Vous êtes sur la page 1sur 665

Jean de Bayeux (évêque d'Avranches, puis archevêque de Rouen).

Joannis, abrincensis primum episcopi, postmodum archiepiscopi rothomagensis, Alphani, salernitani


archiepiscopi, Opera omnia... Accurante J.-P. Migne,.... 1853.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.

Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.


CURSUS COMPLETUS
SIVE
BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, GOMMODA, OECONOMICA,

GMIUM SS. DOGTOBDM SCMPTORUMQDB ECCLESIASTICOIIUM


PATRUM,
QM
AB yEVO APOSTOLICO AD INNOCEKTII III TEMPORA
FLORUERUNT;
RECUSIO CHRONOLOGICA
GMNIUMQ_U^£EXSTITERE MONUMEN' <JMCATHOLICE TRADITIONISPER DUODECIMPRIOUA
L CLESi^E SJECULA,
JOXTAEDITIONES I.NTiH SE CUUQUC
ACCURATISSIMAS, NONSULLIS CODICMUS MANUSCRIPTIS COLLATAS;
PERQUAM DILIGENTER CASTIGAIAJ
COMMENTARIIS
DISSEIITATIONIBUS, Lr.CTIONIDUSQHE VARIANTIBUS CONTiNENTER ILI.USTRVTA;
OHNIBUSOPERIBUS PO»TAMPLISSIMAS EDlTlONIiSQU.E TP.IBUS NOMSJIMIS S.ECULIS DCBIi.YIURAlS«I.I"IAS
nETECTis,AUCTA; 1
INDICIBUS
PARTICULARIBUS ANALITIClS, SINGUI.OS SIVETOMOS, SIVEAUCTORES ALICLJUS UOMCYI
SUBSEQUENTIBUS, IlONATA ;
1NTRA
CAPITULIS IPSUH TEXTUMRITEDISPOSIIIS, NECNON ET IITULISSINGULAIIUM PAGINARIIM MARGINEM SUPIRIOBEM
DISTINGUENTIBUS
SULJECTAMQUE MATERIAM SIGNIITCANTIBES, ADORNAT A*,
OPERIHUSCUMDLBIIS TUMAPOCIUPHIS, ALIQUA.\EUO ALXTORITATE INORDINE ADTRADITIONEM
ECC1.ESIASTICAM POI.LI.NTIBUS, AMPLIFiCAI A;
DUOIIUSINDICIBUSGENERAIIBUSl OCUPI.ETATA : ALTERO SCII.lCl.TKERUM, QUOCONSULTO, QUIPQLIW
UNUSQUISQUE PATRUM 1NQUOlll.lBETIIIEMASCRlPSl RITUNOINTUITU CONSPICIATUR ; AI.lEliO
SCUIPIUUJE SACUJE, EX QUOLECTCRI COMPERIRE SIT OIIVIUM QUISAM PATRIS
ETIN QUIBUS OPEltUM SUORUM I.OCISSI.NGULOS SINGULOIIUM LlBIlOltUM
SCRIPTUH/E TEXTUS COMMI NTATISJNT;.
EDITIOACCURATISSIMA, OMMBUS
QiETEIlISQUE TAC1I.E ANTI.POMSNDA, Sl PMtPENDANTUR : CIIAHACTERIM NITIDITAS,
CIIAHTiE
QIALITAS,INTECRITAS TEXTUS,pEI-.rlXTlOCOIIRECTIONIS, OPrilUMRECUSDRLM TUMVARIllAS
TUMNUMEIUS, TOllMA
VOLUMINUM PERQUAM COMMODA SIIiiQUE1NTOTOOPEIUS JM.CURSU CONSTANI
l'.T J^^/TjV.
rRETIl
SIUILIS, EXIGUITAS, IfaTA
PR/EsEIITlMQUECOLLECTIO, CNA, METIIODIC.V ClIIlONOI.OGICA,/'U/yyS.
SEACENTORUM rRAGMENTORLM OPLSCL'L<IHCMQUC UACTI.NUS HIC ILLIC ErARSORUM , / ^ /SjN^QO
PRIMUM AUIEMIN NOSTRA BliiLIOTIlECA, EX OPERIBUS AD OMNES /ETATES , VW":
j f>-
LOGOS,LINGUAS FOIIMASQUE PERTIBENTIBUS», COADUNATCUUM. .] j XP \-^
-
SERIES SECUNDA, '^\*~ % \
IN UUArRODEUSl PATRES, DOCTOllESSCRIPTOKESIJUIS ECCLESI&LATIN/E \ -A
A GIIEiTOfitO-MAGK.0 AO INNOCEKTIUM III. tT.\ "S-,
ACCDRANTE J.-P. MKxSB,
^)>\%
'-
BXBLIOTHECiE CLEBl OMITEBBS, \ ^
SIVS ^"^—
CURSUUMCOSIPLETORUM IN SINGULOSSCIENTI2EECCLKSIASTICiB R AM08 EDITORE.
PATROLOGIA BINA EDITIONETVPIS MANDATAEST, ALIA NEMPELATINA,ALIA GRJJCO-LATINA. —
VENECNTMILLE FRANCISDCCENTA>OLUMIKAEDITIONISLATINJi ; OCTINGISNTIS ET
MILLETHECENTAGR/ECO-LATINJ3. — MERE1.ATINAUNIYERSOSAUCTORESTUMOCCIDENTALES, TCM
ORIENTALESEQULDEMAMPLECTITUR ; HI AUTEM,IN EA, SOLAYEUSIONELATINADONANTCR
-'! llillMlBll
PATROLOGI./E TOMUS CXLVII.
JOASNES
ARCRIEPISCOPUS
ROTHOUAGENSIS,ALPHASUS SAI.ERNITANCS
ARCIIIEPISCOPUS, CLERICUS
ARNUIJUS MEDIO-
BERIHOLDUS
LANENSIS, CONSIANTIENSIS
, BRCNOT.IAGDEBCRGENSIS CLERICES,MARIANUS
SCOTTUS, LANDLLFUS
CLERICLS GEBUINUS
MEDIOLANENSIS, LUGDIiNCNSIS , GUALTERIUs"
ARCIUEn-.COPUS EUbElilUS
MELDENSIS, BRUKO
EPIsCOPI
ANDI.GAVLNflS, , SANCIUSGERALDUS MAJORIS
S1LV.4I ntlMUSABIIAS ITSCAMNEKSIS
, JOANNES AEBAS
TUOMEI.LUS
MONiCilUS MAGlblER
Itr.NALI.LS
IIASNOMENSIS, SEDISBARCINONLNSIS, SllIIHENSISMG-
lOLCARDUS
GUAIEERIUS
NACHUS, MONACKCS TbCODLRICLS
CASl.NENf-IS, CANONICUS.
PADEBRRUNNENSIS
TOMUS UKICU8.
"
EXCUDEBATUR ET VENIT APUD .T.-P. MICNE EDITOREM,
1NYIADICTAPAMBOISE, PROPE POUTAMLUTETLE PARISIORUMYULGOPENFER KOMLNATAM,
SEU PETIT-MOTniOUGE. ,
1853
3JSGULUM...XI.

JOANNIS

ABRINCENSIS PMMUM EPISCOPI,


POSTMODUM

ARCHIEPISCOPI ROTHOMACENSIS,

AIMAE SAIiMMAM MllIIEPISWI,

OPERA OMMA.

ACCEDUNT
ARNULFI CLERICI MEDIOLANENSIS, BERTflOLDI CONSTANTIENSTS, BRUNONIS MAGDEBUR,
GENSIS CLERICI, MARIANl SCOTTI, LANDULFi CLERICI MEDIOLANENSIS,
.- ...... ... . >a

GHRONICA.
Intermiscentur

GEBUINI LUGDUNENSIS ARCHIEPISCOPI, GUALTERIIMELDENSIS,EUSEBIIBRUN0NIS


ANDEGAVENSIS, EPISCOPORUM,'SANCTI GERALDI SILVJE MAJORIS PRIMI AB-
^BATIS, JOANNIS EISCAMNENSIS ABBATIS, THOMELLI MONACHI HASNONIENSIS,
RENALLI MAGISTRI SEDIS BARGINQNENSIS, FOLCARDl SITHIVENSIS MONACHI,
GUAIFERII MONACHI CASINENSIS, THEODERICI PADERBRUNNENSIS CANONICI,

SGRIPTA VEL SCRIPTQKUM FRAGMENTA QUJS SUPERSUNT,

ACCURAJSTE J.-P. MIGItE, .


BIBLf OTHECdB ClERl CNiVERSJS,
-SiVE- .
«URSUUMCOMPLETORUM
IN MNGULOS«CIENTI^ ECCLESIASTICiE *
-RAMOS

TQMUS OTICUS.

TENIT 7 FRANCISGALLICIS;

EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM,


m VIADICTA&AMBOISE, PROPE PORTAMLUTETI/E PARISIORUMYULGO&ENFER NOMINATAM,
SEC PETIT-MONTROUGB.
•1853 '"..'
.v^-:,-'^ELENGHUS

AUGTGaUM ET OPERUM QUI H* HQG TOISO 03£&Vli QQMTIWEKTUR,

JQANNES ABRINCENSIS,PRIMUM;EPISCOPUS, POSTMODUMARCHIEPISCOPUSROTROMAGENSiS.


Liber de oiliciis ecclesiasticis, col. 27. j
ARNULFUS CLERICUS MEDIOLANENSIS.. ,
Gesta episcoporum Medinlanensium,coL 286. .
THEODERICUSPADERBRUNNENSISCANONICUS..
Commentatio in Orationem Dominicam^ col. 554.
BERTHOLDUS CONSTANTIENSISPRESBYTER.
Chronicoh, col. 545. '
JOANNES FISCAMNENSISABBAS".
Libellus de Sciipluris et verbis Palruin eolleclus, col. 446. — Libellus- alter, * col. 459. — Enistoiffi.
col, 464. . .
;
ApPENDIX.
Prcefatio Joanhis hominis, Dei, col. 478. — Chronicon Fiscamnense, col. 479. — Gatalogus abbatum:
Fiscamnensium,
~"--' col. 485. '.-..
BRUNO MAGDEBURGENSISCLERICUS.
De bello Saxonico, col. 490.
THOMELLUSMQNACHUSHASNQNIENSIS.
'
lUstoria Hasnoniensis monasterii, ce/. 587.
RENALLUS MAGISTER SEDIS BARCINONENSIS,
•Versusde corpore Christi, col. 600<* '
MARIANUSSCOTTUS.
Chronicon, col. 624. ; ...
-." LANDULPHUSSENIOR CLERICUS MEDIOLANENSIS.
Historia Medi.oianensis col. 818. •
'
-,-:.-,. -: APPESDIX,. :
-;Catalogus arcliieuiscoporum Mediolanensium, col. 954., —- Joannis.Petri.Puricelli disserlalio,. col.,97&i
; -..'- : SvGERALDUS SiLVJi MAJORISPRIMUS.ABBAS.;;
VitaS.AdaIardiabbatis.co/iJ046.;: . v ..'-./. '.:'.
: FOLCARDUS SITHIVENSIS MONACHUS, 1"
Vita S. Bertini, col, 1084. — Vita S>Joannis Beverlacensis, coL 1161'. -'- —;
|
...-:., . . OPUSCULA DUBIA..
VitaS. Audomari, coi.vx77. — Vita S^ Oswaldi, col. 1187.
EUSEBIUS BRUNO ANDEGAVENSISEPISCOPUS.
Epistola ad Berengarium,. col. 1201. :..'.':...; *':"-".;"_
GEBUINUSLUGDUNENSISARCHIEPISCOPUS.
Epislola ad Rodulphum Turonensem archiepiscopum, col, 1209. -; ': :
...-...'/'' GUALTERIUS MELDENSISEPISCOPUS.
Epistola ad Rodulphum Turonensem archiepiscopum, col. 1215. -
:...... ALPHANUS SALERNITANUSARCHIEPISCOPUS. :
Carmina.coL 1219. — Sermo in evang. «' Cum trahsiret. Jesus, > etc,co/.'i269. — Vita et passW
S. Chrislinse, col. 1269. I
GUAIFERIUS CASINENSISMONACHUS.
Carhlina, col, 1285. — Vita-S. Secundini, col. 1295. — Vita S. Lucii papse et martyris, col, 1501.

Ex lypis MIGNE,au Peiil-MontroMge.


__"NS.O
DOMINIMi.XX.IX..

; \-$A8N$£:'::.;::
"
; ":V . ABRINCENSIS PRIMUM EPISGOPUS.
. P0ST-SI0Dl'M

ARCHIEPISCOPUS ROTOMAGENSIS.

NOTITIA HISTORICA.

ifialiia Christitma norseedilionis., lom. XI, p.sg. 51;)

Morluo Maurilio, clerus Rolpmagensis Lanfran- I. A quatenus exeinpiariter correpli, et posteris similibus;
cum Cadomensera abbatem sibi archiepiseopiim ele- sint lerrori, et parvuiis spei. Quod lolum in hoc de
git, qui, teste Orderico Vitali, recusavit:, loiisque quo agilur Joanne arehiepiscopo dh/na censuEa.
salegii viribus ei ^apud eumdem clerum, et apud *xhibuil in eo, quem is adversus sancli Audoeni.
Kormannorum dacem Guillelmum, et apud-sumrt.um coenobUasineoiisuUe lumiillum exercuil. Quod non
poiiliDcemAlexandrum II, "ul Ecclesiaeviduaj.pra.fi- derogaiorie, non insultatorie, sed coiisuliorie een-
cerelur Joannes episcppus Abrincensis; quod et suimus scribere. Prinio, quia insoliium, incrcdiblle,
asseculus est, Romam ordinalionis hujus licenliam etquasi monslro simile, tanlum tumultumy tantarn
petendi causa a <face missus, unde pallium cr.m iurbam eo die siiie sanguine accidisse. Secundo;, ut
Sieenlia deporlavlt, loco nobilissimo, Ct ab omlii jure seu consuetudine;
Joannes vero episcopus aposlolica legalione re- . archiprsesulum luijus «rbis privilegio Caroli M.agni
ccpla, el oinniunv coinprovincialium episcoporum iibero sit memoriale, quose probentnec in rnagnis
cunctorumque etiain ejusdem Eeclesise cai_onicorum excessibus ipsorum ali.quid justiiiae debefe. Causa
electione «ommuni consensu facta. meiropolilanam erat, qua Guillelinus Nortniahnorum coines et Ah-
adeptus est sedem, quemadmodum Iegitur in aciis g-oniir) rex gioriosus. Ccnomannis cum expedilione
archiep. Rotom. Transiit igitur a sede Abrincens-, sua morabatur. Aderanl ei inter reliquos proceres
undeet plerumque Joannis Abiincensisnomehsprlilus iste Joannes sedis liuj.us.arcliiepiscopus, ut vir exr
esl, ad. sedemllotoma^ensem Joanhes, fiiius Radulfi ceHeniis ingenii, et non niedioeris .consilii _:Hico-
.<.onii.isBaiocarut_-.el Ibreii, fralris uterini Ricliardi laus quoque feverendus abbas supradicli cosrtobii.
Kormaniae ducis, cujus arcliiepiscupi in; curiam Imminebant celeberrima tOlisque vdlis excipiehda
xm Kafcndas Marlii 107fl tn.cia esl causa de cella sanctissimi Audoeni dies nataliiia : et quia' mpris'
S. Audoeni de Gisorlio inler monachos Sancli Leut- est ut archiepiscopus ipsa die inibi missarum so-
fredi et Majoris Moiiasierii. Anno 1072 in niajori lemnia celebret, nOn jpro ulJa quidem vel ipsius
..asilica sua concilium habuil cum suis suffragaiieis jentacuLi vicissitudine, «e"dquasi ih recpmpenssiiio-:
pro resliluenda efeclesiaslicadiseiplina. nem consecrationis suse, quam nonnisi in pruefata
"
t Hic verp, ex aclis arcliiepiscoporum Rotoniag-,*'' ecclcsia cuivis sedis memorat_elicet accipere; mis-
(uil vif .progenis hobilis, liberalibus imbutus.disei- sione a rege peiita redibat concite, abbale praeno-
plinis. Is alias satis slrenuus,animi fuit impaiien- minalo iuterim ad occupaliora remanenle. Qiiid
iissimus. •Cnidescebat in eo liic morbus, ei, ut iia plura? adesl dies veneranda, clerici majoris ecclesiaj
dixerini, exaggerabatur lum carnis nobililale, ium c_ splito eo conveniunl: et quia pra^misso nunlio yen-
prailationis dignilate. Solent enim hoec duo plerum- lurum se mandaverai, solemne missarum iiitefMi
.que posilos in culniine: in flexiim usque superbia., diiferlur. Post aliquandiu vero e communi consilip,
ipso poienliie fasligio lenocinanie,. coiruinpere : ne quid lantse diei subtraheretur, dum .vehiiti,-"ii.ii-.
adeo ut normaeobiiii jusliti_e, unde animi sui furo- tialuf. Tanla vero morpsitate, tanla id factum est:
rem videnlur pascere, hoc zelo juslili_e velint depu- .devotione; ut non mirum tolis animis hpsiem hii-
lare. Evenit autem aliquando, ut hi lales, non pa- mani generis ad hanc laetiiiam Ciirbahdamexarsisse:
islores, sed crudeles exactores, occulto Dei judicio qui maximo sibi lucro credidit accedere, sic Hlud
corani ipsis, quos iiijuste yexaverunl, corripianlur: veneno su_e nequiiice lempus inflcerej qiiod interim
PiTaot. CXLVII. "; \ . ." "l - "-'•;';'
- , JOANNES ARCUIEP
.«:" -,.-: JtOTOMAGENSIS.: -:.-!.,,„-,^!,_ ._„,,„.^,. .,.,,.*2
sibi dolebat oepcrire. Finito ilaque Kyrie cum duo- A raiur; jure hoc in ipsa nube poriendebatut. Hinc
bus rbyihmisi exaclo Gloria in excehisDeo, quod neiiipe inseiisibililer furenlium nubiluni velut fumus
incceptnm ab abbale P.ichardo Sagiensi ehorus cele- ascendcns, divii.a_.gratise sercnum tnrbabal : hjnc
berrimefuerat exsecutus cum Iahdibiis:_.iiis:)(id,ver.o > ;: niahifiiiV-Dpinini1 rentu ipserum ad feriendum
pro-
tolum expendebalur ;in pr-esio]alione;archiprSosu!is),.'.: yocataiitsaiicius Aiidocniis meritis suis prolegendo
ecce accurrit ut iurbo lempestaiis, omnem confiin- conlinebat. Biclo nil sribripil quod rciragelur :
dens graliani illius celebrilatis. Hic ;namque iptam.... lantum ratio ipsa a tpto pendens suffragaiur. Ipsi
menlis indignaiionem animo eoiicipiens, quod non "-.sahe, ebjiis paiieniife sit lllissimus reddilor, scsti-
usquequaque fuissel exspeclatus, lorvis oculis. ore; , niare licuissel, ni se in s_ia pertinacia coniinens-a
furibundo cunclis maledixil; conyersusque ad ipsosi consideratione rationis animum revocassel. Sed
monachos exconiniunieavit..,-.- ex ahctofitale .Be. et;,;."_:
:ahmiositatis.ejus.'immanitns'iip_i (lestiiit eo usque,
sua officium prsesens iiHcrdic'ehs~°c'essare fecii, ab- qhorie iriy.eheiisirruitiii ie.v Igitiir yicecomes civi-
halein ab allari evclleiis, divini officium niinisleriL--,--Ja.li.S; archiepiscopuni siccircumvenlum ut audivif,
probibuil. Mceroris eralplenuni et sl.iporis eernere" veriius ne quid inconsullius adversus ipsum age-
laiil_efesllini Itetitia;, toi et;tanlas yoces .eaiii "prair";r retiir y el^ ipse vpost^iioxie ar.guereiiir; militarem.
conantes in subitiim silehtiumobniutuisse. Ipse ad :"5 :"1 mariuih ,eogit_, regig banmun omhibus pr_etendit,
complendum se officium prseparat : clericis suis, suppeiias acCnrril; jam nil reluclaniem , imo sibi
ut a loco inccepto peragereht, inipferat."-Nil.il.hic periitiis diffidehleni.periculo eximit. lis tumultuum
relicendum forc censemus, quod dum alteri parti deiiieiitiis exacla est dies lanta? celebritatis.
faveiis..odissiuiulamus, alleii tpluin derogando im- c Msiimel qui valct qute facies liinc fucrit cnri_c
putare videamur. Yerum falsi asiipulaiione i.on in- ccelcstis, qu.im indigne liilcrit sui pr_ccellcntissiini
digel. Fratres, elsi decorem sibi tanti gaudii pi'_e- civis Audoeni sic confiF-am,sic fosd.ilani, sic prse-
ripi dolcnles, pontificali lamen auclorilaii cedunt, replain diem sua. rcmuneraiionis. -riEfctimelquid
feslhis se ornatibus exiuml, satis eiini luiiiiiltu ec- exstileiit miscria*, lariUim palionum nil penitus in
clesiam egrediuntur; huc quidani, pmsilo, alii alio filiis suis quod Doniini laciem placaturus offerret,
succeduiit, in.ieem el ad suos super suo pudore eo die acrepisse. Kos ignoranies divini secrelum
nicerenies conqueruniur. Cum subito quidam moj- consilii omittiiiius, de liominibus huinana pensamus.
roris impatiens, dubium quidem _,n ex ipsis, vel In lanla multitiulinc discreta scm, s.lale el ordine,
eorum fannilis, plus furoris, niinus consi.ii animo 11011 cicdimus defuisse, el qui nienle carnaii se mi-
colligens, luirim properal, majus ccclesiaj signtim . nus'nocuisse poeniiuerinl, dum nil mediuin, quin
pulsal. Ilinc foruin olior advolat : arcliiopiscopuni lam speciali gjudio prhali forenl, aUciiderint; et
sancti Audoeni glebam ad majoicm ecelesiam aspor- qui sanioris consilii, poccalis snis eam lurbam im-
tare velle proclamal. Prosiliuiit omnes e domibus, piila^erinl, vola sua pnerepla gcmueiint, a suo pa-
alius gladium, hic bipennem, di .ersi quod primuni trono \eiii.ini suspiranles super suis actibus em-
manibus occurrerat, arripiunt; ecclcsiam ciun fu- buerini. Trjtres in crastinum de snis eligunt, p<r
roie irnmipunl. Quidam cuiiositate acli. ce.ata mo- qnos abHati suo quod f.icium fucral, innoiescerel,
nasterii consceiidunl, quoedame\ tabulalis auferunt: et regem super hoc suggesturus adirei; sed aichie-
quid sic furens popnlus agere vellei, rinianlur.PIu- piscopi nuntius prsecesserat, imidiam omnem in
rimi ejiis' iiilentionis erant, ul. quia cis tan.jo con- monachos retorserat : sic infeclo r.egolio reditum
tinualioiiem lselili_einterriipissct, nec sibi perficere est. Rex lieet posl ipsius archiepiscopi et qiiormn-
liceret. Archicpiscopus ciicumcirca fureiilium se dam aulicorum insiinctu animo in monachos molus;
turmis appeii expa\escc.ns, plus lamen dcsuper iin- rem lamen ex sequo pensans, liinc iinnioderaiam
minenles metuens, ab altari ad vahas monasieiii arroganiiam, hinc iiiconsulium tumultiim justis
fugam arripuit : vix clapsus infra ambiliim carum librationibus piwponderal. Jubet igilur slaiim ec-
ipsis prius clausis se recepil : undique circum se D ] elesiam ab aichiepiscopo reconciliari. Qtio.1 cnm
sedilia et formas aggerari fecil. Noiinulli lair.en par- saiis irato cl rclucianli animo abnueiel, icx Mi-
tis ipsius arreplis candelabris, cereis et perticis, in cliaeli episcopo Abrincatensi loci icconciliationem
monachos cfferati, sed ab eis non segniler e__,eepii, injunxt; pudoiem vero siiiim, in fuluro vindiciam
pudct diceie, quam foedoexcmplo reseo die debuit pivolendens, dissimulavit. Quattior igitur monaclios
determinari. Consiitit salis ipso die meritum sancti loci, qucs el faclionis auctorcs audieiat, totidein
omnibus adfuisse, qui hinc sa'vieiitiiiiii manus com- alioium cajnobioiuin abbal-bus commisil, qualeinis
primcndo, hinc archiepiscopum cum suis eo periculo et archiepiscopo saiisfaccrct, et illi in peregrina-
eximendo, tantuin nefas non parvo cunclis miraculo tione biia lrerenl, qnod miinis consulle pecrassenl.
potuit avcrteie. Nara lanta subito nubis cahgo id Non mullo post lamen, et ralionis consideiatione,
spalium sancluarii, quod loenli sancioriiiii conline- ei pclilu abhatis ipsorum flexns, in piajsetilinin sni
baniur, obiiimii, ulvix vel a curiosis oculorum acie cos re\oca>ii,et Ecclesiie rcconciliulosreddidit. In
corripi polucril. Rei congruit miraculum. Quia enim his pnmibiis semper apud ipsum cautum exsiitil, ne
sacrse Scripturas dhersis in Iocis per nube.ii liunc' quid sibi areliiepiscopu'-, qnasl sub ecdes.asiico
clelinquenliuuictecilas, nunc Domini proleclio ligu- \igore, in cansis 1>>IJUS eccksi_e insolenier arroga-
53 NOTIllA, HiSTORICA. ij
vcrit. Imo poslquam gemino f.alrum earumdeln A * patu dedh, el ad quamoain paliimonii sui villain,
cxsilio salisfecit, rem in consilinni poiiit, conciliuin S. Philiberli dictam, secedit, ubi ct aliquanlisper
cogil; quoJ al.bnliam suaui irato et lumultuanti supenixit. Duodecinio vero sui prresr.Iatus anno
animo inlrasscl; quort tolius luibsc causa et materiai viam universas rarnis ingrcssus, liomi.icm exiril.
exs.iiissel; quod loei reconciliaticnem sibi deiiegas-' Inde tamen ad propriam sedein reforlur. t
set, judicio primaluni suoruin trccentas libras e\&- Ilactenus scriplor ille, qnein, si mi.ius circum-
git. Delicli salis hsec vindicla cxsoi. isset, si jnlimss specte verbisque asperioribns pr.Tsulein tractavil,
f__cli pceuiiiiissct, Dominique paiienliam non negl'.- tantiim abcst ut laudcnius; ubi vero in incominodo
gendam puiassel. Sed animi rancorem nec lunc nalurali iniraculuin vidcre sibi \isus est absque'
piimiii'i advcsus Sancti Audocni cocnobilas occc- revelaiior.c, r.on possiimus non leprehenderc. Scd
perat, el hoc modo poluii politis etaggrrari, quain quo nornino aflieier.Ji sunt editorcs histoiioe Mal-
ieniri. Trium ahnoruni spalium evoluluin eial. et lli_ei Paris, qni la:n ii_ iilrnque edilione Londo-
semper repiilsam sui colore conlinuo secum corro- niensi aiinoruni 1571 et ICIO, qtiam in edilione
dcbal, congruciili sane-exemplo suspensus, vefut Paiisiensi anni KMi, Iianc notiilam scripsere in
evaiiMlicae ill.us ficulnecefnictns. Untle sic miidam. ' H
o x i.,, margiiie : Monachi Sancti AudocniJoannem archiepi-
_B:specIalaIrlbusfruclumnoa altulil annis. scopumRolomrigensemoccidum! Scripser.it minus in-
consideraie ipse Matlliajns ad annmn 1075 : hivn-
Cum posl id temporis redeunte eadem feslhitale,
seruul Sancli Atidoeai monachi Joannem archiephco-
{laucis anlc inensibtis paralysi percussiis, sed ab hae
iiilirniitnic jar.i rcspirans, ad soleinnitalem \enit, pum Piolomaaensem missam celebrunlcm feslivilale.
sancli cum armala manu virorum. Sed Pd
ct quia per se missam cciebr.ire non potuit, Gislc- " ejusdem
berlo Ebroacensi episeopo ticcssuas commisit: ipsc uliimos prajsulis annos quod special, (rauii Ordc-
in medio caiitoruni speeie pi_eceiitoiis sielit. Ut ricus Vilalis, pagina 530, ilium suLila passione pcr-
vero cvangeliuni cospil legi, horribile dictti! sic ab cussum, lurba spcclanle, nd lcrram dejeclum essc,
<Hbiennio qiio supei \ixii, elingucm cxsliiisse
imiinis Iuiinoribtis in secretioreni niealum profluen-
Joannes dccorem donuis Dei inipense coluera.,
iihus cst subiio angusliaius, ulrapiim urina procur-
iens, lineam usqne superpeliicialeni liiduiiienium ctijus egregium liodieque superesl monumentiini
in libcllo dhi_ioru.ii officiorum ad usum metropo-
omnc infecerit, pavinienlum eiiam quo slabal, pcr
lilaiiajecclesisc, Maurilio decessori suo oblato. Plura
q'.'am hun.eclaveril. [linc posl fldelium oblalioncs, cliam concilia
CIIIII amplius dissimulare non possei , ceclesi.ini , celcbra^it; primtim anno 1072, de
C quo jain dixinnis; alius anno 1074, in quo piioralus
rgressiis, pudorc non opoiiel diii qiianluni ct nica-
roi c confusus, ad sua revcrsus e_>l.Quod ul primum S. Victoris apud C ilclcs r.d abbalias cveclus; ipso
ad aures popull peicrebuii , quis seslimare, quis veio crod presbjtoiis suis concnbinas prohibuissei,
dicere suffecerii, in quas et quantas voces se dcrc- inpidibnspelilus cslfugaqucsaluliconsulerccoacliis,
de le Ordericus Vilalis. Subscripsit anno i07J.
pente sparserii? Oiiines (amcn in commune Domiiii (fio
mngnificenliam sancliquc Audoeni merilum perso- Anno d.ploinati Wilchni regis pro ecclesia B_>jcccn..i_
nabanl: jure hunc ab integriiaie pracscnlis l_elilise 10"S Cspciiiftin Miginem, filia.n Guil'elmi
sic ignoininiosc repulsum, quam olim indigne nimis Notlii, Deos-cravii in basilica Fiscamnensi. Asifui!,
anno 1077, dc.Vicalioni basilicarnm S. Slcpha.u
perltirlnivcral, acelaniabanl. Nemo nobis succenseie et Benlai MariajBeccensis.Eodcni atir.o
habel, sivera diciniiis, qnia nemiiii cxamcn judicis Caclomeiisis,
a Guillelmo iege; noltiil sepelirc Ilngonr m'
.omiiium, in cujus maims horrendum est incidcre, jsissus
Lexowcnscni episcopuin. Denique ad Finciti, t-ini
iinproperandum sciinus, el ex aMena culpa poeiiain
incurrere viilde formiuanms. Scd eniiu jutiicia Do- episcopaius quam vitte ejus quod speclat; r.bdicairi'
raiui, quse velut abyssus inulta sunl, niirari, ipsmn coacius csl, l.im propier offensam regis qua__\
in lam sanclo viro proedicare, quo affeclu pielaris nJJ propler parnljsim atit uriniB incoiitinciiliam. Ad id
iisdein de.ole sibi famiilaiites protegemlo scmper ^ero cxsc.;ucii(liini Gregorius VII papa Hui:erli:m
fo.eat, plus est sacrilegii ingrato s'leiuio tegere, legaiiim ad regcm Anglorum miserat, priiiie Ncn s
cadil in antuim 1078,
quam ut dicalur, reverenlise. Cselonim iion p-.trnm Apiilis, i.idiclionc piinia, quse
inlenlionem piam dirigit, sludendum co.iliiiuc Do- ut inqnireret an ille pro sua segrittidine episcopale.
iiiino servire in timore, ct exsullare ei, sed ciim onus suslincre possel; quod si lanto oneii impar'
tremore : sobrie peiisare, qiiain nitidutn lemplum roperiretur, nlius in ejus locuin canonice cligcrcliii'
tamcn non habttil, nisi mense Julio
ipsi nosmei scilicel exhibere deccai, si adeo zclaiis Successorem
liujus exterioris culuis in visibilibus leinplis appa- anni sequentis, duobns anlc obilum cjus mensi!.us,
retil. Non eniih inhahitanles propter locuni, sed cxactis arcliiepiscop. Rotomag., quoe cum dnoJe--
anno morlem illam consignent,
propter inhabitantcs loeum Dominus elegit. Vernm, cimo prsesulalus
ut coepla prosequamiir, pef alios tres annos adeo inilitim cpiscopatus ab ipsa decessoris morte com-
nccrsse esl; qnando e couirario Ordcritus
ipso incommodo laboravit, ut neque jam administra- pulcnl modo
lionis infulis deservire potuerit. Cum tandem regia Yil.ilis, qui sibi conslare non vidclur, illud
imo consultu omniuin in annuni 10G9 rejicil, iiiodo iu aimum 1072 ubi
auclonlale, pulsnius, episco-
JOAXMS ARCniEPISC. ROTOMAG. IG-
tumulatum esse ait in baplisterio 'basilieoe su_ead A , Ecclesise ininuuntiir opes, sacer ordo (opescit,
aquilonem v Idtts Sepl. Trinas ad euin Lanfrancus Provida relligio queiii sua consliluit.
Caniuaricnsis archiepiscnpus, unam vcro Ilildeber- Ilic neglecta diu canoimni dccrcla rcformans
tns Ccnoiiiancnsis episcopns lilteras scripsere, quas Inslitiiil cane vivere presbyteros,
post Aclieriuui el Bibliolhccam Patrum vulgavit Dona Dei sub eo venalia nulla fuerc;
Ponimeragiis, Concil. Rctomag., pag. 78 ct seqq. ct Iluic et opes largas conlulit Ecclesioe.
Beslinus parte n, pag. 15 et scqq. Hoc cpilaphium Lingua diserla, geisus, sapieulia, sobria vila
ejus recilat Ordericus : Iluic fuil, exiguus quem tegit isle lapis.
Metropolila luis jacet hic, urbs Rotoinagensis, Nona dies septcmbiis erai, cum cnrne Johamies
Culminc de suuinio, quo morienlc ruis, Exspolialus obit: sil sibi vera quies.

R, F. «TOANNIS

ABRINCENSIS EPISCOPI, DEINDE ROTOMAGENSISARCIIIEPISCOPI

LIBER

DE OFFIGIIS EGCLESIASTICIS

AD MAURILIUM

ROTOMAGENSEMARCHlEPISCOPUMj

Primum cx codice ms. coznobii Salicosani in lucem edilns, nunc ex ms. codice Libliothvccs
Sigotianm auctus ct cmendatus; notis D. Joannis Prevotii, Rolomagensis ccclesiw catlic-
dralis canoniei, el recentioribus obscrvationibvs illuslratus;
In quo varia anliqiiitalis ecclesiaslicte moiiimenia, hacieinis inedila,ex mss. codicibus nunc priinum in lu-
cem prodetinl.
(ROTGMAGI. Impcnsis el typis Bonavenlurm Lebnin, typographi et bibliopolo'. in area Palalii, svb siyno
S. Bonavenlurai, cum approbalione doclornni ct privilcgio regis. M. DC. LXXIX.)

Solemne habent omnes qui de re aliqua scriben- Ii li facile obvium Joannis Abrincensis primum cpiscopi,
dum susceperint, quajdam prscmitlere sive ul labo- dein arehiepiscopi Roloniagcnsis, opus iterum pro-
rem legcnlibus commendenl suum, sive ut insiituti direl in Iucein : ne nalivo decore nudari palriam, et
a se operis ralionem exponant. Qucm niorem ncqne scriptione peiuiili plerosque carere contingeret.
pcnilus convellere, neque omnino cuslodire propo- Verum cum non salis ex animi senienlia procederet
siium esl. Quid enim neccsse est Iibnim exlollere, eveiilus, laciius felicioris exspectabam opem, qui
4jucm et dignilas aucloris, c( ipsa per se docirinaj imperfeclo operi ultiniain imponerel inaiium, et
commendal ulililas? Divina in eo traclnnlur ofiicia, niuilis truncalo partibus facerel inctiicinam. Ctiin
rilusque quibus illa celebrantur : in quibtis inesl, imer lisec audio lypographum ad novam lmjus edi-i:
Auguslino lesle (epitt. Ii9, adJanuar., c. 7; lib. ix lionem se accingere, pupugit ea res aiiimuni, re-:-
Conf., c. 7; serm. 16; inler Paris.), quwdam elo- Iiictanlemque impulil eo vehementius, qtiod t)T)0-
quenlia salularis admonendo discenlinm affectui ac- giapluis consiliuin siiiim clam me esse noluit, sed
commodata. qua frigidus a calore Spiritus Dei cxci- horlatus esl ut operam adjungerem meam. lllibera-
tatur animus, dum fides qum oculum habcl in corde, lis visum essel animi eam opportuniiatem, quam
ad id quod accipil visibili lumine, gaudel inuiibili ad'oplatiim negotium admiiiistrandiim dabat.Dens,
veritate. Horum vero cxposilionem tanli fecil idem C ( corrupiam sincre, neqiie in illud pro virili parle
cximius, neque salis unquam laudandus Ecclesioe inciimbere. Unum me morabalur cceplisque obsla-
doctor, ul eam universi mundi hujus imperiis, eiiam bat, quod elsi non indiligentcr ainicortim lustraram
inusitata felicilate .pacalis, prseferendani csse ccn- bibliothecas et scrinia excusseram, niillum tamen
suerit (epist. 119, ad Januar., e. -16). Hsec cogilanli numeris omnibus absoluium, imo ne melierem qtii-
dudum in volis fuerat, ut dislractum iam, neaue dem Sslicosano cotliccuiiiaiicisci licuerat. Quare
17 - '"---.- LlBER DE OFFIGIIS ECCLESIASTIGIS.— PR_EFATIO EDiTORlS. &: ; l^
diversus auimi, quid, coiisilii caperem fluctuabam,'' i, A pajiiiieritium ritiihi, quemutruhique, quiii arLcairi-.,''
ut enim 'sapienler. moriet Tlieodoricus;rex apudd dem rehi pertihet, simiirfeprMseiitaniiis. : ; ;,
'.-' - ' Ex antiquO poriiifleali ihs. bibiioiheciecaiiieilralis
{.assicdorum (lili, fv Var,, cpist. 3.1), ad finein de-
bclpetductre qua. prudentum intentio visd est susce- ;- anrionim litinihihiiirri 700 adjuiiximns allociitionenii
yisse; defeciusuamque reruni aut consUiumtitiibare, ;, archidiacorii ad D. a'rcliiepiscopurii:pro absoliiiiohe
aulviresarguii defecisse,quidsicUl perfeciaintaudeni ii poeiiitenlituii, quoe incipitVArf_!s.ietnpii!, et legitur
ad finetn perducta pariunl,ita viluperationemgene- •- ih cathetlrali eccIesiaRotOmageiisiviis^concepla est
ranl qua: in mediis conalibus irgra deseruntur. Sedd verbis quse patefnarii omhino beiiighilaterii .pieia-:
quamvis exitus hibor ille non iiabuerit expetiios,>. temqtie S-pIroiritvDlilfefi abea qiiseliahetuf ih-Oriline-.
hon despondii latnen aiiimuhv, et qupd pliore via; a; Roinano, neque: hactenus, quod sciam, in luceiii
parum prdspefe cesserat, allcra aggredi sialui.'l.' eriiissa'est. ; - .- '.
Itaque exquisiiis undequaquej-veieribus ad Roioma-" rf • Excipit haiic:labnla: paSclialis qude cereo 'paschalr
geiisis Ecclesi-B usum codicibus'nianuseripiis. quiii affixa fuit aiino Doriiini 1678. Eam; scribere scri-:
[lierumque verbis Joannis Aririncensis ila conso- bendamye carare ad ecclesita catliedraiis. cancella.-
iiarit,"ut non oviim ovo similius esse videaluf: eo-- rium perliiiet.Tdeni esl quotahnis in ea. lenor ver-..
rum suLsidio yarios ejjis locos iHhslrarl, el quoedam n borum, miitanturquetantummodo noise aritlinieticoe
*'': - ;.-••
quas in edito deefant librdV in margine supplerli sivei nuhierales.';
posse, verba cogitavi. Neque fefellil opinlo. Saeia- Varios insuper deprompsinms riths ex rilnali n.s.;
runi enim vestium exposiiionem quse in fine editiI ecelesi-e calhedralis duceiilorum, plus minus, anno-
Lbri exstabat lnuliia, iiilegfaih reperinnis inexpp---'-'- rum, qui quia jam obsoleli sunf el ihiisilati, ideo;
siiionis divinoriini officiofiim codice .iiis-.ahhoruiiifi ' eos a superioribus, dp qiubusiOcuti shhius, sejunxi-..
500, queiii benigne pro suo riiore cdncessil V. cl.i mus. ••' : • •' -•• •' -• '•."*.' • .-''.•
Eniericus Bigoiius. Neque Iricstetitviri non niinuss .';.: Hos ihter emineiit officiiim iiifanium, officium;
iiumanilaiis dole quam erudilioriis el haialiunii sieiloe, et officiuiii sepulcri, qiioriimiiieminili.Joan-
Splendore cOnspicui in me behevolenlia : iiam in-; -; . ues, etquorhm dariuis ritus, v.erba^canlumque,qiue
stfuctisslmoe bibIIolhec_e suse copiam fecil, neqiiei- omnia stimpsimus ex duobus niss'. eotlicibtis bibIio-:
aliqnid habuil recondilum adeam rem perliheris^} ciBBigotiaii_eannoriihicifciter200, a"(lusuih eccle-
ijuo nie nori uii ianquam fe iiiea voluerit. ProcSti-itt siiBRotomagensls.HaJC officia pluribus iri prpviriciis
prsp.terea rithaleni Ecclesioe Rolomagensis lihriiiiii usu recepla eranf, cle iiis eriim scribunt Joannes-
riis. ahnorum circiler duceritofum. ex qrio __sacf_trui_.i;.
v.' Beleihusi 'Ghillelhius Diiiaiidhs lel 'aiii;reriim Sadfa-;;
oclp processionum rifiis exscripsi, earum sciliceli rum tractalores.-.. i . -
quae fiunt die Dominica Palmarum ad Sanctum Gik Suppcditayitiiiobisrvetus Ponlificale bibliolhecaj
dardtini, in quii deferlur cofpus Chiisli iri TOretrO ) :; calhedralis 700 rinnorum ordinatioiiem fepiscopi iii
feeondilum, die sancto Mareo^sacra, (ribus Roga--;-,--.provinciaNeustriaca,: una curii coeremoiiiis preci-
lionum, ej, ascendenlis in cdelum Christi, uicapii-;< -biisque.siiper cuiri in ejiis conseCraiiohe reeitandis,
vam ducerei capiivitatem, cui recens absolutus in-:-; hieniinilque Ecclesise Rolomagensis dum a conse-
terest reus; die solemni corppfisChrisIi, et in fesli- crando hanc professionem exigit: Vis sanclai Eccle-
vilaie S. Audoeni, qtia cathedralis ecclesise clerus! siw Rolomagensi,ctc.
ad ejusdem "sa.ricii bas.ilicam pfogredstui. Si quse. In Imjus Ponlificalis line eorum nornina coiuineii-
autem occurrant varite discfepaniesqueleciioiies, , ttir, quos aul cilari, aul eiiam excomniunicari opor-
eas in margine, ex calhedralis epclesioe ordinarioi tebat, quos inter recenseiiiur monachi proprictarii;
nis. iri ejus sacrario servato, nolalas lectpr inve- quoe referre exlra rem esse non crcdidinms.
iiiei.1:. Episcopalcm admonitionem ad ordinandos habui-
Ex eoderii paciler vafios escerpsi ritus, qui jam, mus cx Ponlificali ms. riibliotliecoe calhedialis a:i-
in nietropolitanaecclcsia nonnullisque paroacialibus, j) E norum 500, inquo mul(a observatiohe digna rcpe-: .
servaniur ecclesiis, quorum iamen rion meniinil riuntur. Prse coelerisqiioii ad subdiaconalus 18,an- .,•_
auctor noster. Ad hos confugere licebil iis qui ma- nos, ad diacpnatus 20, ad sacerdotii ;oi'dinehi 24-et, ;
irem ecClesiam.sacrorum liiuum ducem sequi vo- SiSfequirat. :,;.:.:.:;,;:.;,. .;;.,,.
luerint, omnemque ex ejris exemplo, ut par esl, lnsuper ex eodenidamus. benedictiphem; abbati.s;
csisprbere, si quoe.incideri.t,:diffictiltalem, servatis.;, cum:pmnibus precibtis super'abba.ieni,orJiiianduiii;:,
iamen primiim cseremoniis iifrituali prajscriptis; °;:'.. fundendis, in; qua menl.ib fil ohediehii_e;:episcppisf:,,
Exeodem et ordinario nis. Bigoiiano' saiicli' ,' exhibend_e,quamque;in conspeclu:ecclesi_e poilice-:, ,
chrisniaiis et sancli olei -desumptas beiiedicliones. bantur ahhates; Sub ejus fiiieih habelur hiijusipr.o.%
: fessionis obedieniiajfprriiulaj qustvforie, eadem esl'
exhibemus.
;..- quam Hugo Ambianensis, archiepiscopus Rptonia-,: :
Neciibh ex Codem Bigotiano codice ordinem. in gensis, exigefe solebat, sicut abliiiipceiitip II iii;
Imione peduni luiii pauperum, itini clericorum; offi- concilio Remeiisi mandatuni fuerat.; «: ."
ciuui missse siccse, ht Vocant7iri dle Parasceves ce- i Necnoh ex eodemordinationemabbaiis.caiioiiicOf
lebrai-i soiituni; et eject.ioiiis. cl reconciliasionis nim ct abbalissaj sanctinioiiialiiim de.suiiipsimiis.
59 • JOANNIS ARCIIIEPISC.ROTOMAG. 20
Excipieiid_o'pariler visse sunl tres antiquoebene- A stuiii, cujus loco feria quinta post diem Dominicaiu
dicliones pontificales ex veluslissimo ponlificali ms. sanclissim_eTrinitati sacram (cui dedicata fuit litee
700 saliem annorum bibliotherse cathedralis. Prima ecclesia) officiiini de feria fieri indicat. Majorem
est in dissolulione synodi, cujus tres priores veisus prscterea huic codici aucloriialem conciliat quod
exslanl in Ordine Roinano. Duarum posleriorum qui eum exscripsit, ex aniiquioiibus libris illinn se
primam conlinet codex infra missam qiioein Nativi- transtulisse in prajfalione significat. Illud in eo praj
tale Domini celebralur niedia nocte, alteram infia C-eierisobservalioiie dignuni, qiiod apud canonicos
missam Sabbati sancti. Ejiismodi bcncdictiones irn- regulares usu receptum ernt, ul diebus liebdoniadte
peitiri solebat episcopus infra iirssarum soleinnia, s.inctoealioruinque per annum solemiiium penigilio
anlcquam htecverba prolerrct: Pax Dominisii sem- ad celebranda religiositis qute recolebaitl mysieiia
per vobiscum (.ide BO.NA, lib. n Itcr. liturg., c. 1G). bre\ibus mutuisque sc coliortaiionibus accende-
Stipradict-e non habentur in sancii Grcgoiii Sacra- reiu, ei per advenlum a carnibus ct sagimine absii-
inentoriim libro. iiereiit.
Quibus subiiectcndam credidimus iiisiitntioncm Exposilionem Canonis missseet divinoruin GlHcio-
canonici regularis priorattts S. Laudi Rotomagen- ruiii incerti nucloris nunquam anlea editam, cl quaj
s.s, ex proccssionali ms. et coliectniio hiijns doinus *>jit niuliis Joanni noslro tongrtiil, tradidit nobis cx
'transsuniplam. Uterque coilex ailatem pr.esefeit bibliothcca Bigotiana codex ms. annoruin 500; ejus
annoriim 160. Ex ea inslitulione palet auiiuatii auctor et anliqims el in Amalarii Iectione adeo \er-
probalioneni non fuisse requisitam, sed postiiuam salus esl, ul ejus brcviator iricrilo dici possil.
susceplus fuerat candid.itus, cum posiiis vcslibus Breves noias adjecinms quse cjus intelligeiiiiain
ssGCtilaribus, regulares induissc. E_e crant lalaris juvarcnl. E\ boc codice cam parlem exposilio-
tunica, lineum iiitltiiiientum el capulium : de bir- nis sacrarum \estium hausimus, quam dcsidc-
reto, et ali.iulia qu_eiiiinc sinislro brachio imponi- rari in edito libro supra monuimus; quam tamen
tur imlla fil menlio. Deiniic ftisis ncimullis prccibus, hic cxslare passi sumus, neque suo loco avulsam
professioncm eniillcbal hac verboriim forma pr_c- coiiie\lui Joannis iiiseruinms, nc dicii cotiicis seiies
conceptam : Ego fialer N. offerens trado me ipsnm interiuib.iretur, quani, ut cxsiai, bona fide repriesen-
divinaipielali in ccclesiaB. Laudi servituium sccun- tarc potius hahiiiuius.
dttm rcnulam S. Augvstini, cl promitto obedieiriam Posthsee instrumenla dunriim celeberrhriarun..
domno N. priori piwfatai ecclesiai, el succes&onbns ftindalioniim capellanorum scilicet collegii Aiha-
cjus canonice inlrantibus. Exinde adnii&susatl oscu- „/-, ncnsis ex labiilario archiepiscopalus, et collegii
Itiiii prioris cl sociorum, jiirejurando firmabat se Clcinenlinoruni ut \ocanl, ex ejtts charlophjlacio,
oi.iinis siatutii scrvaturum, ct arcana capit; li se- cxcerpla idco addidinms, quia diviiitim officium
cum liabiiuuim, ne_;uc ciiiquam exlraneo palcf.ictti- ccnlalio coritni semper (Psal. L.\\), horumqiie poilio
luiii. Ubi obscrvnre licet eos tiim assiduiialcm, seu esl scplics in die confileii Domino [Psal. cxvm) et
iil .ocant, slabililatem in cadem domo fuisse pro- psaliere nomini Allissimi (Psal. ix). Priinum horiiiti
iessos. coliegiiim Peirnni de Colle Medio Rolomagenseni
Viamparat h_ecinstitutio adoniinarhim,sivc\e'us primo archiepiscopitm cximiis suis siatuiis nolissi-
rluiale loiius anni ad usum cfnonicornm reg.il-irium muin, dein cardiualcm et cpiseopum Albanenscisi
cjiisdcin ccclcsia;, qiioi in muliis sciipiori nostrp ag;iO\il auctorem anno Doiuini 1245; alieiuni anno
(o.i_,eiiiieiisest. Canonici enim regulares, ne pnrum 1350 erectum Pelro Rogerio, qui ex Rolomagensi
eis nonien congruerel suuni, videreniurque niinus aicliicpiscopo suiiimus deiiium pontifex elecltts est,
canoiiibtis obsequenles (concil. Vcnci. n. i65. c, 15; diclusrpe Clemens VI, gaiidet condilore. Capellani
_Bj)aon.a.;5I7,c. SliGewiid. a. 317, c. i; Bracar. u, verp sic ab titroqiie insliluti suiil ul in divinis exse-
a. 5G5, c. I;; Tolet, iVj a. 633, c 2; Tolei. xi, c. 3; qtiendis ofliciis accedant canonicis adjulores, non ut
$lolmnag',.:a,1189, c ,1),,quibus cauitim crat ul or- rv ty cnonici, quod foric ail.iliv.iUiir, ab illis celebran-
diiiem quem ad celebranda divina ofiicia observant dis _.eliberos f_icios puicnt; cantabiles enim sunl
ji.eiropolitarii cohipiOvincialescustodiant, aJ dicecc- iis justiucaliones Dei in domo sanctilicalionis ejus
saiiosrritus se coiiforinabanl, idem rccitabant offi- (Ps&l. (AVIII;hui. I\I\), qtiibus insislcrc eo inagis
eium, eosdem psalmos liymnosque concinebanl, ad- lciienlur, quo juss.iL eos divir.a officia per se, non
diiis eliam ad fmem aiiiiplioiiaruni canpris. repeti- per subslilulos, obiie concilium Trideniinuin scss.
iiouibhsquas pneumata.\\\]e,o\ocanl. Stiinma deni- 21, De lef , c. 12. Cum insuper Clirislus eos' incre-
qiieerat eortim. cum caibcdrnlis ecclesi_eRotoma- paxeiit, qtti aliigani oneta gravia et importabiiia,
gerisis carioiiicis. socieins atqtie consensio, ut ex iwponunlque ea in Uumeros homimtm, quai nolunl
vafiis ordiharii hujiis locii perspicuum iiet. Qua- digito movcre (Matlh. xxm, A). Inter ea quaj in his
driiigentorum est ainioTiimcodcx qiiod indicanl lum monimeiitis obsciv.mda veniiinl non infimum locum
characiei quo exaraltis esl, tum quod cum omnes tcnel, quod co eiiam lempoie communein in cibo,
sigillaiim ferias receiiseat, prseterinittil tanien fesli- potii, somrio cultuque vitain clerici vixeihil, quse
yitates SS.;Brimpnis, Domiiiici,:Franelsci, Ltidovici :; aliqiiandiu interrup!;a feliciler restilula fueral dje i
Franeorunijregis, imqj.ct co.rpons Chiisii djem fc- Aprilis, anno IC66, el lam sapienler omnia dispo^
__! LIBERDEOFFICIISECCLESIASTICIS."— PRiEFATiO EDITORIS^ 22
si r
iiienstc fuigali sacra leciio non dcessel; eam A rudiorum giaiiam reddiderat. Virt.ni hunc eximinm
landem mense Decemlni anno 1668 direniplam cl fSpirim Dei ductuin fuisse, domusque ejus zelo
deslructam dolcmus. e
extestuasse decrela probant, in quibus ubique emi-
Sex proelerea sermones, prinuim de observanlia cat c eloquium Dei ignilum vehemenler, eldcpravatos
qua jiopuli pastores colere dcbent, et de oflicio cleri c populique mores casligandi, ac devios a fide
pastorum eleiicorumque coeteronini; reliquos de- fratres f in unum sununi pastoris o\ile adducciidi
inum quinque, qui de munere aguiu, quod iiicun.bit desideriuin
d ingens. Prajdictis statulis pretitim eliam
pastoiibus, docendi populi, perditosqne liominiiin ffecit tariias, qtite gratiam semper inveniens(ut Ter-
mores et scelera arguendi; de sjnciiiale qua emi- lulliani i \erhis loqnar) concupiscentiamcontital ha-
nere saceivotes, quaiuquc integram et intaclam bendi { (lib. i De cultu fem., c. 9); concila\ii cnim
custotliredcbeni eiiam a tenipore suscepii baptisma- \cro ^ iu viris illius dicecesis piclaie doctrinaque in-
lis; quibus-dolibns vjrtiilibusque oinaii, qiioevilia ssignibus, quorum adducli piecibus ca hic exhibc-
lum ipsi tum inferioris ordinis clerici viiare tencan- mus. r
_ufs qtiibusa sacerdotio defeciibns nrceantiir, quod Uliimum ideo occupanl locitm ii lilus qui in ca-
sacerdoles non \erbo soliiin , sed opcre sinuil ct thcdrali i ecclesia coram D. archicpiscopo celebran-
e.emplo oporleal proedieare, scienlia pia?dilos csse B |lur, quia cl lempore posleiiorcs, et veinacule ciliii
qua alios doceant, pecctiln peccaiilesqtie gr.ivibns siinl: E conslituti fticrant anno Domini 1632, die Mar-
verbis sine timore scd cum fiducia incrcparc, para- tis i sexla Aprilis, cnpilulo congregalo per jinamen-
los dcnique esse convciiial nd \il.ini pro commissa- ttum et domos. IIos ex cjus_lemcapituli nionimcnlis
. r.im sibi o\ium salute profiindeiiiiain, ndeo perse- < exccrplos hic iradinins.
ciitionem mortem\e formidare ah eonim soite IIIIP- Ex his oiniiibiis, aliisque veteribtis, sed eJitis,
lium est. Dennim poslqunni qnibus leneantur astricii .tum
Rotomagensis, lum comproiincialium ccclesia-
officii sui \iiicu!is edoeuit, ad perpendendam impo- rum Iibris nolas confcciniiis, quas ii \iii quoruin
siii sibi oneris gravitaleni his \erbis, Considerale consiliis non parerc religio fuisscl, necessarias judi-
crgo onus veslrum, auctor horlslur. Quis ille fiieril caverunl ad niajorein nticloris nosiri cluuilationem
quajri potesi, ctiin nomen aucioiis praj se non fe- (ctijus ulinani libios de slola el dedicaiione ecclesiw,
rant : Si quid in re dubia to:.jiceie licel, foile neciton
manipulo leperire el edere poltiissenms, de
fueiit ho Cainotcnsis cpiscopns. Nam inicr cos ('e
q.iibus Ioquilur scripla ad eum epislola Laiifiancus)
quibus loquimur tres alii exstant in r.oslio codice cas Jeannis libro siibjecimus iis in.eriexlas, quas
uis, LibliGihecoeBigoli-inaj 500 annorum, qui jam , Joannes rrevoliu.., nunquaui sine honore nominan-
snb ejus noniine non scmel piodiemnt; loqucndi G' dus, in idem opus e ms. Salicosano codice erulum
prajtcrea gcnus idcm, diciioque consimilis iis ser- cdiderat (in Coilecl. conc',1. Rotomag., p. 78); ut
inonibus quos de rehtis ecciesiasiieis edidit Ivo, aiiiem erudilo viro sua laus integra constet, Prevo-
pr.-esertim sermones de p_.sloribiis ciim eo qtiem lianas disiinximiis his charncleiibus Pr. dignoscen-
babuil ille in die feslo calhedrse S. Pelri congruunt. das, quibtis cpislolam ejusdem ad D. Franciscum II
Alia qii:e cor.sonanl referie supervncaiicuni du\i-
Rolomagensem aichiepiscopum adjmixinius. Dc no-
mtis, lum ne kclori fastidium pareremus, liim qtiia siris nihil dicinms, auris enini \iii dicta adjudicat et
id faciie sludiosus experietur. Certe diffiieri nemo
piobal ul habeiur apud Job (Job xn el xxxi\). Sty-
potesi quin ji sini alicujus episcopi, loquilur cnim lus simplex nihil habet affectati niloris, scd non
ad sacerdoies taiujuam potestaiem liabcis, et quasi ideo forte mimis rcbus sacris exponendis idoncus :
ralionem de eortim regimine retidiliirus, quo fit ul Quid enim prodesl clavis curea, si apeiire quod volu-
synoditi scrinones esse videanlur; suum lanien ea mus non potcsl? aul quid obest lignea si hoc potest?
in iej'iuliciimi cuique sit liberum per nie licel, qui-
quando nil quairimus nisi patcre quod clausum esl
bns ducli argumcntis ea opinione leiieaiiiur, expo- (S. AIGUST.lib. iv De doct. Clnist., c. 11). Dictio
suisse SL-lishabemus. Neminem, opiuor, pigebil n) ccrte jilaciiil amicis sive illi examine non fallunt,
operoe ir, iis legeudis posilie, cum nonduni ediii she charitalc falluntur, cupimus autem ul cseleri sic
ftierinl, monilisque abiindent iiiinime conleninen- censeanl. Erunl forle qui iiiii.uia nimis et ipso usu
dis. tiita observari queranlur; veruni omnia hsec illi
Evppsitiouein haptismatis cl Eucharistise ox co- sibi dicta non piilenl suique similibus, scd iis qtii
dem codice ms. subjiiii\imiis. rilus nostros omnino non norunl, suntque lam in
riis qui de disciplina agunt sernionibus, appen- nostris moribus percgiini, qunin a noslro jure sunt
dicis inslar indtiximus iu aiiiiiiuin annecli. possc liberi; cogiicnt mendieum esse fluvioium cursum
slalutum synodalc Bajocense anno 1518 sub reve- qui illusliiiiii) lanlum saliarc vnlcl ardorem, memi-
rendo in Clirislo P.alre D./Ludovico de Canossa nerintqiie aposlolum non solum infirmis infirmum,
editum, el tunc typis Gothicis excusnm; simulqtie sed el omnibus oninia faclum. Alii forsan antiquis
Ebroicense aiino 1576 promulgalum a C.Luidiodc nos nimis iiihoerereinoribus criihinabiintur, sed
Saincies, qniconcitio Tridentino inlerfueral, necnon Moribus res stal Itomana\ irisque*
ct provinciali Roloinageiisi anno 1581, cujus ca- antiquis
noiies in ordinem rcdegeral, paliircqne lingiise in et ipsa aniiqititas, ut habct comineniarius Ambro-
%> JOANNESARCniEPISC. ROTOMAGv-.-... 24
feiasles (in cap. ni Epist. II ad Timoth.), robhr'esl A silatis non sil habilura cognitio? Inomni.enim volu-
novitatis. Veteres porro sic Teneramur referiniusque tnine profeclus magis qttwritur ieclignisquatk nometi.
rilus, ut usitalos quos .prseseripsereproesules nostri auctoris; el ideo si pr.ofeclitsest in leetione, et Itabet
nunc servenius colamusque ex animo, divini memo- qiiisquisille est qxiod polesi instriiere lecluros, quid «',
res oraculi : Non contemnascum senuerit mater tua ciim vocabuloquodjuvarenonpotesl^curiosos? Dein
(Prov. xxm). Si tainen alicubi labi conligerit (ho- studiosi silentii reddens raiipries : Pritnd,-'ihqiiij;
mines enim sumus, humani nilii! a nobis alieiium veniensa mandalo Dei _/MO prflcipimur vitare qmni-
pulamus) lubct sic cum Hieronymo denuntiare bus modis terrcslris gloriw vdniiatem,iie dum hit-
(S. HIER.,1.1in Mich., c. 2) : A qnolibel cupiodisccre iiiana: laudis auntlam quwrimus, prwmium cazlesle.
quod ignoro, libenlcr me discipulum ejus profilebor, perdamns. Secunda causa : Scilicelne aucldtilale.m.
dummodo doceal el non delrahal; nihil cnim tatn salubribus scriptis personw sitw parvilas derqgarel,
fctcile quatn oliosum de aliorum labore dhpulate, omnia enim amodq dicia tqnti existimantttr, quaiiius^
Uiiumque volum noslrinn eril quod fuit" qtiondam . est ipse qui dixit. Siquidem lani inibecillia sutivjudir
S. Auguslini : Doleal in tne fralernus animns (ail ille cia hujus temporis, ttc fenelam nuila, ul qui tegunt
Deum alloquens [lib. x Conf., c. 4]) quod dolendnm non lam cotisidercnlquid legahl quaiii citjus legatit,
'loces, animus ille hoc faciat fraternus, non cxlraneus "R nec latn diclionis vini qtqne viriulem\quam diciatoiis,
cujus os loquilur vanilalem; fralerntts ille qui cum cogilenldignitatem, I.dcircoigilw scripidrMleabscqn-
approbal me gaudet de tne, cum anlcm hnprobal tne di el lalitare omnibtis modis vqluh,ne Scriplaquwin
eontrislalur pro me, qttia sive approbel me, sive im- se habent plurimum sahibritaiis, mhidra foisitanfte-.,
probel me, diligit tne. Prolixam jam satis proefalio- rent per nomcn aiictoris. Denluirihis verbis cum eo.
nem non alijs quam Salviani verbis j'uval concludcre eoncludimus, et lectorem precamur ni orei Doriii-
(SALVIAN. in epist. ad Salonium) : Requiret forsi- nuin Deum noslrum, et orattdo impetret ui libellus,
tan aliquis quis ilie auclor sit : polest hoc quidem pro ecclesia Christi conscrjplus Idnlitm apud Deutri
quairi, el recte qucerilur si inquisilio valet ad fruclum scriptori suo prosil, guantutn eumprodesse ipse omni-
aliquem pcrveniic. Ccetcrumd infrucluosa esl, qu.d Ims cupil. Vale.
nccesseesl ut tabotet curiositas cum profectum curio-

ELENCIIUS EORLM QU/I_ IN IIOC VOLUMINE CONTINENTUR_

Joannis Abrincensis episcopi liber De officiis eccle- :- G


l Benediclio episcopalisad missamin nqcte Nplioilatis..
siasticis, pag. 1. Domini, 245. - ..-,- -
Obscrvalionesad cumdem libritm, 88. Benediclio
' episcopalis ad thissam in Sabbalq san-
Epislola D. Joannis Prevoiii de eodctn libro ad157. D.K c.o,216.
Velus ordo ad instijuendum canonicum reg.iri eccle-^
Franciscutn II Jiarlwum Rotomag. archiep.,
Processio cathedralis ecctesiw ad S. Gildardutn Do- sia S. Laudi Rolqmagensis, 247. .' .
tninica in Ramis palmarum, 159. Ordinarium velus canonicor.timregiitdrhim S.Ltmdi:
Procesvo ad S. Audoenum in festo S. 3'arci, 165. - /_o.omfl(/_.HS_s,254.
Processio ad S. Eligium feiia 2 Rogationum, 1G5. Exposilio incerti aucloris super Canonerh .niissa. se-
Processio ad S. Gervasiumferia 5 Rogalionuin, 169. cundutn _4ii(a/_triuni,361.
Processio ad S. Triuilatem de Moiile feria 4 Roga- Ejusdem ancloris exposilio divinonan officionim.S&li,
lioniim, 171. Fundalio X clericoiutn collegii de Albaniain ecclesia
Proccssio in AscensioncDomini, 172. calhedrali Rolomag. anno 1.215,422.
Processio in feslo Corporjs Chrisli, 175. Fitndalio xvi clericdrum collegiifilemenlinorum in.
Processio ad S.Audoenuniin fesloejusdemsancli, 171. eadein ecclesiaanno 1550,432. ; . '. :
Fragmenla ordinarii calhedralis ccclesiw Rotoma- Sermo 1 ad popnlumde hoiiorandispresbyieris. iU,
gensis, 175. Senno 2 adpasloresEcclesiw, deojjiciopastoralui^.
Benediclio chrismalis, ISi. SermoT) ad sacerdoles, 5-59. ;
Mandatum, seu lolio pedum, 186. Sermo i ad sacerdotes, 405. /
Officium diei Parasccves, 188. E Sermo 5 ad sacerdoles, H5.
J)
Expulsio publicepaniilentium, 195. Sermo 6 de sacerdote, 4S1.
Reconciliatio pemilenlium, 195. Exposilio baplismaliseteucharislia?,i$8i
Sermo atchidiaconi ad archiep. Rotomag. pro rccon- Synodus Bajocensis attno>151&. eclebraia'per-11.;P.
ciliatione pmnileniium, 196. Ludovicttm de Canossa Bajqcensem episcopum.
1abula paschalis ccreo paschaliaffixa, 198. append. 1,-
Cwremoniwquwdam cx ordinario Ecclesiw Rolomag. Synodus Ebroicensis anno 1576 habiia ver R. P..
qttw non observantnr, 200. Claudium de S^inctes, Ebroicenseni " episcopum.
_ app. 9. ;
Officiuminfantum in die Innocenlium, 202. v'.''
Officiumstellw, seu Iriutn regutn, cum catitu, 200 Epistola ejusdem ad illttslrissimum cdrdinalem Ca-
Officium scpitlcri Dotninica Resurrectionis, cumi rolutn a Borbonio RolomagensemafcliiepiscopUtn,
_ catilu, 211. - ibid. y- ; ';
Ordinalio cpiscopi, 215. Forma professionisdecaiiiru.ratis,app.^9.
JSominavocandorumel excommunicandonim. 221. Bttlla Utbani papw de ordinibus et residenlia, app.GQ.
J-fo-i-.-Oepiscopiad ordinandos, 225. Lilicrw Gregorii papw X super eodetti, dpp. 61.
lienedictio abbatis monachorum',228. Ceremonies qtti s^observent'en Vegtisecalhidraie ~de
Benediciioabbaiis canonicoiitm, 257. Rouen cn priscnce de monseigripiirVvr-chevcqus) ' "
Bcnedictioabbalissw, 210. ipp- 6L .-;.' '"'-.';: : :
Benedicliocpiscopalisin sulutianc synodi, 2i i
L5BER DE Oi-FiCilS ECCLESIASTICIS.— PR_€FATIO EDITORIS. 26

SGRWORM VETERDM M J04NNE TESTIMONIAv

B. Lanfrancus Canludriensis arcliiepiscopus'ih epi- A anriis et iii mensibus rejierat. asumptus esl; et ftie-
' slola dd Joanhem II Rolomagensem archiepisco- ;] viiiuluni tropplitnniis Roiomagensis faclus esl. Hic ardore
in yerhi.s et operibus niiilliplicifer;ferve-
pum. •
Domino riierUo sanctltalis insignifer efforerido "bal. niihloqiie zelo iii: vilia ,'ul :Phiiieos,'s£ev'ieijai.
Joanni Normannorum archiepi__copo, Lanfrancus Q-iianitimvero ad sopculidigniiatem allinet, maghoe
-iiidignusvocari episcopus, beiie .cceplisriieliora con- nobiliiatis lampatle cluebat. Efal enim ftliiis Radiilii
heciere. Qiiidqijid sanctitas veslra de slola scripsit comitis Bajocensiiinvqiii 'frater-fueral iiierintis Ri-
"riiulliim n.iilii placuit;, nec unquarr. clispiicuit; sed . chardisenioris ducis Normannorum. Decem iiaqtje
qiiod subjunxil qliia ,ad dedicandam eCciesiani.epi-: Vaiinishielropoliianunicontra reginien forliter et diligenier
scopiis processufus sacris vestibus ex instilulioiie -gessit.':..inulturiique
auferendis
impiidicns presbyieros
episcopalis ordinis debeat esse indulus, nlqueiii pro pellicibus laboravit: a <juil)iis,_d.iirn
exposiiione ipsafum sacrnrurii vesiiiim casuiani po- in synodo caiiciibin.is eis sub ahaihemate prohibe-
stiil, valde stuprii, qiiia iale aliquid me-.iinquam clesia rel,,"Iapidibus pereHssiis aHfugil, ftigiensq.ie de ec-.
yidisse nieiniiiisse lion polui.~Po.rr-dquotl in daiidis ; Deus, veneruni geiites in liwiedilaieth iuam
ordinibus soli subdiacono dari manipulum "pe.rhj- (Psal. LXXVHI, 1), fortiler claniayit.
biiislis, ubi hoc acceperilis rpgoriieveslris littefis . Gesla archiepiscoporum.Rolotnagensium,ex tnss,
iiistriiatis; a quibusdani eiiim id fieii audio, sed codicibusS. Maricc.et S. Audoeni.
iiirum id fieri sacris auctoiitatibus' proecipiatur, me- , Defunelo Maurilio Gtiilleimusrex Angloruiri, Laii-
mlnisse non valeb. • " : ';
r "Cfr.aiicumabbalefn Cadoiiiensem, quem posiea Can-
T>
Ordericus Vilalis, Uiicensis riiondchus, ecclesiaslicw tnaiiensi metropOli°pr*fecit, Aiexaiidro papoe.misit.
Hisloriw iib. v. pnslulans ejns clemenliam ul ei assensum proeberet
Hic fdius Radulfii Bajocafuni comilis prsesul ; quaieniis ejiis auctpiiiaie Joanneiii Abi-incensem;
Abriiieafensis Ecclesioefuit, et iiide ad arcIiiepi_.co- episcopum uietropolitari-eecelesioeprseficeiei, eique,
palum assiimplus, x anriis lcmpore Alexaifdrr et ne aliqua occasione in hoc resisteret, litterisapo-
Gregorii VII paparum claruit. stolicis riiandaret. Ipsevero ejiis peiitioiii, quia de-r
Guillelmus Piclaviensis Lexoviorum archidiacoiins, votam vidit, acquievil, et litteras iiide- poritifici
misit. Verba qubeliiieris corilineiilur h_eesunt :;
in Gestis Guiilelmi ducis\Normatmorum '' Jt re«is - « olexahder episcOpus;, sehvns servorriin DCi,
.' .
Angtoruih. Joanni Abiiiicensiuiii veneiabili' episcopo apostoli-
Statuit eniiii summe idoneos ponlilices, Hugorierii cam: beneiiiclionein. Destilula Rolpmagensi Ecclesia
LexOvii, propriuni frairem Odoneni Bajocarurii, pasidre, comperimus Seduiiensis episeopi, etLaii-
Joannem- A.irincariim. Quoriim in eleelione -penes franci abhatis relaiione, le ex eleciihhe priiicijiis
. judicium ejus probitas ipsortun .valn.it, iion alliliido lui, dijeciissinii filiiiiostiiGiiillehni regis Anglpiuiri,
rialaliiiiriproximoriim ipsj. Joaiines Radulii comitis oh \it_e ,el mortim probilaiem iul, jnnjpreiiisederii:
filius, jaiiipridftirilaicus ordine, eriiditiis littefis";'; piomoyeiuium, si ex aiictoritate sedis aposlolicse
tiero, imo rec.piibns eleri sd-iiirandus.,jnnotiierat fiicrit iisseiisiis, cui Beo aiiclore prflesidcjnius.Nos
yiia religiosa. Npii"illius desiileria specie "sacerdo- igiiiir moti; illorUiii;precib-!S,ob saluieinillinsi pcr
t,alis gradiis hpiioreni, sed illum yPla proestiluih.ain-. cle'sii£.et dniuiqriVin tiiis parlibiis, vphimns, atque
liierunt collegam sibi coiisecialiduni. '; ; . C dilecijoiii tu_e aposfplica ^iiciofitate prsecipiihus,
G
Willelmus Gemelicensismonachus, Hist. Normann. ut qiioddiviria dispeiisiitio °de 't&providitrion cpii-
.iltb, vii, cap.. 58; ,"-..;,' irailicas, el electioiVi"-tuoe leiohedienlein exliibeas.
Joannes Abrincalinoeiirbis prajsul, vir ingemiilale Admonemiis itaqtie Tiaterniialem. diileedinis itioe
pluriiiiuni conspicuiis, sapieniia spiriluali feliciier. [al., diilcedinem.lrateriiii.Tiis lhie], iit.si iniiiodico.
imhutus, prudeniia soecularisuinme ]ir_ediius: ,se- iuisli lidplis, iiimhjpri behe dperari rion.desiiiasV
divini verbi pnbhlo reficins, ul nicrearisi.
cundum quippe nobiliiaiein.geiieris, coniitis Rodhlfi popiihiih
Ijlius. ;.-. audire illaiii hehignanivocem Doiniiiidiceiiiis : Euge,-
lbidem de Rodutfo patre Jqannis. serve bone el fidelis, quia .super puitca ftiisti fidelis,
mulia te consiiluam (Malili. xxy, ^o^.DecaB-
...Accepit auteiii ihulierem quanidam vocabillo supra lero" secrelioreni aiiinii' iiosiri vpliiniaieiif plahiiis,
Eramhergam, speciosam, valde, natam in quadam andies nOstroruni legaioriiih veridicahi felatidK
villa' C.alciniterritorii. quse diCitur Cavilla [Cache--.'nem..i. per :.- . • ::.'.': :•;;.'-',':;..;:
vero ;:'.;'.,':'..
villa]. Genuil ex ea duos filips, Hiigonempostea Joannes verp ejus ajjostolica legalione receptai
episcopumBajocensem; et Joanriem Abiiiicaieiiseiii, et omnitim comproyiiicialium cpiscoporririi.,..cuh-.
qui ad ulliipuin-fuit Rotomageiisis archiepiscopusi ctoruiiique eiiain ejiisd.ein' ecclesite ;c_iiioiiicoi_iini"
; Ordericus Yitqljs, eccles'.Hist. /i_»_iy.,:; eleciione commuhi cojisensii facla, melropoliianaiii
Postmorlem antisiitis stii Maurilji Rolomagehsis. adeptus eslsedeni. Hic vero Aiit,yirjjrogei} ie;nobl-
Ecclesia Lanlfancum CadQmensem abbaiem , sibi _ lis, liberalibus imbulus disciplinis...'.'.:_.."
prsesulem elegil : et rei Giiiljeliniis cuni optiniaii- •D *• Aniio;1061 Joahries episcopus Abriricensis niense"
rins suisi pmhique populo iibentissiirie cencessil. Sepiembri. ;'." , '..'-"";.':': •'" ",;.'':; ;
Sed vjr.Deb, deyoius, e.l Uiiiiii.liiali,studens .laiili; . Anno 1069 Mauriljo, siiccedil Joaniies filiiis-Ro-:
lirimatus S-irciiiaiurefutavjt, et siiii ad hunc apiceiri,' dulfi comilis.ffalris Ricliardi qni piius Abrincerisi.
foio cpnatu Joaiirieni: Abrincaiensiuni prsesiilcm Ecclesi_e yii annjs et tiibus riiehsibris proefiivi,'et
jjraiferre salegit.PorrO ut canonice lierei ista eojir '": posiea rogatn A],i_.xa'!iftrfp__pi^
jugalip, Rpmam adiitj-prsediclse prdinalionis licetir . principe Normaririoruiri;et;;fege:Aiiglofurh,:a(iepti.is;
tlani ab Alexaiidrp papa impetravit; sacfinn qtioque 'esi caihedram Roioniagerisis:Ecclesite.' : ':'.'^.','.,,-[-^-i- .
palliuui, uhdeetipsi et loti Normaiinioe glofiaiidiiiii "Anno 1079 ohiit Marihes^RplpiiiagerisisarChiie'-?
Cral, cuai liccnlia dcporiavit. _ -.piscoptis. - ;..;;;';:;;;'; '.'.']. .;•',;:;;;
J.oamies ilaque de sede Abiiucaiensi, qiirimvn. Anno ab iricafiiatione Doinirii 1079 Joaiiiics ar-
27 JOxINMS AiU.MEHSC ROIOMAG. 28'^
chtepiscopiis ocijvo [ii.-deeimo] anno regiminis -sui A Hic tuqlecla diu cancnttmdcncta tefortnans,
deftnicliis esl, et in luptisler.o b.isilif.e ad aquilo- Itisiitutt caste liveie ptcsbqtetos.
iiem tiimiil.itus esi. Monumenuim cjus (I) e\ all.o Dona Dct snb eo revalia nulla fuere,
ljpide f.iciiim cst. in quo in.iusiuodi CjJilalliium Ii-utc el opcs laujas coiiluln ecclcsiw.
ioleuer inscilum cst. Linqua dtseila, genus, sapienita, sobiia vita
Meltopolila itini jncel hic, utbs Rolomagensis, Ilutc fvil, extguus queta tegil iste lavis,
Cuhninc de sumino qtto moitenle tuis : Nona dies Scptembus eiat, cum catne Jo\A\rs
Ecclesta? iiunuwitai one%,saicr ordo tepescit, Exspoliaius obit : stl sibi teia qutes. Amen.
'""Piovida telligw qnein sua consliivii.]

(I) Hujus nulluni hodie videlur vesligium.;';;.;;';..'i;f.

JOANNIS

ARRINCENSIS EPISCOPI

LIBER

DE OFFIGIIS EGCLESIASTIGIS.
AD J.IAURILIUMROTOMAGENSEMARCIIIEPISCOPUM.

