Vous êtes sur la page 1sur 683

Migne, Jacques-Paul (1800-1875). Patrologiae cursus completus, sive Bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica omnium s. s.

Patrum, doctorum
scriptorumque ecclesiasticorum qui ab aevo apostolico ad usque Innocenti III tempora floruer.... 1862.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.

Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.


PATROLOGITE

CURSUS COMPLETUS,
SEU BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, 1NTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA.OECONOMICA,
OllMlll SS. PATLUl. DOCTORU» SCMPTORHOUE ECCLESlASTlCORtlll,
SIVE LATINORUM,SIVE GBJECORUM,
QUl AB MVOJLPOSTOLICOAD TEMPORACONCIUI TRIDENT.INI MiVffO1MS)PRO LATINIS,
ET CONCIUI FLORENTINI (ANN. 1439) PRO GRMCISFLORUERUNT:
RECUSIO CHRONOLOGICA
OMNiUMQUJE EXSTITERE MONUMENTORUM CATUOLlCiE TRADITIONISPER QUINDECIMPIUMA
KCCLESliE SiECULA ET AMPLIUS,
JTIHTA
EDITIONES INTER
ACOJRATISSIMAS, SECUUQUE NONNULLIS CODICIBUS HANUSCRIPTISCOLLATAS, PERQUAMDILIGEN-?
TERCASTIGATA; DISSERTATIONIHUS, COMUENTARIIS, VARIISQUE LECTIONIBUS CONTINENTER ILLUSTRATA;OMNIHUS
OI-ERIBUSPOSTAHPLISSIHAS EDITIONES
QV/E TRIBUS NOVISSIMIS
S.ECULIS DEBENTUR AIISOLUTAS
DETECTIS,AUCTA',
INDICIBUSPARTICULARIBUS ANALVTICIS,SINGULOS SIVETOMOS SIVEAUCTOKES ALICUJUS
MOMENTISUBSEQUENTI-
BUS,DONATA; CAPITULISINTIU11'SUII
TEXTUM IUTEDlSPOSITlS, NECNON ETTITULIS SWCULARUM PAGINAUUH
tlARGINEM SUPERIOHEM DISTINGUKNTMUS SUBJECTAMQUE MATERIAM SIGNIFICANTIRUS,ADORNATA; 0PERIDU8
CUHDUBIIS,TUHAPOCRYPIUS, ALIQUAVERO AUCTORITATE 1NORDINE ADTRADITIONEM ECCLESIASTl-
CAMPOLLENTIBUS, AMPLIFICATA;
DHCKNTIS ET AMPLIUSLOCUPLETATA INDICIBUSAUCTORUH SICUTET OPERUH, ALPHABETICIS, STATl-.
CIIRONOLOGICIS,
6TICIS,SVNTUETICIS,ANALYTICIS, ANALOGICIS,llj QUODQUE RELIGIONIS PUNCTUM, DOGHATICUM, MORALE,LITUR-
UICUM,CANONICUM, DISCIPLINARE, BISTORICUH, ET CUNCTA ALIASINEULLAEXCEPTIONE ; SEDMiGSERTIH
DUOBUS INDICIBUS1MMENSIS ET GENERALIBUS. ALTERO SCILICET RERUM, QUOCONSULTO, QUIDQUID-
NONSOLUM TALISTALISVE PATER, VERUU ETIAHUNUSQUISOUE PATRUM, NEUNOQUIDEM OMISSO,
IN QUODLIBET TIIEUASCRIPSERIT, UNOINTUITU CONSPIf.lATIIR; ALTERO SCRlPTUR.d£
SACIt.fi, EXQUOLECTORI COMPERIRE SITOBVIllMQUINAM PATRES ETINQUIBUS OPEItUH
SUORUH LOCISSINGULOSSINGULORUM LIBRORUM S. SCHIITUIt.E VERSUS,APRIMO
GENESEOS USQUE ADNOVISSIMUH APOCALYPSIS,COMMENTATI SINT:
EDITIOACCURATISSIHA, CiETERISQUE OUNIBUSFACILE ANTEPONENDA, Sl PERPENDANTUR CIIARACTERUMNITIDITAS,
CHAIIT.EQUALITAS, INTEGRITAS TEXTUS, PERFECTIO COKRECTIONIS, OPERUM RECUSORUM TUMVARIETAS,
TUHNUUERUS, FORHA VOLUMINUM PERQUAH COHMODA SIBIQUE 1NTOTO PATROLOGL* DECURSU CONWANTER
SIHILIS,PRETIIEXIGUITAS, PR/GSERTIUQUE 1STACOLLECTIO, UNA, HETHODICA ETCURONOLOGICA,
SEXCENTORUH FRAGMENTORUH OPUSCULORUMQUE HACTENUS 11ICILLICSPAKSORUH,
PRIHUH AUTEH1NNOSTRA BIBLIOTHECA, EXOPERIBUS ETMSS.ADOMNES .ETATES,
LOCOS, LINGUAS FORUASQUE PERTINENTIBUS, COADUNATOHUU.
SERIES LATINA PRIOR,
IN QUA PRODEUNTPATRES, DOCTORESSCRIPTORIiSQlJEECCLESIiELATIN/E
A TERTULLIANO AD lNNOCENTlUM III:
AGCURANTE J.-P. MIGNE,
Blbliothecae Glerl nniversse,
SIVE CURSUUMCOMPLETORUM IN SINGULOSSCIENTLfiEGCLE5IASTIC.fi
RAMOSFDITORb.
ADINSTAR
PATROLOGIA, IPSIUSECCLES1.E,1NDUAS PARTES ALIANEUPELATINA.
DIVIDITUR, ALIAGRJECO-LATINA.
JAHPENITUS
LATINA, EXARATA, QUOAD PRIHAH SERIEH,VIGINTI-QUINQUE ET DUCENTISVOLUMINIBUSMOLE Sll*
STAT, HOXVE POSTPERACTOS INDICES STABIT, AC QUINQUE-VIGINTI-CENTUM ET HILLEFRANCIS VENIT.GR£CA
DUPLICIEDITIONE TYPISHANDATA EST. PllJOIlGR<£CUH TEXTUM UNACUMVERSIONE LATINALATERALIS AMPLE-
CTITUR, ET ADNOVEH ETCENTUM VOLUMINA PERVENIT, SEDSINEINDICIBUS
5 POSTERIORAUTEM IIANC
VERSIONEM
TANTUH EXIIIBET.
IDEOQUE INTRA QUINQUE ET QUINQUAGINTA VOLUUINA RETINETUR; UTRAQUEVIGESIUAQUARTA
DIEDECEHDRIS 1860 OUNINOAPPARUERAT. UNUMQUODQUE VOLUUENlGRiECO-LATINUMOCTO
, UNVJMQUODQUEMERE
LATINUH QUINQUE FRANCIS SOLUMMODO EMITUR : UTIIOBIQUE
VERO,UTPRETIIHUJUSBENEFICIO FRUATUR E.M-
PTOR,COLLECTIONEH INTEGRAH SIVEGR4XAM SIVELATINAM, 326 VOLUHINIBUS PROAMPLIORI
EDITIONE ET 272
PROHINORl ABSQUE 1NDICIBUS
CONSTANTEM, COMPARET NECESSEERIT, SECUS ENIMCUJUSQUEVOLUUIMS AHPLI-
TUDINRM NECNON ET DIFFICULTATES VARIA PRETIA/EQUABUNT. ATTAMEN, Sl QUISEMATINTEGRE ET SEORSIM
COLLECTIONEMGRiECO-LATINAH,VELEAHDEH EX GR£COLATINE VERSAM, TUHQUODQUE VOLUMEN PRQNOVEH VEL
PROSEXFRANCIS OBTINEBIT.ISTiECONDITIONES SERIEBUS PATIIOLOGI.B
NONDUM EXCUSIS
APPLICANTUR.

PATROLOGIM LATINM TOMUS CCXIX.

1NDICES.

EXCUDEBATUU ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM,


IN VIA UICTA FAMBOISE, OLIM PROPE PORTAM LUTETliE PARISIOHUMVULGOD'ENFLR
NOMINATAM,SEU PETIT-MOMROVGE, NLNC VERO 1NTRAMUiSIA PARISINA.
1862
INDICES

6ENERALES SIHIL ET SPECIALES,

PATROLOGIiE
LATINiE,

ALPHABETICE, CHRONOLOGICE, STATISTICH,


SYNTHETICE, ANALYTICE, ANALOGICE, THEOLOGICE, LOGICE, HIERARCHICE,
BIBLIOGRAPHICE, BIOGRAPHICE , ETC, ETC, ETC,
\ SECUNDUM PERSONARUM CONDITIONEM, REGIONEM, ETC,
ET RERUM SPECIALITATEM,

CONCINNATi;

WCTORISAD QUJESITUM PER 1MMENSAU


QUODLIBET MATERIARCM
SYLVAMQUASIMANUDUCTORESJ;

ET CATHOLICAM TRADITIONEM REDIVIVAM COMPLENTES.

ACCURANTE J.-P. MIGNE,


ItlBLlOTIIECiX CLERI IKIVERIJ!,
SIVE

CURSUUMCOMPLETORUM
lN SINCULOSSCIENTl.EECCLESIASTIC.15
KAMOSEDITORK.

TOMUS SECUNDUS.

EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM,


1N \TA DICTA VAMBOISE, OLIM PROPE PORTAM LUTETIiE PARISIORHMVULGO VENFER
NOMINATAM,SE.U PETIT-MONTROCGE, NUNC VERO iNTRA MOENIAPARISLNA.

1862
ELENCHUS

INDICUM QUI IN HOC TOMO CCXIX CONTINENTUR.

SERIES INDICUMQUARTA,compleclens Indices : — De Deo. — De Deo trino. — De Providenlia di-


vina. — De Creatione in genere. — De Angelis. — De Angelis custodibus. — De Dsemonibus. — I)e
Duratione mundi et ejus fitie. — De Creatione hominis. — De Aniraa humana. — De Ratione humana.
— De Paradiso lerrestri. — De Peccato originali, col. 9-71.
SERIES INDICUMQUINTA, complectens Indices : — De Scripturis. — De Allegoriis Veteris Testamenti. —
De Allegoriis Novi Teslamenti. — Figurarum Veteris Teslamenti.—Figurarum Novf Tesiamenti. — Pa-
v-abolarumNovi Testamenti. — Virorum et mulierum Veteris Testamenti clarissimorum. — Virorura et
mulierum Novi Testamenti clarissimorum, 74-279.
SERIES INDICUMSEXTA, complectenslndices: — De Religione generatim spectata. — De Revelatione
divina.— De Prophetiis — De Miraculis. — Mythologicum. — De Placilis velerum philosophorum.
— Nominativumveterumphilosophorum. —Objectionum lum vulgarium tum scieniiflcarum.— Apo-
logelicorum auctorum. — Apologeticorum operum. — Polemicorum [auctorum. — Polemicorum
operum, 318-445.
SERIES INDICUMSEPTIMA. complectens Indices : — De Incarnatione Chrisli. — De Chrislo.— De Re-
demptionis mysterio. — De Nominibus Cbristi. — De Nomine Jesu. — De Spiritu sancto. — De B.
Maria Virgine, 446-494.
SER.IES INDICUMOCTAVA, complectens Indices: — Historioum praedicationis Evangelii.-— Geographi
cum prsedicalionis Evangelii. — Bibliographicum prsedicalionis Evaugelii. — De Perseculionibus. —
' De BeneOciis Cbristianismi
erga hominem privatum. — De Beneflciis Cbristianismi erga societatera.
— Praxeologicum vel vitae practicae synopsim, 527 606.
SERIES INDICUMNONA, compleclens Indices: — De Ecclesia. — De Hierarchia ecclesiastica. — De
Summo Ponlifice. — De Metropolitis. — De Episcopatu. — De Sacerdotio. — De Clericis. — De Schis-
matibus. — De Relationibus membrorum Ecclesi* railitantisad invicem. —Auctorum de dogmaiiLus.
— Operum de dogmalibus. — Operum de dogmalibus analyticum. — Operum de dogmatihus alobabe-
ticum,666-790,
SERIES INDICUMDECIMA, complectens Indices : — De Gralia. — De Sacrameniis in genere. — De
Baptis-iio. — De Confirmatione. — De Eucharistia. — Da Sacrificio in genere. — De Sacrificio missae.
— De Poenitentia Iatiori sensu snmpta. — De Pcenitentiae sacramento. — De Poenitentia publica. —
De Exlrema Unctione. — De Ordinis sacramento. — De Matrimonio, 799-911.
SERIES INDICUMUNDECIMA,complectens Indicem de Symbolis in genere, 919.
SERIES INDICUMDUODECIMA,complectens Indices : — DeCultu in genere. — De Cultu sanclorum. —
De Beneflciis per merita sanctorum obtentis. — Liturgicum. — De Computo ecclesiastico, 927-1042.
6ERIES INDICUMDECIMATERTIA, complectens Indices: — De Jure canonico. — De Legislalione ec-
clesiastica et monastica. — De Conciliis. — Canonum. — Bullarum. — Decretorum el decisionum.
?- Dc Disciplina ecclesiastica et monastica. — De Censuris ecclesiasticis, 1050-1111,

Paiisiis. — Ex Typis J.-P. MIGNE,


1ND1CES

PATROLOGIiE LATINiE SPECIALES.

SERIES INDICUM QUARTA.

Hucusque generales tantum exhibuimus Indices, quibus nostrum constat primu.ro vo-.
luraen : qui scilicet Indices, quamvis octo e,t viginti numero, nihilaliud tamen sunt quam
introductio vel procemiumad nostrum laborem inauditum, et, ut ita dicam, giganleum,
quem traditionis patristicaB offerimus amicis. Nunc nobis novum opus aggrediendum;
nunc Indices tradendi speciales. Hoc in opere ordinem logicum et rationi consentaneum,
quantum saltein fieri poterit, assequi nilemur. Siu in hac quarta serie, tredecim Indices
complectente, sub oculis vicissim ponemus quidquid SS. Patres et scriptores ecclesiastici
dixere de Deo et divinis illius atlributis; de Trinitate et Providentia; de Creatione; de
Angelisbonis et malis; de Mundo physico; de Homine; de Anima humana et illius spiri-
lualitate et immortalitate; deRatione hominis et ejusexcellentiaet infirmitate; deParadiso
terrestri et primorum Parenlum lapsu; et ila otnnes veritates primordiales, et quidquid
de illis tradiderit Patrologia Lalina, statim lector, nuUo labore impenso, reperiet:

XXIX.

ItfDEX DE DEO

ET DE VARIIS ILLIUS ATTRIBUTIS


DE ILLISSCBITSEREPATRES.
LOGICODIGESTUS0RD1NEET EXHIBENSQUiECUNQUE

MONITUM.
Hoc in indice summalim de Deo tractamus; sed, majori lectoris proviaentes iililitati, plurima statuimus
capita, quibus sigillatim referimus, vel numeris tum voluminum lum paginarum indicamus quidquid
dixere Patres de Dei existentia, essenlia, unitale, prsescienlia et de variis illius attributis, adeo ut
rndicis hujus adjumento lector slatim et perfacile desiderata reperiat. Ad calcem apposuimus libros de
Deoex professo tractantes quos Palrologla complectitur. Prajierea in uniuscujusque capilis adumbralione
ordinem Pairologiae chronologicum observavimus.
1. — De txsistentia Dei. judicatur; S. Hilarius, IX, 525. Deumesse testantur
Deum esse ex tnundi et reriim crealione probalur; pr&claraejus opera; ibid., 761.Deumesse vel cceluro,
Tenuliianus, 1, 575. Deum es.se comprobatur ex testi- conluensquisquescntiet; ibid., 668. — Ipsa natura pro-
monioaninisenostrae, ibid., 376. Deum Juda?orumcolue- priojudiciocreatoremsuumagnoscit; S. Ambrosius,XVII,
IUIILRomani,ibid., 432. Deum psse ex motu probalur; 68. — NotiliaDei nalura in est omnibus; S. Hieronymus,
ibiil.t 590. Ma„orpopularitasgeneris liumaniDeumMosis XXVI,570. — Quomodoes crealuris Deus cognoscilur,
novii; jd., II, 257. Operaatque beneficiaDeumprobanl; S. Angustinus,XXXII,782. Creatura clamat creatorem
ibid., 265. Tempore Pauli nemo de Deo disceptavit; Deum; ibid, 811. Deus auctorilate Scriplurarum vesli-
ibid., 270. Deus primo natura cognoscendus, dein do- gandus; ibid., 1315.Opinio geutium de Deonostr ; id ,
clrina recognoscendus; ibid., 266. Dei nolitiam Mosis XXXIV,1035.Rarum hoininuragenus est qui dicanl in
slylus a primordio muodi, a p.iradiso el Adam, et non corde suo: Non est Deus;id., XXXVI,613. Non esse
ab iEgyptioet Moserecenset; ibid , 257. Deus sernper Deumnemo audet dicere, eliamsi ausus fuerit cogitare;
notus nunquam laiuit, quia semper illuxit; itorf.,28o. ibid., 141. Detis philosophis nolus ex creaturis; id.,
J)eumnos a prophelis et a Cbrislonnna pbilosophiseru- XXXVHI,776. Ut aniinaex moUbusel admmislralione
dimur; ibid., 303. Deusomuibus nolus per naluram et corporis, ila Deus ex administralionemundi et ani-

coqscienliam;ibid., 798. Ex lotius mundi ornatu, PX maram regimine intelligitur; ibid., 1022. Dens verus
ordine temporumdignosciturDeus; MinuciusFelix, III, oraculonnn responsis aguitus ; id., XII, 651. Quid
28*. — Deum omnes naturaliter sciunt; Arnobius, V, universanatura nosde Deo doceat; id., XUI, 1061.Co-
1269 — Deum esse qui negat, publico assensu sloltus gnitio Dei per creaturas; id., XLIV, 211. — Deus co-
PATROL. CCXIX, INDICUMII. 1
11 INDICES PATROLOGIiE SPECIALES. — INDEX XXIX. lo
gnoscitur mundi ordine; Boetius,LXIII, 650. — Deuste- est, ibid , 1399.— Explicari potesl non quid sil Deus.
«limoniomsuaeagnitionisin hominibuscollocavil. S. Kul- s'dquid non sil ; Ralherius Veron., CXXXVI,7i9. —
genlius, LXV,771.5Deusex rebus condilis quomodoco- Deus estornnia omnibus; Lanfrancus,CL,207.—DeDeo
gnoscatur, LXXIII, 06. Quomodocognoscatur ex earum- ctquid sit Deus; Manegaldus,CLV, 159. — Deus est
.aem rerum conservalione; ibid. — Per crealur.is ad una individuaet siroplex natura; S. AnselmusCantuar.,
Dei cognitioneiupervenilur; S. GregoriusMagnus,LXXV, CLVUl, 271. De summa essenlia quaerenli unde est
706. Per res visibiles Deum cognoscimus; 1107.Deiim recte responderi potest; de nihilo, id est, nequa-
esse ex ralione colligere debemus; id., LXXVI,403. quam factaesl; ibid., 154. Essenlia Dei quani diversa a
Animaa sui cognitioue ad Dei notiliam elevalur; i'*i;/. creala esseutia ; ibid., 319.Deinatura nulla prxstantior;
Deus cognosciiur ex operibus suis ; ibid. — Quibus ibid., 268. — Deus est substantia; Ivo Carnot., CI.XI,

ralionibus probelur quod sil Deus; V. Beda, XC, 1131. 60. Qualemde Deo babere debeamus ideam; V.Hil-
— Deus varie cognoscitur; S. Bruno Herbip.; CXLII, debertus, CLXXI,1073.— Deusquid sit; S. Bernardus
220.— Deussola experientia cognoscipotest; Guiberlus, Claraevall, CLXXXll,801. Dei pra-clara notio; ibid.,
CLVI, 353. — In prompLuesl ralionali mente Deum ma- 1057.Deusest id quo nihilmelius cogitnripotest; ibid.,
xime omuium esse; S. Anselmus Cant., CLVIII, 225. 796.— Deus an sil universale aut individuum; Peirus
Quoadsit qusedamnatura per quam est quidquid est, et Piciav., CCXI,924.
quaeper se est, et est summumomniumqusesunt, ibid., III. —De Unitate Dei.
147.Ostenditur id quo majus cogilari non potest, esse
reipsa, ibid.. 249.Secundumvocem, Deus potest cogitari Deusunus est qui totammolemislamde niliiloexprcs-
nonesse, secundumrem non potesl; ibiit., 228. Quodvere sit; Terlullianus, 1, 575. Deus unicus est qui universa
sit Deus; ibid., 227. Quodsit quiddamoptimum et— maxi- condidit,et homiaemde humostruxit; ibid., 378. Deum
mum et summumoinuiumquaj sunt, CLVIIl.144. Dei summum magnumet unicum credi oportet; id., II, 201.
cognitioper crealuras; S. Bern.rdus, CLXXXIV,28. Ad Si Deusesl,unicumsitnecesseest, utuniussil; ibid. Deus
Dei cogmtionemperveuiri oon potest, nisi per sui cogni- estunicus ex infinitisejusperfeclionibus;ibid., 249.Deus
lionem; ibid., 826.— Dei—existentia ostendilur; Rohert. uuusestautnullus;i6td.,250. — Deusunusest ;Arnobius,
Pullus, CLXXXV 1,675. Deus ex adminislratione te- V, 864. Deus nonnisi unus adoraudus; ibid., 939. —
tius mundi intelligitur, sicut anima ex adminislralione Deus perfectus esse non polest, nisi unus, ut in eo sint
corporis; Petrus l.ombardus,CXCI,1328.—Deum nulla omnia; Lactanlius,VI, 123.Deusunus est, si uihil aliud
scienlia, sed solafldedeprehendimns;Alauusde Insulis, esse potest qaod tantumdem capiat polestalis; ibid.,
C€X,601. — Dei exsistentiaet unitas probantur, Petrus 123. llnius arbitriomundumregi necesseest; ibid , 125.
Pict., CCXI,791. UnitasDeiastruilur a propheiis; ibid., 127. Uuitas Dei
II. — DeEssenlia Dei. astruitur a poetis et philosophis; ibid., 129. Unitas Dei
astruitur a divinistestimoniiset sibyllis, ibid. 138. Uni-
De nalura Dei quam varisefuerint philosopborumopi- tas Dei astruitur ex lesiimoniis Apolliuis et deorum;
niones ; Tertuliianus, I, 588. Philosophiinvenlu et enar- ibid., 118.QuodDeussil unus, nee possunt esse plures;
ratu difUcilemDeum dixerunt; ibia., 509. Unde ©E<5I;ibid., 1019,sq. QuodDeusnonesl nisi unus; ibid., 1030.
diclus; id., I, 590, seq. Deus solus erat anle omnia, De Dei unitate senlentise philosophorum;id., VII, 112,
ipse sibi et mundus, et locus, et omnia; id„ II, 1(0. 115. Deus, Deus unns est; S. Optatus, XI, 905. —

Non solustamen absolutehabensin semelipsorationem, Unus Deus, unum nomen, una divinitas, una majestas;
el iu ratione sermonemquem secunduma se faceret, co- S. Ambrosius,XVI,322. Unum Deum cnmmunisnalura
gitando iutra se; ibid. Olium nalura sua non novit testalur; unum Deum tides significai; unum Deuni
Deus; si cessaret, non esset; ibid., 271. In Deo omnia magi crediderunt; ibid., 535. Unilas divinilalis "on v<r
ralionaliaesse debent, sicut naturalia; ibid., 272.Deum umialem operum desiguata; ibid., 53t. NumeMr,n
judicaredenostrosensu,planestullum;ibid, 759.—Poelae recipit divina natura; thid., 799. Dousunumet simplex
el philosophiveleres Deummentem et spirilumdicunt; et iucoinpositumest, quidquid esl; iWJ., 1274. Deus
Miuuciusfelix, III, 292.— Deusuomen est illi; S. Cy- unus omnipotens,quia unitas poieslaiisest; ibid., 566.
prianus, IV, 577. Dei epilhetse; Arnobius,V, 928.— Quidquid ab unius Dei professione recedit, morluum
Deus Domini nomine jure appellatur; Laclantius, VII, habetur; id., XVII, 376.Sine dubioomniumDeusunus
57-. — Deus ita est, ut qualis est talis et semper sil; esl; ibid., 80.— — Deus unus, aut nullus; S. Phceba-
S. Hilarius,IX,269 Deus.ipseest, iu sese esl, secumest, dius, XX, 15. NaturaDeus unus est, pootione plu-
ad se est, suussibi est, et ipse sibi omnia; ibid.—Genus res; S. Gaudenlius, XX, 855. Una est Dei et sola
Dei est nonbabere genus ; S. Optatus,XI, 992. —Deus natura, qua; vere est; S. Hieronymus,XXII, 557. Lex
cumdefiniiur ipsa sua deGnitioneerescit; S. Ambrosius, naturalis et scripta unum Deum lestalnr; id., XXIV,
XVII,560.—Deiessentiaquidsil;S.Hieronym.,XXVI,l88. 408. — Dens unus est; S. August., XXXVIII,1076;
Pr.'fter Deum, nihil polestesse a se, ibid., 4W8.— Apud S. PelrusChrysolog.,Lll, 365 ; S. Leo papa, LIV, 198 ;
Deum, summavita et summaratio; S. August., XXXII, GennadiusMassil., — LVIII,999.1000.Dei unitas; Vigilius
u9I.Quid silDeus; id., XXXIII,439. Qualis sit Deus Taps., LXII, 107. Tesiimoniade uno Deo ; S. Fulgen-
uou poiesl cogitatione compreheudi; id., XXXIV,790. tius Kusp.,LXV,710, 711. Unum Deum esse Veteris et
Nou parvsenoliliaepars est scire qntd non sit Deus, an- NoviTeslamentidemonstratauciorilas; ifrid.362.—Credi
tequamsciri possilquidsit; id.,XXXV,1588. Dei natura oportet in primumel in novissimumUeum unumac Iri-
qua is sil; ibid., 1876.Quidsit Deus;i6)'d.,2213.Deus est num, unum substanlia; unumpotenlia ; unum nomine;
quaedamsubsUnlia; id., XXXVI,844.In Deoest et causa S. Columbanus,LXXX,229.—Tres deoscredere profaiium
subsistendi,et ralio intelligendi,el ordo vivendi;id., XLI, est;; S.—Isidorus Hispal.,LXXXI,141.Dei unitas ; ibid ,
228. Deus non ejusdem cum auima naturte; ibid., 230. 1294. Deitas una est; Hiucmarus Uhem., CXXV,
Deus est summasubstantia;id , X1.1V, 2 53. Genuina Dei 472— Deus unus est; LanfrancusC.ant.,CL,18; S. An-
notio; 1d., XLVI, 825. — Deus quid sit; S. Salvjanus, selmusCant., CLVIII, 238; Hildebert. Cenom.,CLXXI,

Llll, 29. DescriplioDei; S. Leo —
papa, LIV, 194.Deus 1072. Deus unus in natura,—non in personna; Hugo

summaesiratio ; id., LV, 127. Nattira Dei; A. Pru- de S. Victore, CLXXV,527. Deus unus sibi el in

dentius, LX,667. Deus origo rerum ;•Dracontius,LX, se ; S. Bernardus Clarsevall.,CLXXXll,797. Deus est
827.Deusorigolucis;ibid.,698.Deisubslantia;Eugyppius, summesimplex, unus etimmutabilis; CLXXXIII,1169.—
LXIl, 619. — Una est essentia, seu natura deitaiis; Summasubstanlianon polest habere parem sicnt nec su-
S. KulgentiusKusp., LXV,674. VerusDeus e*t qui na- periorem; Richardus de S. Viclore, CXCVI,897. Quod
tura Deus est; natura Deus sst, qui deilalein ex aeter- summasubslautia idem sit quod divinitnsipsa, etquod
tiilate nalivitatishabuit, non ex gralia donationis;ibid., Deus nousitnisi subslamialiter unus ; ibid., 898. Quod
214.—Quot signillcationibusScriptura de Deoloqualur; non sit Deus, nisi unus; ibid., 898, 902. — Deus tmicus
Junilius, LXVIII, 21. De signifleationibusdivin» essen- est, onnis infirmitatisaut mutabililalisexpers ; AVantis
ti»; ibut., 21. — Deus lingua gr«ca dicitnr limor; Cas- de Insulis,CCX,451.
siodorus, LXX, 741,—742. Deus quomodoa quibusdam IV. — De attributis Dei.
deiiniatur; ibid., 39. Deus potiusquid non sit, quam
quid sit, a nobis in hac vila percipiiur; S. Gregorius 1° Deusincrealuset aHernus.— Deuminvocamnsaeter-
Magnus,LXXV.7I3. Esse Dei quid sit; ibid., 1143. Di- num, Deum verum, Deum vivum; Terlullianus, I, 44i.
vinasubslanllanil detrimentum recipit nec augmentum; Deus aeiernusest, anle omne lempus; ibid., 432. Molus
id. LXXVI,1048.— Decem nominibus Deus apud He- Dei liber et seternus;id., II, 235. Omniain Deo nalura-
braeosvocatur; S. Isidorusllispai., LXXXH,259.— Detis liaet ingenita; ibid., 271. Deus quod ab a^lernoproposuit
in Scriplura varia habet uojnina; Rabanus Maurus,C.X, et revelavit, medio spalio sseculorumin liguris et seni-
13. — Dei natura, quam"oec;angeliapprehendunt,a for- gmalilmset allegoriispnr-minislravil ; ibid., 483. Detis

timj hominibnsjmpervia esl; S. Paschasius Radberi., solussine origine; ibid. 468. Deus ulpote omniumpa-
CXX,1i2S. Deus'non ex accidente, sed essentia veritas rens, uec 'principiumhabel nec terminum; MinuciusFe-
13 INDEX DE DEO. 14
Ilx, HI, 309.— Divinnmest quod nec orlum nec occasnm praesentiaubique; S. Benedictus,LXVI, 380.Deus quo-
habel, ibid.309. — Nounesolus ingenilus, immortaliset modo ubique praesens esl; ibid., 478. — Deus ubique
f.erpelutissolusesl?Arnobius,!V, 928. — Bonumilludquod totus esl pra-sens; Cassiodorus. LXX, 1148. 328,889.
oniiiiaappetunt, cum suapte natura semper Deus sil, or- Deus nnlla loci determinaliouecoucludilur; ibid., 592.
lumnon babel, ac proindenec principium; Constanlinus — Dei describitur immensilas; S. Gregorius Magnus,
Magnus,Ylif, 405. — Nihilanle Deumest, nihil aliunde, LXXV,1126,1139.Deussine spalioimmensus,sineiniiio
nihilcxtra ; S. Hilarius,X, 431.E scripturis discit quod ei Cne aelernus; id., LXXVI,805. Nonest locus ubinon
Deus sit anernus, ibid., 28. — Solus Deus perfeclns, sit Deus; ibid., 1211 — De immensilaie et omnipolen-
omnipolens,sempiternus; S. Zeno, XI, 391. — lllius Dei tia Dei; Taio Ciesaraug.;LXXX,733; S. IsidorusHisp.,
est esse qui semper est; S. Amhrosius,XV, 1825.Deus LXXXIII,541. — Deus ubique totus est; Alcuinus,Cl,
necinilium dierum, nec flnemhabet; id., XIV. 126. Hoc 642; S. PaschasiusRadberlus, CXX,281, 1413.— Deus
est verum nomen Dei esse semper, id., XVI,914. Cui iucircumscriptus,ubiqjietotus,nusquamminor, nusquam
est etest semper, Deus est, ibid., 614. Solussine pro- major; RatiieriusVeron., CXXXVI,707. — Deus est ubi-
cessu Deus, quia inomniperfectionesemperxternus est, que diversis modis; S. Bruno Carlhus., CLIII, 381.—
ibid., 619. Proprium Dei est non ccepisse,sed semper Deus implet omnia,incomprehensibiliset ubique totns
idem esse,quodsemperest,id., XVII,516.—Deusskieini- est; Guibertus,CLVI, 484.—Deus nec volens, nec no-
tioet flue; Rufinus,XXI,341. — Deus solus,qni aeternus lens flnembabebit; S. AnselmusCanluar., CLVIIl, 164.
est, essentiaenomenvere tenet ; S. Hieronymus,XXII, De Dei immensitate; ibid., 780; Hildebertus Cenom.,
457. Deus soltts semper est id quod fuit, id., XXlH,344. CLXXf,1074.•—Deus essentialiler esl, et vere est in
Deus non habet principium ,ni.. XXIV, 437. — Dei omui creatura, loco, tempore, et quomodo;Hugo de S.
aelernitas; S. Augustiuus,XXXII,661.Deus est et vere Viclore, CLXXV,223.. — Deus esl,immensus; S. l!er-
est, et eo ipsoquodest vere, sine initio et terminoest, nardus Claravv.,CI.XXXIi,796. Deusest ubique, sedvario
id., XXXVII,1743. Deus manel apud se, et in seipso modo; id. CLXXXIV,23. — Deumesse ubique prsedi-
plena et —
perfectaseternitas; id., XXXVIH,1073.Deus canl cri aturae; ibid., 23. Deus est ubique; P. Lom-
siiiis aeternusest, ibid., 208. Deussapiens, aeternus,non bardus, CXCII,272; liiehardus de S. Viclore, CXCVT,
parlicipalionesapienlise et seternitalis, sed sapientia et 632; Galterus, CCIX,572; CCX,601.
aelernitate cujus ipse est auctor, id., XL, 16.— Solus 3° Deusspirilus. — Deus spiritus est, omnis omuino
Deus vere aelernus; S. Prosper Aquitanus,LI, 453, 620. corpore;econcretionisexpers;Tertulliauus, 1,399.Deum
— Deusante tempus exsistit; S. PatriciusHibern , LIII, inroiporeumPlatonici,corporeumsloici dixerunt; ibid.,
835. Dei anernilas, ibid., 855; Eugyppius, LXII, 6i6. 517. Deus ipse invisibilis, Mmiilquevisiliilis; id., II,
Deus proprie est, quia nec habel praeteritumnec futu- 170.Dei manus,pedes, oculi, quid; ibid., 303. — Deus
rum; Cassiodorus,LXX,645 — Deus ab a»terno omnia nec \ideri potest, visu c!arior, nec comprehendi, lactu
disposuit; S. GregoriusMagnus, LXXV, 986. Dei aaer- purior, nec aeslimarisensibusmajor;
nitas explicalur; id., LXXiX,628. — Si summanalura fi- 290; S. Cyprianus,IV, 576. — DeusMinucius-Felix, III,
lineamentis corpo-
nem haberel vel principium,ipsa non essel vera aeterni- ris caret; Arnobius,V, 953. Deusmas non est, sed eus
tas; S. AnselmusCanl., CLVHI,167.Summanalura est nomen masculinum; ibid., 945. Deus est incorporeus;
sine principio et Dne, ibid., 164. Deus esl aeternitas, ibid., 757, 928. Deusest expersquantitalis et qualilalis;
ibid., 522. — Dei aitribula; S. Ivo Carnot., CLXI,67, i(>i/.,755.Deusestsine situ, motu et habilu; ibid,, 755.
68, 104. De aelernilate Dei, ibid., 71, 75. — Deus solus Deus sine.corpore est; I.aclanlius,VI, 153.Deus lumen
proprie aeternus; P. Lombardus,CXCl,1530.— Una est esl huniansementis; id, VII, 74. Utrum figuramaliquam
substanlia summa, quod sit a semetipsa, et eo ipso ab babeat Deus; ibid., 82. — Deus non est secundumnos
aelerno,et sine omni initio; Richardus de S. Viclore, corporalis; S. Hilarius, IX, 683,719, 430. Deus invisi-
CXCVI,895. Quod Deus sit increatus; ibid., 901. — biiis est, nec videri potesl in hacvita; ibid., 55t. Dei
Deusaetermtsest, invisibilis,incomprehensibilisex qno, cor, mantis, oculi, quid; id. X, 459.— Deus est spiriius;
perquem, in quo suntomnia; AdamusScotus, CXCVIll, S. Ambrosius,XIV,257. Incorporei Dei corporeaadum-
793—Deisoliumaelernitasest; Alanusde Insulis,CCX,269. bralioesse non potest; ibid., 131.Nibil Deus habet in
Deuspostomnia|est,nonten>pore,sedaeternitate;i&;d.,270. sua subslantiacorporale;XV,1749;S.Hieronymus,XXV,
2° Infinituset immensus. Deusimmensusest; Ter- 77. — Si quaerisutrum Deus possit videri, respondeo,

tullianus, I, 576.In Deo omnis locus, non ipse in loco, potest; si quaerisunde sciam, respondeo, quia in vera-
quia universitatisullimalinea est; id., II, 175.Deusin- cissima Srriptura legitur : Beali mundocorde; S. Au-
tra abyssosest, el ubiqueconsistit, sed vi et potestate ; gustinus,XXXIII,612. Quomodovideatur Deus; ibid:,
ibid., 184.Deus perfeciusestinomnibns; ibid., 274,304. 625.Deus non estquid corporeum,nec aliquidquale for-
— Deusest infinUus, immensuset snli sibi tantusquan- niarinostra cogitatiouepossit; XXXVHI,369.Dei facies
tus est nolus; Minutius Felix, 111,311.— Deus snper et manus et pedes, quid; ifrid, 366 Deus nulla corporis
omnia, continens omnia,immenstis;Novalianus,III, 889. forma definitiir;.idi.'XL,'188. Deum probatur non esse
— In Deumnon caditneque limor, neque libido, neque corpus; id. XLl, 230. Quidquidcorporeumoccurril, et in
invidiaaut cupidilas; Lactantius,VII, 124. — Deus est spintalibus quidquid mutabiie, non est Deus; id. XI.II,
ubique; S. Hilarius,IX, 682. Deus tolus et semper et 958.Diviuitatemaspicerenonpossuntoculicarnis;id.XLIV,
ubique esl; ibid., 863.Deus ubique est idem et lolus; 92. In divinitate niillus estsexus; ibid., 405.— —
Deus
ifrid.,629. Quomodo Deus sil iu om.ia circumfususet solusest incorporeus; Cass. Massil.,L, 683. In nalura
transfusus;ibid., 774.Deusinfiuituset immensusbrevi- Deitatis nulla forma corporea senliatur; S. 1'rosper
bus humanisermoniseloquiis inlelligi non polest vel os- Aquit., LI.347.— Deus incorporalisest et invisibilis;
lendi; id., X, 522.Dei immensitas; ibid., 253.Deusinfi- S. MaximusTaurin , LVII, 376. — Deus est incorporeus;
nitus in omniacircumfususest el infusus; ibid., 28. In- Ger.nad.Mass.,LVIII, 1018.—Deusoculis corporeiscerni
tra Deum omnia, et extra eum nihil illiuscapax; ibid., nequit; Prudentius, LIX,924. — Deusest subslantiain-
71. —Etsi immensus Deus, mensuramomniumtenel; corporea, Boetius, LXIV,1410; LXV, 162. — Dei aures
S. Arobrosius,XIV.Divinitatissplendor incomprehensi- et oculi;S. Benedictus,LXVI,229.—Deus invisibiliset
bilis premit noslri corporissensus; id., XV, 1703. Deus incomprehensibilis;S. GregoriusMagnus,LXXV,II10.
nonde locoad locumtransit, qui ubiquesemperest: id., Deum esse corporeumquinam crediderint; id. I.XXVI,
XVI,572.In Deo omnia aequaliasunt immensitaleinfi- 636. — Deus spiritusDeo est et non anima; S. IsidorusHis-
niialis; id , XVII,384.— Deus nullo concluditur loco, pal., LXXXIII,84,— quatenusoculi, aures,—manus,
quia omniapugilloconcludit et palmo; S. Hieronym., ira conveniant; B. Kabanus Maurus.CIX,727. Refel-
XXIV,653. Ubiqueest Dcus et totus ubique; id., XXVI, litur eorum error, qui — Deo corpus iribyebant; Ralherius
472.— Deusubique praesens,non locorum spaliig, sed Veron., CXXXVl,70i. Deusmembranon habent;Gui-
majestalispotentia;S. August.,XXXIV,1277. —
Deusubique bertus, (XVI, 48t. Deusesl summusspiritus; S. An-
prassensesl; id ,XXXVI,952; XXXVII,1125.Deus est selmusCant., CLVIII,229 Summaessentia est spiritus,
ubiquetotus,iiusquamdivisus;id, XXXVIII,367,560 Deus non corpus, necaliquid sensibile; ibid., 161.Summasa-
estubique prseseus et omnia videns; ibid., 441.— Dei — pientia nihil estaliud quam summusspiritus; ibid., 18".
siibslanlianoncircumscriptaquantitale;ifrid.,157 —Nnllus Deus est incorporens; Ruperlus Tuit., CLXVII,199.
est sine Deolocus; S. Prosper Aquit., LI, 596.Deussolus Deus vere spirilus est; id CLXIX,363.

est inflnituset asternus; ibid., 620. Deus est ubique —
4° Deus simplex. Deo denegant quidam proprie-
pr.esens, semper totus; S. Petrus Chrysol., LII, 296, laiessuas, simplicitatem el poteslalem; Terlullianus, I,
Deusteneri locisnon polest, qui totus ubique est; idem, 1201.— Deus est simplex,et non bnmanomore cogiian-
5S2.—Deusest immensusetuliiquepraesens;A. Pruden- dus; S. Hilarius,X, 338 Deus compositionisexpers est;
tius.LIX,66i;LX,147. — Deusnullolococoncludipotest; id. IX, 720.Deus est summasimpliciias; sinl
id X, 166,253,
S. FulgentiusRusp., LXV.244. Dei immensitasperom- 268.Dei summesimplicis,quales proprieiates; i&irf.,

nem locumdiOusasine quamilale; ibid., 684. Deus im- 305. Deus neque defeclionem aul diminulionem pali-
mensus virtute non mole ; ibid., 512, 513, 696. — Dei lur, neque adjeclionemcapit; Ambrosius,XIV, 319.
S
15 INDICE3 PATROLOGIiE SPECIALES. - INDEX XXIX. 15
Deus unum et simplexet incompositumest quidqnidest; 428. — Dei voluntas nulla cogilur necessitate et nulia
S. Ambrosius,XVI,1274Deus naturaesimplicisest;ibid., subditur netessitale; S. Anselmns Canl., CLVllI, 419.
853.InDiviuilateneemembra.nec partessunt.sodproptor VolunlasDei multiplex; ibid.,2?2. 583.Deus sola voluntaie
unitalem Divinitatis sunt oxpressa; ibid., 757.Deusha- ex niliilo omnia fecit; ibid. Ipsa esl Dei voluntas
bet uec potest amiilere. quod habel naturaliter ex divina ex qua, et per quam et in qua omnia; ibid., 413. —
majestate ; ibid., 662. Deus compnsilusintelligi non po- Deus id quod volult, non per alium, sed per semelipsum
test; id. XVII, 510.— Dei simplicitas; S. Augustinus, effecit; Rupertus Tu.it.,— CLXX,450.
XLI,23t. Deus animamhabere tropice dicitur, sicut et 7° Deusomnipotem. Dei pos<e, velle est, et non
corporis membra; ibid., 534. Deus nec sexum habet, posse,nolle; quod autem voluit, et potuit, et osleiidit.
nec aetatem,nec definila corporis membra; ibid., 134. Tertuilianus,II, 166, Deo non competii inlirmitas, nec.
Deus est natura simplicissima;id. XLII, 1076.Deus sim- mendacium,ibid., 774. Deo nihil impossibileest, nlsi
plexesielmuliiplex;iWd.,928,929-.—Deus solusestvere, quod non vult, ibd., 756. Non alia lege credendns est
simplex; S. Prosper Aquit., LI, 488.—Deinullasucces- Deus, quam omnia posse810. credatur, ibid., 809. Divinse
sio temporum ascribitur; S. Isidorus Hispal.,LXXXIII, potestatisexempla, ibid., — Veritalis regula exigit

518. NaturaDui esl simplex et nullo modocomposita; ul primo omnium credamus in Deum Patrem et Domi-
S. AnselmusCantuar.,CLVIII,167.— Deus est stimme num branipolentem. Novatianus, 111,886. — DPO soli
simplex, uniis et immulabilis; S. Bernardtis, CI.XXXIl, congruit omnia facere quae velit. S. Hilarius, IX, 751.
797. CI.XXXllI,1169.— Deusunus incorporeas; Gaite- Dei magnitudraemtestantur opera, iftid., 790. Dei opera
rus, f CIX, 572. 857. Dei potentia se cerlo
potenter sunt effecla, ibid., ratio

5" DeusImmutabilis. Deum immotabilemet infor- manifestat gestis, quorum nobis oeculla est, id.
mabilemcredi necesseest ut seternum;Tertnllianus, II, X, 78. — Deus esl solus perfectus. omnipotens,indemu-
190.DeussolusdeincorruptibilitatisproprietatefeIix;i6id. tabilis, S. Zeno, XI,591. —Quid non potest, qui omnia
304. — Deum credi oportet immulabllem; Novatianus, potest, nisi quod possenolit; S. Ambrosius,XV, 1494.
III, 892.— Immutabileest —
omne divinum,sci:icetDeus; Detts nonvult cum aliis consortiumhabere dominatus,
Candidus, VIII, 1013. Dei aeterna immulabilitas, ibid., 1370.Deus unns omnipotens,quia unilaspoteslatis
S. Hilarius,IX, 1006.Deusnonest mutationiobnosius ; est, id. XVI, 566. Deo impossibilenih'l esl, ibid., 532.
ibid., 268. — Solus Deusest perfeclus, omnipotens, in- — PolenliaBei praedicatiir, id. XXIII, 556.Deo cuncla

demutabilis; S. Zeno, XI, 391. Deus cumimmulabilis possibiliasunt, ibid., 517. Polentia Dei commendalur,
sit, cur dicalur irasci;S. Ambrosius,XIV, 566.Deus non S. Hieronymus,XXIII, 383. Deiin Dei majesias et poleutia,
cogitatsiculhomines, utaliqua einovasuccedatseulentia; id , XXlV,406.Omnipoientia in quo praevaleai; ibid.,
animantihtts.
ibid , 366.Dei immobilisvolmlas, hominesveromobili-s 492 Pntenlia Dei demonstralur parvis
et; cur; id. 1175. Non mmabilis est sentenlia Dei, id.XXV,96l. Deus fundavitlerram fortiludine,ibid., 625.
Ibid, XVI, 1189. Deus immulabilis perseverat; id. Dei imperium,polentiaetbenignilasquomodointelligilur

XVII, 75. Deus non mutatur; S. Hieronymus, XXV, increationererum.S.Augustinus,XXXIV,228.Dfcusnulla
1473. Deus solus nalura sua immutabilis;id. XXVI,320. creaturaindigetutautmeliorsit, a;itpo:eiilior.aulbeatior;
— Deus summebonuset immutabiliscieator est omuium id. XXXVI,896.Deus est omnipolens,id.XXXVTII,1060,»
miilabiliumnaturarum; S. Aoguslinus, XXXII,599. Cre- 1067.Deumomnipotentemnemo negal, etiam paganus.
dere est naluram incommutaliiiemDeum esse ac sum- iftid., 1151.Deoservit omnis creatura, velit, nolit, id.
mum bonum; ibid., 631. Non bene de Deosentit, qui XL, 279. Deus non sineret bonus aliqnid fieri mali,
non cum omnipotenlem,atque exnulla particula commu- nisi omnipotens, ibid., 27P, Dei volunlatem ntflla v s
tabilem credit; ibid., 1224, Deus esl excellentissima vinr.il;id.XLI,5s9.Deusomniaqua3Ctinque vultfacit.qut-
queedamincommutabilisquenalura ; id.XXXlV,357,302. modo;t6irf.,752.—Dei e.'t
omnipoteniia infiniti; Cassiams
Deusest immuiabilebouum; ib:d., 381.ConsiliumI ei Mass.,I.. 135.— Dei omnipoleiitiaomnia —
ronservantur11
non mutabile est; ibid., 300. Vita Dei immulabilis; id. subsistunt;3. ProsperAquit., Ll, 467. Deus est omni-
XXXV,1548.In Deumnoncadit perturbalio; id. XXXVI, poiens; S. Petrus Chrysol.,LII, 371.—Deusomnia volun-
92. Ipsa Dei substantia est, quae nibil habel mutabile, latefecit; Eugyppius,LXII,622.Deivolunlasestpotentis-
ubi nihil est praeterilum,quasijam non sit nihil futurum sima;ibid., 798.— Dei poteslas minornon est quam ejus
nondumsit, et non est ibi nisi est; id. XXXVII, voluntas; S. Fulgentius Kusp.,LXV,660. Sola Divinitas
511. Deus est immulabilis,id. XXXVIII,986; XL, 560; plenam habet polestalem; ibid. 287. Deus quantum vult,
?nasi
XLI, 220,362; XLII,518.Densnec mole dislendilur,nec lautumpotest; ibid.,162.InDeo nulla est iniirmitas;ibirt.,
partitione miuuitur; id. XLI, 280. Deus incommulabili 294. Deivolunlas semper impletur, — quia potestas ejus
eonsilioet volnntale operatur; ibid.,566,367.In subslan- nullatenus vincimr;ibid., 441. Deo nihil impossibile

tia summiboninulla mutabllilaslemporispotest iuveniri. est; Cassiodorus,LXIX,478. Deus omnipotens;S. Isi-
id. XLIf,394. Deus solus immorlalis,quia solus iinmu- dorus Hispal., LXXXIII,541.— IdeoDeus est omnipo-
— Deus solus immutabilis et bonus; lens, quia omnia fecit; S. HildefoususTolet, XCVI.127.
tabilis; ibid., 768.—
Cassianus,L, 667. Omniumraliones in Deoaeternaeet — Dei potenliaenemoresistere pntest; RabanusMaurus,
immutabiles;S. Prosper
— Aquit., Ll, 717.Deusest immu- CVIII,1139.Mortiset vitaein Deo potestas, id. CIX,17—
tabilis; ibid., 284. Apud Deum —
incommutabilisrerum Deus est omnipoiens; HincmarusRhem., CXXV,150.
ordo; S. Leo papa, LIV, 368. Del decreta sunl immu- — Deusorania polest, sive faciat, —
sive non facial S. Pe-
tabilia; S. Maximusfaurin., LVII, 567.—Deus esl immu- trus Damianus,CXLV,609. Dei omniputentia; S. Ao-
tabilis; GennadiusMassil.,LVIII,995—Deus est incom- selmusCant., (LVIII, 780. Summa natura omnipotens
mulabilis;Eugyppius,LXII, 576, 724.Deus lemporenon est, ibid., 164.—De Dei omnipotentia;Rupertus Tuit.,
variatnr;ifr.734.Deusimmutabilis,i6.,85l;S.Fulgenlius, CLXX. 4 86. — Quod Deussit summe potens; Richardus
LXV.5I5;S.FulgentiusRusp.,LXV,349;S.GregoriusMa- de S. Vlctore, CXCVI,900.
aniis,LXXV,601;LXXIX,663.SolusDeusexpersestmuta- 8. Deus summe Sapiens; de ejus scientia. — A Deo
hilitatis;i.xxv,1003;LXXVl,524,1143.Deusimmulabilis nihil subitum,quia mhil a Deo non Terlul-
natura etex voluntatejid LXXVI,640.Deusoonsubjacet lianus. II, 323. — Dei scientia, undedispositum; mirabilis; S. Hi a-
mulabilitati;id.LXXIX,438.—ln Deonihilestcommutatio- rius, IX, 800. QuomodoDei scienlia omniacomplectatur,
nis;AlcuinusC,7I6.—Dei judiciumimmutabileest;Raba- ibid., 463.Deumsapientemprodit mundi creatio, id., X,
nns Maurus,CIX,522. Deus tempora mulat, non con- 173. Dei scienlia perfecta, ibid., 56. — Est in Deo qiu-

silia; S. Bruno Herbip., CXLll, 219. — Summaessenlia damuterus paterne arcanum sapienliae,quod non Angeli,
nullo modo estmutabilis; S. AnselmusCantuar.,CLVIII, non aliqua crealnrarum poluit penetrare natura; S. Am-
178. Deus immutabilis;«6W.,4l9;S BrunoAsl., CLXIV, brosius, XVI, 654. Deus sapiens super omnia, ibid.,
151; Rupertus Tuit., CLXVTI,592; CLXX,231; Hilde- 148.— Deus semper immortalis,sapiens; S.Hieronymus,
berlus Cenom., CLXXI,799,800; Godefridus, CLXXIV, XXIII,542.Deussolus est sapiens, ibid. Deus fundavit
427; Hugo de S. Victore, CLXXVI.220; S. Bernardus, terram sapientia, id., XXV,627. — Deus est sapientia,
Cl.XXXIli, 1169; Phiiippus de Harveug, CCIll, 549; in qun, et a quo, et per quem sapiunt quaesapiunt om-
Galterus, CCIX,572; Alanus de lnsulis,CCX,451. nia. S. Auguslinus, XXXII,869.Deus sapiens, aelernus,

6° Deusliber. MotusDei, lihei est et asternus;Ter- noii participationesapientiaeet aeternilatis,sed sapienlia
tuliianus, II, 235. Libcrtas, non necessitas Deo compe- et aelernitatecujusipse est auclor, id., XL,16.—iElernas
lit; ibid., 212.—Dei voluniate in nuuidofiunt quae liunl; Dei sapientiaeuihil novum: S. Prosper Aquit., LI, 435.
Arnobius,V,893. — Deo lex volulitas est, et doiundi — Deusomniaratione etjudicio semper agit; S. Salvia-
jiis; S. Ambrosius,XIV,1035.Voluuiasdivina fundamen- nns, LIII, 43. — Dei judicia incomprehensibilia;S. Ago-
tum est universorum;ibid., 134. Volunlas Dei, potestas bardus Lttgd., CIV,254. — Dei decrelum et sapienlia
est; id, XV, 1636. VolunlasDei virtus nalur» est; id. infallibilis; RabanusMaurus,CVIII,738.— Dei sapienlia
XIV, 149. Sermo

Dei vol.intasest, opus Dei natnra est; quomodomultiformis.;LanfrancusCant.,CL, 294. —.Dei
ibid.. 141. Nil fit praeterDei voluntalem, ctiam duin sapienlia et scientia, quaesint; S. BrunoCarthus.,CLIII,
Ucontra ejus voluntatem;S. Augusiinus, XL, 279. — 99.—Dei fortitudoet sapientia;Rupertus Tuit.,CLXVIII.
*>eusbabet duplicemvoluntatem;S. Bruno Carth.,CLll, 1021,1070.— Deussolus proprie sapieus; Petrus Lom
17 INDEX DE DEO. 18'
bardus,CXCI,1*>30. —QuodDei sapientiasicsit summa, hominumdiscretione: S. Augustinus,XXXIII,832. Deus
ut. sit unaquaequeperlecia; Kichardusde S. Victore, et cum daninalel cum misereturjuslus est, id., XXXVH,
CXCV 1,900. 1922.Grandisamor juslilisein Deo est, id., XLIV,712,
9. Deussuinmebonus. — Dei bonilassemper cum ra- — Deis misorioorset justus: S. Prosper Aquil.,.LI.
iione couspirat.— Tertullianus, II, 273. Deussolus bonus 413.— Deusest fonsjustitiae:Eugyppius,LXI.I,842.—
esl; i&id.,300. Deus de suo optimus,de nostrojustus, Metuendaest — Deijuslilia; S. Fulgentins Rusp., LXV,
ibid., 812. — Deus,etsi de natura bonus, tamen et jiislus, 158. Deus esl sanclus et justus; Rabanus Maurus,
iftiii.,984. Qualis in Dco quanta patientia; S. Cy- CIX, 16. — Judicium Dei, licet occullum, esl tamen
el
prianus, IV, 624. — Dei bonitate servatnr quod recle justiim; Servatus l.upus, CXIX,551. — Deus judicat in
vinclumest; Arnobius,V, 86?).Deus indifferenter be- aequitate, id est, sine acceptionepersonarum; S.Bruno
nignusest omnibus,ibid., 939. Deus nulli benignitatem Herbip.,CXL,218.— Dei opcra et jusla sunt el benijjna;
suam negat, ibid., 781.— Quosensu ira Deo tribualur; LanfrancusCant., CL, 337.— llei justilia non esl aliud
Lactantius,VII, 89, 131.— In Deo nihil nisi bon-imet quam ipse Deus; S. AnselmusCant., CLVIII, 378. —
a-ternum; S. Hilarius, IX, 657.Dei bonitas erga eos qui Deus juste judicat; Ruperlus Tuit., CLXVIII,1007,—
ex inlirmiUtelabuiilur,ibid., 529. Deumbonumex n,:- Deussolusest juslus; AdimusScotus,CXXXIX,332. -
livitate nostra discimus, id., X, 173.— Dei proprium Apud Deumnon est personarumaoceptio; Pelrus Can-
est utbonussil: S. Ambrosius,XV, 1326.Deus uuiver- tor, CCV,200. — Deusjustus; Galterus,CCIX,572.
sitate bonus, homoex parle, ibid., 1785.QuomodoDeus II. Deussummesanctus.— Deo non competilperver-
sit bonusomiiibus,id.. XIV, 839.Bonitas Dei iu omnes silas neqtte fallacia;Terlullianus,II, 166.Deus non esl
esi, severitasin paticns,id., XV,1323.Dei in nosquaula causapeccati; ibid., 296. Solus Deus est sine peccalo;
charitas, id., XIV,608.BouitasDeinullumperire vult, ibid., 720.— — Deus non cst auclor mali; Arnobius,V,
id., XVII,91. Tria in Deo ordinem tempomm, pra'te- 895,897. Dei sanclitashumanisauxiliis non se sub-
ritum, praesenset futurum cuslodiunt,bonitas, miseri- trahit; S. Hilarius.IX, 862.— Sine peccatoest; S. Am-
oordia,juslitia, ibid., 1005.— Quare Deusbonus justos brosius, XVI, 808. Apud Dominumomnium virtutum
castiget; S. Gaudenlius,X— —
X,838. Deusbonus per se abundanliaest; ibid., 1394. Nihil preiiosiusinvenimus,
est: Rufinus, XXI, 820. Clemenlia Dei quas sit: S. quo Deumpnedicarepossimus,nisiut sanctumappelle-
Hieronymus,XXIII,544. GrandisDei(lemenlia laudatur, mus; ibid., 803. — Quomodoin Deo ira sit ct indignaiio;
id , XXIV,345 Magnaest Dei clemeutia, id., XXV,810. id., XVII, 63. Solus Dens verax est, omnis homo

Deus benignusest et severus; ibid., 689 Deus na- mendax; S. Hieronymus,XXIII, 581. Solns Deus est
lnra sua bonus, id., XXVI,4V5.— Creaturaeex Dei bo- sine peecato; ibid., 561.— Deus est auclor nullius pec-
nilate suhsislunlet perficiunlur; S. Augustiniis,XXXII, cali vel levissimi; S. Augustinus, XXXVII,1397. —
845. Ex Dei gratia, omniasubsistunl, ibid.. 846.Deibo- Deus peccare non polest; Eugyppius, LXII, 818. Deus
nitas nonsinil rem iillamcorruptioneeo perduci ut non lux esl; ibid., 687.— SolusDens estswictus, S. Grego-
sit, ibiil., 1349. De Dei bonitaleel juslilia in bominum rius Maguus,LXXIX,61. QuomodoDeus — cor obduret,

discretione, id., XXXIII,832. Dei irnperium,poten- quin sit cansa peccati; Alcuinus,C, 919. Quomodo
tia ct benignitasqnoniodoinlelligiturin creationererum; Deus sit ransa pcccali; RabanusMaurus,CVIH,1117.—
id., XXXIV,228. Deusomniafeoil boniiale, non neces- Deusest intenlalor malorum;B. Servalus,CXIX,636.—
siiate, id , XXXVII,1745 Deusest bontimomniumbo- Deusest Deusveritalis; S. Bruno Herbip , CXIII, 135.
nomm, lionuma quo sunt omniabona, ibid., 1742.Dei Deusnon est auctor mali; S. Bruno Carih., CLII, 610,
bonilalis et magnitiidinis lestimoniumdicuut omnes 643; Deusnon potest creaturis inquinari; V.Guiberlus,
crealurae,ibid., 1865.Deussic proprietale—naturaebonus CLVI, 484. — Dcus est summa verilas; S. Amelmns
est, utnon possitviliari, id., XLV,1556. Deibonilas, Cant., CLVHI,167. — Deus est solus — sancttu, bonus,
quanamsit. S. Pelrus Chry-oL,Lll, 263.— Deus est juslus; Guillelmtis, CLXXXIV,1202. Deus auctor
sumniumbonum sine qualitate : Claud.Mamert., 1.111, malorumnon est; Petrus Lomhardus,CXCI,949.
779. — In Deo est omnis plenitudobonitatis, omnisqtte 12. Dcussummemiserkors.— Dei misericordiaet pa-
tranquillilas bonilatis: S. MaximusTaurin., LVII, 800. tieuiia, quaenamsint; Lactantius,VII, 137.—Deusprae-
— Deus lotus honus est et ipsa bonitas: Gennadins cipue ob misericordiamest laudandus; S. Hilarius,IX,
Mass.,LVIII, 1018Deusnon est auclor mali qnod per- 861.Dei misericordiaet patientia, qnaenamsint; ibid.,
mittit, ibil., I.IX,700. — Dei bonitaset juslilia; Dra- 560. Dei justitia per misericordiamnon excidit; ibid.,
coiiiius,LX.831. Dei bonitas erga homines, ibid., 733. 860.— QuomodomisericordiaDeiplena sit lerra; S.Am-
Dei benignitasel clementia;ibid., 826 — Deuscst be- brosius, XIV,911.Tria in Deo ordinem temporumprae-
nisoius; Eugyppius.LXK, 615. Dei bonilas et justitia leritum, praesenset futurumcustodiunt, bonitas,miseri-

el polentia, ibid., 610. Dei palienliaad pnenitenliam cordia, juslilia; id., XVII, 1005. — AbscondilurDei
nos addiu-il:S. Rinedictus, LXVl,236. — Deussumme misericordiaet ira demouslratur, ut homines peccare
boniis, benevolentia pienus, invidiascarens, malilise desistant; S Hieronymus,XXIV,210. Deus natura sua
nescius: S. Gallus,LXXXVII, 89. — Deus bonisetmalis est misericors; ibid., li 17.— Concordiajustiliaeet mi-
benefacil:S. PauMnusAquil.,XCIX,218. — Deussolus sericordiieDei; S. Aiiguslintts,XXXIV,134. Deimise-
est vere nalura bonus: S. Agobardusl.ugd, CIV, 137. ricordiapraevenicnsest et subsequens;id., XXXIX,1650.
— Deonihil melius,nec sine illo boni quidqiaminveni- — Deusmisericors est et juslus; S. Prosper Aquit., LI,
tur: S PaschasiusRadberlus,CXX,1472.— Deiessenlia 415; S. FulgenliusRusp., LXV,618. —Dei misericordia
non est alind quambonitas: S. AnselmusCant., CLVIII, et pielasubique inScripluris prsedicatur;S. Fulgenlius
803. — Dei erga peccatorembenignilas"et severitas; Rusp.,LXV,168.SolusDeus per essentiam misericors
Hugode S. Victore,(XXXVII.662. — Deus est ouine et miseralor et paliens; Cassiodorus,LXX,721. — Dei
bonum: S. Bernardus, CLXXXIV,1063.— Dei bonilas misericordia, quaesit; S. Gregorius Magnus, LXXVII,
erga peccatores: Gillebertus, CLXXXIV, 527. — Deus 104.— Deusest justus et misericors;S. IsidorusHispal.,
bonorumet malorumauilor, quo sensu: RoberlusPullus, LXXXIll,88. — Quodnemo possit salvari nisi ex prae-
'I.XXXVl, 837.— Deus solus proprie aeternus,b. nus; cedenliel siibseqnenli misencordiaDei; S. Hildefonsus
1'eirusLombardus,CXCI,1530. Deus proprie dicitur Tolel., XCVI,187. Deusnunquam misericordiaestiae
— —
tharitas: Petrus Cantor,CCV,27L obliviscitur; KabanusMaurus,CXII,1115.— Dei mise- —
10.Deussummejttstus. — Deus judex juslus et seve- ricordia, quaenamsit; Servatus Lupus, CXIX,628. —
rus: Tenullianus, II, 302. Justitia Dei pleniludodivini- Deus, quare misericors est; Guiberlus. CLVI,837.
litis ipsius, ibid.,300. Deusetsi de naturabonus, tamen MisericordiaDei et juslilia; Goffridus, CLVll, 184;
et justus esl, ibid., 981: Arnobius,V, 864. — Deusaut S. AnselmusCant.,CLVIII,733.
•niquitatis aul malignaevoluntalisargui non polesl: S. V.— De Deo Creatore.
HLlarius,IX, 343. Dei justitia per misericordiamnon Vide Indicemde creaiione.
excidit, ibid., 860. Dei bonitatem justitia moderatur
utendi modo, non praebendi,ibid., 859. — Deusjustus VI. — De Providentia Dei.
por omnia,sapiens super omnia, perfectusin omnibus: Vide specialemIndicemde Providenlia.
!>.Ambrosius,XVI,148.Nec Deus injustusest, nec mu-
libilis ejus sententia, ibid., 566. Tria in Deo ordmem VII. — De Prceseientia Dei.
(empnriim cusiodiunt, boniias. misericordia, justilia; Deus neque damnafjudicia sua— praeterita,nec ignorat
id , XVII, 1003 Jusiilia Dei de sacramentoDei est; fulura: Tertullianus. H, 311. Deo futura pro factis
i6irf.,79.— Deus est justus, quia qttod.promisil,dedil: sunt;S. Hilarius. IX, 66t. Deusquomodocognoscat449. aul
ibid., 56. Si justus Deus, quare infantes, majorum ignoret futura; tbid., 260. Pra?scientiaDei; ibiti.. 330. —
ncsoii, diversismalisafliciuutur: Zacchaeus Christ., XX, Proprium Deo est fultira cognoscere;id., X, S.
1101.—Deusjustusinbouos et maios,quomododicatur; Dei propriumest sciretransaclael nossefutura; et Zeno,
Riilinus,XXI, 673.—— Dei juslilia qnwnamsit: S. llie- XI, 463.— Deoomniapraesenliaquaefutttrasunt, ma-
rouymus,XXIII,563. Dc Dei bonitateel justilia, iu nifestaquaelatcnt; S. Ambrosius,XIV,958. ApudDeum
19 1NDICES PATROLOGIiE SPECIALES. — INDEX XXX.
nihil est quod fulurumdicatur, id., XVII,260.Praescien- destmationemDei quaenamperlineanl; ibid.,654.—Nihil
tia Deiquaenamslt; ibid., 134.Justumesl judiciumpra?- novum conlra praesciemiamDei evenit; Cassiodorus,
scienlia Dei; ibid., 136.Deus de justitia judioat, non de LXX,764. Factanostraet cogitaliones, etiam anteqiiam
praescienlia;ibid., 134. Quomolo Deuseos praedestina- exsistamus,agnoscil;ibid., 984. Per praesoientiam Deus
veril qui salvantur; ibid., 427. Deos Paulum perse- nos discernil el quomodo;ibid , 592.— Deusab asterno
quenlem elegit , praesciusquod futurus esset bonus; fulura vidit et decrevit; S. Gregorius Magnus,LXXV,
ibid., 136.—
—Dei praescientianon fallitur; S. Gaudenlius, 986. In praescientiaDei lemporacujusque vitae immobi-
XX, 864. Praseienlia Dei, quaenamsil; S. Hierouy- litersunl-praefixa;ibid., 1013.Res noii ideovidentor a
mus, XXIII,415. FuturorumscienliasoliusDei est; iil., Deo, quiasunt; sed ideo sont, quia videntur; id , LXXVI,
XXV,499. — Dei praescient.iaquomodoliberam volun- 163, Praescientiaedivinae certitudo; id., LXXIX, 593.
taiem peccantibus nonauferal; S. Augustinus, XXXII, Praedestinationisdivinaacertitudo; ibid., 393.— Deus
1272.Dei prescientia non eflicit ut non libera voluiitaie futura praevidens,quasi jam perfecta laudat; Rabanus
peccemus; ibid., 1273.Dens praenoscensnon cogit ad Maurus,CVIl.Deus ideo non loquilur, ut qnid fiat, sed
pecoandum, et ideo peecata jusle punil; ibid , 1275. quia futurum est, ideo praedicit; id., CXI, 865.— Prae-
Deus novit omnia incommmabiliter;id., XXXIV,334. scientia et praedestfpalioDei sempiterna est et incom-
Deus nihil facil quod non ab aeterno se facturtim esse mutabilisjS. RemigiusLugd , CXXI,989. Praedestinalio
prasscivii;id., XXXVII,1416.ApudDeum omne prasens Dei ntilli necessitatemad malumimponit;ibid., 995. —
est; id., XL,15. Qualisin Deo scienliasit et praescientia; Deus omnia novit antequam fiant; Ralherins Veron.,
tbid., 136.Dei quaefuerit volunraserga salulemAdami CXXXVI, 525.Dei qusenamsit; ibii., 702 —
quem peccaturumpraescierat;ibid., 281.Deus praescien- De praevidentiael prsescienlia. Dei; Ivo Carnot., CI.XI,
tia, prieterila, futura immutabilitervidet; id., XLI, 331. 71,75, 76. — Deo providentia
nihil futuriim,nihilque praeteritum;
PraescienliaDei sicut et sententiacerta est et fixa; ibid., Kichardusde S. Victore,CXCVI, 101.
472. Pra?scientiaDei ftiturapraenosoil;id., XI.IV,845.—
Dei praescienliaomnialemporacomplectitur;S. Prosper VIII. — Libri de Deo tractantes.
Aquilanus, LI, 718. Dei prwscientia non necessilalvo-
lunlatem; ibid., 719.— Apud Deum solumest nolilia Liberde ira Dei; Laclanlius,VII, 80. — Liber de Unl
fulurorum; S. MaximusTaurin., LVII, 258. — Pra- late Dei; S. Augusiinus.XX.II,1193 De Essenliadivini-
scientiaDel nec ad justa nec ad cont.-ariabumanas vio- tatisliber unus; ibid., 1200.— Confliclus de Deo trino

lenterurget voluntates; Faustus Rheg., LVIII.815.In el uno; Arnobius junior, LIII, 259. Carmende Deo;
Deo^ aliudest prajscire, aliud praedestinare;ibid., 816. Draconlius,LX, 679. — Sentenlia catholicade Unilate
— Dous cur creavil homfnemquem praesciebatpraeva- Dei; Boetius,LXIV,1249.— De divinitatisessentiaMo-
ricaturum; Eugyppius, LXII,637. Dei praescientiavera nologium; S. AnselmusCant., CLVIII,142. Alloquium
est et incommurabilis;S. Fulgentius Rusp., LXV, 610. de Dei exsislentia; ibid., 224.— Traclattisde concordia
In Deosolo est earum rerum praescientiaqoas verae fu- praeseiontiae et necnongratiaeDei cum
turaesunt, nonearum quaa futurae non sunt, ibid., 610. libero arbilrio; praedestiuationis
ibid., 507.Liber de voluntateDei; ibid.,
Peccatahominumcunctapra?scivitDeus;id., 175.Adprae- 581.

XXX.

IJSDEX DE DEO TRINO,


VEL DE TRINITATE,
OKDINELOGICODISPOSITTJS,ET QU.ECUNQUEDE HOC MYSTERIOSCRIPSEKEPATRESOB OCIILOS
PONENS.

MONITUM.
In lioc indice varias referimus Patrum senlentias de nolione et exsistentia SS. Trinitaiis, et de tribus
personis divinis, scilicet de Patre, de Filio et de Spirilu sancto. Varios pr*ierea enumeramus circa
illud mysterium errores, et libros quibus Palres illos refellere conati sunt. Sicut in indice prsecedenti, in
quocunque capite ordinem sequimur Palrologise chronologicum.
I. —Notloet exsistentia SS. Trinitatis. unius uliqueasserunt potestatis, ibid., 1036 Lioet indi-
viduadivinitas,dislinclaper.sonaest, ibid., 1722.In con
Trinitalis distinclionemet demonstralionemScriplurae stitutionemundioperatioTrinitalis elucei; id., XIV,138.
omnesostendunt; Tertullianus,II, 166. Trinilas raliona- NosPairem et Filium elSpiritum sanclumconfitemur,'ila
Iiterexpeosa,veritatemconslituit, ifrW.,158.ln Trinilate ulinTrinjtale perfeclaetplenitudo sildiviniutis, et uni-
nnitas disponitur,tres non stalu, sed gradu, nonsubsan- l;is potestatis; id., XVI,531. Lnius et Pater et Filius
tia. sed forma.necpoteslate sed specie, unittsautem sub- el Spiritus sanctuset naturaesunl et scientiae,ibid.,769.
slauliaeet unius potestatis, ibid., 157.—Trinitalissacra- —Trinitatismysterium; id., XVII, 754. VocabulumS.
menlum in novissimistemporibus manifestatum; S. Cy- Trinitatis grandemysterium el arcanum esl, ibid., 522.

prianus, IV, t\6. Tres unnm sunt, ibid., 366. Tres di- Trinitatis mysteriumex Aposloloprobatur. ibid., 1004.
vinsepersonaeL,ropternaturaeUnitatem sunlinseparabiles; In Triuitate tria nominaet tres personasuniusesseessen-
S Dionysius,V, 108. — Trinilatis mysteriumoccultum tiae,niiitismajestatisatqne potentiaeoredimus, ibid..531.
erat .ludaeis;S. Hilarius,X, 147.Ineflabileet incompre- El UnitasinTriniUteet Trinilas inUuitate est,iftid.,514.
hensibile, ibid., 53. Trinitatisnotitia sufficienlerin bap- Trinitatismyslerinm in unius Dei natura et potestale
tismo tradita, ib.id„ 49. Trinitatis mysteriumexplicare clauditur, cum sit immensum,ibid., 245. Pater.Filius et
ac lueri sempersollicilifuerunt apostoici viri, ibid.,652. dominalionislinius deitalis,
Spiritns sanctusunius sunt804.
Trinilalis apudOrienlalesquosdam tinitisomnipolentiae,ibii., — In mysteriobaplismi
falsanuncupatio,ibid.,
656—TrinlUtisnomina.quid; OplatusMiiev.,XI,911,
S. Chrisli apparenttres personaBS. Trinitaiis; S. Chroma-
962 Tres ^ersonseinitio Genesisdesignanlur,ibid.,1047. lius, XX,330,331.—Trinitatisnaturaimlivisa; S. Gauden-
— Trinitas dislinclionem significatpersonarum, unitas tiusBrixiaeepiscopus,XX.946—Patris etFihi et Spinlus
potesiatem; S. Ambrosius,XIV,963.Evidens teslimonium sancli una divinilas; S. Hieronymus,XXIII, 170. Trim-
ad probandamTrinitatem coaeternamatqu^ perfeclam; tatis mysleriumignolnmanliquis, ibid , 431. Trimlalis
id , XV, 1623. Qui uniusvoluntatisTrinitatem asserunt, unitas quibus docealur,io/rt, 120scq. Triiiilalisconfessio
INDEX DE TRINITATE. 03 >.
apud Christianos,ifrid., 1090. ConfessioTiinitalis, mons de Trinitaie, ibid., 714,715,500, 352. Probalur S. Trini-
sanctusel dogmaveritatis; id., XXIV,541.In mysterio las exemplo humanaiaiiima'in qua suut mcinoria,intel-
S. Trinilatis nihil esl tenebrosum; id., XXV, 1039, ligentia et voiunlas,ibid., 520,521. I11crealuiis Triiiitas
1401. Prsclara S. Trinitatis id., XXVI,497. est in Unitate,ergo multo magisiu Deo, ibjd., E04. (•'.uui
— Trinitalis lidesexponiltir;expositio;
S. August., XXXVIII,453. dicitur unus Deus, Pater et Filius et Spiritus saucttis,.
l)e Triniiate quid fidesdoceat; id., XLU,694,716,825. una natura intelligenda,cum diciiur Trinitas, tres pei-
915. Deeaquid teneudum, XXXUI,7t4, 458; XL.I93; sonae,ibid., 361.tlna virtus ac divinilasPatris et Fi.ii et
XLIIi,497. Triniialisexp'icatio; id., XXXIV,21. Trini- Spiritus sancli, tbid., 406. Inseparabiiiteroperanlur Pa-
talis nvysteriumnec verbis Angelicis explicari potesl; ler et Filius et Spiritus sanctus, ibid., 101. Irtanimaho-
id., XL, 639. Trinitas umis Deus; id., XXXV, 1682, roinisimagoTrinitalis, ibid., 726, 727. In igne indicium
1683;XXXVI,85;XXXVIII,64, 453,614,620. Alius Pa- Trinitalis, ibid., 777. Homofaotnsesl ad imaginemTrini-
ter, alius Filius, aliusSpiritus sanctus, sed simul omnes tatis, ibid.,308.Opera Dei loli Triuilali oommunia;ibitt.,
untis est DominusDeus; id., XLII, 741. Trinitastota 300.Fides calholicade Trinitate, ibid.,719,7i0 lu Triui-
iiiius Deus, non ires dii, aut tres omnipotentes; id., tate sunt quaedampersonariimpropria,ibid., 574. Firmis-
XXXIV,555. 1059,1063,1071.Trinitatismirabilissimpli- sime tene et millalenus dubiles Patrem et Filium et
ciias; id., XXXIII, 715. Totitis Trinilatis una est sub- Spiritum sanctumunum esse naturaliter Deum, ibicl.,
slanlia; id., XXXV,1862.Trinilas unus Domiuus, non 6')4. Qusesint propria singularumTrinitalis personarum,
tres Comini,unus Deus, una substanlia, tres personae; ibid., 759.
id.,XXXVlll,64, 65. De essentiaTrinitatis; id , LXVII,908. — De significa-
Trinitalispersonse; id., XXXIII,1028.Trinitatis per- tionibusTrinitatis;JuniliusAI'ric.,LXVI 11,21.—Mysteritim
souaeneo coufuseunum sunt, nec disjuncte tria, ibid., S. Trinitalisexplicatur; Cassiodoius,LXX,367,511',590.
750. Trinitalispersonaeinseparabiles; id., XXXV,1870, Ecclesiaecalholicaedocirina circa Trinitatem, ibid , 25.
1871.PeisonaeTrinilatisproprielatibuset nominibusvariis 597.Sancta;Triiiila'iscognitionem tradunlScripluiae,ibid.,
notatae; id., XXXII,976, 1077,1356;XXXIV,128.Per- 1131.Patcret Filius el Spiritus sanctus, unum piinci-
sonarumTrinilalis dislinctio ex relatiotte ad alterum; pium, ibitt., 794.—Trinitatis Unilasin Scriptura demon-
id., XLI, 3io. lu Trinilale quid relalive dicatur; id., strata; S. GregoriusMagnus,LXXV1,515sq. PatresVete-
XLII,919.Trinilasnon relalivedicitur, ibid., 919. Quae ris TestamentiTrinitatis mysteriumaperte non praedica-
relaiivedicunturad invicemin Trinitale, proprie ad sin- runl, iWd., 979. — DeusTrinilas est; S. Columbanus
gulas personasperlinent, quod ad se dicunlur singuli, abbas, LXXX,250. — De Fide Trinitatis; S. Isidorus
non pluraliler dicunlur tres, ibid., 947.Ut Trinitas, elsi Hispal.,LXXXIII,9l3,1227ProfessiolideiconciliiNicaeiti
inseparabilisjtamenTrinitas intelligalur, multade singu- circa Triuilatem; id., LXXXIV, 98. Ut Trinilascredatnr

lis per>onisseparalim dicuutur; id., XXXIII,714.Tri- et praedicelur,ibid., 184. Ut credamuset colamus, et
nitas non minor in singulispersonis, quam in omnibus, coiiDteamurTrinilatem in personis, uuilatem in subslan'-
nec majorin omnibusquamiu singulis, ibid., 750. tia; VenantiusForiiiuatiis,LXXXVUI, 587. — De Unilate
Trinnatis coaeternilas; id., XLII, 909. Palris et Filli Trinitatis et Trinitate UniUtis: Alcuiuus,Cl, lt.— Fides
et Spiritus sancli una est virtus, una subslantia, una dei- est, qua credimus unum Deumomnipoteiiteni,Patrem et
tas, una majestas,una gloria, ibid.,814 Trinitatis natura Filiutn et Spiritum sanctum; S. AgobardusLugd.,CIV,
immutabilis; id , XXXIV,389. Triuitas lotainvisibilis; 269.— Trinitas unde dii-ta,et quidsit; RabanusMaurus,
id., XLII.758,854,866,881. CXI,26. OmnisScriptura Veleris ac NoviTestamenti di-
Triniialiseadem suntopera; id., XXXVIII,704. Opera vinittisinspirata... hoc insinuat quod Paler et Filiuset
siint inseparabilia; id., XXXIII,75, |745, 878; XXXV, Spiritus sanclusunus sil Deus, ibid., 26. Firmissime —
1'57, 1559so., 1781,1902;XXXMll,3!;6,459, 1063;XL, credimus Patremel Filiumet Spiritum sanctum, unum
251,463,684; XLII,308,686, 691,694. TriniUiis aclus esse naturaliier Deum, ibid. De fidesancteeTriniiatis,
non diflerewia potcsialum, sed operum inelfabililate, qualitertenenda silapresbyleriseipraedicanda;Rodulphiis
Scriptura sacra melilur, ifc,d.,697. Trinilatis poteslasel Vituric, CXIX,704. — Magnumest et incomprehensibile
operatioindividua;id„ XXXVIII,356,459, 703. Trinilas m.vsterium sanctaeTrinitatis; Isidorus Mercalor, CXXX,

mundumcreavi;; id„ XXXIV,232.Omniscrealuraa Tri- 1056. De Trinitatis essentia, hoc esl, de distinctione
nilatebabel esse, speciemetordinem, ibid., 128. Soius personarum, et unitate substanliae;S. Pelrus Dami.uius,
CreatorPater, Fi ius et Spiritus sanctus,trina Unitas,una CXLV,19.In Triiutale quomododisiinguanlur person.e,
Trinilas; id., XXXVIII,986. In homnis creationeosten- ibid., 27.—Quomodoin solisimagiuesacratissimaeTriui
dilur pluralitas personarum et singularitas divinitalis; talis mysterium relueeat; Othlonus S. Emmerammi,
ibid., 703.In Triuitate quaedamopera ad unampersouam CXLVI,247.Guitmundi confessiode S. Trinitale; id.,
periinere, non lamen sine aliarum cooperatione, ibid., CXLIX,1495 — De saerosancta?Divinitaiis unilate et
337, 459, 463 Trinitate; GuiimundusAvers., CXLIX.14P5.—Quae com
Trinitasin rebus factis repraesentatur; id„ XI,11,932. munis est Latiniset Graecisfidesde Trinitate; S. Ansel-
Trinitaiis vestigia in ciealuris/,id., XLI, 300. Trinitas in mus Cant., CLVIU,285. Quomodoindivisidilisnnilas, et
omnibusoperibus Dei insinualur, ibid., 338. Trinitatis insociabilispluralilasin Deo conveniant,iuii/.,288. Onmi
mysteriuminGenesiinsinuatur;id., XXXll,817;XXXVHI, homini expedit ut credal in trinam unitalem et unam
26; XL, 167; XLI, 315. Trinitatem,ibid., 221.Pater est Deus,et Fiiiusesl Deus,
Triniiaiissimilitudoin nominejid .XXXVIII,362;XI.I, et Spirilus sanclus est Deus, el tamen non tres dii, sed
339,342; XXXII,849. Trinitas in mente quomodomon- juusestDeus, ifcirf.,278.—Qu3eessepropiiadivina;Trinita
slrata; id„ XLll, 1040, I0H, 1048.Trinilalis imago iu tis senserunt catbolicitractatores; Ivo Carnot.,CLXI,6 '.
memoria,intelligemia et voluntaleincujusque,ibid., 108S, Tres persomein Deo, ibid., 68.— Idem sunl Paler el Ki-
lCKlO. Trinitalis vestigium etiam exteriore lioniine, Htiset Spirilus sanctus; S. Bruno Sign., CLXV,172. De
ibid., 985.Triuitalis vestigiumin visione,iftid.,985,991. sancta Trinitale, ibid., 973. Si nihil ampliusscripsisset
An et quomodo cx Triuitatibus in homine monstralis Movses,solumhoe.quod in capite hujus libriscripiumest,
oslendaturTrinitas Deus, ibid., 1061,1063. Trinilas il- sufficere potcrat ad fidei nostraeassertionemut unum
luslralursimi itudinibus; id., XL,189,658,692. Deum in tribus personiscolere debeamus,ibid.,975.Alia
Tres sunt Pater et Filius et Spiritus sanctus sed ipsa est persona Patris, et alia Filii, alia Spiritus sancii, ibid.,
Trinitas unus est Deus; S. ProsperAquit.,LI,490. Nulla 976. Istaetres persouaenon tres dii, sed unus Deus sunt
disparitasin summaTrinitate, ibid. 488. Paier, Filius et Spiritus sanctus, ibid., 976. Deus euim
Trinitalis mysteriumexplicattir; S. Leo Mognus,LIV, et VeibumDei et Spiritus Dei tres personaesunt et unus
358,401sq. ln Trinilate distinclio personarum,sed uni- Deus, ifcid.,-985.— Plane principittmPaier, prineipium
tas essenli.e, ibid , £08. Cur aaqua singulis personistij- Filius, principium Spiritus sanclus. Veruinlamen non
buanlur, jbid., 401.Trinilalis opera indivisa, ibid., 412. tria principia, sed unum principium,sicnt non tres dii,
Trinitatis mysleriuin quomorioin Basilicaa Paulino sed uuus est Deus; Rupertus, CLXIX,18.—DeTrinitate;
erecta depiclum; S. Pauliuus Nolan.,LXI,356. Quomodo HildebertusCenom.,C.LXXI,1076. De variis rominibus
expressumin lemplis, ibid., 88057. Ouomodoillud gen- piTsonasTrinitatisperproprietatesdistinguenlibus,iibid bid.,
libits praedicaveriiVictricius, ibid., 355. 1078 Dex-qualitatePatris etFilii elSpirilus sancti, ,
Trinitasex pluribuslocisScripturaedocelur;Eugyppius, 1080. De distinclione personarum sanctissimae'IrinHatis
LXI1,651. per singularesdeterminaliones,ibid., 1082. Utrum pro-
Trinilas quid, ibid., 9">4.Trinitalis similitudines,ibid., prielates personarumsint ipsaepersonae, ibid., 1085;—
927. — I)e unita Trinitate deitatis; VigiliusTaps, LXII, Quomodounus Deusac trinus, snlis comparationeosten-
23-t.De propriis persoms, ibid., 2t6. De unila ac sempi- ditur: HonoriusAiigustod.,C.LXXII,1109. Quomodoin-
terua substaniiaTiiuiiatis, ibid., 268.—lluusDeusTrini- lelligilur Trinilasunus Deus, ibid., 1010. Dc noitiinibus

tas, Ires lameiipersonae;S. FulgenliusRusp., LXV,574. Palris, Filii etSpi.ritus sancti, ibid., 1111. De f.O.De distin-
liiianatnra in Deoel, tres persoii.-e,ibid., i98. Trinitas clione TrinitalisjIlugodeS. Victore, CLXXVI,
persouarumin Deo Isaiue-«vejala,ibid., 201.Testimonia uominibuspcrsonasTriuitatis distingueniibus,ibid., 54.
23 INDICE3 PATROLOGLE SPECIALES.-INDEX XXX.
pe aeqnalilatePalris et Filii et Spirilus sancti, ibid , 54. Pater quidema nullo,ibid., 1065.Pater ingenilus,niius
QuoddesanclaTrinititeniliildicatursecundumaccideus, geuitus, Spiritussauclus procedens, ibid., 1060. Palsr
ibid., 55.—Eademsubslantiasimplexomninoatque indi- Deus exseipso inellabilitersineiuitiogenuitFilium.ifri.l,
vidua quaePater est lam Filiusquam Spirilus sanctus; 1061.— Non esse Pater aeternaliler potuisset, si 1'iliun.
Petrus Abaelardus,CLXXVIII,1057. Moysescumde uni- seternalilernun haberet; S. Pelrus Damianus,CXLV.2I.
versa mundi ageret creatione in lpso slatim Genesis Absqueulla dubietate credendumest.quod Pater plenus,
exordio Deum Palrera et Filium et Spiritumsanclum et perfectusestDeus, ibid., 22. — Persona Patris Deus
commemorat,ibid., 990. Quaedamoperaspecialiteralicui est; S. AnselmusCantuar.,CLVIil, 266.Paler est pater et

per^onaeatlribuuniur, quamvisindivisa totius Trinitatis genilor et ingenitus,ibid., 269. Quaeritnran Paler ge-
opera praedicentur, ibtd., 992. Quodfideisummasit in nuit esseotiam; Petrus Lombardus,CXCII, 555. ttrum
uuitate ac Trinilate divina, ibid., 1698. Quidipsesentiat Pater volunlategenuit Filium, an neressilate, et an no-
de unitaleacTrinilate,ostetiditet idrationeetauctoritale lens vel volenssit Deus, ibid., 539.
defendit, ibid., 1699.Quaedamuni personae,et non alii
convenire,quaedamde una dici, el de omnibusintelligi 111. — De Deo Filio.
solere, ibtd., 1702.Probat pliilosopbosnec salute, nec FiliusDeiverusest Deus cui omnia veri Dei nomina
cognitioneTrinitatis caruisse, ibid., 1712.— Deum et tribuuntur.TertuIlianus, 1,399,404, 413; II, 161. 176,
simplicemel trinum esse; S. Bernardus,CLXXXH,797. 183,422,802. Par est et aequalisPalri suo aelerno,altis-
lnlrinitate non esse admiltendamullamdisparitatem.sel simusel omnipoteus,ibid.ExiviraPatre utradiusex sole,
omnimodamaequalilatem,ibid., 1037.Impia Abaelardide el rivusex fonte, id., II, 163. —AliumesseFilium,alium
sanctaTrinilate dogmatarecensetet explodit;ibid..1055. Patrem ; Novalianus,III, 936.— Verbum est Palri con-
—I)e mysterioTriiiitatiselUnilatis;P.Lombardus,CXCII, suhsiantiale;Dionysius V, 109. Verbum non est
5*3. Quomodoin crealuris apparet vesligiumTrinilalis, formalumvel factum,sedpapa, ab omni aeternitate,
ibid., 530. Quomodoin animasit imagoTrinitalis, ibid. ibid. — QuodFiiius nongenitum sil Deus a Patre disiinclus;
De iTistinctioneIriumpersonarum,ibtd., 546. De sequa- Lactantius,VI, 538. — Filius et natura non in-
lilate trium personarum, ibid., 573. — De sacrosancta ferior Patre, S. Hilarius, X,tempore 52. Filii deilas asiruitur
Trinilate; MagislerBaudinus,CXCII,972seqq.De aequali
tate trium personarum,ibid., 997. An proprietates per- ab Osee, ibid., 122 ; ab Isaia, ibid., 123.Filius Dei Iie-
emanalio est, neque pars Palris, ibid., 496. Ex
sonarumsint ipsaepersonsevel Deus, ibid., 1011.—Quo- que utero genitusdicitur, ut ex Patris substanlianalusosten-
modoex inspectasolumprnprietalecondilectionisdepre- dalur; ibid., 168.Ex Patris subslantia est, atque iutra
hendi possitvesligiumTrinilatis; RichardusS. Victoris; Patris substantiam,id„ IX, 936. Virtute, substantia,di-
CXCVI,927. Qtiodsummaaequalitassit in illa Trinitate, vinitate.geiieratioueKitius est, ibid., 809.Fi:ius unusest
ibid., 928.De tribus appropriatis personis in Trinitale, cum Patre, nontantum nnitate voluntatis,sed et virtu-
iWd.,991. ibid., IX, 801. — Filius Dei Deus, aequalisPatri
QuodhomonunquamobliviscalurunumDeumin Iribus lis, prtedicatur; S. Zeno, XI,383,394, 405. —QuodDei Filius
S.
personisardenter invocare; Hildegardis,CXCV1I,4>9. sit omnipotens,et quod una sit omnipotenliaPairis et
Fides vera est ut unus Deusin Trinitale personarum, Filii siculet una deilas: Faustinuset Marcell., XIII, 62.
eadem Trinila<in uuo Deo, gloriosehonorandasit, ibid., —SiquisuoudixeritVerbumDomini FiliumDeiDetimsii-ut
1069,1070,—InunitatedivinaesubstantiaB tres sunt per- Patrem e.us; S. Damasuspapa, ibid , 361. Filiumcredt-
sonae,seu hypostases,Paler. Filius etJSpiritussanclus; mus qui nou sit Pater, sed habeat Patremde quo sit ge-
GaltherusIheologus,CCIX,577.MysleriumTrinitatishu- nittis, non factus.iHd., 1049.—Verbiaeternitasetdivini-
manaeanimaesimilitudinedeclaraiur, ibid., 584.— Pater las ex
el Filiuset Spirilus sanctusaequalessunl poteniia et na- brosius, primisJoannis Evangeliiverbis asseritur, S. Ain-
821. Variis argumentis probalur Fiium
tura; Alanusde Insulis, CCX,604. PersonarumTrinilas Dei esseXVI, Deum; ibia., XV, 553. In Patre et
est unilasDeitalis, ibid. Opera TrinitalisindWisasunt, Filio nullaverum riisunlia est, sed una majestas;id.,
ibid., 650—Multiplexpersonarumdistinctioin Trinitate; XVI,575.FiliusDeidivinilatis immortalitatembabetin nalura, ba-
Petrus Pictav., CCXl,875.De hoi;nomiiie,Trinilas;t£itd, bet m subslantia,et habelnon per gratiam teinporalem,
Sed per sempiternam divinilatem; ibiii., 656. Filii ea
II. — De Deo Patre. omniasunt quaepaler habel, aeteniitalem,majestalem,
Paler habeat Filium necesse est, ut sit Pater; Ter- divinitatem, etc; ibid., 567. Principium fidei nostra»
est genilus esl Dei Filius, ibid., 561.Flius exit a Patre
tullianus, II, 165.Pater tola substantia est, Filius vero ut Deusex Deo,i6id.,778.PiliusFilius est absqueinitio,
derivalio ipsius ei portio, ibid., 164.—QuodDeus Pater id. XVII,512 Nullumexslilit tempusquandoFilius sine
est Verbi; ConstantinusMagnus,VIII, 403. — Patri Patre, ibid. 516.DeumFilium
esl esse innascibilem; S. Hilarius Piet, X, unicuin,el cumPalre ac SpirituDei Palris altissimi,unici
proprium unumDeumesse
102. — Paler in ipsumalium segenuilex se, ex innasci- confitemur, i6id„ 522. —Patersancto non est sine Filio ,
bili scilicetsua illa subsianlia; S. Zeno, XI, 395. Pater Phaebadius,XX, 24. — Filii Dei sempiterna
in Filio exsuliat cum Spiritus sancti plenitudine una arcipiendain his verbis: Ego hodie genuile : S.generalio Augusli-
originali coaeternitaterenitens, ibid., 592.—Pater pro- nus,XXXVI,71.Filius DeiDeus,id.,XL,628,640.—Ver-
priumgeneranlisestnomen; S, Ambrosius,XVI,565.Pa- biimDei Deus, noncrcatura: S. ProsperAquit., LI, S89.
leret Filiusunum sunt,non confusionepersoiiae.seduui- — Filioesl lequaliscumPalre divinilas: S. Leo Magnus,
tate naturae,ibid., 531.— Credendusest ergo Deus esse LIV,769. — Filium esse' Deo Patri consubstamialem,
Pater unici Filii sui Domiui nostri, non discutiendus; mullisprobatur: VigiliusTaps.,LXII,354.— FiliusDeus
Rufinus Aquil., XXI, 541.— Quodergoneque nalum, est: Boetius, LXIV,1249.—QuodFiliussit Deus *qualis
neque factum est, Pater est; S. Ambrosius,XVII, 512. Patri: S. Fulgentius Rasp., LXV,749.Filius ita verus
— Semper gignit Paler, et semper nascilur Filius ; S. Deus dicitur, ut Paler Deus verior non dlcatur, ifcid.,
Augustinus, XXXIII, 1047. Pater ipse sapientia est; 566.— Filiussplendorluc s et speculumsine macula.Ra-
id„ XLI1,936.LumenPater, lumen Filius, lttmenSpiritus baiiusMaurus,CXI,702.— Filius Patri consubstantiaiis
Sanctus,ibid.,939.Deus Pater uudemaiorsil Filio, ibid., S BrunoCarthus.,CLlll, 579.
746.
Pater principiumet Filius principiumnon duo prin- IV. —De Spiritu sancto.

S. ProsperAquitan., LI, 318. Pater aeternus
cipia; habel
filium aeternum;GennadiusMassil., LVIH, 979, Spiritus sancluslertianomenesl personaS. Triuitatis: Ter-

1000. Pater veritatis, Filii scilicetorigo ; Eugyppius, ttill., II. 163. Terlium divinilaliset teitiusgra-
LXII, 745,Patris persona prior, ibid.,709,710.— Pater dus majeslatis, ibid., 196. Ejusdem est cum Patre

Deus est; Boetius, I.XIV,1219.Pater generalionisprin- et Filio nalurae, ibid. — Credere iu Spiritum sauctum
cipium, ibid., 89.—DensPaler non Triuitatis auctor est, Novatianus,III, 943. Spiritus sanctus non est pars
sed Filii et Spiriiussancli; S. Fulgentius, LXV,821,822. Patrisaul Filii: — S. llilariiis,X, 519. hx PatreetFilio acci-
—'Cred'musin unumDeumPalrem omiiipolenlem;S. Isi- pit, ibid., 6S6. Spiritns sauctus habet unamsubslan-
' dorusHispal., LXXXIV,139. - Interrogatus de Patie, tiam,virtutem,deitatem,428. niaj<sUtem
- voluntalemquePa-
De Spiritu samio: lau-
responde, Deus. luterrogatusde Filio, respoude, Deus; tris etFilii: S. Zeuo,XI,—
Alcuinus,Cl, 15.Pater non esl Deus sine Filio, ibid., 17. stintts, XIII, 76. Spiritus sanctusDomiuus diclusesl:
Non Paler Deus de Deo, neclumende lumine,ibid.Credi S. Ambrosius,XVI,-747. Spiritus sanctus omnia proba-
necessariumest quodPater plenos et perfeciuseslDeus, tur babere quae Deus habet, ibid., 810. Spirilum san-
ibid,, 18. Aliusest Paler, et alius Filius,non estlamen clum nec crealuramesse nec mutabilem variis argumen-
diversasuhstantiaPalris et Filii, ibid ,19. Deus nonfecil tisprobalur, ibid., 719. Spiritus sanclusnnvit omnia
Filium, sed genuit de substantiasua aequalemsihi, ibid , et unius est scienliaecum Palre et FiliO, ibid., 767.
52, SiculPaler esl vita, ita et Filius est vita, ibid., 33. EamdemessePalris et Spirilussanctioperationem,ibid.,
KoudiuimusPalrem esse de FUio.sicutFiliurodePatre, 772.Spirilus saiiclus, sicutPalcrel lilius, creator est
25 INDEX PE TRINITATE.
omuitim,id , 749,7fi!i.Spiritus sanctns Deosesse pro• De DeoFilio. — De Filio varia»hapresesdamnanj,ur«
baiur, XVII, 200, 1004. A Patre et Filio inseparabili-
— S. Hilarius, X, 698. Dei Filium quidamdixermil in-
ter ab aeleruoprocedil, id-, 674, 947 , 1015. Suiritum subslaulivaVvocis,incorporalem soiium., X. 514. Manj-
sanclum nonesse S.
creaturam, Hieronym., XXltl, 106,- chaeuspartem unius gubstantiae,id„ t05, 159. Sabellius
Spiritus sanctus terlia persuna a Palre et Filio, ibid., ipsum quemet Patrem,id., 105.UlumAriani de nalura
XXVI, 274 , S. Auguslinus, XLI, 337, 538. -? Spiri- etin natura Dei negant, id„ 161. Nolunl eum semper
tus sanclus de Patre procedens Deus, S. Auguslinus, fuisse, id„ 98. RefeUuniurqui solam virlutis similiiu-
XXXII,1321,XXXVlll,1071,XL,258,03i, XLII,697.722, dinem Filio tribuunt, ibid., 49t; 495. Eunomiani— asse-
742, 752.
— Spiritus sancti diviuilas aslruitur, XXXIII, runt Fiiium non Palri esse similem, XII, 1183. De
1016. SpiritussanclusPalri et Filio consubslantialiset eo quod baereticidicunt : ex nihilo Deus sibi Filium
coaeternus,X\XV,l8:6,XLH.928.—SpirituisancloPaler fecil. Faustinus, XIII, 49. — Qnid Ariani senserint —
de
detlit vitam procedere de Filio sicut procedit de se ipso. Filio Dei. Lucifer. Calar., XIII, 875, 987. Filium
S. ProsperAquit., LI, 489. — Spiriiuesauclidivinitasel Dei qui eunidemdicunt esse ac qui Pater est calbolica
Paturaexplicatur.S. Leo Magnus,LIV, 401, 404, 412. De fide excluduntnr. S. Augustinus,XXXVIII,184 — Paier
Patre Spiritus sanclus est et vere, et proprie, —
el de di- juxla Ariumsolus Deus, Filius autem creatura. Boetius,
vina substantia ac Deus verus, LVI, 689. Spiritum LXIV,1256.
sanctumDeum esse non ambigendum, c ui cumPatre et De Spiritu sanclo. — Spiritus snnctidivinllatem im-
Filio inseparabiliseslglona, S. MaximusTaiirin,, LVII, pugnantes refelluntur: S. Zeno, XI, 268, 501. Haeresis
6.7 Spintus sanctus verus est Deus, quem Christusel de Spiritu sancto dicens Spiritum crealum et factum
a Patre procedereet a se mitlendum pari professione esse non Deum,XII, 1183. — Quid Arianisenserint de
testalur, LVII,659, 610. — Spirilus sanctusa Palre Fi- Spiritu sanclo.—LneiferCalarit. XHI,708.Ob.lecliohae-
lioqueprocedit, Gennadius,LVIil, 979, 1001.— Spiri- reticorum contra divinitatem Spirilus sancli. S Am-
tussanclus Deus declaralur, Paschasius, LXII, 36, 37, brosius, XVI, 153.— ContraSabellianos,qni Splritnm
58, VigiliusTaps., LXII, 176, 220, 307, 399, 916, Boe- sanctum neganl Deum. Zacchaeusthrisl. , XX, 1153.
tius, I.XIV, 1249 —Spirilus sanclus in Deoest unitate — Ariani, Ktnomiani, Macedoniani,Pbotiniani, Judaei
naiera?,ex Deo proprietate personae, S. Fulgentius, pecoabantin Spiritum sanclum. S. Augiistiniis,XXXlll,
LXV,51)5.Spiritus sanrtus Deusestnon minor Patre et 814. Spirilum sanctum quidam haereliciprorsusnegant,
Filio,ibid.',396.Spiritus sanclusquaeDeisunt cognoscit, alii creaturam esse vnlunt, qui illi sunt; id„ XXXVIII,
quia ejusdem est naturae,ibid., 400.— Spiritus sanclus 418 , XLII, 44 ; Errores circa Spiriium sanctum id.,
a Patre et Filio prncedit. S. GregoriusMagnus,LXXVI, XXXV,2099; XLII,50 ; XXXVIII,447; XLU, 797,680,
533,824, 1198. Spiritus sancttis Deus esl, :6;d„ 824. 681, 7)6, 716;XXXVIII,448; XL, 191. — Macedoniano-
Spirilus sanctus cum Patre et Filio nnius snbstanliae, rum error de Spiritu sanclo.S. Leo Magnus• LIV, 206,
l.XXViH.361 — QuodSpiritus sanctuse>t ex Patre Fi- 402. Spirilum S. Eunomius asseruit esse creaturam,
lioque procedens, Hildf Tolet., XCVI.104. — De uni- LV, 977. Pneumaloinachiqui contra Spirilum —
sanc-
laie Spiriiussanclicum Patre et Filio. Alciiiuiis,Cl, 33. lum pugnant, anatbematizati., id., LVI, 413. Spi-
— De SpirLusancto. TbeodulfiisAurelian.,CV,240. — r.tinn sanctumcumArianiel Macedoniani P atre et Filio
Probatur Spiritumsinelum ex Palre Filioque procedere. esse minorem blasphemanl. GennadiusMassil: LVIII,
RalramnusCorbeiens.,CXXl,229,seq; Petrus Damianus, 1013.— Macedohiusdualitalem asserens,Spiritnm sau-
CXLV,36; S. Bruno Carthus., CLIII,71; S. Anselmus ctuiii negat propriam hahere personam. Paschasius,
Cautuar.,CLVllI, 298, 510; Ivo Carnot., CLXI. 69; LXI1,28. —Graecischismatici locum dialogornmubi de
Itupertus.CLXIX,13;HugodeS. Viclore,CLXXV,502.— prooessioneSpiriius sancli a Filio agilur, depravarunt.
QuareSpiritus sanciussolus dicatur Spirilus saiicltis et S. Gregorius Maguus,LXXVII, 145. — Coulra Graeco-
,teriia in Triuitate persona, et boc non gradus dignitale, rum opposila, RatramnusCorheiens.,CXXI,225,seq.
sed numerandiordine ; AnastasiusIV, CLXXXVHI, 1172.
—QuareSpiritussanctus,cumsit destibstantiaPatris,non VI. — Libri de Trinitate tractuntes.
d cattir genitus, wl Fiius, sed tautum procedens; Pelrus De Trinitate libri; Novatianus,III, 885.—Doctrina S.
Lombardus,CXCII,555. Lionvsii RomaniPonlificis,de S. Trinilate, V, M)K.—
V. — Errores circa mysterium Trinitalis. De Irinitate libriduodecim; S HilariusPiclav,X,25.1i-
ber de Synodis,sen de fide Orientalium; ibid, 502, 507,
ftefulanlur a S. Dionysio Tritheitae et Marcionitae ; 503,536.—De'STrinilaieconfessio;S.EusebiusVercel.,

Terlulianus, V, 108. Confutatur error dicentiumPa- XII, 959. — Faustini presbyteri ad GallamPlacidiamde
trem esse Filio majorem; Marcellinus,VII, 1085. — Tiinitateliher, XIII,37.—Confessio fideicatholicae;Dama-
Hieresisde Palriset Filii substantia; S. Philastrius, XII, sus papa, XIII,338.De professione fidei S. Luoif'ri ep.
1167.IlaercsistriformemDeum faciens; ibid., 1205. — Calarit; ibid., 1042.—Traclalusde Trinitale; S. Ambro-
Quid Ariani senserint de Trinitate ; Lurifer Calarii., sius, XVII.509.—Tr-inaB unilatis et UhiusTrinitatis con-
XIlI, 781. —Trinilatem iilcu nqtte noverunlPlatonici ; fessio; S MartinusTttron.,XVIII, 12. — Epislola in qua
S. Augusinns, XLl, 507. De Trinitate senleiitia Porplii- solvil quaestionesde Trinilale sibi proposilas;S. Augtis-
rii ibid , 500, Error Sabellii, id. , XXXVI, 84. Circa linus, XXXIII,432. De Triniiate libri XV; id„ XLll,
Trinitalem in quo conveniantManichaeiet Caliiolici,in 820, seq. De uniiate Trinitatis, ibid , H57. De Triniiate
quo dissenliant; id , XLV, 1465. De Trini ate Ariano- et UnilateDei. ibid. 1193.De Unita'e S. Trinilatis dia-
rum dogmata, XLII, 679, 39 Arianiimmiseruntin F.c- logus ; ibid., 1207.— Conflictus de Deo trino el tino ;
clesia tres deos, id„ XXXVI,837,XXXVII,1712. Palri Arnobiusjtinior, LIII, 239. — De Trinitate lihri duode-
per omnia dissimilem Filiumel Filio Spirilum sanc tim cim ; VigiliusTaps.,l.XII,238. De UnitaleTrinitatis ad
as-erebant jEliani seu Eunomiani,XLII, 40.Prisiil.iani Optalumliber; iiiid.,334.ConlraVarimadumArianum dia-
er or de Trinitale, ibid., 59,666. Relellituropiuio qua conum;i6id., 531. — De Trinilate liber unus; 8. Ful-
divinilasTriniialis pulatur alia esse quam est ipsa Iri- genlius Rusp., LXV, 498.—Graeoorumconcilia in quibns
niias, id. XXXIII, 460. Maleab Arianisdici Paliis et lides S. Trinitatis exprimilur; S. lsid. Hisp., LXXXIV,
Filii ideo diversamesse naturam, quia iste Pater esl, 139, 152, 161.CunciliaHispaniajin quibus fidesS. Tri-
ille Fil us, toioV,750.—Contra Priscillianislasqui sau- nitalis exprimitur; ibid., 470, 512. — De fide S. Trini-
clam Trinilaiem, uon personis, sed tautum nomiiiibus latis libri III; Alcuinus, CI, 13.De Trinitale ad Frede-
dislinguunt;S Leo Maguus, —
LIV, 677. ContraArianos gisum quae-tioues; id. , XXVIII, 58. Confessio fidei;
de fide S. Trinilalis ; S. Isidorus HispaL,LXXXIV,82. Alcuini, Cl, 1027,seq. —De una et uon trina deitate;
Contra ha-relicosquosdam uegantes in Deo Triniiatem — HincmarusRhem, CXXV, 473. — Opusculum de fide ca-
personarumSPU in unitate substanliae,CXV,959, 962. —
Pelrus Damianus, CXLV,19. Confessio de
Trilheilae lholica;S.
trinse deilalis latratores: Hincmarus S Trinitate; GuiimundusAvers. CXLlX,1495. — De
Jhem., CXXV,567 ; Trilbeoriammale exponit Gothes- Trinilale dialogus; Petrus Alphonsus, CLVII, 606..—
c dcus trinam',deiiatem ; ibid., 536, 537. ImpiaAIIBB- De fideTrinilatis; S. AnselmusCanltiar,CLVHl,259. —

1 rdi dogmala de Trinitale recenset et explodit; S. De Trinitate; Hildcbert Cenom., CLXXI, 1076, seq.
Bernardus,C.LXXXII, 1055. — de S. Victor; CLXXVl, 5 0. - Introductio ad
l)e DeoPulre. — Confulaturerror dicenliurri Hugo
Palrem Iheologiam; P. Abaslardus,CLXXVIII,979, seq. — Dc
esseFiliomajorem;Marcellinuspapa, —
VII,1085. Patrem myslerio rrinitalis et unilatis; P. Lombardus,CXCII,
invisibilemdicebanlAriani; S. Auguslinus,XXXV,1779. 525. — De sacrosanclaTrimUte libcr; Magisler Band,
Pater cur solus beatus et solus poienspropie dicendus CXCII,970. — De Triniiale libri sex ; RichardiS Vict.,
seoundtiin Arianos. ibid. XLIf, 729. Cur solus sapiens, CXCVI,888. Traclalus mugislii Callheii dc Trinilate;
XLll, 730. Patrem ullo modo, vel per se vel per subje- 1.1.,CCIX,575.
ciam crealuram apparuisse nolebant Ariani , ibid., 8l2,
bl3.
27 INDICES PATROLOGl.E SPECIALES. — INDEX XXXI. ?s

INDEX DE PROVIDENTIA DIVINA


ET DE 1LL1DS ERGA HOMINES BENEFIGIIS,
OROINEREFERENSLOGICOVARIASDE ILLA SS. PATRUMSENTENTIAS.

