnet,solempriilas,ebdo-
quibus impleri possent islse lacunse. Tum mihiop: mas,-.parrochus, parrochia, carta; sutnmiliere, Ni-
portuhe, operadieti dominiWili, duo:alia exemplarhi cholaus, Nichasius, subicietis,adiciens, exenium, et
mtegra Remis transmissa sunt, unum ex archivisi similes. Ift aliisplacuit scripturam HIo tempore usi-
ecclesise metropolitanse B. Mariae, in membranoi tatam relinqui in gratiam anliquitatis, ut Ea-
antiqua manu exaratum, quod signamus littera m,,'• rolus, Karlomannus, Pippinus, Theodulfus,. Ro-
alterum recenli, anno videlicet-1596,descriptum ini dulfus. > ._'-.
charta, ex eodem veferi exemplafi per dominum Omnia Scripturseloca quse citanlur, plerumque
Geprgium Montgerard priorem cpenobii-S. Martinii etiam ea ad quse respicitur, marginiadjecimus. Simi-
Sparnacensis, paflim correctis, partim mutatis hici " liter et ea quse ex aliis citantur auctoribus, quse
et ibi verbis quibusdam. Signamus liltefa s, et; orania ad. originalia contulimus, et ssepius ex iis
ulrumque fere semper junctis notis ms. quandoqui- emendavimus. Qusedamtamen reperiri hOn potue-
dem et pro uno exemplariihabenda sint hsec duo, eo runt. Qua.raiionehonnulla sunt emendata, qusealio-
quod posterius ex priori sit desumptum. Duo tamen B qui vix emendari potuisseht, cum exemplaria aucto-
nhmeramus, quia mullis locis correctio aut mutatio ris multis locis fuerint depravata,;et prse vetustate,
facta est. His acceptis integris exemplaribus, depre- legentium oculoSfugienlia.
hehdi in exemplari dicti Domini Chesneau facile Quselertio libro habentur (qui totus .est de geslis
deesse quartam partem pperis. Quapropler descri- etscriptis Hincmari) conluli ad opuscula et epist.
ptislocis singulis quse deerant, novo labOre lolum, ejusdem Hincmari, tam a R. P. Joanne Busseo,quam
exemplar meum ita suppletum contuli, et iniegre - a JpanneCordesio EcclesiseLemovicensis carionico
Telegi cum prseciiclisduobus integris exempiaribus, edita..
et postmodum quam fleri potuit accuratissime di- • Ad liseccollatio facta esl ad tomos GonciTiorumet
spunxi. Ad hsec pro rriajori luce eliam ad exemplar epistolas Romanorum pontiflcum, ubi de cohciliis
Gallicumomnia recensui, et ex eo plerumque patria agilur. Ilem Cum Annalibus ecciesiasticis Csesaris
lingua obscariora nomina propria in margine adno- Baronii, etprsecipnis Gallise ac Beigii historiogr&-
tavi, lectori gratuni id fore non dubitans. Ex onlni- phis; Gregorio Turohensi, Aimoino, Sigeberlo,
bus autem correclius visum est exemplar monasterii ..'Chrisliano.Massseo, Ja.cobo Meyero,.Papirio Mas-
S. Remigii, ex quo exemplar metropolitanse eccle- sono,et aliis. Ex quibus auctorjbus plerumque certa
sise, alioqui satis correctum, multis loeis suppleri G temppris cujusque rei gestse nota esl adjecta in
debuit,, non tantum in verbis, sed etiam inlegris margine, vel in scholiis post calcem operis ad-
sententiis, qUseomissse fuerant. Sciebam Parisiis et positis.
alibi plura exstare caiamo descripfa exemplaria. Hsecenim scholia omnino necessana esse judica-
Commemprat enim Papirius Massonus lib. n suo- vimus : lumquod auctoris diclio ob hoc frequenter
rum Anhalium, se.aliquot ejus exemplaria vidisse . obscura sit, qubd lorigas texat periodos, quaeimpli-
Lutetise. Sed quia puriores ex ipsofonte hauriri sp- cahtuf vafietate et multitudine eorum quse congerit '
lent aquse,idcirco ex archivis Remensibus ea potius et iriterserjt | tum ietiam quod interduhi ufatur vbca-
pelenda esse judicavi, pro quibus magnas ago gra- bulis illoquidenisevo triiissimis, sed qusejam abie-
lias thesaurariis el archivorum dictsemeiropoiilance runt in desuetudinem. Hsec Tndice sepafato recen-
ecclesise magistris, qui eaduorum anriorum spalio fiuiihhs. Denique per hoc mullam auctbri lucem
raihi utenda commnnicarant. Prsedictis Jexantlalis attulisse credimUs,qhOdiri his scholiis qusecunque
Iaboribus,-prodiithocopus sine ullis tamen nplis aut possent ih dhbium verti explicuerimus; pleraque
scholiis. Parisiis anno 1611, ciira et studio R. P. etiamaucioris diclaalibrum teslimonioflrmaverimus,
Jacobi SirmqndiSoc. Jesti presbyleri. Quodexemplar •_et Undeplura in eam rera dequa agitur peti pbssint,
nactus deniio, a capite ad calcem, omnia cum eo indicaverimus,
relegi: et sicut illiusope npn paucas mendas sus- Postremo catalogum omnium Remensium arclii-
tulij sic ibi complures essedefelictasdeprehendi, et episCbpbrumadjecimus, nonsolanoininarecehsehtes,
nonnunquam ihtegras lineas deesse. Hocexeniplar sed et tempus sessibriiseorum et decessus, quam
notamus littera L potuimus certa fideVet prinCipalia eofum gesla. Si
Cseterum nihil est a nobis immutatum, vel in tameh In tempore, in lanla vetustale, scriptorum *
textu positum, quqd rioh erat in exemplaribus, vel raritate, et opiniorium-divefsitate, scopum ubique
in originalibus in iis qusealiunde citanlur, nisi non attigimus, veniam dabit aequuslector et candide
idipsumexpresse in margihe, vel in scholiis sigiiifi- emendabit. In hoc catalogo hlurihium adjuti sumus
caverimus,yel ubi explpratum erat mendum esse, et : iis quse nobis conhnunicare dighatus est Claudius
lapsum seriptoris, unam litterani pro alia scriben- Despretz Atfebas,; dominus de Queant, J; U. L. con-
tis. ;Ubi diversa erat Iectio, neccertp constabat quse sultissimus,.depromptis' ex variisantiquitatibus-Ib-
veraesset, probabiliorem in textu retinuirniis, alle- corum Gallise, partim mss., partim excuSsis. Qui
ram plerumquead oram relegavitrius. etiam nobis suppeditavit slatula synodalia per domi-
%l tfLODQARBICANONIC4MMBNSIS 3&
n«m Sojiriapiuni*ejpislplamAdeiagi.ad Flpdoardiuu, A Qui etsi usqu,e ad. quinquaiesjni.tmi quartunj, arch>
et nojjruiila alia de eo.demtestimQoia. iuvit prseterea episcopum npn habeal nisj jiu<Ja.RCiptna,,ji| ^eque.ii-
caialugiis,a.d calcem exeinplaris ecties.isemetrop.oli- libus cst copiQsior,
tanse B, MarJaj fteipensis djversa manu ascriptus.
Hi .v.1.---^-.-*—::•'
LM. ;• '-.-.- . r' 1;>- .; . ' 1
—...--.,-..-.-.; -L-l ) l i JI Hl»"¥u1*1H\,
t n .'Pi'.Ul
IJHAft^mL^;

tK&WQHS. AUCTORIS
;'.'' AD B," EPISCOPUSI.

Bomino venerabili, et in Christi charitate admo- niinum in correctione meorura lerere moras onase*-
diim diligibrli, praclaro prsesuli R. FLODOARDCS, lan- g loriun, cum velerum nonnulli scriplorum magteiB'
tse benignitalis faihulus, omne sanctarum virtutum relraclaiione suorum, quam medllalione demoratt
in Gliristo gaudium. fcrantur librorum. Scd nec adhuc omnes ad per-
Creberrimis admonitionum veslrarum stiraulis fecluni nie pulo eliminasse mendas; et sf qua
instigatus, discusso landem desldise pigritantis tor-- rcpcrientur sciiptoris fortc vitia, industrfse vestrse
pbr.e,abjectisque diversarum curarum occupationibus, poternnt expurgari sagacia. Non enim me rta per-
relego fervenlis studii vestri sblertise quadrrfidum;' fecliun reor ad iinguem fore perscrutatorem, irt fferre
nostri laboris opus undecunque collectunv, ei eapi- nolim si quem diligentiorem in eliminahdJs vitiis ln«
tulatim, pront jubere dignatiestis, dispo.silum, nb- vencro correclorem. Igitur quia sanctitatis veslrae/
strse scilicet Ecclesiai Reinensis hisloriarum libruni. circa lantitalem nostram nrofusa videlur exuberasse
flaud mirari vel cumque potens sanclitatemculminis dilectio, liunc studii nostri fruclum, vestri dighuiti'
vestri super hac reinemoralione' pbsequii nostri, duxi lutaminis delegare palrocinio, ut quse a nostra
utpote diversis occiipationibus pf*pediti, hieihali sunt dirfa in tenebris humilitate, ab indastrise ve-
qiioqne glacialisgeln rigoris ohstficti', charaxatorufn slrse sublimitatc dicanturin lumine.
insuper indigeiitia coarclali. Neque mirum, me rrii-
> ' . - i',.,-.. u ,£&**?:

LIBER PRJMUS,

C fore. Intervenit deinde his cogitationibus avitum


CAf UT PRIMUM, malum, regni cupidp,f atque incfe foedum cerlaracri
De:eqtfdilione urbis,fie.mttfisis, coortum a satis miti principio. Quoniam gemini es-
Fidei nosti e finvdamina pioditurus, ac nostise, necsfctalis verecundia discrimen fac^reposset
sent,
Paties, Ecclesue meinpialurus, mocnium noslroium, ut dn, quorum tutelie ea )oca essent,
augunis lege-
Ioca.tores vel instjnctoies exqwsissc, noji ad rem, rent qui nomen novje uibi darel, qui condttam impe-
adeo perlineic vidchilin, cuni ipsi saluiis apternoe no
regeret, Palatinum Romulus, Remus Avenlinun^
nil nobis conlulissp, quinimo crioris sui vesligia. ad
inaugurandum templd capiunt. Pnpri Remo au-
Vpidibus msculpta yehqiusse doceantiu'. Do,ujbi$ gununi venisse fertur sex vultuies • jamquenuiHiato
OapiquPhostiaj (undatore, seu noipinis mditorp, non, auguno, cum duplcx numerusRomuIo
seostendisse,^
p,nvnimodis a nobis approbanda vulgata ceus,plur ulrumqtie legem sua multitudo consalulayerat tem-
ppiiijo, quceRomiuil Romult frsjlrem, cintaHs i^ujus poreilhpiccrepto athi numero avium regnu.m tra-
insmutorem. ac nomims 'tr^d\t auctorcm, cura usbe hebant. Indecum altercatione
Romi geunnis aurtoi ibus, Romulo Remoque, (|in- congressi, a certamine
narum ad csedemveituntur. Ibi in tuiba ictus Re-
dal.j, fialns nnlilihus Remuinceilis accipu\|ims seri- mus cecicht. fama est, lud,ibrio fra-
llliim a IralicreGes-! " Vulgalioranlem
ptonbu'», intcrlectnnij pec pijus tus Remum povos tiansihnsse muros. Inde ab irato
sisse, duni uno putu editi, et mter pastoieseclu,caU,
Romulo (cum veibis quoque mciepitans adjecisset:
laiiocinnsqiie dcditi, urbemconslilinsse lepejiantm, Sic deindc, quicupque ajius transiliTgtmea moenia)
oil,iqup simullaie ac Rcmo fialie niteifcclo, qv|l.m
inleifectum. Ita sohispotitubimpeiio Romulus, con-
Rilipuliis evnoininesuo nonien dedisselegatui. Nam
ut Im LiMi\e\bis ut.inun (decad. I, hb. i) . s Nu- dila uibs conditons ijomine appcllata. > Ila Livius.
mitoti x\llMna pcrmissa re, Romulum Rcmumque Piobabilius eigo vi(letur, ciuocla mihlibus Remi pa-
tria piofugis uibs nostiacondita, ve.1Rcmoriimgens
cupido cepit, m his lotis ubi exposili ubiquc eclucafi
cum et mcema Romanis auspiciis
erant, \nbis eondcnde, elsuporeiat pinlt|t(idoAiTja- lnstitiita putatm,
norum ^atmoimiique, ad ld pastorcs quoque acces,-* insignita, et edilior porta Maitis Romana? stirpis,
serant, qui omnes facile spcm faceient, paivam Al- veteinm opuuone, piopigatons c\ nomine vocitala,
priscum ad hsec cmoquenostia cognomcn leserva-
bam,p4ivumLa>uuum, pi&ceatiibequcccondeietur,
89 HISTORIJE ECCLESIiE REMENSIS LIBRI OUATUOR.— LIB. I, 50
Verit tempora. Cujus eliam formcem, prodeunlibus A perata facere, et oppidis recipere, et frumenlo 9*-
dexterom, Iu-pseRemoRotnuloquepaTvfsubera pvse- terisquc rebus juvare. Rcliquos omnes' Befgas"fa
benlis fai)jila, cerhjrnusi tnijgtalum; medius autem armis esse, Germanosque, qui npas Rhenf ihcolunt
duodecim mensium, juxta Ramanoium disposuio- sese cum his conjunxisse, tantumque esse eoruin
nem, pandUur prdin^liQiie descnlptus, tertius, qui omnium furorem, ul ne Suessones quidem, fratrei
pt §j,n/st£rcjfgnoruiixvel anseruiu iiguratus auspicio. consauguineosque suos, qui eodem jure, eisdera le-
Olaul-a? §iqmdpnt tYgnuni bonam pragjftQsiro. ^podpw gibus ntantur, unumqne magistratum curn ilhs ha-
feru-nt,ulsm rfEmvhus,: beanf, delerreiepotueiinl, quin curii fiis Gonsenti-
Cygsusm auspicjis.semper.l,3eiissi?ujs
alesj, rent. i Item (Ikd.): t Csesar, postquam omnes Bel-
Hunc optautnaot*, quia se nonmeigit m undas.
garum copiasin unum locum coactas ad se veniie
Anseres quoque nocturnas excubias celebiant, quas
vidit, nequejim longe abesse, ab lns, quos miserat,
e'antus assiduftate teslanlur. Demquc Romana eliain et ab Remis cognovit, flumen Axo-
exploratoribus
capitolia Galloservasse traduntur ab hoste, nam (Aisne), quod est rn extiemis Remorum
Nec mirum lamen, urhis nostrse conditronem vel fimbus, exercitum tiaducere maturavit atque ibi
origlnem non in propatulo dari, cum de lpsius gen- castra posuit. Qiue res et latus uiiuni caslrorum
tium, vel orbis dominseRomse condilione, Isidoio B ripis Huminismunilum et post eum quse erant, tuta
teste (1. xv Ouginum, cap. 1), onatur plerumque ab hosiibus reddebat, et commeatos ab Remts, re-
dTssensfo,ut ejus diligenj,eragnoscinonpossil origo. Iiquisque civitalibus, ul sme pericnlo ad eum por-
Nam SalIuSJ|ius(In Cahlm.) • i Urbem, mquif, Ro- lari possent, efficiebal. In eo flurame pons erat. Ibi
niam, sicutiego acpepi,condideie atque Jiabilavere prsesidiumponit, el m altera parte fluminis Tituiiuni
inftio Trojani, qni, JEnea duce, sedibus mcertis va- Sabinum Iegatumcum sex cohortibus rehquit.Casti ain
gabanfur. > Alii drcunt ab Evandro secundum quod altitudinempedum duodecim lossamque pedum octo-
virgjhus (JEne.\d. \m}: decini munu;e-juhet«Ab ipsis castria opnnliiniiRemo-
Turicrex Evjinc|rusRomansecondilorqrcis, rum, nornine RibKax, quod aberat nvilha paisjium
Eulropius quoque in hbioRtstoriaruni sic ioquitur octodpoiro. (Otng, gcta) ex itinere» mftgnb ifflpetu
cticebs: < Romujus, cum inter pastores Iatrocmaie- Pelgse pppugnate, ejpg^erqnt.AZgvQgq dje susteatata
tur, octo decem aunis nalus, uibem exiguarn in Pa- psi (jaljoriiin. atip^ Belga,run>oppugpatio hseo. Uht
fafino morile consliluit^copdUam civitafemex nomi- circujnjecla mulittudine horainum totis mcenibus,
ne, SUQRoraam vocavit. Post hunc TuIIus llostihus undique in muriini lapides jacv ccepti sunt, murnsque
eam, adjecto Cceho monte, amphavit. Indeque cse- defepsorihus nuda,tus est, Vest.udine facta, poriis-
ieri diversis diver§i temporijTus pnrn.cines,ejus edi- Q succedtint, mia,rumques,u,bruunt, quod. (»s » aditn)
tojes ^ej anjphfiqatores Qx.s.tUere.,» Uibis, auteni tUfiifacile fj.eb.at,Nanique tanta muMudp laptdea ae
iip^trae npmen Dqppportpj;umquondam djciuro-,Cae- tela conjiciebant^ ut rn muio consistcindi patestas
§aris astruilur j;ijs.lpria,in qua,hh„iQSCixiq
giQ-legituy^ egsef nulli, Guovflpeuioppugnandinpvfecisset, leeius
c ifasla,tis regiQnibus^exercituin Csesaj; DurgcortQ- Rpnuts, sumnia nobjhlaie ef gnatia inter suoa, qui
rum Remorum r/educit, conpihoque i,^ eum. lcjcijm
tpm oppido prsefuecal, unus ex his qtfi legati de
fci&Ujajiadicjlo, dejcpnjJijiia.lropoSeppnum e\ Carnu.- pace ad Qcesaiemvenerant, nuiHiuiiva,d ejQPimjltit,
iHm qusestmnern,^here- mts.li.iHtt.* JEUurus etiai^ «isj pbsj.duim sthi nnttatui', sese chuihjs. sus.i«iere
UJ,Gosmograpjiia s,icmemorat. « A 5$edrala.nopcjf non ijQs^. Ep demedia npsteCws^r, iisdem dBfshui
Ajpes Gomas, YjennamM P. CCCCIX.Ijide Dmq-. usys* qui puntii al) leGio vwergftl! JSu«Kla« £i Gtse»
SflMOTHnS ^ P<CCCXXXIU,quceftmiUepgsEC.GXXI, tas ^agiltavios e( fu|idi|oies Baileaies sabsicbfi oppio
jfcgma pmocortQio Djvqdprum vi^ue, M, P, L\|L dams mUWi QjUocumad\eiUH et Remis oujn s.pi?
|Jfini.aUo_ltjnere a p^poortQipDividftruui us.quQM., defQftsionjs,^lIi>(,diigb]^> prQpugnanchacGegsit,BliiiostjT
P\ L.^^VIl^teniaDujQCQHpro TieveiQs. u§que buspaclpmde causa ^pe*. pQtiundi oppidi diseessit.
foupi,C!X. Re.m a. Bagacp JJferMCQruni RurocQilo- Uajuie. paulisper apud oppidum inojfftl>,agrosfljte
rttra Hsjujwmftwscjup,M. P. Llli. > 0 Rgnifti.i«i|idepppulati, ommljus vwis, eecllfichsque,
C'\PUT II. qup adne poleian.1,,incen^is, ad oastva Csesarw Qfla«
j}e umieilia Romanoiuni atque RWQIW« ,,nilms Qopiiscontendenjnt, et a mjllibug pmssuHHj
Constat ltaque Remprurn,DOpulumpopulQ Rgma,- ininns <lu:ihi|s castia po^ieiunt i El P°St pauaais
norum tenacissima pnsci^ ojinj, temponbus amici- i Ilostespvol.mus ex eo loco ad flumen Axonam.60i\n
tia junctuift, prcehbalseJuln Csesans RVstoricelibns tendeiuiil, quod es^e etiam post noslia. casUa <&-
(l. l\tmt.)l\oc ipsum aslipulantibus, ubi legitcjr: monst^a^umest. lbi vadts repeitis, p,irten) CQpia«un\
<Eo, s,cihce£ ad flnes Belgarum, ipso Ccesare d.e suai-uru;tiansducere conati sjint, eo cansiho, ut, si
iingrpviso^ celeriusque oninium opinionp, peive- possent, castellum, eui nioeeiat Quin,liis Tllundsi
nieiye, Remos^qui proximi Galliaeex'Relgis spni\ legatus,c\pijgijaiemVponleinqusihtpi6ideien.t(fil'i}>,
acl Qqm legalos Icciuip et Andebiogiuin, pnmos inler scmdeient). Si minus potuissent agios Remo-
cjvita.us suae, misisse, else suacmeomnia prfer'en(e§ rum popiilareatur, qm inagna iiphis us,u}ad,bellHtn
in, ^nx attque amicitiam populi Roiuani omnino gerendum erant, oomtiieatusqdenostcos sustlnebiiri]S.
(\m\s ppniftv Cacfe \ TJIJV% qwwn jejimiAMw
3! FLODOARDICANONICfREMENSIS , S2
st lenis armaturseNumidas, funditpres sagitlariosque A . Optima.gensflexis in gyruni Sequanafrenis,
Et doeilisrector rostrati Belgacovini.
pontem traducit, atque ad eos contendiL Acriter in LUGAK. i)e Beliocivili,!ib. i.
eo loco pugnatum est.; Hostes impeditos nostri in CAPUT III.
flumine aggressi, magnum eorum numerum occide-
De primis hujus urbis episcopis.
runt. Per eorum corporareliquosaudacissimetrans- ' Nec solum ethnicos lunc temporis tanti habi-
jre conantes , multiludine telorum et audacia repu>- tum Remorumapud
populum, quin et apud primos Eccle-
lerunt: primosqoi transierant,equitatucircumventos siceDei propagatores, atque per Evangelium in Chri-
interfecerunt. »Item in eadem Historia libro tertio : sto
iiCcesarLabiennumJegatum in Treviros, qui proximi patres, pi-imae hujus provincise nostrse sedis
pdntifices constat semper honore dccoratos, adeo ut
Rhenosunt, cum equitatu mittit. Huic mandat Re- beatissimus Ecclesia: Ghristi princeps, Pelrue
ipse
mos reliquosque Belgas adeat, atque in officioconli- urbi nostrce beatum Sixtum a se archi-
neat. »Item in v: « Tantam omnium voluntatis com- apostolus,.
episcopum ordinatum, cum suffraganeorum auxilio
mutationem,Csesar scilicet, attulit, utpraterHeduos censuerit delegandum, idoneos ei ac necessarios in
et Remos quos prsecipuo semper honore Csesar-ha- eadem
alteros vetere ac provincia destinans socios, sanctum Sinicimn
buit; pro perpetua erga populum „ videlieet, Suessonicse sedis primo, nostrum poslea
Romanum fide; alteros pro recentibus belli Gallici acbeatum Memmium, Catalaunicee urbis
officiisnulla fere civitas fuerit non suspecta nobis.» prcesulem,
rectorem. Sanclus vero Sixtus Remorum primus
Item in vi: « Carnutes Iegatos, obsidesque mittuot,
usi deprecationibus Remis.in quorumerantelientela. episcopus, eliam Suessonicam fundasse fertur eecle-
siam, et beatura Sinicium eollaboratorem et coope-
Eadem feruntresponsa, quse videlicet Senones, ob-
ratorem smim inibi constituisse; quique post ej'usdemi
sidibus imperatis. t sancti Sixti decessum, nepote suo, ut ferunt, sancto
Principatom quoque Remos antiquitus Inter sibi Divitiano Suessoni a se ponlifiee ordinato, quoniam
finitimos tenuisse constat. Sed et apud Romanos id noyiter instituta Remensis ecclesia, lacte adhucs
ipsum obtinuisse, auctumque sibi Tegitur in pra- tenera forte fovebat pignora, necdum ad onus pon-
missa , tam j'us, quam decus, historia, ut in eodem tiflcalp perferendum robusta. Remis archiepiscopa-
libro vi •« Sequani pfincipatum dimiserant; in eofum lem (ea cogente uecessitale) subiit cathedram. Ubi
locum Remi successerant. i Semper enim, et in om- pro anirharum salule fideliler elaborans, bonumque
nibus bellis Remi fidem Romanis servaverarit. Et iii cerlamen decerlans, cum decessore, ut in ccelis, ita
VII, etiam quando totius pene Gallisepopuli adversus etiam meruit in terris habere consortium, unius
Romanosconspirasse, conciliumqueBibractehabuisse ,o ejusdemque lempli tumbcecjuesorlituscumbeatoSixte
leguntur, illi nullatenus adesse voluere, quod amici- sepulcrum. Cniorumpostmodum meritis basilicse do-
tiairi Romanorum sequebantur. In necessitatibus inus ipsorum claris illustrata miraculis, nonnullis
autem copias eosRomanarum sustentasseproditur, ut dotata ditatur muneribus, agris quoque domibusque
in quinto hujus historiselibro:« Quo anno frumenfum ac vineis locuplctata, clericorum pariler enituit mi-
propter siccitates angustius provenerat,coactusest,» histeriis decorata. Quorum nonnunquam duodecim,
Gsesar scilicet, caliler ac supefioribus annis, exer- nonnuriquamdccein, ut domniSonnatii prassulis tem-
citum in hibernis colloeare, legionesque in plures pore, ibidem reperiturcongregalioricm fuisse, donec
civitates distribuere. Ex his-unam in Morinos ducen- modernotempore.abundanteiniquitaleetrefrigescen-
dam, C. Fabio Legato dedit; alteram in Nervips QV. te charitate, deficere Deoinibi militantiumchorus, eE,
Ciceroni; tertiam in Essuos L. Roscio; quartam in unius ipsum ccepitesse lemplumpresby teri [al. ,presby-
Remis cum T. Labieno in confinio Trevirorum liie- teriij tituius;Quocirca eliam ipsor um nuper abinde ossa
mare jussit. » Item iii.yn : « C. Fabium et L. Miriu- translata, inecclesiabeatiRemigii postaltare saneli
tium cum legionibus duabus in Remis collocat. » Petri, eorumdem prseceptoris, servantur recondita.
Insuper et usque ad internecionem pene Remos pro Nec eos Ecelesiam nostram tantummodo ab urbe
salute Romanorum certasse, Orosius etiairi libfo VJ, ]rj Roma conslat habuisse patres vel furidatores,,quse
astipulatur, eo prselio quod Bellovaci, post ccetero- marlyribus, etiam redimita, eorumqlie sacraiaVsan-
rum Gallorum, qui arma contra Romanos tulerant, guine atque triumphis, sub, ipso Nefohiahaepersecu-
devictum exercitum, instauraverant, magnam Re- tionis articulo, decorata probatur.
morum manum, quse auxilio Romanis erat asserens .. "v-^vcAPufm" "v ..; v;;'
trucidatam. Remos denique prseliis forles, optimos- De primis ejusdem marlyribus urbis, V,
que fuisse jaculatores : sed et ad beila civilia-quibus Beatus siquidem Timolheus, ab Orientis pariibus
Pompeio superato, monarchiani totihs, ut fertur, ad hanc Remensemurbem perveniens, lesu Christi
orbis obtinuit, Csesafe invitante profectos, Lucanus Domini pub|ice non veritusest^aedicare veritatem*
libro primo testatur his verslbus : Unde et a prsesideLampadib, ijui tuncprseerat huic.
RuraNemetis populo, tentus et, quod novse legis propositum homi-
Qui tenet et ripas Satyni,qua Httorecurvo nibus suadereti conventus. Hinc minis principum le-
MoIIiteradmissumclauditVTarbellieus aequor,
Signa taovet,gaudetque amoto Santonushoste, gumque seyeritate vexatus, opum quoque pollicita-
Et (ms.j, Bitures)Biturix,longisque leves Axomesin tione tentaiuij responsum quod olim ab Ecclfesias
[armis, principe didicerat, improbo incussum supernaj nuh°
(Dptimus excusso Leucus KemnsqueJacertQ.
35 HISTORLE ECCLESIJE REMENSIS LIBR* QUATUOR. — LIB. 1. U
dinatori gratise, rependere non limuit, divifiae, in= A coelos apertos, et audivit angetum dicentem sibi ;
quiens, tuse lecum sint in perditionem, et ibis cum Beatus es, Apollinaris, qui credidisti, beati omnes
ipsis in ignem aeternum (Act. vm, 20). Dominusenim qur tincti sunt in aqua, in qua tu puriftcatus es. Qui-
meus Jesus Chrislus Filius Dei, ipse te judicaturas cunque hac nocte hic baptizatus fueritj craslina die
est. Tunc praises ira repietus, jussit eum torqueri. in paradiso suscipietur. Hoc autem dictmn omnes
Et dum Christum constanter inler ipsa cruciatum qui ibidem aderant audierunt, et genua fleelentes,
confileretur tormenta, inferens inter caetera, quod dixerunt : Parce nobis, Doinine Deus nsster, et
illi, quos prsases pro Christi nomine se pulabat oc- prsesta misericoruiam tuam his qui diligunt nomen
cidere, ipsi poenaliler eum judicaluri cssent: et prseses tuum. Altera autem die jussit praeses adduci eos ante
diceret: Ergo tu judex eris mei? Ego te occidam; tribuual suum. Astantibus aulem illis prseses dixit:
et quis erit qui te eripiat de manibus meis? Sanctus Stulti homines, quss res vos circumvenit, ut credatis
Timolheus respondit : Dominus meus cui credo, po- in hominem crucifixum, qai sub Pontio Pilato multa
tesl liberare me; in te autem debita tormenta im- perpessus esl, novissime aulem crucifixus asseritur?
mittet. Iterum, dum per supplicia multa cruciari Tunc illi responderuBt,- dicentes : Yidimus in hac
j'ussus fuissel, ail ad judicem : Quanto lu mihi ara- nocte angelum Dei Ioqueritem cum sanclis quos tu
pliora lormcnia inluleris, tanlo amplius refrigerium B tenes in carcere : et jpsi angeli dixcrunt nobis,
praestabit Dominus, cui credo. Et cum ccederetur a hodie ituros esse in paradisum, et accepturos coronas
Eiinistris, exclamavit voce magna, dicens : Aspice, quas tui oculi videre non merebuntur. Prssses vero
Domine, et vide quceinfert diabolus servo tuo, ne me iracundia plenus, jussit cunctos [ms. j, singulos] de-
derelinquas, ne dicant homines : Ubi esl Dens ejus? collari. Gumque ducerentur sancti exlra civitatem,
Prieses denique jTissil calce viva et aeeto aspergi siguaverunt se signaculo Chrisli, et sic martyrizati
plagas ipsius. Sanctus vero Timotheus dixit : Age sunt, confitenles Patrem, etFilium, et Spiritum
libi gratias, Domine Jesu Ghriste, qui mihi das iole- sanctum. Fucrunt autem omnes qui decollati sunt
rantiam ut hssc possim sufferre. Ila istud factum est quinquagintaviri sub die undecimoKalendas Seplem-
in corpore meo, tanquam oleo perunctus sim. Unus bris.
aulem de ipsius cssdentibus, nomine Apollinaris, vi= Altera autem die procedens praeses, sedit pro tri-
dit duos angelos slantes ad Ialus ej"us, et dicentes bunali, sanctum vero Timotheum et Apollinarem
illi :Confortarc,Timothee; missi autem sumus ad te, adduciprsecepit. Astantibus autem illis, ait ad eos
ut ostendamus tibi Dominum Jesum Chrisluin', pro prseses: Infelicissimi hominuin, oonsentite prseceptis
cujus nomine sustines poenas, ut videas quse agunlur Imperatorum, el adorate eos quos illi adorant. Ti-
in ccelis: Erige caput tuum, et vide. Aspiciens auiem C motheus et Apollinaris dixerunt : Nos dsemones non
sanclus Timolheus vidit ccelos apertos, el Jesum ad adoramus, sed solum DominurnJesum ChiTslum,qui
dexteram Patris coronam tcnentem ex lapidibus pre- est Deus vivus et verus, ipsum oportet confiteri nos.
tiosis, ac dicentcm sibi: Timothee, hsec quam vides, Tu ergo ne putes nos artibus luis separari a charitate
tibi parata est. Accipies illam tertia die imniinente elaregnoDei, Hoc autein tibi notum sit quia, qua
de manibus meis. Et Angeli dixerunt ei : Confortare hora nos putas mortificari, lune vivificamur, sicut
Timothee, et abierunt in ccelos. Apollinaris vero cum illi qui a te hesterna die interfecti sunl, et vivunt in
hcec vidisset,procidensadpedesej"us, dixitei:Domine ccelis. Te ergo vere percutiet Jesus ^Christus ulcere
Timotbce, ora pro me : Ego enim libentissime tor- pessimo. Iratusque praeses, dixit: Isto's si non mor-
quebor pro nomine Ghristi, quia vidi tecum loquen- tificavero, alii mulli ad novam sectam venturi sunt.
les viros splendidissimos, dum tecuin loquerentur Sic dedit adversus eos sententlam, ul gladio inlerii-
magnalia Dei illius qui regnat in coelo. Tunc prac-ses, cerentur. Illi autern cum magna fiducia perducti
ut vidil se esse confusum, dixit: Sislatur Apollina- sunt extra civitatem, in via quceappellatur Ccesarea,
ris : afferte autem mihi plumbum bulliens, el effun- in locum qui Buxitus dicitur, ibique martyrizavit
dite in os ipsius, ut non talia verba loquatur. Cumque eos, sub die decimo Kalendas Septembris, et coro-
allatum fuisset plumbum bulliens, et missum in ore " nali sunt ab angelis, el vox audita est, dicens : Ye~
ejus, faclum esl frigidum tanquam glacics. Viso au- nitc, Timothee et Apollinaris, dilectissimi mei, et '
tem hoc miraculo, multitudo magna credidit in Do- oslendain vobis quanta mirabilia meruistis pro ani-
minum Jesum Chrislum. Tunc prseses iracundia mabus vestris, quas oblulistis pro nomine meo; et
plenus et confusione dixil: Ducite illos in carcerem, scitole quaafaclurussuin Lampadioprasidi. Statimque
usque dum ego petractem quo supplicio interfician- jaeulum igneuin descendit de ccelomultis videntibus,
tur. Cum aulem ducerentur, plurima turba sequeba- et ingressum est humerum ejus dextrum, et a dcc-
tur eos flens et dicens : 0 injuslum j'udicium quod monioarreptus vitam finivit.Corpora vero sancloicum
incidit in civitatem istam ! Perducti sunt vero in sepulta sunta Chrislianis dic nonoKalcndas Seplem-
carcei'em, et mulii erant circa eos, desiderantes bris. Euscbius quidam vir spectabilis, qui et ipse per
consolari a sancto Timotheo. Ipsa autem nocte ad- vcrbum ipsorum credidit, fabricarit illis basilicam,
veniens quidam presbyter, nomine Maurus, miiltiiu- in qua multa signa et remedia ostenderunt. Caecis
dinc-mhominum baptizavit in nomine Domini nostri visum, claudis gressum reddideriinlc etqui a dsemo-
Jesu Christi. Apollinaris verocuinbaplizarelui', vidit nibus vexabaiUur curalisunt in nomine Pon.ini
3S FLODOARDICAKOMCIKEMENSIS - m
flpstriJesu CMsii.^Eorum^erp;corpora-donUsVTii-V ^viehmTiofumconstructa decoressanctdfum Ibasilica
pihus archiepiscopus.veieri.pfonioyeiis.lumulo, s& fnariyTUnl,uiagnorumprsedicatur radiare-riitoreina*-
pulcrumipspriiiii klecenterargenlodecoravilfctftirrOi %haIiom-,soplabHiqueipefulgere-|^valiasahhaturiTV' ':
Alta;re'dej)iqup;/.ijupd' sante;tuiribam «orntnilem stat : 'BeatSid^iiqueTimbTheS«ss&,;*iixt)ih(?^^cOriCi}*-
hiediuTii,saneli-Mauri feftur reliquiiset hoiioi-edi-- dChteArlaWo ai^hiepiScPpo, irafisferrl .Cccilin Sa^-
catuni, qui eodem quo pr-cefalitempore, proVChrislo; ^ri!'amf-«l-ftfinastWin'm;.ffl6MfchoWmin'*|ris insti-
CJBSUS .capile, ipsoruniViiieriiit consortio: fehilere, tuit.hoirofe.Inqua trarisTatlPrieintilta*n1raferuhlur
.GujTis »ssa ih'ecclesia ibeati - Gelsiniservahtur'dc"p'o-, osten"s'a,:Kam:ul;Ahno-tiiric'a'bba's,;9iun'c episcopusV
siia.:Gaput auleni infra civjlaiem -inira-.iea-tseftet jnihi fetulit, a quo eademsacra pignora Tfaiislata
geniiricis.-Mai-isB;basiiicani-in iarcasecus 'alta-fevehe- smftj.^raetet aiia plhra remedia, fduodecihnlnterjclaa-
falur recondilum. Ipsa etiaih praeiiiissoruriieccigsia ticfeSt'fcajcosfuere ^urati. Realhs quoque ApoHinaris,
hiartyruin jiignbrihus conipliiriiijiiVtradiluivihsignita, ossibtissuis iri-Orbacehse \Grbiiyml OiMjmmi-
Bahcioriini.Ih cujtis dexlerapafle'sanGloriimSilyaijiV stefium ira&siatisv-iionnnllis-Mbi^fidr-e^espi^taiaSr
et;-SilvSani•£)',L.SiIvjniani'ij; i n sinislfa verp sari6tiT gratraiiumihSigriibus. " '..-'. -- -.-' -
Tonaniii et sancti Jpvini feruntur reservaii corpOfav ;:CAPCf Y,- -
Hfe etiani in cadeiii sanctorum basiliGa besijisllCs-M 8 &e sUccessoiibnsfrmtiissoitimtyfigsuTumi ' •
migius tuihuluhijsibipargri ipraBcepisse repT5ri^r:,'ut; ";y #fequ'ehtibuSTgilJirpereecufibri,&W-:,p"ry(*il'is ih'lO:-
post ePndirairiiestanleniisuixsontineiiliarnsubihliiiiti iiahiibus; Eeclesiaf puppis Ihoslrcejapiaia, tliversiS-
aMeris: « PiiSlcondiluihlestahieniuiniihlSsigrialurii-,; ique pppressa fluctibus, qhoriiariibaput vix alXhllerii
occucriiSensJbjisiricis,utbasilieaedoniriofunV nVaf^. .. pptefat,'qiiarito sedes ipsa ^iecriporeVettoteVyaCu.3.'
lyr.tfth'Tiniothei el Abolliriarisriiisspriiihi'argeiiteiVffia;^igriOTeSeaefit-,TiaUd facile pahdituT, Wdeptit'pust
sex.Tibrarum ibi Jdeputem, jit px -thVspdes futrifa.; iifSfeniissos nosWselideiPatf es, beathm -Sixitihi^iqule
irieoriimpssium'; cojiipqriaiur,* SfeclTit in. 5pSo.te*,; 'SiJiiciiiihy hnuriv -ahhtaxat prceStileWiihvehiahliis
•stameiito suo4-dhodeciih 'solidosM lp'siu%:basilie'se: - AiM'aRSium ad 'ihipefiiihjusque. CoriStgritini,sub qub
canietam struendam jusserat dari, Diversi quoque BetauSius-repefiihr, qhj ciihv-PrTnidgehito''aiacbhe
diversis Idenilocupletavefe doiibus fenVpluiiV; iibi BUo,- Jifiriihs ex liac Bijlgica TiTOVincia le^itrir Afellfi
doinnuS.Gphdebeftus, vir VclariSsihiuSy tffm-^Uxttfe lehsi pflmle iriieffuisse syhoilo feiaWpet iSiarihtthi
sua Bertha, villam iii pago yoniirise silariVj-Pefihas; episcojpufii'beatis^imopapae SilVestro, %Ios!iari'Pet
riohiine, dedit. Reperituf auiehi COrigfegatfoiierii; ;; Awano «oh^ulibus.Post irttem Aper, Ihde Xlaterriik-
ibicieiri^norinuhquam yiginti, nohhUivquahisduodeCTiA ; Tioa,cxijtfsteliquias ossiririi;'dohirihsIlincwatus at-
fulsse clericGrcini,ut in lempore ThettdeficiT'egisi 6i thlepiscopus LudovicO regi Tratisfiieriehsi, ^sfe" di*-
quando ad eamdeiii. basilicani pi^ediOruniaoiiaria texisse cphimeftihraiiii epistoia pTb"ejrisdehi^isiiP-
pluralegunlur tradita. Et usqrie a.d feCentiaTiriper rinviqiie-saripiitfuihpi^fioTlbusVMMhidejii^egM.;
lemppra (VquibuSTeligionedeficiente, adVuiiiuS est IraSsmissai lline DoiiaTiarius exstilTt 'CpiSCtiphiV,
redact3presbyteri liiuluin) Deo servienliuiil 'coslii, tiijJls etiajri pigriofa inariliihasi.iit pafleS episcopli
dighoscituf .insignita viforuni- RoiVnullis efiam aliis Koviorifagehsisvel Tohiacensis.periata, vafio 'sigrio-
teriipla Tocis, eofiiai.VsplendentTioriofe decOfaiaj ; ruhi meiriofaiiw Spleridcite"decorata.QuCin"3&eaitUS
quoniani signispluribuseisoljnircoruscahlibhs, hjiia- ^VTveriliuS -tatft"eplsiis iilustris Tiice mefilis, 'quaifi
lofes Ghvisli meinofiis ipsoruin Was eXcolefe-sVu-: eiafo poritipealis "sequitiif.hfdihe. culmihis. Cujus
dueruut atque iriuhirepossessiones.-Quoruinquidahi-, etiam sacta irieifibta clohvhoEborie aTilistitehostrb
ceu Gfegorius Tjjfonehsis 'episeopusin libfo' VMirg- derererite, Super fliiviuni Stosarii traiislata, llfaqhls
CulOi-uiii Tefeflj. eorum reliquiasr sedificata Iiovujii iri3trhfetaecclesia, disposiiaqiie tafiiiilariorum.ca-
horiore basjlica.,-devotusexpeiiil.^QuaspohtificeTpci j 'teifvacTericofuiii, debiio depoiraiithr Tioiiote ser-
peivpresbyierum honorifice dirigerite;: dum ilef --•"" vahda.VDbi.eliam piiiribusoiini reriithisse "praedi-
ideni presbyter ageret, ab obvia quadath muliefe catut; 'ihsighibus:, claudis gi;esshrii, cgcis quopjue
saTiiiaius, wbhixe,ihipottuneqjieab ea rtfgatuS kst,' ^ felorhiahBaspecirith, civi sirccessixBeVetus.
ut horiim ;sibi •quiddam.pignofumeondonafei, Qui M.'.V •- , ; 'CAPtlTVVI. \* ''' JV;":-
diu liuiaiim differens,,hiulieris.'iniprobitaletandem . . Be 'sancid"Nicasio'.:
devictus, sacroruni cirierum paiTiCulaih.tradit ro- Ppst ^raVhvissosjVrcesuIesbealUS SiPa^ius PuVtu
ganti. Ascensoqjie caballo, injjinctum sibi molieiis seqiiiturpdhiificaius, thaghsevif 'charitaxls,triagiV^
iter expedire, nullaterius euni jiefcussiS -adriiodum qh'e cohsxahiiae, sub VaridaTicaiil G^aiiiisiV'er%'ecii-
lateribus, vaieiitineriproniovere.Insuper ipse quO- xiohe-,V"saiictsesibi commissai validissihihs feclot
queVsicinieriin prpsgravalus oppi-iriiitiii1,.mt-vii-va* Ecplesios, Stt:pace quiderii uobllitatoV.ac decbifalof,
leret atlollere caputi.Ila demuin aiiiihadyerlens yifi iii pericuifs Veroiriodefatpf et lulof, piis popTjihiii
luie se detineri niartyrtim, niotus.pcenileiitiafecepit doctfiiiis et exCriJpIisihslUtteiis.,decorehjqueVcpslibis
oppQriuriej.qjiodJai-giriprseshiripsiii spOns'ae"ChiTsxiEccieSice, TaiiVieisetofnatibusaljol-
bitaque .sncforuin quam dempserat :poriTOne,.Tibef Tehs.Is iVaiiiqueseuis iirijjis sahctce MSiiica ih M^
ad jussa "relaxaturabire. Apud DupdeciacunTaupqhe riPfe".peilietiiievirgiiiis Rei "genixricisliafiEe", diviHa

~-;;;^pf-''~y--,^ ..
fji)OthO'I;-quietMagnus,
m HISTORLE ECCLESIiE REMENSIS'LIBRI QUATBOR, — LIB. I, &
triSiVUfMihohiths revelatibriefuttdassey qriam pfp- A ufberii Rerivofuni',uhivefsaque fegibrie depopulataj
-Jrlp qiioqbe 'cPrisecravit saiVguirie."Catiiedra tlqfii- lieces taiitiini ihibi 'iiabilantiiim.ref.yehtissi'niejier^
&ifi poritificaiisantiquitris iri 'etMeSia, quVEad' Apo- "Ifactahtes HChtistiaiVptuiii.Hos^yfelutj deofhroTsnb-,
$t#i!j- 'aieitai^xsiftisse feiTrif. Hic beiftus ahtisies ruhi ihiriViCOB, et 'hvpribhs pagaiibfuiii ebhtrafibs,,
atigelica/ pfcMoriitione insifueliiS', fuiufani lorige iritefiniere, penilusqiie cle.tcffa delete airibiebahf:-:
ahieVptaBSciSSh 'doeeiur inierheci&iierii,^iehicVoSairi--Beaths 'JtaqueTNiCasiJiS ahiinSm shamVfpfb"teiifjijus,,
Ijtfe ftbsperitatis'reaafgtierido' sechfiTatejii^Timfip iChfisii ^seqtieiVs'exenipTiim,pbriefe.pa'1'atu
:!ieriieThdiviniT)faedixisseverbefis uUioiveiti.PPrtabat. obhixeqiie proposuit, sibi "conjriiissjimhhiiaiehus!
'iiiteiftjfliaMliiijs iihriieris iifiMtrs-fieiitaibfum cVedili OhVitlefegfbgeiri, profsus Iiistitiiii, aut Ciiih.els pa-,
¥M Jtegis JfOridusjihQiTpafalirs JrrOfoniiiibus,-iit fitet vivete, aill pariter, cjupdeos paieiTailiilias;pef-j
TfM iridignMfbiiisDbi 'a popuio avettetet, aut ih pefi Veiiet, shiTefre, he -fiigiehdb, Cbfisil videfetht,
ijrsa leetle viMicta, 'CoelesVehi ciehieiltifiiriiihiriiiitatis i[sirieqiio 'fibh pbssuiit lioiivVhes vei vivere yel ileri:
'S$Mlu-fetanimp 'cbhirito biaeafei, hetisqubadanii 'Chfisliahii desei-ete hViiiislefiuih. Uhil.e et Vjuxta
ThStbi,iicet 'tenipotaiis, ai fioiiifeteihalfs'-pervefiifet beati Augustirii seriteritiairi (episi: B'0)y majoreni-
Cbatilfliis feperit fru.cliim qjiaih qui non pfopler
^aMiS.T&aqTilaYeMD
Mfii 'siitejefftur'COiisitum;prpsphfantesqtie, et jh B ffaires', Sed pfopTCfsbipsuriirugiens^ atqhe Cbnipre-V
"vamtate sMiiigiorimiieS,hToriiia;saiulisj^aiifecofdis Ilfefisffs;hbn iiegayil Chiisluni, .sivscepilqueiharty- ;
M. MctiiiCanduiri ribh Sdifiiiiriivt:iiriq pjJriiiirisirii- fiuih. Metuehai eniih poiius anllstes !s;niciissiinus,
piiciti oceupilohlbus, iiec^eta vitae,;qivinieihitenv riijse 'desefehie, Tapides vivi exstiiiguereiilur,:qham;
^ecciiti, hiofijsque stipeiiclia sequerites', qiiottiam; heTapides et ligiia tefrenbiiim sedificiorum, se ptasr
peffecie mala tbn 'oderaht, Veta seciaribpria 1
di'gh'6 ^irte?"4tfcehdeVehi.ur.i;;in.agis; tirriens,,.iie .destituta
fiqfi vailehaht. Tiahi iriSiipt* r.aigioherii riegligetev; Ciitisti cofpbfis ThenibrS spiritaTiyictu necarentuf,
diwhitalls "pr-secepiappstrioriere, variitatibus insef- quainimtneinbfa cofporis srii hbstili pppressa.imT
"vire, coricupiscehlise viiiisIfiiicefefe, Vschisiiiaiica- "petu torquetetiluf. Pafatusadutruiriqiie.ui.sifion
scandala shscjiare, Deutaque,; jVfoTi'cioipf! iri liis pbssei hic calix tfans.irejvfieret.v.oiiihlasejTis(Mmth.
pcuhibus haud' iriettiebarit oTTendefe.Et ecce sublto Xxvi'.,"j^j; ijui. lriali aliquid.nbh polest, velle. Nec"
ejusderii prdspefitalis terijpofibus, ariihiosiias.oTris- fbquii-bbaiquceSua suiit,"sed Imllaiis^im^ujVdixiy-^r
sihjafum g"ehlium.cdnihTota,'i)eIotfensjohTsifaih IhV Koii qu&fb (^hbdhvililVuUie est, sed quod muiiis, ut
;3iversas vindicatufaljp.rovlnci.as.,iriieriiibiie ifucu- salvi fiaiit (f Cor.,"±; 55). Et he inagis .fiigitrido ob- •
ientayWanMoturii hiuliitiidop vivehdb pfociesset oilicjb, hulia :
es;set'e"xefij-plp,'quaiiV
"
suijvefsis'muitaruni hiuhiijohibus "urbiuih,gVauidqde tatibri"e"cPrisehsltesse fugiehdum. Neque tenipora^
ihtereiriptis utfiusquesexus progeriiioribiis cufri lerii lnotterii (qiicequandoque venlufa est, etiamsi
filils,riiphaliam/aignilaiis glofiaril, horiaTiudaiiquid 'eayeaTLiif.)_;.^ caveatur
InlejiipbralibusTuciTstairi desidefaihiercOheupiscefe vefiife, etpblest si cayeatuf "efiamnpn veiiire) for-
iefhebaiur, qiiaih huniariuViiTiahf Ife acfundefe sah-V hiidahs";hon sibi placeiis, nec pefsouam suain in .
Tjiiihehi, et Clifistiahdrurii duritaxat/.sitire Intefrie- tah.iis peficuIisTuga .digiilorem^utpoie gfalia excel-..
cioheni• Sub bujus verffiempesiatis iffiT)Ine,gloriosl lenterii, jiiciicans, rie-niinisteriuin in 'hi's inaxime
reriitelJarit5h Galliis iriter, episcopbs viri,. sahciis- peficuiis ljecessafiuni, ac -debitum, subtralieretur
Vihhis'Remofum pfcesuT Nicasius, etVBeatissjnius ECclesiseV Nbii, ut niefcenarius.videns jupumveriien-
AureliahehsiuhT.pbiitifex Aniarius, sanctus qtibque teni, diniissis Voyibus;fugit, sed ut paslpr bonus,
Lupiis Trecassihus; et; beaius Sef valius"Tungferisis pfp gfege sibi credito .aniniam rparatissinius obtulil
ahtlsies; alfique hbrihulli viflutibus 'jiisighes, qul ; (jqan. x, Ii;,12). Ef quod meliusageiiduhj.iiivenire :
hahe "indignatibriis Dei, "suTs.mei-itis ac VprecibuS^ poiuit, seduias ad pominuin.pro. sesjjisque fundere
ifam diu Oiiretfeceriavefuht, utbnviiibusiiferesibus preces elegil, Faligatisigilur landem pr«!ialoiibus '
eVpraTTtairbuspopiili resiirictjs, ad catholicain reli- jj inipugijaiiope coniinua, excubiis et inedias fiireriti-
gionem et veruih Dei cultum nef pceriiteiTl-iam revo- busque circumquaqiiebostibiis, ,ac fortiier bello/coiir -
careht, ac tanlae .pefseciilibhis et divfhfe aiiimad- cutienlibns iirbeinriiimio. terroristajclio/civitas unn
yersionis gladium ab Ecciesicecefvicibus avocafent. vefsa .pefcuisa,ad sanctissimum Mcasium in pta-
Sed, prbli '"nefasiiriipifis, ht SCfintuihVest,cum-m tioiiibiis;pfoslralum hecujTiinl, fuluram .paganbfum
profundum.peceaioruhi -veneric, •tpnlemnit '{'Prdv. victpfiam periiinesCentes, et aiixiliinii C-onsolationiS'
xvni, 3), ^albtsirJbuis.';^muirtiVptK'ce^1fs;."'a1i,iJli"ate.a"us abep velut, a palreTflii; reqiiirentes. Inlefrbgatil
obtempefabaiiti Al yir ;beatissimus Nicasius prceshl, quld ulilihs consilii faciendunVdecernat, a.uliservi-
instantibus BtudHs,Cbjjtjnuisijue doctfihis 'ac pfeci- ttiti.geniiijhj^sese lraderes auLad hiofteinusqiie.pTO
bus, populuhi pel VadpoeiJitentJajnseu- ijatieiiiiani,; saiute ui-bis jliinicare?:Beaiiis.-aiitPni.NicasiusVeQjr.:
et triunipliuTiihVaft,yiii.;provbcabat,;Uto^JOS liiiisdiviha.praesciens revclationei,Remoi'um stibvef-;
prospefiias adVbffensionisTinpuIetatfoveam, adver- tendam ciyilalem,. consolans ;eos, .infat.igabiiiter
sitatisdevolatolerarilia, iion.j'udiciuni dahiiiatioiiis, Dbmini supplicabat clemenlice,quaienus hsec iribu-
sed gratiam-purgatioiiis,causanique salutis efficeret; lalio mortis lemporarise, lion ad;
judicium, sed ad :
Interea castramelantur agminaJVandalpfUih cirea,; ihdufgeiitiani, riersistehfibus in vefa fidei cohfes-
S9 . FLODOARDICANONICIREMENSIS 40
sioue proficeret; pro animcc pugnare sahite, non, A que triumphatoribus sanctis, adipisci proraeruit.
annis visibilibus, sed probis docens moribus, non Fuere siquidem nonnulli, tam ex clero, quam ex
corporalium fiducia virium, sed spiritalium exerci- Iaicali ccetu, constanlise hujus consectatores ac co-
tatione virtulum. Hanc supcrnam justo Dei judicio, mites, qui per prcesentis lolerantice participationem,
peccanlium sceleribus excilalam demonstrans indi- selernaebeatiludinis cum hoc beatissimo Patre suo
gnationem. Cerlura salulis id praedicans csse consi- consequi certavere communicationem. Inter quos
lium, si ad divina compuncti ilagella converlerent Florentius diaconus, el bealusJocundus exstitisse
aninvum, suscipientes haecnon inviti aut desperan- clarissimi referuntur; quorum capita Remis posl
tes, ul iniquilatis filii; quin palicnles ac mansueli, allare sanclce Dei genitricis Maricetumulata servan-
ceu filii pietatis, promissa rcgni ccelestis praemia tur. Rarbaros igitur de conslanlia virginis, et pro-
percepturi. Exhorlans eos, spe salutis ceternacprse- fani speculatoris subitanea mulctalione stupefactos,
senlem devolissime sufferre tribulationeni, ultroque expleta caede, sacro mundante <sruore, terribilis
seipsos ad hanc oifcrre momentaneara necem, quo omnes horror invasit, quasi fcelestes acies dimi-
debitam reatibus perpetuse damnalionis evadere cantes, tanti sceleris vindices aspicienles, ipsa quo-
-mererenlur ultionem, qualenus eis mors prsesens, que horrendo reboante basilica sonitu. Relictis ergo
non supplicium, sed animarura fieret percnne reme- B ] passim spoliis, territa Wandalorum agmina, dum
dium. Pro inimicis eos eliam admonens exorare, ut divinam metuunt ullionem, irrevocabililer per di-
tandem aliquando resipiscerent ab iniquilatibus versa fugienles, invasam trepidi deserunt civitatem.
suis, el qui ministri tunc videbanlur impielalis, Qtia diu sic manenie soliiaria, Chrisliariis qui ad
possent cultoresnonnunqnampietatis, scclaloresque muniliones montium fugcrant, incursiones pagano-
fieri verilalis. Seipsum paratum esse depromens, ul rum trepidantibus, paganis vero ceelesles quos ibi"
bonum decel pastorem, pro ovibus animam ponerc pcrtuleranl horrores pertimescentibus, sub diyina
(Joan.x, II), prsesentemquevitam contemnefe, qua- duntaxat angelicaque custodia, sanctorum serva-
lenus ipsi peccatorum veniam et salutem secum me- bantur inibi martyrum corpora; ita ut in noclibus
rerenlur seternam accipere. Aderat etiam' gennana a longe cceleslia cernerentur lumina, et suavissimi
sha beala Eulropia, yirgo Caristi sacralissima, sidereis supernarum soni virtutum choreis dulciler
quse ob castilatis_munitionem, sanctissimum semper reboantibus, audirenlur a nonnullis carmina. Unde
-imilandir ei" adhserendo sequebalur episcopum, ut et coeleslis vlctoriae revelatione corifortati tandem
et ab spiritalibus aliena nequiliis a Domino serva- concives, qui ad sepelienda sanctorum cofpora, di-
relur purilas mentis, et a carnalium corruptiono vina remanserant providentia, cum precum votis ad
delectationum tegeretiir immunis integrilas corporis. G urbem regredientes, inaeslimabilem suavilatis odo-
Ambo itaque plebem Dei pro viribus ad coronam rem, ubi sanctorum decorabantur funera, liauriunt,
martyrii piis exliortalionibus animabant, et agonem gaudioque permiscenles geraitum, lacrymosis Domi-
vicloriae suae Domino precibus commendabaiil. Dei num laudibus magniflcant, et ad tumulandum saera
tandcm decrelo judicio irruptionis die, dum paga- se prasparanles pignora, congruis ea circa civilalem
norum furibundum bealus praesul Nicasius irruere Iocis veneranler recondunt. Beatissimi vero Nicasii
comperit impetum, sancti Spiritus virtute roboratus, praesulis ac sororis ejus, sacralissima solemniter In
alma comilante sorore, cura hymnis et canlicis spi- coemeterio sancli Agricoiae,templo quondara a Jo-
ritalibus ad ostium basilicae sancUe Dei genilricis vino, Christianissimo Romanse mililia; magislro,
Mariae,quam ab codem in liujus urbis arce fundatam longe scilicet anle fundalo, magnificeque decorato,
memoravimus, tradilur occurrisse, duraque divinae collocant metnbra, ut appareat, instinctu divinae
deditus psalmodise, versum Domino Davidicum pia procurationis, ad celebritalis istorum dignitatem
voce decantal, inquiens : Adhmsit pavimento anima magis, quam ad primae praeparatam fuisse eondi-
mea (Psal. cxvm, 25), mox, insequente gladio cer- lionis auctorilalem. Hanc aulem basilicam (2) prae-
vicem cresi, verbum pietatis ab ore non defecit, fatus vir Jovinus, liis versibus, aureo prselitulavit
capile in terram cadentc, immorlalilaiis (ut iraditur) D decore.
senlenliam proseculo : Vivificame secundum verbum FelixmilitisssumpsitdcvotaJovinus
luum (lbid.), inferendo [ms. addit Domine]. Cingula,virtutumculmenprovectusin altuih:
Bisquedslus merilis equilum,peditumquemagister,
) Sancta vero Eulropia videns impietalem circa se Extulitaetermunsseculorumin sseculanomen,
juasi miligalam, et pulchriludinem suam ceu paga- Sed pietategravi tanla lia;c praebonia\icit,
norum litibus reservalam, super eumdem sacerdotis Insignesquetriumphosrelligionedicavlt,
Ut quem famadabatrebus superarethonorem,
intcrfectorem insiliens, magnoque clamore increpi- Et vitamfactis posselsperare perenuem.
Conscinshicsanctomauanlisfonte salutis,
tans, el ad marlyrii sui bellum provocans, sacrilegi Sedemvivacemmoribundisponere mernbris,
alapa faciem percussi, oculos, divini virtute numinis CorporishospitinmIstns metatoradornat, .
Bedderidosvilas salvari providetartus.
evulsos, in terramproditur effudisse. Quse moxinsa- OmnipoleusChrislusjudex\enerabilis,atque
nienliumfcrro jugulala, sacrofuso sanguirie, palmam Ternbilis, pie, longanimis,spesfidapreeantum,
victorice cum gcrmano suo pontilicc Chrisii, cccteris- Kobiliseximiosfamulisnon imputataclus.
ITJSjusto liiieiae pieia.ispramia vmeaut.

