Vous êtes sur la page 1sur 759

Pascal II (pape). Paschalis II, Gelasii II, Calixti II Epistolae et privilegia... accurante J.-P. Migne,.... 1854.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.

Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.


PATROLOGLE

CURSUS COMPLETUS
SiTE
BifiLIOTHECA DNIVERSALIS, INTEGRA, DNIFORMIS, GOMMODA, OECONOMICA,
JMNIUM S& PATRUM, DOGTOMM SCRIPTORUMQUE ECCLESIASTICQRUM
QtJl
AB MVO APOSTOLICO AD INNOCENTII III TEMPORA
FLORDERDNT;
RECUSIO CHRONOLOGICA
OMNIUMQVM EXSTiTERE MONUMENTORUM CATHOLI&E TRADITIONISPER DUODECIMPRIORA
ECCLESLE S^CULA,
JUXTAEDITIONES INTERSE CUMQUE
ACCURATISSIMASf;: NONNULLIS CODICIBUS MANUSCR.IPTIS COLLATAS,
PERQUAM DILIGENTER CASTIGATA;
DISSERTATIONIBUS,COMMENTARIlS LECTIONIBCSQUE VARIANTIBUS CONTINENTER ILLIISTRATA ;
OMNIBUSOrERIBUS POSTAMPLISSIMAS EDITIONES QVJETRIBUSNOVISSIMIS S-ECULIS DEBENTUR ABSOLUTAS
DETECTIS, AUCTA;
INDICIBUS
PARTICULARIBUS ANALYTICIS,SINGULOS SIVETOMOS, SIVEAUCTORES ALICUJUS MOMENTI
SUBSEQUENTIBUS, DONATA;
CAPITULIS
INTRAirSUMTEXTUM RITE DISPOSITIS, NECNON ET TITULISSINGULARUM PAGINARUM MARGINEM
SUPEBIOBEM DISTINGUENTIBUSSUBJECTAMQUE MATERIAM SIGNIFICANTIBUS, ADORNATA;
OPERIBUSCUMDUBIIS TUMAPOCRYPHIS, ALIQUA VERO AUCTORITATE IN OBDINE ADTRADITIONEM
ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIFICATA;
DUOBUSINDICIBUS GENERALIBUSLOCUPI.ETATA : ALTERO SCILICET RERUM, QUOCONSULTO, QUIDQUID
UNUSQUISQUEPATRUM INQUODLIBET jTIIEMA SCRIPSERITUNOINTUITU CONSPICIATUR; ALTERO
SCRIPTURjE SACRiE, EX QUOLECTORI COMPERIRE SIT OB.VIUM QUINAM PATRES
-. ET JN QUIBUSOPEBUM SUORUM LOCISSINGULOS SINGULORUH LIBRORUM
SCBIPTURiE TEXTUS COMMENTATI SINT.
EDITIOACCURATISSIMA,
CETERISQUE OMNIBUS FACILEANTEPONENDA, SI PERPENDANTUR '. CIIARACTERUM NITIDITAI
ClURTyEQUALITAS, 1NTEGRITASTEXTUS,PERFECTIO CORRECTIONIS, OPERUM RECUSORUM TUMVARIETA8
TUMNUMERUS, FORMA VOLUMINUM PERQUAM COMMODA SIBIQUE INTOTOOPERIS DECURSU CONSTANTER
SIMILIS,PRETIIEXIGCITAS,PR^SERTIMQUE.ISTA COLLECTIOiUNA, METHODICA ET CIlRONOLOGICA„«»"<*S.
SEXCENTORCM FRAGMENTORUM OPUSCULORUMQUE IIACTENUS IIIC ILLIC SPARSORUM, f v(p%
PRIMUM AUTEMIN NOSTRABIBLIOTIIECA, EX OPERIBUS AD OMNES jETATES , I ^ {Tsf%£%
LOCOS,LINGUAS FORMASQUE PERTINENTIBUS, COADUNATORUM. / /f^\\Sc\
SERIES SECUNDA, Llf*As£\.
IN QUA PRODEUNTPATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESLELATIIM:M_Ji- ~£ \d& •
A GREGOUIO MAGNOAD INNOCENTIUMIII. "~J\ &?. f
Slccuranie %*?$. SJligne, \&\\ m"*"''rt"'
BIBLIOTHBCA CI. E HI' O W^KSBUFaB , \WA\:><2P 33 I
siv* ,?'%'","' \ \. \xCr/f^/'
CURSUDM COMPLETORUM IN SINGDLOS SCIENTJ.EECCLESIASTICiE RAMOSEDITORKlv...K U£g?y/

PiXr^OPTk BINA EDITIONETYPIS MANDATA EST, AUA NEMPE LATINA/ALIAGRJECO-LATINlT—


VENEUNTMILLEFRANCISDOCENTAVOLDMINA EDITIONISLATIN2E; OCTINGENTIS
ET

MILLETRECENTAGR^ECO-LATINJE. MERELATINADNIVERSOS ADCTORESTDMOCCIDENTALES,TDM
ORIENTALESEQDIDEMAMPLECTITDR ; HI ADTEM,IN EA, SOLAVERSIONELATINADONANTDR

PATROLOGLE TOMUS CLXIII.


PASCHALIS II, GELASIUS II, CALIXTUS II, ROMANI PONTIFICES CONON S. R. E. CARD. RA-
DULFUS REM., RADULFUS CANTUAR., ARCHIEPISCOPI GUILLELMUSDE CAMPELLISCATAL.,
THEOGERUSMETEN., ERNULFUS ROFF., MARBODUSREDON. EPISCOPI PLACIDUS INCERTJ5
SEDIS EPISC. ARNALDUS S. PETR. VIVI SENON. ABB. PONTIUS ABB. S. RUFI. GREGORIUS
PRESB. ROM PETRUS DE HONESTIS CLER. RAVEN. IIUGO DE SANCTA MARIA FLORIAC,
MON.LAURENTIUSVERON. THEOBALDUSSTAMP. LAMBERTUSAUDOMAR.HUGODE CLERUS,
IOANNES CONSTANT. ANONYMUSMETEN.

EXCUDEBATUR ET VENIT APDD J.-P. MIGNE EDITOREM,


IN VIADICTAD-AMVOISE,PROPE PORTAMLUTETIJE PARISIORUMVULGOVENFER NOMINATAM,
SEU PETIT-MONTROUGE.
18Si
S.ECUJLUM XII

PASCHALIS II

CALIXTIII
GELASIIII,

ROMANOEUM P0NT1FI€UM

EPISTOL JE ET PRI VILE&IJL

AOCEDUNT

CONONIS S. R. E. CARDINALIS, RADULFI REMENSIS, RADULFl CANT-UARIENSIS,ARCHIEFI-


SCOPORUM; GUILLELMI DE CAMPELLIS CATALAUNENSIS,"THEOGERI METENSIS, ERNULFI
ROFFENSIS, MARBODI REDONENSIS EPISCOPORUM; PLACIDI INCERTiE SEDIS EPISCOPI;
ARNALDI S. PETRI VIVI SENONENSIS ABBATIS, PONTII ABBATIS S. RUFI, GREGORII PRES-
BYTERI ROMANI, PETRI DErllONESTIS CLERICLRAVENNATIS,:HUGONIS:DESANGTAMARIA
FLORIACENSIS MONACHI, LAURENTII VERONENSIS, THEOBALDl STAMPENSIS, LAMBERTI
AUDOMARENSIS,HUGONIS DE CLERIIS, JOANMS CONSTANTIENSIS, ANONYMlMETENSIS

OPUSCULA, DIPLOMATA, EPISTOLJE

ACCURANTE J.-P. MIGNE


BIBlIOTHEC^.CLjERIJP.WfyE^ilt''
SIVE ...;.... ....... •
CURSUUMCOMPLETORUMIN SINGULOSSCIENTIJEECCLESIASTIC^KAMOSBPITORB

TOMUS UNICUS

VENIT 8 FRANCISGALLICI»

EXCUDEBATUR ET VENIT APJCD J.-P. MIGNE EDITORJ|M : ,


IN VIA DICTA0'AMBOISE,PROPE PORTAMLUTETI^E PARISIORUMVULGOVENFER NOMINATAM
SED PETIT-MONTROUGE
1854
ELENGHUS

AUCTORUM ET OPERUM QUI IN HOG TOMO CLXHI CONTINENTUR.

PASCHALIS II PONTIFEX ROMANUS.


Epistolse et privilegia.
"' ' 'Col. 51
;r\ GELASIUS II PONTIFEX ROMANUSi
Epistolse e't privilegia. 487
\. LAURENTIUS VERONENSISi
De bello Balearico. 513
ANONYMUS.
Gesta episcoporum Metensium. 875
PLACIDUS INCERTJE SEDIS EPISCOPUS,
Liber de honpre Ecclesise. 623
PETRUS DE HONESTIS CLERICUS RAVENNASi
Regula clericoriinii 691
GREGORIUS PRESBYTER-RGMANUS.
Collectio canonunii 751
THEOBALDUS STAMPENSIS.
Epistolse. 759
THEOGERUS.METENSIS
v EPISCOPUS.
Musica theogeri. 777
HUGO DE SANCTA MARIAFLORIACENSIS MONAGHUS;
Hisloria ecclesiaslica. 805
Liber qni modernorum regiim Frahcoriim cohtinet actus.
De regia potestate et sacerdotali dignitale. ' §75
959
Epistola ad Ivonem Carnotehsem. 973
Vita Sacerdotis episcopi Lemovicensis. 975
LAMBERTUS AUDOMARENSIS.
Liber floridus. — Notitia et Excerpta. . 1005
HUGO DE CLERIIS.
Lommenlarius de Majoratu et Senescalcia Francise; 1053
GUILLELMUS DE CAMPELLIS CATALAUNENSISEPISCOPUS.
De Sacramento allaris. 1059
Charlse. 1059
OPUSCULA DUBIA.
De origine animse. 1043
Dialogus inler Christianum el Judanim de fide Catholica. 1045
CALIXTUS II PONTIFEX ROMANUS.
Epislolse et privilegia. 1095
RADULFUS REMENSIS ARCHIEPISCOPUS.
Epistola; et diplomata. 1415
CONON S. R. E. CARDINALIS.
Epistolee. 1451
ERNULFUS ROFFENSIS EPISCOPUS.
Collectanea de rebus EcclesiaeRoffensis. . . . ' U4I
Tomellus vel Epistola de incestis conjugiis. 1457
ARNALDUS S. PETRI YIVl SENONENSIS ABBAS.
Epistolse. l&~'3
PONTIUS ABBAS S. RUFI.
Epistola ad Calmosiacensem abbatem. 1^77
JOANNES CONSTANTIENSIS.
Prsefatio in librum De computo.
MARBODUSREDONENSIS EPISCOPUS.
(Vide Palrologiai, tom. CLXXI.)
RADULFUS CANTUARIENSIS ARCHIEPISCOPUS.
Epistola ad £ai'utum II papam. 15il

Ex lypis MIGN6, au Petit-Montrougc.


A?(NpD0MINI
5ICXVHI

P^SCHALIS II

""•
;";-:.;"' PONTIFEX^OMANUS.

NOTITIA EX BULLARIO-

'{Tom. Ii; pag. IH)

Paschalis II, natione Tuscus, patria Bledohus, A bus infelicibus. « Post mortem Guiberti duo stalim
antea Rainerius seu Ragingerius, monachus Clunia- deiiguntur papse (ait Paadulphus Pisanus) alter post
censis et aiibas monasterii Sanctorum Laurentii et alleruni et unus quideni ebdem, alter veropostcv
Stephani extra muros, presbyter cardinalis lituli S. eleclionis suee diem a fidelibus captiis, qui Aiberlus
Clementis, electus est in Ronianum pontificem die vbcabatur, apud S; Laurentium retrudi; et qui
15 Augusti 1099 aeposlridieiiujus dieiconsecratus. Theodoricus, apud -S. Trinilatem in Cava eremeli-
Sedit in pontificatu annos viii, mehses v, dieS vn cam vitam addisceie., Patrum judicio aajudieai.i
(1), imperahtibus in Oriente Alexio Comnehg,..in. sunt; Eligitur et tertius Maginulphus nomine (qui
Pccidente.duobj&.JHenrieisdlleVIYrObiit die 21 archipresbyter antea fuerat, et Silvestri IV nomen
(2) "Januarii, annp Domini 1118, et sepullus est in accepit). Hic quia necromantise fabulis simplicem
i«triarchio Lateranensi. Yacavit sedes dies in (3). populum, illos maxime, qui cohsciehlia scelerum,
Schisma vicesimum q)iartum in Ecclesid triplex. vel ambitu futuri' successus ad eum refugium fece-
... Primo, yel altero a Pasehalis PP. eSectione anno, rant, allicuerat, gravein in Ecclesiam, calcem im-
Guibertus ahlipapa, quem Clementeni lertium appel- pressit. Sed dumauguriis fisus, pontificium adipisci
latuja diximus, de locoadlocum fugiehs, tandem nititur, quod ex diabolo"dari noii potuit, divinis
infelix cum fuga diem clausit extremum. At non " destitutusauxiliismerito amisit; et sacerdolium quod
proinde restituta Ecclesiae tranquillitas. Henrici sine Deo arripuit, tenere non licuit misero : aniisit
onini (III) opera (ait Baronius) tres post Guibertum et ui-bem, ut exsul gravi inopia miseriisque affli -
suiit subrpgati sibi iiivicem succedenies pseudopon- ctus (coiTOSa ut aiunt, lingua) vitam cuni crimine
tifices,.Aibertus, Theodoricus et Magihulphus, are- iiniret. s
seentibus suo ipsorum ortu nialedictionis palmiti-

(1) Siclegitur in quario ex Critie. Baron. prse- Pisani innixus auctoritate, qui Paschalem aarnls
fixis calalogis, in sexto. legilur dies rx, inclusis debitum solvisse scribit xv Kalendas Februarii :
extremis, inseptimo dies yiii, inclusa obitus die; in sed cum auctore Pandulpho eodem sedes vacaverit
octavo mensesvi, scriptoris incuria, dies VH. diebiis Iribus, Gelasiiis vero successor eleclus fuerit
(2) Barohius Paschalis PP. obilum refert ad diem die 25 Januarii, prout ostendemus, legendum vide-
18mensis hujus, ejusque pontificatus dies iv tan- tur XIIKalendas Februarii.
tum addit supra annos xyni, mens. v, Pandulphi (5) Proiit habel octavus ex laudalis Catalogis.

NOTITIA EX CONCILIIS.

(MANSItom. XX, pag. 977.)

. Paschalisyin Tuscia, patre Crescentio et malre C monasterii Sanctorum Stephani et LBurentii, consi-
Alsatia natus, antea Raineriu.s appellatus, ex abbate lio et hortalu prsedecessoris sui Urbani, commuhi
"
PATUOL,CLXlli. ," "l
{' PASCHALIS II PAP/E 12
totius cleri populique applauSiij invilus pontiflcatum A
/ lunv apud fiihgam cepisset, in carcerem detruslssei,
adeptasest anno Domini 1099, ipsis Idibus Augusti,, et ad resignandum imperium bmniaque ejusdem
Henrico quarto et quinto imperatoribus. Sedit, prontt ornamenta eumdem induxisset, alque inde Colo-
alicui religioso in schedula, partim pura partim sca- niam Coloniaque obsessa Leodium, ubi post scri-
brosa, auctore Dodechino, revelatum erat, annosi ptas lilleras de injuria sibi illata, et appellatib-
•ctodecinr, menses quinque et dics hovem. Subi nem ad sedem apostolicam interpositam, repenli»
flugone abbale Cluniaceiisis monasterii yitam mo- na morle obiit, fugasset, ac denique hortatu pa-
naslicam excoluit, et a Gregorio VII cardinalis pre^ pse, defuncti et excommunicati. cadaver exhuma-
. sbyter tituli Sancii Clemenlis creatus fuiu Initio tum quinque annis iiisepultum reliquisset, anno
pontificatus, obiit Romsein arce Sancli Angcli Gui- Douiini 1110, Romam petiit, lum ut a Paschali im-
berlus antipapa, Clemens lertius nominatus, qui peraloriain corbnam more majorum acciperet,
per aiinos viginli et unum perniciosissimo schi- lum etiam ul jura sua, quse in concilio Trccen-
smate Ecclesiam sub tribus pontificibus anteces- si imminuta conquerebatur, vindicarct. Cumque
•soribus inquietarat. Sepullus est Ravennaj, ubi Sutrium pe.rvenisset ( inquit Joannes Tusculanus
:post quinque-annoscadaver illius exhumatum , in liujus lemporis episcopus in cpistola ad Ricliardum
«ineres redactum -fiiit auctoritatc concilii Mogun- "E Albanum pohtificcm, qua>.exslat apud Papirium
tini, quo decretum fuerat ut episcopi, Henricianaj Massonum) legatos quosdam Romam direxit, qui
hsereseos propugnatores, sedibus suis deponeren- jurejurandb firmaverunt domni papa; Paschalis le-
tur, si vivereiil; sepulcris exlraherentur et con- gatos secure ducere, ac reducere et regeoi ipsum sa-
cremarenlur, si morlui essent. Defuneto pseudo- cramento firmare, omnem Eeclcsiavum iiiveslilu-
pontifice Clemente tertio contra Pasclialem a schi- ram penitus abdicare, obsides clii.ni dare, ne ad
smaticis caidinalibus brevi lempore tres anlipapse hoc flagitium iterum redirct, et res ecclesiaslicas
ct pseudopontifices, Albertus Atellanus, Theodo- et regalia ac bcatiPetri patrimonia libera cl quie-
ricus Romanus, et Silvester quarlus, sedi apo- ta omnino dimittere, obsides etiam dare pro so-
slolicae successive obtruduhtur. Primum, dum ad curitate, cum ad coronandum cum ad Bcati Petri
Urhem vexandam iucaute acccderet, milites Pa- basilicam exiret. Poslea ex parte ccclesice a laicis
schalis intercepeiunl, et post quatuor menses sedis vij-isfirmalum est, si ista qua; promissa sunt jam
sii83, ponlificatu abdicatum, in monasterium Sancf.i dictus rex observaret, quod doninus nosler cum
Laurentii relegarunt. Secuhdus per Campaniam benigne "susciperet, etei diadoma regniimponerct,
incaulius vagans a praesidio ponlificio captus , _ ct covonatus, si vellet, urbem inlraret. Pro trans
schjsma Guibertinum abjuravit, ingressusque mo- ilu etiam ponlis obsides accepit, pro qiiibus sa-
isasierium Sanciaj Trinilatis, vilam ibidem solila- cramentum exhibuit, quod in ipsp die Doniinicoj
riam peregit, dum sedem aposlolicam tribus men- si pontem transiret, eos ;in liberam nostroruiu ro-
sibus violenter et tyrannice invasisset. Tertium stitueret poteslatem. His igilur omnibiis saera-
'omninus bonis cxutum, ideoque magno animi do- mentis ex parle peractis, et obsidibus datis, cum
!ore languenlem, citissime sustulil e medioDeus ad coroiianduni euni ad ecclesiam Beati Peti-i papa
oplimus, afque ita dein sanclam Ecclesiam diulur- cxiret, postpositis sacrameniis et obsidibus, eiirii
r,o schismale lurbalam pace ct concordia dona- in ipsa ecclesia cum episcopis et cardinalibus et
vit. Philippuri Fraucorum regem, pellicem subin- multis Romahis violenter cepit, et in captionc ar-
troductam dimiltere nolentem, eoncilii Pielavien- ctissima 'detinuit. Roniani vero post alterani diem
sis decrcto excomiuunicari mandavil, eoque mo- collecti, iu hostes Ecclesise impelum facienies, de
do ad pocnitentiam eumdeih absolutioneinque pe- porticu fugere compulerunt, inlerfeclis niultis dc -
tendam induxit. Ecclesiarum inveslituras a regibus suis, et perditis equis, lentoriis, pecuniis ct infi-
diversorum regnorum in Anglia, Francia et Ger- nita supelleclile. Post liaecomncs iinanimes conlra
mania usurpalas, per sanctum Ansclnmm, trienna- j) D oum juraverunt uno animo, una volunlate pugna-
li exsilio propterea relegatum, lvoneni aliosque re. Recenliores scriburit, nescio quo aiictpie, luin
strenuos ecclesiasticje liberlalis et immunitatis de- dcmum perfidiam illam imperiatorem peregisse;
Eensores, et contra utrumqiie Henricum IV ct V quando pontifex electionem eorum episcoporuni,
patrem et filium saerilegii iiseredem, usque ad sui quos anle imperator elegerat, rogatus conlinnare
.mcarcerationem acerrime propugnavit. Nam.Hen- nollet. Abbatl Urspergensi ejusque sectaloribiis
i icum impcj-alorem -tertium, et .quartum ejus np- scriptoribus .quanta fides in his enarrandis adhi-
minis Germaniae regem palrem, propter Simonia- beri debest, supra cnarrayi. Papa aliquandiu" ca-
eam labem aliaque crimina, de quibus infra in plo, induit Viterbiensis, el detenlo, imperator a
concilio Laleranensi, excommunicavit, regni et civibus revocatur, et episcoporum invesliluras, id
imperiij insignibus et ornamentis privavit. Sub- estannulumet baculum, a papa recipiens, ipsum
rogatus est palri communi procerum consensu fi- papam et cives Romanos muneribus reconcilia-
iius Henricus, ejus nominis rex Germanisequintus., re curavit,eta papa coronatus, favorem et nomen
Romanb ponlifici et Ecclesise Dei seque infeslus. imperiale sortilur anno ab Ihcarnalione Doniiiii
Main cum juslo Dei judicio patrem .excommunica- millesimo «eutesimo Undecinio, anho verp regiii
13 VITA. 14
ejus, exquo pater regalia sibi resignavera,, sexto. A tum, lanquam privilegium veriia Godefridi Yiter-
Sigebertus fautor schismaticorum imperatorum ad- biensis.sunt) improbavit. Epistola, quam ex syno-
dit quod in celebralione missse pontifex imperatori do trarismisit ad imperalorem Paschalis, exstat
adpacem confirmandam corpus Domini tradide- apud Dodechinum in appendice Mariani Scoti,
rit, eique ista dixerit: < Domine imperator, hoc eamque infra cusam cum pluribus hac de re aliis
corpus Domini natum ex Maria virgine, passum invenies. Super impedimento consanguinilatis in
in cruce pro nobis, (sicut sancta et apostolica te- matrimonio quod contractum est inter Boleslaum
net Ecclesia) damus libi in confirmationem verje Poloniae ducem et filiam Russiae regis, nomine Sbi-
pacis inter me et te. » Bmc Sigeberlus. slavam, in quarlo consanguinilatis gradu eidem
His ita transaclis imperator voli compos factus conjunctam dispensavit.
rediit in Germaniam; Paschalis vero synodo epi- Obiit Paschalis papa anno Domini 1118, xv Ka-
scoporum postea apud Lateranum celebrata, pri- lendas Februarii, cum sedisset annos XVIII,menses
yilegium de investiluris conferendis supra recensi- quinque, et dies qualuor; sepultus esl in basilica
tum, ab imperalore minis. et terroribus extor- Laleranensi.

VITA PASCHALIS II PAPiE

AUCTORE PETRO PISANO. -

in ProDyieo aa Acta Sanctorum Man, pag. 514-)


{BOLLAND.,

MONITUM.
Hermanni Contracti continuator, finiens cum primo hujus pontificis anno, prsecedenli quo creatus est,
sicscribit: i Romaevenerabilis papa Urbanus, hujus nominis secundus, postquam sedem Romanam xt
annos, menses v gubernavit, post multas tribulationes.tandein iv Kal. Augusti de hac luce migravit. Post
cujus obitum dominus Paschalis, qui et Regingerus, in ordine CLXIIpapa, ordinatur; et hoe ex divina re-
velatione factum ubique divulgabatur. Ordinatus est autem a clero et populo, post decessum sui prsede-
cessoris die 16 et Nativitalem Domini Romsecum magna pace celebravit. » Dicitur autem hie pontifex pro-
vincice Flaminioi, quatenus Tuscia Suburbicaria, in qua procul dubio Bleda est, antiquis Blera, xxiv P.
M. Roma distans, ad sinistram viseF)aminia3jacet. Historiam ejus, quamvis prblixam, ut a coajvo auciore
P. scripta exstat in ms. nostro legere placeat. Ordericus Vitalis ait« quod de Valle Brutiorum monachus
fuit. >Fuisse monachum, mox conslabit ex Vita: Brutios, vetuslum Caiabrise populum novi; Vallem
Brutiorum in Tuscia nullain hactenus reperi: monasterium esse, clarius idem indicat cum ait lib. x:
« Defuncto Urbano papa Reinerius, Vallis Brutiorum monachus in Paschalem papam elecius est, et die
16 a transitu praedecessbrjs i,'id est a die 29 Julii, t canoniee consecratus est, » quod cum dictis et
dicendis optime congruit. eademque postea in progressu ejusdem libri ante medium idem Vilalis con-
lirmat.
Auetorem Vitie, cujus nomen initiali duntaxat litterse P. scriptum invenimus, Petrum vocat Baronius:
et est verisimile fuisse Petrum Pisanum, quemiCiacconius appellat papw scripiorem ;Jpro cujus reconcilia-
.lione eo quod Anacleto antipapse contra Innocentium papam adhseserit schismaticus, laborandum S. Ber-
nardo fui.t. Hic Pisanus, uti dixi, de Pisanorum gestis scribere proposuerit, postea quidem presbyter, tunc
autem cardinalis diaconus ; cum forte necdum ciericus esset Paridulfus, a cujus stylo, multum alias diffe-
renli, habebimus duorum sequentium pontificum Vitas. Differt autem in hoc etiam a jam meroorato Petro
Pisano (cum quoalioqui habet initialem nominis litteram P. communem) etiam patria, siauidem hanc
canidem vero simliiter liabuit cum suo avunculo Hugone de Alalro.
. Quod bullas hujus pontificis attinet, Doubletus in Hisloria Sandionysiana, pag.' 475, primum Pascha-
lem fuisse ait, qui plumbeis bullis, solo pontificis nomine antea notari solitis in parte adversa imprimi fe-
cerit SS. Petri et Pauli eapita, cum media inter utrumque cruce, sicut originaliter videre est apud Slabillo-
nem pag. Ul. Quod tamen non statim secuti sunt posteri, cum Dominicus Raynaldus, bibliothecae Vati-
cana? custos, apud Cangium in Glossario, similia curiose scrutatus, neget se taliler signatas bullas anti-
quiores vidisse Adriano IV, qui primum anno 1154 sedere ccepit. Cur vero in iisdem bullis imago Petri
sinistram, Pauli dextram partem occupet, pluribus disserit Leo Allatius lib. i De consensu utriusque Ec-
clesia, cap. 6.

INCIPIT VITA.

I. Hio puer monachus faclus [Cluniaci], philoso- B setatis anno Rbittam venit. Quem et monastici ordi-
pliantium artibus eruditus, pro monasterii sui cau- nis sui gravitas, et morum honestas, et solertis. in-
•lsagendis, ab abbaie sibi injunctis, vicesimbsuse genii circa commissum prudentia, domino Grego-=
jg PASCIIALIS 11PAP-iE. ) 16
i'i:i, qui summi pontificatus nioiiarchiam calholica A \ sedens vel transiens, oleetionis modnni implevit,
soliditate tunc regebat, notum fecit; et vidit eum, et die allero, mensis sextH xiv die primo (6) conse-
"-
expertus est, placuit, retiiiuil certis leniporibus, ih crandus in pontificem.
lemplo S. Clementis in Urbe presbyterum conse- 4. Consecraturi pontifieem ponlifices, cum fre-
cravit. Quahla huic postmoduro bona successerint, quenlia populi plebisque basilicam B. Petri adeunt,
in sequentibus audielis. quorum nomina sunt, Oddo Ostiensis, Mauritius
2. Domino Urbano papa magnanimo defunclo, Portuensis, Galterius Albanensis, Bozo Lavicanus,
ecclesia quse orat in Urbe paslorem sibi dari expe- Milo Praenestinus, Otto Nepesinus; et inter missa-
'tiit. Ob hoc Patres cardinales, episcopi, diaconi, ruin solemnia, loco et termino quo d-ecuit, hianum
primoresque Urbis, primiscrinii et scribae regiona- sibi imponunt. Primus in consecratione Oddo
rii, in ecclcsia S. Ciementis convehiunt. Hic cum de Ostiensis, qui ad hoc utitur pallio, et benedixit el
mullis agitui, subito de lioe commodius plaeuit. linivit eum chrismate. Catholice igitur a catholicis
Quod compertum viro bono displicuil, volensque ct orthodoxis episcopis in pontificem consecralus,
vitare fugil, latuitque. Sed iion diu potuit invisus translato in se pallio, expletisque qtiae restabant
liumano latere consilio, quem in multorum saiutem missarum solemniis, cum plenitudine laudum, cum
divini numinis gratia revelare disposuit. Invenitur, B ingenti applausu pppuli plebisque, cum alacritaUJ
liahilur in eonvenlum , et convenitur, de fuga Pairum ac devolione, dominus Paschalis papa II
arguilur a Palribus.. c Fugere, inquit ille, me magis coronatus in Urbem rediit (7).
oportuit, Patres, quam inaequalis sarcina3 pondus 5. Duiii li32cRomse agerenlur A.nertus episcopus
immoderala animi praesumplione subire; nec dece- Aletrinus quidquid affuturum esset per oraculum
bat me sacerdotem illius honoris cingulo accihgere, vidit. Religioso cullu quaedam persona sibi appa-
cujus oneris vinculo involutus succumberem. > ruit, quse interroganti quis domino Urbano suceede-
v.Non sic, aiunt Palres, non sic facias oporlet, sed rel, respondit: « Ilainerius.— Utquid? i inquit.
illuc lua se debet cohibere intentio quo divini intui- t Propter fidem et constaiitiani, ait ille, elegit eum
tus cognoveris se inligere sapientiam. Ecce te in Dominus. » Et iterum : « Putasne, inquit ille, vi-
pastorem sibi elegil dari populus Urbis , le eligit vet ? — Vivet, ait, sedebitque (et ostendit id scri-
clerus, le collaudant Patres, denique in te solo lo- ptum) quater quaterni ternique. i Episcopus, sci-
tius Ecclesiae quievit examinatio. Divinitus isla pro- jjurus
i rem, Romam venit: quem ut vidil inthrpni-
veniu.nl, divinitus hic congregali in nomine Dbmini, zatum el papam : « Quod vidi, iuquit, Deo gratias,
le ad summi pontificalus apicem et eligimus et video, et tu quanlum vives, videas; i Etr ait :
confirmamus. > . C Quater quaterni terhique. Hbc nunjerp decemet
C'i
\ 5. Sic eo diu renitente a primiscriniis et scribis novem annorum tempus exprimitur, nam cuia tpt
regionariis mutato nomine ter acclamatum est, re- dies, hebdomades, et menses eo supei-stite jani
sponsuinque : «Paschalem papam S. Petrus elegil.» traiisieriiit, vilam ejus ad tptidem anrios perduci per
Iiis aliisque laudibus solemniter peraclis, chiamide Dei gratiam exspectamus. » Rbbur autem et sucees-
cpccinea induitur aPatribus (4) et tiara capiti ejus sus ejus in his quae Dei. siint hominumque,; niulti-
imposita, comitante lurba cum canlu Lateranum plicabatur atque crescebat devotlpne soienini, spe
vectus, anlc eam portam quae est ab au.slrali plaga ipeliori, gratia certa. £uricta prospera, eun^ta sa-
ad basilicam Salvaloris, quam Gonstantinianam di- lubria in Urbe inveniebantur;. quies pro tumultu,
cunt, adducilur: equo descendil, localurque in sede pax pro bellb, pro seditiohibus ebhcordiae gratae
quaeibidem est. Deinde in palriarcliale ascendentes indissociabilcsque connectebantur. Omnes gau-
palatium, ad cluascurules devenit. Hic balteo suc- debant, et ccelitus euiniadvenisse clama))ant,|et me-
cingitur, cum septem ex eo pehdenlibus clavibus et rito domihari dicebant debere^ qui: statum i Urbis,
septem sigillis, ex quo sciat se secundum septifor- niores hominum, copias egestatesque cpgnbyerit.
mcm Spivitus sancti graliam sanclarum Ecclesia- Is multorum hominum; salull publice privaiimque
rum, qUibus Deo auclore prseesl, regimini, in clau- providere coepit; omnibus efaf amabilis, ab omhi-
dendo aperiendoque , tantam rationem providere • bus diligebatur, ui tantp affectu in pohtificio quis-
dcbere quanla solemiiilate id qubdiiitenditur bpera- que sibi applauderet, quahta familiaritate in sacer^
tur. Et locatus in ulrisque wu'ulibus (5) data sibi dotio cuique fuerat coirjunolus.
ferula in manu, per caetera palalii loca, solis poiiti- 6. Jamque instabant' causa?, multiplicabantur
licibus Rohiaiiis destinlita, solus'jam dbminus, vel consilia/derisioribus turbis hinc indeplebs pppulus-

(4) Nempe violaceus sive caeruleus color tunc ad- nielius, juverit legere eruditum Valerii LhimentelH
hur solum cernebatur in habilu cardinalium : uti commeiitarium De honore bisellii Romanis usur-
cx vetustis monasterii sui Casinensis .picluris docet palo. -.
iingelus de Nuce, in notis ad Leonis ClironiGonlib. (6) id est Dominico.
iii, cap. 66, uhi Desiderius electusin ponlilicem, ' (7) A basilica scilicet Vaticana S. Pelri: qusequia
cappam rubeam inducere consensit'-.::a'lque hsecest cum lotaLeonina Givitate trails Tiberim inEtruria
quae hic chlamys coccinea dicitur. , r..-....' est, ne nunc quidem Urbi aceensetur, sed ad eam
(5) Sedes eburiieas csse explicatidhis. cdusa addi- ex burgo S. Petri ituri, dicunt se ire Romam, uti
tur in ms. Vatieano, quanmi iit usuih iiitelligas saspe ipsemet audivi.
17 1 VITA. 13
que ad eum confluere coepit, ih aurem loqui, nova A et sacerdotium, quod sine Deo anipuit, tenere uon
afferrc nunc certa, certiora undique nuntiave. Pio- licuit misero : amisit et urbem, ut exsul gravi ino
videndum sibi nunc quisque commodius eoepit exi- pia miseriisque afflictus (corrosa, utaiunt, lingua)
stimare. Turpe sibi nunc merito videri debere dice- vitam cum carne [an crimine?] finiret. Sic uno,
bant haeresiareham Guibertum, ab Ecclesia loties in altero, et tertio impiae sedi cedentibus, deficienli-
capite damnatum, gloriosss memoriae domino Gre- busque, confessis haeresim suam ; quae pie piacerat
gorio, Urbano magnanimo et Victori religioso, pra> (universis Ecclesia) in uno, qui eratdominus Pa-
decessoribus suis, mirae virlutis ponlificibus, diu schalis papa , convaluit quievitque.
acriterque adversarium, machihari, atque pati eum 8. Eo tempore dominus papa eivitatem Castella-
se non posse clamabant omnes. Et Patres : « Si pe- nam per suos aggressus, locum satis natura muni-
cunioe,inquiunt, desunt, auro argentoque subvenie- tum, nuta Dei auxilioque in virtute obtinuit': parum
mus. i Dumque hujus deposilio acriter urgerelur post oblinuit et Beneventum. His diebus Petrus de
uiriiique, legati Rogerii cpmitis in Urbem veniunt, Columna Cavas, oppidum de jure B. Petri, invase-
curiam intrant, et more domini ex parte comitis rat; sed dum aliena conlumaciter retinere nititur,
ofticiosissime papam salulant; inclinatique ad pedes turpiler amisit el propria. Egressus Urbe dominus
ejus posuerunt auri uncias mille. Id lam devote 1*papa Cavas recipit: Columna et Zagarolum, oppida
susceptum est quani opportune mandatum. His au- juris illius, sapienter expugnata, prudenter sunt
xiliis ad expugnandum praedictum haeresiarcham ,de capta. Aiunt et prodigia liis annis fuisse. Mare locis
superioribus collatis, audaciam adeptus dominus quibusdam passibus viginti plussolilb littus occu-
pontifex. t Operari, inquit, jam, Dep gratias, magis passe, quibusdam passibus plus minus'centum in
quam consiliari ppssumus. Albae erat Guibertus, altum tumuisse : coelum, papilionis in modum, zo-
dedit operam, expulit eum ab Alba. Defectio Albae nis rubeis subrubeisque a superiori ad inferius
e.tterminavit eum ab Urbe, suosque obstitit homo insignitum apparuisse : iris totum fere id compre-
dum poluit, praevaluit Deus cum voluit. Miser Gui- hendit.
bertus, jam non papa, quin nunquam papa, dimissa 9. In meridie per dies xxix comela apparuit,iiiii
Urbe, nec adhuc securus, in castellum se prori- rae poteiitiaelongitudihisque, utquod superesset coiii
puit (8) : et.hic minus [tutus], et merito. Nam dum quartam parlem occuparet, et anle occasum solis
superbePeuih,quem ih servis suis offenderat, fugere cuai sole appareret. Sed et adhuc fumigat scelera
nititur, infelix subita' morte praeventus, diabolum, torum JEtna, Paschalicis superata yirtutibus: fia-
Ciii contumaciter seryivit, invenit. Ti-ansitus, imo toaue frequentius interius aestuat, quanto solidius
mortis illius diem seire existimo indignum fore exterius compilatur : quoniam Corsorum [vici], vi-
mortalibus, ejusque memoriam in terris scribere, delicet Stephani et filiorum et fratrum ejus jam per
cujus nomen Deus in ccelis de libro vitse delevit. dominum papam Paschalem omnes destructi erant.
Haeresiarcha fuit: hic sibi sit titulus. » Qui Stephanus nimis in ira exarsit, ecclesiam B.
7. Divhio igituf judicio de medio sublato Guiber- Pauli cum omnibus bbnis appvehendit, omnesque
to, et Ravennas superbia cecidit, et Romana respi- reos sibi consociabat, sicque civitatem coniundebat:
ravit Ecclesia, nec tamen incentori malorum diabo- nihil in Urbe tulum, nihil extra securum, fasque
lo defuit materia, qua et unitatem divideretet tur- nefasque simul. His stimulis primores curiaj insti-
baret Ecclesiain. Duo stali.m eliguntuf "papae,alter gati, ecclesiam B. Pauli et oppidum quod Stepha-
post alterum. Et unus quidem eodem, alter vero post nus occupabat, clavibus Ulyssice expressis ih ceram
centesimum quintum electionis sua»,diem a fidelibus et ad earum exemplar de ferrp confeclis, noctu
captus; qui Albertus vocabatur, apud S. Laurentium disposilis insidiis, caute aggrediuntur : dumque illi
retrudi; et qui Theodericus, apud Sanctam Trini- iiiterius negiigunt quod exterius timent; nostri ex-
tatem i.n Caya eremiticam vitam addiscere, Patrum terius fingunt quod interius maehinantui'; capta
judicio adjudicati sunt; sicque dejecit eos Dominus 2 turri, patentibus porlis, copiis introduclis, sentiunt
dum alleyarentur (Psal. LXXII,18). Eligitur et ter- subito quod non suspicabantur. Utrinque pugnatum
lius, Maginulfus nomine. Hic, quia necromantiae fa- esl acriter : illis interior turris et ardua porticus
bulis simplicem populum, illos maxime qui con- servabat vires, illis facilis ingressus et cerla auxilia
scientia scelerum vel ambitu fuluri suecessus ad augebant audaciam, Mane dominus papa eum ple-
enm refugium feeerant, allicuerat, gravem in Eccle- nitudine civium oppidum aggressus, cepit quoque;
siam calcem impressit. Sed dum auguriis fisus, el Stephanum sacrilegum ejecit: queni, quia mo-
pontilicium adipisci nititur ; quod ex diabolo dari nachus videbatur, illaesum abire dimisit
non potuit, divinis destilutus auxiliis merito amisit, 10. Hostibus Ecclesiaesic exterritis, et Ui'be se-

(8) Nomen credo potuit de industria reticuisse venustate restauratum exornatumque; propendet
auctorem, quam illud socordi librario excidis&e: tamen conjectura ad casteUiim Romanum, situm
quamvis aulem varia agri suburbicarii nominentur inter Albam el Ostiam, quod inde versus mare.pro-
castella, ac nominatim haud procul Alba castellum pinquior pateret fuga. Fuit tanien hic, ubicunquo
Gandulfi, pontificiae rusticationi nescio quam pri- sito loco < minus tutus. »
dem dedicatum, nuperque ab Alexandro VII ihira.
19 PASCHALIS II PAF,£ 20
data ex parte, eo anno dominus papa in Tusciam A luto donativo, quod haeredilariis mililibus debeba-
apud Florentiam concilium celebravit : in quo cum lur, Romam venit. Quos hic hostes, quos fideles
cpiscopo Ioci de Antichristo, quia eum natum dice- sociosque invenit, plene cognosei non potuit:dum
bat, satis dlsputatuni est : sed ob frequentiam po- vero cum suis consedere coepit, omues B. Petri.pos-
puli, qui ob rei novilatem audiendam hinc inde con- sessiones recepit: inter quas cum magno labore et
fertim lumulatimque confluxerat, nec concilium multa nece hominum Tiburtinum suscepit. Parum
finem, nec disputatio deliberationem habuit. In Lon- posl Capitolium. ascendit; « Hic, inquit, Montalloet
gobardia eliam apud Guardastallum celebravit con- caetera. B. Petri patrimonia de Stephani abbatis ma-
cilium, in quo quidem de investituris, de hominiis nibus evellenda sunt: et ob perlinaeem ejus super-
et sacramentis episcoporum, laicis exhibitis exhi- biam, in propriam personam vindictam sine miseri-
bendisque, certis capilulis statutum est. Sic per- cordia dignum est irrogare. y Parvo- igilur praelio,
transivil usque in Franciam, et Tfecis concilium . sed horrendo satis, captis domibus subversisque tnr-
cekbravit : in quo multa quae ordinanda erant, ribus adeo sunt exterriti, ut et patrimonia B. Petri
ordinavit; et quae abroganda erant, bona fide de- et caeterarum ecclesiarum, quae injuste usurpave-
N
slruxit. rant, redderent; etobsides; taetissacrosanctis Evan-
11. Reversus itaque dorninus papa, ut solet esse " geliis, darent, se de perpessis nec vindietam su»
in absentia prineipum, Urbem turbatam invenit :: mere, nec ultra turpibus conditionibus Ecclesiam
superibrem [scilieel] maritimam per eum quem di- aflicere. Viclor igitur in loto doniinus papa compro-
miserat Slephanum defeeisse, et in sui ditionem at- vincialibus pacem dedit, fidam satis solidamque : et
tractam occupari. Cfevit indulgentia malus, quia suis erat quisque contentus. -
pietalis affectu mulceri [non] potesl quo sit bonus, 13. Viguit autem pax, quoadusque exterminato-
qui nunquam desinit esse malus. Superbe scilicet rem terrae Henricum,.Henrici filium^ divinse ultionis
armavit exterius, quae turpiter inlus perdiderat: ira in Italiam traxit. Quid vero praedictus hoslisEc--
Ponteclem et Montcmaltum, oppida de jure B. Petri, clesiaein Itinere operatus est; longum est per singula
copiis munivit et armis. Haecdomihus papa aggres- ambulare atque enuntiare : tameii' in quantum pos-
sus, alterum quidem cepit; alterum, ob impatien- sumus sub brevitate posteris significare curamus;
tem in lbcis [istis] autumnum, depopulatis quaeex- Civitates multas et castra in itinere, dolo pacem
tra erant,, dimisit. His pavoribus [consternabanturj ostendendo, subvertit; ecclesias destruere non ces-
simplices populi novas seditionesorifi, antiquabella savit; religiosos ac catholicos virps capere, quos in-
j^suseitari, alterum in nece alterius pasci existi- r venire poterat: quos vero-habere non polerat, a pro-
mantes; cum nihil eis timendum foret, ob latrocinia priis sedibus expellere non desistebat; Sic impio
factionesque eo deficiente. Haec aequo animo ferebat agendo per Longobardiam et Tusciam usque perve-
dominus papa, tum quia inaequalitas temporis lune nit. Cum vero Romam pervcnit, quid mali in ea,'
eum prohibebat, tum quiainApuliam transire dispo- quae caput est totius mundi, operatus est, res ipsa :
suerat. Ob hoc accitis fidelibus, Lavicano episeopo, clare demonstrat. Prius juraviti sed pejerare deinde
Ecclesiarum curam; Petro Leonis et Leoni Frangi- minime dubitavit: quod facere potuit, non renuit:-
pani, Urbem et urbana-; Plolomaeo, c.aeteraquae ex- quod facere non potuit, non pro Deo, sed honiinum
tra Urhem erant B. Pctri palrimonia et principem timore dimisitv Ut dictum est, eum coepit'civitati:
niililiae nepotem suum Galfredum, tuenda eommi- appropinquare, ubi admonili erant niajores Urbis,.
sil; ipse disposilionis suae arlieulo usus, transivit, uti moris erat, et clerici a porta- civitatis, quae juxta-
juoratusque ut debuit, quod decuit fecit, cum debuit castrum S. Angeli sita est, usque ad ecclesian*-
rediit. B. Petri, omnes planetis, cappis atque dalmaticifc
12. In itinere erat [quando] audivit in Urbe sedi- ihduti, eum ad processionem susceperunt. Majores;
tiones innumeras terribilesque «onnecti : extra', vero, videlicet cardinales, episcopi et presbyteri,.
Anagniam, Prenestem, Tusculanum, ipsas etiam j) cum diaconis atque subdiacoriis caeterisque ordini--
Sabinas defecisse ; hujus defeclionis caput robur- bus, cum domino papa Paschali, inlra- ecclesiam;
que Ptolomaeum fore; ascivisse sibi Petrum de Co- B. Petri exspectaverunt. Proeeres vero-, videlicet ju--
lumna, abbatem Farfensem ; Romanorum copiam-, dices, advocati, soriiiiarii, omnes-cum eo in comi--
Alham Maritimamque fidem servantium, hostilibus tatu venerunt eamdem laudem ei ut alii ferebant re-,
irruptionibus depppulatam ; ipsum Ptolouiseum fOrenles, atque dicentes : Henricum regem S- Petriis
submurmurasse [occupandam Albam] ne inde aditus elegit.
pateret domino papae redeunti ad Urbem. Sed Do- 14. Susceptus itaque a summo pontifice non prius
miuus, qui B. Petri fide Ecclesiam solel tueri, re- fccclesiamintrare voluit, quam eam suo jure supque
ditum dedit prosperum. Accito Cajetano duce Ri- dominio a suis fidelibus detineri vidisset. Deliberata
cardo de Aquila, ut hujus itineris dux sibi esset, est itaque ei ecclesia,. et omnes munitiones circum-
injunxil. Triduo post in Maritimis nos asseculus qnaque sitEe-;el in hac deliberatione obsides dedit,
est, atque sic Dei et B. Petri auxifio [Albam] usque videlicet nepotem suum et alios barories ostendendo
peiTenit. Albae vero dominus papa tanta devotione fidem servaturum, quam penitus male servavit. Do-,
susceplus est, quanto degiderio exspectalus: et so- minum papam Paschalem dplo et fraujje, cum epj.
' '
51, VITA 22-
sc.opis et cardihallbuS cseterlsque ordlnibus, et cum \ terrae hos interceplus, dum eorpore iriferius fiuxit
pvoceribus quam multis, apprehendit . de aliis vero cornibus superius hsesit. Romaein basilica Lateia-
maximas strages fecit: clericos vero, archipresby- nis fulmen sacram turrim percussit, partem culnii-
teros, presbyleros exspoliavit, planetas et thymia- nis et gallum seneumvento versalilem campanasque .
mata eis auferendo : et proprias vestes, ex quibus dejecit, et quassato angulo ejusdem basilicai*tepsl-
vestiti erant^rainimedimittebat, nec etiam subtala- cvum papae quod erat inferius omnirio destrux t.
ria atque femoralia eis habere permittebat. Haec Jidem S. Pauli ex tribunali, igne de coelo tactam,
tero acta su.n.t mense Februari H Idus, anno Do- destruxit, ut etlecti plumbum conflaretur, et trabes
miriicaelncarnationisllll, ind. iv. Eodem namque visibiliter arderent ; profecto arderet lota, nisi aqua
die Dominica qua legenatuf evangelium : «Assumpsit et auxilio apostolorum confluentes populi Urbis
'Jesus duodecim, etc, et ait illis: Ecce ascendimus obstarent: monstrant indicia trabes. Benevenli bi-
Hierosolymameleoiisummabunturomniaquae scripta cipilem, sine pedibus natum [audivi] Romaein por-
sunt per prophetas de Filio hominis, quohiam tra- licu Galte vidi id quoque prodigium, Gloriosam no-
detur gentibus, et illudetur, et flagellabitur e.t eon- mine et virtute, Bonum filium, juvenem audacissi-
spuetur. » Ascensio ista descensio fuit: quoniamut lnurn, tunc gladium ferentem et hastam, in armo
Dominus a malignis perpessus est injuriam, sic et B dextro cepisse, suscipiensque eum : « Tune es ille,
'.ste a barbaris malitiose captus est. Consummata sit, nequani, qui virum meum inlerfecisti ?» et abs-
sunt in Chrislo, quia a prophetis praenuritiatum est tracio cultro de supparo quem lenuit, evisceravil;
eum passurum Hierosolymis ; in isto, quoniam jam volentibusque sumere vindictam : « Utquid ille, in-
multis. vicibus dictum eral, non iturum, si vero quit, virum nieum interfecit?» Sic pro poena glo-
iyisset,.non prius reditururo quam omnia quae vel- riose [sumpta] gloriosa mansit.
let faceret. Traditus fuit videlicet a suis et non ab 17. Anno XVIIpontificalus dicti domini papas,
extraneis : flagella multaque opprobria diu ab eis anno pacis x mense primo [id est Martio] die 2G
perpessus est. A prsedicto namque die videlicet a n mensis, die transitus Domini, iraDei de manu cali-
Idus Febr. usque ad v Kal. Maii, devotus Dei pon- cisejus de terra ascendit. Porro Urbjs praefecto de-
tifex multis affectus est cruciatibus : lamen ad ulti- functo, homines scelerati, seditipsi, prbni ad malum
mum, pro deliberalione Ecclesiae et multorum ca- privatis negotiis male, publicis pessime providentes,
ptivorum qui cumeodetenli erant, quamdam cum inconsullis Patribus primoribus, puerum adolescen-
prsediclo exterminatore pacem cpmposuit; sed rnon] tem in Urbis praefectumeligunt: cujus modus, imo
diu duravit. Q excessus hic est. Dum domi in cilicio pater praefe-
15. Discedenle igiluf eo, videlicet Henrico, Ro- ctus moritur, extra in gradibus filius praefectus eli-
mam pax rediit: non illa quam insimul composue- gitur : palris cadaver ad ecclesiam ducilur, filii fa^-
ranl, quoniam minus boni continens erat : sed ter- stus ad loca praefectoria destirialur; patri exsequise
rae pax est reddila, quia omnes possessiones B. Pe- funeris in ecclesia, filio laudes praefectoriaein atfio
tri, quas abstulerat, B. Petro sunt collatse. Viguit applaudunt; illi patrem Deorationem redditurum iri
autcm pax armis plus minus novem, posteris vix sepulcro deponunt, isli filium juraturum populo in
credenda : quam profecto vidi tantam, quanlam et ambonem ponunt et sublevant. Miserabilis casas
limidus bubulcus exoplat, et audax perhorfescit utrorumque. Et tu exsequias fuheris prp comitiis
latro, ut quisque locus depositum tueretur. Quid filii perdidisti, pater: et tu comitiorum applausvr-i
autem egregia Pisanorum industria et admirab lis pro patiis exsequiis amisisti, fiii. Concludat igitur
perlinacia per eumdem Dominum papam Balearibus qui vult, dicatque, malo patrem termihassc exitu,
insulis Efisaeet Majoricaecontulerit; quem appara cujusin morle uxor gaudeat, laetetur iilius, domus
tum, qUas copias supplementumque quemve lega tota exsultet filium principiis inchoassenequam, cu-
tuin ipsi habuerint, quo consule, sub quo imperator us in comiliis mater laceratis crinibus plaugat, fi-
militaverint, cujux vexilli indicia seculi fuerinl, " lius scissis vestibus gemat, tota domus tristetur.
quisve eorum fortiter [fecerit], quot navibus et 18. Turbavit dominum papam totamque curiam
quomodo ierint, quid naufragii ijuidve laboris in simul et palris mors et excessus fiiii. Initoque con-
reficiendis ratibus passi sint; illud etiam gloriosum silio: « Quia noslra, inquit, anle tempus occupant,
admirandumque subsidium quod non desperaverinl; merito et non sua in tempore perdunt. VadeP. [Pe-
qiioniodo etiam evulsis captivis, direptis spoliis, sub- tre] et te Conslantine, et ex omnibus quse ad praefe-
vcrsis urbibus victores redierint, quia digno volumi- cluram pertinent, ad curiae eommodum, in tesli-
ne comprehendere disposui, suo loco et suo tempori monium hujus nostri venerabilis diaconi, te inve-
distuli. stias. Parui jussis : in reditu tumultum insidiasque
16. Hujus temporis prodigia. Apud Mamistram in domini papae uecem persensi:. hrnvidi auxiliis ia
terrsemotus muros omnes domosque subvertit, ma- suLsidiis positis, loco ac tempore egregie facturus :'
joremque partem hominum ruina involvit; quam deinde sic sib.i adfuturum fore denuntiavi.» Jamquo
dum miles quidam fugere nititur adAntiochiam pro- ille, cumtumultu populi plebisque, Constantinianai
psrans, subito hialu tefrae cum equo absorptus, basilicae limen pede tetigerat; cum subito oleum
friu»est sepultus quam mortuus. Jbidem alio hiatu consecrandum in chrisma, jam infectum balsamo
23 PASCHALIS II PAP.E 24
confectumque, iraclo vase, diffusurii est. Turbafi A j 20. Hac spe boni auxilii'nostri securi, ad con-
Patres, mirari dominus: nec credebant prodigium, grediendum cis Tiberim copias exponurit: praesto
eo quod in prbsperitate positi, nullius periculi ca- fit praelium ; et quasi Urbis totius milites cum rio-
sum adfuturum timebant. Ac iterum alio oleo con- stris haereditaviis paucis belli fortunam sortiri de-
feclo,.dominus pontifex, ad exsequendum lanlae so- buissent, magno ausu, sed subito nostri victores,
lemnitatis mysterium, ad allare ascendit. Jamque ex illorum alios ad jurisjurandi religionem in receptio-
tribunali sede orationem, « Deus a quo et Judas nem domini reversuros astringunt, alios et ipsum
reatus sui pcenam ellalro confessionis suae prae- puerum secum capllvos ducunt; Jam nostri ad
mium sumpsit, t incoeperat; cuni illi puerum scis- Fumonem properantes Albam iransierant; Jam ter-
sis vestibus, inter altare et tribunal, sibi opponunt, ram Plolomaeiuti secufi, molles, dissoluti, inerirics
confirmari eum in Urbis praefectumpetunt. Cumque iutraverant; Algidum jam deveneranl: cum Ptolo-
ut ejus domini moris erat, ob incoeptum oflicium maius venieiis in eos, ct captos abstulit, et capien-
respondere difierret, irasci illi, magnis acelamare tes cepit, non veritus dominum papam, ob noviler
voeibus, Deum sibi testem facere, in vota jurare, ni susceplum beneficium tfiplicata jurisjurandi' reli'-
responderit; aliterquc si senserit, atrocis fati mise- R gione. Ilac Plolomaei perfidia iii exemplum susce^
rias eo die visurum. Tandem dominus : « Quid, pla, perjurii contagium omnes fere infecit, adeo ut
inquit, confirmari eum in praefectum pelitis, quem ob participaliohem consorlibus sceleris, in Urbe et
nec nos digne dare, nec vos bodie honeste petere caeteris hinc inde, perjurium nee infamia-nec cfi-
potestis ? cum vos hodierni funeris exsequiae a co- men haberelur. Exsecrabile dictu! hofribile auditii!
roitiis merito subtrahant, et nos solemnis diei chari- Iloc ausu, hac indulgentia criminis Savminelum,
smata ab hujusmodi juste removeant ? quibus per- Nymphas, Tiberiam, et onuiem Mariiimam enoimi-
actis respondebilur digne. » Et illi: i Pro velle no- tas defeclionis involvil, simul et tolam Urbem : vix
slvo nos dispositis utemur ; > tuniulluanlesque uiius in multis, quem faetioiiis reum vel dicla vel
discedunt: fecissentque dispositis viam,'nisi eorum, facta verosimilibus indiciis non demonslrarerit.,
quaeira tumuerat, nostrarum copiarum timore encr- Ebullire tota machinis et tormentis, ea parle qua.
varetur audacia. Capitolii rupes sedibus Petri Leoiiis immihet conti-
19. Die altero, die Parasceve, cum omnium ei- gue; ordinans quidquid armis, igne, manu infsrri:
vium hujus Urbis, maxime vetusti moris sacra de- poteral: invidia magis quam ralio molliebaluv :.
votio per loca sancla, per marlyrum coemeleria,per factumque ut solus ex parte patereltir in toto, quid-
votiva soleinnia, pedibus discalcealis in Urbe subur- quid undiquc ab omnibiis poterat conferri in uiuim.
p
biisque cpnfertim diffunderetur; illi simplicem po- Hujus tameh iriipetus fliictus coepit tandem detunic-
pulum plebemque in factionis sriae charybdim sub scere, vel divinis operibus, vcl rusticanis, pro nia-
armis jurare compellunt: itidem die magniSabbati, turilate illius temporis, omnibus fere instaiilibiis ;,
die Paschalis gravius. Secunda feria eunti domino ipsa etiani cuiia, ob inipatiehterii in locis istis aasla-
adbasilicam B. Petri, juxta radicem pontis Trajani, tem, in Campaniam Marilimamque secessit.
cumtumultu se puer ilie opposuit, confirmari pe- 21. Allero namque anno rex Ilehricus in Italiam;
liit. Quod quia adeptus liou est, sequentis familiae rediit, manifestus hostis Ecciesiie, lahioque infestibr
alios coepit,,alios affecit injuriis. In.redilu, coronalo bonis ac reiigibsis, qiiahlo behignior malis seditio-
domino papa, ut ejus diei mos est, et Patribus so- sisque. Hujus consiliafii familiafesque, abbas Far-
lemniter pr.ocedentibus in curiaih, et Capitolio, strc- fensis, qui ob sacrilegiuin factioriemque ab Ecclesia
piiu, clamore, lapidibus eos prosequuntur. Nec ad- bis ter ih capite damriatus, Joarihes maledictus,
huc saiis : delegant post eum, nec antea vestes sa- Plolomseus, liorumque fautbres. Tunc simul atque
cras euin cxui Iicuit, quam respondere opofluil, sc- Latium intravit, R. Petri fidelibus bellurii injecit.
quenti feria vi de confirmatione communi consilio Magua conatus est, famosa fecit, sed parva.Ob hii-
deliberandum. At ille non conteritus lermino, eo die; U jus victoriae glortam quam feceraf, videlicet quia
quae restabant prsefectualia, a quibus potuit, in se1 apprehenderal quaedain castva, populus plebsve Ro-
compleri fecil. Feria vi intantam exarsil audaciam,. niana triumphum sibi iifstituit; Cbroriata Urbei fex.
uteorum domos subverteret, quorum religio fideii el regina per medium : ihagnus apparatus, parva.
in dominum papam perfide agere noluisseLProvi- gloria. Huic nullus Patrum, nullus episeoporurii,
dens autem dominus huic ruinae absque multa caedes nullus calholicus sacerdos oceurrit : fit ei proccs-
resisli non posse,. in Albam secesstt. Furor illius> sio, empla pptius quariviridicta. Iturus ad basilicam
fautorumque in ecclesiam et domuni Petri Leonis,, S. Petri riavi-tr.ansivit, hoii poiite; Trajeclus covb-
quse illam tueri videbatur, omnino conversus; nec navi petiit : respondetur, iii ea liasilica a papa vel.
posse pati nisi reversb eo siiorum fulciretur auxilio. Patribus coronandus covonari debet, alitef ncquit. •
Reversus lanto copiosius principibus euf iae largitus; quod si velis, abeisifore pelendum.;Fit consultuiri
esl munera, quanto laboriosius suis bellicis.sudori- delegat iii h.uhc modum; r • -.
l)us pvo se subjiciendos fore cognoverat; Ptolpinaeo ! 22. « Si diviniius daium fuisset, Patres conscri-
Ariciam, cseteris aurum, argenlum, alterius supel- ' pti, rerum publicarum statum digno niodcvamirie
lectilis copiam. gubernari, dignaque reverentia earum rectores aller.
25 VITA. 26
ab allero prseveiiireritur, pax foret, nec pontificali-i- A
t effectus, per biennium, extra Ecclesiam propviam,
Ims obesset orbis imperator, sed alter alterius glo- i- opulentissimo cultu el regio, hac et illac molliler et
ria fulcirelur, gloria alterius gloria utriusque foret;; dissolute vagabalur, ante corpus B. Gregorii coro-
et robur utrorumque, amorque utrorumque, timorir nari se fecit, sicque ab Urbe comitialus abscessit. In
omnium, totaque se converteret civilas ; nos Pa-i- itinere erat : aeque distabat ab Urbe el Sutrio : au-
tres, nos consules, nos primores, nos omnes boniss divit principem Apulise cum expeditis equitibus
Urbis et orbis intuerenlur, Gothi, Galli, Hispani, i, Campaniam intrasse, Pillumque ob defeclionem ab
Afri, Graeciet Latini, Parlhus et Indus et Arabs autit illis depopulari. Fit consilium eos vel amoveri posse,
timerefil nos aut diligerent. Nunc autem, cum secuss si anle diem a regio exercitu incaulis subveniatur;
agitur, fit aliter : dimissis caeteris, invicem angimus,:, Nec mora : lotum robur belli cum agilitate eo de-
invicem angimur; ab omnibus merito haecpatimur,•, stin3t. Et quidem succederet voto, ni qnaedam nobi-
inalediciriiur, exterminamur. Convertimini igitur, ett lis matrona ex Plumbinaria, dum sic properantem
mei, licet peccantis, votum correctionemque susci- exercitum vidit, periculum quod timebat accito ve-
pite; ne^ dum per vos in me rigescit justitia, mulli-- redario adfuturum principi annuntiaret: sicque dum
plicatis seeleribus in aliis, sine me qualiter. rige- cavit uni, providit utrisque, ut duo tam ierpces
scat non habeat. Ecce a patre Romanae Ecclesise eBI exercilus, jam fere contigui, alter, in vicum Mau-
doniinb papa e Galliis in Urbem coronandus ad- rilii, in Acutsearcem hidemnis se alter conferrent.
verii: eum abesse ininforluniis meis reputo : nunce 25. Dominus papa celebrato concilio, quod in
autem a vObis id exposco. Tantoque id recipientii partibus Apulisecongregaverat, rediens in Campa-
fiet gratius, quanto ut id mihi fieret gravius elabo-- niam, Pillum Pillanumque in Marilimis, el oppldum
ravi. Soient accuralius excolere homines, quod1 S. Silvestri in sui ditionem convertit. Jamque au-
diuturnis qmesilum periculis adinvenitur. Sit pax. tumnus instabat, cujus calore velaeslu exterius con-
Et quidem erit, si velitis. Sine crimine loquor. stipatus, interius dissolutus, uti seriexet qui eral in
Profecto sedafis ventis, quiescenl maria. J Hsee 3 castris debilior, in Anagniani se convertit: bicque
rex. adeo infirmitas eum oppressit, ut qui aderant medici
25. Ad haecEeclesia quaeerat in urbe : «Inhone-. morti eum magis quam vitse adjudicarent. Sed au-
stum satis avbitramur ac indignum, rex, ut ali-. ctor vitse Deus vitam ejus produxit in longum , et
quando nos dulcibus diclis convenias, quos fellitisj dum dissolulis interius membris compaginis solidi-
aclibus in dies circumvenire [non cessas]. Credisne; latem injecit, exustis exterius fonienli robur diffudit:
eredamus, rex, te ad poenilendum salisfacturumque. r,J factumque est ut qui anle in lecto alterius auxilio
advenisse; per quem acerba ira continuaque inii- . suspensus vixsedere poterat, postmodum ante allare
ptiones barbaricas, rapinas sacrilegas, ordinaiioiies; per se erectus missarum solemnia celebraret. Hac
exsecrabiles, exordinaliones impias , seditionesque. valetudine venit in Preneste, et B. Agapiti ecclesiam
assiduas coriffari fierique cernimus? Simul ac La- ibidem dedicavit. Nativitalis Domini vigilias Roma1,
tium iritrasti, rex, B. Petri fidelibus bellum injecisti: Ordinis missas et maiulinum post missam, ct ite-
si nonsuccessit voto, id [debemus] Deo, non regi. rum missam processionemque, cum omni voto et
Age, quisurit proquibus agiluv? Abbas Farfensis et solemnitate ei diei debita, Oclavas ctiani et Epipiya-
Ptolbmseus,ulerqiie anatliemalizalus. Qui sunt con- nias devolissimc celebvavit: el data licenlia legatis.
tra quos agitur? RB. Petrus el Paulus. Quibus locis; Constanlinopolitani imperaloris, quos ibidem rece-
ajitur? Irieorum patrimoniiSi in domo propria. perat, deliberaturus B. Petri basllicam, in tanlis.
Oblitus horurn, fex, illis ducibus audax audacter hostibus Romam in porlica [id esl lectica] vc^iit-
ecclesiani B. Petri intrasli: quibiis clericis [comi- Ob cujus inopinatum advenlum subilunique tantus.
tatus], quibus Patribus, cum quibus episcopis ? lerror Ptolomaeum et prsefeelum irivaserat, utante
Quomodo silendum, quomodo agendurn est? Adde, alter quam nollet dominus papa pacem dave, pate-
qui sunt, qui nunc ante ejiis fbfes excubant: nonue rj D ret quod desperans de gralia, dimissis penatibus, in.
seditiosi, nonne hseretici? Heu! heu! Expulsis C.a- urbe latitare pararet.
tholicis reverendam cunclis populis B. Petri eccle- 26. Jamque bonus pontifex ad perficiendum quod(
siam per te hsevetici occupant. Haeccine est via illa, incoeperat, machinas et tormenta et quaequeneces-
rex, qua poenitens veniam merearis? satisfactio, sariabello, incredibili agilitate, pevbiduum pev suos.
qua Ecclesiseconfofirieris? pax, qua bella quiescanl, parari fecerat. Vicisse eum [polius] diceres quani
seditiones cessent, venti sedentur, mare detunie- victurum. Sed dum quodvoluit fecit, Dominus vi-
scal? Profecto nisi conversus, immemor mali, aliter tam ejus, quam ob graliam distulil, ob debitum ter-
cum Deo senseris, rex, aliterRex regum cum rege minavit. Biduo post reditum tantoarctius ob laiiorem
sentiet Deus. Comitiari cum excommunicatis, rex, itineris populique frequentiam irifirniitas convaluit^
Bosti nos nee debere nec pos>e; eo maxime cuni iquanlo remissius ob quietem assiduitatis ampenita-
, contremiscat cpmitiis tuis interesse secuhdis, qui- tehique obsequii ante defecerat. Vir sanctus morie-
cunque nostrum inlerfuit primis. » batur et operabalur. ConvbGatisPatribus, utihcon-
24. Diffisus hinc rex, accilo Mauritio Bracarensi stantia! fidei et sinceritate veri eum sequerentur, in
archiepiscopo, qui ob superbam levitatem curialis junxit: ,' in cautela doli ab iiis qui intus forent eX
27 PA8CHALIS II PAPA.. SS
exlra, In exsecutione Giberlinorum et enor-mitalis ,A mirifico opere sculpto, xi Katendas Februarh col-
Teutonicae : ut invicem se diligerentet inviceni idem locatus. Qui beatissimus qriam plures feeit ordina-
dicerent, et ipsum verum quem diligerenl Deum in tiones per diversosmenses,.presbyteros L, diaconos
omnibus tenerent. Post hoe unctus oleo sacro, facta xxx, episeopos numerp =centunr,. consecravit eccle-
confessione, peraclis in eo omnibus prout decuit sias xx, Romaeecclesiam S. AdrianiinTribus Fatis,
sanctum, psallendo cum psallentibus, nocte media, II anno sui pontificatus, dedicavit, et ecclesiam S.
ut qui de tenebris properabat ad lucem, senex ho- Mariaein regione Areolae, in Ioco qui vocatur Mon-
nestus, imo ipsa honestas, cafnis debitum sOlvit xv licelli, similiter consecravit. Vefum etiam ecclesiam
Kalendas Februarii. SS. Quatuor Coronalorum , quse tempore Roberti
27. Corpus ejus balsamo irifectum, etut ordo ha- Guichardi Salernilaniprincipisdestvucta erat,,a fun-
bet sacris indulum vestibus, cum obsequiis debitis damenlis refecif. atque consecravit; anno pontifica-
et honore digno, cum frequentia cleri et populi, rion tus sui xvii,- mense Januario, di.e xx. Celebrayit
cuilibet lanta gleba deportanda imposita est, sed ab concilium apudGuardastallum in Longobardia, aliud
ipsis Patribus honorifice est deportata in basilicam apudTrecas civitatem inFrancia (9). Postea defuu-
Salvatoris, in sede propria, in patriarchio, in dex- g cto eo cessavit episcopatus dies ni
tro latere templi, in mausoleo purissimi marmoris

(9) Maileacense Chronicon duorum ex prsedictis calamitosissimsenoslree aetatis !Et r.ursum:.< Annp
conciliorum meminit; primo, « Anno 1107 apud 1116 Romflefuit concilium, quod tenuit ftovissime
Trecas in Francia fuit concilium, quod tenuitPa- Paschaiis. » Et : « Anno 111$, xn Kalend. Fe-
schalis papa, in quo decrevit ut per nullam guerrarn bruarii obiit Pasclialis papa, et successit ei Gela-
incendia domorum fierent, nec oves aut agni cape- sius. » Sepulcri iu Laterano positi meminil Caesar
renlur. » Utile et Christiauae mililiae legibus dignum Rasponus, eique locum assignat versus oratoriuiii
decretum, sed heu! quam alienum ab usu et praxi S. Thomse.

LAUS METRICA PASCHALIS II PAPJl

AUCTORE MILONE CARDINALI


S. ALBINI ANDEGAVENSIS MONASTER . MONACHO. ^

YoyagelitUraire de deux religieux Binidictins, tom. II, pag. 24.,.,


(Dom MAHTISNE,

Magniftcandus et omnicbiendus ubique timendus, C Si de Parnasso transferret carminaNaso,


Juslitiae fidem qui Petri continet aedem, Magnificandus ut es, vix dignum.laude sonarent ,
Nomine Paschalis venerandus vir speeialis, Nobilitate tui generis nimis es specialis, 1
Lux, decus Ecclesise, caput orbis, imago Sophise, Moribus et vitajriagis es quam pontificalis
Examen juris, pia forma sequenda futuris,. Roma caput mundi si praemunita fuissel,
Cujus ad adventum terror fregit Beneventum. Sedis apostolicaelibi pridem jura dedisset,
Sit per eum salvus quem Virginis edidit alyus. Justitise legi tua vox nihil ante tulisset.
Si genus et speciern dialectica cuncta novaret.t In Samio summo bivio sic vita regatur. -
Magnus Aristoteles si scire suum repararet, Ne leve lseva levet, levitatem dextra sequatur.
TulliUs el Plato si surgant fonte renato;

NOTITIA DIPLOMATICA.

'Philippus JAFFJJ,Regesta pontificum Romanorum, pag. 47*LV ': : n

+ Paschalis II bullse Incarnationis annos vulgares, Florentinos, Pisanos passim prajoent;. moicuonenj
habes plerumque Constantinopolitanam, aliquoties Pontificiam. Nonnullis anni 1111.bullis apppsili sunt
siiini imperatovis (517,318). •"„ ',-'»« ,* ,-,- lt>4,-<ariQ
Dictum Paschalis hoc est: VEHBO DOMINI COEHFIRMATISCNT(27, 46, 47, /0, 111,143,-14;, •cn &»%
$30, 231, 248, 538, 557, 367, 377).
29 NOTITIA DIPLOMATICA. 3t?
Siibscripserunt.:
Ep. Albanensis Walterius . . . a 14 Apr. 1100 ad 20 Nov. 1100
Ricardus. ... a 14 Febr. 1102 ad 25 Febr. 1114
Vi««/is . . . . d. 21 Dec. U16 ,''.-
t Ostieitsw Oddo ..... a 15 Oct. 1100 ad 20 NOJD. 1100
Leo ...... a 13 Feor. 1113 arf 5 Ju/. 1114
i Porluehsis Petrus a 15 Febr. 1113 ad 22 Dec. 1116
> PraJiiesfinus Jl/i/o. ..... a 15 Oct. 1100 «rf 20 Nov. 1100
Cot/ro . .... d. 14 Feftr. 1102
Cono. . .... a 13 Febr. '1113 ad 22 Dec. 1116
» Sabinensis Crescenlius . . a 11 Mart. 1102 ad 21 Dec. 1116
» Signiensis Bruno .... a 10 JVo»; 1100 ad 2 JVou. 1106
.» Tusciilanus Joannes .... a 15 Oct. 1100 ad 20 Jt/arr. 1105
Presb.card.tit. S. Anastasim Joannes d. 20 Jl/arJ. 1105
Boso d. 24 Mart. 1116
> » i 6. Chrysogoni Bernardus . ... d. 14 Apr. 1100
Gregofius a 15 Febr. 1113 od 17 Febr. 1113
» > > A. Clementis. Anastasius . . , . a 11 JJari. 1102 ad 24 Jl/arf. 111(5
» » > S. Damasi Zfrstts (Riso) ... a 20 Mart. 1105 ad 1 Sept. 1107
» > > S. JEuseMi....... Robertus ..... a 15 Ocf. 1100 ad 14 Apr. 1109
Joannes d. 25 JVow.1116
» > > S. Laurentiiin Damaso Deusdedit . ... a 21 Dec. 1116 ad 22 Ztec. '1116
> > > S. Lucince ...... . Landulphus. . . . a 2 JVOD.1106 ad 1 Seot. 1107
G. G rf. 23 JVow. 1116
i > t S. M&riastrans Tiberim Petrus rf. 15 Feur. 1113
> > S. MdrlinielS.Sitveslri Diviso (Dunzo). . a 24 Febr. 1107 ad 1 Sepf, 1107
> > Equilii Dinizo (Amizo). . a 24 Mart. 1116 ad 25 JVou..1116.
> > S. Pelriad Vmcula . . Albericus. .... a 15 Oct. 1100 ad 20 JVou. 1100
> > > S. Praxedis Desiderius .... a 23 iVov. 1116 ad 22 Dec. 1116
Card. et al>ftas(Casinensis) Odorisius d. 10 JVOII.1100.
Card. S.Balbinm . .... . Guido d. 21 Z)ec. 1116
» S, Cceciliai Joannes a 5 Jul. 1114 ad 22 /)ec. 1116
' »» S. Eudoxia; Benedictus. . . . d. 25 Feur. 1114
SS. Joannis ei Pauli -. Teuio (Teuzo) . . a 10 Nov. 1100 ad 14 ATow.1100
> S Mar«;..'. . . . . . Bonifacius .... a 21 Dec. .11.16,«d 22 Dec. 1116
> SS. Marceltini el Petri Raynerius . . .' . d. 25 Febr. 1114
> S. Priscm. . ..... Romanus a 15 Jl/ai. 1101 ad 25 Febr. 1114
» S. Puslentianai. .... Conradus d. 25 Febr. 1114
> S. Si/restri ....'.. Benediclus. . . . d. 15 Mai. 1101
V S. Xisti ........ Petrus d. 15 Mai. 1101
Diac.card. S. AAxiani . . . ... . Pefrus «21 Dec. 1116 ad 22 Z>ee. 1116
t > S. 'AnaeK ....... Berardus «24 Febr. 1107 ad 1 'Sept:- ii»V
Gregorius. . ...a 23 iVov.-1116 ad 22 J9cc. IIIS
» > SS, Cosmmet Damiani Petrus ...... d 24 Mart. 1116 ad 22 JDec. 1116
i » de tit. Cosmidin .. .... Joannes. ...... a 24 Fefrr. 1107 ad 25 Ju/. 1107
» » S. Georgii. ...... Rossemannus . . . a 21 Dec. 1116 ad 22 Z)cc. 1116
» > S. Lwcia; Joannes a 24 Jtfarf. 1116 ad 22 iOec. 1116
> » S. Maridt- hi Aquiro.. Comes a 21 Dec. 1116 «d 22 JDec. 1116
» ^ i». .-. S. Mariai (in vialata) Romoaidus.. ... a 15 Febr. 1113 ad 24 Jl/ar^ 1116
».»...- S. Mariw uoviv. . . . Paganus ..... a 10 JVov. 1100 ad 20 JVo«. 1100
» »..."' S. Nicolai Vgo . . ...... d. 5 J«/, 1114
t t. SS. Sergiiel Bacchi . Aldo d. 24 Mart. 1116
» » S. Viti .,:. ... . .... Leo ........ d. 24 Mart. 1116 ^
» » Boso.. . d. 15 F'cftr. 1113
> Jonutlias, Gregorius. d. 15 Feir. 1113 ,
> » Pctim d. 23 iVoti. 1116
Scriptse bullae sunlp. ni; > v
JPe/ri notarit regionarii et scriniarit sacn vulalii (8,19,59, 40, 45, 46, 47, 48, 50; 51, 56, 66, i)7, £r.
70, 77,111).:
Pyderii (Petri?) regionarii' et referendavii sucripulatii(Tl).
Joannis scriniarii regionarii et notarii sacri patatii 18, 90, 91, 92, 147, 148, 161, 276, 289, 517, 345). \
litxinerii sciiniarii regionariket notarii sacripalalii (96, 110, 118ois, 119, 123, 124, 157, 159,141, 143,
152,156,162,166, 167,174,182,, 186,253,. 255, 258, 270, 275, 278, 280, 285, 290,299, 358.
3.44,.589),.
sacri palatii (550,351, 356, 366, 367, 581),.
• Grisogomnotarii
Gervasii scriniarii regionar.iiel nolariisacri.palatii (380,.421, 440).
Dalaep.m.
DocibilisS. Zt. E..diaconicardinalis (3)..
Joannis S. R. E. diaconi caydinalis — ac bibliotliecarii (bullos 186, quarum prima esl 8, vltima 496).
Joannis S. R. E. diaconijiardinalis ac bibliolhecariivice domini Friderici archicanceUarii et Colonientii
archiepiscopi (517,. 318).
.Lanfranci scripioris sacri palatii (14).
' Leonis scriptbrisvicemcancellarii
fl 8, 19).
Equilii agentis (82, 84, 97,101 bis, 110, 143, 148,209).
Galleri R. E. diaconi cardinalis (&>, 84 bis).
Leonis S. R. E. diaconi cardinalis (261, 263). .';
31 PASCHALIS II PAPJ2 32

PASCIIALIS II

fiOMANI PONTIFICIS

EPISTOL.E ET PMVILEGIA.

J ^ A Primalum ei superAquensemmelropolim, et quid


Ao Hugqnem abbalem Ctuniacensem.— Vrbani ovt- quid dignilalis vel honoris Narbonensis Ecclesia
tumet suam ipsius electiqnem significat. habuerit,-ipsiinconcnssum confirmat.
, (Anno 1099, Sept. 10.) . (Anno 1099.)
Annal. Bened. V, 407. Dom BouQUET,Bectte)7., XV, 17.]
[MABILL.,
PASCIULIS PASCHALIS cpiseopus, servus servorum Dei, dilecto
episcopus, servus servorum Dei, reve-
rendissimo fratri HUGONI, Cluniacensi abbali, salutem in Christo fratri BERTRANDO, Narbonensi archiepi-
etaposlolicamiienedictionem.. scopo, perpetuam salutem in Dohiino.
Domiiiiet Patris nostri Urbani papae doctriiia et Quod apud Ecclesiam Petrus in sua verissima
vita quam sancla, quam grata Dep exstiterit, exitus pvofessionepromeruit, curii a Magislro et Domino
pj-ofectomelior, et ipsa [totius Ecclesiae]prolestatur sibi dicitur : Tu es P.elrus,~-etsuper hanc pelramwdi-
tristitia. Unde et nos,et vos omnipotenli Deo com- ficabo Ecclesiam meam, et quod doclor gentium
inunibus votis dignum esl gratias agere. Sciatis Paulus ecclesiarum omiiiuru sollicitudinem in se
autein ejus obitum iv Kalendas Augusti completum, habere professus est, hoc notrs, licet indignis, eo-
lotius urbis Roinanse luctu et tristitia celebralum; rum vicem in Ecclesia Dei retinentibus, ab ipso
die vero post ejus transitum xvi nos, licet indigni, 11B. Pelroper clamantem [f. Clementem] concessum
totius cleri el catholici populi assensu in ejus locum et credimus et eoniitemur. Quia igitur Ecclesiaruin
suffecti sumus. omniumcura nobis coinmissa est, dilectioiieri'1tjiani,
; • II frater in Chrislo charissime, instanter aamoneRiiis
ul in Ecclesia cui largienleDomino praesides; docro-
Rescriplum ad Pibonem episcopum Tullensem. —
Monachis Calmbsiacensibus asseril allare parochia- rem veritatis in omnibus te exhibeas et 'rectbrem
lis ccclesiai, o Pibone donatum. justitise, non despicias in judicio personam paupe-
(Arino 1099, NOv. 19.) rum, nec cousideres vultum potentis; judicium tibi
[MAETENE, Thes. Anecd. III, 1171.] semper cum misericordia, utseveritas justitiae freno
PASCUALIS episcopus, servus servorum Dei, vene- misevicordise, et humilitas misericordiae vigore ju-
rabili fratri i :IONI, episcopo Tullensi, salutem et stitise temperetur. Super gregem tibi commissuin
apostolicaih benediclioriem. continua sollicitudine vigila, ut uec lupus rapiat, nec
Sicut maluni prohiliere eum pOssumus, ita bo- latro perdat. Quse dispersa sunt congreges, et con-
num cum facultas esl, aiictore Deo, cohfirmare de- gvegata quae fuerint intemerala conserves, et talem
bemus, idcirco petitionem tuam, charissime fraler te in omnibus in grege Dei exhibeas , ut pastor vi-
Pibo, Tullensis episcope, clementer accepimus',et.do- G dearls, non mercenarius. Nos quoquevenerabilem
nura quod Calmosiacensibus fratribus tua liberali- Navbonensem Ecclesiam, cui Deus benignitate te
tas contulit, litterarum prsesentium auctorilate fir- . pvseessevoluit, apostolicse sedis auctorilate niuni-
mamus : slaluimus enim ut altare illud parochialis mus. Statuimus enim.eidem Ecclesiae tuaegue. fia-
ecclesiae,quod ad usus eorumdem fratrum contu- ternitatihas civitates, Tolosam videiicet, Carcasso -
listi, firma semper et immobili slabilitate in eoruiri nam, Elnam, Biterrim, Agathem, Magaloiiam, Ne-
ditioiie'permaneat,elquemadmodum liacteiius pre- mausum, Euticam, Lugdouvem, debitam semper
sbyter qui ecclesiam habuerat, de manu episcopi exhibere obedienliam. Prseterea primatum Aquensis
altare susceperat, sic deinceps qui eeclesiairi habere metropolis, quae est Navbonensis secunda, et qpid-
voluerit, a manu Calmosiacensis abbatis altare sus- quid dignitatis vel honoris eamdern Narbonensem
cipiat.Quisquis vero idem donum a Calmosiacensis Ecclesiam ahtiquitusjure habuisse constiierrt.; nos
mouasterii possessione subtrahere vel auferre ten- quoque prsesenlis decreli pagina inconcussuni et
taverit, aposlolicaeultionis gladio feriatur. inviolabile perpetuo maiiere decrevimus, et in om-
Data Romse tertio decimo Kalendas Decem- nibus locis Ecclesiae tuae carionice; subdiiis, sive
bris. .^ monasteriis, sive-ecclesiis, canonicum ]us\:obtinere-
III. tibi firmamus; salvo canonico ju.re aliarum eccle-
Ad Bertranaum Narbonensem archieptscopum. — siarum. Quid autem oneris tibi imponat, ipse per-
EPlSTOLiE ET PRIVILEGIA. 54
55
mise- A . V.
pende; oporletenim teesse castum.sobriuni, et pppulum Compostellancv Ecclesice, de
ricordise, oralionibus intentuni, in eleemosynis pro- Ad clerum eodem.
digtim, in praedicatione non tacitum, in hospitali- - -
•; (Annoi099VDec.29:)
tate praecipuum, necessitatibus fralrum compatien- '
ubi si(pra,'p.'26.;]
his noveris, [FLOREZ,
tem. Haecel plura similia, quse ipse PASCHALrs servus servorum Dei, clero
con- episcopus,
frater charissime, le diligentissime observare et populo Composlellano, et ejusdehi provincise epi-
venit. Sic itaque agendo, videris quod flieeris. Si salutem el apostoiieain benedielionem
vio- scopis,
quis forte temerarioausu hujus privilegii jura Quantis jani diu calamitatibus pro pastoris absen1-
lare tentaverit; sibis vel ter admonitus emendare
a cor- tia B. Jacobi faligetur ecclfsia, Hispaniarum angu-
contempserit, sive clericus fuerit, sivelaicus,
lus jam nullus igriorat. Unde catholicorum omniurs
pore et sanguine Domini dicirrius esse removendum.
mater Roitaua Ecclesia tanti membri, quod in cor-
Amen, amen? ameri. suo prseclarius gestat, dolores diutius tolerire
pore
Datum Romse per nianus Docibilis, sanctse Ro- non palitur. Igitur apostolicae sedis praeceptas et
manaeEcclesise diaconi cardinalis, annp Dominicae sjTiodalis collegii, quod in vestra provincia per ejus
Incainat. 1099, indict. vm, domni Paschalis II papse T. vicarium pro eodem negofio eelebra.tum esl, geslis
anno primo. diligentius requisilis, ex pleniori fratrum jiostro-
IV. rum sententia, sancto ut eredimus Spiritu dictanle,
— decrevimus S. Jacobi .Eccjesiam tanlis calamitatibus
Ai Hildefonsum Hispaniarum regem. Didacum
absolvendam. Onini igitiir ambiguitate seppsita.
"(Pelaiz) ab ecclesia S. Jacobi Gompostellana cano-
hice remolum esse. omni spe seu ambitione quam post deppsitionis suas
(Anno 1099, Dec. 29.) synodale ju.dici.um:frater noster Didacus ex aposto
lieae sedis miseratione gestabat, oblata, perspnam
[FLOREZ,Espana sagrada, XX, 25.]
etreligioni ac regimini congruam episcopali Com-
PASCHALIS episcopus servus servorum Dei, cha- Ecclesise festinantius. eligere, et conse--,
rissimo filio ILDEFONSO, salutem postellanse
Hispaniarum regi, crandamad nos dirigeve festinate. ', v .'. .-'
et apostolicam benediclionem. ..Datum Laterani IV. Kal, Jan,
Petitionem tuarn pro B. Jacobi ecclesia benigne
. vi..-" :,'
suscepimus, tum quia et rios Ecclesiae ipsius gravi- Godino onlano interdicit sub excommunicalionis
icr delritionem condolemus, tum quia eo te filium bona sibi vin-
poena ne Brundusini eviscopaius
"" ;
Ecclesiaecatholicse ducimus loco, ut in his quav r dicet. , "
L •••'.•
jusia sUnt, quseque morlalium cuilibet annuenda, (Ahnol099.)
te potissimum admittere debeamus. Recensitis igi- [UGHELLI,ltdlid sacia, IX, 31.]
tur domirii praedecessoris noslri Urbahi sanCtseme- PASCHALIS episcoptis, sei»fus servoruni Dei; Go-
morise litteris, fratribus etiam qui in legali ratioci- DisoOritano, salutem et apostolicani benedielionem.
naliorie eidern domino nostro Uvbano adfuerunt re- Valde riiiramiir te iri tanta' prorupisse ;et perma-
quisitis, patenter constitit confratrem hoslrum Di- neie insania, ut Brundisiui episcopatus bona tua;
dacum, quondam Iriensis Ecclesise episcopumjuste proprielati vindices. Uride mandamus quatenus si
et canonice ab episcopatu semolum, quamvis ei riOs diligis, et beati Petri gratiam liabere desideras,
dominus noster Urbanus officium episcopale permi- ab hac desistas irisahia, alipquin noveris te.cpmrou-
serit, si quando a vacanti eyoearetur Ecclesia. Pla- riiohe privari. Brundhsinaeenim Ecclesiae Orilana
cuit ifaque ufiiversis qui nobiscum convenerant subjacet. Indeintei eas nullum denet essedivor-
• ,! '•>" .."'''" •
fratribus, eertum tantisvarietatibusfinem imponere, tium, etCi
ne ulterius oecasione ejus B. Jacobi destituatur ec- :";VII'" ;:;';'' '.
clesia. Omni quapropter ambiguitate seposita, per- Ad Gebhardum episcopurri Consianiiehseni.
: r "
sonam et religioni et regimini episcopali congruam t> '; (Anno 1100,Jan. 18
.
largiente Domino apud Compostellanam B. Jacobi '' [JAFFE, Regesta pontif. Rom., ' 479, ex '' schedis
ecclesiam eligi,et ad nos cdriseerandam reduci prse- ••" Pertzii.] ". ; ;;'':
cipinius. Porro pro supra npminato exepiscopb G[ebliardum'], episcopuin Corisiaritieftserri liOrla-
Did.ieo benigriitatem tuam rogamus, ut in regni tui tur, ut opportuneimforlune argnal ebsqui d v&ritate
collata diviiiitiis latitiidine tantum ei honoris con- duditum averiaht. Deiride respohdet1° elericis"qui
feras, quantum ejus sustentatiohi possit horieste ad divina offieia laicos excommunicatos noh->sp'6nte
suflicere, Statum nostrum plenius ex legatorum re- admittant, nori videri propier iiifahtes baptfyaWos
latione pereipies, et quo modo, quo habitu aposto- clirismaiis participalionem denegahddm, nisi'forte
lica sedes agiteiur agrioscesiTu autem Cum eccle- baptizalorum susceptores" oriihino excommuhicdtos
siae membra diligis,illaih ut caput diligere, adjuvare esse consliterii;%° virUm itlum,' qui dbbriivumfitium
ef honorare rion cesses, oihnipotens Dominus suo cumuxori solus ddesset, iristahie iriortis. driiculS,
ieambre acceridat,iiostium siioriim victOrem faciat, baptizare eompulsiis sif, heqiiaqudrh pfopter Iiqc db
r.l).omriibiis peccalis absolvat. eadeni uxore dirimendum essef 3° mbnaciiis,'qiiiiiulto
Datum Laterani iv Kal. Jan, ecclesiastico furigantur officio,portare adaliaie i&era
3!» PASCHALIS II PAPJE" $G
.vasajion ,tcere;nec eos,qui criminumrei fuerinl,ad A Scriplum per raanum Petri notarii reglonarii et
ministeria qucelibei ordinari; i?quod urbanis presby- scrinii sacri palaf.i.
teris non liceat, nec in monachorum seu canonicorum Dalum Romse per manum Joannis sanctaj Roma-
ecclesiis prccsumatur,viilarumpresbyteris non licere, nae Ecelesise diaconi cardinalis xvi Kalehd. Martii,
angelicum hymnum infeslivitatibus martyrum dicere* indictione vm, Incarnationis Domiuicae aniio 1100,
ncipit: «In vefbis.epistolse. > ontificatus autem domini Paschalis II oapae i.
VIII. IX.-
Bulla act-IvonemepiscopumCarnotensem. — Nequis voni Carnolensi et Rannulfo Sanlonensi episcopis
obeunte eo vel ejus successorequoiibet domum epi- prcecipil ne eoncilii Claromontensis de mbnasler
scopaleinexspoiiare prcesumat. rioniin dllariis decretum negligani.
(Anno 1100, Febr. 14.) (AnnollOO.Mart. 14.)
[Gatl. Christ., nov., VIII, 307, ex authent. capituli [SIRMONDI Opp. t. III, p. 492.]
Carnotensis.] PASCHALIS episcopus,servusservorumDei, venpra-
PASCUALIS episcopus, servus servorum Jei, vene- bilibus episcopis IVONI Carnotehsi et RANNDLFO
rabili fralri IVONI. Carnotensi episcopo, salutem et , Sanctonensi salutem et apostolicam benedictio*
apostolicam benedictionem.- n nem.
eligiosis desideriis dignum est facilem prsebere Juxta sanctorum canonum sanctiones non igno-
consensum, ut iidelium devotio celerem sortiatur tum vobis esse credimus quid ultionis maneat ec-
effeclinn. Idcirco petiiioni tuae, charissime frater et clesiastici ordiriis viros apostolicae sedis decreta
coepiscope Ivo, benignitalis apostolicaeaccommoda- spernentes. Ipsi eriim Arvernensi coucilio adfuistis,
rrius auditum,,ut quod iuste omnibus sacerdolalis- in quopraesidenteprsedecessorenostro bonse memo-
ordinis fratribus deberi cognoscimus, iraternilati riae papa Urbano, coiisidentibus Galliafum episco-
tuse singulari scripli cOnfirmatione praestemus. Om- pis, decretum est ut:altaria quae ab annis triginta et
nium siquidem episcoporum elericorumque rebus su'b vicariorum redemptione monasteria possedisse
provisiim est, ctim in Arvernensi coneilio considen- noscuntur, quiete deinceps et sine molestia' qualibet
tilius archiepiscopis duodecim, episcopi LXXXII,a monasleriis ipsis firma permaneant. Vos autem Iium
dominopraedecessore nostro beatse meriioriae Uiba- simplicitati incongruas duplicitates innectitis, et
no salubviler est slatutum : Si quis episcoporum, pevsouarum redemptionem mutatis riominibus ex-
sett presbytsrorumaut aliorum clericorum deficien- torquere conamini. Verum opOrtet nos hujusmodi
tium res invaserit, usque ad salisfaclionem excommu- versutiis sinceritale yerilatis aposlplicse obyiare.
nicelur. Hoc igitur synodale decretum nostra quo- C Prsecipimus ergo ut decretum illud omnino tenea-
que auctoritate firmantes, de vestra singulariter do- tur integre, nec super illud quidqiiam ulterius pro
mo pontificali statuimus, quam scilicet magnis ex- eisdem altaribus exigatis. Sane qupd vobis dicimus
pensis tua strenuitas aedificavit, ne quis obeunte te, caeleris quoque Galliarum episcppis erga suarum
vel tuorum successorum quolibet emigrante, seu dioecesum monasteriapraecipimus observandum
occasione aliqua decedente, domum ipsam dissipare Datum Romaen'* Idus Mariii.
aut exspoliare praesumat, nec ab ea supellex ferri, \ I.
;,\x..-. :_;....
xel plumbi, vel vilri, vel ligni, vel lapidisasporte- Paschans privilegium monaslerii Vindocineims d*
tuir, aut obruatur; uriiversa etiam pontificali aedi ap- x>roressionedb abbaie hon facienda confirhwt.
pendentia, videlicet coquinae, horrea, cellaria, tor- (Anno 1100, Mart. 14.,.
— V'e SirmondiOpp. t. III, p. 46i8,
cularia, furni, furnorumque donius integra, et om- [Non exstat. * jot. e.]
nino a rapinis conserventur libera; silvae praeterea, "
et quidquid extra urbem aut inlra urbem ad episcopi Xl/
Convenlut ecclesiceS. Jacobi ComposleUanccnuntiat
salarium pertinet, nec dorientur, nec venundentur, Didacum, eorum ecclesim canonicumei vicedomi-
nec occasiohibus aliis distrahantur, sed a rapina num, a sese ordinalum subdiaconum esse.
omhi violentiaque semola, successori, qui per Dei D (Anno 1100, Mart. 18.) ;:, ,
gratiam ecclesiam recturus est, conservehtur. Sane [FLOREZ,Espaiia sagrada, XX, 2 l-j
si quis in crastinum archiepiscopus, aut aliquis in PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, uni-
aliquo cleri officio, vel honore constitutus, si quis verso conventui ecclesiae S. Jacobi salulem et apo-
rex, sive princeps, aut dux, comes, aut vicecomes, stolicam benedictionem.
judcx, advocalus, sive defensor, aut quaelibet ssecu- Didacura, Ecclesise yestrae canonicumet yicedp-
laris persona hanc nbslrae constitutionis paginam minum, venientem ad nos paternabenignitate susce-
seiens cbntra eam temere venire temptaverit, se- pimus : quem in apostolicae sedis gremip subdiaco-
cundo terliove commonita, si non satisfactione con- num ordinatum vestrae charitati remittimus. Nulla
grua Omendaverit, excommunicationi subjaceat. siquidem genii querela eum inhiberi ccnsemus, nbn
Cunctis auiem apbstolicse constitutionis decreta ex praecedentibus ante id temporis causis spllicitari
servantibus sit pax Domini nostri J. C. quatenus et volumus, quin deinceps largiente Domiriosuis tem-
hic fructum bonse aclionis percipiaht, et apud di- poribus ad sacros oiilihes debeat pipmpyeri.
strictum judicem praemia selernse pacis inveniant. Datum Ptomae per manum Joannis diac. cardih.
Amen, amen. bibiiothecarii xv Kal. April.
37 EPISTOLAS ET PRIVILEGLA. 53
' "
,;-:-/.{.-, . XII. .....'.,..: ; A Clericum quoque alterius vel monachum ab aliquo
* jf«tnas(ei''ioReinhardsbornenst ecclesiam !•- suscipi, qupmodo sanctOi-umPatrura sanclioiies ih-
Tiitebqr-
'.'"...;':'nensemasserit. hibeant, fraternitati tuaeignptum esse non credimus.
:. (ArinollOOi) Quod te de monachis praefati abbatis facere hou
{Noriexstat.'•— Vid. Thuringiam saeram, p. 207.)I sine admiraiione audiyimus. Pjaesentium igitur
xm. auctOritate dileetioni tuae precipimus, ne praefatum
AdHerinannUmAugusieriscmepiscopum. abbatem ad festivitates tuas ire cogas, neve mona-
;, (Anno 1,100,Apr. 7.) chos ejus contra eum suscipias' (11)
{JAITE; RegestdBom. porit., ex schedis Pertzii.]•]' . XVI..
HERMANNO, Auguslensi episcopo,. saluteni et ap_o- •>'. Bitlla Paschalis II de uniqni EcclesiwA'duiicana' ad
stolicam benediclioriem. Tric.asiinam
Quod iteratis fraterhitalis tuae litteris hactenus is ; (Anno 1100 '.- ;
nihil respohdimus, causa haec fuit quia te extra ca- i- [Gall. C/iris(,, I, Instrum., 120.]
thplicam unilatem credebamus. Nunc autem quia sic-t 3- PASCHALIS episcopus, scrvus servoruffl Dei, veue-'
ut ex. yicarli nostri Gfebhardi] Constantiensis epi- i- rabili fratri e't coepiscopoGiBELiNO Arelatensi, salu-
scopi lilteris agnovimus, ad calholicam per Dei gra-i-B'. tem et apostolicairi benedictionem-
tiaj» reversus escommunipnem, de tua.plurimuuin Qupd de unione Arausiacensis Ecclesiae;atque
cohversipne gaudemus.iCupimus enim non solum n Tricastinae, praedecessor. noster dominus Urbanus
te, :sed omnes illarum parljum ad sedis ap.ostolicae B slatuerit, et tua.fraterriitas non ignorat: urideiii
obetrieriliamrevoeari. Prsesenlihus igitur lilteris pa- susceptis dileclioriis tuselitteris, cerli quid tibi scri -
lerriae salutationis et apostolicae benedictionis libi )i bere nequivimus,. quod TriCastinus episcopus ad
gratiam destinamiis. roganle> ut in ejusdem sediss npsnondum pervenit, Fratre igilur coepiscopo n<-
aposlolicae obedientia persevercs, sicut ab eodemn slro Guilieinio a mprtalitate ad immortalitatem, a
vicario npstro ,tuae dilectioni credinlus essc injun- terrenis ad cadestia, ut credimus, sublevato, jam
'cluhv/jSet/ui(«r forniula anatliematizaiionis Wibertii tempus adest ut Arausicana Ecclesia Tricastinp epi-
antipapce.) scppo reddalur, et diu super hoc Cventilatis lilibus,
-"".'-"XIV ":.; praesentium auctoritate fraternitati tuafemandamus,
*JfonasieriiZ?enje)isisseu S. Bercharii protectiqnem i utpraedicto episcopo ipsam ecclesiam reddas, et ut
suscipil, possessionesqueac pripilegiu confirmat. lam clerus quam populus ei obedial. »
.Statuil insuper ul riullus sceculariumaul ecclesia- Dalum Laterani.
sticorum abbaiem; ejusvesuccessores ad scecularemr> !r .-:- . •
- curiqhi trahat, neque episcopus utlus ad synqdunij;—; '. XVII. ..'.;....:"..:..'.;
* msi.ob.cansam fidei, irc, nec denique mpriasterii1
sui solemnilaies relinquere, elurbdnis inieresse co- Bullaejusdempapwfrpunioneprmdicta.
gat. » His litieris posi Paschalem subscribunl Al-^ -.: ;. : : .:(Anno 1100. :,.,,,: ..-
terlus cardihalis Saricta; Sabinai, Auguslinus car- [GaU.Christ.y ubi supra.J- ,
dinalis 'Sanciorum Qualuqr Coronalorum,.qui am-
bo se t indignos » cardinales:dicuni. « Daiurn La- PAScnALisepiscppus, servus servorum Dei, dile-
ierariis m Idus Aptilisj indictibrievm,per ma- ctisfiliis clero et populo Arausicensis Ecclesiae, tr-
num Lanfranci, scriptoris palalii, anno Dominicce lutem et apostolicam benedictionem.
Jricarnalionis'ilW, fonlificatus .atileni'Vdopini UniyersaEcclesiae unitas, quse Deo auclor.e,beati
Paschaiissecuhdipdpceannoi(i&).;
Pptri, et;ppst eiim ejus successoribus, curae cbrii-
(Anno 1100, April. H.) missa est, ila nobis est charitDte scrvanda, ut et
,;K '= :.;:"; / -;:...;"-"XV.; ;v ;; : -;: ,,;.-; creditarum nobisanimarum saluti pia sbllicjtudirie
. Paschalis papa; episiola ad Pliiltppum episcopuiri
Catalaunensem. consulamus, et sanctorum Patrum decretis, et con-
_ ;:. . .(AmioHOO.) stilutipnibus non deviemus. Jure enim et auctoritate
[MAIILL.,Annal. Bened.,\,ii0.} . essc yacuum quidquid praedecessoruninostrpriim
PAScnALisepisc*dpus,servus seryorum Dei,,vene- ]) p Gregorii, Victoris, Alexandri etUrbanistatutis (12)
rabili fratri et coepiscopo PHILIPPO Calalaunensi sa- Arausicerisis. Eeclesia Tricastinae cpnstet EcclesiaE
lutem et apbstdlicam beiiedictionem .:•-".•. esse unita : qusestioni super hoc negotio diu yeriti-
; Cuni rieniiheih
episcopum liceat canones lguorare, lata, secundum, statuta eorum, consilio confratrum
mullum miramur quod ahbatem Saneli Bercliarii ad noslrorum finem impbnere decrevinius; et ut epi-
civitatis tuae;festivitates cogendo non dubites inyi- scopp 'Tricasti.no de cseterp sicut proprio ppntifici
iare.Qupdquani absurdumsit, quanique ofllcio tuo postposita pmni, refragaliorie obediatiSj apbstpiica
cbritiariumVnembidubitat, quiinovit quod sacrica- auctorit.ale mandamus, sicque cum tranquiilitate et
nbhes etiam ad Isynpdum abbates cogi prohibeant. pace ] in episcopiobedientiareyereiiterstare; xitomr

yi'0) lluic 'jprivilegiboccasioriemdeditPhilippus Ca-. i.