3. (1) Dotii'no \eie sanclo, et meiitishonoranlo, , B E P.opositum sanclaj lehgionis in piimis opoilet
MAUMI 10 \enciabih (2) sanctoe Juo.om.igensis Et- cleiicos in lnoiibus, lubifu, ct incessu f>) juta
ciesi_e aichiepiscopo, (3) Joiwrs Abiiiicaceii=i., Ciiiiuginense 3 conciliiioi (i\ , c 4.1el 43) cano
oiiinitim episcopoiUiii incii.i__ infimus, coipoie et; n.cc obsenare scilicet, ul tltnci coionas, non
spiiitu tolius obedientijj niuiius, a i.consas, sed palentes liibejnt: {8) \ains ncciu-
Quoiiiam luaj pileiniiaiis sair iilotem de eccle- beis ulaiiltir iiiJiimeiUis,c.ipjiisii. etclesia nunqi.am
siaslicje dignitatis profetiu scnipei soll.cilam, ejusi nisi nigns. Uniini lompus. et nna thes sit seii.pe.'
lapsj nimio moeio.e affin , s.ep s^imis indc niecum eis ladendi. Ilnic pi icepio inobe len1- disliittim
h.ibilis qi.ajslionibtis rompe.i; hocque ('o'oiem lil i subjaceat eouepl'on"i. (7) Quod capui iiosirum ex
augmenUie ejus repai.itioiie fhgi lnu , quod \nes : apjslolic.i clo-_.liiiiaiu snpeiion pjile utdimus,
aJ hoe tii-C subtiaxeint imboriliiUs .rgnliidiius, supeilliias leirpoialesqiic cogfaiioncs dc mcntc, qu_e
paiulas niea luoesantiissiniT g opiioni suffngan, pei c.ipui cpiiimt.il, iesec?ie pibeniur (8) Pei co-
non aliquo faslu succensi. ^eJ pia cor pas-ione lOi.am tap Iloiuin, qtiam in iiifciuu perte poil.i-
commola appelut ul quoJ regligcnliiim pnsioiuin mus, tempoialij, sinc qiiibus pi JJSCIIS \ila no-i liaiis-
depra^atur lncmi.i, tux sanctse icligioiiis icpaic- igilur, concoidi ulione legeie, et eis ord n.ila di-
lur \igilanlia. Hinc lun aiicioiilaic ficttis senteiitias G
£ scielione uti adnionemur. Quni ne capilloium siqicr-
sanctoiuni Paliu.n .iggic«sns, di\eis:iiiiinque Ee- flnitas atnes \el otulos coopen.u. sacra leligio
clesiaiuin nioies et co.isucliithnes prospcclans, et obsenal, ne ;uncs coidis \eloculos ad I.onui.i ope-
ca, qii-e ad dmni ctiltus ofiiJa peitincnl, quodque raiidiim sollicilLidinesti dniliaj lrijus soeciili impc-
in se myslice coiitincnl, iiiliiloiniiius conspeians, dia.it, ut sumiiiopeic piouJeanuis, desigiut. Qnod
quariidahi""qiiasi cOrifeciioiiein cx "ca "flivcrsitale vero (9) baibam radimus, per quam virlus corporis'
composiii, qiiam omnibus a'Jhiic occnliam tu_c sa- dcsignaliir. nos nicr.lis fciitalcm amitlere, et jnxla
gacilalis reprajsento examiui, ul susccpluni opu- Apostoluiii (1 Coi. xiv, 20) p.m.ili in Clnislo efl<ei
seiilum inspicias, elirispiciendo eam, precor, dili- dcbcrefiguramur.
geniiam adhibeas, qua te nobis ctim csse s'gnifnes, IIoc ergo expetiito, hor.e noclis ct diei j.ixt» ca-
quciii iif paternilate ac magisterio snl decenler nonicain institulionem ceriis tcmpoiibiis obsei'\en-
exhibcs. Tua qtiippe refert, ut si aliqua sint quse tur; elcanonici ad ceclesiani 1$.devote congregen-
\aleanlp:i(erno affeclu vclis annuerc, si vcro ccon- lur a qnibus iia ut scribitur, per totiim aiini circu-
Ira, \igil3ii(is niagislerii censura conigcve. Qno.l si Itim ccclesiastica ollicia ngenlur. Quia \ero quaiuor
uiiie ct ralmn tua auclorit.itc cciiselur, (i) jiost- clemenlis subsistenies, Domimim nocie ac dic of-
qiiam de metropolitaiia sede siillarc videbimus, ca- D fendimiis, dignum cst ut quater nocie et die in
tioiiuni stalula sequciues, ii0->ti';epropinarc sluJe- hyiniiis, el psal.i-is, el oratioiiihus Dei omnipolen-
IllIllUS, tiam, aiiliqiionun ex"inpla seclanles, placarc slu-
£9 LIBER DE OFFICIIS ECCLESIASTICIS. 30
deaniiis; EsJras enim a caplivilale B-.ibvlonieare- ^^ dielo (17) hjmiius sanctaj Maiiaj, lmmilitalis, et
\ersus (II Esdr. i\, 5) popiiium Israeliiicum (10) obc.Iiciiii._e,et spei excniplo nos corroborans, Do1
qtialer noclc ei die domino psallere aJ cjus misc- minitaj incariialionis memoriain ad exercendam fidei
ricordiam pro\ocandam instiluit. Prophela \eio liosii-S de\olionein nohis 5'cdticit. Incipier.te versus
David scplies in die iauJeni Domino se dixisso, et ju\U qttod Dominus proecepil Moy>i (Exod. xxi\,
media nocte ad coiililencluin Domino suiievisso, 15), (18) inccnsum super altare a sacerJoieoflerttir :
nobis indicil (Psal. cxuiij. Has namqne bcras, sicijtte, ut in caiieiis horis, (19) cum oralione Do-
scilicel Piimam, Teiiiain, SexUm, NOIITII, Vtspe- minica et precibus, cxcepiis 7 fcslis oratione \era
ras el Coiiipleloiium, Noclur.ias ei ni.itulinalc 01- seiiiper complclur.
ficium, ad psaliendum Domino s.ine i Patrcs pr_e (20) Qtiia \ero posl Vesperas non sl.ilim quiesci-
cajleiis elegertinl. Piimam voio, qtii,. fiuis esl uociis liius, seJ (crreiiis-operibiis cl iiecessiialibus corpo-
et in l.nni diei. IIscc bor.i omni temjJore, cxceptis rum, qujj absqtie * on.nii.o excrceri lieqtieunl, * quid-
diebus tnbus passionis Doinini, et sepicm ..icbus quid in illis deliquiinus, per complcloihim cmen-
Pastlue, cum oiationc Dominica, et Svniliolo, et danins. In hae quippe hora~seciindiini eleinenia cor-
Cip.lulo, el Co'letla- complclur. •In bnc qula nociem
- , poiis noslii, quibns Doiisiiium offendinuis, quatuor
cum sa ,ulc tianspgimits, p.iston noslio gratus ae- V 1 ad
placandiim Dominum psalmos ranimus , quibtis,
l.einiisrcddeie, el quiJipiid niali qninqiie sen-ibtis posl capiiiihim hum.o ditlo, (21) hyinnnin ilcruni
corpors contraximus, piecibns et laciymis ejus nii- ju«li Simconis adjicinuis,-ul a Deo ciislodiii cl illu-
serieoiJiam JJ poslulando delere; id insnper exo- min.Ui inpace qiiiescamus. Posiea ul in pilnia, (22)
iare iil immincnli dic ab omnibus malis giegem ornlionc Dcminicn, el Syrnbolo, _cl coiifessione, nos
siium digiietur defeuderc, et qninque sensus corpo- conlra noclis inMtllas uuiuienles, boram cum prc->'
lis nostii in beneplacito suo dirigeie. Idtiico (U) cibus, et or.uione complemus (25) qnam leclio prse-
qumque psalmos cauimus : sed triita sancise Ti ,ni- ccJu Je evemphs banctortini P.ilrttm, ad excilandas
lalis glorificaiiine coiineciimus, ul senstts nostii in liono animas fralrtim.
ejus fide nuinijnliir. (12) Quibiis fidcm calliolic.im (21) Mcdia nocte. juxla Prophelam (Psal. cx\iu),
a B. Alhaiusio Alexaniliir.o paui.__.fiia e\poc,lain ad coniitendiini Doniino surgere (lebemus. Populititi
adjiciiims,~ut conira omnia atheis.i \isih_lin seu m- eniin scdenteni in lenebiis., el uinbra moilis venit
\isibilia sit ncbis incvptiguabilis cljpens. (15) Tcr- CJV-isiuslodimere, nalus de \irgine, noetis in tenv»
liJin \eio, qtiia in ea Spnitiis sjiiclus snpei nposlo- ' pore, qnam eiiam sua illuslravit resiipeciioiie. In
I.is desceniiil; S.-xiam. quia in en Silv.Uoiem no- hac, qtii.t somno dominanic hucus(|tie coiiliciiimiis
striiin erucifKerunt Judcei; Non.tm, qnia m ea idern CJ Doi'iinum deprpcamiir, ul labia noslra ad laudem
Sjhaloi iii cnice pe.ulens spinluni eriT_'it. In bis su.iiii proiiiinii.ind.ini @ aperire dignetur. Posl, ut
lii.jus horis (11) bis lics ps.iliiios ciim liina gh.nii- ki i oetciaiiiin piiiuordio horanim, ipsum in ifoslio
calione sancl.3 Tiinilalis oani ims fidjin cn m san- opcre (2_j)aihuloiem iniocanius. Poslque hymno ?d
cise Tiiiuintis niente el coipote lencic nc \enerjii cum pl.icandum dieto, (26) duodccim p^.ilinos cani-
dcbemus. H.is quoque ctim responsoiio, et \crsu, iiiii=, nt per duodecim hoias noctis a Doniino ab
"et (13) oralior.e Domimca, el precibus, cl psalmo, oiiiuibus nulis luca:niii._Ei quia hfc cusioili.i per
Miseretetnei, Detts, gcmifleciendo, ct oiatioi.e com- scx oelales nuindi necessaria luif, eosdem psalmos
jileinus : e\eeplis fcstis, in quibtis oratio Doiiiiniea, sex anliphon°s copulamus. Per aniiphoiias, ul di\i-
et pieces cum psalmo el gcnufleclioiie pwtermil- mus, (hnnt.is e\piiiiii!ur. Yeisu ad cxtiianJos ani-
luntur. Finitis his duiriialihus oifieiis, (16) noctur- mos dlcto, el omiione Domiuica ai niun.landa cor-
nalia succedunl, in quibus Vesperaj prima hou d.i liiiila. beiictlieiioiie a saeerdolc accepta, tres le-
consistil. g In iuc, quia finis est diei, cl iniiium ctiones legnntiii', quarum iinamqu.imque rcspons.)-
noelis, ul inpiima, qtiinque psnlmos propler quin rium s'ibseqiiittii. Lectionibus pnfdicamus, rcspon-
qiic seiiMiscorporis canirnus : ut quioquid per eos ^-^ ' sis l.ois.i opera,'qu_e subseqiii dcbenl, dcsignaiitur.
in dic ofienJimiis, psjlinorum depreclione nobis Se\ ciiiin aMaiesliii.us leiiipoiibus, id esl, nalurahs
diniitlalur; cl lidem sensus nosiii itiuiiineiUe nocie legK, lcgis liilerx. ct legis graiice coneilIdu!ll.l!,.
a Doniiuo in beiiepl.icilo suo dirigantur. U"insquis- QuoJ idem Doi.iinicis diobus et festis per Ires no-
qne ps.dnus cum aniiphona cantetur, ui instimii clurnas ligiMJtm. Qnod \cro in piimo noclutno in
bealus Ignalius patriaicha AiUiochonus. Per psal- Doniiincib dicl.us d.iolecim psalmos cum trina glo-
niuin, qui alleinaiilibus choris canlatur, bona fia- rifieaiioiie sanctaj Tnniiatis canimus, •qualtioi' una
Irum opera designaiitur : per aiiliphonam , q.i_cab glorilcatione, et una niiliphonj copulanms, duode-
uno ineipilur ct a cocteris commupiier canlaiui, cim palriarchas, c\ quibus Jtidaictis Dei populus
cliairt-iS oxpiiiiiilur, qua fidelium meiiics in iuitim propagatus csl, nd nicnioriam rcducimus : qui in
connecuinliir. Iltnc a saeeidole. qui viceni Clnisti quatuor viilulibus, scilicet prudenlia, foiiiludinc
geril, leclio, id est ovhoiuiio prp.ih, ne deficiant, @ jnstitia ei tcmpe.-jiilia ftilgcnies, casque Tiinita-
sed in bouo opeie pei*"\eieui, dicciur : qtiam re- lis flde et cliaiitate conneclcnlcs, Damiiio de\olo
sponsum, ij csl bonuin exhoi l.iti popttli opus, ct semoriiiil: qtionim cxemplis dcbemus instiui. Per
hymi,.is, ul o-i latis Dei, piosequit.ii : ct \euu scciinlum noclurnum signilicaiilur hi qui stib lego
51 JOASNTSARCIIIEPISC. ROTOMAG. 52
fuerunl eadem fnlc et eharitate liiuniti. Pcr teriitim, A piis diebus N.itiviiaiis Domiiii usqtie ad octavam
hi quisub gralia fucrunt eisdcm viiiutibus ilhiini- Epiphaniaj, el diebus Penlecostes. (53) Subsequenle
nati. Per novein leciiones, quibus Tc Deum iauda- cnpitu.o Dominc tniscrere, in ferialihus dicbus, fesli-
mtts, scilicet laiidcm Dei, conjiingiiiiiis, nos lioniin vis aulem Regi swculornm, rosponsorhim cum versu
l.ium leniporum exemjila ila imilari proedicatione sequittir, el dictis prccibtis, (56) confessione facla
et opere debcre designniur, ut novem angelorum cum piccibus ibi portineiiiibus, oratione sulijecta ho-
ordinibus conjungi inerennuir, ul ex nobis deci- ra complealur. (57) Prima (inila in capiliilum fra-
liius restauretur. qui divinis incessabiliter inhsereai tres convenianl. Mjriyrol.ogii leclio legaltir, (58)
laudibus. nc aliqua sancti fesiivitas in crasiino celebranda J2
"
(27) Per Oi-.ic.ummaliitinnle recolimus baplismum negligcnter omitlntur. Vcrsu, Pvctiosa est in conspe-
jilebis Israeliiicfc, per qnem noslei' figuraiur, qui in cin Domini,' dicto, bealte Mariaj, sanclorunique in-
vigilia inatutina Exodi faeius csl, duin necalis di- tercessione postuhita, lumque Deo in eorum auxi-
•vina potenlia hoslibtis, lubriim mare iransierunl. lio invocato, oralionc Dominica completa, ciim sa-
lil hoc oliain DominiC-imrcsurreclioiieiii reeolimus, cerdotis oratione, ibi finialtir. lnde reciielur (59),
qtiam sr.mmo diliiculo angeli iiunliaverunt nmlieri- " lectio rogulse canonicalis, (40) seu pastoialis, (41)
biis. In hac hora qiiinque psalmos ail miiniendum * vel alicujus regularis libii. Deinde culpse cxamineii-
quinqiie corporis sensus caniiiius. Posl sacerdolis lur : examinalio caiionicaliier cxerccalur. Post ad
leclio, quai capituluiii vocalur, nos in bono opere ecclesiam redeani, et missam uiaiuliiialem canaiu.
perseverare hpiiatiir : ctii nos obcdientes hjmiiiim 1ii ea haeornlioncs dicntuur : piima Fidelium Detts,
Domino resonamns. J.© Versu qiioqtte exciiaii, secunda, Deus, qui inler aposlolicos, tcrlin, Deus.
liymnum Zacharise conciiiimtis, in quo Dominum veniw largitor, post cseterae cjuoe fiatiibus jilacue-
nos visitasse, et redemplioneni per Abraham nobisi riiil.
proiviissam complevisse, collaudando profiteiiuir. Signo indicaiile Teiiia caiuel.ir. Missa diei hora. .
Versu incceplo, juxla quod Doininus Moysi pr;iecc- lerlia, cxceplo jejuiiii tompore, celebretur. Ilora -
jiit (Exod. XMX), sncerdos incensum super allare cnim lcrlia lingnis Judujorum crucifixus est Clui-
adolebil; sicque ut in Vesperis, anlipbona cania- stus : jejunii lcmpore hora nona, in qua Chrislus
la, (28) cum oralione Domiiiica, cl piecibtis, ct orn- emisit spiiilum. Missn vero diei hnc ordine celebre-
tione flniiur. lu foslis vero oralio Dominica et pre-r lnr. In Primis in fcrialibits diebus duse cnmpanaj
ces non diciinl'ir. Quo finilo ut in cai'eris boris Do- puh-entur, (42) in feslis omnes. Ad Gloria Palri,
minus bene.iicitur, el ab oiniiibus sibi gralcs refe->p„ choro inlroilum a beaio ("oelestino instiiuluin cn-
runlur. Aliud qnoque inysiicuni gerii hdc ofTicitim. nente, sacerdosin \esliario, cajierique ministri san-
rer priinum psalmum primiliva de Jndtois Ecclesia ciis vestibtis juxla ordinem indiiantur, scilicct alba,
»les:giialu:'; per sccundum dcgcniibiis; per fertium, slola et dalmatiea diaconus ;^alba, cl tunica, el ma-
cui unus psalmiis sub una g'oria ailjicilur, uleique nipulo siibdijconus : £3 rcliqui irJiilum albis, sci-_
populns, gcnlilis ei Judseus, qui in fine niundi uua licet (45) duo acolythi, untis qui canlet graduale, et
iide, tinn lege conjungeiUur. Per quarttim, quem dcfcrat candclabriim; aller qui Alleluia, el ferat
pueri in camino ardcnti cecineriint, Autitliiisti lii- lliuribtiltiin. (44) Psalmo diclo, incipienle choro.
bulaiio, qiiain ulerque pro Chrislo palielur popu- Gloria Palri, sacerdos cscleiique ininislri sic ad al-_
lns. Per Ires psnlmos Laudate, qui sub una gloria tare procedanl. Diaconus praecedat preshylcrum,
coujungunlur, tres ordincs, qui per Job, Daniel et subdiacomis prtecedens diaconum ferat Evnngelitim,
Koe cxpiiinuntur cum Christo in laudc et gloria re- (45) ceroferarius cum cereo proeccdal subdiaconurn,
giialuri, (29) Signo .ptilsante, aiiicquam laxetur, ad poiiilor iliuribuli cerofernrium. Dum ergn anlc al-
Priiuam, vol ad onines lioras noetisel dici, fratrcs tare veneiinl, siibdinconus Evangelium ponat super
congregentur, (50) ttbi religiose W consistenles, dexlrum corim altaris, ubi usque ad Eiangcliuni
fion hac aut illac se niovciiles, nec alicui coufaliu- D u maneijil.-Per nltnre Jerusalem designalur, in qua -
Jjnles, neqne bini-siinul, nisi compelentibus horis, ab inilio advcnlns Domini evangelica doctrina re-
sedenlcs, (51) el ad Gloria Palri, ad nliarc se incli- somiit, el inde usquc ad publiciim exivil, ut scri-
nando veiieiues, (52) chornm non exeant, majores pliim est : De Sion exibit lex, ct verbum Domini dc-
absque decnui, minorcs absqttc licenlia canloris. Jerusalcm (ha. n, 5). Poslen subdiacoiius ad sini-
Qui atiiem.legere pcrrexerii, non niediuni cliori, slrnin snceidotis transeal, diaconus ad dextram;
qiiousqiic (55) anle cl lelro inclinet, transeat; nec ubi confessione invicem lacta, (46) diaoonum cl
CUIIIslrepiui, sed decciiler pergnl,iil in incessu ct subdiaconum osculetursaoerdos; piinnim eiiim Cliri-'
habitu eorinn religio seinper appareai. Qtii vero c\ stus pacem aposiolis dcdit, pereos orbi transmisit.
una paiie ad alleram summa quidem nccessitalc Postquo (47) sncerdos eoeterique ministri retro co-,
ierii, anlc lanluiiiniodo slans qui.'cm revcreiiler in- ram allari brcviter orent stantes ordine suo. Deinde.
clinei. Violalor hujus proposiii legilimse subjaceat prinium ab oralione surgens inclinnnti sibi inclincl
corrcptioni. llynino dicto psal i.i cum nniiphona ad diarono, diaconus inclinanli siibdiacono, subJiaoo-
eos.peiiinenlc dicanlnr : post quos Quicunquc vult, nus inclinami sibi choro. J^ Dinconiis \cio posl.-
cum anlijiliona sanc!;e TriiilaiiscJiilciiir, (55) ctee- inciiiinlioncm uli.iq-ie aliaris ooinua dcosculans,
33. LIBER DE OFFICHS EqCLESIASTICIS. 54
sacerdoli medium allaris osciilanti EvangeliuniOSCUT A>lionis
\ suoe,iji chpro iiianeati (53) Epislolaijirespon-
landum offeral; evangelio enim Christns prajyari- < soiiriji! (jpportunis teihpoiibys tractu.s y.eIV:A//o/«i(i
caiioiiis cliirographiiiii deleiis, paceiii niundo dedit; sseqtiiiiiliifi.Per resppiisprium, qtipd ,a!ternatiiii canr
cujus pi-seconibus ulrumque pdjiuhuii,; Judaicum 1tniur, aciiya vita designaiurjiin .qiiajEccIesia, bona
quippe el „gentileni sibi recpriciiiayii. Qiiod altaie (biierando, pfomerelur oe.ernain gloriam,; quae,,jjef
sacerdos osculalur, significal gehteui Judseam in Aileluia ,_ figuraliir; per Iraclqm, qui riylio responj-
Jerusalem hiorantem, quani Chiisltis sihi reconciiia- deme < caiialur, ei.i.n iiielptliissuis siiiiililudiiiemferj
•vit; per evaiigelium,gentilem pppulum..Dehincper- gemilus { , vita cbnteiriplJUiva, in qua pcrfecii: yifi
gil sacerdos ad dexlriim corau aliaris : dexier.im peccaia ] plbrandOjsoli DeoTacnhdo, nioranles,, eam-
ciiim Chrisius 'seinper egil viiatri : dexicra eiiini deni i hiioinerentuf. Pneur
excclientius"quidii.ii.i-glpriain
yila acquiriuir ccelesiis glofia. (4$) Diacoiius post ma i secjiieiiiiss,quoiLpost,^./<e/«i_a,:c_iiviattir, Jaiidein
eum eaihdem imitandovitam [fdri., yiam]:cOiisista!,; ;oefernoej,7.gloW.sesignijlkal.ubinullaeritnecessaria:
quoiisqueei sedere innuaii Sessio episcojii juxia yeiborunilocutip.sedsolapura, etin Dep semper jii?
decreta Urbani papaj (epist, de cqlhcdi:,'episc..,iv, tenta;cbgitalio. (36),Pef taijtilas osseas, .<junscan-i
c. 55), et Garlhagiriense conciiiuiri.ctefeiis celsior tpres lenenl in niaiiihuSj fprlis bp.noruiiioperum
debet fieri, in qua cathedra poiiiiflcalis .hoiiorificeJ? }.persereranla, qua divinis pportel iriheerefejlaudi-
conslilrialur: episcopus enim Graece,.Latiiiesuper- btis, desigiiatuivLeclpres Epislpisevet:;E
iritewdensinierprelatur : ideo allioi', sicut yiiiilori, cnnlores gradualis et.rAlleluia, in /eslivis dipbiisjii
ad eusiodieridaiii.viiieahi Doiniiii sabaotli, ei loeus pulpitum ascendaiit: :debent eniin; jjasiores;.et;=dor ,
proeparaiur, quarii, incipienle Kyrie eleison, episco- ctof.es preedicatipnein suani juxla jjrojjlielam exal?
puscumiriinislris suis ascendat, quorum alii slent, alii tare (Uai. XL,9), ei .op_e.ra.aii- iiisirueiidiim Dei po?:
sedeant, Pei eds qui sedenl nienibra Gliristi desi- puium, utin cis illud Doniinicum impleatur -praj-r
giianlur in pace quie.scenlia; pe.r.eos qui IJJ .siaiil.,' ceplum : Luceanl opera vestmm coram honiinibusy
in cerlumine posila,, Gloria in excelsis Deo cum in- •. et glenficcnl Palrenivesirum,qui.in,cailis est {Mqttli,
cceperii, vel oratioriem dixeriiponiifex, ac sacerdos y, 16). -Diaconus, ctim piilpiltnn ascendil;. .celsius::
ad .Orieiiieniyertalur; non qhia ibi splhm jsil Doiril-. cpissislal cerqferariis> .Eyaiigeliuin enimiChrisii IfS-.'.
nus, qui iibique ribiv ipcoriiiii sjVaiiis,sed lnajeslalis geih et pfophejas prsecellit;,per thufibuli vero',.°pjbi^.
jjoteiiiia prajsehs est, sed quia ab orieiite lux dri- liiorem, qui in epdem;loco cuni diacono c.Onsistilv
lury qila eseiersepaiies illuslranliir ; sie a Deo designatur fragrantiadpctrinaj et magiialiumChristi-
suminum bonriiii, quo lo.tus Oibis iiluminatur, Per. m Crucem, quam iiicijjiente, Eyangelio froijljbiis ii6-_
saluialionem sacerdotis et respbnsiOnenipppiili eo-. u sijis iiripoiiinitis, ad .expellendas-=onmes .pravas
ruiri conimunis et charitaiivhsosiehditur aflecius3 suggestioiics facimus, criix.eniinr,pellit-oriines :adr;
aliefnatini moneiis eloplansiillii eis seiiiper nianeat . yersiiales animi. in eadem^hpral{57)oportet cpiscOr•:$
Chrislus. Qtipd solus episcbpus saiutando pojjulum."...; .-.pos el abbates liaculqsde.nianibus depoiicrein ;aii-;
Pax DqminidicU, (*9) osteridif euin esse vicarjum diluverbi Donjini, etajitc Dominum devotOshiimi- ;
Clilisii, qtil resurgens a morluis, pacem apostolis liler stare. Tempore _|@ quo lriiiiislricasulis iii-
riuiiliavii. Ministrofum qiianltiscurique fuerit nume- duunliir, pralione flnita: (58) subdiacoriusexuta':
rus, riiajor pars in dexiera, ininbr in simsira [f.add, "- casula .Episto]ariilegatj.qiia iectavftijfumiriduat,- et'
parte] : utraque eriihi benedictib scilicet temporalis' .. corporale ad aliare^efercnsiaiacoriPVi.ribuat :;;quoiI
el oelefria,liobis a Deo esl .posiulaiida, licei instan- ille in allari dispoha.l. lnccepto.trac.tii aut Alleltiid^:
lius seriipitefna. Cerdferarii vefb .iisque a.d Kwie diaconiis casulaniejiiiaty «tsub dextrp arnio sripef-
eleison, (SO) ah ahstro ad 'aquiloheih candelabfa que siiuslrtini ponalirdextrunipost discbbperiufti";
}' leneaiit, quoihcoejitbibidem diniiltant. Perausirum,
habpaf%bi;achium cnirn Doinini, quod iii lege eiiit
qui est veritus Caiidiis,'Spiritus sancli fervor "desi- . abscpnsuin, iipbis. patefecil Evangeliuin. ;Quod (59)-
gnaiur, qui veri solis oriu,.ab orlente ad occiden- ~ r»-Ca.su.la jnduitur diacoiius,- significat niysiiciim-^sub"
tem, hiuhdum Illuminandb, c|i__fuiidiiur.Unus vero . Iegetempris; quod exuiliir, flgufat .temjjussiibgfa-'
tertius ih riiedio pohaiur, jjer 10 quem, ubi duo lia, lf, hi cjuoj inysteriareyelanturi; PrppiiiquhiiJb5
Vel.tres congfegaii fuerint in noniine Roniini, Dor.... . Evangeliiieriiijno sacerdos lliymiama in Hhufibuliy;
riiimimadesse desifnatur {M-diih.xviii, 20). Periipc:; ; pqnatj quo (60) incensaio altaii; -anle Evahgeiiiihi5;
qiiod,(5l)inco3plb___;j/ri_!cefei deporiiinnif, nos, dtiin deferalur. Pef Ihurlbulum; qiiod fragraiitiarii 'pdbris"
. Domiriiiriieicbfamus,contritp corde Iipniiliari opo_i>. .... eniittii, fa.ma.bonbrutn-;, quse dociiiiiam pfatjcessii;-
iere deiriotisiraiur. Salulanle presbyiefo Jjopulum, Diaeonus benedictiorie.a «acerdote aCcepta, ab sl-"
, ibiifenilerieaiii/Ofatione finila, ali oiiente ad occi- tari^^Eyaiige.Ijum accipieiiSi^Ol) siiper siiusliiiiii-
denterii colloceiil; duobus enihi Testamenlis itlunii- ;; ariiiiiin jfi)i).oiiat..-Per-Sinistrhm eniin armiim vita^
rianlur quaiuor partes hiuridi. (S2) Septem candela- . teinppraliSjdesjgiiatufjtin qua bppriei:;Evtiii^elhiih;;
brairi fesiis Sigriificanlseptem dona Sjjiiitus.sancll, prajd.ieaii; et;Subdiaconnsaiiie euiri pulviiiar-defe-
(55) Ihcipienie su.bdiaconoEpisiolanjjsacerdps juxta ;:. .-:,ral.Pefipulyinar quod qjrsecedit.;lei figiirnttif-qii;ij'
aliare sedeat,:et:diacottOinlocb suo sedere innuat: : Eyangeliuin.:proecessit;vper.pltinrias^^ quos iifltis"oc-;
(54) subdiacbnus yero, exceplo.teriipore^niinisira- .; ciiU.atiUir,iiij^sieriajqu_jeinlege*oiiIinebahiui';'jier.:
03 JOANNISARCHIEPISC. ROTOMAG. . 5!»
leiitatcin i'lumoe,prsecepla J,@ \ctcris Icgis Ie\ia A -] tur aposloli. Per inclinationem diaconoium signifi-
ad conipaiatioiicni novsc : in illa cnim dicimr : Kon c.Uur mceslilia npostolorum; per subdiaconoriim,
occides (Exod. \\, 15), in no\a \ero, Qui iiuicitnr saiiciarum mulierum. Subdiaroni vcro siinililer
'tftalti sno, rens eiil jttdicio (Vulth. v, 22). Sitque jncl nnli sint in nspeeltt saccrdoiis, pei quos cxpri-
(62) pijjccdeiilihus ceroferario thniibtilique httore, niunlur snnctJj niulicrcs, qnse pnlienie Domiiio,
ctiin processione ad pulpiiiim pcig.il, el sipposilo ftigijniihus discipnhs, licci iimoie ct nceioie per-
Eutngelio ac incens.Uo, verstts nd aquilonem ___\an- culs.e,in his, qnse cleeo fiebnnl, eraiu imendfrics;
gclium Jcgnt: per aqiiilonem cniin .nfidclilas gcn- seri Doinino de ciuce deposito ac sepelio, inde re-
tiiim desigiialur, quibus .Evjiigeliuni ab aposlol s cesseiunl, ot aromala sepnlliuoe paraiertint; ila
igne Spiiilus saneli accensis pr.edicatnr. (63) Qtio subdiaconi ab co loco ..isceii.tnl, ct corpori ac san-
leclo cnndelabra cxslingnanttir : iinmolJtionc erim guini Gliiisli niinislrarc salagant, efTerenlcs paie-
veri Agni, tjpiti ccssa\it immoijlio, el tjjleia my- nain pcr manom diaccni sacerdoli ad frnngendnni
slerin, quse iu lege conliiiebaiittu' et prophctis per in ca corpus Domini. lloc expleio sacerdos (71)
candtiabia dcsignatis. (04) Inccnsum sacerJoti in Dominlci coiporis ct sanguinis consecratioiiein ^jg
lliuiibulo offeratur , ct Evangelium primum a snb- j'ti.\U sanctoium Patiiim inslitMiioiieniptno ei hu-
ciiacono sibi poircctum osculeliir, quod posl n dia- "' mili ccide complcal. Diim ergo ad Nobis quoqite
cono osculeiur : ei in festiiis diebus a stibriiacono peccWoribus Tenerit, aliins voccm suam pioleiat,
on.ni tieio, incenso prsccedente, jirxsenteiur. L_\an- cl poclus suum pertiitial. Vocis ciiim exalialione pcr
gelio lcclo populus a sacertloie sjlulelur; o!Terenda ccuiuiioncm gentihum exprimilnr piofess'o; per
iiicipialur, (63) quam finitain \crsus scqii.ttnr. pectoris tunsionem, Judajoium peclora sus pcrcu-
Inleiiin vero pnnis el \ini oblnlio a subdiacoiio dia- tienlium lanicnlatio. Ubi cigo ad hoec\crba veneiit,
cono, a dincono oflcialur presbytcro; (66) c.imor sciliccl, Per quem lucc omnia, Domine, sempcr bonu,
aqiiam linieo coopeilam in fosiis dincono deferal, ttinc diaconus accedat, el dextcra manu dcxlrum
qttnin diaconus viuo misceat: dtilci eiiim cauloiis cornu corjoralis accipial, cum sacerriole discoope-
iiiodiil.i_.ione,populus pia deiolionc et g>Q di\ino riai. Sncerdos, Per ipsuni, dicendo (72), obl.Uaqua-
anioie, accenditur, ct sic atl Dominum cuiril, ct litoi paiie., clicis langai. Immolaiione enini corporis
uniim coipus in Christo efllcitur. Pcr \inum Clni- Cluisli redemptu suisl qualuor climala niundi.
slus, por aquam popnlus, pcr linleum coopeiltiiam Item (75) oiaiione finila ulcque cnLcem levcnt, et
aqujj I.ibor modulalionis canloris, quo libeiaitir siinul pOiinnt et coopeiianl. InJc (T,) all.ire di.tco-
popnhisa cogitatiomim pravjtale : lino enim laijor ,J ims osculeliir, deiude dexleiam sacerdoiis scapiilam.
cxpiimilttr. Aqua mista \ino, populus adiinaius Per scaptiljin sacerdotis lapis des'gnalur, in quo
Cluislo; vimim sine aqua Chrisius cst; nqna sine aiigolusari soptilcrum resedil. Semper eniin angclus
\ino, popttlus sine Chtisto. (67) Aliis clicbus u.ini- ciedcndus csl adcsse iinmoljlioiii corpoiis Cluisl'.
slieiennt acolythus. (-68) S.icerdos olilaiioncm iia Pcr diaconuni Joseph exprimiiur, per sacerdotem
componat, ul in dextei J jjatte hosii.e calieem consti- jSicodeiiius; per eie\alionem dc altaii hosliae, dopo-
lunt: a dcvlio enim laterc Domini snnguis defi'i>il lilio Clnisii de cruce; per riepositioiicm itertim in
el aqua : sicque corpornli toopert.i (6i)) inrciisum all-ui, sepiillur.1Clnisii. Posl qiioesnceidos oraiio-
desuper ofleial, et sic di.icono pis_be.il; diaconiis nem Domi.iicam alla \oce pioferat. 23 Per exalln-
\ero in ciictiitu al.aiis defeut, jiosiej s.iccrdoii, tionein Doiiiiiiio_eoialionis dciiiotisiramr no^lise
clcindc ministro rcdd.il, ul clero poptiloqne delerjl. uniias fiaicrnilatis (S. C\P. de oral. Dotmiiiai) :
Prjierea aecipiens pjicnani de nhnii, subd<acono Deus ennn Palct nosler, yacis el concotdiwmaghtet,
ponigat; (70) snbdiaconus \eio, si ftieiii, acoljflio. sic nos tittum pio omnibus otatedocuit, qtiomcdo in
Non licet eiiiin quidqtiam sacri ab allaii auferie tino oiiines pouavil. Clero, Sed libera nos a ttiaio,
alicui, nisi dijcono, vel sacerdoli. Tuiic corani al- respondenle, ofiititim consecralionis peificinl. Scd
laii oret inclinnltis sacerdos solus, posliilando nt yj_ libeta ditto, di.iconus ct subdiaconusse eiiganf, et
(1'gnuspossit actcdere ad allarc,ct insislere cultibiis otiilos in Douiiuici corpoiis consecr..lioiiem iiiten-
divinis, ue (iat illi quod faclum c<UReihsamilibus, qui d.int; ail cniin evaiigehsla, qttia noli ejusaiongc
temere vidensnl aicam Domini (/ Reg. \i, 19). slabanl, sua pectora petcntienles (Lttc. \XIII, 49;.
Chiistus cnim anlequam paleretur, sxpc solus pcr- Ubi ergo atl loetim, Da ptopilius pacem, \cneril, qiu
noctans gjj} in orjlione oravit, non pro se, sed pro niasiliii indtilus leimer.vi, [add. pnlonam] subriia-
nobis.-Cjeteii \cro ministii stent in or.itione oidine tono (75), subdiaconns dmcono. diacomis saceidoii
suo. Post qtioo\ersusad poptiltim orare moneat, con- offerat, iu qna sacerdos coipus Domii.i triplititcr
\ersiisquc ad alinic secielam oialionem dical: qua dhidat, quarnni paiiiimi unain s.iceidos calici !m-
.compleu, Yeie dignum, de.ola niente dulciqiie \oce millcns, Pax Domini, alla \oce dioendo, pro.i. tis
proferal, in cnjus fiue hymiiiini, Sanctus, sanctus, subdai secrete: Fiat comtnislio coipotis el sangninis
sauctus, abe.Uo Sixlo iiistiluluni chorus rcspondeat; Domini nobis accipientibus in vilani alctnam (-76).
diaconns ct miiiislri ad Te igilur pcrse\eienli'eiro Alin se, diaconum svbdiaconumquc comnninkel.
sacerdolcm, nsquc Scd libera nos ; inclinali Domi- Teriiam \iaticum, si opus ftierit in patina usque ad
no cnim palienli meciore et limorc sui coiupatieban- finem niissse reservef. Per p.nticulam oblafceim-
37 LI3CR DE OfFlCIIS ECCLESIAS'1ICIS. 38
inissse 1.1calicem oslcidilui toiptis Chusli, quod ^ iiim. Q.ii nulem nctessilale nnte Teitain \p' post
lesuiiexil a moiiuis; pei coniesiini a saccrJole Kou?i'i n u pciptittc, sed ricsidcno saciificandi nns-
\el populo, \i\ificjniem eos 111Deo, CLn<iI ctmi s-on cclebunl, non stint loprehcndendi; logitiir
discipuhs suis jjosl resuriec.ionem con\eisa;io. cnim Lconcin sumn.uiii poiilificem diliuulo nnssam
Terliam, quoe 24 lemai.ct m .ilun, vocatstncia celobiasse Missa pio defunclis absqne Gloria et
Ecclesiavulicum inoneiuis, ulos.ciidu.ui non cos AVdtna, et paois osculo cc'i.bictui. Sunl quajJa.n
dcbere depulan morienies, sed doimientCo qi'i in ecclesioe, jn qtiibus exceplis deposilionibiis, sohirn
Chiislo nioiluutiir, dum tah lantoquc cuctoieaJ pnr Kalendas mensium nnssse fesli\e celebianlur
releinem \itam perducuntur (77), Si aiilem op.is i on moiluoiiiri. Nos \eio quotuhe, c\cepns lcsi'S,
fuent, lcitiam s.>ccrdos, aut unus nu-.islionim nc- et (83) tiiebus Puileeosles,pio eis Doinino s tnhta-
cip-al. Nonautem liuinclo penc, sedjuMa ceiin to mus, annive-isaiios d es fesli\e lecoh.m.s Vespeias
nem Toletani concihi seorsi.m toijoe, seiis.mi et .Malulinjs absque Deus m adjuloiium, el Dovnue
sangcune, sacerdos comi uinicet, e\tepto populo, labia, el Gloita Paltt, celebramus in dcposuiomlus
qiiem inimcio pane. non jucloiiiate, sed (73) sum- et festis cum noiciii luiioiubiis.
nia necessilale timoris saiiguuus Cln isti cfliis ouis 27E\CEPriO.
'Fi In A '\enlu \eio el SeiUu.igesini.iusquc ad ditin
peiiiiilliiiir conimunicjic. Diiin eigo saceiJos mini-
slns communioiicm poinga (79), uniimqiiemqoe Ccense, el quatuoi tempjiiim Sabb.uis ct ng.jidis
piimitus osculeim, et post qtii conuoiiiiicandiis es,- niGiinoruin ftslnis (&{.),dutonus cl siibduconus
inanu saccrdolis oscul.ua, tommunioiiem ab eo jct i kiut.itin <vsuhs, si .'item 111eis lem lcmponLus
pial. Postiemo \eio puiiculam, quse m cahce ie- fe^liiitas eveneiit, dili.uiipis et lunitis, simihler
mansil, saceidos sunut ol posl diacono eahtern in dit COSIIM, ct Sabb.uo Paschoe. In omnibus feslis
ad niiindJiidum, et sumei dum quoJ lemans ', po - indujnl'11 dtio teioferjrn. GnJuale, Alleluta, \el
rig.it, qui lii simstriim toino ali.tns cal cem cuui liattum biifi ct hiiu cariabunl tlenci (87j. Glona
juiena dereial, ubi (8«) pailem s bi accpiil, el vi cxcelsis, iii feslis cxtcp'o Adieniu, et Qiiadrngc-
pariem subiliacone tri^ujl Post munduo utioque siiii lcmpoie, scinpci piil Ktjtte eleison, saceirios
sjtnque pailitijjent. Acoljihus^CiO altcrum talicein aJtniei leii) \eisus incipiil, quoJ Telesphoius pnpa,
sacerdoli ad mund.indos digilos defeiat. Sttbdi tco- e.i rpi e aiigehcam'' pioscquunuir adjitiendo, msti-
m.s autem ad mundaiidiim cjhcein el patenam 23) luii, eiS\iiniiatliiis papa omm dieDoii.uiica, et na-
ducono sei\i U. Post muii iatio.icni p.iiense et c?h- l.liius mjitjium CJiilaiepiMcepil(88j; et sit aliarc
cis acoljlhus uliiimqiie m.uilili mvolulum len ai, ., l icen a'ido, sotieie cum iniiustns chcendo fii ial:
*-
tisque nd compleiioiiem piuiijj posl communionr, poslqt JJ in loto <-uojuxla altne icsiooal, et dia-
su.>quc cxlen n.inisiu ofucia. Sateidos, ut supia coiio I oo. tiani scdendi lubual. llj.iniuni \eio prse-
dixuniis, parlito coipoie Domini, Pax Dsmi.-t, <dta falum thoios celtbutei canendocxplejt. Diclohjm-
\oce pioferat (81), aquo unus cainncoii.m pntein no, s.iceruo-.sahilalo populo oralio 'Cin dicat. Oido
acciput, qnam in utroqne choiomnjoi ibus riuiibiinl. \e10ir.1s5aj supia scnptus * pci lolt.in sci\et"i. Sel
ij.si autem coetciiS ua poingani m m.lliis r"e looo in Ins (lei.ii-- (Zi), Ctedciin nnutn Deuv, ,\ s.cai-
mo\eattir, sed a supenori actipiat ct mfeiiori tu- d )te iucoeptum ciniahitui , stilicet onin bus ditbns
bual.Umis minoiiimulriusquechoii a mijoubus ac- Dommicis, 23 cl ocl° diebus Pasch.e, et Penteto-
cipiat,eljuua prajccplum ordinenica tei is i ISIIlbuat. s.es, et Nalhualis Domim, ct ui die C|/iphniuoe el
IPJC^utem fiimitei leneanl,juxia apostol.ii,), hotwie AscenS'Oms, et in cunclis sinctsc Mam> fes'i«,
,iuicempiwveiiienles{Rotn. xn, 10), ui ri.uiies paccm excopla Annuniialione, et santli Joaiinis Bapt'stoe
el iccipicnlesseinper inclinent, per osculiim p ttis de- naliiitate, omniiuoque aposioloium, et S. Giucis,
s'gnatui noslrje ulihtas fiJei \S1). Cnoitis \eto psal- sintliquc Michaelis, cti.i OmiiHimSanctorumJesii-
l.U, AgnusDei,quod Seigms p.ipa tempoie confu- \ilate, el Deditmonis ccclesioe. Sabliato Pnscha?
tlionis .toiporis Doniini cantaie pujcepil., tujus ,U \el Penletostes non canlelui, neqiic ulhs alns fesli-
Agui iminoljtio mtiudum ledemit. Qno mcceplo vil.tiibus, scdsempei Enngeliiim sthiiatio saccido-
ca.u'elabia jlluminciiliir, Agni p ssionc ilhiminaius tis siibscquatui. Diebus omnibiis, ,e\oeplo JIJU u
csl mniidiis (85). Diacon'is aulcm si cisula uliltir, tempo-e, so\li missa.ii sequiliu, (90)ioit s a
qiiam sibi, ul Mipra dixnnus, ciicjmriedeial, thoio, hoiadicaiiiy. In\espeiis, et malnu.iis pl.ires ca i -
Agatts, bjs lepelenle, lteitim in ii.it. Sicen'ossaIu- pmu sigiilalun sonent; poslie.no i.l in missa dt. r,
Uio populo oialionem ditjt Cm iU.rum salutanii et sic 'jitipuntui vespeiaj Onusqnsque psa^.ns
popiilu.ii, duoonus, Ite, g@ taissa, lempore suo cui'1 nniiphona canleiui (91., qucs cnpiti l.im, <'t-
auf, Benedtcamus Domino, succmat (3'J. Clero re- hii thj i'nusseq'iattii,qui nnnqinm pia.ltimi.la "'.
sponJenle, Deo gialias, ofiiuum hiiiol. Et (,<2j fenales hjiiini, nisi ui feslis et diel.us P\ -
Missa \eio, ul prjjd'Ctuin cst, ju\la sinci,oium iccosics, somper cante,iltn. Diclo \eisu, Mcgnifui',
instilult Paliui.i hoia teili? ccltbianda tst • ipsa ciim .'ntiphona cniUtltn, ci tum (95) Kyne e'etscn.
omni hoia ciucihuis Chrislus lingtiis Juriajoium; et oralione Doniiiuoa, fle\is gcn.n.s, pieuM-s
seeunJiini coinmunem coiisuetuclinem politis hora __ii.'ant et non solum \espeii', se i oniiics i cclU
sexle, qu.a ui ea p issus csl manibus perseculorum; ei chci hoi o, excoptis r-11'ecos'es ei lesii\,s d e-
iempoie lejeini Lora nonp, qun ui ca eausil spui- ' iir Sxe.t,'o3 cimicajleiis sej.^cce.o en co._'io=cei.s
39 JOANNIS ARCHIEPISC ROTO.MAG. 40
geimfleclal. Quia vero \icem Clnisii gerit, cltiin A costen, et a Nalhiialc usque ad rjclavam Epiplia-
29 ad oralioncm vcnerit, surgat et ornlionem «ise et oninibus feslis , ut a Kalendis Novembris
slnndo dical. Slare vcro ptignantis esl: pugnal ergo usque ad caput jejunii \espei_e tantum dicantur post
sacerdos Chiisli orationilius conlra hostem anli- \csperas diei, post inaluliiias laudes vigilia niorfuo-
cjtium pro populo sibi 'commisso. Si anlcm alicujus vtiiii cum maluti?iis lattdibus eorum ; {S9) a capite
sancii eveneiil festivilas, oraiio lantum sine preci- jejunii iisque ad Kalendas Novembfis, \esperaj ct
btissuflici.it. Et si fesltmi irium lecliommi ftieiil, \igiliaj moiiuoium post \csperas diei, posl matutl-
in matulinis invii.Uoiium el (94) hjnuius -de sancto niim laudes pro defunclis :" qttod oflicium post ma-
canlelur, Tiocttirna'lola dicalur, \ersus"dc sanolo tutiuas laudes in quaria foria passionis Doniini
cum responsoiiis, el niatuiiiise laudes cum lijmino finialurl Ibi vero (100) cum novem lectionibus
absqtie precibus celebrentur.; lectiones vcro de lii- festi\e celebielur, quia 11011amjjliususque in ocia-
Stoiia legantur.-Blissa \eio, si denolatum libris olli- vam Pentccosles dicetur. Hoc idem fiat in \igilia
cialilms oliiciiim habuerit, dc sancto-erit; sin au- Nativilalis Dominicse : 11011onim ainplhis celebra-
tem, Domipicalis canlabiliir; oratio vero, ct Alle- bitur usque ad oela\am Epiphanicc.
luia, de sanclo dicatur. ^Jg Priina Dominica Advenitis Domini, Sahbalo
AbAchenlu usqiio ad Njliviiatcm in coiivenlu B " in vespeiis rcsponsorium : Ecce dies rcniuni, dice-
iLemoria lantiim S. Marise virginis , omniunique tur(lOl) quod altero proecedcnle Sabbato in pro-
sanclor.im cclebrelur. A Nniivitatc usque ad ocla- nuntiatiohe Adventus Domini, a duobus cleris cap-
vam Epiphani-C lantiim sanctse Maiise. Ab oclava pis indutis primitus cele_.eriime caniabilur. Qtiod
Epiphaniie usque ad caput jejunii (95) niemoria in islo quidem Sabbato advcnlus hymntis Condilor
snnclse Maiiaj, angeioraiii, Joannis Baplistoe, sancti aitne, subscquitur." Capitulum vcro, el \ersus, et
Petii, Joannis cvangelistoe, sanctoriunque aposlolo- antiphona de Advenlu dicanlur. Ab hafc hora usque
rum et beaii Slephaiii, omnium niaityrum, S. ad ociavam Paschoe (102) processio afl crucifixum
Martini, oniiiiumcjne coiife=sonim, sanclarum virgi- nulla fial. MaliUinsecum proprio in\italorio, hym-
iiuin, omniumquc saiiclorum in \espeiis 30 el mA~ nis, el responsoriis," el anliphonis festhe celebrcn-
lutinis scmper rccolalur. (96) in niissa \cro, ex- lur. Mnlulinum cum propheticis sex anliplioiiis, et
ceplis festis, secunda oratio de omnibus snnctis; tribiis ullimis apostolicis per tliversa iiocturna dica-
Jeriia pro ejjiscojio ; quarln pro ciinctis sibi com- lur. 111primo nocturno liber Isaias incipialur, qui
missis ; (97) quiiila pro principe cl-011111! populo. In p>r loliim Adveiiuun usque ad" Nalivilatem lega-
niissa pro dcfunclis, prima oiiiiiiunl defunctorui-. ; itir; sed in secundis noclurnis dc sermoiiibus Pa-
sccunda episcoporiim ; leiiia fralrmii el_soror_im; G irnm, in leiliis dc expositionibus Evangeliorum :
quaria pio commissis. Ab octavis Penlecosles iihqno biniiiiler in quaila cl se\la feriis," et Sahbato lcm-
ad Adventum Domini h_ec eariem memoiia cuui poulis jojtinii. el \igilia Nalivilalis Doiuini. Si
sanctoe Crucis veneratione celcbrahitnr. In his crgo fostiviias in Dou.inicis his evenerit, ut supra di\i-
lcmjjoribus,{S8) si iii Dominicis feslhilas no\em i..iis, in ciastino telebrnnda reservetnr. In liis
Icclionum alicujus saneti eienciil, \esperjj, cl ma- Doininicis, et in his CJIIKJsiinl a "Sejjtunge-
lutinoe, cl niissa de sancio celebrabuniui. Yespei.e sima usqne in Pascha , Tc Deum luttdamus ,
eiiam ipsius sancli de sancto finienlur; el si iu die non canlabitiir; scd ejus loco noiuim respon-
Dominica lestivitas tiium lectioiuini ctcncril, uucle soriiim repelelur. Ordo ferialium dieruni , nt
ofliciujn, \el "Juissiobabealur, iii\italorium et Jijrm- 33 ul snpra notavimus, scrictur. In Pomiuicis fi-
lius de sanclo dieelur ; sex lecliones cum lotidem nila piima processio sic fiai, ut lanium a crucifixo
responsoriis de liistoria legenlur; posi lcilium divertat, in qiia aiitiphonoe Ariientus processiona-
iioettirnuin, versu de sanclo diclo, Evangelium dc ics, aut aliqua responsoria canlontiir.
eodcm promintiolur, ct alise lecliones ciiin matiitinis DE DOMINlNATIVITATE.
laudibus de sancto celcbiabuniur; si aulein pro- So[eiiiiiitasNalivitali<-TJoii)iniila celcbro.iur. (103)
priiim ofliciuin defneiit, Doniinicalis missn cantn- A diiOjiiiscanioiibtis cnppalis chorns regntur : (lOi)
liilur; oialio vi;ro et Alleluia de sanclo celcbrabiiur. a quibus, dicio capitulo, responsorinm, O Juda, ce-
Si no\em leclionem eienerit, loiiim officium de lebriler decanletur. Hjinno diclb ; Veni redemptor,
sanclo coiiip.ehiiur. Ab Advenlu ergo usque ad Na- aiuiphona cum trina repetilione super Magnficat,
Ihiiatem, 31 ct a Septuagesiiua usque ad Penleco- cantelur' dtiobus thuiibulis allare inccnsclur. Ad
etcn,-si festum novcni leciionum in Rominicis e\c- niatuiiiium (105) omnes campanse prima nocl's vi-
neril, officium noctis ei diei nunquam mutabitur; gilia pulseiiliir ; deinde binatjel binse consonando
feslhilas vcro in craslinum celebranda reservabi- consequeiilur. (106) lntilatoriunra quntuor clericis
tur. Sancti vero de quo tres tantnm leetiones cele- cantctur; hymnus sequiiiir. Choium ul in vcspeiis
hrautiir, si festnm in ipsa -dic evenerit, memoria duo rcganl. Onuiia rcsponsoria canien! bini et biui,
tiuiliim dc eo liat. A Paschate usque ad oclavam" (107) leitium, sexlum, iiontim cappis iiiriiiii ; (108)
Penlecosles meinoria lautuin saiicloc Crucis, el S. in stcundo, qninlo ot octavo, el aJ Te Deum lau-
Marij;, et O.nniuni Sancloruiii, in vcspeiis, et nia- damtts, sei et ad^Bencdiciits, altjrc incensctur.
luiiiiis fiai. Agenda hioiiuorum sic per totum an- (109j Leclioncs piifni noeliiriii de piophelis ei unt,
lsuni telebrelur, excepto a Paselia usqiie adPenle- secundi de sern onibus P irtim, leilii de exposi-
m : LIBER DE OFFIGIIS ECCLESIASTICIS. /t~
tione Evangelioruin. (J10) Tria Evarigelia in cappis,, A • agenduni. Missa diluculo inatutiiialis celcbretur, ut
iiiceiiso, et canbelabris prajcedentibus, 34 Pr0"- autbeniico Missali demonstralur ; el siniililer iii
nunlieniur. Finito iiprio resporisorio, (111) majorr nativiiate sancti Joannis Baptislee : ulerqne cni:u
ecclesise sacerdos, si fueiit, dalnialica ihdulus ett ab exordio Iucis seipsos obluleruni Deo saciificiuin,
casula prOcedat, ei Evangelium genealogise Christii \irginilaiisevniigclisla, abstinentise Baptisla. M.ijor
secundum Matthoeum festive"legal; quo Iecto, Tce missa in cappis, ctijus ofliciales, qui sunt (122) SJ-
Deum iauddmits, alta yoce iiicipiaf, el posl (112)) ccrdotcs, utanlur casulis. Vesperis ut supra finitis,
clerus et pppulhs, brevi niora iiilercedenle, lavatumi- finitur saccrdotale oflicium.
exeai. Deinde elerici sacris vesiihus induti (113) ) (125) lncipieiUe oflicio infanium, in oiniiibus, ut
missam ceiehrent cum laudibus, ct sequeiitia, quaini a diatonis in suo, agcndiim, Iicct, itt in inorte Do-
(114) secretafitts ecclesioe celebre.ly.-scciindamveio) niini, Te Deum,clGloria in excctsis,'~eiAlleluia, ia
cantor, teiiiam proesul aut decaiius. Ideq in nocie3 aliquot ecclcsiis cx more aniiquo omiltatur ; quia
angelis missam canlare Telesphprus papa. instiluit,, ul Christus occideretur, lol parvuli occidi juben-
quia in ea natus est Salvator iiiundi,; et quia se- tur ; et illis occisis fit mors Ghrisii secuiidum sesli-
ipsum erat bblalurus hosliam sarictarii pro loiius5 nialioneni Herodis : tamen qtiia placuil modefnis,
niundi salute, et in ea parlum- Virgiuis, in ejus3 jjlacel-et nobis ut caiitentur. Subdiaconi et diaconi
- laude Gloria in excekisDeo, caritantes, riuntiave-• ; lunicis et 3f dalmalicis uiantur,
qunmvis ajiud
-
runt pasiorihus angeli. Qua peracla, nialuiinas Jau- quasdarii Ecclesias hac die [f. add. usus] casularum
"des cbriipleant. Quibus compleiis (115) canlor an- habeattir.
liphohahi, Ecce eomplela sunt, inciplat; cui ofalio) -,i, (121) In-festo saiicti Silvestii sex primoe Iectio-
congruens eommemoratioriissanctoe Marioesuccedat.; .: nes de sancto, ires ultinise de nativilate ; missa
(116) Incipienie diluculo aliera";inissa ebdeni inodo) ihatutinalis de saricto ; major, nativilaiis. Cseteris
celehrelui^utpriiha. Lucis vero exordio alfera ca-• vero diebus hsque ad OCtavum'a duobus clericis in
niliir, quia, juxia isaise vaticinium, ipsa die hix oriat,,'.'cappis cahletur ihvilaloritim. Novem psalmi cum
est nova popiiHs sedeulibus in lenebfis (Isa. ix, 2),, . tolideni aniiphbnis ; (125) lecliener. tres cum liibus
sett jiropler yisilalionem pasiorutri ad prajsepe l)*- responsoriis a binis et binis concinendis. Te Deum
niiiii,iiiquo invenerunl paiieiri aiigeloruni.gg ijiioi laudathus catitetur; et misssc officium (126) cutiv
reficiunlur animaj sanclorum. Post lertiam vero) •; lau.dibus et sequeniia est agcndum. Oclavoesancti
semper in Nafali Domini fiat processio, quse ulftie-• SlephaiiijUtfestuhi Dominicale ; (127) sancti Joan-
rit finita, major inissa celebretur. (117.)In vesperis; nis, ift festtim apOstoli ; Innocentiuni. ul dies Do-
liymnus : A solis-orius, ul in matutiuis "laudibus ca- C I niiiiicaiis. (128) Dies Circumcisionis, qui esl octavtts
naiur :cui resjionsorium, Verbum caro, prajpbna-- iiativitalis,: celebrelur ul festnm sancli Joannis,
luh Finilis his -vesperis, (118; diacohi diaconalibus> exceptis casulis el missa malutinali. Ideo praicipuse
vesiibtis induti procedaut ctim -cerciSicanOnles ali--. feslivitates octo diebus coltiiitur, quia sex oeialibus
quod responsbfiuni tie sanclo; Stephaho, cujus na-•-' vergitur iniuidus; septima cetas est usque ad uni-
talis orditur celehratio. Subsequalur"anliphOna cumi . yersalem resurreclionem requies animarum sancta-
Gloria Patri, tl bralione dicta cOmpleatur vesperr•: rum; octava, regnum Dei post resurrectionem sem-
lir.a synaxis. (119} In inaiuliiiis ut proecedenti rioete> jjilernam :et ideo-oclava dies agiiur celebrior, quia
pulsenlur campaiioe. Aqualuof diaeonis cappatisi '-.in ipso regno Chrisli gloria eiit sempiterna, et
canieiuf in\italoriuiri , coriseryalb csetero praice- iiieffabilisexsultalio. Et itertim dum sanclorum fe-
denlis nOctisordihe iii lectiouibhs, etresjjonsoriis, , sla celebramus, iri die solemnilalis corum anima-
el cantprurti nuniero. Tria iaiiien rcsponsoria rioiii : fum requiei gg congaudcmus, in oclavo corum in
canter.ttir in cappis_Evangeliiimprbriuiitiet idiacb-- : gloria resurrectioiii.
nus dalmaticatus, thyniiamalerio ef cereis prsece-. ?(i29)Dies Ejjiplianioeul dies Nativitatis celeore-
dcnlibus. Dno diaconi iii dalmalicis; chorum: regant,. tur(150) absque invilalorio. Lectiones prinii no-
'
qui, altare incensando, Te beum incipiant. Anie. D-cturrii de prophelis erunl ; secundi, dc sermonibus
liocluriiuni, et in laudibiis caiileiilur hynini pric- Palruiri ; tehii, de expositione Evangelioruni. In-
senli feslo congrui; ad Benediclus, antiphbiia ler• \itatOrium quideni in die Epiphaniaj prjjdccessores
repeiatur. Missa in cappis celebretur. Qiii ciioruin noslfos arhitror Iibn dixisse, ideo quod pcr procter-
regeni, et graduale vel -Alleluia cantaliuiii:" sed 01 missioiiem invitalionis ab Ilerodinnis operibus dis-
Episioiam velEvaiigelium Tegei.il,-litahtiir dalmati- crepare videntur ; qui ea die ad hoc Scribaruin et
cis. gg Firiiiis 'diacorialibus vesperis, recoliitur -.:.pharisoeorum fecit iiivilalionein, ul Doininiis noster
(120) cttin antiphoria et Gloria Patri,; inemoria Na- Jesus Ghrisius ab eisdem invesligatus, perfide ne-
tivitaiis. - '; •'•' :.;•'" •'caretiiri sed (151) non omnino omiititur quin in
(121) Deinceps procedenlibus sacerdolihus cuiri ordinepsalriibrum reciietur. Soepeenim Chrislus a
casulis el cereis, cahiando resppnsOrium Iii inedio pia Virgine maife, ac bealo Joscph cselerisque suis
ecclesiw, cuhi quadam anliphbnaetpratibne, offl- ubiquefidelibiis, licet non palam propter persequen-
cium finiaiur. Maiutinale offlciumut'• prioribus dua-:,;: tium fabiem, tamen occulle colebatqr. Deus noster
Bus nociibus per omnia a presbjieris lamen esl, refuginm, et sequenles psalmos cum anliphonis dl-
-" '-:—:': "'
PATROL.:CXLVII, 2
io J3ANNIS ARCHIEPISG. ROTOMAG. ,,; ; ; .44"
leluialicis iri lertia nocturna cum respbiisoriis ba- A As^uihptiohis, celebretur, exceplis vigiliaeLp.cIavis...
plislerii ideo dicimus, qiiia in. terlio tenipore, scU processib ila fial, ut cereis et candelabris ppsitis iii-
licel gralise, vcnit Chrislus.; Finitp nonp respbnso-• allera, siffueril| ecclesia, (138) ad.eaiii. clerus-et
rio, (152) sacerdos dalmalicalus et easiilatusproce- popnlus ariiijjhonam : Avegratia,.cmiando religiose/-
dat, et EvarigeliurrigenealbgioeGhrisii secuiiduirii pergahi,,ihique.cahdelas ab episeopo vel sacerdple
Lucam solemniter legat. In Naiiyiiaie Domini ejus; sacralas: [id esi, hehediclas] accipiant: Quibtis apr
generalio ab Abraham 39 palre fitlei etphediehtiae, ceiisis, cahior aniiplibnam, Lutnenad revciationemy
usque ad Joseph viruni Marise, quoe Christum fidei incipiat; qua fiuita, Adortid thalamum, canlaiiteSj
concepit el peperit, .deseeiidendo, contexia legilur. ad hialrem ecclcsiam per claiislrtim, aut in circii.itu,
Christus enim fideles quoerens de sede majeslalis ad[ ecclesise redeant. Deinde responsorium, Accepii,
ima descendit, Paliique usque ad mortem obcdien- cantantes, anle cliorum fihiarit; (139).yersus sequa-.
do, qui perierant redemil. In baptismo verb ejus,, tura dtiobusclericis canlatus": postrepetendoanti-:
ipsius geucralip ab lleli filip adpptiyp usque adI ; phonamchofurii inirent, et sic missam cuni laiidi-:
Adam,qui gloriam primum sibi cprieessampeccaridO i bris et sequeiitia festive celebrenl.- Siaulem fesli-;
amisit, sepluaginla seplem generalionibus asceii- vilai. ijjsa evenerit irifra Sejiluagesiniam, prp Alle-i
dendo cpnlexla legilur.-' Sepiuaginla enim septeirii " luia, tfactus dicatiir.: sequeiiliayero sine A'leiuia,
undenario iuiine.ro seplies dicto; ..colliguntur: Pef•* subsequaturi In Hypapanti, quse dicitur.j)i(z;senia/io
undecim vero, qtiod esl Decalpgi traiisgressio, -pec- Ddiiiirii, iunien Dbniino prseseiilamus,quia in eadem
cata, el per septenarium septem dpna sancti Spiii-r die Chrislhs lunien sempilerrium.a heato 4___1Si-
tus exprinuinliir ; per quse, origirialipeceato, quod[ niebhe iri lemplo prsesentalur,- per: lumen: in ma-
; •
ab Adarn conlraximus, CEelerisqueomnibus in ba- nibus bona Opera designanlur.
ptjsmate deletisi filii Dei adoptivi efliciniur, sicque> Doininica Septuagesimseitacelebret_ii,utin (UQ)
bona pperando, fide et obedientia,. ad eamdem glo- pfsecederile Sabbalo ad vesperais;vice hyinni can-
riam, quam Adam plasniatus accepit4peryenimus. teiuf ;;seqiieiuia : Canteiriusiuiiciimelodum.Ia nia-
Deinde (135) slelloeoflicium incipial. Processio au- , tuliriis (IM) irivitaloriuhi alleluiaticum;;psalriji:cuni
tem ut in die Nalivitatis semper eadem die fial. Re- suis ariliphonis ef responsoriis suis cantentur. (142)
liquis diebus usque ad pctavum.onicium diurnuiii elt In priudo'rioctiirno heplaiicum incipialur quod usque .
nbcturnum. (154) absque Te Deum iaudamus etL ad primam Dbminicam DominiC-ripassionis legatur;:
Gloria iiiexcelsis, complealur. Oclavusdies in cap-- ita taiiien iit in Dominicis tres primselectipnes de eb
pis,; ut feslum.aposipii celebretui. In crastino fe-- f leganiur, in secundo noclurno 'tres. de sefmonibu.s
sium 40 sancti Remigii,Tlilaiii ei.FeIicis cele- Palfiiin, jri lertio de exposilionB;:Evangelipruh). In
bretiir. ,,--..,,],-, . , ... „,..;,:.; /
..,;;.,..„„.:,.. Septuageslnia, Te Detitii iaudarims;, celebratp,;(145)_
Trahsactis festis, in Doniinicis usque ad Seplua- maliitinse laudes ciim-all.elulatijcis <antiphonis et hy-
gesiniam prpcessio ila .flat Ut ad crucifixum diVef- mrto finianlurv A Septuagesima usque iri Pascha
tal. Anliphonaj processioniJes, .yel,respoiiso.i'iaej"us ; (lii) iri iiiatutinis perDoniiriicas nhcies duo psalini
lemporis cantcntur,qua; ante clioruin finianturi (13S)| mai&nliiriMisereremei, Deus, ef, GoufileminiJ)p-
Tnlroeuhlibus,chorunij cantor .aniiplibiiani aui re-. miiio. Peccata ehirii riost.ra plangere opprlet, ifise- •
spon.sorium incipiat de sanclOj cujus est ecclesia. rere mei, Deus, diceridb. Qnihuswero cbrdis plan-.
:Dominicaljbus ,c! ferialibus rioctibuS .EpistoleePauIii ':ciu:deietis, clianiaiisflduciaJaGcensidebeiiius.I.au-
leganlur ; responsoria de psalmisi canlenliir; ex-. Ldare Doriiiriririi,:e't inviceiiihOrlari: Doniino confi-
- ceplisautem DpininiciscllesliyiSjpfeces etagenda i teri cjriphiam'bbiiusesiiln riiiiiia:averoin ioco Con-
mortuprum agantur. QuJa vpro dies- inler Circum-.• rUeinirii; Dominus regiiaviti PoH'^iaiiavim com-
cisionem; et Epiphan.iani exponere. prselermisimiisi-; ..; nienioratib sanct_e 'MariaV..'oiiininhique. sanctp.runv
liocinlbcpi.nterserere commodum aruitramtirv.In[ 'item';cuhi: rilleIuialicis-43 antiphoiiis tantuni. fial..
crastinp; Circunicisipnis , Dnmini .cclebfainiis pcla-;,j. T (143) Pbst Behedicamus cum; Aileluia jiroiiuniie-
vuiii sancli Siepbani more Doiiiiiiicali; iu tciiia i - tur, riec ulira adSabbauini Paschte; audiatur, .sed
die, sancli Joannis, ut festjini apostoli;, in quaria,, in ejusioco Lausiibi, -Doi)H'«e,et-infflissa tfaclus.
:sancipruni:Innoceritium, ut sancti Slej>l>ani.(i36)) "cariieihf. Qubd ab ipsa dic;• Te:.Oeain et Gloriain.
Vigiliaverp Epiphaiiise,,quani plebes diyefsecpliint,, exeelsis;'eiAlleluia',"usqiie^ad Pascha inler,iiiitlittu%~-
(alii enlm j'ejun_ant,et alii praiident);hobis jejupan-r •'' et ihibCO"Aiieluia, quod 'Ilehfaicum^coelerislinguis
duiu congruuni videlur,,: nullaivi.ienini^.xjelsitudi.nem l celsitfs,Ldusiibi, -_Dbi.__.ie,cJupdihuiniliuSiest,.iiicir.
reverenlia; lnijus diei reperinihs, quaiviin pmnibuss mus, (Grsecaenim el Latina, cselerajque linguaj ad
idiebus Purificalionis sanctse Marjoe(137),;;iiiqiiihus3 : comparatloneiri Hebfaie_e"paiipefesi;vocariUir)\aflli-
peraiiquotdips•jejuiianius. _Etquia;ianlasole!jii)itas3 "cfib,quam irihis sejjiuagihta diebus coritriiiorie, et
-.'41';'Jipjbis iiiiminet, iri qua ,se tota Triniias inurido) ' liuriiiliiate coidis prb peccaiis .uo-.iiis;Jexercere:"de-
;manifestayit,,pportet,nos puriiieari- ^lnjplex.yero ) beirius, ^qua vera Jibefiaie adepia: adhajiediiatenv
jejuniunvpum ionorum operum ffuctu vera est pu-- coelestis paliiai redire riiere"a.iiuir,iieisighalur.^ot
riiicaiioirienlis. : enini annorum tempbfejjleris Israeliiicadelicloruin
Dies vero Purilicationis sanctse Marisefeslivej, ut; poenRentiain capliviiate peracla, ad prbpria rediisse
M :-, LIBER DE OFFICnS ECCLESIASTIGIS.. 46
describiluf. (146) Septuagintaehlrivdies:aDpriiiriicaAA.npstri quatuer elementis siibsislenlis cegitatione et '"'

qu.seSepluagesihia dicilufj usque ad-diem Sabbati. : actu coritra Decalogum coniraximus, quolldiana
ppsl Pascba compulantur, Licel enim in; Pascha afliicliohe envendemus. Tot enim diebus, secundum
jugum serviluXisnostroe Ghiisti moiiedelethhv. sit, physiologos htimanum corpus intra malris uterum
lamen -nori perfectain 4ihertaism usque, ad ,verum adita nativitatis die compagihsitur.Toi ''eriiiri[f.,
Soibl)aiismum,;>per qupd seiripilerna requies,. desi- dierum] cifeuio, earriem noslram macerando et
gnaiur, consequbmurv Durvvenim in hoc o.brpore bonaopefandb, oporletriosuiiiuii corpus cOmpagi- ,
subsisiimus, muuis; carnis voluptalibus et sajculi nari cum Chrislp. Quod aulem juxla Gregorium (ho-
. curis aggravanuir. Qtipd per j^ sex dies Pasclise, mii, 16 de ieinp.) tfiginla sex dies jejunii in se conr
iii qiiibus graduale eliAHeluia canlatnus, Tiguralur» tineni sex Iiebdomadflejdemonslrat [f„ add, nos] de-,
Per graduaie eiiiiii, ul jjraeiulimus, aclualis bOnorum cimas diertirh anni dehere Cordis conlritione el car-
operumvita; perAliektia, seterna animaruih gloiia nis inaceratipne; Deo imiholai«. Post ieriipus vero -...-
boiioppere acquisjta. Posl quam vero ad prsefatum ". heaii Gregoril.ad compleiiduin iiumerum Doniinici
Sabbatisinum, qriod per. ho°c,in quo absque re-, . jejunii (148): quaiuor dies a sanctis Palrihus sunt
ppnsorio duo AUeiuia ;eanlaiitui'jdesigivalur,, per- addili. Quodverp%capite jejuriii usqupad Pascha
veuieirius regiiuhv peij inquoduplicem., scilicet S
I inter boriiiriicales et feiiales quadraginta et sex dies
corporis etrinimaj gloriam possidehimus, et per- absljneriiias cbniputaiithr, significal rios debere
ifecta libertateACquisitn, in ccelesli Jerusaiem, .oni.ni tpt diebus templum Chrisii vitiprurii inipelu ih nobis
seryiluie el ppefis pnere deposilo, cunvGhristp vo.ge desiructum, bonis operihus IIQS excolendoy;restau-
uoslrp, in ejus laudibtis seinper yacanles, ;perpe-~ rare, qubt diebus; ieiripluni Doniiiii a BabylQniisde-

iufiljter regiiabiiiius. (147^Ipsa die in" pfpcessiprie, slructum, apopulb Dei reslauraluin esse perhibe-
Eccc. c/iarJsaiwJj-.ivel.aliqej/. add, aiiliphbnaj] 0011:- tur : quadraginta enim et, sex anivis reajdificatum
gritentes Jitiic leiiippii caiitenlur, el, inaliis, Poniir est templum. Per Babylonios vitia exprimuntur. In -
«icis usque a/J dieiii .Quadragesiniaj. Hi efgb dies capite jejiihii :(i49) legafitur '!$%-.seiinoneisPatfuni, ;
usque ad caput jejtiiiii, ut pr-ecedentesi excepib a capiie jejuiiii usque ad dieni; Coeii_e;ita, eRceptis.-
AUeiuia, celebrentur. Ad vesperas respphsbliuiii, DbmiiiiCisj servelur. Post maluiiiias laudes:(4S0), ,
Spes mea, cantelur. Sexagesiiiia: in. teriia itjria latides mortuoruni tantum celebreniur. Quibus &.-.
liasehalishebdomadiJefiiiiiur.Haljelyero ipsa qiiaria niiis (lSi) sepiem psalmi, cumlitania etpraiionlbus,
fciia quamdam coiiveiiientiam ciiiii quarta gelaie proslralis fralribus, decanlentuf.Post terliam vero-
muadi in qua Davld «t Salomon nobilissimi reges missa pro defunclis,-post honamniissaceleljretur .
-fegnayeruiit, per quos.Chfislus rex pacificus desi- G ( iiei. (152) Pfiiiva vero p.ost solis ortum bantetur.
"
giialur.Ipsn Ktns.glpriosa sanctissimi lempli sedifi- "- Capilulum post teftiam reservetur, quod missa ma-j>
•cationedesignattir. In hac Chrislus resurgens. ex lutiiialis ;sequatuf jei ri.px (1S5) sextadictapafvum •
43 ihorluis, ex diiobiis populis uiium ribbiiissiiiium - iiilervalluni fial. Npiia liofa sua diealuiy quam vnissa.
_DeoPalfi ..teiimlum' ajdi/icavit. Per Sexflgesimam diei;sequatur,(IS4) qua fmita vesperse nvorluorum ;
afflictip et pceiiitentia expriniilur, Sexaginta; eniiri dicanlur; quas sihe intervallo subsequatur vesjier-
|/°. ddd. dies"Jad.yiduas, quarunv vita iu triculaiioiie tihale diei officium. Ante complelofium,Tsigiiificante -
consisiil, referunlrir, In tribulatione et afflictione campanafralresin ecclesia congregenlur ;,{i5S) vi-
fantisivoslrffl peccata nostfa ppenitefe debemus, ut gilia moiiuorum agatuf ; delnde (l>fj6)'leclip cplla>
bmni sorde peccalofum expiati, et nientis puritale tipiiis reciletur. Iterum pulsahte signo com.pletpi'iuiivr
saiiclisque operibiis ornati, unuriviii Chrislo lem^• dicalur., Unamcjtiamque heram djei sequalur pro
»lum eiiicianiur. Quinquagesirivain die Pasclis fini- frairibus uhus de istis psalmis {- A.d Doniinmn cuni
iur : el ipse esl quinquagesimus, quein mystiee; tribularer; LCvavi; Lwiqtus sutri ; Ad~le.ievavi; Nisi
quondam .figurabat quiiiquagesinius, scilicet jubi- quia Dominus; Qui eonfidiinl; Iri-converleiido;' pro;
laeus,,1'emissioniset libeftalis .aiinus.Tn hacenim "defunclis seniper De profundis.- (1S7):Iri oninibiis.
uie,hosteChristimortetriui_iphato, ab ejus servilulei "' liorarhm precibus semper Miserere iiiei, Deus,;cui si:
pppulus Christi est ereptus et yerse libertali reddi- placet (1S8) uiium psallerium psalmbruni subjun-
tiis. QUicunque.ergo post baptismum pbsequendo gatur. In yesperis 4S et matutinis nulla sanclorunv.
vi.tiis, se diabolicoeiterum spbdidit potestali, cordis commeinoratio fla.t; sed ih ejus loco (469) dicatur
contritione et carnis maceratione conimissa deleat, prp peccatis, scilicet in malulinis : Vivo ego, dic.t
_ et.Decalogurii quinque sensibusservaie siudeat, ut; Domirius,et oralio •: Exaudi, Domine,mpplicutn pve-i
in die sanclse resufreciioiiis hoslili seryituti ere- ces ; iivvesperisantiphona : QMIS-scU sicqriverMiurj
, ptus perieclam libertalem consequi mereaiuf. Pe! qriahi ofatio ; Preces txostrqs,subsequatuiv nisi lah-
Quadragesima a die Dbminica post Quihquagesimairi1 tuhv (-160)iiiyesjjensSahbatietniatulinis, velriiiss.a
Ccen.fifiuitur. Hoecvero p;iyersos,in se pontinet sen- Dominicsediej, iii qiiibus e§l sanclOrum ngeridauie-
sus, Prliiium. ijuia; juxta Mpysi et ElieeV[f.,,ddd.; moria, quorufti festa iri prseterita eyeneriiit-;hebdo-
exemplum], id esi, legis, prpphetarunv (Exodi xxiv, inada, secundum. Laodicensis conciiii;decfeia :(can.-
34 ; JII Reg, xvx),. et Jesu .Clirisli redeiuptpris rio - 49) qute cum aliis quampluiibus siatuurit aliler in
..;'stri insiruclioneni _4Ssecl.afiles,..quidqtil.d cbrporis .Quadragesimanullius sancli recpiere festa. Sariptse
'
-37 . - - . 20ANNIS ARCHIEPISC. ROTOMAG,: 48
©ei Genitiicis aiiiiuntiationem licct- Tolclaria' eoii-- A - palmarum ila celebrelur. (169) Posi terliam clerici
-cilia (x,- c. 1) hoc tenipore celebrari prohibeani,, cum ramis •paliiiarum ad processioiiem pergant,
seri aiiiicipandam octava ante Nalivilatem pominii qua flnila oflicium feslive celebrelur. Traclum •JJ,
die decernant.: 'anieiv ahsque vestfoeprudenti siiga- qualiior clerici in ,'cappis cantent. Passio Domini
-citatis censura noh audemus Iiuic observalloni in- ipSa die, el tertia, et quarta feria, cl sexta in omni-
iercre. bus ecclesiis legalur, el jn omnibtis passionibus,
- lh
capite jejnnii rioiia dicta elerus et populus aiitej excepia sextse ferise (170), Domihus vobiscumdica--
altare, ab unoqiioque confessione singnlariter facta,, tur, El cittri spirilu respondeatur; sed 'cuni dicit
-etpceniientia accepta, prosternantur, elsieabepi- - diaconus Passio Domini, neino respondeat Gloria
•scopo vela mnjore ecclesise sacerdoie absolvantur.. iibi, Domine. Ob hoc ergo ipsa die passio legitur,
Post (161) incipiente episcopo aiitiphonani Iiinnu-- quia in ea Jerosoljmiam yenil propria voluntate
leinur, (162) cinereni cum aqua benedieta tribual, passurus. Decima eriim dieprimi mcnsis agnus qui
etsic cum antipliohis vel resjjonsoriis aflliclionicon- immolandus erat in pascha,. in veleri lege jtissus
-grtiis ad qiiamdam 49 ecclesiam vel oraioriunii est domum inlroduei, id est, quinio die anle diem
pergant : ubi dum pervenerint, finiiis aniiphonis, passionis. In quarla feria leclio lcgnliir, quim re-
xerraj se cuncti proslernanl, el. iorallonem Dpinini- spoiisoriuni sequaiur, secundam lectionem traclus.
cstm riicanl. Sed (163)aiite processionerri (164) poe- Ilisduabiis leelionihus, diipla mors primi parentis,
iiiteifles ojiciaiituT; Sicque Miscrere tnei, Deus, cum quse simjjla Chfisti morte delela csl, significattir :
prejjibus et cralione finiantur [/.,; finianl]. quod hac die, qiiia in ea: mofs Cbrisli consilio Ju-
' Hic
surgenles duo pueri Iitaniam incipiani. Hic dajprum traclata est, reeolitur. Per quinque versus
bfdo usqne ad tliem Palmafum quartis el sextis fe- tracius, quinque sensiuim prajvaricaiioniisredemptio
fiis servelur. In sequeiui Sahbato, vel Ramis pal- figuraltir, el in passione quo citius Velutn templi
niarum, quibiis oflicia desunl, noii hesternoe feriaj, scissum est dicetur, (171) crirliua ante altare depo-
sed offlciunV proijcedenlis Dominicas celebretur. iialuf. Ipsa die yesperse mortuorum et vigilia non
iprimis duabus Qtiadragesimoe IiebdomadiSj (165) dicantur; sed in vesperis ipsa die, ui in festis,
liymni iri-vesperis Ex more docti mysiico in noclur- (172) omnes pulseiilur cainpanaj ob reverenliam
uis ct laudibiis Suinmi largiior, et Audi betiigne, Dbmhiicoe ccenaj, 6t vesperaj fesiive celebrentur.
'
•canteiitur.; In aliis duabus, Ecce tempus, Clanim Posl completofium gg iisque ad Sabbatum Pascboe
dectis, Jesu qiiadragenana). Aliis duabus,' Vexilld rion dicatur Glotia Patri,
Megis, Patige lihgua, Lusira sex. "Oitimishebdbma- ^1 In quinta feria in noclurnis primilus camphnse
dis oriuies liorae diei Canlehtur cum responsoriis *- sigillatiui- post (175) omnes sinml pulsenlur. Anie
ibidem denolatis. A prima: Domihica passioiiis us- quidem yiginti qualuor candeloe a reJro allare in-
-que ad diem Paschse legatur libef Jerenuoe prophe- cehdanlur, quoe secundum psalmos ac leciiones
ise, Dbminicis diebus tantum in-primo nocturno. In exslinguantur. Iir primo noclurno, lectiones de Je-
<juo tempore in inlroilu, neque in tertiis respohso- femi-Blamenlatlonibus leganiur; in secundo de ex-
riis .in fine, Gloria Palri, dicatur, sed ejus loco posiliorie psalmi : Exaudi, Deus, oralionem meatn,
responsorium repelatur. Antiphonoepfocessionales: cum deprecor; (174) in lerlio Evangelii expositio.
Cutn sederit, Chrisle, Paler, In diectim veiierimus, ia iricipieiite canloreaiiliijhpiiamTrflditor/iM/em, (175)
Domiiiicis g0 quadragesiiiialibus ad pfocessioiieni (Juce eliairi sola remansil cantlela exstingualur,
caiitenlur. lii quarta feria qiiartse hebdoinadse, va- et Benedicius alta voce caiilelttr; quo fiiiilo, duo
rietas fit (166) per ;adjectioiveni uniiis leclionis et clerici. stantes relro aliare, Kyrie eleison incipiant,
unius responsorii; ipsa ehini die scrutinium fit, iri quod ter alta voce pronuntient: duo alii in medio,
quo fule el inoribus iiistruuulur catechumeiii. Ob in introitu chori sirit alii duo. Ei finila prima triiia
lioc (167) tradilur eis craiip Dominica,-et symbo- Kyrie eleison repelilione, mediis • njhil dicehtibus,
lum, quod in sanclo Sabbato Paschse deberit red-.,r. tiltimi,. dulci voce. Domine, miserere respondennl.
dere. (168) In-Sabbalo qupd Palmas prsecedii, ejii- Ghoriis Chiisitts Domirius usrjue'"ad finem succmai.
scopum aut ninjoreiii ecclesise pedes pauperuiri la- Item bini Chrisle eleispn una vice dicnhl, medii
vare ecciesiaslicus ordoproecepii, et fratruui uiium- Qui passurtts advenisti respondeant. Ilem alia Vice
quemque^ si potest, uiiius patlperis; ipsa enim die piimi Christe eleison, inedii vero Gjii expansis in
lacrymis Maila lavit pedes Domini, et quod ipsa crttce. Ilerii /ti/rie primiriiedii dicant •.'QitiprOphe-
fecit iri Capiie, iios in. meirihris debemus facere. tice proiiipsisli; ultimi et chorus quod prinium.
Ipssiefgo die quandoquidem oflicium vacal, canle-' Ilem pririii ler 53 siniul Eyfie eleison. niliil re-
tur officiumDomiriicsenOn hesternse. Per duas heb'- spoftdenlibus mediis ; ultiirii et chonis quod pri-
doinadas passio Domini ceiebratur,. id esl per dub miiui. Eodem riiodo celebfentiir matutitiaj cum suis
tempora : pririium per Noe flguratur, et-posi per lectionibiis et lesponsoriis iri die jjarasceves, et
Chrislum complelur; et per dtto tempora, scilicet' sanclo Sabbnto Paschse. Ex quo vero ultima Can-
legis naturalis et Iegislillerse, jusli licet bona pro- dela ad Benedicius exslinguilur, lumen in ecclesia
mererentur, usque ad temjjus gratise crueiahaiiiur, usque posi ignis benediclioiieiri.non accerid.itur.In
inorte enim Chiisli iempus graliaviiiGlioavil. Dies die ccenoapsalmi in omnihus horis, absque coir.ple-
49
- - DE-OFFICIISEGCLESIASTICIS,
LiBER -* 56-
torio, (176)-alta vpee et cuin tono canientur. In A celebratursacrificium, biduana mceroris aflliclio, et.
tertia, et sexta, et-nona, psalmos suum responso jejunium appsiolorum.AflwwsZ>ei-np'n.:dieaiur;pax.
rium sequalur :el{in) dicle versu ab aliquo puero, nen accipialur : qued etiam .sexta feria servelur,.
cum silenlio liani Pmnia quse sequuntur. Ipso die falso enim pacis osculoiraditur. In loeo Agnus Dei.
hora sexia popiilus ad epclesiarri conveniaCSi ,epi- commtinio Domintts Jesus canteiur. Quo finito (185).
scopus fuerit, (178) convocatip pcenilentium,.et ab- sacerdos, manibus tenens 5Q calicem, antiphonanv .
soluiio, chrismalis et olei consecralio, jnxta episco- Caiicem.salutaris incipiat. Hic sbnent omnes cam-
palem rilum prriinetur -.iibi vero defuerit, in pfi- panse, quoe non anripliuspulsentur, usque ad Gloiia-
mis (179) tam elerus quam populus prostrati in iti excelsis, in Sabbnlo sanctp Pasch_e : serf"(i84).
terra cum lawyniis et geinilu absolulionem crimi- loco earum percutiantur tabulse; et- (185) sex.
num a majori sacerriote accipiant : et pOst cum. psalini sequanlur, scilicet: Credidi, Ad Domihum,.
processione in porticum, Miserere mei, Deus, dl- Eripe tne; Domine, clamavi; Voce mea, Benedictus,
cendo, ad novuni ignerii de petra excussum per- cuni aiiliphoiiis suis.His finitis, sacbrdosC-eJiflnftV
gant, quem cum aqua heriedicla ac incenso benedh- bus -incipiat, et durivMagiiificatc&nl&lur,.altare, in-
cant. (180).Quod in his Ifibus diebus. novus ignis censetur, et sic vesperije comniuiiipnis oratione ft-
de peira.excussus in ecclesia accenditur, et inde B nianlur. (186),Ipsa die plures Tiostiseconsecrenlur,
per cseteras domos jJ4 Chrislianorum deierlur, lux. quibus clerus et populus communicetur; (187) et.
deitalis, quse in carne Salvaioris latuerat usque ad medielas hostiarum absque vino in craslino.reser-
passionem, et per passionenv ac resurreciionenv in vetur, unde (188) ilerum communiceniur, Ipsoevero-
ecclesia, id esl in cordibusfideliunv resplenduil, hosiiaj a sacerdote etjninisliis allaris iridutis, curiv.
et pest, eisdem novanvdocirinam evangelizaiilibus, processione,. scilicet c.um cereis et incenso, super
mundo ihsonuit, mystice ostendilur; quod in hasta quOddam altare hbiiorilice depOrlentur,. Ubi cum.
ferlur, Chrisms in cruce suspensus; ijuod in ser- uitidissimis linleaminibus optinie recondaniiir. Ibi.
penie, idem Christus, qni per serpentem in. eremo semper luiiien usqrie ad hllimse candelse exstinciio-
figuralur. Mox ignem accipiat sacerdos in Iiasia cuni riem in matutiiiis ardeat^
cereo, revertaluique ad allare, psalmum Dominus Ppsl praiidiiim auiein ilerumad eCclesiambniiies:
illiiminalio eantando. Sohantibus cunclis campanis ebnveniaril, (189) nudantes aliaiia, canlanles al.i-
oflicium inchoetiir, _et indtiiis ditobus cantoribus quod responsoriuiri,. de virio et aqiia benedicla,
cappis, diacono dalmalica, subdiaconO lunica, fe- abluant, (190) sola aqua parieles et pavinienta. Per
stive celebreiur. (181) Si episcopus iuerit, Gloria ecclesiam quoe aqua benedicla. abliiitur menies
in cxcelsis canteiur; sin autem, non. In liac verp' l'C 57 fidelium, qui sacra confessione et lacrjniarum.
die olei consecraiio celebratur , ei pcenileniibus1 inundantia mundari debenty riesignanlur. Ait enim.
absoiutio tribuiiur. Quinta enim oetale venit ad rios: Apostohis : Templnm Dei sanctuin. est quod estis.
Christus, oleo laetitiseproe pariicipibus suis unctus, vos(I Cor. iii, 17). Per abiutibnem pedurii, liuina-
quserere sibi cohseredes, quos eadem unclione,-iiri- norum nriindalio affectuum. Quo acto (191), iij:
ctos, regni s.ui°faceretxonsortes : quod facere euiri quadam domo conveniani, et Dominico exempio
posse nulU dubiunv est absqrie oleb, qui cuncta mandatum facianl. Majbrbs vero, linieis proeciri-
creavit ex niliilo. Sed quiajuxia Aposloltim (Hebr. cii, Cum Dotninus Jesus incipientes, coeteror
xi,5) ex visibilibusinvisibiliainleHiganiur, per arb.o- rum peries lavent, et .linteis tergalit, canlaules an^-
rerii olese, quoepacis insigne vocatur, et fruclum lipbonas quse ibi perlirient; Similiter aquam uiani-
fert, cujus 55 pingiiedhie lassi et infirmi recrean- bus submiiiistrenl Cuni niahutergiis. iioc idem ab.
tur, et Juminis graiia pvralur, mysterium geri dis- uno coelerorum et riiajorihus fiat. Quo fiiiilo, diaco-
-posulf, quo .peccaloriim yulnere sauciali et virtu-• nus ctim processioive, dalmalica, cEelerisque vesti-
ttim robore debilitati, saluti oelernsereslituerentur, mentis indutus, cUriicefels et incenso accedat, et._
et, fugatis peccaiorum tenebris, veram in cordihiis; evangelium Ante diem feslutn voce quid.em leclio-
pacem ferenles, fidei lumine illuminarehtur. Ipsa:"" nis legal. Qub Iecto,'diaconus, taceal, et lla cuni
enim die, veieri legi, quse peccata puniebal, flnem eadem processione ad pOrtandam charitalehi (192),,
dedit, et primum sacrificium corpbris et sanguims; in refectoriiim pefganl; el ilerum diaconusevange-
sui, quo peccala solvunlur, inslituit. Allaria etiami lium uhi dimisil iricipiat, etVusque ad passionem.
nudantur, quia comprehenso Clvristo, qni per aliare: perlegat. (195) Uiiicuiquefralrum vel episcopus, vel
figuratur, discipuli reliclo eo fugerunl (Maiih. xxvv,, decanus, piiialam vini eiliibeat. Quo explelo, ipse
56), et linvore perculsi triduolaluorunt. Quod veroi et diaconus, et cseieri ministri resideani, ei coiri-
«b ipsa die (182) usque missain nociis Ddnijnicse,i [jlelorium curiv silentip dicant, (194). Mandatum
non fu sacranienlorum consecraiio, observalur j'uxta. panpefum liiandalurn fratrum priecedal, quod nullo-
illud quod Dbnvinusail: Non bibam dehoc genimine; modo proctermiiialur, 58 el chariias eis juxla
vilis, usque dum bibam.itlud novum tn.regno meqi posse impendatur. In his tribus diebus bmnis do-
(Mallh. xxvi, 29). Regnum Chrisli fuil gloria susei cirina pasloris, scilicet : Doinine, labia tnea apc-
resurreclioriis : et ipsa die mandncavil coram di- ries, el Deus in adjulorium, silebii. Recessit pastof
scipulis suis." Significatur eliam quod isto bidtio noni iioster Christus, arietes^gregis jain paslores Eccle-
51 JOANNISARCHIEPISC.ROTOMAG. ''-.. 52
sise'prsedestinati disperguntu)'. Grex Christi liniore> A ^ cantando, atl [f:, Ibcumjaliqueiri deierarit iii liiodtini
perculsus plebeio"ivvoreDomiiuim suunv veneratur. sepulcri compositum, ubi recoridalur usque inuiem
Quod yiginti quatuor eandelee juxta psalmos, ett Dominicum. Quo epiloeaio, aiitiphoiia In paee iit
Jectiones, el liymiinmZacliarioe, exsiinguuntur, ajio- idipsum, et responsOiiiimSepullo Domino, cantelur.
• sloloruni nocte acdie mcesliliam riesignal: efile- Post (204) miriistri cructs casulis induti afferant ad
rum'exslinclio" trium dierum nvcestiiiairisepfuaginlai iiltare cuin vino nori consecrato reservalum corpus
duofurii discipulbrum. Domini, ubi a sacefdbte iriGeriseliir,et ibi laritum
.n sexla feria (19-5) ohities Iiorso, exccplis rnaiu-... Oreinus .' Prwceptis: saltilaribus, usque Sed itbera
1'mis,in eCclesiamconveniendo cum silenlio diean- nos a matq, a sacerdole dieatur. Pax Domini@J ioi-
tuf. Post niaiutiiium ffatres in claustro, aut, sij coalur, pacis eniiii psculo traditur Chrislus. Fostea
deesl, in ecclesia, (196) psalleriuni cum litahia com- (20S)_,amaj'ore ad minorert priines communicentur,
niiinitef.dicanl, quo diclo omiies intra ecclesianii Posl tabulis pereussis vesperas sigillatim dioani»
ctim sileiitio privatas orationes faciendo usque ad| efsic (206) ad refectionem panis el aqtioepergant.
bfficiuni sedbant.TIora nbna percutiuntur labulav. A.-]comjjletorium redeanl, quod sigillatim dicant.
ut in malulinis: oni.nesef ad ignem benedicendum In Sabbato sancto omnis ecclesia cum altaribus
' clerici ut
hesterna die pergant cmij processione., R ^ paretur. Omnes"Iiorasdieiiit in Paraseeve ciinv si-
Jgne aceeplo ad ecclesiam redearil, et officiumin-. lerilio celebrenluf. In his tribus diebus Glotia
cipiant. (197) Officiuma leclione libri Exodi inchoc- Palrinoji cantatuf; qttia tridtiana in his septiltura
tur, iractus sequritur : posleajcum genuflexibne a... Domini: celebratur; per mprtem ehim designalur
sacerdole J5@dicatur oratio Deus, a quo etJudas; : humilialio, per gloriam exnllalio. Quia vero iil Do-
post seqifatiir aliera ""Oseeleclio , deiiide tractusi, miiiica,;quse per noctem leriia dies sepuituras Do-
Eripe me: deinde passio Domini secunduni Joannemi mini coniputatur, •--jirojilergloriam resnrreCtionis
legatur, ad quam Dominus vobtsciimnon dicat dia- noii polesl sepullura Domini celebrarl, tenia cele-
conus, nec Glbria tibi, Doinine, respondeat clerus :; bratio constiluitur a sanciis Patrihus in die Ceense
ipsa enini die omittenda est salulatio in niembris,, Domini, in qua se pro omnibiis siiis passiiriim
cjuoea. traditore discipulo in eapile falsa proecessit. apostolis innoluit, quia carnem suam ad vescendunv
Dtini aiitem veherit ad loeum ubi;dieiiur : Parltlii in crastino passuram, sangiiinem quoqiie effuriden-
sunl veslimentd mea, (198) duo diaeoni nudOnt al- dunvsimul eis tradidit. (207) Nona Iiora diei (208)
tare sindonibus, quse prius sub evangelio fueranti - percussis tabulis ad ecclesiarii concurrat popuhis,
posiia. Altare signiflcat Dominum, sindones aposto- Et sic clerus cum processione ad ignem benedicen^
los, qtti comprehensum Dominum relinquenles fu-- C * dum pergat: et eo heriedicto
aique incensato, ce-
geruiit. More autem lecliohis passio legalur, (199)) reus unus accendalur, qiii ab episcopo aut a sacer-,
excepta voee Dotnini qu<ein aliis "dicatur, qua. finilai dote, cum diacono 0g in qtiadam hasfa, in ctiju?
major sacerdos solemnes braiipiies [f., dicat]. Ora^- sumniilate effigies serpenlis.habeatur, (209) can-
vit enim Christus iii passione sua pro perseculori- tarile clefe : Dominus ......,.,..,...
Jms stiis, dicens : Pater, dimitie illis (Luc. xxxiu, .......... vita sua (Ilic desunt haud pauca),
34),;. et in eis oraiionibtis genufleclaiur, exceptai id est, gaudiunv animse el gloria incorruptibilis
[f., excepto] Jtidajorum, qni falsa genuflexione Do- corporis : albse enim vesies gloriam resurrectionis
minum illuserunt. Quibus exjvletis(200) duo. sacer- ciesignant. (210) Alha licet bapiizaiis uti, chrismali
doies, casnlis induti, antiphbiiam Popule meus can- rion liisi sacerdotes [/"., in] cnltibus, quidenrdivinis,
taivtes, yelatam crucem afferanl: qtiibus alii duo,t Post lumen dattlr in mariiijus, per quod Spiritiis
cappis induii, in niedio choro sta.nles, Grajcos; sanclus accipitur, quo honn opefari mereatnr. Per
versus kyio; respondeanl, omnesque alii Sanclusj albedineni vestis niunditia meniis designatur. Per
dicant, quod terrepeiunt, Hoc ter repelito, @© sa-. Itinien qtiod manibus accipitur, bona opera figtiran-
certlosveniensantecrucemahliphoijamj-Ecce/igiiiiiij?, , r tiir, (211) Qupd per sepieni dies albse vesles et
jncipiens, crucem discooperiat, qiiam mox ut vide-- chrismnles pbrtan.lur, ctirsus Jinjus vila?, in qu.o
rint laciymabili corde proslrati in terra adorenl.; semper bonb opefe candidi esse debeniiis, expiimi-
Post sacerdos et subdiaconus se proslernentes ad- tur : de quo Salonion ait: Oriini lemporcvesliriienla
brent crucem, post illos birinis clerus, dehincpopu-. tua sinl candida, et oleum de capile liio nondeficiat
lus, Adoratio oiririiuni ita fiat, ut (201) uniuscuj'us- (Eccle. ix, 8). Pef oleum charitas designatur. Scx
que venler in terra hgsreat; dum enim jtixta Augu- enim ajtalibusmundus vergitur; requies animarum
sliiuini in psaimb XLIIIgenuflectitur, adhuc restatt sepliriia oetas computatiir. (212) Per octavam qua
quod humilietuf; qhi auterii sic hiimiliatur ut (ptus; vestes deponuntur, regnuiri Dei, in quo charitas
iri lerra hoereat, nihil in eo aniplius liumilitatis; cseteraque bona opera cessabunt, designattir, et.
restat. Quo peraclo crucifixus in commemoraiionej beata iiiimbrtalitate vestiemur. Post (213) duobus
sanghinis et aquae fluentis de Iatere Redemplons,, aliis Saitcla Maria, inlercede pro nobis, tertiam lila-
X202)vino et aqua lavetiir, (203) de qub post sa- liiam incipientibus, ad cliorum rerieatclerns :in cu-
cram communiohenichorus [f., clerus] bibat ct po- jtts fine Agnus Dei canleiur, et si<b@3 ojiinescerei
pultis.Post responsorium : Sicut ovis ad occisioitein. , iiluminentur : quia perAgnum Dei illuminatus est
83 LIBERDE OFFIGIIS EGCLESIASTICiS. M
mundus. Posl varsus Suscipe.deprecationemnostfam;*• A tiel. Alii dub in capp.s alias duas lectiohes legant.
eum Gloria Pairi dicatur, et ilerum, Agnus Dei-,; (222) Onufljquodque responsorium a binis clericis
repelalur;: Deinde Kyrie eleison ,sequatui\: (214) iudutis canletur. (223) Post terlium responsoriuni
ppst Gloriain excelsts, ailafe.iricensetHrj ,et puk officiuuisepulcfi celehrelur.Qub Jjeracto, Te Deum
sanlibus onjnibus campanis alta vpce: finiatur. /o«rf-U)!us,:altariinccnsaloj canletuf, et pbst unum-
Oralione prseierea diictael Jectioneleeta (215),,duo qubdque respoiisorium incensetur. Post m.atiitinse
eappali ip pulpilo AUeiuia-, Gonfitemini, celebre laudes curivqiiirique ipsaiimisi'.et suis aniipliohis, et
- eantent. Quo finilo, dup senipfum in albis iraclum, cajiifulo, et Beriedicltis,cum triha antiphonoe repeti-
Laudale Pominum canlent.Perlibc Sajjljatuni, -et . tibrie celebferitiir. (224) Finita orationp cantores
Alleluia, quod sequitur iractris, prima yila, quajiion benedicant Dominrim cunv grnliis. Piima, tertia,
, fuSt eeterna, sed lapsa est inserumna, designatur. sexta, hpnaetcompletoriuiri, ciiiii psalnviSj.et gra-
Per Allehiia enim glofia, .etper tracljjiyi lanieiilalio diiali, et braliorie dicahtur. |-225) Pbst capitulum
"figuratur; per graduale, qubd A//e/«ia-sequiiur, sex ^(g sjjargeiido aquam beivediciarivantiphbna JVidi
sjlates hiyusmuridi, in quibus bpna operatiorie sic aquqm" dicalui. (226) Terlia cahtata processio per
adseternam yitain pervenitur; pef pctavum, Saln claustr-um, iet in circuitu ecclesise fiat, el responso-
-ha.tij.in quo.ciub Alicluia eaniantur,qulliu.. diiplex. rluhi, Marid Mdgdaiene, aiit aliqua Jjrocessionalis
cprporis-et-aninise.gloria desigivalur, -octava beaii^ aiiliphona diei canteiur, deiiirie Sedii dngelus, iia
ttldo, quse absque mberoris consequeniia seterna ut anle Crucifixum finialiir, tibi versus canteiur :
,'nlanebit, exprimitur. Evangelio leclp, iiec Credo, quo finito, ad chpriirii, ChrisHis resurgens, canenles
nec offereiida dicanlur. Dieto"_Dotniilus vobjscutn a redeant, et (227) offieiuin diei celeberrime com-
sacerdote,;fespo,ndet chpfhs:: Ei- cuin spitiiu; djc-ip pleant. Vespertinale offieiumita celebretuf. Primuni
.etiam, Oienius siiper oblala, et Vet-e digiium,ioli\a\ lTMiiislriEcclesioeinduaniur, et posf (228) cum pro-
ofliciummissaj soliiocelebreluf. burii ergo sacerdos .cessipne, scilicet cum cruce. et incensO, cereis et
Pax g4 Domini dixerit, ;pax noft accipiatur. textu ante crucifixum veniant, et ihi absqiie Deus
Aghus _Pei,.neccororiuinio,sequimr; sed (216) coin-; iiiadjulofium, (229) per Kyrie eleison, vesperas in-
niunicalo clero et pdjiulovespefflecutn unb psailmo, clpiaiil, et cantato lef' Kyrie cleison, ei Clirisle elei-
Laudaie Domimtinqthiies, ei cilm aiitjphofta alleluia- son, durii iterum Kyrie eleisoti inccejjerint, ad cho-
tica. dicantur.. Post sacerdos aniiphpnani Vcspere rum redeant, et- tfes Ibl psalmos cum antiphona -
qttlemJncipiaf, et (217) Magnificqt canialo, et al- allelulalica dicaril. Post duo clerici graduale cananl.
lari incehsato, ofliciuhiciuu orationepost cOmmu- Qui vero cliormu rcxerirl Aileluia diei jJSallant.
nioriem finiat. Quod in Sabbatb Pnsciiie non incen- ' Dicto yersu, Magnificat, Cum trina repeiilione anti-
sum, sed thymiama securidum ordinem Rpmanum phonoe celebretur, et dicla' oratione, (250) Benedi-
. pflertur, arpniata qtioe a riiulieribus parata sunt cainus Domino sh liis qui AUeluia caniarunt- dica-
"
sigriifiGantur. Quod offefehflaj.rie.c Agnus Dei can-: tur. Post ihCcepla a.caniore alleluiatica antiphona,
inlur, silentiuiii.riiulieruni, qua3 pnyore-percuisoe (231) psalmuni Laudale, pueri, bominum,caaiaa~
Dominicam resurrectioneni Mentei riuiiiiaverunt, tes ad foriles pergant : ibi dicto graduali absque
designalur. Sanclus yerb, sciliGet.angelofUmcantus yersu, pueri g^J Alleluia, Laudafe, pueri, canant,
dicilur, quia Domini fesurreclionem rion lacuerunt, Per baptismum enim quem in fonte suscipimus, ad
sed aperta voce pfcedixeruni mulieribos. Diaconus borium opus ijuod per resjionsoiium e.xpriniitur,
Jle Missa est dieat, ehorus Deo Qralias respondeal. pervenihius : perbbnum opus ad glpriam, quse per
,(218) Hoc jieraclo quoddam respbnsprium ad hoc; Alleiuia designatur. Versum responsi prop.er nul-
pertinens crini versu canteiur, et post incenshm lairisignificatioiiem, sed prb vitando fasiidio solum
ijeiiedicatur. (219)Pbst prandium redeant ad cbhv- vitamus. Per Laudate, pueri, DomintJtm, qhod in
jiletorium,quod per, Deus in adjulortum, incipia-• <mndo ad forites diciiur,vbaplisinusrecoIilur. Per/n
tur, et tres psalmi: Cum invocarem, In te, Domine, n, exitu Israel caiilicunilsraeliticse plebis, transilus
Ecce nunc, cantatis absqrie capilulb el versu ut in marisRiibri, quo liberaia est de potestate Pjiarao-
vesperis, Nunc ditnitiis, ctinv anliphoha -aileluiattca nis, per quod iterum baplisnius figuratur. Per Pha-
canletur, et oratione ilicta-fihiatur,. -:_ • ; raoriemeiiim diabolus expiimilur,per nvare Rubrum
65ORD0 PASCH_E. . baptismus :: per baptishium enim de potestate dia-
>
(220) Decima-hora noctis pauci clcr-ici iridutii boli liberahiur.
venianl, et crucifixum cum incehso et thymiamalei Hi verb sex dies paschales, in quibus responso^-
lcyantes, antiphonamque Surrexit Dqminus de se- rium cum Alleluia canihuis, tempus Chrislianorum 1
pulcro [f., caniantes], locp suo horiorifice consii- clesignant,-in qiiibus.bona opera agimus quibus ad
tuant. Post cunctis campanis soharitibus, jariuas; gloriam perveniamiis. Per Sabbatum et temjius
ecclesise aperiani, et matritirias iiicipiant. Maluli- quod sequitur usque ad PenlecOsten, in quo absque .
nale o.fficiumdho cantores indu.tixappis regant.In- responsoriO duo A//e/Mia canimus, regnuui Dei, in
viiaioriuni a qualuor clericis cappalis caritelur, quod quo absqueullotenvpbre duplici gloria, scilicel cor- .
tres psalaii cum anliphonis subsequanlur. (221) Dia- poris et anlmaj, glorlficabimur ; e.l iterum per sex
conus dalinaiical.is;evangelieaiii lectiphein promin- 4ies in qiiibus j-esponsorium earitaluf, sex gjlales In •
SS.. . i.OANNISA.RGHIEPiSG.ROTOMAG. . 56
quibus bona operniilur; per seplimum et ociavum, A ^ a.Ttiphona""Et valde mane, el oratione finiantur.
requies aniniariim, el regnum. @g Dei-, in quibtis Post, I ut inhehdohiada.paschse, processio ad-cruci-
jam non operabimur, sed laude el gloria perfrue-; fixiimfial.:i fihristiis fesurgens, cunv versu prsefalo
inur. Quo finito, dicla oratione, In exilu Israel cum canielur,
c Et in vesperis, Sabbatorum, et (242) in
alleluiatiea aniiphona cancntes, ad eruciiixum re- Dominicis I malulinis, ab ipsa die usque ad Domini-
deaiil. Ibi iterum Aileluia,: Redemplionem tnisit Do-, cam c ante Nativitatem seinper flat processio, iri qua
tninitSf vel Christtts resnrgens, a -duobus clericis ante a Penlecoslen canletur de' resurrecliohe, post
F
canlalo, pratip dicattir. (232) Iltiic aatiplionam Lttx Peniccosten clecruce. Officiumdiei (243) sine tro-
perpetnq concinenies, et ehoriiiri int!'aiUes,-officiiim pis, f et laudibus, et grariali, (244) cuih duobus Aile-'-
cttiii oratione.de sanctis,. et Benedicamm Dqmino lluia, et sequentisi celebretur. Missa matutinalis sit
finiant. Hic orrio per lotahi liebdomadairi usque.ad . resiirreetioiiis
r : cui autem placueril, Dominicalis;
Sabbatum in albis servetur : et iiirniaiuiinis caritc- rniajor vero semper resurrectionis. C.inlus pfoccssio-
tur Te.Deum iai.idam.iis: el aost^Benedictus, ad c.ru- nalis r sit resiirrectionis, et cnicis. Posl octavam
tifixuni processio fial, in qua Chiistus resurgens IPaschse, (245) quaiiditi fespbrisorinni' Dignus -cs
canteiur :.versiisnnte crucifixum,Dicant nunc Judwi, - c.inlatur,
e ApocaljTpsislegalur. Quo finilo cariOnica-
ct oralio de cruce dicatur. Iride, ul-in yesperis, nnii- R3.1es'epislolai
] usque ad diem Aso.ensionissequaniur.
phonam. Lux perpetua canenles,, cliorum jngre- /(246) 7J, Per djcs feriales in nocturha sex Jisnlmos
dianliir, el ciiin ofalione el Benedicamus ofiiciimi ((cum irinO Gloria Patri, el una artiiphoiia psallant
complcattir. Omnes isli (253) dies septem in_cappis et c tres Iecliones cum responsoriis ejiisdem lemporis
cum laiidibtiset sequentia, excepta process:one j
leganlur. Missam Doiniiiicaleiir per lotam liebdo»
missoe,uno inodo feslive.-celebrentur. Seri in. Saij- madam r - canani, riisi festa sanclorum occurrefinl,
hato in Albis loco gradalis .alterum Alleluia c.inte- ((247) TJhunilariluhiiAlleluia cantetur oh j*ucundam
lur; et in vesperis Deus in: adjittorittin, efquinqiie lanimafuin requiem, qua lanlum fruuntur anle uni-
psalmi, cnpjluliim,responsoi'ium , Surrexil Dominus ,versaiem resurreetionem : ih fesiis dub, ad memo-
de sepuicro, e.t liymnus- Cjiqrus nqvw Jentsalcm rriam, posl juriicium non tantuhi animaruni, -sed
dicatur; ef (254) ad crucifixum ppst vespbras, non seternse s glojise eiiairii corpbfunV.Si auiem everie-
ad @9 fonlem fiat processio, in qua de restirreclione ; trinl.ul in' alib tempore celeljfehtuf, riiinora cnriv
canlctiir.CompIelorium ijjga die cunipsalniis suis, jtribuSj majora cum nbvem lectipnibus. Si au,temih
et liynmo, et Nunc dimiais, el (235) oraiione Doroi-r Dpminicis
j hujus lemporis. feslivitas evenerit, in
nica et. symbolo celebreiur.°(23:6)..Dicsoctayus,, ut », craslino
( celebrarida reservelur. Ofliciiim generale
primus celebreliir; seri pnines hproeul.ieiciim capi- C J
, •defunclis, ui prsediximus, nisi in alicttjus depo-
pro
iiilis el yersibus ibi perlinentibus, iu per lotuni an-> sitione
s aut anniversafio non celebretur. Lilatiia ma-
mnii, dicenlur, el in vesjjeris Deus in qdjutorium. ;jor si infra octo dies Pasciise eveherit,nulluni.jeju-
Officiiimdiei gradali carebit, sod duo,A//e/umliabe; ]r.ium, riulla abslinerilia, nec aliqua ejus meritio fiat,
hit. In ipsa die et in omnibus Sabbalis, in vesperis nisi , fesliva tantuiii processio. (248) Si atitem alio
quinque psaJ.miscaiiialis, (237)fesponsprium, Sur- jteriipore evenerit, omnes, exceptis jiarvulis el in-
• cxit Dominus de sepulcrq, a. d.no;.us canlctur, hyra-
jfiriuis, jejunent; elmissa eaniaia,'posisextam chm
nis Cltorusjiova; sequatur, el sic.canlalo Magnifir ,processione (249) ad ecClesianisancti Pelri sancti
cal, officiiimciiin Benedicamus,Dotnino complealur. Audoeni 3 pergant; in qiia sacerdos eum caeleris mi-
' In aliis Doniinicio absque responsoiio hymnus Ad sistris , sit absqiie casula indutus, Rogalioriales ahti-
cwnam dicatur. Eodem, modo horoe diei omnes ab ,,phonse canlentur : "Jg^quo duiri pervenerint, re^
hac usque ad Peniecoslen celebreniur. Coriipleto- sponsorium aut afiiiphpnam desanclb dicant, et ofa-
riii.li cum sfcis psalmis et hjrmno Jesu redempbr iioiie a sacerdote finila, idehi Kyrie eleison incipiat,
swcuit, ei aniiphona, alleluiatica"ad Num diiriiltis, ,et Oralipne Dpminica ab pmnibus cum silentio dicta^
canielur. Iu oninibus Doiiiiiiicis usqtte ad Penleco- D preces. cum Miserere mei, Deus, suhsequaiitur : qria
slen (258) unaquseque nocturna cum-una antiphona finila ad ecclesiain, aliquam lilaniam Cahtahles,
alleluialica dicatur;._(259) sex lectiones de Apoca- redeaiit;; et, (250) nonadicta, comesliiin pergant.
lj'psi legantitr, et tres de resurreciione. Si autem in i(251) Simili mododiesRogalionum celebrenlur, Si
his sanclorum Patrum stalutis minime resislialiqiii- ;
autem in diebus Rogationum sanctorum, quoruin
bus videtur, propler noclium brevilalem, ad eviiati- oflicium habetur, festivilas evpnerit, jjost primauv
dum fastidium, 'JD in nociuriiis novem tanlum missa de eis canletqn .
psalmos psallcre concedimus. Quia oetodecim exi-
novem ,una et novenv dicanlur Invenlio sanclse Crucis itacclebretur. Invilato-
stunt, Dominica,
alia. (240) Non.um[deesse videlp,r,_respoiisorium] ob rium el tres uitimse lecliones de cruce dicaiiiur,
Sex primse lectioues
lionorem resurreclionis a duobus clericis canleiur. curii matulinis laudibus. (252)
cum lotidem responsoriis de sanclis dicanlur, qno-
Quo finitp, sacerdosaltare- incensando, Te Deum Tertia responso-
laudamus incipiat, et hoc diclo (241) matutinoelau- rhmipsa d_iefeslivilas celebralur.
binis clericis caii-
des cum una aniiphona Atigelusaulem Dpmini, et ria cleislis, el tria decruce[/'., a]
el leniur. Officihm cum; iaiid.bus et scquehlia iesiive
cap.ittilo, liym.no Auroralucis, e( Benedictus,;el
57 LIBER DE OFFICUS ECCLESIASTICIS. 58
celebretur. (255) Processio ad crucem in vesperis,i A-succentoribus ,'dicio finiahtur. (260)iPbsi yesperas et
et niatuiinis, et missa fiat. iriatutinas ipsa die memoriam resurrectionis per-
- Ascensio Domini ita venerelur. (254) In vesperis> aganl ad crucifixum.
c.inlorchorumregal; duo clerici cappati responso-" "DE PENTECOSTE, QUALITER CELEBRETUI..
fium cariant, qni canlaverinl.chorum regant, Hymr' In solemnitate Peritecostesiotum officiumnoctis
nus sequatur, Magnificai cum trina anlijihonse re- et diei ui in diePaschoe, absqrie officio sepulcri, si-
peliliohe 73 fi.niatur, Oralione diclai vesperse cum.1 rie gradali et fontis processione, ser "'nr.
Bcnedicatnus finianlur. Processio ad missnm tan- aulem cum hymnis et responsbriis dicanlur. Cele-
liim fiat, In matulinis omnes o.ampanseul itv Pasclia1 bfalio liebdomad_e fiat, ut pasclialis seplimanoe.
pulsentuf, invitatorium a 'quatuor clericis cappatis' (26.1)Dies octavus, ut priirius celeberfime agatuf,
canietur; hymnus sequalur; noverii psalmi.cum to-* et idem officiumnoclis ef diei'ex toto, comple.ilur.
ticfem .antiphonis, .novem lectiones cum.tolidem 1 Hi qui abepiscbpo accipiunt maims impositionem^
•responsoriis celebreniuf;. Unumquodque responsor'. septem diebus debent observare chrismaiis unclio-
rium.bini clerici canant. Securido, quirilo,_octavQj ' nem; esi enim-sepliformis graiioeSpirilus sarictus,
el ad TeDeutn laudamus altareincensetur. Maluii-' . ej'us celebritas alque myslerium j'nfe septem
get
nse laudes cunv riymno, et trina antiphonoerepeti- diebus colilur. Hoc tanlum distat interPascha e't
tione _ad Benediclus, cum Benedicamus finiantur. Pentecosten, quod In maiulinis Paschoe riullus
1
(255) Post lertiam pfoeessio-fiat. Poslea pmnespro liymniis, Inlioc dtio cantantur. Ei 76 iiora lertia^
posse ecclcsioe ornaii officiumcum laudibus et se- sonanlihiis cunCtiScampaiiis. Post Deus in adjuto-
quentia eelebrent, Vesperas ut In vigilia agant. Hu- ritim, (262) liymnris a tribns clericis cappalis altafe
jns scffcmniialis Oclavus dies ribn celeberrime,'ut incensaniibus inchoeiur; ecclcsia ibta iihimiiielur,
Paschoe, colilur, sed tanturii...... [f, deest jut fe- et Clerici omhes pro posse ecclesioe induanlur, et
stuiri apostoli] celebrabilur : quse non solum octo, doliec hymnus canlatur, (263) flores diversi coloris
sed decem diebus reColilur, adinstar apostoloriint, ad ihslar eharismalum' Splriius sancti desursuni
qui _post. ascensionem .Doniini semper iri. ccelura immiuanturj et sic tota Iiofa feslive celebrelur.
mentibus intenli, adverilum prajslolabaniur Spiri- Processioipso diefiat ut in die Paschse'. Ih craslino
tus saneli. Siquidem Omnibushis octo diebus, T.e et per lolam hebdoniaiJaih [/"., si] (264) alkujus
Deum laudamus, et Glorid in excelsis Deo, et duri sancii fesliyilas evenerit, de saricto canletur. Sin
Alleluia canlabutitur. Ab Ascensionis die.usque ad autem, maiiitinee dicanlur cum psalmis [/. leclioni-
Dominicam in„qtta (256) historia, Deus omnium, . bus ei] respOnsoriis. (265) Missa in. leflia feria de
Q
cantatur, (257) Actus aposlolorum 74: leganlur, angelis, et iii cseteris diebus missse instiluloe inli-
deihdelibri Regiim sequahlur; bro bfficiali. Proxinia Dominica cumrioyem psalmis
In vigilia Penteeosles ut in Sabbato Pascliee, abs- et ahtiphOhis, cum novem lectionibus et rcsponso-
que cerei behediclione, etvespefis in missa cele- riis celebretur in hpnofe sanclse Tfinitalis, eadem
ijrelur. (258) Octava Iidra diei populus ad ecclesiam eejsiludine qu.i clies ascensionis; sed (21)6)Epistola
conveniaf. Pfima leciio Tentavit Deus major legat. Jegatur Vidi osiium; et Efai hoino ex Phariswis.
Hancideo seqhiturcanlus,quia per. fldeiri, quoe[f. Eyarigelium.'Ih craslino (267) incipialur Regiim
ctdd. prse] cajteris [f. add. in] AbrahamTaudatur, ciirii suis respOhsbriis histofia, et PaTaliponienon,
sempilema lajlilia acquiritur, Traclus, Gaijtcmiis quse legatuf Usque ad Kalendas- Atigusti : et per
Dbmino,'3i duobus clericis cariietur; post sacerdos tolahi liebdOmadairicanletuf missa Doniinicalis. A-
firalionem, Deus, qiii in Abrahw fatnuli, dicat;';;iet Kaleridis ipsis liher Ecclesiasiesrisquead decimiim
secundam leclionem, Aitdi Israel, aliquis nvajor le- oclavhm KalendasSeplenibris. A.iiipso die liber 77
gat. Tractus Altende cwlum, ut primus, caritctur: 3ob usque ad 'Kaleridas : el a Kalendis Sepleiribris
quem oratio, Deus, qui nobis per prophelarum ora; risque ad rnedium, mensem (268) lihef Tobise et
sequatur. Item legalur Appreheiidenl septem, tertia I) I Esdrse. Ab ipsa dib, usque ad Kalendas Octobris,
leclio : et post traeiii, Vittea facta, cantato, dicatur Esllier el Jiidith, ei ab ipsis Kalendis liber Machar
Deus qui nosad celebfasdam pfwsenlem. Finila ora- bsebrum usque ad Kalendas Novenibris : a quibus
tione, quarta veroleclio Nuntiavit Moyseslegatur. ii.sque ad adventtim F.zcchiel, Daniel et duodecim
Traetus;S/cai cervus, et oratio poslea, Omriipolens prbplietariinl. Ah ipso lempore, qtio-celebratio san-
sempiletne, Deus, qui lidnc sblemnilaiem, seqiiatuf. tseTrinitatis, usque ad' Adventum Domini, in Domi-'
Posl. totunioflieium ut in Saljbato [f. sanclo] per- nicis et ferialibus diebus ordo eccleslasiicus serve-
agatiir; sed ct Agnus Dei, ei cbmvnuniocariletur, et lur ut supra inler octavum [scU,diem] Epiphanioe
(259) pax accipiatur. In vespCris canlor jndutus el Septnagesimamprajiiotavimus, exceplo quod ppst
chorum regat, responsdrium a duobus clericis cap- vesperascantetur vigilja inorluoruni, el (269) post.
patis, scilicet Appdrueruni 75 canietur, eriideriv niatutinas tanlum laudes defunctoruni. Atl proceS';
guccenlores postea habeantur.,:Psalmi qtiinque ciim sionem crucis de cruce: cantelur (270°)in yesperjs
litia a'nliphona canlehliir; dicto'capitulc et hytrino Sabbati, et Dominicalibus nialutinis -: ubi (fihiia '
Magnificalcum Irinar- anliphonai repelilione canle- ejusdeni oralione, meinoria, sicui placuerit, celebfe»..
tur; et orfliioiie sacerdolis, cuni Beiiedicqmus,, a. turresurrectionis; et precessic diei a crucifixp n.iii
59 " JOANNIS ARCIIIEPISC. ROTOMAG. ,60
diveiiat; sod fiuita processioriali aritijjhbria, caiitorAVrari,;sed prsecipue ilJud, cjuoDominus noster Jesus
; aiitiphonam aut fesponsprium iricipiat, quod a.n.Le -Christus secum eanv in suum cjarissimum soiium
;crucenV'finiat. tnde reyerlentes ad_ch.orum,"sanclij Ifansvexil. Iri vigiiia Tibra nona riiissa fesiive cunv
cujus ecclesia fuerit, antiphona cantetur,- et sic ter- una cappa in choro celebretur. Omnisgejunetpopu-
lia dicatur, etpffieihni diei conipleatur. ..._..' _ lus, In liac igitur festivitate (276) In vesperis binse
.Qualiior tempora iil teinpus Quadragesimse celer el binse pulsentur campanse. In vesperlihis psalmis
..brentur, In Sabbalo auteni quarido78 brdines dan^.. quinque aniiphonse cantenlur.' Capitulo diclb (277)
lur, canior >chorum regat..Ad unariiquamque ora- responsoriuni duo cappali cariant, et jidem ex utra-
fioivem,prseter uliimam, diacohus Fleclaiiius genua. que pafte chorunv regant cuhi caritbre, doileeDb-
dicat,. scilicet» Ieetionenv trium pueiofum,"qiii so-. iuinum benedicant. Ilymriusdiealur; Curii duobus
Iiim Deurii adorantes, coraiii slatua Nabuchpdpno- .•lliur.ib.ulisaltare.incensfeiuf. Maghificat cunitrina
sor genu fleclere respuerunt, (27l)Ultiriiam bene-, anliphbnoerepeiitipne dicalur. In liVatutiriofuriiini-
diclio nOn sequitur(272) propter Dominicseribctis , tio onvnescampanse;pulsehtuf.: Quatuorclerieiinvi-
houorein, in qua ipsa die officitimmissse cbriiplelur, iatorium carileni, bini hnuiiiqiuodquefesponsOrium.
Quia yerp quaiuor elemenlis, sciiicet igne,r aere, r^ (278) Diaconus cappa indutus cUmprocessiorie^pergat
lerra et; aqiia subsisiimus, dignum esi uf Qualuor , ad pronuntiandum ES'angeIiuiri: secuivrib,;<j;t. qiiiiito,
Temporum j"ejuniimaceraiione oinriia corjjbris vltia etoclavo [«/d!,responsorio]_'fetadTe Deumtaudamus
teniporum ;varietalis adminislrntione in nobis pul-? altare incensetur. In noct, eimat. "hyriihi dicaritur,
Inlaniia resecemus, Et iribus/diebiis unuiiiqiiodque A,A.Benediciusantiphbna tef fepfetalur. '"Pps.tterliam
; jejunium colimus; quia lotocorde, t^Jla,;aiiiijia,io[a ; 31 ad pfocessioheii Iii. claustrb, aut ubi defuerit,
-viriule; quibus sanctani Triniiateni, ununiReum, in circuilu ecclesi-fepergarit. Oflicium hiiss-»feslive
: £9 docenle,,;diligere juberiiur, nos Ijis qualhor ele-: celebfetur, (279) Oniiies clerici pro pbsse ecciesiae
nientis subsisientes in beneplacito suo rcgere debe- induantur, et niissa ciim laiide bt seqiieriiia feslive
hius.; Quod quianonabsquere flt quod prinium pri- celehreiur. (280) Clerus, et cui ex populo placiierit,
nia Sabbati primj mensis, secundum secunda Sab-. cohihniiiicetur. Diei vesperse flant rit vigiliae.Onines
bati quaj-ti,.-.leftium; lerlia Sabba li sepiimi celebra- :. ergp di.es usque ad o"cta_yum more Doininicali cele-
iJtur;; quartumjvefoiion inquarla Sabbati decimij brentur, bxceritb quOd (281} in nbctufnis quatuor
Te Deiitii-laudamus canielur.
' ;iri: qua fiNaliyilas Dpmiiii eelebraiur, sed bl) ejus Tecfibnes Jeganlur. ,
-reverentiaih in; prsecedenti cplilur, "ut iii divinis Dies oclavus ut aposlblica fesia ceJehrbtur. Eodem
; sarictofuinPalrumpaginis Teperitur, ad evitandum ^p modo el iialivitas ejusdem, el purificatio, et annun-
if-aslidiviiri iioslrojoperi Inserer e 7*91oniisimus. In tlalio, et saiieli, cijjus eceiesia fiierit. et /282)
;.ihis llaqufelemporjbus.in SabbatispbstiipiianijXi.!?^) onvniurii sa.iictorum : sed fet aljixj ejus fesiivilates
in riiissa.;vesperiinari quidem. liora, quaj pars esjt absque vigiliis et octavis, et sancti ej"usdemvigilia ,
:: Dominieoe resurreciionis, •a.;.bealq Leone summo . si confessor fuerit ,_pniniumsanclorum, oclivis. In
-poiilifice, caeierisqiiesanctisPalribus, prdinum coi> craslinb ojiiniurii sancloriim fiat festiya celebratio
: !secralib:iieri cohstituilur,
quoejejtinis ajej'unanlihus . omiiiuiri moftuorurii, in qua (283) non dicaiur
;- eonferalur. (274); Ante nonam verpfieri saera au-, hyniiius aul invitatorium. Ririi cleiicicanlent unuin-
• ciolilaieprohibelur.EtiiefumiUnumquodque terii- quodque: fesponsorium : (284) duo regant chorum,
:piis tribus di.ebus jejunanvus, quod tiiblis cphsistit duo icappali gradale, qttatuor tantenl tracturri. Ma- ,
liiensibus-.(275) In.die vero Dominlca episcoporum tutinoe, et (285) horoe diei.uullomodo proetermitlan-
; brdiriatio celebrelur. In ipsaienim creatusetredem- lur, sed has fbrialiter diclas agenda- mortuorum
ptus estmundusjin ipsasuper apostolos deseendit fesliva sequatur. Prima dicta, irespsalmi, scilicet
Spiri.liis sanclfis. TJnumquodque gradale.unus clefW Ad Dominum ©g cum lribularer,.Levavi, Lwtaius
cus arite allare; canat. Responsorium, Benedicite, et sum, inlono dicantur, etversu dicto, Kyrie elcison
traclus abihis clericis caiitetur, etin finemissse,, "canlelur. Oratione Doniinica fi.nita cum prinio lau-
HumUiateieapila, UQIIdicalur. Quaiuor Teniporum ium cap. Reqttiem cclernam,oralio sequalur. Eodem
Ii) quartafeiia duoe leetiones leguntur; quoiiiarii hi hiodo in cseteris horis, exceplis [f. vesperis] e:t ma-
fltti; ofdinaridi sunl, ut nolitiam legis. el proplieta- luiiiiis. In lertia, Ad te levavi, Nisi quia Dominus,
«imhabeaiitj admoneri.dehent, el secundum aposto- Qui cbnftdunt, verslculus erit :A porla inferi.la sexia,
lum fulge.re doctrina_et serm.one (/ Tim. v, 17). In convertendo, Nisi Dj>mintis wdificaverit, Beali
• DE FESTIVITATIBDS.SA^CTOR-JM. '. qmnes,f: Non itures in judicium. In nona, Stspe
''"•: Oportet rios festivilales sanctorum discernerequar expugnqveruiit,De profundis, Do.mine]non os(,-versi-
lifef eelebrenlurjinesint nobis fastidiosoe, si.sujjer- ciilus : Jn metnoria eeleriiu, (286) In complelorio,
flue agitnus; aut-si liimis reticemus, eorum j'uvami- Deus misereatur, Deus in adjuloriutn _DomiifC,exaudi
iie careamus. in Iiei'. oralionem meam,auribus, versiculus : Requiem mler-
~ gOQuibus quamVis.una regno
lariien.sechndiim aiib nam. >
sitiglorlai' ordinisprimalum,
cbrpbfurii auiiiilaterii, suntriobis eorumlesla cele- (287) Feslivilas nalivilatis sancti Joannis Rapti-
; iifanda. tn priihis: festa;beal_eac;:gloriOsajyirginis stce.:et passiones aposlbloruni Pefri et Pauli, et
niemofia-beali Mi-
geriilricis^Dei-siafiseceieberrimbstudio decef veiie- Aiidreaj, el in nioftie Gargano
61 LlBERDE.OFFlCIISECCLEiSlASTICIS. , G2
chaelis,"ei-sancli"Marliril*depOsiriO, uno modocele- A-induantur. Diaconus dalhiatica ;"3"5"""SubtJiaconiis,
brenlur. In his solemnitatibus campanoe binse et lunjea, duo in_ albis, qui candelabra, el uiius, qui
Mnse pulsentur :.quinque psalmi in yfesperis;cum ;tliurihulum:defefat. Gradale duo in albis cananl, et
una anlipbona tantum canlentur. Respbnsofiuiii diio diio"cum "cappisAlleluia.
cappali cananl, qui poslea chorum regant,doiiec Qula vcro de.divinis mysteriis tractavimus, opor-
Dominum-benedicant.Cum uno thuribujo altarein-" "jteldiscernere quibus sacris indumeniis ministraluri
censetur. (288)->Iftviiatoriumin.matutiiiis a •tribus.^. induaiitur, Aniic.tus.-igitur-pfiniumest indumeiitunv
clericis canielur.ijRespbnsbria ibinifetbiiiilcaritein,; ;, qiibdiaep collb cifcunid_ihV_i|,rjuatehus vox, quoe
in noclurnis et laudibus g3 bymnus cantetnr. Frpr per colluni egreriitur , ab omrii prava locuiione mu-
cessio non flat. Unaquaque die usque ad ociavuni^ iiialuf : ul j'uxta Prophelam cor nostrum cuslodia-
nisi niajor feslivitasiniercideril, de illis canleliir, mus, ne in lingua noslra delinquamus. Seciindum,..
ei tbla riialuiliia dicatur;' (289) Dies bciavus ut dies '"baiivisialiriea, qute.alba,;y.elppdeiis; yel;talafis iiun-
Domlnica-celebrelur. - ' ' : cup:atur....i. rioduni cofpofis • arcta : iotuiri :co"rpus
r
"." Solemuitates C-eiefbrumapostoloruriv, et eyahge- absque.t...- queni riimio labore ;pefducitur, nienlis
Jistarum, el exaliatioftis saiicloecrucis, et decbllatib et corporis mUriditiadesignatur,TqUaj:muItoijejuiiIi,
.saiicti Jbannis, ei (290) dedicatio saneli MichaClisiri "et vigiliarum, Pt oratioiiiim,>bbhoruinque operum
Mari, et ad Vincula saiicti PjJtri; e't conversid sanctl - exefciiioacquirilur. Per stficluraui...... cbr,.cun-
Pauliv^etsanciorum hjaTlyrum L"aufehtii, MaufitiiV fctaque iheriibfacorpofis...;.. ialarehivero longitu-
3)ionysii,.Nicasii, saniciorumqueebiifessorum;rirdi- : diflefti""-- consummationehi|;:"per;fugarumrieVita-
natio GfegoriijAugustini, Hierbiiyriii, Nibolai, Gii- iioiieih, quibus....;.cbiriplexiones;.vii..;puritas,fidei
daldi; fraiislatid_saheii Beiiedieii, sequali ordine ce- -c'alli01ic3e,pef..;...Per sioIahliiqii_3e;dicitiif orariuiii,
lebferitur. Irihbrum.festivitaiibus (291)Jrivesjjeris : . juguhiDbmini suave, -et-ontiiJ ejus>leve, per quod
et malutinis chbrus nori fegaiuf. Respoiiso-iunj a designaiur...... stblse purilasi.i..i;per:iloiiglludiiieni
duobus clerieis cappails cbntetur. KATcDeum lau- ; usqiie ad-pedes virtus g@ Miiiiilitaiis. Per balleum
dqmus, et ad -Benedtciits,altafe incensetUr. Invita- i ijuo liinibi resliiiiguiilur, castitas.: designaiur,
lorium duo cappiali eanarit: unumquodque terlitmi ;Deihde sequilur. lunica, de qua ,dixil;:Dominus ad
responsoriuiri a binis eantetur : (292i offiehim cuic AarOns F'qciesvlibblunicatn-: li^acintMiietm^fJixod.
laiidibus et seqtientia celebrelur : iet quoiidie.ri&que '-Vstt-yiii,51),:Hsec,verosubidalriiaticairidiiiluryet;
ad octayuni- ebrum, laniiiiu memoria. ieciietuf. Ia •; nominatur. H^achilhus yerpjjarus.egt^nec deiisiiaie
octavo die;irislalicujus sariciifesiivitas evenefil, de u bbtensiiSjiiec; ruiilai^ajqualiteri-iSerenp.eniiifccelo
ipsis cantetur, et roatuiina dicatur. H_esanciorum ; fit perspicuus,>ietpallidusesl; yariuSjeiquasi,sethe-
feslivitates, quse riiofe Doniinicali §4 ce|ebfantur, i reicoioris. Per-ClJiefeumeiyariuin-cplpremdesignat
excepto qubd (295) niaiuiina rion dieaiur :' Silvestri, ' yitamsacerdolalemj.quoesuperiiissoltiiri incessaiuer
Sebastiani, Vincentii, Agnelis, Cseeilise,Agathse, inientaidesideriis, conversationeni juxta Appsiolunv
cathedra sancti Petri, Geryasii.;- irahslalio sancli: >:debetsempef iiabefe"in ccelis (P/iJ/i/;p_. JII, 20), Pef
Martini, Wandfegisili, Gernianii invenlio sancli coloris mutalioncni: fralernafti; conipassioneui, iit
Slephani, Remigii, Georgii, Leodegarii, (294) Ro- Aposlolus ait, Gduderecumgaudentibus(R_»n.xii,15).
niani, Audoeni, Briclii, Lucise yfrgniis, et alise quse '."Qubripropiia estporitifici,. signifiGatrationeiri.subli-
plaeuerinl, et oniniurivsanciofumppnlificumquihuic >Tinium noii patere nisi peffectis. Per ,hpc, quod est
. Ecclesise preefuerunt. ; : : vesi.isinterior, ei npn cirigitufi yiftuiesianiihsesoli
'
:- ', .' DE DIE DOMINICO. Deo cognilas sine intermissipn,e:-Senipef ihabendas.
••'Dies Dominicus ita celebrelur. In Sabbaio psainiis Per dalmaticam vefb, quse candid,..,.. [/:.,-candida'
diei cum anliphbnis suis canlalis, et diclo capi- est, el] lineis coccineis aiiieetiretrpa summo usquo
tulo (295) responsoiium a duobus clericis absquh deorsum decpratur....... mn.ndiliia cum utriusque
cappis cantetuf, quod hymnus ' sequalur. Et ad D Tesiameniiprseriicalibne, etDei proxlinique dileciio-
Magnipcat, allare ineenselur. In-matulifiis iuyitato- ; ne, ;designatur, quibus fulgere deijent sacerdoies
'
rium a driobusabsque cappis canieiur, quod hymnus alque diaconi, Per duodecim. finibrias, quasulroe- •
sequatur. Novenv,leeiiones et =npvem resjjpnsoria que liiveseS^ ih se cohtinent, aiiodeciin iairii vir-
dicantur; Te Deum iaudamus, exceplo advenlu et tulUm ,:qiii ex charitatis iradice,.,...;: _quos etiam
qiiadragesima, idiealur. Hymnus in - rioclurnis -et Aposlolus eniiinerat , dicens : Charitas paliens,
laudibus dicalur. (296) In malulinis', exceptis prse- benigna esl (I.Cbr, Xiiij 4),;el feliqua. Tertia vero
fatis iemporibus, una laritum ariiiphpna eanteluf:; :linea,quaj..,..,, ::...;;;;•* ;;
post primam processio fiat, ut .prsediciumesl. Offi* Reliqua desideranlur in codice SaUcoianb (Gall. de,
cium auobus cauloribus celebrelur. Minislri iia - -:;;-'-. :-Sdv.lceuse%iunde lice^excerpiasuni.
63 .JOANNES ARCIREPISC.ROTOMAG.. 64

;
OBSERVATIONES ;
" : ': °
AD LIBRUM - .