(2) Hsec liodie est ecclesia S, Nicasii auomodo infra vocatur, c. 12. .
m HISTORL&ECCLESl^E REMENSlS.Llbhi QuATliOR. — LIB. I. M
- Ubi posleaquamsurit horturi deposila sanclorum ij^ gralias agentes, nocturnas ineunt-laudes. Quibusjani
niartyrum corpora, innuirierabiHbuseaderii Ecclesia magna parte decursis, ad lioritm voces presbyler
conslat miraculbrum sigriis,'rediihita, ul et eorurii exciiatur, reiii cuiii suis adiniratus,Tiyirinosdiclurus
raeritis acprecibcis, riiiillitudolanguehiium recupe- cum cceleris stupefactus ^pproperati./ JSulhinique
ralionis inibi percipial alacrilatem, et exemplis -demum accensionis hujus,'vel reserationis i^eperire
ipsorumplebsadctelesteni [C, devota] discal prope- queunt adminislraiionetn, nisi suinmiiin divini dun^
rare subiiniitaleiri. Memiriilhiijus bafbaricce perse- laxat niuneris largitoreih, qui sanctortitn suorutn
culioriis bealus llieronymus {epist. 11) scribens ad jugi mirorum splehdore, propagare Tion desiStit lio»
quamdam adolescenlnlamviduani Aggeruncliianino- . uoreni. Hujus autem beali pontifitiis et mattyfis
bilem, et exhortans eam de perseverarilia Viduitalis, pignora qucedamNovioniagensiumepi^copus/qliidaln
ila memorafido iriter ccetera ;; «.Innumerabiles' et obleiila, suam pertulitad civitalem. Quaj tathapiid
ferOcissimceiialioiiesuniversas Gallias occupaitint. Noviomum, quam ef apud Toniactim caslfuiri (iibi
Quidquid intef Alpes et Pyrenaeum, qiiodOceano et fiunc qtioque seryari periiibeiJlur) fclaris, ihiiitisqiie
Rheiio Includitur, Qiiadus,'Waiidalus, Sarmala, referuntur illustrata jniraculis. Pbstea vero cselefa
Alarii, Gepides, Hefuli, Saxones, Burgundiones, xorporis ej'usdem marlyris Ftiico arcIiiepiScbpus,
Aiamaniii,ct, o lugeridarespublica ! hpstes Panhonii jj-simul cum corpofe: beatce soroils /ejusVEutrbpics
vasiaveriiiit. Eieium Assur venil iuhi illis (Psal. -intra Remensia ifahsvexil mcunia,; fetrbque post
ixxxn, 9). Magonliacus, nbbilis qubndam civilas, /altare sarictseDei genilricis Marioe, ubi ea moilo
capia alqtte subversa Csl, etin ecclesia mulla millia yeneramur, juxta beali papce Callisli'ihelribfa, de--
Iioniinumtrucidaia. Wangiones longa obsidione de- " bila recohS-idilreverenlia. ;:
Teli. Remorum iifbs prcepoleris,Ambiahi, Alrabates, v ; CAPUTYIII. V ;
«xlfeinique lioniinum Morini (3), Tornacus, Neme<- Desancto Oriculo et,sororibus ejus.
les, Argentoracus translatce in Germaniam. Auui- Sub eadem Waridalorum, TCIHiiiiiiofiimpefsecu*
tanise, Novemque poptilortim Lugdmjeiisis, et Nar- iione, qoidam Dei servus, Oricuitis homine, Deo
bonensis provineiae, prcetef paiicas urbes, cuiiela Vacabat, tium sorOfibusstiis Oricoia [ms.,i,
Oricula],
populata sunt, qttas ei ipsas foris-.gladius,-ihlus et Basilica, iu hoc eodemVepiscopatu iiemensi, in
vastal faines, i etc. In prcefata deniqtte basilica pago Dulcumensi, vico Sinduiio in ecclesia
quam
bea|us Reinigiiis morandi traditur liabuisse consiie- consti-uxerat, ublfertur qupque peremplus a bailja-
liidjnem, qualenus sanclorum niariyrum Linefitis,ut ris curii prajdictis isororibus suis. Traditur etiam
erat spirilu senipef, ita proxirriusTedderelur Ctcor- caput suum, postquara decollatus est, ipse in quo-
pofe. Monstralur adhuc oedicula secus altaixf ubi C dam fonte lavisse^De sanguine quoque suo signum
•secrete Domino vacare, et inspeclori summo, bea- crucis (quod adlnic.nianifesle parere dicituf) in qua-
tissimse speculalionis hosTas, turbis temotiis popu- dam petfa digito figurasse suo, et proprinni mani»
Taribus, devolissiriie consueverat imhiolare. lstuc buscaput ferens, sepulcruni, quod sibi construxerat,
-enim inlentiis his degebat offieiisyquando cohiperli» [ms. i, condiderat] expetisse; ad qriod riiulla
urbis incendio, cum divinitaiis invocalione depra- miracula refertiiilur ostensa. Erat olim qtiidam ru-
, perans, sanClorumfultuSsufiT'agio,lapidibus ecclesise stictis ibi nianens, cui revelatio in spmnis faCta est,
graduum deincepsexpressa reliquil Vestigia.• ut fontem de qiio/caput sibj sanctus Dei, eeu dixi-
" '
CAPUT VII. mus, laverat, teCto cooperiret. Qui poslqiiajn bis ad-
De miraculis ipsius ecclesim. monilus facere id disltilit, in infirmilatem decidil,
Diversis etiam niuliinio.da'clarificatione fertur haec in quaiintegro anhb segrotans deciibavil. Post haec
illuslrala leinporibtis aedes.Scd nos uniim tanlum, votis, ul jtissa compleret, .promissis, cpnvaluit, et
quod noslris fere diebus actum, referenlibus hostris fonlem ligneis labulis circunidans, operuit; ex quo
qui interfuere palfibus, agnovimus, propalandum fonle potantes, a diversis jiiulti curanlur languori-
putavimus. Solemniias hiemali tempofe prsefatbrum btts. Presbyter ejusdem loci, nomine Bello, balneum
-agebalur martyriim quse solilo xix Kal. Januariasi v ex ipsius puteo, quem infra ecclesiam hic sanctns
celebrari consuevit. Ad eujus celebrilalis vigiliasi mariyr cdidisse^lraditur, sibi parari praecepit, qiio
fratres leinperius exsurgehtes, custodes ipsius eccle- / poslquam abltitus est bahieo sic elanguil, ut usque
sise dormientes; ostia quoque diligenter obserata ad anni lerminum segrotus j'acuisse, nec adhuc pcr-
reperiunt. Quaequeditilius obterendo.pulsantes, dumi. fecle postea reviguisse conslilerit. Quorum sancto-
neininem respoiisa dantem deinlus aceipiunt, doinumi rum cOfpora uno dudnm sarcophago recpndiia
presbyteri petunt porlamque crebris ihcutienles icti-• tbmpbre Seulfi archiepiscopi levanlur e terra, hun:o
bus, el tecta lapidibus verberantes, ubi nuiliim sibii ..piitis spoiite palefacta, et loculo, in qup j'acebani,
qui pandat excitare praevaleht templi januam: fepe- .ullro ' sitfsum niirabiiiter elevalp.
tunl; quam sponle palentem reperientes, accensa1 : -.••'" -CAPUTYX.' ',l;l ;:
luminaria cuncla videnl; sed auctorerij facti neini- De successqribusbeati Nicasii. ,,.-
nem inlus aspiciunt. Sicque post oraiioneni- Christo>' Post pi-seniemoratainWandalofum discessipiJeni,
.. (3) Heinislichium cst Yirgiliamim ex jEneid, IX :
homiiiumMorihiRhenusquebicornis. J
' Exlremique '
PATROL. GXXXlV ,: ;?:,
4'3 FLODOARm C\?<ON!ClREMEXSIS 41
Itaruc [im. Barticlius] episcopali sede \ ei (Psal. ci, 20-25). J El qnod Cilinia in ucro i-on-
iic.itn: Mi.-.i!>io
irndilur successisse, qnem Banieins, inde Barnabas cipiens, filium paroret, nomiiie Reinigium, cui sal-
•sub«cculi feriintur; lum Bcnnadiiis, cujns tamen vandus forct populus coniinillcndus. Vir igitur iste
Reimagius nomen iu lcsiaincuio suo, propria ipsius vcnnrabilis lanto pcrcepto soiamine, posl lcriiam
•niaiii! (velut inibi iegTur) perscripto, i^epcfilm-ca- divinse fiiper liis pr;ncepiionis admonitioneni, \isio-
raxalum. IIujus eniin ipse leslaiiienti aiirtoiitate, nis setherecuniinii.! oracuhiiii Cilinice. II.cc autcm
.rerum siiarum hceredemRemenscm fecil Eedesiam -Iiiiiita geiiiirix in fiore du.iuin juvc-niulis, cx-uniro
cuni fratris sui filio, queni in sacro fonte, sub gratice .viro suo jEiniiio pcpererat Principium, Stiefsorum
.-senmilcnns tradilior.e, se ccmincmorat suscepisse. ci\ilatis postca Siiiictuinepiscopum, cl pairem Iieaii
.Inier ccetcravero vas argciMeiiiuab aniecc&soresuo Lupi, cjusdcin Princi^ii successons. Mir.-tnr biala
sanctce recorJationis episcopo Barnaba, sibi, ut nie- Cilinia, litpnTujani pi'o\ecta, quonam paclo sil aims
minit, teslamenlo collaluni, Ecclesiie suce delegal .paiilura, \el sobolcinlactatura. Et qma lani \ir ejus,
literedi, quod ad ipsius ornaiiienliim (cuni illud pro- quain ipsa dicliiisjam multis processerant, efieti ei
prios dislrahcre poluisset in iisus) se asserT rc-er- .carne inlecuiidi, nec spes eis ulterius procreandi,
vasse. Deputat et solidos viginli ad ojusdem Ecdesiae nec appetilus inerat pignoris. Beatus vero jlonta-
reparalipnom, cuni agellis el sjivis; presbylers " niis, ut meiitis accrcsccrel paiienlise, corpoi-alimii
i|)sius cctTesice.s'ilidos oeto : diaconibus solidos privalus ociiloium al lempus exsiiteral luniinc. Q-ii
q.ialuor ; aci captivos solidos viginti, stibiliaconibns clictis ut fidcn (acerel, oculos sibi lacle ipsius asse-
soiidos duos; lectoribus solidtiin imiiin; osliaiiis ,ril. peiungendos, moxquc. himen nihissiira, pueri
ei exoicistis solidura uiiuni, saneiinionialibus el in sibi fclii rccipiendiim. Gavisis ergo de tanla eonso-
malricula posilis solidos tres. Iiceredem siiam sub- Jationo parciiiibiis co;.c'piiur fuluuis Cliristi ponti-
iiileiondo alloquensecclesiatn, ul in se ducat es^o -fex; ctijns adminiculanle gratia feliciter cditus,
collocatum, quidquid presbyteiis, diacouibus, ac di- iioinen sacro suinit o fonte Reinigius. Iu cujus Iacta-
versis clericoruni scbolis, capiivis qiioque et pau- tione proraisbuni pridem vctti gnudiiiiii, veracilcr
peribus, pro refrigerio sui fuisset in eommeniora- adlmplelur, dtim cjus oculis beatae mairis illius lacie
liorie devotuin. taciis, liii.ien oiim perdiluni reparatur. Orltis est
CAPLiTX. iiiiteni puer is-le, prsccor.iis dcdarnlus antequam
De sanclo liemigio. natiis, in pago Iiiiuiiiiucusi, alio parentuiii sangiiiiie,
Prapfalo Bennagio bealissinnis succc Scns Re.ni- jam tamen senum, (iitiquc sleriliiiiii lespleiiiiens,
i-ius, imliiiendis ad fi lein prceliilgidiiin suncxll lu- n insigne rairilicaius in ortn, qtii magnifice disponc-
m'ii gpuiiims. Quem divina pielas, ut F«»iumniiis u batur niirincandus in aclu. Noincii illi digr.e divina
ijiioqiiepoela noster asseril (inilio.Yilas S. Retr.iyii), imponitui' jiissione Rcniigius, uipoie (jui Ecclesiam
-noii solum priusquain uascerctur, scd el anieqiiam .Dei, speciiiliierque Reinor.im, in liujiis fluclaanlis
'conciperclur, elegi!; in laulum, ul Moniaiiiisqtiidam vilaj salo reinis cral docliiuae rcctiirus, el ad portuin
inonachus, duni leris&imnsnpoic nuieseeiei, lertin saliins .-cteina', me;his el oinlioiiibus pe:ducliirus.
fuisscl [Or., fuciii] ft(iiii'iniiio:!C(•uljgius, ut niairi Rcitiediuiii laiucn O>:III luisse \ocaliun in veteribus
siiic benedictT. Ciliniie, ti'.i<>.!niascu!u,n conccpiura qiiiliusdain n^pcriiur scriplis. Quod cl racrila vel
csset, vcridiea rclatioiic pivediccroi, ci uonicu ejus acia ipsitis atiendciiics, rite crederenms, nisi geslis
vel nieriliiin designarel. 1'ic iinquc Moiilaniii i;i e.iiciithilioiiljUi, oracuio illuin divino, Reiiiigiiini
j'ecItisioncholitariani vitam ducens, j'ejiiniis, vigiliis iiuncnpari debere cogiioscereinus. iu versibus etiam
cl oraiioniiiiis assidue vacans, coeterariini quoqiie ui»c-ocoiiijiosiiis, et cjus prjsceplo in vase qiiodara
virlutuni insignibus divinitati se commeiiilabilom pci-uiiradcni Deo dicaio sculptis, ita leclum asbC-
dum snpernani Cbristi clcnienliam pro riiur :
' rcddcns,
paee sanclse ipsius Ecclesice,qurc variis apud Gallia- Ilaunsl liinc populi.s\iwmde sanguineFaoro,
luiii prorincins \cxabaltir aliliclionibtis, indefessis liijiirto:plcnnis iiiiemliuiuriiliieroClirislits:
ubi nocte carnis eoni- D iteiiiigiusie.i'.nlLloimiiobtia volasaceicos.
prccibus cxoraret; quadani
pellente fragilii.ilc, menibra permillil sopori, quieie Quod vas nsque ad moderua tempora perduravit,
'
leparan.ia, angelicis subito per divinain gratiam .'oiicc fitsum, Nordmaimis draluin in redeniptionc.m
clioris, sanctaruniqtie sibi vidctur aniniaruin coeti- ditluni est Chrislianoruin. Ifujus bealissimi Remi.Ti
biis interesse, celeberrimum quoque haurire collo- ntitiix beata Balsamia fuisse lradiltir, qucc lisaler
qtiitim, eosqtie de Gallicance dejeciione vel rcsiitu- exs iiisse sancti Celsini mcinoratur; qui et ifise
t:one Ecclesi;c conferenies, et quia jani teniptts essel b.eati Reniigii discqmlns ftiisse familiaris asseiitiir,
itiiserendi ejus, pcrcensente';, audire. Inierea voccm rairac.cilisquoque poslmodum claruisse digiiosciltir,
a superioribiis alqtie secretioribus suavissime inlo- et ccquoruin maxime volis adbuc insignis habetur :
iiantem excipil:<Quod Dominusde excelso sancto in rujus et ipsa beata geniliix cjusdcm requiesiil
siio prospexil, dc coeloin lerram aspexit, ul attdiret ecclosia. Traditusa parenlibus scholccbealtis Renii-
gemims-compeditorum, ut solverel.fil.csiniereinpio- gius litteris imbuendiis, brcvi eoscvis,sed et natu
riiin, ,ui iinntnniettir nomen ejus in genlihus, in inajoribus doctriiia eminenlior cst efleclus. Cunctos
couvenientlp p;ipu!os in untim el reges, til scniant "supcrans condisciptiios,mornm m turitaie ae bene-
43 IHSTOR.LEECCLESLE RE.MENSISLIBBI QUATUOR. — LIB. I. U
volenliceciiarilate, populoruni stuilens lurbas vilare, A cura, nisi aut de Deo in lectione, atque sermonej
atque solitarius in reclusione Dominodeservire, quod aut cum Deo in oralione loqui; sicque al-
el oblinuil, habitaque, sanctce conversationis studiis lenualu conlinuatis jcjiiniis corpore, de perscculorc»
adolescens pius, inclusioue, Lauduni Giirislo milila- cerlabal inimico, jugi triumpliare marlyrio. lnler
vit. hccc tamen orauia inteiidebat vir beatissimus, ut
CAPUT Xt. eliam ab aliis de ipso jamdudum praedicalunilcgitur
De ordinatione ipsius ad tpiscopalnm Remensem, (HISCMARUS ibid. CIFORTUNATUS) : Jaclanliain Virtu-
Ast uhi vicesintuin sccundnm setatis snbiii an- tiim fugerc, i:i quo non poieral gratia celsa lalere.
jiiun, defunclo prcefaio venerabiii Bennatlisi areiii- Praeeminebat enim ad adniiralioiieni oiiiniuin, veluli
cpiscopo, in hac nrbe Roinensi, oiiiiiium gener;iliier civitas supra iuoiitis verticem si.a : nec sub inodio
votis ad ajiicem ponlificalus non lam elcclus, quara voluil Doniinus Iiaitc occuli luccrnam, quam supra
raptus fuisse dignosciiiir. Fit siquidem oopuli con- candelabri consliluerat cminentiam (Matih. v,
cnrsus, diversi quidera sexus, conditionis, dignitatis 14-15), igne divincetribuens eam cbaiilalis arderct
ei cclalis, una eadeinque sententia, lnsnc vere Deo claraque.splcndidaruni Ecclesicesuccviriutuin liimina
digniim, et quipopulis itrxfici debercl,...*icetainai!lis.B ministrarci.
Sanctissimus igilur adolcscens his depressus angti- CAPUT Xif.
aliis, quoniam hcc fugce locus ci uspiam palebal, De dhersis ab eo palralis miraculis, et de doclriha
nec poptdo ut nb inlentione coapla desislerct, ul!o i;isivs.
modo salisfacere poterat, super setatis infirmce Ad cujus sanclilatis iiinoceiiliani, non solum
ccepitconqneri lempore, et qtiotl ecclesiastica regula ralionabiliura , sed ctiam irralionabilinm con»
hancTelatem ad tantain hoii adniillerc.t dignitatcm, sueveranl] agreslia corda mansucsrere, adeo ut
<oce publica prxdicare. Sed cum irrevocabiliier po- dtiia inter domesticos sccretius cuin conligisset
puli acclaniarel frequentia, el vir Dei magna retiiie- habeie convivium, et delectaretur in hilaritate cha-
relur constantia, placuit oinnipolenti Deo mani- rorinn, passeres ad cum sine trepidatione dcsceii'-
feslissiniis indiciis propalarc, quod ipse de eo jurii- dercnl, et mensce reliquias ab ejus nianu colligcivtit,
cium dignabaltir haberc. Tradilur enim cceleslis disceilerent alii saluri, accedercnl alii salurandu
radii lumen super ipsius sanctiim subito descen^sse Quod ab eodem ncqtiaquara jaclaniia propalabatuf
verticem, et cum ipso lumine ccolitus cjus infustuii meiiiorum, scd id Dominus agi certa disposuerat
capiti iingtiinis divini liquorem, cujus sacri neclaris, ulilitale convivahlium, ut hoc aliisque rrequeniissi-
ejusdem loluin viderelur capul iniusione dclibuliira. p mis per-htmc Christi famulum visis miraculis, sese
Oinni ergo poslhabita dubilatioiie, prcesulum .R.e- cloniinicisferveniius siuderent raaiicipare seryiliis>
mejisis jinanimitate provincice,pojVtificaliconsewa- Hic vir beatissimus, cum ex mqre, quodain ferii-
tur benedjctione., Ad quod officiujrnmififlce -niox pbre pastorali solerlia paroehias circiirairel, tjt si
deyotus.et aptissiihits apparuit exsequenrium; largus negligehler aliquid iiv diviiiis cullibus ageretuf^
in eleemosynis, sedulus in vigiliis, attentus in ora- fidelis Chrisli scnus agnosceiet, in \icum, Calmi-
tionibus, in Iiuinanitale profnsus, in charilate per- ciacum noiniiie, ipsius acccssit studii devolione.
feclus, in doctrina prrecipuus, in conveisatione Ubi) duin quidain caecus ab eo raiscrirordi.e poslu-
sanctissinius. Mentis purissimae sincerilalcm, pii lasset opein, cocpil, qua duduin captus cxstiterat
vullus prseferehal alacrilatc, clcmentissiinique infestalione dceinonis, vcxalione torqueri corporis.
cordis benignitalcm scrmonis indicabat iranqnilli- Tnnc sanclus Remigius in oralionc, qua Deo se.nper
tate. Salulis celernsemiinia non niinus implens opere, sancta inlcnlione vacabal, corporea so dejectione
qtiam edocens . praedicalioi.ie;-rever.endus asjieclu, prostravil, stalimque pristinum cceco lunien redlii-
venerandus incessu, ineluendus severitale, ample- bens, immundi quoque peslcm spiritus elfugavit,
clendus benignitale, censtiram districtionis permi- triplici lemcdio, 1iniiruni viciu solans egenuin,
stione lempei'abal raansueludinis. Minari quideni ]) munerans visu ccccatum, rcsliluens liberlali capti-
frontis videbalur auslerilas, sed cordis blandiebalur vuin.
serenilas; ut erga devolos Pelrtis apparerel in vultu Alio qnoque lempore, dum pontiftcali sollicitudine
conlra delinquenles Patilus viderclur in spirilu; parochiam pcragrarel," i'ogalus a quadam sobrina
sicque gratiarum diversitate in unum coineiiientc, sua, nomine Celsa, Deo sacrata, villam ipsius, voca-
illius pietalis, hujus erat imilator aucloiiialis, ne- bulo Cellum (Gal ,Geu\ay), adiii. Ibi dum beatus vir,
gleclor quielis, reftiga voluptalis, appelilor Iaboris, spiriialibus colloquiis vitae propinal hospTi de morc.
patiens abjectionis, impatiens honoris, paupcr in pocula, minisler prccfalaeCelsac, vini s fficientiara
pecunia, dives in conscientia, humilis ad merila, dominaesuae nuntiat non adesse. Re liujuscemodi
superbus ad vitia. Et ut anle nos de ipsoprcedicatura cognita, sanctus Remigius hanc hilari consolatui?
Iegilur (HiNCMAitus in libr. De Vita ipsius), sic in se vultu et.post blanda vei-bi solamina cjusdcm sib!
divcrsas excoluit gratiarum virlutes, ut\ix i'a panci domus oslendi praeccpit habilaciila. Sicqne de ihdu-
lenerent singulas, quomodo ille implevit universus, slria prius perlustrans caetera, tandem ad cellam
Semper in sancti operis exercilio, semper in cora- pervenit vinariara ,-quam sibi faciens aperiri, rogi»
punclionis affeclu, nulla illi ex onuiibtis propcnsior lat si forieremanserat in"aliquo vasorum quitlpi.iip
*"' FLODOARDiCANONIClP.EMENSIS AS
vini. Ei dcsignaio sibi \ase, in quo lantilliim vini, A iiilerminalione vindiclss in einn quccvetila hcecprai-
pro salvaudo scilicel eodein, relictuinfneral, claiidi sumpiTssel, inhibuit. Post aliquot vero annas this
prsecepit ostium, jussoque consistere loco ccilera- qiiidam, nomine Fersinctus, secus ipsam portam
1'ium; ipse vero al alteram aecedens vasis fionlem, commanens, maceriem qua eatlem porla fueral ob-
siiper idem, quod erat uonmodic.cqiiantitatis, Cbristi slrueia, ut suae domtis hinc ejiccret indera, pciTo-
adiiolal cruccm, flectensque genua sectts parietem, ravit. Sed mox ultio tanla ferlur ejTisaudaciam con-
coelo dcvotam dirigil precein. Coepit inlerea, rairiun secula, tit non pccus, nec boino, elade supeneiiiejjte
tiiclu, vintim per foramen supcrius exiindare, ac 111eaindein reinnnscrit-domo.
:supra pavimenltnn abundanler effluerc. Exelamnt Quccdanipuell.ipiaeclaris ab urbe Tolosa nalalibus
hoc viso cellerariii&,stttpore perctilsus. Scd mox a orla, inaligni spiritus ab infanlia lcnebaliir obsi-
sancto viro repressus, ne id palain faciat, inhibelur. dione capliva. Quam cum tenero genitores amore
Atquia lam clari luinen operis miiiinie valuil abs- diligerent, ad scpulcruin sancti Petri apocloli cu-m
condi, ubi consobrina sua facluin coinperit, eamdein niagna devotione duxcriinl. Jn eisdem namque par-
\illaraipsi, et EccJesicctpsitis perpelira possideiulain liLus enilebai lunc virlute venerabilis Benediclus,
iradidit, ac legali jure confirra.ivii. plurimis effitlgcns \irtiilibus. Ctijus comperla fama,
Iluic siniile fcrine miractiliira ab eodem donino B puellce palentes lianc ad euindeiii perducere sata-
Remigio in olei ferlur Iiquore palralura. Ciini cegro- guiil, qtti hitiltis jcjuniis et oraiionibus pro ipsius
lus quidain famiiiaenon ignobihs, nec lanien bapli- ciniiiidaiione laborans, o.mndiri scrpeulis virus nb
zalus, a sancto Beraigio se \isilari postulasset, cl ea noii valuissel cjicere, boc lantum rcsponsi, no-
jam valtil in uliimo spiiitu se credere faterettir, et iiiinis di\ini obtestaiione. ab anliquo exlorquere po-
b,aplizari deposceret, beaius ponlilex a presb}l ro tuit lio.^ic, quod nunquain alterius de codeui habi-
loci oleuni et chrisma lequirens, jainque pcuitus taculo, nisi Inijns beacissiini Reinigii pontilicis or:t-
in ampuUis ulriimque dcfecisse comperiens ipsas tionibus possel expelli. Ttinc parentes ejus, lam
-.iinptillas pcne vacuas super altare posuil, ac sese ipsius bcali Benedicti, quam oliam GoiliortJin regis
in oralione prostravit. Surgens atitem ab orationc Alarici affalibus suffragali, eortimque lilteris ad
vascula plena reperii, el sic hifirmum olco divinitus beatiim Remigiuin daiis, til traditur, freli , aJ
Tialo perungens, ecclesiastico de nioie baptiza\it, el ciiiiiduin sancliiin anlislilcm cuin devincla sobole
chrismale coelitus collalo Iinivil, reddilaque sani- pervenerunl, virtutein deprecantes ejus in purga-
tate, tam aniniie salute quani corporis iiicoluuiiiaie lione ptolis agnoscere, quani lalronis jatn pr.cscive-
klonnvil. rant confessiono. At beatissimus Reiiiigius, cum
• lljimani denique generis hostis, ostendeie nequi- C diuitirna relticlatione se non esse dignuni assererel
tiaui non desistens succ nialignitatis, urbein Remo- ct hiiinililate solita repugnarei, precibus est pnpuli
rum, surgenlibus llainraariim subilo globis, iinmis- stipplicaiitis evictus, ul orationem pro ipsa franle-
gione dira succendil, crudelique vastalione, jara ret, ac pareiituin l.icrymis condoleiet. Merilis iiaque
"parlem fere terliam concreniaiio peracta consiini- sanciilalis armatus, vcrbi prcccepiiimperio, ut ini-
•pseral; el quod residmini crat victrix flamma lam- quus prcedo per quo.l ingressus fuerat discedens,
bebat. Cujus rei hunliuin beaius antistes accipiens, Chrisli famulain relaxarel. Sicque cum nimio vo-
ad solila sese confert oraiionis prcesidia, etin beati miiu et obsceno lcolore, per os quo iiieral inlro-
TSicasii iuartyris basilica, ubi lunc teniporis rnorandi raissus, abseessil. Sed pauio posi, j-ecedente ponli-
consueludinem fecerat, Cbristi prostratns exposcit fice, dum niraio labore fessa iiularet, \ilae calore
'stiffragia. Surgcnsque ab oralione, oculos ad cceliun privala, spiriiiiin viialein arnisit. Ileratis ergo prc-
aitollil, el exclaraans ctini geniiiii, ait: Deus, Deus cibus, lurba stipplic.inluni recunit ad ineiiiciiiii.
nieus, adesto voci mese. Sicque ctiisu concito, per Bealus auteni Remigins se polius accusat facinus
gradus, anle ipsara lapidibus stratos ecclesi.un perpetrasse, quam sanilalis remciiium indulsis.se,
descendens, ci\i(aiem petiit; in quibtis graduum hoinicidiique retiin exslitisse, non remedium contu-
"
lapidibus, ac si snpra niollc ltitutn dcpressa, ho- lisse. Igiitir atl sancii Ooaiiuisbnsilicam, ubi corpus
'«iieqiic, ad meinoriant divini niiracnli, siguala vi- jacebal exanime, populi oijlentus deprecationc re-
"sunlur vestigia. Celerique feslinatiorie deproperans .grcditLH'.ibique cii>n lacryinls ad p.<vimciila sira.-.
-se flainmis objeeil,-slalhnque, ul cxlensa contra ctorum in oralione proshrniuir, el reliquos ul ita
ignem dexlera, signttin crucis cum invocatione faccrenl atlliorlatiii'. Ilinc elinso laciyniarura imbie
•Christi norainis edidit, tolum illud iiiceiidium, fia- consnigens, susciia\it morluain, quain prius purgn-
'cta ct in sese relisa virttite, cedere, alquejantc viri rnl obsessam. Quaeprotinus, apprehensa inanu pon-
Dei pfsesenlianj qtiasi fugere ccepit. Quod beatus tificis, cum inlegra iiieoluinitale surrexil, el ad
'Remigius inseqnens, et se inTer ignem et ea qux propiia feiiciler reiuoavit.
adbuc videbanlur inlacta , cum signo siinctitatis Ctijus vero doclriii;e, ciijus sanctitalis atque sa-
opponens, lianc oranem flatnniarum imniariitatera pienticcbealissimus hic pater nitore radiaveril opera
'ante se fiigienlem, per patenleui portam, ftiltus di- leslanlur ipsius, qtiia vera piocul dubio sapientia
Tince potenticeprccsi.liis,expulit, et eanidem porlain esse dignoscilur, qucc ctperumexhibiiione, velut ar-
clausii; ulque ijiinqu3inaperirelur ab aliquo, cum bor fjuctibus, approbalur. Tcslatur gens Francica
»- : HISTORiyEECCLESLErREMENSISLIBRI QUATUOR.— LIB. I. :$&
fn:r eum. ad-Tidcin.Gtiristi. coiivers.a, et baptismi-\ hic Pater nc pastor aliiuis exstiterit, quani fidelis'et;
saiiclilicatione coiisecrata.. Tesfanlur diyersa pru- prudens.in-eroga.nda- Domihi siii pectinia vigiierit;
deuiissime ;ab jpso:iain'facla quairi prsedicata. Te- Erancbrura, ul prsetulihius,abidolis ad Deuriiverum
slaiiUir;diversai ipsiits persbna; leinporis, ex qtiibus faclapef ipsum probat conversio, qtti Gallicas eb.
Sidonii, ArvernOfttihepiscopi, viii erudilissirai, et tcmpore .transito RliCnOdepredabanlnr prOviricias,
tain genefe qisalii religione ac serracine elafissiuVi, el Agfippinariijam Coloniam,quasdam quoqtte alias
.epistolam liuic beatissimo poiitifici directairi; inse- occupayerant. Gallise ciyitates. At poslquani res
-r-ereplacuii (SIOON. ApoLtiN.,Tf6.ixi episl. 7) : : -jpsorutij ClodoveiisSiagriuiri, Romanum queradahi
:.'..<;SlDONIUS,DOMNO PAMi REMIUIO , SALUTEM..jifincipehi, qui Galliis ttinc pracerat, eyicit aique
-Quidainab Arvefriis Belgicainpetens (persona hiihi peieniit, onini peheGalliaedominari ccepiu Comperfa,
-cognila est, causa incognita, Tie/cleferi), poslqiiam .bealissiini' gestofuni fama; Remigii," quod scilicet
<Reirios7 advenerat, scribam tuurii sive bibliopolam, .eniteret virtule sanclilatis ac sapieiiiice,'miraculd-
pretio fors fuat; offlciove demeritum, copiosissimo,- ;rtim prceclarns exliibitione, reverebatur eum,'p*
-velisnofis, declamationuhi luarum schedio emiinxit. -licet paganus, diligebat taiiien illum. Quo quondam
-Qhi redux nobis afque oppidOgloriabundus(quippCnsecus urbeni Rehibfum transitum facienle, quibus-
'percepTis tol vbltiniiiiibus)-quaeeurique detulerat, dam njilitibus ejus agraihis ablata qhaadam Rp-
quanquam mercari pafatis, quod civis, nec erat Vmensis;Ecclesiaevasa referunluiV Eri ihter urceus
'.injustiim,-prb munere ihgessii. Cnrce mihi e vesligio -eliam maghiis argeiitehs; el' decora puiclii-iTutfine .
fuit, hisque qui: stiideni, cuni, raerilpTecliiriremus, comptus, pro quO bealus Remigius legatos ad euiii
pliirima tenere, ctincla tfanscribere.'• Omhium,as- Vdirexisse-tratiitur,- ut '~.-iUani- salleni- recipereinerc-
-sensu proniinliatura paueosnunc posse similia.di- .reliir. Asi ubi ad locumdivisionis (iVprsedaeventum
ctafe. Etenim raras aul nullus est, cui nieditainro Vest, rogai rexVmilitesstios, ut ipsumVsibi dare no
- par assistat disposilioper causas, pdsilioper Jifteras, renuant urceum. Pluribus igituf annueniibus, qhi-
composilio per syllabas. Ad hoc opporfunitas in • dara Frahcus bipeniii percutiens ufceum, nihil liiric
.exeniplis, fides in lesliirioniis, prbprietas iri epi- a rege nisi sorte lollendtira"proclamat,:Obsttipe-
thelis, urbanitas in figuris,. virius.in argtimeniis, faciis hac lemeritate cseleris, rexinjtiriam patieniei
pondus iri serisibus, fliiinen iri verbis, fulmen in adTempiis tolerans, appreliensuni,plUrhriisfayenll-
clatisulis./Sliuelura vero fortis et flrma, conjun- bus, vascuiomccclesiasticofeddidit ihissO,:lfanVstib;
cliomimqtte, perfaeetarum nexa ecesiirisihsoltibi- corde tectam reservans. Peraclo cleniqueannb cuh-
.libus. Sed nee hinc mitiusliibrioa el levis[i.lenis|, :ctuni sui exercitus apparatuin solito prodire jubet iit
ac liiodisoninibuserotnndata ; quseque lcclofis iin- y' cainpiim,-ut aniioruin Spectileiurde mOre hitorem':
-giiam inoffensam decenter expedial, ne salebrosas ; quenl coiivenlum,a Marte, Marlium'vocare coiisue-;
"jassa junctufas, per cameram jialali 'volulata bal- ,verani. Rex ergo.inslrtictaS circuniiens'rite plialan-
liuiiat. Tota denique liquida prorsus et diictilis, ve- .--•ges, ad euin qui duduhi perCUSseraturceum. pef-;
iuli cum ciystallinas crustas, aut bnycliinliriasnon veiiit, spretisque ipsius arinis, ej'us taiidem fran-
impacio dignitusungue perlabilur: quippe si nihil • ciscam proj"eCitin terram, ad quairi recipiehdaiii
euin rimosis obicihus exceplura teriax factura [Orig. inblinaio niiliti rex in caput suam defigit biperihenii
>t'.,fractura] remofetur. Quid plura'? non exstst ad quani pridein in Yase perpelraveralj ciirij incfepita-
-praesensvivi hoininis ofatio, qtiam peritia tua non , tionis acerbitate, remeiiiofaiis praesuihpiionem.Quo
-sine labore trarisgredi queat ac supervadere. Undc '..:sic iniereraptb.Tiinoringerisregis iiae super ultiorie,
7perstringil cbfda-FraiVcorriih.At pbsl-
•prope;suspicor, .doinhe papa , propter eloqiiium ; ciBterOrurii
exuudahs atque ineffabile(venia sit diclo) te super- quam ClodoveusThoringiam sibi provihciam stibjti-
bire. Sed licet bono ftilgeas, ul conscienti;e, Sicdi-• gavil, et regnum vel ditioe.einstiam dilaiavit, etiani
-ctioijisqr.dinatissiraae;nostanien, tibi niinime sumuii i Rolhildiin, flliam Cliilperici"•'_,:' fralfis Gundebaiicli
reftigiendi, qui bene seripta Iaudamus, elsilau- _.R.ui'gundionuinregis, in mai.ririiortiuniSumpsit.Quie
danda :non scribhnus; Qubcirca desine in posterun r cupi essel Ghristiaha el iiiios ex rege susceptbs
nostra declinare judicia, quce niliil inordax, nihil .baptismate consecrari, marito quoque nolente, $i~
qtioque minahluf Tncrepatorium. Alioqttin.sidistu-' -.cissel,''eliamvirum ad GlifisliTideihperducere coria-
lefisTiostfaih sietiliialem faoundisfecundare colio- batur. Sed animura bafbari" inulierad credenduni
quiis, aticiipabimur iiundtiias iiivolantui.n, el ultrc ileclere hon vaiebal. Interea bellura Francis adver-
scriiiiaTua, connivenlibusViiobisVac siibornanliliiiSj sus Aleinahnosaccidil,.etFrancis caedeVnimiacof-
eirraclofummanus arguta popiilabilur: inclioabisquc rtiehlibus ,: rex ab Aoreliano-cohsiliario suosriade-
ttrac frtistra inovjerispolialiis furto, sa i.iuncrogaiii, tur, ut:credensin Gbristtim, ipsunVqiieregem feguni,
non hioyefis officio. > ; et ctfili ac ,tefr~e Deum eorifitehs,Tiiyocel, qui ei
;: CAPUT XIIL ; victoriain'pfo'velle jjossil cohfeire. Qubd cum' fe-
;--.-. DeconversioneFraneonmV. ;; cisset,' GhrisliquesuffragiiiuijTVuidevottisexpelissel>
Cnjus auleni priidenliaB,qiiam sancli slutlii-liOStej.: 'fieiiduhiqiie se :ClirJslicinuirivovisset-, si virkielh;
" \i) Loctis divisionisfiii! civilas Suessionum,-
P ';: V -V" -'fLODOARDIC^ '"52.
}|jsiusih capieivloYicloriamexpeririineruisset: post iVsubseqiienli consolalione deinuleet, vtt qiiibus appa-
•hujiis voli poilicitalioiierii.mox in fugam verlunlttr rtiil palribus, pfimum quidem pavorem incusseril.
Alemanni,regeiriquesuum eomperienleSinterfecliim, at poslea per pielalis gratiam; lajlitise blandimenla
Clodoyeise subdunl ditioni.Quos ille sub j'ugo con- refnderit. Irradiatus quoque vir beaiissiinus' Remi-
slituens liibutario, revertitur vietor in sua, gaudium gius, ulexterius, veleris exeraplolegislalofis, vullus
/referens magnujii reginae;,qtiod ad invocationem, TUuslralione, ila, miiltoque magis, inlerius, diviiii
sscilicet, Christi ijoniinis, victoriam nieruerit obti- ftilgoris illiirainatlotie,spiritu propheticoj quse ipsis,
iiere. Tunc regina bealum Remigium vocat; depre- /vel eorum forent .eventura prosapije, tradiluf prae-
cans, ut reji viam salulis ostendat.Quemsanctus dixisse. Quomodovidelicet eornm posteritas regnum
sacerdos doclrina.vitse salularis informans, ad ba- nobiliter esset propagatura; Ecclesiam qtioque GUrt-
ptismi eommooetvenire sacranienla. Ille se populum sli sublimatura, Romanaque dignitaie velregnopo-
super his exliorutliim ire respondens, affari studel .titura, et viclofias cotjtra iiupetus aliaruni gcnlium
.exerciliim, ut deos, qui eis subvenire non polerant, "perceplura,siiion a bono degenerames, saliitisviam
desere.iitcs,Vipsiuseiiltum srisciperenl, qui lam prce-- /forte reliriqucfent, et quibus Deus offenditur-Sce-
claram Iargitus eis vicToriarafuefat. Canclajnat mul-. lera conseclafi, pestiferoruni vitiofum laqueos in-
titiido, iliyina se prcevehiente graiia, moriales se [j currcrenl, quibus regna sribverli,; alque -de gente
'il.eos.reliriquere, alque in Clirisiuni qui sibi prsesidi» solenl in gentem tfansfefri (Ecclu,yi; &)VAdoino!
Vfueral,Credere, Niinliaillur hcecsancto Remigio, qui •denique regis eundi ad baptisleriiim via pricparaltif,
. Inagno replelus gautlio, regem populumque; qualiter vela eortinaeque appenduniitr, hinc iiide platece
diabolo et operibus ac porapis ipsius abrenuntiantes, slernuntur; ecclesia componilur, baplislerium' bal--
petiin verum Credefe debeanl instruere salagit; et -samo, caetei-isqtteodoramenlis aspergitur, tantam-
cjtiia pasclialis soleiiihitas iminiuebat, indicit eis je- que Dominus populo graliam subministrabat, ul
juhiiim jiixta morem.fitielium, odoribus se paradisi-.fefoyerlgaiiderel. Sicque l)rae-
Die vero Passionis Dominicae,pridie scilicel anle- cedentibus.sacrosanclis Evangeliis, et crucibus.cum
quam bapiismi graiiain perceplufi: erant, post liyai- -litaniis, hymnis el canticis spiritalibiis, sumraus
IIOS, precesque iioctiirnas, prcestil regiiim, cuvije pontifcx niaiiuin 'leneus regis, suhsequenle.regiiia
peliif,,ut absoluto curis sseculnribiis rcge, Tiberius cum populo, ab aula pergit ad baptisleriu.m.Et lii-r
si commiltere sacia valercl iiiystcria verbi. Quo . ler eundum rex, rogitasse ferlur epjscopum, an. id
reverenler a eiibihiiiis adiiiisso,- rex prosiliens erat Dei, quod Vsibi promiserat regnuni. Noh lioc,
'"'phvlus.alacriter. o.ccurrit, el ofcHQrinnibeatissiint prsesul/ihquit, illud est regnum,: sed inititim vice
aposlolqrum principis Pelri, cuhiciilo. legis forte JC qua pervenitur ad ipsum. Ubi vero ad p.rseparaitini
contiguunv, panieiingiediuniiir, Cumque tlispositis baptislerii perventmn est locum, clericus cijrisina
sedilibus, pontifex, r-ex atque rcgina coiisedisseiil, fefens a; pop-jlo interceplus ad fontem -perjihgtu-e
jhti-omissis quibtisilam clericis, sed et aliquibtis penitus esl impedilus. Sanclificalo deniqtte foiite,
jegi iiecessariis nc domesticis, et venerabilis Pater nntu divhio chiismii defuit; Sanctus auletii pontifex
.jregem monilis jmbueret saluiaribus, ad cofrobo-; oculis ad coahim poi;reeiis, tacite tradittir or.asse
randam saluliferam fideiis servi sui docfrinani, Do- cum lacryniis. El ecce stihito columha, ceu riix, ad^.
jninus.elicuii yisibiliier.dignaius esf ostendere, sese :volat caudida, rostfo d.efei'finsampullam; cceleslis
ij.ilelibusin nomiiie su.o congregatis.ut proniiserat, .doni clirishiate replelam. Qijus odoris.njii;abiIire-
gempe.r.adesse'.(it/attA..xviii, 20). Repente nanique spersi iiectare, -iiucsliinabiliqui aderant -super om-
lux tam copiosa totam replevit eeclesiam, ut solis .'fliaquibtis aniea deieclati fuerant" replenttif, sua^
viderettir evinceie clarilalcin. Mox cum luce vox vitate. Accepia itaquc sanctus praesulampttlla,.post-»
jfacta est, inquiens:- Pax vobis, egq surn, holite ti- -qjiam cbrisniaie fonleiu cbnspersit, species.mox
inere (Luq. xxiv, /56), Alanete in dilectione mea coluinbae disparuii. llex, autem Tantse gratise con-
(Joan. xv, 9), Post quaeyerba Iux: quae advenerat, S.peclpmiracuJo Ifctus, actuiuni diaboli.pompis et
;abcessit, sed ineffabilis odor suavitatis in eadem /0 operibiis abnegaiis, a reyeTendo se petit pontiflce
-«loni.o. remansif, Ul evidenter yaleret agnosci Iucis, :bapJizari. Quo vitte fontetn perennis ingressio, bea-
pacis atqiie pise dulcedihis jlluc aucloremadvenisse, -lusprofattir picEsulQiefacnndo : Milisdeponecoila,
jjealus etiani prasstilex eodem lumine, non niodicum -Sicamber. Addfa quod incendisii,incendequod ado^
, visiis est vultus fulgorera traxisse; Rexigitnr atque. rasti. Sicque post ortbodojise •CQnfessibnemlidei,
regina pedibus afmi sacerdotis adslrati, cum magiio trina linclus mcrsioiie,; di\~ino-sumni~B.individuaequc
I pavorb ipsitis reqnirjint consolaliorieiharidire, opefe Triniiatis, Patiis, et Filii, et Spiritus sancti sub nor
'"
sjdimplere paratl quse prppalarentur ore palroni. .lhine, suscipiturab eodemsanclo ponlifice, divoque
-Pelectabanlur etenim yerbis quaj atidierant, jnleritis consecratur ins.ignitusunguine, Bapiizanluf sorqres
illtiiijinati, quam yiderant, Iuce;;IiQete^teripre tetv regis Alboflediset Landehildjs, siraulquede^fancb-
rili luminis .claritate. S-jnctusaijiemPatef siiperhfe runi exercitu vtrofuhi tria ihillia,-"pfcblcr ihiiiiefum
/repletiis splendore sapientjaede coelestiseqs.instruit .paryulorumqug^nohiiha.V.Qiiodie/maghiiitliif i^''s,
visibnis coriSiietudiriei qu-h /"pdvehlh quidern/ srio ieleBfaiuhi' /sKiictis'gaudjuhiVcfedefepcissiiinusan-
'"eortia rrio.rialiitmterret, /sed tijiiorem pracedenten'! gcljs et honiijiibtis lKtiti^m iion mqdicam.in ter.rsi
S4 HlSTOPiLS ECCVESLE P.cMENSiS LIBRI OUAIUOH. - - LK. I. I^
ttevotis. ExerCilus aulem pars inagna Francorum A pene despcralum, blande consolari satagll, dul<~i'u
necdiim ad fidem Chrisli conversa, cum quodam se prolestans, non lam de perpetrato facinore, qiiani
Raganario principe , trans Somnara fluvi-im posl qun.i ille cieDoiniui videbaliir lienignitate diflldeie,
aliquandiu in iiifldclitate versala esi, doiiec superna cui constat nihil quod voluerit inipossibilc: qui nul-
disponenle gralia, pracfaio rege Ludovico gloriosis lum ad se reverieniem peccatoreni dcspicil, qui ]'ro
potito vicloriis, idein Raganarius flagiiioruni secta- peceatoribus etiam sanguincin siium fudit. Diversis
Jor ac turpiludinuni, vinclus a Francis traditus est, ilaque vir benignus et prudens erigere lapstim cerial
«t inicrenipliis, omnisqtie Francoruni populus ad exemplis, quod apud Deura scilicct facile, reatus
Cbiisli fi;!en:, per leaHiiii Rciiigium coiiveitilur liiijus veniara vaicrei oblinerc, si dignos pocnilcntias
ac bapiiztr.ur. ifuclus Deo studeret offerre. Sic deinum dignis ex-
" CAIUTXIV. hoitaiionibus indicit aniiuato pceuilenliam, slrueta-
De possecsionbns quas ei irx I.a^oiicus ei Franci que raansiur.cula, fenestellis parvis illuminala, ctiui
csnlulcrititi. oratorio (quae adliuc secus ccclesiam sancti JuJiani
Rex igitur, Francortinique potentes, pluriinas B. manefe feruntur) in ea poenitcnlcm concludit epi-
Remi-riopossessiones per diversas contulerc provin- scopura. Ejus qtioque per annos septem gubernanS
cias, cx qtiibiis iL'e, tam Bemenscni, quain reliqtiasi B " pavocliiain, unain Itemis Dominicam, Lauduni cele-
lioiinullasFianciiC dcla\il [ms.j. dila\i<] ecclesias. brare consucvcrat allcram. Qua sub reclusione,
JNon inoiiicain neciion earumdem parteni reruiu, qiianlse contritionis ac conlinonli-e dislrictione so
ccclesicc sanctceMari.T Landtiiii clavati, Remensisi \ir prspfaiiiscoarclavcril, quara dignos inibi poeni-
jiarocisisecastri, uJ)inutiitus fueral, tiatlidit: ibique; leniiaj friictus exegerit, divina postinodum propalavit
Gencbaudum, cainc nobileni viruni, tamqiie sacris cleinenlia. Anno siquidcm septimo, cum in \igilia
qiiam ssectil.ribus litteris crudilura, qui reliela con- C03HS8 Doniinicceposuiiens pcrnoctaret in orationc,
jugfi, saneti Iteniigii, ceti traditur, nepte rcligiosaili seipsum deflens in boc, quoniam qui ad itl usque
subierai \iiain, ordinavit episeopiira, comitatusqiie provcclus fuerat, ul Domino pccnitentes reconciiia-
Lauduncnsis eidem caslro sulijecit parocbiam.' Qtii ret, hac die nec inter pccnitentes ipse (criininibus
Genebaudus de ante acta vita liimiiim, giadnsque suis exigenlibus) in ccclesia merebalur consisrcre;
Siiblimila'0 cotifidens, ab uxore quani reliquerut, in- angelus Domini circa mcciiain noctem inagna cuni
cau c, quasi pio iiislruenda ea, se crebrins visitari luce venit ad eum, ubi pronus jacebat in oratorio,
'permi.sil. Scd ut divina testanlur eloquia : Lapides talique decubanlem conipeilasse ferlur alloquio :
eicavani arpuv,el aUurionelerra consurjiiiur, el rupis „., « Gcncbaude, exaujiise sunl pro te oralioncs Pairis
["'"'/;«•]tnmrferiur de loco sno (Job xiv, 10); ita quo- tui Reniigii. Suscepil Doininus pcenilciiliam tiiani,
fjiie htiic conligit, ul frequcnlcs raulieris visilationcs el dimissnm cst ptvcalum tiiuii). Surge, et binc egre-
blandaque coJloquia, dtirutn \aliduinque conlia libi- dicnsfac ministeriuni episcopalis ofiicii,et rcconcilia
dinem pectus emollirent cpiscopi, et quasi rupera de Domino pujniienles de criiniiiibus suis. i Genebau-
loco sanclitalis ad ccenum transferrent luxnrise. Q,ii dus auteni nimlo lerrore perculsus, respomlere non
suasione cliabolica in libi.linis flainnias
cxagilatus polerat. Tunc angelus Domini conforians cum, ne-
se
' ciupit, veicrique miscens sodali, filitim ex eadem limealhorlatur, imo gaudcal de-Doininiraisericordia
progcntiit, qiiem velut iu iatrocinio procreatum , sibi collala. Roboralus tandem rcspondisse fertur
Laironem nominari pnoccpil. El quia culpa pluribus non se posse hinc egrcdi, quia domiius et Pater smis
ignota (ne in suspicionem Jiinc forte proccderet, si a Remigius ostii clavein secum haberel, quod et sigillo
solita se prcesulis\isitalionu feraina subinovcrei) cce- suo signasset. El angeJus ad eum : Ut non dubiles
pit, til antea, domum-frequcnlare ponlifieis. Sicque "(inquil) a Dominome missum, sicut palet libi caelum,
faciuiii est ul liominibusculpa celata. laciliisqiie lam sic et ostium isiud patebil. El slalim salvo sigillo ac
\iri qnani mulieris ardor, in corde, libidinis, coin- sora ostiuin illud aperlura est. Ttinc Genebaiidus in
puncMiiiiprius coulra peccatum, ad culpara retraxc- nioduiii crucis se prosiernensTn liniine, sic tradU'ii~
'ril episcopum. Qui vclut oblitus quod planxeral, itc- asscrttisse. Etiamsi Do~ninusipse Jcstis Chrislus di-'
ra\it ciimen quod deflevcral. Al nbi exortam de fla- gnattis fueril ad ine peccalorem venire, non biiie
gilio comperil filiam, nomen eidcni mandal imponi cgrcdiar, nisi venerit ille, qui rae in ejus noinine sub
Vulpeculam, ulpote fraudibus arguise innlii 1"genera- h?c reidiisioue consliluil. Ad quse responsa mox an-
lam. Doniino denuo, qtii beatum Pctruin respeiierat gelus abscessit ab eo. Deatus aulein Rcraigms in
iuinc quoque respiciente (Luc.- xxn, 611, compun- crypia, qnae subter ccclesiae sanctse Marice sedem
ctus inenie Genebaudus, sanctuin Remigium peiit Reinis liabelur, in oralione pcmoclabat. Qiiiim
post-
ire [iil eat] Laudin.uin. Qtio cura debita veneralioiie ca ciyptnin pisesul Ileriveus in lionore consecravit
susccptOjjjosiquanicubilis iniere secreluni, magniim ejusdem I-.catissimiReinigii, ubi tunc ipse vir san-
prorumpens in ejtilalum, stolani deponeic niiitur ctus, vigiliis faiigatus, et quasi dormiens, in exces-
reus, sancti se patroni prosierncns pedibus. Quo do- sura raptus, vidct aiigeliimsibi assistentem, qui haec
Joris tanii causani diligenter indaganlc, lacrymis sin- ut acla fucranl ila narral citiein , jubens , ut quanto-
guituque prccpcdienle,vix adraissa transgressor nar- cius Laudunum petat, alque Genebatidtrai sedi d3trt'
'ral cx ordine. Qucm \ir Dei conlritum videns ac resiiiticns, ei corani sc nontificali fuiigi iniiiistciio
"
65. FLODOAHDICANOKICIREMENSIS 56
persuadeat. Illico vir bealus nihil haesilans adil ma- -** vir sanclns lam vilam, quam rerum oblimiil posses-
gna cum celerilale Laudunum. Quo perveniens, in sioncm. Ipse vero, quasi rccompensationisbeneficio,
ostii limine, salvo sigillo seraque reserali, Genebau- benefico patrono Sparnactim (Epernay) viSIamsuam
tliim jacenlem reperil: qnera prolensis brachiis cuni obtulil in proprietalcm. Beatus atitein praestil, lem--
gaudii lacrymis Domini clementiam collaudans, cre- poralera pro suse intercessionis munere vitnns relri-
xit, eumque sedi et offlciosacerdotali i-eddens, Rc- butioneni recipere, praedictum virum, quoniam ve-
inos cuni gaudio rcpcdavit. Genebaudus autem in recundiseconfttsionedepressus (quia contra nataliiira
sanctitate poslea cunclos viiacsuae dies, Dei frelus decus stiorum, vita donaii per indulgpntiam meruis-
gralia, peragens, palam quse stbi Dorainus fecerat, set) in babiiu saeculari manere nolebat, salubritcr
prccdicabat. Obiit igilur Genebaudus in pace sanctis exborlatus esl, dicens : Ut si perfectus essc vcllet,
Dei connumeratii.s, landiu episcopatu perlhnclus, ut vendens onuiia sua darel pauperibus, el sequerelur
ei successerii Latro lilius ejus, episcopus el ipse Chrislum (Matlh. xix, 21). Sicque taxatum, de tho-
postea snnclus. sauris eeclesiasticis, pretiura, quinque millia scilicet
Rex denique Lodovicus in civilate Suessonica argenli libras, Eulogio fertur dedisse, ipsamqtie \il-
sedein suam constituens, delectabatnr prsesentia et lam in Ecclesise possessionem comparasse. Bonum
colloquio sancli Rcmigii. Sed quia vir hic sanclus in ]B ciiiictis relinqtjens exeiuplum episcopis, ecelerisque
civitalis liujus vicinia yillas non iiabebal alias, nisi sacerdotibus, ut (hini pro bis qtii ad Eeclesicesinutn,
quamdam parvam quae sancio ISiieasiodaia fuerat, vel servoruin Dei prsesidia confiigiumfaciunt, inler-
rex (suggerente regina, Iocorumqne pelenlibiis inco- cediini, aut bona quxlibct agunt, hcecpro tempoiaT
lis, qui niuliiplicibus erant aggravati xeniis, nt quod reconipcnsaiione non expleant, nec iransiioria velint
regi debebant, Ecclesiae Remensi persolverent) san- rceipere: sed juxia maiidatum Domini, qui gra-
cto proposuit Remigio, ul quantum circumirel dum lis accepertint, sludeant quoque gralis impendero
i.pse meridie qtiiescercl, illi lotum donaret, Rcalus (Matth. x, 8).
igilur Remigius per fines qui videnltir adhuc mani- CAPUT XV.
festi,profeclus, itineris stii signa dimisil. In qua de- De victoriis Ludovici pcr auxilium sancli Remigii, ei
terininaiioiic quidara jj.ossidens molendinum rcpulit fine ipsius regis.
sanctum yirum, nc intra ipsos illum concluderet Rex ilaqtie Ludovicus conlra Gondebaudum ei
fines. Quem vir Donijni leniler affatus ait: Araice, Godegisilum fratrera ejus ducens exercitiim (an. SQl
non sit libi durum, ut habeanius simul hunc molen- Sigeb.), perceptabenediclionea beato Reraigio victo-
dinum. Al ille ut etim rejecit, slalim in contrarium riam sibi praedicente, accepit in.intuidalis ab eo sibi
rola molendini verti coapit. Rcpulsor auiem clamare C datis, ul tandiu contra hosles dimicaret, quamiiu
coepitpost sancluin Reinigium : Serve Dei, veni, et benediclum sibi viiiuin, qtiod ci \ir Domini dederat,
liabeamusparitermolchdinum. Cui vir sanctus: Nec in usu quotidiano sufliceret, Contra quem Burgui;-
mihi, nec libi. Mox tanla profundilas in eodem loco, diones cum prccdiclis ducibus pugnaturi, venerunt
tellure se subduccnte, facta esl, ut nunquain dein- super Oscaram fluvium, secus Divionem castrum.
ceps inibi molendinus haberi posset. A quibusdatn Ubi confligenles alrociter Buigundioiies in fugam
quoque repulstis, ne silvulani quamdara suos inira verluntur, el in Avinionecaslro se Gondehauduscon-
terniinos comprelienderct, dixif, ut nec folium ttn- cludeus, a Ludovico pacem per Aredium consilia-
qiiam de ipsa silva (licet esset conligua), trans fines iium suum, mullis daiis tbesauris, obtinuit. Ludovi-
ipsos evolarel, neque fuslis ex ea versus cosdem cus aulem cuin cxercitu Fraiicoruni prceda potiltts
tcrniinos caderet. Quod et observatum volunlateDei masima, re\ertitur ad propria. Sic etiam constiUila
tradilur, donec ipsa silva perdurasse dignoscilur. Parisiis iu honore bcatorum aposlolorum Pelri et
Abinde quoque procedens, venil ad villam, nomine Patili basilica (hodie S. Genovefu), ct synodo per
Caviniacum (Chavignon), quam tinibus siiis nilens . sancli palroni sui Remigii consiliuni, in ttrbe Aure-
concludere, prohibelur ab homiiiibus ejusdera villan lianensi haliila , pcrgens contra regem Alarictim
• Tttnc ille miti vullu modo rejectus, raodo rcpropin- " Arianunj, el accipiens a B. Rcniigio bcnediclioiiera,
securus. Gui vir
quans, signa quce parenl adhuc per suum dimisit redditur de victoria? pcrceptione
iter. Tandem repulsus, dixisse ferturad illos : Sem- quoqiie sanctus, ul el pridem fecerat, vas, quotl
benedicli plenmn
per labotale, et cgcstalemsustinele. Quod hodieque vulgo flaseonern vocani, vini a se ut eo usqne
compleri, mancntis senlenliae virlus oslendit. Sur- dedit: hoc idein quod anten mandans,
#ens autenj rex a sojnno meridiano, qiicecunquebca- ad Iiellum procederct, donec sibi suisque, quibus
rtis Remigius ambilu suce circumilionis incluserat, exinde dare vellet, hoc viinrai de prsedictoflascone
eidem prseceplo rcgi?e dedit auclorilatis. Quaruni nou deficeret. Bibit igitur rex ex eo, pluresque stto-
Bel-
rerum sunt Jtiliaetis et Codieiacus (Juilly cl Cocy) finn, vas tamen vini non palitur detrimenlum.
in ftigara vertit,
capila, qusG Remensis adhuc jure quielo possidet lum vero cum Golhis conferens, eos victor exstiltt.
Ecclesia. et ipse, bealo Reraigio se suffragante,
duo Gothi conlis eum in latera
Euiogius denique vir quidara praepolens conviclus In qua pugna dum
Lodovicum super regise mnjestntis cri- feriunt, hujus palroni- sui se protegentiijus meritis,
apud regcm
snine, ad iniercessionem beati confugit Remijii- Cui illuui laederenequiyerunt. Mullis autem civUalibus
57 IIISTORLE ECCLESLE REMENSiS LIP.III QUATUOR. — LTB.I. 58
stice ditioni subactis, usque Tolosam perrcxit, el 'A CAPUT XVU.
Alarici thesauros accipiens, per Erigolismam eivi- De el obhu ejusdem, vel sepultura
miligatione ignis,
talem (cujTisante conspectum' ipsius muri corrue- ipsins.
runt), interfectis Gottliis qui erant inttis, -adpropria Sonescente jam S, Remigio, Deique Spiritu sibi
cum gloriosa redil victoria, vino flasconis non defi- reveianle' quod abundanliam lunc pracsenlem, famcs
cienle, donec reversus esl in sua (an. 509. Sigeb.). scculura foret, de frugibus villartira-episcopii non-
i Dcnique rex Ludovicus, exhortante sancto Remi- nullos jussii acervos fieri fame laJjoraturae postnio-
gio, jegiiuni, lioc est coronam; cum gemmis pretiosis duin profuluros plebi; quorum in villa, quce Cellus
attream, donutn beato Pelro apostolo misit: et cotli- vocntur, facli sunt plures. Al homincs ipsius villce
cillos [ms. i, codiccllos] ab Anaslasio imperalore pro seditiosi et rebellcs ernnl; qui die qnadam inebriati
constilalu sibi niissos, cum corona aurea, uinicaqtie cceperunl inler se dicere: Quid ille Jubilaeus (ita
Wallea sumpsit, el ab inde consul appellatus esse virtim saiicluni propler selalis prolixilatera vocilari-
mentoraltir. Hormisda quoque Romanaesedis ponti- les) facere vellet ex liis quas aggregaverat raetis?
fex.sancto Remigio vices suas in rcgno Ludo\ici, An civilalcm de ipsis fncere cogilaret: quia sicul
Jjlleris suis ad ipsuni direclis , connnisit. Posl biec _ lnrrcs per muros civilatis, ila per circtiitum corlis
inortuusLudo\ icus rex in pacc (an.&li Sigeb., Raron., tiispositi ceriiebanlur acervi. Tandem suadenle dia-
IIara;us), ac sepulius in basilica sancli Petri aposloli, bolo se muluo coliorlali , misertrat in eos ignem.
quam Parisiis sedilicaverat; eodemque moinento qaio Quod cum B. prsesuli nunliiitiim fuisset in propinqtia
spirituni emisii, reyelanle Spirilu sancto, beatus villa, quain BasilicseCoitem [Razancourl] vocanl,
Remigius Remis posilus, euni obisse cognovit, et Itinc forle consistenti, asccnso prolinus eqno, ccle-
assislenlibus sibi manifestaviu riler ad lanlatn compescendam praesumplionem dc-
venil Celium. Quo cirai pcrvenisset, ardenlcsqite
CAPUT XVI. fiuges reperissel, ad ipsum calefaccrc sc coepit
De synodo ubi convertit hcerelicum. ignem ; semper, inquiens, estbonus focus, si non su-
pcr potesl. Verumtamen omncs qui hoc egerunt, et
Gallicequondam prsesules ad synodiira fidei grafeia qui de ipsorum gcrmine nali fucrint, viri pondcrosi
eonvenienles, benluni Reinigiuin, utpotc virum cHvi- ftant, elfeminae gulluris calamiiaic plectanlur. Quod
nis eloquiis eruditissiinutn, ct doctrinis ccclesiaslicis ita quoque constat iniplcltim. Usque ad lempora
exercitalissiinum, ad ideni conciJium venire petie- siqtiidem Cnroli Magni, qui liujuscemodi bomiiies de
runl. Cui convenlui Arianus quidera episcopus ncor- _„ Celto, quoniani vicedominum ecclesiaeReraetisis in
rimus disputaior, el dialecticis proposiiinnibus ac cadem villa nccarunt, exierminavit, cicdis auctori-
conchisionibus confisus, hincque iiiinis elatus, inler- bus interfectis, et consenticnlibus per diversas pro-
erat. Ingredienle vero concilium S. Remigio, et a vincias dispersis, alque perpetno condemnalis ex-
multitudine fratrum, revereiile""ei cunclis assurgcn- silio: ac dc caeleris hujus episcopii villis earadem
libus, exceplo, superbus Jicercticus illi assurgere restaurari fecit. Ita viri feminseque generalionis
dediguatur, At niox ut bealus Reinigiiis anle ipsum . hujus nuiltati permanscrunt, ul sancli viri senteniia
iransiit, ille locutionis ofliciumore obstructo ainisit. promulgavit. Et apte quidem vir Dei (quoniam po-
Exspeclaniibus miiversis, ul post allocutioncm san- steros eonini rebelles ac soditiosos fore prcevidit)
cti Remigiiloquerelnr ille, ne ulluni quidem vcrbwa lnijusniocli vindicla non soium prxsumptores, sed
proferre potuil. Sicque beali \iri vesligia pronas etiam geuus ipsorum jilecti decrevit.
tandem petens, nulibus \eniam poslulavit. Cui san-. Posl hiec igitur, aliaque niultaruni magnalia vir-
elus Remigius : In nomine, inquil, Domini noslri tuliiin, quae Doniiniisoperari per liunc fidelcm suum
Jesu Chrisli, veri Filii Dei rivi, si sic de eo recle sen- fainuluin dignalus est, gemilus illius cxaudiens alque
tis, loqucre, et de illo, sicul cathoticacredit Ecclesia, suspiria, qtiibus diccre consucverat: Quando ve-
credeelconfilere. Ad cujTisvocem hareticus ante su- p niam, el apparebo anle faciemDei? (Psul. xu, 5.) Sa-
perbus, Iiurnilisj'am faclus atque catholictis, ortho- tiabor dum mamfeslabhur gloria ejus (Psal. \vi, 8) ;
doxara fideni de di\ina et inseparabili Trinitate, ac illi pia consolatione Dominus obitus sui diem reve-
dc incarnatione Christi catholice confessus, iu eadem lnvit imminerc. Qtia revelntione fretus, reruin sna-
confessionis suae fide se permansuriim repromisil. rum condidit lcstameniiim, ad illam pertingere
Sicque aiiima per iiifidclitatem perdilo, el corporali feslinans liaeroditnteni, dc qua dicit Propbetn : Cnm
voce proplcr siiperhiam juste eondeiiinalo, virtute dederil dileclis suis sommnn, hcec.esl luvieditas Do-
divina vencrnbilis pontifex, c",aiiimscreddidit el cor- mini (Psal. cxxvi, 3, 4). Sic ergo sanclus hic vir
jioris sanitatem; cunctis qui aderant, vel hceccogni- Dci, lerrenam dereliiiqneiis hsereditatem percepit
iuri fbrent, saccrdotibus patenter oslendens, in iioe selernam. Coudilo siquidem testamenlo , el suis
male senlienle de Christo (qui proximus et frater omnibus rile dispositis, quia verus agricola oiiincra
nobis per humaiiitalcm fieri dignatus est) qualiter vilis \erae palinilcm friiclum fereniera purgat, ut
contra peccantes in ipsum, vel in Ecclesiam alque fructuin plus afferat (Joan. xv. 2), oculoruni corpo-
rebelles, et crga post recognoscentcs ac poeiiitentes ralium luinine privalus cst aiiquandiu, quo siiperua,
dcbeanl agerc, - - - nicniis oculis, ad quae lolo anhelabat dcsidcriOjcou-
•3» "
_ .V *LOi>pAIiDl CANO^iCLREMENSlS ;:" 60
icinplafi vnlefet atteiitiiis. Ipse-vefoTsluiiebalThsuae^ In-ecclesia.coridenduS ;Tiinot'.einiartyris.
. TnncliocToco m oram fecil; nec moveripotnil,
pfobalionis terilaiione "semper gralias ;agere,Taurii- Donec.quolocandiisessetrevelavitOomtntis;
huS.bymnisque Deodlebus ac noctibiis vacnre, fideli ". lilirjiiincfaventeClifislohrcepollrtvtrtuiibus,
nienle perlractans: i.Quoniara qui patietiter liuiiiili- . Pr;j-slanshic Oeodev.olisapU beneflcia,... : :.
"• Csecisvisum,clatulisgressuin, e.l-egrisremedium.
:terquefkgclla -suscipiu.nl,posi flagclla sublimiter ad Igiluf prnlusisvotisexoreihtisDomiuum,
requiein suscipiuntur. Ct.ijusaeterhaegloricepignus "VeniiiiA ut delictoruinpiisejns precibus
" Mereaintir adipisci,et caBlorum gauclia,
;in eo Dominus vQlenS bstehdero, priiisquahi dece- JSiiiicleRemigi,coufe^sorpreiiose Domirii, • '",
deret, ei visuni reslituit. Unde, sicut et de amissio- : Adeloldiquoquetuimisererefauiufl.
?he, ftionjcn Ddmini benedixit. Et non pcstTongnm
::spatium, sciens adesse sui Iransiius diera, pef mis- "; "''/' v" ;:'- GAPUT:XVIII,'V:':V;:
saruin celebralionem:, Ct sacrse co;mihiinionisparti- TeslamenUunabipsoediluni.:,.
. cipationeih , yalefaciehs, el dans pa.ceih filiis itiis, -«ln nomlne Pairis , el Filii, et Spif iws sahcti.
-poslquam septtiaginla qualuorVaiinosIu epjscopatu ~GloriaDeo^Araen. V- "- '
reiigiosissime fidelis servus et prudens Domiiionii- «Ego Reinigius episcopuseivitatis Rehiorura,*sa-
nistraveral, nonagesinio sexlo selalis suse anno Idi- ., cerdiiiii eon>pos, Testameriium irieunj cbntlidi"jure
.bus Janttarii [nis: i,;U.; ix], ctirsusancli certamiijis -prselorio,aique id codicilloriirfiviCevalere pracepi,
cpnsurnniaiQ,flde servaia, cuin ,miihip.lic'ibonorum siei juris aliquid viclebilttrdefiiisSe"; Ouahdoque^gd
.operum friiciu, et aiiiiijaruni lucro , ti.ldiu deside- Remigiiis episcopus dehacTuce transiero, tn fnihi
ravit, anitna c&los peneirans, .lerrcecoTpiisreliqu.it; Iiceres esto, sancta et venerabilis Ecelesia catliolica
.accipieiis stoiara, c.andidara.i.bealiiudinem. scilicet urbis Renjoi'uiiJi:etTu,'fili fralris raeij Lupe episcope,
_aniraiEsempileriiara,,percapiiirus Tn .restirfe.ctione quera prsecipuo semper aihore diidxi', et~lti,Tiepos
,alleram "'.,.beatnih videlicef ad gloriaii) resu.scifati jneus, Agficola presbyterV qiii mihi obsequio tuo a
corpofis iinmqrlalilaleiiJ; possessurus partetii socie- pueritiapTactiisti, iti omni stiljstanlia mea, cjucemea
talenique cumVprcecipuisC.hristi memiiris. in rcgno sorle obvenit anlequani.ihoriaf :; praeter id quod
co?Tesi.i,;sicutrattesialur aposlQlicasiiii coilaiagra- tinicuique donavero , legavero, darive jtissero,-vel
gtiii: Geris.siquidein.Francjca...per i.psuni ad fideni iniiiniquernque.ve^trutiivoluero habere :pi'ceijihim.
Chrisli .corivefsa, martyrii paliiia, longaiiiniisnspn- -Tu sancta; bseres mea Remensis Ecclesia,.colohos
tientise.iniiQngae^TtaiftipsiiisvitieiCOijfesbionis gloiia, ajjibs ih Portensi: Jialjeo;terriloiTb:, Vel de patcrria
orlliodoxse lidei praedicatio, :magnalium_quetam in njnaternnque subslaiiiia, vcl. quosjcuni.fratre meo
vita coi'poi'is, quattj post obilum prteclara.raanifer r saiictccmemorisePrincipioepiscopo commutaVi,vel
slatio. Cum vero fiiiius ipsius saiielissiinuiiidefei'- donaios habeo, possidebis,Dagarediim.iProfutiiriini,
relur ad sepiilturam sanclofiim.niaftyruiti Timolhei Priidenlium, Teijiijaicun'i,'Maui'jIionem,-Baudoleifum,
et Apollinaris in ecclesia praeparalam, ita feretrura ...'Provinciolum- -Kavialenam , LautahiV Sufffoniam
..in medio yico Csl aggravaium, ul ntillo mpdo posset, colonas;: Amoriniim quoque. servum, cuhi Omnibus
.Jioihinibus. q.uahiumlibet. adnilenlibus,, amoveri, quos iiifesiatos r.eliqtiefo, tuo dominio vindicahis.
.Stupefaclis omnibus, Deique njjseiicordiani postii- Kecnbn villas,:agrosque, qttos possideo in soloPor-
lantibus, ul (lignareiur ostendefe, qiio in loco snncti lensi, Tu.iiiiiiaciimscilicel, el.Balaloniuhi{ms., Bala-
sui vellet fecondi corpus, desigiiant ad basilicam tonum], sive Pierinacura, etTacuiiacum'", yel qiise-:
prseTaiofummartyruhj; nec feretrum. moyere pos- ciinque in eodeni solo Portensi qualibel aucloriiate
, sunl. Proponunt ad ecclesiam sancti.Nicasii, necca- possedi, integre cuni .oiunibus campis;,;praiis-,-pa-.
p.iiltimvalel alloUi. Decernuni aci aetleinsanctoruni sctiis, silvis, adle lestamenti hujus auctofitale fevo-
Sixti etSinicii, necsic polest moyeri. Tandem co- cahis. Siniili in.odo, sanclissiniaVliceresmea, quce-
acti, qiioi)iam'parya superefal ecclesia in bpnore Cunquetibi a propiiirjuiset am.icis.nieis, in quoctinqtie
beati, Gli.ristopliorimartyris, et liullius propalati solo et lerrilorio collala sunt, siciiti :disposuei'oin.
corpus servabatur in ea saricti1, circtimjaceniibus Q parochiis, coenobiis, martyriis, diaconiis, xeiibiio-
lanieh alriis ecciesi.se.ccemeieriumferebatur ex an- chiis, om.nibiisquenialficulissubiua ditionedegeh-
Vtiqiip Remense, peticrunl ut Doininus deelararet, libiis, ordinationemr.mearn fiitufi successOTCS hiei,:
! ulriiiiinahi iii eadeni ecclesiola pignus illud saeratis-
jprdiiiiswsui'irieihbfesVi:•'sicutVego./jifajSecesspr-im
sjmmn reponi iiecerheret. Ad qtjiBvota laula facjli- nieorutiiplaTjubqtie^^-iiicohviilse, et absqtie .ulja.-fe-
tiitc. loculumTeyaiit'.,ui nulluni,pdriautes orihs seii- ffagaiione servabinil.15xquibusCel.ttis,quamv[Bfiss.,
Jiferii. VRecondilasunt jjulem revefendissitijiPatiiS .queiii]per-maiiuni meam.Gelsa,. sobriria mea JLibi
:liujus~nieiriljfaiii hac.eccieSiQla,diyina; nio.deianie tfadidili 'el Huldficiaca villa, qtiam iluldeiicusco-
;^ispo|itio;ne, mjl^o^ubinuiic-habetur^aitarebeaise nies, ei loco;ubi ossainea saneli.fralres etcoepiscop!
VirginiljGenoyefsei;Ubf verd.feretrum coiistat ipsitis difficeseos liise ponenda elegerint, in tegutnentis.
,f ggraifalura, inuita:feruhlur oslensa -miracula.post- de.serviant.Siiqtie locus ille successoribus meis-Re-
hiodllihV~Hic;eliam iifttx exstat abiride posiia, co,- inoruin episcopis peculiaritef prOpHtis,et in alinio-
juijincemOnumehtishis insigniiseprsefiica. niis ibideiii, Deo miliiantiuni, vicus ex. pfoprio, in
Cumtransissetex liocmundoad ccelestempatriatn. Portensi, el -.. . . .yilianis quoque; ex episcopio in
PraesulmagnusbeatusBemigiusliuc
•.;':^P^ebe "iaiiciadignedelatusest,--iBorpere ' Remensi.deservianl. Blandibacciusvilla in Portensi,
ei -HISTORLE ECCLESLE REMENSISLIRRI QUATUOR. — LIB. I. G2
qiiam a coliceredibusmeis Benediclo el Hilario, datis A clesia? Remonun jTmgorevolni, donee, ut lioc omni
pretiis eini de tliesauro ecclesicc-,et Albiniacus ex bus ecclesiis adimpleret, obtinui. Scd norrue p')si
episcopis, in alirnoniis clericorum Remensis Eccle- ejus baplisraum, nisi Codiciacuinel Jiiliacuni, stiper
sise comniiiniter deputentur. Quibus eliam Berna ex qtiibus jam dictus puer sanclissimiis et unaniiiuis
episcopio, qnoepeculiaris pra:deccssoribus raeis e^se inilii Clodovaldus, et incolceloci illius mullipiicibns
solebat, cum duabus villis, quas Ludovicus a me xeniis gravati, obuixe deprecantes, quod regi debe-
gaero baplismntis fonle snsceplus, aniorc noniinis banl ecclesiie-niCBsolvendnm, me petcre coraptile-
mei, Pismfeshcim sua lingua vocatis [i. yoeaias], runi. Quod itlem piissimus rex ei gralanter accipiens,
inilii Iradidil, sive cutn Coslo el Gleni, vcl oninibus promptissima volunlate Jargilus est, usibtisque luis,
silvis, pralis, pascuis, qusecunque per diversos rai- sanctissiina hceres niea, jusla ejTisdempiissimi da-
iiistros in Vosago.infra, circum, et extra ; lam ultra loris nrseccptuin, episcopali auclorilnle flimavi. Res
quam cilra Rhenuin prelio dalo comparavi, picem cliam quns ssepe dictus rex, piissimusque princeps,
annuatini ministret, cunciisque locis regularibus, libi in Sepiiinania et Aquitania concessit, cl eas quas
tam a nie, quani ab anlecessoribus meis ordinatis, in Provincia Benedictus quidain (cujns filiani raihi
t>\\e in ftituro nb episcopis successoiibus nicis onli- ab Alarico raissam, gralia sancii Spirilus pcr impo-
nandis, pro necessitalc locorum ad vascula vinaria " siiionem maniis mecejieccalricis, non soltiin a dia-
componcndaaniiiialini distribuat. Ciusciiiiaciim [«/., bolicsefraudis vinculo, sed ab inferis revocavil) ad
Cruciiiialuni] vero et Faram, sive villas tjuas sanclis- usiim liirniiiis lui, el loci ubi corpus mcum jacuerit.
sini-i virgo Christi Genovefa, a rcge Clirislianissirao conliiniaiim deseryirc prcecipio,villasque in Auslria
Ludouco pro corapendio itineris sui, cnin Remcn- siveToiinga.Futiiro episcopo successori meo ninphi-
scrn ecclesiain ssepissimc visitare soleret, adipisci balum albuin pasclialein relinquo, stragula colunibiua
jiroineruil, alirnoniisque ibidcm Dco famulanlium duo.vela Iria.qusKsuntad osiia diebus feslis triclinii,
depiitavil, sicul ab ea ordhiaium est, ita conftrrao, cellceel culinse. Vas argcnieum triginla, et aliud de
nl Crusciniacus fuluri episcopi successoris mei obse- cem el oclo librarum, inter lc, hxrcs mea , et dioe-
quiis, cl sartatcclis principalis ecclesiae depulelur. cesin luam Ecclesiam Laiidiineiisein, faclis palcnis
Faram vero eidcm episcopo, ct sarlateclis er.clesise atquecalicibus ad minisleiiiini iacrosanctum, proul
ubi jacuero, perpettialiier senire jubeo. Sparnacus volui, Deo anntienie , distribui. Illud quoquc vas
£ms., Spernacus] villa, quam dalis quinque niillia atireum decem librarum, qtiod inibi ssepe norainntus
Jibris argcnfi, ab Eulogiocomparavi, lua (sanclissima domiims.illusirisque inemorioeLudovicus rex,quem,
bseres mca) non exlraneoriim hsereduni meoruni esse r utprsedixi, de sacro baplisniaiis fonle suscepi, do-
ceriiitui' (c. ii), eo quod cuui criininis accusalionc nare dignams esi, ul dc eo facerem quod ipse voluis-
regice inajeiilalis idem leiicrelur obnoxius, et se mi- sem, libi bseredi raesR Ecclesias supra inenioratse
jiiinepurgareposset, non solum ne occiderctur, dalo jubco lurriculuin et iraaginatum calicem fabiicaii.
jam tlielo pretio de thesauris tuis, sed ne peciraia et epigrainmaia, quse Lattduni in nrgenteo ipse di-
jcyiispublicaretur, una tccuni obtinui: et ideo ut ctavi, in hoc quoque conscribi volo. Quod faciam per
pi-cefalaSparnacus perpelualiler tibi ad resliluendum me, si habuero spaiium vitse; si autem [Briss., sin.
tlicsaiirum, siipendiisque tui poutiflcis dcscniat, li- anie] clauscro tiliiinuih diem, tu (ili fratris raei, Liij'-;
berali sanctione lirmavi. Duoiieciactis vero, sicul a episcope, species ante diclas, tui ordinis incmor,
Clodojablo nobilissinia? indolis puero confirmniiun cflicias. Conipresbyteris"meis et diaconibtis tjui sunt
cst, libi liceres mea perpetunliter famuleiui'. Villas Reniis, quinque el viginli solidos scqualiter dividcn-
quas milii dominus illustrisquc iiienioriaeLudovicus dos in coniintine dimitlo. Vitis plantain super iineam
rex qnem de sacro baptismatis fonte suscepi, cum meam ad subuibanuni positani, simili modo coninui-
adliuc pagantis Deum ignoraret, ad proprium trndi- niler possitlebuiiiciira Melanio vinilore, quem do in
dit.locis patiperioribtis deputayi; ne forle, cum essel loco eeclcsiastioibominis Albovichi, ul Albo^iuhusli-
infidelis, cupiditm lerrennrum rerum me arbitrari berlaieplcnissjina peifrualur. Stibdiaconibus solidos.
posset, el liou polius stisesalutem anihico,quam e\- duodeciin, lectoribus, ostiariis, et junioribus solidos
terior.i ab ipso bona reqnirere. Quod cl adrniraius, oclo jtibeo daii. Pauperibus duodecira in inalricula
intcrcedcrc ine pro quibuscunque necessitatein pa- posilis, anle fores ecclesise exsjjeclantibus stipem,
lie:iiibus cffideljs, et aule lidein , bcnignc liberali- duo solidi iinde se reficianl, infereniur: quibus Cor-
terqtte concessil. El quia ex oranibiis cpiscopis celltim villam diidum descrvire prsccepi. Aliis pait,-
Gnlliarum, pro fide el convocatioiie Francoiiiin po- penbus Iribus, uhi fralres quolidic pedes lav.tre.
lissimiim rae iaborarc cognovit, dcdit niihi Deus debenl, quibus etiam Balalofoiuin [Rclaioforiiin]^
lantam graiiam in conspectu ejtts, "lirlusque divinn, cjuod diciturXehodocliion,ad hoc niystcrium statuit
quseper Spiritum sauclum me p"eecatoremplurima solidus uiius dabittirVViduis.quadraginla in porticu
fcignaad saltileni prsetalcegenlis Francorura operari pcclesice aliinoniaui piwstolantibus, quibus de deck
fecit, ut non solumabjata omnjbus ecclesiis regni rais villarum Calmisciaco, Tessiaco, Novavilla sli-
Fiahcorum restilueret. sedetiam 'de proprio, gra- pendia niinistrabanlur, superaddo dc villa' UulJri-^
ii.~ila"boiiilate, plurimas dilarel ecclesias. Neque ciaca superius nieraorala, eis in peipeluiim stipen-.
prius de regno ejus, qnantum passus est petlis, ec- dia inferri, el tres solidos. et dcnarios c|naluor dari
05,: V VFLODOARDlCANONICIREMENSIS':--": " <>*
jubeb; ecclesia;S. Yicloris ad portain Suessbnieam; A etPascliasidem coiijTigemsiiain, Vernivianiira cuiii:
solidosduos; ecclesiseS. Marlini ad portam Golla- filiis siiis, exeepto Widfagasio, cui tribui libef-
tiliani, solidos duos; eccleslse sariclrHilaiii ad pdr- taiein, tuov j'iiri deputabis. Sefyura iheum d'e
tairi Marlisj solidos duos; ecclesise sanctoruni Cn-- Cesiirnico-tuum esse praecipio. Agrorum parleni
spini et Crispiniaiii ad. portam Treveficam, solidos ad te, quam frater meus Principius epiSCopusle-
dtibs; ecclesise S. Pelri infra urbem, quse turliS-- liuit, cumsilvis, pfatis, pascuis revocabis. Servuni
Dominica dicilur, solidos dubs; ecclesicequnin in meum quein Mellowicus_tenuit; ATleredum tibi
hOriore oninium Marlyrum; siipra erypiain Reilio--- derelihquoVTeneursolum, Capalihum, eluxorem -
riini: cedificavi, cura per auxiliuni virtulis Dei ab , suam Theodorbsenain, tuo juri dominioque tran^
igiie dccmonispene jam totam urbem concremarara scribo. Theodonima quoquo ex mea praeceplibne
cripui,. solidos duos; ecclesise, qiiam pro eodeni sit libera. Edohelfatn, qusebomini tuo sociata fuit;
sigrio virlulis Dej, iu honofe saiicti Marliiii,el otii- et ejiiscognationeriirelinebis. UxOrem Afegildi, et
nium confessoruni Tnfra: itrbeni.aiilificavi;, solidos . cogiialionerii suara ingenuos esse- jubeo. PartenT:
duos; diaConia?infraurbem, qusedicilur ad Apbsto- meain de praio quod Lauduni juxta vos habeo, ad
los, solidos d|ios;,titulo saiicti Mauriciiinvia Ctesa- _ imitatem moritium posito, quse Jovia sunt pratella
ria, solidOsduos; ecclesiseJoviniance[ms., JovjanseJ quaetenui, ad te revocaJjls. Labrihacurii tibi, ubi
tituli beati; Agricolse,ubi-ipse vir Cbristiariissinius ossa genilricis mese posui, cum prsefixis terminis
Joyinus, et sanciusmafiyrlNicasius, ciini pluriinls deputayi. Tibi autem, nepos meusVAgricola pre-
Socieialisisua! Christi niariyribus, fequiesciihl, uhi' Sbyler, qrii intfa dohiesticos parieles meos exegisti
eliam .quirique cQnfessoresVproxirai . aiilecessoies pueritiam tuain, tradb atqtie transcrilio Merumva-
domni Nicasii, cum snnctissima vifgine el martyre stehi servunj, et uxoreni suam Mei-ateiiam, el eo-
Eiitfopia cQiiclitiSUiit, solidos tres; eidehi qiioque litmliliuijj, nOmineMercoyicuhi.Ejtis fratrem Me-
ecclesicepropriuip quodfuercitJovihi in solo SuBsso- dovicum jubeO esse Iiberum.Araantiura ietuxorem
nico, cum ecclesia beati Michaelis, rcbus pribribiis suani tibiraet derelihqtio.Eorum filjani- esse praeci-
siiperaddidijtecclesisesaiicloYunimartyrum Tiinoiliei pio liberam Dasoundain.Alarictrai servuin luse de-
et Apollinaris,;ubi etiam Don.ino dante, si fratribttS> puto porlioni, cujTisuxbrem, quahl redemi, et ma-
acTiliis nieis 'episcopis dioeceseosnoslrsevisrimfue-• huriiisi, cbihmendo ingehuam defendendam. Bebri-
rit, ossa raea pohefe disposui, solidbs quatuor; ec-:- modum et uxbrem suara Mori.amtuo dominiovindi-
clesiaesancti Joarinis, ubi virtus CbfistiVmeorante'. cabis. EorumfiliusMbnacbaritJsgratulabiturberiericio
filiam Beiiedicti suscitavit, solidos duos; eCclesise ad
'fi libeftatis. Mellaricum et uxorem siiaraPlacidiam
saneli Sixti, ubi cum iribus successoribus suis re- tuum dominiumrevocabis.: Medaridus eorum lilius
qiilescit, solidos tfes, cui etiam de proprio-meo> -. sit libertus. Vineam qtiain ifellaricus Lauduni fecit,
PlebeJas supra Matronam adjunxi; ecclesia -S. Maf-'-. tibi dono; Briibbahdem servum meum, neCnbh
tini ineodeih soto sanctse ReniehsiSecclesisepositaj;',; etiam Gibericum. Viheam quani Bebrimodus facit,
solidos duos; ecclesiaeS. Clirjstbphbfi, solidos duos;; tibi eatenus derelinquo, uf diebus festis, et Omnibus
ecclesise S. Germani, qiiani ipse in solo RetnenSi i diebus Dominicis, sacris altaribus mea inde offera-
sedificavi, solidos :diios; eeelesiaj.SS; mailyrum1 lur oblalio, atque annua coiivivia Remensis pre-
Cosriiaeet -Damiani in prsefatse rnatris soloposiise,, sbyteris et diaconibus praebeanttir.Delegoquenepoti
solidos; dubs. MatrieulaeS. Marise,quce dicilur Xe- nieo Prseiextato Moderalum, ToltiCibnepj, Maicovi-
nodochioh, ubi. duodeciin pauperes^stipem exspfr' ciinijTiihoceiitiumservuiijyquemaccepi aProfuttirb
cfaht,;soIidus dabitur. Quara denitjue matiiculami ; originario meo, cochlearia qualuor de majoribus,
lbcb, hbicunqiie fralribus meis el filiis ossa meapo- acetabulura,Tucerriam,qnam mihi iribunus Friare-
nefe placiierit, pefseverare prsecipib, et ul diu [ms* . dus dedit, et argenieaiii cabutam flgtiratani. Filiolb
i, die] noctuque pro peccalis alque criminibus meisS illius Parovio, acetabulura el- tria cochlearia, et
Dbniinum deprecentiir de proprio lisereditatis mese 3 D casulam cujus flrabrias Conimutavi.Remigii Cochlca^-
: jufe; febus quas aiitecessbres ihei Th eQrtirasljjjen- fia tria, quce nieo siint nomine titiilala, manlile
diis Dorainbdedertint, superaddo etiam villara Sola-- ipsius qubd habeo fefiale, tratiscribo; hicliinaculuni
dfonaiii, et villam S. Stephani, et quidquid in yi.Ila i qiioquedoiioilli, de qup Godebododixi. Delegoqiie
IteiiihuiidiTnilii per suceessioneiiievenit. Quod veroJ benedictse fllisemeseHilarise diacohse ancillain Tio-
preiioibidem coniparavi, ecclesiceS. Quintini rnar- mine Noeam, el viti.umpedaiurani, qiiaj Suse'jun-
tyiis j'aiii diu delegavi. De jam dicto Vacculiaco,, gilurvinea, quamCcttusio facit, dono : et parlcni
Frtiminiuni, .Dagaleifum, Dagareduhi, DuCtiohem, , nieamde Talpuscictcotrahscribo, pi-oobsequiis quse
Baudowichm, Gdiilfum, Vinofeifnm, liberos essce hiilii indesinenter impendit, Aelio nepoti ineo par-
prcecipio. Tenraaredus.qul de ingenija hnscitur ma- !* {eiii de Gesiirnicb, quae ihihl sorte divisiohis obve-
tfe, siatu iibertalis utalur. Tu ycrO, fili fiatris meisi iiit, cumoriiiiijufequod tenui alqiie possedi. Am-
Liipe episcope, tuo dominiovindicabis Nifastehi, eiit brosium quoque pherum ad jus illius, domlhiuhiaue
iriatfein siiam Nuciam. Viiieam quoque quani JEiieas s traiisriiilto. Sritaleiricblonum liberum esse jttbeo, et
yiiiilor cbiit; .jEiieam:et MphulfumejusTilium.juijio->.-••farailiani stiam ail hepotem hieum Agalliiinerumpef-
fehi jubeoTibertate perfungi, MelloflCumpofcaiitiin n iinere: cui viiieaiu dono quaih posiii Vindonisscc,ev
OS- HiSTORLE ECCLESI^E REMENSIS LIBRLQUAftOR..— LIB. I. . fifi
meo laborecoiislitui, Stibea condilioiie ttt a parlibiis'.A mei,;Lupe episcope, et Agricola pfesbyter, porcos
suis,romnibiis diebtisfeslis ;ac Domiriieis pfo com* iiieos-ijiier vos ceqiialjter dividetis. Friaredus, qVjem
nieriioraiione mea saeris allaribus offefatnr oblatio :: ne ocCiderelur quatuofdecim solidis coffiparavi,duos;
el Lauduriensibus presbyteris alque, diacoiiibtis ari-~ cbricessbs liabeat, duodeciiri det ad basilicse(ibiriiio-
nua COnvivia,ConcederiieDOhliiiopfseheanltif. Dono- riira manyrum TiJhblhei et Apolliiiaiis caroerain
ecclesiseLaudunensi ex villis quas riiihi sarietse re-! facieiidain. Hcecila do, ilalego, ita testor. Gselefi
cbrdationis prsefalus rex Ludoviciis dedil, duaS, Ahi-: Oinnesexhseredes eslote; suiitole, :;;:;:: -...
siacum, solidosquedeeein et octo, quos presbyterf « Huic autem testahiehto raeodbliis'riinTus abest,
et diaconi ihter se ajqualiVdivisione - distribuant. aberitquein quo si qha litura, vel cafaxaiiifa fyeiTt
Partem meam de Secio ex irilegro ad se revbeet ec-' ihvehta, facta estnieprsesehle, dum a nje felegilur.
ciesiaLauduheiisis, et Lausciiam, qiiam.niihi eharis- et einendatijr. Neque ei duo pfiofa tesiainehia, "piT-
sima filiaet sbror mea, virgbque, ut: credo, Ghristi muih quidem quod Tiijte "quatuordecihj- Ct; altefiihi
sahciissima Genovefa, in usibus paupeiiitri ChristiV qiiod ante seplem cbntlidi annos, obsisiefe; "obviare,
tibi dandani adTntegftiin delegavit. Commendo san- a"titiillatehusnbcere pbieruijt, ep qtiod qiiidcjtitdIn
ctitali litse, jili ffatris ihei; Ltipe episcope, ex prcefa- -ipsis coritinebaiiirv in prscsehtia frairiiiij ii.Jebfiiiii'
lis villis, quos Iibertbs esse prsecipio, Catusionem,_1 P liic inserta, el qiice deefant adj'ii:;cla, insijper cl quch
et Aulialenara.conjugerasUani,Nohiiionemqui iiieani Dohiiiius inilii largiil 3n pbsthioduni: dignauis esi,
Vineain faciti Soiinbveifani,qiiaiii captivairi federai, siiperaddita nosCuntuf. Sed iiicbiiyhlshihei iiiconta-V:
bonis parenTibus nalafii, et ejus ftliiim LeuTibere- liiinaliim prcesenslioc quod cbhtlidi testariieritiim, a
dtrai, Mellaridurfiet Mellateriam, Vasaiilem, CoCuhi, ffatribus.Viheis successoribus, Vvidelicet Rehiofiihi
Csesariam, bagarasenam, et BaudoroserianiVLeonis episcopis, conservahduni [iris. i. consefvaUiih] : a1
jieplein, et Marco!eifuinfiliutii Totnonis; hos Totos, fegiljus qiioque FranCorum, filiis scilicet ineis cliii-
filiffalris mei, Lupe.episcope, sacefdoTnli ahclori- fVssiiriis,quos per bapiismuiii, Jesu Ciirisil dbhb et V
tate liberos defeiisabjs. tibi aulefn, hseredi ectie- gfalia Spifilus sancti Coopeiahle, Doiiiiiio cbnse-
suEmese, Flaviaiunh et uxorem stiaih Sparagiltlem crayi, tibique defeiisttm, afqhe pfolcctuin cohtfa
donb. Eoriirii fiiiolatn parvulam FravaraSeiiariijTibe- biiJtjia :: et in oiilriibus, iiiVibiabiienl peipettiainque
raih esse constitui. Feilamjam rixorem Melaiii, et seiiiper Obtiheat firrilitateih, El si qtiis, iii qrdiiie
eoruhj parvulam Reinenses presbyteri et diacbrii clbfieali, apresbytero usqueatl toiisunicbntradicere,
possidebunt.. Crispiciolum eoloiium liberum esse aut bbviari ei prcesuinpseril, et cofrcpths a shcces-
prccCipio,el ad nepotem meijm Aeliuiii ejus faiiiiliain sore ineo salisfacere hegiexerit, conyoeatis ex vici-
pertinere: ad ulriiiilque, id est, ad Aetiurii et Agiiti- hiofibus locis Remortiin di(eeeseos tribus episcbpis,
nierum peryenire colonicahi Passiacuni, Proriepti depohaliir a gradu; Si. vero, qiiod iibn opto," nec
mea~prffilexlata"donoModoroseiiain,Piofutufo Leu- cupio, sed heqriespefo, successor quilibei niihi in
doeharium ,'puerum tfado, Profu';ufce.;tiai-i jubeb Jiacsede Reinorum episcopus, exsecrabili cupidilate
Leudoiieram. Latidunensibus siibdiacOnibus, leclo- duClus,res prsefalas, sicut a me, auctore Doniino
ribus, osliafiis, et jiinioribus quatuor solidos dere- liieo Jesu Cliristo, ad illius honorein, el, ejus paupe-.
linqtiQ..Pauperihusiri inalficuia posiiis soliduS da- rum coiisolationeinordinatse surit, 'ali.brsuin disira-
bjtur ad eorum refectioneni. Delegoque ex dato Iiere, IhJnjiiiare, coinraiiiare, seu quoiibet oblentu
praifali priricipis.Salyonarias supra Mbram, et de- in usus laicofuin, beneficii grcjtia' dafe, aul a quo-
ceni sblidos ecclesise Siiessonicae pro commemora- libel datas, favere, aui conseiilire piicsuriipsefii,
tionenomiuis meiVNamSablpriariassiipra Malronam . conyocatis totitiS diceceseos. Remorum ejjiicopis,
hceredibusmeis deputavi, Calalaiinensi eeclesise ex pi-esbyterisque ac diaconibus, necnbh et ex filiis
daio ssepe dicli filii inei, Gellonos snpra Malronam, nieis cliarisslmis Francis reljgiosis" i-uaitipliiiTijjis,
et solidos decem. Ecclesisesaiicti Memraii, Fasciiia- featus sui poenam, .privaiione' sui cpjscopatus per-
fias ex donis pisescfipti priiiCipis, et solidos oclo. JJ j sblvat, el necjuaqiiahi ultra feCupefatiOiiem gradiis
Mosoiiiagensi, solidos qiiitiqtie. Vongensi,'-agrum: amissi, ih hoc sseeulo prohierebittir. Qiiiciirique
apud oflicinam raolinarum, quce: ibi esl conslituta, vero ex laico liabilu a iiobis stattita paryipeiities, .
Catafjgensi ecclesicc , solidos quatuor, lolidenique sibique favens, quse paupefibtis Ecclesiie aitjibiita
Portehsi pro commeinoralione mei nominis iiiferen- stinl, abuti, aut usufpare quolibei pbieiitu jiise^
tur Ecclesise Altrabatensi, cui, Domino annuente, sumpserit, pafi siniulpefpetiiciquedamnatioiie.alieiia- •
Vedastum fralrera raeum chafissiiiium episcbpum tor, petilor, dator, acceptor, pervasof, analhemaijs;
cohsecravl, ex dono j"amdicii principis villas duas vinculo ab Ecclesia Cijlbolicasejungaritur, doriec ya-
ih alihioriiis cleficorinn depijiayi, Orcos. videlicet, ln.ani.,;.Dcojriisefanie,coh^
Cl Sabucetuin^ qiiibus eTiam pro mehioria nbininis lione indillgehliain promerefi. Sin atitern in hoe perV-
iheisoiidos vigiriti dafi jitbeo. Ursi arcliidiaconi fa- severctre cujiiscuii.quedonnlioriis bccasione qiiiiibet
jriiliaribus usus obs.eciiiiis,clorioei cTotriitextilis ca- delegerii,',spB.s"ei prsesentis ac fiitura reslhulioiiis
siilain Siiblilem, et aliahi plenioreni, duO saga delii a suceessore meo, Remorum scilicet
<epjscopo,oiii-
cata, tapeieVqubdliabeo iriTeclo, el lunicanj quain ..jiiiuOtlisauferatur. Geiieri taiiluinmbvloregio, qiioci
ieriipofe iransilus mei feliquefoTiielibrein. Hxredcs ad iionofem sariclaj' Ecciesiiie,-et deferisiqiieuvpa.u-
m fLODOARDrCANONEClREMEXSiS :. ; C8
-pe.rujn-nna cuhi ifaifibus jneis et.coepisebpis onini- AjTisiitin cbnfirmali, et corroborati regnum oblinere
btis Gerinanise,: Galliac,;alflue Neustfise, in regise atque augere quoiitlie yaleant: et in domo David,
inajestatjs culmen .perpeluo. regnaliiriim slaluens. boc cst ih coelesli Hieru.salein.,.cum Domino in
elegi, bapiizavi, a fonie; sacro susrepi, donOqtie, ajternum fegnaturi:, sub.Iimari ijiereantuf. Anien.
septiformis Spiritus consignavi, ;e.t p r ejusdem: Pefaclum Reniis,;die el consule supradicto, inler^
sacri clifismalis tinctionem ordinato in rege.m,,par-; Cedenlibuset mediis signaloribus.
cens, staiuo, ut si iiliquahdogenus illudVreghiutjieri . ;« Ego Remigius episCopiis testamentnrii nietiin:
benedictionem meam loties Domino conseeratum, felegi, signavi, subscripsi, et in nomine Pntris, et
niala probonis reddens,;ectTesia!:uraDei peivasor, Filii, et Spiritus sancii, Deo .adjuvatiie'^complevi..
destructbr, dcpopulator, gravis, aut coilirarius exi-; f Vedasfus. episcopus cui pater ineusVReinigitis
stere voluerit, convocalis Remorum direceseos epi-. hialedixil, maledixi, et cui benedixlt, benedixi :'.,..
scopis, primuni nioneatur : et deinde Ecclesia' Re-: interfui quoque, alque subscripsi. f G.enebaitdus
inensi fi,_Remensis]prsefaia;adjiinclasibi sororej Ec-. episcopus ctii .paler meus Reraigius niaiedixil, et
clesiascilicet Treyirensi, iteruni conyenialur [i, con- iiialedixi , et cui benedixit, benedixi : niieifiii
veniat]. Teftio vero, archiepiscopis tantuinniodo " quoqiie, atque subscripsi. -j- Medardus eplscop.us
Galliriruiri tribtis aiit qualuor convocaiis, piinceps cui paler meus Rciiiigius irialedixit, maledixi,.
ille, quiduhjjtie/fuerilVmpheafur.:. ila ut tisqile ad et cui benedixil,' behetiixi : iiiterfui qtioque,
sepliinani moniliohem;,si -prius saiisfacere renuerit, aique subscripsi. f Lupus ejjiscopus cui jialer
p.alernte.pietatis longanimiiale .difleralur. Tandein- ni.eus Remigius maledixit, maledixi, et cui neiie-
que, si postposilis omnibus prcefalis benedictibni- dixil, benedixi . inlerfui quoque, atque suberipsi.
bus f./l, nioiiilionibusj, incorrigibilis contumacise -j-Benediclus episcopus cui paier ineus Reraigius
spiritum non deposnerit, ei se per omnia, Deosiibdi nlaledixit, inaledixi, cl ctii behedixit, benedixi: in-
noleris, beiiedictihnibiis Ecclesise participafe ripltie- Verfulqiioque,aiqtie subscripsi. -j-EulogiusepisCbptis
rii, elogiuni segregalionis a corpofe Christi, ab Cui pater njeus Retnigius inaledixii, maleuixi, et
qmnibus ei jiorrigaliir, tjuod per proplielani et re- cui benedixil, behedijci: interfui quoqiie, atquesiib-
gein Dayiil;longe anteVebdeirt qtii iri episcopis est, scripsi. -[-Agricola prcsbyler cui paler nieus Re-
dictanle Spirilu saiiClo, ribscitur decaiiiatum : Qtiia migitis maledixit, maledixi, et Chi beriedixit, bcne-
persecuitis esl, iiiquil, hoiniiiem inopenij et nien- dixi: inleffui quoque, alque subscripsi. f Tbeodo-
dicum. ei coinptinctum corde, et iioii est recordaliis liius presbytcr cui pater iiieus Reiijigtus maledixif,
facere riiisericordiain, et dilexit maledicticneni, et nialedixi : et crii benedixit, benedixi, interfui quo-'
veniet ei; et noluiiberiediclionem,et elbngabilhr ab <jue, alque subscripsi. f Celsinus presbyler. cui'
eo (Psa/.cym, 17,18). Tolumque ei qtiod in per- pater nieusRemigius nialedixit, nialedixi, et cui be-
sona Judse traditoris Doniini noslii Jesu Christi, et nedixit, benedixi: inteifui quoque, atque subscri-
lualignrirum episcopofum, ecclesiaidecanlare solet, psi. f V. C. Pappolus intcrlui, et snbscripsi. V. G.
per singiilas ci decantetur ecclesias, quia Dominus Eulodius inlerfui, et subscripsi. V. C. Eusebiiisin
dixil: Qiiaiidiu feCistis'uiii ex miniiiiis nieis, niilii terftii, et subscripsi. V. C. Rusticplus iiiierfiii, ef
fecislis (Matlh. xxv, 40) : et quaiiditi his non feci- signavi. V. C. Eutropius interfui, et signavi. V. C.
slis, iiec milii fecistis (lbid.,io). El itleo qtiod pro- Daweus interfui, etsignavi.
iiatrir in capite, iri riienibris iiiteliigenduJriessCiibn '« Posl Conditiim:teslai|>enttnn,imo signaliim; oc-
(iiibiletur. Ciuihi taniiininioiio ibi "verbum per in- ciirrit sehsibiis meis, ui basilicaj domnoruni iriafiy-
lerpositionem coiiimutelur : Fiant dies ejus patici, rum Titnqihei et Apollinaris rnissorium argenteiiin
cT hfiiicijjaiumejiis accipiat nlief (Psal. cviii, 8). sex iibrafurii ibi depuieiii, rit ex eb sedes fuiiira
Qnod utiqiie si succcssores mei Remofum scilicet iheorum ossium componatur. i
afcliiepiscopi, Qperari, si.eiil.-a me .'ordihalum;est, CAPUT XIX.
heglexefitit, in s6 (juid<juidin piTiicipibus resecan- JJ De remedio pesiis inguinaria;, el cccterts per ipsum
dum fuerat, itialeiiietionibusiltipfavali reperiaul, ui collalis.
fiaiit dies eoruih pauci, episCopalulneofuin accipiat Post hujus beatissiini Palris obilum, t cuni lues
alter. Si vefo Domitius meus Jesus Cliristus voceiii ingiiinaria, » veltiti Gregorius Tnronehsis enarrat
oralionis mese, quam quotidie pro genere ilio in (Ve Gldria corifess.c. 79), < popiiluinprimse Germa-
Cbnspeclu divihse majestalis specialitef ftirido, att- hise deyastaret, el onines hujus cladis lerrerentur
dire digiiatus frierit, ul sicut a me accepit ita in auditu,-coHctiri-iiReniensis populus ad sancli sepul-
dispositibne rcgiii, el ordinalioiie sarictm Dei Eccle- crurn, corigrtuiijibujus causae fiagitaj-e reinediuni.
"si.seperseyeret, benedietibriibiis, qtias Spititus san- Accensis cereis, lycbnisque accensis non paucis,
ctiis per manurtimeam peccalficem super caput ejus bymnis, psalmisqiie cosieslibus per totani exctjbat
ihfudit, pltifiiniBstiper crtpitt-i.lluslrlusper eiimdem hocteiri;Mane ahlem facioquid adijucpretiatui desit
Spiritura sancturii supefaddanlur; et ex ipso reges inTfactalu rimatur. Reperiunt elenim, reveiante
et impefaiores procedaiit; qiii in prceseijti, et ih Deo, qualiter oratione prseniissa,'majpriadliuc pro-
. ftiiiiro,' juxtci vbiiiiiiateih bomirii, adarigijieritiihi piigriaculbuibis {Jropiigriacularnunifenliir. Assuriip.i
sarictse suceEcciesice,Virtute ejtisdem in judicib et lam igilhf pallam de beatiseptilcfo 'coiupoiiuhljri
69 HISTORLE ECCLESI^ REMENSIS LIBRI QUATUOR.— LIB I. 70:
modiiiu ferelri, accensisque super, cruces c.ereis, al- ^ lialluiliens, el Vixsei'raoi:ein fxplicare valens, ait .•
que ceroferariis, dant voces in caiuicis ; cifciimeunt Deferte rae ad basilicam sancti : el qiiauinicunqu.v.
urbem cuin vicis, nec praetereunl uiliim liv»spiiiiirii,. siiper me [i, apinlme] aufi esl ad sepiilcruih cjtis
quod rion hac circumitione concludanl. Nec post pfojicile : peccayi enim auferendo fcsejiisV Aspi-'
roullos dies fines lnijus ci.vilatislues aggfeiiitiir nie- ciens ahtem dator canipi huuc cuminunefibus de^>
inorata. Venimtanien usque ad euni locnm accedens, ferri, ait : Nec acnpias,'quseso,; saiicte Dei, munera
guo beati pignus accessit, ae si conslituiiini cerne- ejtts, qu:e nunquam cupide accipefe coiisuevisti. Ne-
rel terniiriuih, iniro ingredi nonest atisa, seii etiam sis, depfecor, adjulbr ej'us,Tquiinflamraar.teconcu-.
qnrcin principio pervaserat, hujus virluiis.repiilsti piscenlia ferum tuarum nequam possessorexsritil.
reliquit. V"Miiita deriique poslinodum ad ipsiiis se- Nec disiulit sanctus audire vocera pauperis sui : nnin
pulerum sunl ilivitiitiisostensa miracula, qua2per lromo ille Ticet dedissel hiunera, oslendii sahcius:
iiegligerttianjrioii habeiitur scripta. Doinini seTJla, non aceeptasse, dum feilieris perva-
- - sor.donium araisit spiritum, et'.-riecepiteeclesia res -
. . CAPDT XX...'-'.. *';.';..- , slias- .' :-
De translalione' cofporis ipshis,.el quibusdam denuo _ •-"•:. f •'; -'
--_; pairaiis miracuihi' Temporibiis Chilperici Frahcornm regis cxsTiiisse^
Septiltoigittir in prsomeniofata basilica, beatissi-: 1!i-fei'lur Modernmnils, Redohehsis (Renues) ecclesise
hii Remigii corpore, curti:miilia siuperidaque i~aea- prcesul, vir nobili prosapia briniidiis : qui per lieen-
dem pef Doinini graliam fierehl' miracula, dilataia liam prajdicti regis liiriina sancli Pelri ndire dispo-:
cl exaliata est ipsa ecclesia, facictqiiecfypta posl riens, diveflit in nioiiasleriiim beatl Rem;gii sitiiiii
aitare in qna Transferrelur pigiius yenerabile. Dele- in suburbio Remensis iirbis. DbiTibefaiiter a; fra-
gtint biimo loculum , quo pi'separaTilmcleponant ih tribus ejusdem loci susceptus , impelravit n Benie-
nnliiini, setl ipsiimpenilus niovere ijon posstnit. Su- liaftlo Sncforuiri cuslode feliquias de sloln, ciiicio,
pervenienteverb nocle niultis accensisTuminaribiis, atque sudarib saiicti Remigii. Quibiis graiantei'
circa rioclis mediiim sopor excubanies qccupat oni- acceptis, iter iiicoRpliimlcetiisagens, diim perracat
nes. Qiiibus evigilanlibuS, inveniluf transvectus Iialiaiji, ih moiile Baitlonum qiiadara nocte metnitim
sacro cum .tltesauro sarcophagus , in prajparatiim habens, njeirioralas in ilicia ramo suspendit feli-
(nonnisi manibiis angelicis) liabitaculum depoiTa- qtiias.' Guiiiqtiediluciilo siirgens, iter cteptiiin ai.riH
lus. Tanlaque curicli repleiiliir bdoris suavitale, perel, iinnienibr haruin (nulu, ceu cfeditur, divino)
qiinntamlingiianonvaletliumanapropalare. Qitsede-. hsec ibidem remansere pignofa. Procetlente vero
lectatibnis amoenitasin eadem, per lolam diem illam, aliquanfolongius episcopby libi reliclarura -rneihoi"
sed etin cfastiija, perseveravlt Ecclesia. llacigitw 'G fil reliquiarum, suum; statiin atl bas recipientlns di-:
die translatioriis ejus, sciliCet Kalendis Oclbbris, rigil clericiim, hbinine Vulfaduni. Quo ad lias:per-
cum divihisJaudibus sumptse siini reliqiiisede capillis venienle," nullo valel eas Tngenio Coiitiiigere, t!u;n
ejus, et casula, lunicnqiie ipsius : ei integrum, Ticet - laifahili slgiio, ul cas alliiigerc Vellel, elcvareniur
exsiccaiiim, corpns ejiisdemriibeo Conslat bfandeo •insublime. IIoc prccfatusepiscopiis aiidilo niiiaculo,
involulura.; i~egredienS, in codeni loco fixit [enlbfiiiiii;:sed re-
'
Hicilaque Pater reverendus, eliri vila cofporis', liCta pignera eadeiii nbcle iiiiiiiiiie valttit fecipefe,
el post bbilum, sicut infirmis sanitaliim gratianl donec facto mane, ih monasterio quod/yocatiir Ber-
Conlulit, sic et in pervasbres vel prsesunipioressce- 'celuin, iii lionore S. AbuiJdii raartyfis iiiibi con-
pUsime vindex apparuit. De quo prsefatus episcopus slruclum, missairi"celebraris, prsDdiCtorunjpartem
Gregorius referre studuit, quod ex ipsius liic verbis inuriefiim devbveret ibidem se felictufiini. Sicque
indere piacuit (GBEGOB. TOB., ubi supra) :.~i Erat rapta sibi recipiens, impleto venerabiliter voto,
eniin baud prbCiila Jiasilica (sci/. S. Remigii) fuiidus cceptumrepelil iter. Cul obviris factus Luitbrandus
lelltire'fecundtis (tales incolaj. Olcas vocahl) et hic [Ltiidbrahdus] Italoruni rex sirenuiiS, qui iinuc
-' dalus basiiicsesahcli fuerat : qiteiii unus e Civibus audilti
' jam compererat sacrorum viiluleiu, ainbre
pervadif, despiciens hominehi qui eum loco snncto "•B.Remigii duclus, idem monasteriiiiii , Bercetum
cbnlulerat. Qtii ciiih ab episcbpo ae loci abbatecre- sciiicel, cum omhibus adjacentiis, omnique abba-
bro convenlus fuisset, ut quae iiijuste pervaserat tia, mansos oclingeritos [C.,'oetb], ul ifailuiit, conti-
"redderet: parvlpendens verba quae audiebat, perli- nejiii, praefato prsestili Moiieramnbdelegavit, eique
naci direpta-defeiisabat iiilentiorie. Denique cansa irt prseseiitia fldelium subruni, legali de mofe, veslir
exstilit, entoii devoiio, ul tifbem adiens, propera- luram ex ea, el chariam fecit. Remearis autem ab,
Tet ad sanCli ba.silicam.Afgiiitur iteruni ab abbate urbe Ronia lnemoratus prajsul, accessit ad veneran-
pro campi pervasione. Sed nibil ' dignum Talione dum B; Remigii sepulcrum: alqtie sicul iili prccmisr
fespondel.. Explicitisque "oegoliisascenso equo do- Sus rex hanc lerfam tiadidit, ita' riiliilomiriiisilla
mum redire disponil. Sedbbstat nisui ejus sacerdb- S. Remigio eamdem: contulit. Sicqiie prospere iii
tis injuria. Nani sauciatus [ms., satiatus] a sanguine, suura reversiis episcopium, successorernsibi ofilinafi
diruii ih terram ; obligatuf lingua qiice"locutafuerat fecit, et vale faciens filiis suis, iSerceium riiotinster
campum lolli; claudunlur oculi, qui concupierant; rliim-repeti.it, et usque adobitus sui dieiii in joco
mantis contrahuTitur, quce' apprehenderant;- Tunc i.llo"; moderate et honeste",utservus Dei,-coiivcrsatus
71 FLODOARDIGANONICtRiSMENSIS 72
vixil. Qui qtioque nonnnllis deinceps locus miraculis -A broqtie ipsitis. i.n terram defluente, mortuus est.
' iHuslraUisclaiHiil. : Frater vero ipsius in alleram pergens parteni, per-
; Processu denique leinporis Pippinus rex, KaroU. venit aclquamdam petram, dicehs': Omnibus nolum
Magnipaier, 'episcopii.Lauduiiensisvillam, quce di- sit, quia usqtte ad lianc pelram est ista silva impera-
ciltir Anisiacus, accipere nisus qiiasi sub censu, loris : eoque sic lapidem cuni dicto hipenni, quani
Veliitalias qiiasdamfecerat, veiiil in eain, ubi cum manu geslabat, .percutiehle,.' saxi parliciilse in ejiis
dofmirel, apparuit ei S. Reinigius, dicens : Tu quid, oculos ab ipso prosiliunt, et csecnscfliciiuf; sicque .
hic facis? Qnare in lianc villam inlrasti, .quahtmihi prsesumptionisulerque mercedcih rccepit, el lncn*"
hbmole devolior.dedil', et quamcgq ecclesicedominas dacii sui.
meai.DeiGenilricis doriavi? el flagellavil eum salis Quidam vir nbbilis ex terriiofio NjvefnehsivB.
acriter, ita ul-livores in ejus postea corpore pare- Remigii reliquiis obtentis, orfltoritimin sua pfoprie-
• fenl.Al ubi dispariiit B, Reniigitis, stirrejcit Pippi- tiite stib ipsius aedificavithoiiore. Ubi Doniiniis'
nus, el correpliis valida.febre, quanlociiis abipsa nonnulla, proplfef hiijus dilecti srii raerita pro-
vi-llarecessit. De qua febre non parvo lempore labo- palanda, dignatiis esl.osiendere signa. Cuiriilenique
ravit. Deinceps vero regni priiiceps: inibi usque ad Ludovico iinperalore defunclo , Aquitanii absque
hioileriia tenipofa non mansit, ul nec in GodiciacoB-nr.incip.isjiigo, facti, geiitiliTiaque roobilitate pef-'
vel Juliaco, nisi Ludovicus rexGermaiiise,qtiiquando uioti, piorit quisque polerat,- effefre sese,;inut'uo-
fj-airis sui Karoli regnum pervasil, in Juliaco man- que impugnaie, aC per conligubs pagos debaccltari
s.it, et inde lurpiteriii craslinum fugieus aiile iijsum ccepissent, pauperes quique fes suas in ecclesiis re-
fralrem siium, vix evasit. ponere sludiieruui, Uiitle coriflsi',.ViiTutum quse in-
. Parteni quoque inagnara silvse in.sallu Vosago ibi fiebanl, opin.ione,sua mulli serrahda in eodehi
Leatus. hic Pater,L dato comparuit prelio; villulas certatinl reconduiii oratorib. Audientes autem prse-
etiam quasdarii inibi corislittiisse fertui;, quseCosla dones hoc opibus oraloriUnJpluri^us i-eferluni plu-
et Gleni yocantiii'; incolasque de vicina episcopii rihjorum, Cas vi diripere nifuntur. Quofuni qubdarii
villa, nomiiieiieriia, dudum sibi a Francis data, in obserati seram conanle frangere'ostii, iiioxuija-
eiis tfansfereiis,' ibidein mariere disposuit, et ut niiaiti calce percussit, eidera cohserentepede ipsitis
piccin reIi.gios.is.annuniiin locis ecclesise.Remensis ostio, fesupiiius in terram prsesumplbr cecidit.
adminislrarent, insiituit. Qiiibus et pensani Iribiiit, Qisodalii cernentes, aufugiunt. Ipse vero iriiser,
quse bodieab ipsofura successoribtis accipitur, euni cogente crucialu, cum hiax;iraos.uos ej'ulatucccpit
qita siniiii cjuoque persolyuiil debitum. Htijus eliara exprii-seredolores, el aniaiissirais prseniittere cuni
susecoempiionisfines ila per gyruiii deieniiinayii, el y iacrytnis, quia si Deusper merita Si Reriiigiipedeiii
ut oinnibus videnlibtis pnteal ipsa delerrainalio, et ip.sius ab liac compede soiyerel, ullerius nunquam,
haetenus ipsi fines ab eodenotati iiOraiiie.teiiusyoci- vel de illa, vel de qualibet aliquid ecclesia tolleret,
tenttir et .assigiienlur. In quihus delerrainaiiohibus aut tojli, quantura ex ipsoesset, ujlo moriocbiiseii-
ligni cujiisdamcoiicayo, nianu sua petram conjecisse tiret.Gaballum quoque sutim«;iimsella, .e.talia quse
.iradilui': quain quicuiique ;voluerint conlreclare, poluit ad eanldeni donavit ecclesiam., Sicque post
njanum in jpsam cavernaiii yalent infefre,. lapidem confessionem,lacrymas et 'voium, pes ejtis ab bstio,
devolvere, sed ab eadein -coucavilaie nullo raodo cui adhseserat, est solutus. Verumlairien eo' postnio-
quetiiil ediicere. Post aliqua yero tempora quidam .dttni.pede claiidus perinansil, dum crure femoi'eque
benli viri TautlibusTnvidens, jpsam manu pelram de compuirescenie,ujorte decessitV
Jiguo nisus eslevellere:; quod explere non yalens, Quando tres fratres Loihai;ius, Ludovicus, ci Ka-
ipsum seChri fprameiiJenlayil ampliare. Sed eleyato ' rolus regnuin sibi Francoriim posl palris obilutri di- .
ferro ul arborem; percuteret, arefacta niox jain visere, villas episcopii Reiiiensis, quod tenebat Ftil-
dexlera, quani procaciler exlulit;, ipsum [nis. i, co pfesbyler, Karoltis suis dislribuit niilitibus. Ex
;ipse] quoque liimen oculoriiin aniisit, el-qui faraain «jiiiijusvillain Juliaciini cuidain Ricuino dedit. Cujtis
saiictiPciirishiijiis exstinguere voluil, yeheratiouem uxor, nomine Berla [c. i, Beiita], dura in ipsius
. laudis adaux.il juyiius. yillcc cubiculo jaceret, venil ad eam S. Reniigius
.. Islius partein silvcehtijus alini patroni noslri stii in somnis dicens : Non eslistelocus luus ad.jacen-
jiiis emplse, duo qiiidainlialies cuslotlcs regii sallus _dum. Allerius merili elofficiidebel esse, qui hauc vil-
.invadentes, asserebanl quod potius ad fiscuiii quam lam habere , et in lioccnbiculodebet jacere. Surge
,.ad jus S. Ileinigii perlineret. Accidil aulem duni .quaniociris, et liinc abscede.Qttod illa pafvipendit,
qiioiitlanicuni in.colisecclesiseRemensis dilioui.sub- .piilans inane se visuin videre. Iteruni quoqtieappa-
Vditis, obid altercarenlur, rit tiiius eoiura veiiiens ad rtiit ei sanctus Doniiiii, dicens : Qur hinc nonabs-
.porcos suosv.quosin earatlemsilvam jiastum miserat, cessisli., sicut tibi pnecepi.?.Videnehic ampliusin-
Tupum inter. eos invenirct : ..quein asceitso equo ce- yeniani. Quod, ipsa ceu"prius, etiam hunc pro niiiilo
leriier iiiseculiis, etnnqiie perculere molilus, eqtio duxil. Tertio yenit ad.eanidein beatissimus prsesui,
pavcfcicto.capulad qtiaiudam collisit arJ;ofein, cei'e- el.dixil : Nbpnejam semel.el-secur.dotibi iussi. vt-[
"
ii. HISTORI.E ECCLESLE REMENSIS LlBRl OUAfUOR. — LiB. I. W
Itincabscederes? Sed quia pergere cqnlempsisti, alio- A flscalini, lcrrore perculsi, morlis iinmincre sibi peri-
ium deporiatione discedes. Etpercussit illam virga cula\eriti, landemquc correpti, ccssarunl ab aflli-
qiiam tenebat in manu, quce mox in raaximum tolo clicne pauperis S. Remigii. Scd qiiia scctts amiiem
coijjore conversa liimorem, vito suo, qtiod videral, -Saram (Serre) loco luloso inanebat, et in suis habi-
nliisquenonnuliisdixil, el per aliquoldies severissi- taeulis a serpentibns molesliam magnain suslinebat,
me cruciala, vilam finivil. Cujus corpus vir ejus in accipiens pulvercni, qucra secura ab ccclesise pa\i-
ecclcsia S. Reraigii deporiari, et ibidera sepeliri fe- niento collectum dctuler.il, per habiiacula sua i'e-
cit. Quod aulem funus ipsius in ecclesia sua Pater spersit; ac postea serpens in eisde.n locis non appa-
Jiic alinus reccpeiil, imn arieo mirabitiir, si qnis ruit. Comperlum quoque iradilur quod in omnibus
digncperpeiideril qua snncti vindictas in dclinquen- ceclesire beati Reniigii circumjacentibus aliiis, vel
les exerccrc soleanl iiiicnlione • vidclicclul, si poe- cccnieieriis, colubcrniriqii.ini soleal inveniri : sed et
niluerinl, hic recipiant quod nierentiir , rie posl si delatus huc aliquoinodo fuerit, jjiillateiius liic
ceternis suppliciis addicanlur, ul in Regum libro dc \i\cre possit.
projihela legilur, qui ori Douiini inobedicns cxslilil, Tcmporc domni Ilincmari prcestilis,quidaniBiilga-'
el a leone percussus iiiteriii.alque posl ultioneniper- rius ecclesiic mansuiii in \illa Teuoilo, apud ipsius
ceptamcorjjusipsiusinlaclumafera remansil (I Reg. B ecclesioectistodera impetravit pretio, unde famulos
Mij).Quod\eroprcemissaui niuliercnilcradmoncrccu- sancti Rcmigii cjccit cum flagcllis,-conclaiuaiitibTis
raveril, nee esin piimo vel secttndo visitanss percu- eis S. Reraigium sibi fcrre subsidium. Quibus ideni
tere \oluil (qtiam tamen ullione plectcndam ulpole Blilgarius cum irrisionc dixil: Modoparebil quaiiler
Deo fonjtinclus non ignorcuit) quid aliuti quampa- vos sanctus Rcmigius adjuvabit. V.idelequotnodo in
licnlice nobis cxempla pioposuil? iie scdiccl ad pro- adjuiorium veslivm venit. Moxquc inler bsec vci'ba,
fcrendnm in quenique scientiain faciles simus, qui 'maximo clamorc ingcmiscens, mirabili lurgore
Deo perdiveraa disjungiinur, cum el cuni patienter disicnliis inliirniiil, et expirans crcpuit incdius. Qua
exspeclare probeinus, quem Deo cohoercrc, atque vivdicia commonemur ullioucin di\inam peiiitne-
cum ipso judicare confidiirins. sccre, crudelilcr ecclesiaslicam non tractarc lami-
Moderno temporc colonus quidam \illaa RemeiiMis liain, ct in Dcuin ac scinclos ejus suininopere ca\ere
episcopi, quje plurabea Fonlana dicitur, inacieus blaspbemiara.
j"u\ta regii villara fisci, quam Rosetuin vocnnt, nc- INosirisolim diebus quidam Warnerius pagi Vor-
que inesseni, neque pratum, cccterumve pectilium, niacensis coines, res sancti Rcmigii ptvcniissas, hi
propter fiscalinuruin infeslationem , habere qnieto Vosngo sitas, invadens, hominibus suis dislribtierai.
valebal : unde scepejustitiam apud ministeriales C Veiiicns aulein B. Reinigius ad Herigariuin Jlogun-
regios sibi fieri petiit, nccobtinere poluil. Iiuenit tk: prcesiiiciii, in soiniiis ei \isus est, prcseipieiis ut
auleni tandera sibi salubre consilram. JMamcoxit irct atl Conradum rogem, coranioncns euin jubeie
panes et cafncs, et acccpla cei'e\isia, prout visiim sibi snlijeclis qtiatcims dirnitlerenl lerratn stisedi-
fuil, in vasculis, lisec oninia vebiculo, quae vulgo tionis. Qui consurgcns a sonino, licet miralus de
benna dicilur, imposuil, et j'unctis bobus ad basili- visione, icgi tamcn oinisil indicare. Rursus post
cam sancti Remigii, candelam manu.ferens, prope- aliquot dies apparens ei S. Reraigiiis rcTarguil ctim,
ra\it. Quo per\eniens, cibariis quse delulil matri- qunre mandal.i 11011atliraplessei illius, admonpns
cularios pa\il, ad sepulcrum sancli candelam po- iienim ne differat qiiin regi jussa jlenuntiet. ltcin,
siiil, el ejus auxilium conlra suos ojjpresstncs cx- cen prius, ille \isum reputans-inane, ncglexit perli-
petiit. Pulverein quoque de pavimenlo eeclesiic col- cere jus<~ionein.Tertio hcinc jam cum flagello san-
ligens , paniio eo!liga\it, ct in prccdicta benna po- cltis adiens, ipsius increpa\it continnaciain, qtieni-
nens , liiileiiiii desujier (ul supra corpus morlui que per biucliium comprclicndens,' lecto visus est
solet fieri) composuil', et ad propria reraeare coepit. evtrnxisse. Sicquc fl.igello, quod teiiebat, eura ver-
Si qui \cro de obviantibus einn inierrogabaiit ljerans, acriter ccesumdinnsil el bumil nttim. Non
"
qnid in illo carro ducerel, respondebal se S. Remi- atnpliiis enim jam leinnere jussa prcesumens, rcgcm
gjuni ducere. Mirabanlur atitera onines in dictis el mox adil, secietum petil, vestcni deponit, lividum
faetis illius, amcnlcm hiinc csse fcrentcs. In pratum cotptis oslcndil, cl dieta vel acta fidulnei-e.\ ordme
vcro stiiim perveniens, jiaslores iiibi clc. Roselo di- pantlil. Accidit aulem, ut eadein dic legalus donini
versi generis animalia pascenles invenil. Asl nbi pi\csulisnostiiHiri\ci, noinine Tendoimis, ab eodem
S. Remigiiim ferrc sibi snffragia poslulans, invoca- seniore suo pro ipsis rebus lepetendis ad re>-cin
vit, coepere boves, liirci, caprseque inviccm se cor- cum miineribus deveniret, atque horam, qua regi
nibus impetere, porci cura porcis confligere, verve- jirccsenlari possit, exlra slans evspcetaret. Ciiinque
cescum vervecibus se eollidere, paslores se fuslibus jem gcstara rex admiratus, requiri prrecepisset sr
ei pugnis niuluo perculere. Maximoque surgcnte quis illic inter suos forte noslris c partibus invcni-
lurbine paslores ejiilanies, animalia (jnseqiie,jttxta relur, ille pro bac eadem re foris' stistinens reperi-
genus sumn,- magno sonitu pcrstrependo, ita coepe- ttir adesse, regi nuntiatur, co jubeiile coram dedu-
i unl Rosetuin \pr<us fugere, ac si mtiltilndo pcise- citur, ct ci res qusn propaJata ftierat apcrilur. IIKJ
qiientitim flngris videreUirinsistcre. Quod cerneulcs grcitias agens, pro rcbus ipsis se niissum relegii, ros,
PATROI.. CXXXV. 3
'
7#;V -..- ;. V V FLODOAKDICANONICIREMENSIS 1$
regecfedderite, fecipit, et. eodeiri favehle praefalo A reconditum cbtiTheo, Rehiis aliiride reservatur, in
poiUificiVHerigario tulandas ad fideliiatem S. Re- ecclesia beatce Dei genilricis Marice. Dehique cum
migii cbriimitlit. Posteaque; domnus pruesul' Heri- cofpus ipsius sacratissinium de lapideo Sarcbphago
veus, duinadvixit, ex iisdein rebtis aiinaatim debi- iji.prjemisso transponitur loculo, Rado qhidam Sues.r
Ihrrrsine conlradicliohe censrim recepit, sonicsettinc Ecclesis6;subdiaconus,quicum'episcopo:
Easdemresdomnus ArlaldusepiscopusdudumCdn- suo Rolliado illuc advenefat, adeodolore dentitini
rado ducLcommiseral: qiJasilleRagCnbaido cuidaiJi per inlegrum vexalus annum, ut, doloris riimietaie
suoftim delegayerat.-Qiii Ragenbaldus earumdem perditurusmetuerBlur sensuni, niaxiflamjjeste gravaV
rerura colonbsvaldeaffligebaf.Ipsivefopfoaffliclione tam loco ubi sanclum pignusjacuerai, apposuit: et
suaisaspe :ad sanctura Remigiiim clamabant, Remis - mox ab hae liber redditus cegrittidine, doiorein dein-
vehiehles, el ipsius jjatroni sui patrocinia requii'eii- ceps hujuscemodimeruit non.senilre.Hac eadera die
les, Pro ijtia re nuper aiino prceterito, cura rege duo qtiidaiu hominos morbo corilracti apud paguih'
Otlohe el pfcefatb dtice lbcuti sunuis, • quando Aquis Ribuarium (Bruieres in LarinQis),inorat,orio quodanj
ad -eijmdemregem niissi fuiraus. Sed ut idera Ra- uiehioiTsehujiis beali noslri patroni dedicalo sanir
gciibaldtis ~abipsariihi rerura dirijpiioiie desislerel falemniintiaturrecepis.se. In ipsius aulem qtta cor-
iinpetfafe hequivinius. Undeconiigit hofno [i, boc 1B jiore quieseit basilica, coiiiinna fierinoh ohjiltuniuf
"
anV], ut dum qhodam Sabhalo eosdeni colonos ad - jnsignia,dum advenienfes segroti sanantur, pefjuri
op.ns.:'quotidain peragehdum coTigfegatos hnberet, dtemone pervaduiithr^ enefgtimeni liberaniur, illu,-
prseciperetque presbytero ne signa vespertinalia minaintur cseci, erigunlur claudi, ulin coelisglorlose
.usqiie prope noctem piilsaret, operique iniplendo ciira Christo vivere denionslrelur; qui lot niiracu-
uisislerct, percuterelui' percussore inviso. Qui duin Iorum signis, ubi corptis exaihine servatur, hrterra .
requirerel qiiiseum percussisset, ojnnesquese vidisse yivere cbmprobaluf. In ioculo vero ubi tunc deposi-
hegareiit, fufiis exagitalus, sensuni amisit, gravi- tum cofpus ejus est, hi veisiis a doinno Hincniasiji
. lerqhe vexalus, spiriiuiii exhalavit. Quo compeiio editi, leguntuf insculpti. :
diix Cbnradu.s niriiiuni lemtus ad sancium lleioi- HicfamulusHincmarDontinisacra membra.locavii,
gium;veiiit,leique.re.sipsasreddidil, qiias prsemissus" DulcisRemigii,ductusaniorepio.
prsesiil Aftaltlus Hihcmaro abbati, ac cceteris iBOrta- Quiprius est satictus,mundoquani matre orealus,,
: Et magnusdicluscoelUusore Dei.
cliis ad suppleiiientiimviclus allribu.it. Bis denos, biriosque-gerensfeliciief arinos,. V1
,In: Yulfiniaco Rivo, pago Laudtiiiensi, habelitf SorleJJej smiipsitponltiicaied«cus,
sinnilbis seplem nianseiatannis
orcitorium in hoiiofe^S. Remigii dedicaiunj. In quo ••..'•Sexaginla tstius ufbis.bbiior,jirajstil, et drbis amor.::
diimiRodulfus rcx Hcribeit.qm comitenipersequere- 'G Vilam defiinclis,feddeiisquoqtie lumiitacsecisi~- '
'.' Egeral el viyerisplurimamirasatis.
tiirVquiepiscoijaiuin Uemensema rege sibi.comuien- T\am' domuiifera corda"animopius, ore profusti-i? •'..',
(iairim fenebat,;liohiines-ipsiusvillsefes suas prOpler . Sicanibrsegeiilis,fegia sceplfa sacrans.
hosiiles incursus recondcre sluduerunt. At dum rex" Konaginlaquideinsex cum compleveratanno-!,.
'- Splendidalux nostrasdeseruitlenebras.
)ji'sefalusad obsidendaiijRenjensem yeiiissel urbem, Wus jarijpJeiiascmh.jatiusmensis..baberel,
et in Culmissiaco metalus esset,.exereiliis ejus.yici-; Eilieriliis
miles prsmia digaacapit.
Isdemlliiicrharusprimusliacsede sacerdos - -
iias-occupayit villas, Quidara yero jllorum, qtii in Post triginta,iococbiislilitet ntimero: .
scilieet; Vulfiniacb Riyo , liietatum Qciisexliisdecimussub iiac radianlelucerna
prsehofata villa, . KenJigio;Retnis rriiiniacbafa dedit. .- .
liabebant, vinum.quod: in jecclesia.liiiipris causa Amris.septenis, qUii.iis;aoitiensrbus egit - - ,\
recondiluni fuerat, inyad.it3et quasi .labernam10011- Paslbris curam, hcee fecolenda pairans.- ,. ?
'- Gcliiigeritenoquiquageiioque secundo . .,
stituens ijT.eademecclesia,pafibus-suisilluflveh"dei'e .. T)uo jDeusest anno virgine naius-.liomo :
Terlius et;Karo!usregni cojnponerelacitis,
ccopiuIIffiCdiini.agefet, percussuS ViiJorbo,r.epente ; Gctiiiiberprimamctirndaretaiqiiediem,- ;
,seiisum aiijisit, ore sibi cidaurem usqiiepene reiorlo, Aclercc.nteiitisbctavuslaiigeretahnus.. V.r
lormeiito vitam finivlt. e.er- HicjusUisPnmiitiquo pefit astra poli. --"
di.uque..crn.ciatus Quod - . Tef.cenlumiufeTant, tres el deni quaieranni, .
:neiiles'.C'&lefi,,:d.dein:;loco» sacipVvdebilamdciiJcepsV., ,. Qu'ovitceEi-.ajicos:gurgite.lavilova;is, , : ,,;.;
'
D ." I|'isiusis'pfecibus ccelesti insede locelur,.
;.esljibentesTeverehliam, ab hujtisriiodisese CohiJjuere QuemJ.erriscoloilver.us~.aaialor. Atneii. r
prsesuihplioiie. , :; ;.-;:.;
" " Accidit atitem postea, peccatorurn mefits exigch-
;; -, CAPUT SXL .
Depllerd vel iierala translufione, seu reialipne cor- tibus, utDomihicai incarnalibiiis anho 882 sub rege
: .- . : pofis ejusad iirbein. RarlomanJiOjprsediclodoniiioTIincniaroarchiepisco-
Htijus beatissimi Patris nostri yenerabile pigntis, _ po salagente, transferreliir venerabile pigiins cbr-
domhus Hincmarus archiepiscopus, adhiic anipliata pofis InjjiiSsacratrssimi patris et dorani noslri Rc-.
ipsius ecclesia, cryplaque opera inajore alque pul- jjjigii (propler, ihfestalionein pagahofunj) ad villam
cliribfeprseparaia", prsesenlibiis et anhiteritibus epi- ipsius jam supra taxatani, nothine Sparnacum, qnia
scopis dibeceseoshujus Remensis,transtulil [««,852, , civitas RehJorum tunc leinpbris, iion habebatiii:
:K.alend.Octob.].: integnimqtie lllud -chm brahdeo, . anibllh sui ihurum. Cujus obtentu tolius turic-pa^iad
.:qhOj?rius reperlura fnefat involulum, in afgenleo quem delaium niuhushoe habetur amantissimunj,;
Vlocelloiransposuit.Sudariuni vero qtiod Siipercaput p.roVjsaprobaliif salus a pefsuas.ione:barbarbrum,V
ipsiiiserat, cum parte pfasdicti brandei, scrlniolo vel iiiciirsu prffidonum,Josl IliijCmaii~dejjiiiuc-poji-:.
77V HiSTORLE ECCLESiM flEMENSIS LTBRI.QUATUbR. — LIB. I. 1&
ut esl infine 1\ Grimoldus nomine, diii Iumine privatus, os qtioqnc-
lificis...p^iirtitt,,(..66ifr.rficto;;.an.;;:882,
lib.in), desi(3erabilis hic;saCroriim;fhesaurus rhem- hjiSerabiliter a rectiltidinis loco distortus, irivisaque.,
bromim, ad .Qibacense perducifur, monasteritinj. ilie deformiiate tiirpaitus a pafenlibus bbviam delatus,'
quOque.beai.issimiVliujus patrdrii hostfi siiiifiigiis pristihtim quein dhduiri ahiiserat, estvishhi conse-'
oranis .cornmoditas aeris cireuijiquaque, degeiilihus cutus, eti.n propriahi sanctissinii ^alris hujus bpi-
attfibuituf incpljs, curii ihsplita ferliiilaielellufis. tiiiatiohe hiirablliter est efligiem^resliliitus. Iriter--
, JPbstdecessuih yero ssepetlicti prcesnlis Hincniafi j'eetb velht unitis Iibrcespatib, ptier alius a contfij-:
ciim pbhtiiicalus subiisset ijojiofeni Fuicp; Sui.prlnxo ctibhe cofjibris ejiisdem patfbni siiffragijs feliciler
pfcesulalus, annb..refefre decieyit.ainia beaiissimi esi erectus. Cbhbrsigituf tievbtaVhielodiis Davidicct"
Imjusnostri Ealrisossa.[««...885].. Qiiod nbi aggre-: riequaqiiara sufficiehs rebbafe cafmina, ihaxinia
qitiif, pervenjente j'a.ni,eo,. cum coepisedpis ei cleris- cordisaffeclupefinbla, iiiierTaudtimvoces,elicirinte'
"piurimis ad iocum ifbi pigntjs sefyabaiuf preiibiuih, gatidio iacryriiis ofa r.igafe;pfbfijsis, et-suSpifia,
.cii.raesset m.ngnacceli serenilas, iecl fefvens adnio- siriguliusqiie fbrhiare pro CanticisVCoriCiifrentiiiits
iluni siccitas, subjto se laiiius elTuVIii." iiiTber,Tit. qubque hiihia slijJaiioplebiuiil, sacfi niiiiieris geru-
totius jiujiis ; stiperficiem tefrse videreluf uijertifn ltiriTdeosculari cupientiuni IbCulum, importiiiiitate
iffigasse. jn crasiihuriTvero dtira sacfa refeiTe;pro- JMvaiida Veiiehtiuhi Ccepitligere gfeSshni, Mifofwni
riioven.lrauriera,etfiicta.cltiia,cuhcla juCtihdci,ciniCta siqiiidem quce gerebantuf percfebfescebaT bjjinio"
nmiidanse speciei feddunluf amceiia;• jjfbspefbqtie ceftatimqiie taih sarii quara divei'sis ;calamita'tibus
progressu..coiifltieiitiljus.undiqtie poptilis, ad viCuth altfili properare; studebant, cupieiites iiilueri ma-V
deveiiiitnt Calihiciaeum, iri qiio jjoiiritilla Pittef hic gnaliaqtice Dominus omnipolens, iii saiJCtiSui cla-^
eximius adiinc. Cafhe sepius yifiiiluin dignosciiuf riificatibrie, multiplicare prbposiiefati Pfo ihagno
exhibuisse .maghalia, Hic mombra vencrahda iri •naraque sibi damno quisqde repiitabatj imo deliciiini
eccleUa deponentes ejhs :hoinine dedicata, iioclis depiitabat, iion modo, si nori pfOcedei'et, verura si
quieie fessa' Ievanl..corpora. Post requiei subsi- postremus: accederet. Apprdpefahles autem cives
.jilitim, jam l.erras .solis illiislranTe jiibafe, Vvhces obviara, dtirii grata deferfi cerniihl nninefa, se prb-
.lindiqueDeumbenedicenliuhi cqncfepaht aique laii- siefnehiesi soli deoscuiantuf tergaV:suspiciehtesque,;
.danti.um, qiiod eis. pastdfem, patrahuni, ac pfo- nbi eontehiplariltif locuiri, pfetiosce diyirii diadema-
ieclorera redderet .corporslitef propriurii, qiferh lis gemmaj bajuliim, niullas inler exiinia gaudia la
sempef apttd diviriani clemeiiiiarh inlefcessofem, cryhias fundiint, bbSecrantes ne arnplius ejusdero
et assiduuiii se iiabere conlidant adVocatiiin, Prse- Patfis alTieicehse.ahtiif abseniia,Tjuin perpetua ma-
fatus.inlerea prcesul, effllestitini sacraniehiis riiyste- ~ reantitr gratulafi pfsesentia. Piiter hiterea beaiissT-
fiorura rite celebraiis, impiineiitis juga cti.mTau- nitis ftliofum devotioni prasclafis"fa\'eri.sVnulibus,
dibus, scandil moiiiis, comilaniibus uncliqiiciVsecnrs addit cidbucdiviuis plebehi Suam raultipiieiier exlii-
populorum siipaius caleryis. Hic ubi JJTOpbpnli lafafe mifabilibus. Eleiiim cliiriiclefus cuhi sacbrdo-
.deiiclis, et ircc niitigalione cceleslis.ad poihiiiuisa Tibhs, pSalmis, hymiiis, et cariticis inlonaiil spirita-
.ft.idisset.oraiionem,paiiluiurijqiie.prOcessissent, ad- iibus, pbpuHis-ctiani jTibiiaiionis immehssa reboat?
iiuc clarijicare Gbristus, iiiifificare atque gjqrificare yocibus, ut ihirabilem Deuhi ih sanctis stiis ]jiciih--:
disponens. Iiunc, bea.lissimiim.Pairem iioslruih iii dioribus adliuc {jfVecphaijeiitiiraiiimis, prisiiiiam;
terris, queiri magniiieare ciim angelis elegerat in nwiliittidoiangueiiliiiih sospitatem manifesteConsjii-
coelis,qiianti sit ajjiid se meriti cohcurrerili propa- Cilur rcciiperare, levalis plurilnis varia peste cof-
lare decernit muitittidini. , pbribus : adebque"pef .sirigtilapene hiomehta, cce-
".:';Z:,: " _- . cb-PmjsM..; ':."[ iestia paridebahtur miracula, tit.ad"hxc Tbcofiirhvei
.......Dereniediis.subinde.pluribus.inipmsiSi, tenapbfuiii vix. enuriieranda censcii valefcfit ihter-
. Accedit itacjue mulier cceca, nomine DpdCijhihnu sliiia.'
; sibi gfesstis regentis iniiixa, qu» mox,ut eoiiiiiuis ,I» Tunc igituf Hosanria qusddamrauTier,ciitn cidmi-
approperat, visuth sibi.reslilui- cofam hjnnibiis ira- ratiOriegaiideiiiiirai, CeleiTirieruit pfbsperifaie feci-
petrai., Qubd prcesul.auciiens, .hymnunj iaudis Dei pere visum. Et post piisilluih claudus qtiidam felici
.Chiii pbpulb, niagno repleliis coriceiebrai gaiidio. ratinefecoiisequilur gfessuni. Deodata'qiiajdain, pa-
Secdum finjbranl odas exsiillaiiohe coelurarepleii- iefaclis aurium januis, adipisciluf audilum. Qiii-
tes, ct ecce frustratus quitlaiii muitis greSsu die- dam, uomine Teoioj desidefabili potitur iliumin.i
.busVcum. integra proeedil Ineolumilaie Iseiabun'- tionis doiib. Ilem, qiicedam mulief e.oderii gavisa
. d.us.-V-V MaiUr behefrcio. Simiiilef Ausoiiius y.^AiisohJ
Traiisiefe.ctim iaudibusinde paiilisper : etmiiiier quoque ltiinine, quod nimioVffagrabaiassequi desi- \
.qiicedaramahuuih poiita saiiitate suCcedit. Dupli- defio, fldh ceu "Crediditahjino, Patris liujus piis-
earit efgo, tfipljcantque; cqmltantia graliaruhi slmo pcrfruilur suffragio. Quidam Gerberttis ,.
hciiones agmina, Treriiefacii proxirhi quiqhe inira- - paralysis est a dissolutiohe saiiaiijsVQiiidaraqiibqiie
b.ilium magnitudine, tcintisjier a".-tah'lseclelibefaht alius ejusjicra hiuiieris exshkai liic largilate. peW
sececlefesahctitalis sublimitate. Nec vbx feciproca fuiicths^ ;;;'': '". ;''''"' "".'"':"';-:
iauaanlium defecerat ab qfe, duhV quidam puer, CijjncjiteCeriatim quique, stuclio pice devotioriis:
7$ . TLODOARDICAiNONICI REMEKSIS 80
obviani sttuierent occurrere, ac non niodo^bchigni A iihriiolaiibne, raulier qhceciamde pago Trecasirib
cqrdis inientionem', quiii etiain roriim ..leriiporalium ineJnbrorurij omninm agitatlone mtiltata, veniens
exhibilionem, prbnt ciiiqtte facullas stippelebal, cbram altari ruitin pavimenlo; ibique miserabiliter
afferrent: mttlier quajdam patipercula, de civilate diij vexata -liujtis piissimi consolatoris njiseratlone
properans in pccurstim, manu ceretim ferebal, qui stfrgit ineolumis effecta. Quaj super eveniu larilai
.•iccenstis niraquam fueral, Mirabile dictti, stihilo consulla calamilatis, nccem se pfopriaj confitetur
caTilus nulti diyino cercus in manu -gere.nlisest perpetrasse lnatri.s."Missarum dehique solemnibtis
illuiji.inaliis.: illumqtie dum per lolam defert illa ex mofe peraclis, sua qtiique repeitint, reversuiT
yiam, Dei confilendo iniraculnin, nequaquam su- matufe ih cfasiihiim, ad hoc lutelaesusejjl'a>sidiura
jienii luiriinisamitlit ille beneficium, dohee liiiriflci iri ciyitaieriiperferenduni. Manejara facto, dum ad
jiignora patris in slaljo.nispropriccperferrentur t!o- cohdictum sludiose contehditur, Efluidis quajdam
liium, hicque a pontifice solemnia cclebrarentur mulier, liaud procul ab urbe degens, adTantajpro-
rai.ssarum, Tu.nc feinina ccr.eiimliimine jlagraniem cessiohis speclaculum disponebat exire, qualcnus
mirabili basiliccetraciilcustqdi : qni ObSriperriiE gra- bplaloe sospilalis uti niereretur munere, Quaeqliia
liciequodcqnligeral gaudiuin, lUiniiiariaqiisecunque jam per quihqtiemiiumlaiignorepressa, parteni coiv
p,8recciesiamvidebantnr ardere mandat exstingiii, pofis dexlram prajmorttiam, peneque geslabat in-
iuioineque divinitiisiioc dato rursus accendi : hujus ijlilem, nisti quo poteriti accedcre , ei ad viseiiduiii
yero paiTem cerei crelo dali niiraculi decernil in sacri-litijus niiineris loculum, sese niolitur prbnio-
lestiuionium reservari. :vei*e.Gumqiielali conamine j"amfere iriCiiiumper-
Rolgardus [JHS. , Tolgafdis] qusedamfeminade pago agfassct itineris hujus spaliuhi, non valens Jiltra
Caslriclo, gradiendi careris officio, pristinaagaudet procedere, gravi corruit confectalabrire. Meditalur
ciini incolumiialisdono : ut qupe ptauslro devebenle donram rcdire, sed 'neq- il hqc ullatentis adiinplere.
fueral adducta, propriis pbslmodumpedibus remeare Qua; poslquambac aliqnancliuniilahS:jacuit haesita-
valeret-ad sua. PraTerea nittlier quaedam seeuni tiorie, demuiij resumplo iholiraihis aiisu, tenlaT an ""
paf.vulam sex arinorum fere defert filiani, no.reine Valeal"adhuc aliquaiiliiiu.ih propinquare. Moxque
Viilfidem: quajdum qiiadam die ctim eocevislude- divina miserante clenientia, vigor cegrisadditur ni-
j'cl, ab aliqiia tfanseuijte. forie miiliere perciissa sibus; viribiisqiie cum saltibritale receptis,,-libera.
fuerat iricapile. Quo iclu laesa, ita ut ejus fetro feslinaris celeritale, niraiaqiie Cripudiaiishilariiate,
reflexum inbaerere ceryi videretur occipitium, riec qtio decrevcrat a~grotase trabere agili cospit incessu
jn aliam cijput re.clinare partem valerel; cibi yero gaudens appropp.rafe.InfirnjilaTisetiamsucesojaiheii
inillam, nisi liquidam suniere possel siisteiitationeni, ^J Efanu ferens baculuni, iler peragil deslinaTuin,non
quceTntegrum sub.lali fernie laboi-eduxcrat anni ut cjtis amplius egeret auxilio, sed"ut iii hHJii&datce
tsiirriculum. Quam niater affeclu diligens tenero, sibi sanitatis osienderel testiriioriio. Pefveniehsque
tieque -salulis ipsins sollicita rectiperaliqne, sttiduit qub desideravefal,Taudabt5ndadeyotas interventori
obviani deducere. Diimque cOminiisob densitatem stio rependit gfatias : lijcque perlaltirii dimiuetis
iiniititudinis nqn valet aeccdefe, pfocural aliqiian- baeilluiii, priscas calamilaus suce sqiatium,"alaeris
(tuliimvulgus anteccdere. Mqx in vicrper quatn iler jam, nec opis litijus indigna, j-epetii iter emensiiui,
prai ageridum, sese prosterneris, simul ciira sobole, fefereris lctTaqucesitum divincecohsolationis suifra- "
^tiila vajida lide, prcces ad Dominuhi devola dirigit gium. ;
•jiiehte.TSecclumab oratiOneccssafat, et ecceipsius Adveniens poiitifex, eleri magrialtimqtiesiipatti.s
^qepii ybcifefaiT filia. Qtiaih genilrix, ul maternis . agniine, viclinia salutis oblata, vesiibus albis indii-
4J«~tris.oleturMahaiiiis, stirgens, inluita, capulejus- tus, cura cboris psallenliunigratissimum deducitad
Utb iiJilexionesidcl ad pfbpriairi rectitudinis lineani iiicoiiia civilaiis tbcsaiirniij.Iilis aiitemfeliciler eo
remeasse. Ttinc nimia hilariiate repleta, sed et de progredientibiis, el gratanter ad clestinattini loeuin
nrqlis sanitate cq.iifisa,jief.Ujslransvtijnerislocum, ,y. tendeiitibns, oninipolehs Deas in liujtts cliarissiuii
i;crni.tsangra.neinadj.duin., oerRqsqiiediu contractos, stti glorificationefoiiiem sticebenigijiiatis ac lai-gita-
iic Bijfuhescstendi, productos. Sic sccepta miseri- Tis abunde esl dignattls cffundere, ul vixlinguaquce-.
.cordjce quam qusesierai -benediciione, dQinmhIseia libel effari valeal, qitcelioc lunc iliiiefe per ipsa.pene
itim graliaruih reyertitu.r aclioneV . momcjitanea gesta probantur horaruljj ihierstiTia.
Ilaclgiturdignilate clarificationis, et rernni gesla- Naiu iahtara Doiuiniishic operatus esl hac die ini-
rum adniiratipii.e boliofs stipata,'votoqtre graiula- fiiculortira riiagniludinem, in viri quatuorv feujince
Tibiiis.afrepliiin"tolo fervoris iicr anriisu, cum can-. vero novein, vjsum; yiri. quoque.duogressum reci-
ticis, liyrahisijue percufre.re satagebat/ Prsecesserat pere inerereimir, Cuni hhjits Uaqu.eprseclarsegra-
eqitidem praesul, sed fcversuS cler-i cbmitantibus lulationis admiratione, in civilatcJn ad ecclesiam
iTioris hreliosissimuni jiropriis tliesauruni sumit bu- Dei Genitricis, prosperrima pervenitttr exsiiltaiiohe.
jiieris ; el sic ad ipsins propriairiTjcatissimidomtim Sicqiie lucerhahaec lucens ct ardens SEilernaiiier,ih
jiatris, cnin magna perfert gloria jubilatioiiis-. Asl altaris sisliitir crepidihe. Duin prcesuligilur adsa-
1
Tibi pervenitur in ecclesiam, quse compelere visa crandtiih yiviiici niuhhs;accedit inystefii, quis tarii
'«jiiil riic disjiosilis, inchbalajaijj viciimse spiritalis Terreum pectus^ tam •Tapideunicor gesstt, qiii"hbh;
81 IIISTORLE -EGCLESIiE REMENSISLlBRl QUATUOR. — L!B. I. §2
-A'
" gemilus ederet, pectus lunderet, lacrymas fundcret, pelunt ecclesice,videre ctijiientes magnalia Dei. Vi-'
duni tam sliipenda divinortim dona charismaliim denles, ut audierant, divinarurri signa
virtufum,:
conspicerei? Quis etenirn queat enumerare rairOruin. manibus gratahter in cojlum porrectis, benediCusit:
copiam coSlitus hic ea die profusarri?Nemo ievera, Dominuiri.Quoddivihaebenignitatjsnjiraculum valde
qui praevaleat espedire sermone quot aegrotanles lunc profuisse dignoscilur ad eorum solatium, qui-
sahati, quot litubanles erecti, quot ipsa die diversis sC corporaliter deseri lanto quefebaniur patrbno/
iiic shnt cladibus absoluli. Quibus tamen spiritaliter se non deesse tali pairalae
Post exjilela niysticorum discedentes sacra, ma-s pietalis declaravit indicioi-
lurabant quique i'epelcre suri. Sed intef abscedcii- In eccIesiaquoquebeala3Dei Genitricis, ubivene-
duni minax oriri terrilatio, nubes leterriniarierri- rabile patfis hrijus servabalur pignus, nonnulii di--
bilesqiie cortsurgere, truculenla pblum callgine clau- versis ccgroti sunl interiffi curall languoribus. JMam
ilere,micarefulgtira, concrepafe toriilrua, grahdoque qnidam noinine Natalis de Riirdenaco, ihulier etiara
solum verberare coepit rion. minima. Quo terroi'e qugedamdicla Teutberga; item hihIier:aItera;iioiniiic
perciilsi rediere pliirimi, clemeiitiam deprecantes Gonlhiltiis, linjiis palfocihio patris yisuin recipere
Aitissimi, quaiehus hujiis iniercessione patris bealls- " mertierunt. Alia cjiicedamquorjue niulierunius octili
simi raerereiitur ab his imminenlibus periculis erui. ; visiiinin eadeni domo recuperavilainissurij. Quaetlam
Mirtira in mddum perliirbatio, quce lerroretji incus- pr&lerea puclla, cognoihjne EloigJklis, ex villa qua:
serat, immutari, nubium rarescere [5. i. clarescere] "vocaiur Cattcella SecusLibram riviilum sila, qualuor
tenebrqsilas, cessare fulgura, niitigari lohitrua, cinciter-oelatis,annos gerens, Tubfi^ando pi'olapsa,
cunclaque sedarl ccepit ac dissipari tempestas, et ex uliutnqiie sibi geiitt dcbililaverjt:ita cLiiida.facta,
truci conversa in expplabilem pliiviam grandine, ut oninino nec gressuin :figere, ne.c pedibus valerel
telluris uberlim superficies, qnae niitiio solis exusta insislere, Quaiii parenles ejus, quamyis pauperes, de
fervebal afdore, perfusa secundo salubriter iefove- sospitate lciracnipsius sollicili, per diversas deferre
iiir inunofe. Sicque iitanifesie dignosci datuf indi- -sancior.uin". curaveruht ecclosias, ,Ast; iibi jara per
gualionisad boram concitata periholio, salutis ira- duodehtim fere annoruin spatitnri lali.'. vexarettir
snntaTa«iibsiiiio. Denique beiiignissimi patris htijTts ianguoris acerbitate, nec remedium. posset doloris'
solatio idtias djras pestis nqstris videliir finibus •inveiiire; «oinperi.ehs-de relalioiie sacri corpqris,
eliminata corrtiptio. Saltibris aer, pltivia data COH- opefuraquenfiraculis, quq valtiitnisu, repere coepitj
'..grueris,tiinor etiam qui regnuni pervaseralTiosliiis, nec se carpenlo periniiiiiiinpniii, ,scd ifactii, pront.
in spein paulalim seeuritalis tranquillilate ver.tilur valei, illud agere geslit iter. Ad templum vero.jier-,
" ^ veriieus, Vquo .pretiosuni salutis audierat inuiius
piicis;
Hac eadem prafata sciiicet iliatiohis sacri corpo- •inesse, fusis porainiclenjenliani yolis pr.osui flagitai
re in «fbem die, lingui fervida jam solis Oceano libc-ratione.Sed e.tpropriis ferltir jjaviraenta lacry-
rola peientc, quidam, Nivqlus nominc, de villa qmri mis humectasse. Quaepostqiiani per trps ila dies
.'voeatiir Dbminica, Reiriorum iriontis in lnlere sila, egisset, dum denuo precibus inctjiijberet, diyiria
surdtis et niutus, inanibus qtioque per annos noveru -sibi gratia supervenienle, vim medici,iiseyix yalens
«lebilis ac pedibus, qUalicunqiie valuil ,'pef tolam feri'e-inagnis "ccepit vocibus slrepefe, e.t, ejjiliiius
diein eoriamine, ab ipsius surgeniis auroroeTiiniine, acerbos edereV Sicque nodis nei'vOriim:resoluiis,
p•]• quirique •ferme passuum reperis millia, vix;ad -'•omIiiq'uefop'itum%ont.racTione'.'relaxalaj;:.',unids':ho'rAi.
ipsius aedissepulcri liniina, <juadeciiha tandetu pef- ferrae spatio, viribus ejchausta, jacuit quasi inqflua.
'vciiilhora. Qui diini Veniens,sacrtim corpiis ibideiii Sed qui coTitulilabsolulioiiis opem , robo.ris addid.it
nbn adesse coniperisset, leniplique fores seris dili- qnOque "vigorera. Moxque '.ceu tle grayi eVigiiaiis
clausas perspiceret, cadens in fa- soiniibVubi supernum sibi seiitit obveijisse beriefi-
"' genter.obfjrmatis
ciern sujjer lerram, quadam prcesuriipiionis iiiipoi'-- eiuni-,pighoiTsalirii petit locultim,cujus gratia sibi
iuititaie, sanclitalis ciiiresciandesiinocoapit clamoi-e]n contigtsse 11011licesitabatTemediuin. Deiiiijc gralias
;fiulsafc, taiii niagiio sc Conquerens labore fatigaluni, bic agens, ihidciJiqiie.degere gratific.a deceriieiis, ci
"tiec sibifore peiiiiisshm videre sallcm lociiltimsacri predljiis, crebrjs. insisleris, ciebilas ihedicalori sno
"p:gnofis baj"ultim,quiTauien -ejns sibi pbssesiibve- celebiat cxcubiaV: ac salutaris quotidie ljbailiinis
iiire celstiih hequaquam diffideret prcesitiiurii.Talia - o.fle-rt-ioblalionesii.- •
deniqne: dum tacita secuiu Volutat, mente Isalulis .Ftiit autem Reiiiis in jn-ct-.fctta
Dei Genitricis ecclc-
vigor ipsitisper tiiembra qticequesensiiti ccepit.irre- siacofptis illutl sacralissinium bealissimi patroiii
perc, pi-iscasquesiniiilSltipel-onihiiiihse vires seri-, hosiri Remigii duni praemerijoralusahiistes dorhnus
suiim recuperare. Cuinque rumor Itujusceniodiope- Fulco pr;csulalus fungitur offieio, sCilicel usq[ue ad.
raTioiiiS,quibtisdam nuniianiibus, aures.:percellei'et ciiiscopatiijn venerabilis' Heriyei-afchiepiscqpij.qui
ceftatim fjui<j!.iejjrocui'ruiil,adrai"rand;.t ecssanie Norlmaiinoriim persecuiioiie (aiii 901)j-per
" jjbirimoruin,
Dei niagnalia l.pTantes asniciimt; ovaiitef.iio.uiineni,-- soIaraDei cleineuiiani pace recuperata, raqnus idein
aii locinii vcheiandi septilcriperiiiicunt, cahipauas supertiinn propria sepiiliilrceipshis referre,de.creyii
piilsant, bctiibuiitlis Deo lauiles vocibiis-inioiiant, • iiilfa~ihoen.ia.Quod.dumconvOeaiisqiiibustla.uik.regrji
'
HiijTisTiiifacuiipernioli fania qiianiuliiftiiiircioijiiira. p.rocqri.Iju.ssgere 111 aturaret, accitmuLarC.DpiylJ.i us
63._,,_... FLODOARDICA>ONICIREMENSIS 8i
ejus nqn distulil clafificationera, suoriim repetenlis A cipia. Aderatllilaria diucona, qiiam beneaicens idem
Dssiuinsetlem. Cqntigit eiiim, diim magna populi paler sanclissiraus, filiam vocat : cui ancillam
corifluenlisstiparetiircaterva, po-Tqtiamsiinl iirbein quamdam depulat, et \itium pedalufara, quce sn;c
egressi, quidam;elaudlis et aridilale nervoruni po- jungebatur vinecn, donal, partemque suam de Tal-
plitu!jjque;contr.aclus., Abrahu.ni noniine, qui sca- pusciaco pro obscquiis quae sibi indesinenter ab ea
belluIisTiaerens':per."lerrani'se taiiiiimmodo trahe- iinpeiisa lestalur, ei transcribil. Eral et Reraigia, cui
bat, ut polcrat,.ubi secus, urbem venicns, iler ad dat cochlcaria tria, quce ipsips beatissimi patiis
sanetani basiUcam irichoassct inleudcrc, dixina fiierant nomine tituliila, delegans illi alia qiiactlam
tactns potentia,-compagum duritia resoluta, ccepit quoque munuscula. Sed et laici clarissirai nonnulli
ad salulis extendi remedia. Quem sosjjitale rccepia renitebant viri, qiiorum Pappolus, Eulotlius, Ettse-
plufibus Vidiniusannis ihcblumein, ereclum giaJien- bins, Rusticolus, Eulropius, el Dau\ctis prhatis
tem, collataque sibi prospeijtale gaudentem. In co beaii \iri rebus inteifuertint, et ipsius lestamento
yerblbco ubihqc salutis accidit donum, posita dein- subscribenies noniina propria subdiderunl.
ceps exstat Columnacruce praefixa, glorificationis Enituil eliam \ir piasclarus Atlolus, qui, sicut in
liujus continens njoniraenta. Sed et tam prius ere- ejus epilaphio legitur, amore slutlioque sancti Re-
,'berrihie, quara postea,- clarissiinis saepe muliiplici- migii, \enodocliia duodecimrebus e propriis slruvil:
. busqiie riiiraculis ejtis sepulcri dccoratur ecclesia, scpuluisque cum filio el filia post allare in ccclesia
qnaehequaquaniTillerishabehtui' comprelicnsa: siinl beati Juliani martyiis, hunc sepulluroedeclaiatur
-jiamquemiiltimoda. - Jiabere tilulum leinplipiniiaculo innotatum :
V :'-V VCAPUT XXiH. Hic igitur nulluniIalpst, quidterra retenlaf,
Ne quis si ciipiatdiscere,cassuseat.
Dediscipulis ejusdeih beati Rcnugii. Suhduseniintria consistuntmonuinenlapetrina,
• Fueriint liiijus dehique beaiissinii patris npslri :Tn quibusalrnbrumcorporacoriditasuiif; "
Hic pater est Altoius.-nato,riataqtieEeptjltus,:"'-.'"".,;
leiJipOfibhsi in liac urbe viri clarissimi, Deoque vir- ;;- ExspectantquediemnuncDomjtHproperair.. .. . .
certe " '"
, 'tulibus accepli, tara ex clero quara ex ordine lakaT, , Illius naiusmernoraturElaiius.
tam Natadeindesuadicituf Eufrasia. c;.
iilpole qui tali, veneiMudo, lamque sanetissinio Qni plscuereD.eo,diciisfa.ciisqaejsupremQi
-famulabantur patii.Qiiorum videtur exlmius, Agri- Nimcpariter, tjuofumrnernbrateiient loculurri."'
Isslruxilbis senasuis xeriodoc!ria'rebus/' .•
cola nepos ipsihs, presbytef venerandus, et eidem '--.. Jure^fovens plebes,divitijsiiiopes. -
'oijse.quiis,ut ipse testatur, a ptiefitia placitns, qiiam Sic pfopriumcerispm.ccel.Urri iransvexitaii allurii,
Tn
«donieslicos ejus exogil inlra parietes : qtiem etiam ~' Hoc quosuscepitqitod rriiserando[ms., riiisefendojdedif.
lotumsubatnoresacri stiidioqtieReniigi,, .- ...
;c!iiii;Ecdesia Remensi, beatoque Lupo episcopo fra- P ObquodprseruliUiuideiinelipse polum. V,.'
• tris sui filio, in omiiisubstahtia sua.pfaefei'id;quod Ilanc esse quotjue rebr ecclesiam,.de..fluaJGregb-
specialiler tinicuiqiie donaverat, darive jusseral, rius Turpnensis .,referl-.-(lib, n Jlfjac. qui est de
Iiteredem corisliluit. Ei quoque mancipia noiiriulla • .passione.et niirac.; S. Juliani, .c.-:52), quod qiiidahi
eum vineis; peciiliariler depuians li-adidit^hoc illi BelgicaJ secraidce provincice in suburbio Ren.'ensis
Tidenlef injungens ut diebus festis et omjiibusiDq- : urbis in honqre B. niartyxis Ijujiis basilicam studipse
VTiiinicis,saciis allaribtis ejus Offerreltiroblalio, ari- cohslruxit. Ctijusreliqtiias post periectam fabiicam,
nuaqiie convivia Remeiisibiis presbyteris et diaeoni- .fideliter expetens ac devole, percepil: acceptisque
Vhris praeberentur; Erat et alius nepos ejtis,;Elius -via.iiih psallendq regrediens,; dum RenJensein cum
-ihoniihe, cui jjartein de Cesurnieo, quaj sibi sqflc his campari.iamingreditur, a pervasioiie doenioriis
;diviStomsobvenerat, cum omni j'ure quod ibi tenti^ liqmo quidam, saiicli sjbi martyris liujus pignoribtts
Veral aiquepbssederat, Ariibi'Osiumciuoquepiiefunji ,:;applicitis,Tibera.tiij'.V ,-• :: ,.'".. .:.: ... V V"'
-
Vcuni faihiliis qtiihnsdam designans, ad jus illius-do- .",.'. t ,-:CAPUTrxxiYV;";'.;;"-"v","_;v'
~
;iiiiniiiraqiie ifansnviltit: Adefal: et Agalhiraerus , -;::-:-....,:,.'; :D.esuncio,Theoderico.. ,-.'
ceijiiehepos ipsiiis, cui famjlias qiiasdam delegans, lExstilit his eiiani bealissirai,ReinigiiTenipbfibus
Vviiieahiquoque quain pater idem bealissinnis "¥io-1) beaths vir Theoderictis, almi magislri piusdi.scipu.I.us,
' doilissce 1
pbsiieratV.etstio laboreconslitiiefatiiSnbea quem iion ex allq voluiiiadeo sai~gninegenerari,~qui
; cbudilione dohayil; Tilomnibus diebus feslisrac:Do- . su.biiiniter.Tiuncin generaiioiie jusloruni dccreverat
iiiiniei.s pro comraeniqralioiie sua sacris aitarlL.us jiobililare. Ortus autem pago JReniensi, yilla, ut i.ra-
- bfferrelur obliilio,et Laudunensibiis ..presbyleris
ditur, Alamannoriim Corte, patre latrone, veluti rqsa
alqne diaconibus aniiua convivia: pararenlur. .Ar- - spinarum procreatur hof rore. Ad declarandain vero
VchidJacGiiisui Ursi se faniiliaribusasserens^jbseqtjiis ,- castjlatis ejus mundiliain, qtio ;inrantiliuni cjTisdeiu
iisuiri,:donal ei casulam quaradam subiilem, et alia.m . paoniculi [ms., pannuli] fefuntuf abluti,non;sordium
: jjleiiiprerii, duo saga delicala, tapeie qubque quod : Jaetit,, nou alicujus iinniiindiliK puleus inqulnaihen-
' iiabebat in
lecto,-et tunicariiquani teinpofe transitus ;to, licetos ejus ex turiq de more paleat, .astniiiur
sui;relinqueiiei;jneriqj'eni.Erant et riliiprobati viri infici. Beatus itaque VTheoderieus ad; atinhs ijsque
ex clero lath presbyteri quam diaconi, puberlatis laudabililer educaliis,,j.usla niorehi pro-
' turic;Remis siio
njiinefe; dignos oSlendit.quibusqtie, doiia pagalionis bumanae, stiidio pareiiliiiij cpactus, spqiii
" quos
largiliis, et vineaindelegat t~0!JJm_iraitcr possidendam sam tqepil liabere ho.niine lenusiixofein, ceu non
ctij-jvinitore, addens cis cilia qusjclam quocjiie'nian- habilurus. Amqre siquidem coslestitimlatenterin-
83 IHSTORIyEECCLESLE REiiENSIS LIBRI QIJATUOR. — LiB. I. . JBG
ilaminaliis, fieri sliidebal Dei cultor occttltus. IIujus A. yerliee; duiii circiniiferenlcs oculorumacieiii, de 1116-
igituf angelici chlius liabhit in proxiino, rjub saria- : -liasierii corde volutarit posiiioiie, siibito subliiiihccc-
- rettir medicuin, quo juvafeiur pairorium, quo doce- lorunl railtiliir aliger iiidex a, culmine, pcr cjtieiii
reluf magistrum, bealissimum videlicet patrem re- ccelosscansufoTbcus in lcrris Ijecito dpproiiiefcttii'
iigionis suoe Remigium. Cuj'us piissimi prcecejjloris Thcoderieo. Naih raysticus ales aquila spatiahdqgy-
..irradialus exempiis, ardehs dcsitlerio virlutuin, cer- rans et gyraiido circuhivqlans, qiianlura jn ipsq fuil,
lalini crcsccbal in virum perfcctum. Copulcenuplia- locuin ihonasterii capaccin secans aera dcsignayif.
iis amor amarescit, ct caslitalisdilectib indulcescit, Et ul cxpfessiiis ostcnderci quid Domiiius, ycllei,
desideriuni desiderio restringiluiy et ardor carnis unius (crc horse Spalio, supra ubi ecclesiacbnstiiii
ardorespirilus superalur. Abrenunlial aniator putli- debuil, lentis volatibus stctit, etiie liOc-ab incrcdii-
citicpnniiido, icctlusinit chni DcoVBclluracontincri- lis casu cqntigissepularelufjTjJsqnatalisDomini clic,
tice indicitur hosii, singulari Iocus quserilur celHa- quad.riennio conlinuq supervolando, nionasieriiijn
m.iiii,Alloqulliir beatus Tlieodericus sponsani, el.;atl circiimire, lnirantibusplurimisj-eadeni aquila cej'ric-
:.spoiisi coelestishorlatur amorein perpetuiiinquepro baltir. Qiicevero viiTulum- opera qiiciriia niifdciilo-
virgihiiaie pqiliceliir Iioiiorem. Sed sponsatabeseens rumuiiles Christi Theoiloricns hiibi gessit iiisignia,
ainore carnalis desitlerii, speniil salutafia mbiiita.!B noh humanu.ssefmo valet euarfare ppr siiigiila,V ;
sponsi;et ainai'0 aiiimb respondef,.duni se ciespeclani ;Post successum denique lemporis,~ubiprcsbyicra-
vitlct. Cuinqiie Dei scryus cerherct qiipd ejus in lis subiil onus libnofis, iiriplerc volens plTiclujji';sa-
aniiiio spoiisaj coliorlalio locum noiiTiabcrel, dis- cerdotis, pfccdicarc ccepitomiiibusTJraeCepta saiiitis.
seiiiicnteni dcscrit, el urbem Reilieiisem proprie pe- Speciuliter aulenj tangil animuih piissirace:prolis
tens-, ctbbalissara quamilaiii coelibisviUccuUricem, cliarissiiiii cura gcniloris. Filius.sapicns iaelificatjia-
nohitiie Siisaiinam, requirit. Sobfius adit sobriam, irenj (Prpvi x, I), coeloqiieregeheral terrcese gcnc-
-piidicus "i.iidicr.m,virgo yirgracm^ qua? sublulela raineni. De Itibrico nionaehiiin, de lairone dalqrcrii
bealiRciriigii puellari prccerfllcOngrcgaliohi, feiriina lcirgissiriiiihi,cicservb diaboli Cliristi faCit.libciTjirii.
virilis aninii, virago prGfiindi consilii, eo.nsiliatrix Jara janique virilim de eo sanctaper populos divul-
-altioris irigcnii.; Ad ciijuS~piissiina~-malris siniis giibattirOpinio.Et hc vejlutiluceriia cohtcola lalerct
miiissiinos saiicliis se conttilit. Theodencus j solo siib niotlio, sed pin.nihusin DeiTuccretdomo,'-<|uan<-
slcfniitir ar.le pedes spiritalis: inatris, eiqtte tum subiimis .erat.meritis, lantum 'cpruscis Coepit
'
prodii arcana sqii. DcO/COgnilasui Cordis; erinn- iiisigiiis effiilgere ihiraCulis; Ejus nainque beatissiiiin
.peiitibus laeryinis gCinitu conlurbatur,; singullu fama pervenerat usqtie ad Francorum regis pala-
coiicuiilur., atque salubrc consiliuin sibi cmn ^ lia, qtiorum rcx tunc crat Thcodcricus, ClodOvei;fi-
stibsidio prccura siibnixefcrri prceatur. Ad huiic lius, cujiis ocultts doloris subili himis cruciatibus itci
. coiiipunciioiiisihceroreni devoticsimijuvcnis conuriu? fuerat oppressus, ut nullis divcrsi generis medica-
;ia stiut yisccra benignissimaema.tris, flenii cpnfpa- ijiinibns acl sanilatem. prislinahi possel "ulluscirai
litiir, Itigentcihconsoiatur, mccrenlem Icciificat, et rediicere mcdictis. Uiiiusoculi iacryraabilisaegfiludo^
. nlciiin vqti conipotem fac.iat, Doniiiiuni.pietatis ex- iJitiltoruih lacrymas prQvocaveral in populo. Mentehi'
ora.t, Conimiinis itaqiie pater tilfiusqtie piissiinus, ab rcgis votrli-coiilurbant exitus claclis. Ilinc meliis.stl—
iitroquc siiiuil hac de causa sanctiis consalitur Re- jiiulal ahiiitcndi liimiuis; illinc imminenlis jjutlor
niigiits : Ctijus iiistiiutiohc subliinitcr jam bealiis deforihilalis,.N3.n1si rex adforet liisctis, maxliriuiii
jirofecerai Tlieodericus.,IT'o sponsa (leniqiie Triiiti- fuisscl in pbpulo. dcdccus , aitt enini Turpiter, re-
iiir,a:ieriiacpi'ccihifiiiileiribuiioiiisin Virginitalejier- giiando,:foedilatisgestaret oppfobritim, aiil cuni Iti-
severaiiiibus a pa'.re servari clemohsiraliir : ct quia miiiis amlssibne forte perdidisset et regnum. Unirai
virgiiiitas.angcliccegrata niundiliccsit aiiiica, propa- efgo reslabal regi consillura, qttatenus hbi renisdiuin
lalur. Aetjuicscitspohsa ileihum prudeiiiissiini pa- cessabatiiunianum, diviniini rccjuirerctur auxiliura.
V fris, inio cohiplcctiinr afrainiiia, vitcecaTcslis dulqo- jn Mittit igitur ad vencrabilem TheoClericum, cui.vc-
(lincincllita, scseqiiepollicclur, si Cbristp incrcatur, -jieiiti jiandil ijjiserabilis oculi nioTbum. Pfodit pra-
. ..atIIiic"rcrc,-iiicorriipiamsalva putlicitia perinancrc. ; nani fitiam paliliir; prsevenifjireciljus.periciil^ qiicc
Lceiuslandera castitatis decore spoilstis araplcxaiur verctur. Al vir Dci viiTulerii.sciens opcraiionis-ess-i
spoiisani, qiiara •vitleia voluJiiate"scducloris e.i VOT. eivince, nbn fragiiitalishuraanae, corpiis solo sternit,
, liiptaie ca.riii.s.erepiara, conililoriqiic"jtiiiisub iiitc- aniniura-supiM coeloserigit, orationi se loturii toih-
. ^riiaiis iionore lnahcipalaiii. niiltit. Tantlem finitis surgens precibus, ad sldeni
Djrigilur ,ad proyidciitltim sibilocmii liaijitalioiiis viiltii sublalo, SanclceVTrinitalis nomen iiiWcahs,
..ctira virgine virgo,;. Siisah.na ciini TiicodericO. Es.t olci sanclificaii paulululii suiijmilaii pqiricisVirifuii-
silvttia inmontcsila, Sribtisa civitatc niiilibus scpa- dit, et oculdiriaie habenti signuin salulifer-e cfucis
- rata, in quo visiim est vcncrabili seraper in divinis itiipriincns, siraiilcum.sOspitaie liinienin.niO!iierili">
llo.SraiilipalriRemigio cqnstfiii coenbbiurii: qiio sub resiiluilVR-jgcm vegnm m igo.iflwrt'rexTistiisVcelc-
., pii regiiiiihe. diictoris..,. qucni prolicere probabat bri repletur iDetiliapopuhis; exSuUal iiigc.riiigaudio
VcxeTijpIoviriutujh," calcfyanl CliTislo iijiliicinliuin ~ cuiiciris senatus ; laiidattir Tbcotlericus Dci servus,
"
tailjjgcrct ffaiiuiih, Cq.iiscchso.deiiiqiicsilvosi morilis ct glofilicatur aboinniljiisi hiirctbilis iiiv-sanctisusjiig
87, FEDDOARDICANONiCIREMENSIS 88
JTeus. Convocanlur a rege primales populi, de ma- -Afegni Francorum gubernante, Aiigilrannus arilico-
.gnitildine coiigraiuiaiilur niiraculi, quod tahi cilo fuin quidam, traditionis hujus ignarus, a rege Ven-
.rex senserit vi.rtutein;spiritalis rriedicanienii,el [iil] deram sibi postulat dari. Qubd ubi rex ahnuisset,
nullius cicatricis vestigia, nullihs caligiuis, vel glau- audiens doninus Hincinarus prajsul, qrii sedem tene-
CPiriaeresideretiii.pculo saliiii redditp hiaciila. Quan- bat• Ecclesiae-. Remensis, hahciiifiscai'iviIlanj,regalisVj}..
tis lionoribus rex sublimaret fainulum Christi si VeU prceceptichartairi iii Ecclesisehujiis archivo repev- %i_
""
lel, ac tjuantis racneribus, vel dignitalibus remune- Tahr, dationis hujuSce seiiein conliirenlem:Karolb
:rjir.el:':si:;conteniploi' ipse dignilaliiin perniitterel. iiiittii, etjie cbnlra legein cahbiiiCaih res' usurpet
.Qtiid eiiimoculo iri corpore' cbarius? Sed hijmaiice Ecclesiae, conihionefacere salagil. IriVqubprceceplb
laudis et mundanae retributionis refuga, gralis daro raanifeste legilur qiioihodo fex Theodericris, pro
iiialuil qiipd gralis accqpit: alqtie vir hiagucehuriii- fesuseiiatione filiaeS. Tlieoderici preeibus obientaT
liiaijs.sol.liciliisiie regi foret univocus, pelilutrion "iionsoltini praenotatam confereris ei villam, Dei SGf-i
Theodericus decaelero , quin vocetur Tlieodorio. vuni sui hiuneris honore prtEluleiit, quin et raagi-
-tunc rex-adinifalus purissiniaesimpliciiatis- huijjili- siro, prdestahlissiihpscilicbl Reihiglo, Cui; Dohiihus
tatem,'venerabifes mantis deosculans, sacerdotis be- 'taniani gratianr contulerat, uf taiem discipulum
inediclionein devote ppslulat, et erira Iionorifice-ad " babefet, qui Spirilus sancti dbno , sicul ef magH
siuim. deduci fnonaslerium -mandal. Quaritas' iunc Ster , 'mortubs resuscilaret, beneficentice gratia:,
.cerneres ,ad eum confluere debilium inultiiudiiies, villani Venderanvbbtulerit. Ilsecut italse habefe, ex
jquce sine mora :qtisesiiasrecepej-e sanitales!' .' ijjsis ciiartaruniiriqnihientls animadvertii, aperVri-
.;.;. Reperitur etiam praefati regisfiliam vita deftin- sione villae deslitit,~ et Ecclesise propriis Iibere uti
' '•' --: "
;C.lamniagnificus ljjc Dominipfaecqvilae refofmasse 'jieririisit.
spiraeulo, pro qha languente rex ad .sanclum dire- VTi'aditurbujus beali viri suggestiorie sanctusRc-. -
xeral Remigiura, pelens ui a.dse veniret, atqiie curii niigius coliectioneni' raferetficum, quce adid ttsque
;preeibusaegrolantiTilicemamim.iniponeret. At piiis ieinpbrisprosiibula fertur extra civitatem reiiiuilsse,,
iprsesul moleslia quadam corporis, iit fertiir, deteri- subversis fornicibus, "inviduarum quadraginla<oii-
..ttis, beatoTTieqderico, qtiein pie castetjue nulrier."!; gregalionem permutasse, sumplusque qubtidiaho
i.el.sjjirilalibusdoctrinis ,'insti'uxei'at,'qtjeiJiqiie gra- Yjctui uecessarios inslituissej ipstihicjiie^ritinierhin
t!a ciiraliomim, repleium vitlebat, negoliuih quod vidnartiriiperpetifri manefe, ht adbuc qiioqiieluanet,
ipetebalur, ut paler filio, coniineiidat. Qui magistri decreyisse. Nam dum sariclusReraigiusriJoriaSleiTuiu
, jussa cjipiens solerler explere, duin festinus iler ad _ sancti Thehdefici visitans, seeusmefeTricii!iii,;p;EaI-
. palaliunjTegisagerei, adfulurara sibi 'divinaih coii- iiioscunieodeiii cliafissimodiscipulosuo coneliiehdo
..Tidens ciementiaiiJ, nun.liis accipit obiisse piieliam ; Transiret; ac.sanclo Thebdericb vbx Taucibusbaesis-
, et ne fatigaii' debeat, siiadeliir propriam fepeleie set, iierumque, iii redeurido scilicet, itlemiri eodem,
fcellam. lllevero. prcecepioris parere non dusistens ceu riiehiorattir, loco et versiculo coiitigiSseS,admi-
, iiraperio,, perveriil ad palatiuih : m.oerbre pafentes faius pater saiictissiinus, el requirens ctrr,diseiptilus
. itflici, luclti pala.iinos inveiiit cbmprimi [ms. j, bp- solers in Dei Jaudibus"conlfa robrciri litubaverai,
; pi'.iiiii],:.QupriiinTaci.yrnis el ipse sancltis Dei permo- accipit dolere beaium Virnhide aniinarum dispendio
liis, plures seccdefe picecipit,cuiiipaueisad funebria . jierditartihj, el in fam saiicli patris vicihia, laiii fce-
. jesedit. Coret oculps ad ccelumcum nianibus exteii- dce turpiludinis ianla diabojo crescerelticfa. Sicque
idil, deyqt.asiii cubiciilomentis Dep preces cqiripuii- pefsuasunipatfi pjissimo, disciptilp suggefehle ca-
ctionis, perfusus faciem hierymis, effudil. At uiii stiss.inioV subvertefe-Iatibula diaboli, et deceplas
.exaudituriJse spirltu sentit, ad exanitne,coipiis ac- atqiie decipientesanjinas iri Casiinioniahitrausdticere
ivcetlii, oleo saiiclO; seiisriuni yias ctim lactu pollicis Christi. Mtiltas'prauiefea constai virtiilurij pefhunc
;jlliijil: mininjqiie iri nioduiri lnenibra mbilua in ro- fidelein Dci fairiuluin patraias operalioneS. Csecis
-.iji-fivareparantur bfficia.Oculi lumen liauriiint, vox .p. rienipe visiini, surdisauditum, claudis gresstim re-
; admoto peciqris: Tmpiilsu prbrumpit, et puella~;se Slauraiis, aridas coiitfaClasquemanus relaxans, ob-
. beali Theqdericivotis reddilampaiidil saluli. Ac^ sessos a daemonibusliberans, hiille nocendi Satance
.ctlriiiut genitores ciini gaudiq iniraculiimstuperilcs; feiudes jier divitite medicince destruebat opposilio-
oihiiis exsulial aula, iripudjans lcctatiii'faiiiilia. Vc^ Tijes".'Etrevcra feliceriigfegisCIiiisti dticlorem, cui
: neriiiur sanctus, taiti a rege quam a -proceribus, datum est tain corporibus qiiahi animabus cOnferfe
briitiibus. Laiidibus effeffur a . salutem ! Perseveravit auteni in Dei famulatu usque
glorificatiir a"paiai-iiii.s
lurmis vuigaribus. Rex itaquc rion soluhi (liscipuliini, i;n(inem, elqubtl or.cdocuit cxeihplis evideniissimis
. sanctiini.spilicet Theojeficum, sed et B. Reraigiuiii deinoiislravit. Qui post miiltaftim virtutum opera
.cupiensiiiuiiificentiai subliniafe doiio, villara qiiani pbst miraculofuiii insignia, bonocertaraine ad viclo-
. diqunt Vehderani [Vendier], Siiani sriper; iluvitrai iialn perducto, felici cui-suCqhsuinhialo,sanelis ei
lliiiernain, reveferidij Jja.tri Reniigib; Gaiigiacuni .obviantibhs spiritibus, et g'andent'er:-:enm'- angelis
veib in piigo Remeiisi, prceceplb succ auclbrilaiis, siiscipientilitis, die KalCridarunlVluliafiimcum glbfia
sanclo-cpnlulit TbeoilefIco, Processu denique ieni- - ihigiavit ad Christuiii. Ctijtis''anilitdtfahsitu preiiO'
Lutlbvici '
|»rb, Karblo, iiuperatoris filio^ scepffa ;sjssimo, .pf-cfatu^rCx•Tlieoil^riius;a.d,mo.nas,t.efiuri\
89 HISTORLE ECCLESLE REMENSISLIBRfQUATUOR. — LIB.'I.' - W
propere cum magha venil multinidine, praerbgatique s 'A qiiique hobilitatis ponjpam prq iiibiloduc.ens,r_elegi|
sibi herieficii meirior.sed et debilse servitiitisnOhi in saficllflcalioiieDeo servjre, reiinqiiehsqiieVdeviqs.
irariiemor, ad -luinuliim;bealissihii cPfpiis.-abbalis; anfraclus, viain recli callis expetiil, illa secuius ve-.
propriis evelieresludiiithumeris. Nec mirumi si rex: sligia.per quaetiirgidqs niuridlliuctus.perlransiens,.,
homhium. illius membra contiideril tiimulo, ciijTis i properaret^ad cqeleslia. lngressus itaqtie monaste-
aniraam ciimgaudio Rexahgeloruih suscepil in coelo., rium B, Tlieoderici, gIoriam,lmj'us sccculiTradidit
Ad -cujTiS' venerabile sepiileftimdivina Virtus usque> oblivioni, dignitalera.qiienataliiim.Siiorinrihum.ilitale:
in hodieihum diem niulliihodaih clignalur operarii despexit,el ulliiiiaeservilutis famulatui se siibjuga^
salutem. "V vil, hunium raslro fodieils,ef -ara.lii yoihere telluris
Desidia verb,;vel r.afilate scripiortim, plurima si- terga scindens, illud psajmogfaplii factis impiere,
Ienlio constat neglecla niirorum, Nos tamen .lintim,i satagens;.:Laboresmanuumtiiarum quia manducabis,,
quod nnper cbmperimusactum, decrevimusinsefen- bealus es el bene tibi erit .(JP^«I.cxxvii, 2). IIoc
iium. Quadam dehitiueSabbaloitim die^j°amvesperai auteni quolidiano per yigirili duos annps ,irisistens
Dominidiei accedeiilej quaedaiiijjaiipercula,-nomine. !. operi, cum duobtisjuyencis ad hoc sibi cbmniisgiSj
Cillaidis.fj, Gislaidis], ex famii.ia sancti Dionysii; duros e.t variqs temporum perlulit .inviclus labores.;
villse Coriis;supesioris, diiiiJiholara mahu vertereti, ^; Quod vefo memorabiie iraditur, lidem jTivehciIJCC
manubrium molcBipsius inhaesil dexlefop, rit divellii cetaie, nec lassitutiine-deficienies: qriqd alii t_urico!ce
pbsseta lieiiiiiie.Tandemniblcemanubfiuhi ex ulra--. cuin quatuof.vei sex.auloclo Yixpoteranlperficere,
-que.parle manus abscindereeogilrir, iridicinmnblens; liic.Cum duobiis infitlisjabiiiler expiebat. Ciimqiie
secuin defciTemiserabilis operae.At saliilissua; solhV . phiilulum cessafet ab:aratro, fursuni siudebat insi»
'Cita.qiioniam Bi Dionysii lunc Reinispb infeslalib'- slere raslro, Stupendum quoque valde, qubtl cuni
nem paganbrunjServabanlurmembra, velociingressii tam ciiifoserVitio inienlus essel, nec deficeret, ab
ad ejusdenisaiicti-marlyrisdoininisui cohlenditacce-. agro rediens uiiain saepe hoctera, fieqiieiiier diias
dere pignora. Pervehiens.ergo, etiriinjagno-tiniore! .pervigil bymnorum, jjsalhjoruinqucTaudibus tradiV
acreverentiasolo prolapsa,liberatioriem.deprecaiur: jur excubare.iplitus. ,_.. ; . ,. V.
a lanlce confusionisniiseria. ld eum die peregisset:" . Qtiadam denique die, diini Taborjs 'iniermitleniU
ae nocle, remediiim inde non desperans accipere, leinpore donnihi rediturus ab agiicultiira cessas_s';t.
"ripparjiitiiisoraiiiseiqiiidamcleficali habitu,:ves;teiiir. moiiasterjum repelenti quotllibet qpiis emendandi
duluscahilida, fciciejucuhda, capillo admocluinalbb, aratri accidit, vjrgamque sliriiuli ligens iu terrain,
vuiiu jjaiilispef macilentovdicens illi : Surgehhtc, et domum quo lendebat, iminemoi'ejusdem forle, iTno
vadeadsancium Theodericum;quiasecimda'feria, qucv'- sic. divina tiisposuit,-fieri mpder.atiq, pervenil. Mi-
est postcras, ipsiuserilfestivilascelebranda,etvidene rabile diciu, spinea virga sub nocle radices,~i.nler-
indomoejiisappareasvacua,'sedaccipecefam,pw^^ rajndedit, el riiane, cum ad cbnsiieiurii beatiis vir
ad pra'seiissuppetitfacullas, Clsicad ecciesiiinlipsius opus redirel, atque resuinefe vellet,_tu.rgeht.ein frori'-.
':perqe,elilliusqiiodimplqrasobtmebisiitlerveniiotie. Ma .dibus invenit. Qtioepiuiiiiioteinpbre, cuiinilaridoTo^
Ihox evigilahs, bac de visione; stiipefttcta, "oralex bnr.riii excelshm crevil,, et facliini hiiiiiiseiiiluif,
voliinlate Dei sibi confifmari Visa,";el cuih gaudio .dqnec iler agens quidarii pcenapieciehdiis, eamderii
feslinat pcfagefejiissa.VVeriit igilur ;ad .ecclesiain . abscindil, oculofumque Sibilumine cuin.abscis&ioiife
sancti, veneraiidaesolemnilalis tiie, beati sciliccL .pariler adempto, juges incufrit teiiebfas.
Thcoilerici, Ireshebdoinadas habens ex quo iddis- , Ejus posllisec aratrum a fitlelibusin ecclesia villj»
criniihisciccidefat illi. Tuncse ante"sejjtilcnimipsiiis -Goiubroscesuspensuiii, ibi, dbiiec eamtiein iniinifc"9
Ciimlacryinis sternens, pfo salute suapreces efFuil- .iinpellenievorax flairana cremavit basilicani, pef-
dil; ibique loia i;ocle persevefans in bralione, ve- Vmansit. De qup quisquis dblbreih dentium patieiis
niam depiactilissuis lnimiliter-acfidenter [ms., fi~ hasitilam prcccidisset, ac de lbco dblofispiifuia
; deliter] exposcit. Dumqiieadliiic anle tumbani jace^ sanguinis fliiere fecisset, slatirri medelarii sahiiis
r
rel beali confessorisCbfisti, divina Jubente gratia, .P exoptatam, beati Theoclulfimerilis pefcipere mere-
per intercessionem sancti ccepit.nianus ipsiits fe- .: balur, Haecbenclicia iion audita soliira, setl a plit- -
mincepanlaiim ,a li|;iip~"dJsjtingi, et.absqne Jccsione '..riinis etiain visa.nqsciinlur, et Sariitate reciiperala,
cujuslibet doloris: spefhv Sicqtie deiri tota maniis sunt ce.rlissihJepropalata. V V ''
-expandilur, etTigmimdicto cititis in paVimeiilppro- "' Defunclodeniqueabbale, qui beatoTheoduIfoprce-i
labiliir,-aCsinuifqiiaraadiiaesisse.viderethr. Mulliyero \ ej-atlertius, ut pfxihisstiin est, idehi vir, Verierabilis
qii.i.atferani,Tioesupefri3epielaliscernentes miracu- in loco sanclae recordalionis domiii Tlieqdefici est
luih, glqfiilcayeruht mifabilein iii^sanclissuisDeuih, ..ordiiialus abbas, prcesiile annuerile;, et mohachb-
--'..-"-:' CAPUT XXV. ..'.,; . rum caferva pelente. Qui adepto' rfigiininishoripfe,
'--.. - :Desancio;Theodulfo.: ._;.:}; quasi fridis tiro noviler addicltiS exereilio , "iiullara
: Tertius posf-beatiim Theodericiii.riS;. Tbeodulfus ,- fere prccstabat artubusVequieih. Qiiin ut infatigatiis
ejnsdem monasieriii-rector exstitit.cjui .conspicjia Viii. opera maiuium prajstiterat, sic -exercentiose,
Tii!sisse;fertiir aiilicorunj prbpiii.qtiilate,:etrveiiera- ::.noii sib.i parcens , ad diviria iotiim diipliciter apfa-
•biliuin ffionachQium^aique-sacertloiujii: dignitatc. ,ba,L : ijjiiiisterjq, fabficavit Vehi.rnbasillcaiii: iii ho-
91 FLODOARDICANONICIRESIENSIS 92
nore S. Iluarn, quo ciirsum sui duplicaret labo- A vidclur ingressus. Sanclus vcro
Tlieodulfiis,
ris. Signo siquideni dato, cum fratribus conve- laboribtts rigiliisque confeeto, fessus forle corpore
quiescebal
niens , hanim laudes persolvebat liymnologiarura. iu lecio. Legatarius animi felle
commotus, quod
Sed ut duplcx corona nieriti, quasi tiihil ante ges- abbas loci non sibi dedissel occursum, rancore
sissot , iteiiniJ prtedicla vota reddebat in ecclesia : tiirlTdus mentis, dabat ore piofereus
qiitfinon decc-
qui- licet clani, taliter- agendo , vellel habere quod bant. Cumqtie abircl indignans, ut ira irse misce-
nieruit, opera lameu eultoiis sui non esl passa di- retur , potentissimns ejus equus, a puero niortnus
viiiitas oculi. nuntiatur. Ipse denique frendeus in scmetipso , ci-
'
Accedil itaque quadara die, ut sns circa puleum, mulansque furorem ftirori, geminos dal crucialus
quo loci Iiujiis vicini adaquabantiir, deambulans , aninio, de indignalione videliret, et damno. Cuni-
ruerel in ipsiim. Circiimfluenlibtis undique mosia- que vir sanelus id post soporera nuntio
cognovissel,
cliis , cuni miihis esset qui pereuntem posset eri- ad honiinein consalanudin non distulit exire ; sue-
pere de profundo, praesertitii cuni ipse piitens ccn- toque de niore blando conatur alloquio effcros ejtis
lnm pedum feratur aititudinis, vir Dei supervenit: animos mitigare , inviiansque ad orationein, monel
factoque comperto , dc coinqniiialione aquce, si ani- in Deo speni ponere, ac de hoc quod accidisset
mal idem ibi raorerelur , anxiari coepit,
oculisque B^ miiiime contuiTiari. Pcrgcniibtis autein illis ad basi-
ad coclum porreclis, alque animo cum precibus licain Cbrisli confessoris Ililarii, duin vcniunt in
in Domino fixo dirai Chiisli suflragia devoliis ex- lortira ubi signttin crucis adoratur, in via
prcco
poscit, anle pedes ipsius subito , limpha super os soliio data , blantle vtillum verlens iu prajdietum
putei redundante, aniinal illa?sumpervenil. Vidcnlcs icgalariura : Noli, ait, vereri, quia equum tuumin-
ciinctisliipore vehemenii repleli, gratias egerunt venies ante fores monasterii sanum , qui si ila fu-
Deo, qui tanlam benignilatis suae gratiani fideli ribundus , ul caperas, recessisscs,cadaver equi morlui
siio conlulit servo. nobh reliquisses. Legalario vero aniinum non appo<
Quadain quoque die, cum isdera vir Dei iter nente, praeserlira csnn videiil euni inortnuni , ac
agerel, a monastcrio ad queradara Iocum prope- loto corpore liiinidum, decurrit puer ejus, afflr-
rans , agricolani quemlibel aranlem viani publi- mans ita se rem habere , iit ei saeerdos Cbristi,
cam , per quara transire solitus eral, invcnit. Cui Tlieodulfus siuduerat indicarc : sieque quod non
et dixit : Non esl bonum, o homo, viam aratro creclcbat, miraculo \irtuiis probato, meniis furore
scindi, qucedebel a vialoribus inoffcnsopcile calcari. -deposito, .gralias rcfert Domino, \cr;t se lcsians ocu-
Regrediens aiitem vir sanctns per camdcm \iain, lortiin expcriri probatione, quas de servo Domini
rursus agricolam viani ul coeperat arantera offeii- ^- **quorunidam dudtnn jjcrceperat relatione. Non, in-
dil. Nonnc, inquit, dixi tibi quia viam isiam arare quil sanclns Dei, hoc meis, cum sim liamo pec,
nondcbes? appropiansque inaiiti sancla capul ru- cator , ascribus merilis , sed Deo gralias age , san-
slici leligil dicens : Per istud capui lc , itomo, con- ctorumqnemetila non cessesvenerari, qui tibi possunt
lesldr ne viam istam ampiius ares. Retraliente au- in omnibtis auxilium largiri. Talibns ilaque virnin
lem oo niamim, lola pars capitis hominis [c. j, illius], instrucns monitis , data benediclione permisil abire.
ijuam vir Dei leligerat, candens apparuil ut lana., .Unde liquido patel ettin cum \iitute rairabiliuin
Nec dubium quoti non honio Dci voluil ut ca- spirilu quoque viguisse propheiicc , qui aiiiinal,
pilli caderent, sed ut signo per succcdeniem ge- quod morluuin dimiserat, esse yivum prcenuntia-
neralionem protnerentur litijtis facli , ne quis agere> bat.
siniilc pr.esuinerel quod sanclus Dei Tlieodulfuss Nec ullafenus omnia virtulum ipsius cnumerare
imperavil ne fiercl. N.ini dtim gencralio ipsius agri- sulficinius insignia. Quol eiiira di\ersis delcnti lan-
colce mansit, signum quod a sancto viro paterf guoribus per ejus intercessionem , plcnissimam re-
accepil, el ipsa simili modo pertulil. ceperunt sanilatem, soltts ipse novil, qui haec fieri
Yir (leuique quiilara venit ad virum Dei octilum 1 prccslitif. lnier caetera qttoque bona quae Chrisltis
habens virgullo percussnm, et iiimiiie privaium, , " htiic servo suo concessit, illud inemorabile spectabi-
cui nulla dabaiur requies de cruciatione, nec spess leque praedicatur, quod ciim ad usque nonaginla
erat de visus recuperalione. Quem bealus Theodul-- -vixerit annos, canitie praeclarus, asjjeclu juctii:-
fus atl sacrosancla ducens altaria, docuil osculanda. dus, moribus lemperalus, charilale plenus, eleeino-
Ille sacra yelamina ore langebat, el servus Cbrisli ;i synis largtis , conlomplof sccculi gloriosus, nullo
jirecibus incubabal. Surgit sanclus a pavimento,, febrlinn dolore, nulla corporis lassiludine, nullo
cl nulla doloris vesligia iemanserunl in jTivenisoculo.
i. rerum variarum casu confectus, niilla ineulis mo-
Qui, ut erat digniiin, viro Dei cratias referens is iestia motus , ab oraiione, vcl operum Dei exer-
pro raedela , gaudens remeavil ad propria , collataa cilio cessavit, quousque beata ejus anima corpus
sibi quam qusesieral mcdicina. vegetavit. Cum vero divina clementia fideleni fa-
Qiiitlam quoque Jegatus Auslrasiorum , uomincc inulum scnio detentum , pro laboribus. suis , quietis
Offo (qui sunt superiorcs Franci) veniens a parti- i- refrigerio , raeriti prccmio vellel remuncrare , fc-
hus Orienlis, dtim ad hujus lunc regn.i pvincipein m brium caJore aliquatenus euiii pcrniisit cvsiuarc.
jisitlerclur s oralionis gratia monastcrium viri Dci. ei. liigicssusque basilicara die quadara duni nialuiiuo-
93 IIISTORLE ECCLESIiE REMENSIS LIBRI QUATLOR. — LIB. II. 9i
rura solemnia celebrarentur, orationibus piofuse jA devaslat: ipsuinque inoiiasterium flainmis cxtiril,
iiicuinbeiis , Deo corainendare studebat animara , et proxima quccque circumpositarum ruiuis fere
quam corporco ergasiulo cito pranoverat absol- \illarum proterit. Intuemurque modo jam<manife-
veiidam. Depulsis-itaquc-noclis tenebris , aurora ste quam vcra fuerinl qucc ille audierat ex rcvela-
rutilante, comitantibus secum quibusdam inona- tione.
cbis, cellnlam lepetiit, liiiaris dc -tisilalioiic sibi CAPUT XXVI.
facta sanclonim, ac de revelatione , qua sui trans- De for.te in horum sanctorum monaslerio nuper
ilus borara sibi gaudebat inliinalain. Ad quara diini exorto.
se pefvenisse cogno\il, cuni fralribns pacem faT In silvula buic contigua monasterio, fons dutlum
ciens, oculos ad coslum cum manibus ele\a\it, no\iter exorlus esl. Ad quem febricitans quidara
et animam sanclam niiindi natifragiis ereplani Cou- casu deveniens, vidil snpra ipsum fontem inclinalura
dilori Iaetusreddidit, quam Christus cuni curi.e coe- quemdam senem in clericali habitu sianlem, aureura
leslis exsullalioiie susccpil. baculuin manu icnenleni.Qui cuni sonitu advenientis
Horuih denique beatoruin monasterium patrum molussevidereturerexisse afonte, lantpisie jiavore
pro monacliis raodo clericos liabet. Quorum quidam concussus. est, ut atlonilus in lerram caderet, et
nuper , Otberlus noraine , priiisquani Gallia gladiis 15nihil omnino videre'valcrel. Al post modicuin re-
Hungaroruni Iaccranda tradereiur, ad extrema de- diens ad se, surrexit, et splendorem qua senior
duclus, dum cerlamina dseinonuin pro se l.ligan- abieral monasterium versus, magnum vidit, bicque
tium, et eum ad interilum rapeie conanlium pa- salvalus ab infrrmitate sua, lcelus abscessil. Cseei
leretur, almi palroni sui domni Theoderici tan- tunc lemporis hoc in loco illuminaii nonnulli, claudi
dem sc \idet eripi meritis ; drenioiies vero jier erecti, mutf locuti sunt, el surdi rcceperunl au-
imoealionem Clnisli nominis et sanclorum ej"us, dittim.
a se cum magno strepitu el indignatione recedere. Nuper qtioque ordinato Ilugone Remis episcopo,
Vidit eliain el qucrndam fratrem , dictum Bertii- quccdamparalilica, quaejacebat in civilale ad januas
cura , qui non longe anie decesseral, se crebro> ecclesiac sanclce Marice, Magenildis norainc, athno-
visilanlem , consolando quoque nionenlera , ne hic nita per visum, illo se deferri peliil, atque ut aqua
apud sceculuni ultra nianeie cupiat, irao ad eumi ipsLus fonlis perfusa esl, incoluniilalcin rccepit.
qnantocius ire gaudcat, ut ea qucc niinquam po- Quaedam nihilominus Adelwidis nomine, arida bra-
tuit cogitare, valeat \idere. Quouiarn siMcmora- chiiS,uleademlola esl aqua.sosjiiiate potila recessil.
retur in sceculo dtulius , ncquaquam tanium raalum • Ccecus(jiiidam de castro Mosorno(Moiisom)tunc ad-
vidisset aliquando, quanlum visurus esset in proxi- G veniens, mox ul ecclesiam sancli Theoiierici visus
mo. Ctijus dicta probatio constal vcriiatis insecula. est inlioisse, luineii rccipere ineruit. Quaedam pau-
Isle siquideni Ie\i dolore coijioris lactus, ad cccle- percula de ipso loco, ut ocnlos sibi boe fonle diluit,
siam projierans, exitura suura precibus Dominoi-oin-- luinen, quod jara ab annis ultra quam sexclecim
meudat, fraires advocal, missain quoqtte, quam debiloi perdidcrat, reccpit. Ftilbertus quidam biachium
propcranlius cclcbrarant, illos repelere facit; quae gerens aridum, et inutile sibi rncmbruni, ut se hac
vidcrat narrat, et eos coram se charilalis gralia anua perftidil, sanilatera, bracbiique reccpit ulilita-
poluin suinere rogal. De scrvilio Dei siudiosius leni. Tnnc eliain quidam ccecus, nomine Ainaliicus,
ageudo , et psalmoJiam cum devolione caneudam i;ji \isuiu recc-pit, mox ubi se hoc fonte lavit; alia-
moiiet, atqtie jam qtiasi seciirus et hilaris migr.it. que plura nunc ibi rcfulsisse probanlur tuiracuLt,
Post ctijus obituin gens Itungarorum Galliam in- el ex diversis cegriludinibus divcrsa sunt collata
gressa, ccedibus, incendiis, ac rapinis pene ctincta reinedia.