vensi eruimus, caret chrohicis notis'; ast bpc ahiip
-
talauiiehsis episeopus; qui Dervensem abbai.em ad (
datum fuisse intelligitur, tum ex praecedehlidipio-
synodum et ad.solemnitates urbis suae cogere vole- imate, tum ex eo quod PhilippuS episcoptis hoc ipso
bat. Qua de re litteras sequentes ad eum Phiiippum idefuhctusest, ul discimus ex Hugpne FlavihiactihsjV
v
scripsitpontifexi. v -''';':'- e
etex €hronico;Saiicti Petri Catalaiincnsis; ;:::';
• (12) Aliqua.desunt.,
r|ilj Hdcrescriptum,quodex eliartaceo codiccDt-r- ,.;,,;; ,._';,.
39 PASCHALiS II PAP^E 40
nis Ecclesise plenitudo in unitalis soliditate perma- A conquisita sunt permittat Ecclesia remaiiere. Illos
ncat, et omhis deihceps super hoc ita disceptatio eiiam qui a nobis excommunicati vel ab officlis di-
sopiatur, ut nihil prorsus de bene compositis re- vinis pro suis fuerint excessibus remoti, ne aliquis
traetetur, etqui post iegitimas' et divinitus inspiia- in communionem reciperp vel in officiurhjpraesumat
tas coristituliones volet eonfringere, rion pacis ec- resiituere, eaderii auctoritate pfdhibemus^;Statui-
clesiae ipse, sed renellis pateris agnoscatur. Chari- mus quoque ul pro sepulturse quidem loco, vel spa-
late itaque dictante fraternitaterii vestram ffione- tio, nulium periitus ab aliquo pretium exigatur :pro
mus, ut episcopo Tricastino, qui pro yobis Deo redemptione vero peccatorum, mbrierites, InEccIe-
rationem redditurus est, subdi hon conlemnatis, et sia, iri qua fidei sacfamerita acceperiht, eleemosj>
sicvosesse oves Chrisd agnoscalis, ut eiquiloco nam dare secuhdum apbstoiica decfeta-statuimus
Christi praesidet obedire non diibitetis. Obedientes omnino et corifirmamus. Si qiiis auteni ad aliam
autem apostolorum Petri el Pauli orationibus. ad yivens sive mOriens se cbnferre volueiii- deeo quod
vil.am perveniatis seternam.' prp salute animai suae dare disposuerit, seehhdiim
Datum Laterani in Idus Aprilis 1100, apostolica decreta matfici Eeciesiae paftemrelin-
XVIII. - ," quat. Siquasaiie ecclesiastica saeculafisve persona
contrahanc nostrae constitutiohis pagiriani ptaesum-
Ad Norigaudum Auguslo Dunensem episcopum.—
venire tentaverit, hujusriiodi utsacrilegii
Corifirmat ejus eleclionem el omnes ejns ecciesiw ptuose
possessiones, el alia qucedam decsrnil. reum a limihibus sarictse Dei Ecclesiae afcehdiihi
(AnnollOO, Apr. 14.) judicamus et conlirmamus. Cunetis auiem eiderii
[MANSI,Concil. XX, 1017]. Ecclesiaejlista servantibiis sit pix DomihiJesu Gliri-
PASCHALIS episcopus, servusservorum Dei, dilecto sii : quatehus et hic friictum bOnse actioriis pefci-
fratfi Norigaudo, Eduensi episcopo, ejusque suc- piant, et apud bonoruiri retributOruiiipfaeiiiia aetfcr-
cessoribus carionice subslituendis in pefpeluurri. nac pacis inveniant. Anien, ameri.
Cum divini dispensalione judicii ad hujus officii Scriplum per .manuih Joaririis scfiniarii sacfi
gradum, licet indigni, promoli simtis, ut appstolo- Lateranensis palalii. '
rum principis vices in Ecclesiae Tegimiue teneamus, Ego Pasclialis, episcopus catholicae Ecclcsiai
elaborandum nobis est, et annitendum omnino, ut; subscripsi. ,
in conslituendis ecclesiaslicis negotiis, ejus monitai Ego Walterius iniMgnus Albarieiisis Ecclesiae "
ct insliluliones devotione fidelissima et fide devotis- episcopus subscripsi.
sima aemulemur, cujus fides prsecipua et dilectioip Ego Albertus cardinalis liluii S. Savinae sub-
spectala Domino exstitit adeo, ut in ejus singulari- scripsi.
ter fidei stabilitate immoliili, pretioso sariguine re- Ego Bernardusindigiras cardinaHs tituli S. Chry-
demptam suam Dei Filius sialuere et confirmares sdgoni subseripsi.
voluerit Ecclesiam, dicens;: Tues Petrus, et super Ego' Albeficus Dei grati a liuriiiiis presbyter tituli
hancpelram aidificabo Ecclesiam meam (Mullh.wi). ApostolorumadVincularoborando subscripsi,
Cui etiam tantam poteslatis prserogatiVam concessit,, Ego Augusiinus indignus cardinalis; de titulo
utejusarbilrio inccelo et interravel liganda liga- Sanctorum Quatuor Coroiiatorum, subscripsi:
renlur, vel solvenda solverentur. Quam' pptestalis i Datum Laterani per maiiiim Lcpnis' scriplpris ,
suae successionem ipse B.: Clementi, et per eumi xvin Kal. Mair, indiet. ym, anuo DominicaeIncamat.
omnibusconcessit, qui ejus sedi juste. piaesidere,, 1100, pontificatus autem domini Paschalis secundl
ct Ecciesiam Dei canonica studuerint ordinatibne; napsei , ,
disponere, Cujus nos fidei auctoritate muniti, libi, XIX.
dileete frater Norigaude, bmnibusque tibi canonice5 Privilegium pro Ecclesia Matisconensi
successuris, confirmamus omnia quaead Eduen- - XAfmoll00,April.l4;.) ; .
"
BemEeelesiam, in qua te canonice credimus ordi- D [SEVERTIUS, Chroriologiahhlorica successionishierar-
nalum,:pertiiiere videntur, tam in ecclesiis, pafo- chicearcliianlistitumLugdunerisis archiepiscopatus.
— Lugduni 1628, fol., t. II,p. 121.] 1
cliiis, coemeteriis, presbyteriis; cunctisqiie eccle-
siaslicis ordinibus, quam eliam praediis aliisque om- PASCHALIS episcopus, sefvus servorumDei, frat. i
nibus possessionibus, mobilibus et immpbilibus,i, BERARDO , Matiseonensi episcopo, ejiisque successpr
quae acquisila sunt, vel juste acquiri poterunt. Utt ribus cauonice substitueridis in perpetuuhi.'
liaec omnia;:tibi tuisque. successoribus ita ,liberee Quoiiiam divirii dispensalione judicii ad hujus bf-
possidere liceat, sicut antecessor tuus in uno diee ficii gfadum, licet indigni, pronioti suhius, ut apo-
ante suum obitum quiete; et juste possedisse proba- Stolorum priiicipis vices in Ecclesiae fegimirie tenea-
tur. Illud autem aposlolica auctoritate statuimus utit mus, elaborandum nobis est, el annectehdum [ejiif
milli .presbyiero, vel yiventi,- yel morienti, seu add tendum] omiiinp, ut in constitueiidis ecclesiasticis
aliam religioriem, vel adquietam vitam.lranseunti, i, negotiis ejris mdniti et ihstitutioriesdevptiohe fide-
h lissima et .fide devdlissima iriiilerouf, cujus fides
liceat res quas a'die ordihationis suae,,iii Ecclesia ih
"
qua est ordiriatus, coriqiiifere poterit, aufefre vel il praecipua et devotio speetala Dpmind. exstitit;
i minuere ; sed inlacta ea_ et illibata in ipsaih quaa adeo ut ia ejusfidei stabilitateimmobiliipreti.oso
jl EPlSTOLiE ET PRIVILEGIA, 42
ianguihe redemptam suam Dei Filius statuere et. Alncarnat. 1100, pantifieatus autcm domni Pasclia-
confirriiare: voluerit Ecclesiam, diceiis : Tu es Pe- lis II papaepriino..
irus ,et super hanc petram mdificabo,Ecclesiam .,:'.; xx. . •.';' , .
tneam {Mattli. xvi, 18). Ciii etiam tantam potesta- Epislola ad archiepiscopumAusciensem. .
lis praerogativam coiicessit, ut ejus arbitrio in coelo .(Anao 1100, Apvil.?20.)., , .
et in terra llganda ligarenlur, et solvenda sblveren- [D. BOUQCET, Recueil, t.XIV. p. 188.]
tUr. -Quam potestatis suae successionem ipse bealo PASCHALIS episcopus,: servus seryorum Dei, ve-
Clemetati.et per eum omnibus transfudit, qui ejus nerabili fratri R[AIMUNDO], Auscitano aichiepiscopo,
sedi juste praesidere, el Ecclesiam Dei canonica stu- salutem et apostolicambenedictioriem.
duerint ordinatione disponere. Cujus nos lidei au- YestrseEeclesiaesuffraganeusfrater noster Aquen-
'
ctoritateniunili,tibi,dilectefraterBerarde, omnibusr sis episcopus parochiae suae partes a eonfratribus
que tibi canohice successuris, sicut prsedecessori suis Vasatensi et Olorensi episcopis, per mulla jam
tuo (Landrico) praedeeessor hoster (Vrbanus) fifma- tempora-conquestus est detruncatas, cujus. nimi-
vit, cobfirmamus omuia quse ad Matisconensem Ec- runi parochise partes quas Vasalensis idem episco
clesiam, m qua te canoriice credimus pfdinatum, pus abstulerat, prsedecessori quidem SUO'S[ERNARDO]
^
peninere videiitur, tam in ecclesiis, parochiis, coe- restitutas, sed iterum ei violenler ablatas asseruiti
meteriis, presbyteris cunctisque ecclesiasticis or- Unde dileclloni tuae mandam.us, ui convocato fra-
dinibus, quam etiam praediisaliisque omnibus pos- trum convenlu,:hoc ipsuin negotium diligenli exa-
sessionibusmobilibus et immohilibus quaeacquisita minatione discutias, et cujusvis iustilia concesse-
sunt, aUt jusle aoquiri poterunt. Ut haec omnia tibi rit, illi parochiamm partes super quibus causa agi-
luisque successoiibusita liberepossidere liceat, sicut tur, tribuantur. r:
antecessor vester in uno die ante obitum suum pos- Data Rpmaexn ,Kal."Maii.
sedisse probatur, illud etiam apostolica -auctoritate ,XXI.;;'
Statuimus Ut, nulli presbytero et viventi et morienti, Ad exercituin in Palwsiiria tnililanlem. — Gra-
seu ad aliam religionem ,et ad quietam vitam trans- tulaturm de vicloria obtenta, et simul ad progre-
eunli, liceat res, quas a die^ordinationis suaein diendunilwrtqtur.
Ecclesia in qua. est ordinatus, conquirere, aut (Aiino 1100, -Mai..4.).
poterit auferre et minuere, sed intacta ea et illi- . -[JIASSI,ConciL, XX, 979.] •' . ,
bata in ipsa in qua conquisita sunt, permaneant PASCHALIS episcppus, servus servorum Dei, vene-
Ecclesia. Remahere illos etiam qui a nobis excom- Q rabilibus fralribus, sive .filiis, episcopis, clericis,
municati -et ab ofjiciis diyinis pro suis, fuefint exces- pi'oceribus, militibus, et omni populo milifiaeCliri-
sibus remoli, ne aliquis in cbmmunionem recipere , stianse in Asia triumphaniis, salutem et apostolicain
ei in officiispraesumat restituefe eadem auctoritale benedictionem. ;- - '
•prohibemus. Statuimus quoque ut pro sepulturoe Quod perprOphetam populo suo Dominus polli-
quidein loco et spatio nullum penilus ab aliquo pre- cetur, impletum in vobis cognoscimus : Inhabiiabo,
tium exigatur. Pro redempliohe vero peccatorum, inquit, ineis, et inambulabo cum eis (II Cor.yi),
morientes ia Ecclesia in qua fidei sacramenta per- quia per fidem in vestris pectoribus habitat, et per
ceperuat, eleemosynas dare secuhdum apostolica «vperationemita inambulat, ut pateiiter in yobisini-
decreta'slatuimus omnino et confirmamus, elc. micos suos expugnasse videatur. RenOvayit enim
Si quscpersoria cOntrahanc nostrae constitutionis Dominus antiqua miracula, ut in unO mille, et in
paginam praesumptuose venire tentaverit, hujus- duob.usdecem millia persequeretur, et,-his Ecclesice
modi ut sacrilegii reum a liminibus sanctae Dei armis, sacerdolalium precum tubis, inimicarum
Ecclesise arcendum judicamus et confirmamus. urbiura moenia aperiret. Illud vero quanti gaudii,
Cunclis autem eidem Ecclesiaejusta servantibus sit quam potentis miraculi aeslimatis, quod sacrosancli
pax Domini hostri Jesu Christi, quatenus et hic D lateris sanguine cruentam lanceam, ietvivificaecru-
fructumbonae.actiouispercipiant, ctapud bonorum cis partem vestris oculis revelavit, vestris tractan-
retributorem . pr^emia aeternae pacis inveniant. dam manibus obtulit! .Qus.nt.assuper his Redem-
Amen. ptori nostro gratias debeamus, hec humanus ani-
Scriptum per -manum Petri notarii regiouarii ct mus opinatur, nec lingua prajvalet enarrafe. Vide-
seryi sacri palatii.1 mus enim Chfislianaeiidei lipsfes, Christiahi pbnuli
Ego Pasciialis episcopus cathplicaeEcclesiae. oppressores, per divinam misericQrdiam maftu ve-
Ego Alberius
' indignus cardinalis Tituli S. stva partim conlritos, partim e. diu possessis regio-
6an...:' nibus effilgalos; yidemus;Orient'alemEccIes'iam,pdst
Ego Bernardus indign. «ardin. titul. Sancti Chry- longa captivitalis temppra, rnagna ex psirte ad aiiti-
sogoni. . .. - quam libertatis.gloriamrediisse. Dicendum igitur
Ego Walterius indigri. Albonensis episcopus Ec- ore, dicendum corde : Gloria ih aliissimis Deo, et {•%
clesiae,sig.' terra pax hqminibus bohaivoluntatis (Luc. n).' Ora-
Datum Latefani per manus Leonis scriptoris, tioni eliam et vigiiiis insislendum, ut quod ccspit
xvm Kalend. Maii, indictione Vin, anno Dominicae adinipleat, et manus vestras, quas hostium suorum
PATROL.GLXIII. '--,'.' . - '2
(5 PASCHALISII PAP.E U
sanguine consecravh, imm.aculatas usqtie a'd finem, A Onimpolentis Dei niiserationibus gratias debeh^us
-affiuentesfirma pietale, custodiat. innumferas, quoniam temporibus nostris Asiaham
Quapropter agite, filii in Christo desideralissimi, Ecclesiam Turcorum manibus eiipere,>et ipsam i
rememOramini quanla,pro amore Domini relique- Dominicsepassionis ac sepulturse urbem Ghristianae '
<rilis, quanta pro fratrum salute et ereptione peri- militiaedignatus est aperire. Oportet autem nos di-
Cula subieritis : patriam, doffios, parentes postha- vinam gratiam facultate quam dederit subsequi et
buistis, vosmelipsos exsilio addixislis, morli oppo- fratribus nostris qui in illis Palaestinorumquondam
suislis; curale nunc ad meliora semper tendere, seu Chananseorum finibus remanserant, efficaciler
pacem cum omnibus conservate, ut possitis adaeter- subvenire. Omnes ergo regionuni vestravum milkes
nam pacem Domini misericordia pervenire. Plu- in peccatorum suorum remissionem vel veniam co-
rima vobis significare per chartam et atramenlum horlamini, ut ad illam matrem nostram Orientalem
supersedemus, quoniam ex aposlolicsesedis gremio Ecclesiam studeant festinare; eos praeserlim qui
charissimum fratrem Mauritium Porluensem episco- hujus militise voto crucis signa sumpserunt, illuc
pum destinamus, ut qui per beati Petri vicarium, properare compellite, uisi paupertatis relineantur ob-
sanctsein Chvistomemoriaeprsedecessoremnostrum staculo: alioquin eos infames(13)liaberidecernimus.
Urbauum, lanti peregrinationem itineris assumpsi- B ] Qui vero de Aiitiochena obsidione fide pusillanimi
stis, beati Petri solatiis semper abundetis; et quem ct ambigua recesserunt, in excommunicatione per-
fundamenlum tanti operis habuistis, ipsum quoque maneant, nisi se redituros certis securitalibus con-
ad finem caput in fide et obedientia teneatis. Viees firmaveriut. Porro fratribus qui post perpetratam
eliam npslraseidem fratri Mauritio et episcopocom- divinitus victoriam revertuntur, jubemus sua omnia
iinisimus, ut eum in omnibus reverenter excipere, reslitui, sicut a beatsememoriseUrbano prsedecessore
-audire, et.per ipsum nobis, imo bealo Petro, obse- nostro reminiscimini synodali delinitione sancitum.
qui debeatis. Cui nimirum in praeceptis dedimus, Ita in omnibus agite, ita pro vestro officio studete,
ut Ecclesiae,quam per vos Dnminus iiberavit, sed ut mater illa nostra Orientalis Eeclesia in statum
liberaturus est, ordinationi vigilanter immineat; debitum, largiente Domino, communibus sludiis re-
quaesi minus canonicis regulis apta repererit, cor- formetur.
rigat; elin eisdem cum vestro auxilio plantanda
plantet, aedificandaaedificet.Hortamur itaque, lior- XXIII.
tanlesque prsecipimus,ut ei, lanquam personam no-
stram praeferenti, in omnibusobedire curetis. Omni- *Ad consulesPisanos.—Illis laudes impertii quod
Dominus et velle et in vobis Q « anno prmterito » Hierosolymmexpughandmope-
polens posse tribuat, ram navarinl. Promitlil Daibertum, eorum archi-
ut quseeo auclore facienda cognoscitis, ipso adju- episcopum,tnunc civitalisJerusaleni patriarcham, j
vanle implealis. Ipse vos ab omnibus peccalis ab- contra Armdfum, ejusdem sedis invasorem, a sese
solvat, et Cxsilio veslro patriam aelernam tri- defensum et «nobili slrenuoque viro Gotefrido,
aliisque principibus Chrislianis adhuc in Syria et
buat. iransmarinis parlibus commoranlibustcommenda-
Dalum Romae quarto Nonas Maii., iudiclionis lum iri. Legatos suos tprimo Januam, delndein
^ardiniam profeclurost commendat.
octavae,.permanum Joannis Diaconi.
XXII. (Anno 1100.— Vide Dal BORGO, Raccolta di diplomi
tfpnlola-cat arclnepiscoposet episcoposGaUim.— Z?os Pisani, 1765,4°, raccolta 85.)
infames haberi decernit, qui volo aslricli Hiero-
solymitanmprofectioni se subduxeranl, vel qui ab XXIV.
obsidioneAnliochenainglorii recesserant; eis vero
sua wslilui 'Godofredo, episcopoMqgalonensi, mandat ut Dida-
qui, peracla vicloria, reverluntur, cum etectum Ecclesim Compostellanmepiscopum
jubet. consecret.
(Anno 1100.)
]T)oniBouQUET, Recueil,XV, 20.] (Videepp. 25 etM.)
PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, uni- D r XXV.
vcvsis per Galliam archiepiscopis, episeopis, abba-
De destruclioneecclesim ComposteUanm. — Vetaine
tibus, salutem et apostolicam lienedictionein.
(io) Anno 1100 scriptam fuisse hanc epistolam diu digneris hominum opprobria perpeli! Famosam
inde colligilur, quod sequenti anno alteram his lilteris strenuitatemjuventulis lum recole,et arma laudabilis
stiniulali pvofectionem aggressi sunt Galli. Id ex- mililimarripe, ut inde Christicolisingens in toto orbe
presse de Stephano palatino comite Blesensi lesta- oriatur exsultalio, elhnicisqueformido, sumque sce-
tur Ordericus Vilalis, lib. x Hist. eccles. p. 789 : lerosm legis publica dejeclio. Ilaec el mulla alia his
« Stephanus quoque Blesensis coffies palatinus, in- similia mulier sagax et animosa viro suo prolulit;
quil, pene ab omnibus derogabalur, et indesinenter sed ille, periculorum et difficultatumgnarus, labores
verecundabalur, eo quod de obsidione Antiochena duros iterum subire formidavit. Tandem animos et
turpiter aufugerit, et gloriosos sodales suos inmar- vires resumpsit, et iter cum multis millibus Fran-
tyrio Christi agonizantes deseruerit. A mullis per- corum arripuit, et usque ad sepulcrum Christi,
sonis multoties corripiebatur, et mililiam Christi quamvis pessima illi obstilissent impedimenta, per-
lam lerrore quam confusione repetere cogebatur. rexit. Tunc Harpinus Bituricam urbem Philippo
Ad boc eliani Adela, uxor ejus, frequenter eum regi Francorum vendidil, et cum Goscelino de Cor-
commonebat, el inter amicabilis conjugii blandi- tenaio etMilone de Braio iter Hierusalem iniit,»etc;
meuta dicebat: Absil a le, domine mi, ut tanlorum
iS EPISTOL^E ET PRIVILEGIA. id
clerici ComposteUani occasione Hierosolymilani A / feruntur regna. Hinc est quod magni quondam no-
itineris provinciam suani deserant. minis nationes dejectas el. depressas, viies vero at-
(Anuo 1100, Oct. 14.) que exiguas nonnunquam legimus exallatas. Hinc
[FLOREZ,Espana sdgrada, XX, 28.]' est quod in quibusdam regionibus Christiani no-
P. episcopus, servus servorum Dei, P. LucensiAl. minis poteslas paganorum terras occupavil; in qui-
el G. episcopis, et universis ciericis S. Jacobi, salu- busdam iterum paganorum tyrannidem Christianae
lem et apostolicam benedictionem. potentiae dignitas conculcavit; sicut nosliis tempo-
Destructioni ecelesise Compostelianaejam diulius ribus gloriosissimorum principum Roberti ducis et
condoluimus. Nunc autem cum Christianorum capli- Rogerii comilis forlitudine supevnae dignationis mi-
vilas per litteras vestras npbis nuntiata est, major seratio omnem Sarracenorum violentiam in Sicilia
nos dolor affecit. Idcirco pelitioni vestrae citra diffi- insula expuguavit, et antiquum Ecclesiae sanctae sta-
cultalem praebemus assensum, ul ejusdem ecclesiae tum pro voluntatis suaebeneplacilo reparavit. Unde
electo ne ad nos nunc temporis veniat parcamus. et ipsius ineffabili misericordise gratias agimus, et
' Unde et fratri nostro
Magaionensi episcopo, littera- ipsius gratias super illos egregios fralres, alterum
rum nostrarum auctoritale praecipimus ut ad eum jam defunctum, alterum ipso prsesente superstitem,
consecrandum accedat. Quod si forte nequiverit, IBimploramus, et ad ecclcsiarum quse in eadem in-
Burgensis episcopus, qui nostri jurisest, sdvocetur. ' sula sunt ordihationem, 'seu conlirmationem pro
Ipsi quoque electo praesentium litterarum auctoritate nostrii ofiicii debito anhelamus. Sicut igitur, an-
mandamus ut onris quod ei cOmmuui Ecclesise con- nuehte Deo, et Mazariensis et caeterarum parochiae
sensu imponitur, de misencordia Domini confidens pef apostolicum bonae memorise Urbanum, pvaede-
accipial. Porro sicut militibus, ita etiam clericis ve- cessorem nostrum, dispositae sunt, ita et nos Ma-
stvarum partiiim interdicimus neoccasione Jerosoly- zariensis, cui auctore Deo praesides, Ecclesiae, dioe-
mitanae visionis Ecclesiam et provinciam suam de- cesim prsesentis decreti auctoritate iirmamus; sta-
screre praesumant, quam Moabitarum feritas tam tuimus enim, honorande frater, et coepiscope Ste-
frequenter impuguat. phane, ut tibi deinceps, tuisque legitimis succes-
Datum Melfiaen Idus Octobris. soribus episcopali jure regendum ac disporiendum
XXVI. perpetuo maneat, quidquid intra fines subscriptos
Ad Aderonsum Hispaniarum regem.—Ejus ancju- sontinetur : videlicet a loco, in quo Belich lluvius
slias dolet. mare ingreditur usque ad Cavam dcsumptus Cor-
(Anno 1100, Oct. U.) leonem, quae Cava durat usque ad petram de Zineth,
^ a Zinelh tenditur hsec
[FLOREZ, Espana sagrada, XX, 29.J parochia usque ad divisionem
P. episcopus, servus servorum Dei, charissimo filio Jatinae et Cephalse, videlicet usque ad grandem cri-
suo A., Hispaniarum regi, salutem et aposlolicam stam, e crisla tendilur usque ad Saganam, a Sagana
benedictionem. usque ad Carinas, a Carinis usque ad dislrictum
Sicut de tua, ut nosti, prosperitate gaudemus, sic arenosum, ubi est divisio Panovmi et Carinse; inde
jirofeclo tua de adversitate afficimur. Unde regni vero usque ad mare, intra quos fines est Mazaria
tui, et proximorum tuorum finibus providentes, cum omnibus suis pertinehtiis; Marsalia cum suis,
milites tuos quos vidimus ire Jerosolymam prohibui- Trabolis cum suis, Calalhamelh cum suis, Calatha-
mus. Litteras msuper hoc ipsum prohibentes, et bubi cum suis, Parthenith cum suis, Cinos cum suis,
peccalorum veniam pugnatoribus in regna vestra Carine cum suis, Jath cum suis. Calalhaczaruch
comitatusque mandavimus. Porro quod de captivi- cum suis, Belich cum suis omnibus pertinentiis; et
lale Christianorum signiticasti, vehementius affecti reliqua omnia quse sunt, vel deinceps facta fuerint
sumus, et quod idem super electo Compostellano caslella, seu casalia, sive urbes. In proprio autem
petisti non negare decrevimus. Magalonensem enim tam luo, quam successorum luorum jure casale
episcopum ad eum in episcopum consecrandum lit- ... Buxei cum centum villanis, sicut a supradicto filio
teris ire praecipimus, qui si forte defecerit,Burgensis nostro comite Rogerio traditum est, conservetur.
episcopus, qui noslri juris est, advocetur. Omnipo- Prseterea quaecunque in posterum liberalitate prin-
tens Dominus Ecclesise et tibi de inimicis suis victo- cipum, vel oblalione fidelium eadem Mazariensis Ec-
riam largiatur. clesia juste atque canonice poterit adipisci, firma
Dalum Melfiaen Idus Octobris. tibi, tuisque successoribus, et illibata permaneant.
XXVII. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat
/ines episcopalus Mazariensis in Sicilia pelenle Ste- eamdem ecclesiam lemere perturbare, vel ejus pos-
phano episcopo confirmat. sessiones aufevre, vel ablatas retinere, mihuere vel
(Anno 1100, Oct. 15.) temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra
[MANSI,Co««7. XX, 1151.] conserventurj tam tuis, quanv clericorum et pau-
PA-SCBALIS episcopus, servus servorum Dei, di- perum usibus omnimodis profutura. Si qua igitur
lecto fratri STEPHANO, Mazariensi episcopo, ejusque in posterum ecclesiastica ssecularisve persona hanc
successcribus canoniee promovendis in perpetuum. nostrae constitutionis pagiRam seiens contra eam
Omnipotentis Dei nutu mutautur tempora. trans- temere venire tentaverit, secundo lertiove commo-
*7 PASCHALIS II PAPyE £8
nita, si non satisfactione eongrua emendaverit, po- A tione suscipeve, nequecongregationem veslram astu-
tcstatis honorisque sui dignitate careat, reamque tiis quibuslibet aul violenliis perturbare. Eam sane
divino judieio existere de perpetrata iuiquitate co- controversiae decisionem, quam inler vos et Molis-
gnoscat, alque a sacratissimo corpore et sanguine ' mehsis ecclesise monachos frater noster Lugdu-
Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu Chvistl • nensis episcopus, lunc apostolicse sedis vicarius,
aliena sit, et in exlremo cxamine distrietse ultioni ciim -provincise suse episcopis, aliisque religiosis
subjaceat Cunctis aulein eidem ecclesise justa ser- viris, ex prsecepto prsedecessoris nostfi apostOlicae
vantibus. sit pax Domini noslri Jesu Christi : quate- memoriae Urbani secundi perpetravit, ribs tanquam
nus.-Clhic fructum boriaeactionis percipiant, et apud rationabilem ac laudabilem confirmamus. Vos igi-
districtum judicem praemia aeternsepacis inveniant. lur, filii in Christo dilectissimi ac desideratissimi,
Amen, amen, amen. meminisse debetis, quia pars vestri saeculares Iati-
Ego Paschalis catholicaj Ecclesiaeepiscopus sub. ludines, pavs ipsa cliam riioiiasierii laxioiis minus
Ego Albericus card. presb. lit. S. Petri ad Vin- austeras angustias reliquislis. Ut ergo hac semper
eula subscr. gratia digniores censeamini, Dei semper limorem et
Ego Oddo Ostiensis episcopus luiic privileg. amofem ih veslris cordibus habere satagite, ut
subscr. " quanto a ssecularibus tuinultibus liberiores eslis et
Ego Milo Praeneslinus episcopus subscripsi. deliciis, lanto amplius placere Deo tolius menlis et
Ego Joannes Tusculanus episcopus subscripsi. animaevirtulibus anlieletis (13*). Sane si qriis incia-
Ego Albevtus Sipontinus ai chiepiscopus sub- slinum archiepiscopus aul episcopus, imperatov aut
scvipsi. fex, coraes aut vicecoiries, judex aut eeclcsiastica
EgoRoberlus card. presbyter de lit. S. Eusebii qusevis saecularisve persona, hanC iiostrae constitu-
subscripsi. tionis paginani sciens, contra eam temere venive
Ego Robertus Mess. cpiscopus subscripsi. tentaverit, secundo lerliove cbmirionita, si non sa-
Ego Rogerius Syracusanus episcopus subscripsi. tisfactione congrua emendaverit, polestatis hono-
In sigillo : Verbo Domini cieli firmati sunl. S. Pe- risque sui dignitate careat, reamque se divino ju-
ivus, S. Paulus, S. Paschalis PP. II. dicioexistere de perpetrata iniquitflte cognoscat, et
Datum Melliseper nianum Joannis S. R. E. dk- a sacratisshno corpore ei sanguine Dei et Domiiu
coni cardinal., Idibus Octob., ind. VIII, Incam. nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo
Domini anno 1100, ponlif. aulem domini Paschalis examine districlas ullioni subjaceat. Cunclis autem
PP. II anno II. Q eidem loco justa servantibus sit pax Domini nostii
Jesu Christi, qualenus et hic fruclum bonaeaclionis
XXVIII.
Ad Albericumabbalem novi monasterii Cabilonensis. percipiant, c( apuddislricluni judicem pvaeniiaseteiv
— De privilegio ibi concesso. nsepacis inveniaiit.
(Anno 1100, Oct. 19.) Ego Paschalis calholicse Ecclesise eplscopus sub-
[MANSI,Concil. XX, 980.] scripsi.
PASCHALIS episcbpus, servus servorum Dei, vene- Datum Trojae per manum Joannis sanctae Ro-;
rabili filio ALBERICO, novi monaslerii abliati, quod manse Ecclesise diaconi cardinalis, quarto deeimo
in Cabilonensi parochia silum est, ejUsque suc- Kalendas Maii, indictione octava (14), Incarnationis
cessoribus regulariter substituendis in perpetuum. Dominicae anno millesimo centesimo, pontifiealus
Desiderium quod ad religiosum propositum et aulem domini Paschalis secundi papae secundo
animarum salutem pertinere monstratur, auctore [primo].
Deo, sine aliqua dilatione est coniplendum. Unde XXIX.
nos, o filii in Domiho dileclissimi, citra difiiculla- Ecclesim Trojanm prolectionem suscipil ac bona et
lem onmem vestvarum precuni petitionem admitti- privilegia confmnat, pelente Huberto episcopq.
inus, quia religioni vestrse palerno congratulamur D " (AnnoH00,Nov. 10.)
affeclu. Locuffi igitur illuiii, quem inhabitandum [UGHELLI, Italia sacra, I, 1345.]
pro quiele monastica elegislis, ab omnium morta- PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, drlecto
lium molestiis.lutum ac liberum fore sancimus, et fratri HUBERTO, Trojano episcopo, ejusque successo-
abbatiam illic perpetuo haoeri, ac sub apostolicae ribus canonice substituendis in perpetuum.
sedis tulela specialiter protegi, quandiu vos ac suc- Justis votis consensum praebere, justisque peti-
cessores veslri in ea quam hodie observatis disci- tionibus aures accommodare nos convenit, qui, licet
plinae ac frugalitatis observantia permanseritis, indigni, justitise custodes.atque prsecones in excelsa
salva Cabilonensis Ecclesiae canonica reverentia. apostolorum principum Petri et Pauli specula positi,
Prseseiilis ilaque decreli pagina interdicimus ne cui- Domino disponente, cdnspicimur. Tuis igitur, frater
quara. omnino personaeliceat stalum vestrse conver- i;i Christo charissime Huberte, juslis petitionibus
sationis immutare, neque vestri, quod Novum di-• annuentes S. Trojanam Ecclesiam, cui auctore Deo
citur, coenobii monachos sine regulari commenda- prassides, apostolicae sedis aucloritate muhimus.
(13.*)Ilaecsunldeinceps totidem verbis inprivilegio> (14) Videlur leg. xiv Kat. Nov. JAFFE.
Uriiani Ii, pro Ecclesia Avelalensi. SLVRD.
49 EPISTOL^E ET PRIVILEGIA. 50
Statuimus emm ul ejusoem Ecclesise Trojanse anti-AA sedis protectione suscipii, eo modo auo Urbanus
stites in perpetuum a sedis apostolicae pontifice con- papa secundus.
secrentur, cui nimirum Ecclesise, tibique ac tuis (Anno 1100, Nov. 14.)
legilimis successoribus jure proprio possidenda fiv- . [Bullariuni Chmiacense, pag. 31.]
mamus : moritem Majurum, villam quae dicitur PASCiiALisepiscopus, servus servorum Dei, filiis in
S. Laureritii, et quidquid in poslerum juste et cano- Domino charissiinis Silviniacensis coenobii mona-
niee ad Ecclesiae possessionis proprietatem largienle cliis, salutcm etaposlolicam benedictionem.
Domino poterilis adipisci; episcopali vero jure Ad hoc nos disponente Domino in apostolicae
regenda in perpetuum, ad disponendum sancimus sedis servitium promolos agnoscimus, ut ejus filiis
ipsam civilatem Tvojanam et in ea S. Nicolai auxilium implofantibus efficaciter subvenire, et ei
lnonasteiium cum ecclesiis ad id pertinentibus, obedientes tueri ac protegere prout Dominus dede-
S. Crucem de Portula, et Felieem, Castellionem, rit, debeanius. Idcirco vos et locum vestrum tan-
castellum novum Biccarum cum abbatia S. Petri in quam Cluniacensis ccenobii niembrum sub aposto-
Burgo cum ecclesiis ad id pertincntibus. ecclesiam licae sedis protcctione perpetuo confovcndum, juxta
S. Viti, fabricain S. Mariae de Focis, S. Petrum de domni p.rsedecessoris uoslri Urbani secundi statuta
Montella, S. Justam, el quaecunquepraediaprsedeces= **suscipimus; sancientes ne ullo unquam lempore
sorum nostrorum authenticis privilegiis, quae Eccle- idem coenpbii vestri locus interdictionis alicujus
sise veslrse data sunt, continentur. Decernimus jacluram ; sentiat, nec ulli viventium facullas sit
itaque ut iv&Hiomnino hominum liceat eamdem infra monaslerii seu villse adjacentis terininos olim
Ecclesiam temere perlurbare, aut ejus possessiones praelinitos assultuni faeere, aut quemlibet hominem
auferre, vel ablatas retinere, vel injusle datas suis icapere vel depraedari. Illam etiam pactipnem,
usibus vindicare, miriuere, vel temerariis vexatio- iquam in ejusdem praedeces.soris no.s.lvi manu
nibus fatigare, sed omnia inlegra conserventur Archimbaldus miles, sicut in ejus privilegio contine-
eorum, pro quorum susteiitatione el gubernatione itur, pepigit, ratam perpetuo haberi censemus : ut
concessa sunt usibus omnimodis profutura. Si quis videlicet univevsa, quse paler, avi ejus loco yestro
vero in crastinum archiepiscopus, aut episcopus, iconlulerant, tam in vebus quam in immunitatibus
imperator, aut rex, prineeps, aut dux, comes, vice- et i consuetudinibus, onmi tempore illibala conserva-
comes, judex, aut ecclesiastica quaelibet saecula- renlur. i Ad hsec adjicientes decernimus ejusdem loci
risque persona hanc nostrae constilutionis paginam isepulturam liberam omnino persistere, ut eorum
sciens, contva eam temere venire tentav.erit, secuudo Q qui illic sepeliri deliberavevint, prseter excommuni-
tertiove commonita, si non satisfactione congrua 'catos, extreinse nullus obviet voluntati. Prseterea
einendaverit, potestatis honorisque sui dignitate per ] prsesentis decreti paginam apostolica auctoritate
careat, reamque se divino judicio cxistere de per- statuimus : ut qusecunque hodie vestrum cocnohium
petrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo cor- possidct,] sive in crastinum vel concessioiie ponlifi-
pore ac sanguine Dei et Domini nostri Redemptoris < cum, vel liberalitate pvincipum, vel oblatione fide-
Jesu Christi alienam esse, atque in extremo examine 1lium poterit adipisci, firma vobis, vestrisque suc-
.dislrictae subjaceat ultioni. Cunctis aulem eidem c^ssoribus < et illibala permaneant: in quibus haec
Ecclesiaejura servanlibus sit pax Dornini Npstri Jesu propriisj duximus nominibus exprimenda : monaste-
Christi qualenus et hicfr.uctum bonse actionis per- iium i de Campovold ; capellani de Curtiliis, capellam
cipiant, et apud districlum judicem prasmia aelevnse de c Lonver, capellam de Villar, ecclesiam deCanta-
pacis inveniaut. ,neto, ecclesiam deCyriliaco. Hasitaque, esetevasque
Ego Paschalis S- calholicge Eccjesise episcopus cecclesias, quas apostolicaesedis privilegio possidelis,
subsc. • t
taliter concedimus ut, salvo jufe episcoporum, quod
Egp Oddo Ostiensis episcopus subgc. i paralis et synodis ibidem hactenus relinuisse
in
f Ego Odorisius cardinalis et abbas subsc. D1)rnoscunlur, quidquid deinceps in eis intus forisque,
f Ego Albic. diac. cardinalis S. Petri subs. t
lam ex oblationibus quam ex sepulturis, vel etiam
f EgoMiloPraenestinus episcopus subsc. t deciinationibus tam majpribus quam minoribus
ex
j Ego Bruno Signin. episcopus subsc. aacquirere potueritis, ex integvo possideatis; nullaque
f Ego Teuto cardinalis SS. Joannis et Piiuli iunquam persona vel ecclesiastica, vel saecularis de
subsc. mnibus adeas peitinentibus se super vosinlromifr-
t Eg° Paganiis diaconus Romana3Ecclesisecavdi- tere t audeat.. Liceat quoque vobis in ecclesiis vestris
nalis subsc. rpresbyteros eligere, lla tamen ut ab episcopis vel
Datum apud Casinum per.manum Joannis S. R. E. eepiscoporum yicariis auimarum curam absque vena •
diac. cardinal. iv Idus Novembris, ind. vm, Incar. litate U suscipiant; quam si dare illi, quod absit! ex
Dom. anno 1100, ponlificatus autem D. Pasclialis H pvavitate
p noluerint, tunc pres.byteri, ex appstolicse
papaeanno n. s
sedis beniguilate,cantandi illic licentiam consequan-
XXX. t
tur. Neque cuilibet facultas sit pvo vobis viyorum
Privilegium quo monasierium Silviniacense tauquam sive s defunctonim eleemosynis ad salutem datis vos
Cluiiiaccnsis coenobii membrum sub aposlolicw hinquietare, sed tanrvivorum quam mulierum, {am
m PASCHALIS II PAPJE ^- S2
clevicorum, quam Iaicorum oblaliones, quse ad yos A pontifices, 'praesertim apostolicse meinorise Grc-
affevuntur, in usum sefvorum Dei pauperumque gorii VII et Urbani II, vestro monasterio et locis
profuturas recipere liceait.Decernimus evgo ut nulli ad idem perlinentibus conlulerunt, nos quoque
omnino hominum liceat idem coenobiumtemere per- praeseriti decreto auctore Doniino confirmamus. Ad
turbare, vel cjus possessiones auferre, vel ablatas hsec adjicimus ut in omnibus prioralibus et cellis,
retine.re, minuere, vel temerariis vexationibus fali- quse nunc sine proprio abbale vestro regimini sub-
gare; sed omnia integra eonserventur corum pro jectae sunt, nullus unquam fuliiris lemperibus abba-
quorum sustentatione ac gubcrnatione concessa tem ordinare praesumat; sedlam prioratus ipsi et
suiit, usibus omnimodis profulura, salva in omni- cellae, quam et coelera in quibuslicct locis omnia,
bus abbatum Cluniacensium obedicntia. Siquasane quibus fratcrhiias tua Arvernensis concilii, quod per
in crastinum ecclesiaslica saecularisve persona supradiclum Urbanum ponlificem cclcbratum est,
liujus privilegii nostri paginam sciens contra cani (cmpore invcstita erat, de quibus lunc nulla quaestio
temere venire tentaverit, secundo terliove commo- iiiola est, cui nimirum concilio per icinclipsum
nila , si non satisfactione congrua emendaverit, po- intcrfucras, tam tibi quam succcssoribus tuis in pacc
testatis honorisque sui dignitatc careat, reamquc sc scniper el quiete servcnlur, in quilius haecpropriis
divino judicio existere dc perpetrala fel^aitate visa sunt adnolanda nominibus : S. Maria dc chari-
cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sa.ighiine tale dc Martignaco (Jlfar. de Marciniaco), S. Pctrus
Dei et Doniini noslri Jcsu Christi aliena fiat, alquc de Mtiiisiaco (Mar. de Cusiniaco), S. Pelvus dc
in exlremo examine dislriclae ultioni subjaccat. Leniciis (Jlfar. de Leunliis), S. Paulus de Pcrgamo,
Cuhclis aulcm supra falo loco jusla servainibus si-t S. Isidorus dc Hispauia, S. Odylus (Mar. Orijlius.)
pax Domini nostri Jesu Chrisli, quatcnus ct Iiic dc Scarrione, S. Mavcellus de Salsiinoniaco,
fructum bonscaclionis jiercipiant, ctapud distrielinn S. Mavcellus dc Cabilonc, Carus locns, Parcdns
judiccm prsemia aelcrnae pacis inveniant. Aiiica, Romanum nioiiaslerium, S. Victov de Gcbenna,
amen, amcn. Patcmiacus, S. Saturninus dc Provincia, S. Eutro-
Ego Paschalis sanctse Eeclesisecatholicse cpisco- pius, S..Mavliniisdc Auxia, monasteriuin dcCacervis,
JVJS. S. Mariadc Tolosa,Boort (Mar. S; MariailcTobosa
Ego Odilo Praenestiniis cpiscopus. Boarum), Ticrnus, S. Mariinus de Campis, Sylvi-
Ego Joannes Tusculanus cjiiscopus. niacus, Virgenus, Ginniacus, Nantuacus, S. Pancra-
Ego Teuzo cardinalis sanctorum Joannis ct; tius de Anglica, S. Leccrius dc Nazara, S. Jacobus
Pauli. ( de Polino, S. Gabricl de Creinona, S. Salvalor et
Q
Ego Albericus Dei gratia cardinalis tiluli S. Pctri S. Slcphanus de Nivcrno. Praecipimus etiam ut
ad Vincula. omnes ccclcsisescucapellaeveslvaeclcoemctcvialibcva
Ego Paganus diaconus sanctse Romanac Ecclcsiae : sint, cl omnis cxaclionis immunia pvselevconsuetam
dc diaconia S. Marisc novse. episcopi patfliamjusiitiamiiipvcsbylcros, si adversus
Datum Anagniae per nianuin Joannis sanciae', ovdinis sui dignilalcm ostcndcriiit:cxceplisniiiiivum
Romanse Ecclesisediaconi cardinalis, xvm Kalcndas; ccclcsiis illis, quae absquc hujusmodi subjeclione in
Deccnibris, indietione vni, Incarnalionis Dominicae : abbalis potoslate subsistunt. Liceat quoque vobis
anno 1100; ponliftcalus, autem domni Pasch.alisi cum juvibus vcstris (Mar. seu fralribus vestris)
sccundi pajrsen. presbyleros eligere, ila lamen ut ab cjiiscopis, TCI
cpiscoporum vicariis animariim curairi absque
XXXI, venalitalc si coiiimitiere illi, quod
Privilegium, q.uomonasterii Cluniacensisbona omnia absit! cx suscipiant, quani
ac jura confirmanlur. pravilalc iiolucrinl, lunc prcsbyteri ex
(Anno 1100, Nov, 15.) aposlolicoesedis benignitale officiacelebramii liccn-
[COCQUELINES, Bullarum, privilegiorumac diplomalumt liam conscquantiir : neqiic cuilibet facultas sit, aut
Rohianorum ponlificum amptissima Colieclio. —- .D clauslri uuquani aut locorum vcstrorum fines pro
Romse 1759 fol., t. II, p. 114,] vivoruni sive dcfunclorum eleemosynis ob salutem
PASCHALIS episcopus, servus servorum Dci, vcnc- dalis inquictare; sed lam virorum quam mulierum
rabili fratri HUGONI,Cluniacensi abbati, ejusques oblaliones, quae Deo offeruntur, in usuiri scrvorum
successoribus regulariter substituendis imposterum. Dei, pauperumque Cliristi percipere liccat. Abbatias-
Zelus Domini et religionis praerogativa, qua perr vero, quas tuae tuorumque succcssorum ordiiiationi
universum fere Occidcntem nostris temporibus pcrr praedecessor noslcr Gregorius VII PP. commisit,
Dei gratiam congregalio vestra percelluit, et incon- nos quoque commillimus, videlicet Virhelva,
cussa unilas, qua inter procellas omnes scdi apo-i- S. .-Egidii, S. Joannis de Angelico, S. Pctvi Moysia-.
slolicae adhsesistis, mansuetudinem nostram vehe- co, Moliacensem, S. Marlialis de Lemovico, novum
menlius exhortantur, imo urgent atque compellunt,, monasterium Sancli Cypriani Piclaviensis de
utvestris petitionibus assensum aecommodare, et;t S. Sacco; adjicientcs etiam S. Gcrmani Autissiodo-
quieti veslrse imposterum pvoviderc sollititius de-s- rensis, S. Astrimonii Mauricensis, S. Bertini Tarva-
bc3,uius. Quapropler quidquid liberlatis, quidquidd niensiseidem ordinationi subjaceant, salvp nimirum
auctorilatis praedccessores nostri Ecclesios Romnnse P- jurc sanclseRomanscEcolcsise.Necminus illud suora-
S5 . EPISTOL.E ET PRIVILEGIA, 54
dictum Urbani II pap.*ecapitulum confirmamus, ne Arabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis per
cellarum vestrarum ubilibet positarum fratres pro Gallias, salutem et apostolicam benedictionem.
qualibet interdictione vel excommunicatione divino- Quanta reverentia sedis aposlolicae constitutioni-
rum officiorum suspensionem patiantur; sed tam bus debeatur, fraternitatem vestram non ignorare
moiiachi quam et famuli eorum, et qui se monasticae credimus. Si qua vero vel minus dicta, vel aliter ,
professioni devoverunt, clausis ecclesiarum januis, intellecta conspiciuntur, meminerint qui adversus
non admissis dicecesanis, divinae servitutls officia sanctam Romanam Ecclesiam conqueri consrieve-
celebrent, et sepulturae debita peragant. Concedimus runt, quid pro Felicis papse scriptis adversus Aca-
eliam vobis laicos seu clevicos sseculares, nisi qui tium datis, Orientalibus episcopis sanctse memorise.
pro eertis criminibus excommunicati sunt, ad con- Gelasius papa responderit. Idcirco ad memOrianv
versionem, sivesepulturam per loca vestra suscipere. fraternilatis vestrae reducimus quia Cluniaceiise
Clericos quoque regulares, qui pro necessitalibus coenobium ab ipso fundationis exordio sanctse Ro--
ad vestrum coenobium effugiunt, suscipiendi, et ad manse Ecclesise sit oblatum : quod profecto religiosi
vestrum propositum admiltendi, religioni vestrae antistites et egregii principes pro religione exinjia
licentiam impertiraus. Prseterea decernimus ut nulli donis suis ac possessionibus. ditaverunt. Rpmani
omninohominumliceatvestvumvenerabileccenobium P vero pontifices tanquam oculi sui pupillam cuslo-
et loca subdita temere.perturiiare; sed eorum eccle- dientes, cum loca ad se plurima.perlinentia fratrum
si.aepossessioues^et hona csetera, quaepro animarum illorum regimini commisissent, tam locum ipsum
salute donata sunt, vel in futurum Deo misevante quam caetera ei cohaerentia privilegiorum suorum
donavi conligevit, fivma vobis vestrisque succes- munitionibus vallaverunt. Scitis enim quantaper
soribus, et illibata permaneant, quos profecto eos in Galliarum partibus nova instituta, vetera sint
cognoscimus ab excommunicatis et rapacibus dis- ad religionem monasteria reperta [forte reslituta],.
cretione debita contineri. Si qua igitur ecelesiastica Eapropter charilatem vestram monemus, monentes
ssecularisve persona , banc, nostrae constitutionis rogamus atque prsecipimus ne tot tantorumquepbn-
paginam sciens., conlra eam temere venire tenta- lificum privilegiis obviare tentetis : ne per eorum,
verit, secundo et tertio commonita, nisi satisfactione violationem aposlolicse sedis, quod absit! indi-
congrua emendaverit, potestatis honorisque sui gnationem inveniatis. Imilatores Ostote patrum
dignitate careat, reamque se divino judicio existere vestrorum, qui congregationem illam venefabilem
de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo devotius coluerunt, et saluti, quam per;eos Domi-
corpore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris nus super mullis peccatoribus operatur, mahus
nostriJesu Christi aliena sit, atque in extvemo socias adhibete. Ita eos diligite, ita tuemini, ila fo-
exraiine districtse ullioni subjaceat. Cunctis autero vete, ut quielius pev vos omnipolenti valeant
eidem loco justa servantibus sit pax Doniini nostri deservire ; vos autem, qui inter mundi flucluanlis
Jesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis turbines statis,- per eos, tam apostolicae sedis, quam.
percipiant, et apud districtum judicem prsemia omnipotentis Dei gratiam consequamini.
aeternaepacis inveniant. Amen.. Data Lateranis, xm Decembris.
Ego. Pasehalis sanctae Ecclesise catholicae epi- XXXIII.
scopns. Majoris Monaslerii protectionem smcipit, possessio?
Ego Odo Ostiensis episcopo.ssubscripsi.. nesque ac privilegia confirmat, imposilo monaclus
Ego Mile..... Praenestinus episcopus, aurei denarii censu annuo.
Ego Albericus cardinalis S. Petri ad Vincula.. (Annoll00,Nov..l9.)
Ego Walterius [al. GualteriUs] episcopus Alba- [Qpera Guiberti abbalis S. Mariw de Novigento,
nensis Ecclesiae subscripsi. edit. Aehery,. Netes, p. 588.]
Ego, Teuto cardinalis SS. Joannis et Pauli, PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, vene-
Ego Joahnes Tusculanus episcopus. rabili fvatri HILGOTO,Majoris Monasterii abbati;
EgoPaganus sanctse Romanae Ecclesise cardinalis ejusque successoribus regulariler substituendis in
subscripsi.. perpetuum..
Datum Anagnise per manum Joannis sanctse Cum universis sanctae Ecclesiae filiis, ex aposto-
Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, xvn Kalend. licse sedis auctoriiate ac benevolentia debitores exi-
Decembris, indictione vm, Iucarnationis Dominicai stamus, illis tamen locis atque personis quae am-
aniio 1400, pontificatus autem domni Paschalis pliori religionis gratia eminent, propensiori hos
PP. ii. copvenit charitatis studio imminere. Tuis igitur
tuorumque fratrum, fili in Christo dilectissime Hil-
XXXIL
gote, justis precationibus" annuenltis , cum pro
?asc!ia/is epistola adGaUiarum episcopos. —Cmno- beati eonfessoris Christi Martini devotione atque
bium Cluniacense commendal.
reverentia, tum pro vestrae religionis praerogativa,
(Anno 1100', i\Tov. 19.) monasterium vestrum, quod Majus dicitur, a beato
[MAKSI,Concil. XX , 1037.] quondam Martino sedificatum, iu apostolicse sedis
PASCHALIS episcopus, servus scrvorum Dei, vene- tutelam specialiter proteetioricmqae suscepimus..
PASCHALIS H PAPiE ' W
5S
Per prsesentem igitur nostri privilegi-i paginam, A f- Quanimirum justitia exigente statuimus.ut re-
apostolica auctoritate prsecipimus ut quaecuirque gulariter electus abbas, vel a Romano pontifiee, vet
liodie idem ccenobium juste possidet, sicut in cra- a catholico quem adyocare maluerint, riostrae
stinum, largilione principum, oblatione fidelium, communionis ac familiaritatis episcopo conse-
concessione pontificum, juste atque canonice po- cretur; qui veslra fullus auctoritate • quod po-
terit adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et stulabitur, impendat. Chrisma, oleura sanctum ,
illibata permaneant. Decernimus ergo ut nulli dhi- consecraliones altarium sive basilicarum.,^ ordi-
nino liomini liceat idem ctenobium tehiere pertur- nationes monachorum , qui ad sacros sunt or-
bare, aut ei subditas possessiones auferre, sive dines promovendi, locorum vestroruni fratres
minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed ab episcopis, in quorum dioecesibus sunt, acci-
pmiiia integra cOnserveiitur eorum, pro quorum piant.
sustentatione ac gubefnalione eoneessa sunt usi- Ad hsec adjicimus ut idem Beati Martini mona:
bus. sterium, abomnium mortalium jure liberum, Do-
Missas sane publicas per archiepiscopum, aut mino arinuente, permaneat, solique Romanae Eccle-
?piscopurii quemlibet, in praefato monasterio cele- " siae subdilum, de lanta semper libertate atque au-
irari, aut stationes fieri, omnimodo probibemus ; ctoritate congaudeat.
ne ih servbrum Dei fecessibus popularibus occasio Ad judiciiim autem perceptse hujus a Roma-
praebeatur ulla convenientibus. Intefdicimus etiani na Ecclesia libertatis, per annos singulos unum,
ne quis ejusdem loci monachos in aliquam Ec- aureum deriarium Lateranensi palatio' persol-
clesiam ad slationem, aut exsequias celebran- ventes.
das, praeier suam et abbatis voluntatem com- Si quis igilur in crastinum archiepisCopus aut
pellat. episcopus, iroperator aut rex, princeps aut dux,
Adjicienles et iirsecipienies ne quisquam deinceps comes, vicecomes, judex, aut ecclesiastica quselibct
archiepiscopus, aut episcopus, B. Martini Majus ssecularisve persona, hanc noslrse constitulionis
Monasterium, aut ipsius Majoris Monasterii ffiona- paginaiu sciens, contra eam temefe venire ter.la-
chos, pro ulla causa ullo iii loco excommiiiiicare verit, cbmmonita, si non satisfactiohe . congrua
praesumat, sed omnis eorum eausa gravior ex apo- emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate
stoiicse sedis judicio pendeat. careat, reamque sedivlno judicio existere de per-
Nec cellarum vestrariim Videlicet fratres, pro petvata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo cor-
qualibet interdictione, vol excommuhicalione divi- p pore ac sanguine Dei et Domini Redemploris noslri
novum officiorum, suspensioriem patiantuf, sedtam Jesu Cbristi aliena fiat, atque in extremo examine
monachi ipsi,"quara etia^ famuli eorum, et qui se districtae ultioni subjaceat. Cunclis autem eidem lo-
monasticae professioni devoverunt, clausis eccle- co justa servantibus sit pax Domiui nostri Jesu
siarum januis, non admissis dicecesaiiis, divinaeser- Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis per-
vitutis offieia celelrent, et sepulturae debita per- cipiant, el apud dislrictum judicem prsemia setefnae

agant. . pacis inveniant. Amen, amen, amen.
Obeunte te nunc ej£x4eni loci abbate, vel tuorum Ego Paschalis episcophs catliolicse Ecclesise.
quolibet successorum, nullus illi qualibet snbre- Ego Odo Ostiensis episcopus.
plionis aslutia aut violeritia pfaepohalur, nisi quem Ego Mifo [Milo] Praenestinus episc.
fratres communi consensu ejusdem fratrum pars Ego Paganus: diaconus R. E. cardinaiis,
consilii sanioiis elegerint. Ego Albericus Dei gratiae cardinalis.
Porro quia Turonensis Ecclesiae antisles et cle- Datum Laterani per manum Joannis S. R. E,
riei, praedecessoris nostri apostolicae memoriae Ur- diaconi cardinalis, XIII Kal. Decemb., ind. vni,
bani secundi repetitis litteris, nostris quoque com- Incar. Dominicse millesimo eentesimo, pontiiicatus
mor.ili, ab impugnatione vestra desistere nullate- __)autera domini Paschalis secuhdi n,
nus acquieverunt; quinimo apostolicse sedis fami- . XXXIV.
liarius communicantes, vos excommunicare et ex- Paschalis papm epislola ad Bucjonem abbatem Clu-
communicatos prsedicare non limuerunt; adeo ut niacensem. — Priui/eaiuni C/nniaceiise.
ab abbatis vestvi sepultura, et a vesira? professionis (Anno 1100,.Nov. 20.)
consortio Sancti Juliani monachos, et alios religio- [MANSI,Concil. t. XX, 1038.]
sos fratres, abbatesque subtraxerint. Nos eorum PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, Hc-
excommunicalioni religionem vestram Domino GONIabbatiCluniacensi ejusquesuccessoribus regu-
cpoperante subduxinms. Beato quippe Ambrosio lariter substituendis in perpeluum.
attestante didicimus quod haereticuro esse constat, Et religionis prserogativa, qua per universas Gal-
qui a Romana dissenlit Ecclesia; et Samuel quasi lias vestris temporibus per Dei gratiam congregalio
idololatrise ait, scelus est nolle acquiescere. Vos vestra praecellit, et inconcussa charitalis Unitas, qua
autem lanquam familiares filios nostrae commu- inter procellas omnes" sedi apostolicse adhsesistis,
nionis, charifatis et gratise vinculo complecli- inansuetudinem noslram vehementius exhortantur,
mur. mo urgent atque compellunt, ut vestris petitionibus
57 EPLSTOL/E ET PRIVILEGIA. S3
assensum accommooare, et quieli vestrse inposterum A jam donata sunt, vel infuturum Deo miserante dari
providere soHiciiius debeamus. Eapropter, quidquid conligerit, firma vobis, vestrisque successoribus,
libertatis, quidquid tuilionis, quidquid auctoritatis, illibataque permaneant: quos profecto cognosci-
praedecessores nostri Ecclesise Romanae jionlifices, mus, ab excommunicatis pia discvetione vigilantius
prseserlim apostolicae memorise Gregorius VII ct abstinere. Si qua igitur ecclesiastica saecularisve
Uvbanus II, vestro monasterio et iocis ad id perli- persona hanc nostrse constitutlonis pagmaffi sciens,
nentibus contulerunt, nos quoque prsesenti decreto, coutra eam temere venire tenlaverit, secundo ler-
aucloie Deo confirmamus, Ad hsec adjicimus ut tam tiove commonita, si non satisfactione cpngrua
prioralus et cellas, quam et caelera in quibuslibet emendaverit, potestalis honorisque sui dignilate
locis omnia , quibus fraternitas tua , Arvernensis careat, reamque se divino judicio existere de
concilii, quod per supradiclum Urbanum papam perpetrata iniquitate cognoscat, et a sanctissiino
celebratam est, tempore investita erat, de quibus corpore et sanguine Dei et Domini Redemptoris
tunc nulla qusestio mota est, cui nimirum concilio nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo
per lemeiipsum interfueras, lam tiM qiia-niSUC-C8S-exaffii-BC (Jislrictae ultioni subjaceat. Cunctis autem
soribus tuis in paee semper et quiele serventur. eidem coenobio jnsta serranlibus , sil jiax Domini
Piaecipimus eliam ut omues ecclesiae, seu capellse B-Jiostri Jesu Chrisli, quatenus ct hic inrettrai buns
vestrse, et ccemeteria libera sint, et omnis exactionis actionis percipiant, et apud districtum judicem
immunia, praeter consuetam episcopi paratam, et prsemia aeternae pacis inveniant. Amen, amen,
justitiam in presbyteros, si adversus ordinis sui amen.
dignitatem offenderint, exceptis nimirum ecclesiis Ego Paschalis, catholicae Ecclesiae episcopus,
ihis quae absque hujusmodi subjectione in abbatis subscripsi.
poleslate consislunt. Liceat quoque vobis, seu fra- Ego Odo, Ostiensis episcopus, subscripsi.
tribus vestris, in ecclesiis vestris presbyteros eli- Ego Milo, Praeneslinus episcopus, subscripsi.
gere, it:i tamen ut ab episcopis vel episcoporum Ego Albericus, archiepiscopus Dei gratia cardinalis
vicariis, animarum curam absque venalitate susci- Sancli Petri ad Vincula, subscripsi.
piant. Quam si committere illi ex pravitate nolue- Ego Walterius, episcopus Albanensis'Ecclesiae,
rint, ttinc presDyteri ex apostolicae sedis benignitate subscripsi.
officiacelebrandi licentiam consequantur. Ecclesia- Ego Paganus sanclse RomanaeEcclesisecardinalis,
rum vero seu altarium consecraliones, ab episcopis subscripsi. .
in quorum dioecesibus sunt, locofum vestrorum Datum Lalerani, per manum Joannis sanctie
fratres accipiant, si quidem gratis ac sine pravitate '^ Romanae Ecclesise cardinalis, xn Kal. Deccmb.,
voluerint exhibere. Alioquin a catholico, quem ma- indict, vni, Incarnationis Dominicse anno 1100,
lueritis, episcopo, cousecrationem ipsarum sacra- pontificatus autem domni Paschalis secundi papse
menta suscipiant. Neque cuilibet facultas sit, aut secundo. •
claustri vestri, aut loeorum vestrorum fralres pro XXXV
vivorum sive defunctorum eleemosynis ob salutem Bulla Paschalis II unioneEcdesiwArausicanw ad
pro
datis inquietare, sed tam virorum quam mulierum Tricaslinam.
oblationes, quse ad eos aueruntur, in usu servorum (AnnollOO, Dec. 10.)
Dei pauperumque profuturas recipere liceat. Nec [Gall. Christ., nov., I, Iustr. 120.]
minus illud supradicti Urbani 11 papae capitulum PASCUALIS episcopus, sovvus servorum Dci, dero
confirmamus, ne cellarum vestrarum ubilibet posi- et populo Arausicano, salutem et apostolicam beue-
tarum fratres pro qualibet interdictione, vel excom- dietionem.
municalione, divinorum officiorum suspensionem Miramur vos tanta f pertinacia sedis apostolicse
patiantur; sed-tam monachi ipsi, quam et famuli dccretis conlraire; quod enim cum a prsedecessore
eorum, et qui lnonaslicaeprofessioni se devoverunt, ,) noslro pro auitorizanda confirmatione definituni es-
clausis ecclesiarum januis, non admissis dicecesanis, set, quidquid » nobis quoque juxta definilionem
divinae servitutis officia celehrent, et sepulturae de- praeceptum est, vos quoque adeo contempsistis, ut
bita peragant. Concedimus etiam vobis laicos, s6u nuliam episcopoTricastinodignati sitis subjectionem
clericos saeculares, nisi qui pro certis criminibus ct obedientiam prsebere. Nos. tandem pertinaciam
excommunicali sunl, ad conversionem seu sepultu- tanlam aposlolicae dilectionis mansueludine tole-
ram per loca vesira suscipere. Clericos quoque re- rantes, ilerata litterarum comminatione prsecepi-
gulares,qui vel in locis suis salvari non possunt, mus, ne unitatem ecclesiarum a prsedecessoribu9
vel pro necessitatibus ad vestrum coenobium confu- noslris constitutam violare certetis; sed supradicto
giunt, suscipiendi, et ad veslrum proposilum ad- fratri noslro episcopo tandem humiiiter bbediatis.
mittendi, religioni vestrae licentiam impertimur. Datum Latevani iv Idus Decembris
Praeterea decernimus ut nulli hominum omnino
liceat vestrum venerabile coenobium, et loca ei sub-
dita temere perlurbare; sed eorum ecclesia?posses-
siones, et bona caetera, quaepro animarum salutc
59 PASCHALIS II PAPiE (50
XXXVI. j solitum hactenus fuit, celebran permittimus. Missas
A
Priviiegtum pro monasterio S. Salvatoris Papiensis.' sane publicas in eodem monasterio celebrari, aut
(Anno 1100.) stationem, sive ordinationem aliquam pisster abba-
[MARGARIKI, Bullar! Casin. II, 119, ex archiv. mo- lis volunlatem, aut episcopo quolibet fieri prohibe-
nast. S. Salvatoris Papiensis.] mus. Ad hsec dalmaticae, sandaliorum,. necnon
PASCHALIS cpiscopus, servus servorum Dei, di- chirothecarum usum tibi, tuisque successoribus juxta
lecto in Christo filio JOAKNI, abbali venerabilis mo- prsedecessorum slalula, concedimus. Sicque ah
nastevii, quod dicitur Domini Salvatovis, secus omni jugo, seu ditione cujuscunque personae,ijisum
Pajriani siti, ejusque successovibus vegulaviter sub- coenobium liberum jiermanere saiicimus ut soli
stituendis in perpeluum. ' sanctse
JRomanaeet apostolicae Ecclesise suiiditum
Piae postulaiio voluntatis effectu debet perse- habeatur. Si
qua sane ecclesiastica seu ssecularis
quente eompleri, qualenus et devotionis sinceritas persona hanc nostrse constitutionis paginam sciens,
laudabiliter eniteScat, et utilitas postulata vires contva eam lemere venire tentaverit, secundo ter-
indubitanler assumat. Quia igitur dilectio tua, ad tiovecommonita, sinon satisfaclione congrua emen-
sedis aposlolicse porlumconfugiens, ejus tuitionem,
daverit, potestatis honorisque sui dignitate careat,
devolione debita, requisivit; nos supplicalioni tuse ^i
reamque se divino judicio existere de perpetrata
clementer annuimus. Et Sancti Salvatoris monaste- a sacratissimo corpore etsan-;
iniquitateagnoscat,et
rium, cui Deo auclore prsesides, cum omnibus ad guine Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi
ipsum perlinentibus, sub tutela aposlolicse sedis alienafiat, alqiieinextremoexamine districtae ultioni
excipimus. Quod videlicet monastevium Adeleis subjaceat. Cunctis autem eidem loco justa servan-
augusla imperatrix, suis impensis renovatum, su.a libus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus
nihilominus liberalitate ditasse cognoscitur. San- et hic fructuro bonaeactionis
aecipiant, et ajuid di-
ctorum igitur praedecessorum nostrorum, sedis strictum
judicem prsemia aeternse paeis inveniaffit.
apostolicae.pontificuinvesligiis insistentes, prsesenlis Amen, amen.r
decreli auctoritate statuimus ut qusecunque bona, Datum anno Domini 1100.
qusecunque praedia urbana, sive rustica, culta et XXXVII.
inculta, quaecunquepossessiones, ulensilia et orna- * Geraldo archiepiscopo Bracarensit pallium etpri-
. menta, vel a praedictaAugusla, vel ab aliis fidelibus, vilegium J. concedii.
de suo jure, eidem monasterio collata sunt, sive in (Mentio tantum- exstatin Geraldi Vita. Vide Baluiii
futuvura, concessione pontificum, liberalitate pvin- Miscell. edit. Luc. T, 152.)
cipum, veloblatione fidelium, juste atque canonice ci XXXVIII.
poterit adipisci, fivma tibi, luisque successovibus, Rescriplum Paschalis papm ad Argenlinensem Ec-
et illibata pcvmaneant. Decernimus ergo ut nulli clesiain.
(Circa annum 1100.)
oinnino homiiium liceat idem ccenobium temere [MANSI,Concil., XX, 1092.]
pertuvbave, aut ejus possessioues, sive res, ulen- PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, clero-
silia, vel ornanieula auferre, vel ablatas reiinere, Argentinensi et populo, salutem et apostolicam be-
minucre, vel temerariis vexationibus fatigare, sed nedictionem.
omnia inlegra conscrventur eorum, pro quorum (14')Perspe(tislitterisvesiris,devestraoppressione
susteiilatione et gubernatione concessa sunt, usibus et Ecclesicevestrae destructipne palernaliter condolui
multimodis profulura. Nec decimse reddiluum prse- mus;sedquiaprojustitiapatimini,proquabeatieritis,
dicli nionastevii Domini Salvatoris ab ullius Eccle- congaudemus. Utigitur ad illam beatitudinemperve-
sise praesule, vel minislris exigantur. Obeunte te, nire possitis, inbono proposilo constanler persevera-
nunc ejus loci abbale, vel luorum quolibet SUCGCS- le, atque illi intruso EcclesiaeDei viriliter resistite,
sorum, nullus ibi, qualibet subreptionis astulia, seu quia perDei gratiam neque electioni neque consecra-
violentia pvseponaluv,nisi quem fvalres, communi lioni ejus assensum dedimus aut dabimus.Vobis au--
n
consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secun- temin omnibus, qusepro justitiaagitis, nostrum con-
dum Dei timorem, et beati Benedicti regulain elege- silium et auxiliuni nunquam deerit, prsestanlc Domi-
rint. Electovero abbate, sit facultas omni tempore; no, qui vivit et regnat in saecula sseculorum. Amen.
prsesulem eligendi, quem, tam sibi quam caeteris< XXXIX.
fralribus, cum timore Dei totiusque congregationis1 Paschalis epislola ad Bernardum, archiepiscopumTo-
connivenlia, ubicunque voluerint, conseerationis> letanum.—Primatum ToletanmEcclesim confirmaU
insignia, hujus nostva:auctovitatis pvivilegio, absque\ (Auno 1101, Mart. 6.)
ulla pvetii conferat datione. Chrisma, oleum san- [MANSI,Concil. XX, 982.]
ctum, consecrationes altarium, sive basilicarum, PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, reve-
ovdinationes monaeliorum, seu canonicorum ve- rendissimo [f. reverenlissimo, HARD.] fralri BERNAHDO
strovum, qui ad sacros ordines fuerint promovendi,, Toletano archiepiscopo, ejusque successoribus ca-
a quibus malueritis catholicis accipielis episcopis. nonice substituendis in perpeiuum.
Porro in illis ecclesiis monasterii baptismum, ubii Actorum synodalium decrela sscrutantilius liquet
(14') Vide infra. cpisfolam Argenlinensis Ecclesi: iaead Paschalem
61 EPISTOLiE ET PRIVILEGIA. 62
quantasne Toletana Ecclesia dignitatis fuerit ex an- A exhibeas, Ghristianis ac Sarracenis sine offensione
tiquo, quantseque per eam in ecclesiasticis negotiis semper esse procurans, et ad ifdem infideles con-
utilitates accreverint. Unde et nos ejusdem urbis verlere, Domino largiente, verbis studeas, et exem-
statum, quantum nostrae est facultatis, in ecclesia- plis : sic ex tui pallii dignitate, et primatus prsero-
sticis lignitatibus gloria stabilirepa/. in ecclesiasticae gativa praecellas in oculis bominum, ut interius
dignitatis gloriam stabilire], Domino adjuvante, virtutum excelleutia polleas eoram supernse oculis
optamus. Igitur tum pro benignitale sanctae Ro- majestatis. Si qua igilur in crastinum ecclesiastica
manse Ecclesisedebita, tum pro digna Toletanae Ec- ssecularisve persona hanc nostrae constiiutionis
clesise reverentia, tum etiam prp reverendissimi sciens paginam,. contra eam temere venire tentave-
[/"., reverentissimi. H.] filii nostri praestantissimi rit; secundo lertiove commonita, si non salisfa-
regis Iidefonsi postulationibus, cujus nimirum vir- ctione congrua emendaverit, potestatis ho.norisve
tute et prudentia Tolelana Ecclesia [al. civilas] Mau- sni careat dignitate, reamque se divino judicio
rorum et Moabitarum jugo ereptaest, te, charissime. existere de perpelrata iniquitate cognoscat, et a
frater, juxta constitiitum praedecessorisnoslri sanctse sanctissimo corpore ac sanguine Dei et Domini
memoriaeUrbanipapsesecundi, in totis Hispaniarum nostri Jesu Chrisli Redemptoris aliena fiat, atque
regnis primatem forepraesentis privilegii auctoritate in extremo examine districtae ultioni subjaceat.
sancimus, sicut ejusdem urbis constat antiquitus Cunclis aulem eidem Ecclesiaejusta servantibus sit
exstitisse pontiiices. Pallio sane in missarum solum- pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic frii-
mpdo celcbrationibus uti debebis, prsecipuarum, ctum bonseactionis percijriant, et apud districtum ju-
qusesubscriptae sunt, festivitatum temporibus : tri- dicem praemia seternsepacis inveniant. Amen, amen.
bus videlicet diebus in Nalivitate Domini, in Epi- Scriptum per manum Petri notarii, regionarii, et
phania, Hypapante, Coena Domini, Sabbato sancto, scrinarii sacri palatii.
tribus diebus in Pascha, in Ascensione, Peutecoste, Ego Paschalis catholicaeEcclesise episcopus s.ub-
tribus solemnitatibus sanctae Marise, saiicli quoque scribo.
Michaelis, et sancti Joannis Baplistae, in omnibus Datum Laterani per manum Joannis, sanctae Ro-
nalalitiis apostolorum, et eorum marlyrum quorum manse Ecclesiaediaconi cardinalis, secundo Nonas
pignora in vestra ecclesia requiescunt : sancti quo- Martii, indictione octava, Incarnationis Dominicae
queMartini et Ildefonsi confessorum, et omnium anno 1101, pontificalus aulem domini Paschalis
commemoralione sanctorum : in consecrationibus papse secundi anno secundo,
eeclesiarum, episcoporum et clericorum : in an- c Xh-
nuo consecrationis tuse die, natali etiam sancti Privilegium papm pro tnonasterio Sancli Savini Pla-
Isidori et Leandri. Primatem te universi Hispania- cenlini.
rttm praesules respicient : et ad te, si quid inter eos (Anno 1101, Mart. 7.)
graviori qusestione dignum exortum fuerit, refe- [CAMPI Dell. hist. eccl. di Piacenza, t. I, p. 525.]
rent, salva tamen Romanse Ecclesiae auctoritate, et PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, dilecto
melropolilanorum privilegiis singulorum. Toletanam filio ALBERICO, abbati monasterii S. Savini, quod
ergo Ecclesiam jure perpetuo tibi, tuisque, si di- secus Placentiam situm est, ejusque successoribus
vina praestiterit gratia, successoribus canonicis te- regulariter substituendis in perpetuum
nore liujus privilegii confirmamus : una cum om- Ad hoc nos disponente Domino in apostolicse se-
pibus ecclesiis et dioecesibus, quas proprio jure dis servitium promotos agnoscimus, ut ejus filiis
noscitur antiquitus possedisse : praecipientes de iis, auxilium implorantibus efficaciter subvenive, et ei
quse Sarracenorum ad prsesens subjacent ditioni, ut obedientes tueri, ac protegere, prout Dominus dede-
cum ess Domino placuerit potestati restituere po- rit, debeamus. Unde 'opportunum, fili charissime,
puli Christiani, ad debitam Ecclesise vestrae obe- duximus praesentis decreti pagina vestris infestatio-
dientiam referantuv. LUavurriautem civitatum diee- j;Q nibus obviare, et quieti ac utilitati vestrae opitu-
ceses quse Sarracenis invadentibus metropolitanos lante Doniino atfentius providere. Staluimus eniin
proprios perdiderunt, vestrae ditioni eo tenore sub- u.l quaecunque prsedia, quaecunque bona in cellis, in
jicimus, ut quoad sine propriis exstiterint metro- ecclesiis, in villis, vel rebus aliis veslrum monaste-
peiilanis, tibi, ut proprio, debeant subjacere. Si rium legitime possidet in prsesenti; sive in futurum
vero metropolis quaelibetin statum fuerit pristinum concessione pontificum, liberalilate principum, vel
restitula, suo quoque dioecesis metropolitano resti- oblatione fidelium juste atque canonice polevit adi-
luatur, Neque lamen ideo minus tua debet studere pisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata
fraternitas, quatenus unicuique metropoli suseresti- permaneant. Decernimus ergo ut nulli omnino ho
tuatur gioria dignitatis. Haec, et caeteraomnia quae minum liceat idem coenobium temere perturbare,
ad antiquamToIelanse sedis apostolicseconcessionem aut ejus possessiones aufer,e, vel ablalas retinere,-
probari poterunt, nos tibi tuisque successoribus per- minuere, vel temerariis vexationibus fatigare; sed
petuo possidenda coutradimus atqua firraamus. Te, omnia integre conserventur eorum, pro quorum
reverendissime frater, affectione intimaexhortamur, sustentatione et gubernatione concessa sunt, usibus
quatenus dignum te tanti honore pontificii semper oninimodis profutura.
03 PASCHALIS II PAP/E U'
Porro usum mitrae et aiiorum pontificalium. ad A } diutius condoluimus. Idcirco in autumno prseierito
inslar feiicis memoriseSilveslri et Alexandri prsede- petitioni vestvae assensum jirasbuirnus, ut ejusdem
cessorum noslrorum Romanoram pontiiicum vobis Ecclesiaeelecto ne ad nos veniret tum lernporis par -
omnimodo liberum esse deceinimus; ad hsec adji- ceremus. Quas litleras sicut nuntiis vestvis deferen-
cientes ut i.nfra sacra mysteria constiluli signaculo libus accepimus, ad vos non pervenisse mivamur.
sanctoe crucis possilis populum prsemunire. Si qua Unde venerabili fralri nostro Magalonensiepiscopo
sane ecclesiastica ssecularisve persona, hanc noslvae lanta lilterarura iiostiavuni auctcritatepvsecipimus
constittitionis paginam sciens, contra eani lemere ut ad cum corssecrandum accedat. Quod si fovte ipse
venire tentaveril, secundo. terliove commonita, si nequiverit, Burgensis aut alius catholieus episcopus
non satisfactione congvua emcndaverit,potestatisho- advocelur. Ipsi quoque electo p.rsesenlium litlera-
iiorisque sui dignitate careat, atque se divinojudicio rum auetoritate mandamus ut onus, quod ei a coni-
exislere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sa- muni consensu Ecclesiseimjionitur, de misericordia
cvalissimo corpore et sanguine Dei ac Domini Rc- Domini confideiis accipiat. Pprro sicut militibus, ita
deiriptovis nostri Jesu Christi aliena iiat, atque in etiam clericis vestrarum partium interdicimus, rie
extremo examine districtoeultioni subjaeeat.Cunctis occasione Jerosolymitanae visionis Ecclesiam elpro-
autem eidem loco jusla servantibus sit pax Domini "' vinciam suam deserere praesumant, quam Moabita-
noslri Jesu Christi, quatenus et hic fructum bonse rum feritas tam frequenter impugnat.
aclionis percipiant, el apud dislrictum judicem prse- Datum Laterani vm Eal. Apvilis.
mia aetevnsepacis inveniant. Amen, amen. XLIII.
Scviplum per manurii Pelri, noiarii regionarii et Ad At[defomum] regem. — Nuntial quid de conse-
scriniarii sacri palatii. crando Didaco jam mandaveril. '
Ego Paschalis catholicaeEcclesiae episeopus. (Anno 1001, Mavt. 25.)
Datum Latevani per manum Joannis, sanctae Ro- . [FLOREZ,Espana sagrada, XX, 29.]
nianse Ecclesioe diaconi cardinalis, Nonis Mavtii, in- P. episcopus, servus servorum Dei, dilecto iilio
dict. r.ona, Incavnationis Dominicae anno 1101, AL. salutem et apostolicam benedictionem.
pontificatus autpm domni Paschalis II papos se- In autumno prseterito de Compostellani episcopi
cundo. consecralione petifioiii tuse consensimus. Unde te
XLI. repetito rogare mirati sumus. Quas litteras quia in-
Epistola ad Golhofredum episcopum Magatonensem. lerceptas audivimus, iterum venerabili fratri ncstvo
— Non perveniss.esuas de consecrandoelecio Com-
posteltano liiteras, « in autumno prmterilo » mis- ( Magalonensi episcopo lillerarum auctoritate praicipi-
sas, miraiur. Mundat ut consecraiionem perfi- mus utad eum consecrandum accedat. Quod siforte
cial. ipse nequievit, Burgensis aut alius calholicus episco-
(Anno 1101, Mavt. 25.) pus advocetur.
[Florez, Espana sagrada, XX, 29.] Datum Laterani vm Kal. Aprilis.
P. episcopus, servus servorum Dei, venerabili fra-
XLIV.
tii G., Magalonensi episcopo, salutem et apostoli- Ad clericos et laicos
cam benedictionem. At[defonsi] recjnum habilantes..
—Ne occasioneHierosolymitan>itineris Occidenta-
Nosse fraternitatem luaro credimus quod Compo- lis depopuleiur Ecclesia.
stellana Ecclesia praedecessoris noslvi privilegium [(AniiOliOl, Mart. 25.)
meruit, dum nulli melropoli subjaceret, ut episcopus [FLOREZ, ubi supra, p. 88.]
ejus a Romano debeal episcopo consecvari. Electus P. episcopus, servus servorum Dei, ciericis et
autem ejus impedimenlis plurimis impeditus non laicis AL.(15).regnum habilantibus, salutem eiapos'-.
valet ulique ad sedem apostolicam pervenire ; unde benedict. •
in aulumno praeterilo fvaternitali tuoe lilteras misi- Magnum vestrae salutis dispendmm facit, quod
mus, quas ^.d te non pevvenisse mivamur. Iterum jv j apostolicse.sedisprseceptis obedire contemnitis. Scri-
ergo mandamus ut illuc accedas,"et electum ipsum psiraus eiiim vobis praeterito tempore ne Iiieroso-
vice nostra in episcopuni benedicas. lymitanse expeditionis occasione partes vestras de-
Datum Laterani vm Kal. Aprilis. severetis, quse Maurorum et Mbabitariim quetidianis
XLII. incursionibus impugnantur; non parum enim in
discessu vestro illorum lyrannidem occidentalibus
Ad clericos S. Jacobi Composteltanos.— De conse-
crando Didaco quwjam liiteris mandaverat repetil. parlibus formidamus. Quare uos partium vestvarum,
(Anno 1101, Mart. 25.) tam clericos quam laicos, quos videre potuimus,
, Espana sagrada, p. 30.] a liierosolymilana pvofectione desisteve, iet ad pa-
[FLOREZ
P. episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis triam suam redire prsecipimus. Latores quoque pra-
clcricis S. Jacobi salutem et apostolicam benedi- sentium Munionem, et Didacum, et Nunonem cum
clionem. sequacibus suis a nobis coactos redife sciatis. Unde
Destilutioni Ecclesiae vestrae Compostellanoejam etiam vestrse dilectioni praecipimus ne quis eos pvo

t;15) Aldefonsi, scilicet VI


05 EPISTOL.S ET PRIVILEGIA. e<3
raiitu hoc infamare, aut calumniis aliquibus pvae- A . morise papa Urbanus, relectis diligentius P>oma-
sumat impetere. Vobis evgo omnibus iterata prse- norum pontifieum decretis, iniperatorum praece-
cepliohe pfsecipimus ut in vestris partibus per- ptis, loci fundatoris chirographis, cellam ipsam
sistentes Moabitas et Mauros totis viribus impu- Casinensi coenobio reddidit iu perpetuum possi-
gnetis : ilii largiente Deo vestras poenitentias per- dendam. Illa quippe abbatissoe procurata absen-
agatis : ibi sanctorum apostoloruro Petri ct Pauli et lia juxta canonum sanctiones pro confessione ha-
apostolicse eorum Ecclesise remissionem et gratiam benda cunctis a fratribus qui tunc aderant epi-
percipiatis. scopis seu cardinalibus censebatur. His verbis.
Datum Laterani vm Kal. Aprilis. confratris noslri Osliensis episcopi, Albertus quo-
XLV. que nunc Sipontinus episcopus,-hujus aulem actio-
Prhilegium pro monaslerio Casinensi nis tempore transacto Romanse Ecclesiae cardina-
(AnnoHOi. Mart. 31. ) lis presbyler, quia et ipse interfuerat, teslificatio-
[MANSI,Concit. XX, 1155. ] nis suae suffiagium copulavit. Roniani etiam ju-
PAscniLisepiscopus, sefviis servovum Dei, vene dices, Petrus et Raimbaldus, negolium illud se
rabili fratvi et compresbytero ODERISIO,Casiuensi pvsesentibus pertvaciatum perhibuef unt, se etiam et
abbati, salutem et apostolicambenedictionein. ^' Romanaelegis libris sententiam proferentibus. His
Oificii riostri nos hortatur auctoritas pro ecclesia- peraudiiis grave nobis videri dixiraus, ut quse ab
rum statu sollicitos esse, et quae recte statula sunt antecessoribus nostris decisa fuerant, retractaren-
stabilire. Eapropter coenobii vestri causam de tur. Caeterum abbatissa illa vehementius insisten-
Cinglensi cella nequaquam statu illo diniovendam te fratribus nostris, episcoporum quibusdam prse-
djximus, qui a domino praedecessore nostro sanctae cepimus ut in partem euntes ex cohsilio ve-
' memorise Urbano scripti assertione institutus sponderent, utrum causa hsec retraclanda ulterius
aguoscitur. In Melphitana siquidem synodo, quam, videretur. Regresso Brunone Signino episcopo
largiente Domino, nostrae ordinalioiiis anno seeundo proloquente dixerunt rationabile ^c justum sibi
solemniter celebravimus, abbatissa, quse Cinglen- domini papae judicium videri, ratumque id ha-
sem cellam ante tenuerat, vehementius reclamavitse bendum tanquam canPnico ordine pertractatum.
perperam traetalam,se passam injuriam asseverans. Et nos ergo in eodem statu semper manere cen-
Cumque consessum totum suis questibus implevis- suimus, et sicut tunc verbo, ita et nunc scriplo
set, communis flliuts Joannes, Ecclesise nostvae dia- sancimus Cinglensem cellam sub disciplina sem-
conus, absenliam tui gravatus taiidem surrexil, et per religionis monasticse disponendam ad jussem-
negotiurii id canonice delinitum exposuit. Cujus ' per e't possessionem Casinensis mona terii perli-
C
'
mox relationi confratef r.pster Oddo episcopus nere. Si quis vero hujusce definitiohis et con-
Ostiensis testimonium conlulit, dicens vere ab- firniationis lenore agnito obviam ire et cellani
batissam de cella illa domini Urbani papaejudicio illam a Casinensi coenobio separare praesumpse-
revestitam, vere post menses tres ad Barense rit, ipse - quoque ab Ecclesiae corpore Ecolesise ju-
concilium invitatam, quo, eum non iverit, nuu- dicio separetur.
tium destinavit. Ille, liegolii finem subterfugiens, Scriptum per manum Pelri, notarii regionarii
abbatissam non plenius reveslitam clamabat, quia et scriniarii sacri palatii.
qKasdamcellsechartas defensionisve necessarias mi- Ego Pascbalis cafholicse Ecclesiae episcopus sub-
hime recepisset. Unde actuhi fuit ut per manum scripsi.
domni Roffridi Beneventani episeopi chartse ipsse Datum Laterani per manum Joannis, S. Rc-
non ante requisitse in conspeetu concilii redde- raanse Ecclesise diaconi cafdinalis, n Kal. Aprilis,
rcntur. Mox papa Beneventum regresso, itefum indictione ix , anno Dominicse Incarnationis 1102,
abbatissa per interas ut, Sinuessam veniret, voeata pontificatus autemj domini EPaschalis secundi
est. Cum nec Sinuessam venisset, nec quid gra- r anno II.
vaminis pati se illa juste conquereretur, ad S. ( Ades( sigiltUmptumbeumpendens.)
Germani oppidum, quod Casino moriti adjacet, XLVI.
veniendi accepit inducias. Venit tandem, sed Ad Vettetranos. —
Abrogat qum a Guiberlo contra
causam aggredi recusavit, conquerens adhuc quia fas insiituia
' apud eoii eranl. Eorum iimiles defi-'
non omnia Cinglensis cellse monumenta recepe- nil. ,
rit. Fratres vero Casinenses sacramenlo probare (Anno 1101, Apr. 6.)
pvsesto fuevunt se nec piures nec alias in eo- [MANSI,Concil. XX, 1048.]
dem loco chavtas quam reddideranl, invenisse. PASCHALIS episcopus, servus servorumDei, Ve!le-|
Illa quibusdam nostrum clam muniraina charta- transe urbis civibus, apostolicae sedis fidelibus, sa-
rura oslendens, ad pontificis conspectum produ- lulem et apostolicam benedictionem.
cere noluit. Tandem domini Urbani papae ad Et prava eorrigere, et recta firmare, commissi
coiicordiam suadentis, nostrisque commoniiioni- loci, et officii debito commonerour. Ideivco juxla
bus parvipensis, clam discedens judicio locum de- petitionem vesti*am omnes pravas consuetudines
dil. Sic dominus nosler sanctse in Christo me- vel exacliones quas hseresiavcha Guiberlus Raven-
07 PASCHALIS II PAPJE 0S
nal..<Juondam episcopus, mox apostolicae sedis in- A 1 suseconversibnis tempore in aliis infra nomiiiaih
vasor imposuit, de medio veslrae civitalis penitus tradidit, id est in Unzirij Geroldisdorf et Sulzo, Bol-
abolcre, praesenlis paginae auctovitate decevnimus. lo, Norwilo alque Bosingin, quaecunque etiam in
lllam vevo benignilatem quam a praedecessorenostvo futuvumvel supradicti proceres, vel alii quilibet ii-
sanctse memorise Gregorio VII civitas vestra pro- deles in idem coenobium de suo jure oblulerint,
meruit, nosquoque tam vobis quam posteris ve- firma semper et illibata permaneant. Decernimus
slvis in apostolicse sedis fidelitate pevmanenlibus, ergo ut nulli omnino hominum liceat idem monae
fivma nianeve sancimus : ut videlicel loci veslri po- sterium lemere perturbare, aut ejus possessiones
tentiores, quibus et vos suum jus non negetis, im- auferre, vel ablata retinere, minuere, vel temerariis
ponere vobis graviora non audeant. Nec solum ur- vexationibus fatigare, sed omnia inlegva consevvcn-
bis vestrae habilaloreSj sed eliam anliqui fines, ab tu , eorum pro quorum sustentatione et guberna-
pmni saecularis potcstatis invasione serventur, et lione concessa suht.j usibus omnimodis profutura.
infestatione securu Civitatis autem fines dicimus Abbates sane cum fvatribus advocaluhr sibi, quem
illos qui pertinenlias suas longe lateque concludunt. uliliorem proeviderint insiiluant. Qui si poslmoduhi
(Designat fines illos, el mulla loca enunieral-.)Hos monaslerio inulilis, et fratribus gravis fuerit, re<*
igitur fines cuin detriraento vestro mutafi omninO B 1 moto eo, alium praeliciant. Nec alius advocatiae
aposlolica interdictione jirohibemus, staluentes ut bannum a calholico rege suscipiat, nisi ab abbate et
quod inler eos conlinetur, sicut jus est. uniuscu- fratribus electus exstiterit. Obeunte vefo te hunc
jusque, lam vos quam vestri haeredes, et quibus ejusdem loci abbate, vel tuorum quolibet successo-
vos legaliter concesseritis, quiete possideatis in per- rum nullus ibi qualibet subreplionis astutia^eu vio-
petuum. Quod si quselibel parva vel magna persona Ientia prseponatur, nisi quem fratres communi COE-'
contra hoc apostolicum decretum atque praeceptum sensu, velfratrum pars consilii sanioris secundum
lemerario ausu venire tenlaverit, admonita semel Dei timorem et beati Benedicti Regulam elegerint.
el iterum, usque ierlio per convenienles inducias, Ad indicium autem praeceptae a Romana Ecclesia
si non resipuerit, et quod injuste egerit condignei libertatis aureum nunimum, qui byzantius dicitur,
non correxerit, sciat se cenlum libras denariorumL quotannis Lateranensi palatio persoivetis. Si quid
Papiensium, medietatem camerse noslrse, medieta- igitur in futurum archiepiscopus au.t episcopus,
tem in justitiam palientibus persoluturam. imperator aut rex, princeps aut dux, comes, vice -
Scviptum per manum Petri, notarii regionarii et; comes, judex, aut ecclesiastica quaelibet sajcularisve
secretarii sacri palatii. persona hanc nostrse constitulionis paginara violavc-
• '
C rit, aul sciens contra eam venire tenlaverit, secundo
Ego Paschalis episcopus subscripsi.
Dalum Laterani, per manum Joannis, sanctse> tertiove commonita, si non satisfaclione congrua
RomanseEcclesise cardinalis, octavo Id. April., ind. emendaverit, poteslalis honorisque sui careat di-
i.\, Incarnalioiiis Dominicaeanno 1102 [1101], pon- gnitate, reamque se divino judicio existere de per-
tifieatus autem domini Paschalis II anno n. petrata iniquitate agnoscat, et a sacratissimo cor-
XLVII. pore el sanguine Dei et Domini Redemptoris noslvi
Confirmatio dotationis monasterii S.Benedicti Alper- Jesu Chvisti aliena fiat, atque in exlvemo examins
spacensis. dislriclae ultioni subjaccat. Cunctisautem eidem loco
(AnnollOI, April. 12.) justa servantibus sit jiax Domini noslvi Jesu Christi,
[PETRUS,Suevia ecclesiaslica, Augustse 1699, fol.]] qualenus et hic fructum bonse actionis percipiant,
PASCHALIS episcopus, servus servofum Dei, dile- vel apud districtum judiccm prsemia seternse paeis
clo filio CONONI,Alperspacensis monaslerii abbati,, inveiiiant. Amen, amen.
ejusque successoribus regulariter promotis in perpe- Scrijitum per manum Petri, notarii regionarii sacri
tuum. palatii.
Religiosis desideriis dignum est facilem prseberei _ Ego Paschalis catholicse Ecclesiae episcopus sub-
assensum, ul fidelis devotio celerem sortiatur affe- scripsi.
ctum. Pfoinde religiosorum procerum Rotmanni dee Testes, qui adfuerunt, ubi praedium Vischenboch
Husin, Adelberti deZolro et Alwicicomitis de Sulzoa datum est, Fridericus et Arnoldus fratres de ^Volva
devotionera perpehdentes, eorum desideriis assenti- ipsius pvaediitraditores, comes Barlholdus de Nuin-
nuir, et beati, Benedicti monaslerium, quod in suo9 burch, Wernherus de Hophu, Dictersius de Nuin-
prsedio fundaverunt, in loco scilicet hsereditatis prb-i- burch; Cuono de Horn, Rudolf deWildorff, Sigebolo
prise, qui vocatur Alpirspach, auctore Deo, decretii de Noviwiler, Egilolt de Berndec, Eigiswarl de Lap-
pvseseptisauctoritate muniminis statuentes, ut locuss pil, Adclbertus de Westirhein, in loco Offenburg.
ipse cum adjacente silva et terminis suis, alia quo- Datum Laterani per manum Joannis sanclse Ro->
que prsedia et mancipia, quse ipsi communiter perr manae Ecclesiaediaconi cardinalis,pridie Idus Apri-
manum liberi hominis Bernardi de Flurin beato Be- lis, indiciione nona, Incarnalionis Dorninicse aimo
nedicto tradiderunt in villis, quae vocantur Dor- millesimocentesimo primo, ponlificalus autem domni
tiheim, Homesingen, Hevingdorff, Garta, Hasela,t, Paschalis secundi papaesecundo.
Veiingen, quaequesingulariter Adelbertus de Zolro o
C9 -- -:y: EPISTOL^ ET PRIVlLEGfA. 70
AJLVIU. A bcnptum per manum f etri, noiaru regioharu ei
Paschalis epittola ad Lamberlum episcopum Alreba- %- scriniari; sacri palatii.