:DE OFFICIIS "ECCLESIASTI€IS.;';

S8.'(I) Domino vere sanclo, et meriiis honorando, A majoresproferri possunl, Cafolits CalvusFrancorunr-
Mauiilio. OperiSa;r.islaiiin ex iiisciiplionedeprclien- rex in diploniale pro rebus ejusdem ecclesiee: Ri-
diiur. Cum enim Joaniies nostcr Alviincensesinfitias culfits venerabilisRotomagensisarchiepiscopusdelu-
a.nie annum Clnisli lOfil non inierit, ul superius lit serenilqti tioslrw prwceplum avi nostridivw riie-
observavimus, Mauriliusatiieni in ponlificalu annum moriw dbinniimperaioris Karoli,inquoconiinebalur^
1067 haud excesserit, extra diibiiim est librunfqui quod qd peliiioneni sanclw recordationis domni
snperstisli clicalusest, inlra illins seplennii lempus archiepiscopi Jiemigii prwdecessoris sui quasdatit
scripiiiin fuisse. De Maurilio uoioe sanclilatis anli- villas viris saiictw.suw metropolis-ecclesiw Roloma-
slite (qui primarium Deipahe lemplum perfecit el gensis canonicis -».aula S. Mariw Domino deser-
dicavil) prseler ea qnseexslanl apud vulgatos auclor vienlibus,etc, delegasset. Ricardus Nornianniajdu.v.
res, GtiiilelniuniPictavinurii in gesiis Guilleltiii ciu- in charta pro nioriasleiio Fiscannensi: Accitistotius.
cis, °\ViIIeliiiuhi Gemeticeriseni1. VIIHi.st. Norman., noslrw dicecesisepiscopis,Roberloscilicelsaticias-.JRo—
c. 24 ol 58; Ordericum Viialem eccles. Iiist. I. IV lomagensisecclesiw'arcIiiepiscopo,..nection el Radulfo-
el v, Willelnmm MalmesburieiisemDe.gestis regum sanclw Bajocensis-ecclesim^prwsuie, elc. Robertus-
Angl. lib. lii, el alios, consulenda suni gesta archi- Normanniavdux cognomenlo magnificus., et Rober-
episcoporum Rolpmagerisiiimex ms. codice ebufneo " lus Rotoinagensis archiepiscopus in charta de rebus-
ecclesise meiropolitanoe; quibus, quod hac paiie cjusdem ecclesioe: Placuit nobis res sanclw ecclesim
prolixiora sinl, omissis, dno notalu digna huic loco Rolomagensis;quwcapilalis el meiropolis est regni
iiiseruisse non pigeltl, 1. In anliqtio libro ponlificali noslri, elc, confirmare,Philippus I Francorum rex
ejnsdem ecclesiajforrnulam exstare prpfessionis fidei in diplomate archivi archiepiscopalis dato ahno
de veritatecarnis et sanguinis Chrisii in Eucharistia Chiisli 1091 : Cbncedq abbaliam S. Mellonis de
coftira Berengnrium ejtisque successores in concilio Ponlisara: domtio Willelino. Roiomagensi archiepi-
provinciali, prmsidenlehuk saiiclm,sedi (verba sunt scopo,et omnibus successofibusstih, et dotio in fe-
fontiulse)venerabilismemoria;Maurilio, lalani; quam - anttn, ut eanl dq ttie el successoribus tneis perpetno-
iniegram hic describere supervacaueuiri duxiinus, ieneanl ad honoremel exallaiionem:QQ sanctw Ro-
quod religiosissiiiii D. arcliiepiscOj)ibeiieficio, una lomagensisecclesim.LudovicusXII rex inlitteris con-
cum .dbclissimis fejusscripiis in lucenv jam pro- cessionis diiorummodiorumsalis in graiiam canonlco-
diefil. 89 2. Loctim illrim, qui Matiriiii primum, runVRoiomagensiuhidaiis Blasiisaiino Chrisii,1506-r.
deinde Guillelmicardihalis de, Slo.teyilla^ sepulcro __??__» dehique lemporibus huie sanclm ecclesiwRolo-
q :ondam illtislris, nuncniutata rerum facie vacuus magensi prwest, volenie Deo creqtorc, Georgius de
in navi basilicaj visitur, clero Roiomagensi;senipef• Atnbasia iiostet- consdnguineus.carissimus , sanclw
veneratioui fuisse, hacque; de causa solere statis sedis aposloHcwet:Romanwecclesiwcardinalis, iegd-
diebus thurificari. Ejus atttem reiraiionon modo ex lusqucde latcrc nobisfriibalissimus,noslrique itnpefii
antistitis sanclilate petenda est, ciijus ijle. laniam, . patricius el consiliarius fidelissimus.PR.
posleris opinionemreliquit, uiJocus is.vulgoS. 3lau- (3) Joannes Abrincacensis, Sie Bnjocacensis, et
rilii lumba dicerettir : veruin etiam ex anliqua tra- Parisiaccnsis, pro; .Bajocensi el Parisiensi passim
diliorie; qua <sibipersuasum habuere -majbfesrioslri ejus oeviscriptoribus.;Reclius foriteAbrincalensis, ut
' altare maximum aniiquitus ibidein fiiisse conslilu- apud Ordericuni ecelesiast. hisl. lib. m, iv, vni etx-ia
lum, ul aperle indicant .Iitteraj canonicorum Rolo- Porro de Joanne, praeler testimonia siiperius ad libri.
jivagensiuni-adeunidem cafdinalem, quaruni exem- limen allala vide erimdem.Orderieumlib. iv ef v, et
plar in ecclesioescriniis asservatur. JOAKNES PRE- Mallh-eumWest riibnasteriensem ad annuniGhrisii
TOST.- , ; . •.•..'-••..'•.•', 1075et 1079, qiiibus adrierem anonymumS. Audoeni
(2) Satictw Rolomagensisecclesim.Eamiliaris reli- - monachum, nisi joanni.paruhv oequusviderelur. Pxi.
giosseantiquitaii loquendi mpdus, ctijus toi exemplai (4) Poslquam de trielropoliianasede siillare vide-
jjassim oceurrunl in sacrariim oediunvmonumenlis,, n bitnus. Concilium Rolomagcnse cclebratum sub
inaxime yero domesticis, ut caccutire-videantur ini Waltero de Consiantiis archiepiscopo A. C. juxla
nveritliequi itl improbenl aut nesciant. Ne longius; veterem Gallite calctilum 1189, 5 idus Februarii
evagemur, luijus yerilnlis tesles olntii cxceptionei caiii 1 : Aitliqnoriim Patrutn hoslrorum vestigiis
,65 NOfiE AD LIRRUM DE OFFIC. ECCLES. M
adhwrentes in ptimis decer.niinus,M btiitiessnffraga- A tulares. Iieni siaiuiinus, quod quicunque ad' missairi,
'-neca ecclesias nostrm in legendq ei. psallendq.tisum evangeliurii el. epistolarii, ,in labttlq scriplusfuerit,
hujus sacrosanctw ecciesiw melropolilanm itnilcn- ibnsuratn ac barbam se radifuciqt : alioqmriinofficio
Jur. Pit. - -.. -:'- -;;;.- .'• suq uequeal qd qliqre,donec rasus fuerit,mintslrare:
(5) llem conciliuni oletanum xi, ean. 3. decernenles ul hqc staiutuhi, el omnia atia'edi.ia iu
.. JuxtaCarlhagineiiseconciiiutn.QuarluaispiViciil,caji. hoc capiluiogenerali, inier illa striluta. numerenlur,
44ei'45,quorumalief ad tonsufain, alterad liabiliim quw quilibeicaiionicusin sua fecepiionejurql servare.
pertirief. Prioris menlem-lequis suparljltrio intefpre- , Plura deioiisura IsidOiusDe ecclesiast. offie.;@2
tarelur, placuit cbncilio ivToletariQioiisurse formai.n "lijb".ii, Cap. 4;" AlJiintis FlaCcus Alcuirius, Jib. De
-diserlisvefblsilapraescfibere can.lT : Oiniicselerici, div. offic.;AmaI-ii'iu"s:iiem De 'ecclesiasi. offic, lib.
. . vel lecloressicul levilw et sacefAoies,detqjtso< superius ii, cap. 5; Rabanhs Maiifris De instilut. clericofUrii .
ibtp capiie, inferius solam circuli cdforiam.relinguatit: lib". i,,cap. 5; Riipeftus abbas ..Tuitiensis De div.
non sicttt hucusqite in Gqlliciw pqriibus.facere lectb- bllic, lib-iu,"capt 25; cojicilium Agatheiise cari. 20;
res videntur, quiprolixis, ut ttilci, cqmis,insolq ca- -SiephariusII papa in respbnsis iri.Carisiacb villa ad
pitis apioemodicunt. circuluin terideni,Riius eiiim anhum Chrisli 754, can.-. 18; cohciliuiri Aquisgra-
iste ih Hispania hucusqtie' hwreiicqrum fttit. Unde B nenseA. Q, 816, lib. i, qui est deinstitutibhe cano-
oportei'ut pro amputaiido . ecclesiw scdndalo, hoc •nicorum, capi 1; Coyncense anno GliristilOSO;
Yigiiumdedecoiis auferglur, el ttnq sii lonsura, vei Wesl-nionasteriense aiirib:ChrislHI7S; Ebor.aCeiiise
itabilus, sicut loiius Hispdniw. est usus. Qiii aujcm ahno Ghfisli 1195; Oxoiiierise arino Chrisii 1-222;
hoc non ctislqdierit, fidei culholicw reus erit,. Aslipti- Lbndinensb anno Clvrisii 1237; Baveiiii. i, aiino
iaturliuie insiituto omriium fefe locorum el tempo- "Cliristi 1286, rubf, 5; Rayehri. m, anrio Christi
rumconsensus, 01 ui mirum non. sit, sv tam sri- 1514', rubr. 10; Ravenri, iv,; arino Chrisli 1317,
verein ejus coutemplores ecclesiastieoe leges anim- rubr. 4; ac demum Patrum setate Roiomagense-
adveiterint. Testaniur id aritiqua-pfpyinciaa nost,fse anno'-Clirislj 1581, \\i.pe episc. eicapil,, § 7, et lit.
decreta, alqtie in primis concilium Roloinagense sulj De eurdi, et aliofum offici,"^ 9; -el Remense ahno
Waltero Can, 5 iSacerdoles elqlencieqrqtiashabeant 'Chfisii '1:°58.8
'-Xit.."-D^ii/isVici.iJ^ PR.\
.ift.^___!'_rt_;j:°§-_''iSi
paiulas et decenlemcrinium-ciixuhifereiitiqm. Islius • (6) Variis riec ruHeis uianinr indumeiilis. Plufi-
consliiulionis iransgressores dbecclesidslicis beneficiis mis concilioruin decretis' iclenifuii pfbliibitum.Unde
'suspendantur., Qui verq beneficia non habuerint, et auieiivlieiefomalloivrubeuiii in cappis lvlemalibiis
itti comam iiulrieriitt-i privilegio cafeahi clericali. canoiiiCoruhi suiijpserit exbrdium rion liquet,"' huic
Proeceptanova^Peiri de Colle-iftedib archiepiscojji, C ' eniininstituto fepugnnt. ; ;
qui .sedere coepit anno Ghfisli 1237:Cum in tonsura (7) Quod fiapitt noslrittn ex aposiolica docifiiia' tri
etmaxime ligbilu differre-debeqnta laicis sacerdotes, tiupbridriparle }«-/ii7JMs.; Priinis temporibus radere
in quibus plures invenimusisiis iemppribusdelinquen- .capui iiiinus risitatum fuisse videtur quam fbndere,
: les, pmcipimus quod oinnes coronam-mqgnqm hd- riam S: HierbiiymuS in capiit XLIVE__echielis ait:
beanl, el lonsuram allainet bene roiuhddm, Et quiin Perspicue detnonsiralur ne rasis capitibus sicuisdcor-
Ms de cwleroinvenielur culpqbilis, grgvius punietur. doles cultoresque Jsidis ei Scfapis iibs esse debere;
Concilium apud Ponieni-Audomavi Jiahitiim anno hujasqiie hsus liibfaleiri.ratiOneinaffertS. Gregorius
CJirisu 1265. {sedeniearcliieplscopo O.Ione Rigaliib]; lil). ii Pastofalis, capc7, et lib> i Regist.; bp. 24.
clericos, etiam uxoratos,.. a.d deferehdiim toiisufahf Ex ajjpstoJica auiem dbctrina diciiUr descehdefe,
et liabitujn clerico cqngrueniemfriiiis mpriiliPriibus sive qiiia ioftsufam gestamiis exerivplo S. Petri, ut
; adigi proecipit, et addit: Deriiqiiesipost prwmissas liabei brdoRoriiahlis; isqhe Ita iri iiieiriofiam Doiiri-
tnonitiones aliqiti clerici iu apqslqsiaiqnsurwet ha- toicibjiassioiiis aitonsus esl, ut! legiliir apud Redam
biius permanseririt el conlingqt' quodpfo suis excessi- lih. v ffist., c. 22, £.vi} guia (^nPetfnf ;iii.sUtoii;
bus o secularibus judicibus capidntur,: in. criminfbus ul iradiiiil Gregorius Turbriehsis lib. i De uiirac., .
comprehetisi; non prwcipiemuseosjier eensuras eccie- D 1 cap. 28,•coiiciliiim Tribiiriehse can. 20, et Geinina
siqsticas liberari. Eadem.fefe saiixitconciliuril^aiiutl animaj lib;i,;c. 195,; : -; --; "
ihidem anno Clirisli 1279 (Collect, concilioium Ro- (8) Per coronam capillorum, qitain in inferiori patte
lomag., pag. 276) celebralum. Tejiescciilc demuni ponamus. Hinc plantim est clcricos circuluin cri-
disciplina, canonici Roion>agensesin oapitulo gcne- ninm in modiim coron.u olim delerre solilos, sicnt
fali aiino CJirisli 1511 hoec de lonsura et liabiiu horiie gestnnt Franciscani. Idcin quoque prajcipiiur
stnluerunt; Ut quanto ecclesiajiostra rwlcras nobiti- in synodo Ebroiccnsi a. 1576, cap. 3, devita et ho-
talc prwcellit, sic cjus ecclesiastici servilores majori nestale curalorum cl aliorumecclesiaslicorum, ati. 5,
honestate a cwlciis disiinguaiilur : sinluimus ut uni- et in Riluali seu Manunli Rotomngcnsi QQ 1651
vcrsi canonici, capellani, el clerici ckoti noslri lonsu- edilo, pnrt. i, pag. 383 , in Inine nioduin : Clerici
ratn amodo deferanl contjruenlem, in quatililate fere professionis suw tnemotes Dominicm coronx signum
similem tonsnrw puerorum de altari, a quibus circa in capile religiose defeianl ac niinqiiam dimitlanl. Qui
hoc atuiauai consueludinis sei vatur honeslas. Nec secus fecctint, lanquam ecclcsiaslicwdeserlores mili-
qmsausm prxaiciorum amodo consulilios deferal so- tta , sacrotumque canorium conleni]toret districtm,
'
67 _ , JOANNESARCHIEPISC.ROTOMAG. o.S.
cdrfeciibrii Sribjdcearii,et abecclesiasticis tonveriltbus A (14) Bis trespsalmos. Ideriiliic accpe quod supi:a,
ciirii dedecbre cjicianiur;-ilem ut capillorum pars id; esi, psalnii hvijus per oclO yersus sex divi-'
ihferiof iri coroiimspeciemprwcidalur, ita ui oculiet sione-5.; ; . ;.':;'
eurespaieanfc Ibidehipag. 409. i - :. ,
(15) Oratione Dominica, et precibus; ei psdlino,
>' (9) Bqrbam iddimus.De rasura barbce yirie Ordi- MISEREBE siEi DEUS,gemifiecleiido. HaJCIiaJjenlur jii
iiefti Roniarium, et RilualeRotomagense ibidem..;'_; Breviario
'' (ittyQuiiter nbble ei die. Alludit Ivaud dubie adid Roloniageiisi edito auho HH, inPsaltieriis
Rotpinag. A-1507 et 1586, iii Breviario Rotomagensi;
qubd Teginuis Jib. n Esriraej-c. 9, Legerunt iri volu- aiino 1578,- Sn Diurftali Lexoviensi anno
inine legis Dbmini Dei sui quaief in die, ct gualer Breviariis 1542, iii
Parisiensi, Abiincensi, FonteJjraiaensis.
s ed
cohfiiebqhiuf,,• qiiod psallerelur quater iniipcle, ortlmis an. 1586, et in Dirirnali CarlliusiariOruffl.
iieque eisiat inHebfaica verilalc, nequeliieditione Hsec tamen in ecclesia Roiomagensinon servantuf,
LXX Ihterpretum, ncque iil Lalina vulgala. Qnapro-
"exceptis feiiis Adventus, Quadragesimaj, quaiuof
pter; iiaiie. adtliiipnem videtur: Joaiuies iiostef, niu-
Temporuni et j"ejuiiii,in quibus noji dicilur psalmus
iuatusab AriialarioTib. iv.De ecClesiast. offieiisc. ;5s
Miserere, ;iiisl in .YesperiSi :,:/-,..
eanique Amalafilis desunipsisse exBeda iii Esdrani,
Nbeiurriaiia sticcedurii, iii quibusVcspefai;
queiri ibilaudat. ''.: .: ;; ..' ,-:,.-,-; - '*"' .(16)
,g
-{11) Quiiique psqlmos.caniinns; sed.-trinq sanclw Apiid aritiqtios Yesjjefas ad riociem peftinuisse/et
•Ttihiidlis glorificaiiqne coriiieclimus, Per quinque ejus ihitib recitari spiitas conslat, imprimis ex S*
ad Lajtam : Assuescat, inquit, accensa
psalinoS-JciiiiiIrina.glofificaliohe iritellige psalmum • 'Hierbiiymp
teddefe sacrifiiiuinvesperlmum. Isidorus lili;
peus ih noJi!iHiJ,:et;qualuorbetonaria seu divisiones iucernq
"ViiOrigiii., c. De offtciis: Vespeiiiniitii ojftciumest
jisalmi vBeaii immaciilali, quasvdivisioiies elianv-
.Buhvsuhduplici glorificalione canimus, cui consoiiat "ih hbclis iiiiiio. Conciliuni Emefilense can. 2 -.-¥&
pemniaahimse libiii, c; .60. e.l 61. Quod etiani yide- "speftinbleinpbre posi lumeii bblalttihdiciiur veiper.it-
-titr i"n,Ps;(IlefipRolomagensi annp1507; in alio iteiri "iiiim; eiiiinuineiis aliis Sciiptoribus iurii Gravcis
EpsrilteriPJParisiis anno 15i0.apud;Franciscum Re- tuni Laliriis, apttd enVinentissimumcardinaleni Bbna
De Uiviiia psalriipdii c. iOVsecti S. .Onde.oflciuriv
gnauit;\a diuriiali Lexovierisi aftno.1542;iii Brevia-
a
tioPari-siensianho 1557yelin Rrcyiario, Abrincensi vesJjeiiiiiiihV cohcilio Toietario i, can. 9, dic.liiin
;an. 1592 editiSiFOrlassetum lemporis in ecclesja esl iucernatium, a^@g saiicto Basilio cap. 29:lih;
iucetnaria graiiarum actiq; a
siRotoniagensiferiales psalrtii ftoii .jeciiabaniu.r,. ad DeSpiritulib.sancto,
Iii Deilistitut:. fenunliaiit.c. %,.lucei:~
«hofairipriiiiariiiiilvideturIri Breviariis Parisiensi et ' ;Cassiaiio
hora.El licet anteiioelem VesperSs agi vo-
Ab.rincensi supradiclis : alioqui nori ,'quinqiie,, sed Qiialis
Jueiil; sariclus Benediclus c.41 Reguloe,idqub jahi
.; -•,v
;:sex':esserit;;ilU'Ilieraildi_•:::::,:: :,,.,-,;,;;;.-:'';;
';feuri
f': :(12) "Q.uiI)Us 'ivshpositum fiiisse iijteieiurAmalaiiiis
fidem,cailidlic.am:a,B,At]mna4e,ex,fp-: '."De temjrbie^in
bfdjfte biiiiphon. cnp. 6,ut aiile splis.PccubitUhi
^iidhiddjicimukSymboliim S. Alhanasii in Ec-clesia "°ceIeJi'rarelti"f
* RbtoriiagehSi pef ibtum.aniiij.iri, Jiullo exceplo.dje, vespeflinalexiiricium:., illud liihien ad
"-hoctis iiiiiium quando ad dbrmilioiiem accediniuS
'^bJirivdecafttabatur^iJtvidetur ijiv ortlingiriojnvs.ad :
risuriii Rdtomagensis eeclesiaj, ex biblioiheca clarisr fetu)ii,flu|o Victorinus lib. n De.ofllb/ecclesiast..
'''£. ellahi Joaniie ribslro posienor. .,
siiiil et eruditissimiyiri D. Enieiici.Bifjfoi; cui e.iiam -" S,
<(i7)-.fli;»iiiussatictw Mqriw. Pcf liynvnuhvsajictse
'consbnatGemma «liiriiaj 'lib. ii,c. ,59,.-I.i.isye.vTvis:; liariaj
•• Ftdeni^ Qiiicurique vult ,:qtioitdie, ad pmnatii iterat iniellige canlicuni .Magniftcat; Ita eivinv"apud
1'"(ecelesla)^Qfeqiiam -AlhatiasiusAlexqndrinusepisgo- . Aiiialariiim Iib.:4,'c 7, de yesperlinairsyiiaxi,pro
: Mebdemcantico usurpalur,,..-:-.',.._. ;
"i!piisrogdid':Theodosii':iinperaiqiisy:edidili Iteia in ' -'
'"-'"BfeviafioRbtoiriagensi;anno;li9Ieriite per.fiiitum (I8J Incensutnsuper alidte bffetiur, Sic qubque
'rihriuni etiahi ihferiis dicitur. Iialjetuf quoqiiejin iljidem Ariialarius : Inlehdai sumtnus sacerdos qui
'---'-Psiltefio.Rolriihag^ ""iiicy» ictiet Aaroiviri ecclesia, qtliu debeat incensuttl
"Lexbviensi ariivo;i542, in bfeyia.rio Roiomagensi sub Bbffe&e Dotiiino stiper altare; posl Itoc sequitur iiym-
"'
cardinaliCarolo Borbonio RoloiivagensiarcliiepiscQpo' -rius sanctm Matiw. El Giiillelhius Dufandus Ration.
;''"aiiriri-iSJS^edilis^et^ul^ le- "";;div.'offic. I. v, c. 9, de vesperis. ItenvRiiuale Ro^o^
1
igitur quolidieadPfimam;: itenvhv Brevi-jriisPari- '" iVvagenseanno 1651 , p. i, jiag. 592. Altare juxia
>;-siensi et Abrinceii_>i..prsefatis,rquQd;;;symboiuuiD. coiiSiietudineiiiecclesimCriiliedralisturificalur exira
;:;:vFifaricif?ciisiv/_!;flai'/aj/ IJri.Rreyiafip Rplpniagensiad :''"'rriissdm 'a celebiaiile cappa iridulo;geniiflexo, triplici
":;;Dbiwiriicas d e tejrippfe:fedeglt. ^;;:;.:?:; ,:.;;;,•;.';;,;
.i:y "iiuctu-bumosculalibiieiri oiiiriiquidehiofficio,excepib
° ;
(15)' Tcriiam :vero::,.Aliafn. >prseterea,ratioriem de _''siihplici .ei feiiali ad Benediclus el Magnificai;
1 Tefiise, ;Sexlaj -Norisequepfficiis pffert. Isidofus, De;"•; (jJostca ab acOlytliOcelebrans et chortis) in triplici
"' eccIeSiast-i:of_ic.;JiKi, ;cap.;l^y; Jlotgm, '":"l~vef6, 'eiiatrtad iiymnum : Te Deum, ab eodem cele-
inqjjitj ierr_. '"'
: "lium, sexlam; eimqhdm a
Dqnieietltes,pueri.fuppli^.^ lifqrile, eiahiepiiiriam leclioriemhomiliw diacono,
diei iniem-,.''~eiinivbcie el
> :cationibu^^ ' nativitdtis Domini atile oclavam eliam
iectiotiem ab eis 'qiii lecturi sunt, simililer
i^puspieeaiionis; ires.hom^qffectw.Triniiqlis.iiM * iiqhdfri
;'i4^-i«?i«ni;;</oc/n.ra)'CJUi:Pll._:i«vi;-vm.u;;.'..;. «,; 'iappd ihduiis etrgettuflcxis-;^qui ritus; in eeele^ia
69 '- ,-' NGTi?EAD LIBRUM^IEOFFlGvECGLES. v._ . ., ; >.,, 70:
eatliedrali el quampluribus civila.is.RotoinageriSis;-^ sA siijperiuneupatur. Mqluihmvlficiuiii:dppeUqjil:ijp:od,,:
' '
pafpchialibus ecclesiisbbsefvatuf :i ;; '-""__ voCdtiiusLaudes, iaitiRadulfusTungreiVSis,jjropositi;
' (1-9)Cum bralibne Doriiinicq.'elprecibus; exceptis 14.TIujusiamen vocis.apud auci.oremnoslruni ani-.
/es/is. Ita apud CariliusianosVaniiqua Breviaris.'et bigiia est sigriificatio, nahiinbfJiiie.dieiVPaschaj.per::
Psaltefia Rploiriagenslsecelesise, riecncri Lexoyien- officiunvnvalutinalenocturiiuni-jntclligit.^lalu.linqle,.-.•„
sIs,ParislehsIs, et Abfincensis.'Niiric aulem, iil su- inquit,; offtciumduqcanlores cqppisiiiduliregant. Jn-
pra moriuinius, hon dicuriluf preces nisi in feriis vilatotium qj/ualuor, etc. Post matutiirwLaudes,u])i
Advehius, ftuaflraigesiince: et. diebus jej'unii. - ;; Laudes ab officio.matutinaii distinguit; initio aute.m
; (20) Quidvero pqst vesp.erds.Ex hoc loeo ajjparet. bperis .matutinale «fficiuni sum.it pro.'.Laudibusi,iliud
Joannis ssceuloCompietoviuni"separatiiriavesperlirib eninv perspicjie sejungit;a jjoclufjio. et cseferis aliis
ofQcio;persolvi cohsuevisse. .Queni sineera: aiitiqui- omnibus Iipris quas ibi sigillatim recenseti.quam
taiis usum ;^$Q".bptaiiduftvessei in "cbilegiis canOr accepiipnem,:quse-oritniu:inniaxinie prppfia esl judi-
nicbrum et per urbanos sallerii lilufos feslitui. Pit. cip enurieniissimi cardinalis.Bona c. 5 Divin. psal-
l. (21) Hymnitm jusli"Smteonis., Scilieef' caivtieuiri.;, ., mbJ;jSect..ri el.adaiiliquoruiil meiitem ,accpmmo-
'
Niitic diiiiittis, bjirinus .eriini pro cantico.a sacro-r "ilata, IIQCJocOreiinei; - , . .';.,, -r -, _,;„,."•, ./;
rurii.rituuhi vriiefprelihus aiiquandp usufpaiur, ui U (28) .Cum:_or.atwneJDo^imca^rf>r.ecib.us,. Ita.i etjii
supra decIafayimu_.,.quoyelfam de hyninoiaCliariae Ecclesia,Rbto.magensiante sexagintaannosidpbserr
.inielligas. '.;' rV' .yabatur, ut palet -ex;Breviariis, ,an. 4491,, 1578, ;et
(22) OraiiqneDqriiihicd, eiSyriibolb eicehfessiorie Psalteriis Rpiomag; an. 1507 et 1586; Jtein, in;Pari7
-nos.riMfiiieJifes.^Exeeplis iilplicibus:, duplicibus, et ;sien.si,LexoyiensietAbrincensi Ecclesiis oiihi.reci-
" . rtabantur, ut constat ex Diurnali
intrij qciavas, ''.'_ '; ';„: ;"'""', '.:::; Lexoviensi, ,an,
c": '(%$j.Qugmi.lectio ptwceclit tie exeiriplis sqnciofitm ;45i.2j<et;iantiqiiiS;:B^ .
;
Patrmn. Iderii habetuf lii Ordinafiri' Rbtbhvagerisi icerisi;—;;,;;:;;;.-::';^.::,;:,,,- ::;-., :.,r,-:^:,.,,„.r.- ;;,:,-,,-^,
'riis, per tb"tairi"-1quadfage-.irivain;;ltaquoque sanclus (;;;;(29):'Sig_rid::p_ulsanle,, Cpricinuiii.Aqpisgfaneiise^c.
iBeiiedlclus vn Regrila cajj: |2,'qiibd a nvohachis. =31;: 3Iox: eniml ui:.audiium,;fuet;ii signuinr:fest,i_ngio
' saiicii-Benbdicti feligiose'bbser'yatur;Tegi.l"uf:ehiriv omnesad.ecciesiqmcqnveniqni,: pqmpgiice
sivede gesiis ipsofumisive de bperibus.""'-'" >; eauiinhoneste,:vel,incqmposite,scdcutn reverenfia,et
(24) Medid nbcle:'ad eoiifiiehdum Dothino:sutgere Deiiimor_e:ingr_edigttiur, Nitieepilo^
___ .-•
debetnus. Sic S._ Iliefphyiiiiis lii •epitap.ijo sanctse; -dlii-.Cj ,4_)..PR'.;'.,v;..:. -,..•;.-,.. vrV: <..,-•,-•,.; ii _^..,:.\[
Paulte : Mdne, 'hord'iertia, sexla; '.nbtid':'vespcie,'; =.:;.(50);Dbi r.eligiqseconsisteiites, nqn.Jiqcautillac
iipcils triedio,-per' ordirieinpsultefiutri:caniabahi;:EV :^:semoventes:necaiiqui,cqnfqbuIantes^
sanclus A.hahasius lib. De virginltiite :.Medid iiqcle: ; iclerici quahta nvodesiiain ecclesia Dei,corisis.terede-
_ sutgito, ei laudaibDominuriiDeuriituimiAiims&piixiS ; cbeantjSiceniinsiatuit.cohci^unvA.cju^^^^
]'_Augtislinns _ser,in.55"dbtempbrie: Rbgdvosfad-yigi- . -__ 8T6_,.ie;;i5fI\Brqttes igiiurabqtfqsis sermocinqiioni-
iiqs Inatufiits sufgite. S; lsidorus"De eCciesiasiieisi ,r:bus:audilump.griter_cqsiigentet __linguain..:ihecclesia
.officiis lib.' i, c.;22 de.yigiiiis, Radulfug- decahus; ?:cjtm iimore,.:el.-venerqliqneslanies., aut qfent,. dltl
^Tungferisis"De'cahriiirim;obsemriiia*. Jjfbjioljti1!^, ,- tJantwisqut:_audigni.:$t
;;Miique-diyinbfuih officibrunvexposiiores;- :;: '";; »,sCopus;InReguJa-.canonicofum, c, 26 :_Mdx qudilo
': ^ ^:signq/6jnnes^canom^ ad bcciesiamjei tiqti
.' Sigriilicafe ivideliir Sfatiiri i)bst"versuni;-:;_Oe«!;;in i c ;^qmpqtice;_^tth_itthpnestftvei iitcompqsiie,,sed citm
"ddjuibiiuhi,diei liymnum,/et;;oriiliii solituriiliiviia? Dei limore ingredianlur eam .vivec cunijjaculis Aut
.'toiluni i_ibfficibfeiiali,:crijus:usus,-s] iia'.tulit,'_r^lio j ^fuslibusinehqto; exceplisdebiiibus,,98;serf religiose
lrie fiigii; _>cfijjiteiiini; D.urandiisRaiibiii L Vyici.3,, , -;:>.illisslandum^i.psq^ cbnijueri-
""
ei I. vi, c. 72,;hqii briiittilrivitaibiluin;,'ii!si'iri'bfficib j ~ .iar:;qub;d-cl_erfci^^
. Epipli-thise,;Ifidui ante Pasclia,-et'•'bflicip:*defuii'etb- - _ji ad^^ diviriumijpiriciuin.pefagehdurn.;y.i.dereniur,inbpti.
; fuiriquaridbfunus'noricstpriEsehsiSebuiusaiitiquos^smMox;mqMlvp,iecclesiqm. qd^dijiinu^.q^ffUp^.Jpef-
",~.tie-:saCris,bf_Qciis; tractaiofbs bfdirieiri-Roinahum,•*':iagendumjntrpyeri^
;"Alcuihtim De CqefiaDbiriinfj AriibIivfiurivL;Iv:v;C-r;--:i;, ; -C-doJii;imcarefnec idd\:psajipndupi:_[:siare. p.atppni;.rsed
flohoiiunil. iii,'Geni. aniinsey-.e'.88. ^^!^;/;:;^ : :poliusisedettim,:_hQri 4ivi:nis, se_d.vgniS:Solenl,,i.ii$tqre
c""'"'
""""" (26) Duodeciiiipsalmos°eflii!Hia,.;.',! J(Jiibd::obse}vat'
1 fefiis 'cxffa ie.nipus-
t'.«i/gtiiieWs^Et-statUtalantiqtia jjapj^Ii .cathed^aji^ ecr
Eeciesia Roioiriageiisis: in s- ij.rclesiseParisiensisi IHbsjm]jlicesjlier0i.si.p.it,:ca-
'
" ipascivale. Ih"'Ddttiinicis'•'v'erb'idi'ebus diibdeciriv;psalmi;\'H-_:vednlj.ri::Cgnfgb_rilpjqnei iac}iintiq.,ei:r^srC, psallant gta-
caiiuniur ilv piiriio iibctufnbjqiibfum' ciiiiibettsver- viier et modeste cprfl_m.:.:ffepy.0empi:es-..epf^m,factti
'
sus LGlorid Paifi shJjjUrigiiufV licet iapUtl;Joahhem ns. ii/ii^-^Mnoi^iM.mhiJsim^ 4e
;, riostfunl qiiatiibi'psalmiuria S^; glorificatione cbpu^ i-;; ..psaliJiodiaetcultuDei^ .Rasiieeiise
...'."lehtuf; cuicbrisoriaifGuill;DtifahdusRatiori.'qJiyin.i. sess.21, §,3,:-i:it;6,;Be,coiJ^ulat}pne.sa]uj;em;et
bllie' tib. ir, c:3. '" - ; ;'; , ;;;;-S ;° °.:-;;;;;;;" ;: ,, divagalione.in ecciesia videcoifciJiunv.Rptpinagense
i(27) Per officiumMalutinale. Inteliige laudes, eo i"p .annp 1522 habilum, sedente Georgio II de Ambjisia,
enim iiomiii.' ab officiorum divihorum exposiloribus is lit.l,cuicoiisonaiRiiuale Rolomagense an. 16-31p.i,
U JOANiNESARCHIEPISC. ROTOMAG. 72
pag. 387 : nlra eltorum nulla fiaht colloquia, non /A dicuntuf.inecfit confessio in Testis Iriplicihus, du-
sint quirisu, aliove incomposilo, seti tninus modesto plicibus, nec infraoclavaSi
aclu, reiii divinam turbenl '• rion qid cum cmlerorutri (57) Prima finila ih capitulum fralres convenianl.
scandalo dormiunt, vel iilieras, -aul alias scripluras Regula canonica S. Grodogaftgi episcopi Melensis de
leganl: riouqui privatitri officium-vel alias oraliqnes liora priftia. Eoc expleto conveniunt ad capitulum
-recitcnt; elc. ' - ijuolidie, et ex ista inslitutione, quatn propter illorum
;- (51) Et ad Gloria Paui.-arf qltare se.inciinando ulUilalem Dco auxilianle feCimus,in uhoquoque die
vetientes. Idem prajcipif Rituale Rolomagense an. altquod capitulum relegant, prwler diem Dominicutn,
1651, p. -i, pag.'388. Italamen ut surganl adf. Glo- -ei quarldm, el sexiam feriam et sdlemnitates sanctd-
fia palri el Sicut erat, in principio horarum, -et.ih ntrn, in (jidbiti relcganiiraclatus, el alias Itomilids,
fineiitviialorii, psalmoruiii et canticorutn, eiadeum- vei qnod wdificet'audientcs, eXo.El episcopus, vel
deni versutn Gloria Patii in fine responsb.riorum.. -arcliidiaconus; vel qui in loeo illorum prwesse vide-
X)iiod ex parte servatur in ecclesia ealhedrali, siaht tur, ibideiriqriodjubere liabet, jubeat; elquod corri-
enim omries, yel surgurit quotiescunque cantalur: gere, corrigat, elquod 1,QQfaciendumsit,ordinarestu-
Gloria Palri, soli vero dc minima sedeivertunl se n, deat. Post leclionem recilanlur wtas mensisel .., lunw,*
ad altare : at in pliuiriiis irirbis'et «dioecesisipiro- D el saticioium;quoiumfestacrastirius excipieidies,elc.
chialibus ecchsiis vcftunt se et incliiranl omnes. GbnciliumAquisgraneiise A. C. :816,' 1.1, caji. 123
(32) Choruin nori exeqnt, ttiajores absque decani, De instituiione eanonieorum : Ut quotidie ad colla-
minores absque ticenlia ea.i.on's.T_lcinRiluale Roto- iienem veriiant, ubi et hancitislilulionem et aliarum
magense : Quandiu celcbralur oflicium,nulluseclwrq Scriplurarum sanclqrum lectioiies petiegant, et pro
discedere^prasuinqt, nisi officii cattsa; vel urgente admissis veniatn poslulenl, el senleitliam pro quali-
gravi iiecessitaie. Nunc"in caihedraii eCcICsiaquilibet tate adtnissi .suscipiant; iijti eliam 4e comniutii
ennoriicus inj'ussudecani vel canloris pro suo placilo . profectu etuliliiate Ecclesim perlracteht. Consuetu-
' egredi potest post
primipsalihi reciiationeni; veruni -dines Ecclesise Hotomagensis scriplse lempore
(excepto pane quem sic percipit ad matu.tiiiiiin) , «Ricardi de Gonstantiis decani anle annos 400 ex
umhesfere alias distribuliones amiftii, nisi regre- . vetencooice ejusdem Eeclesise ': In capitulo finita
diaiur iii chorum antequaiiv officium absolvalur. teclione prout decet, debet legi labula, qum ,debet
03 (3.3) Arileetrelro inclittet. Sic etiam Rituale ordinari et conscribi secundum exigenliatn lemporis,
Rotomagense ali. 1651, Profunde iitclinant verstis et proul cohvenit singulis dignilatibus et ordinibus
altare, el faciunt reverenliam anteet reiio. Ilein in r< ( canontcoruriiet servieiilium in clwro, qiimposleanqn
veleri ordine ad recipiendum cahonicum calhedra- debel imtnutafi.r Pbstea stilet fieri compotitm, et
lis eccleslseParisiensis : Faclis versus orienlem,deiii- lune et ibi soleni recipi excusaliones cattonica;, vel
de versus qccidenletndebitisinclinatibnibus.ln ecclesia 'reprdbari;:ibi elidtn faciendw sunt grulim vel a de-
ahlem cathedfali Rotoinageiisi fil revereiilia vcrsus cano, vel ab hebdomadario, si qum siitt' faciendw,
allare etichorum allerius paftis. ld sic iiiielligeridum Post hmc solenirecilarimaranticeet offenswdiei et
putO. Ariieallare el retro, scilicet ante crucifiisum hofamm prmcedenlium, et ibi puniri. Item qualibet
in navi consliluium, vel aritedecanum qiii prope die Veneris debettl cottvenife ontnes canoniciin ca-
janbarii cOhsistebat, rit solet iii festis triplieibus. Eo pilulo~Itora capituii, cl ibi fihitis prmmissis debent
eriim modo a monachisOraiidimontensibus observa- . traclari negolia Ecclesiw':' tie.c se debeitt absenlare
tur bsee iiiclinaiib, quse eiiam in antiquioribus eon- crinonicij iieque iractalum impedire, nisi finitis tiego-
sueludinibus Cluniacerisis ihonasterii sscpissiivie iiis,vel ticehlia accepla a decano, vel hebdomadgrio,
' " :si decarium abesse cohtigerit. Et ibi debent observdri
legitur. Spicil. t. IV. I
(51) Exceplis diebtis Nqlivilatis Dbmiiii el Penle- honor, lionestas, coinmodum Ecclcsiw; sine siihuia-
Cosies. Quiluis'temporibus anlijjhonn de lempbre lione eipersonaruiti acceplione, et absque fidelitaiis
paschali sumehaluf, sicut habeiiir in breviariis Ro.-lTJ el conscieiiliafumimsione.El qui iwiivenefil, velsine
tomag. an. 1491 et 1578, el psalieriis a"n. ISfl^et licenlia recesseril, panetn unius diei amitiat. Pit.
1580, in quibus legilur : Notaqubd per toluin aniium Ilem slaiiila antiqua Eccjesiaj Parisiensis : Inde
dicituf ad Quiciiiique aiiqua unliplwna de suprascii- ad capiluluih progteditthlur, ubi gestis sanelorumet
plis exceploiempofe yaschali; e"tih Diurnali Lexo- diptychis defuticioruiii periectis fiuni preces pro eo-
viensi an. 1542 : Inlenipore paschali posl psatmos et rum requie. Poslea, ter petilo Dei adjulorio, sttbjutir
Qiiicunque atiiiplwna, Alleluia : Kpn enim liic agiiur gitur versus cumcoliecta;et leclor^ data benedicliorie,
de symbolo Quicunque, quod ex ordinario Roloma- iegit cattoneni seu caput regulw qttod qmnes cum
gensi MS. ei islisBfeviariis ei Psalleriis pef toiuiii stiriinia revercniia ausculiant sedenles; ilerumqiie
annuiri etiairiin feriis habelur. data ab hebdomadatio benediclibnesecedunt... Omni-
(35)Subsequeitlecgpitulo : Domine miserere, ih fe- bus sextis feriis audiat capitulum defeclus choriin
rialibusrdiebus. Nunc autemin feriis per annurii Itebdorriada, ctdeliiiquentes exdminenluf, el erraia
.diciliif capilulhm.',; Pacem et verilaleriU ". corrigantur. Ordiriafium Rotomagense MS. ex rii-
(pSyConfesstonefacta cum precibus. Preces ribn blibtheca Bigotiaria, pag; 5. Dehiric incaptlulb, ctibi
73 KOT/E Ai) LIBKUM DE OFFIC. ECCLES. , 11
audialur leclio de Martyrologio. } Preliosa esl in /\ sumpto; sic enim testatur Ilonorlus, I. i, Gcm.
conspeclu Domini. Morssanclorum 5.01 ejns. Ora- animsp, c. 87 : Cwlcslinuspapa psalmos ad introitum
lio : Sancia Maria, elc. Per Dominum. Amon. Detis tnissm canlari tnstitu t, de qaibus Giegotiuspapa an-
inadjuloriuin ler dicalur; Gloria Palri, Sicul er.K, ttplwnas ctd inlroilum missmmodulundo composutl.
Kyrie cleison. Cliristc eleison. Kyric eleison. Paier Lnrie adliuc primus versus ejusdem psalmi canitur,
nosler- Et ne nos._El venint super. Lt respice in qui tolus olimad iniroitum decaiitabattir.
senos. Et sii sjdcndor. Oiemus : Onuipolens sem- {45} Ceioferarius. Qui apud Gisccos acoljiljus
sicut teslantur Alcuiniis, cap. De lon-
pilerne Deusdirige. Dominus \obiscum. Benedica- iuincupalur,
mus. Deliinc legatur obitvs si fucril, el dicalur De suia clericorum, ct Amalarius Eoiiunatus De eccle-
siasticis officiis, lib. i, cap. 10; lvo quoqtld Carnp-
piofundis, cl pteces tbi pcriinenles, ut in Obilatio
noiatiiur. Quoperaclo pner dtcal -\ Jube, domne, be- lensis, serm. 2 Devila ordinaiidorum. Item Geinm.t
nedicere. Benedtciio; In \i.un mandatorum suornin aiiimss Iib. i, De antiq. rilu miss., cnp. 178.
diiigat nos omnipotens Deus. Amcn. Sequalur leclio (46) Diacottum el subdiaconum osculelur sttcerdos.
de seuaonibus vitmcleiicorum. Niinc aulem in confcssione inclinal se lanlum »i
uec osculaiur. Js tamen antiquus est ministros
(58) Ne aliqua sancli feslivilas in crasliiw eele- illos,
iiranda onJtla'ur. SicRittiale Rotoinagcnse an. 1651, R oscnlandi rims, cnjus meminerc ordo Romanus iit
p. i, jiag. 402 el 439. Iiem Giodog.ingiis in reguLi qualuorordiiiibus missse, Amalarius, lib. vnDeoilic.
caiionicoruii), c 18 de hora piinia : Quotide ad ca- ecclesiast., c. -5; Ilonoritts lib. i; Gem. animse, c 7;
pilulutn omnesclericosveinte conslituimus, ttl anitna liugo.Yictor, in Speculo eecles., c. 7, ideo (ut opi-
'verbum Dei atuliat; el episcopus, vel atchidiaconus sior) quod cuni Teriulliano, L De orat., cap. 10,
ibidem qttodjubere Jiabel,jubeal, el quod couigere, nef.is dticercnl ari sacrificium paeis accedere -sine
ad quori ulparatiores et idonei magis aceede-
eoirigal, et qund faciendntn sil otdtiuire siudeal. pnce;
Posl leclionemtccitanlur aias~tnensis el lunm, qno- renl signum rcconcilptionis prajmiltebanl : quoJ
iiitn fesla ctaslinus excipiel dics. Et Peliuis de IIo- indical Missale Ecclesise Sarisberiensis edilum .Pa-
nestis in regula canonicorum : Cum jratres post jisiis anno 1555, in cjuo habelur : Deinde osculatur
Pritnam in capilulo mane cotnenittnl, leclor pelila diaconum et subdiaconum, dccns-: Habele osculun.
cf dilet tionis, ut apti sitis sanclo aliari ad per-
iienediciione,mensis terminum, mlaletn lunm, feriam pacis
ficien.iumofiicia diiina.
sequeniis diei el festa more solilo pronunliet. Unde
uiiruin \ideii potesl quod in qiiiLusdnni Ecclesiis in (47) Sacetdos ewtertqne ministrirelro coram allaii
orent, ctc. Haic non sunt hodierni usus in Ecclesia
qtiibus Martjrologiuni legilur, ejusticm diei feslum C - _
aiiiiunlielur; cuni decaniaiis primis Yespciis; No- Rotomagciisi.
tiuniis, Laudibus el Pilma, jam majoricx paiie olii- (48) Diacotitts post eum eamdem imilctndo viatx
ciuin fueiit celehratitiii. consislal quousque ei sedere 'innual. Hoc statuerat
concilijm Lnoriicenuni can. 20, el Riluale Rotoma-
(39) Lectio tegulw Jianoiiicalis. Scilitet Grodogangi gense an. 1651, p. i,
Metensis episcopi. vel concilii Arjuisgrancnsis. pag. 598. ATecslantc presbtjtere
diaconus aul subdiaconus £©3 conlia sanclos cano-
(40) Seu S.
/)«s'oirt/!s.YideIieei Giegoiiipapaj Li- nes sedcre
hri pnsloialis curse ad-Joaiinem cpiscopum ci.ilatis prmsumal, sed presbylerscdens innttal eis
ul sedcanl.
Ravennaj. ,
(4'J) Ostendil eum esse vicarium Chrhti. Eadem
(41) Tel alicujus tegulaiis libii. De scnlenlTs ratione lib. m, De eccles. offic, cap. 5;
taiictorum Palnim, de Yita cleiicoi tim post Martyro- InlroitusAinalarius,ad
aut de cpiscopi tnissam, qui vicatius est Chrisii,
Jogitim Rolomngense cdilis, sermonibus adventumnobis ad memoriam redttcit; et cap.
eofuindem liicagiiur. In Ordinario cnini ms. caihe- ipsius 10 dc sede :
dralis ecclesise legitur : El sit lectio de sermonibus Clirisli in episcopali Episcopus, qttia vicatius esl
omnivus mpmoralis superius, dcbel et hic
Yitm clertcorutn; nliqnaiido : Legatur de residito cx-
ad memoriam ttobis inlhronizate Cluisti ascensionem
id
positionis, esl, homilise. " el scdem. Sic Christi vicarii sacerdotcs
(42) Infeslis omnes.ln festissoleinnioribiis omnes misdam papam, cpLst. 60. Pa. aptid Hor-
cnmpanaj, in duplicibus el seiniduplicihus trcs tan- Ab auslro ad aquiloncm candelabra lenein;
(50)
iiim ptil-.anl.ur. Ita Alcniinis. De ctlebratione niissnv: Cnnloie inci-
102 (^5) Dtw acolyt/ii, unus qui cantel gtaduale, pienle Kyrie eleisoij.coliocantnr cetet in otdine a
et deferat candelabrum, alier qui alleluia, el ferat
pailc anstrall ad seplcntrioitem ab acolyha, osteit-
-t/iidi/iK/Hiu.SicquoijiicHitiialeRolomageiiseaii. 1651, denie hoc facio quod tniscrlus sil Domiuus omnipo
p.ig. .")99.Qua \ero de causa qnidam ritum illunv icns muttdo in meridie _cl septeiitiionc. Niinc \cro
improbeiit iguoio, cumin noslris habealur insiil.uis. .poiiuntur ad orientem in Ecclesia
- Ilinc etiam patet Rotomngensi,
per ferias olim in Ecclesia Roto- excepto Evangelii lempore. -
iuagcn=i laniunv fnisse ccrofcrariiim iinuiii in ccle- (31) Incwplo Kyric ccrei 'Iln ordinos
Jjrntione inissse.; miiie aulem ,riuo tolo anni tem- passim, et Amalarius, Iibro dcponunlur.
m, cnp. 7. PE.
fjore, Ilem riluale Rolomagcnse p^g. iii.
(41) Psulmo diclo. IJ est, \rrsu e\ psulmis de- (52) Seplem candelabra. Septenarium liunjj cero-
PATaoi.. CXLVII. 3
"75 JOAMES ARCHIEPISC. ROTOMAC. VS°
ferari-jrum liuiiierum ex Apocalyjisi petitiiiii (de qu'0>A Ministri Castila se exuunl, qitando iecloris sive effti-
vitiendus Ordo Romaivus) miraniuf apud nos' in toris bfficiiim:aiismiiunl. Item "Gemma aiiini.se-1. i,
missis ponlificllibus explevisse, iibi sequalis diacbr c 252. EtHugo a S. YTclorCjDe special. miss.obser-
iierum elsubdiaconorutnmimerus pefseverat, imisu • vat., 1. III, c. .9 sic ioquilui' : In diebtts auiem Ad-
olim fuIBsecoiistat ex veteriLibro pontificali disertis venlus Domitii et Quadragesiihmininisiri tton tttunlur
• liisce vefbis : In die ordiriationis episcopi, manissinie liujusmqdi veslibus (scilicet dalinafica et lunica) sed
pulsetur el canteittrPritna : posl quam ealnr ad capi- casulis. Tamen qur.ndo proprium officiumassumunt
tulutn ibique a decano, archididcono, canlore el can- . casulis se extiunt,-quiain \%%.prbprib officio,id est
Celldita-oidinenlur qui debeht procedere •tninislri,sicul - lcgendo Episloiam vel Evangelium, eos qui ad prw-
iii majoribus vvos esl feslivitaiibus : Itoc est, dno ' dicanduin d Domino missi suni repiwsentat.Castila
acoiylhi crim ihiiribu'.i&, dtto subdiaconi cum crit- - autem lalia significal opera quw in itinere observari
cibtts;septem acolylhi cttni candelabris et cercis, se- non possunt,; sigiiificat enim periatiludinem sttam
plem subdiaconi cttm Evangeiiorhmlibris,scptem dia- cliariialis ampliludinetn. Hwc aulcin exigilur el in
coiii cum-tatictis reliquiis, duodecim presbyieri'induti loquendo propier qttod collo circumdatiir,in operando'
. '
planeiis, etc. Pit. quia super utrumque-bracliium repitcatur, cl ineogi-
•"'• De septeiiario acolyllinfum nuiiiero ih missis pon- " lando quoniam peclus inde tcgilur, el in portando
-lificaiibtis legendum Ritttale RolomagensevinnolOSl . aliortim oneia eo quod humeri inde amEiunlur. .Qtiaj
edituin, p. i, jvag. 444. El Gemnia aiiimse,lib. r, .c.. iin callicdrali Rblomagensi ih JDominieisAdvenlus et
-4,-' sic hahel : Posiquam campanm sonqverint pdtili- Qtiadragesiniseobservantur, -prselerquam in Domi-
fex ornatits proceditfquem sepletnacolylhi cunilumi- nica Pahnarum, in qua minislri uiiinlur dalmatica
nibusprwcint.Wuac rittini restituendum censet Ri- ; et luiiica, ul iu Riiunli Roioni-igensij aii. 1651, p. i,
' taale
Rpioniageiisean. 1651, ji:.I, pag. 502. pag. 451 et 466-,et in. Missali Rolomag^-,-ffn.-i6"C8,
104 (55) Iiicipienle snbdiacono episiolam, sacef- .De riiucelebrandiinissam.jira_sci'ihilur.,
r/os juxtaaliare sedeiit. Sicut et liodieTit apuil Cnr- (59) Casula induitur diaconus. Casula noiv.taril.uin
• ihusiaiibs, qno in loco celehrans aiidit Episiolnm, diac.onoriim el.Siibdiaeonoftini in ministerio.aliaris
'"Graduale, Alleiuia et EyaiigeJium. "Ex quibus cdn- peeuliare vesiiinenluin, vernni eliam omuium"cleri-
•siat novissime omniiio hiiric; hiorem Inirbducttiirij; .coruni oli.m coinuvuiie efatoiiiaiiientuimi-iesieAnia-
ui. sacerdos celebrans legere teiieatur ea qiise a lario, 1. ii De ecclesiast. offic, oap. 19, De casula':
, diacono atit subdiacono legunltir, aut (jiia; a choro Casulq verb qtiwpertinel genetaiilertidohinesclericos,
-'SUeciriufttur. ' debel significare opera qum pertinent ad omnes.Ilem
(54) Subdiacoitus exceptq ienipore hlinistrutioiiis.^ ordo Rpmanus in Ccenn Domini : Stalim-dtw acoly-
sum in clwro trianeat. Jd apud Cartluisieiiscs niona- llii paraticum nigris casulisincipiantexspoliurealtaria
«hos rion"lauium a siibdiacoho obiervatur, verum usqiiedum.finitur Vespera, poslea iqllanlitr. Quibus
eliaih a-diacono, qui tibi pfimuni in mihisleiio nlia- consonnlTvo Carnolensis, lib.-Oe rebus ecclesiasli-
r-is noii desideraliir, ad lociim suuiii iii choro iever- cis, serni. De significaiionibiis iiidumentorum.sacer-
tilur, el Ciimaliis inissse decaiitat offieium. - doialium.
(55.) Epistolatn, responsorium, iraclus, iiel alleiuia i(60) Incensalo altari. Altare non incensatririm-
•seqttuitlur. P-ct respoiisorium intelligas graduale, mediate aiite-iectionem Evangelii; nec deferturpul-
•sic a Joahne el aliis divinoruni officiqruiii exposito- vinar a subdincono ante diaconum
adlegendum
-ribusnunctipaium, quod EpislOlserespiindeat. Evangelium, licel idem habenlur-aptid Guill. Dui-an-
',(56) Per tabulas osseas. Deliis labiilisvide Aaia- dum Ration. div, olfic, lib. iv, -c 24 De Evan-
jjarium, De ecclesiast. offie. lib. III, cap.i6.Piv. - -
gelio.
(57) Oporlet episcopbset abbaiesbaculos de mani- (61) Sitpersinislrum armutn imponal. Id esl,supra-
•bus deponere. Idem docet Anialaiiiis, lib. ni, De sinistram
pectoris p;v.;teiii.,Ideiii.legitur apud Ama-
-«cclesiast. offic.,- cap.18 vVsquerid islud offtciuin
servos anie D Iarium, 1. ui, c. 1.8': Diaconus poiia't~E-i)axgeliicm in
-baculis susteniabamur; modo;nt apoiiet '
sinislro bracliio,elc
'Dominum slare, Itumiliter siamus depoiienles baculos
•e inanibus. Illud a canlof e caihedr-alisecclesiseIloto- (&b)Vrwcedenlibusceroferuiioihuribulique laiore,
cum processione,Id est, ininodiimprocessionis.Umis
magensis obsefvatur.
Subdiaconusexuta De auiem (ul°legimus stipra) olim eritt in misssecele-
(58) casuia Ephtolam legal. in Ecclesia Rofoma-
isla casula qtiam vocamus pianeiam plicalam sic braliOne per ferias eeroferarius
videiur in nbsiro Rituali., p.
halet Ofdinafiuni Rolomageiise ms. pag. 3 : In gensi, cujus vesligium " -
i.r, pag.,444^ ;::'.• ";,..
Dominicis qutem AdvenlusDotnini el inDoihiiiicis a '
missam'did- " (65) (Juo lectocandelabra exslinguanliir.lieai do-
Septuagesima usque ad Paschq, sittl ad
conus et subdiaconusin casulis, et ad Epistolam iol- cet Ahialaiius, lib. III, Dp ecclesiast. o(Iic,'c. 18:'
lat subdiaconus casulam ;-lecia Epislola iiiduat eam. tEvqhgetio feposilo post lectioiiem in locb suo ccrei
Et diaconus qd Evarigclium exuat casulain, ei sd exstinguritliui, quia, -,finila 100 prwdicaiione Evari-
more slolce in sinistro IiumerOpailiet., sicque maneat gelii, lex et prophelia eessot«Hi.AnialariOaslijiulatur
msque in ftne m.issw.El Amalarius, l.ui,i c 15: G. Durandus, Ralion.. 1. n, c. 24. el exoositio niis-
77 NOTJE AD LIBRUM DE OEFIG. ECGLES, 'n
sse subseqttens ex ros. codice Bigoiiaiio depfompla. 4^modq polesl-qui paitis esl-,corpits essb,'Chrisli?coiise-
accensi per iciuni inissse offi- •eralione. Consecralioigilur quibits verbis esi, eicujus
' Nuric.aulem.remaneril
cium, quc firiilOcelebrans et ininisiii in sacristiam , sermonibus? Domitii Jesu.-El jjaulb Jibst : Noricrat
"receduht, nrajeutitibus duobus cerbferariis cum ce- cqrpus Cltiisli ante consccralioneiiif-sed ppsl cotrse-
reis aTdeniibus. ..,-'._ cralionem dico. libi quodfamcorpiisestChrisli.Ad
«. (64) Incensuin sacerdoVthttliiiribulo offemlur.-li posteriorem de quo hic sermo, refefenda s-unt-verha
•est, iiieensctur :.quod" de lliurificatione altaris non illa. S. Laurentii: ex Iibro.M Officiofuni ejitsdem
.'est-iiitelligendunV. ".,.".• Ambrosii,; cap. 41.: Cui cotitmisisti Dbirihiici si;n~
(65) Qttam finitam Versus sequalur: Ordinafium gttinis co_nsecralioiiein,iciticonsuihiriahdorUmcbnsor-
ecciesiaj "rnelropollianse :'Slaiulum est -in Ecclesia tittm sacramciitoriim. Sic eninv constariter legeiidum
-' Fiolomagensiper lolum antittm vbrsus ojferendarum est hoc locp,.et in aclis ejusdeni.S;. Laurentii, iex •
secundum suutri or&.tieiiicaniqre, _etsub analhemale antiquis codieihus, noii sanguinisciispeiisalibnetn;^xt
iusstim ite dimiltantur proptef cleriiiegligenliam, nui - perperam: haben.t receiiliores. Nairi'Domiiiici sari-
1 - giiinisconsetraiip, idesi, cumpafte.-eblatse.iiicnlice
presbyter fuerit prgniptus ad : Per oinnia. .
-.'' (<5G)~ Canioriiquamliriieo eoopertam in iestis dia- commistio, dinconi custoJise et mhiisteiioVcommil-
cgno-deferat. Idem Alcuhius. in libro De diyin. olfi- tebattir, •Q-iOdmunusconsuinmaiidorum consw.iuiii
ciis irisce yerbis.edocet: Can!ores:_more levitartim, ; sacrqmcitlorgm aplissime ibidem appellatiir. Pri-,'>
qui oiintia necessqria iabefnacitli. prbvidebanl, qum- . . Ei coiiciliuni Acjuisgranense;habiirim A.'I). Slu,.
riint aguam adfonlem,el servaitteain cooperlamusqUe , p. 335.,_cdit.Sirnioiirii; cap. 7 : Shie: ipsis sacerdbs
ad tetiipus sacrificii, et sic eani mhndam offerunt. , noinen-habel, officiumiionliabei, naiit, sicui iri-sacer-
Gemmaahimaj similiter de antiquo riluinissaruHV dqle consecfalio, ila et:in.minislrO dispensalio saciat
• 'I. ijJc". 58,' De canlOiibns ::'Unus canwi bblatam cum ,-vwifi est,.£lc. Eadenv Isidorus, "lib. -n" De ibffic.
favqne ei vinuin cum ampulla offeri, ciller aquain ecclesiast., cap. 8. ... '-.-..-..,. ':-".''
- vinoadiniscendam prwbel. Id horiest hodieniiusus."
,(72) Oblqla quatuor'paries\ calicis iaiigat: Ideih
- (67) Aliis dlebus tniiiistrel eatn acbltjthtis. In hac . liabetur
apud Ivoneiri-Gariioteiisemi ejJiit. S53,el in
; iiostia dicecesiiaivv in feiiis et Doniiiiicis, quanife- . Ordirie RoiiiaiiOj in
"" - " aiiiiquo ordihe iriissse: Pohiifes
stivis diebus ab acolyiho offeiiuf. e latere langit calicem.duas facieiis crrites. TieshuiiC
"
; (68) Sacerdos.eblaiioiietriita componal.Micrplbgus,
foriiianlurcruces; liioneiitauteiiirubricartirii Missalis
'D"e eccles. observai/cap. 10. OHalain cqrporali comiiieiilLitOrescaveiiduiii', I0@ iie ohlatri laliiinri
-:posila, calix addextruni latus obldlaponaiur, quasi 2 calicis tangal hoslia, ne fragineiita inde-fiithtj et
satiguiiiem Domini suscepluius, qnem.de iaiere Dotni- :; iiitef alios BaiilioloinscusGavaiiiiis-iibi. • "
'
nicq praflaxisse ciedimus.' Ofaliorie fiitita ulerque calicem ievenfret simut
Jiixta deeretum (75),
:((i9)Incensum. dcsuper offerat. Rbdie' diacoritis"hbn levat ca-
concilii Roiomagensis sub Joanne i', archiep. Roto-, ponantet cooperianl,'
liceni, sedJiaiituni-disfcooperit, et post, elevaiiohem
nvag., C 1": Ct lemporcguo Evaiigeliumiegilurf fini- cooperit. Olimcalix levahalur
aisacercloteeidiacbiio,
iogiie ojfeiiofw super oblaliqnemincensum iri.jnotietn siinul el depoiiebatur;
mdelicet Redempioris noslri pqnalur, decfevimus.In eliam hos.tia in yefum; rion "solus calix, sed
ecclesia calliedrali-hicensaiis oblalis et allari, in- est ex lvone paleiia'calici siiperposita, ut plaiiuin
«eiisalo eliain saicerdote, in ciicuitu altafis derert Cafholensi, ejjlst. 253. Adveiie auleiii
liiceusalis tumulis:el allarl san- ajiud auctoreni noslfiim nihil legi deieJevaiioiie cor-
diaconus, qiii reigilm
ciae Mariaj ricolylho ieddit thufibulum, qui iiec cle- poris et sanguinis Clmsiiseorsiiri,rit hodie fitsiriiul
" iiique panis et vinunv conseerata suiit, ul a poptilo
riiiii.ftecpbpiiliiriithiirificat. cif.cutnaslaute adorenfur : quem . riiuiri hon piito
- 107^-C'^) Subdiacbniisvero,si ftierii, acolylho. Eo-
adeo esse anti(juUm,,cuTiiv necift Saefaifteritaiio S.
demliipdbOrdo Romanus, deofiiciomissse ; Quandb
Gregorii, hec in Sacfamehtariis excusis,nec apiKfPa-
inchoal canbnemvenil acolytliu.s sttb hutiiero'habens j^ nielitim reperiatur; quemadmodiim neC in vetefibus
sindonemin eollo ligalam, ieneits paletiam anle peclus
Auialariiiiii
suum iiipafte dexterdusque ad lhedium cahbnem. Et OrdiiiibusRom.aiiis,nequeapudAkuinum, in exppsiiioiie missse
Genihiai.animsede aniitjiVitu iiiiss, c.'48 : Acolytlius Walafridum, Rabaniim,;neque
.ihfeiitis eil.ila, neciapud.'Micrbibgiimjqui elevalioiiis
infrq-cdfionem patenqm involulam iciiel,'qnam_h'tc fil.simulcum:caiicc aiiiequam ofalio'
subdiaconus defert. Hiirieriltini ohservat Paiisieftsis corporis, quse
verum aco-~ Doiniiiica.recitelur, liientibriemfacii. ";
EecJesia; in'Ecc!esIa;Rbtomageiisi,non '
Jyilitis, sed paleriam ienelsuhdiaconiis. (74) .Altare diaconus: osculelur;!.deiride dexterqm.
'• (71) Dominici corpofis ei sanguiriis consecralio- sacerdolis scapuiam. flsec riohubseryaiitui': iii Roto-
nein. - Consecrationis iiOmen duobiis inbdis apud magensi Ecclesia.
"
iiuirgicos accipitur, vel pro coiivefsione pani.s el (75) Subdiacohus diacono. HuncTitum reliiiet Ec-
.vini.in Christi cofpus ctsarigttinem, vel proipsa, . clesia Rototriagensis,sedGemma aniiiiaj,Jib. v,cnp. 48
ui.iiiyslice-loquamur,. corporis et sanguinis cpmnii- sic habet: Acolythusinfra canbnemputenariiinvoluiam.
siioiie.Piibri sensuiiitelligendus cst sanctus Ambro- lenel, quaniltic subdiaconus .defeii : subdiacqttus
sius;,-:lil).iV,-Desacramehlis, cap. 4, cum ail: Quc-'. pfwbel archidiacoho, qudtn ipse osculalanl iihide dia-
ARCHIEPISG. • >
-79 ; JOANNES ROTOMAG. SS
Corii.biis ad leiiendam,et corpus Dominiin ea cohfrin- j.AiSlrabo, D.e rebus ec'clesiaslicis,;c..22|iPoeem aitte'
-;" •
gendum pqrrigit-:. -.-'.:.;> ;-•; cqminuniqneindari Innocerilius"\\Q papa decretis
"! (76) Aiia se diqconum.siibdlaconumqudcoriitnvni- snis itisiiiu.il.MierologusDe:eccles. pbservat., c. 48,"
4ei. Eadem eninVrhpslia diaeonus,; subdiacpriiis et RadulTiisTUngrerisisjDe canonimi bhserv., propbsit.:
.Cpopulus comniunicabanlur\ ul. infeiius demoh- vilt:; 'Geliinvaanimse,.lib. i, pe anliquo ritu miss.,
•stralur. . ; ; .... C. 90De cahohe, ef c 62 DepaCe Dpmini; Joannes
(77) Si.aulem opnsnon .fuerit',':ieriiam sacerdos,: Belelhns iii sua divjiiorurii officiofum explicatione,
qut unus .ministrorurii.. accipiat. Qhleriinv saefis"rilTa- c: 48; G. Durandus Mimatensis episcbpns, lib. ivv'
"fibus olhh iiiinislfabanl saerairienli lnijus parlicipa- Raiioii,;diy.ofTic.,,Ci 55 De.pacis.oscuJo. ItenV
tione dignijudicabanlur. Qubclautem ad laudationem. .Jbanftes SteiJhanusDurariiits, peifililjus ECtiesise;
Tpletani coftcilii spectat, JoanriesriosTervideltif hic _""cailiolicse,lib. n, c..;54 De.oscUlo pati ,i exposilio"
-niemorialapsus, nonenim iriToleianG,_sedin Brae- niissse.ex vetuslp Codice;et OJo Cameiacehsis fepi-
' in JHxpbsilionebanbnis : Finis et cvhsitmniaiio'
«harerisi concilio iri exsial Ifavcprohibilio. scopus
''
(78) Summa riecessiiateliirioris sanguiiiis Chfisli sacfificii fii de pace, ut lhaheaitiusih:pace;uijde-etih ''
ejfusionis; Digna .Mauriliaiiisajculi religlbhecauliq; cottsvmmalimemcrificiiosculumpacis sUinitnus;:quo
'"M
sed irninus.probaia 100 ihfinctioriis corisueiridb,';' ' noslritmin sacrificia dsseiisuhipariicipatione bffe-
quamvvilandam monei Micrologtis,;cap.;i9j ac paiilp " riihus_,elguqddebeanius:inpaCeiiid.ri
'post abrogavit; concilium Arvefnerise A. G. 1095, Quijjiisebrisonaiit OrdinariuiriRotPiriageiisenis. plu-
-<fuin'saimlul«prp.Ms.D_oinitti«Hm^ ribus in iocis,TMi,ssaleParisiehse'"ms., 500 clreitier
'
::singulatimoecij)ei'e(!d'.;DiutiusvigOit abusus illeajjtid aririorttm, in cujus canone, pbst Agitus Dei, sic legi-
Anglos, nani in concilioWestmonasieriensiA.C. 1175 iar.-.Pax.iibij frater, el otrinibus-Clirislifidelibus,Mis-
"inliibetur, ne.qmsguasi pro coniplemeniocbiriiriuiiiohis salia Rotomagensis EcclesiceA. G. 1516, 1527, 1576
• inlinclam qlicui eucltaristiatntradat. Prt." ' et 1604,et Rituale Roto.magense'siib .Caj'oloRorijb-
(79) Unumquemque primitus osculelur, etc Ordo nio an. 1586 iii canone missse : Hic capiqt pdcethsi
°sliomanusPeipfflciomissaji.-et.^etus^iffs,.Benedictio-: capi-d.ebeal,, dicendo: Pax libi rfrater, ct Ecdesise
-jialbbijjliplhecseeaihedralis-Rolomagerists hhiclocb ; sancite I)ei., Missale auiem Ecciesisij:SaTisberJen_.is'.'
cbncordant : Presbyleriergo eidiacoiii oscutando In Anglia anno 1555 edifuni ^in canoijeisicTjabet:
"episcopum corpus Chrisii ab eo iiianibus accipiatit, jffic deosculqiut.sacerdqs corpqrqliain dexiera pdrte
'subdiaconiaulem Osculandomqnumepiscopi oreacci- el shimnilalem calicis, el poslea diacono dicat: Pax
.piaitt corpusfjlirisli ab eo, tibi et EcclesiseDei. Respqitsio":Et cum spirii.u luo.
C
(80) Patiem sibi accipial, et patieih subdiacohb Diacorius a dextris sacerdotis ab eb pncem recipiat,
tribuat. Sic Ordo Romaiius et vOtusms. RenedictiO- el subdiaconopor.rigal: deinde ad graduni chofi ipse
nale ihidem : Ipsc auletri diaconus ienens calicemet diaconus pacenvportelrecloribus chbri, et ipsi pacem
.fislulam slei qnle episcopum,usguedum.exsanguineet Clwrq.porlent uterquesuw parli, incipiens a majori-
•corpore Clirisiiquanlumvoluerit sumal, et calicem ei bus. In feslis vero et feriis quandoclwrus tiOnregitur,
fwliilam subdiacoho coinmendet; et>eidein diacono;: pax a diaconochdro apportalUiper duos extrembs de
nitnis xauie procuranduiri est, tie qiiid in calice aut :secundafonna. Riltiale vefb Rotbmagense ari. 1651-,
-pdtena sanguinis.veiCorporis Cliiisli remaneat. II_ec. j). i, pag,:400 : Prmterea eudem auclOrildle-archiepi-
et Seqiientianon usilanttir in.Rotomagensi Ecclesia. seOpdli.caulitm.esi, tiiin bmnibusiiiissis(prwterquani
(81)Aquo unus caiionicorumpaceinaccipial,qitdmin pro defunciis) post oraiioneni: DomirieJesu Cbrise
ulrbguechbfo majgribus.dislrib.ugi,elc Oscul.ufti pacis qui aixi_sii,vlc.;:pdxdjlur. Iii-cai-erqdanda in missis
olim in fine sacrificii dabatur, ut appareret populiim sblentnibusservelur -ordo q tneniqrdio'Jbanne II in
ad omriia guse in sacris mysteriis aguiilur^ei in Ec- Libro riiuali (guem ririteannos;570 ipse ium Abrin-
clesia Celebrantur prsebuisse consensum. 1n Ordine censis.episcopusvenerabili Maurilio areltiepiscopo'et
enim Romano De offieio missse hsecleguritur: Ex- rydecessori suo oblulit) ila prmscrip.us: S_acerdps,etc
pieta benedictione (scilicet episcopali ppst Da piopi- Ilem Missale Rblomageriseanno 1668, De ritu ceje-
liuspdcem) veniens presbyler,accipiat pacemab epi- hrandi missanv. Htijus quoque riiystici pacis oscili
scopo eamdem cmierisoblalurus.^Ileai Alcuihus, De; meniinefunl prisCi Palres: 111 Auclor libri De
divinis officiis, tit. Decelebratiohe. missse: fmpre- EcclesiastiCahiefarchia cap, De convniunione;Justi-
icala igiiur fiaceincipiens:q sqcerdqledatsibi mutuo, nus nvarlyjv Apolog.;2, cirfcafueiri; TeiiuIiariusr
qmnis Ecciesia osculum pqcis, ut omnibus verapacei lib. De Orat.; S. Gregorius Naziahzenus. brau 3 De
tinitis jidt in eislocus Dei; et Jibro De significatioiie pace ; S. Chtysostomus, lib. i De compiinctione
vesliihentoruni: Ab ttis persbriisdanlur qsculamultw.- . cordis, homil.5; Deiprodilione Jud_ead finem, et
in ecclesia, qtiwnullius lilillalioiiemlibiditioswsugge- homil. 51 ad populum Aniiochehum; S. Hieron)rhnis
siionis cogutilexcitare. IJem dOcetAmalarius, lib. iu ad Theoplv.Alexaridrinum; S. Augtistinus in serm.
De eeclesiaslvoffic, cap.52 De oschlbpacls; Carplus De vigilia Paschse; S. Pauliims Nolaniis episcopu.'.,
Magnus,iib.-lCapitulaiv apud Arisegisum, cap. 53. Carm. ad Cyilier. eiT.sidorus UiSpalensis-De-divinis
In DecreialrbusInnocentiipapce; Ui pax deiurabpm- officiis, cap. 15. Suprascfipfis ieslimoriiis v.ideliir
ntbtts confeciis Chrisii sacraiitchiis.liem °^7alafridus osculuiii ve] iiislruiiiennim pacis-in misssesacrifitio
;81 - mtm AD LIBRUMDE OFFIC. ECCLES. ...-._.... .-.'.---:- :"-;, - - .8?"
dandum, ;Ut in plitribus ecclesiis parbehialibus diOe- *:iubr Temporunt, Septembris, Advenlusel Quadra-
;ce;sis Rbiomagensis ubsefyatur : quCniirilrim ih ec- gesimm. ... .-..,;.;.- -___.•..;_;!;
•clesia caihedrali Rotomagensi ihusilalum ulpble ., (87) Glbriaiii e.xcelsisiit fesiis,exeepto Adjuenluet
janliquum et laudabiletii iiinlti de c.npituJo fevocafl Quadrdgesiihmjetnpore. Olim in fesiis lempore Adr
|in voiisJiabuerunl, sed ridiidtimresliiutus esf. ventus t i QuadragesimseG/oriain.excelsis non decati-
.-: {82) Cltbrttspsalldi Agntis T)ei, guod Sefgius papa^ lahatur, lil Iiinc patet, el. ex Alcuine, lib. Diedivin.
tetripofe cohfriictiqniscorpofts-'Doiriini-Caritafepfmcer bffic,, iit, De.Ptii;ificatipne S. Marrx-. Ipsa die noni
:pit. Sic Alcuinns, lib. Dediviri. bffic."etAnia"iarius_, caiiidtur ,Glor.iairii excelsis Deo,Lsiinfrq Scpluagesi*
Liu, Deecclesiasu pfficiisjci.oSliisee verbis iSef- ntapi .eveiieril; e,f px Missiilibus ad iisrihi Rotoina-
qius papa:cotisliluit:uik^ gerisis;j5cclesi_ean; 1513, 15i6; 1527,. 1576ct. 1<304,:
-
scriptutri:esi' iri Gestis''yoiiiifipalibus. Jtic staiiiiiui: iri quibusi legithr in.festo PtiiificaiiPiiis :. Glbria ih.
lemporecoiifrdclionis Dominici coipqfis Agiius Rei ti excelsis, riisi Sepluagesima fuerit; .... ,;.
'clerq e_lpopuib.dectititeliif. Ilein -WalafiiduS.Stfnbb (88) E.l.sie:allqre incerisqiMo.Hsecthufificaii.Orifi-
De rebus ecclesiast. c; 25, Microlbgiis Deieccles.; istra adliuc setate liebat a idiacorio-geniitlexo.PiU
obsefvat., c i~8,d Geirinia aivimse,:!..i,•<?'.90. :'. ji . Iri nostra dieecesi iiicensatui' aliare tlrim achoro->'
(85) Diaconus sVcastda.vtitui;iiCfUmindudt.\&tm "eaiiiatur Kyrie ckhon; quod iiotat Guill. Dufandus,;
Gemriia aiiimaj, I. i, c. 251 De idiacoiiicasula :Per-_ Ralion.; diy. Oi'fic,,;i.:iv,c.10; Posi ddtum osculuni-
qcio minislerlo diqconuscasulahuluiliir.Meai Ri.tt'ale episcopus.seu sacerdbs accipieiis deiriaitu diaconiiliit,-
Rolbniagense aruio 16Sledilum'.iiidicat,>p. i, pag. ribulum sacrum incensal allare.- ItemRituale Rolb-
466. : Y '.-;;,' _-'.... mtagense, p. i* pagi_593:;In bmhibus feslis (exceplit. •
;:". .;•_;";;vv'.';
'
(84)'C/ei'0 respciideiiteDeo gfaiias officiumfiniati simp]icibus)in:Ecclesia Rotomagerisii duin canlalur ,
ilinc liotandam in fine vnissse nbc benedictioriem Glpria inexcelsh,;ab acolytho;fhurilicaiurdipfus.
.supef.pbpulum dafi, nec EVangeliuih Jpaiiinisolim; ;
2.13 (89) ;Cfedoiii uriufti Cdhidbilur,scillceiomiih
legi cbnsuevisse,-siCutriec hodie apiid Caf iliusiaribs: buskiebus
Dothiiiicis, etc,Sic fere'Ordiiiariiiivi Roto-
<Jubd eiiarii seqiieniia indicarif. Geihma aninvse_;i.i, a 200 cifcitef aiiiiis cbriscrijjiuiri/eJt bjblici-
c. 3. Ite missa est, licenlid; DeO gfaiins,".Interjectio magenke 1 " ; ''
' IhecaRigoliaiV-i/-" i
graluiandi. tlis ' quippe pjeraciis.populusgrqtes.Deo ' hora suq: dicalur. Scilicet teiiia
fetidit, ei redit.rla Missalibus yero Rolo- . "X90) Noha post;
ad.popria
siiagensis Ecclesise aij.; 1516, 1527 et 1576, Jiabelur niefidieni hbra, qiiod obserVat-ecclesiamelropolilana
beiiediclio, sediion EvangeliUiiiJbariiiis.et In Mis- „" Rotbmagensis, exceptis 'jejunii diebus, in quib.us
.sali RotQmagv an..T604, sub Carolo a BorboniOha- Jioechora ut in rnoiiasteriis
' ante riieridierii anlicipa- .
'''•' " :";
hetur : Vsrtiise ail populuth, el eibenedicil maiiu, tinv '".:"; -:.'..:'
interim-exuilur casula dicendo<";__ DbnvinusvObisCuni, (91) Qiios capilulum, deliinc.tiijmnussequalur. Ilie.
elEvangeliutrisecuiidumJoqnnetn. Ini_f_f2 Missaliau-. nOrifit mentio responsprii/:..Tu_exsurgens, Domine,
temParisiensi rivs.300 circiier ariiiorlini, in veteri Ro- qiipd canitur perietuiii-AdventunV In Dominicis.-ec-'.'
inaiio 200 et iri Missali Eccleslse Sarisbefieiisis aii, 'feriis, et assignatur in Ordinario Rotomagehsi ivis.
1555, nee benediclio viec EVartgeliumhabenlur, sed " p. ;5, in Breviariis ad usunv Rolomage.nsis Eecksise,
tantum, Placeat iibi, stinciaTiinitds. :Missa!eSitri- an. 1491 et: 1578 edilis, et;iu noyissimis, Fortasse
sheriense prajscribit: Placeat tibi sahcia -Triinitas; tempere Joanriis in nostra prOviiicia-iiondinri,fuerat
qua finiia erigat se sdcerdos sigilans se irifacie sua, decaiitaliim; nec ubique (titieslatiir Amalarius libro
dicetts : In nomine- Patils, eic. Et sic inclihatione De ordine ahtiphon., c_80) decanlal>atu)--,sedtantum;
facta, _eg ordine quoprius accesserunt_addltdre in. in qiiibusdam pecuiiaribus ecclesiis. ; _
principio missw, sic itiduti cumceroferariis el cmleris _ , (92) Eeriales liymnisemper canienlur. Nunc.canta.-•
ministris redeanl; etstatim posl peoigralias incipia- tuf pef ferias Adventus ad Vespefas.Jiymnus :Con-
tiir in_chqro horanona, quanddposiinissam dicilur; n ditqr, rit notatur inanliquo Diuriialj Lexoviensi, et>
sacerdos vew in redeundoiiicatEvaiigelium ; Iiiprin- inRfeviariis Roipmag., an, 1491, 1578.el in. novist-
cipio.i ;_ simis. ., •,'"'
(85) DiebusPenlecosles.Id est, tempere.pasclialis (95) Kyrieeleison et sraliqne Dotnitma, flexis-ge-
liabelnr in Breviariis
<Jiiinqu,agesiriise.'Sic ' ' AnValarius,lib. iV, cap. 29 et. nibus,. preeibus fihiant. Idem
46,et alii.Pa. . . .Roiomag,, an. 1491, 1578, el inpsalteiiis aii. 1507,et
(86) Diaconus el subdiaconus iiiduantur casulis. 1586, ei in BreviariisPaiisiensi a, 1557, et Abrih-
Joannis lemjiore casulse diacpni, et suhdiaconi vi- ; censi 1592, in quibus dicuhlur preces in.sirigiilis
denturin usu fuisse jier ferias_Advenlus et Quadra- horis pe'r ferias, sed e;t in Ordinafio Rotomagensi-
gesimse, nunp aulem in DomihicisTantuni ejiisdem nis., pag. 6 legiiur ;, Fpria secunda (Ad.venlqsscili-
temporis; eiinferiis agendis ;morthof(imj el Siabba- cei) ad Primam htjtnntis':. Jam. lucis :,Ani. iVehi.
tis _Qu;UuorTeniporum iutuniur alba, maiiipuloet Psai. Deus inhoiriIne,eic,,4«,vGlpiia:tibi, Trinilas.
stola, ut eliam legilur iiiOrdinafiO Rotoniagensi Quicunque. Cqpitulum^Donvine miserere. Respbnso-.
nis., ,pag. 5 : In feriis prwdiciiiempqris siiil iit albis rium : Jesu Christe, noji.dicafur, sed fliclq capitidq,
adimssam, ei in vigiliis sanclortim, et jejuniis Qtta- seauattir versus: Exsurge, Dbmiiie; ad Kyrie elelsbn
G3 JOANNES ARCIIIEP.ISC;.ROTOMAG. Si
siTitprastrali. Pater noster, et dicanlur vreces, etc A iione doinini de Grigneuseville,(ticei musica ih luciu
in capitulo sicul prwnoialur. iriiportuna sit narralio) qtiififuhdalio facta est pro
(Qi) Hymniis de sanclo canielur, ete. Nunc de eo Sabbatis Adventus et Quadragesimse, ahis vera
fit tantum commemoratio in pfiihis Vesperis, Laudi- temporibus pro priniis Sabbntis cu'itsque inensis.; ;
: buset missa. ;' : ,';. (105) A dtiobus cahloribtis.cgppatis cliorus regalur.:
(95) Memoria S, Mariai, antjelorum, Jdannis Bd- Ciippaenini cantonim proprium est orriamentuin,
ptistw, etc. Hsemeriiorisenon fiunt in Ecclcsia Roio- quori oliiii habebnt capuliiim qiro "caput legeretur,
r.vagensi, sed tanlunv de criiee, de-sanclai Mafia, de sicul apud Honoriurii, I. i Gem. animaj,c. 227; de.
pa tronb, _de sancto Romanb et de pace. cappa legilur : Cappa propriti vestis esl cantorum.
(96)- ln missa vero, elc. Non quinque ut hie, sed Per hanc veslemsanctam cohversatioprwmoiisiratitr,
tres ut plufimumorationes nunc pfajcipiuntur in ideo a singulis ordinibus •porlgiuf: hwc in supremo
missa de feria, H4iiotidemque ift inissa pro defun- Itabel cdpulium quod designat: supernuin 'gaudium.
ctiSjiiOn qualiibr, uihic notatur. Hodie isiud capuliunl in litijvierbs
' '•dcscenclit,neC rn
" '' - ^-
(97) Quiiiia pro principe. Hoc aposloli prajcepluni capite defertur. . ''."
:deobsecfntionilus et oraiioiiibiisipfo regihiis facien-- -- (104) A- quibus fesponsqriuiii O'.;J<u.da' dec-ahlel.ur;:
dis coiistariiissime prse:c'seteris scmper tenuit Eccle- Olim a" diiobus hoc i'esponsOriuiri decaiitabaluiv
sia Rolomagensis, regutii laclata uberibus, et regum jjostea ad tres iiumerus excrbvii, ut constal ex Or-
mater. Hhie illudlliigonisTlI arcliiepiscopi ad Ludo- dinario Rotoimagehsi ms., pag. 16 : Tres. de majori-
vicunvVRFranciseregem,epist. 202, Derebus Franc., . bus in cappis. i^ . O Judn iev Jerusalem. 1Aniiphona
tom.iy scilpt.. Hist.Fraric ": Novii'Detts., quod in cuin trina repelitione. A?iii;?/i."iEcce jam venit. Psai.
omtv.bussynodis, ecclesiarum conseciaiioiiibus, "coti- Mognificalpsalthodizetufde sexlo (riuncde 6 tdrilum)
ventibus, missis,.memoriani veslri facinitts in omlioni- et quinlo iono: inlerim altariainccnseniur a dnbbtis
bits. nqsl.risqtioniatn vqs pluriniutn diligimus, Hinc presbyteiis in Cappis, et posteq a duobits pueriscliq-
tlotrodtis,Hiigbnis successor, aprid Petriim.Blesensem rus. Numerits cappatortim qui resporisoriuiri' in fe-
canoinicuiii Rotomagensein,; epist, 28-De .eoriemLu- stis triplicibus caiiiml a ierhaiib ad qiiaierriariunv
riovLco.Recordelur (iiiquit) dominus rex Fraiicqrum ; rimhertim hodie exienditrir. " l
P.ototnagensem Ecclesiam suatn cs.se, quw pro illo (105) Onutes campanm pririut-noclisvigilia pulsen-
assidue, tanquam prq fcge suo unicq, spcc.iuliteriiiier- lur. Olini ircs in noele vigilise^ tii teslaiur Honbrihs
peliat... Hinc cliam in Ordinario ejusdem Ecclesiav Aiiguslodunensis in libro Gevn; anim;e, De nntiquo
identidempr.useril.ifur, ut si P. archiepiscopus cele- ^,' littt iniss.. lih. n, c. 1, 2, 1 et li. Piima enim vigi-
bret-,. fiat memofia pajjaj et regis. Ilinc denique in lia decima circitcr hora scfaiina agebatur, secunda
eadeni: missa archiepiscopaii solemnis iila canonico- mcdin iiocte, lerlia iina circiier hora iante diiucu-
i'um adcantum, Christus vittcit, acclnmatio. N. regi liim: Tres vigilins sic indicai S. ilicroiijinus; in epi-
Francorum pax, salus et vicloiia. PR. "stola a'dEtislocliitim,:de cusfodia virginitatis: Nocii-'
(98) Si in Domihicis fesliviias 9' ieclionuin alicnjiis busbis terque surgeiidum; et G.' Durahdus, Raiioii-
sancti everierit-,elc. Bsec in nostra dicecesinon obser- div. offic lih. v, c. 3, De Nocttirnis, perspicueoni-
vaiilnr, nisisit fesluni diiplex aut triplexi . niiio eas demonstrai disertishisce verbis ': Scieit-
(fi9) A capilejejunii usquead Kal.Nov. Vesperw el dum esi qttod iti pfuniliva Ecclesia minislri Ecclesim
Vtgiliw moiihorum post Vesperdsdiei, etc In ecelesia ler de nocle inierpellatitn' sttrgebant ad divinum offi-
cntliedraii per Quadragesiniam Vigilise morttionim ciuin celebranduin/ Surgebani enini pritno circa pri-
immediate; anle Compleiorium una cum Laudihus. muin somnum, quando' vulgus solet iredormiiuin;
persolvunlur terlra post meridiem hbra. ' sccuntio circa mcdiutn nocleln; iertib paululum ante
'
(100). Critn novem lectionibus feslive celebretur, dietn : sic. otdinanies bfficiutn:,ul noclurnm ftriilm et
Ih melropolilana ecclesia officinm defiinctoruni sub lectioiKscum S_MV|_"X@ fesponsoriis perleclm essent
iviia lanium nocturna celehfalur, prajierquam in die rypriusquam lucescerei; apparerite"vero aurora pulsa-
deposiiioais deftincii., ut in Rituali Roloiiiagerisi no- iis campanis canlabanl: Te Deum laudaihus,"eima-
taluri iulinas Laudes. Ad_primum nocturnum pontifex el
(101) Quod aliero prwcedenle Sabbato cantabitur ininistri Ecclesim. surgebant, gum sine invilaiorio
Respeiiseiium Ecce dies Dominica prsoccdente Ad- caniabaiur, pfo eo qtiia nulius ad haiic invitdbattir.
ventum iri siatione processionis-anie crucifixum ca- Et vocabatur vigilia, quia habuii iniliutii a pasloribus
nitur, non autem Sahbaio prsecedeiili ad Vesperas, tigilias noclis super greges suos servantibus. In prm-
rit hic descriheturi sed in Ordinario Roloin.igerisi. " cipuis lamen solemnilatibnspopulus tola nocte in Dei
tns. nulla fitmenliO. iaudibus persislebai; sed illudsubtatum est, el jeju-
(10%)'Pmcessio.ad crucifixum nulla fiai. Scilicet nium loco iliius vigiliw ordinaluin. Ad secunduni
in Sabhatis;; nuric iameii in catliedrali ccclesia, fit itoclurnum surgebant ininislrisimul et conjugali, iam
piocessio. post Vesperas 115 'Sabbaii pfer toliimi niulicres quam viri : qtue curiiiiivitatorio-riicebalur,
aiinnin,. in' qua eanitur responsorium : Saiiaa et ad significaiidnmangelos invilaiites pastofes ad viden-'
iminacuiaia virginilas, cui prosa : Inviolala, suhjuri- dinn regeiit natnrii. Ad lerlium sufgebant 'oinnes com-
gitur,,ef psalhius :.De pr,ofundi.s,_ imisicc, ex fiinda- thiiniter; sed postea algescenie chafitaie, cttm omnes
S3 . '.""'""'-;NOT__EAD LIBROI DEOFFiC..ECCLES'. .';'". M
iam Piiiislri Ecclesim qutitii pqpulus surgere ad iio-. A anle altare-cum candelabris el thuribulp : Te De_ini.
clurnum officittmpigfttarent, siafulum est iit omnes (112) Cierus ct populus lavalnni exeal. Pe ista;
medig noc-e surgereni, el tottim nociis qff.civm.con-. lotione iiihil feperiO in Ofdiriaiio' et in libris bfficia-
liriue canldmtit, et pitires adhiic iUa Iwra surgunt (ul libus nis.' ad iisum Rotomagensis Ecclesise, nee
ffil iri ecclasia eathetlrali Parls.ensi, elm. plurimis npud bfficiofuiri diyinofum irilerpreles. Hic Tofte
riionasteriis). Quia vero quidemrioclurnis deliciis phis: iirepsit lihrarii error, qu.ilavdtum exeat, pro saltitg-
quam Det servltiis vacanlcs insiiiiiiionein hujustriodi iuth eat, scripseiit; hiijiis eniin salutaiionis^^ad prse-i
non servabani, conieguenter stqlutum esi ut salicm sepe inentib fit in bfficialibus libris el in OfdinafiO
tempore uliimiiiqClurni.amnes surgant. Rursus iii Roiomagensiriis. in lfuric modum : Finito TeiPeurn,.'
memoriam diclw devolionis qiiliquqrum ter in itocle pertigatiir officitim pasiofuin Ifoo mqdo sectindum
surgenlium ires.nocturnqs dicimus, qui et inde iiomcn Roiomagensemustim. Prmsepe-sit paialum relfo ql-'.
el originemJiabuerunt. In ecclesia vero caihedrali itire, et imagosqnclw Mariw sit iiieo posita. In pri-
Rotoniagensihi feslis solenuiioribus officium noclur- . niis qutdain piter aiite.chorum in exceiso' in_similitu-
num cum Laudibus"hpra quarla matuliha cum di- dine angeli Nutiviialem Domini nunlians ad .quiiique
midia,. in aliis triplitibus quinla, in riujjlicibus et canbhicos quirideeim niarcarum et libtqruni, vei qd
semiduplicibus qninla cuni diniidia, in simplicibus..B eonim vicarigs de secunda sede; pastqres inlrqnies per
fiutem el feriis sexta persolvilur. > magnum ostium chori, per mediurii chqri iranseuriies,
(106) Invitaioriutii a qiialuof ciericis canleiur. ln-,; ad iocum inqub paralum est US ptwsepe accedqnt
vitatorium a qualuor clericiSj scilicet cappis indutis, cdiitantes liunc versum: Pax in lerris, elc. Salutent
canilur, ut habel .OrdinariuiviRotoniagense ivis., p. pastoresVifginein...Tuncviso puCrbpastbres ndorent
17 : Ad tnaltilinuminvilatofium quaiuor.de tridjoribus eum. Finila triissa, sacerdosqui missam caiitaverii:
in cappis: Clirisfus natiis^esf. 7>sa/...Veiiile."; vettqi se vefsits pastores, et dicai: Quem yidistiSi,
(107) Teriium, sexlum, nonum eappis iiiduti. Ter- pnstbres? dicite, ahnunliale riobis in ierris.quis
lium et sexlum respons. a tribus cajjpalis .cauuiiliir, apparui',. Pasiores fespondeani.: Natum 7idi.mus,;etc._;
noimm autem a quatuor. qiii caiilayeiint inyjfa- (113) Missqiii celebreitt, quam sccrctarius, eCciesiw
lorium. '...-- celebret, secundam canlor, teriitim.prwsul aut deca-
(108) In secundo, quinlo el aclavo. Ordinarium tius. Sic quoque Ordinarium Rolomagense nis.. irir
Ecclesiaj inrubrica de Matutinis feitoram tripliciiim : . bus diversispreshyteris tres' missns assigiiat, jnpn '
Allaria incpiiseitlar:et chorus qd secundam, el. quin-- eidefti (ut vulgo fit iii ecclesiis parbchialibus),' Z)omi-
tam, el oclavam, lecliones,:;ei alt.are ad Evange- nus arcliiepiscopus:si~prwsensfuerit..canlet,missqtn, _
hum. Pit. -' aiit decaniis: Sequatur-missa de- luce qiiam eaniet
'. 1.1.7 'n ecclesia calhedrali.el in aliis parochiali-- urius de sinistro clroro.:. (Post processionem) arclii-
hus ecclesiis dioecesis Rotomagjensis, ad responsoi-- episcopus cuni:septem diaeonis el lolidem subdiacqjiis
ria ftunquam thurilicatur.chortis-in noeliirnis. ' et-aliisihinistris-caniet rnissam. Siinii.iier a. tribus
i, (109) Lccliones.primi nocturni de proplielis ertthi.._< diversis preshyleris tres niissae .debeni decantariL
Scilicelde propbetia Isaite, ut habelur ih antiquis apud Carllmsianos, ex cap. 5 Slatut. aptiq. , ;;:.
Breviariis ad usum Rolomagensis .Ecclesiaj, qux (114) Secrelarius ecclesiw. Qui et cuslos, apujl
eiianinum legnnttir hac in noctc sine titulo. Noian- • Roiomagenses et sacrisla, iiunc auleiu.usilatipri el
dum atitem qttod in ecclesia.ealhedrali Rolomagensi ; ab Isidori"iempofe iii sacra xanvadscilo.iiomin.e"ihe-
toto aniii tempore, eliam sesiivali, defertur "lucerna saurarius dicitur. PR.
ardens a puero prsecedenteacolytlmm tjui deferl !e- '
(115) Caniof ahiiplionatii: Ecce complela siint,;f>I-
cli-pnariuiii: qtiod noelurnas yigilias de nocte diceri- cipitil. Ordiriarium Roloriiagcnse ms. Benedicamus
das 'demonstral.... '
'".-.•" canteiur a.pqsioribus, yerbumPatiis hpdie; qito
.(llO)-Tria Evangelia in cappis, incenso el.candelar finito paslor.es cantenl hanc. arilipJiqnam iii pulpiib:.
bris prqicedenlibttspronuiilienlut..Q\\<£ omnia obser- .j. Eece complela; archiepiscqpus vel sacerdos dicdt
vaiilurin Rotomageiisi Ecclesia, et incensatur altaro - versum,: Postpnrtuiii. Oratio : Deus qiii"saltilis. Be-
ante.qiiam tjiiisque legat EyangeJitmi, ut prajsciibit .' iieilicanius,' trbs pueri. Itsec stihlalasuril.iif Ecelesia.,
Ordinarium Rotoiiiageiise ms., jiag. 17 :' Sepiima le- i Rotomagensi. '.'••"_
clio, oclava ei.nona cum Candelabrisel llturibulo, et (116) Incipienle diluculo altera.tnissq eodgm-nibdb
incensetut;majus.alldre. -'-'- ',', celebreiur. Nuiib vero_:mbre dupliei celebratur iii ec-
(lii) Majorecclesiw:.saccrdosdahnalica itidultis el : clesia' cnihedrrili, qux-, Laudibus p'e'faciis,Tbi stntiin
casula. Eo diCTsiculin Epiphariia,iion dalnialica, sed : decanfaiuf, iri parocljialibus vero ecclesii.s biieiiie:
casula tanluni induitur sacerdos; comitante subdht- ' solc _ '; ''.'".' ". ; '.,.-' "1"''"','.
cono.ul nolalOrdirinrium Roi0iriag.nis.,p.:17: Finila (117) ifi Vesperis liymrius .•-A solls, ortus, Hpdie
prqsq quidatn saccrdos reveslitus oihnibus induinetttis canitur iri primis. Vesperis "hyiiinus : V'eni,"Redem-
sacerdqtqlibus, cnin ipso subdiaconus tutiica''revestilus; ' ptor,:»l"<iivib'etiif in Ordiiiarid Rolom..nis. et in.vetu--;
cantet ante altare Evangelium .-Liber gefteralionis. slis Breviariis et Psaiieriis.. .__-'' .;
Finilo Evangelio dominus archiepiscopits, auideca- (118) Diacohi diaconalibiis veslibus indiili. ITuhc--
nns,vel alitis de majbribus-de flexiro chor.o, incipiat. diacoiior.iiiri el seqiiciites presb\^erorum el puerfi.
ST JTOANNES ARCHIEPISC.ROTOMAG- 88
rum rilus fusins explicat Ordinarium Ccclesisemetro- Ai pergant ad vesliarium, qtta finita exeanl de vesliario
poliiarise, ubi inter csetera in feslo S. Siephani prse- cum cereisardeniibus canlando $0 marlyriim gemnva,
scribi.Ui', ut ire processione (si fesluni in: Doiiiiniea. '". ::eparite aliareadinodum coronm cum versu et prosa '..
evenerit) diacqni in cappis sericis sint in superiori: a iribus diaconibus finialur': qtio< finitoincipiatur Te
patie pfocessibhlsverstis ptrrlqm.S. Roinani, el qm- Peufti,etci, ii.tsupra. ln fesib S. Jbaiinis evaiigelist-e
des J %Qalii sirit cappis suisnigrisrversus putpiiuin.: eosdem, ritus pi'ocessiOnales describit Ofdinafiurii
stiia fiat a sacerdotibusei pueris in die S;Jodtinis:el- Rotomagense niSi • ;:-.->
SS. Innocehtiurn, Ilem ul dd hiissam omiies diaconi , :('120,):G«m imliphotia el: Gloiia Patfi, iriemona
jin:cappisinmedib-clio.fi'Bibfuiii.f'egarit;'at.,diacoiiiis -Ngtivitatis. Ih Ecclesia ROtOniagensjfitriiemoria Na-
tegat episioldtri::Stepliarius:pIeniis,,eJ in locq ubi di- iiyitalis.cuni aiitiplioiia,- versii -et bvalibne, sublatp
eilut: Glamavlt vbcehiagiia dicens, dtib diacbni cqri- versu, G/o?io!;Paf)'i.•"> •';' "•-"•'- "'' '_'
tent ptqsam: Slai ritagniis inief lujjos. Tres diacbni i ,..-(121) Dcinceps:procedentibits sricerdolibus. Magnri
Sederunt jjrincipes."-'f Arijuya !rne. XJi biririesiiia-r : S; Joannis aiitiquitiis apud ribisfrates 'pfeshyiefos
eqni canleni: Aileluia. f EiJcp vitlco ecelos, i»"trifir veneratip,; cujus/variae fatiories peli possurit es. '_
flSocltori in viodum -corqiiw,elc.;i deriique iil Iecto variis . tejus :prserogalivis, -quse saCerdbtsilI;ofdini
Eyangelio"prpftuiiiiet quidafn'.'dlaconus "m ctinlu: B" adnipduni.coiiveniuiit. Sed hsec pbtiSsiiriuiiiarridet,
Cferio.inunumDeum.PR.'- :i i • ;;;
qupd .splus ihler' apostblos senioiis ribiheh epistolis
pigcqni procedantcum cereis.Seiiicetaid allare S. suis pjraefixerit.;De iriissanialuiinali iri rialiyitate S.
Slepliani, ut habelur iriOfdinafio Rplbniagfthsiiris_, ; JpaiJiiiSrBaptislsevide AmalariuiiVPe euiciis eccle-
p, ."20ii_Fimiis Vesperis, omtiei didconi ecclesiwiti siasticis, lib. iii, cap. 58. PR.
sitpeiiiciis, tenenlescereosafdenleslri irianibiisveniant Hajcautem liiissapeeuliaris erat el oriinino divefsa
per chorutn cuiii processione biiii et bini usque_rid ab ea quae posl Tertiam celebfatur, ut ex Missaji .
allate S. Slephaiii,. ctintatido responsoriutri: Sanele Parisiensi ms..560circiter annorumplanum est, Pt
t)ei. pfetiose. Tres diacbni cantent versuin : Ut tuo. ej; yeieri Ordinario nis". canonlcorunVregulariumS."
Qug finilo incipirilur:anlipiioria : Bealus Slepliaiius, Laudi Rotomagensis. "'•-"-;
levita, Tres diaconif Gloria, eic. Oratio_: Oihriipo-' .-(122) Sacerdqtesi utanlur 'casulis.- Quantum' istse
tens seiripilerneDeiiS. Ih rediiu, aiit. NesCiensniaier, casulse a noslris differrent colligi potest ex Rabaiio
velresporisorium-deS;. Maria ad placiiitm, et finiqtur '.,i;D,eirislilut. cleric, C. 21, Pe.casula; Sepiimum
iii: clwro, Duq diaconi cdnteiii -f'' Pb&l:jJnrtunii,_pe\ (inqtiit) -sacerdolale induthenlum esl, quod cdsulam'
Sjjeeiosa. Orenius. Deus qpi; salutis. Benedicamhs ' vopant:.:dicta esiaulem petdiiiiitiuiionem acasa, eo
ttti piaeitum. Hujtisjproeessionisusris sublalus est "( quod lolumliominemlegat: Grmciplanelamtiomlnant..'.
JriRolomagensi Ecclesia; eani lamen sic descfiliit Cu.i;consonat Genima aniniaj, De ariliq; ritu hiiss.,
Pfopessionale Rajocense anno 1624 Cditum: Finitis 11.1, c ^Oy.De^casula.Gnsulseantiqiiiluserarit rotun-
uiiimis Vesperisdkiisiitis (scilicet Nativitatis Donfiiii) dse, et linibris.earum super brachia erraljundus totunv
'
peiit processio fontespef siiperiorem exiliim chori; cofjuis circumibat. Iinjusmodi-diise in sacrislia !
aabd'iaeonusautem festive iitduius brachium saiicli ecelesi-iscalhedralis RoioniagensisaSservanfur casu-
indicai Hiluale '
Stephani cnm sinalorie sericea, eC ea fubea, deferl lae, de materia quidenv plicabili (ul
f.anlalurqueresponsorium seqitens: Lapides tef rerilis, Rotoniagense) qtiarum allera "Igl quseest violacei
etc- Ilmcianluiri in ecclesia calliedrali observanlnr. colorisrililur celebrans in Sabbato sanclo Pascliaj,
Prosa: Coelosvidit, etc Deinde incipii arcliichorisla et.vigilia Penlescpies,. dum legtiiiiiirproplielise; alte-
unliplwnam sequentem: Iiifunde , ctc ; postmoduiii ram vero coloris allri induil sacerdos' csnlaiurus
p-qgrediluf processio in naviiii cCclesiai, cantandb genealogiaiii in festis Natalis Doniini et Epipliaiiiav
vespbnsorium>:Fellx nainque, ciim i-ersii et" Gloria" utveiieKindse hujus anliquitalis usus omniiio rion
Patri, et prosa : lnviolala. In reditwftf Pescend.it depereat. Eapropler Riluale Rotomagense prcecipit
eodeni Processioiiali BiijOeensihaheri- ut saerarurii vesliumeti forina servelur, quain Pulrlun
sine.,t'ei'-sM.,In
tar gro.cessioivesiiibus sequeriiibusdiebus post Ve- instituiio,:et calhedralis ccclesim venerandaprmscfi- :
speras ei Tertiain. Iri veteri vero Ordinario, seti bil anliquilas,. videlicelitl casulw seu ptanetm in lan-
Cereiiioniali ins. caiioiiicoriini regiilnriiim S. Laudi tam hinc inde ampliludineiriexlCndantur,nt brachia
Rotbinageiisis ordinis S. Augustini, post Vesperas et tola saltein bblegant; ideoque ex commodaet plictibtli
Laudes, . • _ mqleria fiant, ut facileper fimbrias ievari possitil,nec
(119) In malutjiiis itt. prwcedenti nocte pulsentur celebranleinimpediant.:.p.i.pag. 386. Haec felulisse
campanm.Jjj|©Fesiuin S>.Stephaiiinuncmoreduplici siilfictat, ui inde discantqui eeclesiaslicis ornameiilis
celebraiur; iiivilalocium a dupbus cappalis.caniuir1 providenl hodiernum usunv lioiitenere, sed polius
ejiii choruni "regunt iti noetuniis et Laudihus. Se- ecclesiasiicis legibus obiemperare, el ad veiereu
qtienles ceremoivhescilkelinfeslis S; Slephaiii, S. forniani ea reducere. |
Joannis evangclislaj^ etsanctoriiiii Iiinoceiiiiiiinpe- (.125)Jncipienleofficiq'infanlum. Id esl puerof um.
aitus bbsolevere. Non iiicongruuni laiiien iipUis.vide- Sic Caiihaginenses lectoves infantuli apud Victorem:
tui. rcferre quse ih Ortiinario'n\i;- iiabehtur ih hacj Viiensem lib.-u, et in Mariyiologioad uiTdtis Julli.
i De officio .iiifaivtuin,tjjiod-diutius.iiiEcclesia viguit.
•"esiivttate. liitin. 'tiond^leciioiie.geiitr-oiiines.diricgni
'
Sfl - ^ . TOAD LIIIBIJMPE OFFIC, ECCLES. 90
plurn Ordinarium hacdie, (PB.) qtiod post'observa- -^ * (131) Non omnino omiililur, quinin ordine psahno-
tiones ex eodem Grdinario Rotomagensi ms. de- rttiii reciteiur. Consonal quod legere est apud Ou-
sCribinnis. randum loco supra cilalo : Licet ergo hac die non
- (121) Infesto S. Silvestri6 primw iectionesde san- dicalur invilalorittm,
tamenpsulmtts ihvilalorius, scili-
cto, tres •ultimmde Nativilale. Idem li-.ilxiiir in Bre- cet : Ycnile cxsullenius, in terlio nocturno ad septi-
viariis Rolomag. a. 1191 et 1578, quibns Ordina- mam antiplwnam. dicitur. in Bi eviario Pominicano-
rium Rotomagense ms. concordat dc lectionibus riiiii : ln lertio nocturno aniipliona : Venite adore-
pariler ct missis, et Ordiiiarium ms. canonicortini nius, elc. Psalmus ipse. Ei in Ordinario ms. canoni-
regitlaiitiin S. Laudi Rotomagensis.Nnnc ircsprimse corum S. Laudi Rbfbmngeiisis : 1« lerlio noclurno
lectiones de Epislola ad Romanos, tres secimdi no- aniiphona : Yeiiile, psalmus ipse, stando vsallalvr
cttirni de Vita saiicii Silvesiri, et tres lertii noclurni toius.
de exposilione in Evangclium : Sinl lumbi; ct vice Sacerdos dalmalicatus el casulaltts procedal.
(152)
versa missa niatutiualis dc Nativilnte, major de S. Sic
- Iegitur Iggift ordinarioRolomngeiisi nis. p. 53:
Silvestro celehralur. . . Finilo nono responsorio sacerdos revestiius sacctdota-
(125) Lecliones tres ctim tribus responsoiiis. Hodie •n libus veslibus_canlel Itoc Evangeliutn anle altaie, et
novem in Breviario Rotoniagcnsi lcctiones cum loti- subdiaconus cum
co, sicut notaUtr in Nalivilate Do-
dem responsoriis leguntur. mini: Faclum est cuni Ijnptiznretur. Finito Evan-
(126) Cttm Laudibtts el sequentia. Sequeniia et
Laudes ex hac missa sunt ablatse. gelio incipiat archiepiscopus, vcl sacerdos hebdoma-
daritts ante allarc citm candelabris el lliuribulo vsal.
(127) Sancli Joannis oclavw ut festum apostoli, Te Deum.
Nunc ul festum Dominicale recolilur, sicul el ociavse
(153) Slellw officinmincipiat. Per officium inlelligo
saneli Stephani ct sanctorum Iniioceiitlum.
spectaculum, seu (ut vocabani) inysleiium, quoap-
(128) Dies circumcisionis ceiebrelnr ul feslum pariiionis slellse et adoralionis iiiagorum hisioria
S. Joannis. Morc 122 Lriplicis 2 classis celebratur exhibebntur. Eodem sensu accipiendum est
poptilo
in Ecclesia Rolomagensi. Ad Yesperas duo cappis officium de quo inferius in ordine Paschse.
sepulcri,
iiiduti chorum regunt, responsoiiiim a quatuor in Hajc ct alia invenla , quaj
sequioium temportuii
cappis decanlatur, el duo de majoribus thurificant diutius apttd majores noslros perseverasse docet
altare. Similiter ad Mattiiinum qttatuor In cappis Ofdinariuiii, casiigalior aJlas jurc poslea abrogavit,
invitatoritim canunl el noiium responsorium, ei pcr
nesacri fitus in ludos scenicos ct ineplias defluc-
Nocturnas et Laudes chorum reguni. Ad missam
renl. PR.
canlor in cajipa iiitonal inlroitum, duo cappati de C
III Ordinario Rolomagensi ms. vocatur offtcium
secunda scdu graduale, qualuor de majoii sede
curn trium regum; post Teiiinm oliin fieri soliluin; illud
cappis iuduti Alleluia versu succinuiif. I.ii se-
olficioiiifanium.
cundisVesperis omnia ul in primis, sed ab uno lan- suhjuiigiuius Te Deuui laudamus el Gloria in ex-
tum celehianle altare lliuiificnlur. (151) Absqtte
cclsis. Hodie dicuiifur in dicocesi Rotomagensls,
(129) Dies Epiphaniw ul dies Nativitatis celebre-
lur- Exceplo quod in seplinia fantum leclione aliare sicut fieri solet inlia oclavas.
thurificalur. (155) lnlroeunlibtts cltoruin cantor unt. aul ^ in-
de sanclo cujus esl ecclesia. llis Doniiiiicis.va-
.(150) Absque ihvilatorio. Idcm docel Alcuinus, cipial
lib. De div. -ollic, tit. De Ejjijjhania : In hac die cantibus ad inlioitum choii dicitur ii! Te iauctant,
(inquit) KJIKIB cmiltimus ex Itis qnw in Nalivilale Do- vel Confirmatiim est, aut Nesciens ntaler, utnolatur
mini celebramus, hoc esi invitatorium. Idem cuni in Ordinaiio ms.jVel eiinm de sancto palrono, ut
Alcuino Anialaiius lib. iv De Eccles. observat., c. 53, habctur iirProcessionali Rotomagensi, aut aliqua
et libro De ordine aniiphoii., c 21. Item Microlo- anliphona dc beata Virgiue Maria.
gtts, c 40 : Sn Epij hatiia ad Noclurnas juxla Roma- ^ (i_>ti)Vigiliavero Epiphania.'. ilanc dc vigilise illius
tiutn Ordinem invilatorium reiiccmus, ul a dolosa " jejuiiio Joannis senlenliam olim ajmd nos tenuissc,
invilaiione Ilerodis discrepemus. Eo die inviialo- processu \ero tcinpoiis religiosuni morem abusu, aii
riuni non Iegilur apud Honoriiim Gcin. aniuise, nec indulgeiitia, exolevisse, vel iftde conslat, quod ea-
tn-
apud Bi-lelhum, lib. De div. offic. c. 57, nec npud dom fere legere sit in Ordinaiio, cum quodam
Biir.indtim; libro enim sexlo, c. 10, De festo Epi- men lemperamciito : [In crasthw, vigilia -Epipha-
aileii
jihanisc ail: Invitalorinm etiam noii dicitur propter nim quutn plebes diverse colunt, alleri prandent,
colore congiuum vi-
qualuor rationes. El in Breviario Domiiiicanoriini : jejutianl, nobis aulem jejitnando
In Epiphunia ad Matulinum non dicatur invilalo- delur. Quia enim lauta sdleiiinitas nobis eminet in
rium neque litjmnus. Itcm in Ordinaiio ms canoni- qua selota Trinilas ntundo ptwmanijestavit, oporlet
coruin reg. S. Laudi Rolomagensis : Ad Matutinum nos anlcpuriftcari: ] sed Ecclcsia Rotomagensisttsn
invilaloriiim el liymmis non dicuntur. .Nuiic vero jejunal propler solemnitalcm Nalivitqlis Dotnini. Pu.
iiivitalorium diCilttr, quod a_200 circitef annis in (157)/??quibusperaliquol diesjejunamus. Iliricappa-
Eoclesia nolomagensi iiistitultini legilur ex Ordina- rel inEccleshiRoiomagensi olim jejunium pcraliquot
iio ms. Bigotiano, p. 55. dies an_» 124 purilicationem in usu fuisse po^i-
81 , ; JOANNES ARCHIEPISC. ROTOMAG. . P2
tiini; cujiis eisi vesligitim riullibi apud expositores A.iib. i,'cap. 1, 2, 3 et 4 ;. Rabaiviim Maurrim , Pe
diviiiorum officiorum deprelieiideriniris, nec in Or- inslilul'. cler,,, lib. n, cap. 54 ;: Hjigonem de S. Vi-
dit.ariis noslris et officialibus libris inss.,. legitui -.' clore, De special. miss. obsefvat., lib. iii, cap.
tanieii in Missali Pafisieiisi his. 500 annorum, el le^pR. . ;'•. .;;:_".
-
inveteri Breviario ordiriis Fontebraldensis : Vigilia :"fl47) Ipsg dieinprocessibnejEc.ce cliarissimi. Hoc ;
Pufificqtiotiis; qubdadj^iinium pfoliine Secedii. V ; «respbhsofiurii ia plufihus ;Ecclesus oi>1ohgitiidineriv i
(138) Ad earii clerus et poptiius..pergahi. BOdie afi >' respuitur,"ljcet in ProcessioiigIi: Roloniagensi riote-
aliatn ecclesiam non pergil elerus,'sed in molu prp- ; tuf,;et in OrdinariO ms;, p. 47,: Ih hunc nioduiii:
cessipnis caiiitur hsec aiitiphona : Ave,gratia plena, ; 'Sequilur processio i\ Vbi estAbel, cum versu et '
(159) Versus seqttdiiip a duobus.clericis cdntaius, fegfessu.In staiioite. Ecce, chafissinil, dies. Verstts
Nmie a qualiior in pulpito canitur ; quod in omni- in pulpiio: Ecce mater noslra. T.I videaiis. Ad'in-
bus festis trijilicibus ohservaiiir. iroiiuin cliori 0* Igilur; perfecli sunl, cuin versuet
(l&Q).Prwcedente SabbtilOad Vesperasrice hymni '' fegressu (iri calliedrali finitiir iii ' navi ecclesi_e, nee
canteiur seqnentia : Canlemus cnncti melocium. Ejus -; iritral in chorum clerus). Quibus finitis dominus ar-
loco in Sabbalis dicitur hymnus : 0 htx, beata Tri- chiepiscopits faciat sermonem ad popuium, et post
nitas, in Ycsperis, usque ad Sabbatum ante Domi- B caiitetur Tetiia
iiicatn i-.ri.iiam Quadragesimse, qnod eliam prtescri- (148) Quatuor dies a sanclis Palribvs sunl additi.
bit Ordiiiarium Rolomag. ms., p. 46. Ut testanlur Amalaiius, 1. i De ecelesiasi. officiis,
(141) Invitalorium alleluiaiicum. lnvilalorium sine c. 7, De jejuiiio, et Guill. Burandus Ralion. divin.
Allcluiq caniiur, cessal eirim in Vesperis .Sabbali offic, 1. vi, c.'28.
jjrajcedeuiis. (149) Leganiur sermones Palrum. Seu honiiliae,
(142)-In primo nociurnb .Iiepialicum .incipiaiur. vel exppsilibnes Patrum in Evangelia quseJegunlur
Ordinarium.nis. Ecclesi-eV Ro.iohiagensis : ln Sepiua-. per feri.as Quadfagesimse. ;
gcsitna iticipiatur. liber Geriesis, el legatur lamipse : (150) Laudes niortuorumlanluincelebrcnlur.Idem
quam cmieriiibri legales ttsque ad passionetn Doniini; --.Iegefe esl apud Radulfiuri Tuhgrensenv Tibro Pe ca-
scilicet iiber Exodi,-lib.er:Levilici, Itper Numcfi, libef . ivOhumohsefvantia, proposit; 20>:Generalis (inqiiit)
Dcutefonotriii,Mbei'Jqsue, libet Judicum,libef Ruth,, . >.jj/«riiim.' usu esi, ul Vespetm et vigiiim dicanlur. die.".
pefliebdqihadqiri-tres.lectiories:::in:^ .' piwcedenii, eiLaudes' die seqiiehiilpost Matuiitias.
ires.lecliones.de.seriiionefin ierlio noclttrito ifcs le- ': Sed jjost-noCihriiUiii jjro defiihctis ,; dicuntur pro ;
ctiqnes.de. exposiiionibus. Breviaiiiimi.Roiomagense ^jistlem Laudes iii ecclesiacaiheidfali atite Comple-;
an. 1491;,hi i:- A-priiitipig Septiiagcsimqiusque ati •^.iprium.; . .'."...'."'.'' "
pdssioiiem Dqmini iegilur de iibris Moysi, Josue, Ju- (151) Sepiem psalmi cum litqiiia..Non dicuntur liac
dicum,_el Rulli,per ferias- ires lecliones. In Rbtoma-. diejjost Laudes seplem psalnu paJftileiuinles, sed-
gensi dicecesiri.uriclegiiui' de libro Genesisusqbe acl pbst NoniiivV sihelilaiiin. In QiiaBragesima vero qua-
Cineies; per lotnm Quadragesimam legunlui ex- Iibet feria quaiia dicuntur Igg quiiidecini psalmi
positiones Pali-unJ in Evangelia : in Doniinicis yero" ; graduales Laudibtis peraciis, feilasexta psalmi pcs- :
icgilur in priino uGcturnP de l.ihro i;GeiiesisCt-deJi- iirteiiliales septeiii ,cuiii' liiaiiia__,ei;j)recil)us',dum-
•Lrft-jExjjdL":':-:,:'''_::-: ^:"-: _;:_': [::., :::::: >..'/.• iMdopffijduni.-s,it''de''feiia...,:v •:•'',;•;'.•'
(ii^)yMatuiiiim,I'audes cum q^ aniipltonis. ';:(152) Pthwti posl 'solis afium iatiieluri Iloram
liodie aVesperis Sahijati anle Septuagesimaini can- Tndicat hy.ihiius : Jamlttcis orio: sidere, etc, s.ed in '
tato ullimo BenedicainusDqtnirio,. e'l Deo gratias cuni ecciesia calbedrali Ivora ioctava Matiitiila cum di-
diaplici AUeluiti, in quQcuiique officio u.sqiie ad riiidia canitur. ...
'
"
Pasclia Alleluia dimiltilur; Te Deum, Gloria in ex- (155) "Sea;(o dicta parvum iniervallutn fidt. Piebus
celsis;ct liemissa esf-iipn dicuiittir, nisi in feslis j.ejii.iil.iet Quadragesimse lirillum fit iriler.yalliiiri, sed
per QUatlragesiiiiain, Id.eni prsesciibit Ordiiiariiim Vstaiiih dicittir Nona, quav siia Itora dicenda est (ut
ins. .; '•::.-: :."•'•." - - ftOtat.Joaiines Abririceiisis). Quse autem sit hora qua
-125 (144)J?i,i!/fifMf?i?3.s,:Sci!icetLaudibus-.Laude .Noriadiceiida sit, vix iillus nntiqunfius ignorat: esl
eriim Malitlinum vpealjaritur, tit. liqUel ex sacroruni. Veiiiitvieiiia pbnieildinna :ipsn hpra..diciiijr. Nona in
riluurii .exppsitpiib.iis ; rios verO Nocttifnas:elVLau>. ecclesia,cajhedrali,ised;diehiis:jejiiriii quatuor lioris
des cjuiit.coujuiict-efuerunt uno.npmine Matuiinnni aiiiicijiaiiif, scilicbt UiiaVaiii.emeriidiia.naV Ih Quadra-
vocanuts. _,'.;.'- .'';.-..•". -gesimaexplela Nona qiise-leriia post nieridiem hora
(145) Pqst, Benedicamiis cum- Alleluia. Id ipsa caiitabalur, postca riiissa, ei Yesperaj psallebanttir,"
Jpainiis setaie cPrreclum fuit ab Alexandro II papn, quibus expletis, clerris ei populus ad refeclionem,
qui AUehiia in SabbalO ad Vesperiim. jussit dimitti eanique imicanf, pergebanl,ht tesiahlur S. Basilius,
aiiie SeptuagesimanijUt docet iiicrologus De eccles. priil. 1. De jejuriio ; S. Joannes Chrysoslomiis,' lio-v
observnt., <cap.47. Ptt. . mil."10 iri Genesim ; S. Augustinus, iserm. 56 de
(\iQ) Sepitiaginttieiiipt dies. Pe mystica hac dieruni- lemp.;. S. Amhrosius, serni. 55; S. Befiiafdiis, .
significai)piie vitle Aic.ttinuin, libro Peiriivinis offi-, i Serhi. 3 in Quadragesima.;., Mic_rologus;De''fcljns •
ciis, ejtisqiicel GafoiiSfcghi epistolas ; Ainajarjiuh-^- - eCclesiftSficis,c.49;, bl concilium Rotomagense, A.
93 NOT^AP LIBRCMDE OFFIC. ECCLES. 9-i
C.T072, prajsidenle JoainneII, eanone20 idem praj- A prima legilur psqlteriuinIwc modo. Rcceptacunipro-
- clpil: Stalvm esl nl iiullus in Qtiadragesima pran- siralionevenia, incipil sacerdos : Deus in adjuloriurii;
deat anleqtiam hora nona pemclq tespefljna:iiicipiai, GJorla;_Laus libi.; Hcjnde^uoiitiie.deptiiimr:'decem
lton enimjejttnal qui anle intinducat.MocS^jejumo :' jisalmi.depMterioMril,^!MnimulimnoMlqTia^poit
decreluiii religiOsissihie servaril monachi Benedi- ultimum,' Laris libi ; «efsiis,;Inlret; :deinde lilariia
ctihi' abhatiae-S. Cyranni, unica refeciione con- tbla : qtta dicia omnibus prqsiralis diCuntur preces
lenli ah Exaltafione S. Crucis usque ad Quadrage- niajores ctitnsepiempsalmiseiorqlionibus suptadiciis,
simam hora nona, scilicet lerlia post mefidiem;ih . eLad Per Dominum su.rganiomries':
- ' Dicalur pto peccalis ih Maiutihis : ViVo-
Qiiadragesitlia.vero post Yespefas, "seiiicet sexfa (lS9)
' :
vesperlina.-." ">:•,::_'::-. ego, etc ,'Hsec128 sublata surit iri Ecclesir Rb-:
(154) Qud^fitiilqVespefwihoiiuqrumdicqiitur, etc. : toinagensi , tam in Lnudibus' matutiiiis quariv in
Sie quoquS Ordinarium Rbtomngense ms. In agen- Vesperis. ; — "'.. ; -__'
dis irioriuorrimila fiaisiiiguiis diebus :'A~ti!e:Vespe- "''"'(100)'/» VesperisSabbati, eic.;sanclofum agCitda
ras dicaiiir ; Placebo, 'exceplh'-SabBaliset feslistri- est inemofiq'. •Nnlla blirn leftipore i:qiiadr.igesimali
plicibus. Hanc consueludinem semper reiinueral V fesiivit»s,: sed in''"Yesperis'Sabbnti et Poiviinica die
ecclesia catliedralis Rptomagensis usque ad annunvRsancioriim ngebalur memoiia qiiorumifesta eveiii-
prajlerilum, quo Vesperas diei ahleposuit Vesperis renl in licbdomadnj sicul suituerat- coiiciliurhLao-
defuncloruni, quse immutatio faeta esl pro .qriadra- dicenum, c. 49 : Non oportel in Quadragesiriianala-
gesimali lantum lempbre" prbpler riihiietaiein offi^ litia: maiiytuiii celebraref sed-eorumiri Sabbalo et
-
ciofum. ;.'" Dominica lanlnm membririmfieri.
(135) Vigilia nioriuoriim agaiur. Hic concortlat (161) Ihcipicnte episcopo ariliphondni: Imhuite-
Ordiiiarium ins., in quo sic legitur p. 55 : Posf nnir. Eam cantof hodie inchoSilquarii chbrris pro-
morluofunt. •> -"-.-' - J -.
pranditim sequilur vigilia
' collaiiohis"reciietur.: sequitur.
12? (156) Lectio Gollalio (162) .CiitefemCKIM- 0171(0benedici.airibuat. ldem
ista per toiam Qundragesimaiii reciiahnlur antc praescribit yettis' Qrdiiiarium hVs. carionicorum re-
Conipleloiiuin,"ut legitur ih Ordinaiio lhs.jjjsg. 55 gUlnfiuhisancli Laudi RplOiriagensis,iu feri.iquarta
et 56. In his qtialubr diebus (scilieeta capite jejuhii Ciiierum.' Noii a_5pergiiurhodie aqua' behetlicta in
nsque ad Dominicam1 Quadragcsiinxjleclib^iegqiur' ciiieriim iinposilipiic Cineresbenedicli iri sigiiuni
anie CompielqriumDe dialogo Gregbrii, elc. Sic ie- pqeiiiieriiiseiiiipeiiuntur, cjuia olirii,iii einere >eloi -
nedsusgue ad CamdinDomini. \\em fefia 2 Qua- . licip pajiiitehlia agebaiuf (de quibus insiruehdus
dragesiiiiaj, ante Compleiorium'usque'atiRriinospal'- C estapastoribiispopiilus) iri cujuslestimoniuniEcclesia
marum legantur exposilionespef fefias; el iri Dohii-' hac die canit aiitiphOiiam;: Iniriiutemuf hdbiiti iti
nicis Qundragesiinse: legatur ieciidde residtio expo- ciiteie et cilicio'; ct ih eatiiedrali, RolPmageiisi
silicnis ejtisdemdiei. Hsecspiritrinlis collatio in clefo ecclesia-ii] ejcctione,piiblieepcenilentiuniia diacoiio
ei populo postea in corporalem collaiioiieiu siveicos-" hastiliappeiisuiii pofiatur cilicium, j'uxta illtidDu-
niilam iransmulala est,' dequavide Ffaiicolifturii/ ranrii Raljoii.; lib. vii, cap. 55 : Cinis et ciliciitm
Pe lempore Iiorarum caiionicarum, cV58, n, 10. drma sunt poetitleniiuiiuDe expiiJsipne.pceftitehtiuin
(157) Iri omnibus horarum prccibus sempet Mise- videridtis sermo egregitis ivoiiis Carhofensls epi-
rere inei Beus. Idem exslal in Breyiariis~a. 1491 sccpi, De capile jejunii, inlef ipsiuS bpera j'am
el 1378,in Psalteriis A. 1507-et 1586;quibus asli-' ediius. ; '
,;' v "'. •. .'•'-;"";' - ' ;; '
jiuialtir Duraiidus, Ralion.diviiV. offic, 1. y/, c 52 (165)' Ariie processionem:Qivse'expulsis poeiiiien-
Be Dominiea1 Qtiadragesiniiie: Hoc lempore dicilut tihiis fit ad alirire S. Stephani in eadeivv"eeClesia,
iegulariter octies in cahonicis horis psaimusiilepw- caiitando resppnsorium ;"cuin autenipfpcessio per-
niieniialis, Miserere ihei, Deus.Tri EccJesia autem venerit a.i capellam S. Siephani, oiriniljusgenu-
Rotoriiagensi ille psalriius dicitiir taritunf in Vespe- JlexiS(olim eliam prostralis, ui ex veieri Cefemo-
ris feriaruni Adveriliis, Quadragbsimieypt iVTeiri- D niali ms. constai), dicunfur preces et praiibiies, rit
ppriim, nec di.ctiniurpisalmiillic assignaii per hofas,' ift fefia securida Rogatioiium : quibus fiiiilis iitaniaj
sed dicto capitulo dicuntur preces uf ift Breviafio hreves iutegre a dubbus de seciirida sede csinttuitnr
Rotomngeiisi, quibus orntio diei cum Versu-BeJierfi- choro respondente, qui ordo-4 el 6 feriisrisqite ad
camiis Dorritnoin firie subjtingituf. V feriam. sexiam in parnsceye exclusive serv.itur,'
(158) Utiiim psdlteriutn psalmorutri siibjuiigalur, qiinriavferia ad altare S,vSiephaiii, ' -'' sexlaad altare
Hic queiudani. jjsnlniormri iiuiiieftirii intellige," rion S."Joiiniiis.V •-'. ':' ?.'_'
"'
infegrum psnlterium, quod indicat Radulfus:Turt-: (104) Pienilenles cjicianlur. H__JC Diirnridus, Rn-
grensis libro De canoiiuiri Observ., propos. 21, in tion., lib. \i, c. 28 : Pcenilenles hahiqtie-'ttinc ab
Iiunc modum: El quiq in sancia Qtiadragesimasancli Ecclesia cum processioneel cruce ejiciuiitiir;ei iri
Palrcs voltieruril offtciitni Ecclesim cuin aliis bonis die Ccenmin eadem recipinntur. De ej'eclibiie aiilem
operibus omnimodeahgmeitlnri, ideo in augmeiiluiii Jjublicepobniteniicimel coiivocaiioneih 129 Eccte-
. divini citllus ejitsdcm:ieritporis; diebtts ferialibns- sia Roioftingeiisi, vide quid prsescribaf Ofdiriariurii
'
Quadragesiiiiwel novcmlcctibnibiisvacdntibtis,clictti ms. posi iioslras.-obscrvaiioiies..
9S JOANNESARCHIEPISC. ROTOMAG., -96
'•(165) Hymni in Vespetis: Ex ttioredocti mysli- A^ (172) Omnes pulscnlur campanm.-Iii ecclesia e&-r
cq, elc lideriv liymni haberitur in Breviariis Bolo- thedrali more semiduplici, ut in Sabhaiis Vesperse
iviag., an. 1491, 1578, et in Psalieriis an, 1507 et celebiantur, neconines campanae sonanl, sed ires
1586; sed quolidie in Vesperis usque ad piliiias laiuiini, uiin .Doiniiiicis; ei duo cappati choruin
"YesperasDoriiinicsePnssionis, excejvlisfestis, dici- regttftl, sicut in duplicibus; in quibus concordat
liir liyrtuius : Audi, benigne cqndilor, et ad Maluti- Ordinarium ms.,.-p. 74 : Ad Vesperas non dicatur:
riuin ihymnus: Ex more docti; ad Laudes vero: PlnceLo, sed feslive.pulselur sicttt in Dominicaob
JtittiGhriste soljusliiim. revereniiam Dominicg; Ccenm,el feslive -canlelur et
(166) Per udjectionein unhis; leclionis ei unius anliplionwsuper psaimqs-cum nettma finianlur.Ani.
fespoiisorii.Per responsoriuin intelHgas graduale, Beaiusi vir. Psal. Nisi Doniinus dedificaverit, etc.,,
ui>jam-diximus. Idem legit Ainalnrius; 1. i, De ec- secundum olditiem, el duo.de secundasede in cappis
clesVbffic,C. 8, Desecunda varielale 4 hebdomadse nigris de serico reganl chqrum; (nunc aulem in
qiiadrageshrise : In quarla fefia quaiim seplimanm eappis viplacei coloris) duo de majori sede in cap-
vbrielasest per tidjeclionettiunius leclionis el unius- pis, i| Ciicumdederunt, el ad Magnificat .aJlare
resporisorii. Etidetii die agitui scrtilinium teiiium, et cliorus ihurificaiitur. Bettedicamus ab uiio ut in
qubdmaiciinumesiinierseptem scruliiiia..... Eadem '? seftuduplicibus canilur. Iteiiviii yeieriv libro-of-
die mslrutintur de aucloribus el iniliis quatuor Evan-. ficiali ftis. ad iisum.EccIesiseRo.tomageiisislegilur:
geliorum,: ;.'_.' Iti Vesperisomnes,cainpanm ulin novein leciionibus
''
:(T67),Traditur eis oratio Dominica et symbolum, pulsentui ob reverentiam Dominkw Ccenw. Idem
quod, etc. Amalaritis ibidem : Eadem die percipiunt prajscribit Ordinariuiii ftis. caiionicorum S. Lau.di
orationem Doininicaih et symbolum ad reddcndum Rotomagensis.
itl-Sabbaio sancto Pascliw. Idem doeet, Guill. (175) Omnes simul pulsenlur. Lilier officialis Ro-
Piiraiidus, Ralion, riivin. ollic, I. vi, c. 46,.De lomagehsis ms. ex bibliotheca Rigoliana : Inquinlq-
qiiarta feria quartse hebdoniadse.- feria, in noclurno primilus catnpanmsigillalim, post
!;(168). Iii Sabbato qubd paltitas prwcedii pedes. omttessimul pulsetilur. Idem quod supra.
pdhpefum lavate ecclesiasticus Ordo prmcepil. Hinc (•174)Iit tertiq. Evqiigelii expqsilio. Non legitur
iiv Sacrnmentaiio el Antiphorinrib vetus diei iri- de exposiiioiie Evangelii, sedde Epislola I B. Pauli
sbfiptjb : Sabbalo vacal, dqminus papa eleembsy- ad Corinth.., c. xi. , .
ribm dat, Qua de re- coiisule Amalaiiiim, 1. i, c 9, (175) Quw sola iemansit candela exslinguatur.
ei Rupertum abbalem Tuiticnsein, De div. offic, L v, Ita Ordinarium Ins., p. 75., Psalmus, Benediclus
c.':6.Pn. {
''[' \>.feslive caitielur, el candelq qum sola remanserat
; His subsctibil Durandus, Ration. diyin; .offic, exslinguatur. IdemLiber officialisRoloniagensis ms.
Lvi, c. 66, De Sabbatp anie Palnias-:!)? hoc enim et addit: Ex quq vcm nllima candela qd Beiiediclus
Sdbbato ititendere.consuevitdominus papa pauperi- exstinguiiur, lumen in ccclesia usque posl ignis bene-
Ims Cliristi dando eleeniosynam,,eiinandatum cele- dictionem non acceiidalur. His lamen diebus in Ec-
iiraiido. Iiein Geiiuha aninise, 1. III, c. 71. , clesia Roloiiiagensi in arca reservalur ul poslea re-
, "'.(169) Post 'Tertiam;cleiici cum fqiriis palmarttm veleliir,qiieniatlftiOduiiil3||apudDurandum legitur
q'd pt-otessioriem.pe.rggnt. Hic altiim silentium "de Ralipn. dlv. offic I. v.i, c. 72. Candela auletn qum
jjrocessione ad S. Gildarrium, in qua defertur a in medio.esi non exstinguiiur, sed in fene.stra vel
dtibbus-piesljytefis corpus Chrisii in ferelro re-, . arcd accensa servalur occulte, ut posiea fevelelur,,et
condiiu.m..: cujus inslitutionis licel fixum tempus ecclesiam illuminet. ,In breviariis vero Rotomag.,,
staiui rioii possilj ijaliem legitur idein ritus in De- an- 1491 et i578. Et candela quw retnanserat qbs-
cretis B. Lanfraivci Ordinar., crl, sect. i, et in ve- condatur.
le.ri Ordinario ms. canbiiicorum S. Laudi Roloma- (170) Allq voce cantenlur. Nunc YTesperaj^ voee
gensis. Hujus jjrocessionis ritum post bbservatienes mediocri recilari solent, ex ordine divini officii,.
e-x Ordinaiib Rolomagensi ms. describimus. sicut horaj cauonicse, excepiisNoclufnis ei Laudi-
" '
130 (170) Dominus vobiscumdkatur. Ita ordi- bus..
nSii.a iiiss.iTibri Officialesmss. el Missaiia qusedam; (177) Diclo versu qb atiquo puero. Versus suljjun-
jafii iyero liulla die ad passionem dicitrir' Dbtninus gittir a choro, nec dicitur a puero nisi post Laudes
vobiscutri. : i , iu fine iropprum. Respohsorium autenv post psal-
•(171) Coiiina ante allare deponalur. Idem prse- nios, de quo apuri Joaiineiiifil mentio, legitur in
scfibii Ordiiiariuiii ms.-canoiiicorum S. Laudi Ro- Ofdiiiario ms. canonicoruiii regularium S. Laudi
lomag. lia.quoqueOrdinarium ms., p. 74 : Ad pas- Rotomagensis. ;
sibnmri Dotriini cortina pendens inler chorum eial- i_178)Cqnvocatto pctniientium. Velerem hanc et
laie ridn tiibveatur usque ad : Et velum, lempli :., saiulareiivobservalionem Ecclesia Roloniagensis hae-
scissuift bsl,; ei iunc traltalur, ab uir.aqtie parte et tenus conslaniissime ienuit. Cseterumnolare libet
. scihdaiur. pef medium,, el amplius. non ieponalur. cx Qrdinario, duplicem olim liac die absolutioneni
Hsec iri ecclesia catliedfali. Roiomageiisi obser- dari consuevisse, alieram populo post nialulinas
vahiurv :- - . Lnudes, alieranv finitaNona poeniteiilibus, qupere-
f»7 - NOTiEVADLIBRUMDE OFFIC. ECCLES. , „... ,.,„i ,:.„ ;:98
concilialioni et sernioni subjungebaiuf. De convo- A * riis. ei in Missalibus ad" usum Ecclesise Rotoina-
caliorie el absolutione poeiiil.culiuni vide Ordinem gensis an. 1515, 1516, 1527, 1.538,-1576 et 1604. :
Romantiiiii Alcuinuih, lib. De div. olfic:, De Ccena JDeindedictintur Vcspermdemissa :voce, pre.sbylerie-:-
Domiiii.Amalarium, lib.' i, c. 12 el Ruper" Itini, lib. riehs calicem inmanibtis incipiat hanc gritipkonairi:
V,c. 19. PR. Calicem, e.c Hodie ab uiio.eiiinjoribus chpri'in-
'"
(179) Tam clerus quqin pbpulus prosirali absolu- clioalur. •;;,.::,
lionetn dccipiaht. Duplex hac die absolutio ex Qfdi- (184) Locoearutn perculiantur tabtilm. Ita Alcui-
-nario riis. iiabetur : prinia cleri et populi post Lau- nus in Iibro Pe div. offic, til.,-D'e Coeria Domiiii :
alfera' publice poenitentium post Noham, sic Relicelur sqntts signorum aiqtte: campqnqrum, pro
" des,
enim legilur, p. 76': Pueruhtis alta Vocedicat: Mor- 'tibc enim liumilior sonus lignoriim tid cohgregandurii
terii ariteni erticis. Ttinc cliorus cum sileillio' dicat : populum assumitur. Irem Amalarius De CdenaDonii-
Pater iioster. Sbd libera. Anien. Psalmus Miserere .'- fii :"Nec noh etiamqttiludo signgxuyiqufiifiefrdtwiiant'-..',
nlei, Deus. Ortitio :_ Respice, qusesumus, Doiiiine, per vasa wtea deponifur-,ei 'ligiidturti:u_Sus:.usqueqtiii.-'::
quilibetper se Ameh iaiiluni. Ttilic uperidtur lucer- que humitior wris sono necessario jpulsqiurliit, coh-
na. Hoc finilo septem psalmi pienilenliales dicanlur. venial populus ad ecclesiqrii, Iteni .Rupeftus,vDiv.
AntiplionaiNe reminiscaris.Psa/JHKs: Doinlne, ne iii B * bffic., I.v, c. 29.: Ligneo pudleolpMiiabulaiuspehso::
furbre, el cmieri psalmi. Eyrie eleison, Christe elei- ei personiiiiie, pbpulumque ad ecclesiamjinvittinie:,
«on.-Kyrie eleisori. Paier nostey. Et-ne nos. f Mitte 133 significamus. Iiein JoniinesBelethus, De.divir
eis, Domine. ^Converiere, Domine. jr Fiat mise- nisofficiis,c. 100 : AdofficiuiiiTenebtar.timiwhcani-
ricordia. f Pomine Deus virtuium..: f Domine, panis pulsandum est, sed iigneis tgbulis; el GuilI;V
exaudi. 'f Pominus^vobiscum. Oratio : Adeslo, Do- Piirandus, Ration. diy. offic.,L;yiiVc.,;71.iiEttwn,-
. mine, supplicalionihus. Oralio: Deus qiii iiumani. '.ulterius'p.ulsatiicampariis, fiilgpien sigimrricumJa-:'
Alitibrnlio : Domine,Vsaricte Paler. Pbstea dominus bulg ,.; ligni quidepiusus,)iumiligf_wris:so^
arcliiepiscopus, vel ejus vicaritis populum absolvat : oslendil, ei inde EcclesiaPrieiiialistisprit.adliuciehet
Absolvimusvos vice. beati Petri. Posiea eos bene- lignorum, et. tit' 'pqphlus\rhuniilior: 7'0-/dor;«r_:Q:riibus ;
dical. Secundam absoluliohem quse esl poenitenlium coricordal MissaleRbihanUih 200 circiteriiannorurii^
132 ex eodem Ordhiario ms. exhibemus post olj- etiCoS in die Coenoe:,Facto jsigno cutri tabula eon-
servationes noslras una c.um«ermone archidiaepni Velliunt. - ..,.-."..,',' ,,;;,;;,V'iV.>;-.,;:
ad archrepiscopum Roiomagensem, pro reconciliar : (185) Sex fsalmi. Ho.die canunturiantum: quin-
tione pu.blice poenileniium nondum edito, ex veleri que, et prscierniitlitur Benedictus ;,sed Vesperoeal-
ms. codice bibliothecaj calhedralis eeclesise Rolo-1C leraoralioriea cpniiifuiiione divefsa cOiiciudunihr;
iriagensis 700aiinorum. —:; Iiiecciesia calhedrali chbriis. fegitur; avdubbiisicari-
(180) Quod in Itis tribus diebusnovus igttis ac- toribus de secUndn sede in cappis violacei cbloris,
cenditur. De triduano ignis-accendendi riiu ,le- et ad' Magnificai allare tliurificaiur tfiplici ductii a
gendus Ordp fiomaniis, et Rupertus, Iib. v, cap. celebrante cappa induto, qui: et.Vesjjefas qraliohe
,28. PR." COinplet. - ", i',-::- .....:_;.;.;:i:i.-:::;..
Ignis ille benedictus in iecclesia catliedrali, et in (186) Ipsa die cletus et pppuius: ctimmunicetur*
quibusdaiii parochiis Sabbato sanclo populo dislri- Idenv iri.Ordinario-his. et- in Rituali Rbiorivagensi;
builur, ut ex eo ignis i.n Cliristianorum domibus acr an. 1651,"p. i, pag- 400, prsecipitur Ut:/ena quirita
cendaluf. De quo videOrdinarium ms. canonicorum in CceifaDoritihi oinnis cieriis,.eliqm presbyieri:.de
S. Laudi Roloinagensis. . .-- mariu prwsiderilis ,seu prmpqsiliin tnissd: soleriini
(181) Si episcopus fuerit, Gloria in excelsis can- cotiimuhioheinaccipiaiit, menwresinslilulionissacrqi
letur; sin auteiii non.-Idem docet Durandus, Ra- mehsWjin quaDominusdiscipulos tiianu propiia Sui
lion. div. pffic, 1. \'i, c. 75, Dftofficio niissse- ipsius corporis compoles fecit ; ct jii.,Missali RQinanb 200-
quinlse ferise. Ilem Ordhiariufn Rolomagense as. anhorum : Deinde fralres iminediale communicant;.
Isla die inparochiali ecclesia. Gloria in excelsis M.OH D'
' el postea complelur tnissa. . -: —
-dicalur. Hodie lameh dicilur.iii omnibus ecclesiis (187) Medielaslwsliarum tibsque vinq in c.fasliho:
parochialihus dioecesisRotomagensis. In ecclesia ca- reserveiur. Ofdo Romauus: Missa explelqjCommunir:
ihedfali fit in missa consecratio chrismalis, cujus ceiit ordine Conslilulo„'et scrveiii de sdncia usque in
ritum et cajremoiiias describimus ex Ordinariis mss. crasiiiium. Alciiinus, t)e CoeiJaDominiii:i; De eodem
ecclesisecathedrnlis Rotomag. etBigOt. postproces- vero die legitur in Ordinibus, quqd reservtinduihsitt
.sionesselemnes. de coipore Domini qd coinmutiicaridumincraslinuiii.-
(J82) Usque missqm noclis Domitiicw.Hsec enim Coiispiiaftt quselegereiestapiud ulruiifque,,ad ferianiJ
niissa quse Sabbatp sanclo diciltir, juxta sacrbrum 6 parasceves, Pinnes scilicet ea die cbmriiuiiicare-
caiiciimn el Pairum decretit iii nbcte dicenda foret, cum silenlio. Amalarius. lainen, lib. i, caji. 13 ei_
cum ad noetem Dominicaj, resurreclionis perli- responsione Roinani archidiacpni, olisefYat EOiilra-
neat. ' riam fuisse RomanseEcclesise p.faiifri. In ea (inquii)
(183) Sacerdos manibus tenens caticem, ant, Cali- slatione, ubi apostolwi.%lalutal /crucem, nemo ibi
cem incipiat: Sic constanter legilur iiiLihro officiali cominunical. Pn.
99 JOAiSNES ARCIIIEPISC. ROTOM.G. 100
(188) lierum coinmuiiiceritur. Obtinuerat is usus , offic, I. v, c 22. De inandato paiiperum, et in.-MIs-
ante Joannem, nam ei Theodulfus Aurelianensis sali Romano 200 annoruni : Posl ttudalionem alta-
episcopus : In Cmna Doinini (iuquit) el in Parqsccve, riuin, hora. competentifacto signq cum labuia cqnve-
iii vigilia Paschm, et in die resurieclionis Domini, niunl fralres dd faciendum mandalum,- majores
petiiliis ab omtiibuscqminiinicaitduin.Cojlilul., c 41; . abluunl pedes minoribus, tergunt_el osculanlur..De
viguiique post eiim, nani Joannes 3J.3I4 Beleihus mnndato pauperum el clericorimi fil menlio in Pro-
libro De div. ofiic-i.c. 99, dirit ab oninibus reli- . cessionali Roloniagensi anni.158S.in hunc modum :
giosis, quibus neeessiias est, comniunicari.-Ordi- Posl prundium mandalum patiperum fiat, el manda-
nariuin autem nis. canonicorum regul. S. Landi lum clericorumita celebrelttr. Sacerdos indulus alba
Rolomagensis : Ilis qualuor diebus nulliis se, nisi cum diacono el sttbdiaconoDotninico exemplo man-
rationdbilicausa, a comiritinionedebetsubtraltere. dalum serval, ei quanitmi placuerilde majoribusin
(189) Nudantes altaria. De iiudatione allariunv ..albis pedes cwleroruai lavent. Perspicue omnino .et
usque ,ad" Sabbalunv saiictuni legeiidus Ordo Ro- fuse de diiplici mandato disseiit Ordiiiariiiiii canO-
nianus Pe GcbiiaDoiriini ; 'Anialarius, 1. i, De ec- .liicorum sancii Latidi Rotomagensis, fetia
cjuiula
elesiast. plfic, c. D.e CoeiiaDomini ; Gemma aiiirase ,v in CcennDohiini.
Pe ahliq. ritu iiiiss.', 1. m, e. 88, etc Quapropief : (195) Omnes Iwrw,exceptis malulinis. Ordiimriuin