OTEt::SECIJ^Ml'S^;

CAPUT PRIMTJM. D usufructuario, per precariam, salvo Ecslesiae jure,


De sticcessotibus beati Remigii. concessit; ita dunlaxal, ul post ejus obitum.xibs-
Bealo Reniigio successisse traditur Roraanus, que u!lo praejudicio, sicut ah ea. meliorata fuissel,
lomano Flavius, post quos Mapinius, cui polestas ad ditionem Remensis revocaretur Ecclesia;. Quaj
regia quaedamccssisse reperitur pr.edia, deinceps ab . scilicet Teudechildis regiiia poslmodum Jionnuilci,
Ecclesia Reineiisi possidenda. IIujus quoque lempo- per lestamenti sui auctoritalem, tempore domni
ribus Suavegolta regina Remensi Ecclesiaj tcrtiam Egidii, Remensi conlulit Ecclcsice prccdia.
partcm villceVirisiaci [Verzy], pcr leslamenli pagi- CAPUT'II.
nam, dclegasse reperilur. Qttam parlem viTae ipse De Egidio prwsuie.
quoque praesul TeuJechildi prjcfats regiir.c fili;»', Qui prcKSulEgitiius in episcopatu Mapi-.iiuralr-gi-
*&:,.. ;• ;V -TLODOARDI CANONICIREMENSIS V ™>,
liif seCulhs,.episcopi;umqueihvehithf auxisse, arva AValiis • lcgalis inissus fueril. In qua legalione eonKf-
scijicet el raaiicipla ijoiinulla emisse;Vquaruiii-cjTis luluni fuisse refert, ut ablato Guiilranini regis Chil-
empiioriuriiadhuc quajdam quoque -fepefiuhtiir in- perici fratris regno, in se conjungere paceni debe-
sirumehta, iit" illucl quo cainpos duos ab Oboleilo rent. Qua pactione firinata, legati ;cum magnis ad
stiper fliiviumRoltimnam [j. c.,Rotonam, Reioufne.]- Ghiideberium sunt muneribus regressi (ibid., c. 51).
iegiiiirdato prelio c*Onipaiasse,:qiiorura unus modios Itein quod pos.lqiiam:Chilperico filius nalus esl, et ,
inille Tenere seraentisj aller iuscribitiir. qii.adringen- ipse.Pafisios pervasit, legatis Cbildeberli ad ejiin
Ips. Villareni eliani qiieiridam a Beriulfo ([uoriain, venienlibtis, prinms iuter eos hic ponlifex fuent,
Cilrriailjacenlieampo modios ceiituriiTenentP. Par- qui dala .snggesiioiie,.pacein, qi|ain Cliilpericiiscuui
ferii quoqVie ciijusilam silvaVa ChaTibodoqui>dam>"praefalo ChiUeherto fecei-al, ul coiiscrvaretur, Cbii- .
reperitiif eiriisse. Necnon apttd regiam niajesiatcm dcbeitum pelcre "proinuiil, cum fratre vero ipsius
inTmuriitatispfa;cc~Jliimecclesicesiiihibbiiniiitvtit ab G]iilperJci,Goiiii;aiuno pacem hiibere non posse Cbil-
hraiii fiscali 'fiinclionevelVmutilationeprbrsus hcibe- dcberlmn : quia parleiu Massili-e post. mortem abs-.
feliir ac permaneret immunis, bninia -quOqiiedala lulcr.it patiis, fiigacesqne suos rciineus,' nolit p\
. b'6d&siac".$'iiii>jlciii bbtitierehiini-mitatiBitirciiilileiierUis rciniltereVAfljeeityeliaiiiGhilpericus,,in inullis eiim-,-.
eliam f ex viilarenl qiiemdamsiium iji Vosagb, prope B f dcin fraireni suuni esse culpabileni, eujus colludio.
fluyiura Saroam, lara ipsiquani ecclesiaestiaepbssi- jKler liujus Cliildebcrli fuerit iiilcrfeclus.Uiide le-
dendtira, iiistfUtneiitis adliucTriaheriiibus, inveniluf g.Tliqiioque perinolihltionera debilam super eum.
tradidisse. Iltijus jjfaeshlis lam vitara quaiii;.pi'cedi- vciocins inferri peiuiil;.idque ut esl jurameiilo fir-
t-atjorieriiFoftunatus Itaiicus; qui luiic apiid Gallias raa.tuiiij dalis et acceptis pbsidibus, discesseruiit.
In-ijjetri.ca iiisignisTiabebaiufy his studuil eoinhieii- Pr.o quibiis •legalioiiibus rex Gorilramnus liuic ar-
dare yersibus (lib. iiT, Carmin. 18): ' : ciiiepis.cqp.ojjempererat infehsus. Unde et cum pa-
ceni postea Tecisset ciim Cliildeberlo, liortatus est
,;; Aclibus egwgiis vencrabileciilmenEgiili, ~
,T Ex cnjt.ismei-iiis previl hoiidre gfadus, eiinj, ut ntillo raodo; crederet, atit iiaberet hunc
-; Sutilrahnr'iiigenio.comiiellocsuiiore panalo, . . Kesuleni;,couyicians. euin perjurli crinliiie, Poslea
. ; L-tutlibusin yesi.iris proderepaucaTa.vens. -
'. Kaitiquereiis yidgortautisExislere caiisis, ileniqiie tltim quidam .reus lorquereliir. qiti ad per-
•-. Si s>;bistaceam,qui(lquid iibjquesonal. "•'" ""',;' ,ciiliendtini:ChildebeiTunl regem',a Fredegtinde re-
„. Sed quaiiivisrietiueanjiiigiio«ertiionefaleij,
., ~"Da veu.iaijiyblo.irlevbliiisseloqui".:_ ^inh fuerat jirissiis, icoiifessus est liunc episcoptira
-_Exiit in tninido[or. mundum]gcslorinnTama tuorum, ^OGiunifuisse in qnprumdam consilio ad iiilerficien--.
; Lt.propriisitieritissidtisin orbe lu.icas. - duiJJ eumdem Gbildeherlum regem (GitEGOR. lih,-s,
ClafioreHnlges(jiianiluciferore sereno.
'"; ^ljle:shis rsdiis, tu pii^tjileTiTics.. V; , IG,,c. 15). Nec mora; episcopus rapiltir, et ad Mefeii-;
,., ;KiiJupuj iiisidiiscaiiiosuliiiu Ttovili, ;• sehi urbem, ciini essel yalde ab.xgrolatioiieTohgin ,
:;-, Te jiastofesacropervigjlanfegfe.gerri.'
., ;Facurii1o eloqiiio.cffilei-tia dogmatatundis, .qua ilefessus, -adducilur. Ibique timn sub cusiOtii.i
;*- :E.Ccl.esiffi.cievitTemoiiiloreVloinus.•' -''
.degeret, fex episcopos accersifi ad ejus exaniiiiar
^-.'-Xfp-ri.lilicisysijuidi.o.cprii^ctio
plehijrliiibpi-is',''.'".'
Netriipbrtpho^eanlsciiiira^luoisadesi- , '•.- tionem praBcepit,et apud Tirduiieiisem iirbem I_i.il—-
.: Cunctortimrccreasanimnsdulcedineverbi, .; iio inensis"oclavi [Augusti] adesse jussit. Tunc a
, .. Quisatias epulis,pasciset pfegreges,
Y';;,;?l•K^,•f^t!l;1mpleIllurj,,Jion sp'o paiie-cibariiiii-.
'- ;; - quibttstlamclain (clamdeest jn ms. el_Gregorio):s&r
_'->:"'v" LJehciascapiffliis,quas luitverliaTermit. ,-:' cerdolibus increpaltis, cur hoininenj ah urbe rapi
;; Ut gaiiiel corpiiscuiniiiiofes.ci pafaiur, ." .' '
'. . Sicaiiimsegauiient.-si- tua-liiiguasoiiet. absqtie audientia, et in custodiam relrudi praSce-
,} ::HaeresiS;jlia (or, Itla :).c:iditT'orli
le niiiiti'Tbrisli.: .., : pissel, perraisil etim ad urbehi siiain redire, diii-
"..._
• Acipiiiis.rej-i,qiiifor.<piia]deiiii afliiaTilii, ',""'
',;J3,:ipurgasspiiiisagrns scnnuiip.colc.iite,-- .-."-.''•- .gens epistolas ad omnes regni sui pohtifices, ul ihc-
'.'-'• Et iniiiidalaDeiisurgitubique spges. '. . .dio niense Jiono ad eum tlisCulieiidumin urbe su-
. Qui ven t ut cxsuljlristis, delessus,egetius,"
: Ilic.reciiiilpatriaiiile relbveiilesuam. pradicta; deberenl adesse. Deiiiqne .coiivenientes
i, -Qtia? dd!tiil.tollis,.gfemitu.-i
" Exsiliiimreiiioveiis ijigsudia,v.e.rtcris:;.... . Vperlracti siral.usqtie adMele.risemurbeni: ibique et
• jPanper haherecibtim,mernii redilisamore larcs.
i.uoque ntidus amjcluin. Egidius prajsul atlftiil. Tunc rex inimicum sibi euni
'Iiiveiiii iiii;spiii|ierqiiijetiona(piistpteciipil,. ... , £J religionisque .protlitorem esse proiuintiaiis, Enno-
V. Goiisiiltuin trjbuis
- QiiipopulipatergeneralitcroiiiiiibiH.tjniiiti; ;V "... . .., : dinin'diicehl -ad
es, tot pia rite rcgis. licgoliiira dirigit proseqiiendum.
Hseclibi vita diu^Dominotribueriie, supprsit, - Ciijiis.propositioprima brec fuit: Dic inilii, o epi-
Alque futuramicet Tucidioredie.
scope, quid libi vistini fuil, ul reliclo rege, in cu-
}- -Ab; hoc -p:fais.iile;G:regoriti.s;(/!ft,'H Mirac, ,.c,;:17),;r •- jtis ttrbe episcopaiu.sbonore frueh.aris, Cbilperici te
- efiam Ttironerisishenigne quoiJtlahise narrat iukse regiis aini.citiis subderes, qni seniper Tniinicusdo-
: siiscepltim, quando Siggo quidaih Sigebefti FP.gis iniiio nostroregi ftiisse probatur, quipatiein.ejus
•1'fferendafius, viriiile. beati Martini ciijus iileni -iiiieifecit, hiatreni exsilio.conileranavit, regnuiiiqne
. Gregorius luhc secuih lialjebal plgnora., iii sacrario pervasjt, et in Iiis 'urbibus, quas, ul diximus, iniquo
.'^oiiiiis. ecclesiaj Reinensis audituni surdpe reeepjt pervasionis ordine suo..suljjugavil, lu ab" epdem
•ariris.'',Q'i"ii;.i'a;nen-^:re"goriusih"HistOria;gen.tig,;Frai.i- . possessionum fiscaliiini prajdiaVniernisti? Ad hajc
coriim (lib. vi, cap.Z) de hoo prasule narral, quod . ille respondit: Quotlfueriin aiiiictis regis Cliiipcrici,
Tegatus ex parte Ghild.eber.liTegisSigeberli filii, ad • negare noii potero, non lamen conlra utiliialein
-")uiiil4ie.i:5cnin^regcw 1't'gis•Chjlifcbcrtibfcc amiciti.apiilliihivii, Vilbs -yero
97 VIUSTORUE ECCLESLE REMENSIS LIBRt QUATUOR.— LIB. II. 98
itineris apparuisse traditur angelus Doniihi, querhr
qtias memoras, per islius i'.egis,cljartas.emerui, Quo A
lar-
proferente easdem in publico, negat se. rex hrec cpnslal habuisseprseducem, duni.desliiiataih inijre-
gilum fuisse. Requisilus Oito, qui lunc referenda- ditur iirherri. Htiric d.ignissinieprsefalus pfsesul Egi-,
rius fuerat, ciijus ibi subseriptio.medi.lala teneha- dius suscipiens, cognilo peregriiiahlis desideno,
ttir, adftiil',iiegans s.esubscripsisse. llrcc igiUir eausa peliiiisque secreiioris' conversationis habilacultihi
piinnim fallax episcopus reperius esse tiieiiur. Post co.ncedere, Iibentissirae ccss.it,'siculii Sibi placiihni
hajc epislolij-prolalae sunl, in quibus mulla de.im- Dei famiiliis infra episcopiuni Reraense.valuisset
properiis Brtinechildis teiiebanlur, qua- ad.Ciiilpe- reperire.,Invenit tandem, supcrna disponenle gra-;
: licuuv scriptav fuerant. Similiter ei. Cliilperici ad lia, locum sibi.congruuiii in vico Viriziaco, ad radiv
episcopuin delalae, in qnibus inler reliqua liabebar- ces nipntis Remoftiin, queiii neihus inde IncipiensV
lur inserluin, quia si :radix ciijuslibei rei hicisa [<;. oljtinjhrat Rigetium. Eo lo.ci tunc tehipbris-.erSt
cxcisa] non fueril.culraus qui lerris esledilus liori crenobium, humero duodecim" monaclioruih. ilic
arescii. Unde prorstis manifesliim est ideo lixc igitur Ijcnigne siisceplus a ffafribus, iradiliir ah .
scripla,.ul superaiaBrunechilde filius ejus opfjrime- abbaleTiiieris imbuendus. Nec longuni, sic doclrina
rclur. Item alia .iioniiullaeidem prajsuli pbjiciun.tiir, einicuit, ut coajtaneos et conttibernales sapienii;?
tani de pactioniljus i-egum.qiiam de perlhrbalioije I* 1HC^> .prseiretVNulla illi propensior cura qiiam, aiit
palrirc, quoriini'qusedam negavit, qusedam negare iii leciione yel seriiione de Deo, aul in oraiioiie lo-
-iioii poluit. El dumaliercaiio diulius iraherelur, .qiii cum Deo, XraiisitpriadespirTeiJS,el aiierna;,coii-
adfuil etiam abbas Epiphanius basilieaesancli Re- cupisceus , victus pensara pauperibus erogahat; '
migii, dicens qtiod.duo iijiliia aureorum, speeiesque panxilluni sibi duntaxal reservans, ad iiifirinifaLcht
imiltas pro. conseivanda Cbilperici regis airiicitia corpofis susleiilandain. , V'
ideni prajsnl accepisscl: el cuiu legatis, qui eurii Ita virtulunj ercscfins.ciilmiiie, solilariam cohciir
episcopo missi ftieranl ad iiiemoratirai regem.pro- pisCitvilam, fasligiuinque, ad secrelitis IiabiianduHJ,-
palal iileni ab.bas, qualiler de cxcidio r.egiohis ac coniigitt deljgit iiioiitis, iil qup cellulam cum bralO-
iTgis Goiilranni convehlum ftterat, el.jit gesium est iib conslruit, ubi libefiiis coelesli deservirei" con-
cx,ordine narral. Ilajc audienlos episcopj, ci in ian- templationi. In qua iriCliisioliishabilatiohe per qiia-
lis malis sacerdotem Domini 'contuentes, Jriduani (iragihta iratliiuraiihos Dco i.niliiasse, ef coiitra ser-
1
lenipoiis spalium deprecantui-.traclarjdi; scilicel ut pejiiis antiqui leniainehta yiiiliter diinicasseVjejii
tiHiimnioduiii reperire possel episcopus per quem niis j". eleemosynis , vigiljis , oraiioiiiijus, atriue
se ab objeciis excusare valere.t. Sed illucesce.nledie lectidriihus indesinenter vacaiis, el adse vcniehles'
: ;. -
lerlia, convenlentes iri ecclesiam inlerroganl cpi-(-->doclrihaj sanc.tceluce^perfiuidens.
scopufn, ritsi aliquid exetisalioiiishaberel, edicerel. Duin bic igiltir alniilica cbhyefsatione.•.decerl.sftj
Atille confiisus ait: -<Ad senlenliam dandain su- placuit siiperiisepielat.iviituieni siii njiliiis evitientit
per culpabilcin ne raoramini. Nain ego.novi. ni.eob husVosleiidefe sigriis. Nam, oranle lllo, boiiiirius
critnen majeslalis: reum esse lnortis, qtii seraper aquahi ei nioniisVin vertice produxit e silice, qhas
contra utililatejn liiijiis-rcgis, .ma.lrisqiie ejus egi : suh sancli sepulcrp fertur exsilire, ac p6r;ecclesia3
aCper meiliij cQiisilium mulla ftiisse.gesta Cerla- ^undamenta quasi de yasciilo sese "profundefe,liau-
iniiia npvj, quiljus nonnulla Galliarum locp depopu- .siti dujcis, et ad polajjdum saliibris.' De qiio vitieli-'
lalasunl. > Hsecepiscopi audieiites, aclam.eiitanles eel fonle ihuiti sani.talum reniedia, potahtes,Vvel
Tralhs opprohilum, xjbleniavila, ipsum ab ordine balneis utenles, scu capita biluenies, cprisequhnlur'
"' ''" "'•'.'.
.•sacerdolali, leclis cahoiitini sanciioiiibus, reinove- a-grbli. ";.
ruiil.-Qui siatiin ad Argcnlpratensein urJbem, quara Quodam denique tempore, cum ptier qhidaih pri-
iiune Sirateburguiii yocanl, dediiciiis exsilio cOn- valus oculbfurii ab telate prjmajva Iiiraihe, Annegl-
demnaius est. In cujus loco Romulfus filius Lupi seliis homiiie, ante fores exctibaret ipsius; dtiodecimo
ducis, jain piesbyteri honoreprseditus, episcopus,,-j suo cajcitalis anno, lapsa v:rlute coclilns, ofaiite
subrogaliis esl,- Epijibanio ab abbatis oflicio, qiii viro Dei, liiminis est hdhore dbnatiis. Quod djvinaj
hasilica! sahcli Reniigii praiorat, remoro. Mulla cTarilaiis hiiraculuiri eomperichtesiiioijaclii, hiagitis
-euim auri argeniique inlmjiis episcopi regeslo graliarura aclioiiibus Deulii glorificanl in claiiTica-
' -; ,., -,;; ',
pondera suiil reperla. QiiGeauieih de illa iiiiqiiiiaiis Tione iidelis servi siii,V ;
itiililia erant,. rcgalibtis tliesauris siilil illala ;'quoe ^ccidit eiiam quodani venalore, Allila homihei ih
vero de tribjilis, attt rcliqtiai ralioiie Ecclesiaj in- sallu ejus cellulse coniiuo apium inscquehle, ui tis'-
..vejiiasuhtjibiT^elicla. " que ad ipsius pi-ajsehtiaiiifera perveniret, el qiiasl
; V CAPUT':ni. '-.;',"" "liberaiidarii seper ipsuih' credeiis, ad petles ejiis,
De sanclo Rasolo, depbsita feritaie, prociirabeiet, cahesque haiiiiValis
., Hujus-EgidiiTempore sanclus Dohiini Basolus, ex bblitisagacjtaiisjeara ihseqiiiparcereiit. Exinde inos,'
.tefrilorio Lcmovicin.Q,- regibhe :Ai'mofican'a,.hobiii irao virlus Cliristi, ad honorein dilectiiaintili siii,
jirssapia Oriundifs,a parlibtts "A-qiiilanise, patrocinia aillmc.niodoseryatnr, tit pronibla \j, perinota_j;quih-
Ijealissinji Remjgii desiderahiliter appetensv Re- Tibet venatio, sii aggesuim in circiiitii silyic.ipsiiis
mensem devenit ad iirbeln. Gui advenienli coifcs jirominehleih fiieril- ingressa, hec caniim «rtfefisis
5)9. FLODOARDlCAKOXIClREMENSIS 100
insequatiir aviditale, nec venaioruin appelatur an- A peliinl suffragium, nc tam erudeli lanio tradereiitur
daciiale. ad dilacerandum, Iiigiibrcsque in gemitti penioctan-
Ferlur el aliud non coiilemnend-e rei miraculum les, non cessabant sancti Basoli implorare solatium.
liujus beali confessoris sui meritis, a Doininoprse- INecrenuil audire sanetiis Doniini querelas suse plc-
1'ogalura, quod suspensns laqueo quidain, nomine his. Nam f.iclo hiaric Speruus idem reperilurTnor-
Ragenulfiis, ab advcrsariis, cuin in stipreino nioitis luus; qiieni leclo niientibus exlraherc suis, crepiiiif
periculo ocnlos ad coelum jnlenderel, invocato vocc meditis, lanttisque foelor enmdeni locum j-eplevil, nf
lacryniabili bealo Basolo, mox a morte dira rupto ncmo inibi remancre valueril. Sicque familia S. Ba-
raeruit liberari laqueo. Posl multa denique pielatis soli trcpidaiis eripitur dcfensa suppliciis.'
insignia in \ila ipsius ab eoiiem palrata, praenoscens Avuijculiis matris mese, Fla\ uardus [ms., Flavar-
per Spiriliim suse vocalionis imminere sibi leinpus, dus] noinine, duos filios in hujus sancli \ii~i ccc-
niisit ad nepoiera suum, noihine Balsemium, qui nobio Dco scrvientes habuit'; q;ioriira junioreni,
eura ad sc aLemovichia ivgione perduceref, signifi- nomine Teibeiluin, cbaritale supra vires cliam
cans illi quod posi obitum siium in prajdicto suo exubcrantcm vidiinus, qui presbjlcr diidtim apud
convcrsalimiis liabitaeulo deberel vilam ducere, nos obiit. Is denique de patre suo quod dicturi su-
juxta quod revelaium sibi fueral a Domino. Gnjus p mus narrare nohis solebai; cui rei leslis adhuc sti-
saltilaribiis praeceplis, ul boiius filius obtempei-ans, pererai iuipcr Raloldus [al., Rautnoldus] presbyter,
ct ad Fiipcrnam hocrediialem peiveuire desiderans, Iioiuin lerlius fiater. Consuevcrat 'siquideni seni I
iisque ad cxittis sui dicm in eadem permansit habi- in anno vir prafaltis atl monaslcriuni venire, fralii-
lationc. Dece^sitauiem bcalus Paler Basolusvi Kal. Ijusqiic de suis facultalibus minislrarc. Qui ctim
Deccmb., supernis aggregaius civibus. Ad eujus se- aliquando de more venirei, iatroncs eum properan-
pulcrum multa poslca monstrala simt miraciilorum tem invadunl, raballum cui sedebat, cuni ca;icris
insignia, quae taincn por negligentiam felob sttifre- qu;» sibi visa sunt, scd el pecunias, quas sei'vis Dci
qitenliam non sunt liilcris coinpTeben^a. dsslribuendas ferebat, oriiainenla quoque uxorissuse
1'iOccsSu denique leljjpbris, posl bbitura sancti pariter aufefurit. Ciimqtie de pr;i~daTseiaiiles ali~
viri, advenit huc homo quidani natione nubilis, sed quanlulum processissent, uxor cjus , quai sinml
ferox tuniore nicnlis; qui post orationem baculu~u aderat, ingeiniscens pro injuria, quernlosis saiiciinu
hujiis'beati Paiiis.accipiens, el illum super pedem Basolum coepilinclamare vocibus, dicens: Kon ullra
suum poiicns, iil cral procerus coi'porc, quasi suh- se veuturos in cjus vel famulortim ipsins servilium,
£aniiandoprotiiliidicens:Eri lnauifcslal isle baciilns si sic eos abjieeret. non ferendo prsesidium. Post
qtiara panie slatuioKfueril Basolus. Ncc niora, pcs Q quas lainenlalionis voces, equi latronum, qui cum;
idcni cui superpositus sancti baculus fuerat, citiar- spoliis concite ferebaiitiir, subito defigunlur, ncc
cuit: quoque puircfaelo, divina vir ideni pcrculsns ullo niodo protnoveri possunl ad gradiendum. Ipsos
iillione curagra\i dccedil labore. Cujus corpus ad ^noque lalrones caligo qucedamperliidit, ul quonaiii
tumulamUim ferri disponitur ad hujtis sancti Dci sesc vcrterent ignorarent. Rcsipiscentes landcm
inonasierium; sed aggravatnm nullo raodo valet prasdones, coiiferuiit iiitir se ob imioccnium factani
ino\eii.fcreii'iira. Proponitur ferri ad cccmcterium injiiriaiii sibi lalia contigissc; iniioqnc consilio, ad
sancti Reuiigii, sed nec sic polest moveri. Cogeule eo», qiios rebus injusie privatos diiiiiscranl, revcr-
landem nocessitatc, in Calalaunicum defcrtur lerri- luntiir; sua illis cuiicla vcstiiuunl, el, ut veniam
toriiim, ibique demum perraiiiilur habere sepul- facinoiibiis suis dcprecentiir, exposcunt. lta conso-
crum. laiione, domini Basoli suffragaiile sibi patrocinio,-
Kon longe quoqne valde a noslra aelale, temiiore recepla, rapacibus ire diniissis, devoliores ad (1051!"
sciliccl donini Ebbonis archiepiscopi, ejus ortlina- naliiin properant ccenobiura; gralias Deo ct sanclo
lione quitlaiii vir religiosus, Bcnetliclus noraine, ab- suo confcssori pro induliis sibibeneficiis referunt,et
bas conslituilnr Imjus abbalise Qui cum modeslia lseti servis Dei minislrare salaguni, pecuniis hono-
familiam sancti Basoli iractans, cl in simplicilale D j-anl, ac deinceps annis singulrs itiem piompliores,
Domino scrviens, tliversis ecclesiam donariis orna\il, qtiod coepcranl pcragtint.
el post non motlica viise su;c spatia, divinse prsece- Quando ntiper liasGalliarum patrise, peccaiis no-
plionc vocatus, ad Dominnm iransiit. Cui e;irne fra- stris impiTIenlibus,Huiigaronim gladiis dilacerandse
ler. cognomine Spcruus rj, Spcrnus ct infra], abbas sunt iradilse, qnidam barbarorum sancli Basoli
in codem loco subrogalur. Qui moribus frairi dissi- njonasierium ingressi, dum clerici jam cuin patroni
lhilis, el diiaefacibus ardcns cupidinis, dum lemulen- sui pignoribus ad civilatcm cciifugisseni, habilacula
lus aliquando sederct, coepildiccre quod traler suus coenobii liominibus peiie\actia l-epereriinl, ibiqire
de abbatia illa nibil boni scivcril babere, prsecipiens melalnm stuim consliluentes, htic liiidcciinqueprae-
villaruin procuialoribus, in crasliinim sibi rtiricolas datu rcvcrli cTperunl. Quortim quidam iri ecclesiie
exbibere, quos variis facerel snppliciis lorqueri, til fa- -signorum liirricula, dcauraia conspicieus relucere
culiales ipsorum ab cis posset cxlorqucre. Audieiitcs metalla, cupidus atni pecunise, lccltim conscendit
ergovillarum incol;e quanlsc inlcnlabanliirsibi poeu;e, b.isilic;e, nisusqne dissipare turriculam, snbilo dc-
omnes sancti Basoli fiebilifer [c. i, snpplicitorj ex- iapsus ad lerram_corruit, membiisque coiifraclis
1
ECCLESIJE REMENSIS LIBitf QUATUOR. — LIB. II. 102
,ol HlSTORIiE
interiit. Alius horiim snper aram ipsius eccle-.ire,in A CAPUT V.
honore bcali Marlini coiisecraiam, conatus ascen- De Sonnatio episcopo.
dere, dum manum supra cornu altaris apposuissel, Romulfuni sequitur in episcopalii Sonnalius, qui
ipsa manus ejiis ila inbsesil raarmori, ut nullo modo synoduni celebrasse reperitur ciimaliis qiiadraginla,
ab eo postea poiuisset avclli [FLODOARD. in Chrvn. vel eo araplius Galliarum episcopis. Ubi eliam san-
ari. 957]. Et quia hic cum sui noluerttnt relinqueie, ctus Arniilfns Melensium prsesul inveniliir inter-
partem lapidis circa manum ipsius bipennibus fuisse, cuin Tbeodorico Lugdiinensi, Sindulfo Vien-
absciiidcntes, eum secum parliculanrmarmoris, qute nensi, Sulpilio Biluiicensi, Medcgiselo Turonensi,
inanui ejus adlfteserat, invite ferenleni deiluxerunl. Secono Elosancnsi, Lcontio Xanloneusi, Modoaldo
Qui eiiani (ut caplivi ,qui reversi sunl referunl) Treverensi, Cbuneberto Coloniensi, Richerio Seno-
usquead terrain suam, arenle jam brachio, hunc ncnsi. Donalo Vesontionensi, Auspicio Augnsliilu-
lapidem ferens, ct Basoli \irtule factura pi-oclaraans, nensi. Ileiii ModoaldoLingonensi, Ragneberlo Ba-
reversus esl. jocensi, CbildoaldoAljrincalensi, BerlegiseloGariio-
CAPUT IV. tensi, Palladio Anlisiodorensi, Gondoaldo Meldensi,
Lett.ieberlo -parisiacensi, Chainoalgo Lauduni Cia-
De Romulfo praisule.
vati, Godone Virdunensi, Ansarico Sucssonensi,
Posl EgidiumRomiilfiisRemensc rexit episcopium, Ciaudio Iteiensi, Berlhoaldo Camaracensi, Agomaro
vir carne nobilis, germanus Joannis tunc tetnporis Silvarieclensi, CcesarioAvernensi, Yero Rutenensi,
tlucis; qtiorum paler Ltiptis multas cis possessiones Agricola Gabalcnsi, LupoahioMagonliacensi, Willc-
ajqualiler inlerse dividendas reliquit. De qua divi- gisclo Tolosano, Constaiilio Albiensi, Nammatio
sione pari jure gerenda pi'tecepliiinoblinueruiit i'cga- Egoleinensi, Rustico Calurcciisi, AudericoAnsceiisi,
le. Jluliis siquitlem exccllebat palrimoniis, raaxime- Emmone Aresclensi, Felice Calbalancnsi, Iladoindo
que irans Ligeiim, et in pago Pictavensi; quorum [nts., r. Cbadoindo] Cenoinariiiensi,MagnebodoAn-
cx parte rnajore, per paginain lcstamcnti ecclesi.ain dcgavensi, 3oanne Pictavcnsi, Lcobardo [«/., Lout-
Reraensein fccil hscrcdem, qusedain dimittens fia- hardo ] ISamnelico. In qua synodo muTialeguntur
liTbusvc) nepotibus suis, qusedammalriculse quoqnc utilia coiislittila.
sancli Mariialis ileputa\il, qusedam ad basilicam 1. DerebusscilicelecclesisequalilertraclandsRsint;
sancti Remigii. Villani vero Lautiniacum super flsi— el de his quse per precaloriain irapetraniurab eccle-
viiiin C.dlaionem, contulil monasterio piiellariiiii sia, ne (liiiiurnitatc lcmporis ab aliqnibus in jus
Reinis in honore sancti Pelri conslruclo; qtiam vil- ., pioprium usurpeniur, el ecclesisedefraiidentur.
lam daio pretio se memotat comparasse. Quscdam 2. Declericis, si qui rebellionis ausu sacrainentis
praalcrea donaria fcstamentodiversis altribuii eccle- sr-, aut scripttirse conjtiratione constiinxcrint, atque
siis , tam Reraeiisis cpiscopii, qiiarn" Suessouici, insidias episcopo suo callida allegalione confeeerint,
sed el Turonici, aliorumque quortimdani. Faitiilise nl si admoniti emendare contenipserint, gradn pro-
sure paiteni mnximara ingcniiitalo donavit: Cujus piio oninino pri\entiir.
atihuc teslamcnli pagina in ArcliivoRcmeiisis eccle- 5. Ut capitula canommi Parisiis acta in generali
sise rescrvatur. cum auctoritale Childeberli regis; synodo, in basilica sancti Petri', Loiharii rcgis slu-
.quapelilus idem rex a prsefalopr.esule per Sonna- dio congregala, omni firmilaie cuslodinnliir.
litim diaconum viruin veiierabilem lioc lcstamentiiin i. Ul si qui hrereiici adhuc csse suspicanlur in
confirmai-edecreMl; scilicet, ul lerras, vincas el Galliis, a pasloiibus ecclcsiarum pcrquiranlur; ct si
lnancipia, quaj ad ecclesiam prsecipueRcmensein , veraciler fuerinl invenli, ad fiiicm caiholicam revo-
vcl ad crlera loca saiiclorum- iirsediclus ponlifcx cenlur.
delegaverat, si quis liseredibusipsitis injusle usur- 5. Ut temere nullus cxcommunicetur; el si ex-
pare prsesuinpsisscl,omnimodisea recipiehdi sacer- communicalus exisiimal se injuslc daranalum, in
dotes eorumdeni locorum liberam valerent babere j) proxima synodo habeal liccnliam rcclamandi : et si
poieslatera. Qnasdain qnoque villas in lerritorio injusiedamnaliis fuerit, absolvalur; sin autcm juslej
Metensi conslitulas, •quarum caput est Orlivallis [i, impositiim pcsnitentisetempus exsolval.
Orcivallis]quas domiiusKgidius a Vincenlio qtiodam 6. Ul si quis judex cujtislibei ordinis clericiiiu
traditur coeniisse, cum Cbildeberlo rcge coraniu- publicis aciioiiibus iuclinare prsesuinpscril, aut pro
la\il, pro abis liliis in pago Remensi sitis, id est quibuslibcl causis, ab§quc conscienlia el permissu
Marciliana cl Arbidogilo [(.. Margilly et Ardeuii]. episcopi dislringere, aul coiiluineliis, vcl injnriis
Res quoque, vel niancipia , in ponlifiealu posilas ad afficere prxsump^erit, comiiiiinioneprivelur. "Epi-
augfnenttim ecclesise invenitur eniisse. Oraioriuin scopus lamen de repulatis condilionibusclericorura
dciiique stib bonore beaii Gerrnani consiruxit in negligenlias emendare non lardel.
alvio sancli Rcmigii. Quasdam qnoque res a quibus- 7. Hi verb, quos publicus ccnsus speclat, sine
dam pervasas, apud regiam majcstatem , agcnie permissu principis, vel judicis, se ad ruligionem so-
prselalo Sonnatio archidiacono;, evindicasse reperi- Ciarenon audeanl.
tur, regiae anclorilalis supbr hisevindicalionibus , 8. Si quis fugilivtmi ab ecclcsia absque sacra-
aiUniciriaiiCiUiljtiBiiistihmehlis. lnenlQ, quo ei jurandtinrcst, tit dc vila [c, (ievilato|
P5 .:; y. .,.. :.,FL0D0ARDi-CANONICl REMENSIS ...'--- -; - 40i
iofraenlo, ei truncaiioiie/sccuriis exeai, qualicuiique e \ATus iiiVeriiiiriltirimitari, vel; cum pagaiiis stipers\.v-
occasione abstraxerit;; cominunjpne"privelur. liosos coriieduui cibos, qtibs benigna placuit adino-y"
tV;9i Sinjil.ilerrsiVq.uisjtissacfaniehtiprsestilinn vjo--. hilione suaderi, nl ab erroribus prislinis revbcentur.!
jayeiit, comniunione privetur. Ille yero qui sahelse; Qupd si neglexerinl, et idololalris vel immolanlibiis;
Ecclesisebenericioliberalhr a.inqrie,, non prius egre- se.jijiscuerint, pceniteiitiaj dignuni. leuipus exsolr-
jUeftdiaccipiat libertaieih.quam pocnilenliara sepro i yani,; ->' : ....;
scclere actitrum :esse.prohiiilal, :et qiiod ipsi caiio- , I7,liem ut seryiles personaj.ad accusalionem hon
ificcJhipbhetrif.IjnpleUifurij.. ;..'V: ,' V : ;;; : - adihiltanlurj eljjui persoham ;Susceperinl:acc.lisari-
V, Ip^ De incestis .epnjunctionibiis, si quis infrat lis, ;cum.uiiumcriiheii non pfobaverini, ad alia ac-:
pra^scfiptum canbiijbiis gradtim incestuoso, ord.inej cusandujn iion admiltalur. £
Chniliis.pcrsonis , qiubus a diviiiisVegtilis prbhi-: •,-.- \%. llem*siquis in quofibet gradu -yelcingulp coiir
betur> se coiijtinxeril., nisi pceniierili.inisequeslra- s.lilutiis, aul potestate suffullus, decedenie episcopp,
lipne lesieiitur', eoiiihitinione priveniur, el nequejni rcs ctijuslibct cohdilionis in doraos -velagros 'ec-
palalio..militiam-,'.neqiieagendaritm causanumlicen-. clesise positas , ante lesefaiionem testamenli, vel
liara habeaiit. El quando pcjedicti incftstuosi sei audienliam ausus fuerit occupare , vcl ecclesisere-
conjiinxerinl, episeopi seupresbyteri,, in quorum R I pagnla effringeje";: et supellectileih infra domtim
dioecesi vel; pago actura fueril,-fegi vel.judicibus eeelesiseposiiain con"tingere,"yel scrulari prscstijri-
scclus perpeiraium annuntient, ul Cum ipsis deritin- -. pserit, a comiiiunione.Christianortijn peiiilus abdi-
liattinj fueril, se ab eorum commiraionc aut coliabi*- cctur.
laiione sequcstrent, ct res>eorum ad propiios pa- 19. Ilem, si quis ingeinitim anl iiberttini ad sei-
renies peivenianl, sub ea condiiione, ul antcquain yilium inclinaie \olueiil, atil foitabae jam fccii, cl
sequesiienlur, per niilluni ingeiiiiini, ncque pcr cominoniitisab cpiscopo se de inqii.ctud;>iei>jusle-
par.eitlcs, neque pci~.cmpiio.ncm,- neque por auclori- vorare neglexcrit, aiu e.ncndaie noluciit, tanqiiani
l.itein regiam, ad piopnas pencnianl f.iculufes, nisi caluihiii.c jeiiin placuit scqiicslrai i.
piajfati sceleris separalione pcenitentiain fateau- 20. Iiera ul clenci ctijuslibet oidinis, i.eque prj
ttir. propiiis, neque pro ecclcsiasiicis cansis aliter adiie
11. Si quis IiomiciJiiimsponle cominisciil, el non debeanl foiuin , nec causas diccre audeant, nisi
violenlise resislcns, scti vim fjciens impctu hoc; qtias cuni permissu el consilio episcopi agciceis
fccerii, cum islo penilus non roihinunicandtnn : sic ftieiit omnino perraisfiura.
laincn ul si pcenilentianjcgcril, in evilu eicoinmu- 21. Iiem, ul in paiocbiis nnlliis laicoium archi-
iiionis \i.ilicuii) noii negotiir. C piesbjler pra^ponatur, scd qui senior in ipsis esse
12. Cleiici, eliam \cl ssecularcs, qui oblaliones debel clericus ordinctur.
parentum, aut donatas, aul lesiamenio reliclas reti- 22. Iiem, ponlificesqiiibus in stimmo sacerdotio
ncrepr.csuihpserinl [Conc l. Patis. in, c. i]: aut id, constilulis ab exiiancis duulaxat aliquid, aul tura
quod ipsi donavcrinl ccclesiis aul jnon.isieriis , cie- eccles'a, aut sequcsiiatiin, apl diiniltilur, aut do-
didciint aiifeicndiim, sicul ante synodtis sancla con- natur (quia ille qni donal, pro icmedio ajiirase
sliiuil, \clnt nccaiores panpeiuiii, quotisqueicddaiii, SIKT>, noii pio tommodo saceulotis probaiur oflerie)
ab ccclesiis excluil.iiilur. noii quasi suiiin proprium, sed quasi ilimissuin cc-
13. Ui Clnistiani Judseis\el genlilibus non veh- clesi^einler facullalcs ecclesiai computabiiii!,quia
djniur : el si quis Cliiistianonim necessilole cogenlc jnsliim xt%\,nt sictil sacerdos habel quod ecclesi.e
mancipia stta Cbrisliana clegeril \eniind.inda, nou dimissum esl, ila el ccclesia babeal quod leliqneili
aliis nisi t.inlum Clnislianis expendal. Nara si pa- sacerdos [i, rclinquilur saceidoli]. Sane quidquid
gaius aut Jtid,x>is\endideril, communione pri\elur, pcr fidci commissum aut sacerdolis nomini aut
et einptio caieal firmitate. Judsei \e!0 si Clnisliana cc lesise forlusse dimillilnr, ciiictinque ahis posl-
mancipia ad Jndaisiuum \ocarc prsesuinpserint, aul modum profulurum , id inter facultales suas eccle-
giavibus loniicniis afflixcnnl, lpsa inancipia fisci "*- sia irompulatiimretinere non poierit.
tnlionibus i'(>\oceiiiur. Qui tamen Juthei ad nullas 25. Item, si quis episcopus ics, quse ab alia ec-
aclKmes pubhcas admiiianiiir. Juda>orum\eio con- clesia pnpsenialiier [c, pisesentialiiei] possidenlur,
vjcia in Chiisliapos penilns leftil.nida stint. quoctinqiieingcnio aut callida ciipidilaicpenaseiit,
\i. Ilem si clencus pioliciscens de civiiate ad uul sinc audicnlia prsesuinpserit usurpare, ac snis
ahas civiuies \oluerii, aui pio\inci.is pergcre, pon- \el ccclesisesuie dilionibns reiocare, duru couiinu-
tiiicis sui epistolis comincndciur. Quod si sine epi- nione pii\ari uon potcsl, ut necalor pauperuni, ab
siolis profeclus fuciil raanilcslis , nullo modo reci- officiodeponalur.
pialur. 21. Item, si quis cpiscopus (exceplo, si e\cnerit
io. Item utepiscopus manripia vcl rcs adjus eccle- ai.lu.i noccssitas. pio redcmplioiie capli\orum) mi-
s"--npertincnles nequc \endere, ncque pei quoscun- nisleiia sancla frangere pro qualicnnque conditione
que contiaclus,iindepaupcres vivunt, postjnorlem pixstnijpseril, ab ofiieio cessabil occlesiaj.
alienare pr.csumat. 25. licin, \iduas, qu.e se Domino cons"crari pe
1G. Iiem de his qui auguria, vel pagaiioriim n- ticiuut,vcl prcllas Doinino consceialas, nulKis,
. tes IHSTORLE ECCLESI^REMENSIS^UBRIQUA^OR. — WR. IIr ^ v r ,;3
neqHeper auclorilaiem regiain, riequeqiialicuiiqiie A ATpsain |jeriiii6hiihus; argenlurii -qiioqne ad sbpul-;
: potestate suffiiltus, aut propria temefiiate rapere ~ '- cfura doihni Theodulli
fabricaiiduiii^ vel exprnan-
"-
.;_aul trahere audeat.-Quod ;si; uiriqiie cohsenseriht, iiujri. Ad ijasilicain sancli.yitivas quoddain .argeh-
cV:: ' I" ;/;;::;;> c• Teuriiadbaliceih faeiehdum., cl In auro solidosquin-
-cbmmiiniphe;priventur,':
='.26.;Judices,;quisupefaucloiTtale-ei edicio doihi- :decim.;Ad hasilicam.saiietbrum ihariyruni RuDuj
jiico.eaiionum staluia conterahuht:; vel;edicTtinViIlud'Vet yalerii inaurosolitlbs qniniiecira. Ad basiiicani
^dominictimV-quodParisils'fttCluhvesii viblaverint sanclorum niariyrum .Crispiniet Grispiniauiauri so-
; aul conieiijpserint.,plaeuilfibs cbriJiniiiiibiieprivari.-, lidos quiiideciiii.VVAd malrictilarii. prsetefea sauctai
'._27,UieiiJ,:ui deeedente^pisbbpbih Ibciira cjusribh "Remeniiisecclesiaj nbiiniilla conlulit doiiaria.
.:arms:;subrogeiuf, riisi loci illiiis iiidigeiiai, 'quem : V Cseieiusqubque nialrieulis, vei.xoiigregationibus
iihiversale et lotiuspopuli 1elegerit'vbtiifri',7ac;-vcojii-• diversa delegayit mun.era.Quibiisdamlisereduni quo-
• Vquesuoruih jjers.onisprajdia qusdam eo tenore de?-
VjjroyincialiuniVoluhlas hssWiseiTtVAlitei^-qUFpfaj- "
&sumpsei'il, abjiciatur'& -seiie-Tpiairi irivasit :
jjaiijis ienquit, ht adToca sancloruin.a se desiinata posi
l^iiaraaccepil.OrdiiiatofesauieuitraehiJio ab iofficio i Vebrura;reyerterentiir decessjiin-- Mancipia.noiiijuHa
" . -libertale donavit,
;iidmiiiislraliohis suse setlis; eessare deeefiiiriiiis. ... atidi.tisque:ditavit peculiis. Quod
PrseteJ-eares:eeelesisepraifait!sprajstildomiiiisSbh- *^VvIri " Dej teslaniehtura re*alispr.'8cepti,repei'iluf pa-
raiaiius"'probabiliter .ordiiias^eiegiiiir,;a;iigeiisset-iam L giha roboratuiiu,.,. V. ; , ;:. V .;'-:';•,:
*pis-copium,Terrisac: riiahcipiis datbpretio Cdeiijptis, , ;'.".;; "':':^::,_.G&PmyL:[-,,'
'.qiiariinivadliuc emplioririm-nohriiilia feperiunlur V De Leudejjiselq:_e,piscopo,,:.AngelI}erio el&qndow::
nionihientai QiiasdamquoqiieiesVqilaspravi quidami .Postlionc b.eatum "\'iriihi,.Leudegiseliis, Altil;»
'
.pervaserant., aprid regiarii;ihajeslateiii, tani per Vepiscopifraler, lemporeDagobeiTiregis episcopiuiii
.seipsiimquara etiariiper suos" aclorbs; MafcOpfe-• rexjt, ;quod.etiam,rebus;:eiiiptiSj,scilicetsilvis,. pra-
ishjTerb qubqiie-Tegatosuo causas ageiiie;,:rep.eiitas ! .tis., ruribus auxit. Quaida111qtioquecura AbboneTri-
bt obteriias bcclesioerlie restiiuit. JGojoiiiasetiariit .-«assiho.episcopo,pro jj.i.riusque.pai'tisopportuniiate,
Viilafuriiqtiarumdaih cpiscopii."depositis' ordinavltt xpniniiiiayil.; ,sed elaliaqu^dain-cumialiis quihtis-
jservitiis,-Pfajeepla Tiecrionregalia' stipor eeclesia-- ' Vjla.il" perspiiis, Res eiiaiii quasdaiu ecclesiseordinatis
*licaf-uih' ihihiuiiitate reruhi,' sed <etIradiiibimtili disposuil .colonis. _;.,-,:;•... '?'-'
.qtjarumdaraobiihuit firhiita,te.. Sed etres ihvbhitiii' p ....'ilunc.scquilur Angelberlus,Ip^e quoqtie rebus em-
quasdam cnm regina Brunecliilde .comhihlasse,prb> piisauxisse reperilurepiscopiuni,CuisuccessilLandb
"mlriusquepartis .opporiuiiilaie. V .,p yirilluslfissiijius,,ellnuliortinjpossessorpradioiora!:
: Testameiiiuiii qiioque i~efumsuarahi; cbndidii, In1 quorura noiiraillai.unxitecclesise^qiisetianlver.opro-
qiio' plura divefsis doiiaria eonluHt eeclesiisi Basili-- jjiiiquis suisdjstribuit. Sedfil.eaqtisetransLigeluiii
cani lameij beati RemigiiprseciptiesiljiTisefedemhi-- Rciiieiisisiiabucfat eccIeiia,etFelixabbasquidaniec-
stituit, Tibi el Sepnlturam seiiabiluium ilelcgil..; ; clesite,sancti Juliani. inai-TjTiSvintlchite; relinebat',
ibique iliissoriiira argenteuin deauraium deputavit.. .apud inajeslatein;"r,egiainlegibus;evindicala recepit;:
iEochleafia quoque duodecim., et salaritihi argbii-- prp quibusjain anlea jjrsedecessoriejus Angelberlus
deurri,^ae porlioiieih: suahi; de yillari qiiodainVeiiiii I ;episcopus cuiiv.Callo Afvcrneiisi episcopo,. coram
.-: .ihahcipiis, vineis., praiis, e-eterisque sdjaeeiitibus., \ rege cOnii"oversiamIiabjjissei-eperitui'. Hinc Laiido
«t aliaiiohnullaVquseisetlatoprelio nlciriinitcbmpa-- |jj'MSuleccles,iaiii;Renieiisemrerujnsiiaruinpertesia-
rasse.VAdbasiiictiiii saiictor«m Tiiiiotliei -el AjSplli- rhieriiijjagiiiahjrite fecit hseredem,et quaicuiiqnealiis
iiaris delegavif.casasqiiasdaih tam juira ipsani bccle-- -dedit;personis,:ve]«cclesiis, eidem ecclesiae,velsuc»
'
•siani^ ;quain irifra elvitalcra-.Ad:Iiasilicahi sarictii cessofi suo constiluil dispensahdai DivefsOruhisi»
Mariiriiqfiempectiliarempatronuhi suuhi dicit, v'd- - .qt-idemsanelorum basilicis diversa delegaviudoifa-
lam Muthlioriis,quam coniparayitad iiiiegrum, sic- i-ia. Casilicte scilicelsancii Remigii, ubi septilturani
Bt «e possessa es(,-lradidit; ihsuperet aurunja :'j)Tleri sjbi delegit, viUas el niunera. Rasilicse sancli
dedily unde «alix ihibi iierei;' Ad hasilibam; iahctiII tjaugeriei el sancli Quinlini argenti varia dbna; item>
luliahi feCuperandaiiiaufi sblidbs quilique. Ad basi-i- basilicis alque raatriculis Remis, saiielofum scilicet
iicara saiicti Nicasii siihilitei solidosVquinqiie.Ad d Tiinolliei el Apollinaiis;"iieni, sanciiiMai-iihi;iteih,
liasiiicam saocli Joaiinis solidos quinqiie. Adbasili-- saiicli Nicasii; ilera, sanclseGeiiovefse; monasterio
cam sajieti Sixti simiiiter Iii auro solidos tres. Ad d qhoqjie saiicloriiin Tljeoderlci e.t Theodulfi; itejii,
basilteam sahcii Mauricii solidbs tfes. Adbasiiicamn ad basilicain sahcti Gcniiani, et matriculam ipsihs;
sajtcti Medafdisolidos tres. Ad nionststeiiurapiiella-- iiein, sancli Juliahi; ilem, sancibmrii Cosmseet Da-
fum vhieam in.Gcrmahiaco (Germhty) sitairi, cura II niiani; iteib, sancti PetiT ad Ghrleiii; ileih, saiicfi
ijuibusdamvasis ipsi basilicse jjrofuturis. Ad basili- !- Petri ad Monasteriiimpiieilarura; item, adbasilicajij
cam qua; diciliir :td Apostoios,.auri solidos tres,>, S.;
Symphoriaiii, quse.vocalur ad apostblos j ileiii,
_, cumTiiiis iiiuiiusculis undecaiix fieret. Ad basili- i- <sanctiMedardi,et sanoloriiriJGfispjiiietTEw|pihiaiii;;
.caih.sancti Pelri ijj ciyiiate auri solidos.Ires. Adbar i- Item,-sancti "Vicioris;item, sahcii Mgnntif;:itehi^
siiicam sajicii TJjeodefici portioncm sunm de villa !a saiictilll-isollidivbrsacontulit donajTaiebbiesioeqiio-:
Gcrraaniaeo, cum inancihiis vineis, el cteteris add que LauduneiJsicujusdam villseporlionem suam dS"
*"""•'"" '
PATaoL. CXXXV. ;' *.
'
;#?: ^.FLGi^ARPLCANONICiREMESSIS ::-•::;; ; 1C8
legavif, el basilicse sanctse Gehovefieibidem consti- i iii siiium sedentis reclinaris Bereearii, ohdormivji,
«'tutse viliam "Appiam(le villqged^Eppe^^.cumommre et visum yidit, scilicet columbamlocum silvse cir-
ad ;s'e periiijchletribult. Tufrihi quoque aiiream, cumire, et in fago quadaiu posl hanc circumitioneiri
quam' ad votuni suura'fabiTcari fecerat,1 supef aliare'' l resedusse; idque tenio columbani videt eamdem
../posuitS.Mari-e:Remeh'siseccle.siK,eipatenastres,ac . ,.egisse,,lumque coelos.petisse (5).;ftuain yisionem ,'
"hracbialeaureuniVFuilauterriSigiberii re^is lehipore. sicut ipse insbninis, ila.prsediclusquoqiie Bereca-
"VV;;'CAPOT;"V1I.. ;V rius vigilans ferliir aceepisse. Qiioviso eompunctus
'••: :
:pe~sah_cto'Nivdrdo,."'}' ;V:; idera coepit abbas ftindere Tacrymas. Experreciiis
: "Post
prajmissbs, ad-episcopale culmen eligitur - autejn beattis prsesula sonjho, exTacryniis ejusVsiLi
beatus Niyo, qui el Nivardtis :Tiiroqrie hamque i'e- faclem reperil udaiii; et iriterrpgans quse illi causa
Vpeiitiir vociialuS nomine. Hic prius ih aula regis, flelus exlsleret, accipil euni propter sui ruinarii Ile-»
"iilpote vir illiislrissimus , tradittir conversatus. In visseopcris. Iiiviceiuquc sibi \is:t referentibus, tra-
episcopatu vero positus, emptis pcr divcrsa loca lam dilur pontifcx hrec etiam cuidara Dei servo, noniine
ftindis, quam domibns, necnon maneipiis dilutasse Bavoni, cnjus eral ipsa possessio, visa narrasse. Qui
TCSTmenitur ecclesis". Disposuii eilani nonnullas oratorium in honore sancla- crucis illic habens, ibi
'ordinatis coloniis villas episcopii : quasdam quoqtic 3 conversabatur. Qui etiam postquam visionem prse-
''
res commulasse reperilur cuni Atlila Laudunensi sulis, et ejus agnovil voluntaleni, oblulil illi eamdem
prscsulc, pro utiiusque parfis opportunitale. Cora- possessionem suam, parlem quo.qucpossessionis cu-
nmtavit etiain a Bavone et Theoderamiio fralribus jusriam fratris sui, nominc Baldini, Alterius vero
locum quenidam supcr fluvium, Matcrnam de rebtis fratris, Theoderamni nomine, causam retulit, quod
Reniensis ccclesice , ubi conslruxii monasterium , essct scilicet in factione contra lleoiuni coinitem,
quod dicilur Allunivillare (llauivillicrs'), peteitte qui Remensis post exslitit episcopus, pro filiis ejus,
Rerecario abbate, qui ab eo pclicrat locuin sibi dari, quos occidcrat in ultione filiorum suorum, quos
Tibicum fratribus suis monacbis, suh regulaPatrura Ileolus pro lalrocinio qnod cxerccbant, suspendio
sancti Bcnedicti ct sancti Colunibani, vnere posset; neca\eral. LTidedominus Kivardus cum ctimllcolo,
quod cl idem prsesul facere studuii, ul infra conliiie- qui neptem suam filiara Ghilderici habebat uxoicin,
«iur. Sed, el cum" aliis qmbusdam pcrsonis, prout pacificavit; ct sic ipse Theoderamnus simiil cuni
congriiiira \isuin ftiil, res quastlam conimulavil. Dc- cseteris fralribus suis earadem possessioneni sanclo
-dit quoqtic , sub jure piivilegii, ad nionasleriura Nhardo, coiiimtitalione iib eo sumpta, tradidil. Hos
•."ancliBasoli, ecclesiam in Yiriziaco in honore san- ,_Idem prsesul snccidi silvam iubens.in honoi-esaiicti
ctre Marise coiistruclam , cuin oninibus ad ips-am J Petri et omniuni aposlolorum ibi construxii eccle-
•peilinentibus, simulque locellum qui YVasciactisdi- siam, et ubi resedissc columbam videral, aliare in-
*!tui'vIirimunitatem qtioque ipsis monacbis, sub Pe- stituit, collcctisque servis Dei inonaslerium ordina-
Irone abbate ibidcm Deo servientibus insliluil, ul -vil. Ubi eiiam prajfalus Theoderamiiiis inonacluis
imlliis ecclesiaslicorum judicuni cos indebile in ali- efficitur. Sed el Reolus filiuin suuin noniine Gedco-
quo iiiquictarc prse&uincrel, sed eis quieio ordinc uem, de nepic sancti Nivardi stisccpitun, ibi raona-
hul) sancla rcgula vivere, ac Deo scrvire liceict. chum fieri petiitel rcruin stiarunipariem adidemmo-
'Prscceplum eliain imniuiiitatis a Childeberto rcge nastcrium condona\it. Bealus aulcm Nivai-dus, con-
^(Childeberlus111) super leloncis et qiiibusdam tribu- slilulo monastejio, quidquid possessioinim ante
-tis, ecclesiaa Rcraensi obtinuit. 6ui'Liido\icus qtio- episcopaliim fucrat visus babere ad ipsmn locura
-qtie rex, sub ecclcsisestise nomine, res quasdam iu tradidil, et exborlatus bealuin Reolum. religionis ci
-JikTliaco supcr fluvium Vidtilath, quas quibusdam suasit assumere babitum. Privilcgium qnoquc, po-
infidclibus suis cjcclis reccpcrat, aticloriiatis susc scente .proefato abbate Bcrecario, eidem contulit
-praeeplo concessil. Hujus eliam lcinpore tradidit monasterio: ul scilicet ipse prscsulidem monasicrium
•GriniOiildusvir illustris sanclo Remigio villas suas -) in sui juris dominaiionc tlumadviveret, conscrvarct,
-Calraiciaciimcl Yicluriacuin (#«//;/, reesfe), pro ani- ct ul post suuin deccssuin Iieracnsis episcopus ipsuiu
inse su;e-remedio., eoeriobium gubernct, et eosdera mouachos conira
Hic beatus Nivardus, duin ev commuui consensn onines advcrsitates defendal;- ipsi \ero monachi po-
lolius cbncilii prsestiliimGallice,Naninelis, Romani leslatem habcant prselatum sibiregulariter cligcndi,
jiissioncporitificis, exbibili, rcge favenlc, reslruxis- prout in desciiptione ipsius privilegii cont ijetur.
sei ecclesiam moiiaslerii super ripam-Matenraellu- Posl lia;c in ccclesiola sanclse Marise, quam in eo-
ininis, in loco nuiicupalo Yillari, dudum siti, sed a dem monastcrio construxerat, obiisse ferttir, et ad
-Larbaris diruti, cl ab co constructa baac fiindilus ecelesiam sancti Remigii Remis dcportatus, ibidcnt
cccidisset ecclesia, in alio loco rursus ab-eo reslru- sepultiis est.
CAPCT VIII.
-cta, rursum tradilur corruisse. Quadam vero dic ve-
niens dc villa Sparnaco, simul comilante serum De translaiione sanctccIlclencead ipsius sancti
visum sibi est, transito monusier.um.
..prsefalo abbatc Berecaiio,
: caput Ad .proenotatum Iiujtis sancti viri coenobiumbeatse
flnmine", debere pauliiltim rcquiescere sicquc
Bercharii.
(3) IdcmTalius referlur in Yila S.
m HISTORLE ECCLESl^E REMENSIS LlBIti QUATUOR.— LIB. II. 113
Eelense regiriseconstat coipus ab urbe Roma de- \ Deinde Venerarido hoc iil ecclesia villas Palcsi;»
vecltim. Qubd quidam presbyler Remeiisis pa- posito iiiuhere, quidam luhalieus eamdem basiliCahi
rochise, Tergisus nomine , Rbniam ;profeclus, -est ingressiis. Tumiiovissime vexatns, inerita bea-
noctis inoplniis in ecclesia reinarieris lempore, lissimse peTenlibus'cunctis plenissiihe regiediltif abr
fufatus eauTissiritesecuril studtiil deferre, Qui dum soluius, integra sCilicel sospiiateTIonaius. Iii eadent
jarii sccundairi mansionem haberet, ih silva quse vilia quidatn mofbo allriius tria grabalo exegerat
civitati adjacel Sutrise, in crastinurn uniis e co- lustra, carne jam ila pulrefacla ut viginli tria e cor-
milibus ejtis pignora sancla levare super asellum pore ipsius cecidisse fefalur Ossa: qui ad divam per-
geslieris, ea mininje valiiit movere. At sttipidushsec Iatus medicalricem, virlute diviija :Crectiis,Slupento
htaapslro notificat; qui concitnspergens, ilicsaiiruiri populo redditur sanus. Qiisedamquoque puella, no-
pavidus appreherisumjiimento- sine gfavitale ponde- inme Bava, genibus attracta repenS, ulpole utroqiie
lis imposiiit, cura esset inferior repalso viribus cor- poplite coniracto matris ex ulCro, basibus hic solitla-
':
poris. Confessils est aulcm idein ininister Iioclurno lis, recto reeessitvesljgio, quseque poslinoduih Re-
"se.pollutum fttisse soninio. Yeriiehiesad rapidissi- mis in sanclo penhansit pi-opositb.Accedit quoquc
nitim fluvium Taram, cuin illurii non aiiderenl in - feinina, qua; paralysi resoluia lihguoeperiilus anii-
gredi, pfopler vaTidissimumipsitis impetum, animal, B serat blHcia, laxisque nervis, de.xtrse manhs in-
sacro tulum mmiere, spohle desceudit in fluniine. «ti-lia dependebant vincula. Cujus allalus in niuhere
Qiiem secutus alier aselltis ferens preshylerum, licet liiiiieolus, iii- lliecam sacri contigit corporis, 1niu-
inidis pene videretur immersus, transiit lamen flu- lier pristinse niania perfectic recepit salulis. Qiiidam'
vjtim, cttin latera fluclibus hon linxisse probareliir surdus a nalivitate verveceih adduxit, ccclesiara
alaii pignoris bajiiltis. Ilenidutn superaiit Alpiuui irigressus adTiiissaruraVsolenniastetit. Ut ad eVan-
jujja qusedariiconies hujusilineris puella in prseccps gcliiim ventuin esl Teeilandum, :verba vilse iiisolita
labilur acla. Quse duin miserabiliter volvitur per ccepil atire percipere ; quo perieclo cufalus ccfn-
devexa, socii beatse regina' proclamariies-cxpetunt fessus est Evaiigeliuin se hiraquam prius audisse.
pairociuia : cinii sttbilo in praernpto monlis htesit Pater quidaiii laetentisadvenit pueri, quem ad exi-
ialei*e delapsa; sicqtie (leihissis faseiolis relrahitur liirai jahijamque vis impcllebal -bgritiidiiiis. Geriilor
incoluinis ad siiperiofa, iiullam, ceu visum sibi est, ergb, vbtuin pi'0 vita vovens nali, rediit, etpuerum,
isesionemperpessa, Quibus compcrlis noimulli mi- qui per quiiiqiiejam diesfomenla spreverat mamnise,
faculis, devotius huitts oneris famiilabaijlur obse- reperitincoliimem, laCquesugenlera. Paralyticusqui-
quiis. liiterquos equo qttidain desilieus, beala super- dai«Tfevirbrume fiiiibusesladvecttis,quiseptehi du-
-imponil pignora , descensuqtie niontis artain in- G *- dtihivicibusomniuin inembrorumsoliditalehiadeptus,
"gressusseniitam, prdpriis oniis exiollit.Iiuine is. At toties, carriis se prementibus desideriis, niiserabiliter
siibito iubrica pede seeiilo ruit in prseceps, sacra est recbntraclus. Qui postquam propria confessiis
tarnen brachiis. astricla lnullalenus .oiniltens mti- . esl facinora, quod nrin egcraTjaiii vicesimus vblve-
hera: cuni prolimis, ttirba sequente iiomeii reginse; "batur anhiis, pefmansura deihceps est sanilaie po-
prccibns ingeminaiiie, equiis, qui sacra gcsserat, litus. Allaia cst item mulier qusedara, dextfo latere
suaiii nihili peridens ruinam, rtienlem anlerioribtis pestis immiiiiiiale resoluta, qtise perfeclara cohse-
iiominemcruiTbtisamptexus, landiu enm/Doo se sus- cula liiedelam, revefsa est saria, Itera, adducittir
-linerile tenuit, "donec ab incolis subtef degentibusi inane niulier cpeca, qusabora rulilanie tertia, geniiria
glacies ferro cfispata, et lam bomo qtiain equus ini regredilur iihiminala lucerna.
calieiii sunt funibns revocali. Pefvenientes atilem, Denique ul peiTata est ad prsefattim Allumvilla-
ad pagum Lihgbnicum, in vicum qtii vocatut Osi-V rense utonasleiTum sacralissima glclja, quibtisdam
smus.ecclesisebeati Winebaldi, alniasintuleriinrreli- . dubitantibus an Tpsa fofet Helena Constantini Aiigu-
Ijuias. -Lbi qu-cdain conlracta genibus repens mti-. ."sti geniirix, vitalisqiie ligui rcperlrix, id probabifi
Tiercula, mox ulhoruhi gestamen pignorum altigit,, r, n Cbrislus asseverare. dignatur aquaj indicio, Ifiduanb
.-ad'sua revocalis ofTicianervis, sanilali perfeciissinjG i supplicattis jcjunio. Miliunlur elianj ti'Csfratres ex
"TCdditur.Inde ilinere uriius di.ei peracto, qnidanii ebdem raoiiaslerio Rornam; ad inilagahdaih trarisla-
briinibusjam per scxenniiim dissoluttts artiibtis, Iin- lionis hujus bealse reginse ceiTitiulindiii; qui red-
leuni bealse reginse cum gladio railtit in ratracie. einiiesetveiTtatis hifjtis indagiiieiii, et gerainalum
Sed aniequam conjiii ejiis ad eum, qttse'Itsecdetu- gaiidiuih, corpus videlicel beati Poiycrirpi presby-
leral munusciila, redir-et, ihfirmus idcm meiiibrorimi; leri, coilegse sancii Sebastiani, huic attulere cav
omiiiiiiii recuperat mhnia. VHisaudilis, qusedamma-. nbbioV '; '} . '•''
tris ab uTero cseca piielliila dedticilur buc ad sancta Hiijus; beatse i'eginsequohdam natali die immi-
praesidia, moxque duiri feretrum bealaecontigit D;i- heiite, piscalbres moriachoruin noclu caplurse in-
minse, depiilsa lunicn recepil csccitale.Ingressis yil- stabarit pisciiiiri in Malerna fliiraiiie, cassbqiie Irur
lam Avergam qusedammula^ sed et bfflciomanuurii- i- ,- strati pei tbtani fere nocleni labore, larideih cbii-
deslituta, progreditur Obviam, quae statim, recupe- quesli, sanclam Elclenaiiipro sii.a coeperuiit ineia-
ratis nicnibrorura muhiis, opiaiaiiiTiicruii iuvcnirei rii.arefaligalione. Tum iri Dei, et in ipsins noniiKe
-•-... ,.-c,
/ niedelam. ^ . _. laxanlcsfete, 'gemiho ditaii gaudeiitcsoccVSed utos
Mi "FLODOARDICANONICIREMENSIS i\i
iiiitis Iierum repetens matrein, quodain gaudia inler- ,A Rieul) episcopium hoc est adcptus, quod lam hsere-
-pel.ivil mcerore. Dr.mque rursus querunliir, ite- dilariis, qtiani emptitiis invenilur auxisse rebns.
nimque dominam iiiclamando lurbaniur, piscis Qui ex prseccpto dorani Kivardi causas apud regiam
elapsus mirabiliter dans salluni ab imo, superiorcm niajcstalein pro rebus ccclesiaslicis, vel colonormn
j-elis funcm lenacissimo corripit morsu, et sic in- legibus cgisse ac evicissc repcritur. lpsc vcro beattis
hserens funi pependii, donec stupefaclus eum landeni Reolus in-cpiscopatu jam positus magnain babuil
piscator gratanler excepit. inlentionem, pro rebus pra?missi sancli Nivardi epi-
CAPtiT IX. scopi, cumUuiidebeiTo regis oplimate, ipsius domni
De translatione sancli Simlulfi ad idem monaste- Kivardi fratre gcrmano, dicente Guifdeberio quod
rium. \illoe-gcrmani sui Nivonis episcopi, lam de palerna,
-Ad hoc monasleriiim bcati Sindiilfi translala sunl qtiam de niaterna hseieditate, quas NIvo nioricns
ossa, quse in villa quse dicitur Alsontia, fueranl dereliquerat, ipsi jtire Iegilimo debercnlur. Al con-
-
posita, nbi Dco idem sanctus \ir saccrdolali ser- tra doinims Reolus vel agenlcs sui dicebanl, qtiod
vieral officio, cl ubi pluribus posl obilum claruefat doranus Mivardus oiunem rem suam, pro animse
luiiaculis. Cujns pignora ut perlaia siinl ad \illam, suse remedio, ad loca sanclorum per sua iiislru-
quse dicitur Spida, niulier qusedam ctcca prislinuiu B . reenta coniulissct, sciliret ad ecclesiain sancltc Ma-
gavisa est lumen adepla. Cumque appropinqiiarenl rise, et sancli Rcmigii, -atque ad inoiiasteiium Al-
jain portaa civilaiis Reineiisis, obyiam propcranie lnni\illarc, necnon et Viriziacum, ubi domnusBa-
-poptili multiliidiiie, accessil qusedam niuia et de- solus in corpoie requiescit; quse monasleria ipsa
liilis inaiitt puella ; quse ut sc tcrrsc prostravit, ab domnus Nivo suo conslruxerat, vcl reslruxeral ope-
alraque sanari pcsle promeruil. Allala cst iliuc qtise- re. Ilem, Remis ad inonasteriiini pucllariim, ubi Boba
dani mulicrcuia nianibiis, gcnibusque coniracla, quse prseesse videbatur abbatissa. Ilem sanciis Rufino ct
-continuo, ut esl ad terram deposila, sanitali la.Taiur -Yalcrio, vcl .pcr rcliqua loca sanclorum. Sed duin
restilitla. Scd ubi victa luxn gloriari ccopit, quod inler utramque partem bsec inteniio veriereiur, me-
eam vellet, nollel, vir suus recipercl, qui eara inlir- dltantibus pacificis laudem personis, co lcnore ad
mitatis hujus causa diraiscrat, ad depulsam rursus paceni concordia redierunt, ul Guntleberlus ea qusc
csl miseriain re\oluta.-Iiein ul posita sunl beati viri ullra Ligeriin fueranl Eramse genitricis ipsorum,
lnembra in ecclcsia, eoram allari sanclaj Marite, ad- absque rcpetitione-Rcoli episcopi, vel ageniium suo-
venil qiisedam puella rcptans genibns coniracta: rutn, in sua reciperel polestale. Reliqua vero, quse-
quscviiliitecrecla, Iinjus sancli mciilis astilil sana. cunqtie bonaj menioria; domniis Nivo ad loca san-
-Adducilur eliara qusedain jam per annos septem C clornm per sua inslruincnla delcgavii, ad iiilegitira
creca, qure mox ut\alvas lcmpli altigit, Jiiinen ic- eadcra sancloriini loca peipcturiliter absque repeti-
eipere mertiit, Cclehralis misssesacrainchlis, defcrlur tioue Gundebcrti , \el hsercduin sttorum cuni Dei
indc corpus bcaii viri ad basilicam sancli Remigii. • acijutorio possiderenl. Unde convenliale quoque
In crasiinnm perferlur ad raonasteriunj A\cnnacum, scriplum digc^lumaputinos adlmc reservalur,utrius-
el oectirrenlibus sanclimonialibus, advenit quidain que partis assignatione roboratum.
jam duobus annis claudus; qtii ubi se proslravit in IHc partem \illse Diciaci posiltis in episcopalu
humtim, snrgcns prisctim coepil figere gressum. Af- cniil; iteih, niansum-el caraiios in vjllari Bersiniaco
fertur etiam qtiscdaincontracta, mcmbrisqiie rcso- [nis., Ilersiniaco]; iteiu, raansos aliquos plusqiiara
•luta, quoesine mora sospilati gaudel restituta. Tum qualttor infra ci\itatem Reniensem a divcrsis per-
periatuni esl niunns boc veneiabilc ad monasleiiura sonis, el aiia qusedam ; item, .porlioncm de villa,
Altiimvillarense, nbi quaidain piiclliila advccta a qurs dicilur MonsAllonis; item partes villarum Ro-
-primo nativilatis anno ctcca, nt ad januain raona- siciaci et Popiciaci, el alia nonnulla, tam pi-sedia
stcrii pervcnil, lucem videre coepit. Duo gerraani quam mancipia, ojus tcmpoiibiis-lradidilvirilltistris
proveclte fralres setatis stib 11110anno lucc prhali _ Waratus ad ccclcsias sanctaj Marise, cl sancti Re-
oralorium ingressi, ut -se dcderunt in orationem, migii Remis Crticiniacum (Cruny) montein, Curbam
cruor eis pro laciymis flnere ccepit ex oculis ; mox- \illam (Co?iii'i//c),-eiim Acciniaco, in pago Tardo-
que luminc rcceplo, iselaiitur sepulcrtnn-videre sa- -nensi (Arc-inicn Tardenois). Qusedam denique hic
.natoris. Qusedam Deo sacrata votitm habuit cum bealusprscsul Rcohiscxrelms ecclcsiseiiivenilurcuiii
sociis, ut iiel ad locnni pignoris; quse de ilinere quibusdam personis comniulasse, partiura sc.llcet
medio cselens ilcr peragentibus cocplum revorsa, -liberata opportunitate.
11i ad suaj lociim ccllultc pervenil, poplilibus, Jna- Habuit filiani Deo sacralam in monasterio quod
ebiisque coniracta diriguil. Poslea., plauslro ad Ebroinus Siicssionis conslriixil, sub saucla regula
prsefalum devecta ccenobium, posiquam aliqiiandiu convei'sanieiu, nomine Odilam, quam ex legiiimo
ibidera in hac est segritudine remoraia, exsullal suscepcrat anie clericaltim matrimonio; cui villas
xandem pristina sibi sospitate rcdhibita, quasdani tam in pago Remensi, vcl Bellovagensi,
CAPFT X. qiiam etiam-in partibus Transligcranis , eo tradidit
De snncto Reolo episcopo.• jure, ut ad idem monasleriura res ipsse post cjus
i-flst S, ISiv.-trdumprrefalus doninusVHeoliis(sainl decesstim proficcrent omni lempore.
113 VHISTORI^ EGCLESIJEREMEiNjSIS LIBRI QUATUOR;— HB. II.,:-:-; ?u
• Cohstruiil blc VerierabiJis.
prsesul nionasleriuhi A qua: dedissc reperitur Iri aurb. solidos 140; Itenj, a
Orbacense,iniocoqtiemprbmeruitdoiio.regis Tiieo-. .quadamcoiisobriiiasqa, nomine Gilsindajpoflibneih
derici, pef. ipsius liceutiam , suffragante qiioque de viila Bfacaneio [Briquenay],siiper fluvium Rtj-.
Ebrbiriohiajore dbmus.:Impetravitque doranusidem . lumiiam, ctiih raancipiis, sedificiis,ct omnibus"ad.
Replusd ihohaslerib Rasbacensi sex mpnachps, qui ipsani possessiohem perlineniibus.Tlehi ab eadem
regimina sanctseregulse ibidern tenereni, etalios ca Gilsirtdapartem qiiamdamde villa Bobilihiaca-supra
«lbcerent.Ex quibiis rinum, Landeraariiih [j, Leudo---- fluvium Suippiam [Boul sur Suippe], Cnmdomibus,
maruni] iibiiiine,iri ebdem loco abbaiein consiituit, mancipiis,-pfatis,. campis, et- cajterls ad eamdeni
jjtii rexitTdem mqriasieriumdonec.yixii. Nam licet posscssioneinpertincntibus;; pro quibus jebus in
ahOdohe qubdam. fuerit expulsus, a Cliildeberto . auro solidos ;ceniuin irivenitur dedissc. Qiiasdam
lameii regeposteirestitutrisest. Posl cnjus pbitura qtioque TCStfans Ligeriin nOn niodicO"auri-dato
diraihUsRigbberlusarchiepjscopus.ipsum recepit et >,.pondere repcrilur eniisse. Quredamquoque cum ali-;
iresit. Iltyits m"oh3s'terii;hibiiachuin, noiniheTJucrC quibus personis invefiilur.cOihmulasse,pro partiuhi
loldura ,~hriper ilungari comprelierisujii trucidare:.- scili.cet;oppoiTuriitate.A Dagoberto [Dagobertlll
hisi siirit; Vseii nequaquam ferro iheidere_;potuer , denjque rege prsecepfum immunitatis suse-ohJiiiiiii
rririt (6). Nurii ut ideni referl, el nouiiulli.captiyi U ecclesj-e,suggerens ejdem regi, qualiter ipsa ecclo-
quivideraril, reversLnunc qHoque.Testantiir, dum;'.- sia.sub prsecedentibiis Francofum regibus, a teni-
Bagiiiiseuni nudum undique barbaripetissent, ul ab pore donirii ReiJjigii et Clodovei regis, quein ipse
adamatile reTsas,;sic ab ejus corpore resiliebant; L.apiizavil,ab onuii fuiiciionura,publicaru.mjrigQ !i-
sagiitse, nec siginini ictusullum apparebaljn cute,. berrima .seraper exsliteril. Qiii prsefattts,rex IiOc
sed Cl onirii conatu giatlio pcrcussus, nihTlominusVbeneficiumeonfirniare vel innovare-dispoiiens,cura
iuansil imenieratus. Uiide et Deum dicciites etuia.- coiisilioprocgrum siiorum statttit, ad prsedecessorurn;
esse, duxertini reveriti secura,- donec rcdciupltis a Vfprmam.rcgani, prsecipiensut onines,ipsitis sanctai
quodani episcopo,aique diinissus reverfilur,. ; Dciecclesise "res,tani in Campania,;et,iiifi'attfbeih^
- ":. ,: ,, ;vel>siibitr,baiiis,Vqnara
iii, Austrasia, seri Neusiria,'•'
"':-..' ;.-' -. V:CAPUT;:XI.,-:':;,
_ Desanclo Rigoberto. :}.:' - :vel Riifgundia, seii paftibiis.Massiliae,In Rodonico
PrscfaloidoiiinoReolo beatiis Rigoherttissiiccessit etiam, Gavalitanb, Arverhico, Turo.nico,.Pictavico:,
5h episcopalti, ejus,"Tit iradilur, eiiam 'carhe-pro- : Lemovicino, vel ubictinque iiifra regha ejus ipsa
pinquus in.regione Ribuariorum (pays de Ribemql) Remcnsis eeclesia, .vebbasilica beatissimi Remigii
Jiobili prosapia genilus; palre siquidem ex.eotlexi villas ant homines habere videbalur, sub inlegra
pago, nomine ConsiantihO.matre vero ex Porceiisi inimiinilateomiiitempore possent mahere. Sic qno-
oriunda.lerrilyrio ; Vir piis raoribus; inslriiclus, et, .que ut nullus judex publicus in ipsas terras auderet
vjrlulum insignibusadoriiaius, Qui nonnulla.in epi-, . ingredi, ut mansionesintrando faoeret, aut quaelibet-
scopiocollapsareperieiis, reparavit. Sedcanonicara . jttdicia, vei xehia ibidem exigere; ullatenus prsesu-
Clericisreligipnem restituit ac suflicieniia vietualia • nierel; sedqiiodctinque a praedecessoribrissuis re-
consTituit,et pnedia qusedamillis cpril.ulil,iiecnbn, gibus ecclesiseReniensi yel basilicse sahcli Remigii
seraiTuracominune ttsibuseorum instilu'it>.Ad quod fiierat concessum, cunctis diebus eadera ecclesia
Iias ,villasdelegavit.;Gc.rjiiacameorlem {Geriticpurt),_ valeret babere coriservalum. Sed et a filio ipsius
MusceitimRoceitiin,AYilljiiiacunj Rivum, Curcellas ; super. hijjusce auctoritalis corfobofatione, el a ca"-
ecclesiam quoque S.Hilarii,. ciim suburbio ad, eam. teris suKtemp.oiisregibiiSjJniniunitalis, ac tcloneo-
perlinenle, sciHcel ut ih annua transiuis stii die. riira reniissionis; prsecepta ecclesise siiac sUidiiil
sufBcienseis inde refcclio pararclur ; quse supciv obtinere. Item, Thcoderici regis specialiterpro villa
essent, ipsis comnraiiiler .divjdeiida Cederenl. Fa- Cahniciaco, quam Grimoaldus vir illuslris ecclesise
mulos quoque, el eoriim colonias,ad necessaria ca- Remensi-.conlulerat.Qiiaruhi adluic regaliumhioni-
nonicbrura seryltia depu.iavit, et. eosdera, Glirisii j, menta prseceptionumTn ai'Chivosaiictse hujtis.Re-
deslitiavit, - inensis conservaiitur ecclesise. '
pauperes rerum "suarura hseredes fieiT.-.
Harum vero suinraa reriim in iO.veLanjplius iuan- Hic venerabilisiprsesulPippijiuriiniajoreni.do.ni.~JS
sps coiligiliir. Noniuillas efiara episcppii viilas,, ;' regise.traditiir amicissinmm iiabuisse ;. cuLeulogias
descriptis earuni..coloniis,,.serviliisqu.e,.rJte djspo;, . pro beiiedictione crebro solebatmiltere. Ad quera
Sult.Vj, '~r_}r.-,:•::",;' ,';V.,.--.';'' •"*..Vcoliocuturus,,dum venissel.aliquahdo, coepit iderii
Resetiaiii quibiisepiscopium auxii .quasdam .dalo ".•princeps fequirere, quid huic sanclo Patri gratum
"
p:relibconiparayit, ut villani, npmine Gariobram, in pbtiiisset.offerre. Morabatur autem tunc apud Ger-
pagOsTardpn.eiisi,.a Gornnpaldo,;-R.ro. qtia, dediSse niacara cortcra, quam villam eideni oblatain, ubi
iradiluf auri solidos quingenlbs, el iiiyyill.a-cui no-- gratam habeii bealbpontihci comperit, offcrl ei, ut
inen Ttirba, mansos duos, a diyersis personis. Item; quaulum vellet in gyro accipefet, velqiianluin cir-
p.ortioiiemde villa" quig dicitur Catnpaijiaca,siiper, .. cuniivet, dum iile ineridie...quiesceret.Beatus itaque
fluvitiiiiYidulam, ab Ilosoinp..[ms._,IJosonioj,. pro Rigoberliis, exeraDlumbeaTissiihiTtemigii SC.GUUJS,

(6) Uem refert aticldr in Chronicb ad annum.937.