* denlia; S. Pelrus Dam„CXLV, 603. — Nonab alio quam


IX. De exsistenlia Providtntia. aDeo cuncta regiintur; S. Anselmus,CLVIII,222.Deo
Vi-ovitlenliaDei a Plalone et Platonicisrecognita. et esl cura de omnibus; ibid., 857. Omuiasubjacent Dei
dispositioni, ibid., 523. — De Dei providentia;IvoCar-
ak Epicuro ejusque asseclis negata ; Tertullianus,1,517. disponatelconsideret
Deus totius mundigubernalor; id„ II, 599.— Mundum nol., CLXI,979. QuodDeuscuncta —
a Deocondilnmfuisseatque ab eo regi et administrari; universorumfinem; ibid., 981. Providentiadefinilur;
MinuciusFelix, III, 284.— Deus, mundi Dominus et Honorius,CLXXII,1139.Astruilnr ; ibid., 1136 — Pio-
S Cy- videntia Dei duplex in suisel in alienis; Hugode 3.
rector, el cuncta arbilrio ejus el nutu geruntur; Victore, CLXXVI,218. — De divina providentia;S.
prianus, IV, 548.Nibiliieri potesl, — nisi quod aut fecerit
llens, aut fleri permiserit; ibid. De Providentia; Bernardus, CLXXXIII,590. Omnia divina Providentia
Liclantius, VI, 293, 740. Cx dispositionererum natu- reguntur; id„ CLXXXIV, 28,29.-De divinaProvidentia;
ralium providenliaDei clueet; ibid., 743, 746. De bo- Zacharias, CLXXXVI, 146. Rohenus Pullus ; ibid., 7.4.
minis crealione alque de dispositione mundi; ibid., Joannes Barest; id„ CXCIX,444, 446.
749. De mundiorlu et rerom natura, el Dei providentia; II. — De Providentice divince objecto, seu de
id , VII, 100.—Ex ordine et dispositione rerum nalurae Providentia in ordine temporali et spiri-
providentia Dei slabililtir; Conslantin.Magn., VIII,

416. In quibusprovidentiaDei siguificaluret bonitas; tuali.
S Hilarius,IX, 872.In eos qui Dei providenliamnegant; Dei imperio omnia commoventur,fontes scaturiunt,
ibid., 836. — Deus htimanacurat et respic.it; S. Ambro- amnes labuntur, fluclus assurgunl, fcetus snos luncta
sius, XIV. 487. Providenlia Dei leslimonia, ibid., parttiriunt, venli spirarecoguntur, etc.; Novatianns,Iho- II,
XIV, 1475. Dei in homines providentia; id., XIV, H98,seq. Dei providentia non solum sigillatimper
216, 217. Male
— quidam philosophorumillam negarunt; mines concurrit, sed eliam per urbes ipsas et civflates,
i.W.,407. Objecliocontra divinam provideiitiam,de- imo etiam per totum orbem ; ibid.— — ProvidonliaDei
somptaex eo quod malibonique promiscuetribulaliones mundusregilur ; Minurius,III, 284. Mundumomnes-
experiantur, solvilur; S. Gaudentius, XX, 840 seq. - que parles ejus, ut videmus, mirabilis ratio gubernal;
ProvidenliaDei impugnaturquoadinordinaiionemnnmdi, Laclautius,VI, 745. — Deus humanacurat et respicil ;
prosperitatem impiorum et justorum adversitatem; S. Ambrosius, XIV, 817. Providentiaedivinaeascribitur,
Zachaeus,XX, 1104. Propugnatur; ibid. Eruitur altera quod in animanlibusrationalibus,ve! eliamirralmnabili-
objectio de infanlibusmalorum nesciis, tamen diversis bus animadvertitur; id„ XV, 1172, seq. Voaliliacmli
malisaflectis; ibid., 1105. — Non omnia forluilo geri, omnia non serunt, neque meiuut, et Deus pascililla ;
et variamin rebus humanisfortunamludere, sed cuncla ibid. Qui alit aves, nonaleret homines.quodad imaginem
judicio Dei fieri; S. Ilicronymus, XXIII,1083.ADeo et simililudinemsui fecil; ibid. — ProvidenliaDei hunc
cuncta in utililatem hominumfieri, et non absque ejus mundum gubernal; S. Gaudenlius, XX, 840. — Deus
voluutate disponi; ibid., 1075.Deusjussit bumanisusi- omniagubernal; S. Hieronymus, XXIII,499.Curamha-
bus elemenlaservire.ul homineshaecvideutesintelligant bet Deus universarumgenlium; id., 1005.Ordo Provi-
csse providentiam;ibid., 1039.Ignorantesveritatemnon dentiae Dei omne genus ineirabili judiciodispensanlis;
ignorant providentiam; id , XXV,1125.ProvidenliaDei id. XXIV,189.In hominibuseliam per singulosDei currit
stabibtur ; td, XXV, 1"286.Neganles providenliamar- providenlia; id., XXV,1286.— Divinaprovidentiaqiios-
guunlur; ibid., 1351.— Providenliamquidamnegant; que perlendal ; S August.,XL, 37. ProvidentiaDei ad
S. August., XXXII,1275.Alii providenliainDei vel infir- hominemet ad mferioraet ad mioimaquoque se exten-
mam, vel injusl.im,vel malamnefario errore credont; dit; id„ XXXII,978 , XXXVII,1416,1892,1943.Jusiitia
ibid. Omuia divina providenliaregi; id , XXXIV,977. nulla esset in hominibus, si res humanas non curarct
Argiimentadivinaenrovidentiae;ibid., 537.Geminaope- Deus; id„ XL,38. Curam habet omniumDeus, maxime
r..tio providentiae;ibitl., 379.Provideniiaeordineaclegi- justorum; id„ XXXVII,151,456.OccultaDei adminisira-
Uus,fli quidquid fit; id„ XXXVII,1946 Nullum mare lio, qua eiiam lignis et herbis dat incrementum; id ,
tam pro'iindumesi qiiamest isla cogilatioDei , tit mali XXXIV,379.Dei providenliain rerum gubernatione ct
««reant.et boni laborent; id , XXXVII,1176.Guber- ordinalionemalorum; id., XXXVIII,318, 691. Dirina —
natior. nmad Deum perlinet ; id„ XXXVIII,318. Res Providentiacunctacertissimo ordine adminislrat; Beda,
humanasad Denrumcurampertinere negabantEpicurei, XCI,84. Cura Dei de omnibus; id„ XCII,35. — Dcus
asserebanl Sloici; id , XLI, 601.— Quod nihil in hoc omnia.xeans, omniavivificaus,el gubernans; Alcuiuus,
mtindosine Deo geratur ; Cassianus,XLIX,382.— Pro- C, 565;— SolliciludoDei er^a homines el erga cunctas
videntia Dei impugnaturob hujus mundi inordinationem creaturas; HaymoHalberst,CXVIII,687,688. Dei provi-
apparenlem; Fastidius,I., 385.Exempla —
Dei providen- dentia quid slaluerit circa hominem; id„ 736. — Mun-
tiam asinientin; ibid , 388, 390, seq. Deus omnia ut dum totum Dei providentia regi probatur; Ralramnus,
voluit. sed sapienter disposuit; S. ProsperAqtiit, LI, CXXI,ibid. — Omnia —
a Deo regunlur el gubernanlur;
6IH,Deusmiindumquem condidit regitsine faligalione- Atto, CXXXIV,218 Deus ccelestiact terrestria guber
ibid., 622. — De gubernationeDei ; S. Salvianus,LJIlJ —
nat; S. Bruno Sign , CLIII,235. Dei providentiaerga

30, seq Hnmanogeneri semperaDooftiit consultum; cunclacreata ; S. Anselmusl.aud', CLXII,1312.— Ma-
S. Leo Magnus,LIV, 203.—Providenlii Dei astruitur; gna Dei cura erga omnescrealuras; Iluperttis,CI.XVIII,
Eupvppius,— LXII, 765.— Quid sit providenlia;Boelius, 1499.—Omniadivina providentia regit; S. Bernardns,
LXIll, 814 De his quaead gubernalionemmumliper- CI.XXXIII, 28,29.Moresbominumdivinaeprovidenliaesub-
tinent;
— Junilius,LXVIII.28; PrimasiusAdrumet; ibid., jiciunlur; S. Augusl., XXXIV,537. Alios coronat Deus,
688 Nullafiunt hominibussine Dei consiiioetsi oc- alios damnat,nunquamerral: alios probat,de aliis pro-
culto; S. Gregorius Magnus,LXXV. —
986. Providentia bat : omnesordinat; id.. XXXVIII,118. Omnes naturas
eximie describitur; ibid., 1126. DMna providentia bonuscreat.omnesvolunlates. iuslusordinat;id.. XXXIV,
ctincta cerlissimo ordine administrat; Beda Ven„ XCI, —
580. Dei providentia,regens atque adminislransuni-
84. — Provideniia Dei ex ordine mundi demonstrata; versamcreaturamet naturas el voluntates, • elc.; Eiievo-
B.t
WalafridiisSlrabus, CXIII,1121.— Cunclain Deo sub- pius, LXII,649.
sisiunl et ab eo guhernnnlur; S. PrudentiusTrec.CXV,
998. Dei providenliasempiterna et omnipotenlissima l'l- — He erroribus circa divinam Provi*
praescienliaomniaordinari,disponi,dis|ensari,destinari, dentiam.
regi ac gubernari modiscuiquecongruisnullomododu- vi^li'?nm npgavcrinldivinamprovidenliam; Lactanlius.
bilamus; ibid., 1021.—Oinnia aeternmordinalioiiiimmo- VI, 710. — Plures hominesrerum omniuindisiinciiones
bihler snbsunt; S. Remigitis l.ugd , CXXI. 993. I)e alqiieornaliis causara naturae tribuunt, alii fato vel for-
elerna Dei providculia;ibid.. 109,<.— De Dci provi- tuito casuiassignanl; Coustanlinusmagnus,VIII, 41*. —
29 INDEX CREATiONIS 1N GENERE. 30
Deo bumanorum operura curam esse multi negant:3. XLIX, 582. De principali proposito Dei, el providentia
— a
Iiilarius, IX, 856. Dei providenlia quibusdamphi- quolidiana, ibid., 908. — Carmende Providentiadivina:
losophisnegatnr: S. Ambrosius. XIV, 268. Providen- S. ProsperAquit.,LI, 618 —De gubernationeDei libri
liam quidam neganl: S. Augustinus, XXXll,1272.Qui- ncto : S. Salvianus Mass.,LIU, 30.—— De Providentia
dam eam pessime confitentur, ibid.— — Deum htimana Dei : Eugyppius, I.XII,765; 10-17. De divina Provi-
curare negant Epicurei, XLll, 376. Fuil enim error denlia: Bociius,LXIil, 815.:—-De divina disposilione.
quorumdam,Deum coelesliagubernare lantum, lerrena RalramnusCorb., CXXI,15.—Deaelerna providenliaDel:
solocasu fortunaevolvere: S. Bruno Carlh , CLIll, 235. S. Itemigins Lugd., CXXI, 1 097.— De Dei praevidenlia
etsimul providenlia : Burrhardus Worm., CXL, 1024 —
IV. —Libri de Providentia tractantes. De Dei providenlia: S. Petrus Damianus, CXLV, 605
UniusDei nulu omnia gubernari: MinuliusFe.lix,III, seq.— De Dei praevidentia et simul piovidenlia: Ivo
281,297; Novalianus,III, 898.—De divina— —
Providentia: Carnot. CLXI,979. Quid sit providentia Dei: Hono-
Lactantius,VI, 120, 1019,1036;VII, 100. Oraliome- —
rius August., CLXXII,1139. De providentia Dei, et
trica de providentia Dei: Deoius Ausonius,XIX,839.— quod duplex est provjdenlia, in suis etalienis; Hngode

De providentiaDei: S. Hieronymus,XXII, 802. — Om- S. Victore, CLXXVl,213. Quodprovldeutia Dei causa
nia divina Prbvidentia regi: S. Auguslinu.s,XXXII,977; sit eventuumrerum et non : P. Abselardus,CLXX-VIII,
XXXIV,536, 579.De Providenlia Dei, id„ XL,18,295. 1386.—DeDei providentia: Robertus Pullus.CLXXXVI,
Quod nihil in hoe mundosine Deo geralur : Cassianus, 714.—Deprovidenlia Dei: Joannes Saresb., CXCIX,443.

XXXII.

INDEX CREATIONIS IN GENERE,


EXPONENSORDINELOGICOQLIDQUIDD1X.ERESS. PATRES DE ENTIBUSIN PRINCIPIOCREATIS.

MONITUM.
Hoc in Indice, ordinem creaiionis consectanles, vicissim exhibebimus: i quiu sit creare, et qu.e
crealurarum natura; II cujtis opus sil crealio; III qua; fuerint de creatione pliilosopboruni senteiitiie ;
agemus IV de crealione angelorum ; V de creatione lucis seu tle prima creationis die ; VI de die secunda,
seucreatione finnaiuenti; Vll de opere lertiae d\ci; VIII de quarta die, vel creatione solis, lunse et stella-
rum; IX de creaiione aviuin, piscium, vel de die quinta; X de die sexta, seu de crealione besliaruin ;
XI de sepiima die.
sunt creaturae: S. Ilieronymus,XXII,503. — Creaturas
Quid sit creare et de natura creaturce. omnes bonas esse, quomodo: S. Auguslinus, XLII,
Creatio et nalivitas in quo differunt : S. Hilarius Pi- 580, 593, 538, 743 ; XXIV,32; XLV,1537.— Nullacrea-
clav., X, 495seq.—Creata e nihiioid—in se habentne- turarum natura mala : S.—Leo Magnus,LIV,683;Genna
cessitalis ul non sint,id„ IX,1057. Creatioquid so- dins, LVIII, 995, 1035. Creata omnia bona sunt : S.
nal inter Graecoset Laliuos : S. Hieronym.XXVI,509. GregoriusMagnus,LXXV,883. — Crealuras bonasesse
Creatio et possessio in quo differunt, id, 471.—Creare creatas a bono Deo: Petrus Lombardus,CXCIl,348.—
el condere idemest: S. Augustiuus, XL, 184. Creare, Omnis crealura per naturamsui — obnnxia potest esse
conde:e, couslituere, facere pro uno indifferenterel eo- peccato : S. Ambrosius, XVI, 751 Creaturarumvili-
dem ponunlur in Scripluris : S. Augusliuus,XLII, 632, tas dcmouslratur, ut appareal incnmparabilissublimitas
633. Creare non potest ulla creatura : S. Augustinus, Dei : S. Hieronymus, XXII, 806. Creatura omnis,
XXXIV,602. Ideo non possunl hominesde nlliiio ali- — exceptoDeo, sub vilio est : S. Hieronym.XXIII,533..
quid fabricare,quia per corpusoperantur: S. Augusliuus, Creatura ex se semper in nihilum verlitur: S. Au-
XL.90. Creare dicimus, novum aliquiJ instiluere, ut guslinus, XLll, 1162.—Quodex nihilo factum est, pen-
illudquodnon fuil videaturexsislere:Cassiodorus,LXX, detin nihilo : S. Gregorius Magnus,LXXVI,1033. Crea-
365. Quaesit differentiainter facere el creare : Cassiodo- lurifi Deo comparatai, sic sunt lanquam non sint, id.,
rus, LXX, 1044. Creare, quid : Riipertus abb.,CLXVll, LXXV,1144. Quidqtiid in rebus crealis — comparalurDeo,
202; Peirus Abarlardus,CLXXVIII,754;Magister Bau- el
inane fit nihil, id„ LXXVI,751. Creatura respectu
dinus, CXCH, 1029. Deinihil est,nec immortalilalemhabet : AdamusPraem,
Crealuraomnis naturae suae est circumscripla limili- CXCVIII,807. |
bus : S. Ambrosius,XVI,723.Omniscreatura mutabilis, II. — Cujus opus sit creatio et de motivo

ibid., 720; S. Leo Maguus,I.IV, 687. omuisex
Creatura quid
sit 1 Augustinus, XI.II,1162.Creata res nihilo, creationis.
et qttasi non ex nihilo, id„ XL, 1018. Ex se semper in Verbum per quod omnia creata snnt : S. Victorinus
nihilumverlilur, id„ XLII, 116*. Creaturaequaecumque marlyr., V, 311; Faustinus, XIII. 41. — Crealio qtii
in Deovita sunt, id„ XXXV,1387; XXIV,332. Omnia Patns simul et Filii sit: S. Hiiarius.episcopus,X, 11.'.;
priusquamfierent, erant in notitia facienlis,id„ XXXIV, Creala omnia sunt Patre dicenle, tilio faciente, (d.,
332. CreaturaequomodoinDeisapienlia ante creationem, IX , 880. Creavit Dens in Filio omnia , et poslea de
id , XLII, 674.Creaturaeomnes in l)ei verbo, id„ XXXV, thesauris in se condilis pro arbitrio siugula protulit,
1674 — Creaturaeqtiomodoin Deo fuere auteqiiamfaclae ibid., 496. Creata magniiudinem Crealoris lestantur ,
sint: Alcuinus,C,745, 746.Crcaliira non de Dei natura, ibid., 563. Dei magnificentiamomnes mund: crealiones
sed de nihilo factaest, id., XXXIV,247.De nihilofattum indemutabili officiorumsucrum constitutione lestantiir,

esse idem ac naluram Dei non esse, id„ XLV,1479. ibid., 580. Omnis creatura et ex voluutale, et per
Creaturaein se habenl nalurae suae lerminum, quo nou operationem et in virtute est Trinilatis : S. Ambrosius,
sint quod Deus esl, id„ XXXIV,309. Creatura non est XVI, 764. — Omnes crealuraB— babent a Deo ut sint:
Deo consubstantialisaul coaeterna,ibid.,247.—Crealurara S. Hieronymus, XXVI, 488. Universam crcaluram
nec a Deo alienam csse, nec tamen ejusdemcum illo Deus non per aliquam creaturam, sed solus fecit :
subslantiae,ex Paulo oslendilur : S. Augustinus,XLII, S. Augusiinus. XXXVII,1758.Creatura undique clamal,
583.Crealarum rerum et Creatoris non una nalura, id., I>t'KS me (ecit, id„ XXXVI,205. Crealuraeclamant, Ipse
XL, 761, 773 — Nulla creatura aliquid habet a se : fecil nos: clamorearum estsoeiies earum, id„ XXXII,
S. AnselmusCantuar.,CLVIH, 5 25.Crealuraenonhabent 783.Crealuraeomnesa Deo per Eiliumsuuin factae,id.,
simplicemabsolulamqueessenliam, ibid., 184. Crealnrae XLIl, 579.Patris Patris jussio ut fierent omnia, non esl nisi
non simpiicilerel absolute, sed vix esse dicuntur, ibi:i., Verbum per quod faclasunt omnia, ibid., 683.
181. — Omnium creaturarum catisaeab «terno in Deo Quid est quod m crealione commemoratio (ial Kilii,
fuerunt : Hildeberlus,CLXXI,1120.—Crealura omnis Dci modout eslPrincipiuni.modoul ostVerbum,id, XXXIV,
bouaest : S. Hieronym.,XXII.729.A Deo bonaecouditje 2i8. Opinio quorumdam, Deum Veibo fecisse omn a,
?,1 INDICES PATROLOGLE SPECIALES. — INDEX XXXII. 32
et tauquam praestantioremcaeterishoininemsuls mani- sius, XIV,131.Occurriltiriisqui materiasaelernitaleme
bus fecisserefulalur: XXXVI,158.Dens pcr Filiumin Scripiuraevcrbisconantiiradslruere ; S. Ambrosius,XIV,
unitate. S. Spiritus univrrsam creaturam ronstiluit. 135.Mimdiimpleriqueiiigenilumesse dixeruut; S. Am-
XXXIII, 221, 241. Creatiomundiopus toliusTrinitalis: brosius,XIV,841.— Muniumel faclom esse el tamen
XLH,129. Omniscrealura a Triuilale rreatrice babet ab aeterno esse sentiebant Plalonici ; S. Augustinus,
esse speciem et ordinem: S. Augustiniis,XXXIV,129. XLI,511,319, 320,'3o9. SomuiavitEpicurus inuuiuera-
In creatura vesligia Trinitatis, XI I, 342. S. Trinilas biles mundosfortuitis atomorummolibus gigni el rc-
iusiniiatur in inehoalione et perfcctione creaturae: solvi; S. Augustinus,XI.I, 520. Variaeet conlrariaephi-
XXXIV,251. Creaturaespirilalis principium et aeternS losophorumsentenliaecirca mimdi unitatem, initium,
sapienlia, XXXIV,250.Creaturaesunt vestigiaet nutus elc. ; id„ 601.Mundtimnon» DeofaetumasserebantCar-
Dei : XXXII,1264.Omniaopera Dei leslimohiumdicunt pocrates,Cerynthiis,Simon Magos, Menander,Saturni-
bonilalis et magiiitudius Dei; XXXVII,1580.— Deus IIIIS; S. Augustinus,Xl.11,26.—Mundiimamalignoprin-
solus Creator,non angeli, elsi operationemsuam rebus cipe factum volunl Prisciiliauistae,XLII, 44. Mundtis
quae glgnunlur in miindoadhibeant: S. Prospcr Aqui- quomodoet unde fabricatussecundum Manichaeos, XLII,
tantis, LI, 447 ; Deum cunctorum aucloremesse om- 113. Elementorum materiam de qua factus est mun-
nibus semper innoluil ; quodque omniaut voluit sa- dtts, nnna Deo <actam,sed Deo coaeternamvolunt; Se-
pienler disposuit: S. Prosper Aquilanus,LI, 619.— leuciani,XLII, 41. — Mundumnovissimeideo factum,ut
creatio et nostra recrealio a Trinitate lola : S. Petrus animaequae ante peccavr-rantpurgarentur, sentiebant
Chrysologus,LII, 616.—Deus omnipotenli Verbisui Priscillianistae,XLII. 668, 674, 615.— Muiiduma Deo
viriute ex nihiloomniaefformavil;S. MaximusTauriu , factumesse, sed adminislraria diis quos Deus fecerat,
LVII, 238. — Mundi lotius creatioel gubernatio —
Deo credebanlGeutiles; XLI, 318. — De mundiorigineva-
adscrihenda: S. PaulinusNolanus,LXI,229. Creatio riasopinioiies; XXXV,2516.— Adversuseos qui audent
el sanelificatioest a Spiritu sancto ; VigilinsTapsensis. asserere coaeternamDeo esse maleriam; DionysiusExi-
LXII, 311. Potest inlelligi Deum fecisse coeltimet guus ; LXVII,380. — Errores philosophorummundum,
terr ra in unigenilo Filio suo ; Beda Ven. XCI,13. nuiiquamaut creatumaul finiendumrite eversi ; Cassio-
Qttomodoex Deo sunt omnia; Lanfrancus,CL, 141. dorus,LXX,717. — Sentenliaephilosophorumde crea-
Detts ex nihilo fecit omnia qtiaesiint; S. Auselmus tione mundi; RabanusMaurus,CVII,445; RemigiusAn-
Canluar., CLVII, 805. Deus sola voluntateex nihilo tissiodor.,CXXXI,53. — Phiosophi tiia poiitiut princi-
omuia fecit; id. 224, 445, 780. Creaturaesunl claris- pia ; Deum,materiam,et archeiypasideas ; Hngode S.
sima signa Dei ; Rupertus abb. ; CLXVII,204. Crea- Viclore,CLXXV,33.Platodixit Uiaesse principia male-
tura omnis et faela est per Filiumet reformata: Ru- riam, formam,opificem,CI.XXVI,79. — PrimnmGene-
pertus abb. CLXVII,1573. Trinitas creandoceelumet scos capitulumabolet et confunditquidquid de mundo
terram et ornalum iliorum, nullum pratler seipsum senserunl philosophi; Ernaldus abb„ CLXXXIX,1515.
exemplarhabuit; id.CLXVH,199.In creaturissunt signa — Platonitria sunt principia,Arislotelitriade creatione
Triniiatis et ejus altributorum : HildeberlusCeuoman. muildi;Magister Bandintis,CXCII.1027.—Plaiocogno-
CI.XXI,1084.Omniuin quaesunt, movenlur et vivuut, vit Deumcieasseomnia : Alanusde lnsulis,CCX,314.
uuum priucipium Deus ; Ernaldus abb. CLXXXIX,
1515.Creala omuia eademque esse a Palre, scd per IV. — De Creatione coeli et terrw.. Diet
1'ilium; Petrus Lombardus,CXCI,1605.Creataomuia creationis, quales fuerunt... Creatio ange-
per Christtim 264.
; CXC11, Magnitudo creaturarumDei lorum.
iinmen.italein demons.rai.AtlamusPraemonst.,CXCVIll,
800 Anex ma'eria aeternamundus fuerit factus : I.actan-
Faciendorum so!a rausa fuit Dei misericordia: lius, VI, 124,297,926. Muudidivinafabrica,id , 507. —
S. Hilarius, IX, 772. Crcala condidit Deus, non MuudiimDeus ab aeterno simul ac sernel praeparavit:
ad stiam, sed ad creatorum utilitalem : id , 269.Crea- S. Hilarius,X, 458.—Moysis opiniode initio rerum.au-
luras omnesex sola bonilatesua condiditDeus, non ex ctore mundiet creatione materiap: S. Ambrosius,XIV,
indi.entia ; S. Augustinus,XXXil,845. Miindumquare 121. Principiumsuuma Deo mundnmhabere : id„ 126.
Deusfacere voluerit, XL, 18. Nulla alia est causa Occurrituriisqui materiaeaeleniiuteme Scripturaever-
mundi creandi, nisi ut honafierinta bono Deo, XLI, bis coiianliiradslruere : id„ 133. — Versiculusl, cap. I
331.Plato id agnovit, ibid 336 Mundusad quid 1'aclus. Geneseosvindicatur contra oblreclantes, quid iaceret
Lanfrancus, CL, 167. Maleriamcreatamad laudemDei Deusante mundicreationemet unde suliito ei placuerit
el utilitatem hominis; Hugo de s. Viclore. CLXXV, mundtimcreare : S. Auguslinus,XXXIV,171; XXXII,
33. Crealionis beueficiuni expenditur; S. Bernardus 815. — l)e creaiione cieli et terrae : Taio Caesaraug.,
Ciaraev.CLXXXIII, 2">9.Quare el qualiler Deusmundum LXXX,748 Rabanus Maurus,CVII,443.— De materia
creavorit; Robertus Pullus, CLXXXVI, 771. prima,quando,et ubi,— el qualis creala sit: Hugo de S.
III. —Sententiw philosophorum de creatione. Victore, CI.XXV,34. In quo principio Deus fecisse
ccelumac lerraminlelligendus: S. Ambrosius,XIV,127,
Philosophimundumhnnc innatuminfectumquedefen- 130; S Hieronymus,XXlll,937; S. Aiigustinus,XXXIV,
dunt ; Tertullianus,II, 809.Kx contrariisuniversa con- 174,247; Beda,V, XCI, 13; ItabanusMaitrus,CVII,445;
stare condicunl; Terlullianus, II, 657. Mundumiucrea- WalafridusStrab., XCIll, 68; Remigius Anlissiodor.,
tum dixit Pythagoras; Tertullianus, 1, 533 Ab angelis CXXXI,51; Honorius Augustod., CLXXH,255, 255;
inslilutus fuit,juxta Simonem Magum; Terlull., II, 62, MagislerBaodimis,CXCII,H>29.
,08. Platodocuitmunduma Deofactum; Teriull., I, 533; Vigiuliquatucr horarum menstira nnius diei tempns
II, 1053,667.Stoicivoluntper Deum materiam —
decucur- est; S. Ambrosius,XIV,144. Qui stinl dies et noctes
risse,quomodomel per favos;Tenullianus, II, 236. — creationis ; S. Auguslinus, XXXIV,231. Dies primos
De mundodiversaephilosophorumsententlae; Arnobius, creaiionismundi impossibileesl cogilare, quanto magis
V, 824,865,898.— Arislotelesmundumaeteruumexisti- dicere ; S. Augustinus,XLI, 322. Quomododies unus
mavit ; Lactamius,VI, 5ib, 735.Error veterumde aeter- peractusfuit sive in creationesive post creationemlucis
nitale chaos; Lactanlius,VI, 297. Opinio Ciceronisde XXXIV,233.Dies et nox quomodopotuerinl esse anle
creatione mundi, ibid., 121. Democilus asseruitomiiia solis crealionem,XXXIV,231,275. Diemet noclemanie
lortuito facta ; l.actantius, VI, 120,760.Epicuriseiilen- creationemsolisfacltimfitisseemissioneel contraclione
lia de mnndicrealione ; Lactanlius,VI, 120. Heraclitus lucis non probalur, XXXIV,258. Dies,vesperaet mane
ex igne dicitnala essc omnia ; Lartantlus, VI,309.Plalo quomodointelligi debeat in creationis historia, XXXIV,
inuudum agnovitgenitum ; Lactanlius,VI, 755. Thales 514,317.Omniasimulfacla,et nibilominusper sex dies
aqnam dixit rerum emniumprincipium; Lactanlius,VI, facta, XXXIV,319. Dies scx crealionis,quomodoacci-
lo3. Mtindusfortuilismoiibusconslitissea nonnulis piendi, XXXIV,295,309, 314,323,358; XLI, 322.— Qui

asseritur ; S. Hilarius, IX, »51. Mundumaut ex forluito diiatur Deuscunctasimulcreavisse ; S. Gregorius Ma-
cohcursuaut Deum opinantesrefeiluiilur ; S. Hilarius, gnus, LXXVI,614. — Quomodoin pluribus diebus facla
IX, 880.— Mundumex maleriapraeexistenlia Deocon- crealio, ibid.Et huc usque dies expletus est unus, vi-
slitulum et ornatumqui asserueruut; S. Zeno, XI,390, ginliscilieeteiquatuor horarum ; BedaVen. XCI,18. —
not. 1. — Aristolelesduo principia rerum ponit, male- BabanusMaurus,CVIl,449 —WalafridusSlrabtis,CXIII,
riamet specicm,et lerliura cumlis quodcperatoriumdi- 71. Quid signiliceut illaesex dies creationis: Remigii:s
citur ; S. Ambrosius,XIV, 123. Mundumincorruplum, Anlissiodor„CXXXI, 57,38; S. BrunoSignicns.,CLXIV,
nec creatum, aul factum exislimatPlato ; S. Ambros., 160. — Inquirenda est ratio si isla omnia in uno die
XIV, 123. Quid de eo alii phiiosophi senserint, ibid. faclafuerant,aut per sex dies ; Wicbodus,XCVI,1157.
Thales dixit quod omnia ex aqua constarent.;id„ 125. — Vespcre est finisdiei; maneaulem linis noclis ; quae
Gentilesplerique qui coaeternuiiiDeo muiidum volunt doo juncla, vigintiqualuor hor.e liunt. el iiiiuni diem
csse, quasi adumbrationemvirtulis diviuae; S. Ambro- coiificiuul: HouoriusAugustoduu.,CLXXII,255. — Qu;-
INDEX CREATIONIS IN GENERE. 34
dam dieunl, Deumomnia simul fecissequaecnnque;alii operihusDei, ut mtindiornalum a luee incipiat : Beda
r.istinguuntper sex diernm operationemel dicuntillam Ven„ XCI,16. Quibusm locisfacla sillux, ibid., 17. l)e
distinclionemfigurativamesse ; Hugo de S. Victore, creatior.elucis, id , XCIH,209.—In die dixit Deus: Fial
CLXXV,33. Deusqni in momenio polerat omnia facere lux, an ante omnemdiem : Wicbodus,XCVI,1117. Lux
sex diebusdistinxil opera sua non propter suam impo- aulcmhaecest visibilisan invisibilis,iiid., 1118.Facta est
tentiara, sed propter rationabiliumcreaturarum instru- lux,id est creatio angelica.quiatunc cceperuntagnoscere
ctiqnem et exemplum; Hugode S. Viilnre, CLXXV,33. vel inlelligere creatoremsuum, ibid. Quare Deus lucera
Quibusdamtamen videtur quod non per intervalla tem- tanlum laudavit,et non noctem, ibid., 1120. Qnidest lu-
porum faciaesunt illaedistinctiones rerum, sed simul; cem a tenebris dividere,ibid. — Quidestquod dicitnr :
Hugode S. Victore; CLXXVI,89. Per sex dies ex illa DixilDeus: Fiat lux : Alcuinus, C, 520 Quareprima die

maieria genera rerum suut distincta ; Hugo de S. Vi- lux creala legitur? ibid Ubi lux primumfieri jubetur :
ctore, CLXXVI.90.— Liquet ilaque Deum, uon ut sibi RabauusMatirus,CVII,447.— De creatione lticis,qual»
bene esset, sed ut bonosuo alii participarent, operatum fuerit : Walafridus Strabus,CXIII,7l;Remigius An;is-
fnisse, seeundumMoysen,sex diebus qtiidqtiidcoeliam- siodor., CXXXI,55. — Per lucemquidinleligitur : Gui-
bitu continetur ; Robertus Pullus, CLXXXVI,717. — bertusabb., CLVI,57.—Quaeesl isla Iux quaeprior sole,
Tantumque aiunt fuisse spalium inter opus et opus, luna el stellis esse perhibetur : S. Bruno Signiensis,
quanlumsex dierum continent inlervalla ; Ernaldus ab- CI.XIV,149.Sensusmysticuslucis, ibid., 151. — Quod
nas,CL\XXlX,1517.—Quodquidemnon simulfactumest, lux quaefaclaest angelicasit creatnra : Ruperlusabb.,
ut aliqui PatrumIradere videnlur, sed per voluminasex CLXVII,206. Quodnou prosimilitudine,sed pro re vera
dierum, ut fides cathohVatenet ; Magister Bandinus, lux dictasit angelicacreatura,ibid., 207.—Creatadicitur

CXCII,1040. Ansiraulaut successiveopera sex die- lux — in eo locoubisol oritur : Hugode S. Victore,CLXXV,
rum Denspatraveril ; Philippusde Harveng,CCIII,1. 34 De crealionelucis : Pelrus Abaelardus,CLXXVIII,
Priustamenangelos alque archangelosDeus creavit, 758. —Qualisfuerit lux prima die creata : MagisterBan-
quam hominemlinxit, spirilalia lerrenis anleponens; dinus,CXCII,1041.Ubi lux sic facta,ibid.
S. Viclorinusmartyr., V, 305.Idcircoautem prius opera
sua Deus consummavit,quam angeloscreavii, et homi-
nem fabricavit,ne forte adjuloresse fuissefalsa diciione
asseverant; S. Victorinusmartyr, V, 506.— Aute tem- VI. — De creatione firmamenti, seu secunda
poraet s.eenlaconditi snnt angeli; S. Hilarius, X, 612. die creationis.
—. Angelorum creatio ; S. Augustinus,XXXIV,222.
Per lucem primo die facta intelligilur ; id., 2:28.An- Firmamenlumcreatur, ut aquasab aquis determinet :
geli non sunt coaeterniDeo, nec lamen passi vicissitu- S. Ambrosius,XIV, 146.Firmamentumoon idemesse ae
dinem temporum,XXXII,851. An angelipotuerint sem- cielum.veras aquassuper ipso residere perperamnegari,
per esse, XLI, 363. Angeli quandonam creati sunt, ibid., 148.Cnlum, numencommune,specialevero.firma-
XLI, 324, 547. Angelommcrealio an anterior quam mentum,ibid., 152.—Aquae ut firmamentodivisae: S Au-
mundi, XLI,315.Angelorumcrealionemnon evidenter gustinug, XXXIV,181. Firmameutumidem quod coelum,
expressitScripttira ; XLI, 324. Angelicacreatura prima ibiil., 232.Nonomnefirmamenturoccelumest, ibid., 233.
omniumcreata est, XXXIV,526. Angelicanatura dies Firmamentumcoeli, quid, ibid., 238. Firmamentumiu
est primilus conditus, XXXIV,334. Angeli quomodo medioaquarumquid.Aquassupra sidereum ctelum esse
ereati, aut Deo non coaetemi,si semper fuisse intelli- quidamnegant, ifrid.,263. — Deereatione Ormament;:
guntur, XLI,364.De angelorumcrealione
— quibuscondi- Beda Ven„ CXI,18. Qualis fuerit causa divisionis islae
tionibuslicet disputare, XLI, 345 Angeliimer omnes aquarum,ibid., 20 De secundadie creationis,id„ XCIII,
crealnrasprimo creali; S. Gregorius Magnus,LXXVI, 210,249; Wicbodus,XCVI,1122. - Firmamenlumdie
664. Quosensu angeluset homosimul creati ; id„ 644 secundofaclnm,et divisio aquarumsupra et infra firma-
— Angeliqui in principiocumcoeloel terra condilisunt; menlum : RabanusMaurus,CVII,449;Walafrid Strabus,
Beda Ven„ Xl.l, 14; RabanusMaurus; CVII,445.— De CXIll,72. Diesecnndaposuit Deus firmameuttimsauclas
creatione angelonim ; Wicbodus, XCVI, 1107, 1113, scilicet Scripturasin Ecclesia,ibid., 73.—Creaturfirma-
1118.— Duasres fecitDeusante omne tempus, angeli- menlum: RemigiusAntissiod.,CXXXI,56.—Quidfirma-
cam creaturam et maleriaminformem; WalafridusStra- mentum.nisi robur est Scriplurarum:S.Petrus Damian.,
bus, XCHI,69.— Ccelumigneumquo.l stalim repletuiri CXLV,992.—Quodnam est firmamentuma Deo creatum:
esl angelicisspiritibns ; RemigiusAntissiodor.,CXXXI, S BrunoSigniensis,CLXIV,151. An superiores aquae,
55. — Cceliappellatione incorporea,ut sunt.angeli, in- firmamentointerposilo,naturam mulaverint, ibid. Quid
telliguntur, el cuncta spintualia quaea nobis non con- signilicet spiritualUerfirmamentomin medio aquarum,
spiciuntnr ; Honorius Auguslodun.,CLXXII, 254. Ipsi —
ibtd. Quid vel undesit Urmamentum: Rupertusabb.,
enim astra matulinaexstiterunt, quaein creatione mtuidi CI.XVII,219. Quae sint illae aquaesuper firmamenlum,
Deum laiidaverunt; id., CLXXII,255. — Quis novit ibid. Quare Deus vocavitfirmamentumcoelura,ibid., 224.
qtiot annisaul luslris ante mundum angeli laudaverunl Quidsitdies secundns,ibid., 225.—Quidsilfirmamentum
Creatorem suum ; Hugode S. Viclore, CLXXV,54. De secundadie creatum: Hugode S. Viclore, CLXXV,55;
crealionererum et prsecipueangelorum; id„ CLXXVI, Petrus Abaelardus,CLXXVIII, 741, 742.—Dedistinclione

79. Deusangelummox cumcuelo,elin coelocondidil; secundaediei qua factumfuit lirmamentum;dequa maleria
RobertnsPullus, C.XXXVI, 719. — Ante cceli et lerrae sil factumfirmamentum: MagisterBandinus,CXCH, 1042.
creationem,angelicaeclarilatis obsequiumCreatori non Quare tacnit Deus bonitatem creatorum secundaediei,
defuit,etpraecessitiila spiritalis naiura corporalemori- ibid.
gine ; Ernaldusabb„ CLXXXIX,1517.—Tempus ange- VII. — De opere tertice diei.
lic* rreationis ; Magister Bandinus,CXCII,1030. —
Quandofuil angelicaoaturafacta; Petrus Pictav., CCXI, Tnaqnarumcongregatione Ecclesiaefiguramexprimi :
941.Ubi fnil factanatura angelica; id„ 942. Qualis fuit S.Ambrosius,XIV,155.Terramsuperfusisaquispriusinvisi-
faclaangelicanatura ; id„ 943. Qualis postea facta fuit bilem, iisdemunumin locumcoufluenlibusappmisse...
angelicanatura ; id , 944. quam mirumaqnasomnesunoin loco continen, illlsque
suos limiiesa Deopraefigipoluisse, ibid , 158. Quomndo
V. De creatione lucis seu de prima die locumaquis,toloorbe diffusis,Deus paraverit,wid.,161.
creationis. Cur pabulumpecoriprius creatum, quam cibus houiini.
ibid , 167.Noxiacumutilibus nonsineratione generari,
In principio fecit Deus lucem, eamqne duodenario ibid., 171.Seminanunquam propriedcgenerare.cumeo-
mero horarum, die nocfuque, divisit : S. Victorinus rum non muletur genns, sed perfeclio,iiiid., 175. De or-
martyr. V, 303.— Creatur lux: eadema lenebrisdisrer- tn arborum,ibid.,175etseq.—Arboresquomodoet quandu
nilur alqueapprobatur, et qua causalux dies, ac tene- crealae: S. Augustmus,XXXIV,275. Tertia die creatae
braenox,appetlatae: S. Ambrosius,XIV, 141.— Lux secundumrationalescausas,ibid., 259. Aquamnon a Deo
ereatadnplex, spiritualis et corporalis: S. Auguslinus, creatam, sed ipsi coaelernam,quaedamhaeresisdixit, id„
XLVIII,405, 611.Deluce creala primo die variaedifii- XLII,45. Aquasa Deofaclasesse.impiencgatur,id.,XLI,
cultates,id.,XXXlV,251. Lux an sit crealnra prima,ibid., 318.Aquaquandocreata,id., XXXIV,250.Aquarumcon-
248. Lux qu* initio facta est, quaenam,ibid., 227.228, gregatioest ipsarum lormatio.ibid., 181. 232. Aquarum
ei qualis, 522. An corporale quid, an spiriluale, ibid., coiijj;regatioqunmodofacta,ibid., 255; XLH,612.347. De co
An
232,24^. lempnraliier,an iu Verbi aeleruilalaedixit quodquidamputant aquasnon creatas, id„ XI.I, —
Df-us.Fi.7 l"X, ibia., 232,269. Necdicitur elsicfdclum De die tertia creationis—: Beda Ven„ XCVII,211,251;
ett, ibid.,292,317. Divisiofactainler lucem et tenebras, Wicbodus,XCVI,1125. Aquaea lerra separatiofieriju-
quomodoaccipienda.ibid., 228.Utrumin temporediclum belur, el terra germinare die lertia : Rabauus Maurus,
sit, fiat lux, an sine tempore,ibid., 251. — Congruit CVII,451.—Dieterlia congregaiiturnquae,senstismysti-
SPECIALES. - INDEX XXXIT; 36
S5 INDICES PATROLOGI/E
cus huius congregationis: Walafridus Strabns,CXHl,i5; lia aqnae pr<duxprunl , non eliam sub aquis vivere
S Pelrus Damialius,CXLV,993; Guiberlusabb„ CLXI, possunl, ibid. , 240. Cur non dictum sit, Vidil Deus
44 seq.; S.Bruno Signiensis,CI.XIV,i52.Terragerminans votalilia seu replilia quod essent bona, sed vidit quod
herhamvirentem el facienssemen esl licclesia et exem- esset bonum,ibid., 244.—Quinia die pisces et aves de
pla et dectrinaaposlolorumel marlyrtim, »»>d.,153.—De aquis factisunt : Hugode S.Victore,CLXXV,
— 55; Pelrus
congregatione aquarum :Rupertus abb„ CLXVII,22b, Abaelardus,CLXXVUI,7561013. De ornatu quinlae diei :
«27 De eo quod dictum esl i Germinetlerra herbam vi- MagisterBandinus,CXCH,

ibid., 232. Tertia
remem, > ibid., 229.De die lertio, unum : Hugo de S. X. — De sexta die. Creatio animalium.
die tongregataesunl aquaein locum
Victore,CLXXV,35; Petrus Abaelardus,CLXXVIII,748. (Hominis Creatio alibi tractalur.)
—De dislinclionelertiaediei: MagisterBandiuus,CXCII, Ad trartandumde bestiarumnatura : Ambrosiusarce-
1012.Lbi aquaefuerint congregatoe,ibid.
dit, XIV,213. AnimantibusindilamDei verbo generatio-
VIII. — De crcatione solis, luna et stellarum nis legeminspecierumsiiccessionibusperseverare.iWd.,
seu de opere quarlo? diei. 243.De mira indolenonnullorumanimaliumin vitandis
sibi noxiis, alque utilibus prosequendis,ibid., 247. Qua
Sol a Filio Dei creatus : S.Ambrosius,XIV,189.Fecun- ratione Dominusaliisbestiiscollabreviora,aliis longiora
ditatem a Deo terris inditam,non a sole, ibid. Luminaria creaverit, ibid., 255. Belluas robuslissimasac ferocissi-
factasunt in signa, sed non nalivitalum,ibid., 192.So.is mas iiominia ("reatore subdilas ; eisdem minulissima
ac lunsemagniludohinc probaiur, quod omnibus eadem animalia lerrori atque exitio esse, ibid., 255. — Omnia
appareat,ibid., 200. Plunma quaedesole dicunlur, lunae animaliasubjectahominipropter inteileelum : S. Augu-
eiiam convenire,ibid.,202.—Origeniserror de sole, luua stiuus, XXXIV,186. Bestiasagri sexto die finxil Deus
et stellis . S. Hieronymus.XXII,800—Luminanaetsidi- operationedistinctaab illa qua creavitomniasimul.ibid.,
ra unde facta : S. Auguslinus,XXXIV,265.|Quarequarla 542.Bestiaeinvicemnocentescur creaUe,iWd„ 289. De
die facia,ibid., 255, 275.Quomododividantinler diem et creationeanimaliumvenenatorum, ibid. De insectorum
Eoi.t.n,cum jam inter lucemet tenebrasdivississelDeus, crealione, ibid., 288.Benedicliocursolis aquatilibussicut
ibtd , 236.Luminariadividentiainler nociem ctdiemal- hoininiimperliia, ibid. Resliaequod nunchomini nocent,
legorice, id„ XXXII,854. Luminariael sidera quomodo poenaest primipeccati,XLIV,657,663.Bestisein paradiso
sintin lempora et signa, in dies et annos, id., XXXIV, necmorituraefuissent,nec saeviturae,XLV,1507.Revolu-
183,274,275. Lunaqualis creaU luerit, t'Wd„275. Solem tionisbestiarumin homineset hominumin bestias opinio,
ex igne bonofaclumdocebant Manichaei,id„ XLII, 55. XXXIV,445.— De crealionebestiarum : BedaVen„ XCI,
Solem et Deum el parlem Dei esse dicunt, ibid., 597. 27; XCIII,215.An animaliaveneuosain principioquando
Solem philosophidicunt sempiternum esse, id„ XXXIII, creata sunt venenum habuerunl sicut nunc, ibid., 256;
379. Utquidsol creatus est, si lux prima sufticiebaldiei Wicbodus,XCVI,1132.— De terra animaliaprodnciju-
faciendo,id„ XXXIV,254. Ilium caelerissideribusmajo- benlur die sexlo : RabanusMaurus,CVII,458.—Quidper
lem esse non est mirandum,id., XXXIII, 80. Quomodo terram, jumenla et reptilia el beslias terrae intelligilur :
tresdies superioressine sole esse poluerunt, cum videa- Guibertusabb„ CLVl,51.—Quaretammultaveuenosaet
mns nunc solisortu et occasu diem transigi, noctem mortiferael hominiioiinicaa Deocrealasunl : S. Bruno
vero nobisfieri solis absentla,cum ab alia parte mundi Signiensis,LXIV,156.—Cur jumentasive terraeaniman-
ad orienlem redit, id„ XXXIV,183. — Quoinodosi lux tia operis diei sexlaecum hominedeputenlur : Ruperlus
antecesserat.ntincad illuminationemsoldicitur couslitu- abb.,CLXVTI,244. Detriplicispecie jumentorumreplilium
lus : Eustalhius,LIII, 922. Quomodosol habet diei po-. atque besliarum,ibid., —
245. Sexta die terra produxit
teslalem, ibid., 931.—Crealiosoliset lunaeet stellarum : animalia diversi generis : Hugode S. Victore, CLXXV,
Be.daVen., XCI,21 seqq.De die quarla creationis, id„ 35;CLXXVI,89; Petrus Abaelardus,CLXXVIII,759. —
XCIII,212; Wicbodus,XCVl, 1127.— Luminaria fieri De ornalu sextaediei: MagisterBandinus,CXCI, 1043
jubentur,el factasunt die quarlo: Rabanus Maurus.CVII,
452;RemigiusAntissiodor.,CXXXI,56. — Luminariain XI. — De septima die creationis.
coeiocreata, quid significem: S.Petrus Damianus,CXLV,
993; Guibertus abb„ CLVI, 46; S. Bruno Signiensis, et Die seplimoDeus requievit ab omnibusoperibus suis,
CLXIV,154.— De die quarlo, de luminaribuset virlute benedixit eum et sauclificavit:S. Victnrinusmartyr.,
majoris luminaris : Rnperlus abb„ CLXVII,252, 234. sius, V, 306.—QuomodoDeus requievissedicilur : S. Ambro-
Cur dicendocl slellus,Deusnou addidit,et siiit in signa XIV, 272.—Hequies diei septimiper albgoriam •
et tempora; et de eodem die quarfo, et quid sit dies S. Augustinus,XXXIV,189.Quo sensu Deusrequiescere
quarlus, ibid., 238.—In quarta die de luce sive igne pra/- dicilur, ibid., 302. Quaestioan ipse Deus proprierequies-
dicto, meliorandocumformaet splendore,Deus fecitso- in cere potuerit,iWd,303.Quomodoutrumqueconslat,Deum
lem : Hugode S. Victore, CLXXV,35. — Creautur sol dieseplimorequievisse.etnuncusqueoperari,iWdAlia
luna et stellas: Petrus Abaelardus,CLXXVIII,751. De — ratio comiliandi Scripturam de requie et de coutinua
oinatu quarlaediei, quandntacta sunl luminaria : Magi- operalione Dei, t'Wrf.,304.Cur Deus sanclificaverildiem
s.er Bandinus,CXClI,1043. quietis suae ibid., 305. Dei requies ab operibus suis iu
— seplimodie, ibid., 306. Septimusdies cur mane habiieril,
IX. De creatione avium et piscium seu de non vesperam,ibid., 308.Diesseplimusan creatus,ibid.,
510.Dies septimus cur a Deo sanclificatus,id„ XXXVIII,
opere quintce diei. 80. Septimusdies nonbabensvesperam,ibid. Quo sensu
Maripropria praerogalivaconcedilur : S. Ambrosins, potest accipiDeum complevisseopussuum die septimo:
XIV,203.Viriute hujus vocis, producanl aqua replilia, BedaVen„ XCI,34. Quomododicitur requievisse, ibid.
muilo plura in mari quam in lerra esse producta,ibid., QuomodoDeus
207. Multiplicempiscibusrationem esse generandi,ibid., cavit, ibid., 35. benedixit diei septimoel illum sanctifi-
208. Pisces cur tam bene dentati, ibid., 210. Cuique nihil creavit, id„Quare Deusbenedixitdie seplimo,in quo
XCIII.218; Wicbodus, XCVI, 1136 —
pisciumgeueri praescriptaesse sua domicilia,ibid., 217. Quomodoconvenit quod in Genesi legitur : Requievit
De pi«cibusAllanticimaris : item de sale, corallioet aliis Deusdie sepiitno.elcet in Evangelio,Pater meususque
quibusdam. Ob ea, sed maximeob navigationem,mare modooperatur: S Julianus, XCVI,599;Alcuinus,C, 517.
terris praeslare,ibid., 220. De crealione avium, ibid., — Orbis consummatiodie septimo : Rabanus Maorus,
224 — Avesex aquis a Deocreatae,ul inlelliguutur : S. CVII,464. — Requievit Deusdie septimo, quo sensu:
Aiiguslin.,XXXIV,183.—Decrealione aviumet piscium: WalafndusStrabus, CXIII,82. — Seplimadie requievit
Reda Ven„ XCI,25 seq. De quinta die creationis, id. Deus, cur : Remigius Anlissiod., CXXXI,59. — Sicut
XCIII, 21.", 254; Wicbodus,XCVI, 1128.— Ex aquis septi.nadie Deus an suo requievisselegilur, ila
auimaila juLentur educi die quinto et ipsa animalia juslorum,corpora in opere animaevero illorum in
benedicunlur : Rabanus Maurus, CVII, 456. — Quid gaudiopost Iaborem sepulcris, requiescere credunlur : Honorius
signilicent pisc.eset volucres in die qninlo creati • Auguslod.,CLXXVI,259.—Quomoi'0 diciturDeus septi
S. Petrus Damianus,CXLV,993;Guibertusabb., CI.VI,43 madie requievisse et usque modooperari : Hugo de
seq.; S. Bruno Signiensis,CLXIV,153.—De die quinto, S Vlctore,CLXXVI,90.— QuomodointelligaturDeum
et quid sil dies quintus : Rupe:tus abb„ Cl.XVll,259. re .nievisse : MagisterBandinus,CXCil,1043. Quomodo
De eo quod dictum est ; ProducmU aquce reptilia intelligatur Deum complesse opus suum die
aimme vivenlis, ibid., 239. Cur cum omnia volati- ibid. septima,
37 INDEX DE ANGELIS. 33

XXXIII.

INDEX DE ANGELIS,
In quo indicatur qnidquid Patres scripsere I) de eorum creatione, II) fidelitate, confirmatione in gratia
' et remuneralione in gloria, III) hierarchia et cujusque ordinis nomine, natura et proprietatibus, IV)
spiritualitate, immorlalilate et aliis dotibus supemaluralibus, V) eorum legalione a Deo ad homines, VI)
functionibus in ccelo et in terra, at praesertim de eorum cura et sollicitudine erga genus humaiium,
lum ad spirilualia, tum ad temporalia.

I. — De creatione angelorum. 554, .',72. — Richardus a S. Victore, CXCVI,4— 16,417,


418, 735, 770, 771, 775, 788,7S9,839, 869, 879. Ada-
Non evidenter eoruracrealionem expressit Scriptura mtis Praemonstralens.,CXCVUI,3—20, 321. 325. 3i6. —
sacra. Cur Moyseseam reticuerit. Beferuntur opimones Philippusde Harveng,CCIIl,332. Pelrus Cantor, (XV,
de illius epocha,an ante, vel in, vel post verba Gene- 52, 141,224.—ThomasCislerciens.,CCVI, 147,148. -
seos. < In principio creavit Deus ccelumet terrain, > Alanus de Iiisulis, CCX,516,318,319, 582.
ciim dUit fiat vel tanlum die quo fecit homiuem. At
omnes in hoc concordant angelicam creaturam primam II. — De angelorum fidelitate, conftrmatxone
omnium crealam. Os>endilur angelos bonos, et malos in gratia et remuneratione in gloria.
creatos seu translatos fuisse in coelo,fuisse condilos;id
simililudinem Dei, vere astra matulina, in gratia, ad Angeli creali snnt libero arbitrio et recta volunlate
beatitudinem, et non in beatitudine. Eorum numerus dotali. Sciebanl quod posseut mulare hanc volunlalem,
nobis ignotus est. Variaeeorum cognominationes,velnt vel in ea perseverare ; quodj'ustepunirentur, si pecca-
ccelum,firmatnentum,lux, monles, aquae,aurum, reges, reut. Cumergo omnes scirenl quid deberenl velle vel
principes, consules, prassides, etc, et earumexplicalio. non velle, et non debere velle quod qui praevaricave-
Eurumexsistentiamnon negaverunt scriptores antiqui, runl voliieriiut, boni angeli magis zelantes justiliara
poetaeet philosophi,etc, etc illud quod non habebant, et in ea
quam habebant, quammeruerunt
Tertullianus, I, 404, 415, — l"05; II, 88. 407, 899. - foniter permanenles, firmitatemaeternaeper-
S. Cyprianus,IV, 573, 574. S. Viclorinus, V, 505, severantiie, el beatitudinis quam antea minusnec accepe-
506, 313. — Commodianus, V, 203. — Lactanlius,VI, rant. Tunc gralia et suo merilo, non natura, casu
1334.— S. Hilarius, IX, 775; X, 455, 436. — S. Philas- malorum, adepti sunt quidquidpoluerunt, et inrommu-
Irius, XII. 1116, monuraentaveiera, XIII, 656.—S. Am- labiles et conlirmaiiin omni bono facti sunt. Unde per
bosius, XIV, 131,921; XVI, 203, 616, 8*2. — Sulpicius illud diclum pariler ad illos: t Quid babes quod non
Severus, XX,217, 219.— Rulhius, XXI, 677.—S. Hiero- aceepisli? i aguoscentes se non habere primain rectitu-
nvmus, XXII, 365,- XXXIII,602, 604; XXIV,216,230, dinis voluntatem; meruerunt nec aliud posse velle, vel
553, 661, 870; XXVI,560; XX.VIli,621. — S. Augus- illam non velle. Inde patet Deum dedisse angelisposse
timis, XXXII, 852, 1288; XXXIV, 222, 828, 439; deserere jusliliam, ul possent eam quodam modo sibi
XXXV.2152, 2155; XXXVIII.61,691; XLI, 274, 275, dare, et eis indulsisse gloriam ullra proprii laboris
279. 280, 305, 323, 327, 538, 345,317, 357,364,402, mercedem.
468, 470, 575, 717,751, 870. — Cassianus, XLIX, Tertullianns, I, 1306.— I.actantius, VI, 3r:0. — S.
730, 746. — S. Petrus Chrysologtis,LII, 191, 411, 443, Hilarius, IX, 948, 949; X, 374. — S. Zeno, XI, 432. —
526, 547.—S. — Salvianus, LIII, 40,41.- S. LenMagnus, S Philastrius, XII, 1267, 1269. — S. Ambrosius,XVI»
LV, 103,104. Gennadius,LVIII,981,985,1019,1053. 564, 618; XVII, 417. — S. Hieronymus,XXII, 686,687,
— Prudentius, LIX, 213,992, 1023;LX, 197.S. Pauli- 910; XXIV,414, 534. 780; XXV, 1142; XXVI.319. 489.
nus Nolanus, LXI, 461. — Eogyppins, LXIl,58s, 620, — S. Auguslinus, XXXIV, 134; XXXVI,507; XXXVII,
621, —710, 813, 1024. — S. Fulgentius, LXV, — 166, 240, 1095, 1895,1901,1911;XL,216,359,707;XLl, 220,3!6>
284. S. Benedictus monach.,LXVI, 382 Cassiodo- 349,550,357,407,551,751;XL1I,418.677,678,805;XLIV,
rus, LXX,166,— 1042, 1168,1197—VilaPatrum, LXXIII, 601, 936. — MariusMercator,XLVUI, 198.— S. Petrus
206.218, 802. S. GregoriusMagnus,LXXV,517,555, Chrysologus,Lll, 526, 546, 347. — S. MaximusTauri-
6l7,LXXVI,29, 1254, 1264, 1286; LXXVllI,271,638; nens , LVII, 657, 739. — Gennadins, LVIII, 984, 996,
LXXIX, 24. — Taio, LXXX, 750,751. — S. Isidorus —
1018, 1019. Prudentius, LIX, 1024. — Eugyppius,
Hispalens.,LXXXII,1230,1240.—S. Hildefonsus,XCVI, —
LXU, -711, 1025. S. Fulgentius, LXV, 245, 726. 526,
89.—Vicbodus,XCVI, 1107,1118.—S. Julianus, XCVI, 700. Junilius.LXVIlI, 30.- Cassiodorus,LXX,

596. Alcuinus,C, 287, 353, 517,518,824, 1070,1133, — VitaePatrum, LXXIII, 979. — S. GregoniusMaguus,
1145; Cl, 57, 1011, — 1080, 1081.—S. Agobardus,CIV, LXXV,517, — 647;LXXVI,1245;LXX1X.66,

81,83,81,213,
203,224,225,265. Rabanus Maurus, CVII, 161, 556, 496, 632. Taio.LXXX,751.— S. lsidorus Hispalens.,
558,591;CX,60; CXI, 28, 29, 50, 31, 36, 751;CXII,851, LXXXI,274; LXXXIII,1240. Wicbodus, XCVI, 1119.
-
1157, 1191,1611. WalafridusStrabus, CXlll, 68. 69, — S. PaulinusAquileiens.,XCIX,304, 305. — Alcuinus,
71.— Haymo,CXVI,307.—Paschasius Radberlus, CXX, CI, 1070.— S. Agobardus,CIV,203. — Rabanus Mau-
109. — Joannes Scotus, CXXII,125,283, 1033-1064.— rus, CVII,556, 591; CX,60;CXII, 1157, 1191, 1611.—
IsidorusMercalor,CXXX,567. — S. Remigius Anlissio- WalafridusStrabus, CXIII, 69, 72. — Haymo, CXVIII,
dorens., CXXXI, 55. — S. Bruno Herbipolens., CXLII, 950. — Paschasius Radbertus, CXX, 109.— — Joannes
148. — S. OdiloCluniacens.,CXLII,1002 — Humberlus Scotus, CXXII, 1055, 1040, 1048, 10;;6. S. Petrus
CardinaL.CXLHI,1123.- S. Petrus Damianus,CXLIV, Damianus,CXLIV,560,796,922 — Lanfrancus,CL. 288„
507,560, 761, 796, 798, 922. — S. Bruno Cartbusian., 291. — S. Bruno Carthus. CLH, 1119; CLIII, 208.—
CLH,lt19,1347.—Guibertns, — CLVI.49, 67.—S.Ansel- Guibertus, CLVI, 146. — S. Anselmus, —
CLVIII, 552,
mns, — CLVIII, 263, 657. Ivo Carnotens., CLXI.983, 333, 350, 352, 553, 356, 382, 638 Ivo Carnotens.,
991. S. Bruno Signiacens,CLXIV,148, 166, 535. — CLXI,985, —
989. S. Brmio Signiacens.,CLXIV,166,
Ruperlus, CLXVII.206,207,208,213,320,974;CLXVIII, —
167, 536. Ruperlus, CLXVII,206, 207. 211,270,271,
657, 778,967;CLXIX,71,976, 1259, 1241. - Hildeber- 320,521,407;CLXVIII,777,968,1005,1337,1510,1627,
tus, CLXXI, 387, 1110.——Honorius Augustodunens., 1628;CLXIX, 971, 996,1160, 1161,1236, 1367; CLXX,.
CLXXII, ;1188. Godefridus. CLXXIV,582. 75, 252. — Hildebertus,CLXXI, —
1111. HonoriusAu-
— Hugo1a115,1114,
S. Victore, CLXXV,33; CLXXVI.80,81, 83, guslodunens., CLXXII, 1118. — Hugo525. a S. Victore,
83,87, 245, 247,— 250, 253, 262. — Petrus Abaslardus, CLXXV,33; CLXXVl,82,245, 251, 234, — S. Ber-
CLXXXIII,1412. S. Bernardus, CLXXXIV,313,426, nardus, CLXXXIII,555, 915; CI.XXXIV,515,496,617. — Petrus
429, 496,617,1195.— Robertus Pullus, CLXXXVI, 72, — Robertus Pullus, CLXXXVI, 884, 886, 1076.
86,719, 722, 1025, 1026.—-Petrus Lombardus,CXCI, Lombardus,CXCI,1445,1575,1602,16i2. — Garnerius,
249,634, 739; CXCII. 82,251,338,409, 416, 417.509. — CXCIII,156, 231, 554, 375. — Richardus a S Viclor.;,;
Garnerius, CXCIII,23, 30, 34, 4-36,229, 256, 277, CXCVI,416,418,770,775,859,879.-Adamus Pr»ainon&-
3) INDICES PATROLOGIiE SPECIALES. — INDEX XXXIII. il)
tratens., CXCVIIT, 320,321,525, 326.— Pelrus Canlor., CLXI, 256, 99!.—S. — Biuno Signiacens., CLIV, 170,
CCV, 142,225.— Alanusde Insulis,CCX,517, 518, 574. 192, 857.858, 879, 880. Ruperlus, CLXVH,207,208,
— Petrus Piclaviens.,CCXI,941,943, 953. 321, 975; CLXMIJ,967 ; CLXTX,976, 1259, 1242. —
Hildebertus, CI.XXI,1112, 1113. - Honorius Auguslo
III. — De hierarchia angeliea, et ejusdem dunens., CLXXII,1180, 1182, 1187, 1189. - Htigoa
cujusque ordinis nomine, natura et pro- S. Victore.-CLXXV,376,1005, 1017, 1083,1103, :017,
1107;CLXXVT, 83, 86, 87, 240, 551, 260, 262.— Petrus
prietatibus. Ahselardus,CLXXVJH; 412, 1105,1420.— S. Bernardus,
Angeliinon sunt inter se aequales,sed in potestate CLXXXIV, 512, 426, 414. RobertusPullus, CLXXXVI,

87, 720, 1022, 1026. Peirus l.ombardus,CXCI,240,
et in ordine dilfert alter ab atero, ulsol, luna et 738; 4 6, 509.— Garnerius,CXCIII,
stellae. Novemenim sunt coelestiumessenliarumordi- 24, CXCII,81. 231,339,
nes. Illarum primadisposilio constat Cherubim,Sera- 54, 2*7, 256, 877, 554. 572.— Richardus a S. Vi
phim et Thronis; media, Domiiialionibus,Principalibus ctore, CXCVT, 416,418,756, 775, 839, 880. — Adamus
et Potestatibus; ullima, Virtntibus,arcbangelis et an- Praemonstratens, CXCVIII, 520, 325, 326. — Petrus
esse in Canlor, CCV, —
ftl, 225. Thomas Cislerciens., CCVI,
gelis; noc est, omnes islos spiritusabdislinclos 148. — Alanus de Insuljs,CCX,519,382. — Petius
personas, dispositos in dignilates, initio stanles in 116,
ordine suo. Sunt crgo inter ipsos nomina, officia,me- Piclaviens., CCXI,951
r.ta, gradus quae a nobis conjici el discerni queiinl. IV. — De
Unde nobis putandum angelos excellere in uoliiia di- angelorum spiritualitate, immor-
vinorumjudiciorum, et angelosdici qui singuli singulis laUtale et aliis dotibus supernaluralibus.
hnminibus dati crednntur; angelispraeessearchangtlos,
qui, primi in cognitione internorum Dei cousilioruin, Cum in angellcis ordinibus, eo natura sit sublilior,
el perlecle conscii mysteriorumdivinorum,nonnisi ob quo Dei imago in eis expressior sit, hic osfendiliur
praecipnaset maximascausasmittunltir; super istos esac angelos omnes esse simlliludiuemDei, lucem, incor-
Virtutes, quibus nulu poteuti vel opere signa el pro- poreos, spirilus, in semetipsis poieutes, gloriosos,ri-
digia, in elemenlis sive ex elemenlis facta, apparent ad sioneDei beatos, perfectos,fn generesuo, corpore aehe-
commonitiouemmortalium; Polesiatc- .Jgtis superiores reos, immortalitateperpetuos, impassibilesnon"creatos,
esse, quarura virtute malilia tyran: iaemouunide- sed factos gratia, non natura, menle puros, aflectu he-
lurbatur, comprimituret evacuatur, e~iinabg.^.ns aeris nignos, inuoaniraitate
setpsos amantes, religione pios, caslimonia
bujiiscoercetur, ne quantumvult noceat, et ne maligoari integros, individuos, pace securos, onini
possit, nisi ut prosit; Primipatus his quoque praelatos, scientia ornalos, omnipiilchriliidiiiedecoratos, uni Deo
momentotibnfueadesse, scire omnia, cum in
quorum moderamine et sapienlia poteslas, principalus sapientes,
Deo omnia
in terns, jura regoorum et altitudo diguitatum ad nu- conspiciant,et sane sine difticuitate omnia
lum Omipotentisconslruuntur, distribuuntur, reguntur, possequaefacere voluul; eorum subti.ilaliomuia pervia
limirantur, transferuntur, miitilanturet mulantur; Do- esse; illos verilatiset
esse in immensum rationales, parlicipes
voliiulalisDei, elc, elc. In hoc
minalionesadeo cunctissupereminerepraefalisordinibus «ternitatis,
articulo
ut, respeclu horum, caeterlvideanturomnesadministra- — Non omiltitur de omnium inter se similitudine agilur, elr.
torii spiritus et ad istos lanquam ad dominos,istorum Christumeos instaurasse,ita ut post
referri aclns ; Thronosallo etiam a Domiualionibus evo- ipsius advenlummultadidicerint quodantea ignorab.nt
lasse recessu, qui. ex eo quodsedent, Tbroni dicuntur, etc, etc.
et ex eo sedent quod sedit in eis Deus, et in eis se- Tertullianus,I, 105,407; II, 291, 297,658, 761, 765.
ipsum infunditet eis sua arcaoa ut
palefacit, pcr ipsos — III, 1155. Arnobius, —
V, 864. Lactantius,
ea transmittanturad inferiores. lsta sessio est summa VI,Cyprianus, 750, 959,962, 965. — S. Hilarius, IX, 9i8,949;
tranquillilas,placidissima serenilas, pax qua?exstiperat X, 113, 116. — Philaslrius, XII, 1218, 1219, 1255 —
omnem intellectum.Sic ist: sunt simillimiOmni[Olenti — S. Ambrosius, XIV, 440; XV, 1731, 1735; XVI,
qui sedel in Thronis DominusSabaotb, judicans omnia 595, 719, 724. ——S. Hieronymus, XXV, 1424;
cum tranquillilale,placidissimus,serenissimus,pacatissi- XXVI, 319, 489. S. Augustiniis, XXXII, 531,
mus. ftobis pulandumadhuc Cherubimfiuenia seientiae 855, 1278; XXXIV,270. 316, 317, 354, 535, 534, 390,
ex ipsosapientiaefonte,ore Allissimi, haurire et effun- 439; XXXVI,895,507, 995, 1001,1009; XXXVII,1093,
dere; Serapbim tandem spiritus tolos divino igne suc- 1094, 1049, 1096, 1121,1132, 1348, 1553, 1709, 1757,
censos, succendere uiiiversa, ut singuli cives singulaj 1776, 1906; XXXVIII,104, 138, 1262; XXX4X,708;
sint lucernaeardentes et lncentes, ardentes charilate, XL, 1608,1634; XLI, 263, 325,543, 357,467,46K,751;
lucentesrognilione. Hincpatet eorum dissimililudo,itc. XLIV,601.— Cassiauus,XLIX,730,746,751.—S. Iros-
Tertullianus, II, 407.— Laclautius, VI, 149,923, 926. per, LI. 289. — S. Petrus Chysologus,LII, 409, 413",
— S. Hilarius,IX, 449, 521,775.— S. Ambrosius,XIV, 526, 543, 575. — S. Leo Magnus, LV, 103,104, 107,
150, 131; XV,1756; XVI,719; XVII,529.— S Hiero- 112,223, 4S6.— S. MaximusTaurinens.LVH, 322, 657.
«vmus, XXIII,416, 563; XXIV, 452, 524, 553, 670, — Gennadius, I.VIH,984, 996,1018, 1019,1020, 1035.
870; XXV, 27. 28; XXVI. 179, 180, 561.—S. Au — Prudenlius, LIX, 1023, 1024; LX, 197. — Paulinus
gustinus, XXXV,1596; XXXVI,104; XXXVII,1580, Nolanus, LXI, 400.— Eugyppius.LXII, 630, 655, 765,
1757, 1901; XXXVIII, 691; XLI, 274, 520, 545. 557, 813, 854.— S. FulgentiuS. LXV, 283, 521, 587, 686,

402, 717, 870. Cassianus,XLIX,757, 746.—S. Pros- 687, 700. — Cassiodorus,LXX,242, 684, 726.—S. Gre-
per, Ll, 289. —S. Petrus Chrysologus,LII,
- 194, 396, gorius Turonens., LXXI,163.— Vitae Palrum, LXXIII,
409, 445, 526, 598, 600, 601. S. Salvianus,Llll, 41. 167,206.218,258,802,825979.—S. GregoriusMagnus,
— S. Leo Magnus,I.V, 102, 103.— Gennadiiis.LVHI, LXXV,555, 612; LXXVI,1110,1114,1250;LXXIX,24,
984. H'41. — Prudeutius, LIX,936, 937; LX, 196, 197. 496.— S. Paullnus,XCIX,290.— S. Isidorus Hispalens.,
— Dracontius, LX, 787, 851. — S. Paulinus Nolanus, LXXXI,272. 273, 274; LXXXII,273; LXXXIII,1231,
LXi, 461, 462.—Eugyppius, — l.XII, 818, 819, 1021.— 1211;LXXXV,606,700.— Alcuinns,C, 539,1035,1071,
S. Fulgentius, LXV, 599. S. BenedictusMonach., 1135; Cl, 34.—S. Agobardus,CIV, 203, 225. 265.—
LKVI, 382. — Junilius, LXVIII,50, 31. — Cassiodorus, RabanusMaurus,CVII, 445, 463, 552, 556, 558; CYTil,
LXX, 166, 1167, 1168.— Vita f-atrum, LXXHI, 1086. 26, 130, 1127, 1158, 1117, 1190, 1191.— Walefridus
— S. GregoriusjMagnus,LXXV,665, 666; LXXVI, 29, Strabus, CXIII, 69, 70. — S. Lupus, CXIX. 583.
— 582,
883, — 1261, 1273, 1286; LXXVII,786; LXXVIII, 271, Paschasius Radbertus, CXX,613, 615, 639. Joan-—
639. Taio,iXXX, 744. 750.— S. Isidorus Hi-palens., nes Scolus,*CXXII, 123,284, 1036,1040, 1043, 1048,
LXXXII,1230.—S Hildefonsus, X CVI,89,90. — Vic- 1063.— S. Petrus Damianus, CXLlV,507, 560, .64,
bodus, XCVI,1118,1119.— Alcuinus,C,287,288, 517, 796, 922. — S. Bruno Carlhusian., 1119, 1547;
824, 1135,1144; CI,— 34, 1011, 1080.— S. Agobardus, CLIII, 192.— Guibertus, CLVI,585,CLII, —
670 IvoCarm-
CIV, 203, 226, 265. S. Agnellus, CVI, 538.— Ra- tens., CLXI,989, 990.— Rupertus, CLXVIJ,207, 208,
baniis Maurus, CVII, 161, 558; CVIlf,130, 463,1127, 212; CLXIX,331.—Hildebertus. CLXXi,387, 1109. —
1222 ; CX, 60; CXI, 50, 51, 36,736; CXII,1157,1611. Honorius Augustodiinens.,CLXXII,1108, 1116.— Go-
Walafridns Slrabus, CXIII. 69, 70, 71. — Paschasitis defridus, CLXXIV.761. —Hugoa S. Victore,CLXXV,
Radbertus, CXX, 109.— Joannes Scolus, CXXII, 123, 53, 34, 328, 1003, 1017; CLXXVI.81, 83. 249,254. -
281,1036, 1058,1042, 1054, 1060, 1064. — Isido- S. CLXXXIII,71, 229, 230, 364 449. 493,
rus Mercatoi*,CXXX,568.— S. Remigius Antissiodo- 561,Bernardus, 800, 952. 985; CLXXXIV.496, 817. — Robertus

rens., CXXX-J,56. S. Bnmo Herbopolens., CXI.II, Rulius, CI.XXXVI,72, 719, 1023, 1026.— Garnerius,
150. — S. Pelrus Damianus,CXLIV,506, 561, 565, 793, CXCIIl,24, 37. 572. Richardusa S. Victore, CXCVI,
796, 923. — LanfrancusCantuariens., CL, 378, 379.— 416, 755, 773, 789, 869, 870 — Adamus Praemonstra-
(tuibertus, CLVI,49, 66, 67, 146. — S. AnselmusCan- tens., CXCVIII,325,326—Philippusde Harveng,CCIII,
tuanens., CLVIII,258, 736,738,8I6.— Ivo Carnolens., 504, 412, 7.4. — Alanus de Insulis, CCX,382, 383.
41 INDEX DE ANGELIS. 4»
V. — De angelorum kgatione a Deo ad luit quam angclos. Ftenim hi spirilus in cuelis, aeterh'»
homines. Dei iuiperio suaviler et liberaliter serviunl, sine fine ei
conejnunt et ab ipsius contemplationenunquamsecundumresiliiint.
Angelorumnomen, ut omnibus notum, est officii et In Deo incommutabilemventalem videntes, Deivm
operaliouisnomen, nonvero proprietatis et naturae.Etsi eam suas dirigunt voluhtates. Fxplicaturquomodo
omnes ordines creleslium spiriiuum generaiiter angeli semper videntes, indesinenter desiderent in eum prospi-
vocentur, cum omnesindiscriminatimmilli possini, hoc cere, elc At erga nos nos dic.i possunt Dei membra; ejus
nominesoli proprie donanlur qui millunlur etiam Sera- sunt oculi quibtis misericorditer prospicit. Eorum
phiin, quando mitluntur, qui ardentes vel incendenles meritum est quod cupiunt bonum noslrum; ad hoc per
interprelantur. Etenim multoties Deus operatus est per totum mundumdiscurrunl in noslrum auxilium. Sacram
bonosau^elos. Illi per verum corpus assumptumfrequen- in primis altaris Eucharistiam cum Iremore circurcslaut.
ter in formabumana el vera carne in suo genere, appa- Post nos admonent ut poeniteuliamagaimis.Gratulantur
ruerunt hominibusad insignesDei volunlatesdenunlian- spiritualibus athleiis fortiter puVnaulibus;slanl peunjs
das; primumcerte. Adaecum Cherubim, igneo armatur volantes et pugnant pro nohis. Omnia nobis serviunt;
gladio, ante paradisum collocatus fuil, ut ingressum ei consolationes nobis subministrant; do nostra redem-
prohiberet. Tres Abrahae,Saraeet Lot apparent, hospUio ptione gaudenl; eorum pra?sidium tentatis, et infirmis
suscipiunlnr; per ipsos Sodoma everlilur, Ad Jacob, praesensest; al proeeipueadest moriluris. Tunc, in liora
Manue,etc, ad B. Mariam Virgioem et ejus sponsum morlis, viam praeparantanle nos; omnes, ceu angelus
S. Joseph mitlunlur. A Seraphim purgatus fuit isaias custos, el ei se ipsossoeiantes,animasad eoelumducunt
Haphael,Gabriel, Michael nominantur. Notus eisque sedes assignant, etc, elc. 713.—S.
propbela.Probaticae
piscinae angelus. Lazari anima porlatur ab Tertullianus, I, 1174;11,233,623, Cypriancs,
angelis in sinum Abrahae.Joannis et Christi nalivilatem IV, 650. — S. Hilarius, X, 117, 119,417. — S.—Gauden-
516, 603. S. Am-
annunliarunt; Christo in deserto ministrarunt, eura re- brosius, XVI,610, — 724, 1076; XVII,
surgentem et ascendentem in coeium videruut, elc, etc lius, XX, 8->7. S. Hieronymus, XXII, 1043; XXIII,
In Aclibus aposlolorum variae legunlur missioneset vi- 1053, 1107; XXIV,293,661, 780,870; XXV,27; XXVIII,
siones angelorum; in lemplo Hierosolymitanoangelo- 621. — S. Augustinus, XXXII,602, 852; XXXIII,555;
rum vocesauditaefuerunt qui eversionem lolamque e^us XXXIV,104, 435; XXXVI,751, 1001, 1009; XXXVII,
ruinam praemonuerunt,elc, etc 1121,1379, 15P*;,»1553, 1941; XXXIX,1617; XL, 261,
Terlullianus, I, 407, 1205, 1206; II, 757, 765, 883. — 253; VM 261}5«'9 312, 337, 374, 407, 437, 627, 654,
S. Hilarius,X, 136,145. — —
S. Zeno, XI, 432. S. Phi- 692,1l>« jl; XLil, 418,614; XLIV, 936. — S. Prosper,
lastrius, XII, 1247, 1253. — ^
S. Ambrosius,XV, 1545; LI, 493. S. Pelrus Chrysologus,LII, 532, 413, 526,
XVI.270, 724, 1010.— Tichonius, XVIII, 17. — Sulpi- 530,513, 598, 601, 640. — S. MaximusTaurinens., — LVH,
cins Severus, XX, 217, 219. — S. Hieronymus,XXIII, 322,537, 739.— Genuadins,LVIll, 995, 1019. Pru-
416, 993, 1054, 1059;—XXIV, 453; XXV, 1399, 1424; dentius, LX, 102,573. - S. Paulinus Nolan., LXI, 401,
XXVI,216, 367, 489. S. Augustrans, XXXIII. 602- 471, 641. — Eugyppius,LXII, 650,676, 887,1025.— S.
e04; XXXIV,557, 558; XXXV,2191-2191;XXXVI,507, Fulgenliiis, LXV,— 166, 284, 686. — S. Benediclus mo-
666, 895. 1001; XXXVII.1166,1583, 1395; XXXVIII,57, nach., LXVI,382. Junilius,—LVIII,30, 51. -Ammo-
60, 64, 100, 101, 230; XXXIX,1544; XLI, 396; XLU, nitts, LXVIII, 255, 256, 259. Cassiodorus,LXX, 166,
6I4. — Cassianus,XLIX,746, 751. — S. Prosper, Ll, 242, 726. — S. Gregorius Turonens., LXXI,829. Vitae —
287. — S. Petrus Chrysologus,LII, 415,5i0, 537,605, Patrum, LXXIII,152, 216, 218,258, 271, 501, 745, 802,
657, 739. — S. Leo Magnus, LV, 104, 112, 223. — 825, 892, 900, 904,982, 985, 1010, 1047, 1100, 1135,
S. MaximusTaurinens., LVII, 323. — Gennadius,LVIII, 1'51. 1167. — S. Gregorius Magnus, LXXV, 96, 175,
984,9S5, 1018,1120,1138. — Prodentius, LX, lol, 375. 525, 555, 642; LXXVI,1104,1254,1264, 1288; LXXVIl,
— S. Panlinus Nolanus, LXl, 400, 445, 6fl. — Eugyp- 659. — Taio, LXXX,756,757. — S. Isidorus Hispalens., —
pius,LXH, 676,765,854. — S. Fnlgentius,— LXV, 522, LXXXI,273, 274; LXXXIII,1241;LXXXIV, 6 06,700.
599. — S. Benedictus Monach, LXVI.582 Junilius, Liiurgia Mozarabioa, LXXXV,606, 608.— S. —
Hildefonsus,
LXVIH,30. — Ammonius, L XVIII,255, 256,259. — Cas- XCVI,89 — Vicbodus,XCVl,1107,1118. S. Julianus.
siodorus,LXX,684, 726. — VitaePalrum, LXXIII,271, — XCVII,596, 597. — Alcuinus, C, 287,—
533, 517, 824,
501,825, 904,1100,1151; LXXIV,125. 209, 322, 7»5. 1070, 1135,1158,1145; CI, 1011, 1081. S. Benedictus
S. Gregorius Magnus,LXXV, 405, 507, 555; LXXVI, Anianens.,CIII, 839. — S. Agobardus, CIV, 203, 221,
1110,1233,1254, 1264, 1285. — Taio. LXXX,— 744, 745. 265 — S. Agnellus, CVI, 538. — RabanusManrus,CVll, 1611. -
— S. IsidortisHispalens.,LXXXIH,1251, 1240. S. Hil- 556, 591; CX,60; CXT,28, 31; CXII,157,1191,
defonsus,XCVI,t»9.90. — Vicbodus,XCVI, 1118.— Al- Walafridos Strabus, CXIIl,69, 71, 72. — Haymo,CXVI
cuinus, C, 1135,1145; CI, 34,37,1080. — S. Agobardus, 307, 508; (XVIII, 950. — Paschasius Radberlus, CXX,
CIV,203, 225, 265 — S. Agnellus,CVI,538.— Rabanus, 613.—Joannes Scotus, CXXII,1051, 1042, 1048, 1060,
Maurus.CVII,556, 1191,lbll; CXI, 51, 36. 736;CXU, — IsidoriisMercator,CXXX,567. — S. Remigitis Antis- 148.
1157,1191,1611.— WalafridusSlrabus, CXIII, 69,71.— siodorens., CXXXI55.-S. BrunoHerbipolens.,CXLII,
PaschasiusRadbertus,CXX,109, 1010. — Joannes Sco- —S. Odilo Cluoiacens.,CXLII.1002.—HiimberlusCardn
tus, CXXII,282, 1036,1039, 1044, 1053,1058, 1063. — nal„ CXLIII, 1123. — S. Pelrus D3mianus, — CXLIV,507,
S. RemigiusAnlissiodorens.,— CXXXI,56. —' S. Bruno 764, 798, 921; CXLV,477, — 478, 734. S. Bruno Car-
Herbipofens., CXLII, 148. Humbertus cardind., tlmsian , CLII, 1119,1318. Guiberlus, CLVI, 49, 67.
CXLIII,1125, 1121. — S. Pelrus Damianus,CXLIV,£60, — Goffridusabb„ CLVII,202. — S. Anselmus, CLVTII,
764, 922. — Lanfrancus Cantuariens.,CL, 378. — S. iC3, 636. — Ivo Carnolens., CI.XI, 991, 992, 993. - S.
BrunoCarthusian., C LII, 1347; CI.lll, 192. — Guibertus, Bruno Signiacens., CLXIV.166.556.—Ruperlus,CLXVII,
CLVI,585. — Gofiridusabb„ CLVII, 202. — S.. Ansel- 206,207,213,270, 271, 319, 520, 492, 493, 1598, 1599,
mus, CLVIII. 756, 737, 738. — Ivo Carnoteus., CLXI, 1819, 1820; CLXVIII,778,968, 972, 1003, 1006, 1557,
256,991.— S. Bruno Signiacens., CLXIV,170,192,193, 1358, 1510,1627,1628;CLXIX,390, 391,403.404, 1099, 815,
857,879, 880. - Rupertus, CLXVII,212; CLXIX,551. 830, 851,866, 935,936, 959, 960, 991, 1097,1098, 1568.
— Hildeberlus, CLXXI,1116, 863. — HonoriusAugusto- 1T00,1112,1115,1160,1161,1255,1236,1240,1241,
dnnens.,CLXXII,1180,1183,1186,1189. — Godeiridus, — Hildebertus, CLXXI,387, 1110.— HonoriusAugusto-
CLXXIV,23, 36, 70, 129, 294, 306, 1115. — Hugo a S. riunens., CLXXII, 1 113, 1188. — Godefridus, CLXXIV,
Victore,CLXXV,31, 528, 1005; CLXKVI, 83, i54 — 582. — Hugoa S. Victore,— CLXXV,576; CLXXVI,80,
Abii-lardns,CLXXVIII,1403.— S. Bernardus,CLXXXIil, — 83, 87, 247,250,252,— 262. S. Bernardus, CLXXXIV,
CLXXXVI, 719,
72, 228,330, 449,800,952, 983; CLXXXIV, 496, 617. 426,429, 617, 1195. Boberins Pullus,— Petrus Lom-
Robertus Pullus, CLXXXVI,72, 1025. — Garnerius, 713,878,880,882, 883,892,'1023.-1026.

CXCIII.24,56, 373. Richardus a S. Victore, CXCVI, bardus, CXCI,651, 739; CXCII,82, 538,416,417, 509. —
— Richar-
416, 755, 789, 869, 870.—— Adamus Praemonstratens., Garnerius.CXCIII,23,34,229, 236, 277, 872. 839, 869,
CXCVIII,520,— 325, 326. Philippus de Harveug. CCIH, dns a S. Victore, CXCVI,417, 755, 771, 788,
304, 412,714. PetrusCantor., CCV, 52, 141, 224. — 878, 880. — Adamus Prapmonslratens.,CXCVHI, 320,

— —
ThomasCisterciens , CCVI,147, 148. Alanusde lnsu- 521, 326. Philippus rie Harveng, CCIII, 331, 333.
lis,CCX,516, 319,582. PelrusCantor, CCVI,52, 141. — ThomasCisterciens.,
CCVI, 118.— Alanusdelnsulis, CCX.316, 319, 581. —
VI. — De angelorum munere in cmlo et Petrus Picaviens., CCXI,941,913,955.
in terra, at prasertim de eorum cura et
sollicitudine erga homihes, tum ad spiri-
tualia, tum ad corporalia.
Nihil unquam Deus. lum sibi, tnm nobis, meiiusinsti-
PATUOL.CCXIX, INDICIMII.
& INDICE^ PATROLOGLE SPECIALES. - INDD. XXXIV ET XXXV. H

XXXIV.

INDEX DE ANGELIS CUSTODIBUS.

AngellDei sunt etiam nostri angeli. Gentes, ex sacra S. Benedictusmonarh.,LXVI,562.—Cassiodorus,



LXIX
Scriptura, dividuntur secundumeorum numerum. Unde 1168,1197;LXX.166,736, 1042, 1197. Vila? Pairim,
sunt angeli custodespubliciet privati. Illiquamdamcum LXXlll, 242, 206,219,258, 271, 331,904,1160, 1166.—
genere hnmanospiritalisconsangtiinitatisparentelamha- GregoriusMagnns,LXXV,6— 5,95, 176; LXXVI,524,559; —
bent. Angelorum custodumtulela munit imperia,regna, LXXVII,365; LXXIX,500. Taio, LXXX.746 747.
prnvincias, urbes, pagos, conventus et Erclesias, elc. S. IsidorusHispalens., LXXXI,274; LXXXV,605. — Al-
IJbique fidehbuscunclis assistunt, unusquisquesuumha- cuinus, C, 1031.110»,1135,1145; CI, 37, 1080.1081.—
bcl angelumcuslodem, qui nos juval conlra nequilias S. Agobardus,CIV,225, 265. — RabanusMaurns,CVT1,
spiritales. Non enim infirmitas noslra, nisi datis ad ru- 161,558,591; CXl.31, 56; CXII,
— 851, 1191,1611.—Wa-
stodiam angelis, lot lantisque spiritualium ccelcstium lafridus Strabus,CXIV,1074. Haymo,CXVl,307,508.
nequitiis ofisisteret. Angelorumcustodumprolectio erga —Paschasius Radbertus,CXX,613,639. — JoannesSco-
nos est necessaria.Nostri salutisstudiosi. cnpidi et sol- tus, CXXIl,— 1056-1061.— S. RemigiusAntissiodorens.,
liciti, nos consolantur.visilant et adjuvant; nostris prae- CXXXI,55. S. BrunoHerbipolens., CXLII,148.—S.
sunloralionibusjambiliosofamulaludesideriaetoraliones OdiloClnniarens., CXLII. 1002.— S. Pelrus Damianus,
nostras ad Deumpervehunt; nos fratressuos dicunt. Hic OXLIV,507,560,764, 796, 922;—CXLV,478, 734. - S.
«liam exponitur eorumopere opus esse moribuudis;eo- Bruno Carthusian.,CLIII,1347. Guibertus,CLVI,49,
rummanibusanimasnostras in coelumdeferri,etc.,ctc..; 67. — S. Anselmus,CLVHI,623, 625,648,656,733,776.
iiduciamerga eos maximaraa nobis habendam, el reve- 777—IvoCarnolens.,CLXI,886,987 —S. BrunoSignia-
rentiam el devotionem; ab eis qnaerendumauxilium; ccns , CLXIV,166,371, 555.— Rupertas, CLXVII,207,
eorumoffensamquam maxime cavendam,etc, etc. 208,32Q,974; CLXVIII,778,967; CLXIX,71,976,1239,
• Tertullianns, II, 885, 899. — S. Cyprianus, III, 11ES; 1241.— Hildebertus,CLXXI,198,731,864, 1115.- Ho-
IV, 574. —— S. Victorinus, V, 506, 315 — Lactanlius,VI, iiorius Augiistodtinens.,CLXXII,1114, 1188.— Hugoa
330,1334. S.Hilarlus IX, 280,596; X, +53.—S.Zeno, S. Victore,CI.XXVT, 88, 233;235, 526,915, 1055,1111.
XI, 432. — S. Philaslrius, XII, 1116. — S. Ambrosius, — Pctrus Abselardus,CLXXVIII, 1412.— S. Bernarriiis
XV, 1205,1201,1293,1756;XVI,721,1010,1076.—Sitl- Cl.XXXIll,71,92,232,255,236,297,548,355,426,448,526,
piciusSeverus, XX, 217.—Rufinos,XXI, 428, 429,460.
— 580,807,808, 809,915,1035,ltl0,1113,1136;CLXXXIV,
S. Hieronymus,XXII,687,1200; XXIH,1053; XXIV, 210, 313, 426, 429. — Robertus Pullus, CLXXXVI, 86,
216,229,250, 293, 570,455,553, 621, 661, 670, 870; 719, 102^, 1026. — Petrus—Lombardus,CXCI,249, 739;
XXV,526, 1412,1483;XXVI,31,130, 560; XXYlli,618, CXCII,251, 359, 409. 509. Garnerius, CXCIII, 25, 21,
62!.—S. Atiguslinus,XXXlV,390 ; XXXV,2006; XXXVI, 30,149, 187,156, 229, 231, 306, 354, 372. — Ricbardus.
751; XXXVII. 1348, 1557,1859; XLI, 210, 268, 291; a S. Victore,CXCVI,416,418,755,771, 788,869, R7vi.-
XI.II,— —
272, 504, 615,727,741, 803. Cassianns.XI.IX, AdamusPraemonstratens.,CXCVIII,321, 326. — Philip-
750. S. Pelrus Chrysologns,XII, 596, 413,530, 537, pus de Harveng,CCIII,287,503,325, 331,332, 412, 454,
575,583,603,601,602. — gennadius, LVUI,984, 1020. 435,714,715,866, —
867,1111. Pelrus Cantor.,CCV,52,
— Prudentiiis,LIX, 936; LX, 102, 375. — S. Paulinus, 141, 224. — Thomas Cisterclens., CCVI,147. — Alanus

LXI,245,291, 400, 787. Eugyppins,LXH,813,588, —
de Insuhs,CCX,374,S82. Peirus Pictaviens., CCXI,
621,710,930,1024.—Fulgentius, LXV,166,240,284.— 955.

INDEX DE DJEMONIBUS,
In quo cxhibelur, ordine logico, quidquid nobis tradidere Patres I) de eorum lapsu et eorum nominibu»
ex lunc illis indilis, II) de praerogativis seu donis amissis 111) de servatis, utpote naturaliter el radi-
ritus eorum naturse inhaerejitibus, IV) de pcenis ipsis inflictis sive in aere.vel in inferis, vel cum bo-
minibus liabilent, V) de iTIorumob pcrmissum divinum, impugnationibus in homincs.

I. — De dcvmonum lapsu et nominibus. dentius,XX,930 -Rufinus, XXI,679,729, 767.-S. Hie-


ronymus,XXII,111,412, 422,50i,571;XXIII,24,44,131,
Daemones,per suum liberum arbitrium, cornirrunt a 152,348, 643, 1141; XXIV, 254, 288, 545, 409, 1037,
novemordinibusangrlorum.Nolueruntul Deussolus do- 1064; XXV,412. 577; XXVI,96,467,497; XXVIl,199,
minaretur ; volueruutesse similes Deo. Sic peccavernnt, 674,—S.Augustinus.XXXIII,602; XXXIV,203,206,435,
volendoinordinale plusquain acceperant, volendocoin- 437, 441, 442, 445, 449; XXXV. 2057, 2053,2297,2298,
modumquod noudebebauuveileel non volendoquoi de- 2299;XXXVI,709; XXXVII,1168,1220,1243,1245,1575,
buissentvelle.Hujus tamen pravaevoluulalisetlapsus tota 1608,1623,1757;XXXVIII,100,101,105,785,1080;XL.
ralioest Deum noneisdedisse perseverantiam, et idoo 335,561, 583,587; XLI, 921, 224,238,241,263,282,330,
non dedissequia illi non eamacceperunt..., etc. Aperle 535, 374,402,419,302,641,670, 671, 714, 717,727,786:
oslenditur ab initiofuissebonos, at semetipsoseffecisse XLII, 409,591,615, 897;XLIII, 266,720;XLIV,429,5^5,
sua culpa iujustos, etc. Nominaquibusdesignantur, ut 589,670,692,717,753,731,857, 922, 932; XLV, 1162,
Diabolus,Levialhan,Serpens, Leo, Aquito,Nox,elc 1163,1269,1436,1537,1555, 1576. — Marius Mercator,
Tertullianus,I, 405,413, 434,459,700, 703,1256,1257, XLVIII 19&J-3I0.— Cassianus,XLIX,426,637,694, 733.
1306;II, 54,102,101, 103,106,297,319, 671, 899. — S. 752, 967. — S Prosper, LI, 533,621, 623. — S. Peirus
Cyprianus,IV, 430*631,6)4,639, 642. — Laclanlius,VI, Cbrysologns,Lll, 187,188, 194 222,226,274,398,522,
293,330,SH, 443,648,653,1034,1033.—S.Hilarius, IX, 630, 616,729, 745.—S.Leo Maguus,LIV,217, 218,288,
400,419,928; X, 456, 612, 723,—S. Zeuo, XI, 437.—S. 296, 534,348, 385,445, 683; LV, 139; LV1,839. — S.
Pbilaslrius,XII, 1116. — S. Ambrosius,XlV,921,1243; MaximnsTaurinens., LVII.314,713, 797. — Gennadius,
XV,163,1541, ISiS; XVI. 203; XVII,160, 417, 59S,65s, LVII1,9S4,-996,1034, 1035.—Prudentius, LIX,812,1021,
878,880.—tichonius,XVTII^p,56, 57, 59.—S. Chroma- 1021,1027 Diacontius,I.X.418.—S. PaulinusNolaii,
»ias,XX,567,368.— SeduIius,XX,050,729,1126.-S. Gau- LXI, -283,471, 472,678.—Eugvppbs,I.XII,587,6i0,623>
45 lNDEX m D/EMONlDdS
627, 654, 633,813,851,050, 1003.-S. Fulgen'ius, LXV, per, 1.1,621,—S Peiriis Chrjsologus,Lll, 188,193,22?;,
165. 334, 504, 59).—S. Bnnediclusmonac , I.XVI,232.— 227,274, 312,34d„ 548,395,'598,513, 514,522,729,715.
Cassiodoms,LXX,82, 212, 336,627,691,— 703,733,779.— —S. I.co Magnus,LIV,205, 21-7,296,348,377,583.579.
S. GregoriusTuronens., l.XXI, 1012. Vita Patrum, 435, 41o,683,LV.159,LV'1,839.—S. MaxirausTaurinens.,

LXXII),129,137, 144, 267, 290, 517, 817, 938, 1051; LVH,314, 686. 714. Gcnnadius,LVIII, 996, 1033. —
LXXIV,86, 87, 143.—S. (iregorius Magnus,LXXV,577, Dracontius,LX, 810. — S. Paulinus Nolanus.LXl. 291,
58S,5S9, 631,640. 643, 645, 647, 665. 609,7o0,702,739, 574.—Eugyppius,LXII, 587, 623,650,656".771, 813,97:',
824, 831,1028,1034,1030,1062; I.XXVI,26, 31, 35, 96, 1005.— S. Fulyentius, LXV,163.534, 478,531,509. —
127, 489,490,600,615, 66>,66!),670, 675,691,7.13,799; S. Benediclusmonac, LXVT,232.
LXXVII,48, 63, 78, 80, 538, 565. 401,667; LXXVIIl,48, Cassiodorus,LXX,83, 335, 427, 755, 778. — S. Crego-
211,320, 358,480,614,645, 6>2, 1213; LXXIX,26,81, rius Turonens., LXXI, 1011. — Vilae Patrnm, LXXIII,
82, 159,187,201, 205,212,213, 546, 609, 652. — Taio, 157,267,517, 1054; LXXIV,88, 142.— S. Gregoritts
l.XXX, 751, 918, 919, 988.-Vicbodus, XCVI,1119,1120. Magnus,LXXV,577,643, 699,701,703,739,823; LXXVI,
— S. Isidorus Hispalens.,LXXXI,274; LXXXIV.748.— 51, 97, 600,661, 668, 713; LXXVTI,47, 61, 78, 41(1;
Alcuinus. C, 478,525,872,939,1020,1025,1100,1121, LXXVHI,210, 357, 646,655; LXXIX, 80,82, 188,201,
1125,1141,1255;Cl,lt'71, 1255,1263. — S. Agobardus, 213, 610.- Taio, LXXX, 751, 918, 988.— Vicbodus,
CIV,155,181,265,275,280. — liabanus Maurus, CVII, XCVI,1118.— Alcuinus,C, 478,872, 938,1124, 1141,
172; CVIH,583,1143,1147; CIX,42, 357, 483, 487,687; 1254; Cl, 1255, 1265,— S. Agobardus,CiV, 156, 265,
CXI,427,- WalaWdusStrabus, CXIV,988,992, 1068.— 276, 281. — Rabanus Maurus, CVII, 173; CVIIL1U3;
CXVl,511; CXV1H,930— Paschasius Radbertus,CXX, CIX, 558, 486, 688; CXI, 428. — Walafridus Strabus,

307.— HincmarusRemens.,CXXV,280, 281. isidorus CXIV,987,1067.— PaschasiusRadbertus, CXX, 508. —
Mereator,CXXX,757. — S. Bruno Herbipolens., — CXLII, Hincmarus Rhemens., CXXV,2— 76, 277, 280. — Isidorus
110,338,370; CXLIU, 1125,1129,1131. Humbertus Mercator",CXXX,567,756, 785. Arnoldus,CXLI,1007,
cardin., CXLllI, 1124,1126, 1132—S. Petrus Damianus, 1008.— Godehardus, CXLI,1203.— S. IlrunoHerbipO-
CXLIV.397, 486, 566, 761, 734, 962, 1001,CXI.V,220, lens., CXI.II, 74,110, 180, 539, 340, 370, 581; CXI.III,
278.770. — Lanfrancus,CL,162,166, 195. — S. Bruno 1123,1124,1129,1133.— HumberlusCardinal., CXI.1I',
Cartbusian.,CLII,991,CI-HI.149,208.—Guibcrlus.CLVI, 1123,1125, 1126,1133.— S. Petrus Damianus, CXLIV,
44, 500,511.—Verneius,CLV!l.874,1145.—S. Anselmus, 597, 486,566,761, 734,841,962,909, 1001,1002:CXLV,
CLVIII.528.334,491, 501, 730. 775 — Ivo Carnit iis., 220, 277, 504, 55n, 713. 770. — Oihlonus, CXLVI,06,
CLXI.976,984,1006,1010.—S. Bruno Signiacens.,CLXIV, 76. — Lanfrancus,CL, 162, 166, 195.— S. Bruno Car-
166,571,916, CLXY.671.—Hupertus,CLXVII,208, 215, thus., (XII, 855,991; CLIII, 56, 149,2C8.— Radulphus
270, 327, 366,539, 631,940, 1022,1608,CLXIX,537,1239, Ardens, CLV, 1516, 1551.— Guibertus, CLVI,4i, 500,
CLXX.73, 411, 712, 1057, 1118, 1250.— Hildebertus, 511,671. — Vernerus, CLVII,866,874, 1144, 1145 —
CLXXI.584,666, 1108,1110,1111.—HonoriusAugusto- S. Anselmus,CLVIII,32", 328, 332, 351, 358, 381, 582,
dun„ CLXXII,48,1113, 1188—Godelridus,CLXXIV,199, 491, 492,301, 730,762,705,761, 776. — Ivo Carnolens.,
773,787,852, 860,1135.—Hugo a S. Victore, CLXXV.55, CLXI,976, 983, 987, 990, 991, 1006,1009, 1010. — S.
74,642,CLXXVI, 88, 288.— Abaelardus,CLXXVIl,Ii04, Bruno Signiacens., CLXlV, 118, 166, 371, 555,|946;
1150, 1415.— S. Bernardus, CLXXXII,203,809,1010, CLXV,670, 671.—Ruperlus,(XXVII, 167,208, 211,215.
1064, CLXXXHI, 231, 526. 513, 597,601,955, 9S6, 1020, 219,270,290,327, 328, 363, 366,521, 539, 570, (31,
1040,1298,CLXXXIV,378,429, 446,576,577, 673, 7u7, 641, 877, 940, 1021,1022,1028,1031,1608,1643,1753;'
732,837, 1298,1299,CLXXXV,ri03, 555,674, 723, 811.- CLXIX,60, 61, 537, 1259,1250;CLXX.72, 73, 384, 411.
Ogerius. CLXXXIV,1131, 1298. — RobertUs Pullus, 511,712,872,1057, 1117.1118, 1219,1230, 1171.—Ho-

CLXXXVI.723,745, 1027,1028,1656. Joanues Ciriia, noriusAuguslodunens„CLXXII,48, 1115.1114, 1188.—
CLXX-XVIII, 1662,1665— Pelrus Lombardus,CXCI,129, Godefridus, CLXXIV,61, 199. 670, 812, 860, 1136. —
738, 1071,1381, 1546,1600,1625, CXCll, 87, 2S4, 471, Hugoa S. Viclore, CLXXV,6(2; CLXXVI,288. — Abte-

759, 1601. Garnerius, CXCIII,50,59, 93,94, lli, 180, lardus.CLXXVII,1130,1415. — S. Bernardus, CI.XXXII.