qui his diebus privatas missas celebranl prcsb'y.lei.1, ..ecclesiseiiietfopolilanaj:liorw Itiijusdiei cumsiienlio:
videant quam parum veteri inslitulo el ecclesiasticaj in
•• quqtuqrgtigulis chori dicanlur tnere Jv.dworitm,de
hoecoiigruat disciplinse. '-'--''•.., .moiteDominieonsiliuincapienlium.PR.
(190) Sola aqua parieles ct pavitnentq. Quot! pa- , ,S.ic,Liber oflicialis Rotomagensis liis.; ,
rieles et paviiiieiiium aqua javari deljeanl docet
(196) Psallerium cum lilaniq communilerdicaut.
Alcuinus, Tib. Pe div. offic, in Cosna Domini : Eo-
hic inlelligi possuut sepfem psaluii
dem die qltdria leinpli el parietes sive pgvimenia.ee-' .Per psalieriuni
clesimlavaniur.Aicumo aslipulantur Joaniies Bele- :p(enitei!tiales'cum lilania, qui qualibet sexln fefia
tbus De div. offic;, c 103, et G. Duraridus, 1. yi, c per Quadragesimam post Laudes recilari soleni,
de quo isupr.i
76. Iri Ecclesia vero -Rotoiiiageiisi altaria tautum -vel fprSan psalteriuui psaliiioruuj,
vino el aqiia lavaniur. egirims. Forts satius dixerimus integrum psalfe-
In domo et Dominico riiim, sic enim jjrajsciibit Ordinaiium canonicofiim
(191) qtiadam convenian!,
exempio inaudalum faciant. In navi ecclesise man- S. Laudi -Rotomagensis::in lpsa die singuli sitnul iq-
(iinluinfit paiiperuui, nec liodie clericofuin. Pe^niaiir lum exordine psallerium clduslro dicdtti.
Exodi inclwelur."Nimclrici-
dnto pnuperuiii sic prsecipil synodus auiuninalis an. G "(197) A leclionc libri • •>
pit n lectione Osee. ...-•:-.
,4<641, ari. 4 :.I]lferiaquintainCceiiaDomini man-
tinlutn Domiitkum in singulis (si fieri pqtesl) eccle- -.(198)i>KOdiaconi niident altare sindoiiibus. Ordi-
jiariuni' -Rptoinageiise ei Libcf officialisiiiss; : Duo.
siis, maxime vero in congregaliotvbus ciericbrmn et -clerici nudent altare sindqnibtis, et Ordhiarium mss.
riionaCltorum, religiose peragatur, pauperum pedes:
lavqttdo, tergendo, deosctilando, eisque tninistrande S. Laudi Rotoniag, Ordo Romaiuis": D.uo:gcdiytlii,.
cutn omni humilitdte, sicul in Itac suncla meiropoli- Missalia Ecclesise i Roloinagensis an. 15J0, .1527,
a dua-
lanaecclesia, bmnium noslrce provinciw ecclesiarum: 1558 et 1576. Ific sublraliuiitur dum mappce
mitlreac magistra,laudabililer obsefvtilur. Adverlant bus pariibiis .aliaris desuper posiim. Hpdieiion ex-
aulehi sacerdbles lianc petlum loiionem iion posse trahunlur in dioesesi Rolomagensi:-• * in aiiis
omitti cuiii riiandaluiri sit Domiiiicuiii, et a Doinino- ' ,13® (199) Excepld voce Domini qum
iiisiilulum, ideoque ab omnibtis, praicipue pasip- dicaiur. Restiluendus hic locus ex Ofdinarib et
ribus, exemplo Pominico fideliter esl peragenr duoljiis libris officialibus mss; ad usunf- Eeclesise
.dum. v ., Rotoiiiagensis, in quihus legilur : Diacohus iti alba
(192) 7n refecloriumperganl.Tdem legilur in Or-• 'attle allare legal Passionem ntore lcctioitis; excepla
dinario nfs. canonicorum S. Laudi. Yertim cum ho- voccDomini qum mOreEvangelii legaiur.
die in ecclesia 'cathedrali. commune non liabeaiuf ': (200) Duo sacerdotes casttiis induli, etc. HKCet
refectoritini, in capilulrim pergunl, ut prseseriljit 'sequeuiia eodem leiibre continenliir in -Ordinavio
Ordinaritiiii nis. el Piocessionale Roiomagense, et Roiomagensi posl obscrvationes noslras.
Ibi legilur Evangelium Joannis a principio cap. xui (201) Vriiuscujusque venter in lerra hwreal. Sie
ufqne ad finem xiv. 'Aleuinusiib. De divin. offic, tit. De ferin sexta quss
(195) Unicuique fralriim episcopiis, pliiaiam vini "et Parnsceve : Quando lianc crucem.adoramus omne
exhibeat. Y'ide 135 Post observation.esea-qiiae de cqrpus noslrum hmreat terrw, prostcrnimur cor-
iiiandato jjrsesciibiint Ordinaria mss. EcclesiseRo- pbre arite crucem tnenle ante Dbminum.licnt Ania-
loiiiag. et canonicofum S. Landi. Inriiis, De ecclesiast ofiiciis, 1. i, c. 14. De ndora-
(194) Mandalum pauperum m:.ndal_unifratrum lione sanelse crucis, et Guiil. Durandus, Ratibn.
prwcedai. Ruplex en.im in Eeclesia.-Rotoiijagensi div. offic. 1. vi, c. 77. De dieP;ira_iceves.ildem qtio-
oliiri mandaium, ullegilur in. Ordiiiario.cl in Lihro qu.e habetur iii Ordinario cl libris officialibusRoio-
officiali Rotomag. liiss.; et apud Rupertuivi, De diy.i" inng. mss. in officib diei Partisceves,. Vide Ordiiia-
i'01 NOTJS AD LIBRUM DE O.FFIC. ECCLES. 402
rium ms. caiipnicorum regiuariutii S. Laudi Roto- A _ Idein doect Durnndus, Rnlion: diyin. offic.iib.
magensis in eadein feria sexla. vi, c. 78.-Veriim Hugo a,S.. ViJipre, De speciali
(202) Vino ei aqita lavetur. llujus lotionis menlio miss. observat.,I. iii,c 21,liodiernuHniorem irripro-
fitin Ordinario et in libro ofiiciali Rolomag. mss. Tjat. Vere (iiiquil) anliqui jatn fere ifansaclo die
bibliothecse Bigotianse, iri qfiibus sic legiluf : Cito- Sabbati officium Iwc celebrabanlfsed iriGdsrnorutii
rus ftiiial antipltonam, qua cantala cruxjparvula in. 'debiHias ad epulas feslinaiis tcnipus prwvenil cqacd-
commemoraiioriesangiiinis elaquwfliientisde latere tulum.
Redemplqris aqua el vinolavelur, de qtib posl cotri-.. '_ (208) Percussis tabulis. Quibus uluntur in ple-
intinionem.sacfqmiclerusbibqt et populus', et ad bpus '-.risqiie parbchialibus eccJesiis, sed .inVcaihedralipor-
infirmorum reservetur,et in Processioncili Rolbnia- ise ecclpsiae malleo ligneoperciitiiiiiiur.
gensi an. 1588": Crtice adofaia a clero eipopulo, la- (209) Cuntatite clero : Domiiius..Qufseqiiilurhia-
velur vino et aqua, et lollatur ih altum, el cantctur ttis suppleii potesf ex ordinario ecclesiaj melropoli-
liwc antiphona se-jitens: Super oiftnia,; etc. - .ianaj, in quo hac die inulla noialu
digna prajscii-
(205) De guo post sricram communionein ctertis . buiitur. Iii his, vl.benedictus ignis jwn exstinguaiur,
bibal etpopttluSi Secus apud alios lesie Micrologo, donec benedklus cereus eo lg@ acceiidqliir: sil vero
qui nolat ex Ordinis Romani prsescripto in Pa-TB juxlaRoinahum Ordinetiidiais cereus, qtd a benedicto
rasceve vintim non consecralum cufti Dominica ' cereo iliumindlus,adfonies per septeni dies deferatur,
oratioiieelDomihici.cofpOfisihimissiohe coiisccrnii ' et loco iitsliitito in fontes mittatur.' Addit Orriiiia-
(reclius dixisset sanctificari) ut populus plene possit fiuni : Per ceteum Chrisli designaiurliumanilas :
communicare. PR. '_:liintenin cera; divinitqs virgined carne: obumbrala':
,(204)"Jl/iiiistfi critcis casulis induii, eic Hscc et . ignis incereo nqvns ardens, nova dq.ctrinq._aChristo
seqiienlia in Libro officiali Rotomag. riis. habeiilur in apostolos, db aposlqtis in mundiiti respleudens.
isdem plane verbis. Yide posi observationes Oidi- : Ilein ulduin iecliones- eititania cahlabuiitur,_ pre-
"
liarium de Officiohujiis diei. sby.en caiechizenl infanies. Iteni ut"st.:''i>t«//us iufans
A
(205) majore ad minorem oinnes Comritunicen- fuerii ad bapiizaiidum,iiotiinilttiltir dechiisiitale et
tur. )n Ordinaiio rns. iel in i Missalibus Roloinag. oleoin fotites; si auiem fueril, ttinc riitilulur. Pit.
1515,1516, 1527, 1558, 1576et 1604 hajc legiiniuf: Eadem omnino leguiitiir Iii Librb offiCialims. ad
Cominunicelur quivbluerit 237 sicttl Iteslerna die, usum Ecclesise Roioriiagertsis ex biblioiheca Bigo-
In Ordine Roriiario : Comtiiuniceiii omnes cum si- liana. '
;.
lenlio. in Libro officialiRoloihag. ms.: Communicei Hic nolandum' bcciirrii qubd ariniis ab Iiicarna-
ei omnes fratr.es sine osculb pacis. Ih Ordinaiio ca- C 0 lione Doiniiii in cefeo"pasclialiinsbfibi-dfebet, cujus
nonicorum S. Laudi Rolomngensis : Se' et cwlefos ''"uiscfipiionis meniiriere, Rtiperttis Ttiiiieiisis, lih.
vutn siteiilio coininnnicel. ''-: vi De divin. "offic, cap.,29; IIonoritis,;Gem. niiimsj,
(200) Ad iefectionem panis el.aqum pergant. Hsec De aiuiq. tit. miss., lih/iu, cap 10J2';B. Lanfraii-
jejunii severa observatio, quse iiiOfdjnario el Libro • cus in Decretis pa"g.::266;' Guillelmus-Dtiraiirius,
officiali Rotoni-ig. inss. habeltir, non tanttim apud Raiidh'.,'-1.:vi, c. 80, el Jbaniies Beletlius, libro De
'
noslrates viguit, verum eliam in aliis regionibus, " div. bffic, c. 108, in eum, qui seqiihui', modum :
ut ex Ordine Romano, el Alcuino constat; sic enim Arinolaltir quidem in ccrco pdsciidli atiniis tib Irictir-
lib. De div: offic,iit. De CceriaDoftiini scribil: Ab ntilione Doniitii\ inscribuiilui quoque cereo paschuli
Itac nocte ttsque Ad Sabbatnm nonnulli setvi Dei irrii- - iiidiclio, vel mra, alque epacta. Hsec juecclesia ca-
ianles apostoios jejttni permanenl; aliqui vero cbn- thedrali tantuiiuiiodo serventtir,•ln qria tabiila pa-
lenli sunt pane latttum et lierbis; atque legitthinibus; schali a cancellario irisciibiiur,- et cereo paschali
seusicera. ldeuv confirmat Durandus, RaliOn, div. ailigitur, quani suo loco dabimus prbanhbpfajseriii
offic., libvi., cap. 77 . De Parasccve,"ubi ait: In 1678 ex eodehi cereo catlvedralis"ecclesiobdepronv-
Parasceve uno solo cibo vescimur. Ordinariuni vero ? ptam. . -'•' :>:'>'.- -"_.;•.;-._.-; _._
ms. 'canonicorum regulariuiiv S. Laudi Roloma- <0 (210) Alba iicet bapiizalis uti. Sic Alcuiniis , in
: In nfensa norinisi el- el Jterbm :' epistola ' ad Oduinuiiv pfesbyterum!, et Rabanns
gensis ptitiis aqua,
erudw apponanltir. Post prandium auteiri non sigil- Maurus, lib. v vDe inslitiit-. clerifa';"cap. ;29. liem
iatihi Completofium, sed in cpmmuni riiediocri voce Gemma.ariimaj, lib. i,-c, 245 iBaptHdti auiem idco.
canlalur, sicut et in die CceuseDomini. vestesalbas:pbiiaiil,quigathissam innoCenliamserece-
(207) Noita Iwra diei. Cbncilium Rotomagense pisse insihiiant. •.-.•- "'' •.--•
sub Joanne nosirb celebraluivvA. C. (juxta Orde- (-211) Qiiod per sepiem dies albcevbstespoiianlur. .
rici calculuiii) 1072. can. 21: Itetn statutum est ut.;- Alctiirius, li.broDe divin.offic;, lii. De Sabbato saneli
Sabbatb Pascliw officiutriante Noniim notiincipiqtur. Paschse : Omni autetti die tisque in qetqvas adinis-
-
Ad noclenietiittiDominicm resiirfectionisrespicit, ob sam veiiiahl el comtnunicent:Iie.n Rabanus, 1. n,De
"
cujus reverenliam Gloiiaih exCelsis Deo,.ei Alle- institut. cleric, c: 59'"•:SeplemMes albqsvocilanius
luia cantatuf, quodeliam inofftcti initio,cerei scili- propter: eos qttiIn sdhcia nocte baptizdti dlbis per. io-
eet benediclionefriioiislfatur, Idem paulo posl incul- lahi liebdomadamuluntur vestibus,eiper sepletridies
calum est in cohcilio Afvernensi. PR. - '.' itt ahgelicb' cdsiiialis Itabilu, el himinibtts ccelestis
103 JOANNES ARCHIEPISC. RQTOMAG. -.< 104
claftlalis, sanclis assis'ere sacriftciis soienl. Idem A. Ecclesiaj. an. 1516, 1527, 1558 el 1576. -Comiiiiirii-
prseclpil cor.cilium Rotomngensc sub Mnlgerto anno calis quibus plaeuerit, Vetperw sic incipianlur, elc.
1050 celelirattim, 139 cnn. 19: Dlbaptizali in eqdcin (217) Magnificat cdntato et allari iiicensalo.l&em
ecclesia inquaregeiieratioiiisgratiamacceperunt, elin habeltirin Librb officiali RotQmagensi ms. sed hodie
qua parochiani existtint per oclavosdies in Albis re- necaltarc nec. chorus thurificaiur, ut efiain prse-
presententur cuin cereis ardentibus. scribit Missale Ecclesise Sarisberiensis in Anglia,
"(212) Per octavam qua vesles deponunlur. Sic Al- an. 1553. Nqn tliurificelur altare tieque:cltorus.
r.uihus, De Sabbato in Albis : Hodie albiili qui in (218) IIqc peractqquodddtri _responsorium cdttte-
Sabbato sanctb baplizati fueruttt, vestlbus qlbis tur. Nullrim responsorium : canititf,; sed dicto Deo
cxutintur. Amalafius, De Sahbalo in-Aibis,*cap, 51 : grgtias, qiiisque clomum jreverlitur, ut nolat Ordiria-
Qtii in Chrislo bapiizali sw.it et sunt qgni iwveUj,et riuni Rotomagense ms.Tte missa est festive dicdlur;
hodicreveiiunlur ad fontes.ut exttanl se albis. . ct benediciione accepta recedatii;. et Ofdiriarium riis.
.'(215) Dugbtts uliis lertiam lilaniam incipientibits. canonicbrum S. Laudi Roioiiiageiisis : Dicio Ite
Hodie hsee litania .i tribus cappaiis de ninjori sede niissa esf o diacqno, missa'-.et Vesperm pafiler fi-
:
canitur in cliorb finieiida, ut. ex Ordinario el Jibris nianttir. _:
officialihus Rblomag, mss.. colligilur : prima vero a B B (219) Post prandium. Prandiiini, appellat iion
;
sepleni pueris, secunda a qiiinqtie clericis de se- meridianam comeslioiiem, sed - uiiicam.>Pfimis .,. Ec- ..>.
cunda sede in siiperpelliceis; quse tres litania? de- clesiaj lemporibus huic celebritali tola noxHriipende-
scribuntiir in Ordine Roniano et a sacroriim rituum balur. Becreseente postea bapiizaiidofiini nriiliitu-
exppsitoribus. ., dine, officium etiiociis iiiitium conlrahi.coepii, quod-
(214) Pqst Gloria in excelsis, altare incenselur. Vesperse, prnndiuiii, el Coiiipleloriuinsiibsequehan-
Ofdinariurn : Inieftm . ifrchiepiscgpns, vel sqcerdos : > lur. Romse serior fuit Vesperartihi quam pratidii~:
cuni diaconq elsubidiacono, cqndclqbrisel l/iuribulis introductio. Nani aiioiiyiniisRomani Ordinis scfiptor
veniht, el conftssione humililer diclqalle incipial: „_ (qttisquis Ilje fuii) bbsefvat suaseiate, iii hae nocte V
i Gloriain excelsis Deo, absque:lropis:';_et prbsiernal, rieyesperiinali syriaxiiapudiRbmanosVnihiiactumVi;
sebtniiis cltofus. . ,. neqtte ante missanv, rieque pOst riiissam; et patilo
El addit : El inlerim omnes campanw pulsenlur, posi subdit, eotleni die domnuni papani et cseieros ,
ct, deliinc per omnes abbatiqs :elparochias lotitts ci- Rpnianos^Oya inahducare, et-formaiicum, id- est
vitatis.' Secus apiid nos, nain (ul supra dixinius) caseuiti. Pxt.
altare thurificatur dum Kyrie eleisori a choro canta-. (220) Decima Iwrctnoctis,elc. Hlud suljlaluni est
lur ; et cliorus, dtim Gloria in exCelsis diciliir, ab *-" in Ecclesia Rolomagensi. -
acolythp incensalur. (221) Diaconus dalmalkatus evarigelicatn lecito-
(215) Dtto cappali in ptdpitq Alleluia, Confiiemini iiem proiiuntieti Nunc cappaius, iiicensalo allari,
celebre cantent. Joamii coiisonal Liber officialis ms. candelabris et thUiibulo prsecedenlihus, " proiiuriiial"
•ad usum Ecc}esise RotQniagensis. Sed in. ecclesia Evangelium.. > -V "' ;;
catjiedrali .AUehtia cum versu a duobus canonieis (222) Dnumquodque responsorium a bihis clericis '
canioribus, qui cantaverint Jitaiiianiiu.cappis cani- _ indulis cantetur^"'1-41 Ih- Ecclesia Roiomagerisi
tur iii pulpito, alii duo caiionici de majori quoque iiodie primum et secuiidiim respons. a ifihus iii
sede cappis induli traclum a.ii.ie;altare succinuni, et cappis caouiilur, ieriium verb a quatuor qui canta-
; leclQ Evnngelipiiisacrisijamfecedurit. > ;..- veriivt invitalorium, qtjod iii feslis iripliCibus teiii-
Ofdinnrium : -• poris jjasChalis pbservalur. :"; ..:......:..-.. ....
(216) Coxtttriunicgtoclerb; e( .piO/Jri/o.
Communicaiis presbyteris et aliis qvtbus placueril, (225) Posi: leiiium resppnsoftnm officiutn sepulcri
Vesperm sic ittcipiqnlur; el Libcr ofiicials Rotoma- : celebretur. De officio sepulcri fuse disseril Joannes,
gensis ms. : Communica.loclefoel popuio,etc, Mira- Belethus, lib. Dediv.offic ,cVllS,elGuill.Duraiidus,
nnir iionnullos reccnlior.es aPatrum institulis adeo vrj lib. vi, c. 87 ; ei-concorriniit curii nosiro septtlcri
abhorrere, ut sacram comiiiuiiionem in h.c officio, quod videas in fine poisl nbslras observa-
riiissa, qupd noctuiiia sit, populo dariiioii prbjjenl. . Tiones.- ;'
Cerle religiosa illacorisuetudo, si aliounquam tem- (224) Finila oraiiqne. Hic inserenda videlur pro-
pore, liac potissimum nocie observanda videlur , cessio ad crucifixum, quam mirum hac die vel lunc
qua myslicuni CJifislianorufti Paschn colilur. Pn. . iii usu non fuisse, vel cerle a Joaiuie, qui similium
140 Quo.d Rabanus, De inslitut. clericorum, 1. ad sequenles dies iiieriiinit, prajtermissam. Eam
ii, c. 38, non. solum omnibus licitum, sed etiam desciibitOrdinarium, doceiquesolemni benediclione
quasi heccssariunf osleiidil: Post baptismuni vero el termiiiariconsuevis.se. Hoc finito (inqiiit) benedican-
. iitaiiias sequitur sancia missaritm celebratio, et com- tur ab archiepiscopq, si prwsens fueril ;-_et gsculelur
municalio corporis et sangtiinis Dotntni, cujiis parli- qmties fralres, dicens ad singulos : Resurrexil Do-
cipalfone quicunque fidetium seitgc nocleabslinueril, ; minus. PR. ';;:.' .;_., '_,:-...___. '._:.',
,; nesciq queiitodo dicatn iitiitnClirisliaiium, excej.tis ' _Hiinc riium in Gfoeciatam clertis q;iam pppulus
litsqui pro capital.bus criminibus excommunicati religiose tenet, quisqne enim in die sancto Paschae
poenitenitam gerunl. llein Missalia Roloinngensis; sic salutem dicit: Xpcoro.-ebio-Tt.
135 NOT^E AI) Lil.ttlT.I DE OFFIC. ECCI.ES. . 10(1
in a 'j-Uoiium, scd dicto Pnter nostcr, sic inc<pianlur:
/225) Post capitulnm. Sic quoque Ordinarium A
Roloniagcnse ius. Dehinc in capilule, et ibi leg«tur Kyrie oleison, eic.
leclio de Mnrltjrologio ab vno puero, et sequalur f (229) Per Kyrie eleison Vesperas mcipiant. Pius
Preiiosa esl in conspcctu Domini. Oratio Sancla ille ritus, quem germanse antiquilalis ignoranlia
Maria, isti sancii, et omnes alii, etc. Per onniia nostro denuim sseculo abolevil, e l.omanis fonlibus
ssecula sioculorum. Amen. TKJH poslea legatur ab ad nos cmanaverat. Ordo Ronianus : Die sancto
uno_canonico diacono de exposilione Evangelii Paschw convenientesclwla lemporius cum episcopis
(220) Terlia cantcita processio per ,clauslrum.. el diaconibns ad snnclum Joannem in ecclesia majore
Processionem sic disponit Ordinariuni Roloniagenso ad locum crucifixi, incipiiint, Kyrie eleison, e/ veniunl
ms. Seguitur processio per atrittm iii cappis, sacetdos ttsquc ad allare : ascendenlibusdiaconibus in potjium,
et diaconus in Albis, et subdiaeonus lunicam habeat !4J.«Scpiscopi et prcsbyteri slatuuntnr in locis sttis,
cum crttce, cattdelabris el signis. Canlor incipiai : et sclwlw anle altare. Finilo Kyrie eleison, iitnuit
Maria Magda"enc cttmversu ct regressu; quo finito arclitdiaconus primo scholm; et ille inclinans se illi,
tres de majori sede canlenl: Salve, festa dies, usqne intipiat Alleluia ctitn psalmo: Dixit Domiims Domino
ad stalioncm. In slalione cantor incipiat i^ Sedit an- meo, elc Alcuinus lib. De ciivin. offic Eadem die
"
geltis. TYes de majotibus {nunc quatuor) in pulpilo ad Vesperas ad sanctum Joannetn congregatur ma-
> Cnicifixum in cruce [«/., carnej. Nplile. Ad ht- luiius universns gradits ecclesiasticus in ecclesia ma-
troilum chori dominus archiepiscopus, si prmsensfuc- jorc, in ioco gui vocalur crucifixio : ibique inchoat
rit, si non, canior, incipiat: Christus restirgens, ctttn schola : Kyrie cleison, el eo concenlu perveniuiit
f D cant-imnc Judsei; quo finilo dominus archicpi- usqtte ad altare, elc. PB.
scopus,si prmsens fuerit, benedicalpopuhtm,el stalim (250) Benedicanius Domino ab his qui Alleliii-»
incipiatur tnissa. Et dominus arclticpiscopus,si prw- cuniarunt dicatur. Nunc a iribus de sccunda sede iu
sens fucril, habeal secum s»ptem diaconos et totidem superpelliceis.
subdiaconos revestitos , J42 de quibus duodecim (251) Psalmum : Laudale , pueri , Dominttm,
rint de secunda sede, clc. Ad processioncm omnes de canlanlcs ad fontes petgant. Isle proccssionis riius
cfioio sunt in cnppis cum celebranle, dinconus dal- laudabiliter observalur in calhcdrali cl pluriniis
matica indutus, et subdiaconus tunica, cujus \icc parochialibus ecclesiis hujus civilalis, qui in ordi-
acoljihus crucem defeii tunica iiidulus. nario ms., p. 88, desciibitur disenis hisce verbis :
(227) Officium diei celcberrime compleant. Ortli- Vnus dc majoribus incipial : Alleluia, et unus de re-
naiium sscpe laudaliim : Archiepiscopus, st prwsens _' gentibus clwrum incipial : Laudalc, pueri, Domi-
fuerit, faiiat benediciionem xuper populum anle num, laudatc nomcn Domini, Alicluia. Sit nomen
Agiins Dec. Finilo Agnus De", otnnes qtti voluerint, Doinini benedictum, elc Allcluia : el sic cantando
communicerii. Pit. psalmum eal processio ad fottlrs cumctiacono el sttb-
Tres beuedictioiies episcopales olim in missa ficri diacono, et ampullw a diiobus presbyleris albatis, et
soliias describimus cx ms. Pontificali bibliothecse cereo benedicto, quem feral unus diaconus (dalmali-
caiiiedralis Rotomagcnsis, quas in missis pontifica- catus) de secunda sede, et chorus psatmum finiat,
libus rctoeari optai riltialc Rotomagense,p. i, p. 505. et dicaiAlleluia quatuor, el IIscc dies sine Alleluia,
(228) CKH?proccssione, etc. In his omnibus con- ct tcrsu. Et post cantelur anle altare S. Joannis :
coidal OidinariuuiRotomagensems. ; sic auleni ha- Alleluia, y Lnuri.tle, pueri et reiteretur Alleluia;
bet in die Paschse, .png. 88. Ad Vespems tres de <?HO finito sacerdos dical : Oremus. Deus,qui eecle-
thajori sede in cappis cantent ad processionem : Salve, siam luam. Per Christuiii Dominum.Feslive unus de
fesla clies, cum diacono et subdiacono reveslitis, majori sede incipiat : Alleluia, el utius deregentibus
ctuce, candeiabris, thuiibulis et signis; descettdat pro- chorum psal. In exitulsrael rie Xgypto, Alleluia, f
cessio per dexlram alam ecclesicc,usque ad occidenta- Faciaest Juriseasanclificalio ejus, etc. Alleluia, alle-
lem poilam ecclesiw, et processione ordinata in navi D luia; > Marc viditetfugit, elc, alleluia, alleluia, alle-
ccclesiwunus de canloribus incipiat: Kyrie eleison, luia. Et sic ad finem perducaltii; elin finepsalmi
el processio ad chorum redeat canlando : Christe dicalur : Gloria Patri, Allcluia. Sicul erat, Alleluia,
eleison; et finito Kyrie eleison, incipiatur ab uno de alleluia.Surrexil Domiuus desepulcro, Alleluin, alle-
majori sede anl. Alleluia. llli qui cantavetinl ad pro- luia,allcluia. Et canlando psatmumdescendal processio
cessionem : Salve, festa dics, rcgant cltorum, et per aliam alam ecclesiw ad vccidenlalem portam ec-
ums ex itlis htcipiat in dextro clwro psal. Dixit Do- clcsiw; et processione in navi ecclesiw stalula, et
minus, psal. Confitcbor, psal. Beatus vir. Ant. Alle- uliiino versu psalmifinito,1res (nunc, C(KO)dcmajori
inia quatuor. Eadem legere est in Jibro officialiRo- scdc in pulpilo cautent Allcluia, 5 Redemp.ionem,
tomagensims; et apud Durandum Ration., lib. vi, ??orireiterelur Alleluia in ftne; quo finilo sacerdos
c. 89. De isla proccssione anle Yesperas, et de dicat vcrsum : Dicite in nationibus. Orenius. Deut,
Eyrieeleison, nihilliodiefuinEcclesiaRotomagensi, qui pro nobis Filium. Sequalur memotia ibidem
licet habeanlur in Breviariis ad tisuni Roiomagensis beatw Mariw, antiplwna : Paradisi poria. >- Post
Eeclesise an. 1491 ct 1578 edilis; et in Breviario pniitim. Orcmus. Gratinm luanv 144 qunjsumus,
Doniinicanorum : Ad Vesperas non dicalur : Deus Dominp 1c/ ititroilttm chori memoria omiiium sun~
PATROL. CXLVII.
107 JOANNES ARCIHEPISC. ROTOMAG. iC8
loruiii, antiphona : Lux perpelua. Si diligerelis. > A pore pascbali Doniiiiicarum etfeslorum officium tri-
Vo\ lselitise. Oremus. Vide, Domine, infirniilales. bus noetnrnis conslitisse. Ul secus postea fierel,
Tres pueri : Bencdicamus Don)ino, Allcluia. Idem pervieil bre.ilalis ratio, non disciplinse: quod valde
quoque habctur in Brevariis Rotomag. an. 1491 el improbatiir a Guillelmo Durando, 1. vi, Raiion. div.
1'578, et in Processionali Rolomagensi pag. 168 et offic, cap. 89, et Radulfo dccano Tungrensi, libro De
seq. Hujus anliquissimi ritus menlio fit in Ordine canornim observanlia, proposiiicne 10. PR.
Roniano, apud Alcuinum, G. Durandum, in ordina- (239) Sex lectiones de Apocalypsi teganlur, el ires
rio ms. canonicorum S. Laudi Rolomagensis, ctc; de resurrecitonc. Hinc apparei olim in Roiomagensi
cuftique iiiiprobare non possunl, qui bapiisnli ine- Eeclesia tres nocturnas dici solilas, quserepcriunlur
nioriam in hominuni animis iiideletam servari cu- in Ordinaiio ms. caiionicoruni S. Laudi Rolomagen-
piunt. sis; eas adhuc relinet Romana Ecclesia, nuillse quo-
(252) Iluic aiiliphonam : Lux perpetua^ conci- quc calhedrales ecclesisc De leclione Apoealyjisis
ncnies. Tempore paschali in jjrocessione adcrmi- concordat Ordinarium Rotomagense ms. Nos vero
fixum nulla apud Joannem noslrnm habetur sanctse legimus de Actibus aposioloruiii (excepiisDomiiiicis)
Marioeniemoria, ncque in Ordinario ms. canonico- usqUe ad liebdomadam leiliam, iu qua legilnr liber
rum S. Laudi: rcperitur Lamen in Ordinario etoffi- B Apocalypsis, poslea canonicse epislolse usque ad vi-
cialibus libris mss. et Processiorialibus, nec non giliam Ascensionis.
Breviariis ad usum Ecclesiaj Rotomagensis. (240) Nonum a duobus ciericiscanletnr. Scilicet de
(255) Dies scptemin cappis, elc.' In eeclesia calhe- niajofi sede in superpeliicois tanium, quod in Eccle-.
draliSabbalo inAlbis ad missam quinque pueri albis sin Rolomagensi servatnr in leiiio rehponsorio per
induti,sivecappis,non ita pritlem regebanl chevum. Dominicas temporis pasclialis.
Ideni legilur iiiOrdinarioms.p.95. Admissam nulla (24!) Matiainm Laudes ctim utta antiphona : Au-
cappa in choro, sed quinque pueri in albis rcganl gelus. Ari Laudes in Dominicis usque ad Ascensio-
ckorum. Officium: Eduxil populum suum. Psalmtts : nem psalmi dicuulur sub una anliphona : Alle-
Confitemini Domino elinvocate. Qttinquepueriprw- luia.
dicli catiienl : Kyrie eleison, Rex genitor ef Gloria (24?) In Dominicismaluiinis semperfiat processio.
in excelsis, prosam : Omnipotens genitor; quinque lu Doiuinicis usque ad Ascensionem tanfuni fit pro-
pueri canlent prosam, e! chorus respondeat residuutn. cessio in Laudibus, cseteris Dominicis nulla in Lau-
Oratio : Concede, qusesumus, oninipoiens Deus. dibus,sed immediate anle Tertiani posiaspersioiieni
Nulla memoria, nisi ut prmnolalur. Epistola : Depo- aquav.
nenles onuiem. Alleluin. y Hsecdies. Quinqueptteii G (215) Sinc iropis el Laudibus. Qnid sint tropi docet
inpulpito Alleltiia. f Laudatc, pueri; scqttiiur alius Durandus 14® ''u- Ivi Ration., c v, ei posl eum
versus : Sitnoinen Domini. IIoc finilo quinque pueri Pamelius in fine tomi 11Litnigicon Eccl. Lat. Ad
incipianl in pulpilo : Jubilans concrepa, et cltonts lianc cantus speciem referendaj suiil Iifaniaj (ui vo-
respondeat neutna. In ecclesia caihedrali hodie omnia cani) prosataj, ul Kyiie, fons bonitatis. Quod aj
fitirilul in duplicibus. Laudes altinel, varia est ejus noininis apud liiurgicos
.(254) Ad crucifixttm post Vesperas fiat processio: acceplio. Plerumque enimsumiturproAlleluia, ut.
Tdempfocessioriis ritus descrlbitur in Ofdiriafio ms. apud Isidoruiiij lib. i De eccl.Vbffic, cap. 15, qtii
saricliLaudi. Filiibdie in dicrieeTRotomagerisi pdst sefisus liiiic-loco rioh converiil, Ubi agitur de.ofileio
Vesperjasproeessip, in qua rion portalurcrux, sed qupd celebralur cum Alleluiaised sine LaulUbtis.
carideiabra et lliriribulum, jtixta OfdiiiariunVRoto-V Itaqiie crim liic trbporum, Laudumqiie simul occtir-
riiagehse ms. et dum cantalur ."_Dignus es, Domine, rat mentio, rectius per LaudesVhrijusmbdiintellige-
crucifixus a. celebrante cajipa indtifb,et gehuflexo nuisicantum aliquenVecclesiasticunl tropisaffinem.
tripllei ductu tliUiifiCalur. Diio in pulpito cafturilf Nam et Duraiidusioeb praedictotfojjos appellat Lau-
0 qpam. bieitur versus et oratio de cruee, efipbsf _1 des ad inlroiiuiri cbiiveriibilesv .Conjectursefacem
ineniefiarii 145 R- Mafise, ad iriiroifum chbfi - prsefert anbiiymiis S. AurJoeiji monaelirisiri HistOria
dicithr anlirihona de sanclis cum Versu et ofa^ Joannis riosiri ad caicem "gestorum arcliiepiscopp-
tibne^ : ; rUm"Rotpihag. Iiis verbisi Finiiis iiaque Kyrie elei-
(255) Ordtioiie Domintca el synibolo. In COmple- soa cuni dti6bus\rhyiluhis,'\&est, riostrogudiCioiro-
lorib per.oCtavam rioii dicitur oratib Dotivinicanec pis,"exaclo Glofia in excelsis R'eo, quod-iticceptumab
syrivbolum; sed post Nunc diiriitiis decarilala anii- ttbbaie Ricgidb Sigietisi (Sagieiisi) Cliotuscetebetrime
;phoria oralib dicilur, et dicto Benedicamus,Comp\e- fueratexsecuttis ctimLaudibusddveroioiumexpeiide-
iorium finituf. '"'.';" bgiurin praislolatibiie arcliipriestilis,QriOex Iocb cbl-
250) Dies oclavus utpririiiiscelebteiuf.Novi eodem ligitur Lahdes illas in niissis -solenihibus hymno
iliodo, sedfnore duplici colituf. Gioriainexcelsis inlerseri, vel eefte shbjungi con-
'"
(257) ResponsOriutii Sufrexit, a Huobtispantetuf suevisse vquemquidem hyriirturii iri iriissa Sabbati
Scilicet iri cappis,iq[ui chorum fegaht.. : sancti absque tropis decaniatuni, pbulo iarileVobser-
(238) Uriaquceqiienocturnacumvna ahtiplwna. Ex vavimris exOrdiriarib. Ejusgeneris eratprosa Qiiem
Jviset sequehiibus patet, bpud maj'ores liostros tem; , ciies ccelici;qiiae juxta vdemOrdiriarium, iniiocfe
'"
159 HiQTM AD LIBRBM DE GFFIC. EGCLES. ""_.. llo-
Natalis Domini a cleficis pasiores agentibus, post _A Tieni in Chafia Rieulfi Rolomagerisis arcliiepr
liymnum prajdrcium cantabatuf: ilemqtie 0 gloriti' scojjilegiliif : CmnobiutnD. Petfi,almique Audoeni;
sgnctoriini, ibideni in feslo sancti Siephahi. Rehiqiie ; pfocessu verb temporis iiiiicum nonveriS.i Audoeiii,
Lauduhi nomine: forle ceriseri posselirisigiils itle - cujiis cofjjUs hac ir ecclesia fuit ttiiriulafum, spf lila
caiitiisi Chrislus vincil, de qiio siipra. PR-V ; • > estl Hujtis jfrocessionis f ilum yide post hotas,
(244) G-umduobtis Alleluia et sequeniia.Seimealik 'K230)'ijiM Noiia dictd coritesitimpergdnt. Exce-
ribn dicitur, sedquatuor A-//e/wmteanuiilur, - pioPriim-Quadfagesimseiteriipbre, aiiisjejuriii die,-:
••-"(245) Quandiu j}Dignus es aarilalur, Apocqlypsis-:>hus frarigebaturVliora nona jejuhiunii hi consfat ex-
lcgbiun In Breviariis Rolomag. an. liUl et 1578 Micfologo_ci. 49, De capilejejuiiij, ct pliiribus aliisV
posi octavani Paschse legilur Apocalypsis, qiiibus -.(.251) Simili 'rriodo dies Rogatioimm celebreiiitir.,
eoncinitOrdinarium nis., p. 2 : Postticltivaih Pdscliw B'ejejunibRpgatibnum sicloquitufRabanuSjTib. ii,-
iitcipialur liber. 'Apocalypsis;et tegantur deeq ifeS: De ijisiitut. clervc.., cap, 4 iMiie.htiiic.ergo dictii:
leclionespet liebdomadam usqtie tid: Deiiiihicani tit -Ascerisionis Domini inos est ecclesiarurii Occidetiiis
qua Catitalur,: Juhilate Deo.Tri eiasiiiibinclpidiilur per ires dies proximos fejuniuniexepcere elHilatiiqs
Epistotw: canonicw, et (egatiiurde ipsis quoiidie tres ; tigere, et-htic dqngrtie. Vide Amalarium, Jib. i, cap.
leclibnespefferids tisque ad vigilidm AsCeiisioiiislDb-B 55yT)eTitaiiia;riinjQri.:.;::.:'- ;v, ;.,-; ;. ",:;.;
JII.H.VEI Micfologiis, De ecciesiasL Observat.^ cap. ; (252) Sex primw leciiones de sanclis dicgnttir.'"'Ea'-
S'4 .: -Jn ociava Paschwliistoriqtti -"14^ Digrius;6s,; deiri 'plarie Iiabentur in libro officiali; RblOrtiageiisi
.Donviiie;et Apocalypsirijuxla^ordiricitiincipinmis. : Viris.;; fiunc aufem una nocliirna diciturv; iji quia
V (246i),Pef c/ies fefiales iii, nqcipfnd-sex psahtibs. priifia lectio de exppsilioiie Evangelii, seciinda :et,
Tempore paschali ffes riaiituihiiiicunilur psalirii>pef V tertjaideVcruoe; fit mehioria •• hiaftyrum iif friiivis
ferias. - >:: .'...".'•,';. "'-..' Vbsperis, Laudibus et missa. i V; V-
-
(247) Unum lantiim Alleluia carileitir. IlaVquoqhe {255) Processio qd cruceminVespefiset Mat'dti-
Micrologus, De eccles.",ObservatV,e. 65,- et G, Du- ji|s,:et:missa /tat.PfOceissio nulln fii, riisisit Dbmi-
randus,-Raiiori. ;divih. offic,!. vi, c "89. Sed iri iiica,;scilicetiante Tertiani,. nec Laudes: iieque se-
:•-Ecclesia;Rbtoniagcrisi in bfficib iani de Terapbre qtieiilin in aJiquo ofiicio cnriuritur.-': •.-'-•.-.:-."
'"'""-vt254) In Vesperis ctinlor'chorum.'regahUiijtis diei
quanv de Sanctis a Paseha usque ad Peniecosteri
Vcantmtur qualuor Alleltiia, exceplis Rogatioiiibus et bfficittm"in omnibus pCne. esti iimniiUaluiii; nunc
•'• - ; >' - - V eriim dflo canfo.res cappaii chbrum reghnl., .quatiiof
vigilia-PehiecoSies.
(248) Si alio iemporeevenerit.omnesexceptispgi- -alii de majori sede item cappis ihduti, istis receden-
vidis jcjuheiit. Hoc: iridical.Ordiiiaiitiriiiiis. biblio-V tibiis iri:yiesiiarium,fesponsorium caiiufti.Olimifcs
iiheca Bigptiahse: Ilem si eveneriliri die 'aciava,iv,e- noeiurnifi vigilise, hodie iina tanfunv dicilur, scilicet
nibria adulrasgue Vesperas, Malutinutitetiriissant,el: - .ifesipssilmi cum tribus antiphbiiis, etin cajipis tres
in crtistihoresefvetur cuttijejutub.lietti^ leetiories de expbsiliohe Evangelii Jegitrilur, cilni
Sabbatis aul Dotiiinicis resurfeclioriis, processib e_t tqlidem jrespbnsoriis, quorum priiiihm et secuiidiinv
1
:je]uniuin in craslinum reserveriiur ; iri Ofdiriarib a iribus in cappis, tertium - a qiiatuof regentihus
wuienl Viiis, caihed.ratis ecciesiaj :-Missa defejuitio ehoriim decariialuf. Vv; ,
edtitabiiur; eiomiies fejiiiigbuniifiiac. diio nblanda (255): Post Tetiigrii pfecessio: fiat.. Of dinafium
.'-•pGcurrunl,: primum quba pUm";Ecciesia Rriibma- Rotoiiiagerise ms, post Tbrtiam.prbcessiQneiii invine-

VgensisijejuhvunvPbservafet infeslo S; Marci, quaridb:; diafe ccnsliiuit, p.'1.09. Ad Priinam Jam lucis, eic.
noh cohcurrebat curivpctava.PascIia?, aut Domin]-; ' Deiiin_c:ediuriitcapittiluriilims.; .capitulo], etibi ie-
-cIsTemppre paschali. Securiiduiij (jribd oriinpsVexce-' :gtittir qbmno.dia.conddepiqjoriiedederesi^
; pfts pueiis et;Iiifirfais jqiinarefit.vSiuiile repeiitur iioiiis Evangelii.Pulseiut processiq fesiive. Seqtiitiir
riiandaturn jjrsefixum initioBreviarii Rptomagsi ari. 'tid Teriititti hymnus ; N\mc sancie. Sequilut proces-
i578, iet Abrineehsvs, an: 1592i;Beobseryatiohe je- -p sio> efc. Tantaesf eodie in catlietJfali ecclesia re-
'jhnii ::;SflCefrfofes;ecc/es!arKjjiprmcipidrit.qriinibtis fhiricphfusiOjVpropler popuji affluenliairi, ut Tertia»
Peltilem:tidullam liabeiiiibus instituta jejmiig bbsei- . Sexta, Nona et pbsle.ir riiissa sojemnis usque ari
vqri,:tiijejtiniuriiQuadTagesiin'w,elc'.Etomiiiap^ ; quarlam' arit quintam Iioram poiieridianam diffe-.
diclaprqhibeantexpresse,etsub;poititi^ fahiur, qua cirCiierVhbfa rens e carcere educitiir:.
ihlis. Illud vero jejuniuiiv pbsiea in aJjstinenliam a Unus cantor in cappa missse officium inchoat qiiod
fjafhlbhs fuit muiatuiti,::siinilifer in diebris Roga- friusici proseqiiuntuf, pauci enim canonici et pauci
; 'tionurri. ; eapellani 149 ihiersunt, quia viri et feminse ilio-
(249) Ad ecclesiam S: Petti, S. Audoerii. Hunc ;rurii sedes occupani; slc qiiisque per ecclesiarii ya-.
iriorem efiafnnurii sefvat ecclesia melfOpolitaria, _Pe: ; gaiuf, et ecclesi_astfepitu et tumultu resonat, ac,-
ahtiquitaie et dignitafe eCciesise S.AhdOerii vide gladiiseVagiiiatis et armls irioreicastrbfum respleii^t
"'"
vSuriuta in Vita ejusdem sanCtiad 24;Au'gusli; Du- :dei. Firiita riiissa stalirii dicuriiur V.esper_e,utqua-
dorieih, De nvoribus et actis Nornvan., lib. ii; Wil- dfagesimali tempOre. :
lelmum Gemetic;, lib. ii, cap. 18; Ofdericum, inilio (256) Bisioria : Deus ohihium, Hsec vox in ser-i-
Tiijfi iitet lih. viu, pag. '710. PK. V - ;i- tQrlbusde febus.sacris aliquando psalmum sigijifi-
ili JOANNES ARClIIEPiSC. ROTOAIAG. 112
cat, ul I.VII, De Gemina aniniaj, c. 19. IIis'oriam : A sede cum septein ihuiibnlis casttla induti anle al <we
Roniine, ne in furore tuo, pro pxnitenlia canimtts: veniant cum diacono el subdiacono reveslilis (daliius-
nli.juando lectionem, ul Gcmma animse, 1. iv, c 118, tica cl lunica) el medius presbyterorum inciyial.
De advenlu Domini. llistoria, Clama in foiiitudinc, Deus in adjuloiiuni, et simitl incipiant Itymnum:
non ad Qttaluor Tempora, sed ad proximam scptima- Venj, crealor Spiritus, cl lunc pulscnlur omnes
nam Nalalis Domini peiiincl; aliquando vero re- campanm, el dicanl lolum. verstim fiexis gettibus itt- -
spoiisoria ei anlijjhoiias, sic enim habei Radulfus censando ailare. Choius :> Qui paraclctus diceris
de Rivo proposil. 12. Prwnolelur (inquil) qtwd an- Seplem presbyteft: f Tu sepliformis. Cliorus : Ac
liphonm et responsoria ad unum diem vel obscrvalio- cendc Iumen. Presbyteri: > Hoslem repellas. Cho-
nem peiiinenlia vocanlur Itisloria. Scd S-gpissimepro rus: f Per le sciamus. Presbyleri : Sil laus Pairi.
responsoriis accipilur : apud Micrologum, De eccle- Fiuiio liymno presbyleri versis vullibus ad clwruni
siasl. observat, c 54. In octava Pasclim hisioriam : (incensando) incipiant antiplwnam : Accipilc Spiri-
Bignus es, Domine, ii-.cipi.nus; apud Radulfurn, De tum sancluni, el totam finiant, el cantor festive in-
Rivo, lib. De can. observ., proposit. 16. Stmili modo cipial psalmum : Lcgem pone, el presbyieri inlerim
sorvatur Ilistoria: Dignus es, et hisloiia : Si oblilus. " intcr se privalim Terliam dicant, qua finita reccdanl.
In Ordinario vero Rotomagensi hisloria frcquenler El feria sccuiida ei per hebdomadam : Ad Tertiam
pro responsoriis usurpalur, in quo eliam legilur : sacerdos missam canlatttrus cttm diacono et sttbdia-
Et responsorium de hiswria, Deus omnium. Idem cono revestitis (amictu, alba cl slola) incipial in
saepe vidclur in Ordinario canonicorum S. Laudi clwro anie formatn: Deus, inadjutoriiim, citm duo-
Rolomagensis. bv.s thuribulis el candelabris, et simul incipiant:
(257) Actus apostolorunnleganlur. Itn quoque Or- Yeni, Crealor, incensando quandiu verstts a pttrie
-dinariuniRolomageiise ms.,p. 2 : 7)?crasiino Ascen- ditta canlabitur, ct sinister chortts finial dicium rer-
sionis Domini incipiantur Aclus aposlolorum, el lc- sum, dexier cltorus alium versum canlet, el sic finia-
ganlttr de ipsis per liebdomadam tres lectioncs ti!,que tur Itymiius, et sic fial per hebdomadam allernatim.
ad vigiliam Penlecosles. Ilem in Brcviariis 1491 et Ant. Replcti sunt. Canlor incipiat psalmutn ;Legem
J578 leganlur usque ad vigiliam Pcnlecosles qtwlidie pone, el sacerdos cum diacono et subdiacono sedcant
tres lecliones de Actibus aposlolorum, excepta Domi- super formam choii. Finila atttiplwna dicat sacer-
nica el die oclava. Nunc per octavas Ascensionis et dos capitulum : Dum comjilereiilur. n)Spiritus Do-
Penlecosles legunlur Palrunv expositiones in Evan- mini, elc Sacerdos dical : Dominus vobiscum.
gelia. _ Oremus. 151 Deus, qui hodierna die, etcFinita Ter-
(258) Oclava hora diei populus ad ecclesiam con- tia rccedant, el cantor incipiat officiutn missm.lisdem
veniat. Sciiicel secunda post iiicridiem, hodie vero fero verbis hsec legunlur in libro officiali Rotoina
quarta hora diei scilicel tlecima matulina. Ordo geusi ms. bibliolhecse Bigotianse.
leetioiiuni el '.raciuum in quibusdam immulaius esl, (265) Flores diversi coloiisiinmitlanlur. Liher offi-
c.x>teraui in Sabbalo sancto Paschse, cxcepta benc- cialis prsefatus : Dum hymnus cantalur aitare incen-
ciclione ignis et ccrei. setur, luminarta accendanlur, signa pulsetilur, el fla-
diversis coloribtts ad instar charismatum sancti
(2J9) Pax accipialur. Ordinariiim Rotomagense res dc
ius., ]). 115 : Saiiclus cl Agnus feslivc, et pax dalv.r. Spiritus desuper cliorum sparsim miiianinr. A decem
"Videquas dmmiis dc osculo pacis in obseivalioni- aut circiter annis mos iste lani in cathedrali quam
biis de officio missse. in parochialibus ecclesiis non imnierito obsolevit,
in Ordinaiio ins., p. 114„sic describilur : Sequi-
(280) lg® Post Vcspcras et Malutinas ipsa die qui
memoriam resurreclionis peragant ad cruciftxuni. lur Tertia, et dum incipitur, Vcni, Crealor, projicen-
"Nullapost Vesperas et Matulinas hodie processio ad tttrper fatniliarcs tltesaurarii existenlesin deambula-
-crucifKuiii, in qua fiat memoria resurrectionis, et toriis ittferioribus turribus anle crttctfixum, sciliceltn-
in Ordinario Rotomngcnsi ms. legilur : Nulla me- j) ferius, et quantum polerunt infra clwrum folia qtier-
moria. Rcperilur lamcn hajc jirocessio in Breviario cuum, nebulmet stuppw ardentes in magna quanlitate,
Fiscannensi an. 1627 in primis Vesperis. et ad Gloria in excelsis missm cmil eitt voiare verstts
(201) Dies oclavus ul primus celeberrime agalur. chorum aves parvas et mediocres, el non magnas, cum
Nunc atitem ritu trijjlici 2 classis in honore SS. neliulis ligatis ad libiam-in compeientiuumero, et con-
Tiinit.ilis colilur. timiabunlur prwmissa usque ad Evangelium : el limc
omnia fieul ad expensamlltesaurarii el capituli wquis
(262) Ilymnus a tribtts clericis cappalis allare in-
censantibus inchoelur. Aliler ecclesise metropoliianse portionibus.
Ordinarium et praxis, nani ternarius nuinerus ad (264j Si alicujtts sancti feslivilas eveneril, de sanclr
i.epienarium jam excrevit noii cappalcrum, sed ca- canlettir. Per octavam Pentecosles, si sancloruin.
sulalorum. Pit. ieslivilas eveneril, post ociavam iransfertur.
Hodie in Ecclesia Rotomagensi a seplem casulatis (265) Missa in lertia feria de angelis. Hodie non ,
cl allare inceiisantibus inelioaiur hyiiinus, qui ab dicitnr de angelis, sed propria quse in MissalibusRo-
ipsis el a cboro allcrnatim perficitiif, ul in Ordina- lomagensis dicecesis assignalur.
ijo ins.,p. 114, habclur : Septemptesbyieri dc majoti (266) Epistola legalur: Vidi osiium, & Erat ifflino
*I3 ...,.,.. #^ADVL1BRUM^
ex Phafisssis Evgngelium. Ideni liabelttriiiTibrorilE-,' A ripnum fesjjbhsoriiim iri; Matutinis,- canitur; ripc
ciali Rotoniagensi ips. bibliqthecaj Bigolianse;veti,;in ;:-caiiior iiv Vespeils,;'sed: dub cantofes ih'eappis ad
Missalibris Roloriiagensis Ecclesise an. 1516, 1527, - psalmos regurit clioruiriiln Matutiriis;teftiiidi ei sex-.
1558 >el.1576. HodieIegiturEpistplaHbeaiI;Paulirad '
lurivrespbrisVa tribus in icajjpis canuhtuf.
Rotiianos, c. xf: 0fl/«ilttrfo,ete,,;et::Eyarig'eIium;ser- -: (2.78)Diaconus ctippdinduius cuni processiotieper-
ciiridtirivMatlhceum,c. 28: Dixit Jesus discipklUmis: gat dd pfonunliatidum\^^Evdrigelitim.Cixvc\ pfp-
Daiti esi thllti omnis polesias. ._.-.- _••._ ^;; VVV;- rcessiorie, idest,ieuin lliufiferafio el (luobtis cerbfe-
(267) Incipiatur Regum hislgria etPatdtipbrherion. fariis, 7 pergat ad modurivipfbcessibriis, ihceiisato
;Lii)iiParaJipomenon iion Ieguntur.iiiHEcclesiaVRoto- altarh Pfiihiis lliufifefafius Ihcedit, pbst duocero-
iriagerisi, sed laiiiura qualuor libri Regumjusque ad -fCrarii, qubs sequitur diacorius cappa iridutus qir-
DOminicainproxjmiorem Kalend. Augustii y.'k) Tectufus est Evarigeliiiiii iii pulpito;; tjubd vh. oriviii-
'(268)' Liber Tobiw ;ei:Esdrw. vEsdras nonfegifiir, "-iiusfestis iiijjlicibus,: taiu priihse -qtiani' secriiidse-
"sedsojuihmptlo Tiber Tobise in.ieiiiaiVSepteriibris c]assis,.'observatur. Iri secuhdb auteiri; (jiiiiito,'et
hebdpmada,; in quarla yero el ijuinta:;iiudith 'el Octavb resjjbrisoriis non incehsaluf' aliare, hetjue
Esllief. ,-.",-' . .,..,...".; - ;chbriis:>;";'.:- -: ;- -
;° '
, >:,.;„;;V;>:-:'
::;;:;,-::.^:; ;"::>:;,".'-v;'i';';V'"
(269) Pqsl mqiultnqs tatilutii Laudes defiinclofum. -
S -;; ,(279) Oiiihes cleiki pfo pbsse ecciesiwiitduririiiih
Inecciesia IggcaihedralLpost .noc.turnuhi-dicuh- Ad; pfbcessioheiri iliodie- et: iri'festis: sbleihriibriljhs
tuf aiue GoiiipletOfiuiiii, ;',, ; ;iv -:;;;: emnes cappis induunlur pro posse ecclesia3; ihiirie-
"(270) Ip [VesperisAbbqlie.tDominicalibus-matuli- irito vefbiibnnulli ln ea; colofum vafietatenv iinpro-
itis de cruce cgnlelur. In Ordinariq ifts.;canoriiebrulh baiitj cuni ecclesia>,licet ditissinia,Tot ejusdeiri co-
S. Laiidi •.Ab odavo Penlecoues usqiiead: Advenlum. ^brisVoriianienta isuppeditaTe'hori:pbssit qUbtsUrit
pomiiii iqomnibus VesperiselMqlutinis fiat meiiiqria plericiv Allendaiit illlqubd sporisa Christi cifiKiii&a:
de sqncta cruce, nisi iiiduplicibus-fesiis.ikdproces- s\tvarieiate;ei,i sicul David prbplietsifegius iestalut
sionem post Vespefas S.abbatfnihil decruce canitur, (Psat. XLIV),i» fiinbriistiureiseifcumamicldvati^ta-
sed de;beaiaVirgine Maria.Ticel in Ordinari j Roio- :fii)i(S.-.> - ' -:;:•--;.>-:.--,-; .-.
niag. his. legatur .:,Sequqtur proceMo; tiniiplwha': (280). Clertts, el cui ex populb pldctierii;lcbriihiu:-.
0 criix sjilendidior, f Omnis terra. Ofafio:Detis,-qui nicetur.- Anliqua Ecclesi_e:fegtila et praxis est ut
vinigen, lfl MatutiiiisauleinrDoinlnica]ibus:nrilIa.fit; post coinmunionem clefi pbpulus-cbivihhhiceiur;.
-processio extfa tenipus paschale^vnisi.inlelligas ;,, qtiajjam in hlurimis pafPchialilJusPcclesiisaljfbgata.
eatn quse ppst aspersioiienv aquse fit invftiediate ahte>Vi|esti Qua,tandem falioiie'; mihl ribricbhipeftririvest,
Terlianv. , -.-.,-;.; >::::.: ;._.-;>;:v;Vi::;VV,;y; ,-;._ : (^Si) In.Noclurnis quatubrieclibnesiegdnlui^
', (271) Ultimapi behediciio.nonsequitur.Miesi, ora-. solumniodoin ecclesia - Rotomagensi >pef octayas '
tio siiper; populum, quse ullerior uliima benedictioi leguiitur lectionesV:ordiriarium (JubqUfihis; tres tan-
dicilrir AmalarJo, iib.iii, cap> 57.'-£R_- V :: lum humerat, itehi breyiaririah. 1491:et 1578;;eff:
(272) Propler' Dominkwnoclis Iwnorem. Hinc Con- Prinfa lectio dicilur de expbsitioiieiiri Evarigeliunv';.
siai inissam in Sabbafis Ouaiuor Temporum isubi secundaiJtierlia de.SermoriibusPatrum. - -: ;-
Vespera ftiisse celebratanv:ob officiienimprolixila- • (282) Omnium sanctorum. II_ec feslivitas.ebdei-v,
tem et sacrani ordhialionem; missa ssepe,-iisque adl nvodo quq assumptio celebratur, excepitovebVqubd
noctem Domiiiiesprolendebatuf; quaproptefofficioj seqrii.turex Ordinario' Rotoiiiagensi iris.,p>254::'/??..
vacabanl-isli die_>,:et,officium;Dominicae.;iiimissat islqfeslo dicurilur beiiediciionesproprimiPrithtileeiio;'.
_ut
" ciesumebaliir, notantdiviuorum offieiorrimrixpo^ scciinda, tertia,:sepiima;aciavdi:et noiiaiegdtiiupin
silpres.-.V, ;-,•; .-,:V..- ,;^^-;,-_:;__,—V-;-__ cappis, cwtermin superpelliciis. Oriines leclionesde
,;.(275) Inmissgvesperlinali quidem /joraiVYidelicet t majorisedeiPritnum responsOrhttn;'seeuhdtitii; iei-'
cifca quintani aul sexlani horam.ppst me.ridiein.: :. liuiii;js_ex!um,el nonumin cappis can.teltif. Doiriirius
(274) Anlenotiam fieri sqcrqauctbritaieprohibiiur; ; I) archiepiscqpus legtil primarit teclionem. Pfimiim re-
In hpdiernis brdinatipnibtis-npii fit ordinum cOlIatio j _ sponsqriuin tres de majoribus in ,cappis::'SecUnduiti::
antequam Nona dicalur, sed ;sex autVuseplein horis3 xesponsoriuiiidqiriinusarcliiepiscopus;.Cuih eode.ctiritiS/
Nonseofficium anticipalur.Admpnitionehiin ordina-, et cqnlpr in. cqppis, Teriium responsorium.lresde
lionibus clericoruin fieri sblilam post notas ex: ms.; majoribus in cappis. In secundbynoc(prno:;ires:tie>
codice exhibemus. mojqribus ih cappis (rubeis),% 0. conslantia iiiariyr
(275) In diesero Dominica episcoporum ordinalio3 rtim. ,-._.-
celebrelur. Hujus ordinalionis rilum post observatio-- (285) 154 Arondicatur hymnus autitiviiaiorium:
inesems. codice calhedralis ecclesiaj 7f)0 anivbrum i Ordinaiium Rolomagense nis, Matutinmita incipian-
cruimus. lur.Duode tnajori sede rcgtint choruniut inVesperis.
%(276) 1« Vespeiisbinm el binm pulseniur campanw.. .. Ant. Dirige, Psal. Verba mea, etc. et in Rreviariis
Hac die ad Vesperas emnes sicut in Matulinis cam-- Rotomag. an. 1491 et 1578 hsec legunlur : Ad Malu-
panse pulsantur. tinas, antiphona. Dirige. Non legitur invitatorium
. (277)Responsoriumduocappati canatti. RCsponso- - apuri Joannem Belethum, c. 161 de Celebralione
Tiuni a qtiatuor in cappis, sicut invilatorium ell oificii mortuorum, nec apud G. Duranduin} nec apud
113 JOANNES ARCIHEPISC. KOTOMAG. 116
HoiioriiiiiiAiigiistodiiii.; libro eium IV Gcm. animte-,A*i (291) In Vespetis el Malulinis cliorus non regatur.
c 116, sie lego : ln officio moiiuorum imilamur offi- Iii his-Vespcris et Matuiinis chorus a duobus cappis
cia motiis vel sepulturm Domini, ideoque invitalorium indulis regilur, sed ad Te Deum altare non incensa-
tion cantalur, et benedicliones ad tecliones non dan- tur.
tur. Item nec in rituali Lexoviensi an. 1661 habetur (292) Officium ctim Laudibus el Sequentia ceiebre-
irivitatoriuni in die convmemorationis omnium de- lur. De islis I._audibusnihil fil in Ecciesia Roloma-
ftincloruin el in depositione defuncti, nec in Bievia- geusi, Sequentias tantum in feslis triplicibus retinuit
rio Parisiensi an. 1537,, et Manuali item Parisiensi calbedralis ecclesia.
1:81, i:ec in Ordinario ms. canonicorum rcgularitiin (295) Matuiina non dicatur. Officium noclurnum
S. LauJi Rotoniagensis. Hoc iiiviiatoiiuiu D. Fran- pariier et diurnuni dc islis sanctis agitur In dicecesi
<iscus a Joyosa Rolomagensis archiepiscopus in Ma- Rofomagensi.
iiuali Rotomag., an. 1612, primtts instiluit, et suc- (291) Romani, Attdoehi. Cum aucforis scopus fue-
cessor ejus B. Franciscus de Harlay I in Breviaiio lit libftim huiic non in uiiitis metropoleos seri lotius
Roiomagensi anno 1618 edito. provineise u_.umexscribere, nenio iiiireitir si prteci-
(281) Duo regunt cltorum. Cantor clioriiin regit: a pnos Eeclesioenoslrse lutelaiesiii iiifiniam sniictorum
diobiis in cappis Graduale caniltir, a tluobus item B £ classem redegeiit, multaque prajterea vel omiserii,
c.ippatjs Traclus; sed iu ccclesia cnlhedrali a qua- vel obiter persirinxcril, ad peculiares cjusdcm ecele-
luor cantalur, quia in ea inore irijjlici niissa celcbra- siaj cajiiiiionias peiiinenlia, quorum notitia peii po-
lur. te-l ex Ordinario. Cujusmodi sunl solcnuies Donii-
(285) llorm diei nullomodo prmiermiltanlur. Hinc nicaj Palmarum, et ascensionis processiones, ac
ct inferius apparel quod lunc in Ecclesia Roloma- S. Audoeni festivilas, Joannis tempore (ut ex ejus
geusi jirseler officitiiii mortuorum officium de die Ilistoria constai) celcberrima: Quod hic consulto
dicerelur, ul in Breviario Romano hodie observatur; nolaium voluiinus, ne quis inde sugillandoruin rituuiu
quodeiiam confirniaul verba sequei.tia: Has ferialiter nosfrorum occasionem airipial. Pn.
diclas agenda morluorum fesliva sequatur. Feslum S. Romani civiiaiis Rotomagensis patroni
(286) In Compleiorio, De secundis Vesperis et ct archiepiscopi ritu triplici in ecclesia observalur,
Coir.pletorio moiiuoruin nulla fiimentio inordinariis uon item in popnlo qui totus negoliationi et deani-
mss., ncc ullum breviariuiii Roioinagense assiguat. bulationi hacdie incumbit, itauteccIesiajTiremeiilo
(287.)Feslivilas nativitalis S. Joannis Baplislm, etc lngeal eo quod non siitt qui venianl ad soleinnitatem.
Fesli\itaies S. Joaiuiis Baplis-_c,et passionis SS. Pe- , Concilium Rolomagense anno 1581, prsesidente Ca-
tri et Pauli, et S. Michaelis in mense Seplembri ritu rolo Borbonio archiepiscopo Rolomageiisi el S. Ro-
liiplici 2 classis per lolam dioeceshn celebraiitur, ut nianseEcclesiae cardinali, de cullu divino in genere,
fesium.SS. Trinitatis. art. 4 ct seq. de istis nuiidinis et mercatibus publicis
(288) Invitalorium in Matulinis a Iribus clerick in diebus festis maxiine coiiqueritiir, et rebelles 3,g@
cantetur. In feslis triplicibus a quatuor, in duplicibus excoinnvuiiicatione pleclil. Fesluin vcro S. Audouui
et scniidnplicihus a duobus in cajjpis in medio chori, Rolomagensis iteni areliiprsesulis ritu duplici cele-
in simplicibus el feriis ab uno in slallo suo in super-- bratur per tolam dicccesiin, soleuiniter aulem et
pellicio. canitur iuviiatorium, 155 nunquam a tri- triplici more in ecclesia S. Audoeni propiia canonici
bus in Ecclesia Roloiiingensi. calhedralis eeclesiae celebrant, ad quain cb die fu
(289) Dies oclavus ut Dominica c-elebrelttr.Nune processio ex cathedrali ecelesia, quse post observa-
ritu duplici colitur. liones nostras in ordine processionum.est exlrema.
(2C0) Dedicalio sancli Michaelis in mari. Quse et (295) Rcsponsoriutn a duobus clericis absqtte cappis
fcstivilas S. Michaeiis in periculo maris, in anliquo cantelur, In Sabbalis pef annum quando iu Vcsperis
ecclusise nietropoliiause Mariyrologio nuiicupatur.die li.ibelur responsorium, scilicet in Advenlu, et a Se-
16 Ociobris. Ejus autcm veneratio etinm ad exleros |ij jjtuagesiina nsqite atl Trinitatem, a duobus in cajijiis
transiil. lu concilio ciiim Oxonicnsi apud Anglos cuniiur, simililer in omnibus Dominicisinvitatorium.
celebrato an. Cluisti 1222 recensclur inter festa a (290) In Matulinis ttna lantum aittiplwna canielur.
rccioribus Ecclesiaruin cL capellanis in obsequio di- Niinc anliphonse novein super psalmos canuntur,
vino el laude celebranda cum inlerdielione miuoriim cxceplo lenipore paschali.
operum serviliuin. Po.
T17 .>,-.;:'.-,'AGTA VETERA. =- v 118-

'.'. '.- v' RELlGIOSISSlMQPAtRrET DOMINOv .-:;X::.;.'