Iis '
.:, jV'-.,;FLODOARDI CANONICIREMENSIS ub
pcr nnes qui manifcstissime pateht, pergens, passim A siqiiidem, qtise dicilur Basiliearis, ycl qtiod basilicis
jTiiierissni limilera ppniprsccepit, ut litem discef- in gyro sni dispositis abundaverit, vel quod euiiii-
neretar.vis,;Cui regressb surgensPippinus aspmno, bhs adbasilicas in vico sancti Reiriigii sitaspervia
laj-gitus est.umnem quem,circuilti suo coifcluserat fuerit, hic benedictus Domiiii consuevissetradilitr
Ipciira. Ad indicium yero memorabile super boc conimorari, quod aperlis cosriaculi sui fencstris,
iliiieris sui- yefnanfior onini tempore, quam in cse- loca sanctoriira beati Remigii,
cseteroitnsqne orahdi
'"'
leris circa locis, visifur herba vjrere". Est ei aliud ,
graiiasolilusfueratcbnlemplari.
iion conlemnendserei itiiraculum, quod prbcul duhio • Oratorium qtioque
super eamdem porlam ^con-
merilis.ipsius constal eisdera rebus a Domino pr;e- slfuxefaliri honofe sancti VMichaelfsarcbangeli, de
rogatum. Siquidem poslquam ejus cessere domi- quOin conliguam sancti Petri ecclesiani deseendere
nip;. fertur, eas nunquanvlsesisse lempeslas, pec jnorem fecerat orationis ambre. Quod oralorihm
cecidisse snper illas grarido ; et ctim in locis con - non pauco tempoic perseveravit ibidem, donec Lu-
liguis videbalur cadere, fihes eorum non prsesumit dovicus imperator idem sancli Pelri nibnasleriuni
allihgere. , : Alpaidi filisesuse dedit, Cujus ihulieris vir,-' nomine
; Deiiique res islas, vel csetera quD3:visiis est, obti- . Bego,'pfsefatuih dirui jussil ofatoiTum; quia scilicet '
iiuissc,: ntillo iraradan3e cupiditatis impetravit ojj- B quadain die capui in superlimihafi ejusdem osiioli
tentii; sed ecclesisesiise in cunciis consulens utiliia- graviter eliserit, eo quod sialtira procerus fueiif,
libiis.TIlara constituit baeredem.Pluies etiani rerum et erecto collo -ambtilavCrit, nec ad inlroeunduni
suariim,parlicipes fccit ecclesias, ut vafiis chaita- seipsura liuniiliavcfit: prsclendens qnod fenestraiu
ruiii doceniui inslriiiiieiiiis. Sub ipsius episcopatu obnuberet ecclesiseprae sui celsitudine, Quod tameri
dedit Ado quidain abbas ad ecclesiam sanctaj Mariae oraloriuin ul eoepiteverli, mox ille conipiliir a dai-
P.emensis i'essuassitasiii pago Laudunensi,invico, mone, uterat iii pago Laudunensi, proctil ab urbe
quidicitur Ilausidus [c'i, Raosidus], cuni adgacen- Rehiensi. PoifO per hujus portse viam pulvis et
liis earum, domibusscilicet, colonis, campis, viheis,V venli inislim ferebantur, unde el lehebrsenrbi vide-
pratis, silvis, piscinis, aqtiis, aquarumve decursibus, ;; hanltir illalse ; nec,per eamdem viam facile valebat
ctbmnibus appendiciis. lteiii ad matriculain sancti quisquam incedei'e. Hoc auieni oratoritmi niodore-
Reniigii res quasdahi in pago Tardonensi, in villa paralum, ei ih-prsememorato beali Miehaelisvene- .
Cofneciaco coiistitulas. Diversae quoqtie personseih ratur lionore lestilutum.
Jocis diversis res stias pro aniniaTuni remedio ec- Pra'falus itaque Kafolus ut principatum bello
..clesise Reiiiensi sub boc:Patre beaiissimotradide- adeplus est, htinc viriim Ddihini Rigoberium patfo-
ruiit, ut Beroaldus [ms., Hefoaldus] et Sairebertiis C *- num suum, qui, ttl tradilur, eum de lavncro saiiclo
in nibnte Beielini, et Taxovariis dohiosj arva, liian- 6usceperat, episcopalu delmiiavil, el CriidamMToni
cipia, viheas ac silVas : Gaireffeduset Auslreberta' sola lonsura Clerico;quod [i, qui] securn prbces-
in pago Laiidunensi,' in villa Warocio, hiansos cum serat ad bellum, dedit hoc episcopiuni. Hic Karbltis
terfis adjacCnlibus, vineis ac Tnancipiis. Abbo res ex ancillsc slupro nalus, ul inVaniialibus reguni de
stiassitas in pagp Porcensi, villa Augnsla. Lande- eb legitur, cseteris qui anie se fueranl audacipr re-
raarus in Camarciaco, in pago Reniehsi, hiahsos gibns, noii solriin istrim, sed eliain alios episcopatus
ctim jcdificiis, mancipiis, ruribiisj viiieis, sjlvis, regni Prancorum laicis liominibus et comitibus de-
pratis, etcseleris adjaeeiiliis. Rodemarus res suas dit;ila ut episcopis nihil potestatis in rebus eccle-
silas in vico Caslricensi. Itein Auslrebertus suas in siartini permilleret. Yerura quod conlra hunc yirutii
eadeih villa. Quaruih adhuc exemplaria iradilionuni sancluin, et alias ecclesias Cbfisti perpetravit ma-
aptidnos condita 'reservanlur. lum, justo judicio Dominusrefuditin caput efus. De
'CAPUTXII. ; quo Palrum scripla relationeTraditur, quod saiictus"
Deexpulsione ipsiusaburbe Remensi. Eucherius, ctijus in inoiiaslerio sahcti Trudonis
'
(An..7j7,'Sigeb.l, 8.) Ortadeniquesimultaielhler . liumaiuni esl corpus, Aurelianensiiini quondam
regem ChiipericumelEarohim jirsefatiPippinifilium,- episcopus, dum in oratione positus, mehteicoelesli-
majoremipiedoihus Ragemfridum,,K;ai'olus iste prope bus inienderet, ad alleram vitam raptus, inter crc-
urbem irarisiehs Remorum, clamasse ferlur ad bea- lera quse Domino sibi velanle conspexit, hunc Ka-
ittm Rigoberlunisupra portam civilalis siliiih, nt ei roluhi ininferno inferiofi torqueri vidit. Cui de hoc
jubereiesimdeih.poitara aperiri, qualeniis ad eccle- sciscilanti responsum est ah angelo ductorestio,
siam BaiictseDei Genllricis oraluin posset abire,- qriod sanctorum judicio, qiii in futuro examine cttui
Cui crebris in idipsuni vociljus instanli respondisse.' Domino jiidicabunl, quorrim res abstulit, seinpiler-
• vir Dorniniperhibelur, quod nonilli eam piius ape- his sitpoenis deputatus. Qui-;bealiis Euclicrius ad
riret,; donec sciret quenifinemlis ccepla perciperet; saBCulum reyefsus, sanCtbBonifacio,qui lunc Galliis,;
heforie"ui-bemsibi commissamipsi diripiendampro- ad resiilueiidajuracanbnica; fueraiab apostolicasede
deret, qui aliarum res nonnullas urbiura diripuisset. prrelatus, et Fulrado abbati inohaslerii sancti Diouy-
Ad b;ec Karoiuscbrainatus assefitur furibunile, quod sii, ct^siiinmo capellaito j-egis Pippini, liseciri-
si.reverieretur victor in pacc, non ullra ideni yir. dicare sluduit, dans in asseiTione,ut ad sepulcriim
Dei tutus maneret in eadera civitale. Snpra portam ejiis accedentes, si corpus ipsius inibi noii reperie-
117 V HISTOIILE ECCLESLEREMENSISLIBiU. QUATUOR.,— LIB. 1L TfSV
rint, qusede illo rcferebal, vera esse scirenl, Qui- A J de. CuliiiiCiacbad sanctum Petrum ih GeriiiacamV.
ijtis adlocum, iibi cofpus ejusdem Karoli (Car. Mar- coriem redire. •' ' " ' ' ;
,''.;;.;'.,
-
tqili) sepulluiri fuerat, yeiiieritibus, et sepulcrurnV ;s:H;.:''
"' ' .'"'. CAPUTxm.:v ;; ;"';"_:'/:
ipsius aperieiitibus. subifo visiis est serpens egfes- '" De miracidis iirvilaipsius oslerisis. V
stis; elTotuhiilltjdsepulcriini vacuum repeiilttr inie- Coniigit itaquc qtioiidam, dum ad sanctum Cyri-
iiiis,'sicqtie denigralum, ac sifuisset flariimis ex- cuni oraliim venissel in Cu.liniciaciini,' Tocutum
usluni. De prscfito dcnique"MiloneZachaiias papa eum.ciim oeconomoRemeiisisecclesise qui aderht:
Romanus, pracnovalo-sariclo"BonifacibTriTer caTera, fogattisque ad prandiuhi, reeusavit,: utpote mtSsas
quseadotiin niandaladixerrl, ita sciibil (ZACHAIUAS' aclurusad sanclum Petrum. Interea mulier qusedaiii
ep. 12) i « De Mone-.au.lem,-elVejiismodisiinilibus, anserem altnlit vieedomiiib,,qiiein jlle offerens epi-
qni ecclesiis Dei pltiriiiuira rioceni, lit.a tali ncfario scopo, petil ut julieat recipi, seciimque. deferii.
•jpere fecedant, juxia Apostoli vocem, -oppoftune', Quein pticr viri Dei suscipieiis fcrebat,: cum 'sribilo
hioppoilurie' pf-edica (71"Tim. iv). Si acqiiieveriril dc ihaiiibus ejus evadens avolayjt, spenique resii-
.-Vdihoiiitibniljus ttiis', salvabuiii aiiinias suas'; siu nienui. puero abstuljl. A.tPaler saiicius puerura
vcro,-ipsiperibuhlPbVoiutiinpeccatis shis; luaiueni,''..; vobemeriler anxialum conspiciensj blande, ceuT'ir
ipii -rccie pncdicas, non perdcs mercedein tuain. j B ] niiiissiiijns, "cohsolatur, doccnsVde tenipofalinm
~ Cpeieriitii~sancttisDoraini
Rigoberliis",Doiniiiieis-V aniissione reruni nequaquam .fleridum yel.ooii-
oiiteraperandopfseceplis,;quibtis jiibeiiir snb"pcrse-: tiisiandiim ;. quinimb seniper in Dbmino,qui dat
entione de civilale io civitatCmfugere, secessit ini omhibus afjluenler}(Jac.i), sperandum. Et ecce.ppst,
Vasconiam. Ibi exsiilaiido,duni niuiiofuin- sancto:,- aliquod.'spalium , avis ultro revolaiis, ad ter.ram
foi-vbiemenioiias sancloriimlustrarct, quaiitdam in-:•: coram sajjcto prsesule descendit, enmque qtiasi. .
gressus basilicam, donec insistil oraiionibus, cam- p_i'sedux.p.rseiensj.iiusquama iraniile deviat, donec
pana>pulsniitu.r ex mbre, ibideraqtie duo pulsata'V aj Gcrriiacanl coflem quo ibant, pervenil. Qiiam_
signa sonilnin nullum reperiunlur dedisse. Tunc'; vir Dojiiini iioij passus Occidi, prreyiam .liabebat
sacerdos et alii cifCiimstantessollicitc perscrutanlur,; ilineris. Fertur ehim anle se cursilare solila,-duni
qhis sil, et unde advenerit. Hle se proliletuf clcri-V cmi.ilciii.ndib.il, aut.rcdibat. IIiijus beati proe.sulis
cum, el de Ffancia ijrofeclum. Adjicienies-illil^u V • Adrianus, sedis apostoiicse ponlifex, memiiiit in
per novse' rci sciscilantur eventum;-cur sciliceli epistola sii.a.Tilpino,post episcopo Ilemensi direcia,
impiiisa eorum consuete non resonent signa. At; i in qua et querimoniarii facil. supfir eo,.scjibens in
illc diio pamlil sibi de qtiadam ecclesia sua fiirtimi .:bunc.moduin : ,c Tua fralemilas nobis retulit,4uia.
ablata, arbitiarique se, rie forte-siiil ca, Quibus si.bii"'C iaciente discordia , inler Francbs, arcb.iepiscopiis..'
oslerisis, ul assefil sua fuiisse, expeririienii graliat Remensis,. nomine Rigobertus, a,sede contra cano-
rogaittr pulsare illa. Ad eiijus iiripulsuni his alti-; -: nes dejectus et cxpuistis fuit, si.ne ullo ciiiiiiiie, et
soue reboaiiiibus, yera dixisse conipi'obaliif. Ita. t. sine ullo,episcoporumjudicio, el sine uilo apostolic;c.
' cunctis
super htijuscemodi faetb .siupenlibus, .suaa .- sedis consen.su, vel. interrogatione; sed solii.ra-,
slbi nolse rcdduiitu.r; etipse tain-adn.iiralione" ; modoquodantea non coiiseiisitin parte [or,, parteiuj
<"uamveneratione dignushabeiur, qttse postmotlurii i illlus, qui poslea parlem illam deillo regno in su|t,
ih Franciam j-elata"',el CcclesiseGcrniac;ccoriis suiit. t:_ pbtesiate accepii, in qua parte Remensis ciyilas est
'
resiiiulse. ; (id est iii regnoAustrasice)'et donatus, alqtiemagls.
Ferturhunc vifhm Dej. pfaxfalus Milb (ciii epi--: iisurpaius conlra Deuni ef cjus aucloriiatem ftiit;
~
scopum Reraense datuni: fuerat.a Karolo) functuss ille episcopatus, simul cum alio episcopatu, el aliis
legatione apud Vaseonesiii -hac -regioiiercperiisse,V ecclesiis, a ssecularibus polestaliljhs.Milotiicuidain,
ciqueTitTn Efancianj revertereiur suasis.se, siium:- spla tonstira clerico "nihil sapienli de ordirie eccle-.
qtie sibii redliibenduih episcopum spopondisse. Quii siaslico, et aliiepiscopatus deipsa Rehi.onsidjoecesi
regressus peiiiur a Miloiie, ui res quas eccie-- 'diverso inodo essent divisi, et aliqui ex iiiagna parie
sisejam delegaverat, in jus.proprium sibl tradcrel;; ^ sine ep.iscbpis.consistentes.ibi;ad alios nie.lropolita-
qnod eo nullatenus asseiilienie, el Miione i^de.e iios episcopi et clerici ordinationes aliquando acci-;
pollicilaiione niutanle, aliare taiituiii vir Dei slbi1 pieiiTes eraiit,. et refugia Jndebita habebanl, et;a
j-ogatconcedisanctae Dei gehitriciS Marise,ut seili^. -'• siiis episcopis iiidicafi et disliingi non siisiihebantV
ceiinco niissasslbi Iiceat celebrare. Quo deniuini etclerici, el sacerdoles, et monacbi, et sanctiiho-
obtenio, babitavit in Gerhiaca corie tempore noaaV liiales sijielege ecclesiastica pro voluntaie el licen.-r;
'
pauco, vilam in humililale, parcitale, vigiliis, ora- tia vivebanl, i' elc. -. ..
lionibus, et eleemosynis, casterorumque bpnorum -!_' ; .'-.-: ..\:CAPijrxiv..\:':v '.: v ;;.;-.
bperum exliibifiohibiisagehs. Morisqtie fuitei,.ci-. Deobilu et septdluraipsins... --
viiatem Remoriira freqtientcr jnyisere, et inara.a; Ilic d. niqtie. beatus praJsuIRigobeiTus; actiljns,
ncaite Marisemissas,. ht bpiavefai, celebiare. Tu.ra u" egrcgiis.TnaghisqueVvirtutibris .pollehs,anripsplti-_:
pcf ecclesiamsancti Mauritli ad sanclum Remigium ii i;es in hac exegil conversaiiohe, co.!!s>jramalaqua;,
oialtdi gratia pergerCi Indc"sancti .Tiiepdericimo-.; yiilliterprffisenlis vilseinililia,decessit pridie.No-iasV;
nasteiijm visilare, ac pcr ecclesiam sancti Cyrici;i Jajraaiu. Hiimalus eslautem YCiietabiJUei.asacet-:.
Ii9 FLODOARDICANONIClREMENSIS ' 120
dotibus in prsefata villa, in qua morari solebat, in A heati fuerat nomine Rigoberti, mulier id reputans
ecclesia sancli Petri, ad auslralem plagam altaris. . Deo placitum, eidem sanclo fierl volum suum insli-
Qui multis hic post sanctam bcposiiionem suan" luil. Continuo aliara inslauraus candelam, lmjas
refulgens miraculis, quanii sil apud Dcum merili. alraiviriduijiaxaiYencratiohi dicatam, veniensquead
palcnter innoluit; qurc tamcn mira ob incuriam, -vel lociim designalum, raumisculumobtulil; ci ante quse-
scriptorum rarilalcm, non fuere descripla. sita sancti Deipignora post oralionera dormivit, evigi-
Trcs siiniidem claudi ab ineolis ejusdem loci me- lansquedesideratara scsospilalemrecepisseprobavit.
moranlur inibi fuisse curaii. Cujtis redhibitss sanita- Posl annos novem hujus beati prsesulis ossa Re-
lis indicia bacilli videlicet ac scabclla, in eadem eccle- morum perferutiitir in urbem, ct in basilica sancti
sia diu sunl resc-rvala, donec exinde beata cjus sunl Dionysii honore dieala locantur, ubi canonicorum'
pignora translala. Qitscdain qnoque mulicr cse- scpultura Rcmensium tunc habebalur. Eral lunc
ca, nominc Ansildis [/, Ausisdis], ipsius Ioci ha- qincdam mulier cacca,in villa quam voeant Alaman-
biiatrix, ibi pristinum meritis,litijus patrocinan- norum corleni [Aumencouri], qux dorniiens audivit
libus Iumen reccpit ocnlorum. Pucr qnidem, scho- in somnis voccm dicenlem sibi: Quid liic facis? cur
laribusapudloci presbyterum sludiis dcdilus, lascive jaees? Craslina die pontifcs lliticmariis ei canonici'
quondam ludendo supra itiniulum cjns snbsilire Rcmenses sanclum transferent Rigoberluin. Vade-
coepil, non dans honorem Deo, neqtie sancto ipsius ad illum, et ille le adjuvabil. At illa diluculo con-
ibidcm sepulto. Sed hl sepnlti mcritum panderetur, surgcns acccleravit, candelam secum dcfercns, ad-
ct hujusmodi prrcsumplio cohibcretiir, continuo veniTC.Qtne mox ad loculum beaii pignoris accessit,
pes illius indoluil; moxquc claudus cirectus, officium lunien olim amissum recipere meruit. Surdus etiam
pedis unius amisil. Quo comperlo, presbyter can- quidam translalionis hiijus seque die veniens, ul lo-
cellos iiiibi circa lumbam, ne quis ignarus simile cellum sacri corpoiis bajulum teiigit, auditum sla-
quid pateretnr, fieri procuravit. In eadem basilica tim reccpii, qui lali qnoque modo se retulit accersi-
voccs lantse dulcedinis post cjus scpuluiram ssepius lum. Noctu siquidem in diversorio quiescentemper-
auditse narrantur, iil nonnisi angelicsecomproben- sona quredam incogniia leviter \i, leniier] liuuc in
tur. Ltix qtioquc tantse claritalis mediis inibi no- laierc pcrcussil el cxcilayil, excitauimqtie vocavit.
ciibus emicuit, ul solis fulgoreni \icisse viderelur, Sensil ille langeiilem, sed non audivit, ulpote sur-
qjise magno ciiam quondam jubare, sacerdotis con- dns, vocanlcm. Audierunl lanien qui secum aderant
ilguam pcnetravit scdiculam. Qtio visotanlus limor in domo vocemad sanctum Rigonertum ire qiianto-
invasil prcsbyierum, ut abindc majorum huicloco „ cius eum admonenlem, licel viderinl neminem. Qui
Tevereniiam exhibnit, quam anlea solilus fucril. Ad coiifeslim ahiil, ei salnlcm <li» desidGrataniinvenit.
Iioc viri Dei sepnlcrum diversis ab segriliidinibus ..Iltijusbcati Paliis membra veneranda, qtioniam
inulti curantur infirmi. Frigorilici quidam cum fide ecclesia prsenolata neccssilate muri civiialis, ob in-
vcnientcs, candclani in votisofleriiJit,elabrasum sc- festalionem paganornm construendi, cvcrtebatur,
pulcri pulvcrem suinunt, qtiem aquse inislum bibunt Fulco prsesul urbi posimodum inlulii, ct in medio
ct sanilatcni htijTts sancti meritis adipiscunlur. ccclesise bcatsc Dci geuitricis Mariae posl altare
Denlium vero doloribris crticiali liuhc debita ctim sanctse crucis collocavit; nbi plures eiiam cu~>.i fidc
vcneralione tiiinnlura deosculantur, ct ila curari acccdcntes optatam reperere medclam. Ilis fcrc
liicrenlur. diebus monachus quiJam cosnobii beatissiini Rcnii-
CAPUT XV. gii, iiomine Sigloardns, validissiina febre correplus,
De transiatione corporiscjnsdem. iinpos quoqite mcnlis effici videbalur. Qtii dnm
Ilaque dom in ltoc loco bic inclytus Domini con- quadam noclc cubilum perrexisset, incoeiiaHista-
fcssor pluribus claiificalus signisreniterei, domnus ]iien,eiqiiiescerenullatcntissiiieretiir, arclalusundi-
prsesul Remensis Hincmarus binceum iransltilit, el qtic, beainm Rigobertumauxiliumsibi ferreclainans,
ad coenobiiim sancii Tbcoderici dctulit, ac seeus invocat, ei oplaiam proiinus saniialcin reoupcral.
ipsius beali \iri tiirabani posuil. Ubi dum aliquod Posl aliquanlum tcmporis dcfcrunlur hujiis
annis veneratur, plnra pereuni Dominus mira pa- sancti yiri pignora in pagum Vcromandenscm
irare dignalus csl. Mulli siquidem febribits vexali, ad villam NeiJiincum, quam Odalricus comes
vel dolore denliumfaligali, ejtishic qnoquc cum fide ectlesiae Remensi lunc lemporis contnleral, ct
peienles auxilium, divinum gavisi sunl adcpti reme- Fulco pr.Tstil canoniconiih vicltii dcputarat,
tliuui. Ex quibus nmlier qii.-udam,nomine Andinga, tibi qiiidaiu coinraanebat in proxirao prc-
<Ieqiiadam pfoxima nionasterio villa, ilomine COl- sliyler , nomine Signirais, qui mr.gno cruciabatur
melecta, febribtis attrita, lirecapnd se super recupe- deiiliumdolore.VIIicaudieiis lur.cpretjosa illucdclata
janda sibi sanilateVfecissb .ti~adilnr expcrimenta. rnembra, quoniani Victus scgriiudihe injpediebaiur
Tres chim cahdelas uiiius fecit quantitatis, quanim adire, candelara illo.sluduit ifaiismiltere. Ac licet
riiiarii npmrae sancii Thebderiei, aUeraaiVsancli absens eorpore,; precibus tamen et lacrymis san-
Theodulfi, teriiam sancti Rigbberiicbnsliiuit:; quas cliimDomini.Rigpbeftiim n.ondisfulit exorare,;qiia-
«imuraccendens, qiiie "supefarelardeiido,,:probare temis peripsius iniciventiim medelam merelnr aeci-
tilipostiit. Qtiq faclo, dum supefdiiral flagrandoquse pere. Qui liiox ut muhiisctilhinejtis ,ad sappli locii-.
Wl. IHSTORL-EECCLESLC REME.NSISLlliRI QUATUOR.~LIB. IL 122
iura pervenit, meilicum coelcstem sibi adesse, re- A uif.icius arcbicpiscopus et lcgatus sanctse Romana
cepta sanitale, scntire pronieruil, El confesiim ad Lcclesitc, ct prsefatus amabilissimus Fulradus Fran-
locum sacri medicaloris profeclus est, lolumque se cire arcbiprcsbyter, tempore anlecessornni noslro-
in lacryinis antcipsius cflundens mcmoriam, gialias rtim Zacbariaj et Stophani (Steph.1l) successoris
relulil, et quanla sibi per rjus invocationcm Palris illius, multiini laboraverunl, ut bonic memori:e prse-
fcceritDominus, indicavit. Ncc longuin postbsccurbi decessor nosler doninus Zacbarias pallium arcliiepi-
Remortimsacra mcmbra revocarunt, cl ccclesia sancti scopo Reinensi, Abcl nomine, per deprecalioiiem
Dionysii extra murum civitatis canonicorum RCIJJCB- suprasoripti Donifacii transmillerct, quod [ i', qui ]
siumsludio, suraptibtisqitereslrticta, ibideracum beati ab illo constiltilus fnil, sed ibi pcrmanere permissus
Tlteodulfi pignoribus bonorilice veneranltir Mlaln non fiiil, - &ed magis contra Dcum ejcctus est ct
CAPUT 5 VI. -Reiiicnsis Ecclesia per multa lempora, el pcf mullos
De Abel ejus successore. annos sinc cpiscopo fuil, cl res ccclesise dc illo cpi-
Bealum Rigoiierium scculiis Abel in episcopabus scopatu ablatic snnl, el pcr laicos dhisce sunt, sicut
ordine rcpcrilur, qiianivis cum quidam corepisro- ct de aliis episcopalibus, maxirae autem Rcniensi
pum taiitum fttisse tradanl. Pontificem lamen fiknn B hielropolilana civitaie.
exslilisse divcrsis inveiiimus assertionibus, cl maxi- CAPCT XVII.
lne in epislolis Zachaiisc pnpre ad saucium Bonifa- De Tilpino cpiscopo.
cium directis (ZACHAR. episl. 85, tom. III ConciL), Prsemissos in cpiscopaiu scquitur Tilpinus, cx
ia qttarum nna coinniemorat, indicasse prscdiclnm monasteiio sancti Dionysii assiiniptus, cui raagnus
beaium Bonifacium stiis litteiis intcr cselera, quod Earolus ab Adiiano papa impclrassc pallium rcperi-
trcs cpiscopos pcr singulas metropolilanas urbes lur, sicut ejusdcm papoc ad ipsuin direcla.pandit
ordinassel, id esi, Grimonciu in civitale qttsc dicitur epislola, qnse ita incipil :
Rot!omussectindumvero Abci, in civilalcquai dicitur t AnniAMjsepiscopus, servus servoriim Dei, re-
Rcmorum -.leriium denique ilartbertuin in civiiaie yerendissimo cl sanclissiino confralri noslro TJLIMNO
qiiiCdicilur Scnonis : i Qui et aptr.l nos Jnqiiiens, Ecclcsise Remensis archiepiscopo (7).
fuit, cl iua nobis pariler, ct K.uTomanui alque Pip- « Qiiia ad petitionem spiritalis filii noslri ct g1o-
pini detur.l scripla, per qww snggcssisii, ut tria1 riosi i'egis Francorum Ifatroli, pra;bcnle libi bonuni
pallia iisdem Iribus praenominatis meiropolilanis' lcsiimoiiiuin desanciitalectdoctrina Fulrando ania-
dirigere deberemus, quod el largiti sumus pro' bilissimo abbate, Francire archipresbytcro, pallium
adiinaiione et reformalione EccleJaium Dei. J IteBJ 1 _ sccnndmn consiicludinem libi iransmisissenos cum
in alia ipsius a.i cnindem cpislola (ZACIIAJJ. cpist. 9,' privilegio til mctropolis Ecclesia Remeusis in stio
al. i) : i De episcopis vero meiropolilanis, id est- stattt mancrel, ct [ms. i. omit. ct] bene mtmora-
Ciimbnc, quein nosjam comperium babeinus, Abel,' mus : »El post aliquanla, quse de sancto Rigobcrto,
s'.ve H.iiiberto, quos pct unamquamque niclropoliwi cl Abcl supcritis jam prsernissa sunt, ciinj de rebtiti
j er provincias cousliluisli, bos per tiiiiin tcsliino- ecclesise Remcusis alilalis Ioquerclur : t Et tua, in-
j.ium confiimamus, el pallia diiiginius ad corum' qtiil, fralernitas jam cx mag-.iaparle ipsas rcs apud
Grmam sl.ibililalein, el Ecclesise Dci augmcnlimi, ploriosum filium noslrmn Karolum, et ante ad Car-
ui ila nieliori proficial stalu. Qualiter cnim \i, eliaiu]i jomannum fValrem ejus impetratas babes, et ordi-
RJOSpallii sil, vel quomodo fidcm suam cvponerc! ncm ex aliqua parte, ct in cpiscopis, et in aliis se-
debcant hic qui pallii iililiccntia concedunttir, eis' cundiiin canonicam, el sanclse scdis Roman-c aucto-
(iireximus, inlormanles eos-, ut sciat quoJ |i'is. i, ritaiein dircrfum habes; proptcrea petisti a nobis,
1
quid] sil pal ii usus, et subjeclis viam piredicare libi ct ecclcsi.e luoefieri privilegium ex auctorilalo
salulis, ut ccclesiaslica disciplina in ecclesiis eoriMa beati Petri principis apostolorum el sanctsc scdis
immulilale scrvelur, ct mancat inconciissa : et sa- Roniaiioe, ac tiosira, ut quod peiTectiun habes in
cerdolitm, qtiod in eis fucrii non polluinm, ul anlca j) ante valeat permanere, ei quod, adbuc perfecUira
"
fuil, setl mimdum, el acceptum Deo esse possil, non babes, pcV nostram anctoiilaicm possis, atixi-
qtiantum biimana conditione [or. ms., conditioj \alel; lianlc Deo, cl B. Pelro apostolo ad pcrfectionem per-
ila ul nullus rcpcriri possitsacris de\iare canonibiis, ducerc. Pro qtio et nos ardemi animo, et divino ju-
el sacrificium mtindum eoriim ab eis immoleliir; vamineapostolica fulliauclorilalc,non solum vetera
ila ut Dcus in eorum placetur muneribus, et popnlis sectmdiim sacros canones, et aposlolicahujussancta;
Dei purificalus mentibus ex omni squalorc sinccrum scdis decrela slatuimtis, sed cl nova libi. pro luo;
exbiberc valeant Chrislianse religionis olficium. > bono studio concedimus, atque aiictoritate B.Petri
Salvalore
Scd et quoedam cliarlse ipsius cpiscopi rcperiunlur. piincipis-ipostolonim, cui dalaesta Deoet
noniine tilulatse. noslro Jesu Cbrislo ligandi, solvendique potestas
De quo etiam prsefatns Adrianus papa in prscnie- peccala liominum in cooloei in lcrra (Malih. x\i;
morala epistola ad Tilpinum archiepiscopura, posl Joan. xxi), coiifirmainus alque solidanjus. Remcn-
illa, quse superius prsemissa sunt, ila subinfert sem ecclesiam sicut el aniiquitiis fuit, metropolim
(ADRIAN. I, ubi supra, c. 15): < Sanctse meinorix 13o- permansuram. cl pvimanisnicdicpccscos, sedcm essc,
(7} Non exstat inter rgusepistolas.
l^- V. FLODOARDICANONICIREMENSiS 1«4:
ct le <jul,ln eadeiu sede, cooperanteDeo, ordinaliis \:ordinatione',.et.fidcm ac doctrinain illius, atquecon-
es, primatera ipsius dicecesisesse, cum omnibiis ci- versaiionCm et mbres,. ac vitam invesliges; lil si
vitalibus quse ab anliqtio lempore Reiiiensi melro- 1. aplus fiierii et dignus ad episcopaleiucalhedrain
-.poliecclesise subjeGlse'fuerttnt, atque etiam perpe- giibernahdam cxpositarii et coiiscriptam.el manU
tuis temporibus tibi et successoribus tuis sil cohfir-' sua propria subscripiam. calliolicamet orlliodoxam
nialtim.Ei hoc inierdicenles, ni nullus autleat juxta fidem per niissossuos curit lilieris ac lesliriioiiioTuo
saneiorum canonum traditioriera, ex alio episco- seu ajiorum episcoporuin, qtios tecuin esse manda-
palu ibideuJTranslalare, ant consliluefe episcopum vimus, ad nos diiigat, ut pallium illi secunduih
post liianl de hoc sseculo;evocaiioncin. Neqtie ali- coniiueliidihemtfansmitiamus, el brdinalioricmiliitis
qnis TuaS:parochias, aut ecclesias, vel civilaies firrnam judicenius, et iii eadem sancta ecciesiaMo-
snbtraliere, neque .dioecesiinReirienseiriullo.tiiiqtiaiii- gtintina arcliiepiscoptim-constituiuiiiessc faciaraus.
lempore dividpre, sed iiilegi~amanealjSicutaiiiiqni- Benevale. »
ttis fjiil, el sacri canoneset prsedeccssorumnostro- •"Qui prsesiilrcs ecclesisediversa per loca difeplas,
Euinfirinayit,.et nostra firniat aucloritas. Et te, aut tam.per se apud regiam hiajestatenj, qnani pcr au*
futuris temporibiis Remensem episcopijni,et pri- ctores ecclesise,•'diversosapud judices legibusobti-'
malem illius dio3cesis,.nonprsesuinat, neque valeat B nuit; et ecclesiastico juri rcsiiiuil; nJaxiiiJcquep'cr:
iiiiquam aliquis de episcopatu dejicefe sine canonico qtiemdam Achabbum, qui tam in Francia, qtiain'
jiidicio, et neque iu illo [ms. i, ullo] judiCib sine etiam frans Ligerim pro rebus ecclesiaercvocandis
consensu Romaiii poniificjs, si ad hanc ;sanclam bperbse laboravit, el iairi prajdia'"quain inaiicipiii
sedeni Ronianam, qusecaptit esse digiioscilur orbis mulla legibtis evindicata Ecclesisereformavit. Pos-
lefrse, appellaverit in ipso jiidicio.~Sed;insola subje- sessioiiihtisquoque vel mancipiis a quibusdamdalo-
clione Romani pontificis permanens,. dicecesim et preiio cocmpiis, rcs auxisse prscsul iste rcperitur
paiocbiam Remensem, adjiivaiiteDpmino,et noslra ecclesise;"hbitiitiliaruniqtioque jura villarmn dispo-
atque B. Pctri ftiltus ex isla saiiGtasede auctorilale, siiis.Vordiifassecoloniis. Sed et sacrartim eodicibtis-
secijndumsanclos canones elhujussaijcise setlisprse-: ScripluiartimVqiiibiisadhucaliqiiibusquoriuciuiintir,'.
ccpliqnes, libi siibjectosTta cerles.el sludeas guber- hanc inslruxilEcclesiam.In ccenobiodeniqiiesanctf "
n.irs, ul illani desiderabile vocemDominiiiostriJe.su Reiui^ii monacbos ordinasse, ac nlonaslica vila eos-
Cbristi valeas cum clectis ejus audire : Euge,-scrve iradiiur iristifuisse,cuni canonicosprius idemcceno-
bone ct fulelis, quia in pauca fuisli fidelis, snpra biura a lempore Gibebardi aijbatis, qui eamtlem-
mulia ie coiislilunm; inira in gaiidiumdomini tui congrcgalioiieni, ob a-.iioremDei el sancli Re.migii-
(Maiik. xxy). Efquod ad jioslraniiiolitiam perduxi- ^1reperiuiraggregasse, adhoc usque teiijpus habiiisse-
sti, quiaad alios episeopos;dejpsa diqecesiRemensi. ferattir. Iinmunilatis dehiqite prseceptum a Karlo-
qiiidam accipiebanl ordinaliones, el habehant inde- nianho rcgc filio Pippini, primo IJJOX regni ejusdenv
bita refugia, el.boc per omnia probibemus, scd sicut anno, ecclesix llcniensi' 6btiiiuil,.ad cxemplar im-
s;icra docet auclprilas, et insyiiodis coiiipriivinciali- ihuniiatuih quas ipsius prajdeCessores regcs httic-
bns convoeandis et faciendis; et iri ordiiialioiiibus,, coiituleranl ecclesise : quarum ostendere quoque
ac dijtidieationibiis, Remensis ecc!esia,;cl archiepi- chravil ei nioiiiniehta; ul nnllus scilicel jutlex pu-
scopus, qui in ea constitiitus fuerit, talein habeat blicus in lmjus ecclesia- terras aiiderct ingredi ad*
anclofitaiem.sicut sacri Canoiies,et luijus sanctse mansiones parandum, vei .quaTibetjudicia facere,.
Eeclesiseconsiiiutiohes docent. Etnullus per ullum atit penitus xenia ibi requirere. Sed qiisecuiiquean-
iraquam lempus iibi, ve.lRemensi Ecclesise,!derebus tecessores ejus eidem concesserani'ecclesise;,per-
ad illam debile perlinentibus divisioneravel violen- petualiter liabere valeret iridulta. Poslea quoque-
liara, sicut anlea; faettim fuit, facere prsesnmat. aliaui ejiisdcm rcgis-de oriiiiiumteloiieorurti reniis-
Nara si, quotl no.n ei\edinr.is, qttis ilie fiierit, qui sione inipeiravilpiseceptioncra; item.aliarri de ponle-
contfa hanc iioslram prseceptionemlemerariO ausu Baisohensi; item de charlis concrenialis , quaruras
cilb, et maxiine post.cbm- " luiic leniporis per negligentiaih accideral exusiio,
vehire lei.ilav<erit,,'nisi'se
nionilionenicoTTexerit,' scial se aelenvoDei judicio ' utres, et facultates ecclcsise, qiias eo lempore pos-
aiiathcmatis vinculo esse innodatura; si quis vero sidebat, ita peniianereni absqiie diminulione COn-
Japoslolica scrvaveiit praiCepla,el noi'riiamrcctse el firinatse ipsi eCclCsi^ per reglam ejus aiictoriia-
oftliodoxse;fldei Tuerit assecuius, beiiedictionis gra- fem; iteni de raiiiiibus , qtii ;in villa Juviniaco-
tiaih cojisequaltir.: llsec a nobis difiinita perTiujus fesideriies eraiil super terrain sanctse Marise, ef
nbstrse cohfiiinatioiiispnginam, ih tua ecclesia per- sancti Reinigii, concessa, rcinissaque ipsis omni.
poiuis fempbribuspfosiii cbrifirinationeconseiVahda qiiaiJi'debebaut exaclioiie niililiseVIlcm';aliiid de bis
esse mandamus. Injiingimiiseiiani•frateriiali tuse, ut qtti in Ciuciiiiano, Curba villa, ve! in omnj oago
qtiiade brdinatione episcopi, iioiiJine Lul, sarictse Tardonensiinfra ierraih "Remensi.secclCsiteresiile-
MoguniiiiaeEcclcsia; ad: nos" qtiajdarapervenerunl, baht. Dedit etiarii idein KailonJannus rex stib lioc;
assii.mptls lecuni ViomagOel posscssore episcopis, poiilfficcper chariaruminstriinieijta, pro ioco sepul-
cf raissis gloriOsi~ac spiritalis (ilii nostri Karoli i liirse viT i-emedioaniinoesua;,"viilamNoviHiacumin
Francbrum regis, diligenter iriquiras omnia de lllitts pago Urtinse sitam, cim ouvnibustflriniuis"vclappeiir-
-125 IIISTORLE ECCLESLE•REMENSiSLTBRIQUATUOR..— LIB.IL 'JSO;
ditiis siiis, omnique integriiale , ad basilicam yel A , eiiani p 'slquamprsesul ordinattis esl, pluraiiiveniliir
monasteriuin sancli Romigii, ubi sepullufaih qiioqtie cctT.esise conquisisse, el resut colonos, tam aptid re-
habere dignoscitur.Cujusgermanus Karplus.irapera- giam inajcstatera quaiii apttd colonoset judicespu-
loi- magnus buic prseshli Tilpiho palliiim per legatos bjicps, nec^olura per aiictores ecclesise, sed eiiain
cl l.Tteras sua.s oljtiniiit ab Adiianb papa,...siciilin quando'"per sui prajsentjam. Ctii yalde credidisse
ejusdem papas lilteris ad ipsum regem super hac Carolus iinperatpr. niagnus ex eo.prpbaluf, qtipii
ipsjus pelilione directis, , continelur. Immuniial-s ." . illusires Saxonum obsides quiiidecim qiios adduxit
qtioque prseceplum/ab lioc eliam i-ege,juxla praece- de Saxonia, ipsius fiJei cusiodiendos comraisii.
dentium cxemplaria regum, Remensi ecclesiseidem . Tl.icsyiioduminyeiiitur.liabiiisseanno ab inCarna-.
praesulimpeiravif; itein, aliud pr-.Tceptumde iuili- tione Poniini nostri Jesu Cljiisti814 in ecclesia No-;
tibus pagi Tardprieiisis, juxta . cessi.onem gerinani vioiiiensi, regnanle Ludovico filio.Earoli, congrcga-.
stti Karloma.nnire.gis; ilem, de chartisVeoncrematis; lis secura. coepiscopis. suis UiIdoai~do-i Ef.menone,.
ile.m, de conflrmatione..tradilionis prsefati gernJani :; Jesse, Ragomberio, Griraboldo, Rotliardo,.AVendilr,-
sui regis, qua Noviliiacum,et Bebriacum villasjdeiii '.imaro^.'Osirpaldo,'elcIiore.piscopis..\yflltqrio,.Speriio,,
rexad basilicamrsaijciiRemigiicoridqriavii.PraJicr- necnon.etabbalibus Adalbardo, NaiJtario, Fulrado.,.
ea mulli sub hujus praestilis-episcopatures siias ad R 1 Ericbo,-Hikierico,Rcnjigio,.;Ebbo!ie,.Sigbaldo,.cunij
ecclesiamRemenseni, lani sanct-e Mar.ise, qiia.in cietero clero, presbyleris ci diaconibiis; convrieatis-
sancto Remigio,coiuiileruiii. Qui prsesul defimcfus efiam coiiiitibiis Guntbardo, Rolfrido, Gisleberto,,
esl anno sui cpiscopaiusil; cujtis corpus aii pedes Oincro. Ilis oranibiis.-.resi(lenlibiis,sejiten.lia.yenfi-.
6aricti.Remigii lu.mulaium,' hiijusmodi cerbilur ha-~ ' iataosl inler Wcndilmarimi
ct.Ro.tbardiimepiscOpo.s,
bete titulum de lerniinis parociiiaruin suarum; et rcqiiisiiurijac,
Rac requicscilliumoT'il|iii!iis pi'ffisii)Tioi'.on's,
; VivereqiiiCliristusvilaiTnljireiuit. - "."' ; ' ; definitum est, quod bsec lo.ca trans lluvium Isarain
HuncReiiiipopuloniarlyrDion.y.suis aiinus;. : ', iripagoTNoyioinensi pciTineredeberenl ad.pafocbiam
' ;Pastorei!i vigilcmiiiisil,el.esse ralreni. ".• '' ~ ecc.lesiaeNovioraeiisis , id est,-yarinse, UrbscaiJipiis,,
QuenVpaseens e sl
ipjadragenis ampli.is aimisV '
. --, Vesle senecnilisiie.siiol'alus.;i!>it.. . . Trapiacus, Jerusalem,'Tlarbaiidianisva;sive Ccclesia
Qtiarus ciintNunasmensisSepleinliefbaberet, sancli Leodegaiji.c.iim reliquis villis ad bas eccle-,
Morliia
• Elquoniam quando fuilniorssibivila ii.iati.c.l.
loctisalquevg^adiis libs junxefal,' lliiiCinar sias convcnieijiibiis. Csetera vero. locaTrans stipra-.
Huiclecillumuium,coiripo.suil litiiluni. dieliim fluvjiim,:in prsedicto pago, omnia pertlriere
;:.::,;: '.: CAPUT.XVIII. ; •'' •; debefenl adparocliiam cccksise, Suessionicse,lircC:
-,:-• :: De Vulfario episcopo._. --.- diligerilissimeinyestig.ilaconsenserunt siipra seripli.
:'Tilpihum sequilur. Yulfatius; qpi abirnpe.ralore ^"-episcopi,' et cborepiscopi,. abbates, :presbytei'i et
prsefatomagno Karolo liiissus dominicus ad ,reela diaconi, ;ct pars ecclcsioe.Noyiomensi.s,•cleri.ci et
judicia determinawdufuerat anle cpiscopatmnconsli-; laici; et.pars ecclesiseSttessonicse,sirailiter clerici,
tutus siipefTolam Gamp.iniami Inhis quOque pa-- etlaici, el DIJOaniino unoqtie consensu confirmafe,
giSj-Dolomensescilicet/Vongense Gastiicense, Sla-: decfeveriinl. NeCsuse tanltim dioeceseos,quin etiaiii:
doneiise,Caialauhense,OtraenseEnf.-Qrmense],Latt-: Tieveficse ttibs .aicliicpiscbpiim.Araal.aiium, , cura,,
dttnense, Yadense, "Portiano Tarduueuse, Suessio- Adalmaroipsius .coepiscopo.et IlejTIando, jussione"-
nense, sicut et alii quidaai sapienies, et Deum ti-. imperaloris magni,K.ai'oli,ab eodeinscilicei Yultfa-,
liichtes lialjebaiitur abbates per omneili JEalliamet. lio metfopolitaijo convocatuniad ordina,lioncniepi-
Geririaniama praifato imperatore dulegati, quo dili- scopaleniciijiisdaraFrptiiaiii, prscfatse:..Treverc.n.sis
.genterliiquirereiit, qttalker episcopi,abbates, coiiii- ccclesiaepfesbyteri. eidciii pai;uisse feperinius. Hpc,
tes et abbatissseper singulospagos agerent, quaiem etiam yulfariopraestile ofdinanieVCoi.jgregaluihre-
coiicordiamc.ljiniiciiiainnd invicein lcnerenl, et iit peiiiur Reinis ab imperalore : Karolo Magno:cpnci-;
bonos ei idoneosVicedomriosel advocalos haberent,; liuiu pluriinqrunj Patrtim,.- in qho consliluta 43, le-
e.t undeGunque necesse fiiisset,: laraVrcgias, quam- guniur cnpilula,in quibus de fidei ralibnc alqne Dei
eccles.iaftim Dei juslilias, viduartim qnoque" cf Ecclesiseltonore, rcctoruiuque ipsius ac niinisirqruiii,
orphanonim, sed :et csetefOrura lio.rainutninquire-: disposilione, regisque fidelilale, alque lotius jegni
resit, el perficereht, et •qu.odcunqne"emendaiiduia ' uli.Iilale.li-aclaium,est.; ..;': ;.:>:'.•';::.V;r,;.- ";:::
cssct emendaie sluilerenlj iii quaiiiuiij meli.uspo- i Qi!asd;tnj,pr;ctei'ea:vjllas ecclesise Reniensis rite .
luissent, etqttod emendaj-e.pei' se iier|uiviss5ijt,Tn; dislfibnlisj.alque bescripiis: ordinayit coloiiiis. ,Sed,
prsescriliam; imperaioris -adduci facereiil-,cl.de liis- .,et res ecclesisealiquas, liiancipiaque, cum persouis
oiuiiibus eideih priiicipi fideliler jeriuiiliaie.sttide-. quibusdam pro parljiimcommutavii opporlunitale.
rent. Resitiensigilur prsefahts vif lllustris :Vulfaritis; De Uiesaiiriseliaiu saiicl!».Mafise.ac sancti Reinigii
adTnjiincla sibi defiiiienda judicia, cum quibiisdam; nonnhlla cuni lesiimoiiipVvirorujiiillusliiuni, tani,
comiljbiis in raalis puijlfcis, jam qtioque. vocatifs. elericoiutmqiianilaicoruni njulavit [a/., hititiiavii],
episcopus adbuc ctiam anlequara ordinaretur, xes. etOfna.menta vel yasa :ecclesiaslica;,.exinile, prout,
quasdam Remensi ecclesise,-sed cl mancipia non- dignura sibi vistiirifuil, labricari."fec.iu.Eundi d.ei.ii-.
ntilla , vel colonos reimpetrasse,: ac- legibhs per. que Romam causaofationis ad sanctiim Pctrum.
eeclesise advoeatos leyihdicasse./repefilur, ^eciion l.iccntiaraab.impcralpre se ac.cepisseiii..qtia4atn.stia.E
fg7V ;:'- ; mbDOiRbim ;'.;; ...; :Tasi.-;
deslgnal epislbla ; sed ulriimTcfii, ceriiiiii nbii lia- A j bus Siephani papas,;ac ,'Ludb.Viciiiiipel-atoris-insi—-
;
Ijemus. Reddilus aulem villarum quaiumdaiii eccle- ghiltirii.
siseineleeniosynaprdbabililer, prb sui corporis et-aiii- ,"Ludbvicus C-esarfactnscorbnanteSiephaho,
H»ciii sede, papamagno,luncel Eboironlifex
mse salutedistiibiiti, quibusdamadbuC descriplioiii-- Eaindanieiita renovavitcunclalociisiitts, ; :. (
bus luric factis legiintur; inqiiibtisinveniuntur inler, -liiiiis jura sihi subdens,prsesul attxitomniai
Termidiirij,.Grandem pratura, "Viiiiiicum,Euryillarai., Mairis.ejiisdeni-Eboiiis hujusraodi babetur epita*:--
[nisi.,;Furjiillam], Gramadum [G.ray-iagtiiii], Pidumy;, phitim;

•..:..'-.
MeaIprtesi requiris.temporisinilia;.. ,
fladeyelluinr et Corlciii Magnaldi;.in-disiribulione Scito Karolijfuisse regni suh priinoTdia;. ,.
eleempsynsedeannoiiarabdii"I97S[i,l<57]..Deaiiima-: . Lutlovieoiruiiiiplianiediesfluxittiitima.
libus inler majora el~minora caplia 168. Ilein inler - Jilienusprinioslavilmores,aJveusGerinanicus^
Hiiic uulriviietsecundosLiger-ainnisGallicus.
Villas Fagtim, sive Bolcticum, et: alias quasdahi, SequanafoviljuveiHam,sordessordeusVidula.
~
annona; modji 10S2, v-iiii mod. Gi, salis mbdii S;: ,:Praesul eraiurbis hujusmiliinaiusunicus,
fdem coiiduxilsibi sociamlabofibus, ;."
me
cuiri diyersis aniraalibusj.et aliis variis rebus ex-: TroximiihJruinasloctini.reriovahdi.cupidus,: V
pensa, Ad opus qtioque 'fratnim Orbacensis cbenobii; - . Becenifermentiperaiinossimtiliiic peregtmus.
V Ebo.iectorregojjatef Himiltriidis ijutiiibs, V
quaiituni sufficerel eis. Unde datitrinleliigi;, in- " Fundamenlasedissauctaspariler„erexinius,;•
-
1 DeodebiiumlaliDrenjdumegerebat
niajpribtis qtioque locis intilta liinc pliira fuisse dis- U: potilifex,.
Fessaquielemquserebain; ccesnb lioclumulo
sipata. Iinmuni.taiis quoque prseeeplum ab'Jhipera---; :' (iuiiiionie'SeplTmbertneiisjsKalendarumrapuit..
lore Ludovico, secundum prseceptipnem Karoli Au- ; Ovialor,estocaultJSsemperab excessilius.
EaieoriiVn^profuisse, tildebiii, duinptitiii:' .
gustipatris ipsius, ecclesiseReniensi, m.oriasleiioque ^iciiiam,dic pro viudicla,da Dens, peccaniiiius.,
sanpliReniigii.bbiinu.it..'-. ' - Hiijus praesulislioitatu Halilgaiius €amar'acensiS-
CAPDT XIX. episcopussex libellos De.renicdiispeccaloruiii, et;.or-^
.. De Ebone prcesule, dihe vel judiciis posriitentiociconsbripsit.Ad quem_
Huic siiccessitEbO;vir inrluslriusetliberalibiis di- ... Talisejus exstalepistola, •'-.:';- -
gciplinisefuditus, .patria Transiiiehensis. ac Germa- t: ReverendissiiiJOin Christo fratri ac. filios HA--
liicus, imperatoris, ut ferlur, LudovicicollactanCtis. LITGAMO eplscopo, EBO iudigrius episcopus, salu-
ei conschoiaslicus, qui multis ecclesiam curavit in- Tem. -v -" ;-
struere cOriiinodis,et proecipiie artiflcibus quibuS < Non-dubitoluse idnottini esse cliaritati, quanla,.
liridccunqitecollectissedes dedit, et beneficiishume- nobis ecclesiasticsediscipliiise,qhanlisque nostrbruni
r&vii. Mancipiavel coioiios'quosdamecclesiosdeser- necessilatibus siibdiiorum, el insuper mundialiuia;,
tores laniper seipsum, quani per Radulpbuni vice- ; oppressionibus,qtiibus quolidie agilamur, cura con-
dominum et ecclesiaeadyoealuni, apiid jiidiccs pti---Vslringat. Idcirco , ut lecuih conluli, ex PatruRi,
blicOs jegib.us eyindicalos:et oblenlos, eeclesiasiico diclis; canonumque senlenliis ad opus cbnsacerdo-r
jufi festituit. Qnasdam quoque i'es ecclesiie, aique tuin: nostrorum excerpere Posnitenlialein minimex
Kiancipia,Cuirialiquibits personjs pfo pai'iium com- valui, quiaanimus cum diyidilurper raulta, fltminor-.
nioditate cojnmutavit. Sed temporalia siiper ejusdem ad slngula. El hoc est quod in hac rejne valde spl-
commiilationibus prajccpta oblihnit. Ab ihiperatore licilat, quoniani ila confiisa suiil jtidicia poenilen--
quoqueLudovicolillei-as ad Roberlum comitem pro lium in presby.ici'orumnosifOruin opusculis, atque.,
ecclesiasliearum rcrum defensiohe (qttas -quidam diversa, etinler se discrepantia, etnullius auctos
pervadere ^nioliebanlur) impelravit.' Colopias vero Titate-siiffulla, ul vix proplerdissbnanliam possint-
iionnullas ecclesise,descriplis per slrenuos viros co- discerni.. Uride fii ut coricurrentibus ad reihediunii
lonis, .eoruniqueservitiis, ordiiiaviti - pceniienlise,tara pro librorum/confusipne,qtiamefianu
Archivum ccclesiaetulissirais scdificiis,ctimcrypta pro ihgenii larditale,.nullalerais yaleanl subvenire..
in honore Vsaiicti Petri, oniriiumque aposlolorum, Quapropter, charissirae fraler, noli teipsum nobis-
marlyrum, cpnfessorum, ac virgmum dedicata, ubi negare,:qui sempef in divinis arderili animo disci-
Dco propitio deseryire videniur, opere deceuti con- _. plinis:,acsolerli ciira Scriplurarum 'meditalionibus.
Blnlxit..:;ubi multorum lani apostolicorum, qiiam- "perfeciiSsimobtioTIoruisli.Arripe, qua?so, siiie ex--
cajterorum sanciprttm condita pignora reservaniiuv cusationisverbo, hujiis Karcihsepondus a hie qtii--
In qlia.nonnullse illiistralioiies ostensae-noscuntur. dera tibi imposittiin, sed a Dominocnjus onus leve>.
Vidi siquidem litilritoris mei Gundacri, in prospectu est (Matlh.^xi), levigandum. Noli liinere, nequefor-;
ipsius ecclesisecom.manentis,servum, dum temere riiides.bujtis operis .niagnitudineni: sed fidenler-ac-
prope. feneslrara hujus cryptiBacccssisset mingerc, cede, qtiia adefit libi qui dixil: Aperi -ps tuum, et:
terribilj quadam qtiasi armali cujusdaih viri visipno ego adimpleboilltid (Psai. txxx,TIi). Scis enimVop--
ila deierritum, ut p.utaretur amitiere sensura. Sed ' lime parvis parva siifficere, nec ad mensam magna-;
el Roliinguraquemdam,htijus loci diaconuhj a simili torum pauperum tiirbam posse accedere. Noli tuse
pncsumptione .pari.fernni visione cobibitunj. Unde deVotioiiisnobis subtrabere scieniiam; noli accen-:
caiilum beihceps ab prohibitum, ne quis lalem prse- sam in te sub modio ponere lucefnam, sed prsecelso:
stunere gestiat aiisunii ..:"; -.;•; ;: eam siiperpone candelabro, i)t.liiceai.onjnibus,.-:qiit-..
IIujiis ccclesi;e pinnacultim talera *Tdeturprse- in domoDei sunt fratribus Ui\s{M'atlh,V,5), et pro"
SBonslTarelilulum.:, pei-eiiis etiatr. «ci iwagint- lcrnohis veluliBcrilja dbctusVfMoWft. jtrti, B2j:quoil
i'29.V. 'ffiSTORLE ECfSLESI^ BEiilENSJS;UBRLfiUVTOOR. — UB. II. tW_
'_accepisli aCoihiiio, Aderil tibi hiijiis lahpris itinereiAseum njaxriiijis,riiiuneravjtJonis.';-,,amplioribus'miilfb
uilius gratia, qui duobus discipulis euntibns ler-... , quam suscepisset^beo, diiiiisiteumiciiihlegaljsisuis
tiiirii se sociuni-addidil in via, el •.aperhil.illis sen- Roniara reverti-i qttibusprsecipit ubique . in iiihero
. ' Btiin,Iit sanclas inleilrgerenrScripturas.jLuc. xxtv, hpncstum ei rservitium exhibere. =
52)'. Spifilus paracleius oihhi veritatis .doctrina >et ' .Cupiens efgp praelaltis pbiilifex -Ebo domumiec-V
perfecla.charilalis scieniiaHua resplehdeal pectofa, clesisesanctse Dei geiiilricisVMarise,dinlurna-;pehe
-'bharissirne frater.2"?ale. » --..: -": ; lapsabundam yelustate reparare , iii qua etiaiii se- X
•;Ad quse idem lalia TesCribltTlalifgarius, -cundus Stepjianiis papa Pippino.rcgi dudum, et.Leo :.
< Doniho et venerabilKPalrj iii Clirisib ^EIBONI .ar? tertiusKarolp magnbriniperaloil aposlplica-repei-iiin-:
-cliiepiscopO,-HALiTCAmos, mihinius Clnisli famulus, lur ipuriia cpnlulisseiViit in epislola•coinmemofatur !
-bsalutem, -inipcralori.sdptliarii Leoni quarto, pro. "causa coirir
fPostquamj-Tcnefande-Palflr, direetas bealitti? vmendaiionis fliiicmari archiepiscQpidifecla (infra,
•Tliiiisyeslrse accepi litieras, quibus me horlari di- yii. III, c. 10) j, peiiit a prsemisso imperaiore Ludo-
-gnaii eslis,,ne mcntis acumfciiinerii, tofperitique vicbadrenovaijdaiii et ampliflcahdauireaiiidcmbasi-'
"biiosubmilterem, sed cognilipniac nieditaiioni quo- licam.raurmn civilatis sibi chncedi.iguod idem prin-":
-lidiesa.crae-Scriplurame vjgilanter traderem : etin- B«eps .] quietissihia pace/fruens.Vetimp.erii-pi-seclaris-
=«.iiperexsanctorunj .PalruirijVcanoiiitiijqtie sententiis.. siina poteslaiesubiiixuSjijnllasbaibaror.um metuens
^Peeiiilehlialehi-iiiurio voluniiiie aggregarem, durinii;; jnciirsiojies.nerpiaquanj.refiilavii, sed beiiignissime
quidem mibi, el valde diflicile, Irenienduraque boc ob amorem ,Dei, et ipsius almu"genitricis honoiem
-fuit iihperium,;ul Iiane susciperem sarcinam, quain «concessil, atquejiissioiiis suse raoniinento Pieri-dele- -
- a pfudentibus Cognosco
relictam,Multtfraqtie'1'enisus ..^avit, hujusmodi-stipef hoc suse.dansprseceplionis
•-suin-voliiinatirvestrtCi non Vvelttt pfocaciter durtis, decreta-. ,.:;;::;;..'
ssed propriaj infinhitatis adiiTOhilus.TIaceteiiirijcura •<.'In homine Domini-Dei etSalvaioris liostfi Jesu
-sollicitus riecessariuriiduxi, ut aiiquatidiu nie a scri-;. Christi:, Ludovictis divjna ordinante providentia im-
-bendj lemerilaie siispenderem, quia sicul perpendi .perafor Augusius. Si ,-lo.cis veneraljilibus ea quae
•.iiijuneii opefis dihTcultalem : ila et injuhgenlis exinde a iprsedecessoribusnostfis, fegibus vel iriipe- :
-Suctorilali necyolui, nec debui.usquequaqiieresi- ' raioribus ,,ad reipublicse usus exigebanlur, religiosa
:£lere, cerlus quia imbecilliiatem iheaiii multo am-: liberaliiate in iililjtaiibits ef iiecessitalibus eoruradem
iplius.vestra adjuvaret prsecipientis dignilhs, qtiam saiieloruiji locorum.expendendis resnitiiriius , el flde-
v-gravarhtmeseigrioianiisediin.cullas. Valete., > liura nosirorhiK saluberrimis pfo-bac eadeni restig-
; Ilic Ebo prsesiil supra roeirioraluriirpapamSlepha- ~C * gcslipnibus ac petiiionibusbenignum coiriiiiodamiis
•TJuhicuiji Ludovicb rcge Renils suscepit, poslqiiam assensuhi maximum el animse nosifse, et regi ac
TcxTdem Sclavosin Oriente ppsilos directo devicit, regrio providehjus 'consulluin .;•quia iiibil cernitur
'Ct oppressiiexefeiiu: quan.do;prsefatus papa Slepha-. - :feipublicseinjminuliiinVquiilquide^ eadem repiiblica
ilus,VquiLeoni -sttccesserat,Jegalos sifos ad euiridem piis aciibus, et locis religiosisv ac ecclesiarum Dci
-pfihclpem"desfinahs,inlimaviiei, qhod libenl.er.euih uiiliiaiibus, seu scryOfum Dei fueiit commodilatl
•videre; veiiel- in :lqco. uhiCurique ipsi placuissct. iiidulium. Quapropler noturii esse Voltiniusomnibtis
sQuod audiens rex, magno repletiis gaudio, jussit Dei fldelibus,:prsescnlibi!Sscilicet; etfiililris:, pfseci-
ob.viarijmissos suos ire suftiriibjioniiUci,Vet:seryiiia ip.ueqtioque suceessoribus nostris iri pplestaiis eiil=
jirseparare. Post quos Cf rex ipse perj-exit; obvia- hiiiie, in quosumus , auctore DoiJiihb, eonsliliiii;
veriihlque sibi incampo magno Remensium, et de- ub eodeni dominorurnDominobcincepsconsiiliien-
sceiid.il ulerque ab equo suo. El.princeps prpslravit ; dis: qnia Eho veherabilis archiepiscopijs Reiriensis
se io lerfani tertio ante pedes lanii .poiitificis; salu- Ecclesise , et reyerendissimoe sedis sancti' Remigji,
taveruntque se invicem inagnitiGe,et amplexaiites se gloriosissimi ponlificis, el specialispatroTiiiiosli-i
deosciilati suiii;,paciflce, perrexerunlqiie ad eccle-.' prsesul, clemeiiiioenosira! innoiuit, qtiia vetustaiis
siamVubi^iuiri diti drassent, erexil se ippiiiifex, et senio cpnlrita jain dictse metropolis urbis sahcta
excelsa \~oce^tim choro suo fecit regi laudes re- _mater nostra ecclesia, rin lionore sanctse , sempef-
gales. Poslea .pohtifex lionofavit euhi jhagnis et gue vifgiiiis ac geiiilricis Marigeconsecrata, existe-
inultis bonofihus, ac regiiiam parilei:Iiirniiiigardimj rei. In qiia auctore Deo, et cboperalofe fnis., cobpe-
dein«l optimaies atque lhinisTroseorum. Proxima- ranle] S. Remigib gens noslra' Ffahcoriim, cunj
que die'Doniinica, in ecclesiaanle missarurn sbleiii'- ajqmvoco nostro rege ejusdemvgenlis, sacri fbniis
iiia~,:*orani -clei'b et omni "pppuloj" consecravit. et ijaptismate ablui, ac se.pLijTorinis. Spiritus saiicti
unxit eum in iriipefaiofcm, cbrbnani rairse pulcliri- ., gralia illuslrari promeruii. Sed etipse fex nobiiis-
ludihis auream, .preiiosissiinis geinriiis ornalam,. . sihius ad regiani potesfaiera perungi Dei clemehlia
quam se.rum deiulerat, imppnens super caput ejus. dignus invehltis fuii. Ubi.eliain etiios diyina.digna-
Rcgiham appellavit Atigiistanvi Ct Coronam aiireami tione, per manus domhi VS.lcpliani Romahlshm-:
posuit "siiper: capii.t ejus. Et quandiu niansit ib.i : mi ponlificis, ad nomen et pbteslaiem imperia-
apostolicu^ papa, quotidie cbiloquium liabuere des-•.lem coronari meruinius. Quaiu pro tahlis beiie-
uliiitate sanclaeDei Eccifeise..At.postquaraimpefalor•'., ficiis nobis ibidcia aVJteoboIlails i~eiiovareV*CJ!f"'.'
m ;' FLODOARffl CANONICi;iIMESSIS -1S2
-i-Iii' noraihe Doniiili Rei- et Salvatoris nbitri
pVeuies, ei ad id eXsequcndujn loci iricomhiodl-JA •
taicnl cernenles, concehTmiisad lioc opus, et ad Jesu Cliristi Ludovictts et: LoUiaritts, divina ordi-
eajtera quseqtie pro servorum Dei ibidein degeh- liaijle providentia ; injperatores Angiisli. Si Jiberar' -
lium neCessitatibussedificahda, mufuni omnem cuiri iitatis noslrs? njunere Iocis Deo dicatis quidtlam Con-
: pbrlisijJsiiis 'civilatis, et bhlriem bperam cuhiTciin- feiiihiis beneficii,;et necessiiates ecclesiasticas iior
ciisiiiiperidiiSj "qiiseex rebiis et faeulfailbus ipsiiis sirb releVariilis javaiiiine, id hobis etadriibrfalem
ecclesiffiet cVpi^Copatus" Rcihehsis Aqtiis palatio ho- vitani leniporaliler tranSigeiidaih, ct ad selemam
jsfro regib peragi ef ;exsolvi solilunifuefal, iri elee- feliciter obtinendani profiiiuriiniliqtiido credinius.
Th.osynaviiielicel noslfa, et pro feniedio animse do- Iilcirco iioluni fieri voliimhs omiiibus 'fidelibtis no-
iiihi ac geriilbfis •riosTri-,:atqne cicloforuiri' proede- stris, prseseiiiibus sciiicel et •fuliiris, qiiod sanctam
Cessoiiiih nbstfofiiiii;; qrii eumdem .cpiscopatuih Renjensem ecclesiam, In qiia "pfajdecessores-nbsiri
bonira saluiem suahi aliquaridit; lenuerarit, et in f egbs videlicetFiancoruni Tideinet sacJi:bapiisiiia*
siios usiis cohirarecclpSiastieas regtilas,' et fes hc lis gratiauJ pefCepefunl, iri qua et nos per ihiposi-
facultales 'ecclesiseipsitisiexpendefanl; ei ob libc mi-- iioneiH hianiis doniiii Stcpliani papse iraperialia sum»-
niis qiiain debiierat riiiiitalis SacrisTocis in eodeni psihiiis insignia ob i'evei'entiam fltlei ChfistiahaSi,
bpiscopatu eorisiiiuiis ::exiiideVprovenerat.Yolumtis IB ci ob aniiriDeiiOsirsesalutem, ab iirio cbnslrui feci-
cfiam, iil vassalli, et: quicuiiqtie fitlelcs np.stri ex nnis, eainqiJe iu liojjoremDominiuoslri Jesu Cbristi
rebus^risdem-episcopaltis :aiiquid;,:iiabent,Veidem Sjlvatotis iJJuhdi, simtii: el in honorem cjnsdem
operi inserviant, sicut coiistititiuin est-a bonaj me- sanclse et jiiteiheratx geniliicis Mariae cbiiscci'ari
ihorise dbmrio et geiiitofe nbsifo, et sicut decretum dccrevinios; Itaque divina inspiratione conipuiictji
rj*st a pioe recofdaiionisdomrio.ei ayo jiosfrb Pippi- et eoslesiis paliise' aniore. succepsi, qnsedam prse-
rio,decimas ei iion eidem ecclesise sanclseex febns,'. dia, qiioeeiiierii saticta.'sedi qttondam ablaia fuerant
qua's 'exliide: habeiit, parsblvaril. Vias eliam pnbli- ; devota tiieiiie restiuii jussimus, id est,iu siiburbanis
cas Ohsnesjquaj'circa eamdem cccltsiam vadiinl, et jpsitissanct-c ecclesisetiiulum S. Sixti, necnorict liiu-
impedihieiiio esse possiiht ad olauslfa" et scr.vorum; Ii.im;§'. MartihijjCiihlappefidiciiseoiiim.Exieiiiis eliam
. Dei habitacula; coijilfueuda ,: ut "ttansferri atqiie iii cadem,parochia,inc.astfo Voiizeiisi••liluliiirihapti-
immtilari"possint, eoiieediriiiis. Et si aliquid ibi sinalem, et iiliiluin iii eadeih parochia S.jbannis simii
fisconoslro Iiabelur,: pcr; Iiociiostrae 'aucibritalis liicf baptisiiialcm, suis cuni*appendicii--VelBreiihia-
prseeepium perpei~To'-. seque conccdinius', tit nuilus . cura: yillara qtioqtie Spafiiacum; cnm appendiciis
•jtidex,^comes,aul missus, sive:alIquis ex jtuli.ciarla .: siiis,,el"in"i-ivi!laqiise^yocattii'.Lhrida,[Lude], hecnoh
potcsiate , tiliahiTride' eidemvsaiictse.'Deiproediclsq G l et in.Proviliach [PfouiHy] ineodem pago Rehiensi.
Remensi cpclesis") inquiettidineni, aut ulluih ea- Iij pago verb Dulcohiensi villanii quaj vocalur Cavera
iiiihniseVimpedJihentiirajiiferre-unqtiam: iprscsuihat;:: pj Canera]', iieciihn et ih vilia qttte diciluf Yerna in
bbsccrantes.s uceessores iioslros, ut memores:sa!utis pago : ¥erlud.ehse. 7Vel s'f forte deinceps de febus
suoe,;pi'aeseiiiis:scilicel ct selerhae,: raeiiiores eiiara praidieise sanctiie ccclesitbVieinpojTbusijpslrisadliuc
sjipefaddendtim .d.ecfevihiiis, siattiimus, per hoc
.-"beh'eIici.b"ruin,-.>*quie:,riobis-eL-ge"nli:nos.lr3ei-ac;'pi'aide---
cessoribus uoslfis in eodeni sancto Io.co,"perB. Re-J nosii'03aucibriiatis prajccpluhi, ul non lantum" de
: lhigiumViheritis:S.;•Marire collala:..s!.iiii,-rsicutr sua: islis resiilutis, sed;eiioira i'esiilueiidis, quidqiiid de
benC gesta a suis successoribus conservari volue- ipsisvcl in ipsis reciofeset" itii.nislripfsememofatoe
rinl, TtaqtiiB^pto aiiipre Dci, el: sancite r.ejusgehi= ecciesia».elegefiiilV.Ttadebeant^petpetualiier possi-
lricis acbeati protectofis iiosiri Reihigii ssepe falo . deres atque ordiriare, vel eliani facere, proiilcunque
sancioloco conluliraus, perpeiuoiriviolabililei' corir silii ptopeijsitis ybliierint, ut absqne ullins injiist.l
;sefvai'e-,"pfbcui'enl.Elvllt liseCriiostna:«Oncessioriis; conifadiciione-ofdineiit atqtie :dispohaiVt-, bt-faciant
raucloriias per fuiiira tenipofa: pleniorCmv:in: Dei quitlqiiid uliliiaii-proedicfoe ecclesia; eongruCre ct
'iiomiiteobtineaf. firmiiatis vigprem, anniili hoslfi cbnVeiiircp.fospexerint. Et pl Iirce riosiraj.atictorifa-
impressioive siiblersigiiari decfeviirius.» : : ; J tis Confirhialio prscseiilibits fui-.irisque tempoiibus
;'-"Sedbt quenidam fithruin seryiiinsiiuiiivriomirie firhiioreiri iii branibtis semper obliiicat vigiJfem,
Runjttlduni ad petilioriejh ejusdem,' proesulis eccle- mariibus prajjriis siiblerfirriiaviitjus, bt anniiii liostri
ui liic deTalentotiDbmirib jussiihhs. J "'"-• r
sise Reiiiensi cbiicessiii iiiipfessionc signarl
•sibi'collatp,"jhxta vires diebiiS vitac suseproftce- ;: Obtiiiuitreiiam '
idem prsesulabeodem inipetatoro
rel : Qtiam eliam cessionem apicuhi adriolatlone et. Ltidovico Renierisi eeclesise, SCCunduhi aiiiiqija
ahniili siii sigiilatione robbfav.il'..Alitid qiioqhe prse^ bxeihplaria piiscoruih fegiim iintiiiiniialisprsece-
cbptuiii "devitiis piiblicis traiisrniiiaridis oliTjuasdaih :piiiiii. Alih.i qiioqiieproecepiiiiildc ponle BhnsiOheii-
claustiras iri locis yicinis ipsiiis urbis faciehdas, et si, et leloneis, velexaciibiiibus publicis1;item, aliuB
ihuliiihbda ecblesise bhriipendia,: eidehi pbriiiiici de cliafiisconcreihatis seciiiidiiih auctoriiaTeih irii-
detlil, qtibd et anriulo sub ihsigniviU Prselefca de jiefalofis Karoli; ifem,: a Pippino Aquiianorurn
rcstitheijdjs eitiein*sahcfoe se.tli;pfsediis,;:qiise:illi rege- pi'tecepitiih Tinramjitalis de, f.ebiis Reriiensis
qubhdain fiieraiii ablaia, una ciiiii fiiioVLofiiarid
" ' "ftCc'ie'iH,T'Tn.Tiago'-Ay^
Caisarb taleriiVprsecepti'dcditauctorilalciii - naub scinbtith. q"uoqitc-prffteptuiij Ludbvici,-aiqiJfi
.155 HISTOiU.E ECCLESLEREMENSIS LlBRl QUAT€OR. — LIB. II. 15i
separalim.posteaprsecepium Lolharii filii ejus-repe- A quando filiorum suorum contiimeliis ftgeljatnriinpe-
ritfcr accepisse. Hic proesul Ebo cum cpnsilio faior Ljidoyicus.En,.i|]quit, huic (aslriiigens maniim-
Lndovici imperatoris, ct auctorjlate Paschalis Ro- sancli Remigii)..aiictoriiasesl, a Christo iradit.i,
inani pontilicis prsedicandigralia ad terminos usque Ffancprum perscveranter jhiperii, Equidem; sicut
Danorum accessit,ac mulios ex eis ad fidetnve- banc gentem ;sua docirina pcrcepit ab .infidelilaie
nientesjjaplizavit. V ', •- gratianiconvcrtcndi, sic-etiahi dpntimserijperinyipla-
Orta deniqne simultate inter, patfeni el filium Jjile pos.sitlele.is j'Cgertjvel .inip.Craiorcm.coiistituen-
'Ludovicurii, sCilicel imperatoreni -, et -Lolliaiiuni di. Quse bealissima Dci Genilrice dicente, fraler
parlibiis filii fayit, et cura cocieris episcopis corri- prsememoratusevigilavil repente. , ;,...• V
.puil iniperaloieni-Ludovicunipro quibusdam erralis., '.','"",'..CAPUT XS..;'.. .:. , l_ ,
quseei objiciebanlur, quando filii stti coiiipreliende- De.Ebonisdeposiliqnc. .:., ...
Ttini euih, et LoTiarius adduxit secum pairem ad Itaqiie posfquam Ludovicus ab sequivocofiliq suo
TCoiiipendiiim [Compiegne)jpalaliuih^Tibieum afflixit testiiutus csf in regiiiim et honprciii suum , Ebo
'cuin episcopis el cseleris nonnnllis opiimaiibits [ms; prppter liiijusceniodifaclumdeposilus est ab episc.o-
«, prlniatibus], quijussefunt ul in mbnasleriuni patu, pro infideliiate imperatoris.Pro qua re ipse
Tret, et essetibi curiciis diebus vilse suse. Quodille, B jani Jesse Ambiaiiensium prsesulem diiduin drpo-
remiens, non consensil voluniaii eoruni. Titnc pm- suisse iradiiur, sed nunc.euih revccasse ferlar in
nes cpiseopiqui aderahl, mbiesiiei fuisse narrantuf, • *."'.
graduin priorem. , , V . ...-,., ',.
el irapi-bperanlesilli peccala sua, abslulerunt ei gla- De Ebonis auteni deposiiione, requirente .posimo-
3ium a femore suo,-I.nduehiesetim cilicio. diiin papa"Nico.Iao ab qpiscppis Gallise, raaximequfi
Dtini frequehler igilur Ebo prsesulin palaiio tunc Belgtcae provincise, hoec inter alia in responsis
lhorai'etur,hujusm6di de eo in monasterio sancli aecepit. Quod Ebp Renjoruni episcopus accepta a
"Remigiivisio revelata est. JErat ibi moiiacluis qui'7. Lolliario pro patris prodilione abbalia saiiclj Ve-
Ham, riomine Radiiinus, genere "Longobardiis, qui. dasti, faisarum objeclionuih iiicciilo.r exsli.terir, ci
abbas quondam exstiterat monasteiTi qnod in- daliter criininatum euhidcm impcraloicm ide.in EIJO
Jjjonte Ba.rdonis.iriIlalia bealissimi Remigii celebri; a spis cohjplicibtis a liniinibiis ecclesi;c projectiira,
pollct memoiTa. Moderam.ni Redonensis episcppi a.cpublicoepoeniieritioeihancipalum, cusipdiri fcce-
'sttidio dedicala.lii quo monaslerio, dum prtcfaius ril (nHHo,85I),:usque duiniii anno incariiaiipnis
Raduinhs mOnacliicoeprofessioriis gereret oflicia, Donjinica;bciihgentesimo ificesimb quarlo, Lotha-
duclus amoie Ineritorum beati Remigii, sepiilcil lius tcrritus conyentu fratfijhi. siiorunJ, ac plurimo.-
'Cjiisdeniliniina peljil. Qui cuiii Iratribus ej.usdernC ftiirifidelitim palris iiijpefainris, ftiga lapsus palrem
loci viiarii.diicens religiosam, digne sese ad cosle- suiim adhuc, ab ingressu ccclesise sequeslraluiii
siei.iJ saiagebat prseparare militiam. QtiaTamvcro1 diiiiisit. Cirin.quo inler alios eliam quidani episcopi,
Tiic, sacroe sciiicet assumjilioiiis Siinctse Pei Geni- fautorcs ipsitis in adversitale palris stti, relictis con-
"tricis, post exaclura malulihse soreinniialis oiricluin, tra, Siicra'3reg-M.lassedibus.suis.pcrrexerunl, jesse
icliquis frairibhs qiiielcni peleinibiis, ille pieeis videlicei Ambiariensis, et Ilereboldus Antisiodoj-en-
gratia solus remansil iii chbro," cusipdibus cccleslse sis, Agpbardus Lugdunensis, et Bar:ihoipi!)8S.!:s Nar-
quiescentibus. At ubi 'p.salmoruniconiiriiialip.nefaii- bonensis episcopns, et abscede;ite~illo,qui ailfuerunt
gatiis, ifruenti coepit soporari somno, vidit a lor Vep'sc0Pl;iriiperalorem:Tij e.ccfesia . .sahelij.Dioiiysii
co seprilcrisaricll pbhtilicis [sc. R.einigi.fjprocedere j-econciliayerunt, el ecclesiasticsecoramunioni resii-
bealisshham Dei Geniirieem iiimibluniine coruscari-• tueriiiit. Quod Ebo aiidicns, qiiibusdaiu faniiliaribus
terii, cujos bsefebant Ialeribiis eyangelista Joannes, suis plenitudinem suoruni delegavil liominum, ct
elipse s.icer Reraigius; sicque se visi stint coraposilisI cerluin eisplacilum dedit, ttbi et qiiando itcrunj ad
adire gradibus. "Superpositav.ero raanu Virgo glo- eurii yeuirent.Arijiciiur efiam . qpod Ebo plurima,
riosa leniler ejus capiti: Quid hic,. iitquil, agis, quse de facultalibtts eccl.esiaslicis ferre luiic ,|n
Irater Raduine? quo mox pcdes Hlius osculari pro-• .P, argeiJtoet. auro poluit, secura assuineiis, cuiii quj-
cumbeule, adjecii : Ubi modo degit Ebo Remensis; b.usdam Normannis, qui iter et portus maris ac
'afcliiepiscopus? Qiio respohdenie : pslalina jussui fliiniinuin-.nia.re,-influeiiliiimiiotos liabebant, rciini
regis exsequiliir negbiia. Et cur, inqiiil,Tam seduloi patt.cisquoqtte aliis domeslicis suis, iiullo impetenie
palalii teril limina? prorsiis hinc hequaquam majores vcl perseqiienle, noctu Retnis auftigit, et iion spluui
bitaljitur sanclitatis efficacia. Yeniet enim, veniet; paibchiam suam, yefum et Belgicam fogipTieinde-
ceicfiirae teiripus, quando noii prosperabitti!' ini seiuit, et, iler ad Mormannos; quibtis a Pascbali
la"Iib>JsV"Quem niliii ad bsec audenleni respoudere,i papa [Pasclial, I], nccnop ab Eugenio, [Eug. 11]
taliprosequens afTaUiraliocutio'ne: Qiiseveslroruini successore. ipsius, sicuf epislolis eprumdem pr^esii-
versaiiir.apud homines regnm disccplatio? Tunc cbi litni ad ipsiiin pro liac re daiis edocemur, fuerat
"respondente: Doniina Geiiilrix Salvaloris ii.undu prajdicalpr destinaius, ariipuit. Qupd nianifestanli-
Tuse' ihelius novit hoc sancliialis incorruplio, ail,, buseis,, cuin qulbus boc consilitini iniit, imperalo-
quid tauia! irialo cupiditatis iUecti vanaiiunc gras- rcm lalere non pottiit. Qiiapropter iiiiperator euni
sahttir atidacia. Illud enira tufic aderat teijipiis,, pcf episcopos, P.oiliridumsciliccl. SiiessoiJicam>ol
iSCi FLQDOARDICANONICIREMEKSIS 155
Erchenraduni [al., Arkcnr] Parisiorura episcopuin, A , confessus aut conyiclus foretj.libellum sure dcposi-
revocari fecit, et in monasterio sancti Bonifacii, ei, tionis diclavil, et scribi corara se fecil, el propria
«l clericis ac laicis qui cum co erant, neccssaria manu subScripsil, secuntium traditioncm ccclesiasli-
lhinislrari, ct synodum cxspectare prsecepil. Scd et cam, eumdemquc libelltiin propria? -ac vivoe vocis
Hildeinannus Belvacensis episcopus insiniulalus, confcssione atlestatum- in abdicalionem sui, nullo
quod sicul prsefali episcopi, fugam ad Lolba- ab eo quserentc vel cxigente, synodo uliro porrexit.
rium moliretur, in monasierio sancli Vedasli-delen- Et sicut videri tunc ah his qui interfuerunt ,
tus, synodum exspectavii. Ad quam anno Incarna- potuit, sacerdotio se sponle submovil, quoerens
tioiiis Dominicse85S venientes, omnes episcopi qui rcmedium poeniteiidi , sicut in eodein profes-
convcneranl singillatim libellos de reslituiionc im- sionis ac subscriplioiiis suse libello conlinetur hoc
peratoris commurii consilio atque consensu edide- inotlo.
runl, et propriis manibus subscripserunl. Cum-qui- t Ego Ebo indignus episcopus, recognoscens fra-
bus el Ebo (ul revera in statu suo adlmc njanens) giliiaie.n meam, ei ponlera peccalorum nicortira,
libellum manu sua eum additainenlo archiepiscopi lestes confessores meos, Aiulfum videlicet arcbi-
scriplum edidil. In quo libello professus est, qtiidquid episcopiini, el Badaradum cpiscopum , necnon et
in ipsius imperatoris debonoialione gestum fucral, K Modoiniimepiscopum, conslilui raibi judices deliclo-
injiiste faclum fuisse. Item posl pauca : el posl dalos rnm meoruni, ei ptiram ipsis confessionem dcdi,
libellos, venientes opiscopi cuin imporatore , cl quoerens l-euiediiini pajnileiJtli, el salutem animse
quamplurimis ejus lidelibus, ac regni primoribus, mex>,ul recederera ab officio ct miuisterio ponlifi-
in urbem Melcnsium, in basilica beati Slephani., cali, quo ine reeognosco esse indignum, el alienura
publice a Drogonc ejiiscopo rclccta suni, quse de re- rue rcddens pro rcalibus meis, iu quibtts peccasse
slitutione imperatoris oraniuiii unaniniitatc jnvenia secreto ipsis confcssus sum. Eo scilicet raodo, ut
fuere. Post hanc annuniiaiionem, Ebo Rcmorum ipsj siut testes alii [nis. alio] s«ccede;idi ct con-
episcopus, qui ejusdem factionis velut signifcr fuerat, sccrandi in loco meo, qui digne proeesse el pro-
coiiscendcns eumdem locum ubi Drogo sletcral, desse possit ecclesios, cui bacieiius iinlignus prse-
«oram omnibus professus esl eumdeiii Augiistiira fui. El , ul indc ullra nullam repctilioncin , aut
injusle deposiluni, et omnia quse adversus eum pa- interpellaiionem aucloiiiale canonica faccrc valeam,
1rala fncrant, iniqtie, et contra lolius aucloiitatis iaanu propiia mea subscribens firm vi. Ebo quon-
Iramitbm fuisse raacbinata, mc-rilo justeque pro- islaniepiscop>issubscripsi. -j- >
prio impcrii solio refornialum. El sic omnibus lau- ' Et ut omnia secuiidnm lcges qnibus moderatur
des Deo canenlibus, cl quaj tiinc ibidem fuerarit a- IJ Ecclcsia, in svnodo legaliter adimplerel, sinml cuni
genda peractis, ad Tbcodonis villse (Thionvilie) eis, quos secundum Africse provinciae canones (can.
palalium regressi sunt, iliique Ilildemannus in syno- 65) lcgeral sibi judices, dicenle Aposlolo : Adversus
do proesensse a calumnia sibi irapacta rcgulariler prcibyterum accusationemnoli recipere, nisi sub duo-
exuens, salislccit syuodo, el per eain imperalori. bus vel tribus lesiibus (I Tim. v, 19), ut jn ore duo-
Ebo vero in eadem synodo procscns a'b iniperatore ruin vel triuin icstium constarei eliam susc accusa-
prsescnie accusalus est, qnod cuni falso fueial lionis, cl ul alius se saccrdolio defunclo ei suceede-
-criininalus, et cisdem falsis criininibus appetituni rcl, leslificationis verbum (ilatih. xvm, 16), ascivil
a regno dcjeccrat, armisque ab co ablatis, nec; el alios trcs episcopos, verilaiis de sua accusaiione,
cotifcssum, ncc coimctum, conlra regulas ecclesia- ei tcslificaiione conscios in lestimonium suse pro-
slicas ab eccleshc adilu ac Cliristiaiioruni societaie lessionis, Tbeodcricum scilicet episcopuin,ciAcbar-
climina\eral, sicul ef iJcm scripto subscriptione! dum episcopum tliaiceseos suse, et JSoihonem ar-
sua roboralo, ct \erbis corara omnibus profebsusi cbiepiscopum. El sic ipsc profcssns, el sex episcopis
fueral.Et cumcssenl alia eiiani crimina, de qiiibuspist suse professioni attestanlibiis, ul prscdiximus, libel-
Jianc acciisaiionem, accusandus cral, ct dc quibusi lum synodo porrej.il, cnncliquc episcopi, qui synodo
apud impcralorem jam anlea fucrat accitsatns, ctf iiilcifuerunt, singilalim ac "iiriiim «lixeruut illi ;
non canoiiiccpurgatus, sieul ctepistola cpiscoporumi Secundiira luam profcssionein ct siibscriplioniMn
ad Sergiuni papam denionslral, el pro quihusdariii ccssa a niinisterio. El coram omuibus banc noliliam
cprum exslilerat a consilio imperaloiis ejeclus,, cuin prsescripio libcllo leinpoiibtis fuluris conscr-
quoe patefacja veritalc negare non valebat, pcliilt vandam, Jon.is cpiscopus Ilclitc uolario (qni libeJIuni
scccssum, ut siue proesentia imperatoris licciet eii Ebonis scripseial, cui idcm Ebo subscripsil, secun-
in synodo episcoporura suarii agere causam. QuodI duin qiiinqiiagesiuium iionum capilulum, et ilem se-
oblincns, convoca\il ad sc quosdain episcopos, ett cundum capitulum sepliiagesiihiim quarluni concilii
rullo cogenle, sed propria sponte, secundnra eorumi Africani) pro omnibns dieiavii; ct idem Hclias hoec
consilium scquentiuin Africanum concilium, ul par- qtise sequunliir conscripsii; « Acta csl brec Eboir»
cerctur ipsius vercciindiaj, ac propler ccclesioe op- prcfessio, ejusque propiitc manus subscripiione io-
probriran et insolenlcm insullaiionein soecularium, , borala in convcnln synodali generaliter babiio apud
ne dignitas saccrdofalis pollticielur, si publicc ife; Tbeodonis viilam, aiino incarnaiionis Domini iiostri
Iiis, dc qtiibus irapctiliis ct adhnc iiiipelciiduserai,, Jcsu Cbrisli oclingciilesiino tiicesiino quinto, anno
137 mSTORLE ECCOLS!.^:;REME*iSI^ }:' ,. ;m
Pliam Siinipeili glorlQsi Cssaris Ludovich, » .liem A \ chiepiscopus, Ainaluyinus arcliiepiseopus,;Aiida,x;*i'r
post aliqhaiita "rLibeiluni sibi ab Eboiie porrectum chiepiscopus, Joseph episcopiis, Adalulfus,;ep.iscqpus,
post damiialipnem ejiis syriodus Fuiconi presbyiej>o, ©ayidepiscopus,Rodingus episcopus,GiseiberlusepS:-
Vqui eidem Eborii in episcopil Reinensis suseeplione ScppiisVFlotliariusep., Badaradus episcopiis, Hagarib,,.
siiccesserat, ciiui synodali ribiiiia dedit,, quiqtic in episcbpns, Harlgariiis episc.,Ad<y episcopus, SainhcS ,-•
Remerisis Ecclesiaescrinib conservatrir, ciijris exeiri- episcopus, Ramberfus-episcopus,'ilaiminus.. cpisco-
plar sanctse niemori» papse Leoni directiim didici- piis, Ratoldus presbytef vocatiisepiscopiis,ATOa]ficii,s
riius, elc. < vocaliisepiscopus,cunica3iej'ispluribuspresbyterisrac
"';Igilur Ebo posl lianc depositioneni snani in Cisal- diaconibus piiblice assistenlibus, Actu.inijiEtigileij-
pinis fertur reglonibiisconvefsalnshsqiie adohitum lieini pal&liopublico, in mense Jiihib, viij Ital;Vftilil,
. Ludovici imperatoris, qui. contigit anno "Bominicoe rcgnante etiraperante d.omIio.LotliarioC-esai:e,,:i!jnij
,. Ihcarnationis 840. QtibinipefaloreVdefuriclo 'Loiba- •reyersio.hisejus I, successor facius pairis in ;F:rah;-
j-ius ab Italiain Franciani venlfi cui Ebp ad Wbr- cia,. indictione 3. i Cui restitulioni prailala,: <~.ri;e
hiaciani rciyitatem Occurrii,; eiqiie, Lolbarjiis post -Suessipiiisliabita est^cpiilradixit syripdus, asscrejis
aliquol dies sedem, el diqeeesin) Rcmensem per qijod damhalus a se atqne a 54 epi_scopis,:aminoji
edieitimimperiale.resliliiil, Gujusedicti IioChabetiir•-.|j riiumerojcsiitiii non prsevaltiil.;Qupd edictuin regis
. exeniplaf ; . V .. Ebo secuni detHlil, et apud episcopbset plui-esiliiid
;< InijoniinePpiJjini hostri JesnChfisti, Dei selerni, diversajprofessioiiis et brdinis, dimnIgavit,;[/,tlivul-
LiOlbarius divina ordirianle providentia imperalbr , gavit], :et,in ecclesia Remehsi pjiblice rebitaji fecit^
-Augiistiis.Quia corifessio delictornm noii minus in , Et ita eo lempbfe, qrio Lothariiis Karolum a rcgiip
adversis necessaria .es.t,.-.qiiamjn-prp.sp.eris-,el cor ".espul.it,.et iillra; Sequanam fugavit,- Ebo sedeni Re-
«-ontritiimet Iiumili.iiunj Deus non bespicit (Psal. L, nienschi, post isexaniios suaj deposilionisi^ecepily.ct
, i9), gaudium etiam esse angelorum in coelo super episcopale mirjisteriura agere cospii: sicque orrdj-
. uno peccalore poehitehtiara agenle {Luc. xv, 7) iibri . jiaitones {ms„ of dinatipnemj celebrans : qhosd.iriv
dtibitamhs, rios mortales in terris eos neqiiaqifam , clericos ordiiiayii, et per totura cireiter annttra jioc
despicimiis, pro qtiibus gaudere angelos iri ccelo di;- episcopitirii leriju.il>donec, Karblus resnmpiis viribiis
Vinoi.testimonio non ignoramus. Aceusanles et re- ,in Belgicara revefsus est. Qiiod .•udiens Ebo, reiicla
prebendehtesr iij excessibussemeiipsos diyina nps sede Reinensi, adLotliaiiiim prpfectus est, et in ejiis
benignitasnon coiidemnare,,sed recreare dociiit, qfii familiafibiis ihansil obseqiiiis _ dpnec una eunjDrp-
ineretricem non spluma legali. damnalione eripult gqne MelensinraproesiileRpmara 'petilt, iibia Sergio
<
{Joah. viii, 11), venim eliam, pifhlieaniini Iminiliji- rG_(}Ser_g..11) papa recoriciliari, jac pallium sibi iribiii
l.rim cl accusanlera se lio.heoiidemnavjl, sed inagis pbslulavit. Cui idenirpapa, cominunioije taijtuns
jjislificahdo exaliavil (Luc, xv.in,AA). Qui non dixjl, concessa, dare palHuhj renuit.: V-. ^. -;?
omnis qui se •liiimilialcondemnabittir, sed exaltabi-
ini (ibid.). Poteslatera ergo, quam pro eausa noslra ; At Ebo Roinai reversus, abbatjam saricti Cplhhj-
raptus perdidisti, repelentibus Ecelcsise;luse filiis, ;3)3111in Ilalia dtJno Iihperatbfis Lothaiii pogsedfi,
jpfsesenjibus qtioque aslanlibus ac decernenlibus donec iegalipnem in Grajciam ab eodem iijipefatoie
-prsesulibiis,sedehi ac dioeeesimRemensis lirbis libi, sibi coinmissam ,exsequi:deti'eelavit. Qnoeifca reliiis
Ebo, rc&iilnimus, iil prisliho'Sahets largilalis apOr sibi ab imperatore quse dalse fiieratit ablatis, ad
-sfolicocpallio indulusconcordiam alqiie gratiaihdiviiii Ludovicum ~"egem;Gerrhaniai deihigiavit, ;A qrioTr»
officiihobiseumjTiuroilisatisfactione expletai solemrii regione* Saxonise qubddam uepiscopiiini pfbnicniii,
riio.stfaa; lafgilaie reeipiendo, exerceas. Drogo epN jibi et episcopi deinceps ; peiTuuctusVesl miiiisle-
«scppus assensi, Otgariiis iireliiepiscoptis, Hecli afr 'iTo..-- .' :- .- -V; .-.,..,,-"';:;:';