190,240, 424. Richardusa S. Viclore, CXCVI,267. — 809, 1019, 1065; CLXXXIII,526, 573, 597, 953,1020,
AdamusPraemonstratens.,CXCVIII,410, 760, 761.—fTii- 1010,1298;CLXXXIV, 4S9,416;577,707.1298;CI.XXXV,
lippus de Harveng, CCIII, 246, 409, 722.—Petrus ( anior, 728. - Robertus Pulltis, CLXXXVI.745, 1028, 165i5.—
CCV,45, 59,191, 270.—Thomas Cisterciens.,Ci.VI,215, Pelrns I.ombardus, CXCI, 150, 758, 1071, 1072, 1582,
714.—Alanusde Insulis,CCX,79, 178, 197,199, 209,210, 1385, 1547,1599, 1600, 1626;CXCII,87, 263, 264, 593,
316,317,502,505, 839.- Petrus Piclaviens. CoXI,209, 471, 472, 759, 12-13,1601. — Gallherius, CXCUI,!0, 59,
502, 303. 67, 81, 94, 93, 114,171,180, 181, 190,211,382, 423. —
Richardusa S. Victore, CXCVI.267,268.— AdamusPrse-
II.—De dcemonum prwrogativis lapsu amissis. monstralens., CXCVIH,411,412,760, 761. — 1'hilipptis
de Ilarveng,CCIH,244,245,306,409,410, 722.—Petrus
Si non penitus suo casoamiserunt angeli aposlalaepro- Cantor, CCV,43, 54, 59,191, 270.—ThomasCisterciens,
prietates spiritalesquibus conditi fuerunt et quas angcli CCVl,215, 216, 714. — Alanusde Insulis, CCX,80, 178,
fideles suo merito adauxerunt, quam in immensumeas 179, 198, 199, 209, 210,316, 317, t02, 503, 505, 510,
mulilaruntl Et dotes morales, ut ihtelligentia, poteslas, 839. — Peirus Pictaviens., CCXI,209, 210, 502, 503,
scientia, etc, ad nutum Dei, ex tunc subjeciaeel limilatae 501 ...
sunUQuashabebantad maximaet summa,redactasunt ad
infima. Quanlosublimiorerat hornm spirituum nalura, III. — De pracrogativis el donis dccmonum
lanto viliorfaclafuit. Ergo e cceloillos delapsosesse posl sertalis.
ruinam, veritatemet justitiam amislsse, iu maliliaobsti-
natos esse, ad nihil nisi ad malitiamet improbitatem in- Praevaricaloresangeli, sanctilale, verilate, justitia et
tentos esse, elc, osteudilur; non habere arbitrium ad aliis donis supernaluralibus amissis, non tamen amise-
benefaciendum,sed ad m.-tximammalevolentiam pcena runt spirilalitatem, immortalitatem,asilila.tem,eti*., nec
suorumsceleruinobduratum.Undeiatiorisensuceciderunt vivacemangelicaenaturaesensum, et alia hnic naiuraera-
tam ab eo quodaccepluri eraul quam ab eo quod jam ac- dicitus inhaerentia, In illis adhuc plurima inest scientia.
ceperant, et altero sensuslrictinre et artliore lantumce- iulelligentia, perspicacilas, subtilitas et lenuilas ad
cidertiuiab eo quod accepturi erant. utramque homiuis subslantiam invadendam.Nam qtianlo
Tertullianus,I, 413,415, 434. 1236, I3C6;—II. 101, 105, eorum nalura est sublilior hominum natura, tanlo iu
297,671, 899.—S.Cypnanus,IV, 63i,6i0. Amobius, omnihusartibus periliores sunl quam iillus hominum...
777 —Lactanlius.Vl, 210,314, 5M, 354.—S.Hilarius.lX, Nontamen sciunt omnia, nec sciunt futura nisi quantum
406,928.—S.Ambrosius,XIV,278, 921,989; XV, 1630; ex Ir.msactiscolligunt aut subtilitate nalurse, aut expe-
XVII,111,160. 658,878.-Tichonius, XVIII,56.—Sulpi- rienlia lemporum, \el quantum Deussinileosscire. Non

cius Severus. XX,215,216 S. Hieronvmus,XXII,886; possunt etiam quaevolunt, nec omninopoterunt. Adma-
XXIII,151,152, 943,1022,1037, 1141; XXIV,710, 10,7, lum prorsus efficacessunt, non tamen quantum volunt,
1034; XXVI,109,514,1071,1175.—S.Augustinus,XXXII, ^ed quantum a Deo vel a bonis angelis permiltunttir,
et mira-
et
1285,1286; XXXIII,1022, 1057; XXXIV,210, 435, 442, verbi graiia, eorum arlibus praestigtis oracula
443; XXXV,2058,2297; XXXVI, 761; XXXVII.1168, cnla edebanlur quaBelhnici deorum suorum imlustri»
I2i5, 1246,1375.1608,jl657, 1757; XXXVIII, 105,786, ascribv'bant,etc. elc Eorum eiiamfortitudo non timenda;
10H0;XL. 143,164,561, 584, 587,589, XLI,138,221,259, ipsis nostravolunlate subjicimur,etc. AChrislo per cru-
241,274, 419,502,671,714, 727,78:i, XLU,409,561,610, cem victi sunl; a Christianis,per adjuraliones, oratio-
737,897,1026,1028, XLIII, 720, XLIV, 429.589.719, nes, iejunia, etc, pariter dcbellanlur, etc. omnes Ibi landem
753,857,862,863,922,XLV,1163,1383,1436,1537,1S76.— QsiPiidiluresse nos in potesato daemonum post-
Cassianus,XLIX,698, 700,708, 753, 741, 752—S. Pros- tos, propler Ada3peccaluin, ncc lamenalicnos esse a lejje
47 LNDICES PATUOLOGI.E SPECIALES. — INDEX XXXV. W
poleslatis Del, quxcunqtie, Deo judicante, il.is tradi 261,5^3, 781, 783; XLI.263, 270, 271; XIII, 50, 591,
posseita quod a Dei poteslate sub qua ipsi sunt consti- 597,616, 1026;XLV,1553, 1383, H36, 1537.— Cassia-

nus, XLIX,733,712, 717. S. Piosper, LI, 180. 181.—
tuli, aliena esse non possint... etc .. Undede fado stri-
cliore sensu servaverunt quapcunqneacceperant, cum P. Petrtts Chrysologus, LII, 273,
845. — 323,545, 393,559,626,
S. Leo Magnus,LIV.
de plus aut minuslantumajjitur. 752, 780, 781, 804, 821,—
Tertullianus,I, 406,407,459,618,68S,703,977, 1175, 221, 534, 348, 445. S. Maximus Tauriiiens, LVIL
1205, 1241,1506; II, 695,732,748, 889,8)9, 912, I2U. 514,520,6S6,7l6.-Gemiadios,LVHI,
— 983,1017,101«.—

— MinutiusKelix, III, 328, 356. S. Cyprianus,IV, Dracontius,XX, 562. S. Patilinus Nolan.,LXI,285,
— , 773.— Laitantius. M, 579, 465, 678. — Eugyppms,LXI[, 630,654, 774, 861.
772,834,1131. Atnobitis,V1031. — S Hi arius, 1\. — S. —
331,478,687. S. Benedieius,
332,333, 536,338,623. G53, Fulgenlius,:lXV,

419.— S. Ambrosius,XV, 306, 602, 1084, 1681,1728; L\VI,2tl. Caasiodoms,
— LXX,70,82, 242, 703, 738,
XVI,407; XVII, 58, 737. — S. Gaudenlius.XX, 8-8, 825,1095,1148. S. Gregorius faronens., LXXI,217,
950.— S. Hieronvmiis.XXII, 111, 344, 396,401,424, 1053 — VilaePatrem, LXXIII,129, 137, 139, 290, 668,
— 9«. — S.
8.45,961; XXIV,527; XXVI,411,412,516. S. Aucu- 797,962, 648.
GregoriusMagnus,I.XXV,641,642.
700.778,825; LXXVl,26
stinus, XXXV,1773,1858,1872;XXvVl,105, U9, 209, 643, 667, 676, 692,697,
f'01'1,1002;XXXVII,1129,1596,1687,1709,1841,1834, 55, 96, 127,486, 489,644,.729,759,809,748,681, 700
1857;XXXVIII,785, 787, 1080; XXXIX,1567; Xl.l, 49, 713; I.XXVII, 277, 278, 365, 5x8; XXXVIII,48, 667;
2C8,241,555, 364, 396.—
159, 210,221, 210, 2bl, 290, 575, 628, 631, 717,786; LXXIX, 26.82, 89,159, 187,—
XLII, 33, 409, 339,6fii, 757, 897, 1026, 4029; XLHI, — Taio, LXXX,751, 918, 988. BedaVeuer., XCIH,229.
XLV,1164, S. Paulinus,XCIX.273,268, 269, 273. Alcuinus, —
720; XLIV,429,589, 692,719,734, 922,932; —
1269.1537, 1576.— Cassianus,XLIX,701, 733, 96t. C, 518, 526,685, 709,871, 1020, 1110,1128,1141;(.1,
S. Petrus Chrvsologus; LII, 188, 193,225, 274,398,521, 1070,1272,1265.—S.Agobardus.CIV,
— 158, 182.275,280.
— Rabanus
629, 645, 729, 746.— S. Leo M?gnus,LIV, 2L7, 289, WalafridusStrabus.CXIV, Maurus, CVHI,1147;CIX, 42, 483,487. —
138. S. MaximnsTaurinens.,LVll, 313, 988,992. — Haymo,Pascha-
534,682; LV, — sius 30». — Hincmarus
714.— Gennadius,LVIIt,995, 1035. Prudentius, LIX, Radbertus,CXX, — 207, Remens^
811, 1020." —
— S. PaulinusNolan., LXl,285, 472. Ku- CXXV,280, 281. Isidorns Mercator,CXXX,757.—
Siyppius,L Xll, 625, 631, —
1005. S. Fulgentius, LXV, S. Bruno Herbipolens., C XLII, III. 337;CXLIII,1229,
— — '
1134. Humbertuscardin., XLIII,1126,1133.— S.
1b5,334.— Cassiodorus,LXX,82, 536,627, 703,779. Petrus Damianus,CXLIV,486, 762,734,962,963, 1001;
S. Gregorius Turonens., LXXI,1011.—VileePatrum,
LXXIH,137,267,290,847,938; LXXIV,87, 143,— S. CXLV, 221,771.—Lanfrancus,CL, 165,191, 195. — s!
Rruno Carthusian.,CLH,991; CLIH,208. Guiberllis,—
Gregorius Magnus,l.XXV,577, 589, 651,615, G6o,669, CI.VT,
702. 739,1050;I.XXVl,31, 96, 127, 490,600, 665,670, 730. - 1Ivo 3, 301, 512. — S. Anselmus,(XVIII, 327,354.
675,799; LXXVII,63, 78 80, 365,691; I.XXVIIl,48,320, Carnotens, CLXI,976,977,1006,1009.- s!
558,480,645,1245;LXXIX, 26,81,159, 205,346, 652.— BrunoSigniacens.,CLXIV,371,945:—Rtipertus,CLXVII.
Taio,LXXX,752,918. — S. IsidorusHispalens.,LXXXl, 208, 270, 527, 566. 631, 940, 1022, 1608. CLXIx!
274; LXXXIV,747.— Alcuinus,C— , 525,871,939, 1020, 53;8;.LXX, 75, 41L, 1056, 1057, 1117,1251. — S
1025,1100,1125; CI,1253, 1265. S. Agnbardus,CIV, Brnno Sigiiiacen.«„CLXIV,166, 917. — Hildeherlus,
158.265, 280.— RabanusMaurus,CVH,171; CVIII,583, CLXXI,581, 1108,1114. — Honorius Augustodunens..
1143,1147;CIX,557,483,— 488; CXI,428.— Walalridus—
CLXXH,48, 1112,1187.- — Godefridus,CLXXIV,199
a S. Victore,(XXXV,35
Strabus,CXIV,983, 1068. Haymo,CXVI, 511. Pa- 787, 853, 860, 1136. Hugo
scliasiusRadberlus,CXX,508, 417. — S BruooHerbi- 74, 612; —
CLVI,83, 289. Ahaelardus,CLXXVII,tiso!
polsns., CXLII,110,338,570- CXLIII,1129,1134,— S. 1415. — S. Beruardns,H.XXXII,205, 810, 1009.1010
Petrus Damianus, CXLIV, 3 97, 486, 566, 734, 1001; 1004;CLXXXIV,578, 429, 446,576, 673, 728, 841 —
CXLV,220,278,770.— l.anfrancns,— CL,195.— S. Bruito Robertus Pullus,CLXXXVl,
CLXXXVIII, 1665. — 722, 1027,1028,—Joaunes
Petrus LomharduSiCXCI.
Cartbusian.,CLII,932; CLIH,209. Guiherlus,(XVI, Cirita,
501,510.-Veruerus, CLV1I.874 —S.Anselmus.CLMII, 129,737, 1071.1546,1601,1626; CXCII,88, 265 471

354,491,730.— Ivo Carnotens.,CLXI,984,1010. S. Richardusa 740. — Garnerius,CXCIII,50, 59, 94, 180,240, 425.—
BrunoSigniacens,CLXIV,371,913.—Ruperlus,Cl.XVil, S. Vietore,CXCVI, 2 68. — AdamusPra-
215,527,339,«40, 1022,1608;CLXIX,1259;CLXX,411, monslratens., CXCVIII, 411,— 76'. — Philippusde Har-
712, 1250.— ilildebertns, CLXXI,666, 1110.— Houo- veng, CCIII, 245, 408, 721. Pelrus Cantor,CCV,44.
rins Augustndunens.,CLXXII,1113,1415.— Godefridus, 58, 191, 270. — Thomas Cislerci.ns., CCVI 214
CLXXIV, -
773,852. Hngoa S. Viclore,CLXXV, 31, 73. 215. — Alantisde Insulis, CCX,78, 178,199,209 315
- S. Bernardus,CLXXVII. 318,
203, 808, 1061; CLXXXlll, 503. 501,505, 83». — Petrtis Piclaviens.,CCXl,20^,
526,597.602; CLXXXIV, 378, 446, -576, 675, 735. 837,
1298,1291;CLXXXV, 555,674,727. RobertusPMIIUS,
CLXXXVI, 713, 165B. — Petrus Lombardus,CXCI,738, V. — De dwmonum in homines impugnalio-
15S1,1345,1600; C.XCII,87, 471, 739. — Gariierius, nibus.
51,
CXCIII, 58, — 190,425, — Adamus Praomoiislrutens.,
CXCV111, 409,700. Philippus de HarvenjS,CCHI,108, Duemonesnos exlerius et" interius, ad nostram
721. — A!anusde Jnsulis,CCX,78, 177, 199, 210,317, exercitationem,oppugnare permiUunlur.Deus, proba-
502,839,810.— Petrus Pictaviens.,(XXI,209,305,594. tionis cansasiveviodictaeillis permiltit nos tentare ier
carnisminisleriumet unumquemquepro suis moribus
IV. — De pcenis dwmonibus illatis. Cum animase consereresolentexsociHalesubslanliaeet
dnersitate nalura?.Yiassuasmalasnobis insinuanf cogi-
Cumangeliaposlata» repararinonpotuerint,quiasponle lationi, loculioniet operi uoslro semper a^sistunt -.
cecirferuut,et iiremissibililer peccaverint,quia eorum forleqnid inveuiantunde apud examenjusli Judieisac-
culpa tanlo damnat>ilior judicata i"uit,quanlo sublimior cusatoresexsislant.Daemone penenullushomiuumcaret
erat eorum natura, delrusi sunl, eonfirmaliin aelernum Ipsis ludus esl nos trahere de vilioin vitium... Insuper
in suo casu, e.coelo,Lucifer, et principesejus, in infer- quoties Deus quocumqueflagellohuic mundoirascitur
nura,et aliisociiin hunclenebrosumaeremqui ipsisest illosad ministeriumvindictaemittit, qui tamen divina!
vclut carcer, in quo sunt spiritales nequiliaeel in qno voluntate eoercentur, ne tantumnoceantquantum cu-
v;t in inferno ardentes luunt supplicium.. Insuper piunl... Cum ergo nos innumeris suggeslionibusnos
omnemillisviam misericordiae pbstinaliointerclusit tenlent, eo quod dulce est ipsis nos peccare,ul pecca-
hic oslenditur eos, igne seternbinvolutossive in aere, torum nosirorumgksrientur.nobis est
sive in lerris, ;sivein inferis, pcenisaeternisesse praepa- ei a nobisDeiauxiliumimplorandum,ipsis resistendum,
ctc. Meraoresesse
ratos,et nihil esse inlalidamnalionenisijuslumDeijudi- debemus quod noleuti uon nocent, et resistenlibus
cium... Infineraundiuibilpraeler.tormeutaeosmanct, ni- sibi non vulnerant, sed coronanl, etc, et nos ren-
nec ad
iiilquepolestalis priviiegiorum,usque hoclempus iiuliasse,diabolo,pompiset angelis ejus, etc, etr
in hominesvel aerem relictorum,ipsis superesse,etc. Tertulli.iiius, I. 405,434,684, 1296,1506;II, 11.18.
Tertullianus, I, 1306;11,777.—Lactantius,
— VI,191, 51, 106,291,297,718, 899,912,916. _ S. Cvprialius
'471.623, 801, 924. S Hilarius, IX,418, 797;X,723. III, 433; IV, 573,776. 779.— Lactantius.,VI,330,532
— S» Ambrosius,XIV, 989, 993; XV,1205,1707,1727, 443,625,658, 938, 1034, 1053.- S. Hilarius, IX 607
1759.—S. Gaudentius,XX,837, 977. — Rufinus,XXI, 678; X, 724. - S. Zeno, XI, 437.- S. Philaslrius Xll!
679.—S.Hieronymns.XXIl,880;XXIII,318,358;XXIV, 1225, 1262. - S. Ambrosius,XIV,129,306,848. 92l!
157,-67(1;XXy, 1142, 1216,1250; XXVT,38, 55, 109, 1114;XVI,998; XVII,55, 160,417,658,878.- S. Chro-
497, 546, 1175.-_-S. Augustinus,XXXIII,378;XXXVI, matius,XX, 567. — S. Gaudentius,XX, 838, 930,977,
119. m, 867; XXXVII,1220, 1253, 1385,1406,1S50; 978.- Rufinus,XXI,332,679.- S. Hieronymus,XXIII,
XXXVIII,331,568, 726, 1030,1209; XXXIX,1567;XL, 272,592,414; XXiV,20-1,227,527,795;XXV,887,896,
49 INDEX DE DURATIONE MUNDl. 50.
941, 1270,1272; XXVI,12, 94, |96, 109,152,511, 511, CVIII,1113; CIX,357,687. — Wabfridus Slrabus,CXI\,
516, 5*7; 497. — S. Augustinus, XXXIII, 1037; 1067.—PasihasiusUadberins, —
CXX,307, 308:—Hincmarus
Isidorus Mercalor, CXXX, 567.
XXXIV,205, 206, 457, 442, 449; XXXV,2053, 2298, Remens., — 277, 280. — S- Bruno Berbipo-
2299; XXXVI,220, 660, 709,-758, 793, 630; XXXVII, 756, 783. Arnoldus,CXLI,277. — Humbertus,Srdiua'.,
1660, 1815, 1841, 1850;XXXVIII,568, 575, 905; XL, lens., CXLII,71, 110,310,581.
260,561, 587 ; XIX 264, 272, 275, 287, 355, 402, 419, 1123, 1125,1133. — S. Petrus Damianus, CXLIV,597,
641, 670, 671, 717, 727, 786; XLIl, 409, 539, 586, 597, 566,761,841,969, 1001,1002;CXLV,220,277,559,713,
'672, 737, 875, 897;901, 1026,10-9; ,XLI11,720; XI.1V 770. — Othlon,.s, CXLVI, 76. — Lanfrancus, ( L, 162,
154,444, 889, 705, 719, —837; XLV, 1162, 1269, 1346, 166, 195. — S. BrunoCarlhusian.,CLII,991; CLI1I.208.
1436, 1518. 1557, 1576. Cassianus,XLIX,678, 687, •—Radulphus Ardens., CLV, 1547. — Guibertus, CLVI,
695,740,741,750,751, 767. — S. Prosper, LI,294,636, 44, 301. — Vernerus, CLVH,866,1144, — S. Anselmus,
— S. Petrus Chrvsologus.LH, 188, 1220,223, 226, 395, CLYIIJ,£25,328,551,491,501, 762, 764. — Ivo Carno-
393, 471,190,513, 514,522, 650,646, 745. — Salvianus, tens , (XXI, 976, 990, 1006. — S. Bruno Signiacens.,
l.lil, 181,185. — S. Leo Magnus, I.IV, 218. 268, 296, CL5IV, 166, 556. — Rupertus, CLXVll, 208, 211, 270,
299, 350,383,437, 445; l.V, 139, 140;LVl,859, 800. — 290, 527,566,539,644, 1021,1608,1753; CLXIX,60; 61,
S. MaximusTaurinens., LVIII, 320, 686, 716. — Genna- 537,1250,— 1472. — Honorius Augustodinens., CLXXIi,
dius, LVIII,981, 1017,1020. - S. PaulinusNolan.,LXI, 48, 1114. Codefridus,CLXXIV,63, 671. 860,1156. —
573, 465. — Eugvppius,--LXII, 577, 587, 623, 636, 659, Abielardus,CLXXVIJ,1150. — S. Bemardus, CLXXXII,
689,815,851, 950. 972. S 1'u'genlius, LXV, 165,505, 809;CLXXXI1I, 526,513,955,1040,1298;CLXXX1V,S77,
599. 687,—Cassiodorus,LXX,67, 82, 538,506,678,815, 707. Itobertus Pullns, CLXXXVl1028,1656— Pelrts

1070, 1095,1148. S.GregoriusTuronens., LXXI,1011. Lombardus,CXCI,738,1071,1385,15*7,1600;C\CI1,265,
— VilaePatrum, — LXXIII,137,267, 517; LXXIV,142. — 471,472, 1283.— Garnerius,CXCIII,50, 51,81, 91, 114,
S. GregoriusMagnus,l.XXV,577, 613, 699, 703, 82o; 171, 180,211, 423.—AdamusPraemonstrateiis.,CXCVU',
LXXVI,34, 600,664,66S, 713; LXXVII,47, 78, 410; —
412,761. Philippusd'eHarveng.,CCIH, 244,506,410,
LXXVIII, 210, 537, 646;XXXIX, 80, 188, 201, 610. — —
722.—Petrus Cantor, CCV,45, 59, 270. ThomasCis-
Taio, LXXX,730, 988. — Virbodus, XCVI, 1118. — Al- lerciens., CCVI,215, 216. — AlaDusdeIusulis, CCX,80,
cuinus, C, 477,958, 1141, 1254*Cl, 1265.— S. Agobar- 178, 198, 209, 210, 317,302, 503, 859. — Pelrus Picta-
«htfi,CIV,156, %S3,281. — RabanusMaurus,CVH,172; viens., CCXI,209,302, 504.

INDEX DE DURATIONE MUNDI ET EJUS FINE,


DE QUIBU&VARI.E SS. PATRUMREFEttUNTUR-SESTENTIJ5.

I. — De duratidne. Impleto sexlomilenario annorum, in septimo millenu-


rio requiescel, cessanlejam mundoab omui opere saecu-
Scire debetis occasumsaeculialque Anlichrisii tempus lari. S. Augustinus,XXXV,2320.
appropioquare.S. Cyprianus,IV, 550. Mundisex aetates.S. Augustinus, XXXIX,1920; XX,
SecuudusChristiadventus nobis appropinquat.S. Cy- 742, 749.
prianus,IV, 388. Jam linissaeculiiuslat. S. Augustinus,CXL,1187.
Mundusipsejam loquilur et occasum suirerum laben- (Juod nounulii sic accipiuut, ut sex anuorum millia
lium probationetestalur. S. Cyprianus,IV, 546. constituant velut, unum diein, eumque in partes velut
Jam mundifinis inproximo est. S. Cyprianus, IV, 561. boras duodecim partiantur, ut sic qiiiugenlos anuos
Senteutiae philosophorttmde ejus auliquiiaie et dura- postremoshora videaturhabere postremo.S. Augustinus,
lione. Lactautius,VI, 781. XXX"III, 910.
Sexto millesimoanno expleto, consummatioacmfieri Mundumseplem milliaannorumduralurum, aliqujrum
neeesse est. VI,781,783, 1006. fuit opinio. S. MaximusTauriu., LVH,729 adn.
Cl in fiuesexti mitlesimi anni malitiaomnisaboleatur Id est sexto aunoruui millenario, quantumcunqiieus-
e terra. VI, 783. que ad iinem s.eculietc.
proleleLur, ciij-.s nunc spatia |o-
Mundilineropulabantaiitiquiveuturumsimul cumfine sleriora volvuutur, Priuiasius Adrumel., LXVIil.
impeni Romani.S. Optatus. XI, 1153. 914.
Septimo et miHestmoanno incipiente, fide vera cre- Cassiodorisententia demundi fine. Casstodorus,LXIX,
dentesliberabunture mundo.S. Hilariauus,XIII, 1105. 515.
InterfectoAntichristo, summacompleta anmrum sex Muudumhuncquem vicinusGnisurgel aspicitis.S.Grc-
milliumliet resurrectio omniumsanctorumadbuc super- goriusuonMagnus,LXXVII,694.
stite mundo. Hilariauus,XIII, 1105. Cur considerasquia mundusin fineest. S. Crego-
Post septimum et millesimumannumsolvelurSalanas rius Maguus,LXXVII,884.
de carcere suo. Hilarianus,XIII, 1106. ln opere sex dierumsex roillium annorumopera de-
Tempus ab ascensioneChristi usque ad finemmuudi monslrantur. Milleenim anni apud Deum uni diei com-
pcr milleaiuiosdesignalur. S. Ambrosius,XVII,930. paraulur... Horum dierum Salibatumseptimi millesimi
iu sex ruillibuseuim annis, si quingenti anni per bo- aftHitempus, ac requies futuri rcgni ac ssculi est, ubi
ras diei singuiasdividantur,nevissimahoraconsequenler jam nuUaerit operatiorerum, seti requies so!asauctorum.
dicetur lempus fidei genlium. S. Hieronymus, XXV, S. IsidorusHispal., LXXXIII,523.
1186-. An Christus sciebat rauudi hujus finem. Beda Vener.,
Kinismundiin proximoest. S'. Augustinus, XL, 667. Xr.II, 263.
Viicaliouescilicet sancla per iabores annoriim sex Hoc in sex millibusaunorum quingenti essa anni c'e-
rai.lium,ex quo creatus liomo.. sex annorum millihus berenl, et quod siiperveniensvespera post XIIhoras diu
lauqu<unsexdiebusimplelis.seqtiatur velut Sabbalisepli- boc, explelis annis duodeciesquineentenis, id est, sex
musin anuis mille postremis,ad hoc scilicet Sabbatum millihus,aeternajusti Judicisreiributio generet. Bjda V.,
celebrandumresurgenlibussanclis.S. Auguslinus,XLi, XCIV,674.
667. Nec defuere qui septcmannorummillibussa^culihujcs
Extremtim mundi tenipus, diem, boram nemo novit. slaium, qui et septein diebus volvilur, terminandumesse
S. Augustinus,XXXIII,t>99,90:1,901,902, 903. ptilarenl, quosAuguslinusredarguit. BedaV., XCIV,074.
Judieiidiem Cbristusnon revelavit apostolis.S. Aueu-
stinus, XXXVI,906. II. — De signis finis mundi et igne ultimw
Nonuullipulant futurnm post certa annorummillianS.
Au„tisiinus,XXXVIII,576. conflagrationis.
De Salvalons adventu qui exspectatur in fine, tempora Tntiltimo fient prodigiamiranda pcr omnia elcmeiCa-
dinumerarennn audet S. Augusliniis,XXXIII,899. mnidi. Laclantitis,VI, 785.
MiiudiDnemposl sex annnrummillia fulur. m quidam De miindivaslalioncejusque prodigiis.Lactantius,VI,
iixerunt. S. Augusliuus,XXXVIII,576. 790.
51 INDICES PATROLOGIiE SPECIALES. - INDEX XXXVII-
De postremis temporibus.Lactaniitis,VI, 1188. Judieii signaquaepTophelae d iserunt, omniapene com-
Descendet ignis de ccclo,et consummabunturomncs plela. S. Aiifiusiinus,XXXVIII,5:6.
lioiiiines.Hilarianus,XIII, 1106. 1'inissaeculinon adveniet anlequampraedicelurEvan-
Duae falces designanl illum ignem quo universus mun geliura in uuiversoorbe. S. Augustinus,XXXIII,9i0.
ilusdelendusest. S. Ambrosius,XVII,fc96. Mundusigni novissimoreservatur iu diem judicii et
Civilatesgenlium cadent, cumeo i^iie qni faciemDo- perditiouishominumimpiorum.S. Atigustinus,XI.1,684.
miiiiad judicium venienlis pra-cedet,onincsgentes de.e- Antichrislus, rtijus tempus dies Domiui subsequilur.
buntiir. S. Ambrosius,XVII, 909. S. Augusiiiius, XLI, 685.
Multos, fine mundi instante, ignis purgatorius ptir- Figura huius niuudimundanorumigniumconflagraliouu
gandocremabil, sed anle judicium absoluii in sanclorum praeteribil.PrimasiusAdrumet.,LXViU,921.
co'legio tecipientur. S. Ambrosius XVII, 931. Appropinquanleautem eodemmundj termino, mulla
Jgnis de coeloexiel, quia venienle Domiuo ad jttdicium, imminentquaeante non fuerunl, videLcet immutationes
.Igois anle ipsumprascedet, qui noo solum omnemcater- aeris, terroresque de coelo, etc. S. Gregorius Magnus,
vam impiorum sed el ipsum mundumconsumet, XVII, LXXVll,1203.
b32. De conflagrationeignis,qua mundusbicdicilurinterire.
Ecce terra, ecce aer, ecce mare, caeteraqueelementa S. .lulianusTolet., XCVI,518.
ifcneconsumentur.S. Ambrosius,XVII,935. Sic quidam dicunt m consummationesaeculicum de
id
Terra et coelum, est, species terrae ct coeli, per scenderit ignis, incipiet quidem de stiblimioribuslocis,
ignem a sua specie rommutabunlurut possint in aliura ut paulatim ad inferiora descendat, S. PaschasiusRad-
ie"ormarimullo ineKoremet pulchriorem. S. Ambrosius, bs-tus, CXX,829.
XVII,934. Lucasde igne Sodomorumdat nnbis occasionemintel-
Signa quaenampraemillendasunt. ZacchaeusChrislia ligendl quod per ignemcremandussil isle mundus CCX,
nus, XX, 1161,1162. 829,
Mediouoctis,securis omnibus,consummationem mundi Facla namqueresurrectione, et ad judiciumChristove
osse venturam. S. Hieronyraus,XXII,974. niente, statim ignis sequetur qui et mundumexuret et
Signum Dominici adventus est, Evangcliumin lolo peccatoresdevorabit.S. BrunoSignieus..CI.XV,715.
ir.ie praedicari...quod aul jam complelum,aut in brevi Ignisflagrabitsuper omnesmoniesquindecimcuhitos.
CvTOimus esse complendum.S. Hieronymus.XXVI, 177. HonoriusAugustodun.,CLXXII,778.
Possumusextreiriummunditempusconjicereex signis. L1BR.IDE FINE MUNDITKACTANTES.
S Augustinus,XXXVl,903,909.
Signaadveniusjudiciiproximefulurijamabapostolorum I.ibellusde mundiduratione. S. Hilarianus,XIII. 1C97,
tempore nec desinunt lamenconvenirediebusnovissimis eveuient. Traclatus de meditandis plagisquaecircafinemmundi
ct esse signa. S. Auguslinus,XXXVI,913, 914. RichardusS. Vicloris,CXCVI,201.

XXXVII.

INDEX
DE CllEATIONE HOMlNlg,
ORDINEREFEBENSLOGICOQUIDQUIDDE ILLADIXERESS. PATRES.

HumofacluraeslCrealoris : Tertult. I, 514. Ex nihilo 1250.Homoprimussic conditus est, ut posset non pec-
a Deocrealus: ibid., 521. — SanctaeLilttrae docenl ho- cando sine morle ad patriam trassire angelorum, id„
mti.emfuisse ultimumDei opus, et sic inductum fuisse LXXV,664; Taio CsBsaraug.,LXXX,753.Panis primi ho-
in hunc mundiim,qiiasi in domumjam paratamct instru- minis in paradiso quis fueril: S. Gregorius Magnus,
ctam : Lactantius,VI, 303.— Hominisorigo hanc habet LXXIX,607. —Quodralionaliscrealuraangelorumalqiie
dignitatemquod565. non manu, sed manibusDeiconditussit: hominumsimul creala sit : Taio Caesaraug.,LXXX,750.
S. Hilarius, IX, — Homocur post omnes crealuras
sit ereatus : S. Ambrosius,XVI, 1129. Cur stalim ac a De condilione prlmi hrminis, ibid., 753. — De homi-
Deo creatus est, non sit laudalus, ibid., StO. Hominis ne : S. IsidorusHispal„LXXXHI,559.—Curin creatione
quanta dignitas in—sua crcalione, et quid illum doceat? hominisdicitur factamus : Beda Ven., XCl,28 %eq..De
id., XVH,1015. Adamin SBtaleperfecta— conditus fuit crealione hominis,id„ XCIII,216, 257;Wicbodus,XCVT,
juxta Judaeos: S. Hieronym., XXII,902. Adam oua 1151.— Hominisin creatione prasrogativae : S. Paulinus
adate aut staturaconditusfuerit: S. Augustinus,XXXIV, Aquil., XCIX, 199. — Cur bomo sexto die crealus est:
548. Adamel Eva non formati in illo die spiritaliprirai- Alcuinus, 518 Num non anle, die sexio, homo legitur
tus condito,ibid., 341.Homopraecipuumopus Dei dici- esse crealus,id„C.521. Die sexlo, Dominusbominemfieri
tur, quare, ibid., 317, 348.Deus bominemsicut caetera jubel :RabanusMaurus,CVH,458.—Cavenda est hicpauper-
pcr Verbumsuum fecit, ibid., 371. Adamnonaliler for- tasintelleclus humaniut cogitemusDeuramanibusopera-
maius fuit quamhaberent causacprimordiales,ibid.. 549, tumfuisse homineraet labiiscarueislocutum: liemigius
351. Homofactusest in die primocreationisinvisibiliter, . Antissiod„CXXXI,60.—Nunquid ad angeiosloqiiiturDeiis
causaliter, potentialiter, in die autem sexto factus est dumdicit:Faciamusbominem :,S.BrunoSigniens.,(XXIV,
visibiliter, tbid.s543. 344,546,347, 349;410.AdaeetEvae 137. CrealioboministoliusTriuilaiisopus luit, ibid., 157.
—De creatione hominis:Rupertusabb.,CLX\II, 248seq.
origojuxtaManichaeos,id„XXXII,1375.Adama principe Homoesl propriumopus et facturaDei.id ,CLXVTII,627.
lenebrarumcreatumdicunt Manichaei, id , XLH,569.Ho-
minis crealio, id„ XXXIV,186,241.Homiuiscrealloale- —Extra paradisumvoluithominemfacere Deus, ut intel-
gorice exponitur,XXXII,858. Cur in soliushominiscrea- ligerelse ex gratia, non ex natura, in paradisolocatum:
lioue dictum,faciamus,id„ XXXIV,291. Curde hominis Hugode S.Victore,CXXXV, 59. Adamcominuofactusest
creatione non dicitur, et sic est factum,ibid., 292.Homo sineulloprogressuraembroruminaBlatevirili,id.,CLXXVI,
sexta die creatus, id„ XLII, 257.— Utrum virili aBtale 92. Hominisprimi formatio,quidallegorice, id„ CLXXV,
1'ormatusest homo..an per spatia lemporum crevlsset : 659. Quarenovissimefaclus est homo,id„ CLXXVl,20.
S. Eucherius, L, 905. — Hominis crealio : S. Prcspcr — ilominisdignitas in crealione: S. BernardusClaraev.,
Aquitan., Ll, 622. — I)e creatione prinii hominis: Eu- (XXXXIII,757.—Decrealione hominis: MagisterBandi-
gyppius ahb., LXII, 6;i6. — Cur novissimuspost creatu- nus. CXCII,1016; AdamusPraemonst.,CXCVII1,99.—
ram factus sithomo : DionysiusExiguus. LXVH,530.— Homo creatus fuisset, etiamsi angeli non cecidissenl:
i'rca'.iohominis: GregoriusTuron., LXXI, 163.—Homi- Alanusde Insulis, CCX,318. — Hominiscrealio quo die
I rns praerogativae in rerum condilione• S. GregoriusMa- lacia : Philippusde Harveug, CClll, II.
gutis, LXXV,90Q.Uom.Q sqxto die faclusest, id., LXXVf, Horaoex duplicisubstauliaest confcctus: Tcrlull., II,
tf INDEX DE CREATIONE HOMINIS. 51
452, 850. — Homoduabus naluris contfiieturspinlali et cum metu, et honore, et opere mandatorum: 5 rlie-
lerrena : S. Hilarins, IX, 720. Secutidumcorpusde terra ronvm , XXIII,1116. — Homoad quid facttis: S. Atigu-
formalus,ibid., 566. Secundum aiiiniamex nulla aliena slinus, XL,628. Hominisfinis est vita ajterna, XXXIV,
substantiafactus,ibid. — Diflicultatesvariaesi animaAdaj 144.A quo, quare, ad qttid homo creatus, XL, 819.Ad
non priuscreataquam corpori inspirala : S. 'Auguslinus, coelum,non ad gehennam a Deo conditus, XL, 1119.—
XXXIU.570.—CaioAdae ante psccatumila est immorlalis Homonasciturad laborem : S. GregoriusMagnu-s,LXXV,
creata, ut, adminiculisadjutatemporalisalimonia1,morlis 757.Homoconditus ad contemplamltimsuum Conditorem,
expersacdoloris exsisierei :Beda Ven„XCI,32;Rabanus LXXV.813, 821. — Quodad hoc factisuraus, ut Deum
711.
Maurus,CVII,463—Sicimmortaliset incorruptibilisest sine fine laude.mus: S. AnselmusCanluar., CLVIII,
conditacaro primoruinhominura, ut eamdem suam im- Bomoa Deocreatus ut secundumCreaioris sui volunta-
nlorlalitafem atque incorruptionem per observantiam lem viveret : S. Anselmus Cantuar., CLVIII,803. Con-
mandatorumDeicustodirent: Beda Ven„ XCI,32. — ln siat hominemesse faclum ad bealitudinem, qua? in hac
corporisel— animaesubslanliambomofaclusesl: Alcuinus, vita haberi non poiest, id, 376. Ad regnum Dei factus
C, 5. 521. Ahusivepronunliatur ex ulraque substantia est homo,— id , 457, 533.Et ad videndumDeum, id„ 225,
totus homo: RabanusMaurus,('XI, 139.—Nonenim cre- 815,814. In paradiso omnium deliciarum loco Deus
dendumest, animamquasi spiritus et levis, et munla, ex eum collocavit ut operaretur, —et custodiret iilum :
luto factamesse : HonoriusAugtistoduii.,CLXXU,55. — S. BrunoSigniens. CLXIV,160. Homnem fecit Deus
Angelorummtnisleriolorsilanformatumest corpus ho- ad immortaliatem : Hugo de S. Viclore,CLXXV, 37.
minis : Hugode S. Victore,CLXXV,37 Qualiscrealussit Dtcrealis aut uteretur,auldominaretur, homoest ele-
priraus homosecundumcorpus, id , CLXXVI,275 Corpus ctus : S. Hilarius, IX, 426.— Belluas robustissimas

a.e
bnminisDeusformavitde limo terre, ibid., 92. -- Homo ferocissimashomini a Crealore subdilas S. Ambrosiusi
cur ex lulo conditus: Garnerius, CXCIII,277. XIV,253.— Potestashominisin besfias , S. Augustinus,
Homoad imaginemDei Fi:ii creatus : Tertull.,11,168. XXXIV,187.— Bestiis dominari, per allegoriam, ibidi
Ad similitudinemFilii et Spiritus confectus : ibid. In quo honore positus,si non intellexeiil ut bene agat,
Ad imaginemDei facttis, id est Christi: Terlull., II, eisdem ipsis animantibusinsensatis,quibus praelatusest,
802. — Nonin lineis corporalibus,sed in arhitrii liber- comparabitur: Beda Ven„ XCI, 30. Quaeritur in quam
tate et poleslate, ad imaginemDei factus bomo: Ter- ulilitalem homo dominatum in pisces, et volucres, et
tull., II, 29J. —Adam quem ad imaginemet simililndi- animautiaterraecuncta perceperit, id„ XCI, 51. Quaesiiu
nem suam consuramavit: S. Victonnus martyr, V, 305. dignum est quare non etiam nunc cunctis homo domiuc-
— Anima hominisad imaginemDei facta : S. Hilarius, tur animantibus,ibid. QuomodoDeus adduxit ad Adarn
IX, 566. Fit ad commuuem Patris et Filii imaginem: cuncla animalia, et universa volatilia cadi, id„ XCIll,
X, 131. Homoin
• sibslantia aniniasad iuiaginem Dci li- 271, 279.— Cur voluit Deus ut homocunclis —
animauli-
guratus IX,651. Secundnmanimam ad imaginemDei bus nominaimponeret: Alcuinus,C, 522.Deus Non est co-
factns : IX, 721.Non Dei iraago, sed imaginis el simili- gitandum carnaliter,quod ila adduxcrit animantiA
tudiuis Dei esemplum : IX, .^66.--Homo cur faitus a terrae vel aves ad Adam : Rabanus Maurus, CVII, 483.
Deo ad imaginemet similitudinem suam : S. Zeno,XI, ConslatAdamin •ea lingua qua totum genus humanum
276. Qa& sit in homine Dei imago: XI,436, 457. — usque ad conslructionem turris, iu qua lingttaedivis.-o
L't pressius intelligatur ubi divina sirailitudoresideat: sunt, loquebatur, animantibus terrae et volatilibus no-
S. Ambrosius, XJV, 259. In quo sil ad similHndinem mina imposiiisse,id„ CVII,483. — Dominaridebuil ho-
Dei, XVH,101T.— Imago Dei ,in hominefacta in crea- mo omnibus, sed pcr peccatumamisit dominiumet 37. iu
iione,—similitudo iu baptismate: S. Hieronymns, XXV, maximiset in minimis: Hugo de S. Victore, CLXXV,
269. Ad imaginera Dei quomodoAdamcrealus. S. Qnodautera ad eum adducta sunt, haecest ralio, scilicet
Anguslinus: XL, 331; XXXIV,26, 186, 241, 292, 317, qnia futurus erat Doininussuper omnia illa, et ideo de-
366,409; XXXII, 626,858; XLH, 475, 693,1001, 1033. cebat ut pro arbiirio suo daret eis nomina, id„ (XXXV,
— Homo cur ad imaginemDei conditus: S. Leo Ma- 40. — Nonhominembomini praeponitDeus, sed insensi-
gnus, LIV, 169, 189. — Homoan condilus ad imagi- bilibus lantum, vel irralionalibuscreaturis, ul eas scili-
nem Verbi: Prudentius,LIX, 949. — In qua bomofaclus cet in poieslalemaccipial: Petrus Abaelardus,CLXXVIIT,
ad imaginemel simililudinemDei : BedaVen„ XCf,29. 762. — Dominatioomiiiumquaein terra et quas in aquis
In hoc maxime factus est homo ad imaginem Dei, in sunt, hominidata est: Ernaldus abbas, CLXXXIX,1531.
quo irraiionalibusanlecellit, id , 50. Qnodenim diclum
est ad imagiuem Dei, non nisi in anima; Beda Ven„ De creationc mulieris.
XCI, 43. — Imago Dei quomodo in homiue: S. Pauli-
nus AquiL,XCIX,799.—Adimaginem ct simililudinem Femina non est facla ad imaginemDei : S.. Ambrosus,
suam ipse Creator omninm hoininem rre.avit : Alcui- XVII,210, 239. — Feminade viro facta: S. Augustinus-, Augustinus",

nus, C, 566 ; RabanusMaurus,CVII, ;59. Non ergo XXXVII, 1 781.Facta est ad imaginem Dei : id„ XXXIV.
secundura corpus, sed secundumintelleclum mentis, 293. Extrasex dies crealionis faclaest , ibid., 343. Mu-
ad imaginem Dei condilusest homo: liabanus Maurus, Jieris formalio,non peralium, quam Deum, id.. XXXIV,
CVII, 460. — Nec audiendi siiut qui dicunl lioniiuem 403, 401. Muliercur ex homine formata , id„ XLI, 372,
in corpore Dei imaginembahere : KemigiusAulissioJ,, 376. Mulier in adjuloritim propter sobolemfacta , id„
CXXXI,57. — Sexto die creatus est homoad sui imagi- XXXIV,395, seq. Mulier facta ut vir ei dominarctur ,
nem et similitudinemCrealoris: S Petrus Damianus, ibiit., 450.Mtilierisformatio,mysticedicla est asdilicatio,
CXLV,813. — Imaginem Dei Atfomhabuit in anima: ibid., 492, 403.Formaliomulieris,eo modoquo narratur,
Guiberlusabb , CLVI,53. — Quodad imaginem et si- facta cst, ut quidpiampraenuntiaretur, ibid., 102. Mu-
militndinem Dei facli sumiis : S. AnselmusCanluar., lieris formatio,Ecclesiaaformationemmysticesignifica-
CLVIH,709. — Ad ineffabilisTrinilatis imaginemet si- bat, ibid., 407, 408.— Quaeriturutrum feminade lalere
militudinemconditushomodicitur : Hildeberlus,CLXXI, viri fermata ex ejus anima acceperit animam : S. Euchc-
435. Ad int.igincmDei factus cst bomo secundumani- rius, L, 903. — ln primis Deus feminamunara creavil:
mam,id , CLXXI,1118. — Ad imaginemDei homo fa- B.'daVcn„ XCI,30. Feminaad imaginemDei creata est,:
cius dicitur: Godefridus abb„ CLXXIV,143.Ad ima- secundiimid quod^et ipsa habebatmentem rationalem
ginem Dei factusesl homosecundumanimam: Hugo de ibid., 50. Nunquidquiaopus eratAdae,ut eicoslam conjuxfieret,
detra-
S. Victore., CLXXV,37; CLXXVT91.264, 590. Homo aliter non polerat lieri, nisi ut dormienii
cur ad imaginem Dei factus,CI.XXVTI,1119, 1120. — heret, ex qua conjux aedilicarelur: id , XCI1I,275.—
Homosecunduman maediguilalem ad simililudinemsin- Cur mulier de latere viri dormientisaedificata — legilur, et
gularem personarum facius est : Petrus Abalardus , non de terracostaAd;e plasmata: Alcuinus,C, 522. De factura
(XXXVIII,761. Ad imagiuem Dei creatus, id„ ibid., mulieris ex : RabanusManrus,CVII,482.Quod
763: Petrus Lombardus,CXCII,31. Satis ergo ostcn- mulier de viri latere facta est, propter ipsius conjunclio-
ditur ubi homo sit crealus ad imaginemDei, scilicet nis vim commendendam,ila Deri oportuisse credendum
non in corporis lineamentis, sed forma qnadam inlelli- est : ibid., 484. — De formalionemulieris : Hildebertus,
gibili menlis iliuminatae: Petrus Lombardus, CXC.II, CLXXI,II19. — Attendendumest est quod nec de capite,
203,282 ; S. Trinilatis imigo in homine impressa elu- nec de pedibnssi viri sumplum id nnde fieret mulier,
riJatur: AdamusPraemonst.,f.XCVIII,855. ne aut domina, de capite, aut ancilla, si de pedibus
Uomoin hoc ab ipso Deo exslruclus est, nt Dominus putaretur : Hugo de S. Victore, CLXXV,40. Ideo de
csse posset, dumfit a Domiuo: Tertull, II, 8"1. Omnis medio, id est costa sumi decuit, ut socia iutelligeretur :
subslantiaejus saluli deslinata, 863. — Adcognoscendum ibtd. De formationemulieris : id„ CLXXVl,92.in hu — IJI
venerandumqueDeumhomoomnibus uli debet, IX, 564. enim cx palre caeleraepersonoehibent esso,inde ita
Natusesl ad volandumin cuelum,IX,975. —Ad hocna- niatia crealione fcmina ex viro creala esse habiiit,
tus est homo,ul Crcaloremsuum intclligens, vcncrctur noii vircx femina: Petrus AbaslarJus,CLXXVIII,761'. ,
55 INDICSS FATKOLOGl^E SPECIALES. - INBEX XXXVIII. 5«

XXXVIII.

INDEX DE ANIMA HUMANA

1N QUOEXHlBETUR,ORDINELOGICO,QUIDQUIDSCRIKERE PATRESDE ANBLEORIGINE,RATCRA,


IMMATERIAtlTATE,DOTWUS,IMMORTALITATE, BTC, ET6.
EXCELLENTIA,

MONITUM.
Hot in Indlce, Utililati simul et facilitati lectorls providentes, divisioiies slafuemus plurimas; sic vicis-
sira agemus : I de existenlia et origine mentis humanse; II de illius naiura; III de immaterialitate; IV
de yanis dolibus; V de immortalitate; VI de unione animse cum corpore et de sede illius; VII de excel-
leulia; VIII de statu animaepraesenti; IX de statn ejus in morte et post mortem; X libros de animn ex
professo tradantes adducemus; XI denique velut in appendice de anima brulorum aggrediemur qu«s-
lionein. Sed ne longius hic Index protraberetur, non onrnes de verbo ad verbum Patruui sententias relu-
limus, at tantuni numeris et voluminum et paginarum indicavimus locos ubi facillime leclor reperiet
desideralas.
1. — De txsistentia et origine mentis huma- vegetat, animaest. Varise
Varh»de
de natura animae
anima?opinionesre-
nfP feruntur et errores refellunlurvarii.
feruntor
Tertullianus,1,610: H, 182,654-656,667,668,672,682,
Anima httmana non ex Deosed a Deo creala et de- 686,775,803,814, 817,956.—Arnobius,V,83l, 832,836,
Dei est, nam
scendens,imago licet non tales eosdem motus et sensus 838,839,853, 854,858,865,866,889,890. — Lactantius,
habet quos et Deus, quales Deus.Asseri- VI, 779; VII,63. — S. Zeno,XI, 540.— Philastrius,XII,
luranimas Bonfufesepriusquamin corporemitterentur;• 1210,1252,1253.— S.Ambrosius,
— XIV,403,466,501,360;
Dooesse ex traduce, sed formato corpore creari et ia XVI. 1074; XVII,491, 529. S. Hieronymus,XXII.796,
fundi. Variaehic etiam de illius oiigine opiniones nec- 8*4. — S. Augustinus,XXXIV.358, 362,363,565,566,
non circa idam errores recensentur. 572,425,426,480; XXXVH.1887; XL, 194, 671, 727,
Tertullianus,1,577; II, 437,295,304,632.686,693,696, 784,805, 814; XLI, 287, 526, 773; XLII,11, 46, 47,93,
7«, 801,805.—Arnobius,V.833,851,83S,865,86*,885, 94, 255.981,982;XLIV,363,361,426, — 480,534,538-541,
843 - Lactanlius VI,309,519,522.515,403,730,927.— 613,514;XLV,1518,1510. Cassianus,XLIX, 07,605,
S. Hilarius, IX.402,451,458,650, 718; X, 558. — Phila- 774.— S. Prosper, LI, 241,414, 493.— S. Leo 5Magnus,
slrius, XII, 1183,1233,1249. — S. Ambrosius,XV,1332. LIV,682. —Gennadios,LVI11,1021,1022. —Prudentius,
—S. Chromatius,XX, 420. — S. Hieronymus,XXII, 1 083; UX, 695; LX, 475. — S. Fdlgentius, LXV,284,285.—
XXIII,371,372, 430, 478.1112.—S.Auguslinus,XXXII, Cassiodorus,LXX,1283,1287,1289,—S. —
IsidorusHispal.,
SH7,1237,1212,1296; XXXIII,541, 588, 590, 717-719, LXXXHI, 83, 85; LXXXIV, 716. B. Alcuinus,CI, 664,
723 747, 728.731-753,747, 778, 857, 858,862,864,882; 1103. — Rabanus Maurus, C X, 1110.— lsidorus Merca-
XXXIV,313,515,555, 556,560,381, 360, 572, 412. 413, — lor, CXXX,564, 894. — Werneros,CLXVII,1175,1176.
418.419, 42'2,425. 426; XXXV,2229; XXXVII,1822; 8. S. BrunoAstens., CLXIV,161,470, 959. — Hugo de
XXXIX,2175, 2183: XL,II, 51,35, 93, 95,99,784. 809, Victore,CLXXV,418,419; CLXXVII,179,180. 9. —
887; XLI, 511. 356,575, 402; XLII,116,117,380, 581, Bernardus,CLXXXIV, 340. — Isaac de Stella,CXCIV,
549, 668-670,1207,1208,1216;XI.IV,180,196,477, 479, 1878.— AdamusScotos,CXCVIII, 806.
48-2484,189,490, 492,495, 496-499,501,506, 512, 515, III. — De animw immalerialitate.
520, _523, 525, 550,532,516,547, 608; XLV, 1 218, 1718,
(7*4. Cassianus,XLIX,499, 756. — S. Leo — Magnus, Anima spiritus est, sicut ipsa dles lux; incorporea,
LIV,683. — Gennadius,LVIII, — 1020,1021. Pruden- iramateriahset ideo dissolvinon potest. INoncrescit in
tius, LIX, 878, «84, 987, 991. S. JAilgentius,LXV, pueris, nec injuvenibusviget, necin senibusdiminuitur.
13»,4-H.501,503,665,666, —
6B8. Cassiodorus,LXX, INihilin se corporeumretinet; nec longitudinem,nec
iiSl, 1283.— S. Gregorius Magnus. LXXVII, 989. — lalitudinero,nec profunditatemhabet; spiritualilermulU

S. IsidornsHispal., LXXXI,83, 85, 86, 234. Alcuinus, longiuset propepositaperpendit, de coelesiibuscogitat;
<;i, 1073.— S. Agobardus,—
CIV,168— RabanusMaurus, de ipso summoDeo quaedamardua nosse desiderat, etc.
<;VII,475;CX, 1112. Wernerus,— CLVH,1161, 1162, Terlullianus, II, 664.— l.aclantius,VI, 771,772, 775,
1176.— S. Anselmus,CLVIH,623. Odo, abb„—CLX, 776.— S. Hilarius,IX, 566, 719, 721. — S. Ambrosius,
1100.— S. Bruno Astens , CLXIV, 160et seqq. Ru- XIV, 557; XV, 1554; XVI, 1074. — S. HieroBymus,
perlusabb., CLXVII,266,556. — Hildebertus. CLXXI, XXVI, 66. — S. Augustinus, in eosdemlocos artitulo
1121. — Roberliis 1'ullus,CLXXXVI,750 — Alanusde praecedenti de natnra mentisallatns.— Prudenlius,LIX,
lusulis, CCX,515, 516et seqq. «97. — Boetius, LXIV, 1400. — S. h'ulgentius, LXV,
— 668, 691. — Cassiodorus, LXX. 1283. — S. Gregorius
II. De natura animw humanoi. Maguns,
- LXXVII,525. — S. IsidorusHispal.,LXXXIII,
Animasuhstantla est simplex; sic recte quasi ivatua, 85. S Paulinus Aquil.,XCIX,159, 161. — H. Alcui-
id cst, a sanguinelonge cfiscreiavocatur, cum poslmor- nus.CI,— 643,1644.—HabanusMaurus,CX, 1111. 1113.
Guibertusabb.,CLVI,677,678._Wernerus, CLXVII,
lem corporis perfectam ejus constet esse sulistaiitiam. 1173,1176. — S. Amelmus, CLVIII,806. — Roberlus
Ouidamdicunt animamsic appellalam, eo quod animet Pullus, 690.
atque viviflcet sui corporissubstantiam.Animusappella- CLXXXVI,
tur, quia velocissimaejus cogitatio ad similitudinem IV. — De vel dotibus animw.
venli motu celeri pervagatur;meos dlcilur a IMH,id est, proprietatibus
luna, quia licel mutetnr vicissitudinevaria, se tamen Animarationalisest et libera; capaxscienliaeet intel-
resliluit in id quod fult quadamnoviiale perfecta; splri- lectus; sempermnbiliset exercita.Animain corporetres
tus etiam dicittir, sive quiairrspiratquod vult, universa hatielaffectiones; ralionabilera,concupiscibilem,irasci-
complet,totus in orbe, immobilisloco,sive quatenusest bilem; triplici constatpotentia,vitali,sensuali,ralionali;
substanlra tenuis nobisque invisibilis; sive quatenusper ralione viget, consilio valet, intelligenlia antecellit.
totumeorpusemissumatquereceptumper eumvitamor- Animadedivinistraclat, bumanasapit,naturalitertendit
t iliumcontinetur. Cna est animaquae,dum contempla- ad superiora; facultatesetquasi instrumentacognoscendi
/ur, splritusest; dum sentit, sensus; dumsapit, animus; acdiligendibabelexnalurajseptemsicutillivires: animns,
dum consen- mens,imaginalio,»piiiio,ratio,iiilelleclusetmemoria,etc.
duminteHigit,mens; dumdiscernit, ratio;dummembra
tit, rolunlas; dum recordatur, memoria; Terlullianus,I, 295/680,686; II, 654. 636,639,726,
57 INDEX DE ANIMA HUMANA. ES
750, 751, 772, 775.-S. Ambrosius,XV, 1733, 1736. — — 526. — S. Hieronymus,XXIU,418, 580; XXVI,108,413.
Cassianus,XLIX,597, 1306.—DionysiusExfguus.LXVII, S. Augustinus,XXXII,1034; XXXIH,723; XXXIV,
— —
570, 371. B. Alcuinns,CI, 640, 642. RabanusMau- 363;XXXV,1584,1586,1737,2323;XL, 301, 710, 711,
rns, CX,1111.— S. Aoselmus,CLVIII,216, 454, 553, 79*, 793,812;XLI, 725;XLII,183,877, 989. — Kugvp-
805.—Odo,CLX,1081.—Hugode S. Victnre, CLXXVH, pius, XLII,618. — DionysiusExiguus,LXVII,361, 370.
553, 572. — Isaac de Stella, CXCTV,1887.- Joannes — Cassiodorus, LXX,1293,1294.— S. IsidorusHispal.,
Saresberiens.,CXCIX,954. -
LXXXIII,85. S. PaulinusAquit., XCIX,161, 162.—
— B. Alcuinus,CI, 222,613, 1099,1100.— Rabanus Mau-
V. De immortalitate animw. rus, CX,1114. — Hincmarus,CXXV,296. — Wernerus,

In boc artieulo afferuntur omnia argumenta quibus CLVIL1176. S. Anselmus,CI.VIII,711.— S. Bernar-
conatisunl Patresastruereanimaeimmortalitatem;recen- dus, CLXXXIII, 1 20, 188, 450,—697, 701. — Robertus
senlur eliamvariaede illaopiniones,eterroresrefelluatur. Pullus, CLXXXVI, 690 el seqq. Isaacde Stella,CXCIV,

1882. AdamusScotus,CXCVIII,808.
Tertullianus, I, 610, 1264; II, 648, 720, 795, 796,
798. — S. Cyprianus,III, 781, 782; IV, 247, 309,i50, VII.— De animw excellenlia.
476, 477, 493, 583, £86, 536, 398, 605, 730-752.791, Animahumana,Dei insignitaimagine, decorata simili-
792. — Aniobius.V, 473-477,481-486,852-854,855-859 ludine, desponsalaflde, dotata spiritu, redempta sangui-
Lactantius, VI, 26, 370, 580,381, 609, 663, 765,770, ne, capaxbeatitudinis,haeresboniiatis,ralionisparticeps,
776.777,853, 836.—S. Hilarius,IX, 411, 589,590, 632 quoddamhabet Trinilaiis vestigium;imaginisseu Verbi
633,861, 865,931, 932;X, 2fi.27, 50, 51,396,397, 411 magniiudinemet rectiludinemreferl; nibililla potentius,
412, 640, 641, 861, 862, 1015, 1046, — S. Zeno, XI nihil sublimius,etc,
540.-S. Philaslrius,XII. 1121, 1210.—S. Ambrosius Tertullianus, 805.—SHilarius, IX, 566, 709.—
XIV,358, 559, 539-511,553-555,537, 538, 1174, 1175 S. Ambrosius.X11,668, IV,256. 258, 259; XVI,1074.—S.Hie-
XV, 1198, 1499, 1508,1309; XVI, 392. 922, 923,1309 ronymus,XXIII.299-XXIV, 489;
— XXVI,130. — S. Au-
1310, 1520,1321,1328,1352, 1333,1571, 1373. Ru- gustiiius, XXXII,1276,i279, 1287;XXXIV,361:XXXV,
finus, XXI,666, 667, 682, 1001, 1086,1087."—S. Hie- 1451,1583;XXXVII,18S5;XX.XVIH, 429; XXXIX,552;
ronymus,XXII.467, 589, 590; XXIII,1060-1062;XXVI XL,787,803,806,809;XI.I, 229,264; XLII. 1221.— S.

190, 191. S. Augtistinus,XXXII,713, 719, 720,896, Prosper, Ll, 495.— B. Alcuinus,Cl, 639, 640,612,1101.
1021, 1025, 1023, 1028, 1029; XXXIII, 269; XXXIV — S. Anselmus,CLVIII, 213. 216. — S. Bernardus,
457 ; XXXVI,322, 332. 555, 551 670, 760; XXXVII, CLXXXII,979: CLXXXIH,448, 667, 916, 917, 1181;
1678, 1679, 1682, 1702, 1703, 1782, 1906; XXXVIII CLXXXIV,489,490, 517. — Thomas abb., CCYI, 109.
206, 220, 232, 235, 428, 588, 721, 799, 1288,1385, VIII. — De statu
1414, 1445, 1450,1475, 1476; XXXIX,1578; XL, 281, prwsenti animw in ordine
607, 1023, 1096, 1580-1582;XLI, 253, 299, 607, 758, spirituali; necessilas et media eam sancti-
763, 768, 771, 772; XLII, 381, 1023; XLIV, 110, 747.
— ficandi.
Cassianus,XLIX,— 514, 556, 370, 499-501,529, 530, Animaest currus Dei, qui equoshabet bonoset malos;
613, 614, 705, 701. 8. Prosper, LI, 152, 155, 157, virtutum ornata florilius,nortus est, vel in se paradisum
158, 174. 175, — 231. 232, 456. 440, 441, 436, 457, 599,
600, 621, 622. S. Pelrus Chrvsolog., LII, 214-217, habens germinantem; civitas est, munita per Christum,
226, 228, 375,—576, 501-505, 556, 537, 549, 550, 553, obsessa per diabolum; templum est et altare Dei; tabe-
S56, 616-620. S. Valerlanus, LII, 736 738, 742,743. scit quando peccalumminuitur, incrassaturcum peccala
— S. Salviantis,LIII, 171. — S. Leo Magnus,LIV,25, cnmulantiir; cumsemel adhaeserilcnpidilatibus,dilfjcile
28,87, 88, 126,128, 168, 169, 215. 214,253, 501,302, in allum potest,undedescendit,sine Dei favore,revolare.
506, 356, 579, 380. — S. MaximusTanrin., LVII, 377, Antma cum solo Deo, lu Deo soloest beata; temporali-
425. 683, 792, 811,812.— Gennadius,LVIII.983,1004, bus voluptatibus dedila, sempcr exardesrit cupiditaie,
1005, 1021. — S. Faustus, LVHI, 836. — Pomerius, nec satiari potest. Alimentumanimae,volunlasDei. Ani-
LVIII, 836. — Prudentius, LIX, 661; LX, 712, 778. — roa tribus modis moiilur : cogitatione. opere, perseve-
S. PaulintisNolan., LXI, 200, 201, 208, 213, 217, 221, ranlia in malo, elc. elc. In hoc articulo, ut jam diximus,
349-551,462. 463. — Kugyppius,LXIf, 684, 685, 750- ne longiusprotraherettirlndex, numeristanlum et »o-
752, 785, 784, 810, 812, 853. 860, 861 899, 900, 945, juminis et columnarumindicamusPalrum locosquibns
941,1021,1022, — Boetius, LXIII,715; I.XIX, 1403.— agiint de stalu animaepraesentiet de nccessitale el modis
S. Fulgentius, LXV, 153. 154.— Cassiodo-ns,LXIX, illam sanctificandi,quos scilicel Iocos fructuose adibit
882,1035,1036;LXX,1283-1285.-S.GregoriusTuron , lector.
LXXI,540.1138, 1139.— S. GregoriusMagntis,LXXV, Tertullianus, II, 296, 719, 720. — S. Ambrosius,
6W, 641,— 713, 714; LXXVII,140-142,320-522.528-350, XIV, 260, 317, 351, ?66, 388, 506, 507, 514, 519, 521,
404, 405. S. Isidorus Hispal., LXXXIII,83, 94IMJ49, 527, 531, 549, 558, 559; XV, 1053, 1222, 1242, 1549,
1185, 1244. — S. Paulinus Aquil., XCIX,214, 245. — 290, 1384. 1387, 1032, 1642, 1737, 1781; XVI, 91, 282,
B. Alcuinos, C, 519,520, 565, 566; CI, 1099-1102.— 293, 295, 370, 488, 1054, 1056, 1057, 1068,1235,
S. Agobardus.CIY, 201, 202.—RabanusMaurus,CVIII, 1241, 1212; XVII, 207, 782. — S. Hieronymus,XXII,
1148, 1167; CIX, 709; — CX, 1109-1111.— S.. Lupus, 536, 551, 583', 795',809, 816, 1075; XXIlt. 41, 200;
CXIX,492.493,621, 625 Lietbertus, CXLVI,1173.— XXIV, 50, 31, 471, 530; XXV,220, 1108, 1280. —
Joannes Rolhomag., CXLVII,228, 229. — Lanfrancus, S. Augustinns,XXXII,783, 791,857, 1037, 1231, 1263,
CL, 123, 124,131, 132. — Manegaldus,CI.V, 111.— 359, 1314; XXXIII,212, 213, 491, 496, 506, 539; XXXIV,
S. Anselmus,CLVlll, 213. 211, 216, 218, 794, 795. — 7i0; XXXV,1344, 1550, 1581-1586,I6U3, 1605
S. Ivo Carnot.,CI.XI,973,1001,1002,1004.- S. Bruoo 1681,1737;XXXVI,8»,92,432,75-2,751,765; XXXVII,
Astens., CLXV, 162. — Riipertus abbas, CLXVII,3f-'6- 1117, 1178, 1261, 1316, 1350, 1552, 1634, 1724, 1843,
558. — Hugo a S. Victore,CLXXV,486-488; CLXYH, 1831; XXXVIIf, 138,413, 428, 715, 882, 121*.1391,
747. — Herveus, CLXXXI,575. — S. Bemar.lus, 1398. 1452; XXXIX,16>3,1931,2022,2168,232li; XL,
CLXXH,238, 239 ;CLXIII210,211,1172,1173•- 1'elrus 16, 38,1351; 58, 62,90, 787,806,807, 820,826,955, 959,1057,
Lomhardus,CXCII,56-38,45, 937, 1110. — Garnerus, 1534, XI.I,257,271, 369 et seqq., 377, 387, 390.
CXCIII,88,198.199. Gerhohus,CXIV,497. — Wolbero, 610,612,665, 776, 779, 1361; XLII, 102, 113, 115,
CXCX,1021.—SHildegardis.CXCVII, 747. Philippusde 127, 138,999, 165, 261, 424, 614, 616, 636, 890, 898, 977,
Harveng,CCfll,206, 207, 602,605, 1286, 1287. — Er- 988, 998, XLIX, 1005-1007.1051, 1052; XLV, 1865. —
mengaudas,CCIV,1242,1252, 1255. — Pelrus Blesen- Cassianus, 561, 926, 1307. — S. Prosper, LI.
289, 138, 494, 610, — —
637. S. Petrus Chrysolog.,LII,
sis, LCVII, 7 52, 753. — Alanusde Insulis,C.CX, 252,233, 261, 320, 533. S. Leo Maguus,LIV, 186, 272,
32S-331.— Petrus mniiac, CCXIIl,558-56). — luno- 310. 214, —
S. MaximusTaurin., I.VII, 245, 665. — Pru-
cenliuslII,CCXV|l,378. dentius. LX, 556. — S. Paulinus Nolan., — LXI. 143.
VI. — De sede anima? et ejus unione cum 202, 269,305, 365, 577, 412, 5i6, 750, 731. Eugvp-
pius, LXII. 658,— —
757. S. Fulgeniius, I.XV,253, 254,
corpore. 557, 564, 596. Cassiodorus, LXX, 172, 454, 702,

Animaquo modocorpori adbaereal, nnn potest com- 819, 814, 932, 1296. VilaePatrum, LXXIIl,804,10i7,
prehendi; non coatinelurin corpore, ut id qtidd in vase, 1085: LXXIV,1256. — S. GregoriusMagnus.LXXVII,
aut quodin loco esl, sed per omnes corporis parlicclas 59,552,806,892; LXXIX,77, 79, 155, 146, 259, 492,
tota simuladest, nec minorin minoribus, nec in majori- 493,500,510,516,530, 581.— S. PaulinusAquil.,XCIX,
bus major,at in omnibusInta, et in singtilistota est, quae 262. — B. Aleuinus,C, 2JI ; Cl, 640,— 643, 645, 1074. —
omniatrip'ici operalione viviiicat,sensitieatet regit, e c. S. Agobardus, CIV, 56, S06, 262. RabimusMaurus,
Tertullianus, II, 671, 672.—Laclantius,VI, 775. 1003; CVHI,766; CIX,533. 910 ; CX.7H3,710;CXI,II14.1173,
VII, 6'J. — S. Zeno, XI,372. - S. Ambrosius,XVI,508, 1183.— PaschasiusRadbertus,(.XX,589,433, 831,1065,
59 INDICES PATROLOGI/E SPECIALES- - INDEX XXXIX. 60
1068,1081,l083.-S.PetrusDamian.,CXLIV,268,541.550, De immorlalitaleanimae,I.acfanfius,VI,761:
707; CXLV, —
405,622, 995. S. Bruno— Carlhus., CLII, De aelernitaleanhnae,Lactantius, VI, 764.

783, 1266. Guiberiusabb.. CLVI,68. S. Anselmus, De animaetcorpore, de conjunrlioneeorum, et de dis-
CLVIII,805. - S. Rruno Aslens., CLXIV,920; CLXV, cessuet reditu, id.^VI, 771.

920 ; CLXV,254, 626. Rupertus abb., CLXVII,479, De anima,ac tcslimoniade ejusaeternitale,Id.,VI,777.
502, 509, 1124, 1191, 1702; CLXVIU,527, 953, 1509, Animaeimmortalitasconlirmatur,id., VI, 1086.

1462;CLXX,567, 304. Hildebertus,CLXXI,141,156, De mente et ejus sede, id., VII, 64-75.
473, 836,862, 891, 906.—Godefridus abb., CLXXIV,50, Liberde fsaacet anima,S. Ambrosius.XIV,501.
90, 192, 198, 379, 454,602, 638,640,715,789,809,923, Liber de immcrtalilaleanimae,S. Augustinus, XXXII,
1037,1018, 1123.—Hugo de S. Viclore, CLXXV,276, 590, 1021.
317, 417, 420, 421; CLXXVII,956. — S. Beruardus, . Liber de quantitate animm,id., XXXII,;594,1033.
CLXXXH, 246,821, 987; CLXXXIII,51, 90, 97, 222,591, Liber de spiritu et anima,id., XL, 779.
595,394,780,785,885,897.912,919,966,1000,1075,1167, I)e anima el ejus origiue libri IV, id., XLIV,47ii,
1192,1193; CLXXXIV,149, 521, -343 et seqq., 490, XXXII.653,XXXIII,720.
M0, 516, 599; CLXXXV, 83. Garnerus, CXCIII, Destatu animaelibri III, ClaudianusMamerlus,LIII,
144,180,275, —
348. Wolbero,CXCV,1039,1126, 1153. 699.
— Richardusa S Yictore, CXCVI,152, 211, 309,450, Liber de anima, Cassiodorus,LXX,1280.

450, m, 1200, 1278. AdamusScolus,CXCVIII,234, Traciatusde auima, RabanusMaurus,CX,1110.
275,557, 570, 375, 422, — 769,785, 1560. — Philippus de De diversa el mulliplici auimaeraiione, Hiucmarus,
Harveng, CClfl, 1204. Thomas Cisterciens., CCVI, 932.
725. — Alanus de Insulis, CCX,262. — Anonvmus, CXXV, De origine aniro», Guillelmusde Campellis, C.LXIlt.
CCXIII,915. 1043.
De anima,Hugode S. Victore,CLXXVII,166.
IX. — De slatu animw m morte et post mor- De unione corporiset animae,id., CLXXVII, 283
lem. Visioslatus animarumpost mcrtem, Joannes mouac,
177.
Anima jusli a eorpore discedens, videt omnia opera CLXXX, Denatura corporiset animae,Guiilelmusabb., CLXX.V,
bona
' eam sua, el ideogaudet; raox eam accipitangelusqui 695.
custodivit, el eam anle thronum Dei locauanima Liber de animacorporc exuta, Hugo Elerianus, CCH,
vero peccaloris cum incipit a vinculis carnis absolvi, 16*.
amaro terrore conculitur, mordacisconscientiaestiinulis
iaceralur: recolit vetita quae commisit, dolet; raanere XI.— De anima brulorum.
salagit, ire compclliiur;erubescit,etc. Anima jusli post
obitum, si nihil purgandum habeat, statim evolal ad Animalenihil sine sensu, nibil sensualesine anima,
calum; auima veio peccatrixdelruditurin inferos, etc. Tertnllianus,II, 775. — Ulrumanimalibusmeus insit, et
Hic etiam recensenlur et refelluniur variae opiniones quinam hauc ipsis tribuerint, Lactantius,VII, 93. F.orum
de mcteropsychc^i.Quoad poenasanimaepeccatricis et iiitelligenlia et providentiafutnri, id., VI, 765. Illorum
justorumpraeiniaindicesilecoeloetdeinfernoadeatlector. animaemorle solvuntur, ibid., 521,quinamipsis rationem
Tertullianns, II, 444 et seqq., 697, 741,742, ibid., 917.—Animainestet pecori.S.Augusli-
715-747,749, 731, 819. — S. Auguslinus, XXXIV,48, tribnerint, XLH,1037,1061.,bestiaruin animaevivunl, sed non
560 561, 576, 481; XXXV.1751, 2232; XXXVI, 561; nus,
XVXVll,1457, 1911; XXXVIII,1152,1135, 1154; XL, XXXVI, intelliguni, ibid., 975, 979. Bestiaeintellectu tarent, id.,
793, 800, 801, 812, 1024,1026,1062, 1063, 1063, 1184; lur, appetunt, 480,XXXVll,1939.Besliaesentiunt, rcminiscun-
id., XLII, 999 ; imaginesin parte animae
XLI, 265, 310, 373, 59i, 711, 791; Xl.ll, 43, 47, 226, brutorum, ibid.. 979.—Animaliumanimaecumipsa carnis
231, 583, 381, 1069. 1220; XI.1V, 409,978. — Pruden- nalivitate nascuntur,etin carnismorte linitintur,sed non
tins, LIX, 8S6, 887; LK, 337. - VilaePatrum, LXXIII, regunturratione,Gennadius,LVIII,98i.—Animal rationis
I:i4, 1043, 1123.- S. GregoriusMagnus, LXXVII, 3 31, amicum,Dracontius,LX, 723.—Animae brutorum, S. Ist-
556, 557, 361, 380, 581, 403.— Idalius, XCVI,478-481, dorus —
LXXXHI,1231. Animaliumanimaequae,
492. — R. Alcuinus, C, 342. — S. Petrus Damian., B. Hispal., 1076.—Anima bruli non vivit. nisi quan-
CXI.IV, 738; CXLV, 7 38. — S. 7 34. Alcuinus, CI,
— S. Bernardus, Anselmus,CLVIU, diu vivilicat,S. Bernardus,CLXXXII,239 —Animsebruto
CLXXXIII,659, 663. rumcum ipsisinlereunt.Robertus Pulltis,CLXXXVI,759
— Spirilus bruti uode vocelur spiritus, naturalis,vilalis,
X. — Libri de anima traclanles. et an sit animatusvel ioanimatus,Alauusde Insulis, CCl,
Liberde anima,Tertullianus,II, 611. 530,331.

XXXIX.

INDEX DE RATIONE HUMANA


ET DE EJUS EXCELLENTIA, POTENTIA, 1NFIRM1TATE,
LOGICO REFERKNS OKDISE QOIDQUID DE HIS DIXERE SS. PATRES.

MONITUM.
Hoc in Indice, rerum ordinem logicum lenemus; sic, ratione definita, illius exsistentiam, fmes, exrel-
lcntiam exponimus; sed cum inler illas raiionis hunianx doles pltirimi exsurgunt defectus, illiu.s inlir-
mitates et istarum causas aggredimur, varias de liis omnibus Palrum semenlias vcl referenles, vcl
nuineris saltem et voluminum et columnarum imlicanles.

I. — Ralionis definitio. ntatis, Cassiod.,LXX,1284.— Ratiotst motus quidam


. Ratioest menlis molio eaquaediscunuir distinguendi animi visnmacuens menlis, veraquea falsis distinguens,
el conneciendipolens, S. August., XXXII,1009.— Ratio S. Isid. Hisp., LXXXHI.82.— Ralionihil aliudest quam
est aspeciusmentisquaeverumcomlemp:atur,id.,XXXH', intelleclus, ex quo Dei et angelorumsimiles elDcimur,
6.6; XXXVIII, 255; XL,786 — Ralionisest amm.-pstipra Guiberlus, CLVI, 53. — Triplex S. Pernardi rationis
corpor..liaet infra spiritualiacollocaia,id. XI,, 808 — egregia defmitio. S. Rernard. CLVXXIV, 311et 351.—
Ralio cst visanimae,quaeomniadiscernilcljudiiat, id , Esl ratio vis qii.-rdamhonunia non bono discernens,Phi-
XL,809.—llatioanimiinolusquodurilur ad aiTauumve- Ii|>pusde Harveng.,i CUI,946.
61 INDEX DE RATIONE HUMANA. 62
II. — Rationis exsistentia. S. Anselmus,CLVIII,101;B Ado, CLX, 1081. — Ra-
lionis tinisculttis Deo praestandus,Lact., VI, 749; VII,
Animahumanaest ralionalis. 93, I4;S.Hil.,IX,828;S.Aug.,XL,8l2;HugodeS.Vict.,
Teitullianus,II, 293,679; S.Hier.. XXIII.1023; XXX, CLXXVII,586;PhilippusdeHarveiig.,CCHI,946;Alanusde
681; S. Aug.. XXXII, 1048; XXXV,1518; XXXVII. Insulis,CCX,254.— Ratiohorainkdataut Dei imitatorsit.
1887; XL, 781, 814; S. Prosperus Aquit., 1.1, 303; S.Leo,LIV,168;LY,123;S.Anselmus.CLVIII,803;S.Ber-
Onn.idius LVIII, 984, 985; S. lsid. Hisp., LXXXIII, nard.CLXXXIV, 773.—Raiiocrealaulsibiipsibonumesse
83; Fiorus, CXIX, 129; Joannes Scottis, CXXIl,735; non possit homo,Eugyppius,LXII, 933 — Dala homini
S. Remigius, CXXXI,60; S. Bruno, CLII, 64,1082; ralio ut bonuma malodiscernat, S. Greg. Mag., LXXVT,
S.Anselmus.CLVIII,215,410,bSijHonoriusAug.CLXXII, 427;S. AnselmusCant.,CI.VIII, 357,805; Philippus de
97, 98. Hugode S. Vict., CLXXV,419; CLXXVII.539; Harveng,CCIIl,946.—Ratio data est omnem homini
Guillelmusabb. CLXXX,705; Adamus Praem, CXCVIII, vitamregere et guliernare, Alcuinus,CI, 614. — Huma-
100.— Homoest animal raiionale, Tert., II, 160;S.-HII. uam naturamrationalemlecit Deus, ut irrationalemse-
IX. 561;S. Hier., XXIV,49;Dionysius Exiguus, LXVII, cundumDei volunlatemdisponerel,S. Anselmus.CLVIII,
337;S. Isjd. Hisp., LXXXTII, 76; Joannes Scotus.CXXII, 805. — Creataratio ut homoad summamfelicitatemper-
756;S. Anselmus,CLVIII,567; Hermannus,CLXXX,11; veniat, S. Anselmus, CLVIII, 804 ; Rupertus, CLXVII,
S. Bern., CLXXXII, 621,746.— Homoparlicepsralionis, 259; Ven. Hildebertus,CLXXI.1107;Hugode S. Viclore,
Arnobius,V,835,716;S. Au*., XLIV,330; S. I.eo, LV, CLXXVI,721;CLXXVII,93; Hermannus,CLXXX.13. —
127;Boelius,LXIII,655;LXIV,12; S. RemigiusLugd., Deus corpori hominisralionem sociavit, ut oslenderet
CXXI,1112;JoannesScolus,CXXII,733 757; S Ansel- exemplumunionisquae est inler spirilum et Deum,Ven.
mus, CLVHI,504;Rupertus.CLXVII,257. — Cueliratio Hildebertus, CLXXl, 1107. — Deus bomiiiemrarione
in animo est. Lact., VI, 636. — Dedit homini arli'ex decoravit, ul omnihusanimaibus praestarel,S. Bernard.,
noster sensumet rationem, id. VII, 14. — Per lextum CLXXXIV,341,775.
Genesis.FaciamusItominemadintaginemetsimililudinem IV. — Rationis excellentia.
tiostram, plerique Patres ralionis existentiam arguunt,
S Hil., IX, 566. 721;X,131; S. Zeno, XI, 310;S. Ambr., 1° Circa vcritalps naturales.
XIV,258;XV,1214;S. Ang., XLII, 103, 1040; XXXIV, Naturamrerum ca-lestium,terrenarumqueconquisive-
213;XXXVI,218;XLII,1004;S. Leo, LIV, 168; S Faus- runt philosophi,Lact., VII, 15. — Menshomiuis scruta*-
tns, LVIII, 825; Eugvppius.LXII,917; Virgilius.LXIX, tor ulriusque naturae,S. Amb.,XVI,131.—Ratio hominis
192;S.Greg.Mag..LXXV,715;Ven. Bsda, XCI,29;XCII, aslra cueliconsidtral, id., XVI.1134,1212.—Geomelria
639; XCIII,689, 737, 826; Alcuiuus, C, 563 et seqq.; ars philosophorumpropria, S. Hier., XXV,419. — Animi
S. Fu'g., LXV,668; S Remigius Ant., CXXXI,57, 477; de rerum varielateet de ipsacogitatiouejudicat, 8. Aug ,
Guibertus,CLVI,55; Petrus Alf.,CLVII,618; S. Ansel- XLII, 186.—Ralionis visin his quaeadmusicampertiuenl
mus Cant.,CLVIH,805,806;S. BrunoSeen. CLXIV,158; percipiendis,id.,XXXII,1177;Boelius, LXIII,1176,119">,
Rupertus,CLXVII,249;CLXXI,183et 181;Ven, Hilde- 1195, 1196. — Q"a?damiu physicis certo sciuntur ,
hertus, CLXXI,1118.1215; Hugo de S. Vict., CLXXV, S. Aug.,XXXHj946. — Homoest, et se esse novit, et id
57; Guillelmus abbas, CLXXX,721et722; S. Rernard,, esse ac nosse diligil, *in bis tribus non fallitur homo,
CLXXXIII,667;CLXXX1V, 774; Gerholsus, CXCIII,620, id., XLI,309.—Raiio ipsaratiouecognoscitur, id , XXXll,
683; Wolbero, CXCV,1261; Petrus Pict., CCXI,966. — 1268 — Ratio excogilattria omniuni disci-
Sciaste morlalem,ralionalem, S. Amb., XV, 1214. — 1246,1247, plinarum, id., XXXII, 1 012. — ltatio in scicniiisphysicis
Ralio naturalehomini luraen,Rufmus,XXI,786. - Ralio valet,id., XL,808~lnfelix homoqui scit illa naluralia,
inter bonahominia Dco concessa,S. Hier., XXIII, 1073. ~Saautem nescit, id., XXXII,708. — In duobus nalurai-
— Homoper rationemnaturae angelicaeconsors.S. Aug., bus vis apparet rationis,id., XXXII,1010.—Siad terreua
XXXII,1287;Eugvppius, LXII, 890; Jumilius, LXVIII, ordinandaimpotens esset ralio, prorsus non vitiala sed
26; LXXIX,488; Ven. Beda,XC,1115;Alcuinus.C, 517; exstincla fuisset, S. Prosper Aquit, l.I, 241. — Philoso-
Guibertus,CI.VI, 590; S. Anselmus,CLVIII,456, 441; phia siderum vias radio descrihit, Boetius, LXHI, 613.
Rupertus, CLXIX,212; S. Bern., CLXXXIII.449.— Ha- — Ratio species rorum detegit, id., LXIII,849.— Ralio
tio menti naluraliter inest, S. Aug , XLII.999et 1009.— imaginabilia comprehendit,id., LXIII,850.—Arilhmeli-
Ratlo nonininfanlibusnullasedsopila,id.,XXXIII,561.— ca viribus rationfs id. LXIII,1082, 1083,1196.
Horaoper corpuscommuniscumbesliis,per rationemcum — Philosophia deinnititur, humanarum divinarumque reruni
Deo.S.PelrusChrysol,Lll,596—Deushominemconces- scientiadisserit,id , LXIll, 6I5;LXIV,11—Iniialuralibus
sit saperejd., LII.625.—Primus homorationalispirituanl- rationabiliterversarioportet,id., LXIV,1250.—Animus r,i-
matusest, S. Leo,LIV,205.—Inhominenegandaratio,an- rum origines,species e.t magnitudinesperspicit,S. Isid.,
lequaranegelur liberlas. S. Fauslus,LVIII, 831.—Homo Hisp.LXXXIII,361.—Ralio causamfulgurumdetexit, iil.,
animalibusDerrationempraeslat,iI»V/.,830;Boelins,LXIV, —
LXXXIII,1002. Lttnama sole illuininari coulenduiit
493;S Greg.Mag.LXXV,936;LXXIX,614;S. Anselmus, philosophi,id , LXXXIll,993.—Philosophianaluras re-
CLVHI,Ul;Rupertus,CLXVH,266;Herveus,CLXXXI,54.rum percipit. Alcuinus,Cl, 917; Manegnldus. CLV, 152;
—Animaperfectioneminratione obtinet, DionysiusExi- llugo de S. Vict, CLXXVII,581. — Anle Christinuiu
guus, LXVII,371.— Homoex—corpore et animarationali mundoscientiaenaturales, Erualdus CLXXXIX,1590.—
constat,Vigilins,LXIX.196. Raliouemhominiinesse Circumierunt sapientes hujus saeculi reruin uatur.is,
quis dubilet? Cassiod.,LXX,1284.— Ratio in menle, si- S. Bern. CLXXXIV, 29.
cut dominafamiliae, S. Greg.Mag.,LXXV.546.—Raliona- 2" Circa veritates supernaturales.
bilitasin meule, sensualitasin carne, id., LXXXIII.418,
S. Isid. Hisp., LXXXIII,599. — Animadum discernit, Genlilespbilosophisola duce ratione mullas superua-
ratioest, ibtd., 81.— Ratioest—quasi vertex in anima, tnrales veritates detexerunt, Tert., I, 513, 517,5s8; II,
BedaVener., XCIII,522, 552. Homosolus inler mor- 687, 795; S. Cyp, III, 1068; Lact., VI, 121,130, 151,
tales ratioue valel, Alcuinus,CI, 610. — Anima nostra 153,1019; VII, 113; S. Zeuo, XI, 571, 572; S. Hier,
invisibiliavidet, Joannes Scolus, CXXII,1153.—Inest XXV,155 XXX,650; S. Aug.. XXXHL389;XXXIV,36i,
animaeralio,S. Pelrus Dam, CXLIV,563. — Semper 604, 1056;XXXVIII,459,776; XL, 1161;XLI, 136, 230,
habemusinstrumentura ratiorinandi, S. AnselmusCant. 231; Sahianus, LHI,29, 30; Primasius, 419; S. Petrus
CI.VTII,533.—Mensspeculum Divinitatisper inteliigen- Uara., CXLV,604; Lanfrancus,CL,109 ; S. Bruno, CLII,
tUm,id., CLVIII,215, 710.— lux rationis in omnibus 1205;CLIII,28; llugo de S. AlanusdeVict. CLXXV,833; Abaelar-
lucet, Rupertus, CLXIX,213.— Molus animaecogitatio — dus, CLXXVIII,1712,1715; Insulis,CCX,311.
rationis, Ven. Hildebertus,CLXXI,1033. — Sapientia Deusrationiinnotescitper speculumcreationis,Tert.,
mnndiest ratio bumana, Hugo de S. Vict,, CLXXVII, 11,798;S. Amb.,XVT,1131;S. Hier., XXIII,1039;XXV,
586.—Corvus sine nigredine,nivis sine candore,et homo 395,511; XXX 650, 720;S. Aug., XXXII,745; XXXIII, S. Pe-
sine ralionenon sunl, S. Bern., CLXXXUI,1169.— Ani- 519 XXXVI,941, 1851;XXXVIII,1022;XL,761;
ma ralione munila. Robertus Pullus, CLXXXVI,731.— trus Cbrysol., LII, 157; Boetius, LXIII,788; S. Greg.
Dominustribuit nobisintelieclum.Gelhohns.CXCIll, 838. Mag.,LXXV,956;LXXVI,358; S. Isid., Hisp., LXXXIII,
—Homoralionabilis.Wolbero,CXCV,1223.—In corpore 543;.loannesScotus. CXXII,1155;Atto, CXXXIV,139;
humanoiuhabitatratio, Adamusl'raemoiist,CXCVHI, 100. S. Anselmus,CLVIII,258;HonoriusAug., CLXXII,44;
CLXXVI,219;S. Bern.. CLXXXH, 787;6CLXXXIII, 473;
III. — Rationis finis. CLXXXlV,29 ; Richardus de S. Vicl., CXCVI,51, 52;
Homoralione praeditusut crealiouempercipiat et ml- S. MarlinusLeg., CCVIll,1214. Deusraliom — innole-
relur, Lact., VI,749;VII, 122; Vener. Beda, XCI,30. — scilper conscientiam,Tert., II, 798;217; S. Aug., XL 818;
Ralionisfinis Dei cognitio,Lact., VII, 14; S. Ilil , IX, XLIV,217;HonoriusAug,CLXXIV, Cl.XXVI219;
527; S. Zeno, XI, 126; S. Amh., XVI, 1132;S. Hirr., S. Bern., CLXXXIV, 325. — Doum omnes naluraltler
XXVI,501;XXIII,116;XXX,720;Hiucmarus,CXXY, 151; si-iunt, Arnobius.V, 815. —^ocet ralio falsuscsse reli-
63 INDIGES PATROLOGI/E SPECIAtES-INDEX XXXTX. 6#
eiones deorum, i 1.,VI, 286.—Dettsnon ignorabilis,sed vcrilalis. W., LXIII,775,776,777,843.— Fides rerum sr

S.Hil. X. 57. — Quidicuht Dominum ma- raiione collecta. Cassiod.,LXIX; 5)5. Quot bona ex
•faienarrabllis,
lorumesse faclorera nescierunt potemiam rationis, S. r.iione defluunt.Id., LXX,1285; S. Isid Hisp.,LXXXIII,
Philastrius, XII, 1189.—Deumunumet simplicem omnes 834.—P^ccatumoriginalerationem non exslinxit. Hinc-
«entiunt el tatelligunt, Zacchaeus,XX,1W7.— Homines marus, CXXV,269; Hugo de S. Vict, CLXXVII,1120.-
tales facti sitnt, ut Deum possent agnosrere, si velint, Philosoptiorumlectioad intelligentiamScripturaeeondu-
8. Hier., XXX,651. —,Ha>cest vis veraeDivinltalis, ut cens. S. Petrus D.im, CXLV,560.— Divus Paulus ratio-
creatureBraliooali iamratione ufenti, non omnioopenl- nem — approbat.LanfraSCBS, CL,523,524; S. Brano,CLHI,
tus possitabscondi,S. Aug., XXXV,1910'.— Naluraliter K58 Quid valet ratio sine gratia, Hugode S. Victore,
sentit anima humanase es e faclam a Deo, id , XLIVr CLXXV,411.— Carmiuade raliOne. Alanusde Insulis,
247. — Meos ratioaalis ad Bumnw sapientiaeinvestiga- CCX,496et seqq.
tio,iem sola assurgerevalet, id.,XL,8l2.— Mens con- V. — Rationis infirmitas.
templatur quod aetemumesl, Eugyjjpius,CXH, IC83.—
OmBisbomoexrationecolligit a Deo creatum se esse, V Circa veritates naturales.
S. Greg. Mag., LXXVI, 403. — Per rationis acumen
Deusiiobisreveiatur,Haymon,'CXVH,574:. — Ad intelli- Balioni imperviaesttntrernm naturalium causse.Amo-
gendum Deum nmnem meae ralionis intuitum verti bws, V, 892; Lact VI, 414; VII, 51, 60,61,62,61; Con-
S. Bruno,CLII,1281.—ADeolribuendiscorporeetformi stantintts Mag.VIII, 419; S. Hil , IX,718; S. Zeno, XI,
abborret rado, Petrus Alphonsos,CLVII, 541. — De 318,402,445;S. Hier. XXIII,1(575;S. Greg.Mag.LXXY,
Deo ratione disseritiir, S. Anselmus,CLVlI, Wielseqq. 835; LXXVIII, 9 90; S. lsid. Hisp. CXXXHI,1011,1015.
— Meushumana se et summamessentiam intelligere — Anima'proratione mysteriisplena Lact., VII, 62. 68",
potest, M , CLVUI, 186,212. — Deus partim humana DionysiusExiguas, LXVII,561; S. Greg. Mag, LXXV,
mente agnosciiur, Ven. Hildebertus, CLXXl.1071. — 833; Gaibertus, CLVl.56. Opera — creationis pleraque
ImmutabilitasDerdocteet theologicedescripta.id.CLXXI. ratiorii ioscrastahilia.S. Zeoo, XI. 453,S. 456; S. Amb.
800. XIV,249;XVI,1559;Zachseus,Xt, 1092; Hier, XXVI,
504; S. Aug. XLl, 352; S. PeiTusChrysol., LU, 620;
S' Circa veritates morales. Cassiod, LXX,^7; S. Bern. CLXXXHI,551; Alanus de
ln conscientlahominisexistit lex naturalis, Tert., II, Insniis, CCX,869;—Scientiaincerla et vana. S. Ang.,
Xt. 29; Manegataus.CEV,185; S. Anselmus,CLVHI,
898, 600; S. Hil., IX, 604; S. Amb„ XVI, 1251; XIV, CLXVIII,1277";V. Hildebertus, CLXXi,
292, 598: XVII,753,771; Rufinu*, XXI,775; S. Hier., 761;Rupertus,S. Ber«u,CLXXXIII,667.—Quoearouset undevenimus
XXVI,549; S. Aug.. XXXIII,683. 1574; XXXIV,673; 478; raliodocer«nequit.S. Greg. Mag.,LXXIX,1122.— Circa
XXXVI,673,' XI.IV, 227, 228; XLV,1492; S. Petnis nafarales verital^ fallaxratio. Manegaldus, C LV, 154 —
Chrysologus,LII, 198; S. Greg. Mag., LXXVI, 427; IntefligenUareruttaDeo.Philippusde Harveug,CCUI,17.
LXXV,818; V. Beda, XCIII,505; S. Remigius Load.,
CXXI,1112;S. Bruno, CLIII,29; S. Petrus Dam.,CXI.1V, 2° Circa veritates supernaturales.
S56: V.HiIdebertns,CLXXI,692;V.Godefridus,CLXXIV, infinita Dei magnitndomeuti innaccessibilis.Tert., I,
1131; Ger., CLXXXI,102; S. Bern., CLXXXHI,977; 509,866,809,810; II, 759.— Bona.electispTomissa in-
Garnerus, CXCIII,287; Wolbero, CXCV,1852; Petrus —
lelleetns apprehendete nequit. Lact.VI, 658. In Dei
de
CeHeusis,CCH,924; Philippus Harveng. CCIII,851, mens defieit.S. Hilarius,X, 53, 250,585; IX, 718,
916.—Homo naturaliter inter bonum et malum dislin- relujs ccelestiumbomopossi-
gnere polest. S. Amb., XVI,145; S. Anselmus,CLVIII, 855,38,149, 94,143.—Scientiam—
dere non potest. S. Hil., X, 107 In Deo mysterta ra-
214; FrancoAffi .CLXVI,725;Hugo de S. Vict.,CLXXVI, limii incomprehensibilia.S. Amb., XVII,511; S: Hier.,
27«; Robertus Ptillus, CLXXXVI.754;Garnerus, CXCIH, XXX,561,700;S. Aug., XXXIV,790; XXXII,661;Xl.H,
187; Gerohus, CXCHI,1520; Wolbero, CXCV,1051.— 1120.—Miracula Evange'ii explicare ralio nequit. Cas-
Batto ad refrenandaslibidines posita. S. Amb., XVI,91,- sianos,L, 156.— Judicia Dei impenetrabilia.S. Prosper
S90: Buunus,XXI,709; S. Hier., XXIII. 1025; S. Aug., Aq., Ll, 6«7; S. Petros Ogrysol.,LII, 157; Salvianus,
XXXJV,746; XXXVIH,70; XLI, 427; Eugyppius, LXII, LIII, 58; S. MaxhnusTanr., LVll, 619,457.—Verilates,
726,859, 897; S. Greg. Mag.,LXXV,'1048;Alcuinus,CI, quas percipit ratio irternam vitamnon possunt conferre,
610; S. RemigiusAnt, CXXXI,164; Garnerus, CXCIII, S. ProsBerus Aq. LI, 246.— Pauca de Divinitate ralio
224;Alanusde Insulis,CCX,141.—Rafionos docel recla, valet. Boetius,LXIH,818; Engyppias, LXII. 933, 880;
que agere debemus; Rufinus,XXI,749;S. Hier XXIV, Primasius, LXVIII, 419; Cassiod, LXX, 1067.—Actus
718; S. Aug., XXXII,1512; XXXIV,716; S. Prosperus Dei, sed nultomodo substantiamapprehendil ralio. Cas-
Aq ,41, 493; S. Faustus,LVIII,825,826; S. Greg.Mag., siod.. LXX,1031; S. Gr6g.Mag.,LXXYI,99.-Homiuem
LXXY,1131.Guibertus,CLVI,41.—Philosopbia —
omnium de Deo loqni est csecumde Itiminedisserere. S. Greg.
magistra virtutum.Boelius,LXHI,603. Est pars pbilo- »»g., LXXVI,403, 439; LXXV,708, 686, 679. — Deus
sopbiaeel/iica
— quaemodumbene vivendi docet. Alcuinus, Incomprehensibilis,Sab. Maur.,CVIII,613; CXH,418;
CI, 947. Profaniinoraliumlibrorumauctores in multis Havmim,CXVII1.558;Lupusabbas, CXIX,493; Joannes
sacrislibrisconcordant.Lanlraacus,CL,138comment.— Scotus,CXXIII,56i, 415, 814,1158. — Excedunt huma-
TuTliusad quasdara ordinis moralisveritates pervenit, nammentemDei perfectiones,Gezo,CXXXVII, Ma-
V. Hildebertus, CLXXI,1009 et seqq.— Ratio data nt negaldus. CLV,187; S. Anselmus,CLVIII.520, 376; 210,608,
voluntatem instruat. S. Bernard, CLXXXII, 1005.— 609, 581; Rupertus, CLXVII, 1248; Honorius Aug.,
Peccatorum primus judex, ralio. Garnerus, CXCIH, CXXXH,1246. — Verumsummumapprehenderenequi-
287. verunt philosophi,H«gode S. Viclore,CLXXXI,581.—
h° Rationis excelientiagenera.iter Snpra rationis vires incamatio et redemptio, Herveus ,
expressa. CLXXXI,610.—SrientiaDei superal omnemintellectum,
Ratlona nihil praestantiosin homine. Lact., VII, 19, ld.,CLXXXl,1188.—Divinilasratiouiabyssus.S.Bern.,
593; S. Amb., XV, 1361; Ruflnus, XXI, 655; S. Aug., CLXXXHt,323; Adafhns Praemonslratensis,CXCVIII,
XXXUI,886, 908, 1253,1248.— Derationis usu in reli- »56;559. Gualterius,CCIX,586; Alanusde Insulis, CCX,555;
gione. Lact., VI287, 288; S. Aug., XXXIII,454; Cassia- 444,
nus, L, 173; Eugyppius,LXII, 897, 898t S. Fulg. LXV, 3° Circa veritates morales.
*80;S.Anselmus,CLVIII,1195;Guillemnsabb.,CLXXX,
710. — Ralioneanimustanquam certissimoduce nitltur. Ratiosibidereliclanolionesboni etmalimoxconfandit.

S. Hil., IX, 416. Inleltigentiaralionis Offlcium.ld., IX, Tert., I, 6551;S. Bruno Sign., CLXIV,216; Ven. God-
827.—Percepliorationissensuumperceptionibuspraestat. . defridus,CLXXIV,421; S. Bern. CLXXXIIl,667; Innoc,
S. Hier., XXVI,222; S. Ang.,XXXIII,618; XXXIV,145; III, CCXVII,1038.— Philosophiper se justiliae nolio-
S. ProsperusAq.. Ll, 493.—Raliofonssapientise.S. Hier., nem habere non polerant. S. Zeno, XI, 281.—De insuf-
XXIII,1025—Ratioest cibusmentis. Id., XLIV,680 — ficieutia legis naturalis. S. Amb.. XVII, 155; RiiOnus,
Ratio animaecapnt et oculus. Id., XXXII,1177,1248.— XXI,692; S. Hier., XXX, 675, 720; S. Aug., XXXVI,
Batio capax scientiaeet veritatis. Id , XLI, 789.—Ralio 673; XXXVII,1374; S. Prosperus Attg., Ll, 259; Grn-
exemplis anteponenda. ld.,XLI, 156.— Ratio vera nou nadius. LVIII, 991; S. Bruno Herbip., CXLII,141; l.an-
errat. Id., XXXIII,433—Verum et faisumratio perci- francus,CL,11<);S.Bruno, CLIII.40; Rupertus.CLXYIII,
Pit. Id„ XL, 788.—Ratiofonsscientiae.Id., XXXII,1066, 151; V. Gildebertus,CLXXI,348,692; Hugode S. Vict.,
1067, 126S; XL,787; Wolbero,CXCV,1224; S. Bern.' CLXXV,559,560;CLXXVI,301; Herveus,CLXXXI,636;
CLXXXII,790.—Duplex veritatis principium,aucloritas Gerhobus,CXCIII,1177;Wolbero, CXCV,1052; Petrus
etraUo. S Ang., XXXII,957, 1001.1007; S. Prosperus Cellensis, CCII,92i.—In ralionali natura ignorantia
Aq., Ll, 496; S. Bruno,CLXX,618.—Philosophiasplen- rerum agendarum. S. Aug., XL,214.—Delictasna qtii s
dore ver* lueis,Boc.ius, LXIII, 655,— Iii ralioncsemcn que nou inlelligit., RufJnus.XXI,714. — SauctaCO;IM ia
155 INDEX DE RATIONE HUMANA. C6
*x libero arbitriosine gratia Dei non oriuntur, S. Pros- tia, S. Odo,CXXXIII,524. — Ralio per Adami peccatum.
per Aq., Ll, 243.—Hmsc per peccttom est in—ratione debilitata, S. Bruno, CI.II,80S;S. Anseimus;CLXIIt,520,
ignorantia boni, V. Hildeberlus, CLXXI,318. Homo 431.—Ratio peccati ludibrioprostitula, Guibertus,CLVl,
per menlis — tenebras ad peccatum rapitur, Garnerus, 160. — Anle pecraturnerat inleHigenliasine errore. V.
CXCIH,370. Lumen Dei necessariumut pissimus dis- Gildeberlus, CLXXI,318.—Anle peccatumperfecliorco-
cernere iiuer hnnumel maliim.Gerhnhus,CXCIII,1178. gnitin, llugo de S. Vict., CI.XXXV, 441.—Ex multiplica-
— In ralione ignorantia boui et mali, AdamusPraem. tione peccati excrescit error, Herveus,.CI.XXXI, 615. —
CXCVTII, 769,770. Homolapsus caliginosus,Aelredus,CXCVIII,246.
k° Infirmitas rationis generaliter expressa. 2. Causa, superbia mentis.
Hu-nanumingenium inveniendieveritati impar, I.act., Ralio qnando errat prudentiamvult existimari, S. Hil.,
YI. 546; S. Hier., XXIII,508.—Ratio humanain muHis X, 158.—Per superbiam erraverunt.pbilosophi,S. Zeno,
delicit S. Hil., IX. 76, 78; S. Hier., XXIII, 541; XI, XI,5l8etSI9; S.Atig,XXXVIII,777,XXXII,707;XXXIV,
786: Cassianus,XI.IX.1026.—Prudentiasaeculisluliilia, 440; Ailo Verc, CXXXIV,139; S. Petrus Dam.; CXLIV,
S. Hil., IX, 92, 93, 396, 5"i8;X, 80. -Csecitas horainis 536, S. Bruno,CLIII,25, Alantisde Insulis, CCX,133. —
demonstratur,S. Zeno,XI, 344..—In terra homoimper- Superbia Adamin tenebris cecidit, S. Amb., XV, 1283,
fecle cognoscitcuncta, S. Amb., XV, 1228.—MnltiaDeo S. ProsperAq., LI, 237, 238; S. Greg. Mag., I.XXIX,
recedunl, propler ignoranliam qu;e illis esl, Id , XV, 561;S. Anselmus,CI.VIII,1422. — Veriias superbiaead-
1262—Ncccapere nec enarrare possumuspleniludinem versa, S. Amb.,XV,1785.—Superbia hsfireticornmmater,

veritatis, Id., XVII, 255, RufinusXXI,689. Nosmelip- S. Hier.. XXV,858; S. Atig, XXXII,142 ; XXXVIII. 280;
sos ignoramus.Rufiuus, XXI.796.—Animaper foramen S Ansfilmus.CLXVIH.554;CLIX,123;Hugo de S. Vict.,
aspicit verilalem. S- Hier., XXIII, 1108.—Magisopina- CLXXV,923, 924; Herveus, CI.XXXI. 126; Garaems,
mur quamsciuius, ld., XXIII, 1050.— De statu nostro CXClII,153.-SuperbiaJuda?osexca3cavit,S. Aug.,XXXV,
ignoramus, Id., XXIII, 1060. — Nos decipientes ct de- S.
1778; Rrono,CLXlV,181,186;CLXVIIl,130.—Superbia
cepti, ld., XXV, 7 34.— Ventisdoclrinarummens agilala, pellitur homoin lenebras, S. Aug., XLIY,206.—Superbia
Id., XXV,5.11. Sumusparvuli in videmlaveritale, Id , aures cordis obslruit, id., XLIV,618.—Dettssuperbis ve-

XXX,758. —Animaab ignorantianon potest esse libera, ritalem denegat,S.Ang.,XXXVIll,437;S.Maximus Taur.,
S. Aug., XL, 60. —Hominesvelut caeci, Id., XXXVI, LVII. 619; S. Greg. Mag.,LXXVI,112;Manegaldus,CLX,
1713;XXXVII,1552;XLV, 1559.—Emre humanumest, 156;Rupertus, CLXVII,1628;Herveus, CLXxXI,277. —
Id., XXXVIII,901, 987. — De egestate humanaeintelli- Sapiensnon glorietur, S. Aug.,XXX,721.—Superbiaex-
gentiae,S. Prosperus Aq , LI, 453.—Vprummulli quae- cascat,S. Greg. Mag.,LXXV,U54,LXXVI,269,593;Amu-
Tiinl, pauei inveniunt. S. Isid. Hisp. LXXXIII,600.— lov., CXVI,118;S. Petriis Dam., CXLIV,233; CXLV;576,
Menlidura caecilas,S. Greg. Mag.,LXXV,887.—Fra- 577, 700; Guiberlus.CLVI,165; Rupertus.CLXIX,670;
gililali humanaeparva congruit scientia, V. Beda, XCI, V. Hildebertus, CLXXl,688; AdamusPraem., CXCVIIl,
1015.—Causahominiserror usu de Deo, Joannes Scolus, 770.—Snperbiadicil, bonumnon facioquia nescio, Amn-
CXXII,818.— Cavendaintelleclus inopia, S. Remigius lov.,CXVI,121,—Expositio errorum in quos incidit super-
Ant.,— CXXXI,60,—Ratiohumanaconturbata,Id., CXXXI. bns, S. Odo, CXXXIII,212 et seqq.; Mancgaldus, CLV,
293. Animalishomo spiritualia non percipit, S. Odo, 157. 158. — Ratioin ratuitate submergetur, Manegaldus,
CXXXT1.531.—Mentis humanaeinstabililas,S. Anselmus, CLV,155. —Superbianeganturmysteria, quia incompre-
CLVIII, 809. — Hominis imperfectascienlia, S. Bruno hensibilia, S. Anselmus, CI.VIII,263. — Telo superbia
Segn.,CLXIV,631,ld., CLXIV,1140; Rupertus. CLXVII, mens perdita,Id.,CLVIII,*69.—Praesuperbia, videre de-
460; V. Hildebertus, CLXXI,855; Hugo de S. Victore, dignaris vel scire, Rupertus, CLXVIII,575. — Superbia

CLXXV,923 et seqq. Homo in ignorantia positns, ralioni dominattiretreluctatur, V. Hildeberlus, CLXXI,
Honorius Aug , CLXXII,213. — Nonsolum ignari, sed 190. — Ignorantia puena elaiionis,Htigo de S. Victore,
veritali obstantes, Hugo de S. Vict., CLXXVI,502. — CLXXVI, 301.—De snperbianascitur rationis expers aui-
Ralio nunc caeca, S. Bern.. CLXXXII,841. — Anima mus, ld., CLXXVI.909 el 1000—Menshumanaper super-
illusionibusplena, (d., CLXXXIII,551.—Homoa lumine biam decepta, Garnerns. CXCIII,112. — Superbi discere
veritalis quasi exstinctus, Id., CI.XXXIll,95.— Miseria nolunt, Innoc. III, CCXVII,1022.
animaeignorantia, Id., CLXXXIIf,5—67. — De corrupta 3. Causa, carnis conrupiscentia.
hominis anima, ld., CLXXXIH, 667. In ratione ohscu-
rilas ignorantiae,AdamusPraBtn.,CXCVIII,769.—Anima Concupisco.ntiarerrenanda nt menti Inceat verilas, S.
lllusionibuscompletaInnoc.III, CCXVlI,138. Cvprianus,IV, 79; S. Amb.,XIV, 511; XXXII,589,1334;
S. Greg. Ma?, LXXV, —
716 Conciipiscentiaeeflecliis, ex-
VI. — Rationis infirmitatis causw. crcalio animi. S. Cvp , VI,256,257; S. Aug., XXXVI,94,
1. Causa, peccatum originale et actuale. 241; XXXIII,615; S. Greg Mag,LXXV(,190;I.XXV,713;
Halitgarius,CV. 658;S. Petrus Dam. CXLV,57; Guiber-
Peccato animaexcaecalur,S. Fulg., LXV.539; S. Hil., tus, CLV1.30, 35; V. Godefridus,CLXXIV,42t; Garnerus,
IX, 944; S. Amb.,XIV.462; S. Aug., XXXVHI,664; S. CXCIII,153,1176.— Animaesubtilitaspeccatoin naturam
• Prosp. Aq., LI, 126,653;S. Greg. Mag.,LXXV,767,783, coroorum ingravescit, S. Hil., IX, 974 — Concupiscentia
787,870, LXXVI,317.916; LXXIX.556; V. Beda, XCII, rationi adversa, S. Hil., IX,781, X, 345;S. Zeno, X', 343;
510,767; XCIH.492,t5l4,696.890;Herveus,CLXXXI,6l3; S. Amb., XIV,599; S. Aug., XLI.212; XXXII,1009; S.
S. Bern.. CLXXXI1I,567;CLXXXIV,1066; AdamusPraem., Prosperus Aq., LI.452, 491;Cassiod.,LXX.1284;S.Grcg.
CXCXIII,246.— Peccatumoriginale nobisvinculumerro- Msffn.,I.XXIX,418; V. Beda,XCI,214 ; XCIII,513,82?,
ris, S. Amb., XVI.JI23— Scient:a ma!a nobisex peccato, 635;Joannes Scoius.CXXII,814; S Pelrns Dam., CXLV,
)d., XVII,961.—Sapientiae lumen recessit a peccante, Ru- 403; S.Bruno.CLII, 793, 1082; CL.II, 184; Gnibertus,

finus,XXI,748. Animaepropter peccatum miserabilis CI.VI.88; Rnpertus, CLXVII,de 287; CLXVIII,1244; V.
ignoraolia,S. Aug.. XLIV, 180.—Rerumsciendarumirn- Hildehertus.CLXXf,548;Hugo S. Vict..CLXXVl, 1001;
pedimentum,peccatumorigiuale,Id., XLV, 1268.—Pec- S. Bern., CLXXXIV, 821; Anonymns,CCXIII.919; Inno-
cati originalispcena,error, Id., XLI, 784—Peccalaveri- centiius III, CCXVII.999,1012.—Yitiae.tIibidinesverita

tatis perspicuilalernvelant, Id., XXXII,1511. In culpa lemobruunt.S Hil., IX,327,859; Cassianus,XLIV,1025;
Adamihomoinlellectn spoliatns fuit, S. Prosp. Aquit., Roetius, LXHI,770;Engyppius,LXII.596;S. Greg.Mag.,
1,1,237.—Ex peccatooriginaliignoranliarationiconlraria, LXXVI.712, 714; S. Paschasius,CXX,82; Jo.tnnes Sco-
Cassiod.,LXX,1294.—Peccalasapientiaelumen auferunt, tus, CXXII,849,874; S. Anselmus,CLVIH,870 ; Ruper-
Id..LXX,347.—Homo pecralorin nocte erroris se abscon- ttis, CLXIII,572—De bello inter carneraet spiritnm, S.
dit, S. Greg. Mag.,LXXVI,774,773.—Propter peccamm Zeno. XI, 512; S. Greg. Mag., LXXV.852; Herveus,
an!mabonimi quod qiueiil, amplius non agnoscit, Id., CLXXXI,1188; Wolbero, CXCV.T223; Adamus Praem.,
I.XXVl,138.—Homo in paradisoreciiit, et ab illo menfis CXCVIII,700; Alanusde Insulis, CCX.141, 142.—I.uxn-
lumen recessii, Id., LXXVII,317.—Homolitcem rationis lia a fide vera deviat, S. Amb.,XVI,626.—I.ihido venerea
cnm peccaloperdidit, Id., LXXIX,614.—Recedentibnsa mentem absorbet, S. Aug., XLIV,575et 374.—Veritalis
se, RubtraxitDetis cognitionemveritatis, V. Beda, XCII, capax meusa vitiis libera, Id., XL.299.—Mensmole cor-
510.—Imperfeclioet diminutioralionis facta est perpri- porispressa supernaeluci diu inhaererenonvalet,S. Grcg.
facere
mum hormnem,Id., XCIII,528, 737;Amuloepisc, CXVI, Mag.,LXXV,852.—Multi scire nolunt, ne boimm
118 — Peccatnmordinem cognitionissubvertit, Joannes cngantur, Amulon.CXVl, 139.- Ltbido lucemcomprehen-
Scolus,CXXII,813—Amissainnocentia, profundiores er- dere non^vult,Hincmarus,CXXII,349. — Concnoiscentia
Torrs, Hincmarus,CXXV,191.— Peccaiumoriginale ho- mentem agatravat,S. Bruno, CLII.791.—Reprobisensns
minema verolumine elougavit,Id., CXXV,131.—Lumen srientia niiilis indiciis coargui poiest. Guibertus,Cl VI,
vulius tni iji nobis obsrurata esl in Adam, S. Remigius 105.--Carnalemsensumsapiciit.iafugit,Ritperlus,CLXVII.
An'.,CXXXI,165.—Prima oeccati'poena,profunda ignoran- 1629. — Caliginisduae causa?,ira et mollioraffeclus, S
67 INDICES PATROLOGI/E SPECIALES. — INDEX XL. GS
Bern.,CLXXXIiI,755.—Vagationemmenlisillicilageneratbetudo intelligentiae,Garnerus, CXCIIl,153. — Luxuria
tristitia, Garoerus,CXCIII,153.—Exveulris ingluvie he- decipit mentem, Id., CXCIH,154.