:
\--;:x:\\ :^- x\:^ :.:.'°'':"/V;-'^i';
; : : AcRCfflEPISCOPOVROm^

157 Oppcrluneprersusaccidit.religiossissime prsesnl, ul,dunirestituendo pristinosacronimiitiiumsplen-


dori impensius providentia lua invigilat, ex improviso manibus noslris occurreret liber De ecclesiasticis offi-
ciis, ab annis circiter sexcentis, Joannis luni Abrincensis episcopi, qui poslmodum melropoli luaj prseluil,
singulari diligenlia scriptns, cl venerabili Maurilio decessori suo in provincise usum oblalus. Hunc uelalino-
strse divino munere sepositum eSalicosani ccenohii solitudine,ubidiutiusnec sincdamno delituerat, landem
aliquando, nominis tui auspiciis, in publicum revpcamus eo maj'ori fiducia quo potiori jure rem Ecclesise
tu.e origine instilutoque propriam, celsitudini tuse non lam dicari quam vindicari ojJorteal.Anlislitis pal-
Jium una cum corpore sacra lex humari jubel. ejusque usu successoribus inleudicil. Longe alia est scriplo-
rnm operuinque ratio quse superstile fama.frucmque transeunt ad postcros, ac lenebris el silenlio quan-
tuinvis sepulia reviviscunt. Ejus generis esl libcr iste, cujus notitiam vel inde 158 gralioremfore speramus
quod inulia conlineat, quse parlim in Ecclesia lua rcligibse haclenus obscrvantur, partim haud ita pridem
stibilo quodam vicissitudinis sestu magis abrepta.quain abolila, multorum adhuc animis hserent nulloque
ncgotio rcpcli possuni, prorsus ul ajjparcat oplimum hunc sincerse antiquitalis tesleni ac vindicem diviiiitus.
quasi e diulurno somno , exciiari, qui publicis clcri sturiiis facem prajferat, tuseque in primis sollicitudinL
emerila magisterii aucloritaie cooperctur. Excipiat igiinr pietas tua, religiossissime pravsul, Joannem in
exiguo mutiloquecodiceredivivum,-et clericortim manibus eveclum in sedis ac bonoiis parlem poslliminio
resiiiuat. Quidquid vero opellse nostrse prseclaris ejus lucubralionibus accessil, ita placide sjieclct ut patro-
cinii tui graiia quantum decessori ad gloriant taiituin nobis virium ad studia ac disciplinr.m addiluin
fateamur.
Celsiludini luse addictissimi, GEORGIUS RIDCL,J.vcoous MALEI, et JOANNES LE PKEVOSTEcclesise tuse
canonici.

:
OUORUM-m_;%0Tif:^A0xi;Es^:".EINTXO;^;;;;;-;-;;;;
Scqumitur prooessiones solemiies quw perqmmm fieri.solenl in ecclesia calh§$r.aliMoto)n&?::>
':
gensijixOrdiharioms ';•;
; V v i ;.(Exrrhvs;CodicbBigotiano.).;.. ; ; -; -,

PROCESSIO AD S. GiLDARDUJI JA' congrcgas, per omnia smcttta swculorttm. Amer..


JElertte Dcus (more prscfalionis), cujus Fitius pro sa-
DOMiNICA
IN RASllS
PALMAKUM. luie. Poslea dominus archiepiscopus vcl sacerdos
super ramos aquanv benedictam aspergat, et hsec
lSSInrainispalniaruni.FiiiitisMatutinisdeferalui' oralioseqnilur : Dens, qui perolivm ramos. Ilisitaque
corpus Domini ad locum deslinalum [at., delermina- ])eraclis.dislribuanlurrami,et caiiloriucipiat: Pucri
tum] in feretro a duobus sacerdolibus de seeiiuda Hebrmorum tollenles. Alia ant. : Pncri Ilebrworum
sede in albis, et sint duodecim famuli circa ferelrum vestimenta. Hoc finito pergat processio ad locum
jiortantes duodecim lorcbias quas debet dominus cleslinalum [al., delerminatum], canlore incipiente
archiepiscopus; el tltio de prajfata \al., prima] sede Cttin audissel turba, f El atm appropinquasset.
ferant duas lorchias chori, el associeui corpus Do- i^ anl. Fralres, hoc enim senlile. Sequan-
inini usque ad airitini Sancti Gildardi Ordo in tecquilur
tur !Q! nlise aniiijhonseadplaciiumcanioris, quan.
ramis pahnarum. Terlia cantala (2) clerus el populus tum.necesse fuerit. Ant. Ctim audisset Alia
totius civitatis ad malrem ecclesiam 100 conve- ant. Prima autetn. Alia ant. Citm popttlus.
iiiant, ei processione ordinala cum cruce cliscooperla Dominus. Cum autem venlum fuerit appropinquaret ad locum ubi
et candelabris ad allare crucis, in quo benedictio slalio debet fieri, fiatsermo ad
canlor ant. Anle populum. Quo finito
p.tlmaruiii liet, pergat; ei incipiat de seeunda sede canlent in albis hos ver-
sex dies solemnitaiis. Seqiiiiur alia antiphona Attle quinque sus ante feretrum ubi corpus Doniini fucrit portaium
sex dies Pascltw. Fniita aniiphona, dicat archiepi-
vel sacerdos oiaiionein Aciwnes i [«/. add. ad illum locum] privalim ante lucem illius
scopus superramos diei, f En tex venit. Quo finilo, dominus archiepi-
nostras, quwsutmts, Domine. Finiia oraliohe subdia- 13scopus sacerdos, cantor, diaconus et subdiaco-
conus reveslitus, verso vullu ad populum, in pulpito nus cumvel choro de statione sua fleclendo genua [add.
iegtt quasi leciioneiu cum liluio Dicile, filiw Sion-. respondeaiu] Salve, quetn Jesutn, incensando. Qniu-
Qna iiiriia canior incipiai i^ Ciicumdederunt, f clerici y Ilic est qui de Edom venit. Douiiiuis
Qnoniam. Quo finito Evaugelitim a diaeono dal- que archiepiscopus, canlor, diaconus el subdiaconus, et
niaticajo legatur in pulpito Cum appropinquusset cliorus Salve, lux mundi, incensando et flectendo
Jesus.'\AI., tldd. quo lecio] Sequitur heuediclic ra- genua. Quinque prsedicli clerici. f liic est ilte qui
moruiii, et dicaniur oialioues Deus, qui dispersa itt agnus. Jnlerim sicul piius dominus archiepiseo-
(21 Nunc solius ecclesiiecalhedralis.
119 JOANNES ARCIJIEPiSC. ROTOMAG. 126
pus, cantor, et ;>ln Salve, nostra salus. Quo linito, A j processionis cantor ant. Propitius estq, de-"
doniiiius archiepiscoptis, canlor, diaconus et subdia- iiniin alia, si*necesseincipiat ftierit : Tir nbmitie Dbniinh
conus vcriant se atl feretriim, et incensenl corpus Quibtis caiuatis camelur __$ vel ant". de saBCtis,per
Doinini honorifice, cnniore incijjienle cum doinino quorum paroehias jirocessio transierit, ad placitum
archiepiscojjo el revesliiis, incensando, el ter re- canloris; ei posl dicantur seplem psalmi poenilen-
pelalur, et chorus ducat ad fincm Digttus es, Do- thiles, qmbus finiiis dicattir ant. JVe reminiscaris.
mine. Aiia anliphmia Hosanna filio Ddvid. Hoc li- Ei post (IR-alur de jejunio offieium -ExaudiiAt tie
nilo processio redcit, cantorc incipiente antipho- templo, etc, sicut in feria secunda lia-
nnin Cwperttnl omncs lurbm. 1@2 Seqiianlur re- belur, et posl missanifiat proccssioRogationum antealtare cuui
spons. Dominus Jesus, f Convcnerttnt, itj 6THi??
au-_
-. et oralionibus ibi pertinentibus. Deinde
disset turba,f Et dum appropinquarel. Ctini aiilem precibus incipinlur a trilnis de seciiuda seile hsec litaiiia :
processio ari poiiani civilaiis ordinala [«/., orna- Domine, defende nos, et chorits respondeal Domine,
lam] venerit, scx ptieri-turrim ascetidaut ^5), ei hos defende. Cnntores, Sancla Maria, eic, per "" li-
versus feslive caiilcnl Gloria, iaits ei honor. Dominusi laniaui usquedum veniant ad ecclesiam. Igg
, archiepiscopus vel sacerdos, cnuior, cuiii reveslilis PROCESSiO AD S. I5LIGIUM.
inccnsando incipial Gtoria,laits, flecie.ido genua,et
chorus ducal ad finem. lieni sex pucri f-Israel es; FERIASECUNDA l.NR0GAT10NIEUS.
tu rex. Chortis, flexis genibus, dominus arebiepi- . Finita Sexla paretur jirocessio, in qna clerus el
scopus, canior et alii Gloria, laus, uf prius. Iiem populus lotitis civilnlis cum ferelris, crucibtis (S),
pueri >"Coslusin excelsis, doininus archiepiscopus ]{ ] signis-el vexillis ecclesiaslicis ad liielropolilanain et
vel sacerdos, et alii ul prius. Item- pueri > Piebs iiiatrein eeclesiam convenire lenentur. Ad quain sic
Jlebrwa ; Gloria, laus, ul supra. Hoc fiuiio domiiuis conflueiitibiis, honcsle exlraliaiitur ferelra et san-
arcliiepiscopus vel sacerdos, cum [«/., add. canloi] cluaria reliijuiarum portabilia de thesauro ccclesi.)?,
reveslitis innijjial anl., el omnes fleclant gcnun, et ct deferatur successive et per ordiiiem usque atl
chorus finiat : In nomvie Jesu. Qua finita canlor chorum quodlibel feretrum per duos sacerdoies [al.
incipiat 6, 'Ingrediciite Doniiiw, y CKIJI audhset. capellanos] communiam percipicntes de sccuncla
El iiilret processio urbein. Scqnilur \\ Cogilaverutti . sedc scripios in tahula ad pluciium scriplotis, re-
autem,y Testimouium. Ad inlroilum alrii cuitor in- vestiios albis, el super aliaria cbori situentur fere-
cipial Collegerunt pontifices. Quniuor presbyteri de ir.i, [(G)quoriim capellanorum quilibet indesex de-
majori sede cum rubeis ctviridibus cajipis (4) induii narios pcreipiel dc bmsa domini nrchiejiiscopi pro
aulejaiiuas ccclesiae cautent huuc versum Unus au- qu.ilibet die ipsarum processioimm, exceplis illis
lem extpsis; cliorus Nc fotie. Hoc finito, intret pro- qui porlabunt feietrum sanctic Annaj, et etiam de-
oessio ecclesiam, eiferctruin, in quo corpus Doinini bent habere quililjet .uniinj par cliirolhecariim a
fuerii, anfe portas ecclcsise a duobus 1@3 presby- fralribus confralriaruin;] et in cujuslibet feretri
leris in transversum ablaiusn lcneatur, et clerus et exilu de lliesauro canior incipiat alte aniiplioiiaiii
jiopultis subinlreiii. Hoc finito, slalini discooperiatur propriam tali sanctuario, quse jier a.«s.islentescapel-
crucilixus, el dominus archiepiscoptis vel saccrdos, lanos conlinuc caniabitur associaiido.ferelrum ciiih
canlor, diaconus el subdiacoiius inciphinl, flecieiirio fratribus confrairiariinv, qui tenentur 1_SS inter-,
genua, Ave, rex noster, ei chortis similiter, Ave, rex; esse, usque ad iiitroiluni chbii; acipei hebdbmn- .
itoster. poniiniis arcliiepiscopus et alii dicant Ave,', C darium vcl dielarium ievesliluni oiniiibus sacerdo-
rex uosier. Et chorus Ave, rex, nosler, et toiami lalibus vesiinienlis [«/., ihduineiuis] praeler casulaiiii
deinceps finiat aiuiphonnm Fili David. Qua finiia,, cum iliuribulo, a puerb altaris sibi iradito ',ihiCerisuiii
quatuor.diaconi de secunda sede nigris cappis indutii ofleraiur cuilibel feretro ab exilu thesauri usque ad
in pulpiio retro crucifixum versis vultibus ad sei inlroitum cliori, coiiconiitaiitibtis diacono et stih-
ipsos canient hoc resp. Circumdederunt, cum versu; diacono similiier revesiilis, cum duobus puefisjjer-
ct regressu. Quo finito, ad introitum chori cahlbr fereiitibus ardentes cereos in candelnbris usqtie"aft"
incipial aiil. Principes saccrdolutn,e\, cantando intrei primuni asceiisum allaiis, juxla inlroitum chori tio
processio cliorum. Sequilur alia ant., si neccssei Ialere dextro, ei ibideni pueris euin candelai.ris
fuerit, Multa lurba Judworuniy qua finila, dominusi "quiescciitibus, pcr alium piieiuui oQcralur collecin-
archiepiscojjus, si pnrsens fueril, benedicat popu- riiim sacerdoli, qui alle dicat ihiriem vers culnni el
Itiiii, el iiicijjialur missa. collcclam appropiiatam lali s.iiiclnario, finiendo
basse Per Chtistum Dominttm tiostrum. Quibus sie
PROCESSIO AD S. AUDOENUM. cxpletis, pro primo lerelro, similiier fiat pro quoli-
1N,I'ESTOS. MARCI EVAKGELTSTJT. , bet altero, tali ordine servato quod primo educatiir
feielrutn corporis et capilis S. Severi, secundo fe-
Ad Sextam anl. /?? velamenlo, etc. Intcrim prapa- retruin Oinnium Sanctorum, lerlio sanclse Anu:e,
rctur processio, et noln quod si evcnerit iufra ocia- quarlo bcatse Mariaj, quinlo sancii Roinani. Quihus
vam Paschav, ila celebrelur. In inolu proccssionisi pcraclis, cantofin sua caihedra chori ineipiat alle
iu eundo ad aliquam ccclesiam cantetur n tribiis dci D > anliph. Exsurge, Domine; Psal. Deus, auribus; Anl.
niajoti sede de his versibus, quanium opus 1©^, , Exsurge. Sacerdos revestilus in choro ante aquilaiu,
fuerit, Salve, festa dies..Cum vcro pcrventumliieiil ', cum riiacono et&ubdiacono levestitis, eiuu cruce el
ad ccclesiam nulla ibi canletur niissa, sed canletnr candelahris, dicat > Osiende nobis. Oratio Asceii-
de sancto ecclesise i^ vel anl. cuni vcrsu et oralio- lianl ad te, Domine. Hoc 1Q7 Rnito, niovenl pro-
ne; quafinila, redeat processio per portamorieiita- cessio, et eat atl lociim desiinatiim per portale Saii-
lem, et canletur a tribus de secttnda sede lilania cti Stephaui, ct deferatur quodlibet feretiuin per
Domine, defende nos. Si alla dies fueril, canlor in- duos saccrdoles [at., eapcllanosj prsedicios usque
cipial ant. Exsurge, et dicatur a sacerdote y Ostcn- portale ecclesiaj, el de potiali usquc ad inlroiiiini
de nobis, Dominc; oratio Ascendanl ad le. Dcmum ecclesise ad qiiam vadit processio, deporlelur (7) per
moveatur processio a choro ordinala cum cruce, liatres coiifralilaj. In quo introitu iteruin sacerrio-
candelabils et signis, presbyiero, diacono ct sub- tes recipiant fereirnm, et intioducant intra ipsniu -
diacono reveslilis, ei jjergant ad locuin consneiiiin, ecclehiam, et siiuenlur in suis loeis consueiis; et
et ibi canlctur missa de jcjunio. Et in inpiiouc; ante cjuodlibet fyrelruui prseeedant duo (8) cJerici
(5) Nunc in vicinse domus ctibiculuiri asccndunt. (15)Ms. calheriralis eeclcsi_eaddil.
(4) Hodic, cappis nigris. (7) Ilodie a clericis in albis.
(5) Quse ut pluiiiiium a laicis deieruiifur, iu pro- (Si Nunc duo laici supetjielliciis iiiduti.
hrum cleri.
121 ACTA VETERAi : v
;.'_..: . . '{&
de prajdicfa [a/., prinia] scde cum cereis aecensis et A riiuu : Quqdaiii die, e( irnnseiindb periiiiletiictairi
candelabris confrairiaruiii quse.venerinl dedoihibiis 'ecclesiain cniiietur.Fiiii-o respoi!stjJio,;sftcerdbs;(ii-
"ipsaruni cOiifrairinrnm, ciim ipsis fratfibus usque ;cat versum Ora pro nobis, beaie :Nicolae;0'm\o
ad ecclesiain, prajter duos qui recipianf cereos et peus, qni bealumNicolaum.Viwiin oraiione, recedat
caridelabra in ipsa eccl.esia,-et praeeedani aftle fere- jir.ocessio,cantore incipienle hoc resppftsbiiiim ;-£a;
irurii bealse Maiiae. El in progressu prbcesslOilis ejus litinba. Finito responsorio, ires de sectiftda
cantor incedaf in-meriio processiOnis inler capella- Vsedesumaiit liianiam,;iibi ircs de iiinjori sede di-
uos, [(9) et prajcedanl ipsnni curati SaiicliTHonysii .'.'miseriint, et cantent usque ari pOiinm ftiagni Pon.
ct Sancli VigorisViri TiabiUi ecclesise cririi virgis lis (15), ei ibi fieislaliosiculad;SaiiCliimisalvaie-
excorialis (10) ad cnsiodienduni ordinemeapellnno- -reih ; et posfqunm inonnclii (141 caniaveriiii, caiitOr
rum. Qui ciirali shniliter cnm processionei rever- liicijjint aiit. Isli siinl virisancli;el ibi dicat sncerdos .
lii nttir, ei in progresstrprsedicto caiitor] incipiai ln - Versumei oralionem, (ilsupraail Saiictnhv Salva-
clioro aiitiphpnaiii Ptopilius estq; et de aliis ; ahti- foieni. Deliinc separelur processio sicut lieri, >et
plionis canieliir, seCundum quod tempiispoposcit, cafttores.lilaniam resumani
' AHdoeneDei, elc, et in
et secundum ordineiii prsesciiplurii pef isiafti fefiaiii, choro finiatiir. V'' :'-':^'.':''"'V'"'' ', __,_,
et de responsoriisi et antiphonis, l@g sahctbfum PUOCESSIO'm:S:NiCASiDM.,. -..•';':.."<:
Vper quorum parocliias processlo iransi-ritV Priris-- _>V;-
quaui processio veiiiat, per isios tres dies; ad : Joca "vrijRiA'QuARfiiN^itoGATibNiiihs:;;: ::;i ;;r::-:
consueta, per tresdies procedentes lnoriaclil prius Olini ad S. Tiiniialem:de,Monle, ,, : ,v,;
canlenl responsorium vel ahl. de;saiiclq ecclesise .->.171 Terlia die in RogalionibusVomftes conve-
cum yersu et oratione, et Chorus immediatepost eos; niaiil ut sitpra, et moventprocessio, et eat adiiiori-
cnntet-simililer, et oratione dicta fiat serftio•;adpb- ;tem Sanctaj Cailierinse (Gallice iiunc, Motii Saitite-
piilum; qiio faclo dicantur preces auie aliafe ciiiiv ;G'flf/ien??e),et exeat; per,°'por.la'le:;. Saftcti JOailiiis;,
i proslraiione. QuibusfimUs,inTegressu tres clericide Vcaiitoreincipienteanliphoiiam Eajsarge, _OojH?'??e,etc.,
- secuuda sede incipiant litaiiiain islaih Salvalofmun- Vut
salva nos. sic ad supra. Quo finito,. canior incipiatVnniiphorinni
di, El. ven.iaiil .ecclesiairicaiilaiido,' sancli. Ant. Miserere. kaX. Mulia suhi;Je\
et clioriis respondeat Kyiie,, eleison. Cum auKJiii Surgite, de aliis, quafttuin necesse fuerit. Siequiinfur sepleriv
prbcessio venerit acl ecclesiaih sancti: SalyatOris, psalmi. Intraiiie processioive ecclesiafti. Saiicli Mi-
ibi sobsislal, el cum moftachi catiis-verint,,stalim Vchaeliscantor iiicipial 8J:Te sancttim Bominuni, et
.canonicis et clericis simul aggregatis in aifirini prae- sacerdos dicat versuin et orationem. Firtila oraiiohe
dicise ecclesise, iucipi-atcaiitor Jianc rintiphoriam : nioram ad placilum faciat. Quo factOj caiilbr ;inci-
Jsti eienim maxiiiiq; finita anliphona, sacerdos dicat piat I^de S. Michaele Princeps sancte; e\. exeant.
versuin ExsKifeni justi. Oratio. Propitiqre nobis.^ Fin.ito respQiisorio, dicaiitur quindecinipsalmi. Qui-
Fliiita oratione , sejiaretur processio, et fesumant IJUSfinitis incipiat cantor Jiost mbhaclios% HOtior,
cahtores lilaniam ubi dimiserant: cunv autem pro- vitius, et ibi, finita fial serihoadpopuluni;
cessio veneril ad ecclesiam liiania finialur in cho- qno.peracto dicanluroralione; preces cuin prOi-traiibne, qui-
ro. [(H) Nota quod in qiialibet dieirium dierum bus fihitis receilat processio cantore incipiehteVf^
processionis religiosi sancti AudoenL teneniur iiiii- Sumtnw Trinitqti; qilo fihjlo, CantOriricijiiat j^ Re-
lereper suos serviior.es ad dofriiiih caiilbrjsi ecclesise C gnum mundi. Qno fniito, ihoipiaiur hsec sequens li-
Rolomagensis, vel ejus loeum tenentis, 109* hora ; lania a tribus de liinjori sede Ardua spes titundi, et
prandii, unum panem magnuin, unum galOiiehibpnj cantent eam quousque processio veniat 172 In
vini, honeslum ferculum pisciuiiv, elunurii magnunv bivium sancti Michaelis. Tunc diihittafur prseriicia
flacorieni depinguedine laclis, sicque iirduobus pri- Jilaiiia, el tres presbyleri de secunda sede incipiant
inis diebus reporianfur vasa, eiinlertia die diiuit- - isiam litanianv : Rex, Kyrie; chorus 'reilerel. Ileni
luntur, et periinent cantori.] iidem : Sancla Maria. ltetn tres diaco.nide secunda
PROCESSIO AD S. GERVASIUM. sede : Rex virginum. Tres vero siibdiacpni deieadeni
FERIATERTIA. IN UOGjlTIONiRUS. ; sede : Servis tuis, el sic deducantUsque ,ad Sati--
clum Maculuni Saint-Maclou); et ilji fiai,
Secunda die ihRogationibus conveniajit omnes statlo; el cum (Gnllice cantaveriiii viipiiaelii, et oratibhe
ad inalrem ecclesiam ut in feria secunda, etincipiat dicta, cantor incipiat in atrio •SaftciiMacuiiVaiiiL-
canlor aut. Exsurge, Domine, elc., iit supra.Interifti Gatidentin ccclis(15). Qua fiftiia",et oratione
incensentur saiiciuaria, et conveniat processio, siciit phonani separetur processib, et recetlant, caiilore iri-
liesterna die, el eal processioadloctun consuetum, diCta, cipienle ^! /??Circuitu fKo.cutii versu ef regressu':;,
et exeai per portale Sanctl Rbmarii, cantoire inci-
De Jerusalem exeuht; A\ia anli- quo finilo, canlores Jiianiarii resuinaftf, et cahleitir
piente aiiiiphonani ut prius usque ad portale versus Magdalenani.vliv
phona Cum jucunditate, et de cseteris: aritiphonis, iniroilu ecclesise cantor incipiat lianc ahtiplioriaiii t
necesse et cantetur ad can- :: ' •
quafttiim fuerit, placithrii el finialur ih choro. V _
toris de sanctis per quprum ecclesias iraftsibit pro- D Salvaiqrmuiidi,
"cessio. Sequunlur seplem psalmi: cunviprocessio PROCESSIO IN ASCENSIONE DOMlNi."';''::
venerit ad locum consuelum caiile.ltir a hoslris, ini- Sequilur processio; perpoiiam prientaleiiiexeatv
niediate post monachos, de sancto ecciesiae, i|.; Co»- eteal ad vetereiii turriin (Gallice t.aMeitle-Hqur).Lv
cerfe. Sacerdos versum et oralionem dicat,,'ul tiebet, piliiiis cantor incipial $ Teinpusyesttil revertarff:
el post fiat sermo ad populum. Quofacto, dicanliir Pticem relinquo, et de aliis re.spbns.oijiis-jc.um versihus
preces cum proslratione; quibus finilis,;;cantor iii- siiis, quanium placuerit. Hoc expielp tres de liiajo-
cipiat responsoilum de sanctis 'g^QOjO considntia ribus canlenthos versus : ~$alve, -festa:_die_s,.quQusr;
martijrtim, et recedant finito responsorio. Tres :de que 173 veiieriiil ad locuiii in quo consuetupi esi
mrijorisedeincipiant lilaniani Htimili prece eisiticera -cateiiaiiim solvl. EtredeundOcanipresiCaiiient huiie:
devotione; et chorus respondeal, et caiiteiUr tisque versuni": Sohe caienaios, et alios versus, donec ves
ad Sanclum Nicolaum defiello Visu (12).Cuin autein iiiant ad ,occidentales*portas ecclesi.se,ubiduo pre-
processio venerit ad inlroilum atrii SariCti Nicolai ebyleri canc-iiiclalbis iiitlutiviniurre,yersis vultihiis
dimiitalurTilania, et canlor incipiat bocrespousq- ad populuni, iiicipiarit if Viri Galilwi, et lotuuv lT-:
(9.)'Ms. cathedralis ecclesise addit. : _ (13) In locO qiiv liodie Gallice vbcatur JLacrosse;
(10) Hoc aon esl in usu. (14) llic iion nionachi, sed eortiin yice iiiusici;.S.
(11) Ms. cathedralis ecclesise addil. Msclovii aiiiiplionani liiiisice caimnl.
(12) Galliccc/e Beauregqrd in coenietcrlo,"S.Mauri (io) Hotiie caiilatur, 0 q,uamgiorigstinfesi. .:;
Euuctipnlo_.
.123 JOANNES ARCH3EP1SC.ROTOMAG.
niaiil. Qiio finitb, dominiis arcliiCpiscopits, vel sa- A , suiiy. Chorus irieni f Citjus latus. Cliorus 'idem.
cer-Jos, caiilor cum revesiiils incipinni T.u, rex gio- Quibtis fiiiiiis, ad iiiiroil.n.mchoii incipilur aniipho-
ftm, Chrisle. Dextcr chorusTupalris sempilernus es na 0 quam: suavis; est! Finila antipiipiia, beiierii-
sic clie doiriini archiepiscopi; Siprsesens fuerii. Sequilur
,i-';7??-s;:sinister cliovus,i_r-U-.'flHJ»6er<inrfHiii-;Et-'
.larteiit vicissirii usque, mierna fac, dominus archi- missa, etc.
episcopus et.alii; canior 0
incipial rexgloriw, Do-
mine virtuthm. Finifa ahtiphona intrel processio ec°- PROCESSIO AD S. AUDOENUMv -
clesiabi, el ferelrum: sahcii Romaiii.' anle -.jasinas IN FESTOS, AUDOENI ROTOMAG. AltCHIEp.
ocelesisea duobus sacerdoiibus in albjs in traiisver- Sequiiur processio apiid Sancium Audneriuhi, et.
siim tenealur, et jiopuhis .Subintret, canlore: inci- Tl)i riicaiiiur Vesperje de. sanclo AudOeno feslive.
:piei}le_^:0.mnis:pulc.hriiqi:lq:y -.''Aniiplv. ;SJ?jii.fi/ibi;:Psalini:ilSJferiaJes. Ant. Coii-
Vsiiji.etascendaiii prbcessib iaidi cliorumTiEiiiiio re- fessor Doiniili. AiU. lsle esl qui anle., Aril. Ainavit
Epousorio,iiicipiiitr riiissa. v ;; : enm. AiVt.Jusliim___dedu_xit. Capilulum Ecce sacer-
- '>'PROCESSIOPOST TERTIAM. dbs.ftj Milcs Chrisli. Hymiius Isle confessor. f Ora
IN FESTOCOItPQRIS'CniUSTI. 175 Pro hobis, beate. :Anl. Suscipe noslra, cuhv
; li'iiia repetiiioiie. Psnl. Mdgnificat. Oraiio de Coni-
S.eqiiitur processib in cappis per airium, el porte- iiitini. Fiiuiis Vesperis, redeat processio ad eccle-
ttii feietriim hvqub sit eorpus Cbristi hoiiorifiee a siaiii. Et in crastiiiuni ent processio apud Snnctuni
, duobus S-tcer.iolibus indutis casnlis albis, et cum Audoeniim, sicutiii Vesperis.fiiiila Sexia, post mn-
illis quatuOr •l^_§,-piieri in ;albis_quiincbriserii fere- joreni missaui (19), et sirit omnes cum moiiachis in
trum. [(16).El alii.duo clerici qtii porlenl duas lor- " processione, et missa in cappis. [(20) Et debent
chias cerse circa fereirum.] Moveiile. processione solvere domiuis de capilulo abbas ei Cphveiitus San-
cantor incipiali^ Homb quidamfecit;f, Venile. Fi- ' cti Audoeivi per procuratorem centivm splidos tle
nilo resjjpnspiib, tres de riinjoiibus caiueiii Salve; quiljus qiiilibei carionicus prajsens debel percipere
fesla dies,.Qua Deus in cibum. Tn stalione ; Verbum duos solidos, et seplem religiosi de Sancto Laudo
caro faclum esl.(vel, Egq sum patiis), tres deniajb- quilibet duos. solidos, et pueri chori quinque soli-
ribus in pglpito f Jn priiicipio ertit. Plenum grtilice: . dos ; .residuum debet distiibui inter capellanos
Quo fiiiitp, sacerdos cuni-diaconb>ei: canlOre Can- cpmmiiiiiaihpbicipiehles; eteiiain.pueri allaris der
teptr ante feretruni, ;quod,iivniedio navis in trans- ' Jjenl percipere vas, in qub jiprtatur: aqua benedicia,
versuni leneatur,,hos yersus
' sequeiiles, incensando plenrim bpno vino de cellario Sancti Audoeui.] Post
;ct fleciendo gentia. f Ave,'_vertirti Pbrptis iiqtum. :niissam redeat .prpcessio ad ecclesiam, et in pace
Choriis idehi iepetal (17), flex-isgehibusij' Te?;epas^ recedanl, el inde ad refectioneui.
'
(16VMs. catiiedjfalis ecclesiseaijdit." . (19)Qu_e dicitur de S. Barthplomajo in calhedrali.
NoiVfepefitur, sed cliorus prOsequitur. •'ecclesia. .
• (17)'
(18) Hac- die-aiuiquus ecclesise Rbloniag. reline-
- - (20):Ms. cathedralis ecelesiiiJaddit.
tur usus.

: FMGMENTA QUJ2BA»;' ;'v'

Ex Ordinarioins: cathedralis ecciesice Rotomag. desumpla.

Domintca I Adventtis, :ad Matptinum. ; < nlha (22) in pnlpilo cum candelaliris 177 el ihiiri-
G
; Tres cie'secuiiila'sede ^ ;A:sp?'c?'e?is':q-.lqhge,. et. tle- btiloCKJHesseidesponsata: Psal. Renedictus. lnleriin.
•"
. iieiii hahere qriilibet uiium 17@galbiieiiv vihi:(21) Vihceiisehtiiraltaiiaet ciioriis.-
de cellaiio nrchiepiscopi.:. ;, . VVV.- • .' ... ifii Nqlivitate Domini. _
V Nono die naliyilaiem Domihi prxcedente caiilari
-' Tres lecliones legantur de Prophetla, et fres le-
incipianlur' aiitiphonse quse per 0 inchoant,,quas
precesVnoiisubseqiiantur', rion lamen commemora- ctibnes de SeriJione, el tres Iceliones de Exposiiione.
tiones dlmillaiilur. Prjma a cancellarib ecclesise in- Tres priinse lectiories desecimda sede, cseler.usecuii-
cipialur, srjjfsesensfiieril; si hoii,ab unodemajori- dtim ordiriehi de riiajori sede; nonam domirius ar-
Iius hpn teiieiitedignilalemdesiriisira paiie;etsicde chiepiscop.us. Prliniun respohsoiiurii et seciiridtihi
; dexlra parte fiat." Securidaahtiplioiia a decanb ecr ; bini ef bini de seCiinda sede, leiiitiin responsoiium
clesise incipiatur. Teftiaaiiiiphbna a caritore eccle- tres de secunda sedein Cappis; qiiaiiuin et quihltiin.
sise incipiatur. Quarln anliphoria asaeristaecclesise responsoriuiii binlel biiii de innjor-i setle, -50x111111
iiicipialur. Quihta antiphoha ab archidiacono Vhl- responsorium; domiiius archieplscopus, cum eO de-
cas.siniVFranciaj ihcipiatur.V Sexta anliphona ab atv cajius el canlor iri cappis; septiriiulu et octaviim
. ciiidi.acOnpmajori. Septihia: ahtipliona ad placilum responsoritiiii birii et bini de nmjori sede, noniini.
eaiitbiis a.:parle liebdomadarii.; El dominusVarclii- resporisorium tres de.majoribiis in cappis. Tres tilti-
episcopusincipiatOI virgd:virginutii;: et onvnesarili- nvse lectiones sintin cajjjvis; et sic in aliis-triplici-
phoriie cunvhiiiaVrejjelitioiie; elposl GOnipletOiiunvV, bus. 12}il Hodie:-itobis,: slet-;omnis - cliorus duii?
eant adlbcaconsuela, sive jivcapitulo,; et ibi iiici- D ] versus caiilabiiur Giotia ih excelsis. .-
piatiir :>0;:qiib'finilo, inoderate bihaht,' et Tii pace- - Jh Sepluagesiina,ad tnissam.:
recedant. Ameiu; ,.•:..-...- , ''-.- :_: ; V
- Et riotaj ex qiibViricipientiif ahliphbnav istse : 0,
inccrisehtur aliaria et ciiorus "duiri cahtabilur Ma- setle Responsbriuin (id est ^graduale) di.1'0de seeundft
in pulpiio eiih nlbis Adjutor inopportuiiiiatibus.
gnificati: , ,;''.',..'_: .'..,_........,'..- , ,-.f Quoniam nott in finem. Et debent hahere quilihet
Vigilia Nalivilalis Domini. , unum galonem vini (25) de cellario domini arclii-
Expositio Evangelii legalur a diaeoiio ih" cappa episcopi. . :,.,....
(21).Ni]ticsoliilosi (23) Nunc 5 sol. . .,
(22) Nuric, violacea." ,••.'
-125', '*'.-; ACTA VETERA. '- .12«
"• ' Ad Vespcras.. -, - - A de seciinda sede, seciihdiim responsoriiim iros de
-iertia leriium resuonsoiiuiu (29) ires de ma-
17S Isl"1' seqiiens iespoiiso.rhnii cnnleliir ad jprioiis,:sede, -_,-
"VeSperasusqrie^d Qfiadragesimam,exce(jlis unus-de Snbba-
tis;et novem lectioiunn fostis. ln Doiiiiiiica :•• . :-.'•-. Ad missani. ' .
seciinda sede, pef feilas uuus de priiria (?'rfest inli- .Si arCliiepiscopris fiieritj seCuiri habeat septetn
nia) sede, Spes mea. diaconos el totirieriisiibdincoftOs,de quibris diiodeciin
Feria qiiaria Cinerum.: isiiil de secuiuia serie, el debenl prsedicfi dribdeciiii
.-. VNola, posl C.oihple.lorimnaspergaftir nqiiabene- prandefe:cnni i||3. domino afcliiepiscojio, vel iia-
dicin a decano vel dietaiip, etsic fiat usqiie ad cce- VJjei'e;quiiibettiiios >.(.i'0).spJidos;dei b.ufsa prseriicti
iiam Domini, exceplis-Doiiiiiiicis diebus. doniilii; et Christus vihcit cnritettir adribbus cano-
,._-.':. Dominicai Quadragesimdi,"ad missatti. liieis, et deheiil habere qiiilihel (31);qi!inque solidbs
- Tfaelus qiialuor caiionici, dub de majofi sede et de brirsa 'do.ini.ni arcliiejjiscopi, quos ipseiiiei debel
caiioiiicisprOpria manii. Sin aufem,
duo de secunda sede- iiV(24) slhis anie altafe, Qui traderepra-dictis iioivore
habiiat;\)iai et biivi caiilenl yersunv suuni;- omnes niajor Iti preshyler peritgat ofiiciuni. ;'
sinvtil incipiaiit, et ad fmem oinnes siiivul : Lohgitu- feslo S. Trinilalis;adm'issam.
dine, et sic finialui. , , Fiftito .Evaiigelip,Credo in unum dicaitir, ihlerini
Feritin, infra liebdomadam pritnam Qtitidfagesiitiw. textus (32) deiefatrir a subdiacbiioad decanuin juse-
Ordp iste.prtesc.ripttis ciinvosciilo sediumi'a siiigrir cedente ihuribulb a diacono. Si decanus uonfuerit,
lis a capile jejunii Vinjsta secuiida-feria deVhOris,p subdiacoiius deferai pef clioriim osculandtiin, jjuero
aiiliphohis, icapitulis lenealur usque nd passioiiein iiiceiisaiite; el sic fiai in oinnibus festis, in quibus
Domirii, et osculuai sediurii usque ad Vesperas cceiise Credoih unum dicilur.
Roimini. ---':-' In feslo CofporisCliristi, ad Malulinum.
Sabbala Quatuor Temporutii. Tres Jjrimselecliones de seCunda sede, aliseIecluiT
In hac nlissa ad oratipnem ^pistolse non dicalur nes de uiajorl sede et archiepiscopus legal noiiain
Fleclamus genua;ob reverenliam S. P;mli, et quatuof -lecfionein in cathedra sua, si prseserisTuerit.
primatj .leotiones de 179 majori sede legaftiui', et JnfesloPufificaliqnis,admissam.
. quintaieelio de secunda sede, Angetus Doinini. Et
qiiatuor responsriria de prima sede in albis aijie Uiiusqriisque ardentem cefeum teneat, quenl post
aqriilam, et iraclus Ltiudate, duo de majorksede hv EvaiigeliUmoiTefat.'
albis;(25,)anle altare, et ad qtiiriqueprinias orationes Jn AsstimplioneB. V. Mariw, ad Maiutinum.
. iioft dicaIurjDomi??usuo6iscKm,,SedOremus._ Inoipiatur.feslive TcDeum laudamus, ,el incense-
.'_"-' Domitiica u Quadragesiinm, ad missaui. tur altare a et duo pueri :sint anie aliare
ilrio pueri in pulpilo incipiant De necessitaiibus, ; ieiteiitesduo sacerdote,: et sic fiatin oinnibus festis
ef cliorus hunc; versum finiat.. Duo pueri cajitent ; triplicibus. candelabra,
ianiuin versum secuntium Ad ie, Domiiie, ei ciiorus
, finein versus. Duo ptteri -iiicipiarit:Eteiiith univerii, In Commemoialioneomnium : defunclorum, dd Iresr
\ etfiniatur achoro.Sequatur alius iraciusVQtiatuor peras. -.' > ,, ;'. V ";
canonici, duo de iuajori sede et duo de secuiida can- G ISS Psal. Magnificat, iftcenseiurmaj'us allare et
lent tractuui Benedkam Dotninum, wAc allare in chofusV[/e(/.:celebrans ] lanluni."
Valbis (2C).v :7:" Per annum, qualibel die, ad Cqmplelorium. .
Dqmitiica Palmartim; ad missam. Si decanus piseseiis fueril, decano. dicatur Cotifi-
teor abutroque choio.' i VV
Resppnspiium dup de secrinda; sede in albis : ' '"" '
Tenuisli maniim. f Qtiani bontis' ribn; reiterelur. Et Ordo mniulini Qfficii.
debent habere qiiiiibet unum galPiiem vini(27) ;n In-Dominicis usque ad' pascha invilatoiium duo
ceilaiiodomini archiepiscopi. Tractum' quatuor ca- de secuiida sede; anliplionaj de ftocturiiis de majori:
liOiiiciante allare, clup de majbri; sede el duo de sed.e,etirt singuiis iioetuiiiis iiltima ciijtislibel rioc-
seeurida sede in alhis (28) Deus,Dens iheits, respice. : liirnse cum hetiiiia fiiiialur. Tres piiiiiaj leciioiiesde
-'-' In AscensioneDqmini. prima sede.Quana leciioet quiuia drisecunda sede,
IriVilaloriumqiiatuof de majoriinis qui per Matu- cseierajleciiones de inajofi serie. Respoiisoria ePtfeiu
tirias chorum regant, cluo rnaj'ores JgQ vel anli- ordiiie nicas..
celebreiitur.-
-
Hic prdo serveiufper Domi-
• quiores pef Nocturnas, et alii duo ad Laudes, ;
Ad Laudes. '
:: ':In festb Peniecosies, ad i V^esjjefas.- V
. Psal.- Majiii/icflf. Inferirivnvaj"us:aitareincensetur incipianlur,,et Qninque aniiphonse de Laudibus de secunda secle
uliinia cum iicunia finiatur peromiies
a domino archiepiscopo, si prsesens fueril, et post Doiiiinicas. Benedicamus; unus puer a pane liebdb-
reyertatur in calhedr__tmsuam, el incense.nlur se- madafii per lotuni aniium. .-.-
el allare beaitfi Mari-fia duobiis pre- 'p
jiiilitirseregttin
sbyteris caiionicis, e.t iu redeuudo incenseritur ab Ad Horas canonicas:
ipsis canonicis domihiis arChiepiscopiis et dominus Nota, omnes antiphbnse de Iloi.is efiam inDomini-
deeanus, ct postea iiicenselur chorus a duobus cis;et fesiivis diebus de secuiida sede iucipiantur.ct
pueris; et sicfiat iii Pmnibus feSlistripliciblis, diim cum neuma fininutur.
tamen archJepiscopiis cclebraverit :sei'vilium. Tres Ad Vespeias,-
de secunda sede:Rei?edicamus Dotiiino.: .
'_ In Mdtulihis, - bmiies nnfiphonoe de seciinda sede lncipianltii',
S33 et cum lieuiua finiantur per oinnes Domiiti-
Legantur fres leCliOnes de Expositione.:' Si.quis. : cas.- —' ' •'"
'-• . .-.-
diiigit me, el siiit in. cappis diyerspf inn cijlprii.m.Ad In qniiuni.
' ''
Vjirinianilectionem caridelabra et ihuiibnliim. Oninia feriis, per
;respOiisoria in cappis; priinum responsofiuin ires Iiivitatofiuhi unus de secunda sede. AntiphonEede
(24) Nnnc in cappis. . (29) Nrinc &cantores. ' ' . '. • -
(28) Nuric in cappis: (30) Nunc S sol. "__ v i ; V ',
- , (26) In cappis. • -..- ;•-" •.'• (31) Prandent cuin, domirio archiepiseopo, diacb-
(27) Ntinc5 sol. ...,-•. •;'.., , iis et subdiaconus et S caiilores, canonici cunvcis. '
(2S)Incnppis.. (3$) ld esl , liber EvangelibfumV i
T27 JOANNES ARCHIEPISC. RGTOMAG. m
liocturno de prinia sede, uliiniaciiiii iieunva.Pfiniuni ,& (33); el diue ad iComplelbfTum,prima cum neuma,
respoiisoriuin per Pmnes lertns de prima setle, se- ultiiha -Siivenerima finiatur.; V; -V V
cunrium responsorium de secunda sede, et tertium «, V _
iesponsorii.m de iftajori sede. .:.""' IiiSabbatis,
Per oaines ferias anliphonse de Laudibus de prima tiuni In Sabbatis usque ad AdyenuihvDoftiihi fiat servi-
sede. de Sancla Maria, nisi festurii novem leetibnurii,
Oirines aritiplionae de feriis et trium leclionunv vei ociavsesolenines,festa vel QuatuOrTempora his diebus
evenerint; propter triitni leelioiium non dimit-
festis, de Noic.turiiis,Laudibus, Horis, Vesperis, -,.et .tatur, ;et Vesjierse sexlse feriae: sint de beata !:g&
Goiiipletorio sunl rie prima sede, exceptis aiitiphonis iiiodorAnt. Gloftosagenittix, Ps&l. Gqn-
lienediclus.et Mggiiifical, [add. et" Nunc dimitlis] Marin, hoc etc. : i-
Vqii-ede miijori sede incipianlur, et curn neuma fi- fitcbor, et cseieri psalmi de die,
iiiantur; ultima de Nocluriiis et ultima de Laudibus, Ad Malulinum; "
:el oiiiiies aiitiplionaj de Hoi-is cum-Wieuiu.a,excepla : Nonrini resporisorium duo i(t» superpelliciis);M
sijla antiplibna Deus, exaudi, quaj est sine neunia niajori sede. v.V;' V""',.'.'.V'V
(33) Nuiic cuai ueuma (iicituf.

.;,.- :BENED1CTIQ- CHMSMMIS7' : :

'- -: IN COENl DOMINI. V


FERIi QDINT__i

(Ex Ordinario mss. eccleshe cath, Rotomag. el Biblibth. Bigotianie.),

Diiodecim presbyteri suburbaniicuiii decnno Cliri- B Domini consecralio fiet, deeaiius Ciirisliauitatis-(3S)
stiniiitatis shil p.traii cum arcliiepiscbpo cuiictis revestitus ainpullam. oleiiiifirinoruhv corahvaltari te-
sacerdolalibus vesiinienlis, a qnibus cinisma et oleuni neat, quam prsRseiiietarchiepiscopo, el afchiepiscopiis
ciiu.iarcliiepiscopo consecretiir; et plures hoslise in : cuniduodecim presbyteiis dicat: Exorchq ie, :ila u t
hac die Coiiseefeiitur de quihus in ciasfinum com- ab illis audiaiur. Sequilur Emille:,Doiiiine, Spitiium
municetur, el ipssehostiseqiii remanserim honorifice paraclelum de cwlis.Finilo Paier jiosfer, archiepisco.
jiost ihissaiii rese.rvenluf. Post Sajicms vadant duode- pus cum duodecim presbyieri^ cailiedram episcopa-
•ciiii' preshyleri urbarii revestiii omnibus induriieiiiis lenv retro allare asceiidat, etVtuncbrdjrieiiiur: cirea
siicefdofalibus ciim decano Clirislianiiatis per osliuin eum duodeciift presbyteri, cruces, candelabra:, et
sini-iirse partis chori ad capellam. S.ancliJoamiis-pfo thuiibula. Hoc fiiiito, arcliiepiscopus verlat se ad
oleo infirinoruiii, el redeant in choio per niagnum orienteni, et ihfret in cohsecralioiieih principalis
osiitiin. Quo consecfato repoiielur in locuni sriuni. chrismaiis, el primo misceat balsanmni cum oieo,
Eldicaiur Te igiiur, cleineniissime, usque Pei' qtiem -dei.ii.deter halet; et dicat : Exorcizo_te, Creai.Uraolei.
htvc otnnia, ttomine, seinper bonacreas. HiCduodeciin Doinde alta voce": 1@@ Per omtiiusmculaswcuio-
proshyteii cum sex diaconis el sex suhdiacoiiis (54), _ rum. Amen. Pfjefalio : Qui in princjpio iniet cwlcra.
et sex cleilcis de priiua sede, quorum duOtiiiascruces Hoc fiiiiio, archiepiscopus huduni chrisniasicsajiitet:
ft,:ntui,.ei.alii duo duo lliuiibufi, et alii dtioduo caii- Ave, sanctutn chrisma, ler. Simijiler rilii sacerdoles
delabra l@g inter dtias cruces. Plures prcsbyteji saliiieni sic. Hpcfinilo, oieurribenedicathr : Exorciso
rpvesiiti chrismnle oleum feranl, et iiiter duo tliuri- te, cretitura olei. Alia ofatio : -Oeas ihcremehiorum.
bnla alii presbyieri oleum catecluiuvciioru.mferanl, P Hoc finilo",arcliiejjiscopus nuduiii oleunj sic sajiitei:
el ita processio ordinata exeat per siuistrum ostiuiii Ave, sanclum oleum, ief. Siiniliter et alii sacerdbtes
chori, el eat ad capellam San.cii Joannis, et redeat >saiuieiit sic. Hoe finito leporietuf chrisma etoleririi
aiite iiiajus altare pcr mediuni cliori, et posilum sil saiiclrim ad locuhvin quo riividivdebel,diaconis can-
siiper processionem unum palliuin quotl portent qtia- tantibus in .redeiuido sicul ift euudo, jjrocessione
luor presbyteii, et dtio dinconi revesiiti [cqppisalbis] bfdiiiata sicut veiierat, cseteiis resppndeiitihtis ,0
cniileiilliosversus "anle proeessionein 0 Redempior, Redeiiiploi.IIoci.finito, archiepisccpuslavet mariiis
tiune carmen. El respoiideant sequCntes cum stol.t : snas, et dicril Pefoiiiiiia swculg swculorutii. Apieti.
0 Redentpior...Iiitcfiui dum cprporis et saiuruhiis Pax Doiniiii sii semper vobisCunt,eic.
/33) Id esl, dccatius ciifatorum urhis. ': (34) Rseciion bbservaiilur ii)Ecclesia Rolbvhag.

/ • :SE@UUNTUR. Q.UiEpA:l|_f': WOTATU 'DIGWi y':/\


Excer.pta ex eodem ms. Ordinario ad usuiii caihedralis ecclesitB Roiomagensis.

_ (Ex eodemms. Bigol.) ;:-

MANDATUM,SEUiLOTIO.PEDUM, . D 187 exemplb MandatuhVfaciantj et ijuanluiii pla-


crieiil ex major ibus inalbis pedes Cseterbfuiftiayeiiii
FERlAftlli-NTA ISiC(ENADOMINI Et debet domiims archieplscopus facpre'. dislrlbui
Posl praiitlium, Maiidntum pauperum fiaf, et Man- cuilibel canonico prsesenli et custbdi yestiaril iiiiuni
daluin clericoftiiiv ita. celebreiur.DominUs archiepi- lirtteum (Gallice devaitiel), unaih: cpnChani'.(Gallice
scophs ihiluius albaVcum diacono et subijiaconb, et gatle), unam oHain terrse, unuih scyplviiiivdesalipe,
ceroferariis, ad ua>'iinecclesiie oefgant.et Dominico ei habeat qtiilibel cuuonicus unuiJV-ClerlcuhVdcvpiJse-
129 ACTA VETERA. 130
dicla[o/.,priifta] secleinsiiperpellicioad haiiriendum A sempifrne Dens, qui non vis mortem. Quibfis finitis,
[«/., sumendum] sibi de vino etaqua pro paupcribus. tollat casulam dominus archiejiiscopus, vel sacerdos,
Iiilerim canlore incipieiilc DominusJcsus, Mandattim etpergal ctim diaconoel subriiacono; illissedciilibns
novum. Psal. Beali immaculali. Ant. Si eijo Dominus. nudis pc.-i.ms super forniam cliori, duo sacerdoles
lNnl. Beali qui scrulanlur. Ant. Poslguam surreicil nigris casulis indiiti vclalam cruccm rctro altare
Dominus. Detts miserealut; el Vos vocalis me. f teneanl, cl snpplici voce dicanl Popule meus, Duo
Exemplum eniin. Anl. /?? Iwc cogiiqsccnl. Anl. In diaooni ante aqiiilam nudi pedcs, nigiis cappis induli
diebus illis. Psal. Miserere. f RemiUutilurci peccata. lespondeanl, flecteniiogenua, Agio<, o Theos. Domi-
Anl. Maria ergo unxil pedes. -Benedixisli. Ant. Dili- nus archiepiscopus et alii sicul prius, Sanclus Deus.
gamiis nos. ) El hoc mandalum. Ant. Ubi fratres in Tunc diio preshytefi cruccm anlc altare teneani, et
unum. f Vbi esl charitas. Psal. Miserere inei. Ant. dicant Quid nlira debui facere. Diaconi, sicut prins,
Domine, iu tnihi lavas. Venil ad Simonein. Ant. Agios, o Thcos. Domhius archiepiscopus ct alii, sicnl
Domine, non lantum. > Qitod ergo facio. Quo fiiiilo, prius, Sanclus Deus. Hoc finito, domiiius archicpi-
eanl in capilulum [ms. capitulo], el ibi diacoims alba scopus, vel sncerdos, cruccm cum baculo discoope-
ct slola indulus, cum cereis el llunibiilo legnt, more riai genibus ficxis, dicens Ecce lignum crttcis, et
leclionis, A??fediem fes:um. Alii diaconi vel sac<r- chortis prosternnt sc in lerrani et finiat niitiphonam.
doles legant et juvent eum quousque veuiant ad P__almns: Beati immaculali. Chonis reiteret nntipho-
Snrgile, eaiiius hinc. Tunc liebulse cum lg>g vino nun Ecce iignunt. Tunccrux adoretur prius a domi-
disiribuanlur. Qno finito [al., facto] rcdcunt ad no archiepiscopo, poslea ab aliis secuiidum ordinem.
choruiii,et sequenli modo Coinpleioriuiiicuinsileiilio n Adoralio |,@2 onuiium iia fiat utuniiisciijusqne ven-
dicant. ler in terra hajreal (36), dttm eniin (juxla Augusiiiium
in psalmo XLIII) genufleclilur, reslal adhuc quod
FERIASUXTAIN PABASCEVE. humilieiur. Qui autein sic humilialitr ul tolus in
Finila Nona, ad ignem benedicenduni perganl ver- teira hwreat, niliil amplius in eo humilitalis restat.'
silicando sub silenlio : Miserere mei, Deus, sicut El ohlalio facta ad adorationem crucis dislribualur
in qtiinta feria, quo benedicto redeant ad clioriiin duobus qui canlaverinl Popttle mcus, ct illis duobus
versificando ps_>l.Dominus illiimmnlio. Hoc finilo, qui cnntavcrinl Agios,ajquis porlionibiis. Dum adora-
dominiis arciiiepiscopns, vel sacerdos oiisiiibus lur crux caiitor iiicipiai anl. Crucem tuam adoramus.
veslimsiilis consacerdolalibus induluscuni diacono et Psal. Deus misereatur, Item alia antiphona : jf'?(«??i
snbdiacono in albis accedai ad altnre, ei incipiatur ciMcem.Iteni •A\'VA; Adoremtts crucis signuculum. Dtim
ita serviiium. Lectio legatur sine litulo ad aquilam, fabficator. lleiu anl. 0 admtrabile pretium. Iteni
uniiscanonicus de secunda sede legat /??tribulalione. hyinnus dicauir Crttx fidelis. .Vange lingna. Crux
Duo de seeunda sede- in albis anle aquilain tractum fidclis. Ilem, si necesse fueril/diratur Iiyinuus Lustra
Domine, atu-ivi. Denium[a/ arid. quo finilo] sequ.itur sex. liis finilis, el ciuce adorafa a clefo et populo,
Dominusvobiscum,Oremus, Ftcclamus genua, Levale. erucifixus in commemoraiione sangiiinis el aquse
Deus a quo et Jitdas. Per omnia swcuia smculorum; flneniis dc latere Redcmploris vino et aqua lavctur
dicto Amen, tum subdiaconus in albis legat lcclionem (57); et duiu lavalus fuerit lollalur in aliuin, et
sine tilulo ct more leetionis nnle aquilam Dixil canlelnr aut. Super omnia ligna. Fii ila anliphona
pominits ad Moysen. Qualuor canoniu, dtio de mt<- deferal dominus arcbiepiscopus aul sacerdos, et cum
jori se.ie, et duo de secunda, bini et bini versuni C eo duo presbyleri qui cantavcrint : Popule meus,
sinim, ct sinl in alhis, ar.te altare cantenl iracluin crucifixuin ad sepulcrum, cantore incipienle [ms.
Eripc tne, Domine. Diacouus in alba (manipulo et cath. : Quo finilo dcferalurcriicilixus ad sepulcrmn a
stola) ante nliare legat passionem more Jeclionis, diiobus presbyteris, qui caiilaverhil] \\ Sicut ovis_ad
excepsa lg9 voce Domini, quse more Evangelii le- occisioneni, eum versu el rcgressu. Quo collocato,
galur. Domiuus vobiscum non dicalur, nec Gloria dicaltir antiphona In pace in idipsum dormiam. I^oslea
iibi, Domine rcspondealur, cl ila incipialiir : Passio archiepiscopus 192 aul snccrdos lavet ostitim se-
Domini nostri Jesu Clnis'i secundutuJoannem. Egres- puleri, et huiniii vocc incijiiat i^ Sepullo Dotnino.
sus est Jesus, etc. Gum autem veiilrim Aierii ad Quibus finiiis, dominus archiepiscopus vel sacerdos
loenm ubi dicitur: Partiti sunt vestitnenta,.duo cle- indual casiilam nigri coloris, el lotis nianibiis, ciim
-lici nudent altare shidonibus quaj prius super allnre iiiagha reVereiitiaad sacraiiuiiiJjefgal.prihcedeiililjiis
fiicianl poshse. Altare auienvsigiiificat Dominuni; ihuiihulis, candelahris cl lorchiis, et corpus Domiiii
sindones, apostolos qtii coinprehensuni Jesum onines ab heri servalum afferal super allare, ct reponanttir
[al., rclinqueiiies] fugcruiit. El cum venerit ad loeum viniim et aqua in calicc, sicul in aliis diebus con-
tibi dicilur : El inclinalo capite tradidit spirilum, sueinni cst, el prius ante allare facial confessioneni
oiiincs prosternant se ad terram. Finila passione di- (38), dicendo Coiifiteor, etc. Quo facto accedat ad
cntitur oraliones solennies sine intervallo, el casula altare, el parum moratus humili vcce ('icnl (39)
lion tollatur, et pro.liulajis noii fieclaniur genua. Ad Oremiis : J^rwceptis saiularibus, elc. Paler nostcr.
jniinam orniionem non dicatur: Fleclatnns geniia, Choriis rcspoiidcal Scd libera nos a malo. Dominus
Levate, nec Per Dominum. Ad ii orationem dicatur : 0 arehiepiscoptis, vel sacerdos, demissa voce ei piiva-
Fleclamtis genua, Levate, et Per Dominum. Incipiuiit lim dicat Amen. Libera nos, qttwsumus, Dotnine. Ad
sic : Oremus. Dilectissitninobis pro ecclesia. Oretnus Ver eumdemDominnm faciat fractionem; qua factn,
Oinnipolens,sempiterneDeus, qui gloriam tuam. Ore- lnimili \occ canlei Per ontnia swcula swculorum,
muselpro bealissino papa noslro. Fieclamus geiiua. Amen. Cborus in eadem voce respondeat Amen. JNon
Oicuipolens sempilerne Deus, in cnjus man'i. Per. dicalur Pax Domini, nec Agnus Dei caiiletur, sed
Oremitbet pro culecknmeitisitoslris, ul Dcuscl Domi- lniliaiurpars corporis Cbristi in calice, ut inoris esi,
nusttoster. Fleclamus genua. Omnipolens, sempilerne ct dicat sacerdos oralioncs Domine sancle, Pater
Deus, mcestorumconsolatio. Per. Oremus el pro hwre- omnipolens, wterne Deus; Dotnine Jesu Chrisie. Intc-
ticis. Flectamus genua, Levate. Omnipolcns, scm- rim sacerdos ulatur corporc Doinini, dicens : Corpns
pilerne IfJQ Deus, qui salvas omnes. Per. Oremiis Domini nosiri, etc. liem quando accipitcalicem ditat:
et pro peifiais Judwis. Hic non dicalnr Flectamus Corpus et sanguis Domini,eic, 1@3 more solito;
genua. Omnipoleiis, seinpitcrne, Deits, qui eliam Ju- cl conimuiiicenlur qui voluerinl, sicut hesteriia die,
dtticain. Per. Oremus el pro paganis, ttl Deus otnni- ct reservetur de corjiorc Cliristi Doininiatl viaiicuin.
voiens unferal. Flectamus geittta, Levale. Omn polens, Postea doniinus archiepiscopus, vel sacerdos, leuens
'
(3(i) Iia apud Jonniiem Abriiic. p. 60, liccl apud lavnlur. Al., decst.
Augiisiimiin paulo aliter habeniur. (38) Hodic non fil confcssio. _
(_>7)Uodie uec de/erluf crux ad scpulcrum, nec (39) llic non fit uieiriio elevalionis hostiaj.
131 •IQANNESARCIIiEPISC. ROTOMAG. 132;
cnliceni: in mahihus ineipial ad Vesperas mediocri A Spiritus,-cahtore incipiente lioc respoiisorium :Ecce
voce Calicem, etc, sicu! heri riolatum est, el choriis _Adam. f Clierubim (40).. Videte, et ibi: curiv j)fo-
sriayiter dicat Vesperas, el finilis quinque psalmis et; sfrntione, preces dicantur 195 cum Misenre mei
niiiiphoiia, dpmiftusarehiepiscopiis,
' vel sacerilos, Deus, el oratioiiibus ibi jjeriiiieiilibus. Quo fiftilo,
incipiat ariljphonain CKII?accepisset: acetutii. Psal. duo de secunda sede Jilahiani incipiant, quani in
Magnificat, Hoo finito, doininus archiepiscopus, vel choro cum procCssiorie fitiiant. IIoc expleto, inci-
sacerdos, abluat irianus suas, et mediocri vcce sine piattir niissa, et celcbfelur moreferiali.
boininus vobiscuthyCaaiei.Qremus, Refecli vilalibtis, •RECONGILIATIOPOENITENTIUM.
et Per qinnia_~sdicnla smctiloruiiidicib,in liiie Amen.
laniuiii respondeatur et sic ari refeclionenj panis et 1'ERIAQUINTA 1NCQENA DOHINli.
aquavpefgaiit. Post praiidihin erigalur colunina cerei, (Exeodem nts. Bigol)
«qriolinilo, Completbriuiii cum sileulio dicnlur.
Finita Nona, dominus archiejjiscopus; vel ejus
EXPULSIO PUBLICE POENITENTIUM. vicarius induius alba el slola Cuni cappa rubea",vel
: ; .'FERIA QDAHTA" IS CArifE JEJUNH.' sacerdos siiie cappa. cum diacono el subdiacono in-
tns. dutis albis el stola, cum canlore, prpcessione ordi-
,,,,;., (Ex eodem Bigot.) pergat ad occidentales porlas ecclesise ad re-
- Ad NOnriiil hymniis, antiphoiia ,rcapilulum, re- nnta, CQnciliandospojnilentes. Et domino archiepiscojjo
gponsoriUm, versus de serie psnlmorum..... Dehinc sedente juxla jaiiuasecclesiaj, processione slaftle in
paret se archiepiscopus, yel ille qnl iii loco ejus navi ecclesi_e(4I),Tegatur a diacono,. more lectio-
ftieril ad absoliitioneni faciendam cum canlore; et B nis, IiaecJectio : Arfesi:tempus, o venerabilis pontifex.
diaconus ei subdiacontis siiil revestiti \%_% in alfais,- Finita leciione.dominus afcbiepiscopus, vel ejtis vi-
.eteani\al.:, ealur] aiile crucifixum, el ihiTaciat Do-- carius, se erigat et:cantet antiphonam Veniie, ter,
miniis afchiepiscopus sermoneiri ad populum, quo et finint. Canlor incipiat psalmum Benedicam Domi-
finitOj birihessiht piOiuaii;. Canlor incijjial septem nnm, eldicatur toliis psalmus, sihecesse fueiii, et
psalirios pcenitenliales Dbtnine, ite iit furbre, etc. ad quemlibet versum repetathr anliphbua Veiiiie,
Qiiibus finitis dicat domiims archiepiscopus oratio- Venile, et interim Dominus archiepiscopus, vel ej'us
iies ibi periiiienies.Ultima oralio Absolttiionetnet vicaiius, poenitenlCsin ecclesiam intromillat cuin
remissibiiem, etc. Dtjhine jiergat dominus arehiepi- baeulo, et reconciliali ardenies candelas ad altme
«copus ad majus altnfe, el super ilJud henedicat deferant, alii exslincias J.QQ vel -nullas, el dohiiiiUs
cineres cum oralionilius ibi perlinentibus. Quibus archiepiscopus, -vel ejus vicarius ponat nianum suani
peractis, tribuaniur a doniino archiepiscopo et aliis * supercapiiareconciliatorum.danssingulispacisoscu-
sacerdoiiljiis, etiiiierim canietur Jisecantiphona Im- lum, dicens : Pax tecum. His itaque Jieraciis proces-
mulemufhqbiiu. Alia aill, Juxta [al., Inter] vesiibu- sib redeat ciifti silefttio, el fiat serrtio ad populum ;
liiin et alttiie. Qtta finitai pergat dominus afchiepi- quo finiio, domihus archiepiscopus cum diacono et
scopus cumprocessiorie acl occiderilales porlaseccle-- subdiacorio dical septem psalmos pajuiteniiales cum
sisead, expellehdos ii>ajiiitefttes,:etVcantor incipial proslraiione, choro rcspondente. Qiiibus finilis,iaii-
Exdtidi nbs, Bomiite:.I'saI:Salvtim me fac,- Deus, et. iiphona Ne reininiscaris; qua fiiiita, doniinus archi-;
tbiteretur Exatidv. Quibus finitis, legatiir hic isernio: episcopus pajiiilenles proslralos absolval, dicendo
a diacoivo: Vox sdiigtiinis,- dehinc poenitenles eji- preces Kyrie, eleison, Clirisle, eleisoit, Kyiie;cleisott.
cianiuf, canlarido Ne feminiscaris. Tiihc Dominus |C Paler noster> El:ne nos, f Satvos fac. f Mille, eis
archiepiseopus: cuhi eis loquatiir, et iclaudanlUri anxiiitim. 'f Doiniiie exaudi. Doininus vobisciim.
-[«/.;chiudat] fbrbseeclesise.Qiibfiiiito,redeat proces,- Oratio; Prwsta, quwsumus,Domine,ltis famniis luis.
sio ad altare dexlrse crricis in capella sanCli Omtio : Afcso/KftbneiJi ef rimissionern:
. (.10) Nuhc (lieitiir f Fecitque Dom. !: ' j •• __V.
(41) llsec lectio a"nohis iiifra eiriiiur ex vetuslo codice ms. ljihl. cathed. eccles.Hotomag.

'
.:;-.:'./°v.' - - .'" SEEMO .iR€HIDI'ACONl ".;;./
Ad archiepiscopum Rotocnagensem, p.ro recoiiGiliafione publice poanitentium feria quinta
•_;'•. •'•;_ in ccena Domini. -.
' '
(Exins.PonlificaiilQOattnorumbibliolh.cailiedr.Roioiiiagehsis.)

:. Adesl feniphs, o venerabilis pohtifex, vbtiviim noster constituit Mediatorem ut susceplum, sicuf
alBietis, co.ngruiimpoehileniiijus, oplabile iribulalis.' ille, in hunieris reporles ei peccatorem. Accepisti a
Adsuiitfilii lui, Pater, qtios Dornino per Spiriitim Domhio aiinulum discretioriis el honpris, ut quaj
.:san'ctu'ih-vera''-rnale'rEccjcsia in Jselitia pepeiit, sed signanda sunt sigiies, el qua aperienda sunf pfodas.
ilerumvsuadente diabolb a sua iiiiegritale I@^ cor- quse liganda sunt liges, quae solvenda sunl solvas;
rtipios, .miserps factps et exstiles novis quotiriie do- atque credenlibus per fidem bajjtismatis, lapsis au-
loribus ingemiscit. Pro lii.s suppliciler oranl qtii- D tem et pajnilenlibus pef minisleriuni reconciliatio-
cunque .feiices.iii;sinii suo reinanseriiiil, quiqtte nis januas. regni cpelestis aperias. Moveal pielatem
clivina se prolegente dementia, in fide slabiles per- liiam fletus ipse miserorum. Maria flevit et suscepln
siiierunt.;Reminiscen.dum. qtialiier a pntre clemen- , est-Tn hac nocleiiegavit aposlolus,et lacryniis suisi
iissimo suscepfus sil.filius ille niinor qui iandiu baptizatus iierom reslimttis'esi. Publicanus de te
ciuee pa-
porcos pavii,, qui pate'rnse hsereditalis p.reiiosa sli-. loneo apostolattim meruit. Lalro de !fjg Jerusalem
-pendia iiifel;citer:dissipavii. Palet pater, patet ho- radisum inlravit. Ploral mater nostra
-die mariahs de latere Salyatoris fons ille David iu Orans profiliis suis, ef lacrymw ejtis in tnaxUiis ejus
quO meiisliua.abluunlur, in quo peecaiorum nigre- (Thren:x,%, Miserere, miserere, Pater,- quiti venit
dine obsoleti,' per humilem confessionem super ni- iempus misercndi ejtts(Psal. ci, ii). '"'._"''
yem dealbanlur, Ad hbc eiiiin te Deus el Domiiius
155 ACTA VETERA,. 1M"

: TABULA PASCHALIS

; Anno Domini 16"?. ...

Ex cereo paacliali calliedr. ecclesimRotcmagensis.

Annus ah Origine mundi 5678. A Doininica i Quadragesimse aniii scquentis 19 Feir.


Annus ab universali Diluyip4055.; Dies Paschaj aftiii sequeniis 2 April.
Annusab Incarnalione Doniifti 1678. Aiiniis ab insiitulione saftcti Melloni 1419.
Annus a Passione ejnsdem 1645. Annus a iransiiu ejusdenil368.'.,,'"'
Annus a Naiivitale R. Mariae1692. ; Annus ab insiiiutioiie sancli Rbmani 1032.
Annus ab Assumptione ejusdem IG28. Annus a iransitu ejiisdem 989; >'.-•
Annuslftdiclioiiis I. .,—;; Aiinus ab inslitulione sahcti Audoeni 1046.
Annus Cyeli Solaris 7. Anhusa transituejusdem 1033.
Annus Gycli Lunaris 7. Anniisa dedicaiione > htijus
•' ecclesise metrOpoIi-
Annus prsesens a: Pascha.jirajcede.nle usque ad Pa- tanae: 614.; - ; ;: ..•.-.•
scha sequens. esl commuiiis ahund. Aiinus ab institutiohe Rollonis primi ducis Norman-
Epacia 7. . i .- nise 766. . :, V
Aureus Nttmerus 7. AiVritisa iransitu ejtisdem, 760.
Liltefa Dominicalis B. , Arinus a coionalione Giiillelmi primi ducis __\HQQ
Littera Martyrologli g. Normanniaj ih regno Aiiglise604;
Terniinus Paschse 17rApriI. <_. . - <'-.. Aiinus ab obilu ejrisdeni.590. :
Dies Paschse 10 ApriJ. Aniius a reductiorie ducatus Normanniae ad Philip-
Luna ipsius S.April. puih II Francise regem 474.
Annofinum Paschale 18 April. Annus ah alia redueiione ducatus Normaiinise ad
Dies Rogationum 16 Maii. - •n Carolum °V11 Francise regeni 228. ,
Dies Ascensionis J9 Maii. - Arihus ponlificatus SS. palris et DD. InnOcentii pa-
1S9 DiesPenleeosies 29 Maii. , "pseXl2. ';:. V
Dies Eucharislise_9,Jun.ii. V Ariniisab institutiOne R. patris et DD. FranciscifV
Donunicse a Pentecbste usquead Adyenlunv25. archiepiscopi Rblomagensis et Norinanniie pri-
Dominica prima Adveiitus 27Noy. Vroatis 7. . v , V•
Litlera Doniiiiiealisanni sequenfis A, Ariiitis a nalivitate CIiristianissiiui Vprincipls Ludo-
Annus sequens eslIC79 cpnimunis ord. vici XIV, Ffancise et Niivarise regis, 40.
Littera marlyrologii anni sequenlis t. ..:. Aiuiiis regni ipsius 35.
Doniinicsea
- simam anninalivale Domiiii usque ad Septuage-. Consecratus es.t iste cereus in Iionore AgnTimnin-
sequeniis 4. culati, et in hoiiore gloriosse Virginis ejus genitricis
TerhVinusSepluagesimseanni sequentis •ITFebri Mafiaj.
Domjnica Septuagesimse aftni seqticiiiis 29 Jaiiuar.

-;_ FRAGM-ENTA ..
Ex Ordinario ms. cathedralis ecclesias Rotdmagensis.

Sequentes cceremonice non observanturin eadem ecclesia.

_{In Nalivitate Domini, infine i nocliirni.) C Residuumofficiifere cqncordat cuin offtcibDominicm


:
Onines de secunda sede ift superliciis in modiim iii Albis. In fesio sanctw Triitilatis.
cofonse canlent prosam. Canlor eum cappa sua ni»
gra; stans ante 201 formam chori; incipiat Felix- VNotaqiiod ad n, v et yiii lecli.oiiesmajtis alta re,
Maria. sepulturse regiim incensenlur, et archicpiscopiis ei
Post noitum respcnsorium. decanus, si praeseiilesfuerinl, a" dtiobiis sacerdoii-
Omnes de majori setle in stiperliciis, excepto de- bus canbnicis ih cappis, ef posiea chorns a duob us
Et sic fial ih omnibus fesiis triplicibns.-
cano, in iriodum coronse caiiteftl prpsahi, et incipia;- pueris.
. .-.;. In festo corpofts Cltrisli,gd I Vesqeras.'
ttir a catitore Qiiem wthera el ierfa. -
De annotino Pascliq. Magnificat cariletur de scxlp ei quiiilo tpnis.
'-.,.' InPurificaftone B,Mqriw,qd_\ VeSperds.'
Officium^deaimotinp.Paschanoivpotest fieri, nisi jiemofiaS. Severi fiat 01)'reverehtiamcprpofis ejtH
evenefit post oclavarii Paschse. Ordo in aiihotino, qtiod iiiVecclesiaRotamagensi reqrriescit.
VPaseha, feslum de: terlio responsorio duplici. Ad -' Ad tiiissam. :
Vesperas antiphonsede majori sede el cum netuna.
AuiiiJlionn.Atlektia, psalmi de die. gQg Sequatur missa, novem cajipsein choro.
135 30ANNES ARCHIEPISC."ROTOMAG.
In diebus-Paschm,Penlecoslesi:Assiimpliqtiis}Dedica-:iA gloriqsa, "demiim it -dexlro choro canletnr usque
iionis ccclesim,Cl S. Rbinani,•adtiiissgin. Qub pja, ei (ihialiir a siriisiro tiiproVPsal. ilsgnifi-
Omnes cappse in choro, hoveni sint in linea [«/., cat C-Uiieturde sexlo et quinto tonis; et posi tilii-
ih niedib."! 'riiitm Versiini ihcipiattir aittiphona Ascendit, a siiii-
siro cliofo, et dividalur in qtialuor partes, ul stipra
: JjjAssKmpfione B. Marim, ad i Vesperas. ;-nolatur; et post Gloria Patri cnnietur a tolo choro
Anliphona cum Irina repelitione Ascendit Cltri- Iiisimul, el duin incipitur Magnificat incensetur nia-
slus, et canletur a dexlro Chorousque Et hatc est jusallare. .
illa; ctposl caiilelur a siuistro choro usque ln qua

';: V::OEP;KI€ffl';ISFAlTUM. :\^vvvv

In feslo saticli Jbaniiis evangelista3, post secundas vesperas.


;'.'.> - (Ex ordin.,ms. Bigol.) : - : ;

Hoc fiiiito, dtiOjJueri tunicis et aiiiiciiisindiili, te- ';B tinumqtieniqiie versuniidicaiit Laudes reddant, elc.
nenies candelahra ciini cereis afdenlibiis, et omnes i Jienedicamus ad placilum pueroruni. Sequilurpfo-
pilerf ecclesiiseg®3 'n cajjpis tenehles cereos ar- cessio ad altare InnOcehtiunv cantando"l^ Digiius a
(lentes cum suo episcopo exeant .de vestiario bini et , ditjnis cum yersu et regressu; versus ad placiuun.
Ijini, canlaiiles^CenfMm qugdiqginlq,,et pfbcessiorie,; Oratio, DeK..qui licet. In reditu de S. Maria aiitiplio-
oftliifala veniant per chorum et eant ad Aliareln- : na vel responsorium ad placilum, ut^prsenotaiiir'f
nocenlium,el ibi slatipneni faciant, et,8ijialuribi,et '.- Post parium. Oremus, Deus qni salutis, elc.' Qiia;
Ires jjueii cafttent f Hi eitlpli sunl. Qtip:iifiito,-,se-VVVfinita pueri cum suo episcopo anle _maj'iisaltare
qhattir aniiphoiia Intiocenies, Tres jjtieri f Lmiamini.':_ eant canlanles, ul supra notatur in die S. Stephani.
Episcoptis Oremus. Deus,ctijus liodierna die.in red- V Post primam benediclio episcopi, ut supra...... Si
itu ainiphonavel fespOftsoririih de sancta Maria .... Dominica fuerit sequatur aquse benedictio, et post
ad placitiim, duppueri cahtent f Post parium, epi- Tertiam aspergalur, et post sequatur processio, et
scopus Oreinus. Detis, qui sdlulis. Pueii dic&al Be- sit de naiivitate secundum suum brdinem, et piieri
. nedicaimts. Sequatiir beiiediClio episcppi,. et dicat: : in cappis sint in superibfi parle, ut siipra notalur
mius puer alta yOee Humiliaie vos tid benedictionem, ih die S. Slephani. 205 Ad missani Olucium. O.m-
ef ali.i.fespohdeanl Deo gralias. Reiiediclio: Doniitius ries pueri in Cappis iu iuedio chori regant clioruhi;'
omnipolens benedicai vos, elc. In craslirto est festuni episcopus iiicipiat JS-Kore inftintium. Psal. Domiiie,
driplex,\(l%) sed puefi voluntate faciurit illud fri- : Dominus nosler. Kyrie, eleison et Gloria foslive.
plex.] Tiivitaloiiiiiri doininus episcopris, cunveo duo Oratio. Deus, cujtis hodierna. Epistola in canlii cum
ptieri Vettile, qdoremtis, psal, Venife,etc.i, domintis £*prosa, ut siipra, Vidisupra rtioniem. Graduale,
episcopus legritVnoiiaiii lectionem exppsit. Angelus - pueri, ut praenotaturV: Aninia nqsira. f Laqueus,
Dotttiiii tippartiit-.Diim noria Iectio legelur prganf ,EpiSC0PIlsi cum eo oriiiies ptieri in moilunvcoipnaj
pueri ad vesiiaiiuiii; qua fiiiita, exennt bini et biiii Alleluia, Hi sunl qtiicuiii^ Sequeliliam episcopus iri-
cuin cereis ardenlibus canlanles resjionsbriuni Cen- cipiatCe/sii: pueii. Evahgeliiiin ih caiilu Angelus
tum quadraginta.Tres p.tieri canieht yersum et pro- Dow.iwapparuil.CredO. Ofierloriiim : Anitna noslta, -
saiii, el aiile altar e in .nip.dnm.coronseillud finianl; quo quod iiicipiatur ab episcopo, etc.-Oriviiia, ut supraV
finiiogO^incipiatur psalmusTe_DeK»?/aurfai?jHS, quo Deinde offerani omnes qui volueriiit, ut suprn uo-
finito iiicipianiiir ibi iiiainliiiaj Laudes, elTeiieanl ad tatur. Ad .Vesperas duo de primn sede regant cho-
cliorum, el ibi iftmediochoii fiiiianlur Mafulihse.An- rum, ariliphon.e de prima sede incipiaiilur, el cum
tiphona in Laudibus Herodes iratus, p.sal.Dbttiinusre- neuma liiiianiur. Aut. Tecum principium, psal. Di.rit
gnavil.kal.A bimalu el infra,psn\.Jubilale, Ant. Vox : Dominus, etc. Capituluin : Ili empli snnt. Doni.imis
in Rama, psal. i>e?(s,Deusi Aat. Svb throiio, ps,Sl. episcopiis,: cum eb duo lunicati t^ JHS(?in perpe-
Benedicite. Tres pueri iiicipianlln pnlpito aniipho- tuum...... -AnU0 guam gloriosum est, psal. Magni-.
nam LattdeSreddatit pueri, psal. LaudateDoininum. ficat; et landiu cantetur Deposuit potentes, quori ha-"
Aiit, Lattdes reddant.f Ltitidule eum.kat. Laudes culiis acclpialnr (ab eO) qui acclpero voluerit;
reddant; et sic;-cliorus ps.almuin fiiilal; ; pueri ad Vesperse finiaiuur a dieiaiio, etc.

(42) Ms. calhedralis ecclesise adtlil.

;@FFIGIUM STML^,-SEU. ;TMUM-B:EGW.

' Ex - qrdihario et. libie offic. mss. bibtiothecw Bigqtiandi.)

2$MS Offtcium trium recjunisecundtm ustim eccle-:B amictis, et debenl esse de secundd sede scriplilti
' siw liolomagensis. Die Epiphdnia;, Teriia cantaia, tabula ad placilum scriploris. Extribus regibtis me-
tres de mtijorisede more regum indulii:[nl., cappisel. ;-. diits ab [aL, ptintus stgns retro: altare, quasi qb]
coronis oriiali], et debeittesse scripli itiiabuia, ex.trir , oriehte.veniens, stellum cum bacuto.oslendens,dicai
bus pattibus aitie tiilare cohvetiiant cunfsufs. farnii- : alt.e :.; vv;;...: VVV-."; "",:.-. '":,; "''_;_' .',.; :V;:'
tisportantibus tegum .oblaliohes induiis iunicis ei
" "
557 '; "'.'"-.' ,.',;-;..'. ACTAVETERA... r ';,_«£:

Tunc procideiites reges; ad lerrqip simul, saiiitent


C pueritm , ila dicentes;: Salye, princeps isaeciilo-
nim (45). Tunc utius ti suq famulo aitrutn qccipiatj
etdicqt,et-offerat': -;:,-. -'- '•>- "'; • .; .;';
Pi'ocessioi?e'[ai.J_?roeessi.o].i«
naviecciesimcotistiluia,
siaiibnemfqcidnii»l,,faCiai]:Dum':auiem-processio
navem ecclesiw inlrare cmperit; coroiia ahle qltare.
icrucis£iil. ante cruceinjpendehs adnfodutii s'tellm'_\pV.
ytld. accendtiluf] etinagi stetlamosteiidenles [al. audiv
cuni baculis]. ad imaginetn Sanciw Mqricestiper ultare -
cruci.sprius posiiam ciiitlanlespergtint :'

I Q - Inieriln fianl oblaiioites aplero etLpopulo(ii); [el


'- di.nidqiur oblalio prmdiciis duobusi canonicis.] Ttinc
- V magis. or.aniibits,et qiiasi.sOiiinosopitis, quidain puef
'tilbaitidutus, el ainiclusuper caput quasi angeins
! ;iti:'pulpito ;[al,; cinle ali'arc\ :iitis dicat iiqncqhli-
:-::plibnam: V-VV'°> >;:--.;--..- -V,
159 JOANNES AROHIEPISC. ROTOMAG. IiO
A Ad missam ires reges rcganl chorum, qui Kyrio,
Fons bonilalis, Alleluia, Saticlus el Agniis cunicni.
OfficittmEcce advenii. Epislola Surge, ilhiminnre,
pradicli famuli cantent graauale Omncs de Saba.
* Siirge, illuminare, offerioriutn Reges Tbarsis.
Deinde offerantreges, et bmnesqui voluerinl, eit.i

'o"--;0FFICilJ.M:-SIiOT
'fE%grdinqriq ettibrg gffic. ttiss, biMibiliecmJiigolidiim.f-
141- AGTA VETERA. im

ORDINATIO EPISGOPI.

(E.Tveltislissimo Ponlificali ms. bibliothecwcatheduilis Rotomag.)

Indie ordinaliqms: episcopiinanissime pulselut et f;Vbii^itufj maxiiiieul, ,egimus iji cahbhe Cartliagir
canlelur Prima; pqst. guam eqlur.qdcapilulum, ibi- iiiertsi^ "antea .^ilJg^ntissin^Vfjex.S-Min^itirV '.6"u'iiv.":-ofnn|
ijuea decang, tiichidiacqiip, cdtitbie. "el/ctiiicellqrio ;;;;feharitaib:de,lidesahcfai TrhutaiiSjj^f.; ihlefrbgeifiiiv
ordiiieititir qui deiieiit prbc.ederp-minikri,: sictli/m •;v<ie.:.jiyefsiscaiisiSVetymofiJiris^qiiiBVliriib;fegiiiiiiii
tn.ajoribusmosest/fesii.vilalibiis,_lio'C esf, dubticbiylhi rtifeohgrhuiitiVbtiqhseiiecfeafiaVishnfvfeiiiiefesbciiii-
cum tlinribuiis, dtwsiihdiacotiicumciicibtis, seplein ^ilhm " j-?s iAppslbii Vd.ictivm.i; M
acoiyihiCuiii'catidelqbris]_eipereis:,;septiinisitbdjacqiii (J "Tini: V, 22). Ef ut eii ?m Is ffhi esi°pfdiliaiiijiis
cum Evangeliqriim_libris,;sepleiii_ didcotii Ctittisdhclis , anteaerudialurqualifef^JjVKbcfefihuri
rdiquiis, duodecimpriisbptcrI:itiduii.platiel_is;;q .'triiri;bpoj'teai cOhyeftafi 'in Ebcle^j-r^iiuiiffejjre-
thiis indutus podete eum vasculq tiureq Clirismdiisi VljehsibilessintiquiVei mnnhs,Ofdihaiibjiisi.hijjpiiunt.
Teriia pulselur leitipqrtihee, et fhieriiii prieptiret: se ;;, Eadeift diviija ahclbfilate gfvpf«CeptbVinlerfbgainiis^
dotitnus'•aicliiepiscbpiis sanddliis et "216 cwleris V;rte,;dileciissjihefralef,; cliafifate sihcefalsi.pniileni
omnibns iisque ad dalmalicam. Tutic iiiduilur ctippa, ;vprbyideftlihrrituaifij quiJrijiimtoaVcapaxVesfiiairij-av:
el tenens bactttuinpastbrdleihJn inanu procedit e '"'divlhae Scriptufaj isehsibuifvaccbmmbdareVvoIiieV;
sacraftq. Simililer oihiies episegpi,cxetinlitiduli, tpse ,,.ris£X&5)::;..:";'/;.:.::://;: :::,'/;:://'.;.//.::"://":'./
aiitem electus hecdutiiiiidtiatur sqiidtiliis, sed ttinium ;;;;.^
albti, eisldla, ei Cappa;;tlec ferqi bacuitiin,' sedpo- '/;'injtelIex.er.is'pleB^
natur super tillarecuhidnnulb, usqneduiii/.cbnicira- ^'ybcefeeiVextjiiiplis?
' Res;ipj?s?'b.yplp.: :':/. ./;/'/.:: ':
tus accipiatderaahu .fltcliiepiscq/.i, .Venieiiies.MXem.- iiiieri bgtiiio:' YiSpef Devgfatlamet -tham;:idiligbn-;
iiiecclesia;ponanliiriedeS iiti:;Dbiiiiiiis .meixopotiia- /,; tiaift.ialis esserqualeni episcopiini glg.resSedebere
hus sedebii verso dbrso addltate';'/ sedilid.vewcmle- VVcjpeef iAppSioitiii '"videiicei,/Sqbri,utii,/pritde)iipit^
roruitt episcoporutii:pqntinltir tinle /qculos meifqpoli- '/.pudicuin, pmalpin,:hbspiiHleiti,:<Ificibr^)i;M .ytitd-:
taiti. Sedes auteht ipsius eleClipoiialur in itiedio,hoii ! letitiiyti;tibti per.Cti^qrem^ed.nigde$iim;non liiigio-
lamen _adniajus atlqre.-Coinprgvinciates.quleni/epi- ..suiii.nonCUpidumTfl^ T?mi,iiii).:i? ;yblbi., i, •.; '//
scopi bfferanl eleciumdotnnq melrgpolilanq, jiis ver- 0 /:dn.terrogaiig.;:y\&:..caslifatein; nierijti.s;et."cpf.p,o.i'!S ,;
bis: Reverende Pafer, posiulat sancta niaier Ec- "iieb cIbhaiiie,'custodirbr,:eiiiihea filibs tribs eiiutii-
clesia N. ul huricprajserilem pfeshylefririVadonus ,.,rei,^.yoio.r.,,r .„;.>'-:v:v;;^"";;;.;>;;;v^:;..;vv.v;,;1;;° -'
episcopaiussablex&tisiEirespdndetii itieiiopoliiatHis: V;;VJiiie&bgatih..Vislv6alb,PeiTOVet rSahctffiRbhianse
Scitis illum digniiin- esse? Et episcopi";':Sciriuisei Ecciesiavesse subdiiiis securidum stiitufa-Patruni? -
credimus illuin esse dignuriivquanliim liiijrt.ihaifrn - fy Volo. - ,.;.,,';:.' ""-v^;:;
sinif nbsse.' £T btiiiiesH:Deo - Y\i saricfse
gilitas respbitdednl :' :;:;.;; Tnierrogalio: RotomagerisiVEcclesise;;
-g^alinsv'- -->::;.V>>^-:::,:;.; ::-.--,::,:: ;;r' -^iuiliique_ef subcessbribusiiheisibbediehs essebfsrib-:
Tuncinclrbpblttdiius
• odepiscopos: Audiahui^ si -^itus^-^-Vblbi-^^-^----31- i"/y&A'i:":';'/[i''/';/;t'::'',
placel,- quid de>ianla;:cbrisecfallbrie sahcii^Patfes Inlerrrogalio. Vis miiii e.t Ecciesisemese pibfes--
sfatuere.;Tutic caiiceiltifius-iegltl dislihcideitipeiie sionein facere, sicht hiois^aritiquiiusconstitulus ob-
ad iitieliigendtiniIIOK-deciettij^icehsclnbefdoitipe, ird^ivuit^sVjJv.VQlp.jr-ef.paKiluS;.;Sum:tinv,eiuhibus
benedicere; Etdqmnus :• Quidquid Iri hobis-GliristO ,-;Oivedife/.,i'.-;::;,V ;/,_ .;::,::_'/zc, _:•.::/;/:://:. ;>;;;:;,-_
displicei,hoc sanctusSpirilris eriiundel. ' V; ";:V interrogalio. PauperibuS;et(pieregrihis,:0muib.i!ST;
217 Ex DecretisAiiacleti jjapse. Artaclefus epi- que indigeiitibns vis esse propter ftbmen -DouiiiVi
scopus uhiyersisepiscopis iiiTtalia consiitutis. affabiiis etmisericors?
- S YOlo. _.
> .-
::-;,;- , .-...;..
.,;->;------;>•;;>..
'i:-Jii£:)i'(jij>:s:j:5..-;.>:;:
_ TKKCtnelropoiilanusadeleclum: Atidisli,; chrifisr
sime, quod nntiqtia sancloruni Palrum iiisliUilio Deinde dicalur ei liwcoratio.
docei el prsecipil ul is qui ad Ordinem episcopalus H;cc omhia el cu-tcra boha tribuat libl DOminus,
(45) In Ordineel.Pp.nlificali romano Iegilur respoiisio -.Itaex lolo corde volbrn omnibtis obedite.et/
cor.senitre. . _ . \
1-43: 10ANNES ARCHIEfrSC. ROTOMAG. -IU
et custodiat te atqtie cbrrobofei in omai boiiiiate. Aiiiclinaio super Tninc famulum tuum cornu gratia»
Et respondeant omttes: Ameii. sacenlotalis, beiiediclionis tuse iu eo effimde virtu-
Interrogatio credidiiatis. Credis, seciindum inlel- lem. Per.
et
ligcntiain capaciiatem sensus liii, 213 snnci.i ;i Sccrela.
Trinilalem, id esl, Pnlieni, et Filinm, et Spiiiiiiin Hsec hoslia, qiixsiinius, Domine, emundel nbsira
sanclurii unnm esse naiiiraliiei' aiijue cssentialiter ei ad sacrificium celebran.Iuiii, subdiloruin
Deum omnipolenleiii, ajleriium et incoiiiinuiabileiii, delictn,
libi corpora meiitesque sanctificel. Per.
noque tnmeu ipstttn Pnlrem esse qui Filius e&t,nec
Filium ipstim essequi P.iler esl, nec S|>iiiiuin s;in- Infra-actio.
clum ipsum csse qtii Pnler aul Filius est, sed Pa- 222 Hanc igiltir ohlationem servitutis nostraj,
trem semper Palrem, Filiuni scmpcr Filiiim, Spiri- seo ei cunclse fainiiise tuse, qiinm tihi offerimus eiinin
lum sanclum semper Spiritum snucliim? r, Cicdo. pro faniulo luo N. qiicm ad episcopnlus ordinem
Inlerrogatio. Credis quod Pnier plenus Deus esl promovere dignaius es, qiuesumus, Doinine, "ut pln-
in se, et Filins plenus Deus est in se, ei Spiritiis caius nccipins, el propitius in co tua dona cuslo-
sanclus pleiius Deus esl in se, et lamcn islas ircs dias, ut quod divino niunere consecutus est, divi-
personas non tres Deos, sed unuin csse Deuni vivum, nis cffectibus cousequatur, diesque noslros.
veruili, ex quo oiiinia, per quem omnia , in quo
omiiia quse sunt in ccelo et in lerra visibilia et in- Postcommunio.
visibilia? ,i$ Assenlior et ila creilo. Hseenos comnuinio purgel a crimine, el coc.lesiis
Iiiierrogaiio. Crcdis Dpaiiiium liosliuni Jesuiii JJ remedii facial esse coiisones. Per.
Chrislum Deunv veriim , pieivrim et perfectum ,
coomnipolenteift el "coaequnletivper omiiia Pairi iii Ad poliicem cbnsecrandum.
divinitaie, lemporaliler naium de Spiiilu sancto ex
M.iria semper Virgine cum aninia raiionli, duas adDeus el Paler siiblimnri Douiini noslri Jesu Chrisli, qui te
ponlificnlem voluit dignitntem, ipse le
habentem nalivitaies , uiiam cx Patre seieriiniii, chiisinnle et delibuiiouis lii|tioie peifiindni,
atieram ex malre lemporaleiii, Deiim veriim ci ho- el sjiirilnalis mysiicie benediclioiiis ulicriale fecundei, ut
miucm verum, propiinm in utraque iintura, aiquc quidqnid sanetilicaveris et consecinit;
perfeclum, 220 n0" adoplivum, non plianlasiiciiin, iiianus isiiusvel pollicis sanctilicelur, imposiiio cuiiclisprofici.it
unicum ct iiiiiiin Deum, Dci Fihtim, ni duabus na- ad salulcm. Per.
luiis, in iinius personse singularilntc, impassibilcnv llenediclio bacttii.
cl immorlnlem riivinilalc, sod in humanilate pro
nobis el pro saltitc noslra passtim vora carnis pas- Omnipolens et miserieors Deus , qui ineflabili ho-
sione, die quadragesimo posl resurreclioiiem cuiii nitate volis siipplicaniiiim assisiis, quique ex lii;e
carne qua resurrexit et animn ascentlisse in cajluni, pielalis aburtdaiiliii aileclum peiendi aitfibuis, lilt-
el sedeie nd dexteram Patris,. inde veiitiiruin judi- culo huic qnem ad puslornhs oflicii signiim in ^23
care vivos el moiiuos, ct redditurum unicuique se- tuo noiiiine dedicaiiuis, ttise heiiedicLioiiis.yini, co-
cuiidum opera sua? i^ Credo. piose infunde, uleo paslor insignitus, sic populinn
Interrogatio. Crcdis panein, qtii in mensa Domi- luuiii sollicile cusloiltal quateiiris ab unitalc Eccle-
iiica proponilur, paneni laiiiiimmoriocsse nnte con- p sise nullalcmisdcviare permitlnt, sed iiifrnciuni rcd-
sccralioiicm, sed in ipsa consecraiione hieffabili po- iiilegret, quassaluin consolidei, seque una cum
tentia diviiiilaiis converti nalurnm cl subsianiinm grege suo integiuin lihi aique iininaculaluii; conser-
panis in naluram et substaulinm carnis, carnis \eio vet. Per.
non allerius, scd illius quse conccpta est de Spiiitu Benediclio anniili.
sanelo, et nala ex Marin Virgine? i^ Credo.
Interrogatio. Simililer vinum quod iiqtisemisliim Deus, lolius crealuric principiuni el finis, n quo
in cnlice sacrUitantliiiii proponitur, vere et essen- chiusa suiit omnia, liiinc nnnulum benediceie et
tinliler converti in euin sanguincni (jni per lance-un sanciilicaie digneiis; ui (jiii per eum famulo luo
hiilitis dc vulnere Doiniuici laleris cmanavii ? H; hoiioris iusignia contedis, virtttiem et prsemia lar-
Credo. giaris, quo et discretioiiis habilum scniper relinenl,
Inierrogaiio. Credis uuain, sanctnm, calholicam et vercelidei fulgore prseliilgeal, saiicim Tfiiiiialis
et apostolicam Ecclesiam, in qua h;ec singularis quoqne nrmatus liuiiiimine, miles incxpugiiabilis
gratia eliieiiur, in qua tinum 221 dalur baptiSiiia, acies diaboli conslnuiei' eviucul. I'er.
ct vera oiiuiiiim remissio peccatorum? I^Crerio.
Inlerrogalio. Anallieiiiaiizas oimiein h-cresim ex- Hic iinmillilur ep'.scoptts in calliedram episcopalcm
el dicitur hwc oratio.
lolleiiieni se adversus hnuc saiiciain Ecciesiani
catliolicam? \\ Aiiaihemalizo.
Credis veram resurrectionem Omnipoiens seinpiterneDeus, qiii distinclis ordi-
Interrogatio. ejus-
deni cnrnis quam nunc gestns, ct vitam ajteriiain? iiibiisoiiincm iiiilifium cojlesiem digiiatiis cs in su-
i^-Credo. p pernis sedibus onlinnre, quiqne b.-aiiim Peirum
Oralio. apost>ihiii) in catliedrani liuuoiis totitis Ecclesiaj
subliiuasti, et Muliliiam. ejtisilein consoiiem in
Hsec libi fides augeniur a Domino ad veram et liuoiio aposlolico residere volttisti, quscsiiiiius, pro
irternam salulem [«/. beaiiiudiiiem], dilectissime itin iiiiiiieusa niisericoriiia, 224 effiinde gratinm
iialci'. ttiam in loco i»io, nt sii h;ec seiies cutlietlra honoris
Oraiio ad missatn. et dignitnlis in conspecUi iiinjeslulis ma>, ad lau-
Adcsto, Domine, supplicationibus noslris, etquod tlem ct gloriiiiu iioininis lui, ad lionorem Ecclesiaj
noslrse huiiiiliiatis agendiim est nvinisierio, luse vir- tiise, ui quiciinqne in ea leeligeule rescderil, re-
tiilis impleaiur effeclu. Per. qiiicsc.il supei ijum gralia septiformis Spiritus tui.
Pei lledempiorem Dominum nostriim Jesuin Chri-
Alia. sfuiii, qui lectiin \\\'\l ei, in uiiilate ejusiie.n
I ropitiare, Dominc, supplicalionibus noslris, cl Spiriius sancti Deus. Per. regnai
145 ACTA YETERA. 1-JG

NOMNTA KGtpMXJNlM
<ExeodepiPottlificalims.) -;.;:...,.....

Hi sunl vocandi. Guillelinus de Arcis, filius IIu- A tus de Tot simililer, Goiffridus de Comanvil, fili.i
beiii, Rogerus Arundel, Guillehnus de Vernuni. Hellonis, filia Ansguohli, Ricardus tle Fonte, (ilia
Hi sunt cxcommunicandi. Roberlus filius llelgo- Renzelini, Radulftis de Argento, de liliabus Ansguol-
nis, Guillelmus de Poileio, Gunfridus de Falesia, di, quariim unaiii hahel Ricardus, alteram Gisle-
Gualierus diaconus dc Sanclo Leodecario, Herber- beiius. Monachi pecuniani habentes.

MONITIO EPISCOPI AD ORDINANDOS.


("x Ponlificali ms. bibliolhccw calhedralis Rolomng.)