MWfk TERTIIIS,

CAPlrJI PRIMIJM. D vel andieranl, depositionem narrantcs Ebonis, ct


De eiectionevel ordinatione Ilincmari. aiicloritatem sanclorura Patrum super Iitijusmodi
Ainio deniquc Dominicseincarnalionis &&S,Karo-' negotiis ad mcmoriam revocamcs, cogente necessi-
lus (Calvus) synodum episcoporum rcgni sui apud tale alquo suadenle auctoritatc, cojnmuni decreverc
BeHovagumcivilalcm Remensis provincioe convoea- consensii, quo taudein post dccennitini dcpositionis
vii. tlbi inter coetera Ecclesioe regnique negotia, de -Ebonis in ecclesia eadem ordinarctur eiiiscoptis.
Reinensis ecclesisedesolalionc, quse Fulconc presby- Igittir a clero ct a plebe ipsius melropoiis, necnon
fero illaru diu tenente, et Noiiione hr ca sibi succe- ab episcopib cjiisdem provincise, arcbiepiscopo Scn-
.deiite, lanio vacare pasiorc yidebalur temporc, ctim nensis EcclcsiseWonilonc aique Ercamrado Parisio-
eistiem episcopis coapit iraclare. Qui sicuti uderanl sorum episcopo nnnuenfc, ciim consensu abbatis sui
PATHOL.CXXXY. K
159 FLODOARDICANOMCl REMENSiS-:. UO
el fratrum monnslCrii sancti Dionysii, in quo dege- A t faccret. Ipsc quoqise Guniboldo lilleiis mandaut'
"bat, favenic quoque Karolo rege, Hincmarus eleclus ut cum posl diem sancltc Doinini j-esurreclionismis-
esl. Sicquc dccrelo peracto cligcntiumque inanibus sos suos in serviiium imperatoiis mitterel, ipse cum
rohoralo, Ecclesioc Reraensis crdinatur episcopus. episcopisprredictum locum.lianc causam difiinituius,
Is siquidem Ilincmarus, a pucrilia in monasierio adiicE. Sed et ipsi Ilincmaro litteras misit ut ad
sancli Dionysii, sub liilduino abbale mnnasleriali idem veniret concilium. Lcgalis itaquc Sergii papa;
reiigionc nulrilus* et studiis Iitlerarum iuibutus, in- jiixla condictum non vcnientibus, Guntboldus, au-
dcque pro sui lam gencris qtiam sensus nobilitate, nucnte [i, annilenle] rege Karolo , cnm episcopis
in palatium Ludovici imperatoris dedncLiis,et farai- synodiim conduxit, ad quam Ebonern pcr litteraset
liarom ipsius.notiliam adepius fnerat; ibiqcc, pront legitos ex aiiclorilale proedicii papoe convocavit.
poliiil, cnm irnperatorc et proefato abbale sub epi- Qno tarncn Ebo neque vcnisse, neqtie vieariam pro
scoporum atictoriiatc laboravit, ntorjo monasticus se porsonaiu, vcl lUlcras caiionicas misisse tradilur»
in prsediclo monasierio, quorumdani volupluosa Gunlboldus lameu ei coeteri episcopi, qui apud- Pa-
faclione diu delapsus, restaurarelur. Et m operc risios limc convenerant ,(an. S47), "Wenilo sciiicel
- quoqtie adiinplerel
quod scrmnnc suadehal, ctiain Ecciesisc Senonicoe liiclropolilanns cum dioecesanis
ipse rcligiosre conversationi cura aliis se subdidil, B l suis, Lantranruis [«/., LanfrannusJ Ttironensis cnm
casllgans corpus sunm, ct spiriiali subjiciens seni- stiffraganeis suis, el specialiler Ilincinarus cum
tuti. Processu vero temporis, cum prosmenioraltis omnibus Remcnsis dioeceseos coepiscopis, litleras
Hilduinus abbas imperatorisLtidoviciarcliicapellanus, suas ad erini niiseiunt, cl dicecesiin Remcnscm in-
offensam ipsius Augusli adco curii aliis regni primo- lerdiccntes, ut non habcrcl dcinceps licenlia cx ea
ribus inciirrissct, ut ablalis sibi abbatiis, in S..xo- qiicrapiani sollicilare, nec scripto, nec verbo, nec
hiara fucrit exsilio rclegalus, iste per licenliain pro- misso aliquo, donec seeuridiim jussior.em Scrgii
-priiepiscopi cum bcuedictione fratrura illttin secu- papse ipsis occurrerel, el juxia canonica e1 aposlo-
tu* esl in cxsiliura. Cui pro familiaritalis propiore lica stalula definilionis scntentiam ab ipsis coram
.''«/., priore] notitia, tanlani Doniinus apud impera- gcncrali convenlii pcrcipcicl. Sed illc ad uullam
vrem, proceresqne conlulil graliam, nl studere pro synodura, vel ad setiem apostolicam, vocem postca
w nulrilore qr.ivcril, doncc ab exsilio revocalus rcclamalionis \el rcpeiilionis dc sede Rcmerisi, aut
duarum fucril abbaliarum prselalioni reslituius. ,. dc ordine suo craisil. Qui eiiam (posiquam.res ge-
Beinde qnando Gregorius (Greg. IV) p.ipa in Gallise slas Leoni (LconiIV) papos rcferenlibus episcopis,
Venit regioncs, et rcgnum Francorum a prsefalo ei rcgalibus iiisupcr cpislolis, orJiiiatio llincinati,
lefecit iniperatorc, voluit eum pnemcmoratus abbas C ( quando fidei quoquc su;c tenorem Roinam misitrala
iius in obscqtiiiim smini contra fidelilatcm iinpcra- esi cnm largiiione pallii comprobaia) per quinque
i,oris ducere; qnod nequaquam potuil ab cocxigere. circiier annoium curricula -supcrvixissc feriur iu
Restituto postea iinpcratore, proat poluil abbaii suo corpore, usque ad annuni vidciicel incarnatioiiis
prodesse sladuit. Sicque dcinceps in monaslerio sine Do.ninicoe ociingeutcsimum quinquagcsimuin pri-
querela cuslos sacrorura pignorum, ccclcsiocque nium.
sanclorum martyrum conversatus oxstiterat, donec CAPUT III.
rcgiis asciius obseqniis regiir.cn nionaslcriis sancl.w De visione ejusdem Bemoldi.
Dei genilricis Marirr, et sancli Germani rcgali el De quo posfmodum talis oslensa esl revclatio cui-
episcopali, alqtie abbatis sui Lndovici diaconi jus- dam boinini Rcrncnsis parochise, nominc Bernoldo,
. sione snsccpit; rcrum quoqtie ac inancipiorinn pos- qui dcpressus infirniitate, pene usque ad raortem
scssioneni quamdani rcgia liberalitalc percepit, pervenit, ita ut per quatuor dies nec cibuin nec po-
quam consccraltis jan/prasul ihoiiasteiio sancli tiim capere, nec Ioqtii valerel. Qjarto vero die hora
Dionysii, nbi Cbristo militaverat, per tcstamenti pa- nona, velut cxaniinis jacuit, adeo ut non posset in
ginam tradiriif. POsentiil halilum remansisse, nisi per vices, dum
CAPUT II. "* quis nianuiu raisissct ad os ejuSj vcl
super pcctus
De reparalione judicii pro Ebonis depositione. illius, \ix sentiebat in co adbuc spiritura esse. Ru-
Emenso deniqne anno posl ipsitis Ilincmari ortii- hor illi tarncn in facie magnus \idebaiur, et &.c
naiionem, Lplhariiis imperator pro eonleiiiione jacuit usque ad mediam noctem. Tunc viriliter ocu-
regni quani erga fralreni stiurn Karolum habebat, los aperiens, el affatus uxorem suam alque circum-
cujtis ojisequiis ideih prsesul fideliter adhserebal, stantes, jussit ul quanloehis currerent, et presbyle-
cojitra eum commotus, epistolas a Se;rgio;(Se'-0.,Ii) rnm suum velocitefad se veriife rbgarent. Accilo
papa exegit pro reparando judicio rde Ebonis depo- -; auteft presbyiefo^ antequarii inifaret-ille dbmum,
siiibne.rUnde idem papa.litteras KarOjoregi mitiens,' -•• dixlrinfirmris rit appbnereht sellaiJJ,~qhiapresbyler
prfficep.ittitGunlboldum-Rpthoroagensera episcopura •• jamdojnhm intfaturiis.esset. Illovefbirigresso pbst-
cuiri"caeterisrepiscbpis regni rStii,-quos ipse Giint-V quam; orationeih'pfp: eb Thdiii djxit eihi Sedefet
boldus adIioc siM:eligeret,-,legaii.sejus obviam.Tre- :'Vjiixta eiim;:et attehdefet qriai aicluriis erai, tii si
'
veris;ad;hapc..disc~iiicndam qiierelain: diligerei,;:et:;ir.jpse.supefstesviili non polriissdt;ariniiritiai'e.,saltefij
llinGmaruiu episcopnm ad Ipsam.syaodum venire ; pfesbyler ea nuhtjaret.' Trihc ei'go;'ccBpitvehemchter
'
iti IIISTORIiE ECCLESLE REMENSIS LIBRIVQUATUOR.— L5B. III, -: m
flere, el curii singultibus dixit.: Ducius de istp' sre- A Aintegritate quidqiiid exinde nos: fidelibus nosS.ris
culo ad. aiiiid vonJVadquemdam loci.irii,Tiiveniepi- iieneficiavitijus, prajsentaliter resliinimus,, tiiia
•'
scopos qiiadraginta Cl up.um, inler qnos cp.gnovi Spafnacumel Jnliacuin, vel quidqtiid cx eodeni.
'••Eboiiem,Pardiilum el ySJheam...pannosos,,e,i ,deni- episcopaiu Richjiinus habtiit, vel, quidquid exindej
giatos." sqtialeiilesque sicut. el alios, ac si. t~slulaii Odo ;co.mes hahiiit: quam el yillara;Ctilmiciacum,
fiiisseiif, el.pervices niniio fiigore horribililer-.ciim cinii capella quam Rabanus presby.ferbabuil; .seu.et
'Deiu,"ac;sindore.deniiuiii tr.cmuianj.es; pef yices illa, qijaj.P.ardulus, necnOii et Adaigardis [c,_i, AI-
aritein calo.ieniinio sesluantes. Et Ebo episcopus-me.. g-ardisjabbaiissa,. sive Rotbertus atqueAinalb.ertus,.
ybcavil ex;npmine, dicens: Quia libi:dabitur licentia ; clericus,;vei.AIt>,iiartis, seu Joannes medicus, sjm
r.edeiiudi.ad. corptis, .precamur.te. ego ,el Tsii; con- itein Raibanus,-;a.tqtie .p.usiliusVPiiliiilio,Balboldus
fraires nostri, til adjuves nos. ,El cgo respoudi.:. [ms,, Rallioldiisi qsioque,Go.deramnus,ei Hei'e.iibo.1-
Qiioiijbdb vos possum raiijuvare? Qiii.ait : ¥a;'e ad dus, vel Doiiaius, seti, Gilbuinus hali-jeriint; sive
libiiiines hostrbs cl.ericos el hvicos,^quibiisV.bene- ei.iaiJJilla p.ijinia, qujp tara. clerici .qu.amJaici,.qui
ieciirius, etilicillis uipronobis facianl eleenjosynas, ih hosifa doihiijaiionc aliqtiandm fueranl, qiiqsque
el Oraiiohes, et inipelreni pro, nobis offeiii sacras r.jam dictb episcopo -coirimendayiihus,'liabe.baiJi.Et
bbjaliories. Ei egoVdixlquia iiescirem ubi hoiuines Q I ul iri cal.ee onihia' eoiicludanjiis, quidquid ex eodem
illorurii"esserii. llle Vero -ait': Kos dabiinris tibi du- eijlscbpalu, quando de njauu Fulconis iihihi.recr-pi-
ciofem, qui te ad ilips ducat. El dederurit niibi du- ' liiris, aiicui pra?siiio benefiVio concessimus, per
ciprerii quehjdajjj, "qui ine; proscessit el, duxil ad - "'lianc.nbslraj. Coiiiirijiaiionisauc'toi'il'alem,;ihsp'ecto
qubdtiairipalaliuni magnuni, ttbj muiiiludo eratho- corara .Ccetti fidelium nostroriiihjtam ccclesiastici.
mirium Coruriidemep.iscoporuiij,quide ipsis episcp- qiiain laicalis br.dinisViestaniento. sancti Rcinjgii,.
pis iiiter se loquebanlu.r, . Quibus .rsuggessi; quod. ; proesehiialiiei casaj sa.nclpsMarise,;el sa.ncti.Reihi-
iijihi fuerat jussuni ex parte episcopbjuiJj. Ihde-.cuni gii, alqTie IIiiicmai'.o arcliiepiscopp ciiBaohiQi intc-
duclorb riieb revefsus, ad loetim redii ubi erahi ipsi gfilale. reddiihus vel i;estilitinuis, tit absque ulla
episcbpi, et qiiasi jsm facta'fuissent. pro ipsis ea ' fefragaiione, cassatis' quibusciraque aiiis .conscri-
quoe postulaveranl, Tnveni eos facie jocundos,' ac si ""piiOhibOs,easd.emi-es.per; lianc.hostram aiictofita-
a iiovorasos et balnealos, albis veslilos, et stolls lem recipiat; rit sic~.ilres.ecclcsire dispohendse.sunt
rimictbs alqtie "sahdaliis,calccaips., Et dixil .inihi ad litilitaicii) jpsius Ecclesise Dei, tam ipse•qiiain
prsefatns-Ebo ,pra~siil/: Yides quanUim nos adjuvit, suecessores ipsius disp-oijanl.Quani aucloiilaicm
liia legalio..Usqt!erijio(iO,niinis:di!rum custodem el (in qtia ndsulteritis. tale qiiiddajn e.rgaipsam casahi
cusiqdiamgravem habiiiiiJussicut.vidisfi, moao vero, G < Dei iiori actiiros spoiidenJiiSiel ut.nemo suceesso-
Iiahemus doiununi Ain.brosium-custodesn, ei lcvem l'tini nostforurij agere iiibliatur, pcr omriipotentem
[i,,leiiem] etistodiani : elesetera quae^visaatque re- Dominum ejilsdem Yirgihis iiIiiim.oIjsecriS;inus).Tii
lata ab eoilem llihcniai-usepi.scopusdescripsit. perventura tenipora certibr habeniur, el contra.
' Kiiuilos
v.-r:;,;.;,.:- 'CAPUT-.W-VVV VV,- ipsiiis sanelaj ecclesi;c s.ui notiiia.Valcat,
De reslilulione_r.erum}eccicsiasiicarthh' a Kardio fege\- nianii;hpst.ra subterfirniaViraus, ci anhuli.nostiiira-.
peracla. :piessionerb'jor.iri decrevimus. Data Kaleridis Ocib-
Ordmato demquc, ceu prun sscm est, Lincraaioi to'us 11iio 0 lcgiirnte Ivvolo ^Icu si^sn o ic^o,
Lctiesije Rcraeiisis aicliicp<sco]o, ic\ knclub icsi iiiti.ciione 8 \vj m in pigo Audtg jei.,:, m \uia
qnas ex eoi'em ep-.ctpio suib p lilins us1ipiie ; A\egio. J
concessciat, jpsi suicl..e i"ddidil ecclcsue fio qmi De CcC.eus(-.IO-Je ie'uss qu~e lunr icdJilnnon.
lesmiuione taleiu piscccpli si l dcdit pjcloulaiein fueiuni, liiijiisitjoii posi i>oitiin in\enitui didisse
< In i'ominc sanclc ei indi\i lu c Tunililis. Iv.no- [""!>, eon issc] pi r. ipl!I>!J.
IJS Dei giaiia ie\ Si ea, quc a pixdccc^so.ilws; c!. i (iii nc siiii I el <iidAidiixTuniialis, luiclns
nosliis\el fidcliumdc\oiioiie bene ti idilt, slalul.ii qiiiuDeiicx oui <b is coniilihus, .ibnilibus al,
ac-confiimata sniit, i.oslus or.iculis IOLOI<inus, sii I) bilissis, inissis, \ lssilii'-, ci cunciissn ct"" Bei Ec-
ctiara J!IJ quo qn ici que Jiece-su le coiiupl.ti clca d< fidelibus c iios.iib, pi c-eiinbus sc bcei et
s int regui noslia auclo ilile coiugim is cl ri me- itilpis, noiuni c^-c \olti nus, qraa II ncni iius san-
lnis commtitamtis, s<luti noslr.e co'iSiilimusel le- c^ccclesie RciiKiiiim icligiosiis, ronisqtc \ >Id3
giiirn mimstciiiiiii Siiscep.um a Domino e-.ercemus cTlect"b ac \ci>ei >blis po it'fe\, ?to'V<r.s aJ celsi
Pioindeno^eiil oinnnnn fidelium Dci ac noslioiuuii tpdn.is l.osfx pi.^nitrdipcm, iii>i"i'.,i m^xsu^tp-
soleitia quia les ox episcopitu Remensi, quas ma- dim nosti e, quori c\ ltlus s-nctc i;ci geniintis
giid necessiiale el pcr oiiiina iiiyili, dum a pasloic> Mi>ie, ei ijjntli ac pieMos! confcssoiis L'.'ISJ ilc-
sc-les illa s.incta \ rcaiet, ddclibiis nostus ad tcm- n ign, qu.p pti puenltPij ai tecessoiim Uf-ehcct
'
pus, unde quod laii icnipoulc solaliuni a iiOsl>o j noslrou.iiJTt ju'» d-lioncin, sne ; ci iectoiti (/!>.-
li.jbcicui s«i\iiio, commciiilaMmus,elcLlu ei 01 i- ('CI<JccJtsii 1 ra;iii'CiH >ra, \el co cc^io c ,,\d
ii.i'o iniiiicic Si'ici! SpnPiiS, pei Dci el i "sl >'n> eiii ti o loiiinik.' Kj e i<->1\oloi n.i m.ic'.i.<atoiiPil
df-posiiioiifri), in cdem sancta seVcHinci" ho 1- ab cde •>sintla cctlcs r>absti ic aj esse tcrii ii>>,i,
ClMCpisCOpO. bo" POitl ">IIIClOUlH'S ]i!iCCC]'C^ hJl PTuje ct ciCci.!c, a 1 ta uje ii pia>JitlJ.iJ u^ ^s i
'-$43; . FLODOARDI£AN0NIC1REMENSIS 144
.hiriiiiiie, siciil recthiii est, persblvahlur; Unde ma- A JS omni exaclione, qtiae tempore avi nbslri doiniii
giiificeniia?nosine peliil dignilalem, ut nostrae au- Kai-oliimperatoris ex eadem casa Dei exigebautur
ctorilatis praeeeplumob Dei et sancue ipsius Geni- ad palatium, quod vocatur Aquisgrani, ul in aadifi-
tricis, sive pretibsi palroni nostri Remigii amorem catione et restauratione qisius ecclesiae Dei, per
ei fiefi juhereinus. Cojusnobisamabilibusel necessa- futura tempora usque ad fineni saeculi,ad utiliialera
iiis petiliohibusracquieseenies, et libere pladdeque saepedictaesanclaeecclesiaein eleeniosyna illius pro-
. obsequeiites,: hoc nostrse magnae auctorilaiis prae- ficerenl, et nec ad erimdem locum, vel ad aliuni
ceptum ei fieri jussimus. Per quod . praecipientes quemlibet ipsse redhibitiones, vel impensa? ullo
expresse jubemus, ut quisquis fidelium Dei omni- unquam lempore exigerentur, sed reinissa indulgeii-
potentis, noslrorumqiie, ex eisdem sanclaeDei geni- lia illius in eodem loco prolicereiit. Cujus bene gesta
tricis Mariae,vel sancli confessoris Christi Remigii, rala judicanles, per hoc jioslra' auctorilaiis pra-
RemOrum ecclesiaefebus, sive episcopatus religio- CeplUmdecernimus, ut quidquid de exactione, vel
sissimi el dileclissimi nobis Hincmari venerabilis opeiMfiis praedictae constitutiOnis supra scriplus
archiepiscopi, aliquid habere dignoscilur, sive per domnus el genitor nosier, seu ei de jjiuro ci\iiat'is
Virgilionisoostrae concessionem, sive per quorum- ipsiiis, vel viiS' ad utilitates claustri canoriieorum
«uriquesupramemoraiorum affeclalionem, vel ma- B E proficienlibus in suo praeceptoconcessit; hoc toium
{binalionem, seu eliam et deprecalionem, aliquid perpetua nostra indulgeiitia vel concessione, seu
teriore aliquo ex prrEdiclis rebos tenere vel possi- auciofitale concessuih, vel coiifirriiatitrijiiiaheat in
, defecerniturj nonam et decimam in missorum iio- perpetuuiri. Et ut hcec noslrae' confirtiiaiioiiis vei
slforuni prajSentia, misso ecclesiae sanctseTtfarije, eoncessibnis auctoritas per ftitura leinpora certior
vel sahcli Reraigii Remorum, sive Dincmari vene- cognoscatur, et perraaneat inconvulsa, eam niaiiu
fahilis arcbiepiscopi revadiet, et annis singulis.ad nostra sublerfirmavimus, et de aiinulo noslro eam
•ahideriiprafatam el raehJoratam ecclesiam persol- sigillari praecepinius.Dala vi Kalendas Junias, anno
-ere, absque uilius oCcasionis contradicliorie cmn 10 regnante Karolo gloribso rege", ihdiciibrie 13.
«nni vigilantiasludeat. Quicunque vcro conlra banc Actum Yermeriae in palaiio regio, in Dei nomihe
ioslfae auctoritaiis prseceptionemde hoc fieri prae- feliciter. Aineii. »
rsiiinpseril, scial secundura dignse memoriaeavi, el" CAPUT V.
piie fe:c6rdationis genilorisnostri capitula se emen- De reparalione' Remensisecclesice ab ipso Bincmaro
dalurum, et ipsas easdem res absque alicujus inler- palrala. -
•cessiohis iiijpeti;alione amissurrim (/i6. i, cap. 163; Hujusinodi regioe benignitatis functus auclorita-
tibus et in episcopali sede confirmatus, praefaius
Hk.ii,c,:21 ;Jib. iv, c. iO). Et ut ha3cnostrseprae- C
Hincmarus archiepiscopus, templum beatae Dei ge-
ieptionis auctorilas inviolabilem bblineat firmilaiis
ijiiricis Mariae, quoda fujidamentis Eborenoyare
'igoreni, et ab ohiriibus fidelibus sanclaeDei Eccle- -
Taeet iiosiris, pfaesentibus scilicet et futuris, veriris, cosperat, iste'pace gratiaque fruens regia, praeclari
acertiusquecredatur, eam annulo nostro subter sigil- • COnsiimmavildecoris eminentia. Insuper et aram
l.iri jussimus. Dala iv Nonas Septembris, anno S, sanctaeDei geniiricis auro vesiivit, ac lapidibus pre-
iiidicliorie 10, fegrianie KarolO gloriosissimo rege. liosis ornavil. His quoque versibus tilulavit:
VActuinin monaslerio samcliQuintini. » . Hanearam DominiGenitricislionoredicatam
. Cultorubiquesttus(suis)decoravitepiscojjus Hincrnar.
Imnrailitatis; etiam secundum antecessoruni suo- "Muneribussacris,iuiiciusliac s.edesacenios.
rum reguin exemplaria eidem sanctae sedi suatii Jam bene eoinpleliscenlenisociiesanrtis,
Cessionem genitoris Quadragintasimul.quinlo volveutesub ipTs.
' «oijtulitiauctorilatem. quoque CumjDveriisKarolusregerel (iiadeiiiuiaregiii,
*ni. Ludovici de exacfione regia (supra, lib. n , Huncsibi pastoremposceiiiibus itrbisaluiiihis.
£.. 19), vel operariis ac niuro cjyilalis ob reslaura- Et ad imaginem Dei Genitiicis in ipso altari.
lionera ipsius sanctaj Dei ecclesiaedelegata, Irajus- VirgoMarialenel homiiiem,regemque, Deumqae
iiiodi.cbiifirriiavitauctoritate: "Visceribus
propriisrialumde Flaiiiiuesariclo.
v:.'.«.In nomine sanclaeet individuaeTrinitatis, Karo->* D Tecia templiplumbeis cobperuit labulis,
ipsumque
Itis graiia Dei rex. Si pelilionibiis fidelium noslro- teraplhra pic.lis decoravit cameris, fenestris ctiam
ii-iiin,inaxime Dominisacerdotum, praecipuein Iifs, jllustravil vilreis, paviiuentis "qiibque slravit fnar-
•,ui]"e ecclesiaslicis utililalibus possunt praeberecon- raoreis. Crticem eminentioreni gemmis. atjroque
sultura, benignum comraodamusassensum, nobis id cooperuit. Alias eliarii cruces lam arifo quarii ar-
:ad aeternseremuneralioiiis credimus provenire au- genlo paravil. Calicera maiorem cum patena, stira-
•gmenlum.Proinde npverit omuium fidelium Dei ac. ptbrioque fecit es auro, lapiduraque pretiosoruni
, nosirorum, praesentiuni scilicet el fulurprum indu-- illuslravit niiore. Qtii calix postea -prb-redcmpTione
slria, quia vir venerabilis Hincmauus Remensis ur- ac salule pairiae Norlmannis Tlatus esi; paier.a
, Ms archiepiscopiis pbliilil sefeiiilaiis noslraeoblu- adliuc -reservatur ibidem. Lihellunj qiioque de orlu
tibus praeceptumpiae membrise donrai ac genitoris sanctaeDei geiiitricis Mariai', sed el sermoticm beati
nostri Ludovici imperaloris, qiiod in eleemosynae Hieronymi de ipsiris Dbriiinaeassumptione scribi
-stite.,auginenio ecclesise S. Mariaeatque sancli Re- iecit, et^labtilis ebtirneis, aiiroqtie vcslilis ihrihiyii.
"
migij. lieri decrevit, de opere et operaiiis, atque Locellum etiam queradam, lioc est capsain inajo-
U3 IIISTORLE ECCLESLE REMENSIS LIBRI QUATEOR. - LIF5.III, fif~
rera, quae a duobus clerieis ferri solet, fieri jiissit, VA sese pfosterneiis, ejris cordetenus super nac anxie-
afgentoque imaginalo ac deauralo veslivil; ubi ad : tate sua deprecaretur clenientiam. El surgens ab
iifbis liujus toliusr lularaen, mullorum sancloruhi oratione, oscuiato altaTi, sripi-a iiudtim ipsihs raar- '
pigriora recondidit. Insuperetalia aliaris vasa, lam mbi', in qua vexabatur deponeret maxillalh, sicqiie
aurea quam el argenlea pfaeparavii. Evangelium sanandum se confidens, dOmumregressus cobperifi
aiireis argenleisque describi fecit litteris, aureisquC se vbstibris faceret atque sopofi permiiteret.VQuibus-
iriunivit tabulis, etgemmis distinxit preiiosis.TIis iije per OrdineM patratis, sOmnuni iniit. Terapus
quoque versibus irisignivit: autem erat sqlemniiatis natalis Dbraini, et Tfafres
SanclaDei genilfix et semper virgo Maria, ' post ceiebralum vespertinum oflicium in ccenac.uJOi
Hincmarusprsesuldeferodonalibi.
Hsecpiaquaegessit,docuilriosCbristusJesns, ubi calefaciendi causa consiieverant cblligi resideT
Iidilusex utero,-casiaptiella,tuo. fcaiit. Praefalus vero fraler videt in sorahisiliic se
••Librnmquoque sacramenlorum , sed et lecliona- pra; gradibus ccenaculi asliiisse, alqrie beafam-Dej
rium, quos scribi fecit, ebore argenioque decorayit. GenilricemVin. superioribus, anfe ipsius ostium dor
Candelabra lexil argenlo, et lemplum Variis onia- hius cbhsisiere. A. siriistris ih gradu ihfimo siib spe- •
vit Iampadibus, el eoronis diversisque lam pallio- cie cujusdam chirurgi, malighum cbnspexit astare
Tum quam cortinafum alqiiClapeliuriibperuit orna- " spiritum. Non dubitans aulehi quae essetl.lla qriara
meniis. Sacras etiara vestes allaris procuravif nii- aspiciebat doraina, pavore letrl bostis abjecto, acl
nistr-is. Pluiibus denique conyocatis episcopis, sed eam usque coiiscendit, eiahte ipsiris procidensper
et Karolo rege in hanc civitaterri adveriiente, in des ejrisdem susceptus est, riiaiiu; ita ht nienturn
li-inpre- incomparabilis el perpeluae Virginisgenitri- illius tenens, vexatam piissinia domina•conlingeret
cis DeiMariae,ut et antiqua fiieral sacrata, basilicara iriaxillam. Eterigens eiim blande consolata esl, as-.
soleniniter dedic.ivit, ei cum coepiscoporura coope- serensideb se nou inventam ab eo iiiecclesia, quor
ratione sub oinnipotentis invocalione .TrinilalisVal-. niam ibidem ad cusiodiam ffatrum staret. Ille, In^
mificaeconsecravit. quiens, hialiginis, quemvides bic prope aslantejij,
V CAPUT YL edgitat huc asceiidci'e, el vull lioslrosfralres ,coh-
De niiracnKsin eadem eccl.esiaposlea:declafaiis. tiirbare. Praecepitqiie eum redire, et de bb.nces.sai
In hac igiturecclesia mulla djversis temporibusDei sibi salule confidere. Qui rursus ad ejus se prosier--
virlute SIIIJineffabilis Christi genitricis Mariae sunt • nens pedes erecius, est ab ca, vestem lantum purpti-;
bonore patrata miracula. Quorum pluiima, quaeante ream, qua ipsa: erat Iriduta,- debsculans.; Sicque
iiostram aeiaiemsunl gesta, nohisliabenturihcognita. niox excilatus, daii sibi praecepil maiiducare. Quqd>
Kos tanieri ea, qttaecoram positi Vidimus, velper- ^ ut ejusdeni doihestici audiere, ihsanireViliumputanf
sbnis quae videraht refereritibus agriovimus, silenlio tes, quia tam alacriter sibicibiiih daripeleret, ahxiaij:
hic quoque prajterire ineongriium - fali sunms, licet cceperitnf. Ille vero confirmabat sea beata Dei Ge-.
ea versibus oliiii exaravimtis. Mulief qhaedamcivis nilrice sanaluhi, vel nihi.lqueaegriludinis se , vel in-
litijus urbis, liomine Altrudis, unicarii'parvtilam nu- sanise pati.Sicquecelerrime redditussqspilati, siepe
friebal filiam, quffi adbuc sub ubere matris posita, poslea fidenler aslipulabatur Vnori sehlterius esse
efiiciltir caeca. Pro qua cum variis fruslra Ksluarct passurum talia,' quem lanta saluli reslituisset donii-
ni.iler remediis, iiec ulla posset juvariiriedela' ad na. Qubd el revera illi accidit,; ut deinceps hujus-
summum cogital se vertere inedicuni; ejusqnepro- iriodi segritudinemnequaquahi sensefit, dura pinri-
bal nou apiius per quempiam sanclorum poscere bus poslmodum vixerit annis, -...:.',.;; ;;;,
posse raisericordiam, quani per ipsiiis urilcam, cujus *'. Hujus Ilugonis clericris et diacbniiSj Ebrafdiis-
etiam erat ipsa famula, Genilricein. Praeparansque febris anheiaevexabalur aeslibus; cpii ejus
cahdelaruhi niiiiuiscula, lam pro se qtiani pro filia, nomine, ih crypla,'quae sqb .
clemeniiain aegritudinis agitatus angoribris,
t mplum boc peiit,ccelilum reginre roga- ecclesiae sede in honore beati Remigii con=-
tura ; prsefigcnsque•candelabrishnninaria, lumpa- Ipsius
D secrata est, fessus residebat,- duih illic. hiissie,ce-
yimentis astraia,, cor supplex effuriditin vola, Kec Cui vi febiiuni fatigafo (tit
se posse prtESunienssuffieere, minislros suppliciler lebrarentur mysleria.
ad- assolet febricitaiilibus) sopor TrruitVEt ecce::yidel
deposeii aitaris,. ipsius peliiionem suls precibus. bealam Dei Genitriceni sibiastaiitera, iriiposilaque
..jiiyare, Etquia devole acrfideliler postulavit, votum
inanu ejris iapiti pertfahsisseVet post altare sese
obtinere promeruii, lumenque sobolis iinpetravit.
Visa est iritiilisse, Mbx ille paiefaClisoeulis siirgit,
UndCgralias ageniera Deo ipsiusque Genilrici piis-
sibi sacris minislris firiilisque mysteriis; jam sahus ahieri respondei, et
simae,; ctim a.diutqrihus eara
alacer oificioi'uniiiiseiuit expletioni. Cujus caput ad
vidimus; poslua, dum saiiam, clarequeconluenlcm
tactum; mifabilis domin;e ita est. deiibutuni, .ac si
suam '.
* nobis exliilj.ereliiliam, -, oleo eadehl futeset hora perunciuw. Qupdijosqubqiie
Quidani; clericus nosl.rrs congregationis, ;barue jjiirati
rriobilis, Hugo nqraiiie, ila nimio deiJtiuni faligaba- shmiis, qui eum ipsa die laelinm:el comeden-
ui ne.c nee cibum uiniietate tem nobiscuih vidimus; ' ;' ; .;':}%-;:: ;,;:;:
itif dolore, sojnnum, prae Trcs denique claudbs, el popliiibus Cohtractis,
valeret aegritudinis capcre; Qisi r-eqnisitusa qupdam
Hullo modo gi'cssum figere valehles, Ih hac ecciesia.-
seiiiore, exposi|a suae vexalio.nis affiictione, boc ab
"co coiisilii accepit, ul-coram altari Dei Geniiricis diversis conspexihjus[»is.,'cogiioviiiiiis^ei'ecibs:'tei'ri-'
U" . ELODOARDlCANONICIREMENSIS; • V : t ;.;; i;4S;
proribus.Unurn quidem -s.ub .episcopaiiidonini He.ri-..A Remigiura poslea sibi yidet-assister.e,suaniil.ljpau-
vei prajsulis, qui alioriim maniljus illuc. delaltis, dendp pei'sohani,:etri?griiudinis linjus reinedia poIIi-;;
propfiis "regressusest pedibus. _AIiu.in.siib praesulatu centem. Qui. niox jjrbem Renjensem adienSj dhni
Seulfi, noinine Maganerum, qui .genie Britannus, peiTuslratisoi'ationis;gi'aiia.healae Dei Genitricis,-acv
utroque. .getiu c.laudiiset, scabellis inhxrensy; itiler . saiicti Piemigii basilicis , ih-vjco npctu fequiescefe.ti:,
nos pioruni eleemosynis suslentalus, iransaciofere ipsius beati Rcinigii videf se deducluhi.iii leiupltim,:
jam demorabalur aniio. Hiiic duin nocturnas in oni- quoddainsplendidissiniunj, ad qupd ;bealissiiiJaiJi
niuni sanctoriim soiemiiilate celebraremuslaudes, contuetur TirgineniMariara VprpperanteMi •sanctb:;
ita subito in niedio populi jacenli genmim extensi. Remigio, sanctoqueMarlino ab iitroque;latere.-sti-
-siint nervi, ul lora quoque, quibus criira cura coxis panlibus eani. In ipso vero Templo niuliitrido;Levi^
crant annexa, iimiperenlur, rupla etiam pelle.ex, • tici ordinis alque sacerdot.aiis digriitaiis. earii exspe-
pbplitibus ei sanguis deffuerel; siirgensque, rsiiipen-.. ct:ibat,.et1djacones jnduti ;daIma.ticis;]rquidara"iGiuii.
te populo, gressibus deinceps ustis estpropriis;(S.)., palmis, quidam sirie. ipsis; astabanf.r-Cajie.rorurii
Teriitim vefo sub hiijtis domihi prifiShi.isArioidi pon-; qupque sanctorum plurim.us: hic: ordo; videhaturV
lificatu,: eoqfie inissiirtim;sacra celebraiJteVdie.so.-.: Idem'yero.-presbyte~;vhulIiuS:::speciaIifer;bdgnpsceba;tr
le.miii ejusdem sacralissimae"Yirgiuis, qna Gabriei,!3 vitltum, prifiler beati Petrj,:. qui sibi-janjr:,pridem";
arcliangelus. ad eam hiissus ab as.tfis, .partriinTHJ- fuerat reyelatus. ;At_;poslquararbeala-.DeiGeJiitrix-'
inirabileiii saeculis nuniiayit. Qui claudiis, •jariper, ad pfaedictura teinplum-:.p.crveni.f,.:nbi'ejrijs-adventuini':;
et miserahilis, dura per pavimenli sese. marijiora liiCfraler se praeStQlartvidebat, reqiiirere; coeplt,
trabcret, repente spliiiiis cxfeiiditur, et lelliireiii; quisTIle esset, aut quid qiiajreretJr;Gui beatusRei-
corpore Tnensus,.'in pedes. landem erigi.lur , Tnces-. . Jiijgius : Faraultis,;Inquit, liieus esl, ;doniina;, quae'-;
suque novo auxit laetanii gaudia populo, quique rens a lua pietate saluiis remedia. Quid .auiemi.ipsa .
adijtic inter nos degens stipcsiisienialtirpraasulis. responderilvTste; utjeirilitv ;audire hon potuilivYb^'
Qiiartus qtioqtie qtiidam ruricola, Geiiaius \i, Gcr- . lum vero quoddamapperisuin ibidehi.videbatiir;pbst
^lanisj noihirie, escfajiiilia li.ujusecclesi$,.;lianc,rirbenii, quod ubi ipsa inlravit,;splerididius hanc solelumen
adiens qraturus, beatie Dei genitricis Mariae.ingres- aboculis ejus suscepit, iia.ul in id,*prce splendoris
s.us esl basilicam. Ubi dumVvolaprpitindil, snbito magnitudihe, inlendere mihime pOtuerit. Ppsl ali-r
mareqrediriguit, contractisque hervis, perie cuhcli.s. quot;deniquedies:apparriit:illj:jjeatrisMafliriiis,Trils- :
aslringilur membris, sicque eoarctatus, ibidera se suinqiie sea sahclO; Remigio. ad '•eiinideiii tesfatus
rperhiansurum, ci-duni videretVservituriisij,si.rpl.ax.1- est, assefens eliam ;i!li doiiatain Viirim|;coricessaih- *
1
retttr, pibmisit. Tandera pp.sl.inenserilhis absolutus '->qtie niedicinam. Resiiiit Taraen-postea liuicdubiefas
vinculis , ecclesiasiicis addicitur servitiis. .Sieque" aliqua de beat-e.Dei Geniliicis persona,;qubnIam nb-"
parlim iri eadem ecciesia, pariirii in basilica sancli in.en.ipsitisin visione:r.ev.eIatiininohaiidier».t; Sedpfe-
Dionysii extra inunim civitatis per qtiiiiqiienniura cabatur,ass!due,iilBoJ]iinussibimonst!'afedigp.ai'ettir
incoluiriis deseryiyit.Post quoiriemporis spaiiura, iilruin jpsafuisset, qnaiji videfai, DeiigeJiiirixvifgo'
iil e.Tdenisolemnilale, Hypapaiiti scjlieet Salvaloris,: . fiaria. Contigit auieriiilli post.ses fere menses,"ut ;
hanc ingressus ecelesiam, dum pi~ecibusinctiiribif, . subifo," dum. noctu: qtiiescefet,: gravi 'preineretiif--
is.aligenijbus membris visus est adhsesissepayjmen-. aegriludiiie/adeb ut desperarel';ultefiiisseposse vi-'
lis, ul nec os, nec aliquodVhiembrumab his rele- vei'e; Et dum valde-anxiarettir, appeijsis supra se
«vaj>e valefet. Efeclus' autpni;a eircunisiantibus, iam bealae Mariaj:pig!ior,ihus,Tiiij.usmodi co^pit effuudere
cruribus quam ambabus conlfaliiiur ih.auibusiQuihr preces : Obeata DeiGeniirix, cnjus hic dependeht ;
ta decima deiridedie Tteruiri absoltitus, nec niulto pignora,'-sl-rev.cra,- ut credimus, de te 'iiobis"Iiae''
'
posihuriiariis exemptus est refius.'Sed qtiis eriarfar.e: supefApperisieTiabenlui' reliqiiiae, etvsirvere de: te-
pfaevale3t, quoT,'bic languerites perie quolidie pia visio esl quam iuiper vidi; si lu es illa domina,
dqno salulis srimiinl?_quot febricitahtes', "qubl sal- quam adilhid mirabile lemplum sauclus Marlinus',
varilur energumeni ? quisvel edicere^pesfes liicTibe-"^ et alnius -Reraigius.cbmitabantiif euntem, ubi "te
ratis hoihinibus effugatas ? Sed de lhiiiiiiiei;ahilibUs' clarissirims-sancloruni ccetus:exspecians, aspiciente ;
' ~
salleni pauca cbnimemorasse sufficiat. me,T3Rlanterexcepit, fef opem.mihi iridigno fanjulo
":-L ":: "CAPUT YR. : '}:' -':' tuo,,et taiti diu impetra riiihi vilamratqueviiTuiein,
' De visione
ciijusdamGefhardipresbyleri. jtl missse iuysleria Doraino celebrem, £1 inunera>
Presbyter quidain de pago PbrceuSi, Gerhafdus vitae corpbiis Chrisli sumere.merear;: vosque, beati
'
iioinine,:in quamdam dtjduiii dcciderat yaletuditiem,' poiilifices Cbrisii,,quos;ciiiii -cadcm tjomiiari cqn-'i
jia iit'veTieiJo;p;otaiusessc credei^ciur.iiiqtiavale-'. spexiVadjuvate-riie-aptid.ipsam,qtii ine.Vestro pi.is-'.'
ludiiie sanctoniinTioiimillis cohsolaius esi visiiaiio- sinio consblari dignari luistis.alloquibVIiitorea ihler:.
nib.us,':beaiiscilicetPelri aposloli, qii.Isiiamei,:quam angores pfecesque vix levis obrepsit.somuus, eum
rcgebai, praccepit' etiam "bis, rit iesiaufafe Sitjderct* siibifo,subCOdeihVVhltu"Ijahithqriev-qtio prius eaini:!
.ecclcsiam, aique reua.rguit pervisa, cur iblies me- deili aspexerat, bealissima sevideridaijj praebuit !re-
dicossalutis suaerequisierit catisa. Sahcfiiin qiioque giria, eisdera coluninis innixa,rquibiiselantea iiiniii
(8) idein re.fert in Cliron:, an. 95i„ .
iVi HISTOllLE ECCLESL-ERE.MENSISLIBRI QUA.TUOR.— LIR. III. 130 -
fueral visa, .uce coruscans clarissima. At ille fanto SA qui sic sibi lectiim solebat slemere, qtieni no\iiuus
treraefaclus splendore, niliilque fari ausus, lumini- olim aeruninis affeclum in paupcrrimo quoque-siratti
liusin lerramdemissis vidcbalur slupefaclus bserere. obiisse. Ila deterritus surgil prPpriamque culpam
Qucra bealus compellaiis Rcmigins : Quid, inquil, confessus, scaninis lapetia j;eddit, el Dominum
nos huc ad\ocasli ? Nonne \ides dominam nosiram super hac correpiione sua ejusqtie collaudat Geni-
Dei Genilriccm te coufortare paratam? quid dubi- triceni. lianc "autem doiuinam quaj se visilaverat
tans lardas accedere ad illant? His dictis tremor non agnovil; a beala Maiia lamen fnisse ciedimus
abseedit, allevatur aninuis, elevansqne oculos vires mUsam. Novimus ciiam quosdam devotos, alquc
rccepil, ei anle pedes bcatissiraae Doininte fraler promissos a parcntibus in bac ecclesia fore
ilie corrtiisse se vidit. Quein manu ipsa levare di- Clirislo, ejusque Gcnilfici serviluros. Quod vo-
gnala, fj-onti signum crucis imponit, el talia prose- lum duni velleni postea muiare parentes, prolis'
quilur : Ke limcas, ncque despcrcs : confide iu sunl coacli. languore suam promissioncm adim-
Domino quia pereipies donum ab ipso saluiis, si- plerc.
gnuinque pulsare jube ul sacra myslcria celebrcs, Duduijj ctiih agricolaj nrbi vicini posl Pascba, so-
el gratias Deo referas, cum collaudans qui le posl lilo de morc, liauc pclissenl urberu hujus admirabi-
\erbera sanaf. Hic dictis, ab ejus recessit vi&ibus,B I lis domimc rcquireudo siiffragia suaquc vota fc-
ssiis stipala comitibus. Sicque mox fraler idem col- rendo, qtiaelain \illae consucla quaercrc neglcxere
iala sibi salute Uelus exsurgil, el ad explenda jtissa piaesidia. Quarum mcsses cum jam lempus instarct
lesiinans, ita sanus el alacer effecfus esl, ul iiun- mclcndi, lanla tenipcslatis siml ailriloe grandine,
quam alacrior esse poineril. Haecul cudem pres' y- ut pene oiniiia eonnn perierint sata; vinete quoquc,
lei'o narrante didicimus, ila describeie quoque di- aduslis fractisque painpinis, uvarum amiserint fru-
gnuni rali sumhs. clura. Eoruui vero fines qui se hujtis piissimae do-
CAPUT YIII. minatricis municrc subsidiis, nequc langere ueduin
De aiiis qvibusdam miracuhs. inirare grando prxsumpsil. Sicque tleinceps tam bi,
Htce inclyia cosli regina, ut subvcnirc sotei lni- quani caeteri quique eoiiligui.promplius iibenliusque"
mili se corde petentibus, sic in pracsumplorcs vcl annuatim ejusdem dominsa nostnc, sancli quoqtic
contemptores ultionis nonniinquain poonas cxeril. Remigii, caetcrorumque sanctorum hanc Remen-
Qnod pic qiioquc ficri credimus, tit bic in prfCsenli sem adeuntes urbeiii, cousucvcrunl cxpelcre palro-
belinquenlibus digna ingcrantur vcrbera, ne in fu- cinia.
turo gravioia eos excrucienl tormenla. Quod aulem CAPUT IX.
raodo dicturus sura non ipse \itli, sed riiiilloriim Q ' De secunda beaii Remigii corporis translalione.
relatu Palrum narrari frcquenter audiyi. Quidain , Pi-acfatus denique projsul Iliucmarus cryptam
ex clericis noslraecongregafionis, Bcrnardusnorainc,
pracclari operis ad pedes S. Remigii construxit, et
ctistos liujus erat erclesiae; qui pelilus a quibusdam
corpus ejusdem beatissiini palroni dc loco cryplse
levibns personis (ut ipse post scriplo mouslravit)
prioris, una cum sepulcro ipsius in eadem, colleclis
qiialenus ipsis quaedara sanciorum dcdisset pignora, Reinensis diccceseos cpiscopis, ut jam
tlnni quadam die cum quodam pttero hic solus csset dictuin est supcrius
(lib. i, cap. 21), Iranslulil : el anle
i:i lemplo. con-cpta quadain pixide, in qua sancto-
ipsius sepulcrum opus egregium auro edidit, gera-
rum conliiicbanlur reliquiae, aiisti lemerario pracsurn-
misqiie riisiinxil, fencstrara inibi, unde sancli sc-
p»it aperire. Q.io faeio niinio pavore conciititur, cl pulcruni vidcrcliir, fecit, et circa ipsam fcnestcllara
nebtila locus loius magua rcplctur, talique vallatur bos ver-iculos inclidit :
hoiTorc, ul non puiarei se ainplius \i\erc. Sicqtie
perdila vocc, lam ipse quain puer qtti secuui Hoc libi,Bemigi, fabricavitinagnesepulciuni
Hincmaius|,r;tsiilrtuclustinore luo.
crat, ullra loqui nec ea quse vidcianl fari poiuc- DTreqiiiemDonunuslniiuai nntii, «ancte, precatu
runt. Et digiiismcritis, nii veiieraiide,luis.
Qnidam quoque cuslos htijus ecclesiso, ul ipse Ejangelium aureis iifleris insignivil, ac parielibus
nobis narravit, duiii die aliqua post matuiinales aureis, geinmaiuniqiie nilorc dislinclis munivit,
laudes in ccclcsia reqtiiescere vellci, arripicns tcm- vcrsibus eli.iin atiro inlitis praclilulavil. Scri cteru-
pli tapetia, lecttiui sibi cx his slr.ivil, ibique sese ceni niajorcm coopcruil auro, geiiiraisque decoravil.
somno ciedil. El ecce inolrona quasdam sub habilu Libruih quoque sacraraenloruru sub obttrneis labulis,
senili eiciem app.iruif, quoe herbas q-jusdam sccum argemo prresignitis; sed cl Ieclioiiarimn ad missas
videbalur dcferrc. ILec primo qiiidcm blandis ciim librur.i, pari dccoi'e venuslalum, ibidem contulit,
cospit affari serinoiiibus. Ubi \ero sacra stib eo con- uliosqne libros el ornamenta nonnulla cidcm vcne-
templatur tapclia, taliter infit, etim inuiato quoque rabiii locodelegaiit.
Viiilu terrens, aggressa. Et tu dominrc sauctac Dei De corpore autein ipsius heatissimi Rcmigii non
Geuitiicis ausus es violare acpedibus sacra supcrbe est ausus aliquid sumcre, sicut ipse quoque lcslatur
conculcare oinamonta, nec tanlani firauisli tloini- - in epislola ad Lii(io\icuni icgaui TrnnsiIicnensciiJ,
nam? luodo quidem parcam; nuiiq.iam tamen ullra qni id sibi ab co peiebal munerlg. Setl bicji, iVj
'oraesmnaslalia. E\empinm<iup de.Iit i!!i dc (juodam, poiiiifcx proniaxima pra'snnipiior< -i.eritse duUE-
1M FLODOARDICANO-NiURLMEiNSlS r132
FC, «oipus ejus, quod DomTins per lanla teiupora /\ ordinatisabEbonepostsuamdepositioneni.asedeapo- .
iiilcgrmn conscnaverat, disrumpere. stolieaconfirmandis, et quibusdam pnvilegiis eidcm
CAPUT X. H.iiicmaro,~sedique Remensi concedeiidis;et quia illam
De pallii quolidiani usus a Romanie seilis prtrsule voIentcmRomamproficiscijlam ipse,qi)3nifratersuii8
Karolus rcx Franciae, quando [i, qii., j, quoniam]
percepiione, et rebus ecclesiai sub eo concessis. valde iiecessarius eis crat ad sopiendas quaj liinc
Ilic denique venerabilis praestil Hincmarus , pro exorlae fueranl perlurbationes, relinerent. In qua
sutc sanctilatis ac sapienliic revcreniia, per inter- epistola commemoral, qtiod in bacsede Remensl
veiitioncin Lolliarii iniperatoris pallium ad quotidia- beati Sixli priini ejusdem episcopi, et apostolorum
Jitim suscepit [c. i, recepit] usiiin a quario Leone discipuli, prredecessores ipsius papre, Slepbanus
papa, a qno jam aliud pcrceperal in designatis sibi (Steph. I) Pippino, ct Leo (Leo 111) Karolo niagno,
solemniintibiis debile fruendum.-Quem quolidiainim apostolica coiiliileiinl munia. Alius quoqne Stepha-
pallii tisum nulli unquam arcliiepiseopose conces- nus (Sleph. V) Ludovicnra Atiguslum in eadein sede
sissc, vcl deinceps concessuruni essc, idem papa in imperiali diademate coronaveril. Ad hoc denique
episiola lunc -ad cum dirccla leslalur. Scripsit au- obiinendum, quod pro pra;dicio praesulc pelebat,
lem pra~faliis ponlifex ad enindcm papam Lconem R 1 idem Lotharius Petrura Spolelinum eplscopui''.,
sexics, ut ipse in quadam ;td eumdem asserit epi- iriandalis siipeijbaere pcr scmet inslriicium, exsecu- -
.«ilola, vel septics, sua dirigcns ad eiim scripta. In torem direxcrat, el aliuin Petrum Arelinum episco-
hac vcrocpislolade his, qttos lemeritaschorepisco- pirai lilleris exinde couimonueral, aliosqncquosdam
palis ordinare, vcl quod Spirituuj sanctum consi- latn suos, quam procmissipapaefidelesad id peragen-
gnando tradere pracstiracbat, requisivit. Et quod dum deslinavcrat. Eidcm Lolhario iraperalori scri-
ierrena polcslas hac maleria saepe offcnderel, ul bifpra'falus prasul Hincrnarus dcFtilcrico ejus vas-
videlicet episcopo quolibel defunclo, per chorepi- sallo, quem excommunicaveral, qualiter ad poeni-
Ecopumsolis poniilicibtis dcbitum minisierium per- lenliam venire debeal; itein, aliam epistolam in qua
agerelur, et res ac facttltaies eccleaiaesaeculariuni coiiiinentur culpaj ipsius Fulcrici, et quornodo eum
usibus cxpcndcrenlur, sicut ct in nosli~aecclesia ralioiiabililer cxcoramunicaveiit, quia nolueril ad
jam secundo acfum fuissel. Itein de his, quos dom- poenilcnliam venirc; itcm, aliam, in qna valdc col-
nns Ebo post deposilioncm snam ordinavcrat. IH laudat cum, congaudens ejus Iiumilitali, qtiodipsius
alia quoque epislola scribit de quodani Fulcrics, obaudierit monitis super praefato excommunicato,
impcraioris Lotliarii \assallo, de quo ciiani pridcra absolviiquc euin id liumiliter dcprecantem, pro par-
ci signifieaverat, pro quo ecclcsiaenonniillaeper boc {d ticipalione quam babucrat cum ipso. Ilem poslquam
icgiiuin iijaxiinuin paliebantur iinpeJiihentuin, quT convalueral idein. imperator de iufirmilate sua. In
tixore stia diinissa, poslquam cxcoinmunicatus ab qua epistola eum salis cpiscopaliter, licel sticcincte,
co proinde fucral, aliain insupcr duccre praisumpsil de salutc adinoiicl animae.Et alia iionnulla eidein
nxorcm. Iiem iu cadein deprivilegiis hujus Reraen- scripsil. A Karolo denique rege suo hic praesul Ilin-
sis ecclesiaj, quae habuil ab initio, quo privilegia cmarus ccllani in bonore sancti Marlinijnmunicipio
sodcs iiaberc CDc-periiiil ; el quia Rcniorum cpisco- Yongo coiislructam, cum omnibus ad eamdem cel-
pus primas inier primaies semper, et uiius depri- lam jusle perfineniibus, ad partem llemeiisis Eccle-
mis Gallioe primulibiis exslilil, ncc alium se polio- siae rcimpetravil, ac per auctorilalis ipsius prae-
icin, praeler apostolicum praejiilcni, liabuit; ul sci- ceptum rccepil. Ad ipsius suggcstionem dedil idem
licet ea, quae tanto teinpore ab antccessoribus ip- Karolus i;cx ccclesiaosancii Rcraigii, vcl monachis
sius huic sedi sunt concessa ct coiiseryala, conser- ibidem ssrvicnlibus, Deo res quasdam ; hoc est in
vare ct auginenlare dignclur. Ab imperalore quo- pago Pertinse [i, Porlinse], in villa Baildronis curte
qne Lothario prajccptionis imperialis auctoritatcm inansa duo, el in DOdoliuimonte maiisa duo, alque
super quibusdani;. rebus conjacentibus in bis locis, in Waldonis curle niansa duo cum mancipiis, et
Meuravallisi Terjhedo, Roser.olis olitiiiijit, qui~etem-' "' omnibhs ad easdem res legaliter hspicieiitibiis. Prae-
. pore Karbli imperatbris, occasione quadam interve- ceplttni quoque ipsius Karolide via, quaehnpediebat
ijienlej a Remensi siint absiracla; ecclesia, et publi- ad elaustfum canoiiieorum sanctaeRemensisecclesiae
cis iisibiis snbacta;, quasljjc Lothafius irapefator ad amplificandunj (qriphiani ct liuriienim- eoru.mdem
partem sanetae Mariae ac sancti Remigii sria resti- - canonicoTum ai!giiieniaverai).idenidomnus Hinchia-
tuitauctoritate. Qui-Lolliailus .imperaior nonnullis jus.obtinri.il. Res pfaeierea quasdam quae ab hoc
, liiinc" pi-scstilera;Hiiicmarum-;aprid Leqrieriipaparii regc dudtini fueranl episcopio subiraelaej ecelesiae
Ijdhprifidc conjiiieridasse repeiitur ep.iscopisatque redihtegrari labofavit; iri est, villam JSoyiliacmn,
icgalis.: Sed et quando Rontnm peiere ideni ponli-: quam KaiToniahnrisad ecclesiartisaheli Reinigii pro
Vfbv disposueral.-.,;epistqlain siiaiij Tdem iiiiperalor aniniae suae deditT-e.medio,tam ipsahi yillaraquara.
pro eo pricmiileijs , siiggessit praefatopapae, ritip- jes et iriaricipia, qurC diversi hbriiines doho; i-egis
simj.ileceiiler anjabiliierqtre s.usciperel., et quidqiikl relinebant, ad eaiiidem p.ert.iiientia.rltenv,rfcsftliqnas
.. ab; :ep;;ppstulasset,;Iibejiier,ei jTiberalilefquetiT- et.Bairaco silas;::itera,,res super ffu-
in <>iiiiJii,ci_aco
" viu.inRotornhamiret-.in. iocis; coiijacen-
.aliis.'riomiriilis
-.buerfit^-JtteiilValiaJii
i>.p.o"sy.n.o'dalibus..diffi-!iIii6ijIfeu*Si-d.S.
1§3 HISTORLE ECCLESLISBEMEK5IS LIBRl QUATUOR.— LIB. III. iU;
ics; Ueniqiie a rege Ludovico Transrbeherisi prae- A A Remerisis Ecclesiae canonici ac ihonacbi, videlic.et-
ceplum resiilulionis accepit super quibusdairi rebus Radoltlus,' Gislodus, rVtilfadus [ms. Volfadus], Frc--:
sancto Remigioquondam legatis : hoc est iii pago debertus ex canoiiicis ipsius malris, Ecclesiae, Sigi-
Wormacensi Scavenheim [ i, Sladenlieim] cuni omni- lnundus ex CbenobiosanciiTliebderic'; ex monacliis
bus ad se pertinentibus, Cossa et G.leni in saltu '1 aulem mpnaslerii. sahcti Reraigii, NortviriiiS,ileiri-.
VosagO;Ih Tburingia quoque et Auslria, in loco qui V radus; Mauiingiis, Antbeus, Teilaridiis, iiairohaldus,
di.cilur Schonerunstat, et in Helisleba, cum omnibus Radulfiis, Ayicpertris, clamavefuiit suspensbs se: a
ibidem aspiciCnlibus.Res quoqtie nonnullas, juraqiie praefato afchiepiscopo suo ab adminislfatione brdi-"
ecclesiae ac mancipia legibus pcr advocalos evindi- " nnra ecclesiaslicofum, ad quos abEboiie quohdani
cata recepisse reperiiur. Res etiam nonnnHasepisco- provecii fuerant, Super qtia reclamatioiieelegitprrb- 1
pii, terras scilicet atque mancipia, cum diversis notatiis pontifex Ilincniarus judices sibi Weiiiloiieiii
personis, ad incremenlum ecclesiae, pro paftium et Almariciiin siipfa taxatos arcliiepiscopos, Pardu-
opporttinitate cbhi;ilutaVit. Sed et pra^ceptaregalia lum;quoque Laudiiiienserii episcopum , qui inlloc;
super pluribus earnni rerum commutalionibus bbti- judicio locttm metrbpolilanaesttaeservasset aiiclbri-;
riere curavit. Caiionicis qupque hujus llemehsis taiis. Ipsi clahiatores eosdem judices siisclpientes,
ecclesiaehospitalc constituit ad suscepiionem pere-'EB addidefunt efiani Prtiderilium Trecassinae civltalis
grinoriim, vel patiperuni congruis a'did rebus depu- episcopum. Hi judices coiistituti lioc judicarunl quorli
tatis, cum consehsu coepiscoporuniRemerisis dicece- si Ebo arcliiepiscopus,in suo slatu riianens canonice
seos, atquesubscripiionibuseorumdem, ea condilione, Iios fratres ofdinaveril, deberenl niinistrare. Si etiam'
rit nullo unquarii tcmpore quilibet episcoptis, vel injuste dejectus, el c.iiionice reslitutus, pbsl suaiii:
quajlibet persona easdemi^escuiquam in heneficium canonicam feslifrilionem eOstlem brdinayerit, sine';
dare, vel in alios usris q.upciinqueraodo abstraberer ulla quacstionedeberent etiam minislrare. Unde in--
prajsumat, iieqtie aliqtiem CeiisumVelredhibit.ioiiera lejrogali sunt ofdinatores Hincinari, ut edicerent
exinde accipial, sed lotum quidquid ex ipsis rebus: cjnaede Ebonis deposiiione,. et de Hincmari cOriipe-1
jusle acquiri potuerit, iji usus pauperurii alcjue ca- risserit.ordinaiione.' Tunc surgens Theod.ericus-Ca-
ltonicorura, seciindum modum descripium.iii .privi-.' meracensis episcopus porrexit in conspeclu pririci-
legio, el a creifris episcbpiscbnfirnialo, expendatiirV pis et synodi scripliim, cojilinens ordinem deppsitio-
Stiper hoc quoque constiluto regiaeancloritatis prae- nis praefati Ebonis. Tiiiii ventilaturn est qualiter
ceptum a Karolo rege lieri atque firniari obfiiiuit,; exauctorauts cpiscopus resfilui debeat, ut quia idein
lies pfaelerea ei villas episcopijptrae omnes ordinatis . Ebo resliliitus Canonice non fuerlt, irtsuper.pt :ab
rationabililer coloniis describi fecit. -. .appsiolica.sede Sei-giopapa confirraante.dcjeclioiiem
CCAPI1TXI. .,-..''. iilius, damnatus exsiiterit, ul iniaica [ms., laicali]
De synodo comprovinciati apud Suessonicam nrbem tautummodo communjohe maneret. Tuni reciiaia
liabila. - ... ' . . aiictorjtate, qualiter metropoiitanus debeat ordinari,'
Hic .lioiiorahilis praesul Hincmarus , anno sui epi- litleris quoque^'«'anoiiici.sErcliariiradi, episcopiPari-
scopatus seplimo (an, SS5), synodum habuit compro- siorum Ecclesiae, confirmalis slia.suiqiie; archiepi-
vincialem apud Suessonicath urbem, iri monasterio scopi, et coepiscoporunisuoruiiJ irianibhs, quas ad.
sancti Medardi, in ecclesiasanctse Trinilatis lionore peliiibnem Remensis Ecclesiac, cleri ac plebis Hinr
sacrala, eiiih Wenilone Senoiiensi arcbiepiscopo, pii.arb tribueral; decreio e.tiam'caiioniCoVRempruin
Anialrico Turonensi, .TlreodericoGameracensi epl- cleri nobiliumque maiiibus rpboraio, qiialiter eum-
scppo, Roiliado Suessonico, Lupp Catalaunensi, lm- dem Ilinciiiartiui sibi' postularuut prdinari episcoJ
iriorieNoviomagensi,Erpuino Silvanectensi, Ermen- pum osleijsum esl cario.niceeiimprajsenfia, veicon->:
frido Relvaccusi, Pardulo Laudiinensi, Hiimerado sensu .omhium coepiscoporum Piemensisdioeceseos
Arabianensi, Hubertp Meldensi, Agio Auj-elianensi, euin ordinaium arcliiepiscopuin, Posl haec surgeus
Prudenlio Trecassino, Hefmannb Nivernejisi, Jona n, idem Hiiicmanjs, iri consjiectum [msi, conspeGtuj
Auguslodunensi, Godelsado Cayilonensi-, Dodone principis et synodi, porrexitTitieras cahonicasqiias:
Andegavensi, Guntberto Ebroicensi, Hildebraniio prdinatuin sacri canones ab ordinatoribus accippfe
Sagiensi, Rigboldo Reinoruni chorepiscopp. Resi- jiibent,- diera pneferentes et, consulem. Porrexit
deniibus eiiam presbyferis et abbatibus, Dodone etiaih epistolam Remensis proviiiciae, ac peiie tpiius
abbate raonaslerii sancli Sabini, Lnpo abbate mona- Galliaeraariibus,episcoporum suhscriptani, ad; apo-
sieiii quod diciturFerrarium , BernardO abbale mo- stolicaiu sedeni pro confirriiationeipsins ofdiriationis
iiasterii sancfi Benedicti, qiiori dicilur Floriacuin,,;; rdalam..Oslendil eliam diploma sacrum, ipsius yei~er
Odone monasterii, quod dicilur Corbeiae, Hcriacoi i-andi principis manibus insigriilum, el sigillp stib-
niouaslerii Corbionis, Ravone monasterii Oibaceiir- tersignatum, ex .approbatione stiae ordiiiaiioiiisad
sis, el quahjpluribus aliis sacerdotibus et abbalibus, eaiiideni sanctain. et'aposiplicajii Romanain Eccle-
asiaiiilibusdiaconibus ac reliquorum graduuinclero. _siam. Sicqiie judicaturo.ralque ^onliritia.tu-riiest
Residente; quoqtie iii niedio glorioso rege Karplp.. JlincmaiHiii episcopuracaiioriice.ordinaiumiDeinde
libi qiitedam necessaria EcclesiaeV Dei. sunl pertra- .ventilatuin est, quid decerneiiduin foret de bis, qnos
clata uegotia; Ad.quam synodum accedenles quitlani1 Ebo post suam rieposiiionem, .ibsqiie legitiriia rcsti-
loo FLODOARDICAKOSICIREMENSIS lj;j
tiilione, pracsiimpseratordiriare. Tiiuc surgens Immo lA gradus ccclcsiasticos oblinere non valebant, com-
Noviomageiisisepiscopus, porrexil rottilum [ms., ro- munionem saltem leciperepossent persynodi indul-
lulara] auclorilatem canonicam el apostolicara con- geniiam. Qnod et pietas saccrdotalis licenter as-
tinenlem , qtioni.iinqui ab ipso visi ftieranl ordinari sensil,' el inisericorditer eisdeni fratribus veiiiarii
in gradus ecclesiaslicos, ab eodcm, quod ipsc non concessit. Et iia haec orania gesiis inserla, et in
babuil, nemo eorum accipere potuil, el cactera. Sic- coiispectuin [ms., conspcctuj synodi rccitala, e(
que decrelum esi, nl quidquid in oidinationibus ec- rala judicala, praedictoruiiimanibus episcoporum,
clesiaslicis Ebo post depositionem stiam egerat, sc- et uliorum, qui inlerfuere, subsciiptione iirmaia
cunduin traditionem aposlolicaesedis, praeter sacrum sunti
baptisma (quod in nomine sanctoe Tiinitatis perfc- Quaeaclio synodi sedi nposloiicaeab Hincinaro
clnm esl) irrimm haberelur, et ordinaii ab eo gra- direcla, ei a Bencdicio papa Leonis (Leo IV) succes-
dibus ccclesiaslicis privati existerenl. Tunc iiuiisex sore corroboraia csl. Qui etiara Benedicius (P.e-
prajdictis fiairibus noniine Fredeberius libellmn ned. III) papa pmilcgium auctorilate beali PCXJI,
proclainaliouis legil, in quo conlinebalur, qttod ideo et apostolicacipsius scdis Imic prsEsulinoslro Hin-
se ab Ebone permisissent ordinari, qnia viderant cmaio conlnlil (episi. 1), sancicns ne quilibct liujns
suffraganeos Reraensis Ecclesiaa, Roibatltim videli- B 1 diceccscosregulis subjccius, eo conlempio iiiipiine
cei episcopum, Lupum , Simeonem , Eipniniiru in audcrct, scu \alercl alicna cvpelere, aut exspe-
mclropolim Remenscm ecclesiam convenisse cura ctare juJicia. SeJ domntis Nicolaus (Nicol. I)
liileris Lolharii imperaloris, <>leumdcm Ebonem cjusdem Bcnedicli successor, peleiilibus sedem apo-
restiluisse. Et insuper ostcndcrunt iidem praefati stolicam prcenotalis dejectis, praenicmoralacgcsla
clcrici lilleras quasi ex nominc Thcodcrici cpisropi, synodi retractassc alque reprchendisse jepcrilur
Rotbiidi, Lupi, Iminouis, ac caelerorum bujtis dicc- (epi.t. i6), piKcipue quod solaobedicnlia subditoruiu
ceseos cpiscoporum manibus roboratas; qure lamcn reputata ftiisset in culpam, et qui praelaiijudicio
ab eisdcin episcopis reciialac [i , leclce, f. rcfulalic] tenierc non leslilcruiit, scJ humililer colla subJide-
fals-eque sunt comprobalaa; et quia lalia episcopis runl, se\crissimc puiincntur, el qui miseiicordiaia
jmpingere praesumpserint, jussi sunt coinmiinione petiveiant. necjuslum, ut asscril, judicium nicruc-
pri\ari. Ilis ita icrminatis, dccreto judicum, atqtie rinl. Intimat etiam quomodo doininus Hincmarus
conscnsu principis, llincinarus arcbiepiscopusprima- pro bis actis concilii Leoni papa; non seniel su]ipli-
lus sui locum recepil. Ttrai de presbytcro qnodain et ees littcras miscrit, qiiatcnus idem concilium ajipro-
abbate Altiyillaris eoenpbii, iiomiiie Halduino, ab bans, aucloriiatc apostolica robora'rct. Quod ille
Ebone diaeonus visus luerat ordinatus, et a Lupo G ' agerc sollicite renueril, eo quod per aliquos ex his
postea Catalaunensi cpiscopo picsbylei' fuerat con- episcopis, qui synodo resederanl, ul dubilalio foiel
secralus, inola est quaeslio. Surgcns ii.ique Lupus radicitus evulsa, ejusdeni synodi slalnta deslinari
cpiscopus, porrexil volumcn, in quo coniinebaliir, debuissent, praecipue cum ibidcm legati sedis apo-
qnomodo jussus est regiis litteris Karoli regis ut slolicoe pi-sescntes non fuerint. Elquia hi quos ille
quia melropolis Remorum ecclcsia pastore careliat, auctoiilaic synodi affirmabat depositos,per proprias
"inconfcclione clirisniatis," aliUque negotiis ecclcsia- litteras ad sedcm apostolicara appcllaverini, et vel-
sticis pro ss.ii possibililate consulere procurarct. lehi ileium se aposlolicae scdis audiii praeseiitia,
Quocirca ctira episiol.i regia ul ipsum Haldiiinum prrcccpisse qiioque eumdem papam, ut Hincmarus
prcsliyteruiij ordinarel, atque in Altivillariraonasle- praesul ad concilium cum illis otcunerel, ad quoJ
iio abbaleni sacrarcl, arcbidinconus Remcnsis Ec- suum ipse legaluin, Petrtim vidclicct cpiscopuin
clesite, cum nliis commiiiislris lam canonicis quain Spoleiaiiuin, elatei'e suo direxeral, ad renovanduiu
raonachis, illi obtulcril; quemque ad votum praefali scilicet judiciura \icc sua. Cui audientiae, quoniain
principis et offerentiunj ordinaveiit. Unde judicattim doiiinusHincmarus suam non exbibuit pj'acsentiam,
cstasynodo, eunidem cpiscopum nihil damnaiionis , voli effectu frustrato Leo poutifex ab bac lucesub-
de illius ordinalionc attigissc. Sed qui sallu sine "' traclus csl. Benediclo autem viro aposlolico succe-
gradu diaconii ad sacerdoliuni prosiiierit, 111degia- dcnte, eidcm subreplura fuisse, et in ipso consecra-
clalionemdebilam resilire deberel. Deinde reqnisi- lionis cjns principio snasuiri, ul illud firmaretconci-
lum cst de bis qui Eboni post deposifioneni snam lium ; non lamen ei suaderi poluisse, ul a jnsfas
communicaveranl, et recilala aiictoritale qualiter defihilionis traniite decliiiaict. Veruin n.i per ci
sanari dcberenl, rcpcrtum est e\ cano:iicis instiiu- concessuin privilegiuni illius concilii roborasse in-
tis, eos post salisfactioncin, data illis indiilgciiliai.t Miiulum, u! aucioritalis suramam scdi apostqlicae
eoinraunionc saci'a cum bcncdiciiouc liibuia, per stscrvaril; iia dcccrnens manere iuconyulsa qnas
eortini iiroprium cpiscopum, opeiaute Doinino nu- pclcbantisr, si ila essent per omnia, qure de illa
siro "Jesu Cbrislo, pmificari atquc sanari posie. syr.odoab Uincmaro relereliiintur, el ut inde quajstio
Quod el actuin est pcr vcnerabilenj Uincnia- ntilhs iiliquantio leiJiporibus orirelur. Sed quoniam
ruin archicpiscopuin. liis ila perartis, benignusi non iia pcr oninia, ceu siiggcslum csl, fuisse coni-
princeps Karolus peliit Ilincraariiin arcbicpiscb' probarctur, mcrito asscril in irritiim dcducluiii,
piim, rtliqnoscjue pontificcs, ut quia praefali fr.ilicsi quod conira dejcctos non sinipHciterfuerai impeira-
157 IIISTORIiE ECCLESLE REMENSISrLlBMrQUATUOR. — LIB. III. . 158*.
tum. Qnocjrea priinuni quideni dofnno.Hincmaro jA urbein cum aliis qui lunc nequiyeruht.aclesseaconve-
hiaiidavil (JSTCOL. T, epist. -47), uti coiiimempratos niraus; ...",, .,, .; },;:;; ;::: ;, :, ;:r ;:(-:;:,;'
viros, Yulfadumscilicel, coliegasqiieipsius, ciemenli ; < Seriem.rerum gestafum de Ebonis quondarii Re-
aiiiino stndcret atj -se TeVocarev et de resiituiipne morum archiepiscopi dcpositione, sedet deTpsiiisTc-
ipkofum securii fralerrietratiaret, aTque misericpr- stitutione, nec h.ori el de.frairis Vulfadi aciCoHega-:
fiiter cbnsnirimafe cohlcridsrct.Alipquin a'd. cbnei- fum e]us rpromoiione, ef jam dicti, Ebonis:ileralri
iiuni-ciiiiibis episcopis, qrihus et ipse qtioqiiep.ipa repulsiope,-.a.d aliamque Ecciesiam niigralione; unde
pfo liocipso:scripserat:(I"\jcDL.I,.e/JJsr:46,A7J,simui aiiobis inyesligari, ,;ei, Vobis,reniandafi jussisliS",..
bccurreret, qtiateuus omhes in unuhi 'convehiehles, quia bis hcmo nostriim in ofdiiie e]iiscopalii.iJterfuit;
causarii eoruiridemclericOrrira"..cxarainarerit,.et nori nisi frater, Roilialdtis (sictil ex; fegum.; ef episcopo-;
aliquaeniergeiite;discepiatlb!ie, Deb prae ociilis ba^ r;umrihoriimenlis, qiiiinteiiueiTinlV et-,sCfiptis -suis'
bitb, diiDniieiitVSiTCrbquselibetiriter p.iries rliscepia- p.ostefisVreliquei'iiiit;,.breviier; collegimus) '^'eslraa'
iio provehiret, ad.sedenj apbstolie.ahisbie sriscepTuii sanctissimaepaternitati el praecelleniissimaeauctofi-'
specialejridiciumpersbriae, vices leneiiles:ufriusqiie tati.lransnjiltiinus. Quaeaute colligere;et;<iuclO'fitali
lateris conVenirent. At Dbi graiiae 'jiiva.mine.libc vestraed.iiigereuecessajihni.hoiipii taviniusV^qiioniani
jleraClojudicio, •'iiitiinat se litteias suscepisse am- ]B sicut vobisrperEgiloiiem Venerabilem:~:ai'clijepiscoT?
piecleridae dileciionis' orilriiurii, qui liileiiueru.nl, pinii scrifJto siiggCssinmsiiiiquonullara niemofiani'
episcoporiim, "hiariifestissiiiie
" .sigriificaiites,.;" cre- de;4uacuhque^Ebonis.'"Jep.ositidnei'iiabiiimus;o,;aiie'C''
•brb•-raenjoratos cleiicos ii totiiis coiisofia voce baberi-tuhc necessaiium vhlimus, nobis iri eorttnif
cbncilii dignos graduuin. suoiiiin receptiprie, pro-, fi'ati'um reslitulioiie rion quidem disceptantiljus' nec
riuniiatos. Dbi ntilla (sjcrit" iri litlei-is ebrumdem alia ;alqueralia;:decerneni.ibiis,;;scd,iiiiiimj'deniquei:
episcoportlm repefiebaliir) '(liscepiatipVproyenit, seciiridurairadjtionera iiiajofuiii,;qnam: discretioni
fiulla sicut puiatum fuefat, varielas alia. .atque v.eslrae iniiniare ciiravimhs, 'sen.iienlibns, quoslnori
alia defcriuenuTirii accidit , uullus accusaipi, prpcacia obnoxips fecii, sed, obedienlia ijjculpabiles;
riiilluscondemnaibr tepertusesi, sed cunciorrini hria in adeijtione sacrortinj:gfaduiim, jiixta sijiccfissinitini
eatlemqiie seiilenliaV atque Tii: fesiitulioiie IpsOruni senlentia; vcstrae inteUectuhi :induxit-,:siiiercohli'adi-
diinriilibdarueiii, eisdeii iiiribxiiSa cuhcfbruriiuna- ctioiie.in.:-suis::.ordinibus;^resfjjuere.;:|hiaiurassemusv
niniitale riiodis bmriibus VappfObatis. .Reprebeiidit Tjjsi:privjlegiis .sah.c.taJvRoiJia.iJac ,revej'eh-:,
:.se.dis,',;pei'
aiiierii etTioc quoqtic cbriciliunipraefaiuspapa Ni.co- dumconfratfeijjiipsiriini Hincraaiiini aj;c!iie]jiscOp!iiii
latis (e;j.4B),quPdhbn soleniniieroiiinia^ jiixtVtqtipd JjostfECunahiiJiitati.sprolalis, qtibede ipsis yiris.quae':
ipse diffiuiverat, egerint, sedi apbslolieaepleria rela-( T-datiirrsialueriint;, ijbebiia, feverenlia;';exliiberetuiv
lione aciioriis Seribni reseranles. Bebuisse ,'•aiens, ; Quoruni sumraa , perfecta, et integra firmilas,;
quidquid de Eboriis dejectiohe, reeiaiiiaiipne[Nicol., ut claruit et jtismmVest, in aposloiicae sedis re-
relegatione], Tibfuhi clericofrim.pforiibiibne,el.ipsitls seryata erat ai-bitrip polesfatis .,:.,qupj'tiihqite,pri-
Eboiiis iteraia repulsione;, ari aliamque" Ecclesiam vilegiorum aullienticas. charias, ciimsalyls sigillis,
ihigratione, vel riiidecunqueibl quod venliiaiiiiri esf, ei incorrnptis .sciiptii.ii.s..id.e!ii.-co!)fi'a,ter.,el.,consa-
ei sciiplo uriahitoiter, plehiler acTldelitci' intiin.ai-e. cerdps. nosier, rion,ad pra^dictoruhJrfratruijj.riipcu^
Seil ei moiiimeniis insertiiiilad plenioreni peries se niennim,.. neque ad iillairi eontradiclipiiem,, sed,.iid;
notitiam et certiiijdiriem fescrvare. Pi'xcepit ergo, dcbilam. reyerenliam sedi .apostolicar;, ut digniihi
rii qiiaeetjriqiie*superTiacre sci'ipta, tam a seiie ,apo-; est, exhibeiidaiiJ, oslend.il:,cum ge§ijs:e'piscoppr.riint.
si-ilica, qiiaiii a. itbstratibus edita" feperiantur, ct- qtiorum vos acta feiegisse, et quaiiler prsesignaii
quod binc pi-aesulIlinciriargs, et illi dejecti clerici clerici .degradali, fuerint rep.eiis.se,,;,.ijobis.apefire
sedi aposlolicoeBuggesserihtatque retuierintj-iri vo-': digijatiestis. Quibpsrhprishbsciipsilvqiiia ci.eosdem.
iiiinen niiuni, ofdinequoinissa shiit, redigerentuf, fratres suo judicio....nondejecit, sicut vpbis elipse, e,t
etaposiolica3se(Ii,exeniplaribus.sibire'servatis, sum-.in no^ scripsiiims, et gesfa ipsardenioijsi.r;anl,et,sicut.
ino sliiilio dirigerelur.. El si.de cseterp qpid, ta.le":"jam sanclissiraa;.;paie,fijjtaii,yesii'*,,s.u;ggessiiriu,s.,.iii.,
forte coiiiigcrit evenire, prbpter quod cony.enttimin -ejusdem rei negolio.deceiTantibus ct qnaedam.(Jcflo-..
regiohibus Tiis fieri sacerdotum praecipial, hoc inter raiiiibiis IIOIJlamenrlermiiiaiiiibus jjpbis, eo.usque.,
caitera hiilli peiiitus bbliviqni tradanl, sed post pin- caiisam perduxiiijusj.utsoluni.ihpdp hiagjsteriali yer,
nia id agere majpriiin more studiosissjine salaganl, resiiititio, altribue-,
stro cul.riii.nieorunii;assig'naretq,r
et caelera. '
"V ."'."' .-.... retur refpfmatio , ascriberetuf retliplegraiio. Uiide
Praemissi deniqtie concilii praesules, aposlolicoese.T.;. poslea uiianimilasriioslra inrqiiariicuiiq.iie.partel.Hi,
dis obedieiitespraeijeptis, orcliiiem'•"rerui.ngestarum . npiirdecliriayit,.eisi•quidamqiiaciraqtie iiccessita.te
d'eEbonis dejeciione, vel restitutione,- iterataque rer exir.de npbis.igiiorantiljus, diveiTerunt.: EgimusTtar
phlsipne colligeiiies,eidera venerabilipapae njiseftint, que proul potuimus-, in.siiccjncta.colleclipne.. de
lriijiismodipraefeferilesepisiolam;•- gestis rerura et episcoporum ex causa Eboii.is.,,iJt.ut.
t Reyerendissiirioet sanctissiiijp doni.noPatfi ac praecepislis veslrseaucloritati transmitiinjuSi J.post
papfelSicoLAo,episcopi qni praelefitpanno.per gra-. liariiin vei'0 reruni gestariira Ordinem.descriplum
liam Dci et decretuni: v.estfiimapud Suessonicarii 'ita suijjuuxeranl :.;^ilaecsicut yesifajtissjtriuclpritii?,:
1S9 rFLODOARDICANONIClREME.NSIS 1(50
quae tie Ebonis quonJaih Reiiioruiri archiepiscbpi , A ineiito, Reiriprum episcopns, ac plebis Dei famultis.
quae aute triginta el tres circiter annos exstitit de- «Iii epistOlavesirfcsaiictiiatisper Odoijemepisco-
posifione,,et-postde ipsiusifesiituiione, iiecnon.el pum episcopis inregno Lotharii pro prajjudicio Ca-
defratris Vulfadi ac collegafuin ej.us promotione, et raeraCerisisEcclesiae direcla,
relegi veslram auciori-
jam dicti Ebonis iterala repulsione, ad aliamque iatenisciscilaturam, cujus-negleclu eadem Ecclesia
Ecclesiam migratione., in eorum qui jam nos ad ulira decinmm mensem
' paslore vacaret, ttnde, ne ut
©orainum praecesserunt scriptis , verum et quaeillo- negligens a vCstro aposlPlatu succensear, Tridico
rum.qui inl.erfueruiil, veridicis relalionibus compe- aucloriiali veslrae (NICOL.,e/iisf. 65, 64, 65), post
rimus. ,Quae etiain,;ex inagua parle in gestis episco- directas 'Loiliario' et
episcopis regni ejus alqiie Hil-
porhin Belgicie,Gailiae,Neusiriae,;et Aquilaiiiaepro- duino, qui earadem. Ecclesiam irregulariler occupa-
vinciarnm papae Sergio dirigendis, et Leoni papae vit, ita.ut aiitequaiii ipsas mitteretis
ep.i.slolasyhac-
(iii-ectisctiiij"coriiin epislpla, sed Tij epistplis Lotba- lenus prsejudicium permaiiere : raeque: LOilfariunl
iliTinperatoris,- et Karoli regis exiride direelis cori- Tegein el legalis et liileris, prout polui saepe, el eo
iinentur, qiias in sc.rinio Rpniano crerliiriiis conser- usque inde commonuisse, doriec regiis sttis Iitleris
yari ,. vesirae; auctoiitati,. .traiisinittimus. .Scripta mihi respondit, Hilduinura ad.vestram aucloritalem
qiioque , quae liiiic a veslra aucloritalc direcia , et B [ suum legaiuin misisse, et liilill aliter de praefataEc-
yeslrse saiiclilati reraissa releginuis , ordiiie quo clesia, nisi ul egerat, disponeredebuisse, donecavobis
iiiissa , vtT reinissa fucruni, seeuiidurij vestrarn jns- inde responsuni acciperel. Balduiiras qiioquci.ripro-
sioneiii in yoliimine isloeorigessiiftus. Et si forle xiiiio nunc decurso:mense Oclobrio, quinio Kalfendas
alia"ex hoc negotib , aut a nobis aut adnos raissa "Kovembris, per duos 'lioiiiiii.es-suos milii litleras
fiierunl, nos tameriiion legimus. Quaeetiaih' fratei' aucto.ritatis vestrre direxit, in quibusicontuiethi', ut
ct coiisateidosnosicr Hiiicniarus nobis veslraeauclo- easdem litteras coepiscOpisprovinc.iaeiiostrae Iege-
Tilali liiiltenda dedit, sieeuhduin-.quodpraeccpislis1 rchij.elJudiib palernis acniaternis, obtutibusprae-
(NICOL.,episl, 56), diceiiles inler alia: -QiiaVciihqiio -sentandam susciperemus, si tamen inlelligeremus
sriper hac";rescripta lam it jiobis.piius , quam:huiic1"" -
quod confestim praefalus excellenlissimusrex nosler,
A vobis eilita reperiuniur, et quid'hinc coepicopus• quaebe illa vobis ^cripfis, el verbis per legatos ve-
Ilinciharus el illi dejecli plerici sedi aposiolicaesug- stfos aposlolalui veslro renuhtianda spopondil,adim-
gesseiiiit, alqiieieltileriirl,in vbluriienunura, prdine plere vellet. Quod si eor.um ariimosad id prolclan-
qiioriiissa suril, fedigaiitur, et apbslolicae sedi, ut' .(luiiiess.eintenlos investigare possemus, nequaquam
xiompeienscsl, vobis eorurii excmplaribus servalis ,> Camrecipefemus. Alioquih, id esl si aliteregissenius,
stimiuo sludio diiigantuf, his subjrincla dirigi.mus,>^c gratia et comraunione veslra frui nequaquaiii vale-
' ' remus. Quam Veslrae auclorilatis epistolam, ut
efc.;».:;;;VV: -'" V 1.^ ;'."" ; ..'' "V,.. .V ;".<•
j.;.''.'. CAPUT XII. .op.orluil, reyerenler siiscepi, cl coepiscopisnpstris
, j)e facalione Camqracensissedis, el conjunclione eaiJi relegi, elpro praefata Judilli apud 'patreih el
}_Buidu:rii cum Judithfilia regis. V rmalrehiillius' quantum poiuiriiiis, ut maiidaiis, com-
- De vacafiojie praelerea sedis Cajjjaracensis, sed eti iiiuniter interveniraus, ei paternis ac raaternis oblu-
de 'cphjunciio.ne Balduiiii cpmitis ct Jjiditbindebjla; ; .libuseara pj'aesentaresluduimus. PosTquaevoluimus,
qtiai scilicet Judiili Karoli regis filia Ediinulfo regii quia sic nobis secundura sacras iegiilas, sicut cas
Angiortim, qui et Ed.elbbldus,dudum fueratin ma-. intelliginms, visumfuerat (noii ehiin sine dignispa;-
irniiOiiiuhi cppuiata, .etreginae decore ac bencdi- .niieiitiaefruclibiis absolvi posse,pulamus, quod ana-
etione ihsigiiita. Post cujus pbitum, veiidilis qtias iiii -tlibirialisvinciilo a sacris regulis ihnodatuiri vide-
Anglofum obliniieral regno possessibnibus, ad, pa-. mus),Til juxta ecclesiasiicam traditionem prius
tJ-eni:reverlitur ,*quae sulj regali lulcla sic; nianerej Ecclesiae; quam lacseraril, saiisfacereni, el sic de-
decerniiur: sed illa Balduinumconiilem, ipsOleno- hnihi quod: prxcipiuiit jura legum ; niundiaiium ,
«inanie, Pt fratre suo Ludovjco consenliente, secufa. t exsej]ui procuraret. Sed quoniain litleras veslias ,
esi. TJriderex Karplus episcopos ;ac caeleros regnii D ' quaeinde niliil praeceperunl,:imo eliam iiullarii'prO-
. siii priihofes consuleris, post nuindanae legis jiitt.i-- lelalioiiem in eoriim coiijtinctione flendara signifi-
ciiira, canonicam in jam diclum Balduin-imef luditli,, .cayefuijt, sibi sunjcere vpluerunt, el sinerVeslra
septradtiniedita beali,Gi'egofii,.ab,episcopisdeproni.i i aucloritatc ,'.ad quara clamaverantvcogi, .nisi alio se
rsenlentiainfecit.Pe Rotbadi quoqueSuessonicae ci- .rabdositbmitterciit, non debuerlint. Ex aliera epistola
vitatis episcopi dejeclione, quem ab episeopaUnjhii- vestraesanciilatis eis fetuli, qtiod non leges ecclesia-
•sterio;jiidicio r.eiiipveratepiscoporum. De comme-- sticas- dissolvislis, sed preces, pro eo:misisti$, qtii
tiVoratioiieetiain noiniiiis Ebonis,; alque de Go.the- - ipuii.irrsectihduhileges niundanas poteral qiiaienus
scalci ctijusdam "liaerelicidamnatione praefalus pi'ie- - -lb.chinpoeriiieiidihab.erel, quo.dconiravlegesdivinas
;sttl hujusiiiodi ^sciipta direxisse ad sedem repciiturr adraiserat.^Sic et Salvaior ijoster:,'qui vtiltTjmiies
-apostolicam. ; •: ; horaines salvos lieri, ct nemin.einvult,perire (I T'im.
'
€ Dpranorinice slngiilari.terquesuscipiendo Patriimi u), in; cruce, apud Patrem jui;e sacerdolis pfo suis
Palri, et: sunima vencraiione Iionorandorevercii-- -persecutofihusintercessit (Luc. xxin): quodineis qui
-tiissinio papte INICOLAO:,, .HIKCMABUS .honiinc , nohn pos!•jiassi.oncmejus.credidefunl, et conipuncti pTfiiri-
m HISTOMJE ECCLESLE REMENSIS LlBRl QUATUOR. - LiB. lil. Hi-2
tenliam egerunt, qui cum Palre omnia donal, effi-- i prsesentiam ab boe negotio subduccniibus, BalJui-
~caciter '
impelravil. Ad cujus inslar, aposlolonimi nus et Jnditli juralegum saeculaiium, quae clcgertini,
vjcaiilis, ad qiiorum limina confiigcrunt, et catliolicae
J exscqui sludiierunl. Domnusetiam noster rcx, filius
atqbe aposlolieasEcclcsiac suiiiraiis ponlifcx, quod inl vester, buic desponsaiioni el conjnnciioni iniercsso
liomhiem regem el in lcges mundipeccatuin esl.per- - ' non voluit, sed missis publicaj rci niinisliis , sicut
dbharipelistis, utquod in rcgem cceliet lerrae,etiii le- vobis promisit, secuiidiini leges sanculieos uxoiia
gescoelesiisregni oITeiJsumeral, Iiabeienlinduciasperi' conjunctionc ad inviceni copulari permisit, cl bonores
'poenileniiaiiiabolendi.E coritra carhales, eleliaruqui- Balduino pro vcstra solummodo petilionc donavit. »
darriCorum, quranleacoiijiincUoni bujusmodi contra- CAPUT XII!.
Tlicebanljhacdefcnsione.uleis visum fuerat, se prote- Dc causa Rolhadi Siiessonici epicopi deposili.
gentes, (sedsicut se habcl verilas)snlute nudanles, ab, c Denique ad epislolam veslraoauctorilatis (NICOL.,
isliusnovissimae veslrae epistolre verbis rccedere no- episl. 52), ad quam rne misistis ohedienlcr audien-
luerunl, quam siue prolelalione eortim conjunclio- dam, gcneralitcr omnibns episcopis rpgni donuii
nem debere fieri demonslrare dicebant. Dicenti ver.o } noslri Karoli rcgis gloriosi, pro Rolliadi causa, per
mihi, quiapro nulla potestate lcrrena quod de eccle- Odoneni episcopiim Iransmissam, sicul lilleris exi-
siaslicis rcgulis inlelligercm dimittere deberem .: B ' gnilati meaedireclis sanctitas veslra pr.ccepil, con-
ujaxiirie ciiiri cliam meciiin, iriiocnni Deo, donranss veni, et simul eisdem vencrabilibus episcopis, quan-
;iex hosier, filius vcsler, Karolus faceret-, quasi con- inm ex mc fuit, mox anlequam synodus solvcielur,
'suieiido milii qtiidam hoc dedcrunt consilium, in, vestram jussionem de eodem Roibado, ne aliqua
quOnou meis, sed verbis eoruni nlar, qnae mansue- mora vcslra prreccplionis iniplcnria!, ant-dc snper-
ttido vestra, velut cxemplura ct docirix discipiinae , venlione paganoruni, aut de alia qtialibet causa in-
Dei, raitis et humilis coi'de ac paticns acqnaiiiinitcr ,. tcrycnirel, ailiinplere curavi, sictil et lcgati domni
'
sastinebit, dicentinm : ut quia non sacnlaris, sed1 regis ac nostri, et litlerae pleniter veslrae iioltini
ecclesiaslica poteslas de hoc mihi negolio imperaret, facientsanclitali. Sedquoniam causa inlcrvenientc,
cohspirationcm resislcntium aliquantuliim declina- qiiain \obis ipsi legaii rcferenl, statiin ul praecepi-
rem, ne quisquani aemulus nosler .vestrrc sauctilali; mus datis litteris, ei deslgnalis noslris vicariis, ad
siiggereret, quasi in coiilcniptnm sancli aposlolatus, vestram praespntiam ciim eodem Rolliado ire non
vestii, et scdis apostolicic lioc cgissem, et veslr.TC , poliierunl, et ob id diulius quam voluerimus iuimo-
Mhansneludinis erga me aniinura commovcrct, elt rali fuerunl; inlcrea Luido Iegalus domni nostri re-
qiiainciinniie excoihniuihcatioiiem, sicul pro Rotba- gis a vestra rediens sanclilate, pridie Kal-jndas
do acinm fuerat (quod lainen ad me non pervcnii, C *- Decembris veslras apostolicas liiteras domiiono.siro
V.nisi quantum Odo episcopus, et posleaLuido (ms., rcgi, filiovestro.in civitaleAnlisiodoro dcliilit,etquia
Lahtlo) delulil, antequain ad aucloritatein vestram! ftlius ejus alque tequivociis Karolus, qui paliis
gestoriim scriem indc mitlere valuissemus; vclI animuin in quibusdam o.iTcndcrai, et ob id ad ejus
'.qubmbdores geslafucril per legatos vcslros rescire- praescnliam , quoiiimdam suggeslione, aliquantulnui
tis) obtinei'el : piaeserlira cum in liaccpistola vc- venire distuleral, partein Icgalis suis pciiit, ul meam
strae auclotilalislegatur : quod si aliter egissemus, parvilalem cum aliis quibusdam snis fidelibus ,pro co
-qnam in ea scripliim est, graiia el communione, atl ipsius vcstigia deducendo transniilteret, qualcnus
yeslra frui nequaqu.inj valcreraus. Qno contra inibi; noslro inlenentii palicni placabiliorem inveniic \a-
.dieenti ltoc in epistola veslra ob id posnissc, ne fc- Jerel exiguilalem linmililalis mcre doniinis rcx illuc
'iniiia illa a nobis dctiperelur, et non ob boc, nc in suuin venire serviliuni jusscral. Quo mox ut \eni,
ecclesi-c salisfacercl. Responderuiit, cur, aliler vel- mibi litteras veslras Icgcndas donavil: in quibns licet
Teni vestram "epislolara intelligere, quam vobispla- pro sua dignatione sublimilas veslra Iiiimilitatem
'cuiteafti componerc, cumdein praelerilo milii trans- moani sine ulla merili piaerogaliva bcnigne tracta-
iiiissis ejus sensum possem manifeste cognoscere. _ veiil, et a mea iiisipieniia sapienliae yestiae scri]ila
D
Qiiapropler memor praeleriiarum epistolarum mibi supra id quod scio atque inlelligo, non lamen alisqnc
episcopis regtii filii vestri doniiii Karoli a vobis siibindnclo caulcrio, Jaudare (lignala fuerit,: tamcn
•ihissaftim, allendcns eliam quac in epistola raifer . -eis videor mibi viricre vobis multiloquiiim meum in-
"per Luidonem mihi benignitas vestra hiandaverat crcscere. Unde dignelur sanctitas vcstra rignaiitcr
"(haec -enim in Anlisiodoro posl advenliim Luidonis suscipcre, quod beatus Auguslinns de stio ni<il.ilu-
ventilabantur) inter metum pracierilarum, et spem qnio Doiuino dominorum audacitcr [ms., auriiieler]
posterioris epislolac mihi iniliora monslranlis, coh- iioii dubitavit diccre, cum se inde apud eum
voluit cxcusabilcm rcdderej, intcr alia scribcns:
' leritionemin hac causa aissiniulando vitavi, el con-
descensionem quasi in tempus aliud difierendo, dis- Loqni multtim nou est iiiraiuin, si tameii esl ncces-
simiilavi, exspectans ut in causae liujns qua) inslat sarium.
"disppsilionc vestra, ex Rothado discere valeam, t Qua de re, sancfissinie domine et Paler reve-