te.nsem. Confirmal Alrebatensem episcopatum : Paschalis calholicse Ecclesise episcopus.
inter quem et Cameracensemlimites conslituit. _
Daturn Laterani, per manum Joannis sanctoe
(AnnollOI, Apr. 15.) Romanae Ecciesise diaconi cardinalis, xvn Kai.
[MANSI, ConcU. XX, 1014.] Maii, indict. ix , iBcarnat. Deminicse an. 1101,
PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, vene- ponlificatus autem domiui Paschaiis sccundi papae
rahili fratri,LAMDERTO, Atrebatensi episcopo, ejus- secundo.
XLIX.
que successoribus canonice substituendis in per-
jietuum. Ad HenricUm regemAnglorum. — Contrainvesti-
turas ecclesiaslicas.
Quaea Patribus constituta sunt, oportet profecto0
ut sub melu et irrefragabili auctoritate teneantur. (Anno 1101.) •
[MANSI,
L Conci/. XX, 1058.]J
Dignum ehim est ut nulla desidia negligantur, nullaa
dissensione violentur, nulla concerlatione turben- PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, dilec^
tur. Undeet nos, quod a pise memorise prsedecessore2 j clo filio HENEICO regi Anglorum, salutem et aposto-
nostro Urbano de restitutione Atrebatensis Eccle- licam benedictionem.
siae constitulum est, justum omnino et sacris cano- Legalionis tuae verba, fili charissime, gratantef
nibus cougruum perpendentes, nostri quoque de- excepimus; sed vellemus obedientiam prbmittentis.
creti aucloritale sancimus : ut videlicet Ecclesiaj In quibus nimirum sanctse RomanaeEcclesise illa in
eadem, sicut antiquitus episcopali dignitate claruit, tuo regno pollicebaris, quae tempore tui patris Iia-
ila etiam in posterum cardinalem per Dei gratiam, buerat, eos requirens honores quos antecessorum
sortiatur antistitem. Divinse siquidem miseralionis, nostrorum tempore pater tuus habuerat. Quae pre-
affectum, quem in ecclesiarum suarum et populo- fecto omnia grata in superficie viderentur; intcrius
rum restitutionibus operatur, debemus etnos com- requisita, et legati tui vocibus exposita, gravia et
petentibus subsequi ac implere suffragiis. Te igitur, vehemenlissima paruerunt. Quaevebasenim ut tibi
dMeclissimeac reverendissime frater, quem in Atre- episcopovum abbatumque per investituram consti-
balensi Ecclesia prsedecessor iioster, Domino resli- tuendorum jus etrfacultas a Romana indulgerelur
tuente, constituit, nos quoque cum divini favoris. Ecclesia : et quod per se solum fieri omnipotens
pvaesidioin episcopalis dignitatis functione fiima~. Dominus perhibet, hoc regiae potestalis fievet. Ait
mus (15*).Quidquid autem praedictseEcclesiaeB. Re-. G enim Dominus : Ecjo sum oslium : per me si quis in-
migius contulit, quidquid antiquis temporibus, dum troierit, satvabilur (Joan. x). Cum autem Ecclesiae
episcopali dignilate polleret, eam possidere consti- oslium reges esse arroganl, fit profecto ut qui per
lerit; salvis legalibus institutis , ct Romanse Eccle- eos Ecclesiam ingrediuntur, non pastores, sed fures
siae pvivilegiis, tantum tibi ac successoribus tuis et latroues habeantur, eodem Domino dicente : Qui
permaneve ceiisemus.In quibus nominatim avchidia- non intral per oslium in ovile ovium, sed ascendit
conias duas, quarum una Atrebatensis, altera dici- atiunde, fur est et latro (ibid.). Et quidem si a no •
tur Obstrevandensis, prsefatae Ecclesiae confirma- bis magnum aliquid tua dileclio postularel, quod
mus : et illos omnino limites inter Atrebatensem et cum Deo, cum justilia, cum noslri ordinis salute
CameracenseiiiEcclesias fore proecipimus, quos an- concedi posset, graviter [gratanter] ulique concede-
tiquitus fuisse, vel scriptorum monumentis, vel remus. Hoc vero tam grave, tam indignum est, ut
territoriovum dirempiione, vel certis aliquibus in- nulla ratione catholica id admittat Ecclesia. Facilius
dieiis poluevit comprobari : ut annuente DeoEccle- ad extrema quaelibetB. Ambrosius cogi potuit quam
siartim pax nulla occasione turbetur , et quse pro imperatori Ecclesise permitlere potestatem. Respon-
lidelium salute statuta sunt, perenni tempore incon- dit enim (I.n, epist. U, ad Marcellinam) : « Noli
vulsa stabilitate persistant. Si qua sane ecclesia- gravare te, imperalor, ut pules te in ea quse divina
stica ssecularisvepersoua, hancnostrseconstitutionis sunt imperiale aliquod jus habere. Noli te extolleve,
paginam sciens, contra eam temere venire tenta- sed si vis diutius impevare, esto Dei subditus. Scri-
verit, secundo tertiove commonita, si non satisfa- ptum est: Qum Dei,- Deo; qum Cmsaris, Cmsari
ctione congrua emendaverit, polestalis honorisque (Matik, xxn). Ad imperatorem palatia pertinent, ad
sui careat dignitate, reamque se divino judicio exi- sacerdotem ecclesiae. Publicorum tibi moeiiiumjus
stere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacra- commissum est, uon sacrovum. Quid tibi cum adul-
tissinio corpore ac sanguine Dei ac Domini nostri tera? Adultera est enim quse non est legitimo Christi
Jesu Chvisti aliena fiat, alque iu extremo exa- eonjugio copulata.» Audis, o rex, adulteram Eccle-
mine distvictseultioni subjaceat. Cunctis autem ei- siani nuncupari, quse non legitime nupserit. Eccle-
demloco justa servaiitibus sit pax Domini nostri sise siquidem sjwnsus unusquisque aestimatur epi-
Jesu Christi, quatenus et hic fructum bonse aclionis scopus, juxtaScripturam illam qua ex fratris uxore
percipiant, et apud districtum judicem praemia aeter- frater non sui nominis filios suscitare praecipilur, et
nae pacis inveniant. Amen, amen. sponsaecontemptor a futuro sponso discalciari man-
(15") Hseedeineeps totidem verbis ut in priviSegio Urbanill
t ad eumdem Lamberlum, HARD.
71 PASCHALIS II PAP.E 72
dalur. Vides igitur, p rex, quam, ignominiosum, A Sive regi, alt, quasi prmcellenli, sive ducibus tanquam
quam periculosum sit, per filips suos matrem adul- ab eo missis ad vindiciam malefactorum,iaudem vcro
tevio pollui ? Si ergo Ecclesiaefilius es, quod utique bonorum (I Petr. u). Inler ista, rex, nullius tibi
omuis catholicus Christianus est, permitte matri tuoe persuasio profana subripial, quasi aut poteslati tuse
legilimum sortivi conjugium, ut non per hominem, aliquid diminuere, aut nos in episcoporum promo-
sed per Deum et bominem Chrislum, legitimo spon- lione aliquid nobis velimus amplius vindicare. Imo
so, copuletur Ecclesia. Per Deuni enim episeopos si ab hoc propler Deuni desistas, quod conlra Deum
eligi, cum canonice eliguntur, testalur apostolus esse manifestum est, quod cum Deo, nec tu exerce-
Paulus, dicens : Nec quisquam sumit sibi honorem, re, nec nos concedere, autcum noslra seu tua sa-
seclqui vocatur a Deo tanquam Aaron (Hebr. v). Et lute possumus : quidquid deinceps postulaveris quod
B. Ambrosius : « Merito, inquit, creditur, quod di- cum Deo possumus, libentius indulgebimus, et ho-
vino essetelectus judicio, quem omnes poslulavis- Kori tuo et sublimationi propensius insistemus. Nec
sent. t Et posl pauca : t Ubi universovum postula- exislimes qi.iodpolestalis tuae columen iniirmetur si
tio congruit, dubitare nos non oportet ibi Dominum ab hacprofana usurpatioriedesistas; imo, luncvali-:
Jesum et volunlatis auetorera, et petitionis arbitrum ™dius, tunc robustius, tunc honorabilius regnabis, .
fore, et ordinationis prsesulem, el largitorem gra- cum in regno tuo divina regnabit auctoritas. Tunc
tiae. > Praeterea propheta David ad Ecclesiam lo- amicitiam et familiaritalem nostram firmius obtine-
quens, ait: Pro pairibus tuis nali sunl libi filii, con- bis, et regni tulores beatos apostolos habere gaude-
stitues eos principes super omnem ierram (Psal. XLIV). bis. Nec libinuncin pelitionibus tuis abesse pote-
Ecclesia filios genuit, Ecclesia principes slatuit. rimus, cui petilionum nostrarunr fautorem Domi-
Possemus alia de Scripluris sacris testimonia et: num adesse senserimus. Ipse omnipotens Deus, in
exempla proponere, quibus conslaret Ecclesise spon- cujus manueorda sunt regum, adsit horiatui nostvo,
sos ac pastores episcopos, non ssecularium potesta- adsit auditui tuo, ut diim juxla pvascepla ejus tuas
tum nutu, sed Christi dispositione et Ecclesiae judi- disposueris aetiones, ipse regnum tuum pacis ct
cio proeporiendos. Unde etiam impevator Justinianus5 honoris sui stabililate ac sublimatione disponat.
sanxit in legibus sic : « Debel enim prius discepta- Amen.
ri de vita episcopi utrum bona sit, an reprehensi- L. . -
bilis, el ulvuin bonis testimoniis niuniatur, an non.»i Privilegium pro ecclesia Calmosiacensi.
Et infra «Fiat, inquit, facultas unicuique, si velit,t (Anno 1101, Mai. 5.)
conlradiccre : et si quidem anle consecralionemi <• „ [Dom CALMET, Hisl.de Lorraine, H, Preuves, p. 109.]
fuerit contradictio facta, non prius consecreluv epi- PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, di.*
scopus nisi disceptatio de conlradictione sit facta, lectis filiis SEHERO abbati, etejus fvalvibus, in Cal-
et undique appareat innoxius is qui ad episcopatumi Bsosiacensi Ecclesia canonicam vitam pvofessis, eo-
vocatur. >Ecce quod populi tolius esse pronuntiati rumque successor.:bus ineadern religionepermarisu-
imperator, hoc sui solius esse regia potestas inces- ris, in perjretuum
sit. Ipsius eliam imperatoris lege cautum esl ul necc Religiosis desideriis dignum est facilem praebere
profectio, nec ingrcssus ad imperatorem sine metro- consensum, ut fidelis devotio celerem sorliatur ef-
politani lilteris patcret^episcopo. Quem ergo in cu-_ feclum. Proinde nos veslris oinnium, iilii, precibus
ria lua sine metropolilaiii littevis admittere non de-.. annuentes, tam vos quam omnia vestra sedis apo-
bes, eum vis, o rex, in Ecclesia principem consti-i_ slolicse confovenda suscipimus, staluentes ut tam
tuere? Monstruosum profecto est ut patrem filiuss vos quam successores vestri sub cauonicae disci-
generare, hpmo Deum creare debeat. Sacerdotes !S jilinsejugo perpeluis temporibus militetis : praesenti
nnmque in Scripturis sanctis deos vocari, tanquainn etiain decreto sancimus ut vestra Calmosiacensis
Dei vicarios, manifestum est. Unde sanctse memo- Ecclesia ab omni viventium jugo libera perseveret,
rise Conslantinus imperator, de. episcoporum causis is u nullusque in ea, vel ejus facultatibus, praeter Ro-
<Usoeptarcausus non fuisse describitur. Propter hoc 1C manae sedis antistitem dominetur, salvo canonico
sf.ncia Romana Ecclesia el apostolica, per prsedeces- j_ jure Tullensis episcopi. Ad haec addimus ut quae-
sores nostvos regiae usurpationi et inveslilurae abo- )_ cunquebona, qusecunque jiracdia, fideles viridesuo
minabili vivaciter obviare curavit : et gravissimis is juve loco"haclenus contulerunt, quaecunque in po-
perseculionibus per tyrannos affecta, usque ad nos- 3_ sterum, largiente Domino, concessione pontificum,
tra tempora non deslilit. Confidimus autem in Do- )_ liberalitate principum, vel oblatione fidelium, juste
mino, quoniam nec in nobis confidentiae suse virtu- i- alque canouice potestis adipisci, firma vobis veslris-
lem Ecclesise pvinceps Petrus et episcoporura pri- i- que successoribus et illibata pevmaneant. Obeunle
mus aniiltel. Povrosoecularium poieslatuin ct regum m te nuncejusloci abbate, vel tuovum quolibet suc-
ih Ecclesia quod sit officium, exponit apostolus iis cessorum, nullus ibi qualibet subreplione, astutia
P-iulus, dicens : J5eienim minisler esl libi in bonum.
n. seu violentia praeponalur, nisi quem fvalres com-
Noh enimsine causa gladium porlat. Dci enim mini- i- muni consens;!, vel fratvum pars consilii sanioris
slcr est, vindex iiiira ei qui male acjit (Rom. xvin).
i). sccundum Dci limorem providerit eligendum, nul-
Et Petvus jposlolus in eadem verba consentiensi : lusque ibi ccclesiasticorum se ingerat, nisi quo.
<js EP1ST0L.& ET PRIVILEGIA. U
spifituaies viros cbngregatio vestra ad abbatis ele- A . Per apostoli Petri discipulum et suceessorem Ana-
ctionem invitaverit. Eleetus autem ipse juxta loci cletum, apostoli Petri prseeeptum accepimus, ne in
vestri vel provinciae morem a Tullensi episcopb con- villis, aut municipiis, vel in modicis civitalibus or-
firmetur, ordinaliories etiam clericorum, consecra- dihentur episcopi. Magnum enim est Ecclesise detri-
tiones altarium sive basilicarum ab eOdem accipietis hientiihi cuitt episcoporum nomen ac dignitas fre-
episcopo, si quidem gratiam atque communionem quenlia inopiaque yilescil. Hujus nos jirovidentise
apostolscae sedis; habuerit, et si eani gratis ac sine jiistitia comrooniti, praesehlis decreti auctoritate,
prayitate. ybluerit exliibere; alioquin liceat vobis juxta sanctorum Patrum staluta sancimus ne in La-
cathoiicum queni malueritis adire antistitem, et ab vellano oppido, quod Melphise oppidum est, ullo
ep .benedictionem seu fratrum consecraiionem sus- deiriceps tempore episcopalis cathedra statuatur :
eipere, qui apostolicae sedis suffultus auctoritate, ipsuni yero oppidum cum perlirieritiis et finibus suis,
quse postulatur indulgeat; ad altarium etiam con- tibi, venevabilis frater Giiillelnie Melphiensis epi-
secrationes invitatiis accedat. Proeterea, prohibemus scope, tuisque iegitimis successoribus perpetuo re-
etlnterdicimus ut circa coenobiivestri ambitum oc- gendiim, iet episcopali jure tenendum disponenduffi-
casidne qualibet assultum faeere nemo praesumat; qrie firmamus. Praeterea viliam Salsugse, Gaudia-
si yero, quod absit! forte contlgerit in atrio vestro, B
. niim, possessiones S. Joannis de Iliceto, ita seroper
vel in effusione sanguinis, vel in verberum inlli- in prbpria Melphiensis Ecclesise possessione perma-
ctione, sive in aliquo ejusmodi violentiam irrogari, here cehsemus, siCut a filio nostro duce Rogerio
hequaquam propter haec ecclesia vestra a divinis suis teropofibus tradilae et chirographo confirmatae
prohibeatur officiis. Ad iridicium perceptse a Roma- sunt. Hoc ipsum de Judseorum ceiisu, balnearum
na Ecclesia liberialis, stolaro sacerdotalem per sin- redditu, viilanorhm vectigalibus, riiblendinis, vineis,
gula biennia Lateranensi palatio persolvatis. Si quae agris, caeterisve rebus qrias inlra vel extra civitatem
sive ecclesiastica saecularisve persona hanc nostraj Melphiaeidem dux EcclesiaeVeslvaecontulit, preeseri-
constitntionis paginam sciens contra eam venire te- tis privilegii pagina cbnstituihius. Ad hoc quidquid
mere.tentaverit, secundo tertiove commonita, si sa- vel proprieiario, vel baroniali jure Ecclesia vestra in
'lisfactione congrua non emendaverit, polestatis ho- praesentiarum obtinet, sive iri futurum largiente Do-
norisque sui dignilate careat, reamque divino se ju- mino juste poterit atque canonice adipisci, firma

dicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et tibi tuisque successoribus et illibata permaneant.
a sanclissimo corpore et sanguine Dei Domini nostri Porro in legationem uf. quiciinque deinceps epi-
Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine scopali Melphiensi in Ecclesia, Deo auctore, succes-
districtae subjaceat ultioni. Cunctis autem cidem serint, ab apbstolicse sedis nostrse pontificibus coii-
loco jura servantibus si.t pax Domini nostri Jesu secvationis gvaliam sortiantur. Si qua igitur in
Christi, quatenus et hic fructum bonse actionis per- crastinum, ecclesiastica saecularisve persona, etcv
cipiant, et ap.ud districtum judicem praemia aeternse ul in aliis nonnullis epistolis:
pacis inveiiiant. Amen, amen. Ego Paschalis, catholicse Ecclesiae episcopus, sub-
-Scriptum.per manum Pelri uotarii regionarii et scripsi.
scriniarii sacri palatii. Datum BeneVenli, per manus Joannis sanctae Ro-
Datum Romse in porticu beati Petri, per riianum manaeEcclesise diaconi, III Kal. Octobr., ind. x, In-
Joannis sanctae Romanse Ecclesise diaconi, tertio carnat. Dominicse anno 1102 [1101], pontificalus
Nonas Maii, indictione nona, Incarnationis Domini autem domni Paschalis II papaetertio.
anno millesimo cehtesimo secundo [primo],'pontifi- LIII.
catus autem domini Paschalis papse secundi anno Ad Gonstantimm Ravellensis Ecclesim —.
episcopum.
secundo. Privilcgia et possessionesEcclesim Ravellensis cdn-
Ego Paschalis Ecclesisecathoiicae episcbpus. firrnat.
LL D (AnnO 1101, Sept. 29.)
" . .1
Privilegium pro ecclesia S. Vincentii Bergomalis. [MANSI,Concil. XX, 1050.]
(Amio 1101, Mai. 15.) PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, ve-
[Vide LUPI, Codex diplomalicus Bergomatis. Ber- nerabili CONSTANTINO Ravellensis Ecclesiae episcopo,
gomi, 1784, fol. 1-2, t. II, p. 829.] et suCcessoribus canoriice promovendis in perpe-
'-
LIL , J luum.
Ad Guillelmum Melphiensem episcopum.— Abrogat Pioe postulatio voluhtatis effectu debet prose-
Laveltanum episcopatum; Metphiensis possessionis quente compleri, quatenus et devotionis sinceritas
et jura confirinat. laudabiliter enitescat, et utilitas postulata vires in-
(Aimoll01,Sept. 29.) dubitanter assumat. Tuis ergo poslulationibus, frater
[MANSI,Concil. XX, 1049.] in Chvisto venerabilis Constanline episcope, clemen-
PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, vene- ter annuimus, quia devotionis tuse sinceritatem erga
rabili fratri GUILLELMO Melphiensi episcopo, ejus- communem matrem Romanam Ecclesiam affectio
que successoribus canonice promovendis in perpe-. diutina declaravit. Cujus nimirum merito voluntatis
tuum. -:' auctore Domino accommodavimus affectum, ut Ec-
PATROt. CLXJII. 3
75 PASCHALIS11PAP^E 76
' clesiaelibi commissse stalus incoricussa
semper sta- .A ad ejusdem monaslerii immunitatem vel jiosses-
Lililale persislat. Per praeseritisitaque decvcti pa- sioiiem, nostrorum jirseclecessovumsunt privilegiis
ginani decernimus -,ut Ravellensis Eeclesia, cni per attributa, nos quoque libi juxta ac successoribus fuis
l)ei gratiam, ct praedecessorisnoslri ministerium,et regulariler promovendis prseseuli privilegio coniii-
raanus imposilionem prsesides, famiiiari benignitale buinius. Cellas propterea, vel ecclesias,; vel villas,
seroper sub apostolicae'sedis luilione servelur:. et quaeprsedecessorumtuorum, veltua indiistria prsc-
quicunque deinceps episcoporum Ravellensi Eccle- diclo videniur coenobio juste ac ralionabiliter ac-
siaeDeo disponeiitc successerfut,ab ejusdem aposto- qiiisiloe,possidendas in perpeluum confirmamus; id
licse sedis ponlifice consecrationis gratiara sortian- est ecclesiaih SanctiBenedicti, etc.
iur, sicul a sanctse memorisejvroedeeessoribusnostris [Hic enumerantur possessionesillius mqnasterii.)
VictovelH ct Uvbano II stalutum esse cognoscitur. ana cum offinibus suis pertinenliis;, cuniniobiiibus
Omiiem quoque Ravellensis parochise ambitum-,sic- atque immobilibus. Praesentis atque nostri privile-
ut a praedccessoretuo reverendoe in Cliristo memo- gii pagina aposlolica auctoiitate staluimus ut quae-
'
rise Ursone possessa est, tibi tuisque in perpetuiim cunque ideffi coenobium juste possidet, quseque in
"successoribus confirmahius. Ad haec quidquid vel crastinum concessione pontiiicum, liberalitate priri-
''
pvopviclaviojure, vel pavochialii jam praefala Ec- cipum, vel oblatione fidelium juste alque canonice
elesia, in prsesentiafum oblinet, sive in fulurum jpblefit adipisci, firma tibi tuisque successovibuset
iargiente DominO juste polerit atque canonice adi- illibata permaiieant. DecrevimUsergo ul riuHi om-
pisci, libera libi luisque successoribus et illibala nino hominum liceat idem coeiiobium temevepev-
perniancaiit. Decernimiis ergo ut tiulli omnino ho- tiirbare atque destruere, aut eliam ei ullas posses-
minum liceal eamdem Ecclesiam temere perturbare, siones auferre; vel ablalas retinere, minuere, vel te-
aut ejus possessibnes riuferre, vel ablatas reliriere, merariis vexationibus fatigare, aut quocunque mbdo
•minuerc, vcl fcmerariis vexatidriibus faligare : sed moleslare : verum omnia irilegre perseverent, alque
«miiia intcgra cpiisefventur, lamvesliis quam cleri- coiiserventur, eorum pro quoruni subslantia aut
corum ct liaupcrumusibusprofutuva. Si qua saneec- siistentatione aut gubernatione concessa. suntj usi-
•clesiasticasaeculavisSTe persona, ctc. ul in aliis non- bus commodis profutuva. Obeunte te nunc ejus loci
uullis epistolis. abbate, vel tuorum quolibet successoruni; nulltis ibi
Ego Paschalis calholicse Ecclesise ejiiscopus sub- qualibet subreptionis astutia,vel violenlia, prsepo-
scripsi. natur, nisi quera fralres eommuni consensu, vel
Dalum Beneventi per ffiaiium Joaniiis, sanctae fratrum pars consilii sanioris, elegerinti Electus a
RomanseEcclesiie diaconi cardinalis, mKal. Octoiir., C Roinarid pontifice consecretur; Ghvisma, oleum
indict. x, Iiicarnalionis Dominicseanno1102 [1101], sanctum, consecrationes altarium sive basilicarum,
pontificatus auteir domni Paschalis papae se- ordiriationes ffionachorum qui ad sacros suntordi-
cundi III. nes promovendi, ab episcopis in quoruni dioecesibus
LIIl bis. estis, acCipietis; si quidem graliam et communior
Ad Madelmum abbatem Sunctm Sophiw.— Privik- nern apostolicse sedis habuerint,, et si gratis ea ct
gium ccenobiiSanctm Sophiw. sine pravitate impenderiiit. Si quid vcrO faprum
(Aiino 110i, Oct. 27.) bbsliterit, liceat vobis a quOcunque vPluerilis ca-
{ PIANSI,Concil. XX, 1024.] tholico episcopoj quse supra noininata sunt sacva-
in iiomiiie Doriiini Dei Salvatoris nostri Jesu menta peveipevc; Si qua vero ecclesiastica sajcula-
Christi Domini feterni, PASCIIALIS papa, episcopus, risve pefsona hane nostrse conslitutipnis jiaginam
servus servprufii Dei, dilecto in Cliristo filio MA- sciens, teihere contra eam venire attenlaverit, se-
DELMO abbati monasterii veneraliilis Sanctse Sophise cuudo terlioye commonila, si non salisfactiorie con-
intraBenevcnlum siti, ejusque successoribus regu- grria emendavevit, potestalis lioriorisque sui "digni-
lariter promovendis in perpetuum. „ late careat, rcamque se divino judicio existefe del
Pise jioslulalio voluntatis effectu debet prose- perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo
quenle comjileri, quatenus el devotioriis sinceritas corpore et sanguine Dci ac Domini Redemptoris
iaudabiliter enitescat, et utilitas postulaia vivesin- noslri Jesu Chrisli alienafiat, atquein cxtreirip exa-
iiubilaiiler assumat. Unde nos tuis, fili humanissime mine districlae ullioiii subjaceat. Cunclis autem ei-
Madelme, piis postulationibus annuentes, Sanctse dem loco jusla sevvantibus sit pax Domini nostvi
Sophiae cosiiobium, cui Domino auctore pfsesiderc Jesu Christi, quatenus et hic fvuptum bonse actionis
cognosceris, sub lutplam et jurisdiclionem sedis pevcipiant, et apud seterriumjudicem prajmia aelernse
aposlolicse, sicut haclenus mansit, perpetup perma- pacis acffiercedis inveniant: Amen.-Bene valeas.
nere praesentis paginse.aucloritate sancimus, ut soli Ego Paschalis sanclse calholicse Ecclesiaeepisco-
Romanae Ecclesise;subditum -, ab omnium Eccle- pus subsdripsi.
siarum necnon et.personarum jugo liberum habea- Datuhi Cajiuoeper manum Joannis S. R. E. dia-
tur. Cuncta eliam qusepraedecessoribustuis, vel tibi. corii cardihalis, vi Kal. Novemb., indict. xi (10). Ih-

(16) Scribendum indict. x. IJARD»


" ' '
T EpiSTOL_£ ET PRIVILEGIA, . 7§
carn. Domiiii annb 1111, ponlifieatus auterfi doriiui A • Ego Paschalis catholicse Ecclesiee episcopus sub-
Pasclialisllpapse lerlio. scripsi.
Datum Laterani per rnanum Joannis sanctsello-
LIV. TnanseEcclesioediaconi cardinalis, xv Kalendas De-
Privilegium pro hionaslerio Casinensii
cembris, indiclione decima, anno DdmhiiicseIncar--
(Annd 1101, nov. 17.) natibnis 1102 [1101], pontificatus autem domni
[GATTIILA, Hist. Casin.,l, iU;] Paschalis secundi papse anno m.
PASCU.ALIS episcbpus; servus servoruiri Dei, Vene- LV.
rabili fratri ODERISIO Casinensi abbali, et sanctae AdLanuinum Turris priorem scribit ex Richardo
Roniaiise Ecclesiaejjresbytero cardinali, salutem. episcopo Aibanensi se cognovisse« pacem et con-
Cum prO beati Patris nostri Benedicti reverenlia, cordiam eremi reformatam ct cum in locum Bru-
nonis successisse: t ITortalur iit Brunonis virlutes
liirii prd multis tani vestris, quam praedeeessorum mmtdelur.
vestroruni riiefitis, vestro nos loeo plurimum de- (Anno 1101, Nov. 26:)
bere cognoscimus. Idcirco justum ducimus ut ad [MABILL;, Aniial. Bened. V, 445.]
vestri monasterii auamenturh charitate sollicita r Revertente si quidemfratreR. [Ricliardo] Albano
intendamus'. In urbe igitur Beneventana, quam R l
episcopOjpacem et concordiam eremi reformatam,
nostri Roroani juris esse perspieuUm est, monaste- et in locum sanclae memorise magni Brurionis te
rio vestrO in perpeluum possidendam ecclesiam successisse cognoVimUs;Sit ergo in te ejusdem viri
S. Nicolai ConCedimus,quse sita est iri tirbis angulo spiritus, idem sit et ercmiticse disciplinoevigor, ca-
juxta turrern paganam; et conuessionem ipsam dem morum et gravitatis constantia; quia nos, opi-
praesentisdecreti pagina confivmamus. Quam nimi- tulante Domino; quidquid auctoritatis et polestalis
ruiri ecclesiam, etillibatam , et, integram vobis ves1 ipsius magistri probabilis sapientia et religio ab
trisque suecessoribus perpetuo pefmanere sanci- apostolica sede promeruit personaliter, hoctibi, te
mus, una cum omnibus1,quoein praesentiarum ad ip- eodem spivilu eomitantej coiicedimus; Vclumus au-
sam pertinenl. QuaevideliCet ex majori parte reruhi lera ut in pvoxima quadragesiffia nOs visitare de'
ad noslram curiam pertinentium acquisita, seu beas, quatenus cordis secrela os ad os plenius lo-
comparala creduntur, id est molendina duo sub uno quamur, etc.
tegmine, aliud quod centimolurii nuncupatur; faor- Datura RomseVi Kal. Deccihbris.
tos cum diversis arboribus; curtem in Roseto, cum LVI.
tiiia pelia de terra; curtem in rivo Tasi; curtcrh de <- Eeclesim S. Jacobi Composlellanwprivilegia ac pos-
C
hOmodei; curtero Martini Alberici cum Silvola; sessiones confirmat.
curtes-Rocconis duas; curtem diacdni Musi; curtem (Anno 1101i Dec. 51;)
in Mdnte Rostari; curtem in SajanO; crirtem Va- [FLOREZ,Espaha sagradu, XX, 52.]
lentini; lerras in locOi qui dicilur Mediana pef fines' PASCIIALIS episcopus, serVus servorum Dei, vene-
et terminos suos ; ecclesirimS. Nicolai in Urbiliano rabili fratri DIDACO Compostellano episcopo secun-
prope Petvam pelicinam cum pertineutiis suis; do, ejusque successoribus canonice jiromovendis iu
coratii quae est ante portam ecclesise per terminos perpetuum.
suos, casam quse est ad laevamecclesiseper termi- Justitise ac rationis ofdo suadet tit qui sua a 5110-=
uos EUOS juxta murum civitatis; super quse etiam cessoribus desiderat mandala probafi, praedecesso-
nos eidem ecclesisepossessionibus adjicimus eccle- ris sui procul dubio Voluntatem et staluta custodiat.
siam S. Nicolai, quae vbcatur de Rodenandi cum Proinde nos, praedecessoris nostri sanctse memorise
pertinentiis suis; ecclesiani S. Mariae quae vocatur Urbani H slatuta custodientes ,>pro B. Jacobi reve-
Rotunda cura pertinenliis suis; balneum novum rentia legitimum sempiternum auctoritate sanci-
juxta ecclcsiam S. Politti. Quidquid prseterea cella mus, ul sicut episcopatus cathedram prsedecessor
ipsa B. Nicolai, pontificum concessione, principum D I tuus bonse memorise Dalmatius episcopus in Com-
liberalitate, vel quorumque fideiium oblatione in postellana ufbe per apostolicse concessionem sedis
futnrum potuerit adipisci sub vestra vestrorumque obtinuit, in qua B; Jacobi cPrpus requiescere cre-
successorum dispbsitione ac potestate in perpetuum ditur, ita perenni deinceps tempore, tam tu quam
conservetur. Nulli autem personae unquam liceat successores tui habere opilulante Domino debeatis.
suprafatam cellam a vestri monasterii unitate di- Univevsa igilur ad Ifiae civitalis dioscesimjure ve-
videre, et in aliam, quam a riohis statutum est pos- teri pertinentia tibi tuisque legitimis successoribus
sessionera, oecasione qualibet transmutare. Si quis Corapostellaepermanentibus integra semper et illi-
vero aliter praesumpserit, apostolicae sedis animad- bata permanere decernimus. A.dhsec pro singulari
versione multetur et usque-ad satisfactionem con- B; Jacobi devotione concedimus ut lam lu quam tui
gruam excommunicationi subjaceat. Curictis aulem deinceps successores, nuilipraelerRomanum metvo-
eidem loco justa servantibus sit pax Domini nOstri politanum subjecti sint^et omnes qui libi in eadeni
Jesu Christi, quatenus et hic fructum bonse actionis sede successerintpef maiiuni Romani ponlificis tan»
pereipiant, et apud districtum judicem prscmia quam speciales Romanle^sedis suffraganci cOnse^
ffilernsepacis inveniant. Amen, amen, amen, crenlur. Praelcrea.:mansufo in perpetuum decreto
-78 • PASCHALIS II PAP.E . - SO
-saiiximus ot quidquid haclcnus jusle B. Jacobi ec- A fcuoevigilantius insistendum est, ut in ea rite omuia
clesiae a regibus, seu quibuscunque fidelibus obla- juxta normam sedis apostolicaedisponantur. Cardi-
tum esl; quidquid catalogis legitimis continetur, nales in Ecclesia tua presbyteros seu diaconos tales
quidquid parochiarum Ir.iensis cathedra juste.ha- constitue, qui dighe valeanl commissa; sibi ecele-
buisse cpgnoscitur, tibi tuisque legitimis successori- siastici regiminis onera sustinere. Porro quae pre-
bus Compostellsepermanenlibus fifraum semper in- sbylerorumintersurit, presbj;teris; qusediaconorum,
legvumque scvvelur. Illud omnimodis iiilevdicimus diaconibus committaritur, ut in aliena dispendia
ut iiulli unquam pevsonae facultas sit B. Jacobi ec- nullus obrepat. Si qui sane ;ante Romanse legis
elesiae censum illum qualibet occasione subtrahere, susceptionem secundum communem palrise consue-
ijuemHispanorumregesquidaninobilismemoriae,A'I. tudinem conjugia contraxerunt, nalos ex eis filios
praesentispraedecessores,pro salute totius provinciae neque a saeculari neque a dignitate. ecclesiastica re-
statuerunt, a fluminevidelicetPisorgousque ad littus pellimus. lllud Omnino incongruura est, quod per
Oceani annuatim ex singulis boiim paribus persol- regionem veslram monachos cum sancfimonialibus
vendura, sicut in ,-scviptisejusdem ecclesise conti- habitare audimus, ad quod resecandura experientia
netur. Vestvam de caetevo condeeet sanctitatem tua immineat; ut et qui inprsesentiarum simul
sanclse Ronranse Ecclesiae decrela in oniiiibus ob- " sunt, divisis longe habitaculis separcntiir, p.rout
sevvare, et ita Virlulum luee inlerius exteriusque arbitvio et religiosorura virorum consilio melius
fulgere, ut videant omnes veslra bona opera, et visum fuerit, neque in postertim.consueludo hujus-
_glorificent Patrem veslrum qui in coelisest. modi praeeimaiur.
Sane si quis in craslinum avchiepiscopus aut Datum Laterani, Incarnationis Dominicse anno
:ppiscopus, imperator aut rex, pvinceps aut dux, millesimo centesimo tertio [priino], npstri ponlifi-
marchio, comes , judex, aut ccclesiastica quselibet catus quarlo [secundo].
soecularisve persona hujus decreti paginam sciens, LVIII.
conlra cam lemere venire tentaverit, sccundo ter- Ad Bernardum Toletanum ,. Giraiaum Bracaren-
tiove coirimonilus, si non satisfaclione congrua sem, etc. —Iiiosjubet ad synodum venire Rotnm
habendam.
emendaverit, polestaXis honorisque sui dignitate
eareat, reumque se divino judicio existere de per- (Anno 1101.)
petrata iniquitate cognoscat, ct a sacratissimo cor- [FLOREZ, Espaha Sagrada, XX, 89.)
ac Dei et Domininoslri Jesu Christi P. episcopus, serVus servofum Dei, venerabilis
,pore sanguine
alienus fial, alque in exlremo examine dislrictse p^ fratribus et coepiscopis B. Toletano, G. (16*)Bvaca-
•ultioni subjaceat. Cunctis autem hsec observantibus rensi et eorum suffragaueis, et D. Comppslellano sa-
et siepefatam B. Jacofai ecclesiam venerantibus sit lutem et apostolicam beiiedictioneni.
Quantum yeritatis hostibus lerrorem, quantam
pax Domini nostri Jesu Chrisli, quatenus et faic
fructum bonse actionis percipiant, et apud distric- Ecclesise foftitudinem S37nodalisconcilii prbcinclus
tum judicem praemia oeternse pacis inveniant. comparet, dilectio vestra cognoscet : quaproplev et
nobis et vobis vivaciler providendum est ul auclore
Amen.
Deo in plenariam debeamus synodum conyenire,
Scviplum per manum Pelvi iiotarii regionarii a
^criniis sacri palatii. quam, eodem Deo nostro prsestanle, sanctovum apo-
Paschalis sanctae calholicse Ecclcsise slolorum juvantibus mcritis, in exordio proximoe
Ego episco-
Qiiadragesimsecelebraredecrevimus. Hortamur ergo
pns.
Datum Laterani per manum Joannis S. Romanae ^trenuitatem vestfam ut, omni occasipne seposita,
Ecclesise diaconi cardinalis n Kal. Januar., indic- convocatis dioecesepsvestrarum abbalibus, in prsedi-
lione x, anno Incarnationis Dominicx 1102 cto lempore ad Urbem convenire curetis. Sancti Fa-
cundi abbalem non dissimiliter ihvitahius.
[1101], ponlificalus autem domini Paschalis papa; "X-
i!i. I
D
LVII. Ad AnselmumCantuariensemarchiepiscopum.— Del
— operam Anglicanm Ecclesim reslaurandm; el An-
A'd Diducum Compostellanumepiscopnm. De rc- glorum regem cum Norlhmannim comile conciliet.
formandis inoribus istius Ecclesim deformibus,qui (Anno llOl.) '..
:per bella in eum irrepserant. Concit. XX, 1019.]. .
[MANSI,
(Anno 1101.) Paschalis episcopus, servus servoruni De«, reve-
[MANSI, Concil. XX. 4001.] rendissimo fratri ct coepiscopo ANSELMO Cantuarien-
PASCIIALIS episcopus, sevvus servorum Dei, vene- sium arcliiepiscopo, salutem et apostblicam bene-
rabili DIDACO Compostellanb episcopo, salulem et dictionem.
apostolicam benedietionem. Sicut injuriis tuis el exsiliis compassi sumus, sic
Ecclesia quarii:regendam,^!disponente Domino, reductioni t.use et honori tuo, *
largiente Domino,
suscepisti, "janiflliii,'etiamyciim pastorem habere congaudemus. Et lu, frater in Christo reverendis-
viderelur,' pasibiis solatiis^igiift/. Idcirpo strenuilati sime, quia iiijurias et procellas Romanse Ecclesix-,
(18') Giialdus Bracarensis bbiif die 5-Dec. ainiii jllomaehabitum anno 1110, iH Non. Marl.
Ii09.-Eo'.autem anno invitatio facta ad •cO*QGiifi.i:m;'
81 EPISTOL.EETPmVSLi.GIA, ,„ m.
> per Scotiam, saluiem et ajiostolicam benedieiic-
sicul 111prsesentia visas, plenius nostri, pro eis iii A
nem..
porlu positus laborare non desinas efficaeius.Primo,
ut Ecclesiarum in reg«o Anglico "statum secundum Noscat dilectio vestra veiierahilem fralrem no-
Ronianse Ecclesise sanctiones corrigi ac disponi fa- strum Gerardum Herefordensem quondam. episco-
cias : dehinc, de regis erga nos dileetione ac fide- jmm in Eboruffi metropolitanum per Offinipoteiitis '
litale debita, censuque B. Petvi restituendo, effica-- Dei gratiam nos promovisse; cui ex apostofic3e se-
cius studeas. Scis ehirir quantis inopise circumvalle- dis liberalitate pallium privilegiuhique coneessiimfs,
mur angustiis. Nenipe cum pro Ecclesiis omnibus unde mandamus, prsecipientes, ut ei deinccps, tan-
Rbmana lahoret Eeclesia, quisquis ei sua aufert, quani vestvo avefaiepiscopo, defaitam obedientiam
reus exhibeafis "^
non ipsisoli, sed Ecelesiis omnibus sacrilegii
esse digiidscltur. Significamus proeterea dilectioni LXII.
luae, Norlhmaimorum comitem (Robertum) que- Gerurdo. arcliiepiscopo Eboracensi paliium Iribuit.
stum apud rfos esse adversiis Anglorum regem de (Antio HOL — Fvagm.)
fraeto sacvamento, quod ei pro epdem regno aequi- [STUBBS, Acta ponlif. Eborac. ap. Twysden' Hht.
rendo fecerat, regmiro ihyaserit. Et nosti quia Angl. Script.,-1,1710.]
eidem comi!i debemus auxiliumpro laboribus quos B- " PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, vene-
in Asiause Ecciesiae liberalione laboravit. Idcirco rabili fratri GIRARDO Eboracensi arciiiepiscopo, sa-
volumus ul, sinecdum inter eos pax compo.sitaest, lutem et apostolicambenedictionem. : •. '/.$it
te satagente, nostris nuntiis intervenientibus, com- Inter caetera regna terrarum ad apostolicse sedis '.:
ponatur.Pro his enim.omnibus nolum tibi, eta te subjectionem, etc.
LXIII;
quondam educatuni. tunc filium,- nunc fralrem et
coepiscopuhijJoaunem mittimus, etTibevium falni- Privilegium pro monaslerio Jesu Nazareni,
liaiein nostrum : quos jielimus in omnibus quae (Anno 1102, Jan. 11. — Fragm.)
apud vos agenda surit, tuo consilio instrui, tuo [AYKSA, Fundacion, exceilencias, gfandezas y cosas
memorables de Huesca. Iiuesca 16! 9, fol. p. 455.] _
auxilio adjuvari :.per quos sacrosancta Romana
Ecclesia tuse religionis et sapientioe efficacius expe- Ego Pascbalis catholicse Ecclesioe episcopus
huic concordiae concessi et subscripsi.
tiatur industriam.
Datum Laterani.per manum Joaunis sanctae Ro*
LX. nlanoeEcclesise diaconicardinalis, x Kalendis Apri*
£[etro] episcopo Piclaviensi prmcipit ut monaslerio lis, indictione xn, anno Dominicae Incarnationis
Cluriiacensi salisfacial de abbaie S. Cypriani con- „J
secralo; eidemque monasterio satisfieri ab abbate millesimo cenlesimo quinto [secundo], pontilicatus
Malleacensi jubet. . , quoque domni Paschalis.il papse anno v[m].
f' (Anno 1101.) LXIV.
[MABILL., Annai. Bened. V, 460.] Priviteghini pro - monaslerio S. Ambrosii M-ediola-
nensis.
P/ ejiiscopus, servus. servorum Dei, dilecto fratri (Anno 1102, Febr. 14..).
P: [Petro] Pictaviensium' episcopo, salutem et apo- [PURICELLI, Ambros. Mediol. basil..Monum., p. 509.[
stolicam benedictionem. PASCHALIS episcopus,, servus, servorum Dei, dilccto
Cum Romaiioe Ecclesiae membra. sitis, miramur in Christo filio JOAKKI venerabili abbati,, in Christo
quod vestrp capiti scienter contraitis^ Neque enim salutem suisque saccessoribus..
ignoratis Sancli Cy|3viani monasteviuin per sedis Quamvis ex univevsalitate sedis, cui deservimus
appslolicse disposilioneai. Cluniacensi monasterio indigni,, curam ecclesiarum omnium adhibita dile-
esse commissum. T.u vero, ut audivimus, abbatem ctione concipimus,. et. disponendo gerinius; amp--
iSIic repente electum adversus Romanae. Ecclesiae jiliori tamen vigilantia super his sollicilamur, et
privilegia consecrasti, Unde prsecipimus ut idem fra— amore lenemur, quas iidelium devotio tuletee hujus
ter abbas officio careat, donec Cluniacensi abbati " sanctae universalis sedis salubri institutione cOm-
satisfaeiat, et Ecclesia ipsa, juxta Romanas consti- misisse diguoscitur,; et si quid, in quo ex nostrsi
tutiones in abbatis Cluniacensis ordinalione gersi- constitutionevelconsensu sublimalidesiderent, cum
stat. De Malleaceiisi quoque abbate jirsecipimus ut sumroa benevolentia concedendum nobis videtur ut
juxta domini Urbani praeceptum afafaati Cluniacensi impetrent. Unde, te poslulanle a nobis ut_ mona-
salisfaciat. Alioquin vide ne tu pro eis, sedis aposto- sterium Sancti Ambrosii, ubi sanctum ejus requie-
lieae indigiialioiiem experiaris,, et ipsi condignard scit.corpus simul cum sanctis martyribus Gervasio .
sententiaiii lion cffugiant. atque Prplasio, cui divina disjiositio. te praeesse vo-
LXI. luit, apostolicae auctorilatis.serie muniremus, et om-
Ad episcoposScotice, suffraganeos Eborwn Ecclesim, nia ejus pertinentia perenni jure inviolabiliter per-
pro archiepiscopo Eborum. manendae confirmaremus ; tuis inclinati precibus,
(Anno 1101.) per hujus .nostrae sahctionis privilegium, antecesso-
[MonasliconAngtic.,lll,.U6.] ,;rum. nostvorum auctoritatem sequentes, decerni-
PASCHALIS episcopus, servus servoruhi Dei.vene- mus, et propter amorem sancti Ambvosii et sanclo-
rafailibus fratribus Eborum metropolis suffragaheis rum : martyrum Gervasii et Protasii, quorum honori^
'
8S -.,- PASCHALIS II PAP/E 81^
dicatus est locus, Goncedimus libi tuisque succes-AA nis graiiam et vitam aeternam a Dominp consequi
sprifaus, quidquid de usu dalmaticse, sandaliqm, ncc- mei:eatur,
non chirothecarum, et lieentiam ferendi tiritinnabuT Ego Paschalis catholicse Ecclesiae episcopus sul>-
lum capellse, ex appslolica auctoritate anlecessoru.ro s.cvipsi. -,
liostrorum habere meruisti; et concedimus tibi do- - Ego Cpyro, Prseneslinus episcopus subscripsi.
minium totius ecclesiaepost archiepiscopum, el si- Ego Richardus, Albanensis episcopus, subscripsi. -
militer concedimus dominium hospitadis cumeccle- Dalum Lateraui per roanum Joannis, sanctae Ito-
siainibi fundaia in honore sancti Michaelis, et ec- lnanse Ecclesiae diaconi cardinalis, sexldj deeimo
clesiam sancti Augustini cum parochia sibi perti- Kalendas Martii, indictione decima, Iiicarnationis
nenle; et.ecplesiam Sancti Satyri cum parocbia sibi Dominicse aimo millesimo tertio [secundo], pou-
perlinente; et ecclesiam Sancti Pelri, ufai dicitur a lificatus autem domini Paschalis secimdi papee
Sala, cum parocliia sua, cum decimis et prirnitiis; levlio. :
confirmantes monasterium infra urbem ipsahi Me- LXV
diolanum conslitiitum, qupd nominatur Auronae, * JI/oHasteriiS. Petri Cmli Aurei Papiensis privilegia
cum omni* honove ; el curtem
' de Pasiliano cuiri om- cqnfirmat.
nifaus ad se perlinentibus, cum ecclesiis inibi aedU.B Tt
(Anno 1102, Fefar. U.)
ficalis, et curtem de Feliciano, et curterade Monte, [Hujus privilegii mentio tantum exstat apud ROBO-
cum ecclesiis inibi"sedificatis ; et Capiate eum ec- LINI,Notizie, III, 223. Signa chrohologica sunt
'viliosa.]
clesiis, cum decimis et primitiis ; et Ciyennam; et;< ' LXVL-
in Clavero; et in Badellp ; et in Colonin; et in Ba-
*Monasterii Monlis Majoris priviiegia, apud Arelatem
raza ecclesiam unam qpae vocatur §anctus Darnia- peterite Guiltelmo abbale confinhal. In ilio. ciiplo-
nus, cum decimis et primitiis ; et Anlizaguni curai male recensentur ea qjias concessionepqnlificumji-
ecclesiis inibi fundatis ; et Casterno cum duabus beruiilaie principum vel obtationc fidelium collata
fuerant, in his castrum Biduini cuin suis appendi-
ecclesiis; ct Balaradeglo; et Vite Alba; et Sanctus» cibus, quqd jurisdictionis S. Romanm Ecclesim
Syrus a Bevra ; et in episcppatu Laudensi eccler esse dicitur,.« ea lege ut ex hac possessione librm
siam unam Sancli Salvatoris, et aliam ecclesiam( ihuris per quinquennium tres, el ex ipsO mqnasie-
riicapite per singulos anhos Mercjutiensis monetm
]uxta Codonium, fundatam iu honore sancti Am- solidi quatuor Laieranehsi Ecclesim pcrsolvcren-
brosii; el iri episcopatu Papiensi villam unam quae3 tur.'\ Ad hwc monasterium S. Marlinide Alamon-
Honiinalur vilia regia; et nipnaslerium unum, qup.dj ie, ei iricomUatu Regensi casirum Crisellum et
monasterium eiclem abbalim cqnfirmalur.
npminatur Sanctus Quinlinus, ut sit in pptestate et rG i ScriptMin Stabloni
per mdnum Petri nOtariiregionarii sa-
regiminc ipsius abbalis Sancti Anibrosii; et eccle- cri' palatii; > ei post papw subsc.riptioriem.",-1Da-
siam Sancli Sepulcri cum decimis et primiliis; etl lum per manum Joannis S. R. E. diaconi cardina-
Dubini cum ecclesia una; et in episcopatu Placen- lis, v Kal. Marlii, indict. x, Incarnatiqnis Dorni-
hicw anno ii0,pontificalus qulem domini Pa-
lise yiilain unam, quae vocatur Ceresola etinsuper f schalis papw m. s
cuncla loca, urbana vel rustica, culta vel ineulta,, Annat. Bened, V, 45.. Fragm.]
[MADILL.
cum decimis et prim.Kiis, colonis, seryis et ancillis, LXVIL
et aldipnibus, quae ab aliquibus fidelissimis Chrislia Ecclesiw Fmsul_anwbona, rqgutxle Jqamie episcopo,
liis eidem monaslerio concessa sunt, veiquoe etiamq, confirmat,"'
per alia j'usta munmiina ad eumdeni religiohis lo- (Annoll02, Mart. II.)
cum pertinere yidentur, cum omiii securitale et>t [UGHELH,Italia sacra, III,,257,]
quiele debeas possidere.. luique sticcessores ki per- PASCHALIS episcopus, seryus servorum Dei, dilecto
petuum, ita ut nullus unquam successprum nostro- fralri JOANSIFesulano episcopo, eju$que successo-
rum ponlificum, nullus et imperator, rex, dux, vel 3l ribus canpnice jiromovendis in perpetuum.
aliqua persona, ijisum roonasterium de praefatis om- i- Justis votis, assensuffi proebeve, justisquepetitio-
nibus rebii.s, quse inibi pertinefe videntur, prsesu- i-j)] nibus aures accommodare nos convenit,-qui, licet
mat deyestire, molestare, inquietare; necrion subfa indigni, justitise custodes, atque praecohes iri Ec-
divinijudicii promulgalione, confirmatione et ana- i- ciesia apostolorum prihcipuni Petri et Pauli specula
themalis intefdictione decernimus. Quod ut nunc,c, positi Domino dispdnente conspicimur. Tuisigitur,
seu in futuris tempo.ribus, firmum et inviolabile le fraler in Christo cliarissime Joannes, justis petilio-
maneat, iiostro priyilegio confirmamus, ad lionoreni ni nibus anijuentes, sariclam Fes^lan.am Eccipsiam, cui
Dei et sancti Ambrosii cnnfessoris, et sanctorum m auctore Deo prsesides, aposloiicoe sedis auctoritale
martyrum Gervasii et Protasii, quovum covpora in muninius. Tibi enim tuisque legitimis successoribus
yestro mouasterip. posita sunt, Si quis aut.em teme- e- cpnfirmamus episcopali ac dominicali jure possiden-
rario ausu, quod fieri non credimus, conlra iiujus us daro arcem et ciyitatem Fesulanam, cum ecclesiis,
^nostras apostolicae auctoritatis et confirmaliopis se- e- et curtis, et terris adjacentibus. Similiter castrum
riem agere teniaverit; sciat se esse excp.mmunica- a- niontis Lauri, et raons RegiS, Bojanam, et_curtem
turo,et a faeatoPetro apostolerum prineipe, et no- o- Sala, et Festilianum, et Pratum regis, ecelesia S.
•stra apostolica auctoritate. Qui vero custos et ofa- fa- Mariaein.Urbana cum curte, et Libiano, et Biyiliano,
servator hujtis lioslriprivilegii exstiterit, benedictio-o- et castruniquod acdificatum est. in supvadicto epi-
. &>, EPiSTOLJi ET PRIVILEGIA. 80
gcopio juxta fluvium Faltonoe cum curte Riviferioli, i, A minuere, vel temerariis, vexationifaus fatigare, scii
et Pulcanti, castrum Cisilo, et curtem. in montee omiiino integra cQiiservare, tam vestris, quam cle-
Aeuto, et inAmpiniana Mpiitana,Sancti GaudentiiI ricorum usibus profuturtt. Si qua sane ecclesiasti-
cum Aljiibus et perlinenliis eorum, sicut ex regiss ca saecularisve persona-, ban&nestrae constitutionis
coiices.sioiieeeeSesisetuoecollatasunt, castrura Agne,, paginam sciens,.lemeve contvaeajn venire tentave-
Cuitem Turrichse, ct Castillione, et parteni montiss rit, secundo tertiove commonita, si npn satisfactiono
Bontilli, et parteni castri Rufiani, monasterium1 congruaemendaverit, potestatis liohorisve sui careat
Sancti Salvatoris. silum in episcopatu Pistoriensii dignitate, reamque se divino judicio existerc de per-
ctim ecclesiis et curtibus sibi pertinentibus, mona- petrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo cor-
slerium Sancli Bartfaolomsei, monasteriura Sanctii pore et sanguine Dei ac Domini Redemptoris nostri
Martini, monasterium Sancli Gaudentii, cum per- Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine
tinentiis eorum, et patrimonium filiorum Bennonis,, districtae ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem
et castrum qupd vocatuf Fiumen, et quod jure su- loco jura servantibus sit pax Domini nostri Jesu
pradictse ecclesise in terrilorio Mucelli delinent filiii Christi, quatenus et liicfructum.faonoe actionis per-
Ugonis, ttlii Rumfaertiet Azzo filius Alfaizi,. et filiii.^ cipiant, et apud districtum judicem praemia asternse
Azonis de Castanicula, et Lpngofaardide Molezzano, pacis inveniant. Amen, anien.
et filii Ugonis de Casola,,el Longobardi de Ferliano, Scriptum per manum Petri notarii regionarii et
et Longobardi de Sancto Joanne ffiajore, vel quid- scrivii sacri palatii.
quid in prsedicto lerritorio juris, vestrsg ecclesiae Ego Paschalis calfaolicseEcclesiaePP. subscripsi.
aliquis hominuni detiuere yidetur, et quidquid Ugo Ego Prsenestinus episcopus subscripsi.
fjlius Raynerij.dedit prsefatoeecclesiaein Ampiniana, Ego Crescentius Salunensis cpisc. sufascripsi.
et in monte Acuto, et in Reu Mangana, Politiano, Ego Ricliardus Albanensis episc. subscripsi.
et medielatem eeolesiac,et curlisin loco Quaraclae, Ego Anastasius card. S. Clementis subscripsi.
et eurtem Marir.fe.Praelerca plebem S. Crisci sitam Dat. Latevani per manum Jpannis sanctaeRomanse.
Albino, plebem S. Gervasii, cum curte sitam Alpi Ecclesise diaconi, v Idus Martii, indicl. xn, Incarn.
niano, ecclcsiam S. Miniatis cum curte, plebem S. Dominicaeanno 1105, pontificatus autem D. Pascha-
Joapnis sitam in mpnte Lauro, plebem S. Babilli, lis ii papse tertio, etc.
cl S. Ditali, plebem S., Leonini, plebem S, Marise, LXVffl.
plebem S. Stephani, plebem S. Jerusalem sitam in Commutalionem inter Gerentonemabbalem S. Beni-
Pomino, plebem S. Jerusalem silam in Glaceto, ple- r< C cjni Divionensis et Gilbertum abbaUm Cadomen-
sem faclam, pqssessionesquemonasterii Divionensis
faemS. Gervasii sitamin Soriano cum curte, plebera
confmnat.
S. Petri sitam Casua, cum curte et parte castelli,
(Anno 1102, Mart. 14.)
quod vocatur Novum, jilebem S. Mariaesitam in Sco [PERARD, Becueil de plusieurs pieces curieusesservant
cum curle, plefaemS. Joannis sitam in Ca... plia, a ndsloire de Bourgogne. Paris, 1604, fol., p.
plebemS. Pancratii, plebem S. Romuli cum curte, 205.]
ccclesiam S. Miniatis cum pertinentiis suis, eccle- PASCUALIS episcopus, servus servovum Dei, dile-
siam S. Marioesitam in Carpinione, cum curticella, cto filio GEREKTONI abbati Divionensis monasterii,
plebem S. Viti, plebem Leonirii sitam in Reliano, s,alulem et apostolicam benediclionem.
plebem S. LaureiitU cum castello et curte, plebem, Officiinostri nos hovtatur. auctoritas, pro Eccle-
S. Miniatis sitam in Rufaiano, plebem Petri cum siarumstalu sollicitos esse, et quse recle statutasunt'
cuvte si^ani-in Cintovia, fleclcsjam S. Justi silaro stafailire. Proinde commutationem illam, quae intet»
ia ffionte Ranluli, jilebem S. Petri sitara in Sillano, vos et Cadomensis coenobii abbatem Gilbertum facl*
plefaemS. Crescii sitam, in Noyble, piebem S. Leo- est, decreti pagina corfirmamus, ut quae in Nor-
ninisitam in Panzanocum curteeGclesiani, S. Eu- thmaiinorum iinibus eoenobium Divionense possede-
phrogyni. cum curte, ecclesiam S. Pauli eum curte rat, id est ecclesiam Sancti Alberti cum appendiliis
quse est.-posita juxta castrum Corbuli, plebem S. suis, et ecclesiam de Longo Campo cum terris et
Mariae et S. Petri s.itam in Ayanaiio, plebem S. decimis; deinceps in Gadomensis monasterii posses- *
Justi cum curte, jilebem S. Pauli cuin cuvte, ple- sione permaneaiit, et rursum, quaa Cadomensis Ec-
beui S: Leonini in Collina,jilebem S, Mavioein monte clesia in Burgundionum regione possederat, id est
Miliavio, plebem S. Martini in Tertinulo cum c.urte, monasterium Sancti Hippolyti,curiae Becall
ecclesiam S. Mammilliani cum curte, plebcm S. ' , . . cum omnibus appenditiis deinccps
'
Petri Ormenaecum curte, plebem S. Mavciin Stil- 'in Divionensis ccenobiijurepersistant. Confirmaraus
liana. Quidquid pvaeteveavel in Fesulanoe ecclesioe, eliam vobis, vestrisque successoribus, monasterium
pavpchia, vel in aliarum ecclesiarum parochiis.prse- Sancti Vigoris, cum omnibus ad ipsum perlinenli-
dicti antecessores tui hactenus possedisse videiilur, bus, tam in homiriibus quam in possessionibus ct
tibi tuisque legilimis successoribus illibata manere decimis, videlicet plena decima lolius vilioe, in qua.
sancimus. Decernimus igitur ut nulli omnino ho- monasterium situm est, omnium ad eamdem villam.
imnum Iiceat eamdem Ecclesiamtemere perturbare, pertinentium, et plena decima de Tor, et de Cris-.
ftiil ejus possessiones auferrc, vel ablatas tenere, soto, et de Olfcres, et de Colgrino,' ct de tot;, Ghvi,-'
87 PASCHALIS II PAPJE 88
cha villa, cum tevris presbyterovum, sicut vobis a „\ \ vero quia juxtaB. Innocentii sanctiorieni feligiosum
faonsememorise Odone Bajocensi episcopo tradita, jivopositum simulavit, ei agenda afaquahto tempore
el jirincipis. et aliorum assensibus est roborata. poenitentia injungatur : non-enim juxta Apostplum
Item confirmamus istud donuro quod fecit Rpbertus pollicitae fidei irritatione conslringitur. Hac igitur
dux NortlimaunorumpraefatomohasteriOjde suis do- ratione collata eumdem.P. in conjugio permanen-;
minicis refaustam in passagio et tfaeloneo, quam in tem a vineulo excommunicationis absolvimus.
cseteris exitibus, el per lotam terram suanij liberis Datura Laterani Idibus Martii.
' LXX.
consuetudinibus, et quatpor asinis itn Vernelo qup- Monasterii S. Dionysii privilegia confirmat.
tidie i viridi ligno onerandis. Quidquid praeterea
(Anno 1102, Mart.21.),
hodie vestvum coenobium quiete possidet, sive in [MABILLON, Dere diploiri. 1,463.]
futurum concessione pontificum, liberalitate princi- PASCHALIS episcopus, servus servbrum Dei, dilecJo
pum, vel oblatione fideliuni jusle atque canonice filio ADE,afabati venerabilis moiiasterii qhod in ho-
poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et nore sancti Dionysii, elc.
illibata pevroaneant. Si qua sane ei.clesiaslica sse- t * * * *• • • , .. •• •• .* . . •_ . *.
culavisve pevsoua, hane nostrse constitulioms pagi- ........ atque in extremp examine districtae ullioni
nam sciens, contra eam lemere venire tentaverit, B saJijaceal; cunctis autem eiderti,loco justa servanli-
secundo tertiove commonita, si non satlsfactione faus sit pax D.oroiiiinostri Jesu Christi, quatenus et
congrua emendaverit, polestatis honorisque sui hic fructum bpnse actionis percipiant, et apud distri-
dignilate caveat, reamque se diyino judicio existere ctum.judicem jiraemiasetevna?pacis invehiant.
de perpetrata.niqui.ale cognoscat, et a sacratissimo Scriptum pev manuhi Petri notarii regionarii et
corpove el sanguine Dei et Domini Redemptovis scriniarii sacri palatii.
nostri Jesu Cliristi alieua fia.t, alijue in extveiiio Ego Paschalis catholicae Ecclesise episcopus siib-
examine distvictae iiltiohi sufajaceal. Ciinctis autcm scripsi. -
eidero ioco justa servanlibus sit pax.Domini nostvi Ego Richardus Albanensis episcopus SS.
Jesu Christi; quatemis et hic fvuctum bonaeactionis Datum Romae per manuro Joaunis sanctaeRpmanas
pevcipiant, etapud districlum judicem prsemia seler- Ecclesise diacohi cardinalis, xn Kal. April., ihdi-
nae pacis inveniaht. Aroen, amen, amcn. ctione x, Incarnationis Dominicaeanno 1105, pontifi-
Scriplum per manum Petvi notavii vegionarii et catus autem doniini Paschalis seCundi papoam.
scriniavii sacvi palatii. LXXl.
Ego, Paschalis Ecclcsiaecalholicae episcopus, sufa- r- Mqnasterium S. Marim Rosenfelclenseiuendum susci-
scvipsi. pit privilegiisqueornat,imposito tnonachis bijzaniU
Data Latcvani jjer iiiamiin .loannis sanctoe Ro- .unius censu annuo. '
manae Eceles.iaediaconi cardinalis, n Idus Marlii, (Anno 1102, April. 11.) . . .
[LAPPENBERG, Ilamburghclies Urliundenbuch, Ham-
indiclione x, Incarnalionis Dominicaeannoli02, pon- burg, 1842, 4°, p. 118.] :
lificatus aulem donini Paschalis secundi jiapsciii. PASCUALIS episcopus, servris servorum Dei, ililecto
LXIX. filio WER.SER.P, afafaativenerafailis moriasterii sanctse
(Annp 1102, Mart. 15.) Dei Genitricis virginis Mariae, quod in loco situiii
[FLOKEZ, Espaha Sagrada, XX, 90.] est qui Rosenfeld dicitur, ejusque successoribus re-
Ad Giraidum archiephcopum Bracarensem, Didacum
ComposteUanum et Adcfonsum Tudensem ephco.- gulariter substituendis in perpetuum,
;IO$.— Pelagii tnatriinonium non esse dirim.cn- Justis volis assensum prsebere justisque pelilioni-
clum. bus aures accommodare nos convenit, qui, licet in-
P. episcopus, seryus servorum Dei, yenevafailifaus digni, justilise custodes atque praecones in excelsa
fratribus et coepiseopis G. Bracavensi, Didaco Com- apostolorum principum Petri et Pauli specula, Do-
postellanp, A. Tudensi, salutem fetapostol. behedict. raiiio disponente, conspiciniur. Tuis igitur, fili in
Causam Pelagii multis prsesenlibus fralribus no- D D Christo venerabilis atque charissime, justis petitio-
slris, diligenti indagalione discussimiis, in qua nimi- liibus annuentes, roonasterium Rosenfeld, cui Deo
rum discussione juxla litterarum vestrarum tenoreni auctore prsesides. ad faonprem sanctae Dei genitricis
ex ipsius P. confessione paluit viduam illani ob ti- Virginis Marise, cujus liomini dedicatuni est, sub
morem raptu.s religionis sumpsisse velameu, quod tutela aposlolicsesedis specialiter confpyendum pvo-
multi etiam qui jiraesenles aderant, ore proprio fate- tegendumque suscepimus. Quod niniiruln monaste-
baritur. Cselerum juxta Carthaginensis concilii proe- rium generpsus Udo marcbio Cum fralre Rudolpho
scriptum, nec se Deo devovit, nec laicali vesle afa- el matve venerafaili Oda, propriis sumptibus; resedi-
jecta sufateslimoni.oepispopi vel Ecclesisein religioso ficatum et propriaruro possessionum collatibne dila-
habitu apparuit. Quia igitur eidem temporali vela- tuin, jiro animse suoe et rjareritum suorum, vel eo•
tioni sacramenta hujuscemodi defuerunt, matrimo- rum, qui ibidem requiescuut, salute, beatis apostolis
nii sacramentum quod idem P. cum ea contraxit, Petro et Paulo noscitur obtulisse el in Tiomani ponti-
nullatenus videtur esse sblvendum. Verum enim ficisdefensionem jure pevpetuo delegasse (17j. Eovum
(17) Udo (marchio Stadensis) et matei ejus Oda ei dcricus, comes palatinus d.e Putelendonp, consilio
frater ejus Rodolfus et maritus sorovis ipsorum Fri- Ilerrandi, Kalberstadensis episcopi, et aliorum reli-.
?89 EPISTOL.E ET PRIVILEGIA. 90
ergo votum assensionis nostrse fcedere fh-mam.es,\j mus,a CfaristiEcclesiae corpore auctoiitatepotestatis
per hujus nostri privilegii paginam apostolica aucto- apostolicae segregamus; conservantifaus autem pax
ritate statuimus, ut, quidquid ad eumdem locum a Deo et ffiisericordia preesentibus.ac futuris soeeu-
legitimo veteris possessionis jure pertinet, quidquid lis conservetur. Amen, amen.
supradicti principes de suis facultatibus justis eidem Scriplum per manum Pjrderii, regionarii ac refe^
monasterio ohtuierunt, et quidquid hodie juste pos- rendarii sacri palalii.
sidet, iu mancijiiis, campis, silvis, pratis, aquis Datum Latcrano, per mainim Joannis, sanctse
aquarumque decursibus, in molendinis et in mansis Romaiise Ecclesise diaconi cavdinalis, tertio Idus
et cseteris redditibus, sive iri cfastinum conseiisione Aprilis, indictione decima, Incarnationis Dominicai
' anno
pontificum, largitione principum vel oblatione fide- 1102, pontificatus anno Pasclialis sccundi
lium, juste atque canonico potefit adipisci, firma papse tertio.
tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. LXXII,
Decrevimus igitur ut nulli omnino hominum liceat Ad dbbatem et monachos monasterii Beccensh. —
idem ccenobium temere perturbare, aut ei supradi- Monaslerio Beccensi asserii ccclesias a Willelmo,
clas possessiones auferre vel ablatas rctinere, ira- Rotliompgensiarcliiepiscopo, et Ivone Carnotensi
•minuere vel lemerariis vexationibus fatigave, Et ajt> et GofricloPariensi episcopis t in salarium cotla-
tas. »
oranino integva conserventur, eorum, prp quorum
susteritalione ac gubernatione concessa sunt, usibus (Anno 1102. April. 12.)
•omnimodis profutura, salvo ejiiscoporum jure ca- [MAKSI,Con«7 , XX, 1068.]
"
nonico. PASCUALIS episcopus, servus servorum Dei, dilec-
Obeunte te, W. nunc ej'us loci abbate, vel tuorum tis filiis, WILLELMO afabati etuniversaecongregatiofii
quolibet successorum, nullus ibi qualibet subre- Beccensis monasterii, salutcm et apostolicam bene-
-ptionis astutia vel violentia praeponatur, nisi quem diclionera.
fvatres communi eonsensu, vel fratrum pars con- Apostolicsesedis dignitas exigil per universas Dei
silii sanioris, secundum Dei timorem etbeati Bene- Ecciesias reeta disponere el quae ab aliis recte dis-
. dicli Regulam elegerint. Quod si in suo collegio in- posita sunt conQrmare. Significastis siquideninobis,
Venirenequiyerint, quifauic regimihi idoneus hafae- venerabiles fratres, Willelmum Rothomagensem ,
retur, liceat eisdem, de quocunque maluerint loco, Ivonem Carnotensem, Gofridum Parisiensem epi-
sui ordinis virum suseque professionis assumere. scopos singulas in parochiis suis ecclesias vestro
Chrishia, oleura sacrum, eonseeraliones altarium monaslerio in salarium contulisse, videlicet in Ro-
sive basilicarum, ordinatiories monacfaor.um, qui ad ^ thomagensiecclesiam Sancti Petvi de Ponte Isarae,
sacros fuerint ordines promovendi, afa episcopo, in in Carnotensi ecclesiam Sancti Nigasii de Mellento,
cujus dioecesiestis, accipietis, siquidem gratiam at- in Parisiensi ecclesiam Sanctae Honorinse de Con-
que communionem apostolicae sedis habuerit, et si . fluenlio. Et nos igitur quieti vestrse in posterum
ea gratis ac sine pvavitate vplucrit exhibere. Alio- providentes, easdem ecclesias vohis vestrisque suc-
quin liceat vofaiscatholicum, quem mavultis, adire cessoribus confirmamus, ut sicui ab eisdem episco-
antistitem et ab eo consecrationem sacvaroentorum pis dispositum est, semper in vestri monaslerii
suseipeve, qui ab aposlolica sedis auctovitate fultus", possessione permaneant. Si quis autem temerario
quse postulantuv indulgeat. ausueasdem ecclesias a monasterii vestri corpore
-Sane praedictum marchionem, veslricoenobii ad- disirahere ac separare prsesunipserit, beati Pelri
vocatum, sicut a vobis est electus quani diu yixerit, gladio et apostolicse ipsius Ecclesiae ultione plecta-
ejusque postefos, si idonei sunt, statuenles, de cae- luv.
tero sancimus ut nullus unquam vestri monasterii Data Latevani n Idus Aprilis, aimp ab Incarna-
advocatus esse praesumat, nisi quem fratres com- tioiieDomiiii 1104 (18), indictione x.
niuni consensu praeviderint eligendum. Ad indicium y> 0 LXXIII.
receptse a Romana Ecclesia libertatis, secundum
Ad Anselmum Canluariensem archiepiscopum. — Vt
ipsius jam dicti marchionis conslitutionem, per au-
seconstanicr gerat in tuenda EcclesimAncjlicar.ee
nos singulos unum byzantium Lateranensi palalio libertale;
persolvelis.
Si quis autem in craslinuni avchiepiscopus aut (Anno 1102, April. 15.)
[MANSI, Conciy. XX, 1019.]
episcopus, imperator aufrex, princejis aut dux,
comes aut vicecomes, judex aut persona, potens aut PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, vene-
impotens faujus nostri privilegii paginam sciens, rafaili fratri et coepiscopo ANSELMO Cantuarioruro,
contra eam temere venire attentaverit, secundo ler- salutem et apostolicam faenedictionem.
tiove commonitus, si non salisfactionem condigiiain Non ignoras divinse voluntatis consilium, ut reli-
fecerit, eum honoris sui peviculo subjaccre decerni- gio tua in Anglici regni regione praesideat. Cuni
i
giosorum virorum expulerunt clericos de Ioco suse abbatia. ANSAL.SAXO.,a. 1087.
cotistructionis Herseveld et posuerunt illic moha- (18) Pro HQ4 legendum esse 1102 docet indictio
chos. Sic qu2e erat praepositura facta est deinceps s. JAFFJ5.
91 PASCHALIS II-PAPJE m
enini pervevsi regis (Ouillcimi Rufi) odio.declinans, A Consulla illa quse per venerafailes nunlios iuos ?
seeessum elegisses, et pvocul ab Anglicis lumulti- Baldemum et Alexandrum,. ad sedem apostolicam
faus tecuni habitans Deo viveres, de perverso rege tvansmisisti,^polerat ulique fraternitas lua, et fra-
sua pnuiipqtens Dominus judicia lerribiliter perpe- trum qui circa ipsam sunt, collatione, et datae divi-
t-avit (19): te autem lotius popuii poslulatione ve- nitus sapientise et intcllectus, consideratione discu-
liementi, c(. novi regis (Ile^rici I frdlris Guitleimi tere. Cseterum, sicsit. iii cseteris consueyisti, in lioc
Rufi) devptione mirabili-, ad calhedram quam pvo quoque communi' catholicorum matri reverentiam
Deo diniisevas, revocavit. Deo autem gvatias, quia servare curasli. Nos itaque sanctorum Patru.ro, qui
in te semper episcppalis auctoritas perseverat, et nos in sede apostolica disppnente Domiiio praeises-
inter faarfaarosposilus npn lyrannorum violentia, serunt, vesligiis.inlisereiites, faseccpnsultationi jluse
nim polenluni gratia, non incensione ignis, npn reipondenda deliberavimus. 1
effusione manus, a veritalis annirntiatione desislis. Anselmus : Si de manu laici liceat episcopo vel'
Rogamus itaque ut qiiod agis, agas; quod loqueris, abbatl accipere ecciesias, qicas in suo do.miniohabehi,
loquaris. Nqn enim deficiet serroonum iioslfprum cum eas npn personw sed episc.opatui veiabbatim
operiimque pvincipium, qui in pvincipiQ. crat Ver- dqnent?
bum ; nec lips in ipso deficiemus, qui est Deiyirtus Paschatis : Demanu laici episcopus jam conse-
et Bei sapienlia. Eumdcin eriim cum patrifaus no-- cratus suscipere non defaetecclesias, si in aliena
stvis spivituin habentps, credimus, propter quod et pafocliia sint; si veroin sua suni,.licenteraccipiat.
loquimur. Et verbum quideiri Deiiipiiestalligalum; '.. Hpcenini non videtur dare, s.ed reddere ; cum ec-
nos aulem liuiiiiliamur nimis. Cseterum in liac; clesise proiies per singulas parocliiasin episcopprum
humilialionc, cum Deo menlc excedimus, in ejus1 esse debeant potestate, abbates vero p.er episcppo-;
veritate, hominum raendacia intuemur, Qua de re iii\. ruin manus suscipiaiit.
syncdo nuper apud Lateranense consistorium cele- Auselmus : Dc sacerdotum filiis vet. concubina-
bralsi, palrum nostrovum decrela renovavimus, i rum, cjid quosdam olim cjradus acceperuni, el volunU
sancientes et interdicentes ne quis omnino clericus>. omnino redire ad imniundilias swculi, nisi qcl hiq-
honiiniurii faciatlaico, aut de manu laici ecclesias5 jores promoveanlur, promillunl religiosam vitdm (£. '
^ut ecclesiastica bona suscipiat. Uoc est cniin Si- promillant. HARB.],quid agendum esl?
moniacss jivavilalis radix, dum ad percijiiendos. * -Pasqhqth :.J>t sacerdotum filiis yel Concubinar
honores Ecclesise ssecularibus perspnis insipientes5 rum, quam vitam tenendam praedecessores nostri
liomiiies placerc desiderant. Idcirco sanclorum con-" C sedis ajiostolicae ppntifices instituere, nosse te cre-
ciliorum reverenda majeslas ssccularium principum.l. dimus. Nec nos ab illorum volumus aberrare Ve-
polestateni ab ecclesiaslicis electionibus degrevit1 stigiis. Quid igitur tibi super faisin barbaris regio- .
arcendam, ut sicut p.er solum Christum prima in1 nibus sit disponeiidum, ex ipsius prsecepti poteris.
faaplisinojanua, ultima in morte viloeaperietur eeter- collatione distingucre,
nse [al. aperitur. HARD.]; ita per solum Christiim,' Anselmus : Si a presbytcrisfeminas habenlibus li-..
ovilis Christi ostiarius statuatur, per quem Chrisli1 ceat
pgenitenliam el corpus Domini in pericuio mor-
ovifaus, nonpro mercedibus ovium, sed pro Christo,> (ts accipere, cum nullus continens adesl; et si iicet,
iugressus etegressus ad vitam pvocuretur selernam. ql itli dare nolnnt, quia missmeornm contemhuniur,
Haec, fratof charissimc, prolixipre possent ct ora- quid faciendum?
tione et ralione tractari; sed sajiieiitioe luae pauca* " Paschalh : In periculo mortis posilum, melius
suggessisse satis est, quae et orjitionibus abundat », exislimamus de manu cujuslibet clerici pomiriicum
et ecclesiaslicis cs.t ralionibus assueta. Hoc ita do-
corpus accipere quam de corpore sine vialico, dum
ceas, sicut tuo scis, primatui cxpedire, Quem prp- religiosus sacerdos exspectatur, exire. Si. qui verp
feclo ita fraternitali tuse plenum et inlegrum con-
jiresbyteroruni, pro vilae suae contemptu prseterilo,
liruiamus, sicut a tuisconslii,t pracdecessoribus.fuisse
e. P- in illo extremitatis articulo positis vialicum denc-
possessum :hoc personaliteradjicientes ut, quaiidiu^ garint, tanquam animarum homicidsedislriclius pu-:
rcgno illi feligiohem tuani divina misericordiaa niantuv.
coiiservaverit, nullius unquam legali, sed no.strp
lanlum debeas subesse judicio. Anselraus. : S%rex hqbet terras ephcopaius vel ab-
Datuni xvn Kalcnd. Maii. ijatiw, quas nutlo tnodp reddere vult, etl prq eh vidt
dare aliquqm ecctesiam, quain in sua tnanu tenel,
LXXIV.
Ad cumdem; — Respondet ad multa de quibus non minus ulilem, si liceai accvpere, ne judieetur
eum Anselmus consuluerat. emplio?
(Anno 1102, April.) Pasclialis : Pro terris ecclesiarum de nianu re-
[MANSI,Concil. XX, 1020.] gis ecelesias suscipere minus licet, ne sacrilegii [f.
PASCIIALIS cpiscopus, servus servorum Dei, vene-!- cacrilegio. H.] dari videalur assensus. Divina enini
rafaili patri ct coepiscopo ANSELMO, salutem et apo-)- in nullius bonis sunt : et quod Deo semel oblatum
stoijcam benedictionem. est, in alienos usus non expedit usurpari. Povvosul)
(10) Inter vcnandum occisus est ab uuo e suis.
93 EPISTOL^E ET PRIVILEGIA.' 94
liupismodi commutatipnibus sseculari potestati secu- A sui ordinis manu (20) expurgare potuevit, mox cum
rius indulgetur. litterarum vestrarum lestimonio traiismillalur ad
Aiiselmus : Sinullus clericus debet fieri homo lai- nps : si autem de conscientia sua trepidans, ad
ci, et aliqua beneficia, aut possessiones non ecclesia- examen nostrum pervenire npluerit, per experien-
siicas debet tenere de iaico, nec laicus vull ei dare, tiam vestram ab Ecclesia quara pccupat depellatur,
nisi fiat suus horilo, quid.faciel ? et in ea j'uxta canonicas sanctioncs episcopus sub-r;
Paschalis : Liberam esse Ecclesiam Paulus dicit: rogelur. "' ' :- '
Indignum est igituv ul clericus qui jam in Dei sor- .LXXV, .._.^''
tem est assumptus, et jam laicorum dignilatem ex- Ad Ilenricum Anglorum regem. — Contrd investilu-
cessit, pro terrenis lucris Jiominium faciat laico : ras ecclesiaslicas.
we forle, dum reperituf servi saecularis obnoxius, va- (Anno 1102.)
cet aut gravetur ecclesia. Scviptum est enim : ATe- [MANSI, Concil. XX, 10G0.]
mo militaris Deo, implicat sene.gotih swcularibus (II PASCIIALIS episcopus, servus servoruni Dei, cha-
Tim. n.) . rissimo filio HENRICO Anglorum regi, salutcmet apo-
Anselmus : Smpe necesseest aliquid de aposlolich " stolicam benediclioneiii.
et canonicis stalulis pro compensalionibus relaxare, " Regi regum Domino gralias agimus, qui le in re-
maxime in regne in quo fere omnia sic corrupla et gnum faeneplacito suoevoluntalis evexit, el latiquam
perversa sunt, ul vix ibi aliquid omriino [deesl juxla Chrislianurii rcgem in facneplacilo suoe voluntalis
aul quid simite] statuta ecclesiaslica fieri possil. ineffafaili misericordia cuslodivil. Rogamus crgo
Peto utper licentiam vestram possim qumdam, prout ut faona regni lui exordia in melius augeat, el usque
dhcrelionem dabil tnihi Deus, temperare. Qued pe- iu linein sua in te dona custodiat. Descruisli cnim
lii a domno papa Vrbano, el ipse posuil in mea deli- fralris tui regis inipietatem, quam divinO conspicis
beraiione. judicio terribiliter vindicatam. Ecclesias libevlati
-Paschalh : Dispcnsalionis modus, sicut B Cy- reslituisti, clerum faonorare coepisti, et cleri princi-
rillus in epistola Ephesinae synodi loquitur, nulli pcs episcopos, imo in fais Christum Dominuro.,ve-
uiiquam sapientum displicuit. Novimus eniin san- nerari. Confidimus itaque-quoniam usque in fineni
ctos Patres nostros, et ipsos apostolos, pro tempo- eadem sapics, et in eadem pfofaitale persisles, riisi
riim articulis et qualitalibus, personarura dispensa- snnl aliqui perversae menlis liomines qui cor rcgum
tiombus usos. Quamobrem nos de religione et sa- per episcoporum et afabaturainvestiluras divinse in-
pientia tua diu lpngeque spectata nibil penitus ambi- pQ dignalioni aptare conantur. Quorum in hac parte
gentes, tuaedeliberatipni cpmmittimus ut, juxta da- consilia tanquam vivus tibi sunt evilanda, ne illum
lum tibi divinjtus intellectum, eum Ecclesise cui offendas, per qucm reges rcgnanl, el polenies justa
prsepositus es tanta neeessitas expetit, sanctorum decernunl (Prov. vm). Quera profecto si propilium
canonum decretorumquc diffieullatem opportuna et habueris, feliciter regnafais,potestalemquc integram
rationabili [forte deest, eompensalione. H.] valeas et divitias ofatinefais; quem si, quod afasit! offendis,
teinperare. non procerum consilia, non militum sufasidia, non
Anselmus : Ramlphus, de quo vestrum oiitn pelii arma, non djvilise, ufaisubvertere caiperit, poleruni
consilium, a rege restilulus est in episcopalum. Si - subvenire. Porro in honore Domini, in Ecclesioe li-
ergo vobis placueril, inquirite vitam ejus ab ephcopis bertate nos familiares,nos adjuloreshabefais.Necopi-
nostris, qui nunc ad vo.t vencrunl: ac de eo, archi- neris quia quisquam nos a tua divellet amicilia, si afa
episcopoejus, et tnihi primali, ejus consulite. invesiituris abstinere, si honorem debitum et lifaerta-
Paschalis : Ranulphi episcopi causam, quando- lem a Dominoinstitutani Ecclesiseconservaris. Eccle-
quidem juxta praeceptum nostrum in calhedram siarum si quidem invesliturasnosS. Sjiivitus judicio
proprium restitutus est, indiscussam praeterire non regibus et principibus,imolaicis omnibus,interdici-
palimur. Ejus enim facinora gravissima ad sedem D D mus. Nec enira decet ut a filio mater in servitutem
ajiostolicam, mulloruro sunt relatione perlata. Vo- addicatur, ut sponsum quem non optavit accipiat.
liimus ergo ut apud praesenliam vestfam, in episco- Habet sponsum suumRegem ac Domiiiuiti iiostrum,
porum conventu, quae de eo ad nos scviplasunt,ple- qui te misericordia sua in potentia el probitate
hius pertracleris. Discussione hafaita,nisi se septima custodiat, et a terreno ad coeleste perducal. Amen.

(20) Septima manu se expurgat qui eljurat ipse erant. Nam Tiidentinus episcopus, 2, q. o, et ex-
npii esse crimen a se admistum, et septcm alios ad- tra De purg., can. c. 5, jubetur purgare se tertia
liifaelqui jurarnenlo firmeiit ^rwodveritalem credunt tnanu sui ordinis, el quarla abbalum, et religioso-
eum dicere qui purgalur. Reus enim juvat de rei ve- ruin sacerdoium.lmo nonnunquain erant onines infe-
ritate, compurgatores vero, ut canonum doclores rioris ordinis, ut in concilioCabiloiiensi, aiin. 1005.
loquuntur,' de credulitate. Erant qui quinta manu, Drogo Matisconensis episcopus purgare se jufaeliii'
erant qui et duodecima etdecima quarta purgare se cum septera clericis : quod ex numevo duos 11II
jubebantur, perinde ut magna erat infamia, scan- condonavit qui synodo prseerat Petrus Danjiani.
dalum, suspicio. Neque vero sacramentales scu Vide Gralianum, '2, q. 5, et decrelaliura tituluro
conjuratores isli (nam his etiam nominibus dicli in lotum de purgatione canonica. Juvabit el legisse lc-
lege Alemannorum) ejusdem semper ordinis omnes gem Aleniannorum. maxime titulo 6.
85 PASCHALIS II PAPiE ' '< S3
"
LXXVI, Ai tuis in pevpetuum episcopalis catliedra coiiservetup.
Ad Qsiernum ephcopum,—Ne mqnaclti prohibecmlur Porro monachi qui apud eumdem locum faeataeMa-
haOere in monaslerio suo cmmelerium ad sepclien- riae monastevio conversantur semper sub tua seu
dossuos, successorum tuorum obedientia maneant, et in ipsa
(Annoll02, Apvil. ) episcopali Ecciesia divinorurn officioriim debita per-
[MANSI,Concil. XX, 1061.]. aganl, prout in Cantuariensi Ecclesia per beatum
. Paschalis episcopus servus servovum Dei, vene- quondam Augustiiium novimus institutum et sarictis-
rabiii fralri Osierno episcopo, et clericis Excestren- simi Patris ac prsedecessoris nostri Gregorii doctoris
sis ecclesiae, salutem et apostolicara benedictionem. Ecclesias calholicae' assertione saucituni ;i--nec cui-
Et Patrum sanxit auctoritas, et Ecclesiae con- quani omnirio successorum luorum liceat monaslicae
suetudinis stabilitas exigit, ut, sicut. in clau- disciplinae viros ab ipsa. Ecclesia reiiioyere, aut eis
Btvis suis viventes religiosi mouacfai conversantur; possessiones aut bona caetera auferre quse ab egre-
ita et defunetorum corpcra infra monasterioruin giae meffioriae Leobrico comite ipsius cognobii fun-
suorum anibitum requiescant : ut illud ex divino datore vel aliis fidelibiis ad monachorum sumptus
munere eum cordis valeant exsultatione cantave: ofalata et comparala sunt, vel in futurum pfferri Do-
Ilwc reqitics rixea in smculum swculi, hic habitabo jj15mino disponeiite contigerit. Ad lisec adjicientes de-
quoniam elegi eam (Psdl. cxxxi). Vos aulem, utau- crevimus ut nulli omnino honiinum liceat eamdem
.divimus, monachos S. Marlini de Bello in veslra Ecclesiam temere aut ejus possessiones-auferre, vel
civitale conversantes sepeliri infra monasterii sui ablatas retinere, miiiuere, Vel teffierariis yexationi-
ambitum prohibelis : et grave esl, ut in' eo loco bus fatigare,sed omnia Integre coiiserventur eorum,
quisquam cum devotionis gratia conversetur, unde pro quorum sUstentatione et gubernatioiie conversa
cadaver suum prsevidet omniraodis propellendum. sunt usibus omnimodis profutura. Si qrise sane ec-
Qua de re dilectioni vestrae praesentia scvipta man- clesiastica saecularisve persona hanc nostfae consti-
danius, pvsecipientes et prohibentes ne ulterius su- tutionis paginam sciens contra eam temere vehire
pradictis monachis coemeleriuni ad sepeliendos suos lentaverit, secundo terliove coriimonita, si non satis
intevdicalis : sicut vofais per antecessoris no- factione congrua emendaverit, potesiatis hpnorisqu*
stri bonse memorise domini Urbani litleras pracce- sui dignitate careat, reamque se divino judicio exi-
ptum est, concedalis. Tua autem, fraler episco- stere de perpetrata iniquitate cognoscat, et-a- sacra-
pe Osberne, interest, eisdem fratribus coemcte- tissimo corpore et sanguirie Bei et-Domirii Redem
rium benedicere, et eorum reliaionem ad orani- ,"ptoris nostri Jesu Cliristi aliena fiat, atque in ex-
u'
polentis Dei servilium cohfoveve. Si quis autem Iremo examine districtae ultioni sufajaceat. Cunctis
huic institulioni contraire tentaverit: venerabili autem eidem loco justa servanlibus sit pax Domiii"
fvalvi etcoepiscopo Anselmo iiijunximus, ut in nostri Jesu Chvisti, quatenus et faio fructuni faonsa
eum, ta.nquam, sedis aposlolicse contemptorem, actionis percipiant, et apud districtum judicern
apostoliei rigbris ulliOnein exerceat. praemia aetefnse pacis inveniaiit.
LXXVII. Sc-riptum per manum Rayniarii scriniarii sacri
Ad Roberlum ephcopum Coventranum.— Slatuitut palatii.
Robertus ephcopus ejusque successores Coventrim, Ego Paschalis catholicae Ecclesise episcopus.
non-Licidjeldim nec Gestrim, sedem habeatit, vet Datum Laieraniper manum Joaiinis saiictas Ro-
possessiones
' Ecclesim Coventriensis confirmat. manoe Ecclesise diaconi cardinalis xiv Kal. Maii,
: (Aiino 1102, April, 18.) indictione decima, Dominicae Iricarnationis aimo
. [MANSI, Conci/,XX, 1009.] Dominill04 [/ea.1102], pontilicatus auterii doriiini.
PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, vene-
Paschalis secundi papae m.
rafaili fratri RORERTO Coiiveiitranb episcopo salutera
; et. aposlolicam faenedictioiiem. LXXVIII.