225 J'i c~e}el>rdlipne.:or.dinUiti:pmmunianlur4fM-: B rale, pfsesenlatioheiii vel proniotibriem procuraitti,


nandiqhqdpiire de peccatis siht eonfessi, elquiin.sa- siib qiipcunque [iromiseril colorb; item, per saltiihi
cerdqtaii brdine esse vblueiint priepafent se connnti-. ad aliqupsprdines prpmolus; ilem^pf ius conj'ugatris,
nioni. Onines eliamsibi providetint de veslibus ne- nisi lioc faciaf ih casu aiJHrepernilsso;;ilem,> nulltis
eessariis/elquod liabeatitiohsitras cbmpelenies;Cum i|iii exbothmuhicaius scienter;Ordlhes;fecijJit aliqiios,;
aguntuy ordines,. fiat sermo, si placet; poste_a ftatil et in susceptisminisirareprsesumpseril; 227iieiii,
inliibitiones sequeities, si , sint/generates ordines.di bigamus, Vel iiCorrujiiarum maritus; ifem, Deo sa-
episcopoplacuerit, ad lerrorein mate subinlraniium,: cruiafum virgihnm ViolatOr; iieriiVnulhis sorlilegus,
subhac forma. ._:/-//_, ...'•'•".-; '/'// vef necromahticus, vel artium doctor
. Ex pafte Dei oninipoleiiiis;Palris,.et Filii,*et Spi- sivefaetor;;sifeihs-:morboproliihitafrim
soiitico yei caducb, loua-
riliis saticti, el sttb poena excomftiunicationismajo- lico, vel aiiOiftcurabili nlorbo
ris ifthibeiiitis ite aliquis ligatus iiifra scriptis inipe- vitiaius; ilenis illegitimus,,;nisilabbrans, auficorpbie
scuni' eb liierit- ilis-'
dimeiiiis cpnlra saftcfonim-Pati-um decreia irigerat., peiis;itum. isuiBicienlefi iiein, rServhs' halivus pravier
sprad ordines.suscipiendos. PfihiO ergo, seciiiido et coiiscieftliairisetvolurilatem dohiihisiii, itenijiriiilltis
te.rtio inoiienms et inhibenius>sub poeiia anatheinaf. aVterius dicecesis,: nisililierns dihiissoiias haijuerit,
lis, ne qiiis se ingerat ordinandum,-nisi prius exa- ac etiam fituluin : sufiiciefttein. Vliem, iiiljil.emus
ininata jjefsoha, ciini tituib -ihatriciilalus, et,Virifra qupd niijliis Pfdinehvsiibdiaconalus accipiaf, iiisi sit
scriptiis ifuerit et vocatiis, ;ne quis eliam niorlalis aetaiis xvm aiiriofum, diacohatus x_i, pfesbytera-
peccati cpnscius, vel excominiin.icaius, aut suspeh-; lus xxiuet xjcyaiinuiri aiiigerit;- iiein, riullus reli-
sus ord.iii.es.recipiat, nisi jfirMspolestnlem habeiui. ,1 giosus de jureyelfaclo non professus; iieuv, curaius
coiifileatur etdeliiTe absolyaiiif. Ne aulem ignoraiis beiicfiojatiis, qui infra ariiiuiii i;rionfuefit ordiiiaius
ign0feiur,jrr6gulares,5269rii,secuiidiiin sacrosea-.. in preshyteruni a tempore, curiE-suscejiii», et pacj-
nones, abprdinibus prohibeiitur.diixihiusseriatihvet ficsepbsSessipnis adeplse, hisiex^iigpehsutiohe, qua
per - ordiiiehi :
specificaiidbs Quicunqiie hpmicida; etiarivrite sitiisus; juxia" cbiistituiioiiem Gtimexc::
ii.em,eccl.esiarumincendiariusiseu earuni fraclorTvjis. item, ftulfiis; sltie>yero; tiiulo-,; Vel cujtts Tituiusvad
fractus] violenius; itenv, advbeafus in catisa saiigui- iioniiiuluiri est redacius, iiisi iiv gratia speciali.
uis, vel riOtprius perjurus; iteni,exsecutor ssevorum QuibusQihhibus et singtilisdhfaiitihus ihipediiiiehlis
tarmeftioruui iii publiris admirtislraliOftibiis';iteln, supradictis. ul ab:hrijlisiivpdi;biclinunv siiscepiiche
Siiftoiiiactis qui qubdeunquebeiieficiuhi vel>liiuluin se ubslineanl,;"qiibus'jue;eiithVeisfiiefitdispeiisaiuiiv,
illiciie ariepius, vel religioneift laliter est ingressus; 228i,pra.cipifaiUs>suh pojna exchliiniuriiCaliOnissii-
ilem, invbiiior vel faufbiSiihbniacaruVn ijactibriuiii:; perius adriotata,el beiie;C3Veaitrifiiboihhiiiiii iniiti-
item, riposlala a fide vel religione, non reconcilia- Iaiioriehieinljforuiri ordiiianiioftiritin sacris; hesiht
lus.i.-iieiii, qui ab episcopisilisereticis, schisiriaiicis etiam gibhosi, vel niaiici, velalias corpore vitiati,
graliaii! sedis aposfolicse noft liabeniibus seienlef projiter scuiidaiuhl Cleri el Ecclesise eviianduiiV.
aljqtios [???s.nlibs] ordines recipit; iiem, qui sub res quam tractaluii esiis satis pericrilb-Sa
falsb litulo yel fiCio, aut alias Jjacto iiiitb crirtvsuo est,Quia fraires clvarissiihi, nioneo vosut diligentef et
pi'ffisenLaipredeliujiismodi tiiulb ppstqiiaiu ordinalu$ lionesie tolius missse ordinem, el consecraiioiieni,
iherit, eiderij restitueiidp, yelalias occasione hujus- :el fractioiieni alque coiiiniunicationeiii ab aliisjahi
lhodi euriidemvuon iiiquietando, vel qui aiinuam d.octis sacerdoiihus discaiisf; iJfiriSquarii? niissaui,
n
pensioriehij -vel qrigdcunque emoiuftieuiurii teriipo- " vesiram caiiiareprsesumalis. - _/

BENiDICTIO ABBATIS MONACHO^UM^


.;-";;•; (ExeodemPontificali *.);:>;;: •

In ordinatione el benedicligiie abbatis per electio- leor, ctc. El poslea debel sedere dnie tillare in sede
neni monaclwrum.,priinoveiiii;ad altare ihdtilusin sua prwparala,/el ttinc duq abbaies adducunt nqvum
Jiitbiiit potttifictitipro inissa Mcehdti, et dicii Confi abbaiem ante episcopum indititim qmiciti, albg, ina-
(47 JOANNES ARCHIEPISC. ROTOMAG. ;•,. -^ -.i"4-8.:
nipnlo, ct slola, et cappa loco casitlw, cl eodemtttodo A Ad tnissam inlroilus. Officiuiii.
v
abbbales assistentes; el anlequgpi incipiqlur tnissq,;; jpfolecujr iioster, aspitje, Oeus. JPsat-Quam dilecia
dicanl isii assislentes': kde!sVe)ei'lMs/eUs;-Dicii vero -? tabefriacula iua, Domihei,-ete; ^ -
abbales assistentes, baculos^229 tettentesin mani- Oraiio.
bus;electus verb baculum nqn fera_{,sed superaltdre A//:/' '--,- Qrenius.
ponalui; donec illum de manuepiscopi recipiai, sicque - Concede, qusesumus, Domine, [al., add., hiiic]
sedeanl in ordine sttper scamnum ad gradum altaris, eleclo'famulo tuo ,N., ul prsedicando et exerceudo
cl diclo Confiteor g pqnliftce, elc., aitiequam inlroilus quse recta siinl per exeniplum bonoruni operum ani-
\missminciviatur, dicanl dicli assislenles : uios siioriim iiislruat subditorum, 232 et a;ll'u,',!
Adest, Paler revcrende, electus nosler ad bene- remunerjtioiiis inercedenva tc piissimo Pasiorepei-
dictioiiem su.iiii siiscipieiidam. Per.
< Intenogatio ab episcogo facienda : Scitis liunc cipint. Finila oralione proslernanl se anle altate episco-
'fratrem eiecimii idoneiim acl abbalis ofliciuin? lie- pus el elecluseliam cum abbatibus asslslentibus. et di-
:
sponsio Sciinus, quaiiiuiii buniana fragiliias nosse canlur seplem-pmnilenliales [add. iJsa/???i],el ftani
sinit.V...,.:,,;,,.,,.,„,., .,.,,-,,,„,„„.^_^,_.,_^r__,_^__-_,_,
______
,,.,,______=.
.—Jitaniw.-El cum diclumjuerit -Otpontificem iioslrtinv,
Interrogatio.Esi electus secundum regulam Iieati surgat episcopus solus, ei dicat; Ul eleclum islnm
Renedicti a fratribus? i^ Cauonica in eum frairuni >Ivenejd.icere. digneris, „te_rogainus;. Clwrus respon-
consensit eleclio.. ,.-, '/, '"/:/_ //_:/ .'/ ?./T /' ('/ ;/ pdeitt, ;respohdehdq.%ieiecUiih,;etc.VEpisiopKs. Ut ele- .
Interrogalio episcdpi : Htfhefisinde" scrijituhi? ^ "; cium isluiii liehetdicere e"tsahctifif care digneris, le
Ilabeirius. R roganuis. D.t eleciuni isluni. benetdicere, sancli-J-fi;-
i:
Episcopus Legatur. :././/:/:/'>' ly/s^.jte'* ;-*iire, ;'et; tbhsefefafe' d^nerjs, le rogamus. Qitq
"Tutic legitur scriplum setiprocessum. Si autem ex diclo iterato se prostetnat episcopus, et finiatut lila-
piovistone aposlolica stl eleclus, abbates assistcnles ttla, qua dtcla episcopus dtcat sub stlentio. Paier
ipium clecltim ad benedtcendutnpt wsentunlcsdicanl . nostei, ef ad modtim piccttm. El ne nos Choius :
Rc.eiende Palei, adest electus noslei ad benediclio- Sed libeia nos. Et posi : Sahum facsciMim tuiiin.
ncm suam suscipiendam. Clwius : Dcus meus. Episcopus : Donimus custodiat
Inteiiogatio eptscopt Est cinonice eleelus' Abba- iiitroiluin tuunv et cxitum tuuni. Choius : Ev hoc
ti.s PioMSioms aposiohcse 111cum canonica consen nunc Eptscopu.. Doniinuscustoihat tc ab oinni m llo.
sit eleclio. Clwius . Cuslodiat animam luam Donnnus. Episco-
230 Eptscopus : Hnbetis inde sciipium' Abba- pus: JSihilpioficiat ininiicusin co. Clwiits - Ei filius
tes : Habemus Eptscopus : Legaiui. iiiiquiiatis. Episcopus . Esto illi, Domine, tuiris foi li-
2K/ICtegatui piovisionts sciiptum, quo lcclo dtcat lud nis Lhotus . A lacie inimici. Lptscoptts . L\-
episiopus Quii cigo in eum fiaiium conseiitiunt smge, Doniine. adjuia nos Choius . El libeu nos.
loli, pims eum ceiisenms aposlohca aucionuie Epucopus : Dmiiiie, Deus \iitutum, comeiie nos.
exii.iinaiiduni, si suum piopo=iUiin el sancti Bene- Choius . El osiende. Eptscopus Domine, e\-
dicii legulam \elil lpso obseuaie, sibique subjcctos 233 audi. 67?_/j KS: Lt clamor Episcopus . Donviiius\o-
ut ldipsum facimi thli-jentei msliueic, resque loco- biscum. Chotus . Et cum spuitu luo. O?nfio?iesse-
luin stiorum h.icieims tlispeisas uijuste, quaniuin quenles ad modum otalionts.
pi.uv.ilet, congteg.tie, easque in nsiis Ecclesise et, G
liiiiiin, puipeium eium el peregiinorum disln- Oialio.
bueicj, sicque esse dignum ad oidinaiionem acce- Concede, qinesumus, omnipolens Deus, affectiu
doie, ct ldeo iiilerrogjinus le, lialer, si \a, sccun-
«liiui icgulam saiicii N. \el Reucdicli \i\erd! iibicjue nostio tusemisei.Uion^s efleclum, et fjniulum tuum,
siibiecios ut idipsuin facutnl reguiaiiter edoceic' qnoni ad legniien aniniuum eligiinus, giaiu*
tue riono piosequeie, ut te hrgienit' cum ipsa tibi
lieiponsto . Volo nosiia eieaione iilaceaiuus. P<-i Chiisiuni.
liiieiiogatio cpiscopi : Vis botus et lebus eccles u
iihi eominissu iiiiln coadun.U.is fidclitei cusioihiin Oiemus.
aJinbeie; el injuslc dispei__as,qiijniiim pisesale-,
lecolligeie, easque in usus eccles' e ef fi-Uriim, pau- el Doriunehnnc Deus omftipotens, exni('i pietes nostias,
supei fiiiui'itm iuutii spitiluni inaj beiieili-
peiuin et pcieginioruin fidehiei dislnbucie' H, clioms
\oIo. enunc, ul ccelesti uiiiiieic ditatus, et tn.e
inleiiogalioepiscopi : Vispaupeiibusetpeiegiinis ni.ijesi.itis possil graium .icquneie, eL benevixeudi
l)ene\olens et hospitahsesse' ii!Yolo jbiS exeiiipluin puebeie. Pei.
Incrogatio episcopt . Yis ordinem luum reli- Oiemus.
-?ioso2^1, habilti el sanciia moiibus dccoiaie* i^
Ynly. Exaudi, Doinine, picces uoslins quas in conspeclu
Iii eiiogatio'eptscopi : Yis saiiclv N. Ecclesiu, tti.e majest.U's supei nti ici.uniiluin iiium fuiidimus,
nulii p>e (46) el siiccessonbus meis subjc( lonem ,n" qiu \ice tui iiominis atl giiljeiiulioneiii oxium tu t-
et obetVnliam exlubeic senind im c.iiioiiicani tu- nini sliluitui, ut eiim ic-piceie, et iiileneiueiite
ctniuiuii el decieta sanctoium poiitihcuin' i^ h ato Hercdicto pationo el gubeuiatoie uoslio he
Yolo l > ,-diccie digiiens, et q n ad icueinplionem et pio-
Lptscopus: Augeat tibi Deus fidcmc t const tnti tm, tectiooem nosti .im de coelisdescendisti, et mundo le
nt piouiissa scrvaie valeas et hdcliici aditnpleie. Dciim et sumnvum [al., s.iuiiiuim el \eiuin] Pasio-
Ciertts respqndeql: Amen. ...-.- .' f em exhibuisti, dicens : Ego 234 sum pdstor botius
:/Qtio dictq itiripiai episcopus--aniiplionam,- clwro- ^---(Joqn.xul i,4-4), te invocamus, le suppliciter depre-
eattiprosequenfe, Aiilipliona: Conliriiia hoc, Detis, camu.r, huic servo tuo queni pasloralilatis ]al.,
qiiod operatus es.-in nobis a-teinplb saiiclpluo quod.. Vjjastoralisoflicii] culmensubire voluisti, tua bonitas
esi in llierusalem, alleiiiia^Jleliiiai-Psa/ihus;:Exsur-V iMdsii, bti-behedictio omniljus diebji^ yitiBsuse; pro-
gnl Deus. Et dicltur totus psalmus cum Gloria Palri, tege eiim, Domine, et defende ab omiiihus visibiliiiiu
ct Sicut.eral, reincipiendo aniiphonam Coulirma..JEfL: :• etiinyisibilium adversitatibus iiiiiivicorum, dirige
in casu quo fiel missa de atio quqm pro tibbaie, post gfcssus ejiis iii Viain pacis et justitiaj; el Jafgiie
oratibnem diei dicitur oralio sequenssub utioPer Dq- _ tunruin doua virtulum, justitiam, teiiiperaiitianv\ul ,
iniiium. V n'dd'd'.i piudentiam, charitatem, sobrietaiem, paiien-

(4C) De nbbaiiim subjecfione «libbedien^ lii Dc cohsider.j


' - >c.3,
* ' " "'"-/ '"
ei iract, Dc oiiic, episcbpof-im,^ 9. ""* ; '*/;' "- -'' ;- - • .
I!9 ACTA VETERA. 150
tiain], forliludiuein et longatiimitalem, consianliam .-,A noviqbbaiis prq oblalione. Oblatione fgcta remaneaiit ,,
i .sujjefabileiij, firieih rioiifictam, spem iiiconcus- nbvus abbas el assisieitlesin locis suis tinle altare, _et/
sam, lnenlem devotani, humilitatein perfeciam, in- tunc domitus episcopus pfocedai in rnissa, et lavel:,
leliigefttiain rectani, beiiignitatem, modesliahi, Una- tnqrius suas dicendo : Lavabo inter iiinocentes, etc,:
niuitatein, pacem, cbncordiam, easliiaiem, absti- Ei iunc admiiiisltatur unti hostiq vro abbate novo::/
nenliam, Vigilanliairi, discietionem, recjiludiiieri], Segniiur secfeta..
scientiarii, jiietaterii, cbrisiliuin, et in ctinciis aciibus- .Munera, qusesunius, Dominej susCipe pjacatusi.
b inis inviolatam perseveiaiitiam. VAufef,' Doiniiie ei \til„add. Iiuhc]eleclum faniulunituiiiii semper[a/,,
Jesu Chrisie, ab eo qriidijuid pravuhi et dislortiim, add: ietiubique iivisericorditer pfolege; Per Domi. --
et.fir/.,> est]-vjuidqui(I-saluti cpnirarimri,- quidquid nunii =-''- --• ------:,--'---—;----- .,-..;.-•-.
animse noxium [al., noeivum], superbiam, jactan- - Elpost fractibnern fit behedklio ad populuirtjprout/
tiain,'vanam gloriam,.elationem, quidqyid ad ulli- tnissti/Ceiebiaitir, qd/vbluntatem ceiebrantis. Posl
nuim displicens esse potesl. Cifcuirida ehfti intefius Agnus Dei episcopus daipacem tibvo abbali, efcom-/
el exterius tuse pioleelicnis auxilio, Ut te defensore vmnical eitm,
sit tutus, le protegente securus, te docerite scius. Cominuniq : Unam pelii a Domino, hanc reqiii-:;
Oslende ei viam per qnani amljiijet; triljue ei ihe- rairi ete. ; ;'
saiuossapienti-eut235:sciatet liabeatunide.novai V ;V; .PoslcommiitiWi; :-;- Omtio; _:_/':_'/
et vetera prbfefat, facVeuin in omnihusVlha sequi
vesiigia, el de sua ministraiiohe gaudium bonum Hsecnos Cojnmunio,Domine,:purgeta:ciiniine, ac :
adiplsei, uifipst; hujus sseculiexcursum,: cum anle ]g eleetum .Jkinulum tuuni benigha, pietate conserveW
tfihiiiial tuuhi yenerit, cuniniulii]illci fructu:aniina->. Pef Doriiiiium.: -" ;
rutri. illud [«/., add: •ei].;prsemium Vetiaih la rgiaris . Missa rit.e peraciq, antequqm episcppusrecedal.tib/;
cuiriipmriibusqiios tihl;i'eprajsei!tabit, qupd fidelihus . ditari, du.oabbates asststenles abbgiiordinaio, anus/
clispehsaiorihus luisprbiub honii.he laboraiitibiis inV- ad/dexlram et alter/adsinisltamy/ducantipsum tid,
teirjs ie prouvisistifa/.VfepfomisisliJVdaturumesse majuiqltqreahte cqnSpeciuniepiscopi/MibM^
in cbeljs;; qtii cum Dep Paire, etc. Amehi ' abbtisbrdinuiuspr.bfessioriem stiam/super aliare ad/,
'__
T-unctradai ei regulaiiiPpiscopus,legendo/regulam, modum q.uisequilur : __ -;->;...-. .;-;>;
dkeiis.;'''...", -''.". :;-.;-; . .''' :/:-.-/>.;/' -:- '..;-'•; Seguitpr professlo,/ ::// : ;
AcciJJeregufani a sa'ricii.s.Pairi'buJs:'.nbbis-iifadilsmV:
a-i regertduni et cusiodiendum gregem.tiljj a Dep ci'e-; v -237 EgoIfater:iN,;Vliumilis;abbas;N.iaiis Jpei,
dituiir.Vqriahtoiriipse,^ •Deb et sanctse iriairi.EcClesiaJ, N. et tibi, PaterN;;,
lnaria ffagiliias periiiisefit. V ;; titisqhe successoribus debiiaih subjectioneni etobe-
/.Postea del ei baculum, legendo, dicens : -.'•. dienliam a sanctis Palr:ibus cpnsliiuiani, secuiiduiii:i;
-
Aceipe baeulhrii pastbralis bfficii queiii prseferas :_ regulanv sajvctl Beneilicfi, pre prqmitto et iiianu
corifirmb. Tunc faciat'-nbbat cuni pentia et:.
cateryavlibicomniissaead eSeniplunijrislseseveriiatis propria incatisto [Gallice, ericie\;crucein in fine ce.dutmde,
ei cbrreetioiiis. /
Deinde prosequaturpiissam, eidicalur Epistolg ad niatiti sua propriq;el; pqsieti ducqlur in /sedesuappr:
Timotheum : e Omnis Scriplura div-hiiiusIhspiraia, > tircliiditiconum dicenteiti:: Sta, el lerie lociuri a DeoV-
eic. (II Titti. in , 16:) Et Evangeliuin secundum r fibi delegaium; potens est enim Deus iu augeatljbiy
Lucam : i Quis putasfidelis servus?'» (Luc\ x\i, -42;) graliam. Stdtimque cdnlor incipiqt: Te Deumiauda--;
Credo hi uriunvDeuinPaireiri; O.ffer.lorium; et iunc mas/Quo finilo dent eiomnesfralres bsculumpticis^
qjferiil abbgs novus dttos mqgnos panes,236 dxws getitia flecteiiles. aiile-:patrem a Deo sibi:cousiituf:
ttiiti: -.- : ';---•>•: -:;-.• -.:.-;;>;
poios vihi [al., duo bgrilia vino pleria]; duas iarciijas
ctim pecuniq,in torchiis infixa usque tid:devblione'm

B'£^EPICTid\;'ABBA:Ti^
.- . ;/Ex eodem Poiiiificali. ms.) V '/'".,..

/Eteclio abbalis cahoriic6rutn:eodemorditie quo su-> ctibhiDei et proxiirii seinper vacet [?«s;, voeeluf],;
periv.s digesta est eleclio abbalis mongchbrum, ei, vftia: repreliendat, Cohtra isiipefbbsereciusexistatv
oiiuiibUseddem rilu expteiis; psalmis, lilaniis, et erranles ad viaiii veritalis reducat; bortis se parem-
precib:us,:dicatsuper eiectum has/benedlciiones. Dfabiat. Expande [ii?s.iexpaiidi] ei,-Doniiue,.lhesau-:
.'-'__, Oremus, V '"..'".•. Oi'a£?o^ : rum sapientise tuse ut sciat el inlelligat,
- cajterosqiie
doceai verbii sacrseViegis' iuie* ut' Veteri et JSovo
Adesio suppiicatioiiibus nostris.omnipptens Dens,. Testaineiitb instriiclus vOluHiatenitUam faciat, elin
ei quod huuiilitatis iibstrse gerenduin esl ministerio fihein Demiftej a cujus
viftuiis Per Doiiii- hsqrie peFficiaf.ViDoniiiiatbr
tii:E'-238 jiiijilealuf reffeclu-;: ftiuriere veiiitbihiie quod bohiinvest, da ei potesta-'
liuiu.;. ,,;. . _ V --'. ---.' -•-., leiri ligandi atque solvendi subdilos, et i ta rem >ec-
Benedictioi -. // "elesiasiicnirtnioderari ut in nullo dissentiat a vefo;
- Benefdic,
Domine^ litinc farivulum•tutim N. qtiem sed lia ducai subdiios ut ccelestispatrice facial colo-
ad regimen animarurii eligimus, ut sit ei-fidelissiina iioss ipseqite 239 'n fiheui a te mereatuf audire :
cnia subdiipruni ad bona provocare, seipsum irfe- Euge, serve lioiie el fitielis; quiti suprti pauca Juisli
prehensibilem custodire, Jbona sempervagere, prava fdelis supra mtilta le constiltitim, ihtra inpaudium
vitare, studium in diyhiis habere. llluniiha, Domine, Doinirii lui (Maitli. ixv, 21). iQuo.d.ipse-praeslafe
eorejus gralia Spirilus. lui, eujus plehiludine re- digiieris, tjui viyis etregnia,s,Deus, per omniasajciiia"
jiletus mundana despicint, pfospera cohteiiinat, in sajctilornm. Ameiv. : _- ,->. V;;;;
adversis fortis et instiperabilis exislat, odio habeal - -
Hic tradtii ei episcopus regulam canonicorutn;tt
sttperbiairi, diligat Iiunianitatem, ampleetatur; cliafi- legendo, Xiical':'(47) :;-:-'- '.-; //
tntein, prse ocujis semperhabeat castliaiem, dile- -: Accipe vifgaivipaslpralem solliciludinis, «l sic vi-
(17) Hic aliquidclesse Videfur.
m JOANNES ARCHiEPISC. ROTOMAG. 15.2
g.les sriper gregem Domiiiicum lib.i. eommissnrri, A . et pqstCommitigdicanlur in trissa; sieut diclutii est
Vitintemissicut fidelis servtis et pfudens iiierearis . stipcrius iii ordinalione abbtitis monacliortim, el in
inrare in gaudiuin Domini itii.. ';_ipsti niissg debel noviis abbas cgnimunicare; cwtera
i Poslhatc legaiurEpisloIa, et perftciaiur inisstiits- :"i ftaitt, lil superius diclum est, Et atilequam pohlifiex
yjue adaffeiioriuht; eliunc debet novus abbas acce- , recedal ab qilari, faciat novus abbas professiqhem
'/dere, el idein dfferre dtias tqrchias cutii pecunia ad eodemrnodq, et qmnia alia;guo supra tlictum e:l in
volunttitem ipsius iri ipsis depicta, cutn duobusmagtiis ordinatione abbalis monachorutn..
panibus, el duobtis potis vini. Cqllecia vero, secrela, _

BENEDIGTIO: ABBATiSS^.
(Exeodehi Pontiftcali ms,

240 "" orAinalioneabbaiissm~debelpOtiiifexmis- precnhiiir^Romihe, spifiiiis sapieiitise et iiilelleciiiSy


sam celcbrare, el eain benedicerecum duabus.vel tri- spiritiis corisilii et foiiilutliiiis, spitiitissiipieiiiiaj ct
btis ubbatissis. Eianieqiiam incipiatur missa vel in- pieiatis, et repleat enm sjj.ifittis tinioris Domini.
irbitus missm, aliquw moniates de qbbalia citjtXsest B Goncede einiioqne gravitaieiii "actiirini,censiiramque
eieciu,' ducatil eleeiam examiiiandam coram poiiiifice viveftdi, ut in lege lua die acnocie 'mediteHiri' mnn-
pon/tftctilibtisindtito el casula, el debei sedeie iniqco data tua Custodiai, dictis luis obeiliat, sacrisTectio-
exiitiiinalioitisdorso verso q:l majus tillitre, et dicant nibus insislat, lerrepa et transitoria'despicial, alqiie
titnc, moniales antediclw,:.Adesi; reVerende Paler, bmni tempbrebonis bperibus inservint, omneiii lilii-
electa rioslra ad benedictloiieni
- suarii susbijjien-
•- - '. diiieni pfnvse yolyptaiis superet, ainoierii hoiiesiaj
-•:->-. -
;darii. ' caslitalis-teiieal, ut libi spoiibovenienli eum la-ihpa-
luterrogaiio episcopi: Est elecla securidurtvregrt- dibris suis iiiexstiriguibiiibus possit occurrere,. et
Jam sancii Renedicli a sororibus? Respondeanl soro- priidenlum. Qltf&xirgiantti choro jungi; et ne ciiui
res : Canpnica in eam sororrim coiiseiisileleclio. stiiltis excludatur, rcgalerii jaiitlanl cum sapientibus
Et inlerroget episcopus : ilabelis Inde - scfiptum? yiiginibus Jicenter imroeai. Abundet in ea toiiiis
Rcspondeant sorores : Habemus. - ; folina virlutis, auclbritas niodesla, pudor coiisians^
' -
Episcbpus : Legaiur. ; inlenta [a/., innocenlise]puriti-s, el spiiitualis bbser-
- Qtiolecto, dicql episcopiis.:Quia ergo ih eam sOfo- ;• vantia disciplinsft.Iri nioriiJusiejnsprajcepla iulgeant,
rritn vola coiisentiUnt, prius eam censeniits,:'et_cm- ul-.-snsecastilalis exemplo cuuctis sihi sulyectis imi-
tera gtiw sequuntur', praiti sxtptritmdigesta suiti'-_in tationeni prsebealpuram, ot bo.immconscieiitiselesii-
ordinalione abbqlls inonaclwruni. El omiiibus eodein ftionium osiendeiis, in Cliristo Jesu firina et stnbilis
ri.ii erpletis, psaiinis, lilaniis, versiculis, : dicatpon- ; perseveief, atque ila perceptum initiisteiium ie
iifex hils beiiedictiqnes'qtiwsequuntur; auxilianieperagat, qualenusad aiernam renuinera-
Orqtiq, Qlioiiem ledonaiileperveiiireiiieieatui'. Per Dohiiiiuin
et liosiruin, elc.
241 Esaudi, Domine, preces liostras, snper.
lianc fairiulam luam Spiritum tuse benedictionis in- Ttiiicdeteiregulam,el!cgetidodicai:
funde, ut ccelesti munere dilala, et niajesialis luse Accijveregttlam sanclse conversaiiohis, sinnilque
dona.[a/., gratiahi] possit acquirere et bcne vivendi graiiam sanctse benedictionis; et ut per hanc cnm
aliis exempluni prajbere. Per Chfisium. grege tibicredito in distrieii die jiidiciiDoiiiiiio I'B-
""""Oremus. Ofatio::,/: , ccnlainiriata reprajsentaii valeas ; ipse le adjuviire
OninipoteiitiaiiiTtiam, Domine, humiliibr imjilbra- digiietur, qiii'vivit etregnat i.n unilate Spiritus san-
mus, ul super banc ianvulam tuain, qttanvad sa- cti Deus, per omuia sajculasajculofum. Amen.
ciuiii ordinein (id esl, sacrnm heneilictionem, seu TKJICdel ei episcopus baculum, legendotikens..
, ortiiiiaiionem) assumere dignatus es, benediclionis.
trisedonum digiianfer infundas, eique graliarii cbn- "."/ Accipb baeulum pastoralitalis , quem prseferas.
-Recrationis trjbuas,, ut quod percipit Te proifigenle calervse libi commissse ad exemplum justse severi-
,:ijlajsiiiri custodiat,' Pef Domihum nbslrum Tusuin tatis et Cbfreeiionis.
;,;jCibi;is:u.iiiv;;vv:;i-,;_:Vv;:v?;;;;;::'';:/:/::'! ;';- i";: i . Seqititui•.oratio, ei dktilur/a poniifice qd modtini
'"Per bnniia ssecujaseculorum. Ameri. Domilius yo- oralibiiis: ;-
bisciim. Et cum spiritu luo. Sursum corda, Habemus Sd-^Pon^^^Deus oninipoietis, qui sororemMoys:s
ad Doiiiinum. Grafias agamus Domino Deo noslro. Maiiain prseeunteiu cum caeteris \irginibiis [a/., inu-
Dignum et justuni est. - - T\ lieribiis] inter «jquoreas undas ciim lynipauis et
Vere dignnnvet;jusium est, sequumet salntare nos ehofis Iselahiad litiiis iriaris VOnirefeeisti, le snp-
libi semjjer ei ubique gralias agere, Domine sancie, pliciier [supplices]<ieprecamur pro fideli famufaiua,
Piiier oinnipoiens:,: seterne Deus. Adesto pi-ecibus qtise hodie in calhedra Uialerna super nniversas
nosiiis, adesto votis, adesloTamuIalibtiSjadesio coiir siihditasfiiiiivcrsis sibi siibditis] silii ithhatissa con-
s=J,eraliohibus,qui oiiiiiia per Yerbum tuum iiiiiabi- slilnitur, ul ila cationica [mpnastica] norma tueiittir
1 ter dispensas et dispensanda minisiras, qui diversis cunctas famulas luas [al., tidd. sibi commissas],
floribus 242 luamsemper exoinas Ecclesiam, dum quaieiins ad ajteriiam gloriam le aiixiliaiite ctnii
eain et virorum exemplis el illuslrium feminartini omuibus illis introeat lseta:, ihique exsulians [al.,
ifi.idias instifuiis, quieliam de inferiori.[a/., iiiflr^ exsullanles] cum nngelis, canens [caiienles] cnntica
niioiij sextiTiaiic famulam tuanv servitulis luse ap? novn, sequatur [al., sequaiilur] Agnum quocuiique
plicare dignalus es famulatni; effuiide Siiper Iianc ierit. Per.Christuin Dominum liGsiruiiu-Amcn.
famulam tuanv, quam in oflicium divinum fideliler,
dedicamus, graiiam Spiritus sancti, ut tibi omiii Oralio,.
leuipore ejus servitusdignaiiier complaceat, eamque , Fainiilniii luam,. qiiajsiirnus, Drimine, tua semper
dexlera poteiitise lusebene f dicere et-sancli f ficare grntia beiie f dical, el inculjjabilem ad viiauvpei-
-digiieiisin ophs miriisterii tuicondigniiin, quaieniis ducnt.aiiernain. P.er Cliiisiufti. - ; ;- ,'://':
actunv ininistrationis sibi credilse 'fidelitef exsequa- Colleclq tuissm; secrcla ei pgslcqttimuniodicatitur,
tur, et ejtisdein sailcti Spiritus seplifoimis grafise et ctvtera oinhia eoclemritti 'ftanl; sicitl tinle dicttim
yirtuie corrobqretur. Requiescal ergo super eam , esi in ccniecrtitwite abbtitis.
i?% ACTA VETEHA. 134

BENEpifitlO^
{Ex veluslissiinoPontiftcali ms. bibliothecw _calhedralis P.otomag.)

Chiislus Dei Filius, qui esl inilium et finis, comr, Anerifevigilet fides vestra, vigilaniise prcemium de
pli'inenuim vobis i.rihtialchariialis. Ariien. .'. Domino receptura. Amen.
1845 Et qrii vos [ins., nos] ad explelibiiem [ri/., Detque vobis pbiestaiem praadieandiin pppiilp.,et
nhsoUitionem]hujus fecit pervienife concilii,_ahsolu- qupd aliis ore prseciicatis, corde seinoer teneatis.
tiis vos efficiat ab omni coniagioiie delicti. Ameh. Aiiien.
Ab omni realu liberiores effecti, absoluti [«/.,;ad- Exaudiat vos Doniinus in lenipore oraiibnis-veslraj,
jui;] eiiam per donum Sphilus. sancti, felioi redilu . et det yobis consilitiiii reeiiiiidinis, tit-evadefe, ine-
vesirafum sedium cubilia repetaiis iilsesi. Anien; -reamiiii stijjplicirimAcheronlis.Ahien.

Semperproficlat cura vestra, ut quarido judexve- Quodipse jjrseslare djgiie.lur.. - ,_,_/,/.

BENEDIGTIO EPISGOTALIS
Ad missamin nocle Naiivitatis Domini.
'
(Ex eodem Ponlificali ms.)

Populum tuum, qusesunvus,Doniine, pio favore R es ex Virgine nasci. Ameii.


proseqi.iere,prO quo digrialris es ift liac sacralissima 24145 UiirtrinVVteRedemptoremsuum seniper in-
iio-"tetuain nitindo pneseniiani eslilijere. Ahien. lelligal, el triaiii veraciter grafiaiivVcohipreiieiidat.
-
A cunclis eum adversiiatibtis paterna pietate Aroen. • ..""--
custodi, pro q:io in-muiido hoc in tenipefe dignatiis Quod ipse prseslare dignelur. Amen.

BENEpiGTIO EPISCOFALIS
Ad missamin Sabbaio sancio:

-;.'-,, <Ex codehi Pgniificali ms.)

Dens, qui mortem nos<ramingressus inferni far- < G,eurite. peccato, iibri patinris exsules, fieri reriasCeritc
-tnainhac riocie devicisii-yirluie divina, suscijje commisso.
' Amen.V : =-'•','
:""/':. .-.
pi-opiliusfaiiiilise luve-preces humillimas votp siii- / Et qui te seriiel agiiove.riinl [ijjs, agrtpyif] Princi-
cer;e nienlisoblatas. Aiiieu. pem uhiversilalis ei Domiiihiri,Tiuiiquam Ihvasis
El quos veteiibus maculis bapiishialis emrintlavit _sensibus_in se lyrannizaiitem senliaiit iniinicum.
Uiiila sacrafa., periavacrum itise proleclioiiis atixilio V..Amen..,..:,/'/':.;; ;,;; .",;..,
ptiigaii, fales ntue ^te prseseiileniur in j*iidicium, .Quod ipse prseslnre digneliir.
qtihies nltnc processerunt ex baplismo.Aihen...-.'.'.'. -.'" Reiiedi.ctiODei Pairis et Filji. V
Et qui ie niiseranteTevocati sunt, in paradisb pef-i

'[ .'VETU& 0;RDO;?V/ ,-;:;'.:::;


Ad iristilueiidum eanonicum regularem in ecclesia S, Laudi: RdiGmagensis.
--;'- '".'"'' (Ex ms. codiccejusdem ecclesiw.) -'.=.,

24>7 Seqnitiir sertltiuinreVigiosortimprofessorum;D Fiecieiido genua stia/diCat. -:-:;.•-


secfiiidumusniiiSaiiciiLaudi lioioiiiagcnsis. Ef hon coiifundas':meab exspecfatione mea. -
-.YenieitsnqtiMus.posl offerlgriitm rtiissw cuiti ma-. Tef dicatliittiCversum. FiniitiVersu/canlqr inci-
gis rostig 'ahtetiiajtts allarc, dicai stahdo":" piat' anliphonain ::Siiscepimiis; Deus;,cum GlpriaPa-
Suscipeine, Rohiiue, secunduhi elpqiiium iuimv, triv elpostcaiierum Suscepiinus, HisaiiMem. -
et viva.n. :"/ - :;-Mngiius'Domihus-;// "-i-,-::,;;:;;:';;; ;/ ;-- v
155 JOA.NNESARCHIEPISC. ROTOMAG. - 150
.\I'serere mei, Deus. ,--,,,-_, A bulalionihits et angustiisluaindeficienti coiisolafione
Ecce quarii boriiiiii.'" vnleat respirare, tit sobrie, jusle el pieper veram
Veinde canior: Siiscepimus, Deus,..'/'., limiiilitaiem aique obedieniinni.il. fratenia chariiaie
Postea litania a dttobus cantglur M-s^xie iFili VDei,;';. friiidaliisyqtibil te dpiianie proniiltit, felici perseve-
ileinde prmlatus benedical habilum religionis: sub iis hiiiiin comj)leai. QiiOilipse pfsestaredigheris, qui
orcttionibus. . ciiiii Dep Palre et unigenito Filio ejus Domino nosiro
Signum Doininijiosirl Jesu Chfisli daiiuis sitjjer JesuChrisio vivis et regnas Detts. Per omnia saecula
•Ti.ancvesteni ad :cuSlodiendiinT24@ diyinum pro- sajoiilorum. Ainen.
jjositum, et ut Spiriius sanctus reguel hi corde et 25! Ttinc sttrgal noviiius, el legal aper.ta voce
iii corp.ore.suscipi.eniis. V,;;- , -V H .. prqfessionciiisuam propriamanit scriplam.-- ..
'', . Oralio. ;;.; VEgofraier N. offereiis iradb nie ipsum divinie
'pietati inecclesia beail Latidi serviiiifiiiiisecuiiduin
.; Deusbprtaftimiyjftritririida;^ regtilaih 13.Arigiislini,et proniitto oijedieiiiiaihdoiiiho
dic!ibniifti4IarguS:irifiisor, exaiidi prece_5iiosfras.-et prajfalaj ecclesise, et successoribiis ejiis
li-c veslimeftiuni., qtiod famuhis tuiis pro coiiser- -N.-jjribri canonice inlranlibus.
vnni!o;sa.iici|b;op;ivefsaiioiiisprpposito se ritlintliien- Et ponens etim prqfessionein sitper ahtire, 'flexis
diini'expbseit,behefclicere et sariclilicare '
digneiis. getiibusoret, el prwlalus iitcipit'dicere ler tiaiic aiiti-
Per Doioinum. • •*-—-; >: ; -- - V- piibtiatti:_.Confuma hoe, Deus."Ctiorus; respotideai :
Quo facto, aqna benedicla aspergtititif/deitideiio-r bperattis es in Hobisa leiiiplo s;nicfri:tiio qitod;
vitius adltuc satculari kabituindulits ad ordinatorem B jQuod est in Jerusalem. Et tegetulur iet. Seqaiiur oiatio
actedens, flcx s qenibus, stel ante eum, quem otdma- snpei eum :
tor swcut-ni liabtlu exuens, dtcal : Dominus vobiscuni.
, Exuat le Dominus veterem lioininem cum aclibus Et cum spiritti luo.
stiis. Amen. Oratto. Oremus.
Et induens etttn lineo indumenlo, siibjungal:
lii.lual le Dominus iiovum homiuem, qtiisecuiidiirti Deus qui faniiiliini luiiiii !S. a sajcuh \anilnle
Deiim crealus est in jusiilia et sanclilalb verilatis; : Vcoiiyersum, nd supernaj vqcnlioiiisaiiiorem nccemlis,
Fralres respondeani .•Anveft. peclori illius purificaiidb iliabere, elgratiam ei-qua
Pqsiea indualur cappa sive,eapuiitim_:(&8).".;,;: , -iaiepei^seyeret infunde, ut proteclionis liiaj niuiiitiis
di- "jjrce^iclio," qVuirjd te donaivieipromisil .impteat, el,sii;e;:
peindereiiiittaise aniealiare flex:s:.gdnxbtis,-el -,.,J)J'pfes>iohis: exseculor effeciiis, ad ea;qiiie perseve-
catprwlalus preces sequenles. rniitibus in te es proniitlere peflingat. Per
Salviim fac servum luum, '.....;„/.., - •Ron.iinum, dignntus , '--.',,,• :.-,-::~ - .,:,,_, ... ••'-,.
Deu.s;ni.eus, spera.nlem i.ii10.; :i':'!"'''':
Ttfiifeei;;Dbihirie, auxiliuhi cie saiicio.. Pbslea prmiqius dbnettibviiib se flexts /genibns
-slaitii cominunem societtiieni edngfegaliotils.^^j^
%!&%Etde Sioif iuefe eurii. '---'-"-'. dicensIiuncdrationeni S.Augusiiiti. ,_"/_'___'_
Nihil proficiat ininiiciis in ep.
Etfiliris iniquilatis non iibceat ei.'//;:'' .,..:.'' ..--.,; Oigliq, ;'._,/
Fjstoei, Domine, turris fortitudiftis.,- Oinnes quamvis per gratiahi baptismi ffalres si -
A faeie inijriiciv - '> -///...„.-. ,..___.-.f»'-miis.:-iii
( Chrislo, et, hnum JPaiitjfti liabeanuis iii;
poniinus vobiscuih. cojio,si ejus praeceplis, proutpossumuSjObseqiiamiir;
Elcuiii spiriiu luo_ ' jjvoctil dubi.oluiic maxinveiiiiimur.ijuando oratioui-
; Oremus. . •-.".: busVetheneiiciis hiyiceiji cbjjulairiur quemadmo '.vtip
,>eus, qui non vis moiieni peoc.iioi.is,sad poem- priftiitiva Ecclesia, quibus cor uliuiii et anima iinn
(oiiiiam et emandationem semper desirieras; miseri-; erat:; quo amore plures acceiisi ifteiile, liossessioiies
eofdise tustj suppliciler imploramiis [aiixiliiim], ul eiifncultaies reruni vendentesVcongregalis cum nia-
liiiic famulo tuo Scecularibiis actibiis renuiitianli Ire Jesu in ununvpretia defeiebaiif gaudehtes, quse
iafgaj luaj pietalis gfatiam infiindeie (ligneris, qiia- apbstbli accepta' tribuebaiit oiiinibus. pfotit apiis
-teiius castris luis insertus ita libi militarido staditini erat^ sicque iste liiliilomhius Deo iiispiraule eoruni
viaJ praesentis percurrere valeat, ut bravium ae-' exeihplo comniuniius liostris opial jungi coiisoriiis.
lerhne ..remuneraiionis "" te....dpiia»tei percipiat. Per lilci.rcbdaiiius ei.coiiiiftunein societaleni vivendi iio-
Christuin. '' '' ••"'
/'-"" bisTJuhi,quanlum aDeO posstimus pvonifireii, £Uuo-
O.remus,..dilecliss.iinjfrafres, Dominiiiftnoslnim V sirufti est largiri,qu3teuu.siesav electis a i-emuiiera-
lesiirii Ciifisttim pfbfaiiiiilo islo, qui aeeepfo habilu torevomni.um boiroiiifti valeat prajmiaVrepromissa
reltgioiiis sibiiservire;fesiiii!ii,iutV.doiiel;-Jei S|)ii'iitiin- jjereipere : prsestanie Domino ivostro Jesu, Ghristo,
saiictiinij qiii "suscepliereligiohis .prbposlfiim in eo qiii cuiri Patrb et Spiritu sanclo; vivit et reguat Deus
pefpeiiiuin conservet, et a iiiundi ihipedimenlo vel per briinia sxcula sseculortim.Amen. ':
sajcula.ri desiderio CofejhsidefenpUJi,iu,sictit nuila- fieinde novilius osculetur prwlalum, posiea supe-
tuf liabitn, ila mamis dextefse «suav ei yif iufis ifibiiaf n rioreiti, elomues fralresd seniorifiusiiiciioando,sicut
iiicremehla, et ab oriuii cajcilafe luimaiia oculos e:us stitit per ordinem; poslea osculo pacis4a'.q,^Q%;
niiefint; el lumen ei seternaj gralise 250 concedal. prwlalus incipiat : Veni, Creator. Fi?i?'foAreni,Crea-
Qtiicum DeOPalre eteodemSpiritu. - ioy.;dkat pmlqlus .:_;Dopi.inus;'. voDUpum..Et c_um_
; Oremns. spirilii luo.
Saiicte Spirilus, cjtii le Deum ac Domiiium Deo V Oremus.. Orqiio.
Pairi Filioqiie coaequalem revelare moiiaiibus -di- Deusj qui renunliantibus sseculomaiisionem paras
giirifus es, im.niensa.m bonitatis luse graliam posiu-. in ccelo, diiata hujus sanclse congregatioiiis lempo-
lainus, ut siciif vilii;vis spirns, sic linie famulo affc-. rale habilactihtm coelestihus boiiis.ul fraternse tc-
citiivv(levolionis liidiilgeas, et qiioninnisapieiilia tua neanlur compagine charitaiis, unniiimcs cbntirien-
est condilus, tua qiioque providenlia gubernctur, liasprsecepiaciislotiiant, sohrii, simjjlices et •quieii,-
(|iie'hvjuxla consueiam gratiam unciio tun de omnib'.:s, graiis sibi dalam graiiam fuisse cognoseant; con-
(loceat, el per inlercessioiiem bealissimi palris uosffi cordet vita illorum cum nomine, professio senlialur
Aiigustini, quem prsecipiiumhujus sanclse instilutio- iii bpefe. Per Domiuum. -
nis legislalorem dedis.ti, et; omiiiuni: s.aiictorum, Iletn prwlatits facigl eutiijurqre, dicendbhwc verba
ciim veraci ler a:variitate sseculi„converte, e't sicu t es; qtimseqtiv.ntur.' . ""'
oiiitiitimpeccatoruni remissio.-tlepriijieiites inipieia- ' .Eccleshejura, ofdinis slaliifa. capituli seCrefa ,-
li.l-gljJigalioh.es in;-eo,,(iis.solve, ,ad obseryailtiani^lii.ijiis noiihe sic jrifas' [nis. jriratis]' teuerc'? Respondenl':
snncti propositiTaceujii-cartatimferycre, ut in tii- ;i!a.., ... . '""'// '''./' . //.""/
(!8) Hic nulla fil mentio pilei qivadrati, etalmtilii, sivo almutiaj,
;ACtA;VET-ERA: J5-S

REGULARIUMS. L.AUDl ROTOMAGENSIS.


CAKOMCORUM
. {Ex ms, codiceejusdetii eCClesim.)