Tjualiter de reliquoin bujusrnodi agere dcbeam. Sic- iendissiiue, xquaiiimilcr snsliiicic modicum qu:d
queiiihil nobis de ecclesiastico rainislerio eisinter- insipienliae meae, sed et suppoitalc nic (II Uor.w),
dicentibus sed tanlum quod valuimus, nostram si adhuc quiddara de Roihadi causa vobis tara suffi-
cientcr nolissinia, nuasi repelens scribo, cura qno
'
163 FLODGARDICANONICIREMENSIS lCi
quia vobis pl.tcel (cui cuncla bona placeul) rainimus i est ul caeteris praceminerct. De qua forma episco-
vicarios nostros, non ut accusalores ad confligen- porum qnoque esl oria dislinctio, et magna ordina-
dura, sed ul a Roihado, atque a vicinis nostiis, qni tioue provisum, ne omnes sibi onuiia vnidicarent,
causam pleniter acveraciter aut nesciunl, aut scire sed essent in singulis piovinciis singuli, quorum
non volunt, accusati, quod non in contemplum sedis inler fratres haberelur prima seuienlia, etperqnos
npQSloIicoc' appellantern Rothadnju secundum Sardi- ad qtiain beati Pelii sedem universalis Ecclesfoecuia
censes canones (i, 6) sedem aposlolicam : sed euiii conflueret, et nihil usquam a sno capite dissideret.
qui ad electortim jtidiciuiii d« certis capitulis provo- Qiii ergo scil se quibus'!ain pnepositum, non rao-
cavii, juxti Carlliaginenses el Afiicanos canosies leste ferre debel aliqucm sibi esse prselaiuin : sed
(Concil. Afr. c. 65,88, 89, 91), ac decreia beati obedienli.mi qiiam cxigif, eiiam ipse dependal. >
Grcgoiii regulaiiier jiiilicavimus %esiraesummaeau- Quain Roihadus asuis exigeie niagis, quam sacris
cloiilati bumilitcr intimandum. Absit enim a nobis, rpgulis saiegit dependei-e(tmn etiam sancli angeli
ut piivilegitiiij primre et suinmrc sedis sanctaj Ro- in ctelo lcgankir suis ,po!ioiibus obedirc) ei ideo ad
manae Ecclesiaepohiificis pro sic parvo pendamus. ttt hocpeivcnil ul dejici proiiiciuciil. Qiiera per plures
comrovcrsias eljuigia tara supeiioris, quam eiiam ainics el beneliciis irapensis, cl monilis alqueob-
inferioiis ordinis, quae Niceni (cap. S) et cajteri sa- B secrationibus, per me et per coepiscopos. ac per
crorum conciliorum canones, et Innocenlii (episi. 2, quoscunque fainiliares poiui, ad obedicnduni sacris
c. 5), aique aliorum sanctae Romanae sedis ponlifi- regulis commonere curavi. Multoties etiam et per
cum-decreia in'synodis provincialibus a melropoli- lilteras melropolitanas et cs aposlolicae sedis au-
lanis praecipiunt lerminaii, ad ^eslram suimnam ctoritate niinas ei inculcare curavi, et ex leclione
auclbiilalem fatigandara ducamus. Al si foite de catholicoriim, qiiam gra\iter ofieudebal, ei oslen-
episcbpis causa nata fuevil, unue ceiia el expressa dere slhdui. Ad quae respbudebal, quia nihil aliud
in sacris regu',is non liabeamiis jtidicia, el ob id ir. facere sciebam, nisi ei meos bbellos lota dieosten-
provinciali, vel in comprotinciali nequeal examine dere. Unde a multis et frequenlisslinc redargulus
diffiniii, acldivinum oraculura, id est ad apostolicaivi fui, cur incoi-rigibilemclministeiio saci'0 inulilcin,
sedem nobis inde est j'ecun endum. Si eliam de landitt scienfer contia Dei voluniatein et sacram
lHajorihriscausis a provinciali episcopo ad eleeiorum aucioiitaiein porlarem. Ego vero quamvisssepissime
judicium non ftierit provocattint, et in aliqna causa et regem, el coepiscopos ac iicinos suos, atque
idem episcopus fueiii judicaltis, id est a giadti suo ciiam me nuilio s.s~pjus,quasi ex sludio ad iracun-
in comprovinciali synodo dejeclus, et putalsebor.am diam provocare saiagei et, Lcel non possel, sciens
u
cansain habere, ei appeliaveiil qui dejcctusesl, ct peiicnlosissimuin esse in sacerdote peiturbaiamet
confiigerit ad episcopum RomameEcclesitfi,el voluc- pixcipiiein ii'anj praccipitemque piofene senien-
ril se atidiri, si justuni putavciil ul renoveiui' exa- liaui,- el peisecuiioimin suppleie saeyitiam, dissimi-
meiJjScribeniluniesl ab bis, qui causam cxaminarunt liiujines lijoj-um contumacias inobedieiiiium , et
post judiciim episcopale, eideni siiiumo ponlifici, el nialigiiariim lela linguarum, diu lllum, non sine
ad iliius dispositioiiem secundum septimuin Sardi- timorc de periculo aniinarura sibi comraissarum,
censis concilii eapiluliirii'renovabitur cxamen. ?Jani poilavi, el cum aniplius poilare non rielwi, ad pltt-
cie metropolitano per sacras regulas consiiluto, qui rimorum episcoporum consilium, iu \el eos audirel,
ex anliqua consnetudiiie ab apostolica sede palliush illtim deduxi. Quoriiin non audire consilium, sed
aceipii,- sicui Leo'(e;rist. 84, c. 1) ad Anastasium, adversum me postulare juiiicium maltiit. Ad ciijus
<[uod et Kicaenumconciliura (c. 7) irintiii, el ceieri peliiionem, ui ei satisfacerem, ut vel sic eruLesce-
Romariae scilis pontificcs iu deci'eiis suis ex sacris rel, ct a ccepta se slultitia reiocaret, judicio nie
canonibtis monslranl, sedis ipsius ponlificis etiam devir.M, velut jatn vesitae sanctilali plenius aliis
ante judiciuin est senientla pwstolanda. Is cnini esl, lilleris intiniavi et replicare me pro veslrre auclo-
ritatis satisfaciione cogit necessitas : rit cognosca-
qui secundum Ezecbielem prophelam inoratur in u
gazopiiylacio qtiodrcspicil viam meiidianan~, ei ex- lis quoniam nilril in eum egi animo immico. sed
ctlbai in cuslodiis leiripli (Eiech. XL). El nos metio- zelo di\ino, qiiautum in conscientia mea perspicere
politani ad coinparationem illius sumus, qui in nii- valeo. SeJ el dorano regi, ac episcopis regni ejus,
nisierio allaris, quod est antefaciem lempii, in quo ei quanipluiiinis, lain eeelesinsticis quam sajculan-
carncS incenduntur, servimus, el controyersias car- btis viiis, lirec sunt nota quae dito. Post depositio-
nalium in synodis proMneialibus laborantes diriini- uer.i atiiem illius, oblimii ut uham abbaiiain valde
nuis,'el de majoribus ae majorum causis ad examen bonam ei tlomnus rex et episcopi couscntirenX: et
suinmaa sedis ponlilicis, posi jiidiciuni rclcire cura- oinncs hosllh sicut palii, de noslris impciidiis ser-
niusVUouiines enim sub illitis potestate , sub nbhis Mreiuus, quaiemis qui in dcliciis vliam seinper
com.uililouesbaberaus et dicimus huic v.ule, cl vadif, diixcr.it,-uon iiangerclur, lanluin nt seditiosus et
c-t alii \cni. el veriit (Maith. vui)..' Qiiouiain,,ul Lno lnolesttis Eccle-i.fi, cui ]Jia?Iuer.il,essenen deccr-
dietl, (cap. II) el iiilei bealissimos apostolos in sl- taict. Quod primum quidcni acqtiiiMt, sed, trt di-
miliiudine honoris luit quaedaiiidiscietio potcsl.itis, ci.iii qm iioc sascire lcstr.i)tur,q'.iidam epi-tcporjm
et cuiu onmitim par t-ssci eieclio, uni taincn datuni rcgni Lofliarii zsl-oamsro comra nos ducti, quia
105 IIISTORLE EGCLESLE REMENSIS LIBIU QLATUOR. — LIB. III. .105
illorum consiliis de Waldrada nonacquieyimiis, bl A meditaliis sriiriicura corde raeo, et conferens cum |
etiara ali.qui deGermaniav ut quidam dicurit, ad fidelissihiofiiiovestro dbmno iricoregCglorioso, in .
Ludoyici sui regis suasioriem, quo.nianictim eo hon bac caiisa providi, vestrae sapienlissimaeauctoriiati
fecisicul Rotbadus, in fralris sul de rCgno expul- scfibere dignuin riuxii id est, qiiia licel fretus vCslrse
;s!Oije, persuasertint eideni Rothado, ut non se a auctoriiatiS liiieris per Luidoiiem mese exiguiiali
seditiqne moVenda*concredcret: et ipsi aprid vbs difectis',;' qiiafhni riicritibnehi fecisfis ih epistola
Obfinereiii,utresiiiuerelur, Nune.aiitem, sictil jus- quaiii filio yeslro dorinlo hostfb regi iriisisiis, qiias-
sislis, ad yeslram praesentlam el dispwsilioiiemII- qiie illi relegi, apud erinibliiiriere pbssem, ut rhissis
!um perduci, apttd domrium rioslTiimregem -filiiirii suis, qui Roiliadiim ad veslrarii dediiceriduhiprac'-
vestrum; obtiiiuiinus, credentes quia quod Domino scriljam siJsceperiiht.rmahdaiet,: qii.iterius ah arri-
inde.placabi.Iiuserit, cordi veslro.inspirare digiia- piendo Romam iiihereexspectarent, dbnec opporiu-
:::
bHu.r;.•;:=;.>''.'.'.-.• •rV;':":-- '''.• nura tempus Cpiscopbs legioririrnlioslraiuni cohvo-
. re.De quo, qufa behignissima dighatio veslfaVmilii candi advehirCtf qiiiaiion eral ralio, rit aliis nbti-
servo yes.lro por Luidonemvdigijala est scfibere, tft ficarclur, CiirROlIiadi,transiriissib tardarelur, ahte-
junelOiriiihiintegro collegio fralrum; securidufiiriio- qiiam episcopis vestrae aucloriialis epistola legere-
dnm ribideni: descripturii, vestra apostblica ce.nsiira B iurt; polerat flerl, ut qtiiine tlivhia clemeiltia.et sria
frelus, sluderem illam prisliiio fedinlegrare decen- henignilate eiaiiioris devolibne cblrint, etaliqiiid
ler officio. Scia.t reverendissimarel amaiitisslnieeo'- ajstimani esseircutn riiliil sirrt, cognosCehies hieo
lcnda •diijcissiraa veslfa paiernii.as, Iibc me agere obleiilu id accidisse, iri jnescandaliirii patereiitur,
i!cq!iiyissc,pro.Iiis.qui coiilinenrur in suhdilis : vi-; qiiasicohteinni aut hegligi faeerem vestrain com-
dplicet. quia cum litieris-ad veslraril aOeloiilaleni>. njCndalionem, qui ihtfa constifulos atbiiis dlbsiii
dcferendis.ideni Roiharlus jam comraissus eral eis, epislola per Odonem episcopiim missa, ad obedien-,
qui rad^vestrainup.rajsentiani illhhi deduccreiit, el. dum vestraih acCelerafi feceiim, quarituih potui,
niibi iipn-eral jjossibiie integrum frat!'hiii collegiuni-:; jussionem. El Sl quaiido iri unuhi cbijvenirerilepi-
cpnvocare; quoiiia.m,,utrsupra Scripsi, a dioecesi . scopi, qtii scitini, et iiie riiia crinieis se.iic.nOrhiit
nostra longius eram reniolus, in rfilii: vestfifegis Rotliadi iiegligehliaraVet diritiriam iii sacrb roini-
nostri servitio. Et quoiiiani: siiie illorum judicio, sterio iiiuiiliiateiiij-deejus restliuiioiie alioquererj
qui in ejus deposi.tione fuerant, elquibus inde scri- omnes me exsuIlIafehtVet aiiienlera peniius jndica-,
psisiis, reslilui regu.lariler ;non valebat,et episCopi: reril; sic Ctiamsi Rotbado, rit se cOricredeief(qtibd
aliarum provinciarunij per: meam. . corivocalioiiem; nonrsttae salulis inluitn faciet) heiieficia nos iinpe-
iu miiliis occupalii cpiigi'egaii nbn polerant; Sed el:•G Iraturos' pfomittereraus : qiioiiiaiiipene oinnes iri"
coepiscopi Reinoriimproyirieiae, abipsa synOdo,iri istis piovinciis sciuiilVquia secuiiduiii Caiiliaginen-
qtiaepisiolam sanclitaiis .'vcstraeraudivlraiis,causa ses :et Afficaiios':'caiibiies'l(65^ 88;. 89, M), et de-V
resislendi Nortnjannis ad suas sedes fesiinare matu- ; crelabeaii GregOrii,electofura se cbmhiisjt judjcib ;
r.iverunt. Pauci eliam numei~oepiscppi-/qui mecum et.aijjplius quam quirigenii iiiieifiieiuiit diversi or-,:
in fiiii Vesiri regis nostri efant pbsequio, Cum eis '_' dihisviri, videntes qttandq calix arireUs"-'cum gerstr
beiiigriitalis. veslrae cqnjmeijdali.onera;,.de Roibado::. mis.a caupohe el labefriaria}'pftv: missurii i'egiscle,
re!egi,_responderuntJion s.escire talem viiairiatque jllius- pigiiore siiiiiptiisVaic deiatus friil iri sy- ,
iiiielligeiitiam, laleque siiidijjih sacri.irainisierii in;u noduiri, *elscieutes'fcofbtias afgeniea^ aJiidaco.Vcui
ebfuisse, ut inlipcseniiscere.auderent; prresertim:;; illas::.dedefat ,Testimpias!| et: fiiculiates^cclesia-;,
cinri is, qni anteaaliquahi reverenliami.detlejeciione } sticas ab eo;shppressas, el laieritei 'coninieiidaias,
sua liabebaf, el seraper. inqhedieiis ;et saciis regulis ': indeqiierecepias-.eiEcclcsise ieddiias,' et yasciiia..
et regiaedignitati^et melroppliiariQpriyilegipfuerat, .:• argeriteavquae/ iion ]®i!ci; poiidefisVa Ibngo lem-V
lirinc eirfenatius ad nujliorum nial-imexemplum^et ,-: poris in ecciesias peperideruriiV1Sed el aliaquae sui ,V:
pliirinibftiiri benevqienlirimscanrJahim des.aeyire;et : -. deeessores ac praeiiecessoi'es,cseleriqne fidcles, prp' V
negligenlius alque perniciosiiis .viyere,:vpluntatihiis;V rei)iedib':ariijh8e::su|fi::,eidenj'Ecclesiae;oljlhlej'.u!i^
suis seryiens, cuni iiberlatedeberet.; ,; ; ; V " .-.; eo siiie cPnseiistiriJetropeliianiac coepiscbpprura, et
« De coaulerijquodVbeiiign.ilasanijniyes.tfii p.eK-. . -' sineoeconohji, ac picsbyterofuii! et diacojjbrum siiae
sans rion heJluinnm, sedhuriiiinunihomiiiis animrim, ecclesiaeasserisu prb libilii suodbnata. Ciirii eliani
: 1
scripsii diceijs .: Forfasse cpgnoscet deliclum suum, beatus Grcgofius miiltbties iri episioiis suis' ex sa-'},
etsiia sponteinitidieio, quoj"Jdicatusest,:persevfirare...:cris. canonibris scribat: quaecunque episcopus ppst
; deiiget. Qiibdsi feceril,:apiidfegemKarqlunj/dilectis- ordinationehi;:episcbpatus' acquisierit,' ohiiiia esse.
siiijrim.videjicetrfiliuni vestruni agendunj est; ul.liT::: EcClesiae'iii quri' exstitit bfdifiatus'. Uridb cbhstat, ,:
bcfaliiaiesua eidem eongrilaberieficia, qiiibussuffi- quia iifccipse sirie 'oecohbrabet cbh?c:ientiaclericp-;.;.
cienter cum siiis.stislentari,-,,ac IionbrijTi.ee; degere;:; ruirillla debeafdispensare. Serl efbiiiries ufbisiii-
aiTeciiiri.sciai,di-:;,•;coIaSacpopuIiVqui Ciira;:fegeac episcb{jis;adV"sj~iio-'..'
possit, ,ijeiiigno.:njei).iiSi:largialui';
giialio.vesira, iion illum esse hujusmodi tempcran- duihconverieruni', bt iit'1'everaad spectaculnra ctir-
liae, Kam ab ep quod coepii hunqiiain potuit revo- - rentes, euni vitleriini* risqiib ad; osliurii synodi
cari. Quae eiiam ego faniulus vesfrx doininationis, ; venicntem, el itide ut maiiialiciim redeuhlem, qui •
167 FLOPOARDl CAMNICI REMENSIS 1(18
que scirint qiianlam benigniiatem regis.el frairum JA dicunt, et oranes generaiiier sciu;il, qiioniain vesira
vicaiiis ;ad snum prsu-
'speriiehs, qrialiter rie certis capitulis, uride sacri auctprilasilluih cum noslri.s
caiiones.expressa decreverunt,:iudicia,: jttdicatus, cepit desliiiari judicluiii, digiium e.t justura est, ui
lacryiiianlibus rege el- episcopis, durioi saxp reces- qncincunque episcopura Roiiianus pohlifex ad se
'
seiil, .pulafent hpb, ,qjii:eiim sccuiidum sacrbsca- 'Roraam yejiife raaiidayent, si i'nfi.rmitas,;;vel,igra-..
nqries sjcul eos inieUeximus,j tidicavimris, et postea, yiorquemciinqtie ilecessitasvel impossibilitas, sicnt
ul ipsi praecipiunl cailones, per coepiscopum no- sacri prajfigunl canones, Cumnoiidetiiiuerit,:ad illum
struni; qui ;eide;m;jjiilipio :inieffuit, prius judicium Venire slhdeal, riiiillo niagis eiiani is, queni pro lali
iiostTiini, de eb.referre, et niinc iilum ipsum euiri qnerela ad sequbciinque modoclamaniem praeseiitiae
riostris liitefis" aiqiie vicariis, sicul, jussislis, ad siiaejudicat exhibendum. Et quicunque videril vel atir
apostblicain sedem, rquae.paternos canones sefyan- dieiit, quodrcx et episeopi appstplicaasedissiimnni!!"
dus corilirmati. Ct cojjlirmatos ac. obseryandos suh ppiilificeni prohjpie obaudijuiif,et hohoiiiril, prhiri-
.observaiioiie demoiistrat, dirigeie procurayiinus, de plitis ,et huiiiliiis eis subjecti sui obedieiit. Nam.ut
vestrae auetbritatis jusiitia et; aequilatis ;libraraine beatus Gregprius dicit: Sicul langiicnte capile sub-
clubitare :.ei ideq. ut;ie; conCrederetVlbcaririraei;: jecta: meihbra in cassumvigentV ita gloria et bb-
proraitiere, sicqtie nos: uf insanos nieriio denola-1B hbrri coipriaio, id; est hohoii.ficaip ac decoralo ca-
reht, cuni eliarii.si fieri rpossef(qitod ab illa prinia pile,. subjeeta membfa ejus honore atque decore
et sanclasede ac-suramp apbstblalu, yestrbi fiendujii fulgebuni, ElRbtliado innuilo; potei-al nielius sa-
iipri credilhr) iit tal.i.sa VObiseognilus, restitiitusin tisfieri, qiiain si ad vcslram pergerel jiraesentiam,
oidine nomineiur, nulla de caeterp.iiobis coiiscienlia etei taiiioiiim subscripiibitibus episeoporura, rpri
de;:sibia voljis coinniissisaniraabrisessetpefichlum. Beo :et; Vobis jsierilifi; nolunt el allegalionibus tot
Et' c.iiiiiomries in istis regionibus sciarii,.qnam iie- Vvieaiiprum ebiuradera episcoporuiii frieiit, illurii
'
gligens et cbiileihpt.of saCroriini canonum, el quan- bbnam cansam nequaquam haljei'e, oslensum, .
diri, qriamqile palieijter atqneVbenigne fuejit tole- i Quainpbi'eiijsibi ipsijetijoii vohis repulare debe-
ratus, et a quanj iriyitis, (quia se corrigere iioltiit, bif, quia sinebona causa se el mullosaliosfatigayit.
seCunduni sacras regulas, sictit eais iiilellex-iinus) Unde illum vestra discretissiraapietas, quaecorapas-
fuerat judicaius, nullam habere; possemus verecun- sionem prpxiino, el rectitudineni."debcreviiiis novjt.,
diain de restitiilicrie. illius : si foret faCla a. vestri .siiis.appstolicis Jifteris sufficienfer pfacnibnuit, Qiil-
suihhii pbnllGcatuspplestate. Quia oranes se.ncsciihi que iiiier alias secordias [j, socoi-dias] laiilaeduii-
Vjuriibilbits seiihus, iioslfas Ecclesias subditas esse ; liae.dignoscilur, nl ciiiii ljjiiilolies sine ullo respectii
" Rbihaiiae
EccIesiaeVel hos cpiscbpos iri prlriiatu beati C timoiis vel aihpris diyihi, ,el rabBtiiieulla; liumaria '*;
Petfi subjectos ess.e Roinajib.poijiijici, et pb id s.alya v.ei~ecuridia,per lot annos et in tantis causis, lotics
fide,; quae iri illa Ecclesla seinper viguii,-et Dominoi sacris canoiiibiis, ct decretis sanctae sedisrRoihanae
cpbpefariteflbrebit, nbbis est veslrae apostolicae ati- , pontifieiim.etisuae metfopolisprivilegiOi acsynoda-
cloritali obedieridum. Nobis qriippe cum aliis qui- Iibtis j udiciis restiltayerit, et per lantos annos, atcjue
biisqiie scripluni est, quia Jesiis ;ei'al Subdituspa- a lanijs perloleraius a sua sttiltiiia se revoCare con-
feniibus SuiSriLttc.:ii). Nobisque..5,tem;sciipijiihest: . tenipseril, a rege et episcopis raultipliciterobsecra-
Obedile pfaspbsilis: yestfis, ef rsubjacele eis (Bebr. tiis, in hoc adduci non poltiii, ut sacris Caiibrilliuset
xiil). Et iiil per contentionein, neque, per inanemi : deereiis sanclae sedisRomanae poiitifiCum,etseciin--
Vgloriarii(PhiL
' ii)VEt si: quis vhii cpnleniiosus.ess.e,, , dumea snaehjetrppplis pj-ivilegipde csetero se obe-
nps talem cbnsiietiid.iiiem non liabeihus,; neque Ec- diiuruiu subsciiberet (qubniain sine horuih obsefva-
'clesia Dei (LCor. xi).. Propterea locutus cum fide- lione; neino noslrum, po.test esse episcopus) et sic
lissliiio filio vestro,. domnpVhieo rege glorioso, illii pace fraterna in onuiibus pptifetur, Posfea auieiii
. rejplicavi,qubtl saipbinculcavi, jjriodque iiberilisslrae; .suarsppnle iii iibello^rsuacprofussioitis,rpbi queni ia;I
accepit, ctVadiraplere cupit, quia sicut Doinini estt elecioruin judiciuin prcvpcayii, haec se observasse
terra ei plehitudo .ejifs, orbis terrarum et universii« impudenter, quia scienlibus cunc:lis mendaciter, sjv
qiii babiiaiit ih eo, (Psal:. xxinj: et ipsius esl ie-- nodoniisit, et sic ad judicium. prbyocavil,'qnse se
guuiri, ei; crii voiueril daliit illrid (Matth. xvt) : itai. servalurumue judicaretur, subscribere deireciavii.
ipse supra fundartientuni. ajipstblicae pelrae suami Qupti ideo, sicui posiea npbis dixerunl, qui iib ipso
frindavil..Ecclesia'm(Joan. xx),;quam etaiite pas-- ahdierunt, subsciibere,;noluit, qhod el iips: percepi-
sibnem, etVpost resufrecliohem siiain speciali eurai _nius, ue vincereltii' : sed si in npstfa rex; et episcepi
etsirigulariVpriviJcgio beato Pe.tro, cl in illo suis3 .perraanerenJus senlenlia,, Rpjijam. iret ahlequaih
corairiisit yicafiis;; cujris sedeni, suaeque sedis pon--- ; vihceretur, et;quandp illuc venirel, bis:per yeslrani
tificem qui iiqnoral, Illuin honorat qui dixit: Quii ,jussipnem, cunj a vobisforet hObjsnoleniibus abso-
accipit si querii raisero, me accipit (Jonn. xiu). Ett .lulus, siibscrlberet. No.ri.intelligejis, imo. intelligere
abipso honorabilnr djcente^Hpnbranlesiriie,iiono- - .nqn valeijs (excaecayilejjirn etim raalii.iasria) vestranl
"fifjcabbVbt; qui cqriisjuinunt:;irie eruht igriobjles s .aiicfoiiiatciusapiejjtissinieiiilelligerej-quareDoiiiiiius
'(/ Reg. li). lilcirco qiiia miilti sciunt, qtialiler see dc coelo alloquens Paulum et dicen.ii.: Qtiidniejri-
Bdirj.adi reclaniatio liab.eal, etVquidam inde aliter,, bes, Doiuine facere? (AcLnz.)non omnia qiiwag.-nda;
'
:?Cfl ; HISTORIJE ECfXE&A-REMENSIB tlBRLQUATljQR. — LIBjn. -. i70
errml expOsttil.:sed ad Anariiani, a quoagenda au- A i\ interiturii cariiis., Satariac,:ut ipifitus salvusVsitin
dilurhs et accepliiius ei'at,.illiim bifcxit. SIc et ari- die Dbmini:(/ Gor. v). Ipsl.ehlni Co4ritIiiofiim fcc-
gcltts-LpnJeriurijVposlquarii illhih Vexauditiimesse .tores lliiini:tradiderunt in ihterilrim.:cafnis Salanse,
Vderiuniiayll,ad Petri doctrinam aique obedieritiarii ef.Patilus cegniio bjus opere, sria aucioritaic Cririi
"riiisTi (Act. x). Qneni licet arile baptismhrrissincto., 'iUis;. et cbriiperla ejus pt~enileniia,ipsi.eiiin rbsti-
Vtiiita dicamus,SpIiiliiljaptizatrimVbeaiiisPetrris il- -liieruritj; et Paulus siia aucioritate CIIHIHlis:.Cui
-liiis bapiisiriale, qui baptizat iri Spiritu saricto, ef- inquieris, aliqiiid dbhastis, «t egp. INam et egp. si
in puo credenliurii.cbrda fide-ptirificantur,baplizaifi '- qtiiddonavipropter vosin pbfsOnaCiijisti (II CorVii),
-praecepii^-AcJ. xr). tfnde facia q-ia3Stlpne"cohlfaVeuniHinc^^ beatus Gregorius (tJiVxxxiii Moral}'}ci\p}8,
etlani a minoribus suis, tsrnen fidelibusj cur ad gen- al. 11):"Abono.inqhit*1vestro ripn dissenlio.Meiirii
tes intraverii, isdemapnstolprum pfiriceps sunlhib- -Siiquodipsi fecisiis,.Cni velut si dicefe prjesuiria- .
rurri gfatia-dbhbrum fepletiis et~;inniimefabilium hi"ijs,:quare.itaVcaule d.iscipulisle^eopulas? 'quare
hiiraculofuni ^potesfale sufrultiis, qiiefelae nohVex yel te illprum, velillosliiis actibiiibus tam soilicifa
rpotesfato, sed exr.itibne^respOndit.VcaHsahjqiie per :; nierite-cbnTormast"ht nbn eifcunjveniaraiir, inquil:,
brdineih ea mansuetudiiic^expbiuif,qria liuiriilitate i SatariainOii enihi igiioranitis cogilationes ejus
praefat6-Gornelib;se-adorare voleriiiditit: Yide rie B I id est, ne bbc qubd beiie njens inclioiif ipse iri xv.n-
feceris; Narii ef egb ipseVliorao sora,sicrif et tri litise fiuehi vertat. Et .lnnoceriiius(epist, xxyii, ad
. {Act.i); Sienira: iii qtiefela:"fideliriiri, iit GregOrius- episi, Mact-d.)_*.Ilrec ad Cofintliios apostolica cst
bicil, aliqiiid de -sria pbtCsiale dicerety profeclO lleclarata bcnignitasVht iniirib spifitu Yluctani ac"
doctor mausuetridinls-nonifuisset. IlfiiriiliVergbeos reduc-tamsehteiitiahi boni seniper liidiffeieriter:ie- "
•i£tione placavil, atque in catisa repreliensibhis suai qnanfnr, : V ':':,'. : V. -
luiihiliter rationem reddiSitf et Vetiani testes adlii— - ; "^EiLeoex Apbstblb(epist.M, cdp. II) •: <tNerijb
l)uit,iliceris.: Veneriihl auleiri iriec.nnietses fratfes •qhoilsriurii est quaerat, sedVqubd'aJterins.Vet-iinjiST
;isli(Aci. ii). Cujiis hiiniilchiVauctoiiiafem,et man^' C];ui,sqne proxiihb^ubplaceaPin boiio-adracdificalib-
siieiissihiam.petestaterii, «i rectissimam-praedica- rie.ni(ICor. x), Non enirii potcrif ririjtaiis hostrre
iionehi bicenlis : Nen dominantes jri.Vclerb,sed-for- :firiria:esse compago, nisi nosfadihseparialiilerasolr?
"riiafacli gregi;(I PeifVy), seculiis RVGelasiusiride- fl.ifateihVvinciilufflcliarilaiis-aslrinxefit. r Qiibrtiani
-cretissitis (epist. 9) ;ad cmhes;episcopps,de iiistitutis 'sicrit.iniinpcoi^pbfemulta-jhembra liabemus, oriihia
. ecclesiasticis dicit: Cumque-riobiseontra sahilariiini - autehi inerabraVrion eiimdem .actiim-habeht : iia*
fevefentiam regtilafiiiracupiahiusleihere riihiilicefb: Vmhlti;uhum.corpus"suihrisInCliristo, singiill autem
•bt eiifflsedes apostcliea supef;[oi'.,:,sriperiPr]hisbni- 'G alter altcriris membra:(l;C.or. xu):.*Cohnexio.ibtiiis
nibus^ fayenle.Dbhllno,quaepalernis cahonibiis"srint bbrpoils hriahi sMiiaieiii^ iniam pulelirltudineni
praeftxa;.pio, devoioque •studeat;,teriere; prppbsito, fabit. Etiiaec.quidem.coririexloloiiusvcprpoiis un-i-
•satisViridigmimest, qiienjqiiafflvbl ponllficumVvel hliriilatem requirit,'sed pfaecipucejLlgit^^ cbncb,i~diam
•ordinurii.subsequentiuiij,Vhanc bbseivanliahi:-i*er sacerdottira. Quibiis eisi ordo'Vest'generalis, noii
-fiiiiire.rqtianiR.Peifi sederii, et seqtii^Tdeat-etVcib- lameiucominunisestriigiiilas Omiirbus.'-Haec itu-
..bere^ saiisqtie convenieris''sil'.ui cqfpus .[oiVriVMifVteiij, seryata.altipri inteliigentla, :circa' supr.arbictcs
tolrim]: JEeclesirein hac sibitriel obsefyalioue' coii-' simt^aCla^ et a praedjclis docta, iitcogripscalhr.
«oidei" qtiam.illi. vigere 'coii.spiciei,?ubi* Dqriiimis qualiief rralnorespotioiibris debeaiil-btieilireVeipriV
; Ecclesiaeioiius pbsuilpriircipatum (Gfil.i),~'I)e.Raf- tiores riiihofibiisp.royiilerc,'et orJoVa#eb disjiosii.uS
naba- quoque el SatilOidicente V'er.a"eiier,-"iPa.iilusab oriJiiiijus,:Ctiri bmriibus valcai cohservafi. Uridi;
ripbslolus iibri-ab hOiJiinibus.iieqiieperibOhjhiem, siiniihtis Ecclesirejjasibr dOcet: Si:qriis":miriisira!.
sed perJesum Ctoistum et .Dominum Patt-eihvQrii taiiquani' ex yirt.ute; quani atlmliiislrai Deiii, tit iij
poslqtiairidiuiiusfrriiiisunl •aposlolbfuinborisortioV brhiiibris hbnorificeiui' Deus.:(l-.Peti; iy)) qui scfvis
fion ipsis aposlolis, sed juxta iid(;iji;sacraeliistofibe,_^ suiscoraihisit negoiia: sria, ei'rinicniqiieVsecuriduiii
iuiiiislfaniibus Dorainpprojjhetis el cioeloribusqiii". Vpfopriwiivifiutem (MaHA.Vxxy)';- siciit et de Spiritu
.erant Aniiocbiie, dixit Spifitus saiiclus.-.Scparatei sancto scriplum est,;Vij(iod dona dividit•Sjnguiisproiit
~
riiilii Bariiabani «t Saulutnin opusrijiiiislerii,' ad ;yuli(J Cor. xil).El hiiicjuxi*'SardicehsC^oijciiihiii
. *|tiod'assunjpsieos:(Act.:~im).>Tuhc gcjiinahies el,., lcafi; 7) :'siihjmii§:pfiraae:;%t sauclaeVscdis Romaiiaa^.
oianles, ihipeheritesqueeisrmaiJtis"'dihiisefiihtillos; pbi.iiifex^proexahiihlsrehoyatiorie"adrsei-e.ciamariiis..
-Etipsi qtiideitihiissi a Spjiiiusariclo abierunt vbcali et eoriihgieriliscumVsiia clariiatibne'dejccli pfovin-.
"apbsloli.-etiriseqrienli aimo, ;id est: 14 pbst-palssio- . cialis;bpiscopi,,,nbnsiatim sirigularilaterpfivilegii,et
heni'Donihit, licet qui-operatus,esl petrp' In apostb^ auClpritatis sriae.reslithit; sed reniittehs eiirii: ail
laiuhj: circumclsioriis,operaius sitVct Paiilp ihier; ^ibviiiciam,~;ubI;Vcausarpairaia
'gehtes,; laiuen juxia coridictumJaeblji, Gepha;~et t 3hxta;-Cartbagineri>'es;,.cahm^
:Joa~nnisT, gehtium 'thagisteriurii riiia:;iurii "Bamaba i ^fJcVhbi sripra)ieijiira legTsRoriiariae,.cahsaVpb-
iPaulus acceplt. Idefn qiiOqrie/PatilusaptidGbiihthibs> Vleitdiligenter inqulii, et qubrihoh sii' dilfibile'testcs
^iiegligeniibiisrecloiiijusdeincestubsosciipsit; GoriV - ;prbdri"eefe,'veiitas-Ih'vcrii.fir;; aJit^firiitiriiis.episcbpis :
-igi;egatis-Vobis'et .'inep spiiitui.-tradilriiir;.IiiijuSriibdi
i;.;.^ighalui;scrihere/
. . aut^eVlaiefb
. . ., ''srib"hiiiiU,
. "qtirhar
...
-'''"-: '"['' PATROL.-CXXXV. :; -\. ,-_..,._.
^
_
171 .?:,:'- FLODOARDICASONICIREMENSIS ' V ;.. ; 172
tientes ejys auctofitalem pfaesentes .eiim episcopis'_! A in synodiiiu deahci pbrniisihius, jiarvipensis et rsihe
'"'
iiidTCent,et diligeritercausam inquisitam,;diu"iniant;';" aliqria correctiorie dimissis els capilhiis, auctoritati
aiit dignaiiir-credefe;Cpiseopossrifficefe;':utriegotib yestrae subfidei asiipulatiohe difeCiis,Vpfo ijuibus
lefiiiinuni pbssiril ihippnere; Et Ihnbceritiiis- (epist.: fuei-at judieati-s ab" episeopis, ad .quortihijtidicium
2.Vc'.5): « Sl-quse.eausre vel ccriientinriesinler Cle-.- provbcavferatVsecuhdriihexpress.a'..sacrbrnm ;Cari0r-
ricbs lairi supeiiofis. ordinis, "quametiam infe.riofis nriniet apostolipoesedis riecr.eia, Ccelcslino djcente
. Tirefint"Vesfoftae,cbngregatis secuiiduni synodurii {epist. 5): tVQuaeenimri hQbisres digna seryabilur;
Mcaenarii:(Syn/;Nic."'c.";5),''Sj.iisdemVpro:vIricise fipi- si decretaliuiri iioi;macprisiitufortimVpro; aliquoruni ~
scopis jurgiuhK praecipit. terriiinari.' Et Rohifacius libitu liceniiapopulis.perriii.ssa.rffahgatui'?:^
(ep. 2) de Maxiinb scribit, ut ad provinciarii:yenife yestraeijpiestali.placuerit illum resiituere-, ut primae
cbgaluf, et iilic se .eonsiilutbpraesentafejudicio, et ; se.disel riiatrTs:.ac,;ihagislr^:Omriium.,EcclesiaTum.
quidqiiid de iilo'duxerihl proviricise"•epIscppLdfecef-po.nliiicis,;'cuiiclbrumque;episcoporiiniVp.alrisajqtie
tiehdum, cum ad eumielaiurii fbret, sria• firmarctur riiagisiti"^regulare:jridicium. ferrei coriyenif, i~qup
riticlOrilate: quatenus, ut ideui*(e/nsf..5, cah.. £) ad animo fefatn, rCredo.lariiendiligeritissiiiiain discire-
Ililariurascribit, ljieiropolitanishiriri^aqiiaequepro- - tionera: veslfam prbvjsuram,:cohteinptuhi ac con-
viricia iii .oinnibus iebusdrdihaiipneiiiVseriijier; ex.f IjB tumaciam srilijeciortiniefgaVp.rielalbssuos, etrliberT
speclel,-sicul.seiiplum est raNicaenocpnbilio(iaH.p),' taleip injpuriedejinquendiconlra caiibnessacrOsfqiiae
rit sicutapudAlexaridfianj-,qui^ielurbisRbjri|e:cpi- ; liinciri; riostrisVfegibnihuSrVpptefurit (ritfririibusdani
scbpb paiTlismos est. Similiier el apririAntiqcliiam, , vldeiur) nnxias vires.accipere : piaeseftim cum sa- _
;c3eterasqueprbvincias, .suis,priyilegiarsefyentorrEcj pie.iifissiraae.auclorilati ^esirffi/cbhSiet;esse jjQiissi-
, ciesiis.DVIIOride. behe:placiiii (ibid:, can.S) aririis.. nium, dem'o"ns.trar,e:-Sardiceri'se.'co"h.ciIirim;in.j!epiimo
-
siiighUsper hnaiijquaihque pfbvinciajii bis •i.h aiino sup.capitulo qjialitef dejecti eiad s.e..ciaiivanii$;epi-
cbhcilia celebrari,. iit -cpjhpiiuriiler.- omiiibus sifflul seopi restitulipnis, vel in ilepesilibne peririansionis
episCopiscqngregatisprovinGiaej_dilcii.fiariiiirhrijus- exsecnlio, ciim inderiiiiitate slmplicller jiidicaiiliuni
modi s VV ""'•".'.' .,'':, „..' "'.."'.•
;; ilj.apostblicasededebeat celeljfari, :Qiiod\el;.inno.-
' :- qilaesliOhes. " ,
Ethaecclico,noh, qnbd ahsit,.pfaejudicaii;s|urijirjaj ceniius, ^cljpni facius,:yerum jteo iij '.decretis ,ilib,i
sbdis apbsiolieae,el sancfi aposiplaius; yeslri irialP siipra),-et Gregorius' eyid.ehliusin. epistolis stiis.rde-
qrio poieslalcjif, cui iri omnibus srim,' sicui Tecihni ._ .ihoijsirant, GailliaginensisVcoricilii,,inioappsiolicae
esf, obedire paratus. S;ed quia suriiriiaeahotorliali VSedis,quaein _siiiseideni-.jjj-aesediivicaiiis decfeia
vestrae bbsequium praeslafehie pulo,,,cuni e.a quaj sequentes:(C_ohc,.;.:Cai:ih.iaji^ Cara„10),.:if^idelicet a
seiitio,' aut ad probaiioiierii; :aut ad correeiioncmt;9 -quibiisCiinquejudicibus eccle.siailicisad -aliosjudices
liumiliter saplenliaeyestri raagistefiipando ; el. Ro- e.cclesiasiicps,iibi. est "majorauclorilas,;fueiItVpfo1-
thadi mores vobis inlimare prpcufo, rie raea/negli- voeatunijhori-jei.sbbsit, qribruih f~i.eril;splutasehien-
•gentia, qui eosnovi, vos lateanl,, quaienus',-cerlius fia, si,coriyinci Vhbhpoiuerint, yel. inihiico ;animp
qriod vohis piacuerjt ;de illb verb auctojitasdecer- jutlicasseVTel aliqua ciJjjiditaie.raul^JfaliaVbepr.a-:
nef e vaieat.. Quem si nunc jh. disppsilionejudicium vafL.J Undenoljiset cpnscicnti.a'Hesiimbnium.rp.err-
veslfuni manefe'decreverit,,s'cinius - de .Ijenignilaie . Iiibet, et bmiJibus ^qui. iilicrfuefrint:;hbtnm faciuni
eiLinodestia'ac.pi.etale filiii yestri donini iiosifi Ka-1". fuisse di^noscilhr, quoniarii r.illjjrii "sefyare; iqriam
'
rpli, qubriiam;quidqiiic! tle illp,praefato fillo ;.yesirq ...judicafe niaiiiihuis, si: .prp-sacrbrum Eanonrirflne- ;
-jjr-cceperitis,.el faliqMahiJilerppterit adimplefe, siiie glectu.eprura judicio'; perhiibs Spiiiiiisarictcihspi-!
iilla relfactatione obedict. ;Sed,'et coepiscopi .iiostri faijte-prqraulgatiVsuntVcuriieo^uein.cOrrigere ne-
de Ecclesiarura suartim stipendiis ..abiindantissinib- .qiiihamus.vdajhhari pariter: ~nbn tinieremus.VEti.d-
iiiiimpendeiit.Mfcaeliam exiguiias, sieui mjnquara '-cir.ua-hnllo;inimicb 'aninio,- riiilla ctipidifate,.ant
ad reiribulioiierii msli pfojjtef cohlenuhus el corr--: igratia deprayatii flenfes illius Thcorrlgibileni.spcof-
ijjiiielias" ab^iUo .miliiillatas^jjerveriire volui; .ita, •_ diam,, et irrevocabilem. jjerlinaciani;; -iegiilaiia 'in
' -aburidaii-"*.
" qiiidquidibenignitatis .polefo,.lihenl!Ssime V eu.m.judicia es:seciili sunius, qtiaeab eo susjieridere
iiiis ctiainVqriariJuiiqiihiii feceiinj, impendere; prp- • •'diufius nonrprsesiiiijpsimus. VVV-V.;,;V;;V:;;;.:^;.;- V :
criiabb, Si vcro sine ulla salisfaclione iam diutini : .«yestfaretiain el shnjriia aucibrilas.ihdecernendo
cpiileraptussacfcrumrcanbnura, et sedis.apestplicse atteijd.et;Aposiolum dpcenlenj^-^juiarVquofuradiini
jiecfeicrum, ac^siiae.raeirbpblispriyilegii, atqye-sj- peccala pr8ecedentia-suntadVj(idiciiiril,*quorumdam
npdaliuin judicjofum, qriibus. nec obedife, ,,nec TSC etiam.ei subseqiiuriluf (I Tim. y^.i.Quae.sicuiljeaiusV
bbeditufhni decaetero prbfitefi yel siibscripere yo- bxponit Ariibfbsius (lib.iDe appi.Ddvid,;c.G), .absi
Ipit, -'et ;absque, prpfessionbj, vel siiSciiptibiie, suaa pbs.ita:in:biiance,:iiijudicjo suhl-exaniinaiidajVriiriim
toj'iecf.ioriis:'et. bbedienti-e, Jcofani ;fralrihus -sijiS, -Jjonaopera-;a'mpli"is,;pensandp^ feiiiurierandapip.rce-
tjiioriiru .tntilibUesregulafia spreyerat iripnila,, crirri bant, etyniiile; factarhjjriima mlseiicbfdiier Jiiriit^-
riiidepluralUer in.Lebnisef; GregeriiVepislelis.rele- .tenda detnO.nslreijt:.;ahiriale.faetaamplius perisandb
; giiuf.VBi etiairi, ut illa praetereanius qiiaebb.sacer.- Vprjecedarit, ut, nje're"antij,rdarijrialibnis-juiliciuiij^et'
VdbliiVybrecuridi.aih ,et oppfbbrium saecularjrim, se- .bona;.paucula -suffocerit.fQuia";et;;rios pro ihibiiulo
VciiientesA.fficanuniconci|iuin,.necacl Jiorniiialionein .ribstro.nph:soliim:inulilifatem,":vefum ,e.tnox.ie,tateih.
173 HISTORL^:ECGLESI^: REMENSISLlBRr QUATfJGR.•— LIB. III. '; iU: '-.'
iri Rotliadp cuin faciis sttis .pensayihius.:-et .velut A ^ secuiidum Aposloli Evangelium,Tteddilurura Dorai- ;
ftculncaiii iiifi'uclJiosam,4erj'aiii raiiohalem biutius. niim.uuicuique securiduin ppera; ejus,(Ji; •Cpr. v),:
inutiliierficctipaiiieiiijet etiaiij postpliiratenjpei-a,; lestimonium ; reddente :illis coriscieniia (liom,- ii),:V
plurcsque adijJoriiliones^quas.icpphiriospinguedinis et inler ,se inviceni.cogitaiioi]uniaccusantnim, ;a'ut :
siljiapposilos non recipienlem, scd sieriJem.perma-, eiiam defendenliiriri, in die qiia judicabitj occulta;
nentenj,,nohsinerdoloi'ecordis,.S!t.c,cideiiduraproviili-"homijiuiij; El. ut Leo dicil: Si: qriid pei*:'sefvjlutem
mus. Et cum hsec ita se lia!ieaut,-absque dubitatioiie', i\oslraih, yirfelicel sacerdolalcm,, boiib: qrdine et
cojifido,;qti.iaillubVquod;in .praefatoCarihagiViensis1 graiulando: iihpletur alTectuvhon aihbigaiiius per"
concilii (Conc,"5Cfl"i7/j..cahV10,'cl^/'ric.'can,-89)capi-:; . Spirilum satictum nobisfuisse :doriatum; :el qiiod:
lulo sine ulla iiiierpoiaiioue siibsequilur, decreliini secusV.fueril,raltim essenon pgtefit s raodis oinni- -
vcstri moderaminis nequaquam prajteiiel : Saije.iri- btis, quantum ipse dbnaverit.aquo est-Oriine da- -
quit, si ex coiisensu jjartium electi fueil.nt judices, tuhi •optimuih et orone dontini perfeciumi(Ja(j.:;i),:
eiiam a.pauciore jiumero,quaffl eonsliiuluffl esl, non providere sludebp,; nea coijjmhnibne sedis a]ipsto-
liceal prbyocarji Qai niiiuerus consliiiilus injluode-. iica?;(quodabsit) quolibelmpdo.exlorrem meulliihfts
cii!!0'siijjCfioii;capiiu.Iodeiiioiisir.itiis, ,el•corisensus ;dies, qiii «lihi irieeflusest, etsubilp venife potesii:
pariitirii.exiielitusvin dijudicatione Rolliadi' corisial;B inveniat, Eiit ehinj, quarayis tardihsquarii neeessc =
fiiissecoiupletiis. Quoruto el si jiidici.umpro-qtia- sit,': qudriiain egp- gravisv:peccator,: giavi; carcefeV-
cmique: causa forle ralioriabiliore, etadliuc nobis corpoiis diu inc[usus - teiieor;, rrnerito iri mullis'
incogriiia, vestraeVsummaeauclbritaii, quam mulia afflicliis,. providerilissimo Dptnino provideiitc, 'et:
-nobis.occiilta-noh iranseiini,"pUtciierit 'rcfragaii, teraphs, el persona in Reraortira.Ecplesia, qriahdo,-
quia ineura est liiea vobis obediendo conuriiitere, et et iii qua ab apostolica auctoriiaie privilcgirira iht6- V
nbn jud.icia veslra; discuiere, susiinebo, el.contra gratum^ibi ex ariliqua cbnsuetudine collatum et: _
vestrain regulanem reslilulioiiem ": si fOfte, in eo'". . conscryatum habebitur.: quae niinqiiam , excepto:
agenda,yisa fuerit (in ;qua vesifadispoijet-auclciir: Romanb; poniiiTce;,priraatcni haljuit, nisi quaiidiuc
tas, quajiter. idem: viclprvUl:solet,;;el:voli coinpos jjjecto sinCullb'crihiine ab ea suo poiltjficb, violen-
quae suht episcopi de reliquo;fjiciai) rion recalcilra'-; tia lyranni Milonis, tcmpore Karoli pilhcipis pa-
bo,,ducens.pro,magho, si a dititiniset iriullis.Hiiole-!.•'.;'slore vacans , Bonifacioaposlolicae.scdis-leg.itb,'
stiis,quas abillo et proillo passus siinl,; jain landeeiii aliquahdiiij siC-ui*etEcclesia Treverensis,;commissa
aliqttando.valcam iespirare :el riunqiiam inihi con-: -fiiit. Inter qrias, Reraensem scilice.fei Tfevefehsem'
'
iingal ulieriiis coritra illiiis Tnquietiidines ihulililer , Ecclesiairi' (has^Criiiriduas taiittim pfbvincias Bel-
laboiare: Et quod iioh:solrrni ab bcclesiasiicis.per-:' G gica regio liabet) baec semjjer distinctio fuif, sictit
somSj-veium;e.l mullo raiagis etiarii a: saeeularibus ; iri ecclesiastjcis njonriraefiiisiiivenimus, et Vetuslis-
iipstKi."-ju.dicia:ephtcmnuiitiir,;et nfo.riijiilodiicuri-:-; simam cohsiieludiiiem seinper obtinuisse; cbihperi-;
lur, dicc.hlibuseis,'el ad mediuni deyocanlibus illa,, ivttis, ut isdem episcopiis "non loci, sed dignifate
'-.Vquaemjbivestraeauclorilali non siirilraserJbQhday.iii: t - ordinis ijrioi' seeundum sacras regulas liaberetur.
non ariimuffl dulcedinis vestrae in aliquo raovcaih,, .q.uiforet in qualiliCiislarura Ecclesiaruni iiiefropoli -
quodsummopere caveredesidero,:§J qui in pr-o- antea; ordiiiatiis. Milii vero iiecesse erif, ineialitei'
yincia nostra, quoruni quereIa.(i!!o;resliluto) advass .gefere, iie lolies-auctoritalis 'yeslrje epistjjlas ex-
vnleat peiveniie..hiajoribus eausis, de icaetefoqnte- corijhjunicalionesinleritariieselobjurgaiiQiiesV.quas
da.tn comhJiseii.nl,.siciil de qiiibiisdani, rcbus ff.fr- - rarOoCtmagna uecessitate Tien.dasin ajjostblofiiui
qiientius. in. istis, qriarii, relfoaciis. lemporibuss vlrorum litieris legimiis," fereiites de reliquo ac-r
: cOmiiiittuiilur, ne a Deo daniiter. sileijtip, eoss
-cijilani, sici.it isils leiiipbiliius, peccatis ineis mereii-
cojntiipiierc sludeljo,-et siVcoriigeie se yolueriiitt libns freqiienler accejji.-Qucd si sancliiati vestr.-n ~
'cpngiiiiilebo.Siu atiiein, ad' vestfum eosijudiciiim1, plaeuefit, hon Vobisopiis agere in ppsimpdum erit,
pfovpcabo.Qui.si ire voluerinl, yeslf aVsaiiCta\ sit-- =. donec;apqstelica"\'estfa jussio fne inobedieiitem iiv.
pienlia qu.id iride irieliiisivideiitr, decernere 'pro--. aliqnbcpntfa fegulas sacfas pef Coritempihm,'qitod -
curabit..Si aufemire noiuerinl, faeient qubd 'sibi>i ;'absit, invenefil, Qui enini quare Dominusin Evan-
utile judicaVerint. Me utina.m liijic a diviha dam- ;-; "geliocenUifiohis fidem (siib: laudavefit, vel quid si-;
naiioric.senlftrilia^ancii Ainbrosii liberet,,cjiia di- mile), dicetitis : -Dicverboet sanabilur jjuef ineus
• cit: Si, inquiens, rquis polestaiein non lialjef, quaJn n (MiMh.viri), intelligitqtiam.operaioriumsilepjscopi. V
.scitreum abjicere, aut probare non yalet, imniuhiE is irao sicuf.TnVP.iulo in seloquenliS Cltrisli ( II
est. Sicquc ui pulo,;qt!ia: in .raul.iis occupalus, ei H- Cor. xiii), q.iianfbrniagispontificis aposiolicafe.seriis
ilinerisVIongitudiue:aiqtie ih soliditale oHstrictu- is verbumj et 'quamobedieuda sit ipsius praecepiio,
de omiiibus, antequara insolenliiim qtierelaJ ad vos >s eiiamjsiiie ulla adjhfalioiiis adjecliorie, cogiioscit.
..perveniat,ad apostqlicamsedeiriTeferrenbn" yaleoJ, Qiiod et>seieriiibusjiriculcafe, el riescicniibusiiiii-V
.iiiflrmitale grayalus, et (gralias Deo) terraino janm niare; sapiehlibus ei insipientibus debitoresdcbe-
. vlcinus,-polcro prajcavere,iie a qriocuiique sancti- '
i- nitis episCojji.Quibus si dereljquq verb.iiriiquoriim
.; tatis vestnie^injiiius erga rnie raoyeaiur, ut aliqo: ni praevaluefiiit adyersurii hbs, sictit; jactii.ini profe-
iiiihi excommunicaliointeiitelur, El Iicet rio\'ennra renles, non critiiecesse de, pfbviiicialibtfsisytiodis;
^
17S~ FL9D0ARDI CASpNIGI ItEMENSiS : "V" i:<S
ih qiiibhs liacterius laboravimus, riiagriopcrc' lalio-,2'A hactcniis scrvassc puiamiis. Vos yidchliis quitl imie
rafe : quippe qubniam erit ct lex et spcs sibi-~ facto nielius crii, 61 nobisiti judiciovcsiro videniltiin
qnisqiic. ,Quod quidenl vcslra lnimilitati iiosir.-c c»l, qiiid liciis vcli.t*;- quoiiiani iiijiista csse iioli pofc-
scripsii-subliniilas, primo vos comnioios essc ad rttnt diyina judicia, quia a solidilaie confessionis
Rolliadi causam inqiiirciidain- cufa, qjia prc iini- ajiosiolicae pctrac, .'.dvcrsiis qiiain iiifcfi .poil.T, itl
Versis fiatriljus vcsliis cbhstriiigiiiiini, ciiih ilclii- esi,; suggesiioiies-\el0|icfalioncs piVivacnoii pfjev.i^
ta reverentia grataiitcr aeeepi : hiieiligens quia'•- lehuiii'(jtfn»/". xvi), diclante jiisiiiia profcibniur.•-
in liiraicro fratniui lios qiialcsciiiiqiie mctropoli- Epistolaih cjuammihi auctorilas vestra, ciin: obiesfa-
lani cOmpiiiafi dcbenulfV Ea pioplcrsiciit vcslrav." ; lione prihccpitRolhadodiiigcre, iloraiius liostef fcx,
(iiscretioiii prpvidenriiiin csi, ne suiijeeii cpiseopi .i; (ilius vester, mox.riiad eum .venit,- jier ahbaicra
metropoliiahis ir-rcgiilaiitef coiiilciriiieriinr : ila ;iii-; siuiiii RblliadodirCxit. ';";,'''-'
liiloniiniis providciidiiriiesl ril lhelropolilani a;sn!ijc-. * Rotlulfusqrioqtic,cjiisdciri"filiivcslii doniniijosiii
ctisrcpiscojiis non iff.cgillariiefcohlcriJha.nirifVDel.n- regis avuhculus, tii Idiis"nuncclajlsi irieiisis Deeeni-
dcqtibd pefspcetissiiije scfipsistis secriiidb,qiiohiaih; bfis; ab LudbviCOGefriiariiae I'eigcfcveficris".cuni
sctlem aposioiicaiil RbiliadiiS ribsciiui' appellassc" vahlevcsperia cortbfcgis"noslri ad maiisiones 110-
cl lie- vitleaiiiini Ecclesiae vcslrai privilegiorui»'•" slras sujjCf/iliiyiurii Ligeilhi, scciis cbritiiriiiniiegiii
deirimeiita -iiiebus vcslris- rcquanimiler lolerare : ' Acjtiitariisefeslinaferaris;misit ad riic lioJiiiiiemsuuni,
et boc lJihiloininiis:a iiobis1, et ab oriinibiis; est-; nbnilnc-Rodulfuin, riiaijdaris:quia prscfairis fcxLti;
r.eclissime siiscipiciidiirii.et soleiiissimc cbiisefvah-: dOviciis quemtlani liomiiieiri Rolhadi, crirh episiolis
dum. Qtiod ct cgo pro "niodulo:nco servanduni csse yestrae sanciitatis, .manui, et" fideisiiae conraiisif :
sbloi, etv volo, el favcnie DOmihoifl hac dcvotiono quaicnus iia ad pfaeseriliani doimii nosiri rcgis l(a-
manebo, s.ciens.priyilcginm. inclropblifarirc sedis roli ctira eisdcinrepiscbpis eura pefduccret, ut liul-
Reinorum, (cuiiiic divina dignatioservirc disposui})- liimlnalura ei inrerrel. Est eniiii aptid doranririino^
insummo privilegi.o sanelae sedis Rbmana! riianere, sifum fegem idem homb accusatiis, qiibd fufalus^it
el jjrivilcgium Cssc sedis Romanae, si sua aticto- rcs el tljesaurirai EcclCsiae,et;postperjtirium inde
ritate^ifivilcgiura sibi subjeclse- sedisfccerit yigere, cbinmissura, fuga lapsus, ad Ludovichra rcgcni per-
el sludueril confirmarc. De co vero rjuod teriio loco rexerit.: Iliide idera Rodulfus peiilt, ut ego iilum
ad iiiediunJ,devocastis, sciibcre alittd niliil prasttiia- inde apudVdomntiinnoslrtim regem adjuvareiii :ut
psi, nisi quiaeausa Rolhadi Va causis; illofuni, de: qriojiiamprsedicliim iioniinem innstiu fide acceperat,
quibus scripsislis, eslpene ih cuhclis;dissiiiiilis. De „ nullrim inalum liaberet. Cui respondij ut terieret
eo qiiod tandem aposlolica: vestra behigiiitas indi-= ipSiim homiriem rsecurn, lie inteiiin ulluni inaluiii
gnilali- nieaescribere esldigiiata, ut ltaecVohiscuui; palerefur.jdoiicc ad cortem iedirem, et qiiantuni
cpgiiem, cl qued de Rplliado clecernitis apjjroljcra, pbssp.hiinde illurii adjnvare ciirafem. Ijjsurii atiiem
et noij ad mei iiijuriam id vos Cgisseaiiquanttiluiji IiOmJneninec itiric, nec pbstea vidi, nCc quo absces-
autuineiri, quanlum valeo.lOlis mcdullis cordis, cum serit ciihi ejjistblis; audivi. Qure idcirco saijctitalT
omni sujjplicatione etdcbita acsnbmissahuniiliiaie veslrae'scrlbcrfe~s.tti'dui, ut si aliqriis liialivoiuhi no^
iiiimensas graliarum aciiories saiiclo aposlOlaittl sirbruih (njoresuo) vobis quidijuanj sinisfri ex boe
vestrb rependo, cuni pmnisiicerilale ahiini rescii-^, siiggererevblueril, quid inde vefura sil cogiioscalis,,
hens, qnia sicul nijlii scfibere;digiiali esti.s,iia pe.fV ef erga"rae:'.vestri.i]ri'ahi"hrihl nriririiovbaiis," '""
.oiiiiiia credo. Et quia privilegium veslri siimihi jion- « Ratioiieni deniqtie qnarh rcildidi cofain electis
-
lificatus,uf cortdecet, ct oinnes desideramusy evlh^" jiidicibus, de quihus per libcllrim pfpvocationis ad
dicaluni habelis, quod hemo iiOstfuih coniradi.xeiat- electoruih; judicium fuerani -a Rotiiado impelitus,
: iiideduclioiJcSoiliadj,-siculipr.Tcepistis'atl yeslrjiiii ipsi venerabiles cpiscopi vbslraeauctoiiiali iransjnil-
praesenliam : ul.pefdonafb.dignati eslis, Videredesi- tuht. D.e gestis Vero a Roiliado ppstexcpmirihjiica-
derp, et visnrum me esse cenfido; quia iiori aliiidvntj lienem sriairi in provinciali synbdo compilaiis, qrirc-
nisi ul.supra^monstravi, quod regulaesaerae praeci- pCryicihPsnoslros advosin derogaiioiienihostfara;
piuntj-et.raihi pelendura et yobis cohcedendiim est, pCrveijissearidivinius, episcopi Remortun proyincias
postulo.: videlicct' ut siC;Rolliado ab aucioriiale pef comriiuiies legatos nostros veslrae sanclilati,
T.estra comjjassio cxliibeatuf, ut vigor-ecclcsiasiictis cjiiaesciuritvinliinafeciirarunt. e-ttfenipostaiiquanta
non disso.lvatur.: et sic vigor ecciesiasticus conser- de pronipfibiie ipsius dbmni Iliricniari ad episcbpa-
ve.lur, ul dcbjta raisericordiaet nccessaria&ifflcieri- tririj,:qnae"i:aijisuperitis;paiiim prae.nofatiiiioircura-
lia ei non denegetur : qualcniis nec ipsius.exemplb viiriris^liic iieranda, > Deiiique rpfaefato Ebbiibde-
ad excedenduin nlii provocentur, ne qiiibusih islis fnnctp, Ecclesia:, se.det pai'OGliia*ubsti'a,securiduhi
regionibus longius ab apostolica sede remotis ceiisti-. cbrisueludhicrrf quam ex aiiliqiib habriif (elianibe
KCecclesiasiieaenjqderatioesl commissa,binc (quod . his, qmc JIJ episcbpattt usijiierid: bbilutn in eadem
absit) cQnspiciant, irade aut negligeiitia arit disso- Ecclesia:nbii perijjansefujit) ipsius iiojneii intef sa-
luiione. tepescant, vcl te.rrainos quos staluefurit crosancia njysfefla in episcbporumcalalogo recitare
paircs ( Prov. xxn), transgrediendi niaieriam se .- pietaiis gralia ccepit, el haeteiius facil. Quod ego ne
lyjhiere possebicanl : cpios sicut mlelleximus,. nos scaudalizarem dcvotos, quasi invideris salttli ffatcf-
I"7 IIISTGRLE ECCLESL-E^REMEN^SltBRJ; QUATUOR.— LIR. III. 17.S
iiae, niaximeaulem r,quiescentis."inDomino aninise,,,^ A qui ad stia vota, auiTljuspruriehtes(iJfnn.iy), ma-
atii npii.prp e.xprbitatione a caliiolicaefidei sanitale gistrbs. sibi coacervare.-decefant, quaefcre indebile
analheinatizalus, sed siia conseienlla sliinulaijte;, (quoniara-legilitoe noh poteral) simulaliorie vitae
primuni a sei.pso,et postea a synodo, sed et aposlo- religiosaeiet. dpcirina prajesse. Qhisque; a Retop-
Tica sede damnaius exslitil, hpcprohibefe sine apo- rrini chorepiscppb, qui tunceraf, conlrajegulas
sloUcaesedis auctoritate iiequaquam praesumpsi,di- presbyler ordinalus, a monasterio irregulafiter
cenle bealo Coelesiiiiopapa.(epist, i, cap. .12).Quia existens,Vperagratis. regibiiibus.pluriniis, ei exitio-
itefas est boecpaiT f eligiosas ahimas, <juaruffl afifli-. sa .seiJiina sator pessimus semiiiaus , , landein in
ciibnefqiiia niembra iiostra suiit)iiosquojjtie cori- Mogontiiia civitafe.babila synodo(an. 818),, Raba-
.venit,macerari. Siuie aufem iii. epistqlis sanctitatis no, arcbiepiscopo ..libelljrai sui erroris porrigens-,
vesfrae;,;quasEngeiwiijus diacbrius.;ri.obisaltuiil, in- daranatus ab oranibus, .Germanlae episcOpis, cnm
yenimijs, uf Teo.tgaiidiumet Guntari.uniin.catalogo Uiteris synodalibus: ad njeli'opoli~ii:Remoi'um (ctij
eplscoporiimnbn recipiariius.r,Ei AniiociiQnunicon- jam auctpre DOriiinopraeeram) est reniissus. Poslea
. cili.um [subaudi..slatuil,qut.\ir&c&pyl\\ ul p.roeuiisi- ahteniV.aiBelgicae,Reniqi;uin,,ac.Galliaruin'p.rpviii-
ihus, el nielius ipsi scitis, deeo qui posi damnalip- ;; ciafuiiiepiscopis, auditus , el inventus baereticusi
iiem juxta^iraecedeiitem-coiisueludiiiem, episcopale B . quia resiplscerea sua prayitate npn: voluil, ne
praesuniit .ministeiium. (qupd. Eboue.m fecisseVrioM aliis rioceret, quj sibi prodesse nelebat, judicio.prrK-
dubium esi)-, j-escribcre. niibi dignetur apostolica fatafurii provinciarum .episcopofiim, in noslra pa-
-yeslraauclqrilas, uirumeumdein EliOnbminlerepi- rpchia (qucriiam Rplhacfus, de cujiis pareclfia.;erat,.
. scopos .jhsacrJsdiptychisineccIesia.nosf.ra uouii- illi nesciebat resisiere):Ct novitales afflahs liraeba-,
nare permitiam, an, ne de caetero iii episcOporuni tuf a ~;hobisne clisceret prava seniire, qui noluit
catalogo nominetur prohibere debeam; quatenus recta discere docere;: neve idem Golhescalcus cum
veslfa aucloritaie.fullus, quidin noslra Ecclesia ipde aliis cototoUiieni vitam ducens errori suo faeeret
sit observandum, sine ambiguilate, decernentjbus esse cpminunes, monasterialT custodiaj .mancipalus
' vobis demorislrem_-(C'onc_ Antioch. i, c. i). _>- . est, docente Appstolp :: ilaerelicum: hominern post
'.' ;: CAPUTXiV. "
',- "-""", ,-. \V ; • priinam et secundarti correptionem devita, (Xif. iij),,
.... De quodam Goiliescalcqschismatico, sciens SuijVersiihiesse hujusmodi, et propfio judi-
Caeierum Ltiido.mihi dixit, qnOd.cunieq ratipriem cio condemnaliim. Qui ut Leo papa (epist. 15) de
de dainnatione et reclusione Gothesealciliabuisse.-' Eutichete dicit, cum Viderelinsipienliaesuassensum
tis. Unde qupniaffl;per alios jam audieram,. ad san- caiholicis auribus displicere, i*evocarese a sua ojji-
ctiiaiern vestram verba venisse, niilii -.auclpritali'r_.nione debucrat, .ne.cita Ecclesiae praesules coramo- .
4reslraequaadam ex yerbis et caihplicerum sensibus vere,ut daranationis seiitenlianinierereturexcipere.
iiirofula; qualiter cciilra ipsius pestiferi boiuiiiis* Qna.m utique si in suO sensu.voluerit permariere,
serisum senliam,. pef Odoneffl episcopum,,et. niljil niillus ppleril .relaxare. A qua damnatipnbr Vsi
inde i-esponsionls-aecipere mertii. De quo nihiiomi- voliiissetadseiishin catliclicum resipiscere, paratus.
- nusnl redderem raliqneni, quidam episcppi,rqiiqfum seinper fiifvet suni (;qupiiiani sic venerabiles7j«->
-iiiliil de illo intereral (quqniahi nec eos, ul ipse ma- dicayerqnt. episcopi) .enm in calbolicae Eeclesiae
hifesiis indiciis prodi.dcrunl, ad ho.c cbaritas "cora- communionem recipere,^sicut e| jubeo qiiaj sunt
ujov.ebal, nec auctoritas-d.educebat);jrie adeoncilia- ;corpori riecessaria_riiiuislrafe, Si. autem ; yestra
bulum rrnuper Metis habilurii, quod yoeari synodum catbolica sapientia;vult scire; quaecontra 'calholi-
veluislis, sicut intelligo, irregulariter qjiartOdie cam fidem ex veleri hajresi Praedeslinaliana '(quae
aniequaiii congregarelur (ah. 865), ctirii ego longius priraum in Africa, poslea in Galliis per idem tehiT
quam pctoginta, et idem 'Gothescalcus plusquam pus, quandp el Kesloriana haeresisVest exbrJ,a, et
cenluto miilibus ab ipsa civiiate disparati.esseihus, tempore Coelestini papaeipsius aucloritate,, et in- -
liibil riieiiideante pfaemonitunijjer;quemdamiaicum t. slanlia.sancti Prosjjeri est;"revicla) dicere videatur,:
hominem Iiileris vocaverunt: Et hunc jdeo bfeviter de, multis pauca yobis nuiilero,sed non pondere,
de eo sanciitati vestiae suggbro; quoniafrtahtequani capiiiilatiin significarEas./ -" . . ;; •. - _'.-.
ad episcopatus ordinem pery.eiiireni,sictit,abbas sutis , Dicit, quod ef veteres Pr.aedestinatiahi dixerunt,
et mohaclii, inter quos fueraf cohversaths, ei testi- qiipnianj;sicut I5eus quosdahi; ad vitani a>iernafii_.
ihoriihni perhibent, iniuelropolis EcclesiaeRemonim ifa quosdam pi~aedeslinayitad mortera xternam.
hioriasteriO, in Suessonica.p.aroehia, qttqd OiTjacis; Dicit, . qiiod etveteres Pi-aedesliijaliani;dixeruhl,
X),. OfbacusJ dicitiif, liabitumohachus, menteferi-,- quoniain hpn vplt Deus pmnes lioraines salvos„fieri,
nus, quietis iiiipatlens, et vocuinnoviiafedelectaiss,' scjcllanium ees quj salvantur; pinnes auleni salya-
ac intef suos raobilitafe nqxia singtilaris, debmni^ ri quosqueip.se. salvare yoluerit, ac per hoc qui-
b.us qure iri Iiis regionibus peryerseiunc tempoiis - ciuique iipii salvanlur, penilus hoh esse voluiitatis.
sejisa cognoverat, qricedam sibi elegit capitula, ut illius, uf salvenlilr; cjuoniam si 11011omnes- sal-
novifale vocum innolesci valeiet, ulque simplicihm vahtur quosr vult Deus salvqs fleri, iion oraoia quse-
et deyotoruni. seiis.us pervertere, ,et ihagisi.ri. sibi cunque voluit fecif, e.t•si.yult ijuod non; potest,
hohien usuipaiido, post se.discipulGStfaherx',illisque -non. onihipolenSj sed hifirmus est Esl aiitem omiii.
"
179 ";".-, ELODOARDL CANONICIREMENSIS '"'",'' *80
potens qui. feci.l qtiaecur.que veluii,-'dicehte Scri- A i" rdduat. Pacile auleni , adjuvante Dqriiiuo, porlare
ptiira : Omnia quacCitnqiievoluit Doriiiiius fecil'in valebo, quia et mihi paucurii, sriperest- leihporis
ccelo et inferra, in.mari et in omnibiis abyssis spatium, et si inter filios Ecclesiae,. permillente
(Psai:. cxxxiv). .'Et iieiii : 1n yoliiniaie lua, Dbmi- Deo , iniue acceperlril poiestaiemcorporaliieraffli-
ne, ciincta: stint posila, etnon est. qui possit iuae gendi, diviiiii gratia adjuvanie , exefcebtinl patien-
, resislere vpltiiitatiV(^.sihef. xm) :"'si decfeveris " tiam. Sed etsi laiitilnnnodb;male sentiendo adver- .
^alvare tips, conlimio liljerabimnr, Dicit, qtiod ct .sabuntur^ exercebririiVquantulamcunque sciehtJam,'
vetcfes Prajdcsiinaiiani di-serunt, quod non pro ei ul etiam ininiici seCitnduni praecepium Domini
tofuis ratindi redempiione, id est pro omninm hoiiii- diligaiitur (Matth, i\i&)', exefcebunt beheyoleritiairi.
jinin siilrite et redemiHione-DOminusVei Salvalor-no- , Praefatiim autcm Goihescalcum ," si; vestra aucto-•
ster Jcsiis Christus sitcrucifixtis et inortuus, seil ritas mihi scripserit, ut eum a cuslodia solyani,
tantum pro bis quisalvaiitur. Dicif quoqno inodo etaut iitad vps eundi, ul per vos ejus dbelri- -
dispari iraditione, sed pari ei-rore, qued et veteres liarii experiamini, aul ad quenicunque:ex rioniine
Praedestinatiatji bixerunl. exjjpnens sententiarii apo- designaium pergendi liceiitiam ilbneriJ, quia ut rae-
sloli Petri : EuiJl qui eniil«eos. Dorainuin negan- linsipsi scitis:, sictit absolute quisqhe regularitef
tes (II Petr.n). Baptismi, iriqnit, sacramenlb B ' ofdinari hon valet, itanisiex ipsius* cohsensu, ,
eos eniil, rioh lamen pro eis crueeni subiit, ne- cujus esse- digiioscilttr, ceftae peisoriae cOmmen'-
. quemortem pefliilii, neqtie sangiiineiii fudil. Qriod daiidus, el ad certiim IbcuiJiijjonaeliiis", vel quis-
antem baplisrai perceplio redempiie nuiictipattir, .qtie sub fegula Coiistjiutus, a loco -suo-"absolvi
doctpr-geiiiiiiiijinariifesle fatclur : Nolite coutri- ^jiiita rcgttlas sacfas noh Valel, vestris jii&sibnibus...
siare, inqnii, Spiiilum saijcnim Dej, iii quo signriti hiillo fiiodo resullabo. Tantuni ul aaclorilalem ve-
«?siisin die :rederiiplio!)is:(Epiies.. iv)-:-A't"iI)a"qua;, slrairi habeani, ne taiitofum episcoporum jiidicium •
,-.-propi-ia el ' specialis esl sotoiiim brrinium eleclo-; • jjjea praesumplione parvipeiidere videar. Noiieniul-'"
rniii,: qriam^ -eis tahluirimodO;crnciOxus -iiriperli- illius deleelor, quarii jtiste siistiuet pertinaciter
vit Vpitis "Rederiiploi ipsoruni, sictit a pfreteii-: conliimaxyquanluiacunque-reclusionjs molestia, sed
lis, ila niriiirum :et a ipraesentibuslialos, ci na- doleo a; qua reyocafi non potest jierlidiam. Quem
scifuros , vivos ei mortuos , videlieet omnes"pa- si cuicuifque cotomendandum veslra atictoriias vi-
riter electbs redeinU, eruiiy abluilque 'peccatis.' defil ,'lJOc ih cohjmendalione etiam providebii, ut
Ijjsi prorsus , i|isi sunt mundus, pi'0 quo passus uii commendabitur Caiiiolicns sit, et .gravitateni
ost Doniintis, ut ipse dixil : Panis 'quein ego ecclesiasticam et Vigorem ac Scripturartini scien-;
dederc>ycaro :mea , e'Uprq. mundi vitd. (Jdan: ,vi, C tiahi ;iiabeat-,!qriia non soliihi Scripiuras-ailsutira •
3.2).. Et item alibi' idein Gotbescalcus scribil : sensuni yioleiitcr inflexas, sed et calliolieorum dicta
Absit procul a me,,ut~vel ilhid solummodovelirii delruiicata per lotuni. diem sine - respiralione ali-
sbriJiiiai-e,iie(Ihm'scffleTstisufrare,' ut;ultani:eofura qtta praeyaletvnjeinoriter, decantare. Uiideilon, so-
jjcrpcitialiter secuni peiilurumantiqnus rapere Va^ lum idiolas in adriiifalioriem sui abdiicefe-, Verum:
lcal anguis , pro quibus .reilimcndis lam pfetiosus el sciolos ~el incaiilos atqoe zelum Dei, sed noh
;Deo Patii ;Domini Dei lioslriFiliij suiy fusus. esf.;}.. seciihdum scientiani liaberitesfRpm. x, 2), in sen-
sanguis. Ataen. El item loquens ad Denm : Clarel, tenliam suam solittts erat traducefe. Et iion •snlirai
itaque satis aperte, qitod -nullus• tibi perif, quis- doctorum suoruni doctor"videri appeiit, sed et boc
quis fjjdeniptusesijjer sahgiiinerri cfiicis-tutCi ,- solerter,; saiis intenditV rit secum loquentes vel ih
Quod Pfaedesiinatiani yeiei-es hbh dixefunt, isle" sermone capere valeat. Et si de' verilate non po-
iil-audaciijs, ita et pefiiiciosius dicit, deitatem san-. lerit, invineibiliter sacramenlis affifmafe curabif,
el aliay quaj-ipse'; ea secuin loquentes dixisse , qttae; forie*nonVdi- :
ciaeTririifatisvtrJhaffl.-es.se,"Suii.t
eljalii plurcsin istis paftibris dicurit,. quai nobis,:.- xefaiit,-"ut ipse verax , ei ei qtii illi eontfadicunt
sanae fidei adversari ,~ii"de'nlur.;'
qiiaedum^"""per aliuffl pToberituresse raendaces',-el adversus suam doclri-
quanv per .ulilitalem meoe persoriae aueloritas ve- nam '"' doeeriies. V ": , : ; '"'"•'
stra cognbverit, forte altendet solertius, el quae''/}' "' -':' ':' eAlPU-rxy. :;J "..'" .''
inde .lerienda sunf doceie studebit quaritocius. Erit; : Delibris quos ideni prasul Bincmarus composuit.
enini in proximo inde hecessitas ; "quia etsi coruhi 'Scfipsit eliam praefato' papaa Nicolao fitlbi suae
. corda in insania pervei'si sehsus ebulliunt, oitbo-• . depromeiidofcnoreni, et suani cOnira praeiiotaiiGo-
doxi lairien iegis nosiri lehipore , prava , quae sen- lltescalci errorera, quaiii fidei c.iibolicaj dependere
tiuiit, eloqui non praesumunl. Ita iil apefle videa-'' satagebat., 'defensionem.-ScripsitVpraeterea niiilta.
nius iinjjleri qubd scriplum esl : Congfegahs'sicut' Libriim qubque collectufri ex oribodoxbrujii dictis
iriuire [nisV,ulrem.] aquas maris (Psal. xxxu). Aqtiat Patruiri ad filiosEcclesiije suae, qiiod divinas Trini-
enim jnaris sicul in ulre-cbngregala est : ijuiai latis deitas trinrv rion sit diceriiia, ctim sit Ipsius
amarabrerelicorum scieniiaquidquidhodiein istore- suinmae Triniiatis unitas, ad fefelleridas praememd-
'
gnolilii vesiri domni Karoli pravuni serilil; 111pecloiej Vfati Golhescalci blasplieiiiias; item ad Earblum
compfimit,: et aperte dicere noii pfaestimit. Meami regeni sriper bac eadem re libriini unnm. Scripsit
qtlOqiie.exigiiitatem et oecuile' eai-iho dente' cor- ef ad; eumdem Karolum regem opus;quoddam egie-
.184"*-'. HISTORLE ECCLESL^ REMENSISLI3RI QUATUOR.— LIB. III. Wf,
gium nielrice, de gratia et praedeslinatibne Def;•de A-bixiinabililef
A planlare deb.hef.aut,ac ihstiblihie aedi-r\
sacramenlis quoque corpoiis et sanguiriii .Chfisii,;: flcantes extpllefei De quodanireiiairicapitulb, quasi''
et de videndo Dee, alque brigiue ariimae,siihril ac ludificatioaliqua in sacris njysteriis esse -possifyita
dfefide saiiciae:Trihiiatis, quod opiis appeiiavilFfir- scripserunt, uflegeii tes; hoc ri: iibbis diclum fuisse;
culliih:S.aioniqhis: Iteiii':collegit;atque:cbriiposiiityo-J.'. iritelligerepossint,:dejqrib; nihi! rf nbbis estmehib-'
~
lunlen ingens pliires: cortliuens librosVcjepiaedesii-'-- fatuni:; ei quare niliil a iiobisiiiiie"sit diclum, bt in:-
natioije Dei et libero arbitrio contra quOsdam ciijrissciipiisaiiobis postea:Vqua'm"o'api:t.yla scfipsi-:
repreheiisores-sups,"atqiie Rairariinum 'rabriachtlm mris, "sif jiiv.ehiiim, suolpco diceinus.' insefiieruntV
Corbeienseiii, ad eunideinjKarobirii'regera; ciii ta-J eiiaih.in eisdem suis scriptis de quibusdahi sexde-
lenipraefeif-epistolaih. "'' * --r _-*--:- '" •- cim
capilulisy qriasi hpbis debeanl impuiariy de,
t bomho glbriosbregi KAROLO (Ca/ijo)HINCHA.RUS:, quibushibil audivimus, veividjmusanieqriainyene-'
rioinine, non raerilo; Iteniorum episcopus', acfplebis iabilis Ebb^Gratianopbliiarius episcopus vbbis" ea"
Dei famiilusVuha ciimcollegis doiririiset ffalribus;, "qhasi - abohae meihbriaefratre-vesifoLbthario lrans-:
'•-
iiieis;venefandis eplscopis, oratbribus'scilicet s^lutis' niissa, apud Yermeriam palalirim detulit; Quoruni,;
: '
aiqiieiprosperitatis yestrae devblis.; ''-•'•- ; •*"' "''' capitulorum auctorem nec adnolatum inyeninujs,
, -'« Deo;gialias agitiius, qhi coi vestfhni ad atoo-.B B nec euiri multum quajsierimus invenire vaiiiiraiis.; .-
rera suuihVacceridil;et; ad bognilibiiem veritatis: et,:V Unde pntavimus quia aljcujtis invidia ad cujusquani
orlhpdpxae fidei "sciehtiamVet dijigeriiiam ignivii,- opirtioneminfamaridamfiieriiitbbmpilata, siciit.ssepe'
^jfufleriliamqiioqup etThteTljgeritiaravbbisliiiiiteris':,.. .legintris.Ct demultis pauca coniinetoorenius/yeliirfc-
1
diviriiliis insj)iralis~doriavit,et iri eariini meditatiPne •..epislola capitiilorum exsiiiit, quam yenefabilis ibas; .
atque, exeiiatione,;quantuin vObis.pfo , feipublicae episcopus suam esse ih synotlb denegavit, et sicut-
iiegoiiis-licei.:"sludiuitiyestras;fleyolloriisrjuoiidiarib" '"rquiilara aemuli de verbisVbeati:Augustini adhuc i>i
aHgmento:adu.tililatemsanctoe suaeVEcciesiae pfbve^- sua -vita fecerunt, qtiae ille argttte et eallioiice re~"
liit. CxlefumVxapitula"synedalia venerabiliurricon- ;p;iilit;qriantum-acl-illitis iiolitiam exinde pei'yeriit,:
sacefdbluiu:ijoslrofuffl. liium scilicefproyinciafrim,"'. Poslejus eliam pbituhii-Vquidam.invidi' eapitrilatini
sicrit Tbidehi:coniihetuf, et iriferius scriplum inve- . deejus ipsiiis scriptis, ex Iiis!eliam:uhde ribric agi-s
ijlelur, vobis'"delatsf",quae' hostrae hrimililaiTjnxla :.ttif; cblligere curayefunf, ut illiris doctiiiiarif ciilio-1
Scfiplufam prajcipiehtera irlntefrbgasacerdbles le^ -.. dbxam, atque riiilliiriaiij,oli-persbnaeIlliiisihvidiahi;
gera"nieani (Agg. _i\,12), qriia et legem."fldei essb V vilifacere.pfajValereiit,et lectores aevotbsiab illitis;
Iegliiitis,.;pfaece;dehtiuihregura niprejVqb suidium ,; . lecfipneiic 'dilectioiieetriecessariaVcrudelil.ateayer-
cbghosceiTdae yeritaiis,Vlegehda et yenlilahda dedi- G tereiji.rQuaeyidelicet.aeinuloruriiniendacia exdele-
slis, Tevoivimus, In quibus nos, TicetJiomiha npstra V.-. gatione sanctas sbdis Rpraanae per Coelestiiiuni^ja-"
1
sinf4aciia, riesigriatieneiaiiieh effeetus veiui lieriV y : pam sanCtus Piospef catholicoret piiidehli stylo,
caiholicps repfebeiisesVel sihe fraterriilaiis respectu' lalsa esse, et'inipfiid'ehfer oBj'ecta ostendil, etme--
riespecfesrepefimus.;Capiiiilri qrioque, qure ob ;no"; hiorali; ac ihenjorahdi yiri docliinam ofthodox:am
. "lamVybbis".;et.lhfraViiihbleseendaffl necessitatem,.ex;; esselueidissiirie deiiiohslravit. Unde et fiefi pblest"
calhplicofum Patfum -sensibus et. yerbis" excerpsi-" ulisia capilnla, qtiEc vobis ex jiomihe cbrtffairurii
mus.velritinutiliajimbnbxia, i'epulsa"etabpminaia nostforrim ab aliis quam ab iliis-delata, vel trans^.
invenimus. Quae capiiula, sicrit a~;iiobis excerpfa missaiiint,' laliter iii suggillaliorienostfa Conscripla"
surit,: suis"'seriplis inserefe: uoirierunt,;;rie ab'--iilis liOiifuerini, sed iiistigariie'diabolb:iiiieriC-eiera niala;
legefenluf, inyqiiortim manus iltorunl capitula de-". qureriuripirilibcjrijiindocrebreschnt, adihjmitteridaiii
S-enireni, sed.quEedamVde-his "cjuae'iri capilrilis a-.... irifef Doriiihi-sacerdOtesVdiscbrdiaihsinl coiifectay
iiobis exce.rpiis.ljabentiir, alibsehsu :et aliis yerbis : ..- qhi cliafitatem vebemeriieriii ribbisijf tirnet el iriV
leligefuiit, iit ^abbihlnahda"illa irioiistrar.eiil; quae- videl"cuiji yidet illani-a ribb"is::seryarihbminiljiis-
dani aiilerii siippressefunt, et talitef iride riieiiibfiain ", lerfehis inferra; quaffl ille sefvare riolehs arigeiictis
babuerunt"',-'quasi rios conira "s.anclbriihr EalrulB D p spiritus amisil in ccalo.QiJOmbdo^enimliefi posset
scrisa in Africa et Aratisica synodq seriseiihiusV lil sie fratres hosln nos succensprie.cuni-annijSila-'*-''
De quodamaiileriicapitulo, id est,qilod omnes lio-' tibriis despecliijiidicafeni, qui reg-jlahi Doriiinicato..'
lriines VultDeus salvos fieii (I Tim. ii, 4), licel nori;,, qualiter ; Confralrem; qriisque : admbnere debeat
'
omriessalyenluf, fiihdilus lacu.efuni^sicut pbstmb- (Matlh. xviii, 35), conlinue prae Ocrilis et in usu
dum sigriarifiusdemonstrabimuSjVcuniDdmiriiistli- qifotidie liabeant ? Scriptuni enitii essecognbsciirit :
cat: Eccecohsiilmte siiper gentes el':regiia, utdveilds} Pfiusquam inlerroges,'ne viluperes quemquam, ei
el destriiaSj-disperdas^et dissipes,;e}t mdiftces, £_--' : '(uni interrpgaveris, cofripe'jusle (Eccli,:xi,7):; ;-
'
planies (Jer. i, iO).Pr.usPin_n, si tie corisciehlia rcSa.nctus ehirii Augustirius hajfeticoruhi et fe-
rectffi intelligentiaefuefe confisiVppnerites ea.quoe" preherisofum suofuni scfipia*,si ijieis qiiiddam berie:
deslfuefe niiebaiiiur, sicutilla cuni integritaie stia dicirihi inyeriit, benignissihle.accepfavitVetplura ad:
-acceperantjiri quibris eve.llendaet dissipaiidaerant, riectos seiisus.interpretarielaboi.avit, "riulla a.inem
IegentiIjusVdenionsfrare,-'ett.uiic illat aucforitaterii de recto serisuad; pravuin ' inclinare; teiJfayii" Et
destfuctis alqtie; disp^ersis;'sua raiioijabiiifef, ct*;Vijuoinbdo fratrbs iibstri ialiii agereht. ariteqiiani nosV
183: ,;.V PLODOARDI.CA^ONICIREMENSIS m.
secuhduni eVarigclicamregtilam, vel yiva voee,- vel A cuiri ipse; ..]jli!s,iiliis'.1.aboray.eril.-,. sieul IJI ijpistplis
scriplis suis indc inlcrrogareni, ut yef vpleii.tes, ad saijcium Innocentiuni papam scfiplis", ct ad alios.
discere .dceerent, vel pravuin. sentientes, et ad aposlolicai. seilis praesttles (AUGUST. -epist: 9.0, 92,
tiaujitein veritalis cl "fidei rcdire conteinnentes,,,. 9S)i qui legCre vohient, iiiveiiire valebil;; NeCde
fjaleriie et saopins coinmonerent, et aucioriiales, " ullp episcoporum.iii oUis conciliis aliicr legimus^,
clsaneiorum.Pa-; V nisi fmte; apostplieae,litterac; prOpter, eyideiitem; "
divinas [al., a.u'ci.b'.ritatjs'ci.iv,inpc],'
truni scripta hobis. propoiiereiif,.. elul. in unum.. - causara aliquem eoepiseopprum ad bt.c uegoiium
eonyeniniraus nos cuni inansueiUdiiieet: leiiitate euni archiepiscppo suo exVnpmihe designari .deT-
iiyitarcnt, scienles quia episcopus ideo acl synodum «reverint , isictit de; Augus.ti.dunensi' episcopo ; in;
cpnsaccrdoluni dcbcl yenire, ut;aul diseat, aut do~, epistplis beati ^Gregprii legimus, Qrianto uiagisTsie
eGal?Litlcras uamqtic qiiorumd.im. corum qiiidain. .religipsus, ,ef vir cauths jn biijusihcdi se .cfferrie.
iiosuonini beiiignilas,.el fralerhas siiscepiniusr,i!0-.- ... neliiissef, aul.praeferri despectis, ac pi-aeterraissis;
sirasqnc illis rehiisiraus, ctnihil lale de eertiin parte c.aeteriscoepiscppis , permisisset? IIuc accedil.qiiia .
jjcrsjjcxinras" audiyimus, iiile.llexi.Mus,~ seiisiinus,. fralres hoslri,;et consacerdoies surda aure non:
Vel ftercipere prajyaluiinus. Si aitiem lalia scripse- debuissent tfansire Salomonjs diclura coramoni--
runi,.si forle ifli scripserunt, ut suam sapieniiam *? toris , si ex no.bis, aul audilu, aut-scriptp quiddani
cieijpstra insipicniia dempnsirarcni, el plus deja- sinislii secreto accepisseiit, ul prajpi-opere jllud
e.l3nlia laudis appelilum qi.irercrcnl.qnam bona 110- in publicum quacunque inobilitatenp^tra rraoli(un.de: .
slra, ct beue a nobls. dicta, si forent, percbaiilateni ribn sufflus conscii) ad ccnteniipiies et jtirnia pror
siia facerent, si ,ctiam sccus a iiobis dieta Inve- --'palarent. Ait; eniin : Quai.viderv.nt oculi lui, ne.
iiefiint, plhsilia publicare quaui nos fraternC cor- proferas in jiirgioj cito, ne postea emendare non
iigere -liialiierunt. lliramur de tanlis et lalibus poss.s, cum dehoneslaverisaniicum luuin (Prov.xxY,
viris,, archiepiseopisr, el episeoporiiin primoiiljus,, „ 8)..;Sciraus tamcn quia"sunt nonnuili, qui duiii;
iiiaxiine autem dc Eboiie (Ebo Ebonis Rem. arcli. plti.s sapefe qiiam oportet sajiere siucient (Rom.
vepos), qui religiostis est," ut audivimus, quippe xn, 5), a.proximorum pace. resiliuni , duiri eos ve^
sicut ab Tpsispene cuiiabiilis.sub religione el liabilu liil hebetes, sluilosqne coijteinriurit. Unde, per se
reguluri nutritus iri Itcnieiisis Ecclesjae topriasteiie,, Yerifas adnionct, dicens : Babete in vobis;sal, et.
' iibi requiescii sancius Rehiijgius. In quolpcc rcli- paecm liabele inler vos(Marc. IX, i%), ,ut"qiiisquis
jitoso suaui exegiliclatem, .quousqiier a. domnb liabcre sal sapienliac:studet,.curet necesse est,;qua-
Eljpne avithciilo SUP, lunc Remorum arcbiepiscopo., aeinjs a pace concordiae.nuriquainVrecedat. Unde
ibidchi diaconiis consccfaliis , ,01;abbas inonaciiO-~ G.ieriiliiliibr Pauliis. adiriohet, dicens.; pacemseqiii-
rum ad regularem ordiucjii, icitenduiii d guiiei'- inini cttni omntbus, et sanctimoniam, sine qua nemd
iianilinn consiiuilionc episcopali cst ordhiatus; qucm- vldcbit Deum (llebr. sn., ii). Praecipue autera nos
qticiia iitimilitatis.iCiiorc iiutiliiiiii,. e.lhuihilifalis eani seryare et pcrsequi, idest, peiiecle' seqtii
locuni apjietcre ,..,et iciicfe. yclle. .diciniiis, uf.-IJII, dcbeiiiiis,, qui; Deo quotidie sacilficafe debeintis,
ct omnibus Ecripiuih csl. : Si snirhus; poleslaiem et Vcfitate contesfaiite specialiter quasi jirBecipi-.
Itabentis ascenderit supcr le, locum ttitim iie dhni- jtiur, tiijsi offcrahJus' mniius nostrum ad allare;,
scris (Eccle. _.,, __l)._Spiritiis.eiii.in,poieslalem.ha- el, ibi recordati. fueriintis qnia fraier. nester Iiabef
benijs spiriius cst .:.sii]icrbix, iocus autcm iiosicr aliquid advcrsum iios;, relinquamus ibi munus np-
liuniiliias c.si, qiiara a sc vcre loctis iiJiinitus , ct: siriiui aiite altar.e, ct cainus piius rcconciliaii fratri
tiiiris fprtilhdiiiis,-n.ostjiscere jnbct, Dische ame,_ lipstrp, et tiuic vcniciitcs offerainus iiiuhiis iipstfum
'
HiquiChS, qtita miiis sum,. eljiiimilis corde (Malih. r (ilallh, v,-25,24). Ecce ductor el docjcrnoster a di-
xi" 29). Qiiaiijque jiro loco tuto coiitra elationis scordantilJiisnon vull acCipc.resaciiliciura, bolocau-
ac jactanliaj spiiituni jjrcefatura rcligiosum.viriini slurii snscip.cre reCusai. IliC crgo pcrpeiidenduih est,
'obhixe.feiicre vclle andivihius, cl pro eerto crc-. quantuin'sil. maltun discordiae,piojjicr quod: ei.illud
dimiisy et idcirco discrcdiirius ista capitula ab eo non adniittilur, pcr quodculpa laxaluf. Non ciiiuinos
cohfecla , qiiia praelcrinissj.s aliorura crinsacerdo- aclvcrsusfratres nosiros habemtis, si.talia coritraiips
l.iiujiioiniiiibus, solitis Eb.Qiiisnbriiciieuni.afclii- a.iitc collaiiojiem scripserinit; s.cd cfcdentlujh csf, si
cpiscopis est .ibidcm jacianter, ril quibusdara \i- . "illa scrijjsissenl, ad nos contra quos illa scripscraiil,
>
dciiir, e.xpfessuni. Et quocl quam inaxime in. ljoc iransmisisscnl. Nunc auleiri illis quomodo rescri-
ipseVcbllab.orav.crii, quasi;c rcgioiic silsensum, bcre possunius, cmji utriirii illa scfipseriiil ignorc-
;rit. ctiam cum arehicjjiscppis m^jor efeleris , ..cf lntis ? Ychihilamen iie ^ine fesponso npsiro .ycstra
doci!or.in:scn!cntiaVfue'i'it. ..." - clorainaiio.mancal, .vbbis clc eujiis iiiajiii illji.acce-
x IIoc ciiini de srhiclO;Aihjnslino, qui in.con- pimus, ^ordc, orc cl slylo noii fofniidantcs carpeii-
eiiiis Afiie.ihis scicntia , et laborarc , acvigilaiilia., liuni nos,..(lcrogalibriein [ms.:,dcTOgatibiii] respondere;
inajpf cxstilil. neqiiaqiiam.iri.vcniiiiiis.Kara.eiipsc ciifainus. ... ~. .
saiictus Augiistinus iibij spliim: sc..ca;iei'!s .cocjjj- '"''« Piimb scilicet miiteiites ca, qtire ab eisdcin fra-
scopis , privatani gioriam cjuoercns, uoh prtctulit, triljus nosi.ris.iii synodp con.scripta fiiisse lcguiiiur,
iicc prx-ferri perniisily verum.se ailiis supposuit, Iicct Iilue"aiitea, alia fuissc cpiiscrijJta rejjeriaiiitir.
185- HIST0RIJ3 ECGLESL-EREMENSISLlBRi QUATliOR."— LIB..III. 186
Secl quia liaec iri suggillationemnosiram. et eonlra A Angelos post discipulbs beati Gregbfii ;ad eriiditio-
excerpla a noliis capitula 'confccta nosciinlur, ea nera irarismissp, liou mediocriter iiislructi; ac veuC-
priniuni judicaviiiius ponefe",quae niajpris nbminis, ; randaeinembriae'Paiiliriipaliiafcliai Aquileiensis pa-
licef hon auctoritatis,. quia pariim liori veritaiis, l-ocliiaeatqiie Alcuini viri rcligiosl et docti, quoruni;
tameri fldeiii ct' gedes Roiiiananoii: '
pfopter sjraodalem "praetitulafionem".digriii.m docifiiiamVapostblica
diixiraus-inagi.iijjendefe.Deinde illa quae a plijribns sbluiri benigriissiine acceptayit, vefura elihiillis
ci per alibriim manus dejjluiibus ex;llis causisac- -laudibiiS-exlulit, sicut in-scriplisipsius sanei;e sediS
cepiriius; propter-quabiVnecessitalera ex catholi- iiiveninuis, ;quae Ecclesiae nosirae "ab eadem Eccle-
coruiii PatruhJ, ut;dixijjjus, seiisibus et vferbisCapi- siaruni niaiTCacceperunt., iempore divas.-iiiemorise*
titla illa: qtiatuor feCxcefpefe procuravihius," ea Karoli imperatoris, quaijdo syno.diispro cognita
coiidjiibne, ut de siiigulprum scripiis ex sihgulis IiifideliialeFelicis esl habita, et adRbmananj Eccle-
seiiteiiiiis cjiiaea;hobis in-excefptis capitulis coiiti- siarii veltitadapicem Ecclesiafuni ifansinissa. Sed ef,
*"lientur,qnaed.arn,proiit necesseVideriiriiis,iJOriamus". eoiura scripta qui Segit,quamsiiit laudanda cl fcci-
Post liajc, capituiaVanobis exeerplade Palruin sbn- pienda ihtelligil. Deriiquesi ialiumVutclixiiiiiis,sen-
sibus et verbisjutilla excej-psiraus,'poherepro.cu- .tentiis conccrdari capitula.qiiaeexccr.pslmusdeiribri-
jabinius,- el si diyiniset auliienljcis Scriplurisv el B slfare hon pctiuerimris, par.ili stihJiisdqcfibiTbuset
caiholicaeatque aposlolicaeEcclesiae,sahctacque Ro-'• caibolicis autera accoraiiiodare, sensurilsriijdere, et
irianaesedis fidei, ei ofllfodoxbriraiPali-im seiisibhs, siiie;Cbhferilioneiios doctriiiae illofum suljjicere. Et
. (jui eideih sanctaeniatri Ecclesiae;praesedermit, et quia libellum de s.crihiobonaemcmbriajfratrisixslri
tjui "abeadem appstblica sede Romana nnbis in ca- Ebiiiaiii, sine riomjflearicioris siisCepitous,ih-quo
hone recipiendi clati __m.V}(Di$t. xv, c. fSaiicta Ro- sigillaiiinjjer loca singula capitrila a nobis exccrpla
mana),; sensuin iiostruin in eisdem capitulis; ex- suiitposilaVct assensiJ iliihs, quiscuiiqiieiile fuefit,:
pfessuhi concofdail dehionstrare poluerimiiSj agere reprebensa srinl el (lamriata, cutn de cailiolicoriini
veraciler" liumllitef, aC: devute studebimus, quia Patfum dictis npstra capiliila , si pbleriijjus, cohfiiv
aliorum airsiipuiariduiri nbstrae catbolicae intelli- noare chrabiiujis, ipsitis etiara repreliehsiqnes pprie-^-.
gcnliae sensunj seniciilias recipere, riecpixjferre vp-;" nitts, et Casy'quantum Dorainus dederit, Confutare
luni.us,citm consiet illum esse vertim aiqtie"catho- sliidebimus. Tuhc demiim poneirius de capiiulo cou*
licum qiiod ipsa: mater omnium EcClesiariiiu, ct fratfum-nbstrorum (jiiiiilb, rintie hbiaih ijobis qiiasj
iiriiversalisEcclesia dtixerit appioliariduih. El-si (itii lacite el e laiere impegeiuiii, quod lii Gbihesca.lcT
. fiiefuiit appellati doctores, ad prbbandam fidei sin- scriptis iiiveriimus', pestquara capiiula qriaiiibr saepe
ceritateiii illoriim settlenliashOn'recipimus, rierpiC. memoi'ataeexcerpsiihus, et qtiid inde seiiiiiihJiis.Uo-
profeiiiitus, nisi qupruhi senleritias ijJsa catholica - . mino inspiranie tliceii;ifj£.-EtrsiC.i.iiJdcm subjicicnius
inaier Eeclesia decrevil esscVjJrobaljil.es." Si aulem illa decem et novchj eEpilula, pro quibus de Scoio-
et aliqui eriiefseriirit, qui tibctririalem calhbdianr- riiih pultibus coijfralfes"iiostr,i,"sincculpaiibslra, iti
tcritierurilypbsiqrtatn ab eadeih saricia. scde"cafibn - liac dunlaxat causa nps pasccrc decrcvefiint, cl qtiic1
saciarrtin Seiipiurirum, aique" doclbt-iim catholi- dc eistlein eapilulis senliamus, c'x catbolicorum fru- .
' ; V „ .
coiuiii, fidelibuscunciis est datus, qtii aliter sehsc- iftiiu scnsibus osleiidehiiis.
' J "
riint quairiipsi iiitellexerunt atque docueiuni, quos":-:;..':. ": ^CAPIIT :XM..";'" '.","*';' ;" :';
'
ipsa inater catboiica sub pftliodoxosinii rcccpit, De hh quw Kafdio regi scripsit:
atopleCiiirir,. alqiieVfoyet,: qui liec de.bg.nius,hce llein;,' alirid edidil voltimeiiiiisigiie atl cumilcmV'
ueCesse habemus, ad auctbritalem senteiilias",illo-; rcgcin, coiiira' praefauiiri Gotlicscaicura el cajtc.ros
riim pfoferrc, aut reciperCvoliimUs, qifoniam in pfasdeslinaibs, dcCtio luinisinodiatiipsttiri scribit
'
isiis, et per istos satis ad salaiem*haberiiiis. Et si cpistblam. - - "',"
qui aliter quam istl; ihaturiore et saiiiore 'docu- ;Dbnino lwitot.o-rcgl gloiioso ilixcMARus,noiniiic,,
inento tenendiim doCucruht,ilpgmaiizaiit aut dbg- rtdn-nicfilo, Itcirioruiu episeopiis ac plebis l)iy faraii-
niatizafe praesumpsefunt, tofrira dueimus "fidei et liis, una cuni eollegisJtlbin11is ci frairiijus incis venc-
salrili adyefsum qitidquid ab -eortim salubii db- randis episcopis, oraforibiis stilicei saliius atque
ctfina coiisiat esse diyprsiim. Eprura etiahi senten- pfosperitaiisvcslrae irevoiisv - ; '
tias, qiii divina digriatione, ppslquaiii .ip.secancn a i Nujierclapso nicnse Jiinio, pcf indiciiOnemse-
bealp Gelasip eonscfipius esl, sensu et doctfina ca- jiiimam a:i JO.incafnationisDoniinicaepclingenicsiinp"
tholica , et sanclitate Conyersatioriis;'in Ecclesia quincjuasesittjo nono, dedislis holjis, qtiaedaiiJcapi-
"floruerurit,et ab ipsoruhi brlhpdoxoruiiiPatrum, qui tula, siciti nostrae dixislis hiiinilitalis'a'Reihigio re-
in eodein canbne aiiholatlsunt fideli, quia calbolica verendissirab Lugduneiislura aicliiepiscbpo veslrae
dbeirina nihil dissouura, niliil diversrirascripseritntV pbrrecta subliraitali, jubenfes ut teiripore cbugfrio
~vel docueriiiit, reverentia pari anijjlectimrif, Veluti ; cle his yobis redderemhs resporistim, si uiianimcs
veneraiijlisBed;epresljyfefi a discipulis-sancli papae- - uho ore, eorumilem capiiuloi-tiriJserisuconcordare-
Gfcgoriicalholica fJdejiiibuli, et a saricto Theodnro inus, an quia vohis a cana Patfuin fideiii quibusdanj:
arcltiepiscopo, iitriusqiiejiilguae, Crsecae videjicet, disseniifc videbarifur, nosiei sehs.us,cjuema caifepr..
ci^Latinab psrilo, et a "sahcta;RoinanaEcclcsia ad:: lico tramiic ijpn dcviare credebatis, ab eis iu aliaue
187 FLODOARDlCANONIClREMENSIS V" 188
dissidefet, sequeptes el praeceptiDoniinicTjussionem,A displiceret. Merilo namque causa hOSTespicit,si si-
ei Chrisfiaiiam prajdecessortimVeslrorum consuelii- •lentiofayeamus errori. J .--..
diiiem.VEsieiiim et divinis legibus cautum, elprisco JS'ostaraeh jjlures, qui eoruni ef fidemel doclri-
aiilefio.rumpilrtcipum niore suetum, ul quotiescunr, iiarae.f pruderiliamjioyi.mus,niinus in. eis isiano- -
. que in"cai.holicafide, yel divina, rerigippe,qiiid.iiam scentibus senteiitiam pro dissenslqiie liaptismi; de
noyi einerseril, a piincipali senientia . episcoportim beato Cypriano a^anclo Augristiiio.collaudalam,sae-
consultui refcratur, et quod eoruni judicio,Scripttt-: penumero in librq secundb de Baptismo posilam
rarum: sanciarum auetbritate et .ojrtliodoxpfumina-:V proposuinius- < Quomodoenini, inqnil (AUG.I. ii de.
gislrorum doctfina, alcjue secunduin auciofilatem Baplismo, c. 4), potuit ista festahlis allercalipntihi
canqnienm eldecrela paijtificnmRoiiianofuni Chfisli nebuiis inyolula ad plenarii coiicilii liiculerilam.illu-
t)ei nosiri vicarii, et sancfaeejus-.Ecclesiajpraesules,-; > sli-alionem corifirniaiiorierijqueVperduciinisi primb
credendum, sequenduni, et ienentluiii, alque praedi- di.niiiisjjer orbis lerrarum regioijes.multis hinCat-
caiidum decreyeiiht, id ab oninibos;corde credalnf - que. hinc disphtationibns et collatioriibns episcbpq-r
ad justiliam, 6i'e arileijiconlilealuradsaluteni (Rom. ium pcilfactata conslaret ? IloC auteni facil sanitas
x, 10)', seqriatur ad .vocatioiieni,leneatur ad corb_- pacis, uf cum diulius aliqua obscufiora quajruolur,
nam,- praedicetuj'ad liicriim. VQuaj.siquidemcajiilula"^ B et prbpief iiivehiendi diflicultalera diyersas pariuiit
conventu episcopbrum habito jn territorib.Tullensi,." i.nfraterna disceptaliene senlenlias, deiiec ad verum
iii villa,quaedicitur Saponarias, anle Jjiduumquam liquidum peryeiiialur,.vinculum pei'nianeat.unilatis,,
voljisporreeta fuerint, suiil reciiaia, pfoferente et rie in parle pi-oecisareinaneat iiisanabile vnlnus er-
deponente ea synodo dbmiio RenjigioLugdiinensiunj; , r.tjr.s'}.(li>~id.--_'.c. ,S), Et icleo pieruniqrie d.octiorjbiis ,
arcbiepiscopp.VQuae sicul dixity el iri epigramraate minus aliquid reveiatnf, ugeqrum paiiens et buuiilis
: eefuriiilemcajiitiilcriiriicoiltinetur, in boc ipso anno*,, cliaritas, in tjua ffuctus mitjor cst, ^bnjpfobetui':"
in Kalendis niliiiomiiius ibidem.:de. rescriptis, et iri,,. vel quqmodp leneant unilatem, cuni in rebus obscu-
subiirbib Lingoriie.aeurbis, adjnsliHiclionem Dorai--- rioribus diversa..,sentlunt: vel qupfflodqaccipiajjt
nici populi, ijjseel sibi conjprovihc.iales"episcopi edi- ;.. veritalera, ciim contra id quod senliebanf declara-
derunt, etin crastiiia alia quaedariicapitula, de qui- trini ess.ecognosCantVjSciebant namqueiidemvcne-
busposllocutiiri sunjus, relictafuere: Super quibus,V rabiles, cathoiici, et docii vi.ri, quiain multis regio-
sicut quiliusdanj ex fratribus vistmi est, qriorunidam nibus ac provinciis bjec pestifera erat reconjmoia do-.
sensus est moius, Karii rit.yere et nps fateamur,"no- , ctfjija, etTdebsilenllufn in.suis prpyinciis irajjoiiere.
slrae coiiscienliaj super pridenicapiiulis, quae, ut lam.facileVsicut fbrte~jjotei'ant,noluerunlerTOri.de-.
^
; dixiirius, Rerajgiusai'c!iTepiscoptis synodo_praesenlarv nec ad; jilurjnioriim.hotitisiin peryenia plurimqfum.
.veratj recitaiis, Caiholicoruinad memoriam fedu- judicio quoeslio.sopiretuf. Quia,;ut dicif sanclus Cce-
cenies doctorum tradiiiones, npn modice se cpncus- leslinus in epistola atl ISJestoriiiradirecla {CQELEST^
seruht, Ilnde-nostrorum qiiidam, fidei Cliiistiariaj, ep,.6): rbnines debent nosse quod agifiir, quolies
.zelo succensi, aliqiia syriodovbltiere stiggerere, sed''r oihiiiumcausa.tractathj'.» Videliceljitcura omniuihin.
niqtus nostrl ab eedeni venefabili archiepiscopp Re- : iinius pfopo.silionefueiil diffinixaconsultaiio, cuncto.
inigio Liigdiiheiisium sunt .niodesle cbmppsiti^ eo: rum yaleat ad qinnes emanaie solutip...Itec eadem
vfinei'ab.iliterJperorante,ul si quoriinicunquenoslro- namque capiiuia.sicuifacjiereniiiiisci,pplestis,ante
rum sensus ah eisbeni prelatis capUulis, hl aliquo triennium nebis in villa Rotliqmagensisepiscppii,quse
disse.ijtiendb.secqraiririefet, ad prqxime futuram -~-Meljisadicilur, qu.indoin excubiis cqnlra Koriij.annq-
synOdunieathqlicoruni Ti.brosdoctprura.quique de^ rum -irireslalvonemdegebamus,sub titulo quasi in Ya-
ferre cufemus; elsiciitmeliussecnndum catliolicam lenliana syriedp cpnscripla fuerint, anne incarnatio-
et apostblicariidocirinam in coiijmuiie invenerinius,. nis Dbininicae'ncliiigenlesimoqiiinquagesirtio.quiiJto,:
de caelerppmnes iinaniraiter teneamus.,.Iii cujus de- sub Lolbariq impeiatofe dedisiis, ut ad illa quaenobis ,
volione coepiscbponimqueipsiiis dioeceseos,quoriim _^ T viderentur -cafholice ex prihodoxorum hiagisterio
eiiarii et arite b'fdihaiibhem'meritem caliiclicanj at- responderemhs, cum aliis qubrumc.uiique scripiis,
qiie dociriiiam, sicut et vbsiion latel, cogiioyimus,. quae hinc ad vestrato notitiam peryenerei Quorum
quanluiii sensiii pusillitalis nostrae fidem acconir qu.aedamscripta recepimus, sed ea publicare no-.
inodafe aiidemus, percepimus quia rion «x-ipsis", ut luimus, sollicili servare unitatem spiritus-in vinculo-.
rioh dicanms per ipsbs, synodp capitula ipsa fuere"' pacis (Eplies. iv, 5), doiiec cuiii eis, qui vqbis illa -
prolata. QuajJrppter qiiariivis blando sibilo eos,qui- Iransmiserant, familiari eolloqueremur sermohe, et
dahi charaxarb volueiinl de eo rjhodsanctus Ccelesli- eo si aliquo modo valefemus, ab hac priva iolen- ,
'
lius ejjiscbposGallicanqsredarguit (COELEST. epist. i, tibne ad calholicaefideiunitalerii cqoperante Dominq.
c. 1), dicens :.".-t
Quid illic, inqiiil, spei est ubi magi- ' reyocareriius. Sed quia parlim occupaticnibus pra:
stris lacenlibusIii loquuntur qul, si ita esi, eorum pbditi, paiiim auteni in fralefnis suasionibus rninus
tliscipuli nbh fueruni?-limeo ne connivere sit, lioc, quam nccesse fuefat, obauditi, eos qtios rauriefe dis-
tacere, Tiirieorie magis ipsi loqriantur, si-perinittunt -posriimus aaia iniejitioiie reybcare nequivimus. .
iliis laliter loqui: In lalibus causis suspicione non Unde qiiia sicut Aposlolus : Quoruni.damhominum.
cafei laciiurniias, quia occurrefet verilas, si falsitas veccaia 'mauifesia.sunt (I Tim. V, 24), el quaealiter
"
189 IIISTORLE ECCLESI.-EREMEKSIS LIBRI QUATliOR. — LIR. III. 100
se hr'ient ab^condi non possnnt; arieo quoruradam A JI opcra ejtis. Omnis vero qni hona agit (iuter quae
excrevit dissensio, ut haec dissonaiiiia ad vcsiram bona ab Aposlolo el fides connumeratui) vcnil ad
peiyeniret noiiliam, el synodali decreto pro z.clo liicera, ui manifestciilur operu ejns, quia^in Dco
fidei, ct unanimiiaiis amoi-e antequam h.cc uobis sunl facta (Joan. m, 21). Sed cl illc quicunque est,
perscrutanda commiilcreiis, quatuor capilula cpi- si ad lucciii venetii, el \criiati cx cordc consen-
scopali dihinilione ^obis de calliolitorum Patrum serii, essc filius lucis polcril. Si aiitcm et pcrlina-
dictis colligi, cl singulorum exigereiis manibus ro- ciler coniradixeiit \criiati, ipse in inlidclilate sua
borari. Postea tero et quorumdam ex his qui eisdena el coiitenlioiiis suae -tecoidi.i hoerclici sibi noiucn
capiiulis subsctipser.ini et aliorum eiiam in lanluin imponel, qnia non siatiin liacreticuni, quod ignoran-
eslaccumulaia vccordia, m nccesse forcl, cljussionis tcr a lidc sentitur rihcrsum, si non fial p^itinaci
vcstrre insiantia, et exsecuf onis nosfiae obcdiciitia, coiilenlione haoreticum. i
liinc eoriiin quos prxmisinms sciiptis el propoM- CAPLT XYIf.
liouibus lillcrali offieioresponderc. Inler quaect bis De synodosex provinciarumGtillnvapud Trecasliabita.
capiiulis quae nobis niipei dedistis, pro nostri ingc- Anno dcnique Dominicreiitcarnaiionis octingciile-'
nioli capacilalc, sub dubietate lamcn, respohdimus, simo scxagcsinio scplimo, sjnodus provinciarum
quia uon creditiiinus; ut fialres et coepiscopi nosiri I? 1 Renicnsiuni, Roilioiiiagciisium, Turonensiuin, Seno-
conlra regulas ccclesiaslicas ariversum nos laliade- iiuni, Rurdeg..leiisium atque Riltirirensiuin aptid
Ijuisscm conscriberc, prajsertim cura non ignorenl Trccas \in Kalendas Kovcrabiis convcnii. Uhi qui-
Domiiiicis instllulioniljus cl Icgibus sancto Spiriln dam cpiscopi, ul assolet, gratia lcgis Karoli "\ul-
promuigalis ptoefixunjesse, qualitersi in saepc faclis fado favcntcs qucradam contra vcritatein ct cano-
capilulis fidei obloqueremur, nos corapellere, et tuuc iuiin sacrara aiictoritalem adversus Ilincmarurii
syuodali judicio nos, nostiasque scntcntias a sua moliri cceperunt. Sed iistlem llincmarus, corum
liebuissenl commiinione exploderc iMatlh. xx\iu, molilionibusralione ct .nir.loiitaieoljvians, plurimo-
19, 20). lSunc vero qnia ceiti suniiis, cui comjiosi- iiim seiiicntia prao\alenie, leruiii gest.iriiin ordincni,
lioni deberaus de saepe noniina.lis quaestionibus re- de quibus agcbatur, communi conseusu epihtola,
iponderc, scrvalis i-clafonum absolutioniljus contra sciipuini pcr Actardum \eneialjilein ISanneleraem
cos. quibus a veslra doininationc, pro imposito nobisi cpiscopum papaj Kicolao cpiscopi, qni convencr.ii.t
liiinistcrio, jussi sunius leddcre rationem, contra traiisiniscriiiit. Cujus epislolae lenor idein exstitii,
lircc lanluin capilula, quaiilum ex nobis -est cum qui iuit in ojristola Iiincmari Remoruin episcopi,
omnibus pacem habenles (Rom. xn, 18), ex sancla- qiiani per cleiicos stios sub prregrinoruin liabiiu,
rum Sciipturariim ancloritalc, cl catliolicorum Pa- C * piopler coutraiiorum vitandas insidias. prxccdente
irum sonientiis simpliciier respondere curabimuc, Julio mensc Roinain miseral. Epistol.ini aiitera in
ut ciiiforle oiiinia iila legere non licuerit tcl non pisescripia sjnodo faclam , cl arcliiepiscopornm ,
libuerii, hic compendiosas jjro teinpore capiiulorum qui convenciaiil sigillis sigualam. Aclardns perlc-
responsiones inveiiiat, quas furalib borulis a diver- reiidain suscipiens, cura quibusdara episcopis ad
sis ocuipalioniim distensionibus, qui cognit onum Karolum, sicut ipse prascepcrai, rediil. Karoltis au-
ferias non liabenms, sicrit de sentcntiis sanctorumi lein iminemor lidclilatis alque Jaboiuin, quos ]no
Pairuni accipiiniis, ne iorpore vcl inobedientia ai ejus bonore el regni oblenln srrpe faius Hinctiianis
vestra deiiotareinur' Clnisliana devotione, coinniit- per plnres annos subierat, camdera epistolnm ab
tere scliednlis tumultuario sermone stnduiinus, quo- Actardo sibi daii cxigil, cl arcbicpiscoporura siailla
niam in pra~falis rclaiionibns, pro\ocaii multipli- confringcns, gesla synodi relegit, et C]uia, sicut vo-
cibus niiiitiplicium illaiionibus, multiplicitcr mtilti- lueial, in cadem synodo Ilincmarus non cxsiitit con-
plicibusqtie collalionibus, non sine (sicul scimus el; fuiaius," cpislolam suo nomine ad JSicolaum pjpam
confncmur) lcctoiis taedio, sensu, sed tamen caiho- diclari in conlr.uiet.ilem Ilincinari fccil, quam et
lico, in tiibus libris lacinioso sermouc i'esponderc. bulla sui nominis sigillavil, ct cum cpistola synodali
sat.igi.iiiis. Sed in lioc maxime benigno feciori nos; per ipsura Aciardum Romam direxil. Praifali aulcin
satisfacerc autmnanius, quia singiiloriim singulas; Ilincmari clcrici in racnse Augusto Roinara venien-
semper poncnles senteniias, singulaiitcr ad objcciai' les, Nicolaum papara jam v.ilde infirmatiini, et in
ct resislenlia fidei responderc sluduimus ; cl \el ini conlentionc, qtiaiu conlra iniperatoies Graccorum
hoc solp develura queniquc leclcrem nobis conciliarii jtfichaclem et Basilium, sed cl conti-a Oiieniales
confidimus, quia cum ex sua raente noslrum labo- ejriscopos habebal, niagnopere laboraulem in\cnc-
rem peipenderit, nos apud se" excusalos habcbit. riint. Quapropicr usque ad meiisem Oclobriiim
Qins \eio sit isiorum capituloruni composilpr, cui ibidem stiut iininorati. iNicolausvefo papa gralaiilcr
quasi a ncvp cogiinur rcsponderc, ipse sc protlct suscipicns quae Hincinarus ci scripseral, (le omnibus
cuni nccessario urgcbitnr ad liicen veriialis \enire, sibl saiifaclum csse rcsciipsit (9). Sed et allerain
quia opcralor tcncbiosoruni operura (Gat. \i, I) epistolam eidem et caelcris archicpiscopis ct episco-
(intcr qiiffiab Aposlolo et hireses describunlur) oditL pis in rcgno Ivaroli constilulis traiismisit, innote-
Iiicem, el non \enit ad Iuccin, ul non arguanlur scens prsfalos Graecoruiriimperatores, sed ct Orien-
($\ KonexsiathmcNicoIaiepistoIa aj Hincniarum.
191 FLODOARDICAXONICiREMENS5S 132
mles opiscopos caliimniari sancfam Roraanam Ee- A j* episcopi. -Scribit eliam ad instruclioiiem ipsius re-
cicsiam, in.o oinncin Ecclesiam, quaa Lalina ulitur gis, dc duodccim abusi\is saiiclorum iii bis colli-
lingua, quia jejunaraiis in Sabbatis, quod Spiiiluiii •gens dicla Patrum et pr&ierilorum conslitutiones
saucluni e\ Patre Fiiioquc procedere dicimus, qtiia regum. Scd et de promissione sua eum adnionens,
prcsbyleros soriiii c.uijuges prohibcmus, (juoiiiam qnam-verbo, ac scripto, aulequaiii rex consecrarc-
eosdcm jjresljyleros clirisraale linire baplizatorum tur, primatibiis el cpiscopis fcccral. Scripsit qtioque
fioiitcs iiilnbeinus, dicentes ipsi Graeei, quod chri- niultas ad ipsum regcni epistolas , iit qui.cjusdein
sraa e\ aqua fliiminis Latini conficiaujus; reprelien- archiepiscopi de muliisrequircbalcoiisiliun, et per
denies nos Lalinos, quod oclo liebdomadibus ante ejus prudentiae suggcstioncra rnulta industric di>~po-
Pasclia a carnium, cl seplem hebdoinadibus a casei ncb.Jt. Quando etiam filius suus Karlomanniis cleri-
el ovorum csii, more suo, non cessamus. Dicenles cns advcrsus eum consurre.\il, el ipsc rex ad Yien-
cli-iin, cjuod in Pa^cli.i ino.c Judaeorum supcr allare nam contra Gerardum eomiiem, (qui a sebescive-
paritcr cniii Domiuico corpore agnum bcnedicamus r.it> profecfiisejal, buic praesulinoslrolitteras suas
el olicianius; succcnscnl.-s cliain nos, quia cleiici raisit, niandans ut cenvocaict episcopos rcgni, ac
apud nos barbas suas rarinnl; cl dieentes, quia laicos ipsi fideles, ut episcopi secundum minislerium
diaconus uon susceplo prcsbylerjtiis officio apud B I suiiiii prohiberent Karlomanno ne aliquod damraim
nos cpiscopus ordinatur. De quibus omiiibus per iri hoe regno facerel, el laici resislerenl illi ne
singtil.is proiincias a inclropoliianis cum eorum hoc Cicere pos-sel.Qua de re Engilramio, Gossinocl
coopiscopis sibi rcseribi praccipil, alloquens eiun- Adelclmo coniilibus scripsil, quaerens ab eis, irao
dcni lliurmarum in cpislolas fiuc boe me:'p : . Tua, consilinm dans , quid super hac re forel illis agen-
inquit, Hincmarc, cbarilas cnni lianc cpistolam lege- dum. Liiteras quoque de|irccalorias regi j.un pro eo-
liljiuox ut ctiiim ad alios arcliiepiscopos, qui in dem Karloinaniio direxerat. et propace inler ipsuni
regno lilii nosMi Karoli gloiiosi regis consislunl, el patrem ejus l.iborabat; miilla lamen mala el
rieferalnr, snnimopere agcre smdeat, et ut de deprxdaiioncs abipso, ejusque complicibus patieba-
his singuli in riicecesibns propriis una cnm sul- tni'. Accedcns aulem cura aliis fidelibus regis ad
iiaganeis siiis in cnjuscunque regno sint consti- ipsius Kaiioinanni colloquiura, obsides ei dcdit, et
luli, convenienter traclare, et nobis quae repere- accepit ab ipso, utpax ficret in regno, et bomines
linl, suggcicre cnrenl, eos citarc negligal, ila nt ipsius Kailomanni pacificcin regno consislereiil. El
coruni omniuin quaepr.ieseiitiscpislohe nosfrae eir- ideinKaiioinainjiis in villis sancli Medardi cura
ciimstanlia conlinci, lu el slrenuus cxseculor illic paucis pacifice nianci'el, donee missi regis venirent,
c\islas, ct apnd nos verav cl prudcns scriplorum G el Karlomannus cuin fidelibus regis ad palrem suusi
tuornm scric rclaior invciiiaris. i Qiiam epislolam pergcret, et jjlaciluiu cum eo faceret, vel sanus atl
Ilincmarus sii^cipiens, in Corbanaco (Corbeny)pala- suosretlircl.Susccptisaulc.il missis regis, misi lit-
lio consislciiti rcgi Karolo cum pluribus episcopis leras ad Kaiiomannum , ut yeiiirel ejus ad collo-
rclegil, ct-pei' alio» arcliicpiscopos, sicut in mandalo quiiiiu, auditurus ibi quid re\ mandaret: ubieliam
aocpperal, diiigere sluduit. Nicelaus papa 1 libiss liJeles j'egis convocavit, ut ilii quod rex iiiaudaret
jjroxitnc pi\*?ccdcnlisinensis Decembris obiit (nd an. dc pace slabilire possenl, agereque certarent. Quot!
ii, Lud. u), cui Adrianus p.ipa eleciione cleiico- et tunc quidem faciuin esi. SeJ rex eumdein filiu.u
rtnti, ct consensu Luriovici impeiatoris in poniifi- stium ciini suis postca exconimunicaii fecil ab epi-
catn succcssil; quem Actardus Romam veniens cuni scopis toiius icgni, pro malis qure relinquere no-
supra seriplis cpislolis, in apostolica scdc jara ouli- Ieb.'l, insupcrei coinprcheijsum oculispihari jussit.
iiaium.invenit. Ds-mnovero Hincmaro rcx iriem non solum de re-
CAPIJT X\ III. bus ecclesiasiicis, sed et dc populo in liostcm con-
\ocando, ut ipse iioc ageict, niandarc solebat : ct
Ilem de pra'falo rcc;e Harolo.
ipse accepto regis mandatb lara episcopos quam co-
Scripsil prccmemoratus doranus Ilincinarus adi D ' mlics con\ocare solilus erat.
tiumdem rcgem Kaioluni libellum, ex sacris Scriplu- De boc regc Karolo in \hione Rernoldi redhhi
ris et catliolicorum diciis colleclum , ac (riformi (.!c q>.ia superius [e. 5] aliqtta jam iiarraviinus)
<lige.-.lionedisliiicluin, scilicet de person.i regis et; lalia refcruiJtur *\isa. Vcnilin quemdam locum te-
regio minisieiio in causa rcipnblicie, elqnao debeat nchrosum, ad qucm c\ alia parte hix resplcndcbat
esse ciiscretio in miseiicordia, el de ullione spe- de vieiiio loco salislucidissimo, et pulcherrime fio-
cialiura personariim, quem cpnclusil in capilttlis 55. rido ac odorifero, ibiqiie jaccre vidit Ininc legem
Sciibit eliam al pr-rfalum regern inslruclipiienii Kaioluin in luto ex sauie ipsius pulrcdiuis, et a ver-
ulilissiiJjam (i. 7. epist. 126), de ca\endis vitiis, ett raibus edi, qui carnem ipsius oraiiemjam pene as-
decxcrcemlis virtulibns, millcns ci paiiter episte- sumpseranl, el non ajjparebat in corpore ipsius
lam bcati Grcgoiii acl Rccarctlum Wisigolhormni aliud, nisi nervi elossa. Qui \ocaus hunc c\ no-
regcin, Itcm sciibitad cnriidem rcgem collcctioncmi niine, dixil : Quarc me non adju\as? Cni respon-
HU.iiiidain Jiiullarum aucloritatura dc ecclcsiis etl dit: Douiine, quomotlo \os possum adjuvarc ?'et
tajieilis, conlra disposilioijcm Prtidcnlii Trccassinii jlle : Prondc, ait, iliam pefram, quaejiixta teesi, ot
195 , HISTORLE ECCLESIiE REMENSIS LIBRI QUATUOR. — LIR..III. iU
pone illam-sub capiie meo. Quo faelo, dixil adjA vbcare gestiens ; item, demissaiico suo, quod esse-
eumdent •."Vadead Ilinciharumepiscopurn, et "dic ciltus estajpud Lolliarium imperatorenl, et Lttdovi-
ei, quia illius el alioruni fideni meoruin boiia con- cum Trartsrlienensem, fratres ipsius-.Karoli ,"•pro
silia iion oljaiidivi, ideb ista quie vides: pre culpis pacto pacis inter eosdem tres fratres componendo ;
'*
irieisVsusiiheo, e.l-dic illi qiiia sempei" Iri'iilb lidu- item aiiara epistolaih. de eaderii re, in-qua cumdein
.^tiaLenus de isla'po3ria: regem Karolriiriinslruxit, qiialiler agcre' erga fratres
- ciani 'Iiabiii, iil nie' "atdjuvel"i
sinvliberalus,elpef ohines qhiriiiilJifueriirit ficleles, suosbeberet, simulque de receplione vel rejectiorieCo-.
ex hiea parle posihlet ufrae adjuvent -; qiiia si jride rurti, de quibus ratio ventilabatur; ilem decausa Lo-
cerlainenhaljuei-inl, cilo de isla pcenaero iiberalusi tharii imperatorisfralrisipsius,quaIiler Romaehabeba-.
- Ciihique inlerrogas^et euni; quis "loctisesset unde lur,-ei qiiantloventnriisessel.iii istas.paftes.Instfiieiis
illa hix respleridebat, aiidiyil .sanctqrum esse fe- ctiam bunc fegem,,~qualeraseVtam coram Deo quam
' etiaiii cofarii horainibus-
quiem ; conatusqiie propiris accedere,.vidit: tantara exliibere deberet. fende
eiafitaiem, sensifqtie suavllalem, lariturnque deco- f.egiham quoque adriioiiet, ut fegeni atl honeslam;.
rerti [/, diticbrem] quantuni liumana nbnfpotesUedi- et regicbiigfuara.sludeat exberlari conyersatibrieih;
cefeliiigiia. Tiditque lhibi iiiullifudirienirhoiriirium iieffl, de tiiilitaris rbi dispbsitiphe, pre selvenda
cfiversiprdiiiis ih albis veslibiis.ciillaelaiilium , et.E .BRelyacensis rirbis obsidione, lh qua; desigirare ciira-
quKdahi setlilia iucida,^ in qiiibus neriip adlJuc:sede- •vitv qualiter-Ecclesiam -siljj coihmissahj tractaiet,
_bat ebrrim qriibus prtoparata efaiit.: El iri illo il'iriere jecciesiasiicas. scilicel aciiories per njbnasteiibruin
ingressus: est eeclesiamquaniri.am,iii qua repefis.se.. -pragposilps;et arcliipresbyteros,"curam'Villariirii ac
visuirisibiest Hiricriiaruniepiscbpurii, Vpraeparatum " disposiliohis doihus, regaTiumqtie serviliOrrim et
cum ciericisreyestitisulniissaniVcelebraret-;. dixit- hbsjjitrim, querelasque Clamahiium-vel iiiierpellan-
que illi hoc qribd Kafplris ejus m.andaverat.. Siatihi . tiumj per fidelissirabs iaicos; itera; tle itineread
regfeSstis ad Ibcuni: iibi -eumdem regem- jaceniem superibrehi Franciiim, qualiter disppnatiiV,et"quo-
viderat, irivenit eum-~in Ibcc lucidc saniim co.rppi*e, modo reginim istud brdinatum diinittatur; Item, de
et indutuni regiis veslibus ,• dixitque iliir Vides synpdo qijani praecipicbat fcx;"cohvpcan iiiffa pafp-
quoriiodb me ;adjuyit iuus niissaticus?* el caeiefa; " cliiamRemensera, cstendens quibus ex causisenh^
Qtram visionem dcfflrius Hiiicraartis sibi relafam de- vpcari^debeat synodns,.et:de afiisquibusdara iiiili-
scriijens, et -per lcca iibTriecesseVvisnm est exjio- bilsrebus; iiera de causa Ililduiui abbatis dcfuneti;;
nens, ad nnilleriini uOlifiam peryenife fecit," et tanv iteih, de- causa Gerardi coniitis; itein, de causa
per ie quam "peralios regis fidelis sibi -qutiquesub- Lndovici regis Gefraaiiiae ffatris ejusdem Kafbii;
jccibs".pro ipsius absolulione animae,'.eladipiscenda C iieni, de causa Lotbarii regisltaliae, nepolis ipsius
requie, pie fidelilerqbeTaboravil. V • ... •' ; Karpli*;iteni, de bjjera ponlis; quein ;rex CiiniVipso
VIdem vero praesuLde mriliisfegi necessariis sae- acbceteris nonnuliis fidelibus suis facicbatari Pisias
jjissiine suggerebat. Inler qiiaescribit adVeiim,'pfo in Scquana; itera,,de causa Hriichiari iiepotis'sui;
electibrie Belvacensis episccpiVppst' bbituni Ililde- jriohlis Laudhni episcbpi,:plures scribii epislolas,
manhi-praesulisipsiiis rirbis.. Iir qtia epistcla regehi prb qiio ihultum apud euradeiij regerii lal/bravit;
sludet-a Simoniaca haeresi coinpes.cere, 'assereris iiem, de. iiiGrriiitatei-:siia,- ei de peregfinis -qiiibhs-
slbi niulto ariiabiiiusesse -isirim episcopalurii securt4 dahi liicnachis suscipienriis; ilerii, de febus sahcfi
durii siceuiuiii diriiiftere , quam-episcopum conlra - Reriiigii sitis in provineia Vienhensi, Vel Aquehsi;
carionicani irisiilrilibhem,ribiitaiiiVbencdicere; quarri i.tem;, de ordihaiiouibhs ;quorumdam episcopbrhrii
aaterna:securii' maledicfioiie-hjaledicere; ileiri, pro et-hbnhullariim bcciesiartiin-Vitem,deitinere ipsiris
*ella\ vel monasleribF-layiaeb, qrioti-itlem rex sibi;" r.egisad Italiam postnioflem nepotis ejtis iraperar
dumViriipsihs aihie episcopaitiimniorareluf servilio, loils. Ludovici, qiibmodo iler illud dispbnai, ef
donaverat, et ul in vitii sua iliritl tei)eret,.'priPC"epio ijupmpdp rcgiium istud prdihafum dirijittal; ilerri',
cbnfirfflaveraf;-quodqiiea quodam. invasore destfu*. ,= de quajstipriibusxujustlam Mancicnis; itein; de villa
cluiiiVfestruxeTal,et.religiOtiem,-prput valuil, inep P Ncyiliaco,-et rchiis ad-"ipjsaihpertineniibhs; iterii,
resiariravcfat, quod posiea rex' idera conabatui'"iri^. pro.Tiifeiis 'Liidovicii-cgis.ffaifis^^ipsitis.Kaibl!, quas
jiiste a jure ipsius aufefrer; ilem,*pro qhodani ie-:" illlpro visione,'qua paler silus sibi appaii"iii,.et
fiiga, qriiquamdam sarictirijonialemsibi copulavefal;-. raiserat, quaruni exemplaf trarishiisit eideriJEarolo,
stiggeferis regi, ut Curiicbmpfehendi faceret,'alque curii.exenjplari episfolae,VqUairiprO hac re jjosi Lu-
sua fegia poleslate separaret alj iioc cfimirie, quia. dovico direxerat; iteni,' pro causa Waltarii de~
ipse siripi^aiprepiscopali judicib fennerat obedire ;- - fijncti,;viri':;c]arissinii, et de IniagineSalvatoiis;
ifem, pfp; causa Rctbadi [ffis.,.'Rollittrdij episCbpi, 'jteinr, pro 'Causa Laudunensium, ei ordinando eis
querii rfex a'd causas suas_vocaveraf, ct advccaluhu poniilice post dejectionem Hincriiari;: item,de ea-
bi.figere pfajcepefat, ;qiii jespoririefetVcoritfahoriiir dem re; itemj d.e passibne'rsarictiDionysii a Meilio-
nem queindam:ipsiiis-Rolhadi de beheficiO-ipsirrs, .dio Constantiriopolitanb Grajce diclata, el :ab; Ana---
initleihier eos causa •.versabatuf,-pro qua- re subti- stasio; Romahae'scriis bibliolliecaripVLatirie. cbii-
lifer-ac-diligenter eumdeni' regiJin reprehendit,•ab" ..scripla,et devifa vel acfibns beafiSanefini,et quiJi
liac inteiitione, sacfis aticlbrifatibus ititerposilis,. re-. in- Jiis iiivenerif Vde.comnicinorationeS,'Bibnysli';
195 ' fJLODOARDlCANONICIREMENSIS--. 196
.'.; ; :
ite.m, de villis sancii Reniigii Tn-.Vosagb,,qualiier. A peliiionein,;ipsius regis,',.de;.quibjis'da.m quacstionibiis
usque ad id lemporis sinl: habila.'. Pro diversis super quibus fuerat interrogatus ab.ipso pro quo-
qiioque rebus; aliis'diversasad euradem dedit 'epi^ dain Eulerico, reddens eTratiorieni dignain, cur ex-
StOlas.'-. :••::;.:,,V - '- ' '-}.-'- coraiuiihicavcrif"ipsurii, queni sub pblenlu, absolvit
':..- '..-- '_'- . ': . CAPET XIX, : - - agcridsepcciiiientiae; ifera, prp luitibne ac defensione
. Qiia; Ludovicoejusdeni Karoli ftlioscripsit: rerum r.Reiiiensis;ecclesiae-in .Tlipringia,'-'conjacen-
, Ilein, ad Ltidpvicum _(Ludov.-Balb.)regeiri filium liuajVjitera,.d_epervasiOne regni fraterrii, dignis et
bujus Raroli, quem unxeral el •eonsecfaverat, de utillirais eiiipc dissuadens adraonitionibus,.ne id.ad'
conjectp ISorinarinis daiido; Item,->de disporiendis --. suaniaggfetlialuf daninalionem;~item, aliairi de bac
reghi uiilitalibtis, et ordinalione alque coiisilio eademre cum cseteris regui huj"usepiscopis ad eumT
Vpalrjs iriiperaioris. seqiiebdo^ ifem, pesl.pbiium - dem regeiiiVscribil epislblam-, eijiscopali. hiodera-
ejiisdem ,impei'.itpi'is,<IeOfdiiiandis regni stii priu- . lione refertara;: item,;serael ac secundo,.ad ipsum
cipiis,, proponens ei excmpla praedecessprum suo- per se,-4e his quae maridayeral.ab ,ep Deri in ad-
ruin, el iiislrriens ,eum per capitula db juslo regifi ventu suo Remis, ut nqn sicut bisjionebat,.iiec taji
reginiine, el horiore sanclae Dei Ecclesiie, caeferis- veniiel lempore quia incoiigfuum.esset, ^et animae.
que sibi ae l-egrio necessariisrebus; ilem, dequi- '1 B suaeiiioppofiunumjiieraad eumdeuiquajiierdejjace
hi.isdampracsuihptoribus.corrigendis,efleiijperanda itiler ipsuni, et fralreiii ejus; griroluhi siabilienda la-
ce.nsu!'acorrectioiiis, et aliis eohimodifatibus; llem, borabai, referens ei gratiaruni-iJCtionesprb Dliisec- ":
;he quippiam contra eanpnicas molirelur. regulas, clesiqeReracnsis, qui iiiTpsiasberiefraciabanlur re-
nee; alicubi liocepiscopbrrim praecipefei, rie seriien- gno^peiens ut secureHlfceret illis suas,; quasrribi
tiam diyiiiain iricuirerel; -ileni.-qualiter^commo- h.abebanl, tenere:pri'prieiales;-itera d.emetallo quotl
ruieril ex pfaecepip;regis-iiJsiusHiigcnem Lbiharii ei transmisii ad faciendtim signnhj, .siibjiingensqiie
rcgis-sfiliuirii.supei' malefaclis quae agebat, et_ de de pace algue chariia.te seryahda et voiuiitaie Deise-
liorainibus suis ad regem cum hosiili-ajjpafalu -queiida'm-jlli mandai, adnioijiiionem; iteni prp re-
Vdiiigeiulis...; Ad. filios quoqtie ipsitis defuncti re- busecciesiae Reriiensis, apudTIioringiairirSitis; iiem
gis (10), Lud.oviCuniet Kar)pmannum,.pro electione dei^liquiis:sanctoftJiii Rerijcnsis ;eeclesiiE,qiiasiHi -
canonica ecclesiae Tornacensi vel Nbviomensi sicutpetierat transmittebat, et de libro vitaj, yiftur
Pbtihenda posl obittrai'- Rageneliiii episcbpi ;,-.. tumqiie S."Remigii,- itemde rebus S. Remigti sitis
itcra, p.ro ipsa eleclibne, jam facla, qtiam iridigne iri Thoriiigia; itera, ;de passipnibus rsanci.oruiii, et
luleraut ab ipso arcbiepiscopo fiiisse clisposiiam'; P f de rebus suoruhirbpminuiiJ, quas in illius regriq .Iia.*-
. ilem pi'0; eadeiij, oslendeiis qhaiiter, ln eieelione lj.ebaiit, ut de :Iiis..nulltmi proejudiciijm-susiinefenl;
. ipsorum., cbnseh.seril,-.quapdO -elec.l.isunt ad;fegni,. ilem sciibit cum Remigic Ltigciunensi,Arduicoye-.
prihcipalunj et quaeabeis pro.hac electione mandala: soniibnensi, Efardo Turonensi, Adpne rViennehsi,
perccperil et quale sii niiiiisiefiura rcgale, et. ijuale: Egilone Serinensi archiepiscopis eidcni Ludovico
ponlificale, ;cl qualis cligendus vel ordinandtis. s.it Regi,pfO'BertulpIio. Treverensi arcliiepiscopo, rc-
cpiscopus, etqualis.vef qiialiler-non debeat ordinari, pfehensibile ac peiTculosumdembnsirans:esse,,quod
bl ui divin.asauctoritates addiscerecuienf; item, pro flctum ab eo conijjererat. de hac njeli'bpbli scilicet