XL.

INDEX DE PARADISO TERRESTRI


IN QUO, SEMOTAPECCATI ORIGINALIS QUJESTIONE , NOTATUR QUIDQUID PATRES SCRIPSERE
DE HISTORIA EDENA TRANSLATIONEIN ILLUMUSQUE AD EIECTIONEMADAMI,SEU. 1.) QVM
ANTE, 2.)QUEPER, ET 3.) QUA POSTLAPSUM PRIMORUMPARENTUJHINEO PERACTASU.NT.

I. — Ante lapsum, 114. — S. Paulinus Aquileiens.,XCIX,268, 269.— Ab


' In hac parte explicatur Genes. cninas, C, 517, 518, 819, 520. 521, 522,—Sednl. Scotus,
II a vers. 8 ad ul- —
CIII, 56,159. Theodulfus,CV,231. — Halitgarius,CV,
cap. 676. Freculphos, CVI.921, 922. RabanusMaurus, CVII,
timum; scilicet,de plantalione, lignis et fluviis paradisi
terrestris, de Adamiinlroductione,praeceptonon come- 462,476,477, 478,479, 480,481, 482,485,481, 485. 4M),
dendi de ligno scienliaeboni et mali (non quod ipsum 868, 598; CVIII, 568;CXI,51, 99, 534; CXII,46, 461.—
lignum in sua nalura rationale esset, vel scienliam boni Walafridus Strabus, CXIII, 86, 87,88. — Angelomus,
el malihabuisset, sed qnod Adamin eo experiri et scire CXV,127,128, 129, 150, 151, 132, — 153, 154. — Haymo,
esset inter obedientiaebonumet inobedien-
polerat quid de CXVII,568, 629,750; CXVIII, 93. S. Lupus, CXIX,
liaemalum), adductioneet nominationeanimalium,de 602,628. 628. — Paschasius Radberius,—CXX,196, 218,
sopore, vaticinio, Adami et mulieris formatione,de non 647,736.— Ratramnus, CXXI, — 71, 85. S. Itemigius
erubescentia(seuquod Adaroet Eva custodienies ange- Laudunens.. CXXt. 1087. Joannes Scotus,CXXII,851.
licaedignitatis honestatem erant quidem hudi mundanis 855, 836, 857, 858, a39, 8i0. — Hiscmarus Remens.,
vestibus sed immortalitatissplendore erant vestiti), et CXXV,151»,251, 254,375,— S.RemigiusAntissiodorens.,
de statu morali et physicoAdamiet Evaedum commorati CXXXI,60, 61,62,
— 63,88, 805.— S. Odo, — CXXXIII,
sunt innocentesin hoc amcenissimoloco(id esl quod ad 543, 541, 568 Ralberius,CXXXVI,19I, 195. Petrus
lioc in paradisoterreslri positifuerant, bqni, felices,sine Damianus,CXLV,812,590,745,779, — 790,885.—S.Bruuo
ullacarnis imptignatione,liberi ad bonum et ad malum, HerbipoL, CXLII, 578,812. Olhlonus,CXLVI, 63. —
ut, si ad sui Condilorisobedientiamcharitatis vinculisse LanfiancusCantuariens.,CL, 160.— S. Bruno Carthtis.,
astringerent, ad coelestem patriamquandoquesine car- CLII, 750, 1551.— Radnlphus Ardeus., CLV, 1742. —
nis morte transirent, sic namtjue morlalesfuerant con- Gnibertus.CLVI,63, 64,65,
— 66,67, 68,69, 70, 71, 72, 75,
diti ut, si peccarent, mori possent, et immorlales ut, si 78, 99,100, 58'.»,590. Goffridus.CLVII,2ii8.— S.An
non peccarent, etiamnonmori possent, atque ex merito selmus Cantuariens., CLVIII, 323, 595,400,401,441,
liberi arbilrii beatitudinemillius regionis atlingerent in 412, 445, 444, 445, 558, 510, 634, 815. Ivo Camotens.,
quaevel peccare vel mori non possent). CXLH.306.—AnselmusLauduneus.,CLXIi,1256.—Calli
•tertiillianus, 1,1277,1302;II, 288. 205. 899, 665, 725, stus II, pap., CLXIil, 1578. — S.Odilo,CXLH,1007.
— — S. Brtino Sigaiacens, CLXIV,162, 165. 164, 16s;
725,883, 900, 904. Novatianos,111,887, 896.916. —
S. CyFrianns,IV, 650, 822,896,912,929.—S. Viclorinns CLXV,876. Drogo,CLXVI,1525.— Rupertus, CLXYII,
mart., V, 501, 512,325,314. — Magnes pVesb., V, 346. 253, 269, 270,271,
— 276, 277. Hildebertus, CLVVI,1119,
— Lactantius,VI,522, 323,666, 755, 756,;931,932, 953. 1120,1121. HonorinsAugustodunens., CLXXII,1117,
— Victorinuspoet., VIII,1289. — S. Hilarius, IX, 334, 1118.— Godefridus,CLXXIV,51,276,568,1015, 1091,
930. — S. Zeno,XI, 314. — Firmicos Mater., XII, 1057. 1151.—Hugode S. Victore, CLXXV,59, 40,658, G">9.
— Pelrus
— S. Phllastrius, XII, 1239. — Jul. Hilarianus, XIII, Abaelardus,CLXXVHI, 780, 781, 782. — Her-
1099.— S. Ambrosius,XIV, 275, 500, 700, 921, 934, mannns, CLXXX,16, 17,18. — S. Bernardus,CLXXXII,
1061; XV, 1205,1206,1211,1212,1468,1481,1881,1585, 958; CI.XXX-III 166;167,479;CLXXXIV,184. Za.harias,
XVI,510, 518.1142.— —Juvencuspoet., XIX, CI.XXXVI, 267. - Robertus Pullus, CI.XXXVI,746,75*.
1632,1911; — Petrus Venerab., CLXXXIX,692. — Emaldus,
547. — Coel Sedilius,XIX,612. Faltooia Proba.XIX,
803, 816.— Sulpicius Sever., XX, 95, 232. — S. Gau- CLXXXIX, 1553, 1536,1557,1558,1539.1510. - Peirus
denlius, XX, 899. — S. Hieronymus, XXII, 659, 752, Lombardus.CXCI,295,581,1239;CXCII,215, 686, 687,
1053; XXIII. 940, 941; XXV.1089. — S. Augustinus, 6S8.—Magis:erBandiuus,CXCIl.1045, 1046,1047.—Gar-
XXXII,140,607,649,654; XXXIV,202, 203, 208, 571, nerus. CXCIII, 3 55.- Gerhohus,CXCIU, 860,1157,1196,
380,583, 381,585,586, 396, 400,401, 402,:403, 408, 487, 1259; CXCIV,231, 285, 601, 604. — Petrus Coinestor,
555. 574, 578; XXXVI,668; XXXVIII,172; XL, 332; CXCVIII,1067,106S, 1069,1070 -AdamusScotus,CXC\TII,
XLI,393, 397; XLII.,615,614, 615; XLIVi109, 110,172, 586,593,894,614-624.'- Pelrus CellensisC<11,892,1902.
173,271, 933; XLV,1000.1536,1536,1598.— Mar.Mer- — Philip.deHarveng.CCIIl,19,593,594.—ThomasCisier-
citor, XLVIII,198,632,638,639, —
642, 615. S. Euche- ciens., CCVI.691.—Pelrus Picta^iens.,CCXI,960,961,1011.
rius, L, 906, 907,908, 909. S. Prosperi LI, 734. — S.

II.— Per lapsum.
PetrusChrysologus. LII, 305,— 359, 506, E07, 509, 520,

538. S. Salvianus,Llll, 37. S. L«-oMag, LIV, 871. Sub hoc titulo agilur de Genes., cap. III, vers. 1 ad 9,
— S. MaximnsTaurinens , LVIII, 448, 367, 570, 571, seu de permissioneet modotentaliouiset seduclionisex
872.575. — Gennadius,LYIH,983. — S. Avitus, LIX, parte diabolierga Adamumel Evam (Deus enim dixerai.
327, 558,329,— 330..— Prudenlius poet., LIX. 803, 804, « morle moriemini, i Eva dixit, < ne forte moriamur; >
826,827,856. S. Paulinus Nolan.,— LXI, 441, 905.— novissimeserpens dixil, <nequaquammoriemini,i),quod
Mar.Claud. Yiclor, poet., LXI. 958. Amoenuspoet., moxEva comeditde ligno velito, jamquequod Adaniper
LXf. 1075.— Eupyppius, I.XII, 645, 645. — Gilbertus, muUeremdecipitttr, pariterque comedit: taiidemquede
LXIV,—1592, 1391, 1410, 1111,1412.— Boelius. I.XIV, aperlione oculorom,erubescentia,et ficulneissuccincto-
1353. S. Fulgentius. l.XV, 447, 166,'t'Ol, 661, 700, nis. Undequod dum ulerque divinilalis simiiiudiuem
701. — DionysiusExiguns,LXVII,380, 581,550. - Cas- appelunt,cecideruntetmuneraimmortalitatisperdiderun;
?io'oru% I.XX, 29, 806, 1017.—S GregoriusTuronens., quodqueperdiia charitate,m3liinventi sunt, hocest qnod
LXXI,163. VitcePatr., LXXIII.421.582. — S. Grego-
— princeps viiiorum,dumeos vicil,ad Dei imaginem faclos,
rius Magmis.LXXV,619, 661, 664, 663, 97); LXXVI, pudiciliaarmalos, temperanliacompositos, i.lis donis ac
251. 295; l.XXIX,21,222,
— 311, 53V554 55". 5'6. 537, lanlisbonisexspoliavil,parilerque peremit...
606, 619, 620, 64t. S Palerius, LXXIX,686, 6*7.6S8, Terlullianus, 1.405,406,1286,1237; 11,314,904.—

681. — Taio, LXXX,753,754. S. Isidorus Hispalens, Novatianus, —
111,888. S. Cypriauus, IV, 496,629, 650,
LXXXIH,1236.— Pirminius, LXXXIX,1031. — Beda, 631,635. S. Victorinus,V, 315. Magnes,V, 516 —
— —
XCI,13,43, 45, 47. 48, 49, 50, 206.207. 208; XCIII,223, Lactaotius,VI, 523, 756,932,953,955.—Viclorinus,VIII,
226,227, 228, 269,270,271.272, S. Hildefonsus,XCVI, 1289,—S. Hihrius, IX, 302,807,808,929, 930,951,900,
m INDEX DE PARADISO TERRESTRI. 70.
<)G7.—S. Zeno, XI, 227,314, 540 348, 352—Firm. Mater- XIX,807, 808.— Sulpicius Sever., XX, 95, 232.— S-

n is, XII, 1037,1038,l«3l>.—S.Amhrosius,XIV,300,501, Gaudentius,XX,832. Rufinus,XXI,1140, 1141.— S-
5)2, 503, 304, 305, 506, 507, 508,701, 792,825,812,922, Ilieronymus, XXII,400, 406, 6!i9,752; XXIII,714, 913;
g;i. 1010; XV. 1358,1371,1421,1122,1468,1630,1631, XXV,697; XSVI,635, 751, 1064; XXX,85. - S.-Augu-
1646,1718;XVI,310, 398, 522, 1152.1153, TI5i.-Juve- slinus, XXXII,601, 605; XXXIV,201,203,203,208, 212,
ncus.XlX, 348.—FalloniaProba, XIX,806, 807—Sulpi- 214, 218,353. 554. 379,581,385,592 420,455, 447, 449,
cj>isSeverus,XX,93, 232.—S.Gattdentius,XX.951,952, 4."0, 451, 455, 487; XXXV,1613,2039, 2040; XXXVI,
976.-Rufinus, XXI,1140.—S. Hieronymus,XXIII,940, 890; XXXVH,1341,1586,XL, 201,211, 281, 552, 555,
942; XXVI,535, 751, 1061.—S. Augustinus,XXXII,607, 379, 387, 59«, 422, 423, +50; XLI, 367, 386, 420, 422,
64); XXXHI,141; XXXIV,206, 207, 208,209,213,580, 42->;XLII, —
121, 125; XLIV, 183 417; XLV, 1070,1381,
382, 3S3,429, 443, 415, 416, 487; XXXVII,1008,1583; — 1442. Mar.Mercatnr,XLVIll. 199,311,512, 313, 314.
XXXVIII,161; XL, 333 ; XLII,613, 614, 616,617;XLIV, S. Eucherius, L, 912. 913,911, 915, 916 — S. Petrus
171, 183,258, 260,27l,45i, 471; XLV,1141,1179,1271, Chrysologus,LII, 223, 277,409, 478, 479, 576. — S. Sal-
1274,1196,1553,1554,1555.—Marius Mercalor,XLVIII, vianus, LIII, 37. — S. MaximusTaurinens., LVII, 519,
115, 116, 117.—Cassianus. XLIX,632,633,756, 737.—S 5'iO,447, 575. — Prudentius, LIX,806, 858, Sm, 860.—

Eueherius,L, 910, 911,912. S. Prosper, I.I, 237, 238, M. C. Victor, LXT,358, 339. — S. Paulinus Nolan.,LXI,
2.9, 735.-S. Pelrus Chrysologus,LII, 103,225,247,410, 613,— —
617. Amoenus,LXI, 1075.—Eugyppius,LXII.650,
424.-S.Leo Mignus,LIV,2ll.—S. MaximusTaurinens., 651. Boetius, I.XIV,1555.— S. Fnlgentius,LXV,4I7,
LVII, 254—Gennadius,LVIII,9X5.—S.Avitus,I.IX,530, 455, 456, 478, 479, 503, 60S, 728, 729. - Primasins,
532,555, 558.—Prudentius,I.IX,805,857,858.—Amoenus. LXVIII, 440. — Cassiodorus,LXX,479, 860, 1013, 1017,
I.XI, 1073.—S Paulinus Nolan., LXl, 441. M.Claud.— 1321. — S. Gregorius Turouens., LXXI, 161. — Vitie
\i,-lur, LXI,938.— Kugvppius, LXII, 607,612, 613.—S. P«tr., LXXI.I, 581. - S. Gregorius Magn., LXXV,661,
Fnlgentius, LXV,668,669. — Dionysius Exiguus,LXVII, 654,979; LXX\T,231,314, 361,363,401, 495,553, 557,
381.—Primasius,LXVIII,440, 411.— Cassiodorus,LXX, 707,70S,719, 76>,766,767,773; LXXVll,317, 741. 806,
2J, 1017.—S.GregoriusTuronens.,LXXI,3165.— S. Gre- 893, 894; LXXIX,539 568, 569, 606. -- S. Paterius,
gorius Magn., LXXV,664,670,861, 907,979; I.XVI.96, LXXIX, 691. 692,693,694, 695.— Taio. I.XXX,731, 755.
230,251, 487, 1136; LXXVII,317, 741, 806, 893,1894 ; — S. Isidoros Hispalens., LXXXUI,99, 131, 1236. —
I.XXIX,21, 131,132, 316, 317,607,608, 614, 646. — Pirminius, LXXXIX,1031. — Ven. Beda, XCI, 56, 57,
S. Paterius, LXXIX,690,691. — Taio, LXXX,751, — 755, 58. 59, 60, 61, 62, 215,214,215,280, 285; XCIII,232,
917—S. lsidorus Hispalens.,LXXXIII, 1 31, 1236 Pir- 235,234,'280, 281, 283,285 — S Hildefons, XCVI,114.
minius, LXXXIX,1051.—Ven.Beda, XCI,51, 52, 55, 54, — Alcuinus,C, — 525, 524, 523, 777, 831. — Freculphus,
5o„ 209,210,211,269,271,273,277,278;XCIII,229,230, CVT,922. Babanus Maur,, CVII, 492, 493, 494, 495,
251, 232,273,274, 275.—S.Hildefonsus,XCVl, 114.—S. 496, 497,498,499, 500, 501; CVIII.567.427, 530; CIX,
Paulinus Aquileiens., XCIX, 291.—Alcuinus,C, 522.823. 716; CXI,31, 99, 161, 231, 235,534; CXII,296, 461. —

— Stnaragdus,CII, 12*. SeduliusScolus,CIII, 67. — Walafridus Strab., CXIII, 92, 95, 91, 95, 96, 97. — An-

ClandiusTaurinens., CIV,880 HaJitgaritts,CV,659.— gelomus, CXV,110, 141,—142, 143, 141, 145,—146. —
RabanusMaur.,CVII,486,491;CVHI,921,1148;CXI,233. Haymo,CXVIll,442,629. —Florus, CXIX,127. Lupus
—WalafridusSlrab.,CXIII,89,90,91.—Angelomus.CXV, Servatus,CXIX,602, 625. PascbaaiusRadbert. CXX,
151, 155,156,137,138,159—Haymo,CXVII,95—Lupus 120,299, 404, 419. Ratramnus,CXXI, — 85. — Alvarus
Servatus, CXIX.625.—PaschasiusRodbertus, CXX,196, Corduhens.,CXXI,460. — —
Joannes Scolus, CXXII,840,
218,299,404,419,421.—Hincmarus Remens.,CXXV,196, 80O,— 831. 832, 853, 834. Hincmarus Rhemens., CXXV,
209,429,444.—S.RemigiosAnlis^odorens., CXXXI, 64, 209. S. RemiginsAntissiodorens.,CXXXI, 65, 66, 67,
S.
63,805.— Odo,CXXXIII,125, 5i5.—AtloVercellens , 6S. — S. Orlo, CXXXIH, 123, 400. — Atlo Vercellens..
CXXXIV, 145.—S.Bruno Herbipolens., CXLII, 5 75.—S. CXXXIV, 4 00.— Ratherius, CXXXVI, 195.— S. Bruno
Odilo,1007.—Olhlonus,CXLVI,65.—LanfrancusCantuar., Herbipolens., CXLII, 268, 287, 512. — Lanfrancus Can-
CL, 205.— S. Rruno Carlhusian.,CLII, 152, 641.—Lan- tuariens., CL, 205. — S. Brtino Carthusian., CLII, 625,
1'rancus,CL, 550.—S.Bruno Carlhus.,CL11,750-Radul- 1331.— Guibertus, CLVI,75, 74, 75, 76,77, 78, 79. —
phus Ardens , CLV,1828.— Guibertus,<LVT, 75,74, 75, GoffridusVindocinens.,CLVII,256. — Vernerus, CLVII,
99,100.—Goffridus.CLVII,2— 56, 257.—S. Bruno Signia- 938. — S. AnselmusCantnariens., C.LVIH, 593. — Calli-
cens., CLXIY,166,167,981. Rupertus, CLXVIII,286, slus II pap., CLXIII, 1378. — S. Bruno Signiacens.,
287, I5S0.—Hildebertus,CLXXI,545,997,998.-Honorius CI.XIV, 8 79.
168,169,170,171; CI.XV, —Franco, CLXVT,
Augnslndnnens., CLXXll, 1U7. - Godefridus. CLXXIV, 729. — Rupertus, Cl.XVII,300, 301, 302, 303; CLXVTII,

278,561. Hugo de S. Virtore, CLXXV, 39, 40,41,164, 1550. — Hildebertus, —
CLXXl,34i. HonoriusAugusto-
597;CLXXVI,287,288, 289,290;CLXXVII, 520.—Petrus dunens., CLXXII.1119, 1120. — Hugo de S. Viitore,
Abajlardus,CLXXVIII,782,785,—1121. — S. Bernardus, CLXXV,42.43, 897, 723.—Petrus Abselardus.CLXXVIII,
CLXXXIl,876;CLXXXIV,800. Zacharias, — CLXXXVI, 783,781, l42l.--S.Bern;irdns,CI.XXXII,460;CLXXXIfI,

519. Robertus PuIIus, CLXXXVT, 755. lirnaldus, 166, 167,266,268, 386,429,441,458,460,508;CLXXXIV,
CLXXXIX, 1510,1511,1512,1543,1514,1545,1316,1547, 183, 181, 696, 799. — Zachatias,CLXXXVI, 169.— Ro-
151«.—Petrus Lombardus,CXCI,295, 1388.— Magister berlus Pulus, CLXXXVI,753. — Pelrus Venerah.,
Bmdinns. CXCII,1018. — Hugo Rothomagens., CXCII, CI.XXXIX,121, 371,692,975. - —Ernaldus, CLXXXIX,
1306,1307.— - Gerhohus,CXCIII,506,869,870, 936, 972, 1515, 1516, 1517, 1548, —
1519. Petrus Lombardus,
1196,1239. SanctaHildegardis,CXCVII, 7 48.— Adamus CXCI, 2 95,391,1515. Hugo Rothomagens , CXCII,719.
Scotus, CXCVIH, 246.—PetrusComestor,CXCVIII,1670, — M Band nui, CXCII,1019,1050. Gerhohus,CXCIII, —
1671.— Pelrus Cellens., CCII,769,996. — Philippusde 2R5,601, 601,809, 1137,1259.— S. Hildegard.,CXCVII,
Harveng.CCIIl,584,593,614,I167.—PetrusCantor.,CCV,914. — Adamus Scntus, CXCVIII,246, 586. — Petrus
82.—ThomasCisterciens.,CCVl,69i.—PetrusPiclaviens., Comeslor,— CXCVTII, 1073,1074,1075.— Petrus Cellens.,
CCXI,962,1011. CCII,983. Philippus—
de Harveng,CCIIl, 19. 593, 591,
III. — Post lapsum. 595, 622, 1167. Thomas Cisterciens., CCVI,691. —
Petrus Pictaviens.,962, 966,1011.
Dalur explieatio vers. 8-21 cap. m Genes, seu de Dei
ambulationein paradisoet interrogationibusad Adamum
el Evam,et isiorumconfessioneet excusatione, de ma- Cuuiex citatis Patribus, quidam lias quwslionesspecia-
ledictioneserpentiset Salvaloris promissione; de pcenis liter traclarunlel velut ex professo: conveniensnobisvi-
Adamoet Evaeinfliclis; de tuuicis pelliceis, el ejeclione detureorumoperaIticconsignareatlabundanliamutililatis
e pjradiso; de cherubimllammeoquegladio. et notionis.
Tertullianus, I, 520. 1188,1237; II, 286,314,315,715, Lactaniins. — De priorum parcntum culpa et pcen»,
835. — Novalianus,III, 8$8, 8S9, 893, 898, 955. — S. VI, 319-325.
(jprianus, IV, 461,629, 630, 733, 762.— Magnes,V, 316, Jos. Issaeus.— NotaBin Adamumet Evam ex doctrina
— Laclantius,VI, 523, 321,325, 756, 757, 953, 931. — I.aclanlii,VI, 931-935.
S. Hilarius.IX, 302, 318. 319, 410, 479, 484, 609, 618, Anonymi.— Dissertatiode priorum parentum ex dor
618, 719,839, 811. 950,931. — S.—Zeno, XI, 514,5:8.— ctrina S. Zenonis, XI, 121-124.
1'irm. Maiernns.XII, 1057,1038 S. Philastrfus, XII, S. Ambrosius.— l.ib. de paradiso,XIV, 278-314.Epi-
1114,1115,1238.1259.— S. Ambrosius,XIV,275, 301, slola,XVI,lU2-U4S. Rufinus.— Lib. de fide,XXI,1159-1143.
306, 508, 514, 521, 701. 825, 812. 959, 917,965, 977,
1121,1158,1150;XX',1201, 1202,1206,1228,1211,1504, 371-108. S. Augiislinus.—De Genesiconlra Manichaeos.XXXlV,
152'i, 158^. 1457, 1458, 1476, 1484, 1487,1614, 1718, De Genesiadlitteram, XXXIV,414-451.
1712; XVI,311,821,522, 1143,1151,1252. - Juvencns, Geiinaditi;. — De ecclesiaslicis dogmatibus, LVIII,
XIX,319.—Ccel.Sedulius, XIX,600. — FalloniaProba, 935-986.
11 INDICESPATROLOGIJeSPECIALES.-INDEXXLl-XLII. 72
S. Avifus.— Poema de fnilio mundi, T.IX,327-330, Joan&esScotus. — De dtvisione naturae, CXXII,834-

PrmJenlins. Cathemerinnn,I.IX, 826, vers. 113, et 866.
Hamartigenia,1071,vers. 886-860. Remtos Antissiodorens.— Coramentariumin Genes.,
S. Gregorius Turonens.—fiistoria ecclesiastica,LXXI, CXXXf60-68
'
163-164. Gutberlus.— Koralesin Genes., CLVI,63-78.

S. Paterlns. Expositiom Vet. Tcstam., LXXIX, ' 687- Ruperlus. — De Genes., CLVII,276-518.
696. Honorius Auonstoduneos.— Elucidarium, CLXXII,
Pirminins. — Scarapgus de stagulis librfs eanonicis, 1117-1125.
LXXXIX,1031-1052. Hugode S. Viciore.— Eluciilationesin Pentatenchum,
Taio. — Senlenti». LXXX,783-758. CLXXV39-44
Ven. Beda. — Commeniariumin Pentaterjchum,XCI, RobertusPullus. — Sentenliae,CLXXXVl, 746-755

Ernaldos. HexaemOron,CLXXXIX.1535-1547.
206-215.Qusestionesm Genes., XCIil.269-288. S. Hildegardls.- Scivias, CXCVII,391-395.
Alcirinus.— InierrogatiQncset responsionesin Genes., AdamusScotus.— De triparlilo tabernaculo,CXCVIIf,
C, 821-825. 614-624.
RabannsManrus.— Commentarmmin Genes., CVII, Petrns Comertor. — Historia ecclesiastica,CXCVI11,
476 802.Qusestionesin Genes.,CVH,471 801.De"Adamo, 10P7-I074.
t XI, 31. Lib de universo, CXI, 235-238. Petwis Pictaviens.— De operibus sei dierum, CCXl,
VYalafridus —
Strabus. Glossaordinaria, CXIIL,86-98. 960.

XLI.

INDEX DE PECCATO ORIGINALl


VEL DE PRIMORBM PARENTDM LAPSD,
IN QOO OMNIAQVJESCRIPSEREPATRESOKMNB REFEBURTJJRANALOGICO.

Index ille, ne bfc in unum rcdtindsroi, liic lantum memoralur, et ad Indicem de peccatis infra subjicie
Uir ; qtiem adeat lector benevolns.

SERIES INDICUM QUINTA.

Inhacquinla serie, undecim Indices compiectento, omnia quea spect;tntad Scripturatn


sacram, quatenus verbum Dei et tolius religionis fundamentum, exhibebimus. Prirao
quidem referemus quidquid dixere Patres de Scripturarum inspiratione, aulbenlicitale,
veraeitate, elc, deinceps apponemus omnes Commentarios generales in Scripiuras; omnes
Explanationes in varia uniuscujusque libri capita et in locosnotabiliores; poslhaec appare-
bit Iodex exegeticus omnium versiculorum, a primo Genesis ad ultimum Apocalypsis,
juxta librorum ordinem canonicum, ita ut lector uno intuitu eonspiciet omnes scriptore?,
ordine chronoiogico a Tertulliano ad Innocentium III, saepe ducentos aut trecentos numero,
qui talem talemve Scripturae versiculum elucidarunt vel commentali sunt.Praeterea, subji-
cientur Indices de Allegoriis, de Figuris, deParabolis tum Veteris tum Novi Testamenti;
denique evolventur ordine alphabetico tum viri, tum mulieres utriusque Testamenti no-
biliores, de quibus Patres in scriptis mentionem feceruuL His factis, ne unum quidem
verbum, vel iota Scripturarum in Patrologia Cursu relatum, nos preeteribil, el si alibi
laboresplus quam Herculeos promisimus, haec sola series promissionis veritatem probabit-
73 INDEX SCRIPTURARIUS. 74

XLII.

INDEX SCRIPTURARIUS

R/SFERENS SCILICET QUIDQCID SCRIPSERE PATRES DE SANCTARUM SCRIPTURA-


RUM INSPIRATIONE, AUCTORITATE, EXCELLENTIA, ETC. ETC,
RERUMORDINELOGICODIGESTUS.

MONITUM.
lndicem hunc apponere staiuimus veluti necessariuin ad tres subnexos iiuiccs prooemiuin,cujus adju -
menio facilior et cerlior ad illos palebit aditus. Veruin enim vero hoc in Indice vicissim agemus de sanc-
tarum Scripluraruin inspiratione, auctoritale, excellentia et integritale; de illarum canone, aucloribus,
versionibus, inierpretalione et sensibus variis; jranerea sermonem habebimus de Scripturarum divisione,
nimirura de Veteri et Novo Teslamento et de eTmciis uniuscujusque libris; denique referemus generales
de sacra Scripiura tractalus, et sic lectori omnia Patrum dicta de sacris libris uno iutuilu, et iion sine
uiagno commodo, conspicere licebit.
I. — De inspiratione sacrce Scriptura. coeloScriplura sacra, ibid., QuaeScripturae divinitalis
nomine singulnriierappellaridebeant. Hugo de S. Vi-
Dlvinitas S. Scripluraeostenditur, Tertull. L, 588 et ctore. CLXXV.,9.
seqq. Scripturaedeificae,id. III. 1059.LibriVeterisTesla-
mentiavirisdivino Spiritu inundaliseditl,id.378.—Scri- II. — De auctoritate
pturadivina cur 6t6xveu«ro? dicatuT,S. Ambrosius.XVI. Scriptura sacra, et de
803. — Omnia verba Scripturaedivinitus iuspirata. S. ejus veracitate.
Hieronrm. XXII. 431. Scnpluraeomnes Spiritu sanclo
inspirata?, id. XXIV.332. — Scripturaea Spiritu sanclo ScripturaB sacraemajestaset auctoritas. Tertull., L,
edilae, id. XXV,1222. Scriptoressacri nno Spiritu 586el seqq., 416,469 ; II, 167.Divinarum Scriplurartim
locutisunt. S. August.XXXIV,1175,1176.In ea (Scri- sequendaauctoritas,«rf.—111,1058.1065,1114.— Scriutu-
ptura) Deus ipse loquilur, id. XXXII, 864, et boc rae auctoritas.,S. Hilarius,IX,1045.—Graecorum Scripm-
ostendit Aposlolus, id. XLII, 616. Scriptura sacra est raesacraecotiicumpotior est auctorltas, S.jAmbros.XVI,
ChirographumDei, id. XXXVll,1id. 880. Scriptura sacra 839.—Aucloritas Scripturarumsectanda,' S. Hieronvm.
est veuerabilisstvlus SpiritusDei, XXXH,717.S>r;- XXIV,122.Nec parentum,nec majorumerror sequendi.s
divinitus inspiratae, id. XLII,1175, 1183. Quasi est, sed auctoritas Scriplurarumet Dei docenlis impe-
itleraesunt nobisa Deodirectae, id. XL, 1050.— Qu» rium, ibid., 743. Si ad Scripturassanctasadmissafuerint
fiturae
SauctisScripturis Spiritus divinus inseruit, Cassianus., velut offlciosamendacia,quid in eis remanebitauctori-
XLIX,728.— Sacrarum Scripturarum

auctor Deus. S. tatis,id., XXII,648. Utrum scriptoremSS. Scriplurarum
Leo Magnus.LVl., 880. OmnisScriptura divinitus mentiri oportuerit, ibid., 566. Fluctuat auctoritas Scri-
inspiralaest, S Maximus Taurin. LYU. 749.S. I.aur. pturarum si scriptorespotuerinl ofliciosementiri, ibd.,

Novar. LXVl,105. Unde probamuslibros religiouis 567. — De auctorilate canonicaeScripluraedivino Spi-
nostraedivina esse inspiratione conscriptos,Junilius. rilu conditae.S. August.XLI, 318.Agnoscitnecessitatem
LXVIII,42.—Cndeprobelur Scripturamesse diviuamel lidei et Scripturarum auctoritatem, id., XXXII, 722.
traditama Deo,Cassiodorus,LXX, 19. Scripluraediviuui Scripturarumaucloritalemde medioauferunl Manicbaei,
libri omnessuperna luce el virtute Spiritus santli re- dum quaedamaccipiunt, quaedamrespuuut, id., XLII,
splendeul, ibtd., 1109. Scriplurasacra lingua Deivoca- 508, 597. XLV,1008.Scripturaesacraedivina auctoriias,

tur, ibid , 540. Spiritussanclus loquitur per scripto- id.,XXXII,723,842,852,XLII,219. Scripturaeauctoritas
reni sacrumquaesunl illius, et scriptor ipse, eaquaellei mirabilis, id., XLI,357, 359, et eminentissima, ibid.,
sunt, iu se.Hanquamde allero scribit, S. Gregor. Magu. 318. Scriptnra sancla in summo etcaelesli auclorilalis
LXXY.518. Scriplorsacer est calamusquo libri sacn a culmine collocata,id., XXXIII,277,278. Solosauctores
Spirilu saucto sunlscripti, 19. ibid., 517. Inspiratio Scri- librorum canonicorumnon errasse aliquid scribendo
pluraesacra, ibid., LXXIX, In Scripturanonprophe- credendum est, ibid.,276,284, 285 Scriplurae canoni-
larumet patriarcharum,sed Dei voxauditur, id. LXXlX, caeauctoritasnulli cedit, id., XLl, 517, 678. Scriplura-
148.— Auctor aulem earumdemScripturaruraSpiritus rum auctorilasunde probanda, ibid., 245,243,283.281,
sauctus esse creditur, S. Isidorus Hispal.LXXXIll,750. 452,485, 486,517, 626. Scripturte aucloritasin narra-
— Quodin EcclesiamsanctamSpiritus sanctus Novum lionererum gestarumquanla, id., XIT, 590,600. Scri-
et Vetus Teslamentumplenissimeinspiravit, S. Hildef. plurarum Veteris Tesianienliauctoritas commendalaa
Tolet. XCVI.,139.—Omneshoslibrosidem Esdra divino Cbristo etapostolis ejus, irf., XLII,637, 638, 647. Scri-
afOatusSpirilu reparavil, cunctaque prophetarum vo- plurae auctoritasnon culpan.lapropter peccataquae re-
luminacorrexit. Raban. Maur.CYH.366.Hi sunt scri- iert, imo laudandaet diligenda, tbid., 438, 439, 440.
plores sacrorum librorum,divinainspirationeIoquentes Scnpturis, quaein Ecclesiacanonicaenominantur, sine
ibid. 367 ; CXI,110.Auctor autem earumdem Scriptu- ulla dubltationecredendum,id., XXXIII,598 Nihilcie-
rarum Sph-iiussanctusesse creditur; id., CVIL,367. di voluit Christusadversus confirmatamScriptnrarum
Esdras scriba post incensam legem a Chaidaeis, auctoritatem,id., XI.II,284.(JuodScripturaedivinae prae-
dum Judaei regressi fuissent in Jerusalem, divino scribit auctorilas,auluniversa frequenlatEccIesia,obser-
afflalusSpiritu,bibliothecamVeteris Testamenli repa- vandumest, id., XXXIII,202. Titubal tides,si diviuarum
ravit, irfTCXI,121. Siuguli in siogulis cellulis (ut qui- Scripturarumvacillatauctoritas, id., XXXIV,55. Scri-
damasserunt),separati, ila omniaper Spiritumsanctum pturaesanclaeauctoritatem frangereconantur,qui aliquod
inlerpretalisunt, ibid., 122. Scripturaea Dei inspirata?, ei mendacium tribuunt, id., XL, 404. Scripturaecano-
id.XVIII, 1134.—OmnisScripmra divinitusinspiralaVe- nicteaucloritati nullus quamlibetsanctusel doctus vir
teris ac Novi Teslamenti.-,Walafrid. Strab. CXIIL, comparandus,id., XLIV,381. Si ratio contra divinarum
752. ignea vocalur, quia inspirata revelalione Spiritus Scriplurarumauctoritalemredditur,quamlibetacuta sit,
sancii, ibid., 33. OmnisScriptura sacra, Scripturaca- fallit verisimililudine,nam vera esse non potesl, id ,
nonica,unus liber est, qui ad unum tendit, et ab uno XXXIII,588.Scripturaesummaestveritas,id.,XXXin.8-)9,
Deo profecta,uno eodenique Spiritu conscriptaest. Ru- 860.DumScripluralestimonium aliquodexauctore sumil,
perlus. CLXIX,18,Neque enim voluntatehumana allala non propterea cueteraillius aucloris scripta couGrmat,
est aliquandoScripturasacra, sed Spiritn sancto inspi- ld., XXXIV,738.—Scriptura cnelum, cujus aurtoriias
rali locutisunt saucliDei homines, ibid , 1091.Yox do quasi Grmamcnlumin Ecclesia posita, et per totum
PATKOI..CCXIX. INDICUMII. 3
7* INDICES PATROLOGLfi SPECIAIES, -i tNDEX XLII. 76
orbemextensa.—S.Prosper Aqnit.LI, 288.—Scripiurs commendanduffi Chfisti adventum et pfa?sighahdamEc
sacrseauctoritasindubilabilis.—S.LeoMagnus.LrV,314, clesiam, id. XL, 313, 515. Scriptura uova Cbristumnar-
Scripturaedivinaeab Hebrseisservataetestimoninm pree- r«t| et dileclionemmonet, frf. XL, 375.Quomodo Scri-
benl contra ipsosevangelicaeverilatis hostes, S. MaxWj. ptufS informatmores bominum, frf. XXXIV, 7 1.Omnis
Taurin. LVIII,555.—Deauctoritate Scriplurarum, Juni- mofbus animi habet in Scripluris medicamentumsuum,
lius, LXVIII, 20. Qui librisunt perfeclaeauclorilatis , frf. XXXYI,357. Scriptura Dei munit nos adversusscan-
iftirf.,Quimediae,ibid. Qui nulliusaUctofitatiSsUnt,ibUl,, aala, i3. XXXIII,266,5B7,270. Scriptura omnis ad id. id
Quae auctoritas
— Scripturarum in Ecclesiis primuhYsit nnumleriditbtfldes,spes,charitasinanimoaedilicanlur,
seqnenda, S. Hildef Tolet. XCVI,139. Ad quos re- XLII, 951.Adcommemorationem fldei nostrae, ad conso-
currendum,cum saeraeScnpluraeaucloritasnon occurrit, lationem speiBOBIMB, ad exHortalibdemCharilatisnoslrae
Ivd Cafnbt., Ci.XI, 283. De re bbSciifissimandn essfe propheiicosj et [apostolidoslibros legimns, ibid. 294.
disputandum sine aucloritate divinarum Scripturarum, ScrSplufaepieniljaddflnisqoe, amor bei et proximi, frf.
ibid., 514. — De divlnarum ScTibturafuniet traditionis XXXlV34, 39. Scriptnraeomnesnibil aliud te docent,
auctoritale, S. BrunoSigniensis,CLXIV,84. —De aucto- nisi continentjamab islo saeculo,nt amor luos currat in
rita e librorumsacrae Scripturae,Hugo de S; Yictbfe, Deum ; U. XXXVill,264, 695. Scriplurarum utilitas ,
CI.XXV,15. — Kihilauctoritalis canonicis remanebit id. XXXVI,564. Scriptura lecta flguriset sacramentis
Sc.ripturis, si ad eas mendaciafuerint admissa.Gratia- est coslumnubibusacutus operlum, id. XXXV11,1908,19U9.
nus,CLXXXVII,50. Nondebetur par aucloritas Scriptu- Quaregladiusbis Scriptura.vocatur, irf. XLI,
ris et expositionibusearum ; ibid., 51. 691, Scripluraetanquam lucernaein hujus saerulinocte
accensae, id. XXXV.1662; XXXVIII,1567. Scriptura
III. — Dt exCellentia mmlarum Svriptura-' sacta nufees m,, frf/XXXVl,137; XLH, 266. Seriptura
rnmt sacra speculdm, id. XXXVII,1388;XLIIt «38, 440;
XLIII,89 ; XL, 702. DivinuStbesaurus, frf. XXXVHl,
Earum (Scripturarum) praedicatiohe Christiani spem 1181 ;XL, 670,,Veteris Testamenti libri quateous iam
fltluciamqueSUamrecreabant, Tertull. 1,489. Scripiura- utiles sunt, id. XLll, 237«238; XLlV,138.
rnm omniumconsonarttia,id., il.,652.—Plus roboris da- ScfiptiiradiVihaacfo bprhioa'cfeftili compafaldf. JS$-
bitur et magisac msgls intelleCtdS cofdis operabttm- siamis XLlX,753. ScKptfir* aacf*auciorilaie d*mones
scrutanti Scnpturas veteres ac novas,' S. Cyprian. IV, repellendi; tbid.; 1S33.
677.—Scripturae nihil nonhabent auctoresuo dignum.S. Lectione divinarumScripturarumcibum perennis elo-
Hilarius IX, 768>Quidquid in hts est, excelsum, divi- quil scqhirih»as.S: MiiilhiustaiiHn: LVII.T**. Ab ille-
nnm, rationabHeet peffectumest, ibid., Scripturisnon cebris mundiScripturaenos revocant; ibid., 340. ^
modo nihil sapientius, sedet eloquentius hihil, ibid., Sc'fipiur>#sWtfe dmhes sclenliie iiifefiofeS.Eag^p-
513. Scripturaequammulta scientia nos imbuant, ibid., pips. LXtt, 628De ViftiiteScfipturiedivihie,daeAioaomB,
396,397, Scriptura omnis ad crelestium bonorilm spem LXX,1131.Scritithrfesahctaehihil supervacuumhabeht;
riosvbcit; ibtd. 818. ScripturisDeus ad cognitionerasui ibid., 17, Nibil vahum ih Scfipluris Sacfis cOntinetOr;
nos erudivit,td.,'X, 171.EldquilsDet animarefecta tan- «fcirf.,H39.—Sctlptuf* sacfie potentia.Cassidofus.LXX,
q.iam pabulumaliquod vilaeajternae iu se continet, id. 22,1131. Scflphif*saCf*pascuapflpuliffdells;IWd.vB98.
IX, 549.lter libTsit diviha Scriptura. S. AihbrosiusXV, DivfnaSctiptur» cuf favisdistillahs vbcelHf;ibid., 1071
t594. Omnesasdificat.S. Ambros.XIV,1187.Habetver- ScripturksacfadicitUffiuvius,in qjiQaguuSahipulel et
btuh Dei eptilas, allas fortiores ut lex et Evangelium, elephas hatet. S. Gregbr. Bagh. LXXv, 615.Vocatut
alius suaviores, utsunt, Psalmiet Canlicacahticofum, modotlbus, modd potus; iditl., 540. Messis et divitiae;
id. XV, 1517.Bonapascua sunt libri Scfiptnrarum Coe- ibid., 1088. ScMptiirasacra dicitur agef et viwea;IWrf.,
lestium , ibid. 1390. Deus praeceplls salutaribus eas re- 1150. LucerHa; td., LXXYI,107, 848. Arcns igKciesiW ;
quibUSihflrmitasahimaesanaretur.H. Atabros. i&id.,
plevit,1012.Remeditimlaediorum 133. Scriptura drciluf turfis ei qUa mille clVpei
XIV, omitiurh, atque inten- pendenl; iHd.,971. Scfiplura saffa es?tefisllbffs lbhge
talionibus uniim ptefragium siint, ibui.819; Scfiptiiri anteponenda\ tbid., 135. Ejus excellentia ; it)ld. Qdi in
divina conviviumSapienliaBest, id. XVI,7l. Deambulat Scrlpfufa sacfafcnaMtaieni Dei ct projtiitii legtendOn<«t
ifl patadlstiDteuS,qiiattdd divinasSeriptliras lego , ibld. quawuntfex hertia et corlice pasciiiitui-; t&id.,149. (ii
1154. Preiium Scnpturse fides riostra est, ibid. 1013. Scriptura sacradocet Deusqiiidquidscirtenosdocet;ililrf.,
Qdanto ampliUSin corde himihatuf, tanlo saitibriorein 271. Sacra Scriptufa rbtiBSimilVs, ascehditet defcendit;
dulcedinemmenti eshibet, id. XVII, 866.Ad fesecaft» iMd.,82!j ScHbthf»dmhi ei pafle tediflcat:i'Cirf.,831.
da vitia acutissima est, ibid. 926.Panis eSt aniraaram, Scriptura sacra cdelo compantur; ibid., 883. Scriptura
ibid, 831.Pabulumet vita est, ibid. 602. sacfasihiilis silici, et quo, liCetfrigido,ignis 6XCU'itur;
Mos Scripinrarum Ut ad pcehllentiam provocent. 5. iftid., 1058.ScfiplUfasacramonsqUidemest; frf.,LXXlX,
Hiaronym. XXIV, 235. Doclrina Seripturarum, miifus 474. IghiSjiWrf., 475.est Pons et putetis; ibid., 513, 515.
i.rmissimus, id. XXV,1267.Erudilio Scripturartlnigef- Ecclesia;fundamentum Scriptufasacra.Ibid. 146 Strt-
«linat virgines, ibid. 1489. Per Scripturas ridta feclt ptura sacfa plaasirl ttoihineHgurala;ibid., 2ti2.
Deusuniversa mj-stefias irf. XXVI,432. Qtiando «111« Omnemsdpuliatfi atque dotlriham ScriptUfi)SacraSlnri
est Seriptura audientibiis, ibid. 322. Fructus medita- aliquacorhparationetfanscendil.TaioC*sarauguS.,LXXX,
tionis Scripturarum>,ibid. 159. Arma scientiaril Stri- 790. Pe^ pf*cepta Scfiptufae saeras feviviscittus, qui
ptiirafum,et eafnis vitiahOnamabis,id. XXH,1078,JB4. mormi Itttnlpa jadebamus: ibid., 791.—Striptura sacfa
Majestas divinae ScripturaBadmiranda, id. XXIV,998. esttmeiisliCiirtetf.Meulh, C.630.—sclentia D6emhiehlVaSacra^
Scripluraesacreelaus et digniias.Velerls
S. August.XXXII, ru<flSctiTithraFum 51*a qhid Omnis fefenehdasit,
854,XXlUil,508;l**. ScrifAurarura Tesrtamehti RatahusMaufuS, CYII,579. Almdcura istis (liltefissa-
dignitas et exeellenlia; id. XLII, 74. Scriptura Sacri cfisjnmil fest fc6mp4rau.duta;ia.,cXl, 106. Saftctarum
caeterisantecellit; id. XLIH,128.Sacrse ScriptufseiSJm lectio ScHpluta.rUW dlviha estbfeecogiitlioBohparva liea-
profanacomparalto.;id. XXXIV,64. Fides ei Seriptufis tilUdlnis.;id., CXIl, 1233.Ih bis euini quasi in qtiodam
concepta est; fd. XLI,646. Magnaetcellentia Scriptu- spe6!itoB6nioseipsiimfc0iKtdefa*epo"tesi, qoalis sli.vel
ras praelitteris profanis; fd. XXXII,748. ScMt>tbr» s»> quOtendat; ibid. LecllOassidUa purilical animam, Umo-
cr* omnibus s&culideliciis suaviores; ibia. 81*0.I'n rem incutlt gehehnse,ad supsfna gaudia cor instigat le-
Scripturis satieUs sitie fastidio; id. XXXVIll^86. 8c?i- Cbnfertdonhm lectio satifcttrum
ptota sic loquituf, iit altitudine superbos irfideat, pfb 1 cflptufariini; f»irf.,l1234. InteHectum mehtiS
tentis;f8id.lGemihUn) enidit;
funditate attentos teffeal, vefitate ma|jnosrAstai, an%- ibid. A mundiVanitanbusabstfactunibomiiiem a d aitiorem
bilitate parvulos nulriat'; frf. XXXVtll, 323. Scriptura? Dei pefdu.cItIW4. -^Omhes ptane ScfiptufaesacraBati ani-
sacrajsimplicitas, id. XXXH,686, 725, 847. ScriptorSB htatom saltitelhScrlptl*sOnt, ut pfoHciatausin eii ih \ e-
Saisfaeinira pfbfunditas, i*trf. 723, 810, 852, 13lb, rilatis agniiione\ ibid., 1234.— De commendatiotic S.
XXXJII,516. Seripturafttm cohcofdia, id. XLX, 600. ScrlptUr*.WaMifridStfaB., CXItt, 25. — Scriptur» plu-
Bcripturarum tetsiaiversi sint scriptofes, omnia tameh via diCtihturber stinijiiudinem.S. BfiihoCarinus., Ci.ll,
ita sifeiconcordant, ut tanquam uho ore dicta inveniah- 678. Statefae dicuhtur; itirf., 926. Mensa; ibid , 97b.
tuf, td. XLH, H9. Scfiplurarum latebrae maxime va- Cceli;f!if((.,11B9.
lent ad amofem VeritaUsaenendum,«tc, id. XL, 520. ScriptufiBsacfaspurlUs. Guibeftus,CLVI, 178.
In Scriptdrisquaedam ad fidem et doclrinam lantum Sacra Strtpthfa oftihis veritatis, qtiam ratib rolligil,
peftment, qutedamad mores coiiipbnendos , fd. XXXIV, auctorltatebicofitmet.S. AdseL.Cant.CLVIII,828.t)ui pie
887, 888, 689. ScHplura non asserlt ttist catholicamfi- vivefe quaetlt,sahctahiScfiplufammeditaluf; ibid , 596.
dem feios jfrf%lerftBipTaesenlibuset futufis , fj>id.71. Evirtigeliaet apbsiotoromBpistolae,Moysiet ptopheia-
Scripturarum Iprope omhis pagina orbe hibil alitid sbhat, fum Libri, quatfqtlaidamlercula deliciisomfitbrisfeferia
ttnlim .Cfiriftdm et Ecctesiam totb diffflsam, irf. appouuntuf m%is.S, BfunOSlgfti6nsis,C.LXV, 106.
ixXVIH, 2S9, XLII,485. Scripturs vfitus nrtn hisi ad Scripturam safcfartIfcgefe et celebrafe festiVitatetn
77 INDEX SCRIPTURARIUS. 78
Rnpeflus,CLXVIII,81S. Scriptura sacra est via ad cce- ul regulae elocntlonumlatinarumservenlnr; ibid., 1123.
,um; frf., CLXVII,366. Significaturper columbam;iftirf., V. — De Canone SS. Scripturarum.
441.Scripturaesacraeadaperlioslgniticaturperpinguedi-
nem lerrae,vel abundantiamfrumentiet vini; tbid., 461, Annotationesin fragmenlumincerli scriptoris de ca-
462. Scriptura sacraest paradisusvoluptatls; ibid., 607; none SS. Scripttirarum.Terlu 1., III, 169. Fragmentum
Scripturas sacras legendoexploramns terram oplimam. acephalumincerli scriptorisde canoneSS.Scripturarum;
ibid., 875. Scriptura sacra est terra viventium ; ibid., ibitl., 173.—Quas Scripturas habuerit HilariuSranouhas.
958.Generatamorem in anima; ibid., 1575,1576.Scrip- S. Hilarius, IX, 240,241 Not —Decrelumde libris reci-
turae prophetica signiflcatorper imbrem lemporaneum, piendis et non recipiendis ex montimenlisinedills il n-
apostolfcavero per serolinum; id., CLXVIII,92. Scri- slralum. Auonym.,XIX, 787. Incipitordo Veteris Tesla-
ptura sacradicituraurumel argenlum; ibid.,248.Scrlptu- raenli, 791. Ineipit ordo proplietarum 7dl. Iucipit
r» sermocaslusnitet ot argeutum,rulilat velut aurum ; nrdo historiarum, ibid. 79i; item ordo Scripturafum
ffcirf.,1557.Quod sancta veteris instrumenti Scriptura Novi Testamenti, quos sancta et calholica suscipil Kc-
ille ager sit, et quam ob causam convenienler agri clesia; ibid. Qui Iibri in canooe recipiantur. S. Inno-
nomine signficaiasit. Id. CLXIX.15. Quodnon in una centiu8 I papa, XX, 501, 626. — Omnem Scripturam
parte agri , sed per tolum agrum sacrae ScripturaB quse ecclesiaslicocauoni non congruitneque conseniit.
thesaorus Me; ibid., 16. Seriplurae sacrae aquaruni uonsolum non suscipimus,verumetiam veluta ienam a
nomine solent aliquando significari;ibid., 1091. Toni- fidei veritate damnamus.Rachiarius,XX, 1034.— ('anoii
truo quoque solent assimilari; ibid. — Scripluramm Scripturarum.S Hieronym.,XXIII,246.— Canonlibro-
lectio custos pudicitiae.Hildebert, CLXXI, 197. Scrl- rumVeteris el NoviTestamenli.S. August, XXXlV,41.
ptura est specula, cuslodia, mensa; ibicl, 515 Mensa Scriplura canonicaet apocryphaquaenainsit; id , XI I,
corohaU ; tbid., 350. Speculum noslrum ; ibid. , 374. 470. Scripluraecanonicsaquaesinl, in concilio iustitutae;
Panls animaa;ibid., 588,678.Scripturasacra esljapolhe- id., XXXIII,253. Nulberecipiendaepraeler eas qtius re-
Ca gratiae;ibld., 594.Sacra Svripturaest aqua salutans, cipit Ecelesia; id., XXXIX,2176.Scfiplurarumlibii to
qus Iavat, reficitet refrigerat; ibid., 668. Est via sali;- numero recipiuoturquam Ecclesiaetradil auctoritas;id.,
Us ; ibid.j 712. Scriptura?sacraepascua sunt sacra; ilid., XLV,1718,1733.Libri canonici;fd.,XXX4V, 40 —Novum
780. Scnptura sacra thesaurus pastorumet Christiano- et Yelus Testamentumrecipimusiu illo librorumnumcio
rum; fWd.,818.Scripturaesacrsopraestantia;ibid., 862.— quem CaiholivaeKcclesi»tradit auctoritas. MariusMer-
Scriplura sacra remedia praebetconlra tenlationes.Go- «alor,XLVIII,515,5l4.CanonSS.Scriplurarum.—S.Leo *
defrid, CLXXIV, 60,167.Scrlptura sacra regno Deicom- Magnus,LVI.428, 504, 721,871. Nuni canon Scriptura-
paratur, fWrf.,154. Scripturaesanct» meditalio dulce- rnm conditus fuerlt a Nicaenosynodo;ibid., 4:9, 430.
dinem spiritus nutrit, ibtd., 721. Seges sacra esl Scri- Decretaletn urbe Romaab Hormisdapapaeditum—Not.
ptura, tbid., 1059.— Quoddivina Scriptura ab aliisdis- de ordine libronumcanonicorumVeteris et Novi Te-ta?
tinguitur. Uugode S. Yictore,CLXXV,11. De fructudi- menli.YigiliusTaps.,LXII.537.—Qui libri inlercanonicas
vinaeIeeiionls.iWd.,20. Quemfructumsacra Scriptura ex Scripiurasnon currunt. Junilius, LXV1JI,17—Plenitudo
aliis capiat, etquidaliis praestet,ibid., 20. De materia Noviet Veteris Testamenti, quara iu canone Cailiolica
divina?ScripturaB, ibid., 24, et CLXXVil, 376. — Scri- recipilEcclesia,juxta vetustampriorumtradilionemqualis
pturae sacraesont vasa sacra.S. Bernardus,CLXXXIV, est. S. IsidorusHispai., LXXXIII,155. Qui libri iu ra-
762. QoatuorScripturaesacraeofficia,ibid., 178, Ko om- none recipiaiitur;frf.,LXXXIV,652.—Qui libri contiuea-
nis Scripturarumintenlio spectarevidelur, ut credamus, tur in canone S.
utriusque Testamenli. flildef, XCVT,
speremus, diligamus. Guerricus abbas, CLXXXV,154. lenendi 140. Quod omnes sanclaeauclorilalislibri vel memoria
— Scriptura sancla lucerna est. Petrus Lombartlus, sunl, vel omnino incognili non babeudf; ibid.
CXCI, 1096. Scriptura divina mensa referla est, ibid., De libris — duorum Teslamentorum. Rabauus Maurus,
637. Scrlplura bonis refectio est, ibhi., 1483.Scriptura CVK,583. Decanoniciset — noncanonicislibris. Wala-
20
sacracur dicatur ignea lex. Richard.» S. Vict., CXCVI. frid Strab., CXIII, etseqq Scripturaecanonicae,quae
755. — S. Scripturaelectionisassiduefruclus et commo- sunl. IsidorusMercator,CXXX,338.OrdoVeteris Tcsia-
da aliaqoeelogia. Adam. Praemonst.,CXCVII, 629. — menti quem sanctaelCaltiolicaBomanasuscipilet vene-
Quodetiamin sacra Scriptura sunl optimascivilitatisre- ratur Ecclesia,digeslusa Gelas.o pnpa,cum LXX, epi-
g.ilae.JoannesSaresb,CXXIX,740. copis; ibid., 983.Decretumcum LXXepiscopis babitum
de apocrypliisscripturis; fWrf.,9t>4.Decretade recipien-
IV. De integritate Scriptura sacra et de ejtis dis vel non recipiendislibris,scripla a Gelasiopapa.Bur-
alteralione. ehard,CXL,715.— De ordinelibrorumTesiamenti(quem
Gelasiuspapain concilioRomaehabuit cuinLXXepiscopis.
De Yeteris Testaroenti aucloritate et integrilate et IvoCarnot.,CLXI,276.De ordine libiorum NoviTesli-
antiqnitate dubilari non polest. Tertull. 1, 384. Scriptu- menti quos sancta Romana
ibid.
Ecclesialenel et universalis
Sanctam
rarum inlerpolalio, quantum nefas, Id., II, 51 etseqq. Ecclesiaobservat., Scripluramcanouicam
Earutnadulieratiosempercomitaturdoctrinae variationem, tam Veteris quam NovifTeslaraenticertis suis terminis
ibid. lllic depulanda est Scriplurarura et expositionum contineri; ibid., 313. Qui libri ab Ecclesiasunt recepti;
adulteraiioubi diversitasinvenitur doctrinae, id., II, 51, fWd.,1101. — De numero librorum Yeteriset Novi Te

146. bcripturasalias manu, alias sensu expositionesin- stamenti. S. Bruno Sign., CLXIV,320. De ordine et
vertit. ibid., 52. lnlegritasScripturarum,ibid., 51. Altc- numero librorum.Hugo de S. Yiclore,CLXXVI,778.De
ratio Scripturarumab baerelicis, ibid., 52, 515.Marcion numerolibrorum sacri eloquii; irf., 185; CLXXY,15.
Scripturassacras rejicil et corripit, ibid., 758. Novum VI. — De Auctoribus divinorum librorum.
Teslamenlum a Vetere separavit, ibid., 265. Plura ex
Scripluris hausta corruperun'.philosopbi,id., I, 515,520. De scriptoribus divinis. Junilius, LXVIII,20. Scriplo-
— Anathemailli, qui divinisScripturisaddit aliquid,aut res divinorum librorumex titalis el procemiiscognosci-
minuit. S. Ambrosius,XVI, 927.Scriplurae codices«ali- mus; ibid. velex—titulis tanttim; ibid. aut ex Iradilione
quos latinos perfidi falsaveruut, ibitl., 752. Scripturis veterum ; iWd. De srriptoribussacron;mlibrornm. S.
divinasquaedamfalsaappouebauthaeretici, etquaedamde- Jsidorus, LXXXIII, 7 47.RabanusMaurns, CVII, 365: CX ,
trahebant, irf., XVII, 968. — Respondet iis qul sibi 106. Hugo de S. Victore, CLXXV, 1 6; CLXXVI, 779. I e
obtrectabant,quodquaedamex NovoTeslamento jam re- auctoribusNoviTestameuti.Hugode S .Victore, t LXXVI,
cepta mutasset.S. Hieronym.,XXII,431. — Scripturaesi 781.QuaeScripturae sunt aulhenticae;ibid., 786.Quaesi..t
non integraereripianlur, aperiunlur januaeomni errori apocryphaeScriplurae;iWd.,787.
vel sr.eieri. S. August.,XLII,1145.Scripluris canonicis
quasaccipiebantManichaei quasdamfalsassententias per- VII. — De versionibus SS. Scripturarum.
mixtas esse conlendebaut, id., XLV, 1337. Scripluras Scripturaalibri ex hebraico in gra>cumsermonemcon
esse corruplas impudenter docebant. id., XLII, 69. A versi, Tertull. 1, 518elseq. —Poscente rege 1'tolemao,
quibuscorruptas eas esse putabanl Manichaei,ibid., 70 sepluagintasenioreslibrosVelerisTeslamentiex bebraeis
Scripluras se ab igne servasse jaclaot Donatislae,id , litterisingraecastranstulerunt. S. Hiiaiius,lX,262 —Re-
XXXVJII,3I0.AugustinusHieronym.exhorl.insutSeplua ligiosael antiquaeorumdemauclorilas; iWd..539.Trans-
ginta versionemmire depravatam ac vaflautemreditat lationemeorumtransgredinonest tutum; tWd.,529, 751.
su33verilati, id., XXXHI,211, 807. Scripturarum libri lu-translalionumvanelate praeferunturLXX; t'Wd.,742.
quos Catholicadisciplina cuslodit, non faJsati, frf.., XL, Scripturas duas translationesHilarius simul composuit;
70. Scripturaram Latinaversio in diversis codicibus ila iWd.,878.—Septuaginta virorumseutentias roagis sequ;-
varia est uttolerari vix possit, frf., XXXIII,291.— tur Ecclesia.S. Ambros, XV,1325. De nova post LXX
IdiomaUsacraeScripturaenuIIomodo temeranda.Cassio- VelerisTeslamenti versione. S. Hieronym., XXII.665.
doros,LXX,1126.LoculiosaeraeScriptura3incorrupla per- Editionesquinta, sexta etseptima; frf, XXIII.665.Ai<-
maneredebet,iWd., 112?.NonraulandaScripiuraeverba, eloritas praeeminensseptuagmtainterppetum; id., XXII,
79 INDICES PATROLOOIJE SPECIALES. — INDEX XLII. 80
£66.Hilarius qui homiliasin Job, et in psalmostractatus interpretalione, irf., I, 380. — Recilalio sacrarum —
Scri-
plurimos in lalinumvertiie Graeco,iWd.,572, 603.Ori- pturarum in palatio. Euseb. Pamph., VIII, 73. Scrr-
giues Scripturasin muttisbene inlerprelatusest., ibid., pturas legere, audire, et cantare qualiter deceat. S.con- Hir
603. CompostiitOrigenes Hexaplaqualuor edilioiium,et larius, IX, 550. Judaeisacroslibros legenles manu
in edilione LXX Tbeodolionis edinonem miscuit; frf., trectare non audent, sed linteo substernunt, fWrf,
XXHI,459.Editio LXXiu Daniele multum dislal a veri- 728. Scripturaesensus spiritales non commentilios esse,
omniaexi-
ab
tale, et merito reprobaiur Ecclesiis, fWrf.,455; LXX fWrf.,685.Quisecundumlitleramintelligenda
iiiterpretes emendati ab Ilieronymo,ettrauslali, fWrf., stimant, refelluntur, iWd., 779, 783. Scriptura sensi-
4l7. VersionesAquilae,Symmachiet Theodolionis quo- busdives,iWd.,987.Sensusal!egoricuslitteraeveritalinibil
modoexprimunt textumSciiplura?, ibid., 432. Recipiun- detrahit, iWd.,758-954.Scripturarumintelligenlia unde
lur a Grjecis,iWrf.Habentur in Hexaplis,fWrf.LibrosXVI expelenda, frf., X, 107.Scrinlura mysteriis fela perilum
prophetarum,quos in latinumdeJob Hebraeosermone verli, lectoremac piumpostulat, id., IX,753.AdleslimoniaDei
id., XXII,512. Transtuli nuper in linguamnoslram, investigandapraeparatioest morum probitas, ibid., 504.
ibid.YercellensisEusebiusqui omniumpsalmorumcom- Ad inteliigenda veteris legis mysteria coelesli opus est
nientarioshxreiici hominis (Eusebii Caesariensis)verlit magistro, et plurimis fideimeritis, ibid., 610. Scriptura- a
in nostrum eloquium; iWrf., 693. Aquilaeprima editio. rum studium sit pervicax, sed earum intelligenlia
id., XXIV.719. Aquilaeeditio secunda;«Wd.,740. Vulgata Deo esxpectanda,id , X, 49. Adillas inlelligewUsneces-
trauslalioLXXdistat a verilate bebraica, et caeterisedi- saria esl gralia, trf., IX, 501. Scripturarum inteliigenlia
lionibus, ibid.,1*6,239—AugustinusHieronymo, dehor- ex praepositisaut ex consequentibusexpetenda; irf., 2K2.
lans a libris Yeleris Testamenti ex bebraeovertebdis, et Verborumvirtutes nonminusoportet lntrospieerequam
exhortans ut sepluaginta versionemmire depravalamac rerum, irf., IX, 966. Singula personis, lemporibus,e.lc,
variautem reddat suaeveritali, S. Atigus., XXXIII,241. discernenda; ibtd., 754. Scriplura res easdem geminis
Aquila Scripturamex hebraealingua innot. Graecamtranstu- eloculionibusiterare non solet, ibid., 716. Scripturarrm
lit, iil., XLI, 603. Quotempore, iWrf. Aquilamcae- clavis,Christinotitia, iWrf., 236. — MedilatioScripturaB
.teris iulerpretibus Judiei auteponunt,; ibid., 470. Exem- maxime sacerdotibus necessaria, S. Ambrosius, XV,
paribus 1graecisEvangeliorum majorlideshabeuda; ibid , 1314,1345.Prius propheta legilur, et aposlolus, sic.
et
XXXIV, 259.Interpretum LXXeditio ab Augustinoap- Evangelium, in quo verbalucida et validiora praecepia,
usu el CUT,ibid.,
XLI, 489. Stripturae sacrae va- iWd.,1443.Exerceamurindefessoiilius
pellatur Vulgata; irf.,603. vel my-
riae versioues; iWrf., Scripturarum divinarum per- 1370. Omnis Scriptura divina vel naturalis €5.
tractatores in lalina liugua perpauci sunt, in Graeca stica, vel moralis esl, S. Ambrosius,XV, Myslici.s
innumeri, irf.,XLII,214.Quare qusedaminnon versioneLXX sensus aculior est, moralis dulcior , iWd., 1351. Sa-
sunt, el e lomon in libro de Proverbiis moralem locuminuberius
inveniuuiur, quae in codicibushebraeiset LXXversione Can-
conlra, td.,XLI, 601.llebrais codicibus expressit, naturalem in Ecclesiaste,myslicum
titendum, iWrf.,6U5.Septuaginta Inlerpreles quare ab ticts cttnlicorum,id., XIV, 511. PraelerilaSit pro venturis
hebraeo varient., t'd., XXXlli, 243; XXXIV,1139; XLI, vel prsBsentibussolent ponere; ibid.,445, nobis tota
601. Septuaginla editio astericis verubusque dislincta, die ac nocte exercilii ususin quadamccelestiumScriptu-
id., XXXIII,753. Versioha^ca Ptolemaeo/Egypti rege rarum palaestra,fd.,XV, 1370.Ede quotidie earum cibos,
•procurataest, frf., XLI, 235. Septuaginta Imerpreium ut nonesurias sed replearis, iWrf.,1317.Mare esl Scri-
auctoriUsquanta, id., XXXIV,595; XLI, 450, 470, 6 5; ptura— sacra, habens in se sensus prolundos, fd., XVI,
, XXXlII,243,290.AugustinusHieronymi interpretatiouem 880. Sacraelilterae laqueus dicuntur — iis, qui perpe-
LXX ex Hebraeonon vult legi inEcclcsia, quare, irf., rameasinlerprelanltir, Rufln.,XXI, 6S8. Orandumin
XXXIII,230. Septuaginlaversio in usu apud latinasEc- interpretatione Scripturarum,S Hieronym., XXII, 364.
clesias, frf.,XLl, 601. Commendaturitala versio latiua, Multorummalorumoccasioestintelligeniia carnalisScii-
«tgraeca septuaginta interpretum.fd., XXXIV,46.—Ex pturae, fd. XXVI, 407.Litteralis non juvat, ibid., Qui-
hebraealingua m graecamsacra eloquia translulerunt, damnoluut spirilualiter illas intelligere , ibid., 422.Di i-
Aquila, Symmachus,Theodotion, id., XLI, 603.S. Hie- nas Scripturassaepiuslege, imo uunquam de manibus
rouymusomnesTestamenliVeleris librosex ilebraeorum cultatis tuis sacra lectio deponatur, irf., XXII,553. Qnautaediffl-
sciltcet codicibus,vertit in Latinum. Geiinadius,LVllI, sit divinamScripturamet maxime prophetasin-
1039.Daniel et Job in Romanamlinguamperfecta inter- lelligere, iWd., 512.Non est ejusdemhominis,et aureos
pfetatione mutavit, ibid. MalthaeiEvangelium ex bebraeo nummos,et Scripturasprobare, et drgustare vina, et
iecit esse RomanumHieronymus, tbid., 1060. Solas prophetas, vel aposlolos intelligere, tWrf. 604.De slu-
oinniumRomanorumomnes XVI prophetarum commen- dio Scriplurarum; ibid.,, 540. Ad divinae. Scripluraele-
talus est libros, ibid. Qua dispositioneprovidentiaeDei ctionemprimnmhortatur, iWd.,1204. Scripturarumnon
SeripturaBVeleris Testamentiex bebraeoin Grtecumlelo- potest babericummundidiviliis, trf., XXIII,936 Omnes
quium traiislataesint,ut— universisgentibusiuuotescerent. artes absque doctore non discimus, sola Scripturarum
Engyppius,LXII,10i8. Translationessanctorumlibro- doctrina lamvilisaut facilis multis videtur, utnon imli-
rum aS. Hieronymo,Cassiodorus,LXX,1116,1117,1118, geat praeceptofe,iWd., 1037. QuomodolegendumVetus
1119,1124. — TranslatioVulgalaex bebraeoarabicoque et NovumTestameutum,fWd.,1104.Quid observalin in-
sermone derivala, S. Gregor. Magu.,LXXVI,645.Nova lerpretatione Scripturarum; irf., XXV,1161. Apo^tnliin
veteripraeferturScripturattranslatio,iWrf.,174—Primam recilandis Scripluris, non verba, sed sensumscquunlur,
postEsdram edilionemde Uebraeoin graecumLXXinler- ibid., 1036. Abusus testimoniorumScripluraetlamnalnr;
S. Isido- iWd., 1028.Grandepericulum est in Ecclesia Scriptur&s
pfetes ediderunt sub Ptolemaeo/Egyptio rege,editiouem
TusHispal.,LXXXIlI,747. Post haecsecundam interpretari, id. XXVI,322.Malunt nonnulliJudaeosse-
Aquila, terliam et quartam Theodotion et Symmachus qui quam apostolosin expositioneScripturarum , itid.,
-edideruut,fWrf.,748 Quintamvero et sextam edilionem 583. Mosest ut hebraicum verbum saepeponant cumsna
Origenesreperit, et ciimcaelerissupradictiseditionibus interpretatione,ibid., 574.Astericiel obeli in928. interpre-
comparavit,iWd.DeHebraeoin latinum eloquium tan- tationescripturae, quid signiflcant;irf., XXII,
tummodo Hieronymuspresbyter sacras Scripturas con- Ouodissensionumgenera in Scripluris interpretandis,
verlit, ibid., DeVersione LXX.—Rabanus Maurus, CVII, S. August., XXXII,838 Adversuseosqtti aliorum inter-
566;CXI,12l.PoslhaecsecuudameditionemAquila,lertiam pretandi rationem temererejiciunt, iWrf., 839. Ut varie
et quartam Theodolion el Symmachusediderunl. ibid. intelligitur ab eruditis Scriptura, iWd., 841. Interprcti-
Quintam vero et sextam reperit, iWd.—Translatoresbi- bus Scriplurae plurimtimaucloritatis tribuendumcenset,
blie'rum.Walafr«dSlrab., CXIII,23.—Detranslationesa- id., XXXIII,112.Veri Scripluraesensusa Spiritu sancto
crarum Scripturarumqua ususestS. Brnno.,S. Bruno Si- revelaiitur, id., XXXII,844.Ad Scripturarumintelligen-
gifiens.,CLXlV,19 —DediversisScripturaesacraetransla- tiam qualenus conducatanimalium,berbarum,etc. prae-
tidnibus.HugoaS.Victore,CLXXV,17; CLXXV1.780,781. sertimque siderum cognilio, id., XXXIY,56. Scripiur®
— ambiguitasin una lingua, tollilurpcr aliam, id„ XXXVII,
VIII. De usu, inlerpretalione, variis sensi- 1536. Obelisciaut aslerisci in codicibusgraecis quid si-
bus Scriptura sacra. gnifloabant,id., XXXIV,590; XLI, 604. Quare virgtilas
seu obeliet asteriscl a iquando posili sint in editione,
Scripturaasensus certaeinterprelationis expetit guber- LXXInterpretum ,id., XXXIII,261. Scripturaequomodo
naculum, Tertull. 11. 22. Communessensus simplicitas legendse, id., XXXVIII,354,74; XXXIV,262. Siripturae
ipsa commendat,ioid., 799. Scripturas Judaeipalamfeci- sacraesludium requirit humilem et mitem animum,
ncn id.t
In
tabant, vectigalilibertale, id., 1, 381. synaxibus Cbri- XXXIV, 6 4. 66. ExplicalioScripluraequae inteliigi-
stianorumlegebantur, ibid., 477. Eas non occultabant, tur a
pelenda Deo, id., XXXV, 1539, 1510; XXXIV,89.
nec poterant; iWrf.<446.Haeretieosad ullam de Scriplu- Scfipturaeinteltigentia modo inusitato non est exspe.
ris dispulalitinemesse admitlendos, icl., II, 28, 30, 31, clanda, id., XXXIV,17. Scripturamqui non potest intel-
SQ. Aristeaeteslimoniumde Veteris Testamenti graeca ligere, ScripturaeDei del honorem,sibi timoreE^ W:d..
81 1NDEX SCRIPTURARIUS. 82
261. Scripturasacra quando non intelligitur, quomedo dam secundum Gdem rerum gestarum arcipi possunt,;
legenda, id., XXXV,1536. Scripluras sine ullocor errore id., XXXIV,247. Figuratum est et mysticumquod iu
eomprehendit,el sine ullo labore cuslodit, cujus ple- Scriptura non polest exponi secundura litteian; iliiU,
num eslcharitate, id., XXXIX,1533.Scriplurarum b clio- 401, 430. Scripluraesacrae loquendi modi melaphorici
nemsuadetAugust.iiicboariabapostolis,td.,XXXIlI,508. quomodo iutelligendi; ibid., 166, Qusenam regula in
Scripturaesacraeexpositioa quibus petenda, id., XXXII, explicandis aliegoriis leneuda id., XXXVI,116. Specla-
1311.De Scriplura sacranemojudicare debet, ibid., 859. culum divinitusexhibilumin Scripturarumsensibus; iu.,
Scripluraexplicabalurin ecclesia, id., XLI,77. Scriplu- XXXVI,298; XXXVlll,322. Ul ignoranliasignorotnlol-
rarum tractaliomagnumopus etarduum, id., XXXIV,19. latur necessaria est linguarum cognilio, ac praeserlim
Scripturarumtractatioui duo vilia inimica.frf, XLII,845. graecaeet hebraeae;id., XXXIV,42. Regulade Scriplurie
Scripturaeinielligendaeregtilae, fd. XLIII,675, XXXVIII, Iocis, ubi laudanlur facta quaedambonorum liodie mo-
20, 30, 46, 149,180, 198, 450, 456, 470, 556, 609.Scri- ribus contraria ; ibid.} 78. Anle omnia considerandum
pluras Veteris Testamenti quadruplex tractandi ra.in, genus elocutionis; fWrf.Idem verbum non idetn signi-
td. XLII,68. Scriptura quomodointelligenda el expli- lic.it ubique, iWrf.Eumdem I jcum varie intelligi uiliil
Cjiida, jrf., XI.I, 473. Scriplurarum veium sensumasse- probibet; iWrf., 80. Locusincertus tulius per alios Scri-
quendiregulae, irf., XL, 34*, 345. Scripturaesacraevariae pturae locps quam per rationem manifestatur ; fWrt.
iiilerprelaliones simttl possunt esse verae, id., XXXII, Troporum cognilio necessaria; ibid. Regulae Tichonii
838,844. Quis sensus habendus sit excellenlior, tWrf., donatislaeexpendunlur;ibid., 81 et seqq.In otisfiirisScri-
841. In omnibus Scripluris siiinma vigilantia custodiri pluraelocis nihil lemere asserendum; iWd , 260. Regula
oportet, ulsecundum fldem sit sacramentidivini exposi- ad intelligendasSciipturaeallegorias;id., XXXVIII,198.
tio, id., XL,55. Scripturarum studium, oralio, lectio, Quaedamin Scripluris ila suiil claraut nullo patrocinio
sacerdoli necessaria, w\, XXXIII,88, 89. Scripluris inlerpretaiionis iiidigeaiil.Cassianus,XLIX,722. Qtiaedam
quanta debeatur revereutia, id., XXXIX, 1 759. Qualem vero ita roysteriis obscurata in
sunl,ut eorum disc ssione
k-ctoremScriplurapostulet, irf., XXXIV,36 Qua ratione et inlellectu immeiisumnobis exercitii camptimac sol-
vacandumstodioScriplurae, fWd., 42. Diversiias inter- licitudinisreservarenl; ibid. Quo studio monachtispossit
pretalionum utilis, tWd. , 43. Interpretationis vilium assequi scientiam Scriplurarum; ibid., 230. Scripluiae
unde emendari possit, iWd., 44. . Ignoli verbi et sensum nonnulli in somniisasseculi; 972 Qnibusgra-
iguolaelocutiouisunde eruenda cognilio, ibii., 45. Stu- dibus ad eam perveniatur; iWd., 965et seq. Si ad ve-
diitmScriptunesacraeqttalemauirnamrequirat, iWrf.?64, ram Scripturarum scientiam vis perveuire, humilita-
Scripluraeobscuritasutilis esl, trf., XLI, 352.In Scnplu- lem cordis immobilemprimilus consequaris; 970. Scri-
riscurquaedam clansa, quaedamaperla, irf., XXXVllI, pturaeassidualectiocommendalnr;ibid.Eam mulii delor-
849,196 XXXVI,159,160,XXXVII, 11S9,1907.Scriplura- quent ad alienos sensrs; iWd.515.Scriplurarum sensus
rumlalebraeinaximevaleiitadarooremveritalisacuendum, litleralis, et flguratus; ibid. 723. Sensusmysticusmulli-
elc ,irf XL,520.InomnicopiaScriplurarumSS.pascimur plex; iWrf., 961, nol. Scripturarum scieniia quomodo
aperiis, exercemur obseuris; id , XXXVIII,450. Scriptu- acquiratur; iWrf.,219,not.. — Scripturarumiutelligenlia
r.e silvaeob opacitates et umbracula mysterioTum;irf., promerendaest bonis operibus. S. Prosper Aquit. Ll,-
XXXVI,214. Pia fldes el humilis inquisilio ad earum 418. Scripturarum obscuritas ad quid ulilis; ibtd., 437,
ititelligeiitiamnecessaria; id., XXXVlII,336. Scriptura- 519.— Scriplurae interpres qui, S. Leo Magnus,LIV,
rum superlicie non debumus esse conleiili; fd. XXXtll, 918.ScripturaecaiionicaeiiiEcclesialegendaeid.; 428.
920. lu Scripturarum obscuritalibus, traciatores earum Scriplurarum divinarum lectfo necessaria. S. LVI,
nnn sunt temere sequendi; ibid., 922. Scriptura sacra Taurin., LVII, 277. Quid scire debeamus in Maximus observa-
nonnisi temere reprehendilur, cum non intelhgitur, id , lionibns intelligendarumScripturarum,alia commuuiter
XLH, 77, 91. Scnptura sacra, cum nonintelligilur, quid praecipi,alia etc. Eugyppius, LXIl, 964. De modislocu-
ageudum; frf.. XXXV, 1722, 1726, 17271741.Obscuri tionum,quorum cognilionemnecessariamdicit Scriplu-
Scripturae loci ex apertioribus explicandi; frf. XXXIV, rarum obscuritntibusdissolvendis; ibid., 966. IJRseplem
79. Mansueliset humiiibus reve!aniur Scripturarumob- Tychnniiregubs, qu bns ad inlel.igendas Scripiuras slu-
scura;frf. XXXVII, 1 907.Scriptura obscuraa pio et impio diosedicil plurimum adjuvari; iWd., 967.
diversimodeaccipiiur; id., XXXV,1721, 1722.Scriptura (Juaeservandasint in Scripluraruminlelligenlia. Juni-
quaeduplicem sensum parere potest, non praecipitiinter- lius, LXi 111,42. Quo studio Scriptura santia cnm expo-
pretaudaaCtirmatione; id, XXXIV,"2«0 EumdemScripturae sitorihus legenda sit. Cassiodoms,LXX.1138.LocaScri-
locum varie iutelligi nihil prnhibet; tWrf., 80. Locus pluraeobscura per alia dilucidantur;i'Wrf.,1107.Absurda
incerlus potius per alios Scripluraelocos, quam per ra- verba in Scripturis invenia, ad Hebraeos aut Graecos
tionem expouitur; fWrf.,Scripturae obscura locaaliis codicescorrigenda; iWd., 1129.Scripturaeconsuetudoest
manifeslismiuiinedubiis explicanda; frf.,XXXVIII,264, allegorice loqui; iWrf.,468.Scriptura sacra sin-
XXXIX,1654,XLI,o32,333.InScripturaediflicullatibusho- gulari nnmero pluralem ponit, et viceversasaepepro ; fWu., 191.
noraverbumOei,differpielateintelligenliam,frf.,XXXVII, Scriptura sacra futura saepe pro praeleritisponit,; fWrf.,
1907.Honoraiueaquodnoiiiulelligis,eltantomagisbonora, 69.—QuantadiscretioneScriptura sacralegendasitS.Gre
quaulo plura vela cernis; fd., XXXVIII,356. Ad divinas goriusMagn.,LXXVl,807.Modolilteram, modospirittim
Scripltiraspoiius requirunliir pietas et humiliias, quam requirere in ea debemus; iWd. Sic legenda Scriptura
acunien ingenii; ibid. Antequamscias quare quid dictum sacra, ul nobis et aliis prosit; ibid., 887. Scripluram
sit,vredeiladicidebuisseutdicturnest ;irf.,XXXVII,1915. sacram figurale interpretari Cliristus ipse nos docuil;
Siripturae lene et devote accipe aperla, ut merilo tibi fWd.,1131.Qui Scripturaesacraesensusmulliplex; ibid.,
pandanturebscura;id., XXXVIII,290. Ipsum desiderium LXXV,45. Obscurusetdifiicilis;id., LXXVl,882.Scri-
inteliigendi, oralio est apud Deum; ibid., 820. Fatelur pturaelittera aliquandosibi conlradicit; id. LXXV, 633.
Augtistinusse in ipsis sanctis Scripturis mnlto plura Scripturae sacrae intelligenlia per humilitatem legendi
uescire quam scire; id., XXXIII,222. Scripturam con- assiduitate comparatur; iWd., 633. Qua perveniatur via
lingil non intelligi ob signa ambigua vel iguota;fd., ad sensum Scripturaeiutelligendum; iWrf.,736. Deliciis
4 2.
XXXIV, Ambiguitas Scripturaeaut in verbis propriis affluuntqui multipliresin sacris Scripturissensus discer-
esl, aut in trauslatis; iWd., 65. NominaHebraea,Syra, nere sciunt;iWrf.,1132. ScripluraBsacraeobscurilas ad
vEgyplia,etc, quaein Scriptura sacra sunt, remporeAu- altiorem ejus sensum invesiigaiidum nos movet; fWrf.,
gitsiinierant interprelata; ibid., 62. In Scripturis omne 57. Haereticinon medullam Scripluraasacraecomedunt,
quod dicitur sive fit, inlelligendum esl proprie, aut sed corticem rodunt; frf , LXXVI,749. — Obscurilalis
ligurale,aut utraque ratione ; id., XXXVIII,556.In Scri- sacraeScripluraeutiIitas;t'Wrf., 829. Scripturaesacraeliber
ptura loculionestriplicis generis; fd. XLII, 846. Ignnli Dei manu aperitur, et evolvitur; iWrf.,882.In Scriplura
verbi aul lgnolaeloculionts unde eruenda cognitio;id., sacra prius slatuenda bistnriaeveriias, postea quaerendus
XXXIV,45. In Scripluris proposilionesindetinitaequo- allegoriaesensus; ibid., 1302.In eadem Scripturasensus
modo intelligendae; id„ XXXVIII,450. Utjtur plurali mulliplexlalet; iWrf.,845.Scripturasacra intelleciudifli-
pro siogulari; frf., XLI, 519. Pro omuibus aiquando cilis; tWd., 986. Yeneralionedigna est Scriplurasacra,
ponit mulios; ibid., 696.Multa dicunlur etiamcumnon intelligtlur; id., LXXIX,20. Littera Scri-
cuin in spe adhuc sint; fd., XXXIII, 842.tanquamfacta,
Scriptura ut pturae sine spiritu nonsolum morlua, sed ettam est in-
prteteriu narrat futura;frf., XXXVII, 1 476. Ponit fu- terflciens;iWrf.,268.
lnritm propraeterito,et praeieritumpro futuro; id., XL, De tractatoribusdivinarumScripturarum,Taio Caesar-
505, 705. ScripturaBnullus est liber, qui excerplis et a- august., LXXX,808. Ne sacra nimium scrutenlur elo-
vnlsisquibusdamsenienliis, non videatursibi contrarius; quia; ibid., 810. Scriplura non solum hislorialiler, sed
irf. XXXVIII,352. Scripluraeconcilianlurlocain speciem etiam myslice intelligenda est, S. Isidorus, LXXXIII,
conlraria ; ibid. 764,180,213,283,372,791,804. Curin fl- 528. — Ejus (ScripturaB sacrae)singulaesentenliaemulti-
guris Scripluraloquilur;irf. XL, 663.In iis in
quae figura plices sensushabent Alcuin., 652. Sensus allegoricus et
narrat, quaedam secundum inlelleclum flgurarum,quae- historicus;fWrf.,559. Et moralis frf., CI, 1080.
£3 INDICES PATROLOGLE SPECIALES - INDEX XLII.
QuibusobscuritalibusScriptura sacra sil involuta, et expliranda. P. faiilor, CCV,33. Ejus interprelalio non
quod eam temere alitui legere non llceat; Kabaeus-Mau- debet pendere a voluntate nostra, sed e cohlra; tmrf.,
rus. CVII,580.1)e modoiegendi sacrasScripluras;iWrf., 240.Scriptnraesacra?Iriplex estsensus, historicus,tropo-
385. Deignotissignls;tWrf.,585. Mndusinveniendiutrum Iogicvs, allegorieus. Alanusde Insulis. CCX,209.
locutio propria sit, »n translata;fWd., 589. De varia sl- IX. De allegoriis in sacram Scripturam.
gniflcationeverborum,quas constat in contrarietate et
diversitate; iWrf.,590.De lectione divinarumLitterarnm; LXXXill, AllegorueqiuedamScripluraesacrae.S. IsidorusHispal.,
100 et seq. Ailegoriae in imiversam sacram
irf., CXH, 1193.Quadruplexseostis SeripUirae;Walafrid Scripturam Rabani» Maurus,CXU,850et seq. Allegoria
. Strab,CXIH,53. Utrum senstis litteralis cseleris sensi- in Vetus Testamentum.
. bns sacra ScripturaBsft dignior;ibid , 57, 58. A quo incl- 635et Hngo de S. Yiclore, CLXXV,
ieid. Quis dicendus sitsensus sacraeScri- usqueseq. AlJegoriaejn lfbrum Geneseosab ioitio mundi
piendumest;
• pltiraelitteralis, etquisspiritualis; WalafridStrab.,CXIII, ab Abrabara ad Abraham; ibid, De reliquis mysteriis Geneseos
59. An quilibet textus sarraeScripturseexpunaturquadru- [ateuchi libroset usque ad Moysen;tWd., 643,reliquos Pen-
primoin Exodum;fftfrf,,653. Allegoriae
]ilici sensu supra tacto; fWrf.,An textns sacra»Scriplurae in libros Josue, Judlcumet fWd., 670et seq., Iu
sii tantum unus sensus litteralis. vel quandoque plures; Jibrum1 Kegum,ab HeJiauaRuth.; usque ad David; iWrf.,681.
iWd., 41. Posito quod aliquandounus textus habeatplo- In I et II Regum a David usque ad Saloroonem;(Wd.,
res, quis eorum est alteri praeferendus;fWrf.,43. An ex 691, m III et IV Regum, a Salomone usque ad Irausmi-
miolibet seiisu lilterali possitsumi eflicaxargumentum; Babylonis;ibid.. 703. Iu duos Esther, Tobiae,
iWd.,14 Sensus lilleralis potest comparari adaliosseu- fralionem
tidiihet Machabaeorum;fWrf.,734. AJIegoriaein novum
sus dupliciter; JWd. Respobdet ad hoc littern occtdit, Tesiamentum;tWd., 750.IQmysteriisEvangeliiS. Joan-
spirittts viviflrat;fWrf., 47. Per sensuni litteralem non nis; ibid., 752, in Matthaeum; )Wd., 764, in Marcum;
solum habeturhistoriatantuni.sedetiamquaesuntagenda; iWd.,802, in Lueam; ibid , 810.in
ibid Sensus litteralis est fundameiitnm;iWrf.,48. In sa- AJlegoriaein EpiaioiasPauli; tWrf., Joantiem; iWd., 827.
cra Scriplura multa traduntur paraboiice;ibiil. Studinm rianum, vel sensus vcrbis plurimis879 et seq. Grego-
io Scriptnra sacra
sacraeScripturaBa quibus incipil; t'Wd.,49. Sensustro- aUriiiulus.Garuerus,CXCIIl,23ei seq.
polngieus.allegoriciis,anogngicus,lillerelis;iWd., 57, 65. X. De divisione sacra Scriptura.
Regtdae septem inlerpretandi S. Scriptaram Walafrid.
Strab, XCIII,51, 32. Canonicae tantum Si ripturaelegide- Scripturas saer» divjsto. S. Aug st., XXXV, 1743
beut hrEcclesifs. Isidorus Mcrcalor,CXXX, 5 38. Omnis Scrlplura in duo Testamenta,Yetuset Novumbi-
Scriiilu raex tradltioneinterpretanda. Ratherius Veron., pertita est; irf., XXXIV.216, 247. Scriptura sacra in
CXXXVI, 339. Contra pravain divinae Scriptnras inter- quatuor pajrtes divisa. S. Gregor. Hagn. LXXVI, 834.
pretalionpm. Otbloiius, CXI.Vl, 77. Scripturam sa- VetusTeslamentumu quot libris diuumeratur. Alcuin,
rram plebem docr-re debent episcop! et pnslores. CI, 1)20. Primus ordolegis quomodo accipiendus esi;
Joannes Rothomag.,CXLVII,142, 253. scripluris sacrfs fWrf.,J124.Ordo secundus qualis est; fWrf.Quaiis est
«vponeiKtisqualtior ailhibendaereguhe. Guibertus,CLVl, ordo tertius; fWrf, Hebraei Vetus Testamenlum Esdra
25. Hi«toria, allegoria, tropo:ogi;i,anagoge; ibid. Sacrse auctore, juxta numerum Iilterarum suarum in 22 libros
Sctipmrw studjtim fmpfimis injungitur. S. Anselm. accipiunt, dividenteseos in tres ordines, legis scilicet et
Cant. CI.VIH,1064. Omnes ad sacrsepagioaequaestiones Propbeiarum atque hagiographorum,in quo sunt libri
eautissimeaccedere debent; fWrf, 265. Quomodoet quo novem.; iWd. QuJdamautem Ruth et Cinoth qui latine
tenvpore libri veteris novique Testam-ati legendi slnt. dititur lamentatio Jeremiae bagiographis addicunt, et
Ivo Carnot, CLXI,277.1103.Quomododivina Scriptura yigiBti quatunr volumijnaTestamenti Veteris faciunt;
legendw sint et inlcrprelandae. S. Brtino Signiensis, iliul.Quarlusest apud nds ordo VeterisTestameiiUeorum
CLXV,175. Sciipiuraeprofunditas non aliter quam per librorum, qui iB canone hebraico uon sunt. Rabanus
lideniChristi inletligiti-.T,Rnpertus, l.LXVH,985. Scri- Maiirus,CXI. 10:. In novo autem Testamentoduosuut
plurw sanctae,in materia iidei, non proprin'scnsu, sed ordines; ibid. Aliiautem Vett;s et NovumTestamentum
raiione et aucloritale siint inlerpretandas. Hildebertus, in septuagintaduos libros distmguunt; fWd Primi legls
C1.XXI, T067. In sacra Scripluraqualuor sunt observanda; M'>ysilibnquiuqnesuut;fWd.,hps sequunturhisloricilibri
tWd.,631 Quodin sacra Scriptura per Scriptnramipsam sedeciin; iWrf.Libri propheticisedecimsunl; jWrf.,105,
non est expositum, id praelatisEcclesiaereservatur ex- 1.06.Post baecvensuumoclo liuri babemur, qui diversa-
poiienitum;iWd. 767. Quodin sacra Scriptura non inlel- apud Hebraeosmetro scribuntur; fWd.Librl veteris Tes-
ligitur.Spirilui sauctoreIinquendumest;iWrf.,767.Scrip- lamenli qttadragioU quinque; ibtd. Novi aulem Tesla-
vo
lurse intelligentiam opiates impediiint; ibid., 768. menti primum quatvor Evangelia sUnt; iWd., baecll
Scripturae sensus esl litleralis, spiritualts et iiitellectua- epistolaePauli apostoRsequuutur.quibussubjuiwtaesuot
lfs. tjodefrid., CLXXIV,999. i)e triplici IntelligeuUa. septem cauonicaeepistolae Jacobi,Pelri, Joannis et Judae;
Hugo de S. Victore, CLXXM, 7 89. Nori omniaiu divino ibid. Aetus duodecim apostolorumquorum ou.niuuisi-
elopiio comper.a, sed quaedam duntavat ad dictam tri- gnacuiura ApoealypsisJoauuis; ibut.
est
piiccra interpretalionem esse adigenda; fd., CLXXV,
12. Quodsitiiecessariainterpreutiolilteraliselhislorica; II. De VUtri et Novo Testamento.
ibist., 13. Quomodolegenda sit Scripuira divina adcor- Vetus Teslamentum non miuus ad Christianosqnam
rectionem uiorum; irf., CLXXVI,794. Quomodolegenda ad Judaeus pertinet. Tertull., 1, 3S6. Cur etquomodn.
sit saera Scripturaa quaerentibosscienliara in ca; tbid., Tertull., 1,594. TestamentnmVetusin Chrislosepultum
7s9.De Scripturamdivinamtriplici modo tractajtdi; id., esl; td., IL 973.Veteris dece>sio, el successio novi;
CLXXVII,205.DeinterpretibussaiTaeScripturae;CLXXVl, fWrf, 413.Teslameiilumnovunioportebai in eo suggeslu
780. De divinamm Scripturarum sludio; ibtd., 777.De consignari,inquo conscriplumVelus fuerat; ibid.. 414.
septem regtiLs; ibid., 791.De locis, tempoilbusacgestis ApudIsraelitasVetusTesiamentum resignibant aposloli,
mystieissacraeScripturae;frf.,CLXXV,23.De dif eullati- et novuinciHisiguabant;ifiid., 849. NovumTestameutum
ImssacrteScripturae;iWrf.,25 Triplex seiisusScriplura- a Velere separavit Marcion; ibid., 43. Veterig Testa-
niin, bistoriuus, inoratis, mysticus. S. Bernardus, menli libri bfbraici, Alexandriaerepositi; id , i, 379.
CLXXXIH.714. Seripturse ejusdemplures sensus au et T>slameiHtim,pexdaiaJudi*;iscontHuiiie cura propbetis
qnomodoadmittendi; ibid., 1027. Scriplura abuti diabo- appeilala. iactanitus, VI, 514. QuodVelus et Novumdi-
licum; t'Wrf.186 E cclesiaeJudicium iufallibileinjnsu etap- versi siut; tWrf. Velus non luisse peifeclum, novtnn
piialione Scripturae;ibid., 94. Scnpturaeserio el sediuo vero cousummaium;iWd., SVi. VeiusTe*lameiium iu
scrutandae;irf., CLXXiV.211 Pia ad Chrislumaspiratio ltileris coudiditMoyses.S. Hilarius,IX, 262.Testamenli
ad oblincudam sacrae Scriplurae iule ligentiatu; frf., Veleris iu XXII libros parlitio; fWrf.,2W. TesUuuenti
CLXXXIV , 762. Scriplurarum sensus saepe orautihus \ eteris ac novi eadem doclrina; ibid., 431.
aperitur; fWrf.,976.Ue leclioue Scriplurae; ibid., 1194. Legis sacraenomennooiam MoysisPentateucho,quam
Sensus a fidei regula nou discrepantes, aui a contextu c.vle/islibris VeierisTestanjentietNovieliam tnbutum.
leetionis non nimis dissonanlesnou re.iciendis Guerii- S. Zeno, XI, 538, adn., I, 387, ad»i.,3. Tesiameula ve-
ius, tLXXXV,177.Ad intelligentiam sacrarumScriptu- teiis el nov» legis cigaificataper sca.amJacob.; ibid ,
rarum saecolariumperitla necessaria ostendltur. Gratia- 428.Per gladium ex utraque parte acutum; ibid. Cjom-
nus, CLXXXVII,206. IgnOranllaScripturarumesligno- parautur cum caJamosciibae; thfd., iiS. Evplicanlurper
r.iiiiia Clirisli; ibid., 210. Scripturaeintellectuscui ape- duosdenariosin or« piscisa Peiro capti; tWrf.,430.Cora-
i ittir. Petrtis Lombardus,CXC1,1276. Scripturieobscuritas probaatur ex iluobusdeaariis stabulariodaiisa Samari-
ulilis nqn reprehendenda; ibia. Seriplura sacra ntuitipli- Uuo; ibid., 431. DesignaoUirex Moyseet Aaion; jfrfd.,
eein exposiliouem admitlH. Kichardusde S„ Victore, 510. liaum sine altero ulile esse uoa polest; iWrf, 430-
C\Y1, im. S. Scriplura conUnelin se quatuor sensuse NoviuuTusUmeWurafaVeteri TestJinfntoerat S.An»
quibus lilleralis quaodoqtie(iiCticilior sptriUali. Adamus brosms, XV, 1250 TestameBttnnvetns ia typo, novum
Prkmonst., CXCVHI, 630. Scriptwa qua simflicitate iu verilate';«rf.,WV, 331.1'mbrain lege, uaagoin Evan-
85 INDEX SCRjrnrBABIUS. 86
gelio, veritasin cqeleslibus;id., XVI,94. Abiitdies Te- 158.Testamenti VeferlsIax,minislratiomorlis et dampa-
stamenti Veteris, venit dies novus, quo Teslamenlum tipsjs, Novivero lex minislratio Spirilus et ittstiliae;trf..
consummaturaesj novum; iWd., 1141.Vetus Testamen- XLIV,219.TestaroentumNovumpertinet ad charilalemj
tum nonest contrariumnovo; id., XVII, 243. Umbrafuit id„ XXXV,2074.Vetusad timorem;fWd.El.ad Yetereni
novi Testamenli; fWd., 832, Teslamento novo divinae hopiinem;tWrf.,1636.Carnaliapromillebal.tWrf.Concen-
gratiaepignnstenemus; fd., XIV, 331. Qui de Novo Te- tusutriusqueTestamenti'iri!praecepto|charitatis,id.,
et NoviTeslamenll
XXXII,
slamenlpbiberit, non solum flumen est, sed etiam fln- 1316,1322,1325.Veleris promissaac
mina de ventre ejus fluent aquaevivae; id., XVI, 1210. Sacraraentasuntdiversa; id., XXXIV,732. Pfomissiones
Testamentinovigralia, pax veteris; ibid., 1158. Tesla- aliaeVeterisetaliaeNovi Testamenti; id., XXXYI,327,
mentumnovumunde dicitur; id,, XVII, 889. M, XXXVII,1145,1466,919. Non nisi terreiia fe!ici:as
Nibil dissonum'in Veleri et Novoteslamenlo. S Hie- promiltitur aperle in Testamenlo,qnod proprieVetjusap-
ronym.,190.XXD,366. Pentaleuchi instaurator lisdras; id., pellatur; id., XL!V,328.Testamentum Vetuspromissio-
XXIII, Testamentiutriqsque Christus Dominuscon- nes habet lemporales,sed signiflcationesspiritales; id.,
dit'Test; iWd.,43i. Mulia spnj in novo Testamento de XXXYili.57.TeslamentumNovum in Veteri promittitur;
veteribus ljbris,quaehon habentur jh LXX; ibid., 456. t'dT,XLiV,328.Testamenti Novipromissioper Ezechieeni
Hs>reliciqui I.miantvetus Testamentum;fWd.,575.Hae- tacta; irf., XLV,1264,1265,1266,1267,1171. Cur Yelus
retici neganlesvetus Testamentum; fd , XXV,168. Te- Testamentum promittebat bona terrestria, Novumvern
slamentum utrumqtte upius Dei est; iWrf, 1297. Prae- proinittebat c<eleslia;irf,XLH,162,163.1nVeleri Testa-
cipittir nohjs ul in ulrumque instruraentum tam vetus Novo mento cognosciturpraeligtiraiiopossessionisnostrKj, iu
ac'licet qnam novum pari veneratiope credamus; frf , tenetnr ipsa possessio; iWd, 157. TesUmenlum
XXIII,1101.iEternaepoenaspraeparanturhis qui nequa^ Veius servps, NovumJibertisparil; iWd.,62ii.3T04. estamenla
qunmulrumque sociantTeslamenlum; (Wd., 1104. Duo duo, dnas vitaset spes duassigiiiOcant;fWrf., Quinam
Testamenta unione sociantur; id., XXIV, 97. Novum ad Novnm Testamentum ad
perlitient,quinam Velus; id.,
Trstamenlumtestimonijsvieterisroboralur; iWrf.,271. XLIII, 122,XLIV.593.Sanctj YeJeris Testamenliad No-
Testamenladuo. S. August., XXXVIII,36^Testamen- vum pertiiient; frf., Xl.ll, 456,656, XL1VJ591.Chrisliani
tum cnral.ud vetus, aliud novumappellelur; fd., XLIV, spe carn.lis mercedisDeoservienles, adVetusTestamen-
221,222, 597.Testamenluraolrumque ante Moysenoc- tuin pertinent; irf., XXXVIII,3J, 40.Tesiamentumuirum-
eilium; frf., XLIII,122,Testamentumvelus per Moysen que ad Israelitas perlinet, quomodo;fd., XLIH, 25">.
revchitum est; id., XLIV.596. Teslamentiveterisvariaa TestamepliNovigralta; i6.,XXXIH,342.De gratia Novi
appeilaliones; iWd., 595. Tesiamenli veleris nomine Testameoti liber; fWd.,539. TestamenliNovinulla facta;
quid apostolusrocat; fd., XXXII,632.Teslamentiveteris commemoratioin Veteribus libris, nisi in Jeremia; fd.,
onmeii duobqs modis dicitur; t'd.t XLIV, 52J. Veteris XLlV,'221,222.Testamentimedialor,signator, fidejtissor,
Tettamenii libri quatenus jam utiles sunt; frf., XLII, testis, haerediias et cobaeredesChristus; id.,\XXXVII,
237, 238, XLIV, 138. Testamentnm vetngutile ad con- 1130.TestamentoNovoGt injuria, si Veteri aequetur;irf.,
vincendumvel ipsos gentiles; trf.,XLII,328. Testamenli XLIV,329, Te&tamentumNorum Veleri anteponendunt
Veieris Jjbri ad Christiannspertineot; iWd,, 53. Cur dignitate;frf.,XLL662.Testamentum Vettishordro com-
ia leclione Veteris Testamenli, velamen positum esse pratum; frf., XXiV,1594.Testamenlisduobus,Vetefeet
dlciliu-; id, , XLIV, 219 , de Scripturis Yeteris Novo,discipIinaB regula nobis traditur; frf., XXXII,1334.
Teslamenti, earnmque auctoribus qujd senserit Aii> Gravissimum multarum observalionumVelerisTeslamen-
gustittus; id\, XLII, 75. Tastamenti Veteris auptorilas, U jugum Christus abstulil; idt, XXXVIII,594. In Novo
non ad Judalcaeservitulisimitationem, sed ad Christianaj Jestamenlo disriplinam Christns voluit esse leniorem:
libertatis testiijcationemjam lerietiir; iWd., 240, 243, fbja., 1413. Testamenta duomisericoritiamDei commeu-
TestatnentumVetus spernil Cerdon.;ibid., 29, gpernnnt, dant; irf., XXXIV,634. Yetus Testameninmin prioribns
Severiani; fd , 50. Testamentum Vetus a Deo; trf. tabolis signiQcatum est; i'Wd.,635,755, 786. Teslaraenti
XLIV,594-In TestamentoVelere mu.ltasunt quaesubof- Veteris signum, circumcisio in latenti carne, novi, crux
fendatitanimosignaros et negjigeritessui; frf., XLII, 67, in libera fronte; frf., XXXVIII,B76.
Quid Manichaeiobjiciunt m Jibros Veteris Testamenti; DuoTestamentain Sara et Agar, Isaacet Ismael flgti-
trf., 73, TeslamentumVelusduplici ex csusa abjiciendum ral»; fd„ XXXIV,566, XXXVI,302. In duobus explorato-
senliebat Fauslui; frf., 317. Pelagianorumcalumnia de ribus Jericbo; id., Xt.IIJ,638. Iu sancloel.in Sanctosan-
Veteri Testamento; irf., XLIV,591, ctorum;frf., XXXIV,635. Et in duobus Cberubimarcae;
TestamcniiVeterjs el Novi pratcepla !iir diversa;fd., jbid., 631.NoviTestamenli signum, vaccarufa;iWrf.,732.
XLl1,449.InVeleriTestamentointer praeceptavitaeagen- f estamenla duo duobusvirisuvamgestanlibussignificata;
daeet praeceplavitaesigniiicandaedislinguendum;ibid., trf., XXXIX,1799. Qui Cbristus,in medio utrorumque;
228,236. 245,501,504.TestameiitumYelus talia contipet iWrf.Testamenta2417. duo, duaemamiliae,unde sancli nutriun-
praeceptajustitiae,qtialianunc quoque observarepraecipi- tur; irf., XXXV, TestamenUiVeteri Novum,velut
mur; id., XLIV,222, 594. TestamenturaYetus ulije et eo aquaevinumsuccessit;irf., XXXIX,1919,1920,1921.
m.ijorisauctorilatisadChristumpraedicaodnm,quodadnbs VeterisacS.NoviTestamenli Spifitus unns est, unnsque
per .ludaeosperveniJ; id., XLII, 529. Quare in Yeteri consensiiB, Maxim.Tauriu.,LVIl, 6 93.Utriusque Tesla-
Testamentoseyerior legis vindicta fayebal:frf., XXXJII, mentitestimoniade Christointer se mireconcordanl;iWrf.,
660.Manicbsei Vetus InstrumenUimnon accjpiunt,Novum 3*5.
eerruplum esse asserpnt;fd.,Xl,V, 1009, etfalsalum;id., Testamentaduo vocat Paulinuslabia Dei, S. Paulinus
XLll, 38,501, 506,5)4. De Novo Testamepto Maoichaei Nolanus,LXI, 218. TestamentumYetuset Novum in ba-
potiusqttamCalhojicide Yetere, obiextisresponderenon silica S. Felicis picturis expressum;tWrf, 666, 667.
possuot;iWrf.,214. TeslamentumNovumesse Apostolo- Cna OdesNoViet Veteris Teslamenti, S. Fulgentitts,
Tum.uadeprobetur;iWd.,509.TestaTuenti utriusque Deus LXV,445.NonideoquisquedebetVetusTestamentumabji
unuset idem;fWrf.,6i2,623,660, 661,662, 663.,XXXVI, cere qiiiavidetP:ussacramentacessasse;t'Wd.,434. Uirim-
931.Testameittaduo nonsibi consonare caltminiabantur que Testameutumin Scriplurasub nomine amici antiqui
Manicbaei; id., XXXVII, 1893. Sed sibi inviceraadversari; etnoyijiWd. VinumnovumNuvumTeslamentum; fWd.
irf., XXXVIII,23, 26.Teslamenta Vetus et Novumnon Testamenti ptriusque consensus, S. Gregor. Hagn.,
sibi contraria;id., XLII.622. Teslamentl ulriusque con- LXXVI,835.QuodmiumTeslamentumsignat,hocalteium
cenlus;trf., XXXIII,218. Utriosque ordo mirabilis; frf., exhibet; ibid., 836. TestamentnmYeUisspiritaliter inlel-
XXXII,1334,XXXIV,156.TestamentumNovumin Vetere leclum, Novumqueimmulabilia persistunt; ibid., 857.
latet, et Yetusin Novopalet; fWrf.,623,633. Novumpc- Qnantum NovumTeslameuUimVeleri praecellat; iWd,
cjiltaiumerat in Veteri,'tanquam fructus in radfce, frf., 979. litriusque Testamenti finisChristus;iWd.,981. Dis-
XXXVI,914.TestamentumVetusquid figurabat;fd.,XLII, crimen Veteris et Novi Testanienliji.tWd., 1042.Testamen-
448. TeslamenlumYelus re.cte iolelligenlibus prophetia tum Yetusdicilur mons umbrosus;fifd., 669. Testamen-
est Novi;(Wd.,302,328. TestamentumNovumin Veteri tum Yetns signaturper rotam.quaesuper terram apparuit
pj-»nuntiatum;irf., XXXII,619. In Veteri Oguratum;trf., Ezechieli; /Wrf.,833.Testamentaduoduaesynt rotae;frf.,
XXXVTI, 1070,1305,XLH,448, 419, 625. In Teslamento LXXIX,188. Consensusutriusque Testameuti signatur
NovoobscuraVeterisrevelanlur, etpraedictacomplentur; per duoCherubimsuper propitiatoriumalis expansis.sesc
fWd-,518. In TestamentoVetere gratia velata et orculta respicienUa;id.,Novo LXXVI,835.
btitabat.quae in ChristiEvangeliorevelataest;trf.,XLIV, De Veteri et Testamento, S. Isidorus, LXXXII,
116,217, testamenti Novirevelatio qaandonamfactaest; 229. Summa utriusqueTestamentitrifariasdistinguitur,in
iWd., 597. hjstoria, moribus,in allegoria;ibid., 230.
in
TesiamentiVeteriset Novidiscrimen;trf , XXXIII,540, De Veteri Testamento,Alcuin.,CI,1120.De NovoTes-
XXXVI,930. XLIV,220,226, 227, 228. Ei consonantia; tamento;iWd.,H28.Tes!amentumVetusluxuriamcarnis,
trf., XXXVtll,37. Tectamenlorumduorum b'evissima et Novumvero etiam mentis frenat; id., C, 1098.Vertus per
apertlssjmadUTercntia,Umoret amor; fWd., 207, XL1|, vjgjjHiquatuor seniores et thronumindkatur;iWd.,U17.
87 INDICES PATR0L0GL4E SPECIALES. — 1NDEX XLII.
Vetus et Novtimprr arcumfiguratur;iWd.,1123. 501.|ie quibustraclatur in Levltico,S. Hicrenym.,XXU,
No-.iet VeterisTestamentiomnesfnlerse libriconcor- 545. De Levitico,S. August, XXXIV,41.S. Leo Ma«nus,
dant, S Bruno Segn., CLXIV.320. I.VI,428, 504. 721, 871. Vigil.Taps., LXII,537. S. Isid!
Testamentaduo perdnos (herubim significantur,Ru- Hispal., I.XXXIII, 159. Quinqne libri Moysi, Gcuesis,
pertus abbrs, CLXVH,702,1153. Per duos montes;id., Exodus,Leviticns,etc; fWd.,155. Conlinetuiiu canone
CLXVIII,74l. SS. Scripturarum,S. Hildef.Toletan.. XCVI,140. Quid
Uude dicatur Testamentum, Hugo de S. Victore, contineatiirin Levilico,Alcuin,CI, 1121.Levitirusiinde
CLXXVII, 210.DeduobusTestamentis;iWd.,208.Ulrum- dicitur; iWd.,1125.De Leviiico,Raban.Maur.,CVlI,3i5,
' que Testamenlum tribus ordinibus distinguitur; td. , CXI, 105.107, III. Walafrid.Slrab., CXIII,21.Inter ca-
CI.XXVI,778. Qn;ediscriminasint interduo Teslamenta; nonicoslibros numeralur. IsidorusMercator,CXXX,338.
td„ CLXXV,626,627. IvoCarnot. CI.XI,276. Hugode S. Viclore,CLXXV,15
i'nde illud Velus Testamentum,hoc Novumdicitur, CLXWI,186,778.
Petrus Lombanlus,CXCU,461, 462. TesUmeutiVeteris De Numeris,— Nnmerorumliber untis ex quinque
auctorilatemcur leneamus,cujus rilumnon observamus; Moysiscur sic appellatur. S. Ambros.,XVII,9. Numeri
fWd.,461. liber intts. Sedulius,XIX, 791.Numeri conlinenl.
TcslamenliVelerisin NovumIranslatio;frf.,CXCI,398. S.. Hieronym.,XXII,515.LiberNumeriquid inter canonicos
Testameutum NovnmVeteri melius; fd., CXCII, 460. librosponitur. S. Atignst., XXXIV,41; S. Leo Magnus,
Testaraeuliutriusque non eadempromissasacramentaet LVI, 498, 504, 721, 871; Vigil. Taps., LXII, 537 De
praecepta;aiWd. Inier duo Testamenta differenlia; ibid., Numeris.S. Isidor.Hispal., LXXXIIl,160,155.Quidin
461.Per denariumVetusTeslamenliimsigniQcatur;td., numero? Alcuin,CI, 1121.Numerus(lege numerorum)
CXCI,1298.TeslamenlumVetus et Novum gladius bis liberquare dicilur; td„ 1125.Inler Ipgendoset recipien-
aculus;iW'd.,IS38. Vetus Teslamentumin tres ordiueS dosliber Numerorum.RabanusMaurus,CVIl.365.Csde
dislincium,Petrus Comeslor,CXCVIH,1259. vocalur;id. CXI,107.Ejusmateria; id., III. Inter cano-
XII. — De. libris Veteris Testamenti. nicoslibrosponitur; Wsdafrid.Strab., CMII,21. Isidorus
Mercalor, 338.IvoCarnot., CLXI,276.Hugoi e
Testamenli Veterls libri XXII,aut XXIV,S. Hilarins S Victore,CXXX, CLXXV.15; CLXXVI, 186,778.
IX, 241. OrdoVeteris Testamenli. Sedulius,XIX, 791. —
De Deuleronomio. Paradisus Denteronomium, in
Ordoprophetarnm;ibid. Ordo bistoriarum;ibid., 792. In quo germinant legis praecepta.S. AjTtbros.XVI, 1154.
libros VeterisTestamenliprommia, S. Isidorus Hispal., Deuteronomiumliber unus. Sedulius, XIX,791.Deute-
LXXXBf,156et seq., 747.VelusTeslamentumin quotli- ronomiumquid continet; S. Hieronym.,XXII, 545. De
bros dinumeratur,Alcuin.,Cl, 1120.Hi libri, in quotor- Deuteronomio;fd., XXIII,890. 893,897,899,905, 907.
dines secundumHebraeosdividuutur; t°Wd.,1123, 1121. Inler canonicoslibrosponiturDeuteronomium;S. Aug..
Habenlur plures libri VelerisTeslamenti,an non; iWrf. XXXIV,41; S. Leo Magn., LVI, 428, 504 721,871;
Inveniunlur ampliusex libris VeterisTestamenli; ibid. Vigil. Taps., LXII, 537. De Deuleronomio;S. Isidor.
HebraeiVctiisTestamentum,E«draauclore,jiixlanumerumHispaL, LXXXIH,155, 160. Quid in Deuleronomio.
litterarum suarum,in 22 libros accipiunt,RabannsMan- Alcuin.,CI.1121.Deuleronomiumcur sic appellatusest;
rus,CXI,105.Quandoet quo temporelibri YeterisTesta- id., 1123.In canone,utriusque Teslamenticontinetur
menUlegendislot,Ivo('.arnot.,CI.XI,277.Delibris Vele- Deuteronomium;S. Hildef. Tolet., XCVI,140. lnter
TisTestamenti,Hugode S. Victore,CLXXV,15, CLXXVI, lihros legendoset recipiendosDeuteronomium.Raban.
782.S. ScripluraVeleris Testamentiquot habet libros, Maur.,CVII.365.Undevocalur; id., CXI,107.Ejus ma-
AdamusPraemonst.,CXCVIII, 697.Sunlenimquadi-aginta teria frf., III. Inlerlibros canonicosponitur. Walafrid-
duo libriVeterisTestamenti.S. BrunoSign.,CLXIV,320, Slrab. CXIII,21. Isidor; Mercat.,CXXX,538;lvoCarnot.
DeGeneii.— Moysiqiinquelibri, S. Hilarius,IX,211. CLXI,276; Hugo de S. Victore, CLXXV,15; CLXXVI,
Libri auos a Moyseet propbetisscriptosesse Hebrseorum 186,778.
religiiitradebat;id.,X, 38. Paradisusest Genesisliber, in DeJosue.—Jesu NaveSextus. S. Hilarius, IX, 241.
qiio virtutes pullulant patriarrharum, S. Arabros.,XVI, Jesu Naveliber unus. XIX,791. Reripitur in
1151.De Genesi,Sedulius,XIX,"91.Inter libroscanoni- ranone; S. Innocent.,Sedulius, 501. De libro Josue; S.
<osrecipiturGenesis,S. Innocent.I, XX,501. LiberHe- Hieronym.,XXII,345; I,S. XX, Augnsl., XXXIV,41; S. Leo
braicarumquaeslionum in Genesim.praefalio, S.Hieronym., Magnus,LVI, 428, 504, 721, 871; Virgil. Taps., l.XII,
XXIII,935 el seq. De quibus tractatur in Genesi; id., 537. Inter historicos libros Junilius, LXVIII, 16. De
XXII,515. Genesis mulla suggerit denatura rerum; id., lihro Josue S. Isldor. HUpal.,LXXXHI,156,161, 747.
XXIII, 179. Genesis caput omnium librorum; iWd., 958. JesusNave ediditlibrumsuiim;id., 747 Quidconlinelur
Onomodovocalur apud Hebraeos;fWd.,939,XXVI,387. in canoneutriusque Testamenli;S.Hildef.Tolet.,XCVI,
Inter canonicoslibros accipitur Genesis, S. Angusl., 140. Quidin Jesu Nave. Alcuin., CI, 1121.Josuea quo
XXXIV.41. S. Leo Mapnus,LVI,428,504,721,871.Vi- nomen accepil; fd., 1125. Scripioremlibri Jnsue eum-
«iliusTaps., LXII,537 MoysesscripsiiPentateucbum.S. dem Josue Hebraeiasserunt; ibid,, inter quossubamore
IsidorusHispal.,LXXXIII.747. De Genesi;tWd.,159,153. doclrtnaeet pietatislegendosrecipiendosque, Ecclesiarum
Moysesscriptorquinque librorum qni juxta P
Graecos en- Jesu Nave.Raban.Maur.. CVII,
tateuchuranominantur.RedaVenerab.XCIH,235.DeGe- principestTadiderunt-,
365. Josue liber unde nomenaccepit; trf., CXI, 107.
nesi, S Hfldef.Tolet., XCVI.140.PrimusMoysesdivin» Eius materia; id., 111. Inter libros canonieosponltur.
bistoriaecosmographicon in quinquevoluminibusedidit, Walafrid.Slrab., CXIII.21 lsidor. Merc.at.,CXXX,338.
quod Pentaleuchum nominatur, Aicuin.,CI, 1125.Quid lvo Carnot., CI.XI, 276. Hugode S. Victore, CLXXV,
conliueatuTin Genesi;t'Wrf.,1121.Primum Moysesscri- 15; CLXXVI,186, 778.
psii Pentateuchum, Raban. Maur., CVH,365.Scripsit Delibro Judicum.— S. Hilarius, IX, 241. Judicnm
MoyseslihrumGenesis;frf., C VIII, 1001,CXI,in5,106.
]1e Genesi; irf„ CVII, 365.Walafrid. Slrab., CXIH, 21, liber unus
unus. Sedulius,XIX,791.In canonerecipitur JiLer
Judicum. S. Innocent, I, XX,501; S. Angusi,
lsidor. Mercat.,CXXX.338.S Petrus Damianus,CXLIV, XXXIV,
778.D.lvo Carnot.,CLXI,276.Rupertusabbas.CLXVII, Vigil. Taps.,LXH, 41; S. Leo. M.Magnus.,LYI, 428.504,721, 871
201 Hugi dejS.Viclore,CLXXV,15,i6,jtd.,CI.XXVI, 537.Inter historicoslibros.Juniliiis,
186, I.XVIII,16.DelibroJudicumS.Isidor.
778.Quacnam fuerit Moysicausa divinaelegishistoriamscri- 1M, 156, 746.Judicumanlem et Rttth.Hispal., LXXXIII,
et Samuelispri-
hendi. Angelom Luxov., CXV, 111. Interrogaturubi mampartemconscripsilSamtiel;id., 747. Conliiietnr in
Moyseslibros suos edideril;fWrf.,112. Auctor Genesis canone
utriusqiieTeslamenliliber Judicum S. Hilde.f,
Spiritns sanctusfldeliler credilur,-iWd., CXV,111.
DeExodo.— S. Hilarius,IX, 211.Sedulins, XIX.791. Tolet., XCVI,140. Judicum unde nominalur'?Alcttin.,
S. Innocent.I. XX,501.Dequibus tractalur in Exodo.S. CI 1125.Quidin libroJndicum;id., 1121 LibrumJudi-
Ilieronym, XXII,545. Inter canonicos libros numeratur cum edidissecreditur Samuel;.fWd..1125Raban.Maur.
Exodns, S. August.. XXXIV,41. S. Leo Magnus,LYI, CVn, 365. Interrecinientlnset legendos;ilil., Materia
-128.504,721,871.Vigil.Taps., LXIl, 537. De Exodi,S. lihri Jnrlicum; id., CXI,111. Judicum liber nnminalur,
ibid., 107. Inler libros propbelaleset canonicrs;
Isidor. Hispal.,I.XXXlll,l59.S. Hildefons.Tolet.,XCVl, nnde; Slrab.. CXIII,21. Isidor. Mercat.,CXXX,358.
140.Quidin Exodoconlineatur,Alculn.,CI, 1121. Hxo- Walafrid. Ivo Carnot.,CLXI,276, Hugode S. Yiclore,CLXXV.IS;
riusunde nomen accepit;ifcid, 1125.Raban.Maur.,CVII, CLXXVT,
365.De Exodo,Raban.Maur.,CXl,105,107,111. Wala- 186, 778.
frid. Strab., CXIII,21. Exodusin quopene omnfaquibus DelibroRuth — S. Hilarius,IX, 241.Ruth liber unus,
Ecclesia instruitur,.flguraliter exprimuntur, Walafrid. Sedulius, XIX,791. Recipiturin canune; S. Innocent, II
Strah., CXIII, 183. Inter canonicas Scriptnras Exodus, XX,501;S. August.,XXXIV,41 Magisvidetur ad Regno-
IsiilorasMercator, CXXX,338. lvo Caroit.. CLXI,276. rum principium perlinere; fWrf.Inter canonicasponitur
Hngode S Victore,CLXXV, 15,16;trf.,CLXXVI, 186,778. Scripturas;S. Leo Magms LVI,428.504,721,871;Vigil.
DeLcvitico.-Sedulius, XIX,791.S lnnocent. I, XX, Taps., LXII,537.Inter bistor-icos libros Ruth; Junilius,
89 INDEX SCRIPTURARIUS. 90
LXVIII,16. De libro Roth, S. Isidor. Hispal., LXXXIII, De materia libri Job; frf., 112.Inter Hagiographanovem,
156,161,746. In canoneulriusque Testamenli continelur primus Job, WalafridStrab., CXIII,21. Job tinus, lsido-
unus libellusqui appellatur Rulb, qui magis ad Regno- rus Mercat.,CXXX,538. Ivo Carnot, CLXI,276 Hngo de
rum principiumvidetur pertinere, S. Hildefons. Tolet., S. Victore, CI.XXV,15. Librum Job, alii Moysen, alii
XCVI,140.Quid in Ruth? Alcuin., Cl, 1121.De libro unum ex prophetis, nonnulli ipsum Job srripsisse cre-
Ruth., Raban. Maur.,CVH,365. QuisamlorRuih; iWd., dunt.; id., 16. In ordine hagiographorumnovem volu-
Liber Rnth ejusdem Moabilidislexit bistoriam,de cujus minaconlinentur.PrimumJob. HugodeS.Yict.,CLXXVI,
stirpis famllia descendit David; irf., CXI, 111. Hunc 186
Hebraeilibellum ad Judicnm librum subjungnnt; iWd.,*~ De Psalterio. De auctore Psalmorum. — Psalmorum
Laliniad corpns libri Regnorumveracius eum perlinere liber non solius fcavid, S. Hilarius, IX, 232. Eorumsunt
contendunt;tWd., Inter prophetales et canouicos libros quorumnomen proferunt; ib., 233.Quisine nomineperli-
ponitur, Walafrid. Strab., CXIII, 21; IsidorusMercat., nent ad eum qui Psalmi superioris inscribitur; fWrf.An
CXXX,358,Iio Carnot.,'CLXI,276. Psalmi auctor, Davidnimirum, an Asaph dicen-
DelibroBegum.— Regnorumlibri IV. S. HilariusJX, ejusdem dus videatur, S. Ambros., XIV, 837. Omnes scriptores
211; Sedulius,XIX,791.S. Innoccnt., XX, 581; S. Au- p almorumin suisscriptisexempla posuerunl, aut aliqua
gust., XXXIY,47; S. I.eo Magn.,LYI, 428,504, 721,871, ditta ibid., 924. Sciendum vero est quod
Vigil. Taps., LXII, 357. Inler historicoslibros, libri Re- islos superiorum;
CL psalmosSpiritu Dei revelanle, sanctus compo-
gum qoatuor;Junilius, LXVIII, 16. Regum historia cae- suit David, Riifinus, XXI, 644. Quamvis David omnes
teris Scripluris nec sacramenlis minor, nec auctorftate psalmoscanlasset, S. Hieronym.,XXVI,824.Psalmiom-
S. 2 0.
inferior; Gregor- Magn.,I.XXIX, Regumliber 1 et nes qui in libro Psalmorumcontineutur, an a DavidejS.
II adscripliSamueli;iWd.,20,268, 17not. Quaiuorlibrl August..,XLl, 517. Psalmosautem ad solum prophetam
Regum; S. Isid. Hispal. LXXXIII,157.De libro regum; Davidpertinere certis deelaratur indiciis, Cassiodofus,
.iJio., 161. Libri RegumIVcontinentur in canoneulrius- LXX, 14. Psalterium scrip&eruntdecem propheUe, S.
que Teslamenti; S. Hildef.,ToIet„|XCVI, 140. Quid in Isidorus,I.XXXIII,747. OmnespsalmossolusDavidcom-
Regum lihro? Alcuin., CI, 1121. Malachimcur ita nomi- posuit, Beda venerab , XCIII, 483. Auctores Psalmorum,
natur; iWrf.,1125.Quisprimns hunc librumin unum vo- qui ponuntur in tilulis, Alcuin. CI, 1126.De auitoribus
lumencoegit; ibid. Sequentia Samuelisusque ad calcem, Psalterii, Raban. Maur.,CVII,365, 366; CXI, 107. Suut
rcripsitDavid; Malacbimtotnm edidil Jeremias; Rabanus qui el Esdram et Aggaeumet Zachariamscripsisse di-
Maurus,CVII,363. S. Isidor.Hispal., LXiXIII, 747.Re- cunt;iWrf. An Davidcomposueritomnes psalmos,Wala-
gum libri quatuor; Raban.Maur , CVII, 365. Samuel qui frid. Strab., CXIII,811.Librum ps^lmorumDavidedidit,
est Regumprimns; trf., CXI,105. Malacbimqtti est Rer Hugo de S. Victore, CLXXV,16; CLXXVI,780.
gnm secundus;iWrf.,Liber Samuel,quid descrihit;iWrf., De tilulis psalmorum.— Tituli psalmoramvarii, S. Hi-
107. Unde nomen accepil; ibid. Quis eum couscripsil; larius, IX, 243. LXX interprelibus sunt additi; ibid.,
fWrf.Malacbimliber, unde appellatur;fWd.Liber Regum 843.Titulus index tractandorum; fWrf.,292. Ex quibus
nimmododivisus apud Latinos et apod Hebraeos; fWrf. rebus psalmusconsistal ostendit; ibid., 246. Tiltili psal-
lll.Libri Malacliimmateria; >'Wd.Samuel, id est.primus morum qui ad iutelligentiam nos diriganl; iWd., 642.
et secundusRegum,Walafrid.Strab.,CXIII,21 ;Malachim, Tituluset psalmusaucloritatem sibi invicem firasant;
id est, terlius et quarlus Regum; fWd. Regnm libri 4, fWd. Titulus nisloriam nolans nou excludit inlelligen-
IsidornsMercalor,CXXX,338; lvoCarnot.,CLXI,276,Hugo liam spirilalem; ibid. Tilulorum omnium qui psalmis
de S. Victore, CLXXV,15, 16; id„ CLXXVI.186, 779. Rufin.Aqnil.,XXI,641, el seq.
DePiiralipomenon.— S. Hilarius, IX, 241. Paralipo- Psalmi praeflgunlurargumentum.
undecimqui non habent li.ulos. S. Hieronym.,
menonlibri duo; Sedulius, XIX, 791; S. Innocent., I, XX1II.408.Psalmi sine litulo; trf , XXII, 407. Quid est
>X,502;S. August., XXXIV,41; S. Leo Magn.,LVI tilulus, nisi clavis; irf., XXVT,834. Per litulum inlelli-
42S-.505,72l,871;Vigil. Taps., LXII, 537. Ad divinam gilur uniuscu;usque Psalmi intellectus; ibid. Tanquam
h storiampertinentes, Paralipomenon2 libros adjungunt psalmi, est lituliis psalmi S. Angust.,XXXVIII,
plures; Junilius, LXVIII, 17. De Paratipomenon; S. ?ra?co
804. Cassiodorus,LXX,424. De unila lilulorum inscri-
Isiilor. HispaL,LXXXIH,162.Quorum quidem Paralipo- ptione; iWd., 16. Inscriptiones psalniorumpe.rallusio-
menonlibn duo e latere annectuntur; iWd., 157. Parali- nem intuendae;iWrf.Quarenominapropriain litulis psal-
pomenonduo; tWd., 746. Viri synagogaBsapientes scri- morum ponaufur; fWd.,300. Curin tilulis finis frequen-
pserunt Paralipomenon;tWrf,747. Conlinenlurin canone ter repelatur; td., 103. Explanalio variorum titulorum,
iitrinsque Teslamenliduo Paralipomenon;S. Hildef.To- Reraigius Antissiod.,CXXXl,139. Esdras Psalmis litu-
let., XCVl,140. Quid in Paralipomenon.Alcuin., Cl, los praeflxit.S. BrunoCarthus, CLII, 990. Idque Spiritu
1121. Paralipomenonqua lingua appellatur. fd. 1126. Dei; id., 1215. Gerhobus,CXCIII,6"6 De litulo Psalmo-
Paralipomenon duo; Raban. Maur., CVII, 565. Pa- ruro; iWrf.Singuli psalmisuis propiiis titulis inveniuutur
ralipomenonliber idem instrumenti epiloma tantus ac praenotati;t'Wd.,637.
talis est ut absque illo siquis scienfiamScripturarnmsibi De materia, excellenlia,ulililate pstilmorum.— Psalmi
voluerit arrogare, se ipsura irrideat; id., CIX,280. Qui- fere onines Christi personam sustinent, Tertull., II,
nam scripseruntParalipnmenon;iWd.,366. Paralipome- 167. Filiumad Patrem verba facientem repraesenlant;
non unde et quare sic dicitur;CXI,107.MaleriaIibri Pa- fWrf.Psalmi canunt evangelicamhisloriam.S. Hilarius,
ralipomenon;iWrf.,112. ParalipomenonquiapudHebrteos IX, 235. Psalmiad perfectam Dei cognilionem et obe-
est unusliber. nou duo; WalafridSlrab, CXIII,21. Para- dientiamnos edocent.; ibid., 584. Psalmi sunl propbetiae
lipomenon libri duo; Isidorus Mercator, CXXX, 338. evangelicorumm.vsteriorum;t'Wrf..-233.Psalmi non tan-
Parahpomenon2; Ivo Carnnt., CI.XI, 276. Hugo de S. tum res sui temporis nunliant; iWrf., 643. In iis nihil
Viclore, CLXXV,15. Qnid sonat Paralipomenon,La- humile aut commune; iWd., 610. Nihil nisi proiheli-
tine, Hebraice;id., CLXXVI,186779 cum;lWd., 838. Sunt qui in omnibusfere psalmis per-