Per Petvi apostoli discipuli successorum Anacle- ^ AclGrescentium amluepiscopum Sflipniiaimni..—Jtera
lum Petfi apostoli jirseceptum hafaemus ne in villis ejus'metropolitana confirmat ac palliunr ei con
cedii.
sive castellis aut modicis civitatifaus ordinentur epi-
. scopi. Afaepdeni eliam pontifice yel posterioribus (Anno 1102, Apvil..9.)
Palribus constitutum est ut sacerdotes ad quamcun- [FARLATI, Illyricum sacrum, .11!,1G2; FEJISR,Coden
'
que conslituti fuerint Ecclesiaro, in eam vitse suse diplomalicus Jlungariw, II, 50.]
diebus debeant perdurare. Hujus nos justitiae ra- PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, vene-
tione comnioniti, charissime fraler et coejiiscope rabili. fralri CRESCENT.IO Salpnitano arcfaiepiscopo
Roberte, providendiim duximus ne tua vel succes- salutem et apostolieam benedielioiiem.
sorum luorum cathedra in posterum fluctuet; quia Apostolicaesedis benignitas corisuevit sua cuique
, et Lichefelderisis locus et Cestrensis villa, ufai prae- jura servafe, et sie horipris a Domino contributi
decessovibus tuis vel tibi hactenus sedes fuevunt, pvivilegium custodire, ut fratribus dignis consprtiuro
'
pro exiguilate ac paupertate sui episcopalis digni- non dericget diguitatis. Idcircp venerabilis frater
tatis splium non'ffierentur. Staluiinus ergo ut apud Cvescenti Salonitaiise arcfaiepiscope, prsesentle de-
Goventriani deineeps tam libi quam successovibus creti pagina fraternitati tuse luisque successoiibus
97 EPIST0L.4. ET PRIVILEGIA. 9S
coiiiirmamus civitatis Salonilanae dkecesim, cum .AWalburgsevirginiscoiistructum
. est in Argentinensi
omnibus suis appenditiis,. et parocliiam Maroniae, episcopatu, inloco videKcet qui Sacra Silva dicitur,
et quidquid episcopali vel metropolitano jure ad ejusque snccessoribus regulariter substituendis iu'
Salonitanam Ecclesiam cognoscitur perlinere. Pal- perpetuum.
lium praeterea fraternitati tuse, pienitudinem vide- Desiderium quod ad religiosum propositum et
Ilcet ppnlilicalis officii, apostolica liberalitate con- animarum salutem pertinere monstratur, auctoro
cedimus, quod lc intra Ecclesiam tanlum ad missa- Deo, sine aliqua esi rlilatione coinplendum. Reli-
rum solemnia subscriptis diebusuoveris induendum: gipsi siquidem principes Fredericus (21) et Petrus
id est coense Doinini, Resurvectionis, Ascensionis, (22) in alodio suo infra episcopalum Argentinensem
Pentecostes, Nativitatis Domini, Epiphanise, in tri- in loco videlicet qui Sacra Silva dicitur, monasterium
fausfestivitatifaus sanctse Mavise,omnium. aposlolo- construentes (23) beato Petro et ejus sanctaeRomansj
rum, Nativitatis Joannis Baptislae, solemnitate sancti Ecclesiseobtulerunt sub unius aurei censu annuo,
Domnii, in consecrationibus ecclesiarum, episcopo- quod sub beatorum apostolorura Philippi el Jacobi,
runi, presbyteroruni et diaconorum, et anniversario et sanctae AValburgaevirginis honore dedicavi et
Salonitanse Ecclesise, et consecrationis tuse die. Cu- apostolicse sedis. expostulant proteclione rouniri.
jus nimirum pallii volumus te per omnia genium "' Nos igitur eorum congaudentes devotioni monaste-
vindicare. Hujus siquidem indumenli honor, humi- rium ipsum et dedicari concedimus, et protectiohe
lilas atque justitia est. Tota ergo mente fraternitas sedis aposlolicse per jivsesentis privilegii paginatn
,tua se exhibere festinet in pvosjieris humilem, in communimus. Slatuimus enim ut universa quoe a
adversis, si quando eveniunt, cum justitia erectam, pvsedictisfundaloribus, vel ab aliis fidelibus de suo
aroicam bonis, perversis contrariam, nullius un- jure monaslerio eidem collata sunt, vel in futurum
quam faciem contva v.eritalem recipiens, nullius largiente Deo dari, offerri, yel aliis justis modis
unquam faciem pro veritate loquentem premens, acquiri contigerit, quieta vofais vestrisque succes- "
niisericordiaeoperibus juxta virtutem substantise in- soribus el illibata permarieant. Nulli ergo omnind
sistens, et tamen insistere etiam supra virlulem cu- hominuni iiceat eumdeffi locum temere pertuvfaare,
piens; infirmis coiripatiens, benevolentifauscongau- minuere, vel temerariis vexalionibus faligare, sed
dens, aliena damna propfia reputans, de alienis omnia inlegra conserventur eorum, pro quorum sus-
gaudiis tanquam de propriis exsultans, in corrigen- tentatione el gubernalione concessa sunt, usibiis
dis vitiis jiie sseviens, in"fovendis virtutibus audi- omnimodis profutura. Sane fructiium yestvorum;
torum animtini demulcens, in ira judicium sine ira- ,- p seu animalium decimas, sine episcoporum vel epi-
tenens; in tranquillitate autem severitatis justse scopalium ministrorum contradictione, xenodocfaio
censuram non deserens. Hsecest, frater charissime, vcstro reddendas, possidendasque sancimus ; riec
pallii acceptidignitas, quam si sollicite servaveris, advocatus alius, nisi qui afa abhate cum fratribus
quod. foris accepisse ostenderis, intus habebis. Fra- assumptus fuerit, eidem monasterio asciseatar. Se-
ternitatem tuam divina miseratio perlempora multa pulturam quoque loci ipsius liberam offiniho esse
servare dignetur incolumem. Anien, amen, amen. decernimus, ut eorunl qui illic sepeliri deliberave-
Ego Paschalis calholicseEcclesiaeepiscopus. Tunt, devotioni etextremae voluntati, nisi forte ex-
Datum Laterani per manum Joahnis sanctse Ro- communicali sint, nullus obsislat. Consecrationes
manse Ecclesise diaconi cardinalis, xm Kalendas altarium, ordinatiOnes monachorum qui ad sacvos
Maii, indictione x, Incarnationis Dominicse anno fuerint ordines promovendi; ab episcopo in cujus
1105 [1102]. dioecesi estis, accipietis, siquidem graliam atque
LXXIX. communionem apostolicse sedis habuerit, et si ea
Jura et privilegia abbatim SS. Philippi et Jacobi, et gratis ac sine pravitate voluerit exhibeve. Alioquin
Walburgis in Sitva Hagenonehsi, a Friderico duce liceatvobiscalholicum, quemcunque malueris adire
Alsatiw et Sueviw, atque a Pelro comiteLucelbur-
> 1)
\ antistitem, et afaipsoeadem sacramenla suscipere,
gensifundatw, confirmat.
qui apostolicsesedis fultus auctoritate, quod postu-
(Anno 1102, April. 26.) Si qusevero in futurum ecclesia-
latur, indulgeat.
NovaSubsuliadiploinalica, Heidelhergse stica saecularisve
[WURTWEIS,
1781,8", VI, p. 274, ex vidimus judicis curiae
t. persona, hanenostroeconslitutionis
Argentinensis anni 1487, in tabulario episcopi paginam sciens, contraeam lemere venire tentave-
Spirensis Bruchsalise,] rit, secundo tertiovc commonita, si non satisfa-
PASCHALIS episcopus, sefvus servorum Dei, dilecto clione congrua emendaverit., potestatis honorisque
filio BERTULFO, abbati moriasterii quod iil honorem sui dignitate careat, feamque se diyino judicio exis-
sanclOTumapdstolorum Philippi et Jacobi, et sanctEe tere de perpetrata iniquilalc cognoscat, et a sacra-

(21][Friderimsscilicetlj dtix Alsatiaeet Sueviae,cu- nealogise S. Arnulphi apud Duchesne scriplor. Rcr.
|usobitum adannum 1105 assignatOttoFrisingensis Franc. tom. II, p. 645.
Ar-
in Chron. lib. vn,cap. 9. (25) Inde patet error Wimphelingii De episc.abba-
(22) Pelrus ille comesLucilburgensis-,filiusFride- gentin.,pag.'45, et aliorura, qiii fundationem
rici comitis Moncionis et Agnetis filisePetri comjtis tise S. Walpurgis Theodorico Montisbeliardi comiti
de Sabaudia. Fridericus frater Theodorici de Mon- attribuunt.
couz genuit Petrum de Luxebenbort. Ita auctor Ge
99 PASCIIALIS II PAP/E 100
tissimo cor>poreac sanguine Dei et Domini Redevri- A suntj usibus driininiodis jirofutura. Si qua saiie ec-
ptoris rioslri "Jesu Christi, aliena iiat, atque in ex- clcsiaslica ssecularisve persona hanc nostrae consli-
iremo examine districlse ultioni subjaceat. Ciinclis tutionis paginam scieiis contra eam lemere venive
antera ssepediclo monastefio jusla servantibus, sit lentaverit, sechndo terliove coromoiiita, si non sa-
pax Doniini nostri Jesu Cliristi, quatenus et faie tisfactione congrua emendavefit, potestatis honoris-
fructum faonaeactionis percipiant, et apud distri- que sui dighitate careat, reamque se divino judicio
ctumj'udicem praemiaaeternaepacisinveniant: Amen; existefe de perpetrala iniquiiate cognoseat, et a sa-
amen, anien. cratissimo corpbre et sanguine Dei et-Domininostvi
Ego Pasclialis catholicoeEcciesioeepiscbpusi Redeiiiptoris Jesu Ghristi alieua fiat, etc.
Datum Laleraniper manum Joanhis sanctse Ro- Ego Pasclialis calliolicaeEccksiae episcppus.
manae Ecclesiaediaconi cardinalis ac bibliothecarii,' Datuhi Beneveiiti per manuni Joannis sanctseRo-
vi Kal. Maii, iiidicl-ionex, Iiicarnationis Dominicae manaeEcclesiae diacdni cardinalis, IX Kalehd. Octo-
anrio 1102; ponlificatus autem domni Paschalis se- biis indictiohe XIJ arino Dominicse Incarnationis
cundi papse anno iv. 1105 [1102], poiitificatus aulem domini Paschalis
LXXX. pdpse II anno IV.
Bu'la de furidatiorie B
" monaslerii Cheminonensis: LXXXI.
(Anno 1102VSept. 25.) Ad Ivorieiri episiopum et canomcos Carnotenses.'.—-
[Gall. Chrhl.yTL, 158:] Vetat ne pro ecclcsiaslicis beneficiis triuiius acci-
pialur, nec ecclesiaslica negoiiq ad smculares de-
PASCHALIS ejiiscojius; servus servorum Dei; dile- ferdntur, etc. Tum firmat excommunicationemxib
clis filiis ALARDOprseposilo et ejus fratribus, salu- lvone diclatam, de domibus Ecclesimconliguh.
lem et apostolicam heiiedictioneni. (Annoli02, Nov. 11.)
Austri lefram inhabitanlibus per prophetam Dfj- [Dom BOUQUET, Recueil, XV, ,24.]
minus praecipit ciiro panibus occurrere fugienli. Id- PASCUALIS episcopus, servus servorum De , vene-
circo nos, filii cliarissimi, de sseculo fugienles gra- rafaili fratri I. [IVONI]Carnotensi episcbpo et totius
tantcr excipimus , et per sancti Spiritus graliaih capituli fratrihus saliitem et apostolicam benedic-
sedis apostolieae munimine confovemus. Vitaenam- tionem.
que canoiiicae ordinem, quem secundum faeatiAu- Audivimus in regionuni vestrarum ecclesiis quas
gustini regulam profcssi eslis, praSsenlis privilcgii darii praVas consuetudines emersisse, et iri Ecclesia
auctoritale firmanius; et nc cui posl professionem-. Vestra praecipue vigere : super hsec etiam qusedaiu
exliibitam proprium quid liafaere, neve sine prsepo- Q ( contra canonum statuta prsesumi. Nos vero sancto
siti vcl congregaiioiiis licentia elaustri coarctatio- rum Palfiim statuta sequehtes, et ab oninifausea in-
nem deserere liceat, iniefdicimus, juxta quod scili- temerata servari volentes, easdeni consuetudincs
cet clauslrum.in silva Luyz totura illud allodium vo- penitus afadicariius, et sancti Spiritus auctoritate
faisvestrisque successoribus in eadem religione \i- proliifaeniusut pro pfaefaendisvel ecclesiaslicis fae-
cturis, quietuoi ac liberumperpetuo sancimus, quod neficiis miinus aliquod exigatur (24);
Alaidis comitissa vofais filiorum suoriim consensu Praecipimus etiam ut clerici qui negotia ecclesias^
Pliilippi Catalaunensis episcopi et Hugonis comitisj tica ad saeculares polestales.deferentes ecclesiam
delcgavit. Tota igitur terra circa eticlesiaevestrse gravanl, infames faabeanturi dohec condighe salis-
*¥ibitura sila, quaiitum unius leugaemedietas tenet, faciant; de concubinarum liliis quod si prasdeees-
cum aquis et lignis, seu caeteris usifaus, sic in ve- sorifaus nbstris statutuhi est incohvulsum sbryetur;
slro semper jure servetur, ut nulli omnino liceat; ulqui, non praecedente canonica excusalione, se
proeter vestram illic voluntatem operis aliquid exer- promoveri non permittunt, suis reddaulur mincri-
cere, nec episcopis vel quifauslifaetecclesiarum nii- fausinferiores. Secundum capilulum Cartfaaginense,
nistris facultas sit de ipsiris tervoe fvugifausquoe do- et secundum institutum papae Gelasii, plus accipiai
mus vestvse laboribus colilur, dedmas, aut terra-- " presbyter quam diaconus, diaconus qUam subdia-
gium vel riiolestiasirrogare, quatenus omriipotentii conus, et qui Studiosins militat tardiOribus, plus
Doraino liberiovem famulalum valealis impendere. stipendiorum aeCipial; ut ornamenta Ecclesio?
Proetereaquaecunquepraedia, quoceunquefaonain fu^''' nerno vendat aiit distrahat, nisi pro ea necessitate
turum concessipne pontificiim, lifaeralitate princi- quem canones permittuiit; et qui aliter fecerit, sa-
pum, vel oblatione fidelium juste atque cari.oni.cepo- crilegii reus, et canonum contemptov habeatur. Dc
leritis adipisci, firma vobis vestrisque successoribus; his autem quse apud vos precarise dicuntur, quod
ct iilibata permaueant. Decernimus ergo ut nullii tua fralernilas disposuerit, nos ratum hafaemus,
omnino hominum liceat camdem eeclesiam temere3 Illam sane excommunicationera quam de domifauf
perturbaie, aut ejus ppssessiones auferre, yel abla- quse ecclesiae tuse contiguse fuerunt, pro ejusdero
ias retinere, minuere vel tenierariis vexationibuss ccclesiae utilitate dictati, nos assertionis lipstrsf
faligare, sed omnia inlegra coiiservenlur eorum proo auctoritate firmamus,
quorum sustentatione et gubernatione comiriissaa . Dalurii Berieventi.in Idus Novethbris.
(24) Hanc Simoniae accusalionem a se amolilurr- piim, apostolicse sedis legalum. — Vide Patrologi.sr
lvo epist. 155 ad Richardum Albanensem episco- toiii. CLXII
101 EP1ST0L,£ ET PRIVILEGIA. 102
LXXXII. A sius placere Deo totius mentis et corporis viribus
Privilegium pr'6 monasterio Vichpacensi. anlieletis. Ad indiciura autem pevceptsea Romana
(Anno 1102, Nov. 21.) Ecclesia libevlalis quotannis Latevanensi palalio
[ Monumenta Boica, X, p. 457]. byzanlium auveum pevsolyelis. Si quae sane eccle-
PASCIIALIS episcopusj servus servorum Dei, di- siaslica saecularisve persona hanc nostvam consti-
lecto in Christo filio HENcniSRiiLDO abfaali venera- tulionis paginam sciens, contva eain temere venire
biiis monaslerii Sancli Martini, quod, in loco qui tentavevit, secundp lertiove commonila, si non satis-
Yispach dicitur, situm est, ejusque successoribus factione congrua emendavevit, polestalis honorisque
reguiariter promoveiidis in perpetuum. sui digiiitate careal, rearaque se divino judicio exis-
Piae postiilatio volur.latis effectu defaet prose- lerede perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratis-
quente comjileri, quatenus et devolionis sincerilas simo corpore ac sanguine Dei cl Domini Redemp-
laudabililer enitescat, et utilitas poslulata vires in- toris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo
dufaitauter assumaf. Quia igitur dilectio lua ad se- examine distrietae ultioni subjaccal. Cunclis autem
dis apostolicae pOrtiim confugicns, ejus tuitionem eidem loco justa servantifaus sit pax Domini nostvi
debita deyptione requisivit; nos supplicalioni luae Jesu Christi, quatenus el hic fvuclum faonaeactionis
clementer annuimus, el beati Marlini mOnasterium, B 1 percipiant, et apud districtum judicem proemia
cui Deo auclore praesides, sufa tutelam apostolicse seternse pacis invenianl. Amen, amen, amen..
sedis excipiihus, et praesenlis privilegii pagina com- Ego Paschalis catholicaeEcclesise cpiscopus.
muiiimus. Quod videlicet coenobium ab ipsis funda- Datum Benevenli per manuin Equitii agcntis vi-
loribus Hazica comitissa et ejus filiis Ilecardo, Ber- cem cancellarii, xi Kal. Deeemfar., indietione xi,
hardo, ct Ottone comitifaus facato Pelro oblalum lncarnationis Dominicse anno 1102 , ponlificalus
•est. Per praesenlis igilur privilegii paginam aposto- autem domni Paschalis II papaeiv.
lica auctofitate slatuimus , ul quidquid in prsesen- LXXXIII.
tiarum ad idem cosnobium legitimis fundatorum do-
nationibus pertinet, et quaecunque in fulurumcoii- AclAliardutn abbalem Vizeliacensem,— Privilegium
Vizeliacehse.
cessione ponliiicum , liberalitate pvincipum, vel
oblatione tidelium jusle et canonice poterit adipisci, (Anno 1102, Nov.)
firma libi luisque successovibus et inviolata pernia- [MANSI,Concil. XX, 1028.J
neanl. Decevnimus crgo ul nulli omniuo hoininuica PASCTALIS episcopus, servus servorum Dei, dil.ecto
liceat idem coenobium temere pefturbarej aut ejus '-, fralri ALTARDO afabati Vizeliacensis coenobii, ejus-
possessiones, aiiferre, minuere, vel temerariis vexa- que legitimis successoribus in perpetuum.
tionibus faligare, sed omnia integra conservenlur, Quia documentis apostolicis regendus cst ordo
eorum, pro quovum sustentatione et gubernatione ecclesiasticus,' oportet ut grex Dominicus iropigro
toncessa sunt, usibus omnimodis profutuva. Obeuiite anirao, assidua vigilantia custodialur et gufaerneuir.
nunc ejusdem loci abfaate, vel tuorum quolibet suc- Ul autem praelatorum vigilantiam nulla nox, nulla
cessorum, iiullus ifai qualibet subveptionis astutia tenebrarum hora opprimat vel confundat, cliaritas,
seu violenlia prseponalur, nisi quem fratres com- quse Deus est, quae prseter unum, allerum nescil,
muni consensu; Ivel fratrum pars consilii sanio- omnibus viribus tota mente diligenda et tenenda.
ris secundum faeali Benedicti regulam elegeririt. Quoniam yero nullis praecedentifausmerifis, sed sola
Chrisma, Oleum sanctum, consecrationes altarium omnipolentis Dei gratia, in Ecclesia locum Petri
siVe basilicarumj ordinaliones monachorum, qui ad obtinemus, necesse est ut omnihus supevimpenda-
sacros Ordines fuerint promovendi, stb episcopo in mur Ecclesiis, maxime his quse juris B. Petri esse
cujus dioecesi estis, accipietis, siquidem gratiam at- noscuntur, et quae affectu filiali invocant consilium
quc communionem apostolicae sedis habuerit, et si el auxilirim matris suae. Quia igitur dilectio frater-
cagratisac sine pravilate voluevit exhibere; alio- 1) j nitatis vestrae postulavit privilegium monasterio Vi-
quin liceat vobis catholicuni; qhem malueritis, adire zeliaco fieri, cujus regimen auctore Deo vobis com-
antistitem el ab eb consecrationum sacramenta sus- missum est, quod fundatores ipsius Gerardus comcs
cipere, qui apostolicae sedis fultus auctoritate quse vir nobilissimus, et uxor ejus Berla, pia devotione
ibosiulaiitur indulgeat., Prseterea ejusdem coenobii et testamenti confirmatione B. Petro apostolorum
adyocatum coristituimus Ottonem egregise strenui- principi obtulerrint, nos precibus vestvis assensum
tatis comitem, ejusque post eum , qui roajor natu prsebentes,.auctoritate apostolica per praesens pri-
eratjfiliuni; si faraen in patrisprdbilale perinaiiseril:- vilegium confirmamus atque.statuimus ut.nplli im-
sin aulem vestri erit arbilrii, quem placuerit eligere peralOnim, nulli unquam regum, nulli comitiim,
Vestri cosnobii idbneum protectoremi qui sine lucri nulli antistitum,. nulli cuiquam alii de rebus quse
saeciilaris exactipne id divinaeservilutis obseijuium jam dicto monasterio a prsedictis fundator-ifaus, vel'
strenue. ac revereuter exhibeat. Vos igitiir, filii in ab aliis Deum timentibus oblataevel concessoa sunt,
Christo cliarissimi, opbrlet regularis disciplinsein- vcl deinceps conferendae, sub qualibet. occasionis
stitutioni sollicitius ac devotius insudare, ut quanto specie liceat minuere, vel auferre, vel afalalas reti-
estis a saecularibus tumultibus liberi, tanto studio- nere. Inter quae nominatim eidem monasterio con-
iiys PASCHALIS II PAPJE 104
flrnlamus, m episcopalu Edueusi ecclesiam Sancti. A ne xi pontiftcatus ejusdem secundi Paschalis papoe
Pelri, elCi anno IV,
(Hic enuriiereniur omnes.) LXXXIV..
Praeterea statuimus ut consecratio monaslef ii ipsius, Bulla pro abbalta sancti Joanriis in Valleia.
et ecclesiarum qiise sunt in circumadjacenti villa, (Anno 1102.)
ordinationes quoque monacliorum et clericorum, [Gall. Clirist., VIII, 307, ex chartario dpmeslicp D.
de Gagneres, in Bibliolheca Regia.]
consilio afafaatum Cluniacensium, quibus praedeces- PASCHALIS episcopus, servus sen'orum Dei, dile-
sores nostri et nos perpelualiier cohcessimiis vices clo iii Christo fvatvi ALRERTO abbati canonicaeSan-
nostras in jam dicto monasterio, ibidem fiant, aut cli Joarinis
Baplistae in Carnotensi subufbio, ejus-
ufai ipsi abfaates maluerint. Chrisma qiioque et
que fvatribus regulariter vielurisin perpetuum.
oleum sanctum a qup maluerint calholico episcopo Siciil injuslum poscenlibus nullus esi trifaueridus
accipianl; Ecclcsiae vero ejusdem monasterii pef effectus, sic legitima desideranlium non est diffe-
diyersas provincias conslitutse, el carum altaria, ab renda petitio. Proindetam tuis, eharissiroe fili Al-
episcopis in quorura dioecesi sunt, consecrenlur. faerte, fratris nostri Ivonis Carnotensis epi-
quam
Sacerdotes etiam et clerici ovdinentur, et ab eis ] vos et vesira omnia
scopi petitionifaus annuehtes,
chrisma et oleum sanctum accipiant, si graliam sedis
protectione muriimus. Ipsius cnim
Romariaesedis habuerint, el gratis ac sine pravitate fratrisappstolicae induslria B. Joannis Baptistse ecclesia, c»;i
aliqua dare yoluerint; sin a
alias, quo maluevint Deo auctore praees, sicut suis nobis lilteris signifi-
catfaolicb episcopo accipiant. Obeunte cjusdem loci de sseculari conversatioiie ad regularem canc-
cavit,
abbate, vel quoeunque successorum luorum, iiulliis nicorum vitam Domino translata est, as-
prsestaute
ibi cligalur violentia vel aliqua sufareptionis astulia, sentientibus
Carnotensiscapituliclericis inejr^sdem
sed quem fratrescommuni cohsensu, vel parsfratruni ecclesiSejura transferri, quaenuper ex illius faenefi-
sanioris consilii, praedictorum Cluniacensium afafaa- cio
tenuerant, prsebendam videlicet SanctaeMarise
tum praecepto, secundum Regulam B. Benedicti ele-
perpeluo habendam, ecclesiam Sancti Stepfaanicura
gerinl. Electus vero, "aut a Romano pontifice aut suis appendiliis, mediam partem ecclesise de Ferni,
eorumdem abbatum consilio consecretur. Ipsius au- ecclesiam Sanctse Fidis in suburfaio
Carnotensi, de-
tem dioecesis episcopo, nisi ab abbate ipsius mona-
cimam de Osanivilla, cum terva quam liabefaant ibl
sterii invitatus fuerit, stationes agere publicas, aut
cahonici, et consuetudine quani liafaefaatifaipvsepo-
privatas missas celebrare in eodem monaslerio haud
n situs, et niedium molendinuni. Vitse Itaque canonicaa
liceat. Donationem quoque, vel subjectionem, seu
ovdinem, quem pvofessi estis, pvaesentisprivilegii
potestatein interdicendi in eodem coenobio et cir- auctoritate firmamus, et ne cui pbst professipneni
cumadjacenti villa nullam liabeat, Decrevimus eliam
exliifaitam pfoprium quid Iiabere, neve sine afabatis
ut nulli omniho liominum liceat eosnobium ipsum vel
congregationis licentia de claustrO disccdere li-
perlurfaare, vel inquietare, seu vexationibus servos
interdicimus. Prseterea per praesentis privilegii
Dei fatigare, vel ejus possessiones auferfe vel mi- ceat,
sed omnia in conserventur eorum paginam aposlolica vobis auctoritate firmamus ler-
nuere, integrurii idem frater noster Ivo apud Luceium
usibus pio quorum sustentatione et gubernatione ragium, quod
tenuerat et parocliiam. Ad hoc adjicieiites statuimus
eidem monasterio. sunt eoncessa. Ad indicium quo- ut
esse quoecunque ab eodem episcopo Carnotensi cleri-
que liiijus libertalis, apostolicsesedi, cujusjuris corum consensu pro communi fratrum sustenlatione
dignoscitur, libram argenti per singulos annos per- veslrse ecclesise concessa sunt, et
solvat. Si quis autem sciens, contra hujus nostri sentiarum quidquid inprse-
etiam iri fulufu.ni
decreli jiaginani agere tentaverit, secundo vel tevtio concessionejuste possidet, quaeque
nisi a sacratissimo pontiflcum, largitioiie principum, yel
admonitus, rcsipuerit, corpore oblatione liuelium
t;i sanguine Domini nostri Jesu Christi aliehus fiat. D juste et canonice pbterit adipisci,
firma tibi tuisque successorifaus et illibata perma-
Qui verb ofaservator exstiterit, sanctorurii apostolo- neant. Decernimus
rum Pelri et Pauli benedictionem percipiat, et in -ergo ut nulli omnino fadminum
liceat eamdem ecclesiam temere perturfaare, aut. ejus
futuro sanctorum consovtio pevfvui meveatuf.
possessiones auferre, vel ablalas relinere, minuere,
Omnipotens Deus, qui estvera salus et vera cuslo- velten.era.riis vexationibus sed omnia in-
te et lihi faligave,
dia, corigregationem cvedilam protegatet
el B. Marioe tegra conserventur, tam luis quam canonicorum et
defendat, per intercessionem Magda- pauperum usifaus profulura, salva Carnotensis
epi-
Jenai, quse cum fonte lacrymarum ad fonlem mis.eri- canonica reverentia. Vestrseeliani quieli prq •
cordiae Chvistum pervenit. ad finein qui non finilrir scopi
concedat. videntes, conslituimus ut ofaeunle te nunc ejusdcm
j>£rvenire loci abbate, riullus iilic ih afafaatemprseponatur, nisi
Ego Paschalis catholicse Ecclesise episcppus sub- quem fratres oriines corrimuni consensu, yel fratrum
scripsi. pars sanioris consilii, cum episcopi Carnotensis, si-
Daium Benevcnti per marius Gallevi Romanse2 quidem calholicus fuerit, et ejusdem capituli con-
Ecclesise.diaconi cardiiialis, anno Dominicoelncar- silio secundum Dei timorem regulariter prpviderim
. jiaiionis. 1105 [1102], mense Novemb., indictio- eligendum. Si quse sane ecclesiastica ssecuiarisye
I,.K EPISTOLyE ET PRlVJLEGIA. 10«
perspna hanc nostrae conslitutionis paginam sciens A cum Dominus sub specie sacerdotis dic.it prophetse:
contra eam.temere venire tentaverit, securidb ter- Speculaiorem dedite domui Israel? (Ezech. v.) Non
tiove commonita, si non satisfactione congrua eineh- behe ciistodit urfaem, qui in spelunca positus, dum
daverit-, polestatis honovisque sui dignitate cafeat; non obsistit, eam hoslibus diripiendam exponit. Si
reamque se diVinOjudicio existere de perpeirata iui- ergo Virgam pastoralitatis signum, si annulum fldei
quitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac san- signaculum tradit lalca manus, quid in Efclesia
guineDei et Domini Redemptoris nostri Jesu Chri- pontifices agunt ? Ecclesiae honor atteritur, solyituf
sti aliena fiat; atque in extremo examine dislvictae disciplinae vigdr, et omnis -feligio Christiana con-
Ullioni subjaceat. Cunclis autem eidem locbjusla culcatur : si quod nbvimus sacerdbtibus solis de-
servanlibus sit pax Dotiiininbstri Jesu Chrisli, qiia-.. faeri, laica paliamur leffieritate praesumi; Non est
tenus et hic fructum hbnse aclionis percipiant; et iaicorum Ecclesiam tradere; nec filiorum matrem
apud distvictum judicem prscmia seternsepacis inve. adulterio maculare; Jufe ergO privandus est patri-
niant. Amen,' amen. monio, qui matrem polluit adulterio : nefi mereluf
Paschalis catholicse Ecclesise episcopus. fecclesiasticoe faenedittibnis consorlium; qiii eam-
Datum Reneventi per nianum Equitii gereniis vi- . impia infestalibne insequitur: Laicprum ehim est
cem cancellarii iv Nonas Decembris, indictione xi, **ecclesiam tueri, non tradefe; Ozias quideiri cum
IncarnatioiiisDoffiinicsellOSj pdiilificatus autem D; illicitum sibi sacerddtium vindicaret, lepra percus-
Paschalis II papse quartO; sus est (II Pdr. xxvi). Filii quoque Aiirbn, quia
LXXXIV bis. ignem alienum imposuerunt, igne divino consumpti
* Monasterii S. Marlinii/i monle Pannonia
privile- sunt (Levit. x); Alienum enim est ab Ecclesia, et a
gia confirmat. sacris canonibus est inhibitum, ne principes et sse-
(Anno11.02jDec. 8. — Vide FEJER,Codex diploma- culares viri inveslituras non solum non dare, sed
ticus liungarim ecclesiaslicusel civilis, Budae1829; nec electioni
8°, t. II, p. 40.) episcopofum audeant se violenter in-
LXXXV. ,- serere. In septima [«/. octavsfj quippe syiiodo, ut
Ad AnselmnmCantuariensem. — Invesiituras regi- nbstis, scriplum est: Sanda et iiniversatis synodus
bus alihque laicis maghtratibus non. esse conce- definivit; neminem laicorum principum-,vet potenlum
dendas. semel ihgefere eieciioni, vel promoliorii episcoporum.
(Anno 1102, Dee, 120 Si ergo filii Aaron, quia ignem alienum intulerunt,
[MANSI,Concil. XX, 981.] corporaliter punili sunt : isti qiii a laicis, a quifaus
PASCHALIS episcopus, seryus serVofum Dei, AN- „., alienum est, Ecclesiam susceperunt, spirituMi gla-
SELMO Cantuariensi venerabili fralri et coepiscopOj dio feriuntur.
salulem el apostolicam benedictionemj Episcopos aulem, qui veritatem ih mfendacio
Suavissimas dilectiOnis tuse suscepimus litteras, provocarunt, ipsa veritate, quae Deus est; in medium
charitatis calamo scriplas* Neqtte enim aliud chariae introducta, afaeati Petri gratia et nostfa socie-'
calamus indidit, quam quod de fbnte chafitatis in- tate excludimus, donec Romanae Ecclesioe salisfa-
tinxit. In his reverentiam devotiOnis liise complc- ciant, et rcatus sui
pondus agnoscant. Quicunquci
ctimur, et perpendentes fidei luoe robur, et pise sol- Vero intra prsedictas inducias, investiluras seu con-
liciludinis iustantiam, exsultamus quia, gratia Dei secrationem
acceperuntj a consortio fratrum, et
fifai prsestante auxilium, te nec minae cdiicutiunt, ordinalbs et ordinatores alienbs habemus : nec eis
nec promissa sustollunt. Dolemus auletii quia; cum ad exciisatioriem
deceptio sufficitj quia et propheta
fratres nostros episcopos legatos regis Anglorum afa alio
prbphela deeejitusj nec ideo mortem eva$it<
faenigue suscepissemus, quae nec diximus eis; nec Rogamus interea charitatem tuami nos tuis sanctis
cogilavimus, redeuntes ad propria retulerunt. Au- precibus comiiiendSre uiquanto pfdpius ad Deum
divimus enim eos dixisse quiaj si rex in aliis bene
jiassibiisvirtutumaeceleras, nobis ofatiorium tuaruni
?geret, nos investituras ecclesiarum ftec prohibevej fj D nianus extfendas. Onmipotens Deus, qui te huj'us
nee faclas excommunicave : et quOd ideo noleba- stadii invitavit ad
cursunij felici consummationd-
mus chartse conimitlere, ne sub hac occasione et
perducat ad praemiiiin:
caeleri principes in nos clamarent. Unde Jesuffi, qui
renes et corda scrutaturj in animam nostram testem LXXXVI.
inducimus, si, ex quo hujus saneiae sedis curam Ad Ahselmuhi Carituariensem archiepiscopiim. —
coepimus gerere, hoc imffiane scelus vel descendit De investituris ecclesiaslicis ; de ciericorum filiis;
de Gualensis episcopi caUsa..
in mentem. Et hoc a nobis Deus avertat, ut est,- et
non subrependo nos inficiat, ut aliud habeaihus ore (Aiin6H02, Dec;12.)
[MANSIJ ConciL XX; 1061; ]
promptum, et aliud corde recondititm : Cum cdnlra'
meridaces per PrOphetam imprecetur, dicens : PASCIIALIS episcopusj servus servorura Dei,- vene^
Dhperdat Dominus universa labia dolosa (Psal. i); rabili fratri ANSELMO Cantuariensi archiepiscopo^
Si vero rioslro silentio pateremur Ecclesiam felle salutem et apostolicam benedictionem. •
amariludinis, et impielatis radice pollui : qua ra- Adversus illam. venenosam Simoniacae praviia-
tione pbssemus apud seternum jttdicem excusari, t:s radieem , ecclosiarum videlicet invGslitil"
PATnoL. CLXHI. h
107 • PASCHALIS II PAPyE 108
ram , quar» valide , quam severe, quam rofauste A LXXXVffl.
patres .nostri pvsClevitistemporifaus ofaviaverint, Addienses Robertum Flandrensium comitein. —-Vt Leo-
schhmalicos Henrico impcraiori adhmren-
sapienlise tuae salis esl manifeslum. Reverendse in tesab Ecclesia expellat:
Chrislo meiiioriae pvsedccessoris noslri domni Ur-
bani tempore, apud Barum collecto venerabilium (AnnO 1105, Jan. 21.)
" -[MANSI, CoH«7.,XX,986.]
episcop.orum et abfaatum ex diversis partibus coii- PAschALiSepiscopus , servus servorum Dei, -Ro-
eilio, in quo tua rcligio et nos ipsi inlerfuimus, BERTO Flandvensium comiti, salutem et apostolicam
sicut qiii nobiscum ader„nl, reminiscunlur: in bencdiclionem. .
camdem pestcm, excomniunicationis est prolata Benedicius Domiuus Deus lsraei, qui in te virtu-
scnteniia. Et nos eumdein cum patrifausnostris spiri- tis efiicaciam
luin habentes,- idem sapimus, eteadcm testamur. operalur, qiii revcrsus Jerusalem Sy-
in coelestemJerusalem juslae militise operihus
De sacerdolum el levilarum filiis dudum nos rioc,
ire conlendis. Hoc est legilimi mililis, ut sui rcgis
tibi scripsisse reminisceris. Porvo si pvomoli fue-
faostesinslantius persequatur. Gralias ergo pvudcn-
rint invenli , el spe pvomotionis adempta, in eo
lise luai praeeeptum noslrum iiiCame-
t;uo reperli sunt ordine manere voluerint: quia il- racensi agimus, quod
Sa eis macula noii ex propvii culpa reatus inhaesit, B parochia exsecutus*es : idipsum de Leodien-
sibus excommunicatis pseudoclericis prsecipimus.
iiori videtur, si alias digni fuerini, in eos deposi-
Justum enim est ut qui semetipsos a catholica Ec-
tionis senteiitiain davi, ut se iterum negotiis im-
clesia per catliolicos afaEcclesioebenc-
pliccnl saecularifaus, cum in cis ordinationis lem- ficiis segregavunt,Nec
segregentur. in hac-lantum parte, sed ubi-
pore jiropriaeyoluntalis arfaitrium non remanserit.
Gualensis episcojms causam sacris omnino ca- que, cura poteris, Henricum lisereticofuro caput, ct
nonibus obviare non nescit. Cseterum quia inter ejusfautoves pro vivibus persequaris. Nullura profc-
bavbavos bavfaariceet slolidejromoius est, in tuse cto gratius Deo sacrificium offerre poteris, quam si
fraternilalis arfaitrio poniinus : sic taiiien ut de eum impugncs ijui se contra Deum erexit, qui Eccle-
csetero in ea regione hujusmodi non prsesumatur sioeDei regnum auferre conatur, qui in loco sancto
adversio. Quodsuper ejusdem episcojii negotio, Simonis idolum statuit, qui a priucipibiis Dei sanclis
et aliis rebusper fideles nuntios dirigimus, tan- apostolis eorumquevicariis deEcclesise domo sancti
quam ex nostro ore audias. Munera quae B. Pe- in Sjiiritus judicio expulsus est. Hoctibi ac militibus tuis
tvp misisti, recepimus cuni gvatiarum aclione : liaritatem peccatorum remissionem et apostolicaesedis fami-
unde ab illo, qui omnium bonovum est relribu- ^Q praffcipimus,Ut his labpribus ac triumpliis.
ad coelesteriiJerusalemDominoprsestanlepenenias.
ior, mercedem recipias. Datum Albani, duodecinToKalendasFebruarii.
Datse Beneventi, n Idus Decembris.
LXXXIX.
LXXXVIL
Petro archiephcopo Aquensi pallii usumcbnccdit.-
Ad Gcrardum archiepiscopumEboraceiisem. — Mo-
neiur ul professionemAnselmoGanluariensi juxta (AnnollOS, Mart. 28.)
tnQY£m . [Gatl. Christ., I, 60;]
luaxlecess.orumsuorum faciat.
' PASCIIALIS episcopus, seryus servorum Dei, vene-
(Aimo 1002, Dec. 12.) rafaili fvatri PETROAquensi arehiepiscopo. salutcni
[MANSI, Cond/.,XX, 1004.] et aposlolicam faenediclionem.
PASCiiALisepiscopus,servusservorum.Dei,venera- Apostolicsesedis faenignitasexigit sua cuique jura
bili fratvi Eboracensi afchiepiscopo GERARDO, salutem servare, et sic honoris a Domino constituti privile-
el apostolicain benediclioncm. gium cuslodire, ul fralribus dignis bonoris conspr-
Quanquam prave conlra nos, imo contra matrem lium hon negetur. Idcirco, yenerafailisfraler Petre
'tuara sanctam Romanam Ecclesiam, ie non ignove- Aquensis arcliiepiscope, fraternilali tuse, tuisque
ihus egisse: praesentibus tamen tibi litteris mahda- D successoribus confirmamus, qiiidquid parocfaise,vel
mus lil professionem venerabili fratvi nostvoAnsel- metropolis, vel ejiiscopatus jure ad Aquensem cO-
iiib Canluariensi archiepiscopo facerenon negligas. gnoscitur ecclesiam peflinere. Pallium praeterea fra-
Audivimus enira Thomani quondam jiraedecessorem ternitali luae, plenitudinem videlicet pontificalis of-
"tuumex hac eadem re contentionem movisse : et ficii, ex aposlolicse sedis lifaeralitate concedimus :
cum -in prsesentia domini Alexandri papse secundi quo te intva ecclesiahi tantum ad missarum solem-
ventilata esset, ex prseceplo ejus delinitione habita, nia sufascriptis diefaus noveris iridueiidurn, id. est
post varias disquisitiones, Lanfranco praedecessori Nativitatis Domini nostri JesuChristi.Epiphanias,
sti.o et successofifaus suis camdein professionem Ypapanton, CoenaeDOffiini,Resurrectionis, Asccn-
fecisse. Unde et rios, quod lunc temporis definiluni sionis, Pentecostes; trifaussolemhilatibus faeatseMa-
est, volumus, auctore Deo, firmum illibalumque ser- riae virginis, festivitatifaus SS. apostolorum, com-
yari. raemorationis Omnium Sandorum, SS. MariseMag-
. Data Beneventi, pridie Idus Decembr. dalense (25), Maximini confessoris et episcbpi,'eteo-

(25) Sauctas Magdalensefestum tum in Proviiicia solemniter celeDvahatur.


W9 EPISTOL,E ET PRIVILEGIA. 110
ram martyrum qui in ecclesia Aqucnsi requiescunt; lA XCL
m consecratioiiibus ecclesiarum, episcoporum, pre- Ecciesim S. Auberli Cameracensh possessioiiesei'pri»
sbyterorum, diaconorum, et anniversario tuse con- vilegia confirinat.
secrationisdie (25*), cujusnimirumpallii volumus te (Anuo 1105, Aprii. 1.)
67oss. lopogr. de 1'anc. Cambrish, C2E1"
per omnia genium vindicare. Hujus siquidem in- [LEGLAY,
dumenti hoiior, humifatas, atque justitia est : tola farai, 1849, p. 27. ]
exhibere festinet in PASCHAWS episcopus, servus servorum Dei, dilecto
ergo mente fraternitas tua se
fillo Arii; ecclesiaeSancti Auberti abbaii et cjus fra-
prosperis humilem, in adversis, si quando eVeniunt,
ti-ifausin eadem ecclesia canonicani viiam profcsshi
cum justitia"erectum,- amicum bonis, perversis con-
contra veritalem eorumqiie successoribus In eadem observantia per-
trarium; nullius unquam faciem
roansuris inperpetuum.
recipiens, nullius unquam faciem pro veritale lo-
quenlem premens, misericordiae operibus juxta vir- Salyaioris ifoslri jiroriiissa sunt : Qui rcliqucrit
riut sqrores diit agros aut domos propter inc_
tutem cupiens; infivmis compaliens; benevalentibus frdires
aliena damna de alie- cenlnplum. accipiel el vitam mternam possidebiU
coiigaudens; propria depulans Et si ergo pvoptev Deum agvos aut doriios eoacfl
n.sgaudiis, etc... Fraternitatem tuam divina mise-
ratio per tempora multa conservare dignetur inco- B * perseculionibus reliquisiis, non lriihus qiise siint ec-
clesise pOssidelis, quia meliorera el raanenteiri sub-
lumem. Amen.
slantiam requiritis. Ipsaiii igitur 'Camevaceiisem
Dalum Laterani per manus Joannis S. R. E. dia-
Sancti Auberti ecclesiam cuih omnifaus boriis tam
coni cardinalis, v Kal. Aprilis, indictione x, anno
datis quam donandis dilectioni vestrse praeseiitis pii-
Domini incarnati 1104, pontiiicatus autem domni
Paschalis II papse vi (26). vilegii j3agiria'coniirmamus, et pelilioni vestrae beni-
gnilate debita iniperlimur assensiim. Yitoe r.aiiiqiie
XC. canoniCoeofdinein quem Illic prpfessi estls decfeii
Confirmat donationes factas abbalim S. Ahberti ca- hiijus auctbfitate coffbbofaihuSj ethe cui post prp-
nonicorum regularium ordinis S. Augustihi Ca- fessioiiem exhibitain
, meraci. propriuih qiiid liabere,,'neve
sine abbatis Vel corigregationis licentia de cfeuslro
(Anno 1105j April. 1.) discedere liceat iiiterdicimus-, et taih yos qiiarii ve-
(Mmasus, Opp.diptont., III, 24.] stra bnima sedis apostblicae protectiorie miininius.
PASCHALIS, sevvus seryprum Dei, dilecto filioAD^E Vofais itaque vestrisque siiccessbrifausin eadeiii rer
Ecclesise S. Auberti afafaali,et ejus fratribusc in ea- ligione jierriiansiiris ea orania perpetuo possidehdii
dem Ecclesia canoiiicis, salutera et apostolicani be- C sancimus quse ad prsefattinl beati Aufaerii coenhbium
nediclioncri). vel Cameraceiisium episcoporiim Vel aliOfuiri (ide-
Ad audientiam aposlolatus nostri pervenit quod lium legiliiriis donationibus pertihefe videhiur : ec-
nobilis vir Gerardus de S. Aufaerlo miles coiiseii- clcsiam videlicet Sahcti Vedasli iri prsefala Came-
tientibus fratribus suis Hugone de Bellonionte, et facensi civitate sitaitfcum LxVmansiset tres fcarabas
Anselmode Lieven, etiani militibus, ob reverentiam et duos fufnos (20*)et unum moieiidiriurii elterram
decreli super decimis quse a laicis detentae suni, et irausiluvium Scalt nuncupaturii a pofta usque ad
pvpniulgali, decimam, quamdam ad ecclesiam ve- ViahiSancti Reffiigiii; villam qrioque totam Tilelum
slrarii de hvrio pertirienteni vdbis per manurii dioe- diclam et quidquid ad eam perlinet; allare de Vin-
cesani episccpi, pacifice resignavit, quam resigiia- ciaco cum onmibus riiembris sriis ; altare de Yilers
lionem gfatam nobis, acceptamque tenenies, earii Remaldi et tefranl qiiam tres fratres tlugo, 'Wibal-
fatam esse decefniffius, etc. dus, Elberliis in eaderii Villade Haistaldi prato et
Scriptum per manum Joannis scriniarii regidnS- quidquid juvis j)'ossidebarit in Villa quai dicilur. Be-
rii, et notarii sacri palatii. rilgias' et apud Deliereias prsedictseecclesise contu-
Datum-Laterani per manum Joannis sanctse Ro- -] lerunt sine onini exaclione liberrinie; altare de
manse Ecclesiae diaconi cardinalis, Kal. April., in- Goegio; altare de Olvilers-,ecclesiam Sancti Auberli
dict. xi, lncarnat, Dominicsean. 1104 [1105]; pon- in villa quoe Andra dicitur et LIVmansos et terrain
tificatus autem domni Paschalis II papse iv. arahilem ; altare de villa quse dicitur Sanctus Vc-
f Ego Paschalis catholiGaeEcclesise episcopiss; dastuset quartam partem alpdii deAlberciis; alo-

(25*)Haecdesiimpta simt ex.ep. 125 S. Gregprii P. tout Ie mande sait qu'ijs existaient Vers la firi du
lib. ix, iridict. secunda, ad Maxirimm Saloriitanum siecie derhier, et que chaque seigrieurie avait le sieri.-
episc. in novissima editione quam curavimus; On trouve, dans le tome V des brdonnances des rois
.,- (26) Signa chronologica sunt corrupta; de Francej p; 508 et suiv.,- u.n reglement fort cu-
(26*)Et ires cambas et duos furnos. Ce motde cam- rieux pour les boulangers d'Arras, reglement qui
ba, qui parait propre a ridiome du Nord, signifie s'applique aussi aux fours banaux. Les precautions
une farasserie. II tire son origine de la langrie teuio- Ies plus minutieuses y soht prises pour prevenir la
nique, qui iaurait recu des Goths, s'il faut en croire fraudeetassurer la bonne confeclion du pain.Voyczi
Ducangedans son Glossarium Med:Grmcit., col; 564; entie autres dispositions curieuses, rafticle 19 5
Ros vieilles coutumes locales emploient encore les « Qui tond ses ongles a sen estal, ou a l'autrui es^
aiots cambageet cambier. Quant aux fotirs banaux, tal, quatre deniers doit au maieur; »
_'i PASCHALIS II PAPif.- 112
dium quod dedit Robertus de Pulchro Manso ajmd A prsesides, aposlolicse sedis munimenta coriferre, et
Feiitanas: ccclesiam de Siccis Avesnis cumxivman- per ea speciali prsefogaliva Romanse Ecclesiae illiid
sis tcrramque arahilem et silvam; altaria quoque assignare. Per prsesentis igitur privilegii paginam
de Thicns et de Mateu et de Sausoio et dimidium praefatum coenobium sub solius beati Pctvi, et no-
altaris de RuVa, dimidium etiam de lvirio; altare de stva ditione atque pfotectione specialiter suscipi-
villa quse Strada nuncupalur; altarede Ghaun;altarc hius et jjerpeluo hlanere deCevnimus; Apbsloliea
de Gualhuricourt; allare de Maalvilla: allaria de Ba- aucloritate cohstiiaentes, ut fiullus dehicepis epi-
rastra atque de Silviniaco; apud Scalduvriuiri drios scopus prsesuriiat de ejusdem coenobii reditibus,
vnansoset tevram cum lota decima ejusdem terrae; refausvel curtis, velvillis qublibet niodo, Vel qua-
apud Naviam deccm mansos quos Goiffridus tradi- libet exquisitione quidquam minuerej hec immissio-
dil; allaria sane ipsa sine jierspnali redemptione nes aliquas facere, nec audeat ifaidemtathedram
perpeluo eidem ecclesise possidenda censemus. sal- collocare, neu communem exslruere, neque placila,
vis ejiiscoporum jusliliisque apud nos obsouia nun- nec ullam imperandi polestatem exefcere, nisi ab
cupantur. Oleum vevo irifirrooriira et catechumeno- iibbate ejusdem loci fuerit rogatus;
rurii ab episcopali sede remotis conlradictionibus Slatiiimus etiam ut qutecunque bona, qusecunque
"
accipiatis, ad ungendos fralres cselerosque fidelcs possessiones ad ideni sarictorum aposlolorum Petd
qui ad vos confugerint. Ofaeunie le nunc ejUsdem et Pauli monasterium legilimis fidelium donationi-
loci afabate, vel luorum quolibet successorum, nullus bus pertinere videntur, et qusecunque iii futurum
ibi qualibet sufareptionis aslutia seu violentia prae- concessione bpntificum, liberalitafe pvincipum,! vel
ponatur, nisi quem fratres coiamuni ccnsensu vel oblatione iideiium juste alque cahonice poterit adi-
fratrum pars consilii sanioris, de suo vel de alieno; pisci, firma tibi luisque successoribus et illibata
Si oporluerit, collegio, secundum Dei timorcm, sibi jiermaneant. Missas sane pufalicas, vel stationes in
praeesse praeviderint. Si qua sane ecclesiastica sae- eodem monasterio afa episcopo fieri, jiraeler afabafis
cularisve persona liane noslroe constiiutionis pagi- ac fratrum voluntatem omnimode ])roliibemus, ne
nam sciens contra cam teroere tenire tentaveril, se- in servorum Dei recessibus; pojjularibus occasio
cundo lertiove cornmonila, si non satisfactione con- prsebeatur hlla conventibus.
grua emendaverit, potestatis honorisque sui digni- Altaria verb quae idem coenobium carioiiice nunc
inte careal, alque in exlremo examine distriele ul- possidet, vel in futurum possidefait, quiete el sine
tioni subjaceat, reamque se divino judicio existere molestia qualibet vofaisvestrisque successOrifausdi-
de perpetrata iniquilate cognoscat, et a sacratissimo Q sciplinse regularis instituta servantifaus absqueper-
corpore et saiiguine Dei et Domini Redemptoris no- sonali successione possidenda sanciraus, de quifaus
stri Jesu Chrisli aliena fiat. Cunclis autem eidem nulla per episcopos vel eorum ministros exaciia
loco jusla servaiitibus sil pax Domini nostri Jesa quibuslibet OccasiOnibus exigalur, nec absque ca-
Chrisli, qualenus el hic fructum faonseactionis per- nonico judicio inveniantur; salva nimiruiii in omni-
cipiant, ct apud districtum judicem praemia aeternae bus sedis apostolicse auctoritate. et dioecesani epi-
pacis inveniant. Amen. seopi canonica justitia; Statuimus eliam ul, juxta
Scviptuinper maiium Joannis scriniavii regionarii decretum felicis mempriae Urfaani papoe secundi in
ct notarii sacri paiatii. parocliialifaus ecclesiis quas teneiis, cpiscoporuro
Datum Laterani per inanum Joannis, sanclse Ro- assensu presbyteros collocelis, quibus episcopi paro-
uianaeEcdcsiae diaconi cardinalis, Kal. Aprilis, in- cliise cnram pro mofe committant, ut iidem de ple-
dictione ix, Incarnalionis Domiriicaaanno 1104 pon- bis quidem cura episcopo ralionem reddant, vofais;
lificatus dpmni Paschalis II papae iv. autcm pro rebus ad monasterium pertinenlibus de-
Ego Paschalis catliolicse Ecclesiaeepiscopus. faitam sufaj'ectioneni exfaibeant.
Obeunle te nunc ejusdem loci abfaate, vel tuen-
XCII. B rum quolibet successorum , nullus ibi qualibct
D
Privitecjiaei exemptioneinabbatim S. Petri in morile
Blandinio, ardinis S. Bencdicii, juxta Gandavum, subreptionis astutia vel violenlia pfseponatur ,
coiifirmai. nisi qhcm fralres communi consensu , vel fra-
(Aimo 1105, Apfil. 5.) trum pars consilii sanioris secundum Dei limorem
[Mm.tijs, Opp,- diplom.W, 7, ex archivis afafaat.- el beali Benedicti Regulam elegeririt. Si quis autem
S. Pelri.] iiicraslinum areliiepiscopus, aut cpiscopus, impe-
PASCHALIS cpiscppus,- servus servoramiDei,' dilecto rator aut rex, pririceps aut dux, comes, Viceco'-
fllio SIGEROmonasterii Blandiniensis afabali,-ejus- mes, judex, aut ecclesiastica quaelifaetssecularisve
qiie siiccessoribus. regulariler substituendis in per- personahanc nostrae conslilutionis paginam seiens,
petuum. contfa cam lemeve vCnire tentaverit, secundo ter-
Pise poslulalio voluntatis effeclu debel persequen- tiove commonita, si non satisfecerit congrua emen-
te complcri, qualenus et devolionis sincerilas lauda- datione, poteslatis honorisque sm dignitale careat,
farlitercnilescat, et ulililas poslulala vires indubilan- reamque se divino judicio existere de perpetrsrta
tcr assumat. Postulavit siquidem nos dilectio tlia iniquitale cognoscat, et a sacralissimo corpoye Dei
eoenofaioSanctiPetri Blandiniensi cui Deo auctore ct Redcmptoris noslr; Jesu Christi aliena fiat, atque
U3 EPISTOLJ. ET PRIYILEGIA. 114
in extremp examine distvktse ultioni sufajaceat. A _ Minduniensi episcopo, salutem el apostolicam bene-
Cunctis autem eidem loco justa sevvanlibus sit dictionem,
pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hie Venerabilis fralris nostri Didaci Compostellani
fvuclum bpnae actionis percipiant, et apud distri- episcopi el clericorum ejus querelam acCepimuspro
clum judiceroprsemia aeternaepacis inyeniant.Amen. Ecclesioe S. Jacobi archipresbyteratibus, quos in-
Seriptum per manum Joannis scriniarii regionarii juste relinere diceris audivimus, et quia judicium
sacri palatii. Jegati nostri Toletani archiepiscopi, quod apud Car-
'
Datum Lateram per manum Joannis sanctse Ro- rionem nuper in concilio edixerat, contempsisti.
manaeEcclesise diacorii cavdinalis, ni Non. Aprilis, Mandamus ergo utaut juxtajudicium datum facias,
indictione 11,Incarnalionis Dominkae anno millesi- aut si te pergravari existimas, prsesentiam tuam ad
mp centesimo quavto [levtio], pontificalus autem ipsius legati audientiam repraesentes causam tuain
domni Paschalis secundi papse quarto, tractaturus : si vero necmodo acquiescere volueris,
XCIII. sententiam quam ipse dictavit, auctoritate nosti'a
Eecicsia; Compostellanm possessiones confirmal. , confirmamus,
(Anno 1105, Mai, 1.) Datum Lateranf Kal. Maii(1105).
B XCV,
[FLOREZ,Espaha sagrada, XX, 54.]
P[ASCBALIS] episcopus, servus servorum Dei, ve- Ad D[idacum] ephcopum Composlellanum,
nerabili fvatri D[IDACO] Corapostellano episcopo, sa- (Anno 1105, Maiil.)
lutem et apostolicam benedictionem, (FLOREZ,ubi supra, p. 92.]
Sicut injusta poscentibus nullus est tribuendus P. episcopus,,servus servorum Dei, dilecto fralri
«jffectus,sic legitima desiderantium non est diffe- D. Compostellano episcopo, salu.em et apostolicam
renda pelilio. Tuis ergo, frater in Christo charis- faenedictionem.
sime, petitionibus annuentes paginse proesenlis as- Qualem quaiitamque tua fvatevnitas erga iios di-
sevtione statuimus ut, sicul Compostellaiia Ecclesia lectionem gerat, fidelilnis obsequiis et operibus
prO singulari B. Jacobi devotione sedis apostolicae aperte demonslvat, quae, licetlongis sit a nofais ter
S.elaetatur prptectione rauniri, sic et csetevae sui rarum spatiis sepavata, praesentem se tamen nobis
jua-is ecclesiseper diversas parocliias constitutae, reddit, et animi chavitate, et ffequentium obse-
«juse fidelium donatipnibus ad praefatam videntur quiorum exhibitione. Quapropter et nos te ut fra-
ecclesiam pertinere, eadem mereantur tuiiione fo- irem noslruni dilectionis mutuae niunere recompen-
veri. Ipsas nariique ecclesias in Romanse Ecclesise santes, monemus et rogamus ut a coeptsefaoniiatis
tutelam suscipientes, apostoiica auctoritate spiiici- tramile ac cceplse dilectionis exhibitione nulla ali-
laus ut qusecunqiie bona, qiiseeunque possessiones quando velis occasione animum avertere. De susce-
eisdem cognoscuntur ccclesiis juste et csinonice pta autem officii dispensatione curam et solli';ilu-
jjeriinere, libi et tuse Ecclesiae lirnia et illibata ser- dinem, ut miles strenuus, habere satage, et ita re-
ventur. Decernimus ergo ut nulli honiibum liceat rum terrenarum abundaiitia fruere, ut coelestium
easdem ecclesias temere invadere, autfaona illarum praemiorum non debeas dilectione carere : exteriora
auferre, vel ablata reliriere, sed omnia integre ser- libi et transiloria non adeo animum implicent, ut
ventur, tam tuis quam clericorum et pauperum oetemis et permansuris bonis priveris : terreiiissem-
usifaus profutura, Adjiciinus etiam ul nec episco- per praepone coclestia, perituris aeterna • talero le
pis, nec episcoporum ministris, facultas sil in eis- prorstis in omriibus exhibe, ut boni pastoris roeice-
dem ecclesiis quaslibet novas imponere consuetu- dem a Pastore pastorum merearis recipere. Oblatio-
dines, nec ipsarum clevicos, vel ipsas ecclesias ex- nes quas ,per nuntios tuos nobis direxisti, gratantev
coromunicare aut interdiceve absque tua examina- accepimus, et pro eis gratiaro referimus. Quod au-
tione et certioris culpse cognitione, sed in tuo et tem quibusdam luis poslulationibus assensum ad
Eeclesiae Compostellanae dominio integre et quiete rj D prsesens accommodave nequivimus, cevta rafione fit.
pernianeant. Si qua sane ecclesiastica saecularisve De abfaate Ciniensi, superquo nos.coiisuluisti, man-
persona hancnostrae constitulionis paginam sciens, damus ut eum monasterio restituas, ut ibi regula-
etc. (utsupra). Ame.i, amen, amen. rem ordinem et vitam monasticam cum fratribus
Datura Laterani Kal. Maii, indictione xi, Inearna- ducat. Sanclimonialibus aulein in aliquo loco con-
lionis Dominicaeanno 1105, pontificatus autenido- venienti positis, victus et omnia necessaria ab eo-
miui Paschalis secundi papae iv. dem afabatedari decernimus.
XCIV. Datum Laterani Kal; Maii,
G[undisalvo] Minduniensi ephcopo prmcipil ul aut XCVI.
archipresbyleralus (duos) injuste relenlos D[idaco] Ad abbatem Sanclw Mariw Banlium. — Pri-
episcopoComposteUanorestituat, aul apud Bernar- apitd
dum, archiepiscopum Tolelanum, apostoticw sedis vilegiuin hujus cmnobii.
legatuin, cuusum dicat. (Aiino 1105, Mai. 22.)
(Anno 1105, Maii 1.) [MANSI,Concil., XX, 1056.],
[FLOREZ,Espaha sagrada, XX, p. 70.] PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, dileclo
P., scrvus servorum pci, ycncrabili frajri a. in Christo filio abbati coenobii SanctaeMarise, quod.
115 PASCHALIS II PAPJ5 113
apud Banlium situm est, ejusque successoribus re- A spllicitudinis ac develionis insudare, ut quanto a
gulariter promovendis in perpeluum. soeculari tumultu liberiofes eritis, tanlo amplius
Cum universi.s sanctse Ecclesise filiis, et aposloli- placere Deo, totis mentis et aninise virifaus anliele-i
caesedis auctorilate et benevolentia debitores exista- tis : ad indicium autem perceptse hujus a Romana
mus, illis tainen locis et personis quaespecialius ac Eeclesia libcrtalis, annis singulis auri linciam Late-
familiarius Romanse su.nt.Ecclesise siddieise,quseque rariensi palalio persoivatis. Si qua igilur in crasti-
amplioris religionis gratia eininent, propensiores nos iuim ccclesiastiea saecularisvc persona haiic nostrse
convenit eorum tanto sludio iniminere. Quia igitur constitiilionis paginam sciens, coiitva eam tcmere
B.eatae Marte coenobium, cujus domini [forle cuf venire tenlaVerit, etc, ulin epist. 18.
domui. H.] aucloviiate filii legitimi praesides,Roma- Seviptum per manus Raynerii scribse regionarii,
nse et apostolicae Ecclesise hactenus jure proprio liolarii sacri palalii.
adhaesisse npscuntur, nos pro deyotiohe ac revereii- Ego Paschalis catholicse Ecclesioe episcopus.
tla ejusdem Dei, Genitricisque semper virginis Ma- Datum Laterani per manum Joannis sanctie Xo-

rioe, ipsum sub nostrse manus prpteclione specialiter majise Ecclesise cardinalis diaconi, xi Kal. JuliJ,
confovemus alque diligimus. Unde tibi luisque sue- , indict. i, Incarnat. Dominic« 1,105, poiilificalus.
cessoribus ad praedicljedpmus regimen, auctorilatem R quoque Pasclialis pajise anno v,.
concedimus, confirnia.mus, siquidem vofais coeno-
hiumipsum etoninia quse a.d illud pertincnt raona-^ XCVII...
sterium, siyc ccllas cum suis pcrtiiientiis, videlicel Ad preces Manegaldi prmposiii tnonaslerium Mar-r.
ecclesiani S. Salvaloris, elc. bacense in protectionem sedis dpostolicw. re-
(Ific enumcrantur possessionesillius cxnobii.) cipit.
PrOpterea constituimus ut quaecunque hodie proe- (Anno 1105, Aug. 2.)
fatum cpenobiunijusle possidet, quaeque in futurum, [WURTWEIN, Nova subsidiadiplom., VI, 277.]
ponlificum cpncessipne, princijiuni liberalitate et PASCUALIS episcopus, seryus servorum Dei, di-
«iblatipne fidelium, juste atque canonice poterit lectis iiliis in Mavfaacensiecclesia cahonicianivilam
adipisc.i; firma tifai. tuisque suecesspribus el illibata professis, eorumque successorifaus in eadem religic-
permaneant, eorum quidem,'pro quoi-uni susteiita- ne mansuris in perpetuum.
lione ac gubernatione concessa, usifaus [forte, sunt, Slcut injusta poscentibus iiiillus est tribuendus,
usibus, etc.]omhiniodis profulura, salvo tamen ca- . effectus, sic legitima desideranlium non est diffc-
lionico episcojiorum jure quod in eis habuisse no- r« renda petilio. Proinde lam yestris, quam charissimi.
scunlur. Deceritimus.ergo ut nulli omninp hominum. filii Manegaldi veslri praepositi petiiipnibus non dif-.
liceal idem coenpfaiumlemere peflurbare, aut pos- frculter accommodamus effectum, prsedecessoris si-.
«essiories ad illud pertinentes invadere, vel invasas qriidem nostri sanctse DiemoviseUrfaani secundi.Ve-
ietinerq, niinueiie, auferre, ve.lsuis Usibus apjilicare, stigiis insisterites, tam vos quam veslra omiiia sub
vel temerariis vexationibus fatigare. Obeunle te tuitioiiera appstolicse sedis excijiimus ct praeseiitis
'fejusdemlpci abbate, vel tuorum quolifaet successo- privilegii auctorilate muiiimus. Slatuimus enim ut
TU-IVI, nullus ibi quacunque subreptionis astulia prse- nemini inter vos professipne exhibila propriuro quid
'ponatur, nisi quem fratres ejus.dem coeriobii, com- habere, nec sine prsepositi, aut sine comniuni con-
muni consen6u, vel fralrum• pars. cpnsilii sanioris gvegationis licentia de claustris disccdere lifaeruin
vulgaviter-cum Dei timore elegerint, Eleclus autem sil. Quod s.i dis.cesserit, et commonitus redive coii-
ad Rbmanura- pontificem consecraiidus accedat. tempserit, ei ejusque successoribus facultas sit ejiis-
Cfarisiiia, oleum sanctum, consecrationes altarium modi ubilibet a suis officiis inlerdicere; iiiterdicturn
sive faasilicarum, ordinaliones-clericorum, cellarum vero nullus episcoporum, vol abfaalum sine cujus
vestrarum fratres, a dioecesanis episcopis accipiant: consensu absolvat. Praeterea pev pvoesentis pviviie-
siquidem- eatholici fuerint, etgratiam atque com- D I gii paginam apostolica auctoritate statuimus, ut
miHiionem, apostolicse sedis liafauerint; et si ea quaecunque hodie yestra Ecclesia juste possidet, in
impendere gratls et- sine pravilate voliierint; Alias futiivum Concessione pontificum, lifacralitate pvin-
liceat fratrilms, a quocunque voluerint catholico cipum, vel oblatione fidelium juste atque canonice
cpiscopo eamdem consecvalionem et sacvamcnta poterit adipisci, fivma yobis.yestrisque sucpessori-
percipere. Ad- ordinandos vero claustri monachos, bus et illibata pevmaiieant. Deceviiimusqubque ut
lihi luisque successoribus;inlra mpnasterium ipsum nulli omnino Iiominum liceat.eamdciri ecciesiam le-
advocave concedipius, qui nostra fultus auctorilate mere perturbare, aut ejus possessipnes aufevre, vel
consentiat, ne vagandi foras occasio permittatur. ofalatasretinere,minuere, veltemevariisyexationibus
Super hoecetiam, si infestalione aliqua prsegravatus-, fatigare, sed omnia integva consevvciitur eovum pro
llomanam sedem ajmellaveris, non liceat alicui quoriiin. suslentatione ac gubernatioiie concessa
cpiscoporum, nisi ante Roroanum poiitificem, vel sunt, usjbus omiiimodis prpfulura. Adbsec adji-
cius legatum, aliquam sub occasione judicii violeri- cientes statuinius ut nullus vobis violcatia vel aslu-
fiam libi aul successovibus luis infevve. Vos ergo, tia qualibetin praipositum constilualur, iiisi quera
i'||ii dilectissimi, oportet regularis disciplinae studiis fvatres omnes commuul conseiis'.:, vcl (Valrura pay^
iVr EPISTOL/E ET PIUVILEGIA, .m
consilii santoris secundum Dei timorem regulariler A XCIX.
providerint eligemlum. Chrisma, olcum sanclum, Bulla pro Ferrariis
consecfationes altarium sive basilicarum, ordina- (Anno 1105, Nov. II.)
tiones clcricorum ab episcopo in cujus dioecesi [Gall. Chrhl., X, Instrum. 15.]
estis, accipietis, siquidem gratiam alque comrau- PASCHALIS, seryus servovum Dei, iii.Christo filio
nipnem apostolicse sedis habuerit, et si ea gratis ac ATGERIOrevereiilissiino abbati Ferrariensis seu
sine pravitale voluerit exhibere. Alioquin liceat vo- Bethleeniitelisis monasterii quod in honore faeatse
pis catholicum qriem maluerilis, adire antistitcm, - Dei Genilvicis Mariseetbeatorum aposlolorum Petn'.
elab eo consecratioiuim sacramenla suscipere. Si elPauli sacralum est ejusque successoribus regu--
qua sane ecclesiaslica ssecularisve persona hanc no- lariler jiromovendis in perpetuum.
strae constiiutioiiis paginam sciens contra eam ve- Pise poslulatio voluritatis effectu defaetproscquente
nire tenlaverit, secundo lertiove comraonila, si hon complevi, quatcnus et devotionis sincevilas laudabi-
satisfactione congrua emendavevit, poleslatis lio- liter enitescat et utilitas poslulata vives iudubitaii-
norisque sui dignitate carcat, reamque se divjno tcr assumat. Quia igilur diiectio tua ad sedis apo-
judicio de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sa- slolicae portum confugiens ejus tuitionem devotio-
cratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini Re- ne debita requisiyit, nos supplicationibus tuis cle-
demptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in menter annuimus et Beati Petvi mon^steriuni, cui
extremo examine dislrielse ultioni subjaceat. Cun- Deo auctore prsesides, cum omnifausad ipsum per-
ctis autem eideni loco justa servantibus sit pax Do- tinenlifaus sufatutelam aposlolicse sedis more proede-
niini noslvi Jesu Christi, quatenus et hic fruclum cessorum noslrorum excipimus, sicut devotio tua
bonseactionis percipiant, et apud districluro judi- postulavit, quod videlicet monasterium sanctae me-
cem prsemia aeternaepacis inveniant. Amen, ameu, morise quidam venerafailisdux Wandefaertusnomine
amen. antiquilus sedificasse et rerum suarum. muneribus
Ego Paschalis cathplicseEcclesjae^episcopuS'. ditasse cognoscitur. Per praesentis igitur priyilegii
Datura Laterani, iv Nonas Augusli, per manus paginam apostolica auctovitate slatuimus ut quse-
Equitii agentis vicemcancellariijindiclioiie xi, anno cunque praedia, quaseunque possessiones idem ye-
Incaristioiiis Doraihicse 1105, poiilificatus-autem nerafailis dux Wandefaertus eidem monaslerio con-
domni Paschalis papse secundi iv. tulit, et quaecunque ad ipsum aliorum iidelium legi-
timis videntur donalionibus perlinere, qusecuiique
xcvm. n eliamiii fuluro concessione pontificum, liberalitate
Ad D[idacum] ephcopum Composieilanum. jirincipum, vel ofalatione. fidelium justeatquec»Eo-
nice polerit adipisci, firma vofais veslrisque succes.
(Anno 1105, Oct. 15,
sorifaus et illibata permaneant. Sane quaffidam cei-
[FLOREZ,Espaha sagrada, XX, 76.] lam S. Judoci, quse sila est in pago Pontivo super
P. episcopus, servus servorum Dei, venerahili fluvium Quantiam in loco qui diciiur Schaderias,
fvitfri D.Compostellano episcopo, salutcm el aposlo- cum omnibus ad se jure ct Iegaliter pertinenlifaus,
licaui faenediciionem. qualenus in dominatione et regimine rectorum me-
- Petentibus Ecclesise luae clevicis qui dudum ad morali coenobii Ferrariensis sive Belhleem
perpetuo
iios venerant, scripsisse nos reminiscimur Mindu- persistens, sancimus cum ecclesia Sancti Eligii,qua'.
niensi episcopo, ut duos archipresbyteratus el di- est in jrrospeclu ejusdem monasterii, et ecclesia
laidium quos in ejus pafochia B. Jacobi ecclesia Sancti Marlini de Curtemaudo, ecclesia Sancli Vi-
tenuisse dicebatur, tuoe polestali reslitueret.Yenien- cturiide Fontaneto, ecclesia SanctiAmandi-de Bur-
tesvero adnos supradictse Minduniensis Ecclesise siacp et r.efausomnibus atque possessionibtis. Ofa-
clerici dixerunt per annos XLpostquam terra illa de cunte le nunc ejusdem loci abbate vel tuorura quoli-
manibus Sarracenorum erepla est, preefatam ecclc- bet successorum nullus alius qualibet siifareplionis
siam quiete archipresbyleratus illos possedisse. Si Q astulia seu violentia prseponatur, nisi quem. fvatfes
ergo veritas sic sc habet, prsecipimus dilectioni tuse communi consensu vel fratrum pars sanioris con-
ut eosdem archipresbyteratus el dimidium in ejus- silii secundum Dei timorem et faeati Benedicti- Ri-
dem Ecclesiaepossessionem dimittas quiete. Pvaeter- gulam elegerint. Elcctift vero benediclioiiem.et cae-
ea eonsueludines quas pari possessione in quibus- tera more prsedecessorum nostroruni obtineat. De^
dam se dicunt habuisse ecclesiis, quas tua fvatev- cernimus ergo ut nulli hominum liceat idem moim
nitas abstulisse dicitur, volumus te jam dictaeEccle- sterium neque rectores ejus cum fratribus sibi a Dco
siae restituere. Sane si in his omnifaus B. Jacobi commissis tcmere perturhare, aut ejus possessionea
ecclesia jus aliquod Iiabet, ad proximas Kal. Qcto- auferre, vel ablatas retinere, minuere, veltemerariis
favis nunlios cuni Minduniensis episcopi lcgatis, exaclionibus fatigare, sed integra omnia' conserven-
qui in eodera termiiio ad nos venturi sunt, dcsti- tur eorum pro quorum sustentalione et gubevna
nabit. lione concessa sunt, usibus omhimodispvofutuva.
Daluni Laterani Idus Octobvis. Quidquid pv;eterca immunitatis, quidquid liberiatis
seu doiiiiuonis a-pontificibus hujus sanctse Romanse
119 PASCHALIS II PAP.E., 120
Eoclesiae vel ab aliis archiepiscopis, episcopis vel A prospera cuncla contingant. Ait enim Doniinus :
catholicis regibus et cseteris fidelibus monasterium Honorificantesme honorificabo,qui autem contemnunt
haetenus ofatinuisse cognpscitur, ratum iirmumque •' me erunt ignqbiles (I Reg. n). Dices itaque : Mei hoe
Jiabemus. Si qua sane ecclesiaslica saecularisveper- juris est. Npn ulique : non esl itoperatorium, non
sona hanc nostrse constitutionis, etc. regium, sed divinum. Solius illius est qui dixit: Ego
Datuni Laterani per manum Joaimis S- IV E. dia- sum osliuth (Jqan. xx). Undejiro ipso te rpgo, cujus
coili cardinalis m Idus Nov., indict. xn, pontificaT hoc mr.ti.s est, ut reddas hoc ipsi, ipsi dimittas
tus domini Paschalis II an. v. pujus amori etiam quae tua sunt debes. Nos auiem
o.ur tuae obniteremur voluntati, cur ofasisleremus
,c.
Ad Anselmum Cantuqrienscm archiepiscopum. — gratise, nisi Dei sciremus nosin hujus negolii conr
Primalum ipsi confirmat, sensu voluntati obviare, gratiam amittere? Cur tibi
(Amio 1105, Nov, 16.)y quidquam negaremus quod cuiquam esset morta-
[MANSI, Cqncil. XX, 1025.] lium concedendiim, curil beneficia de te aiiipliora
PASCIIALIS ep.iscopiis, servus servOruin Dei, vener sumpserimus?
rabili fratri AISSELMO Cantuarieusi episcopp, salutem Prospice, fili charissime, utrum decus , an dede^
et apostolicam benediclionem. cus tifai sit, quod sapientissimus et religiosissimus
Fraternitatis tuae postulalionibus nos anmiere, Aiiglicanorum episcoporum Anselmus, propter faoe
tuse sapientiae et religionis persuadet aueloritas. tuo laleri adhserere, luo veretur in regno consisteve,
Quoiidam enim in litteris ab apostolica tibi sede Qui tanta de le fapna hactenus audierant, quid de te
direclis, Cantuariensis Ecclesiae priniatum ila lifai sentienl, quid loquenlur, ciim hoc fuerit in regioni-
pleniim concessimus, sicut a luis constat prceder faus divulgatum? Ipsi, qui coram le tuos excessus
cessoribus fuisse possessum. Nunc autem petitio- extollunt, durii prsesentia tua caruevint, hoc validius
nibus tuis apnucntes, tam tibi quam tuis legitimis infamabunt. Redi ergo, charissinie iili, ad cor tuum
succes.sorifauseumdeni priniatum, et quidquid di- propter misericordiam Dei : et, propter amorcm
gnitatis seu potestalis eidem sanctae Caiiluariensi unigenili deprecamur, revoca pastorem tuum, revoca
seu Do.rofaeriiensiEcclesise pertinere eognoscilur, patrem tuum. Et-si quis, quod non opinaniur, gva-
Ulteris pisesenlibus confirmamus, sicut a temporibus vius se advevsus te gesserit, si invcstituras aversa-
B. A.uguslini praedecessores tuos. habuisse aposto- lus fueris, nos juxta voluntateih tuam, quantnm,
licoesedis auetoritale cpristilerit. cum Deo ppssumus, moderabimur, Tu tairien talis
Dat. Lateranixyi Kal. DectimfariSjindict.xii. nQ repulsse iufamiam a persona tua et regno removeas.
Hoecsi feeeriij etsi gravia quselifaeta nObis pelieris,
GL cumDeo praeberi facultas sit, profecto conse-
Ad Ilenrkum regem Anglim. — Pm Atisetmo Cqn- quse,
inariensi archiepiscopq investitrras ecciesiasticai queris, et pro te Dominum, ipso adjuvante, exorare
jure cqnlrq regem propugnante. curafaimus : el de peccatis, lam libi, quam co«jugi
(Anrip.1105, No.v.25.) tua;, sanctorum apostolorum merilis, intlulgentiam
Cqncil. XX, 1000.]
[MAJJSI,. ct.absolutionem faciemus. Filium autem tuum, quem
PASCIIALIS episcopus HENRICO ex spectabili et gloriosa conjuge susccpisti, quem,
regi salutem.
In litleris, quas nupev-ad.uos per familiarem tuun) utaudivimus, egregii patrisWHielminpmine nomir
nostrse dileclionis filiura clericum Vyilielmumtrans- nasti, tanta tccum imminentia confovebimus, ul, qui
misisli, et perspnae tuae sospitatem cognovimus, et le vel illum lseserit, Romanam eeeiesiam videalur
successus prosperos, quos tibi sup^vatis r;egiiiadveiv" . laesisse.
sariis faenignilas diviiia concessit. Audiyimus prae- Datum Laterani nono Kalendas Deceiribris,
lerea oplatam virilem sobolein ex ingenua te et reli- CI bh.
giosa conjiige suscepisse. Quod prpfecto cum nos Monasierii Casatis Benedictt privilegia confirmal.
lseiiiic^verit. opporlunura rati sumus nunc tibi prac- D- (Anno 1105, Nov. 27.)
cepta et volu.iitatemDei validius inculcave, cum ani- [MABILL. Annal. lib. LXX,t. V, p. 468.]
plioribus bcneliciis benignilati ejus te prospicis Dilecto fiiio abfaati monaslerii S. Petri ut in
dcbitorcm. Nos quoque divinis beneliciis faenignila- ipso monastevio discipliua regulafis conservctur
tem nostram penes te sociiire optamus : sed gvave qiiam juxta Vallumfarosanorum fratrum consuetu-
nofaisest, quia id a nobis videris expetere quod om- dinem afa ipsis illic iniliis [idem Andreas institue-
nino. prsestave non possumus. Si enim consentiamus rat].....
aut paliamur inyestiluras a lua excellentia fieri, et Dalum Laterani v Kal. Decembfis per manum
nostrum procul dubip, el tuum evit immane peficu- Equilii agenlls vices cancellarii, iridictione. xu>
lum. Qua in re conlemjilari te volumus, quid aul anno DominicK Incarnatiohis 1104, [1105]: ponlifi-
iion facieiido perdas, aut faciendo conquiras. Nos catus auleft) domni Paschalis II anno v.
pnim in prphibitione hac nihil amplius ofaedientiae,
nihil liberalitatis per ecclesia.s nanciscimuv : nec CII.
(ibi dcbita) potestatis aut juris subtrahere quidquam C[eo/i«rdMin] Hirsaugienscm et cmteros catholicos
abbates et monachosper Si ,viam hortaiur ul mala
R$m«r, nisi ut erga te Dei iva minua.tur,,el sic tibi mquoanimiTferant et Glebliardum]Qonstaniiensem
121 EPISTOL^E ET PRIVILEGIA, 122
colant. Arnotdum, Ecclesim Corislantierish inva- A 1 BERTHOLDO (52) cl nepoli ejus HERIMANNO (55), et
sorerii, excommunicatum nunliat. cseteris principifaus per Sueviam...
(Circa annum 1105, Febr. 10.) Licet post Satanam conversi de veslra salute jam
[NEIIGART, Codeo; diplomaticus Alemanniw, II, 40.] diu sitis immemores, hos tamen, quos officii debi-
P. episcopus, servus servorum Dei, dilectis iiliis tum et sedis apostolicse compellit aucioritas, vestras
G. Hi-rsaugiensi (27) et caeteris catholicis afabatibus salutis non possumus Oblivisci, Uride opportunum
et monachis per Sueviam, salutem et apostolicam duximus, litteris prsesentibus vos ipsos ad corda ve-
benedictionem. '
slra reducere, et de somno mortis, corpore Iicet
Audivimus, cfaarissimi, quia plus solito mundus absentes, excitare. Dei patientia vos ad pcenileiiliam
in vos saeviat, persecutiones accrescant, tumentes exspectat, sed thesaurizatis vobis iram in die irae.
isi vos iluctus roaris acrius surgant. Sed mirabilis Diu est, quod vos a catholicae Ecclesiaememhris se-
in expelsis Dominus, qui suis ea pedibus calcat. Pro- parastis, et perverso capiti adhsesistis, membris
|iter quod rogamus, ne deficiatis in tribulationibus ejusdem Ecclesioe, quae vos in Christo generavit,
vestris, quse csl gioria veslra. JYonenim, inquit Apo- jnjurias irrogantes, et cum malorum omnirim capite
slolus, condigiiw sunt passiones hujus temporis ad ipsam matrero vestram infestationibus aggravantes.
fuluram gloriam, quce revelabitur in nobis. Hujus B I Quod eo indignius judicamus, ac gravius ferimus,
glofioerevclationem patres nostri desiderantes ifaant qui ejus vos defensores, ejus vos novimus amatores.
gaudentes de conspeclu consilii : sic et nos, qui Ijisa tamen, quae sponsum suUm quotidie pro -filiis
corum defaemus imitatores lieri, in tristitia et an- interpellat, si resipueritis, si ejus vos niembra re-
, gustiis posili gaudeamus. Trislitia enim nbstra ver- cognoscitis, gratant.er vos excipit, et in suorum
teturin gaudium. Speratnus enim inDomino,de resfituet numero filiorum. Habetis juxta vos sunimi
sanctorum aposlolorum meritis coniidentes, quia capitis membrum, e.%Ecclesiae Oeulum, fratreni vi-
iile vestris persecutjoiiibiis finem imponet,qui dicit: delicet nostrum G. Constantiensem episcopum, qui
Ecjo vici mundum. Vos igitur, dilectissimi, ad su~ vos de salute vestra plenius poterit informare, de
iiernse vocationis bravium intendentes, in prsesenSi tenefaris ad lucem reducefe : cujus vocem qui au-
agone viriliter cohtendatis, vos ipsos mutuis auxiliis r-t, illum se, credat audire, qui dicit : Qui vos
foveatis, ad ardentem inter vos lucernam, fratrem qudit, me audit, el qui vos spernil, me spernit. Ad
videlicet nostrum G. (23) Constantiensem episcopum ipsum igitur tanquam ad patrem recurrite, ipsius
omnes respicite, ipsum omiies unanimiter venere- monitis, sicut B. Petri et nostris in.omnibus obe-
mini, et collalis dilectionis bracfaiis ipsum et vos in dite. Quod si feceritis, a maledictionis vinculo eritis
his tribulationibus adjuvetis. Porro Constantiensis C 2 absoluli. Porro ConstantiensisEcclesiae inyasorem A.
ecclesiseinvasoremA. (29) aRomanaEcclesia nove^ a Romana Ecclesia noyeritis excommunicatum, et a
lilis excomrriunicatum, et a catholicaeEcclesise uni- catholicae Ecclesiae unitate tanquam putridum mem-
tate tanquam putridum membrum esse praecisum. brum esse praecisum, Hunc .quasi mortiferum vene-
Hunc quasi mortiferum venenuro. per omnia fugite, nuni per omnia fugite, et modis bmnibus devitate.
et modis omnibus devitate.' Dat. Lat. iv Idus Febr
Dat. Lalerani iv Idus Fefa...,. CIV.
cra, Ad Gatlos. — Sotvil inlerdictum eui Eduensh episco-
AA Guelphonem ducem Bavarim, Bertholdum ducem pus VizeliacensemEcclesiam mbjecerat.
Suevim, etc. -—Illos ad catholicam Ecclesiam re- (Circa annura 1105, Oct. 50.)
vocal. [MANSI,Concil. X*X,1029.]
(Circa annum 1105, 10 Februarii.) PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, c.eri-
[NEUGART, Cod. diplom. Alem., II, 41.] cis, militibus, et caeleris laicis per Gallicanas eccle-
P. episcopus, servus servorum Dei, egvegiis viris sias, salufem et apostolicam benedictionem.
duci GUELPIIONI (50) etfralvi ejusIlENRico (51), duci Audivimus, et vix credere potuimiis, quod confra-
D
D
(27) Gebhardus ex familia comitum Uracensiura, 28. Burchard. De Cas. S. Galli, c. 7.
canonicus Argentinensis Hirsaugiam secessit, ifair (50) Esfchic Guelfo V, maritus anlehac Malhildis
a
demque prioris officio fratrum suffragiis ad ab- marchionissae Tuscise, q.uam an. 1095 deseruit, re-
batisdignitatem vocatus an. 1091, praefuit annis 12, concilialus paulo post Henvico IV una cuiu palre
mensibustribus.Trithem. in Chron.,el Crus. Annal. Cuelfone IV, utprodit Bertholdus Const. ad h. an.
I. vui, p. n, c, 9, p. 276. (51) Ilenricus Niger dictus, filius Guelfonis IV.
(28) Gebhardum ej). Constant, legalum sedis apo- De his vid. R. P. Hess., Monum, Guelf. P. I.
stoiicaesub Urbano II in eodem Ofiicio confirmaVit (52) BertfaoldusII, Zaringensis,frater Gebliardi ep.
Paschaiis II. Berthold. Consl.,'ad ann. 1100. Constant., notatur a scriptove Chvonici Petershus.
(29) Est hic Arnoldus monachus S. Galli, inter- quod, ut niulti alii niuiieiibus corrupti. ejus oar.les
ventu Udalvici ejusdem monasterii afab. et pat.riar- deseruisset. L. III, c. 27.
chse, Aquileiensh ,'ab Henrico IV ad sedem Gebhardi (55) Herniannus I marcbio Badensis, fraler erat
destinatus, episcopus ordinatus est Romse a Cle- mox memoratiBertholdill Zaring.mortuus Cluniaci
nienle III antipapa, ac vi demum 2 Februaiii 1105 ann. 1074. Filium ex Juditha Calbensi faabuit co-
in illam, intrusus. Fratrem hafauit Henriciim de gnominem, cujus hic fit mentio. Yid. Scho3j5fi.IIht.
Sancto Monte, vulgo Heilicjenberg,partium suarum Zaringo-Badens., 1.1, p. 267 et seqq.
siudiosissimum. Chron. Pelershus. 1. m, §§26,27,
1-23 PASCHALIS II PAPJ- 124
ter nosler Eduensis episcopus, et archidiaconi ejus, A t Imo, qiiod gravius est, accepta peciinia;, ejusdeiii
vel archipvcsbylevi, non justitia ducli, sed scmula- oblaliones altaris tanquam populaves mevees"expo-
lione compulsi, vobis inlevdixerinl Yizcliaceiise cce- suisti; iinde nos te tanquam dileclum filirim admo-
nobium dcvotionis gralia adire, ccclesiam introire, nemus, ne tam gravi culpa te gravari diutius sinas,
ctad sepulcrum faeatseMariae, quod in eadem eccle- Et si enim, ut dicilur, Ilierosolymitaiium (55) iter
sia celebvalur, accedere, aut aliquas ohlaliones ap- inceperis, nihil aiiimffi tuse proderit, quoniam e»
poncre. Nova profecto, nova hsec est interdictio sa- communicationis et anathematis vinculo lcnearis in
cerdotum : cum ad devotionem vocare, non a devo- eodem Nemausensi concilio promulgato. Alioquin
• tiono revocare, sacerdolalis oflicii debilum videalur. ivam el indigiiatiouem omiiipotentis Dei sarictorum-
'
Povvonos intevdictum hoc sacevdotali officio dissol- que apostolorum Petri et Pauli gravius pfofecto
vcnies, scire vos voluinus quia sive episcopus, seu persenlies.
nunislvi ejus, nisi ab bac jirsesumptione destiterint, Datum Laterani, xvm Kal. Decembris.
apostolicse sedis indignalione plectentuv. CYIII.
Datum Lalerani 111Kal. Novembris. Ad Rancjerium episcopum et canonicos Ecctesiw
CV. Lucensis.
* Clero et B '
populo Papiensi signiftcat se monaslerii (Intra annum 1105-1104, Ocl. 14.)
S, Pelri Cmli Anrei privilegia tmdi a Willelmoepi- [MANSI,ConciL, XX, 1090.]
scopo non esse passurum.
arinum Jun. . PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, ve^
(Intra 1100-1105, 25.) lierabili fratvi et cocpiscopo RANGERIP et canonico.
|Mcnlio lantum exslat apud ROBOLI:'!I Notizieappar- Lucanse Ecclesise, salutem et a.postolicam-benedi-
ienenti alla sloria deila sua pdlria. Pavia, 1825, •
t.
8", III, p. 224,226.] ctionem.
CYI. Sanctse in Christo memorise Leoneni apostolicoe,
Ad Petrum regein Aragonum. sedis episcopum decrevisse audivimus ul, si quis,
(Circa annuro 1105.) de vcstrse Ecclesise caiionkis ROIIcommuniter vi-
[Histoire generale du Languedoc, Pavis, 1750, fol,, venlifaus Ecclesia excessisset, omnia ejus ecclesia-
t. II, Pr., p. 565.] slica bpna in usum fralrum conimuniter vivenlium
PASCIIALIS episcopus, sevvus sevvorum Dei, dile- conferrentur, quod in ajiis etiam ecclesiis afa aliis
clo filio PETROregi Aragonensium, salutem et apo- Romanis pontificibus statutttm agnoscimus. Unde
stolicam faenedictionem, miramur quod confi'atre vestvo Ildebvandp.in Ro-
Ecclesiam S. martyris Saturnini Tolosani anli- r. sellanam Ecclesiam tvanslato, pvnefaendaeejus et
quilus specialiter esse jufis faeati Petri plurimis est totura Ecclesise faeneficiuro,quod tenuevat, in p;i-
nolum, in tantum quod praedecessor noster faonse vatos usus ccsserit, et aposloliese sedis auctoriiate
niemoiioe papa Urfaanus cum xvn archiepiscopis et conlempta, canonice degentium fvalvum conimunio
episcopis monu propria eam consecravit, atque pri- tanto augmento fraudata sit. Tibi jirsesertim, cha-
vilegiis aposlolicae sedis sub anathematis vinculo rissime frater R., delktum hoc imponitur, quod
ipsam rounivit, ctc. Confrater noster Petrus Pampi- apostolicae sedis decreta irrefragabiliter custodive,
lonensis episcopus supranominato martyrii et cano- et sufaditos clericos ad hujus vitse bonuni etiam ia-
nicis suis ecclesiolarii cum consilio D. Sancii regis vitos debueras invilare.; praecipimus ergo ut onine
palris veslri dedit, etc. illud Ildebrandi nunc Rosellani episcopi beneQcium
CVII. in communia redigatur. Qui vero ofaedire contem-
Ad Berlrannum comilem Tolosanutn.—Increpatoria psevint apostolicse sedis judicio puniantur.
quod burgum S. JEgidii invaseril, et oblaliones Datum Laterani; xi Idus Octofaris.
aliuris tanquam populares mercesexposuerit.
(Inlra annum 1101-1104, Nov. 14.) CIX.
[Dom. BOUQUET, Recueil, tom. XV, p. 52.] Ad Lanuinum eremi S. Mariw de Turrt magislnwj,.
PASCIIALIS episopus, servus servorum Dei, dilecto *> (Anno 1104.)
lilio BERTRANNO comiti salutem, si ofaedierit, et apo- Memorie per servire atlu storiaclellasanla
[GAPIALBI,
stolicam benediclionem. Chiesa Mileiese, coinpilatecla Vilo CAPIALBI. Na-
Quid paler luus (54) egregise strenuitatis comes poli, 1855, 8", p. 145.]
de altari S. yEgidii, quid etiara de totofaurgo fece- PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, dilc-
rit, tuMpse non nescis. Scvipluvam quoque et excom- cto lilip LANUINP, salutem et apostolicam faenedictio-
niuiiicalionem in Nemausensi concilio, juxla palris iiem.
tui petilionera a sanctissiraae memoriaeUrfaanopapa Miiitcnsis Ecclesia) canonicis frequenter jahl litte-
factam, vel audisse le credimus vel vidisse : unde ras pro canonica celebranda eleclione transmisimus.
rairaniur quod faurgum invadere, et juxta B. yEgidii Nuper autem praecipimus ut usque ad Oclavam pvo-
ecclcsiam lnuiiitiones novas erigere prse.sumpsisli. ximaePascfasepastovem sifaiideneum eligerent, quod

(34) RaiiiiuiHius IV, dc S. /Egidio dictus, qui a.n. (55)Beriraiinusannoll09 inPalscstinamperveiiil;