eadeni re, sacris; deraonstrans aucloritaiibusquara et Treverensi ecclesia, ul eam irivadi, discindi"acde-
graviter in Deuiii: peccarenl, qtn ordinaiibneriiil- populafTa.pervasore perniitterct 4uodam ihonaclio-
lam landiu diflerre facerent, el deobjcciissibi a Gos- ejusdenrecclesiaj : osiendeijs, quia;licet regulis po-
. seiio.super' Ludovici rregis ..patr.is,eorurii assehsu.'-~ lestas praesideal Iiurijario generi ;-digijitaie, rerunv
. Quare. Ansgardim uxoreni abjeclani etihi reciperes praesulibrisiameri divinaru.m.devoie«olla-subiniitit,
npn coegeiit, et.A.cielaid^ini abeo.reiiheri non pfobi-- atque ab. eis-causas-suae salutis. exp.etit,,:iiique
biierif, -efde jitteris LudovTciregis ad enih pro filio-- srimendi.s coelesfibus ^acrafflenlis, eisqrie utcora-
rtim supruni prpyectione datis, .ct de- n.iandalis is-- jy ] petit disponendis, subdT se debere--cogiio"sciirreii-
. toriim regtini ad se iiidebiie missis; ite.n, ,ad hunc gionis ordine, poiius quara praeessc.Ilaqueinterlixc
'
LndoyiCumsoIum.de-boii.silioa. se petito, qttale si,t t Tllprumse peiidere judicib/Jipuilloruiii ad suani yeile
ulile regi consilium, et qualiler debeat agere judi-- redigi vohintatem,. - Proinde, ,J inqui.l; j sicul nonr
:. cium et justitianjj et qiiid liaec boiii eonferaiii bb- Jeye discriraen TiJcuinbit ponlilicibus," siluisse pro
servala; quidve.niali neglecta.irrogare S0leant,;elc.; ; diyinilaiis :cullu quod congruit: ita regi-e potestati
jtejij, adregeni Karlo.maiiriupi.adqlescenieniibl ad1 (quod absii) nonVmediocre peculiini.esl, si cuni de-
episcopos.admpnitionern ;de. disponcndo regali. mi-- jieat parere; f efugit, qnod ei ex divina-vbce a sacerr -
aislericj per capilula; item aiiara; adraoriitionem ad1 dotibris.nuriliaiur :.Doraino .dieeiile in Evangelio-;
'eumdem.regein, silhiliter pef"capitula" • ; Quiest ex Deo, verha Dei audil. (Joan. jv-in);Si 3UT
VV-r':VVV','} -,•:';,.';,;GAP.;;XX,:V; ,';-'. -teriivobis aliquis lniniis devotussuggessil, quod in
De iisqua Ludovicofratri". ejusdem-Karoli scfipsit. ;. eadera raetroppli, in tbnteniptu- vestro, vel contfa
..- Ludbyico fegiGeririaniac, pf-efatiKarolii-egis po-- fidelilalem vestraffl, iiiefropohianrim p.onlificemo.r-
stri fratri,;nnnriulli q;uequescripsisse-reperilur, ad' C • 4inari: feciiiius, qriifi-polius consenlu unaniniitali^.
: (10) ObiifliUdovVBald/STO.diejO Apf.;;!: - .; -
197 .''- HISTORLE ECCLESI^ REMENSISLIRRI QUATUOR.— LfB. III. J9&
liostra ipsi seeundumsaCfosVcariOnes,ordinayimus,.A miis,;et si necesse; fuerit, bstendenjus. VQuajjropler
quia, iii.scripliim estti-Slcut Deus loci.angttslia non ipsius ordinationem,,et disposilioliemfefum ac fa-
continelur, ita verbum ejiisr lipn est alligatum ; .fcultatum, ecclesiasiicafum;, -sicut sacfi pfaefigunt
(II Tim.u) : collaudanle •Rederoptore ac Salvalore cahbneSjiia deferidimus, et perpeluo defeiidemus,
,nostro, quod cenlurip in Iipc serisu dixerat : Dic , .sicuf, et, ordiriem:;nbstriini -:; qnia si ipse nbn est
'
puer tneus (Matih. yiii).; videlieet episcopus, nec nos debemus homhiafi episcbpi.
is'erbo,--etrsariabiiur :
Et si
, quod hic dixeris, illie flet. Qni .111.discipnh\. suis ..qut.s yoluefit eontra; ordinationem fejus sinisiiis
bodieque nobis, licet indignis, Ipqriilur iSpimlus ;quidpialo-dicere,exealeiriicai,:vieruintanie.rihJeinor
pairis vesiri loquilur. invobis (Natlh. x), qui feplet jcpinmunjoriissuae, quia aut ipse noii -cpinmunicabit
prbemie.rrariiffl (Sap.i). Nojite cfedcfe, qua~sunius,,'..._ecclesiastico el episdopali bfdini, 'aut iips tjoii ccni-
prava suadenti, quia prO cefto scialis, riori in con- ijjh.iiicabiinus;"miiiisterib~episccpali, >Uiide Verbis
Vlemptu vestro, ncque conlra fideljlalem yesiram, iii bcati Leonis-(LEP, -jp.xxi v.)Tbepdpsiuni Augustuiri
eadem "melropoli-sede ppniificem pfdihaviihus,- sed quondam;alloqrientis;.;VOs, -Cbiistianissimeet vene--
nieliu.s scilis) qi'aiita et bilis nobisque charissiiiie rex^;'ciirif eohsacerdblibtis
"-pefpci.iderites-^qucd-etyos.
per ijuanla lempora ipsa.Ecelesia desolaia^t -desli-\ ijostrisiallpquimur, iinplenies reverehiiam.clenJeniiae
trita sit, et guanta cbintfapei voliinialeirinonso.lum fi vesirae^ihceri amoris olficioVcupienlesqiie -vospl;!-
in eadenl parochia, -sed et irt lota.provincia a3 feam sccre per'bnihia.Deo, cui pfo vobis a hbbis,"etVab
-jjefiirieijte,.increveilnt: cuin iiiliilcanbriice sine.pii- ; *EccIesiisrnobis coihniissis siipplicaiur," 116'aiite: lii-
; inate suiii-aganeieplscopi ageie yaleailt, liiljil quod bunal Dbmini rei, de sifehtio jndiceiJiiii',Vbbsecramus
ad propilas-paroehias perliriet, ibid. commotli(alerii , coraniuijius deitalis .iiisepaf.abili-Trinilate,quki;tali .
Tegular.eniinyenientes, earionice ppiilificemprdiiia- fact.o liGdilur.Vcuniipsa vesirisil ciistos et auctor
iriiniis..Qiiodetsecundumdivinaslegesagere possent regni, Clcpraijj:saiictis.angelis Ghilsli, iifTii eo slatii
*
atqiie deberenfipsitis.-metiOpoliS suffraganei, "ei . aiqueimmuhilate seil pfivilcgio ctiffl srio pontifice
laiili n-imeri.forent, rit per se regulariter possehf Tievei-ehsemecclesiairiesse 'jiibeatis; afquecbnsei'-
:'ordinare
" .p*entif!eem,.qujnph rninris rjuibus a tf ibus yelis, qno yestrT.progehitores alque;praedecessOroS,
pracvalet regulrvriier ordihari,;'J. Pf eseqiiiiur eiiain sed et"in ;quo~fraterac hepos vesler.Loiliafiiis, jiater
depromens .aueiorilalCs saiiclorum Palruin, quibus scilicel ac filitis, caiionica conseryartiiif, quaieiiiis
- fufti boc egeraril.Et subinde '« Ei quia tol in eadcm iCl vos.iiJerilum iiide apud Deura,;et ifealhm apbsljj-
; pfoyiucia suITraganeinoh erarit epjscopi, ut- metroj loruniprincipc.in Pelrriin iu ctijuslionofbVebciesia
politanurn^regulariier ;6rdinare_rvalerenl, quoriianf - ipsa es'l-conseci'ala, habeaiis,1et uois aihplius' debi-
EeclrisiaeReraensis pt TreverensisVcomprovinciales'^"•lores iif Oralionibus etcajtftris debitis obsequiis ac-
atque SororeSet ex raucloriiate et. ex aritiqua con- ; : quiratisV Quia nisi pro-vesira-revereiilia iibc diffe-
siietudin&Iiaberiiur,ea condiiione nl qui pribr earuffl ramns,,jamin pefya.sbrein ipsiusecclesiae^niiiciiiiri
fneril episcopiis ordinatus; prior eiiiinf habeatur iii ' in iefris exertuni baibereinus, qtiod 650 -^piscbpi-iu
Synpdp, etsi -niuttip consilip el atixilio-fayeVintur., raagna Clialcedonensisynodo de huj'usnipyl>deci'eve-
aiqtie fulciuijtur.:'T.reyerensis 'proviiiciae episcppi a . ipnl (Juxta caii. 7, i8), et.de ccelo"supbr.-eiifii i'n'-.
piimale provinciae Renloiuinsblalltiin- suaeofdiria- lentant, Ctin iiidiciodiviiio ad aetefiiam damiiaiiy-
ttbnis/ secuiidum sacras regulas quaesieruntjVsiciit neih exereni, nisi-dignanv pojnitentiam egefil; »
saricti Sarjiacenses canories-(ConC.Safd. c. 5,-al. 6) ei caetera.deauctoritalibussacforurii'csiuonumV Post
«licunt,-sciiicefut sT^ontigeril-in una Proviiicia, in qtiac-SubjungTtuf;:« Uride yeslra j-eligiosa et nobis -
quapluriihi fueruiit ejjiseopi, uriiim forte reinanere Clianssiina doiuihafioceflissime scial, qui.i qiiandiu
episcopuni, et populi coriveheriht,tpiscopbs. viciiiae iste fratcr nosfer Befiiilfiis a' iiobis in Tieyerensi
provi!icj8e,debere i.lhiriipiius cbiiveniri episccpurti, • Ecelesia ordiiiatus episcoptis iii.iioc: mortali cbrppre
qui ineadem provlnciamofalur, etostendefe qtipd vixei'il,'alter in eatieih Ecelesia brdiriaius ejjiscqptts
popuii petant sibireciorem, et hoc justunl esse,'til n poii erit, hisi forteTpsb",vqttod absit, saeris iegulis .•
~
«lipsi veiiiant, et-cuih <ipso;ofdineril episccjjriin, - obyians,""-pefeasdem sacras" fegolas depbnatrif. Et
"Qnodsi cbnveiJiiisliiteris tactierii; et dissiriiulavcrit, isdeiiJ praesuihptor e't apbstata; mbuaclius, Walto cle
Tiihilqiie fescripseril,1-saiisfaciendtiih 'esse-populis, lijoh.asteiio Trevereusis parbchiae riunqiiam, jam
ul veniahl ex vicina pfoviricia episcopi, el ordinenl ' jtiilicio Spiriliis sahcti supcf erim prolaio; in Trcve-
episcopuriii Ex qulbiis "rile colligiitir, quia sipro- . reiisi Ecclesia*,quarii exitiabiiiter usufpayil el laesit,
yiriciaTreverensisnbrinisiurium yeThulltimhaberef "pbierifessb'cpiscoptis.JEfsi, iit diximus,.pio "veslfa
episcbpum^ episebpi- Remensis prbvihciae, petenti "reVerenliahocnbii diffefremus, libnsbluiii pefsacios
clero et populo "TfeyereiisisEcelesiae, deberetbfdiT "caijp.nesdeceriteremiis; ut nhnqiiahi 6l'unsquam "atl
nafe episcopum.-Cui Ecciesiae oriines. qiioium no- - gfailus eccTesiastices'praesiimefet accedere, yeriiiii
iriina"pfaescripla in capile hujus epistolrelegit 'gloria. ., .'sub ahalliernate euiri poneriles/retrridi iri'efgastulbiV
vestra, urianimiyolb alque consensu fralrerii etcoii- securidurii"sacras fegulas, deeerriereiiius Vet si \nV
saeerdbterii neslrura' Rerlulfum, ut 'praeniisimus, ' cbriluhiacTa,^ua persiiterit, sine ulla .reiraciatiOije '.
jfegiilarilef pontificeiriordiiiavimrisysicut e"£'s'acris. ; mOdisomhibus" decct'hetijhs,rA jiriefatis aiiieiri. iii
.regulis etofdiiiatioiiis ej'us gesfis^oslenderepossu- 'teniaiioiiibus sacforum.caiipriiunvbs iihniuiiein aiijuc.-
399 Fi_ODOARDlCAXOMCI REVCNSIS 200
c\S0iicm a Domiiio, pcr q.icm regcs rcgn.iui (Piot. \ ci.iii rcliucie ijletuij, inliinans qnod sanclus CIo-
vm), el e.v quo ct per cjuem evordimn sacer ccepii doaldus caindcm sancto Remigio dederit, admonens
episcopattts, fieri totis nisibus evoramus, iliins cle- nehoc intle agcrcl, unde condcmnationeuianimaeac-
nicnti.iin deprccanles, ut dct \obis vclle ct pcificere quiieret. Iiem pio clcclionc episcopi ecclesiae con-
pro bona voluntate quae praecepit (Philip. n) : qua- cedenria Cameraccnsi. Item de uiililale animae,
tenus niereamini perciperc aetcina gaudia, quae se regioque ipsius bonorc, in qua coinmemorat, quali
tliligcniibus rcpromiuit. » item respondens ad liile- ter pater ip-Jus Lolbasius Aiigiistus ei se ipsum,
ras, quas idcm rex ei transmiserat, rogans ul tam btiaiiiquc ctraimcnda\eral anim.im
pcr se quam quoscunquc poieral, oraiiones agercl CAPUT XXI.
pro genitoic ipsins regis, qui apparuerat ei in vi- De Itisquai quibusdamarchiepiscopisvcl episcopis
sioiie, obsecrans ut posnis eriperet eum quibus scri]isit.
dciinebalnr. Unde ct salis ulilera ad etini j-esciibil l)i\ersis eti.wi lam episcopis quam ai'ch'episcopis
epislolam dc modo Cl qualilalc oraliouis, auctorita- -jijultimoda ulillima riedil scripla. Ilccii trevirarnin
libus pleiiam. Iiem pro rcbus sancli Remigii shis in archirpiscopo scribil ordinalionis suae primordia,
Vosago, ei alia pluia. Ad filium qtioquc ipsins, aequi- offcrcns se sociuui el ohscciilorcm in ecciesiasijcis
vocuin ejus, sciibil pfo \illa Deduciaco, siginficans B negoiiis ipsius patcrnilati; item dc cafem rc, petc:>s
quahtei sanctus Clodoalriuseaui S. Remigio dederil, se ab co instrui, et pro (ilio babeii, sighificans ei.aiii
cl quonioJo Kai-olus Pippini regis filius oamdem •dc itincre suo, qno se Ronsani pfterc disponebal;
\illam apud Tilpinum archiepiscopnm oblinucrit iu iiein rie Gondrico, qucm cxcomraunicaveral ille, ct
praeslariam, ca cor.Jilione, ut capellas ad ipsam rieFulcrico a se e\coinmnnicato, q.ii rcfngiiim in
pciiincntes ciiiii nonis el decimis cpiscopus Rerao- Treveieusi habere \idcbalur cpiscopatu. Gunlbaldo
t.im rctincicl, cl io\ duodccim libras argcnti in (Gunl, Pwthoni.) arcbiepiscopo scribit pro quoriara
lumin.iribus ecclesi.e daict, cl quod littnc censum presbyteio, de juic ecclesiastico conscnando ; ilem
lam ipse rcx, quam suecossorcs cj.is pcrsolvcrinl, ct pro his q.tfcin synorio gesla fuerant; Amolo Lugriit-
quod ipse qnoque a p.itre illins curadem censnm ric nensi, de placilo quod habueral cum rcgc regniquc
pra-fata \illa rccopciil. Scd cl de villa Koviliaca, primoribiis, de Jutlaeonim in hoc rcgiostatu; ilem
qiio.iioilo a Knlomanno data fucrai sancio Rcmigio, dc sjnodoa Iribus regibus condicta, et de Ebone
cl quid postea dc ipsa f.iorit actuiii. Iteni ad cumriem jiixcessore ipsius, cl aliis nonmillis, in qua enm cha-
dc consilio <li\inaruiii Scrpiuraruiu quceien.io ct rissinjiimel iiiianimemsibi pairera se haberc significal;
obsenando, el dc eoiibiliariis iiieon^i.leralis, crelc- item de Lotbavio rege, et aliis quibusdam rcLus, iu -
jisipie rebns qu.ilitcr jstud fpgnura iiabcbalur, <n nc C qua se fdnini dileclionis ipsius appellal; iicm dc
illud iiuadere praesiimei-el.iLem pro salvanda ei\i- Gotbescalci \ila vel con\eisalioneVpr.:cJ>.c.iiione, de-
tate Rcmcnsi, et parccndo sacris locis, si \cnirel. prehcnsione, atqne condemnalione, rci veiiiatcra
Item qnalitei egerint cpiscopierga Ludovicum fiiiiim c\pone~is; Ilrabano Mogunlire pr.msuli, super ej.is-
Karoli, qnando cniij regcm consecraiciunl, quia isle dein Gothcscalci (quem idem pontifex a parocliia
aiiter auriierat. Ilem de duabtis uwibus i]isius Lu- sua ob haeresumseraina, quae spargcb.it, lepulsiim,
dovici lilii Kaioli, qualitcr aclura ftieiit, ct caelcra. ad euradera cum quil.usdam comjjliciLiis suis \i,
Scribil et Pippino icgi Aquitanico,"pro rebus cc- ipsius ] direxei'al) susccpiione \el discussione; iteni
clcsiaestiaein jiagis Arvernico, Lemo\ico et.Pictavico de hac cadcm re, et quid post susceptionem ipsitis
silis, p>o quiluis etiahi litter.ts Karoli regis ad enni- de codein egerit, qualenj\c imenerii ipsms \esa-
cleniPippinum initti ohtiiuiil, qnas 1esFiigidoloni viro nianj, coiisilium ab eo ranonabilius, quid siii ad\cr-
:lliislii lutandas coiuniisU. Karolo quoque Ludoiici sus euni agcndiini sil, cxpetens; ileiii &&doclriua cl
transremcnsis iilio, collaudans fidei bcjiigniiaicm, lneresi cjusdciij, eiquid in eum fecciit, postqtiani in
quam conseiv.ibat ei'ga liiios sobiini sui Ludovici sj'nodo IiiErclicus comprobalus fucral, ncc corrigi
Karlomannum (Car. Crass.) et Ludovicum, obsecrans , poluil, cl quidipsecontra doctiinam ojusseiiiialdatu-
eum pro LccL>siae Dei honore ac segni liujus statu el ® naiioncmqtie ipsius, qu-c\e contra cumdeni scrijise-
riefensionc, alquetn prari-iiis pueiis legiis conslilue- •rit, liuic disrulicnda direxit, qtifcrens eliara quaiilcr
?et prndentes, juslosque prcdagogos, qtii eos doce- dc Trinilitis fide ac prfcdcstinatione dhcrsorum
rcntDei famulos ltonordrc., el mandaia Dci'ser\are, PatruiJJsintiiitclljgCjidaescnleiiliae:in quaepislolaas-
seiuelipsos iegeie, regnique gubernacula rite fra- serithiinc bealum Hrbaniim solurn lunc lempoiis dc
cla.rc liein pro cansa Sigei.eiti fidelis sui. liem Lo- discipulatu beali Alcuini relicluni.; Landramno ar-
lli-iriu icgi, filio impeiaions Lolhaiii,pro \illa Dc- chicpiscopo, dcconsilio, quodah co pclieratpro mo-
dnciiico, quam paicr ejus leddideral ccelcbiaeRe- nasteiio pncllarum, quod re\ dari piaecipieb.itiijcon-
ineiibi, nc res ad ipsam pcrlinentes aliqnihus jierso- \enienti pcrsonae,quid inde sibi foiet agendiim, nlili-
nis, sictil eum f.iccrc audiebat in projjrietatein ler aJiiioneus, ut ministeiii sibi commissi sbil eilu-
jeiiuilosuo tradcrcl, vel colonos ipsius villaeabsol- dincm fei\cnlius gerat; Tculgaudio Tre\crensi, de
verei, si qniri anlcin tale a se factum Juisset, einen- prini.itu qucm deferri ab co dcberc scripsci\,t ille sedi
dare curarct. ltem pro ejusdem villaemale Iractata Iievirorum, insinuans id eidem sedi a sede Reir.o-
ac
ois-josilione, ef censu, qusra ci:m periculo aiiimaa lum nunquam fiiissc delatur.J, ctc, item seeundo
VgOt IHSTORLE ECCLESLE REMEISSISLIBRI QUATUOU.— LIB. III. 202
"jteftio de causa Fulcrici excomihunicali; item pro A i sequeiida, depromens; dellirtcmari quoquc Laudu-
rebus EcclesiaeTrevercnsis in Aquitania sitis, prp nensis depositionc vel rcslitulione, qualiler actum
tjuibus idem demnus Ilincmarus saiis cgerat apud sil manifeslans. De hoc etiam unde calumniaius
Arnolduni quemdaiu Aquitannum, qui cas tenebat, fucrat a quibusdam apud eumdem papani, quasi
ut ipsas EcclesiaeTi'everensi reslitucrct, quod cl se diceret non ipsnm majoris dignitaiis esse papara
oblinuisse significat Amalrico (Amal. Ttiron.) reli-. quam esset ipse; de ordinatione qnoque Eledenulfi
gioso, archiepiscopo, compatiens tribulationibus ip- in locum Hincraari in cpiscopalti Laudunensi, el
sius, ct consolans paiicntiain, atque congaudens confirmatione papre ipsius ordinationis; ileni de
sanctilali ej'us, qsiem chariorem inler charos se dele- KaiTomanno, el aliis quibusdam j-ebus, rie quibus
gisse siguifical, millens ei quaedam jjretiosa orna- euni veritas excusabilera reddidit. Quibusdam quo-
rnenla, casulam sciliccl diaprasliiam, cjuambabebal quc calumnianlibus, licct rcsponderc possct, as-
uriicam, et alia inuniiscula ciim solidis cenluui. Item soril se noluisse, nc conviciis convicia viricre-
scribileidera pro rebus Remensis Ecclesiae in Aqui- lur rcddidisse [ms., vilia viderctur addidisse ],
tania sitis, quas ei rcx resliiuijubet, quasque tra- gloriosius esse ducens eosdcin tacendo fugere
ctandas eidein Amalrico fiducialiter cominittit. quam rcspohdeudo superare, ne suani gloiiam
Roihlando arcbicpiscopo, pro rcbus sancti Remigii B I quaesissc putarclur. Scripsit etiam quxdam ad
conjacentibus in provincia, et pro quondain pre- Adriaimm papam, qui Romanus pontifex noniiulla
sbylero in synodo excoruraunicato, -cl allcro in loco ci dirigere se scripla coinmemorat. Cui etianr
jpsius ordinato. Rodulfo Bitniigensi, pro rebus Rc- niitiens cpistolani suam per Aciardum 2<annetcn-
lriensis Ecclesire iu pago Lcraovico conjaccntibus; sem .episcopum laudibus plcnara, delcga\ii, ut ejus
iiempro quibusdain cicominunicalis; Gunlario vice iu istis pariibus super Lotharii causa fun-
Coloiiiensi, ut intercedat apud Lolharium rcgem, et gerelur, quatenus quod indc Nicolaus papa dc-
salagal pro cleclione canonica Cameraccnsis cpisco- crcverat seryaretur. Rcspondil etiam ad capitula
pi post dcccssnra Tbeoderici venerandi prsesulis; qtixdam, regni Francorum episcopis a Jpanne jjapa
iteni secundo, vel lerlio pro haceadem re, affirnians transmissa de privilegiis sedis pcr 7 capilula, quo-
noh nisi regularilcr in diebus stiis illic cpiscopum niam idera papa nisus fuerat Aiisegisuiii Sencnseni
-erdinandiim Ltiitbeiio [c. j, Luidb.] Magiin!ino,-pro episcopum primalem constiiucre (epist. 15,-
i-ebus sancti Remigii silis in Vosago \Vosge], Adriani), ul aposlplica vice per Gallias et Germanias
slghificans qualiier quidam Gibero pro earum rerura frucrelur {/., fungcrelur]. Cui ccnatui vencrabilis hic-
penasione scnsum perdideril, et per inlegrum men- pncsul llincmarus efficacilcr cbslilil. Scripsil dcni-
sehi sine iiuermissione vexalus, cuni dolore cl peri- C, f que ad diverses episcppos idera domnus Ilinemarus
ctilo maxinipvitam finierit;atem pre luitipne rcriim pluriina ; Rcmigie archipraesuli, prc rebus sancli
praescriptarum, et earum f.smiliie dcfeiisicne,- vel-- Reraigii in prnvincia Cisalpina cnnjaceiilibus, quas
gubernaiione saepe sciibil; item c!ecellpcuticnc sua idera coniiniitens, pelit ul easdera in sua tuitione
qiiam, habuil apnd Trecas cura Jpaune papa, elquid suscipial; iiem, pro ordinaiione Isaac Lingoilensis
boni ciim co loculus fueril de ipso, exhorlans ut episcopi; ilem, de constiluiionc [ms. consuciiidinej -
littcras et missuin papae bcnigne suscipiat, et ad synodica propter ecclesiaslicartiiu rertim pervasores
eum venire studcal; iiem de quodam transgrcssorc [Rem. Lugdiat.], et alia; item, de causa prxfali Lo-
Vpresbyiero. Scrihit idcm venerabiiis Hincmarus et tbarii rcgis, ct de praediclis rebus eidem nomiulla
ad Loiharium Italiae regein, qui se, relicta uxore scripia direxii; iiein, ad euindera Reinigiuii), et
propria, cnidain ferninic copula\eral, dans ei cousi- caetcros episcopos, doniui papae Kicolai auctorilate,
.".iiuni, et adraonens, ul eara a praesentia sna omni- in synodum apud Suessionein venire jussos, pro
VIJIISrcmovcrel, signiflcans se domni Adriani (Adria- causa Yulsadi et collegarum ejus. Adoni Viennensi
ui J7)'papae lilleras (esl ep. 15) el mandata super arcbiepiscopo scribit inier caetera, pro cpisiola beali
liac re suscepisse, el ul idcm rcx in bac causa ipsius Aviti ad sanctum Rcmigiuin scripta, quam quidain
papai prajcepta cbnservel, suggerere curat; iicm, D *J Rotfridus monaclius ci dixerat sc apud ciraidcni
aliam epislclatn de hemiiiibus pacem recipere nelen- Adoncm legisse. Setl ct si qua pnctcrea de sancto
tibus, quid inde fieri debeat, ccllaudans qucd de Rcmigin reperire valeret, ei super aurum ellcpazipn
quibusdam lalibus i'Cgalc jam niinislcrium exer- (Psal. cxvin, 127) preiiosa ei araabilia miiterct.
euerit.Scripsil el Apologeticiimconlra obtrcclalcies Herardo Turonensiuin antisliti, de quibusdam apo-
suos, qui caluiiiniabantur eum diversis detraclio- stalis ad Ecclesiam rcdcunlibus, el aliis jicenitenli-
num appeiiiionibus, scilicet apud papam Joannem bus suscipiendis. Ilem de aliis quibusdain rebus, ut
(Joan. VIII), qnori nclleUiuclPritalcm reciperc de- amico cliarissinio, qui oadcm praesuli nostro ad
cretorum ponlificum sedis Romaiite, ad quae[-(-.s£. pro ipsum veniens fraterna se dilectione commiseral,
-alquc] et lunc in synoJo Trecassina (syn. Trecass. pclens ut iibicunque possct regiae deniinafrani pro-
an. 578), cl postea in hoc Apologctico icspondit, Ecclesia illius suggererei. Obitu qnoquebue propin-
refelleus bos couucialores suos, ct se decretalia quatile, litteras ad euni ipse dictavit, el ei qut
pohtificiim Romanorum a sanclis cbnciliis recepta domno flincmaro de obitu illihs nuiitiatuftis Cfait,;
et apprpbata recipere et sequi discrete, prout sunt easdem litteras ipsi deferendas dedit. Sed et iiiissi
: ^
PATROL.'GXXXY. V- "-U:-"}:;: ':",, =
'
203. V- **;- VFLODOARDICA?.ONiCIREMENSfSV V --: ;W
V'furonensis Ecclesiie;hac. fiducia fulti, posl c.biiuniA.:<lonpdaiae, .sita in l%iiieiisT^pa-'oc!!ia,::oju3e:;Tin'iis,
hujtissuiarchiepiscopi, ad curadeni dpmnuni Ilin- vocalur, rescribit, petila concedens ea conditicue
emariim venerhiit. Cleri quoque ac plebis pelitionem .u.iantiqua villae;ipsius ecclcsia,. vel, presbyter: ejus-
adipsum deferentes, ut regiam celsiludinem pro eis: dem nulliim.pijyibrgii sui .propter liocrdetrimeritiim:
deprecaretiir, quatenus electipnem cannijicain rej_. pafiatur.VLeoni episcopo, ;'et cuslodt-bibliothecaj
ipsiils.cpirceder.et.Qupd et idem pontifex prpnipiis- Romanae Ecclesjae litleras: railli pro rsusceptioiie
sime.peregii. IhtiniaiiS etiam regi de quedam cle-.-; legatiqhis sure, .Ot obtiiieal apud papa.fflLeohera,,;
ri.co, qui se ingerebai, noii-recipieiidp, significat. qijatenus ejus petiiionein benigp.e;susclplai,, ef pa-
qiiod;,episcopi.;.ejijsdemprp.vineiae,cl.efus qtioqne el , terne, Tescribat eidem 'de his quae inliueris ;ab eo
plebs ipsiiis Ecclesiae,.iiivitali aucloritate apbsiplicae missis coiJtinebanlur. Gregorio quocjiieejusdem Ro-
sedis,. Aclardtim sibi yelint donari episcopitm, qui lijauae Ecclesiai nomeiiclatbri et apocrisiarib peteus
iri.eadem.eccle.sia baplizatus, .nulritus-ct ofdiriiiltis. *.ijtinlerfideies .airiicos suos etim lenere . digrteluf.
fiierat,;;licel. aliae.civi.i.ali.rdalusepiscopus, sed pa- Ileffl postulans ut doinno apostolicb,'"suggcslionein
gaiiorurii , infestaiione dcpiilsus, et pallio fiierat a , suaiivacceptabileni lieri; petat, benedictioiiis ei. hm-
sede.apostolica.lioiioratus, ut etiam silocus._de rae-. -nuscula dirigehs..Forhjpsp',sedis ejusdem 'religicso'
tropoli adveiiiret, ibi incardiriaretur (^DRIAS.,ep. 11 B;episcopo (II), cbllaudans ejtis, quaiiiaiidie.rat/saiicii.-
et I2).;DalqueInsupei', regi cbnsiliuni, quid clcro, : latis et scienliaj formam, quajrehscjueipsius lmbere;
quid.laicis.agere sifIiilerim pfaecipiendiim,quid.de.. faiijlliafitatehi;. et ut Tpse prose diguetiir orare,
rebus quas ex beneucioregis habebat feceiit,.inti- yiceni reprehendere spondens, et qtiaeaamei munera
iilahs,;qui cx liis," quas reliquerat regi: placeat, re-,, mittehs,.nt sui nieiijoriam, in orationibus l.iabeai.
quirens.De qhibusdara quoque libris sancti Augu- Item postquam littcras suas idem Formosus ei remi-
stirii, quos ;sibi ab eodem.remiltl peiierat, et de serat, in quibus de charifaie ergo cum significave-.
objeclionibusGraecoruhi,super quibus Nicolaus papa. V.rat, inliiiial; qnia ihagnam in ijiso haberel fiduciam^
eidem rniandaveral et alia .quredanj. Bertulfo Trevi- . llem Gauderico episcopo prajfatseEcclesiaj, ht euni
rensi arfhiepiscopo,inslrtieiis euni de ofdinanda cl. in suae dilectipnis suscipiai gremium, et Deminum
gubefnanda. dioscesi vel parochia sua, elc. A quo. ; sariclosqtje apbstolos pro>eo ;dignetuf implorare.
eliam rogatus Wilieberlurii Caialaunensem ejiiscor. Joarini proefatae sedis episcopo eadeni pene sciTbit,
; puni niisit. adordiiiatioiiem: Anipldi'; Tullensis epi-* .', elrcanbHes Maj;tinipapae,EyahgelitiraqppqueNaza-:
scbpi, quia eodein Beflulfb irifirmitate detenlb, nu-,, reiiorum sibi ad traiisciiijendtjmmitti pelens,'r:qi;ie-
: nierus episcopprum.aVsacris;canenibus praefixus in daiii eliam xenia Illi transmittil.' VulfadbRiturigensi:
:bfdinatibne; prajsulis ei;ncniadefat. In hbjusetiam; G .arcbiepiscopo,de his.qui. iiiCoiisiilteuxores surisiri-
Berlulfl ordinalione jam pridein. jussione Karoli re- terficitinl, senteiitiam Paulini, quam sibimitti petic-
gis.Hincniaruraepiscopum Lauduiiensem, Hodpnem: rat, scribens.-Sed el de aliis relius. FrotariO Burrie-V
Belvacehsem, et Jphahnem Cameracensem transmi-:;.' galensi, qui s.ihilalera dixeraf.vershi)i,-r.
serat, ad petiilenem Adycnlii et Arnulfi episccpprum -", Itemitscquumnobis,tnulum ' BurdegalavobiSi. :.
cjiisdeni.'Ti-evirensis dioeceseos.. qnomodo id rite talcih pbsf reriiisil : , ,'" . VVV.
deberet/eos canoiiica aposiplieaqtieinformaiis aucto-. , Kemusequummisit, mulumBurdpgalariulluih.i
ritaie, ut a saefis reguljs, nulla.aut negligentia, atit Et alia' quoedam ad eurademscripsii; "pro riiona- ;
pfrEShnjplione,rihaliquo discederent. Scribit eliam ; sterii quoque sanctoeRadeguntlis regulari clectiche
. pra-falo Berlulfo proquibusdam capellis ad yillam abbatissa;, elc.; item, de ordinatione Fujcrici; iieni,.
Dupdeciacam pertineniibus, quas quidam ex pare- ; Wehiloni Rotljoinagensi,debpefaiiis.et opera,.quara
chia Tfevirensi iisurpabat per factioiiem cujusdam faciebat ad Pistas in Sequaiia;. item de: causa Ro-
prcsbyleri, petilqiie sibi de hisjuslitiani fieri.Item , lliadi et Odonis episceporuni. Drogoiii Melehsiuhj
pro litteris quas Ludovico regi Transrlienensi iiiitle- . prrcsulijimperalPfis LudoyiciTra.fri,: pro familiaritate
•:-.bat, ut eas regi atque reginae relegi faciat, et quae, ipsiusadipiscehda: ilem, referens ei gratiafum ac-
]
npud eosinde audierit litieris sibi reniandet. Litferas -..tiones pro sojlicitudine quam habere videbatur Rc-
«tiain quas .Arnoni: episcopo transmiserai,, si.bi.logi mensis .Ecclesii»',;petens.. eliam de qubdani Vfratre
faciat, et regem atque reginam, sed et populum de hujus eGclesiae.'ministro,-ut ita fruerelur- obsequiis,
illorum salute el p.ace sanctaeDei Ecclesiaecommo- quateijus ecclesia ista necessariis, ipsius poss.et uti
iieat. Joanni Rolhomagensi, responderis adjritefio- sblatiis,Vefalia;qiiaedaiii. Rpiliadb-Suessonico,quehi
gationem ipsius de quodara clerico, qui ad Eccle- : saepead synodiimvenire differenlcmVeliTegligentein
s.iarn quamdam promotus regendam. oi'dinari per vocabal, sciibit ;de quibusdam;crjminatis paipeiiiae,
a8lalem:rite;non poterat. Rotlislano Arelatensi, qiii"; Suessenicaepersenis, .vel pu.rgaiidi.s,VcLpcehiienfiae,
ei de suae ecclesiae vexaliorie scripseral; etde qua- subigendis; iteih, pro ordinandis quibiisdamEccle-
•.:dain;;femina:;p.otenU---quK:res,uSurpabat.-e.ccIesiasii-; siar~ini-'ininisiris;_'Iiem.
pro recipTehdoetadduc«ndo
casj quid. ei super hissit agendum .rescribit. Ade-: ad •jiicliciumGotliescaico,quera demhtisRabanus ad
loldo .Turonensi petenli ut ,sibi liceret oralorium dioeceslmRemensehJ remiseral: qui profeclus fue-
ajdificare ac jeorisecrare in villa suce ecfilesiaefegio rat cx pafoclija Suessohica,-scilicel Orbacensl ino-
- (Il) Hicposlea fuit Rbra. poijtifex.
o05 HISTORL-EECCLuSLE REIIEXSIS LIBRl QUATUOR.—LIB. III. 23G
nasterio; item, pro oidinalione monaslerii sancti X s et de moiibus ac superbia ipsius, ei sic in cocna
Medardi, ct restifucnda i:i co rcgula ; ilcm, pio qui- Boniiiii, vei _nPnsclia debeat illum admilfcre ad au-
busdam monachis ex monaslcrio All\il!are;isi luga diendum sacrum oiTiciuin,vel accipiendam ceininu-
dilapsis; iteni, pro GotlolJo, qui clamab.it indebile iiioiiCEia,ct quid sibi videatur de sententi.i Ezechie-
se communionepiivari, pro quo eliani (eriio litlc- Iis proph.ctaequa diciiur : Jn quacunque die cecide-
rasadcum riircxit-; item , pro quibusdam pieshyle- rit jusliis, omnesjustilia; ejns hi obiivionetradeniur:
ris, qtii clamavcrani in synodo injusto se ab co cccle- ei quacvnans die peccalor conversusfuerit omnesini-
siae rebus privalos, et fltiia irrationabiiiler synodi qniaies ejus iradentur oblivioni(Ezech. svin). Scd ct
iiiaii-lnlatraciaverat.nisi se corrigorel, canoniescul- dcccr.siictiidinc cosnaeDominicelebrandac. Itcin pro
lionis delcgal inlcrmiiialioncm; iteni pro ordinalione ecclesiis selis Ranensis in ipsius dioeccsisitis, quas
Hincmari, posl obitura Parduli Lauduneusis episco- ille aliier tractabat quain cpiscopali convenirct
pi; item, pro Adeloldo prcsbytero justa sententiam aequitati, ut de bis elaiiis, qucc de ipse audicbal si-
synodi restitucndo, pro quo liilcras ei miseral, iiiul loqncreniur, exliorians ul aSterulrum se in-
quas ille j-eiiitus contcninebal; iicni pro mandaiis struerenl, et Domino iiiutuo commeiidareuf. Pro
regis Ludovici ct firmilale ab eo qucesila, qure sa- qua re Iibrura qttoquc sciipsisse icperitur. Pardulo
cerdolio non'congiiiebal; item pro clerico qticm B I Laudunensi cpiscoposcribit pro trajisitu domni Ebo-
millcrcl ordinandum ad regcndiira ccclesiam in \i!la nis antecessoiis sui, ut illi sacerdotalis bcnigi.itas
Turre silara; ilcm, pro parocbia. de qua conten- plcnis ciiarilate \olis ricbeat cxliiberi. Ilcm de rc-
tione agcbatur inler cutn ct Erpuinum Sylvanecten- concilialione Luidonis inconvenioiiti, quod uoii po-
sem episcopum; item, idcin cura aliis Rcmeusis tuerit ad eam peragendam adulalienibus, vel expro-
diceccscos episcopis, de Graecoruinadiii\entioiiibus, bralionibus borainum insipienlium dcficcti: corro-
quas conl!'a canonicas statuere conaiiantur rcgulas. boians eum ad recliludineui episcopalem divinarum
Pro quibus (am ad ipsum, quam ad 'caelcros hi:jus tcsiimoniis Scripturarum, ul per aucloriiatis grariia-
i-cgniarcliiepiscopos domnus Adrianns papa litteras tur viam, elquid ei de praefatosit ageiiriumLuidone
dederal. lnsuper ei alia p-cpetiumcropro diversis siguificans; ilcm, pro eadcmre; item, de rccognitio-
uegoiiis ad euin scripla direxit. Immonni Kovioma- ne, bumilialione, eiabsoluiioiic Fulcri; item, de ab-
gcnsi-episcopo, pro synodo comprovineiali a rcge solulione cujusdam, requirens ipsins consilium; itcm
Parisiis [i, Parisius] condicla, et pro ordinatione rie jejuiiio a regina mandato; ilem de infiriniia-
lrminfridi post dccessnra IlildemaiiiJi Belvacensis te el hniiiiliationc Rotbadi SuessOnici, et de consi-
episcopi; item, pro ordinationc Parduli posl obitiiiii lio quod ci dederat, ut illud in eo coiroboret, et
Siineonis Laudtinensis; item, pro consilio et auxilio '-• ab obsequcnduin [irudenler exhortctnr; item pro
dantlo Tbeodcrico Caiiier.icensi prDcsuli,supcr quo- auro, quo.i ei niiltcbat, per eum rcginae cllereiidp
dam ii:obediente, qui Deura r.on.linicbat, ct ecclesia- ad componenduin quoddanl Dei Genilricis crnaraen-
sticura minisieriiiiii non rcvcrebatur; item, pro1 tum ; ilcm de opusculo Ferculi Salomonis a se com-
qupdam presbytero, cui legem canonicam concetli posilo, quod ei lcgerat, rogilans quid sibi videatur
nicnel; itcm, prp qtiadam feuiina, quam indebilei de illo (Dehoc supra, cap. 13). Itein pro Eeclesi.aMo-
qjicriltir cxcoihraunicasse; item procoiioquioepisco- 1 rini vacantc pasiore, ut iude cirai rege loquatnr,
pali habende. Erpuine Sihanectcnsi, pro quodnmi qualilcr, ipsaclcclio rile peragatur, ct pro libris S.
horijine quem irralienabUiicr ab ce excommunica-• • Anibrosii de fide sibi mittendis. Inuinfrido Bclva-
tum ut compcreral, intima, mandans ut obviaui sibii censi, pro eleclione pastoris Ecclcsiae
Ambianeiisis,
venial, et quid inde rectius sit agcndum, sccumi canonice consccrandi, posl obitum Ragcnarii pra>-
pertraclel; ilem, pro quodam prcsbylero rcbns cc- sulis ; iteiu, pro gnbernanda prudenicr Ecclesirc
clcsiaslicis iudcbite fruslralo; ilein, pro quodam navi, quae in lioc iiaufragoso sacculi mari intcr in-
clcrico, qui se prxjudicium ab co paii clan>a\eial; ; tcstina cnnculicbatur bclla. Eboni episcopo ecclc-
itcm, pro raandatis Adriani papce dc pricnotato pre-- f ~ire Remcnsis alunrao, pro quodani fralrc ab bac
sbytcro; ilem, pro raanlaio rcgis regularitcr exse-- '' ccclesia fuga lapso, et apuj ipsutn comnioranic, ui
quendo. Lupo Catalaunensi, pro syuorio celcbraiida;; quanlociiis illum diligcnti cura rcmitlere studcal ;
ilem,.pro qttodam, qni dolo deceptus fuei at, ui in-- i;em, pro ordinationc isaacin episcopaluLingonensi.,
fantem propriura ad caleehizandum teneret; ileni,, ul exhortciur Rcmjgium archicpiscopum ad eanidem
qiiid de bac re tynodus dccreverit. Cni ciiam testi- ordinalioiiem - pcragendara. Tlieodorico Camera-
menium boij£Cviire peibibel in epistnla, qtiam scri- censi, pro quoriara licctone Lotbarii regis vassallo,
psit posl obiUim ipsius ad regeni Karoltim pro irape- cui coiiiiuuni cor.scnsu pcenitcnliani injunxerant,
tranda elcciione regnlari- Ecclesire Calalaunensi. qui se absolutiim a praefato Tiieoderico fuisse fale-
Pruderitio Trccassino scribeus, qurerilur quare siliii balnr, et pro quodam prcsbyfcro, quem idem Theo-
praesenliam suam sublrahal, significans sc ab eoj dericiis cvconnnunicaveral, pro quo papa Romanus
consilium qttajrere vellc' <leslalu el comprcssione. dorunp Hincmaro litteras niiserit, quas ipse eirieni
Golliescalci, intiraans, quod de ipso actuin ve! judi-- Theorierico miiiebal. Itcm, pro prccfati Hectonis
caluni fueral in-synodo, quo enm recliisum leueliatl [IHS., Hettonis] absolutione ; item, pro rehus Rc-
judicio, el quia liitillismodis eivn convcrti tentavcrit,, l.icnsis Ecclesics, quas sibi pcr praeslariam Theode-
207 ..::'. VV rFLODOARDICAKOMCIREMENSIS 20S
ricris episcopus delegari- petebat; item, pro ordina- Aiehi
. suara respuentem cotam multis suslinuerit.
iipne Uurifridi in episcepalti Morini;itein pro prdi- •Gcrripilque eum, quia nunquam se recognoscere de
iialiPije Ercainrai ,pesl decesshnj Lupi.Catalauneiisis aliqua culpa , sed scmper se dcfendere parabat, de
episcepi; iiem, de adveiilu LudevielTransrhenehsis, ; habilu quoqtie, incessu, risu, juramcntis, impalienli
quiaRemis venerit, cf quid egerjt, qriidve sibi prae- locutionc, ira praccipili, ei aliis nsjllis; itera, quia
cepcril:; ilera, pro Balduino, qui viduam Judilh Cbntra sanctartim Scripturarum tramitcm causa
liliam regis Karoli furatus fiieral, ut sciat eum a sc sure injttriae in paroc suaehisc gubernatione cxccs-
sub anaihemale posiliim, el id pcrsuara deriuiitiet. serai, ut hoec corrigere studcat, admoneris eum
parochiara ; ilera , pro quodam, qui quamdarti., ; qualem se debcalcxbibere verbis Ajiosloli ad Timo-
feiriinam in concubinaln accipere persuasus fuerat Vlbeuni; itein , dc quodam sacrilegio , el a se pro
a palre ipsius puellae. Folcuino Morinensi, pro sceleribus cxcommunicalo, quod illi res ecclesia-
quodam presbyierp ipsius ordinatp, qui claraabat rslicas ad lnrpis lucri praemiuradederit; iiem, pro
lnj.uriani.se paii ab Iminone.praesule, petifque sininl Hadulfo quodam ipsius clerico pcleus , quem idem
reliquias sanclerumin Morinensi parochia quiescen- ".- Ilincraarus cxcominunicavcral; ilcm , de cpislola
tiumsibi jniui, quia inccnsecratipne ecclesiaeDei•'; papte Adriani ad qnosdam episcopos per cuni diri-
Genilficis altare ab ipso -Folcuino consecraiidum, ef:Bgenda; item, pro dispositione tjuaruindara parocbiie
e.x ipsitis parochiae reliqhiis honorandum pj~aepara- ;suae ecclesiasticarura rerum. ul indc vel ad provin-
bal. Rainnero episcopo pro quodam presbytfero-,. .: cialem exspeclarelsynodum; item, pro exconimtiiii-
quem Kolho arclijcpiscopus .Arelatensis, eililteris :: catione EaiTomannl, unde obedire ipsi nolebal, eum
indicaveral abjecium canonice, et excominunicaturii .saepecommoiieris, nt coiiiumaciam sua; nicntis dc-
asynodoi altero presbyteroin ejusloco cpnstilutn, "poneret, el ad obaudicndum sibi, ceu jam coram
Agio (Agio Aurel.) episcopo pro rebus Ecc!esi_e Re- .nuillis lestibus profcssus fucrat in synodo atquc sub-
niensis in Aquitania conjacenlibus; Abboni Aritisio-r SCripserat, se inclinarel; ileni, pro Bertliario [j.
dorensi, pro Heribolrio praesule defunclo, qui cui- -. Bercharioj diacono, quem mctroppl;tanae[ms. mctrp-
dam fratri apparens,: admonuil, de eleemosyna_.et polilani] alque coinprovinciaiis synodi judicium ap-
oraliohibhs, alque ob.lationibns pro se, offerendis. pellantem indebite sub cusloJia deiinebat. Ijnde
^EneaeParisiorum, pro Rpthado. Suessionico, de quo, ;proincns ei quod ila in curn agere non debuissel,
qucedam incoiivenientia apud regem venlilala.fiie- jjrajccpit illi aucloritate sacrorum canoiium ct sua ,
rant, et rex eumdera iEneam; «um Inimone-Koyio-V: ut eumdcni diacoiium, vel si qui fuissenl alii cleri-<
magensi ad baecdisculienda dirigebat. Almarico [/,- corum juJicium regulare proclamantes ah ipso de-
Alniericp] CumensisEcclesiae pracsulij.pco Egilberto;'Gtenli, ad suum ac c*eterorumepiscoporum judicium
diacono mOiiasleiii sancti Reiiiigii monaclio,-quem.; libere venirc periniiierei, ct ipse eidein sejudicio
eidem episcopo id petenli ad ordinan;dum, et-regenr praesenlaret. ltem convocans eum ad synodum , ubi
Sum cominitllt. Adiiani papae inandala iraclanda erant. Sciibil ad
CAPUT XXII. , eum praelerea multa;.no\issime voluminis scriem ,
Quceinslrumenla vitce;,vel'redurguliqnes Bihcmdro V remenjorans in eo , ad iJiehiisejus oculos revbeans
nepotisuo scripserit. ,;;;.; -qualiter illuui orplianuiii dulci dilcciionc sub reli-
Hihcmaro nepoti suo Lauduijensi episcopo,,ih oi'-.; gionc nulrierit, litteris eru.lierit, per siiigulos gradus
diiiatibnis ipsius initio, inslfhens et edpcenseum, ecclesia&licosusqueadefiiscopatusapiceiiiprovexeril.
qualiter juxta canpnicam, rauctcritaieni, ce.iiiiiiis-; .';€ Kuiic,jnquit,rclribucnduin niilii malaprobouis,
sam sibi tractare debei'ct Ecclesiam ; item, admo- , et odio me liabenlem gralis (Psal. ixxiv), quoniam
uens , ht provideat ne conspirationes inter sibi : iJOn faveo tuis iiifructuosis opeilbus, qiiandiu le
subjectos adpleret: sed et si.cxorl-e:fuissent, mox patiar , muliis a leafllicius injuriis? (Joan. xv.) El-
falionls moderaiione succiderentiir, aut sibi si enim ab ipsa die ordinalionls tuae lam verbis qtiam
necesse forel hace inlimare curaret, et quahdo scriptis, et inordinatis actibus ac niptibus luis frc-
synodum debeat celebrafe. Pro quo valde Iabo- I^quentibus adeo sum gravalus:, lacerationibus alque
ravit, muitaque iili scribit, reprebendens eum, et ca- contusiohibus, ut toedeat lrie yilaj meae, quia sic pro
sligansdelevitatenioruniret acluum suorum, admo- : loci mei pfflcio'tuaeinsolentiaesuin connexus, ut iion
nensque ut ad cof suuni redeat, el Deuni tota~inlen-, solum post primam et secundaiii a)jree.tio.neni;jusfa'
lione precari sludeat, ut eum respiciat, el intelligere Apostoluni (Ti(. iii), vefam nec ppst plurihias,
sibi atque corrigefe perycrsitaiem suain donetiqiiia ;privatiin, ef corarii Cohimuhibhsfainiiiaribus npsfris;':
VideliCetjiiinis sibi sapiens esse videbalur, etperli- sed el cefain fege , et episcbjjis acpluriinis aliis ,
nax in cOhtenlionibus,et quia leges ecclesiaslicas.ad verbis etscriplis coramoiiiiiohesle vaieanj deyitafe.
6uaevolunlalis interttionem.flecterenilebaturj ei me-. ; Et iicet ;exoptem, ut dareiitur milii peiraaeVsiciit
Iius eas se putabat intellfgere, quam seniores CoIumbae,r'etavolafem, ac requiescefem a te elon-
natu. Prp quo in Janlum laboravit, ut eliam senioris.: galus in aliquam soiiludinem(Psal. XLV);non possunv
sui regis*ffensibrieihincurrisse se dical; illura vero quoqiiatn effugere,u.l aut luaperlinacia conlumacisV
impudenti fronte , ereclaqiie cervice , trementibus praesentice, atil inissofum ^tuOrumdurilpquiis,aut
labiis, etihnaranlatisver.bis pctiiioije.meiliumilila- scriplurarum liiariim derbgalibnibus el ;inulilibiis
209 HISTORI-E EGCLESLE REMENSIS LIBRI OUATUOR.— LIB. IIL 210
naeniis, quin potius iragoediis, aut talibus quae non A _ tionem, ncc ctiam bumile rcsponsum niihi ac co-
convcninnt episcopo, de tc auditionibus non aflligar, episcopis noslris exhibuisli. Post haccmore tuseinsta-
etjam tandem putavi le pigere talia exsequi, cum bilitatis ac inconstantLe contra domnum regem in
ecce nunc Idibus Kovcmbris quartte indiciionis pro- lantum te sine ralione contumaciter ercxisti, ut et
lixissimam rolulam, mendaciis ct irralionahlaiibus adminislralionem palalinam, el ipsam abbatiam libi
ac improperiis contra veritatein et auctoritatem re- auferrel, et a te exaggcratus duriora ingercnda tibi
pletam mihi niisisti. Et miror cur sic exfrons faclus, proponerct. Unde el scriplis, ct verbis pro te sat-
ut de Juda?a Doniinus querilur, nescis erubescere agcns illum libi reconciliavi. Indeque sicnt scinnt
(Jeiwielvm), eltibincnestnausea tnliacllanlascri- plurimi, conlra illum le iterum erexisli, elmandata
bere , nisi quoniam ulililatibus non es intenlus , sua, ut ad euni venircs, conlemncns, adeo illuni atl
neque in neccssariis occupatus: ct ut de aliis taceam, iracundiainprovocasli, sicutomncs in islis regionibus
qusn si.ex ordine voluero replicarc, antea deficiet sciunt, ul coactus te per fldeles suos sicut infidelcm
lux diurna, qnam legonda exindc dcficial pagina , appeterel. Tu auteni antc iiiauditam excommunica-
replieabo tibi aliqua, quaencn valeo nec debeo silcn- tionem in mcos, el mullorum archiepiscoporum et
tio prreferire. Videlicel quia statira ul a paternce episooporum parocbianos, sed el in ipsura regem
nido cducationis factus episcopus cvolasti, et me el B J sine mea conscientia contra sacras regulas jaculasli.
eos qtii te nulricrunl deseruisli, ct saecularesamici- Unde nuiltos scandalizasti, el inaximum scandaltim
tias atque familiaritatcs qusesisti, et aequisisti , ct non soluni Ecclesiae, sed et regi ac regno inlulisli,
sic subinde alios el alios deserens el acquirens, non ciim lex pjohibebalul per alicnam mcssem transiens
solum de comparibus, scd eliam el de libi commissis, falcera non millas, sed manu spicas conlcras el man-
ad hoc emersisti, ul contra sacras Antioehenas re- duces(De«t.xxiii, 2S).Falcem, inquit, beatus Grego-
gnlas prxcipientes ut proeier me agere nibil debeas- rius, judicii mittcre non potes in ca segeic(Gitr.G.,ad
(concil. Aniioch. i, cap. D), secunduni anliquam Pa- interrogal. Augustin. rcsp. 9), quia alleri vidctur esse
tribus nostris regulam conslitutaiij. nlsi ea lantuni, commissa , sed per elTectumboni opcris frumenta
qua" ad luam parocliiam pcnincnt, posscssioncsque Dominica vitiorum suonim paleis cxspolia, et in Ec-
subjeclas sine me,i,\el coepiscoporum noslrorum clesiae corpus monendo ct persuadendo, quasi man-
conseientia adminislralionein in palalio domni regis dando, converlc.
oblinueris, quam admiiiistrationem tibi coram eo- (Post quam praesumplionem, adbibitis mecum
dem domno regc et aliis qui .irifuerunl cx sacris confratribus nostris, te et cum eo pacificavi ct epi-
regulis interdixi, et aliquandiii ab eadem adminislra- scopis , quorum parochianos excommunicasli, ul in
lione cessasti. Postea aulem per exteras, id est sae- C * le synodali senlentia non inveherent, persuasi;
culares potestates contra Sardiccnses canonps (con- sed et eosdem a le' excommunicalos, licct non sine
cil. Sard. can. lS) eanidcm adininistrationem cum - Iabore, adminiculantc tamen domno rege, adversum
abbatia in terlia provincia ultra RenJeuscm provin-' le conquiescere feci. Sed tu addens pejora priori-
ciam sine raea conscicntia oblinuisli. Ad quara ab- bus', sic domnuin i'egem, sicul mihi longum esl enar-
baiiam sinc mea liceniia quolies tibi placuit, perre- rare, et mulfi sciirat, iterum exaggcrasli, ul causa
xisli, el quandiu libi placuit ibiticm ftiisti immora- tuas casligationis, le, sine mca voluntaic, sineque
tus , ccntra Hilarii papac decreta diccnlis (LIILAR., meo consensu , aliquanluluin delineri
jubcret.
epist. 8): Illud nen ppiuimus pralerire qucd spllici- Tu vero causa tuae injuriae, me inconsulto, et siini
tudine diligentipre curandum esi, ne praeter me- consensu coepisccpprum Rcinensis provincix, sicut
tropolitanpruni suorum litteras aliqui episcopi ad petiiio a clericis Lauduncnsis Ecclesiae mihi por-
quantliljei provinciam audcani proficisci, quod eliain recla demonstrat, prcsbyleros et comministros ec-
in omni generc officiiclericalis per singulas debet clesiae ac parocbiae libi cominissoeexcommunicasti,
ecclesias custodiri. ut nemo in cadcra parocliia raissarum offlciacele-
c El sic anlea Zosimus (ZOSJM.,epist. 5 el 9), et _ braret, neminem parvuloruni, cliam in moftis ur-
postea sancttis Gregoritis (GKCGOR., lib. iv, cpist. 51) gentis periculo consiilutum, baptizarcl, nullusi ad
decreveriinl. Propterea quoquc semcl ac sccundo pcenitcntiam quisquam, nec eiiani obciinli couimii-
.lilteris canonicis evocatus ad ordiiialioiicin episcopi nione viatica niuneris snbvenirct; nnlli defuncto in
in Eeclesia Caraeracensi provinciae noslr.u pastore sepcliendo bumanitatis obsequium exhiberet; donce
d£sii(uta, tiiiclc aposlolica sedes me suggereriie non aul tu ipse ad eos vcnircs, aut a sede aposlolica inde
niodice laboravil, ncc ipse venisti, nec pro te vici- rclnlionem recipcrent. Quod audiens, faleor, vehc-
iiam pci'sonam, vel litteras tui coiisensus, ut re- menler exborrui, et proiude ad te, metropolitana
gulaesacrae praecipiunl, ad me direxisli. Untlc Sym- sollicitudine, litteras misi, monens ethorians le, ut
machus papa ad Eonium ex sacris regulis promul- tam exitiabilem excommiraicationem el impiclatis
ga\il (SVM.,ep. II, ad Cwsarium) , ut si qtiilibet colligationem in luum el multorum periculum in-
episcopus nielropolitano pontilici jinla canonicam tenlatani, qnantocius solveres. Sed ct ad ministros
definilionem\ocatus obtcmperare noluerit, no\erit Laudtincnsis Ecclesire , timens immane raullorum
succidendumse, quod non pplamus, ccclcsiastica dis- cxiium , ceriissiraas ct irrefragabiles definitiones
ciplina, Sed el hinc a me convcntus, nullam satisfac- evangclicaeveritalis, el aposlolicocauctoritalis, afqtie
211 - . FLODOARDICANONICIRESIEKSiS. £12
saerorum canonnm et aposfolicae sedis dircxi, qua- A _. ct te sacris rcgulis subdens, pacem ct Siinclimoniam
lentis seciiiidumcasdcm definitiones, quae in nullo sccundum Apostolum sequi siuderes (J7c6r.'xn). Tu
convelli possunl, cx eadem pcriculosi et irrcgulari auiein nullani inrie meta adraonitioni satisfactionera
cxconiuninicalioiie agercnt et ipsi salis. Scd quia exhibnisli, quin poiiusrolulam prolixissiraain confra
meae admonilioiii obedire non voluisM,misi ad le vcritalem et auctoiilalcra, acrationcni contcxtam in
ilciu;!) exinde litieras, seri et ad clcricos Liudujicn- _eadcm synodo obmlisli el prafalum luum monstnio-'
sis paroehiae, et nec sic te ad oliediciiduni imilare sum libellum, a le et a tuis subscrip.um in eadein sy-
praevalui. Posl brec, qusefcns adinvenlioncs, ul le a nodo protulisti, qucra ibidcm accipiens haclcniis
mciropolitana subjcclione posses exuerc, liLeliumde servo. Et cuui mc virii pos! lot adinoncnlcs niliil
anliquorum Patrura scriptis atitc sacros Nicacnaesy- apud lc posse proficere, schednlain porreyj in synodo
jiodi, et aliorum sanclorum canones edilis collc- episcoporum decera provinciaruin (syn. Duziacensis,
gisti, in quibus sententias inter sc dissor.as, et con- an. 871), ab cisdem venerandis episcopis qiitcrens
i;a evr.ngelicam ct aposlolicam, alque canonicam ct consilittijj, quiri contra luam pcrtinaccm coninma-
aposlelicjc sedis auctorilatem iinraiscuisfi, et eiriera ciam agerc possem, et illa, quse libi ac parochiae,
1 billo sir.c nielropcriani ct cocpiscoporumRemensis tnss conti-a colligatioiics luae impielatis direxerara.
provii.ciiS coiiscicniia ac couscnsu subserip*isli, et BI corarn jllis rclcgi feci.
a clericis ecclesiae 11102,necnon el a paroehianisf* « Unde ct ab eisdem cpiscopispraedictis sacri con-
prcsbytcria snbscribi fecisti, volens te a suiijectione vcnttis auclorilatibiis, qiioniam injuslc aciricgnla-
luoe raetropolis cxutum ostentare, et privilegium 1'iter.tantas et tales e-xcommunicaiioncsagcre prae-
litCropolitansc scdis anirallare, quasi non posscin sumpsisti, et a domno i'Cge irajJetitus, quoniain jii-
irnpielaiis luoe colligalioncs canonica aucloritate, rrimenla illi a te snpcr sacra pncslita non obser-
sine luo consensu, ac sinc synodali convcnlu in pa- vasti; scd ct quia rcs suae proprietatis eonira leges
lochia tua dissolvere, cum de certis et mairifeslis divinas et htimanas invasisti, ct a Kormanno in
cansis, qnaein r.ullo nobis sunt dubia vel obscura, synodo accnsalus, quoni.iin cum de rcbus lua con-
et de quibus finitivas soiifcntias, quae nulla possuut cessione afque conscnsione a domiuo Karolo sibi
ralionc convclli, a sanctis Palribus promulgalas Iia- bcneSciatis, sine auctoritate regia, arraata militari
beinus, synodalc consullum, vel coepiscoporum no- mann, cl tiirba vulgi collecla, cum gladiis cl fusti-
sfrac provinciae consilium, vel consensum non de- bus piTinum quidem nxorcm stiam, quae ibi sine
Jjeain exspcclarc, el a rcg-.ilis prrestilntis, nt san- ullo crai, et pusica illum ipsum contra leges el re-
<tus Leo dicii (Lco, cp. 8-, c. 2), nulla aul negligcn- gulas expulisti, el omnia sua, quae ibi iiabuit, abs-
tia, aut prareuiiiplione discederc : ncc eliara se ein *->
*- lulisti sed et a tnis hominibus accusalus,
quia con-
apostolicam imie inquictare, sieul ipsius sar.cla:<~e~ fr.i Icgcs di\inas cl muiidanas eis sua beneficia abs-
dis beati pontifices Iiinoceiititis, Zosirnus, Coeles!i- tulisti, ut synodalem censuram cvaderes , dcdisti
utis, Leo, Hilurius, Gclasins, Gregorius. ct alii plures regi el raiiii in eadcm synodo profcssionis tuas li-
ejusdem sanclse sedis reciores in dccrefis si;is PMCII- bcllura de regulari obcdicnlia lua, quein habeo ; ct
dnnt, J et reliquo. tu ncgare non poles, quoniam ipsias exeniplar (12)
Item daiis auctorifalibus Gelaii pr.p~?:c Pos! prae- de raanu mea in eadem synodo -acccpisli, sictil in
fati deniqsie, inqnil, lnonslruosi lil.elli a tc nr.oi- proccssu monslrabo. Scd ut vir duplex anirao, et
struose collecti tiiam tuoniniqiie subscripiioncm, inceiistans i:i omnibus viis luis (Jac. j), slalini in
.ilteris quarum cxemjilar habeo, deiiuo ic comn-o- crastina misisli milii per Ilarduicum venerabilcm
nui, ut ca quae in parocbia (ua conlra ratioi.cm el Vesoniionensein episcopum, ad profilcndum el sub-
aucfoillafem egcras, slndcres corrigeio, sor! .i.imo- scribeiiriuni tibi breviculum' ifa se habeniem : Et
nilioni ineae non pnrnisti. Bcinrie ex praefatis epi- ego Iiincmarus Renioium nrchiepiscopus tibi Hin-
slolis Romanic sclis ponlificum antc Nicacuam s-y- cmaro Laudmicnsis Ecclcsi-e cocpiscojioluum debi-
nodiim scriplis liliellura a le collectum, cl \crsiculis „ tuui, sacris praecipieiJlibus cauonibus, privilegiuni
in nomine donrai rcgisKaroli tilnlatiim, pcr vcneia- " conservabo, et iu quibuscuiique ecclesiasticis ne-
Jjilera quondara a<'cliicp'scopiimAYaniloncinin Gun- goliis indigucris, secundum sacras icgnlas debitum
diifivilla coram episcopis qui adftierunl, mihi dire- tibi jure adj'utorium arcliiepiscopali auctoiilate ad-
sislLde qnotibi scriplo rcspondi, cnjns exemplarh.i- hibebo. Qnsecausa non solnni iipn de liumili, veruin
beo, nipnens te, ui saciis canonibus ct apustolicrcse« nec de sane scnsu processit. Iujustum quijipe a^e
disdccrelisex eis.'era sacris canoniVuset apostolicic iiraiionabilc \itietur, ut arcliiepiscopus a sacris
scJis promulgalis, fidem acconimcdares, etdebiiara canonihu» non exoibitans, excedenti episcopo suf-
Qbedientiain illis dcpendcres. Inde in Actiniaco Re- fraganeo a se oidinato, professionis ac subscriplio-
isiensis parocliire libi corani episcopis dedi bbcilir.n nis libello, sicut postulaveras, satisfaceret. Sicut
in SS cajiituiis auclorilafes ccclcsiasticas coalnen- cniin secundum Scripturam minor a majorc bcne-
iem (SVM.,in Atleniaco, ann. 870), contra illa quaein riicitur (Hcbr. vn), ita prorsus minor amajorc jurii-,
praefatis tuis duobus libcllis eoilegeras, moneiis ul caitir, ligalur vcl sohitnr, sicut cl in dccrctis Gel.i-
§ talibus el bnjusmodi rcpivhsnsionibus lc eohibercs, sii denionslralur fGniAs., ev. i ct 15). Juste igilur-
(12) Exstal apud Aimoniura lib. v, c. 1i.
2io lilSTORLE ECCLESLE REMENSIS LIBRl QUATUOR.— L!B. III. 214
el" rationabiliier libi binc rcsponrlelur ex Jacobo : A cpiscopis es ordinatus, pcne vicarium episcopum,
Pelisti efnon accepisli,eo quod rnale pclisli (Jac. iv). qucin Grrcci cborepiscopura vocant, debucras reco-
Sedelin eoqttod tibi a me subscribi proposuisli, nt gnoscei'c, ac per hoc non privilcgiuin libi ascribi,
tutim debittim, sacris praccipieniibus caucnibus, pri- scd raunicipatura; nec contra privilegium ture rae-
vilegiumconservarcm, pclistiquod voluisti,scd ncsci- tropolis le oporluerat rcbellarc, quod upn ageres,T
sli quoddixisti,quoniam ul s.inctus Ilicronymusdicil: si animc Paulus, scilicct pusillus et Itumilis esses.'
Pri\ilegia%ingtilorum communem legem faccre non ' Unde timendum esl, nc et in hoc perditicnis filium
possunl (HIEKON., in cap. i Joncc). Etsacri canones iniiieris, qui adversafur et extollitur supra omne
provincialibtis cpiscopis, et coriim ccclesiis vcl se- quod dicilur Dcus, aul quod colitur (II Thcss. 11).
. dibus, privilegia, scilicet privalas Icges, vel jura Cui quanlum ex te fuil, tradidisti eos quos irregula-
pri\*a'a gcneralitcr non dederunl, quia «juod omnes ritcr, ut piacmisi excoinnniuicasti, non ut,'sccun-
.generalitcr liabent, jus spcciale et dignitaiis lex pri-1/ (ium Aposloinm, spiritus eoium salvi (7 Cor. v), scd
vata esse nou valel. Sed mctropolilanis episcopis qiianiiiin iuror et indignalio lua praevalere poluit,
acinetropolitanissedibusprivilcgialr.bueruni, > elc, perditi csscn! in die Domiui. Qiias colligationes im-
' de sacris cancnibus et decretis
papre Leonis su!i- pietalis, ul srrpe diclum est, el semper diccndum
nexa. Posl quaesubinfert: li cst, quciiiam rcgtilariter conlra votuin luum dis-
e Qiiapropler quanrio lalia mibi arl profitendum et sclvi, le adversura me erexisti. >
subsciibenduni raisisti, scire debueras, quod in istis -
Hem, post aucloiitates super illicita cxcommuni-
rcgicnibus nemo pene iguorat, quia municipiuin catione« » De sacramenlis autern a te regi praeslitis
Latiriuni, in quo es oruinatus episcopus, al>c\nr_!io non estmibi necessc aliquid scribcre, quoniam pene
sni, postquam a Marcobrio proelore, iil produnt oinnes sciiint, quid de perjurio (si forlc illud admi-
bisiorirc, cnnditum fuit, nmiqiiam inler sctles pro-
•vinciales Remorum provinciae. in paganismo, \ei iu sisti) Douiinus in lege (Deut. v) ct prophclis (Zach.
v; Mal. 111), el in Evangelio (Mallh. v), ct pcr
Clirisiianismo, iioinen vcl locum babuil, donec san- ac Ecclcsiae doctores atque ma-
clus Reiuigiiis quindcciinus Rcraornni arcliicpisco- apostblos (JOQ. \)
gistros dicat. Et quia, ut in dccretis apostolicicsedis
pus, ceriis quibusdam accidentibus causis. piiraus ciicilur, noliiraus cxaggcrare quoJ gesitiin est, ne
ibidcm ordimmi cpiseopmn, ei eidem municipio,
cogamur judicare quotl justum cst, quoniam quod
de rebus Rcmensis melropolis satis superquc tli- indc tibi
in.synodo rcpuiatum est, judiciario "ordine
lato, ipsura coraitatum, in quo cpnsisfit, pariem non esf, sed regia beiiignitate inler-
comprobatuin
scilicct ex Remcnsi parechia delegavil; seri seraper „ niissum -omisi hinc regulare judicium ponere,
fuii Rcmensis piovinciae municipium, sicut hodie- ul te adest, censcieniiani tuam remittercm. Pervasio
que et dia mtuiicipia in Reinensi pai'ocbia, quac in autein rerum proprielalis rcgioe a le perpelrala ma-
subicciiojiibus loco ac noinine permancnt. J.011igilur nifcstissime
claruit, qtiia nunquam rcs ipsae juris
pi i\iicgii!iji, sed mtinicipalum libi debereservari con- Ecclesiae Laudunensis fuisse
venerai petcre, quia sicut.Patres nostri ac magistri nec legaliter probatae sunt,
Ecclosioa tratlunt, Paitlus r.posloIiis non se civcm. sua, vel cujusquain alterius donalioiie, vel con-
cessione ab eaciera Ecclesia posscssas, fuisse JJJOIJ-
sed mnnicipem appcllal, dicens : Ego homo sum
stratuin est. Unde super lioraiiicm luiim Teduinura,
quidem Jndiens a Tharso Cilicim, non iguclm ci- cui casdcin pcryasas bencficiasti, Icgaliter conqui-
vilalis municeps (Act. xxi). Nalus quidem aposto-
csl. Scd ct proclamalio advcrsttm le Korl-
lus iu oppido GalilaeaeGiscali fuit, quo a Romanis siitim
iiiaijui vera fuisse claruil, uec iestibus indiguit,
caplo. cum p.ircntiljus suis Tliarsuin Ciliciaecom-
A ob stuciium missus Hicro- quoniam tani manifestissinie iioc, quod inde contta
inigra\il. quibus legis et regulas egisti, adeo omnibus in istis rcgio-
a Gamalicle viro doctissirac, sicnt in ieges
bolymam, nibus patuit, ul nulla terghcrsalione faclum legi,
siibsequeiiiibus ipse memcral, crudilus cst (Act. aul excusari valeret. ISara conslat mullis essc nolisi-
__5;n).Et jdco non se civem, sed municipem, a inu-
simum, el tu in scriplis tuis doinno regi el milii
nicipio, i.l esi, tcnitorio cjusilem ci\itatis, in quo E)directis lioc confiteiis,
nuiiitiis esl, ajipcllat. Dictum autem municipiuin, quoniara ad deprecalioncm
Rodulfi el Conradi, easdem res, postquam domniis.
qnod tanluni niunia, id est tribtila ctebila vel mu-
rex illas a longo lempore de ecclesia Lauduiiciisi
nera redd.il. Kam liberales ct famosissimae causae,
el quae ex principe proficiscuntur, ad dignilatcra aiislractas, cidera ecciesiac sua polcstate reslitiiii,
domno rcgi illas sine niea ac coepiscoporura,
civitalum pcitinent. Kec inirum, si le Tbarsenseni, ipsi
nostrorum el comnjinistrornni tliorum conscicnlia •
el non Giscalitcm diral, cnm Dominus i[ise in Be-
cohsenstr bene.ficiasti, qualcnus cidem Nort-.
llilebemnattis, non Bcibleliemiles. sed Kazarenus, a atquc
iijanuo illas beneficiaret. 1
loco in qtio nutritus eral, cognoraiuatus esl. Et tu'
crgo in riicecesiRemensi naltis, et in metropoli Re- Rem post aliquas dafas auctoritales : c Et boc a te
morum ntilrilns, et in municipic LauJuni ordinalus, ita irraliohahiljter factura inalionabilius dissolvisli,_
hoii tecivilem vcl civicum, scimuiiicipem, videlicci qui arniata raiiiinri manu, cl permisfa vulgi niulli-
lribularium seu munerarium, utiuam spiiit.ihum ttidhic cum arinis el fuslibiis, el-tumultii niaximo,
donoruih, episcopum, et cxcepto quod a plurilus slciil riicunt qiii lacluiii illuri \iJeruntei audicriiut,
215 FLODOARDICAKOKICIREMEXSIS 216
eumdem Norlmaiihuni, qui ipsas res a le regi con- A exposco, sicul et in eadem synodo in eodcm Aui-
ccssas, per regis beneficium retinebai, violentcr el niaco a vobis convocala, quod impetrare, nen va-
sine regis auclorilale, ac vcrbo, vel liltcris cxpuli- lui, expnstulavi, acjam eliam per intcgrum clllagi-
sti, el cxpulso illo, illas invasisii, et in casinlrasti, tavi aniuim, et praecipuein synodo apud Vermeriam
~acpossedisti, ciira sint leges et rcgulac, sil eliam palatium olim ab orno babita (Syn. apud Vermer.,
rex portans gladium ad vindictam malcfactorum an. 870), obsecrando declamavi, nnnc quoque ct
(Rom. xm), sinl cpiscopi, et canones adjudicanda obseero, et ilcm declamo, ut et hacicnTiscgi, quo
crimina sacrilegorum, ulsi ipseNortmannus perva- vesti'a arcliiepiscopali auctoritate apud donini noslri
sor rerum ccclcsiasticarum forel, gladio, id cst gloriosissimi rcgis Karoli (Carot. Calvus) clemcn-
vindicia regia piuiirelur, si sacrilcgus comprobatus liam obiineatis, qtiatcnus domni et universalis pa-
esset, cpiscopali cl canonico judicio judicareUir. pic Adriani, praeceptis ac instilulionibus ccclcsiasti-
Sunt etiam judices, et sunl leges, quorum et qua- cis, milii ulomnibus expcdi!, vtlnl ci qni dc-omni
riim judicio, si quid forle tibi, el Ecclesiae libi com- Ecclesia fas habet judicandi, lircal obedirc, videli-
missoe injuslc iaclum crat, lcgaliter et rcgulariter cct ut limina sanctorum aposlolorum, Pelri scilicet
emciidareiur.» et Pauli, mercar, ul dcvovi, ci ab oodeni insuper
Item posl quaedamprsceipue bcali Grcgerii prse- B vocalus sum, penelrare. Alioquin mc vobis ab binc,
cciJlionumdcci'ela: c Denique cx eo qued tuihomines ul archicpiscopo coepiscopus obtemperare debet,
se ad rcgem reclnmaverunt, quniiiam ab eis sua canonice sciatis obsequi non posse, qnia utriecernit
beneficia, quae apud aniecessores luos praeservie- be.ituspapaGeIasius-(GEL.-.s., episi. i), nesciiint quid
fiint, iiijuste el irralionabilitcr abslulisses post da- loquunlur, qui decrclis sanclac Romanae Ecclesiac
tum regi et mihi libcllum insynodo de regulari obe- sedispr.-esulumquasi canonesopponiinl, quibus cou-
dienlia tua, seciinduih sacros canones, et decrela traire contra canones est ipsos "se eiigere. Istc
sancia; scdis Roinanae pontificum, cx eisdem sacris Gelasius papa venerabilis el sanctus onraes de-
canonibus proraulgaia , electos j'udices episcopos croiales epislolas vencrabiliter sanxit suscipicndas,
apud me expelisli, et trcs, secnndum Africanum ncc ea venerabiliier suscipit, Iicet ad tomum ca-
conciliuin (conc. Afric, can. 65, 88, 89, 9-1), sci- pul iuclinet, qui eis non obcdil, scd polius porro ob-
licet Actardum, Ragenelinum, atquc Joannem a me vias manus infcfens, qund sine jiericule agi nnu pp-
libi designalos suscepisti, ct eorum, atquc apostolo- test, respuit utpete qtii tle se judicari ncn pros]ii-
rum Deiim linicnfuim judicio, in domni regis sicul cil. Nara velimus liolimus, aut eis parcbimus, aut
postulasli, prajsenliadequibusdam decrclum fuit, ut eorum j'udiciopercelleraur, quoriim neminem aliqni
bencficia sua, quse irrationabiliter perdiderant, re- C quiqne reprobare valemus. De arcbiepiscopis autera
cupcrare debercnf. Quorumdam .iiilem corum causa Remigio ac Uarduico, quod niihi per Teuilandutii
usque ad aliuin iractatum, ccrtis causis intervenicn- diaconum niandastis, privilegio sanctae Roinaiia"!
libus non dilfiiiila, sed die alia diffihiendarcman- Ecclesiacnori ])rsej'n(!ical,sed quod eis eadem sancla
sil; et lu anlo diffiniiionein contra sacrcs cancncs, sedcs de me voluil ac dispcsuit commiitere, com-
el sine nlla neccssitale vel raiicne, fnga lapsus, rc- uiisii, vos vcro quod yeslium cst agitc. In Doinino
gularem difiinilionemcxspectaie contempsisli. i Jesu Cluislo licne valele. Ego Ilincinarus sanclae
, Item posl aliqua tle canonibus: «Et ab elcctorum, Lauduncnsis Ecclesiaeepiscopus spontc subscripsi. >
judicio, ut praedixi, incautc ac inlioneste fuga lapsus (I)e quo pitaiio tibi disluli responderc ptiians te
abscedcns, pitacciolum irrationabiliter confectum, el rctractaie, ct a tua contumacia rcsipiscere : tti an-
nianu tua subscripium. ac proefaloeprofessioni luae lem non quievisti, sicut causa brevilalis omillo.El
usquequaque conlrarium, pcr Ermcnoldum diaco- postbaecper clericum tiiumRertliarium doinnorcgi
num tiium, vi Ncnas Julii, iudiciione o milii misi- luas lilteras direxisli, excusans te, quoniara ad il-
sti, quod ila se babcl(15) : lura, sicut libi mandaverat, venire non posses, quia
c Revercndissiuio Remorum arcbiejjiscopp -HIN- febricitans, ut te sol langerel sufierre nequibas : sed
CMARPsanctae Laudunensis Ecclcsire IIINCMAT-US , D libi Romain eundi licenliam darel, secundum vo-
Deo miscrante, episcopus, debilara in Christo devo- lum luum quod vovisti, quando altera vice febrera
lionem. Yosscitis qnia a1iuniversali sanctae Roma- Iiabuisti, ul ad saiiciorum aposlolorum limina, sicul
uaeEcclesiaepapa, Patre quoque nostrp et magislro "vovcrasveniens, ibidcm ab cadem fcbrc libcrareris.
Adriano (Adtian. II) bis vocatus existo, ctvos ipsi Is aulem doranus rex coram episcopis et aliis fidc-
in qualerniouibiis niilii a vobis in Alliniacc palatip, libus suis, qui adfuerunl, tibi per eumdem clerieura
coram aixiiiepiseepis el episcopis, qui adfuerunt, tuuhi remaiidavit, mirum et non veriim esse qupd
,.' datis, quod adeadeni secleiiivenire totideni vocatus diceres, quohiarn ad illuin. yenjre non posses, et
detreclem, nie repreheiidistis; si vilio scriptbris, Romam adire valeres. Venires autem adillum, ct
pro detreclem, quod est dissimulem'yei 'differam, si ipse prc causa ralipnabili teilluc ire velle ccgnor
delracteni, quod yalde jracieni non ab re accipi scere posset, tibi licentiam npn dcnegaret. Tu vero.
potest, iniereharaxalhm non fuit. Uhde vos nuhc ad illum venire noluisli,Vdohec.circa Kalendas Sep-.
pro ahiofe Dei oihriipotenlis, et feverentia S; Petri tembfis tertiae indiclionis, ad,Silvacum d.e.colloctl.-.';
(15)'Ss^Jaj-ad''Ii.nei]D_r(^.uscul.i..L-Y'-:Gapi.Uii;..;;..;;';
217 IilSTORliE ECCLESLE REMENSIS LIBRI QUATUOR.— LIB. III. S18
lione fratris stii Ludovici rc.Iiil, quo obviam illi \c- A _ cum subire judicium, siciil lcx Valcntiniani, qnam
niens, nihil cum eo, sed ncc mecnin, pcr tc vel probat Ecclcsia, dcnionstral.,»
missos tuos, aulliltcras luas de licentia luaRomam . Itein post oslensas auctoritalcs : cEl UOIJpcrlrans-
eundi dixisti. Sed ct quando missi domni apostolici eat etiain tuani considerallonem, cur doninus rex
Rerais iuerunl, quolidie pcr sepiem dies, cum rege tuae pctitioni annueril, tit tinde iu praesenlia illitis
et mcciim locutus fnisli, et inde nibil dixisti. Q.ied elcclos juriices episcopos secumlum sacros canoucs
dicis le in synodo apnd Vermeriam, indequc apud accepisli, sinc conscieiiiia meiropolilani, sincque ec-
Alliiiiaciim liceniiain eundi Roraam peiisse, et im- clesiastico judicio consenserit. ut secnlares jndices
petrare non potuisse, omiies cpiscopi, qui in-eisriem ad rctraclanda ea quae diffiuita fiierunt, vel ad diffi-
synodis fuerunl, liquido sciunt quoniam cum de luis nicuda, de quibtis judices accepcras, demura acci-
iusoleniiis increpabaris, timcns regularejiidicium, peres. Scio enim el cerlus sum hinc illuni canoni-
vei regis.easiigaiionem, licciitiara cundi Roniam cum scire jiidicinm, el miror ac doleo cur tn hoc
petebas. Cum vero videbas, quia et rex et cpiscopi videre non voluisli, aul Deo jndice arrogantia cae-
crani tibi placabiles, dcipsa licentia nibil dicebas, catus non potuisli. luunge igitnr, sccundura consi-
sicul nec raodo facis, donec aliquani novilatcm, ut lium Apocalypsis Jpannis, collyrio ocutos luos ut
solcs, quam semper limeniio cxspeclo, ilcriini fa- rj videas (Apoc. in), cl albngineni arrngauiiie de pculo
cias, de qua compellattis soiitarn cantionem tlelua raentiSjid csl iulellcclu tuo , abjicere valeas, ct
recanJes. Petilio autem tua apud doninum rcgem pcnsa ne fnrte dpiJinusrcx, quem telics exacerbasli,
talis fuit, quando ad eum vcnistl, quia sicut plures sciens diviua judicia alque clequia, liiuc in annuerido
el penc omncs in istis provinciis scire dicunlur, el velis tuis cogilaveril conlra lc sentcntias divinas do
patet, adriens gravibus graviora, velut ipsa sacrorum his qiii durac cervicis cl indomabiles cerde sunt:
eanoniira denioijstrani judicia, nescio quibns ma- Qtii noccl noceat adhuc (Ezcch. n), ei qui in sor-
cliinationibns cxcpiisitis a tc j'ussio cst principalis dibus esl sordescal adhuc (Apoc. xxu), ul hnpleanl
clicita, uf de his de quihus elecfos judiccs seciin- peccaia sua sentper (I Tlicss. n); et : Dimhii eos sc-
dnm sacros canones expelisli, non solum eorum cundum desiderin cordis eorum, ibtinl in adinvenlio-
qucrela, querum causa usque ad alium tractatum nibus suis (Psal. LXXX) ; et : Nonne Itaic condita
diflinienda rcmansit : vcrura el cjuae,ut clixi,in dein- sunt apud me, et signata in thesauris meis? mea est
ni rogis praesentia electerura judicum senlcnlia ultio, et ego relribuam eis in lcmporc, ul labalur pes
diffinita fucruiit , sine meiropolilani conscienlia, eorum : juxla esl dies perditionis, et adesse festinant
gineque canonjco et cpiscopali judicio, pcrjudices tempora (Deut. xxxn). lit ciim lantaruin transgres-
saecularcs, Hclraigarium scilicet nicrcati palatini C sioiium inveniaris obnpxius, non cessas iue provo-
Telotieariuin, cl Flotbarium ac Ursioncm villarum care, ut de promisso pitacio tuae profcssionis aique
regiaruin raajores rcfrioarcntur, contra canones, snbscriptionis, de quo tibi, ut praedixi, respondere
qui ab ecclesiasticis ad majoris anclorilatis eccle- hactenus disluli, sed et de aliis luis profcssioni.ius
siasticos j'udices, el non a niajoribus ad rainorcs, atque siibsciiptionibiis vel laccssilus re»cribani, qtta-
nec ab ecclesiaslicis ad saeculares, neqtie a oonsensu temis professionum ct subscriptionum luaruni bislo-
parlium eleclis provocari pcrmillunt. Aquibusju- rias plurcs legentes, si forle sunt qui adbuc cas
dicibus saeculaiibusa te petilis quajdam cx diffinitis ignorent, earum diligentiam caulelam quoqne et
refricataetimmutala,quxdamvei'Ocxdiffinicndissunt utilitaicm cognoscanl. Et primuni quidcni 1'espon-
diffinita, adiiiventitia reputatione, sicnt ab ipsis, qui dcbo libi de praefato a le subscripto pitacio, in quo
in eodem placilo fuerunf, dicilur, de non nccessariis scribis in adminiculo luo le a rae repreheijsiiin, et
el inconvenlenlibusjuramentis reperta, etatecoram esse ine ostendis reprehensibileni. Sed ogo- spreia
praedictis judicibus ipsis tnis accusatoriliiis, quos repreliensione tua, qua nie quasi sub quodain cxcu-
conlra elcclos judices sicul expclicras, suscepisti, sationis velaminc, dc seriptoris vilio niorc lun evi-
proposita,quateiius et isde quolegalitcr acegulari- " dentcr rcprcbcndere satagis, qui aul diffcrenti.im.
ter diflinilura fueraf, ul beneficium suuni iiaberet, verbi detrcclera [resl. pro dctraclcin], quod ist nicis
quod eonlra rafionerael;cquitatemperdideral,eadei]i scriplis tibi riaiis posui, nesciam, aut scriplom
adiniciilione dimilteref ,et 111 i quibus judicatum fuc- vitiiim in eis corrigerc iion sapueriin, vcl cmcndare.
rat,ut quoniam (u posl expetitum elcctorum judi- noglexerim, ctcxmea repreliensione luam oslenlare
cinm, ideni judicium stiblerfugisti, beneficia sua us- scienliam, Cbara Noe filius (Gen. ix) voluisti, non
que ad legalem diffii,itienem tenerent, bcneficia ipsa soltnn in vcrbi illins diflcrcntia, sed el in alio verbo,
-deserercnt, el fu quod incocpisti cvindicaivs; cum quod ad oslentalionem tui in tuis adinvcntionibus.
sicut libi non licet de accusatione, sive ciiminalis iteratum inveui; et ciim hinc ineani insipienti.ini
causre, sive civilis, rclicto ccolesiastico, jjublico voluisti oslendere, tuam studuisfi apud scltolasticos
pnrgari judicio, ila eliam non liccl libi postposito slulliliam propalarc. Pro me nibil curo dicerc : Milii
vel conlcinpto ccclcsiaslico, judicio, ad srecularia enini pro minimo esl nt a lc jtidiccr (I Cor. iv),
'
judicia ccnvplare, vel queracunqtie, nec etiam lai- aut sine dilceliono a tua seicntia rcprehendar. Sed
cam persnnam perlrahere, neqiie ad lerum suum ne apud illos, qui lecura rumusculos captant, glo-
scqui, si ipsa persona laica consenserilc-celesiasii- ricris quasi me mulum cffeccris et elinguem, .quj
'
219; -FLODOARJ)!C.4N0NICIREMENSIS -'- 220^
soltis noslris lernporibus lliesaufbs sapientiae et A : « Vif diyersis: flag^ilis a. rdiversis; altritus; dicit:
scienliae penetraus inlroisti, hicVCausa cbmpendii Q.dme comedunltion'dormiunt (Job xxx), ac~sidi-
prajlermiltens, cum mibi vacaverit, oslendanf quid ceret, iibn quiesciiiit. Et tu, ffater,,'.:me iure iiiiguaj
regulariim grarnmaticse artis ahctpfes, quid ortogra- . flagellis alterere, el venenbsis sCripiis tuis ad ira-
p!iire;dootores, quid. sanctaj Scfipiufa; tfaClaiores,, curidiara provbcando infieere n.oiiVquiescis.Scd qui
iiide sentianl alque dicanl, » , - ; illuin, sefvum suuurcustbdivit aVmurihiifatiohibus,
, ...Iriein.posl noiihhlla : «Scd el alia sunt hjnc ex me peccatorem, et fragileni in se confideiiiempotest
sacris caiionibus el apostolicaesedis decretis, qitae cusiodire a rancore et raalitia conlra tuasfalsas cfi-
niibi liic ponere longum fuit, in opusculo 55 capitu- ."'minaliohes. Posl alia niulta supef dolbrem vuificruni
IbrhiiJ,, qnud ad iuam coriimori]tiohera, et corre- hieorum adderis.(Psai. Cxvin),:dicis: Sicul in scriptis
clionem atque insiruclioneiii libi dedi, pblcscele- ;. tuis perversis inveuio, quia apostolicsesedis pote-
gere, practcr cpislolas praemissas quas: libi direxi stali derogo. Unde nerao saiium sapiens tilsi uhqiiaiii
ad rcdarguendaiii .luam. temeritatehi coiilra evan- credidit, vel credel, quoniam ei ipsa scripta qhaj ad
gelieauiVverilatem, et apostolicaiii atque caiioni- aposiolicam sedem sajpissirae-jnisi-,et jlla qtlae:libi
cam...aiictoritalerii,' eonifaque-sedis. appstolicaJ resulianti saepe transmisi, le reyiiicent, 'elihlstb
decreia,.in tiiam.el;periiTcieihVhiuliofiiri)~:prajsmii-' B saeculo,ei iii fuluro jiidicib. Noh eiiinf d.eine Verum
plam, sicul in synodo pltiilmorum episcopbrurh est esse valebisunquanJ,:velusquampfobare qupd dicis t.
coinprahatum...Sed ef praeter aliasepistolas:,;ac alia Ab his,iiiquiehs, aVqiiibiisprp-appslolicaerseclis pri-
scripta, quae libi; difexi, vel deriiad compriineiidam: ''yilcgiis, qua; Glirislisunl tisque ad hjqrleiii fas erat
litaiii iiisblenliam, et comnibneildani'ac.iiistruendarhi deceriari,piaidicatur ci d6'cVtur,-*.ihVIiiX;qu'aEfJeadem
.tuam diieclibiierri;ul' ageres juxlaDoinini; dieiuriiv: sedes slatuil, yelut fespitciiduih probari. •SedJupro-
Quid qtirEiitpbniinus.Deus luiis a te;iiisi ut iiirieas! baris ejus prTyilegio.resuliare,qui secujjduiii saci'0s-
Doniinum Deum tuurn , et facias vclunlalem ejus,, sanciorunJ concilioruni canbjies supra"posiios, ab
pbediasque ipsius.iniperiprfOeMr.Vx).? Quae.fraier%q\f_ ijjsa.prima sede alqhe ab oiijni EcclesiaVcaibolica
Jicila cordis inieiiiioiie reyplve, et recbgila quid sitt coiiiprobatos, ui;revefa Spiriiu Dei cbndil6s,-el lo-
quod dixisii: Quia ex lunc.quaiido roilii lilteras illasi tius nrandi revereiitia coijsecratos; etjuj~ladecreta
ijiisisti, ut arcliiepiscopp; coepisCopus,ObfeiiiperaTe i ipsius saijcirfisedis, ~ex eisdem sacris cahoiiibiispro-
debel cahonice,-_.scircm bbsequi niilif le iion; ppsse;; niulgiiia, nielropolitanppiiyilegie r semel-el secundo
et revoca arite pculosluos, quod coram episcopis> ac lertjo cohiniojiitus', obedjre deirectasii, ut colli-
deceni provirieiafumpiofessus. es,' elimaiju.propria( gationes iihiJietaiis(Jsa. LVJii),'qtiascojitra eyangc-
subscripsisli: scilicel quia priy.i.legiometropoliianii v licaiii Veritalem, ei aposiolicaih atque propbeiicani
pfbvinci?3Remoruin Ecelesire, secundura sacros car• . auciorlialem, coiiiraque sancioruni' caiionuiri,et de-
nhnes et decfefa sedis appstblicaeexsacfisCaHOiiibus > creta ipsiiis.veneraiidaesedis exitiabiliier, in liium,
pfomuigala pro scije.et ppsse.teObeditufuhi:profiier eimultorum periculuni.coUjgasii, dissoIveresVlnsu-
reris elVsiibscripsisii.:Dic,; fralei',;quanrio el ubi, velI per coiiifa"sacras regulas ativersus metropoliiaiium
iri quibus a te reqiiisivi vel exlorquefe volui, ut miliii ;priyilegiuin-libello periiiciose subscripsisli, et sub-
contra liaec in aliqiio obedires ?;qui liunquara tua,, sciibi iecisti. Unde in synodo coiiveiiliisab episcopis
sed juxta Apostpltttn, le qtiaesivi(II Cor. xn); et quii . decei»;provinciariinj (syn.,.fi-(2iacen'm)''libellum jiro-
lii.easisrjiifias,seincetnjearpersoiiaei facile. Deogra- fessiohis defiitura. lua obedieniia subsCriJJluiiJrmahu
tias, posium dimiltere, sicut et fjiioiidiepfote onir- propria, qiieffl liabeo, poiTexisii. Conira quCmiie-
nipoiehliara.D.omini.dey.pie.exprans .facioyinjurias' , riiih resubsciTpsisii.;Nam egofrdeereiales ;episiolas
ordinaiionis diyinae, qnaVa lua.insqleiitia exquiiiuiir " sedis aposlolicaediversis leihporibus, pro diyefgbriim
tiir, hl meiropplitano privilegio canpnice nbn subda- Patiiim consolatione, vel.coiisultaiioheab ejusdem
jris, in eilra "redundantes, qui Spiriiu''Sahcio suo, ai sedis pqnlificibus datas, et venefabiliier suscipio'',;et
qrio"prpmri!galTieguhturct credUiilu.rcanones, insli- venerabiliier-suscipiendas dico et scribo, et sacros
tuit, paiiehler ferre non possuni, nec debeo', quin1 saiiclofum concilionim canones curii"decfetis apo-
tantuin inrie nonsalagain, quaiilum poterp. Nam si-... " stolicae sedisr, ex eisdem sacris.canonibu.s.jifoinul-
cul sbllicitudp et priraatus toiius EcclesiaecatholicrB 3 gatis,et rectpiendos,: et custodiendos,'et servahdos,
sanciaesedis Rbmanaeponlifici divinitus ,est .cqllafa,, sicut supra oslendi, profiieor. Et quod; dicis,te aur
ila el iinicuique luelrqpolhano ac prinjati.provinci-e3 dire obioqui de juriicio donini papae 'Nieolai, si de
sollicittldo sibi delegaiaeproyinciae,per saci~pscano- - medicis, njendacium dicis. Nam qnod jllede Re-
nes SpirTiu Dc.icoiidiios;et lolius mundi reverenliai thadp sive de Vulfadpjudicavii, libn ccnlradixi, sed
consecratos noscilur'esse. cemmissa
.•:':.''."'-'-.'•,'"'.''.'.''":' ,. .:.—, >•—,-:,' . * sicut ip.sepraecepit obedire curavi. Dereoqhod dicis
et caetera;
Seqiiiihtuf denique pltira dc prcfessipnibbs el sub-- - de Roihado, quia in ejus deposilionenon consen-
scriptionibus ejusdem Hincnjtiri, et correpiionibus. . sisli, subscrjpliones lu;j-,manusprdpriaete.reyincunt;
ejus usque ad finem opefis.; llCni aliiid opus jnci-•';.:,Nihilehim irideegi, cjuod mecuiii jjpiiegeris; hibil
. pieiis ita;: ;-.' . . ; ; ;:: j"udicavi,qnod non judicaveris; uibil siibso.ripsi.ijiiod
VVf.HiNCHAnus Renibrtim.episcopusHINCMAIIOLaudu- -'.'. no.n sribscripseris. Habeo.eniihillas ipsas lnaniisIIJDQ
Vnehsiepiscopo. ;. •. ~ :<.; subscriplioii.es.» V ... ;.;:;-.' :
S2I V BISTORI^ ECGLESL'EREMENSIS LIBRIQUATUOR. — I.IB. III. VS22
- Et cifea hiijiisoperisfinem: «De :;Iiisvefb,quxTh «_qubd de sup dicebai Paulus': Alexander mranus',
scripto apud Altiniacuni: daloVnillii"imprbperarido iriutta mala niihi oslendit, reddet '
illi Domihus}(lI
mehdaciter dieis, tlbi respondere iion curo. Scd scias Tim. iv). i . "\ . ._.""""..*:
qnia hbn suni oblilus qitod seripluih esl ih Isaia " ';'".-.':} cAPDT''xxm.-..' ':':.:-;:,;
proplieia (Isa. xxxvn), quoniam S. Ezechiasarelatus Quai Allfrido Transrlienensiepiscopo, el cccterisqui-
anguslia, blasphemas epistolas sibi direclas in teinplb : busdamepiscopisscripserit. •"
coraffl Doininoexpahriit, et ad eum clamavit, et ex- ; Aitfiirio TraiisiTicneiisiepisobposcripsif quihdam
auditusest. Expandani auleiri manus meas ad Domi- prc rcbiis S. Remigii sitis in Thoringia, quas eideni.
nurii cuijj blasphemiis el superbissihfis scfiptis liiis commiserat, ut redditus ipsaruni ipsi terapbreop-
riiibi a t.e direclis, orans ul', quando scit, et quando jiorluiio dliigerCl, ihterdjcens, jtixta disposifionem
vult, ei sictit scit et sicul vult,fe eonverlal ad verrh B. Remigii, ut nenio colonos ijjsaruin in suo pfaesu-
pacis el dilecliOiJisalque debilaeobetlientlaedilectio- meret ojjpriinere servitio; item',.."qnod casdcm res
neni[foj'., direciioherijjretmelibei^eta labiis 1'niquis, ciiitiam suoln beneficiiim dedcrit honiihi., rogans "ut
et a iiiigua clolpsa(Psal. cxix). Et dcrijiuae;nie:e eideni hoiiiini' solatinm in quibuscunqiie iiidiguerit,
be.itseei gloricsre Dei geniiricis MariaemCfitis, ac fefre siudeat; Advenlio, MelieiK-Itimpticsuli, super
precibus sancii Remigii, hojiis privilegie derogas, B quadam firiei qnaestioiie,de qua fueral iiiterrogatus
exaudiet ine adjutor in oppoftiraiiatilius Tn'fribula- ab ipso; ilein; de ilinefe' quod iricniAdvciiiiiiisR6-
fione (Pstil. is). El qiiia beatus Ilieronymns de.bis, . marn petitiirus debebat iiicipere; ile:n, 'de advcnfu
-quorum adversuni me graiis suscepisii officiniri, di- stto,ad denuntiatani a r%e!fiyhodunV,.;.pro'.in.eiho.j:ata
cit: Audiant canes mei (IiiEnos, pftvfai.in Job), tri qu-Bstioiiefractaiida; itehi, pro filio jicpiis suaj,
qiii. de filio in fralrehi, intleque cfevisli in coepiscb- queiri eideincoiniiiiilebat; ilera, prq "Tiisquae irieni
ptini,' et post aijeo profeeisii,ntr iri canem ffleuriiex: Arivenlius ei niandaveriil"'deHinciiJaw Laiidiiiieijsi
creveris, accipe hanc peryersi contumaciaeluae pita- episcopo, breviicf iiitinians qu_e bona ergaipsum
ciolj exigente causa,' prolixain respOnsionom. Cum gesserif,-et (]U!Bpraya.TUccorilfa gercbat; iierii, pe-
anteni-niilii vacaverit, succiljclius de aliis perversis, iehti consilium quid agere'dcberei, Itafolo iri.re-
et iiicoinposiiissciiptis triis, in qiiibus qiiaedamliien- giuini Ludovici fratfis sui senioiis ipsius veniente,
dacitef, quajdam rejjreliensibiTilefmerejifeliendenclo, significaris quid egerit ipse, qua.ndoLhdOyiCusVTC-
quaedam ficte bumiliier, et vere superbe sci-ipsisti, griuin'Karoli pervaserat, et quid eidem- tunc agen-
rescribam, et in illo scriplo, quia lego dixisse Donii- duin foref; iieni, pro acceleranda oidiiiatione
nirai : Jam non irascar libi amplius (Ezech. xvT), , Berardi Eeclesiae"Vifdunensiselecii, et;'vpcali epi-
qiiantrira mibi adlraC paret de hiijusiiiodi altercatib- 'C sccpi; 'itehi,,:.pto excoriirhunicalipne Ilarlpijiahni,
ijibiis"tibi scrib.endi fihem -liiJpbnarii. De hoc quod - quanlijiillebat ei, significans qualiier eariidem.t-rii-
dicis, qiiia dicunl de nie hohiines ': Qualis est iile ciare deberct; iieiji, pro jnissis ipsitis Adveiitii,
avraieulus, qui lalia siiO hepbtisciibit? dicahi ei.de qhps Roiriara' .difexefat pro causa rRefluiphjTrevi-
te ipsi houjiiies : Qiialis est ille nepos ab avuiiculc rensis arcbiepiscopi, niiians ciir sibi non signTficas-
suc lalis iit luric eral assuniplus, et talis, sicutiranc set, qui ei renuntiayisseiit; iiem, prb-litteris Ludo-
esf in spiritali ac teniporali horiore effectus, qui ial"a y.ici.regis, qtias.idem. Ad\~en.lius"ei:difexerai,;isl: iit
sibiexigil ab invilo aviinculo,;iietalis ab aliis; siciit litleras,. quas ipse domnus. Hiticmarus Ludoyico
a r.epote stio depingituf, aestimatns, per euni hli- .roiltcbal, ipse praefatus.prafi.sul, ,ei .itijlmittefet., aut
snlicniefur nOhien Doriiini (/Jo>n.ii) et vilupereitir . doharei; ItCiij, pro liltefis ipsius Adventii, qn.as'ei
ministeriura ejus (II Cor. vi), secutiis Ajjesloluni iniserat, iniimaiis ,de advenlu Jegaioruin stiofum
Ecribehtem adCoriutbiOs, cphtra se blasphemanles, palliurii a' sede ajjostolicd'Berttilpiio afcliiepiscppo
ct vilipendi ab'aliis"Iab6ran'ies-?.Egil quippe dpcior defereritjunj,exhbrtans eliani, ut de regiim concordia
egregius uf, dum ijJse qtialis esset agnoscitur, el vita lafjbraret; Uride,quiaseiijpef labofayeritetlabbrare
el linguamalepraedicahtiuiii ejus praediealiene vile- . deceriel, innbtesCii,*et ,de nihlp,"qtiem sibf rijitli
scefef, ilios videlicel commenriaret; si se ajjsconde- pelierat, quia hoc; ahiinal ipse doinrius ilincmafus
rel; cnmqtie senoh bstenderet, errori locura detlis- 11611 haberet, nec sedere soierel. et alia quajdiini;
set. Dictint eiiain et ipsi bomines de le: Qualis est itefflV pio excOiniiuinicaliOiiisidiscrelionc, qula
ille hepos, qni talia conlra suiiiij-ayunculum, et nu- 'excoihrijuuicaiossighificaveral a se qubsdam liiale-
tiliorem atqtie ordinalprem machinatur, el quantHffl faclores MettcnsisEcclesiae, hbriJiries scilicef Wal-
pbtestliiali agit, el pliisquampoiest agere cupit, sic- terii cbrailis, el Laniberili, deposcens ulaposiolicain
ut tu iri die niagni jhdicii riiariifeste videbjs, Si le i'Cgti!amet episcbpaleih servci iifliujtisracidiiiegbiio .
arilea inde noh reccgnovefis, ei digriispoeniientiae paiiehtiam ; iteni, quo debeant ordine corisecrari
fruciibus noh eineridavefis? Mulluriinie fatigas, et lijeiropolitanus atque dioecesaiiiisepiscopi. Efcararao
tneriio, nori tibi iiiipiiletur, sed faiiga.lionerameain ("athalairaerisiepisc6pb,'de qiiibusdam repreheridens
cpnsblalur, quod sicut libi scfipsi, bcaiiis dicit Gie- quae non' libenter aiidiebat' de iilo, adnioriens et
gorius : Etsi JElhiops higef iij bal.neiim intraf, et instruens qualiter se agere debeat ,et ut monitis
higerde balnepexii; tanreri"balr.eator clertariura ajiosiolicis ililigenier atiendat; iteni,' prb cujuscjam
. liaiti.eistii non perdil. Timeo de to raeo' Alpxahdfo viHteincolis-,quos*ii'rali6na!jiliicr ab bihhi cbhsbk-
223 FLODOARDICANONICIREMENSIS., ,...._.__., _: __, ^
lione divifti triihisterii, propter qiipddara hpmjci- A ciismiui petebat,:ae de ECclesiismonasteriiOfba-.
jiiuffl, non ab ipsis palralura , removeral, intimans consis, admonens -eiim, necontra ;njalfem"suam,
quomodo riec cbarjiatem, nec discfctionis modcra- Ecclesiain scilicel Remensem, -el palroniinl.rsuum
Vtionemin IJOCfaetp euStodierit;; ifeiii, prh absplu- sanctum Remigitihi aliquid perverse..agerei.-p.rsesu-
tiohe cnj'iisdam ab ipso excofflmnnicati^ pro quo meiCt. Odoni Relvacensi, queni filjum charissi.nuini
Giriitarius Colorijeiisis cpiscopus eidehi littcras de- saepe vpcal, mulla fidenter [ms., fideliter_|,scripsit,-
precatqrias iniserat, quas ille soseipefe nohierat, Pre epislola siquidem Adriani, papae,.quam sibi;miT
asferideiis qualem se erga dclinqiienles, et qtialem seraf siiper appellatione cuj'usdahi presbyleri; ex
erga recognoscciilcs episcopus exhibere debcal. Hil- Ambiancnsi parocbia, ul assumal idem Odo pro bac
nicrado Ambianensi, pro quodam inonaclio, qui laborcm, quaienus Hilmeradus episcopuspaprejus-
prcsbyterum et mouachum in monaslerio sancli sis obediat, ci qualitcr scripia, presbytcr idcra Roma
Ricliarii occidil, pro quo domnns papa Nicolaus deiulcrat, prudenter tractare debeal; iiem, pro qni-
lilteras eiricm domno llincmaro direxer.it, pooni- busdam regis liominibus infer se discordantilms, ut
tcnliae tcnorem continentes; item, pro litleris comraoneal cos ad pacem vciiire, indicelque ipsis,
Adriani papae (14), qnas ei pro quodam presbylcro quod nisi Iioc cgerinl, ab eodcm domno llincmare
ujiserai, inonetque ut nposiolicis obediat jussioni- B ] exeommiinicandi sinl; ilem, pro synodo, quam
bus; item, pro quodam prcsbytero, qui ad euin rcx prseceperat babendam non in lempore congruo,
clainaycral, quia, pro eo quod anna ric cujusdam peiens consilium quid inde agere dcbcat, rogans
ebrii maiiibus, qui eum qccidere volebat, exlor- eliam sibi rcmandari quid rex responderit de illis
quens, proj'ccit et fugil, idem episcopus ab co et Ec- hominibus quos se excommunicalurum significavc-
clesiam suam et faculiates ejus lulisset. Uiidercdar- rat, et de aliis necessariis causis. Dc quibusdam
guil ettni, qnoJ conlra auclorilaiem sacrorum ca- quoque scriplis, el Graecorum quaestionibus,el ho-
iionum erga praefaiumcgeril presbyteruiii, mandans miliis beati Petri caelerisqticrebns; itcm de respon-
quid ficndiim, et qiiid juxta caiioiiicamsit auctorita- sionibiis ad objecia Graecortim,quas idcm Odocolli-
leiii dc hoc observandum. Item redarguens eum qua- gens descripseral, et domno Hincmaro miseral. Un-
rc in torpore ncgligentirc requiescens , pravorum de Deo gratias rcfert, quia se ipsumque uno spiritu
consiliis uleretur, ciim el aelate el corporis infirmi- polatos invenit, et quid de bis sibi videatur simul
tate ad finem vitre urgeri \idereiiir, osiendens ci ex coijfcrendumessc significal, scdetapuri rcgem sem-
sanctaruni monitis Sciiptiiraruin, quibus iransgres- per eum excusalum fieri )'ogat, qui tunc in ejiis ser-
sionibus invcnirelur obnoxius ; ileni, pto quodam vitium, diversis infirniitalibtis detcntns, abire IIOR
presbylero, mandans el inlcrdiccns auclorilale me- 'C polueiil, rememorans eiiam dc discordantibus, unde
tropoliiaiia, ul nulliim ]ir,ejuriiciuniei faciai, sed ad j'am mandaveral, ut eos ad pacem redire moncret,
synoduni convocalara die dciioiniuala sibi occurrere laudans cum qued de his quaein lilteris suis ei signi-
Sliidcat; itom, pro Iiaceariem rc, inlimans qnia si ficaverat, ut Dcnm et Iralrcm diligens, studiose ac
non occurreril atl sydodum secunriuin pueceptum cpiscopaliier egerit, el utregein commoneat, clindo
papae, quod synodus r.e co judicaicrit iu ipsmnsit niinislcrium suuni facererogat, sibiqtioquercscribi,
cxsequendum'.Isaac Lingoncnsi, pro quodani rogio de quibusdam, quae inter se et regem versabantur.
railite ab ipso cxco.iinninicalo, suailens ut mitius Quajriameliam iniiiiians, qusesecrcto Joanni episco-
erga erim agerel, propler inslanlein de iiifesialione po notificaret de synodo lunc, ut rex jusserat, non
paganorum iiccessitatem, notilicansque qualiter ipse agenda, ei quare ttinc convocarinonrieberct, adtlens
agere solerel in talibuscxcommunicatorum causis, dc quibusd.im qtioque scriptis , qu:c illi remittebat,
elqui&illud analhema non durel amplius, nisiqnan- vel qnaesibi mitli po»cebal; ilem, de ordinatione
diu hoino in peccaio persevcrat; itcm, pro nepoti- Willeberli, cui rex cjjiscopiumCalhalaunense dcde-
bus ipsius, qui apud eunidcm domnuni Ilincmarum ral, ne in ipsius ordinatione ab ordine tlebito decli-
nulrili fucranl, et alia quacdam. Ilungario episcopp, naret, inlimans quod irrationabililer Calhalaimen-
prp excemraunicalipnc Ralriuini qui Jtidith vidtiam scs, post obilum sui ejjlscopi, dc suaipsa nccessilale
fegis filiam sibi furaius fuerat in uxerein, unde et fccerinl, ct quod ad regem litteras suas pro electione
ab episcopis Inijns regni fuerat excommunicatus. praefati Wiileberti miserint, decrelum vero suum
Horlalur autem cumdem llungarium, ut admo- ad archiepiscopum, sicut mittcre debueranf, ut inde
neat Roricum Normairauin, nuper ad fidein Clirisli qurc agenda essent canonice agerel, non miscriht,
conversum , ne recipial eumdem Balduinum , neqne insinnans qualiier inde rile facere debuisscnt ; scd
praesidiuinfcrat : sed elquod cenlum \i. si cacleri]. quia non feeeranl, quid cxinde caulius agendum
JS'orlraanniper cjus consiliuin, ul audieral, post con- sibi videatur, edisseril, et prudenler alteiidendiim
versioncm ipsius istud regnum dcpraedatifuissent, mand.il, ul regtilaris eleclio fiat, et postremo, sicul
hoc digna pceiiilcniia eniendare studerel. Fulcrico ipsius prtidenlia) mclius inde \ideretur, banc ita
Trecassino episcopo, Ecclesiae Remensis alurano, disponeret; item, de causa parocbiae ipsius Odonis
gralias rofcrens pro cpistolis quibusdam Angiistini quae inler ipsum et Rolliadum Suessionensem ejii-
ab eo sibi missis, el de libro Didymi, qiicm Fulcri- scopum ventilabaiur, simulque de presbyiero, qui
(ii,) HaeepistolspNieol. I et Adriani ad Hincmarum non exsiani
225 IHSTORIiE ECCLESLC REMENSIS LlSIti QCATUOK.'— LIB. III. 226
epistolam papse'Romadetuleral, ut rcgcin admonent A qnisilione ab ipso Odone et praefato Iledenulfo tra
modificans cjus aiiiraura, ne conlra Domiuuin aliquid ctari judicii Auriniaci monasterii, ]>ro regimine
facial in Ecclesia Dei, vel cpiscopali ordine non pro Rieearae abbatissac, quae contra leges idem tisurpa-
Hincinaro ncpole suo se tanlum id dicere asscreus, verat monasieriiiin, monetque ut suggcrat regi, nc
quanluui pro ipso seniore suo rcge, ne ipse lalitcr agerel inde qualitcr alienis pcccatis implicarclur.
peccaret, unde aeternaliler periret; item , de cor- Idem de itincre suo non ad i-egem terrenorura prac-
reclione episiolaesuae, quam illi pridem miseral, ab scniiani, sed ad rcgis aeterni judicium, ad quod
imperilo scriplore corruptam, el de his quaeobjicic- j'am se festinare per continuasindical aegrotalioncs ;
bantur Ilincmaro scandalizatori suo ; item , de lil- item, pro ordinaiione Hciilonis, quem plebs No\io-
tcris, quas pro eodcin Hincmaro regi mittebat, ut inageiisis episcopum sibi elegerat ordinandum, alia-
ipsc Odo eas il!i porrigerel, ct qualiier cas recepc- que noiihiilla eiriem s;i>pedircxisse repcrilur scripta.
rit, vel his aniuieiit, sed et de aliis sibi sciendis Hildegario Meldensi episcopo, pro parochianis
pciil litteils sibi remairJari ; ilera dc causa Erpuini ipsius quibusdam , qui hoinicidia in Remensi per-
episcopi, qui ad conriiclam synodum veiiirc non pelravere parochia scribit, exborlans ut eos salvare
valebal, ul causam ipsius Odo inler ej'us personam quocunque valeat consilio et auxilio procuret,,
el accusalores ejus cxsec]ui sludercl, ei si ad iitle- B adjuiuium se spohdcns, ul ad paccm venire
grum id agere non posset, euradem Erpuinum el qticant.
accusatores ejus ad syiiodura apud Pislas ageudam Scribil quoque ad cumdeiu quemdam Dc judicio
abire commoiieai; itera, de lilteris sibi ab Odone aquae frigidre libellum. Joanni Cameraconsi peienti
lnissis, in quibus corapereraf insurgere quosdam couimenriaiiiias dari sibi Romam proficisceuti litte-
inonachos contra sacram auctorilatem, el de piivi- ras, ex nomine donini Hincinari Adriano papae offc-
iegiis Corbeiensis monasterii; item pro itinere suo rendas , rcscribil, quod si reddilurus obscquium
ad regeni; item gralias i-eferens Deo, pro satisfa- Caesari, Romam velit ita pergere, ut obsequio Deo
eliouis el correctionis dulcedine, qua in liltcris dehito Caesaris contrarium non esset obsequium,
ipsius Odonis niullam recngnilionis ejus dc Iiis undc canoiiicas libcnter ei lilleras tribueret; sin aulem
vedarguerat eum reperil benigiiilatcm ; ilem pro pro causa Lolbarii regis , quae inter eum et ipsius
cleelione Stiessorum episcopi post obilum Rolhadi ; uxorem diu venlilata fuerat, quouiam commeiidali-
item, pro convenlii synodali snper responsione ad tias in bac re dare lilteras non valebat, reprehcn-
«pislolam Aririani papae; ilem , pro Hlteris regis, siblles dare non audeal, quia nec tlebeat, praserlim
quibuspraeeeperal episcopos regni a domnoHincraaro cutti nuper domnus Adrianus lilleras ei sute auclo-
-convocari, ut probiberent filium ipsius regis Kar- C ritatis per Actarduni Namnetensem episcopirai mi-
loiijannum a prxsumplione cessarc, quam crimina- seril (ADRIAN: II ep. 15), in qtiibus sigiiificaverit sc
batur contra palrcm exercere; ilem, pre ordina- certamina, quae sedes apostolica per antecessbres
tione Ansogisi Remensis diceceseos monachi in suos Renedictum et Nieolaum in hac causa certave-
cpiscopatu Senonico ; Itcm , pro libello bisloriae dc rat, sequi, monens eum, ul quod super boc negotio
orlu S. Mariae,el homilia R. Hieronymi de Assura- gestum est, nullatenus eneryari consential, inli-
ptiene ipsius Dei Genitricis, quae quidam monacbus mansque qualiler cxcommuiiicala fuerit Waldrada.
Corbeiensis nionasterii non csse recipiendam con- Addit eliam, quod sine cousilio coepiscopum litteras
tcudebat. ei dimissorias, maxiinc pro rc incerta, dare nequi-
Ad qure respondcl idcm domnus Hincmarus, prae- rct; itein, de obitu Lolharii regis , cxliorlans ul
fatam hisloriam nos habere ad leclionera, non ad sine dilationc ad Karolum (Carolus Calvus) regem
profcrenduih aucloritatera : hoiuiliam vero camdem veniat; itcm pro quodam prcsl.ylero Caiueracciisis
a sanclo Hieronymo asserit catbolice diclatam,sicut parocbiaD,qui seipsum caslr.iver.il, frcquenti raoni-
et stylus, et caulcla senstis, et intellectus , ct alia lus id agere visitaiione, nesciens qnid inde sacri de-.
cerla indicia monslranl, et cerlae personae,per quas ceruereiil-canoiics, consiliuraque dal, monens , ut
de parlibus orienlalibus temporc cerlo delala ad re- * diligenler investigetur quibus sit niodis adinissum,
giones nostras pervenit, fidem facitint. Subjungil et interim per iudulgenliam prcsbylcr idem nianeat
quoque de libello ipsius Odonis contra objecliones in ordine suo , doncc in pro\inciali synodo quid
Graecoruin, qnaedam se in eo commeraorans adno- exindc tenendum sit invenialur, quod ncc praeccplis
tasse, quae reiraclanda ct corrigeuda forcnt; ilem, evangelicis conlrariuni, uec decrelis sanclorum re-
pro ordinalionelledenulfi secundura jussionem Joan- perialur adversum ; item, gratiarum referens actio-
nis papae ad cjiiscopum Laudunensem diu pastore nes pro beneficiis saepc silii ab eo impensis , pctens
vacanlem ; item pro ratipne lunae paschaiis , et ut requirat scrmonera sancti Ahguslini Dc lapsti
leclione quam Adalardus abbas inde ccmppsuil; inonachi et\idurc, ac sibi ad transcribcnduin miltat,
itcra prc eadeni re, gratias agens Dco pro sollicitu- vcl transcribi faciai, ct ad proximam synodum sibi
dine ipsius Odonis, qua sluduil investigare mysti- afferal. Exposiiiohem quoque Redaj in Proverbiis
cam paschalis solenmitatis observatiencm, cl cpelera; Salomouis ad camdcm synodura sibi deferri petens.
ilcm, pfo itinere suo ad concilium paptc Joannis, Ihtimal cliam quod papa Romanus Karolo regi, efc
it ad id ipse qttoque vcnire festinet; ifcm , dc in- episcopis ipsius regni quoedam mandata direxit, de
227 n.ODOARD; CANOIsICIREMEN8IS 22S
quibus in synodo sit ncccssc traclari; un.ic et rex A J\ mitem paeis inter cos procuralorcm tanlo bciiiguius
mclropolilanis rcgni sui litleras miseiTi, praecipiens, adniiiiercl, quauto Dei csse filitiin pro E\ange!ii \e-
ul coopiscopos suos ad camrieni convocarent syno- ritale recogcoscercl; item, pro duobus vasis .salitriis
duni; ile:n, pro parie decinue, quam sibi .significa- qcae rc~_ sancio Siephano niittebat, ctaurca cruce
liira fucrat, ab aniiqua regia capella lnlisse, et ciiiii s-.inctoruin rcliquiis, quain regina oclegaba! al-
altari, qti.mi no\itcr sacraverai, addidisse; quod iJtri cjusdcin sancti ; itcm, pro inqiiiiciida calisa,
quia contra rcgnlas csset, euicndaie, si sit aclmn , juxla rcgis iiiandatum, qu_cvcrsabatur intcrcpisco-
suadet; itein, proquodam presbytcro, qni aJ sedeni pos O.ionem ct Rolbad.im ; iiem pro ordinanonc
Remonsera proclam.iverat, pr.cjuriicium se pali Arnoldi Tulleiisis cpiscopi, ui eai-obviara pro boc
(-jiestus ab eoriemprxsulc suo, inlerdicto sibi cum Ad\enlioclBcrardoi.:cmpcienlibus, a.l eani ie;n sci-
lcbus suis officio quoqiie saccrdotali, nec .sponte licet ordinalioncm cclcbrandaui in pago Me.eusi,
confesso, ncc regularilcr conviclo, pro lunmltii ct seounrium regis jussioneiu ; itora. ciira O.ione, ut
liomicidio perpelralo, ubi inierfuerat, el inyictiis loquanlur siinul aptid regem, pro synojo pioviiiciali
arma defenrierido se sumpserat , bomineraqiie convocanda ; ilem, consulculi si de moiiacJiO,ne-
vuliier.iver.il , non lamen eum ]qui occisus fuerat. cessitate, cogenle, valeatarcbidiaconum constinicre ;
In qnibus lilieris oslendit cx auclorilaic sacra , B I ifem, pro quodam honiine suo ab ipso cxcominuni-
quid discrelionis sit in bujusmorii causa tenen- cato , quem quia irralionabiliter audierat lig.ttiiin,
dum , et quas sacroruin canonum siiit adhibenda moncl diligcnler absolvi; itc, pro sync.Io Joanuis
capilula. papcc [Joan. \mj domno Hiiicmaro ab iraperalore
Sciibil ad eumdem el alia quaedam. Ragene- Ilarolo missa, qtiain idemVillebertuslranscripscrai.
Jino Noviomagcnsi , pro quodam presbytero qui Juljelque ut ad vicinos sibi episcopos Bcrardum et
ci litieras ab Adriano papa dotuleial (15), praeoi- Arnoltlum earatie.n Iransuiiliai, etc.
pieiites ul si episcopus idem quod injusle fuerat Sed et alia qureriam scrib.t cidcm ; Ilihiebaldo
actnm circa euradein presliylcrum corrigere dif- Suessonensi, pro quadam ecclosia, dc qua coiilcnlio
feiret, posl piTraain.el secundam admonitionem agilabatur intcr ipsum el Odoneiu Belvaccnsem epi-
doinnus Hiucmarus bu:ic Ragclinum canonica scopum, qnam rex deslrui pra>cipiebal; iiem. pro
uique ad saiisfjclionem percelleret auclorilale. wsnisiris Orbacensis monasicrii ordiuandis, ct de
Eiidc cl liito:is eum moacl, ut jussis oblempercl qaibusdam fiaiiibiis, qui ab codera monasierio in.i-
papse, el quare vel ipsi, vcl aliis qiiiimsdaiij episco- lionabilitcr exicranl, rcvcrsique jiostea recepli Iue-
pis talia vcnire solcrenl ab apostolica sede raandata, rant; itciu, pro quihusdam presbyleris cx nienaste-
cicclaiat.: qtiia scilicclin judicandis subdilis icgu- G
*- rip sancti Ciispini, de quibus dorauus Joanncs papa
iaram noh seqiiaiilnr iraraitem discretionis, cl quo- eidem donino Hiiicraaro scripscral, cl dc quibus
niuni ad auciorilatcm raeLropolitanaininlerrogando diS3nituni fucraf, ut cxira c'anslra monaslerii non
alque.obediciido rccurrcrc ncgliganl; item, pipvisi- pergcrcnf, et eadcin ccnsura eis palenie terapere-
taiione Moriiieusis Ecclesi.c post cbitum Ilunfiidi lur; ilcin, pro ordinalione lladebcrti ari episcopa-
episcopi, juxta disposilioncm regis ; itera, pro Ro- liini Sihanocleiisis Ecclcsiae; itcni, pro Uitcris Joan-
tliaclo qiiodani ip<ius episcopi amico, qui sua, qure nis paprc a qtiodara crimiuafo presbylpro delaiis,
-illiris conjmiseral frriei, se fraude pcrdidissc quere- qtias a saciis canouibus el sancloruiu decretis Pa-
batur ; consilium dans qnirl indc facerei, ne ad sy- truni manifeste discordare cornuicmorat, unrie el
jiodalein scnlciitiam pcivenirci. "Villebcrlo[ms. Gui- qualiler ageuduin sit, titilc dat consilium ; ilein, ut
lobcrlo] Catalaunensi rcscribit ad ipsitts consulla secuni siniul ad pracsentiarn Joannis papaj pergeret,
pro GaiJguIfocomilc, ut dc bis quaj conlra euni sc qui Treeas pro quibusdara aiusis riiffiiiiendisadve-
fecisse vel negabat qurcdani, \el confitebalur aliqua, nerat; iteni, pro coristiiuiione regum, filiorum Lu-
juxla praeceptumapostolicum leniter agerct, qnate- dovici, unde raandavcranl ei episcopi, abbalLS, cl
nus in boc lcgem Chrisli, cliarilalcni scilicel, adim- contiies, qni cuni ip.-iscrant, nt ad eos littcias ci
plercl (Gal. vi), et ad satisfactionem dilectioticmque DI missum suum dirigeret,- quod et fecil, niandans
sui ulcunque possel, el inriuslria eumdem comilem buic episcopo, ut ad eos proflciscens, qure Dco in-
provocan . illi suam clarescere bcnignitatcm pcr- spiranteinvencriiil, votis etoi^alionibusjjioscqiialiu;
niitleret. Deccns enim esse, nl primordia sui sacer- itein, cuiii Waltcro, Gislcberlo et Angelinocpisco-
dotii devotione alquc dilectione commcndurel. Item pis, ul conveiiirenf secuni ad pcr.igcudam jussioncm
pro quodam presliyiero transgressore, ul secnnduin pr-cfali jjajjicJoaiinisiijtcrlledciiulfum eilliiicmaruin
beali Gregorii moniia, de.ipsius absolulione faciat, Laudimenses episcopos, cum sacrorum observationa
juxta propheticam de confessione poeiiilentis, et canonum; item, exlioitaloriain ad cuuidein ILide-
apostolicam dc jtidicio el misericordia senlentiam; baldum corporca infirinifaie dcteiiitim, in qua juxta
pracmissunivero comiiem, quem significaverat jam pclitioncm litlcrarum confc-sionis illius, absoivii
de culpa sua ex integro se recognoscere, palris il- eum rcconciliando, lioci per abseutiain corporalcm
lius, qui filium prodiguin lactus reccpit (Luc. xv), et alia noiinulla scribil ad ipstim. Alulfo [r, Oclulfo,
benigniialeni.sequcns, benigne suscipiat, ct vjceco- et infra ] Trecasslno, de rcliqtiiis sanclorum, quas
. (15) llrcc Adriani epislola non exstat. .
229 HlSTORiiE ECCLESLE RESIENSIS LIBRI QIJATUOR..—LIB.. III- .250
ille significavefat, oslensis mirabilibus, so reperisse; .A traiisniiserit, mcnens ut petat feges, el Hugbnem
qualiler easdam disponat, et de ecclesia sancti Pe- abbatem, ut quanlocius sibi littefre a fegibus super
fri, qiiam reslruere fraclabal, qualiier-ageret;=*ac hac causa ijjittantuf, quia ipsa Ecclesia sirie dctfi-
de infiriiiilate, vel evasiorie sua, etcretera; Itera, riienlo ditif vacafe pasibre non poterat;. ilera, pro
de yillis Bpletice et Fago, qriae debitas presbytcris; eadera re, et aliis qiiibiisdam: Aclalbeiiio,pro visita-
deciniasTecusabantdare, quid esset agehrjuni; iiein^ lioiie praefatreTornacensis EccleslaB,ut eideiri suam
pro: inahdatis paprerJoannis de Iiincfflarb Laudh- ~ visilationefli solerler impchdat, et freqtiehlef iel.fe
nensi ad euindem Atulfum ab ipso papa directp,' ctiohis fprhiam clero plebique ielegat, et inculcet,
quid iili sit pbservandum. Waleiii Meieiisiuni prae"- ne per ignorantiani ab eadem fbfma in aliqiio de*
suli,~ad litteras quas ilii d.ifexeratprb dccumentls vient; item, pro eleciione paslbris.ipsius^Ecclesi-ftv
vilae pasipralis, et cbnfedefatibne ffaferriae-uhani-' ei quia.muliilaborarent, ut rion per ostihm infrareiit
init.atis,Valqiie deTepeiilihaipsiiis pfoveclione-, Ut (Joan. x), hoii limentes, neque vcrecundaiites fufbs
conforlabiiiasibi verba reraaridafelrexpeieiitl; itefn. .fieri el latroiies, et quia raahdandus sit.ad pfajseh-
pro: quod.im presbylero,' chi Tloriinus Ilincmariis liam' regumi qtto curri perfexeril loqualur secuhyut
qtiasdam res Remensis Ecclesiae cphjacenles inVo- qualilerhiricdc caeierosibisilagendurii sihiul coriside-
sagb comhiiseratVqui eas male iraciaverat,el non: ]g rcntj el C_elefa;' ileiii,; pro querimohia et pfoclama- .
rralTacontracla fuerant. ex eisdein rebus in polesla- lioire cujusdam presbytcii ejus pafbcbiae, ostehdcRS
_temMeiensis ecclesiae; item, pfb consilio,: quod ab qualiter repiscopi rusficanaruih' pafcchiarunj Eccle-
eo petierat.de conieriiione qiiarumdam-rerunij quae sias dispohefe debeant, et gubernare: rijprie'ns,.iit
versabalur: inter Metehsem et Treyerensem Eccle- legatsaepius homiliam :beati:Gregofii;ex evahgelib :
siahi, et de pallio a serieRomana sibi obtento,: unde DesigilavitJesus, et alios nepfuagiiita dtips, Regtila
areliiepiscopus^ipsiuslifleras papaesuscipere riojtii.l; queque pastoralis '' ejusdem beati, Giegorii (GREGOFii
Iteril, prb erdihatione Yirduriensis episcopi, querri hom. 17 :ih...Evang.)i cum saeris canbniijus fre-
posl obit.uriiBerardi contra 'regulasprpvehi compe- quenlius relegatur; el quae [i. regiilas, etc; rclegat,
rerat, baric epistolam suata sricfis irislitutionibus ufquaej ibi ;sequerida.leguiilur,viriliiCr exseqiiantur :
insfrueiis, *el qiialilerordihanduSjVvel noiibrdinan- et qriaecayenda inveriiunluf.^solliciie.caveantuf.-Ue-
-dus Sit episcbpus, divinis.auctoritatiljusosteridens. tilbni [al. Iledit.] Noyiomagensi,ut ih;adjutoi'Juiii;et
et Valia praeterea qtissdam. Iledenulfo, queiri post fidelilalerii-Vj-Ggunii/et^^ bratipni.biis,' et;auSiJip.qii6 •
II|ricmafum Laudurii' ordinaverat episcopiim,: pro pplueril safagal, signifiCansin magnaVseIribtilatioiie
quiljusdara diaccnis, qups ei dirigebat ad sacerdo- val.latuinaharbarisvesse, et rquod; cajleris .oinnibus
tiiihl"proveliendos;' Iteni, pro quodamorpliaho, cui lG depraedalis, 1'anl.a.quabrejjattirp.ro.civitaiered.einptio,
suaiii^aiFerebalidera"episcopJishaefeditafein,:et alia quantam explere nori valerct; iteiii, quia:Lj,idbvicus
qtiaedam. Afnoldo episcopo, pro quibusdam, qui ho- reiGermajiiae.iJiandaycral illi, ui: irel ei obviara ;
irjicidium pe.rpetrayeriant ih Reinensi -parocJiiaj et quodrtameh: nonV-csset;acturusr in rcippo inlirmi-r
paeein obiihere nori valebaiil, sed poeniieiitianifaV latis;delei!,tiis, mahdans.lniic episcopo.htret perrso;
cere quihrebani,-quamin haC parochia non pbteranit. et per sibi cbmmissps precibhs insistat, prc pace; et
agere, quid Vdeipsis bbservaijdiim foret; iteni, prb defensione.Ecclesiae. et si aliquid" ulililatis contra
cbnsilio quod petiefat sibi "dari super adventu Lu- paganos facere jj.oluerif, agat cum pf.impribiisregni
ilovici Trarisrlierieiisis,'el quid ipse domhiis llincma- quantum yaluerit, .-'..''•-;.';;, ;.-;;: . ;V'; :
riis eidem regt eurii ad se vehire jubenti remahdas- De incensis qubque. monasteriis, ijuod ille nian-
setVFraiiconiepisccpo, prb litlefis commoriilbriis, dayerat, se;Jdolere, ct de his quae liccdum eraiit Tn-
quas jussiohe regis mitlebaf Hugoiiiinipefaloris Lo- censa satis formidafe. Sigefnundo episcopo; de re-
tharii iiepbli, rogaris ut et ideni Franeo iiiissum cohciliaiione.ppenilenliuni, et aliis ad sacrum mini-
suuiri lalenvcum misso ipsitts mittefet, quieuni sal- sterium perliiierilibiis, ; de quibus ;• Hjldegafiiim
vrim ducere et redueere posset; item, pfbEurardo. episcopuni-sesignificat instruxisse. Item prp benigne
qheiii comniiinem suiun el ipsius filium \ocat, ei ut *D-tuehdis ac-.tractandis subditis, coninieriibrariseuffl
jjfb eb ajjiid; Lhdovjcumi'egeih Transflieherisem, et de corporali: medicbrspiiTlaleraa.Deofacturii; ileiii
regiham iiitercedat,; obsecrat, el caelera."Bernoni. adinlerrbgatioheraejus, ;quid;ipse scienliae requirV
Cafhalaunehsi, pro NovionjagensisEcclesiae missis^ reret apresbyteris suae parocbiae.;Epispbpis.ad sy-
qui ad se pbsl obitum Raihelini episcopi sui verie- nodum Suessionis;(i6) eic jussiorie; regisVLudoyici
rarit, ut Cos ideuj Beino ad;pfaesehfiairi regnrriperi •Transiiieneiisis con\~enienlibusl.egalumVsuuni .sacef-