DelibroJob. S. Hilarius, IX, 241. Job liber unus, sonaeChristi nihil conveuire putanljiWd., 352 l's;ilmo
Sediilius,XIX,792, S. Innocent. I, XX, 501. Job prosa rumliber praecipuegraliam Dei spirat. S. Ambros.,XIV,
incipit, versu Iabitur, pedestri sermone finitur, S. Hie- 922. Psalmorumlaudes etvirtutes;fWd.,924. Quis psal-
ronvm., XXII. 545. Omnes leges dialecticae, proposi- mus non medicamenlum est conscientiae peccalffis?
lione, assumptione,conflrmatione,conrlusione determi- fW^rf., 1009.In eo(librorsalmorum)profeclusest omuium,
nat.; ibid. Singulain eo verba plena sunt sensibns;iWrf. et medicinaqnaedamsalulis humanae;ibid., 923. David,
•>oh athlela Ecclesiae anle Chrislum. Conlra f. turum Simonidesnoster, Pindarus et Alcseus,Flaccusquoque,
Origenemscribere videtur; irf., XXIII,381. Ex prologo Calullus et Serenus, Christumlyra personat, et in deca-
in Job; /Wrf.,452. Delibro Job, S. August., XXXIV.41. chordopsalterio ab inferis suscitatresurgentem. S Hie-
S. Leo Magn.,LVI,428,505,721, 871. Jobliber I. Vigil., ronym., XXII, 547. Totum Psalterittm niliil est, nisi ad
Tips., LXII,537. Jobprophetaeliber qcomodnlegenems. Deum in cunclis operibus deprecatio. S. Hieronym.,
Kugypp.,LXII, 626, 627. Job I. Juniiius, LXvfll, 17. XXIII,501.Psalmorumvis et utiiitas.S. August.,XXXII,
Quis scriplor libri Job? S. Gregor. Magn.,LXXV, 315. 767. Psalmi, litterae de melle cceli melleae; ibid., 768.
Auctnr Spiritus sanctus; frf., 517. Quo inspiranle Job Psalmi spcculumnoslrumsunt; id., XXXVI,248. Psalroi
sua cerlamina descripsit; iWd.De.libro Job, S. Isidor. dicnniur Davidicacilhaia. S. Petrus Chrysos,,LII,5I5.
Hispal, LXXXIH,163. Job librum HebraeiMoysenscri- Maleriaquaenamsit, Walafrid.Strab., CXIIl, 844. Iuten-
psi se putant, alii unum ex prophelis; fd., 747. Conline- tio; tWd. Modustractandi; fWd.Materia hujus libri est
lur in canone utriusque Testamenti; S. Hildef. Tolet, lotusChrislus.PetrusLombardus,CXCI,59. Moduslraclan-
XCVI, 140. Quid iu Job? Alcuin. Cl, 1121 Scriptor libri di qualis est; fWd.Materialibri Psalmorum?Gerhohus,
Jobqui fuit;irf., 1126.Principia et finis Iibri Job apud CXClll, 630. Intenlio; i6id.Modustraciandi; iWd.,631.
Hebneosprosa oratione texla sunt; iWd. Media omnia De divisitme,numero,ordinepsalmorum.—EsdrasPsal-
h-roico inelro discurruul; iWd. De libro Job, Raban morum in unum librum colleclor. S. Hilarius, IX. 234.
Maur., CVH, 365. job libri auclor.; iWd.; XCI, 107. Tradiliones antiquae de Esdra psalmorum collectoie;
n INDICES PATR0L0GL5 SPICIALES. - INDEX XLII.
tftid., 238, Psalmorumliber irous, non quirjque; iWd., S. InnocanlL XX,•'ifll.Tres librl Salomonisreeepfi snnt
231 Psalmi apud BebTWQS indlscrett, gh Esdra in nnum ipauctortWemcj^oi<ram.f|.AnttMStIXLi. SJ*. Cantica XXXiv
collecti, a LXX io Ofdinerarijdactl; f>W., 238. Trtna 41. SajompnSsfripsit, PrSveriJta,Ecclesiasten et
psalmorum quinquagenaria qpld designef, fWd., 239, caQiicoruni; Leo Magous,LVL428, 505,871-S- lsido-
Psalmi apud Hebraeosordlne ae nnmerocareut, ab Esdra rus. LXXXIH,747; Alwie» C|. U26; Rabaq, Maur.,
io nnum volumeocollectl; fWrf.,S57,838. Psalteriumvi- CVII, 366, CXI, 108. Jridor, «ercator, CXXX.558.
delur io quinque libros ease divisum.8. Ambros.,XIV, Biipertus. CLXVi!,IS32. HngQde 3, Viclpre, CXXXV,
1085et teq. Ksdrassc*ibaqoi titulos posuit, psalmosall- 16, Wolfcefo,C3ECV, 10!5, Salcmoniq (ibro de ttooer-
ter quam qictali fuerant ordinavit. Rgfinns, XXI, 644. biismorailemlocqp uberi«s e)tpressit,qaturaleroinEcc'e-
PsalmorumV Hbrosesse quidamdixerunt, at unumtan- slaste,msyHeqrajjaCariUcJsranficQrumfS.>mbrps., XIV,
tum esse eanonice Scripluraeprobat auctoritas, S. Au- ."Jil.Proverblortiinllbe.rUnHs;Sedulius, XIX,791;SAu-
gtisl., XXXVII, 1 961.Psalmorum nnmerjis, S. Benedi» gusl-.XXXIV ,41,XLI,I5SkProvert>iaSaloroonis;S. t,eoMa-
etus, LXVI, 472. Psahnorum divjsio; iWd.,471, Psalme- 721. Salomonis l ibri trrs, proverbia,ete. Yigil.
nim divisiosecundum«ntiquospalres, Cassioderus,LXX, fiins.LVL »ps„ LXH, 337.De ProverWis, J uniliu»,LXYIII, 18. 1»
504. De qulnquefaria divisione; iWd., 16. De ordiualora Proverbijs quid docealur. S- Isidorus Hlspal,, LXXXIII,
Psalmorum, lieda Veoerab., XCIII, 482 Liber iste ex 164,Salomonis(jfea ijhrl, Proverbia., etx. S. Hildef. To-
cenluraquinquaglntapsalmts. nou slqe altioris myslerii lel, XCVl,140. Liber Proyerbiorum tinde dicltur. Al-
ratione consistil, Walafrid-Strab., XCIIt. 843, Ilem per cuin., Ct, 1126, Quld ih Proverbiis contioeatur.; fWrf.
ires qujaqpageoastriplei flt psalmorumdlstinelio,t'Wd., 1122 De llbro Proverbiorum; Raban, M»»r., CXI,!<<8-
844 L'nns est liber Psalniorum,non quinque; iWrf.Ordo WalafridStrab., CXIII,1125.MateriaProverbioruw;Wa-r
Psilmornm ab ordine historiaediscordal;»Wrf,Quos qul- lafrid; Strab., CMfJ, 1117. Proverbia Salonionis;Hugo
dem (psalmos)primusEsdrasin unumvolomencoegit, et de S Viclore.CL.XXV.13. ParaholascomposuilSalomon;
in ordinemnumerumque disposuit.RemigiusAntlssiod/., ibid. 16 Prorerbia Salomomsquae Grspcepprabolae,He-
CXXXI.136.Qrde Psalmorum,iWrf,141.E quot psatmis braipe mattoth, IteuqtW, Hngpd? S. Victpre, CLJXV*.
consistiltiber isle. Peirus Lomhardue,CXCI, S7. Quo- 186. Proverbioryrnliber tpv}tatac fidcm,Ecclesiastesjd
modo distingoHur; ffrfrf.Ao upus sit liber psalmorqm, spem; Cantica ad pha.rjlalem;Rupertus, CLXYII,J2.12,
vel plures; iWrf.,J57,58. De ordine psalmorqm, iWrf,, In Proverbiis de morum honestate perorat; Wolbero,
69. Qninampsalmosita lisposuit frf., 60. Psalmpsordi- CXCV.1013.
navUEsdraa,Gerbobus,CXCIII,656. Ecckmstet, -*r Liber qnus; Seduliua, XIX.79}. Kc»
Detwtiinterpretatione,varli$ lensibus Psalmorum. — ClesiasiesmnHaJitggeritde nalura rerum- S/ Hierp|iym.,
Psataofino cantt». Tertult., H, 660; irf.,L 1194, PsaJ- XXIII,479.De Hle nulla est amblguiias;ibU-.W- £c-
morgra Clavis,Christifldes.6. Htlariua,IX,236.AHisunt clesiastes liber ex sententia Hebraeirum, unde meruit
faciles, alii eaptu oTfflcilss;IWrf.,291 Ad eorurn intelli- auctoriialem; fWdl.,illfl. Kst liber Salomonis pwpiteur
jnvat seire quis ae deetqeo loqnatur; ibid., 247, tiam agentis; ibid-, 14)21,Malequidamopinantur nos ex
48.Doctlsul hidoctiselausi signali trinefidei elavej hoc lifiro ad vpjentatem et luiuriam provocari; fWrf.,
fentiam
fWd.,235, 236. Quiqne suas habent elaves; fWrf.,246, 1014. Non provocatad luxuriam, neque in Kpicyrj334. dc*
247. Psalmorum inlelligentia sptritalis qeqnit respui; gma csrruit, 1100.De Hcciesiasle3. Angusl, XLI,
tWd , 683, PgaltftusintelUgipolest spiritaUter,lieet ti.u- Eccle^jastesJjbef in canone sacrarumLitterartirn a Ju-
ius historiampraeferat;tWrf.,642. Psalmi semper et ubl- daMshabentur; ibfd., 661. Eugypp., LXlI, 767. A Chri-
qne eantandi; fWd,,530.Etst omniompaalmerumcorpus stianJsiS, Aogti8t.,XXXiV.Tl; S. Leo Magn., LVI,
tmura, in eo tamen viget naturalis, myslleus et morali» 72t;Vigil. Tai>a iHl, 337, Qu«asit differeniia 1117- inUr
eensus. S. Ambros.,XIV,966et seq. Homoslne psalmo- Eeclesfastemel Eecleslaalicuro.Cassiodorus,LXX.
Tum cetebritate diem elapdere non debet; fWrf.,223. In tiedesia^te rtTum gaiuranidiscqtit, ptc S. Isidor.
Psalnrlquidatn tanto profundioresannt, quatito videntur Hismrt.,LXXSIH,1fii. Continenturin Canoneutriusmie
aperliores, S. Aogust-, XXXVII,1301. Psallfritna a 8. Testamenti Ecdesiastes. S. Hlldefons.Tolet., XCVI,
Hieronymo iTanslatum ex Bebrjeo; frf., XXXIII, 1077. 14«. «uld In Ercleslaste, Alcuin,, Cl, 1182. Eccle-
Origenes, Eusebius et alii mulli qui psalmosinterpKtati elastes qnde dicitur; ibitl., 1126. De fecclesiaste Ra-
sunt, recensenlur; tWrf.,262.Psalterti translationesesse bae. Maar...CVH,369 5^6. MateriaEcclesiasti, t4., CXl,
duas apud Latinnsjn usu atque honore, Romaaam«cilicet 115. Lade dickur, tvfrf., 108. In numero canpnkorum
et Gallicam.Beda VeeerabiHs,XCMl,481. Cur plas om- llbrornm; Waraflfid.^lcill)., CX1«, 21; Welbero, CXCV,
ntbus aKisia Erclegjafreqaegletw; iWd, 483. walafrld 1015.
Slrab,, CXIil, 849. J> Psalmorum interpretatioae. 8. Cmttirtancanticmm. — S, Hilarius,IX, 241. Canticum
Bruno Sign,, CLXIV,32. De eensuris adversus Psalmo- canticorurallher unus;SediiIius, XIX, 791; S Afftoft.,
nm hnerpretanionem8 Brunonis;tWd., 25. Hane Scri- XII, 534; XXXlV;*1; ». Leo »agri.. LVI, 721. Vigtl.
pturam plvs cjBterisin Ecelesiasticisfreqeentari officiis, Taps., LXII, 637. Junilius, LXVIlfi,18. Dequibustra-
qnare. Pelrus Lombardus, CXCl,57. Elegit Davidqoa- jlatur inCanticocantkorum; S. Isidyr.Hispat . LXXXIH,
liior fnilliavirorum, qui nen solumvoce, sed et musici.s 164, 163. A doctorfbusnostris traclaiur, apud Hebraeos
instrnmentis psalmoscanerent. Gerhobus. CXCIII,652. hanc fulsse observalionem,ne cuiquamlibrum hunc le-
fpse qupqyeDarrideum ipsis canloribus cflharam percu- gere permitterent, ntsi viro iarn perfectae scientiae, et
tlebat itt domoDomhii; tWd.,£33. laborataefidei; t"Wd.,165. Quid contineatur in Canticis
Oe eomposiHonepjsafmorum.— 0«a llngna composi- canticoruni. Alcuin, CI,1I23. Quare dicilur Caplicacan-
tumioMimpsalteriijm, Beda Venerab.,XCill, 480.Om- ticoniBi; iWd., 1196. De Cantico canlic; Kaban. Maur.,
pes autern psalrai apud Hebnees metrieo carmine eon- CVII, 56%,866, CX|L10», 108, WalafriiJ.Strab., CXIII,
sliHitesse composfti;Alcinn., Cl, 1186. Baban. Maur., «,1127. Hugo deS. Victore, CLXXVL186; CLXXV,
CXI,\Ws. 16. Wolbero, CXCV.1009 Cantjci canticorumqualis fue-

De inspirationeItorl Psatmorum. Psalmorumanetor ril causa quare fiientdecantaturojiWrf-,1010. Tria sunt
pstSpiriUis Dei; S. Hilarias, IX, 792. Isios CL psstlmes «onsiderandainhoclibro.materia, jutentjo. eqaliscansa;
Spjritu Dei rpvelante «tnetus composuit David, Rufin., <6irf.,1012. In hoclibro njhil secundumtjtteram carnali-
XXI, €44.Davidsolius Spiritus sanetiinstinclusine orani ter intelligendum;fWd.li) Cantieiseantjeorumde ratio-
«xteriori adminiculo suam edidit proplietiam, fetras rrabilidivtnorumquemysteriorumdispositionedecantat,
Lombardus, CXCI,SS. CoelesliaspiraUoneinlas edocUts fWd.,1013.In hoc libro quatuor personaeloqueiitesin
Spiritu in eo loqueate pompletusest, Gerkohus,CXCIII, tTodBCuntur;Richardus$. Victoris,CXCVI.409.
Delibro SapienHce. —Sapienti» liber Salomoniadscri-
Utm*ex tibrlt canmkis ttber Ptatmontm. — 8. Hila- ptB«; Tenull., II, 844. Apad Ljtinos Salomoois,apud
rius, IX, <24l.Sediillus. XIX,791, S, Iaaoceet. I, XX, Grapcoset HebraeosSapientiaSirach habetnr. S. Hilarius,
1401,S. Aogust., XXXIV,41. S. Leo MagHos,Lil, 428, IX, 827. Hlnm ut Doqiini serrooqerorespiciunt Orien,-
608,721, 871, VljrfLTaps., LXH,837.S: Isidor. Bispat., tales; fWd., 673, SaeSepthBliber unus; SecHiiius,XIX,
LXXXII1,7iO.S.Hildef Totet., XCYt.lM.Raban.Maur., 791. Salomoaisllbri^ulnque; 5, Innoceot. 1, XX, 301.
C.VII,36S,CXI, 146, Walafrid. Strab., CXIII,M. Isidor. SapientiaR tiber iescriptus noraine Salomonjs,S. Hiero-
Mercatv eXXX,338, Ivo Caraot., CLll, 276; Hugo de nytn., XXIV,616.Jiidceilibrum Sapientiaenon recipiunt
«. Vkiiro, CLXXV1,186. in attctoritatemeaooBieam.S. XXXH, 638,
De ProverbUt,Ecelesiatlt,Cantieoeantie.Me,—S. flt- XXXIH,199.Vnus qei Sapientia,August,, de qaadamsimiliUidine
tarius, IX, 241.SatoaaooJieeiitMuinenieaaticaeeciniase «alomoHisease tHeHatt,M., XXXIV,41. Sapientin libejr
dieatar. omi» timei quod fEeetesiareeeperit, Cantieem auctoriutem ScripUirfB eanonicaenapet., id„ XLlV,980,
eaMlooniie deretiquit, S. Ambroafes,XtV,»23. Tres M- 4481.Hbri Sapieatiaeauetoritate usi sunt magnjet docll
bfi «alomoaig, ooof de pro*erbiis, alius Eodesiastes, viriqaf tonge aBte Angust. divfna eloqnia Uietaverent,
»erti«d«C«itio4s«a««leorera;frf. XV, 134».iialoroenis »rf.,lOW, 1920.Salonwnislibri quinqee. fi. Lee Mairri.,
libri «res,««Mius, XIX, W Sdooieplelitoi qeteeee. IVI, 504, 871. ltem Sspienlja»libeft, Vigil. Taps.,
93 1NDEX SCMPTURARIUS. 94
r.XII,537. Adjungiintquidamlibrum qni vocatur Sapien- giL.Taps., LXII,537;JunWe»,LXVIII,17; 3, Isidor. Hi."
hte. Jttnilius,LXVIII. 18. De libro Sapienliaj.S. Jsidor. spal., LXXXUI,157; S. Hildef.Tolet,, XLVl,U<>.Oeau-
HispaL, LXXXHI,165. S.ipientiaeliber a Jesu IhKSi- ctore ejus minime constat; Alcuin,, C(, 1128; Rab.m.
rach dicitur edilus; iWd., 158. Salomonistitulo est pfae- Maur.,CVII. 367,363;CXI, 105,109 LiberJudilb imer
in
nou>tus;fWrf., cationeutriusqueTeslameuticontinelur, canonicosInumeratur; Walafrid- Strab., XIII, 21; Isid.
S. Hildefons.Tolet, XCYI,140. Liber sapienliaeapud mercat. CXXX,338; Ivo Carnot. CLXI,276. Nonscribi-
Heliraeosnusquam est, Alcuin.,CI, 1127. Hunc Judaei tur in canotie;Hugode S, Victore,CLXXV,13; CLXXVI,
Philo:iisesse aftirmant;t"Wd.,Hierooymusdicit eurodem 186,779. De ejus auctore; id„ CLXXV,17.
/ibrum (Sapientiae)apud Hebraeosnusquam haberi,!nee Estlier. — S. Hjlarii», IX, 241. Ester liber[unqs Se-
inter canonicasScripturas apud antiquos recipi. Kaban. dulius, XIX,792;S.Innocent, 1, XX,501. Librum Esther
Maur., CIX,672. Salomonislibri v. Isidorus Mercalor., variis trauslatoribus constat esse viliatum; S. Hieroo.,
538. Sapientia Salomonis.Hugo de S. Vietore, CLXXV, XXVIII, 1433.Delibro Eslher; S. August., XXXIV,41;
15, 16. In CXXXcanone aucloritalis nen seribiturliber S. LeoMagn.LV1,428,505,721,871;Vigil. Taps., LXII,
Sapienlias Salomonis; frf., CLXXVI,186. 537. Imer historicoslibros LXV11I,17.
DeEcclesiastico.— Ecclesiasticugllberunus; Sedulius, De libro Eslher; S. Isidor.babetur;Jupilius,
Ilispal. LXXXIII,157;S. Hil-
XIX,791. Saiomonislibri qitinque; S. Innocent I, XX, def. Tolet., XCVI,140; Alcuio. CI. U20. LibrumEsther
501. Aliusqui Ecclesiasticusinscribitur.dequadamsimi- quis scripsit, ibid. 1127; Raban. Maur., CVH,566;CXI,
litudine Sa:omonisesse diciUir;S. August., XXXIV,41. 109.Habelurin canone Ksther; Walafrid. Strab,, CXIH,
De Ecclesiaslico;frf., XLI, 554. Eccleslaslicusnon est Ul 21; Isldor. fiercat., CXXX,33*; Ivo Carnot,, CLXI, 276.
canone Hebraeorumid.,XL, 165.Saloaioqislibriquinque; NonusEsther; Hugo de S. Victor.e,CLXXV,13. Librum
S. LeoMaguus, I.VI, 505, 871. Ecrlesiastici Jiber l;Vi- Esther Esdras creditnr conscripsisse;t'Wd.,16.
LXII,557.De Ecclesiastico;S."Isido"rusHt-pal, lsttias. — S. HilariiB,IX, 3i*-lsaiae liber unns; Sedu-
t XXXIII,165. Eerlesiasticusdicilur a Jesu filio Sirach liosXTX, 791. Isaiai liber universa Domini sacramenta
fil.Taps.,
editus fWrf.,138.Salomonis titulo prsenotatus;ibid., in •4>ntinet;S- Hieronym., XXIV,18. In exposilione ejus
ranone utriusqueTeslaroenUcontinetur;S. Hlldef.Tolet. Graecorum(ngenia sudaverunt, non Lalinorum; iWrf.,20.
XC.VI,140.Ecclesiasticumquls composuit? Alcuin., Cl, Origenestriginla volumiuascripsit in lsaiam prophetam;
1127-1128.Ecclesiasttcusunde dicitur; iWd.,De hccle- fWrf.,21. Videre proiognm commentariorumin Isaiam
sr.istico;Rabao. Maur., CVH,363. Quiscomposuitlibruni prophelam fWrf.,17 elseq, Evangelistamagisquam pro-
Kcclesiasticum;fWd.,367 Salomonistilulo pnenoiatur; pheta; trf , XXIII,434; XXIV, 18. Loquitur pracipue de
ibid., 109. 4u sit in canone Ecclesiaslicus;Walafrid. tribu Juda et Benjamin; trf., XXIV,21.Deli,»ia;S- Aug.,
Strab., CXIII, 21. De Ecclesiasticodicit Augustinus, XXXIY,41; S. Leo Magn., LM, 428, 721, 871; Vigil.
meruisse recipi in auctoritatem,et fnter propbeticosde- Taps.. LXII,537;Juniliu», LXVIII,18;S. Isidor. Hisp,,
bere numerari; ibid., Salomonisiihri 5; lsidorus Merca- LXXXIII,166;S. Hildef. Tolet., XCVI,140: Alcuiu.,CJ,
tnr, CXXX,338. Librum Ecciesiasticumcertissime Oliug 1122,1127;Raban. Maiir.,CVIl, 363; CXI,108,113; Wa-
Sirach composuil;Hugode S.Victore, CLXXV,16. Apud lafrjd. Strab., CXIII, 21; Isidor Mercalor., CXXX,358;
Hebraeosreperitur, sed inter apocryphoshabetur; iWd. lvoCarnot.,|CLXI,276;HugodeS.Victore,CLXXV,l5,16.
De Esdra.—Esdraeliberphilosopborumnugas despexil Jeremias. — S. Hi.arius, JX,241; S. Augest.,XXXlV,
S. Ambrosius,XVI, 1074. Esdrae liber nous; Sedu ius, 41; S. Leo Magnus,LVI, 428,721.871, etc„»icutin prae-
XIX, 792.Esdne duo libri; S. InnocentI, XX,501 Esdras cedenti ad alios Patres.
el Nefaemiasjn uonmvolumencoarctantur; S. Hieron.. Ezechiel.— S. Hilarius,IX, 341,Ezerbielisvisiouilima
XXII, 548.Ex Prolt«o in Esdram; id„ XXIII, 452. De cum septima Joannis concordat S. Ambros., XVII,946.
Esdra; S. Angust., XLl 596. Qno tempore scripsit; fWd. Ez'chielis liber uous, Sedulius, XIX, 791. Prophelia
Quodammodo de Christoprophetavit; fWd, Magisrerum Ezecbie.isdilDcilis,S. Hieronym.XXV,17, Ante tricesi-
gestarum scriptor est babitus, quam propheta; ibid., mumannumapudHebraosnoiilegebalurexordiumel finis
Esdoeduo Iibri; id„ XXXIY,41; S. Leo Magnus,LVI, hojus voluminis;ibtd. Ezechieiisiiber inter canouicos
428,505, 721,871;Vlgil.Taps. LXIL537;Juuilius,LVIII, libros, S. August., XXXIV,41, etc, elc, Sicut in prie-
17; S. Istdorus Hispal., LXXXIII,746.Esdras scripsit li- cedentibus, ad alios Patres.
Lrumsuum; tWrf, 747.Esdraelibri duoconlinenturin ca- Daniel.— S. Hilarius IX, 211. Dan!el'Spiri!u Dei ia-
BonetutriusqueTestamenti;S. Hildef Tolel, XCVI,140. spiraUis,S. Ambros, XVI.785.Danielisliber uuus, Se-
Esdraelibri quis auetor exslitit? Alcuin., CI, 1127. Se- dulius, XIX,791. Danielde quibus agit: S, Hieronym.,
cundus, lertius elquarlus libri Esdraeioter apocrypbos XXII,547.EcclesiaeiuxlaTheodotionemlegunt Danielem;
depolantur; iWd. Quidin Esdra;t'Wd.,1123.Lsdraedtio; frf., XXIII,455; XXV, 495. Ad inteJligendasextremas
Raban. Maur, CVII,365. Quinam scripgisse dicunUir; partes Danielis,multiplex Graecorumhisioria uecessaria
fWd.,366, CXI,108. Esdras cumNebemia(est enitn to- est, quorum ; id., XXV,494. Quibus liuguis conscriptus
tus unus liber); Walifrid.Strab., CXIII, 21. Esdra linri est liber Danielis;fWd.,499.CalumiiiaUires historiaejDa-
2; IsidorusMarcator.CXXX, 338; Ivo Carnot., Cl,XI,27e. nfelis reiiciunlur; tftid., 534. Contra propheiam Dapie-
LiberEsdras auelorissui titulo praenotatur;Hugo de S. lem duodecimumlibrum scripsit Porptiyrjns; ipid., 491.
Victore,CLXXV, 16.De Esdra; td., CLXXVL186,779. Nullum prophetarumtam aperle dixisse de Cnrf-ito;tWrf.
Sehemias.— 8. Hierouym.,XXII,348. Incujus textu Susanuae Belisque ao Dracnnis fabulas non contineri
ejusdemEsdraeNebemiaequesermonesparilerrontinen- in Hebraico;iWrf.,492.De Daniele; S. Augiist., XXXIY,
tur, Aicuin., Cl, 1127;Kaban.Maur.,CXI, 108,119;Wa- 41. Quid prophetavjt Daniel propheta; td., XLI,593. Ciir
ferrid-Strab., CXHI,21;
— Hugode S. Victoie,CLXXV,16. peccaia sua et pecceta populi sui confitetur; irf., XLIY,
Delibro Tobioe. Quibusdamautem visum est, addi- 159. Daniel ab angelo nebdoinadarummysteriumdisce-
lis Tobiaet Jurfilli;S. Hilarius,IX,241.TobiaeJiberunus; bai; id., XXXIII,911. Daniclis bebdomadasad Cbrislii
Selulius, XIX,792rS. Innocent.I, XX,501.Liber Tobiaa naliviiatem et passionem non pulat Hesycltius;;
Cha'.da?o sermoneconscriplus; S. Hieronym.. XXIX,23. tWd., 904. 911. Quidarodeimpletas secundo Cbristi advenUi «as-.
Hebraeide catalogodivinarumSeripturaruraeumsecant; exposuil; ffrtrf.,901.SoqliitHrumChristiadveatumsigni-
iWd..24, De libro Tobia?;S. Augnst.^XXXJY, 41i;S..Leo ficant,sed praeteritum;fWrf,,899.Dauielintor eanouico*;
Magn.LVI, 428. 505,871;Vigil.Taps., LXII,537; S. Isi- libros habetur;,S. Leo Magnus,.LYI, 428, 721, 871. Da,
dor. Hispal- LXXXIII,746. Libri Toblae auctor; ibid., nielisHberl, Vigil.Taps., LXII, 537. Junilius, LXVIII,
749; Alcuin.CI, 1128. Liber Tobiaein canone Hebraico 18.De Dauiele;S. Isidor. Hispa)., LXXXHI,169. Quida
non est; iWd.,1124.De librOTobiae;Rabau. Maur.,CYII, in Daniele? Alcnin., CI, 1122. Librum Danielis qnis,
363 Quiscum seripsit; fWd.,367;CXI,105. An inter li- composuit;ibid., 1127,Raban.Maur,,CYn.366;CXI,I88.
bros canouicos;Walafrid.Strab., CXUI.21; Isidor. Mer- In eanoue S. Scripturarum b>belur, Walafrid. Sir.ib ,
cal., CXXX,338; Ivo Caruot., CLXI, 276; Hugo de S, CXHI.SI, Isidorqs Mercator,CXXX,338, jvo Caroot.„
Victore, CLXXV,15. De ejus auciore minime conslat; CI.XI,276. DanielsuiIibiiauclor lelt, HwjgodeS.VJfitore,.
fWd.,17. In canoneaucloritalisnonscribiturliberTobiae; CLXXV,16.
id., I LXXVl, 186,779. Osee.OseaeUberunun. Sedulius, XIX,791. Osee qui*
Judilh. — S, Hilarius, IX, 241. Juditb liber unus; habei; S. Hieronym.,XXII,546. Oseesub q«o rege pro-.
Sedulius,XIX,792; S. Innocent. I, XX, 501. Apud He- phetare etrperit; id„ XXV,S20. Anle et post faplivila-
braeosliber Judilh inter apocrypha legitur; S. Hierop., tem Israel propbetavit:ihta., 821.Osee pjopbeii ad tri-
XXIX,37.Cbaldajosermoue conscriptns;iWrf.,39. Huiic bns pertiuet; tWd,, 919.Graeciaucuires,qoi Osee expc—-
lrbrumSynodusNicasnaiu numerosanclarum Scrjptura- snerunt; ibid., 819,820. Prophetiamejusinlellirere non,
rum IrgUur cornputasse;(Wrf„S. August., XXXIV,41. quidem impossibile,tamen difficileest; fWrf.,815. Vo-
Jitdjlb librumin eanoneS. Scriplurarum non recepisse lumtnis obseurilatc» ipse scriptortestatiir; iWrf.Quo
dicuulur; S. Augusl..XLI, 583. Quo lempore gesta suut «lm eropliefarum ooojina sunt b*K,Oaee. S. Augusi.,
quaestriptasuntin librojudith, iWd.luter Scripturas«i- XXXIV,41; S. Leo Maga.,LVI. 721. Osee llbcr I Vigil.
nomcasiabetur; S. Leo Magn., LVI, 428,503, 871; Vi- Tiqts., LXil, 851. JujijIiusJLXVIII^18.S. Isidorus H«-
95 INDICES PATROLOGtffi SPECIALES. — INDEX XLII. 96
pd., LXXXIII,169.Alcuin.CI, 1122.Raban.Maur.,CXI, Aggaeuset Zacharias;ibld. De pTophelse Aggaeivaticinio;
tO*. WalafridStrab., CXIII,21; Ivo Carnot,CLXI,276 id., XLl, 593. Propheia erat in caplivilateBabylonica;
H go de S. Vielore, CLXXV,16. trf.,'XXXYII,1917. PropbetavitreparaiionemJerusalem;
Joel.—ioel liber unus. Sednlius XIX,791. De quibus ibid. Aggaei locus vindiratur contra Manichaeos;trf„
agit S. Hieronym., XXII.546. De Joel; id., XXV.947. XXXVIil,330. Aggaeusnonfavet donatislarumscliismatt;
S. Angust., XXXIV,41. Quid et quo tempore propheta- fd., XI.HI, 670.Agg«us;id„ XXXIV,41. S. Leo Magnus,
vit;fd.,XLI,583,587. Inler libroscan. in auctontatem re- LVI.721, etc.etc,siculin pracedentibusad aliosPalres.
ceptos; S. Leo Magnus,LVI, 721.Joel liber 1, Vigil. 792.S. Zacltarias. — Zacchaiia?liber unus. Sedulius, XIX,
Taps., LXII,;537.J,uiil., LXVIII,18; S. Isidor. Hispal., Hieronym.,XXII,517,Zachariasprophelaobscu-
LXXXIII, 170; Alcuin, Cl, 1122, 1127; Ratiau. Maur., rus, el inter duodecimlongissimus;trf., XXV.1417.Scri-
C\l, 108, 116. Walafrid Strab.,CXIH, 21. lvo Carnot. in hunc prophetamOrigenesduo volumina;ibid.,
CLXI, 276. Hugo de S. Victore, CLXXV,16. fsii
418. Hippolylusquoque edidit commeiiiarios;iWd. Za-
Amos Liber unus; sedulius, XIX,791. De quibnsagit cbarias quid et quo lempore propbetavii. (Augusl.,
S. Hieronym . XXII, 546. Amos,quomodointerpretator, XXXVII,1467,1917.1940,XLI, 593. De Zacharia; trf,.
id , XXV.989. Amos. S. August. XXXIV,41. Quid et XXXXIV,41. S. Leo Magnus,LVI, 721, elc, etc, sicut
quo lemporeprophelavit; td., XLI,583,584.Inler rece- in' ilatacliias. praecedeuUbus

ad alios Palres.
ptos in canoneAmos;S.Leo Magnus.LVI,72I.Vigil.Taps. Malachiaeliber unus; Seduliits, XI.V,
LXII, 537. .Iunilius, I.XVIII, 18.De Amos. S. lsidor, 792. Aperte vaticinaturde abj/dione Isr.iel, el vocatione
Hispal., LXXXIll,170.Quid in Amos. Alcuin,CI, H22. genlium.S. Hieronyin.,XXII,547.De Malaiha propheia
Ra-ban.Maur.,CXI,108,1.6. WalafridStrab., CXIII,21. opiniones variae; td., XXV, 1541. Scripsit in hunc li-
Ubi et q.iid valicinavit Amos. HaymoHalberst., CXVII. brum Originestria volumina;i'Wd.,1513. Ltrum idem,
107. Amos. Ivo Carnot. CLXI, 276. Rtipertus abbas, andiversus abEsdra;fW'd..l5il efs^.Aiiangeliishtunaiio
CLXVIII,2— 57. Hugode S. Viciore,CLXXV,16. in corpore fuerit; fWrf.,1599. Quolempnre propbetavii;
Abdius. Abdiaeliber iinus. Sedulius,XIX, 791.De f°Wd., 1542.Malachias,sive Malachiprophela,Angeiusdi-
quibus agit. S. Hieronym.XXII, 516. Quandoprophela- clus, et ab aliquibussacerdosEsdrascreditus.S. August.
vii non itivenitur S. August.XLI, 587. Quid proplielawl; XLI,699.Quidet quotemporepropbetavit;iWrf.,5'i3.De
iWd.De Abdia;id., XXXIV,41. S. Leo Magnus,LVI, 721. Malachia;id„ XXXIV,41. S Leo Magnus,I.VI, 721.Vi-
Mgll. Taps, LXH, 537. Junilius, LXVlTl,18; De Ab- gil. Taps., LXII, 537.. Junilins, LXYLI, 18. S. Isidnr.
dia. S. Isidor. Hispal., LXXXIH,171. S. Hildef.To- Hispal.,LXXXHI,174. S. Hildef.Tolei., Xt.VT.140. Al-
lel., XCVI,140. Aicuin., Cl, 1127.Quid in Abdia;iWd., cuin., CI, 1123, 1127.Raban. Maur.,CXI,108, 118.Wa-
1123. Raban. Maur., CXI,117. Abdias;id., 108. Wala- lafrid. Strab., CXIII,21. MalachiamHebraei putant esse
frid. Strab., CXIII, 21. Quo tempore prophelavilAbdias. Esdram prophelam et sacerdotem. IlaymoHalberstat.,
Ha mo Halberstat., CXVII, 119. Abdias propheta. Ivo CXVH,277. Prophetavileodem tempore quo et Aggaeus
Carnot., CLXI,276. Hugode S. Victore,CLXXV,16. et Zacharias,iWd. Nonnullieum pulaveruntnalura an-
Jonas.—Joiiailiberunus.Sedulius,XlX,791.Materiali- gelum carne indutum; ibid. Rupertus abbas, CI.XVHI,
bri o as.S.Hieronym.,XXII,516.Quomodoinlerirelatur; 815. De Malachia.lvo Caruot., CLXI, 276. Hngo de
t'rf„XXV,1117.Quolemporeprophetavil;t'6irf.1ll9.S.Au- S. Victore, CI.XXV, —
16.
gust, XLI,583. 587.Iram non.misericordlamannuntiavil; De Macltabans. Tertull., II, 606; S. Cyprlau., IV,
irf ,XXXIX,1610.JonasnonlainsermoneChrislum,quam 668, 743;id., III, 800.Macbabaeorum liber sccundus; le-
si.a quadampassioneprophetavit;id., XLI, 587.f)e Jona, ctus olim assiduea CbristiauisteroporepersecutionisLa-
irf., XXXIV,41; S. Leo Magn.,LVI, 721. VigilTaps., ctantius, VII, nof. 391. I.iber II Machabaeorum cilalur;
LXII, 537. Junilius, LXVHl, 18; S. Isidor. Hispal, S. Hilarius,X, 382.Liber I, Machabseorum citatur; Luci-
LXXXIII, 1 71. S. Hiidef Tolei., XCVl, 140; Alcuin,Cl, ferCalaritan., XIII, 959, 964, 9b6. De libro II Macha-
1127.Quid in Jona, ibid., 1123;Raban. Maur, CXI, 117. baeorum;t'Wd.,981,982;L. Ambros.,XIV,632, 6.'?, 634.
De Jona;iWrf., 108.Walafrid.Strab, CXIII. 21. Haymo 635. Delilirol Machabaeorum; id , XVI,81, 82. Delibroll,
Halberst.,CXVII, 127. IvoCarnot.,CLXI, 276. Hugode Marhab.fortim;ibid.,83, 84, Machaba?orum libroduo. Se-
S. Victore,CLXXV,16. dulius.XlX. W. S. Innocent, I, XX, 501. MachabaBorum
Michmas.— Michaeasliberunus; Sedulius, XIX, 791. libms non habent Judaei,si ul legero ct Piopbetas et
Quid annuntial; S. Hieronym, XXII, 5t6. ln ordine Psalmos.S. August., XLllI, 729. Non imiti iier ab Ec-
piophetarum secundumSeptuagintainterpretes, terlius clesia recepti sunt, si sobrie legantnr vel audianiur;
est; trf., XXV.1151.Sextus seci.nduiuHebraicuin;fWrf. tWd.Eccle-ia procanonicishabei; id., XI I, 596,XXXIV,
QuolemporeprophelavitMichaeas; S. Aiigusl.,XLI.583. 41. De libn>II, Machabseorum; frf., XL,593. Mathabari-
Qu;eMichaeas, et Jonaset Joel novoTestamento congruen- rum iibri duo. S. Leo Mag., LVI, 428, 305, 871. Vigil.
tia prophelaverint.iWrf.586.De Michara;id , XXXIV.41. Taps., LXII, 537, Jonilius, LXVIII,17. De Machab.eis,
S LeoMagn, LVI,721;Vigil.Taps.. LXH,537;Junilius, S. Isid. HispaL, LXXXIII.174, 175 S. Hildef. Tolel.,
LXVIII,18;S. Isidor.HispaL,LXXXIIJ,172.Alcuin.,(1, XCVl,UO.Quidin Machabaeorum librtset intelligendum.
1127.Quid in Michaea,fd., 1123.Raban. Maur,CXI,117. Altuin., Cl, 1123.Mathabaoiumlibri qtiibus aucloiilius
DeMtctuea,iWrf.,108.WaUirrid. Strab., CXlll,21; Ivo Car- mimme coustat; fWd. H28;Raban. Maur.,
nnt., CLXl,276.Quomodointerpretatur. Ruperlus abbas, scripusunt, CVIl, 367. Duo Machabaeorum; fWrf.,365. quos licet Ju-
CLXVIII,459.DeMichaea, Hugode S. Viclore.CLXXV, 16. da^iinter apocryphasepareni.Ecdesia tamenChristi ho-

Ntthum. Nahumliber uiius. Sedulius, XIX,791. Lo norat et praedicat.Raban. Maur., CXI,105. Maleria li-
qttlbiistractal; S. Hierony.,XXII.516. Quomodointer- brorum Macbabaeorum; fWd., 119. QnamvisIlebraeinor.
fd
pretatur; , XXV, 1231.In Hebruico, post Jonam. Mi- babeaut eos pro canonicis, tamen Ecclesiahabet illos
chaeas ponitur, et Michaeamsequilur Nahum;|iWd.Quo pro canonicis,propter quorumdammartyrum passiones
temnore prophetavit; t'Wd.Quaein Abdia,in Nahum,et vehementes atque mirabiles. Walafrid. Slrab., CXlll,
Ambacude salute mundi in Christopraepunliatarepe- 21,22. Machabaeorumlibri II; Isidor. Mercal., CXXX,
rianlur. S. August., XLI, 587. De Nahum;id., XXXIV, 338.Ivo Caruot.,CLXI,276. Leguntur quidem, ^ed non
41; S. Leo Mag.,LVI, 721. Vigil.Taps., LXII, 557. Ju-, scribuntur in canone.Hugode S. Viclore, I LXXV, 15;
nilius. etc. ut in pnecedenti. CLXXVI,186. De eorum auclore minimeconslal;frf.,

Haoacuc. Abbacucliber tinus; Sedulius, XIX, 791. CLXXV,17.
Malerialibri Habacuc. S Hieronym., XXII, 546, 347. Baruch. —Jeremiaeliber unus cum uno Raruch; Se-
Quid et quo lemporeprophelavii;id., XXV, 1271. Quae ditliusXIX,791. ftaruchlibelliisedilioniLXX copulatur,
in Ambacude salnte mundi in t;bristo praenunllatare- nec habetur apud Hebraeos;S. Hieronym. XXIV,680.
periuutur. S. Augnst., XLI, 588. De Habacuc; id, Barnch inlerpretatio frf. XXVI,445.Sexltisest Barui-h,
XXXIV, 4 1. S. Leo Magnus,LVI,721,etc, sicut io prae- ul dicit Hieronymusin prologoJeremias.Walafrid.Slrab.
cedentibusad alios Patres. CXIII, 22. Prolegom.

Sophonias. Sophoniaeliber unus. Sedulius, XIX,
792. Materialibri Sophonia>;S. Hieroeyro., XXII, 547. XIII. — De libris Novi Testamenti.
Quomodointerpretatur; ibid. Prophetavitin diebus Jo- De Evangelio.Ejus inspiratio. — Evangelistaedivino
sia»;id.\ XXV,1339 De Chrislo et vocatione Gentium Spiritu ubertalem dlclorum rerumque omniiim mini-
quaaSopboniaspropheiicospiritu sit praefatus;S.August., slrante, sine ullo molimine Evangeliumscrjpserunt. S.
XLI, 591. Quotempore prophetavit,iWd. De Sopbonia; Ambrosius,XV,1534.Non poteslatepropriasunl iocuti,
irf.. XXXIV,41; S. Leo Magnus,LVI, 721, elc. etc. Ad neque omnes eademomnia, sed sancti Spiritus gratia
atios Palres sicut in pra cedentibus. illis ea tribuit quae loquerentur, elc ; irf., XIV,787,

Agqaiis. Aggaei liber unus; Sedulius, XIX, 792. 788. In Evangelistisloquitur Spiritussanctus; irf., XVI,
S. Hieronvm.,XXII, 547. Dequo prophelat; id., XXV, 711. Spiritu sancti pleni scripseruntEvangelia,S. Hie-
1338. Quid et quo tempore prophetavft. S. August, Tonym;tWd.,XXVI, 221. PerguntEvangelisUo quocum-
XXXVII.1467.Iinpleti Suiritu sanctobi duo propbetae, que eos fiatus sancti Spirilus perduxent. S. Evangelil
S7 INDEX SCRIPTURARIUS. 98
doctrinadivinitusinspiralaesl. S. Maxim.Tatirin. LVI, siis, S Hieronym.,XXVI,221. Evangeliapluresscrip.se-
730., iWd.QualuorEvangelislae.sancti Spiritus igne af- rtiiit, t"Wd.,15. Haecdiversarumhaereseonfuere prinripia,
flali, scripserunt.Rupertus. CLXIX,920. fWrf.Falsa editaa quibusdam,fWd.EvangetiumNazaraeo
Ejttiauctoritas,excellentia etc. — Evangeliiaucioritas. riim et Ebion,iWd.,78.Evangeliumsecundum^gyplios,
Tertull., II, 363. Mutuam sibi praestant plenitudinem fWd.,221.Secundumapostolos,Thomam,Matlhiam.fWd.
F.vangelia.S. Hilarius X, 376 In Evangelioomnem ve- . Evangeliamulta a multis fuisse conscripta.iWd.Evange-
ritatem contineri. S. Ambros. XV, 1:66. PhilosophiaR lislaoqualuor, quia sunt quatuor partes orbis lerrae,S.
lmperfefciionemexcludit., id., XIV, 469 Non solum August., XXXY,1015,XXXVII,1359. Evangeliaqualuor.
fidei doctrina, sed eliam morum est maRistrrium., id., drachma?qualuor,quibusab exartione hujus saeculi libe-
XV,1195.In Evangelioperfertio bonitatis, in legeaequi- ramur, fWrf.,1783. I)e qualuor libri Evangeliorum.id„
lalis erud.tio., iWrf., 1817. Umbra in lege, imago in XXXIV,41. S. Leo Magn.,LVI,129,505, 721, 871. Vigil!
Evange'.io, veritas in coelestibtts.,id., XIV, 1051. Lex, T.ips.,LXII, 537. Qualuor Paradisifluminaquatuor suut
per occiil.amysteria nuutiat Christum, nnn autem facie Evangeliaad pra'dicationemcunclis gentibus missa, S.
ad fariemmonstraisicut Evangelium,id. XV, 1300.Lex Isidor. Hispal., LXXXIII,216. Haec quatuor Evangelia
quasifignrasit nobis, Kvangelmmquasi lnmenet signa- proplerquatuorclimala mundi, a Deo ordinata sunt el
culumveritatis, fd., XIV, 1116.Evangeliumvialucernae ante mnlta saeculaostensa a prophetis,Chrislianus,CVl,
in umbra lucet, id est, in saeculo., t'Wd.,817. Evange- 1264. Piimum Jlatthaii livangelium, quoniam lempore
liumiiidulgenliamhabet, qua peccaladonanlur,t'd., XYl, Caiifactumesl, ibid., 1265. SecundumMarci,quod Clau-
1235. In lege servitus, m Evangelio libertas., tWd., dii lempore in Itoma.graecosermonescriptum fuit, fWrf.
1089.1ii lege sacriflcium,in Evangeliomisericordiaest, Terlinm f.ucaein Achaia,grarco eloquio,fWrf.Quarliim
fWrf.,483. Quantum dislatservus a domino, tantumdi- .loanns in Asia, in civilaie Kpheso graecoeloquio tem-
stat Evangeliuma lege., fd. XVII, 52. Disciplina Chri- pore Nervae imperatoris, ibtd. QuatuorEvangeliasiint.
eiianorum estEvange!ium.,fW'd.,867.Paulusdicit glo- Raban Maur..CVII,363,CXI,103.Isiiior. Mercat„CXXX|
riam suamin eo.. fWd, 230, 231. Legi praefertur.S. Hie- 338. UecanonibusEvangeliorum, Odo Cam.,CLX,1118
ronyro.XXIII,251. Et praeferendum,quare ? fWd., 523. Hngo de S. Viclore,CLXXVI,784.
hvangeliipertectio, frf., XXIV, 566,753. Omnia rccapi- De aucloribusEvungeliorum.— Lucas et Marcus ex
lulanttir in Evangelio,id„ XXVI, 36. Evangelistarum ApostolisEvangeiii lfisloriam scripserunt, Terlull. II.,
auctoritas. S. Augusl. XLIl, 213. QtiodEvangelistaescri- 563. EvangelicumInslriimentum apostoloshabet aucio-
pserunt, a Christoscriptum censeri debel., fd.. XXXIV, res, Joannem el Mallliaum, aut apc^tolicos, I ucam
1070. Evangelium latine bonus nunlius vel bona an- et Marcum,iWrf.Marcus,Petri inlerpres, scripsit Ev.n-
ntintiatio., id„ XXXVIII,266, 740. XLII, 210, 214. gelium, qu' d Pelro aflirmatur,iWrf.,567.Mattliaeus,fide-
Hvangeliorumauciorilas.,id„ XXXIV,1041. Evangelio lissimus livangeliicommentator,utcomes Domini,tWd.,
noncredebat Augustinus nisi propter auctorilatem Ec- 789. Quae Joanni fuerit Evangelii scribendi causa, S.
clesiaj., id., XLII. 176. Evangeliumsic audire oportet, Hilarius, X. 190. LucashistoricoslvloKvangeliumscripsit,
quasipraesenlemDominnm.,irf., XXXV,1632. Evange- et qua ratione, S. Ambros., XV, 1528, 1530. Lucas
lium os Christi, fd., XXXVIII,784. Evangelium virga Evangeliumseripsisseperhibelur, id„ XVII,441.—Mat-
virlutis Cbrisli., trf., XLI, 551.-Vinum quod servatum thaeuset Joannes qunrum alter Hebraeo,alter Graeco
est in nuptiis., id„ XXXV,1459.Evangelium estmagi- sermone Evangelia texuerunt, S. Hieron., XXIV, 98.
ster grandioribus,lex parvulis et paedagogus,id.,XL,57. Evangelista qtialuor, S. Hieronym, XXVT,18. Cur tri-
Evange.liojdocemtir quid amare debeamus, quid cpn- buuntur illis species animalium,iWd.Lucas Evangeliun»
lemnere, qnid agere, quid vitare, quid sperare, id , scripsil in Acbaiaeet.Boeoliaeparlibus, ibid. Compendiose
XXXVIII.1357.QualuorEvangeliaquasi quatuorquadrl- narravit Lucas quae videbanturdigna EvangelioChristi,
gaesunt noviTestamenii cui praesidetChristus. Cassio- fd., XXVI, 328. Evangeliqmscripsit Marcusjuxta fldem
tlor. LXX,1093.QuatuorParadisi flumina, quatuor sunt magisgestortim,quam ordioem.td., XX\1,18. Matth*qs
Evangelia ad praedicalionemcutictis gentibus mis- ediditEvangeliumHebraeosermone, quare? iWd, Joan-
sa. S. lsidor., LXXXIII, 216. Chrisian., CVL, 1263. nis Evangellumscriptum conlra Cerinthiet Ebionilarum
OmnibusdivinaeScripturae paginisEvangelinm excellit. dogma, irf., XXIII,623.Rogatus ab Ecclesiaeepiscopis,
Walafrid.Strab. CXlv, 355. Evangeliaomnibus divina- iWd.AbAsiaeepiscopisJoannescoactus Evangeliumscri-
rum Scriptnrarum pagiuis sua auciorilale praecellunt. bere, id„ XXVI,19.Evangelislae.quoordinescripserunl,
AngelomnsCXV,108. Evangeliimajestaslegem et pro- S. Augu4 , XXXIV,1043.Evange!islae quatuor, quia stint
lPte.rasqneapostolicas praecellit.Rupertus ab- qnatuor partes orbis terrae, iWd., et XXXVII, 1359.
Ehetas,
as, CLXX,26, 27. Evangelislaequaluor in quatuor aiiimalibusApocal;pseos
De Evangeliorum concordia.—Non dissonantEvangelia, Inielliguntiir, id„ XXXV, 1666.Evargelistae dicti sunt
S. HieTouym.,XXVI, 38. Matihaeus et Lucas quomodo coeli,id., XXXIV,870, 875,XXXVI,154. Angeii pedes
conciliantiir.,t'Wd.,121. Idemet Joannesnon discrepant Domini,id., XXXVII.1167.Sagitiaj, id„ XXXVI,150 In
inter se, iWd, 2C9Evangeliste, salvanarrationisveritale angelis adscendeiitibusel descen 'entibus signiQcati,frf.,
variant, S.August., XXXVIII,1117,1130,1153. Scripta XLII, 268.Ordo Evangelistarum,el scribendi ratio, fd.,
eorttm inter se non sunl contraria, id„ XLII, 515. In XXXIV,1045. Matthwuscum Marcoad regiam, Lucas ad
texenda Christigeneratione, ab invicemnon disseutiunt, sacerdotalemChristipersonamintenlionemrelulit, ibid.,
tWrf.,217.Evangelistarumronsensusde partitione vesti- 11141. Joannes ipsius divinitalem exprimendamcuravit,
memorumChristi,irf , XXXV,1947. Hvangelinrtimdisso- fWrf.,1045.Joannisscopusin scribendoEvangelio,ibid.,
nantia nulla esse secure crediiur, donec intelligatur, frf., 1375, 1377.Sublimiusquam alii de divinitate Dominilo-
XXXVIII,356.De consensuEvangelistarumlibn qtiatoor, cutus est, td., XXXV,1662. Mallhaeusdicitur Hebrieo
fr/.. XXXIV,1042et seq. De concordia Evaqgelislarum scripsissee oquio, id„ XXXIV,1044,1139.CaeleriGrieco,
Mittha-iei Luc* in generalionibus Domini,id.,XXXVIII, iWd. Evangeliorumcur quatuor scriptores, irf , XXXV,
352.GeneralionesDominivarie ab Evangelistissine men- 2392.Cnr iu his primusMatthaeus,seciunlus I ucas, ter-
dacionnmeratae,iWrf.,550.Quareper Josephnumeranlur, tius Marcus,quartus Joannes,iWd.MatihseusNoviTes'a-
non per Mariam.fWrf.Cur Malthae.isdescendensnumerat, menti primus scriptor, id , XL, 858. Qualuor parauisi
Lucasveroascendens,iWd.,551.Evangelislarumin bistn- dlumintbus Evangelistaeassimilanlur,Ecclesiam purissi
ria resurreclionis varielas sine discordia, iWd., 1130. mis doctrinis irrigantes, S. Maxim.Taurin., LVII, 561.
EvangelisUrumsine falsitale varietas. fWd., 1153. De Evangelistaesub qtiatuor animaliumspecie designati, S.
cansensuEvangelistaruminmiraculodequinquepanihus, Greg. Magn., LXXVI,625,893. Taio Caesar august.,
Eugyppiusabbas,LXII,841.De Virga, t"Wd..823De Ala- LXXX,788. Alcuin., CI, 1129, MatlhaEiisfiguram liomi-
bastro unguenti, ibid., 826. In bora Dominicaepassionis, nis in se habet cur, tWd., 1133.Marcusleouis gerit figu-
ibid., De duobus latronibus, tWd.,831, elc.,etc. De con- rara, cur, iWrf.,Lueasviluli speciemgestat, qiiare, ibid.
sensu Evangelistarum,Taio Caesaraugust.,LXXIX.790. Joanneshabetsimilitudiuemaquilae,cur,t'Wd.Evaiigelium
Evangelia uon sibi dissonare, Preculf., CVI, 1154. De scripsit suum Malthaeus,tetnpore Caii, Christiam,CVI,
concordiaEvangelistarumlibri quatuor,ZachariasChrvso- 1265.MarcusClaudiitempore iu Roma, gra?co sermone,
pol.,CLXXXVI, 11 etseq. tW^d.Lucas Evangeliumscripsil suum, in Achaia.graeco
De numero,canoneEvangeliorum.—Evangelium plurimi eloquio, ibid. Joannes stinm, in Asia in civiiate Ephcso,
voluerunt scribere, sed quatuor tanturamodo recepti graecoeloquio, tempore Nervaeimperatoris,iWd. —Com-
sunt, S. Ambros.,XV, 1538.Evangelia mulla composuit pulsus ab episcopisAsiiescripsitsutim EvangeliumJoan-
diveshaeresis: pauper files hocsolum Evangeliumtenuit nes, Walafrid.Slrab., CXlV,355, Lucas ubi et qua lin-
quod habuit, fWd., 1770. Haeresescum multa Evangelia gua Evangeliumscripsit, iWd., 891. M.ttlhaensscripsit
habeant unumnon habent,iftid., 1534.Psendo Evangela, Judseisfideiibus, iMd., 893. Marcus p.ceiiiteBlib.us, fiirf.
fWd., 1535. Evangelia quatuor qna? Sanctaet Calholica Joannes perfectis, iWd LucasGrascis lidelibus,iWd.Per
suscipit Ecclesia,Sedulius,XIX, 792.S. Innocent. I, XX, Geon significaturMallhaeus, perTigrim Macus, per Ku-
502. Evangeliaquatuer e mullis elevta, et tradila Eccle- phratem Lucas,per PhisonJoannes,Chrisiian,CVI 1263.
INDICES PATROLOGLB SPECIALIS. - INDEX XLIL 100
0 tatuor EvangelisUeper quae figuralu, Babau, Maur., molh. Walafrid. Stcab., CXIV, 623. EpistolaII ad. Ti-
CXI.ilfl.119, WalafridVStrab.CXIII,6fc S. Pelrus Da- moth., fWd.,809, 633. Epistolaad Titum., fWrf.,637 et Hay-
mjaiJ, CXLlV,7(50.ftdpert., CLXIX,928. mo, CXVU, Epistola ad Philem., Walafrid.Strab.,

De aclibusAposlOlorum. Lucas Evangeliumet actus 641. Epistolaad Hebrieos,tWd.,643.Haymo,CXVII,809,
apoStottJrumscfipsisse pefhibetur, S, Ambros.,XVII, 819,821. Paull apostoliEpistolas XIV.Isidor. Mercat.,
44t. Actus aposlolorumliber unus. Seduiius, XIX, 792. CXXX,538.Ivo Carnot, CLXI, 277. Hugo de S. Victore,
Recipiuntur in canone actus apostolorum,S. Innocent. I, CLXXV, 15;CLXXYI,186.
XX,502. Actns apostolorum nudamvidentursonare bi- Inter omoes epislolarum scriptores, Paulus in tribns
storiam, et Ecclesiaeinfantiam tenere, S, Hieronym., et pluribus forte excellit. Petrus Lombard.,CXCI,1297.
XXII, 348. Omuiahujus libri verba sont animaelanguen- Sciendumqnod XIVscripsit EpistolasPanlos. fWd.,1298.
tis medictna,iWd. Ad ibid
quid sigoificandum, , Episiol.i ad Hebraeosan slt
Actus Apostolorumquidam Manicbaeirepudiant.S. Au- B. Panli, iWd., 1299.An tilulum Pauli habeat, tWrf.Qua
gust., XXXtll,1033,XLII, 69,368, 503.Et huic libfo do- lingua scripta ftterit, tbid, De ordine Epistolarum
1int credere, irf., XXXIV,1262. AetuumApostolorum B. Pauli, iWd.,1299.GeneralisomniumEpistolarumma-
leclio celebfis in Ecclesia,td., XLIV.962,not. 2. Actuum teria, quaenamsit, ibid , 1302.Inleniio, modustraclandi,
Apostolofumliber omnianno in Ecclesiarecitatus, id., tbid.etseq.
XXXV, 1433. ActuumApostolorumliber legi solitus a De Eptstolis7 canonicis.— Epistolaeranonicaennmero
DomlnicoPaschae,irf, XXXVIII,1426. Deactibus Apo- septem. Sedulius,XIX,792.Recipiunturfn canone,Epl-
stolorum, id., XXVIV,41. S. Leo Magn.,LVI,428, 721, StolaeJoannis tres, Epistolae petri duae,— Epistola JudaB,
871. Jonillus LXVIH,16.S. Isidor. Hispal.,LXXXIII,178. EpistolaJacobi. S. Innocent I, XX,502. Epistola ca-
ActuS Apostolorumquis composuit,t'd., 750. Alctiin. Cl, tholicaB. Petri nolator. S. Hieronym,, XXIY,685. Se-
1130.Rabah. Maur., CVII, 367; cXI, 110. MateriaAc- cundam EpistolamB. Petri canonicamvo-at Hieronymus,
tuttm ApOstolofum,id„ CXI,120. Quibusin novo corre- ibid., 636. JudsB Epistola inter Scripturas canonicas.
spondent Acta Apostotorum.Walafrid.Strab., CXI1I.24. S. August.. XXXV,1831. Pelri duae, Joannis tres, Ja-
Isidorus Mercat., C-XXX,338. Ivo Carnot., CLXI, 277. cobiuna, Judae una. S. Leo Magn.,LVl, 429, 505,731,
Hugode S. Victore,CLXxV,15. 871. Vigil. Taps., LXII, 537. Junilius, LXVIII,19. De
Detpistolit XtV. B. Pauli. — Paulus Graecosermnne EpislOlisbeati Petri. S. Isidor. Hispal,, LXXXIH,177.
scripsiiEpistolas. Tartull., 1,1186. Cerdoa ApostoliEpi- l)e Epistola beali Jacobi, iWd., 178. De Epislolis beati
slolas neque omnes neque tolas recipit, fd., II, 70. Epi- Joanms, tWrf.De EpisiolasancliJudaeapostoli, iWd Se-
stolaePauli a Marcionemulilaue, iWd",470. Epistol» ad ptemcatbolic» Epistolae,iWrf.,746.Earomauctores, fWd.
Galatas scopus,tWrf.De eculesiasticostatu agitur in Epi- 749.In eanone ntriusqtieTestamenticontinentur. S. Hil-
stolis ad Titum et ad Timotheum, fWd.,534. Summa def. Tolet., XCVI,1*0. Alcuin.. Cl, 1128.Quid habetuf
Epistolaead Galatas. Viclorin.,— VIII, 1145.Sumtna Epi- in Epislolis Petri, Alcoin., CI, 1131.Quidin Jacobi, ibiii.
stolaiad Ephesios,ibid., 1235. Pauli Epistolirum va- Quid in Judte, ibitt. De septera canonicis Epislohs Ra-
rlus ordo.S. Ambros.,XVII,497.Pauius quatuor modis ban., Maur., CVIt. 363. tS\ CXI, 103,110, 120. Wala-
scribit Romanis,tWd., XVII,46. Qaibna de causis SITI- frid. Strab., CXIII,34. Ishior. Mercat., CXXX,338. Ivo
pserlt ad Corinlhios, tWd.. 183. Ante hanc Epislolam CarnoL,CLXI,377. Hugo de S. Viclore, CLXXV,13.
aliam iisdem scripserat, iWd.. 3IQ. Cur ad Colossens. Be Apocalypsi.— ApocalypsisJoannis ordinemtempo
scrlpserit. iWd., 421.el Thessaton.,ibU„ 441., et ad Ti- rom evoWit.Tertull., ll, 830.Apocalypsisauctor idemest
nioth., fWrf.,461. Ad Philem., ihid„ — 505. — Epistol» Joannes, qul EvangeHum scripsil. S. Hilarius{X, 192.
Paiili itumefoXIV. Sedullus, XIX,792. &. Innocent.I, not., 191. Apocalypsimquixtame calalogo divinamm
XX, 502. — S. Hieronym., XXltl, 617. Epistola beall Scripturarum ampulare voluerunl. S. Ambros., XVII,
Pauli apostol)ad Romanos,quibua et cur scripta. S. Hie- 961.HeecScriptura non tantttmad futurum tempus, sed
fnnym., XXVI, 393. Nibil habet quod sit oonlrarium eliam ad praeteritum perlinet, fWrf. Quis ejus auctor,
EpiStOlaa ad Gafatas,iWd.Episluia ad Galatas manu1'auii tWrf., 763.In septem visiones distincta est, ibid, 767.
subscripla, ab alio exarata, tbid., 434. Eadem est mate- ApocalypsisJoaraiisapostoli liber unuS. Sedulius, XIX,
ifa ad Galataset ad Romanos,fWrf.,309. Quoddamdiscri- 792. S. InnoCent. I, XX, 302. Apocalypsismulto post
men notatur inler utramqae, iWd.Epistola ad Ephesios passionemDominiscripta est. S. Hleronym.,XXII, 487.
inter omnes obscura,ibia., 503. Utraqne EpistolaPauli Diflicilisest et obscura, ibiil., 543. Non reseratur nisi a
ad TimOlheum,ad Hebraeoset ad Tituma nonnullisbae- Christo, fWrf. Apocalypsis tot habet sacramenta quot
reticis reieiuntiir, ibid., 353. Epislola ad Titum unde verba, t'Wd.,548.Apoealypsisinfinita fuluroruromyste-
scripta, iWd.Nonnulli lipistnlam ad Philemonemrepu- ria continel, irf., XXIII, 247. Apocalypsimquinaminter-
diant, fWrf.,599. Refelluntur, fWrf.Kpistolaad Hebraeos pretati sunt, fWd.,625. —Apocalypsisliber,quamobscu-
a p eiisque extra numerumponitur, trf., XXII, 548. Epi- rus. S. Aueust., XLI, 683. Apocalypsimnon accipinnt
Stola ad Hebrseos cujus creditur, id.. XXIII, 617. Non Alogi, id„ XLU,31. Apocalypsisan a Pelagio sit accepta
habebator apud Romanos, tWrf.. 669. Epistola ad He- dubiUtt Augustines, trf., XXXVIII,1576. Apocalypsis
braeosnon recepU a Latinis, fd., XXIY, 94. Cur ei con- Joanni».S. Leo Magn., LVI, 429, 505,871. Vigil. Tapa.,
tradicituret dubia est, fWrf.,99. Inter canonicasScripui- LXII, 337. De JoannisApocalypsiapud Orientalesadroo-
ras non recipitur, ibid., 121. Non recepta abomninus, dum dubitatur. Junilins, LXVIII,18. De Apncalypsi.
frf., XXVI, 475, Inter ecclesiasticas recipitur, t'Wd., S. Isidor. Hispal., LXXXHI,178, 160.S. Hildef. Tolet.,
378. — Epistolamad Hebraeosqttidamnegabant esse apo- XCVI,140. ApocaJypsimquis compnsuit, ant quo tem-
stoli Pauli S. August., XLI, 500. Epistola ad Hebraeos pore, vel ubi, Alctiin., CI, 1150.Quidin Apocalypsicon-
nonnnllis incerta.sed ab Ecclesiisorientalibtis inler ca- liqetur, iWd., 1131.Raban. Maur., CVII,365,367; CXI,
nonicas habita, id„ XLIV,137. Fpistola ad Hebraeoste- 103,110,120. Walafrid.Strab., CXIII,24. Raban. Maur.,
ste usi sunt illustres calhoiicaeregulee defensores,id„ CXXX.338.Ivo Caroot,CLXI,277. Hugode S. Victore.,
XI, 233. EpistolaBad Romanoset ad Galatas invicera CLXXV, 18; CLXXVI,186. In Pathmos insula Apn
comparantur,trf., XLlY,733, De quatuordecimKpistslis calypsimpropria mano scripsit, S. Martin.Legion.,CC.IX,
Pauli apostoli. frf., XXXIV,41. S. Leo Magn., LVI, 333.Apocalypsisabiseicellentior est prophetiis,it>irf.,300.
429, 721, 871. Vigil. Taps, LXII, 637. S. Gregnrf*
Magn., LXXVl, 77«! S. Isidor. Hjspal , LXXXIH,I76, IV — Tractatus generales de sacris Scripln-
749, S. Hildef. Tolet., XCVI,140. Epistulas Paeli qms ris.
scripsit : et qoot snnt, vel ubi et ubi leguntur scri-
pt*. Alcuia.. Cl, 1129.Rafhan. Jrkqr., CVll,3e5, 367, Protogusin librum Psalmorum.S. Hilarius, IX, 233et
CXI,103, 110, 119, 120. Jipistolaad Romanosunde sori- seq. Decretum de lfbris recipiendis et non recipiendis.
pja.Walafrid. Slrab., CXIV,469.Ob quam caaSam,ibid. Sedulius, XIX, 788ef seq. De Scriptura sacra speculum.
Haymo,CXVIl,364, KpiStolnI ad Corinthiosab EphesO S. AugBSt.,XXXIV,889et1seq. De parlibus divinielegis
scripta, Walafrid. Slrab., i.XIV. 519. Ob qeam causam. Hbri II. Junillus, LXV1II, 6 et seq. In libros Yetetis ac
ibid. Haymo. CXVH,S09. Epistola II ad Corinttuosa NoviTestamentiprooeaaia.S. Isidor. HispaL, LXXXIl!,
Troade perTitum scripta, ibid., S51.Ob quam eausani, MHielseq.De Yeleri et NovoTestamenlo qti.fsliones,
ibid., Haymo.tSvll,«87. Episto'aad Galatas. Walafrrd ibid., 200 it teq. In disputatione puerorum, moitaede
Slrab., CXIV, 369, Haymo, CXVIi, 669. EpisU>Jaad Veteri et INovoTeslamento quaestiones. Alcuiiu, Cl,
Ephesios. Walafrid.Slmb., CXVH,699.Enistolaad Phi- 1120 «t seq. Item ra lnstitutione Clericorum. Raban.
, in libro v. De 1'niverso, trf.,
lip. Walafrid Strab ,-CXIV,604.Epistolaa<JCoioss, ibid., Maur., CVII,363«4 seqWatafrid.
609. EpistolaI adThessalon.Walafrid.SlraH.,CXIV,613. CXI,103 et seq., Uem. Strab., CXIII,l&etseq.
ftaymo, CXVII, 765. EpiSlolaH ad Thessal. Walafrld. De Scripturis et Scriptoribussacris Hugo de S. Victore,
itwb., CXIV,619. Haymo,CXVII,777.Epistola I ad Ti- ILXXV,10 etseq.
101 INDEX COMMENTAR. Itf SCftlPTUftAS. 102

XLIII.

fNDEX GENERALIS

COMMENTAftlO™ IN SCRIPTURAS, SECUNDUM ORDINEM SACRORUM LIBRORUM


^pISPOSlTUS, A GENESI AD APOGALYPSIM»
REffER. "<dBlNESEXPOSITIOHES
CHRONOLOGlCB QUJEIN PATROLOGIA
LATINAREPERIUNTUK,

MONITUM.
^
Hoc in Indice Commentarios veliexplanationes generales in quoscurnque' Bcfiptufarnui Libros soliirn-
inodo commemoranlus, prseterteissl omnlbus quae ad singula capita Vel ad locosnotabiliores atlinenl;
illis enim Indel subsequens constajkt. Ordinem Scripturae sacne canohleuitl, et itt unoquoque articulo
chroni>IogiCum,id esl volumihiim.isequlmur. Quando idem auctor in eumdem Librum pliirinia scripta.
edideril, illa interjectis tantum llnetlls distihgtiimds, sed unumquemque scriplorem revocamu» ad lineam
ne oriatur confusio. Primtlm eaput,/velut hujus Indicis procemium, oinnes de sacris Scripturis traclatus
eihibet, et sic quxciimque ad Sanctos Libros altincnl, uno intuilu Lectori patebunt.

DESACRlSSCRlPTURtS. Scripturip,tWrf.,120S5.»»Giossse in SHeramScriptufatn,


ibid., 1301.
Concordiaveleris et novae legis, in Append. ad Ter- Scarapsnsde libfis canonicis,S. Pifminlns, LXXXIX,
tullianum,II, 1061. — Cdncofdia PairumVeierls el Novt 1029.
Testamenli.iWrf. 1069. QuaestionesvariislnsacramScrlpluram,Y.Beda.XCtH,
Fragmenutm de canone sacrarum Scripturarum. Ano- 455.
nyui; III, 173. Libri duo cohtrariorum utriusque Testameftti,5. lu
Ltber testimoniorum,S. Cyprianus,IV, 651. lianusTol., XCVI,595.
Liber de montibusSina et Sion.in Appeud. ad S. Cy- AllegoriaeinScripiuramsacram(H&banusMaurm,CXH,
orianum.IV, 909. - Coma,ibid., 926. 819.
Le sacrisVeteriset Novi TestamentiLibris,eorumque Glossaordinaria,VValafridus Slrabo, C.XllI,CXIV.
aucturibus,in Append.ad Lactantium,VII, 1070. Fiorigerium eit Scriptufis, S, Prudentia» Tfecens.,
de
Liber septem reguis, Tichonius,XVIII, 15. CXV,1121.
Quaestiones Veleris et Novi Testameuti, Hilaiius, dia- Liberde lehendaveritatfescriptufW.S.Remlgius Lti-
con., XVIH,67. gdun , CXXI,1083.
Decretnmde lihris recipiendiset non recipiendiS, in Liber rfeinterpretibus Scripiuree,NetkerUs Balbulus,
Append.ad Sedulium,XIX,787; CXXXI,993.
Centoues vlfgiliani, ad testimoniuro Veteris et Novi Opusculumde sacris qurslionibos, Peirus Damian.,
Teslamenti, Val. Faltouia Proba, XIX, 805. CXLV,621.
Hi&toriasacra, SulpiciusSeverus, XX,93. Collectanea,S, ArtselmusLucenii, GXLIX,475.
I.iberde norninibusHebraicis, S. Hieronymus,XXTfl, Carminade ulroqueTestameiilo,Wolphelttius,CI.IY,
771.—Desitu et hominibuslocorumHebraicorum,tWrf., 433.
859.— 1'ragmentalibri de nominibus,iWrf.,11t5. — De Liber de ordinesefmonisde Scrlpttifa, Y. Guibertos,
fonnislitterarumHebraicarum,frf., XXX, 501. CLVI 19
Liber de locutionibosScfiptursBsacrae, S. Augustinus, De'aliquot locis Bibliorum, S. Stephattus, abbas,
XXXIV, —
485. Speculumdesacra Scriptura,fWf/.,887. CLXVI,1573.
— Liber de sacrae ScripturaBmirabiiibus, irf., XXXV, Applicatid moratisdivefsorufflnlfiusqoe Testamenti

2150. Quaesiioiies Veteris et Novi Testamenli, iWrf., locofum.Ven. Hildebeftus,CLXXI, 1 26r>.
2213.—Quaeslionesex ulroquemixlim,iWd., 2297. Adnolationesde Scfipturisel scriptoribusSatfis, flugo
Liberde promissionlbtiset praedictionibusDei, in Ap- de S. Victore, CLXXV,9,'— Opusculumde qiiirtqttese
pend. in S Pnsperum, LL 733 ptenis.fWd., 405.— Allegofia»utffiisqne Testamenti,
J ibri Y de historiaMosaica,S. Avilus,LIX, 333, tWrf.,633. — Eiucidationesmofnlesin sacram Sctiptu-
Lihellusde genealogiapalriarcharum,anonym.,LlX, ram, in Append ad Htigonem,CLXXVH,169.
523. Gtegorianum,vel fiBUCleamenta B.bliae, Gafneitus,
Dittochaeum, de Yeteri et Novo Testamento , Aurel. CXCIII 23.
Prudentius, LX, 89. Difiiculta'esquifidamSctiptursp,Riebafdhsde S. Yict,
RnchiridionYeteris et Novi Testamenti,AiaceDUS, LXL CXCVi,255.
1073. SolutioqiiifslioniimenSctipluriS,S. Hihlegardisabba-
CarmihainVetuset NovumTestamentum.R.Helpidius, tissa. CXCVH,1037,
LXH,543. Historiascholasllca,Petfus Cf>westor,CXC.VIII, 1033k
l.iber de divinaelegis parlibus, Junilius, LXVIH,15. Liber de divisione et BCtiptofibus s*cM6SeriptUT*,
Liber de inslilutionedivinarumLitterarum, Cassiodo- Petrus Bles.s CCVIi,1031,
rus, LXX, 1105. — De schematibus sanctaeScripturae, Recapitulalioutriusque TcstamcaU,PetruS ^* Riga,
fWrf.,1269. CCXH,3l.
Concordia quorumdamSrripturaeteslimoniorum, S. Gre- De numero libromm wlriu*quefesl*r»iBBtiel modo
gOriusMaghus,LXXIX,659. legendi, /EgiditisParisiensis,CCXlI,41. /mn
EipositioVeteris et Novi Teslamenti, S. Paturius, |te modolegcudisacramScripturam,Ano*yfh;,Cl.Xfli,
LXXIX,683. 745.
l.iberdeorlu et obitu Patrum, S. Isidorus Hispal.,
I XXXlll,129, 1275.—Prooeima in.LibrosYeteriset Novi DE VETERETESTAMENT6.
Testamehli,fWrf, 155.Liber Numerorurti

in saoctis Scri-
pturis eccurrealium,tWd.,179. — Quaestiouesde Veleri Quaestionesin YettisTestamentum,S.IsldornsHispal.,
et NovoTe«tainento,iWrf.,301. Teslimonia divinse LXXXIIi,207.
m INDICES PATROLOGIiE SPECIALES- INDEX XLIII. 164
Liber testimoniorumex Veteri Testamento, S. Pelrus Hexaemeron,Ernaldus abb., CLXXXIX,1515.
Dam.,CXLV, 9 87. Traclatus in Hesaemeron, Hugo Rothomag.,CXCII,
Applicaliomoralisex Veteri Testamento,V. Hildeber- 1247.
tus, CLXXI,1263. Bonjaminminor, Richardusde S. Victore, CXCVI,1.
QuaBsliones —
in Pentaleuchum. S. Augustinus, XXXlV, •, Beajamin major, ibid., 63.
483,547. IN EXODUM.
Commentariumin Pentaleuchnm, V. Beda,XCI, 189.
— Quaeslionesin Pentateuchum, frf., XCIII,234. Tractatus de Exodo, S. Zeno, XI, 510.
Quaestionesin Octateuchum,Wicbodus,XCVI,1101. .,-' Liber de XLILinansionibusin deserto, S. Ambrosius,
Adnotalionesin Pentateuchum, Hugo de S. Victdre, XVII, 9.
CLXXV,29. Sermouesde Exodo, S. Gaudenlius,XX,843.
INGENESIM. Liber de lentationibus in deserto, S. Hieronymus,
XXIII, 1319.— Libri Exodi versio latiua, fd., XXVIII,
Genesis in Append. ad Terlullianum, 11,1007. 239.
— Carmenmetrica,
de Sodoma,tWd., 1101. — De ligno vitae, Quaestionesin Heptatenchum, S. Augustinus, XXXIV,
fWd., 1113. 501, S97.— Sennones de decem plagis, frf., XLYI,943.
Fragmentum libri de fabricamundl, S. Yiclorinus,Y, I.iber instructionum,L. Eucherius, L, 779,
501. Carmende Iransitumaris Rubri, Avitus, LIX, 355.
Liber de opiflcioDei, Laclanlius,VII/9. Liber de Testimoniis, S. Paterius, LXXIX,743.
Opusculumde verbis : Faclum est vespere,etc, Yicto- Quaesliones,S. Isidoros HispaL, LXXXIII, 287et 4r»0.
nnus, VIII, 1009, Commenlarii,Ven. Beda, XCl, 285. — Libri III de
Traclatus de Genesi, S. Zeno, XI, 386, 455. Tabernaculo,Yasis,etc, iWd.,593.—Variaequaeslioncs,
S.
rlexaemeron, Arobrosius, XIV, 123 — De paradlso in Append. ad Yen. Bedam,XCIII,303.
terrestri, fWrf., 2 75. — De Cainet Abel, fWrf.,3 15. — De Commentariuaiin Exodum,RabaousMaurus,CYlII, 9.
Noe et area, ibid., 461. — De Abraham, fWrf, 419. — Glo^saordinaria, WalafridusSlrab., CXIII,183,

De Isaac, fWrf, 501. De Jacob, fWrf.,597. De Jo- — Opusculumde decemplagiSiEgyptiet Decalogo.S Pe-

seph palriarcha,fWrf.,611. De benediclionibuspatri- trus Damian., CXLY,683. — Collectanea ex scriplis,
archarum, t'Wd.,673. S. Petri Damian., iliid.,1011.
3armen in Genesim,
• in ad
Append. Juvencum, XIX, ExposiUo in Exodum,S. Bruno Astens., CLXIV,233.
543. . Commentariumin Exodum, Rupertus abb., CLXVII',
I.iber de benedictionibus patriarcharum, Paulinus 565.
diae., XX,715. Liber de X plagis ^Sgypti spirilualiter, Honorins,
Liber de benedictiqnibuspatriarcharum,RuOnus,XXI, CLXXII.265.
297. Adnotationeselucidatoriae,HugodeS.Victore,CLXXY,
Quaesliones Hebraicaain Genesim, S, Hieronymns, 61. — Inslilutiones in Decalogum,frf., CLXXYI.9.
XXIII,—955.-— Liber de benedirtionibus Jacob, iWd.,
1307. De decemtentationibuspopuli in deserto, fWrf., —ExposilioincartticumlMoysis.Gerhohus, CXCIV.1017.
Expositio in canticumII Mbysis,ifcid., 1065.— Com-
1319. —
' Liner de Libei Genesis, irf., XXYIII,147. meutarium incanticnm Annae,ibid., 1009.
Genesi, contra Manichaeos,S. Attguslintis,
XXXIV, 173. — Liber imperfeclusde Genesiad lillerani, IN LEVITICUM.
fWd, 219.— Liber de Genesiad litteram. fWd.,245. — l.iber Levitici, S. Hieronymus,XXVIII,299, 343.
Liber de benediclioitibusJacob, trf., XXXV,2199.— Li- QuaestionesittHeptatenchum,S. Augtislinus,XXXIV,
berdeGenesi, id., XLII, 1171.
l.iber instructionum,S. Eucherius,L, 773.—Commen- 213,68. Liber instruclionum,S. Eucherius, L, 779.
laria, tbid,, 893. Liberde testimoniis, S. Paterius, LXXIX,753.
Metrum in Genesim, S. Hilarius, L, 1587. Qutpstiones, S. IsidorusHispal.,LXXBIIi,321 et 141.
Metaphrasisin HexaemeronS.BasiliLEustalhius.
' Lllf,' —De labernaculoet veslibussacris, Ven. Beda,XCI,189.
867. Commenlarium,fWrf.,331.—Quaestiones,in Append.,
Carmende iniiio mtindi, S. Avilus, LIX, 323. XCIII,387.
De genealogiispatriarcharum,Anonym.,LIX, 523. Expositioin Leviticum,ClaudiusTaurin., CIV,615.
Commeutariain Genesim, MariusVictor, LXI, 937. Expositiones,RabanusMaurus,CVIII,247.
Inlerpretalio libri S. Gregorii de creatione homiuis, Glossanrdinaria,WalafridusStrab., CXIII,295. — Epi-
DionysiusExiguus,LXVII,547. tome in Levilicum, id„ CXIV,795.
Hexaemeronmelrieum, S. Dracontius,LXXXVII,369. Collectaneaex S. PetroDamian., CXLV,1029.
Hexaemeron, V en. Beda, XCi,9.—Commentarii.iWrf., Exposiiioiu levkicum, S. Bruno Astens., CLX1V,S77.
189.— Liber de sex dierum creatioue, in Append. ad Adootalioneselucidatoriae,Hugo deS.Victore.CLXXV,
Ven. Redam,XCIII,207. — Dialognsquaeslionum,iWd., 73.
233. — HymntVen. Bedaede operibus Del, XCIV,62I. Prologusin Levilicum,Richardusabb., CLXVI,1357.
QuaBstiones super Genesim, Wicbodus,XCVI,1166. Commentariumin Leviticum,Ruperlus abb., CLXYII,
et
Iqlerrogationes responsionessuper Genesim, B. Al-
cuintts,C, 315. De Tabernaculo,Richardusde S. Yictore,CXCY1.2II.
Epistolade nihilo et tenebris, Fredegisus, CV,751. De Adamus Scolus, CXCVIII,
Commenlariain Genesim, RabanusMaurus,CVII,439. 609. tripartilo Tabernaculo,
Commentariain Genesim,Angelomus,CXV,107.
Carmende crealione mundi, Wandalbertus,CXXI,635. IN NUMEROS.
Ex positio super Genesim,Remigiusmonac, CXXXI, 51. Liber Numerorum,S. Hieronymus,XXVIII,3t3.
Expositio — roystica libri Geneseos, Pelrus Damian., Leclioneset quaestiones,S. Augustinus,XXXIV,631et
CXLV, 841. Collectanea,f'Wd.,987. 717.
Kragmenta commentar., Itichardus de Dumellis,CLV, Liber instructionum, S. Eucherius, L, 781.
1629. Liber de testimoniis,S. Paterius, LXXIX,761.
Moraliain Genesim, Ven. Guibertus,CLVI,31. Quaestiones,S. lsidorusHispal., LXXXIII,339et 441.—
Liber de An-afiEderis,Goffridusabb., CLVII,222. Liber Numerorum,iWd.i1205.
in
Expositio Genesim,S. Bruno Aslens , CLXlV,147. Commeiilariain Nomeros, Ven. Beda, XCI, 357. *•
I.iber de operibusTrinitalis, Rupertus abb , CLXVll, Qnaesliones,frf., in Append., XCIII,395.
193. — Commeatariusiu Genesim,iWd., 199. Commentarium,RabanusMaurus,CVIII,587.
Ljl^ nietricus de sex dierum operibus, Glossaordinaria, WalafridusStrab , CXlll, 379.
CLXXI, 1213. — De ordine mundi, fWrf.,Hildebertus, —
1235. 0e Colleclaneaex S. Petro Damian.,CXLV,1333.
ornalu mundi, fWrf.,1239. Expositio in Numeros,S. Rruno Aslens., CLX/ *o".
S.
Hexaemeron, HonoriusAugnstod., U.XXII, 147. — Commentaria,Rupertus abb., CLXVII,837.
Liber de decem plagis jEgypli, t'Wd.,265. Adnotationeselucidatoriae,Hugode S. Yiclore XXXX,
Opusculum de benedictionibus Jacob, Godefridus, 84.
CLXXIV,1153.
Adnotationeselncidatoriaein Genesim, Hueo de S IN DEUTERONOMIUM.
f/ictore, CLXXV,2— 9. — Libri IX de Arca Noe morali, Liber Deuteronomii,S. Hieronymus,XXVIIt,4U.
Jrf-, CLXXVI, 617. Liber de Arca Noe mystica,fWd., Locutioneset quaesliones,S. Augustinus,XXXIV,<51,
bol. 747.
in
Expositio Hexaemeron, P. Abaelardus,CLXXXVHf, I.iber inslructionum,S. Eucherius,L, 781.
751. I.iber de tesiimoniis, S. Paterius, LXXIX,773.
105 INDEX COMMENTAR. IN SCKIPTURAS. loa
Quaestiones,S. IsidorusHispal., LXXXIII,359.. !N LIBRUMESDR^E.
t oiiiinentaria.Ven. Beda,XCI,380. — Quaestioiies.irf.,
inAppend.XCIII, 409. Fragmenlum versfonisGothicae,Ulfllas, XVIII, 863.
Enarratloin Deuteronomium,RabanusMaurus,CVIII, LiberEsdrae, S. Hieronymus,XXVIII,1401.
859. Expositioallegorica,Ven. Beda, XCl,807.
Glossaordinaria,WalafridusStrab., CXIIt.445. Glossaordinaria, Walafridus Slrab., CXIll,691.
Collectaneaex S. Pelro Damian.,CXLV,1063. 1NLIBRUMNEHEMIJE.
Exposilioin Deuteron., S. BrunoAstens., CLXIV,505. FrngmentumversionisGothicae,Ulfilas,XVIII, 867.
Coiumenlaria,Rupertusabb., CLXVll,917. Exposilio allegorica, Yen. Beda, XCI,807.
Ad<ioiationes elucidaloriae,Hugode S. Viciore,CLXXV, Glossaordinaria, WalafridusStrab , CXIH,713.
86. — Institulioues_iuDecalogum legis Dominica;,id„
CI.XXVI,9. 1NLIBKLMTOBI^E.
IN LIBRUMJOSLE. Liber de Tobia, S. Ambrosius,XIV,759.
Liber Josue, S. Hieronymus,XXVIII,461. Liber Tobiae,S. Hieronjmus, XXIX,23.
Locutioneset quaesliones,S. Augustinus, XXXIV,537 Kxpositioallegorica, Ven. Beda, X I, 923.
el775. Glossaordinaria, WalafridusSlrab., CXIII,72".
Liberde tcstimoniis,S. Paterius, LXXIX,783. Paraphrasismetrica, MalthaeusVindoc, CCV,927.
Qua-siiones,S. Isidorus Hispal., LXXXlll,571, 442. 1NLIBRUMJUDITH.
Quaestionessuper Librtim Josue, Ven. Beda, XCIH, I.iber Judilh, S. Hieronymus,XXIX,41.
417. in LibrumJudiih, RabanusMaurus,CIX,539.
Commentaria,Rabanus Maurns,CVIII, 1001. —Expositio
Commentarium,in Append.ad ttaban. Maur., fWrf..,
Glossaordinaria, WalafridusStrab., CXII, 505. o.to.
Collectaneaex S. Petro Damian, CXLV,1069. Glossaordinaria, WalafridusStrab., CXIIJ, 731.
Commenlaria,Rupertus abb., CLXVH,999. IN LIBRUMESTHLR.
IN LIBRUMJUDICUM. Liber Eslher, S. Hieronymus,XXVllf, 1435.
Commentariusin canlicum in
Debborae, Append. ad ExpositioinLibruin Eslher, RabanusMaurus,CIX,635.
S. Hieronymum,XXIII, 1321.-*-LiberJudicum, S. Hie- Glossaordiiiaria, WalafridusStrab., CXIII,739.
ronymus, XXVIII,507. IN LIBRCM JOB.
Quaeslionesel locutiones,S. Augustinus,XXXIV,545,
790 Fragmeiilumin Job, S. Hilarius,X, 723.
Liber de testimoniis,S. Paterius, LXXIX,785. Liber de iuterpellationeJob, S. Ambrosius, XIV, 793.
Quaesliones,S. Isidorus Hispal., LXXXIII,579,412. — luierprelatio l.ibri Job, S. Uien.iiymiis, XXIII, 1407.
Quaestionessuper Librum Judicum, Ven. Reda,XCHl, sioCommenlarius in Librum Job. id„ XXVI,619. — Ver-
423. libri Job, frf., XXVIII, 1079.— Versio alia ejusdera
Commenlariain Librum Judicum, Rabanus Maurus, Libri Job, irf., XXIX,61.
Adnotationesin
CYIII,1107. Job, S. Ai-guslinus,XXXIV,825.
Glossaordinaria, WalafridusStrab., CXIII,521. Liber instruclioiium,S. Eucherius, L, 782.
Coliectaneaex S. Pelro Damiau.,CXLV,1077. Comn:enliiriusin Job, Philippus presbyt., LIII, 1011.
CommenUria,Rupertusabb., CLXVII,1023. Libri xxxv Moralium, S GregoriusMagn.,LXXV,515.
Adnotalioneselucidaloriae.HugodeS. Yictore, CLXXV, Glossaordinarin, WalafridusS'lrub.,CXIII, 747.
87. — De lilia Jephte, in Append.ad Hugonem,CLXXVII, Epitome moraliumin Job, S. Odoabb , CXXXIlf,105.
323. Exposilioin Job, S. Bruno Aslens., CLXIV,551.
Commentariusin Job, Ruperiusabb., CLXVIII,963.
IN LIBRUMRUTH. Compendiumiu Job, Pelrus Blesens., CCVII,795.
Liber Ruth, S. Hieronyrous,XXVIII,543. 1N PSALMOS.
Quatstiones super Librum Rulh, Ven. Beda, XCIII, Traclatus super quosdam psalmos, S. Hilarius, IX,
429. 251. — Ex^iositioiu psalmos,XV, XXI, XI.I, fWrf.,890.
Commentaria,Rabanus Maurus,CVIII, 1199. I.iber de imerpellaiione David, S Ambrosius, XIV,
Glnssaordinaria, WalalridusSlrab., CXHI,531. 887. — Enarra-
811,837.—Apologia David, fWrf.,8 31,
IN LIBROSREGUM. tiones in xn psulmrs, tWrf., 921. ExposiUo in psatmum
l.iberdeKIia, S. Ambrosius,XIV, 697.— De Nabu- cxvm, id„ XV, 1197.
llie .kzraelita, tWrf.,731. Fragmentumversionis Gotlticae,Uliilas, XVIII, 863.
yuaesliouesHebraicae,S. Hieronymus,XXIII, 1529.— Commenlariusiu LXXVpsalmos,ltufiiius,XXI,655.
I.ibri duo Sarouelis,frf., XXVIII,563. Breviariumin quosdampsalmos,S. Hieronyinus,XXVJ,
l.ilier instrnclionum, S. Eucherius, L, 783. — Com- 821. — Liber de exposilione psalmorum,iWrf.,— 1277.—
nientarius in Libros Regum,id. iu Append., 1047. Liber psalmorum,id„ XXVTII,1123. Liber psalmoriim
Lxposilioin Librum 1 Regum, S. Gregorius Magn., alius, irf, XXIX,117.
LXXIX,17. Enarratio in psalmos, S. Augustinus,XXXVI,XXXVII.
Liber de leslimoniis,S. Paterius, LXXIX,790. Liber insiructionum,S. Euiheritis,L, 786.
Quaesliones,S. IsidorusHispaL.LXXXlll,391, 426. Expositiopsalmorum,S. 1'rosperAquil., Lf, 277.
Expositio allegorica in Samuelem, Ven. Beda, XCI, Commenlaria,ArnobiusJunior, LIII, 327.
499. -= Quaestionesvariaein Libros liegum, ibid., 715 Paraphrasismetrica, S. Paulinus,LXI, 449.
— Liber de temploSalomonis,ibid., 735.— Quaestiones, Expositioin psalmos,Cassiodorus,LXX,9.
in Append. ad Redam,XCIH,430. Kragmenlumiii psalmos, S. Gregorius Turon., LXXI.
Quastiones super Libros regum, Claudius Taurin., 1097.
CIV,623. Exposilio in VII psalmos poenitent., S, Gregorius
Commentaria,Rabanus, Maurus CIX, 9. Magn., LXXIX,549.
Glossaordinaria, WalalridusStrab., CXIII, 539. Liber de testimoniis,S. Paterius, LXXIX,819. — E\-
Enarraliones,Angelomus, CXV, 243. cerpta, iWrf.,1017.
(ollectanea ex S. Petro Damian., CXLV, 1091. Exegesis de psalmis,Ven., Beda, XCIII, 477.
Commentarii,Rupertus abb., CLXYll,1059. Exposilioin psalmospoenil.ent.,Alcuinus,C, 569. —
Carmenio libros Regum, Ven. Hildeberlus, CLXXI, Exposilio in psalmosgraduales, ibid., 619.
1259. Glossaordinaria, WalafridusStrab , CXIII,841. — Ex-
Adnotalioneselucidatoriae, HugodeS. Victore.CLXXV, posilio in XX psalmos,irf., CXIV,751.
95. Breviariumpsallerii, S. Prudentius, CXV,1449.
Exposilioin eanlicumEzechiae,Gerhohus,CXCIV, 1001. Explanatio in psalmos.S. Ha.ymo,CXVI, 191
1NLIBROSPARALIPOMENOIS. Kxpositio in psalmum XLIY, S. PJSCJI.Radbertus,
CXX,993.
Qnaesliones Hebraicae,in Appeod. ad S. Hieronymum, De verliispsalmi CIII, Hincmarus,CXXV,937.