•JI05, niorteni obiisse pridie Kalend. Martii pevhi- vcvuin patve, eo anno 1105, defuncto,jam tumillud
betur. itev mcdilafaalur.
m EPISTOL.-E ET PRIVILEGIA. 120
_i diffefreat, ecclesiaeaditum iliis iiiterdiximus. Vo-- A; praesentiarum justc possidetis sive in finuruin,
linnus ergo ut eos, comiiissam, et bonOs barones.i coneessione pontiticum, liberalitate princijium, vel
convenias, et ipsos vice nostra ad pastoris electio- oblatione fidelium, juste atque canonice poterilis
nem cbmmoneas : si vero sicut hactenus contem- adipisci, firroa vobis vestrisque successoribus et
ptores exsliterint, aditum ecclesiai omnino eis, do- illibata permaneant. Decernimus ergo ut nulli om-
nec ratisfaciant, interdicas, et liabilo cu.mcomitissai nino faominum liceat eamdem canonicam pertur-
et baronibus consilio, elcctionem canoriicam facias.. bare, aut ejus possessiones auferre, velablalas re-
Alibati S. Juliani ut in lua pfaesentia de objectis3 tinere, vel injuste datas suis usibus vindicare, mi-
sibi satisfaciat: monaehum illum qui dudum ini nuere, Vel temerariis vexalionibus fatigare, sed om-
roonasterio S. Eupheihise constilutus est abbas (56),, nia integra conserventur eorum pro quorum sus-
si ab ejusdeih coenobii oceupatione per te commo- tentatione et gubernatione concessa sunt,usibuo
nitus deserere [al. discedere] noluerit, nostra fultus; omnimodis profutura, salva Barcinonensis episcopi
auctoritate excommunicsitioiii subjicias, in his om- canonica reverentia. Prseterea constituimus ut sicut
nibus nostras vipeg sol.ljcitus, et plenius haberp te; antiquitus noscitur inslitutum, et in ejusdem eccle-
volumus. sioe libris eontinetur, semper collegii yestri fvatvcs
- '"
CX. 1 Bumerura non excedant quadrageiiariuni. Et quia
B
Ecclesim S. Crucis et B. Eulaliw Barcinonensh tuie- tam de prsesentibus quam de futuris nos convenit
latn Suscipit possessionesqueet privilegia confirinat. providere, sancimiis ut alicui facultas non sit ultra
(Anno 1104, Jan. 27.) proelixum numerum illic canonicum subrogare. Si
[FLOREZ,Espaha sagrada, XXIX, 465.] qua sane ecclesiaslica saecularisve persona hanc
PASCHALIS episcopus, seryus servorum Dei, dilectot nostrse constitutiouis paginam sciens contva eam
in Christo filio RAYMUSDO, praeposito Barcinonensis; lemere yenive tentaverit," secundo terliove com-
eeclesiee, quae in honore sanctse Crucis ei beatse Eu- monita, si non satisfactione corigvua emendaverit,
lalise dedicata est, ejusque successoribus eanouice . potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque
promovendis in perpetuum. se divino judicio existere de perpetvata iniquitate
Justis volis assensum prsefaere, justisque peli- cognoscat, quod a sanctissimo corpore et sanguine
tionibus aures accommodare nos convenil : quii Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu 'Chrisli aliena
licet indigni justitise custodes, atque prsecones in, fiat, atque in extremo examinedistrictae ullioni sub-
excelsa apostolorum principum Petri et Pauli jaceat. Cunctis autem eidero loco justa servantibus
specula positi, Domino disponente , conspicimur. sit pax Domini nostri Jesu Christi quatenus et hk
Quapropter, fili in Christo charissinie Raymun- C fruclum oonse actionis percipiant, et apud districtum.
de, devotionis tuse precibus annuentes,. Sanctae judicem proemia setcrnae pacis inveniant. Amen.
Crticis seu Beatse Eulaliae canonicam, cui Domino Scriptum per manum Raynerii scriniarii regiona-
auctore prseesse dignosceris, sub tutelam apo- rii, et notarii sacri palatii.
stolicse sedis accipimus, et per eam ssecularium Ego Paschalis catholicse Ecclesise episcopus.
huminum propitiante Domino gravamina remove^ Datum Laterani per manum Equitii, agentis vi-
mus. Praesentisigitur privilegii jiaginam tibi, tuis^ cem cancellarii, vi Kalend. Fefaruarii, indictione
que successoribus carionice institutis, jure perpetuo xn, Incarnatipnis Dominicceanrio 1104, ponlificalus
concedimus et conlirmamus ea omnia quae Barci- domini Paschalis Hquinto.
nonenses episcopi" pro communi victus sustenfe- CXI.
*
tione, vel alii fideies legitimis donatiouibus-eidem Monasterii Pegavieiish luielam suscipifprivilegia-
canonicae conlulisse poscuntur: in quifaus hsec duxH que confirmat, iniposito monachis aurei uiiiusceusri
cmnuo.
mus propriis nominibus exprimenda, ecclesiam S.
Marise juxta mare, ecclesiam S. Michaelis intus Bar- (Anno 1104, Jan. 50.)
teste Jafle, apud SCHOETTGEN, Ilislorie des
cinonein, cum peftinenliis et allodiis suis; eccle- D r [Exstat,
Grajen Wiprechtzu Grqilzsch. Regensburg 1749,
siam S. Joannis de Pinu, cum pertinentiis suis ; 8", cod. prob., p. 4. « Desidcrium quod ad. )]
ecclesiam S. Vincentii de Sarriano, cum pevlinen- CXII.
tiis sqis ; ecclesiam S. Csecilise; ecclesiam S, Anr Prmtegium pro monaslerio Jesu Nazqreni.
dreaede Palumbario, cum decimarum suarum nie- (Anno 1104, Mart. 25.)
dietate; ecclesiam S. Marise de Bituldna et S. Co- [AVNSA, Fundacion de Huesca, p. 455.]
lumbsede Gramamto ; S. Salvatovis de Polignam ; EI papa Paschal II, en el ano de 1102 entre otras
S. Mavioede Linari; Sancti Saturnini de colle Sa- cosas que concede al abad desta real.casa, es con-
vadelli; S. Joannis de Senata ; S. Marisede Ulpe- firmat las donaciones hechas de los reyes don.
reras; allodia in civitate Barcinonensi, et in ejus Sancho y don Pedro, y asi mismo la concordia que
suburbio, sive territorio, seu comitatu. Itcm allodia rehizo entreelofaispo deHuesca, yelabad de Monia-
in episcopatu Gerundensi, et ih episcopatu Auso- ragon,
nensi et Urgellensi. Quaecunque prseterea bona in Es su data : Lalerani, per manum Joannh S.
ioG) Ne solo quesli, ma altvi monisleri di Calabvia a affido "alle cuvc di Laiiumo, iiapa Pasquale. V. Ma>
lullotiii Amiales Benediciini, lib. i.xx, | 55 ct 56.
1.7 PASCHALIS II PAP.E 128
Ron:ct.'t Eccleslcccardinaiis, n Idus Januarii, indi- A sufajaceat. Novevilis autem fratrem nostrum Roge-
i tione x, Incarnalionis Dominicmannomillesimocen- rium, Ecclesiae Yolaterrensis anlistitem, ita nobis
tesimo secundo,ponlificatasaulenidoinin Pdschalh II in mijus constilutionis capitulo consensisse : tit
vapm anno 111. cum fralribus, qui eum ad nos comitati sunt, fieri
CXIII. ipse pclievit, et ipse subscvipsevit.
Lamberto episcopo Atrebatensi mandal ul antc diem Rogevius Yolalerrensis Ecclesiae indignus episco»
apostolorum Pelri et Pauti (29 Jun.) uiia cum pus fieri rogavi, et ipse subscvipsi.
Joanne episcopo Tarvanensi judicct inter Landfri- Datum Latevani per manum Joannis sanctse Ro-
dum S. Wilmari abbalem el Heriberium, a comile
Boloniensi eadem abbalia privalum. K manaeEcclesiae diaconi cardinalis, ix Kal. Jun.,"in-
(Annp 1104, April. 25.) dict. II, anpo Incarnationis Doniinkse 1104, pontifi-
[IhLiiz. Miscell. edit, Luc. II, 146.] catus autem domni Paschalis II papae v,
PASCIIALIS episcopus, servus servoruro Dei, vene- cxv.
rabili fralri LMIBERTO Atrebat.ensi episcojio, saiutem
'G[arsiam] episcopumBurgensemtre Asloricqm jubet,
et aposlolicam benedklionem; ubi eo prcesente i quinque pcrsqiue ex vetustioribus
Fraler iste praesenlium portitor cum Tarvanensis Miiidunensh Ecclesiw » jurenl se archipresbyiera-
B tus duos, quos Ecclesia Cqmposlellana sibi vindicet,
capiluli iilleris venit adnos, conqnerens sejam dur t XLannorum spaiio inconcussepossedissc. i
dum de monastevii sui abbatia per roanum Bono-
niensis comilis expulsum, Is aulem fvater qui eidem (Anno 1104, Oct. 1.—Vide Hhloriam Composlellq-
(nani apud FLOREZ, Espaha sagrada, XX, 77.
monastevio praeesse di.pi.lur, cum ad nos veniret,
infirmilate, sicut noWs relatum est, praepeditus, ad CXVI,
nos pervenire non poluit. Hanc igitur causam fra- id archiepiscoposet episcoposprovinciarum, lietnen-
ternitati tuse vicenostra disoutiendam committimus, sis, Senonensis ac Turonensis. — Vt. Philippum
regem et ejus pellicemd vinculo excommunicationis
»t, assumpto tecum fratre nostro Tarvanensi epi- absolvanl.
scopo, ulriusque afafaatis allegationem diligentius (Ai!iioJi04, Oct. 5.)
pei'tractes el usque in proximam apostolorum Petri [MANSI,Concil., XX, 1015,] :
et Pauli solemnitatem negotium hoc omnino cano-
PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, vene-
»iee justitia dktante definias,
rafailifausTratribus, afchiepiscopis et episcopis, per
Data Laterani vn Kal. Maii.
CXIV, Remensem,Senonensem ac Turonenseni provincias,
et
Ad oppidanos S. Geminiani.— Neillorum oppidum, "(_ salutem apostolkain benedictionero.
illiusque ager, a Volaterrensh Ecclesiw possessione Significalum nobis est quorumdam vestrum lilte-
unqtiam alienelur. ris, quia filius noster Fraiicoruni rex ferainam illani
(Anno 1104, Maii 24.) pro qua toties commonitus, imo excomnmnicatus
[M.wj-si,Concil. XX, 1051.] fujl, juxta praeceptum nostrum abjurare decreverii:
PASCHALIS episcopus, 'servus servorum Dci, cleri- ipsa etiam mulier regem abjurare parata sit. Suner
cis et laicls universis de castello S. Geminiani, sa- quarum conversione personaruni non niinimum e\-
lulem et apostolkani benediclionem. sultavimus ; quia super uno peccatore poeniteiitiani
Paci et stafailitati Ecclesise veslrae, et nos consti- agente, gaudium esse angelis Dei ipso Doraino tc-
tutione nostra, et-vos observatione vestra providere stante didicimus. Quam nimirum causam fratri no-
debemus. Idcirco vobis omnibus prsesentium litle- slro Richardo Albaneiisi episcopo reminiscimini a.
.atum conslitutione mandamus, et successoribus nobis fuisse commissam. Si ergo idem ffater, Fran-
vestris in perpeluum servandum praecipimus, ut op- ciae j'am fines egressus est, nos eamdem causam,
jiidum vestrum, quod S. Geminiani dicitur, cum aspirante Domino, una vobiscum peragendam vcne-
monte Stafili juxla posito, et cum universo territo- rabili fratri Lambevto Atvebatensi episcopo commil-r
rio suo, nullo unquam modo, nulla occasione, alie- *U timKj. Convenienlibus itaque vobis in unum, si
nari a possessiorie et proprietate Volaterrensis Ec- communis filius Francorum rex, et illa ejus lale-
clesise patiamini: sed sicut liodie est, sic semper in ralis tactis sacrosanctis evangeliis omriem carnalis
proprio Volaterrensis Ecclesisejure permaneat. Sane copute consuetudinem abjuraverint, mutuum quo-
nec episcopo, rieque cuilifaet ejusdem Ecclesiae mi- que colloquium el contubernium, nisi sub testimonio
nistro, facultas» sit ipsum oppidum cum prsefato personarum mihime suspectarum , nunquam vide^
monte in feudum personse alicui dare, locare, ven- licet ad idem flagitium redituri, sicut quorumdam
,dere, pignoratione vel commutatiore. conlradere : vestrum litteris significatum est : satisfactionem
neque marcliioni, neque comiti, neque alicui pote- eoruni vice nostra vobiscum Atrebatensis episcbptis
stati liceat idipsum oppidum, seu praenoniinatum suscipiat, et a vinculo excomniunicationis absolva':
montem capere,vel afaEcclesisepoteslalesufalrafaere, quatenus largiente Domino , Ct filium Ecclesia, et
vel quifauslibel occasionibns alienare : sed sicut su- regem sibi Francia reconcilialum episcopali niihi-
perius dictum esl, semper in proprip Ecclesise jure stevio gratuletur. . :.-•.' ...
permaneat. Si quis vero aliter agere prsesumpserit; Dala Laterani pcr manum Joanriis, ui Nona.
c| qui fccerit, el qui consenserit, excommunicationi Octobris. ,:,:::,
129 EPISTol-E ET PRIYILEGIA. 150
"
CXVH. ;.; -'.-;&A montanis suae dicecesis sedificasse cognoscilur:
Monqsterii S. Mqrim Bqrnhemensisprolectionemsus- .~ per prsesentis igitui' pfiviiegii paginani, apbsioiica
cipit,, botiuqueac privitegia coiifirinat,peterile Ma- auctorilale statuimus ul qusecunque faona, qiiascuri-
nasse .episcopoCamerucensi. que possessiones, vel supradkli episcopi Gebliardi.
'(Anno'1104; 6ct.il.) ; :, vel successoris ejtis aeque felicis memoriae Tyemp-
'; . [MiR/Eus,Opp. diplqin., I, 519.].--' )iis, aril aliPrum fidelium legitimis dpnationibus,
PASciiALis episcOpus. sefviis sefvorum bei, dilectis aut jufe' quolibet ad,ipsuro Iiodie monastefium per-
filiis candnicisUiMariaeBpriihenij saluterhetaposto^ tirierifi sive iri futurum coa-cersione pohtiiiciim,
licam faenedictionem. liberaliiateprincipum, yel Oblatione'Meliuif. ""uste
beVotiohis yestrae petitiones beriigne SucliVinius, atque canbnice potefitadipiscijfifnia vobis vestris-
et ropriasteriiirriBeatseMariaeapiid Borhhem, in qiso que successorifaus et illibata jiermaneaiit.
vitam regulareni ducitis, Juxta postulatiPriem Ma- Decernimus evgo ufnulli oninhio hominum liceat
hassis Cameracensis episcdpij apostolicse sedis mu- idein mohastefiura teriiere perturfaare', aut ejus
niffiine ConfoyeridumSuscepimus. " : possessiones'auferre, vel afalatas feiiriere, minuere,
Statuimiis erihn ut qusecuiique hona yel a YVefle-:: •:.vel temerariis vexalionibus fatigaf e; sed bmhia iri-
maro Gaiidensi, ejusdeni loci fiindatore, yel a qui- •" " tegfa cbnserVenfur, eorum pfo quoium susteritatiorie
fauscuhqiie fidelibus, iii eaderri ecclesia ofalata sunt, et guhernatione cpncessa sunt,"usibus omnimOdis
Velin pOsterurii"fuerint,"quaecuflque etiam yenera- profutufa, salva Salzfaurg. episcopi caiipnica feve-
bilis ffatvis nostri Manassis Carneracerisis episcopi rentia, cui tamen non liceat .pmriino yexatibriem
et integra confir- aiiquarii vel corisuetudirierii, quse regularium quieti
•concessione ' corieessa surit, qiileta
meiilur. . . noceat, irrpgare. Nec episcprip auteriij;nec abfaati
Quidquid prsetefea muiiitioriis et libertatis ideffi ipsi^ liec personise alicqi facultas sit, cpsnpfaiiboha
confrater ridster Mariasses loco vestrb collegioque in feudum sive faeneiiciunl sive consensu irieliorum
largitus est, rios decreti pfaeseiitis auctoritate firma- fratfum personis aliquibhsi dare,, vel modis aliis
mus : prOhiberites ne quis eamdem ecclesiam temere aiienafe.
perluvfaare, arit ejus faoria diripere, yel modis qui- Sane sepulturam ejusdeni lbci ohininOliberam
faiasiibet alienare prscsuroat, quatenus omnipoteriti esse decemimus, ut epriim qiii illic sepeliri. delibc-
Deo libefipribus' ariirois defaitsesefvilutis officia per • raverint, deyotioni et exlfemse ybluntaii,' nisi fovte
ejusdim Dei gratiairi per.solvatis, Si qiiis autem prse- excommiiiiicati sint, hullus obsislai. Laicos sive
sentis decreti tehorem agnoscens; contraid temere G « clericos sseculares ad conversionem suscipere nul-
venire ientayerit, apostolovum principis Petri et lius episcopi vel prsepositi coritradictio, Vbs inhi-
nbstraeanimadyersioiiis districtipne muiletur. beat. Obeunte te nunc ejus loci abbate, vel tuorum
: Datuin Laterani pei- manum Joannis, sanclse quolibetsuccesSorumiiiullusibi qtialibct subreptioiiis
RpmaiiseEcclesiaediacorii^y ldus Oet., iiidiciionexiii, astutia' seu viplentia prseponatur,niSi quem fvatres
aririo ponlificatus ddmni.PachalisII papse vi. conimuiii coiisensu,, vel ffatrum pars corisilii sa-
^:-rVCXYIII,, /J/ nioris secundum Dei timOrem, ef faeati Beiiedicti
'Moliasterii Goitwieerisisprivilegia tonfirmat. Begulsm elegerint.
(Anno 1104, Oct.M.) _' Si qua igitur ecclesiastica ssecularisvO persoria
[IIujus privilegii nonhisi mentio exstat apud Jaffe, hanc jiostroe eonstitulioii.Is paginam sciens coh>ra
: Regesta ROm, pont., p. 487, ctiffi hac ciausula :' earo temere Venivetenfayevit, secundo tevtiove com--
«bedil'vVattenbacli.s] monita, si non satisfactione congrua enieridayeriti
'".,; CXVnifris.. -,:"-_-. ,.: potestatis holiorisqiie sui dignitate careat, reamque
Moriqsterii S. Blasii Admontensh riqssessipnescon- se diyino Judicio existere de perpetrata iniquitate
."' firmdt.;- cognoscat, et.a sacratissimo.Corpore et sSriguine
;; ; ; .. (Anno 1104,"Oct. '25.) ^/.''_" v, DeietDomini Iiedemptorisnostri Jesu Christi aliena
•:'. [PEZ; TAes.inecd., III, .u/659._j/.'': /'E fiatj atque ih extremo examinedistriclseultioni sufa--
PASCHALIS episeopns, seivus; servbfum Dei, vene^ jaceat. Cunctis aiitem eidem loco justa servaritibus
rabili filio HEINRICOabfaati veiierabilis monasterii sit pax Domini nostvi Jesu Chfisti, quatenus etliic
quod AdmivhCs dicitur, iri Salzburgensi parochia fvuctum faonae,aclknis pevcijiiaiit, et apud distvictunt
.fipnsiitnti; ejusqiie successofibus regulariter pro- judipem pvaeiiiia aetevrioepacis inveniant. Anien,
rftoyendjsIi:i perpetuuffi. ariien, amen. ^:
Austri terraai iiihafaitantibils per prOphetarii D6- Scriptririi per manurri Hainerii scriniarii regio-
niinus: prsecipit cum pauibus pccUrrcre fugieiiti: narii et notarii sacrl palalii,
idcircp; te,: fill charissime Heinrice, te et fratres EgO Paschalis, catholicse Ecelesiae,episcopus,
tups de sseeiilo ad offinipotenlis Dei servitium_ batrim Laterani per maiium Joannis, sacrse-Rp-
conyersos, el ad ejus faciem fugienles gralariter manse Ecclesise diacpni cardinalis, vm Kal. Noy.,
excipirims. Quod nimivum coeiiobium reveren- ihd.-xii, Incarnalionis Dorainicoeanno 1105, ppntifi-
dse menioriae Gefahardus Salzburgerisis episco- catus autem domini Paschalis II papse annp vi,. ..
pus ia honore"et nomine faeati Blasii niartyris iu
151 PASCIIALIS II PAP/E 152
'
CXIX /i paginam sciens contra eam lcmerevciiirctenlavevif,
A
Ecclesiw S. Frigdiani Lucensis possesswnes juraque secundo levtiove commonita, si noii salisfaclionc'
ccrifirmal. congrua emeridaveriti poteslatis honovisque sui di-
(Anr.o 1101, Oet. 28.) gnitate careai, reamque se divino judicio deperpe-
LBALUZ. Mhcell. edit. Luc, IV, 585, ex ms. cod. trala iniquitate cognoseat, atqiie in exlrenio exa-
S. Frigdiani Lucensis.] mine districlseultioni subjaceal, el a sacvailssiino cor-
PASCIIALIS episcopus servus servorum fJei, dilectis pove el sanguine DeietDomini RedemptOris npstvi
in Chrislb filiis Rolhonis, prsepositoet ejiis fratribus Jesu Chvisti alienafiat. Cunctis aulerii eidem loco
in B. Frigdiani ecclesia rcgularem vitam prefossis iusta servantifaus sit pax Donfini nostvi Jesu Ghristi
cjusque successorihus ih eadem ecclesia regularefa qualenus et hicfructum bonse aciionis percipiant, et
vitam professis ejusque successoribus in eaderii reli- apud distrieluni judiceiii praemiaaeiernae^acis invo-
gione permansuris in perpeiuuffi. niant. Amen.
Desideriuni quod ad religiosun)' propositum ct Scriplum per manus Rainerii scriniarii regionafii
animarum salutem perlinere monstratur auctore ei notarii sacri palalii. "..-...-
Deo sine aliqua est dil&cione complendum. Quia Ego Paschalis catholkae Ecclesise episccpus.
igitur Vos,o filii in Christo charissimi, per divin.im " Datum Laterani per marium Joaimis S. R. E.
gratiam aspirati mores vestros sub regularis viise diaconicardinalis v Kal. Novembris, indiet. xm, ah.
disciplina coercere ct communiter secundum san- Doniinicae Incarnationis 1105' [1104], pontificatus
clorum Patrum institulionem omnipotenti Domind aiitem domni Paschalis IIPP. vi.
servire pfoposuistis, vbtis vestris patevno congralu- cxx. '.' :'''
lamur affeclu. Unde etiam peiilioni Vestrsebenigni- Privilegium pro monasierio S. Orienlii Ausciiani.
late defaita imperlimur assensiim; vitse namque ca- (Aimo 1104, Oct. 29.)
Konicseordinem quem .profegsi. eslis privilegii au- [Dom BOUQUET, Recueil, XIV, 522.]
clovitate fivmamus. Et ne cui post iirofessionem PASCHALIS episcopus, servus servoruri) Dei, d.k-
exhibitam proprium quid hafaefe, neve sine propo- clis filiis OTGERIO priori et caeteris monachis S.
sili vel congregationis licentia de claustro discedere Ovienfii, saluteih e.t apostolicam henedictioneni.
Hceat interdicimus; et tarh vos qtiarh vestra omnia Ad lioc nos, disponente Dohiiiio, apostoliese sedis
sedis apostolicse protectione riliiiiimus. Yobis itaque servitium promoios agnoscimus, ut ej'us filiis auxi-
vestiisque successoribus ineadem feligione permaii- lium implorantifaus efficaciter sufayenire, et ei obe-
suris el omnia perpetuo possidenda sancimus, quse dientes lueriacprotegereproutDoniiiiusdederit, de-
in pvsesentiavumpvo communis vieltis sustentatione A faeamus. Igitur pro venerabilis fvatris noslri HugoKts
vel episcoporum Lucanae Ecclesiae vel aliorum fide- Cluniacensis abbaiis'dilectione, ad cujus curani ex
lium legitimis donalionibus, aut jure alio rationafaili Cluniacensis monasierii jure locus vester pertinet,
possideve videmini;'et qtisecunque in futuvum con- vestris, filii in Cliristb charissirai, pfecibus auriuen-
cessione pontificum, liberalitate principum vel ofala- tes, monasterio' vestro prptectionis prsesidium noii
tione fidelium juste atque canonice poteritisadipisci. negamus Prsetefea prsedeeessorum riOstrovuni
?orro decimas afa omiiibus ecclesiae vestrse paro- Leonis etUrbani II vestigiis insistentes, statuimus
cbianis citra pevsonarum omnium infestationes vofais . ul antiqua coemefefii vesiii constitulio riulla aemu-
vestrisque successoribus in eadem feligione persi- lovum quorum lifaetinfestatione turlietuv; sed, sic„>>
stentibus accipere el in usus cahonicos dispensavO saiiciissiffiipvaedecessovisnoslri LeonisIX auctoritai>'
concedimus, ac decveli jirsesentis sanctione firma- sancituin est, quiete in pevpetuum perscvefet. Proin-
mus. Quibus enim spiritualia seminatis, acquflm est de nec extra urfaem, nec intraj, Auxiensi arcbi-
ut eorum cavnalia cum Apostolo metatis. Obeunte le episcopo et ejus caiionicis liceat novum coemelerium
«unc ejus loci pvsepositovel tuoviim quolibet succes- instituere; sed tam arcliiepiseojji quam regulaies'
sovum, riulius ibi qfialibet subreptioiiis astutia seu p aut irregulares clerici, sive laici de quibus consue-
violentia proeponatur, nisl quem fratres communi tudo bactenus fuit, sepulturse locuni apud vos futuris
consensu, seu frairum pars consilii sanioris secflridurii temporibus sortiantur, elc.
Dei timoreiri, vel de suo vel de alieno si expedieiit Data Latefani per manum Joannis sanctae Ro-
disciplinaeregularis collegio providerint eligeridum, riianseEcclesiae diaconi cardinalis, iv Kal, Novem-
salvaLucani episcopi canonka reverentia, siquidem bris, indict. xm, anno Dominicae Iricatnat. 1105
catholicus fuerit et gratidm atque commuiiionem [1104], ponlifkalus autem domni Pasclialis papae
apostolicoe sedis habuerit. Dicimus etiam ut nulli secuncli anno vi.'
oriinino liohiiilurii Iiceaf ideffi coeriobium teriiere . ."cxxi." ;
perturbare, aut ejus possessiones auferre' vel afalata Didaco ephcopo Compostellario paliii usum Iribuit.'
rctinere, minuere veitemerariis vexalionibus fatiga- (Anno 1104, Oct. 51.)
re; sed omnia integra consevVenluveovum pro quo- [FLOREZ,Espaha sagrada, XX, 48.]
rum sustentationc et gufaernatioite conccssa sunt. P. episcojnis, servus servorufn Dei, dilecto fratri,
tt.dfaus omnimodis profutttva. Si qua sane ecclesia- DIDACO ComposteiSano episcopo Sancti Jaco_-i_£•_/!
Stica sseciilarisvepersoiia hanc nostvre constilutionis . clesise/salutera el apostclicam benedicliojiei»,-
155 EPISTOL/E ET PRiVILEGIA. 134
Jaeobi apostoli corpus in partes Hispaniarum al-- A . exlende. Mens tua in sseculari varietate non defluat,
latum occidentalis credit el veneratur Ecclesia,, sed lota in unum currat atque coIlftual.,Fineni re-
cujus nimirum bonor j'uxta vaticinium David di- spice, quem mira suavitate David respexerat, cum
cenlis : Mihi autem nimh lionorali sunt amici lui,', dicebat: Unam petii a Domino, hanc requiram, ut
Deus, nimis confortalus esl principalus eorum, suc- iiihabitem in doriio Domini omnibus diebus vilcs
cedenlihus temporibUs eliam a-pudhomines Deo dis- mece. Sancta Trinitas fraternilatem tuam gioviae
ponente succrevit. Nempe lOcus ipse ubi sacrO--. siise pvotectione circunidet, el ad finem qui non
sancta i.psa pignora requiescunt, prius villa bur- finitur pervenire concedat.
gensis, deinceps nmnicipium fuit, quod Compostellse e Datum Laterani per manum Joannis sanctae R. E.
nomine nuncupatum est. Mox per apostolicae sediss diaconi cardinalis, 11Kal. Novemb., indictione xm,
dispositionem etiam episcopalis ciithedra quae inii Nativitatis Dominicseanno 1104.
«roximo Iriscmuiikipio fucrat, Gomposteliam trans-- CXXII.
.ata est. Ipsa eliam cum Bvacarensi metropoli1 Ad principes, mililes ac cmleros laicos per Hhpaniatn
sufajaceret, ea niox lifaertate donata est, ut specialee et Galliliam. — J3e ilticila copulatione.
sedis aposlolicae membfum fieret. Nos quoque,_ (Anno 1104, Oct. 51.)
lantam praedecessorum nostrorum gratiam iiituen-- B J [FLOREZ,//. 90.]
tes, filiorum nostvorum Alfonsi spectabilis regis,, P. episcopus, servus servorum Dei, principibus,-
cujus opera ejusdem apostoli locus nostris tempori militibus, ac cacteris laicis per Hispaniam et G_iUi•
bus •>Imodum magnificatus est, et clerkorum Com- tiam salulem et apostolicam bcnedictionem.
po.&Ilaiiorum precibus indulgendum duximus, utt Grave valde et horvendum de veslris partifaus fla-
pro tanli aposloli gratia Ecclesiam ipsam lionoree gitium nuntiatur : non solum enim juxta prop!ictam,
pallii decoraremus. Tibi -igilur, chavissime frater ini saiiguis sanguinem tangit, sed sufa specie poeniten -
Chvisto Didace, Compostellanse civitalis episcope,, tiaepercipiendai, quidam ultronei hujus nequilise fe-
pallii dignitalem e.xappstolkse sedis lifaeralitale con- runtuf auctofes, quasi in flagitio permanenlibus lo-
cedimus, ut te et Ecclesiam tuam eidem apostolieae e cus poenitentiaepateat; et quidam tamen renitentibus
sedi amplius semper debere cognoscas. Cuj'uspro- peecata plerumque conlingunt. Cseterum sub sps
fecto usuni infra ecclesiam tantum ad ffiissarum(i poenitentiae Dcum offendere, hoc est .rcenitentioe,
solemnia peragenda tifai licefe cognoyeris diebuss sifai aditum denegare. Quicunque igilur filios vel
inferius designatis, id est, Nativitate Domini, Epi- filias suas incestis nuptiis copulant, eodera se
phania, Annuntiatione Domini, Coena Domini, Do- reatu astrictos noverint quo et ii qui copuIanSur
minica Palmarum, Pasc.ha, Ascensione, Pentecoste,, C ' astricli sunl, nisi eos juxta facultatem suam diri-
tribus feslis B. Dei Genitricis semperque virginiss mere scpositis dolis mera voluntate curaverint. Hoec
Mariae, festo S. Micliaelis, S. Joannis Baptistae na- igitur ne de csetero fiant, modis omnifaus ir.terdici-
livitate, solemnilate B. Jacobi seu caeterOrumapo- mus, et fratribus nostris episcopis penilus coercenda
stoloruin, Commemoratione omniuin sanctorum,, jiroecipimus. •
dedicationifaus ecclesiarum, festis etiam sanctoruml Datum Laterani , n Kal. Novembris.
Laurentii el Vincentii mavlyruin, confessorum quo- CXXIII.
que Martini et Isidori. Cujus indumenti honor: Privilegium pro tnonasterio Vsenhovensi.
>jUoniammodesta actuum vivacitate servandus est,, (Anno 1104, Nov. 7.)
hortamur tit ei morum tuPrum ornaffieiila conye- [Monumenla Boica.Monacliii, 1705, 4°, t. X, p. 459.]'
3iarit, quatenus auclore Deorecte utrobique possiss PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, vene-
esse conspicuus. Qiiainofarem, charissime frater,, rabili filio HERCIIEINBALDO Usenhovensi abbati, ejus-
quem pastoralis curae constririgit officium, dilige; que successoribus regulariter substituendis in per-
fratres : ipsi quoque adversarii propler maridatumi petuum.
Dominicum tuo circa te cOpulentur affeclu; pacemi Austri terram inhafaitanlifaus per prophelam Do-
sequere cum oninibus, sanctimoniani sine quanemo) "' minusproecepit cum panibus occurrere fugientihus.-
videbit Deum. Piis vaces operibus, virtutibus pol- ldcirco vos, filii in Christo cliarissirrii, de saeculo
leas, fulgeat in pectore tuO rafionale judicii cuml fugientes gratanler excipimus, et per sancti Spiritus
superhumerali aclione conjunctum : ita procedas inI gratiam sedis apostolkse munimine confovemus*
conspeclu Dei et totius Ecclesioe quod hujusm^odi i Vestrae siquidem congregationis apud Useiihovei)
grcgi coramisso prsebeas exempla, ut videant operai locum perpetuo raanere deeernimus, et quoecunque
lua bona, et gloviiicent Patrem vestrum qui ini praedia, qusecunque bbna Berthuldus et Otto comi-
f.eelisest. Sit in lingua verris sermo, sit zeli fervor tes, seu faonaein Christo memoriae Azecha cum duo-
in animo. Creditum tibi agrum Domiriicum exerce,, hus fiiiis suis Bernardo et Eccardo comitibus pr.o
dmn licct, semina in timOre, duiri tempus est; bo- suarum aniniarum salute, beato Petro, cujus no-
imra faciendo non deficias : tempore enim suo me- mine locus vester insignis est, et congregationi ve-
tes non deficiendo. Vigilanter itaque terreua negotiai strse obtulisse noscuntur, quoecunque etiam in futu-
relinquendo, coelestibiisanhela. Qu_eretro sunt ob- rum concessione pontificum, liberalitate pvineipum,
livisccns, in ca qurc ante sunt tcmetipsum enixius; vel oblalione fidclium juste alque canonice jioleriiis
15ii PASCHALIS II PAPA 13(5
'
adipisci, firroa vObis vesivisque successovibus et, A CXXiV. '.'-] .:
iilibata permaneant. Decefnimus ergo ut nulli om- Privilegia alque possessiones ecclesta collecjiatw St
ftino hoininum liceat idem coencbium temere per- Amati Duuci corifirmal. !; '•''".''.''
'
turbare, aul ejus- possessiones auferre, yel ablalas (Annoll04, NoV. 10.)
1
relinere, minuere, vel icmevaviis vexationifausfati- [MIR_EUS, Opp. diplom., II, 1561.]
gave, sed omnia integra conservenlur eorum pro PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, Hisf.l-
quorum sustentalione et gufaernatione concessa BERTO decano et ejus.frat.ibus in ecclesia buaceiisi
sunt, usifaus omnimodis profutura. Chrisma, oleum S, Marise et S. Amati Domino servieritibus in per-'
i .'''
sacrum, consecrationes altarium sive basilicafum, petuum.
ordinationes moiiacliorum, qui ad sacros fuerint ov- Sicut injusfa poscentibus nullus est Iribtieudu
dines promovendi, afa«cpiscopo, in cujus dioecesi, efiectus, sk legitima desideraiitiuiii non differends
accipielis, siquidem gratiam atque communionem petitio. Proinde nos legitima vestra desideria per-
apostolicae sedis habuevit, et si ea gratis ac sirie pendeiites, juxta confiatris nostri Lambefti; veriera-
pravitate voluevit exhibeve ; alioquin lkeat vobis failis Atrebatensis episcopi,-postulationero, preclbus
catbolicum quem malucritis, adire anlistitem et vestris palerna benignilate prsebemus asserisurii • ut
ab eo consecrationum sacramenta suscipere, qui 13 Ecclesia Vestva in Atvebatensi parochia sita, tuitione
apostolkse sedis fultus auctorilale, quae postulaslis sedis apostolicse pfotegatur.
indulgeat. Obeunte te nunc ejus loci abbate, vel Per prsesentis igilur privilegii paginam auctorilate
tuorum quolibet successovum, nullus ibi qualibet apostolica vestrse Duacensi S. Amati ecclesise cpn-
subreptionis astulia, seu violeutia pfoeponatur, firmaffiiis possessiones illas quae vel egregii ducis
nisi quem fratres communi consensu, vel fva- Maceronli, vel aliorum fidelium legitimis donatio-
tvum pavs coiisilii saniovis vel de suo vel de alie- nibus in praesenli ad eatadeni videntur; ecclesiam
110,si opovluevit, collegio setundum Dei limorem pertinere :
et beati Benedicli regulam elegerint. Porro sepul- Videlicet in pagO Menpisieo Tateni, Macrivillam
luiram loci vestvi omiiino lifaeram esse sancimus, ut cum altari et decima tolius villse et omnibus appen-
eorum, qui ibi sepeliri deliberaverint, devotioni et ditiis suis. In eadem villa^ ecclesiam in honove S.
extremse volunlaii, nisi forte excommunicati sint, Amali ex toto libevanl, et curtem canbnicofum om-
nullus obsistat. Sane advocatum vofais sujivadictum nino liberam super fluvium Escrse, tptam villarii
Bevthuldum eomilem, vel post eum Ottonem conce- Fleternam cum decima; aj)ud Gunevelt dimidiahi
dimus filium quoque Ottonis, quem polissimum ele- ,-< faercariah); apud Helderises decimam illaffi, qua_
geritis. Csetorum nec ipsis nec aliis advocatiam est inter Neppam et Guaniamam, et pofciriam faec-
loci liccal quasi hsereditariam vindicare; alioquin eam et polestatem Guarnestum.
quem uliiiorem monasterio afabas fratresque provi- Apud Boneiuiiiis juxta Abartianas lotarii deeimariii
derint, apostolicae sedis auctoritate jiromoveant. Si covporis eeclesioe. Quidquid prseterea juste hodie
quis sane in .crastinum archiepiscopus aut episeo- praefata bcotae Mariaeet S<Amati ecclesia possidcl;
pus, imperator aut rex, priuceps aut dux, comes, qiiidquid infuluruffi cOncessione pontificum, iifaefa-
vicecomes, judex, aut ecclesiastka quselibet ssccu- lilate principum vel ofalationefidelium legitime atque
larisve persona hanc noslrae conslitutioiiis paginam canonice poterit adipisci, iirma tibi tuisque succcs-
sciens, conlva eam temere venire altentaverit, se- soribus et illibata permanearit.
cundo tertiove commonila, si non-satisfaelione con- Sane decanus sive prsepositus non alius vestro
grua emendaverit, poleslalis honorisque sui digni- collegio pfseponatur,- nisi qui vel oriiiiium, vel hie-
tate caveat, reamque se divino judicio existere de liorum fratrum consensu debito canonice fuerit
Jierpetrata iniquitate eognoscat, et a sacratissimo cum Dei timore provisus.
corpore ac sanguine Dei et Domini noslri Redem- Decano ecclesise curam conimittat episcopus :"
vcl
plovis Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo ID cui tamen Ecclesiam ipsam gravare nori liceat,
examine dislrkise ultioni suhjaeeat. Cunctis aulera exactiones aliquas aut consuetudines irrogare.
eidera loco jusla scrvantifaus sit pax Domini nostri Porro canonkij sive alii cierki omnes eiden) Ec-
Jesu Chrisli, qualenus et faic fructum faonseactionis clesise servientes decani disciplina ebrrigantur; nec
licentia
percipiant', et apud dislrictum judkeni proemia ad ordinationem ab episcopo sine ipsius
seternse pacis inveniant. Amen, admiltantur : nec alterius quam ipsius et fratfum
Scriptum per manum Rainevii seriniarii regionarii avbitvioeoevccantuv.
el notarii sacri palatii. Caetevuninec decano,- nec prseposito facultas sit
Datum Laterani per manum Joannis sanclse Ro- ecclesia. bona sirie fratruffi communi yel sanior
maiiae Ecclesiie diaconi cardinalis, vn Idus No- corisilio in feudum dare; pvsebendas, yel ^setera mi-
de rebus
vembr., indict., xm, anno Domin. Incarn. 1104, nisteria disponere, aut quidquam gravius
pontificatus autera domni Pascfaalis II papae vi. Ecclesise stabilire.
et man-
Praecipimus eliam atrium et ciaustriim
siones eanonicorum infra castrum afaoroiii saeculari
in ipsis,iieei
polestate libera conservari, it-aul nec
157 EPISTOL/E ET PRIVILEGIA. 15§
m facultatibus aut servitoribus ipsorura pvseter A Stude ergo, Uli, ut juxla B. Benedkti Regulam in
ipsorum yoluntatemmanumittatur. B. Juliani coenofaio abbas eligatur, quem ad nos
Reruffi vestrarum invasores atque raptores cano- consecrandum, largiente Domiuo, deslinabis. Etsi
nice monitos, nisi satisfecerint, excommunkandi, enim fralves nostri clamaverint, nos tarnen quaeju-
sicut ex reverendoememorise Gerardi episcopi con- ris sunt B. Petri minime patiemur imrainui. Fratres
cessione habetis, ita elin posterum habere concedi- tuos eremi cohabitatores in Domino salulamus; ut
mus facullatem. Quos ex nomine designatos ante in charitale permaneant modis omnibus cohorta-
saiisfaclionem comprovincialium nemo suscipiat, mur : nos ipsos tuis et illorum oralionibus attentius
salva in omnibus Atrebatensis episcopi canonica coromendanius. De rebus P. Petri ita studeas sicut
reverentia. Chrisma, oleum sacrum, vel oleum in- expedire cognoscis (57).
JGrniorum,siveaquam, coemeterio, atrio sive faasili- CXXYl.
cis reconciliandis, ab Atrebatensi matriee accipietis *
Ecclesia, omni ulique pravilate seposita. Ascero archiepiscopo Lundensi, Luccim primali,
Ad haecadjkientes decernimus ut nulli omnirio pallium mittit.
hominum liceat eamdero Ecclesiam temere pertur- (Anno 1104.)
bare, aut ejus possessiones auferre, aut ablalas re- j> B [Hujus bullse mentio tantura exslat in Chronico
episcop. Lundens. apud LANGEBEK, Scriplores Re-
tinere, minuere vel temerariis vexalionibus fatigare, rumDanicarum.Havnise, 1772, fol., t. VI, p.625.]
sed omnia integra conserventur, eorum pro quo-
CXXYII.
rum sustentatione et gubernalione concessa sunt,
usibus omnimodis profutura, salva suprascripti Manassi, archiepiscopo Remensi, scribil de abbate
S. Medardi per milileminimicum Simoniwaccusato.
Atvebateusis episcopi, ut dictum est, canonica reve-
rentia. (Intra annum 1100-1105, Mart. 29
Si qua sane ecclesiaslica ssecularisve persona [BALUZ.Mhcell. II, .49.]
hanc noslrae constitutionis paginam sciens, conlra PASCUALIS episcopus, servus servorum Dei, venera-
eam temere venire tenlaverit, secundo terliove com- bili fratri et coepiscopo MANASSI Remensi, salutem et
monita, si non satisfactione congrua emendaverit, apostolicam benedictionem.
potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque Significaverat nobis dilectio tua afafaatemSancti
se divino judicio existere de perpetrata iuiquitate Medardi in concilio comprovincialium a milite quo-
cognoscat, et a sanctissimo corpore et sanguine Dei dam de Simonia inopinate pulsatum septima manu
et Domini Redemptoris nostri Jesu Clirisli aliena purgari debere adjudicatum. Ipse postmodum ad
fiat, atque in extremo examine dislriclse ultioni sub- C ^ nos veniens gravaUim se in causa ipsa fuisse cori-
jaceat. questus est, quoniam adversus se unius personse,
Cunctis autem eidem Ecclesise justa servanlibus quae ei jam diu inimica exstiterat, accusatio sine om-
sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic nium testium assertione suscepla est. Qua in re
fructum bonseaclionis percipiant, el apud districtum multum de sapientiae vestrse provisione miramur.
judicem pvaemiasetevasepacis obtineant. Amen. Licet enim ad Simoniaci flagitii accusalionem per-
'
Scriptum per manum Rainerii scriniarii el nolarii sonas eliam cujuslibet ordinis minus idoneas eccle-
sacri palatii. siasticse consuetudinis usus admittat, divini tamen
f Ego Paschalis catholicse Ecclesiae episcopus. oris sententiam praeterire quis audeat, qua dicitur:
Datum Lalerani per manum Joannis sanctae Ro- Non stabit unus teslh conlra aliquem, quidquid illud
man:e Ecclesiaediaconi cardinalis, iv Idus Novem- peccati et facinorh fuerit, sed in ore duorum aut
bris, indictioue decima tertia, anno Dqroinicse Na- trium lesiium slabit omne verbum. Porro de his qui
livjtatis millesimo centesimo quavto, pontificatus anle hesternum et nudiustertius inimici exstiterant
autem domni Paschalis secundi papse sexto. una et eadem in omnibus causis Patrum delifaeratio
conlinelur. etsi aliis in conversalionibus idem
cxxv. _nabfaasminusIgitur
Ad Ldnuirium, eretni S. Marim de Turri magislrum. integcr aestimetur, in hoc famen nego-
(Anno 1104.J tio, ubi nullus prorsus testis adfuisse dicitur, pro
Memorie della Chiesa Miletese, p. 144.] sola ineificacis infamiae nola quod se septima manu
[CAPIALRI,
PASCHALIS, etc. dilecto filio LANUINO, etc. purgaverit sufficere avbitramur. nisi forte criminis
be fratris Hugonis promotione, et abbatis S. Ju- ejusdem testes cmcrserint.
liani expulsione nos admoduro gaudere cognoscas, Data Laterani, iv Kal. Aprilis.
quia hunc omuipotens Deus monasterio B. Euphe- CXXVIII.
mise jam pef bienniura abfaatissolatio destituto pvo- Ad abbalem el monachos S. JSgidii. —•
Steplianum
vidit, et illum ab ipsius loci occupatione vemovit. Denunliat se excoinmunicalurum Bertrannum

(57) Labadia di S. Giuliano situata in Calabvia e Sicilia. Per 1'una e per Taltra vedi il Lubin Abba-
quella islessa che vien ricordata in varie bolle presso liarum Ilalim brevis notitia, gli annali Benedetlini
Ughelli, e in .varii diplomi. Quelia di S. Eufemio del celebre Padre Mabillone, e gli scrittori delle nc-
ancheerain Calabria, e poscia diveniie celefare per slre cpse patrie.
i tanti vescovi che dono specialniente alle Chiese di
PATROL. CLXIII. 5
139 PASCHALIS II PAP/E 140
cotnitem Totosanuritet quosdam ejiis milites, nisi ab A terium
t possidel porti&nem, id consilii respondemus
injuriis monasterio iltalis desistant. vut, quia ecclesia vobis per Dei gratiam abundantibus
(Anno 1105, April. 15.) .rminus necessaria est, a Calmosiacensibus canonicis,
[Dom BOUQUET, Recueil, XV, 59.] j
licet paupeves sint, in loco alio pvo portione vestra,
PASCHALIS cpiscopus, servus servorum Dei, dile- faonorum1 virorum consilio accipialis tale concam-
c.lis(iliis STEPUAKO (58) afafaatiet monachis S. /Egidii, faium,
1 per quod detrimentura veslro monasterio
salulem el apostolicam benedictionem. <evenisse juste conqueri nonpossitis. De loco autem
Bonum quod de oblalionibus altavis B. /Egidii in i quo liovum ipsorum monasterium constructum
Bevtrannus comes feceral, valde laudaveraraus; sed esl, ( haue judicii sententiam canonka aequitate pro-
illud lios vehemenlius gvavat quia, cum omnes feve iferimus, ut si jurisjurandi per competentes pefso-
B. .Egidii possessiones pro quorunidam contumacia nas i exliibita probatione monstvavevint monastevii
m vadimoniis posila dicuntur, idem comes Bertran- i
fundationem juste factam el sine legilirna Romavi-
nus el quidam milites ejus ofalationes ipsas conantur censium < calumnia decennio pevraansisse, datovem
mvadere. Insuper vestro jam monaslevio multas in- < quoque locL vel ejus prsedecessores fundum ipsum
juvias ivvogant, quibus pvofeclo per praesentes lit- B ] annos triginta sine legali calumnia possedisse
per
" constiterit, nec quid immiiiutum de quadragenarii
lefas denuntiamus, quia nisi destilerini, BOSeos <
tanquam excommunicalioni subjiciemui. '.spatio videalur, nullam de cseteroa vobis molestiam
Dalum xvn Kal. Maii. ] eodem negotio patiantur. Non enim pati pos-'
pro
CXXIX. !sumus, ut ideni viri sub aposlolicse sedis futela re!>
Ad nwnachoset cwleros fideles S. JEgidii. — JVequis giose Doraiho servientes, aut per vos, aut per alios
j
de aliaris oblatione quidquam, invilo abbate, dis- iinjustis vexalionibus affligantur.
irahere vel fraudare prmsumal. Datum Laterani VIIIIdus Februavii.
(Anno 1105, Oct. 51.) CXXXI.
[Dom BOUOCET, Recueil, XV, 52.] Gislm abbalissw Romaricensi prmcipit ul ab injurik
^PASCIIALISepiscopus, servus scrvorum Dei, dilectis in monachos Calmosiacensesdesislal.
filiis monachis el caeteris fidelibus S. -Egidii, salutem (Anno eod. Oct. 27.)
et apostolicam benediciionem. [MARTEN. ubi supra,t. III, p. 1175.]
'Quia magnse res discordia dilabuntur, parvae res PAScnALisepiscopus, servus servorum Dei, dilec-
concordia coalescunt, monemus vOs et rogantes tsefiliseGISL^JRomaricensi ablialissse, et ejus con-
p/seeipimus Ut uno animo, uno sensu, afabatem fj r, gregalioni, salutem et apostolicam faenedictionem.
vestrum liraentes diligatis, diligentes limeatis, et in Quia pax multa diligentibus nomen Domini. et
cjas obedientia persistcnles monasierii res diligen- quies ei servientibus semper est necessaria, idcii-".o
t:.us custodire debeatis, quse nimirum parlim faclio- gravis est nobis discordia quse inter vos et Calmo-
nibus vestris, parlim violentia militari distraclse siacenses fratres occasione vevum ternpovalium agi-
iHullum ct pessundatae cognoscuntur. De altaris tatur. Quamobrero dilectioni vestrse scripsimus ut
oblatione per sanctorum apostolorum obedientiam parlem illam ecclesise quietam diraitteritis, aut de
interdicimus, ne quis eos rapere, aul invito abbate fundo vobis competenti concambium acciperelis,
distrahere, vel fraudare prsesumat, sed in usus ad quod utrumque facere adhuc neglexistis. Idipsum
qtios datae vel dandae sunt, cum limore Domini con- igitur repelilo vobis mandaEtes, praecipimus ut om-
serventu.. Si qui vero aliter forle prsesumpserint, et nino ab eorum injuriis desistatis; alioquin beali
faciontes et coiisemienles ab Ecclesise liminibus se- Petri vindictam, ipso adjuvanle, in vos districlius
quesiramus. proferemus.
Datan Kal. Novehibris. Datum Laterani vi Kalendas Novembris.
cxxx. CXXXII.
Gisice, abbalissm Romaricensi, suadel a canonich ***Eustachium comitem tnonet ut Lamberlum episcoputn
Calmosiacensibuspro parochialh ecelesiw-S.Mariw Arclalcnsem manere iri possessione allarium quo-
parle concambiumaccipiat. rumdam sinat.
(Intra annum 1101-1105, Febr. 6.) (Anno 1104-1105, Febr. 27.)
[MARTENE, Thesaurus Anecdol., III, 1175.] [BALUZ.Mhcell. edit. Luc, II, 148.]
PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei dile- PASCHALIS episcopus, servusservorum Dei, egregio
ctse iiliaeGISL.*;Romaricensi afafaalissae,salutem et comili EUSTACHIO, salulem et apostolicam benediclio-
aposlolicam benedictionem. lieni.
Gausam quse inter vos et Calmosiacenses canoni- Quae bonis inchoantur principiis, nisi faono li-
cos agitur, tam ex vestvis quam ex illovum nuntiis ne claudanlur, non laudem'sed vituperationem me-
diligenter audivirous. Igitur de parochiali ecclesia rentur. Quaffiofarem strenuitatem tuara monemus
Sanctse Marise,in qua et vestrum el illorum monas- et monentes rogamus ut de bonis quae coepisli nul-
(58) Stephanus anno 1105 vel sequenti mortali- Parma. iv Nonas Novembris, indict. xv, anno Dom.
tatem exuit, quippe anno 1106 successorem habebal Incarnat. 1106, pontilicalus domni Paschalis II papse
Hugonem cui Paschalis bullarri indulsit, datam octavo.
141 EPISTOL.E ET PRIYILEGIA. 1435
lam poenitudinem geras, sed in eis immobilis per- A hafaitastactis sacrosanctis Evangeliis afadkarunt;
severes, altaria quse fratri nostro Lamberto Atre- pro quibus etiam dispensationem tuam mPnemus, c|
batensi episcopo cum quadam diceris conditioue petimus ut eorum vitse et saluti in posterum debeas;
reslituisse, quiete deinceps et sine aliqua mole- providere. Hugo aulem Balduini filius intra dies
stia ipstim et ipsius ecclesiam in perpetuum possi- quadraginta postquam in jmlriani Doroino dispo-
dere permittas, cum eo pacem et concordiam inte- nente redierit, de illata sifai querimonia se justiliaih
gram componas. Yalde enirn periculosum est eos faclurum tibi jurisjurandi assertione firmavit, nisi
'offendere, quos Deus dlxit suorum pupillani ocu- quantum fuerit ei tua miseratione dimissum. Sane
lorum. Quapropter nobilitatem tuam iterum ite- in Roberti causa beati Siricii el prolata coram nobis
f umque monemus ut Alrebatensem ecclesiam aita- et effectu est perpetrata"sentenlia quam Himerio
xia illa perpetuis temporifaus quiele possidere per- Tarraconensi episcopo scribens ait: * Quisquis cle-
mitlas, et illius ecclesiseantistitem tanquam patrem ricus aut viduam aut certe secundam duxerit con-
spiritualem venerari, diiigere , et pacem cum ipso jugem, omnimox ecclesiastka?. dignitatis privilcgio
plenani hafaere procures. Omnipotens Dominiis denudetur, laica tantum sibi communione con-
sanctorum apostolorum merilis vos ab omni malo cessa. > Cui mox in prseceptis dedimus ut tibi dein-
protegat et defendat, in faonisperseverantiam tribuat, , BE ceps tanquam proprio studeat episcopo humiliter
a peccatis absolvat et ad vilam perducat seternam. obedire. Et ipse etiam, cum excommunkatioiiH
Data Terracinse 111Kal. Martii. vinculo solveretur, se de prsesenti negotio quidquid
CXXXHI. praeciperemus faeturum super Evangelia sancta
Ad Manasscm archiepiscopum Remensem. — De ec- juraverat. Et ipsum igitur tanquam filiuro jam obe-
clesiis decem Lamberto reslituendis. dientem suscipias, et ei quod juste valueris paternse
(Anno 1104-1105, Fefar, 28.) miserationis impendas. Si quid aulem boni mise-
[BALUZ. ubi supra.] ricorditer concesseris nos pro pace Ecclesise tolera-
PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei,venera- bmius.
bili fratri MANASSI Remensi episcopo, salutem et apo- Dalum Laterani Nonis Decenifaris.
stolicam benediclionem. CXXXV.
•Super Guarinfrido archipresbytero conqueritur Ad B[ernardum archiephcopum Totelanum], D[ida-
frater noster Atrefaatensis episcopus quia decem sui cum] Compostellamm, D. (?) Minduniensem, P[e-
irum] Lucensem, episcopos. — De abbate Ci-
Juris ecclesias in Atrefaatensi, ut dicitur, territorio niensi.
•silas ei violenter aufertel iam diu perlinaciler re- (Anno 1104-1105.)
tinet, unde afa eodem fratre noslro excommuni- ^
C [FLOREZ,Espaha sagradh, XX, 91.]
«atus asseritmv Mandamus igitur dilectioni tuoe ut P_ episcopus, servus servorum Dei, venerafailifaus
* imdem diarinfridum convenias; et si fratri uo*- fvalribus et coepiscopis B. apostolicse sedis legalo,
stro satisfacere noluerit, pro sua in eum contuma- D. Compostellano, D. Minduniensi, P, Lucensi, sa-
eia non solum excommunicalionem, sed etiam ana- lutem et apostolicam benediclionem,
thema dictabis. AfabatemCinieusi coenofaioexconventus episcopa-
Data Terracinoexi Kal. Martii. lis senlentia restilulum P. comes Froylaz loco suo
CXXXIV. violenter excussit : vos autem tanti officiivestri fer-
Ad Lambertum episcopumAtrebalensem. — De cle- vore flagralis, ut tantam Ecclesiae injuriam tacitis
ricis quibusdam excom-municalionesolutis. clamoribus toleretis : nec illqd prophetae opprobrium
- (Anno 1104-1105, Dec. 5.) perlimescilis, quo ex diviria indignatione dicitur:
[BALUZ.ubi supra, p. 149.] Nocle tacere feci malrem iuam. Expergiscimini igitur
PAScnALis episcopus, servus servorum Dei, venera- et clamate, et eumdem comilem modis omnibus con-
bili fratri LAMRERTO Atrebatensi episcopo, salutem et gruentibus convenite, ut abbatem ipsum Nunonem
benedictionem. _ in locum suum rcdire, et res raonasterii secundum
p
Nonnulli ecclesise tuaeclevkiaute nostram prse- episcoporum sentcntiam quiete tenere permittal;
sentiam convenerunt, diversas querimonias aiferen- quod si usque ad proximae Quadragcsimae medium
tes. Quibus serialim auditis et fralrum nostrorum contempserit facere, vos eum tanta nostra quam ve-
consultatione tractatis, omnes ab e.vcomniunica- stva auctoritate coercere curale.
tionis vinculo, promisso utique debito satisfactionis, CXXXVI.
* Ecclesim
absolvimus. Omnes enim juxta tenorem a nobis pro- Afjligemensisimmunitatem corroboral.
positum debitam tibi tanquam episcopo proprio obe- (Vide Sigeberti Auctarium Affligemensead an. 1105,
dientiam promiserunt. Et pro his quidem qui rapi- ap. PERTZ, Monum. Germ. hist., Script. t. Yl,
p. 400 (Pairotogiw, t. CLX).
Eas bonorum suorum per clientes tuos suslinuisse! CXXXVH.
conquesti sunt, benignitatem tuam logamus ut ju- Ad Slephanum Besuensem abbatem. — Besuensis
stitiam super eorumdem bonorum rapina periicias; , cmnobiipossessiones et jura confirmat.
qnarumprofecto rerum descriptionem nobis ofalatami (Annol105, Jan.l.)
per luum tifai archidiaconum destinamus. Porroi [MANSI,Concit. XX, 1055.]
diaconi duo Algisus ct Roberlus uxores hactenusi PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, dilei to
__5 PASCIIALIS II PAP/E 144
filio Stephano Besuensi abfaati, ejusque successori- A sicut hodie est, vobis in perpetuum saneimus. Pf-
bus regulariter proroovendis in pevpeluum. scariam quoque Fontis loco usque ad Pincianum in
Religiosis desideviis digntim esl facilem pvaebere jure ac possessione vestra sempev. servari libero
cousensum, ul fidelis devrilio eelerem sortiatur ef- quieteque sancimus.
fectum. Proinde nos religionis vcstraedesideria con- Praeterea qusecunque in prsesenliarum nuncideia
foventes, vestro Besuensi monaslerio in honore monasleriura possjdet, sive in futurum coucessione
bealovuin apostolorum Petri et Pauli aedificalo, eo- pontiiieum, liberalitale principum, vel oblatione fide-
rumdem aposloloruni ex aposlolicse sedis benigni- lium, jusle alque canoniee poterit adipisci, firma
lale munimen inijiendinius. Constiluenles, el prae- libi, tuisque successoribus, et illibata permaneant.
sentis decreli pagina saneienles, ut ecclesia de Decernimus evgo ut nulli omnino hominum liceat
Albiniaco, ct ecclesia Saucti Bcnigni, et capella idem coenobium temere perlurbare, aut c-jusposses-
Sanctae Marioe quse eastello "montis Salvionis sita siones auferre, vel afalatas vetineve, minuere, vel te,-
est, ad supvadictam Albiniaci ecclesiam pevtinens, roerariis vexationibus fatigare, sed omnia integva
ecclesia etiam Camlintcnsis, et ecclesia de Majas, consevventuv, eovum, pvo quovum sustentatione ct
cum appenditiis suis, capella de Fovenz veslro sem- gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis pvo-
"
per coenobio ita firme, ita lifaere quieteque perma- futura, salva Lingonensis episcopi canonica retinen-
ueanl, sicut a fratve noslro Rotberlo Lingonensi tia. Ut episcopo lamen, aut episcopi minislris, om-
episcopo, cum totitis Lingonensis clevi conniventia nino non liceat monasterium ipsum, aut ejus loca
tiadita sunt. gravare, nec ornamenta ecclesiae qualibet occasione
Idipsum eliam de du.bus pvaebendis statuimus, diripeve, nec exactiones aliquas, aut consueludines
quas bonoememorise Harduinus elHugo, Lingonen- quae fratrum quieti noceant, irrogare. Interdicimus
ses episcopi, fratribus in ecclesia Sancli Gengulfi etiam ne quis idem Besuense eoenobiura iii cellam
apud Lingonas Domino servientibus tradiderunl. redigere audeat, quandiu monastici ordinis obser-
Idipsum eliam staluirous super ecclesia de Sivojo vantia illic Domino pvaestante viguevit.
cum pertinentiis suis, super capella Sancli Mauricii Si quis sane in crasliiium archiepiscopus vel epi-
seu Sanct.i Dionysii, capella Sancti Valeriani, el ec- scopus, imperator vel rex, princeps aut dux, ccmes,
clesiae de Raiol, et parte quarta ecclesiae Sancti vicecomes, aut judex, vcl quseliiiet ecclesiaslica saj-
Martini de raonastevio, seu cseleris vefausquas bonae cularisve persona, hanc nostrse constifutioiiis pagi-
siemorise Hugo Bisontinus episcopus vestro mona- nam sciens, conlra eam venire tentaverit, secundo
.."".. contradiuit. Povvo ecclesia Sancti Remigii C Q lertiove commonila, si non satisfactione congrua
quse est in burgo Besuoe,el ecclesia de Belenavo cum emendavevil, potestatis honovisque sui dignitate ca-
ajipendiliis suis, ita in possessione vestra liberas, ita reat, reamque &adivino j'udkio existere de perpe-
ab omnibus consuetudinalibus iminunes semper ma- tvata iniquilate cognoscat, et.a sacratissimo corpore
neve censeiiius, sicut a bonaememoviseAJbericoquon- et sanguine Dei et Doniini Rederoptoris nostri Jesu
dam Lingonensi cpiscopo, seu successore ejus Rai- Christi aliena fiat, atque in extremo exarnine distr£
naido ejusderaecclesisevenerabili episcopo, libertate ctaeullioni sufajaceat.
ac immunitale donatse sunt. Cunctis autem eidem loco justa servantibus sit
Prseterea confirmamus vobis ecclesiam Salvatovis pax Domini nostri Jesu Chrisli, quatenus hic fru-
de Vetevibus Vineis, ecclesiam Sancti Martini de ctum faonse actionis pereipiant, et apud dislrictum
Luco, ecclesiam Sancti Lauventii de Beria, eccle- judice.mprseroia selernee pacis inveniant. Amen.
siam Sancti Benigni de Boensis villa, ecclesiam Scrijitum per manum Raynerii scriniarii et nolavii
Sa.nctiSequani, quse est parochialis, ecclesiam Sancti sacvi palatii.
Valerii de Talemaro, ecclesiam Sancti Leodegarii de Datum Laterani per manum Joannis S. R. E. dia-
Genziviaco, ecclesiain Sancti Martini Belmontis, ca- coni cardinalis, Kal. Januarii, indict. xin, Incarnat.
pellam quoque Sancti Marcellini, quam bonaememo- D Dominicae anuo 1105, pontificatus autem domni-
rioe Geilo Lingonensis episcopus ad luminaria alta- Paschalis II pa.paevi.
ris ecclesise vestrse contulisse dignoscitur, cuni Ego Paschalis episcopus catfaolicseecclesise sub-
faeati Prudentii niartyris sub eodem altari reliquias scripsi.
collocavit, cum appenditiis et mancipiis utriusque CXXXVIII
* Henricum
sexus, sicut ea supradictus episcopus Virdunensi regem de « Saxonia Romanm Eccle-
sice communi reconcilianda t hortaiur.
episcopo commulavit. Ecclesiam quoque Sancti.
Hippolyti de Pontiliaco cum appenditiis suis, eccle- (Yide EKKEHARDI Chronicon universale ad an.
1105 (Patrologim tom. CLIV).
siam de Casoro Sancti Symplioriani, ecclesiam
CXXXIX.
Sanclse Mariaede Fonvens, a Lamberto Lingonensi
Monasterii Casinensis possessiones el privilegia
episcopo datam cum pertinentiis suis. Ecclesiam
confirmat.
quoque Sancti Gengulfi superius iiominalam. Porro
(Anno 1105, Mart. 17.)
villam Besuaesanclorum apostolorum Petri et Pauli Bullarum, privileg. Rom. pnnt. ampl.
[Coco_UELrNES,
monasterio adjacentem, cum omnibus pertiueiitiis Coliect. Romae, 1759, fol. t. II, p. 120,]
suis, ab omitiam hominum vexationibus liberam, PA5CHALIS episcopus, servus servoruai Dei, re-
145 EPISTOL/E ET PRIVILEGfA. 148
verentissimo et charissinio fratri ODERISIO, :- _/__
prsede- Valentini, ct S.incli Mavtini, Sancli Urbani, Sancli
cessoris nostri Urbani manifaus el in cardinalem n Angeli, Sancti Pauli, Sancti Felicis, Sancti Salvato-
sanctse RomanaeEcclesioesacerdotera, ei in abbatem ii ris, et Sancti Angcli in Yalle-Luce, Sancti Michaelis
Casinensis monasterii consecrato, ejusque succes-;-' in Oliveto, Sancli Nicolai in Pica, Saucli Angeli in
soribus regulariter substituendis in perpeluum. Cannutio, Sanclse Ma.riaein Yerule, Sancti Petri in
In raonastica legislaiione et Iatore S. Benedicto 0 Asclela, Sanctse Lucise el Sancti Petri in Curulis, et
constat Casinense coenobium universorum per oc- Sancti Sylveslri, el Sancti Marlini, et Sanctse Luciae
cidenlera moiiasteriorum caput a Dominoiiistilulum: in Arpino, SanctseMarisedeCastelloZujiponi, Sancti
qui nimirura locus sedis apostolicse filiorum in op- Benedicti in collc dc insula, SanctaeMariaein Banco,
povlunitatibus vefugium permansil etpermanct; et:t Sancli Nicolai in Turice, Sancti Germani in Sora,
nos evgo tam divinseconstilulioni quam et fralernts8 Sancti Benedkti in Paschesano, Sancli Pctri in Mo-
henignitatis dulcedini respondentes, lpcum ipsun. ett rino, Sancti Angeli in Pesco Canali, Sancli Patris in
universa ad eum pertiuentia, quieta seroper et afa i) formis, Sancti Angeli in Albe, Sancti Erasmi in Pom-
omniun) movtalium jugo lifaevapevmanere, ct sub) peano, Sanclse Marisein celiis.,,In Yenafro, Sancti.
solius sanctae Romanse Ecclesiaejure ac defcnsionej Benedicti, et Sancti Nazarii, et Sancli Martini in.
"'
perpetua haberi decevniraus, in quibus hsecpropriis5 ipsa Furca, et curlem Sancise Mariae in Sala, ct
nominifausadnolanda duximus. In jivimis monaste- Sancti Benedicti in Pizuli; ibidem Sancti Bencdicli,
riuin Domini Salvatoris positum ad pedem ipsius3 in Cesama, Sancti Bcnedicti in Svessa, et curtem
montis, atque moiiaslerium S. Dei geuilricis vir-- quse dicitur Lauriana, Sancti Benedicti in Theano,'
ginis Marise,. quod vocalur Plumbarola; itemque3 Sanclae Marisein Calvo, Sancti Nazarii in Anglena,.
monasterium SvMaiis3in Cingla; cellam sancti Be- Sancti Adjutoris et Sancti Benedicti in Alifas, Sancti
nedicti in Capua cum cellis et pevlinentiis suis, S. Domini in Telesia, Sancli Martini in Ulturno. ln,
Sophiae in Benevento, S. Marise in Canneto juxtai Amalphi Sanclse Crucis et Sancli Nicolai, Sanetoe
fluvium Trivium, S. Benedkti et ,S. Lauventii ini Crucis in Isernia, Sancti Marciin Carpinone, Sancli
Salerno, S. Mariae in Tvemiti cum ipsis insulis, S. Valentini in Ferentino, Sancti Angeli in Algido,
Libevatoris in Marchiacum omnibus suispertinentiis, , Sancti Marci in Cecano, Saiictoc Agathoe in Tuscu-
S. Benedicti inMarsi, S. Mariae in Luco, et S. €o- lano, et SancloeHierusalem et Sancti Benedicii iu
smali in civitclla, S. Angeli iri Barregio lcum onmi- Albano; in Roma, monasterium Sancti Sefaastiani,
bus pertinentiis suis, S. MariseAncillavum Dei in1 quod dicitur Pallaria; in Lucca, cellam Sancti Geor -
civitate Cosentia, S. Marioe in Banse, et Joannisi n( gii, Sancti Salvatovis iu civitella: in ducatu Spolc^
puellarum in Capua, S. Angeli ad forniam, S. Aga- tino, Sanelse Mavioein Calena, Sancti Benedicli in
tlisein Aversa: item S. Rufi, et S. Benedicti Pizuli; Tvani, Sancti Bencdicti in Bari, Sancli Petri iinjie-
in Capua, S. Petri de Laco, S. Pelvi de Avellaria, S, rialis in Tarento; inCalabria, cellam Sanctoe Ana-
Erasini ef S. Benedicti etS. Scholasticse in Cajeta, stasiae, Sancli Nicolai in Salectano, Sanclse Mariae
S. Magni in Fundi, S. Stephani et S. Benedicti in in Tropea, Sancta. Euphemise in Mavchia : item ci-
Terracina, S. Petri in Foresta, S. Pauli ibidem, S. vitatem, quaedicitur Sancti Germani, positara ad
MariseinPonteCovho,S. Dionysii adPonlem, S. Ana- pedem ipsius moiilis,et castellum Sancti Pctvi, quod
stasiae et S. Benedicti in Beuevento ad portam Ru- ab.auliquis dictum est castvum Casini, caslelluni
fini, S. Benedicti in Pantano, S. Angeli et Sancti Sancli Angeli, Piniatarium, Plunibariola, -Pcsde-
Nicandri in Troja, SanctaeCseciliaeinNeapoli, Sancti nionte, Junctura, Sancli Ambvosii, Sancti Apolli-
Eustasii de Pantesia, Sancti Benedicti in Larino, ct navis, Sancti Geovgii, vallcm Fvigidam, Sancti An-
Sancli Benedicti in Pectinari, Sanctae Mariae ad ca- dreae, vautia moiiaslica, vautvam comitalem,, Sancti
salemplamini, Sanclse Tiinitatis in Tevmule, Sancti Stephani Tevami, Tvacte, Movtula, cum ipsa curtc,
Focatis in Lesina cum foce et piscaria, Sancti Be- quae dicitur Casaforlini, Sancti. Salvatovis, qui vo-
nedicti in Asculo, Sancti Eustasii in Petra afaun- D calur Cocuruzo, Tuvrem ad mavcjuxtafluvium Ga-
danti; itera Sancli Eustasii Vipera, S. Marise in villianuin, Sancti Petvi in Colia, Sancti Victoris,
Barventano, Sanctse Scholastkae in Pinne, Sancii Torraclo, Cervaria, Sancii Ilcliae, Yalle rotunda,
Salvatoris iii Tave, Sancti Nicolai juxta fluvium Sarra-Ceiiesca,CastellurnPoi!tisCovvi, quod noslris
Tvuslino. In Abrutio, Sancti Benedicti in Trunlo, tempovibus acquisitum est. InMavchia Teatina ca-
Sancti Benedicti in fiuvio Tisino, Sanctl Apollina- stclluni, quoddicitur Lasliiiiaiium, MontemAlbevki,
ris in Firmo, qui dicitur Ajilanus, Sancte Mariaein Mucelam, Sancti Quivici cum povto Frisa, Sanctss
Avbascla, Sancti Mavlini in Sabine, Sancti Augeli Justse; in comilatu Asculano, castelluni, quod dici-
in Mavaiio,et Sancti Septem-Fvatr-um,ei SanctiLau- lur Octavus, et posl monteni Cimianum , et Trivil-
rentii, et Sancti Beiiedkti in Ripa Uvsa. In coini- lanum etCavinum. In principatu Castellum, quod
taluAquense, cellamSanctiGvegovii,et Sancti Mau- diciturRipa Ursa, Montembellura, Pctramfracidam,
ritii, et Saiicti Pauli, Sancti Constaiitii, Sancti Chvi- In Comiiio castellum, quod vocatur Vicalkura. In
stophori, et Sancti Nicolai, ct SanctaeMavisein Al- Marsi tervitovio Cavseolano castellum, quod dici-
haneta, et Sancti Nicolai in Ciconia, Sancli Beue- tur Auricula, Piretum,Rocca, qUsedicilur in Cama-
dicti in Clia, Sancti Nazarii in-Comino, ct Sancti rata, et Fossaseca. In Calabria Celvavium; in Apial-
}ll PASCHALIS II PAPJE 148
phi Fundicum: in terrilorio Trojano Caslellione de A A foite Romaiio ponliiici in abfaatem promovere p!a
Baroncello : in lerritorio Capuano Gualdum de Li- cuerit, omnino tamen tanquam vestrse congregar
bnria, curtem Sancti Felicis de Miniano, cum eccle- lioni, hionachum sufavestra decernimus dispositione
sia Sancli Hippolyti.Praelerea, per prsesenlis privilegii pevsistere. Obeunle aulem te, nunc ejus loci afabate,
paginam apostolica auctoritate staluiinus, ut quse- vel tuorum quolibet successorum, nullus ibi quali-
cunque in prsesenti vcstrum ccenobium jusle possi- bel sufareptionis astutia seu violenlia praeponatur,
dat, sivein futurum, concessione pomificuro, lifae- nisi quem fratres communi consensu, seu fvatrum
ralitalepfincipuiii, vel oblatione fidelium jusle atque pars consilii sanioris, secundum Dei limorem, et
canonicepoleril adipisci, firma tifai, tuisque succes- Sancti Bcnedicti Regulam elegerint. Ad hsec lam
soribus, et illibala perinaneanl. Decernimus ergo praesentium quam futurorum avaritiae ac nequilise
ut nulli omnino hominura liceat idem ccenpfaium obviantes, omnes omnino seditiones, quas laevasdi-'
perturfaare, aulejus possessiones auferre, vel abla- cunt, seu direptiones in cujuscunque abbatismorle,
las reliueve, vel iniusle datas suis usibus vindi- aul eleclione, fieri, auctoritate apostolica interdici-
care, minuere, vel temerariis vexatiouibus fatigare: mus. Si quis sane in crastinum archiepiscopus au.t
sed omnia inlegra eonservenlur eorum pro quorum episcopus, imperator aut rex, princeps aut dux,
suslentalione et gufaeviiatione concessa sunt, usifaus B comes, vicecomes, judex, aut ecclesiastica quoelibet
omnimodis profutura. Porro de monasterio Sanctae sseculansve persona hanc noslrae constilutionis pa-
Sojihisc, inlra Benevenluin sito, sive de monastcrio ginam sciens, conlra eani lemere venive tentavevit,
Bandusino, luillum loco vcstro pvsejudicium evenirc sccundo tevtiove commonita, si non satisfactione
voluinus pro privilegiis, quae nos, munimentoruni congrua emendaverit, potestalis honorisque sui di-
veslrorum ignari, cisdcm liionasleriis contulissc gnilale careat, reamque se divino judicio cxistere de
cogiioscinius; scd pvaedecessovumuoslrorum muni- perpetrata iniquitate cognoscat, atque a sacratis-
ininc Cassinensi cccnobio collata, proprium robur simo corpore ac sanguine Dei et Redeniptoris noslri
obliiicant. Eovunidciii ct nos vestigiis insislenles Jesu Chrisli aliena fiat, atque in extremo examine
Cassinensc coenobium coelevispev occidcntem coeno- dislriclsc ultioni sufajaceat. Cunelis autem eidera loco
faiis pvaefercnduin asserimus, el tain tc quani suc- justa servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi,
cessores.luos in omiii conventu episeoporuni seu quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant,
principum siipcriorcs omnibus abbalibus coiisidere, el apud districtum judicem prsemia aeternaepacis iu-
atquc in judiciis pviorem coeleris sui ordinis yivis veniant. Amen.
seiitentiam pvofcrre sancimus. Usum quoquc com- r„ Scriptum per manum Raynerii scriniarii regiona-
pagcruni, ac cliirolegoc,dalmalkae, ac niilroe, proe- rli, ct nolarii sacri palatii.
lcr- cardinalatus jus, quo in sede aposloliea fungeris, Ego Pasclialis catfaolicaeEcclesise episcopus.
tam libi quam successoribus tuis in praecipuis feslis Datum Laterani per manum Joannis sanctae Ro-
habcndum concedimus. Sane tam in ipso venerafaili H-anoeEcclesiae diaconi cardinalis, indictione xm,
menaslerip, quam ct in cellis ejus, cujuslifael Ec- xvi Kal. Apvilis, annoDominicaelncarnalionis 1105,
clesise episcojHim vel sacerdotem praeter Romanum ponlificatus aulem domni Paschalis secundo sexlo.
ponlilicem dilioiiemquamlibelaul cxconimunicandi, CXL.
aut iiilerdicendi, aul ad synodum provocandi pvoe- * Jlfonasterii S. Petri Cceli Aurei Papiensh privilegia
sumerc prohibemus; ila ut nisi ab abbale vcl priore confirmat.
loci fueril invilalus, ncc missaruiu solcmnia inibi (Anno 1105, Mart. 18.)
audcal celebfare; licealque ipsius monasterii et [PEKNOTI, Hist. tripart. ord. cleric. canonic, p. 202,
teste ROBOLINI, Nolizie, III, 227.]
Cellarumejus fratvibus clericos cujuscuiique ovdinis,
CXLI.
de quocunque episcopatu ad convcvsioiicra venienles,
Monasterii S. Benedicii Padilironensh possessionei
absque episcopovum conlvadiclione suscipeve; liceat el privilegia confirmal, imposito monachis duarum
absque cujuslibet sseculavis vel ecclesiasticse pole- L D auri unciarum tribulo annuo.
stalis inhibilioiie subjcclos monasteviis suis lani (Anno 1105, Marl. 20.)
nionachos quara sancliinonialcs feminas judicave: [COCOUELINES, Bullar. etc. ampl. Cotlecl. II. 128. ]
liceat eliain fralvibus per cellas in civitalibus consti- PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, di-
lutas ad divina officia celebranda, quandocunque leclo in Christo filio ALBERICO afafaativenerafailis
voluerint, signa pulsare; clirisma, oleum sanclum, monasterii Sancli Benedicti super Padum et ejus-
consecralioiies altarium sive basilicarum, a quo- dem successoribus regulariter substiluendis in per-
cunque voluevitis, Catfaolico accipiatis episcopo: ;
petuum.
vevo per clericos vestros in oppidis ve- Justis volis assensum prsebere justisque petitio-
' baptismum
slris seu villis agalis: redilum, qui ab officialibus nibusauresaccommodarenosconvenit,qui, licetin-
noslris apud Ostiam vel Portum de navibus exigi digni, justitise custodes, atque prsecones in Ecclc-
Bolet, navi veslrse, si qua eo venerit, relaxamus. Ad sia apostolorum principum Petri et Pauli in specula,
perpetuum etiam hospitium tibi luisque successori- Deo disponente, conspicimuv. Eapropter, fili eha-
bus Palladii cellam concedimus, ut de vestra illic rissime Alberice, tuis petitionibus annuenles, cceno-
«ong.egatioiie quem volucrilis ordinelis; queni si faium vcstrum in aposlolicoe sedis defensionera eX-
149 EPlSTOLyE ET PRIYILEGIA. 150-
cipimus, sicut a prsedecessore noslro sanclse me-AA Sancti Bartholonisei juxta civitalem Lucensem. Il_eq
moriae Urbano H susceplum est. Illud itaque jlibi et csetevaloca vel pvaedia,quse veslvo ccenofaiojam
tuisque successoribus regulariter subslituendis au- donata sunt, vel in futuvum Deo miserante juste ac
cloritate apostolica confirmamus, omnia nunc ad rationabiliter donarico!itigcrit,firmavobis veslrisque
ipsam perlinentia, medielatem scilicet insulae, quae successoribus, ct illibata permaneant. Ad hsecad-
dicitur S, Benedicti super Padum cum oranibus jkimus ut in omnibus pviovatibus et eellis, quoe
decimis ejusdem, insulis et silvis ac piscalionibus vestvo nunc reginiini subjecta sunt, iuillus unquam,
suis : ecclesiam Sancli Blasii cum tota insula, quoe futuvis leraporibus afabalem ordinare praesumat.
dicitur Guigo, et silva, et adjacentibus paludibus Omnes auicm ccclesios, seu capellse, vel coemeleria,
castrum quod voealurCastellus cum villa ct ecclesia quse in vestra potcstale sufasistunt, lifaeva sint, et
S. Bartholomsei,cumdecimis omnibus, el reliquis ad oninis cxaclionis immunia. Nec cellavum vestrarura
ipsum perlinenlibus; villamquaevocalurCapud-vici, ubi libel positarum fratrcs iiilerdictione, vel excom-
villam Sabianam cum ecclesia Sancti Andrcoccura municatione parochisc diviiiovura officiorum suspen-
decimis etpertinentiis suis, ecclesian) Sancti Ycnerii sioncm paliantur : sed tam monachi ipsi quam fa-
de Marcencto cummcdielateejusdem castvi, casole muli corum, ct qui se monasticae professioni devo-
bavbalum cum baplismali ecclesia Sancti Michaelis, veruiil, clausis ccclcsjaruiii januis, non admissis
cuni ripatieo de (vansitu navium,;etlerra adipsam vi- diceccsanis, divinoe scvvitulis officia celebvent, et
pam pertinente: capellam inLabiola, capellam Sancti sepulturoe debita pcragant. Coiieedimus eliam vobis,
Joannis in Burfaatio ctini peviinentiis suis : capel- laicos, scu clcricos sseculares ad conversionem per
lam Sancli MalthaeihiNucelulo cumipsa villa, capel- loca veslra suscipere, ct dominicatorum vcstrorum
lam Sancti Valenlini dc Mavcngo curo. suis pevli- dccimas oblincre. Si quid prselerea Mathildis vene-
vientiis. In episcopatu Brixiensi ecclesiam Sancli rafailis coniitissa de ipsis refaus, quas per bealum
Jusli intra castrum medulae, extra ccclesiain San- Pelrum possidet, vestro monaslerio dederil, salva
cti Yiti cum lerris ad casdem ccllas pertiiientihus. ilomanoe Ecclesise proprielale, concedimus. Missas,
In episcopatu Ferrariensi ecclesiani Sancti Benc- sanc in vestro ccenobio publicas per episcopum fieri
dicli cum pertinentiis suis apud oppidum Fkarolum. onini modo prohibcmus, ne in servprum Dei reces-
In cjiiscopatu Bolonicnsi ecclcsiam Sanctoe Mavite sibus popularibus occasio prsebealu.r ulla conventk
;n loco, qui dicitur- Lanifaviaiiuni, cuin ccclcsia faus. Ofacuntc te, nunc cjus loci afabate, abbas a fra-
Sancli Joannis,. qui dicitur Dalmanzaticuni. In epi- Ivibus cura consciisu el auctoritate Ciuniacensis
scopatu Parmense ecclesiam Sancli Lconardi prope c^ afabalis regulariter eligattfrT Electus ab episcopo
ciyitatem sitam, item ecclcsiani Sancli Michaclis Maiituano, si caiioniciis calholic'us fuerit, sine one-
iufra eamdera civilatem; itcm ecclcsiain Sancti Mi- ris exactione, muncris, aut servitii, aut usurpa-
ehaelis, in Ioco qui dicitur Teliore, capeilam Sancli tione conditionis, bcnedicatur; sive alias Romanum
Micliaeiisde Colmiione; in episcopatu Melainoccnsi praesulem exspcctel, coiisecrandus. Clerkos mona-
.iioiiasterium Sancli Cypviani. ln episcopatu Tar- sterii sinc iirofessionis vcl conditionis exaclione
visiano ecclesiam SanctaeHelcnsc in loco qui dici- cujuslibct sponte ct libenfer, ab abbale invitatus,.
tur Tassavia, Mantuae Iiospilaleni doniiim novitcr ordinet. Oratoria afaeis in locis construcla, ufai
a comilissa Mathilda coiistvuclara, el vobis comniis- cvidens necessitas poposcerit, gvalis consecret.
•,am, cum capella et omnihus suis perlincntibus. Chrisma, olcum sanctum monasterio vel ejus ec-
Itein in faurgo Ssncti Benedicli faaplismalein eccle- elesiis baptismalifaus sponte indulgeal. Abbatem vel
siam Sancli Floriani, item ecclcsiam Sancti Siri in iiionachos exconiraunicare, ipsis vel ipso ccenobio
insula Sancti Benedicti sitam : item faaplismalem interdictionis senlenliani absque nostra vel succes-
ecclesiam Sancti Marci in loco qui dicilur Villula, sorum nostrorum licentia non praesumal inferre. Si
cuni .decimis et lervis sibi perlinenlifaus : itcm in aulem canonicus ct catholicus non fuerit, vel si
burgo Sancti Benedicti apud Gonzagam, cum ca- D) ullra aliquod illicitum pro his usuvpare voluevit, li-
pella SanctaeMariaainlra castrum cum terris ct dc- ceal abbali, quem voluevit catholicum adire anti-
cimis ejusdem villoe, quas usquc hodie idem mo- stitem, et qusccunque necessilas expelit, ab ipso,
nasterium possidere Videlur, salvo jure obedicnlia- recipere. Quod si cognita hujus nostri privilegii pa-
que Regiensis cpiscopi; capeilam Sancti Sixti in gina, vel Mantuanus episcopus, vel cseteri in qup-
loco, qui dicitur Lcclum Paludanum : in castro runi dioeccsibus vestrse sunt facullalcs, temerario
Ariano ecclesiam Sancti Prosperi : item liaplisma- ausu perturbavc vos, et rcs cceiiobii dimjnuere, vel
lem ecclesiam Ssicti Vjtalis cuni medielate dcci- suis usibus dcinceps usurpave pvsesumpserint, om-
mafum, et aliarum rerum sibi perlinenlium; item ncm se, quam haclcnus habuerunt amissuros nove-
ecclesiam Sancti Domini, ecclesiam Sancti Pro- rintpoteslalem. Yos autera,fratres, divinis sollicitius
speri, et ecclesiam Sancli Gregorii. ln episcopalu inslave sevviliis, ct vegularem districtius discipli-
Lucensi monasterium Sancli Martini in collc cum liam ofaservarc curate. Ad judicium, autem hujus
duabus ecelesiis sifai perlinentibus, vidclicet Sanclse pevceplsea sede apostolica libertatis duas auvi un-
Marisein loco, qui dicitur Turrilum; et Sancti Sal- cias annualim Lalevanensi palatio pevsolvetis. Hoc
valoris juxta castrum vivenarium ; itcm eeclesiam igitur nostrae privilcgium sanetionis, si quis iji
151 PASCHALIS II PAP/E 152
crastinum archiepiscopus aut episcopus, rex, prin- A J tatur, prohibemus. In quibus si qua forte praecepta
caps, dux, marchio, prsefectus aut judex, comes, contra sacros canones elicita inveniri cpntigerit, no-
vicecomes, vel persona quaelibet magna vel parva, stris canonicis non prsejudicent institutis. Clerkos,
scienter infringere aul temerare prsesumpserit, et sanclimoniales, viduas urbis vestrse, sine vestra con-
monaslerium illud grarare aut perturbare temere scientise nemo prsesumat in judicium trafaere, aut
conatus fuerit, secundo tertiove comroonila, si non vim eorum rebus inferre : nec ccemeleriofum, quae
satisfactione congrua eniendaverit, a Christi et Ec- intra vel extra civitatem sunt, curam vofais, aut po-
clesia. corpore auetovilate poleslatis apostolicse se- lestatem subtrahere quselibet persona' prsesumat:
gregelur. Conservantibus aulem pax a Deo et mise- nec ullus uiiquam cujuscunque dignitatis aut po-
ricordia jivaesentibus ac fuluris saeculis conservetur. tenlise homo, quasi sub obtentu hospitalitalis, in
Aroen. tuo venerabili episcopio, aut domibus sacerdotum
Scriptum per iiianum Raynerii scriniarii regiona- tuorum, et omnium clericovum, sinetua tuorumque
rii, et noiarii sacvi palalii. successorum voluntate habitare prsesurnat : nec in
Ego Pascfaalis calholica. Ecclesise episcopus SS. rebus ffiobilibus aut immofailifaus,sive personis cu-
Ego Joannes Tusculanensis episcopus SS. juscunque conditionis, ad vestram Ecclesiam perti-
Joannes IB nenlibus, invasionem aut violentiam vobis invilis
' cardinalis presfayler de litulo S. Euse-
biiSS. fieri sine legali ralione. permittimus. Decernimus
Richavdus Albanensis episcopus SS. ergo ut nulli omnino hominum lkea"t eamdem ec-
Risus presbytev cardinalis lituli S. Damasii SS. clesiain lemere perturbare, aut ejus possessiones
" Datum Lalerani
per niaiium Joannis sanctse Ro- auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis
manoeEeclesiae diaconi cardinalis ac faibliolhecarii, vexalionibus fatigare. Sed omnino integra conser-
xiu Kalend. Apvilis, indiclione xm, Incarnationis ventur eorum, pro quorum sustentatione et guber-
Dominicse anno 1105, pohlificatus autem domini natione concessa sunt, usibus omnimodis profulura.
Paschalis secundi Dajiaevi. Si qua sane ecclesiastka ssecularisve persona, etc,
CXLII. ut in epistoth prwcedentibus.
Ad Guidonem Papiensem cphcopum. — Privilegia, Scriptum per manum Joannis seriniarii regionarii
possessiones el jura Papiensis episcopatus con- et nolavii sacri palatii.
firmat. Ego Paschalis, catholicse Ecclesise episcopus sub-
(Anno 1105, Mart. 22.) scripsi.
[MANSI,Concil. XX, 1049.] _ Datum Laterani per manura Joannis sanctse Ro-
PASCIIALIS episcopus, servus servovum Dei, vene- C" raaiioe Ecclesise diaconi cardinalis ac bibliothecarii,
rabili GiiiDoNiPaj)iensium episcopo, ejusque suc- undecimo Kalendas Aprilis, indict. xin, anno Domi-
cessoribus iri perpetuum. nicse Incarnationis 1105, pontiiicalus aulem domni
Sicut injusla poscentibus nullus est tribueiidus Paschalis II papse vi.
cffectus, sic legitima desideianliura non est diffe- CXLHI.
renda pelilio. Tuis igitur, frater in Christo charis-
Ad Martinum Camaldulensem. — Monaste-
sime, precibus annuentes, omnem veslrae Ecdesiae priorem
nostrorum riasubjecla eremo Camaldulensi in prolectionem
dignitatempev pvaedecessorum privilegia, suscipit. - .
vel authentica scripla concessam, nos quoque prae-
sentis privilegii auclovitato firmaraus. Siquidem (Aimoll05, Mart. 25.)
fralernitaiem tuam intcr missarum solemnia pallio rMiTTAREi.Li,Annal. Camaidul.,t. III, append.,
decoraviiiius; et tam tibi quam successoribus luis p. 191.]
concedimus in processione Palmavum, et ferioe se- PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, dilecto
cundse post Pascha, equum album' equitare udone in Christo filio MARTIKO venerahilis eremi Camaldu-
coopertum, crucem inter ambulandum prseferre. *,, lensis priovi, ejusque successoribus regulaviter pro-
Monasterio S. Donati, aTicinensiquondam episcopo moveridis in perpetuum.
in Seovilla fundatum, monasterium Sanctae Mariae Ad hoc nos dispbnenle Dominoin aposlolicae se-
in Cairate, licet extra vestram dioecesim sita vi- dis servitium promotos agnoscimus, ut ejus filiis
deantur, sicut haclenus habita sunl, cum omnibus auxilium imploranlibus efficaciter subvenire, et ei
ad ipsa jwrlinentifaus, in vestra semper dilione ac' obedientes tueri ac protegere, prout Dominus dede-
dispositione habeantur. Caeterum eliam monaste- rit, debeamus. Uiide pportet nos yenerabilibus lo-
riorum quse infra veslrse dioecesisfines sunt, cano- cis manum proteclionis extendere, ,et sevvovum Dei
nica dispositio, et abbatum qui in eis sunt, vel afa- quieti altentius providere. Tuis igitur, filiin Clirir
faatissarum discussio, electio et consecralio, "veslro sto venerabilis Martine, et fratrum tuorum precibus
semper arfailrio conserventur, salvo in omnibus se- annuentes, vos et locum vestrum pvsesentis decreti
dis apostolkse privilegio : quos profecto vel quorum auctoritate munimus, et tibi tuisque successoribus
presfayteros ad vestrum expediat venire concilium. regulariter promevendis concedimus et confirma-
Sane monasteriis, aut capellis aliquibus, prseter mus evemum ipsam, quae dicitur Campus-amabilis,
matricem ecclesiam, baptismum generalem fieri pe- cui)) universis cellulis sibi adjacentibus. Qusecunquo
153 EPISTOLJ. £T PRIVILEGIA. 154
etiam loco vestro legUimis fidelium donationibus A \ actionis percipiant; et apud dislrictum judicem propr
obtata sunt, per hiijus vobis privilegii paginam con- mia aelernoevitae pacis inveniant. Amen
tirmahius. In quibus hsec propriis visa sunt nomini- Scriptum per nianum Raynerii seriniarii regiona-
bris exprimenda : Monaslerium Sancti Donati, quod rii et nolarii sacri palatii.
dicitur Fons-bonus cum hospitio et curlibus suis, Ego Pascfaalis catholicse Ecclesise episcopus S'S.
videlicet curte de Monte, de P.artina, de Soci, de Datum Laterani x Kai. Aprilis per manum Equitii
Condoleve , de Arcena,-de Ormena, dePuniina, de agentis vicem cancellarii, iudictione xm, Incainat.
Fogiano, de Campi, monasterium Sanclae Marise si- Dominicseanno 1105, pontilicatus autem domiiiPa-
tum Popiene cuni ecclesiis et refaus sibi pertinenti- schalis II papse vi.
faiis. Ecclesia Sancti Salvatoris sita Florenliae cum CXLIV.
suis pertinentiis. S. Petri apud Arretinum cuni suis Ad Ansehriutn Canluariensem
arcliiepiscopum. —
perlinentiis; Saiicli Peiri apud Fonlianum cum ec-^ Excommunicatos esse in Laierqnensi concitio in-
clesiis et pei tinentiis siiis, Monasterium Sancti Fri- veslilurarum itiAnglia faulores;
giarii aprid Pisas eum ecclesiis: et perlinentiis suis. (Annoll05,Mart. 26. )
Sancti Petri de Puteolis cum ecclesiis et pertinentiis [MANSI,Concil., XX, 1062. ]
siris. Monasterium Sancti Petri silum Luci cum B " PASCIIALIS episcopus, servus sefvprum Dei, vene-!
castellis et ecclesiis et pertinentiis suis. Ecclesiani rafaili fratri Carituariensi archiepiscojib ANSELJIO,
Sancli Saviriisitani', Chio cuffi pertinentiis suis. saiutem et apostolicaih benedictiOrieni,
Moiiasterium Sancti Bartliolomsei in Anglario cum De illala lifai injiiria membra Ecclesioe rion
moriasleiiis et ecclesiis, castellis, curtifaus et perti- modicum patiunlur : quia, sicut dicit Appstolus, si
nentiis suis ex inlegro, sicui Bevnardi filii Sidoniae. coinpalitur[cOT.si quidpalitur]unumtrieriibruiii, com-
Ecclesia Sancti Petri de Ereino, quae est Faioli cum patiunlur el cmtera membrci( I Cor. xii, 26 ). Licet-
peitlneritiis suis, Sancti Quivici de Fogianp curr eriim cprporali separemur jiraisenfia, unuh) taraeii
pertirientiis suis. Sancti Georgii sita Murrocuni iii capite siiniiis. Tuas nainque irijurias ac repiilsas;
pertiheritiis suis. Prselerea qusecunque hbdie juste aeque ac nostras pOrtahius. Illurl cliani rios vehe-
pbssidetis, sive in futurum coucessione pontificum, meniei affligit, qubd tua religio iegho sufalala est
liberalitate priiicipum, vei oblalione fideliiim juste Anglicb. Quse eiiini suht sine pasiofe oves, liipus
atque canbnke poteritis adipisci, firma vobis vestris-- rapit et dispergit. Idcirco de tua ad eos reyer-
qiie siiCcessofibus et illibala permaneant. Deeerni- sione modis qiiibus possumus lafaoramus. Unde
mus ergo ut riulli omnino hoininiihi liceat idem Q „ in cphcilio nuper habitp ex coinmuni fratruni ef
ccenobium temere jierturbare, aut ejus possessiones coepiseopOrura seriieiitia deliberalum est, et re-
auferre, vCl afalaias retinere, minuere, vel temera- gisj corisiliarios qui ad 'irivesliturs. flagiiiuhi iiluhf
riis"vexalionilius faligare,sed omnia integra conser- impellurit, et eos qui ab eo investiti stint, ali
ventur eorum pro quorum sustentationeet guberna- ecclesiselimiriibus repellendos : qiiia de libera co-
tiorie coricessa sunt, lisifaus omnimodis profutufa. riaritui facere aiicillani. Quarii niriiirum, senten-
Ciirisnia, oleum sarictum, confirmationes, alla- tiara nos saricti Spiritus jiidicio: in cbriiiierii' de
rium sive faasilicarurii consecrationes, brdiuationes' Mellento et ejus complices promulgavinlus, ct
monaclioruiiij qui ad sacros fuerint ordines promb- 'eairidem ipsam, in eos, qui surit investili aiege,'
vendi, ab episcopo in cujus dicecesi estis,- accipie- 'ej'usdem sancti Spiiitus'judicio confifnianius. Re-
tls, siquidem gratiam atque communionem aposto- • gis vero seiiteiitia ea ex Causadilata est, qulai
ticse sedis liafauerit, et si ea graiis ac sine pfavitate suos i ad nos nuntios in praeteritsepaschae leropo-
'fe debuit destinare.
voluerit exliifaere. Alioquin licCat vobis catholkum
quetii riialiieritis adire ahtistitem, et afaeo eonseeia- DataeLatefani vn Kalen. Ap.ilis.
tibnumsacrameritasuseipere, qui apostolicse sedis CXLV.
fultus auctOritale quaepostulaslis indulgeat. Ad haec D
Roberlo, cotriiti'de Metteiilo, iram Dei ininatur si
adjicimus ut nulli episcoporum facultas sit vos aut pergat Anglorum regi pcrsuddere ut « iri causa
vestree corigregatibnis fratres absque canoriico jiidi- invesliturarum Romarim Ecclesim repugnet. t
cio excommunicatidni subjkere. Si quae sane eccle- (Anno 1105.)
siastka ssecularisve persona faanc nostroe-constitu- [Opp. Anseltrii Canluar., Epist. lib. iv, ep. 62.—
tionis paginam sciens coritra eam temere venife ten- Cf. ejusderii Epist. 1. iv, 75.]
tavefif, securido teftioVe coirinioiiita, si rion satisfa- PASCHALIS episcopus, servusservoruffi Dei,dilecto
ctidne congrua emendaverit, potestatis horiorisque ]filio, RORERTO corhiti de Mellerito, saluterii' et apo-
sui dignitafe careat, rearhque se divino judicio exi- < stolicarii faenedictionem.
Stere de perjietrata iriiquitate cognoscat, et a sacra- Nostein familiaritatem ascivimus et in Dei febus
tissimp corpore et sanguine Dei et Domini Redem- et i faeati Petfi servitio sbciuniliabefe cfedinius: Id
ptoris noslri Jesu Christi aliena fiat, atque in extre- jijisum jani riofaissecundis litteris prbhiisisti. Gaele
mo exairiine distvictse ulliohi subjaceat. Cunclis irum: de te lorige aiaer feferunt qui riovefuriti Aiun*-
aulem eidem loco jusla servantifaus sit pax DOriiini enim c quod pene solus aut prae caeteris solus, Anglo
noslri JcsuChristi, quatenus et hic fructum fabiioe rum i regem in causa investiturarum Romarite Ec-
155 PASCHALIS II PAP/E 156
clesiae repugnare persuadeas. Quod si verum est, A mefilo ex ejusdem sedis liiieralitate a praedecessori-
gravamur maxime super te, cui aelas ipsa conver- bus nostris pallii decore mo?'uitinsigniri. Quaenirai-
sionem ad Deum suggerif. Sicut ergo obcdienli tibi rum causa sollicitudinem nostram propensius im-
peccatorum veniam el D.omini graliam obtulimus, pellit, ecclesiam ipsam familiarius confovere, et
tta rion ofatcmperanti el lantse ncquilioe consentienii coricessam sibi dignilatem, ralam stabileriique ser- .
iram Domini comminainur. Nos quoque ipsos non vare. Tibi igitur, reverende frater' Ponti episcope,
diutius id passuros denuntiaraus, quin flagitium tuisque successoribus decreti praesenlis pagina con-
hoc in te potissimum ukiscatuv. firmamus, quidquid parochialium speciali j'ure ad
CXLYI. Aniciensem cognosciturecclesiam pevlineremansuro,
Gerarclum arcliiepiscopum Eboracensem reprehendil morito in perpeluuro decreto sancimus, ut tam tu.
cjtiod neque Anselmum « adjuvare juraveril neaue quam tui deinceps successores nulli prseter Roma-
iniquiiali regiw obviaveril. »
num, inetropolitano subjecti sint, et omnes qui tibi
(Aroio 1105.) in eadem sede successuri sunt per manum Romani
I.
[Opp. A»se/)ni,Epist. iv, episl 58.]
PASCHALIS servus servorum GERAR- ponlificis, tanquam speciales Romanse sedis suffrar
episcopus, Dei,
DOEboracensi ejiiscopo. - ganei consecventur. Pallium vero fvateruilali tuse,.
__]
Sedis aposlolicsehenignitas delinquentes iilios no- pleniludinem urbis, pontiiicalis oflicii, apostolica,
intra ecclesiam tan-
vit diutius loie.rare, ul eorum excessus debita pos- sedis lifaeralitate et concessum
ne-
sint correptione curari. Hoc de te Romana jani du- tum ad missarum solemnia subscriplis diebus,
in sancti Slephaai,
duan fecil Ecclesia, sed tuos adhuc excessus corri- veris induendura, NalaliDomini,
DOniini,Resurreclionis,
gere coniempsisii. Ipse etiam nosli quia ea spe tuae Epiplianisehipopaiilo,Coeii8e
Ascensionis , Pentecostes , trihus solemiiitalibus
promotioni coiidcscendimus, ut ad resecanda regni sanctae Mavioe, nalali beali Joannis, feslivitatc.
Anglorum contagia fralri nostro Anselmo. Cantua- Petri et Pauli, cominemoratioiie om-
liensi archiepiscopo adjutor et cooperator adesses. apostolorum
nium sanctorum, eteorum martyrum vel confessoruni
Noslrse vero mansueludinis oblitus, nec eumdem
in Aniciensi ecclesia requiescunt, in consecra-
fratrem adjuvarejurasti, nec pro oilicii tui debilo, qui
lionibus ecclesiarum , presbyterorum et diacono-
iniquitati regiae obviasti, imo favorem diceris adlii- aiiniversarise consecrationis tuse die, cujus
faere. Nos taiuen adhuc le sedis apostolicse niansue- rum,et
nimirum pallii volumus te per omnia genium vindi-
tudine sustinemus, eo nirairum tenore ut excessus
care, hujus siquidem indumenti honor, humilitas
tuos eorrigas, vitam emendes prseterilam, et nobis
p atque justitia est: tota ergo menle fraternitas ve -
skut dignuiu est salisfacias. Noveris autera regis C
stra se exhibere feslinet, in prosperis humilem etin
consiliarios, comitem vide.licel de et
Mellenlo, eos adversis, siquando eveniunt, cumjustitia erectam,
quiad investituree fiagilium regem iinpellunl, in con- amicara bonis, perversis contrariam, nullius uiir
cilio quod praeterita Quadragesima celebravimus,
faciem pro veritate loquentem jifemens ; mi-
sancti Spirilus judicio ab ecclesiarum liminifaus quam
sericordise operibus juxta virtutem substantise in-
esse repulsos, el in eos qtii invesliluras acceperunl
tamen insistere merito supra virtutem
eamdem sententiam esse firmatam. Quod per te sistens, et
infirmis compatiens, benevolenlibus con-
omnifaus annunliari praecipimus. Regis vero sentcn- cupiens ; aliena damna
th ea ex causa dilala est, quia suos ad nos nuntios gaudens, propria depulans, de alienis
in pra-teriti Paschae tempore debuit deslinare. gaudiis tanquam de propriis exsultans, in arrigen-
dis vitiis pie sseviens, reverendissime in foveridis
CXLVIL virlutibus auditoris auimum demulcens, inlra ju-
* Monaslerii
Altorfensh posscssionesel privilegia con- diciura sine ira tenens, in tranquillitate autem se-
firnial, imposilo tnonachh bizanlii unius censu an- verilatis
nuo. justse censuram noii desiderans. Haecest,
(Anno 1105, April. 5.) frater, pallii accepli dignitas, quam si sollicite ser-
[Vide Wiriemberghches Vrkundenbuch. Slullgart D I vavevis, quod fovis accepisse ostendes, intus habe-
1849,4°, tom. I, page 556.] bis. Sancta Trinitas patevnitatem tuam glovise suae
CXLVIII. pvolectione civcumdet, et ad fincra qui non finitur
Pontii, episcopiAniciensh, privilegia conftrmat. pevvenire concedat. Amen, amen.
(AiinoH05,April. 6.) Scriplum per manum Joannis scriniarii regio-
[CUENU, archicpisc. el episc. Galiiw chronolog. Hist. narii et notarii sacri palatii.
Parisiis 1621, 4°, p. 407.] Ego Paschalis calholicoe Ecclesiaeepiscopus.
PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, PON- Datum Laterani, 8 Aprilis (59) per manum Equilii
TIOAniciensi episcopo, salulem et apostolicam bene- agentis vicem cancellarii, indkt. xiv, Incarnaiionis
dictionem. DominicoellOS,pontificatusautem domini Pascfaalis
Inter cseterasFrancorum regni ecclesias, Anicien- secundi papse sexti.
s;s Bealse Mariae, sedi apostolicse tanquam mem- Appensum est sigillum plutnbeum in cordulh ceri-
brum capili specialius adhaerere cognoscitur, unde ceis crocei rubeiquc colorh, in cujus prima facie suui