'/.'/;' - PRJEFATIO. , " tnniuinnVOdP


A offlciurivDOmhiieale.257 agiltir, sbs
- 254 Qupniam a nonnullis prsedeeessbriims.sive primse lecliones-terihinanttir(lelibrby qui tunc teihpb-
ris iilttiiiseverotres.de exiJositibiieEvaiigelii.
coiiteinppfaneisnoslris in ecclesia Sancli Lautli Rb- Hoclegitur,
inmngensis, citjus nos.divina voennie c|emenlia ca- dri propbetis quoque observafur.qiiod Iiifiiie leciioiiuni qii_e
lionici exisiinnis,"-siiper orcliiialioiie servitii,Vlicet dicil siint, si Dbmihi vefba friefiillv IIwc
lion inVvnijIiis,iameii in quibusdam erratum fuisse mine.Dotitinus, dicitiir; sin ajitbf;: Tti autem,Do-
' '-/.•"'>_ :':;/:;
(Ijgnpyinnis,idcifco ejusdem ponuiii cooperanle gfa- : '/: '/'";"
PfiftiiiItaqueRpmiiiicri AdverijhsDomini quando
t'a, elfralriim riosironini Ofalionibhs suffnJii, ad Isaias
lionoi;et_iipsius, el eoitini hfililafeni, ecclesia;nostraj Jogiis cufti ineipituf, ad pfiniarti ieciibhehi legaturprb-
seiviiiuni iii.legeiidis ;diinlaxat, psallendis et cari- ejusdeni libripriiicipiOi quahi debetTe-
,; V -- V1
ta-idisiiion fniioneui assigiiahdo de singulis , sed , .ctionem legere cantof/" /;;
piQiit,jjotuimhs, usum;Ecclesi* et refum ordinem Ecce . Ad niatulihas ejiisdem Doniiiiicajiihvilatoriuhi'':_'
ol)sei:yaii|o,isub parvi Jibelli compendio decfevimiis ianl, "-.eic.rex;
veiiil psal.:Venile, duo hfebdoniadarii-caii-
Priihuin respoiis()i'iiiiiis/Aspiciens, quoii:
expJariare, iri qiio rioii afroganiise tiiulis anl hicfis V i'espoiisoriuftv; caiitores hebiiomadarii;_
temporalilHisinliiaiites, sed solius chafilalis iiitniiu IftCipiant:•ad
ver-sum
necegsilatibusfratriim (ut dixiftuis)famnlnfiies, ver- gradiis, etdicanl : Ite
pfiiiu.liii
obyiaiti, et fiiiitiir
fQmqtie lerrlgena';
toiriiii
boriinipbschritaliljiis et sentehiiarum 23.l_>diver- repelilip adiomnes deiiidecrihtbrdextii
iespbiisoliuni
chori
sitatihus prseieiiiiissis.Vdoctiiria ficili et persplcua repetitioiies ;
moduriiet brdinem serviiliinbcturni pariteretdipriii, coiftniendet'versiihv inajovi ejrisdem cliori, seificet :
librofliiiii vetertim ienbreni niinime reliuquerido; Bfrii regis,lot_fc quem dicat in stallb suo ;: clibrtis/Nitii-
Ihteriiricantor sinistri r.lioficoniineii-
qiiasiiaBietlaiii festorum-ihiilaliones nostris factas lia, etci;,;
det lertium -versum majori siiiistiT chbri,; scilicet
tenjjjpiibu.s'ihseferidb,,e'l si quid defueril coiisulteet Excila;
fi.ieliief apponendo'",qriantuift."Doniinusinspiraverif Qpi regnaturus. Et_sic dicti:Canlbres ad
el iiieiiioiie nbslrae pecufreritV, pculis fton sohimr, gradus, Gibria Patri suhjungaiit.Vppsiqiibd Aspiciem
pru Ibritiuhi, sed ef simpliciumirileridiiiius~dec'afafe, Jicel jjrsecenlor reincipiati:ete. Noiihiftresjjpnspfiiini, sci-
in. nosiruiri adve- '25S Lmtenlur cceii,repelitur, ijuia /Te Deum
a;iftiiicipioVAdvenlus D omini, qrii itiudamus usque ad iNalaleiiiterhiiililuiv el interinv i
ni e .(ligiielui'auxiluini, exbrditim asstimenles,.
Nblrinisil igituf piiiriibusrit semper a quintb Ea- classieum pulsatur,TeetDeum ita semper iit iii Dpminiciset
le.idas Deeeiiibris usqiie in tertib Nonas e.iiisdem in feslis excelsis quando laudamhs-jibn dicitriir.
Gloriaiii usque ad nalale-Doiiiihi iiuerniil- :
niei.sls, iihi tlies Doiiiinieusadverierih ibi Advenlus litur.
Donuiii eelebrelur tinde versus : Quanivjs enim boni servi ctinvgaudib Doi.riini
sui adveiitumVexsiJecierit.: niaximuiii tameri 'iiriejus'.
: Aitdrewfesto viciniorqrdtncquovis jir-eseiiiia.recolunt garidium; idcIfCOrG/oiiaJj?ex-
: '^Advenluny-JOomini-^rima/coIit-.feria:: : celsis-,et nlise qusedam liilarilntes sacri officiiusque:
Sahbato aiite priniam Domiiiicam Adventus Do-.-. ad; prajseiitiain Doviiinicseliaiivilaiis .jjpstppiiriritury;
miiii ad Yespefas ant. Beiiedkius; psal. Ipsiiui.Arti.- ut devotiiis, tunc ;et avjdiiis resuinafttuf, et niigeli- V
/?? wietiiiiin, jjsal. Exaltabo le.Aai. Lattdubo,,psal.. cum iliiid..;cariliciim func pa.slpribus cuiiiVhVagiia
Laudti, tisiima.kai.Deo nostro,psal. Latidale Domi- • Isetilin afiminiialum, quasi novum^iiiebrhiii IvVeh-
ttiiin quoiiiam.Anl. Lqudri, Jerusalem, psal. l|JSiim.(Q iibus fe|jetatur. _;._::/;-'__/, -;.,- ;-,..-.,•.; _:/:/
Capilyluiii Eril in novissimis diebus. •RjEcce.dies incapiliilo Evangelium Cun?appropitiguqsset/Sla,-
veitititit.ffn diebus.:Et Itocest. Glqria Palri. Hym- lim ppsl capUulurri-tain-istaVdipquam omiijbus die-
niis Coitdilor alitie,-ggQ Gantores •liebdoniadajca^-.; bus Dpiiiijiicls,:sive omftibus diebus in quibus fitV
iitiniresponsoriiim adgradtis in habitusuo. f Ror proccssio, debet (er pulsarijsigiiuihad processibneni,
•rate, Cdlhkai.;Ecce nomettDbmini, psal. Siagnificat: vdeindeappellatib ad reyestiendufti. Tiine ;revesiiati-;v
Duriv;eaiifalur: Magiftficat sacerdos hebdohiadarius lur iiiihis.tiijVinlerim phlselur ad iefliam. Pulsala
sumilibappamserieam, et eeroferariis prsecedentibus "Tertia, et dicto Pttler nostet; sac.efdpsliel)domada-
linirificat duo allaria^eripfiorein si sit in choro, Vritisaqiiariv benedicat, deihdecanlor Jiebd.omadariiis:
postea i» rultimo stallo ihurificalur, et post oihnes a' illitisVchoriin quo septiniana fjierif iiicipiat Asi;e?;-_-.,'•
senioiibus inchoaiido. Oralio : Excita;.guwstimus;, ges nte. Iliieriirisacerdos per alfariri asjiergal aquaui,
Domiiie.BeiicdicamusDotnino, quod dicitttr a jti-r: sicut consuetudo se haljet, ggg siiiilliter in olibrp,,
niore in p-ule uliiesisepiiniana. Siin ipsadiefesiiiiii inde veiiiefts;ad gradus (iicaivefsuni.-: Osieiideiiqtiis.,.,
bealiiAndreaj occufreiit, fesuini debetVdiffefri in , _Dqminus vobiscum. Oremus/Exatidi hos/Dbihiiie, •
crastiiium , de quo-iamen debet fieii mehvorla.ad qiiie oratiodiceiida est canehdo omhibus dipbus;:Db-••:.'
Yesjieraspost primain cblleclamsub hac aiiliplioiia: lhinicis, exceptis duplicibus lestis, in qhibhs ajia; -
CJIJJ? petvenissel:f Dilexil Andream. OrntiO Quwsu-^ dicittir, scilice.tAscendqtttad le. Dbiiidenioyeai jjrb-
mtis, oiiiuipotensDeus, deinde de S, Laudo aiiiiplioiia, cessio, el dieaturTiajc 'aiilipliona:; Lllissusest; liihe;
Dignusiaude,etc, quneliiertibrianullo lenipore inier-. -ea.i sacefdos cunv bajuloaquse beiietilelae,qui asper- /._
miitiuif, nisi in festis duplicibus vel triplicibus, et ,pvgat aquani per offlcinns, priiiiojh cnpitulb, tibi dicnt;.
per ociavasiialalis Domiiii,:Pascb.e;,Peniecostes, ef hauc oraiipnem .Absolve,qumsumus,'Domi.neidelhde
ililuis diebus anle Pascha, elper bctavatriAssUm-: in doriiiitorio, eic., sicut ii.i cbilecfarib Jiajjeiituf,.jti;
pliohis. ; >- '-::- ~/:-:;:;. -/. :_.//:-.... .„ :,/:_. ,, staiibiie ciau-Sirifinitaaiitijjiioiiadicat sacerdosVvef^V "
-Pcr AdventumTsaias prcpheta ad legendum pojii- suiii F.undgmeiita.ejus;, bratio:.:'.yia sahcidttim/. le-
itir.-ei quaiito de Clnisio: propheiavit urbanius et, gentip..JNpt.aqtiod ab Advc.niuDohiihi usqrie ad ; Pa-V
clarius, innionniivitaii ejiis legittif proximitis, Scien- scha, staiib processibnisqu_eiriiriedio ecclesisesoiet''"•
duih aulein qtiod oiniii Domiuicaper ajnium, qitando. ; fieii inlernjLtiitur. Jbi incceptaauliplioii.avel r.cspan.'-
139; JOANNES ARCHIEPISC. ROTOMAG. 150
porio de saneto"'Lnudp a piiore, vel hebdomatiario A . solito debet pulsari, ul fralres ad iniiium capiluli
[a[..cai.UOre],si deesl prior, processio rerieal in ciib-i OiiuiesViiiideciirique valeaiil convehire; et ue quis
lum.Sacerdos ad gfndus clicatversum O.ra pro no- desil, jiridie in capilulo Qmnibhs: denunlietur; pri-
b's, beate Lgu.de..-Oratio : Exs_iU.el,:qticesumus; Do- die eiiim, vel ante etiam, si Domiiiica obstiterii,
iiiine, et dicaljir canendo,: ibi bf Tertia Incipiatur. . fratres radunlur. Hnc die ad Isetiliam el develipnein
Deiririepnlseliir classicum, et iucipiatur inissseofii- , c<>i'diiiiiideiiKiiisiiandam,, et in amorem venienlis
(iiim :Ad fe_levqvi,etc ysiciit iif iibris liabentiir. Iiv Dei et Redemptoris iioslri Jesu Chr.isli flagranlius
f!iieVmiss;eBettedicamiis.Tiiric accedai.lecior iiierisse exciinnclam , locus quo denuhliari debet noslra
ad grad isipetens benedielionem, dieendo g@® ler : redemptio , videlicet capilulum, 2@3 quam lio-
D.omiiie,labvi inea aperies, clioro fespondente : Et nesliusprsepnrelur; ubi ctim leclor proiiunliaverit,
ts inetim. Saeerdos ari altare f S"lvum fac ser- dicens : Iti BethleemJttdw JesusCltristus Fitius Dei
vu.iii, etc, cum orniione, seilieet Avetie, qumsumus, tiasciiur, omnes slalim in terram se prosternenl;
Dqmiite.jloc lempore et a Sepuingesima usque ad : prostrati vero, prout devptip ratioque dictaverit,
Pasclia.ad majorem lnissnm dii.coiiiis et-subdiaco- oranies, innuenle priclalo surgant, et lector reliqua
Diis casulis uliiiiitir, hisi missa sit tle feslp, privalis ]ifosequauir. Post hsecpronuniiaio Evangelio, sei-
verb (iiobusin aibis siiit tenipore isto; in Quadrage- liccTCiun esset desponsaia,Jectaiiueinbula prselalus
siniaauiem ,.casujis ulanlur; a,d:niissam vero de dicai, Beiiedicile. Traetatis igiitiri qtiaj in capilulo
nj,ed;pfesto yel npyem lecliohiim, cuni splemni ap- traeliiiida suul, de niissis eiiairi in craslimiin di-i
parntiv, hl est itinica cl dalmaliea; misssedeservianl..:':.. cehdis, qui eas dicturi suiii (19), pfselatiis provi-
Qiiaiiridvei.ovcnsn;i3 iituiilufiVSUbdincontiscasulam B -
deni.hi, fine vero capiiuii lani Iinjtis diei qtiam octb
siiain epi^toiiiivileciniiis (ieponat, qua lecia eam re- siiljseqiientium,psal. Laudale Doininuin, oihnes gen-.i
siii-iai. Diacoiiiisvero, drii»:A//e/?«7iveitraClus ca- les, ciicaliir. Abliinc proslralio ad Iloras noh fiai,
litiir, sunni casul.un super sinistruni Iiunierum p!i- hinc etiam Ilorse bealsc Mariaj, liinc psalmi familia-
<aiam adaptet, sicque earii usque posi commtinioiiem res dimilliinlur, sujjer Horas responsoria eum Al-
pwiet,: diciunis vero Benedicqmiis, reiridunt. Ad : leiuia dicariuif; ut auiem spaliatim et diligenter
Sextain ,et Nonnnij sicul in libris. l.iirefeclorio -ho- - ciincia coihjjleanlur, sfatim post capimlumleclioiies
in.ilia. Cum appropinquasset.lierii alius sermo . Salis aridianltir.
tibunde, -quibus finilis, si opns fneiil, incipialur Igitur aule niissam rile prajparatis omnibus, qusev
Isaias. Ad Vesperas ant. Sede a dexirh, psal. D?'a:?{ inliiiisecus sive exirinsecus pfaeparanda sunt^ anle
Dominus, eic. Capitulum Iloru est,'^ Tu exsurgens. iivissaftvlolum classicum pnlsetur. Ad hanc hiissanf
Hyniiius\ Conditor... f Roraie, cos/i. Aniiphoiia Ne sncerdosiipnorilice indiiaiur, diaconus sit in tialma-
limeas, Oratio Exciia.;,'-: ::: - =- -,. •,-.--- tica, subdiacontis in tunica :;toium bfficiuni festive
_Perioiu>iv Advenliiin esuscarftiuiri' et %Q\ :.sa- ; ; peisolyalur, suliniissitis 'iariieri quam ?in craslino
gioiinis diiriiiliiur,-ciiseus ef bva-cbricediiiitiir. ,, cantetiir. Ad missam, officiiim Hod?'e284 scielis.
Doiiiiiiionseciinda.-Notn qriodiii iaiibus.Dominicis ';, Oratio Deus, qui nos redehiptionis.Leciio in supel-
eluoyeiii lectionibiis, et in mediis feslis, in Vespe- licio legatur inier clioriimet altare, quavsic incipit:'
iis,;;.Maiutinis, et Laudibiis, cantpres septimanse Hwc dicit Dominus Detts. Propler Sioh. QuaTiniia;'.
deben.t priinas anliphrinas iiichoai'e,el:cajleras com- st;Uim:Episiola incipiatur :: Paulus servtis Chrisii.-
niendnre descenderiilo, a senioribus [TOS.juiiioribus]p Graduale Hodie scietis, a duobus in cajipis sericis
incipientes. . cantnlur, et feincipilur. Evangelium CKIKcsset
Sabbalo Qnatiior Teniporurri; eOiiem;die,ad mis- ; despbiisala, eum candeiabris et incensb. Offeiioriiim
sam ofFiciuhvVeni el osteiule. -Scienduiii autem Toiliie porias. Comniuni.oReveiabitur. In fine niiss_e
quod, ctim atile Epistolaui dicanluf hac die oratio- - nrilltiiii -.igiuim pulseiur, sed posi hreve iiiieivalluiii '
iies.in ntilladicilur,Oomimfsvobismm, nisiiiiullima, duode niajoiibus signis ad Noiinnv.
scilicet Deus, qui tribtis pueris. Ilac dieet omnibus In refeclorio CHIJ?esset desponsaia, dcinde sermo :
Salibaiis Quaiiior Temporum, et'pasclias, et Penie- Naliviiaicin Dotnini, eic. De fegula nOStfascilicel:
co.Ues,.(jui ad iiiissam lectiones vel Iracltts dietiiri knle-omnia; fmtres charissimi, diligaiur, Vetts, quse
suiii, in tabula cerea scripti ' primiius: recitentur,. . per sepiiniaiiam semel ex praecejjto iegitur; quod-
qii;c tabula,;iia dehet fieri.' - ;-: resintj.pridie ad ccenanvvel anle, utiij quarla feria
-_-Hoilievaciiiitissam. - > V.: -" - " ante Pascha, peiiegalur; lamen infra oelavas si
Piiniani lectionem talis, scilieet unus dejunio- ' opus fuerit ad coenani potest legi, et maxiir.e,in
ribus. Sabbafo, si opportunum fuerit.
Seciiiidam - alius, ascendendo. -Ad yesperas,-. prinium duo de>rniiVoribus signis;
Teftiam
• alius,; pulseiiiur; secundo, tertio :et quarto, duo et duo
iQuartam alius. sicut «unl per ordinem, ac deinde omnia. Inier.
AugelusDomini, Uiius''de senioribus, usque signa lisec, oinnialuhiihariai ecclesiaj accenduntur, -
-.:..-_ -- •_' M f Benedicttises. • scilicet ad gradiischori magnriih-candelabriim cuiii
"Traclum Beitedictuses,:dub. - ; j. seplem cereis, inler chorunv et altare septenvlam-
VQiinlriorgradalia ictimvei'sihiissriisslniili(er g@2 •' pades, ante niajus allareires g>@5cerei ih baciriis,
caiiiniitur sedendo. Triactuin {ijis.f Traciiis] Betie- circa crucilixum quatuor cerei, per singula altaria
dictiis es, diio ad giaiiis, cliofo per singulbs versus singuli cerei. Drioin cajipis sericis .cliorum regant,
repeteiile El laudabitis. In fine reiiicipiatur Bene- '• aritiphonam priniam prselalus iricipiat., quam can-
dictiis' es. Traclus Qwiregisi-.&buiroque choro al- lor dexter eiderii priori iriiponil, scilicet Rex pacifi-
teniaiiiii caiiieiur,primo;versii ex illa parte incceplo, cus, spsal..Laudate, pueri. CseleraSfliiliphoiias inci-
qftn caiitor liebdomadarius e-xstiteilt, ln refectorio, piant-majores, sicnl stiiit in ordine, iniposilas a
leetio : Antioqtiinlo deciiiio. regentihus choruhi. Cnpiiulum Propler itoccerofe- sciet,
Afitiphoria: 0., quse ad Magnlfical dicaftlur, '• priBlaiivsdicat in cappa serica, assislentibus
I"; Eal. tjniiuarii iiicipiuriluf, ci iii Vesperis aiite rariis. Respoiisoiium 0 Judd, trCscantentin cappis.
vigiliaift nnlivitalis DOininifiiiiiiriirir.Noriiiulliposl- rubeis.TIymiiuiiiVe)??',..:.Re(femp{.or,.pr.ecenlor iivci-
qnairi' lias niitiphbiias ;'inccepefiiii Jjrostrationes ct pit. Notif quod ubicunqtie sit sepiiiiiana, quaftdo
jjieces iri Ves|)eiis diinitlunt; a iibbis vero non driplex festuiii occtnTii, chofus dexier ita pravcellit
vdiiriilluiifiir, sed solitiinv:'chfsrimvexSequimUr,;qua- sinisiro>>quo;iin ;Vespefis et Maiuliiiis, in eo.qiiaj;
Vfiini^prim.isicihbihit: 0 Vs«;i£e)?f ?a,;etc. diceiula sunt vel caniaiida, iiicipianlur. Ullimus.
iiivvigiJiaiiatiyilalisRbiiviiii.Tjisridie jiost 'niissnin vefstis hyiiini Ltius; honbr.f: Tanquamspoiisus.ka-
mi»itiliiiaJ_jnisighiun capiihlicbleflus ef; jvfbductius Uf)\t.:Dum orius a prselaloprimb et poslremo inci- ;
' -" V ,;>.-•->
"'_;>(-i0)Ergo iioii idcm sacerdos plurcs iiiissas cclebrabat. :
461 ACTA YETERA. 162 :
piuir, rjuam imponil ei priecehtor, el ler canitur; A tim -Epistpla >incipiatur,qiise-sic -liicijjll iAppiiriiii :
ipse vero prajlatus prsecedenlibus ceroferariis, et gratia Oei.Graduale dno caritanl^n cappis seiicis,
canlOre in capjia sibi niinislranie, oinhia ecclesise et reiiicipinnt, videliCelTeciiinprihcipiiim;"f "Dixil
incensetallaria, fediensqtie in stallo suo inceiisetiir Dominus ad me. Alleltiid, ritio caiinnl, ndjnnclb
a canlore, pefinanenlibusibi ceroferaiiis; poslea silii terfib'iii cajjjjis, vitlelieet Dbmiiitisdixit g@0 -
iiicenseiittti' illi qui habeiil -cappns sericas, sicut tid tne: Seqiieiilia i-'Nato ctinniil oiutiia, signa ve:o '
stinl in ordhie, piimum lii dextro choro , et post noii pnlsaiiliir. Evahgeliuin erim cnndelaijris el iii-
in sinistfo, postea • 2SS onines, a tiiajoribus in- ^enso. Cimtatri vero .coiniiiuiiipnei sialiin iircliofb
choando, Orafio Deus, qui nos redcmplioiiis;quam ad Lautles aiii.iplioiiain Caiitor "iiicipi.it Qitcin fi-:
prselaitis dicit inVsiaSlosuo, canibre sibi de lihro dislis , psal. Dbpiinus regnavil;; dumqiie LaiuleS
.niiiiisliarile. Tres dicanl Benedicamus Domiiio. Ad dicunfuf, sacei-ilosc.iiui-hiini.slris silenl. Aiiijplioria
Coinjjielorium,anliplu Miserere, psnl. Cuiii•invoca- seciiiula Geiiuit piterpera; psal. J;ubilate.Tlanc ah-
retn, elc. -Hytiiiius Salvator ttiundi.f Custodi.nos. liphOiiani el ires sequentes caiiloies liebdoniadafji
Aiil. Veni, Domine. coiiiiiiendaiit, el-oihnes sine piieuiiiale fiiiiufttiii'.
;
Ad Matulinum priino totum classicum pulselur, Capittilurii ,liyiiiiiris, •nec vefstis dicuhlui'; sed
et remanenie classico duo minOra signa soneiil; fiilita aiitijiliofta, 'Parvultis ftiius, sine pneumale,
douec fratres ad ecclesiamcoiiveniaiii. InvilalOiiuni isacerdos nd allnre aiitiphonnm, /Gloria in: excelsis
Cliristus iiutus est, qubd dicant quriliior in bappis a cantbre delataiu sine inoiaiiicipiai, slalimqrie
sericis. Regatur eliorusa driobus Iiebdoiiiadariisiqiii posi Benedicius,iiicipiatiir el Diiiafur ipsa .aiiliphohai;
iniponanl antiphouas, sicul dicium csl ad Vespefas";B siue jJiieiimate."Posl1I:KC, dicia raiioive, atl eoiftpleft-
a majOribus inchbanfes. -Inprimo noettiino ami-r (lunv diaepiuis siibjungat 7fe, jiijssa estVQtiibiis 0x7
phoiia Dqminus dixit ad ihe, quaeimponitur priori. pletis, lateriiis acceiisis omries dbfmitorium pe:anf;
Primum -re.sponsoriuiii caniofes hebdomadarii iri hac lai.itiunvvice,qiii yoluni vesjiti jaceiiiit.- Npla
cappis sericis dicant, yideWcelHodie nobis,y Glqriti qiiod ad prsedicianiiiiissain 'diaeOiiusilefeii pacbriv
in excelsis.Caeierarespoiisoria Omnia, excepiofeilio, priofi, et cantof assiimens a priofe defert hiiic \aAe_;
sexioet nono,binicaiiiaiil;iresiii cappiscaniafitre- quod si deest prior, prajcenior suinit cf defert, rit
spoiisorium leriium,similitersexiuni,scilicet prioret dicfuiii esl.- •;
duo de majorihus.Et iiola quod quaivdoprselalussex- Cum autcmsunimo diluculodies illuxeril, unuhi
liiin responsoriiim cum alils ad gradus canlat, pfa,- dp niajbiibus sigivispiilseitir, qitb aiiclitobmhes qiii
eeiiforprius debet coram ijroelaioiiicipere rcspbnso-i ad liiissam se'r'vi.luri-suiit_Jg'J0abjiiere etfevestiie
rium, etcanlare vcrsum cum Gioria Pairi, quanlum accelereril; ahi vriio expedite surgahl, et iii cfiOfoi
pr.clalo plactierit.-Tiiag©^ Evangelia in cappis seri- sedeanl, tlonec puls;iurclnssiciim. Ad Iianc niissaiir -
cis legaiittir.Prselattis iegat ultiiftuin Evangelium: hi iiiduantur sacerdos el iiiiiii-tri, sicul soleui inDomiT
principioerut Yerbum, prsecedeiuibiis duobus cero- nicis, lunica et daliiiatiea alliis, hi supra; fuiie se-
Hmvitt,;/^' tjiioiies iegiljn cappa, vel dieii capitu- cfelarius tiebet caiidelasiii choro caiilantibus iniiii-."
luiii seu oraiioiiem, assjsliiiii ei.Dtim verp ivona' sirare, sicuret ad primaiii liiissaift.VOiricium'Ltix
leciio legiliir, praeparat se diaeoi»:-? i.n daliiiatica, fulgebit, qtiod prajcevilor iiiCipil. Leciio Spiiiiiis;:
stibdincoiiusin tuiiica, cefoferarii cuiii ihuiifer.iiib Doinini, quoe'legniiif sicrit in-proecedeiiteliiissa^:cju:v-
in stipelliciis, siiiiqne paraiiadrepetiljoneiii «J-1G fiiiita siiitim.'Episiola iiitiiilatuf,- scilicet Apparuii '
sponsoiii; noni per chbrum ordinate iiiCedeiilos,. benignilus, Alletuiti, Dominus regiiavil, a! diiobiis ca- =
videlicet prsecedeniibus ceroferariis, deinde iliiiri-" liittir sic.ut giaduale. EvahgeJiuiriiciiin candelnbris
ferario, subdiacono ei.diacono subsequeniibiis arrte et inceftso, ii.pn jirilsatur cin.ssiciiin.Finiia niissa in
piajlatum veniaiit, ubi diaconus incensuni prajlaiP clntisiiuni veiiiaftl, maiiusijue lavenl, ct acceptisTi- :
olleral; quo in ihuribulo posilo, lexiuftvaccipieiis, l.i-is sedeant. Jnierim sacerriOtesad missas privatas -
Lene.diciiohempetat : leddifoqtie icxtu siibdiaooho se cxpediniiU .V-V: Vv-'-
ailJectiiciiihinterChoiUinetaltafehoiiesfe prsepara^ Ad Piitiiani dtto de majoiibtis signis pulseiitiifiiV
luni, ministris sicitt veiiCranl prseeiiiitibrisciiiviiiia-V Pbsi Piimaiii capiltiluiii tenea.tii.yin qiio solUirimorio:;
gna reverenlia, aCcetial, el genealogiam, non can- : de; aiiiore et.dulcedjiie t;inise soleiiiiiilatisV;debetv;;
laiuio, se;i honeste legendo, piOiiuntiet; qria Jeciti, tractafi. Slatini posf capitnluin processio pulstlur;-;
elTe Deumlaudamus a pitelalo Incoaplo, diaconus : sive Donii.uca s.it, sive lipn, piocessioagituf, iiiissa
ineensrim ponal in thuribtilo, -e'tictim processione ninluliiialis inleriJiittilnr, VPrOccssio;!!! sine-cappis,
sua nltare mnjus el -iiiaiuiiiiaie (50) incensei,: et;.; sericis, excepto piiore qtii habet: subdiaconus tii--.
prselalum. posieri, cui scilicet piajlnlo subiiaconus nicain, liiaconus dalinnticamhabehl.
icxtuniiid osciilaiiduiiioffei'al.=Qtiibus j!e!'.'iciis,repbr-i Post Tertiain oiivuibiisriteperactis, hiiiiistris ^,?|.
sitis in locuiii suum candelabris, dum jf'e Ueurtifiu/ qiioque aiiteallafe quseVppiiaudasuiuieii.efiiibus,
dainus canitur g@giin choro, oriuies iniuislratuii - cuih pfajcehtprfespoiisoiiuijj velaii.iipljonatiiIri.chbti-,
ad pfimani missam reniafteanj,uhinii. Thinlfefaiiiis veiil, pfocedunl-hoc iuodO: PriiHits, qui aquani
vero, iiiceiisaioprius diacono,-per choruih iiicensuin Db'epediclaiii
j poiial, i'e!:inc qni'xruceini jipsl qiii
ferat, suhdiacoiio sequenle CHiiitextti. SacOrdos ad candelabra, deiiide qui tliuribiiltini,itide subiiiaconus
pfiiiiam inissam interim honoriflce iniiualur.Ad' Te' -ciiin iexfu irt lufticn, ei diacoiius in.dalmalica, IOKE,:
Deuni laudamus, dtto iiiajora signa pulsaulijr; et quos iiicediinl pueri, el reliqiii bini; ei bini, sicutv
advefsum : Per siiigulos; dtes, dassicum, id est, "esl ordo eorhm ; jiosi oiiineVprselaliiS in cappa seric;'-.,:
piniiia.sigiin. Procedeiiies vero
• Finito TeDetiiniaudamus, dicat j.rselatusversum : -., ficiimf, sedcanian,per :claiisffufti,;iiiillaiii;;stntioiiei|i;v>
iortsppiisor^imejeclesiaiiJiiriiriJ-r,,
Ipse itivbcavil nie ; incceptoque- ah eo , , Degs in diniUufjiet ,iia;Ticia.slatione-antecrucilixiiiiiv^teiit-ij;
adjuibrium; luiic,quaudo Jjiiriia aniiphona ad Laudes; donCc quod canitur finiatur; ad quaiii procissiiiiejii:;
solet impoiii, officiiimnd ,i)iissaift : Dontinus dixil dicatur resiJOiisofiiiniDesceiiditde cmlis.In staiiowe
«diiie,in CIioio prsecerilor Iiiciphsl, quod leflio ecclesise iiicipit ipiajcentor fespoiisoiiuiiy Verbupi
repetalui'. Kyrie. Orbis Faciof, a dubbtis ih-cappis :. carg, tres .i.njjulpitoversum dicaiit In principio,.Aii:
cniiilur, ceroferafii pfesbylertiiii prajcedahl, fiiiiica iiilroituin ciiofi priijelaiusimponat aniiphonani a,
el dalniaiica habeaiilur. Gloria in excelsis-sacert.oii cantbre isibi delalam Hodie Christus nalu.sesi; post,:
acaiitore delatum devbie et celebritef ab oriinibus; Jixc.praifaluvpronuiilia:^,:^
decaiiletur, oratio Deus, ffui hanc sanclissimam. dirat oriitioiiein Da, quqisuniust;qmhipqtens,iDeiis,::
Leciio iriter cbofrim et aliare iii siipeiliclolegatur, Tuno pujsetur cliissiciim.OiiiciumPuer ngtus;_esl,,
tjriaj sic iticipitur : Populus genlium/qpa finilasta- liyrie, Deui cr-sgtdrotuiiiv.m.Gloria in excelsjs Deo,
(45) Id esl, allare misssa maluiinalis.
m JOANNESAllCIIIEPISC. ROTOMAG. .164
a iiihus in cappis sericis.- Oratio Cqncede. Leciio,'..A diiale, Alleluia, cl Evaiigel.iumsimililer in pul-
Piipler liocsciei,;jjd;)a/as,- -in-.cappa.seficnIn piilpilo >;-piio, elCL- ';•:' ///'' -/--./-:/-.-
l.-gainr. qii"a,Ti!titar;stniiiii.Epislo!a :.272 /Muliifa- Ad Vespefas, ant. Teciiin priitcipitim,jisalv/>i.ri7
f/ej etc. Gradtiale aduobus in cappis in pnlpito cnti- Dominns, elc,,ulstipra, capiiuliim 'Stepliaims,:i§0
ietiif Vidcrunt, ei,,iie.i.ncipiatur.;Alleluia. Dies san- inariyrum, liymnus Deus iuorum. f Gloriaellionore,
ciiftcqtus, ibidem a fiibris in cnppis.Seqiienliafihrisjti aiit: Palefactw stint, psal. Magnifical, iriteiim' pfaj-
liodierna, iiiterim dqo de majoriljiis signis piilsenlnr, Inlus majtisValmre el ftiatuiiiiale incenset. Oraiio
Qiiando festivitas isiia.Vvelaliadupjex iii Dominica Da nobis, Domine, quwsuiniis,Caalores 11'esiiicnji-
peciirrit, Jiilnitiiiifiat aqua rbenedicta abbeljdonia^ pis Bened.icainus-Domitia. Iuiic sacerdoiesires (!e
dario, Vet.jjjse si.nliiii:,iiici|jiat.Teiijniii:,quse ,_dinft . Sijnioribiisad gratlusin Cappis incipinni;^ _4jj;ja??iif.
.....
c_:fiiitiirvatliLeum.^qu^ et soli-. Fiat procftssioad aliare heaii Toannis, qrtod prteln-
i.is;coriiplet .obseryartiias, posiea iii clibriiui horani lus iiicenset., -f Cttmque(compiessel,f Vtilde hono-
fiiiiiurtiSJieveiiitur.VIiiitnlibiisftjslis.oiiitiesqiii mis- randtis est, quem dient unus de sacerdoiibiis.=Or.ii:o
sVsiVoricniiinni Vniicbiiiniiinioiieni.vadiinl,excoptis Ecclesiamtuam, sncerdiites stiljj;ingnrttBehedicaihus.
1liil qui prb, aliqua;i^aiipiiabilicausn eonsiillb prse- In reditu in clioiuni de Naiivitateiiieiiioiia; Gtiddca-
i.iiiose a.bsiiiient.islc eiinft) in bnmibiisDomhiicis.., , mtis, De bcala Marin...iiieftibfia:.:4/in,'i=V/i€,'/«jiijj/orIs.'
VNolahdumaiiieiivijiiod.quancipijpiKjlijjei,.(eslivj- ; f Posl/pgrtum, oratipMeus, qui saltilis, ,cei'ofer;iiii
ihfiiiii; (iiipliciiihiiIh,qtiibi!S:pfselat.us;niissriin .debei Benedicaiiius. ...
«elbbiare, iii Doiiilrtica bccurrit, bencdic.io supef ; De saiiclp Jpnnne (juplex iestiim agiiur .simjjlex,
Teetoreni iibbdoiiiailariuiri'atf niissam iiiaiuliiinleni g quotl dicitur tertise dignitatis. Eodem ftioilo,;per
(ialiiiur. Ift fefeciOrioTeciio /??' principio, cleiiitie oiiiiiiasicul hotntum esl in festo beati Slephani, sic
seriiib, Vpx spiriiiia.lis Aqu;lg;,;ei it\,\ serriip.-.es. efiani de Innocen.tihiisetde sanclo Thoina sihe dif-
per sejiiiiiianairiassurtiahiur,;cufti Qpusfueiil, post ferentia pJoservaiiir. (Posl Lnudes) fial: proicie.ssio
Evaiigeliadieiiim.VV ''.';"; f - -., ; vvVi_;.i -_W_7f& acl allare sanCti Joaiini^, ibi hiceiiisnioaliari,
'.;":AdVYespefas isigha sicril iii; yigilia. ijviilsanltir,i et diclo psnhno Benedicius,djcaiur pratio Ecciesium
caritores chofuiiiVfegiini; caritbr helidomadaiiiis iuam. Saeerdotes uantoressiibjuiigant Benedicamus.
dftxtfi chori prirriain aniiphoiiamV,g)f_giiicipiat," D.eNativitate memoria, de sancto.Stepliano iiiemo^
scilicet : Tcciiih/piiiicipiiim, ps. Z>?o;ifDominus. ria, de, beaia Maria iiieiiioriaj cerofernrii Benedi-
Aljtis catitor sinjstii, cliori aniiphpiiain seciirilam;:;:,camus. "..''. .:::- V,- '- i-.-.ri;::.:^
iricijiiai Iieilehip!ldnept;psd\..Cohfitebgr.;nliaj (iistri-, Ad "VesperaS;ant.Tecum:pj'/)?ci')j?'?()??,,eic,,;iit,isu-
Iiiirihtiif-ctlijiiaiiiiifVbmnes cifiriVpiicuuiale.; , pra, eapiltiliiniQtii iitnel Deum, ,i| In.medio, Jiym-
C:vJJitii-,
Ithri eurii capija"et xefeis pfselaltis dii.ai._lftiilijaiie. iiiis Exsuliet. 'f Valde iionorqndus, ant, lnihedio
_fq;V:erbiiiti c«rd,;cnritbresndjithcio sihliertio canfenli Ecclesiw, Ofniio Ecclesiam. Canlores subjtiiigaiit
ift-Cappis.I!yiftriiis"l4 W/is biitis 'curdine._yTttnqttam Benedicainus.Tunc ires de.juiiioribus, accepiiscap-
spbitsus.'.Aiiiiplibiiahi;;liodie Christiis, prinioi et.i; jiis seiicis, ,ad gradus ineipiant_.SjDignus a dignis,
postrelnO prieiaitis ihcipiti ei jola xaiiituri, psal.; clfiat processioad altare Innoceiiiium, qiiqd piisela-
iltignijic.ai: lhIefliir pi-ajiaLiis liiajus aliard iuceiiset, tiisiiiceusel.i' Accipiunt.f Lwiainini, oralwDeus,
jief cAeteraqubijhe;aUaria iricehsuiii pbrletuf .VQra-" '"/ cujps :iio(iterpq,;:canilbresBetiedicgmus,;11J. rediiu>de
'tio;Co??ce</e, gtidiiumus,C&tilOriis'A\ciiiai Benedicditius,o Nativifate membria,^desancib "Stepiianoiiieiiioila,
'•Domiiio;SlnilhVtres djacbrii ih cappis ru.lj.eisatl: debeata Maria iiieinOria. .;';';',''- ,',/..- .'., '-:-
gvadusViucipiaiil fesppiistiriuhv;Sancte_; luiiccai • (ln feslo Iiiiioceniitiiii,)TriLaiidibusprbcessio ad
jifbcessioaci altaie saiicti Stephahi, pfielaiiis aiileiii V.allare eodem inodo quo supraV , V .,..;.'
: iiiceiisel all.ire; diaf.onj caiiiehi vefsum Ul. lub Ad Yesperas,. Canlores hebdomadarii. adjuiicio
propitiaiils/Vevsmit Gtoiid ei liOiwre,uaus de dia- Vsilii leiiiO iii cappis sericis nd gradiis iiieipjajit
Cohjs dicril,Ofa.ii.biDti itqbis, 'tliacbiii sul.juiigani. ujjliles Clirisli/Finlprbcessiqad ajtarebeali TJiohiaj
BetiedtckititisDoitiiho. Pbstea rede.it'•'pfbcessib;ijv; vebdein modbqiibdiciuiii eslVdealiis. -. ..;.;
chonim cantnndp Jnviolata,. f :Ppst pattitm-,-pratia (In festoS', Thotnw.) Ad LaudesfiaiprOcessload
DetisyqiiisqliiiiscelertiWy pucri ail.gfaqussubjtingavtt altnre, sicuf siipfh.; : . V . ,/"//--/'
Beileaicamus'. Ad 'Conijjleloiiuiii aivliplipiia Mise- 2J7 I» vigilia Epiphaiiia3,Vnonacum driobus de.
rere; etc, hyiiihus-Salvtiloiniuiidi. f Cusiodi tios, niajorihus ' siguis pulselur. VV; - ,
A!itiphoiiri'A//e/?Ma,:'Fei'_)Hm.'i''"' SoieihnifasEiplpIianisecuin.niagria revereniia ce-
274' R° S- StephiiiiOduplex festiini simplexrigi-;• lebfajiir, qtiia iin ipsn iriulia saci-aiiienlnj;ecoliin-
ilribiis sine cappissericis, Cliri-' itir. Allariaqrioquebmrtiaparaiiiiir.sigiiajj.tilsaiiiur,
; ilinvifiviiialpriiiriia
sfHiriiiafiiiii.Hyiiiiius;i0ei(s,f!ioj'w?i( miliium. Inpfinjo ui sripi-a(iiciurtvesi,prseteradMaitiiinas, luncenim
iiocinino, aiil. Beatus/Stephantis, (Juain impoiiai atiexcilandos fralies non piilsaiiir classicum, sed
(iiaboiitiscaiilitni ageris inaj'pii in choro dextrOpost dtio miribfa sigiia. Omnialuiiiinaria quse circa.iiia-
pfiofeni, psal. Beatusvir,; anijphorta'2 Constiltiius, jus allare sunl, exceplis irihuscereis qui siiiii co-_
alius diacOhrisiri siiiislro chorP iua-° Vrain iiiiari, accenduntiir. Aiile singiila alla.ri.a,sin-
; quaininipoiiil
jpfi, efc. Pfiihuiiv fespbftsofiUniSiephaiius atttetn,:O: giila luminaria pprinnlur. Ad A'esperas canlores
quoil Cantaiittluoad ffadhs; siiftiliieroinniii respoii-. .liebiloiviadiiriicliorum reguiitiri cappis aJbis.iPri-.
sbfia biiii et bini cantaht, jJrioi' ppiiitiir ad sexiiiriv ma antipliona Tecum priiicipiupi, impoiiiiur priori,
respbnsbririih, sictil seniper ii.iihiplicihus festis, et csefcr:e 'siiniliter seiiiofibiis iHipoiiuiilur et sine
atl iionam lectionefti,etc. TeDeum Itiudtimus,f Po- piie.iniaie finiuiitur; pi iorin cappa ad gallos deau-.
suisii;Dbihihe;que\a prielatus dicit.;Ad Benedicius; raia dicat "capi.lulum'Surge, illuininare, Responso- .
aut. Jiiipii sujier, quaih pfajlaiUs sibi delatain a dia- ; riimi in cappis crocCis .ei., rubea : Reges Thgrsis^
cbno criiilhmageiiteIhcijjiat. Tunc eaf proeesgio ad; Hyiiiiiiis liosiisHerodes, vers.iis;(jmiies xte/Sqbu,.
allafe, iiileririvpfaelatusuvajhshllare et; uiatiitiiiale Aniipiipiia"'i/«g?, bis inipo.iiiliir, et ilef caniitiri.
incehscl, pbstea aiiiire beati Stepiiani; fiiilto psalmO Oraiio Corda ntistra: ."V-
Behedktus, et anfiplioha,' seqtiilur oiatio Da nbbis,. Ad; Mntuiiiuim iiivilaloriuiii el Iiyiiiinis riondi-
guwsutnus,Dotniiie,tliacofti: Beiiedicaiiius;Domino.': cuntiir, sed aiiiiphoiia ad prioreiri delata, ab ijjsb
liirediliiVileNaiiviiateiiiemOriaVeiburh caro factuhi ' Incipitur sic : Afferle Doininb; psalnitis ipse,"e;c,
esl. ~f-Beitedkitis qtii venii;:D.e JjealaiMariit Vifg-q THiertio iiftctui'iio,ant. Veiiiie,psahnus ipse, siaih.o
verbo:f Posi ptitiiiiil,Oralio.Detts;qui suktiis, cero- . psallatiir lotus. g7@ Tnntuiri ift die djcatur:pfs>;
Benedkamus:
{erai'ij:-subj_iiigaii'l '''.:'. dicla antiphoria cum psalfrio; per bciavalri, aiit.
•:"Ojrii'itim:-a'd:iiii^am.-E^^ ; Adoraie Domimm, psal. Cahitite,t.jcic. Homilia Iit
iidiiobus' In;caJ)pis cniuettif; Epistola "\a.V 'cappa-legitiir cunv ccrofernriis.Noiiuni reponspriuiii
" Voiidit.br
ptilpilb Siepliaiiiisplciiusgtaitti et fbriiiudinei Gra- - iit Columbd',a iriljiisiii cajipis Caiiiliirfhec ifcfafiif."
ACTA'VETERAV m
Ail legeiitlumEvangeliuhvFticitim est, accedai dia- A l°aiiiuin/_efigbns se praliiiUsi'et sfblnhfassiihijiis;
coiius cum piocessione, sicut.-diciuin est..;in nativi- slans aftle aitafe absoluiiphein faeiat; dTfttje iiiiiii-
taie Domini. stris ad serles suas ih ChortiiiifeveiSis, sncilsia ci-
Ad miss-tmbuiciiim Ecce advenii. CaotOres ad- nefes, qttos de palmis prseieri.ll ahnl paravii, alfe-
jiihcto lertio ad gradus in-cappis canlenlifyrie, Fons ;fa"i; quosipso'leiientb pfaj.laius benedicens, pi sulV-'
tjonilalis; in pul.pito, graduale Oinnes; de: ' Sab.a, priore aspef spriiira hiihisffaftte Vnquai ibenedjcta
' : - '
AlIeluia,:Vidimussfe7/am,e!C. aspergeiiS,:stolain Ipsi sribpfibii tribtinl,: etsibi' pf i."-
: ln refectorio lectio Cumnaius esset, cum seinio- itvo cifteres imponat el aijuijtaspergnt; deihde Sfolani
iiibnsad idem feslum perlineniibus. fosiimai,;aci eideiri' snbpfiori cseteriSque frairijjiis
iAihbciava Epiphaiine usqtie ,ad Septuagesimam Vcum magna ebrois coiitflilone veiiieniibus, et corahi
legttnlur Episfolaj beati Pauli, et per idefn lempus se geriiia flecteiifihus;cihe es Vitrippiieiis, .siiigujis
(juolidie bis corrieditur, etiain feria sexla de-'con- : :ilicat :Memetitb qtiia cinii; es,,;ele.,,sii!jpribi'e siiigii-
sUeludine apprbbata.- '-'-. ";_/;' '.': V-V- J:)s;'2§2: aspefgehle. VinierihvVbanietjifViriiililihbiin
Sriftimopere.auiein providealur ul anfe Septua- "/ Iftiinuietituf; ciinvversibus psalmi Betis/miseretiiur
gesiiiiam Epistolse benli Pauli. finianfur >;pfoinde nosiri; repetatuf, quariitini opiis ftitiif. Ppsi clafos
eiiaftisi leftipus breve fuerii, a crasliiioVGircuiiici- :ciiieres,;pafata processiofte, dicai,i)faj!atris iiv se.ie
sibnisin refeciorioincijjlariiuf. Uisloria Dotitine, iti ' suairi chbfbVersum 'OsiendelioinfiDbihiiiits^wbis- _
ira tua, anle Domiiiicaift post octavanviEpiphahiaj /curti/ Ofatib' /Concede 'nqbis/;:Dbinihe;Vposiea-iif-
ntinquam incipilur; qnaifdo,verb in.priifta Doihiiiiea >:clio,tlaaritipliohai;Ea;-iuWinOs,;©ohift/^^
jibsl oclavam Epiphanisa Seplugesima 270, occUr-;^>ad prOcessibiiemcxeaiit', VlSrilji.is ih iiric jjf bcessioiie
rit, luric exneeessitafe: dimillituf.: V --, ':: ">' ?/ - ecclesiasticls indumehtis debetiiidui.:;PercahI,ni;i
Feria seeUnda, iriLatidiliusVaiitipIionaV: Miserere, > aritiplioha anie refectoritini ciiin iino; yersu;psai;, i
ipsalraus ipse, capiluJum ari-Lanries' bnvnibiisVferiis fSahmmVtiieiac, subjungatoatia: Juxlti/pestibnluni;;
usijue ad ciienVciiierum :/figilaieetbrtite.:Pfostra- '-; qua ante iritfoiirim ecclesiie fiiii;a,'.Iiiaiiii_im;-ciiip
iioiies.el ijreces;resumuiiluf- Nota quod si lempus ; caniOres in.cipianf, qtiiluis i]ii;6ininli.anTibTis'/Sghcie
Ibngtim ftierit,- et npn suffecerint Ejjjs.olse beati Jbtiniies Bapiisia; processio ingrediaiuf eccJesiaij!,
Pauli ad ieciioriem refeclpriivusque ad Septuagesi- -quae dum percahlaiuf ad 'gradns, ihierini sacefdos
ninni, assiimendcesnnt leciiones sanctofum. - elminisiri.reyesii.iiiiur. Firtiia Jitaiiia silie bratVoiie
;
; Sabbaio. anfeSeptuagesimam, A//e/uta:arile Ko- - bHicitim;;irtcijJiaUir _Visci'ef?s':omnm
jiam dicilur,fn Vesperisia.cettif. HaC ianiien Vdie, ;deiftCej)s;iii;pmniQiiadfageViiiiadiacbnus-ft siihd:;;-
^uando purificalioi beaise Mrifise occtirrerit,; quia conuspiftiijbiis dieijus usqtie acl cbeiiani;Dbri]ini,ad
Vesperas de.fcslo'eiruivl,AUeiitia,in ipsis Miealur, et --' itiagiiaihiivissam de teiiipbfeilebent iiijcasiilis nii-
«liani.iii Gonipletprio.. de; Seplllagesi^ha.,tiinci ad ltistrafe, eiiam diebus DbmihicisV Oratib Prm.slq:,
Yesperas mempria .tanltimj Tu-A.b'.: illo die, tisqtie-'- (tu(Bsumus,Dbtniiie; cui diaconris dehetproeppiiere
P.;sphae Yespefa.s.: Jsaus iibi,:Doti.iiie, r_exjetemw_ /Flectamus " getiua;.el sicbihiiihhs feriisXjuadrage^inia;.
g.oiiw pfo Atieiuiq diciiiir iiri,piiftcipio Horafum. - Epistola Cbhvertiiniiiitid {itie, quise,dU.iriVlegiturVfrn'-
; Ad MalutinuminvilaloiiuniTJ»'a;occi/pe!nMs/afi>)?i,ti'.eSrreCalceeiitgg§:se.'GiraduaIe3%ei'e?:e.mei.;Trn-
eic .A"d primniiv lectionem iegiliIr;pr.ohjgiis Cuin '- ClUsDoiiiiiieiibtiseciindtiiit,rilterhaiini dehbtxahtari,
iiiilioGenesis.: Piiiiium respojisiiriuniTjirfifUic/pipy, EyaiigelitimCtitii°/ejunati$'.;Of_refl=o.riuInExtilitibbielAii
psil Deus, etc, Noiium respQiisV.riuiiireiricijjiiui''.Tc iyesperas pfiiririiiisigiiiiiri,qiirihdpSaiictus cantatujii
Yersiisv&Bce/siis sijpei:omnes, Saiicla qjiippe Eccle- -.- est, pulsari iiicipiai,VadVsecundum l:Per pi?i??Ja,cesf
sin ahhincvusqiie ad Paselva urgana stia, ividelicet'--set; pOsi/Agnus;©eipsebUiv(liirtf:slgftuhVi;;Comrhviiiib
' caitlita. lselifiie Alleivia, TeDeum 2§Q taudanius, =: Qui meditabiiuf; quS';liiiiia 'delj'et;piilsai'i ifeiiiuiii
Gloria in excelsis Deq, Itemissg est, suspendit; ; sigrium.Adiilfihiaftiorktibiieirtl quse"diCituf supe.r
VPer toiuhi teiiipus SepliiagesiniieiVsicut, dicfum populum, dicat diaboftus"Buniliqid/capiidvehrq,
cst in prima Dohiinica Adyeiitiis, >ad:jftagftaiii,niis- '•'-> post quambratipiienv^cIassieiiiriiiilertur^SSCefdOs
saiu diacontis et siilidjaconus casulis iitaiilnr. ;- .:='-qiii missairi celehiavlt;{riisi fiieiit diiplex • fesiiitiJi
v Domifticain Quinquagesiinn, iii fefectorio ;Icclib vel dies SafiLati iil qub hebilbirtadafiusiieijdPinailaj'
Assunip&iiJesus, SernvoKidesesf religionis.Ab;linc;die seqiientis Vcspefas iriclioSt!;Vespcras ibidehvad rii-
qusjcuiiqtieiesiivilasoccurratjejuniunihoft solyituf. tare incipiat. Post=Vrisjiefas factp brevi irilefvalip
Iii Capife jejriiin vhvilalorium i?t ?na??atua, eic. pulsetur cymbalum, eieariticbeniifuhi;"V ''.'/".'?;
His qiiatubr diebiis ad Malhiioum et Vespefas t^n - (Feria sexta.) SpieiidriniViamehviqubtlaCapilb
ijini capilula pfopfia dicuiitiir: cl .oraiioiies',..sicut -';_'jejhiiii usqucJad coeiiarii Ejomini singrilisdiebiis, uisi
iiV-oiniiiiJus-aliis.diebus':OuaHr_age'si_n(Va_v_;VVad'.' jioras -; in Doniinicis,; jjosi 'Teftfahi;-sepiiehi cuiii
vero dicitur collecta Domiiiicalis, seilieel Preces por ; liiania dieuniur : ift i jdleljhs.fesiivis ipsahhi
stras. : : - "V . : _ ;.;, ,;/,_j ,;".;•-.-..;:':. posi Pfiiham
V ifhinediate.'""'. . '..' ;':v':.-V,:°"/;/;/.,-//: V = ';
: Sciendunvestjjuod a Gapite jejnnii de .esto tfium
ieClionuiiihihifiil usque a.d,Pascha,,,Hisi:;COlftinie--. .,:..Dpftvinicapriiria -ih. Qiiadragesiniai; ad missariii
.livofatiolaiitum, et missa ifialuiinalis Siiii Pomhiica :J) biilciuiti,iiivpctii.it.PtCfJdi^. </lractiis Qui/liabitafi
eveherit, exceplbin ramis paliiiaiuiii-Sciendiinv est V V
queiii qusitubr alieriiatlm c-ariaiit, etc. Hac die ppst
qup'3 si in Cajjitpjejtinii fesium noveui Jectipnurii Coiiipietorium sacrisla cbflinam iriter cueriimi ef
pccurrat, In crasiinunv differenduniest, -In :capiiulo allare.proiehdat, lunc elianvcrtices ef v284 linn-
leclio Citmjejutiaiis.: Hab die;el binni; feria.quarla gines «oopefiat. A sCcunda feria ,Quaaiagesiniiij
el sexla Qiiadrngsimae leiienduiii VCstVsileiiiiuin, ln usQiiead Pasclia, exceptis ifestis, adiiiiilium;:pfiiicl-
elauslro; (lebeletiam uriiisqhisque, loeo.prpcessioiiis paiis Hofse duin-G/o;;?aviRa<?^:dicitur,;ai) piimibiis
quseillis diebus.solel fieri, slalini post exiliini:2@i: sirnul sijperformas.veniaipetatur.--;_ Vi; i
a capitulo dicere psalriiuiiiJIiseiefe mei, Deus. - Scieftdunvquod inOhinibus missisquse de Qua-
VPosl Noiia!i!,:dtim.psaliiii familinres (licuiitur, a. - dr_j.gcsiiiiadicuntrir coftiita debei esse cOJIeciadiiih
secretarib"ii.nuindejnajofibus sigiiis liibus vicibus VEyahgel.umviegiiur, &ed lecto Evahgello :stafim
hioilictihvpulseiufri quo^Vaudiibpniiies in- chprpse , expaudalur; qiiaiidoverofeslum celebfririiiuhi'Vbst,:
discnlceeiiljiiisi prbjjteraspeiltatem fiigbris eis vni- ; finila niissa diei pfsecederills-siatiiricblfigatuf icbr-
sericofdia . Dal ajjrselalo. .Deinde -yeiiienie, prsejalo iina, quse tanien-ipsa die"dhm missa devQuadfage-
aiito majus filtnfe cum sacerijote Tiebdo.nVadaribet; simacanituf debet esse pfotehsa; ih quaftiissa se
iiiiiiisiris.hiji iajjeiuin deliet icsse expanstifti, iftci-V. fralrcs super fofmas nd caiioiieHi-ftoif' iiicufveftt;
jjiiti jjf;i'laltisaiitijih-.iiainPgrce, Dqihitie, ^i, iy\e_apl, ; quadieposiCoiiipleloriuhijiisiaJiudfesiunibccuf-
jbiprosifaiisejiieni.psafinos, siiiillitericoivveiitiis iri rat> eorlinrii-.sicul solet, exteridaluf;; - ' v -i;-:
clitsru.VFuiIiispsaliivis sinelijaiiia cuui./Cyfi^ eleispn i -JNolaiidu.ri -qiiod feria; secuntJa Qiiadragesiimie;ad
-}<v? -.JOANNESARCHlEpISG.RpTOMAG. _ .. S'$.
. cpllatioiiem;incipen.daj sunt .hoiiiiliaj.Quadragesir Ai Lrepetitioiie nriliplioise$e forie, .subjiingil p"aj;afi(i_s
«vaies:;:; ;i ."';;;.;:v'',";i"",::.""-:::/.,/::/:.'„ f:.". - f Betiediclusqnivenit, clioro responieiile iiomtiitii
/(Sqlibaiqv icmpbriiih.) Sabbsjfo ad missaift, .oTfi- in excelsis. Oinlio-O/uiiipo/ciissempiierne.Tuoc pios-
caiiri Intfet orqtib. Oralio PopiiHtmiunin, ariquam siini iiiiiiislii desuis neeessariis piovidere. Pulsaio
dicalur Flectaihus-geniia, et dicalur sine Dbtninus classico inelioaturOfiiciuniDomine, he ioitge. Saoei'-
vobiscum,ctiiupmiiihiisseqiieritibus, excepla iiltima dosel iniiiistri proce jenles 2Q|| nd allnre palinas
aiite Episiolaoi. Leciio, Angelus; Domini legntur mnnihus geslent. Minislri -cnsulis indhti siiu. TiaV
hsque-adillufti yefsitiji Beticdifiusesin/firimmenio,; clttsarqtiatuor caiiteiur, sicut prima DoininicaQria-
exinde eftiiiilfactiis iiicijjitufvcujus jjfiniuift versiim dragesimse. Ad passioiiem.Oominusvobiscitmpfojjt-.r
dimidium iqtiniribrTralres sinvul, reliqubs 2fS5 Dominicani dicalur, sed Gloria libi, Dottiine,loeo
iiiril et bini dicalit; cliorus vero primtuii yeisuiii ab stio taeeaitir. Credo. Olfereftda Improperiiui;,qutfe
ep quod dieilur E/ Igudabilis, accijjiat.. Tuiic post dum caniiur prinio niinistri pnlnjasoffijraiii, deinde
TiheniCieterofumversiuim Bytnnum diciie, seinper prselatiis, et reliqui bini el bini ordinate venientes,
sedcridp repetai. Posiquarii iractus fuerit Vfiniius,,a quas sacrisla stisciplaf.Propter laborem officiipost
jifsediciisquaiuOf,priiiius ffefsus reincijJialuf. Hunc praftdium dorniiaiil; cumque tempiis surgendi frie-
Iracluiii iii suis higris cappis laneis canunt, in quo rit, tiaum de lliinoribus signis pnlsetur, quo aridito
(sictii iti snprasciijila Doiiiitiica descriplum esl) in .Claustrunivenieiites, primp (sictil hiosesi) inatius
viciss.imseiieanl. if>o????'?ius vobiscum;oralib Deus, qui lavent, deinde jjulsala Nona proeedant. Hiijtisiriodi
tribus pueris, sine Fleciamtis geniia. Epislola Roga-. ineridiaria observanlia a Pascha usqne ad lluleiidas
itius iios. Tracttis Laudute Dbtninuth,in choro aller- „"UOciobris, exceptis diejjusjejuniorum-inquiljus pbst;
naiiifti caftietur. Missa istaViiria collecta lauturiv Nonam comedituretdorniitur, teiieaittr: Unc-tlieet
iinjiui'.; :; -".''- jdeinc.epsvisque ad Enlendas Oclobris coiiveiilusin
Dominicaterlia Qiiadragesiin-ae, ad Couipletoriiun claustro sedens silentium teneat.
aniiplioiia Medig vita,' psal..Nuitc diiniilis. ln caneiir Feria quarta ad niissam Passio DotniiH,sine Do-
dp istani ahtijjhoiiain, ;cuin yeiiitur ad locum, ulii mintis vobiscumel sine Gloria tibi, Doinine:Appro-
tiieiliir Suneie Deus, debeiilOHIIKJS ler-in. profestis piiiquabal dies festus; hora qua diacPnus dixerit
iiietitis pfosterni,
' iri diubiis .Yerb.iestiyis laiiium ' -Yetym-lempli scissum cst, coiiina cadere pefniii-
iiiclinail. .,' .;' ;: V talur. . "•''". l r"; '"
; Dpjjiiiiicain Passiohe, ad priinas Vesperas, ant. Ad Vesperas et usque adinissarii ih erasllno signa
Benedklhs, etc, .'$ Circutndedeiunl. f Quotiiam sicutin Domhiicisptilsenlur 2S9 prselaius dehet
tribulalio, sine GiofttiPalri, iteruhi Circumdederunt. cantaie Vespefas.Ad Yesperasantiphona Bcatiisvit;
Nbiaiidriiijqhodresppiisoria lain adMaiuiijiuinquani psal; AT!S?Domimis mdiftcavefii;, elc.' Capiluluii,
adHorasquuj euiii Gltirigsoieiit dici, reineip.iuii- Allende, Domine, ^iCircUtiidedertintitie, qtiod caii^
liirusqiie ad Pasclia. Quod sifestuni ceiebfari.cpii.- tare debenl caiitoies adgradus iri; caiipjs sefiels.
vingal, vet inissa dicatur quai 2B$S noii si.l de.jias- Hymntis-Tf.r.iZ/ttregis, anti Tahto tenipore, qiiam
sio;;e, filoria Ptitfi solilonipre cliciiur. Jirselalusiiieipial, et duO altnria inceiiset; statiiii
Doininica ift rainis Palmarum. Iu Laudibus anU i; incoepia antiphona, incipiafilr MagiiifiCai.Oraiio'
Opcufrunl 'lurbuf, pS.nl.BenediClus.Hic sciendiiui Respice.,_ quwsuinus,Domine,qu;e tribus diebus ser-
"quOd, sitimtraiisit piocessio beaiasMarise per ierini- ..quenlibiis.-a.domnes Uoras dicalur, prseter ad Prir
iipspafochiienbstravfefendOcofpus Doiiiiniad.lbcriiriC C innmet Tiompleiorium. Caiiiores in cappis sericis"
Ubptttaluni,'auditp cynibalo ejiisdeni prbcessirinis, dicant : Benedicainus Dontiiib. Nota quoil" qitaildb
deheiit pulsari diio de ftiajoribus signis in honorem auiiiinlialiODoinini hac die occurferiij Vesperaj de
Doviviiiici cbrjjoiis. Ad Piiiiiaiiv,inanepulsetur, niissa feslo agilntur.Regiila ad pranditun hae die legatur.
isialiuiiiialisiiileriiiitiilur. Iiv capilulo leciib C.BIB CoiHpleiorhimhiijus diei solitoinorediciftif alisque
uppropiivjuassei., jSiatiiu post cnpitiilum processip proslfalibne. HnC die si qnid irt ecclesiaj vel in
piiisetur, Ad Tejliaiii pulsetur, ppstea beiieiiicaiiif clauStro, vel in cajtefis oflicinishiuiidaiiduniifiieriti
-
iiibre.aspefguftiur frnirtjs.; (ieinde emundeiur.
.;iqun,et sblito;jEsaui/t
clictnoinfione : nos, Doinine,.incipit hebdo- Feria qtiiiita in ccena Dolnini custos ccclesiaj
madafiUsTerlinin,:qiisediimcariitur, ipse cuni aquse Solliciteprovideal ut ea liora ati Malulinumsurgaiurf
bajulo iiiore soliio aspeigii oliicinas. Post Teriiam quod ante lucem stio iiiodospafiose:nocluriuuiiOSn-
sfalim bidiiielur pioeessib.videlicet aquabenedieia, ciiim coriiplerivaleal. Hacdie sicivlet iii seqtieiiljbus
candelabra, eicinx discoopeiia.jOihiiesdehent lauV, ijuabus, ad lloras fll;prostralio. IriMatiifiiiisistbruin
pfesiiyieii parochiales quanV.alii fiatves liiiic pro- dierum per singttlas npctes vighiti qualuor tainlelaj
ceSsioni i.iiiefesse.AntiphOiia;Aiifesex dies, etc. In aute-hiajus allarc prajpafanttus quariim singulajad
intfojiu e.cclesiajhea:ise:Mariaj.%CIirnii Viigb,ie.tc. iniliurii cujusquc 290 anliphoiiaj vel responsorii
liide-itigressi cliorutn eeclesiiJj"beatav'Marise'ih'0rc exstingiiiintur. ln liac quiiita feria ad Maiuliiiiitiv
•se.habeaiHalior.uiii.Debet cavere clericus saciisiise pulsaip classico, iioivtliciiur Doiiiine,itibia mea ape-
(jttod isiiigulis canouicis nostris raiiios distfibuai ries-,lieijiie-I/CHS, ???qdjvtoriumnteum; Gloria Palri
JjeriedictOs. Dum rami -2S^ disiribuuiiiiif, caiiiturJD peniius inlermittitur; iiiyiiaioritini quoqtie nonca-
a.htijjtibnaPaeri Hebrceorum,etc. In reditri prbces- hitur, sed primam anliphoiiain prselaliis incipiat
sioiiis, ani. Cwperunlomnes:i\DoitiiiitisJesus: iteni mediocri voce, sic: Zelus donitis tuw. Psalhiiis Snl-
18..Gwiiaudissel turba. Cum ad jiOrtaiiicivilalis pro- vuiil.incftu; quT.ciiin iinpoiiiliif veuiniii stipef fof-
cessio veiieril lilstatio, pueris super jjoiiaiiicaneu- vnam'omnes pelaiu,:sic adMatuiiriiuri, Landes et
tihiisTr/oiia, laus: iii iniroiiu civitatis respoiisOiiain shigulasHoras his triliiis diehiis fac.ani. Aiiii.p.tipiise
Jngiedieiiie Dotnino. f'Ciimifue audissel, ttinc ite-- . (Jl.•vjjrsie.uli sine piieiiiriaieiiiiiaiiliuf. Prxl.iiiis legni
ruiii;deheiii pulsariduo de riiajbfibrissignis. Iii iii- iipiiain Tectioiiein. Respoiisoriuhi iioriniii . Revcia-
ifoitu ecclesi.aj.Sancti Laudi, fespoiisoriuiiiCiicum- buni,e\C, ileruni, Revelabuht,iiuerim pulselrirclas-
dcdeiunl tne, facla in basilica s;alibne,. versus a sicitivi.Firiito lioiio responsnrib, noii•dicainr versus,
duPbtis caiiiluf. Finiio responsofioprajlatus genua sed staiiiu anliphoMavLis.ificeris;Doptine, prajlafo
fleciendp delafaih sibi antiphoiiaiivn cantore Ave, iiiiponatiir, p>al./Miierere inei, Deus, e.C. fliiiiv
iex iipster, ier ineipiat;, laiifuili diceiis Ave, rex psalinus Lqudgie Dottiitiutirdecwlis cartitur , lumeri
tioster, ctwiveniusper singulasvices, simililer igeiiua a saeiisia recoiidaliir; et si quse sunl per ecclesiaiii
fleciendo, idefti repelai, inteiiivi criicilixus paulaitin; liiiiiiiiaria exstiiigtiaiitiir; deinde hbi finita antipho-
discooperialurl a'U.iullimtiui tpla auliplioiia caiile-: na prajlatus aiuiphonain Traditor autemimposiie.ril,
itii'. Ad intioiiuirt chpii , 0} fiollegeruni, yersus a subito illa canilela quse remaiisersit exstingtiatuf,-
liilius de; seuioribus ad gradiis canietui : Uiius: sicqtie Beitedic.us; el (jiBteraquajVjsequuniuriri ie-
(iuieiit;.iutcriuicoiiveijtiissedeai. Positverstim dicta ifebris ciicaiilur. PosivB^iicdicfiis,Tiiiila aiilipivpha
\m VACTA-VETERA,; 179'
diio fratres iirdexiracriiceeefiesiaj-primoincipiaiii.) VFiiiifa:g@4 erg° SeXfa.iri capitiilurh cOaduheiitur i
Eyrie,-eleisoniquibtts %Q\alii (liioin siiiisirn errice frnifes, lihi cappns tiepoiienles, prajeunle pfselali»,
sim.liler Ryrie; ^/e/so// lesjioiiriennl'; deinde diiohns setnuiiiiiir liini ei liini; quo anie sims puuperes cori-
piioiihtis iifium Ktjrie, eetson ivpeUjiiiilmsvriun i!e siseiiie tlexier (•Iiorus a;l drxlrani ejtis; Iranseat, .
inajorilins a;l gr.iiitis n eaoloie pravimit.iti snlmife- sinisier lomuiicai. nd siuislinin. Tune omnibus per
r.aiil .Doniine; tnisercre.; ciioriis .stilijiiiigal Clnistiis or iiioin nnie (iiupefes Siios nsiniitlbns, et ad-illos
Doiiiiiiiisfuctits es:i Quo .liuiilo, ilii, iiui in Miulni cciiie.f-iis. pnelaltii niluisiar Doiiiini Jestl acciiiclO
•cfiiei!siiiii,- Qhriste, clcison-riii-anl,<lno atl grarins. linl.-o |)i';fciiig;il.'-e.o.liiicnl pruces : Adjutorium no-
f/Qui passuius advenisti. llii rio di-stin crnce : Clni- sffiiiri?i/ inintine-IJomini,Ostend.e.noliijDomine; Do_-
sle, eieisoii, ilno ad gr.idusVf QitidiSiipulos.Illi (!e iniiie, exmuli ota-iiii.em;:Daniiuusvobisciitit..Or;U\o:
siliislfa :fihrisle; eleisoii,duo aigrndiis. ^ =-4;/;/i?t.?'//- Aiii;iies iwtiirtis..Posiea cniiioi' incipini aiiiiplioiiam
nocens:Dicio versn, ili-ii='emiuf gr.iiitis Viiitijjiaiil Diimiiiu-sJesu.s. liiieriii piulniiis liiim.litefei devole
Duinine,miscrere.Ciioriis:fihris'.us Doiniiitisfminsesi; piiiiio siis patiper h is jjetiev-lavct, ;Iiiil,.eo.iergiU,>,
iienim illi i!eriexliacriife :-,I£yie,:e!ei.wn:.l!,\\(ki si- cn|ii!lis elinm a.i e-.eiiipiiin iliius uuilieris tielergnt
riisira-:'Kywifl/u/sbH,iveiu.iiiinlexl-ia: Kgrie/eleison. bl ostiiSeiiir, cni s iii.or qtii nd (lexieiitiii: cjus esl de
Aii gniiliis : Doin.iie,niisefere. CJioriiS: Cliiistiis Do- bni.iiiis sei-vini. Niiilifs,•e'xc'eJ)l.opi'iel,ilo,.liiileo se
ttiiiius: liis iin (iiiiiis, liioxriil pirijlnttis .Morteiii tiu-: |ii';l:<.iiig;it,:suil:C;]|iirr,.riu.sicx. ui.a- paiie - oiiiniJjus-
iem crucis pioiiiiiilinveiil.siijiei foriiias se.pioslei'-- litilea :i!i..iiVei, tju; einrti tmi i!e Jiatiibiis iiijiingat
neiii. Pitir uosler, cii.u pr.-cibiisot psuliiio iiii-erere Viiisiiifiil.r ex nilarn |inr:e raiial. Diim lisecngiinliin,.
niei, Detis, tiOinlioiie Resfire,qiiivstimus,iiiiiisquis- ][j se;iiper riiiiiiliiiiin DominnsJesus, per singiilos ver-
qne per.se- t.ical Atiien. Posie.i [)i;elalo soliilinii s;is |isnliiii Beali iiiiinaculiiti, repetaiur. Lotis pe-
daiile Jmne.i pioi'e.a,iir. Aeeensis laleiiiis, riormiio- diliUs oiiliiiiioi, rurs-.iiir [jrieJaliis suis paupefihus
Titiiii pelaitir., M;iiie siirgeiiies TValiijssolilo mOre aiji.iaiii tiiaiilbiis ir.bnni; eleeiiio^yiiaiiiis qnaief
tisijtie-ailPiiniiiin seliabeaiil, exceplo qttjd iiilssas qiiiilu'0-:* ii.iiiiiniiis,qupsiiiis o_Tw;nt.niinistie!.Quibiis
faiiiihares iioririionnl. :.-: '"''.'.' et iiiaiius 2g||| (iffe-reiisbsciiieliir, (leliinCex ulra-
Piilsain Pi'-.ina,:Paler noWet-ipr.osirali pr-XjmiUaot,' qii-Spairtusiii^i.li eis qtiihris pedes laveiunl aijuain;
_29___i !'i sii'.eDeus, in iidjuiosiiim,-ei liyViiiipVhrb.iQ- mniiVorisUibnanl , 'siipraiiicttun' scilicel ordinelii
, itia'..iuiioiiicij>;eiu'e:iiilip!;o:iriiri
Jtislifiiefis, psul. Detis, ohsefvaniesi, iii iiife.iores a siipeiioribus bncinia
iti tiomitie.Reiiii iininacnlaii; Re ribne, slne Qiihuu- recipi iiil. Cnmernriiiscii i.icollegit sno, sictilliiitea,
qtie viilt, sifiiiiissiiis.solilo<aiiaiit. yuibu i ifrcf >,sia=-: ita iiiaiiiileigia liiin piuiato quuni finlribtis oiinii--
lini lesponsoiiriiii Vnus ex duci/ulis, ille eui ciira b ;s siihmiiiisirei:; eleeiiiosyiiniiiisvero siiigulisduos-,
caiieutii respoiisoria siiperilof.is coniiriissa esi, iii- iiiiniinos:'p:iu-;ieril)its liiljiieiiilos ftiirtislretV quos
<;i[)in!,'elveisiim caiial, lesipoiisoiiiimreiucipint sii!j- oniii,biis-p.iiiperibiis.Vqiiibiis n;juam iiihiistrnveiunt,,
jiingeiis vtT.-iui.ii Cliristus fticus esi. Qtio faelo pio- siiiiilfief iiiamVs osciilniHlboffeirnnt,Peraclo inijcieni
slfnii, timisqiiisipieper se srib silenlio sojilas-pfeces." Iiiie sniicio ei piis i.j.inti.imsdevo.ip obsequio, cari-
tisqiie coiil'essii>;;e=.itilicnt,".coiifessioin atidieiitia fini, Itiqiie1l.uiniiia-o, iiiclinali dicant ter Kyr.ie eleison, >
deinde jireces (jii;t)-seqiioiiliir;et Miser.eremei,,Deus, Prt.g? noster; piaialtis tiicat Et ne nos, pfeces Tti
cuiu soiiia orauone : Dotiiiue,_sancte-Puter , "sub mtttidiisli. Tu lavisti:.-" pedes discipuloruiiii Dotnine,
sileiiiio liiiiniimr. S.cijiiefVfc-losigno sufgant, -'capi--n, cxauiti orulionem; Dominiisvobisctini,Oratio Adeslo;
itiltiiiiiiiUNiiil,ubi pio.iiiiiilaio kaleiniario, !s:isaucii Dowlne ; deiiiile.ad liivatori.iim'iiiniiiisabiiianl, re->
el biiines alii, su!) si.ieiilio."ab':uii(iqu0tjueciicnitn'-;; sliinptisijiie••cappls, fncip- |)iij'vo -iiilervallb de sui!»:
qtio diclb ; iiiftiienle pfajailb , leiiio Conveitietilibus) ntjcessil.-itibtis sihi prov.irieaiil. Pniiperes-ducanfuf
vobisin unum sine -Jube Domtie, et siiie Tu: aulctti, nd eleeiiio>yiiufiam, ulii data iiiiicniqiie praebeivda"
ISgaiur, siaiiiiiqne labuln lecilelnr. De/iincli' si>fue- (51)*)iIneoruin arbilrio relinquituf vel ibi coi.iiedere,
fifti .pioiuiniie.ilur, illisqii.eniisoltills, dicio Beneili- vel seciiiir depininre. Oniii vero NoiiaVcantaturj
Ciie, piiino, siciii liiOs estj de ordiiie, ifncte:ui',; prseltiiiis ctim lhiiiisiris IiQiiorifice iiiduntiir. Aiite-
de iiile qiiic ngenda siuit iisqtle atl ciastiinuii capilu- . (juani liora liuiaiur, secrelariiis niiiiin demajorihus
Iriin ofdiiieiiiui'.iu hiieicaiiiluliexcanl niliil liiceiVies; sigiiis,. lef iribiiiciiin.pnlsel. AffhiepiscopiiS =(61);vet>;
ci perisiiid leriiptisextoto iii ciiiusiro ei ift aiiis olli-" epi.-;co]iris loco ejiiseodie ggg iibsoliiiiiuieinsoliius-
ciiiis jil;;s,soliiosileiiiiiiiH Oljs:;rvent. esi"frifiviiiiisiiiipeii.de.re;tjtitis 'siforie contigerit lioii
2S3 Posi. capitiiliiin iniJicet pueiattis pfjeposiio a lesse, (iictis septeiii psriiiiiisnbsque Glqria Patri,
bt_ tfeeiiiosyiinrio qtiol panpeies nd Mainialum s.ici.il"'facliiiiiesi in cnjiiie jej.:n;i, prselnUis eos
iissiiiiil i;ebi_anl; (jtii aiiteTeiiiuiii iii:ist;iilici inlegri a::s»Iv;.t;:.fricta atjteiii absoluiiiiiie, omiiia signa
coipniis, i;e iiiliiiiiis (.•alfibns nioliJstiuhiiuferaiil, piotiriciiiis sol.to iu tiassicuin .prilseiitiif, sicqiie
tui cljguiilur qnol iii liioriaslerii).fiulies. sani et in-- ciioriiiaj risi|iie iii Sa')ha.iO;S;,itcioreligciiiiir. Missii
lirini ii Lpiiiiir, el (iuol eodeiiinniio ohieriiiii ; qiia-' sbUiii.mteretdevplisiiiiiiebelebretiii'. OfficiiiniA'os,
fnof eiiani a-;lprajlaium, elnlii lol qnol ipse,'pro_l'n-, ajuetiijglpriiift, cniiinres liebdoinndnrii liii-cappis
iiiilinni.us loei in MniulaloIi.aaere ju.ieaveiir, atiilii-'n fhoruni iegaiit. Orati;) Deus, a quo Judas; sirte
caiiiiir. UrifiUliiijiisdj-i et duorinil seijuenliu;ii siinili Fteiiaiilus geiiuu. Episioln Coweii.entibus vobis.
liiodo, qilo snjira (iicliim.esi tla. Pii.ii;>., caii:eiiliir GriiJiuuleCltiis.us taclits est. Yersus Propiet guod,
cuin ]iriecihiis;'/'.'i/odi:;i, Domine/ei oraliorie': Re- iiefiiiii Chiistiib. Evuiigeiiunicnm caiiilelaliris et
spice, quitisuMus,iiac laiiiCiidie pau.lonlliiis qiiaiii in iiiccnso Aiile dient fesiwit pdschm. Credo tlicilur,
diiobus seijueijlibiis (iictiiiiir. Post Teiiiniu d.caliir pf;efatib rion diciiiir (5l*J. Diaconiis tot hbslias :
iiiissa =.it!criici/ixiim iiilir.i.is frulnliiis, ei f.unili;i>, ponnt iid sacraiidiiiH qnol lioiiic el craStino sUlli-
erp:iiijieri.iitis,.qviiud Jf;iii_iatiiiii-eleeii[/////..ysuiitj.. Cianl nd coiiiiiiiiiiicaniitiiii. His tjtialtior . diebiis
Fiiiu.a veio iniss.i, eiceii-bsyiiariiis oucnt patiperes iiiilliis se, ftisi ralioiiabiT cans.i, a tonirtiuiiioiib
ari locinritiiii a.qtia cril.iiiajie.ies lavenl; ihiiii-'vero (lebetsubirnhefe. Coiiiiiiiii/icaiifes.iltinc. Qiti pridie,
Sexia caiiunr ipse el piteposi.tis iniroriricriiitebslii sitiii irt iivissiijilepeiiiiilliir, ita (licnntiir; AgnUsDei
Clutislitiiii,laeiaiitqiie;sedeie in pafle ti.uisiii jiixta cani ur.sed pnx noii (laiiir. Coiiinniiiicaiis oinni-
icclesla.iii;;.hoc ijip.:q :"fjri;itiioi'|);ui];e!espr.tiali iu biis, taiiiaia coiiirtiuiiioiie,;Dbj)ii//usJe-susj.jJiselatiis
nitiiiip'faeiaiii.setlere, jux.ta. qttps hiiic ei uiriealios . ad ialtaVeaiiiiplioiinm Cti.iceni iiiipoiinf,quijduiii >
cbl!(VCefttV''oiimia ielialii, Vqiiie"nd Maridnltltft sunl jjs;(liiii :\^speiiiiinliisiii.cIirii'o';cai!injiliir,:Ciirii-suis-s
liecessiifinVyidelicet aquacalitla, b;iciiiia,.liiitea;ad ftiihisfris jpsP-.p.saliiiOs(lieijiis,hpstias iii Cfastiiiuih >
tcfgeiidas Vinariris et pedes-j^nupefiijivVpivjepafeiifur, feservaiidas gg^liicpipojiilibus coiiipohatjppiieiis^;
(60*)Pi-ajbeiidaesLyicliisivecessariiis.v V lionem accipiebani in die ccenseDbmifti. ;'
- fSi:)iC-aiioiiici'SV:L"audiV"aharcii^ (81-) Scilicet prpjuia de crucej sed-coiiimunis. ."-••
PJXUOL. CXLVIL 6
i"i: , JOANNES.ARCHIEPfSC.;"RQTOMAG. m
qiie^ebrpoiailaplicala superbalicem diaconb ppflanda A. fiieriiil, p'r«laio ad Sedem suahi revefso,' subprior
iradal, qrio illa ciim niagiiai diligeniia poiiaine, prseciiiciiislinieo pedesejus et fralris qui el'-.riiini-
prseeedenie proccssioiiecum qtia ad aliafe venerat, slraverii, sei vieritesihi hebtlomadario ininorisniisssj,
ac prajlnlo siibseqiiehieivnrianl ad lociim ad hoc : abluai, lergat el osculeltir ; qu.o facto, rursum pfse-
decenler prajparauiiii, in qtto Itlem pisolatus corpus , laltts accipiat baciiiia, et adjuiore suo maiiuiefgium
Doinini a diacono suscepumv caute et houeste re- , niiiiistraiiie, omniiius per ordinem, sicut jiedibus,
ponat, incensaipTocOaiiie reposilionemluiften et post,:ubi sic lavartdis manibns aquam finidat,-, et osculeltir;
qiiaridiu".corpus Domiiiictiminaiiserit con- : idem ofiicium suhpfior c.uiiisuo adjutore .pfselatoet
liritie ardeal.TIoc explelo, ad aliarefeileaiit.Pfiiiuis , socio suo persolvai. Diacohus lectnfus Domiiiieuni
psaliftiisCredidi prtiplei; etc.; caiilala.aiitiplioiia, r sermbnem, el caaieri qui ei seryiluri sunf iconipe-
slaliirvprselatiis ad aliare iiicipial aiiiiphoiiani__Gce-. leivii hora ad.piseparandiim se prius lotis pedibus ,
iianiibus aulem; psal. Maynifieal, anliphoiia sine exeani, induatur daliiiatleii,: suhdiaconus ;luiiica,
jmeuinaie fiivialiir; prselatos vefo slalim subjiingal > ceroferarii riri supelliciis;- jamque firtito maiidato
Domintis _vbbiscumel oralioiiem, diaconus Benedi- , cum Kyrie, eleison; et solutis [/., solilis] jjrecibus,
camiisDomino. _•=.-.'•-', -. -. • i el oratione Adesto,-Demine. procedant illide ve-
Post ftiissjim conyerilus in .choro sedeal exsjye-,,.. sliario, quibiis. iiigredie.htihtis•capifulufti. asstirgnt
Vttansidoiiecpraeialtis, deposiiis-quiblis iiidutus efat '-' coftyerilris.Tunccliaconus.aecedensCuih.proeessiorie
veslimeiilis, rilba viliori r.eiii.duaiur,inierim allafia sua ail.prajlalum, ex more ei .inceiisumofferat, ethe-
nudelltur. PraJcedenie autem prselaio ad layandn : iiediciioiieniaccipint, quaaceepln atlleclricmiisermo-
nllaria, subpriore et secreiario aquam et vintim g neni 301 Doniiiiiin ccenaad liistijjulos.hnbitiimin
prajferen-ibiis cum anle majtis altare veiierint, m.oduiii Jeciionis legat, ita inciptens : Anie.diemfe-
ivraelatiistiical Adjuiorium nosimin in notnine Do- , stum Paschg; conyenlu siarite donecptimum versum
tnini. Dbiniiie,exaudi orqtiotiem. Doinintts vobiscum, ; finial. Sedentibus yero onmibus,- stent hinc.et iride
brritiftAcfi.oj?es:?iosf?'ris.-Tiiiit: iggS dehet incipi Tn , ceroferatii cum lliuriferario, poslea.c.tini diaconus,,
choro fespoiisoriuiii Circumdederunt me, poslea de . dixeril : Surgile,'eamus //i/ic,~prajcedenleVproees- .
fesponsoriis noclurnis, qiiaiit.im opus fueril, donec sipne Omiiesin' refeclOrium-eaiit, .uhi dato .signp a
oiiiiiia altaria lavciitnr; prajlalns vero, postquam praelalo dicanl Benedicite,el prselalus, Potum chari-
allare.quqdlihel.aqtia abluerit^viuuui iufundal siiper talis benedical dexlera Dei Patris, suljjuiigaVTunc.
iliiid in liiodum ciucis, d.iccns.oratirinem illius incipinl diacpnus Ego sumvilisvera,eic; Tunc siib-V
saiicli cujus esl allare. Omftibtisaltaribus ita aljlu- priore in Jocb.-pripfissedeiiie, esefortsqtibqne in suis
iis, pravlatus re.le.al ante mnj.iisailare, et dicat ver- locis sedentibus, piselatus a subpriore.;hicipiens,_..
surii Clirisius factus.esl. Oraiio Respice, .qumsumus, siiigiilis.manus' bsculanfi poiuni charitaiisL>ofleri>t,
Domine. Deppsitis igilur a prselato ecclesiasiicis querii refeclofarius cuin aliofralfe scypliis pptuin ,
indrinveplis, et coiiyenlu a suis necessariis reverso, iiifundens, pniecedat,posi.onines ipsis etiam, tjui sihi
post nvotlicmiv temporis suhprior ad osiiumfuciat refe- iijinistfani potiiin prselaius porrigat, deiride sedenli
eloiiiCiini iiisirunienio sibi a caniore prseparato i|!S°iin sede sua subprior simili modo de pbfu serviat,
sonituni ad refeciioneiii, iveqiie eniiii hodie et in niillus vero bibere prssuniat donec a prselaio acci-
ciasiino. ad refeeiioiieiii pulsatur cynibalum vel piat; leclp autenv.de Sermoiie, quaiiiunVprselalo
canipana. Tunc ingressi refeciorium, et stafties' iri ^„ visiini fiierit, ipsp iiiniiente diacpiius islne Tu auietn,
brdine suo, datosigno a "pnela.to siiie tintihnabulo finemfaciat; sicque dato signo a niensis srirgentes,
dicalur Benedkite. ) Edenl pauperes, iiae Giorid diclo a prselalo versu Beiiedkttis Deus.in dbnuskis^
Palri, et sine Kyriefcleisoit..,1'ater noster taciie pfa-cedeiiiibus minislris ad ecclesianv pergant, et
dicant, dicalque sacerdos hebilomadarius humill Cornplelorium dicant.'Interiin diaconus bt cseteri
voce Oremus, Benedic, Domine,ieic, et -fesponso- gQ2 niinisiri plicatis veslibus in refeciori.uml)ibi-
4?»e/i, leclio sine benediciioiie dato iiicipiatiir, etsine Uirisiihui jjergani, siin.ulijueeccl.esiaihrevefsi Com-
1Tuatitem,fliiialiir. Fiiiita coena, signo a pras- pletoriuivibieant, eiiad conveniiirtiredeaiu. Ad Coni-
llilo dicanl f Mcmoriam/fecit, sine, Gloria, etsa-; pleloriuividictis simiil psaJrhis Cum invocdrein;liile^~
ceidos, Agimus libi gratias, sicque caiiiaiido, g©9 ,'Domne, speravi; Qui\ha_bilai;Eccenuhc;Nunc dimii-
psalnium Misereremei, _De?is,'adecclesiani pefgaiit; tis, ciim-aniiphoiia Oblaiiisest, et caiitaloresponso-
qtio fmito, sihe Gioriti,Kyrie, eleisoti,Paier notier et rib Jujdtis inerctilor pessiinus', adjuncto versiculo
pfeces tacile dicanl, ei sic egfediantiir.V Ch.iistusfaclus csipro iiobis,pfosliaii dicaiiifi:?/!ie,e/ei-
PoSt haec dum servilores comeduiit, jirssparentur sgn iii sileiitio, Pater iwsler el Credo; cuift solitis
pnuiia ad iMaiidatum ffairum. In capifulo priielur pirecihus risqiie Adcoiifessioneiii.Confessio lanlum
lectricuiifubi legeiidum esl Evangeliunv,sinVili4eriii ihaudjeritiafint. Miserefe:0fal\ollluihitia',qumsutiiiis^
refecibrib aiiud , le.clricum anle uliimum gfaduih Doinine, ei ila dicta triifa oralione, Surgeutes;' et
: ponalur; super gradusetiam calhedra in qtta piaj- aqiiahehedicta aspersi dormiloritim peinnt,
Jatiis sedeat coiiveiiieiilervapteiuf. Aljluiis itaque Feria sexta, hsectabula iii cerain capitulo recite-
fratriiin iii iiifirmaria pedibuis, et omnibtis paratis' uhiur:_
utiioc saiiciuiii officiuiiispatiose et devole, ut dig- Hpdie 1 leciionem-frater talis, scilicet unus de
nuiii psi, possil impleri, jjostquatn servitores rele- nvihbribus.
ceritit, uiaivire ad Maiidatiuii a caritbfe tabula fe- SecuhdanV frater talis, scilicet subdiaconus
riatui'; et cttiii omries' iu_ capiluluriv..coivveiieriiit, V hebtiomadarius.
praBlaius^yelsi deest, ille qul etyiees ejusve*-.iiineiila
leisuerit, , Primiim iraclu.m Domine,q;udivi,idlis el ialis,
ad exeniplum Domini surgat, poriat scilicef duo mediocres in brdine.
sua',ei accepto linfeo praecirtgat se, ihiltal aquam ; . Secundiim traciuhi iEripe ttie D. talis et D.',
iin pelvini aiiie osliuih capiluii, veniensque in capi- talis, scilicet duo senioresi
ihluiii cuhi _sacefdole hehdomadario, qui ei aqunm Passio Domini, D. talis scilicet prajcelitor.
'debetmihisirare, anie graduspfeces dicat et pfa-: SQS.P0;1-"^ mcus, D. talis etD. talis, scilicel praj-
libiienisiciit iri Mandalopauperurii. Deinde subprioii V.ceiitbr et alius hiediocris.
:ini:sede ipsius^jjfibris-sedenli pfiriio"pedesabiuat, "'"• - Agies, - ,; D.; lalis et' Jfateri talis, scilicef
icrgat et csculeiuf, deinide erga cseteros, iprbut dub Jevitajjuniores.
iordo'exigif, a dextro cbofb incipiens, -biitiiilitaiis Crttx fidelis, D. talis et D. lalis, scilicet duq
3QJ) exhibeat implementuni; uiius(ju°iS(]ue autem ' : i ':''-.'. riiediocres.
;ffaiiiini,> statiih ul iia lotits fuerit, prosierhalur, Licet ita se habeal consuetudo appfpbata, tamen
bl leffahv""uumililcr 'psculeiur. Interiiii canieniur prajcentof potest securiduhi personarum possibiiila-
antiphOiiffi,.caiitoreiiiicipiehte aiiliphonamMandaium lem ordinare. . :.:._. ;
nbvuiti, etcv Postquam, ybro tminium ; pedes i loii '.-. AdvMatulinuiu auiem secrefarius adostium dor.
{-.: ACTA YETEIU. o
iniloiii ad exciianuos fratres sonitum suum fa- A tes, juxla idem allnre a dej;iris stanles cooperiam
cint hora competenti. Maliitinae eodem modo quo eam omnihtis reprsesenlcni caiilanles : Popule metts,
supra dicluin est in cojna Domini dicuiilur. liic die quibus duo leriiae in cisulis sianles inter clioiinn
peslqiiam fralrcs maiic surrexcrini liuths pedibiiS, etaltare: Agios. lerveniaiii pclenles, respoudcanl;
donee Offieiniiieoiiiplea.iii', iiiaiieaiit nisi jussu, ]>!.e- r.d -rjiiiVchorus siniiliter ler genua fleciens, Snnctus,
la:i pio iiimia fiigm-is uspciilate sc ealeee:il, quod sancius , sanclus sulijungal. ITsedi-Mi sncerdofes
qtiando evenerit, Olli.io tantiim eiuiil [leg. infere- c.icn finciii icspoiisioiiis cliori pnnhilnm pioiiie-
rtsnl] (iiscal eali. Insa tlie singnli simiil tolu.ii ex or- dienles, laccnle choio, aiinm \crsinn riieanl Quiu
dine psalteriiiiii in claiislro tiiciiil. Capiiuluin us>|iie eduxi te, qiiihus le\i;u> Agios, et cl.orus Saiuius,
ati Benedicite,sient hesieinadie sgaiur, 111quo leclio respondeaiU. iieruin sa cnloles aliquaiiliilum pro-
]si;.itur Feitvicinus ingrcdi (Ueb;. iv), recil.-.ta voo ce lcntes tuiiiiim veisiim cana>I Qu:d ultra debui;
trfliulc ctditlo Bcnedicilc, staliin eojisiii.tudnies qoixj le\iix Agios, et choriis Sanittts, respondeaiiL Tunc
ad O.iichiiii peiTnieui leg.iiitur. Qiiiiiii, leeiis, si non sacerdotcs iant'ini 307 progressi, ut jam loco,
fuerii (liiigna tiece->s;tasloqnen.li, ininien.e pr*.ialo qoo cr.ix auornudii ost, assisiant, cfiicem suliim
exeant niliil tlicuiiies; s: nuieni cansa aliqua exi,l.il discoopeiienics, iiicipi.ini aiiiiplioiinm Eccc lignum
qiia; differri IIOIIdebeal, $$QE§quam comptJHtiiosius crncis, ad qiinin oinnes ctnivcrsi, mox ul cr.iciJKum
tiacielur; iiiill.i eiiim iioia Tiujiis diei fnit vacnn a Domiuum exlciisis biachiis, ad exciiirilum recoiici-
jmssione Do.iii li, tinde et nobisper siiignlas Iloras li.ilionis snaj nos iinifanicin conspcx;rinl, ei fons
Irec de illo inedilnntli maicria deiiet csse, ul, qtio- ille pielafis mnnans de l.ilere pendentis Donfiii,
IHOJOspma, probrn, colnphos, alapas, spinca:ii co- U p.ucns in aliliiiionein peccalons cl men>-lr.!,it;v>, in-
roiiain, ll.igella, cruceni, el.ivos, lol, ncetuiii, moi- tuentiuiii oculis occuricril, quaiiia>c!e\o ionis affeclu
icm, lai.ceamqiie pei-uilerii, jugiier leeordemur, ct erg.i laiiium lenelicium ucceiidaiiiiir, osiendanf,
tola liac die in liis assiduc ineditemnr. JIoiaL>, Toitia, lcn_e siipiidein quoiies ipsa untiiilioiia incijului' se
Sexta et •Nona, uoii ul a quiiiusdam coiiiiiniatiin, prosienienie.s adorcnL Doiiiiiium, ipsam icria n oseu-
sed IIt pridie divisiin dicaiiiiir," et eodem mo.io Jaiitt-s. ln fine quoque anliphonse cum Cixeiint
fi iinntiir (K2). Qnando ntiiem propicr iiimiuirt fiigus Veniie, adoiemas, geniia flectanl; ipsa vero anii-
per tolani hanc diem opo>'Itt>'iit Iralrcs calceulos pliona ler ub il is qni crnceii) luient reiiicipiatur,
ex>stei'o,toiic ininen qtiia (nt dictuin esi) Ollicio nu- qtia piimo cmilaln siihjuiigntur primiis versus psa'-
dh pe.libus debent interosse, linta Koiu si.itim in ini iVeiK?immaculuti, sccunJo alius qui ECijuilur;
rioin.honum ralccaineiita deponcre perguni, st.ifim- le-tio prajcnntai.i, stntiin in choio uiilipiiooiii-i
qtie ad ccclcjiani redeanl. Cniu.iia -Sona, coi.Vi-nlu CfHceoiliiam incipiaiH, ad qiiain el quoties inci;,iiur
in clioro exspeelanle, ministri.iafaris revesliri acce- in ieri.im se piosieiiianl, qua: eiiam ter diciiur
l.Tenl. Minisiri, sicnt in privai.s dielius, excepiis ciini tiibos \crsilius psahni Detts tnisercalur nostri.
castilis induuiiiiir, pnelalus voio albis \esli >ns noii Poslca a tluobus iii nlois ad grndus ciiori incipiiilur,
p.iratisseiiiiluai, eicusiil.i purpurea, si e.ini JiaLiet; si Ciux fideHs. el dicaiiliu veisus bjniiii Panqe iiiujua,
iion, mia de me iiocribus iiidtiaiur; qui cum finita ilora qiuiitliii cnix adoraliii', choio pcr siugulos versus
iiiidispediiiiis, (liaconoetsiibdi.icoiioIiirtUiiii sinecan- ie|)eieiiie SC8 Ciux ftdcits. Prajlnttis, cnm prinio
delalirisprsece.leiiiibus,'-iiiilileriiu.lispedibiisadall.i- discooperlu ciiiee Ecce iignnm iucipiliir, slnlim ac-
rc vciient. non motlocoiifessioiiemfaciai,seddi( to lan- Q ccdens IOIOcoipore anle ipsam crueeni se prostei-
liiiii : @05 Pulei noslei; el sigiians se, niox lcclorc naf, et solns, ut sihi phcueril, iu liljro, \el sioo
iiicipieiile piiiiinin lcclionem, sessnm ent. Allare .libro, oratioiicm stiam. brovcm lamen facial; cajteii
Liintiitiiuno liiifeaniine sirtooperluiii, candehe non vcro omiies cuiii anle triici/ixiim Dominum bini et
aiceiiilauiiir circa illnd, uirnque lcclio sine lilttlo bini siii.il.tei tolo corpore proslrali jacuerinl, s'-ne
legatur, prima leelio sic iiicipiittur iu snperlicio m- libro, sed ex infima coitlis inte.iiioiie, picnu IJJSO
lcr cl.oriiin et alfnie, llwc aicit Dnmiuus : In tribu- qiiem adornn! iiispiriueiil, stinm oiatioiicm com-
laiione sua, qnn finiln, iraclus Domine, andivi, a ]>le.'.iitcoinpendiose. Cum prselalo qiinudo adoiubiL
duobus ad gradns canliJliir, ciioro per singnlos ver- siiiidiaconiib prope eum j.iccal ctiatloraiis. Ciuiiqiif-
biis repeiente Comidctuvi opera tua. Post tr.ictum i|ise suircxerii. ofaciilatutruee, loiic ipse subdiacom.s
dicalur orulio Detti a quo et Judus, ud quain clica- r.cccdai. fnieiiiii llli qui Agws (.KcrtiiH (lcposilis.
liir Fleclciiitus geiitia. Post or.ilioucm lcg.il suhtlia- cusjlis, in locum sjceitiotuiii qui cruccin adhiic
coniis scciuid.iiii lcctioaem, non ul Ep'stolam, scJ leneiit siicced.irti, ipsiqtussaccrdoles poslquam, ado-
in iiiodinft leclionis, iia incipieiis: Di.nl Domiiius ad raverinl, iteruni cnice:!i leneanl, ct innc di.iconi
.Motjseu, qiia lecta, tracius Eiipe me n dnoinis el atloreut, posl quos ab uiioque choro bini et bini, a
cliuro iiiieiiiaiini c.iiilciur; Oiiines \eio qui legnnl ina oiibns incipienies, oiJiiiritc ef cnm niagna rc\e-
\el caiitani, \cl ad ali.ue de ciiidcl.iluis _CI.IIIIII, rciui.i nilorare veniniii. Jnm \ero ctiitvatl oscul.indos
sol.s snpeiiieiis \el albis iiiilti.iiitur, sed iiuil is liodie criKilixi Domini pedes accednnt, el ill.e lixur.e
alna par.ila debel iimui. In ]>.iss".o::ectiin di\enl cl.norniii illeque saiiguims iiviilus, quihus oscula
(iincomis : 1'artiii sunl veslnncnta mca, s>inlju t.i r, iiiipiiiiiuntiir ;ul meiiioiiam ledeuni, quid a.i.o-
alla>c illi duo qm ulliiiitihi Ir.icliiin riixiTUiil, uiius jis, quidve dtileeJiiiis iutentaj nienii conferre
hine ef ulins inde, qui lr.ih.nil nd sc diio liiuc.i, qu.H (lelieaul, Logiiandiini cst potius quani ditendiiiii.
nnie OTici.ini n 1 lioc iilem ibi fncivnt po--it.i. FiiJla 390 Pr.iil.itns postquam adoraverii iion iu choi.iin
autcm.passione, iiicipi.il pr.tintns bolenmos oiat.o- 1'e'leat, sod qii-iiuiiu crtix ador.itur, vel ad nii..re
nes; el cuni in onintljiis Fiecttimiis genua di.icoinis orans, vul ubi sibi inelius videbinir, sedeai. Post-
§98 dixeril, in ea laiiium, qiiJo |)ru peiiidis Jtidajis qiia.ni oinnes adoraveiini, si poptilus adest qui
lit, non dicji, i.am qoi.-. ip_>iHoJompinri nobtio aJorare debeal, dcfcraliif crnx in aii.iin Iocum, quse
Ecclesia, illo- si jier cliortim poriaiur, fleclanl (imncs genua, tion
gemi iindeiiiio in passione Ikieiiiiii, laiiiiini
riini exlioii\-Scens lucinti , pro il!i» m or_t- siiiiiil, sed si.tit ante smgiilos transierit; si vero
tione gijiiiianon llcctil : 'Oiemtis, dilecttsstmi, DJU-II, populus in adorando moiam feeeiit, alieral secretn-
eic. Cnca lineiii hanini Ofjlioiniiii, sccrelanus anlv.* r.us ali.nii cincein , qtiam uccipianl illi, qui Popute
majus al.aie nbi crttx atioraiida esl, l.ipeluin exten- iiieiis dixerunt ct ile\uni^s iiicipiaiit auliplioiiam
tlat ct desiiper linieaiiien : oiauoiiiniis \ero iiiniib, Snper oiitnia tigna, sicque in eniineiiii loco repoiiani,
pia-laius ei uiinisiri depositis in vestiario casula, oniiies \ero fiexis geiiibns ndoianies aiilijjiionam
Btolis, et manipulis, in chorum \ciiiant in albis, fiuiant. llis per.ielis, piajlatus ac niinislri resuiiplis
Elelque ipse piLclalusultimiis. Tunc riuo faa_eido;es suilis et livaiiipulis, sulo prselato calccato el cnsula
in alhis depost alure crticeni pi-cparaluni uccipicu- induto, ctiin umriierario el cerofi-rariis pergaut al
{82^Mos persolvendi horas canonicas conssquenter el indi^iiini improbalur.
il&. TOANNES ARdHiEPISGv-IiOTOMAG.
Jocum utjf jjridle cbrpiis Dbmini; posuefhnt, -ibiqrie A.V . Post NoiiariVeaftl-oiiihes frafres in dorriiiloriiiliii
iiiceiis.itb eo pi'tiel:iui5illud i.-Vdai riiaconorepor- cajjpasdepoiiant, nciiiuiitla supellicia ctim capuiiis,-
taiiduiH , iiiierim secretaritis riliuii liiifeaiiien siiper si bptiS ftieiit, omnes iiiduani; decel••iiamquc ut in-
alirife exttjhilal; ciiiiique iiltafi appropiriqiiaverini, reparaiioiiissnaj.soleinriiis adinstar .iiigeloiuni, qiiir
adoreni Oijiiies flexis geiiibris cofpus Doniini, qiiod festivilatis hiijris gaudia in albisvesiibus glg iuiii-i
prselatns a tlincoiio recijiiens snper altare coiisrieto fiafiint , ipsi quoqne et meiiie ei vesie cainiidi ap-
liiorc coihpoiial. Tnnc hi prcjseniia ejns dinconus in pareaiH; ininisiii qiioqiie altaris indtiariitir ciihioii-
calice vinuin cl nqtiain 111ilt.it,cjn;eposlqtiani in- bus-iiiduiiieiilis, diaconus ; dahnatica, subtiiaconUs
censfiverit, abliiiis mahihirs , ei facia 31© Corifes- tiiiiica, ires in supelliciis ad aquam, crucem,-et
sibne cmh niiiiisfris, riiediociiv.ooe incipiat Orentits, ihurisjulum ad processionem deportaiitla. Pra.ia!us:
Prmceptis sdularibiis, el fiiiiat=P«fci' ndster , choro eiiam pietiosis ornetur induirieiiiis; oimiibns IIQ-:
respoiideiile Sed liberti nos;_pbsten dical soliio inore neste prajparaiis, facto sonito; coiiventusift fhoruiii.
Libera nbs, qiimsuiiiiis,.Doniiiie;:etcum (iixerit Per venint,, tunc ordiiiaia jiroce-ssione ante altaieiad;
omnia saculq smculoritm,et respoiisiiiiiTueiil Amen; locnm ubi iiovus ignis benedicendus estordinate;
Ptix Doinini non dicat, nec paeis bsculiim porrigril, proceilanl hoc modo : anle omnes secreiarius cuni:
sed sumaTde sancioVbt ponal iii crilieeiiiiiil dicens, liasia cni>cereus hilixus «11,in qrio igiieiivi%po!'ia-J
sicqne se;et cajteros' crim sileiiiio coriimiinicei; itirus esl, incedai; post quem aqiiie bajulus, deinde
saiiclificalnr eiiim viiuim non coiisecraluni, per cor- qtii cruceuv jjorlat, quem-seqoiiur ihuriferarios,;
piis Dominiimmissum. QuodIn nienioriam Sepulturse queni diaconus et. siibdiaconiis.siibseqtiunlur";deinde
ejus, corpiis Dominicuma quinta feria reservatuiti a- U eonyenius,: piajlalo ullimo cajjpa serica-iiiduto.
fidelibiis sextaferiri stimituivTiocidesignai,: quia a Gumqne ad ignem pervenuriti omnihus: iiv orJine;
fidelibus _Db.ni.inus eri die est sepullus. Sec resCrvafur staniihus , .iccednt prsjlafos =et i^nem benedicav ,•
saiigiiis eo quod ab infidelibus est effttsus.non Innoeen- aqiia benedicla eum aspergens. Tuuc thuribulum de
iitis fjropiefoii riicit hac die sacraiiieiita cele- carbonibus novi igiiis iniplcatur:, ei.a-secretarib
bfari, ita : Neqiie enhn deccl (inquit) ul ea die Weri- cereus iiv hasla accendatur; in Titefna quoque
tas a fidelibus in sacramenlo imnioleiur qua pro se ab candeia, unde cercus ,= si forte exstinclns- fueiitj
ittfidelibus dignaia esl immoiari. Posiquanv vevo reaccehdalur •;in: oinnibusqtioque ojficinis,-exslin-
(jiiines cbmiiuiiiicaveriilt, iiicipialur in choro anii- cto veicfi igne, novus ab aliquibus deportetur f
plibna Cattcem,sdlularis, et cum aliis , quse pritiie lunc a canlore anliphoiia- Cum rex gtorim, iincipin^
diciaa siiiif, mitiplionis et psrilmis , suaviier , sicut lur. Convenius vero in 314 choruiii processioiib
eajieriellorse. vesperse ciim capitiilarjbiis, j.reeib.is, redeat, eamdefri aiitiphonam percantando, qua can-r.
ijfpsnlino. Miserere inei , Deus, fiiirjftiUiv -'Oritlio latn iiicensuni a prajlato Jjeiiedicaiiuf>hoeinoilor.:
Resp'tce:qumsumus:eic,,:qtiisque per sC finiat. :Praj- y_£niat,omnipoiensDeus,elc:{Benediclio:ceteipascha-..
latiis 311 CU1" niiuisiris , eompositis qnoe circa lis)<liiteiim subdiaconus.in choro ulthiius assistal,
aliare compoiiendrt sunt , Yesperas caniarido iri prselaitis etiam in sede sua sil, biaconiis vero staliiiv
vestiaritim redeai. Post Yesperas omnes egressi ab adconsecrationem cereiaccedal hoc lno.tlo: Exsuir/
ecclijsia, ahliitis pedibtis sei^caleeenijViieiiiile jjost tet/jum angelica: Oiiiftibus-vero asiaiitibus,>,,et;,ad;
parvtiiii iiilefvalhiih: jiercussa labnla refeeiorium taiiti liiminis consecraiionem inienti.s , ^jom diaCoi
iiigres-ii, aiile cconam el post, ul pridie , ctiucla t* nus dixerit Suscipe, sancle Paler , sit parnfus lliu-
compleaiil; T.n niensa uon riisi paiiis et aqua, et riferarius qui ipsi diaconoincensum btternt, quod
herbaj crtitlaj nppoivanltir; cibi eiiim fralrum , sicul ille.in ihiiribulo-ponens cerCum- laiitom ineeiisei,,.'
aliis diebuS, coquatVluf,ei de coqtiina ad cleemOsy- aivte Officiumeiiima secretario qtiiiiqiie.gTaiinlii-;
iiain porieiiltir; solitns . quoVfueeibus [leg., polus] censi in moduin crticis Vin ipso cereo deljeiii esse
paupefibtts detur. De infiniiioribus fralribus qui iu iiifisa. Thuriferarius ^iost incensatiim ,cereum, Jo-:
convenlu sunl proeposittis sojlicitus sit. Quia vero neo itleni consecratus sit, ibldem cum Uiuribiilo.fu-
"Oiiiciiim Iii crastiiio soliio lardius ageiidum: esl, iniganie consistat:; rursum cum diacoiius dixerit;
jjfopier laborein post coilutioneiii in refeciorio.po-- Inlwnore Dei r«i»/(j»s.jj/iis,='secrelaiius.:cereiim de-
tiiiii cliaiiaiis (>iiines;accipiant. Ad collaiioneiii Je- novoigne accendat;-.et,,ciirii,-,adjiiiixei'ii;_Q«? licet sit
gattir s.ernib' sniicti loaiuiis COnsianiiftopoIilani, divisus :in, partes, ;acceiidal.,etiam. <]uos;;cereos,ex
scilicel: Ilodiertia die Doininus tiosler pependit.--/' uiraque paiie uingni cerei in. cnndelabfis. infixos.
Coiiipletoriuni, hl pridie, finiaUir,.Hac autein- no- Cerens usque iii crastijiiim post Coiiipieioriti.iiiiioji
cte ineditaiiiii de Chiisto sil maleria; ejus;_ post exstir.guatiir,:qui eiiamper totaifthebdomadafti ad
ianta qtue pertrilit, requiesi,n septilcro;1acper illiiis majoreiii,,niissaiti:.ei Yesperas,, accendatur. Peraoia;
.desceiisuiii ad inferos ihefiabile illrid. iiiaghunjqiie coii.secratioiie cerei,, p.raelnfbreLmiiiistfis' iin veslia-i
gauditim miserortiiii laiidiu prassiolaium , lairique riuin revertentiijus, siatim ;:pfima lectio.iiioipi.ntiu'
siibiio prseseniaiiiin, quos captivalo mortis imperio 8I-5 In.principio fecil Dens, lunc exstiiiguaniurdu.o.
secunv abiiiferis Ciiristus edtixit, ut, dum per ista (•.efeiiucaiidelalj.risusquea;d>inissain.Tunc,el,prajia?
. liietJUahdbnieiis 312 duciluf, in pace iin idipsum lusindulus unadeivvetliocribiisplaneiis,cuin diaconb
doriniatei reqriieseai (Psal.w): ; ._ D et siibdiacono lantum >dalniaiica et luiiica exutls
Sabbato sanclo Paschse-crineta quse supra-dicta ad almre proceJeiiS:, non modo.confessionem.dicaf,
siint de Offleio noctis et diei hsque ad Officiuni sed prsemisso-: Paler nosier, et osculnlo altnri, criiii
ihissse eodefti Oidine coiiiplcaiilur. Ad Maiutinum , suis niiftistris. sedeaf. Prhiia.m Ieciioneni '..stibpridr
in pfimo lioclurno antiphoiia In pace in idipsum, etc. legal, cseleras alii,sicut sunt! in. ordin.e prihii, eic.
lii Laudibus, ant. 0 mbrs, etc Kyrie, eleison,_eo- .Hisita peractis, priiiia iilania ,;ad.graiius ,a pucrisi
detii modo qttOpridie. . si adsuni; siiion adsifni, a .tribiis i\e ftiiiibribhs116
: Summo inane orneiur tola ecclesia , capitiilum convenliiineipiatur; hfficIiiania.iii chbro .liii.ial.uf;
slcul in ccena DoiUini leneaiur , lectio • Cliristus prajlatus vero incajpta liiania ,cunvliiiiiislris iii ve^
assislens; poniifex: Post capilulum staiim Tratres sliarum secedat, deponeiisque casulain, et cappain
fadniiiufi, ut scilicet progaudio tanlav solemnitatis indueiis in; clio.fum>aii sedenisuaniyeiiiai,TViiiita
ad OlhGiuiii onmes rasi "liiveiiianturi et iiiv lectis prima litania.,;>lres a'ii .frnireSiSecrihdriin Jiianiam
interiivi siiigulorum niunda et nova mutatoria po- incipiant. Ciiift-nuiemproniiiiiiabuiit Sdticle J'oaiiiiei
iianiiir a cameiario. Post Sextam lecliones prsvi- Bapiista,. jauv ordiiiata processione ad iibnies cuhi
deaiiiur, altaria cooperianlur; et festivo niodo ad nvagha.veneraiione procedant, procedenlibtis pef
bslehdeiidiifti lniii iiieffabilis gatidii solemniiatem ofdinenvyrprimo iilo qui crticehipoiialjideiiidbce-
hvtfiiiseciis ct tjxirinsecris digiiissime: cuncla^ador- roXerariis,-ppsl.illoqui fefi c.crctiiiiadicphsecraiidqs
neiitur, ita ut praecipue appafatus mentis in taiilu fohles prasparalum , suljdiacoiio qiioijiieVctihilibrb,
resttrieclionis gloria noii iifigiigaluri -- -•, "'etSdihcbnb ctuh-clirismiUbrio,;-ac:deiiide• iilis,:vqiii
177 ACTA YETERA. 173
diciini, snbsequente convenln cum prioreJ A
Iiifliii.=iiii , cuncta solilo niore comjjleantur, esceplo quod pro
iiltimo. Qno cim pervenerinf, slarilibus'g][3 iiliss psalmo luclns et poenitenlir!; Misereie mei, Deus,
qui sacra porianl ciirn fontes, illi tres qnl bianiami psaliinis lajliii=ajet exstiiiaiiouis ConfiteininiDotnino,
cainint. anle cnicifixiim ipsam finiaiil; qua finila,, qni pioprie cst de resurrcctione commulclur, qui
sl-iihti pnelalus slansibidcm anle (onles, a dextris5 nsque ad coeiinni seqiMrlfs sabbnli lam ad prandiiim
Iinl-Piis diacoiiuni cuni chrisinntoiio. ct a sinisiiis5 quam ad ecenam quolidie frequeiilalur. Ad Comple-
siilidiacoimm ciim saoraiiieiifario, intrel in conse- lorium (iictisqtialiior psalmis : Cum invocarcm; In
cinlioneiii fosiiiuiii hoc mo.io : Oremus, Oniiiipo- le, Domine, speiavi; Ecccnunc: Nunc tiiminis, cnm
Xcits,ulc Qiiain Jum exse(|iiilur, sict ille qui crc- brevi ullelnialieo, sii-e cnpilulo, sme liymno, pio-
cem lenet jnxia fonies dccouira, \ersa fa(iea>! ipsos5 iiiiniinio \crsiculo lanlmn Confiteinini Domiuo, .ii-
fo-iics , jiixla queiii hinc inde slcnt ceiofeiurii eo- calnr coiifessio, dcinde Vominus lobiscum, nralio
dem modo ; qui vcro ceienm tenet juxln dincoimmi Spiritum nolh, Dnmtne. Eodepi modo per tolnm
sil. Magniisad fontes curcus non poriiuur, sel alier hebdomadnm l).oc Ilorn dicnmr. addilo rosponsorio
qnidniu qtii a cereo bcneiliclo illu-iiinaLiii', el ab uiioi Ilac dics. Posl conipletain, f.icia Irinn ornlione,
ncolyilio, si atlsil, ail lontes poilttur. Consecr.Uisi aqun bciiedicta nspersi donniloriiim pelanl.
vero fontiliiis chiismn noii iiifiiiidiiiir, donoc, si qtii Jn die snoclo Pitschnj a.l Muiiiiiinini oii-nin signa
ajfiiciinl, nqtiani lienetiiciani Iiuiiserint ad riomosi pulsenlnr in cl.issicum, ricul suprn (licinm [add. esij
soos depoiinndnni. Provi.ient eliain s^crelnritis ntL iii Nalali Dnmiiii. lioniilin in cnppa Eorica legalur*
ex eadeni nqun reservel -in crasiimun , uiicle: Pcr lolnrn libbdoiiiadaiii ad Laiides el Yesperas cn-
(sicul ir.os csi) nspcrganltir aitaiin , fratres , el. B ] pitiilum, iiyiiniiis nt vcrsiciilus iinn diciinnir. Ad
Oii-Cm-Tj,nnm in die sanclo Paschse s.icerdosi Priniaiii, sine hymiio, n<itinhoi>aAngclits Domini,
ocjiiani itillntPii-is beiieoicil. Deinde (sicut mosi psalmi : Deits in nomine; Biati immaculati;Retiibne,
csf) (lirisma cmi oleo infiiiid.itiii', et fontes con- sine rapilulo per lol m iichdoiuadaiii, sicut ct cse-
secraii candido Iiiiicaioiiic opciinniur, incnsen- tene lioise diriiiiiur. Ueppoiisoriiim nd omnes lloras
uif, el clatiilaiuiir. Compleio faque liujus Oiilc o, ])cr tolam 32Q hebriomari.ini, rxceplis Maliilinis :
leii n lilunin a iribus iii cuppis seiitisnnie cru- HKC dies, ciim Alleluia. f Conftiemini, (licatur con-
cifiMim %\-J iocipialur, cnmque promiiiliaveiinl : fcssio per loinni liobdonintlam, Dominus tobiscitm.
Sintcle Joannes Bapiisia, procissio in chornni red- Oratio /Je?(squi hodierna die. Sic per iniam hcbrio-
ea!; pr.cljius inteiiin cuoi minisliis in vrsiiniimn nmdam nd Priniaiu. In cnpilnlo leclio Maria Magda-
secedat, seque ad n.issam solcmniicr prsepaiet; lene. In fiiie cajiiiuli Imjns diei et scx seqiiciiliiim,
dincoiius quoque daliiiniiea el siihdincoiius lunica imo in oiiinibus duplicibus festis, psainiiis Laudate
in liiiinlur. Jnm vero finit.i lilnnin, qnsc ler riiclo Dominum, cmnrs genles, diciiur. Abhiiic usqne ad
Agiius Dei, sicut in iilnis ])Ienins coiitiiietiir, finiri (clavaiii Pruiecosics nd uqunin honeriietnm aspcr-
deliet. Cuni ennlor Eyrie, clcison iiithonveril ;>d geiidam, nnlipiiona Vidi aquum canlalur. Sciemlr.in
niissam, pioeceilenlibusccroferariis cu/Ji llnuiferario Inincii quod stalim posl c.ipilulum dcbet pnlsaii ad
ad nlfaic procedanl, quo cum pencncrinl conlcs- processiouem, deinde nd lertiam. Caulnla Torlia,
sioneni soiilo niore fiuiuiil. Seerelarins ciica fhieiii oiiliiialn proresMOiie, slulim cantor inoipial dictnm
liianiie oiiinia lniiiiiiaria eeclcsiaj dc no\o igne ac- aiuiplionain Virfi aqiiam. Dnm nulem Teilia decan-
cendai, quia omnis aiiicriw ignis dcbet csse exsiin- £_ ( latnr hae die, cl on iiibns dicbns in (]uihus pioressio
clus ut oniiiiiio aierni igms luce illuiiiinemiir. fit in eappis, canior ])t>rrlioiuni cappns distiibual.
Poslea diim Gloria in excehis Deo a cnnlore pnoii ln proccssii nc liiijns dici, qn.T pcr claiislruni tin-
delulnm, iraclim el spnliose cnnitur, oimiia signa in cenda esi, dicninr .uiiiphoiin Scdit angelus; qme sic
classicum piilseniur. I.p.sloln iniei' clioium ei alinre proirahatur ul in ecclcsin f.icta sinlii.ne anle cruci-
leg.iiiir. Allelttia piajccnlor, el qui cum eo chcriim fixum, \eisus cjiisticiii aiuipl.oiiii! a iiibns fra-
reguni in piilpiio soiemniler iinpoiiaiif, et cuiifufo tiilins in jvulpiio decar.iciur, deinde iiiCQB|)la
veiaii Conf.temiiii,iieruiu Alleiuia rcpelanf, dcinde a prajlnto aiitiphona Cltrisius resurgens, clio-
tractus Lnudnte Dcminttin, nd gradus n duobns rie riim ingrediantiir, ilciuin \ersiim Dicant niinc
senioribn.s in supclliciis cninetiir, choro med.elalem fres aii grndus cicciuncn!; proniinlinlo ver»icii!o
siiigiiloinin vcruiiuin cnncine. Anle Evangcliuin @Si Suirexit Domimts veic, cl (licln oialione dici.
caiiritiobiu no;i porleiifui', .ced faiiiiini incciisiim. piilseiur rlassicuin, ct olliium niis^te s-oleiiiiiilcr
81S Lrcdo noii dicili.r, !>ecAguns Dei, ncc jiacis iinpoiiniur : Rebittrcxil, cic. IM refccioiio leciio :
osci.iiiin dnlnr. Duni Sr.nciits caniiur, iiicipinnt Mir/iaMagdalene, et sern.oiics qui seqiiiinliir.
piiisnri Ycspoiaj, sicol in feslis riuplicibus, i a ul, Yes[>et':o.Iioc iiiodo ogai-.tur. Ad Yesperas anli-
p.istqiiani oiiiiicsconniiiiiiicnvcriiit, sone! liassicnm, jiiionu Angclits auleiit, psal. Dixit Dominiis. Anl. Et
qno cessnnlc cainor Allelttia ctieine incipial. Iimc ccce tcrrm, psnl. Coii/Hebor.Anl. Eial anicm, psnl.
psaliiiiis Laudale Dou.i<ium(inn inagna exsnllnlioiie Beatus ?'/>. Kci-poiisoiiiimHwc dies. Dcinde caiiloics
dccaiiteiiir, (leinde alleluiniicn siic pneotiuue liiiian- niljniicio ic.riio aii gindus dicunl Alklttia, Antjclns
ttir, iuilc eiiiiii nsqne nd Ycspcras Suhbati sequeii- -,-. ,-' Domini, ciiui nl 1ocjnc \ersu , poslca sulijungnliii' se-
lis, tu>nin niiiijilioiii-,qiiniii _ii veisicttlis, piieiniiutn qociitia Yictimmpuscluili; qun finiin slne •.er-iculo,
oiniiino iiilcriiiiliiiiitnr ; siniililer el niilii>li(>ii;i>
(juoe .•.iiliplioiiaiinponnliii' iJ respitiettles. Dominiis ?'o-
dicnnliir nd Bencdicus el Magnificat 11011 rope.tin- biscum, orulio Coucede, qitivsiiini.s. Diclo Bcnedictt-
lur. Pr.ecniilnlo piajJicto nlleiinalico, mo\ pr.elnliis miis, s-lnlini orilinctiif pioccssio hoc modo : prinio
ad allare niiLiplionamn cui.lore sibi dcl.ilani, lioc jiroiednl ille qni crnceiH lenel, seijiiiinliif cerole-
ifo.io incipiiil : Vesvcre aiiletn, qiia finiiu, post lar.i cnm lliunleraiio, jiosi qnos incedil Lujiilus
Mtignifical oiatioiiijm uil coicpleiiriuin sn 1j. ii»n!; cerci illiiis cinn qno /iiciiinl fonics ciinsicrnli, din-
sxqiiu diclo llc, mism cst n riincono, wii^ixol Ye- coniis cum (•liiisiiialoiio. Tnnc inclioaln in sinislio
spcr.o pariicr li .i.iniur. Posl h.vc cgiessis do cccle- ( hom nliliplionu l'rm tintoie aiilem , (Oiivcnlns or-
sin, f.iclo spntio cjinl nluni percu i.iiur; deiudc le- d.iie cuHniido psnl-iiiini Luiiilale, piirti, nd fonles
leclorinin hisiessis, piilsam sciiln (fe*J (.'icatur soliio J.ioeed.ii , (|iio cuin penmieriiil, incensalis fonlihiis,
niore y Edenl paupetes et smiirabnn ur cnm Gloria JXI-.1liiicin niiiiplioiiii', sine \er>-ii cl sine Doittinits
Palrt et liyrie, eleison; hcbdomadarii.s dioat : El vobhcum, (licnlnr collecln Pimslti, qua
ne nos, ctc. Ad leciioiieni rielor bcnediclio. in fi.-iiln(iini niiliplioiin Scdit angelits, quasnmus;
refectorio lecl>o : Vespere sabbati qua1 lucescit, (iivericisies cfncilixo ii|ipi(ipiii(pi:tiil,paulnliin g22
oi incciisaiis
eic. Sermo : Maria Magdalcne vidit Domi- ibi nllnrilius, ct liiiiia nnlipl.o; n , dicaUir veisus :
imm rcsurgeitlem, clc. PosL cibum simililcr 319 Dicite in nutionibus, deinde oialio Deus, qui pro
(52*) Scilln, seu sl_ilia, id cst, campanula.
m itiMSES ARCHIEPISCVROTQMAG. 180
.-nobis Filium; indu in.posi.ta in dexirochoro anfi- A diiniil.; Tiinc-bfdiiiafa processirine 'iiicipiaf cantor
-jjiionn Bespondensqutem, cum psalmo In exitulsrdcl : Exsurge, 'Domitie,cnnj verS.tiPeus, auribits noslris,
de JEgtjplo in .ciiorilm redeaiii, slcqtie post colle- et Glorta Puiri., Interim liebtiomntiarius, sic.tilest
: ctam/ quse. s;ne= v.ersiiVcfsine, Ddmimis vobisctimV Iii cnppa sun lanea, aqua berieditia aspergai iivajtis
- d-jeendn"esi, Videlicet Prmsia.,. qitmsuinus, cerofe- V' aliai'e,Vdeinde conveiiliim , postea dicnl y Osiende
>rnrii Behedicamus Domino siibjiiHgniii,el hoc liioiio nobis misericordidmtiiam, Dotninus vobiscuin,.ora-.
• iisqtie liiqiiariaih feiiam Yesperse decniiieiViiur. Ad.,;.,,lib Pfwsla, qumsumus.TtincIiicipialCiinlor ;S«rgi/e,;
, Compleioiiuniansipiioiia Alleluia, psalmi : C?/i?/?'.??-/sancli: Moveiite.igiiiir Jjrocessibrie pfocedaiu vexilln:
rVbcarem;_In,le,Pomine, speravi; Ecce iiiinc;Nuhc ""sequiiiunrper ori.lineinaqita^ cfnx el cerbi, deiiule
'<.dim.iais-,isine capifulu et liyiiino; Hmc dies qutim, capsulre ctiin reliquiis snncibriini, postea 'conveiitus,
-dicalur confessjo, etc, sicrit stipra dicliimest. - - - prselato lillitivbsubsequente. Fiiiiia aiiliphGivaseqni-
,: Feria secim.iia.Psalinus ,Ve?n"/e._ 111dnplici cantu .. trir r.esp.rin.sorium Beaius_Nicolaus, inde de snnelo
-dicaiiirper tresdics. In hac hebdomada ,si festtfm Herinelaiiiio $ 'Vir Israetita; in iiiiroitii; ecclesia!
, tfiuiii leciionuiii bccurrat, iiv priinis qiinfiioi' ditjljiis ]jeal;e.Slariajant.' Alina Redctiiploris,f Posl:paritim
-de eqiiiiiil fiei,,c3eteris vero diebris commeiiiorasio Virgo, Ofalio Famulorum. luorum, jnde chorum
tantiim, quoecommemornliodicenda.esl post iihirmtm Vsiiiislrurii.ingrerijnnttirVIiideesre.dienle'proceSsibiie
,-eo|Iee£am:qtise.Vdiciliirin choro, -solemnilns.aiiiein Viinponat crintor -respbiisbrium0 priu'clare;"qna finiio
, hoyeiii leetioiiuriiusqtte post oclavaui Pasehaj ex toto -,"c!iiii;vefsti, de lingiinlena"seqiiii.iir aiiiiijljoria /«
.-reseryetiir. Seiendum .eiiaiiiquod tres dies qni sopfa diebiis illis; ggg jioslea de; sanclo Maftiiio arili-
i dicli, siiiil .veiie.rabilitersicut fesia teiTisedigtiitatis 'g piiona;0 Mdrtine. De sancio.CieiiienIe fi Ortt pro
, etcoiiiniur, reiiqui vero tres SiilS ex inore D.iimi- Vnobis,' beate Clemehs:, cuhiversh. J5e sanctoVih-
.-.iiiciilisOfficii.Ad Yespeias sicu.;-pridie, pfocessio /. centio $ ;Agnosce, sineiversii.: Poslea incipianiiit1
ad fonles,ut supra.-.. ... - . . septem psnlmi Domine, ne iti fuiPre, elc. lif-ihlroiui
-. Doiliinica in alhis, ad' primas Yespefas anlipb. - ' ecclesiae Snnci.i.Eligii '$; MtlesChristl, f Ora pio
: Alleluia, _psal. Bciiediclus, etc. Capitiiliim omnibus nobis, beate- Eligi, oratio Dit, giimstr.nus, onmipn-
.Saljbatis usque ad aseensioiiein .Douiiui: 'ad.-Yespe- , tens Deus. Ih redilu ^ Sancte Eligi. ctirn versu 0
, ras.i-S? cqnsurrexislis cum Chrislo. f§Surrexit tfp- saiicle. Movenle aiitem processioile:de SnnCio Sai-
-minus/f Qtti pro itobis, ctc Hyitnuis Cliorus nbim ' yatore iiicipiant duo fratres litaiiiuin sic : Stilvaior
-Jeriisalem. f Mancriobiscum. Aiiti Surgens Je.sus, innndi. Litaiiia isla secupdijm; qti;iriti!atem •itiiiefis
,ps'il: Mfignificat.Or.itio Prmsla, qluvsuiittts, oinni- vel producauif',' vel "brevieiur; cumqiie choruin ih-
: pqtens Deus, Ad processioneiii'anliphoiia Rexnostcr. gressi. fnerint, ptilsetnf classicuni. Fiiiitri lilania
- Tunc cohvenlus ciim •lliiiriferario , cefoferariis ,ce- dical sacerdos versum Vux lg:lilia\ Oratib Cldmanles
leSiranieiii c.appaserica , sine cftice, caiientlo lin.ic " ad te, Domine, Posl parvuih interyalium" piilsettir
; antlphonam ad crucifixiim pergat, uhi, iiiceiisatis ' ad Nonani; et (iieatiif.'."' " . •
altaribiis diiobus, posl fineni.aiiiiphor.aj(iicat,sacer-, ...Feria leiiia,. Hae tlie usqji.e ad liiofiim processio-
. dosyersiun ::Dicile in nalioiiibus, oralio Deus qtti nis lani in missis et horis qunm iii ordihaiioiie pfb-
proi/ioHs,iiisi.fes.iiliii aliqiioducctirr.yt tle quo.opo.r-:: ; cessioiiis,',.ioniiiia fiant sicul" ofdiiinlri sriiit feria
teat fieii niemoria, qtiia lonc clehel praacedefe prseeeiieiile. In iuotu igiltif processionis i.iiiponat
ivieiiioria, de festo; deinde cum aftiiphona de reli- r caiilor anfiphonam De Jerusatem exeunt, eic.. Se-
, quiis:i,i/a; perpettia in chornm reJeant, inde proniiii qiiiinlur sepleni psalmi : Domine, ne ih jufore; elc.
ijalo, non a presbytero sed,liltimo, yersu Foa; tmit- Iii.ingressu Snncti Gervasiif^ In circuiiti titti, f l.ux
/iim,,. dicatur Oifat.ioPrmsla ; qtiqisuinus, omnipoiens '; perpeiuaVi f" ¥ox Imiiiim,oratio Prcesta;gua>su-
.peus, ul.sanciorum luorum.lloc i.iiodoprocessio fit _mus, oinnipolens Deus: Finilo. sermone, iii retiitu
ad^criicifixum cseteris Sabljalis.usqiie ad asccnsio- . i\ Coticede ncbis. ^|j>5' f Adjuveiil nOs; De snncfo
iieift Dpmini, quse pro iiuilo fesio, etlaiiis.i doplex .; Nicolno^ Ex. ejus luinba ff-Catervalim.Iii/recessn
si.i, irtiefmittiiuf. Tamen qnaiido iiivenlioJg4sah- .° de Saiicto Nicolao incipilrir a qiinlubr fiatrihtis
, clse.crucis-Tn Dominica oeeuriit, ad Vesperas qui- litania sic":'Bumili prece,"elc. Et sic lisque ad ee-
(iejii ad criicifixiim ilur, sed curii cantti defesto, ; clesiam S.anefi Laiidiprbcedittif. Iugresso conventti
sicut,.iii.. ipsa festivitate, scripiriiivesl.Post cceiiaift iii clioriiiii ptilsafuf elassicum , veisus eL brntio tit
psaliVuis Miserefe mei; Deus, resumiiiir.i , , , stipra;; .tleinde, post pafvum sfjaiimvvpiilsatuf ad'
_: In omnibiis Doniiiiicis usqne ad ascensioftem Do- VKonam,et diciitir. ; ;'; ,
nvini, Viisifesiuift Occiirrerit, sit niissa iiiaiiilinalis Fefia. cjttaria, ad missani Officium Omnes _geh°-
'
de Resurfeclione. Dicia Dbiniiiica in cnpi.iuloleclio ies; eic. Slaiim, piilsetiir ;id Koriaiii, e't dicatiir,
Cutii essel sero, Iii refecloiiio lectio,C«IMesset sero. ";. deiiule ordinetur processio, sicm pritis. ln ceclesia
Fihilis. lioineliis'..Eyniigeliorum pascli.aliiitii, siaiim , SaiielseTririiiaiis rcspoiiscjrlitin IIonor virtns,_f Be-
Actns apostoloriiiii incipiaiitiir, quibns lectis AJJO- iiedicatnus.Patrein, oralio Populum lutim: Domiite.
calypsis;appoiiaiui^
- postea Epistolse caiioiiicsesub- TnVreoessiitle enrieiiiectlesia, i^ Summm Trinitaii;
tjuftgaiitur., .-.- :._ /./.:'.<-.:'_ r, y Prmstei nobis. Po.sieaa qtiV.tuorfralribus cnnieuir
:
, Ab bac Dominicapost albas Offlciumpro (lefuneiis, litaiiia sic : licx, Kyrie. In slalione nlile ecclesiam
psalrivi faivviliares,et csetera ijnse pro revereniia Sancli Audoeni, ant. Gatidenlin ccelis,f Vox iatii-
d.ieruminterniissa fuerant, reeuperaiilur. IIoc tamen lim, oralio Propiliare, qhmsumus, nobis, Domine.In
fempore usque ad oeiavam Peniecostes ires psalmi Vrecessu ilertnn Iiex, Kijrie, ingresso cohventii hi
clepace, qnia cum proslratione solenl dici, ln.ier- chorum piilsetiir classieuiii,;el dicaiur ofatio sicui
niiltuniur.Ceiiuflexioiies, quas venias. nppellamus, supfn. Inrefecforio Teclio Sublcvaiis JCsns dciilis.
hoc ieriipofb poslponuntur, excepiis illis quns V In vigilia ascensioiiis Domirii, inm ad Yesperas
accipiunl illi, qui in .choro in caniii vel psalmodia qnami ad'Ma'futinum et csctoras lioras, pulseiiujf
falliint.; v; : . :. signa, sicrit (ieferminaium est in Epiphaiiia Domini.
. Feriasecunda Rogaiioinuii, slalim post Pretiosa Ad Vespefns antipliona : 32S ^a^° parare, "psal.
prilsetui' ad Priniani. Post capitiiiiiiii facio brevi Nisi Domitius mdificaverititomum, eic: '_
iiiiervallo piilsetiir ad TcrtianV, staiim posiTorliam Ad Maiutiniiin quatuor. in cappis scficis canlent
iiiinislri nliaris jevesiiaiilur. Posi Sextani Qfficium' inyilatoriiini, respoiiKoriiiiriftoftiim Viri Gulila.i, a
ExaadH.il gggrdeieinp/o ,•efc. Ilac tlib posiiiiissam, -' filbiis "ih'-ca.ppiS' scrieisVlii capilulo Iectio.: Recum-:
; duiiifralres iHdbriiiitoriufti cappas, induere propfer '/beiilibiisutideciiti. Post capitiiliiiii pulselurprocessio,
. processioneiiv perrexeriiit, seereiarius unum cle deinde Tertia , post Teiiianvordiiiettif processio. In
' ler modieiiin
iiiiijofibus sighis pulset, inde, cuin v hac pfocesslbiie aqija Ivoii aspergitur, -Exsurge hbn
opus fuerii,- in chortim redeantr interirii omnes .qui canilur,: sed processione moveiite. 'canior; incipit
in processiorieipoiiare aliquid debent albis se m- i^Teinpuses'/,f Pdcem tiieain. Nolancluniiaihen quod
f8l ACTA YETERA. :m
; inhujus diei proeessrbne omnes solis>'supelliciisin- iAprinuuiidieni ad haiiclioram accenduntur, Sacerdtis
tiiiunlur. Aliud responsorium Nonconlurbelui; etc.
• lii-inlfoilri ecclesise" incijjiat aiitip.hbnainAccipile,etc. •
IiVrefectorio lectio
bealse Marise, an|. 0 rex-glo- SicPeus dilexit niuitduiii, .
rim; etc. in recessu de atrio beatse Marise, post Sabbalo, ad niissam onines oralionessihe Donii-
slationem ibi faciain : tres -frntfes inoipiant, Satve,. ,.nus vobiscum.dicaivtrir,,prrciei' illam cjuaeclicitiir ,
festa.dies ,"coiiveiifuper sihgqios.versus rcpeienie, Vaiiie Episiolam,. Cuni liirilb legaiilur leclioiies. Be-
inine Salve, niuic Qttg Deus-.Aiile jaiiuns ecelesise ncdicius es, Doinine, a dnobiis ad gfadus cantetur,
. factai piirva. slatione el Tinitis yersibiis", pnelalus ct reiiicipialur., EpisloJu, Coiivenil,ieic. Alieiuia i
. impoiialraiiiiphOiiam: 0 rexgldrim; sicqiie.coiiyeiiiu Eiiiitlc, 2. Laudaie Dominiim,ambo hsec/Alicltiiuad
in choruimreverso, et a pradalo dicto yerst! Eievala . grndus canieiuui', elc. Posl missam siaiiiii-dieatiir
est, ctim oralione, Detis cujus Eilius; fncio hreyi : Sextn. Ad Nonain dup dc niajoriliiis 33S siguis
inlervnllo ftiinistri altnris ad njissaiii honorifice pul.senlur, posi.Nonnm pnsclinlis cereus ' depohaliif.
, pra*parenliir, pulsafo classicoihissa iricipialur Offi- . ln refeclorio ieelio Siirgens Jesns. ' /' ;''
• -ciuiii-ViriiGalilmi, eic. Epistola iii pulpiib Tegaiur. Feslum sancise Tfiiiitutis adInslariNatalis Domini
ln feffetofio lectio Recitinbeniibns,;j§2f$ deinde ..eodem modo, eadem digivilnteet diligeiftla celebre-.
, sermones;dereodem,'festo;; V . tur. De sancla Tiiiiiinie,.lam ad Yesperas qnaniad
. . Sabbato. Hac die finiia Ndnri slaiim ad legenduriv Maiulimiin, omhesaiiliplionse ciiin pneiiniale flniaii-
.. subprior aceedil, leciiones sicul in vigilin Paschse :tfn\ Ad Compleibrium et deinceps aiiiiphona Jllise-
seiiioriljhs danluf; prselatiis.quqqiieet minislri sictit rere.' ., = .:...,.•-. -, ;';,_,
ltinc, ita et nunc induiinnir, el-a.u allare procediint gv ] Posl Completoriuftjfacto hrevi inleryallo,prOpfer
ctiiide reiieujii. Ad iniiium servilii ccreiis-benedicius •necessilnles frairum piilselur cjassicuin ad Mathli-
accendit-tir,et.usqt.ieilicrastinam poslCoftipletoiinni : jiium. Responsoriunv'.jirimuiiiBeiiedicat nos, dtio in
hon exsihig-iitnr, Leciio-prinin Te.nlqvilDeus Abra- cappis sericis; f esponsbriiini leriium Qtiis Deus, iu
//ao/, eic. PoSlea sive irt processioiie fontiuni, sive cappis sericis clicalrifa iribiis; fesporisoriuihsexiiiriv
; iri UiaiiiisvO.iiiiiia sicut iii 5.nbl)atoPaschse eomplean- Honoi; in cappis seiicis, a priore scilicel et cluobus
. lur; et, post uliimam litaiiiain canlore incipienie VsenioriUus.Iloiiiilinin cappa serica ilegaliir, resjjQft-
, Kyrki eleisoii, omiiia ecelesiaj lumiiiaria acceiidan- sofiiim noiiuin a qualiior in cappis caiifetur, quod
lury dtiin=Gloria iit excclsis Deo.caniuir' classicum reiiicipiliir. Missa malutiiialis Unl de Doiiiinica; lu
piilseiuri. Alleluia in pulpilo caiiitur, Confuemini capiiulo leciio Erat lionioex Pltarismis, deiride hul-
Domino,/AlIeiuia. reileialnr, el pneiimalice fihilur. . setur ad processionem quaj dcbef fieri in• '•cappis
Tractus; Laudate Poitiinuin ml gradtis cliori, Evari- . vsericis. ,.,-;.. ... ,-;:., . 'V
geliufnetim caiidelaijfis et inceiisp, etc. Post. missam V Feria secunda, ad Mntulinum invilatoriiim : Fe-
nulluin sigiiuiiipiilse.luf, sed post breve intervnllum "'; nile exsuileinus. Noiiiiidtiftiqriodliyiiiinietaiiliplioriae
duo deriftnjqfibns sigois ad JNonani.piilseiiiur. Tn ."feriales usque atl adveiiluih Domini eoderii inbdo
refectorio leclio Si diligilis ine. iliijns diei el seqnen- ..dictiiilrir (|UO!iiodoiiuiliilniilur in hisloria Doininicse
tis .hebdomadse OfGciiiniciim eadem diligentia et posi 333 bciuvniii Epipliniiiav,.yidejicet; Domihe,
.dignitate, sicul liebdoinada Paschaj, • jieiagenuuiii ,ne in ?'?•//.Lej/enda fam in ecclesia quahiln relecto-
esi. -."." -. : -;":;. ;. . - ;; . rio.r, debel esse de libro, Regum ,, sic; Ftiil vir/unus
Ad Vespefas an.tipl!ona: Nonvos rciiiiquain,.psa\. inde liamatlta.,:ty Deus omniutn, elC. prnlib Domirti-
Benedictus,".elc Ail Conipleioriiim, gg© anl. Spi- calis per toiain liehdoiiiadam: Deus iti lesperantium.
rilus:parocleliis, aiieluia, psril. Nznc dimitlis.. ;.--; .', AIJoetava Peniecosies usque ad adveuiuiii Domiiii,
AdMaiiithniinpriinum loitiiiicjnssicum jjtilselur, V ' tani iii fer.iisquain in .Domirticis,' capiiiiisidiciiHliir
.OHines.aivtiphoiisecuiiv piieuiiiatefiiiiniittir, Iioinilia siciit ub oclava Epiphaiiisehsque ad Quadragesiniuhi.
in eappa sericn lcgniur. Jii cripilulo leciio; Si quis A!)oetava Peiiiecosies usqiie ad adveiitiim Doiiiiiii
diligit Ine. Posl cnpitulum statim pulsctur nd pro- : iii ouuiibiis Yesperis elV.Maiiuiiiis Tii liiehioria de
cessioneni; pulsalii; poslniodiiiii Teflin, cantor in- sancla ciuCe, nisi in dopliciljiis fesiis.Hoc ienipore
cipial aniipiioiia.tiiVidi aguatn \ aspergantur nliaria, usqiie ad ndyeiilum D.oininioiiinihus Dqniinicis no-
deiiide clioftis. Processio iiai iii cnpp.is seficis, in niim respoiisorium nd Matiiiinum de historia Tiihi-
qua a iribus de majoribus caiitaiui sequeutia : Alma : fatis deliet iij Ofdine accipi, nisi quaiido historia
cJwrus Domini, clioro per singtilos versus eiimdcin incipiiur. Iu omnibiis Domiiiicis htijus feuiporis ad
versuni.,-;.sciiicel Altna chorus .Domini, repeienie. V...prqcpssionem'..rcspohsoria,de Triftitaie; suiicessive
Sciohtluiiieliam (jtiod, diim cahioies verSuftisuiim cniitantur, nisi duplex festum, vel tfipjices octavse
clicuiit, lota processio debei slare. Finiia sequeiuia 'vcefehfeiiiuf. ....... '' V-V
prajfuus i.ivcipiiit-aii.tiphbnain Hodie conipleiisunt, :" H;ec hisioria hoc niodoiahv in DOniiiiicisquain
iiilerim ohihl.a lnminaiia eeclesisijaccendulilvir; post in ieriis cniilalur usque rid Ealendas AiiguslK
antiplioiiam dicat prajlafus f Re;.leti.sunt, oratio . liicipil liistoria de.libro Sapientise caneiida,et
Detis qui hodierna. Stntim a pralato Terlia incipia- Jegeiida a Raleiiriis Augusii usque ad Kaleiidas
lur,,liyniiius Veni, creuior Spiriius , soleniiiiier.et »TI Sepiembris. . V"i:i
dc.votecoraihaliari a pravla.loiHcipiatiii\ Tuhc oin- ;. Incipil historla" Job caneinda n Ealeridis Sepiem-
Vnibiis.rVciiiaiii. petentibus \id esl, geniiflexis), cuin : bris iisqiie eiimdeiiiVmetliiiiniiienseih. ;
niagna.exsiiJtaiioiie ideiii liyiiiiHisab iiiroqtie'clib.ro ' 334_i Incipiihistoriri deTobia caiienda ctim liislo-
siiinil spatiaiim decaiiieiursinieiiirtomiiia sigria ' rin Jiiiiiih, qiinj seqiiiiur• a' iiiedio Sepiehibfis iiscjuo
piilsentur, allaria qtioq.tie ciim dunbus lliuribuiis ad Knleiiilas.Oclobiis. -
inceiiseiiiur, tleitide ggi per Choruiii .iiicehsum Seqnitur histoiia Judilli csineiida aiile Ealendas
poiteliir. Pfselalus ad haiic Jiofahi niifipiioham itii- , Octohris.
pohif, el feiiicipit posf psalmodtam'Accipite. /--•. bicijiit liisioria Macliabseorumcahenda a Ealendis
Feria secimda, iiiviiaioriumfiep/e/i sunt; etc. De Octobris usque ad Kalendns Novemliris.
" fcsiis nqy.eiri leclionum,. excepto prinio die,Iii incipit hisloria pTopliefafunvciniehdaVaKalendis
YespbrisfetMaltitiiiiscoinmeiiibruiio iiielailiiiissnm l Koveiiibris ustjueiid ndvenlriiiiDoiuiiii.
niaiutiiialem, et post Triiiitritem loiiini .seivitiuih; ISotaridiiiii qubd.sirignlriEvatigelia Doniiriicarum
de fesiis.triuni leciionum inemorin',,ei posi quiirtum ; siiprasciiptai'iini, qiio clie ftieriiit in ecclesva feCi-
.tlieiii inissn iiintuiiiialis. Ad lertiaiii quoiidiecaiiifur" Vfata, sive Dbniiiiicasive dies professus frierii, eOdeftv
hyinhus Veni, cfeafo?', quem"sacerdbs. incipit quL 'Vdie ' eoriim ho.iiiilia)viiVrt-fectiirib.legi debeiit."Hic
Ipsnni horniii dicil, qiii ;ci ali oiiinibus, ut stipra vero incipieiidofrini librorurti, tairiih legeridis qiiahv
(liclUmiest," smiul .canitur : alfaria vero. cuiiiiino ' in ciiHandis, ordo lerieaHif, utvsi Kaieiida hiehsis
iliurihulo a sacerdoie iiiceiiseiitiir, deinile per clio- Domiriica, aiii feiia seeunda,; vel leftia,; vel qiiarta
_i.uni;iucerisuftijjortetur, Trib Itiinihari.i isntum post ' irirriverit,' libef iiistGiTri;ctini; respbiisofiis ift ipsa
JS5 JOAKNES AKCtlJEPISC.:,ROTOMAG- :-;i£4
Dominica incipiatiiri; si aiitem feria quinla, ivel & liber historise et responso ri.i usquo in ; sequenten
sestai vel eliaiu Sabljato Kalenda inensis iiitrayerit, •Domiiiic.riniinchoafi difieranUir.
-Explicil. opiiulanle Dei gratia Oifieihm..tempornle

:. oP.E^IT.STI-.yXTAtoriB: SINCTOBIIM:..:.vvv: :,:\;v'

:/ 333 PR^FATIO. ; 33S De beato Nicolao duplex fesli;ui simples,


id est lenine ilignilnlis , agitiir. Iiiviiaioriuni tres,
. Poslqriaiii de Ordiiie teinporalis servitiidisserui- scilicet heb.ioniai.arii caiiicnf ef alins. Prior sii ad
- nius, proot vidimus opporiuniim, reslal tit de feslis sexitiift fc.sponsbriiim , qni prior Iegal iionarri ler
sancloruiii, quomot.o debeant celebrari,; pneseriii Ciioiiem in cappri seiicncuiii candelnbfis. Ad Vespe-
nperi, insereve salagamiis ; eii ut ineajpium ofdi.iiem -fns (|tiiiiqiie laiiijindes , Ires cerei . acceiiduiiliir,

a fesio saiicli Andiese, qlirid semper iimjus'nliare paintiif , clionis regitiir hi cnppis se-
' feiieamus,
circa priiicipium aiiveiuus Doiniui recoliluf, iracta- ricis. Psalini de; dic. Piior dicit cajjiliiliinv sine
• liis hostii : 1iCappa el canqelabris. IVospohsOiiiim/Qitadam die
prineipium brdinjimiif;1'..-...
' et Per loliini Adveuiuni xingulis diebtis jejiihariuis, criftiof et hebdoinariarii clioniin -regenies canialit in
iii; oivnibtis festis ibidefti occurreiiiiiviis, bis iii crippis. Aiiliphona 0 pasior impoiiilur piiori, vel
ojnnilHis Doiiiinicis soluinmoiio coinedenies. ejus vices gefehii.'_Bc)?erf?en?)i?/s a tribus dicilnr.
; QiiandoVaiitem tie fesis sa.neiorum iiVAdventiv Atl Matiilinuiii prilsaiiliir signa binn et bii.a siCut
soleninizaluf, anle Terliam piiJsainr appellatio ad sniil in Ordiiie, et clussiciiiiviilliino, lumhiarin ut
revesijeniliim; qua caniafa seqiii ur niissa, e' statiin sopra; Iiiviiatoritim n iriluis eaiilaltir, Ad jjliniam
sine iiifervalii) pulsaliir "nd Scx aoi, el. riieitnr; pasi pulsanlur uftum Iftajiis siginim ei iiiiuin niediocre.
li.reve iiilervallum pulsalur ad Koiiam,i et-dicilur Ad iiiissnm OlfiCirimStatuit. Gfaduaie poinine, prce-
' aiiteprnndiuiii. Qnando vero fil ,deTeihpore sine venisti dno canlnnl in ciippis seiicis _nd'-gradiis,:et
appelliiliotie; Teiiia dieitiir, "qtia cniilatn prilsaiUr -reincipitui ; Alleluia x Iribiis. Seqiieiilia Coligau-
appellatio °ad revestiendum',- el riiefuir Sextri; 'ijiia r> detites, ihieiiiii piilsanliir sigiia qtiai ad Piiniain.
caiilaiaseqiiiiiir niissa, et post liievc inlervaliuhi Evaiigcliqni cum candelabris: Ad Yesperas, ut su-
pul-inior ad Noiiam , etc, ht suprn. • pra, liimiii-Hriaet piilsniionos.
'-••-33®-ln feslo S. Andreaj, ad priinas Vesperas De COiiceplioiie b.entuJMariaj duplex festum agi-
' lamjias iina ardeat, tres cerei, bacii.iorinii, pulsaiiir tur siniplex, ui snpia de saiicto Nicolao. ynacun-
classictim, caiifOfseplimanarinsiuchoroubiesisepii- que die evenefillotiim 339 sei-viiiiimde fesio.fit
mnna iiicjijiat anl. Unus ex duobns. Psaliiii ric die. ciim meiiioiia de Atheiuu, Ad 'Vespefus atni|ilioiia
i^ Homo Dei, quod eantaiil ari gradns dno cnntores Cmlestebeneficiitm, psalmi de die. Ouuiia sieiil iiv
iiebijqiun.darii in cnppis serieis. !n choro (iebet osse Nativilnte ojnsdeiii, itn qnod ubi illic jioniiiinlur
foiiiiiiln liiilenmine eooperln. Anl. Ciim pervehissei; Nniivitiis, liic hoiiiiiieuir Conceplio; Iioc eliam
qiiam riebei iiiipoiiereliebiloriiadariiiscniiloiiii clioro a :dito quoil- ad Sexiam et JSoiiampioprise dicun-
stio Ubi esi=syptLi.ann", liiajori, nisi ipse iiinjor sit .tiir orniiones. . . .'-
sacerdos Jieb.floiiiadanus-,.tiiiic eiiim inlpoiini alii Ih vigilin S, Tliomnj,:nd Yesperns psalmi de die„
' propiiiqiiiofi. Sncefdbsindual capiiain seficam,. ct- 'Hespousofiuiii in cnppis scricis a dnobns lieb.-ioina-
pinj.cedentibus ceroferariis iiiceuset mnjiis nltare et dniiis , sacerdos in cnppa iiicensat duo nharia.
Tiiaiuiiiialc, redieiisque >nchorum iiicentei prioiem, jioslea prioreiti ,,et post inceiisainr ad formam in
poslea aiue foiunilam iiiteiiseliii', ceiiide. dextef clioro. Uiin lniiipas et lies cei-ci ardeant. Si "in
choriis a mnjoribiis:iiKiioaiiiio, ci posf siiiisier. vigilia S. Tboniaj, vel in fesio ijisius.-O solemiiize-
Ad.Maliiiiiiiun pulscuitir signa singiilaritrir seniel lnr, posl niitiphoiiaiii Ile fesio, el cljjleciani el
ct bis, el tertio et qtiaiio, eiim classico inimei.linte.p^*Benedicamux, impoiiil cniitor Iiebdoiiindurins so-
Ardenii.l riuselanipntles inler choiuui el ullare, el. in lemiiiznnil 0, ,el loia canitur anl)])lioiin, et dicilur
sii.grilis nltnribiih.singiilaj lumpndies. q.ii-Spost, Mn'-, Gloria Patri, Sicui erat,ei ilerum impoHiluf-et
luiiiias^exslirigiiaiitlifVlnvitaioiiiini Adoreitiiis;quod caiiilur.
eantuJiif a dtiObus.V.Iiiprimo iiociufiio aiilijihofta Sinit igiltir qiiaedam festa irinm lectionum qttse
Andreas , quam incipil liebdomadarius (hori i;i quo simplicia vocaiuus, in quibus auliplioiiaj feriales,
est septiiiiaiia. Anl. Ego crucis,- quaih iucipit nlitts laift ad -Veperas qnani ad iioclurnos diciinliir ,