XXIU, 1366. —Liber Paralipomenon, S. Hieronymus, Praefatio in expositionem psalmorum, Smaragdus,
XXVIII,1325. PraefaUoad eosdem Libros, frf.,XXIX, CXXIX,1021.
401. Liber de Laude psalmorum,Anonym.,CXXIX,1599.
S.
Liber instructinnum, Eucberius, L, 786. Expositio in psaimos, Remigiusmonac, CXXXi,145.
Ejposiliones in Paralipomenon,Rabanus Maurus,CIX, Fragmentum in psalmum LXVIII,S. Romaldus.CXL,
279. 1225.
Glossaordinaria, WalafridusStrab., CXIII,630 Expositioin psalmos, S. BrunoHerbipoL, CXLH,49.
PATROL.CCXIX. INDICUMII. 4
107 INDICES PATROLOGI/E SPECIALES- - INDEX XLIIT. 108
Collectaneaex S. Petro Damian.,CXLV,1229. Commentalioln Canticum,Joan. Algrinus, et Thomas
Commentariusin psalmospceilitenl.,S. GregoriusVII, Cisterciens, (XVI,17
CXLVIII,823. Elucidatiocompendiosa,Alanusde Insulis,CCX,5i.
Expositioin psalmos,S. BrunoCarthus., CLII, 637. IN LIBRUMSAP1ENTI<E.
Liber in psalmumMiserere,S. Anselmus,CLVIII,821.
Exposilioin psalmos,S. Bruno Aslens.,CLXIV,695. Liber sapientiae,S. Hieronymus,XXIX,405.
Expositio in psalmos,S. OddoAstens., CLXV,1141. Liberde teslimoniis,S Paterius, LXXIX,917.
Expositio aliquot psalroorum,Honorius,CLXXII,269. Conmientarii,BabuiiusMaurus,CIX,671.
Cnmmentariusin psaliq.,CXXXVII, Ernaldus,CLXXXIX, Glossa ordinaria,WalafridusSlrab., CXIII,1167.
Collectaneaex S. Petro Damian.,CXLV,115*.
1563.
Glossain Psalterium,Alanusabb,, CXC,1475. IN ECCLESIASTICUM.
Commentaria,1'etrus Lombard.,CXCI,55. LiberEcclesiaslici,S. Hieronymus,XXIX,421.
Commentarium.Ven. Gerbohus,CXCIII,619;CXCIV, 9. Liberde leslimotiiis,S. Palerius, LXXIX,928.
Adnolalionesmyslicae,Richardusde,S. Victore,CXCYI, Commeutarii,RabanusMaurus,CIX,763.
265. Glossaordinaria,WalafridusSlrab , CXIII,1183.
Commeiitarios in psalmospoenitent., InnocenliusIII, Collectaneaex S. Petro Damian.,CXLY,1155.
CCXVII,967. IN ISAIAMPROPHETAM.
IN LIBRUMPROVERBIORUM. Tractatusde roartyrioIsaiae,Potaroius,VIII, 1405.
Liber Proverbiorum,S. Hieronymus, XXVIII,1211. Tractatusde Isaiapropheta,S. Zeno,XI, 462.
— PraefatioinLibros Salomonis,id„ XXIX,403. Commentariusin Isaiam, S. Hieronymus,XXIV, 17.
Expositio mystica,Salonius,LIII, 957. — TranslaliohomiliarumOrigenisio Isaiam, ibid., 901.
Lfber de teslimoniis,S. Paterius,LXXIX,895. — Atibreviatioin lsaiam,tWrf., 937.—Liber lsaise, ib.,
in
Expositio parabolas, Y en. Beda, X(T, 957. — Libel- XXVIII.771.
lns de muliere forti, ibid,, 1039. — I ragmeuta in Pro- Liberinstructlonum, S. Eucherius,L, 784.
verbia, iWrf.,1031. Liberde testimoniis,S. Paterius,LXXIX,939.
in
Exposifio Proverbia, Rabaous Maurus,CXI, 681. Glossaordinaria,WalafridusStrab.,CXIII,1231.
Glossaordinaria,WalafridusStrab , CXIII,1079. Commenlariusin Isaiam,Haymo,CXVI,715.
Explanalio in ferculum Salomonis, H incmarus, CXXY, CommenUriua, Rupertusabb., CLVII,1271.
817. Liber de XoneribusIsaiae,Ven, Godefridus,CLXXIV.
Prologus in Libros morates,Martinianus,CXXXI, 25. 1157.
C.iJlecUneaex S Pelro Damian, CXLV,1133. CommenUria in Isaiam,Hervaeus,CLXXX1,17.
Exposilioin Proverbia, S. Bruuo Asleus., CLXIV, Expositioin canticumlsaiae,Gerhohus,CXCIV,1027.
1229. De Emmanuele,Richardusde S. Victore,CXCVI,601.
e t
Quaesliones responsiones,Hnnorius,CLXXIl, SIT. De sex alis Cherubim,Alanusde Insulis,CCX,269.
IN ECCLESIASTEN. IN JEREMIAMET BARUCH.
Commentarhisin Ecclesiasten,S. Hieronymus,XXIII, Commentariuain Jeremiam, S. Hieronymus,XXIV,
10119.— Liber Ecclesiastis,fd., XXVIII,1273. 679. — Verslo homiliarumOrigenis, id., XXV, 585.
Expositiomystica,Salonius,LIII, 993. — Tractatusin LamenUlioues,fWd.,787. — LiberJere-
Commentarius, Alcuinus,C, 665. mi»,td., XXVIII, 847.
Glossaordinaria, W alatfidus Slrab.,CXIII, 1115. Liberde tesumdniis,S. Paterius, LXXtX,967.
CoIlecUneaex S. Petro Damian.,CXLY,1139. Expositionesin Jeremiam,RabanusMaurus,CXI,795.
Commentaria,Rupertusabb., CLXYIII, 1 193. Glossaordinaria,WalafridusStrab.,CXIV,9, 63.
Quiftstioneset responsiones,Honofii.s, CLXXII,531. Exposilioin Lamentationes,S.Pascbas.Radbert.,CXX,
Homiliaein Ecclesiaslen,Hugode S. Viclore,CLXXV, 1039.
113. Collectaneaex S. Petro Damian.,CXLV,1161.
Carmenin Ecclesiasten,Yen. Hildebcrtus, CLXXYII, Tropologiain Threnos,Ven. Guiberttis,CLYI,451.
1271. CommenUriusln Jeremiam,Rupertus abb., CLXVII,
IN CANTICUM C ANTICORUM. • 1363.
Commentariusin Canticumcantic, S. Ambrosius,XV, Adnoutioneselucidatoriae,HugodeS. Yictore.CLXXV,
1851. 235.
Inlerpretalio homiliarum Orfgenis, S. Hieronymus, INEZECHIELEM PROPHETAM.
XXIII,10U. — Liber Cantici canticorum,id„ XXVIII. Commentariusin Ezecbielem,S. Hieronvmus, XXV,
1285. —
15. Versio bomlliarum Origenis,ifcfd., 691. — Liber
ExpJicalioin CanficumC, S. Justus Urgell., LXYII, Ezechielis,id., XXVHI,937.
963. Liber instruclionnm,S. Eucherius,L, 782.
Exposilio in Canticum C., Cassiodorus, LXX, 1521. Homiliaein Ezeehielem,S. GregoriusMagn.,LXXVI,
Expositiones, S. Gregorins Magn., LXXIX, 4 71. 788.
Liber de testimoniis,S. Paterius, LXXIX, 905. Liberde leslimoniis,S. Paterius,LXXiA,983.
in
Expositio Canlica, Isidorus flispal., LXXXIII, 1119. Comroenlarii,RabanusMaurus,CX,493.
Expositioroysllca, Ven. Beda, XCI, 1065. Glossaordinaria,WalafridusStrab.,CXIV,61.
Compendium in Canticum, B. Alcuinus, C, 639. — Commeutariiin Ezechielem,Rupertusabb., CLXVII,
Eptstola super quaedam Gantici verba,ibid., 693. 419.
Glossaordinaria,WalafridusSlrab., CXIII,1126 Exposilioin visionemEzechielis,Richardusde S. Yi-
Enarralionesin Canticum,Angelomus,CXV,551. ctore, CXCV1,527.
Commentarium in Canlicum,Haymo,CXVII,295. IN DANIELEM PROPHETAM.
Colleclaneaex S. Petro Damian.,CXLY,1143.
Commenlarii,Robertusde Tumbalena,CL,1361. Traclatus in Danielem,S. Zeno, XI, 522. —
Enarraliones,AnselmusLaudtin.,CLXII,1187. 1234. nielisversio Commentarias,S. Hieronymus,XXV,495. Libri Da-
Expositioin Canlicum,S. BrnnoAslens., CLXJV, Lalina, id., XXVIII,1293.
Commentarium,ttupertusabb., CLXVIlI,837. Commentarium in Danielem,Luc. Dexler, XXXI,573.
Exposilioin Canticum,HonoriusAugustodun.,CLXXII, Liber de leslimoniis, S. Paterius,LXXIX,997.
547. Quaestionesin Danielem, Petrus arcliidiac., XCVI,
Expositioin Canticum,Anonym.,CLXXII,519. Guil- 1347.
ExcerpUie S. GregorioMagn.super Canticum, Glossaordinaria,WalafridusStrab., CIX,64.
lelmus abb., Cl.XXX,441. — Exposilioaltera, fWd., Commentarius.Rupertusabb., CLXVII,1499.
*73.— ExcerpUexS. Bernardo,frf.,CLXXXlV, 407. Carmende Susanna,Ven. Hildebertus,CLXXI,1287.
Sermouesin Canlicum,S. Bernardus,CLXXXIll,779. Desomnio Nabuchodonosor,Philippus de Harveng,
Sermones in Canticum, Giibertus de Hoilandia, CCIH,585.
CLXXXIV11. 1NXII PROPnETASMINORES.
Commentarium. Wolbero abb., CXCV, 1 001. Liber propheUrum XII minorum,S. Hieronymus,
Expositio Caulici, Hichardusde S. Victore, CXCVI, XXVIII, 1013.
405. De Xilprophetisminoribus,Ruperlusabb.,CLXVIII, 9.
Expositiosuper Canlicum, Gilbertus Foliot, CCII, In prophetasXII minmes.Hayoio,CXVII,9.
1147. IN LIBRUMOSLE.
Commcntaria,Philippus de Harveng, CCIIl, 181. —
Horalitatesin Cauticum,ibld., 489. Commenlafiusin Osee, Rufinus,XXI,959.
103 INDEK COMMENTAR. IN SCRIPTURAS 110
Commenlariusin Osee, S. Hieronymns,XXV,815. Enarratio in Zachariam,Haymo,CXVII,221.
Liberde leslimoniis,S. Paterius, LXXIX,1003. Commentarius,Rtipertusabb., CLXVIII,b99.
Clossa ordinaria,WalafridusSlrab., CXIV,61. IN MALACHIAM 1'ROPHETAM.
Tropologiain Osee, Ven. Gulbertus,CLVI,541. Commentarius in Malachiam,S. Hieronvmus.
Commentarius,Rupertus abb., CLXVIII,II. ' XXV.
1543.
1NL1BRUMJOELIS. Glossaordinaria, WalafiidusStrab., CXIV,64.
Commentariumin Joelem, Rnfinus.XXI.1033. Enarralio super Malacliiam,Haymo,CXVII,277.
( ommenUrius,S. Hieronymus, XXV,917. Commenlarius,Rupertus abb., CI.XVIIl,815
Liber de leslimoniis,S. Palerius, LXXIX, 1 005. 1N L1I5ROSMACHAB^ORUM.
. Glossaordinaria,WalafridusStrab., CXIV,66.
Lnarratioin Joelera, Haymo,CXVll,97. De Machabaeis,S. Gaudentius,XX',948.
Coromentarius,Rupertusabb., CLXVIII,205. Liber Machabseorum,S. Hieron.ymus,XXIX,470.
Adnotaliones elucidatoriae, Hugo de S. Victore, Carmen in Machabaeos,S. HilariusArelat., L, 1275.
CLXXV,321. Homiliain Macbabaeos, S. Valerianus,III, 746.
IN LIBRUMAMOS. Commentarium,RabanusMaurus,CIX,1125.
Glossaordinaria, WalafridusSirab., CXIV,61,
i n
Commentarius Amos,Rufinus,XXI, 1057. Collectaex Pelro Damian., CXLV,1173.
S.
Commentarius, Hieronymus,XXV, 989. Carmende Machabaeis, Ven. Hildebertus,CLXXI,1205.
Liber de lestimoniis,S. Paterius, LXXIX,1007. Carmende Machabaeis, Marbodus,CLXXI,1603.
Commentariusio Amos,S. Julianqs, XCVI,622. 1N ALIQCOTCANTICA.
Enarratio super Amos, Hnymo,CXVII.,107.
Glossaordinaria,WalafridusSlrab., CXIV,64. Commentariusiocantica,RabanusMaurns,CXII;1089.
Tropologiain Amos,Ven. Guibertus.CLVI, 415. Explanatioin aliquot cantica,Haymo,CXVI,69.'i.
CommenUrius,Rupertus abb , CLXVIII,253. Commentariain cantica, S. flruuo Herbipol., CXLH,
INABDIAMPROPHETAM. 529.
Enarrationesin cantica, S. AnselmusLauduii.,CXLH,
CommenUriusin Abdiam,S. Hieronymus,XXV,1097. 1187.
Enarralio in Abdiam,Haymo,CXYIl,119. 1NNOVUMTESTAMENTUM.
Glossaordinaria,Walafridu*Strab., CXIV,64.
CommenUrius,Ruperlus abb., CLXVIII,377. Bibliotheca, S. Hieronymius,XXIX,531.
Exposiliomoralis,Hugo de S. Victore, CLXXV,571. EnchiridionNoviTeslamenli,Amiimus,LXi, 1075.
IN JONAMPROPHETAM. Commentariain aliquot parlos , Lticulentus, LXXH,
803.
Carmende Jona et Ninive, in Append. ad Tertullia- ExposiiioNoviTesinmenli,S. Palrrins, I XXIX,685.
num, II, ii07. ExpositioNoviTcsUnieuti,Alulf.is,LXXIX,ll'37.
Commentariusin Jonam, S. Hieronymns,XXV,1120. Collectionesin Evangeliaet epislolas,Smaragdus,CII,
in
Enarratio Jonam, Haymo,CXVII, 127. 15.
Glossaordinaria, WalaftidusSlr^b., CXIV, 64. Pictur.T historiarnm Novi Testamenti , Walafridus
CoromenUrius,Rupertus abb., CLXVIIl, 5 99. Strab., CXIV,915.
IN MICHJEAM PROPHETAM. Collectaneaex NovoTeslamento,S. Pelrus Damian.,
Commentariusin Micbaeam,S. Hieronymus, XXV, CXLV,891. Novi Testamenli , Hugo de S. Viclore,
1151. Allegoriae
Liber instructionum,S. Eucherius, L, 784. CLXXV,749.
Liberde testimoniis,S. Paterins,LXXIX,1007. 1N EVANGELIA.
Glossaordiuaria, WalafridusStrab., CXIV,61. Gollectio exemplariorum Evangelicornm, Eusebius
Enarratio snper Micha?am,Haymo,CXVII,141. Vercel., XII, 141.— Leitiones quadruplicis evangelia-
Commeularii,Rupertusabb., CLXVIII,439. rii concnrdnniescum lexln Graeco,iWd.,855.
1NPROPHETAMNAHUM. ConcordiaSS. Maltliaeiet Lucae,S. Ambiosius,XVII,
CommentariusinNahum.S. Hieronymus,XXV, 1231. 1011. Historia evaogelica, Juvencus, XIX, 5~>.
Liber de teslimoniis,S. Paterius, LXXIX,1008 Carmen paschalc, opus insigne juxla seriem totius
Commenlarius,S. Juliantis, X(.VI,705.
Glossaordinaria,WalafridnsSlrab., CXIV.64. Evangelii, CtvliusSPdulins, XIX,535.
Enarralio super Nabum,Haymo,CXVII,167. Praefatioin Evangelia,S. Hieron>mus,XXIX,525. —
Commenlaria,Rupertusabb., CLXVIII,527. Commentariumin EvangeJia,id„ XXX,531.
De consensuEvangelistarum,S. Augiistinus, XXXIV,
1NHABACUC PROPHETAM. 1011.— Quaestionesevangelicae,id„ XXXV,1321.
Commentiriusin Habacuc,S. Hieronymus,XXV,1273. De diversisappellationibusChrisli,S. Nicetas,LII, 8!!5.
Liber de testimoniis,S. Paterius, LXXIX,1009. AdnutalionesinEvangeiia,ArnobiusJunior, LIII, 527.
Expositioallegorica,Yen. Beda, XCI,1235. Lxpositionesin capitulis Evangeliorum,S. Maximus
Enarratio in Habacuc,Haymo,CXVII,179. Taurin., LVIl, 807.
Glossaordinaria,WalafridusStrab., CXIV,64. 1'raefatioin harmonias evangelicas, Victor Capuan,
Commeutarium,Rupertusabb., CLXVIII, 5 87. . I.XVIII,251. — Iiilerprelatioharmoniarum,iWrf., 2?>5.
Kxpositioin canticum Habacuc, Gerhohus, CXCIV, Explanatio in praefationesS. Hieronymiad Evangelia,
1027. SeduliusScotus, Clll, 331.
Expositioio canticum Habacuc, Richardusde S. Vi- Expositioin IV Evangelia, WalafridusStrab., CXIV,
ctore, CXCVI,401. 849.
1NSOPHONIAM PROPHETAM. DefloralionesSS. Patrum, Wernerus, CLVII,723.
Commentariusin Sophouiam, S. Hieronymus, XXV, CLX, De canonibus Evangeliorum, B. Odo Cauieracens.,
1117.
1337. Hnmiliae in quatuor Evangelia, S. Bruno Aslens.,
Liber de testimoniis,S. Paterius, LXXIX,1012. CLXV,747.
Glossaordinaria,WalafridusSlrab., CXIV,61. Commentaria in IV Evangelistas, Ruperlus abb ,
Enarralio in Sophoniam,Havmo,CXYII,195. CLXVIIl,133o.
CommeuUrius,Rupertus abb., CLXVIII,615. De concordia Evangelislarum, Zacharias Chrysopo).',
1NPROPHETAM AGG^EUM. CLXXXVI,10.
Commentariusin Aggaeum, S. Hieronymus, XXV, IN EVANGELIUM SECUNDUM MATTH.EUM.
1387. Commentariusin S. Matthaeum,S. Hilarius,IX, 917.
Liberde testimoniis.S. Paterius, LXXIX,1012. — Prooeminmexpositionisin S. Mallhaeum,irf.. X, 724.
Glossaordinaria,WalafridusStrab , CXIV,61. VersioS. Matlha?iGothica, Ulfilas, XVIII, 497.
Enarralio in Aggaeum,Haymo,CXVII,211. . Traclalus in Evangelium S. Mallhwi S. Cliromalius,
Commentarium,Rupertus abb., CLXXVIII,683.
1NZACHARIAM PROPHETAM. XX, ^n.
Commentariusin S. Matthaeum,S. Hieronymus, XXVI,
CommenUrius,S. Hieronymus,XXV, 1417. — S.
15. Evangelium Maltha?i, , XXIX,t rf 5 11. — Expo-
Liber instructionum,S. Eucherius, L, 796. in in
sitio Malthaeum, Append. ad S. Hieronvmum. XXX,
Liberde testimoniis,S. Paterius, LXXIX,1013. 531.
Liber contrariorum,S. Julianus, XCVI,623. DesermoneChristi in monte, S. Augustinus, XXXIV,
6'ossaordinaria, WalafridusStrab., CXIV,64. 1229.— Qusstiones in Mattbaeum,id., XXXV,lb65.
m 1NDICES PATROLOGT/E SPECIALES.-INDEX XLIIL 112
Liber instructionum,S. Eucberius,L, 796. mus, XXIII,1297.— ActusApostolorum,id., XXIX,687.
Interpretalio progenitorum Christi, S. Aileranus, Llber instructionum,S. Eucherius,L, 803.
LXXX.527. Libri duo de Actibus,Arator, LXVIII,82.
Expositioin S. Matthaeum,Ven. Beda, XCII, 9. Complexionesin Actus,Cassiodorus,LXX,1381.
In progenitosChristi,B. Alcuinus,C, 723. Liber de testimoniis,S. Paterius, LXXIX,1085, 1121.
Exposilioin S. Matlhieum,Sedulius Scotus,CIII, 273. Expositioin Aclus,Alnlfus,LXXIX,1269. —
Praefatioin calenam super S. Maltbaenm,Claudius CommenUriain Actus,Ven. Beda, XCII,937. Liber
Taurln., CtV,833. retractationum,fWd.,995.
Textus passionisDominl,Candidus,CVI,60. Tractatus in quaedamActuum verba, S. Futbertus,
ExposittQin S. Matlhaeum,Drutbmarus Christian., CXLl 277.
CVI,1259. CollecUneaexS. Pelro Damian.,CXLV,903.
CommenUrium, Rabanns Maurus,CVH, 7 27. IN OMNESEPISTOLASB. PAULI.
In inilium Evangelii S. Malthaei,WalafridusStrab.,
CXIV,849. Coramentariumin Epistolas S. Pauli, S. Ambrosius,
Exposilioio S. MaUhaBum, S. PascbasiusRadbertus, XVII, 45.
CXX,51. CommenUrinm in easdem,Hilariusdiacon.,XVIII,65.
De octobeatitudinibus,Arnoldus,CXLI,1089. Epistolae Pauli, S. Hieronymus,XXIX, 727. —
S.
CollecUnea, S. Petrus Damian.,CXLV,892. CommenUriain easdem,frf., XXX,645.
]n orationemDominicam, 1 heodoricus,CXLVII,333. Commenlariain easdem,Primasius,LXVIII,417.
Fragmentum in S. Matlhaeum,S. Gregorius VII, Complexiooesin easdem,Cassiodorus,LXX,1321.
CXLVIII,823. Collectanea in epistolasB. Pauli, Sedulius Scolus,
Enarrationes in S. Matthaotrm,AnselmusLaudon., CIII.9.
CLXII,1227, CommenUriusin easdem,ClaudiusTaurin.,CIV,837.
— RabanusMaurus,CXI, 1273; CXII,9. — HaymoHal-
Exposilioin S. Matlbaeum,S. Bruno Aslens., CLXIV,
63. bersUt., CXYII,359. — Florus diacon.,CXIX, 279. —
Commentarium,Rupertusabb., CLXVII,1535. — De Atto — Vercell., CXXXIV,125.— B. Lanfrancus,CL,101.
gloria et honore Filii hominis, fd., CLXVIII,1307. S. BrunoAstens., CI.III,11.
Historiascholastica,Petrus Comestor,CXCVIII,1537. Quaestiones in Epistolas, Ilugode S. Victore,CLXXV,

431. Exceptionesposterlorum,ibid , 635.
IN EVANGELIUM SECUNDUM MARCUM. Commenlariumin easdem, Ven. Hervaeus,CLXXXI,
VersioS. MarciGolhica,Ulfilas,XVIII, 525. 391. — Petrus Lombardus,CXCII,9.
Evangelium seeundum Marcum, S. Hieronymus, Aliquot locidiftlcilesApostoli,RichardusdeS. Vietore,

XXIX,583. Exposilio ejusdemEvangelii,in Append. CXCV1.663.
ad S. Hieronymum,XXX,560. In abbreviationemexpositionisin EpistolasB. Patili
Exposilioin S. Marcum, Anonymus,XXX, 5 89. cx S. Augustino,Robertusde Torinneio,CCII,1319.
S .
Liber instructionuro, Kucherius,L, 798.
Liber de teslimoniis,S. Palerius, LXXIX,1031. IN EPISTOLAMAD ROMANOS.
Expositioin S. Marcum,Alulfus,LXXIX,1175. 131. Versio Golhica, Ulfllas,XVH,709.
-CoramenUriusin S. Marcum,Ven. Beda, XCII, Expositioquarumdam propositionum. S. Auguslinus,
Expositioineumdem,SeduliusScotus,CIII,279. XXXY,2063. — Exposilio inchoataejusdem Epistolae,
CollecUneaex S. Petro Damian.,CXLV,893. iWd.. 2087.
Enarralionesin S. Marcum,AnselmusLaudun., CLXI, Liber instructionum,S. Eucherius, L, 803.
1217 CommenUrius,Lurulentus,LXXII,811.
CommentariusinS.Marcum,S. BrunoAstens.,CLXV, ExpositioejusdemEpistolae,Alulfus,LXXIX,1291.
1513. Glossaordinaria,WalafridusStrab., CXIV,469.
IN EVANGELIUM SECUNDUM LUCAM. ExposilioineamdemEpistolam,Abaelardus.CLXXVIIl,
783.
ExposilioEvangelii secundumLucam.S. Ambrosius, Expositio in eamdem,Guillelmusabb.,CLXXX,5t7.
XV, 1527.
Versio S. LucaoGothica,Ulfilas,XVIII,583. IN EPISTOLASAD CORINTHIOS.
Versio homiliarum Origenisin Lucam, S. Hierouy- VersioGothica, Ulfilas,XVIII,779.
mus, XXVI, 219, — Evangelium secundum Lucam,id„ Liber instructionum,S. Eucherius,L, 803.

XXIX,*607. Expositio in Lucam, iu Append. ad S. Commentarius,Luculenlus,LXXII,825et 1122.
Hieronymum, XXX, 567. Expositioin eamdem.Alulfus,LXXIX,1507.
•Liher inslructionum,S. Eucherius, L, 799. Glossaordinaria, WalafridtisStrab., CXIV,519.
Liberde lestimoniis, S. Paterius, LXXIX, 1 057. Collectaneaex S. Petro Damian.,CXLV,905.
in
Expositio Lueam, Alulfus, LXXIX, 1199.
io
£xpositio enmdem, Ven. Beda, XCII,301. IN EPISTOLAMAD GALATAS.
Kxpoeilio argumenli hujus Evangelii, SeduliusSco- Commentariusin hanc epistolam,S. Victorinus.VIII,
tus, CIH,285. 1145.
Esposilio brevis, Christian.Drulhmarus,CVI,1503. VersioGothica,Ulfilas,XVIII,779.
CollecUneaex S. Petro Damian.,CXLV,898. Commentariqs,S. Hieronymus,XXVI,307.
, Commenlariusin Lucam,S. Bruno Astens.CLXV,334. Exposllioin eamdem,S. Augustinus,XXXV,2t05,
IN J3VANGELIUM SECUNDUM JOANNEM. Expositioin eamdem,Alulfus,LXXIX,1319.
Glossaordinaria,WalafridusSlrab., CXIV,569.
Yersio EvangeliiS. Joannis Golhica, Ulfllas,XVIII, IN EPISTOLAMAD EPHESIOS.
601.
Evangelium secundum S. Joannem, S. Hieronymus, CommenUriusin hanc epistolam, S. Viclorinus,VIII,
XXV,653. —Jixposiliosuper-Joannem, Appeud. in ad 1255.
S. JHioronymum, XXX,577. VersioGothica,Ulfllas,XVIII, 791.
Tractalus in S. Joannem, S. Angnslinus,XXXV,13,79. Commentariusrn eamdem.S. Hieronymus,XXVI,415.
Exposilioin S Joannem, Alullus, LXXIX,1239. Lfber instructionum,S. Eucberius, L, 606
Commeiilarinsiu S. Joannem, Ven. Beda,XCII, 633. Commentarius in eamdetu,Luculenlus. LXXII,827.
CommenUriasuperS. Joannero,B. Alcuinus,C, 733. Liber de testimoniis, S. Paterius, LXXIX,1319.
Expositioin S. Joannem,Cbrislian. Druthmarus,CVI, Glossa ordinaria,WalafridusSlrab., CXIV,587.
1513. IN EPISTOLAMAD PHILIPPENSES.
Prologusad S. Joannem,Joan. Scolus, CXVI, 285,—
Commentariussuper eumdem, iWd.,297.— Fragmen- Commentarinsin hanc epistolam,S. Yictorinus,1197.
tum commentarii,fWrf, 1245. Versio Gothica,Ulfilas,XV1II,805.
CollecUneaex S Petro Damian.,CXLV,900. Liber de testimoniis, S. Pateriu--,LXXIX,1129.
Commentariusin S. Joannem, S. Bruno Astens., Expositio in eamdero,Alulfus.LXXIX,1335.
CLXV.45I. Glossaordinaria,WalafridusSlrab., CXIV, 601.
CommenUriain S. Joannem,Rupertus abb., CLXIX, IN EPISTOLAMAD COLOSSENSES.
203. Golhica, UlSlas,XVIII.813.
Epistola de S. Joanne, Petrus Venerab., CLXXXIX, Versio Liber instructionum,S. Euchcrius, L, 807.
487. CommenUriusiu eamdem,Luculentus,LXXII,848.
IN ACTUSAPOSTOLORUM. Expositio in eamdem,Aluifus,LXXIX,1361.
Liber nominumGraecorumex Actibus, S. Hierony- Glossaordinarla, WalafridusStrab., CXIY,609.
1*3 INDEX CAPITUM SCRIPTUR^ SACRiE. l.li
IN EPISTOLASAD THESSALONICENSES. Commentariuro,Luculentus,LXXII,857:
Versio Gothica,Ulfilas,XVIII, 821. Liber de teslimoniis, S. Pate.rius, L.XXiX,1097.
Liberde lestimoniis.S. Paterius, LXXIX.1131. Expositio,Alulfus,LXXIX,1383.
Exposilioiu has epistolas, Alulfus,LXXIX,1565. Expositio,Ven. Beda, XCUI,41..
Glossaordinaria,WalafridusStrab., CXIV,615. Glossa ordinaria, WalafridusStrab., CXIV, 679.
IN EPISTOLASAD TIMOTHEUM. Expositio, S. MartinusLegionens., CGIX,217.
Exposilioin has Epistolas, S. Hilarius,X, 724. IN EPISTOLASS. JOANNIS.
Versio Golhica, Ullilas,XVIII, 835.
Liber instructionum,S. Eucherius, L, 807. Epistolae S. Joannis, S. Hieronymus,XXIX, 841.
Liberde testimoniis,S. Paterius, LXXIX,1131 Tractalus in Epist. ad Parlhos, S. Auguslinus,XXXV,
Expositio in easdem, Alulfus, LXXIX,1365. 1977.
Glossaordiuaria, WalafridusStrab., CXIV,623. Liber instructionum, S. Eucberius,L, 810.
CollecUncaex S. Petro Damiao., CXLV,907. Complexiones,Cassiodorus,LXX, 1369.
I.iber de lestimoniis,S. Paterius, LXXIX,1099.
IN EPISTOLAMAD TITUM. Expositio,Aluirus, LXXIX,1591.
Versio Gothica,Ulfilas.XVIII,837. Exposilio,Ven. Beda,XCIII,85.
Commentariusin eamdem, S. Hieronymus,XXVI,553. Glossa ordinaria,WalafridusStrab., CXIV,693.
Liberde testimoniis,S. Paterius, LXXIX,1133. Collectaneaex S. Petro Damlan.,CXLV,903.
Expositioin eamdem,Alulfus, LXXIX,1571. Exposilio, S. MarlinusLegionens.,CCIX,253.
Explanatioin eamdem, Alcuinus,C, 1009. IN KPISTOLAMS> JUD^.
Glossaordinaria, WalafridusStrab., CXIV,637.
Fpistola S. Judae,S. Hieronymus,,XXIX,849.
IN EPISTOLAMAD PHILEMONEM.. Expositiones in eamdem,Cassiodorus,I.XX, 1373.
Commentarius in hanc Epistolam, S. Hieronymus, Liber de testimoniis, S. Paterius, LXXIX,1107.
XXVI,599. Expositio, Ven. Beda, XCIll, 123.
Exposilio in eamdem,Alcuinus,C, 1026. Glossa ordinaria, WalafridusStrab., CXIV,700.
Giossaordinaria, WalafridusStrab., CXIV,641. IN APOCALYPSIM.
IN EPISTOLAMAD HEBR^OS. Scholia in Apocalypstm,S. Victorinus,V, 517.
I.iber instructionum,S. Eucherius,L, 808. Expositio in VII visiones,S. Ambrosius,XVII, 765.
Commentariusin eamdem,Luculentus,LXXII,850. LibeT Apocalypsis,S. Hieronynms,XXlX,851.
in
Expositio eamdem,Alulfus, I.XXIX, 1377. Quaestionesin Apocalypsim,S. Aogustinns,2417.
Commentariusin enmdem, Alcuinus,C, 1051. Liber instructionum,S. Eucherius, L, 812.
Glossa ordinaria, WalafridusStrab., CXIV,643. Commentaria,Primasius,LXVHI,793.
IN EPISTOLAMCANONICAM S. JACOBI. Complexiones,Cassiodorus,LXX,1405.
Epistola S. Jacobi, S. Hieronymus, XXIX,831. Liber de testimoniis,S. Palerius, LXXIX,1107.
Liber instructionum,S. Eucherius. L, 830. Expositio in Apocalypsim,Alulfus,LXXIX,1397.
Complexiones,Cassiodorus,LXX, 1377. Expositio in eamdem, Ven. Beda, XCIII,655.
Liber de testimoniis,S. Paterius, EXXIX,1097 CommenUrius,Alcuinus, C, 1085.
Expositiones,Alulfus,LXXIX, 1381. Glossaordinaria, WalafridusStrab.',CXIV, 709.
Expositio,Ven. Beda, XCIIl,19. Expositioin Apocalypsim,Haymo, CXVII,937.
Glossaordinaria, WalafridnsStrab., CXIV,671. Collectaneaex S. Petro Damian., CXLV.903.
Exposilio, S. Martinus l.egion., CCIX,183. Enarraliones,AnselmusLaudun , CLXII,1499.
IN EPISTOLASS. PETRI. Exposilio,S. BrunoAslens., CLXV,603.
Commentarius,Rupertus, abb., CLXIX,825.
EpistolaeS. Petri, S. Hieron.vmus,XXIX,803. Explicatio,Richardus de S. Victore,CXCVI,683.
Complexiones,Cassiodorus,LXX,1361. Exposilio,S. Martiijus Legion., CCIX,299.

XLIV.

INDEX SAXRJS SCRIPTUR.E CAPITUM

ET LOCORUM NOTABILIUM QUJE COMMENTARHS ET EXPLANATIONIBUS


SS. PATRES ELUGIDARUNT,

SIMULACINTERPRETUM
CANONICO
ORDINELIBRORUM DISPOSITUS.
fiHRONOLOGICO

GENESIS CAPP.XV, XVI,- S. Ambrosius,XIV,615.


CAP.I. — Victorinns,VIII, 999.—S Ambrosiqs, XIV, CAPP.XXI, XXII.—S. Augustinus,XXXVIII,26.
123.—S.Augustinus, XXXII,825; XXXIV,173.—Ven. CAP.XXIV.— Godeffidusabbas,CLXXIV,1059.
CAPP. XXV-XXVIL —S. Ambrosius,XIV,501.—S. Au-
Bda,—XCI,13;XCIII.207,—HonoriusAuguslod.,.CLXXH, XXXVIII, 32.
2 3. Hugo de 3. Victore,CLXXVI,187.— Abaelardus, gnstinns,
CAP. XXVIII. Zeno Veron,, XI, 428. — Godefriduj

CLXXVHI, 731.— Ernaldus, CLXXXIX, 487.— HugoRo- 1010.
thomag., CXCII, 1247. — Petrus Comestor,CXCVIII, ablias,CLXXIV,
CAP.XXXI.-S. Augustinus,XXXVIII,52.
de
1055.—Philippus Harveng, CCIII, 12. CAP.XXXVII. —Godefridttsabbas, CLXXIV,198.
CAP.II.—S. Ambrosius,XIV,275.—Godefridusabbas, CAP. X XXVIIL —Zeno Veron.,XI, 434. — S. Ambro-
CLXXIV,144. sius, XIV, 641.
CAP.III. —S. Ambrnsius,XIV,301. CAP.XLIIL—Godefridusabbas, CLXXIV,839.
CAP.IV. —S. Ambrosins,XIV, 315. CAP.XLVIII.— S. Ambrosius,XIV, 671.
CAPP.VI, VII.—S. Ambrosius,XIV,361. CAP.XLIX,—Paulinusdiac, XX,715.—Rufinus,XXI,
CAP.VIIL —S. Ambrosius,XIV,570,—Godefridusab- 501,—S. Ilieronymus.XXIII. 1307.—S. Augustinus,
bas, CLXXIV,801. -
XXXV,2199. Gbdefridusabbas, CLXXIV,1133.
CAP.XI. -S. Ambrosius,XIV, 419.
CAP.XII. — Zeno Veron., XI, 418.—S. Ambrosios, EXODUS.
XIV, 419. CAP.I-XV.—ZenoVeron , XI, 509.
115 INDICES PATROLOGLE SPECIALES. - INDEX XLlV. 116
CAP.III. —S. AuguStlnus,XXXVIII,59. CAP.VIII. — BalduinnsCanluar., CCIV,511.
CAP.VI — S. Augostinus,XXXIX,1781. LIBER ECCLESIASTICI.
CAP.VII. — S. Augustittus,XXXVIII,67. CAP.XXI.— Godefridusabbas, CLXXIV, 979.
CAP.XII. — S. Gaudeutius,XX, 843. 912. — Radul- —
CAP.XXIV.— Haymo,CXVIII,765. RadulphiisIr-
phus Ardens, CLY, 1812.
CAP.XV.— S. Augustinus,XXXIX,1634 — Godefri- dens, CLV,1421. — AnselmusCantuar., CLIX,585.
dus abbas, CLXXIV,258. - Gerhohus,CXCIV,1017.— ISAIASPROPHETA.
Petrus Cellensis, CCII, 1047.
— CAPP.I-YIII. — Zeno Veron., XI, 462.
CAP.XVI. Godefridusabbas, CLXXIV,645. CAP.IX. — RadulphusArdens, CLVI, 1696. — Gode-
, CAP.XXV.—Ven. Beda, XCI,593. fridus abbas, CLXXIV,66.
LEVITICUS. CAP.XI. — RadulphusArdens, CLVI,1353.
— CAP.XII. - Godefridusabbas, CLXXIV,1191.
CAP.IY. Berengosus abbas, CLX, 1023. CAP.XIII.— Tichonius Afer, XVIII,33. — Godefridus
LIBER NUMERORUM. abbas, CI.XXIV. M59.
CAP.VII. — Godefndus;abbas, CLXXIV,1142. —
CAP.XIV. TichoniosAfer, XVIII,33.
CAP.XV, XVIL-—Godefridus
'- abbas, CLXXIV,1165,
LIBER DEUTERONOMII. 1169.
CAP.XXXII.- Gerhohus, CXCIV,1045. CAP.XIX.— Godefridusabbas,CLXXiV,1174.
LIBER JOSUE. CAP.XX. - Godefridusabbas, CLXXIV,60.
— CAP.XXI. — Godefridusabbas, CLXXIV,1179.
CAPP.XV, XX. Godefridusabbas, CLXXIV,258, CAP.XXIII, — Godefridusabbas,CLXXIV,1197.
1073. CAP.XXX.— Godefridusabbas,CLXXIV,1206.
LIBER JUDICUM. CAP.XXXVI.—Godefridusabbas, CLXXIV,72.
CAP.V.—S. Hieronymus,XXIII, 1321. CAP.XXXVIII.— S. Bernardus, CLXXXIII,546.
CAP.XI. — S. Ambrosius, XVI, 267. CAP.XL. — Godefridusabbas,Cl.XXIV,64
CAPP.XVI, XVII.— Godefridusabbas,275, 1077. CAP.XLVHI.— TichoniusAfer, XVIII, 22
LIBRlREGUM. CAP.LIII. — S. Aoguslinus,XXXVIII.258.
CAP.LX.— Godefndusabbas,CLXXIV,689, 842.
CAP.HLibri I. —Gerhohus, CXCIV.1009. CAP. L XI. — Godefridusabbas, CLXXIV,651.
VM. III Libri III. —S. Augustinus, XXXVIII,91.
CAP.V Libri IV. — Godefridusabbas, CLXXIV,220. JEREMIASPROPHETA.
CAP.XXVlll Libri IV. - Godetridusabbas, CLXXIV, CAPI. — RadulphusArdens, CLV,1376.
296. CAP.XIIL— S. MartinusLegionens., CCVIIJ,51.
LIBER JUDITH. EZECHIELPROPHETA.
CAP.XVI.—Hugode S. Vicfore,CLXXVII,1169. CAP.I. — Ricbardijsde S. Yictore, CXCVI,527.
CAP.XVIII.— Godefridttsabbas, CLXXIV,177.
LIBERIESTHER. CAPP. XXVIf, XXXH,XXXVI, XXXVII.— Tichonius
CAP.I. — Hugo de S. Yictore, CLXXVII,1183. fer, XVIII, 33et seq.
LIBER PSALMORUM. CAP. X XXIV. - S. Augustinus,XXXVIII,270.

CAP.XXXIX. S. Ambrosius,XYI,519.
Psalm. I. — S. Pelrns Chrysolog.,LII, 322. — S. Pau-
linus, LXI, 449. — Honorius Augustod.,CLXXII,270.— DANIELPROPHETA.
Idem Honorius psalmos, L, LI, C, CI, CL, elucidavit, CAP.I. — ZenoYeron., XI, 522. — Godefridusabbas,
quns ibid. rcperies. CLXXIV,1116.—
Psalm. II. —S. Paulinus, LXI, 450. CAPP.II-VI. Zeno Veron., XI, 523-525.
Psalm. VI,—S.Peirus Chrysolog., LII, 525.—S. Gre- CAP. V II. - Zeno Veron.,XI, 526. — Lncius Dexter,
gorius Magnus, LXXIX, —
540. Plures alios exposuit, XXXI,773. — Godefridusabb., CLXXIV,1119.
qui exstant, —
ifcfrf. Alcuinus, C, 569.—Plurimos etiam CAP.VIII. —ZfinoVeron., XI, 526.
ab eodem esplanatosreperies. CAP.IX- — Zeno Veron., XI, 527. — S. Augustinus,
Psalm. XXI—S. Auguslinus, XXXITI," 538. XXXIII,889. — Anonyrous,CCXHI,785.
Psalm. XXII.— S. Augustinus,'XXXIX,1616. CAP. X III. — Zeno Veron., XI, 423.

Psalm. XXVIII. Godefridusabbas,CLXXIV,703. U*. XIV.— Godefridusabbas,CLXXIY,254.
Psalm. XXXV.—S.Ambrosius,XIV, 921.lbid. plores
alii reperiuntur. JOEL PROPHETA.
Psalm. XL.— S. Petrus Chrysolog., LII, 231. CAP.II. — RadulphusArdens,CLVI,1778.

Psalm. XLI. S. Augustinus, XL, 1203. JLMOSPROPHETA.
Psalm. XLIV — S, Hieronymus, XXII. 622—S. Au-
gustinus, XLII, 55. — Facundus,LXVH, 737.—Paschas. CAP.VI. — S. Augnstinus,XXXIV,93.
Radbertus, CXX,993. HABACUCPROPHETA.
Psalm. L. — AnselmusCantuar., CLIX, 82t. CAP.III. — Ven. Gerhohns,CXCIV,1617.

Psalm. LVIII. Berengosus, CLX, 10J1.
Psalm. LXVII.— Godefridusabbas, GLXXIV,703. LIBRI MACHAB-EORUM.
Psalm. LXVIH.— S. Augustinus, XLII, 54. — Ro- Cap. I. — Godefridusabbas, CLXXIV,1130.
mualdus abbas, CXL, 1125. EVANGELIUM SECUNDUM MATTH^EUM.
Psalm. LXXII.— S. Auguslinos, XXXVTI1, 316.
Psalm. XC.- S. Bernardus, CLXXXIII,185. CAP.I. — S. Ambrosius,XVII,1011.- S. Auguslinus,
Psalm. XCIV.— S. Pelrus Chrysolog.. LII, 328. XXXVIII,332. — Petrus Chrysolog.,I.II 588. — S. Leo
, Psalm. XCV.— S. Augustinus,XXXVIII,178. Magnus,LIV, 250.— Ven. Beda,XCIV, — 31, 413. - Pau-
i' Psalm. XCIX. — S. Petrus (hrysolog, LIl, 202. lus Winffidus,XLV,1162, 1319. Alctiinus.C, 725. —
Psalm. C. — Zeno Veron., XI, 458. WalafridusStrab., CXIV,819. — Haymo,CXVIII.47. —
Psalm. CXVIH.— S. Ambrosius,XV, 1197.— S. Hie — S. PetrusDamian., CXLIV,718. — RadulphusArdens,
ronymus, XXX, 211. CLV, 1443.—Wernerus abbas, CLVII,763.- Godefridus
Psalm. CXXXII.—Petrns VenerabiJis,CLXXXIX,1569. abbas, C.LXXIV, 639.
Psalm. CXXXVI.- S. Paulinus, LXI, 451. CAP.II. — Petfus
— Chrvsolog.,LII, 599 — S. Fiilgen-
Psalm. CXLHL—S. Augnslinns, XXXVIII,196. tlus, LXV, 732. S. Gregorius Magnus.l.XXVI,
- Beda, XCIV, 50. — Paulus Winffi-
Psalm. CXLIX.—Hugode S. Victore, CLXXVIT. 1160. 1110.XCV,Ven. 1186. — Smaragdus, Cll, 70. — Havmo,
Psalm. poenitentlal.—S. Gregorius Maguus,CXLVHI, dus,
823. — Innocentius III, CCXVII,967. CXVIII,75,—107. — Radulphus Afdens, CLV, 1328,
1684, 1751. Wernems— abbis, CLVH,804. — S. Rrii-
LIBERPROVERBIORIJM. noAstens.,CLXV, 762. Godefridus abbas, CLXXIV,
CAP.VIH. — Godefridusabbas, CLXXIV,1912. 677. — S. Bernardus, CLXXXIH,149. — lnnocentius
CAP.IX.—S. Augnstinus,XXXVIII,215. III CCXVtl 483.
CAP.XXXI.— S. Augustiaus,XXXIX,1855.— Radut- CAP.III. — s! Aiiguslinns, XXXVIII.354. — Gode-
phus Ardens, CLY, 1614. fridos abbas, CLXXIV,699.
CAP. IV. — MaximosTaurin., LVII, 561.—S. Gre-
CANTICUM CANTICORUM. LXXVl,1.092,1134.— Haymo,CXVIII,
CAP.III. — Godefridusabbas^CLXXIV,758. gorius Magnus, — —
190, 747. Radulphus Afdens, CLV, 1505,1793.
CAP.IV. — Godefridusabbas,CLXXIV,36. Wernerus abbas , CLYII , 863. Godefridus abbas,
117 INDEX CAPITUM SCRIPTURyE SACR^E. m
CLXXIV, 1 63,633. — Isaacus de Stella, CXCIV,1787. riusMagnus, LXXVI,1153, 1281.— Paulus Wiufrirfns
— InuocentiusIII, CCXVII,371. XCV.1248. — Haymo,CXVIII, 154,238. — Radulphus ,
CAP.V. - S. Augustinus.XXXIV,1229.— S. Petrus Ardens, CLV, 1102, 1762.— Wernerus abbas, CLVII,
Chrysolog.,Lll,— 539, 655. — S. Bonifaciuspapa , 843. — S. Bruno Astens., CLXV,770. — Godefridus
LXXXIX,850. Ven. Beda, XCIV, 447. — Hayroo abbas, CLXXIV,131,944. — Isaacus deStella, CXCIV,
CXVIII,186, 629. — Arnoldus monac, CXLI,1089. — 1711.
S. PelrusDamian., CXLIV,811. — Radulphus Ardens, CAP. X XI. — Ven. Beda,XCIV,360. — Paulus Win- j
CLV, 1475,
— 1782, 1996. - Wernerus abbas, CLVII fridus, XCV,1219, 1232. — Haynio,CXVUI,11, 204,
1053. Anselmus Cantoar, CLIX, 595. — Godefri- 244, 353. — S. Petrus Damian., CXLIV,543. — Ra-
dus abbas, CLXXIV,472.— Hugode Folieto, CLXXVII, dulphusArdens, CLV,1830. — Wernerus abbas, CLVIf,
960. — Abaelardus,CI.XXVIII,611. — S. Bernardus, 899. — S. Bruno Astens., CLXV,785. — Godefridus
- Joslenus Suession, CLXXXVI,1489. abbas, CLXXIV,21, 66. — S. MartinusLegion., CCVHI,
— lsaacus453.
CLXXXIIf,
de Slella, CXCIV,1689.— BalduiuusCan- 831.
luar., CCIY, 483.— Pelrus Blesensis, CCVli, 693. — CAP.XXII.— S. Augustinus,XXXVHI,539,567,572;
S. MarlinusLegion., CCVIII,549.
— XXXIX, 1887; XLVI,932. — Paulus Winfridus, XCV,

CAP.VI. S. Cyprianus, IV, 519. S. Augustinus, 1419. — Smaragdus,CII, 487.— Haymo. CXVUI,701,
XXXVIII,577, 386,393,400 ; XXXIX,1864. - Cassia- 717, 753. — RadulphusArdens,CLV,2076, 2095, 2115.
nus, — XLIX, 788. — S.Petrus Chrysologtts,LII, 205, — Wernerus abbas, CLVII,1171,-1187. — Godefridus
390. Paulus Winfridus,XCV,1403, 1407. — Haymo, abbas, CI.XXIV,395, 611.
CXVIII,182, 680. - RadulphusArdens, CLV,2C60. - CAP. X XIII.- PaulusWinfridus,XCV, 1169,1245.—
Theodoricus,CXLVH,333. — Wernerus abbas, CLVII, Haymo, CXVIII,61. — S. BrunoAstens., CLXV, 757.
1139.— Yvo Carnot., CLXII.599.— Godefridusabbas, — Godefridusabbas,CLXXIV,663.
CLXXIV,580. — S. Bernardus,CLXXXIII,181. CAP. XXIV. — Radulphus Ardens,CLV,1583. — S.

CAP.VII. S. Augustinus,XXXVIII,409.— Ven. Be- Brunb Astens., CLXV,717, 832.
da, XCIV, 453. — Haymo, CXVHI,157, 147, 531, 610. CAP. X XV. — S. Auguslinns,XXXVlll,573, 580. —
— RadulphusArdens,CLY,2010.— Wernerus abbas , Anonymus,LXXXVIH,1071. — Paulus Winfridus,XCV,
CLVH,1073.— — Godefridusabbas,CLXXIV,512, 555. 1214, 1551. — Haymo, CXVIII,781. — Radulphus Ar-
CAP.VIII. S. Augustinus, XXXVIII,414, 424. — dens, CLV, 1372, 1573, 1609. — S. Bruno Aslens.,
S. Petrus Chrysolog.,Lll, 234, 238, 246,253, 480. — CLXV,783. — Godefridusabbas, CLXXIV,929. — In
Paulus Winfridus, XCIV.1I89. — Smaragdus,CII, 93. Append.ad Hugonem,CLXXVII, 966.
— RadulphusArdens, CLV,1555,1748,1756,2003. — CAP. X XVI. — S. Ambrosius,XVI, 407.— Ven. Bc-
Wernerus abbas,CLVII,825, 835. — Godefridusabbas, da, XCIV,389. — Smaragdus, CII, 169.
CLXXIV,115, 483. — Isaacusde Stella, CXCIV,1726. CAP.XXVIII.— Ven. Beda, XCIV,144.
CAP.IX. — S. Petrus Chrysolog.,Lll, 202, 293. —
Paulus Winfridus,XCV, 1130.— Hayrno,CXVIII,711, EVANGLLIUM SECUNDUM MARCUM.
736. — S. PelrusDamian., CXI.IV,788. — Radulphus CAP. I. — BadulphusArdens,CLV, 1671. — Werne-
Ardens, CLV,1450,2089. — Wernerus abbas, CLVII, rusabbas, CI.VII,729.

1177. Godefridusabhas,CLXXIV, 602,1053. CAP.III. V. — S. Petrus Chrysolog..LII, 289,292.

CAP.X.- S. Aiigustiiius,XXXVIII,425. S. Grego- CAP.VI. — Radulphus Ardens, CLV, 1435. — S.
rius Magnus,LXXYI,1089. — Alcuinus,C, 723. — Ra- Bruno Astens., CLXV, 780. — Godetfidus abbas ,
dulphusArdens,CLV,1509, 1517.— Godefridusabbas, CLXXIV995
CLXXIV,858. CAP. VII. — Yen. Beda,XCIV, 231,290. — — Haymo,
CAP.XI. — S. Auguslinus, XXXVIII,430-442. — CXVIII,661. — Radulphus Ardens,CLV 2036. Wer-
MaximusTaurin., LV11,713.— S. Gregorius Magnus, nerus abbas, CLVlI,1107.
LXXVI,1093. — Haymo, CXV1I1.25, 795. — Werne- CAP. VIII. — S. Augustinus,XXXVIII,581. — S. Per
rus abbas, CLVH, 749, 837. — Godefridus abbas, trus Chrysolog., Lll, 663. — Haymo,CXVIII, 631. —
CLXXIV739. Wernerus abbas, CLVII, 1061.— S Bruno Asteus.,
CAP.XII. — S. Augustinus, XXXVIII.445, 467. — CLXV,824. — Godefridusabbas, CLXXIV,494.
S. GregoriusMagnus,LXXVI,1086.— Haymo,CXVIII, CAP.IX. — S. Pelrus Chrysolog.,LIl, 342, 344. —
Haymo, CXVIII,695.

CAP.XIII. S. Chromatius, XX, 323. — S. Petrus CAP. —
XIII. Godefridusabbas,CLXXIV,724.
Cbrysolog., LII, 469. — S. GregoriusMagnus,LXXVI, CAP.XIV.— Ven. Beda, XCIV, 22, 589.— Smara-
1114. — Paulus Winfridus, XCV, 1561. — Haymo, gdus.CII, 169. -Haymo. CXVIII,392.
CXVIII, 790. — Radulphus Ardens, CLV, 1313, 1621. ' CAP.XV.— Emaldusabbas, CLXXXIX, 1681.
— S. Itruno Astens., CLXV,837. — Godefridusabbas, —
CAP.XVI. S. Gregorius Magnus, LXXVI,t!69, 1213.
CLXXIV719. — Ven. Beda,XCIV,429. — Haymo, CXVIII,445, 542.
CAP.XIV.'— S. Auguslinus, XXXVIII,472, 479; — Radnlphus Ardens, CLV, 1852, 1922.— Wernerns
XLVII, 1142.— S.PetrusChrysolog., Lll, 549. — An- abbas,CLYH,915, 969. — Godefridus abbas, CLXXIV,
selmus Cantuar., CLIX, 597. — Godefridusabbas , 793,864.
CLXXIV909. LUCAM.
CAP.XV.-1 MaximusTaurin., LVII, 746. — S. Lau- EVANGELIUM SECUNDUM
rentius Novar., LXVI, 116. — S. Gregorius MagnUs, CAP.L— S. Augustinus,XXXVIII,532 — ; XL, 1137.
LXXVI, — 1103, 1118.— Paulus Winfridus,
— XCV, 1233, — S. Petrus Cbrysolog.,
— LIJ, 441,579. S LeoMa-
1267. Hayroo,CXVIII,226, 268. Radulphus Ar- gnus, LIV, 230. Ven. Beda,XCIV,9, 202, 324, 527.
deqs, CLV, 1388, 1334, 1800. — Wernerus abbas., — Smaragdus,CII, 378. - Haymo,CXVIII, 31, 36, 755.
CLVII, 873. - Godefridus abbas, ttXXlV, 191. — — Radulphus Ardens, CLV, 1358, 1381.— Godefridus
Isaacosde Stella,CXCIV;1797. abbas, CLXXIV, 747, 897. — Hugo de S. Victore,
CAP.XVI. — Paulus Winfridus, XCV,1465 — Hay- CLXXV, 413. — Balduinus Canluar., CCIV,467. —
mo, CXVIII, 358, 758. — Goderridus abbas, CLXXlV, Absaloabbas, CCXI,124.
-
731. Innocentius III, CCXVII,547. CAP.II. — S. Grcgorius Magnus,LXXYI, 1103. —
CAP.XVII.— S. Augustious,'XXXVIII, 490,493. — S. Ambrosius Autpert., LXXXIX,1291.— Ven. Beda,
S. Bonifacius,LXXXIX,1305. — Haymo,CXVIII,221, XCIV,31, 53.63, 79, 334. — Paulus Winfridus. —
XCV,
358. — RadulphusArdens, CLV, 1410. — Anselmus 1200. — Smaragdus, CII, 22, 57, 64. 77. Haymo,
Cantuar.,CLIX, 602. — S. Bruno —
789. CXVIII,85,90, 120. RadttlphusArdens, CLV,1342,
— Petrus Blesensis, CCVII, 777.Astens., CLXV,
— Innocenlius 111, 1701,1721,1757.— Wernerus abbas,CLVII,775, 793,
CCXYII575. 799, 813. — Anselmus Cantuar, CLIX, 621, — 627. —
CAP.XVIII.— S. Augusliuus,XXXVIII,419,506, 514. Godelfidusabbas.(XXXIV,89, 673, 708, 1003. Isaa-
— Panlus Winfridus,XCV, 1264, 1443, 1523. — Sroa- cusdeStella, CXCIV,1713. — Adamus Praemonstrat.,
ragdus, CCII, 497. — Haymo,CXVIII,266, 482, 728. CXCVIII,236, 334.
— Radulphus Ardens,CLV,1459,2107. — Wernerus CAP.III. — S. Ambrosius, XVII,1011. — S. C.rego-
abbas,CLVII, 850, U0I. — Anselmtts Canluar., CLIX, rius Magnus,LXXVI,1159.— Yen. Beda. XCIV,370. —
616 — Godefridosabbas, CLXXIV,621. Haymo, CXVIII,39, 630. — S. Bruno Astens., LXXV,
CAP.XIX. — S. Augustinus, XXXVilf, 519-525.— 753.
MaxirausTuron., LVIt, 525. — S. Petrns Damian., CAP.IV. — Paulus Winfridus,XCV, 1554.— Haymo,
CXLIV,548. — RadulpbusArdens,CLV,1335.— Go- CXVHI,263. — AnselmusCantuar.,— CLIX,664. — Go-
defridusabbas,CLXXIV,906. defridusabbas, CLXXIV,372, 1113. Innocenlius HI,

CAP.XX. S. Augustinus, XXXVIII,320, 530. — CCXVII,385.
-
S. Petrus Chrysolog.,\Al, 375,579,382. S. Crego- CAP.V. — S. Arobcosiu?,XYI, 297, — MaximusTau-
119 INDICES PATROLOGIA SPECIALES. - INDEX XLIV. 120
rln , LVII, 723. — Ven. Beda, XCIV, 278. — PauluS dusabbas.CLXXlV,519.—IsaacnsdeSte)la,CXCIV,1777.
VViufrldus,XCV.1348. — Smaragdus,CII, 374. — Hay- CAP.XIX.— S. Petrus Chrysolog.,LII, 348.— S. Gre-
ito, CXVIII,624. — Radulphus — CLV, 1989.— porius Magnus,LXXVI, 1271. — Ven. Beda, XCTV,
Wernerus abbas, CLVII, 1043. Ardens,Godefridus abbas, 471. Smaragdus,CIJ, 540.— Haymo,CXVHI,653 —
— 439,
CLXXIV,459. Radulphus Ardens,CLV. 2023.—Wernerus abbas,CLVII,

CAP.VI. MaximusTaurin., LVII,507. — Vcn. Beda, 1089,1225.— S. Bruno Astens.,CLXV,860. — Godefri-
XCIV,— 276. 433, 447, — Paulus Winffidus, XCV,1563, dus abbas,CLXXIV,542, 775. — InnocentiusIII, CCXVII,
1545. Haymo, CXVIII,615, 741, 776 — Badulphus 441.
Ardens, CLV,1982.— Weruerus abbas, CLVII,1037.— CAP. X X. — Ven. Beda, XCIV,572.
S. Brano Asteus, CLXV, 818. — Godefridus abbas, CAP. XXI. — S. Gregorius Magnus, LXXVI, 1U77,
Cl.XXIV,440,1052.
— 1259.— Haymo,CXVIII,17. — RadulphnsArdens,CLV,
CAP.VII. S. Augusiinns, 591, 595. — 1548, 1678. — Wernerus abbas, CLVlI, 759. —
S. Pelrns Chrysolog.,LII, 460.XXXVIII,
— Maximus Taurin., S. Bruno Astens., CLXV, 749. — Godefridusabbas,
LVII, 753. — S. Gregorius Magnos, LXXVI,1238. — CLXXIV,31.—
Pauins Winfridus, XCV, 1415. — Haymo, CXVIII.183, CAP.XXII.' S. Ambrosius,XVI, 443. — Ven. Beda,

684. Radulphus Ardens, CLY, 1397, 2065. Werne- XCIV,423.— Smaragdus,CII, 169.— Godefridusabbas,
TIISabbas, CLVII,1151. — Godefridus abbas, CLXXIV, CLXXIV990

585, 933, Innncent III, CCXVII,333. CAP.XXIV!— S. Aogustinus, XXXVIII, 657, 1115-
CAP.VIII. — S. GregotiusMagnus,LXXVI,1131. — 1123.—S. Gregorius Magnus, LXXVI, 1181.— Ven.
Smawgdos, Cll, 109. — Haymo, CXVIII,163. — Ra- Beda, XCIV,427. — Smaragdus, CIl. 230. — Haymo,
dnlphus —
Ardens, CLV,1768. S. Bruno Astens.,CLXV, CXVIII,456. 466. — Wernerus abbas, CLVH,929 —
772. — Godeftidus abbas, CLXXIY,153.— Isaacusde Godefridusabbas,CLXXIV,807.
Stella, CXaV, 1749.
CAP.TX.— S. Gregorius Magnus, LXXVT,1232. — EVANGELIUMSECUNDUM JOANNEM.
PaulusWinfridus.XCV,
-
1341.—RadulphusArdens,CLV, CAP.I. — S. Ambrosins, XVI,821. — S. Augustinns,
1430. Godefridusahbas, CLXXIV,187, 713. — Petrus XXXVIII,24,661-680; XLII, 559, 1!14. - S. Paulinus
Yenerab., CLXXXIX, 933: Nolan., LXI, 250 — S. GregoriusMagnus,LXXVI,1099.
CAP.X.—S. Angustinns,XXXVIII, 605. — S Grego- — Yen. Beda,XCTV, 26,58, 89, 256, 261.— Smaragdus,
rius Magnns,LXXVI, 1138. — Ven. Beda, XCIV,420, CII,51. — Haymo,CXVIII,41, 54,115. — JoannesSco-
443. — Paulus Winfridus,XCV,1380, 1383,150ii, 1570. tns, CXXH,283. — Radulphus Ardens, CLV, 1707. —
— Smaragdus,Cll, 445, — Haymo, CXVIII,669, 767, Wernerusabbas,CLVII,757.— S.Brtino Astens., CLXV,
1125, 1455, 1564.— Radulphus Arde.ns,CLV,2013. — 841.—S. MartinusLegiun.,CCVIII,83.—InnocentiusIII,
Anselmus Cantuar , CLIX, 644.— S. Bruno Astens., CCXVIL451.
CLXV, 843.— Godelridusabbas, CLXXIV,564, 959. — CAP.II. — S. Augustinus.XI.VII,1144.— Ven. Beda,
Innocentius III, CCXVII,574. XCIV,68, 114, 512. — Paulus Winfridus, XCV,1282.—

CAP.XI. S. Augustinus,XXXVIII,618,625; XXXIX, Smaragdus, CII, 84, 155. - Haymo, CXVIII,126, 291.
1907. — Petrus Chrysolog.,LII, 639. — Ven. Beda, — Wernerus abbas, CLVII,819. — Godefridusabbas,
XCIV, 168, 421, 513. — Paulus Winfridus.XCV,1179. CLXXtV, 108 — S. Bernardus, CLXXXIli,1153. —
— Rabanus Maurus, CX. 39. — Haymo, CXVIII,253, Isaacits de Slella. CXCIV, 1723. — Innocentius III,
;,,,;, 830,800. — RadulphusArdens, CLY,1601,1805, 1902! CCXVII,553.
'&&&:•— Wernerusabbas,CLVII,S^.sei. — S. Bruno Astens., CAP.III. — Ven. Beda. XCIV,197. — Smaragdus,CII,

fe* CLXV,765,794, 853. Godefridusabbas,CLXXIV,210 539.— Haymo,CXVIII,578. — BadulpbnsArdens, CLV,
924. — Isaacus de StelJa,CXCIV,1817.—lnnocentiusIII. 1949.— Wernerus abbas,CLVII,989, 993.— Godeffidus
CCXVII5SI abbas, CLXXIV, 379.
CAP.XII. — S. Augustinus,XXXVIII,657, 632, 636. CAP* IV. — S. GregoriiisMagnus, LXXVI, 1210. —
— S. Gregorius Magnus,LXXVI,il23. — Ven. Beda. Paulus Winfridus,XCV,1272, 1438. — Smaragdus,CII,
XCIV,389, 457. — Paulus Winfridus.1555.— Havmo 141. — Haymo,CXVIII,273.726.— RadulphusArdens,
CXVIH,7S5, — RadulphusArdens,CLV,1590.—Werne- CLV,2102. — Wernerus abbas,CLVII,1197. — Ansel-
rus abbas,CLYII,739. mus Cantuar., CLIX, 664 — S. Bruno Aslens., CLXV,
CAP.XIII. — S. Augustinus, XXXVIII,638, 641. — 835. — Godefridusabbas, CLXXIV,82, 224,617.
S.PetrusChrysoJog.,LII, 474.—MaximusTaurin.,LVH, CAP.V. — S. Augustlntis,XXXVIII,6S6725. — Ven.
507. S. Gregnrius Magnus,LXXVI, 1227.— Havmo, Beda, XCIV, 83. — Paulus Winfridus, XCV,1228. —

CXVIII,698. — Wernerus abbas, CLVII, 1115. Havmo, CXVUI, 2 17, 240, 509. — RadulphusArdens,
CAP.XIV. — S. Augustinus,XXXVIII,613. — S. Gre- CLV,1486.— GtKiefridus abbas,CLXXIV, 182.— S. Ber-
gorius Magnus LXXVI,1263. — Ven. Beda, XCIV,14!?, nardus, CLXXXIII,291.
174, 300. — Panlus Winfridus, XCV, 1425. — Haymo, CAP. VI. — S. Auguslinus,XXXVIII,729, 734.— Ven.
CXVIII, 601, 688. — Radulphus Ardens, CLV, 1541 Beda, XCIV,154. — Paulus Vinfridus, XCV, 1433. —
1857,1969, 2070.— Wernerus abbas,CLVII,1015,1163! Smaragdus,CII,151. Haymo,CXVIII,284, 54S, 569. —
— Ahselmus Cantuar., CLIX,649, 651. — Godefridus RadulphusArdens,CLV,1691, 1815.— Wernerusalilas,
abbas, CLXXIV,415, 589. XCLVIl,887, 1213. — Godefridusabbas, CLXXIV,235,
CAP.XV. — Juvencus, XIX, 53. — S. Hieronymus, 625
XXII,.579. — Petrus Chrysolog., LII, 183. 641. — *— CAP.VII. — Paulns Winfridus,XCV, — 1241,1287,1311.
S. GregoriusMagnusLXXVI,1246.— Ven. Beda, XCIV, Haymo,CXVIII,211, 299, 336. RndulphusArdens,
373, 510 - Paulus Winfridus, XCV, 1257. — Havrao CLY 1911. —
CXVIIl,247, 689. — Radulphus Ardens, CLV, 1976. -1 CAP.VIII. S. GregOriusMagnus,I.XXVI,1149. —
Wernerus abbas, CLVli, 1029. — Godefridus abbas', Ven.Beda, XCIV,106 - Paulus Winfridus,X('.V, 1223,
CLXXIV,201,433. 1279 — Smaragdus, Cll, 167.— Haymo, CXYIII,232,
CAP.XVI.— S. Augustinus, XLVI.921. — S. Petrus 282, 322, 327. — Wernerus— abbas,f.LVII,895 — Gode-
Chrysolog., LII, 386, 529. — 9. Gregorius Magnus, fridus abbas, CLXXIV,244. S. Bernardus. CLXXXUI,
LXXVI,1293.— Yen. Beda, XCIV,267, 284. — Paulus 592 CAP. I X. — S X
Atignstiiins, XXVIII, 7 46,750. — Pau-
Winfridus,XCV,1370. — —
Smaragdus,CII, 348. Haymo, lus Winfridus, XCV,1295. — Sroaragdus,CII, 159.—
CXVIII, 589, 646. — Radulphus Ardens. CLV, 1962, Havmo, CXVIII,303..
2017. — Wernerus abbas, CI.VII,1003,1083.— Ansel- 763, 769.—
mus Cantuar., CLIX, 653. 1131. — Godafridqsabbas, S.CAP.X. - S. Augustinus, XXXVIII,750,
LXXVI,1127.—- Ven. Beda,XCIV,
CLXXIV.387,521. — S. Bernardus, CLXXXII,661.'-4 213GregoriusMagnus,
— Patilns Winfridus.XCV,1514. Haymo,CXVIII,
Innocentius III, CCXVH,427. 546. — Wernerus abbas,CLVII, 939,991.—
— 312, 499,
CAJVXVII. S. Petrus Chrysolog.,LIl, 622.i~ Ma- Anselmns Cantuar., CLIX, 670. — S. Bruno Astens.,
ximus Taurin., LVII. 507. — Ven. Beda, XCIV, 289.— CLXV,810. — Godefridusabbas, CLXXIV,518.— Inno-
Paulus Winfridus,XCV,1594,1396.,- Haymo, CXVIII, cenlius III, CCXVIt,405
673. — RadulphusArdens,CLV,2052. — Wernerus ab- CAP. X I. — S. Angusiinus,XXXIX,1927,1929.— Pau-
bas, CLVII, 1131.— Anselmus Cantuar.. CLIX.660. — lus Winfridns,XCV,1299,1317. - Smaragdus,CU, 161.
Godefridusabbas,CLXXIV,575. T- Haymo,CXVHI,315. „TOI„
CAP„ —
XVIII. S. GregoriusMagnus,LXXVl,1081.— CAP. X II. — Ven. Beda, XCIV,125. - Haymo,CXVIII.
Ven. Beda.XCIV,289. 314. — Paulus Winfridus. XCV, 58!. -Radulphns ArUens,CLV, 1447, 1526.— Wer-
1375.— Haymo, CXVIII. 172. 66!, 696.— Radulphus nerus, CI.VII, 907. — S. BrunoAstens., CLXV,838. —
"Aflens. CLV,1775, 2030. - Weracrus abbas, CLVH, Godefridusabbas,CLXXIY,950, 1030.
835, 1099.-- S. Bruno Aslens., (XXV, 775. — Godcfri- - CAr.XIII. — Veu. Bcda, XCIV, 130. - Smaragdus,
121 INDEX CAPITUM SCRIPTUR^ SACR.E. 122
CII, 202. — Haymo, 420. - Radnlphus Ardens, CLV, SECUNDAAD CORINTHIOS.

1838. Godefridnsabbas,CLXXIV, 352, 780. — Oge-
rius, CLXXXIV, S79. CAPP. II, —III. — RadulpbusArdens,CLV,1765, 2033.
CAP.XIV.—S. Gregonus Magnus, LXXVI,1220. — CAP.VI. RadulphusArdens, CLV,1788.
V. Beda, XCIV,189. — Haymo,CXVHI,356. — Radul- CAP.XI. — Smaragdus,CII, 103.
phusArdens, C LV,136t, —Wernerusabbas,CLVH,
1940. EPISTOLAADGALATAS.
979.— Godefridusabbas,CLXXIV,891. CAP.I. — Smaragdus,CII, 392. — RadulphusArdens,
CAP.XV. — S. GregoriusMagnus,LXXVI,12C4 -
Ven. Beda,XCIV,181. — Paulus Winfridus,XCV,1338. CLV 1392.
CAP.IIL — RadulphnsArdens,CI.V,2039.
— Haymo, CXVIIl, 550. — Radulphus Ardens, CLV, —
1932.— Wernerus abbas, CLVII,973. CAP.IV.— RadtilphusAr lens. CLV, 1811.
1494,1501,188S, —
CAP.V. Cassianits,XLIX,591. RadulphusArdens,
— Godefridusabbas,CI.XXIV,564,830.
CAP.XVI. — S. Augustinus, XXXVIII,784-790. - CLV,1369,— 2046,2036.
Ven. Beda,XCIV,158.— Haymo,CXVIII,508,522. — CAP.VII. S. Augustinus,XLVI,985.
RadulphusArdens,CI.V,1880,1894.— Wernerusabbas, EPISTOLAAD EPHESIOS.
CLVII, 915, 947, 955. — Godefridus abbas, CLXXIV, CAPP.II-III. — RadulphnsArdens,CI.V,1489, 2063.
327 3'5 CAP.IV. — Haymo,CXVHI,803. —RadulphusArdens,
C!P. XVII — Haymo,CXVIII,536. — Godefridusab- CI.V,2067. 2085.
bas, CLXXIV.861. CAP. V — Haymo,CXVHI,806. — Radulphus Ardens,
CAP.XVIII. — Ven. Reda, XCIV, 589. — Haymo, CLV,2092.
CXVIIl,m.—— Godelridusabbas, CLXXIV,7H8. CAP.VI. - Haymo,CXV1I1,808. —RadulphusArdens,
CAP.XX. S. Augustinus/-X\XVIll,1143, 1147-1156. CLV,2098.
— S. Gregorius Ma«nus,LXXVl, 1174, 1I8S, 1197.— EPISTOLAAD PHILIPPENSES.
Paulus Winfridus,XCV,1322.— Haymo, CXVIII. 478,
481, 489.— RadulphusArdens, CLV, 1804, 1873. — CLV.2104. CAP.1. — Haymo,CXVIII,812. — RadulphusArdens,
Wernerus abbas, CLYH, 933. — Godefridns abbas, CAP.IV. — RadulphusArdens,CLV,1688.
CLXXIV.5C8,823.
CAP.XXI.— S. Angustinus,XXXVIII,1158-1179.— SECUNDA AD THESSALONICENSES.
S. GregoriusMagnus,LXXVI,1183.— Ven. Beda. XCIV, CAP. II. — S. Anguslinus,XL,547.
— —
44, 214. —Smaragdus,CII,242, 279. Haymo,CXVIII, CAP. I II. — Cassianus,XLIX,575,383.
70, 473. S. BrunoAslens., CLXV,761.—.Godefridus
abbas,CLXXlV,670,8lo,902.— Innoeentius III, CCXVII, PRIMAAD TIMOTHEUM.
642. CAP.I. -—S. Augtistinus,XXXVIII,939,945,949.
ACTUSAPOSTOLORUM. CAP.11. S. Prosperus, LI, 663.
CAP.I. — Smaragdus,CII, 307. EPISTOLAADHEBR/EOS.
CAP.If. — RadulphusArdens, CLV,1935. CAP.IV. — Balduinus Cantuar., CCIV,451.

CAP.VI. RadulphusArdens,CLV,1308. CAP.VII. — RadulphusArdens,CI.V,I5S6.—

CAP.VII. AdamusPraemonslrat, CXCVIII,273. CAP. X I. — RadulphusArdens, CLV,1514. Baldui-
CAP.VIII. — Smaragdus,CII. 230. nus Cantuar.,CCIV,581.
CAP.IX. — Smaragdus,CII,595.
CAP.X. — S. Auguslinus,XXXVIII,800. EPISTOLAS. JACOBI.
CAP.XII. — Smaragdus,CII, 589. CAP. I . — S. Augustinus, XXXVIII,966. — Haymn,
CAP.XVII.— S. Auguslinus,XXXVIII,807. CXVIH, 5 14, 520. — RadulphusArdens,CLV,1521,1884.
CAP.XIX.— Godefridusabbas, CLXXIV,t»76. — Godefridusabbas,CLXXIV,347, 559.
EPISTOLAADROMANOS. CAP.II. — S. Auguslinus,XXXIV,41.
— CAP.V. — S. Augiistintts,XXXVIII,972.
CAPP.V, VI. S. Petrus Cbrvsolog.,Lll, 501. PRIMAS. PETlil.
CAP.VII. — S. Atigustinus,XXXVIII,811; XL, 60. -
Cassianus,XLIX, 1210. CAP. II. -v Haymo, 806.— RadulphusArdens,
CXVIIl,
CAP.VIII. — S. Augustinus, XXXVIII,840-867; XL, CLV,1877.
66. — RadulpbusArdens, CLV,1498,2007. CAP. I II. — Haymo,CXYIII,622. —RadulpliusArdens,
CAP.XII. — RadulpbusArdens,CLV, 1740. CLV, 1986.

CAP.XIII. RadulphusArdens,CLV, 1667,1753. CAP.V. —RadulphusArdens,CI.V,1972.
PRIMAADCORINTHIOS. SECUNDAS. PETRl.
CAP.1. — RadulpbusArdens, CLV,2073. CAP.I. — RadulphusArdens,CLV,1406.
CAP.V. — RadulpbusArdens, CLV.1848. APOCALYPSIS.
CAP.VII. — S. Auguslinus,XL, 450.
CAP.IX. — RadulpltusArdens,CLV, 1759 CAP.IV. — Smaragdns,CII, 331.
C»P.X. — RadulphusArdens.CLV,2013.—Godefri- CAP.V. — Radulph s Ardens,CLV,1513. — Gode-
dusabbas,CLXXIV, 536. ("AP.VII. — ItadulphtisArdens,CLV, 1470.
CAP.XII. — lladulphus Ardens,CLV,1770. fridusabbas,— CLXXIV,1013.
CAP.XIII. — S. Auguslinus,XXXIX,1952-1959.— CAP.VIII. Godefridusabbas, CI.XXIV, 738.
Smaragdus,—CII, 112. CAP.XI. ——Godefridusabbas,CLXXIV, 1047.
CAP.XV. RadulpbusArdens,CLV,2026. CAP.XIII. RadulphusArdens, CLV, 1456.

Si f/a.'samplioresin sacros libros optaverit explanationes,adeat sermotmmIndicemqui sequetur infra, et prte


sertint primampartem[in qua omnesde sanctis Scripluris oralioneset lioiniiimconstgnanlur.
m INDICES PATROLOGLE SPECIALES. - INDEX XLVI. 124

XLV.

INDEX EXEGETICUS

OMNIUM SCRlPTURiE SACRM VERSICULORUM, A PRIMO GENESIS AD ULTIMUM


APOCALYPSIS,
JUXTA LIBRORUMOHDINEMCANONICUM VARIAET ELUCIDATIONES
DISPOSITUS,COMMENTARIA
PATRUMIN QilOCUNQUEVERSICULOCHRONOLOGICE
EXHIBENS.

MONITUM.
Index ille omnium Scriplurae sacraeversiculorum exegelieus, qui inter caeteros, velut gigas, praeeminet,
liic lantiim incmoraiur, tiim quia nondmn hnnc habemus absolutiim, lum quia propter niaieriaruiii
amplitudinem et momentiira rermii, seorsim edere statuimus, et solus uno volumine conslabit. INon
aegre ferat lector, mox enim in lucem evadct.

XLVI.

INDEX DE ALLEGORIIS VETERIS TESTAMENTI


ORDINE DIGESTUS ANALOGICO

ET IN ANALOGIA
ORDINEMSERVAKSALPHABETICUM SS. PATRUM
VARIASQUE
REFERENSEXPLANATIONES.

MONITUM.
Hoc in Imlice proferimus primo omnis quae de AllegoriiEnalura, divisione et utililaie agunt; deinceps
varios, tredecim scilicet, statuimus ariiculos vicissim exhibenles Altegorias qua; 1 ad Deitin, — II quaead
Christum, — III quae ad Mariam Virgineni, — IV qua; ad Angelos, — V quae ad Spirilus malignos, — VI
qnae ad Ecclesiam, — VII quac ad Sacramenta, — VIII quae ad Apostolos et Justos, — IX quae ad Gentiles
et Hebraeos,— X quae ad Ilaerelicos et Peccatores, — XI quae ad Virtutes et Vitia, — XII quae ad Novis-
sima hominis, — XIII quae ad Scripturain sacram speclant, in unoquoquj articulo ordinem servantes
alphabeticum, adeo ut slatim quaesiu I.cclori siutobvia.

PROEMIUM. quidamdescendebatab Jerusalcm fn Jericho. 3° Secon-


dum comparationem vel simiiitudinem: Simite est
De Allegoria nalura, divisione etutilitate. regnum caelorum.i° Secundum proverbialemmodum:
ALLEGORIAest cum aliud dicitur et aliud signifl- Btbe aquamde vasit luis: S. JustusUrgellensis, LXYII,
catur • VictorinusAfer, VIII,1185; S. Hieron.vm.XXIV, 19. — Nihil aliud est allegoria quamintelligenlia spi-
629; XXV,161 ; XXVI,589; Junillus Ater, LVIll, 19; rilaliS, spiritalis aulem scientia tria complectilurge-
Cassiodor. LXX, 225,698,1271; Raban. MauT.CXII, nera : tropologiam,allegoriam, auagogen ; tropologia
330. — Allegoria dicitur cum aliquidaliud videtur so- quse est moralis explanatio ad emendationemvitaec.t
n re in rerbis et aliud in iutelleclu signiQcare: S. Au- institulionem pertinens actualem; allegoria quando ea
gtislin. XXXVII,1347; Petr. Lombard. CXCI,U7.— qus in veritale gesta sttnt allerius sacramentifbrmam
Allegoria est tropus ubi ex alio aliud iutelligitiir : dicuulur ; anagogevero quas de spirilua-
S. Aqguslin.XLll, 1068, 1069; Ven. Guibert. abb. ibus mysteriis ad sublimioraqtisedamet sacralioracoe-
fireflgurasse
CLVl, 25. — Allegoria ea quaain verilale gesla suot, lorum secreta conscendit: Raban. Maur.CXH,531. —
alterius sacramenli formapraflgural: JoannisCassian. Allegoriadicitur qnasi alieniloquium,quia aliud dicilur
XLIX,963.—Allegoriaest cum per id quod ex littera et aliud signiflcatur,quaesubdividiturin simplicemal-
slgiiJQcatumproponiluraliud aliquidsive in prslerile, legoriam el anagogen. AHegorla cum per visibile
sive in praesenti,sire in futuro faclum siguilicatur: factum aliud innsibile factum significatur; anagoge,
Hugo de S. Viclore, CLXXV,11.— — Allegoriadicitur id est sursum dictio, cum per visibileinvisihiletictuia
quasi alieniloquium, id, ibid. 11. Allcgoriaeplures declaratur : Hngode S. Viclore, CLXXV,tt.
sunl species in quibus est etiam quod dicitur asnigma: Omnia quaj nobis figurale insinuuntur plus movent
S. Angusi. XLII, 1068. — Quadruplexest allegoria: et accendunt amoremquam si nudasine tillissacramen-
historiae, facli, sermonis et sacramenti: id. XXXIV, lorumJsimilitudinibiisponerenltir el quidqnidperaltc-

1 66. Allegoriaqualuor modiscognoscitur: 1° secun- goricamsigniflcationemintimatum est plus moyet.plus
diim IraDflalioneinvelmelapboram:Iratusesl Dominus. deleclat, plus bonoralur quam si verbispropriis— dicc-
2' Secuudum imaKiuatiouemvel hypolyposim: Hotno retur aperlissime : S. Augustin., XXXIII,214. In
125 INDEX DE ALLEGORIIS. 126
Scriptura quaedamsi allegorica explanatione extenuata rum, claritas divinitatis. Garner. de S. Victore, CXCIII,
non fuer-nt et spiritalis ignis esaminatione mollita, 303. — Aurum et argenlnm significant dona Ppiritus
nillo moduad salutarem interioris hominiscibum sine sancli. Rupert. abb. CLXVII,1524.
corruptiouis clade pervenient: Joannes CassianusXLIX, AUSTER, Spiritus sanctus. S. Eucher, Lugdun. L,

725. Quodin promptu positnm nonita movebat,enu- 739. Raban. Maur.
dalione allegoriaealicujuseruitur : Eugypp.LXU, 858. 901. Garner de S.CX1L869; Rupert. abb. CLXVIIT,
— Allegoria est machina per quam anima levatur ad 82. — Auster signiflcat Viclore, CXCW,56 ; Alanus,CCX,
gratiam Spirittts sancti. Rahan.
: S.
Deum Greg. Mag.,LXXIX,473; a —
Richard. S. Victore, Maur. CXI, 262. Austersanctum Spvritumsignificat.
CXCVI, 4 05. — Allegoriaper hoe quod non abhorret Wolbero abb. CXCV, 1175. — Per atislrumqui nimi-
coi,nitum,intelligit quoddamiDCOgnitom : S. Greg.Mag. nim calidus ventus est non immerilo Spiritus sanclus
LXXIX,473. — Rebus nobis notis per quas allegoriae designatur, quo qtiisque dtim tangitur ab iniqnitalis su;e
conhciuntur, senlentiae divinae vesliuntur, et dum re lepore liberatur. S. Greg. Mag.LXXV1,436,623,799,
cognoscimus exteriora verba pervenimus ad interio- 938;LXXIX,516.
rem inlelligentiam, id. ibid. — Allegoriamaximecirca BACULUSest miserioordiaDei. Raban. Maur.
fidei nostrae sacramentaversatur, et qualia credinitur 873.— Baculus divini judicii signum. Rnpert.CXIT, abb.
magisquam intelligunturrRichard.a S. Victore, CXCVI. (XXX. 339.
— Allegoria usiis est ipse Christus in Evangelio : S-.' BASES, consi:ia divina. Raban. Manr. CXII, K74.—
August.XLH, 70. Bases aurea» signilicant consiliumDei et in judicando
ARTICULUS I. inftexibilitatem.Rupert. abb. CLXVIII,927.
CALAMUS.dispositio Dei. Raban. Maur. CXII,879.
Allegoriw qua ad Deum spectanl. CALCULUS,sermo Domini.Raban. Maur CXII,880.
ABSCONDEREDetts faciemlegitur, cum quibusdam cher. CALIGO,divinorumsecretorum operimentum. S. Eu-
L, 739.
eorom ex genlibus cognilionemsuam abscondit,sicutin CALIX. In Deo est calix irasel calix vitas,sicut est
populo Judawiim nunc iropletum esse videmus: S. Eu- vihum cor hominis ketificans et vinum cor hominis
cher. L, 734. i compungens. S. Hilar. LX, 583. —Calix,iudiciumDai.
ABYSSLS, a?lernumDei judicium:Raban.Maur.CXII, Raban. Maur. CXII, 879.
852. — Incomprehensibilitasjudiciorum Dei : Garner. CALOU est fervor Spiritus sancti. Raban. Maur.
de S. Victore, CXCIII,284. — Abyssi nominein Scri- CXII,880. S. Bruno Herbipolens. CLXII.100.
pturis designanlur inelfabilia judicia Dei; Alcuin.,C, CAPUT Dei ipsam essentiam divinitntis ejus qnss
423. praecedit et cui omniasunt subjecta intelligere debemus.
AGN.E septem quas sacrificavitAbraham, signiOcant S. Rucher. Lugdun. L, 730.
septiformam graiiam Spirilus sancti. Rupert. abb. CEDRUS, divinitas.Raban.Maur. CXH,891.
CLXVII. 4 25. COELUM nndiqtie terram profegens misericonlias
4GKICOLAnosterest Deus. S. Augostiu. XXXVI, divinaefigura est.
— - S. Augusl. XXXVII,1531.— Co-Ium,
80t. Asrricola dicitur Deus. S. Eucher. L, 742. Deus. Raban. Maur. CXII,891. —Coalum,cu.-lesteiu-
Agricola coelestis, Deus Pater nuncupalus. S. Paulin. dicium, divinum eloquium. Garner. de S. Viclore,
Nolan. LXI.366; Rabau. Maur. CXU,853. CCXHI, 30. — Ccelumdicilur sanctissimaTrinitas, Ala-
S.
ALJE,protecliodivina. Ettcher. L, 748. — Alae, m i- CCX,63.
seiicordia Dominiet veritas, praecepta Domini. Rabau. ntis, COGNOSCEREDei est cognoscentesfacere. S. Eu-
Maur.CXII,857. — Protectiouem misericordiasDei sub cher. Lugditn. L, 7i6.
velamento alarum divinus sermo signiGcat. S.sHilar. COLUMBA,Spirilus sanclus : S. Eucher., L, 748;
IX, 392.— Alashabere dicitur Deos pro eo quod more Garneriusde S. Victore,CXCIII,71; Alamis de lusulis,
avis eleclos suos lanquampullossub se colligit el fovet. CCX,63. — In columbasecundiimprophetiamS.Spiritus
S. Eucber. L. 733.— Misericordiaet charitas quasi alas intelligendus : S. Ililar., IX, 1036.—Columba, symbolum
siint Patris quibus se protegi congruenter expostulat. Spiritus sancli: S. Bernard., CLXXXIII,1001. — Co-
Cassindor.LXX,120. Spiritus sancti typus : S. Pauliu. Nolan., LXI,
AMBCLAREdicitur Deus non de Ioco ad locum lumba, 336. — Columba,Spirittis sanclus; dona ejusdem Spiri-
transeundo,quia impiumest ita credere, sed ambulatio tussancti : Raban. Maur., CXII,898.
ej is in cordibussanctorumdeleclalio ; vel certe ambu- COLUMNA nnbis, figura Spiritus sancli Gdelesedocen-
lare Dei est in sanclis praedicatoribussuis de loco ad tis : S. Gregor.Turonens., LXXl, 168. — Cotiimn» fer-
locum iransire. S. Eucher. Lugdun. L, 735. culi Cbristi, dona sunt Spiritus sancii •.Alanus, CCX,75.
ANGELUSest Spirilus sanctus.Raban.Maur.CXII, CULTER, p rtecepta Dei : Rahan. Maur.,CXII, 903.
851 CURRUSDEI, sedes Dei : S. Eucher. Lugdun,, L,
ANIMA,visest Dei. Raban.Manr.CXII,852. 738.
ANNI, Deisternitis. S. Eucher. Lugdun. L, 741. DESCENDEREDeus in mundum dicilur quando ali-
AQUA. Aquaenomine Spirilus sanctusinlelligilur. S. quid novum qitod antea non fueral, in creatura humaua
August.XXXIV, 216 ; XXXVII,1355.—Aquaet popul.im operatur : S. Eucher. Lugdun., L, 734.
et Spirilum sanclum signat. S. August. XXXIV,79. DEXTERADomini signal Patiis — gioriam et aeternam
—Aquaenomine in Scriplura sancla aliquando Spiritus beatitudinem : S. Eucher., L, 732. Dextera — signilicat
sanctus significalur. S. Eucher. Ltigdunens. L, 742. — pietatem Dei: S. Rruno .Carthus.,CLII, 1068. Dextera
Aqti* Spiiitum sanclum designare solent. S. Gregor. Dei et sinislra ieternam et temporalem salutem signiU-
Mag. LXXVI,100.— Aqua, Spiritus sanctus, — Rabam cant: Petr.'Lomhard., CXCI,1214.
Maur. CXH, 861; Rqpert. abb. CLXIX, 198. Per DIGITUSesl Spiritus sanctus : Rafcan.Maur., CXH,
aqnatn sanctiSpirilusgralia designatur. S. Greg. Mag. 910; S. Gregor.Mag.,LXXIX,512, 416, 627. — Digilus
LXXV,960. —Aqua, ttuenta—Spiritus sancli ; S. Bruno Dei Spiritus sanctus accipitur; etenim ipse scripsit — qui
Herbipolens. CXLII, 293. Aqua sancti—Spiritus in- scribenda diclavit: S. Euclier. Lugdun., L; 752. Di-
fusio. Garner.de S. Victore, CXCIII,279. Aqtia viva gitus Christi donaSpiritus sancti, vel verbum praediealio^ — Di-
gralia Spiritus sancli. Rupert. abb. CLXIX,353. — nis indicat: Vener. Godefrid.abb ,CLXXIV,561.sancli::
Aqua symbolumgratia?.S. Angustitt. XXXIV,737. giti, Spiritus sanctus, dona eiusdem — SpiritusDei dicK
ARt.US, inteniio comminalionis divinae. S. Kucber. Garner. de S. Victore, CXCIII, 200. Digitns
L, 758. — Arcns, Spiritus sanctus. Garuer. de S. Vi- tur Spiritus sanctus propler partilionem bonorumdistri-
<\a&.-,
etore, CXCHT, 321. ab eo dantur : S. Eucher.,. L,758. —Digiti pro
ARGENTUM. Argento eloquia divina signantur : butione donorum Spiritus sancli accipiuutur : Uahan...
Rupert.abb^ CLXVIII,8c9. Maur.,CXI, 160. — Digiti divisiones sunt gratiarum :
AltMA Domini, adjulorium ejus in sanctos. S. Eu- relr. Lombard.,CXCI,1255.
cher. Lugdunens.L. 738. UIVITIiE,contemplationesDei : Raban. Maur., CXIl,,
AltMlLLA,misericordia divina, Raban. Maur. CXH, 911.
864. DORMIREdicilur Detis, cum fides ejus Inler prospen-
ASPIRATIODei pro aeterna felicitate etacclinatio tales hujtis mundi et inler quorumdam corda fidelium,
umbrsepro indeGciente nocte hujus mortalitatis acci- non vigilat, sed dormit; vel certe dormire Dei est
pitur. Wolberoabb. CXCV,1156. anxiis tarde subvenire: S. Eucher. Lugdun., L, 737.
AURES habere dicilur Deus propterea quod omnia EPHI mensura trium meiisurarumsanctissima;Trinita-
audit elnihil eum in silentio latet. S. Eucher. Lugdun., tis el Incarnaliouisest typus : Raban. Maur., CVIH,286,
L, 751. — Aures Domini cum exaudire dignatur. id. 287, 298, 676.
ieid. 737. — Auris Dei potentia ct clementia. Ra- KACIESDeiest cognitio divinitalis ejus ad omnes :
nan. Maur.CXII,891. S. Euclier. Lugdun., L, 731. — Faeies, Deus Pater;
AURUM,divinitas. Raban. Maur. CXII,870. — Au- pnescieniia Dei; notitia Dei; benevolenlia Dei; scieutia.
127 INDICES PATROLOGIiE SPECIALES. - INDEX XLVI. 128
Dei; protectic Dei; animadversioDei : Rabao. Maur., cat Dei virtutem : Alcuin., C, 607.'— Manusconsolalio
CXH,920 divina; vis snpernaevirtutis; potestas Dei; disposiliones
FALX,divinumjudicium: Raban. Maur.,CXII,921. Dei: Raban.Matir.,CXII,995.
FARGTRA,occullum Dci judicium : Raban. Maur., MARE, divihum eloquium: Garner. de S. Viclore,
CXl1,919. CXCIII,287.
FIGULInomen Creatori non ineple afllgitur. Vener. MEL,ipsa divinilas: Raban.Maur.,CXII, 997; Alan.,
Godefrid.abb., CLXXIV,289. CCX,81.
FIRMiMENTUM, proteclio Dei ;Raban. Maur., CXII, ctiMODULATIO interioris bominisper septifnrmemsan-
929. Spirilus graliamquasi per septem discriminavocis
FLUMEN,Spiritus sanctus, ejusdem dona : Raban. consiiluilur: Wolberoabb., CXCV,1103.
Maur.,CXII,933; Gnrnerinde S. Viclore,CXCIII,295. MONSPharan, Deus Pater : Rupert. abb., CLXVIII,
FRAMEA,ultio divina impios: S. Eucber., L, 738. 629.— Monsdivinitaiemdenotat: Ven. Godefrid.abb.,
FRUGTUSvineaeDei, Deusest: Wolberoabh.,CXCV, CLXXIV,47, 48.
1260.— Fructus vineseDeiest beatitudo, id. ibid., 1262. MULIER, sapientia Dei : Garner. de S. Victore,
FULGUR,excttatio dtviniterroris : Garner. de S. Vi- CXCIH.140.
eiore,CXCIII,6e. MURENULA dicitur Dei sapienlia: Alanusde Insulis,
FUMUS.initia comminationis Dei : S. Eucher. Lu- CCX,61.
gdun., L, 739. NARESDei est tnspiratio ejus in corda fidelium: S.
FUNICULUS,praeceptadivina: Raban. Maur., CXII, EuCher.Lugdun., L, 751.
937. NEBULiE,vefamenlummysteriorumDei : id., ibid.,
G4LLINA,sapientia Dei : Raban. Maur., CXII, 939; 739.
Garner. de S. Victore,CXCI.l,75. NERVUS,divinaessentia : Raban.Maur., CXII,1005.
GLADIUShi Jacob visioneSpiritus sanctusest, unum NESCIREDei est quosdamreprobos reprobare : S.
capulumhabens, id est, uiiamsubslaniiam,virlutem,dei- Eucher Lugdun.,L, 736.
tatem, majestatem,vounlatemque Patris et Filii, con- NUBES,Spirilus—sancttts, consolatiodivina : Raban.
testans duas acies, id est, duo lestamenta gerens : S. Maur.,CXII, 1007. Nubes sratiam supernam iunuit:
Zeno, XI, 42. — Gladitis,viiidicla,vel sermo Domini: Vener. Godefrid.abb., CLXXIV,190.
S. ICucher.,L, 738.—Gladitts,ira Dei, verbaDei ; Raban. OBLIVISCldicittirDeus cum quibusdamimpiiset pec-

Maur., CXII, 910. Gladii, sermones Dei suut: Wol- catoribusmiseretur : S. Eucher. Lugdun.,L, 737.
beroabb., CXCV,1144. OCULIDominiiiitelligunlur inspectio divina: S. En-
GRANDO,comminalionesDomini : S. Eucher., L, cher., L, 757.— OcnlosDeusdicitur habere pro eo quod
739. omniavidetet nihii eum latel; vel oculi respeclugfaliae
GRADUS,dona Spiritus sancli : Raban. Maur., CXII, intelligumur : id., ibid., 730.— Christi oculisunt dona
942. —
Spirilus sancti : Cassiodor.,LXX,1086. Sepliformis
HOMODeus Pater nuncupattir: Raban. Maur., CXII, Spiritus significatur per seplem oculos Dei : Rupert.
955; Garner.de S. Victore,CXCIII,135. abb., CI.XVI1I,768. — Oculus, perfecta Dei cognitio,
IGNIS.Spirilus sanctus : S Eucher. Lugdun.,L, 739; Spiritus sanclus: Garner. de S. Viclore,CXCIII,166.
Raban. Maur., CXII,966; Rupert. abb., CLXX,277. — ODORES.Odorum fragranlia suavem Dei bonitatem
Ignis Deus, Spiritus sanctus : Garner. de S. Victore, demonslrat: Adam.Scol, CXCVIII,802.
CXCIH,555. OLEUM.Olei nomine Spiritussanctusdesignalur: S.
IMAGO,ipsa Deitas: Raban.Maur , CXII, 9 69. Fulgei.t.. LXV,278; Raban.Maur.,CXII,1011.
IMBER iiam Dei signilicat: Ropert. abb., CLXVIII, OLIVA, Spintus sanctus: Raban. Maur., CXII, 1011.
867. — Olivaedute duo sunt data Spiritus sancli : Rupert.
INDURAREdicilur Deus quorumdammalnrum corda, abb.CLXVIII. 731.
non quod omnipoleiisDeus per potentiam suam eorum OS Domini,sermo ejns sive jussio accipitur: S. Eu-
corda indurat, quod impiumest ila credere; sed exigen- cher. Lugduii.,L, 751, 758.
tibus eorum ctilpis,cumduriliam cordis qua ipsi omnla OSCULLM, donum Spiritus sancti : Raban. Manr.,
mala perpetrandoinvertunt, non auferl: S. Eucher.Lu- CXII,1014.— OsrnlumSpiiitus sanctusaccipitur: Wol
gdun.. L, 737. beroabb, CXCV,1007.
INTESTINA,arcanaverba Dei : Raban. Maur., CXII, OSTENDEREdiciturDeus faciemsuam cum respeclu
971.— Occuitaet mystica Dei maudala: Garuer. de S. graliaesuaequibosvitllseipsumin cordeinsinuatet amo-
Victore,CXCIll,228. rem snuroinfundit: S. Eucher. Lugdun., L, 734.
IRASCIdicltur Deus non animimoluvel qualibetper- PALPEER/EDominioccultaet incomprehensibilia jti-
lurbatione quae illi omninoaccidere non potest, sed dicia ejus, sive spirilnalis ejus in divinis libris locuiio
creaturaedelinqttenti,id esi, liominibusimpiisel pecca- innuitur: S. Encher. Lugdun., L, 731. — PalpebraeDei
toribus justamdicitur inferre iillioncm,hoc est, reddere sunt judicia ejus quaeprobant filioshominum: id , ibid.,
i lis quod merenlur: et hsecullio divina furor ejus dici- 737.—Palpebrje.judicia Dei: Raban.Maur.,CXII,1018;
tur: i.,736. Gamer. de S. Victore,CXCIII,170.
LAMPAS, dona Spiritus sancti : Raban. Maur.,CXII, PANISvita esl doctrinaDet: S. Bruno Carthus.,CLII,