(59) Leg. aut vni Kal. April. aut ym Id. April. JAFFE.
157 EPISTOL.E ET PRIVILEGIA. 158
effiqies sanctorum Pelri et Pauli, et in altera scri- 1A hujusmodi siquidem concilialione, et nolatur amfai*
ptuM est PASCUALIS PAPASECUNDUS (40). tio, et gravius videtur Ecclesiaescandalum gene-
CXLIX. rari. De ccenobio Sancti Eligii quid agendum sit
Ad Parhiensis Ecclesiceclericos. — Galonem Pari- ejus provisioni commisimus. Diciturenim et loco
siensemepiscopumeffeclum, a se discedentem, ipsis imporlunissimo situm , et inhabitantium desi-
. commendat, mittitque cum amplhsima potestaie. dia tam
Vetat ne majores prmbendarii a minoribus homi- infame, quam oerumnse vehementer expo-
nia suscipiaril. Sancli Eligii cwnobium, monia- situm.
lium dissolutione infame, Galonh arbilrio per- Dalum Laterani vmld. April.
tnitlil(M). CL.
(Annoll05,April. 6.) Ad Daimberlum archiephcopum Senonensem. —
[MANSI, Concil.W, 1044, ex minore Pastorali Eccles. Consecratum a se Parhiensem episcopum com-
Paris.] mendat. '
PASCUALIS, servus servorum Dei, dilectis filiis Pa- '; (Anno 1105.)
risiensis Ecclesise clericis, salutem et apostolicam [MANSI,Concil. XX, 1015.
benedictionem. Paschalis episcopus, servus servorum Dei, vene-
Et nobis et vobis gaudendum est quod post multa B I rabili fratri Daimberto Senonensi archiepiscopo, sa-
quae vestrse ecclesiae conligevunt adversa, Dei vos lutem et apostolicam benediclioiicm.
misericordia respexit. Personam siquidem idoneam Venit ad nos cum luo, seu suffraganeovum luoruni
et sacris canonibus congruentem ad vestrse Eccle- testimonio, Parisiensis ecclesiae electus.per nunlios
sioe gubernationem sua vobis benignitate concessit. et perlitteras ejusdem ecclesise preces afferens, uta
Ipsum igitur ad vos redeuntem litterarum com- nobis Dei gratia deberet in episcopum consecrari.
mendalione prosequimur, rogantes ut eum plena Nos personse gravitatem videntes, niortim maturita-
affeclione diligatis, plena humilitate veneremini. tem attendentes, hifirmitati diuliuae compalientes,
Confidimus enim eum disciplinse ecclesiasticoe futu- Ecclesise preces duximus audiendas. Salvo igitur in
rum esse custodem, et salutis vestrae solliciium pro- omnibus Senonensis ecclesisejure, et personae luse
visorem. Huic sedulis officiis obedite, gratiam vobis reverentia, eum nostris tanquam B. Petri maiiibus,
in eo conciliate cceleslem. Hunc ad recuperanda ec- largienle Domino, consecravimus. Ijisum itaqueatl
clesiae faona quae prsedecessorum illius tempore, dilectionem tuam cum B. Petri gratia remillentes,
tam in personis quam in prsediis distracta dicuntur, litteris praesenlibus plurimum commendamus, om-
coniraunibus adjuvale praesidiis. Ad quam causam nipotentem Dominum roganles, ut eum ad vos re-
adjuvante Doniiuo strenue peragendam, nostrse au- "C ducat incolumem, et ecclesiae suse uliliorem fore
ctorilatis ei vicem concessimus, quatenus si epi- concedat.
scopi aut quoruin parochiani bona ipsa diripiunt, CLI.
aut quorum in parochiis faona eadem habentur, aut Ereclio collegiatm ecclesiw S. Marim BrugemU
iioluiit, aut desides sunt Ecciesiae vestroejustitiam confirmatur. i
faeere : ipse vel interdicendi vel excommunicandi (Amioll05,April. 8.)
eos, ni satisfecerint, hafaeat facullatem. Illud sane [Gall. Christ., Y, 554.]
quod apud quosdam clericorum fieri audivimus, ut PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, dile •
videlicet majores prsefaendarii a minorifaus hominia clo filio GUMMARO S. el A. B.
suscipiant; et fauiccohifaendum prsecipimus, et lit- Officiinostri nos bortatur auctorilas pro ecclesia-
teris praesentibus, ne fiat ulterius interdicimus. In rum stalu sollicitos esse, et quoerecte slalula sunt

(40) Non obstante eo priviiegio D. Antonius de Se- Parisiensem constitulis) injuriam inferentes, si eo-
neclevve, vocalus ad concilium prpvinciale celebra- rum ephcopi, eos ad exhibendam vobis sathfactioncni'
tt-in Biturigibus mense Septembri annoDominil584, debilam cogere recusaverint, ultra mensem postquam
per litleras testatus est se non posse huic concilio D a vobis fuerint cum humililate debiia requhiti, liceat
interesse, propter occupationes, et bellorum motus, vobis censuram ecclesiaslicam, prmmissa monitione
probaturum tamen qusecunque determinaientur, canonica, exercere. Quse Iionorii epistola est in ec-
slatuerentur, et a sibi subditis dicecesanis observari clesise Parisiensis -utroque Paslorali ms. cum hoc
curaturura, ut in calce ejusdem concilii Iegitur. litulo : De excommnnicandh malefactoribus.
(41) Fuit hic GaloBellovacensisprimum, acdeinde be Sancti Eligii ccenobio explevit Galo datam
Parisiensis episcopus. Ad eum jam Parisiensem, sibi a Paschali pvovinciam. Exstat in eodera Pasto-
habes infra epistolam insignem Paschalis papaa. rali minore ejus praeceptum quo dissolutasmoriiales
Utramque defaemus V. cl. Viono Herovallio, vetu- ' eliminat, monastevium afafaatiseSancti Petvi Fosta-
storum raonumentorura indagatori sagacissimo ct tensis concedit possideitdum, tanquam cellam in
felicissimo. Quam vero hic a Paschali II facultatem qua monachi minimum duodecim cum priove suo
accipit Pafisiensis episcopus excommunicaiidi cu- vivanl secundum Sancti Benedicti institntum, ser-
jusvis ex altera dioecesi, qui Ecclesise Pavisiensis vala sihi eadem in loeum illum potestate quam
faonarelineat, si ejusepiscopus vel nolit, vel cun- ipsius decessores in monialiura monasterium habue-
ctelur, .eum ad satisfaciendum adigeve: camdem runt. Quas Galonis litteras anno 1107 datas, suis
aut noii multum dissimilem postea Honorius IV litteris Philippus rex eodem anho confirmavil. Sed
decano et capitulo ejusdem ecclesise concessit. Vo- post mulatioues plurimas, hoc tandem sseculq lo-
bis, inquit, auclorilale prwsenlium indulgemus, ut in cus idcm religiosissimis Sancti Pauli clericis a
iaicos super prmdicih (bonis scilicct extra dicecesin Parisiensi episcopo conccssus est. Gabr. COSSART.
1B9 PASCHALIS II PAPM ?
100
stafailire. Quambfafem, tuis precibus annuentes, con- Amassas
A cum ohiiiibus adearum jura pertinentifaus,
cessionem fratris noslri Baldrici Tornacensis epi- de dominio et jure atque potestate sanclse Romanse
scopi, <jui parochiali ecclesise Sanctae Mariae, quoe Ecclesise in sanctam Feviariensem ecclesiam per
apud Brugense oppidum est, te petente concessit, lianc dorialionis et traditionis paginam donamus e.
nos quoqiie pvacscnlis decreli auctoriiale firmamus. tradimus, utab hac hova in anlea liceat tibi, ciia-
Stafailimus enim ut illud altare B. Maviaeah pmni rissiroo fvatri Landuipho cpiscopo et successoribus
saeculavi exactione iibermn conservetuv, canonici tuis in singulis massis ecclesias cum clericis, presfay-
iilic constiiuti praelatum suum eligeiidi po(estaten) teris, diaconibus ordinave ct consecrare; illud oinui-
haheant, cui episcopus canonicorum cuvarn com- modis sancientc-s, ul Fevvaviensis ecclesia cum tota
mendet spiiitualem, providentiam quoque substari- parociiia sua in jure et dominioac privilegio npstro
tise temporalis et praelatus ipse ab episcopo ulram- sanctse Romanse Eeclesiae B. Petri, cujus est patri-
que prselationem suscijriatet in utroque caiionicam monium , conservetuv perpetuo : ut sil sempev sufa
ct dcbitam episcopo exhibeat subjectionem. Ipsi nostva electione, ordinatione atque consecratione ;
quoque proelato electo a canonicis el eanonice ab ut quicunque per nos illic electus, ordinatus et con-
episcopo constilulo canonice pfsebendas disponeridi " secratus fuerit, ille honoris luijus ac poteslatis iute-
facullas permaneat, et: uno quoque anno in festivi- gritate fungatur. Comitalus autem Fcrrarioe fmes et
laie saiictoruin apostolorum Siffionis ctJudee quin- tenuini sunt: afa orienle, ab una parte fluniinis
que solidos pro respectu Ecclesiae solvat. Porvo fra- Padi, altera nostra massa fiscalia et veterana, a
tres:ipsi, malefactoves ecclesise ipsius caiioniccex- velerana transeuni fliimen Sandali usque ad Buccil—
coinniuiiicandi; absolyendique potestate utanlur. letum, jier Buccillelum transeurit iiumeii Gabiana
Quoeeunque vero iir pvacsenti eadein ecclcsia possi- per Ludurium, et circumdani villam magnam et
det vel in futu.nm largienle Domino legalitev jros- Madvaviam perveiiientes usque Maletum ; a Malcto
sidere oonligevit, illic Domino sevvieiilibus quieta pergnnt juxta Avgilem Anxianum per paludes et
sempev et inlegra cOnservenlur. Ul autem hscc om- piscarias usque Yilricam, et transeuntes Yitvicam
nia pcvpetua stabilitate consistant, Spivitus sancti veniunt usque fossam Buvanam, et per fossaia
judicio et apostolicse auclovitatis sanctione sancinius. Buranara exeuntin Padum, et descenduiit ad occi-
Datum Latevanis vi Idus Aprilis, indictionc xm. dcntem usque ulmum formosam, quae certa finis est
CLII. , intra Romaiiiani et Lorigobafdiani; ab altera aulem
fluiniiiis parte fiues sunt similiter ab oriente callis de
Confirmalio bonorum ucl ecclesiam Ferrarienserii
spectanliurii, cui assignantur timiles, et undecim „ iine quse finis est inter nostrum comitatum Coma-
tHiiwres massm de patrimonio Romanw Ecctesiw clensem, et extendunt se
Jinantur. per paludes et pi_e-_iias
(Anno 1105, Apvil. 8.) usque ad fossatum de Filule, el eircumdaiit anassam
et Languavanum quse de nostro comitatu
i CocouELixns, Bullar. Rom. pont. ampl. Collecl., Corueti,
sunt Ferrarise; descendunt inde ad occidentem per
11,151.]
jialudes et piscarias usqiie ad flumen Tartari, etpef
PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, vene- ipsum flumen Tartari exeunt usque ad flumenPadi.
rabili fratri LANDULPIIOFevrariensi episcopo, Sane
habitaloribus ipsis niajoris massse Ferrarise
GUILLEDIOiilio Bulgari, PETROfilio Arimundi, malas et pravas consuetudines removemus, nisi
UBERTOconsuli, ct per cos lam Ecclesioequam civi- tantum sicut sunt ad
tati Fervaviae,in pevpetuum. sufliagium sanctae Romanae
annualiter per illorum nuntium unaquae-
Officii nostri nos hortaluv auctoritas pro eccle- Ecclesiae,
que libera persona de moneta Venetiarum denarios
siarura slalu sollicitos esse, ct quaarite sunt statula 1 dabit: censiis vero et tributi atque telonei
singulos
Stabilire. Sicut igitur sanclorum praedecessovum1 de et ilumine unam medietatem pvo benediclione
nostrorum Adriani, et Benedicti deliberationifaus5 ad ripa communem utilitatem, meliorationem etrestau-
constitutum est, nps sarictse Ferrariensi ecclesiae,' rationem
n
* jam dictse majoris massae concedimus;
tanquam speciali apostolicse sedis fiiise, fundos ejus- alteram medietatem ad nostras manus reservamus.
dem matris et patrimonia confirmamus : ipsamI Similiter telonei de mercato unain medietatem
nobis
videlicet massam Babylonicam quoe vocatur Fer- conservamus : et alteram medietatem praefato epi-
vavia, cuni duodecim fundis suis, cui undecim alias3 scopo vestro condonamus. Piacituni quideiri genevale
massas nostras. minores cum omni obedientia acc similiter in dominio et
potestate noslrae sanctae
servitule subjugamus, id est massam et ripam Pala- Romanae Ecclesioe
teneinus, ut tamen noslrO nunlio
tivduscuffi duodecim fundis suis, etmassam Constan-[" seinel in anno faciente ab omrilbus jVer
justitiam,
tiacus cum dupdecim fundis suis, simulque massamII tves dies
custodiatuv; colieclam vevo vel ibdvum,
Quarlisianam cum duodecim fundis suis, et totama aut pravam vel injustam functionera, aut dationem,
ct integraiii massam Donoro cum duodecim fundiss seu consuetudinem nequaquam exiginms; sed omnia
suis; et si-jiilitcr massam Pbpularem cum duodecima pro Dei timore atque amOre praefalaenostrae-Ecclesise
fundis suis et Castellonem cum fundis suis sirniliter;; B. Georgii omnibus habitantibus ipsius majoris
isimilique modo raassam, quae vocatur Formignaua, , massae percipimus, aliasque minores roassas et sic
cum oniriibus fundis suis. Has quidem prsefatass ut supradicliim esf, cum omnibus suis servitutibus
101 . EPISTOL.E ET PRIVILEGIA. 462
subjungamus. Si qua sane ccclesiastica saecularisve A cessoribus regulariter promovendis in. perpeluum.
liersona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens,, Juslis votis assensum praebere, justisque petiiio-
contra eam venire tcntaverit et aul Ferrariensem nibus aures accommodare nos conyenit, qui licet
ecclesiam aquse supra scripliis sunt, diminuere, aut indigni juslitioe praecones, in excelsa apostolorum
sanctae sedi apostolkae jura, quae superius significata Petri et Pauli specula posili Doraino disponenle
sunt, auferre prsesunipserit,-pcen8e et compositionis conspkimur. Idcirco petitionibus tuis clemeniius
nomine reddet eidem sanctse sedi ^postolicae auri annuentes, Trenorciensi coenobio cui Deo auclore
oplimi .iibras centum, et nisi quse male prsescripta prsesides, prsesidium apostolicae proteclionis ini-
sunt satisfactione congrua emendaverit, potestatis pendimus; et loca illa quae vel antecessormn tuo-
houorisque sui dignilate careat, reamque se diviuo rum, vel tuae strenuitatis industria aut ralionabili-
judicio existeredeperpetratainiquitate cognoscat, et ter acquisivit, aut legitime recupcravit, vel antiquo-
a sacratissimo cofpove ac saiiguiiie Dei et Redem- rum principum seu episcopovum liberalilale eitiem
ptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in coenobio concessa sunt, prsesentis decreti pagin.a
extremoexaniinedistrictse ultioui subjaccat. Cunctis vobis vestrisque successoribus confirmamus. In
autem eisdem ecclesiis justa servantibus sit pax episcopalu videlket Claramontensi, monasterium S.
Doniiiii nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum "• Porciani, cum ecclesiis de Besson, de Quintiniaco,
bonae actionis percipiant, et apud dislrictum iudi- de Polines, de Celsiaco, de Trayailio, de Fellinia,
ceni praemia aeternse paeis inveniant. Amen. Monte aureo,.de Sustris, de Cfaarel, de Liriniaco,
Scriptum per rnanum Raynerii scriniarii regionarii, de Martiliaco, de Monfanc, de Boiaco, de Barba-
et notarii sacri palalii. riaco, de Vernei, de Yillena, de Lupiaco, deParedo,
Ego Paschalis catholicaeEcclesiaeepiscopus. de Briasis, de Yavinnas, de Yoroz, de S. Lupo :
Daiuni Laterani per manum Joannis sanctse ecclesias de Besiaco, de Nuilliaco, de Cajielz, de
Romanse Ecclesise diaconi cardinalis ac bibliothe- Branciaco, de Floriaco cum capella de Cava roua ;
carii, vi Idus Aprilis, indktione xiv, anno Dominicoe ecclesiam de Salviliis, de Libiaco; ecclesiam Sancti
lncarnationis 1106 , pontificatus autem domni Nicolai, et ecciesiam de Yernolio. In Cabillonensi,
Paschalis II PP. anno vn (42). Pristiacum , Aguliacum , ecclesiam de Baldreas.,
CLHI. ecclesiam Sancti Andreae, Lambvas, Manciacum;
Ad Bernardum Tqletanum archiephcopum el Didacum ecclesiam de viila Ginniaco, de Vef : ecclesiam
Composlellanumepiscopum (videsupra episl. 135). Saricli Martini de Griviliaco, de.Cusiriaco. In Lu-
(Anno 1105,ApriI. 11.) p( gdunensi, ecclesiam Sancti Andreae de Belgiaco,
[FLOREZ,Espaha sagrada, XX, 91.] Vesliacum, Briennam, Juyenciacum ; ecclesiam San-
PASCIIALIS episcopus, servus servorura Dei, vene- cti Jacobi de Grassiaco, Sancti Benigni; ecclesiam
rafailibus fralrihus el coejiiseopis BERNARDO Toletauo, de Cabrosio, ecclesiam de Cavannis, Bisiacum, ec-
apostoliese sedis vicario, et DIDACO Compostellano, clesiam Sanctse Marioe de Soliniaco, S. Mavtini de
salulemet apostolicam faenediclionem. Butella : ecclesiam Sancti Andreae, quae vulgo yoca-
Postquam de monasterii Cinieiisis causa eam tur Pannos : ecclesiam de Monte-Raculfo, ecclesiam
quam nostis senlenliam scvipsevamus, veniente ad de Sasixiaco, ecclesiam de Peroniaco : capellam
nos filio nostvO P. comile plurima ejusdem mona- de Castro Covgenon : ccclesiam S. Ledii, quae
slerii moriuwienla prolata sunt, in quifaus patenter vulgo vocalur Olivse: Lovincum, SilViniacura. In
agnovimus locum ipsum ad- couversationem san- Matisconensi, Ulchisiriacum, Villare, Plolas, Bel-
ctimonialium institutum. Prseterea signiiicatum no- liiacum, ecclesiam de S. Donziacum, cellani Sancti
bis est locum ipsum non tantarum existere fa- Romani, S. Mauritii, S. Symphoriani, S. Marisede
cultatum, ut duarum ex 'eis valeant congregatio- capella Revevias, S. Pctvi de Romaniscas; eccie-
num stipendiaministvavi. Unde niagis congvuum vi- siam de Aziaco, de Fisiaco, S. Juliani de Lpnciaco,
sum cst, ut si fievi potest prior in eo sanctimonia- D ] S. Vitalis de Leuna. In Bituricensi, ecclesiarn de
lium statiis vefovmetur : si vero id omnino fieri non Saciaco. In Augustodunensi, ecclesiam de Pariniaco
polest, ne monasllca illic religio penitus pereat, cum capella, ecclesiam de Petraficla, cum capella
monachorum congregalio admiltalur. S. Justi. In Namnetensi, monasterium S. Phili-
Datuni Laterani iiiidus April. berti, ecclesiam S. Vitalis de Raas, ecclesiam deMa-
CLIV. chicol, S. Martini de Paciaco, S. Liminii, ecclesiam
Privilegium pro monaslerio Trenorciensi. de Limoziveria, S. Columbani, ecclesias de Cof-
1005, 24.) coiaco, ecclesias de Mores mansiones, de Legiaco,
(Anno April.
Nouvelie Histoire de rabbaye royale de de Tolvei, ecclesias de Monasteriis. In Pictavensi,
[JIIENIN,
Sairil-Philibert et de la vitle de Tournus. Dijpn, Herum insulam.ecclesias de Bellovidere, cum coeme-
1755, 4°, Pr., p.147.] terio : cellam Sanctse Manse Lauduni, ecclesiam S.
PASCHALIS episcopus, sefvus servorum Dei, dilecto Nicolai, S. Petri, ecclesias de Basiiicis, Sanctf.
in Christo PETROTrenorciensi abfaati, ejusque suc- Crucis, ecclesias de Bernjziaco, de Aziaco, Macia-

(42) Notse chronologicse sunt corruptse. JAFFE.


-65 PASCHALIS II PAP/E 1G4
cum, Taziacum, ecclesiam de Madernas, ecclesias A \ Domini
D Salvatoris nostri hymnurii angelicum inler
de Bernazai, de Monle S. Leodegarii, de Eslivali- missarumm solemnia, abbati vel fratrihus pronuntiafe
bus. In Turonensi, Ponliacum, Verniacum, Cor- c<
concedimus. Obeunte te nunc ejusdem loci abfaate,
cofiacum. In Andegavensi, cellam Cunaldi cum ap- et luorura quolibet successorum, nullus ibi qualifaet
penditiis , ecclesias de Doadi castri, Sancli Diony- si subreplionis astutia seu vioienlia praeponatur, nisi
sii, S. Petri, S. Joannis, S. Leodegarii, ecclesiam quem qi fratres communi consensu vel fratrum pars
S. Laurenlii, villam Landrum, Trenciacum, eccie- ci consilii sanioris secundum Dei timorem et faeati
sias de Varinas, S. Marioede Tanoys cum capella. B Benedicti regulam elegerint, afa apostolicae sedis
In Genevensi, ecclesiam de Perois. In Ankiensi, <-]
episcopo, vel ejus legato propter difficultalem iti-
Hionaslerium S. Pbiliberti, ecclesiarii Sancti Petri «
neris consecrandum. Si qua igitur in futurura ec-
de Solitas, S. Felicis de Laudons, S. MarisePrata- <_1
clesiastica saeculavisve persona faanc nostrae con-
lias, S.- Marlini Cocornensis; capellam S. Phili- sl slitutionis paginam sciens, contra cam temere ve-
berti, S. Cyrici, S. Mauricii Amblavensis, S. Vin- nire n tentaverit, secundo tcrliove commonila, si non
centii, capellam in castro Syroi, Sanclae Marisede satisfactione
S) congrua emendaverit, poteslatis honb-
Bozac, capellam de castro Rocos, S. Juliani Caspi- ri risque sui dignitate careat, rcamque se divino
niaci, capellam de castro Mercolio, ecclesiam S. ""judicioji existere de perpetrata iniquitate cognbscat,
Quintini. In Diensi, ecclesiam dc castro Grainan, ei a sacraiissimo Corpore et sanguirie Dei et Doffiiiii
et
S. Vincentii, S. Romani, ecclesiam de Torvites. B Redemptoris nostri Jesu Cfaristi aliena fiat, atque in
In Tiicaslinensi, ecclesiam de Valle-Nymphis, S. extremo e: examine districtse ultioni subjaceat. Cun-
Martini, S. Mariae, S. Petri, S. Roffiani, capellam ctis c: autem cidem loco justa seryantifaus, sit pax
S. Michaelis de Gafaa, ecclesiam de Eleemosyna, E Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum
Sanctae Mariae de Grainan. Iu Aurasicensi, eccle- bonae h actionis recipiant, et apud districlum judi-
siam de Dosera, Sanctae Marise, S. Benedicti, S. cem c praemia aelernae pacis inveniant. Amen.
Chrislophori, S. SatuiTiini. In Vasionensi, eccle- Ego Paschalis catfaolicseEcclesiae episcopus.
siam S. Germani, S. Petri de Falco, S. Marise de Datum Laterani per manum Joannis sanctae Ro-
Purpureas, In Viennensi, cellam Sanctae Agnetis de manse 11 Ecclesise diaconi cardinalis, vm Kaleridas
Mota, S. Martini de Aziaco cum coemeterio, S. Ve- 5Maii, indictione xm, Incarnationis Dominica. anno
rani de Rivas, ecclesiam de Fai, S. Joannis de 11105, pontificatus quoque domni Paschalis II pa-
caslro Miron, ecclesiam de Villanova, capellam S. ppse sexto.
Michaelis de Albon, ecclesiam S. Saturnini cuni C Q CLV-
parochia, cellam S. Philiberti de Minniaco, eccle- Privilegium pro parthenone Fontis Ebraldi.
siam S. Roraani, S. Andrese, ecclesiam S. Fer- (Anno 1106, April. 25.)
reoli. In episcopatu Bisuntino, S. Cornelii, S. De« [Gall. Chrisl. vet. edit., IV, 410.]
siderii, ecclesiam de Afzon. Quaeounque prseterea PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, uni-
in fulurum largienle Deo, j'uste poteritis adipisci, versis
v per Aquitaniam lidelibus, salutem et apostoli -
lirma vobis veslrisque successorifaus, et illifaata cara c benedictionem.
permaneant. Decernimus ergo ut nulli omnino ho- Religiosis desideriis dignum est facilem prsebere
minum liceat idem ccenofaiumtemere perturfaare, cconsensum, ut fidelis devotio celerem sortiatur effe-
aut ejus possessiones auferre, vel afalalas retinere, c
ctum. Venerabilis siquidem frater noster Petrus
I
minuere, vel temerariis vexationifaus faligare; sed Pictaviensis episcopus audientise nostrae suggessit,
omiiia integra conserventur, eorum pro quorum IRobertum presbyterum, magnse religionis viruin,
sustentatibne et gufaernatione concessa sunt, usibus interi csetcra religionis studia quibus indesinenter
omuimodis profutura. Ad hsec adjicimus ut idem iinsistit, non parvam sanctimonialium concionem ad
locus in quo beati Yaleriani martyris, et sancli divinum c servitium congregasse, in loco qui dicitur
Philiberli confessoris corpora requiescunt, ab omni D Fons I Evrardi. Rogavit eliam Charitatem hpstram, ut
jugo siecularis potestalis liber in perpetuum con- eamdem c sanctimonialiuin congregationem, et locum
servetur. Nec episcopo liceat eujuseunque dicece- iipsum apostolicae auctoritatis privilegio muniremus.
sis eumdem locum, excommunicalionis, vel abso- IIgilur per decreti praesenlis paginam statuimiis ut iderii
lutionis, vel cujuslibet dispositionis occasionibus locus,et
1 in eo permanens congregatio,seriiper sub apo-
perfurbare: aut cruces, seu quaslibet exactiones stolicae ! sedis protectione servetur. ltaque tam ipsis
novas, burgo, et caeteris monasterii possessionibus <
quam earum posteris in eadem religione viventibus,
irrogare., Missas quoque in eodem moiiasterio pii- ea ( omnia confirmamus, quae a proceribus vestrarum
falicas celebrari, vel stationem ab episcopo prseter ab- partium
j ad earum guberriationem collata cognPVi-
faalis et fratrum voluntatem rteri prohibemus. Csetera mus i : videlicet fundum Raireigium, Fontem Bulda-
etiam quae pcr reverendoe memorise Joaimis pon- irium, Logias, Silvam S. Hermetis, Podiam. Prae-
lilicis privilegium concessa Trenorciensi monaste- l
terea quaecunque bona, quascunque possessiones,
'
rio confirmata sunt, confirmamus. Praeterea pro vei concessione pontificum, vel liberalitate princi-
reverentia beatae Marise semper virginis, cujus no- ]
pum, vel oblatione fidelium, aut in pvaesentiarum
mine locus vesler insignis est, in Annuntiatioiie ]
possidcnl, aut eas in futuruni pbssidere coritigerit,
165 EPISTOLiE ET PRIVILEGIA. __6
ura ipsis, quam ipsarum posleris firma semper et A septem mansorum. Yillam quse dicitur Lederna. In
illibala permaneant. Nemini vero facultas sit Eccle- Eppone curte porlionem unam.
siam ipsam temere perturfaare,aut quaecunque ipsius Villam quse dicitur Ulmus, etinpopulo vocatur
sint, yel fuerint quibuslibet occasionibus auferre, Coria. Villonis villam. Villam Cussiriacum. Villam
minuere, temerariis vexalionibus faligare, sed Condatum, cum ecclesia et decimis. In Yico el Mar-
omriia integra conserventur, eorum, pro quorum sallo inionem ad sal faciendum, cum manso, ct
sustentatione et gubernatione concessa sunt, usibus servo, et casa. Yillam quaedicitur Bethelani mons.
omnimodis profutura, salva Pictaviensis episcopi Quartam partem de ville cum ecclesia et dccimis,
reverentia. Yos eliara universos ad salutem anima- tam majorum quam minorum. Ansoldi villam.;
rum vestrarum commonefacimus, et rogamus ut lo- Tfaiegisili villam. Longum monlem, Moricum cur-
cum ipsum faeatseMariseDei genilricis jam insigncm tem, cum ecclesia el decimis, tam roajorum quam
vocabulo, et efficaciter lueri, et refaus vestris ditare mmorum. Villam Saponaviam. Ecclesiam vctustie
curtiis. Quicunque vero domum ipsam, et in ea villae, cum decimis lam majovum quam minorum.
Domino servientes fovere, suisque refaus faono- Ecclesiam Acciacae villse, cum decimis tam majo-
rare curaverit, omnipotentis Dei Domini Jesu , rum quam minorura. Duas ecclesias in Thyriaco,
Christi etejus genitricis gratiam, et peccatorum ve- " cum decimis tam majorum quam niinorum, et con-
Tiiamcoiisequatur. Si quis autem, quod absit! huic suetudine libertalis suse. Ecclesiam Sancti Balsami,
nostro decreto contraire tentaverit, sancli Spiritus cum dccimis tam majoruro quam minorum. Yermari
judicio, et sedis apostplksel animadversione multe- curlem, cum ecclesia et decimis tam majorum quam
lur, nisi praesumptipnem suam digna satisfactione minorum. Villara Viletta; Baidrici raonlem, cum
correxerit, ecclesia et decimis. Lusani curtem; Frisci villam ;
Datum Laterani per nianum Joannis sanctse Ro- Novam villam; villam Martionis, et Boveiam, cum
"hia.iaeEcelesiaediaconi cardinalis, ac bibliothecarii, ecclesiis et decimis. Villam Corridum. Sanclum Hj'-
vii Kal. Maii, indict. xm, Incarnat. Dominicaeanno larium rivum, cum ecelesia et decimis. Robaldi
1106, pontificalus quoque domni Paschalis II papse curtem, cum ecclesia et decimis. Hermari curtcm.
anno vi. Ecclesiam Dagonis villse, cum decimis. Ecclcsiam
villse, cum seplem mansis. Medietatem Sechanis
CLVI. villse.Apud Nanceyaeum portionem quamdam. Apud
ilonasterii S. Michaelis(dimc. Virdunensis)protectio- Salemanniam alodium. Apud Sarnacum porlio-
nem suscipil possessionesqueconfirmat.
p' nem quamdam. Apud Ruvienc portionem quam-
(Anno 1105, April. 30.) dam.
[DOMCALMET, Hist. de Lorraine, I, Pr., p. 521.] Apud Saponariara , ecclesiam cum moiendino,
PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, ODEL- lerris cultis e"tincultis. Ecclesiam cum altari et deci-
r.ico abbati venerabilis monasterii Sancti Michaelis, mis apud Barri villam, et culturam pro Hugone co-
vjuod super fluvium Marsupii in Virdunensi paro- mite datam, et hospitale, cum ecciesia et appenditiis.
chia situm est, ejusque successoribus regulariter Waheri curtem, cum ecclesia et decimis. Yedani
substituendis in perpetuum. villam, cum ecclesia et decimis. Mauri villam, cum
Passionum suarum consortes beatus Paulus apo- ecclesia et appenditiis. Porlionem Mariaci, cum ec-
stolus, sicut socii passionum sunt, sic sperat futuros clesia et decimis. Yillam Toralias. Bodelini curtem.
et consolationis. Quia igitur in Romanae Ecclesiae Longam aquam. Vodelinam villam. Villam Vallis,
passionibus multa vos pro fide catholica passos cum ecclesia. Ecclesiam Alieri. Ecclesiam in Man-
agnovimus, ejus etiam consolationis optamus vos nes, cum appenditiis. Portionem in Gyronis villa.
habeve consorliuni. Per praesenlis igitur privilegii Portionem iu \'erthisiaco. Alodium in Framea villa,
paginam vobis, veslrisque successoribus apostolicae cum servis et ancillis, lerris cultis et incultis. Por-
tuitionis munimen impendimus, ct univevsa veslro ID tionem in Mererinia. Porlionem in Gereya. Portio-
monasterio vel YVolfaudiducis, vel aliorum princi- nem in Ponto; cellam quse vocatur Harei villa, cum
pum siveregum donationihus, vel episcoporum con- possessionibus ad eam pertinentibus, quae sunt Pe-
ressionihus, vel aliorum fidelium oblationifaus, vel riacus, Holtranni curlis. Porlio Lifagi. Portio Vre-
aliis justis modis pertinentia confirmamus : videlicet hcri curtis. Frisvilla. In Cussiaco alodium, cum
ipsam villam Sancti Michaelis, Widinis villam, Vo- servis et ancillis. In Parniaco alodium, cum appen-
donis villani, Marsupiarn, Mononis villam, Calvonis ditiis. Villa Braconis curtis. In Baineolo alodium,
curtem; portionem in villa quoe vocalur Ervia; vil- cum servis et ancillis.
lam quaedicitur Cula; Rofridi curtem; portioriem Item confirmamus vofais cellam quae vocatur
invilla quaedicilur Bannonis curtis cum ecelesia. Rooldi curtis, cum appenditiis. Cellam quse vocatur
Villam Fraxinum cum ecclesia. Yilla.ni quse dicitur Merodorum, cum appenditiis suis. Cellam quae di-
Trunio, cum ecclesia et altari; villam quae dicitur citur Asmingia, cum appenditiis suis. Haectam li-
Buxcrias, cum ecclesia; villam qusedicitur Crux, bera est, ut nec episcopo vel archidiacono aliquam
cum ecclesia; domnum Remigium cum ecclesia. In habeal subjectionem. Item cellam quae dicitur Yelus
suburbio Yirdunensi ecclesiam, cum altari, et alodio monasterium. Hujus pessessiones sunt hse : Bucco-
167 PASCHALIS U PAP/E 168
nis villa cum appenditiis. Curezele, cum ccclesia et lA vexationibus fatigare; sed omnia integra cpnser-
appendiliis. Morlensis curtis cum ecclesia. Ecclesia ventur, eprum pro quorum sustentatione et guberr
Floriacensis. Apud Yertyhernei curtem ecclesia cum natione concessa sunt, usibus omnimodis profutura.
decimis lam majorum quam minorum. Brunonis Obeunte te nune ejus lociafabale, vel tuorum qup-
Maslinus, cum appendiliis. Ecclesia Maslini. Eecle- libet successorum, nullus ibi qualifaet subreptionis
sia apud Ligmefs, cum appenditiis. Tulio aiodium astutia seu violentia prseponatur, nisi quem fratres
in vineis, pratis et mansis. Alodium apud Palladii communi consensu, vel fratrum pars consiiii sanio-
mansum. Tres partes in ecclesia apud Heiesin. Mc- ris, vel de suo, vel de alieno, si oportuerit, collegio,
dielas ecclesise apud Roseriam. Lusanivilers cum secundum Dei timorem, et beati Behedicti regulam,
appenditiis. Alodium cum fonle apud domnum Pe- elegcrint.
trum. Warneri villa cum appenditiis. Alodium in Si qua igitur ecclesiastica ssecularisve persona
Bannonis curte. Mononis cuftis cum appenditiis. hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra
Quarta pars ecclesise apud Beiiei villam, cum appen- cam temere venire tentaverit, secundo tertiove com-
diliis. Ecclesia apud Acuti curtem, cum niansis, monita, si non satisfactipne emendaverit congrua,
servis et ancillis, et ajipenditiis. Ecclesia apud Ju- poteslatis honorisque sui dignitate careat, reamque
^
niolas, cum appenditiis. Duo molendina apud Ram- se divino judicio existere de perpetra.a iniquitate
berli curtem, cum septem mansis. Ecclesia de Thail, cognoscal, et a sacratissimo cprpore et sanguine
etim appenditiis. Ecclesia apud Rarafaert. Masnio- Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi
lus cum decem mansis. Molendinum in Yirdunensi aliena iiat, atque in exiremo examine distrietae
vado, cum mansis et pratis. Uiius mansus apnd Ti- ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco justa
liaeum. servantibus sil pax Domini nostri Jesu Christi,
Apud Hunonis villam mansus unus. Apud Maferez qeatenus ct hic fructum faonae actionis percipiant,
servi el ancillse, cum terris cultis et incultis, et mo- et apud districtum judicem prsemia aeternaepacis
lendino. Apud Amarum vicinum mansus et dimi- iiaveniaiit.
dius. Apud sanclum Balsamuin septem mansi, cum Scriplumper manum Raynerii, scriniariiregionarii
banno, et molendinum. 'Apud unum vicinum tres et notarii sacri palatii.
aaiisi. Sub Prisneio una vinea. Apud Asmantiaro Ego Pascbalis calholicse Ecciesise episcopas sub-
duo mansi cum vinea. Apud Pompanium duo mari- scripsi.
si, cum vineis. Apud Venderiam vinea, cum lerris. Datum Laterani per manum JOannis sacrse Ro-
Apud S. Ragueri.odam yinea una. Apud Grossum . manse Ecclesiae diaconi cardinalis et faifaliothecarii,
robur pvatum et molendinum. Apud Theoldi curtem ii Kal. Maii, indict. xm, Incarnalione Domiiiicoe
pratum unum. Apud Samboldi monlem sevviet an- anno 1106 [1105],poiitifieatus qubque domhiPascha-
eiiloa, cum terv.is cultis et inculiis. Apud Pavvara lis II papae vi.
coriam servi et ancillee, cum terris cultis et iii- CLVH.
cullis. Apud Pischunmes servi et ancillse, cum ap- Confirmal antiquam sedh Ovelensis exemptionem.
penditiis. Apud Haum quidquid pertinet illic. (Anno 1105, Sejit. 5.0.)
Item confirmamus vobis cellam Salonam, cujus [FLOREZ,Espaha sagrada, XXXVIII, 540.]
possessiones sunt hae : villa quse dicitur Letrau ; PASCDALIS episcopus, servus servoruni Dei, vene-
Fezzonis curtis; Eligesindis villa; Afaoniscuvtis ; rafaili fratriPELAGioOvetensi episcopo, ejusque suc-
Roirians; Almeri curtis; Yunzonis curlis; Vivi cur- cessovibus canonice subslituendis in perpetuum.
tis; septem mansi Malodis curtis; Mori curlis cum Ad sedem aposiolicam, quasi ad caput et malrem
ecclesia; Curcellae cura ajipenditiis, et ecclesia; omnium in gravioribus negotiis recurretidum eccle-
mercatum Diosmis; triginta mansi inter Aliacy; siastica sanxit auctorilas; ipsa enim maternae cha-
Malesei viliam; alodium in vico, cum palellis, ses- ritatis visceribus novit oppvessis sufavenire, et sic
sioriifaus et inioufbus, et reliquis appenditiis. Q.uam T
D sua defendere, ut curet aliis etiam competentia jura
nimirum Salonse cellam in solita coiieediruus liber- servare. Tuas igitur et Ecclesise tuae pveces, charis-
tate persistere, ut sit expers omnis exactionis, nec sime fvaler Pelagi Ovetensis episcope, defaita faeni-
episcopus, nec episcopi ministri, vel synodum illic, gnitale suscipimus, ut lifaertatis jus antiquprum jaro
vel jiidicium, aut aliquam districtionem prsetef vo- temporurii diuturnitate possessum eidem Ovetensi
luntatem abbatis exerceatur. Ecclesise conservamus, ipsa quippe cum inter csete-
Si qua prseter haec prsedia, si qua faona vel in ras Hispaniae civilales clara Ipcuplexque polluerit,
praeseiiliarum afa eodem S. Micfaaelisccenobio legi- nulli unquam legitur subjacuisse metropoli. Hanc
lime possidenlur, vel in futurum largiente Domino itaque ipsius ingenuitatem juxta petiliones vestras
juste atque cauonke faaberi ppssiderique conligeril; ratam, et integram, et ita stabilem perinanere de-
vobis.vestrisque successorifaus, in eadem religione creti prsesentis assertione censemus, ut si quam
viventibus, quieta semper et integra conserventur. forle huic libertati contrariam institutionem apud
Decernimus ergo ut nulli omnino hominum Iiceat apostolicse sedis occupationes quaelibetpotuit extov-
idem ecenobium lemere perturbare aut ejus pesses- sisse sufarectio [f. subreptio], nuH'um pef faane ei-
siones auferre, vel ablalas felinere, vel tcmerariis dem libertati prajudiciura ingeraturr Liberiatis
169 EPISTOL/E ET PR.YILEGIA. 170
enim bonum omnimoda legum provisione niunl.umI A , terra Fiilconis officia divina prohiheas donec mo
est,- ut nullis pateat occasionibus .pessunidaiidum. nasterio satisfaciant. .;••
Constituimus igitur ut juxta praedecessorum tuo- Data Ferentini, quintb Idus Octofaris.
ruiri, et tui ipsius insliluta, tui quoque deiride suc- CLIX.
cessores, nulli unquam praeter Romanum metropoli- Ad Didacum episcopum Compostelianum. — De' tiii-"
tano __.bjeelisint,etomnesqui tibi in eadem sedesuc-'' trh habendh. ~
cessurisunt, per riianum Romani ponlificis tanquam1 (Anno 1105, Oct. 24.)
:" '
specialisRomanse sedis suflragaiiei consecrentur. Prse- [FLpREZ,i-spa}iasajrr. XX, 95.]
tcrea niailsuro in perpetuum decreto sancimus, ut1 . P. episcopus, servus servorum Dei, venerafaill
quidqriid jiistehactenus suprafatoe Ovetensi Eccle- fvatriD. Compostellano episcopo, dilectis filiis Coffi-
siae testamentis regdibus oblatum est, quidquid1 postellanae Ecclesiae cauoriicis, salutem et apostp-
parochiarum legitima possessione possideve co- licani benedictionem.
gnoscitur, tibi tuisque legitirais successoribus fir- Pelilionem vestrara quam nobis per filium no-
munv semper integrumque servelur. Si quae saneJ strum G, vestrae Ecclesise archidiaeoriuvn sugges-
ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostroe con- sistis, paterna benignitate suscepiirius. Id enim tan-
Slitutionis paginam sciaris, contra eam temere ve-" B { quam ffiagis propvium Romana sempor Ecclesia ha -
nire teri.taverit, secundo teriiove commonita, si non' buit, ut dignilatum suarum gratias aliis Eccleslis
satisfactione congrua emendaverit, potestalis hono-
tariquam mater filiis impertivet. Prsesentium igitiir
risque sui dignilate careat, reanique se diyino judicio• litterarum vobis assertione concedimus, utlri soleiri •
consistere de'perpetrata'iniquifate cognoscat, et a1 nibus diefaus majores Ecclesise vestrae persOnaeintfa
saeratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini' ecclesiam mitris gemmalis capita contegantur, in
Redemptoris fiostri Jesu Christi aliena fiat, atque in1 speciem videlicet presbyterorum. ^eu diaconorusi
extvenio examine distrktae ultioni subjaceat. Cunctis1 sedis apostolicae cardinalium. Yestra igitur intererit
auiem eidem Ecclesiaejusta sevvautibus sit pax.Do- circa sanctam sedem aposlolicam gratos semp&r
mini oostri Jesu Cfaristi, qiiaieiius et hic fructiira1 existere, ut sive in capite, sive in membris Com-
bonaeactionis pereipiant, ct apud districtum judieem1 postellanae Ecclesise gratiam supev gratiam contu-
prsemia aeternsepacis iiiveniant. Amen. lisse,, merito semper lanquam in bonis filiis mater
Ego Paschalis catholicae Ecclesise episcopus. Ecclesia Romana congaudeat.
Dalum pei'manuniJoaniiis,saiictseRomaiiaeEccle- Datum Laterahi, nono Kal. Noverobris.
siaediacorii cardinalis ac bibliolheearii, apud civita- CLX.
tem Castellanam, n Kalend. Octobris, Incarnationis ^
c
Ad G[undhalvuni\ ephcopum Miriduniensem. — Si-
Dominicse anno 1102, poutificatus autem dominici se cognovisse archipresbyleratus Bisancos,
[domhi] Paschalis secundi vn (45). 'rasancos, Salagia, juris esse Ecclesim Gompostel-
friifical
lanas. Quos ne amplius vindicet prwcipit , -
CLYIII.
(Anno 1105, Oct. 25.)
Ad Belvacensem ephcopum, de quadain lerra Sancti [FLOREZ,Espaha sagrada, XX, 78.]
Berlini, Hubertuisin dicta. F. episcopus, servus sorvorumDei.venerabili fra-
(AnnolIOS, Oct. 11.) triG. Minduniensi episcopo, salutem et apostolicam
Colleciion des cartulaires
' de France, Paris 1840, 4°, beiiedictionem,
l. III, p. 251.] Sicut ex confratris nostri Bnrgensis ejiiseopi, cui
PASCUALIS episcopus, servus servovum Dei, vene- negotium commiseramus, suggestione cognovimus,
rabili WALONI, Belvacensi episcopo, salutem et apo- et sicut venerabiliuni episcopovura Pelri Lucehsis,
slolicam benedktionem. Alfonsi Tudensis, signilieatione percepimus, qui in
Justitiam a te diiigi multis jam experimentis didi- sodem negotio cum alio episcopalis oiiicii viro, cu-
cimus,idcirco quod justitise est strenuitati tuaecou- jus litteras non accepiraus, meroo.rise suse testimo-.
fidenter indicimus. In praesentia siquidem tua et ^I1 nium perhifauerunl archipresbytefatus illos de qui-
aliorum coepiscoporum, filius noster Sancti Bertini bus coram nobis qusestio acta fuerat, Bisancos ,
abbas Lambertus possessionem quamdam, quse Hu- Trasancos, Salagia, in communi tractatu constitit
bertuisin dicltur, irr villa Bury, monasterio suo ra- ad jus Compostellana. Ecclesise pertinere, quippe
tionabiliter vindicasse signifieavit, quam Hugo qui- quae.ab Iriensiseu Compostellar.o episcopo ad pvse-
dam de Buri, auxilio Fulconis, filii Efaali, violenter. . sidium fuevant Mindunieiisis episcopi distvibuti :
tenet; unde etiam a legato nostro Coelestino, Pri- eapvopter dileetioni tuse prsecipimus ut eosdem af-
neslino episcopo, ,in Remensi concilio excommu- chipresbyteratus, qui equidem ad Composteliana.
nicatus asscritur. Tuani igitur experientiam mone- Ecclesioe jris ita pertinere noscuntur, quietos et in-
mus et praecipimus, ut, sicuttibi nota est, juslitiam tegros in ejusdem Ecclesise jure deincejis permanere
monasterio exsequaris. Nec solum excommunica- permittas, alioquin justitise obsistenles justitise fva-
tionem, quse in Hugonem illum et fautores ejus di- meam efficacius scntiatis.
ctata est, teneas, sed in tota villa Bury et in tota Datum Laterani, vm Kal. Novemfaris. •

(43) Signa chronologica surrt vitiata. J..FFE.


PATUOL.CLXIII. 6
171 PASCHALIS II PAP.E 172
'
CLXI. A eonserventur eoruro, pro quorum sustentalione ac
Monaslerii Tuteleinh bona et privitegia confihnai. gubernalione concessa sunt, usibus omnimodis pro -
(Anno 1105, Oct. 51.) futuva. Vos igituv, frlii in Christo dilectissimi, ut
[BAI.UZ.,Hhloria TuleCensh, p, 449.] hac prsesenti gvatia dignioves efficiamirii, Dei.sem.
PASCIIALIS episcopus, servus servovum Dei, dilecto per timorem et amorem in vestris cordibus hafaere
filio GUILI.ELMO Tiitelensi afafaaticjusque successo- satagite, ul quanlo a saecularibus tunlultibus libe-
rifans regularitef substituendls in perpetuum. riores estis, tanto amplius jilacere Deoiolis mentis
Pise postulatio volunlalis effeclu defaetprosequente et anirase virlutibus anheletis. Si quis .igitur iu
complcri, qualenus et devOlionis sinceritas laiidafai- poslerum avcfaiepiscojms autepiscopus, imperator
liter enitescat et ulilitas posiulala Vires indufaitanter aut 1'PX,princeps aut dux, comes, vicecomes, ju-
assumat. Poslulavit siquiderii nos dilectio veslra dex, autquaelibet ecclesiaslka ssecularisve persona,
praedecessoris noslri Urfaani sancta. memorise se- lianc nostrae coiistitulioiiis paginarn sciens, conlra
cundi slatula firmare el pcr ea Tulelensi ccenobio, eam temere venire tentaverit,secundo lertiovecom-
cui Deo auclore pisesides, assertionis nostrse niuui- monita, si non satisfactione congrua emendaverit,
roeiita conferre. Per pvsesentis igiluv p.rivileglipagi- " polestatis honorisque sui digniiaie caveat, reamqiie
nam aposlolka auctoritale statuimus ut qusecunque E sedivino judicio existere de perpetrata iniquitate
bbna, qusecunque possessiones ad idem monaslerium cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sangiiine
legitiriiis fidelium cbllalionibus perlinere videnluv.. Dei et Domini Redemptbris nostri JesuCfaristi aliena
et quaecurique in futurum concessione ponlificum, fiat, atque in exlrehio examine districtse ultioni
libevalilale priiicijnim, vcl oblaiione fidelium juste sufajaceat. Gunctis autem eidem loco justa sevyan-
alque canonice poterit adipisci, firma libi luisque tihus sit pax Domiiii nostri Jesu Ghrisli, quatenus
successovibus el illibata permaiieant, in quibus liacc et faic fruclum bonoe actioiiis percipiant, et apud
visa sriiit propviis nominibus expvimenda, videlicet districlum judicem prsemia aeternaepacis inveniant.
iii adjacenli buvgo ecclesiam Sancli Petvi et eccle- Amen, amen.
siam Sancti Juliarii, ecclesiam de Altoire, ecclesiam Scriptum per manum Jcannis scriniarii regionarii
de Moiicdeira, ccclesiam de Gransania, ecclesiam sacri palatii. Bene yalele.
de la Mazeyra, ccclesiam d'Espinaciis, ecclcsiam de Ego Paschalis catliolicse Ecclesiae episcopus.
Mavceliaco, ecclcsiam de Clergor, ccclesiam de Bra- DalumLaterani, pvidieKal.Tyoverofavis, permanum
guisa, ccclesiani.de Spaniaco, ecclesiam deAculo Juliani S. R. E. diacoui cavdinalis ac bibliothecarii,
aionte, capcllam de Roca, capellara de Marco, ca- p indictione xin, Incarnalionis Dominica, anno 1105,
pellain de la Garda, ecclesiam sancliBoniti, eccle- ponlificatus autem dorani Paschalis secundi papae
siam dc Aquina, eeclesiam de Madrangas, eccle- anno VII.
siam de Olonziaco. Capellam de la Valela, ecclesiam CLXII." '
de Reliaco, ecclesiam de Aureliaco, ecclesiam de nonasterium S. in Silva Nigra in speciulem
ecclesiam Georgii
Planis, ecclesiam de la Capella Genesta, sedis apostoiicw tutelam suscipit.
de Auriolo, ecclesiam de Beliopodio, in pagp Calur- (Anno 1105, Npv. 2.)
cino, ecclesiam Sancli Micbaelis, ecciesiam de Ba- [SciioErn.iN, Ahalia diplomaiica, Maniiemii 1772,
nieyras, iii fauvgo Vaivaco ecclesias Saneli Mavtiiii, fol., p. 185.]
Sancti Stcpliani, et Sancti Gevraani, ecclesiam dc PASCHALIS episcopus, servus.servoruni Dei, dilocto
Mairona, ecclesiam de Vogairo cum capella de Bel- filio DICKERO afafaatimoiiaslerii Sancli Georgii quod
locaslello, ecclesiam de Rocamador, ecclesiam est in Silva Nigra, juxta fiuvium Brigarium, ejusque
Sancli Joaniiis de Furtin. Prohihemus ergo nepro successorifaus regulariler substituendis in perpe-
Tulelensium niililum cffensis eidcm ccenofaioa qui- tuuin.
fauslifael persoiiis injuriae inferantur. Sepulturani Roligio.sis desideriis dignumest facilem praebere
quoque ejusdem loci dmniiio lifaeram esse decerni- D \) consensum, nt fidelis devotio celererii sortiatur effe-
mus, ut e.ovumqui illic sepelivi delibevaveriiil de- ctum. Proinde nos juxla vestri desiderii devotionem
votioni ct exlvemae voluntati, nisi fovte excommu- prsedecessoris hostri sanctae memorise Urbani II
nicati sint, nullus obsistal. Obeunie le nunc ejusdem vestigiis insisteutes, loci yeslvi cceiiobium sub
loci abbate veltuoniin quolifaet successovum, nullus apostolicse sedis lutela speeialiter cpiifovendum
ibi qualibet subreplionis aslulia seu violcntia jirse- suscepinius per prsesenlisque privilegii paginam
ut qusecuiique
ponatur, nisi queni fratres communi consilio vel fra- apostolica auctoritate statuimus,
truni pors consilii sanioris secundum Dci timorem prsedia, possessiones illustves virillelzilo et flesso,
cl beali Bcnedicti Regulam elegerint. Quin cliam ejusdem loci fundaiores, vel alii quilibet ex suo jure
onini modo inlerdicimus ne pro abbatis inlvoitu a sujrradklo ccenofaioofatulerunt, quaecunque in futu-
lifaeralitate principuni,
quolifaet vivenlium munus quodliliet exigatuv. Ad ruln concessionepontificum,
haec decernimus ul nullj omnino liominum liceat vel ofalatione fidelium juste atque canonice poterilis
idem nionastevium.teineve pevluvfaare aut ejus pos- adipisci, firma vobis vestrisque successorifaus et
sessiones auferre vel ablatas retinere, miiiuere, vel illibata permaneant. Nulli prseterea sacefdottim, re-
temerariis vexationibus -fatigarc, sed omnia inlegra gum ve'i ducum aul comitum seu quarumlibet per-
175 EPISTOL/E ET PRIVILEGIA. 174
sonarum liceal in co loco aliquas sibi proprietatisis A . nofaii Cluniacensis conlinetur, coemeterium fuisse
condiliones 11011 hoeredilarii juris, non advocalise,., concessum, quod etiam ejusdem civilatis episcopo
non cujuslibet potestatis usurpationem, quae liber- consecrandum eisdcm mandavit apicibus : etnos
tati monasterii noceat, vindicarc. Advocatum sifai ii ergo juxta tuae religionis petitionem ipsius praede-
constiluendi quem voluerint afabascum suis fratri-i- cessoris nostri constituta servanles, supradicto Bea
bus liberam habeant potestalem.Etsi is postmodum n taeMarise monasterio liabendum perpetuo ccemele-
ruoriasterio inutitis fuerit, remoto eo alium consli-i- rium confirmamus. Et ad aemuiorunr injurias pro-
tuant. Obeunte te nunc ejus loci abbate vel tuorumn pulsandas praesenti decreto statuimusut, si qua sae-
qublibet successorum, nullus ibiqualibet subreptio-i- ciilarium personarum apud idera coenohium sepeliri
nis aslulia seu violenlia praeponatur, nisi quem fva- i- desideraverit, nulHus prohibeatur obslaculo., nisi
tres communi cpnsensu vel fialrum pars consilii ii forle exconimunicalionis vinculo fuerit innodatiis.
sanioris secundum Dei limorem el faeati Benedicti ti Possessiones aulem eidem monaslerio pevtincntes,
Regulam .elegerint. Ut aulem fvatves in eodem loco o quse in[ prsesenliavum a quibusdam saecularis con-
collecli omnipolentis Dei sevvitiis libevius valeantit versationis clericis detinentur, jubemus, dcfunctis
insudare, decernimus ut nulli omnino hominura ii- eis, in usus monachorum regulariter vivcnlium re-
ceat idem monasterium leraere perlurbare, aut sufa- 3- B digendas. Prseterea quidquid legitima possessione
dilatis possessiones auferre, minuere,vel temerariisis supradictum moiiasteiium possidet, vel iu futurum
vexationibus fatigare, sed omnia integra conserven- i- juste et canonice largiente Domino possidere coiiti-
tur eorum, pro quorum sustenlalione et gufaerna- [_ gevit, fivinum sempev illibatumque sevvelur, nec li-
tione concessa sunt, usifaus omnimodis profulura.i. ccat alicui locum ipsum lemere perturbare, aut ejus
Vos vero, filii in Cliristo redempti, oportet regu-i- p_ssessiones auferre, minuere, vel lemerariis vcxa-
>t tionibus fatigare, sed oninia iiilegra eonservenlur,
laris disciplinae institulionibus diligenter insistere et
totius animse ac nientis virtutifaus anhelare, ut per :r eorum, pro quorum sustenlatione ct gubernaiiono
arclam viam gradientes oninipoleiiliDomino placere e concessa sunt, usibus omnimodiS profutiira. Si quis
el ad supevnam latiludinem pervenire valealis. Ad d autem decrefi liujiismodi lcnore cognito conlvaire
judiciiira autem perceptsehujus a Romana Ecclesiaa tentaverit, nisi Dco et Ecclesise fralribus canonice
libertalis per annos singulos aureum fayzaulium La-- monilus satisfecevit, se omnipotenlis Dei ct B. Pe-
teranensi palatio persolvelis. Si quse sane ecclesias-- tvi apostolorum pvincipis indignalibne pleclendum,
tica ssecularisve persona hanc nostrse conslilutioniss el mucrone S. Spiritus feriendura sciat. Quicunque
paginam sciens conlra eam lemere venire tentave- vcro idem monasterium el iu co Domino servieiiies
rit, secundo terliove comrnoriita, si non satisfactionee ^ favore, suisque rebus honorare curavcrinl, omni-
congrua emendaverit, potestatis honorisque suiii patenlis Dei cl aposiolorum ejus gvatiani conse-
dignitate careat, reamque se divino judicio existeree quaelur.
de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo0 Datum Laterani, seplimoldus Noverob.,per ma-
covpo.e ac sanguine Dei et Domini Rederoptoiiss ni.in Joannis S. R. E. diaconi cardinalis ct bib.iio-
noslvi Jesu Ciivisti aliena fiat, atque in extvemo) thecarii, indictione terlia decima, Iiicarnationis Do-
examine dislrictoe ultioni sufajaccat. Cunctis aulem1 iiiinicaeanno 1105, ponlificalus auleni domini Pas-
eidem locp justa sevvaulibus sil pax Domini nOstrii clialis secundi pajiocvn.
Jesu Christi, quatenus el hic fvuctum faonseaclioilisS CLXIV.
percipiant,etapuddistricium judicem prsemiascternae AclRothardum Mocjuniinum — De
archiephcopum.
pacis inveniant. Amen. ephcopis qiii invesliunlur a regibus; iiem c'e iis
Scriptum,per manum Raynerii scviniarii regionaviii qui schismatis lempore consecrati sunl.
et notarii sacri palatii. (Ainio 1105, Noy. 11.)
Ego Paschalis catliolicse Ecclesiae episcopus. [MANSI. Concil. XX, 1027.]
Data Laterani, iv Non. Novcmfar., per manum1 D j PASCIIALIS episcopus, servus servorura Dei, vcne-
Jonmiis sanctae RomanaeEcclesisediaconi cardinalis> rafaili iratri ROTIIARDO Mogunlii.iocpiscopo, salulem
ac hibliothecarii, indkt. xm, Incarnationis Domi- et aposlolicam faenedictionem.
nicst 1105, pontificatus aulem domini Paschalis; Sacerdotii ac regni grave jam diu scandalum fuit,
secundi anno vn. quia, usurpantibus non sua regibus, Ecclesia qued
CLXIII. suae est Iibertatis amisit. Hanc profeclo viam, hanc
Ad Ilugonetn abbatem Cluniacensem. januam necjuilise suee Simon Magus invenit. Dum
(Anno 1105, Nov. 7.) enim non nisi per praestigiosam investituvam eccle-
[Gall. Christ., XIII, 15.j siasticos honores adipisci mens amfaitiosa credit, et
PAScnALisepiscopus, servus servorum Dei, vene- se ipsam curialibus" subdit ofasequiis, ct regium cor
rabili fratri HUGONI Cluuiacensi abbati, salutem et aniplioribus pavat inclinare muneribus, hoec niroi-
apostolkam benedictionem. ium avarilia, sicut in libris Regura legitur, anliquo-
Praedecessovisnostvi sanctoe memorise Uvbani II rum quoque temporum religionem evertit. Sed
erga
lliteris liovimus monaslerio Sanctse Mavioe, quod hujusmodi proesumptores reges qualiter divina sse-
apud urbem Tolosaesilum est. et sub jure vestri cos- vierit indignatio, in eisdeni ajiicibus non siietu>-.Et
17?! PASCIIALIS II PAPJE 176
vero magnum esl filio flagitium, matrem addicere A & Cum a personis ssecularifaus eapetuntur, ad qua
servituli, ul mvila thalanios ineat quos recusat. nostris suiit cohovtalionibus iropellendse; faenigniovi
Super, iioe negotio nova nos oportei sollicitudine debemus facilitate praestare.
cohcitari, cum novi regni opportunitatem divina Idcirco illustris feminae Gertrudis Flandrertsis
dispositio providit. Nos enim regibus quse sui juris comitissse petitionem benigne suscepimus, et faci-
sunt integra servave optamus, nec in aliquo minui- lhis Deo iargiente concessimus. Vestram omnium
mus, dummodo ipsi sponsse sui Domini libertatem ecclesiam per pra^sentis decreli paginam, sanctae
integrarii paliantur, quarii srii meruit sanguine Re- sedis auctovitate muniriius, et devotionis ejus mu-
demploris. Sic agentes, nostrum-auxilium, nostrum nera, quae illuslri iilio Roberto comite concedenle
consilium, concordiam noslfam, iiostram dulcedi- pisestitit, eidem Ecclesise in perpetiium confirffia-
nem obtinebunl; alioquin tantam dominseac nialiis mus : videUcet ad pvaebendas dictOrum fvatrum
nostrse indignilatem pali non ppssumus. Quid cnim octoginta mensuras terrae, ex quibus viginti iibrse
ad mililera baculus episcopalis, quid"annulus sacer- annis singuiis persolvuntur.
dotalis? Habeant in Ecclesia primatum suum, ut Ad ecclesiaevero reslitulionein et ad faeneficium
sinl Ecclesise defensorcs, et Ecclesise sufasidiis per- scholarum. berquarias duas. Praelerea quaocunque
fruantur. Habeant reges quod reguni esl; quod sa- bona sive in terrarum dominio, seu in decimarum
cerdotum est, habeanl sacerdotes : sic pacern invi- reditu apnd parochias tres, id est Binafauvgh, Bu-
cem teneant, et se invicem in uno Christi corpove tanfaurgh et Wulpam, quas supva dicta S. Waifaur-
venerentiir. De ordinationibus clericorum qui in gis Ecclesia possessione legilima ofatinere cognosci-
noslri lemjioris schismate ordinali sunt, non aliud tur; et si in posterum ejusdem Ecciesia. parochias
scriberidum duximus qiiam iii Placentina synodo per incremento terrae adaugeri contigerit, firmaevofais
sanctae memoriseUrbanunl prsedecessovera nosivum exinde decimse et illifaataepermaneant.
delifaeratum est. Porro episcopis qui sub excomniu- Si quse sane ecelesiaslica ssecularisve persona,
nicalibne in eodem schisffiale manus impositionem hanc nostrse conslitutipnis paginam sciens, contra
susceperunl ad concilii senientiam deferendos arbi- eam temere venire tenlaverit, potestalis honovisque
tramur. Tantum ehim tantarum personarum malum sui dignitate cavcat, reamque se divino judicio exi-
genef ali delibevatione aut curandum est aut detrun- slere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacra-
candum. De concilii autcm loco aut tempore, si ve- tissimo corpore et sanguine Dei et Domini Redera-
stris in partibus celebrandum sil, tua interesl, com- ptoris nostri Jesu Christi, aliena fiat, atque in ex-
mumkato fratrum consiliOj nofais citius indicave. Q , tremo examine districtse ultioni stifajaceat.
Oplamus enim, et veliementer opporlunum est, ul, Cunctis autem eidem Ecclesiaejusta servanlibus
vel apud vos pev legatos noslros, vel in Italia per nos sit pax Domirii nostri Jesu Christi, quatenus et hic
largiente Domino peragatur, in quo de sacerdolii ac fructum bonoeaclioms perCipianl, ct apud distri-
regni scandalo propulsando, pace stafaiiienda, com- ctum judicem prsemia aetevnaepacis iriveniant.
muni per Dei gratiam deliberatione tractemus. Sane Ego Paschalis calholicse Ecclesiae episcopus.
de scliisroalicorum ecclesiis sanctse raemoriae Joan- Dalurii Laterani per manum Joannis, SanctaeRo-
nis papse verba mandamus. Ail ehim episcopis per manse Ecclesiaediaconi cardinalis ac bibliothecarii,
ltaliam constituiis : « Ecclesias Arianorum, ubicun- anno Dominir_elncarnalionisll06, pontificatus au-
que inveneritis, catholicas eas divinis jirecibus et tem donini Paschalis papse secundi anuo sexto (44).
operifausabsque uila mora consecrate. » In inferio- CLXVI.
fibus et id ipsum in Constantinopolitaiiis partibus se Privitegium pro episcopaiu Pistorienst.
fecisse commemoval, dicens : « Quacunque illis in (Anno 1105, Nov. 14.)
pavtifaus eovum ecclesias reperire potuimus, ca- [ZACHARIA, Anecdota meclii wvi. Augustse Taurino-
tholicas eas, Domino opem ferente, consecravimus.t runi 1755,fol.,p. 225.J
Omnipotens Dominus, quem pacem nostram et j) PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, vene-
salutem esse credimus, jier industriam vestvam, rabili fralri ILDIPRASDO Pistoriensi episcopo, ejus-
paeeni ac salulem Ecplesise suae misevalionum sua- que successoribus canonice promovendis in perpe- '
ntm affluentia operetur. tuum.
Daliiin Lalcvani,
' III Idus Novembris. Sicut injusta poscenlibus -nullus est trifaiiendus
. CLXV. effectus, sic Iegitima desiderantium-non est diffe-
Ecclesim S. Walburgh Furnensis possessiones quas- renda petilio. Tuis igitur, frater in Christo lldi-
dam, rogatu Gertrudis, Flandrim comithsm, con- prande, justis petitionihus annuenles, sanclara Pislo-
firmat. riensem Ecclesiam, cui auclore Deo praesidos, apo-
(Anno 1105.)
[MIR_EUS, Opp. diplotn., III, 24.] stolicse sedis auctorilate munimus. Statuimus igilur
PASCHALIS episcopus,servus servprum Dei, dilecto> ut dioecesis Pisloriensis episcopatus sicut ejus ter-
filio HERIBERTO, praeposilo sanclse Walburgis eccle- mini praedecessovisnostri sanctse memorise Urbani
sioe quae iii Fuvnensi municipio sita est, ejusquei privilegio dislincti sunt, sic in jure et condilioim
successovibus inperpeluiim. Pistoriensis episcopi sine alicujiis inolestia vel in
(44) Sicna clironologica suiit covvupta. JAFFI;.
177 EPISTOL/E ET PRIVILEGIA. 178
quietudine perseveret. Per quos nimirum terminos A CLXVII.
hse sunt capellse circum et ecclesise conslitutoe, ca- Ad Eustachiutn abbalem S. Nicolai. — Privitegium
pella de Capraria, capella Hospitalis de Rosaria, illius abbatiw.
jjlebs de Massa, cap. de Vincio, cap. de Bucuuiano, (AnnollOS, Nov. 18.)
cap. de Castello uuovo, cap. S. Martini in monte [MANSI, Concil. XX, 1051.]
Gulli, capella de Vacazano, capella in Verruca, cap. PASCHALIS episcopus, servus servorura Dei, dile-
S. MaviseMagdalenae in Colle, cap. de Galciano, 'cto in Christo filio EUSTACHIO abbati ecclesise S. Ni~
cap. de Venua, super quam prsefati prsedecesspris 'colai, salulem et apostolicam benpdictionem.
nostri .Urbaui postterliam etquartani discussionem Praedecessoris nostri sanctae memorise Vicloris HI
est prolata seritentia; cap. flospitalis de Fanano; itemporibus, B. Nicolai corpus ex Graecorum parti-
capella Prati episcojii, cap. de Rotie, cap. de Cer- bus ! iransmariuis in Barisanam urbem adveclum to-
taria, cap. Montis acuti, cap. de Insula, cap. S. Sal- tus pene orbis agnoscit, Quod videlicet corpus pfse-
vatovis sita in Pralo cum plebibus suis, curte etiam, idecessor noster Urbanus II ioco quo nunc reveren-
quse vocatur Pavana infra Pistoriensem comilalum tia i digna servatuv, in crypia inferiori summa cum
cum castello Sambuce infracurtis coiifinia aedificato veneratione recondidit, el altare desuper in hono-
sanclse Pistpriensi Ecclesiae confirmanuis sicut a " rem i Domini consecravit. Petilumque est, et conc/is.-
venerabili comitissa Mathildi beati Petri filia post sum i dicitur, ut B. Nicolai basilica in eodem lo_o
diu exaniinatam a eompluribus judicibus, ac juris- ;eediikanda, sjieciaiiter sufa tulela mox sedis aposto-
pcrilis acfionem per vicarii nostri Bernardi sedis licae ) servarelur. Quia igitur, largiente Domino, ba-
apostolicae presbyleri judicium in tuas et, confra- silica i eadcm congrua jarii sedificalione perfecta est,
trum tuorum mauus veslituta cognoscitur. Porro in i loco videlicet juris publici per ducis Rogerii chi-
decimaliones de Monte Murto, dePrato, de S. Pau- irograplium dalo, nos eanidem domum, auctoreDeo,
lo , de Cliolonka, de Monte Magno, de casale de mox 1 futuvamccclesiam, postulanlc filio nostvo ejus-
Lariipovecchio; de Creti et de Spanarecchio, quas de < dem ducjs gevmano Boeniundo, Baveiisis nunc civi-
laicorum mahibus solertia vestrse religionis eriptiit, latis domiiip, sufa tutela appstolicoe sedis accipiiuus,
uulius unquarn ab Ecclesiae juve et clevicorum usi- Praesentis
! igilur pvivilegii pagina, aposloiica auclo
bus alienare praesumat. Idipsuni de caeteris curtifaus rilale
i sancinius ut quoacunquc prsedia , quoecunqu.
praeciiisveprsecipimiis quaehodie in Ecclesise Pisto- faona, vel a pvaediclo filio nostro Rogevio per B. Pe-
riensis possessione pevsistunt. Videlicet cuvte de tvi et iiostiani gvatiam. Apulioe, Calabvi.e et.Sicilioe
Lizzano, de Maffimiano, de Cavinana, de Batoni, _ duce, vcl a prtcnoniinato fvatre cjus 'niinc Anlio-
de Saturriana, de Brandellio, de Gvopula, Piscia, Vi- > cheno pviiicipe'BocmiDido, seu a eac-ieiis Clnisti
nacciano, Tobiana, Publica, Silva Mortua, Yizule, Ifidelibus, supradictse Sancti Nicolai ecclcsise de suo
Pezzanese, Celeri et de Tevra sita infra episcopa- jure j j'ani donata sunt, aut in futuvuni donari ofTer-
tum Boiioiiiensero, quani tenuerunt homines de irivecontigerit, fivma scmper, qiiieid ct illibala per-
i
yalle Biderla, curte de Spallioro. Praeterea qua.cun- maneant. Decernimus ergo ut liulli omiiino liomiiuini
que hpdie Pistoriensis Ecclesia juste possidet, sive Iliceat eamdem ecclesiain leiiierejieriurfaavc, nut ejus
in futurum iiberalitate principum, vel oblatione fide- res i auferve, vel ablatas rclinere, mimicrc, vej icmc-
lium juste atque caiinnice poterit adipisci, iirma tibi rariis
' vexalionibus faligare; scd omnia integra cpu-
tuisque successoribus et illibata permaneant. De- 'serventur, clericoruro cl pniipcriim usibus prolu-
ceriiiinus ergo ut nulli pmaino honiinum liceat eam- tura. Tibi itaque iuisque successoiibus fnciillalem
dem Ecciesiam temere perturbare, aut ejus posses- 'concedimus, clericoriiiii culpas, absquc
cpiscopi.
siones auferre, vel ablatas retinere, minuere vel te- '
contradictione, defaila charilalc ac sevcritate corri-
merariis vexalionibus fatigare , sed omnia integra i
gere. Si quoe vero in vos gvavior querela emerseril,
conserventur, tam tuis quam clericovum usibus nostrse ] seu suecessoruin nostroruni audientioc resei'-
profutura. Iiiterdlcimus eliam ut te ad Dominum D vetur. Nulli aiitera yel archiepiscopo, vel, episcopo,
evocato , vel luovum quolibet successorum, nullus 1
licere volumus ut ecclesiam ipsaro, vel ipsius afa-
osnnino iijviiis vestrse ecclesise clericis aut episcopo- faatem, sine Romani pontiiicis conscientia, vel ex-
rum, aut ecclesioeres auferre, diripere, aut distra- 'communicatioiie, vel inlerdiclo cohibeat, quatenus
here audeat. Si quis igitur in posterum archiepisco- idem venerabilis locus tanti confessoris corpore in-
pus, etc. Amen. signis, sicut per Romanum poritificem prima con-
Scriptuin per manum Raynerii scriniari regionarii, secrationis suscepit cxordia, sic sub Romani semper
et notarii sacri palatii. pontificis tutela et protectione subsistat. Si quis
Ego Paschalis catholicae Ecelesiae episcopus SS. sane in crastiruim archiepiscopus autepiscopus,im-
Uatum apud Beali Petri Porticum per manum peralor aut rex, princeps aut dux, comes, vioeco-
Joamiis, sanctse Ronianse Ecclesise diaconi cardina- mes, capitanus, stratigo [<TTparrjyi;],judex, castal-
lis ac bibliothecavii, decimo oclavo Kal. Decem- 'dio, aut quaelibet ecclesiastica saecularisve persoiia,
faiis, indiclione xm, anno lncavnationis Domini- 'etc, ul in aliis nonnullis epistolis.
coe 1105, pontiiicatus autem domni PaschalisII Scriptum per manum Rayncvii, scriniarii regio-
papie vu narii et notarii sacri paiatii.
179 PASCHALIS II PAP.-E 180
Ego Paschalis calliolicaeEcclesiaeepiscopus. .A pisse episcopat.um,sed in eo permunere nolle nisi a
Datum ad Porticum B. Petri, Rom. xiv Kai. De- pontifice investireftr et consecraretw
cemb, per roanum Joannis sanctse RomanseEcdesiae (Anno 1105.)
diaconicard. et faiblioth., ind.ict. xiv, Incarnat. Do- [MANSI, Concil., XX, 1044.^
minicse ann. 1106, pontilicatus aulem domini Pa- > PASCUALIS, servus servorum Dei, OTTONIdilecto
schalis II papsevi. fratri Barobergensis Ecclesise eleclo, salulem et
apostolicam benedictioiiem.
CLXYHl. Filius sapiens twlifical matrem (Prov. x). Opera
Ad GaUicanumclerum universum. — Wernerii inva- tua et consilium tuum virum praeferunt sensatum.
sioncm in aposlolicam seaem narrat. Nos igitur honorare et profeclus tuos juvave con-
(Annoll05,Nov. 26.) gruum duximus. Nihil evgo de nostra benevolentia
dubitans, tuam nobis quantocius vales prsesentiam
[MANSI,CO)ICJ/.,XX,1085.] exliibeto. Certi enini sumus quod divina sapientia
PASCIIALIS ejiiscopus, servus servorumDei, episco- eliam malis hominibus faehe uli novit(47).
jiis, abbalibus, principifaus, militibus et omnibus CLXX.
fidelibus per universas Gallias, salutem et apostoli- B ] Causam Odonis abbalis Sancti Quinlini ephcopis Car-
cam bencdiciionem. nolensi et Parhiensi comiriillit.
Fralernilalem vestvam latere nolumus quae his (Anno 1105.)
lemporibus apud nos aecideruiit.Veiiil quidam Wer- . [Gall. Christ., X, Instrum. 249.]
uerius vegni Teutonici famulus in .Romanae urbis PASCUALIS episcopus, servus servovum Dei, vene-
vicina, evocantibus eum quibusdam periidae mentis rabili fratri Belvacensi episcopo, salutcm e* aposlo-
homiiiifaus, quorum alii extra urfaem per lnanuui licani benedictionem.
quondam regiam jus sive salarium sedis aposlolicse Sacerdotalis ofiicii est viros religiosos diligere,
iuvasevant, alii inlva uvbem, eo quod curise nostrae fovere et a pravorum infeslationibus pro dalasibi fa-
ninnera sive faroiliaritatem habere non poteraul, cullale defendere. Tu autem Beati Quinlini fratres
Deum ct Dei fidem poslliabeve deliberavevunt. Ta- Belvaci degentes non solum [f. qdd. non] diligis,
iibus sociis pvcsbytev quidam (45) Romanae uvbis sed quorumdam prsesumptione illicita vexari et in-
advcuase conjunxit, de quo vel ubi vel hactcnus quietari gratanter, ut audivi modo, pateris, quod
ovdinatus sit ignovamus. Ilane personam egrcgiam profeclo ad animae tuse periculum spectare rie am-
iiigvcmanticis, ut dicilur, proesligiis plenam, cum faigas, nisi celeri studeas emendalione corrigere,
fideles riostri occasione trcugoe Dei ab aimis om- C I et eorum quieti attcntius providere. Prsecipimus er-
ninodesislercnt, in Lateranensem Ecclesiam in- go ut ecclesise Belvacensis clericos afaipsorujn fra-
duxerunl, ct congvegalis Wiberlinae fsccis rcliquiis trum infestatione,tam in spiritualibus quaro intem-
ci episcopi nomeii pevniciosissime illevevuni, Nos poralibus omnino compescas, alioquio et in eorum
vero lunc lempovis pvopler apostolicae faasilicsede- audaciam et in luaro desidiam B. Petri gladius edu-
dicationem, quam die proximo in conventu celc- cetur. Prsecipimus etiam ut eadem Beati Quintini
berrimo per Dei graliam peregeramus, adliuc in ccclesia, salva debita tua reverentia, fratvum et co-
beaii Pctvi povtku movabamur. Cum "vero intra episcoporum nostvovum Ivonis Cavnotensis et G. Pa-
is-faemdie allcvo (46) rediissemus, roonslvum illud risiensis consiiiodisponaturcl ordinelur. Porro quse-
tarpiter ex urbe profugiens, quo tvansieril ignova- cunque ab eodem fratre G. per Belvacensem episco-
mus. Nunc auteni oninia fiaiernilali vestvoebvcviler patum, ufai canonice per Dei gratiam praesedit, seu
incKcanms, ne in audilu talium pvaestigiovuni ullo in eadem, seu in cseteris ecclesiis gesla sunt, rata
modo decipianiini, aut a statu vestfo moveamiiii. et inconvulsa maiiere sancimus. Sane de illo qui
Nos vero per Dei graliani inlvaurbem bonesle tu- jam dictse ecclesiae S. Quintini prseesse dicilur, cum
teque pcrsistimus, et in liac lurba neniinem riostrae n prsedictorum fvatrum volumus ti'actari consilio, et
societatis amkimus. Ncque vero Moysi pojiulum causam ejus iine debilo tcrminari
siium Corc ct Datan et Abiron scditio abslulit, aut CLXXI.
cxcellentis angeli superfaia,qui Deo par esse voluit, abbati monaclihque S. Dionysii inlerdicit
A[damo]
liiajeslatem Dei ninuiit; ipsius vos majestas in om- « ne prmler Galonis, episcopi Parisiensh, licen-
nibus prolegat, el leoneni ac dvaconcm lelicitcv con- tiam pro sacramenlis suscipiendh alios adeanl an-
ciilcare conccdat. ihliles. J ,
Datam Laieianis, vi Kal. Octobvis [Dec.]. (Amio 1152.)
[DUCIIESNE, Ilhl. Franc. Script., IY, 765.]
CLXIX. PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, vene-
S. Dionysii, sa-
Rescriplum Paschalis ad epistolam Ottonis Bamber- rabili fralri A. afafaatiet monacfais
genshepiscopi,quasignificabatscabiinperatore acce- lutem et aposlolicambenedictionem.