' caniof, S3? cajlefus veio niuiphonas iinjiiiiiniit, a capiluia vero et Iiynini, ,'el Laudes super iinam
junioribus inclioando. Si nnie Ailvc-.iiium,•diciiur7'e aiiliphoiiaiii ad fesliiui pertinejitein cnni. anlipLoha
Deum lattdamus, ihferjin pulseiiirif duo viieiiiociia ud Benedicitts explicaiiirir. In hiijiismodi festispre-
' sigiia;, el ad versum Pef singulos dies pulsclur ces et prosirrilioiies n.in dimiltiiiitur. Si aiileiu hu-
classicum. Si in Adyeiiln,. duin cantatnr iioiium jiisuiOili fesin in Domiiiica velin duplicihns octavis
' responsofiuni piilseirir ut siqira, et reiiieoepio rer "evenerini, fiet de illis @4® lanluin nieihoria, ciim
sponspfio iciassicuiiifiaf...In Laiidihiisail: Betiedictus niissn IiVntiiiiiinli.-
a.n.i. Ambulans;Jesus, qiiniri incipit liebdomadnriiis De .snncio Viiic.enlio dtiplex festiini simplex, id
.cantor in siailo soo^Of.ilio Majeslateni. Ari piiniain cst teiiisB (lisiiiiniis. Ad Ves|>erns chorns regilur
'piiljaiilur (hio medio.criiisigiin, ant. Bidtio viveiis, in cnppis.Aiil. Bentiis vir, qiise inipoiiilur majori
qiiam iiicipit jiiniof de choro nlji esl scp.i.naiia , po-l priorem. Ps.rlinide die. In omiiibiis tliiplieibus
'similiier ct cseieras-iiiiiiplionas nc!Ilorns. Adinis- fes:is regnliii' choilis, et'ndjuucio lcriio j-esponso-
.suiii ptil.alur elassieiim, tres cerei knciiioriiin ac—. n litini cniiieliif. Aut, Sacram linjtis. 1,'sal.iMagnificat,
"
"ceiidiniiiii', diacoiius tiulmuiicaiii,. siiliilLicoiins-iu- bis iinpaiiiiiir niitipiioiia prioii, el laiilumdeiu ca-
;n.icam habennt. Cradunle Coiistittteseos ,"atliiohus liiliir. '.•'' -- ' ...
caiiitiif; iioniiernlur Alleluiu similit;r n diiObiisin De conveisione sancli Pauli mediumfestum agi-
. cappis serieis, setl cero- fnr. I\es]ioiisofiii!ii in c.ippis sericis sicul in omhi-
repefii.ur;..-Eyniigeiiiii'ii.;c.iirii
Jeiuiiis et iiicens;). Credo (liciiur , et lexlus cum bus inedii feslis, ad piimus Vesperns Sancte Patile.
;jnceiiso
' per choriuii (leferttir , ei tnlis est reguia BeiicdicainusM duobiis in ca]ipis sericis diciuir.
' quoii ftQii deferatur iiisi Credo liicainr. In'refecLorio Solemiiitas piirilicniioiiis lieaiae Mririse celehia-
leciio Ambulans. Si: oporluerit niutari fesliim S. tur ad similiiudiiiein Epiphanise Domini. Posl Ter-
; Andrese in cfasliiiUm, ftiiiieiiif similiier lestuiii benti fiam cefeisianie majtis altare super tapemm honeste
; Eligii ad alirid craslinuin. Ad Vesperas . ardeani " collocatis-.i veiiiens iiluc prxlattis albai-ei siola, ef
Vires;cerei bacinoruin, sacerdos in cappa iiicenset cappa serica Tndiitus primo eos benedicat, ae
*'3iibajrariav : v .' ;" ", . . ,";.• deiode nqiia beneijicta aspergat..' Tuhc Tgilur p.r«-
ass VACTAVYETERA.; im
into Bi3-;sei!eivi::;siianv-iriVciiorum reyersQiVsacfisiaA: i.vPe;:Aniiu!iii«tiqne;po!iiimca:;di!pl
cereos disliibtiai., iiicipieris :;a. prselato :e,l,:esetefi.s Ad Vesperas aiit.:A;t'e:;i./o?:?a;;Psalmi:devi(lib.'!: -V/,_:_.'
-ihajofib.us. Criift vefo .illumiiian eceperint.-praj.ceii- : De saiicio; Marcov mediiim ,fes:um.._ngitur,;34-4
,lor aiHiplioivainLuiiten ad rev,e(alionem_ -mrijijat, qtiod fesluni si in nliqtja, IVomiiiica posf.-oelavani
qiite xum vorsibus-Nuitc -dimittis ter ropelalii.r. Paschsij eyeneril, louim fiefVtlefeslo, cinii meinoria
•Ilein aiiliplinna Ave, gfalia pletta loia jn. -choro de Doiiiiriica:et niissa niatutinnli, et iii crnslinum
"S41'canlefur. Iiuoritn prseparala processione, sla- prbeessio et jejuiiiiim; si iii ipsis octnvis-Paschse,
limVut rinliphona Adoftta ikalamum hicipitijr, mo- processio iij illo anno ex iotb tlioiiiljliir, fesluni
veant, et per claiislrtiiiiincedeii-es anie reiecloriiinv yero post octavas Paschaj rcum priinis y.esperis;ce-
slaiionein faciant, donec finita anliphona Atlorna, "iebfalu.r.;. ."..-..;-../: ..",>"::->-:=:: V 'V .._ :; ;.V;:-V.:V
Canior^ Responsum accepit !hiponul,.cuin;qiioniile
• :_Ad^iiiissam, O.liicLuniP,rqtexisli,.eli,, Posl Sextajii;
criicifiKiimvefiientes y Hodiebeata tres in piiipitb diim frnlfesiHtlortnitoriiiihrcappas iiitliiere propLbf;
-caiiteiii, deindeiriccepia a piajlalo aiuipiiona Ciim processi.oiieniperre.xefint,,seci'eiai'iiis,i]hum de.-hiii-.
iitducerenl, in. cliorum redeaiit, sicqne diclo...versu .joriijiissignis ler. modicum jjujset; (letiiclepost pau-;
Responsutnaccepil, et collecta Exutuli, Do.mine,y_i\- lulnm -cuiicLisin chortnn j;eyersis, priino n cahiore
-:selnr ciassicum.et missa iriclioeliir, oiiinis vero eon- nrttiphoini Exsurgc, Domine, iniRonatrir. Helulomri-
veniris cionee prrelatus ad: altare yeniat cereos in dnriqs, "sieu.tVe,stiif capjjaVsirn, asperso. pfincipali
.!Jinnih!isie;)eni.;:ipseeliam;et jiiinisiri iad altarecuiiv alfari, coiiveniiiiiJ etiniivjordiiie eoiisii,etoi;aspei:gati-;
cereisjjroeetlani, qno posiquaih veiicriiit, cefeos ciim -.poslca.dicai-viersiini-Osiehde iw.bis,poinine,:mheri-
eis vacavoiiiil in nvanibusfeneanf, in choro autem fj c.ordiam luam. Dominus wiiscum-, el ofalinne.iiVde;
.qui volnerint corani ,se ponriiil, Qflkium .:. Suscepi- jejiinio. Tone or.diriata pfocessione ineipiat "caiitoip;
inus, Detis. Kgrie, Rexvirginums Iribns nOnin cup- .aiiliplionam Innomine Domini, ei nlins, uhiiphonas,
pis serjcis prOpler. ilisliliaiioaenicereortim;, seri in qlian!.nlii;opns fneril,= usqii.e.nd.Iiilroiluiii-ecClesife;
rappis.1aneis,siciit prius iiVprocessione, solus prse- .Sancli Joai.iriis. lii ini.f.oi.iu.ecclesiteprtedictte,:^ Iri/
Tatus habet cappnm sericnm; diaconns et siibdiaco- ter tiatqsmulierum: Inleriin sacerdos el niinisifi a"d
liiis iion habenl dalmaiicam nec tuiiicam : liabeiit ii.iissaui. se veloeiter pr;epafchf .celehraii(lai.n..Fliiilo
tnmen ad missam.. Epistola iii-piilpilo. Tfacliis, .s.i. ..res])piisofib;,.dleaisncefdos versinn Fuit honio tiiis/
iiicehJns esl, a-qiialuor caniettir, qui'simiiiViiicipi.anl sus, el oralipnem 'Prt_vslq_,;qucesumusy_Q$ft': eninipp-
el siinul fmiant, sed singrilOs veisus bini el bini e;i- lens Deus, ut fgmilia. Olticium Exuudivil de iemplq...
nanl~-.Niinc.diniutis, eoiieat modo tractus 342 >n ..Ora.lio frgisia', quqtsumus. De S. joanne, firit iiie-
aniiunliatione Dominica cantettir.Duin offertorium moria o.um-or.aiioiie- de omiiilJus saiiciis
- canimr primo iiiiiiislri aliaris cereos offeranl, de-- nvemoria crini ornlioneprajtlictn, Coticede, qttcesnmus,elc.Ad
- irtde iiicipieiiles a seniorilms de clioro orriirtaie vc- haiic missam omnia qiise iiiiad sefvitiiim snnt ne^.
iiiant et reilearil. Secrelariiis concliani jtixla se cnm cessaria-secretarii provisione llhic debent esse aiile
aqiia habeat, in qna snscepios cereos mergens.ex- delata. Expleia inissa- sLaliin diio frntfes lliiVniedib;
stingiiat neftimiis" intle procerial, pradati vero ce- .slntues lilaiiiam incipiant iDoniine, defende twsflhv
ieiis. veTallerius qui pro eo missrim celebrnt, super leiiin sacerdos ef niihisliise expeclienies in ordineift
-alirife posiius iisqtie ndfitieni missse non exsiingiia- siium reiieaiii. Canlores cllm prohiiniinveriiil •._San-:
tur. lii refectoiio Iectio Posiqnam eonipleli.suiit. P cte JoannesBaptista, oia prg.iwbis, redeai processio,
In hac die et omiiibus Doiiiinieis in Palmis •*:iilahi.a vero secuiidniii qiiaiiftfnlein iliiieris piodtica-
- fiat spaliiun inler gratias praiidii etusque Noiinin,-111qrio tnr vel.brevieiur. Qiiienm prseciiiiihi-in liieilio coti-
spatio donec pulsettir ad Nonam, in ecclesia Bemse •v.eriiu siiniil incednnt. Fiiiita Iitania, ad grndns1
fdariie linhealiir colloqiiiiini exlra claiistriirii,-siinili- chori dicat sacerrios f VPx Itetitim, etoraiioiiem
ter in fostis iioveinjeotioiitim usqne ad-QiijUqiiage- Ctanlanlesad le, DOmiiie.Thac deposilis Cnppisjitil--
simam,-qua canlainr- Esto n??7(?;iiifeslisnutemmore seiur/ad Nonarii. Tn refec.torio Jeciio Q»fs vesirhtn
ocluvariim idem spaiium oiiservaiiif, sed in clatisno habebil anikum. Notnrtduiriqiiod, quniido lioc fcsluiii;
siatim post .capiiiiliiin more solito habetur collo- inffa hebdo-aiadnmpaschalein evenerit, diffcrlur ejiis;
quiiini, ef bis comedilur; ceteris vero diebus onfni- servitiurn usque -in feriam post Quasimodo; proees-
• bus, et- in pr;Tjcipnisfestis si occurranl, usque in sio veroipso die qtio fesftim evenerit celebraliU' hoc
' Piilmis jejiiiialur. Abhinc tefleiitiir servilores ad , nioiio. Ortliiiata processlbiie sluliin dub ad: gi:niltis;
Noiiaui, nisi caiiohicam excusaiioivem habeaiH, iii- ihcipinnt Saive, festa d?es,,:>co,nvertiiis per >siivguJqs>
leresse; ,..- , versus repetat nuiic S.n/i/e/nUhc.Qi/a-Dei/s,g^S 'f*'
H;ec feslivitas, scilicet P-jriSealio, qr.r.ndo in . canfnndo procedaiil, acl ecclesiam Sancti Jbaiinis.Trii
ititroilu ecclesite i^ Inlei: nalos, cinh ; versu Fuii
prima Dominica Sejuriagesiiiiaj occiirril, imilnitir in Iwmo, eior-Mione Prmsiti,
efaslintim, in duabus vero 3=43 scquentibus Domi- . ftiissa qitmsuimis;cl l\\ac ihideai
uicis occurfens noh miuatur.; nohVCelebraiur; sed faclo qualicunqiie inier-
., vallo, ortlinata processiohe canlores in fedeundb,-
Ad Vesjicras antiphona Tectim principium, quam. •\Ulii prinsliiiieraiit, incipiehies, residtiuiii versutifti;^
incipil hcljdoniadarius carilof dextri chori in cappa qiiaiifum-Opusfuerit, prosequunlui', quihtis in clio-:
serica; eic i^Guttde, 3/ari/i',',caiiiores adjuncto sibi rtiin reversis; saeerdos adigradus dical yersuni V-otP
praacenlore in cappn ad gallos cniitent, oiiinia allaria .te/i/i/B.-;0.ratioPraisla, qum.sitinus: . ; / '''
inceiisentur. Aiiiijjhona Cum induceretit, qrise bis De aposiolis Philippo et Jacobo, ad secundas-Vc*
impoiiitur priori a pravcenlOre, et ler caniiur Psal. Vsperas aftt. Doinine; etc Post Vesperas inccepla ah-:
.Magiiificai. --.__ lipliona Cnct; fidelis, Cum pfocessioiie ad crucifixUm:
Seqiiiiur de S. Ansberto episcopo, de quo dicun- exeant, indeque cum autiplioua de inarlyribus, FilicB'
lur ad et ad noclurnos aiiLiphome feriales , /eiusa/em, iiVcliortim redeant. In Luudibus=;proces^
- ad.dieniVesperas
periinciiles,' cuni capilulis unius episcopi el ; sio ad criicifixuin, in redifu de njarlyribus ''inemofii '"
confessoris. Ad MagiiificaitixA.Similabo. Ad Laudes ,. Luxperpeiua, e\c. / .>•=,:"-'/
- _ant. Ecce sacerdos, elc Ad Benediclus anf. Sacerdos De S. Joaime Baptista doplex festiiftj primse dignir-
„el pontifex. Similiter et ad. Horas sequentes anli- . tatis. Ad Vespefas aiit. Pescendii.t Psalmi de;die; 7
phonav ei capitula unius episcopi el confessoris ad Anlipliona htgresso bis iinpohitur ef ter >canitur.
- singulas Horas pertinentia ciim;oralione.de feslo, Psal. Magitiftcat in iurisque Vesperis,'- Matulirtis,
precibus lameii el proslralione non inierriiissis; et processioiie claustrali, etVp.iieiiiiiaiibtisper singulasV
quod:de islo dicimus, omni--temporeioqiio prostra- aiifiplionas eOdcmnioiloTu sicul in Tjinilale. liicbr-
t lioiies:fiuut. el, preces.dicuhiur, ,de oniftibus festis ; lintiiur altare Snneti Joami.is, ci juivetylur.Iivpriniis
irium leciioniim simplicium, qrias dies shos habe- Vcspcris noftfit pfocessiOad altaieVPost Vespefas;
buni, siiiiiliier observclhr. v ••.•- ea! proecssio cuii!-342.cl'liCU:Cl;Ci;rofei'a;r'is';a^^*
JQANNES ARCfflEPISC: -ROTOMAG. f 88
clesiam Saneti Joannis cum capsa lieali Landi. ln yA Jesus; deinde Senoones de"eodemfesto. Per oetavas
liiotii processionis incipiat canlor fij 0 lux, cum Cogilis ttte, o Pattia, etc.
vcr-su et Gloria. In itiiroilti ecrlesia? Stineti Joaunis De saiicio Barlliolomaeomediiim feslum. Acl pri-
n)Infer natos. Fi>iilo responsoiio prior Vesperas In- mas Vesperas ant. Estote fortes. Psnlmi de die.
cipial, qtiaj diciiniiir eodem modo quo supra. Scien- Noiandum quo.l lnc die ad Vesper.vs , el in crasti-
diim quod corpus lieali Laudi debel ihi morari usqne niuii ad missam sepiem de canonicis nosiris apud
post crastinas Vesperns, et debet conlinue cornm Sanoiiim Audoenum cuni proeessione be.urfi Marise
capsa ardere cereus a presbylero ejtisdeoi ecciesiai teneutur ex consiietudine prolicisci. Nihiloniinus
jjrseparatus. Dielis Vesperis convenlus niliil cinlan !o a I Vesperas iioslrns de S. Audoeno fncimus nve-
revertitur. Posl Compleioriiiin, factobievi inlervallo nvoriam cuni hac aniipiiona : Snscipe tiostra.
pulsetur chssicum ad -Mnliilinuui. lnvitaloiiuni a De sanclo Angustino doplex fcstuin prii»se~digni-
qnatuor, et csetera sicul in Triniiale. Omnes anii- falis ad Vc-per.is Lmtare, maler. Psalnvi de tlie.
phonse cum pneumate finLintnr. Honiilia in cappa Aiuipbona Adest dies, his imponilur, et ler canilnr..
serica legatnr, et nona Iuctio similiter in cnppa can- Oiiinia altaria incensaiilur. Psal. Magnifkat. A
delabns prajsentibiis. Ad Laudes, ad Benedictus nnt. Irihus Benedicaiuus.
Aperlum e.it ter cnnitur, primo usqtie Et piophelavit Piocessio in cappis scricis agitnr. In piilpilo prosa
dicens. Psal. Benedktiis, incipilur, bis iniponitur a Viiliiiscanielur CUIIIPatribus. Atl niissam ;0fficiurii=-
priori. Processio ad allare. /?? i?/e.-//oEcclesim, Kyrie , Cunctipolens. Epistola in
Missa malutinalis ail altare Sancti Joannis de ipso puipjto legaiur, elc In refeclorio lectio Beatjns Au-
fial. OffieiiimJiisius ut paltna. Oralio Concede, qum- {3 ] giistitius ex provincia, elc.
sumus. Epislola Faclum esl verbttm Domitu ad tne, Ad Vesperus aniiplioija Posf mortent, elc. ant.
dicens. Gradmle Jitslus ul palma. Alleluia, Tu puer. Ilodie gloriosus, ter canilur. Psal. Magtvficat. Be-
Evangcl u'ii Dixil Zacharias ad aitgelum. Offerlorinm nedkainus. Poslea ires alii in cappis 351 rubeis .
hi virtttle. Coininuuio Posuisti, Domitte. 343 Ad incipiiinl atl gradus responsoiiiini Inter muos, pro-
T-ertiam, anl. ltinuebanl, etc. Qiinciinque die evcne- cessio ad altare. Caniaiur versus Fttit Iwmo, ver--
rit, pro.cessio fiat-ln cajipis sericis. Adniissam Olfl- siciilus diciiur ab nliimo dexiri chori in cappa
ciiim De venlie. Ktjiie, Cttnclipolctis. Oralio Deus, Gloria et Jiqhore, Benedicamus Domino.
cjid prmsenlem. Epislola, Aud.le, insulm in pnlpito; In nativitate sanclse M.irise virginis duplex feslum-
gratluale Priusqnam le formarem. Alletuia, Inter na- - secundse dignilatis, ad Vesperns anliphona : Cm-
tos. Evangclium Elisabeth imptelum est. OJfefloriuiii leste beneficium,ete. Missa matuiinalis dc S-.Adria-
Jtisius ut palma. Conimuiiio Tu piter. r.o, nisi Dominica fuerit. Hnc die processio noii
Post Vesperas ad ecclesiam Sancli Joannis nihil agitur in cappis sericis. Ad liiagnani missam Offi—
cnnlaniio proeessio gradiaiur, ibiqne a duobus cipsa -ciiini Gaudeiimus. Epistola Ego guasi vilis in pul—
ciitii corpofe sanclo sunipta, statinv Canlor incipiat j)iio legalur. Evangelittm Liber geiierationis, elc.
f§ 0 vete spiriluate, cunv versu et Gloria. In introitu - Exaliaiio saijelaj =criicis:, iiledittni: fesltiiii ila?
eeclesiaj 0 beate prmsnl, Laude. f ' Ora pro nobis. Lnmen qnod noimm responsoriiim sil fioplex. Ad
Oralio Da, qumsumus,omnipolens. '
Vespcras el Lattdes processio fit ad altnre. In red-
In feslo S. Etisebii confessoris, ad Matniiniim Ires ifii de iiiariyribuis Cornclio et Cypriano niemoria-.
lectioncs. Ilaciiie in eapitulo \teg., capitulumj sicul Q lsti suitt sancti.
in vigilia Natalis Domini honesfe debel prjeparan ; In solemnilale S. Lattdi liiplex feslnm agiiur. Ad
prontiiitianlc lectore Dormido sanclm Marim, oinnes 37esperas in circuilu chori riuodecitn ccret accen-
in terram se prosternani, rccordantes et secuiii per- "dantur , prajler candclabriim et aliutl solitum lu-
tractanies quanta bona per liauc gloriosam Virginem minare. Anti))hona In laudem Christi, psalmi de
accepimus. Posl aliqiiantulum spaiiiim, dato signo a ' die. Canlores hebdomadarii in cappis sericis clio-
jjrajialo surgant, et leclor qu_e resiant proscqiiaiur ; rmn reg.mt. Onuies antiphonse tnm diurnse quani
poslea leg.Unr leclio de Evangeiio Exloliens voccm noeturii-ij ciim piieumate fniiantur. Capituluni in
qtiTdam mulier. In fine vero capiluii, lam liujus diei cappa serica a piaelato dicatur. Responsorium 0
,- qunm octo siihseqiieiitium, dicatur psalmns Laudate - iux mundi ggg a liibus de senioribus in cappis
343 Dominum, omnes geittes, exinde vigilia cnm sericis caiiteiur. Antiphona Voto,voce, bis imponi-
- niagno gaudio celebreiui,. proslrationes, psalmi fa- tur et ter eanilur. Psal. Magnificat. Allare majus
niiliares iiiiermiliunlur. Sequenles Iior.3 de ipsa cum driobus ihuribulis inceiiseiur.
Virgine dicaniur, eliamsi Dominica sil, ciim collecta Ad Mnltiiiiiinii classieiim rprimo puiseiur,. Invi-
de vigilia. Ad niissam Oflicium Salve, sancla Parens. latoriom Umim et verum Detim, a quatuor in cap-
Grnriuale Benedicia, ad gr.idus in cnppis seiieis a pis seriiis eanletiir. Tertiiim rcsponsoriorum 0 lux
duobtis cantemr; si Dominica fucril, AlLduia, Post mtiiidi, a Lribns in cappis sericis cantetuf. Scxftim
partum, similiter in eappis a tribus. Sequenlia, 0 ueie, a lnbiis in cappis sericis, scilicet priore
Credo et praifalio [srilkel, propria] non dicnnltir. et duobus scnioiilras.' In tertio nocliifno bomilia in
_ Evnngelirim Facium est, cutivtoquereiur, cuin-cereis n cappa serica leg.itur; respoiisorium Tionnm 0 lucr.s
-eliiicenso; in line niissse iiullunv siguum piilselur, gaudens, a quatuor in cappis sericis agnttir, ei lte-
sed posl breve iniervnllum dno de mnjoribus signis ralur. ln Laudibus ad Benedictus anlipliona Qitasi
nd iNonani.Th refeclorio leetio Factum esl cum lo- luni, bis iniponiiur el ter canitiir, oiiiiiia altaria
- querelur. i iccnsanlur. ln capilnlo Ieclio Videle, Jn
II.ee solemnitas >ndsiniilitiidineni.TSalalis Domini: flns capiluli per tofas octavas dicatur vigilate. : p<=alir.us
debet celebrari. Ad Vesperas nnt. Tota pulckra es. Laudale Doinintim , omnes genles. Post capifulaiu
PSJI. pueri, Dominum , etc. Omnes anti- paJselur ad processionem.
- phoneLaudate",
ad Vesperas, M.ituliiium, et Laudes pneu- Nolandum si fesium snncli Inndi fcrin iv vel vi,
=>mniice fniitnilur. Antipliona Asccndit Cliristus bis vel Snbbalo evenerit, fiat jejunium Quntuof Tcm-
iiiiponitur a prsecenlore prajlulo , et ler canitur,
* onuiifi pornm in hebdomnda praecedeiui (53).
allaria iiicensniilur. Processio in cappis agiltir sericis, in qua proces-
--' Ad Matulinuin primo omnia signa in classicmn - sione cnpsa beali Latidi poslconvcnluni houorifice a
pulsentur. luviiatorium a qualuor hv cappis. Homi- duohus bajulis in cnppis sericis cmn duobus cerofe-
' lia iu cappa serica legatur. . rariis, ahisggg vero duobus ante cvucein prseceden-
A Processio in cnppis
" Gaiideamits. agitur. Ad missam Oiriciunv -- tibus cum ihunferario, debet deporlari. In siaiione
• pulpilo Jegaiiir, Kyrie, Rex virginiim. ggQ Epislola in ecc^ioe responsorium : 0 vere, qualuor in cappisse-
ctc. In refeclorio Jectio Intravil ricis ifi piilpito dicatvl f Te lutore. Ad inlroilum clio:I-
"- (53) In festo palroni non jejunabant.
'i"8"9- ::AGT> VETEIU: ;190
-0 ieafe privshl Ldilde;Ad iiiissam Offichnii SJaluit/ A in cappa serica a prirlalo jegalur., seeunda a siili-
Piieiimn, Kyrie/Peus creulor. Gioriain .excelsis,ciinv piiore noii in cappa ser.ica, csetera?asenioriljus sicut
prosn 0 gloria sanctortim. OnUio'jD.ei/s,<jii?adtdeco- siintin ordirie cbrisiifutj. InMiacfestivilaie rtoh pro-
raiitiani. Epistola Ecce sacerdos. Gndaals,:Dbmiiie niihtinuirEvaiigeJiiim.visediseptimri lectio sic iiici-
privvenisti, a iribusin pulniio caivle.iur.'.AUeluia, pitur : Clirisiiisacerdotibus.iQciavariilectionem.legit
Satve, gcinma. Seqnenlin Alma coltors. In refcelorio -tiiitis c'e jiinioribiwj.ad Nonarii:vefo Jeetibiieift pO-
-viln S. Laiidi, pbstea sermo Doininuscl. Sulvatbr :nitur uiuis desacerdOlibiis, qusein :cnppn;sericalegi
nosler, fralres cliarissimi. Ari Vesperas ant. Bcaius • deliet, Respoiisoriiimpriiinim qnaluor ,hi crippisi.se-
-'Latidus;, elc Respoiisoritiin 0 Ittcris, octo,;veI pius ricis decaiilnnl Snminie Triniiali:..f.:Prmslel. nobis.
vel minus ad volijnlateni prajcenloris, caniant: in Gloria Pairi, reincipitiir: SumiiimTriniiaii: Respon-
cifciiiiu. De sanclb Maitliseomeiiiofin.. : V , soriiim seeiin-.itiniprajlaius ciiro dtiobtis aliis sinii-
In ocinva S. Latidi dnplex festnhi lerlise dignifa- Tiier in cappisi sericis. C;clera resporisbria dtio et
tis. Unus cerens debetardere super altafeianic oof- duo cantanl,.sed Iion ift cappis .spricis:;..^,;iionnm
saneii Laudi ad ulrasque Vesperas. et llatuli- Cbiicedencbis n tribns in cnppis seri-jis decniiieiiir.
• pris ;
liiim. -";. "-'-";-;--" - = ;" ;":---;•• • vero sacerdoiibus. Pfocessio
;In,capi!u!o:lectio.C/!i'!'s/i
V"-Ce.sflftc.tiseonfijssoribrisRemigio (I Oclbb/j, Gei- hiijus dieihotiingiiiir in .cappis.serieis.Aifprocessio-
liiano el Ve>.iasloti'esiItiCtiories,;Abhac die.iisque.nd -lieiri-3'S'7 ^ Cpncede^f Adjuycnl a triijtis inVpiilpito
- Pasehaa'dsoninus nJeri.diautisiiiteriiiiliitin'. Ah hae die Vcanteiur. Officiiirh Gmideamus, fipisfbht iri pulpilo
usqiie KaleiitiasNovembris,h.is!fesiuuuioyeiivlec- legiitir: In feleciorio leetio VideiisJesiisHtrbas.
tioiiiiiiiVvelfestuirivnofebcinv*celebfetur,! msTieiiiaieB-, A- KalendisiSovembfis: nsque-ad. Phrfficaiioiiem
prisl grnlias Kona (lecaiiteitjr.Iii nr-vcm'3g2| v"fo Ijentse.Mnriajsiaiiinpost gralins reddiins, pr.ijiiiisso
'"leciioiiibiisexlfaclausiriiin rolloeutoriiinifrairespost Pater. ??osfer,qunnrio bis cbmedilurcaiiluluj' ISoiia.;
'prandimri donec pulselttr ad JNonam,usqtie ad fositiiii - >Ad Vesperas -ant. Satvatof. iiiutidi ter caniliir.
omnium Sancioruiri, hnbere 'debeiit. AciNonaih.ssf- Psa!. Magnificat: Post .Vesperas iri hiemorjalii fitle-
vitores menssefiebent, si commode valeant, inUr- lium (lefiiiiciQfriihfeslivius solito agiintiir Vesperse,"
.esse.. :.....::.-..-,: V -. .,. ',.', . itn : J^iimain ahiifilioiiam iiicipial prseeentof, csete-
In translntiorie,.S. Auguslini me.iiiim fesluni. Ad ras ciiiiores Iieljdbm.idari!, "psnliriisedeiidb eaiilen-
Vesperiisanl. Lmtare. Ps:ilmi de die. Processio fil. lur, quia ,sistaiio leiierelur el si aiitiphonsedeief-
ad altnre quod est comnuine S. Aiigtisii.iiiei,S,: Ni- feritjii', ita; essert.idn;e Vesperaj in coiivehiu",qupd
colai. in redilu, de niailyribus iticnioririGaudeni iii - ntinqiiam fitVAnt. Piaccbo, psal. _0iea;?',il0c aiddilb
cmlis. Ad MaLiilinum,sicnt in alia sojemiiliaie, ser- .qiiod iii firie ciijiislibcl,psalnii Reqttiein mlernath di-
vaia proprieiate meriii fesli, ilaiariien quodmbriiaj ,'• ' cafur,'elc.Psal.;J/(/(j)i7/?e(jf,in fiiie Kyrie; eleisonler
leeliones et iiiedia respbhsoria fiant de inaifiyriiius. cuiri cainu, eic, 'riiiairiiiliim"collecla : Fideliurti,
In Laudibusprocessio ad altnre, in reditude "m.arly-. Deus, etc, Requiescant ?'??pace. Qun finita '.clussi-
libiis iiieirioria Cuiii audierilis:/ cuin aiiqiialidiiipulselur, iiilerim coiVveiiluInchoro
In dedicaiione eeeiesise friplox festnin. Ad Vespe- exspectaiit.e. . .
ras-.anl. Architecius; etc. Oinnes ajiiipho-iaj, iaiiv, .: Iii.crastijiUnv totum Servitium fiat pro dcfiinctis
dinrnse quam noctiirnoe,ipriiiin die cum. pheumafe in modom;duplicis fesfi teftise digriiiaiis. Att Maiu-
.fiiiirintur. AnliplionaSaiiclificavilPominus, ter (iani--Q liliuiii'piilsentiir signa duo el duo. Prilsato clnssiCO,
-_liiivPsal.
- Mqgnifical.Altare nlajiis clallareiiiatiiti- • jji';ulnisso Paler noslei;. el facl.o.soJiitu a prstjlato
nale;;tantumm0(fb; ineensaiifiir. Pbsl Benedicainus caiiior" liebtloniadariiis.3§;@ clextri. chori cleierat
' proeessio agitur ad diiodecini cruees qusj-siiiii ih piiiriam antiphoiiaiiipnelaio per chbruui extrsi lbr~
' ccclesia (lepictaj, el debent in singulis qiiinque cerei ; inas, cajteraj mnjoiibhs' deferanlur, iiviiiieCiijiis-
[f., singuli] accencii ad siiigiilas processioiies, vide- ' libet psaliiii, et eiiaiii ad bimies Hofa.s/Requiem
'; lieel ail Vespsras eLMalutiniim".Ad processionem r^ mlernam dicaturToco Gloria Palri. Aiil. Dirige. Psnl.
Tcrribilis35g esl locus, cnm vei'S!i,Vet Gloria, si ' Verbained,: elc. f A porla inferi. Lecliones adle-
^opus fueiit, In prsecedeiido prselaiiis debet sihgulas ciricuift extra chofiim legniitur, el sUtiiaiitiirde Epi-
crUcesciim afiarihus iucensafe. in choro f Beuli stola. beati PauliT ad Coiihtliibs in JJiie: Sititiiem
qtti /ia&?'/a)i(.:Ofaiio Anune, qumsumus, Domine..V ': Christiis prmdicatui.,eic. Lectioues sine Jube el siiie
Anie Matijtiiiiimpulsetur classicum. Tioriiilia in Tu autem. Noniimfespoiisoritim Libera me, Domine,
cappa serica legatur, In Lauiiibus processiOliat siciil " a Iribtis earilelur".lif iine dical pfse.lri.ftis-Re(j//?'esca??i
_post Vesperas. incapitulo leClioEgfessusJcstis per- in pace, et;:ftjspbiisbVAi)ie??v's'ileanl 'orniies.liiieriiiv
/cmbitlabai Jerictio;'poste.iv solemniler pulseliif ad . pulseiiif classicuiri ali(|!iai)diii'eoriveiitu iii clioro
processionem, processio in cappis sericis agitiif. f-j exspeciaiile."Fiiijlo tlassico prselatiis ihcipiat an-
Terribilis.Ia sta.lione ^ Ecce iabernaculum, inipril- : iiphonaih :a";cahtore hebdoiHadario-sibidelaiain ,
pilo a tribtis canielur versiis Si quis. Ad''iiiissam, Exsuliabunt,, etc.; Ad Primaiii el ad cjhviiesHoras
. OfficiumTerribilis est loctts isle, elc." In'refectorio VIiebdoiiiadafius mrijoris vnissse ineipiat anijphonafti
lee'M EgresstisJesus. locb Deus, in "adjuioiium. In cnpiinlo oniiiia fiaiit
Per ociavain ad Horas el ad missam fiat sefviliiim D"sicut'solituni es.l.-lecilo Tettipusqtiod inier liomiiiis
in modum medii festi. Alleluiam cappis sericis de- moriem, smeJube el sinb Tu autem, Jegatiif.Tii
canteiur; nutiis.lii nltniis tunica ei.dalmniieavesiian- fine capiiufiini Verba inea. Siciit stililtiiii' esl =post
mr. In refeciorio •sefnionesde feslo, quaiitum jios- ' capituluni piilseliif.ad prbcijssioherii, deiiitle"a'dVr.e-
sunt sufficere. -' - V" ."","•/'.;' vesiienduin; pbsi cuiif revesiiii lucfiiii ad Teiiiaih.
De sancio MellbnOfll duplex festum terlisij digni- : Finita Tertia ;•' ef prseparata processionb ciim
. tnlis. V.;;";: • . '. V; ./ -: '. aqiia beiiedicta', crnce, cereis', et flnirihiilo1,;35§.
De sancto Romano liiediuin Testum agitur; ad " indiito eiiarii 'prselato, et" niihistris albis: parafis,
Vesjjeras •anl.Similabo. Psalini de die. ' caivtore incipienie Sj Credo qttod RedetiipIor,:exe%l
: De sancto Froiiiondo maftyre diiplex festum. Ad processio per dextrafti crncem ecclesiife,;:prcelalus
ufrasque Vesperas et Mattilinuihgg@ cereus airdeat nspergaf iiimulos defunctoruih".Iiiierim cbrivenliiin
cofam feretfOVAd Vesperas s.ai: Beqius-vii, Psalini basjlica ordinate exspeclaiile et crihtante responsofia
de die. Si Doininicafuerit ad.prbcessionemdicafur liisiorhe, scilicelCredoguod Redempioi,eic.iiqriaiitiirM
responsorium Gloria et honore; in qua pfoeessioiie " opus fuefit, exeai prselalus cum lniiiislristercrricejel
debet capsa beali Frortiondi deporiari et dubcerei : ' cereis , et aqua behedicla hv eonvmrineVcoeriiieiefiriin •
juxla feretrum.--;'... - i, >=V 1' Vpafocliiaribruriv,;et ibi Circuiritjuaqueaqiiambene-
pe Omnibus Sanclis LriplexTeslnm'agittir. Omhes •'.diclani aspefgrit; deinde fegfessb jirselalb pfocedat
uniiplioiiifecutii piveumatefiftiaftUir.Anle Sianitiiiiim ;: iola pfocessio per claiislf um.,-'ipso prseJalbVsiihiliter-
omnia signa iii elassichm piiisehluiv Prima letiio aqiii-mbbhe-aicfahiaSpergbiiie, qub iraiiseuhte culn'
m JOANNES AIlCniEPISC.ROTOMAG. 192
-li.iiiistris in .cajmeteriiihi ffnlrtim, :cbnventus nnte A
: nio: Liix- mlerna, Reqitiem/wtcrngtn.Tn fine rfiiillum
ijnpiiultun iii JordineSIIOsinnsprajdicta responsoria; .signum pulseltir. Ad".Nonnmposl,Vgfnliasredditas;:
fiiiinl;; quibrisTniitis •.dicniur-Kyrie; eleison lercum : Nolaiidum qttod si festivilas Omiiiiim Sanclortim
-cani.it'',pfselaiusdical:: Ei.ne nos , elc. De.us,renim inS.ilibato occurrerjl, offieiuiri fulelium iisque iii
llapgiior::Deus, citjtis miseruiioiie.ln:fifte Requiescant secnndamferiam .seqiiehlem:rpenitus reservatur eo
r inpace. Ameti,Poslea curh'seplem psalmis sinC-Glo- morio-qn.osnpra dictum cstceleljraiidnm ; in Sab-
Tato.vero adrVesperas,:; hoc;es,t:,iiifesiivitale Om--
.Jfi/i';'P«7rfci'n-.clioriim.,:redeaiLCoriv,eii,n|s;=pfa!laluS..ciimi
-niiiiisiiis iri revesliariuml.f n fine sepiem psalmo- liiiim Snncioriim finl riiem.oriaVrie DoiHinicalanitini..
-ruiivdicattir Rcqniem wternam, Kyrie, eleison ler - De S. Riiniphario dtiplexrfosiiini seciinriueriigni-
-siiie caiU'i, iienim cum prseriiefis precibus. dicntur .taliS.Ad Vcsperas nnliphonn Shnilabo.etim, el nlise.
'braiioA/iso/re; deinde piiisatoclassico missa pro anliplionoe ciini psaknis de tlie ; el onviiinalin, in
lideliinis nti iiiajiis nltafe ,so!emniter celebretur. -hyftinis,: nniiplioiiis , psalnii.s et responsoriis, sieut
'Diaeoiiiis halieat 38C& d.almaticam , subdiaconus -iiiifesto S@I S. Lantli,: excepto qnoil in hncfesil-
tiiiiieam,ciniores Jiehdoinndarii choritm regant vitateoiiiiics. anlipiioiias. nortfuii.iiiitur cum.pneii-
-ccmnprsecenlore. Officium Reqitiem atternam. Psal. maie. Seiendum clinm qnod nnus cereus ah i.ni.tip
Te detel , ileriim Requiemmlernam, loco Cioria Pa- primnriim Vespefanimiisqiie ad.fiheiii secitndnfiim
verius Exaudi oraligiicm, elc Iteriifti Re- anle cnpsnm beali Rnmpliafii corttiiiue dehet arderc
rI=?''!,dita!(ir
quiem tel.ernam.t5nalanunii oraiio, sc\V\c,e\Fidelium. :ift capitiiloleclio : Hotno quitiam-iieregre,Processio
Episloia -Factn esl stiper/ine, mtiitus Pomini., Cfa- -agatur ciim capsa beuli Riimpliai'ii,,,sed non*in,c.ap-,
*:duale'St;/?Hi()»/cni,a riuobns ad gradtis iu cuppis, B pis >sericis. Ad proccssioiiem A,.Sint: litmbi,,, d.uo
ssrerici_s''CiuUeiuf,.-et reineipiatur. Trnetus De pro- . cefei -iiista cnpsniii:dep.orleiit-ur-si.affuerinf pueii,;:
fundis,lotns a trilins in cappis sericis canlelnr. f VigUaie invpulpito a iribus (lecaiUelur. A/l niis-
^Evangelitim Sicut Paler suschal. Offerioriiim Do- sam, officium. Staiidr, etc. Epistoja iii. pulpilo,le-
ttiine Jesu/Chrisie. Sacerdos ILosiias, etc. Coinnvu- •gatur. >.

-; ;;; INCERTr AiJGTOaiS

IXJPOSITIOiUPER:iMOKEM J&0M
Securuium] A.ma]arium [ms, Alarium],
(Ex Velcri nis. codice Bigotiano.)

;., Domintis vobhcum._Saltiial sncerdbs popuium , C ( grntias agit Deo, qtiia digna et joslaoralio esl Deo
urnt ul Doiiiiiius sit cuni lilo. Et ciim spiritu luo. gralias reforre qnin nb ipso oinnin honn sttsclpimus.
...Responsio populi alqne bfaiio:, ut siciil sacerdos Fere dignnm et justum est, mqmtiiielsalulare. Com-
orayil ui Domihus esset ciim popiilo, el pbpuliis.-ornt. niendat sacerdos oralionem vel professiouempopoli,
Vq uo.ri.Doiniiius sitcum -spirilti sncerdolis. Dicit ,sa-,, ei.ilicil qnod yere (iigiliimet;jiisiiirivest Dco-gratias
, xcrilos Orate , frii-ires.Rogat g@g ornries ornrc iit referre, et qnod mqtiutn eil", hoeesl fecliiin est
. oratio cjusexaiiriinltir. Et qiiantio dicit Per Dtiihi-,, i sive icqriale Snlvalori,'y.e'1saliite (ileniim iii ei gr.a-
,:,}/?(!)? nostrum J.esi-.inClirisliim Filiuiit iiium, no Dio- lias feferanvus qni nobis saiiiteni dedit leleriiniii;':•'
rii.inuni Pnirem oral saccrdos ul per Filiunv simm,. Nos tibi semper et v.biqttegralias agere.,cohversiis Od
qtti Ddininus iiosier est seqiiaiiler siciil Paler, ora- = Doriiiimm posf confessioiiem p(>pitli,qiinsi rid pfa_>-
; lio peiiicialiif. Cuiii dicif : Qui/tecnm vivii el regtial senteiu loqiiitur, qtiin io praiscnlia Domihi sein.per'
.-:'/?uitilale Spiriius sancii Deus, vnlt popiilum cre- :, sumus, et ipse vitiel cogiintion.es iiosfrns, El dicit
; dere el inteiligeie qnod Filittsi.oiim Putre stio ab ' siicerdos tam de se qti.uii.de;jiopulb ; Nos tibi seiii-
. iiiit o sinc fine et rcgnal et vivit, el Deus esf, sicut per,.J.ioc.esl, omni lemprife. El, tibiqhe, id esl, in
, P..ter Deiis est, et una poiestns csf Spirifiis srincli ; omrii loco, grriiins ngere, Dbinine, quin Doihinaier
Vctnsi Pnlre el Filio, alqije una stibstaiilia , et in _ es; omniuiii, et sub iuaVdoniiiiatione simt omnia.
omiiibiis..iviiitascleilaLis.Per oinitia smcula smcuto- Saticie, tu. q"uisancliis es, et per quem oniiiinsnn-
..ritm, id eiit uf Filiiis cum pairein ithiiate Spiriius cta , quia omliia bona Cfeasti; Pater, Gntice dieiltir
saiicli ,:siciil aiiie omnia sajcula in deiiale vixjt ,el V; ; itdTxip:, el Laline, Genitor,, quia 3@i§. ij)se=vgeiiuitV
:. Iii't,;.ila iii .jifjesenfi "ssecrilo,nfqiie;. i.n futtiro iibi 'jj
jj Filirim sine nlla eoiiiqiiinatione sen coifupiiQne.
jiisli •ciim .'iiigtjlisperiiinnebiiiitiei injusfi ciiin di.a- , Palef Lnline n paterno dlcitlir, hoc cst, perpelran-
, biilo crucinbuiitur, credatur. seqnaliter vivere ctfm . do; qiiod est a perfieiendo vel ridjtivandOr,quia ipse
Paire et Spiritu sancto, et niillo fine conchitlit. perficit omuia quse Tacta siinl, eladitivai onuiia
_ Amen.-,confirmalio orationis est a populo, et""in i, qtiaj adjutn snnt, el voluil nos filios snos fiefi
r.ostra lingua intelligi polesf, qiiasi omnes dicanl:- ariopiiVosper sanciificatioriem qua ipse sancfificavit
Uiitn liat sicut sncerdos ornvii; sed propria ejus i.ios, Oinnipolens,,qui oiiinia potesf, ideo OmnipO-
, interpretniio, tiere sive fideliter. Sursum corda. Ad- tens dicitur, et non e.st impbssibile apud Deum
iiionet sncerdos pojiiilii.miif siirstim, id esl super omne verbrim. JEtcrne<Detts, hoc esl, geternuni, et
seinetipsiim , nd Doivliiiumomiiipotenicni cofdn le- '.-perpeiuum, el temporale.' jEtefiium est qubd ini-
veiitnr, ct fideliler bfettir quotl ciestirsitiiieis Vcniut : liuiji non Iiabuit, riec fiiiem halieliit, quod semper
aiixilium a Deo cujlesti a qrioV3©3 creati sriiit. fnii, et est, et erit, Perpeiiusrii est qiiod esse ccepit
Habemus ad Dqntinuni, respon_-ioesl pbpuli, quod et fiiiein hoh habebit...Temppfale est quOd ihiiiiiift
.sicitt iSncerdosjussiteosi siirsnini cofdatenefe, prb-. iliabuit et: firtem liabcbit; el ideo diciuif liic celerne
.-fiientiif. Graitas agtimus DomitioiDea-noslip,Sacer- ': Dcus qu|a soliis ajteriius est', ueeccepit esse, hec
dQsgraiias agil Deo juxta pfofessioheni; pbpuli qtii desinif esse, sed esl senijjer Deus; _a diligendo
confessus;,est ad'Dohiiii.uhi se.esseinleritum,; i)i- :dicjtufi-Qeus, quia onihia diligil et gnlieinat qme
, .Himii:el-jiistuiii esf. Poptilifs cuni sacerdoie sinuil '.-,creavit. :El aliler. Deus &:divinaiiilo diciiuf, qriia
m ACTAijVETERA. 194
divihtis bsf" ef- omhia: lit, el ohinia dividit, pfoutA\ nostras el juiigere yocihus-,pfsetjiclorQm qrdinuin
vi_.il. Per Christum Dbmiiiiim- noslrum: Glifislus ahgelofunVi Suppiici::cqiifeksiqhe:dicentes.,/hotZ:esi^.
Grsece, u/icfus dicitiiT-LiHine. Hic ChristusVante huiiiili coiifessibne. Qiiid ,Jiunviljus;icoiifileri ? fluaiii
bmftia ihitia "a Tempore verierabiliicr geriilusest. nosmelipSos aJierno Patri per Filiuhi ajternum coni-
et de nbstra coivscieliiia, sive bonitate
Tempore qtio plaetiil ei: Spiritus sanclus venit ihoidare,
in Mariaift virginem, el hiixil unctione diviiia nihilincessaiilercredefe pfsestiiiiere? ct juxta yoces angelicas ciiin sem-
liieftiiii ejtis, cl c(ince[)ttis esi de Spirilii sahclo per elprseilicare, diceniesi.uSans:
ef riairis est de Namift Veieri clus, 368 sanclus, sanctus. Joannes evnngelista, iii
305 Maria-Virgine. vidisseanie ihfoiiiiiii ,Dei; et
'restiiineiifo •sar.erdoiesct:reges liiigebaiiluf, et ideO Apocalypsi-scripsit seseuiores,,ei :,(]iiali!,ori niiiinalia
cliristi tliteiiaiiiiif, qnia iincti eraiiiiiiiciioiieteinpo- agiii vigiriti qiiaiiior
raii. Isie Cliristus per queiif Pa'ri gratias agiiiiiis:- asfaiitia, etC. etTiicessanter diceiiiia ; Sancius, saiwtus:;
-jeicriialiier Clirisius est, et cuhipaire a>ieri"iiis-est""" sanclus, (cop. l:v), ltieo .clicjtur lribns vici.ijuS:
ul sigriilicnfetiir Paier.saiictiis,,.Eiiiussriii-.
I)eus; e"tper ipsiim iedeiiipli sriiims, et ipse Doini- Sanctus, Eiiii .sanctus. Sed :tjiiainvis=
litis nosief eslqoi doiiiiiVnttifihhobis. Per qtietp clus, Spiritus:Palris:el : [ms., diipliciler] dicaiur, Sonclus.,: lion,.
iiitijesialeiiiiuaiti taudaiil aiigeli.Pdr ipsiim Chrislum tripliciter
libs gfaiins ngiiims Pnui, riirijeslalbiiiPriifis laudant una laiheii diciiuf plurali iinimero Stinctus. Sed qiiaiivvis
est Patri in (liViiiilate. Ma-L sanctiiasih iis tribns peisoiiis, el uiia ajiefniias:
jHtgell, qiiia ijjseajqrialis .• iiilelligatiir.: Dominus /Deussdbbuoiti. .Snbhaofli,a
jcsfas qiiasi niajor polCsias, qiiia niajbresfpbiestas solet iifterpreUri omnipolens; a>iiiiillis vero
-Dciqii.aiii hoiTiiiiiini.-.Deittiajeslulem per Clifisluuv intillis
'Igudaiu.r.ngeli,ijnia Chiisfiis cniri Palrecreayit anr j> E exerci/?/?™DominusDeus;-ui ipse omiies exerciiiis-
afelos: angeliis eiiiiii Grseee nuniius inierpfeialuf;- angeloiuiii alqiie liOhiiiiiim disj piierel. Ple_ni;:siint_
cmlieiterra luti, Ilosanna in excelsts.;Quo-:
angeJus"iioiiieiiesl officii iioiv ftaltirae, quia aiiiiun- iftodo nriiic gioiia diciiur llosaiina, ciiin aiiie
lial, seri nalnrajiler spiritiis esi. Adoraril, hetahtiir dicebalnr iJOsyaiiua.corrupie Csyviiiteijectio esl latiii-.iiitis
aiigeli de prajcoiie lliiiiiani gciieris, elTautlaiil Crea-;
aiina salvifica ; sed
-tbrem stiuiii per diiplum et s.impltiiiilef. MOrsliam-, |flis. latidis];siyeiii;igni!icaniis;>
>queriosiraidiipla est,id esl, aiiiitiseet corporis; secf vel CoiTiiptedicilUf Hosaiioa, eiiiitelligiqjojesisft/i-i^cc/^
salvriiii fac;-!ii e-ree/s/si-ideJii-iiinilfisBehedleitis
aiigeli laiid;iHiqtiiasiinplaimorte.^Clifisti iliiplrimors. qui veniiin'no'mineDoiniiii\Maitii;xxv,-.9iMa'rc.:M',*J)i-
iiiJSiraiiberata cst. ResiiffeCfio.v.eroHoslrasimililer venit• jerusuleriv (iesceiidciiaVdiJ
idiipln est aiiiiriieeicbrpQris; anininE!,Vquandoiii-, QiiahdoVCliristus Oliveti; luiic lilii lsrael;ol;riftavefriiit,:^lieeh-
Tideliiaiead fideliiaiem siifgit; corpofis, qriandb (Je: hioiite tes"':./_?e??ecf/'chis venit innomine Domihi/(Jban:
.piilyere reparubihif i» iiiCbiTiipliofteiii,Lqudqiil ah- Jiii, 15)J; sed qnidguisignilicnviiiile tldverilrisillirisii
tjc-li*S@S Q!"a pef'siinplahv GlVfisiifesinrefltiOrierii, Jerusa.lem, nisi fuiiirain festiff.eciioiieiif, ,^@@
doiinliituf nobis riojda iesriiieCto. Laridaiit terlio. fritilrus crit jniiicare vivos-;et;lftbrliios, :bt
a.tigoli.,qnia non solhiii Chris.iiiijdfie nos de.ihoriei quain!b-
liberaii stiriitis, setl ejus fesurrecti.Ohe lVJsufgtJhVUS iii appaTueiilinebis iii eailenicariie qiiaprd ivbbis=jjais-_
riovissiriro(lie:Ac/oi'«Jif i/o??ii/?«.ioiies,;mnjesiaieiri Dei sus cst?;EtiiiIic in homiiie-Jesu qinite geiiu fiectdltir
Pnfris pef Filium laudaiii et 'adofniil dbihiiinliones.. ccelesti.um,lerresiriiim et iiiferpbrv;iti\Pliilip:-iv; --•. >;--./i/. 10);
./
poniinaiioiies, ordo angelorum (ieclmns cecidji (55'); cicicteraquajdixil Apos!oltis,=
-cl yeisus est pef superblam; iiiihfefnijm, yei clia-,n :./- , Qtiiiohii.tissa;': , _/":/'.
boluni. D-Ovemaiitem perniauseriiiifiii smieiitalesuh; Te igitut; cleineniissime-Pqter.,,Te cjare, id=-esti
hajc sii.ijt nomiiia eoruin : angeii, afchangeli, virLu? cleiiieiitiissiiiie patcf, (^eiiiens ciieitufi qiiasi .cl.afa
les, pri!i(:iijatus,p()[esi-ateSjf!ifioiii,,,donvinatioiies,(;!ie- mens, avc ivb!iiidaiiis,;;si\;e,i:t!ari,sshiius:.:est;;hieiiie,
ruiiiihei.scraphitii.lstariiiiidiiaiiini Vriftiiiiiiiiiioiiiiiia ct misericordissJiims. corde VPater,-:JSioiiideo.e.iiiii,
sunt Laiiiia [/.jliehia-a]. Ci>ei'ij!)iinpleniiudo scieittim diciftius clemeniciTi:et iiiiscrieofdeih. qiiOil.sineift?
iiiteipieiatui;; scrapliiiti, inceiuliiim.:C,;elerahoiiiina: JjfiscOrjJoneis, ye! cordej aiit.rjiieiilesii coiiiposiiiis.
siijjruiiicibruiiiordiiiniii siiiit JJ&fiiia[ttdd,-et Grfc.ca], sicnt ho/no, ised ideo .cienieniciii ,cl iiiiseiicordeiri
vil angeloruin ef anjliangelofumj.ringeli tiuntii, ar- clafflnmlis,utviUain claiiieir.usclementiain, ct.inise--.:
«liaiigeli, excelsi miniii. liicu.iitiir.iGregoriusi auteuv licordiaiii super HQSab iii.scseiiiiaiiuis, et inielliga,-
papa Roiftaniis in homilia sua sujjcr lectionehi evan- niiis, nftdei Salvntori gratias: de-!)eanius.,.I?e)':Jes'y.)!j;;
gelicnin (//o?ii/7,54),[ac/£/eiibi].aj]L: Erant appro.pin- G/i)'»"s/i!?h Fiifiim .tttiini..Jesfis,^Gi^sece/Laiineisa/tiaa-ii
cjiianles ad Jesuin pubiicaiiieipe.ccaloresut aitdirettt lof sive saluidris' liiciluf. .:Salvatur.Veo:-.C(Uod saivatV
iStum[Luc. xy,.4), plenissinie (Jeprsdiclis oydinibus popalui!i;isiium;apecCaiis eorujii; ideo salvat apec-
exposiiit.Nos; vero ad: .p.rppQsitiiiiV-.-ORdiiiem redear caiis,' quinipolestaleiii i.iabefiii lerra dihiitieiidipec-
luos. Tremunl.potestqt.es:D6.siip.radietis ordinibiis cata. Suiutaris ideo dicilurj-quia saluiein noijis.dedit,'";
cJicit; _uon-ideo-tlieii quiaj-supradicti ordinescorpo- utsi prajcejjia ejus servaimis, viiamajieriiair.ciipere
riiles sint, sed; iiostr.o more dicil, qtiia tremereac valeaiiius. Filium luunt D.oitiinum.nosimm -:Ediiuih .
iiiiie.re 3Q7aiitedoiniiiOs nosi.ros solemus [?iis.,,so- suuni unigenii.iim , qtiia -ipse= 6st. uhigeniliis ex
!ebainUb];;,sed:ideodicil tismefe.ac limere. ,ut nos ,~. u su'bslaiiiia-;.;_370' Paffis,;. iios,-aut.em: adoptiviVfilii-
ihicfligaiiiusomiiia cbjlestitv^riefrestjia et-iiiferiiaiial suiiius per- ipsuiii. qui uiiIgehiius:,est,;a>Paircpro.-
nnie coiispeclum dlviiise. jhajestatisV trenieie ,ac eeiiens, Patri coajlenuis,Vet ideo per euih Patrenv
Uiaere. Cmlicieloriimque,virlutes:: Ips.i coelijussipiii petere . deljenuis,- djcen!es>>:':,S«j);j//c«s,:'/e: reyamus
diviii* obediuni, qtiia se osiehdere sereiiosvel nubi- el pelimus. /Supplkes, id esl, liumiles, :uii:-accepih:
losos.11011 hnbeiil polcslnleiii.Goeli ccclririimyiiiutes habeas ef benedkas hmc dona, limc .munem;
siunt supradicti -jordinisangeloriiin , sicut;Gfcgoi'i!is limc'-sancfa-sqcrificia iUibaia. Poita: siint, qtiod.\d-
i.nlioniiliasua superevaiigeUcaiii leciio.nem(hoiiiilA:) liintale danlur, Munerg siirit, quaein aliqiio uiunei:e
Enuti signaiii so_le„clluna, ct siellis (Lucxsi, 22), -velmercede offeriiii.lur iDeo.ut peccata:'diniiilahtu:r.
iesiatin', Ac,beala seraphim-:,De>.serapliiin.haiVi.qiie ' Sacrificitisuni;quse cum-brafioiiihusbonsecpautur.'
supradicluiiv, esl..-.Spcia exsultatione concelebrani:. Illibata; id estimmatul.ata et-ab oihiii: livoreiiiaii--
Oiunes pivedicli ofdines niajeslateni PalrisperGhri- lise alieiibta. Ttiiic doiiasuhtvetsacfificia! illibata
Siuiii cuncla exstiliaiione: aJfIuaIite!, coiicelebrniil; quantoidbsque scandulorum maciiiis siiiii offeria, et
Cum gitibttset.nostras vocesu.t admilti jubeas depre- jnslo sunl laboie acqtiisila, noii ul niulli snnt qui
camut : Ciim quibus est h;ec suppliea.io nosiru, ul diciiiu illibata esse HOIIdicnla. Lege sepiem colla-
ipse ctelestis Paltr per Chnsliim Filium suum, per tiones Paiium, et in secunda collalione Theou_e, iu
qucm iios giatins agiuius, dignetur admitlerc \oces> nono cajiilulo invenies quce sint illib.ua (CASS>UN.,
(S5*)Qtiidam ctim S. Joanne Damasc angelos ex eorum decinuim non agnoscunt. Vidc S. Tliom. l p.r
iBhmo taiitum ordinc cecidisse sentiunt, sedordiiiemi q. 65.
m "JOANNESARCIIIEPISC.VROTOMAG. 196=
cdllal. 22). !n prhnisqiidi tibi o/fe);=i??/i/s,=''qliia pro A;j°iidiceijn coiispectu suO offerri; :iaiionabilem,-\Af
qhjbtis offeriintrii' iiiilicai; irt pririiis offerre debeiit, ; esl.rj.ijsln ifaiione.pleiiajjifieefe d.ignetur, q.u|aiuncr
lvoc est, iii.uba coiigregaiibne,-'-ijuampticificare, cu-. est iicceptabilis, si recte creclehtes prbjiista oi-alione
slodire, adunare eiregeredigiteris/loloorbe terrarutn.: o.fferiihiis; josiuin esl posirilaie ut iliam oratonem
Prohis offerinnis in piimis ut sujiracliclanvcoiigre- vel ohlatioiieiii quam nos .ra.iioii.abiliief.cfferjmus
gntionemiuaiii p.er loltiiftoiijem.lerrarurii paciiieatn,. Pater ojivnipolenss'nnc't.ificc'l.Ut tiobis corpus eisaii-..
adiuiatam cusiodire digiieris, una cum fainulo iilo, guis 3'J/|, fial dileclissimi Fii.i tui pomini no;Iri"
hoc esi, ciim illo qui sedem;apcsioli Petri lenet;. . Jesu Ciirisli. Palri (iiletius.esl Filius, sictil.ipse de-V
S^IquiaEcclesia iii qua Petrus.priiiceiJS aposto- lcsiatus.Vestvde:ecfjlo,dieeus_:iHic est .F.ilius liicns'
iornm setiet, capilt est oiniiium Ecclesiarum caiho- diteclus, etc. (ilia////.iii,;i7). Et nos euift diligere de-
liciruiii; ideoqiicPetro dixit Ciirisiiis.: Tu esPe-. Jienmsquia ipse prior dilexil nos (I Joa<!_.iv, 10), et
irus,~el supkr.liancpelrain mdificaboEcclesiumtneum., p.assusesl pro-ivobis.Qitipridiequqm piherelui; acce-'.
(Matlli. xvi,; 18); ei propier hoc debemus prO.eo pjl pgnem in sancias ac venerabiies manus suas, ele-.'
orarc, qnod eidem prajesl Ecolesise. Et anlislile ' vgtis oculis in cmlumad ie DeiintPulretn ottiiiipblen-'.
iiostro_,hocest, pi-o episcbjib tioslro in cujns paro-'= iein, libi graiiasugens b.enedixit,frcgit, dedii discipu-
chia{id est "dicsee_ji)i siiinus, prbipso orafe debemus lis sids,, dicens: Accipile ei inanductiteex lioc bmiics.
quia ipse cst pnstor ci prajdicttor nosler. ;, , IIoc esi enim corpus meum(Maltli. x\\i)'. Sitiiili tnodb\'
- Menieiilo;:Domitie;fatiiulorum,famulurumque lua-_; posiedguamccenaitimesi; accipicns ct liuttcprmclurum
bravii-r cuiicein in sattclas ac veiiertibilesmantts.sutis,ileititibi "
ruiii, e/,oi?ii/i.u_j.',=:ei?'c?/i/!s'fa??fi?_;))?..;-Sacerdos,
a./te pro ajjostolico et lepiscopb-suo. Si episcopus ,, giuiius:agens, benedixii, dedil discipulis suis dicens :
nvissam cciebrarel.Vpro an!islite_:noslro.-_dicere noii Accipiie eibibiie ex eo 03nnes,'hic.estculix sanguini.s
tlebet,. quia -aiiiistes ipseVest;;.siautein ,'presbytef,: ihei, Novi Tesiaiiientiel mleriii, mtjslerium:fidei,qui
diceredebet. Jain oratinn est pro seiiioribus, pojtea pfovobisel prb niuliis' e/fdiidetur_inreiiiisrioiiempec-:
orandum pfo poptilo. QuundOsaCerdosdicil : Me-_. calorum. Hmc quoliescuiiqtiefecefnisiii tnei memo-
meiitq, Domine, fiimitlorum famularumgue. luarum, ritim facielis (Lac. Vxxif).Quod iiiLiJriiiisimus: iitii' "
ttepreealur-Jieum Pair.eni, :,ut memorare digneluri pridie qtiqm palerelur, hoc est, pridie qtium passus
oniiiiuin.ei oifieii missse.sive ni.ascujoruin sive-femi- esl ipse pro iiobis, voluit ii'adere discipiiiis suis cor-
oanihi; atlveiiieiitium ; et' quod rdieitur circuinslan- p;ofisei saiigiiinis sui mysleiium, ul illi; iradereut
tiuin, ipsi suiil masculi et feihiiiaequv circuuistant,, , nobis. Quis enim cfederet quod partis in cuiTioiii'
Jam sacerdos oravit pio omiiibus qui ad aiuliendaui potuissei conveiii, vel vinrihv iu saiighiiieiii, iiisi
inissain veiieruiit;. luiic demum:ortu pro liis. qui. ipse Salvaior dicerel, qiii panein el viiuim creavil, :
oblaiioiies offe.ruiit,,qui t'ibi_ojfefunt hoc sacrijicmiti efbiiiiiiaiex liiliilo feeif?_Faciliiis cst;al|tjuid ex ali-
laudis. Djcii -quod.pro laude vDei.hiVpriniisgyg» qtio 375 facere, quaiii Oiiinia ex liiivilo Cieare.;
offeiTiiil,eljioslea pro se suisque oninibus, pro re- lpse buivalor voiuit corpus liumanum suscipere, et:
detitplione aniinarum siiariim, pro spe siiltilis et in- lioiiiineiii Deo Coiijuiigere, ut unus iierei Me.diator'.
coiiimitatis_sum,iibi redduni vola:sua miernoP.eb, Eei et hqmihum Itomb Christus Jesus (I Tim: li, o).;
yivo et perovideo offer.untqtiia,viyo iel vero Deo om- Ipse voliiit per nos panem et vinum bllerri sibi, et
f.itinifides eircuihsiaiitiinn giitjreiiiiuin cogiiila Cil,. ipsa dvviiiiiijsconsecrari; et fidelenipopulu.iticredeie
ei-ivbia deYoiioiiebhii-esVrediltihi vbla vsun.VYbiri" _;unuih esseliiys!e.riiiiu::;qubd:ipse;;ifndidildiscipulis''
*
clictiiiiur qnaj voleiiierproinlliiinitir, qnia libeiueret V suis, 'diceiis /Accipiie et tnuuduiule ex Iwc o?)/-
voleiiiefDeovovere et reihiere cieijeniiis.' ; nes (I Cpr. xi, 24). Eiqiiaiido oculos ad cajluin le-
• CommtinicaiUes el memoriam veiierantesin primis vavit et Patri gralias eg.i,iibs docuii quod nos Pairi
gioriosa,•seiiiperque virgiiiisMarim genitiicis Dei et sempef supplieiire debefnus, quod Ille irim liiagiiiiiii
DoininiiioslriJesu.Cliristi; sed el beutoruptaposlolo— sacraiiieiiliiiii per manus liostrus per.ficeredign.blur.:
_rum ac iitqrtyrum luoruny. Commtiiiieare, hocest, ISl cuniidicerei-: limc qubliescunquefeceritis inliiei;
riiemofiaiii' hortorabiliter tenere, quod Maria-Vvirgo.-memoriaiit ("acielis,jussit iios iiiitis passioiiis liieino- '
jveradventuiii Spii'itus=:saheligenitrix facta esl Filii, res essequaiiia pro nohis sustihuii. Oniiii leiiipore
J)evJesu Chrisli Doinini :ivosuivqui Deus et hoino niemores esse (iebeiiius "qiiando hoc sacruiiieiiium:
est, per qiiem Paifi siipplicahius, etiideni coiiiiuu- celebraiftus, et ejiisiiiisericoidiaj, iioniiOsirse boni-.' .
nicare cleljenius, el ciedere quod Spirilu sanciO l-ati,lidiiciain - dare.
anjiunlianie Filius Dei ivatvis.est ex en, et virgiiiitas tJ.itdeciitiemores'sumus, Donf.nc, nos servi lui, sed'-.'
ejiisii.bn :estiviolula.; Sed :ei bealomm -apostotqrum el plebs-ttta sancta Chrisii Fiiii lui Dqiniiii iwslri.
ac inartijrtim /«orKi/ivAposloliis,ip hosif.a lingiiaidi- MemoreSesse nos saeerdotes proliienihrV atqueplc- .
cilur missus,Vinariyr dicilttfi leslis. Aposloli dicun-." beift iiieiiioieiii esse iesfaiiitir Chrisli Filii tui Domini
tiir qnia a. Ciifislo niissv suiit,.' mariyres dicuntur, nosiiTJesiu.Tdeo sncertloies fitieiiter. ineijiores esse .
>qiiialesiesVsiint Chrisli qui passus esi pvo iiobis,d debelil,quia ipsi niissam celebraiil"ef saciilici.utii
ipsi.pro Chri!.lb. :•, • -, -.,,--V= :'. - ; V oireiunt Cbrisli exeiiiplblrislrucli; et scire deheiil
:: ; Ilanc igiiur oblaliqnem .serviliilis nostrm, 37S S7@ quiti culebfani, quia stuhu posu.latio esi si:
scd ,el cunctm fitmilim itim, /qumsumtis,-..Doriiine',j) \ JjostulntiSiiescilquiJ jJOiluial. Ptebs luasaticla ideo
Ati.piacaiusxtccipias. Sacefdos oblationem. stiam at-. nieftior est, qnia Cliristiisnoii solinii jjro sacerdoti-;
..ijiie.citncloruni qui. DOiiijiip.faiiiulaiuiir, id esL^qui bus passus esl, sed pi'o=plebesanela ; i-Jeo tliciltirot:
-Dojiiiiioserviuiu, cijtiimc.iidal.utvlioniinoplaceatVel sanctn,:quia lide ac hnjiiisiiio Clnisii prajcepiosaii-;
ipse iiobis proijiliiis -sit. Dicsquenoslros _iniua/pace ciiiicata est. Modoiiidic.il iuliie liiemoiaredeheiit, id
disponiis, aique ab Kierna dainnatione nos eripias. est, /«/)/, bealiu pussionis; necnoh et ab itiferis resur-
[;\\.,-eripi];ei.in.electorum inorum jubccs grege nu- reciouis,sed el incmtbs gloriosceasceiisioiiis,Chrisli
T/ieioi'?,;Per Ciirislum .Doitiihuin.n.oslrum.. Pro eo • Jiiii Dei.; Pnssibnis meinor<js iessevtieheinus, quiai
.qijOtisacefdos.offert populus d.ebet oraro ul sncerdos pali digftaius estpro nobis; ;resiirrectiuiiis ejus nie-.
.exaridiatiif, .utOiHhiiiihdies iivpac.e dispoiiaii.nir,:et : nio.res:esse ('.ebeuiu.s,qtiia niijmse jusvajab Ihfeiis,
-ahrseteiTia,daniiiaiione efiplaiviuf, jle,.,qiia. DbiiiirtiiS,'-'jier fesrirreGiiofteiii cjtis =libei'ai;e:suhi; iglonosse.,
iiosler infiiie iiiundi diclurus eril iihpiis : Ile, ???a/er -.ascehsioiiisejus Hieniofescsse debenius, quia cor-
_.dkti, in ignem mlernum, elc. (Maiili, xxy,.41),;et ad ptis luuiiaiiuiivquod asstuiipseral juiictum Uivinilitti-
illum giegeln eleclorum suorum jier aiigelos 'sahcios siiie uSiius adjutorio, propria iiiajeslaie pofiaviiin
numefai'i inetfeamur, cui dicfrirus erit: V_enile,__be-coeiuuV.Ideb.dixii: sine hllius adjutoiio, ul iiitelli-
:i}ediciiPairismei/e{e._(Ibid/yM).,, ;-.,.._.;./_// gaitir qtjoJ nori iioiiiinuih, nec angeioruiii, necullitis.
/{Quatn pbjalioneintUj.petis,^ ;:ci;eatui'Ee-ascendil.in coelum,-sed Patfis .inajestate,-
benediciani:,gscriptam, litic esl, assignalaiivut silji elevatus est, de qua dixitin Eyaiigelio : Eijo e.t Pd-
: -placealj--iatdm; id esl jiidicaiaift, ril dignam illaiii iir uniiiti'suthtis (Joan. st, 50);'Offerimiis prmclarcs.
-107 ACTA:VETERA. T9-S
vtajestaii tttm de luis donis nc dttits hosiium puram, A el benedieat, el jirtrsleL-nobis pcr Cluislum por
hostiam sanctam, hosliam immaculalam, panem san- qneni f.ici.i sont omiiia, el cmn quo fncla sunlomhi.i,
ilurn, ritm mleinm, el oalicem salulis perpelum. Do- (jtiia coajteiiuis esl Pnlri, semper grnlins leferanms
miiie, o-aiiiium meinores supradiciarum boniiatuin rafri. Per omnia 38® smculasmctiloriim.Amen.
Uiaruin offerimus^J lum mtijestali hosliam pura.n, Prmceplis saiutatibus moni.i, Chrisli prseceplis
hoc est, corde puro, qttia purtim esl corpus luuui quoe salute suniplena, quia ipse esl anenie sumnuis,
qiioj de hoc pane fieri credimus. Ilostiatn sanciam, admoniii et jussi. Et divina inslitutiotie forinali, id
qiiin lu sanclifieasli coipus luum, quaudo lioniiiicm est, foiTiiaiiiet exein|>Iunia Clirislo Doniinonoslro
in Deum nssumpsisti; ei iiunc sunctifici liuncpanem suscepimus, ct ausi sumus orare, sicut ilte doctiit
nt corpus luum fial. Hosliam immaculalam, qnia chsupulos suos, et Palrem iiosirinn credimusin ccelo
sine inacul.t peccaii passus es pro nobis. Panem esse qui nos crearil, et dicimus : Pater noster, qtti
sancltini vitte mlernm, quia tu pams vivus e_s qni de cs in cwlts, Chrisius dixitpost resuireciionem suam :
COJIO descendisti, et corpus luuin in hoc pane n te Ascendoad Pairem meuitiet Palrem veslrum. Aliier
sanclificaio nos accipere \olnisii, ei per calicem dicit Patrem suum, el aliler Pnlrem nostrum; Pa-
passioais ttiaj, nos per saiigiiiiiem uium stimeie vo- nia trem suum quia proprius esl Filius Putiis anie om-
luibli, lu sanctifica hanc lioslhiin ul nobis coipus teinpora genitus, P.tlri coajquulis. Paler noster,
ttiiini el sanguis luus ftal. ideoquianos creavit in tempoie coseierniis, ei iios
- Sttpra qum piopitio ac seuno viillu respiceredigne- fihi sui sumus adoptivi, et liajreditaieni ccelestcm
ris. Hic cieprecanitir ui Paler snnclus stipor dona a Patiis noslri ccelesns possideie debenius, si operi-
nohis offeita pio et blando vtiltu, ei claio digueiur |, hus implemus quae per suscepiionem hdei spopondi- '
accepta hnbere, siculi iniis. Coaluma celando dicituf ideo, quia celatdivina
jespicere, id esl \ideie. Et munera
accepla lutbcre digndlus es pueti lui jtisti secreta. Ahter coeluni a celsitudme riicitur, eo qtiod
Abel, el sactificium palriarehm noslri Abrahce, et allius esl rebus torrenis. JSosauiem ideo diciiims :
quod tibi obtidil sumtnus tuus Mclclnsedech,sanctnm Paler noslei; qui es in ccelis, ul credere ostendanms
s-iciificium, immaculaiam Itottiam. Aecepla habuit nosin P.itreiijcoele&leni; ctsicut iihi piajcepla patiis
Uoniinus iniiiicra Abel, quia quid optinmui i:ive:iit sui imjjleie cupiunt, iia et nos ijisius jir-ajceji/aim-
obtulit Deo; et nos justa numeru el niiinda Deo jjlere, et nd coslumlendere desideremus. Sanctificeiur
lutmilo corde off-!iie'de!)emus. Abraliun Filio stio ggj, nomen luum (Matth.w, 9), hoe est, ni nos si-
iion pepeicil, sed obediens jiiss;oiii Domini ofierie iiius digni nomeii sancium ejus tenere in eorclibusno-
87S eum voltiii. Melchiserieeh piimus sacerdos stns, ut sicnt angeli saneti cjui iii toelo suiit sciunt
Doitimopanem el vinum oblulil, et ldeo scriplnm et inielliguni sanciitalem stii noniinis, ita et nos qui
eU,in psalmo : Tu es sacerdos in mleuiuin secun- iu lei'fa"sumus ipso adjnvaiiiesaiictitalcin ejtis ine-
diim, elc (Psal. cix, S). Qtiia sicut ille sua panem et reamur cognoscere, ul Skin in coeloita et ?"?? lerra
vhium oblulii, itael Chrisius in passione coiptis (Ibtd., 10) sit nomen cj'us sanctificituni. Adveniat
el saiiguineiii soum oblulil Dep Pairi pro nobis.-et tegnutti tuurn (Ibtd.), hoc esl, ut l.os i'egnum ejus et
jii paneel vino passionis svre niysieriiiiii nos iniitari potentiam ejus mereannir cognoscere, et ut jam
voluil, qnaniio tliscijnilis suis tlans panem et \iiiiim propier peccala viosira diabolus non regnel snper
vel caliceni, dixil : Doc est corpus rneum (Matlh. nos, sed ipsius regnum adveniat, sicut in Evange-
3_x\i, 28); c1 : Hic esl calix sanguinis mei (Luc. l'p lio scriplum est : Begnum Dei intra vos esl (Luc
3_\ii, 20). Elhossupplicare debemus, ut sicut supia- xvu, 21). Fiat volunlas tua siculin cceioet in teria
(iietortini Palruni accepia Deo fueriiiil niunera, iia (Matth.M, 10); hoc esl, tit ejus \oluiitalein sicut
lianl ei hoslra. - illi qui in coelo suiu facitiiu, ita el nos qtti in lena
Supjiliceste logamus, omnipotens Peus, jube hmc soiims faciamus; lerru a terendo dicilur. Panem
perferri per manus sancli angeli in lum. sublune allare nostium qtiotidianitm [nl., supersitbslantialem'] da
iuuiii in conspeclu dmnw tnojeslatis Iiumiliter nobis hodie (Luc, xi, S). Pan apud Gfascos,|in nottia
posuilamus ut miiuera nostra super altare hoe quoti lingua otnne iiiferpietuiur; et nos orainus'iiloiiiui-
•\ideri polest oflena, jubeat cajleslis Paier per ma- potens Pnter omnem \ietum sjiiiitualem ac cania-
»us sancti angeli sui j.eiierri in iliud' allare ante lem largire digneiur oiiuii tempore. Et dimitte no-
d.vinam niajeslaiem suam, quam oculis uostris vi- bisdebtianoslta, sicul ct nos "duuittimus debiionlits
<lere non possumus quia coiporalis non est, scd spi- noslns (Maltlt. vi, 1-2); niliil -cnim injustum facit
iTta!is. Et sictil nos dniiiam inajesiatem Pairis in- qui sibi debenli dcbittun reqniiii. Sed Si on.nipo-
\ estigare iion possumus, seJ potiut. credere : Vt qtwi- tens Detisnobis omiiia debila JiOstra requiril, mili.is
quol ex hac altaris pariicipalione saciosanclttm Ftlti sine debilo inveuiefur; et ldeo dehemus nos deiiito-
lut cotpus et sanguinem sumpserimus, omni benedi- ribus hostris debita dimiltere, ggg ut nobi5 0 n-
ctione ccelesttel gralia lepleatnui; per Clmsltim gf3 iiipoteiis nostra diiuiiiat, quia ipae clixii : St non
Dominutnnosirum; orare dehemusPatrem cceie»tem, remiseiitis unusquhque fialii suo cle cordtbus vcslns,
tit omnes qui ex ipso altan snper quod ofJeiTinus nec Pater vesler cmlestis remittet peccata veslra
Jieo Pafri in commemoralioiieiii Filii sui Douiini " (Matih. vi, 1S) ; el ahbi : Auferuivur |al., colligeni}
jiosfri Jesu Christi corpus ct saiiguinem prajd c;i de regno ejtts omriia scandala (Mallh. xm, 4-1), ei
Filii Dei sunipsenmus, omiieni beiiediclionem cce- ilerum sacriflcium nou lecipiiur si cuni scandalo
ltsiem accipere mereamur. . offuriur ; sed ante altai'e dnniiiere-jubeiur, usque-
A'o6?'sqtwque peccatoriimsfamulis iuis de mnllilu- diim reconcilielui fralri suo, et tunc offerri mundo
jiine miseralionum iuarum s-eranlibus pariein ali- corde (Mattli. v,25). El ne ttos inducas in tentatio-
ncm (Matih. vi, 15;, hoc csl, ne inirenms io iilani
iptam, el societatem donare digneris cnm inis sanciis teiHationem
cipostolis el maiiyribus, vel omnibvs sanctis. Uajc in qua diabolus nbs lenlnt, et ei co.i-
(iinnia sacnficia ldeo sunt offerla lam a sacerdote senliaiiius; scl Dominiis ipse nos djiendal ne indu-
qttam a populo, til omnipolens Deus peccaia nostra camur inslatim leiiiationein diabolicam, qnia si Detis nos
non repuiei, sed cmn sanclis suis nobis portionem dimittit, iniroduccinur in laqueum dinholi.
tiibuat. Iiura quoiunt nos cousoiliumnon msltmalor Lbetas nos, qumsumus,Domine, ab omntbus ma-
tneiili, sed lenim, qumsumus, largitor admiite. Hoc lis prmlenlis , prmsenltbuset juturib. llic poblulanms-
rogamus ul ipse qui dixit : In quacunque hoia pec- nt ipse nos ab omni malolberet qui nos bonos ei-
calor conversus\ueiil, ei pwtiitenliain egeiit, omnia inundos creavit, a quo iiulluin est nialuui. Prajterita
peccata ejus in ablulione erunt coram nte (Ezeclt. sanl quaj jam ante peccantcs con.misi.nus, el ideo
xxxiu), non retributionem peccatorum sestimei, sed flagella sustiiieinus; prajsentia sunl quaj quotidie
ipse sit venise largilor, ct inlra consortium sancto-, conimilfimus, fulura sunt qnse adhuc diaboio sua-
rurn nos inillat : Per Cltristum Dotiiinum noslruitt, dente advenire possunl. Et ideo oramus nl ah omni-
Per qnem lisec oainia .dona creavit, ipse suictilicel bus liberemur, qtiia anle conspeclum Doini.ii nulla
199 3QAT.NES;ARCHIEPISC. ROTOMAG. £0=0
srint pfSDiijfila;;.iiec Ttitura,- seaoiiinia prSssehlia. 'j<\habere ostendanius," et: cum' confcofdia: corpusi et
i.niercedetiie' prbtiwbis beqta:ei gloriosa, semperque saiiguiiiem DOiiiini hosiri Jesu -Clirisll in cofpore
'virgiitePei geiiilfice Maria,-et beatis:gpos:.oli_s 3g3 liostro: stiscipianitjs, quia, sine cohcordin digni noft
fut.s Petrb,,ei_PauIo qtqueAudrmuxum onihibussati- suihtis saticlam commtiiiioheln suscipefe, qniaiiui-
'ctis,; 1'nvocnilms iiobis in adjuioriiim GeiVitricem nera nosira, si discorriiaijihriheriius -cum proxhiiis
Dei, CJUK yiigo fiiil ante parluni, virgo posl parliim, ii-OslrisaiUeqtiam recoiicilieinnr ad oniiies, Vioiire-,
ei healos aposiblos qui nobis lisee niysteiia cele-- cipiuiilui. Triric oral clerns cuilahdo : Agniis Dci,
Jjfahda ifadideiilnl, -rit intefCedaiii jjfo liohis.-quia cjuitollis psccala inv.ndi, itiiserere nbbis. Agttus Dei,
uos ijisi;ciigni non sumus de prajteriiis et prajseiiti- pfopier hiHoeeiiliaii.i,(juia inillilioiniinim nec liesiia-
lins" veniani prohiereri, liec de Tutnris cauielain, ruin liocel, et duiii ad -victiiiiamdiicittir oecideiiieni
ivisiitobis eoiumi brnlioiie donelrir. Jain oravimtis se noii lajdit, sed occisores sitos ocuisiOnesna feficii;
htlibefemrir- ii nvalis, injvie orainus ut praeijiciis ,i!a el CiirisLus iiiijltim lajdit sictitAposloliisait;:
saiiciis vriiefveriiemibiis ipse doriel•pncm:Daprti- Qni pec.caltimnon;fecil, Pec iiwenliis eit dolitriti ore
pititis pacem.in diebits'nosliis, qtii potens es>a vnalo ejtis (i 1'clr. n, 22); se;l post passioiiem suaiiiicoii-
iib.erare;da pabe.inin diaboli .teiiiaiioiie,lieliiiinca- verstis persectitofes stios iiiultos per saiictnii! cbih-
-jijui'-11I eaiii, c!a:-paeenia niai.siwinibusne paiiannir iriiuiiOneii) et saiiguinis sui effnsioneth-refecil;'"ct
ilageila _eofnih. [// o;/e misericordimiuar adjuii, hoe credenies fecii. Ipse'iulit nobis peccnta mtiinii i]tiniidoire-
esl, ul Dei ndjntorio adjuti.efa.peccalis sirnus sem- iftissioiiem peccaioruin (iedii, qiiia nriiepfis-
yrer.iiberietiabohtni perlitfbalioiie securi. Pei Cliri-: - sionem ejhs jusli et pcccalofes in 'ihferiliirii (34)
-siiiiirDbminum nostrtim.: V- "" _ "'V ' qriiai inYcteri Tesiairiciiiore-riissio-
JJVdfjsCeivileiva111,
.," PaxBomini sit- semper vobisctim.-Ciiristusesi pax liein peccatorum iniisquani legiiilns. Ghrisfns"vefb
jgierna, qoi hos reboiieiiiavil. Pnlfi per paissioiieih per posriiteiilianii-iion soluin veiiiani peceaiofiiui,
siiniri, ive proplcr peccnliitft pfhrii iioniiiiis iii hiferno sed et gaudium nobis promisit aiigelicuni, tlieeiis-J
adetih«ri;iiiiJr.;Ui£c-br;ifsaeerdos ilt illa paxchm po-; Qandium erit cofarh angetis"D.eisupefuno peccitivie
-piilb iiianijat,;etdin.nes- concbnles TaeiaT,ui" pacilici pmiiiteitliiim-aijente-(Luc.xv,T0)i ljisrim ChfisiuVii";
eiiiiv Chrisio. mefeaihur regnare iii CUJIO.Et ideo ,®8B qiiiesfAgiiiis Deiliiiiociji.is, qtii Jjnssus esipro
f.Viicfaciriiiis
1 paeeiiVaivleqtialvicorpiis. ot snnguinem saiute uniiidi, peiihius ut liiisefeatrif -'-
nosiri dice;;-
i-sumanVusDolhihi,- ul cOHCbrdiamgfjijj,: inier. i;os liuai :;Miserere litibis. / = '-
=>:{5i);Non lahven in eanvdemiiiferniparienV.i

^EXPOSITIO, 'DWINORUM OFEiGIORU^

(Ex etitieinms. codice Biqolidnb:):

;:;.::-:=. Qtiidsignificeybfjicitiptmi.ssce. ,",.' ,,. ('___)._ Officiiinirpissm.' '../''' '_;'/''/


" ""Spirilus sancii- gi'ialia:Iiispiranle dicendrim est dffieium ad missam Cajlestinns pnpa insliiuif;
ijqriiri-sigiiilicet Officium missas, ciini saiis esset, sine, anie eiiiin Episiolai janluni el Evangelio fecifalis,
caiiiofihtis [j)!s,, caniaiofibiis], lectofiljus, ceieris- rnlssa celebrabatur. Prajfefri dejjei: i.huribuliiiifciim
tjiiie:,cjube"-ilvl"aguniur,,soja, J.ienj?(.l.iciione,iepiscojJOr. Hiceiiso;,.;sii3!.seqi!i'-,ac,oljili;iv:.ciniijcereis>,:-.
hossstibs-
''fjijn^velis.acrti^iiiiinVad ,'diac'bl'ii',.hb_,:.e(Ji8cb.pus''iiiief-.diios.'pi-esliyicros:;;Thii.-
VgtiiheiftDniiiiiii, sicnl tempore aposlolofiiiri. Signo- fiLiuItuiiS&l sigiiiiicat corp.us Chiisli-, caribones
ixjihiustiii a VeieriTes.iaiiieiUoesi suinpius.,-Jiabebant. Spjfiliinv sftiictum, Iucensuii) odorem lioni operis
enioviiiiilsraelfiibas argenteasqnibiis coiiyocaliant Ghfisli, Qiiia Chrislns veni.~_ir.us iii viuip.iitiiiipia>>
^pyjihitiiivifiV/tiHijX.,2).-iHos,habemus> stgha;area riiisit pi;oji'hetas,sapieHles et serilias. In loco.scri-
"sqlibfibiTi^ei'(htrahil^ baftini acolylhi qui portant divinas Seriptiiras , et
Vtoftilh;;"iuricehhi):.^o/?/sJ)!:;Jl((//B« DeSs_(Ps,a/,;LXxvi, jvrajceiliintail illiiiniiiaiKlumcorda fidelium; i',i loco
SjTtuiiu.hiy-uum^ sapiehiiuiiVstibdiaconi, qtii sapieivtei-sciiiiuvaispo--
..leiiiporalin, hiiitc ajtcfna,, ..rPlecffiim-s.igiii, liiigiinin nere vasa Dorriini;- in loco propIieiaiTiHidiaeoiii-in
iioctbfis ; viticulMiiiqno Jigaiur signti.m, est pnedi- evailgelizando fiiliifam aiiiuiniia.nl Yitaiu; episfopas
caiionis moiierauo ; ..llgnu.in a qtiopendet signtim , -inter dtios presbyieios siguificat Christum inief riiio
bst.ciTieis.Tiiysieritijti;, iusiruuieiiiti.m a,quo figolur Testaiiienla; Oflieiuin atitem Chrisii.ndveiiitith ;el
ijghi(ieat-Ofaciiia,pi'op!jeirarutftvia:Jig!io;desceiitieiis,: - populi -adiinalioiVemsigiiiiibat. jijjiscojjils iosciiialtir'
,et opiis praj.iiiealioilis;exseculio fiinis siirsuui, inlel- pfiiiHiftihiihisifosfposlea il ad altare), deiiule Eva.ii-
fectus 3g@-docioiTS, qiianium proiiciat in .siibliiiii- B gelium : Chrislus enim recoiiciliavii priniuiii npb-
"tufe vifuuiiiii;; reiraeiiofunis se.orsuiii, consideratio siolo,, posiea reliquos -Judieos, deiiiiie gehliles.
f|ii.:in:tilni..iaeeatiii iiiio yifioruin;, antHilusTn fune Reitianel Evnngelitim in aliaii ub initio; OBfieii.ioiiec
"yiiiofum reticeiida, diyinai>Scriptiifoesigiiilicat. legatiir:,-" quia remansil evangelicn doclriiia ;:b
- V:::'""';'' "';." Deec.clesia;;
-::''== aciventu Doniiiii InJerusaleiii loco passionis,;, qiiod
slgriiiientuf per aliare , doiiec jjulilice oxiitVad.-gei!-
V;£ccieSia.dicittir, jidelitimr. conveiituS , =vn::quani tiles.. Ihteriiii ienent acolythi cefeos iiv iiianiiius?,
quare''cbhveiiiahiiis .duo.suni. Uiuimut jbiautliauuis qnia dociores dehent exercere quod docenl. Ih.Jlyrie
judicia nosifa , Vsiye hoija,- sive mala.; alfeiTinitit eieisoit orat Ecelesia-, -'ui-sacerdoiis-oraiio sii Deo
ihi j)ereipi;iihus,Dprii!iiiconv,.corjJtis. =Masculi: in>au- placabilis. CtnilTiicipiiUf Kyrie eleison', afblytlii
iitfallpafieisinferdebent eccle-sise,Jeniinaj inhorealij cereiis ad.iei>!'ain;poiiui)ij;alti'.ii]"seciis
Ulioihvhedio
;i!S,q^et!tianiiif;lifiiiu)fes,sUfe_Je-j.ere,cOnira:majoi^ posiio ,• -ut;"iii honO ggg; opereeirprajdiciiiioiie
hoiiiss^ctih ffisirisleiilaiionuin. Siios ecclesia?iiiin.Or doctores se esseiiileffaiticogiioscaivii liiediiisritiieiii
cbrpqris dicitur esse. ceretisillumsigiiificai qufriiti Obi duo vel-lres/coii-
tirini ci-pcis ,',iriiiibihihi.iiii.iuiii.ii
Caflcelluihsignili.calcapuii.cr.iixVex.uiraqtiepar.iebra-- gregdtivsunt in iiomine: iiieo; >?'/)/'suiii-!/?: /itiedio
ehia.efiiiianiis;reliqiiapafscorpiofisab occideiite,quidi : eofum=;(il/ofi/j::s*Ii!;; 20), VTriuisiliis e])iscopi;,;da
quid corporis yidetur superesse; .-saerilicitinvaltarisi, livediora-!taiis"addexierSftv-parteriisjgrii.ficat-Chfist"'
Xol,u,hicordjs-".fenestfaj,;sensus honvinisvel corpOris. ti-ahsituhvde^passibriepDst^^bisiifrecybiieiu-adile
201 ACTA YETER».; zm
rtiaiii vitam, uiii Dominicis tliebtis el feslivis diebtis 31 t"' 3S3. ®e moiiitignf.episcopt.
sancloruin Gloria in excelsis.Deq cauilur, .quia san- -Posf Evangelium quahidoeiiiscbpusdibii": iiffc??!?-
clos per Doihifticaiivresiirfeclioneriigloriaeangelortiin ntts vbbiscuin, ihcipit aJiiid OHicium (55), =pfe????ts
;recoIif.; Iletro in eadeni paiie iiiinisiraiit, qtiia, dicendo, nionet uiiuiriqueinque ad se-redire, coii-
quamyis i.iiihac vita ficlelesadliiic-positi sunl, Ciirisii scientias suas discutere,; seipsum liolocausiiiHi -Doo
iamehajlenilLali semper iiileiiduiit, ut ipse dicil: bflerre; - '':-'
Qui milti ministral me sequatur (jean. xn, 26), Quidsignificelcorporale-,
Uiiaridoepiscopns, diceiido,.Dominus-voMscu»i,--safu.-
tat popniuni, ci faeiem Suairi pnvjseiilat, excepio in Sindoive, id esl, corporali imposilo aliari, admo-
iuio Joco., ubi dcinonsirai devoiionemiftieiilissjiiiafti ueniiir'.. niiciislri, vel populns, ut sint iniiiulali ah
:quam "linhef in offerendo sacrifieio. llac qiiitieni nalurali omiri ciipitlilnie carnali, siciit-iUud mmidalum esi a
episcopi saliilalione el responsioiie iniernus affecius viriditale el Jiumore. lllnd splendet nitore,
'Ulriusque debet csse.:"Priiria saluiafio episcopi iionibus isti; viftiile. Poslea canlanieclibro" siiseeplis obln-
significil' saiuialioHem Chrisii, ad (lis.-ipulos post a populo, episcopus reverlitur ad allare.
iresurrectibnem, Oratio et beiiedietio episcopi Christiis, siisceptisTidelium v;-ils, fidelium lurivis
,anlc sessioftcm .Ch.ris.lt [f. del/\ ,. significat ilhid caiiiaiuilius Ilosaniiain excelsis, uli eral necesse in
lempus quo Chrislus beneriixit •discipu.lissnis proximo imiiiolnliirus, iiiirnvit in leinpliiin. Olilnlio
-asceiisurtisV in cojltim., Sessio: cpiscopi sigiii- panis et vini significal pia desideria sive pef imnib-
Jicat sessionenv Chrisii jvbsl ascciisionem ad lalionem, sive per vivain liostiam. Deiiide levai,
-388 jdexieram Patris, sessio minislroruui, scssio- ]jj episcopr.s maftusntul sint-mundaj a lerreno pane, =et
liem.eorunv iquibus dicifiir : Sedebitis et/vos super orat ante allare sildigniisadinimolartdmhsnciT-
^edesduodecim (Malih. xix, 28). Per Epislolam praj- licium, ne lial illi sicnt fncliim esl in Beihsnmitibiis,
dicalionem Veieris Teslameriti qtiam Iiuliiiliorem ,in quibus qui iion liniueruiil videre-arcam ©omiiii
Ihtelligiuuis. Uespoiisorium ideo diclum, quod uiio occisi siint depopulo LXXVviri, deplebe L milliu
ihCipien.le cuieri respondeaiit, prajdicatio.iiem Novi (/ Beg: vi). Tliiuibulum-qiiod stiperponilur oratioiu
Tesiamenii qu;e exctilentior est; leclores =elcanto- sigivifical3@2 Christuhi, per quem sibipfopiticiuf
res ad ollicium stifgeiifes negotia Domiiil halieot, Dominus.: : V"
sicut Uiisdicitur: Ncgoiiamini, dum vcnio(Luc. xvk; De commisligneviniel aqtim.
15). Cbmmislio vini el aqiiaj, coiijunciio Chfisti esl qX
Qutire responsvria tiitiusleetione dicunlur. Ecclesiaj. Prinia secrela significat illud teii:|5iis
ResponsOrium allius jeclione atidiTiir, ut si qnis quaiirio Chrisms venil ad diem festtim UQIIiiianife-
oiiriiiratis auribtts cordis iion excilainf; deprcssa ste sbd qtiasi in occnlio, yel iljntl quod in vGliristo
:adi!ioniiiohe Yeteris Tesiameiiii, liic exciteiur. lh"' latebat, Agiius paschalis iiiimolandiis, quod erni,
veisuVn qtiem solus canlat,. adiiionel-ut- solus retin- se.cretuiii oniiiibus usque in diem,.cpeii;jj, qnaiido
•clet ffagililatem suamVTiinore versus alle Incipere discJpiilis apefti.il. Iii hnc seeretri Vociiur sacriHciuin
respbhsiiriiiioii cst ausuS.Fiiiiloautcih versii, voceni ©blatib. A Doiitinus'vobiscutnnsque ad Sancius, vb-
-exnllal Jiducialius, tibi dcsignat eOs qrii considera- calur hyninus, quia lntuiibus sanclorumarigeloriiii»
Uione proprhu fragiitatis quidquid agunt, hiiiiiilitis eslpleiius; vocnuir pneparalio, quiapravparut uieri-
ngunf; lric illos qivi corifidentes pricfidentes [id est, C, les Udcliuiii ad -futufaj fevereniiam coiisecrationis.
ipriesumenlesj cie iiiisericordia Dei, fidueialius insi- Signiiicat nutcin illiid leiiipiis quando Clirislus iis
siuiit bmni sriaj aclioiii. i cceiia in ccenaculo hyroiniHii-etulit, ei Iiymno dicio
Qitid significetgraduale.: exivii/in monlem Oiiveii.(Mal;h. xxyi,r3h). El hic
^GraJtiale boiuim opus sigiiificaf, ih quosemina- allare signiiicat riiensanvDoiiiini in qua cotivivabri-
Tiius iilain spem coiiieniplaiivse"vifse' in qua meii- turcuni discipulis suis; corporule, linieuni quo er-ai
siidarium, Jaborem ex persecutoribus;
nius-; prajcedunt vero traciasirisliliaj, sequitur-nu- iprajcinclus; surstim corda, asceiisionem in ccennculuni.
lemlajtllia, 390Tuiapfajcedunt duodies desepill- Fiuito hyuiiio Sa»ief?/s,-sa??e/?(s,-qiieni hic Inseniit
•rcro,sequilur teriius resurrectionis glof iai; lector vet Uyslus papa, cujus liymtii prinia pnrs laudem -coiiii-
caniorolficiunishuih acthri supra grudum ascendunt; net uliima liominhm, sacerdolesct
quia doctor perfectioiie vilaj vulgus debet trarisceh- ahgcioium,
diacoui relro staiiles 393 inclinali perseverant
dere, -','''/'/'
_':./ '/_''." De significaiione incensi, usque iii fvnein Doiiiiiijcajofatioiiis. lsli •sigiiificaht
apostoJos t]ui iii passione Doiiiiiii magiia trihulaiionc
Cuhi EvangeHuili debet legi ponil in thufibulo oppressi noii audebaiit se erigere ul se Clirisli disci-
superrprunas; incensum ht suavem eihitlat odoceni jiulos coiifuercnirir esse, ei slabant lamen iiv lide
.boiioruni"operum, hsec supejius exposita sunt. iu faciem aperle. Sicul erant duo aliaria in tabernu-
Deiudediacoiius accepiaI)enediciione„et'cbiifirniain ciilo, unuriv iliymiamntis, alleruni liolocausli, iu.
f.rucis impressione iit; secufus incedat,,. de altaii ; siint djib .sacrameivla Ecclesia:, unurii in quo cnfhn-
-Evaiigeliunisumil, sinistro brachio superjionii, qivia j) les inoliis, sopifi suitl, quod est a Te igiiur, iisqtw,
ih viia lemporali necesse eslEvangeliiuii pfaetlicaii; Quani oblaiioncm; alteiTimliiijc usque Nobi-squoijite
-deposilio hacuIoifunihun.ililatein significat litlelitiiii, peccaioribus, in quo viecesse esl quoiiiiie •'caiTialik
vel ne videaiilur similes: Judajis arundineni tenen- iiiaei-ari.Tn.hacoraiioiiesiiido subsiste-ns rSignificai
iibus in conspectu crucifixi. Thuribiiluin'; portaliir Chfisti; in passione huiuiJitatcin; sudarium, Jabo-
siiper iWbunal aivie Evangeliuih, quia Ghfisii opeia rem. De criicibus vero quas solemus diveiso iiiotii»
pfajcbsseruiit ejus docliinam, til est illud, qttod faccre super paiieiii ei.vihum, IIOHesl quid dicnm "ni
-ccepiiJesusfacereei :docere{Act. i, l)i Excelienlior lali IQCO,vel currpluresseu pauciores fiaiit. in Joco
{id es/, VExCelsioiJ locris Evaiigelii, ciiiineiitiaiii ubi dicilur : Ilmcquoiiesctinque fccerilis, iniiiei ??:e-
significat Jlrajdicaiionis, duo -cerei qui prajceduiit moriain/facielU; hic simplex punis reveilituf {56| i«-
diaebiiuin, legem et prophefiani c]uaj praJcesseriihl ralionabileiii nnliirum corporis et sangiiiiiis Cliristi.
Evartgelium; cereoruin ad lcrrani deposilio,.legeiU Unde et memores, Iiic iucipil ptxssto.Dosiiamj.urain,,
et proplietiam inferioreiii esse Evangelio. Leclo Jtostiam sanclam, Itosiitimimmaciilaltiiii; hic ineipii.
Evangelio (S4*) cerei exslinguunlur, quia, prajdU . cfucifixio. Supplices lcrogamus; haic ofaliq in CITICK
caiionb Eyangelii iinita, lex ei prophetia cessa- iiiccejvia^apsalino xxi [xxx"Jusqtte In.mgnus tuas
bihit. .,'• ^" eqmmetido spiriluiti meiim, episcopoiiiclihiato, sigui-
(54*)Jta Joan. Abrinceiisis,-pag.il9i praterito pqnilur, similimodoloquitui' aupiof, lib.
Scilicet fideliuin, caiechiiiliehis dimissis. de eccles. IIiei'..c 5. V"
: (55)
(bfj) Ihveniiur, id esi; cpnversumesl. Piassens pro
" v PiTaoi. CXLW ''•"' "
'"".' - *
JOANNES ARCHIEPISC. ROTQMAG. 201
ficat eniissioneni spinlus C'.iri»li, cnpile inclinaio A et ab ipsis insidiis diaboli deendal; unde idein paslcr
Nobis qttoquc 3S>& peccatotibtts. llajc oratio tendit -noner summum Pasiorcm deprecalur, diceus : Oe?/.,
usque Per omnta swcuta smculorum. Hic elevala vox in adjuloriunt 397meuminiende.Scqiiilnrglorinsait-
sacerdolis, signilical evclamaiionem Ccnturionisd.» ciav'iiinil.Uis, qu.imin noslfodeprecamuressendju.o-
octitis : Vere Filius Dei eral isle (Matth. \svu, bi), rio. Deinde soqimnlurpsilnii, qui nosdefenriimiei s>-
Ilerum stabant noti ejus omnes a longi; elmulieres sieiilanl usque nd plcnain lerliam^ Yersns el Kyrie,
qum secutm erant eum a Galilma, hmc videnles (Luc. eleison nos prajparaui ad oraiionem Doniinicain.
xxiu, 49). Hos sigiiificanl suhdiaconi. Atl hanc Qnando Kyrie, cleison dicimiis, majestatein Dorni:r
vocem cseleri erecli, el inluenles in os episcopi; mi- ante assuiiipiaiii lnimililatem [Amal. legit: humai.i-
uoribiis aiilem discipulis ila inlucnlibus, aposlolis lcm] rccolimus, sic semel, unam rieitaiis subsian-
vero laleniibus, venii Nicodemus el Joseph, et de- liamrecolimus. QuandoveroC//?7s,'e,c/ciso?!dicimus,
posilum corpus iiivolvernnl in sindone nmn.la ei nostram solum natiiram ad Chrisium reprajsenlanius, sic
posuerunl in monunieiilo (Maith. xxv.i, 59, 00; scmel, sine peccato iuler homines conversa-
Joan. xix, 42), qnos signilicnnl episcopus et nrclf- lum; sic tcr, a siibsiaiiih Triuilaiis iion fuisse supa-
diaconus, qui subdinconibus a longe aspieieniibus, raium. Qiiando ilerum Kyf.e, eleison dicimus, illnm
(iinconibus relro stanlibtis elevanl calicem de altnri, n luram quam Christus Iiabet posl resuiretlionein
el hivohunl in sudario ct reponuiit. Dnaj cruces etini Pnlre ct Spiritu sancto recolimus; quomorio
fietaj juxla calicem docenl Clirislum pro duobus seinel yel fer inlel igamus, superins dicilur. Orniio
populis cnirifivurn. Oblata in caliceiiiltasignificat cor- Do:iiinicaelci'edulil.is(i'rfes/,symljolumaposloloriiin),
pus Domini. Yiiuim inlra ealieem, corpus et g el preces qute sequiii.tiir proniinimis diciiiiliir poc-
sanguinem. Subdiaconi recedenles a facie episeopi c.ilis , p-alini pajniienLi.ilcspro iiinxin is, in quibus
cimi incipitur Pafev noster, significant inulieres se- psulmis snccrdos vicem lenel Chrisii in terra nobis-
Domino a nioinimento reccdentes. Palena cnni niaiientis, et Patrem piu nobis inleipeliaiiiis.
' pttlfo
significat feminarum corda in obsequio sopuluiraj el Singifisvero Horisin fine suigens, popiilumsaluiaiis
Cliristi lalitudiiie charilatis pateniia, in reconcilia- boiicdicens , Clirisiuin signifieal icsurgunlein, el
lione sepiimos diei quando Christus iu sepulcro re- in monle Oliteli pcr [???-sposi] ascensionem lien; -
qnievit, inserilur Dominica oralio quos conlinel se- dicenleiii. Poptilus Dco gr.tias ngenclo, ad prop-i.i
pie.n 3S_S peliiiones. Snbdiaconus dai pnlenain reversos sigi.ilienl 333 discipulos, cuin graliniTii.i
diacono, qttia restiiTvcLionenimulieres nuniiaverunt aclior.e posi Ascension.-jmin Jorusaloin reverienle .
aposlolis. Pars oi.lilse immissa calici oslemlit cor- Ilora lerlia descen iii Spiiitus saneius siipcr apo-
pus Chrisli quod resurrexit a morttiis. Pars a sa- slolos, et eadenv bora'coiiveiiimus in Dei servitio ,
cerdole comestn \cl a populo significat corpus ,'ut ihi ires psalmi di.eli nos dcfendaiil iitqtie ud
Chrisli adhuc in lerra maiiens. Pars relictn in al- sexiain. Sexl i hora pro i:obis cruciiixus csi Ci.ri.siu ,
tari qiiam Kcclesia \ialieum sihi sumit, significal ileoquead servien ir-n D..0 hac hora coiivcniinus,
corpns fiilelium jacens iu sepulcris : h.i.e pnrsreina- ut Ires psahni -Tnililei' nos (ielendanl i.sqne ad
net in altari usqus ad fitieni missx, quia usque ad nonam. ln notva<(iiaClirislnseniisii Spiiiium iieium
finem s.eculi corpora saiictorum quiesciiiil in sepul- a 1 laudem Dei conveiiimiis , a qna hora tres psalnii
c;is. M.ir.ditiacorporalts significal munditiam populi ms cutodianl usque in fiiioin diei. II.s tribus h.ris
filelis. Doriiinus asceiisuiiis in caulum beiiedixil di- ^ ad confiteiidiim Deo in d.e conveuimus c.empio'
scipulis, et sacerdos oniiiibtis rite peraclis benedicil prioris populi, et quaiuor horis i.i nncie, quae suul:
yiopulo (57) alque saltilat; deinde ad orientem eon- VespeiTinuuv, Completoiium, iNocluiiium, Alaluti-
verstis Cliristi ascensioni se commeiidal. ilissa cst num.
lamen ab olTerenda usque Ile, missa est. Calecliu- Ad Vesperas qiiinque psnl.nos niitipiionaiini cani-
meni ab ecclesia non siint cvpellendi aiite Evnnge- mns; aiuiphona vox reciproca [add. quaj] per psal-
linm cum prseoipiaiiir eis ad piajJicaudum, sed anie inuin coniuiigit duos choios, ut charifas perbouuuv
sacrificiiiin, cuinonnisi renatis licel imeresse. Dia- opus soeiatduos fratres. Sicuf quoti.jie diluunt quin-
bolns in Quadragcsini.v acrius humanuin genus im- que psalmi qui Iquid deliuquuiii quiiiqne sensus cor-
ptigoat, ideo luiic sacerdos humiliier cipitibus in- poris, iti Magnifical in inilio noclis casligal quidquid
cliiiaiis in fme missaj conlirmal cum addita beiieJi- cogitationum in prosperitaie se jacial. Qnem enim
c i )ne. siiperbiu in die rapil extia se, nocieaudiens Pisper-
Ab hoia terlia usque ad nonan papa Telesjjliorus til superbos, reverlaiur ad se. Si quem lemporaliuin
missam celebravi constituit, 39S Qiiia hoe tempore rerum appeiitus delectal, divites dimtsit inanss 399
Chrisius pro nobis hosiiani se P.itri ohuihl, liora ad se reirnhat. Si qneiii temporalis alflictio coiuui-
enim lerlia crucifixus esl Judajoruin linguis; scxla hat, rccogitct quia Doniinus exaltat hnmiles; si enini
crucem ascendit, nona spiritum emisit. ln nauli subripit poleniia lnijns scculi, supiiinal euin Depa-
vero Domini meaia nocte idem papa constiluii, quia sii.l potentes de sede el exallavil hnmiles (Luc. i, 5i).
ca hora ipso nato angcli cecinerunl Gloria in excelsis In quolidianis diebus ad Doniiiiicam oraiionem et
Dco; in exortlio diei siiiiiliier celebralur quasi in D pieccs genufleclimus oranles, et ad psalmtim poani-
exoidio nativiialis ejtis, quia ex uiero mntris Spiriiu teinialem propier peccnia graviora , recolentes
eancio repleuis f.iii. Eadem latione in nativilalc noslramperegrinaiionem. ln Doniinicis aulemdiebus
saueli Joannis Bapiislac celebralur primo inane. non genufleciimiis, non preces nec psalmus dicun-
In missa pro inorluis non cintniur Gloria, nec lnr, quia in bis recolitnr Jiberlas futuri regni, i"
AUelitia suavilaiem [ms., sanitaiei»] et loelilinin qtio ciim sanclis Clirisius nullo peccalo ii.iipedilis
significanlia, quia luiic magis afficiinur pro nostri regnabit. In quatuor jisalmis Completorii Doniino
chari tristilia, el quia celcbralur ad imilalio- coiHHieiidai-iuis elemenia uoslii coiporis, in hymno
nem moriis Gluisii; osculum non ilalur liic, quia Simeonis paccm qujariniJS ab omiii tumullu iiiijus
ihi esi purgaiio moitui homi.iis per sacrificium sa- saecnli.
ccrdotis. V In Nalali Domini e; in fesiis Dominicisque diehus
De Iloris diitrtfi-, ires psalmi jirimi llhs conveniiml qui anie legem
Sicul oves qua> nocte custodiunlur in ovilibus, sanctae Triniiaii credideriint, tres secundi eis qtii
matutina hor_t exeuntes ad pascua necessc e.l ul Isub lege , Lres leriii eis qui sub graiia ; ideoque in
habeani pastorem qui e.is ducai, sic nos, pnmo di- liis sajpius Alleluia recohlur,- quia gnudiiim angelo-
lueulo surgcnlcs, neeesse esl ul habeamus pcsloreni Titm qtiod illi duo-exspectavernnt, isli in hac vita
vcl doclofeiii qui nos ad sjiirituafem pasium deducai, soltiti cito peicipiuni. In luiafi Doniini, re-iuire-
' 1)1) Ter Iianc bencdiclioneni inleliige or tionem, ui cx sequenlibus hifis paiel, \cl sslutaiioireai Do-
miii.il icbisci.nt.
203 ACTAvVETERA. S05
tiioiie, nsceiisione. Peniccosle, Doiiiinitis iliebus .,\ ?§,Qg quo jam In fiitnr.i \ila plcn.im rceipiemus re-
slanies oramns, iiiieiidenlcsqiioJ Chrisiiis in dexler.i qinem.
Dei Palris scdei; qui pro nobis natns , £<_,QQ resur- S.'xagesima Dominica die liabet initium, quarla
rexit, ascendit, Sjiirilum sancluni discipulis snis ferin infra Pascha finein. Hirc qmrla ferin quarlam
misil. ainiein significal, quanrto poptltis Dei snb Davitl ct
Siihlliter-in fostivis diebtis snnctorum , reco'e:i!c5 Saloinonc gloriosus cst iriun.phnlus. Qunpropter t'ie
quia in ajterna bealiludine sunl reiiuli. In nalnliliis iilo.proeessionem nginius vexillo sancta' crucis ele-'
s-Tneloriimnovem lecliones , riovcm ordines angelo- vaio, acl quem iriuiuphum non polesl pcrveniri, nisi
riim quibusjuncli suiil signilicanl. In naiali Doniini, per Decalogmn legis cl sex opern niiscricordirc.
-appaiiiione (id est, epiphania) , resurreclione, Qiihiquagesima habel Inillnin Dominica die, re-
ascensiniiepiimain diem celcbraiiius, gralulanles illi surreclionis (add. in die) finem ; significat anlem
qtii pro noliis nnlus npparuil magis, resurrexil, quod si quis Decnlognm lcgis per quinquo seiistis
asceiidit in cceliim. Sex dies sex opeia sigmficanl corporis expleveril, securus ]'erveniel ad gaudiiinv
misericordiaj perqurc venimus ad nosliam naii\:t - Dominicaj rcsurrectionis, vel suaj.
lcm , appariiionem , resuireciionem, nscensioneni Quatlragesima Dominici die habel inilium, quinta
ali hac viia in ceeris; in qua commenioraiionem in feria fihem super duos dics iisque ad baptisiiium re-
liis oclavis celebrainus. Per septenv dies Peniccostes suriectionis, quia qui ad Cliiisium irniisouni per
recolimus opus sepliformis Spirittis, in ociavis con- bapiismum, eodem nuniero nd eum perveniiiirt, quo
summalioiieiii et pleniiudinem ejustlcm opeiis iu ipse per genenlogiam suani nd nos venire dignalns
ajterna bealiliidiiie semper veiiluri. Ociavas Domi- JJ est. Exeinplu auiem Doniini quadraginla diebus cx-
nice passionis auferl gloria resurrectionis. Pas- lendimus jejunii noslii leiiipns.
sionem Doniini in iristilia culebrainus propler Duaj lielidoiiiadajpassioiiis significnnl duo tem-
aposlolos dc rcsurreciione incerlos. Passiones pora ante lcgeiii, sub lege, Puscba icmpus sub grn-
sanciorum in laetiiia piopler nos -de gloria eorniii lia. Sabbalo nnie 404 palmas Mmia iii__k.ilperies
ceitos , propter passiones inuoceiuiiin , propler Jesti, ad ctijus imiiationem papri Gregorius eleemo-
trisliiiam mariynun. In naialibus sancioriim reco- synam faciebat,, ideoque Oflieium vacal. Anle quh-
limus reqiiicin aniniarum, in oct. vis vesurrctio- qite dies Pnsclue agutis immoiandus in domuni inlro-
nem corporinn, in sex riiebus s->x opera per q.iaj duciliir, Clirislus ni chilale.
&3>2. ad Domimun veneruni. Yersiis in nociurn..li _ Feiin quartn consiiium fecernnt Judwi nt Jesum
of/icio exeilat corda ad orationeni Domiiiicam, quie occiderent (Matlh. xxu, i). Qinnta ct sexla campan.e.
orntio nos facil inlenlos ad Ieelionem, el erigit a cessant; Dumine, ittbia mea, benediclio, cupiiula ,
Ticgligenliaqunm piril scssionis srciirilas. Ad Jlfrt- oralio non dicuiiiur, quia Pnslor nosler, Chrisius,
pnificat ct Bencdiciitssimiiiler, quibus, sicut lcciioni, recessil, ideoqne omnis prajdicnlio el arinioiiiin.
debemiis esse intenti. Oralio, benediciin, gratiariim aposlolonim propier nieluin cessnvil Jiitlajonini ;
aciio semper in fnie cursuum dicunlur, nl tali pro- ideo miiius suuni fnciunl Olhcium in psulmis, lectic-
leclione qnisque rediensad propria mimialur cmira nibiis, respoiisoriis, versibns, in excmplis coiuiii
adtorsa ; leciiones vero, el responsoria, quid signi- qui eruiu cogniti discipuli Chiisii. Invilnioiinm HOH
ficeiit in Ofucio leneijrarutn dicemus. canlatur propter maliinvconveiitiim Jtidajoruui. Sn-
Hatuiinale Ofiicium significat lemmis primilivjj luiaiio ct osculiim noii fit propier dolositutt m eoriiin.
Ecclesiaj usque ad juriicium. Primo cnim primiiha C Pro cainpanis fit soniius ligiionim, in qno dno snii!,
Ecdesia Chrisli pr<edicaiionc conslrucia esl, ipso malleus ct tabula; per niulieiiii', liginim pinevariih-
in ea regiianlc, untle psalinus in Laudibns : Dominus tionis; per tabulam , liguuin fiutiilerum , id csi,
regnavit. Posiea ipsa Ecclesia cum ciieris oralioni- Clirisluiii. Propter iiinrm scpiiltiir:im i.ostrum olii-
bus miiuiarii a Iveuiiim Chiisii. diceus : Jubiiide ciuin fit humilms tribus diebns. In his Iribus diebus
Deo, omnis terru; q-iia suam henevolenliam offerens de novein psalmis, ei 100110011)11«, et responsoiiis: pnt
vocalioni genliiini, dicil : Detts, Deus meiis; et quia novein psalmos qui peiiinent ad uonnift opiis.;per no-
fiiliiriim est ante perseciiiioneni Aniiclnisti m popo- vemlectionescjmoperiiiieiil aoaeniionem Dci; perno-
lus e\ pr_epuiio et circumcisione uimni sit in fidc , vem 405 rcspnnsoria quaj pertineiiL nd cauiica an-
sub una aniiphoiia duo psalmi coniincntur. Posl- geloruni, monsirainr quo.l descendil nd iirieios life-
<juam hi fuerint jiiucii, venici iribulatio Anlicliiisti, rare liia gencra eletioiuiii, qni liieriiiilu.iie legem,
vjni sicut Naburhodonnzor lies pueros; sic omncs sub lege, sub proplietis, el cosijunxituoserti oidmi-
sanctaj Triniali coufiiciles eainiiio 492 exurel bus aii„eloruiii. Vigiuli qunuior liiminurin exshn-
persecnlbiiis, qui, sicul illi, benediccnl Doniino, ab guunliir iniaqiiaqiie die, monslralur quod apostoli
omni malo liberaii. jQuapropierciun in ciJieiis psnl- uiioquoque die. id esl, \>giiiti qnaliior horis laiuc-
mis caniainus Alleluia, nos in lioc psalmo uininir rutil. ln Parasceve non"lil corpus Domini, qui.i
Latinis verbis ob niemoriaiii lantae tribulalionis. Chrisius semetipsum DcoPulii pro i.oiiis IiosHaii)
Gloiia Patri non dicimns in fine, ex ipso psalnio obtulit, sed reservaiur n quiiita feiia sacnficnno, ui
ciiim ulimur sanclu Trinitate. Post hoc erit pux fide- babeanl quibus estvolniUus coiiinunicaudi. Sanguis
libus per Ires aimos et XLVdies , in qua pace cele- D non lesenetur ne effuiidatur, sancliiicniiir viiuiin
brahitur lans Dei quaj coniinetur in tribus psalmis : percorpus. Allare Dominiun significul; vestimeiiia.
Jjiudale Dominttm de ccelis, Canlate Domino , Lau- fideles; lavalio aquce, laciymasMariajjranuis.capil-
Aate Dominum in sanciis. Et quia siint Lria genera los; viniim, ungueuiuni. Quinla fcria fil absoiutio,
iioniinum, qui ex Evan»elio sub nomine lecii, mo- ignis no\i henediclio, clirismatis el olei consecralio,
lendini agi dicnnuir, de quibus in unilaie fidei pars pediim lavatio, qnia sexla ajtate vcnit Chrislus in
congregabitur, hi tres jjsahni snb una autiphona miiiidiim, qui rctiuet sacramenta biipradictoi uin iu
cantanlur. se. Veslimenla cjucapailiunlur, ddin legitur passio,
Sepluagesima Doininica die habet inilium , Sub- aposloli sunl.
balo post Pasclia finem. Significat auicni capliviiu- Sabbaio sanclo quidquid agilur in Officio nihil
leiivpopuli Dei in Babyloiiia, qui peceando reeessc- peiiinct ad prajsenlein-dicm sepulcri, sed nd snper-
rat a Doinino, qnasi Doiiutiica die, et per iniseri- venicnlem Resnrrectionis nociem; ideoque sicul
cordiam Dei iceililurad requiem, quasi Sabbalo. HOh agilnr sacnliciuiii sexla ferin, sic nola, nec
Tempiis Sepiuagesimaj usquc ad Pascha significat scpiima. ^.QQ Colunuia ignis piajcessil filio- Israd
iilud lenipiis in qno peccatoies in afilicliorieel tri-ti- anie maie, ei posi mare tisqne in Jerusalem, ei
lia posili suin pro peccatis suis ante dies ct illud ceiciisTuCei ante bapLisma, ei posl us(]ue in ocla-
lenipiis, quo per poenileiiliain ei consolalioucin la- vas, Cliriblus auimum lntet ttsqiie in tlieiti jndicii
iiien Mihleiali simi, diccntes : Facii sumus sicut con- Sabbaio inceiisiiinporlaiiiiaiiie Evangeliuiv,piopter
svtuti (l>s.tl. cxx\). Suiibatum illud icmpus signilici iiiuiicresiffoniata porlanlcs: Aileluta sigulfitatJu-
JOANNES ARCHIEPISC. ROTOMAG. 20S
,iu'!)Sprnis conversos. iractns geniiles posiea cre- \i Exorcista, id csl adjuralor, in Veteri Testamento
tlentes. Illam gloriam quam dedit Detis Adaj, nisi habehat poleslalem per iinposilioiiem manus expel-
peccasset, dal^bapiizatis Sabbato Sancto; et ideo lerc dajinonem ab ab honiine; niodo per orationeiii ce-
jlilelma canitnr. Sed quia restal via vivendi, sequi- bel vilia cffugare anima.
lur traclus pntieiiliam significans, per qumri dehent Acolylhi, id csl ceroferarii, in Veleri Teslanienlo
exspeetare gloriam sempilernam, quam prajsignal Domini luiiien prajparabani; modoin ecclesia lumen
sequens Snbbaliim. ideoque in illo Sabbato non ca- verilalis semper debent prajparare mentibus fide-
nitur graduale, quia bonuni opus non est ibi neces- lium.
surium; non Iraclus, quin nec palienlia; sei iluo (De subdiaronis.) Nalhnnaji, qui htjpodir.com, id
Allcluia, unum pro gloria animaj, altcrnm pro cor- est subdiaconi, sicul in Veteri Testaineiilo, ita nuiic
poris. Graduale non dieitur in sex diebus, quod avasa populis oblaiiones suscipiunt, iu donio Domini ipsi
significat bona opora aelivaj viiav. AUeluia sjjein corpor.s cl sanguinis tanien oflcrunl; diaconus
conlcniplalivfC vitae significat. Quinqnaginla dies super allare disponii, el nonrecipil.
posl rcsurrcclionem usque ad oclavns PentecosLes (De tiiuconis.) Leviiaj in Yeieri Teslamento excu-
conlemplalivani vilam significaiil, ubi eril tanlum babant cuslodienles universa quas ad cullum Dei
Allcluia, qii.im hetiiiam quinquagciiarius nunie- tabernaculi perlinebanL, servienles in minisierio
rus significat, qui jiibilseus, id cst, jubilo plcuus ejns; in NovoTes'ameiito provideant niiiversa qua:
dicilur. necessaria sunt mulliiudini 410 cor unum ei ani-
Tres psahni in resnrreclione Domini Iria opera mairi iinamhabenli. Idcirco inos eorum est ut excu-
Domini poBl resiiirectionem 405" suam "i unoquo- g] banles in virtutibus, custodicntes miiiisierium silii
que lideli facla significniil, sepnralionem inlidelila- convivium
commissuin, quajcunque necessaria si<nl ad coeleste
ts, coiijiiiiclioneni fidei, abluiionem baplismalis. disponanl super iiiensiiiii Domiiii. Ili im-
Tempus Qtiadragesimaj,passionis siguificalprajsens posilionein manus accipinnt; per manum ei discre-
tempus, quoniam per omnia lempora oporlel nos lio lem digiioium discrela opera Spiritus sancli
luborare, ad ullimum mori. Resurrectio vitani qtiam significanl.
accepluri sumus in die judicii. Propler morlem Chri- Presbyieri a filiis Aaron in Veteri Teslamento
sli, qui fuil bora nona morluus, baptizantur qui in exordinm sunipseiTiin : episcopi ah ipso Aaron; qni
morte Cliristi baplizanlur. Hora nona propter sepul- luiic sacerdoles vocabaiuni', IIUIICpresbyieri nomi-
inram Chrisli Sabbalo baptizanlur. Frcqtier^ muia- nanlur; qni vcro luiic piincipes sacerdbtum, nuuc
lio canlus animas bonornm invital ad Dominum. episcopi nomiiiantur. Presbyteri consories suni
Posl quinqtiaghiia dies seplem solemnilates agiinns cuin episcopis in jiuri-bus, in paucis veio dis i-
propter sepiiformem Spirilunv, vel propler gaudium milcs.
bnpiizatoiTim.Sepiem diebusctlebreiquisqiicadvcii- Il.iculiim babet ep'scopus ut subditos regat,