981. Lanipadesardentes sepliformisgraliae illumina- 795. — Seplem dona Spiritus sancti per septem panes
tionesdenotant: Richard.a S. Viclore,CXCVI,6i8. sunt intellecta: Vener. Godefrid.abb., CLXXIV,490.
LEO,Deusjudex : Raban Maur.,CXII,983. PARADISUSvoloptatis, voluntas Dei : Vener. Gui-
LIRER,pra?scientiaDei : Raban. MatiT.,CXTI,987. bert. abb.,CLVI,795.
LILIUM,candordivinitalis: Raban Maur., CXII,986. PATER, DeuaCreator; Protoplaslus: Raban. Maur.,
LINEA,occullumDei judicium: Raban. Maur., CXII, CXH.1023.
987. PEDESDei stabilimentumvirlulisejus,eo quod ubique
LINGUADei mysticesignificatSpirilum sanclum, per prxsens et universa illi sunt subjeria : S. EucheT.I.u-
qiiem Dens Pater secretum suum manifesiavithomini- gdun., L, 733. — Pedes Domini, stabilitas aelernitatis:
bus : S. Eucher. Lugdunens.,L, 731; Garner. de S. Vi- id., ibid., 738.
clore. CXCIII,176. PLUVIA,praeceptavel mandataDomini: eo quodter-
LOQUI Dei invisibilitersine sono vocis, vel quolibel id est, bominesirrigent : S. Eucber. Liigdun., L,
slrepiiu, occulle mentibussanclorumvolunlaem suam ram, — Pluvia salnlaremdoctrinam significat: Ruperl.
atqtie rectumintellecium inspirare, seu fulura, sictii in 759. CLXVII,1120. — Charitas Dei quaedamvernalis
sanctisprophetis, revelare : S. Eueher. Lugdun.,L, 735. abb., est pluviavirtutumsub qua el healavoluntasgerminatet
LUCBRNJE seplem, septem sunt dona Spiritus sancti: : L, 100.
Raban.Maur.,CVIII,633; CXI,605; S. Pelr. Damiaii., operatiosanctaftuclificat Cassiodor., non quodmorehnminnmpro
CXLV,1028;Rupert. abb., CLXVIII,751; Adam. Scot, POENlTEREdiciturDeus,
CXCVIII,698. transactisoperibus scilicet pceniteal;qui enim novitan-
LUCIFER, sermo divinus : Garner. de S. Viclore, tequam fiantpro perpetralis actibuspoenilerenon potest;
CXCIII.45. sed pmnilenliaDei statula mntare et quod prius aliter
LUMEN, claritas divinitalis : Raban Maur., CXII, fecerat, in aliud mutare : S. Encher.Lugdun., L, 736.—
979.— Lumen. DeusPater : id., tifd., 990. NohpamilereDel, slalutanullo modoroutare : id., ibid.
LUX, DeusPater : id., ibid., 990. POMAodorifer.Dei advenlus: Garner. de S. Victorc,
MANE,illuminatin Spirilussancli: Raban.Maur.,(XII. CXCIH,548.
992. PROPITIATORIUM dicitur divina majestas: Alanuf,
MANUSDei ejus polestasinlelligilur; ilem flagellum: CCX,240.
S. Euchor. Lugdun., L, 752. — MantisUomini,minsevel, RECEDEREdicitur Deus et ad alios transire, quod
vindictaecjus : id., ibid. 738. — ManusDomini signili- non localiter aut visibiliter, sed invisibiliter occultoque
129 INDEX DE ALLEGORIIS. 130
iudicio ac justo, facere aliqttid consuevit: S. Eucher. tulit: id., ibid., 738. — Secretus gratiaeDei sinns; l)e;
Lngdun., L, 735. consilium: Garner.de S. Victore,CXCIII,225.
REFRIGERIUM, proteclio Dei: Raban. Maur., CXII, VAS, intelligentia divinitatis, approbalio Dei : Raban.
1007. Maur.,CXII, 1073.
RIVULI, dona Spiritus sancli: Raban. Maur., CXII, VKNTERDei secreta origo substantiaeejusaccipitur :
iOW. S. Euclier. Lugdun., L, 733.
ROMPILEA,vindicta, vel sermo Domini: S. Eucber. VENTII.ABRUM,examen justitiae Dei : S. Euchcr.
Lugdun., L, 738. Lugdun., L, 742.
VerbumDomini : S. Eucher. Ltigdnn , L, 739. VENTUS, dona Spiritus sancli : Raban. Maur., CXII,
—ROS,
Ros, Dei gratia : Raban. Maur., CXU, 1010. — Hos 1071. — Venlus urens significatSpiritumsanclum : Ru-
crcli significat gratiam Spiritus sancti : Rupert. abb., pert. abb.CLXVIII, 197.
CL.XVIL461. — Ros Spiritum sancium significat, id., VESTIGIADomini,operum secretorum signa : S. Eu-
ibid., 1120 —Ros, diviuaegraliae symbotum : Vener. cher. Lugdun., L, 738.— Vesligia,operalionesDei; visi-
Godefrid.,CLXXIV,58. taliones Dei; praesentiaDei : Raban. Maur., CXll, 1076.
SAGITTA,sermo Dei; animadversio Doi; vindiclae VESTIMENTUM, opera divina: Raban. Maur., CXII, '
Domini;praereplaDomini; comminaliones Dei; percus- 1075
siones Dei: Raban. Maur., CXII, 1044.— («agiuae,prae- VIA, praeceptadivina : Raban. Maur , CXII, 1077,—

repla divina: S. F.ucher.,L, 738. Sagittaein manu po- Via, actiones Dei : Garner. de S. Victore,CXCIII,2H0.
teulis, verbasunt doclrinaeDei: Alcuin., C, 579, 620. VIDKREDei esl arta lionaapprobare; aliter videre Dei
SANGUIS, f uror Dei : Raban. Maur.,C.Xti, 1015. esl malahomimimscien*'oreprobare; item aliter videre
SCAPULJE.Scapulashabere dicitur Deus quia infirma Dei esf nos videnles facere : S. Eucber. Lugdun., L.
membra Ecclcsiae,quasi iu scapulissuis portat: S. Eu- 755.
cber.. L, 733. VIGILAREDei est in defensioneelectorumsuorum se
SCUTUM,protectio divina : S. Eucher. Lugdun., L, manifestumdemonstrare : S. Eucher. Lugdun., L, 737.
738; Garner.de S. Victore,CXCIII,521. VINUM,arcanumDnitatis, fervor Spirilus saiicti : Ra-
SEDEREdiciiur Deus non corporalilerhtimanomodo, ban. Maur., CXII, 1078. — Vinum significat virtutem
sed potentialilersuper omnem creaiuram ralionabiluer Spirilus sancti : Rupert. abb., CLXVII,794.
prasidere : S. fclucher.Lugdtin , L, 731. VIRGA,regni significatiovel correplio disciplinae: S.
SEMITA,arctiora proeceplaDei : Garner. de S. Yi- Eucher. Ltigdun, I., 758 —Virga, verbum manens; ca
clore. CXCIU.264 sligaiio divina; diviua parseculio : Raban. Maur., CXII,
SEPTEM Septem ilona Spiritus sancli sunt intellecfa 1081.
ppr horam
— seplimam: Yeoer. GoJefrid. abb , CLXXIV, VITTA,praeceptadivina: Raban. Maur., CXII, 1082.
b2>). SpptemdonaS. Spiritus designantiirper— primos VOX,exhortatio divina : Raban. Maur., CXIl,1083.
id
septem iibros Srripturaesacrae: , ibid., 1064. Nu- ZELAREdicitur Deuseum crealuram suam quam non
merus septenarius operationem sepliformis Spiritns; vullperiresaepe castigat, corripit atijue flagellat el fla-
septem virtutes Spiritus sancti : Garner. de S. Viclore, — gelbndo ad se reducit : S. Eucher. Lugdun., L, 736.
CXCIII,448. Zelare etiam dicitur Deuscumnullum peccalumimpu-
SINUS,substantla Deilatis; Dei gratia: Raban. Maur., nitum vult relinquere : id , ibid., 736.
CXII,1034.
SOL, Deus:Raban. Maur.,CXII, 1057. ARTICULUS n.
SONUS,Spiritus sanetus: Ralian. Maur.,CXH,1059.
SPJRITUS, ipse Deus; iuspiratio divina : Raban. Allegoriw qua ad Christum spectant.
Maur., CXII, 1036. ADAM.ChrislussecundusAdamcoelestisest:S. Hilar.,
STARE dicitur Deus cum nos infirmos,id esl, suam IX, 669: S. Aug. XLV, 1512: S. Maxim.Taur., LVP,
creaturam, ad pceniienliam et conversionempatieuler 239, 249, 570.
sustinet: S. Euclter. Lugdun., L, 735. JESTAS noslra Christi est adventus: hiems nostra
STELLA,dona SpirUus sancti : Raban. Maur., CXII, Chrisii occullalio:S. Aug., XXXVIII,217. sumusac vivi-
1052 AGNUSest Christusper quemredempti
TEMPORA,opportuna distributio voluntatis divinae: "ficati: S. Cyprian., IV, 655 —Agnus Christus uthomo
S. Eucher. Lugdnnens.,L, 741. dicitur:S. 1'aulin. Aquileiens., XCIX,432. — Agnus
TLNEBRJE,occulla Dei judicia : Garner. de S. Vi- lypicusin figuram Chrislioccisus: Ruperl. abl>., CLXIX,
ctore, CXCII1,378. 932.—Agnus paschalis Christus:S. Cvprian., IV, 561:
TERNARIUSnumerus fidem sanctissimaeTrinitatis Lattant., VI, 530 : S. Ambros., XIV, 457, 648,1107.
sigiial: Garner.de S. Yiclore, CXCIII,412. S. Aug., XXXIV,547 : S. Paulin. NoUm.,LXl,536,359.
THESAUUUS,provideutiaDei: Raban. Maur., CXII, —AgnuspascbalislypusChristi incarnaiirli:Ritpert, abb.,
1066. —
CLXIX,1280. Passio figuratain immolatione agni pa-
schalis : S. Bruno Astens., CLXIV, 233. — Cbrisius
TORRENS, s apienlia Dei : Raban. Maur., CXil,1068.
— Inundatiosancti Spiritus : id., ibid.; Garner. de S. agnus i.obisest, Judttis vcrohasdus, S. Ambros., XIV,
Victore,CXCIII,297. 648.
TRANSIREilicilur Deusctim de cordibusquorumdam Verbi. ALTAREdiciluripsa divinitas,caroChristi, bumanitas
hominum in quibtis ante per tidcm credebalur, poslea slus in Rabau. Maur., CXI,836.Altare de terra esl Chri-
incarnatione: S. Paulin. Aquileiens., XCIX, 401.
subrepenteperlidiavel qnolibettlelicto,ab eisrecedit et ANGELUSUeiAgar allocuius,Deusest,filiiis ei anne us
ad aliostransit: S. Eucher., L, 735. Deus: S. Hilar., X. 113. — Angeius esl fijitis,
TltES pueri Triuitatis figuram gerunt : S. Zeno, XI, Dei et consilii
522 524. magni — angelus et Dominuset Deus, id., ibid„
TRITICUM,Dei Yerbum : S. Eucher. Lugdun., L, 116. Angelus Mosiin rubo visus Bominus et Deus
7W. est., id., ibid., 119. Apparuit Jacobin formaangeli ut

nunlium se magniconsilii indicaret: S. Phabadius, XX,
TRULLA,prolecliodivina : Raban. Maur., CXII, 1070. —Chrislusfutt Angelus luctanscumJacob : S. Aug.,
TURA,vox Domiui mauifesta• S. Eucher. Lugduu., 46. XXXVI,306 ; XXXVII,1956; XXXVIII,682.
L, 738. AQUA.Hitmanilas Cliristiaqus compaTata:S. Gauden-
TURTUR,Spiritus sanclus : S. Eucher. Lugdun., L, tius, XX,985. — Aquaaamaraeoccideniis litteraa et
748; Garner.de S. Victore,CXCVIT, 71. habent figuram : Raban. Maur.,CIX, 1031.
UBERAsignificanlSpirilum sanctum: Rupert. abb., legis ARCi. lu arca Noe qua-damad Christum,qtiaedam ad
CLXVII1,841. Ecclesiamreferuntur: S. Aug., XLII, 274,275. Arca —
UMBRA, protectio divina : S. Eucher. Lugdun.,L, Noe in omnibusCltrislumEcciesiamqne siguificat, id.,
741.
UMBRACULUM Jonae significat consolaiiouemdivi- XLI, 472, 477.— Salvatorisincarnaiionem deMgnat: Ra-
nam: Rupert. abb., CLXVHI,456. ban. Maur., CVIII, 145. — Figura fuil humanilalis
Chrisli: Vener. Godefrid. abb., CLXXIV, 428. — Fjgura
UNGUENTUMest Spiritus sanctus : Rnpert. abb., CorporisChrisli: Philippus de Harveng., CCIII, 669.—
CLXX,23. — Unguentum, dona Spirilus sancli : Ralian. Arca foederistvpus naluraehumanaeChrisli : Alan. de In-
Maur., CXH, 1085. — Ungueutumoplimum est jjra'ia sulis, CCX,241, — Arca testamenti Corporisquod I)o-
Spirilus sancli: Rnpert. abb , CLXVIll,841.—Unguenta minus assnmpsil.speciesest: S. Hilar., IX, 737: Ru-
sunt dona spiritualiaDei : Alanusde tnsulis, CCX,56. pert. abb., t.LXX,252.
UTERUS, substantia Palris : Raban. Maur., CXII, ARGENTUM. HumauilasCbristi significataest per ar-
1086. — Grat'a Dei. id., ibid., 1086. — Uterus Ilei in- genttim : Rttpeit. abh., CLXVII,1423.
comprphensibiliajudicia—quae rimari neqneunt : S. liu- ARIES immolatus ab Abrahamoligura fuit Chnsli :
elicr. Lugdun, L, 733. Secretumex qno Filium pro- S. Ambros., XIV, 448 : S. Aug., Xl.l, 511.— Aries
131 INDICES PATROLOGIH SPECIALES, - INDEX XLVI. 132
rubiicatus flgura fuit Christi et martyrom : S. Aog. , 800. — Aiphaet Omega: S. Paulin. Nolan.,LXI, 673 :
XXXIV,635.— Arieshaerenscornibus figura Christicru- S. Gregor.Mgg.,LXXVI,1179 [ LXXIX,626. — Altare
cifixi: S. Aug. XXXVI,244. — Aries, hterens vepribus Ecclesiae: Rtipert. abb., CLXIX,1017. — Amicus: Ra-
estChrls.us iuter blasphemas Judaeorum:Rupert. abb., ban. Maur., CXIl, 857 ; Rupert. abb., C.LXVIH,622 ;
CLXIIl. 859. CLXIX, 11. — Amygdalus: Ven. Hildebert. Cenom.,
ex
ASCENDEREdicitur Deus, cumFiiius carnem no- CLXXI, 559. — Angel. s : S. August., XLII, 772 ; S.
bis assumptam in coalumduxit : S. Eucher., L, 734. Eucher., L, 739 ; Raban.Maur., CXII,85t ; Rupert. abb ,
ASCENSUS.Christi elevatio dicitur ascensus, ipse est CLXVH,1505 ; Yen. Godefrid. abb., CLXXIV,854;
ascensor: Raban. Maur.,CXH867 — Ascensuspalmaefuit Garner. de S. Viet., CXCIII, 27. — Angelus Dei
asceusus Chrisli in crucem: Wolbero, abb., CXLY, et Deus : S. Hilar, X, 113, 116, 119.— Angeius et
1255. Dominus angelorum: S. August., XXXY,1596. — An-
ASPERSIOsanguinis secundumlegem per fidempo- gelns magni consilii: S Hilar., X, 116: S. August.,
pulumpurificans,sacramentumfuturseex jjomini sangui- XXXVI,515:— XXXVIII,64, 691: S. Gregorius Mag,
ne aspersionis: S. Hilar., IX, 538. LXXVI,285. —Angelus Testamenti: S. BrunoAslens.,
AURUMincarnatam Dei sapienliamsignifical: AJcuin., CLXIV,300. Anima : Raban. Maur., CXII,852. —
C, 1114. — Regia Chrisli poteslas est aurum: Rabau. Aunona praelianliumde hcrreis invecta Dominicis: S.
Haur., CXII.870. Augusl. XXXVII,1863. — Antemurale: S. Bernard.,
AVIS. Avium plumis jugum Cbristi comparatur: S. CLXXXIII,524. — Apis : S. Bernard.,CLXXXII, 41. —
Bernard., CLXXXII,598. Aqua : Raban. Maur., CXII,860. — Aquila : S. August.,
BARHA.DivinitasChristi barba nuncupatur : Raban. XXXIV,884: S. Eucher , L, 749: S. Gregnr., Mag.,
Maur., CXII.873. LXXVI,625: Raban. Maur., CX,694*:CXII,861: Ru-
BiG/E. Per bigas de quibus Isaias Christus salutares pert. abb., CLXVII, 1438 : Garner. de S. Victore,
inequiiat, discursus : S. Petr. Chrysolog.,Lll, 646. CXCIII,69. — Arbor : S. Gregor. Mag., LXXVI,97 :
BOTRUSper exploralores de lerra promissionispor- Baban. Maur.,CXII, 865 : S. Bernard., CLXXXHI,379 :
tatus, ligura Christi: S Petr. Damian., CXLV, 1037: Garner. de S. Viclore, CXCIII,533. — Arbor frudifera
Rupert. abb., CLXX,214; GiHebert, CLXXXIV, 275 ; in cordibusnoslris excolenda: S. Gregor. Mag.,LXXIX,
Wo.bero abb., CXCV,1082. Boirus pendensex ligno, 495. — Arborin passionesuccisa,in resurrectionemulti-

ulique Christusex ligno crucis : Raban. Maur., CVHI, plicata : Cassiodor.,LXX, 990. — Arca : Raban. Maur.,
843. — Chrislusiu oruce, botrus positns in vecte : S. CXII.864: Garner. de S. Yictore.CXCIH,453. — Arca
Petr. Damian., CXLIV, 786. — Bolrus dulcedinem sanctificalionis: S. Hilar., IX, 757, — Arcus in pas-
Oiristi resurrectionis significat : Walbero abb., sione inlenius: Yen. Godefrid. abb., CLXXIY, 1150.
CXCV,1080,1084. — Aries: S. Augusl., XLII, 346, 772 : Raban. Manr.,
BUTYRUMChristihumanitas: Raban. Maur., CXII, CXII 863: Rupert. abb., CLXVII,1730: CLXVIII.859,
877. 1571, 1577 : — CLXX, 69: Ven. Godef. abb., CLXXlV,
CALAMUS Verbi diviniaeternitas:Garner.,CXLII1.425. 1072, 1073. Arlifex : Raban. Maur.,CXII,865. —
CALCEAMENTA Dominim\slice signant incarnatio- Ascendensde civilate sua slatutis diebus : S. Gregor.
nem ejus : S. Eucher., L, 733: Rabau , Manr., CVH, Mag.LXXIX,27. — Ascensuspurpureus : Rupert. abb.,
T72: Alanus de lusutis, CCX, 97. — E.jus humanitas CLXYIJI,882. — Avis: S. Gregor. Mag., LXXVI, 1218 ;
per calceamenta designatur : S. Bruno Carlhus , CLII, Raban. Maur.,CXII,871; Garner.de S. Victore,CXCIII,
918. 65. — Botrus: S. August., XLII, 271 ; S. Eucher.. L,
CALCULUS ignitus Jesum Christum signiGcal:Alcuin., 739. Raban. Maur., CXII.876: Alan. de Insul., CCX,.
C,U06. 62.Botrus uv» pressns in torculari: S. Augtist., XXXVI,

CALIXdicilur passio Christi: Raban. Maur., CXII, 109. BrachiumDei: S. Bruno Herbipol., CXLII,355.
879 : Garner.de S. Victore, CXCLIII,457: Philippus de Garner. de S. Viclore, CXCIII,192. — Cadaver.Raban.
Harveng.,CCIIl, 143. Maur., CXH, 8"/8.— Calamus: id., ibid., 879. — Cal-
CAMPUShumanaChrisli naturaest: Alan. de Insul, ceamentum: Raban. Maur., CXII, 880. — Caligo: id.
CCX,64. ibid , 879. — Camelus: S. Augustin.,XXXV,1360: S.
CANDELABRUM corpus Domini significat : Eirher , L, 752:. abb., LXIl, 844: S. Gre-
Maur. , CXI, 605. — Incarnalus cum septeraRaban._ donis' gor. Mag. LXXV,Eugyppius
536: t XXVI, 770: Raban. Maur.,
Spiritus sancti significaturper candelabrumcum septem CXII, 882 : Garuer.de S. Victore., CXCIII,92. — Can-
lucernis : Hupert. abb., CLXVII,705. — Candelabrum delabrnm: Raban. Maur., CXII, 882: Rupert. abb.,
aureum significatChristnm propter passionemgloria co- CLXVII,856: CLXVIII,473: Adam.Scot.,CXCYHI,697.
ronatum: Rupert. abb., CLXVllI,728. — landidus ex innocentia, rubicundns ex passione:
CANISTRIJM. Per Canislrumconsummationislinguam S. Gregor. Mag.,LXXIX,522. — Candidus sauctiute,
Domtni inlelligimus:Raban. Maur., CVIII,331. rubicundus passione : Rupert. abb., CLXV1U,921.—
CANTICUM uovumdicitur incarnalioDominiqua mun- Candidus ut Deus, rubicundus uti homo : Adam. Scot.,
dus salutari exsultationecompletusest,qua angeli canoris CXCVTII,699. — Caprea: Raban. Maur., CXII, 8f5.
vocibus personarunt laudanles : Cassiodor., LXX, 226. — CapulEcclesiae: S. Gregor. Mag., l.XXV, 612: Hugo
CAPREAlypus est Christi : Alan. de lns., CCX, 98. de S. Victore, CLXXV,570. — Catulus: Raban. Maur.,
— Per capreas inteiliguntur membra thristi: Cassiod., CXII, 889.—CatuJusleonis : S. Gregor. Mag., LXXIX,
LXX,mi. 609. — Cavernamaceriae: Wolbero abb., CXCY,1110.
CARBONES,virtules quae erant in Christo: Raban. — Cedros: Raban. Maur., CXI,517: CXII, 891.— Cer-
Maur., CXII, 888. vus : S. Eucher., L, 751 : Petr. Lombard., CXCI.201.
CARO.ChristusGguratusest in carnibusad vesperam, — Cibus: Raban. Maur., CXII, 893. — Cibus salutis:
el psnibusmane praestitispopuloIsrael: S. Aug., XXXIV, S. Gregor. Mag..LXXIX,J86. — Reatarumanimarumet
6I6.T angelorum cibus: id.. ibid., 464. — Cibusmentis refi-
CkUTIOsuper homicidiooccullo mystice Salvalorem ciens nec defieiens: S August., XXXVIII,183, 1006,
debotal: Rab. Maur., CX1II,9I5. 1016.— Cibns qui esurientes saturat et inleger manet:
CAVhRNA,vulnus in lalere Domini: Raban. Maur., id„ibid„ 183.—Cithara : S. Bruno HerbipoL,CXLII,
CXII, 8U0.- Caverna maceriae desiguat vulnusJaleris 223. — Civitas: S. Paulin. Nolan., LXl, 309. — Clavis:
Oiristi: Alan.de Insulis, CCX,70. Raban. Maur.,CXII,881. — Coelum: S. Gregor. Mag.,
CEREUSimago Chrisli: S. August , XLVI,819. LXXIX,62t : Rabari. Manr., ( XII, 891: Adam.Scot.,
CHRISTUSdicilur secundus Adam: S. Hilar., IX, CXCVIH, 278. — Clypeus fortium : Rupert. abb.,
669 ; S. August., XLV,1512; S. Maxim.Taurin., I.VII, CI.XYHI,1140. -Collis: S. Gregor. Mag, LXXIX,
239,249, 570 ; S. Paulin. Nolan., LXI, 679. — Adeps : 290. — Coluber : Raban. Maur., CXII, 900. — Colum-
Raban. Maur., CXII,854.—Ms : Garner. de S. Yictore, ba : Raban. Maur, CXII, 898. — Columna: S. Au-
CXCIII,315. — Agnus : S. Cyprian.. IV, 561, 653 ; La- gustin., XLII, 269: Eugypp., abb., LXII,678. — Consi-
elaut , VI, 530; S. Zeno, XI, 5lt, 517; S. Ambros., liarius: Raban. Maur., CXII, 901. —Cornu nostrum:
XIV,437, 648, 1187; S. Hieronym.,XXV, 462 ; S. Au- S. Bruno HerbipoL,CXLJI,182. — Cornu olei : Vener.
gost, XXXIV, 547 ; XXXV, 1839 ; XXXVI, 765 ; Godef. abb.,—CLXXIV,649. — Corpus: Raban. Maur.,
XXXVIII,45, 133, 1209;XLVI. 828; S. Eucher., L, CXII,—902. Cultor vineae: Alanus de Insulis, CCX,
745 ; S. Paulur. Nolan., LXI, 336, 339 ; Eugypp. abb., 211. Custos: S. Gregor. Mag., LXXVI, 1151: Ra-
LXII, 675, 757;S. Gregor. Mag., LXXVl,560; LXXIX, ban. Maur., CXII, 905.— Cypressus: Raban. Mattr.,
209 ; S 1'aulin.Aquileiens., XCIX,432 ; Haban. Maur., CXII, 896 : S. Anselmus Cantuariens., CLVIII, 589.
rXI,8H2; CXII, 855; Rupert. abb., CLXVlll,517, 567, — David:S. Augustin., XXXVI,646 : XXXVLI,1869,
615, 1356; CLXVlll,566; S. Bernard , CI.XXXIIl,402: 1870: XL, 168. — Davidverus: S. Hilar.. IX, 728 —
Philipp. de Harveng,CCIII,1045 — Agnus et LPO: S. Datid liiiuset DominusDavid: S Auguslin., XXXVII,
Augnst.,XLYI.828.—Agricula : Rupert. abb., CLXVIII, 1870 — Denarius: Raban. Maur., CXII,907. — Dextra :
133 INDEX DE ALLEGORIIS. m
S. Bruno Carlbus, CLII, 1152. — Dexlra et brachium Lombard., CXCI, 726 ; Philipp. de Harveng, CCIII,
Dei : S. Bruno Herbipol., CXLII, 555. — Diadema: 1201; lapis super quem • septem oculi, id est, septem
Raban. Manr., CXH, 909. — Dies : Rupen. abb , Spiriius dona fueruut Rupert. abb., CLXVHI,726. —
CLXVII,621: Pelr. — Lombard., CXCI.527, 119u: Alan. Lapis adjulorii: Rabao. Maur., CVIII,34 ; lapis adju-
de Insol.. CCX.79. Dies de die : S. Aug., XXXVJII, torii reprobos confringens et conlerens : S. Gregor.
1005, 1099. — Diesnoster: S. Aug., XXXVIII,932: Mag.. LXXIX, 212. — Lapis angularis : S. August.,
Cassiodor.,LXX, 559: Raban. Maur., CXII, 909: S. XXXV,1859,2080; XXXVI,534; XXXVIII,41, 42, 341 ;
Bruno Herbipol., CXLII, 453: Rupert, abb., CLXVII, S. Maxim.; Taurin., LV1I,820;Cassiod, LXX, 851 ;
621. — Dies quam fecit Dominus: S. liregor.. Mag., S. Gregor. Mag., LXXVI,458 ; LXXIX,89, 212, 617;
LXXVII,861 — — Dilectus ex dilecto: S. Gregor. Mag., S. Bruno Herbipol., CXLIl, 426 ; S. Petr. Damian.,
LXXIX,522. Diluculum: Raban. Maur.,CXH, 910: CXLV,49 ; Rupert. abb., CLXX,75 ; lapis summusan-
S. Bruno Herbipol., CXLII, 453: S. Bruno Carthus., gularispost reprobationemassumplus: Terlull., II, 330.
CI.II, 750. — Domus: Rupert abb., CLXVIII, 473. — — Lapis crandis : S. Gregor. Mag., LXXIX,384 ; lapis
Eleclrum : Raban. Maur., CXH, 915: Garner., CXCIII, magnus, id., ibid., 196 ; lapis magnusquem accepit Je-
312. Species eleclri: Rupert. abb., CLXVII,1457. — sus sub terebintho: S. Augustiu.,XXXIV,.791 ; lapis
Eleclus ex millibus: S. Gregor. Mag., LXXIX, 522. offensionis omuibus malis S. August. XXXV, 2000;
Electusut cedri , id , ibid. — Emmanuel: Tertull., II, lapis offensionisetpetra scandali: TerluIL, II, 330 ; la-
537: S. Aug., XXXIV,385: S. Petr. Damian.,'CXLIY, pis parvus de monte abscissus sine manibus: S. Aug ,
859. — Eques : S. Gregor. Mag., LXXVl,595. - Fa- XXXV,1465; S Gregor. Mag., LXXVII,772 ;.lapis ab
cies : S. BrunoCarlhus.,CLII, 680. — Favus : Raban. aedilicantibusreprobatus : S. Oregor.Mag, LXXVII,861;
Maur.,CXH,922 : Vener. Godefrid.abb , CLXXIV, 813. lapis unctus a Jacob: S. August., XXXV,1449; XXXVI,
— —
Ficus: ThomasCisterciens.,CCVI,205. Finis: Ra- 506 ; XLl, 517; XI.1I,853; iapis unctus et reprobatus :
ban. Maur.,CXII.932: Finis legis : S. Paulin. Nol. LXI, S. August., XXXIV,376 ; lapis vivus : Rahan. Maur.,
207: S. Gregor.Mag., LXXVl,981: S. Petr. Lombard., CX, 168. — l.ectulus : Gillebert., CLXXXIV,1121. —
CXCI,1472. Finis legis et prophetarum: S. llruno Car- I.ectus sanclorum in quo universa festa saecnlaribus
thus., CLlf, 809, 1062.Finis prophelarum : S. Paulin. praeliis corda requiescunt: S. Ambros, XIV; 517. —
Noian..LXI, 412, Finis omnisconsummationis: S Bruuo Leo : S. Aug,, XXXV,1728, 1736, 1839 ; XXXVII,
Herbipol., CXLll,415. — Firmamentum: Garn. de S. 1153; XXXVlll,1209; XLll, 266 ; XLVl, 828 ; S. Eu-
Victore, CXCHI,36.— FIos : S. Eucher., L, 744 ; Cas- cher., L, 751 ; S. Paulin. Nolan., LXI, 267, 611 ; Eu-
siodor , LXX,1062: S. Gregor.Mag.,LXXIX,494: Ra- gypp., LXII, 075, 846 ; Cassiod.,LXX, 67 ; S. Gregor.
ban. Maur., CXII, 929: Garncr. de S. Vict., CXCHI, Mag., LXXVI, 528, 560, 625 ; LXXVII,400 ; Raban.
547: Richard.de S. Victore, CXCVT, 1031. Flos campi : Mattr.,CVIII, 754 ; CXII,983 ; Rupert. abb , CLXVJI,
S. Bernard., CLXXXUI,1008: Alanusde Insul , CCX, 1438,1730; CLXVIII,566, 1622: — Garner. de S. Vi-
64. Floshorti, campi elihalami: S. Bernard., CLXXXltl, clore: CXCIII,108.— Levitasverus : S. Ambros.XIV,
1008: CLXXXIV,430. FlosMariae: S. Ambros., XV, 345. — Libanus : Raban. Maur., CXII,9h5. — Ven.
1561.Flos ex virga : Tertull., II, 788.Flos virgaefloren- Godefrid. abb., CLXXIV,1009— Gillebert., CLXXXIY,
tis: AIanusdelnsul.,CCX, 246. — Fluvius: S. Petr. 197. — Richardde S. Vict CXCVI,516. -Alan.de
Damianus, C XLIV, 362. — Folium : Baban. Maur., CXII, lnsulis, CCX,83. — Liber : Raban. Maur., CXII,987. —
929. — Fons: S. Eucher., L, 747 ; S. Paulin. Nolan., S. Bruno Carthus CL1I.8U5.— Liber scriplus inlus et
LXf, 321; s. Gregor.Mag.,LXXVI,627 ; Raban. Maur., foris : Adam. Scot.; CXCVllI,774.— Liguum: Raban.
CXII,929; Garner.de S. Victore,CXCIII,299. — Fons Maur.: CXIl, 985. — Garner. de S. Victore, CXCIII,
omnis sanctitatis : S. Bernard., CLXXXIII,130 ; fons 329.— Lignumplanlatumiuxta aquas : Rupert., CLXVII,
patensdomus David: S. Gregor. Mag., LXXIX, 610; — 1672.— Lignum viride : S. GregoriusMag., LXXVI,131.
fons palensin ablutionempeccaiorum: S. Gregor. Mag., Lignumvitai : S.Hilar., IX,235,257; S. Aug.,XXXIV,
LXXVII,878. -Forceps: Raban.— Maur.,CXlI, 931. — 376; S. Pelr. Damian.,CXLV,641; S. Bruno Astens.,
Framea : Raban. Maur.,CXII.922. Fruclus : Tertull., CLXIV,162; Rupert. abb., CLXVII,608; Richard. de S.
II, 788 ; Raban. Maur., CXll, 933 ; fruclus benedictus: Victore, CXCVI,618; Alanusde Insulis, CCX,65. — I.i-
S. Bernard.,CLXXXIll,7i; fruclus terras sublimis: S. lium : S. Eucher., L, 714; Raban. Maur., CXI,528 ; S.
Gregor. Mag., LXXVI, 938. — Frumentum : Raban. Pelr Damian.,CXLIV,75i; Rttpert. abb., CLXVIIl,83S;
Maur.,CXIl,958 ; S. Bruuo Carthus., CLII, 942 ; Ru- Giilebert., CLXXXIV, 141; S. Bernard., tWd.,430; Wol-

pert.abb., CLXX.48; Walbero, abb., CXCV,1236. — bero abb., CXCV,1094. Locus: Baban. Maur., CXH,
Fulgur: S. Eucher., L, 739; S. Petr. Damian., CXLV, 987.—Lucerna: S.Augusl.,XXXVII,1567;Raban.Maur.,
980. — Fundamenlum: Raban. Maur, CXII,955; S. CXII,989; Petr. Lombard.,CXCI,1093; Garner. de S.
Anselm.Cantuar.,CLVIU,637,638; Garner.de S. Vict., Victore, CXCUl,362. — Lucifer: Raban. Maor., CXII,
CXCIII, 400 ; fundamenlumcceteslis Jerusalem : S. 989;Garner. de S.Victore, CXCIII,45. — Lumen : Petr.
Paulin. Nolan., LXI, 3U9; fuudamentumEcclesiae: S. Lombard.,CXCl,1096.— Lux : S. Eucber. L, 741; S.
Bruno Herbipol.,CXLII,322 ; fuiidamentumeorum qui Gregor. Mag., LXXV,524, 671; LXXVI,520; Raban.
etiam ad legem et prophetas pertiuent : S. Augusl., Maur., CXII,989; Rupert. abb., CLXVIII,976; Pelr.
XXXVII,1560. — Fundamenlum fundamentorum: S. Lombard., CXCI,1190; Garner. de S. Victore, CXCIII,
Gregor. Mag.,LXXVI,456 ; fundamentumomuiumlapi- 361; Alan.de Insulis,CCX,234,— Maceria : Rupert. abb.,
dumaedificii., id.,ibid„ 959.— Galaad: Raban. Maur., CLXVIII, — 868. — Malum graiiatum : S. Gregor. Mag.,
CXII, 959. — Gallus : S. Eticber., L, 75t>; Rupert., LXXIX, 361. Malus inler ligna id., ibid., 486. —
:
CLXVH,1730.— Gigas —
: Cassiodor.,LXX, 159; Raban. Manna: S. Aug., XLIl, 269; S. Prosper Aquitan., LI,
Maur., CXH, 946. Gigasgiganlum : S. August., 765; Rupert. abb.,CLXVH, 1016.—Manus:Raban.Maur.,
XXXVII, 1116. — Habitaculum: Raban. Maur., CXH, CXII,995; Garner. de Victore, CXCIII,194.— Maims
S.
918. — Hasta: Raban. Maur., CXII,9i8. — Hebraeus, Palris: S. BrunoCarthus.,CLII,1223.—Manusscribens :
id est, transitor : Rupert. abb., CLXVHI,410.— Hede- Rupert, CLXVII, 1505. — Masculusde grege : iil.,
ra: Thomas Cisterciens, CCVI,205. — Herba : Raban. CLXVIII,822. — Medicus: S August., XXXVIII,725;
Maur., CXH, 950. — Hinnulus: S. Eucher., L, 752; S. Eucher., L.756; S. Gregor. Mag., LXXVI,287;: S.
Cassiodor.,LXX. 1067 ; S. Gregor. Magnus, LXXVI, Bernard., CLXXXllI,108.— Medicus et medicina S.
1243; LXXIX.497;Gillebert., CLXXXIV,69 ; Wolbero Ambros., XIV, 1011,1086;XV, 1469,1718; S/August.,
abb., CXCV,1108. — Hircus: S. Augustin., XXXVIII, XXXVI, 333. — Mercalor: S. August, XXXVI178, 866.
133;XLII, — 346; Eugypp., LXH, 687; Raban. Maur., — Meridies: Raban. Maur.,CXII, 998. — Minorangelis :
CXH,954. Hasdus: Raban. Maur., CXIl, 933 ; Ru- Bupert. abb., CLXVIII,722, — Mons: S. Aug., XL, 52;
pert. abb , CLXVII,517, 615, 1801. — Hortiis Mariae- S. Maxim. Taur., LVII. 820; Cassiodor.,LXX, 4f.8; S.
Alan.de Insul., CCX,83. — Hoslia: S. Paulin. Nolan., Gregor.Mag, LXXVI,668,937,941,1244; Raban.Maur.,
LXI, 194; Kupert.abb.,CLXIX.192.—Ignis consumens: CX,88i; Rupert. abb., CLXVIII,473; CLXIX,77; Ven.
S. Paulin. Nolan.,LXI, 309. — Imber : Raban. Maui., Godefrid.abb.,CLXXlV,-18;S. Bernard., CLXXXI1I,629;
CXII,970.— Indumentumsanctorum: Hugode S. Vict., Garner. de S. Victore, CXC.III, 252. Mons montium : S.
CLXXV,561. — Janua : S. August., XXXVII, 1102, Aug., XXXVII,1116.Monset vallis: id., ibid„ 1397.Mons
1103; S. — Gregor. Mag., LXXYI,941 ; Raban. Maur., Dei, monspinguis: :S.S.Bruno Herbipol.,CXl.II,252. Mons
CXII,965. Jurisperitus cceleslis: S August.XXXVL'1, exiguus el magnus Ambros.,XIV,818 Monsmagnus
— —
1849. Lampas: S. Gregor. Mag.,LXXV,951. Gar- ex lapide parvo: S. Aug , XXXVI,5i2, 533, f;5i,080.
ner. de S. Viclore,CXCIII,457 ; lampas contempta: Monssine manibusconcidenliumprjecisus, implcns om-
Rupert abb., CLXVJII,1614. — Lapis : S. August., nem lerram : Tertull., II, 604; S. Aug., XXXVII,1294.
XXXIV,515 ; XXXV,1839; S. Eucher., L, 743 ; Eugypp. Monssacrificiisdestinatus: Adam.Scol., CXCVlll, 483.
abb., LXII, 675 ; Raban. Maur.,CXI, 462; CXII,981; Monsuber et incaseatus: S. Aug., XXXVI, —
82T. Mors
Kupert. abb., CLXVJI,490, 1505; CLXX,75; Petr. mortis: S. Gregor.Mag.,LXXV,994. Mulier: Raban. —
135 INDICES PATROLOGLE SPECIALES. - INDEX XLVl. 136
Manr., CXII,1002.- Marus : S. Gregor. Mag.,LXXVI, Ambros.,XV,1314.—ServusDomini:Rupert., CLXVIII,
169; Raban.Maur., 1X11,1003; S. Bcrnard., CLXXXIH, 722.—SigillumDei: Alan.deInsulis.CCX,247.—Sigillum
524; Garuer. de S. Victore, CXCIII, 592. Negotiator Patris : id., ibid. — Silex : Raban Maur..CXII,1054._

caJeslis : S. Aug., XXXVI,231. — Novaculasalutifene Slnapis: Garner. de S.—Yictore, CXCIII,430.— Mons
srctionis : S. Paulin. Nolan.,LXI, 262.—Nubes: S.Aug., Sion: Alcuin., C, 626. Sol : S. Aug., XXXVI,132;
XLII, 269; Eugypp., — LXII, 678. Nubes ex virgine : S. XXXVII,1947;XLII,266; S. Eucher . L, 739; S. Prosper
Aug.,XXXVH, 1124. : S.
Nycticorax Eucher., L, 450; Aquitan.,LI,365; Eugypp.,LXII,675;Cassiodor, LXX,
Raban. Maur., CXII,1006.— Olenm: S. Aug„ XXXIV, 735; S. Gregor. Mag., LXXV,248; l.XXVI,730,957,
710. — Onager : S. Greg. Mag.,LXXVl,560, 561; Ra- 1218;LXXIX,486; S. BrunoHerbipol.,CXI.II,270; S.
ban. Maur , CXH,1012; Garner. de S. Victore,CXCIH, PetrusDamiau., CXLIV,7l9;Rupert. abb., CLXX,196;
116. — Oriens: S. Eucher., L, 741; S. Gregor. Mag., Vener. Godef. abb., CLXXIV.798;Hugode S. Vktore,
LXXV, 539; LXXVI,162, 1062; LXXIX,598; Rabau. CLXXV,638; Garner. de S. Viclore, CXClll,37. — Sol
Maur.,CXII, 1012;Vener. Guibert.,CLVII, 986.Garner. bumani cordis: S. Fulgentius Ruspens., LXV, 544.—

de S. Victore,CXCIll, 587. Os : Raban. Maur., CXH, Sol justitiae: S. Maxim.Taur., LVH,529; Rupert. abb.,
1013; Garner. de S. Victore,CXCIll,175,214.—OsDei: — CLXVIH,361.— Splandor: Alan. de Insulis,CCX,252.
S. Bruno Herhipol., CLH, 764; Wolbero abb., CXCV, Sponsus Ecclesiae: S. Aug., XXXVII,1781; Justus
— S.
1017. Oslium: S. Hieronym., XXX,462; Gregor. Urgell., LXVII,965; S. Gregor. Mag., LXXIX,476;
Mag.,LXXIX,170, 544; Raban. Maur., — CXII,1014; Gar- Vener. Beda,XCI, 1083; S. Bernard., CLXXXHI,402;
ner. de S. Victore, CXCTII,406. Ovis : S. Ang., Adam Scot., CXCVIII,107.— Sponsustransiliens monies
XXXIV,575; XXXV, 1839; Raban. Maur.CXll, 1015; et colles: S. Bernard., CLXXXHI, 1035. — Statera : S.
Rnperl. abb — , CLXVII,1536; Garner. de S. Victore, Gregor.Mag., LXXV,767; LXXVI.196; Raban Maur.,
CXCIII,105. Paciflcus: S. Aug., XXXVII,1635,1668; CXIf, 1047; Rupert. abb ,—CLXYIII, 110*. — Stella •
S. Gregor. Mag., LXXIX,545; Raban Maur., CXII, Rab.m.Maur., CXH,1052 Stellamatutina: S. Gregor.
1016; Wolbero abb., CXCV,1255; Alanus de lnsulis, Mag, LXXVl,520; Garner.de S. Victore,CXCIII,37.—
CCX,211. — Panis : S. Paulin. Nolan., LXI, 194; S. Taurus : S.AugUsl.,XXXVIII,
— !33; XLII,316; Eugypp.,
Gregor.Mag., LXXY1.281; L XXIX, 108; Raban. Maur., LXII, 687. :
Templum Rnpert. abb., CLXVIII,709;
CXII, 1021. Panis angelorum: S. Aug., XXXII,1286; Garner.de S. Yictore, CXC.III,398. — Terra promissio-
XXXVH,1865.Panis— cooli.et angelorum: S. Bruno Uer- nis : S. Pelrus Damian.,CXLIV,517, 624. — Tonitrus :
bipol., CXLII, 294. Paradisus voluptatis : Adamus S. Gregor. Magnus,LXXVl, 503; Raban. Maur., CXII,
Scotus, CXCVIII,248, 249. — Pascua (idelium: Petr. 1068;Garner. de S.Victore,CXCIII,62.—Torrensbon.s
Lombard, CXCI,1096. — Passer : S. Eucher., L, 750; qui Judxis ce-savit ut nobis abundaret : S. Ambros.,
S.Paulin.Nolan.,LXI,373,571; S.Gregor.Mag,LXX\T, XIV,962.—Turris: S.Paulin.NoIan.. LXl, 309; S.Bruno
128; LXXIX,609; Raban. Maur.,CXII, 1022; Rupert. Herbipol.,CXLll, 232.—Turris fortitudinis: S.Augusl ,
abb., CLXVH,811; Garner. de S. Victore, CXCIII,83. XXXVI,725. — Turuir : Garner. de S. Viciore, CXCHI,
— Pastor : S. Augus!.,XXXVII,1102,1403; S Eucher., 71.— Pleno cornu unctus : S. Gregor. Mag., LXXJX,
L, 756; S. Gregor. Mag., LXXVI,48, 941; LXXIX,464; 462. — Unguentum: S Hieronym.,XXV,462. — Uva:
S. Paulin. Aquileieus., XCIX,376; Baban. Matir., CXI, S. Ambros.,XIV,681; S. August., XXXVI,109; Rupert.
203. — Pastor pastorum : S. Aug., XXXVII,1102.— abb., CLXYII,551. — Vacca: Raban. Maur.,CXII,1072.
Pax : S. Augusl., XXXVII,1655; S. Paulin. Aquileiens., Mons et vallis: S. Aug., XXXVII,1597.— Veclis : S.
XCIX,216,217, 218; Raban.Maur.,CXII,1016;S. Rruno Gregor. Mag.,LXXVT,470, 473. — Vectis labernaculi
Herbipol.,CXLII, 270. Princepspacis: S. Pelr. Damian., conjungens utrumque testamenlum : Adam. Scot.,
CXLV, 2 75. — Pelicanus: S. Eucher., L, 749; S.Gregor. CXCVHI,695.— Vena : Raban. Maur., CXII, 1073.—
Mag.,— LXXIX,609. — Peregrinus : Haban.Maur , CXII, Venlus: Raban.Maur., CXII,1071.— Verbtimabscondi-
1027. Pelra : S. Ambros.,XIV,1059;S. Aug.,XXXH, tum : S. Gregor.Mag.,LXXV,705.— Verbumbonum:
618; XXXIV,112, 375,80t;XXXV, 1839: XXXVII, 1153; Pelr. Lombard.,CXCI,457.— Vermis: S. Aug., XXXVI,
XLII, 269, 270, 772; S. Encher., L, 745; S. Prosper 174;S.Eucher., L, 754;Raban. Maur., CXI,236; CXII,
Aquitanus,1.1,327;S. Paulin. Nol;in.,LXI,534;Etigypp., 1075;S. Petr. Damian., CXLIV,891; S. BrunoCarthus.,
LXH, 846; Cassiodor.,LXX, 752; S. Gregcr. Mag., Cl II, 720; S. Bernard., CLXXXIV,671; Petr. Lombard.,
LXXVI,559, 627; LXXIX,598; S. Paulin. Aquileiens., CXCI,229; Garner.de S. Viclore,CXCIII, 130.— Ver-
XCIX,483; Raban. Maur.,CVIH, 1158;CXII,1028; S. tex : Garner. de S. Victoie, CXCIII, 162.— Yia : S.
Bruno HerbipoL,CXLII,232; S. Petr. Damian, CXLV, Hieronym.,XXV,162;Raban.Maur.,CXII,1077;S.Bruno
771; S. Bruno Aslens., CLXIV,271; Rupert. abb., Herbipol., CXLII,289; S. Bernard., CLXXXII,1024;
CLXVII,885; CLXVIII, 868; Garner. de S. Viclore, Garaer.deS. Victore,CXCIII,260; Adam.Scol.,CXCVIll,
CXCIII, 3 49. Petra ad quam hoslis est
major occidendus 702. — Via juxta quam — laqneus ponitur a malis : Pelr.
el minor elidendus: S. Aug., XXXVII.1774. Pelra tor Lombard., CXCI,1244. Vinea: Raban. Maur., CXII,
rata : Guerric. abb., CLXXXV, 101, 140. Petra scanJali: 1079; Rtipert. abb., CLXVIII,870. - Vir : S. Gregor.
Tertull., II, 530.— Piscis: S. Aug., XLI,580; Raban. Mag.,LXXIX,90; Raban. Maur., CXII, 1080; S. Bruno
Maur., CXH,1030; Vener. Godefrid,,CI.XXIY,815. — Carthus.,CLII,639; Garner.de S. Victore, CXCIII,157.
Piscis aquaavivae: S. Patilin. Nolan, LXI, 210. — Piscis — Vir a feminacircumdatus: S. Gregor. Mag., LXXIX,
ossus: S. Eucher., L. 748; Rupert abb., CLXX,227. - 23. — Virga: S. Atig., XI.,698; Rupert..abb , CLXVII,
Porta : S. Paulin. Nolan.,LXI,309; S. Gregor. Mag., 596; CLXVIII,852.— Virga simul et flos : S. Hilar,
LXXV,751; CXXVI,1835, 1063; Raban. Maur.',CXI, IX, 285; S. Hieron., XXV,462. — Vilis: S. Ambros.,
583; CXll, 1031;Rupert,,— CLXVI1I.987;Garner. de S. XIV,681; S. August.,XXXV,1839; S. Eucber., L, 743;
Vicioro, CXC1II,402 Procurator: Raban.Maur.,CXII, S. Paulin. Nolan., LXI, 367; Raban. Maur.,CXII,1081;

1052. Propitialorium: Raban.Maur, CXII,1032.— S. Anselm., Canluariens.,CLVIII,593; Vener. Gndefr.
Propngnalor : CXIl, 1032. — Psallerium : S. Bruno abb., CLXXIV, 851, 856; S. Bernard., CLXXXIV, 925.-
Heibipol., CXLII,223. — -
Pulcher aspectu : S. Gregor. Vitulus: S. Angust., XXXVII,1133; XXXVUI,45; S.
Mag.,LXXIX,464, 466. Pupilla : Raban.Maur.,CXII, F.ucher.,L, 755; S. Gregor.Mag.,LXXVI,623; LXXIX,
1034.— Radix: S. Gregor. Mag.. LXXV,990; Raban. 463; Raban. Maur.,CVTII,1158; CXII,1082; S Bruno
Miiur.,
— CXII, 1036 RadixDavid: S. Bernard.,CLXXXlll, Herbipol, CXLII,262; Rupert. abb., CLXVTI, 757,1458;
279. Rector coelorum: Alan.de Insulis,CCX,538.— CLXVIII,1577; Garner. de S. Victore,CXCIIl,101. —
Rector Ecclesia?:id., ibid., 572. — Rhinoceros: Rupert. Vultur : S. Aug., XXXIV,885; S. Gregor.Mag.,LXXVI,
abb.,CLXVII,899.—Rufus —
et pulcheraspectu: S. Gregor. 67; Raban. Maur., CXl,266, 1239; CXIl,1083; Garner.
Mag.,LXXIX,46t, 466. Sacerdos: S. Paulin. Nolan., de S. Viclore, CXCI11, 85.
LXI, 194;Eugyppiusabb., LXII, 582; S. Gregor. Mag, Chrislus comparatur. Agno: Alan. de Insul., CCX,
LXXVI,1160;Raban.Maur.,CXH,1042; S.Pelr. Damian., 231. — Api : S. Beroard., CLXXXIII,41. — ArcaeNoe:
CXLIV,461.- Sagitta : S. Hilar., IX 649; S. Hieronym., Vener. Godefrid.ahb., CLXXIV,803. — Rombyciqui
XXV,462.-- Salutarisnoster : S. Aug., XXXVH,1728.— sericumtexil : Alan. de Insul., CCX,2— 45. —Candelabro
Samaritanusvulneralum a lalronibus curans : Rupert. aureo : Guerrie. abb., CLXXXV, 176. Capra : S. Gre-

abb., CLXX,321; Wolberoabb , CXCV,1036. Sauctus gor. Magn., LXXIX, 4 97: Alan. de Insul., CCX.68. —
sanctorum:S.Aug.,XXXVll,1102.—«apphyrus : Rupert. Carboni ignito el mortuo : S. Rernard, CLXXXIV,
abb., —CLXVIII,1082. Saxum: Raban. Maur , CXII, 1020.— Cereo : Guerric. abb., CLXXXV,
— 68. — Cervo:
1047. Scarabaeus: S. Gregor. Mag, LXXVI,560; Ra, S. Ambros.,XIV, 811; Goerric. abb., CLXXXV,65. —
banus Maur., CXH, 1042.— Securis : Raban. Maur., Ciiharae: S. Rernard., CLXXXIV,€55. — Gallinae: S.
CXII, 1047;Garner.de S.Victore,CXCIII,328.—Semen: Angust., XXXVII, 1116. — Gnttae: Vener. Godefrid.
Raban. Maur.,CXII.1048.—Semen et fructus : Guerric. abb , CLXXIV,329. — Hinnulo: Alan. de InsuL, CCX,
abb.,CI.XXXV,199.—Serpens : S. Gregor.Mag.lJCXVI, 68. — Hiedo: ThomasCisterciens., CCVl,384.— Ovi:
560;Raban. Maur., CXII, 1051.- Scrpens asneus: S. S. Bernard.,CLXXXIII,41 ; Alan. de Insul., CCX,231.
137 INDEX DE ALLEGORIIS. 138
— Pani : Thomas Cisterciens.,CCVI,384. — Plaiano : Christipa.sslodiciturFa^iculjismyrrnaB. Rabao. Maar.,
Auselm. Cantnar., CLVHl, 591. — Pluviae: Thomas CXII,920.— Fragmen,— ibkl.,9*22.— Pwfjra.ibiil., 10>f.
Cislen iens., CCVT,584. — Rosi: id., ibid. — Terrae — Rubor, ibid„ 1041. Sauguis,f*i/., 1045. — To»teus.
opulentte: ven. Godefr. abb., CLXXIY, 1688. — Tonir- ibid., 1068.
truo, — id., ibid.,886. — Tympano: Gillebert., — CLXXXIV, CINJS consummatk)p9«sionistT)o«iiii4,jiVrf., 895.
222. Lnguento: Guerric, CLXXXV, 68. Vetito: CITHARA signiticat CbrislL bumauiialem: S. Brtinn
Gillebert., CLXXXIY,75. — Violae: S. Beiiuwd., Carthus., Cl.ll, 901.— Citliara-gloriosamsigntficai [.as-
CLXXXIV, 668. sionem, quaetersis nervis dinurueratisqueossibusvktu-
Ckrislus designatus per Arcam Nse : Arlam Seot., tem patienliaeintellectttaJiquodam earmiiK'pcrsonatial:
CXCVUI,758; Alan.de Insuiis, CCX,2U. —Columnam Cassiodor.,LXX, 404. — CvUwraecomp.tralur Clu-istus
nubis: S. Arobros.,XV,1251. —Favum rneUis: S. An- eeuciaffixus: S. Beinaid., CLXXXIV, 655,
«rust, XXXVIit,1497. — Virgam Moysis: S. Ambros., COCCLS,passio Domini: Rabau. Maur., CXII, 898.
XV, 123.. COLLISFilii dexlerie, aeteraaestcelsiludo Redcinpto-
Cbristusfiguralusin agnojugulato : S. Leo, LVI,1136; ris:S. Greg. Mag„ LXXIX,351
S. IlruuoAstcns., CLXIV,497 — tn ariete quem vidit COLUBERfacia virgaMoysissignificatChristimorteni:
A'rabam: S. Ambros.,XLV.448,479;Si Augusl.,XXXVI, Rupert. abb., CLXYI 1,584.
244; XLI, 511. — In tribus avibus : S. Aug., XXXVII, COLUMBA nobis gratbambaplisml ostendit: S. Pha-
1299. — In botro per expJoratoresde lerra promissioiiis bad., XX, 46.— Cotumbaex arca emissa, thrislus act
portato : Wolbero abb., CXCV,1082. — In capro erois- Judxos missus: Pelrus Lombard-.,CXCI, 509. — Co-
sario : Raban. Maur., CVIII,420. — Iu-caniibus ad ve- himba, mansuetudoDomini:Garn.de S. Vtetore.CXCUI,
s, eram etpanibus —
mane pra-stitispopuio Urael: S, Aug , 71.
XXXIY, 616. In menleGalaad: Gillebeil., CLXX.VIV, COI.UMNA. Divinitasfhristicolumija,item ethiimani-
118. In lignovita;: S. Aug., 701. — Itt panibuspro- tas : Baban Miaur.,CXH,
— 899. — Per coiunuiam nohis

positiouis : Raban. Maur., CVIII,517.— ln pisce pre- designatur hum.inilas: S. HruiioCarlhus ,.CLII, 1157;
hensoin Tigride : S. Oplat., XI, 990. Iu serpenle a Rupert. abb., CLXVTI,611 — Columna iguis doiitim
Moyseexallato : S. Aug., XXXVII.1578;XXXVlll,I3i2; Spiritus sanctiostendit: S. Pbaebad.,XX,16.
XLV,1158;Alcuio,,C, 510; S. Petrus — Dawian.,CXLtV, CQNVTVIUM. CuunaChj:i.stiiu festo Paschae, figurata
661; S. Bruno Aslensis,CLXIV, 4 92. In viiulo in atrio fuii itt convivioquoil fecit Lot augelis : Rupert. alili ,
Ubernaculiimmolato: S. Bruno Aslens., Cl.XIV,316. (XXVU,408. — ConviviumJosepli ad fratres suos ligiira
Christus repraeseiitatus in balsamo: Raban. Maw., fuii conviviicorporisquaJud-.nittederabanlur, ibid., 53S.
CIX,— 958,- In haedoocciso: vener.Godef.abb., CLXXIiV, CORanima Cbristi, sapientia Cbristi: Rubaa. Maur.,
203. In kydro: S. Petrus Danaian.,CXLV,771. CXII,9ai.
Cbrislussignilicalur per aguum lactentem : S. Greg., CORJSU de4natdiviniUteia:S. Bsnno Catthus.,CLtL
LXXLX, 200. — Per qualuor annimaia : Rupert. abn , 1256.
CLXYH, 1 683. — Per aquam quaeirrigat aul abluil: S. CRUSitinera Dominieaeincarnalionts:Raban. Itaur.^

Aug., XXXVI,175. Perbolrum delatumex terra pro- CXU,905. — CruraChristi sunt-pradica,tores: AJauusdu
nussionis: S. Pelrus Damian., CXLV, 1037; Rupert., Insulis, CCX.9.1.
abb., CLXX,214; GUIebert.,CLXXXIV,2—75. — Per llo- DEDICATtOtempli resurrectienem Cbrisli siguiflca-
r. s varios: Gillebert., CLXXXIV,- 190. Per hircuin: bat : Cassiodor.,LXX,202.
jiaban. Maur., CXI,203; Rnpert. abb., CLXVII,818. — DESPONSAI10 iucarnatio e us : Alanusde
Per malleumligiieumin labula souantem: Ruperl. abb , InsoJia.O.X, 77. Cbristi,
CLXX, 150.—Per manua: S. Aug., XXXIV,635;XXXV, DEXTERACbristidivinil.is humanitas:
1605. Per pisces : Vener. Godefrid.,t LXXIV,1101— Alanns de lnsulis, CCX,67. ejus est, lev.i,

Per situlam : Rupett. abb , CLXVH,902. — Per vacca» DIADEMAvocaturcaro qnam Christus assumpsit pro
rulam: Adam.ScoL, CXCVIII,704. nobis qua mortiuis tlestruxit imperium morlis, q,ia
caro dicitur atlare : Raban. Maur., (.XI, 856. eliam resurgens resurgendi nobis spem contulit: Cassio-
—Curjsti
Cilicium : id., CXU,894. — Diadema : Cassiodor., dor., l.XX,1071.—Diadema Christi, humaua ejusaatura:
LXX, 1071. — Domus : Raban. Maur., CXI, 589. — Atan,,CCX, 233.
Humerus,id., CXH, 939. — Jumentum, ibid., 973. — DltS. Bene in mvserio Christus dicitur dies, cujus
1eclus : Alauusde Insulis, CCX, 6-i. — Stola : Raban. aposloli suut duodocimhorae: S. Ambros., XV, 17'i9; S.

Maur , CXII, 1060. Terra : Garner. de S. Victore, August., XXXVI,630 — Diesest quibus adest Christus,
CXCIH,239. — Testa : Raban. Maur., CXII, 1006. — nox est quibus se deoegat: S. Ambros., XV, 1292. —

Thuribulum, ibid., 1070. Tunica, ibld., t(J69.— Urna ClarilascouversalionisCbtisli, dies.: Gacaerus, CXCIll,

aurea : S Petrus Dam.,CXLIV,884. Vestis: Rabau. 570.
Maur.CXIf, 1076.— Viiula,/Md., 1082. DOMUSest caro Salvatorisassumplain sancta Eccle-
Christi eorpos dieitur Domua: Garaer. de S. Yictore, sia : Raban. Maur.,CX1.389.—DeaiusChristihumatiiias,
CXCIII,593.— Esca : RabanMaur., CXU,917-—Lagun- id.,CXH, 911.
tula.tbtd., iMd.,995.—Medulla,ibid,997. DORMIREDei cst cum unigenitas Pilius Patris in as-
— Monsin 979.—Manua,
ouo quiesjustis : S. Hilar., IX, 301.— Sion, sumptacarne niori pro uobis dignatus est: S. Euclier.
id., ibid., 297. — iemplum: Kaban. Maur., CXII, 1004; L, 737.
Rupert. abb-.,CLXV'iI^685; Alanusde lnsulis,CCX,202. DUODECIMUS mensisinterfectioniJudaeorum
tiiristi diviuilasdicitur aitare: Raban. Maur.,CXI,856. tus novissimama;Uteius&euli exprimit : Rabaudesigna- Maur.,
—Aurun*:Rup. abb., CLXV111,922.—Barba.Bab. Maur., CIX, 665.
CXII, 873— t aput, iMd., 884. — Columna,ibid., 899. — EBUR,incorruptiocarnisChtisli, ld., CXII,913.
:
Columnatgnis Bupert abb., CLXVII,637.-- Dextera: ELECTRUMredempiionisoostrael.vpus,id., CXI,.4Z8.
de
Alanus lnsul., CCX, 6 7. — —
Gultur, i'Md.,90. Hauius: EMMANLELmerito dictuaest Christus quia qtiod si-
Rabaa. Maur , CXI, 240. — Os: id., CXll, 1014. pnificatEmmauuelveuil, ul rst NobiscumDeus: Teilul^
Chrisfihum uilasdicituraltare: Raban.Maur.,CXI,836. II, 337; S. Augut., XXVIV,385.
—Bulyrum,id.,CXH,877.—Capul,ibid., 884 —Columna, EQULS. Humailitas ChrUti, eauus : Raban. Maur,
ibH., 899.—Coiumnanubis : RuperL abb.,CLXVH,637. CXU,916.
— Diadema:Alanus,CCX,233. — Uomus: Raban.Maur., FEMURidem sonat in Psalmo ac incarnatia Christi:
CXH,911. — — Domus lignli : veuerat). Godelrid. abb., Cassiodor.,LXX, 520.—Femur Christibuntauitas: iiab.
CLXXIY, 2 90, Equus : Raban. Maor., CXII, 916 — Maur.,CXII,923.
Femur, —
tbid., 923. Granum,ilkt., 913. —Hamus,ibid., FENESTR^:, Christimiracuta,ibid., 924. — Fenestrw
947.— Horlus: Alauusde lnsulis:CCX,91.—Hyssopus: et caucelliper quos dilectus ad nns prospicit, divinilas'
Raban. Maur.,CXIJ,1088.— Lac. : Alauus, CCX,81. — ejus sunt: Wolberoabb., CXCV,1109.
I aeva: iMd.,'67.Lampas,ibid., 2~i5.— Nubes: Garner. FILIUS DEl visus est Abrahaese<Iin formaliuruani
de S. Vie.ore.,CXCUJ,49.—Paries : Raban. Maur.,t'.XU, corporis quo scilicet postiemis lemporibns iu hoiniue
1022.— Sardonych'is,tMd.,1046.—Tabemaculum.fMti., venlurus osienderelur : S. Phaebadtt**, XX,36.

1062. Terra Garn, : de S. Vict., CXClll, 239. — Um- FISCELLA.PrsesepeDoininiin liscclta Moysisfignra-
bra : Rahan.Maur.,CXH, 1083.— Urna, iftfcf.,1086. — IUT:vpner. Godeir.abb.. CLXXIV,646.
Veslis,fM<L,1073. — Veuter.tfttrf.,1071.—Veslimentum, FLAMMAIG.MS. ( hristus Mo.ysiia ruoo, in Oamma
— —
ibid., 1075. -.Virga,ttrid., K'SI. HumaniiasCbristi ignis apparuit ut lumen creilentibqs,incteduiisjudiciuin
veniri el ebori comparatur: Wo.beroabb. CXCV,1198. demonslraret: S. Phuebad.,XX,, 46.
:
Christi incarnatio dicilur despousalio Alauusde tn- FLOSex virga, FiliusMariaeqiu dicitur Jesus Christus:•
snlis, CCX, 7 7. — Fimbria : Raban. Maur., CXII,

928. — Terlull., II, 78S. — Fios est — designatus per Nazarcih
Praesepe,ibid., 1027.— Radix, tbid., 1036. Seabelbim, Adam. Scot , CXCVIIl, 5 72. Flos.caro ChrUtigloriosa:
tbid., 1043. — Umbra : Garn. de S. Victore,CXCIH, 3 82. de
Alanus Insulis, CCX, 6 9.
PATROL.CCXIX, lNDICLM11. 5
t39 INDICES PATROl.OGlyE^ SPECIALES. - INDEX XLVI. 140
FORAMINA PKTKS1 vuluera Chrisli: Wolber. abb., stus esl intelltgi potest: S. Ambros.,XVII,781. --M.m
CXGII,4071;Atanils de htsnlis, CCX, 70. — Vutaera uarsignificat —
carnem Chiisti : Rabau.Maur, CVIH,869.
Christi, liguraeVtdelieel davorum et lancca* percussura': MannaChrislipanis co^leslisfuil flgura: S. Au^ustin.,
Cassiod.,LXX, 1066. — Ihiisti vuluera sunt foranriha XXXVUI,534; XXXIX,1155.
pelise et cavcrtiataiiaeeriat:v euer,. HHdebert. Cenornan., MANUS.Per niauus dilecti intelligilur omnis virtus
CLXVI,615; S. ilefward.,CLXXXIIL1071. potetitiaeejus': Wolbero abbas, CXCV,1185.
•GALLINA.(Jiaritas Chrisii similiimai.atura;gaJinae : MAXll.LACliristi passionemsigniQcat: Rupert. abb.,
Petr, Lombard.,CXCt,345. CLXVIII,4^6.
GENA.Per ge.iaSsponsi modesliaChrisli, pietas, vel MERCATOR. Christus mercalor qut in sacco ferebat
severitas, vel habitiis \uitus illius :
accipitur Cassiodor., pretium hostrum; percussus esl lamea, fusus est sac-
LXX, 1086.^-Modeslia Salvaloris per genas desigualur: ciis et manavit pretium orbis terraium : S. Augustin,
Rahati. Maiir.,CXU,9i3. xxxvi, 178, tw:r
GlGASestChristusbilormisnatura;: vener. Hildebert. . * MEltlDlt.S tempus passionisdesignat: Alanus de In-
Ctnomaii.,CLXXl. 396. sulis, (Xyr,{»."''"'
GLADIUS,verbumDei: Garner. deS.Victore.CXCHl, MONS.Chrislusassidtiein Scriptnrismons appellatur:
522. S.'Aiieustih.,lSXVl,74, 77, 517; XXXVIII,4:i. - Mons
. GRANUM,humanitas Christi: Rabanus Maurus,CXII, translaths in f&re, Chtistus gentibus ab apostolis nun-
943. i-i Chrislusanor luil cum resunexit qni cum iiio- tisttis, ii., XXXVIU,$}}. — MontessignilicanlChrislum
rerelttr granum fuil: S. Etiiher., L, 743. a celsitudiiie%ft)Jum": S. Eucher., L, 742.— Sicut in
ijRESSUS-signant3dveiituinFili Dei et regressioiiem monte leges dataB ita el (.hrisii Domiuimandata in
ejus ad Palrem : S. Eucher., L, 734. monie : S. Prosper Aquitan., Ll, 767.
GUTTtHjdotlrtua Christi : Raban. Maur.,C.XH, 946. MfRRHA.Permynham passioet sepultura Chrislide-
— Divinilas Chrisri: Alanusde Insulis, CCX, 90. signaiur : Casslodor, L\X, 1060.— Myrrha aniaritudi-
HAMUSdi.iuitas Fitii Dei uuncupalur : llabun. nem passionissignilicai: Wolberoabb., CXCV,:1080.
Maur., CXI,2*0. N.VRDUSlyntisf est Dominic»passionis : Cassiodor.,
>.
HERMON.RosHermonestgraliaClirisli:A!cii!it..C,637. LXX,1078.
HlfcNULl corpons et animaBChristi typumgetulil NAItliS.PraeseieoiiaVbristluarium mmine designata:
Alanus de Insulis, CCX,98. Raban. Maur..CXII, 1004.
HIRCliS.Duobirii qui jejunio afferebanlurutrumque NEBUI.A.Nebiile lotamterram tegenli similis liuma-
ordinemCbrisli tiguraut; Chrislum seilicel passurum et niUs Chrisu : vcner. Godefr.abb., CLXXIV,50.
l.delibus alimotiiamin Ecclesia prieslaturum: TeruiJ., NUBESascensio Cfiristi : Uaban. Maur., CXH,1007.
II, 331. Quidamper duos bircos Chrislum et llarabbam Chrislihumanitassigriificalapernubem quae obumbrabat
intellexerunt: Haban. Maur., CXI, 203; Rupert. abb., per diem : Adani.Scol., CXCVIII,750.
CI.XVII,818.— Hirci duo signi.icautChrislumet Anli- OCTAVA.Prooctava secundussiguificaturDomini ad-
chrj tum id. Rupert. abb., CLXVIII,1577. vcntus qusiidofinitasaeculihebdomadaad judicandumte-
• HOEDUS.Chrisiusagiius csinobis,Juda?isveroItiediis: nerit muhdum: Cassiodor.,LXX,59.
S. Ambros.XIV, 648. — Hoediablsaac-oblali praefigu- OLEUM.Oleo nomen Chrisli comparatum: Nicolaus,
rsnt carneum Salvatorisadvenlum : Itaban. Maut.,CVH, CLXXXIV.831.
588. OSTIUMin Ialere afcwttpus vulneris in latere Chri-
HORTUS,Christi humana est nalura : Alanusde In- sli : Guerric. abb., CLXXXV,140.
sulis, CCX,91. Horti hujus a.eola, animaest: Alanusde PALLIUM,alliludohumanitatisClirisli: Raban.Maur,
lnsulis, CCX,91. CXII, 1018.
HYSSOPUS,immolatosanguineinlincta supra lepresi PAI.US.CnlumnaChrislipalo vilis signiHcata: S. Ber-
corpus septiessolebataspergi, significanspretioso sau- nard, CLXXXIV, 614
guiue Doiuiui : Salvaturis maculas peccalorum eflicaciter PARIiiS corpus Salvatoris significal : Raban. Maur.,
e.se dilueudas Cassiodor.,LXX,364. — Hyssopos.<u- CXI.40I.
guis Christi signilicatur: S. BrunoHerbipolens., CXLII, PASCHAOgura transilus (hristi ad Patrem : S. Pro-

2i6. HyssopussiguificalliJeniel humililatempassiouis sper Aquitan., LI, 766.
Clnisti : Rupert. abb., CLXVH,692. PASSER. — Duo passeres de qaibns I.evilicum xiv
IGNIS.Christi hiimanuas signiScala per nubera quse sunt diviniias et humauitas Chrisli : Rupert. abb.,
olJtimbTabal per diem et divini as per ignem qui lucebat CLXXII,811.
per noctem : Adam.Scot.,CXCVlll,750. PASTOR.Verus estpaslor Chrislnsel qui nolueriint
JUGUMdicilur tbrisli dominium: ltab.n. Maur.,CXII, ab eo pasci, depascet eos mors: S. Ambros.,XIV,1164.
97i. PES. ExemplumChristipes : Raban.Maur, CXU,1025.
LAPIS. Christuslapis praecisus de monle qoi iacentio — Perpedesfilii Dei inie.ligitur incaruatio:S. Luclier.,
linmilis qtiassalotTendentem,veniendoexcelsus contetil L, 735. — Pedes Domfniincarnationemejus, manus veio
superbientem : S. Auguslin. XXXVlll,567, 681. polentiam signiOcant: Vener. Godetr., abb., CLXXIY,
LATITUDOlempli Chrisli charitalem sigtiilical: Ru- 812.
perl.abb.,CLXYH, 1147. PETRA.Quodin prOpheta(saiadicitur : Aqttamde pe-
ih
LIGNUM.Aqttade amarttudinisvilio suum comrno- tra producel ittis ."in Evangelio adimplettir quando
dum suavilalis Mosisligno remediatur, ligiiumilluderal Clirislus qui est pelra Ondiluriclu lancete : S. Cyprian.
Christus aquas baplismi ex ses:: remedians : Tertull., LV, 579.
I, l£0it.—yuod aquaeamaraeligno iu se suscepto dulce- PODERISel mitra apud Zachariam secundumCbristi
stuut, indicio eral amaritudiuein getiUum per ligiium adventumin glorta siguiiicant: Terlull., II, 330,331.
trucis iu usumduicediuis esse quaudoque vertendam'-: POSTtRIOHA. Filii Dei incarnatio accipitur : S. Eu-
Rabaii. Maur.,CYHI,76. Bene ligno fructiferocompara- cher., L, 733.
lusest Chrislus,propler crucem quam pro homiuumsa- PSALTIiRlUMcorporisDominidecora similitudo:Cas-
lule suscepit : Cassiodor., LXX,30. — Ligna Libaui siodor., LXX,842.
membra Cbristi: Alanusde tnsutis, CCX,83. — Lignum PURPCRA dicitur passio Christi : Alau. de Insulis,
titae tn medio paradisi Christusesi ka medio EiCiesiuj CCX,100.—PurpuTeuscolor royslerinmDominicaspas-
suae: S. Ambros.,XVII,778. sionis signiflcat: Cassiodor.,'I.XX,1071,107.i,10J6.
LILIUMiuterspinasChristus inler Judaeos: Wblbero QLADR;GJ42 Aminadab(hrisli principales snnt vlr-
abb., CXCV,1094 tutes in incaruationeexhibilae: Alanus de Iusulis, CCX,
LUMINAKIBUScoeli assimitantur vulnera Cbnsli : 93.
vener. Godefrid.abb., CLXXIV, 9 68. RAAB ftiiiicultimcoccineum in fenestra suspendens
MALLILOIUSIgneus in tabula sonans, Christum in ^anguinisCbristi mysteiium praeferebal: S. Fulgentius
cruce signlflcat: Rupert. abb. LLXX, 150. Ruspens.,LXV,B45.
MAI.UMGRANATIM M.tli granati nnmine Cbiislus HADIXlncarnatioDominica,radix: Garner.de S. Vicl.,
intelligitur : S. Gregor. Mag.I.XXIX,561. CXCIM,542.
MALUMPUNICUM Christi passionemdesignat: Akt- RAMUSvirentisolivaeChrislisanctissimamcarnem de-
nus de lusulis, (^CX,93. — Malumpunicutn dicitur san- signat: Vener. Godefr. abb , LLXXIV,1016.
guis Chrisli : Rabaih Maur.,CXII, 932. ROS signiQcat Yerbum Domini-.Raban. Maur., CXl,
MANEadvenlus Clirisii; item adveutus judicis : Gar- ?i28.— Chrislus quasi ros in utero Virtjiuis : Rupert.
ner. de S Victore,CXCltl,S68. — ManedicituT lempus abb. CLXVHJ,201.

lncar. ationis : Raban Maar., CXII, 992, TempusRe- SACCUScorpus est Chrisli Jesn, cum p.o «obis lpse
surreclionis ibid., — ResurreclioChristi vocaturmaue : moii dignalusesl : Cassiodor., LXX,2u6.
S Euchec, L. 7*2. StCR'FI(IA Cbristus in saeriliciisvcteribui pwjihe
MA.NNA. Per manna abscondilum sapicnliaqtiaeChii- tatus :S. AugtisT.,X' 11, 317.
lii INDEX DE ALLEGORIIS. 142
SAGITT/Eacutaesunt verba DominiSalvatoris: Cas- Arbormalns : Joannes Algrinus, CCVI,808; Al.nus de
dodor.,LXX.321. Insnlis,CCX,105.— Per arboremmalum crux signatur:
SANGUIS. P assio :
Clirisli, sanguis Garner. de S. Yi- S. Gregor. Mag., LXXIX, 541. — Crucis arbor Iructum
ctore. CXCUI.2I2 salulis et vitaeattulit : Rupert. abb., CLXVlil,933. —
SAPPHIRLS,miracula Chrisli: Raban. Maur., CXIf, ArcaNoe : S. Petr. Damian.,CXLIV, 770.— Baculus;
1044. Raban., Maur.,— CXII, 873, — Hamus : S. Bernard.,
SSMITA.Intentio incarnationis, semila : Garner. de CLXXXIII,102. Lectulus : Gilbert., CLXXXIV, 655.

S. Viciore, CXCIII,264. AscensioCbrisliseraita : Ra- — Lignum: Raban. Maur.,CXII, 9 85. — Lignumdulce-
ban, Maur.,CXII, 1049. scens :
aquas Rupert. abb.,—CLXVH, 6 .!;5.— Navicula:
SERPENSa Moyseex.tltatus, lypus Chrisli crueifixi. Raban. Maur., CXII, 1003. Propilialorium: 8. Petr,
S. Ambros.,XVII,34; S. Bernard , CLXXXIV,729. — Damian.,CXLIV,771.— Quercus Thabor: Vener. Hil-
SerpensaeneusChristumDominuma morsudiaholi libe- debert. Cenoman.,439.— — Regiumsij.naculum: S. Ber-
rauiem pr&nunliabat: S. Prosper Aquitan.,LI, 780; nard., CI.XXXI V, 727. Sedes sponsjlis in qna Christus
S. MaximusTaurin.,LVII, 340. —
Ecclesiamsibi ropulavit, ibid., 6;16. Scala el jaiuia
SOL. resurrectio Chrisli: Rnban. Maur., CXII, 1057. cccli: Alanns de Insulis, CCX,224.— Scala coeli pro-
SORDESapud ZacbariamprimumChristiadventumin prio nominecrux vocalur,quiaper ipsam DdminusJestts
iulirmitatesigniQcant:Terlull., 11,330, 331. Christus mysleria universaconficienset concludens,Pa-
TAURUS.Tauri decor ejus, corntut unicornis,cormm tri et Adainreporiavilet iler ad cGolumomnibttsse se-
ejus : per haecverba Christus significabatur,aliis ferox qtientibus palefecit: S. Zeno, Xf, 435. — Sola via a I
ut jndex, aliis mansuetusut Salvator: Terlull., II, 346. coelum: S. Bernard., CI.XXXIV,740. — Statera : Ru-
TEMPUS.Christusel Ecclesia in ipsis Judicuniel Ro- pert. abb. CLXXII,1612.— Statera corporis Chrisli, id
gum temporibus figuraalur: S. August., XLII, 271. — est Ecclesiae: S. Bernard.,CLXXXIV, —
672. — Sycomo-
Chrisiinomen et Ecclesiamita exhibent praesenliatem- rus : Raban. Maur.,CXII,11)53. S.vcomorusseu fictis
pnrasicutrpraelerilanunliarunt, ibid., 285. f;,tua: Vener. |IIildebert. Cenoman.,CLXXI,438. — Ve-
TESTA. VirtutemChristi lestae non putemus incon- ctis: Raban. Maur., CXII,1073.—Virga,id.f CXII,1081;
grue comparatam: Cassiodor.,LXX,'158. S. Auguslin., XI., 6J8. — Virga virtutis : S. Petr.
THABORspeeialiter adveniumDomiiiisigniflcat: Ra- Damian.,CXI.1V,761.
ban. Siatir.. ("XI.362. LiKni nomine crux sancta designatur : S. Eucher., L,
THCRIBULUM est symbolumChrisli patientis : Ve- 741; Garner. de S. Viclore, CXCIII,329. — Nomine
ner. GodelriJ. abb., CLXXIV, 856. palmae: Rab:m.Maur.,CXII, 1017.->-NomineTorcularis,
THUS.Mat:iab orienle thus el myrrhamet aurumDo- tMrf.,L:61
minooblulerunlquasiclausulamsacriflcationis: Terlull., Lignum crucis dicilur allare, ibid., 856. — Arbor,
I, 672. ibid., 865. —Cedrus, fWrf.,891. —Crucis Dguraefue-
TORCILARcalcavitsolusChrisltis: S. Petr. Damian, runl agnus paschalis,signum sanguiuis agni pasdia-
CXLV,lifi2. Jis, signuin crucis : Lactant., VI, 530. — Altare li-r
TORRENS.Torrenli bene comparalursapienlia (hri- gneum. Crucismvsteriumsigni.icaturper altare ligneum:
sti : Cassiodor.,LXX, 254; S. Brtino Jlerbipol., CX1.II, Itupert. abb., CLXVII, 1188. — Aod. Crux per ca-
154. p ilnm gladii — Aoil signata : Vener. Godefrid. abb.,
UBERACbrisli divinitatemejus designant: Alanusde CLXXIV,270. ArcaNoe : S. Ang.,'XL, 534.— Botrus.
liisulis,CCX,10(1. Christusin cruce, botrus positusin vecle : S. Petr. Da-
UMBItAdicitur humanitas ct protectio Chris i : Ra- mian., CXLIV,786.— Crux M;irdncbeoparata : Raban.
«an. Matir.,CXII,1085. Maur.,CIX,660.—Gedeon.Crux— in Gedeoneadumbrala:
VACCA,infirinitasinrarnatioiiis: Garner, de S. Vj. S. Petr. Damian.,CXLIV,769. Isaac.Crucem fercn-
ctore CXCUI,96. — Per vaccamrufam quspad imiiiolan- tis Chrisli fignra fuit Isaac bajulans ligna : Rupert.
dumsacerdoti iraililur, figuralur iiicrnalus Doinin.s qui abb., CLXVH,429.— Jacob.Cruxsignificaturper traus-
pro redcmpiionenoslra sacrificiumsemetipsum1'ecil;Ra- positionemmantiumJacob super — Ephraimet Manassen.
lian. Siaur.,CVIII,703. Rnpert. abb. CLXVH, 548. Junlperus sub quo fuit

VASlignli conlractummnrtem Chrisli significat: Vc- Elias,fMrf.,12i5. Lignumimmissumiu aquas nt duU
ner. Godefrid.abb CLXXIV,291. ces lierctit: S. Augustin. XXXIV,6:6; Raban. Maur.,
VELAMENTIM legis. Cliiisltissic in veiamenlo legis CIX,1031.— Bene lignofructilerocomparalusest Domi-
latet ut in tiordeo meduila sub palea : S. Atigustiti., nusChristus propler crucem quam pro hominum salute
XXXVUI, 715. suscepil: Cassiodor.,LXX,30. — Christus regnavit a li-
VERKNDA.Caro Chrisliinfirma significaturpcr ve- gno;non abillo lignoparadisi, unde diabolusgenus hu-
renda Noe discooperla: Ruperl. abb., CLXVIl,951. mauum videbatur tenere captivum; sed ab isio scilicet
VEItMIS.Chrisiusdictus vermis el non homo fulurae ligno undelibertas ciput extulit, in vita surrexit; in i!lo
incorporationissuaehumilitatem desiguat: S. Gaudint., siquidem ligno mors transgressionispependil; in islo fi-
XX,989; S. AugusUi., XXXIII,547. des confessionisemicuit; idud perduxit ad inferos,istud
VKSPERE,lempusincarnationis; Raban. Maur.,CXII, miltit ad coelos: Raban. Maur.,CIX,."60,— Moyses ex-'
1076. tendens manus : S. Augustin,, XLII, 901. — Moyses
VESTIS.Chri-ilusvenit tinclis vestibusde Bosra: Ru- quaodiu manus tendebat Amalech audaciasnpeiba pre-
pert. abb., f.LXX.176. mebatur, praesagens crttcembeaiissimaepassionis: Cas-

VESHMENTLMFilii Dei, caro ejus : S. Eucher , L, siodor.,LXX,959. Palma : S. Gregor.Magnus,LXAIX,
753. 536; Rupert., abb., CLXVIIl,947, Alaiius de Insulis,
VIAdiciiurChristtis; item transitus humanilatvsejus CCX,221.— Palus quo.laeltransadegitcerebrumSisara?:
et specialis adventus ad cor : Garoer. de S. Victore, Raban. Maur., CVTII,1136.— Samsonis Columuae: \'er
CXCl1,260. ner. Godefrid abb., CLXXIV,£83.— Serpens. Serpens
VINUM.Divinitas Chrisli vino comparatur: S. Gau- ligno suspensus lypus et umbra Christi fuit pro salule
dent., XX.983. — VinumsanguisChristi: Raban. Maur., nostrain cruce pemlenlis: S, Ambros.,XVII,34. - Ta-
CXII.1078. bulaeDeidigilo scrjplae,crucis lypus : S. Pelr. Damian.,
VIRGA.Cliristusipse est flosde virga,profectaex ra- CXLIV,60'>.— Terebinlbtis. Crux Cbristi significabatnr
dice Jesse. Humanilas("b"isti slgnilicataest per virgam per lerebinlhtimubi Jacob sepelivit deos alieuos, quia
Moysis: Ruperl. abb., CLXVII,584. — VirgaMoysisin m carne Christi sepuila sunt nostra peccata : Ritperl,
serpentem conversa fignra fuit Dominicae —
passionis: abb., CLXVII,501. TympanumMariaeprophelis.<ae;
S. Auguslin, XXXVI,9*3; XXXVIII,67; XLII, 880.— S. Pet. Damian.,CXLIV,1ii22.—LiileragraecaThau (Tl:
Yirga Movsisfuit figura lijdnicrucis Christi : Wolbero, S. Augustiii, XXXIV.804;Paschas. Radbert.,CXX,1lOt;
— —
abb.,CXCV,1061. Poteslas d;ita Chrislosi-nificamr Rupert. abb., CLXYH,1038. Virga Aaron: S. Petr
per virgam Movsiselevatam in mari Rubrd : Rupert. Damian.,CXL1V.730. ^-Virga Movsis: Vener.Hildebert.
abb.,CI.XVII,6U. Cenoman.,CLXXL686; Wolbero abb., CXCV,1061.—
ViTlS. VitispraecisioChristi exinanilio : S. Bernard., Virgaqua percussaestpetra : Lan"ranc.Cantuaritns, CL,
CLXXXIV,657.—Yilis folia Christi verbadesignanl: 188; Peir Lomliard,,CXCI,16(7.
ibid., 852. Crnx significatiirper duo Itgnaquas cojligebat vid»,a
VITULUShumanaein (Tiristo caturae typus : Vener. Sarepla : Ruperl. abb., CLXVII,1241.— Tauri cornua
Godefrid.,abb., CLXXIY,650. crucis exlima: Teriull., II, 346. — Bracbiacrucisdicun-
lur tornua : Rabun.Maur.,CXII, 905.—tCrucisbrachia
APPENDIX AD ARTierjLUM II. sunt corniiain maiiibusChristi: Rupert. abb., CLXVII,
1618. — Cruxhahiiitdnoligna, unumlinguamJuiJarorum,
Allegoriw quw ad crucem spectanl. alteium mannmgrntilium : Rupert, abb., CLXXll,88i.
I3UX 4'ciluTaltare : nuperl. al>b.,Cl.XVIII,m. — - Duo Jigna cr^cis per gcnuiuam percussionempelig;
m JNDICES PATROLQGm SF1CIALE5; - INDEX XI.VI. 144
sint significata: S. Augustin., XXXV,1612. ——Signae»- CLXXXIU,65. — Navieula : vener. Godeftidi at.b.,
hiiu crucis, ontex : Rabati Maur. CXII,904. —Signum CLXXIV,603. —Negoliom sacnlorum : Si B^rnardi,
Dei vivi, crucis esl signum : Alcuin., C, 1199. Vexil- CLXXXtli, —
M7;— Olivacampi: Alamisde iirsnlis;CCX,
luln crucis est tlypeus : Raban. Maur., CXll; 895J . 347. Planlatio ross in Jericho : Alatrusde Ihsulls,
ARTIXULIJS 111. Q:X, 247. — PtWia:gr..tiaet scientiaiikidi, 87. — Pt-rta
cmli : S. PascuasiusRadberl., CXX,1010.— Porta itili
Allegoriia qua ad beatam Mtiriam speiftant. maxima: Kupert. atfb., GLXX,70. — Potta^Ezechielis:
ARCA-Testamehli nihilaliud quam MarisunpraeUgurw,: SiPetnia Danria»., GXLl-, 753. — Porta Orieittalis:
S. Ambros., XXll,689. Vener. Godefrid.,CLXXIV,903;AaanrasScol,. C.vCVJII,
AROMATA.Aromalicisspeciebuscomparanlurvirtutes 1S5.— Pulchra ut'ltma : HUpertusabb., CLXVIII;95b;
Mariae: AlaiiuS-deiusulis, CCX,82. AIanus<de lusulis, CCX,94: —Polelrerrinrarmilieruin :
AUROHA.M,.riaest auroraesimilis: Alan., CiX, 94i Philippusj deHarveng, CUIII, 246. — Pnleus : Vener.
CAPUTbealaeHnriaiChristus : Alauusde lnsulis, CcX-, GodelridJ,.CLXXtV,1U08.— Putens aqusepunissim. -.
100. S. Bernard., CLXXXJV,194-.— Rubus incumbiistus:
CASTELLUMsymbolumesse potest beataeMariaeVir- S. Bernard., CLXMlll, 6t, 432. — bacrarinm Scripti -
ginis : veuer. Godefrid.,CEXXIV,959. —
raram : Rupert. abb., CL.WIII, 899. Sacrariom ,S|ii-
COliiORUMregnum Mariaelitleicomparatur : S. Ber- ntussancti, id.CBXX, «5.- SealaJacob :'Paschas.Rad-
naid., CLXXXlll,120. bert:, CX<X, 1«I0; vener Goderrid.,CLXXIV,1011'.—
COi;LUMnon exteutum signiflcat bumilitatemMariar*: Secretorum Dei cunscia : S: Bernatd., CLXXXlll,857.
Rupert. abb.,est GLXVIH.944-. CollumbealaeMiriasol*e- — Soror.et
— sponsa t hristi: Aianusde lnsulis, i CX, 8 ',
dieutia ejus —
: Alanusde lusu)., CCX,69.—Uoctriiia' 81. Stella : S: Petnw Damian, CXLIY,719; llwmas
ost eius.iMd., 99. (isierclens., CCVfj16*. — Steila Maris: S; Pelr; Da-
GOLUMBAiCoiumbaeproprietalesbeaiaeMartaeappli- iirian.,XXLIV,719;S. Bernardi,tXXXXIiI, —
440—Ten-
cantur : Rupert abb., iLXVTH, 8 81. plum Domini: Rnperl. abb., Cl.XX,61. Thaiamussan-
DIES Matia dies esl sicul angelus Gabriel.: Raban. ctitatfs, ibUi, 67. — Thesaurus Dfei : S Bernard.,
MSUP.,GXtl, 909. . CLXXXIII, 395. — Throuos Dei : Umrri*. abb.,
EBUtl. Ebori comparalum Maiue corpus : Guernc, CLXXX'Y,I89< ThTonus regius, fMrt.,— 117 —
— — Tii-
CLXXXV,117. „ „ , cliniumdivia*.consilii:Rupert., abb., Cl XX,67. Tur-
FERME.NTUM". Mariaefkles. fcruieulum S. Beruard., risDavM : Ruperti abb.',CLXVilt;888:— VellusGedeo-
:
CLXXXtl,801. ms : S. Bernard., CLXXXIII,64. — Yerlex nionlium:
FONS signaius,ulerus Virgtnis: S. Paschas.Badbert, Vener. CodefHd. abb., ('LXXIV,47; — Virga Oorida:
(XX, 106. — FOns signalus aSpirilu sancio dieiiur Hk- S. Bermtrd.,OJXXX1I1,62,452: - Virga ex qtia Jesug
ria tara corpore quamiuente: Rupurt. alib., GLXVlll,.bS8. fiosprodiit :.S. Betuard., CLXXXIU, —
41.— Virgoet mar-
FLNDAMENTUM. Manaest luudamenlumlidei noslrw: lyr : GuerriC.,CLXXXV,117. Yirgula ex aromalibus
vener.tiodefrid., abb., CLXXIV,1149. myirhaBet thnris : Yeuer. Godefrid.abb., CI.XXIV,986
EUNICULUS.Maria .sigiiiticaturper funiettlt m cocci- Karia Yirgo dicitur acies castrorum : Aianus de lu-
netmi- quod> Raab ligavil iu feilestra : Kupert. abb., sulis, CCX,91, 94. — Am Noe : ibid., — 91, 94: — Ca-
CLXVllI,8b7. . . stellum : Raban. Maur., CXll, 885. Civflas: Rabau.
GUTTUR.Midilatio bealaeMariaegutlun comparatur: Maur.,CXU,897; AHatius de Insulis, i CX,200.—Coelum:
Atati.,OCX, 101. beatam Martarn S. Petr. Damian., CXCIV,861. — lerculum : Babau.
HlERUSALEM designal : Aiauus-de Maur.,CXII,928. — Piscella: id.; ibid., 9at9.— — Viriuturo
Insulis, CCX,204. Gazopliylatium: Alanus de lusulis, CCX> 53.

Hortus
HQRTUS Konclusus, ulertis Yirgints : S. Pascliasi :
conclusus Rupert. abb., CLXVHI, 896. Jerus lem :
HadberU, (X'X, 106. Rupert. abb., —CLXX, 305. — Alanus de lisulis—:
L.liilA Virgiuis Manae signilteant ll.ius t.octrmaiH: GCX,1)1, 94. Laha : Raban. Maur., CXIl, 9«).
Rupert. abfc.CLXVli 1,884 Lilium : Alanus de Insnlts,CCX, 64.— Moiis: Raban.
LECTULUS.Uierus Virginis Manaa lectulus clicilur: Maur., CXH, 1001. — Mtms myiTha?: Rupert. abb.,
— Lectulu» Salomonisuea*- CLXX,203. — Mnlier : Raban. Maur., CXll, 1002. —
Ruperti, abb., CLXVUI,858. Ovum: Rnpert. abb., CLXVHI,1456.— lalatium : Ala-
lam Mariampraeiiguravit: Alanusde lusulis, CCX',:75.
LIBAMJS. Mariaavirginilns Libano comparala Gil- nus de lusulisi CCX;55: — —
Cueiestisregis Paradisus:Ri:-
berfc,CLXXXJV,89. beata V perl.abb ,(LXVTt, 895 PorU : Raban. Matir.,CXII,
LJLILMinterspinas, irgo mter filiassynagog»: 1051.— Porta eueli: Paschas. Radbert, CXX,tUlO. -
Wolbero abb:, CXCV,1093.— MariaetJo.epli, duo lilia- Porta sanetiiartt: — Rupert., iLXVU, 1495— l^rophetissa:
1367. Pi»icbr.i et beata, id., CLXY1II,851.
Bwert-abb.,CLXVlII;87t. t t . ibtd.,
MANNA.Maria est manna sublihs spleodida, suaviset — Retina angelortim, — id., (XXX,205. — Rubus : Ra-
virgo,quaevelut euililusveuieus, cunctisecciesiaiumpo- ban. Maur.,CXtl',1041. ScalaJacob : S. Paschas.Rad-
oulis cibum dulcioremrnelle detluxit : S. MaximusPau- bt-rt., CXX,1010. — Sol : Raban. Maur.,CXH,1957. —
riuens., LVIL «50, Sorer Christi: Alahusde Insulis,C.CX,107.— Speculum.
MA«U, Ager plenus : S. Bernard., CLXXXIV,1074. humilitatfs: Hupeit. abb., CLXX,2JR.—Stella : Babau.
— Aquaeductus,id., I LXXXIIi, 439. — AtiroFj : Ttro- Maur.,CXH,lb52.—Sunamilis: Alanusdelnsu.is, CCX,
mas Cisterciens.,CCVI,12*. — Aurora cousurgens : ttu- 96. — Tabernaculum: Raban. Matir.,CXII,1062; Alanus
ttert abb , CLXVII,936;S. Bernaid., CLXXXIV, 895 — de li.suliSj CCX, tiS. — Terra : Raban. Maur., CXII,
Castellum : vener.Godefrid. abb., CLXXIV,3&; S. Ber- 1065.— Templum : tfrid., 1064. — Thalamus : ibid.,
nard.. CLXXXtVi 1083.— Collisilmris : Alaunsdelnsi,- 1065.— Tiiitis : Rupert. abb., CLXX,205. — Vellus :
— Collum: ThomasCislerciens.,CCV'1-,
lis,l.i X, 80.dilecta 122, Haban. Maur.v eXH, 1D73;— Virga, ibid., 1081; Ri-
— Columba : Alauus de liiBUlis.C»1X>, 93. — co- chard. de S. Victore, CXCVI,1051. — Virgula Rjmi :
hiinbamystica : vener. Godefiid,abb., CLXXIV,37. — Aianus, CCX,74.
Domns /divinae sat-ieuliaB: veuer. Godefrid. abb., JHaria Virgo comparatur arcae Noe : S. Bernard.,
eLXXlV, 957 ; S, Bernard;, CLXXXHI, 674. — Domus CLXXXIV,1016, 1019. — Aiirorte : S. Pelr. Damian.,
saoienliae: Alauusde Insulis, CCX, 261. — Domusliguii': CXCIV,719-t^inpo : S.—Itemard., CLXXXUU*! ;TH'o-
veofer. Godefrid.abb;, CLXXIV, 290;—EJeeiautsol : beroabb., CXCY,1095. CasiellO:Alanus^dieinsul s,

Alaunade lhsulis. CCX,94. 76.1'ona: vener. (iodefftd., CGX,190,201. Ecetesiae : Aianus,CCX,60. — Jeriisa-
-
CLXXIV,1008; Alanus,CCX, — Fons signatus : Ala- lemcivitati : t'Md., C£X, 190, 201.—Lunae : S. l'<tr.
nusde Insulis, CCX,95. — 1-undameutum fidei nostrae: Damian., CXLlY,719. — Rubo ardenli : 8 Beroard.,
veuer. Godefnd. abb., CLXXIV,1149. — Horlus aroma- CLXXXIV, 1017.— Soli : S. Petr. Damian, CXLIV,720;
•unt: Alautrs de lnsiilis,CCX,95. — Hortus cooclusus, vener. Godefrid:,CLXXIV.760;S. Bernard;, CLXXXIIl,
ibid 82 — Hortusdeliciarum: 9. Betnard., CLXXXIV, 450. —'ferrae : vener. Godehid., (LXXIV, T48, 1007.
119. — Hortus nucmii : — Tarlari: Alanus, C^X,60. —Virgae : Alanus, CtX,
8:*6;'Guerrio;abb.,I CLXXXV, — — VirgaeJesse : 8; Petr. Damian., CXLIV,720. —
Alaniisde Iiisiilis, CX,95. In\entrix gralias: S Ber- 190.
nard. CLXXXIU, 415—Leuticula : ThoniasCistercians., — Maria assimilatur palmae: Alanusde lnstilis, CCX, KV.
CCvi' Sti. — Liltuin inter spinas : S. Petr.Luna: Damian., MariaDomioanostra sinipliciier dicla : S. Beruard.,
CXLIV,754; Alannsde lusulis, (CX,217.— Tbn* Ci XXXII,210; — Mariaruit magistra aposiolorum: Ku-
mas Clsteniens.,922.
CCVi, t24. — Mater eharitalis : S Bei - pert abb., CLXVtll,916. — Maria;nomen evolutumde
— Maler {.eutium: HuperL.abb., lliesauro Uivinitatia: S; Peir. Damian., CXLIV,5 8 —
nard., CL.XXUI, Imct m samlis p.i-
CLXVllI 950. — Meiliumterrae : S. Heruard.,CLXXXIil, —
M ria parieus est moralitersapientia — terribilis uae-
327. — Misericoidite regliia, id., (LXX'XtV, lu59: : r eus : Atism SeoL, CXCVIII,510. Msria
Mons : Rupert. abh., CLXVlll, 310.— Mons myrrha) moiiibus: $• P«tr. Damian.,CXLIV,720.— Marialypum
AlanusdBlusulis,CCX,80 — Mutier.fonis: S. Berua.d., qitemdamanimaruiiiuoslr.irumgessit: S. MaximosTau-
145 INDEX DE ALLEGOir.lS. 146
rin„ LVII, ^69.—Mariaanimam fidelemdenol.at: vener. CXII,889. - Cedri : S. Bruno Herbipol., CXl.ll,— 161.—
Godefrid.,CLXXIV,6^8. — Maiiadesjgnat coiigre^atio Cervi camporum: S. Bernard., CLXXXlU, —
1051. Che-
-
nem religiosam: Adam. Scot., CXCVItl, 5o5. Mnria rub. : Rnban.Maur.,CXH,8'H. Cmlum: S. Atigiislni.,
ralionem,Jusepbconscientiammoraliterdesignant; ibid , XXXII, 8>0, 833; XXXV,252. <25S;XXXVII, 1718: S.
367. Gregor.Mag.,LXXVT, 458; Garner.de S.Vittore.CACIII,
•MQNILE bealaeMarheobedientia Christi est : Alanus 50; AdamusScntus, CXCVII 1,278, 787. —Cognalinoslri :
de Insulis.CCX,60. vener. Goderrid.: CLXXIV,897. — Columna: Raban.
MONSbeatam VirginemMariamnotat : vener. Gode- Maur., CXII, 899 — Columnae: Garner. de S. Vieiere,
fridvCLXXIV, 1091. C.VCIII, 411.— Column;ectiti : S. Gregor. Mag, LXXVI,
MULIERESin libro GeneratinnisrecensilaefiguraMa- 50. — Consiliarii: Raban. Maur.,CXII,901,—(onstiles:
rias fuerunt: Vener. Godefrid.abb., (LXXIV, 1022. S. GregoriusMag.,LXXV,666; LXXVT,19; Gtliner de
NAHDUScarnem beatse Mariaedesignat, item et fa- S. Victore, CXClfl,151. — Crystallum : Garrl^r de S.
mam : Alanusde Insnlis,CCX,61. •Victore,CXClII,354 —CustodesEcclesiae: S. Brrnanl.,
OCULIbeataeMariaesunl vita aclivaet contemplaltva: CLXXXIII,1156. — Decor : S. Gregor. Mag.. LXXVI,
iffrf., CCX,99. -
659. Denarius, Garner de S. Viclore, CXCIII, 452.
ODOR.Mafiiebonus odorChrislus, ChristusEvaevero -- Dies t'Md., 370. — Dragma:-Raban. Maur, CXIf,
malus: Rnpert. abb., CLXVlll, 854. 906. — Elhera, ibid., 917. — Filii Dei : S. Gregor.
PARADISUS.Uterus MartaBVirginis Paradisus : S. Mag..LXXV,556;Rupert. abb., CI.XVIII,969. — Fir-
Bernard.,CLXXXIV,837. mamentum: Raban. Maur.,CXII, 929. — Fortes : Ru-
PARVULAdicilur Mariaet ubera non habens : Alan., perl. abb , CLXVIII,555 —Fralres noslri: vener. Gode-
•CCX.107. fiid. abb.,CLXpV, 1139. — Lapis : Garner. de S. Vi-
PEI.LIS.Mariaepulchrilndosimilis pellibusSalomonis: ctore, CXCIII,330. — Lignum : Raban. Maur., CXH,
R ipert abb., CLXVIII,846. 985. — Lilium : S. Eucher., L, 742. — Lux : Rabau.
PETRA.Mariapetra rette dicta : Gnerric, CI.XXXV, Maur.,CXU,989; Veiier. Godefrid., CLXXIV,404. —
tl.9. Menses : Raban. Maur.,CXII.997.— Messores: Raban.
PLUVIAsvmbolumhumilitatisel castitatis beataeMa- Maur., CXIL999. — Milites: S. Gregor. Mag., LXXVI,
rjjeVirgiHis: vener. Godefrid.abb ,CLXXIV,1006. 20;Raban. Maur.,CXTI,.99S.—Hinislri — diviiiae.voluiita-
'PQLUS.Mariaper polum Bguratur : Alan , CCX,201. tis : S. BninoHerblpolens.,CXLII, 14t. Montes : S.
PORTAest Mariaquaeclausa aute ingressum princi- Hilar., IX, 653, 682; S. August., XXXVII,1141, 1142,
pis, id est <hristi, semper exstilit, ct post egressum e.us 1650; Babm. Maur., CXII, 1001; S. Bruno Carthus.,
cliusa io aevumpermansit : S. Ambros.,XVII, -948. — CLII, UI9; S. Bernard., CLXXXIH1053;Garner. de S
Porta nterum bealae Mariie Virgims designat : Itaban. Viclore,CXCIII,232. — Nebulae: S. Eucher., L, 77,9.—
Maur.,CXI, 385. — Pona fi.it soli Deo pervia : Alan., Obmum : S Gregor. Mag., LXXVl,80; Raban. Maur.,
CCX.85. CXII,II 0<);Garner. de S. Victore, CXCHI,31)6.— Orna-
:ROS eooeeptio Marisede Spiritu sancto, significatur mentum Dei : S. Gre_'or. Mag.,I.XXVI,6J>9.— Ovis .
perToremjacenleminsoiitudine : Rnpert. abb .CLXYIII, Raban.Maur., CXII,1015;Oves: S Bernard , CI.XXXIU.
l-3i8. 1055 Petrae : Raban. Manr., CXII, 1028; Carner. dj
ROSA.Evaspina, Maria rosa : S. Beruard ,CLXXXIV, S. Victore, CXClll,319 — Platani : Raban.Maur., CXW,
1020. 1020;Garner. de S. Victore,CXCIII,537.— Plale» • Ra-
;RURUS,MariaeVirginis praefiguratio: S. Eucher., L, ban. Maur., CXII. 1020. — Virlulum pnrsides: vener.
74i; Raban. Maur..CXI,513. Godefiid. abb., CLXXIV,1120. - Prinripes r Rabaii.
TEMPLLM,Mariatemplum estquoddam nobis immo- Maur.,CXfl, 1029. — Principes genlium : S. Gregor.
randum: AdamScot., CXGV111, 367. Mag.,I.XXVI,19. — Proleclores nostri r vener. Gode-
TEBftA. Mariaterra dans fruclum benedictionis: Vigi- friif.. Cl.XXIV,897.—Reges : Raban. Matir.. CXL,1037;
lius Tapsens.,LXII, 115. Rupert., CLXVIII,969; Garner. de S. Yictore, CXCIH,
-THALAMUS, —
uterumsanetaeMariaeVirginissignifirat: 147. Riipes : Raban. Maur., CXII, 1041 — Sacerdoie*
Raban. Maur.,CXI,390; Garner. de S. Vielore,CXCIll, Domini: vener. Gotlerrid.abb., CLXXIV,'405. — Sal:
413. Raban.'Matir, CXIf,1015.— Sapphiriis : Garner, de S.
URERAduo Marissunt virginiias et fecnnditasquasi Viciore,CXClll,353. — Saxa : Raban. Matir.,CXII, 1047.
diiohinnuli gemelli : Rupert. abb , CLXVTIl,889. — — Sedes Dei : S. Eucher. Lugdun., L, 739; S. Bruno
l-bera beaiie Mariaesunlbumililas etvirginitas : Alauus iHerbipol.. CXLII, 193. — Senalores : Raban. Maur.,
ile Insulis,CCX,107.Charitasper nbera beataeMariaede- CXH, 1049.— Servi, fWrf.,CXII, 1051. — Signarulum
sgnatur : CCX,79. Ubera beatae Maria.'carnemet aiii- iDei: Alannsde Insulis, CCX, 247. — Siliees : Rabnn.
niarudesignanl; ibid., 98. Manr., CXIl, 1054. — Silicespraerutti : S. Gregor. Mag.,
LTERLS MariaeVjrginis desertum nuncupatur : Ra- iLXXVT, —
628. Solium Dei : Raban.Manr., (.XII, 1058;
.hsn. Maur..CXII,909. S. Bernanl., CLXXXIII,355.— Sorores noslra?: vener.
YELLUSest Mariade cujiisfruclu salutaria popiilisve- -Godelrid.,CLXXIV,6i-7,6i8. — Stellae: Itaban. Mam-..
.siimenta lexuntur : S. Ambros., XVII, 614. — M.iriae CXH,1052.— Tabernaciiliim: Raban.Maur., I XII, lOO^.
'Yirginis uterus vellus Gedeonis: Petr. Lombard.,CXCT, — Templum : tWrf., 1065. — Throni : S Kiicher.
661. iLiigdiin.,L, 739. — Veslimentum Dei : Rupert. abh.,
VTRGA.MariavirgaAaron : S. Pelr. Damian.CXLIY, CL\VH,2I2.—Vicininostri : vener. Goderrid.,(LXXIV,
721, 760. — Maria ligurata est per virgam Aarou : .S. 897. — Vigiles : Raban. Maur., CXII,1078.— Vir: Car-
BninoAstensis,CLXV,885. — Virga ex radice, Mariaex ner. de S. Viclore, CXCIII,137. — Virtutes : Raban.
D.ivid: TertulL, II. 788. — MariaVirgoJasseicaeradieis Maur.,CXII,108l.
virga : S. Matim. Taurin., LVH, 510; Vigil. Tapsens, .Angeli significant Deum encelstim : Rupert. abb.,
LXII, 112, 113. — Maria Virga, flos Chrislus: S. Am- CI.XVTII, 638. — Fitlem : fWrf.,778. — Angeli por
bros., XV, 1561; S. August., XL, 698; Rupert. abb , tanl orbem : tWrf.,1006. — Signilicanlurper abyssum :
CLXVIll, 1454; Vener. Hildeberl. Cenoman., CLXXl, Vener. Godefrid, CLXXIV,
392; Hygode S. Yictore. CLXXVII,826, 827. 1013; ner altare : fWrf.,
— Angeli venlis romparantur:
•1691.
VIRGOel stella maris gratiae divinae typus : Adam. CLII, 1518. — Angeli cuslodesdicuntur S. Bruno Carlhus.,
Scot.CXCVHI,251. — ligna cedrina :
S. Bernard., CLXX.XTV, 430. Angclorumnomine desi-
'VITISfruetiUcansest humilitasbeataeVirginis: Yener. gnatur cborus :
Gndefrid.abb., CLXXIV,989. ipse angeiicus S. Eucher. Lugdun., L,
VrTTAcoccineaverbabeataeMariiesignilicat : AI.WMS, 739.
CCX,78. AQUiF,in ccelo dicunlur angelorum agmina, quibits
ARTICTJLUSIV. coelisuperiora teguutur : S. Gregor. Mag,,LXXVI,987.
AURUMdicitursapientiaprimi angeli : Raban.Maur.,
Allegoriw quw ad angelos spectant. CXII, 870.
ANGELldicuntur abies : Itaban. Maur., CXJI,653. - CAPn.LI. Per eapillos capitis sanclosangelos seu vir-
— Amica: Raban.Matir, CXII, 85?*.— Amicns: Raban. tuosos eler.los typice accipere debemus : S. Eucher

Mattr.,CXII,-857. Aqua : S. Eucher. Lugdun , L, 742; Lugdun., L, 709.
S. Gregor. Masmus,LXXVI,9s7f Raban. Maur., CXII. COELUM est inlelleclus ca>tiissnpernortim
860; Garner.de S. Victore,CXCJII,279. —Astra: Rabmi. spiritutim, angeli : It.iban.angelorum,
Maur.^CXJI,891. — Angeli-
XI ur , CXII,867 — Astra inalulina : -P. Gregor. Mag, cns intellpclns ccelum quoddam esl : Adam. Se.ot.,
LXXVI,467. - Aurum : iW., I XXM, 80. — Capilli : CXCVIII,278, 787.
S. Eucher. Lugdun.,L, 709; Ralian.Maur., CXII,-88t. /ES. Fortiludo angelorum aes dicilur : Rabau M.iur.,
— Caprea3:S. Bero.tnl., CI.XXXlll, ilMI. — Cardi- 918.
ues : Rabau.Maur.,CXTI,888. — Castra : Raban. Maur. CXII, EXEUCITUS.Angelorummultitudoexercitis.
Ul INDICES PATROLOGLE SPECIALES. - INDEX XLVI. 118
FIRMAMENTUM,confirmatio angelicae naturae posl CUBILE,qnies diaboli: Raban.Maur.,CXtl,904.
ruinam malorum.-.Garner.de S. Viclore, CXCIII,36. CUSTODES,spiritus maligni, fWrf.,905.
LILIUM, angeli, eandore justttiae : S. Eucher., L, DvEM(>NESmerito figurantura porcis: S.Petr. Chrysol.,
742. Lll, 198. Daemonestempeslalis iiominesignanlur : S.