(45) Non evgo Abbas Farfensis, ut liabel Uvspev- Beneventi ageret.


gensis. (47) Adiit dein Otto pontificeiii, et ab co cons,-
(46) Falsi vevinciluv Uvspevgensis,qui tunc assum- cvatus est, Vidc ejiist. 18i.
fitiim hunc lavvaluni pontiiic, slatuil cum Paschaiis
181 EPISTOL.E ET PRIVILEGIA. 182
Ex confratris uostri Galonis Parisiensis episcopi A A striim Burbonse; in episcopatu yEduensi, castrura
relatione compevimus quia vos praeter ipsius licen- Duisme et castrum Gririon, juxta Grinonem castrum
tiam pro sacri olei et chrismatis acceptiotie, ac pro ducis Burgundise. Quascunque preeterea villas,
monachorum seu clericorum vestrovum ordinatio- quascunque possessiones , qusecunque praedia ve-
nibus quoslibet episcopos adeatis, vel pro eorum- slra inprsesentiarum ecclesia possidet, quaecunque
dem sacramentorum celefarationead vestrum mona- etiam in futuro legitirois fidelium donationibus po-
sterium convocetis, et quod laicis pcenitentias crimi- lerit adipisci, firma yobis, veslrisque suceessoribus
num injungatis.Quae profecto saciis canonibus valde et illibata permaneant. Decernimus ergo ut nulli
conlvaria sunt. Et quidem privilegia pro pravis et omnino hominum liceat eamdem ecclesiam teniere
malis eollata sunt, et ad sediiicaiionem, non ad ca- perturbare, aut ei possessiones auferre, vel ablata
nonum destructionem alicui conferunlur. Cum ita- retinere, niinuere, vel tenierariis vexationibus fati-
que preedictus frater Galo episcopus vester gratia gare, sed omnia integra conservenlur clericorurh et
Dei bonus et catholkus habeatur, et prsedieta sacra- pauperum usifaus profutura. Si quis sane in crasti-
nienta gratis acsine pravitate ihdulgeat: et vos prae- nuro archiepiscopus vel episcopus, imperator aut
ter ipsius licenliam pro eisdem sacramentis susci- rex, princeps aut dux, comes, vkecomes, judcx, aut
piendis alios adire antistites prohibeinus, et archi- B ecclesiastica quselibet ssecularisve persona hanc no-
episcopis vei episeoois omnibus ne ea vobis exhi- strse conslitutionis paginam sciens contra eam ve-
leant interdicimus. nire temere tentaverit, secundo tertiove commonita,
CLXXII. si son satisfactione cpngrua emendaverit, potestatis
Charta super confirmatione ecclesiarum, quqs tenent honorisque sui dlgnitate careat, reamque se divino
canonici Lingonenses, judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat,
(Anno circitcr 1105.) et a sacratissimo cofpore et sanguine Dei et Redem-
[Galt. Clirist., IV, 155.] ptoris nostri Jesu Christi ali.ena fiat, atque in ex-
PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, ve- tremo examine distrkte subjaceat. Cunctis auteni
nerabili fratri RORERTQLingonensi episcopo suis- ecclesise eidem justa servantibus sit pax Domini no-
que successoribus cahonice promovendis in perpe- slri Jesu Chrisli, quatenus et hic fructum bonse ac-
tuum. tionis percipiant, et apud districtum judicem pvae-
Justis votis assensum preebere, justisque petitio- mia aetemse pacis inveniant. Amen.
nibus aures accommodare nos convenit, qui, licet "
CLXXIII.
indigni, justilise custodes atque jiroecones in excelsa
apostolorum principum Petri ac Pauli specula po-^ C Gislm abbalhsw Romariccnsi sub excomtnunicationh
siti Domino disponente conspicimur. Tuis igitur, pmna prmcipit nl de vexandis monathh Calmosiu--
censibus deshiat.
fraterin Christo charissime Roberte, justispetitio-
nibus annuentes, sanctam Lingonensem Ecclesiam, (Intra aniium 1102-1108.)
cui Deo auctore preesicles,appstolicae sedis auctori- [MARTENE, Thesaur. Anecd., III, 1178.]
late munimus, et tam tibi quam legitimis successo- "PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, dile-
ribus tuis perpeluo posside.ndam sancimus civita- ctse filise GISL_ERomarkensi abfaatissse et ejus so-
lem Lingoiienseni cum omhibus quae ad eam perli- roribus, salutemet apostolicam faenedictionem.
nent tam exlva quam intra, sive in ecclesia sive in Pro Calmosiacensibus fratrifaus ecce |am secundo
coinilatu seu in omnibus appendiliis ejus. Confir- ad vos litteras misimus nunc, quandoquidem ipsi
mamus etiam juri ac sufajectioni vestrse ecclesise afa- seetindum judicii nostri sententiam parati fuerint
faatias duas in castvo Divioncnsi, alleram S. Beni- jurejurando per compelentes personas ostendere de
gni, quse est raonachorum; alterani S. Stephani, loco, in quo novuni ipsorum nionasleiium constvu-
quse. est canonicoriira. Ilem abbalias Besuensem, clum cst, fundationem quiete factam, sine lcgitiiua
Molisroeiisem, Melundensem, S. Michaelis, S. Se- r. r Romaricensium calumnia decennio permansisse ,
quani, S. Joaiinis de Prato. Afabatias etiain canoni- datorem quoque ioci vel cjus preedecessores funduni
corum, alterain in castro Castellione, alteram quoe per annos triginta sine legali calumnia possedisse,
dicituv sanetorum Gemiiiorum. Item abbalias S. Pe- dilectioni vestrse pracsentium liltevavum auctovitate
tri in Polungio et Sanctac Marise de Rubeo monte. praecipimus, ut nullani dc caetcro eisdem fralrifaus
Confivniamus prseterea in perpetua ejusdem eccle- de preedicto fundo caluinniam infovalis, id ipsuni
sioe possessione caslrum Gurgeium cum omnibus eliam de porlione paroehialis ecclesise Sanctce Ma-
ajiperidiliis ejus, caslrum Castellionense, Tyleca- rise proecipimus, quain nimirum povtionem pvsesen-
slrum, castrum montis Salgionis, caslrum Con- tibus nunliis vestris eosdem fvalrcs iilic posscdisse
fluens, castrum Fons-Vennoc, caslrum Cboscoluin, cognovimus; alioquin si clamor eoruni super hac
caslrum Graneyum, casfruni Sala, castrum Barruni querela nos iterato pulsaverit, a liminibiis Ecclcsioe
super Albam, item caslrum Barvum super Sequa- vos avcebimiis.
naiu, castrum Chacennaiuni,castruni Saxonis-Fou-. Data midic Jdus Apvilis
tero, castrum Tornodovense, caslrum Blaseiuiii, in
epiicopalu Bisurtino castrum Acrimontis. ct ca-
1S.3 PASCHALIS 11 PAP/E 184
CLXXIV. A Hoc privilegium iectum est atque approbatum in
£i,'//a jiro cwnooio Sanvli Petri Carnotensis. capilulo beatse MariseGarnotensis praesenlibus Iyone

(Anno 1106, Jan. 6.) episcopo, Ernaldo decano et aliis. . ., ,.
[Gall. Christ., VIII, 511.] . Scriptura per manuffiR.ayiierii seeretarii regiona-
PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, dile- rii et nofarii sacri palalii.
ctp filio GUILLELMO abfaati vcnerabilis monaslerii Ego Paschalis catholicse Ecclesiee episcopus,
sahclorum apostolorum Pelri etPauli, quod j'uxta Datum Laterani per manuni Joannis, sanclse Ro-
Cafiiolum situro est, ejusque successoribus regula- manse Ecclesiee diaconi cardinalis ac bibliothecarii,
riter jiromovendisin j)ei'j)etuum. octavo Idus Januarii, indictipne xiv, incarnationis
Piae postulatio yoluntatis effectudebetprosequenle liomiiikse anno 1106, pontificatus aulem doniini
comj)lcri, quatenus et devotionis sinceritas lauda- Paschalis securidi papae seplimo.
biliter enitescat, et utilitas poslulaia vires indubi- CLXXV.
tanter assumal. Quia igilui; dilectio lua adsedis apo- JSu(/a pro monasterio S. Walarici.
stolicae.portuii) cpnfugiens, ejus tuitionem devotione (Aimo 1106, Mart. 12.) :
defaita requisivit, nos supplicationi tuse clementer [MABILL., Annat. Bened. V, ajip. 679.]
annuimus et faeatorum apostolovum Petri et Pauli PASCHALIS ejiiscopus, servus servovum Dei, dile-
Cavuolense ccenofaium, cui auctore Domino prsesi- cto filio in Chvisto LAMBERTO sibfaativerievabilismo-
'
des, cum oranibus ad ipsum peitinenlibus sub tu- nasterii S. Gualeriei, quod in comitatu Vitmacensi
tela apostolicse sedis excipimus. Per pveeser.tisigi- situm est, ejusque successovibus vegulariter promo-
lur pvivilegii paginam appstolica auctoritate slatui- vendis in jierpetuurii.
mus, ut qusecunque pvsedia,quaecunquc bona ponti- * Sicut injusta poscehlifaus nullus e_t tribuendus ef-
ficum coiicessione, rcgum et principum lifaeralilate, feclus; sic legitima desiderantium non est differenda
vel aliorum fideliuhi legitimis oblationibus ad ipsum petilio. Tuis igitur, fili in Cfaristo charissime Lam-
hodie monasterium pevtinent, vel in futuvum perli- berte, justis petitionibus aimuentes, faeati Gualevici
liere contigevil, fivma libi tuisque successovibus el monaslerium, cuiDeo auctore prsssides,etomiiiaad
illifaata permaneant, in quibns fasec propviis visa ipsum pertinentia sub tutelam apostoLcae sedis ex-
sunt hominibus adnotanda: Ecclesia Sancli Ililavii, cipimus. Quod videlicet monasterium, ab Hugone
Sancti Leobini, Campifauni, Manuvillaris, Mitanvil- quondam comite in loco qui Leugonaus dicebatur,
laris, Verni, Alonse,Boasvillse, Reclainvillaris, Inio- sedificatum agnoscitur. Per praesentis igitur privile-
nisvillse, Gerriienonisvilloe, Uvsivilloe, Alpedani, ca- Q gii jiaginam apostolica auclofilate staluimiis ut quee-
pellseregiae, salvo juxta consuetudinem soiius epi cunque prsedia, qufecunque boiia idein comes HugO
scopi jure in eis taiitum quae ad proprium ordinem vel alii fideles eidehi roonasterio conliilisse de jure
perlinent; ltem altaria sex, videlieet altare de Brue- proprio cognoscuntur, qusecunque etiam iri futurum
rolis, et de Armentariis, et de Roheria, et de Bu- concessione pQntificum, libefalitate principum, y.l
xelo, el de Cvuciaco, et de Castellaviis, sicut a ve- "oblatione fideliura jusle dari oflerrive contigevit,
nerabili fratre nostfo Ivone episcopo institutum est, fivma vobis veslvisque successoribus etillibata per-
sine ulla redemptione ullerius habenda, lifaera et maneant: ipsum etiam monasteiium, juxla prsede-
quieta a synodo etcircada, et ab omni consuetudine, cessoruin noslrorum slatuta, seraper sub juvisdictio-
ct afa omni inquietalione, sive afa exactione juslitise ne sanclseRomanseEcclesiae conservetur. Nullietiain
a presbyteris in prsedictis locis servientibus, exce- sacerdotum in eodem monasterio potestatem exef-
ptis hisqusead pvoprium. ordinem eorum pertinent, cere liceat, aut ejus faona quibuslibet occasionibus
de quibus presfayteri illi episcopo seu archidiacono infestare : missas quoque pufalicas iu ebdem mona-
respondeant. Confirmamus etiam vofais ecclesiam steno celemari, vel stationes fieri preeter.afafaatis
de Giziacb et ecclesiam de Fontaneto inpago Vul- ac fratvum voluntateni oranimodis prohibernus, ne
cassini, in parochia Rothomagensi, skut hactenus a D,iri D servorum Dei recessibus popularibus occasio
vestro monaslerio lifaere possessae sunl. Et in Car- praefaeatur ulla conventifaus. Decernimus.ergo ut
r.otensi ecclesia beatae Mariaepraefaendassex ila Ii- nuili omnino honiinum liceat idem ccenofaium le-
faere et iutegrepossidendas, sicut a faonsememorise mere pevlurbare, aut ejus possessiones auferre, nii
Rainfredo Carnotensi episcopo eidem vestro mona- nuere, vel temerariis vexatiombus fatigare, sed
sterio contrifautae sunt. Decernimus itaque ut nulli omnia integraconserventureovum, pro cjuorum sus-
omiiino faominum liceat idem monasterium lemere tentatione et gufaernalione concessa sunt, usibus
perturbare, elc. Hsec quoque de caetero subjungi- omnimodis profutura. Chrisma , oleurn sanctiim,
mus ut idem monasterium cum suis appenditiis, et eonsecraliones aitarium sivebasilicarum, ordinatio-
ejus monachi ab omni seecularis servitii sint infe- nes monaehorum qui ad sacros ordines fuennt pio-
statione securi, omnique gravamine rauiidanse op- movendi, afa episcopo in cujus dioecesi estis acci-
pressionis remoli, quatenus in sanctae rel|gionis ob- pietis, si quidem gratiam atque communionem apo-
servatione seduli, quieli Domino largienteperma- stolicse sedis habuerit, et si ea gratis ac sirie pravi-
neant. fei quae igitur ecclesiastica ssecularisve per- tate voluerit exhibere. Alioquin liceat ypbis citho-
sona hanc nostrae constitutionis iiaginara, elc. - licum quem volueritis adire antistiteii), et ab eo
185 EPISTOL-E.ET PRIV.1LEG1A. .18.
consec. alkmum sacrarnent.. suscipere, qui aposto- A A pulturam quoque ejus omnino liberain <8sseoecer-
licse sedis fuitus auctorltate, queepostulantur indul- nimus, ut eorum qui illic sepeliri delibei averint, de-
geat. Sane adjaccns parocliia, eum Beali Martini ec- votioni et extremae voluntati, nisi forte exoonimuni-
clesia et presbytero ejus, in ea quaro hactenus pos- cati sinl, nullus obsistat.
sedit libertate permaneat. Si quaeigitur ecclesiaslka Praeterea quoecunqueprsedia, qusecunque bona pei
saecularisvepersoiia, hanc nostrse constitutionispagi- siipradiclum principem, vel ejus fvatres , de suo
nam seiens, cc-ntra eam temere venireteiitaverit,se- jure jamoblata vel concessa sunt, aut in futurum,
cundo terliove commonita, si non satisfactione con- Doniino largiente, offerri.concedive contigerit, quieta
gvuaemendavevit, potestatis honovisque sui dignitate semper et libera persevevent, ita afaoinni saecula-
careat, reamque se divino judicio exislere de per- rium domiiioruni jugo immunita, sicut in eorum-
petrata iniquilate cognoscal, el a sacralissimo cov- dem principum vita perniansisse noscunlur. Decer-
pove ac sanguine Dei ct Domini Redemptovis nostvi iiimus ergo ul nuili homiiium liceat eaindem Ec-
Jesu Chvisti aliena fial, atque in exivemo cxamine clesiam temere perturfaare aul ej'us possessiones au-
distrktse uitioni suhjaceat. Cunctis autem eidem ferre, minuere, vel lemerariis vexationibus fatigare,
loco jusla servanlibus sit pax Domini ncstri Jesu sed omnia inlcgra conserventur eorum, pro quorum
Chrisli, quatenus et hic fvuclum bonee actionis per- B sustentatione ac gubeiTiatione concessa sunt, usibus
cipiant, et apud dislrictum judicem proemia seternae .oninimodis profutura. Si quoe sane ecclesiastica se-
pacis iuveniant. Amen, amen, ameii. cularisvepersona, hanc nostrae constitulionis pagi-
Ego Paschalis calliolicae Ecclesiae cpiscopus SS. nam sciens, contva eain lemere venire teniaverit,
Bene valete. secundp tertiove commonita, si non satisfaclione
Daium Beneventi per manuni Joannis, sanetse Ro- congrua eniendaverit, potestatis Iionorisque sui di-
mause Ecelesise diacoui cardinalis ac faiblioihecavii, guitate careat, reamque se diviuo judicio existerede
iv idus Martii, indictione xiv, Iiicariiationis Domi- perpetrata iiiiquilate cognoseat, et a saeratissimo cor-
nie.seanno 1106, ponlificatus autera doniini Pascha- pore ac sanguine Dei et Domini Redemjitoris nostri
iis secundi papaevn. Jesu Christi aliena iial, alque in extremo examine
CLXXVI. distiictae uilioiii subjaceat. Cunctisautem eidem loco
Ad.Bertramnum priorcvi S. Fidis in Scelestadt.— justa servanliljiis.sit pax Domini nostri Jesu Chrisli,
Bona ac ejusdem irionaslerii priviiegia confir- < quatenus cl hic fruclum bonse actionis suscipiant, et
mat. :apud diotvktum judicem praemia aeternee pa.is
(Anno 1106, Martii 12.) ;
r inveniaut. Aruen, anien, amen
[WU.IT\VEI.\,Nova Subsidia diplom. Hciilelbergse Datum Yiterfaii (48) per manum Joannis, sanctae
1781,8", t. VII, p. 5.] RoniaiioeEcclesise diaconi cardinalis ac faibliotheca-
PASCIIALIS episcopus, scrvus sevyorum Dei, dilectis .rii, iv Idus Martii, indictione xiy, anuo Incarnationis
ifiliis, BI.KTRA.INO pviovi cCllaeSanclse Fidis, quae in Doiijinicse 1106, pontilicatus autem domni Pasehalis
Alsalia sita est in viila Scelesladt, ct suis fratribus, secundi papaeseptimo.
salutem et apostolicam benedklioneni. CLXXVII.
Religiosis desideriis digiium est facilem pvsefaeve Ad Anselmum Cantuariensem archiepiscopum. — De
consensum, ut fidelis devotio cclevcm sortiatuv cffe- concordia cum rege inita ei gralulalur.
ctuni. Nos igitur jiixta petitionem vestvain, egregii (Anno 1106, Mart. 25.)
ducis Friderici, et fr.atvum ejus religiosum deside- [MANSI, Concil., XX, 1005.]
rium attendentes, eorum devotione effectum impen- PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, vene-
dimus. Ofalationemenim, quam Domino inspivanle rabi-li ] fratri AKSELMO Cantuariensi archiepiscopo,
faeatsemavtyri Fidi el ejus Conchensi monasterio .salutem et faenedictionem.
pfatulerunt, ratam seniper ef inconvulsam manere Quod Anglici regis ad apostolicae sedis obedien-
sanciraus. Ipsa ergo cella de Scelestadt villa, quee pi tian) omnipotentis De\ dignatio inclinavit, eidem
sancti Sepulcri vocabulo insignis est, ubi etiara miserationum i Domino gratias agimus, in cujus
beatse martyris Fidis memoria celefariter hahetur, manu regurn corda versantur. Hoc nimirum tuae
sufajuresemper et dispositione Conchensis ccenobii icharitatis gratia, tuavumque ovaliorium inslantia,
conservetur; sicuti a jirsedicto bonse memorioe duce factum 1 cvedimus, ul in hac pavte populum illum,
Friderico et ejus fratribus est cum cevlovuralirailum cui > tua sollicitudo preesidel, miseratio superna ve-
designatione, lanquam possessionuni, sive posses- ispiceret. Quod autem et regi et iis qui videntur ob-
sovuni collatiope concredita. Sane advocatus eidem noxii adeo condescendimus, eo affeclu et com-
cellse, ut a fundatovibus institutum est, non alius passione factum noveris, ut eos qui jacebant evigere
proponatur, nisi quem Conchensis abbas lifaeri ar- valeamus. Qui enim stans jacenti ad sufaleVandum
failrii dispositione, ne fratvum provisione proefecerit: manum i uon porrigit, nunquam jaceutem eriget, nisi,
Porro ejusdem loci Ecclesia cum alrio suo afa omni < et ipse curvelur. Cseterum, quamvis casui propin-
hostium incursione sit libera, et episcoporum seu < quare incliuatio videatur, slaium tamen rectiludinis
episcopaliura ministrorum oppressionibus aliena. Se- non i amitlil. Tu autem, in Cfavistovenerabilis et cha-
(48) Legendiim est Beneventi. JAFFE.
187 PASCHALIS II PAP.E 188
rissime fralcr, afailla prohibitione, sive, tit tu crc- A fex , se Anselmi deprccaioris gralia , quidquid
Anselmus iiidutseril, indulgvrc.
dis, cxcbmmunicationc absolviinus, quain ab anlc-
ccssore nostvo sancue riiemoriae Uvbano papa ad- (Auno 1106, Mavl. 28.)
vevsus inveslituvas aut libminia faclam (49) intelligis. [ MAXSI,Concil., XX, 1002.]
Tu vevo eos qui aut invesliluvas accepcve, aut in- PASCIIALIS episcopus, scrvus servorum Dei, vcncva-
vestitos facnedixere, aut hominia faccre, cuin ea bili fvalvi WILLELMO Rothomagensi episcopo, saluieni
et aposlolicam faenedictionem.
salisfaclione, quam tifai pev comnunies legalos Wi-
lielroum ac Balduinum (50) vivos (ideles et veridicos Licet causse luoe qualitas palienliani nostvam
et eos pliirimum gravel, pvo vevcvcnlia taincn fva-
significamus, Doniino cooperantc, suscipito, Canluariensis episcopi, ct dileclione
vice noslrae auctoritatis absolvito : quos vel ipse be- tvis nostri
latoris prsesenlium filii nostri Willelmi, qui pro
nedicas, Vel a quibus volueris benedici proecipias,
nisi in iis aliud forle repevias, pvopter quod a sa- te apud nos veliemcntius iniercessevpiil, palevna
cralis lionoribus sint repellendi. Cselevum Eliensi penes te faenignitate movemur. Causani itaque
abfaali luae commissionis consovlium sulitvahes, tuam eidem fralri Cantuariensi episcopo coninii-
afabatiam retinere simus, ad quod ipse indulscrit, indulgcamus. Eo
quandiu praesumpserit, quam B nimirum intuitu, ea conditione ut malos con-
coiilemplo nostri oris quod praesens audierat, intev-
diclo pev [f. ter. H.] repelitara investituram prse- siliarios, quorum instinclu mullas pravilales in-
a tua familiarilale repellas.
sumpsit invadere. Si qui vero deinceps praelcr in- curristi,
vestituras ecclesiarum preelationes assumpserint, Datse Benevenli v Kal. Aprilis.
etiamsi regi faominia feceriut, nequaquam ob boc a CLXXIX.
faenedictionis niunere arceantur: donec per omni- Ad Wiitelmum archiepiscopuhi Kolhomagcnsem.
potentis Dei gratiam ad hoc omitlendum cor regium . (Anno 1106, Mart. 50.)
tuoe praedicationis imfaribus molliatur. Prseterea
[MANSI, Concil., XX, 1070.]
siiper episcopis, qui falsum, ut nosti, a nofais ru- PASCIIALIS episcopus, servus serVorum Dei, vencr
morem atlulerunt, cor nostrum commotum esl ve- rafaili fratri WILLELMO
Rothomagensi arcliiepiscopo,
heinentius [al. velienientius aggravatur]: quia non salaiem et benediclionem.
apostolicam
solura nos laeserurit, sed multorum simplicium Turoldum Bajocensera episcopum in proximis
animas deeepevunt, et regem adversus cliaritatera Kalenclis Ocfofaris
pro causoe suse defuiiiione ante
sedis apustolicse impulerunt. Unde et inullum eo- confratrem nostrum Lugdiinensem episcopum vc-
rum flagitium, Domino cooperanle, non palimur: (C nire
prsecepimus. Cscterum, cjuiaeuni nccdum rcve-
sed quia filii nostfi vegis instantia pro iis nos pulsat slitum audivimus, inducias ei usque in Pascha
allenlius, etiam ipsis conimunionis tuae parllcipium proximum prorogavimus. Tunc autero ante confva-
non negafais. Sane regem et ejus conjugem, et pvo- treiu noslrum Aiiselmum Cantiiarieiiseni archiepi-
ceves illos qui pvo hoc negotio cum regc [al. circa •
scopum vice noslra causa eadcm penilus finialur,
regem] ex prsecepto nostro lafaoraverunt, cl lafaorave nobis plenius intimanda, aut ante prsescnliam no-
nitenlur, quoruro noniina ex supradicli Wilielmi stvam una eum adversariis suis cpiscopus ipse con-
suggeslione cognosces, juxta sponsionem nostram a veniat.
peccalis et poeiiitentiis absolves. Igitur quandoqui- Dala Salerni, iii Kal. Apvilis.
dem omnipolciis Deus vos in Angliaeregno, adsuum
et Ecclesiae suae honorem, in hac prsestilit corrc- CLXXX.
ctione proficere : ea deinceps mansueludine, dispeii- Acl R[ulhardum] ephcopum Mogunlinurii.
satione sapienliae, provisione circa regem ac prin- (Anno 1100, Mart. 51.)
cipes,,tua fraternitas satagat, ut quse minus adhiic [MANSI,Concil. XX, 1091.]
correcta sunt, auxiliante Domino Deo riostro, peiMuae PASCIIALIS episcopus, sevv.ussevvovuiiiDci,veiieva-
"
sollicitudinis studium corriganlur. Qua inre itadi- 1 faili R. Mogunlino episcopo, salutcm el apostolicam
lectioni tuse nostrum sentias adcsse jirscsidium, ut fccncdiclioneii).
quse solveris, afasolvamus; quse ligaveris, alligenius. Pvo Ecclesioeac vcgni pace, pro ecclesiarum or-
Roihomagensis episcopi [Guilelini] causam et inlev- dinibiis, pro parliuin iiosivafuni causis, et quem
dictum juslitia dictante prolatum luae dcliberalioni geueralcm oporteal liaberc traclatum, fvatcvnitatis
commisimus. Q.uod cnim indulseris, iiidulgemus. vestvoenovil solevlia pvoviderc. Ea propler dignuni
Fralernitatem tuam superna dignatio pev tcmpova duximus el magna coiisultaiione deliberavimus, ut
longa conservet incolumem. in proxiinis Oetobvibus Idibus synodalem vobiscum
Dalum decimo Kal. Ajnil. dcbcaraus cclebvavc convcnnini; idcivco tani le ,
chavissime fvalcv, quani^onincs Moguntinse Eccle-
CLXXVHI. siae suffvagaiieos liltevis pvoescnlibus praemonemus
Ad Willeluium Rollwmagcnsem ephcopum. — Sus- ul, convocalis dioeccsiuin vcslvavuin, cjui dignioves
pensus erat Willclmus : acl emn scribil ponti- vidcnluv, abbalibus, convocntis ct cleiicovum per-

(19) ln conc. Claroinoiil. et Romaiio. (50) Monachi evaiitCnntuar., IegatiS".Anselmi.


f89 EPISTOL/E ET PRIVILEGIA. 190
sonis, quibus concilii traclatus necessarius est, A religionem augere, et ejus servis tuitionem defaoa-!'
prsenominato in tempore citra Alpes nobiscum con- mus impendere. Tuis igilur, dilecta in Domino filia
venire omni occasioue vel seposita procuretis, qua- abbatissa Ermengarda, petitionibus aniiueiites, beati
tenus vergente Domino, ablatis de medio scbisma- Salvatoris monaslerium, cui Deo auctore praesides,
tum causis Ecclesiae ac regno pacis reformetur in- sicut aprsedecessoribus nostris in lutelam, et prote-
tegritas. ctionem apostolicse sedis novimus susceptum,itanOs
Dat. xi Kal. April. quoque suscipianius. Staluimus enim ut liulli ec-
clesiasticse ssecula.rive personae liceat dislricturo
CLXXXI. ullum in locis quibuscunque ipsius moiiasterii, seu
Ad Guidonem episcopum Ticinensem ei clericos
Papienses. placitum, absque licentia abfaatisssefacere, seu fo-
dvurn, vel mansionalicum, seu fipaticum, aut para-
(Anno 1106, Ajiril. 29.)
[ROBOLINI, Notizic appartenenti alla storia della sua tas, seu aliquas pufaiicas fiinctiones exigere. Afaba-
palria, Pavia, 1825, 8», l. III, p. 225.] tissa autem, ufaicunque per eadem loca voliierit
PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, vme- mercaturo, nemiiie conlradiccnle constituat, vel
rabili fratri GUIDONI episcbpo et clerkis TicinensiS sedilicet, districtumquc scrvorum, seu liberoruni
ecclesiae,salutein et apostolicam benediclionem. ': leneat. Nee episcoporum quisquam in praedicto
R
Et episcojialem sollicitudinem et clericoruro con- monasterio dilionem aliquam habere permillimus,
docet chaiitatero iucidentia Ecclesiae scandala cum et missas publicas, praetcr abbatissse voluntalcm,
tranquillilale.tractare el simultates tolis nisibus re- illic agcre prohibemus. Coiifirmamus igitur eidem
movere. Yos autem de scintilla minima tantos ignis venerabili monasterio possessiones priorum teropo-
globos per invidiam diaboli succendislis, vel suc- rum, id esl Sermionem, cum ccclesiis Domini Sal-
cendi per incuriam permisislis ut pro faenediclse vatoris, et SanCli Martini, ac Sancti Yiti marlyvis;
aquse oblalione trium hominum ceedesfacta et san- ct Cessiankum, cum ecclcsia Sanctoe Julise rnar-
guis effusus sit, pro faaplismietiam sacramcnlo duo- tyris; Nuvelariam, cum ecclesia Sancli Lau-
rum baplizatorum sint prostrala cadavera. Porvo renlii,- Berciagum, cum ccclesia Sancli Zenonis
de rapinis plura narrare taediosum ducimus, scd eas et Sancti Stephani; Barbadam, cum ecclesia Sanctoe
ad pier.um eniendare ilcrata preeceptionemandamus. Marise et Sancti Blasii; Calvalonem, cum ecclesia
Quse onmia quantum Ecclesioe contraria, quantMai SancloeMarioeet Sancloe Julise ; Liconiam, cum ec-
vobis indigna sint, veslra nobiscum prudenlia re- clesia Sanctoe Maviae; Maionem vicum,cum ecclcsia
cognoscit, nec facile ducitur indiscussa hsec el in- Sancli Alexandvi; Gnseliagum, cum ecclesia Sancti
ulta transire. Niliil eniin novum a beali Petri mo- Martini confcssoris ; Miliarinam, cum ecclesia San-
nachis est prsesumptum; habent enim antiqua tra- ctse Juliae; Sermidam. Pralcrea quaecunque proedio,
ditione et velustiovifaiisS. sedis aposlolicoeprivile- quaecunque possessiones, vcl catholicovum regiim,
giis facultatem a quolibet catholico episcopo conse- vel aliofum fidelium legitimis oblationihus, in jiroe-
crationes ecclesiavum et ovdinationes monacliovum sentiarum perlinenl, sive in futurum, largienle Do-
seu clevicovum, oleura et chvisma suscipeve, el iu mino, perlinere contigeril, firma tibi tuisque suc-
Pascliali solemnitate baptismum per subjeclos mo- cessatricibus el illibala permaneant. Dccernimus
nasterio clericos celebrare, clericorum qui mona- ergo ul nulli oiiniino lioniinum liceal idem mona-
slevio stifajacentobedienliam pvselerimpugiialionem sleriuni lemere perlurbare, aut ejus possession.es
episcopi relinere. Monasterio libertaiem cum cseleris auferrc, vel ablatas relinere, niinuere, vel temcrariis
immunilatibus suis conservari voliinnis quoepropler vexationibus fatigai»; scd omnia intcgra conserycn-
episcoporum inipvobilales Romanae Ecclesise provi- tuv corum, pro quorum sustcnlalioiie el gubevna-
sione collaia est, nec de ceetero super liiijusmodi lione concessa sunt, usihus omnimodis profulura.
enim pvsesumentes tanquam sedis apostolicse cori- Decinias atque jirimilias, prsedecessortim noslro-
temptores ejus profecto indignatioiie plccleiitur. ,0 rum auctovitate, monaslerio vcstro concessas, nui-
Dat. apud Cassinum, III Kalend. Maii. Iatenus deinccps ab episcopis vcl episcoporum mi-
CLXXXII. nislris pevniitiimiis usurpari. Chrisma, oleum san-
Piivilegium pro inonasterio S. Sulvutoris el S. Jutiw cttMii, consecrationes altarium, sive faasilicarum,
Brixiensis. ordinationes afabatissoe, monachoruro, sive clerico-
(Anno 1107, Maii 11.) runi, qui ad sacvos fucvint ovdines prcraovendi, a
[MARGARINI, Builar. Casin., II, 124.] quo malucritis calholico suscipielis anlistite. Ob-
PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, clia- euiite te, nuiic ejus loci abbalissa, vel luarum qua-
rissimse in Domino filiceERjiiNGARDyEabhatissae mo- libet suecessatricum, nulla ibi qualibet subreplionis
naslerii Domini Salvatoris et S. Juliae virginis et astutia seu violeutia praeponatur, nisiquam soro-
martyris, quod Novum dicitur, fundatum a piissiron res, conimuni cousensu, vel sororum pars consilii
Ansa regina inlra civitatem Brixiam, tibi tuisque sanioris, secundum Dei timorero, et beali Benedkti
successovibus in perpetuum. Regulam elegerint. Quoejirofecto jiotestalem habeat
Ad hoc in apostolicae sedis rcgimen, Douiino dis- capcllas et ecclesias facieudi ubicunque voluent in
pouciite, pvomoti conspkiinuv, ut, ipso pvoestante, tevvis ad prafatuni monasteri-um pevtinentibus.
liil PASCHALIS II PAP.E m
POITOpiscarias ad ipsum moiiasteriuro pertinentes, A ut quanio gedi apostolicse familiarior creditur,
in sororuro usifausbinnimodis confirniamus, utnulli lanlo apud vos chaviovliabeatur.
facullas sit cas luvadere, au.t quibuslibet occasioni- Dat. Laterani, xn Kal. Junii.
bus alienare. Vos igilur, filioeiii Christo dilectse, ut CLXXXIV.
hac semper gralia dignicres censeamini, Dei sem- Ad clerum popuiumqueBambergensem.— Ilih
pev timorem in veslris cordibus habere salagite, ut Ottonem episcopum commendat.
quanto a ssecularibus liberiOveseslis, tanlo amplius (Anno 1106, Mai.)
placere Deo, lotius nienlis ct aniniac virtulibus, [MANSI,Concil., XX, 999.]
anhelelis. Si quis igilur in posleruni a.chiepiseopus PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, clero
aut episcojius, imj)eralor aut rex, princejisauldux, et populo Bamfaergensi, salulem et apostolicam be-
eomes, vkecomes, judex, aut ecclesiastka quaeli- nedictionem.
bet seecuiarisve persona, hanc noslrae coiislilulionis Quanto affectioiiis defaito Bambevgensis ecclesia
paginamsciens, contra eairi tcmerc venire lentave- ab ipso suse instltutionis primordio sedi apostolicse
ril, secando tcrliove eoiTinioiiita,*si non salisfa- constviiigalur, etsi nos lateret, litlerarum vestrarum
ctione congvua 'enieiidavevit, potestatis lioiiorisque significalio nianifestat. Quod affectionis debilura
sui tfignilate careat, reamque se divino judicio exi- B venerabilis fratev Otlo, yestvaeecclesise electiis, cou-
stcre de perpctrata iniquitate cognoscat, el a sacva- slanter tenuisse ac lenere cognoscilur, cum pef tot
lissinfo corpove el sanguinc Dei ac Redemptovis el lanta pericula ad apostolicae sedis visilationem
noslri Jesu Chrisli aliena fiat, alque in exlrenio percurrat. Nos igitur eum debitee benignitatis affe-
cxamine distvictse ultioni subjaceat. Gunclis auiem ctione suscepimus, et juxta vestvaedilectionis desi-
eidcm loco jusla sevvanlibus sit pax Doniini noslvi derium, npslris tanquam beati Petvi manibus, s;<lvo
Jesu Chvisli, qualenuscl liic fruclum bonoeaetionis nietvopolitaiiijure, yobis per Dei graliam pi-aesulem
suscipiant, et apud districlum judicem jirsemia oe- ordinayimus. Hunc igiluv sub praesentiun) litterarum
tevnoepacis inveniant. Amen, ainen, amen. proseculione ad ecclesise vestrse regimen remilten-
Scviptuin pev nianum Raynevii scviniavii rcgiona- tes, plena liovtamuv affectione diligi, jilena huraili-
rii cl nolavii sacri palatii. late veiierari. Conlidimus eiiim eum discipliria.ec-
Ego Paschalis calholicee Ecclesiee episcopus SS. clesiaslicaefutuvum esse custodem, et salutis yestvss
Dalum Lalcrani per liianum Joannis, sanctse Ro- soliicitum provisoreni. Huic ergo sedulis officiis
manse Ecclesiocdiaconi cardinalis ac bibliothccarii, obedite, et gratian: vobis in eo coiiciliate ccelestem.
quiuto Idus Maii, indiclione xiv, anno DominicseIn- Integritalem catholicee fidei fivmani semper in om-
•carnalioiiis 1107 [1106], ponliftcaius aulem dounii C nibus cohservate : sedi aposlolicae semper devotius
Paschalis secundi papse vii, adheerete, ul per ejus coiisortium a conlagiis omni-
faus lifaeri, ad eeternse salutis povtum feliciter per-
CLXXXIII.
venire, Domino Iargiente, merearaur.
AdR[ut!iarduin]circliiepiscopuinMogunliiium.—Com-
mendal Olicmem ephcopum Bambergensem a sese CLXXXV.
- consccralum.
Ecclesice S. Frigdiani Lucensh parochianos tuudal
(Aniio 1006.) quod canonich obtemperenl.
[MANSI,Concil., XX, 1091.] (AnnollOO, Maii 25.)
PASCIIALIS episcopus, servus scrvoium Dei B. [BALUZ.,Miscell. edit. Luc. I, t. IV, p. 684.]
Moguntino avchiepiscopo, saluteni el aposloiicanii PASCHALIS ejiiscopus, servus. sevvorum Dei, paro-
beiiedictioncin. chianis Sancti Frigdiani, saluteraetapostolkarabene-
. Qiiantuni a snai coiislitutionis exovdio Barobergen- dictionem.
sis Ecclesia sedi apostolkse familiavis exstiterit, , Devolioiii vestrse plurimuni congaudemus quia
prudentiae luaenolius existimamus. Coiigruum igi- sicul venevabilisfilii Rolhonis veialione cognovimus,
tur duximus ut veiiierilem ad nos fratvem noslvunii D \ Beati Frigdiani ecclesiam el in ea Deo servientes
venevabilem O. ejusdein eeclesiseeleclum, cum proe- fvntres atteiitius diligitis, et loeum ipsum rerum ve-
teritoe familiaritatis gralia susciperemus. Prsetefeai slvarum collatione ditatis, et eovum monilis ad aa.-
quoiiiam Ecclesia eadem per diuturna jam tempovai maruih veslrarum salutem libentius obeditis. Sini-
cpiscopalis officii solliciludinis cavuit, et pvopterv liter hae Doinini gvatia vobis fnisevalioue donata, et
prs_teviti schisraatis ultionem in Teulonicis pavti- ipsi et vobis gvatias agiinus, rogantes ut hanc in
hus perjiauci episcopali funguntur oliicio juxla ip- vobis gratiara ipse pevlieial, etpro hac eetercc. rclvi-
sius Ecclesiae postulalionem eidem fratri, cum perv butionis proemia veddat. Vos itaqrie, iilii in Domino
mulia ad nos venisset pericula, consenlienlibus ell chavissimi, exhortamur ut in hujus devotionispvO-
unanimi senlentia deceriienlibus oninibus qui nobis- posito sempev constantius manealis, illud Doroini-
cum aderant, fratribus, episcopalis benedictioniss cum vestri covdis meditatione vevsanles, quod ad
liianura, Domino largiente, contulimus, salva nimi- (iiscipulos suos loquens : Qui vos honoral, me lirno-
rum defaitatuoe metropolis reverentia. Euni igiturv rctt; et qui vos tarigil, tangit pupillam oculi tnei :
ad vos cum nostvaegvatiaedulcedine remittenles, fva- bonum eiiini votum bonumque propositum veslvuin
terriiati vestvsciitlevis pvsesenlibus coromcndamus,i, sua in finem misericordia coniitabitur. Ijise quoe
195 EPISTOL.E ET PRIVILEGIA. 194
loquimur sua uhctioiie vos doceat, ipse benedicat; t; A / tione possessionisdefecerunt, fvaternitas tuapartibus"
et tam vos quarii alios, qui eisdem fratribus opem m utriscjue competenti loco et tempore convocatis tran-
suain gralia divinse charitatis irnpendunt, a peccatis ,is quille et legaliter sine dilatione diffinire procuret :
propitiug a-bsoivat beati Frigdiani meritis, et ad vi- i- in eos autem qui constituto a te loco et tempore de-
tam perduoateelernam. ' fuerint, canonicam sentenliam dare non differas.
Dat. Laterarii, x Kal. Junii. CLXXXVIH.
CLXXXVI. Ad Petrum Acheruntinum arcliiephcopum. — Ejvs
EcJenm S. Frigdiani Lucensh privilegia confirmai. l. eleciionemconfirinai, ei jura melrepoleosAclierun-
(Amio 1106, Maii 24.) liiim,; miltil paltium.
[BALUZ. Mhcell. t. IV, p. 584.] ' (Anno 1106, Jun. 16.)
PASCHALIS episcopus, servus servovuin Dei, dile- ,. [MANSI,Concil., XX, 1055.]
ctis ni Cliristo filiis Rolonis prseposilo et ejus frafri-i_ PASCHALisepiscopiis,seryusservorumDei,verierabili
faus in Beati Frigdiani ecclesia fegularem vitam -Q fvatrinostroPETRoAcheruntinoarchiepiscopo,ejusque.
professis ejusque successorihus in eadem religione ift successoribuscanonicepromovendis in pevpetuum.
perniansufis in perpetuuffi. Potestatem ligandi atque solvendi in coelis etin
Desideviumquod, elc.,uii inprivilegio aniii 1104, _ B ^ terra B. Pelro ejusque successoribus auctore Deo
h. 119, usoiie ad apostolkee sedis hafauevint. Dein ;i principaliter tvaditam illis Ecclesia verbis agnoscit,
sequitur : A quo nimiium chrisma, oleum sanctum,i quibus Petrum est Dominus allocutus : Quwcunque
coiisecrationes altarium sive basilicaruni, ordinatio- ligaveih super terratn , efuht ligata et in cmlis : et
nes clcricorura accipielis, si ea gratis et sine pravi-;'- qumeunque solveris supcr lerram, erunt soluta etin
iate Volueril exhibere; alioquin liceat vobis a quo-- cmlis (Matth. XLVI).Ipsi quoque iirmitas propriae et
cunque roalueritis catholico episcopo ea sacramentaa aliense iidei confirmatio, eodem, Deo auctore prae.ii-
suscipere, qui aposlolicse scdis fultus aucloriialee catur, cum ad eum dicitur : Bogavi pro te, Petre, ut
quae postulatur indulgeat. Nec eidem episcopo ullo0 non deficiat fides iua, et tu aliquando conversus,
modo liceat locuni ipsum aut fvatves illic Iiabitantess confirma fratres luos (Lur. xxm). Oporlet ergo nos,
pro nostroruni conceptionurii eeinulationeexcohimu-- qui, licet indigni, Petvi videmur residere in loco;
nicare vel interdicere, nisi pro certis eulpis quass prava corvigere, recta firmare,.et in oinni Ecclesia
iidem fratves canoniee admoniti emendare con- ad interni arbilrium judicis sic disponenda dispo-
tempserint. Baptismi usum in Safabalo sancto Pen-_ nere, ut de vultu ejus judicium noslrum prodeat, et
tc-Costesa pfaeteritis leraporibus habitum in perpe- r oculi nostri videant aequitatcm. Fraternilatis igilur
tuum eonfifmamus, ut nuliis possit oeniulaliouihus; tuaejuslis petitionifaus annuentes, sanctam Acherun-
vel insidiis prohiheri. Nulli autem ssecularium po- tinam Ecclesiahi praesenlis decreti auctoritate mu-
testatum infra vestri ccenobii claustvura liceat liospi- nimus, tifai tuisque successoribus confirmanles quoe-
tari, ne fratrum regularium quis ejushiodi pvae- cunque metropolitaiio jure praeleritis temporibus
sumptionihus perlurbctur. Decernimus etiam, etc. pertinuisse rioscuntiir, videiicet Venusinum, Gravi-
Hl in diclo privilegio. nam, Tvkaricum, Tarsum, Potenliam; uttu tuique
Scriptum per manus Raynerii scriniarii, etc. legitimi successores potestatem habeatis canonice et
Ego Paschalis, etc. decvelabilitef in eis episcopos ovdinandi ac conse-
Datum Laterani per manum loannis S. R. E. cvandi, salva in omnifaus sanctse Romanoe Ecclesiae
diac. card. ac bibliotbecarii, ix Kal. Junii, indict. auctovitale. Ad hsec statuentes decernimusut quoe-
xiv, lncarn. Domin. aa. 1106, pontilicatus autem D. cunque oppida, viilae vel ecclesise parochiales, jtive
Paschalis papee vn. ab eadem ecclesia Achevuntina possidentur, qusecin.-
CLXXXYII. que faona iii pfaesenliarum juste possidet, sive in
Ad B[ernardum]. archiepiscopum Toletanum. fulurum juste ac canonice poteril adiplsci", firma
(Anno 1106.) D tibi tuisque successoribus ac illibata permaneant :
j)
[FLOREZ, Espaha sagrada, XX, 79.] iis nimirum exceptis quoe sedis apostolkse privile-
P. episcopus II, B. Toletano avchiepiscopo, salulemi giis specialibus numiuntur. Pallium prseterea fva-
et apostolicam benedictionem. ternitali tuse, pleuitudinero videlicet pontificaiis
Liltevas dilectionis tusebveves omninorccepimus, 'ofiicii, ex apostolieiT1 sedis liberalitate concedimus :
in quibus praetevcausaffi quae inter ecclesiam S. Ja- quod le in ecclesia, lantum ad missarum soieronia
cobi et Minduniehsis agitur, nil aliud de stnlu iio- isubscviplis diebus noveris induendum, id esl, Nati-
bis Hispaniarum dicere vOluisli. Cumque te in eis- vilatis Domini, Epiphanise, Hypapantes, in tiibus
dem conciliuni celebrasse dixeris, iiihil de rebus ini isoleronilatibusbeaUeMariae, CcenseDoniini, Sabbati
eodem concilio geslis prseter praefalam causam inli- sancti, i Resiirreetionis, Ascensionis, Penlecostes,
mare curasti, de quibus satis nos mirari noveris, Nalivitatis S. Joannis Baptistae, fcstivitasis apostolo-
quia et te viderc, et slatum lervoeveslveelibenter vel- rum i omiiium [vox omivium forle redundat. H.],
lemus agnosccre. Causam autera illam, quam inter1 Mkhaelis ! archangeli, commemoralionis omniuni
Mindunienses elerieos et S. Jacobi clericos agi pr:e- sanctorum, : et eorum martyrum vel confessorum
diximus, si Mindunienses, sieut mandasti, a pvoba- iqui in Acheriintina ecciesia rcqtiiescunt; in conse-
PASCIIALIS II PAP.E 196
1!)S
ut nulli
cratione ecclesiarum, episcoporuni, presfaylerorum..A siam Sancli Micfaaelis. Decernimus evgo
et diaconorum : cujusmodi nimirum vOlumus le per omnino faominum liceat ideni coenobium temere
omnia geuium vindicare. Hujus siquidem induiiienti pevlurfaarc, aut ejus possessiones auferre, vel abla-
lionor, liumilitas atque justitia est. Tota ergomente las retinere, minucre, vel temerariis vexatibnibus
fraleinilas tua se exliifacre festinet, in prosperis fatigare; sed omnia integra conserventur eorum,
liumilem; et in adversis, si quando eveniunl, cura pro quovum susteiitalione et gubevnatione concessa
juslitia erectuni: amicum faonis, perversis conlra- suiit, usifaus omniniodis pvofulura. Obeunte te nuric
rium; iiullius unqtiani faeiem eoiilra vcritatem re- ejus lpci afabate, vel luovum quorumlibet successo-
seu
spicins, nuliius unquain facicm premas: miseri- rum, nullus ifai quaiifaet subreptionis astutia
eordiee cperibus juxta vivtutcni iiisistas, et tanien violentia praeponalur, nisi quein fratres communi
insistcvc etiam . supra. vivlutem eupias : iiifirmis consensu, vel fratrum pars consilii sanioris, vcl dc
eoiiipniiavis , benevolenlibiis congaudeas; alieua sub vel de alieno, si oporluerit, collegio providerint
dainiia, propria rcputes; de alicnis gaudeas, tan- eligendum. Sane sepulturam ejusdem loci omnino
qunin de pvopviis exsultcs : in covvigendis viliispie lifaevamesse decevnimus, ut eoruro qui illic sepelivi
soc.via_: iu fovcndis viruiiibus audilorum animas dclifaeraverint, devotioni et extremae yoluntati, nisi
dciiiulceas: in iva, judiciuin sine iva lcneas; in B fprio excomniunicati sint, nullus ofasistat. Nec
tranquiHitiilc aulero,sccuritatis justoeccnsuram non episcopo facultas sit aut monasterium ipsum vel
deseras. Hoee csl, fratcr charissinie, pallii accepli ecciesias prseter culpam iriterdkefe, aut riovis
diguius; quam si sollicilc servaveris, quod foris exactionibus prsegravare. Porro laborum ipsorum
accejiisse oslendcris, intus iiabefais. Fralcrnilalem decimas prseter quarumlibet personarum contradi-
tiiani supcvna inisevalio pcr leriipora mulla incolu- ctionenlvobis concedimus possidendas. Si quee enim
inciii conservare digneiiii. Anicn, ariien, amen. ecclesiastica saecularisye persona, hanc noslrse con-
Ego Paschalis cniholicie Ecclesioeepiscopus. stilutionis paginam sciens, contra eam venire ten-
Dnluir. Albnni pcr in.iiiiiro Jo.iniiis S: R. E. dia- taverit, secundo lertiove commonita, si non satisfa-
coui enrd., xvi Kal. Julii, indict. xiv, Iacarnat. ctione congrua emendaverit, poteslatis faonorisque
Doininicoe 1106, pontilicalus auiem domi.i Pasclia- sui dignitate careat, reamque se divino judicio
!is 11 po.jioeVIII. existere de perpetrata iniquilate cognoscat, et a
CLXXXIX. sacratissirao corpore ac sanguine Dei et Dbniini
Bulia pro Bencdiclo abbate monaslcrii S. Salvatoris Redemploris nostri Jesu Chrisli aliena fiat, atque in
tn Muxi. extremo examine distvictaeultioni sribjaceat. Cuhctis
(AIIIIO1106, Scpl. 19.) airtem eidem loco jusla sevvantibus sit pax Doniini
[MURATORI, -ilKtl}. !('(/. 111,ll05.] noslri Jesu Christi, qualerius et hic fiuelum faonse
PASCHALIS episcopus., scrvus scrvcvum Dei, dilecto1 actionis pcrcipiant, et apud districluih judicem
filio BEKEDICTO abbati monastcrii Sancti Saivaloris, prsemia seternse pacis inveniant. Amen, amen,
quod silum esl in leco qui Moxi diciliir, cjusque amen.
successoribus rcgulaviler proniovendis in pevpe- Ego Paschalis catholicee Ecclesise episcopus sub-
luura. scripsi. ,
Pise postulatio voliiniaiis effectu debet pevse- Datum Florentiae per manura Joannis, sanctse Ro-
quenle compleri, qiiateiius et devotionis sincerilas i manse Ec.clesisediacpni.cardinalis ac faifaliotliecarii,
laudabiliter eiiilescai, et iuilitaspostulnla vires in- tevlio decimo Kalendas Oclofaris, indiclione decima
dufaitaiiler assunial. Qnia igitur dilcclio lua ad sedis: quinla, Incarnationis Dominicseanno millesimo cen-
apostolicae porluni confugiciis, cjus luitioncm devo- tesimo sexto. -
lione debila rcquisivit, nos supplicalioni luee clc- CXC.
menter ar.nuiiiius, el faeali Salvaloris monaslevium,1 Ad episcopos Galliarum. — A.dversus interfectores
curDeo auclorc praesides, sub tutela apostolicsesedisi r\ abbalis Vizeliacensis.
excipimus. Pcr proescnlis igitur privilegii paginami (Anno 1103, Oct. 25.)
apostolica aucloritaie slatiririius ut quoecunque jirsc- . [MANSI, Concil., XX, 1051.],
dia, quoecunquc bona possc&sione lcgitima ad idemi PASciiALis.episcopus,servus servorunl Dei, vene-
roonasterium iu prsesenliarum periinere videntur, rafaiiibus fratribus episcopis Galliaruih, salutem et
sive in fulurum, iargienle Domino , concessione• apostolicam faenedictionem.
pontificum , liberalilate principum , vel oblalione:• Sacerdotalis ordinis charitate vehementer indi-
fideliuni, juste et eanoriice poterit adipisci, firmaL gnum videtur quod facihorosas perspnas, quas pro
tibi tuisque successoribus iliibata pevmaneant. In cviminibus suis pefsequi deberetis, fovere diciniini.
quibus haec propviis visa sunl iiominifaus expvi- Jntcrfectores enim Yizeliacensis afabatis in quorum-
mcnda, videlicet ecclesiam Sanclse Marisecum por- dam vcstrum parocliiis licenter hafaitare dicuntui'.
lione curtis Dolie; ecclesiam Sancti Laurentii cum Unde fraternitatem vestram digna redargutione eor-
portione curtis Rasinianae; ecclesiain Sancti Frldiani ripientes, proesenlium litterarum aucloritate proeci-
cl Sancti NicOlai curo porlione casalis Instuli : ini piauis, ut. eos qui domiiiuni suum presfayter.um el
Bodio ccclcsiam Sanclse Mariae: in Paterno eccle- abbatem tam nequiter occiderunt, secundum d|gnum
197 EPISTOL/E ET. PRIVILEGIA.' 19S
pcenitenlioemodiim in cxsilinm delrudatis : ct, si no- ^ lum, vocatur, liujusmodi oroiiino cavendus est: 1
iuevint obediie, excommunicalioni suhjicitc, nec eadem eliam cautela vilandi sunt qui nominatis aut
uiiquam vcl•Yi/.eliacensi abbali,vcl pvoeposiloalicui, aciione cuin possini, vcl cum nequeunt voluntale se
facullas sil eisdeni horaicidis vcl covuni hoevedibus copulanl. Qui vero hujusihodi excommunicatis
de his qiioead Ecclesiani jlcvliiiciil aliquid dimitlcre. omnino inviti, vel servitio vel cohabitatione jun-,.
Eosvero quos hujiis hoinicidii fuisse constnl aucto- giinlnr, si hujusmodi perfectionis dolore tariguntur,
rcs, nisi dignani cgerinl pceniteiitiani, ab Ecclesia non oninino vitandi sunt, nec lamen ad communio-
alienos efiicite. iicm sine correclionis remedio admittendi. Hinc est
Datum apud Giinrdaslallmii, vni Knl. Novcinbvis. quotl pvoedecessor noster sancloe memorise Grego-
CXCi. rius VII papa exconimuiiicatorum uxores, filios,
Gislm abbathsm Roinaricensi, siiuttm de monachis servos, ruslicos, quorum consilio vel voluntate,
Caltnosiacensibus prceccptum • usque ad proximm exconiniunicatiPiiis meritum non perpelratur, via-
Quadragesimm initium udimplere conlempseril, ex lores
tunc adilum ecclesiwinlerclicit. > quoque ob itineris necessilalem invitos ex-
coninmnicalis communkanles, excoromunicationis
(Aiino 1106, Ocl. 27.)
Tliesaur.Aiiecd. 111,1180.] vinculo non teneri constituit: sicut beatiis Augu-
[MARTENE, B sliiius ad Auxilium scribens evidenter ostendit.
PASCIIALIS episcppus, scvvus scvvovuni Dci, dile-
clse filiseGISL^ Romaviceiisi abhalissse, saluleni et Discanl tenere fratves, inquit, in omnibus viam, et
in mcdio nationis pravse et perversse tanquam lumi-
apostolicain benediclionem.
Pro injuvia religiosovinn Calmosiaccnsium fra- naria lucere studeanl: ut non suse tanlum, sed ut
trum lerlio ad te lilteras misimiis, rogantes el proe- alienoesalulis mercedem a Deo mereanlur accipere,
exaroinat vOlunlates, causas dis-
cipientes, quatenus aut de fiindo vobis compctenti qui singulorum
concambium accipcrelis pro portione veslra paro- cutit, qula nuda omnia et aperta sunt oculis ejus de
chialis ecclesiae Beatse Marioe, quae vobis illisquc cujusmiseratione coiifidimus, quia simjilkis oculi
commuiiis est; aut eorum povlioneni, quoe sunt de- corpus tenebiavum caligo non oppviraet, quoniam
cimae alodii eorura, quod infva eovuin parochiam cliavitasopevilmultiludinem peccalorum. Obedientes
monitis noslris miseratio vos divina cusiodiat et ab
continetur, quietam illis diinitleres : et adhuc nos
audire dedignala es. Licct igitur iterum itei"iimquc omnibus peccalis absolvat.
contempti, iteratas lamen lilleras ad lc millimus, CXCIII.
pvaecipientes ut hoviim allcrum, sicut prseceptuin Hugoni abbali S. JEcjidii abbatidm Seumickerisema
Ladhlao Ungarqrum recjefundatam confirmau
est, quod malueris exsequavis : quod si usque ad Q
pvoximse Quadvagesimse inilium atlimplere contem- (Anno 1106, Nov. 2.)
pseris, ex tunc tibi aditum ccclesiaeinterdicimus. [Gall. Chrisl., VI, 189.]
Datura apud Wardastallum, vi Kal. Novembris. PASCUALIS cpiscopus, servus servorum Dei, diie-
clo iu Christo filio HUGONIabfaati monasterii S.
CXCII.
Ad Gebehardum Gonstanliensem el Odericum Pata- -Egidii, quod iu valle Flaviana situm est, ejusque
viensem episcopus..— iVo» quoslibel excommuni- suceessovihiis rcgulariler pvomovendis in perpetuum.
calos esse vitandos. Religiosis desideriis dignum est facilem praebere
(Anno 1106.) coiisensmn, ut lidelis devotio celerem sorliatur ef-
LMAKSI, Coricil., XX, 1002.]. fectum. Latisclavus siquideni facmsemeroorise Unga-
PASCIIALIS ej)iscopus, servus sei'vorumDei,venera- lorum rcx ad honorein Dei et SS. aposlolorum Pe-
failibus fratvibus GEREHARRO Constautiensi, OPERICO tri et Pauli in memoviam S. Confessoris .Egidii
Pataviensi, episcopis, et cseteris Teulonicavum par- Seumichciiseni fundavit ecclesiam, et eam per ma-
tiuiu tam clericis quam laicis calholkis, salutem ct ruiiii Odilonis fclicis memoriae praedecessoris vestri
apostolkam faenedictionem. monaslerio Bcali JEgidii, cui aiiclore Deopreesides,
Pro religionis vestrae fervore gaudcmus, et omiii- pj JJ obtulit, ubi ct ejus corpus venevabile requiescit.
potenti Deo gratias agimus, qui vos in sui nominis Hanc iiiniivuni oblalionem pvo aiiimaruni salute per-
amore coniifmat. Quosdain autem vcstruni niiniis petraiaiii uos largicnte Deo apostolicee sedis auclo-
secundurh scientiam zeium Dei liabcre audivimus : rilate fivmamiis, cui vcstvum.Flavianoe vallis Cceno-
ut, dum pravorum coiiiniislloncni vilani, etinni a hitiin ab codeni S. /Egidio in salarium datum agno-
regionibus vestris diseedere nieditenltir. Qni pvo- scilur. Igiiur supvadicii regis deliberatiouenr pvoe-
feclo nequaquani laude nposlolka digni suni, duni senli ducrelo sancimiis, ul quicuiiquc SeUmkhensis
in medio naiionis prava. ct jiervcrsse persevcrare abfans fiicvit, abbnti inonnstevii veslvi, cjuocl in valle
aon possunl, inlei' quos Iiiceant veiiil luniinaria in Flavinna a S. yEgidio cm>slvuetiini diximus, obe-
mundo, verbura viloecontiiienlcs. Uno cniin pondcre dientiain proliteaiuv, et perseveraiiter observet. Ne-
peccata homiiiuiii meliuiiiur, duin ct e.vconuiiuni- golia quoe nioiiasicvio accideviiit, rcgis consilio ter-
catos pvojivisevoluiitaiis mcvilo ct excoiiiiiuuiicatis niincniiir, ct nullus praiicr rogem super res eccle-
commuiikaiiles vcos aiqualilev arbilrnntur; vcniin- si;e judicare pvarsuinat. Povvo monastevii ecclesia
eniinvero diversaviini volunlnluiii divcrsus rcatus cuni atrio suo ca scnipev libcvtate polintur, ut illic
agnoscittir. Si quls eniin criiuinosus, juxta nposlo- icliigionlos nulhiin personanini sive fevuiii pvoeju-
199 PASCHALIS II PAP.E 200
jicium patiantur. Decevnimus ergo ut nulli Omnino^A A in episcopi Nokeni chirographp continentur. Obeunte
liominum liceat idero monasterium temere pertur- te nunc ejus loci abfaate, yel tuoruni quolibet suc-
Dare, aut possessiones aufevve, minuere, vel teme- cessorum, niillus ibi qualifaet sufareptionis astutia
raviis vexatioiiibus faligare, sed omnia quse ab eo- seu violentia prseponatur, nisi quem fratres vel ira-
deni Lalisclavo rege vel aliis fidelibus de jure jiro- truiffpais cohsilii saniofis, vel de suo, vel de alienb,
prio datasunt, aut in futurum Domino largiente il- si oportuerit, collegio, secundum Dei tinioreih ei B.
lic dari contigerit, firma semper etintegra conser- Benedicti Regulam providerint: eligenduni.,Electus
ve.ntur, salva canonica reverenlia dicecesani episco- autem ad Romanum pontificem consecrandiis acee-
pi, eorum pro quoruni sustentatione et gubernatione dat. Ad heec decernimus ut nulli omnino hpminum
concessa .su.nl usifaus omnimodis proiutura. Si quis liceat idem moriasterium temere perturfaave, aitt
. igitur decreti hujus lenore cognito, vefSeumkhen- ejus possessiones temerariis vexationibus fatigare;
sem cellam a yestri nionasterii sufajecupiie sufalra- sed omnia integra eoiiservefltuf, epruffi pfb quorum
liere, vcl eamdem cellaro faonis suis temere privare susieutatiorie et gubernatlone xoncessa surit, usibus
lentayerit, secundo tertiove commonitus, si non sa- profutura, Si qua ergo eeclesiastka; seecularisve
tisfactione congrua prsesumplionem illkitarii emen- persona, etc, ut in aiiis nonnulih episiolh.
dare curaveril, a sacratissimo corpore ac sanguiue B Ego Paschalis calholkse Ecclesise episcopus.
Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi alie- Datum apud Placentiam, per" manum . Jparinis
nus existat, atque in exlremo examine districtse ul- S. R. E. diacorii card. ac bibliothecarii, xyn
lioni sufajaceat. Cunctis autem fasecstatuta servanli- Kalend. Decembris, indict. xy, Incarnat. Ddmi-
faus sit jiax Domini Jesu Christi, qualenus et hic nicee anno 1106, pontificatus autem doriini Pasclia-
fructum faonee actionis percipiant, et ajriid distri- lis Hpapsevni.
ctum judicem preeniia seterncepacisinveriiaiit. Ameii, cxcv. .
amen, amen. Ad monachos S. Petri ei S. Salvutorh ' Papienses.]
Ego Paschalis catliolicse Ecclesise episc. Sig. 1106, Nov. 19.)
(Anno
Ego BriinOi cpisc. Sig. [ROBOLINI,A oiizie, III, p. 226..j
Ego Landulfus cavdinal. pvesbyt: Sig. Cum Venerabiles Tkiiiensis episcppus G. [Guido]
DaUnri Parmse pcv manum Joanriis S. R. E. dia- etabbates vestvi A. et, anle nostram pvaesen-
coni cardin. ac bibliothecavii, IVNOII.Nov., ind. xv,> tiam convenissent
post multas querelas expositas..,
anno Doin. Incavn. 1106, ponlilicatus autem domni1 Placuil
itaque fratvibus nostris ad finem illum re.-
Paschalis secundi papa. vui.
Q currere, qui eestateprseterita in eis litteris delifaera-
CXCIV. tum est quas a Casirio hionte prp eisdeiri querelis
Ad Guidonem abbatem S. Slepliani Laudensh. — supra dicto episcopo miseramus
"
Piivilegiitm monasterii S. Stephani. Dat: xin Kal. Decemfa.
(Aiino 1106, Nov. 15.) CX.CYL
[MAXSI,Concil., XX, 1054.] Ad ccimnicos Ariguslcnscs.
PASCHAI.IS cpiscopus, sevvus sevvovum Dei, dileclo3 (Amio 1106, Nov.-22.)
lilio Guinoxi afahfui Veiierabilis mbnaslerii S. Ste- [MANSJ,ConciL, XX, 1214.]'
phani, qiiod in Laudensi comitatii secus Padumi) PASCUALIS episcopus, servus sefVoruih Dei, A.ngu-
siliun csl, ejusquc .uccesspribus regulariter pronio- stensis ecelesise canoiiicis, et ceeterisparochiaiiis,
veiidis in perpeluiim. salutem et aposlolicam faenedictionem.
Divinis preecepfis et apostoiicis inforniamur irio- Venit ad nos non vocatus fvater noster Herimar-
niiis, ul pvo eeclcsiavuni statu impigvo vigileriius" s" nus, veslrae civitalis episeopus, causamsuam postu-
affeciu. Postuiavit siquidem uos dilectio iua pfaede- lans certiori fine coiicludi. Nos autera querelaiiim
cessofuhi noslrbrum quoedam statuta firmare, et :t vestvarum memores, quod ffatres, qiiT advefsus
per ea vestri moiiaslevii slatuni, auclove Deo, rnu- i- D eum in concilio cofara nofais capitula proiiilefant,
r.ire. Quod..... monasteviiim vcnnrabilis comilissala cum co inpieesentiarum coram nobis riiiniiiieadfiie-
Anselda cum filiis suis Lanfvanco, Arduino elMa-i- ruiit, nequa pars adversum nos po_sitp'raejudicium
gnifredo, eonstruxisse, et -suifi facullatibus ditasse ;e Conqueri, causse ipsius pvotectiorieni in pvoiimjis
cognoscitur. Per prsesenlis igitur privilegii paginamn Kalendas Novemfafisfratvurii nostforum delifaefatio-
apostolica auctoritate Statuimus ut qusecunque prse- !- ne dislulimus : ad quem videlicet tenninuiri omues,
dia, qusecunque faonaa proedicla comitissa, vel ejus is qui advcvsuseum causam agunt, lilterispvsesenlibus
liliis, seuafaaliis fidelibus de jure proprio datasiuit,t, ad nostram audientiam inVitavimus. Iriterim eidem
qusecunque etia"m in futurum eidem monasterioio fvatri riostro poteslatem concedirrius, ut eos, qui ec-
concessioiie pontificum, libefalitale principum, vel el clesise faoria fapiuiit et invadunt, juxta sanctioiics
oblatione fidelium dari coiitigerit, firma vpbis is caiiOnicasexconimuriicareprsevaleal. Yblumiis enirii
vestrisque suCcessoribus et illiliata permaneanl.l. ut tam ipse quam ecciesia qiise sub eo est, usquc ad
Confifmamus itaque sujivadiclo S. Stepliani mona- i- pvscfiriilumtempus, pacem et tvanquiliitatem, Do-
slevio adjacentem villaro, ct castnim infra quod )d mino largiente, ofatineat.
idem monastevium coristructum est, el coetera quie :e Dalum decimo Kalendas Decembris.
201 EPISTOL/E ET PRIYILEGIA. <m
'
CXCYII. . Juliaco usque Gluniacum, a Bellojoco usque Clunia-
A
* Didaco
ephcopo Compqslellano mandat ui una: cum, a Branceduiio sive Tfinpvcliio usque Clunia-
t cum .prqvincialium-sedium ephcqph, Petro Le- cupi, sciiicet neque a mediis hovum ferminorum per
'
gionensi, Peldgio Asluricerisi :ei uliis iriler Oxo- paria.spaliayiis ustjueCluniacum, niiliushoininurii
tnensh et Burgensh. Ecclesim clericos ambiguila-
tem de, finibus coitununis parochisv certhsima in- praesumat|»edaticum levare aut riovam aliquaih ex-
dagine cleier.minet.,». aciioriem facere superCluriiacum euiitesautiiidered-
(Vide Historiam. Composlellaiiam , apud FLOREZ, ' euntes, nec.eprum personas pervaderc, velres eo-
Espahq sagrada,.XX, 6,3.) .rum-auferre.yelipsos capefe. Euni auterii qui haric
GXCVIII. legem sqienter infringerit, ab iniroitii ecclesiee ar-
Privilegium pro Ecclesia Cotimbviensi. ccndum censeiBus, dpnec de eoinmisso Cluniacensi
-'
{iHtraannuni 1099-1.107.) abbati yel ipsi cpnventui satisfaciat.
[BRAKDAO, MgnarcMa Liisiiana, III, p. 283.] Datum Cafailone, iV Nbnas Fefaruarii, iridiclione
PASCHALIS episcppus, seryris servorum Dei, verie- xv,aniio Dominicoe Incarnalibnis 1106.
""' '"" "''''
rabili fratri [MAURITIO] Colimfafiensi ej)iseopo, salu- 'CC'
tem et apostolicaru faenedielionem. Monasterii Casm Deijura et bbna cohfirmat.
ApostolicSesedis, cui auctore Deo deservimus, au-B! (Anuo 1107, Febr. 4.)
ctorilas nos dehitumfjue conipellit, et. desolatis Ec- [MARILL.,Atinal. Bened., Y, 4f)9.]
clesiis m:bvidere, et non desblatas prona sollkitu- Postquam Paschalis natale Domini Chmiaci cele-
dine confovere, ^as maxiine quse faarfaarorum fero- braverat, ibidem persisiit.usque ad merisem Fefarua-
citati vicina. sunt, et liabitationifaus civcumseptse riuimaimi sequentis, quo teinpore Aymerico Casoe-
convenimus ; statuiinus enim ut qiia.cunq.ue bona, -Deiafabali diploma concessit, quo, Gregorii VII et
quamque diccccsim in pvSesentiavumeadeni Ecclesia Ufbaiii II exemplo, omnia monaslerii jura et faona
juste possidct vel in futurum juste et caripnke po- confirmat, necnon monasteria et cellas eidem sufa-
tevit adijjisci, (ivnia.tibi tuisque successorifaus et illi- jectas, scilicet moiiasieriuro Sancli Ahdrese Viennse,
bala perinaiieant, ut si quis iie anliquis parochiee a Guidone arcfaiepiscopo coneessum; ecclesiam San-
termiriis. quos hodie Mauriet l\Ioafaitse.possideiit, cti Treverii, quam venerabiih memorim Iiugo Lu-
, auxiliarile Deo, in futurum reparare potuerit, eidem gdunensis archiepiscopus recens cpiitulerat; et cel-
se integventiir Ecplesiae..Inlerim a Colimbria usque lam de Veriano, a Bernardo episcopo Agalhensi
, ad casiruro anliquuiii, sicut Theodoiniri fegis ab cpi- eollatam.
scppisdivisio facta est EcclesiseGolinibriensi perse- DatumajiudCIuniacumper ffianiim Joannis, S. R.
veret. Secundo preeterea episcopalium quondam ca- ^- E. diaconi ac ).ifaliothecarii, secundo Nona.sFebrua-
tliedraiiura Ecclesias Lamecum et Viseura tueeluo- rii, indiclione xv,Incarnationis Dohiinicaaanno 1106
.'uniqtie successorum proyisioni cursecjuecoinmitti- . secundum veterem . calculum, poniiiicatus autem.
mus, doriecdisponcnle Domiiio, aut Cofarobrisedice- doniiii Paschalis II anno vm.
cesis rcsliluatur, aul iilee parrichiis propriis reslilu- CCI.
ise, cardinales episcopos Iiabere nequiverint. Tertio Ad WiUelmum de Sabrano el alios Bertranni cdmitis
Vaccaricain cum ecclesiis, et coloniis, ac praediis Tolosarii sqcios. — Ad salhfactiohem eos invitat
suis sub episcoporuro Colimbricpsiuro coniirmavi- sub paina excommunicationis, ob damna .monqsie-
fioS.uEgidii.il.lata.
'
icus, :si".ui,aD egregio comilc in ;scriplorum tcsti- (AnnoH07, Febr.4.)
moniis oblala est, etc. Recueil, XV, Sl.i
- [BOUQUET,
: CXCIX. PASCUALIS episcopus, seryus servorum Dei, mili-
Ad IlugoiiemCluniaceiisem abbaiem.— Velat nepe- DE ESIENONI fratvi
dalicum quis vcl aliud quidquam exigere possii ab taribus.yiris^VyiLLELMO SARRAXO,
his qui Cluniacurii eunt, .veiinde exeunt, infra ler - ejus, RAISARDO DE MEDENAS, , ARBERTO" DE MONTE-
minos designalos. CLARO,RICHARDO DE CLARETO, DALMATIO DE ROCCA
(Anno 1107, Feb. %) D
DJMARA, ;et RAIMUNDO PETRODEGORRA.
[BOUQUET, Recueil,,XV, 54,] Raimundi egregiae memorise comitis ct ednscios
PASCIIALIS episcopus,:servus, servoruni Dei, vene- yos et consiliarios fuisse non amfaigimus, cum vil-
rabili fralri HUGONICluuiacensi afafaati,etuniversis lana B.^gidii per manum sanctee mero.orieepraede-
ejusdem congregalionis fratrifaus^salutein et aposlo- cessoris noslri Urfaani papse penitus abcUcavit, se-
'
licam benedictionem. que ipsum ct faseredes suos exconimuhicari fecit si
Sicut prsedecessores uostri appstolicse sedis ponti- , ullo unquam tempore ineadem yilla quidquam prae-
fices, vestae paciac liberlati tam prseeeptis quam ter abfaalis ypluntatem usuvnave .prsesumeret. Qiio-
etiam scfiptis providere.curaverunt, sic ct nos per . ties etiam idipsum.Bertvannus comes vester jurave-
Dei grafiam volumus ac defaemus, Ea propter, inler rit, ypbis nptissimum scimus, Nuper autem non so-
csetera veslraepacis atque immunilatis decreta, hoc .ium.villaro, sed etiam ipsum monasteriun) violenter
decernimus ac mandamus, ,et praecipiendo delevmi- invadens, quosdam capiens, quosdam vulnerans, sie
natuus, ut a-Matiscone usque Cluniacum, a S. Ma- monachos exturfaavit; monasterii res et altaris ofala-
ria de Bosco Usque Cluniacum, a Corella usque Clu-, tiones arripuit, sedificia dissipavit, et in servovum
niacum, a Monle S. Vincemi usque Cluiiiacum, a Dei hafaiiacula meretrices induxil; ad hsee supef
PATROL.CLXIII. 7
503 PASCHALIS II PAP^ 204
.•ipsamB. JEgidii ccelesiam turrcs novfts instrux|t et. A auctores, ad satisfaciendum cofam ffaternitate ve-
^instruit; Horum scelerum vos et conscios et actpres stra nostris litteris evocavimus; quod nisi ad proxi-
.fratresB.,._Egidii conqueruntur. PrP his igitur om- mee Quadragesimse initium peregerint, extuncet eo-
uifaus vos ,ad satisfaclionem debitam litteris praesen- rum terram a divinis ofliciis interdicimus, et tam
tibus invitamus, usque ad proximse Quadragesima. sacrilegii vos quam excoromunicationis supradictae,
initium coram fratre nostro Narboncnsi archiepi- cui spotite admisti sunt, v|nculis asfficios denun-
..scopo,ipsius.et cseterorum frairum judicio juslitiam tiamus. Coeteroseliam ab ejusdem Bertraiini auxilio
Jaciatis. Alioquin ex tunc et terratn vestram a divi- et communione compescile, nisi se a malis tantis et
jiis officiis,pra.teriniantiumbaptismaetmofieiitium novae illius sedificatipnis vindieatiorie compescat.
pc.nitentiam interdicimus, et vosexcommuiiicationis Interea dominatus ejus lerram a diyinis officiis,
illius, cui sponte admisti pslis, vincuiis aslrictos proeter infantium faaptisma et morienlium pqeiiiten--
denuntiamus, quoniam et sacrilegii rei estis, et tias, interdicimus; et qupcunqueinloco ipse manse
Bertrannus, cui vos socios exhibuistis, non solum rit, nuliatenus, quandiu illuc moratus fuerit, diyina
propter monaslerii et supradictse villse invasionem, celebrentur officia.
verum etiam prppter uxoris repulsam et multiplieata Datum ii Nonas Februarii.
adulteria, excommuriiealionis Vinculo tenetur astri- B I
.... CCIU.
«tus. ad clericos Augustcnses.— 7//os in graiium recliisse
Datum 11Nonas Februarii. cum Herimanno ephcopo gaudel.
CCII. (Anno.1107, Febr. 6.)
Ad Ricardum Narbonensem arcliieptscopum et com- [MANSI, Concil., XX, 1215,1
provinciales episcopos. — Narrat Bertranni Tolo-
PASCIIALISepiscopus, servus servprum Deijdilectis
sani comitis adulteria et illala monasterioS. JEgi-
, dii damna, el hortatur ut cmtercs ab auxilio et filiis Augusteiisis Ecclesise clericis, saiutem et apo-
. communioiieipsius et sociorum ejus compescanl. stolicam benedktionem.
(Anno 1107, Febr. 4.) Post impetitioiieni quam super episcppo vestro
,[D. BOUQUET, Recueil, XV, 55.] fecistis, dilectionis vestroe litteras suscepiraus, iii
_3*i.scHALis episcopus, servus servorum Dei, vene- quibus, quia pacem et concordiam euro eodem epi-
^•afaijibus-fcatribuset cocpiscopis, RICARDO Narfao- scopo.vos haberenobissignificastis, l^etatisumus, si
)ierisi,'RAiMUNDO Meticensi, RAIMUNDO Nemausensi, eamdem eoncordiam gratis factam fuisse consiste-
etcseteris.comprovincialibus, salutem et aposlolkam rit. Nos tamen cpnstitutum-terminuffi exspectamus,
. .faenedictionem. . r( ut quidquid sequilas dictaverit, auxiliante Domino,
Non solum vofais quLprope estis, sed etiam his exsequamur.
\flui longe suiit, notissinmm est qualiter Bevtrannus Datumoctavoldus Fefaruarii.
comes propter uxorem ofajectamet multiplicia adul- ' JCCIV.
tteria jam diu excommunicationi sufajectusest. Illius Ad Hugonem abbatem Cluniacensem.— Confirmat
etiam anallieriiatis vinculis compeditur, quo Rai- Cluniacensium jura el possessiones.
iriundus egregiae memoriae comes in, Nemausensi (Anno 1107, Fefar. 8.)
concilio a sanctse menioria,:Urbano II papa seipsum "[MASSI,Conci/., XX, 1059.] . ,
et liaeredes suos excommunkari feeit, si ullo un- PASCHALIS episcopus, servus servofiim Dei; reve-
.quamtenipore in B. yEgidii villa et ejus moiiasteri*- rendissimo fratri IluGONrCluniacensiafabati, saiu-
«jiiidquam praeter abbalis voluntatemnsurpare prse- tem et apostolkam benedictionem.
. sumeret. .Quoties etiam idipsum Bertrannus comes Religioni vestrse per omnipolentis Dei gratiam
juraverit, vos scire cre.dimus. Nuper autem, nOnso- sedis apostolicae benignilas j;r.alulatur. Qubniam
..lum.villam, sed etiam ipsura mpnasteriurii violenter, plerisque in locis, largieih,e Domico, per yestra,
«juosdam capiens, quosdam vulrierans,sicmonaclios sollkitudinis studium, ubi nulla fuerat instiluta,
exturbavif, .monasterii. res et oblationes arripuit, D ] ubi defecerat per Galiiarum partes, est restitula
^sedificiadissipavit, et in servorum Dei habitacula religio. Eapropter, sicrit ab ipsis coenobii vestri
meretvices induxit: adiiaecsuper ipsam B. /Egidii prim.ordiis, ita largienle Domiuo usque in finero,
ecclesiam turres novas instruxit et instruit. Cujus vos tanquam chavissiniQsfilios apostolicae sedis tue-
.iftslruclibnis aedificium Jherichontino analhemate lur aucloritas. Oninia igitur ad vestfum coenobiuni
condcranarous, ut et qui ultcrius eedificare, et qui perlinentia, sicul a prsedecessoribus nostvis munita
aedificalum retinere tentaveriiit, perpetua maledi- sunt, ita et nos auctoritate apostolicae sedis muni-
. .clione multenlur. Sane vestram prudentiam litteris miis. In quibus ea propviis, exprimenda duximus
iprsesentibusper apostoliceesedis obedientiam exei- vocabulis, quae teroporibus nostris per Dej gra.iam
larous, ut ad corrigenda et cohiber.da hsec sollicitius acquisita, et vestri regiminis dispbsilioni sufajecta
jiisislatis, Nos siquidem j»-o his s.eeleritus YVillel- iioscuntur.
mum de Sabrano, Hemerioneni fralrem ejus, Rai- (Enumerantui. Tum:)
nardum de Medenas, Ila.faertiim de Monle Ciaro, Heec niffiirum omnia vestro cpenobio , tanquam
Ricardum deClareto, Dalniatium de Roeca Maura, membra capili adhsefenlia, nos iri perpettium sub
. tanquam Beiirauni coiisiliarios et sacrilegii hujus jure ac regimine tam luo qusm successorumiup-
205 EPISTOL/E ET PRIYILEGIA. 206
.•um persislere, pra_sentis pagina. asserlione sanci- A cognoscat, et a sacratissimo corporc.ae saiigiiine
mus. Nec ulli pmnino liominum liceat hsec vestrae DeiclDominiRedemptofis nostri Jesu Chrisli aliena
suhjectibni subirahere, et a Cluniacensis monaslerii fiat, alque extreroo in examine distfictae 'iiltibiii
jure quibuslibet occasionibus alienare. Siquaigitur subjaceat. Cunctis autera eidem loco juslaservanii-
in fulurum ecclesiaslica ssecularisve pcrsona, hanc bus sit pax Domini npstri Jesu Cliristi, quatenus et
constitulionis nostrse paginam sciens, etc, ui in hicfructum bonse actionis percipiant, el ajiud cii-
aliis quibusdam epislolis. strictum judicem praemia cetemae pacis inveniaiit.
Ego Paschalis, catholicse Ecclesioe episcopus, Amen, amen, amen.
subscripsi. Ego Paschalis catholicee Eccicsioeepiscppus.
Datuni apud villam Sancti Hippolyti, per mauum Datum apud -Belnam in liiaiiu Joannis, S. R. E.
Joannis sancta. Romahse Ecclesiae diacoui cardinalis diaconi cardinalis ac bifaliothec, u Id. Fefar., ind.
ac blbliolhecafii, vi Tdus Fcbruarii, indkl. xv, ln- xv, Incarnat. Dominicse an. .1107, pontifkaius au-
carriationis Dominiceeanno 1106, poivtificalus aulein lem domni Paschaiis II pajise vm.
domiii Paschalis II anno vni. CCYL
ccv. Parlhenonis Romaricensh et canonicm Culriwsiacen-
B sis conlroversiam dijudicat.
Confirmatio ecclesiarum et possessiohum monastem
Athanacensis facla abbali Gauceranno. (Anno 1107, Febr. 24.)
(Anno 1107, Febr. 12.) [MARTENE,Thesaur. Anecd., III, 1182. ]
[Gall. Christ., IV, 15.] PASCHALISepiscopus, servusservorumDei.
PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, dile- lnter Romarieense monaslerium et Calmosiaceii-
clo filio GACCERAXSO Athanacensis monaslerii abbati sem canonicam qusestio diulius agitata departe fuudi
ejusque successoribus regulariter subsliluendis in in qua eadehi CanOnka sita est, de parte etiam
perpetuum. parochialis ecclesise Sanctse Mariae, quse comroiinis
Ad hoc in aposlolkse sedis regimen, Domino dis- eatenus videbatur, ad aures nosti-as seepe perve-
ponente, promoli conspicimur, ut ipso preestante, nerat, unde nobis opportunum visuin esi ut utra-
religionem augere et ejus servis luilionem debea- que pars in nostram proesentiam convenircnt.
mus iiripendere. Tuis igitur, dilecte in Domino fili Part.em igitur fundi in qua canpnica sila est,
abbas Gauceranne, juslis petitionihus annuen- unde quaestio fuerat, Gisla Romaricensis abbatissa
tes, beati Martini Athanacense monasteriuni cui, nostris in manibus abdkavit. Cum fundiim ijisum
Deb auetore, praesides, coritva pravoruin homi- integrum ex antiqua datorum possessione ad eos-
num ncquiliam apostolicse sedis auctoritate muni- ^ derii canon.icos pertinere cognoverat, sequeac so-
mus : slatuimus enim ut Sancti Jo*anhis ecclesia, rores suas pro monasterii jure iiunquam ulterius
quam Guido Geliennensis episcopus in sua vofais de ipsa fundi parte, qucrelam conlra eos conlro-
pardchia tradidit, ecclesia etiam S.- Ronianide versiamque facturas in conspectu tam nostvo
Agenta in parochia Sedunensi, item ecclesia de Isi- quam in fratrum nostrorum et plurimovum cir-
niacho iri Aukiensi parochia per Ademarura et Pon- cumstantium pollkita est, sic nos eamdcrri fundi
tium cpiscopbs vofais tfadita cum pertinentiis suis, partem integram et quietam per baculum ex: ab-
csetera etiam quaeciirique in pra.senti quinta decima hatissae et soforum manususceptum, Calmosiacen-
iiidiclibne, seu coiicessione pontificuni, sive lifaera- sibus fratribus corifirmavinius.; Porro de portione
ktale principum, vel ofalalione fidelium, legitime ac decimarum nobis et fratvibus nostris' visum cst,
quiete vestriini monasterium possidet, quovidelicet et decrfetOruril poiitificalium seutenlia judicaiuui,
lempofe veslram ecclesiaro, disponente Domino, cum saecularis miles Ecclesise res injuste posscssa.s
cousecfaVimus; queeciinque etiam in futuruffi lar- jure dare non potuit, niaxime cum iidem fratresdo-
giente Domiho juste atque caiionke poterit adipisci, ririmIpsurii postaposfolicae mewioriaeGfegoriisepliiDi
lirma vobis vestrisque sticcessoribus et illibata .. papse conciliiim acceperint, in quo nimirum con-
n
permaneant. Decernimus ergo, ut nulli hominum cilio idem poatifex pf iorum statuta renovansV dcci-
liceat ejusdeni ccenobii possessiones auferre, vel ab- mas aut alias res ecclesiasticas a laicis suscipi ve-
lalas reiinere, vel injusle, datas, suis usibus vindi- tuit, cOridonatis his quse ante id temporis suscepta
care, minuere, vei tcmerariis vexationifaus fatigare, fuerunt: sic Calmosiacenses fratres partem istam
sed bnifaia integra conserventur eorum, pro quo- ecclesiaejudicio reliquerunt eidem sane judicio ad-
rum susterilatioiie et gubernatione concessa sunt, dilum esl, et ex beati Gregorii senlemia delini-
usibus omnimodis profutura, salva Lugdunensis tum, ne de carrucis atit iaborifaus sive jumeulis
archiepiscopi canonlea reverentia. Si qua igitur suis, vel illi parochiali ecclesise, vel alhs qiiibus-
ia futuvum ecclesiastica ssecularisve persona, hanc libet reddere decimas seu primitias exiganturv
uostrse constitutionis paginam scteis, contra eam Aclum Lingonis, viKal.Martii, indictione xvi, In-
tamere vcnire tentaverit, seeundo tertiove commo- carnationis Dominicae anno millesimp eentesimo
nila, si non salisfactione congrua emendaverit, po- sbxto, priesentibus verierafailifausepiscopis Ricardo
testalis lipnpfisqUe suj dignitate carcaf, reamque Albaiio, Aldone Placentino, Oilardo Cameracensi,
se divino judicio existere de perpctrata ihiquitate "elR. E.nresbyteris cardinalibusi Risone lituli Da-
207 PASCIIALIS II PAP.E 2__
masi, Lunduljiho lituli b. Laiirenlii, Divisone j_lnuere, vel tenierariis vexationibus infestare, sed
tituli S. Maiiini, , ct diaconjbiis Joanne de litulo omnia integra conserventiir eovum,:pvo quovum
Cosmidis, Berardo dc litulo S. Aiigeli, praesenlibus sustentatione et gubernalione concessa sunt, usibus
etiam vehevafailifauspcrsouis de Clericis Radulpho omnilnodis profulura. Omiiis vero abbas jiost le
proeposilo Remensi, Richino pvimicevio Tullcnsi, qui a congregatione ejusdem ccenobii secunduniRe-
Rembaldo archidiacono Tulieiisi : de lakis,: Lo- gulam faeati Benedieli eleclus fuerit a Roffiariopon-
iliaiingorura duce TheodericO* Alherto de Brien- lifice, vel a quo maluerint catholico episcopo.eonse-
sie, Garino de Monsone, Oldevico de Acroriionte, crelur. Prsecipimus quoque auctorilate apostolica,
Henrico de Sancto Vcdasto. ne quis episcoporum oleum, chrisma, henedktiones,
ccvii. consecrationes, ordines, vel queeque ex pontificali
Ad monachoset burgerises S. JEgidii. — DenUntiat niinisterio sunt necessaria eis vel successoribus eo-
eis excommtinicalum a se Berlrannum comitetn
rumderieget. Missas ilaque, ordinationes. staliones
totpsanum, et mandat ui ab eodem sub excommu- ab omni cpiscopo vcl clero Parisiensis Ecclesise in
nicationis pmna abstineant.
(Anno 1107, Martii 14.) eodcm monasterio jiroeter voluntatem abbatis vel
jD. BOUQUET, Recueil, XV, 57.] coiigregafionis fievipvoliibenius. Nec liafaeantibi ali-
PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, dileclis B quam poleslatem imperandi, sed nec ipsis inier.di-
filiis monachis et burgen_sibus S. iEgidii, salutem cere, nec excommunicare, nec ad synoduni vocare
' ' abbatem aul monachos,:pvesbyleros aul clericos ec-
<etapo.lolkam benedictionera.
Altaris B. /Egidii invasorem Bertraimum, iio- clesiarum ipsius loci facullaleriidamus, Si qua igi-
slfis jussionibusperlinaciler resistentem, sancti Spi- lur Iii fulurum ecclcsiastica ssccularisye persona,
ritus judicio sdalis excoirimunicaium., Quicunque haiic nostrae coiisliiulionis paginaffi: sciens, conlra
ergo amodo in causa faujus invasionis adjutor ei et cam temere venire tentayeril, secundo levliove
consilialor exslitcrit, ejusdem excomniunicationis comraonita, si uon satisfactione congiua emeiida-
cuni participem denuiitiamus, donee satisfaclionom vevil, poteslatis lionorisquc sui. diguitate cavcal,
debilam solvat. Pvpinde omnibus vofaismaiidamus, reamque se divino judicio existere de, perpclrata
,ul ab eodem Bevlvanno omiiino abslineatis, quous- iiiiquitate cognoscat, ct a sanclissimo corpore ae
• sanguine Dci ct DpiiiiiiivRederriptoris nostri Jesu
que iii.liac perliiiacia perseyerare:voluerif.
Datum ii Idus Marlii. Christi aliena liat, atqrie in extremo cxairiine di-
strictse ullioni sufajaceat. Cunctis.auiera eidem loco
CCVIII.
monasterio »S.Germant a Pratis. jusla servantifaus sit pax Domininoslri Jesu Chvisti,
-Privilegium pro (
. qualerius et hic fructum faonoeaclioiiis percipianl,
(Anno 1107, April. 4.) et aptid districtum judicem hrsemia aelernoe pacis
:[BOUILLARD, Hist.de Saint-Germain des Pres
inveniant. Amen, amen, anien.
Preuves, p. 59.]
PASCIIALIS episcopus, servus seryorum Dei, di- EgoPaschaliscatholicoeEcclesiaeej)iscopussig.,eic.
lecto filio RAINALDO abbali monasterii SanclrGcr- Dala Lalerani per manum Joannis, saricioeRoma-
TiianiParisiacae urbis episcopi ejusque successori- naeEcclesiae diaconi cardinalis ac biblipthecavii,
ifaus regulariter substituendis in perpetuiiro. Kal. Aprilis, iiidiclione xy, Iiicarnalionis Domi-
•Religiosis desideriis dignum est facilein preefaere riicee aniio millesimo centesimo seplimp ; pontifi-
icfanseiisumut fidelis devotio celerem sortiatur ef- catus autem domni Pasclialis secundi pajiee anno
fectum. Quia igitur dilectio lua ad sedis apostolica. seplimo.
•'-• CCIX.
portum cohfugiens.tuitionem ejus deybtioiie defaita
requisivit, nbs supplicationi tuee clementer anriui- Monasterii S. Launomdri Rlesensh privitegia con-
/lnus, et Bcati Germani mohasterium, cui auclore .-...•.. fir.mai.
DeoDroBsIdes,cum oranibusad ipsuffi perlinenlibus (Anno 1107, April. 2.)
sub beati Petri tutelara prptectioneriique suscipi- D j [MABILL., AmiaL, V, 500.] ...--.:
»111.5. Per proesentis itaque priVilegii paginam libi Turonis pontifex apud Sanclum Mavlinum, phry-
'tuisque successoribus' in perpetuurii cbnfirniamus, c/ium,ut.mqs esiRomarius, id est liaram^./efen.j Do-
ut qusecunque liberlas, qusecuhque' dignitas privi- minieara Lcetare, Jerusalem, Quadragesimse scilicet
legio faeati Germani, scriptis Childeberti, Clotarii quartani, quse illo' anno in nohum Kalendas Aprilis
atqoe aliorum iegiim Francorum vestro riioiiaslerio incidebat, celebravit. Paulo post divevtit ad, Majus
collata est, quoecunque faona, qusecunque posses- Monasterium, ufai diploma iridulsit Mauritio abbali
siones cohcessioiie ponlificuni, libcralilate priiici- Sancli Launomari, quo ipsius iiionasterium, « pe-
|)tim, vel ofalalione fideliiim ad Idem coenobium nes ojipiduin Blesense situro, tani a Rodulfo quon-
jierlinere noscuntur, queecunque etiam in futurum dam rege, quam a Carolo et Ludovico Fvaiicorura
. juste alque canoriice poiuenl aequiri vcladipisci, regibus, multis possessionibus et bonis ditatum >
iirma tifai tuisque successoribus el illibata perma- coiifivrriat. , '•''..
neani: Deceriiirous ergo ul nulli oninino horhinum Datum apudMajus Monasterium.iyNoiiasAprilis,
liceat vestfamecclesiam lemereperlurbare, aulejus per roanum Equitii, agentis vicem caiicellarii, indi •
Tiossessioncs aufcrre ,, vel ablatas retinere mi- ciione xv Paschalis anno vui.
209 EP1ST0L/E ET PRIYILEGIA. 21»
'
, CCX. ; Aisatisfactione congrua emendaverit, polesfatis hono-
A
'
* Monasierit S. Joannis Carnolensh
vrivilegia coh- risqrie sui digniiate careat, reamque se divino Jud.i—
firmat. — cio existere de pevpetrata iniquitate cognoscat, ct a
(Aimo 1107, April. 19.) sacratissimo corpore ae sanguiiie Dci et Domini Re- *
[Hujuscepf ivilegii nieiilio tantum exstaf, Gall.Chrisl. demptoris nostri Jesu Chrisli aliena fiat, atque in
:>-•'riov.,-1. VIII, Instrum., 508.] extremo examine districtse ullioni.sufajaceat. Cunctis
CCXI. autem cidem loco jusla servanlifaus sit pax Domiiii
Privilegium pro abbanei S. Martini de Campis. iiostri Jesu Chrisli, qualenus et hic fructum faonse
(Anno 1107, April. 50.) aclionis percipiant, el apud districlum jtidicem prse-
[Dom MARRIER, Historia S. Martim de Cainpis, mia eelernoepacis inveniant. Ameii.
' Datum apud riionaslevium S. Dionysii pcr iiianunv
p.155.]
PASCHALIS cpiscopus, servus servorum *Dei, dile- Joannis, S. Romanoe Ecclesiae diaconi cardinalis ac'
clo in Christo filio THEORALDO priori S. Martini quod bifalioihecarii, n Kalcrid. Maii, iiidiclldnc xv, Incar-
de Campis dicilur, salutem et apostolicam faenedi- nalionis Dominicreaniiomillesimocchtcsinio
; octavo,
ctionem. pontificalus aulem dohmi Paschalis sccundi papae
Religiosis desidefiis dignum est facilem praefaere" anno octavo.
consensum, lit fidelis devotio celeiem sortialur eiTe- CCXH.
ctum. Tui ergo desideni, fili charissime, postulatio- Privilegium pro monaslerio S. Arnulphi.
nibus anriuentesB. Marlini -ihonasteriuni^ cui ex ve (Anno 1107, Maii 5.)
nerabilis fralris nostri Hugonis Cluniacerisis abbalisi [CARLIER,Hhtoire du duclii de
' ' ' Vatois, lonl. mr
iiislilutidne prsesides, prsesentis decreti auctoritale i P-x-]
munimus, ut queinadmodum csetcra Cluniacensis; PASCIIALIS episcopus, seryus servoriiro Dci, dilecto
coeiiobii memfara, semper sub apostolicse sedis tutela_ filio STEPIIANO Crcspeii monasterii pviori cjiisque:
pernianeat, Cuncta etiam quee in preesenti decimaL . fratribus, salulem cl apostolicam bencdiclioiicn).
qiiinta iiidictione pertinere videntur, quieta vobis; Rcligiosis desideriis' digmini esl facilcin pvoehcve
sCmper et integra•=pevraanere sancimus. Ecclesiami consensum, ut fidelis devotio cclcrem sortiaiuv cffe^
scilicet S; Paiitaleonis intra Belvacum cum posses- clum. Tui cr^o desidcrii, charissinic Slejihane, po-
sione duorum fratrum, Hugonis et Garnerii, et domo1 slulatioiiibiisannuentesbeaii Avnulphi ninviyvis mo-
eorum prbpria,. el aliis sedificiisjuxta positis, eteumi naslerium, cui ex vcncrabilis fvatvis nostvi Hiigonis
terra vacua extra murum, jtixta praefalam Eccle-. _ Gluniacensis abbatisiiislitutioneprsesiiles, priescniis
siam sita,'et vineam in Rubero monle etj)rato ini dccreli aucloritate niuuimus. Oniiiin cnini quoe a
Giihincurte, et cum hospitibus anle portam civitalis; fundaloribus loci vestri Guallcrio bonoe nicmorise
sicut a supradiclis fratribus pro sua et parenlum sa- Anibianciisi coroite cl cjus conjugc Adcla, sanclo
lule ofalata, et Gaufridi episcojii Belvaceiisis favore. quondam Avnulpho el vestra. congrcgatienl tradita
concessa, et in noslra sunl praesenlia confirmata. cogiiosccnHir,.vobis vcsliisque successoriljus confir-
Ilem in pago Parisiensi ecclesias de Duniacb, de Er- niamus in cadcni,. qna iradii.i sunl, liljcrlatc man-
menoiivilla, tle Eriniaco, a venerabili fratre nostro, sura. Cuncla ca, quoe in prscsenli quinta dccima indi-
Gaulone episcopo vobis concessas. In pago Silvane- clipnc ad vcslruni locuni pcrlincrc, vulcii.lur, quicta
ctensi, ecclesiam S. Nicolai cum appendiliis suis. ln, vobis sempcr ct intcgia pcrmaiicrc saiiciiiius; cc-
, Ambianensi pago ecclesiam de Liniaco cum periiiien- clesiam scilicct Sancli Gcrni.ini, sitani jienes castel-
liissuis.Ih pago Noviomensi aliare dc Curcellis, ctl lum Ponlisarcnse cum appen«Iiliis...-> qnrc vocaiur
allare de Ruvevon., ln. pago Suessionensi altave dee Moraiinunl moiiastcrium, posscssioiicm de villa Bi-
Gozencurte; el coetera quse de proedeccssoris nbslri•j .leti, jiropc Monlcni Desidcrii. Allarc villavis, nltavc
sanctae memorise Orfaanisecuncli pvivilegio cbnlinen-_ . de Gavroiiinco, quod per 1'ulconis episcppi chirogra-
lur. QuseCunqueprselerea a quibuslibct de suojurcE c D jilniii) possidctis. Ecclesiam apud Lacellos; ccclc-
eidemlococollal.a sunl,,yel infuturuni confevri con- siaro apud Bonpciiliiiii; ccclcsinm de Rustolio cum
ligefit, firma semper et illibala pcrniaiicant, taro a oinnihus pertincnliis carum. Alodium Giiidonis mi-
te quam ahaliisqui.perCluniaccnscs^abbalcs ciiieni u litis apud Maironioiilcin. Alodiuiii Leocaldi apudDi-
loco prsepositi1fuerint, perpcluo possidenda, regciulaa liiciuui ah ipsis oblata, villam vallis, villarii novam,
acdisponeiida. Decernimus ergout niilli omiiiiio ho- i- cl vincnin Gualicri militis. Alodium de Frasncta,
minumiiceal idem ccenobium temcvc pevtuiiiare,: qu,i.'CuiM|ucprajtercaa quibuslibct desuo jurceidem
aut ejus: jiossessioiies auferre, vel ablalas .rctincrc,'., .loco collala suiit, vel in futurum conferri conligcrit,
minuere , vei lemevaviis vexalionibus fatigarc, scdd firmn seropev cl illibnta pernianeant, lain a te quam
onuiia iritegra coiiserventur eorum, pro quoiiiniii ab nliis qui Cluniacenses abbatcs eidem loco prsepo-
sustcntalione et gubernalioiie concessa sunt, usibuss sitifiiciint jierpeluo possidcnda, regenda et dispo-
omuimodis pfofiitura. Si quaigilur in crastiiiumn ncnda. Deccriiimus ergo ut mill.ioraniiio hominum
ecclesiastica ssecularisvepeisona, hanc nostvse.con- i- liceat idem cocnobiura lemere perlurbave, aul ejus
siilutiofiis paginam scicns, contra eani teinerc vc-> possessiones aufevve, vel ablatas relinere, minuere,
iiire tentaVerit, secundo terliovc commonila, si nonn vcl lemerariis vexationibus faligare sed omnia inle-.
211 PASCHALIS II PAP.E _>J-3
gra cpnserveiitureorum, pro quorum sustenlatione A i ln pago Caraeracensi Bvaceolum, novam villam»
'
et guberiiatione concessa sunt, risiims omnimodis Halciacum cum appenditiis suis. ;
pfofutura. Si qua igilur in crastinum ecclesiaslica In pago Harinocensi Guariniacum, Scalpus, cuu
S8_cula.risvepersoha,hancnoslrse coiistilutioriis pagi- appendiliis suis.
nam sciens, contra eam teniere venire tenlaverit, In pago Ostrebatensi, Dipiiacum, Ferinum, Scal-
seciindo terliove commonila, si non satisfaclione dinium, Lurcium, Ruolh cum familia et appenditiis
congrua emendaverit, potcstalis bonorisque sui di- suis.
gnitate careat, reamque se divino judicio exislcrede In pago To.rnacensi Guillelmc, Frigidum monlem,
perpelrata iniquitate cognoscat, et a sanctissimo Hertiniura, Rovinas, Runiaro, Spiare, Holten, cuni
corpore ac sanguine Dei et Domini Redemploris no- appenditiis suis.
stri Jesu Ghristi aliena fiat, alque in extvemo exa- In pago Brogfaalensi, Herinias, Sein, Alenium,
ihine districta. ullioni subjaccat. Cunctis autem ei- "VYarciniuiti, Armiiiium, Securiacum, Vilarc, Novas-
demlocbjustaservanlibussitpaxDenihii noslri Jesu Donnes, Ileiiegona, terras de Germinp, Millam, Ro-
Chrisli, quatenus et liic frucluro faonseaciionis -per- dam, cum appelidiliis suis.
cipiant, cl apud dislriclum judkero proemia selernae In pagp Menpisco terras de Bonarda, deRoslare,
pacis inveniant. Amen, amen. I dc Ledda, de flardoia, de Guniguiniis, de Marche-
B
Est siifasignatum : gen, de Lapiscura, de Bemeliarii cum: fa.miiiactap-
Ego Paschalis catliolicoeEcelesiae episcopus. penditiis suis.
Datum apud Latiiiiacum per manus Joannis, san- Super fluvium Mosam/villam Haryngas cum fami-
ctse Romanse Ecclesiee diaconi capellani ac faibiio- lia, ecclesia et appendiliis suis.
ihecarii, v Nonas Maii; indiclione decima "quinta, ln- Super fluvium Rherium terras de Sdaet deBo-
carnationis Dominicse anno millesimp cenlesimo barga.
octavo [1107]; pontificatus autcm domni Pasciialis II In Frisia terras ccnsuales apud Deehenchas et
papa. viii. Stouras. Porro allaria quoein diyersis parochiis pps-
CCXIIL sessione legitima possidctis, afaomrii personatu li-
Possessionesabbatim Elhonensh, sett S. Amundi, or- hera vofais vestrisque successorifaus,in perpetuum
dinis S. Benedicti, confirmat eusquc aposlolich servanda-censenius, salvis nimirum Jconsuetis epi-
munit privitegiis. scoporum vel episcopalium minislroruin obsoniis.
(AnnolI07,Maii2..) In cpiscopatu Noviomensi, altare yidelket dc San-
[MiRjEi,Opp. dipiom. tom. II, pag. 1151. | cto Martino, altare de Cella, altare de Ruma, altare
J
PASCIIALIS episcopus, scrvus sevvorum Dei, dilc- de Guillelme, de Frigido monte, de Ilertinio, de Ma-
cto in Clirislo filio HUGONI abbati venerabilis mona- cnengen, de Guniguiniis,' de Bcrneham, de Sedelen-
sterii S, Amandi, quod Elnonense dicitur, ejus- gen, de Bichengen, de Lcdda.
que successoribus in Clirislo sufastiluendisin perpe- In episcopatu Lauduiicnslcellam Bprisiaci cuin al-
tuum. * , lari sancli Remigii.
Ad liocnos, disponenteDomino, in apostolicie sc- In episcopatu Cameracensi, altare de Novavilla,
dis. servilium prombtos agnosciraus, ut cjiis filiis au- cum appenditiis suis, altare de Guariniaco, de Sc^i-
xilium Implorantibus eflicaciter subveriire, ofaetlien- pus, de Guariniaeo cum appenditiis, de Viiari, de
les Ureri ac protegerc debeamus. Unde oportet nos Anurnio, d'Herlen^pna.
venerahilibus locis manura proteclionis extendefe, et In cpiscop.atu Atrebalensi, allare de Lurcio, de
servOrum Dei-quieli allenlius iirovidere.:Igitur ob Scaldinio cum appendiliis suis Dructh, de Bulciniolo,
rcverenliam preliosissimi protomarlyris Stcphani de Ditiacp cum appcnd._iis suis. .;.•
Ilelnonensemonaslerium, cui auctore Dco proesides, Quoecunquepraelereapraedia, queecunque bona ve-
ul)i ctiani sacralissimum B, Aniandi corjius requie- strum hodiemonaslerium possidel, qusecunque etiam
scii, secundum quod eidem B. Amaiidp pelenti san- D ] in futurum concessione pontiiicum, liberalitalepriii-
ctaemcmorise proedeccssornosler Marlinus papa pri- cipum, vel ofalalionefidelium pro spe salutis aeternoe
vilegium lifaertalis contiilit, nos sufa tutela apostolicae polerit adipisci ,\vobis vestrisque successoribus
sedis omnlno liberum in gremio sanctaeRomanaeEc- firraa semper et illibafa permaneant.
clesia) excipimus. Decemimus ergo ut hulli omnino hominum liceat
Universa ergo ad ipsum monasterium legilime idem ccenofaiumtei)r?re perturfaare, aut ejus posses-
jierliiientia hos, largiente Dpmino,'vobis yeslrisquc siones auferre, velabiatasretinere, minuere, velte-
successorifausdecreti praesentis asserlionefimiamus. nierariis vexationibus fatigaie, sed omnia inlegre
Villam scilicet Helnonem monaslerio adjacentem conservcntur corum, pfo quorum sustentatione et
cumbmnibus appcnditiis suis afa omni ssecularium gubernatione concessa sunt, usibus Qmnimodispro-
dominio liberam, sicut: a religiosis imperatpribus futura.
Dagbberto, Pipino, Carolo, LudoSico, Lothario, Ca- Obeunte te ejus lpci afabate vel tuorum quolibet
rolo Calvo eonstitula est, Confirmamus. successorum, nullus ibi qualibct subreptionis astu-
Iii pago:Laudunensi cclla.mBarisiacum cum fami- tia seri violenlia praeponatur , nisi quern fralrcs
liis et appenditiis stiis. commuiii conscnsu vel fratruro pars cohsilii sanio-
213 EPISTOL/E ET PRIYILEGIA 3l£
ris, vel de suo vel de alieno si voluerint collegio.se- A slrum Moguntinum (50) cum oninibus suffvaganeis
eunduiii Dei timorem el beati Benedicli Regulam ele- suispreeterBanihergensem (51) etCuriensem (52)qui
gefint. synodoLongobardico inlerfuit, pro conc.ilii absentia
Ad hoc adjiciraus ut nulli personee facultas sit a suis oificiis interdiclos. Neque illudxoncilii slaiu-
idem monasferium invadere, nec aliquani potestatem tum te lateat ut quisquis clericus deinceps investi-
imperandi ibi exercere, neque convivia vel obsonia turam alieujus ecclesise et dignitales de manu laicl
aliquo modo "ali ipsa Eoelesia exigere, nullam etiani susceperit et ipse qui ei manum imposuerit gradus
ordinalibiiehi quamvis ievissimam facere , praeterab- sui periculum subeat, el commuiiioiie privetur (55^,
batis et fralvum voluntatem; quatenus monachi Dat...
seinper quiele mancant in ahbalis sui posses- CCXV.
sione.
Reinaliardi ephcopi Hdlberstadensis petilioni non sa-
Si qiia in fiiluryrii ecclesiastica ssecuiarisve per- tisfacit quod « Eeclesim regimen per invesliluram
soria, hanc nostrse conslitutionis pagiuam sciens, manus laicm susceperit. t In concilio Trecensi quid
slatutum sit nuntiat. "
contra eamiemere veiiiretentaverit, secuiido terliove
comiiionita, si riori salisfaclibiie congrua em.ridave- (Anno 1107.)
^'
rit, potestalis honorisque sui digriitate careai; iream- I?
* [MANSI,Concil., XX, 1091.]
que se diViriojudicio exislere de perpetrala iniquilate PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, R.
cbgnoscat, et a sacralissimo corpofe ac sanguine Halbersladensiepiscopo, salutem et apostolkam fae-
Deiel Domini RederiijilOrisnostri Jesu Chrisli aliena nedictionem.
lial, alque in extremo examine dislrictae ultioni sub- . Ad hoc in Ecclesia Dei constiluli sumus, ut Ec-
. - ,
jaccaf. clesise ordinem et Patrum debearous preecepia scf-
Cunctis aulem eidem loco justa' servantibus sit vare. Tuergo ordinem Ecclesioeadeo excessisti, ut
pax Doniini noslri Jesu Chfisti, qualenus et hic fru- Ecclesioe reginien per investiluram manus laicsD
eluih boria. aclionis percipiant, el aprid dislrktum contra Patruni decveta susceperis. Quoe causa est
judicero prseinia 8_leniaepacis iriveniant. cur nos petilioni tuae satisfacere nequiverinius.
f Ego Paschalis calholicseEcclesiscepiscopus. UniKn nos charitatem luam monemus ut lam graye
Daluin Trecis per manum Joannis, sanctae Ro- delictum emendare feslines. Statutum est vero in
raaiioe Ecelesia.dia._oni cardinalis ac bibliotliecarii, Trecensi concilio, ul si.quis ex mariu laica Eccle-
ix Kalendas Junii, indictione xv, anno Dominicae sise investiluram acceperit, tam ipsc quam ordina-
Incarriationis 1107,pcntificatus autem domni Pascha- np tor ejus deponatur, et a communione Ecclesia>,re-
lisIIPP. vhi. moveatur. Nos siquidem te, ut fralrem ac familia-
rcm hafaere volumus et desideramus. Vale.
CCXIV.
Ad Gebhardum Constantiensem ephcopum. — Repre- CCXVI.
hendil quod investiti (Heinrici archiephcopi Ma- Ad Rolhardum archiephcopnm Moguntihum. — Ar-
gdcburgensis) cqnsecrationi interfuerit nec venerit . yuit eutn de quibusdain excessibttsab eo commissh,
ad cOnciliuth.vocutus. ulque in poslerum ex ignorqnlia non erret, .mitlit
ci qumdam ex sacris canonibus excerpta, aique ad
(AnnPll07.)" -
Cod. preces. aiioruiridam prmlatorum ipsi beriigne iri-
[NEUCART, diplom. Alem., II, .2.] dulget. •'•:
PASCIIALIS -
episcqpus, servus sefyorum Dei, verie- r (Anno 11070
rahili fralri G, Conslanlieiisi episcbpo, salutem et ; [MANSI,Concil., XX, 1220.]:
' '*
aposlolicam fa.nediclionem. PASCHAIIS episcopus, sefvusservorrim Dei; vene-
Pro mullis lafaoribus luis pepercimus qiiod deli- r-abili fratri ROTHARDO Moguntino archiepiscopo, sa-
queras. Iteruni etiani litleris noslris pfohibitus con- luteiii et aposlolicam faenedictionem.
secrationi ejus, qui inyestilus erat, interfuisti (.8). " Qiianto magis erga Romanam Ecclesiam te hacte-
Vpcatiisad cpnciiiunvnon venisti (.9). Propter haec ° nus ofaedieiitemfuisse, etpro ea multa asseris susli-
, cum usqueadlnterdiclionem tui officii justitise gla- nuisse, tanto iri eam nunc gravius deliquisse cora-
dius desoevisset,prselevitovunibene gestorum riiemo- probaris. Postquam enim sancta RomainaEcclesia
ria, cl fratrum npstrorum hos supplkatio revocavil. materna snper te viseera laxavit, et iri suo te grc-
Igitur eiiam nuiic ea tibi intentione parCimus, ut et mio misericorditer suseepit, vocatus ad coiiciliuro
decoetero prorsus ab hujusffiodi proesuffiplione de- nec venisli, nec carionicas excusaliones pfKtendisti.
sistas, nec le lalifauscommissis adniisceas.Nolumus Hildinisheimensem puhlice criminosura post syhodi-
cniin ul juyenlutis ceilaraiiia fempore quod afasit cam lirohifaitionem ofiicio restiluisti, in quifausma-
'.encclulis.pmilla.s_. Noyeris praetcrea fralrem no- gis homines, qUaro Deum oueridere: meluisli, cum

(48) Scnno esl de Heinrico Magdefaur^, quem epi- (50) Sc. Rulhardum.Vid.Anna/. Sax, ad ann. 1107.
fcbpuiri cbnsecviivit Gefahardus.Lanb. Collecl. Con- .! (SijPrsefuithoc fempove Ecclesia3 Baintevgensi
«/.l. X, col. 755. Galt. Christ, t. V, .col. 91). S. Otho.
(49) Inlelligituf concilium Guastallensc 1106, 22 (52) Eralls Udalfkus III.
Oclob., convocaturo a Pascliale II. Lafafa., I. e., (55) Lata est haec sententia inconcilio Trecensi,
col. 718. aiin» 1107,mense Maio. . -..'.'....
215 PASCHALIS II PAPiE 216
cl apostoIoTumcancncs elpluviiiiovum SS: pvsecepta A nionacliis, snlutem ct apostolicnm beiieilictionem.
conlemnens ad iiiofaedieiitiaih le tvanslulisli, quoe Bonis scliolavuffi sludiis noii tanium faveve, sed
primum homihem de paradiso expiiiit, el Saulem ad hoceorum aniffios eiiam incitare debemus, qui
irrecuperafailiter regno jirivayif. Ne igilur iri impo- pro noslfo officio eprum salute prospicimus. lllud
sifioiie maiiuum ull.erius loeiirii excusaiidi per igno- igitur donum quod filius nosier Pliilippus Franco-
lantiamhafaere ppssis,... et illura Apostoli dkentis: rum rex pro peccatorum suorum reroissione yeslro
« Neniini cito marius imposueris, ne coirimunkes moriaslefio Ccrbeiensi fcsliluit, nos largicnieDomi-
jieccatis alieriis ; > ex multis SS. Patruni corislitti- no litteris proesenlifaus confirraairius, ut videiicel,
tionifaus qusedamlifaiscrifaere necessarium duximus. qiikuhque ncgolialores:ad forrini Corfaeiese venire
Ex canonifaus aposiplorum. « Si quis episcopus voluerint, lifacreel nullp iiihifaenlc, sive pef aquani
seeculaiibus poteslatibus usus, ecclesiam per ipsas sive per lerrain, vaicant commeare. Prsesentis crgo
oblineat, deiionritur et segregelur, omnesque qui decreti lilieris inlerdiciinus ut milli, deinceps perso-
illi doiiimuriicaiit. » nse facultas sit siipcr liac causa Covfaciensi ccclosiee
Item ex concilio Aniiocheiio. « Si quis presfayier aliquas injuvias ifrogavc, nequod possessione diuli-
vel diaconus jier ssecularem dignilalem ecclesiam na tenuit, tcnicviiate cujiislibcl i)fsesiiif.ptioiiis
Dpmini ofaliriuerit, el ipse. et ordiiialbr cjus a com- "^"aiiiillal. Si quis' aiiterii proescritis tlCcrcii ienorem
munione niodis omriibus segregeritiif, et srifaahaihc- agriosceris, conlra id venirc tcnlaycri!. canoiiicaj
iriate siiit, siciit Simoh Mfigus de Petro ajioslolo. i districlioiiis ariimadvcrsioric niullctur i
Item Stephanus martyr pontifex. i Laicis quamvis Datuffi Aillissibdofi, iv Ea). Jiilii (54).
Teligipsis nulla dc ecclcsiasticis facultatibus aliquid '-'•'-"'C.CXVI.H.
disponendi legitur usquani alivibiita facultas. J
Monasterii S. Remigii Remensh prhitegia qciwdam
Ilem Syiiimachus. t Provida senlcntia enervari cqhfinnat.
convcnit et in irriluni deduci, ne in excmjjlum re- ' (AiinoH07.)
maneat prsesumendi, )ie quibusliliel laicis qiiamvis [VARIX,Arcliiv. admiri.de laville de Rcims.toni l,
yeligiosis vel pofentibus, in quacuhque civilale ic jiafu, p. 255.] -:
quolibet modo liccat aliquid dccernerc de ccclesia- (55) PASCIIAI.IS episcojilis, icmis scryoiumDei,
slicis facullatibus, quas solis sacefdOlibus dispo- dileclo ih Christo filio AZKNARIO afabati. vciicvahilis
jnendi a Deociiia commissa docelur. J nionaslerii Sancli Rcroigii quod secus iivhcm Kc-
Nos quoque saiiclorum canonum constituliones niensciii situm est, ejusquc succcssovibiis vegulnvi-
sequentes cum fvatvibus noslris in Trecensi conci- ^„ tcr prbmovcndis i:i perpctuain rci mcf.ipviam.-
lio slatuimus ul quicunque clericorum de hac liova Sicut injusla posecntibus millus cst trihucndn?-
'nveslitiifaffi ecclesiae, vel ccclesiaslicse dignilaiis cffeclus, sic legiiiiiiadcsidcvaiiliuni non cs; diSfercnda
de manu laici acceperit, et qui ei maiium impo- petitio. Tuis igituf, fili chafissiiiic Azeiinri, juslis
suerit, gradus sui periculo subjaceal el coiiimu- petilionibtis sinhucrites, B. Reiriigiirapnasicriiiiii cui
nione privclur. Tu vero, fraler veiicrande, licct Deo auciore pfsesides, dccfcti jireescniis ancibrilats
'.niiic us^ue Iiorum prseceptorum transgressor exsti- muiiinius (56). Slnluinius cnini ul Guidpnis bona:
. teris, tameh verierabilium fratriim noslforuiri Trc- memoriie Rcmeiisis episcopi concessio, qiiain facato
virensis, Constantiensis ,: Bambergensis cpiscopo- Lcone norio intercedenle vcslro iiionaslcrio coniiilit,
runi, Hirsaugiensis abbaiis precibus inclinali, roisc- firma seriiper el inviolala permaneaj: nt videiicctin
ricorditer person^ mese.officia agenda indulgemus, mercato quod xn Kalcnd. Nbvcnibris peiies lnirguro
si prseterita corrigens horum i^vsecepiovumcrislos B. Remigii lieri cbnsiicvil, preelcr aiibaiciii aiit ah-
cl observalor exstiteris, Alipquin nec in ofliciis libi hatis ministros.j nuilus quisqu.im violciilcr accipiat,
parlkipabirnus, nec jirecifaus pro te fusis aurem liullus ei coiivenieiites loedercatit boiiis siiis cxsjio-
• accoriimodamus. liare praesumal. Coenam cliaii) quam in duafaus li.
..,;_ CGXVII. D Remigii solemnilatibus apud ccenofaiiim vcstriim,
. Ad Nicoiaum qbbatem el .monachos Corbeienses.— Remenses,
I)i graliam schblqrum Corbeieitsinm confirhtal do- episcopi imniodeste accipere coiisucve-
nuni a rege Phitippb faciwri,ul riegotiatoribus acl runt (57),nosjuxla jireedictorum preesuliim delihcra-
WumCorbeiw liberputeatcommealus. lionem sifaeodefficcenobio feinovemiis; Alios quoque
(Anno 1107, Maii 29.) sumptusabeo veiejus miiiislrisexigi prbhifaerrius,siCut
[Dom BoupuET,UecKei/, XV, 57.] a preenominato Guidone per niaiium B. LeOriisreiiiis-
PASCIIALIS ejiiscopris, servus seryorum Dei, dile- si sunt. Porro larii libi quam successprifaus luis fa-
elis filiis; NicdLAOabfaati et Cprfaeiensismonasterii cultatem concedimus in causis graviorifaus ROnia-

(54) Corr. Junii. aittem dislrictius ihterdiciiriris ut in mercalo...