ducat, et eisderii regibuslifteras liujus douini Hiiic- dotem qhenidani dirigensV et pi'o; infirmitalis im-
mari'"relegat; et ihteTligercfaCial,:ef pfo:hac'catisa~ pnssibilitate.seinel excusaiis,;quidquid. fayenle Dp-
tam apud feges.,rquam apud palaiihos, securiduHiV-mino secilndum caripnicam instilulioiiein y et vepi-
mihisleriurii suiim jhicrcedere satagal; item, pro . scopale miriisterium,juste et ralibnabiliter, acquitate
eleciioriepasloiis prainiissaeNoviohiagensis,vel Tor- dictante, decreveririt, corum decrelis se annucre ,
haceiisis EccTesiae,fet quia'"fofihah".visitationis, ,vel r prpfiterisj 'quitlquid i.vero, sacris •carionibus ppteril
electioriis AdalberhoVepiscbpo,-et cideiri.Ecclesiae hbviare, Ct a recla fidc acasriuilaie, el justTtiretfa-
, (|f>)Haec synndus deest m tcm. Concil.
251 . FLODOARDICANONICIREMENSIS "232
raiie vaJuerit deviare, se in nullo asseiisum prae- A , pro cpistola icgis Karoli, et misso suo cum litleris
bere, nec ut idem viearius ejtis assensam prccbeat ad inipcraloreni Lolharium perducendis. In quibus se
.vel coaclus, itnnuere , episcopis dicecescosEcclesiae quaedamdc salutc ipsius iinperatoris suggererc ma-
Senonicae scribit pro elcclione Ansegisi Reraensis nifcstat, ut emen.Ief, quaeipsi notificat eniendanda,
diccceseosmonaclii ad cpiscopatum Sciionicuin, con- et de censu sohcndo cx villa Dudeciaco. Item simul
sensura stium in ipsius'adliibens orriinatione. Epi- cum synodo episcoporum apud Carisiacum babi-
scopis qiioque loiius rcgni primoribus, commonens, la (17), scribillLItluinoKaroli legis arcliica[iellano,
ct exborlans eos inlemcratam fidera regi suo Karolo et pro Ecclesia Lingonica, quam NYlfadusEcclesire
conservarc, qnando idera rex.Romam perrcxit; ilem Rcracnsi alumnus conlra canonica oceupavcral dc-
episcopis, abbalibus, comilibus, el ca>leiisDei fide- creta. Unde suggesserat eadeni synodus rogi, ul al-
Iibus ad quoddam cellegium ccnvenienlibus, quc ipse lcrum ad regeiidam prajlalam rousiiiuerol Ecclcsiam,
jcerppris infirmitale piospeditus abire IJPIJvaluerat, et rex jusserat ut episcopi qusererent talcm, qui
graiias agcns Dee prp quibusriam primuiibus rcgni, possel in episcopali minialerio eidem Ecclcsiae pro-
qui ab episcepis aliquanluljm dissenserant, at lunc, ficere, eortiraqne vola in Isaac ipsius Hilduini disci-
gratia Dei largiente, bcneplacitac sinl uiianimilali puluni convenerant, obsccrantcs hujiis in hoc Ilri-
cenjuncli. Signilicans per has lilteras, el inissum IR duini consensnm, et deprecalionein ipsius pro co
ccclesiaesuaeenmniinistrum, se de bonis eerum stu- apud regem; Brunuardo abbati, pro rcbus sancli
diis ac disposilionibus congaudere, suadcnsque ut Rcmigii vel colonis Reinensis Ecclcsiaein Tboringia
sccundum sapiehliara eis a Deo datara, divinis obe- coiislitulis;, Adalardo abbati, de amicitia inter ipsos,
dieutes-piaeceptis, remplis privatis sludiis, et in- et qualiter debel css'o verus ainicus; Grunoldo ab-
debitis cupidilalibus, ac noxiis conlenlionibus, pri- bali, pro Sigeberio fideli suo, ul rcsejus qute conja-.
nuiiii quac ad gcucralitaiis salulcm, pacem, ct utili- cebant in rcgno Ludovici, in sua doniin:iiioiie et.
tateui perlineant, inqnirant, ct exsequi procurcnt : lutcla commendatas susciperet, et ut regi Ludo\ico
adneclcns sacras auctorilates de vcste Chrisii, quae suadeat, nc perversornm credcns consiliis, in lalia
esl Ecclesia Dei, bortansque ut seipsos lola virtuie se ullerius immitiat, qualia conlra lrairem suum
armantes juslitioe zelo erigant, el jugura oneris nia- K.arolumtunc egeral; unde tale dcdeeus ipsi accide-
tris eoruni Ecclesiae, ac virgani exactoris ej"us rat, quale non accidisset, si exiioriaiionibus hujus
(Isai. i\) confringant, et viucula colli filioruia cjus domni Hincmari aquiesccre voluisset.
dissolvant (Isai. LII); si qui sinf ojipressi BiaEirai Ti-asulfo [i, Tiansiillo] Corbeicnsi cura fiairihus
allevationis porrigant; si qui forle depravali cu- sibi subjeclis, pro quodain fratrc, qui prrcsuinpiive
piditate vel gralia, ad unaniinitaiem grcgis Do- C ' abscesserat a moiiasttfio, quem a rege rccepttiin in
minici reducerc sludcanl; amplectantnr consilium gralia prreceperal iriein ponlifex ad nioniisicriiim
beali Gregorii, cacterorumque sanclorum Patrum ; festine rcicrti, pro quo rex rogaverat, ut niandaret,
ct ipse quoque quod illi ad paccm populi Dei quatenus in monasteiio pacifice suscipeiemr, doncc
el juslitiam jirocuraiidam dccreveriiit, volis el convcrsationis ojus niodus a rege, et eoilem archi-
obsequiis.-quanlunj Dominus donaveril, prosequetur. episcopo tcmpore opportuno disponeretui; itcm, ad
Subjungil qucqiie sacras aticlorilates de canonice cosdem gratiarum referens aeliones pro impcnsa
promovcndo, vel eligendo episcopp. sibi ab cis benigniiale , meinoians se pliiriiuum in
CAPUT XXIV. corum orationibus confidere, et eis de\otinn exi-
Quai abbalibus quibusdamscripla dhcxeril. stere, coramonitoriaquc salulis eis dirigens hoila-
Aliis quoque diversis personis , lam clcricis menla, ut quique iu ipsis navem Dominicae gu-
quam laicis, boneslis eliam feminis, diversa pro uti- bernaiioiiis stiscepcranl regendam , conlra insur-
litate ciijusque reperitur scripla direxissc, nentini gcniium lempestatuin iinpetus iiupigra solliciludine
adulando parcens, scd commoda cuique proj*ei op- dirigere studeant, el ut pcrseciitione imraiiicuti pa-
porlunitale suggcrere salagens. Ludo\ico abbali ganorum, quacunque recedendum sii, a bonp prppp-
suo litteras misil pro repelendo corppre sancfi Dcc- D • sitp lipii reccdant, elc; itcm, Hilduino, ut oertare
dati, quud quidam Giso", cnpidilaie reruua ipsius procuiet apud regem pro electicne canonica Eccle-
Sancti ductus, ex diceccsi Remensi rurliin irans- siae Morinensis coiicericnda, quia et ijise boc agcre
ferri fecei-al in Parisiacensem parocbiam, incon- satagcret quanlum posset.
stilto episcopo in cujus jaccbat episcopio. Asserii Adalgarioabbati, graiias rcfcrcns de orationilms ab
aulem 'in bis lilteris se neiuini, nequc sibi vel pro- ipso el fratribus sibi comniissis Deo pro se oblaiis,
prio suo ianguiiii, contra divina parccie juia. Sed el de beuedictionc donorum ipsius abbalis, com-
ut indigiianlem pio his abbalem ileruui lilteris mo- lncmorans etiam de rebus Ecclesiae Remensis in
uere iion dcstilil, borlans el admonens, ut ecclesia- Tlioringia sitis, quas cuidani Amalrico cpmmiscrat,
slicis rcgulis satisfacere jjrocurarel; itdin, pro quo- scd ipse male abusus cis dhinum proinde judicium
tlam nepote suo, qiietn coniniiserat ei, et pio rebus siisecperit,' quasqne idem abbas sub censu sibi dari
a icgc pcr disposilioucm ipsius domrii Ilincmari petebat. Sed idem donnuis Hincmarus id agere sine
monacliis saneli Dionysii tradiiis. Ililduinp abbati .clericoruni suorum consilio renuens, maiidal ut
(17) Ilabita csl anno 853, sub Bcncd. III.
233 -VIISTORI-EECCLEaa%EMEN^#'LlBW'Ql5ATUOR. - LIB. III. 254
easdeiii lad.cusiodienduin.interinr suscipiatj. et; de- £j rimoruui •hionaslerioruih tper: cbnccssiojiciiirrregiiui
scriptipnem ;eafumdem:'sibi ;-hiittere- siudeatf ,el ahbatem constituerit. Coiiifa qiiae;ille pptoiitia clc--
pbstea; quodscum ecclesias.licofum.;coiisilio :mini- vaius, Jseditioneni quse ii.iJiac Ecclesia, vej ili illo
strprum. rationabilius eonstderaverii, ei; ramandalii- . .regub ifna;le;grasSaljathf excitaveritV qiiiliUsqilesi-
rns sit. .Item ;prp .eadem,re;posu missainiibidescrir. . niiJiagesseiTt, el-quaniis hialis olinbxiussit, prose-
plioriem, sighificansvinsuper Ludovico.fegi ^se prO quehdo-raaiiifeslat; obsecrans ul hbruiii reiiiinisca-;
iisdeiu jebus:.liltefas::iiiisisse^rad:petitioiietn:ipsiiiS tuf,refvbcehi Dbmiiii seVfevocSniisaudiat, aiiihia?-..
abbaiis. noliflearidoipsafresLeideih.aMiatiJse cora- qii.ersiihg*^njisereatur.(Eccli. xix)Vhl.;saIuteincbnseqni-
.misisse,;peteiido^qnoque,'JulV*"i-Vsolatiuihrferfet;' ~mefeaiu--;-ItehJ, pfpcbfreciibnelpsiiis: Deb gratias
qualen.usipsas oi-diiiare'qbiele valerd.VSed;eiJPoji- agehs; W ofahsaft cbhFifmetDeus qiicd bperaius cst
poni :cuidam;-compescend6;eum:;abiiarum/inquietar Meb^(iPs_rfv:f.xvii)ict dei illi et vijlle et pefficere
liphe.irerum;;;familiaeVquoqiieineisdem ;f ebus cOii- (Pliilip -ii^qiiaeisibisUHliplacitaprobbiia voluhiate;,
sistenijrliiteris Vmandahsjsqho:leidem#bbati:'bbe- erCffiiefaquaedaijjiGfuhbarib[ms.GfirahariO]abbali,
di.enl.esira:cunctis .exisierent'VAriasiasio,Ve"nefaTJilipfb febussaiieiai Mafiaeet gaiicti Reniigii InAvef-
abbaliracrbibliolhecarioVsanclac"(RomahK; Ecclesiae;;_iiicb:pagb5siiis;vqtias:iiiterdixerat Rernai^doconiiti,
gfaiiarumVrefeferis:^ [j mahdahs Jliuic abbati ut eas: desciiberet, elearum
eiissimis ab-eoisibiiper;Aciafd^ descripiipheiiisihidefefrof.Adalgariovocaloepiscopo,
ciis;ssuas ^eidemjiqubqueVabbatiiMittens~iriiuriefuhi. pro;rebiis>Remensis"eccleslse'''in Aquilahis partibus
. benediclioneSi-Qoaedahisetianibphscularsub'liibbfe . cpiija'ceiilibu.s;;.quas;rRefhafdhs -Fblo^ariuscoriies
confecla"ipsi .-deleganS|-iii!ra,^pfO"beneficiis';sibi-ab. oechpayerat; elijuia; pretib ^easoblinere hbri poluit,
£0 collaiis, et;ut stiggesliOiienV suam:;domno"papa3 a£- depf_ed_itibhBpessumdedit;; doriec Deus iiidesuuni
cepfabilemfaciat, "el db-iiiehJOfiaCbeiiediciibhiSj judiciiim exefcuii:: ijuasque;Idem 'dbhinus Hincma-
quam dirigebat ei (dejtbc siiprri^cdp/^i^TGfegofro ilus-Agilmarpepiseopocoiiinjiserat, qnando etiain rie
ej.usdemJlojnanae-Ecele^^ ii~cesiis,;,et; bsurpatbrihus reruni ecclesiasticaruhi .
siarip,'asserens: qiiodpraefalusAhasiasius riiulta bb- libellum,,jubehlerege,ijjsiepiscopb dederat. Mauda-
nitatis insignia. sibide''ipso -suTsrTitterisirilimaveril, "_ ta^quoqueprb eisdefn rebus;pd eumdem episcopuni
; '..data Jiuic dirigit Vet. utVcum eodeni iste quoque,
etqupd '^iagh'aih';:;flduciain:<Ih:4p^uV''.:b"abere''poiset
amicilia^sineeriter : iriahdav.eWt; riride.'et petitVut .participalocorisiliOipro: ipsis rebus satagal, horta'
jsdem Gfegorius seiiiteffideles "ainicbssuosleiiefe tuf,-qubsdani designaiispagos, iii quibus eaedenrrc..
dignelur. Guntafio abbatl, -pfo quodarifirfeligibso1 cOrijacerent,:,Av.erniCiiiiividelicet,: JSigrunimonteii:-'
liionacbb;;quelh db iiibnasiefio Iffeverehfef prbpfib; Q>semVLeihoyicuiii.et Piciavhra.Tn aliis quoque.pagis',."
libilu"recedere siverat.IJridevaldereprehenditeuih,- qu»rum non meminit, sed ati hbc fequiri atque de-
os.iendeiisexVauctbriiaie' regulce ijriod ita nbnVde-; ,scribi;:sibiqueipsam;descri^iionemiriIllipetitsLaiJi-
buisset etim - dimittcfe; hibhetqhe ut cunr missor .berto quoque, quem Unicedilectum ac visceralem
regisperquifiilur,-et cbh.ipi^eliendatuiV-atque Jriirio- filiumsuum iiieiriorat, adriioneris et exhorians qha-
iri arctissima custodia fe- . liler .agere debeaterga jllos, Intcf quos conversaba-
.nasleriuffl':redii.caiQr;;;;ef
trudalufV-ejtisqiie-culpae-descfibanluf, sibique de-. tur,ei qui eum electuri essevidebantur ad.epjsco-
scfiptjoipsa chrii jirbpfii-episeopiliiterisVdifigaiuf; paiu.m Meltensem : prajcipue iiioiiehs pesieni Siino-
ulsectlhdiim sacfas fegiilas; cihri-ebhsilib-ebejiisco- ftiacae. baereseos in omnibus praecaveie.' Qttia
3jor1lm.de'ipsbdecefjiai. Gbzlihbvpfo*BerriardoVne- . proficere, inquit, iri ecclesiaslico gfadu non potcfii,
jjoie ip.sius,qiiiVseditibneiriceritra regem:irieliri fe-: . qiii ad hoe ul: hrereficus fiai,, proriiojyeiur.SuaideE
febafurV.iiorfarishil hlj'iiac:iiifenticiie 'siiideat eiiirii -etiahi utregulain pastofaJem:saiieti-GregPrii':fc'sti"-'"
reyccafe, - ct. nt Jpse Gbzlirius -pro riiijlo carnalii riaiiter legat' ac mente recoridat, et sectindiiih.eam-
affectu .i:-recfa via clecliiiei; frafrem qnbque 'suiira1 deffl regulairi se. ihteriuset exierius iii; viam, qua
Gozfridiiincbmmoiiea!,rif aihbb mehiofesparehiuiii1 - ad .ejjiscopafuih:'.pefve'nifur_-'-difigatj elperquara jh
su6i'ani-'.:a;fi^--'£ihceniat^''h6h'"^eg^ei'~Hii;' item,, D cpiSeopatu aclVitam aeternairi:iendiliir,-eorrigat, si-
. qiiserendo cuf ..adse missurrivblI ilteras iibn dirige^i jgnificahs se ariiicis suis, lam ijpiscopis:qnam eomitii-
rel, iit facere;«blitiis:;fuefati exhbrlaris u! id fre-; hus regiii .Lotliafir pro eo lilieras dirigere,"fideni
queiiter- pi'o miifua dilectione -atque cbriso.lritiorie . . facere, quia de conslliis et salubribus ipsitis exlibr-
facere sludeal; item, significahs quoiiiOdpde dileClo 1 r laitionibus.hondeviabii, peiitque ne meijdacerii'super
filib ei- Gpzlihus idem:faciussil iriimibus, ef adhuc',. Iiis rapud araicos eum faciat. Hugoni abbatf," pio
cliafhm filiuni eiihiderif riominal-,et iiijhrias sibi ahi: -electlbne-Noyibhiensisepiscopipost decessuni Rage-
-co illaiasVnOn:soltim patiehteivsed' et libehfef se> nelini, pelens uibbftettirreges 'Liidbyicum:et'Rar-
ferfe r.deprbiriil,ac petii iil; remihiscatur, quia -Re-} lomannhra (18), quafenus voluntatem Dei, ei ante-
.i.ueiisis"ecclesia euni :i-cgenefavit~:in:Chfisib, foh-; cessoriimVsuoiiura,<;ohsuetudinem' In hac.causa
.sufflqueiiiclefichmsuli fcligione:'hutfiverit etdb- : conservent. Nolifical etiam 1111obitura Hihcmafi
ciieriti de capfioriepagahbruin redemerif; adgradiis1 ; heppiis.s:ut Laudunensis episcopi, rogans' utpro
;EGclesiasiicosusque ad iliaCohaiiimprbvexefit, pju-. ejusahimrc ferh^dioper siibjectosac familiares Siios.
(18) Ili craiilTilii LudOviciRalbi ae nepolcs Caroli C-alvi.
PATKOL. CXXXY.
' '
.---255 ' :'•' FLODOAR0ICANONICIRESEXSIS 235
:rJbomini:hiiseficbfJiam deprecari satagat [ins: sata- eedem cpempfa, qiiatn qaidaiii eonnn silii suliri-
\
-gant]. Item, ut "piaefatisregibus rieifeessarios-cbnsii- piens, iisiirpit-rerat.Uridemiratur, sr hoc ffatres i£a
' 'tuat nutritios, quia nimis juvenem Iiabebanl consi- "-fiericobibuerinl de
eo, qni ih iralJo, quantum menii-
-liarium, et de liis qure sibi iideffl feges pro custodia "nif, inutilis eis fuit, sed -sicut illis 'tunfe vistrm fue-
-Tornac.ensisparocliiae[/, pro ciistodiendaTornaeeii- xat, in multis ulilis et liecessaritis apud eos fflansit,
si parechia] *mandayerant, et quid'ipse super bis et non modica eis obtinuit et reobiinuil. Kon hajc
•egeral, quidve illi pustea remandaverint,- vel quid Ideo dicens, iit sibi pretiosasit illa dohiusadtenen-
, ipse rescripserit eis nolentibus assensum praebere dum, vel coflicula, sine cliafitate, inquii, vestra, et
snpereleclione-caiioriicaprajfalaeNoyiomensisEccle- ' ctetera; item,AViligJsocuffl caeteris ejusdem mbnrt-
-siae; et quia ipse nihii inde;aliud egerat, nisi quod slerii monachis, de eO quod audieratreos a qubdarii
:•por triginta et quinque'annos in •lnijusmo.dinegotio "presbyiefopTeiium qusrerepro decima; undehiaxi-
. solilus eral.Et quid sibi mandaium poslea ex parte -irianise verecundiam dieit habere propter alios Iio-
, regtim, vel ipsius Hugonis in liac causa per Waii- : mines, qui libc anditufi eranl. Qhodquanium peri-
- niim clericum fufiril, quasqtieliltefasdeindepraefati «ulum sit, eis ex divina ostendit auctorilate,~et' ca-
, xeges eidem miserint.Adjungeiis sacrorum~earinmHn nonum promulgatione, ac deinde :-i Alisit; inquif,
! rpromnlgatassnpcr electioiie canoniea auctoritates, B-ffalres; ut~alii ecclesiastici ei.~religiosi;yiriJioc ati-
. ct oslendeiis, quod non episcopi de~palatio prfeci- diant, quia nlonachi de nionssterio sancti Dionysii
, «pianliir eligi, sed de propria qua!ibel-Ecelesia,ei .decimani "venderequtcrunt, ut *deipso pretio- iufer-
, *quod deordinando episcopo, ncn regis vel palatino- fernum compafenl, Multomagis auteni absit, ut hoc
, ruin debet esse ccmmendatip, sed eleri et pfebis cle- laici audiant, quod nemo etiani peccatis publicfs
;«ctie, et riielfopolitani in electionedijiidicatio, deinde - implicatus in mea parochia facere audet. Si eurm
tcrreni pfiitcipistohsensiei et sic fieri episcoppruffl - aliquis de -alio niohasterio quam de nosiro ho-c
lnaiiusimpbsitio, asserens pfo cerlo quodipsera tentare, quahlo magis facere praesumerel, ab ohini
Miemihem specialiter intehrieret, nisi ut quisque sit, -- eommhnibiiellJum de pafoeliia hiea excommunica-
-secuhdum sacram aucloriialem ad hoc. accederet -rera, selc. Rera, eisderii raonachis, prb visitatione
"officium, el quod spirilale minislerium poslulat,' -divhise rarsefaliouis, qua admoiiilus dies.suos sictft
. sciret ac rfaceret;*elcVliem mitlens ei exefflplar umbram declina&sedicil, ct se sicut fenum ~arruis-
-flpistol-p, qUaniregi Karblb, Ludovici Transrhenen- se(Psal. ci) : mitteiJS corum obsequiis tantiilara
~:>sisfijio direxerat; pfo regibus adlinc pueris Ludo- Ijene.dicliqnem, Sucentos scilicet solidos de ntefrs
-rvico cl Rarlemannp, horiansque ul si pbtuerii obti- denariis; petensque ul apud conimunem palfonum
^neal, quatenusidem Karolus(qiriafiliumnoiihabebai) G bealissimum Dioriysium in sacris oralionibiis stii
- iiiitim ex liis regulis sibi adoptet in ftlium, et siib , memoriam jugitei*.-•lialierent; poscens eliam pro
niaiiii borii ac slrenui bajuli ad hoe eiiin nutriri Iiaimoiie fideli suo perie in :exlreniis posito, qiiera
• fiicinl, ut sibi liaeredeniaut in I0t!ira,~autin partem dile.ciumfilium suuin norainat. Fulcraraiio [r.**, Ftil-
statiiat; et ut secrcte Hiigo apud Karoltim oblineal, -crannp] prsjposito, et fralribus riionasterii Cor-
ijno el horuin puerbrum, el regni liiijus causara su- beiensis, scribens pro eleclioue-abbatis eis a rege
- per se iblam suscipiat, ei quaeque disponenda regio -conce.ssa,proque litteris regiis super eadem fe, et
- 'suiit in minisierio, ipse dispOnat.PraemitiCnsetiam_ ..adventu ipsius domnl Ilincmari-radeos; Unde illni!*
: .ui scripta sna, quae Kavolo njiltebat, ipse consuluerant, instruit ipsos, qualiter in liac ele-
.'iltigo, si liaberentur iitilin, er rationabilia,. suo -clione eis sit agendum secundum doctrinaiii beaii
sapientJ consilio''•'! et prudenli prbsequatur slu- - Patris Renedicti, uf in omnibus magistram sequan-
-dio; -sin -seeus quam inibi deberet invenire- .. lur regulam, nec lemere ab ea declinelur a quo-
4ur, sapienler illttd commutafe , vel: si foret qiiam, utpote rationeiri .red.diluri pro omnibus aiile
:-necesse quid addere, vel oblinere satageret. Item, Iribunal Dbfflini riostri Jesu Cbristi:; Magenardo
. _pro mandalis LudoviciUermaniae regls,ac suasio- prajposiio (de hoc supra, cap..23), et fratfibtis~iri
- jiibus; primo scilicet utepiscopos Remensis dibece-'" nionasterio S. Ricbarii degeniibus, pro iitleris, qhas
r^eos eidem regi apud Attiniacum-obvios ire praeci- - apositilicuspapa TegiKarolo, sibique lniserat, pro
.-piai;,secundo ,ut ei consiliura reriiandei, qualiter - quodam, qui raonaclium, atque presbylerum iiiter-
.':jstud-.regnumdisporiat, quid videiicet ad haecmissis : feeeral; in quibus litterisUenorem injunctaepceiii-
• fjiisdem regisrespondeat, etsi Ludovieus ipseadve- . tenli.te^exposuerat,admbnehs ut divinis moniiisin
; iierit, el rogav*.rii ul.eum in iegem consecret, quid liis qsiteipsae-Jittera; praecipiunt obedire procurenl.
. et qualiier imle sjt illi agendum, clc.-Prailerea et . MonachisVccefiobiisancli Medardi pro Haihoardo
. alia quaedaniabbati scrihit eidem. moiiacho, qui veniam pfo excessibus suis apud re-
;: -. V :' •-. ;'CAPOT SXV:v gem pbslulaveral; Je, quo ex vci'bcregis lriandaf,
- •Quas-meerdolibus,vel monasieriis -iitr ciim vel ~adhabitanduni regulariier inter ipsos
* quibusdam
.l . ".; ..':--. ,'• sc.ripsit,:., ._.':.' :• recipiauf, vel juxia petilioricm illius lilterasdimis-
Gautsnino.sacerdoti iBt c:etcris fralfibus Den et . sorias.iilj ;.id cerium Ipcum faciaht; et absolaium
_ Btiiicio:pioiiysio ,:Servi.cjiiibnf,seiibit pro; quad^ra -ajiire:cujn pnce .perniitfant.-SigelJOdoVsacerdoti et
d&mosibi quondam ab ipsis concessa, et ex pnrle sb prrcposito 'monasterii saneti.monialium Lugdmiea-
-'2*7-' HISTORl-E ECCLESI.E REMENSISLIBRI OUATUOR.— I.IB. III. 258.:
sis Etjdjsise, super iiiierrogatione qua requisierat __< \ haliel ad imavrelabi. Studeat aiiieni -prsseipuejviit
abeo, qualiier oporleret eum rigere dc inquisitione Deo siiper omnia placeat; deinde ut Ecclesia; pa-
sibi comfflissa in OfiniacOmbnacharum inonasterio •ceni provideat; tum ut piincipibus bpna non sbltiin
siiper abbalissael praepositoipsius mbnasterii.hnde suggerat, sed =eliamiiigerat. Viris ecclesiasiicis et
interroganti fesponderal, quia non verbis de lalibus, •Ipcis sanctis debila privilegia acquirere insistaf,
sed scripiisresponderedeberet. Quocircarescribens popiilo €lifistiano pacem et unariimitateni pTpcit-
qnoque eslendit quae in Iegibus, quas catliciica prc- Tel, bene ageniibus ccngaudeal, male ageiiiibtis
bal Ecclesia,,et-in regulis "ecclesiasiicisdeliis scfipta resistat, seipsura, sohrie,•jusie et pie vivendo
sinlfpraecipiens eiiam, ul priyilegiuni ipsius mo- (Tk. II), solerter custodial, et caetera exborla-
:n.islefii sibi affei-alur, el-neiificeniur ei per ceilas tionum valde hecessaria. Post quae suggerit «liam
personas de cefiis rebus aechsationes ipsius abba- ile quibusdam necessitatibus, tam exnjohasteiiis,
t.issae alque praepositi,ut seeundura sacras' regulas quani.et aliis, pro quibus, et' impcralnri lilleraS
Vcnm -consilio ccepiseopofuih et visilaloris Laudii- direxerat, qtlae in parochia sila" ab illitis craht
nensis-episcopii, quia lunc cpiscopus ibi non babe- aucioriiaie corrigeiida.;'- el -reliqua de iiiiliiaib
balur, inde DominoTiispirante decenial [., decer- aiiimae, et consilio "spiritali conservando. Fii'1-
natur]. Quibusdam decanis paroc.SiiaeSuessonicx",g] crico cuidara: (de eodem supfa, c- 20), prae-
pro quodam pfesbylero, qui proejudiciiiihpassus missi ;_ini])eralpris magiiali, qui uxpreni legi-
justiliara el judicitim apud episcopum sutini Rotha- •limani. iliegiiime dimiserat, .aIlerahiqtie"Vinsu-
"clum lion valebat oblinere, unde ;et ipse domnus per duxerat, -vecans ad syhodum, excOmniuni-.
Hincmarus eumdem' prrcsulem mcniierat, ut si calioiiisj"am in eiim datae, atqhein cchiprpvinciaii
propler infirmiiatem 11011 valeret ipse ad synodtihi synodo confirinahdajpaiidit modiim.ltem posiquaffl
venire., vel inissos suos, ~cbinhiinislros videlicet poenileiJiiampro hbc adniisso visus est suscepisse,
•Eeclesiae*sibi .cominissae,miileret, ut-resxarionice •iieranti vias suas.et reverso ad vomiltiin suuiii, ma-
diffinifl valerel; adinbiietque per bas ,litteras eos- -nifestam dat cxcommuhicationis senlehliara, cun-
•dem deciiios, et meifopoTnaiiapraecipil auctoriiale, CtisqueTdnotificare salagit fidelium Chfisii peiso-
ul prcsbytefos decattiaesum-.ad deiniiilialuni jiiaci- nis, quijjuscttncjucauriirecoiiligissel,: maximcqiitv-
rtum venire .eohinioiieani, el cum cis ipsi veniaiit. episcopis, iit quorura Vidcbalur parocbisconvcfsafi,
-~Quodsi non fecerint, synodaiem sehlcnliam aprid ivel frequentaiei* :'••'•
prbxirae futnram synpdum se nnverinl aceepiurcs. WLFIXGO cuidain niinistcriali ej'usdein imperatoris
Sigebeiic cuidain sacertloti, pro Heidilone episcopo Lotharii, commenioraiis familiaritatem, quahi quon-
ipsius, de quo lalia se audisse dolebal, qualia de C dara ab ep ppppscerai, el dilecticnein quam ei
boiio laico dici non convenifet, et quia' culpabatuf :Spepoiidei'at,i-"ogansut innolescat imperatoii sujier
quod lalein episcopum ordinaverit, asserens se de .. epistola quam fralerlpsius Karolus (CarolusCalvus)
Tllo, quem anle non cognoverat, fidei, et lestiihdnio rex eidem dirigebat, quatenus eam suscipiens, fa-
ipsius Sigeberli credidisse. praecepitqiie ipsiSige- .miliaritei' distinguat, el secreto legal. Censiim qiio-
befto ad' se venii-e, ut ore propiio ei tlicere possii, qiiede viila Dudeciaco anni prajleriti cuiii ceiisu
quae rle episcopo audivit, el si vera foreril, simui -praDsenlisanni sibi transmitti jubeal: unde in illius
considerarent, qualiter illa coriigeret; si vera-.non miemol-iaaliquid ornaiiienli ih sepulcrqs.incti Remi-
essenl, qualiter mehdacia esse docerenlur. gii facefe posset, qued ornare,et coipus ipsins sari-
'-. ..''', CAPUT XXVI. cti iii cryptadispcnebai a novo praeparatatransfcrie.
* llem pro repetiiione ]j"raemissicensus de VillaDiidc-
Qumviris'qiiibusdamillustribus.
. Yiio illiisliTssimoEberardo, ex principibus linpe- ciaco sex librarufn, ne forle suggeralur iinperatbri,
ralorisLoibarii, litteras dirigens pro adipisceiida qubdcupiditate illeclus hunc censunf repetat, queiii
faniiliarliatis apud eiifflgraliacjuondar-i-sil.iab ipso in sups usus nunquam redegofat; sed cupieiis eva-
"gralis oblata, cengaudet bonis quaede ipse per cer- iierepericulum, nesilentio suo in diebus-suis census
las audiebal [pCrsonas, raa-xiineqiie \i, maxinic D jpse depereat,: el ipsa villa ih alodcni' veftaliir.et
qHa?.]perAmolum prrcsuicm, quera sihcerissimum, bcclesiasticamancipia in servOset ancillas tiisper-
et cliaiissiiuu.in vocat palrein suum, miliens ad tlanltir, sicut el de hiiiltls, taffl rebus,
qhaniinanci-
. ipsura cuih litteris -eiiam fidelissimum queiiidam piis hujiis ecclesiae, sed ei de ipsa jam villii fiebat.
-'missuhi suum. llera laudans sinceritaiis ipsius de- Enitens etiara, ut senior suus inde periculuni nou
votionera erga Deum, et.sacrae aucioritatis cultum, "iiicurrefet, vel Tpsecum ipsius periculp parteni hoji
priiir.Ipunique unanihiilatem,: e.t ecclesiastiaJ pacis haberet. Asserens quod sl cupiditasin hoc eum ve-
studiiim, riebituniquereligioiiis, mohehs quoque-pro xaret, duodecim"libras repeteret, quas avus"et paler
eharilalis olfieib, iit sicut cospit mclins ric meliiis Inijiis'regisInde soiverujii, eic. Subinfert etiam quaj-
pfoficialyquia natura htraiana,: (estaiite Job, ntin- dam de "pr_efatoFulcricb, qui Roma veriieiisjacla -
qriara jn codeinslalu pcrraanet (Job xiv), el quia in bat epistoias papaepro absolutione sua lara Wgibns
istb saeculoquacuiiqtiepiaedilus quis poiesiate coii- se, quam btiic archiepiscopodeferre. Deqtio moijei
:ifa fluhiinistraefum navigal; qua de re aut viriliier -"ImticWifingum, ut suggerat regi, ne .sediicatiirTh
."iiavigans snpcriora petet, aut femissis 'liiaiiibus hae causa ; se^;orhnc cum ratione cavcnsL<'jj.criciiIui£i,
W9 ?v:---'-vvFkOMAftB..'.^-^ 210
ifaci_tt,l"ulveniaut.ipsre.epistoloecpraiii |l!p;et;episcp'.^A;villaeinliis quaejiecessaria luissenfi Taii^ihuiiffcrrct.r
ipis, et quidquid nielius .inyenlumfueril inde;S,equanC subrdefensipne famen el ,tutela;p.raefatiGerardi ce-.
'-tur, ht qUia-interim qupd-.TatipnabUi.lcr:fet canenice mitis, addens, decaeteris •earunidenireruiii usurpate-
yac'tum'fuit,'nbn .debeat eonlemrti; Nantarioramico: rjbus .qijidagendura sibi,viderelur. Ipsas aulern res,
MIOfideli, prpirebus sancli Remigii disponendis in: nulli hpraini sup vcl allerius in.bpnelicJunidare MU-J
tVormacensi pago, iiiferens quod qtiidam homines -• deret; quia sanctus Remigius hpcin.suo leslainenlp-.
euin pelierint, ut praestarel ijiis cplonos-.earum lerribiliter conlradixit.rlpse,vefo rcoraes, qui prp
rerum ad diversas, operas, el ^quidaniut venaiores amoresancta; Dci Genilricis eirsancli Reniigir, res
iilbrum in ipsis rebus -per aliqubd 'tempus jnanerc. ips.as in sua tuitiprie susceperat,.:sicui.;bene.coepii>;
concederel,;. quod tieutrum se cpiicessisse, yei co.n- fia yiriliter de^caelero :agere procuret:, .quoniam.in.
Cesstfruhf esse latetur, quqniam.,sui -.aniecesspres Renieii^i;,;ecclesia per, decem,mqnaslerja lanir.canc-
Ji.pc_facere non sunl ausi,' quia saiiclus Reiuigius nicorum, quam njpnacliof-Urii, atqucsanclimonialiuni,
cum grandi nlalediclione vel intefniinatjpne hoe fi.eri anjplius quara quingenti, pro ipsius praesenii-etper-
veluerit (S. REMIG. ih suq ieslamento),,elc; Immpni petua salute, in psalhiis, et .canlicis.splrifajibus at-,
cpmili, pro rebtis -hujiis ecclesiaein rqgno Aquiiar: ,quesacris ob.I.atipiiibuscqnliniiipi'alores;exisiaiit,efcy
nico corij'acenlibus, ut auxiljuniferret earum.prpyi--:Bileni prqeistjenifebuspenesimijia.Item.niiltehsrtti:
sori, cui commillebantur.JGerardp 'cpmliirnobiljssi-; easdemTes ordinandas^er Ipsius:,cohiiiis,.au.xiIium:
rao, pro Isaac Lingonicae-seGis elecfo,: ut perejus [ii>consiliuni], atque .dispOriendas,mpnacjiumratque
Iiorlanien ordinareiurepiscqpusy.quja Wlfadus, qui. presliyterum de„mpnasterjo .sancli R^sniigii,ijpinine,
ipsam occupaveral.ccclesiam, canpnice nbnppiuit Rpifridnm. Rpdulphq..iUuslricomiii, pj-pinfirnj.itale:
ordinarl; 'tem. preliis quae sibi litleris idem Gerar- cq.iijugisipsitjs; et prq ep qupd ferebaiur ideni cqmes.-r
,dus significaveral; .scilicet qubjd Karpliis rFranciav inler Tegem:.-ei;qiiqsdamsujjjectqs.ipsius quaedani
rex seiiieris ipsius. Karcli Cisaljiinae Galliae.regis cqnlraria serainare, asserens ^sibi.-..quoque..doniu.ii.s;.
regnum sibi vellet gubfipere, .quod ipse dohinus: Hincmafus, quia ablrajnsmpdi j-eryaide^seimmuueiii
.llincmarus nequaquam fieri asserit; de rebus quo- pulabat,.lip.cipsumrepjilari,; et-quia dehisqulera.n.t
que_S. Remigii in Provincia silis, pro qhibus audie-:: cum fege talia hjand.ataveiJirent,.quterion conyenis-
rat dnmnum Hinemaruni ad regem- prpclaniasse, senl. .Undenihil eidein cqmitiscriljere posset,ueqne:
quod se penilus negat egisse, nec quoliescunque per .aliura mandare. donec siinul Ip.querfi.n.l.ur>.ei-rie"::
necesse fuit, jjro ipsius [i, ipsis] rebus ad ajitfm, talibus.quse yidisseht melius adutilitatem ellioiie-
quam ad ipsuin Gerardura, et ad sups fideles.indb1 sfatera senioris sui pertinere, .inutuo coiiferrent,
suggestinnem,-,direxisse; de hec. etiam qued scfi-; G quantbc|us aut.em polui.sset. ad rcgera pergeret,,,et
jiseral hic cenies s'eaudisse, quod jrex,iste Karolus cum ilio .degens, quaniumCunqiie,:vaIerel,Vceriarci,
monasieria vellet usurpare, ;quae heato Petroajio- ul se cofam, Reo cprde et. opere custodirei, orique
siolo idemGerardus iradiderat: et quia si res ipsius, suo ab.ipsis etiam qul pulabantur amici, cuslodiam
qtitc iii hocregnp cojijacerent, ab eq forent ablat-e, inijjoneret (ps,,CXL), et de cqnypcaliqne fidelium
ipse licel.invitus reslnijusregiii, quaejn illp habeban- regis, et. directiqne ipsius .animi, atque discissipne.
ihrregnoprassumeret; respondeldomiiuspraesul,quia bujus-regni;. sed el interleclipiie Rritonuni Heris,-
sua voluntale nemo res ecclesiae.insuuiii periculura ppgii, Salpraonis, el -Alniarchi, atque de jlinere re-
iisurparet; liraere se, asserens.necefam Dendignus; ginaead regem,_prpui.ips.e,niandave'rat,.-elqui.aniul-
liabbatur, ut lioc i.nlempore sacerdolii sui commissa tura dc icge ijmebat. Itera de ep quod in liiteris ip-
sibi palialur ecclesia. y.erumlamen si qiiis prae- sios comitis inter ipsufflcqnjiteraetrcgem commo-
eumpseril, plus illi dolere quara sibi, periculum pra^r lionem cogiipyerat.Csseindebiiam, unde saUs tristis
«iimjJlOrisexdivinispandeiis aucforitatibus.AdjicieiiS eflecfus rerat. Et ,'quia.de his guaeisijbiliiterijs sigiii-i
-ijuofue deeo quod se monuerat, ul sacri causami- ficaveral, apud regeni, prcul pqluisset,-satagerei, et
ii.isterii r.egem a lalibus revpcaret. e.vcessibus, quia quidquid iiiyenirct.si ad eum remittcrei, ipsiremaii-
priusin illiusdispbsitioiie ialia ncn perceperat, el dare curaret. Adjiciens quid sibi-de hominibus siiis
de-vanis suspicionibus suum nbn eratrsenioreni cor-. acciderjt, quos secum '.siiper.,.Ligerim,,J.ialjui.i, uip-
aipefe, ideo nec inde nionuerat.Nuiicauleni cerlain neris el.epiifortaiisin Rqniino, ne comraonealiij'levi,-.
_et«aus.am habehs, et perseiiam, dcbita devolioneac ter pro talibjis, quibus illi qui Deumlihiere nesci.iihi,
fideJitaXb.sludebitdominalionem ipsius nionere. coniinovenlur :;sed suum bpnum .iiumciij sici t
itetii >pw)prasfatis fcbus saricfi Remigii, de qu.i- bene qffipit,.tisque ad^.tocin.perducer.erSiiideai.rEt
lnis idehi Gefardus Iiuic arcliiepiseopb Jiiteris signi- quia regis animuin".jain bene cpgnpsceret, qui-IicjH:
iicaverat se Cbiidolere,qhia deyastabaiiliira mul.iis; __al.iq.ua sit.perturbalicije coninipliis,. siaiim ut cuin,
ei phlres earuhidem Vastatores dicereril qhod per eo loculus. jfueril.el ei suam devolioiieirimarafesla-
itonces&iohemregis Karoli, et huj,"isdorarijHincraari veiif, sicul deeel, el sicul reCliimesi, eura habebil.;
easdefli res occbpafenl. JJnde HeiifieaifiidehiGerar- Adniqnens, ut juxta Aposlplum, oinnis iijdignatiq.
do, quia ex rjue easdem rcs eideiii coriiiriiserll, niil- aufefatur.ab eo-cum omni nialjtia (Ephes. IV). Quod.
5'nisalteriuseas provisioiii delegaverii, liisi laniuhii si fierejt,.prb eo quod rex nepo.s ipsius esset, plirs
llildoarilo cuidain nuiriUrsu.o"iiijiuiierai, utmajoiii jjium raiiiinuffl erga cuni h;>,berel,'prb hoc q^ql
241 HISTORLE ECCLESI__EREMENSIS LIBRI QUATUOR.— LIB. III. 242
senior IJJSIUSessel, plus humilcm haberet ani- A J de ipso audiebat ad animre illius periculum pertiuen-
iiuini circa ipsum, etc. Uvelfo cuidam nobili yiro, lia, praecipue de quodam presbytero, quem coiitra •
inultas graiiarum referens acliones, qnod lalem ieges de ecclesia ejecerat, elaiterum ibi cpnsliluerai,
erga se conservasset amiciliam , ul liomincm ipsius ellicaciler et episcopalilcr monens, ul.a talibus se
sine consensu ej~isdem recipere noluisset, et quod praesumplionibus.compcscal,quia si non fecerit, ipse
idem homo se sine causa dimiserit, ct sine licentia quod sacrae leges prapcipiunlfacturus sit in eum, et
•suairreverenter abcesserit, quod nemosuorura adbuc per omnia rcgna episcopisusquc ad papam Roma-
aliusfecerat,intirnansqualilereu~nsuscepei'il,etquam «ltira,eum esse mandabit excommunicalum. Presby-
Iienignenutrierit,muUaque illi bona fecerit, qualiler- teium vero advenarn, quem miseral in eadem eccle-
que isle inier seniorem suum et regem missus ad sia, ab omni Remcnsi parochia excommunicatum
ipbum, inconveiiienter egerit. Pclit aulcm, ut nulla- esse designat. ltem vocans eum dileclum filimn, el
lenus eum recipiat, anlequam secura loqualur, et ideo sic eum vocarese diccns, ut lalem se faciat,
sciat si rectam contra se idenrliomoralionem ha- quatenus in ejus dilectione recle manerc possit, vcl-
TJeat, arijiciens non id se de illo ideo replicare, ut ut item praesnlexopta.t. Sed audienscnm non lalein
aliquod odium illius leneat, sed ne ille conlra justi- se exhibere.jjualcm dcberel [i, decerct]erga Remeit-
Uam recipiens bunc, in Deum peccel, et in se ami- B 1 sem ecclesiam, de qua multa bona babebat, ul fainu-
ctira ipsius offendat, praesertim cum salva amicitut, los ipsius ecclesiae inquietans cum pace non sineret
JJ >rejns licenliam illum babare poterit; Folconi co- degcre, mandat illi cx auctorilale Dei el sancloeMa-
mili paiatii regis, pro quodam presbytero paroclnae rios, et sancii Reraigii, el sua cpiscopali, necnon ex
SuessonicM,qui relicto ecclesiastico ad civile j'udi-_ liinno regis, cuj'us inissus ipse pontifex, erat, ut
cium proclamaverat, super accusatore suo, qui pro- r.ullum impedimentum, \elipse, \el homincs sui ho-
baturura se promiserat esse quod adversus euindem minibus Remensis ecclesice facianl, nec pcr aliquod
presbyterum profer-ebat.Mandat aulem buic coniili, ingenium \el per consensum suttin : sed si quid ra-
ne in bac se causa commisceat, anlequara ab eo tra- lionabile quaerere vull contra potestatem Remcnsi-i
ctelur an id raliohabililer lieri tlebeal, quia de ecclesiae per lcgem quaerat. Quia si aliler fecerit,
presbyleri et Ecclesiaecausa ad cpiseopos et ad syno- tam per cpiscopalem aucloiilatem, quam per missa-
dum diflinitio pertineat, non ad malli vel civilium ticum regis, quod inde rectuin luerit sustincbil. E\-
judicum dispositionem, elc. Maioni illustri comiti, communicat etiam qucmdam diaconum ipsius, q;ii
gratiaruin referens actiones pro benignilale et solli- adversabalur f.tmulis sancli Remigii, etc. Tlieodulfo
<iludinc, quain domnp Theoderico Camaracensi [i, Tlteudulfo]Qomili,pro pracsumptioneccclesiastief
prjcsuli, \iro sancto, et ecclesioeipsius exliibere cu- * miiiisterii, qua defuncto quodam prfesbytero.abstule
rabat, pctitque ut si in eorum diebus idem Dei ser- rat quoe idem presbyler in eleemosyna pro se da>'i
vtis ad comniuneiii Dominura transiret, pro electione prjercperal, et insupcr usurpaverat quoe ad ipsara
concedendaclero et plcbi ecclesiae ipsius apud Lo- ciclesiam rite relicta fuerant.
lliariiim imperatorem satageret. Oslendit erge manifeslc quara maxiintim ctimen
De pace quoquc prociiranda inlcr regcs, unde sibi Sacrilegii cemmissum sit ab co, sed el quomodo con-
scripseral, rescribil, quia scmper cam deBideraverit, tra bumanas cgerit legcs, e^quitl inde ficri dclieal,
f\ rit inviolala inter eos maneret, proul potuit, com- et quaiiter ccclesi_ein poteslatc et ordinatione sunl
monere curaveiil, et quaiitum Deo cooperante va- episcopi secpndura sacros canoncs, et imperialia ca-
luerit, inde laborare curabit. Rqrico Normanno ad pitulii. Unde mandat ei, utjuxta sacras auclorilates,
fidem Cbrisli emivcrso, ulin Dei voluntate, et maii; el .rcgum praecepta, quidquid de factiltalibus ipsins
datorum illius observalione proficiat, siciit et euin ccclesiae acceperal prtcseutialiier ecclesire reddat, et
velle ac facerc pcr multc&audiebal, ct ut nemo ei , presbyleris, quibus res ceinmendatoeftieranl, retti-
persiiadere \aleal, quo contra Cbrisli.mos pagapis tuat, deiudc ad se venint, ut inde medicinam acci-
aut consilium, aul adjulorium prreslet, quia nitiil ei piat, quatcnus saims fiat, dans illi spalium sepiem
pi'odeiil bapligmum Christianitatis accepisse, si con- dicrum pesiqnam lilleras ipsas acceperit, ul ccla\a
tra Christianos, velperse, attt per alios quoscunque die ad se veuial, quo \cl si nnn csl ila, debilam ra-
perversa, \el adiersa 1'uerit niacbinalus, ct coeiera, tionem reddal, vel si cst ita, congruam salisfactio.-
quae prosequitur, episcepalitcr inlimans, quantum nem agat : qnod si non feccrit, cxeraplar isiarirai
JII lali sit machinatiene periculiitn. Menens etiam, littcrarum ipse regi iransmittel, ut ille suura in!e
ulBalduinum a Dci Spirilu, que canonessancli sunl ministerium facial, et.postea idem procsul suum cx-
condhi, per episcopaJeniauctoiitatem propter Dliain inde perficiet. Et quoniam atidieral quodipsam cccle-
regis, quam in u.\orem_furalUs fueral, analheiuati- -siam idem comcs dcnoniinatp pretie vcndere para-
zatum, nullo modo iecipcrct, neque solaliuin, \el lcl, adjecil :. . Prnptcrea sciens, inquieiis, quia si
religiuin aliquod apud se habere permitleret, ne ii- \el unum denariijm libi aliquis clcricus pre ipsa ec-
Iius pcccalis et excommunica'ione imohanlur tam clesia, vel jjro alia aliqua in niea parocbia, per sc,
ipse,_quara sui, alque damneiilur : scd lalein se ex- aulper iinmissampersonaradedeiit,perme ordinatus
Jiiberc procuret, qualenus ei orationes sanclorum in ea non ciit. Si aulein \is ibi habeie ]ircsliylcriim,
proficcre yaleant. Luitardo lllustii \iro. pro his quao adliuc milii lalem cleiicum, ijui aptns sit sacro mk
2«'~ . .' ..- .-:-; — FLODOARDICANONiGI-RjSMENSIS -,'} :\ * \ iU-.
H.isterio,.et.ego illum inquiram, et il!i ecclesiam A sitione, Iiarum rertim, -si rex juberct, per ipsum
dabo, et tunc illum ordinabo, si railii lalis clericus agenda.Iiem praefatoRernardo Tolosanqpro eisdein
saiisfacfioiiem Jcceril, quod iiulium pretiuffl inde do-. r.ebus, adjurat illum pef. Deumomnipotenlem Doriii-
naverit.. Et si tu ita facere 11011 vblueris,, ego ordi- hum.Jesum ChrJstuhi, et per ejus Geniiricem,;san-'
nabo, qualiter populusibi officiumhabeat, usqiie dum. ctumque Remigium,, ut nihil inde pracsiimal, nec
ibi Ofdiiiera-presljyteriim. Cuisialiquodimpediraeii- ullum irapedimenlumnjancipiis ih iisclemconsislen-
tnni conlra.diviiias. et htimanas lcges feceris, et ma- libus faciat.: neqne Rernardq coiniii Afvernico, cui
iiifestum fueiit, presbyter iblperinanebit,. et lii et easdeni cominiserat ad defendendum, ihderaolesfiam
oranes quitibi consenserint, ab qmni Christianitate irigefat, quia;-'si fqcerit, euin. a...lim.irtijnis_ sancfce
iisqiie adsatisfaciioncin eritis separati. Ilaec, chare ecclcsiae, eta communibnefidcliumcum pieniludine
fili, ideo mando libi et laliter commoneo,qtiia sal- episcoporum, tam Aquitaniae, quam aliorum regno-
vuraet Jionoralum te cupio, et inter filiosecclesiaete rtiiii sqgregabij; item, adnjonens etifflpro eadem re,
in joco filii Iiabere volo. Et si me cocgeris, ut sicut ut eonciliet sibi atiiicitiam sanctxMarioe et sandi.
Dominus dicit jn Evangelia, sis velut eilinicus et pii- Remigii de praefalis rebus,: oslend.ensex sacris au-
Iiiicantis (Mqitlt,,,xy.iii)_nonmihi, sed tibi. reputare- - ctoriiatibus, quanliim pericultimsit res sacrasinjusle
debebis. Postqtiam istas lilleras dietavi,; diclum est B retiriere, caveatque ne ecciesiasticum judiciuin
milii qnod matricularios a minislrp men conslilulps proinde mereatur in hoc saeculo,et aeternamperdi-
(!e iila matricuia; ejecisli, et ibi Bcvarium '[(., Rona- lionem in fuluro; ilem, quia prajjudicium, el non
r.iim] misisti, et prp illa inatricula in pretio unum niodicum damntim Remensi faciebat ecclesiae;osten-
asinum acccpisli. Quod si ila esl, non solum ciTini- di.tetira praedamnatuma sacris cari.bnibussauctortiii!
iiuiiler.fecisli,_.quia conlra oi.nnesleges ecclesiasli- jtidicip, et a se caeterisquepraesulibus,quorum res
cura mraisleriuin honiolaicus"usiirpasl.i,et elbemosy- eccTesiaslicasusurpabat;. legaiionem prp hcc proe-
nam. id est niisericpriliam pauperuin, ac per boc judicic direclam, et lunc iterum.cuiii imperalorc ad
Deu.m, qui misericcrdia iniserorura est, sicut 3udas papam Romanum dirigendam, qualenus ej"usaucto,-
)'iodilpr,.vendi(iisli. "Sedetiain iurpiterln Iioc ni.mis ritate ccngregala sj"nodus, eum, cajierosque rerinn
fccisli, ul.de mendicitate,,de qua inendici.vivere de- ecclesiaslicarum: pervasores damnatiouis seiileniia.
beiit,.eomes et honoratus regis consiliarius in pretio percellat. Ideo secuiidiim evangelicam auclorilateni
.isiiiuin.accepisti, et.omnes q.uibaecaiidiimlparisare prius Cum ejjiscopali aucjoritale coramonet (Matilu
possuiit qualiter de aliis Causispro anioreel timore xviii),.atqueper crucem Clirisli et sariguinenjipsius"
Dci, el revereritia ttii minislerii juste et recte facis, interdicit, ne de rebris ecclesia; Remensis sibi prae*-
qui de tajiniiseria sin.eplla yerecundia;turpe lu.crum-C suniat, neque a quqcunque, nisi ad ipsar.umrejiiiii.
requiris. »."..-. cqntra.pervasores defensioiicm,pracsiimiconseiniak:
Anselmo. illuslri, viro, pro q.upcJampr.esbytero, Engelramno, Goslino, et Adalelniocomllibus scri-
qriem apud s'e acciisaverat, sed ad denominaium bit. (supra,.c...l$),.millens eis cum"lilleris suis Iiile-
placilhm non vcnerat, sigiiificans ptirificasse Ininc raiiim fegis exemplar,ln quibiis conliriebalur, ut
prcsbyterum canonice seipsunra crimine cqrain mis- episcopos conyqcaret.el laicos fuleles regis, ad prc-
sis ipsius Anselmi, in conspeclti, plurimorum lam liibendumvel"resistendnfflKarlehiaiino diaccribregis
clcricortim qua.mlaicorum, non lamen lulsisse, .qriia filie, qui insurrexerat corilra palrern suum, in qui-
nec debueril, in sacranjentum plures sacerjjotcs ip- Ijus Iiileris, quaefens quid" eis super libc regis sit
sjiis tesles.. ."Horlatur autem el moiiei,,ut:omiiem agendb praecepto, designat r.priesse KafJoniannum
rancorem, quem conlra prsefatumpresbyterum Jja- stiaeprovinciae, utpole qiii sit ordinatus ab Rildega-
a cordeshoexpelleret.bstendensquantum ma- rib Meldensi episcopo, etVsecundum caiionCs-non
IJC.II.~II~,
Iiini sil odium reiinere in corde. Interdicit etiam ati- possit aliquid*disponere de iilo. Espiscopus quoqiie
. cioritaleDei etsanctorum ejus, ul eidem preshy.tero de alia prbvincia coiivocandipbleslalem rion liabeai,
ji.ullumpfrejudiciuinjvel.liiacliinationerainferai, qiiia si sed neque suffiaganeos suae. sedis lunc lemptis lia-
D
feceril, ipse iude suum minislerium faciet. Precatur bealur convocahdi, cum dies Tiisiel.nalalis Domiiii';:
Vciiam ut justitiani Deo, sibique faciat, de bominibus el licet episcopi Conveniant, et KaiTotnanripsuas.
eb.
siiis, qtiipresbylerisquibusdamtesliijus praemissipre- parochias' interdicant, nbri sibi videlur rit: jjfo
illiiioh conlra-
sbyteri ausi sunl injurias intulisse, quia sin.onfeceiTt, quod co2]iildimitiat, si alia potestas
,el tie ipsis qijoqne siuim hicturus. sit minislerium. dicaf. COiisiderandumvero monet ralionabiliier, quid
Cernarde coraiii Tolpsann.pfopinquq SUP,pr.p rebus jtixiariiandatum regis stipef liac fe sit ageiidtim,he
Remensis.ecclesiaein Aquitania.ccnj'aceiJtibus, qiias malura raaj"tisaccrescal, significaiisqualiler conve-
con-
. ille, in proestariam sibi cpncedi petebat, qitpd idein nieiidtim, et alibseis sit cbnvocandum,dansque
advefsum se nonprC"
priHSulsefaclururii negat, quia nenaudeat, .propler silium ut ideni Karlomahhus re-
lestamentura sancti Remigii, qued id umnine fieri vocet Deum et palreni suum, episcopbs quoque
TJntle alferi quoqtie .Bernardo comiti "gni liujus, ct populum adiracundiam conlra se.ne
p.roliibuerit.,
. HodqmeiJsi[?,.,Rodonensi] scfibit nl loquatnr cum ' etiii aniino,., et ih cofpbre, latn ipse, quahi illi qui
vero proesul-etIii
boc Rernardo, ne res osdem suis JiominiJjusin-be- euni.^cciui fueninl, pereant. Ipse
ad regcm, ui eumfaciauf:.prottt
,iicilcKini doncl, iit eura fccisse audierat, et de inqui- comile-i'niitfant
SJ3. HISTORLE ECCLESI4J, REMENSISLlBRl-.QBATUOR.—LIB.. IIF._ 228:
ijielius potuetiut, illi placabilem;, sin. aulem ali.ler,.A p_ef.ecdesbe adyocatum res. rite dJSinialur; etc-
«s yidetur__sibi. remrindeiit,.et caetera.Item eisdem * JteJn -pro eadem re, exhortans el pelens, iil-da •
P-i'o hao,; ipsa re, designans bonum s.i.bi videri.. ipsis rebtis majorcm ciirarn adhibeat, elc. Erlhiiiu *
Tulsse cohsilium,. quia non ccmraoveriijl populuin ainico ctiam suo, pro .praefatis rebiis et mansioiiili
aiilequam. simul; loquerenttir , c.on.sideraiites,si. quo supfa- Iteni graliarum-referens acljones; pfo >
quid bpni posseni invenire cum KarloHirtnno, aujcilio quod inipendebalpraemissis rebus et raan-::
«"redens quia suum. el ipsorum deb.eat.obaudire cipiis, precans.ut quod bene ccepil perficial," efht
c~onsilium,etc. IterriKarloinaiinci,.G.ostino,el Gonra- nionasteria servonira Dei picein depi'oefalis.rebus
do, pro jusslone regis qua iii3odaverat,.Vut ipse. liabere ppssint,-adjutorium pnobeal, et ut quaedam
Praesulpum caeieris. fldeljbus regis convenirel ad mansa, quaeab ipsapoteslale injusle aufefebantiir,
n-_aridaium,r_eges audiendum, et Karlomanno deriun- juste revocareiitur,. solafium adhibeaf.: -mittens[_ei:
tiaiidum5: desig.nansulii et qua die.vel hora simul, dona in aurb et. argento, el obsequinm-dignunilam>
*bnvenire debeant, et ul Karloraanrius Goslinum et speciale quam temporale prqmilleiis, Item signifi--
Cnnradumud ipsos;niiliat, Vel ipse Karlpmannus, cans quod audierat, pro eisdem rehus pelcns ut:
d piacrierit ei, ad eosdem vehiat, ut missaticum regi Ludovico suggerat, quatenus pra-reaemptioiia.
regis-simul ciim ipsis audiat, et ibi pariler" cnnside-. B aiiimre suae res quae abstracta; sunt, eCcIesiiB'Re-^
rinenl, qualiter ei ad salvatienem et hnnorem suumV nieiisi restitui Aiciai, el eas ipsiEiiuino coinmeridei,:
de caeterosilageiidiim. Harduinp coraili, pro causis ipsuraquo niissu.m faciat adsihqujcendain et per-;
supradiclis de Kaflomannn,-:qupinodo .tuncxes se agendam,,de.--rebus ijjs.isj"uslillam, mjttens eidem,
liabefet; et quia obsides inier se dederant,...et.Quin E.iTuino.qiioqnevasprum.argenteOrura ihunera. I^eia.:.
Haiiqmanno lbcuti ftierant, eique suaserant, ut pa- significans. qnod auciieraf,quemdam.Lanlfridum se.
cifice in hoc regno degeret, ac venienle patre.ciiiisc jaelaiitem, quia irapetra.veiat res:praefatasapud •.iiji»;
ipsis ei obviam pergeret. Sed. quia regem cilius. peratorem Karolum, ul babere.t ijisas, eodeni domna.
quam sperabatur audierat advenire.,; quid idem Hiricmaroconseiilienle in beneficium; quod per om-;
Karlomannus lunc fiiciurus esse.t se nescire. faletur.. nia dicil esse mendacium,;nec:.obtiiiere posse apud.
iloneT tamen ul pr.-eparaltissil hic cbme.s ad inaa- se omnesreges qui subcoelo sunl,-ut illas res unquain
daia regis, si qua jusserit, exsequendaV... ab, aliquo teneri consenliat, propter allcgaiiones,
; Itern pfo quibusdam. malefactqribus...hpminibus quas sanctus. Reihigius '
in, teslamentb suo disjjo :
ctijusdam Wiperli, qui fapinas, incendi.a,Vet.homici- suitv... T':.•'
dia, et alia-mala faeieb.ant,, conimonens eumdem . Odalrico ; illustri comilr et arriicor suo., pro
'
Harduiimra, ut cum fratre suo Hadeboldo dccertet, V causa suoriim' hqminuni: quojiiiu res, Ludo,vi-_
.qualenus hajc mala legibuS-.emendcnlur,,el cessent, cus rex Transrhenensis domiiusJiujus Odalrici male
iie ipsi, qui niissi regis erpn.t in hoe regn.o, pro fali- tractabat, iiijusle, agens contra ipsos .:, monet.qiui,
btis ofTensamillius incurrapl; quqd ipse quoque ut inde jijdicium Pei-jeguni;regis limeat, et; qhccj-
certarelagere, nisi corporaU'deliiiereuirinfirmiiaie. iiyusie. egit eipendare-prpeurel. Etqiibd aiidierat
. Insii.per et ciun Gaulfp [i, -Grimolfo]regis fideli. lo- idem .rex_suasisse domriumHincmarhm regi siio, _iu.
qnaiur, qui lios .majefaclqres.recipere ferebalur, et proprielatesauferret, quas fideles I_udoviciin regno,
ostenderei iJlj quantum periculum suum in.','ecs ipsihs.possideljant,,et ideo abstulisse ab bujus.fide-.
, rceipiende facerct, admpnens ul a laljbus.deinceps libus proprielatesipsorum, dicit.non decuijsseregcin
se cusloilircl. Item de his qu.ibus signii-icaverat se de. catlielicp.et fideii sue episcqpo talia. credefe,.
accusajum apud regem, ct.qriia 11011 [i, omit. non.] aiiteqiiam verilatem inde .cpgnospexpt, et quia cpn;_
expj'esse iitferis eatndem inijmayerat"accusaiionem, li^adixerit eliam, cqnsiljariis. regis, qui senierein
inandjtt ut ad se missum fideleni et.,;raiiqnaTeiH sunm id hpftalT su.nt.agere.Osfenditque qualiier..
dirigat, per cjiiem rei veriiaiem diligentius agnb- Karlemannus^res fraler Karoli magni, villam JSovi-.
sccre pqssit, et ei verum cohsilium daj'e, etipsum liae.iiin-sanctoRemigio tradiderat, el qualiter dein-'
inde in rebus pro viribus atijuvare. MaihgaiidoLi.Ma- ceps usqije ad id teniporis eadem villa traclala fhe-
nigatido] ctiidam aiiiicp suo,jiro rebus saiicti RemiT rit; elquja, de.hoi.ioris.etanimae periculq ei fesage*
gii in Yosagqcpnjaceniibus, de.qujbus quidam IIGT baiiir, si -fraudem ferum. ecclesiaesibi coihmissaj
hrihes quoddam mansionile conabantur auferre. consenilret, el perictilum.senioris^suiregis illTcela-
Undc jani missi fegis Ludovici :requisierant, ct relj quinec etiam pro loto^rnu.udo,,sujimg;radunire5,
iiiyenerant quod Remensis ecclesia jusle illud tene- sua,maniinam perdere v.ellet,.et. ca;iei'ai; ;
ret, et manifestum esse, qiiia infra fines illarum ltein gralias agens de. Jiis quaejrro,peti>ioijq,ipsihSi
rerjirUj qtias ibi sanctus Remigius cqmparayil , erga fideies^ej^u.sdeiji. decentej exsec,tilus. fu.eral, et
hulla poieslas,aliquid haberet,.nis.i Remensis.ec- qtiia in ejiis dilpctipne manebal, peiens ut deinceps
clesia.."Unde.precatur istum,, ut. si res ipsas.eyin- idem .agere non desiiial, Beflranuo illiistriconiiti
ciieare qiiiete. potugrit ad partem lrajus ecclesia~;, Tai:d"inensis.pagi propinqtio 'siio., pro sacramento
faciat;, si.h aulera,, vel deiiiieai ne. reddantiir iiiit regi .agendo, qualilef regi ridelilatcin jiirare debe-
addicaiitur aliaj poiesiali^,donec ipsb et Luitberlus renl, quae ih ipsiiis coinilalu.consistebantVIiJim prq
aixhiepiscppjis .siniul.yeiiiaiil, cf..sepuudura lcgcin Juco^Vjjcple; siire prcsbyterb,_ubj saricla P?.trlcia
-
*W-:"'"" \.^V;;V;.V,.V;Vf-LOD^ ^ig
requiescit, riionens ul qsiantqcius.ministrJs:i.eccIesia-V_ 'Alia^m.^et^iTq-iaefMibhahilflerApostUlavcnf~oifiiiierii,
slieis ciericumisacro.ibiiiisteiiq.aptuhi osiendavqui ^et alia ^quredahiscfibifetiarii^eideiriffiigoiiietlShifilio
valeal ibi qrdina^^^ iLbtliariiifegisV-Sighificairs'se^amicbsef ftimiiiafeslia"
naiicnem, qtiaefieri .debebatin proxirao,-ipsum io- ibuissepatrehief:av"umipsiusLotliariuniiriipcfatofem,
curn sin.e presbyicro non^dimilleret.qiiia ijec eunT 5ct qhiaiSalulerii-ipsiusqptaMt.Tdci^
niercenarip, nec sinepastpre proprjpipsqs lioraines ide pefieulbcjuS;'«ausa;diiptibnis'eTribluhfiacieijat,
:,udebatrdimiitere,; el siipsenon pr-eseniayeriteum, Thultbs scilicetVpraedories -
cohspifasse et corispifare
<jui dignus possTt,invenir|-,-, illq ordinaturus esset =secum,:T'ps,oque.p:firicipeVat'j&
<ItiaIem.meliprent ppliiisset,inyenire; -iteni, prq.IIair 4ipfreridasTiefi ''^epr%d'ali'6neB^liaqueihultliTscele'r:'
Hjone fideli suo, ;quem idemcomesad plaeitumsuum . !j)erpClrafi.:qu8eferijhia;ifi;ai]Jul'i|isiusfeduritlarent^
per banpum. vot^ri',jussera.t,;quiifeger:]ubente;Th ~qst6hdehs'qtiam"bbr¥enduhj;sii;pip-taiiiiS"^^^^^
ipsius sepvitiuni^profeclus ,erat.rllosoni iljustrl.co- sperpetiias pCeriasTijerefi;tleihbustfahshaeicVeacfcm
jniti,de. .agendaV-eleclionJe^ "
Sil^anectcnsis. -episcopi;' spefvehi~Se.!ad;':syhb"'duhiHep^
psteiidens quodnqn sui miriisterii.quamctiiJqhe.:spe- sgestahrrl.-SyH.W-Nu&iriyh: 877)V;IiisUpef etiain
cialem .designare persoiiam,;-..elc>:;•;iiem. .Rpsprilviro ^qiibdfeghi "m-blireiuf:jefyasibriem; sibiqueVhjahda-
;inclyfci.graliaruiii:relerens aciiones;pro rebus ecclerV ;B*iurivle^praiafo:'t.bhyentu^~iitad;etiih'hiiftefet; atqiie
6i»:RemeiisisTn pfqvinciasitis, ^lasutsihijJromi-- Thbiiefet^juxta qued legespfKcipitint^i iaiitisiriaHs
serat, lulabaturi •jnonens-u.t.rse talem praeparet, 'fesipiscere,":?ps'6Sque'maiefaciofesVa-.se'di^urigefe,
qualiler.qrationes ipsihs-et;:eccle_siae_si.Iji commissoe ^et:a;seditTerie'"acVregni^fvasic>rie;se criirifefbi^Si
illi prolicianl ;,idqiie qubd ;de, ipso peiTeulesum;aii- %'efoTpsiuscbhirii'orjitiqhemi etmiindaia Syhbdi qbah-
;dierat,..npn tacens, yidelicef rqtiodr.res diyersarifni.. ~*dire;riori^lelvitariiV^u33itIioecesebs,qiianf dfe'yici-
ccclesiarum rsuis hqminibus- dudisset, unde. satisi- tiiis: pforanciisVepiscbpofiihi-syiibuura; cbriWcarei,
tiraeoduraesse denuntial, ne.oraliqncij.fideliuni Deii «et^syiiqdali' epiScbpbfiiiii-5;sentehtiaehril,' subsque
pro ipsp, impedianluf a idainoribi~s' sanclbrumin i "coriiplicesatqiielaufofes yhs/,factrires]; bxcpiriihri-
coelis cum. Deo regn.iiuiiitn, et.CKlerri. ___};,:_; :.:.: hicaretV-Pbstca--xhfo biijhes lii episbbpi eajhdcm
: ;Coiranno [i,rGoiraiido]cqiiiiii,;propier qiiemdajn1 Cx'cbmlriuhicaiibn"erii: Rbmaiioponiifici, Ct bmiiibiis
liomirieraipsius, qiii grayia qijaedarricoriirijisissefere- episcopis ac 'pfihcipibiftVjjei' cifcuhijacehiia' regrta
batur criniina,;etquia non autiebatea dpriiriijspriesul 1 -\-hbfani^IacerehfVtlhde nipnet euni'lariquam filiiiiii,ut
iridiscnssa diinittere, preeatur huiic propter dilecfio1- -fecegTtctih:quarilo perjchle'sit;_pfbjibrieiisCidiviriar
nenJ,iitetimrad:seyenirejiibealtlis,euijei)dufflab.i[Jso,, ,, ;;fuin-;ahteiitia5;;aiiciorifatmh^Vut;-j^rifculum' sririhi
quia si' npn fecerlt dislrihgetur grayihs abillo. lam;i"Hfecogn&sce-fepqssit, hbftrriisque'-acriibneiis;.iit riiilil
de njinisteriqepiscopalii.qiiamde.'fflissaticPvregis;; ;; .adiilaiOfi?cfedatytoT pcfvasibneih^fegrii-aggfedieh--
Isemberto illiislfi virp-amicp suo, jprecahs pfallinc- -dam, ihfefeiis- ht-atiendat; qriid ~pfbfuerit:.patfuis
iriaro riepofe 'Siio,;qiieiii •hiiseruraiappellat,.uipoie i «ejus, ut' eoiitra legehi Dei fegni jjefvasioiiem iricbe-
qu'i prp exeessibiis siiis, lam gravib;susthieb.ai.rpe-- ; .pefiiit; et qubri 'patef ejus Vpfo-labbfe, qW cbhtfa.
lensque ul illum in suis iiecessifaiibus adjuvet-, Rai-- - -=Dei vbiuntatemiabor.ivefat f ctvliarii: hefdidefitet
noldo coniitt, pfa f ebtis; 'Remeiisis;ecclesiae,-quas> Vregnuiij'.-;Adjiciens' quid-'icge's-dc pefvasbrihhs,
jeceptas se babere significayeratj.et.demauihus &m~ 1;, -fegnl pfaecipiaiit."Sulijuiigeiis•eiiairi,,;quod;fexeidem:
. jiienlium efeplas:; Tliettderico' illustri coiriiii,,ihit- -prbhiisefit; etex' partebsteiidefitVeuni se velle lio-
'leiis ei rioinina suor.um.inVexpeditionemyTegisque - ;nofibus ahipliafeVetlibhbfaiuiii liaberesiculpaipsitis
«ervitium ; prppefanliuhi-;; iteni;V:;pTo: iiiurieribus» ; hori fueriti Adiiibnehs etiani;,*vit"nori'aiisruliel Iio-
..afgcnti;,'*-qiied fegi mbrariti ad Dei: seryitiuih: ini -!hjitjhmljravbrum' horlaihehta rieqtie iini.iei'hfniali-
terra-per: paganosdeserla-miltebai; ilera,;prosolr -gnanies; qu.i nqfenl ad teriipus, etcifo sicul fenurii
Jicitudiiie quani teiiipofe Ludovici regisiraper defiirir * *afesceriiVsedobaudiaiVScripturaJrisanclarh^vlfiifice
fctlsiiscepefal idein Tljeudericus de;filiis ipslu-kfegis, 5•»y;dicehtem;:'Exspecla Domxriuhi,et custddi viainejus
ne inolesie acciperel, si euro conimoncret caiisa dir (Psai: xxxvi), ;etc. Siiirriecteris-qubqheV ht sibi
leeliohis; vigilqm ess.e. debere apud filiqs:ejiisdom I ile his -ceflairi et veraiii TCspqiisibhehi:reinaridef.
-
fegis, ostendens'qhia non "soluni rgraridis pracstiffli-'- Eiigiigaribculdam illusirililtefas difexit liuju&mbdi,:.
ptio, sed eliam magnUm periculum estjunisoli gerie- ..: rjii^cMArics^epiwopus-jKGiLGAnio.^liileini;...-.
iaJem regni dispositioriera'tractareVsine consuliu el
<onsensu plufiinorum, nbtificans qttoque de hisqiiae: e; -4 : ^.f^efvenit bd^iPSVquialiPmiriemtuuih "Mllifaii^-
. sibi maiidaverat,. quajiter qtibridani inler i'eges Lu-- .riiiiri iffaTioiiabilitcr el Iricbnvehiehlcr peficiilbstim
ilovictim, Lblharium ttl:KaiTomahniiirifuerif acium,, .. sacraiijenluin.jii.fafe fceisses, qiii liceiiibisefviiitiin
ei qualiief iiinc sif ageridiiiii. subjiingertsVcapituTa a :debe"atVtanjeiiSubrtbsirfcchra'et iiict illede^aluie
-valiie
nuaedamqnae a tribus regibus. Ltidevico,;KarolPet:t vestraesse debeiis".Pfbptefea iriahdq tibi qtiia
Lothafio sinVul cenvenientiliiiscbustiliila etconfir-- . mjfor-.le uon ihiellexiSse gravius; esse pe'ricii!uiB_,
riiata-fiierriril; ilein, pfo qupdam episco"pOr®iigipsO, i, ;scUnl'lipmihcraaut Suaderidb;atit icffendb InSpefja-
peiehsul flfetVei locuin ioqueridi securii, iit per ipsiuss •-'-liiimVmillas, qiiera slie^solus perjurares;*queii.jarii
iriterventkmeSh pCfVenifevaleat ad fcgisVpiaescn- i- iiiie iuiiiiu pcrjtiriunt.imo nrorbefiiiriblibhiicidihi»
249 HISTORLE ECQLES1_EREMENS1SLIRRI QUATUOR. — LIR. III. ?SJ3
te senlialiler et a tajibus Icyitafibiis ^
perpetrares, cuni;auiem,alium^pefjurare.;facis,«t J
A emendel, yelprae-
et illum perdis.:-Et;~ideo.rnandainus,ut si ila causa; sum.ptionibusse :c.iveat,;,quia;si.non fecefit, suum
Iiabelur, sicutad nos.pervenit, ahecclesia et altario de, eo miiiisteriiifflfacturus sit, et^caeleris.^episcopis,
le.abstineas, donec:ad nos venlas,.et. de lali incau- ul idem faciant,:notificabil.;
tela aut,4.ignam excusationem facias, aul dignam.- :-'; ..,:;-: .'.;CAPUTXXVII.\.f.-:,..,-,":l,'J, ,i;.::
pQenitentiamaccipias. »• ..,.,-:... _.,,... :;.•:- Quceqtiquibusreginis scripla misetit,. _; ::,
.:_Leudbwinoamicosuo, pfo rebtiset.fflancipiisRe-; \ . Irriiingardl Augustae scribens,- cpngraluiatur au-
vmensiSrecc!esT£eiriProvincia,co.nsistentibhs, saepelif-'. diiqreJigionis ipsius feryore, asserens se iii precibus
leras.diresijt. Ilem.Leluardo,,el Ililduardpaliisguein assidua prq ea dependereiiiunia, Uem respondens,.
eodeni pago degentibus, tam prp ipsis rebus, quarii; . ad-.litleras,.quas ipsa sibi direxerat; sigriificantes
prq animafum salute.:scripla direxit. Achadeo eq- inlimasse illi quosaani; homines, quia per ejusdem
niili,, prp.fapinis, quas:audiebat ab,ej'usvIiominihus, episcppi jussionem. muila mala,;fierent;;erga; res .
fierijnrijjsius comitafu , et;pro?yiila Spanlia,_ qiia Ayenhaci (Avenaij)monaslerii, Rerthae ipsius impe-, .
ille.annpnamecclesiaeRemehsis auferredisponebat;: ratricis -filiai,;asseveraiis quod diabqlus pef eoruin
nolificans.ei, quq.d .sialiquid inde-raperet, tarn"jp7,, sit ora Ioculus mendaeium, yelut est 7pater>riien-
Sijmquams.up? re.xcomrnunicaret,_elalieiiqs^ljomiiil B. dacii. Si quid.veroIiOmines.ipsiiisinjusteiecerjnl-jn.
.Cliristia.riitiilefaceret,>aiqii.e,;persuuni missalicum, rebus ipsins.monasterii,, non degat; lanienquia.et
quod de.illo coiriilefieri.debel, qui inrsu.peoiiiilalu ignoraverity. et non consenserit, nec vqiueril indi-,
jnjiist.iliatri faciat,V.exsequi prpcuraret., Vr.V ,.:,V";, cat, lie.quodam praelepeamanso, quod iljasigriificar
.Araaiberto. illusiri xqmiii, prp .injustitia. .quam yerat irijusie abstraclum ,a.praefalq,inohaslerip, asscT
aiidierat eum Tn suo. perpetrasse judicio, exigendo ril quodnulli honiini,,quaitiura^sibi,coiiscienlia le-
fes:,cuj'us.daminlerfecli, ab. eq, -qui ,secuiidum,com-? slimonium perhibebal, jpj-usleunquain mansum absr
raeiidatipnem ipsius. :eas. in.iliius.elee.mosynain dis- lulerit, sed^ aphd regem prp, eo petieril, et obiiy
ifibueratj-perhofTjescensiquocJChrislianus etniprir nuerit. ut ni|ssos:Suosi:diiTgeTet, qui hiligenlissime
; turus admillere lalia. non:-£xpa\'erat, limens Dei bocinier ecciesia Reineqsis et Avennaci.'raonasle-
Vfiilqrtijnjtidiciuin., El bstendit per diyinamr auclofir .riij pqssessiones aequaiance indagantes, filecernef
talem, quam grave ;perpe,trayeri.t.flagitiuni. redu7 rent.. Nani ipse- qui. sua .pro Ghristq, dimiser
cens rid niehiis. oculos,-nefqrte, mercenarius, non rat, nec. vellel, nee indigerei, ea; tamen quse- sibi
Vpastor,;Iiaberciiir;,Tnjustiiiam videndo e.t lacendo;. conifflissa erant ~; sine ratione, ret, lege negIigenT
^ef qtiia .iijissusimperatoris. efat, ei. capituja ipsius ter..diniitiere non audebat. Adjiciens esse.niul-
Vprpdefensandis .advehis el.,incestupsis';. Iiabebat.-.C .P.la: deipsb rnonasierio, uride ipsius,,; iiiiaeqtie
, IJiide.iamreidera coniitij quara ornnibus: exactprir suae .indigebat auxiiio :, pelitque fit.niitlat raissum*
Jjtis...atquqvjudicibus,..quijn. Iioc resederanl judicio, suum slrenuurii et fidelem ctini missofiliae suEe, qiii
yerbo,sDei,omnipolenlis et bannq imperaloris, epi- una secuin-quae cprrigenda sunt. ibideni-corrigaf.,et
.scopali.aucioritale pereipit,;,ut, eunideffl:iipminem vldeat quam intentionehi.el vqluntalem.Jpse iriiaV
JP.UI1.USi-prp hac TCcqhdemiiet, autiiiquietet,:vel cqn-. .J.ibusIiabeat.; ne ipsis et sibi jjericujuro,';qup.dabsit,
tradictiqneih faciat, dbhec ipse-ppesul perVseipsijni,. .exiride maneat:^ieUtqueulahimiis ipsius^il:semper
,;Vel per missqs suqs lianc ;cahsam -diligenicr.in,-- .sollicitus,-ne alienaeliflguaefacile credal,-.maxime
.qiiirat, et seoundum,.If^esecclesias".icaS'etIiuraahas de sacerdotibus Christi;'; .quoiiiam.,,diaboIus,;si: npn
-Jiocjiistei.ct raiionajjiliier di(Iiriiaii;;denu.ntians:qiiqd .pptestin aliOj.iriMiocvelit. intentipnem ipsiuslusca*
rquisque hoc contra:Dei praeceptum prajsuiiipserit re, uteani Jaciat in opiiiipne indebita.sacerdotum
.agere, prinip secundumeapiiula-Jegalia iioc:eum errare. Dehique qupd adjecerat ipsa,;se prp.eo sug-
.eraeridare.faciat; dfjinde secundum legeg .ecclesia-- .^^gessisse.animo,imperatpris Lolliarii^ cohtra Tpsuin
jSticas illum a.communione Cliristian.ornm^us.ijiie.iad. fecisse ilja testatur, noft ut hiagnam, el: Deq de-
-.saiisiaciiqiiemTepellet.rDeriuntjal^tiam, qtriaquosr . volam -decet ;facere COnjugem.,i Egq, :inqqit, spio
. cqnque ;adi,placitunj ;suum venire Tnandayerit;,.: ul 'P -®_quiaei multa.de me dicta, fiieriint.cpntraria; sed.;si
;.Iiari.c.causam_JiJigenter:inqi)irat,.et.Iegaliler atcjne .vuJl:poleritcognqscere.nqn,esse.vera,:V.taipen eum
.;^^reguLiriierjdilliiiiat; .si Venireneglexerinli rpostter- .noii audeo raprebendere,. quia Dqminus esl, riec in
, tiafflvcorampnitiqnem, ab pmniVChristianoruni -cpn- cjusrpersona dicov,.sicut^egilur,iii,Scri{jiufis.: (2«f
sortio usque ad.satisfactioneni rcpelletj -nisi.ratie-; dibenier-auditrverba tnendncii, ministrqs quoqup\ha-
^iabilem ^jstenderint Lesciisaiioneni. Adjiciens. de be.bii;impios{Prov.. xxix). VidelicetjquideiVpiiserga
_,flagellis quaepatiebaniur mujfi [i, paliebaiiiur mulr CumVoliratarie loquentur impia. Qui ilji ea dait ex.
-iis}, et ostendensquod ideo haec la.m diiriter ex;Dei nicaparte, quae.mijiijrtandastis, aliter quaniverum
^•erbo annunlient,; ut inlelligant quanta sjt offensa, sit.dixii,Vmale. autem Interprefalus esi b.eiriedicta.
;_.in;bac causa. contraDeipraeGeptum, et saeras p.ra- Si voluisset cognoscere, verum, 'et.'a;liquis ml§siis.
j.sumere Scriplufas. admohens iie de peccatis alienis mihi de supra veh.iret, iil vera exVfliesqgnpscefet,
rpeccata-sua accuffluleril.,Sigeberto;-;pfo;praesum- -sicut vcnit, et.me qualemeurtque Christi ppmiiil sa-
~pliOneetpraejiidieio qhod egefat pTo"quada!mecclc- cerdoiem siiggiilavit,.iibenlisslnifi'.sjio ariimo sa.iis-
{'«iacuidamspfesbyiefo^niaridatqiie et ut Iioc; prae- . facereni. De mep.autcra missp, ,sicut doinraaiiqlje-
251" FLODOARDICANONICIIIEMENSIS L :• 252:
"
iiignissima vestramandavit, ul ad;eiim dirigairi qur"jAsorore sua- viiuiictam,' aur-pro aermone, aiit;pra
eihoc affirmet, qiiod de.ejus infitleliune nihH veliin' faclo, veKpro nlkjuo despeoln qua»rat-,aut a Deo,
Iractare, sciiis quanla inepdacia iinnc per isiud va- aiit in sasculo. Q_uiasiculObminusproiesiatur, sina•
dunt sa culum, elquania siricerilas dcbealesse in sa-J eoncordia quidqiiid ei obluleriiis non' ilH placebit:
eer iole, et quarita meriib,domiio ineb veliinservsre" sivc enim braveriiis, sive sacrificiumot/tulerilis, sivci
Xidelilalem. Et idcirco lie mali .inlerpreles male vos afflixerilis, sine hac charitatis •concordia"bihil'
bonum iiiterpreleniur,, libGadhuc facere jion pos- Deo placabile erit. Q_uia-sicul dicit Aposiolus:
sum. Taftieiisi vullcredere domnus nreusLblharius,' Etiamsi Iradidero corpusmeum ul ardeat, cliarita—
polesl veraciler cognoscere quia: «bn lantuni iili, lem aulem nonViabeam, niltilium{l Cor.- \m). Et'
sed nullj homiui in irnindo sum infideiis, et st viilt- scitis, quia regula.quam professav eslis (S. Benerf.
credere, eredal: sin auiem, euin illeinter principes, cap. 15),:propler SGandalorumspinas, quoeoriri "in-
ei.ego inlerepiscoposanle-regem-regunvel episco- monaslerio -solentv orationem •Dominicamin matu-r'
piim'episebporuin^venerimus, lunc quid iride-ve.rum- tiuis el vespertinis officiis, ila nt omnes illarii au-
sil, pleiiissime sinealicujus indicutioiie.cognbseet, » diant, a priore orari prsecipit, rit tihientes conve-
eic: •Be.rlliae.abbatissae Avannaci monasterii pro riientiam, qua-dicimus : Dimitte noLis debita noslra,;
impedhiierilis,quse fratres ac servienies moriaslerii B/sicul et nos dimittimus debitoribus;nostris, omnem-i
Allvillaris,-aliarumque villaruin Remensis ecclesise- ranCoremde corde noslro pellamus. Qttsedum prius
patiebanlur ab hbminibus ipsiiis, pdstquaiii in 'hoc egeritis, ne per vesiranidiscordiain, qiiod"absit,: re-
regnum illa devenerats Uride-pelil ul diligentiam gularis eleclio de yestro monasterio pereal, adunate-
stiidiuinque adhiberi jubeali ne lanla el sic insolita: vos ad Dei voliiritatem.et regalis devetioiiis unani-
prcejudicia bajc paiia-lur ecclesia de ipsius vicini- mitalem,=vestraTOque ipsam, salaiem,"pra:sentem,
trtle, de' qiia solamen: ei gaudium pro- ipsius: bona scilicel alque seternam; oum charitatisconcordia,'
vita ct sobria conversaiione habere debebaUQuod qu33esl omniiiiii:virtulum mater.el cum liumilitatef
si egisset, :I>euni>proin:!eplaeabiiem sibi facerel, et quse estCHslos^ipsarum virtutum, alqiie cum ^vera
sanclam Mariam, sanclumque Rcmigium sibi conci- obedienlia,;quse scaLvesl qua ad cosknnpertiiigiltir,
liaret, ab ipso quoque obsequium episcopale babe^ el in vobis salubri eleclione concordata?, elvosriiel-
rct. Si vero-suos-corrigere parvlpeflderel, ipse licet ipsas ad ^egularem normam redueite, et constrin-
ihvilus aures regis inde pulsarcl, ui si neeesse fo-. gite ac conservate; quia aliteri sicul melius ipsse
ret, ui.in lanUim causa excrescerel, niinisieriiuu- scitis, salvaj esse nequaquam :valelis. Et sicut ani-
ecclesiasticum, secundum regulas cariorileas,ia-eani,: riios ab inquielis moUbus,:iia et lingnas a provoca-i
suosque ex-ererel.Irminlrudi reginai, pro Belvaeensis.^ livis iraeiindisa, viobisquenocivis sermonibuscusto-i-
Ecclesisedisposilione in pastoris eleGiione,petens ul. dite, coniestante Aposlolo: Omnk ckmor et"indir
suggerat rcgi, ne a quocuiique im quamcunque gnalio auferatw a vobis cum,omni malitia, elonmis
paitem animus illus indebite posseiinfleclii<iebiijus: sermo:malus ex^ore vestro non.procedat (Enhe-s.IV).
Eeelesiaa disposilione, donee ipse in Cjns serviliunr. Ne sicrieisolent bomines prius dolore commoti, et-
veniens, qiisoipsi necessaria fuerintrioliQcans, ipsius postea aliquo gaudio, quasi: victoriosi, oblinerites
juribus pandai; el sic quaeDeo sint plaeiiay el illis qua3 desideranti exhilaraii, de quocunque boriiine,
utilia, Domirio anmienie, disponere pfocuret. Ro-. quos non conyeniunl aliqua.veslrum dipat:iie et
irudi Deo sacralce, el coeleris sorbribus monaslarii palienlise.meritum iiiulilibuSiSermonibus.coratn Deo
Sanctaj Crucis, el sancla2.Radeguiidis,;proelectione perdatis, et si aliquis fuerit, qiii aliqua..provocalione
abbaiissse ipsius mbnasterii, proMJua-rexpraBceperat qtiaincunque vestrum.a.d:hoci instigarevoluerit, ut
FrOtario arcliiepiscopo, et-Erardo, atque Angenoldo, qu33.cunqiieindebita dequocunque proferat,.qualiter
ad prafaluirijnbnasteriuin pergere, *et eleciibiiem illamiconipreliendere^possii,;ut. raiionabiliier danii
regiilarern ibi facere : et si cuncla cbricors congre- nare prasvaleal, locum nec diabolus,: nec aslulris
gatio, vei pars quamvis minor,-fainen melioiv Ro- bomo esinde aliqiiOr,modo liabeat, setitales vos
trudeni elegisset,' constiluereiur in ordine: abba- '" exhibete^ ul interius exleriusque decciiter drnatffi
lissBe.Si auleui; omnis congregatio concors illam digrias aique exaudibiles braliones,ei.,pro vobis, et.
abjecisset, et aliam eligeret, illa quam concordite»' pro seuiore ac domina veslra [ms.,nostraJ,:.proque-
elegisset, in ordirie; abbatissoe maherel,' dpneq' regi non soltna amicis vestris, verum etiamet. pro -ini*
reniiritiaretur, et quaeciiriqueibi fuissei electa, omis micisi ad auresDei.miltere valeatis. >
abbatisssesusciperet, el Odila ad suuni mcnasieriuin • Teulbergaj abbalissse ,pro, ordi.naiione Avennaci
reverieretur. "Prirtiores auterii Clericiet vassalli ad monaslerii, quam ipsequondam..cuin.Irmiiilr,udere-
nonna-
riiginam venirenf, sub cnjus defensiene, posi Pei gina disposuerat, de numero clericorum et
el sanctorum ejus,- corisistere^deberent. '«• Prb- ruiri atquc de: rebus villaiHimipsius nionaslerii, vi>
mille eenium:quinquagiula^nansis,;;gignifir
pierea', inqiiit, diligite sqrores-anle omnia i et delicet
iii privalis Collociitibnibus, et in- publico vestro, cans :se,disposuisse 20 clericos el>.?40„ nonnas ibidem
coiiventu,-retriitlile et' abjicile funditus a- coc- coiisistere posse,: viclumque eis!providisse,-et, res
(iiliiisveslrisoriines injurias, et sc nidalorumfomites, necessarias ac ministeriales instiluisse^praaier luiiii-
. . naria, ct: coctera riionasterii'riece.ssaria, oslendeiis
tjtiai' liactenus inter vos OilK Isieruni-: iil nulla '.'.e
W. mSTORLE EGCLESl^ REMENSlS^LIBIirQUATDOR. — LIB. III. 254;
Nivardus Remoruiri' de rebus .
A corpore -unkatis 1 Ecclesia3• eatliolicse cofanl, oculisc
luoa arcliiepiscopiis
Remensis EccfesfeemqriasieriiimAllvillarense cort- Doriiiiiiesse rieqiiibit;:: monens.ul legat capilula, rgr
struxeril, et frater ,ejus de suis pfoprietalibiis, et gril.-c sancti Benedicti-:(cflp; 665) de :ordiiiation<3>
qiiai alii boni homiiies ad «umdem locum dedcfurity abbatis, vel abbatissoe,'«jtiriveriief,quam graviicf pro
A\leiinacuaiexstriixerit monasterhim, quodque ad hac ordinaliPrie iri Spirilum sanCtum, quo ipsa fe-
Ecilcslain Remensem iradiderit," unife et cbarl8e> * gula estpfomulgata, peccaverif:: ex divirilsInslitu-
liabebanlur id aperle paiidentes; sed per regium:: tionibus propaIans,'quantam periculosuriinralumj tamu
dbnum, sietii et' aiiai res liujus Eeclesue, ab exteniis;; ipsaregina, qiiam emptrix':illa subieririt: peiens, ut
a lorigo retro leriebatur tempore, ete. Biehildi re-r: quaeiile.ex debito miriisterii.suieHmgemitu scribii,-
ginai, significans qupd qiiaiido [flis.1, qu6dam]..Lau-- pfo salute ipsius, et remedio .animaj regis, benigiie'
dunensis parocliia episcopo yacaiis in sua specialiier: suscipiat, ei quia magna ex- fidelilateihac scribere
erat providerilia, nlalefaelurnque sit de eleemosyna: curayerity agnoscat. Leulgardi EudovicivTrarisrbe-;
Irmintrudis regirise pef quemdani: praaposilum -Ori- nensis conjtigi, ;pro suis missis, quos adeuinderii
ifiaci nioriasterii, posieivefo liuic Richildi per Uvj-> "LudoviCumregeiri riiittebat, ut per ejits inieryeii-
rriTridiuripfesbyterurii contra sacras leges male sit tioneriiad iHius pra^senliam pervenifent, et: ejus iri-^
bbediliiin, ut" regulafis a-bbatissa de ipso ejicerctur R ! lercessione acdispbsitibnerex idem streriuos missos
mbriaslerio. Ostendit auterii ex auclorilate' sacra , ad Remensem dirigefeturbem, qiii eam, et moria-.
1
qiiantuiti Jride fegiiia periculum habeai,,etquia ririV steria sibi subjecta salvare possenlvab iriipettisuper-^
serit ad earn qui irionerel illam hpc evadere nialum*'- venientis exeruitus Transrlienensis. Irmingardi con^
illa" vero nbn ^solunrnori emeridaverat, sed malo.,: jugi Bosoriis inclyli viri, j>rb rebus Ecciesiarum Deiy
pejtis superaddiderat, cofilra-divinam auctoriiatem,,, quamaudierat sufficieiiler litleris sacris Jmbulanv
rieopfiylam sciiicel in religione"novellamprpyehendo: ab Anastasip qiiodam didascalo. Unde petit, utqrii
"ail fegimrn prppter res lerrenas acceplas ab illay" eam dedit; scire", det bonum veile,:>et:posse, alque-
Adnectens, qualiter Hedeniilfo^episcopo in Laudu-; perficere.' :Monens ul hortelur virum suurii Airiiere
liensi"Ecclesia erdinaio, riipriueril illum, ul sugge- Deuni, et ejus Custodire mandata. De rebtis eiiam
reret fegi KaTOloTamperriicio.stimJacitim dissolyerfe,-: eccleslasticis,:quassiGulaiidierat ali ecclesiis abslra-r
et se' atqtie reginam a tanio discririiine liberare, Sed; ctas suis libminibus diyisefat, ril oslendat illi es
qttia quodmomier.it. perdiici ad effecium rton vi-. Scripiurissaiictis quam:graye judicium proinde sit
deral, ipse prEefalumregem inde commonuerit: sed. arDeb prolatum, el tcoelera. Iterii, Berthoe lixprivGe^
iile, rie reginani conirislaret, quod male' factuiri - rardi comiiis pro: rebus Ecclesiae sibl comfnissas in
seiebal, non cpfrexerii. Rcdiicit etiam adineiEoriam, Proviiicia'sitiS| quas eideni Gerafdo iueridas alqiie
qiialiter pricfatiis rex, pptenle irriiintrude^regitia,, ordiiiaridas-eommiserai : pelens iUt-ipsa strenua sii
de rebus iunc stiis per conciliurii Pafduli Lauduiien^- - intefventrix apud eoiljiigemsiniiri,pro rebus eisdenl,
Sis episcopi, privilegium ad ldem Oriniacum mosia- Irmirisindaa euidam mairoria3,,pro quodam diaeono,
Sierium a se dietari, et a C33teris episcopisJirmari- qnem iitecoriipreliendijiisserat,- el inservitiuiri.siiiiin
rogavefit, etipse fex coniinriaveril. Hie autem prar-'- r(Kiigi,:reddeiisralionem qiialiter:iderii'diaconiis liber
stil jiissiorii regis obeiiietts, rionsuis verbisillud pri- legilime faclus fuerat, et quoniOdoejitsrecipieiisliber;.
'-yilegiuriicompbsuerit; sed sicut beattis Gregorius', tatem' diacorium licenler prdiriaverat::; osteiidcns;
papade quodam mpnasterio a quada-riiregiria sedi-" quod si servus ipsius fuisset, neque libertalem Iiabuis»
ficalo , ipsa peierile, dictaverai, et ipse quoffue <ii- set.ettantotempore postordiriationeni ssiarii.-siiieil-
claveri vel transtiilerii, repetciis maiediciioneai,." liiisTCpeiiiioneniansissei^seciiiidumsacraslegiesjsym
qnam doiiinus ideniGregbriiisi(/i6.ii,epist. iO)con- ib serviiiriin repeti non possei; qtianlominrisilie qni
tra praesiimplofeiriillius iuonaslerii- jaeulaiussil r colomis eeclesiaslicus, et nonalicujus fuerat, etl<;g|i-
ad];.cier.sque,quodillaj quandiu in bacprajsuniplioiic liter Hber /acius,-canonlce ordinatus, et Ecclcoiaj,,
et -trialefaclopernianserit,, quotieseurique; corpus alqu<3;ordinalori; sup propriiis efat effectus,' nlof
et sangninein Domini accipere prasumeret, judi- *- nelqne ut-laleni.ppsesiiniptionemrilterius de ipsa lipi)
ciurii, id est, damnalionem sibi 'accipiel; obse- andiat, quia srhoc illa, prsesumerei, ipse hoe lega- i
fcratqiie morierisillam, utnon sensiis ipsius, aut ali-?. liier aiqtieregttlaritef vindicare sluderei, adjicicns
cujtis. suggeslio eam decipiat, •sed:de remedio regis illam se:ialiter.eommpnere, quia, charam,familiarir
•animas,ac de redemptibne stia cdgitet., etquodmale iatem ipsam haliebat. -.-r: - . >.- "
actuiri est corfigere fesllnet. illiid eliam quod ati-; - '' '-. ::-,-GAPUT:,XXYlIL„':,, ''..*; . - .:,
dierat iljam perpeifaSse; .sciticel quia prKfalunl pri-- '• Quaisibi subjeclhmonitasalulis edideriU; .-.-
"
vilegiuni , ei praicepiuni fegale de ipso irioriaslerio - Sibi.quoque subjeclis.-jnpnnulla.scribens,.ut pater
absuilei^t, quaniuhi riialum fecefit paridit, el hoc" filios, de iriullis solerter insiruit necessafiis, ,tam
jdeo, ut se corrigai, ne daninatiPnem inctirfal. Et :spiritualibus .quam , temporalibusi; Ricbaldp; chor-
fjiiia si res", ut audiefat, el maricipia de praemissa eplscppp, -et- Rodoaldo.arcbipresliyiero, pro synqtlo
riiulierenebpbyilvaccepei'at, proebriiiTiillendo regi- cpmpfovinciali apiid.Carisiacunii(su/)w,,cap,;24) pa^
lnine monaslerii, simoniacani iiiieresim inciirrerit': .Jaiiuiii reginmhabcnda ':-'.nianda,ris;'-:ut nptrim faciarit
ei tjiibd quandiu eidem hnaresi qtiisqiie:'ruverit, in -Otnnibns.ptjro.mneinparochiaiiiReiine
m M,:•',/:- .-FLQDDARDrCANONIGIREMENSIS-.-.-- .25(5
;Ja3Sosextsiiriiantjjadipsani syripdumcotiyeriireprp-1A gnitlonem.ffrQtiod -si cpmes ila. facefe npluerir,
cureiit, quosdani yero .cum;aiici.oritate ..iuyilent,:el rcnuiitienl jjli, jit ipse IiPCjndicet regi; Ppstquani
;venire commoneant, Sed el Milonemcum fllia sua, li8ec:!acla!:fiieriiit,ita ralionem linjus aggrediaiiiur
,qua;Eiilcripus almsirs i-fuerai; cipriinesqujjcoiisen- judicii, ut: proyideant ne perignoraiiliaiiiaccusaip-
.lariei-fuerunt,in illa, indebila 'cpniunctiorie presbyr" rbs ip.siuspresbyieri rem talem .alicuju.sjmptilstijiraj-
-leri.el inqudrum ...parochiis,consislebant, ex verbo, sumant, 11n.dedamn.arippssint,:sicul prpyideri dehet,
.1)61.,et; siip;;*atqiieexbannp regls^d^eanideniisyr ,ne."'presby,terliijuste da.iiineiur..PiOst.fec ' adjtirent
•nodumconyeiii.re jubearit.,;Ansoldp Gerolo, «i Har-- acciisatores. vel testes £orum,iri::illoru.ni.baplisriia,
,dricp,, pro inqiiisitiprie cujusdam fratfis Ragamfredi,, eialiisdiy^rsisiadjuralionibuss.iie odio, yel inyidia,
sal- .aui;iimore alicujus, yelboriamentp de ipso pfespyr
^iiiinislerialissuij, etul, si,neeesse--qssei,:li})er;a;.
yaque custpdia delirieretur,-ne: auftigeretj; sibique :tero:;meiidaciuni prpferant,. nec prp: gratia, vel
adducerelur. Maiidans|eiiam eidem,R;:gamfredo,,ex:: ;a,n)ore,:aulipr33niio:indeyeritatem relicearit. Nblifir
aiictprilaieDei ac sua praBcipiendo,utcum ipsisjn celiiretiam eisdem accusaloribus.et tesiibus,,qualcs.
eadem permaiieai inqiiisiliorie..Cuj,eiiam.ppstquam persbn.as ;ad accusalioneni presbyleri, vel ad testi-
reCesseral, iii .alienis. parpchiis-imnio.fahtr,lilleras moriiunijSupereuni sacri canones recipi.non permit-
miltit, reyoeans eum. auctpritate ;can.onicai ut ad'-B tun.t, e,t.quaiiier discuti debearit,et. accusatgres £t
.melropnlim,suam redeat, ,e,t, ejus' se liumilitaii':re.- lestes. Onniia vero quaa accusalpfes vel lestes da
Hisesentel;vTpI si de-ipstus^udicio qu33riiur,,syuodp. singuiis -causis .testificati. .fuerint, de.scribaiilur,
regulari adesse festinei. Gisloldd.can.pnico.rutii.. proe- el;cpEam omnibus legarilur,,",..u.t 'Ita, fuisse. 3i,cia-
ppsilp,:prp. facultatibus sibi .cpmihissis, et. indebite'- cpniprpbenlu.r, pescribaritur quoque:. pnines^ qui'
.iisurpaiis, quipro bac te;:rrr«gulariter,al), ipsp dis^ jii.hpcpIacitpvJfuerint,- tam de, .presbyieris tjuam
•ic^sserat:,.mpnelque auctpfilafe canonica, ^it.fed^. de ; laicis, "proui necessitas.. esse, visa^.fberil.
,eali el :.de iiis, qpae illi Qppoiiebanlur^sajisfacgre jyjt-ui accusatores suam: prassenliam,, lesies^yerP.
siudeal., Theodacrp quoque; proeposito,/prp.eodeni jurameritum jurepplliceaniur-sedalu.ros in proxinip
Gissoldo, prp quo Irriiiplrudis.regina precabatur, u% ;-- placitp,;quod:canpiiespresbyXerp-.doneBf ad.liceritiani
parlem - cpllaboralionjs sus,- qii83 rationabiliier ei.;, :, se defeiiden.diyel rcspondendi. Quod placitum eidem
. comppiebal, dari juberets,; si. qna -yerb i.llidebehanr ipresbytero ;denuntieitir;ad trigiiila dies, ut;Ii,a.jjroe-
tur in boc episcopro, eideni^'redderentitr-jrquod eir;r paralus venial, ;quo;.se,velcanonjce pufiflcel, yeicon-.
iderii. .episcppus fieri:jubel,,el quia dixerat sejnis-v credat.;..Quo.dsi non fecerit, eanonicam ise suscep-.
salicum Iiabere exparte Tt^inaiadicaiioriicos.-riian.r- .-; turiin),: serilentiam seiai, Miltant quoqu^ bariiitini,.
•idai jit si yerierit. ad eos,:sicut missus feginiByene-.1 . G Del.et |acrorum canonum, auctorilaie , regisque ac
irabilitersuscipiaiur; j'Qefar.do\<'4eca,npV£.p^'-;.quodam; .pr33suI*ipler:dic.tipne,;Ut nemp ipsi presbylerp ullas
:Radulfo«xconimunicatp,. qtti ad •seyenefai^pelensL,:. iiis.idia.Scprajparel^aut.aiiquam violenfiarii facial;
prenitentiam. Gui proeeipit;ul Remis eamdeni acceT _s.eil.-necejus aceusatpribus vei;tesiibus, doiigc ista
:piurus, ^veiiiretcuriifcminarsanctiirionialijqujmsijy, causa; legajem- diijlnilipneni. accipiat3. priecipieris
coiijunxerat..;Jtibet auj,ein;liuic pfesbyjtero, .ut.cpnirj;. etiam <jupdfieri deberel de.iijis hoiiiinibiis, qtii al-
ineiidet;aliis presbyteiis,^guateniis;:magriani spllieij ;tera ,yice,quandp ipse presby.ief. fue.rit accusalus,
,tudinemde illis accipiant, quatenus scilicet, si qui-_ .; jurayerunl, et suum sacrani.enturiijudicib appfoba^.
-libet eoriini infifmitate prseyentusItierit; :de qua se:' verunt, tunc aulem sejierjurasse dicebanl. De lefra,
puietevadere norii.posse.sijpromiserit, q.uiade peer->_ qupque Eccjesioeperiinenti, uride cbriteritioventila-
: eato suo ex corde pcenileat, et per dignos pBeniten-- balur inter; comitem et presbyte.rum, quid figfi de-',
• lioe fructuslllud, se cofam leslibus emendare,.ac. beret,. et ut..hi.s.qus.mandabai.comes, obediret: ^au.t.
episcopijussiorii obediregrofitealur, ...abs.olaiusbxi- si:n9llel,.prpiride.ad.placi.tum/cpra'ih"rege•'etffde]is--
",.slat..Sigloardo arehipfesbylero,, Ansoldo:quoque; et; bus.ipsius, lam^piscopis, quarii laicis vehirel.;Qiibd.
C32terisquibusdarii,,qrios inquisitionem: iacere de. si presbyter aliis obedientibuspbedire ripllet, a;dsy-.
;quod_arii:presby'tero;:jussefal::qiiibusliuriGprdinem, Dnoduni;.comprpyincialem canbiiice prpyoeafeiuf..
ineadetii inquisitiPlie tenere prascipit, ut,iqgoniam, Jjem Sigloardo et"4.nsol^°' Pr0 pademiipquisijipne,.
;/audierat eurtidem :-pfesbytefuril:suis qtiiblisdam fa-.' suecen.seriseoSj.quodnegligenier illani si.ut.exsecuti,.
"culialihuscoritfa Icges,,:exspoIiaUirii,:Sjiiso.mnibiis ; et csetera-illem prp quodarti prpsbyterb,_quiea, a.uai,
revesliretur, antequam spis accusaipribus respohdere> de suo^minislerjoquortdaiudidicerat, posl brdinatip-
cogeretur, ne cpntfavlegeiri fieret, et ipse prasstil a1 nem.suani pef incurjam fperal obUtu.svu.nde.jusse-,
ut"
presbytefpflegerii lolleridpveamdeni;qiioquesibiaur . raleumaliquandiUiSubcusJjidia .reclusuni seryari,
iTerrei: pra3cipiehs etiam, iitsi: Goiiies:ipse presby-- sallem ,per hoc amaritudo.aliqu.a meritem iil.iusJan-
t leroriim rebus exspoliari jtisserat.Ji.oc. illi emendares gerel, et a peccato purgaret, et;c«terar Item. ptfo;je-,
^ebvadiurii-raciatf disppriens:qualiter inde flal. -Sii : jiinio tfiduano, gupd rex cuni episcopii e' C33.lens(i-^
'vefo ipse cbmesiliocTieri negavil [i, nbn.Togavit];, delibus suis disposuerat fieri prbpace-sapdoebe! Ec-
•ipsi qiii ab eb ressuas abstuieriiiit.eideni presbj'-. , ciesia3,flualiter fieri dederet. Item pro quodam prcs-
tefo; legibns enierideril , de.: pipenileriti.a;illorpin1 by.tero Avennaci monaslerii, qui denptabaiur snpcr
-:ipse prassul dispositufiis secundu.m illorum" reco.-. - • esauro; ipsius ecclesise diiduin perdilo. Iieiu &
257, JH-STORI^ EGCLESL^REMENSIS.LIBRI QUATUOR.— LIB. III. 25,8
gloardo et Rodoldo,^pro.qtio.lampresbytero,.cuicon-._. A Jiiteris sibi per honiinem queiiidam ;IIarduici ,ar-
serisefat, suadenle 'Siglpardb:,7ritlibelip sqoeprples- cliiepiscppidalis.: sciiicetrepulari eidem Altniannp,
sioriis a fegiinine .piebis sibi coinriiiss'33 riedderet.se. :_"'aspirare.yelle ad benelicia, et negolia soeciilaria,
alieriurii.et alium iri suo IocP expetefel prdiiiaii- quj3 iioii_CQiivenirent:ejus ,professionJ ,el ::saliiti,
dtiiri : seti. coiludiiirh-qubd tiai)eliatV'faclum.7sibi| Undepr3?cipit,.utquariloeius ad inonasteriuni suuiii
celaverai, videlicet ut aliittlnus ejus siriecorisehsu redeai, ubi lectipni etoratipni, defJendpdelicta suai
senioris sui, in locp- ipsiiis Tordinafetur, et quia juventutis ,, vacareprpcuret, et cpelera.; Laul.irdo,
xeniumrevadiare ;dolose fecerit, ut:eumdem SUUIII;.cuidani sacerdbti, quldeparochia. Reniensi Eboriis
alumiium, contra episcopaie inief dicliihi, el caetera episcopi causa ,discesseral, quem pelii, ut si; qua,
quidirideTieri debefetexsequeiiiia. Iferii Sigloafdo,: 'prbui, audierat, de yiia ei, aclipnibus beali Reiiiigii
prb .presbytefo eCclesiifiisaricti-Jiiliariijqtii-.fiiralus, ajiud eumdem ji.abebantur.epriscrijita,. praeierilla
jtieratilainpadem "sancli Remigii,; urtdevalde fedar- qiuaeex-.antiqup de ;EccIesia Remensi legebantiir>
guilistum,;qriiaid factu '' ea quantpcius, aut,ipse',sibi aut. sub «igillb
7 .ajTeJrat^
rat, cririi,idem pfaestilvlces: susis eiderii Sigldafdb,' traiisiniltat, pfferens se ppslea eideni_J.ii qtiibus-
leste DomiiiOj.Coninfehdaverit," qiii"erimdempfesby-- cuii.q.u.e jjidiguerit.prpmpttim,. el: prpdcsse parafuni.:
teruriiin arciissiriiacuslpdiaaebyefat fei'fudere;n'onJB-Siyerp 1 ad: Ipctimsuuni redire voluerit,- eum JibenV..
pef fidejii.ssPfesdihiitiere fquod:'quia pfiusribii- ler alque_:,ben.ignere.cipere, :et>.hib_k ,ut jVeneritr
feceratj-yel jiua& faciat. ,Carcer-quoqtie :fifriiilef a-1- c^ipi]i.cani.,pr«be_ndam,,si,or_dine^m
' < frairescprieedere., et secMnduni.qnpd
''*'
vicedomirio•restauretfif,-et ciislPdes,ii riecesse.fue-: sibiconinip.-:
riliradhiheainlur: Iteifl-Rodoldb , -silcceriseris eurii:'
1:: duni,<3t,illi:::pppprlunuiii.fuerit, .solatitiiiiy :iut(eiini,
prb eo quod;;iricaiii'e-solvefii qiiod ipse-pfaesul ca- ap.ud s§.,nianere, delectel,• v.iinpendere,: pandens
iionice ralligarat:,"et";aliispresbyieris^ iiiissani cele'-' • rg.lipne'm,uiuie ilje metiiere^Ip.reljajur^ quare seili-
hrare pefniiserit iii quaaairf-capella"hasilieascoriisi"• cpt ipse ordinaios ab Eboneppst suain .deposiiipiieni,1
ecclesioe subjecla:, praeeipilqne' qiiid ' Inde" fieri: agradibuS: accepiis remoyerit, et qualjiefpost nip_-
debealv Ariselmo'"[ ip MAriseiiiio "] • criidaih;;riibna- - «lum senlentiam stianj. iemperayerit; Rodoardo
:!:-
' riib- •
chb, prjecipicns" ul describat omiiia," qtiae iri •'. proeppsitorel coateris fraifibus canonicis -Eccjesiee,
naslerio, ul videlur, Altvillafensi, -aiiie ipslusproe- ' Eemensis^ pro receptione Qdalhardi: et ^Valiarii:,
sulis ofdinatibrie.ni facta,: vel cdllata fueflint, et;': nepolum Jsaac episcopi.Lingonensis, qtii ab, ipsa
quajque poslea'.:. iiumerurii quoque ffalrlint ac'; s: congregatione irregularilerdiscesseranl, praecipitque:
fariiuloruni eis servienliiim_ et si qiia exinde: sudi qup nipdprecipi,; e.iqtialiter Jiaberi yel -coiiservari
leiripOfe.dispeiisala' iueruftt, ei in quos. usus,"veli iC:debeanl : qu.ibus eiianr prq reversione -;ipsorum-
pcrquas persOnas, el ita; veraciler bniiiia dfescfi- cpmnioniiorias direxerat litleras.- Pro .receptione
hanlur, ut riii.ssi dPlrtiniciniliil ibi falsiihipossint , quoque ;Adalgaiidi, [ws., Addagaudi].djacpni -tani-
invenire. Ralramho preepositoiriohasierii' Orbaeeri-; conopicis, quam monachis-scribit; pslendens euni;.
si.ssimililer. - Iierii Ralramrioproquadampraestaria, qui.se .rpcpgnoverat per suani negligentianvipsius