(55) Le carl. B dc Saint-Remi, j). 6, elle cart. A, (57) Lafaulle de 1110 porle : ..« accipere consne-
p. 10, coiitiehnerit une seconde biillc du riieme pon- veriirit cum bmiiifaui?suis surojitifans afa eodera coe-
life, dalee dti 3 janvier 1110, et qui rejiefe inot nofaio removemus. Hsec enim venerafailis fraier Ro-
•ponr mot celle de 1107, saufqualre varianies que dulfus, Ecclesise Remciisis antistes, in pioeseiula
noiis indiquerons. nostra concessit, etulriusque parlis privilcgiiaucta-
(56) A dnlef d'ici, la bulle de 1110, Onieltant toul rilate firmavi. Povvo lani........
cc qui concerne Gui, conlinue cn ces lcvincs : Ittud
217 EPISTOLJS ET PRIVILLGIA. 218
liam Ecclesiam appellare, ncc Remensifausepiscopis; A senti xv indiclione ofatinere cogiloscilur, tibi
liceat vos a visilalione sedis apostolicse prohiberc. tuisque successovibus libeva. semper et illibala ser-
Proelerea queecunque pvaedia,queecuiique bona, B.. ventur ; nullus oninino•cujuscunqiie.-.dignitatis aut
Remigii monasterium juste hodie possidet, quse- ordinis invitis vobis aut ecclesiaevestrse subjectioiiis
ctinque etianv in fulurum concessione pontificum,, aut res vestrse possessionis invadere, auferre, aut
liberalitate principum, vel oblatione fidelium legiti- aliquo modo suhtrahere audeat, sed oninia in tua
me potevit adipisei, fivmavobis vestvisque succes- tiioviimque successorum canonica honeslate viycn-
soribus et illibata perriiarieant. Deeernimus itaque_ lium, obedientia^et dispositione persislant :sic enim
ut nulli omnino lioffiinum liceat idem coenobiumL a pvoedecessoribusnostris sanclse RomaneeEcciesiie
temeve pevturbare aut ejus possessiones auferre, velI poiitificifaus pcr beati Germani petilionem, cujtis
ablatas retiiiere, vel temerariis vexatiOnibus fati- patrinioniuiii Anlissiodorensis parochia fuerat, cre-
gave, sedoffiniainlegra conserventureorum pro quo- dilur iiistituiumi Si qua igitur ecclesiaslica sescular
rura sustentatioiie. et gufaematione coiicessa sunt,, risvepersona, hanc nostvse coristitutionis paginam
usibus omriimodis profulura. Si qua igitur eccie- sciens contva eam temere venire tentaverit, secundo
siaslica ssecutarisve persona, hanc noslfse conslitu- terliove commonila, si non satisfactione congrua
tionis paginam sciens, contra eam teffiere venire; B emendayefit, poteslalis honorisque sui dignilate
teniaverit, secundo tertiove commohita, si non sa- careatvreanique sedivino judicio existerede perpe-
1
tisfactione.corigvuaeraeridayevit. poteslatis hdnoris- trata iniquitate cognoscal, et.a sacratisshno corpore
que sui dignitale careat, reamque se divino judicioi ac sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu
existere de pevpetrata ;i:iquitate cognoscaf, et a Christi aliena fiat, alque in exlrenio exaffiine dis-
sacratissimo corpore ac sanguirie Dei et Domini triclae ultioni subjaceal;; cunctis autem eidem loco
Redemploris nostri Jesu Chfisti aliena fiat, atque justa servantibus sit pax Domirii noslri Jesu Chri-
in extremo examine districtse ultioni suhjaceat. sli, qUateiiuset hic fruclum bonse actionis pefcipiant
Cunctis autem eidem monasterio jusla sei-vantibusi et apud dislfictum judicem prseraia selernse pacis
sit pax Domini nostri Jesu Ghristi, quatenus et hic invenianl. Amen, amen.
ffuclum honoeactionis percipiant, etapud districtum
ccxx.
judicem praemium seternse uacis inveniant. Amen,
amen. Privilecjiumpro tnonasterio insulw Agensis.
. Ego Paschalis calholicse Ecclesise episcopus, si- (Anno 1107, Maii 50.)
gnavi(58). „ [ARCERE,Hisl. de laRochelle, Preuv., lom. II,
Dala Antissiodori per manum Joannis, diacoa. C p. 057.]
cardin. ac bifaliolhecarii, indict. xv, annoI107; PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, dilecto
pontificatus autem domni Paschalis secundi papss filio GULIELMO, piiori monastevii Beali Mavtini in
viil. '
Ayainsula pai j«ii:se Saiitonensis, ejusque successo-
CCXIX. ribus regulariter sulistituendis in pacem perpetuam.
EcclesiasAnlissiodorensisbona, petente Humbaldo Religiosis desideriis digiium est facilem prsebere
episcopo,confirmai. consensura, ul lidelis devolio celerein sequaiur cf-
fectum. Vcstri igitur, fili in Christo chavissime, de-
(AnnoH07.)
[Gesla episcop. Antissiod. ap. LABBE mv.Biblioih. siderii votum rationabile perpendentes, petilionCs
mss. 1.1, p. 458.] fuas clementer admisirous, el beati Martiui cellam,
PASCIULIS ,cpiscopus, sevvus sefyorum Dei, vene- cui per fratris nOstri Hugonis Cluniaconsis afabatis
rafaiji fratri HUMBALDO, Antissiodorensi episcopo constitulionero prsesideSjCumtola ipsa insuIaClunia-
ejusque successorifauscsinonicesubslitueiidis"in per- censi semper coenofaiotanquam meiiifarura capiliad-
petiium. , hsererc statuimus, sicut a Guillelmo bonse inemorioe
j) Pictavorum comite e.t Isemherlo milile oblata co-
Justis yotis assensuni praebere, juslisque petilio- ij
nibusaures acconiffibdare nos conyenit, qui, licet gnoscitur. Universa etiarii vel supra virorum et alio-
indigni, juslitise custodes atque pvaeconesin excelsa rum fidelium oblalione seu pontificumconcessione,
aposlolorum pvincipiim Pctfi et Paufa specula positi sive pvincipum lifaeralitale, siye aliis justis modis
Dominp disponente, coiispicimur. Tuis igitiir, fva- ad cellam ipsara hodie perlinentia, ycl quoe in
tcr in Chrislo, cllarissime Huinbalde, juslis petitio- futurum ibidem conferri Domino largiente coritige-
nibusannuentes, sanctam Anlissiodorensem ecclc- rit firma semper et illibata permanere sancimus. Se-
siam,- cui auctoreDep prsesides, aposlolicse scdis pultuvam quoquc ejusdem loci omnino Iibevam esse
auctovitate 1lunimus ; staluimus enim ul univevsa, decevnimus, et eovura qui illic sepelivr delibevave-
quaeab antiquis pvsedecessorumnosivorum ppsscssa rint devptioni et extremse voluntali,'nisi fovle ex-
tcmporibus, vestra Antissiodorensis ecclcsia in proe- communicali sint, nulius ofasistat.Decevnimusitaque
: (58) La faulle deillO donne a dater d'ici: « Scri- Rbmanse Ecclesise diaconi cardinalis et faibliotheca-
ptum j)er nianum Joannis scriniarii et notarii sacri ril, tcrtio Nonas Januar., indictione ni, anno ln-
palalii. carnatioiiis 1110, pontificalus aulein donnii Pascha-
« Datum Lalerani, per maiiuni ,Joaiui's sanctic lis sccuiidi paptcaim. xi
219 PASCHALIS II PAPJE 220
ul nulli omnino liominum liceat idem iiioiiaslerium A j ccxxn.
temefe perlurfaare, aut cjus possessiOnes auferre Bulid qua jam concessqm bulla Nicolai papp II
vel afalatas retinere, vel injuste, datas, suis usifaus exemptioneni Cqrbiriiaeensh cmnqbiia subjeCiiorie
Flavihiacensis confirmat.
vindicare, minuere, vel temerariis vexalionibus
faligare.scd omnia integra conservenlur eorum,'pro (Aniio 1107, Mai. 51.)
qiiorurosuslenlatiorie coricessa sunt, usifausomnimo- [Gail. Chrht:,lN, Instrum. 85.]
disprofulura. Si qqaigiturin fulurum ecclesiastica PASCHALIS episcopus, servus servorura Dei, dile-
soecularisve persona, hanc nostrse constitutionis pa- clo filio HUGONIafabati et fralribus Corbiniacen-
ginam sciens, conlra eam temere venire tentaverit, sis nionasterii, salutem et aposlplicam faenedictio-
seciindo lerliove comraonita, si non satisfactione nem.
congvua emendaverit, potestatis honorisque sui di- Oiflcii nos liortalur aucloritas pro ecclesiarum
gnilate careat, reamque se divino judicio existere statu, sollicilos esse, et quse recte statula sunt stabi-
de pefpetrala iniquitate cbgnoscat, et a sacfalissi-" lire; ideirco dilectionis yeslrse petilionenicleriieiilcr
mo corpore acsaiiguineDeietDomini Redemploris adroisimus ut coenobiuni veslrum a Flayinlacensium
nostri Jesu Christi aliena.fiat, atque in extremo exa- monachorum inciirsibus liberum redderemus. Vidr-
miiie districlae ultioni sufajaccat. Curiclis autem pinus ] siquidem venerafailium fratrum llugoriis et
cideriiloco jusla servanlibus sit pax Domini uoslri Amati episcoporum deiliiltibnem, qui tunc temporis
Jesu Chrisli, quatenus et hiC fructum bonee aclionis apostolicse sedis legatipne in Galliariim pavtifausfun-
percipiant, et apud districtum judicem prsemia gehanlur, quam super hoc negolip in Exoldunensi
oDleriisepacis inveniant. ' concilio peregerunt. Aiidiiis. enim iitriusque parlis
Ego Paschalis calholicse Ecclesise episcopus. allegalionibiis, visis etiam litlerjs et munimenlis
Datuin apud Glamiliacura per inaiium Joaiinis, quse utrinqiie proferebantur in medium, ex concilii
secretaiii Romanse Ecclesise diaconi cardinalis ac senlenlia slatuerunl ut, Flaviniaeenses monachi, qui
faifaliothecarii, lertio Kal. Junii, indictione decima veslrum monasterium in cellain redigere conafaan-
quarla, anno Dominicseliicarnalionis 1107. lur, omnino deiiiceps ab hac infeslatione desiste-
rent; abfaatis ctiam Flayiniacensis_ in manus suas
CCXXI. refutalione suscepta, definilioiiem ipsam sufascri-
Ad Anselmuin Cantuaiiensem cphcopum. — Piesby-
terorum filios adsacros ordines prqmovere Anselmo ptione suaet mullorum, qui adfueraht, episcoporum
pcrmiltil, Richardum abbatetn in communionem n.ominifaus niunierunt. Et nos ergo, sicut et prsede-
snain admiliere; cmlera, iilpro iempore visum erit, cessorem nostrum sanctse meihoriseNicolaum papam
dhpensare. IC staluisse litterarum indicia maiiifesfarit,;proesentis
' decreti assertione haiicFlaviriiacensium monacho-
(Anno 1107, Maii 500
rum querelaro prorsus a veslro coenobio reir:ovenius
-' et sopitaro inperpetuum cessare preecipimus. POITO
\ MASSI,Cohcil,, XX, 1005. ]
PASCIIALIS episcopus, servus servorumDei, vene- si Augustoduncnsis episcopus, ad cujus prdinatio-
rabili fralri ANSELwoCantuarierisi episcbpo , salu- nem pro parochiali jurp Ipciis yesfer pertinet,aliqua
tem et apbslolicahrbeiiedietiorieni. vobis gravaraina in.ferre persliterit, ad s.edem ajio-
; De
presbyterbrum filiis qiiid l in Rotiiajia JEc- stolicam recurrendi liberani vpfais cpncedimus fa-
clesia ; constlfuturii sit , fratefnitaterii tuarii cullaterii. Sivquis autera pefliriaciler adversus ista
nescire riori crediriiiis. Caetcruffi qriia in Ariglo- prsesumpserit, appstolicae indigpatipiiis ujlioneple-
riirii regho iaiita hujusftibdi pleriitudb est ut Ina- clatur. Vps igitur, iilii in Christodilecti, Dci serii-
jor perie el melior clericorum pafs iii liac specie per timorem et amorem in vestris .cprdibiis liabere
ceiiseaiur : nbs 1;disperisatibiiehi liane solliciiudini satagite, ut quanto a ssecularibus; lumultifaus lilie-
tuse comniitlihius." Eos eiiirii, qiibs; 'scienfia et riores estis, tanlo amplius placefe Dep toiius men-
viia cbmmeridal, apud Vos ad ssicra bfflcia pro- tis et animse yirlutifaus aiiheletis.
tnoveri, pro necessifale tempdris et utilitate Ec- Ego Paschalis calliolicse Ecclesiae episcopus.'S'S.. .
clesise concedihius : ut in postcriim corislilutibhjs Datum apud Lnpeftiacum ppr maiuirii Joannis S,
ccclesiasticoe praejiidicluih cavealur. De persoria Romanae Ecclcsise diac. cardin. ac faibHoth.n Kal.
quoqiie Richardi Helierisis afabatis , petenlibus jQLiis Jun., ind. xv, Incarnat/Dom. annp 1107, poiilllica-
hoslris, Henrico; rege cl Willelino' de Warelwast, tus autera dpm. Pascfaal.
" secundi*papse viil.
peiiiiitliitius uteara in communioriem tuam,:prse-- ccxxra. '. "T"'.
riiissasaiisfactibhc, susciplas , et si ad monastevii Ad Ilugonetn abbalem Ctuhiacensem. — Clunidcen-
sibus adjudical cellam SarictiDidnysii'de Norigeiiio,
regiinen htilis ejus pCrsOha cOnspicitijf, tiiaedis- adversus Guillclmum qbbatem Sancti Pelri Camo-
peiisaliOhi coriiihiltinius^ Caclera eliani quae ihi tensis. . -. ;
iegno illb pfo necessilale lomporis dispensanda (Arino 1107, Jun. 6.)
sunt,juxla gentis faarfaarierii, juxla ccclesiae op- . [MANSI,Concil., XX, 10*0.]
pbrtiiiiitatcs,: sajiienlise
' ,ac religionis; tuoe. solilci- PASCIIALIS episcopus, seTvusservoruiii Dei, vene
" ;-
tiiilodispenset. rabili fvatri HUGOSI Cluniaceiisi afafaali,.saliitem et
Data niKal. Juuli. apostolicam lienedictipnem.
221 EPISTOLiE ET PRIVILEGIA. ?£2
Quae semel jusle raliohabiliterque decisa suiit, hj_ ccxxv.
prppter ofalivionls ihcuriam fedivivis ssepe litibus Ad:Ricaidum Narboncnsem aichieptscopum. — Nar-
replicantur. Idcircolitteris praeseniifausadnolainus bonciish Ecclesim possessioneset jurd confirthaf.
qualiter inler veslri coejiofaiimonikhos et S. Petri (Ahno 1107, Jul.' 13.)
Carnolensenrabbatem Guillelmum, de Sanclo Dio-,- [MANSI, Concil., XX, 1025.]
nysio de Nongenlp quereja cum sua sit replicatione^ PASCIIALIS episcppus, scrvus sefvorum Dei, yene-
decisa;Tdeni enim Carnotensis afafaas,post donini ,. rabili fralri-RiCAiino, prirose sedis Narfaonensis an-
Urfaani pap* decretum, super eadem cella Vestros llstiti, ejusque successorifauscanonice subsiitucnilis.
fratfes, npbis iri Trecensi cphcilio prsesideritibus, inperpeluum..
calumniis impetebat. Ne qua ergo scintilla jurgii Charitatis csl dpnuni proprium, providcre pro-
reirianeret; perspkienduni duximus quidquid a parte feclihus aliorum. Charilas cnini nori qumril qiimsna
alterulra pfoferretur. O.stensse igitur srint litlerse sunt (I Cpr. xni). Unde ct Aposlolus; Nunc ciulem
qusedam a CafiiOlehsi afafaate,:per quas idem locus - vivimus, si vps slath itv Doiniqo (I Tfiess, iii); et
Carnptensibus moiiachis a Retrpcco, [cor, Joilrido] ilerum : Qum est enim spcs nostra, ctut gauclium. aut
coriiite subquailam fuerat condilipne commissus : corona glorim? Nonric vos atite Domiritim npslrum
in qiiibus riulla temporum adiiolalio, nullus vel:D ;B Jesum Chrhtum? (IThess.. n.) Hoc igiliir.Vcliari-
cpiscppi vel clericorum continebatur asscnsus. Ad , laljs debitp provocamur, ct aposlplicte scdis aucto-
hsec easdem litteras falsas liabendas Rctroccus co- . riiatccompellimur, lioiioreni, dchiliini fratrifaiis exr
mes, ipsius Joffridl filius, qtii iocum illum una eum liibcre, ct sanctse Romanoe Ecclesise dignitalcm pfo
Beatrice uxore sua veslro coenofaiqobfuleraty assc- siio cuiquc mbdo cseteris Ecclesiis impcrtifi. Id-
refaat: quia et unus testiuro qrii sufascripli fucraiit, circo, vcncrabilis fvatcr Ricarde Narboncnsis arclii-
supradkti Jbflridi frater adhuc superstcs, se om- ciiiscope, procsciitis deereii pagina lifai tuisque suc-
riino-inteffuisse penitus inliciarctur,. et casdero llt— cesspribus qiiidquid parociiiafuni ad primsc scdis
tcras aliri tempore iii Capitulo Carnplcnsi falsatas Narfaonensi.sEcclesiain antiqub jurc iiosciliir perfi-
fuisse iiarrabat, falsationis illius lcslem cunvjurc- lierc, confirniainus. Porro infra paiochias ipsas
jurandbin ffiediUm proferens. Cociefum Joffridi jure proprictario larii lihi quani luis succcssorihus
comitis Ofalatipveslrp eoeiiobio dala, et locum, et pbssidenda, rcgenda et disponenda sahcimus, eccle-
leriipus, et episcopi et melropolilani coiiscrisum, ct siani Sancti P.iiili cum oniriifauspcrtiilciiliis suis,
Tlieobaldi cbmitis, ejusque filii Stephani favorcin, .oppiduni Capul slagiii, Sala*s, Aruscadas, Argcns,
de cujus feudo idemlocus fuerat, maiiifeslius con- Fbntem jpcosum, Auriag, Viliam riihcain, Segio-
tiricbat. Gonstitit itaqiie apud.omnes quia domiii num, et coclcra prscdia, cellas seu posscssiories, qiioe
Urbani papse sanctio apOStolicoegravitatis pondere vel a rcgifans, vci ab aliis fnlelihus viris, ccclcsise
nitebatur plena. Quaprdpler ratione judicii Carno- sancloriim riiarljrum ' Jusli elPnsloris ofalalscsunt.
lensis afafaalisquerela sopita est, et monastcrio vc- lahi in "NavIiOnensicomilatu quam iii Biterrcnsi,
strO supradictse cellse iri pcrpeluum statula posses- Redcnsi, Siislanfionciisi et Neiiiausciisi. Iiifra vcfo
sio. Sane hiiic nofaiscuiiijudieio adfuerunl vencra- urhcm Narboricnscm.mcdielalciii ijislus comitauis,
failes episcopi, Leodegarus Biluricehsis, Aldo Pla- medielalem teloriei, pprlalici, rasicoe, salinnvuni ct
cerilinus, Girardiis Eiigdlismeiisis, lidefaerlus Cciio-. cailerorurii redditutini qu| a ciVitatiscoriiiielariitlo
riianensis, ct npstrae sariclec Rpmanse Ecclcsiae car- mavinis quam de lcfrcnis iiisiitoribiis cxigiiniur.
dirialis Laiiduifus, delitulo S. Laurentii, qui dicitur Jii nibiiaslefiis; vefo seu: coeteris jicr Naffapnenscili
in Lucina. Igltur et nos sarictipni prsedccessoris no- Ecclesiam ecclesii.s, siilya sedis-aposlpliese auctofi-
stfi,. noslree quoque sanctioiiis rdfaur adjkimus, fatc, cahonicum yofajs jiis ofatiriefe conccdimus.
jifiecipiehles, et pcnilus jnlefdkenles, ne quis uiic- S^anead vestrani mcfrppolim perliiienles cpiscopales
rius super hoc negolio vestruni Clunjacense coeno- calhedras, videlicet Bilerris,: Carcassonse, Tolosoe,
faiuni iriquietare praesumat; Qui verh praesumpscrit, p Elnoc,Agathes, Lulcyse, Magaloiioe, Nemaiisi, Uzc-
canpnicse districtipnis animadversione mullelur.. ticse, tihi luisque successorihiis in perpeluum sufar
Ego PaSChalis,cafholicscEcclesiaeepiscopus, sufa- jectas j obedieniiani. dehitam servaie cchscmus.
scripsi, '. : -'.."'_'.-'.' Primatumeliam Vobis super secundnm Niirhonen-
Daturii.Silviniaciper maiium Joannis, sanclacRo- sem, id cst A<Iriensismetropolis, sicut a noslris
manaeEcclesise dijfcoiii, vm Eal. Junii, indict. xv, praedecessoribus slatutuni cst, confirmamus : et
inCarnat.; Dominicaeanno 1107. poiitificalus auterii quidquid ex anliquo jure sscpe diclae.ecclesiseNar-
doriinijRaschalisH papte vin. bbneiisi cbmpelit, ralum perpetuo et inconvulsuih
manere decernimus. Slatuimiis crgp ut nuiji hoffii-
:"'';.:-:' ' ':\ccxxiv:'"/: irani lipeat earodem ecclesiam leniere perturfaare,
* aut ejus possessiones auferre, vel afalatas ielinere,
Hrigoni abbali S.Germaiii.Anlissiodorensisbullum
: tribuit. '.-
minuere, yel temerariis vexationibus fatigare : scd
(Anno 1107, lun. 9.) oriinia integra conseryeijtur, cpi'rini jlro qiiorum
.Mcnllo tantuiii cxslatapud M-ABILL-I Annal;Bciied,, ^biicntatipne ct gubeinatione concessa.suiit, usifaus
... ... V,S0I.]. ;::; -, -.:,::. pihnimodis profulura. Si qua igitur in fuluruni ec-
N
225 PASCIIALIS II PAP^ 224
clesiastica ssecularisve pcrsona, hanc nostrse con- A . in ejus audieiitia peiiegi fecimus ; in qua nimirum
siitutionis paginam sciens, conlra eain lemeve Ve- chafta pater ejus Raimundus comes omnes hono-
niveleiilavevit, secuudo terlioye comnioriila, si non res S. ^gidii, tam iii villa vestra-quoe dicitur
salisfactione cpngrua emeridaverit, poteslatis liono- Flaviana, quam in exlriiisecis, quidquid juste sive
risque sui dignitate carcal, reamqiie se divino judi- injuste videhatur obtinere, scilket omiies rectfs
cio existere de perpelrata iniquitale cbgnpscal, el a sive pravas consuetudines, quas: ipse vel anle-
sacratissimo corpore et sanguine Dei el Domini Re- cessores ejus, ibidem hafauerunt, reliquisse, et ple-
demploris noslri Jesu Clivisti aliena iiat, alque in nariamjurisdiclionemOdiloiii,faonsememoviseafafaati,
cxlvcmo cxamine dislrictoe ullioni subjaceal. Cuiiclif et fratribus qui cum eo aderant, fecisse asscrituiv
autcni cidem Ecclesise jusla servanlibus sit.pax Do- per manum praedecesspris ' nostri Urfaani papae
mini nosiri JesuChristi, quaienjus et hic fruclum apud concilium^Nemausense. Eodeni jgitur tenove,.
honee aciioiiis percijiiant, el apud distrklurii judi- et ipse in manu. nbstra oinnes honores B. Mgi- _
cciii pracmia aeleriioepacis inveniant. Amen, dii ct faurgi yeslri eonsueludines abdicaVit, et quae-
Ego Paschalis eatholkse Ecclesiee ejriseopus sufa- cunque damna sive alia malefacta sibi contjge-
scvipsi. rant in guerra quam yofaiscum etcum vestris faur-
Datum apud Pvivaturo, per nianum Joaroiis B ' gensifaus faafauit, et afafaativestrp, et burgensifaus,
S. R.- E. diacoiii cardinalis ac faibliolhecarii; lertio. et omnibus eorum, adjutoribus per quos eadem
Idus Jiilii in amio Domiiiicee Incarnalionis 1107, damna illala sunt, omnino dimisit :, Sie eum a
vinculo excommunicationis absOlviffiUS. !
pontificaliis auteni dohiiiii Paschalis H papoe vni.
Actum apud cellara S. Mavcelli (59) yin Kalend-
CCXXYI.
— Augusti, indktioue xv, praesentibus cpispopis Eu-
nd abbatein S. Pontii el Eleciensein. ATeexconi- stachio Valentino, Berengario Biterrensi, Leodega-
liuiiicalos a.Ncirbonerisi episcopo suscipiant.
rio Yivariensi; cardinalibus Roraanse EcclekiaeLan-
, (Anno 1107.)
dulpho presbytero,:. Joanne el Berardp diacpnibus;
... [MANSI,Coricil., XX, 1026.] el proceribus ipsius Bcrtranni, Guillelmo Ugonis de
PASCHAI.IS episcopiis, servus servorumDei, P
afaliali Sancti Ponlii, et R. Electensi afafaali,ct cse- Montiiio, Guilleimp de Sabrano, Bermuiido Pelelpi
Poncio de Medenas, Rostagno de portu, et burgeii-
lcris iiipiiachis, ^salulera et aposlolicam benediclio-
* sibus Pagano, el Gausilo, U Berliaiino comite mi-
nem.
lite de Poscheriis..
Fraler nosler Ricardus, Narfaonensis nietropolita- • ccxxvni. ' '
niis, adversus dilectionem vesti'am conqueritur C ( V'
Decretum propqgo Sqlmortacensi. .
quod.exconiniunicalos et inlefdictps ab ep in com- ' '
niunioueni ct parlicipationem ante absolutionem (Anno 1107, Aug. 2.)
cum lionsoluin vcriim etialn -laici [D. BOUQUET , Recueil, tpin. XIV pag. 957.]
sjiscipialis, vos,
non ignorent quPniam iniquum et contra canones PASCUALIS episcopus, seryus servorum Dei, etc
Inler venerafailes fratres Guidonein. Vienneiiserii
sjl.cum inferdiclis el exconimunicatis cominunicare,
cl eorum peccalis invpiyi. Nos vero in concilioquod et Hugonem Gfaliahopolitariuiri episcopos de pago
Salmoiiaceiisi jier multos annos et multis in con-
apudTrecas celcbravimus, sanclorum Patviinirde-
cveta sequentes, lam episcepis quani abbalihus et ciliis qusestip verililalaest. Novissiffie anle pvaesen-
coclcris clericis intercliximus, ne ullerius excphiniu- liam nostram Lugduni in haiic epiipordiara ex np-
nicnlos vel interdictos afaalio in.sua parocliia reci- slri provisiohe judieii. convenerUiit;-,uiejusdem pagi
divisionem facererit, et lam Vieniiensiquaffi
pererif. Igitur ne hpstrse praecepiionis cpiitemplores sequam
divisionis
videarairii, roandijmus yiifais ut afa faujusmpdi pm- Gratiaiiopolilaiise Ecclesise pars ejusdem
iiirio cessetiSj ne excommunicalipi)is yineulp' defi- vicinlor reddeveliir. Quidquid arilem iiiilcrritpvip
iiifraBprnam etlsaram versus Graitiaiiopbiuh con-
nea'mini.',.-v .-.,-. '
D stiiufo Vierinerisis archiepiscopus caluriiniafaatur,
-::•; -.' ' JCCXXVII. ,
Ad monachos S. JEgidii...— Berlrannum egmttem ab oroni deiiiCeps ihfestatione lifaeruni Gratiano-
, .nuntiatse absolvisse., cum h illata monasterio politanse Eccliesisecedevet; porro Ecclesioi B. Db-
S. JEgidii damna repaiaverit. na^i, quse infra Ykiinensem parochiam coniiiielur
'.'y (Aiino,li07, 25 Julii.) cum omhibus hiofailifahs sive iihmbbilifaiisad-eara
..-,_.. [D.' BOUQUET, Recueil, XV, 58.] pertinentifaus, Gratianopolilanus episcopiis jiire pro-
PASCIIALIS episcopus, servus servprurii Dci.', dile- prielario possideret, et fam canoiiicas ipsiiis Eccle-
clis fijiis liionacfaisS. jEgidii salulen) el appstolicani sise quam universa ad eari) perliiientia ipse disjio-
fao.nedklionem. neret;: Yiennensis au.tem parochiaii tailtum jure in
Propier pjipressiones lhpnasterii seu viilsevestvse clericOrum et altariuni consecrationibus uteretur.
Berlvaniium comileni diu aiialliematis dislrictipne '. Pari ergo coriimunique cdhseiisu", Salmoriaceiisis,
cporcuirous. Deiiique cuin venissel ad nos, prase.rite', pagi lalis facla est divisio.', ut undsciro castella
afabate yestro Ugone et fratribus sive -faurgensibus> cum ecclesiis et parochiis et lotis maiidanniilis
qui cum eb verieraiit, Raiuiundi comitis ehartami sriis, Yiennensi Ecclesise : et undecim castella.cum
(59) Cella S. Mavcelliiu dioecesis Yalenlineiisis, iiiiquc yersafaatur Paschalis mense Julio, an. 1107.
225 EPISTOL/E ET PRIVILEGIA. 22G
ecclesiis et parociiiis, et totis niandanienlis suisi A j rahiii fralri HCGONICluniacensi abbati, saluteffi et
Gralianopolitanse Ecclesieedederentur. Ilsec autemi apostolicam benedictionem. <
sunt castella quse in portioriem Viemiensis Eccle- Desiderium quod ad religiosKin propositum; et
sise segregalei sunt, caslrum Sancli Georgii, Bris-• animarum salutem pertineremoiistratur, sine aliqua
siacum, castrum VeterisYillse, castrum Oriiiciacum,, est, auclore Deo, dilatione coropleiidum. Venerafailis
castrum Bouocellum, caslrum Leemps, castrum Pla- siquidem fvater noster JoannesMoriuovum episcojius,
nilla, castriini Clarimoritis, castrum Sancti Lorii, , petoiile Eustachio Bononiensi coniite, SancliWlmavi
castrum Paladrudi, castriim Vireu. Item hsec suht; afabatiam sollicitudini tuee, charissime fraler Hugo,
quse in pbrlioneni Gratianopolitanse Ecclesise obve-. coirigendam commisit. Et nos ergo juxta ejus desi-
nerunt; caslrum Yinniacum , castrum Nerpoicum, derium.ac deliberalionem , prsesenlis decreti asser-
cistrum noVrini, castruni Tulliiium, caslrum des tione sancimus, ulidem Beati Wlmari monasterium,
Ruens , caslrum Moirencum , castrum Yorione ,, semper in tua luorumque successorum ordinatione
castriim Tiiluwis, caslrum Miribellum, castrum[ permaneat; nec alius illic abbas subsiitiialur nisi
Miiiueturii, de Scalis, castruni Vorapium et siiper• qrii vestra fuerat deliberatioiie provisus. Idero et'am
haec Ecclesiae cancellario, cum lota paroehia sua. de Menatensi monasterio constiluimus, quod jani
Sic largierite Doraino, supradictse qusestionis diu- B ' diu in veslra ordinalioiie permarisit. Praelerea
quo-
turnilas termiiiata est, et pacis atque cohcordise niani omnipolens Deus, ;t ante nostra tempora, et
inter Viennensem et GratianOpolitanam Ecclesiam, in diebus noslris, praecipuam religionis nionasticae
eorunique prsesules utroque in idipsiim.conseniieiite disciplinain iii vestro dignatus est monasterio con-
slafailitas instituta esf. Quam slabilitatem nos in sevvare, hanc vobis pveefogativam concedimus ut
perpetuum pefhiansuram largiente Domino confiv- quisquis ,ad vos alieni monaslerii moiiachus pvo
mamus, pvsecijlienteset omnimodis sahcientes, ut vilee meliofatione tvahsievit, licenler recipiatur, fe-
paxs quse Yiennensi seu Gfatianopolitanse quem- motis prioris loci queririioniis, ut, largienle Dbmiiio,
adinodum suprascfipturo est, cessit Ecclesise, sem- salutis quam queerere videtur apud vos poliatur ef-
per ejiis parbchia sit, liec ulli omnino personse fectu. Si quis vero teffierario ausu liis saluliferis
liceat, aut Vknnensi suam", aut Gratianopplita- constitutionifaus oliviam ire praesuropserit, aposto-
nse suam, quse superius distiiicta est, ullo un- Iicse indigiiatioiiis ultione pleclatur, et communioiiis
quam teropore' suhtraliere portionem. Si vero al- ecclesiasticse peiiculum palialur.
ter adversus alterum indeliberata pafle quseslio- Ego Paschalis, catholicae Ecclesise episcopus, suh-
nem aut violentiam fecerit, juxla conditiouem qua- ,., scripsi.
)'e in judicio :utefque conslfinxit, accepla porlio- Datura apud Aquanifaellam per manum Joan-
nis possessione careat, et omne deinceps agendi nis, sanctse Roraanse Ecclesise diaconi cardinalis
jus in eodem hegotio prorsus amittat. Ad hsec ac bifaliolhecarii, n Nonas Augusti, indictione
prseceplum est et repetita prseceptione firmarous, xv, Incarnationis Dominicse aniio;lip7, pontili-
ne Viennensis episcopus ulterius in illa parte Gra- catus autem domni Paschalis papse II anuo ix.
tianopolilanae Ecclesise, aut pacem, aut commu-
niam auf aliquaffi exactionem requirat, aliter ccxxx.
quam in Riensi, seu Vivariensi parocliia ad Yien- * Monasterid S. Beriedicli[ Padilironerisi privilcgia
nensem nietfopolim peftineiite ; adfuefunt hic ju- qtimdam concedil,
dicio sive. concbrdise, quae Lugdurium iv Kal. Fe- (Anno 1107, Sept.l.)
bfuarii facta' est, veiierabiles episcopi Ricfaardus [Vide BACCHINI. DeWhtoria delmoriasierio di S-. Be-
Albanus, Aldo Placentinus, Potius' Aniciensis, Leo - riedetlo di Polirone. Modona, 1696, i°, Racc.'
degarius Vivariensis, Guido Gehennensis, Eusta- p."68.] '"•..„.
chius Valehtinus, Cbno Maurianensis, et Guigo co- CCXXXI.
mes Albianensis. D
rj Ecclesim Lucensisprivilegia, petenluRangerio
Datum per manum Joannis, sanctse RomaiiseEc- ephcopo, confirmat,
clesise diaconi cardinalis. ac bifaliothecarii, apud (Anno 1107, Sept. 18.)
ecclesiam Sancti Petri deAlaverdo, lvNonas Aug., [BALUZ. Miscell. edit. Luc. IV, 187.]
indict. xv, Incarnationis Dominicse arino 1107, PASOTALIS episcopus, sefvus serVorum Dei, vcne-
rabili fvatvi RANGEMO Lucano episcopo, ejusque
ponliiicalus autem domni Paschalis II papse vm.
successofibus canonice jivomOvendisiri pevpetuuro.
CCXXIX. Juslis volis assensiim pvsebevej'uslisque petilioni-
Ad Hugonem abbatem Cluiiiacensem. — Sancli faus aures accommodare nos convenit, qui, licet in-
Wlmari abbatiam illi subjicit corriqendam. Ejus digni, justitiee custodesalque pfeecones in excelsa
abbates in perpeluum ab abbalibus Cluniacensibus
constituanlur. 6'utvis' tnonacho liceat ad
" Clunia- apostolicabeatoruni,PetrietPaulispeculL positi,Do-
cense cwhobiuinliansire. mino disponfente,conspicinmr. Tuis igiluv, veneva-
(Arino'1107, Aug. 4.) bilis fvater el coepiscope Rangen in Chvisto charis-
[MAJSSirCoiici/.,XX, 1040.1 sime,' justis petitionifaus •aiuiuentes S. Lucanam
PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, venc- Ecclesiam cui Deoauclore preesides, apostolicee se-
s227 PASCHALIS II PAP^E 228
dis auctorilate lriuiiiinus. Slatuiinus eniin ut -uni- A cta; Marioedicituv, ejusque successoribus fcgulariier
vcrsseper Lucaiiam parochiam plebes in liia tuo- jiroiriovendis ii) perpctuuni.
rumqaesUccessorumapostolicsesediscoromuHionem Pioe postulalio -Muiilalis effectu, etc. Preclcrca
ohlinentium ofcedienlia semper ac dispositione per- qutccunque liodie poniiiicum coiicessione, principuia
sistant. Nec personoe cuique facullas sil ecclesias lifacralitate, vel ofalatione lidclium, vel nliis juslis
inlra Liicanain urbehi seu exlra silas a cOnsucto modis id ccenofaium possidct, sive in futurum jusle
vobis sevvitio sequestvave, aut cnpellas plebiura ab oc cahonice jioterit adipisci, fifma vohis vestrisque
ipsarum unilale ac subjeclione sublrahere. Illud successoribus et illifaala perinaneaiil. Lafaofuin quo-
autem omniniodis interdicimus, ne culqiie in poste- que vestrorum decimas, prseter quorumlibet con-
rum cierico aut monaclio liceat capellam vel eccle- tradlclionem, lam volns quan) successorifaus vestris
siam de laici manu suscipere, quoiiiam ecclesiae vel .-in ; moiiaslica religioiie; permanenlifaus, haheiidas
ccclesiarum res juxta canonicas sanctiones sub concedimus : consecratiohes altariuiri, sivc faasili-
episcopali provisione suiit servandae. Prscierea quia carum, brdiriaiioiieS mbhiichorum, scu clericOfum
jiixta Apostoli diclum laborantem agricolam primitus moiiasteriP pertiiicnlium', a Fiorenlino accijiielis
de fruclibus percipere tam lihi quam successoribus episcopo : siquidijm gratiaffi apostolicoescdis habue-
iriis in pasldrali sollicitudine laborantibus parles "' rit, et si ea gfalis et siue pravitatis roolestia volue-
altaris el sacrarii' conlirmaiuus, ut videlket citva rit exhibere. Alioquin liceat vobis catliolicufti, qucm
peisonarum quarumlibet contradictioiiem sive nio- malueritis, adire antisliieni, et afaeo consecratibnum
lesliain ad vestrse seu hospilum sustentationera sacrainenta suscipere, qui apostplicse sedis fultus
usus in perpetuum habeatis, oblationum pavtes, aucloritate quee postulatis indulgeixt. Pofro episco-
quoevel ad allaria matricis Ecclesise vel ad Vulttts porum seu episcopalium nliiiislrofuhi actibnes
Sacrarium, vcl in pavochialibus ecclesiis offerunlur, omnes afaecclesiis sive clericis ejusdcm monasterii
sicut easdem partes prsedecessores tui multorum reraovemus. Sepulturam quoque ejiisdeih loci omni-
lemporuin episcopi quiete ac pacifice possedisse no liberani esse decemimus, ut eorum qui iliic se-
noscuntur. Si quis igilur in crastinum episcopus aut peliri desideraverint, devotioni ct exlremee volunfaii,
abbas, impcrator aut rex, pririceps aut dux, comes, nisi forte exconimunkali sinl, EUIIUSPbsistat. Si
vicomes* castaldio, aut ectiesiastica quselibet ssecu- qua ergo ecelcsiasticai ssecularisve pcrsbna, etc.
larisve persona, lianc liostra) concessionis paginam Ego Paschalis catholicse Ecclcsise ejiiscopus.
sciens, conlia eam temere venire lentaverit, secundo Datum Florentiee per manum Joaiinis, S. R. E.
terliove commonita, si nbn salisfactioiie corigrua , diac. card. ac biblioth., imnO DominiCse Iiicavii.
cmendaverit, poteslalis honorisque sui dignitale 1108, vui Kal. Octofar. iudict. i, ppiiliticalus ver.
carcat, reamque sc divino judicio existere de Jierpe- dcnini Paschalis II papse aii. IX.
trata iniquitatc cognoscat, et a sacratissimo corpore CCXXXlY.
ac sanguineDei et Domini Redemptoris nostvi Jesu Bulla Pasclialis papm II. —
Privilegium pro par-
Christi aliena fiat, atque in-extremo examine-distri- IhenOneS. Pelri de Lrico, ";
cta) ultioni subjaceat. Cunctis auteiri supradiclse (Anno 1107, Octofar. 5:)
Liicanoe Ecclesise iura servantibus sit pax Domini [MITTAIIELLI, Antial, Camaldul.,111, App. 20i,j
nostri Jesu Chrisli quatenus et hic fructum boneeac- PASCHALIS episcopus, sevvus servorum Dei,.di!ectai
tionispercipiant, elaplid districlum judicem prscmia iilioe BEATKICIabhalissoe monaslerii Sancli Petri,
selernaepacis inveniaiit. Amen. quod juxla oppidum Luci silum est iii diceiesi
Ego Paschalis catholicse Ecciesiae episcopus. Florenlina, ejusque postcris rcgulariter sufastittiendis
DatumFesulis per manum Joannis, S. R. E. dia- in perpetuum. •
coni cardinalis ac bibliotliecarii, xiv Kal. Oclobris, Austvi terram inh.afaitantibus per proplietam
indicl. i, lncarnal. Dpminicse an. 1107, ponlificatus Dominus proecipit cum panifaus occurrefe fugienti.
autem doniiii Pasclialis H papa' anno IX. J Idcireo vos, filise charissimoe, de sseculp fugientes
j)
CCXXXII. gratanler excipimus, et per sancti Spiritus graliam
*
Gregorii arcliidiaconi, Huberli qrchipresbyteri, Ray- sedis apostolicse munimine confovemus; statuimtis
nerii primicerii, Guidonh cantorh, fratrum eccte- itaque ut quoecunque prsedia, quEecunque bona,
siw Lucanw privilegia qumdatn confirmat. quse idem coenobiuih ex oblatione Gotfaidii boiise
(Anno-1107, Sejit. 18.) memoriseviri et cOncessione Rodulphi Camaldiilerisis
[Yide jlfemorie cdocumenli per servire aWistoria del pvioris in Dreesentiarum possidet, vcl ii) postefuro
priiicipulo Luccesse, Lucca, 1815, i", Y, i, 578.] concessioiie pontificum, liberalitate prinpipum, vcl
CCXXXIII. oblatione fidelium Domino largiente, juste atque
Ad Joannetn abbatem Florentinum. — Priviiegium, canonke potcrit adipisci, iirma vobis et elsj-qiii
Florenlini cwnobii. post vos successuri surit, illibata pcrmancanti ln
(AnnoJ107, Sept. 24.) quibus hoecvisa silnt propriis vocafaulis expriroeiida,
[MANSI,Concil.,\\, 1052.] scilicet jiars de- ojipido Luci cum pertiiieiitiis,
PASCIIALIS episcopus, servus servpruni Dei, dilecto) Larciane villee pars cura pertinenliis suis; pars de
. filio JPA^XIabfaati .FloreiU.inimonasterii quod San- Contaiicertito, deRivoFrigido cum pertinenliis suis,
Hm EPISTOL^: ET PRIVILEGIA. 250
et de Rivo cornoclaria eum peiiinentiis suis; pars A j nunc totum sludeas pe"rDei gvatiam emeiidare; ut
de villa Caslri, et de villa SylVseet Frenae cum per- cum Dominus venerit, te vigilantem inveniat et sic
tinentiis suis. Infra urbem Florentinam uiia domus paralum, qualenus in eelernsevitae suscipi gloria
juxta ecclesiaro sancti P..... alia juxta ccclesiam merearis. De querimonia, quam Virziliensis abbas
Sancti Donati, et ceetera quse in ejusdera urbis terri- adversus Floriacensera pro quadam gerit ccclesia,
lorio monaslerii vestri sumptibus acquisistis. Labo- justiliam.debitam facias.,Non enim volum.us, privi-
rum vesirorum quoque decimas prseter episcopi seu legiorum [f., ut privilegiorum II.] ofatentu Ecclesia
cpiscopalium ministrorum contradiclionem, per- • quselibet pvaejudiciumpaliatur.
petuo vobis habendas concedimiis. Deceinimus Datum apud Tiphernum x Kal. Novembris.
ergoutnulli omnino hominum liccatidem coeiiobium CCXXXVI.
temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, Ad Hierosolytnilanm Ecclesim clertcos, regem[Bal-
vel ablalas retiuere, minuere, vel temerariis vexa- duinum] et populutn. ........
tionibus fatigsire, sed oninia integra cpnseryenlur, (Anno 1107,-Dec. i.)
eorum, pro quorum susteutalione et gubeniatione [Eugene DEROZIERE,Carlulaire du Sainl-S&pulere,
concessa sunt, usibus oranimodis profutura. Porro Paris, Imprimerie nationale, 1849, p. 8.] .
locus ipse semper sufaCamaldulensis prioris provi- B ] PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, Jero-
sionepevmaneat, necepiscopo, nee episcopi ministvis solymitaiiee Ecclesise clerkis, regi B[ALOUINO] el;po-
liceat ejusdem loci congregalionem, aut ej'us pre- pulo, salulem et apostolicam beiiediclioiienv
sfayteros excomniunicare, vel interdicere, vel super Ecclesisevestrse scandalis tanto .vehemeiitius;uri-
ullo negofio molestare, nisi prius Camaldulensem mur, quanto, ffiinus pro locorum longioribus iuter-
priorem charitatis studio perquisierint. Siqua igilur stitiis eorura curationibus possumus imminere, pb
in futurum ecclesiaslica saecularisve persona, hanc hoc praesertim quia Jerosolymilana civilas et Sepul-
nostram paginam sciens, contra eam temere venire cri Dominki reverentia illustris est el in medio mul-
tentaverit,et semel, fais,ter conimonita, si non satis- tarum posita liatiomim, quarum, alise Chvhlianam
factipne congrua emendaverit, in excommunicatio- lidem, alise Lalinse puritalis consuetudinem irri-
nem incidat, et [poleslatis honorisque sui dignitate dere conantur. Et prius enim [pro] Daiberto etpost
careat, rcamque sc divino judicio existere de per- modum pro Evremaro vestva scandalizatur Eccle-
petrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo cor- sia. Si quidem m Daibertum bonse memoriee, fra-
pore et sanguine Dei et Dnmini nostri Jesu Christi trem nostrum et coepiscopum, acerrime conspira-.
aliena flat, atque in extremo exaniine districtse ul- tum esse [noscitur]; ad quod negotium dccidendum
tioni sufajaceat. Cunctis autem eidem eongregationii C nostrse sedis [legatum], presbyterum cardinalem
justa servantifaus sit pax Domini nostri Jesu Christi, Robertum, misimus. Tunc profecto in eumdem epi-
quatenus et hic fruclum faonae actionis percipiant, scopum, quia defecisse judicio videbatur, deposi-
etapad districlum judicem praemia seternaepacis inve- •tionis senfentia data est. Caeterum fraler ille, ad
iiiant. Amen, amen, aroen. sedcm apostolicam veniens,. non defecisse, sed regio
Ego Pasclialis calliolicae Ecclesiee episcopus. se fatehatur timore propulsum; apudnos itaqueju-
Datum apud Bibicnam per manus Joannis sanctse dicium exsecutus est. Interim apud vos Evreinaruiii
Romanse Ecclesise diaconi cardinalis ac bibliothe- novimus legali nostri favore ad regimen episcppa-
carii, v Npnas Octob. indictione i, Dominicse Incar- tus eiectum. Nos aulem, in Lateranensi Ecclesia
nationis anno 1107, pontificatus autem domni Daifaevti satisfactione suscepta, suo eum officip el
PaSchalis secundi papee ix. Jerosolymitanse sedi restituimus synpdali judkio ;.
ccxxxv. Evremarum vero a Jerpsolymitana sede reniovimiis,
Iocuii.*
Ad Dahnberlum archiephcopum Senonensein. — episcopi nimirura officio reservato, quia in
Dijudicandam commiltit causam abbatum duo- vacuum successisse legati nostri videtur assensu.
rum. n Evremaro laraeii id indulgeiitioe reserva.tum est ut,
(Anno 1107, Oct. 25.) si afa aliqua vacante vocarelur Ecclesia, vel post
[MANSI, Concil., XX,.1016.] Daiberli obituma Jerosolymitana.requirerelur Eccle-
PASCHALIS episcopus, seryus servorum Dei, vene- sia, episcopale ifluc officium cxerceret, Cseterum
rabili fralriDAiMBERToEcclesiae Senonensisarchiepi- antequam vobis sententia hsec auctoritalis nostree
scopo, salutem et apostolicam benedictionem. litteris insinuarelur, confrater uoster Daifaerlus ,
Quaiito major tifaianimarum cura commissa est, evocante Domino, ab hac luce sufatractus est. Nu-
tanlo solliciliorem esse in omnifaus te oportet. Invi- per autem supradictus frater noster Evremarus et
gila igitur, frater charissime, sicut bonus pastor Arnullus, ecclesise yestrae archidiaconus, cum non-
super^gregem Domini : ut eum lalempossis Doniino nullis aliis ad. noslvam prsesentiam peryenerunt.
rssignare, qui et sibi placeat, et se dignum faoiia multas ac diversas ao valde dissonas litteras aile
retrifautioiie oslendat. Finis tuus quolidie appvo- . rentes : Evremarus quippe taro capituli quam epi-
pinquat, et licet hoc certum sit oranibus, extrcinus scoporum et regis litleras altulit, rogantes el. pos-
tamen dies incertus est. Esto itaque seniper sollici- tulantes ut, ipsum paliio privilegioque donantes, in
t.us, et si forte negligenter le aliqiiando habuisti, Jerosolyniitanoe sedis prsesulem apostolicae- sedis
251 PASCHALIS II PAPJE 252
auctorilate rofaoraremus; porvo Avnulfi arcliidiaconi A Datiim Laieraui.ii Nonas Decembris, indictiQue
lilierae, quas a capitulo, afa episcopis et a rege mis- pvima, pev maiiuin Joannis diaconi.
sas praesenlavit, id jienitus postulabant ut Ev[re]- CCXXXVH.
marum, tanquam iuutilem ef synodalis sentenliec * Monasterio Casw Dei riionasteria quwdatn sub-
conteniplorem, a Jerosolymitana. omniiio femovere- jicit.
mus<Eeclesia. Nec minor in Tilraque parlium verfais (Aniro 1107, Dec. 5.)
dissensio etconcerlatio a<refaatur:Evremarus quippe [Hujus pvivilegii mentio tantum exstatapud MABILL ,
.Anncit. Bened,, V, 455 et 501.]
adversus archidiacorium eteos qui curo eo erant,
exi- CCXXXVIII.
quefimoniam disponebat quod sifaiinofaedientes
coucilii Anselmo arckiepiscopoCanluariensi mandat titjudicel
slereiit, cum se post Daifaerli ofaitum, posl de tnalritnonio Roberii comilis a rege Aiigtiai
sententiam cognilam, in patrem'et episcopum te- capli. .'"."
nuissc[nt]. De litterarum quoque tempore niagna (Anno 1107.;
inler eos dissensio est facta ; Evremarus vero ad [Anselmi Gantuar. Opp., epist. lib. iv, ep. 85.]
suse allcgalionis rofaur litteras, quas allulerat, post PASCHALIS, serviis servorum Dei, -veiierabili fratvi
Daifaerli obitum, post cognitam concilii senlentiSffi, Anselmo Cantuaviensi arGhiepiscOpo, salutem ct
'
datas silii a regc, a Capilulo, ct a cseteris, quorum "I apostolicam benedictionem. . . : '
erant inscripla liomina, asserebat; illi econlra ante Omnipoteriti Deo gratias agimus quia tuis plu-
certam synodalis sententiae notiliam litteras illas rimis labofifaus in Anglica Ecclesia fugalis lenebiis
datas coiitestafaanlur, se vero el cseleros capituii anliquiiin lumen refulsit. Vigilandum tameu est ne
fratres post.illius seiHentisecerlam notiliam •nullani in Dominico agro super boniim semeft iiiinikiis zi-
ei, 'tauquam suo episcopo, sufajeclionem aul ofae- zaniam projiciat, atque -prava radix pravuni virgul-
dieiiliam exhibuisse, imo tam sequamregeiii illi; ut tum "pvoducat. Audivimus denique quod quidaro co-
a Jcrosolymitana cathedra discederet, iiislilisse, si~ mes Rofaerlus, qui ab Angiico rege in caplione
cul in regis et aliorum, quas altuleraiit, lilteris vi- lenetur, sub prohibilione consaiiguinitatis uxorem
debatur. Post hujusmodi cbncertalioneni diiitinam, duxerit, quam ejus jiropinqui pvtefato comiti remi-
aspiranle Domino, data est ffatrum, qui nobiscum serunt. Undf roandamus dileciioni tuee ut eumdcm
aderanl, deliberatioiie seiileiUia : ut Evremarus te- comitem convenias, el si liaec vera esse fepereris,
sles afferret, qui super sanetajurareritquod Jeroso- adhibilis.idoneis lestifaus ita sapienter disponas, ut
lymitana Ecclesia post certam synodalis sefttenlise utrique a peccatis iiberati, iibere Deo famulari va-
'
cognilioiiem ipsum in episcopum elegissel, et lilte- r. leant. Orel pro nobis dilectio vestra.
ras ci, quas altulcvat,. dedissent, cum videlicet se- CGXXXIX.
cuiidum senteiilise tenorem eis licuit ipsum et ha-
Piiiii/egiunt JJVOecclesia Suncti Marlini.
bere, si Vclient, el'non liahere, si nolleiil/ Gaelerum, (Anno 1107.)
quia nec Evferiiari pars ad id' conlirmanduni, nec , Hhloria Frhingensis. Aug. Vind.
[MEICIIELBECK
adversarium: ad iiifirmandum sufficere: videbalur, 1729, fol.,T, 1/295.]
visiim nofais»est utfaujtis negolii finis ad vestrum PASCEALIS episcopus, servus sefvorum Dei, dilecto
oniniuro prsesentiam differrelur, ubi quid polius filio DICTEKAMO, et ejus fratribus in Beati Martini
• monasterio canoincam viiam professis in perpe-
gestumsit, quid yerilate nililur, per Dei gratiam
latere uon potest.'Propter hujus caussehotitiam et tuum.
finem certimi' legatum nostf um ad veslram Ecclc- Justis votis assensum praeberejustisque petitioni-
siam deslinamus. Sic ergo a nofais et a Iratribus faus aures accommodare nos coiivenit, qui, licetin-
nostris est statula sententia : si apud vos hoc pro digni, justitiee custodes atque prsecones in exceisa
certo coristiterit'quod post' certaniseiitentise nostrse apostoloruin principum Petvi et Pauli specula positi,
synodalis riolitiam eum eoffimunileriii capitulo ele- Domino disponente conspkimur. Udascalchus si-
gistis, exigeiite- videlket Ecclesise voluntate et lit- D : quidem Tegersensis afabasaugendse religionis causa,
terarum, quas per eum nofais misistis, petitione, de sui monasterii possessionifaus regularium fva-
oninino ipsi deinceps ofaedire,.sicut vestro episcopo, tvum, qui canonki dicunlur, Congfegationem alere
debeatis: si verO secus aclura consiiterit,ipse dein- Domiuo lafgieiite disposuit, in loco quem Sancti
ceps Jerosolyriiitana cedat Ecclesia; tuncenimvo- • 'Marlliii cellam appellavefunt. Ej'usdem igitur afa-
faislicuit eum Velhafaere, si velletis, vel non hafaere, faatis et moriacliorum ejus justum votum piumque
si nolletis;" nuncjam propter Ecclesise scaiidalum, desiderium cognoscentes, quod ab eisinstitutum est
si tunc repudiatiis est, vobis permiltitur preesidere, prssenti >decreti favore fimiairius. Ipsam enim cei-
sed cdmniuni per Dei gratiam voto communique; lam et cafioiikorum illuc coiigfegatorum seu con-
consilio pastorem canonicum secundum canories: gregandorum coriventum apostolicse sedis muniniiiie
eligatis. Si vere partium' iuhoc fuerit contra diver- confovemus slaluentes, ut queecunque praedia, quee-
silas, frater hoster Evremarus, juxta tenorem su- cunque bona per supradictum TegefSensis mo-
jierius prolatse 'senteiifiee, suee allegat:..nis certi- naslerii abbatem vel per alios fideles de jufe propvlo
ludinem cuin seplem idoneis lestibus jurejurando \ loco eiden) coricessa sunt, qusecunque etiam in fu-
periiciat. lurumeoncessionepontiiicuiiijliberalitateprincipuni,
255 . EPISTOLiE ET PRIVILEGIA. 254
& statuas conspectui prseseiltare, quatenus quod ih le
vel oblatione fldelium,juste illic dari offerrive con- A
tigerit, firma vobis vestrisque successoribus et vulnefalum esl, per omnipotentis Dei misericordiam
illibala permaneant. DecerniriiuS'ergo ut nulli om- aposlolicse sedis sanelur antidolo.
nirib librnlriumliceat eairiderii' EcCiesiam femefarie ''•'" ' " ' ' :--"' ' " '
CCXLI.
perturbare aut ejus possessiones auferre, vel abiatas , Ad Biunonem Trevirerisem archiephcopuin..— Gbm>-
retinere, minuefe, vel temerariis vexationibus fati- iniltil ei absolulio.iem ab excommunicalione epi>-.
scopi Leadiensis.' ,
gare, sed omnia infegra coiiservenluf eorum pro
quorum sustentalioiie et gubernatioue concessa (Anno 1107, Nov. 11.)
sunt, usibus omnimodis profutura, salva Frisnigen- " [HosTiiEin, Hist, Trevit: I, 488..].,,
sis epiScopi canonka reverentia. Decimas eliamno- PASCUALIS episcopus, servus servovum Dei, vene-
valium vestravum vobis vcstrisque successorlbus rabilicpnfvatri Bausosi Trevirovum arcbiepiscopo
habendas remota episcopalium ministrorum con- salus et apostolica faenedictio.......
tradictione concedimus. Sane post professionem Frater noster Leodknsis (61) episcopus missa ad
exhibilam ftemiiii vestrum liceat propfium quid nos legalione suppliciler consprtium nostrse com-
Nos scientes Domini vpluntatem,
habere, nec sine pfeeposili congregationis licentia munionis expetiit.
de claustro discedere, ut irieo quod assumpsistis B *• qui pmnes homines vult salvosiieri et neminem per-
in iioc libi vices committimus. ut,
pvoposito, Domiho lavgiente, constanler in perpe- ire,- nostras
tuum maiieatis. Si qua igituf ecclesiastica soecula- scripto pvofessionis acceplo, quod iii subditis hafae-
risve persona hanc nostraj COiistitulionis pagiriam tur, ipsum et Leodknsem clcrum sive populum a
sciensContra.eam temere venire tenlaverit, secundo vinculo excommunicalionis absolvas, ct calholicee
tertiove Comnloiiila, si non satisfaclione congrua ecclesisereconcilies. Quod enim fvater noslcrMagde-
emendaverit, potesfatis honorisque sui diguitate hurgensis episcopus super iiiijusmodireconcilialio-
Ro-
careat, reamque se divino judicio existere de perpe- nibus passim facere dicilur (62), tanquam sine.
trata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpbre manae Ecclesise praeceplo faclum, ralum hafaere.non
ac sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jesii possumus. « Ego N. anatheniatizo onmem Iiaeresim,
Christi alienaiiat, atque in extremo examine distri- et illara prsecipue, quae contuvbat statuni prsesenlis
ctse ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco "Ecclesiae,qusedocet et astruit anathema coiilemneii-
hanc cum
justa.seryantibiis sit pax Domini nostri Jesu Chvi- dum, ligamenta Ecclesioe spernenda esse,
sti; quatenus et hic fructum bonse aclionis susci- suis fautoribus et auctoribus damno et anathema-
Romanae sedis
piant, et ap"ud districtum judicem prsemia setemae ^ tizo. Promilto autem obedienliam '
prsesiili P. ejusque successovibus sub lestimonio
pacis inveniant. Amen.
Haec acta suntanno Dominkae Incarjialionis 1107, Chrisli et Ecclesise, afiirmaiis quod aflirmat, dam-
Paschalis PP. secundi oclavo. nansquoddamnatsaiicta et universalisEcclesia. Quod
si ab hac mea professione in aliquo deviare teiita-
CCXL. vero, ipse inme sententiam daronalionis protulisse
Ad Adelgolum Magedaburgensemarchiepiscopum. — judico. i>
Cilal eum dd sedem apostolicam de excessu cotn-
mhso mtionem redditurum. Data m Idus Novembris.
CCXLII.
(Annoll07.)
Ad Conradum Salzburgensem . archiepiscopuin. —
[MASSI,ConciL, XX, 1225.] Consolatur quod a suis mulla passus esset. Item
PASCHALIS episcopus, servus servovum Dei, ADEL^ de quibusdam ab• ipso interdictis,'et de Guiber-
GOTO tinh. -
(60) Magedaburgensi archiepiscopo, salutem et
apostolicam benedktionem. (Anno 1107.)
Quanto te amplius diligimus, tanto de tuo excessu [MAKSI,Concil.,W\, 417.] ,
vehemeritius miramuf, quod post synodalis mandati IsKOCEKTius[PASCHALis(65)]episcopus, servus ser-
celefarationem , primus prKvaricationem incurrisse D I vorum Dei, venerabili fvatri COSRADO Salzburgensi
coiispkeris, cujus preevaricationis correptio aiias episcopo, salutem et apostolicam benedictionem.
non posse iieri credimus, nisi per te ipsum ad prae- Gravis quidein, charissime frater, passionis videtur
sentiamapostolicee sedis accesseris. Tuam ergo di- angustia, quam te a iiliis luis pati significasti, quos
lectionem litteris prsesentibus prsemonemus, ut op- nutriendos in Domino suscepisti. Sed quale sit pas-
portuno quod tibi visum fuerit, tempore noslrote sionis preemium, pastoris nostri voce instruimur

(60) Hunc genere comitem de Loetradunt aimales tnarm regis (Henrici IV) ephcopalum extorsit, cum
Paderbonienses, viruni magna in pauperes liberaii- maximis paclis prwmih, tanien etiam fidelitatem itli
tate, et iri Deum religione, decus Saxoniae ob con- faciens interposiliotte jurhjurandi. 01) hsec igituf
stantiaro erga sedem apostolicam : mortem obiit cviniina excommunicalionem incurrerat Obertus.
an. 1119. MAKTEKE. (62) Nixus, sine dubio, litulo suse pvimatiK.
(61) Eral is Obertus, de quo auctor Historiee An- (65)Pro/n»ocenfiMs legendum esse Paschalise co-
dagiuerisis raonasterii in Martenii Collect. ampl. dice Vindobonensi. docet Wattenback ap. Perts,'
tora. IV, p. 974, Henrici episcopi Leodiensis vix au» ' Archiv. X, 491. JAFFI;. ,
dita morte Obertus sine eieclione ec-clesiaslica de '
PATROL. CLXIII. 8
2SS PASCHALIS II PAP7E 256'
dicenlis, quod si pro juslitia palimini, beali erilis A grua tui ollicii ulciscaris. Fraternitalem ttiam omni-
(I Pcir, IH). Noli ergo desistere, noli oVifaus potens Dominus inter omnia adversa custoiliat.
Christi sufasidia opportuna subtrahere, nelupora- CCXLV.
pienli aditus in ovile Domini relinquatur. Qualiter R[angerium] ephcopum Lucensem reprehendil quod
pugnare defaeas, divinse Scriplurse vocibus sufficien- canonicos S. Frigdiani palialur injuriis dffici,
ter instrueris. Nostrse facultatis auxilium per Dei (intra an. 1099-1108.)
gratiam semper paratura invenies. [BALUZ.,Mhcell. edit. Luc. IV, 585.]
Pro quibusdam ecclesiis a te interdictis nos PASCUALIS episcopus, servus servorum Dei, R.
Henrkus dux Garinthise poslulavit : nos aulem to- Lueano episcopo salutero el apostolicaro facnedictio-
lum id dispositioni tuse committimus. Quid enim nem,
inde fieri debeat, tua dileclio poterit sapientiorum Pastorum est, ut vovit prudentla tua, ovifaus suis
fratruni deliberatione disporiere. DeHugone Brixiensi providerc, et ab incursibus et opprinienlium insiiliis
hoc servanduro prsecipimus, quod et de cseleris Gui- eas custodire, et religiosos viros, quos te facefe cre-
berlhiis in conciliis slatutum est, ut nec promo- dimus, tueri et fovere. Unde miramur quod religio-
yeantur, nec in suis ordinibus recipianlur. sos viros, S. Frigdiani canonicos, quos sub tuitione
2B apostolica suscepimus, inquistavi permittis, cum tibi
CCXLIII.
sint pbedire. Nos te tanqiiam cliavissimum
Hugoni abbati Ciuniacensi monasleriutn S. Germani p&rati
Anlhsiodorense addicit, fvatrem diligimus, et uon jiro minlmp habeas quod
(Intra an. 1099-1108. — Fragm.) te super hocjam diu toleravimus. Audivimus siqui-
• dem quod capella S. Mkhaelis a quodam luo ple-'
[BALUZ.,Mhcell, edit Luc. II, 177.]
faano destructa sit,;et prsediclis fratrihus afasque
PASCUALIS episcopus, serviis servorum Dei
...Csetcrum omnipbleiilis Dei misericordia beati judicio aljlata. Mandamus itaque fraleriiitati lueeut
Gefmani meritis locum iilum respkiente vene- prsediclam ecciesiam reeedificari praecipias, et con-
rabilis fratris nostri Umfaaldi Anlissiodorep.sis secratam usque ad pvoximas Kaleridas Augusti reddi
facias. Si quam Vero causam adversus canonicos
episcppi pOslulalione praesentiet nobilium yirorum,
videlicet Stephanl Blesensis comilis et Adelseiixo- plebanus se habere confidit, ante tuam pra;sentiam
ris ejus, et Guillelmi comitis Nivernensis allegatione justitiam exsequatur, ut nullus deinceps locus que-
rimoiiise relinqualur, el ffalrum religio mii)inie.im-
swpjviiciprsedecessori nostro sanctee memoriee Ur-
faano secundo sufajeclum est ut idem monasterium pediatur; alioquin nos per giatiam Dei non diutius
reverentissiffii fratfis nostri Hugonis Cluniacensis P C lolerabimus, quin advevsus eps, qui auCforitati apo-
stolica) sedis prsesumptuose injuriam inlulerint,
afafaatissbiliciludini committeretur in disciplitia re-
beati Petri gladium exeramus et dignani scntentiam
gularis ordinis reducendum. Sic nirairum etprin-
jiroferamus.
cipaiium .precum votis et prsecepli ponlificalis au- CCXLVI.
ctovitale compiilsus loci curam suscepit, teque,
fili chavissime Hugo, in Cluniacensi claustro pr®- Ad B[othoneni] prwpositum S. Frigdictni.
'
faahiliuserudilum illic ahbalem constituit, et disci- (lnlra an. 1099-1108.)
plinse regularis ordincm Domino largiente resti- [BALUZ.,Misccll. edit. Luc. IV, 584.]
luit. Et nos ergo nostfi praedecessoris institutio- 'PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, di-
nem legitimam praesentis decreti pagina per Dei leclo Filio R., salutcm et apostolicam benedictio-
iiem.
graliaffi conlirmannis, rit videlket pfsedictum Beati
Illud lifaiet fratribus tuis coriligisse videtur quod
Germaui moiiasleriuni in prsefati Hugonis abhatis
filiis suis Sapientia dicit: Fili, accedensad servitu-
Cluniacensis et successorum ejus ordinatiOne per-
tem Dei, prmpara animam luam ad lentalionem; sed
peltio permaneat, elc.
consolalur nos Apostoliis : Omnes quipie voluni vi-
CCXLIV. D vereinChrhto, necesseesl utperseculionem patianlur.
R\angerio] ephcopo Lucensi canonicos S. Frigdiani Fratri nostro Lucano episcopo scripsimus, et per
commendat.
fratrem nostruro Reginum episcopum rogavimus ut
(Intraan. 1099-1108.) se erga vos sive in ordinibus seu in aliis beiiignius
- MasceK.edit. Luc.
[BALUZ., IV, 586.] ac milius habeat. Quod si nos pro vobis audire no-
PASCIIALIS episcopus, servus servorum Dei, Gen. non
FRI. R. Ecclesise Lucanse episcopo, salulem et apo- luerint, libi et fralribus tuisfaeati Petri solatium
deflciet. Rogamus autem ut sive per te seo per
slolicam benedictioiieffi.
fratres tuos Beati Fioridi canoiiicam visites,ut quod
De profaitate et cliaritate tua nullatenus ambigi-
faene coeptum cst, cooperante Domino, iinemeliori
mus, quod religiosos viros diligas, et eos secundum lerminetur.
facultatis tuse.modum fovere sludeas : pvocommu- CCXLVIl.
nifaus tamen fiiiis beali Frigdiani canonicis ampliori1 Ad
R[angerum]'— ephcopum et canonicos EcclesimLu •
gratia te rogamus, atque prfficipimus, ut eos dili- censis. De canonicis S. Frigdiani.
gere et honorare procures. Nec eis aul a clericis5 (Intra an. 1099-1108.)
tusedilioni 3ufaj'celis,autah aliis quibuslifaet niole- [BALUZ.,Miscell. IV, 585.]
giias patiaris inferri: illalas vero austerilate con- PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, dile-
257 EPISTOIJG ET PRIVILEGIA. 258
ctis fratribus R. -ejjiscopo et canonicis Ecclesise; A j rum sustentatione et gubernatione concessa seiit,
Lucanse saluteni et apostolicaro benedictionem. usibus omriimodis profutura. Iliiid sane omnimodis
Audivimus vos erga Sancti Ffigdiani canonicosi interdicimus, ne quis militum, aut quarumcurique
animum convertisse, ut et eis benevoli silis, ei he- personarum ssecularium, deprsedictis cebus ejusdem
liiguitalem exhibeatis. Quod nobis adeo gratum est,, Ecclesiae, seu rusticorum acl ipsius Ecclesiae paro-:
ut pro eis dilectioni vestrse gratias referamus. Roga- chias pcrtincniiuin decimas auferre praesumat, sed
, mus etiam ut si eis bona fecistis, meliora in posle- in vestros sevi Ecclesise vestrse usus juxta sanctib--
rum facialis; quod enim eis impenditis, vobis ipsis'i" nes carioiiicss conferantiir. Vbbis prseterea, yestris-
tribuitls. Vestvi enim filii et fratrcs sunt, illonmii oue successoiibtis in calliolkse vevilalis unitate per-
bonum vestrum est, sivestra charitate foveantuf; ; maDen;ibus id cbncedinius, ut si quando Yercellensi
augeat in vobis Domiiius gratiam suam, ut pertem- E.cclesise catholicus defuerit episeopus, ciirisma,
poralis pacis concordiam ad pacem perveniatis> oleum sanctum, ordinationes clericorum, a quo ffia-
aeternam.- lueritis calholko suscipiatis episcopo, conservata in
CCXLVIH. posterum catholici episcopi defaitareverenlia. Siqua
. * Monasierii S. Michaelh Siegburgensis possessiones; . igitur in futurum eeclesiaslka ssecularisve pefsona,
et prlvilegia corifirmal. " hanc nostrae conslitutionis paginam sciens, conlra
(Anno 1108, Jan. 7.) eam venire temere tentaverit, secundo teftlove cbm-
fHujus privilegii mentio tantuin exstat apud JAFFIS, monita, si non satisfactione congrua emendaverit,
Regesta Rom. pont., p. 496, <rex sehedis Perlzii. J potestatis Iionorisque sui dignitate careat, reamque
—Incipit: « SiCut injusta. »] se divino judieio existere de perpetvata iniquitate
CCXLIX.
cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine
Larr.be.rloAtrebatensi et Joanni Tarvannensi tnandat, et Domini Redemptoris nostri Jesu Chrisli aliena
judicent inter canonicos Tornacenses el monachos Dei
S. Martini. fiat, atque in extremo exaniine districtse ultioni sub-
(Anno 1198.) jaceat. Cunctis autem eidem loco justa servaiiiibus
BALUZ.,Mhcell. edit. Luc. II, 156. sit pax Domini nostriJesu Christi, quatenus et hic"
PASCUALIS episcopus, servus servorum Dei, vene-- fructum bonse aetionis percipiant, et apud distri-
rafailifaiisfratribus ef coepiscopis LAMBERTO Atreba- ctumjudicem preemia eeterneepsicisinvenianL Ameu,

tensi et JOANNI Morinensi, salutem et apostolkam i amen.
faenedictionem. ' Ego Paschalis catfaoliceeEcclesiee episcopus
Querimonia TornacenSium canonicorum jam diuinr Datuni Latevani per maiium Joannis, sanctae Ro-
adversus monachos Sancti Marlini exagitata adhuc' manse Ecclesiaediaconi cavdinalis ae bibliothecarii,
yehemenlius exagitatur. Unde dilectioniveslrsemaii- v Kalendas Mavtii, indictione i , Incarnationis
damus ut locum utrisque partibus competentem con- Dominicae auno U 08, pontificatus autem domni
stituatis, et prsedkta querimoiiia diligenler exami- Paschalis secundi papae anno ix,
nala, eam penitus decidere sludealis, et remota ap- CCLI.
pellatione debiturii finem imponalis, ut nullus pef * Oltoni ephcopo Bambergensi asserit oppidum Albe-
Dei gratiam querimonise locus ulterius relinqua- guinstein, ab Ileinrico rege tradilum.
. tur. . (Anno 1108, Mart. 4.)
CCL. [Mentio exstat apud LANG,Regesta, sive Rerum Boi-
Piivilegium pro ecclesia S. Evasii. carum e regni scrinih. Monaci, 1822,
'' 4°,-t. I,autographa
p. 111.]
(Anno 1108, Febr. 25.)
[DE CONTI,Nolizie sloriche della eit-a di Cazale. CCLII.
Cazale.1858, 8°, 1,528.] P[e/ro] Legionensi, D[idqco] Compostellano, R. Pa-
lentino, P.' Nazarensi, P[etagio] Asluricerisi epi-
PASCILVLISepiscopus, servus servorum Dei, dilecto
scopis scribii de Ecclesiw Burgensh finibus non im-
filio GIBABDO prseposito et ejus fvatribus in ecclesia D [ minuendh.
Sancti Evasii canonice viventibus, eorumque suc- (Annoll08, April. 11.)
cessorihus in perpetuum. [FLOREZ,Espaha sagrada, XXYI, £71,.] -
Religiosis desideriis dignum est facile prsebere PASCHASIUS episcopus, servus servorum Dei, ve-
consensum, ut fidelis devotio celerem sortiatur efle- nerabilibus fratribus et coepiscopis P. Legionensi,
clum. Proinde nos vestris precibus annuentes, prse- D. Compostellaiio, R. Palentino, P. Nazarensi. P.
senti decreto sarieimus, ut qusecuuque bona in prae- Asturicensi, salutem et apostolicam benedictib-
penti vestra Ecclesia legitime possidet, sive in fu- nem.
turum largiente Domino juste atque canonke pote-' Voluntatis quidem nostrse fuerat ut frater noster
rit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et G. Burgensis episcopus Oxomensi Ecclesise, quia
illibata permaneant. Decernimus ergo ut nulliomiii- pauperior videtur, aliquid de suse parochise parte
no hominum liceat eamdem ecclesiam aut claustri concederet. Caeterum fratefnitas vestva, cui termi-'
vestri domos iiivadere aut ejus possessiones auferre, nos illos de quifaus quseslio fuerat, indagare proe-
aut ablata retinere, minuere, vel temerariis vexa- cepimus, rescripsit nobis, Gomizoncm bonse memo-
tionibus fatigare, sed omnia iiKegra eorum pro quo- rise Burgeiisem eplscojmm statim post divisionem
259 PASCHALIS H PAPM ; 240
faclam illos terminos per triennium tenuisse. Cuin A in dioecesiin Oximeiisis ecclesise. Illa '•vcro quse
vero Toletamis archiepiscopus Oximam tenens, tcr- citra sunt a terminis prsenotalis versus septentrio-
minos illos ct tpiam aliam dicecesim usque ad ri- nalem plagam, Burgensis ecclesia, quse Aucensis
vum de Aslanza, el Sanctum Petrum de Barilangas, ecclesise viearia est, perpeluo jure possideat. Nos
cepissel, totum id Garsias Burgensis episcopus lit- quoque ejusdem praedecessoris noslrivestigiis ih-
teris Romana) recuperavit Ecclesise. Porro scri- sistentes ejus sanclionem de Burgerisi parochia de-
ptum illud velus quod Oxomensis cpiscopus hahere cveli prseseutis auctoritate prosequimur. Caeteros
se dicit, sicut nee a vobis, nec a nobis aulhenticum parochise veslrse fines sicut ante id temporis sub
credilur. Sane quid a proedeeessore nostro Urbano prsedecessoribus Munione, sub Munione ipso Si-
super his omnibus et qualiter slatulum sit, et ipsius meone, ac Gomizone,-episcopis manserant incon-
monunientis certius approbatur. Conslat igitur quod cussos manere decernimus. Ad liaec adjicienles sls-
frater noster Burgensis episcopus ad concedendam tuimus ut villa Fenicularis, cella S. Marisede Ra-
parocliieepartem ex judicio compelli 11011 potesl. Ne venaria, monasterium S. Eufemi;c de Cuzolo cum
igitur ullerius pax Ecclesise perlurfaetur, lerminos villis el obedientiis, ac cscteiis pcrliuentiis- suis
illos de quibus Iiactenus qusestio acla est, et cae- quse Aucensi seu Burgensi ecclesise in proprieta-
lera, sicut ex Romanis privilegiis determinata sunt, "^ tem sunt prseceplis regalifaus altributse, et si quse
Burgensis Ecclesia nunc el in futurum perpelua sta- alise possessiones in alienis parochiis etpev calholi-
failitale jiossideat. corum principum teslamenta Burgeiisi ecclesioe
Datum 111Idus Aprilis, indiciionc 1. collatee sunt, semper in lua, chaiissime frater,
CCLM. Garsia, et tuorum successorum disposilione j'ure
Dimcesh Burgensh fmes, pelente Garsia episcopo, proprio ac possessione perinaneaiil, salvo dioecesa-
confmnat, norum episcoporum, si quod habere consueverant
(Anno 1108.) jure paroeliiali. ltem Yaleranicense monaslerium
[FLOKEZ, Espaha sagrqcla, XXYI, 469.] quod in Burgensi dicecesi fyndatum dignoscitur,
PASCHALIS episcopus, servus servorum Dei, di- cum omnifaus pertinenliis suis jure proprio veslrse
lecto fratr.i GARSI^ Burgensi episcopo, ejusque ecclesise, lifaique ac tuis successoribus confirma-
successoribus canonice proraoveudis in perpetuum. mus. Quod et de universis ecclesise ejusdem villis
Non ineerlum est Hispaniarum Ecclesias partim et obedientiis censemus. Quidquid eliam in futu-
Sarracenorum tyrannide, partim diversorum regura rum eadem Burgensis Ecclesia jusle et canocice,
inciirsibus iia esse turbatas ul qusedam omnino di- sive liberalitate principum, seu ofalatione fidelium
vulee,qusedaiii depopulatse, alterarum diosceses sinl ^L potuevit adipisci, pevpetuo possidenda pvoesentis
ab utrisque usurpatse. Haecnimirum causa fuit cur decreti assevtione preecipimus. Sane si quis iu cra-
inler Burgensem et Oximensem Ecclesias diulina stinum archiepiscopus aut episcopus, imperator
pro parocliiis eonlroversia- fuevil. Quam pvofecto aut rex, jirincejis aut dux, comes aut vicecomes,
contvovevsiam sanctse memorise pvsedeeessovnostev judex, aut ecclesiastica quselibet saecularisve per-
Uvfaanusin prsesenlia sua prsesenlibus et consenlien- sona haftc nostra) constitutionis paginam sciens con-
tibus utrisque parlibus, Bevnavdovidelicet Toletano tra eam temere venire tentaverit, secundo •terliove
arcliiepiscopo, ad quero Oxiroensis ecclesia me- coinraonitus, si non satisfactione congrua emenda-
tropolitano jure pertinet, Gomizoiiis in primo Buf- verit, polestatis honorisque sui dignilate careat,
gensis episcopi, lua sequenli lempore assistente reumque se divino judicio existere de perpetvata
persona, ssepediscutiens, scriptorum suorum delifae- iniquitate cognoscat, et a sacvatissirao corpore ac
ralione linivit. Ita supradictarum Ecclesiarum ler- sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu
rainos in perpetuum manere sancimus, sicut Go- Chrisli alienus fiat, atque in cxtrenio exaraine distii-
mizonis prsedecessoris fui lempore in episcopovum ctseultioni subjaceat. Cunctis autein eidem Ecclesioe
concilio Alfonso egvegio rege cum regni sui principi- n jusla servantibus sit pax Domini nostvi Jesu Ghri-
bus collaudanle, apud monasterium de Fuselliscom- sti, quatenus et liic fvuclum faome actionis perci-
pereral esse dislinclos. Ut videlicet a iine Cana- piant, et apud dislriclum Judicem prsemia eeternse
lanazore et de Muvelloet Argaiiza, et a castro quod pads inveniant. Amen.
dicitur Mesella, et a castro quod dicitur Speia, et Scviptum per maiium Rainerii scriniarii regio-
a villis quae dicunlur Congoslo et Buezo, et sicul narii et notarii S. palatii.
aqua ipsa currit el lafailur iri Arandam aquam, et Ego Paschalis calholica) Ecclesiee ejiiscopus SS.
discurrit per Ciuniam usque ad pennarii de Aranda, CCLIV.
donec lafaitur in fluviuni Dorium, et omnes villse ex Ad aliquol ephcopos el abbates Gallim.—De legatione
soptentvionali pavte fluminis Avandse, in quifaus sedis dpostoticm commhsa Girardo (64; Engolis-
currit Saio de-Clunia, id est ad doniinalum Cluniae mensi episcopo.
(Anno 1108, April. 14.)
•pertinentes, nec 11011 trans fluviiiniDorium,Castrum
Concil. XX, 1-016;]
Maderolum et Bozkhellas, et usque ad civitalem [MANSI,
servus seivoruniDei,.venera-
Septijiublicam, et quidquid ultra continetur, cedat PASCHALisepiscopus,
(64) De hoc Girardo auctor Aiionymus gestorum m poiitificum et cemitum Engolismensium : Prwtev
241 EPISTOLiE ET PRIYILEGIA. 212
bilifaus fratribus archiepiscopis, episcopis, abbali- A j manoeEcclesise diaconi cardinalis acbibiiothecavii,
bus," atque principibus, per Biluricensem , Burde- v Kal. Maii, indict. i, Iticarnat. Doro. an 1108, pon-
galensem, Auscitanam, Turonensem, atque Britan- tiiicatus autem doffini Paschalis II papse iiono.
nicara provincias constitutis, et cseteris. tam cle- CCLYI.
ricis quam laicis, salutem et apostolicam benedi- Laurenlio abbati S. Viloni
ctionem. Significal Richardum
episcopum Virdunensem in commttnionem a sese
Apostolicaesedis auctoritate, cui Domino auctore receplum non esse.
'
prsesidemus indigni, compellimur non solum proxi- (Anno 1108.)
niis, sed procul etiam jiositis fidelifaus, quae ad sa- [Dom CALSIET, Hisl. de Lorraine, I, Pr., p. 129.]
lutem spectant animse providere. Quod quanlum in PASCHALIS episcojius, sevvus sevvorura Del, di-
nobis est, auxiliante Domino, imjilere satagimus. lecto filio LAURENTIO abbali Sancti Viloni, salutem
Pvoinde Vobis omnibus, fvatres et filii, apostoloruro et aposlolicam benedictionera.
Pelri etPauli beiiediclionem impeiidimus,clpaterna Richardus Yirdunensis ad nos veniens , iiuliam'
vos affectione cohortamur in Domino, quatenus reatus sui saiisfacllonem ecclesioefecit, unde nec a
usque in finem, (irmum justilise proposilum, tenea- nobis in coriiffiunioiiein susceplus,iiec a vinculo ex-
lis, laboris mercedem roaximam in aetema gloria "' comniunicaiiionisesiafasoluius; quapvopterdilectioni
percepturi. Ut auteffi penes vos haheatis, ajiud tuae maiidaroiis, utillius consoiiium omnino vites, et
quem qucrelas veslras et negolia, cum opportunum . tam eum quam omnes faulores ejus, et omiies qui
fuevit, referatis, cujusque consilio et horlatu, quoe ei scienler coffimunkant, a nofais excommunicatos
ad salutem attinent, pevagatis : vices nostvas fvatvi esse denuniies.
charissimo Girardo Engolismensi episcopo commi- CCLYII.
simus, in partes eum nostree sollicitudinis asciscen-
tes. Huic vice nostra, ut nostro aposlolorumque Adrium Eustachium ephcopum Valeiitinutn et Leodega-
Vivariensem. — Vt Bertrannum comitem
in partihus vestris vkario, ad Dei honorem et ad Totosanum, ob ipsorum preces a vinculo excommu-
salutem animarum veslrarum fideliter obedite : ut nicationh absolututn, S. JEgidii monasterium rur-
vofaispev Dei gratiam collafaorantibus, quee exstir- sus spoliantem compescant,
panda sunt, exstirpare; quse corrofaoranda sunl, (Anno 1108, Maii 14.)
corrofaorare prsevaleat. Nec sollicitudinem, fratres [D. BOUQUET, Recueit, XV, 41.]
charissimi, pig