MENSES.Ordinesangelorum,menses : Raban. Maur., Bruno Carthusian,CLII, 834.Daemonesdicuntur calom-
CXU.997. niatores, iftrd.,991, — Daemonesper draconessignilican-
MONTESacciperepossnmusangelicaminisleriaet cco- tur^fWrf.,1013.
lorum virtuies et potestatesquartim ministerionobisin DENTES,perseculionesdaemonum:Raban.Maur.,CXII,
Sublimiapraestatur ascensus : S. Hilar.,IX,6y5. Moutes 907. ...
in circuitu nnstro gngeloram sont munilioiies qnaeiios DfiSERTUM,dnemones.iWd.,909. — Malignispirilus
derendunt, ibid., €S2.->-Morit.is nrmfneangelorumcelsitn- dicuutur deserlnm ; Garnef.<leS. Victore,CXCIII,268.
dosignitlcatur : S. Atfgush.XXXVTlfllil,i.H2.—Monles DIAROLUSaccusatoriii Jtidicio:S.Pautin.Aquileiens.,
in circuitu Jerusalem sunt angeii, tMrf.,1650 XCIX, 8 71.— AdversarHis<iM'd.,268;.Raban.Matir.,CXIl,
NOVEMnomina lapidnmEze>hieiis,novemsuntordines 872.— Angelus,;fWrf.,851 — Apersingnlaris : S. Bruno
angelorum: S. Gregor.Mag.,LXXVH2M0.— Novenarius Heri IpoL, CXLU,306. — Aquilo : Rabau.Maur.,CXII,
numerus, novem ordines angelorum : G&rtter.,CXCUf, 860; S. Bruno Carthus., CLII, 84i. — Pars aqui.onaris:
450. S. Encher. Lugdun,,L, 741. -^- Armatus: ltaban. Maur ,
SAPPHIRUS. Claritasangelorum sapphirus : Raban. CXII,865;Rnperl.abb,CLXV1II,988—Ascensor:Rabau.
Maur.,CXII,1044. Matir, CXII,867.—Aspis.iiid.,868; S. Brimo HerbipoL,
SEPIS. Angelnrumcustodia sepis, fMrf.,1049. CXLll,540.—Anctor scaudalonim: S.Bernard.,CI.XXXII,
Slf.NACULUM est primusangelus, ibid., 1033. —
202, Avis: Raban. MaaT,CXII,872.— Nocturnaavis,
TEMPLUMcapacitasiiiteLectusatigelitit'thumani,tWd., odens vigiliarumel anaihema:VVol!)eroabb.,CXCV,1159,
«065. — Basili>;cus;Raban, Maut., CXII,874; S. firunoHerbi-
pni:, CXLIT,340.—Bechemot:Raban.Maitr.,CXII,875.— Ca-
ARTICULUS V. Beslia, tMd.—Bos., iWd,877.—Cadaver,i6id.,878.—
ligo, fWd., 879.—Calumniator,tbirf., 880; S. BrunoHer-
AUegofia qua ad spiritus malignos spcctant. bipol,CXLIl,4S0.—Caput.:Raban.Maur.,CXH,884.—Ca-
ABYSSUS, astutiie diaboli : Garner, de S. Victore, putiiiipioinm-.Eugypp.abb.,LXII, 971;Rupert.,CLXVIII,
CXCIII,2S4, 611—l'.aputetiniiiuin toiius iniquilatis : S. Petr. Dam.,
iEGYPTUS.Cniiil/Egvpti nomineaccipilurnisi a cu']o- CXI.IV,279. — Caput et princepsomniummalorum889 :S.
Tumsedibtts lapsa mitiiitudo?El quid in Phaqione /Egypti Agobavd: CIV,155.—Calulus: Raban. Maur., CX.II.
rege, nisi ipse lenebrarum auctor dkbolus? S. Gregnr. — Ceius : & Gregor. Mag., LXXV, 824; Raban. Maur.,
Mag.,LXXIX,187, CXll, 893.—Collisobsupcrbiamderelictus : S, Bernard.,
ALIENUS.Dasnones dicmlur alieni : Raban.Maur,, CLXXXHI,\m.— Coluber : Raban Maur., CXII,900.—
CXII/857. Damascus.tWrf,906.— Damula,iWrf.,96.—Draco:S Eo-
ALIIUS, siiggesliodiaboti,ibid., 85S. cher.. L. 734:Rabati.Maur.,CXII,|04;|S CrunoHerbipoI.,
; AMALECIT/E,tgura maligtoriim spirituum :. vener.. CXI.II,74, 540,575; Ruperh abb.,t'LXVIl, 1755.—Draco
Codefrid., CLXXlV,i99. in insidiis : S. Auguslin , XXXV,K79; XXXVI4J8,867; —
AWMQN. Popttlus mmrorissen Ammondiaholnset an- XXXVII,1168.— Draco iuimicusEcc.esiae,fMd.,1381.
ftall eius noo inconvenienteriuleLieiintur: Raban.Maur., Edom:Raban.Maur.,CXII,9I5.—Exaclfr,i6irf.,9l8;Ru-
CVIII.1187. pert. abb., CLXVIII,980.—Exaciorpessimaehaereditatis:
ANGELUS,spiritus maliimns,id , CXII.851. S. Paulin. Aquileiens^,XCIX,268.—Faber:Raban.Maur.,
ANIMA,yoluutas diaboii. ilM., 852. servos DeJ .
CXII,919.— Eaber sufflar.spe.rseculionesin Maur.,CXII,
ApUILA. In Sfriplnra sacra vn»abuli aquilse maligni Rupert. abb., CLXVU,1340.—Fortis-Raban
«piritiisraptores aniinarumef iusiiJLloresncr.ipiunttir.id., 931.— Givas,fMrf.,916.—Homo:S.Eueher. Lugdun.,L,
(CX,694; C.Xl1,862. : M
75L— Horrib.Hs S.Gregor. g,,LXXV,1097.—Hostis
Ai,iUILO.DiabOluset angeli ejtts ppr fignramin aqtiito- aiitiqtins.id., LXXVI,601.—Hosiishominis: S. Bernard.,
t>eponimtnrsiciit Christusin ausiro: S. Aojnst, XXXIII, (:LXXX1II,178..—Hyaeua:Rab.in.Manr.,CXII,954.—Incus
861,—Diabolusel coapostateejns anpli rrtai nnncupan- tWrf.,,970 ~|ofernus,i6id.,970.—Superbia)inslitutor:8.
ttiraqnilo: S. Encher., L, 739.—Aquilonisnomineappel- Paulin. Aquileiens:,XCtX,268. -Inventormortis, t'Md.—
laridiabolus solct. q«i ultorporis frigore geniium corda Inventor et cansa omriis mali : S. Agobard, CIY,280. —
r.omttiingil:S.Gregor. Mag.,I.XXVI,26,798,959;I.XXTX, Lapis : Raban.Maur.,CXtl,980.—Lapis cali^inis:Rupert.
5it5—Diabnlusvenit«baqiii:o:ie et est priirepsopprobrii abb.,CLXIX,1235—Laqneusvensnlitim:S HrunoAstens.,
• not ri r Riipprl.ahb., C.LXVIII, 231. — Aquilonis latera, CLII, 1122. Latro : S. Gregor. Mag, LXXV,1063;
— S.
diai o i gens : S-Bruno Canhu., CLII,842. Pelr. Dam.. CXLIV,761.-Leo : S. Ausust., XXXV,879;
ARMA,nequitiae diabnli: R.iban. Manr.,CXTI, 8 64. — XXXVIII,1209: S. BrunoHerbipol, CXLII,74,340,575;
Franlesdialoli • Ganier. de S. Viclo-e, CXCIH.318. Rupert. abb„ CLXVll,1755; S. Bernard., CLXXXUI,237.
ASPES, spiritus mali};ni: Raban.Maur.. CXII,868. —' — Leo in impetu, draco in insidiis : S. August., XXXVI,
Orciilta satviiia diaboli, ibid. — Suggeitiones diaboli, 438,867;XXXVH,1168.—Leoet formica:S. Gregor.Mag.,
LXXV,702.—Xevialhan : R.iban.Maitr.,CXIl,985. Luci-
ASSURidem est ac diabolus, pro eo qnod mullos ad fer, ibid., 989.—Lupus: Vener. Godefrid.abb., CLXXIV,
etilpampertnitit, cumcuncta sua mullittidine ad inferui 3I9.—Malleus : Cassiodor.,LXX,f>90;Rabati.Mmr.,CXiI,
Clauslradescendit : S. Gregnr. Mag.,l.XXV,916. 997,—MaTeuscoclestisOpificis: S. Bernard., CLXXXIII,
AVTS,splrilus maligni: Raban. Maur., LXXV,872. 485.—Milvus:Raban.Maur.,CX;i,999.— Moab,t6irf.,l000.
BABYLONlAestcivitasdiaboli: Rupert. abb., CLXVIf, —Mons,id., CXI.559.—Monsqui semisitincor Judse:S.
1510 Ambros.,XIV, 1137.—Mors':Raban.Maur.,CX1L1U02.—
BIJLLUM,lentatio diaboli; resistensadversarius; sng- MOTUS, Aujiiisiin.,XXXIX,1649.
iWd.,I002.-Nebulo : S.Paler.
^"stio adversarii; ipse malignus : Raban. Maur., CXII, —Nox: Rab. Maur. CXH.1007. i6id., 1023—Pater
874. mendacii: S. Paulin Aqnileiens.,XCJX,267.— Perdtx :
RESTLElerrwsnnt malLmispiritus, iMd.,675;Repert. Ralian.Maur , CXII, 1A27.—Pirala :S. Augustin.,XXXIX,
abb., CLXVTIl,99l,1IS2. 1649.—PiscisiRaban.Maur.,CX 11,1050.— Plumbum,tfeid.,
BRANCUIA,poteslas diaboli : RaTian.Maur., CXJI, 103i._ porla mortis,id., CXI,385.—Praposilus mortis :
874 Maur.,CXlI,
S. August., XXXVI.225.-l'riuceps : Rahan. 5i2.—Prin-
CARTILAGO,mpmbradiaboli,fMrf.,887. 1029.—Princeps Carceris:Rupnrl..CLXVlt, —Princeps super-
CATULl,daemones,ibid., 889. ceps opprobrii nostri;,id , CLXIH.231.
—Princepsvoluplaliim
GETUS vel eviathan diabolumpraefigural:S. Gregor. bonim:S Bernari.CI.-XXXIII,R57
Mag.LXXV,(544,821. saeculir vefter. Gndefrid., CLXXIV,61,6"..—Rex:Raban.
CHANAN^EUS. Diabnlns signifiealur per ChananTtim Maur.,CXII,1088. — Rexsaevissimus : S. Ambros.,XIV,
pngnantemctfmIsraei rRupen. alib., CLXVII.87o. 1114.—Rexvitiorum: Eugvpp.al)b,,LXII,852.—Scorpio:
Raban.Mmir,
CIVES,daemones: Raban.Maur., CX1I,809. S Eucb.er»Lugdiin.,L,7?)L—Seipens,i7id.;
CLAMOR.vio enta leiiUliodi.boli. fWrf..881. CXII,1051.—Scrra.fWrf.—Servus, ibid.—Spirilus.iMrf.,
CLYPEUS. Repugnatio diaboli, clvpeus r Garner. , 1056,—Superbus, iWd., 1061.—Umbramortis : Cassio-
dor,LXX,169.—Vectis: Raban.M.iur.,CXIl, 1075.—Vec-
CXCHI,321.
COLLIScst diabolusob supeibiam derelictus : S. Bcr- lis qui ad necem pereulil: S. Gresorius Mag.,l.XXV,645. S.Eucher.,
tiafd., CLXXXIII,1038. —Ventus: Raban.|Maur.,CXH. 1074.—Vipera',: — Vilnlus,
COR.calliditasdiaboli: Raban. Maur.,CXH,902. L. 754 —Vir, iMd.;Raban. Maur.,CXII.IOSO.
CORVUSest syinbolumdiaboli: S.Paulin, Aquileiens.,, fWd., 1082.—Yulpis: S. Pelr. Damian.,CXLIV,514
XCtX,253. DiabolusdiciturAdJitumcmum:IVupcrt,CLXVH,1601.
149 INDEX DE ALLEGORIIS. IM
—Alieniisquia regnoDominiextraneus :Cassiodor.,LXX, 10S6,: 1097,tlOt; Rupert. abb.,CLXVIII, 983. — I.evin.
783.—Aper:S. Eucher, L, 748.—Aiiiirhiislus : S.Viclore than S. Gregor. Mag., LXXV, 641, 824 ; vener. Code-
llruno Herbipoi.,CXLIl,?.06. — Aquila : Garner. de S. frid., CLXXIV, 1102.— Lupum: Raban.Maur., CXI,223.
CXCIII,69. — Aquilo : S. Bruno Herbipol., CXLII,806; — Monteset colies : ven. Godefrid.abb., CLXXIV,49,
Caruer. de S. Victore, ( XCIH,59. — Aspis-dumocculte — MoutesGelboe: S. Bernard, CLXXXlll, —
1039.- Nem-
perculit, basiliscuscum palam venena disseminat : Cas- ro.l:Rupert. 249. abb.,CLXVII, 366. Perdicem : Raban.
siodor., LXX, 634.—Assur:S.Bruno Carlhtis.,CLII,10"9. Maur.,CXI, — Pliaraonem: S. Bruno — Cartluisian.,
— Avis: Garner. de S. Victore,CXCIII,65. — Baculus: CLII. 13W; Rupert. abh., CLXVIl, SC9. Piscem.
Raban. Maur.,CXII,873.—Basiliscuscum palamvenena vener. Godefrid. abb , CLXXIV, 1102. — Reptilia : S.
ifisseminal: Cassiodor.,LXX.654.—Bestia: S. Eucher., BrunoCarthus., CLII, 1186.— Seon : S. Grrgor. — Mag.,

L, 718;S. Gregor. Mag.,LXXVI,428,581,670. Bosiu L.XXIX.212;S. Peir. Damian., CXLV, 1040. Sisara :
iuembrissuis, id est herelicis : Raban. Maur., CX, 201, Rupert., CLXVIII, 1031. — Syri.ieregem, iWd., 1263.
208. — Calumniator: Cas^iodor.,LXX,508.—Canis: S. — Vulpem : Raban. Mattr.,CXI, 225. humanis
E cher. Lugdun.,L, 732. — Capti'itas : Eugvpp. abb., Diabolus comparalur feris quoniam sempcr
I XII, 925,—Corvns: S.Eucher.Lugdun., L,7i8 — Dies, delectatur exiliis : Cassiodor.,LXX,162; S. Bruno Her-
iWd..761.—Draco: Rupert. abb., CLXIX,1277.—Draco bipol., CXLII, 110. — Ollse quae carnes susceulasdeco-
cum nejtligentesimpia voracitale deglutit : Cassiodor., qutl : Cassiodor. LXX, 779. — Perdici: S. Petr. Da-
l.XX, 654. — Dracodicitur propter veneuumquod Evas mian., CXLIV,718.
primaemulieri pestiferis suasionibusmspiravit,ttiirf.,739. DIES. Diabolus sive angelus apostatadies dicitur ;
—Exactorcujtts voxesl lentatio miser.-esuggestionis: S, imititio diaboli umbrae:S. Eucher Lngdiui., L, 741.
Gregor. Mag.LXX.676; LXXVI,553,563,1297.—Falsus ETHANHebraealinguaforlt'sinterp'eiatur,quod diabo-
argumenlarius: Gillebert., CLXXXIV, 90. — Feneralor : lum signilicat : Cassiodor.,LXX,532, 628.
Cassiod-r, LXX,785—Fur r Rupert. abb.,CLXVIIl,1412. EXERCITUScwtusdajmonum:R.abanMaur.,CXII,918.
—Homo: Garner.de S. Yictore, CXCIU,135.—Horooin FEL esl persuasiodaemonum,fWrf.,923.
quantumpeccalismaculatns: Cassiodor.LXX.156—Homo FlLIIdiaboli.peccatores : S.Paulin. Aquileiens., XCIX,

non propter naturamsed propter culpamet infirmilatem: 210. Filii alieni, diaboiisunt: S. Bruno Herbipoleus.r
Raban.Maur.,CXII,957.—Homomalus :Cassiodor.,LXX, CXLII,195.
994. — Hoslishominis: S. Paulin. Nolan.,294. ~ Leo : FLAMMA,insligatio diaboli. Raban.Maur., CXII,921,
Eugypp.abb,LXil,846; S. Gregor. Mag., LXXV,700; FLUVIUS.Doc.lFinacliaboli, fluviu. : Garner. de S
Ruperl. abb., CLXVII,290.—Leodum persequiturinuo- Victore, CXCIIf,201.
eentes : Cassjodnr.,LXX,654.—Lupus:S. Eucher.Lugd., FOSSA dicilur damnatiodiaboli. Raban. Maur. CXS
L.748.—Mendaeium:Rupert.abb.,CLXVIII,790.—Miles;409.
Cassiotl.,LXX,5->l.—Milvus: Garn.deS.Vict.,CXCIII,S2.— FUMUSlentaiio diaboii: id„ CXII, 95".
Mors:S. August.,XXXV1.556;S.Greg. Mag. LXXV'1,97. - FUNDAMKNTUM, occultadiaboli: fWrf, 935.
Musca: S. Eucher.,L,7i8 -JVox : Garner.de S.Viclore, FURES, spiritus maligni : ibid , 937.
CXCIII,376.—Oslialenebrosa : S. G>egor.Mag.LXXVI, GLADIUS, spiritus ma%ni : i'Wd.,942 ; Garner. de
490.—Pardns : S. CucJier.Lugdun. L, 748.—Perditio : S. Vietore, CXCIII,322.
S. Gregor Mag„LXXVI,1)7.— Perdix : S. Eucher., L, GENSlongii)quasiguincaldiaboIum:Rupcrt.,CLXVHI,
7-48.— Porta mortis : S. Gregor. Mag, LXXVI,490. — 249. t
Itana : S. Eucher. Lugdun., L, 752.—Rex• Gariier. de S. HAMUSin malam partem pro diaboloaccipilur. Ra-'
Vico-e.CXCIII,147.— Rex stultus : Alcivu., C, 687. — ban. Maur , CXI,240.
Serpens : S. Gregor Mag.,LXXV,645;Alcuin ,C, 709— —
HORIIIBiLESsunt daemones: iWd.,CXII,958.
Serpens amiquus : S. Paulin. Nolan, LXI, 2o9, 471. HOSTESuostri diaboluset angeli eiys : S. Agobard,
Job lentator : S. Hilar., X, 723.— Ursus : S. Eucher.. L, CIV 275
718 — Ventusurens : S. Gregor. Mag.. LXXVI,51, 406, IMPIUS,hostis antiquus : Raban. Maur , CXII,970.
8t4.—Vir: Garner.deS. Victore,CXi.IlI,157.-Yolucris 1NIQUUS.Diabolus maxime iqiquus el doiosus : S.
coeli: S. Gregor. Ma?., I.XXXYI,95 -- Vulpes: S. Eu- Bruno. Heibipol , CXLIf,180.
eher. Lug.Iun.,L, 752, S Gregor. Mag., LXXVI,96. LAPIS di.ibolusqni durtis est pcr impocnilenliim et,
Diaboltis vocatur aspis : Garner. de S. Victore , ponderosus per Liiquilatem : Raban. Maur., CXII, 1*0.'
CXCHI,129.— Behomot,ibid., 125.— B s ia. fWd.,106. LARV^Esunt daemoues:S. Paulin. ' Aquileions., XCIX,
— Bos,iWrf.,91. —Coluher: S. Hieronym., XXV,10-2 ; 486.
Garner. de S Viclore, CXCIIl, 126.— Coluber lorl:io- LATRONESsunl maligni spiritus : Raban. Maur-i
stts : S. Gregor. Mag„LXXVI,35.—Dies et nox, iWd., CXII,983.
6U. — Draco: Garner. de 3. Victore. CXCIII, 12t. LEO.Diabolus tcnlalor figurattir in leonp insaliabili—:
— Leo : S. Hieronym.,XXV, 1052; S. Gregor. Mag., vener. Godefrid. ahb., CLXXIV,1086, 1097, 1101.
LXXVI, 36. 646; Garner. de S Viclore, CXCIII,-108. Daemonesdicuntur leones : Alanusde Instilis, CCX,Sl>.
— I.npus,iWd-,115 — Myrmicoleon: S. Gregor. Mag, MANUS,lenlatio diaboli: ltaban. Maur.,CXH,994.
LXXVI,36, 6i6. — Nox : S. Gregor. Mag., I.X.W, MAXILLA,malilia diaboli,fWrf.,997.
641. — Nox sutitaria,i'W/L,614. — Regulus : Garner, MONTESa Christo ohtritf diabolumcum stiis signi-
de S. Victore, CXCIII, 127. — Secnris : S. Hieron., ficanl: S. Ililar., I.X, 418. Montes, spiritus maligni: Ra-
XXXV, 137. — Serpens : Garuer. de S. Yiclore, CXClil, ban. Maur.,CXII,1001. Diabolus sigiiilicatur per ninn-"
124, — Serra : S. Hieron., XXIV,137. - Tigris : S. teset colles : vencr. Godelrid.abb., CLXXIV,49. Dia-
Gregor. Mag.,— LXXVI,36, 6i6 ; Garncr. de S. Victore, bolus per montes Gelboe designalus ; S. Rcrnard,
CXCIII, 115. L'rsus:S. Hieronym., XXV,1051 — CLXXXIII,1059.
Vjrga: S. Hieronym., XXIV,137. — Designalur —
nmnine NARES, instigalio diaboli: R.iban Maur., CXH,1004;
Behemoth. S. Gregor. Mig , LXXVI,691. Nomine Garner.de S. Viclore, CXCIII,171.

Phwaonis, id., LXXIX,187. Nomine Philisliim,iWrf., NERYI, machiuamemadiaboli : Raban. Maur., CXII,
201. 1005.
Significa>ur nomine aquibe : S. Bruno Carthusian, NOCENDI cupidus semper diabolus : S. Agob-n-d.,
CLIJ, 1181. — Nomine aqitilonis . S. Gregor. Mag., CIV, 182, 184.

l.XXV,832.— Nomiuebesliae: vener. Guihert. abb., NOVACULA.Dia^olusnovacula pesliferae scclionis;
CLVT,301. Nominefortis et poten is : S. August, S. Poiilin,Nolam,LXI,26l.—Novaculaeappellaiimeren-
XXXVI,695, 910 -Nomine mortis ct infernj, id.,' XLJ, tnr subliles danmonisstiggeslioiies : veuer. Godelrid.
681 ; Alcuin.,C, 431. . abb., CLXXIV,409.
Diabolusfigtiratur, vel signiQcaturper jEgypti re- OCULT.consiliariidiaboli, Raban. Maur., CXII, 1010
gem : Rupert , CLXX, 73 — Per Ammon: Raban. OLLA,malitia diaboli, f'6td., 1011.
Maur., CVHI, —
1187. Aquilam : S. Bruno Carlhus., OS, callidiiasdiaboli, tWd., 1013.
CLII, 1181. — Aquilonem: S. August. XXXVI,534 ; OSTfA,spiritus maligni, iMrf.,1014.
Eugypp abh., l.XII, 8-S9; VVolbero abb., CXCV, 1 175; OVA,consiliadiemonum, ffcid.,1015.
Ataiiusde lusulis, CCX,83. — Ascensoremequi : Ru- PANNIdiaboli pompaesunl sasculi: S. Paulin. Aqui-
pert., CLXVII,645. — As-ur : S. Petr. Damian.,CXLV, leiens , XCIX,268.
1169; Rupert. al.b., CLXVIII, 2 33, 670 ; CLXIX.1365. PERDIX, avis dolosaalqne immunda significaldiabo-
— Babylonis rej»em : Ruperl. abh., CLXVIl,1500. — lum : Raban. Maur.,CXI,2i9.
Celum vel Leviahan: S. Grej*or.Ma?., LXXV,614,821. PII.OSI sunl immundispirilus, id.. CXII,1027.
— Chaldssos: Ruperl., CLXVIH,972. — Chananamm PORCI.immundispirilns, fWd.,1052— Porci, mali-
ptignaiilem cum lsrae>,id., CLXVII, 875. — Goliam: gnorum spiriluum symbolum : vener. Godelrid. abb.,
S. Aiigust. XXXVI,302. — Ilorotlem: Raban. Maur., CLXXIV,20(1.
CXll, 931. - Leoucm : vcncr GoJvfrid.»bb., CLXXIV, POUTVE nioilis suiit diaboli ; S. Bruno Her',)irn:ens.,
151 INWCES PATROLOGIiE SHECIALES. — INDEX XLVI. m
CXLII,71.—Polesiai.es adv"rsaedicuirlur-porta: Gar- AlBGTWrTJS. ATCItwi iromtee1E«ilestaBijn»v«rsrf»i«M-
ner-Ai 8. Yictoite.WJfl, 402. gor esprtmjtirr r S. Eueher., L, 741.—ArCVurf» 4»eeeli
SiLfUBkunt (heiiiones£1 spirttus daemoniartrm: Ra axe constftotns septem stejfarumradiishrtBens.wsmpei
b«A.JIaur..,CX't,228. versans «t winquam mergens, sigBtircsftEccWsiatiinoi
KKPaTl.lAs«nt tmmnndi sprritos,id.,-CXT, f05,f. versalem quae m»o«nni» Apocalypsiper septem eecle

BUGITUS,sfttiUadiaboIi, tbid., CXir.lOM. Stig- stas, septemque tande.labra(igitratur : S. Gregor.Wa.-a.,
gestio diaboli,iWrf. —
LXXV,w&. Jn wcturo -quiper gyrum siHrm«octUTBa
SAB&L Dajmoues signantur per Sahaeos: RupiYt, spatia noa occasorns 3 uslrat, tola simul Ecdefla "de-
CLxwrLsn. signatar, «., -ZttVl, SVJ; «aban. Manr., CM.'*75.—
SiEOULfbujus motus atque tludttrs rmflarntts marh Arctori-gynisdesfgnatmitltailtts Eeclesiaalabores: Ailam.
aesUbuscomparaii sunt doniimmtis diaboli 'ificolalns, ScoL,'C»nvil[, m '
secundum prOplierlwimet aTTjroricainintettigeittiam: ATRPUM.Introitus atrii desijfnat ingressom in sancta
s. Hilar,IX.5l6. Bcclesia: Adam. I3Cot..'CSCV!ITI, 707.
SAGHtJE '
dicuolor diaboti : S. Bernard:, CLXXXIY, AUJtOaA,Ecelesia diciiur qiraea peceatornmstMyrnm
'
502 lenebiis afl lueem jnstftiae -permulaturr S. Greg.Hiag.,
SCORPlONES.darnonps: Raban. Mawr.,CXTI,1066.
SfcCURH.Diabolustn Scripiifris ftpfophetrs vocatur A:O0'PHttsigrrMcatsanctamtfcdesiam-fidei.calOYeac-
see.uris.et serra <etvirgn: S Hierottym.,XXW,1X7. eeimm :«:<ban. liaur., CX1,"262.
SITMSTRA, repToblangeii : Haban Jlanr...<SII, tOSS- SMftuON. ^wtesiai 8e genlrbus aicttuT Itaifylen. r
TIGRIS 4i'soiiiealasluliam diaJio.i,diabilutn ipsum: Ratian.manT., ^m «n.
fWrf..CXI,219. «vCUI.LS <DoJmnidjsclplinam sarnctae -Ecelesiaedesi-
LMHHA.Imitalio"diaboti, umbra : Garrrer.fle S. Yi- guat.:B. EucherV;U, W8,
«lore, CXCHt,582. BEIjLtlM.-CotHSimat-j 'bella inler reges Jtida eHsrael
VIPKRA.lenlatio dia'i«ti: Rattan,Maor., CXFLTOTf».rron aliod signRica«4qtiamquod-sam-la'HcCltsia-qnae m
unitate Hfiei jiersisWt, belrumhabeat -cum hareticis-et
YTTULUSiJleqiiemlfloysosrotifregit est corpus dia- sthismaliers
bdli:S Petr. Daroiin,CXLV,1026. :!nalt«n. Maur., CtX, 486.
VOLUCRKS malijfni spiritus : Raban. Mattr- CXII, fTEWHEL Mterjpwtctttfr domtts-Deiqnae>beneEcclesia
WS. — Volncres ctrlti signifiearitdaeinones: Rupert dicititr, quta in ea Mbiftat l3ominns,dum-per frdemeorda
abb., CLXVin, 80, 1468;«. Pasclias ttadbefl, ' CXX, nostra -mundaiHtir:S. Vregor. Mag., LxXIX, 536, 'SW.
5U7. •CANDELABRLTW sanetam et divinam liccliwiamsigni-
YOX,soggesflohoslls : Raban. TrrauT., ««II, 1085. ficat.;septem lueernae«andetebro«uperposrlaesepliltTmis
VULPES, spiritus maligni, iWW.,CXIl, 108A;Rn- Ecctesim sacramentam: 'Ralxm. IHaiir.,CXi, W5.

pert. abb., (XXVII, 1182. Nomiiie vulpium dsmoires CAPILL4;Eeetesiaesunt populi : S. Oegor. Mag.,
sijfnlflcantur : S. Hilar., IX, 406. — Vulpes tnystite LX-XIX.495.
diabnlum dolosum signiflcal : Raban.Manr., CXl, 225. CARTATrTIAIBIII. Eeelesia gentinm significatur per
— Diabolusvutpis est sp"cies : S. Petr. Damian.,C'XLY, Cariarbiartm, 16«st cwtMtentsttvarum : Rupert. abb ,
544. — Daemonesdicuntur vtilpes •propter iualitiam, CLXvn, im. v
Yolueresveropropterelattonem: Rnpert abh.,"CLXVUI, CAULJE.Sieot ows religiosos hemtnes qni Tnantufetl
sunt et innocoBlier*ivant, sic et caiilae«auctam lictflo-
siam significsntrRtrban. Maur., Ot. 4(17.
ARTICDLUS VI. CEDRUSsanetam Etxlesiam mystke signifioat: fWd.,
Eccl-esiam CXI, 517.
Ailegoriie -qua ad *p-xiartt. CELLA.EftflresiaceHavhmrra cst, tn qua charitasor-
ACKRVTJS. Venter Ecctesiaeeomparatur acerro tri- dinattir : 'Cassiodor.,L*X, W)68.
tlet: Citssiodor.IXX, 1094-— Tritiei ;acervusnratHu- CtflT^S. illnstris et Tedempra«initas >eiirlsHsangui-
flinem fldeflumsigniflcat:Wolberoabb.,CXCV,1250. ne, Eedesla inielliKitorifuaeet vocattir loluml» propter
iEDIFICATIOtabernaculi et templi, nnam eamdero- simpiicitatem mttttiludlnis-in«a oredeutium:-S. Hiero-
que Christi Eeclesiumdesignat: vener. Beda, XCI,737. nyml, XJV, 1374. — Per rivltalem Ecclesia,q>er -ricos
JEGYPTUab Hebr*is suis divitits spoliati sunt figora ciiittttisviri «prritatiesinlelligtmlur,per plateas virisae-
'".hristianornm prorrcientiomex ettmlrorum doctritra : ciilares :'S. «Tegor. »ag., LiXIX, 502.
S Aognstiti., XXXIV. 64. — .Christianiqtii .aut sehi- COELUMest Hcclesia, ipsa terra, inimici ficcJpsiaB:
sm.ftaaatliaere.sesmoveiit et EcclesfanrDeiquibirspos- S. Aug., XXXYiH,880, 388, 594. — Eeclesia eteeloruni
snnt«fBjctioiiibusimpetant, Duut iEgyptii : S. 'Presper dictrnr cealirm:8.'G-reg. Mag., LXXYI, EPiS.-eSI.
cttm
Aqiitiahus.LI, t584. COLLLM signiflcat coniimclioiiPm memtrroriim
AGER.Terra Dei, agerDfii, Ecctesiaest: S. Prosper eapHe : S. Greg.Trkg., LXXrX,512, 6?2.
Aqultan., LI, 31'4. — Potest agri nomineuniversa Ec- (X)LOR«appBlrimis triumphaotem, pHrporei» mili-

clesia designari : .S.-Gregor. Mag.,LXXV,11IS0. Duo tantem >EcCleshs» designat : *dam. Snot., CXCVIIl, 704.
in agrocleiici sunt qul fiibernaiit Ecclesiam: "S.Aug., COIIUfrfBA. Una eohiMbadicitur eleclorum Ecclesia:
XXXVn,1279,.ITS0. S. Greg. Mag.,IXJHX,«29.
AQU^: maris signiOtant populum christiatium: Cas- CORPUS.lEeeleslaest Ghrisit-cnTpuset eonjox me-
stodor., LXX, 226. dieinallbosmolesttisab ipsopurgalur : S. Aug., XXXrV,
AHCA NOE. Vidprimiissi seeundirm aTftetypum et 9S. —Ecclesia -«it unwn «orpus cujus caput Chrisiu-s:
'.drvus, et mllvos, et tupus, et canis, et setpetisin Ee- Regino abb., 'CXXXIII,SS9.
tlesia erit, certe idololattesin arr^elypo non h.ibetur. CGIVFsU Annaeest potestas sanctieEcclesiae: S. Greg.
Nullum animal in idololatren figurattimest. QuodIn Hlag.,L.XSIX,VI.—-Carnuregni ChristlwgnifieatEecle-
areanon fi.it, iu Ecclesia non Sil: Tertul'., I, 696. — «iresnblimitatera, iWd., 46^.
£i poluit eva*ere quisquam qiti exlra arcam Noe fuil, COSTA.Ecclesta«dfttcatur ei <eostaChristt: iRapeTt.
et qui extra Eccleaiamforis fueril evadei: S. Cy.prian., abb., CLXVTl,1078.
JV, 505. — Arca Noe Eeclesiie formam habutt in qua CUBfCULUM!Ec«s!esiae corpus est Christi :-S. Ambros.,
omnes salvi facti sunt : S. Hilar., LK, 874. — Erclesia •XV,4206.
Sicutarca NoeItnCtualin hac vita : S 4nfusl.i XXXIII, CUSTODESEcctesraj-siinlprophetm,apostoli,,aposto-
8.7. — t:t arca "Noe omnia animaliuniTjene^a contine- Iorumque snecessores : Cassiodor., LXX,1099.—Gusto-
b;tt, ila Ecclesia omnes genles, id., TxXVU, f358. — •des Eeclesi«p,apostoli et pnedieatores : Alanaside In-
i ongregal.ein arca Noe totius geueris bestrsenon aliud sulls, CCX,108.
ihclarai. quam universi generis hnminps iu tmitaie Ec- CYPKUS.PeTCvpmm^Eeclesiauniversalisdesignarur:
rteaiie congregatidos: S. Prosper Aquitao., Ll, 291.— S.Oreir. Mag.,LXm,Tl93; S..Bernard. spTmonmn CLXX«W,428.
Sicnl arca Noe, naUfragaiitemundo, cinvctosOJUOS sns- DENTES.>Perdemes Ecclesiielirma —
epi»
ceperat iucolumes servavit, tta et Petri'Ec(*lesi'»jnnins «:abilitasintaiigilur: Cassiodor., LXX, 1000. B»le«iaB
quos ampeititur repraeseiitablt illaesos : S. 'Maxiinus detrtestsontpraedieatore»:S. Gregor.Magg.,LXXIX.-493.—
Taurln., Lvri, 72S. — Atcam «oustnuttt Tfoe:de iignis VerliaEe*lesiaeidrcuntHrdenies:Raban. Maur., CSH,'907.
nou ^piilrescpnlibua;Ecclesia construttur a Christo ex DOMUS.PitsdnmnsEcclesiaest.piis pairia coslnmest:
liominibusvicturisIn aeteruum; arca omnis ista Ecce- -S. Ambros.,XtV,1>1«5.—Ecclesia ilomusest eujtis Ubor-
sinm demonslrat qna? natat Buctibusmundi hujus : Ra- tasredundantia gratfarnm : torreBS — voluplatis SpJritus
ttstit-
ban. Mnur, CYII,Sf8. sanctus: S. Artbros., XIV,962. DomusDeiquam
AHCA Testamerfli Itgura fuit Ecclesi.ie cirrotntecla •fleavit re« Salomon-in Jerusalem in figuram focU est-
nn.iiqite au-o, qota "Hiqorsapirnttam hatipnt noti intus sanctae imiversalisBcclesi» : Raban.Waur., CHt,155.
tantu n retinere dcbent. sed foris inonslraniJo-prxdicare: Erclesia rjflmnslsniel 'tluctibus pulsatur: AUnusde la-
S Br„rH)AstenS , CtXIV, 5to suiis.CCX, fll.
153 INDEX ©E ALLEGORIIS. 1'»
ECCIESTAdicitur .ager S. Augustin.,XJCXYfl, 1279, eber., L, 755 ; Raban. Maur.,CXII,927.—Filia multitn-
I7S0; XXXVlfJ.46; S. tiregori.us Mag,, LXXY,ttSO; dinis:Cassiodor.,'LXX,1095.—Fitia principis:S. GTeh'or.
Raban.»«nr., tXII. 836; Garner. de S. Victore, CXCHI, Mag., LXXIX.-533.— Kiliaproplielarum : S. BrunoMer.
2.'"6.— Ager Dei: S. Angustin., XXXVII,1714; S. Pro- bipol., CXI.lt, 4'88.— Filia Tegum,cujus gloria ab tirtus-
sppr Aqtiitm., Ll. 514. — Ager Dei fructuosissimus: S. Gregor. Mag., LXXV,863.—Filia —
Sion et filia Jeru-
S. Augustin., XXXTV,926 ; Engyppius abb. LXII, «41. salem: Buperl abb., CLXX,81. Firmamentnm:Raban.
—Ager Lomni: S. August. XXXVII,1440.—Amica:Cas->Maur.,CXfl,— 929. — Fulmen. . ibid., CXll,955. — Fons,
siodor., LXX,10T5, 1082, 1092; Raban. Main\. CXH, ibid,, 929. Foirs hortorum : 'Wolbero abb , CXCY,
8;».; Wolberom>„ CXCV., 1086, — Amygdalus:'Gamer. 1174.— Fons signalus., ibid., H71. — Fumus: Raban.
de S. Yictore, CXCIlt,536. — Ancilla : S. Angustin., Maur., CXII, 935.— Funda : S. Gregor. Ktag.,LXXVI,
XXXVII, 1140; Cassiodor.,LXX, 825; S. Bruno Her- 729; Raban. Maur., CXII.^S.
blpolens., CXl.lt, 422 ; Raban. Maur,, CXH, 858. — An- Gabna : S. Encber., L,748. — Habitaculum: Raban.
: S Augusiin., XXXVHI,357.—Arca: S. August., Maur., CXll, 948. — Hastile, ibid., 948. — Haereditas
XXVin,lt9, U74; S. Eucher, L, 742;
feJus Alcuin.,C,655; i:hrisli:S. Bruno Herbipol., CXLII, 127, 546. - Hae-
Garner. de S. 'Victore, CXCIIt,'455.— Arca Jlgtiraia : reditas Domini: Cassiodor.,LXX, 52. — Jerusalem :
Te-J.n'1., I, 1209.—Arca "Noe: S. Angustm„ XXXIV, vener. Godelrid.abb., CLXXIV,159.— Hortusr S. Oreg.
1434; S. Gregor. Mag., LXXVI,756, ,982.— Arca Noe Mag.,LXXV,799^ Raban. Maur., CXI, 550. — Hortus
in qua sancii cnstodiuniur r_S.August., XXXVI,214.— Christi:Cassiodor.,LXX, 1105; Vener. Godefrid. abb.,
Anra sanctilicationisDorainl : Cassiodor.,LXX,950.— CI.XXIV,789. — Uortus conclusns : Cassiodor., LXX,,
ArcaTesUmenti : S. Gregor. Mag.,LXXIX,46.— Arctu- 1078;S. Gregor. Mag.,CLXXIX,513; Alcuinus,£, 653;
rus : S. Eucher. I.ngdun., L, 741; Raban. Maur,, CXII, Hugo de S. Yictore, CLXXV,275. — Hortus Dei : S.

86i; -Garwir-de S. Virt... CXCIII,.4.7. Area : S. Greg. Gregor. Mag., ,LXXYI,'799. —rlortusflucum. : Joannes
% LXXYI,576 ; Raban. Maur.,CXII,864,865;Petr. Algrinus, CCVI,668. — Humus : Rafcan.Maur.,CXH.,
Lombard.CXCI,121.—Area qua; paleam hdbet et fr.u- 958. Imago cwlestinm; S. Ambros.,XIV, 815. — lm-

meutum: S. August., XXXVI,109, 115.—Area sicca: maculau : S. Ambros.,XIV,V540.—Tusula:S. Encher,,
Raban. Maur.,CVTH,lt59.—Asinus : Garnpr. de S. Yi- L.742; Petr Lombard.,CXCI.886. — Jerusalem : S.
ctore, CXCVIII,88—AssumpUdeaquis multis: S. Bruno Prosper Aquiunus : L1.372; S. Gregor. Mag., XXXIX,
:
Hetbipnl., CXLU,9i.—Atrium Haban.Maur.,CXI.590; 506,526; Raban. CXII,
Maur.,— .966. — Jerusalem ccele-

CXH,868; S. Bruno Carthusian.,CLU, 1:147. Aurora : stis : S. Hilar.,1%,662. Juinenta :Garner. de S. Yi-
RabaiuMaor.,CXU,8 9; Garner.deS. Victore.CXCHI, —
565. etore : CXCIII,"85. Delatere Chrisliegressa :S. Potr.
— Aurora, qnae a peccatorumsuorum touebris.adIucem Damian.,CXLIV,779. — Lapis: Garner. deS. Yiclore,
jtistiliae permutalur : S. Gregor. Mag.,'LXXV, 648.— CXCIII, 350. — Letena :;S. Gregor. Mag., LXX-VI,68,
Raban. Maur., CXII, 872. — Bethel. S.Gre- 557; Raban. Maur., CXII,983.; Garner.de S. Vtclore,
Tlabylon.'.:
gor. Mag.„LXXIX,5)8, 501. — Rolrus.: S. Eucher., L, CXCIH,'l'tO. — Lectulos Salomonis: Cassiodor.,,LXX,
742—Candelabrum: Raban Matir.,CXU,882.—Caprea, T070.— Libanus : Raban.—Maur., CXU, 985-— Lilium :
ibid., 883.—CaroChrisli : S. Bruno Herbipolens.,CXLII, Raban.Maur..:CXII,986.— Lilium inter spinas .: Wol-
86.—Cast.a:Raban.Maur., CXII,-881.—Caslrorum acies : bero abb., CXCV,1094. Locus : Raban. Maurv,CXII,
Pelrus Caiitnr„ CCV, 168.—Cella: Raban.Maur., CXII, 987. -Locus videntium : S. Gregor. Mag., LXXYI,53.6.
802.—Cella-vinaria.inquachariUsordinalur:Cassiodor„ — Lumbare., Raban. Maur., CX'tl,991 — I-una: S. En-
LXX, 1061 — Civitas: S. Gregor. Mag., LXXV,11T,5; cher. Lugdun., % 759: S. Maximus Taurin., LVII,
LXXVI,335,938 ;XXXIX,K02;Raban Maur. CXIL897; 488; Eugypp. abb, LXII,755; S. GFegor.Mag., LXXVt,
vener. Guiberrt.abb., CLVI,590, 591 ; Garner.de S.Vi- 956; Alcuin, C, 622;Ral»n. Maqr., CXII, 991; Rnnert.
clore,—CXCIII,389—CivitasChristi : Raba*. Maur,,CIX, abb„CLXX,275;Garuer..de:S. Victore, CXCtlt, 40. —
823. CiviUs Dei: S. Ambros.,XV,1422; Cassiodor., Sine macula.et ruga : S. Petr. Damtan., CXLIV, 565^
l.XX, 536; Alcuin„CI. 1072; S. Bruno Herbipol.,CXLIT, Petr. Lombard.,CXCI,

927—Hala granaU :.S. Eucher,,
194, 195; Rupert. abb., CLXVW,615, 809; Alauus de L. 742. Mater:S. Encher., L, 755; Raban. Maur.,
Irmtilis, CCX,200.—Civitasfidei: Alcuin.. Cl, T072. — CXII,996. — Mater njjsira : Rejrino abb,, CXXXU,538.
Civitas illnstris Christisnnguinerodempta:S. Hieronym., — Mater cujusqne fidelis.: Wblbero.abb., :CXCV,1:125.
XXV,1574.—Circumdata varietate : S BrunoHerbipol., — Maxilla: Raban.Maur.. CXII,997. ~ Mons:S. Aft-
CXLII,188.—Ccelum:S.Ambros.,XY,T369;S.Auguslin., gusl., XXXVI.70,478,533; S. EuchPr..!, 742; S. Gre-
XXXIV,854.; XXXVIH,580, 588, 394; S. Gregor. Mag., gor. Mag, LXXVI,668; vener. Godefrid., —
CLXXIV,1091;
1.XXVI,555.651; Raban.Maur., CXII,891; Rupert abb., Garncr. de S. Yictore.CXCIII, 252. MonssanctusDei j:
C.LXIX, t352; Garner. de S. Victore,.CXCIH,,50; Adam. S. Jlugusl., XXXIV,442. — Mons Domini : S. Hilar.,,IX,
Scot.,-CXGVHl,275;PhilippusdeHar-eng., CCX,1204.— 680, 682.-^MonsSion : S. Hilar., IX, 414. — Mons.qui
Cntnmba:S. Gregor. JWag.,LXXIX,529.; Rahan. Maur., rie praecisolapide surrextt : S. Austuslin.,XXXVI,A7St.
CXIt,89S.; S.Bruno Carthusian., CLII, 956; S. Bruno XXXVII,1270; XXXVIII,267. — Mortisconjux et crucis
Asteo<is,CLXIY,flH: Garnet.—de S. Victore, CXCIH, baeres:S. Gregor.— Mag.,LXXIX,51. — Mulier : Raban.
71,;Wolberojibb..CXCV,1214. Columbadeargentata : Maur.,CXII,1002 —Mulierfortis : id.,CXI,781;Ruperu
Cassiodor.,LXX, 466 ; S.Bruiio Herbipol., CXLU,25J. abb„ CI.XIX,146.— Mulier infelix mrrds : S. Gregor.
—Golumba iromaculala: Cassiodor.,LXX, 4075, 1082, Mag..LXXIX,37. Mundus: S. Ambros., XV„ .1369.—
1092. — Columna: S. Gregor. Magnns, LXXV, 50. — Mundifigura : S. Pelr. Damian.,CXLIV,907. — Murus: —
ConiuxChrisli:S. Auguslin., XXXIV,25; XXXVII,1672, Cassiodor., LXX,1105; ;Raban. Maur., CXII, 1033.
1881, 1784; Eugypp. abb., LXII, 669; Rupert. abb., Murus qui habet duodecimporlas a,posloIicas: S. Am-
CLXVII, 61. — Cornu Annas: S. Greg. Mag., .LXXIX, bros.,XV, 1522.— Navicula: Raban. Maur,, —
CXII, tOOSf
: Raban*
82.—Coronaglorise : S. Ambros., XlY,1415 —Corpus vener. Godefrid..abb., CLXXIV, .909. Navis
Christi: S. Hilar,, IX,714; S. Amhros.,XV,1414;S. Au- Maur.,CXI,572; CXH,VOOi. — — Naviscujus rectotes apo-
frostin., XXXIII, B53; XXXIV,25; S. Petr. Damian., stoli: Rupert., CLXV.1II,401. Naviis — tempesUte ja-
CXLIV,779; Rpgino ahb., CXXXII,359; S. Bernard., ctala : S. Aogustin,,XXX-YIII, 41S. Nemus : Raban.
-
CI.XXXIV,597. Ciibiculum: Alanusde Insu.ts, CCX, Maur.. CXU,1005 Nidus : S. — Eucher,, L, 748. — :Nu-
74 Qiprus : Baban. Maur , CXII, 896; S. .Rernard., rus : Raban. Maur., CXII,1008. Nurus Synagogai S.
CI.XXXIV,428.—— Uni viro desponsaU : S. Agobard., Augustin.. XXXVI,501. — Arbis : 8. — Gregor. Bag.„
:
Cl-V,110, 189. Diluculum Garner. de S. Victore, LXXIX,7A; Raban. Maur., CXll, ,1012. Orbis tetra-
CX('.III,566.—Domas : Raban. Vaur., CXll 911; Garner. Tum: S. AmWos,,XV, 1369.— Ortus : Raban. Maur.,.
de 8. Yietore, CXGIII.595 Domus David: S. .Frosper CXII, 1013.— OsChristi : S. Hitar., IX, 807.—lOstium:
* Aquilan.,1T, 567.97. — Domusveri .David, id est Chcisti: Raban. Maur.. CXII, ,1014.—Ovis perdita : S. Rruno
S.;Agobard, CIV, — DomusDei: S. Hillar.,IX,*J6; Herbipol„CXLH,46l. —.Pallium : Raban753.- Maur,, CXIU
S. Protper Aquiian, LI, 769; Alouin..,CI,.t072; S.Agn- 101-8.—PalliumChTisli:S. Augustin., XL, Palma :
bani , CIV,2_6, 512; Baban. Maur., CIX, 133; S. Rruiio Raban. Maur.,CX-ll,itOI7;Garner.de S. Victore, CXCIII,
Aslens., CLXTV,936 ; Walbero ,ahb., CXCV,1091.— 335. — Paradisus : S. Oplat., XI, 964; S. Aqgustin.,
Doimn Domini: Cassiodor.,LXX,663; S. Gregor. Mag., XXXIV,207, 442. 478, 482; XII, 595; Raban. Maur.»
LXXIX,46, t56, £01.—Domus lidei: Alcuin., CI, 1072. CVIH, — 479; CXII, 1042; Philipp. de Barveng. CCIII,
-- DomusIsrael: Alanus d;; Insulis CCX, 272, 320.— 986 Paradisusmalorum punicorum: S. Gregor. V#R.,
Domusregia : S. Gregor. Mag.. LXXXIX,.485—Domus LXXIX,514. — Mulier parturiens : Rupert. abb., C1.X1X,
sapieuti» : Alan. de Insulis,CCX,261. 262.—jEIectatit 1277; CLXX,42. — Parturienti similis : Alcirn.. Cl,
cedri: Wolheroabb., CXCV,1203.—Equilatus Domini, 1214,1215.—;Petra : S. Augustin., XXXIV,-885,886. —
t«id., 10S0. — Esebon : ibid , CXII. 917. — Ber- Petrade monte prajcisa: Tertull,, II, 330. —fPlausinim:
c lum : ibid., CXII, 941; Wolheroabb., CXCV.1148. S..Gregar. Mag.,I.XXLX,187.—PraeseperjRaban.Manr.,
• Ficus : Raban. Maur., CXII, 9-6. — Filia : S. Eu- CXU,1027. - Pulchra : Wolberoabbv, CXCV teifi—
165 INDICES PATROLOGliE SPECIALES. — INDEX XLVt. 1-56
Pulcherrima : Giiberl.. CLXXXIV,256. — Pulcherrima S. It-o Carnotens., fLXII, 507; S. Rriino A^lensi-;,
omniummolierum: Wolberoabb , (.XCV,t|90. — Pe- CLXV,879; Rnpert. abb„ CLXVIi,312; Hugo de S. Vi-
trus aquar m viventium: Wolberoabb„ CXCV,1174. — ciore, CLXXVI,629, 650; Eugypp. abb , LXII, 6S5. —
Regina : S Eucher , L,1175. 75i:R»ban. Maur., CXll, 1038; Arca Teslamenti: S. Bruuo Asfens., CLXIV,3 8; Ru-
Ruperl. abb , CLXYII, — Reginaquaeamictavarie- pen.abp., CLXX,252 T- Arcturi gyius : S C.regor.
utihus assistit regi : Bupert. abb„ CLXX, 53. — Re^ Mag, I.XXV,866; LXXVI,517; Raban.Maur.,CXT,273;
gnum : Raban Maur, CXII,61058. — Regnumcoelorum^ Rupert.abb, CLXYIII,217; Adamus Scot, CXCVHI,
S GresroriusMag..LXXVI, 9.1 — Rele r Raban. Maur., 704; Alanusde lhsulis, C.CX,200.— Area : S. Gregor.
CXII, 1039.— Sacrilicium Spirilus sancti :,S. Petr. Da- Mag„LXXVI,577.—A'ea sicca Gedeonis: S. Anguslin.,
mian., CXLIV,888. — Sagena : Raban. Maur , CXII, XXXIV,815; Raban.Maor..CVIII,1159.—Candelabrum :
1044; S. Gregor. Mag„ LXXVI,695. — — Sceplrum Kliii id„ CXI,605; vener. Godefrid.,CI.XXIV,92t.—Caprea :
Dei : S. Petr Damiao.,CXLIV,242. Sedes : Rabin. S. Gregor. Mag., LXXlX,501; S. Rernard., — CLXXX\,
Maiir.,OXJI, 1048.—Sion: S. Augusiin., XXXVI,70, 180.—Caulae:Rab:in. Maur., CXI,407. Cedrus : «a-
122: XXXVII,1107; S Prosper Aquitan., LI, 570; Cas- ban. Maur., CXT,517. —' Cervaa: S. Augustin.,XXXtV,
siodor., LXX. 58. 696; S. Gregor. Mag„ LXXJX,5."0; 880. -r Cyprus: S. Gregor. Mag, I.XXIX, 493; S. Her-
Alcuin., C, 586,589, 627, 651; Rupert. abb„ CLXIX, 71. nard., CLXXXIV,428. — Dil.tvium : S. Augnslin.,
— Sol; Raban. Maur., CXH,1037. — Soror: S. Eucher. XXXVII,1554.— Ficusgrossos suos proferens: S. Gre-
Lugdtin.,1, 755; Raban. Maur..CXII,1060;Regiuoabb , gbrius Mag., LXXIX, 499. — Galaad, id„ LXXVII,77,
(XXXII,257, 470. — Specula : S. Prosper AquiUn.,LI, 94. — Hottus : Raban. Maur, CXI,530. — Insulae: Ru-
283. — SpousaChristi : S. Hilar , IX. 708; S. Augustin., pert., CLXVlII,670. — Jerus;lem : Raban. — Maur., CXI,
XXXVUI,565,570,991,1235; XLII,423; S. Euclier., L, 579; S. Petr. Damlan.,CXLV, 60. .ludaea : Raban.
735; S. Petr. Chrysologus,Lll, 262; S." Fulgeniius Rn- MauT.,CXI.359.— Ijina : S. Ambros.,XlV, 201, 678;
spensis, LXV,327; Jtistus Urgellensis,LXVIL965;Cas- S. Prosper Aquitan.,LI, 365; Eugyppiusabb„ LXII,755;
sfodcr., LXX,823,1082,10fl2; S. Gregor. Mag., LXXIX, Cassiodor.,LXX,755; S. Bruno CarthUsian 638. — , CLII, 665,
Mula in qua.
477: Beda, XCI,1085; S. Agrbar.l., C.IY,1>J6;Regino 9S2;HugodeS. Vklore.CLXXV, —
abb., CXXXII,237, 470; S. BrunoHerbipol., CXLII,422; sedit Salomon : Rupert. abb., CLXVH,1146. 496. Mulier
S Petr. Damiau, CXLIV, 807; Rupert. abb„ CLXX, qnaeparit in dolore. lilias : Raban. Maur.,CVII, —
155.— Sponsa Chrlsti per incarnaltonemcopul.iU : S. Naves, id., CXI,572. ——paradisus volupUiis: S. Bruno
Gregor. Mag, LXXIX,597. — Subuium : S.—Gregor., Astensis, CLXlV,

161. MonsPharan : S. Auguslin.,
Mag.,LXXIX,582; Raban. Manr , CXII, 1046. Stola : XXXIV,775. Sacrificiumoblatum de simila : Raban.
id., Utid., 1060 — Tabernaciilitm: S Ambros., XIV, Maur.. CVUl.^B».—MonsSion : Eugyppius aLb„ LXII,
460; Cassiodor.,LXX, 215, 302; Raban. Maur., CXII, 758; S. BrunoHerbipol.,CXLtl, 55,70; S. Bruno Car-
1Q62;Peir Lombard.,CXCI,312; Raban. Maur.,CVltl, thus., CLII. 1345; Kaban. — Maur., CXI, 362; Rnpert.
158; S.iPetr. Damian.,CXLV, 5 06—Tabernaculum Chrl- abb., CLXVIII,480, 12-.7. Tabernaciilum: nupert.

sti : Atanus de Insulis, CCX, 240. Templum: vener. abb , CI.XVII,708; S. Petr. Damian, CXIV, C0; Adam.
Godefrid.. CLXXIV, 854. — Teniorlhm: Raban, Maur., Scot„ CXCVIll,6i4; Philippusde Harveng. CCHI,660.
CXil, 1065.— Terra : S. GregoriusMag, LXXVI,26,117, — Templumquod aediflcaviif.alomon— : S. Ambros.,XV,
482; LXXIX,626; Alcuin.,CI, 1267; Raban.Maur , CXIl, 1585; S. Grejtor.Mag, LXXIX,599. Terra : vener.
10o5;Garner. de S. Victore, CX(111, 259. — Thalamus: Godefrid, CLXXIV,1014.—ThroniisSalomuneburrteus,

Garner.de S. Victore,CXCIII,415. Thronus : Raban. leonibus citictus: Raban.Matir., CIX,!i:5, 477. — — Tu-
Maur.,CXII,1060. — ThronusChristi: S. Bruno Herbi- nicaChTistiinconsiitilis: Cassiodor.,LXX, 161. Tu-

pol., CXLH,528—Thronus Salomoneburnens, ieoriibus nicaChristi indivisa: S. Bruno Herbipil., CXLH,110.—
cinctus : Raban.Maur,, CIX,195, 477. — Torcular. : S. Veslissummisacerdotis: S. Augnstin., XXXIY,687.
Eucher, L, 742: Cassiodor.,LXX,73, 594; S. Bruno Vinea: S, Bruno Herbipolens.,CXLII.305.
Herbipol.,CXLU,66; Petr. I.ombard.,CXCI, 121.— Tu- Ecclesiaassimilatiiraurorae: S. Gregor. Mag,—LXXIX,

nica : Raban Maur.,€XII, 1069. TunicaChristi : Cas- 550. — Corpori : Woibero abh., CXCV,1134. Gregi
siodor, LXX, 270. — Turris David : Alculn., C, 651: caprarum: S. Ambros.,XV, • li32. — tlorlo: S. Ambros.,
Rupert. abb., CLXVIII, 4 80,—Turtur : S. GTegor.Mag., XV, 1839. — Horto concluso Wolbero ab>.).,CXCV,
LXXIX,499; S. Bruno Herbipol., CXI.II, 315; Garner. 1160,1170. Insutis : Cassiodor.,LXX,C83 Lihmo :
— —
de S. Victore, CXCHI,7t. — Uter : Raban.Maur.,CXTl, Wolberoabb., CXCY,ndi. — Lunse: S. Gaudent, XX,
1088. — Uxor : Alcuin., C, 650; Raban. Matir., CXII, 861; S. Augustin., XXXVI,132; S. Maxim. Taurin.,
1087.— Vehirulnm allissimum : Rupert. abb., CLXVII, LV.I, 488; Cassiodor.,LXX,76. 1082;S. Bruno Herbipo-
1146.—Venter : Raban. Maur., CXII, 1071. — Vesli- lens ,CXLII. 37i;.Petr. Lombanl., CXCI,149; Alaiuis
mentum, ibid., 1QD5.— Veslimentum Aaron : Al- de Insulis,CCX,259.— Malogranato: S. Anbros , XIV,
cuin., C, 637.— — VestimentumDei ; S. Bruno Carlhus., 180.--Ma!o punico : S. Gregor. Mag., LXXIX,508.—
CLII,—1544. Vestimentum Domini: S. Eucher., L, Muri : Cassiodor., LXX, 665. — Myrrhtp,ibid , 10H9.
733. Vestis : Raban. Maur.,CXII, 1076.— VestisCbri- — Oculiscolumb»: Cassiodor.,LXX, 1072. — Paimae,
sll : S. Petr. Damian., CXLIV,450. — Vesiis Domini: ibid., 1096. — Soii, t»jd., 1082; S. Gregor. Mag,
Cnssiodor.,I.XX,728.—Yldua : S. Gregor Mag..LXXV, LXXIX,530. —— Tuiiic* Joseph polymitae: S. Bernard ,
U49;Raban. Maur.,CXII,1078; Rupert. abb„ CLXVIII, CLXXXIL90I. Tnrturi: Cassiodor.,LXX, 1059; S.
1068;Gamer.de S. Yittore, CXCIII,145. — Vidua( hrl- Bernard., CLXXXtV,li90. — Utri: Cr.ssiodor.,LXX,
sti :Cassiodor„ LXX,952; S. Bruno Herbipol , CXLII, 228. — Uvsepedibusconculcatae: id.; ibia., 595 — Ve-
*?9.',i-:Yiduaa saecutocontempta, a Christo vero spon- sti : Rupert. abb.; CLXYIII,1287. — Vineaequse fossa
sata : Alcuin., C, 656. — Virgo : S. Eucher., L, 751; S. plusprolicitetputailamultiplicatur:Cassiodor.,LXX,582.
Agobard.,CIV, 206; Raban.Maur., CXII, 1080; S. Pa- Ecclesia in primordiis muniitdrsponsala in paradiso,
Kte: Radbert, CXX,1000,1001;vener. Gufbert., iLVL praefiguratain diluvio, anntiniiaa per legem, vocata per
590,89t;Hng6deS. Victore, CLXXV,S27; Philippus prophetas, Ev.ingelii deccrcm diu cxspectavit: S. Am-
de Hariemr, JCCIII,711. — Yinea —
: S. Eucher., L, 742; bros., XV,1201. Eccle.-iacucpitin hbrlis esse post-
i>.Gregor: Mag„LXXV,1150;LXXVI,756; LXXIX,612; quam iu hnrlis passnsest Cbrislus,ibid., 1524.— E<-cle-
Raban.Maur., CX1,507; CXII,1079; S. Paschas. Uad- s\x fiindameiitttm et capiit Chrislus: S. Aiigust., XXXIX,

bert,, CXX,1011;Rupert. abb„ (LXVH,554; Garner. de 1615. Crescitquolidie Ecclesiain templum Dei el ab
S. Victore, CXCIII,5(1; Alanusde Insulis,CCX,108.— ipso caplte totum rorpus exstruilur: S Prosper Aqui-
Vlnea Christi: Reginoabb„ (XXXII,338.— Vinea I)o- lan., LI, 282. — Ecclesia,sponsaChrisli, cujus Thalamus
nnni: S. Bernard , CLXXXIII,1056,40S!L — Virgula : ornatur auro fldei, argenio sapienti;n,virtulum gemmis,
Raban. Maur., CXH,1581.— Vomer: ibid., 1085. sanciilatis velis, verecundia)rosis, liliis castitatis, pn-
Ecclesiam desigaant, figuratrt,repraesentautvelsigni- doris violis: S. PetrusChrysoIog.,LII, 262. — Ecclesia
(lcant_a?dificatio tabernaculi et templi : veneT. Beda, iu Synagoga,Judaeisobscurautibnsfuscabalur,ibid„ 412.
Xi.l, 737. — Arca : S. Augustin., XXXIV,814: S. Pro- — Ecclesia soror esl Christi, soror, sponsa, amica. co-
sper Aquitan., LT,699; Cnssindor.,LXX,164; S. Gregor. — lumba, Jmmaculala: Cas*todnr„LXX, 1075. KW2,1092.
Mag., LXXVI,1286; LXXVfl,49, 773,857.1142,1164: Kcclesia gentium deserta dicitur : Wolbero abb„
Rabau.Maur , CXI, HI;S Pet-. Damian.,CXLIV,579^ CXCV,11^0.
«,« ~; Arc?,N°e : Tertulian.,S.I, 696; S. fyprisn , IV FACIESsponsaBpnblicus Ecclesiseconventus est qni
%$jj; y&,Tlu.s- «.874; August., XXXVI,'n5 varia professionem,dignitatum et ordiimmqualitale di-
1358; 1216; XII, 472 476 : Wolberoabb. CXCV,II4H.
XI.IIl 1!)6,397, 632; XX'XVHI,
JRy'1'J^ S. Prosper Aquleiens., Ll, 291 stinfftmur
FEMINA.Doo femin.-espons:e,duo populi Ecclesiai:
ILXI,
«j!?A.Max,m- ImriD->'-VII, 722; S. Paulin. Nolan., S. Gregor. Mag., LXXIX,554.
S
404; Fiilgentius Rnspensis, LXV,544; Taio Ca3- FERCLLUMquod sihi fecil Salomon, Ecclesia esl:
saraugusk.episc, LXXX,739; Raban. »30^,^^11,51?; Wolbero abb., CXCV,1118.
157 INDEX DE ALLEGOMIS. 15$
FICUS.Chrisliani falsisunt ficus valde malae: Petr. MUNDUS.Mnndicreatio fignra formalionisEcdesiaa•
Lombard.,CXCI,307. S. Augustin.,XXXII,850.
FIDES,portasEcclesiae: Alanusde Insulis.CCX,99. MURIHierusalemconventus Ecclesiaesunt loto orbe
FILIA.Ecclesiadicitur filiamultiludinisob multitiidi- fundati: S. Ambros.,XIV,8!$.
nem confluentium populornm : Cassiodor.,LXX,1095. NAVESsunt Ecclesiaequaeligno crucis mundi istius
— Ecclesiaeaposloiorum, filiaeregum sunt: S. Angust.,' tempestalesnavlgant: Cassiodor, LXX.772;HabanMaur..
XXXVI.508 — Filiae regum sunt animaeseu Ecclesjas CXI.372.
apostolorumpraedicationecnnversae: S. BrunoHerbipoL, NINIVEimaginemportat Ecclesiaein qna gentiumjarfi
CXLII,188.— FiliaeJerusalemEcclesiaesunt: Alanusde ifuie dosler populusmorabatur: S. Zeno, XI, 449 —INi-
Insulis, CCX,74. nive civitasmagna,civius alienigenarumbipartiUeEccle-
FILHservorum Dei sunt fllii. ... tolius Ecciesiaequie sia? figura est : TicbonniusAfer, XVIII,39.
corpus est C.hristiet quae mater est omnium Palrum NOE.Ecclesia fifcuraturinbenediclioneDliorumNoe :
omniumque filiorum: S. Prosper Aquiian., Ll. 2H4 — S. August., XLII,265.
Filii Core, id est (ilii crucis sunt Christiani: S; ltruno NUPTI/E,vocatioEcclesiae: Raban.Manr.,CXIl,1008.
Herbipol.,CXLII,514. — Chrisliani, filii excussorum,id OCIILIEcclesiaesunt praedicatores: S. Greg. Maj.'.,
est, propheiarum,ibid.. 473. LXXIX,-107,508. — Oculi Ecdesi.-oseu fidelis anim;e
FI.UMENDei, Chrislianidicunlur,ibid., 243. sunt consideratiomiseriae lemporalis et felicitatis pi-r-
FRUC-TUS Ecclesiaesunt Oliiejus,praesefiim mariyrrs: petti.r : Wolberoabb., CXCV,1230.
S. Gre/or. Mag..LXXIX,514. OLEUMelftisumest dilatationominis Cbristi per Ec-
FUNDAMENTA et portaeEcrlesiaesunt aposlolisicut clesiam,ibiri., 1043.
et proplielae: S. August., XXXVII,1103. ORA. Ora veslimenli Domini SalValoris significatur
. GENiEErclesiaesunt prasdicalores: S. Gregor. Mag., EccL'sia : Cassiodor.,LXX,956.
LXXIX,195. OSSA. Ccclesia;ossa et fortiiudosunt aposloli: S. Au-
GRESSUSErdesiaesuntveloxprpdioatioaposlolorum gusiin., XXXVI,175; XXXVII,1297.
pnr quos in omnem terram Evangeliumiusouuit : Cas- OVES populum signilic.inif.lnislianum : Cassiodor.,
siodor.. LXX,1095. LXX,77. — Ovesel bovesquos Salomonsacrificavilsi-
GURGES.Per gurgitem mitlliptex espositorum san- gnilicant multitudinem conversorumad Dominum: Ru-
claeEccesia> pra-dieatioiulelligitur : Garner. de S. Vi- perl.abb.. Cl.XVM,1174.
Ctore,CXC.III,7.05. PAKADISUS.Per pnradisttmKcclesia.pcrarboresverO
HORTUS significat sanctamEcclesiamin qtia variae paradisi iloclores —
Ecclesise signilieanlur: S. Ambros.,
Speciesvirluttim gignuntur : Raban. Maur„»C.XI, 550. XVII, 812.— Paradu-us Ecclesia est : Raban. Maur ,
INDIAquaein orbmlali parte consistit et solis ortum CVIII,479 A primipioatilem plaiitatur paradisus,qtiia
prima suscipil. primilivam(«ilesl designareEcolesiamin Ecclosiacaiholicaa Cbrisio qui est prlncipittm omnium
genle Jud.iacOnslilulain: lialian. Manr., CXI,355. condiia esse cognoscilur. Fluvius tle paratliso e\iens
INSULiEEccIesf.TDei quaediversis tenlalionumtun- imaginem porUitChrisli de paterno lonte fluentisqiii ir-
duntur flnciibus: S. Eucher., L, 742. Eccjesineinsuarutn rigat ibid.ICcrlcsiamsuamverbo praedicatiouiset douo bapli-
flnrmnedesignanlnr : Paban Manr., C.XII,971. Smi,
JUD/EAsigniflcatsamtam Ecclesiamin qna Dominns ctore, PARIETKSEcclesia?clerici et laici : Hugo de S. VI-
Teclafide,pia confVsejone et h-nis operibus semper lau- CLXXVl,417.
datur : Ral.an. Manr, CXI, 359. PEDES. Extrema Ecclesiae.membravocanlur pcdes :
JUDICIlMcamalis Israel Eccleciaelypns, qu.vp"re- Garnerus de S. Viclore, CXCTII,235.
PETIIAilla de mome praecisaapud Danielem, eslEc-
grina et ineosrnilaprrnitentiir ceriidit el sapientiamde- rlesia : T°r,ull., II, 530. — Pelra super quam aeililican-
Sideravitaudire : S. Hilar., IX, 6C6.
JUMRNTA ectlesiasticossignilicantgreges, qiti conpe- da promittebalur Ecciesia, ipse est ChiisiusS. August.,
1258.
tenli refectioiie pascuntur alii lacte, alii cibo solido XXXVHI,
prout dispensatorivisumfuerit: Cassiodor.,LXX,10".7. S. PORT/E Kcclesiap,portae castltatis sunt ct justiliae:
JURATIO. In juralione Dei Abrahaepr.-efigiiralur se- Ambros.XV, 1694.
men Ecclesiae,quod snpra numerum exlenditur : Pro- 1421. PRIMITIA Ecclesia^fuit Abel : Tetr. lombard., CXCI.
sper AquitaH..Ll, 747. omnium mulierumuniversalisEccle-
LABIAEcclesiaesunt praedicalores: S. Gregor. Mag„ siaPUI.CnERRIMA
dicilur : Woibero abb., (XCV, 1190.
LXXIX,193. — Ecclesi.edoctnres. labia sunl s^onsae: PUPILI.US. Ecclesise populus vocatur pupillus :
S Petr. Damian.,CXLIY,500, 611.
LyEVAmanus significat consolationes quas promistt S.f.regnr Mag.. LXXV,808.
Chrisius Ecclesiae, dextera vero gloriam : Rupert., RADIXEcclesiaefhristus : Alanus de Insulis, CCX.
2tl. — Ecclesiairadices sunt propheUe cuiustis Regis
CLXVIII, 8 62.
LECTULUS.Per lectulum SaJomonispraesensaccipi- operaiione pjanlati : Cassioilor.,LXX,582.
tur Ecclesia: Cassiodor.,LXX, 1070. RECTOREcclesiaeChristus:Alan. de Insulis, CCX.272.
LEPUSCULUSplebem Ecclesiae designat : Raban. ctaREGINA. Ecclesia geniilis crcdcniloiu Christtim,fa-
est regina : Rupert., abl>„CL.XVII,1175.
Maur, CXI,777. RIVUS Explanationesliccle.siai-dicunlurrivus : Gar-
LILIUMinter spinascst Ecclesia inler filiashuiussac- ner. de S Victore, CXCIII,296.
culi : Wolbero abb„ fXCV, 1094. SACRIFICIUMoblalum de simila EccIeSiaecalholicte
LUNAm.vsteriiimChriili atque Kcclesiamrepraesen- figuram praenuntiat: Raban. Maur., CVUI,2S8.
tat: S. Ambros., XIV. 20t; S. Prosper Aquitan., Ll, "SECUNDA SABBATI.Ecclesiafiguralurper secundam

365; S. Bruno Carlhusian., CLlI, 665, 992. Ecclesia Sabbali : S. Augnstin., XXXVI,S~-.^.
comparaturlunaequaein pace crescit, in perseculionemi- SEPTENARIUSnumerus EcclesiaeuniversiUlem sl-
nuitur : S. Gnudent.,XX, 861. — Ecclesia in isla mor- gnat: Garner.de S. Victore,CXCIII,448.
talitale carnis constitula propter ipsam mutabililalem SION mons designatEcclesiam: Eugypp. abb„ LXII,
lnnaenominein Scripiuris signatur: S. August., XXXIH, 758; S. BrunoHerbipol., CXLII,S3, 70; S. Bruno Car-

209. Ecclesia•dicilur iuna eoquod-in hoc mundi no- tlinsian., CLlf, 1345.— Sion Ecclesiadicitur quia spe-
ete resplendeat S. Eucher., L, 739.— LunamEccle- culatioin illa contemplativavirluledefigilur : Cassiodor,
siae comparamusquae sicul luna, inter gentes luceat, LXX,58. — Ecclesiadicitur monsSion et saucta sancto-
mutuatur lumena Solejuslitiae el Chrisli radiis : S. Ma- rum cujus habiUtor Christiis est, ibid., 696. — Ex Sion
ximus Taurin., LVII,488; Rupert. abb., CLXX,273. lex, id est ex monlesancio qui esl Ecrlesia,qui
MALAgranata, Ecclesiade mullis genlibus, sive di- prodiel per omnemorbemRomanum capul lulit sub toto ccelo:
versasgratias habens : S. Fucher., L. 742. S. Oplal., XI, 9%. — Sion civilns omnium eleclorum :
MANUSEcclesiiesuut homines sancti : S. Bernard., Rupert. abb., CLXIX,16. — Ecclesiae praesettlisimagu
CLXXXIV, 122«. in Sion,Ecclesiaefulur* imagoinJeruaatem : S. Aiigusl.,

MARE.Ecclesaeperserutores per maris tempesUtes XXXYI,70,122; XXXVII,1107. Sion, prieseiis Eccle-
significantur: Rupert. abb„ CLXVHI,1470. sia, Hierusalem,supernacivitas:Rupert., abb ,CLXIX,71.
MILLENAunitas unam significat lidem, unum bapli- SPONSA.Ecclesia spo"nsaCbristi inalrpm synagogam
sma, unumDenm: Wolbero abb„ CXCV,1178. reliquit utei adhiererel : S. August., XXXVIII.57i>.
MONSMonlisnomine significaturSvnagogaet Ectie- STKLLiEChristiani.Judaei,areuaesteriles : Petr.Lom-
sia : S Auguslin, XXXVIII,267. Lard„CXCI.1220.
MULA.Ecclesia significalur pcr niulamin qua sedit. TABERNACUI.UM Domini typus EcctesiDB : Raban.
Salomon: Rupert. abb. CLXVII,1146. Matir.. f.Vlll. 158.
MULIF.R. Ecrlesia per lidemest illa mu:ier fortis <le TEMILUM
" qttod acdificavitSalomon,tvpus Ecclcbiif)
i,ua in Proverbiis,id„ CLXIX,U6. fttit S. Ambros.,XV,1585.
159 INDICES PATROLOGIiE SPEGIAUES. - WDEX XLVI. 16.0
3EMPUS..Chrislus,et.Kc,«lesia.in4psls.Ji«dicum et Re- C.A.SIA signifjcatb.-tptismum
' et .fidem: S. .BrpaoCar-
gttm lemporibusfigurantur : S. Augusf„ Xl;t|, 27:1,'. — thus..CLII,«59
Cbristi,qomen.et-JEcelfi9iarn ,e*h>Ml4Wa»eiitia («Wpo 1,
8 CA.TAGLISMUS,imagofuil.baptismi: S. OptatusMile-
sirut pnelerita nunliarunt.hWd,, 285. viun..«l,'104«.
TKKrORI.U M, JsancUlas.primltivae Ecclesiaa:.Raban. CINIS.Poeilitentiatjicitnrcinis : Garner. de S. Yidore,
Maur.,tiXt(,i065. 6XCIII 362.
THUS. VestimenuEccleSise tburt comparantBr: Cas- ClRCUMCfSIDbaptfsmi vicemolimtenutt : S. Angust.,
siodor^iiXX, 4077. XXIEIII.-MS.—CitfeMmcistontssacramentum no-
prapflgirrai-
TORCULAR..Eeelesia „Ob.tnbulationes quas patitur slfi temporisbaplijmum,iiJ„ XLIV,403, S04,>835. Cir- —
dieilur lorcular: S.;EuchPt„;L,74i. ctimcisiocarnis lege praeccptapst, quia non possetmelius
TTJNICA. EcclesiaChriatLesi tunicaDomtni, contexU signiflrari.perChristumregenerationis aucloremlolh —
ori-
nqn-flli&sedversibus; nonslamine sed compunctione ; ginale peceatum:'S. Prosper Aquitan., 'Ll, 472. Cir-
noii lana sPd gralia : Cassiodor.,LXX,270. — Ecclesie cumetstotypus ac lignra t(aplismi : Raban.Maur.,CYII,
unius .rt chatiUts tuniea CJirisliesr.tfetr. Lombard., 861.
CISTERNABaplistmwcisternaesfRclhleemitica: veu.
TUME3 Ecclesisesunt«aterdotes :'S. Ambros„XIV, Godefrid.abb„ CtXXIV,607.
261. DILUVIUM.f.omparanirbapiismusdiliivio: TerlnlL,
U-RERA Ecclesia?sunt lex et propbetaerRupert abh,, 1,1209; CassiodoT„tLXX,:202; S.Biuno'Herbipol.,GXLII,
Ci-XYIII,936. —,Ubera Ecclesiaesunt cognitio verilatis 1*9. — Baplisniusdieiiurdiliivium: Raban.Maur.,0X11,
et amOTvirtutum : Wolberoabb„ CXCV,1163. 911,914; S. Bruno Carlhusian., CLH.748. — Diluvitm
UV-A..6brislianijiv* pedibus concolcatajcutnparantur: aliquando— sigtiillcatbaplismiim: Raban. Maur.,OXI,329.
Cassiodor, LXX,395. Diluviim figurafuit baplismi: S. Aiiibrns.,XVI,423;
VEHIGUJ.UM altissimutn est Ecctesia : Ruperl.abb., S. Aogust. Xl.ll, 263-Rttpert. abb„ l LXYll,342,—Post
CI.XVtl,ft46. diliiviumpraecocolumbaterris pacemannunliavit;eadem
.Y.ENTER .EcclesiaBsunt idiotseet simplices: Alanus dispositionecarni oostr*emergenli de-lavacropostvelera
de Insulis. ft.X. 89. delieU coltuobasanctLSpiritiisadvolat: Terlull., 1,120*).
VE8TIMENT.UM Domiiiijwncta.acCipiturEcclesiaquae —Semelfactumesldiluviumincomparationembaptismatis
per fidemet dilectioiiern ei coujuncta esl: S. Eucher., quia iterari non potesl: S. Oplal., XI.894.
X.733. KLIAS Baptismitigurafuit-sacriUciumEliae *S.>Ambr.,
YJDUA.Ecclesiaest asajcuto conlempta,a Christovero XVI, 173.
sponsata : Alcuin., C, 636. ENGADDI.Tons,h£edi,baptismum signiflcat:Cassiodor.,
VINES.•EcQlesia comparaturvineaenure fossapluspro- LXX.T661;S. Greeor. Mag.,L'XXIX, 493; Alcuin., C.643;
et
ficit p;ilatamuliiplicatur:Cassiodor„ LXX.bSi—Yinea S. Bernard., CLXXXtV,m; >Wolberoabb.. CXCV,-108i.
praeligurat Ecclesiam quie solaperseciitionibus crescit : — PcenitentianomineEngiddisignata : Rahap. Matir.,

fi. BroTOHerbipoi.,CXLU,505. VjneseKngaddi sunt CXII,916.—Engaddibaplisniagentiumlacrymasquepec-
S.
plebesgcclesiae:humani Bernard,, CLXX'XUI,'996. eantium signtflcat: S.Bernard., CLXXXIII,996.
VIREccIesiae generisRedemptor est: S. Greg.
M*B„LXXIX,62. HILHbaptismidicunturftliimaris:Rupertabb,CLXVIII,
VTRGA.'Buaevirgaeapud prophetas:EcclesiametSyna- 177.
ELUMENaliud baptisnii.alitidpersecutiouis: S.Bruno
gog-amsigniflcant: S..Hieronym.,XXIl,6X5. Dua>vmgae CW.1I,243.
deqiimus Isaiasutriimquedeiignanl.populum.gentiumet HerbipoL, FONS.Baptismusesl fonsdomus David: Rupert abb.,
ludsqrurn, id„ XXXV,bt8. . 794.
YIICTUS iEcctesia»,rJUeetioejus.: S. Angust,, XXXVII, CLXVIII, H:<EDUS.Poenitenlia nomine haedidesignatur : Raban.
tew. Maur„CXH,9o3.
'HYSSOPUS. Baptismusnomioe byssopi designantqr,
AXMCULJJS V.U. ibid., 1088
.AliegorJaqMW ad sacramenta -spectant. INFANS.Quilibetbaptistnoregeneratus dieitur infaps:
Garner. de S. YictorerCXCIll..U5.
,AGNUSpomiteuliaminnuit : vener. Godefrid. abb., ISRAELIT/Epromittentes se non bibilurosde puteis
CLX«lV,9iJ3. Seonregis,Chrislianoriimin baptismodiabolorenunlian-
.AOUA- flaptismus aqua signlficatur:'Rab. Maur, CXII, linm sunt lypus :tRahan. Maur.,CYIII,720.
R60.- •iSieutpopulus Vimregis 5Egv.pU perjquamtrans- JORDAMS.I'er Jordanemiter ad terram promissionis,
pessusevadil, per aquam liberantqr desaecuionaliones: Chromalius, per baptismumiu ad promissionemregni ccelestis: S.
TerU)lJ,,l,—1209BaptUmusestaquaqnaedecomitepelra fuit XX,550.—Jordanisfliiminisconversiofjgttra
populodefluehat. St euimpetra Cliristiis,sine dubioaqua baptismatls:S Ambros..XY,l548—Jordanissumiuir
io-Christobaptismumvidemos benedici, tfctVf.,1210.— pro baptismo: S.,Brnno Carthusian.,CLII. *1S.
Aqnaaspersionissigi.iticabalbaptismumetJtidnis et gen- LABlUM.Per labiomaeneumsive labium principaliter
tlbns profuturtim: S. Aiigust., XXXtV,735,736.—Bapli- aqua hapiismatis.iptelltgiiur cujua lavaero neeesse ipst
tismi.aqjua.estsepulerum Cbristi uhi sanannira peccatis : purgeiitur omnes qui Ecciesitejanuas iiigrediuutur: Ra-
Rtipert. abb, CLXVII,126a.—Aqiiae conlradictionisdicun- ban Maur.,CV|J,2IS.
luraq.u» baplismi : S UTiinoHerbipol.,CXLH, 387. — LAGENA fldes-bajJtismi,.id„CXII,979.
Aqua?rettemplijtinisChrisli suntsacramenta:'Adam.ScoL, LATIBULUMdicuntursacramenta Dei : Pelr. Lonjb,
CXCV.UI. 190. exci.isfi.
ARCA.Steut arcaftoe, sqhverSts-emniDua xititspecca- •LIBANUS.BaptismusXibanofiguratur: S. Greg. Mag.,
torumadalt» terebatur; iia baptismalisfonte erelovieina 'LXXIX,5tu.
portaturEcclesta : S. Jjaxtmns Taminens„'LytI,;!J74. — fuit LOTIO.BaplismusCtirisli in initio suaepnpdicatinnis
Area imposiucjauslro novo-indicatqood'NoviTesUmeiiti Uguralusin lotione Aaronin principiosuse ronsecra-
graila rejiovatis in baptismo.meniibusinfnndaUir::Raban. tionts: RtipeTl.abb„ ('LXY1II,'1S68.Baptismusseptifor-
Maur ,jCT3i;,84. mis spiritiis prjefigiiratusinseptemlotioiiibusNaaman^id.,
'AVIS,'BJiptlsjnosacro tfivtficatiis
s tmilis est avi volanti CLXX, " 108.
ex./Esvpto : Riipert„abb.,CL-XVItI,-!77. MVNNA erat panis Eucharistici flgura:S. Ambros.,XV,
:BAT-TlSMUS'dicilur aqua : S. -EnrJMr.,:L;,'?*S-—'DHu-1162.
vium : Raban.1113^^,0X11,91:1,9H; S'Brujjp-Carthusian., MARA .Ttaptismusest mara : Rupcrl. abb., CI.XVIII,
CL|I, 718.'—Fops: S. Eucher, L, 742.—Labrum:*Raban. 2)2.

Mai)*r„CXH,977.Libanus,f*irf,;985.—:Lqter,#W.,99l. MASE-signlfieatibaptisminn : Raban. Maur, 0X1,311;
—Mane: S.Eucher., L,T4I.—.M«re:Raban.'Maur.,CXlt, §. BrttnoCarlltus.,CLII,-103S —<Mare'fusile iu ljt;uraoi'la-
905,—Nubes: S. BrunoCarthusian.,CLI|, 748. —'Bapti- .vaerl Salvntoris-nao in-remissinnem peccatorum emunda-
sniusin libroGenesispraeQgiiratur: S. Ambros.,XVI,S92; mur factumesl: Raban. Maur., (TX, 171. llare fuslle —

S. Ajugt*t..XL, 135. "Baplismuspst Oguramorlis et se- positum a Tatere dextro lcmpli sisnilicat bnplistniimflu-
pnltur* : S. AnselmusCanluar,,CLV!II,-54L—'Baptismosxisse de latere Christi: Riipttrt.-abb.,CI.XVH,1166.
destniitsnperbnmetfacithumtlem:Ritpert^bb.,tf/$VIIL MEbGHISEDEGH SacrilicitimMel.liiseilerliin pane 11
767.—BapismusChri<tinostramde*i*f»atjustiffea!,ionem: invino est
rlgura sacriaciiChristuini:Babati.ll1aiir.,CVilI,
Adam. Scot., :CXeVTII,fl9t. SOM.
CAPILLI,Legjs sacramenU dicuntur capilli : Raban. MENSAChristi est -saeralEncliarislia: Rupert. al>b.,
Maur., CXfl,m. CL«VIII;819.
CAROaliquando sqmilur in Scripturis pro psore : S. MISSABguralaper<sa«riQciumvac&erufae: Adam.Scoi.,
August.,XlSVi 1393. :cxcviii,m
1(31 INDEX DE ALLEGORIIS. 162
MYRRHA. PtBnilenlisesymbolumest royrrha: S.Beru. ADOLESCENTUL/E sunt e'ectornm animaeper baplt-
CLXXXV. 48 smumrenovalse:S: Cregor., 19ag.: LX'XlX.4>2,-529.—
NA.vMACfc Baptismigratia figuralafuifper curationem Sunt animiosancioruni:Itabau Miiui\,CXII,,85t;Wolbero
Naamanalepra-: S. Ambros,.\ VI.420,481,.423;Rtiperu,. abb. CXCV,1026;Thoiiiast islerciens..GCVI,39. — Apo-
ILXVII, 1263.—Baptismus|ieplifoi-mis|Spiritus. praeBgu- stoli dicuntur adolesceutulae: Pbilippus de Haneug,,
ratusin seplem-lotionibiisNaaiiiari, id:, CLXX,108.—I'ue-* CCIll,329. Dili 'enles Deuui iiominaiitur adoleseenluia»,,
uilenti*inNaamanfuit flgnrala':S. Bernard.,CLXXXV,6l. ibid., 214.
NIVISuominebaptismussignificatui:S. Lucher.Lugd... yKS, calieamenlum aposlolorum: S. Pclrus Damian.,
L, 739. CXLIV,727.Jis prophetassignat,ibidi,728.—&s,preedi-
OSTIUM.Baptismnsestostium posilumin arcaNoe : i-alorumvox,obscuraveteruin.Patrumpraedicalio: Garli.
Rupert. abb , Cl.XVII,342. de S. Viclore,CXCIll,515.
1'ALIII M. Poenitentiavocatur pallium::Haban,Maur., /ESTASadolescenliamdesignat: Wolberoabb.,CXCY„
CXII, 1018. 1223.
PANiSd.citor Eucbarislia, ibid., 1020.— Pceuiteniia <£STAS,quilibet perfectus : Raban.Maur.,CXll, 91..
dicitur panissubcinericius: Alan.de Iusulis, CCX,208; /EGYTTll./Egyptiorumspoliatioliguratphilosoplioriiin
RADICliS.SacramenUpomparanUirradicibus : Yener scientiammuluaudam esse Chrisliano: Petru» Lombjrd.,
Godefrid.abb„ CLXX4V, 981. CXCI955
ROSA.Iii Kucharistiacarpiltir rosa hoo est Dominiti AGERest anirous : ven. Guibert. abb., CLVI.225..—
corpnrs sanguis: S. Ambros.,XV, 1390. Agrocomparaluranimafidelis:Adam.Scot„CXCVlll,789'.
RURKUMMARE.Marenibruui baptismumsignilicat: AGNAest vitaacliva: Raban. Maur., CXll, 853.
S. Cyprian.,1V,414;S. Zeno;XI,510;S. Ambros.,X<Y, AGMnpostoli: S.Eucher., L,—752.— Agnisaucti, ibid,;
867;XVI,420,421,423;S. ProsperAquit;, U,'764;S Ivo Raban. Maur.,CXH,202, 855. Agni Uuelessignaui: S.
Carnotens.,CLXIT,507;Rupert. abb., Cl.XX,162,—Sicut PaulusNolan.,LX1.537—Agnuscujuslibelcalholicivilam'
Judei semeTnrareRubrumlngrediuntur,ita>eibnp;ismus iniioxiamdesiguat : Raban>Maur.,GXI,202. Agjiusapo-
nosler,ciiiusmare figurafuit; semel est recipiendus: S. stoli, viri saiicli,simpliceset inuocenles,id„ CX1J,855:
Ambios, XVil, 18,—/EgypliorurasubmersioinmariHubro ALiRIGOLA, docloresEcclesia, ibid: 855.
liguraabolitioiiispeccalOrumin baptismo : S. Augnstin., AL^J, virlutessanclorum: S. Eucher.,L, 748.—Co#i-
XXXVII, 37.—Rubrummare flguraaquaebaptismatis,qna; lalio viri sancti, virtutessanctorum: Raban. Maur.,C.UI,
misiasanguine de latere Cbrisliexivit1:Gassiodor.,LXX, 857.
588.—Rapiismus m nube etinmari inMoysenconsumma- ALTARK,vitajustorum, ibid., 856.

tus : Raban.Maur.,CVIII,66. BaptismusIsraeliUrttm ALTiLIA,1'atresNoviTeslameuti,ibid., 857.
per mareRubrumtransilu liguratus'fuit: S: A\igusliit„ AMJCLS,quilibetproximusnoster,animus noster;.pra?-
XXXVI.917; XXXYH,1037, 1411,1420, 1760; XXXIXv aicalores saucli, cajterisaucli, ibid., 837.—Amicicoucor-
41562,1635,1637;XL,335,695; Cassiodor.,LXX,531>;S. desin Deum: S. Eticher„.L,755.—Amici —
Dei apostoli et-
Gregor.Mag.,LXXVII,1162;LXXIX,491; Raban. Maur., pafriarchae: Cassiodor.,LXX,990. Pastores dicutnur
CVHI.9.—SicutJudsripost mareadereniumpervenerant;. sponsiamicissimi:S. Beruard.,CLXXXIH,1154.
nos-postbapiismumadparadisumtEccle iam)pervenimus: AN(ILI A, prasdicaloresEcclesiaehumilesquiqne: Hab.
S. Zeuo.XI,5l9.—Redemplia Dominovere diruiilur qui Maur.,CXII,858.Ancilla»ail arcemmissajiJestguanlCliri-
in-totoorbeterrarumde maxnaet laU jEgypto,quasipep sum elegisse praedicatoresintirmos ac deSpicabilesqui.
mgreRubrumbaptismiimscilicetsacratiimChristifeanguii e fidelespopulnsadsuperuapalrilecuelestisiedilicia-collige-
-
liberantur: S. ProsperAquiUn.,LI, 307. Rubrimarisdi» reut, id..CXI,7IO.
visiouessuut bapltsmusChrisliin quo Itnntdivisioiies,ut ANGIiLUSdicilurJoannPsBaptisU,id.,CXIT,85t.—Qui-
una aliissit in vium, aliis iu mortem; in vilam lidelibus, libet sacerdos,ibid.; Pbil ppus de Harveng;CCIII,.116.—
in morfempersecutoribos,ibiti.,589.—SiculpopulusIsrael Angeliasceudeuesetdeseeiidenles e scalaJacob proli-
per mareRuLrumsalvatusest, Pbaraonedemerso,iu Ec- cieutes et deficieiites designalit —
: S. Zeno, Xi, 432; S.
clesiagenliuro,perbapliStrura,dediaboliservitioliberata Bernard., CLXXXH, 224. Angelorumnominein santia
et ad veramrepromissionislerram et evangelicamliber- Scripluradesigimnturcivescceleslis Jerusulemiu homiiii-
tateminlroducu est :Gassiodor.,LXX,1059:—Maris Rtibri bus assumpli;titleliutnpopuius; quilibeljustus; praetiica-
Iransitusfuit figuraEucharistiae:Rupert. abb., CLXVIi, lores vel sa enloles : S. Encher., 739.—S.nctipr.edlcalo-
1639. ,: res Ecclesiaeproeoquud gloriam patiiiocoelestisannuu-
SILOE. Baplismussignmcaturper aquasSiloe, ibid., liant angelorumuomine possunt aucipii:S. Greg, Mag„
1291. LXXVI.725; Rupert abb.,CLX\Itl,2B0-, St Bernard.,
TKNERRJ5. P oenitenliae lamentatenebraentincupala': CLXXXIV.83.- AugeliilicuuiurSanciusJoannesBaplisia,
Garner.de S. Viclore,CXCIH,378. predicalores, sancli,pra-latiLcclesite;sacerdutes: Garu.
UNOUKNTUM dicitur poeniteutia"Rabati.Maur, CXH, de S. Victore,CXCill,27.
1083. ANIMAsumilurpro vitr: Rupert.abb.CLXVlH;973,—
UTKRUS.Aquabaptismiuterus el sepulcromest: Rus- Animarex est etsaeerdos: Hugode SJ Viaore,GLX.VV,
pert. abb„CLXVII,1*18. 276.—Animaestvjrgoet lornicariatibid<„ 52U,550.—Aniiua
VENTEH.Fonsbaptismivocatur.venter:Raban.Maur.,< fidellsagro et horto cumparalur : AdamusScot., C\CIII,
CXII.1071. 789.
VERdicilurvitaerenovatjoper bapUsmttmvel pcr re- ANIMALIA.Singuta Ezechielisanimaliaad urmmquem'-
suriectioiiem: S. Eucher., L, 741. que evannelislamrecte coiiveniuut : 8. Gregorins-Mag'.,
VESTiTUSdicilir habeusbaptismiindumentum;nudus LXXVI,625,m; Haban.Maur.,GX1.505; CXll,859; S.
autemcarens baptismisacramento,ibid„ 756. Bnino Aslens.,CLXiV,969;Garner.de S. Victore,C.V€ll1,
93. — Kvange isl*. quaiuoraiiiinal.bussignillcaiitiir;qnial
ARTICULUS VIII. Evangeliumper qualuor mundi pan.eserjnt divu gatun :
AUegoriw quaad apostolos etjustos speclant. Alcuii).,CI,112ti,ll33.—Aouni.Iia plena ocnlisiu tirouilu
eliniussanctosdesignant:S.Gregor.Magn., LAXVI,109,
AARONIS vestimenlaomnia fitlelesnovissimilemporis 803; Raban. Maur., CXM,8I>9;Ganier. de S. Vi.iore^
sunt.: Wolberoabb„ CXCV,1026. CXCI!I,93.Animalia,evangelistae,justi, siinplicesin Ue~
ABIES,contemplatorsauctus : Garner. de S. Victore, clesia, if>K/.—Animalia quatuoraputlEztcliielempasloies.
CXCHI,336. Ecclesiaesigniiicant:S. Bernard., CLXXXIV, 1099.-Af.a».
ABOIITJVT, saocti ante legem : Baban. Maur., CXH, animaliumEzechielissuntvirlutessauctorum:S.Gn>gr.
85.5. Magn.,LXXVI,297.
s unt
ABY9SUS praedicatores A
Verbi:S. ugust.,XXXVI; ANNULIarcaequatuor.quatuordesignanlevangciisuis:
981.—Collegijrm apostolorum : Haban. Maur.,CXH,853; Adam. Scot., CXCVIH.758.
— Abyssusrn Scriplura sunt sapieetia cord*hominum: ANNUS,muItiludo redeniplorum: Raban.Maur, GX-H,
Atcuiu.,C, 423. 858;Gamer.de S. Viewre,CXCllt,858.
ACCIPITF.B quilibetsanctus : S. Euchpr.Lngdun.,L, ANTEMURAI E, propheta : Rabau. Maur.,CXH,859j
748;Garner.de S. Victore,CXCIIt,81.—Aecipiter,quili- Garner.de S. Viclore,CXCIII,394. ^
bel elertns : Raban.Maur.,CXI,855. :
APIS, humiles Kabau.Maur.,CXII,859.
ACERVUS lestimonii, mulliludo marlvrum,id„ CXH", APOSTOLImessuerunlqtiodpalriuncha:seminavertiiit:

854;S. Rruno Carthus:,GLH;917. Acervustesiimonii Rupert. abb.,CLXV111,376:
sanclorumPaUumiiistilutiocst : Walbero abb„ CXt.V, AQUA'populumelirislianiim-denottit: liugypp. alib'.,
11*9. LXII.lOii; Ruperl. abli„.GLXVIH, 4B:-r-Aqua.cogiU.io-
ACETVRULUM. A'postoli'comparantnr uem humauam flguiat : Ricliard.a S. \ ic,ttire,CXCV1,180-
leo : VPII.Godefrid.abli., CLXIV,74». acetabuloargen- — Aqnadieunlurbonaemetites: Gameriusde S-.\ iclor..',
ACIKS,uiiiiaseieiiorum: Rahan.Matir.,C.\ll,.8y3 CXCIll,279. — Aqua, attimajbeatai,saucti,devolione<»
163 INDICES PATROLO&L* SPECIALES. — INDEX XLVI. J6t
Rahan.Maur,CXII.860.—Aqmementesfldem sequentium ASTRA,viri saacli in Ecclesia: Rab n. Manr.,CXH,
designaresolent: S. Gregor Mag„LXXVI,100.—Aqiias (67.
:
sunt rbferiuio homines S. Petros Damian.,CXLIV* 408. ATRIUMamplitudofideHum.prophetaeetapostoli.tWd.,
— Aquaemaris significautdoclore<ex gentibtis: Rupert. F68.— Atrinmtabernacui significatviUmpatri rcharum:
abh.,CLXVIII,3?0.—Praedicatores designanturperaqita*: Rupert. abb.,CLXVH,-716—Atrium Uberuacuiiexltriui
BrunoCar.hus., CLII, 941.—Assimilaiituraquis: Petrus dpuolat — incipieuteset novitios: AdaaiusScol., CXCVlI,
Lombard.,CXCI,194.—Aquae nuperioresbonossalvandos, .'u6. Alria signiflcanteosqni jam iu penetralibussuut
aquaeinferioresmalos damnadossignificant:Hugode S. Ecclesfae: R.iban.Maur.,CXI,5J0.
Victore,CLXXV,657. AUiEPS Concionatorcstaposfolicusaucepsqtii animos
AQUILAJoannes cvangelista aqtiibecbmparalur: S. juveiiumper aera volanles calamodivini sermonisattin-
GregoriusMagn-,I.XXVI,8l9; Alctiin.,CI, 1153; Raban. git: S. Pelrus Chrysolog.,LII, 498.
Maur.,CX.694;CXil 862; S. l'elr Damian.,CXLIV,857; AURIGA,quilibel praedicalor: Raban. Maur.,CXII,
Ruperl.abbf,CLXVII,1681.—Aqnilae, sancti : S. Eueher., 871.
L, 748.—-liiScrrptiira sacravocabulo aquil» subliiissimae AURIS,doctor Ecclesiae,ibid.
sanclortiniIntelligeniUeet Joannes apostuliisetevange- AURORA mens justiesl quaepeccatisuitenebras dese-
Ii»Udesignantur:Itabiit Maur,CX,694.—Aquila,Joauues rens ad lucemjam erumpitaelerniutis : S. Gregor.Mag,
evaugeLsia,anima,sublimishujus saeculipotestas,anima LXXV,ll58;S.Eucher.,L,741.—Aurora.qui noviterbo, a
electorlim,id , CXII,862;Garner.de S. Victore,CXCHI, opera inchoal.vitaiustorum.meussancta : Rabau.Maur.,
69. —Aquilaecomparaluraninia : S. BriinoHerbipol., CXII,869.
CXLII,368. — Aqttiliecomparanturpatres aittiqui: S. AUKUMclariUs sanctorumincoeleslibusanimaefide-
CregOr.Mag„LXXVT,625. les, costus martyrum, viu sacerdolis, bonaconversatio
AQUILOaliqnanduelecfus ad fidemconversus:Raban. populi fldelis. clarilas con.lemptorummundi, actimen
Maur , CXII,860. snbtilis ingenii, aeternavitaelectorum: Raban. Maur.,
AR80R, homoa fructu operum : S. Eticher.,L.712.— CXII, 870. — Aoro boni-similessunt, feuomali: S. Au-
AdamiiTboricomparalur: Alau. de Insulis,CCX,246. — gust., XXXVII,137H.— Aurovita justorum designalur:
Arbor perfectusquilibet in Ude: Rab. Maur.,CXII,865. Rupert. abb„ CLXVIH,1212.— Scienlia apostolorum
—Arborestypusinsanclilateeminenlium: ven. Godefrid. comparaturauro : vener. Godefrid.abb„ CLXXIV,746.
abb.,CLXXlV,3t.—Arborqui subiimiaappelunl :Garner. <—Auromdicitur sensus beiie'nperaniis, animafidelis:
deS.Yiclore.CXCll1,333—HomoarboriDversa:Guerric„ Garner. de S. Viclore,CXCIII,5i>3.— Per principes
CLXXXV, 107. qtii possidentaurum, apostoli uuurupantur: S. Gregor.
ARCA.Animajusti est arcatestamenli : Rupert. abb„ Mag, LXXV,670.
CLXVII,1191. — ArcaNoebicameralaconlemplalivoset AUSTIiR, praedicator,ccelusmarlyrum: Raban. Maur.,
aetivosdesignat : S. Beiiiard.,CLXXXIV.1279.—Arca —
et CXU,869. Quilibel sbirilus fervens: Garuer. de S.
torcular signiticant pressitras sanciorum : RuuerL aub„ Vjctore,CXCIJI,56.
CLXVIH,253. AUTUMNUSjuventntem designat : Wolbero abb„
ARCTAvia, perfectorumvia : Richardusde S. Viclore, CXCV,1223.
CXCVl,515,516 AVlS,anima — hominis,viri spiriluales: Raban. Maur.,
ARCTURUS signi.".catpatrcs anliqucs,ifctd.,CLXVIII, CXII, 871. Anima, qoasi avis est: verbum Dei ul
317. —
laqueus : Rupert., abb„ CLXVJII,294. Aves dicun-
ARCUS,evangelista: Raban.Maur., CXH,862. lur mens humana;menies spiritualiumvirorum: Gar-
ARDliApotestsijjniiicare animas electorum, id„ CXI, Der. de S. Victore,CXCIII,65.
£48. AXES,cordasanctorum: Raban. Maur.,CXII, 871.
AREA,eccteiasiicus doctor;menssantia,id.,CXII,864. BARBA, coetus aposlolorum, ibid., 873. — Barba
AHKNA,electi, ibid„ 849. Humiles,ibid., 864. bene dicuolur apostoli: Cassiodor.,LXX,936. — Apo-
AREOLA,quilibethumilis, ibid., 866. sloli
• 1753. — barbae uomine designati: S. August., XXXVII,
ARGliNTUM, mariyres, vila praedicatorum, ibid., 863. Aposloli barba sunt Aaron: Wolbero abb„
—Diviuieloquii scriptores r Garner.de S. Vict, CXCIII, CXCV,1026.—Io barbaAaron,quae unguemumIluensa
511.— Arstenlosimilessunt apostoli: vener. Godefrid., capite primasuscepit, apostoii significantur et marlyres
CLXXIV, 744. in vtrtuscapiliset sacramentoeminetet esemplo:
ARIES.Perarielem aecipidebet primus intra Ecele- S. quibus 1'rosperAquitan , Ll, 382. — Aposiolidictinturbar-
si.amordo sacerdotum: Raban. Maur., CXI, 778. Aries, ba aut capilliChrisli : veqer. Guibert. abb„ CLYI,614.
ordo saeerdotalis,sancti apostoli,praelatiiu Ecclesia,ra- BASESsunt sanctidoctores lavacrum nobis vilae
tionalesquique, id„ CXII,863; Garneriusde S. Viclore, ministrant: Raban. Maor., CIX,qiti 4.5, —Perbases desi-
CXOIII, 103.—Aties praelatosexemplopraeeunles indicare guanlur apostoli virique aposloli, t'r>id„175, 443. —
valet: Vener. Godelrid.,abb. CLXXIV,1072. — Arictes Bases,apostoli,praedicatores,Patres Veteris Test.imenti,
significanbapostolos vet ecclesimim principes : S. Aug., id„ CXll, 874. —AposloliEcclesiiesunt bases : S. Pelr.
XXXU^lOatijXXXVI^SSiXXXVIl^ti, I414;S. Eucher., Damian., CXI.IV,737. — Basestitulis supposilaesunt
L, 754; Eugypp.abb.,I.XII,707; Cassiodorus,LXX,178, fundamentaapostolorumet prophetarqm: Ruperl. abb„
990; S. Greg. Mag„LXXVl.764,1148;S. Agobard„CLY, CLXVII,711.— Bases,dorlori s, prophetae,inlentiones
224; RabanusMSiur,CXI,778; S. Bruno Carthus.,CLII, animae: Garuer.de S. Victore,CXCIll,411.
746,1238;Petr.Lombard.,CXCI.284—Apostoliarietes et BATLS, duaehominis subsUuliae: Raban. Maur.,
successoresfilii arielum dicuntur : S. BrunoHerbipol., ail, 874.
CXLII,128,243. — Arietes sunt Ecclesiiedoclores: S. BESEUK.TIO apostolornmfigurabaturin benediclione
Gregor. Mag„LXXV,327—Arietessuntpraelati:Rupert. Zabulonet NeplitjLm : Ruperi. abb , Cl.XVU,990.
abb„ CLXYll,175l.—Arietum nomiueostendunlursacer- BliSTIAquilibel coiiverstisa peccato: Raban. Maur.,
dotes quos doclrinaeaposlolicaeerudilio cum orationum CXH,875.
odore ad marlyrii studium proseqtiilur : S>Hilarius,IX, BINARIUSnumerus designat perfectos in cbarilale :
Garner.de S. Yiclore, CXCIII,439.
ARHA,saoctorum * miracula:Garner.de S.Vict.,CXCUT, BOS labor praedicaloris,sapiens doctorummullitudo:
518. Garner. de S. Victore, CXCIII,94. — Bos, praedicator,
AiRMENTA, doctores,vel rectores Ecclesiae,collegium Lucas evangelista,patriarrhte,pra-lali,perfectiquique:
:
patriarcharum Raban.Maur, f.Xil. 866. Raban.Maur., CXIl,877.— Bovesdesignantapostolosj
ARMILLA, opera praepositorum,ibid., 864. S. Eucher., L, 752 ; Raban. Maur., CXI,201, 2t8;Rtf-
viri
AROMATA, sancti, boua opera sanclorum, ibid., pert., abb.,.CL\VII, 834. —Aposloli duodecimsigni*-
866. ficanlur per duodecim hoves portanles mare templi,
ARTUS,inteslina Ecclesiaomembra,ibid., 863. ibid., 1168. — Boves mysllce pnedicationis laborern
ARUL\, cor hnmanum,ibid. —
designant: vener. Guibert., CLVT,165 Bovessigni-
AJIVA,subjecti,ibid., 867. ficantpraedicaleres: S. Gregor. Mag„ LXXIX,370: S.
ASCENSUS, afflictio martyrum, ibid. Bruno Carthus., CLH,666. •—Bovessignificantbonos
ASELLUSDomini,populusmitis: S. Aogust.,XXXVI, operalores: Rupert. al>b., CLXVill,971.
872,310. BOTRUS,praedicatoressancti: Raban. Maur., CXII,
ASINA,omnescoelestesanimae,simplices : Rab.Maur., 876.
CXIl,868.—Simplicilerviventes: Garner.de S. Viclore, BRACHIAChristt sunt prophetae: Cassiodor.,LXX,
CXCIII,90.—Animajusti comparaturasime: ven. Godefr., 135; vener. Godefrid.abb.,CLXXIV,1150.— Apostoti:
CLXXIV,23.—Doctores dicunturasinaeiiiientes: Runert. Cassiodor., LXX,153 ; Pelr. Lombard., CXCI,201. —
abb.,CLXVII,1028. Brachia Chrisli aposloli et propheta?, sunt ut arcus
ASINUS,fldelisanima: Garner. de S. Yiclore.CXClII, aereus: S. BrunoHerbipolens, CXLll,96.
h». BUCCINA,praedtcatores:Rajjan. Maur.,CXH, 877
IC5 TNDEX DE ALLEGORIIS 166
BUTYRUM, doetiina palriarcharum,ibid., B78. 742.— CedriLibanidicuntur rcges : S. Bruno Herbipol.
BUXUM- Per liuxum signilicanturqui quamvisad alla CXLII, 128.
virlutum non siiTgant, neque fruclum faciant, parenlum CERVA,doctores . Raban. Manr., CXII, — Doclon s
tainen fide semper virent : Wolberoabb., CXCV,1275. signanttirper cervas: Rupert. abb., CLXVIH,H66.
CALAMUS , quilibel praedicator : Raban. Mmr. , CRBVUS, sancti : S. Luclier., L, 7*8. — Animafide-
CXIl, 879. — Calamus, doclorum peritia, scriplores Jis, antiqui patres, magni contemplalores,sancli: Rahan.
sacri eloquii : Garner. de S Victore, CXCIII,425. Maur., (.XII,893. — Cervusfidelemmultis raiionibussi-
CALCATOHES sunt apos.oli; Rupert. abb„ CLXYIil, gnificat : Petr. Lombard, CXCt,413, — Per cervos de-
279. signantur antiqtti Palres : S. —Greg. Mag„ LXXXIX,501;

CALCEAMENTA. Pra?dicatoresdesignati per cal- Rupert abb„ CLXVIH,861. Patriarch* el. prophelas
reameuU : S. Bruno Carthus., CLH,918. Alan. de Insnl., CCX, 68. — Pra;dieaiores: S. Bruio
CALIX,tribulalio sauctorum, passio marlyrum : Ra- Herbipol., CXLII,116. — Alacres soiritu : Gillebert.
ban. Maur.,CXII,879. CLXXXIV,68.
CAMINUS,iribulaiio jtistorum, ibid., 882. ClLlCiUM,lypus hominispoenitenlis: Rab. Maur.CXI,
CAMPANA.Praedicatoreseampanisin plerisque assi- u43
milantur; Rupert. abb„ CLXVIII,19. CIBCLMCISUS, Tn Circumcisointelligilur Cliristianus
mentes (idelium; Raban. Maur., CXH,882. qni corde circumcidilur: S. Prosper, Ll, 774
—CAMPUS,
Campi,saneli; item propter aequalitatem populijusti : LISTTiRNA, cor hominis: Rauan. Maur.,CXH,896.
S. Eucher., L, 742.— Campidicti sunt viri mansueli: CIVES, fideles, ibid 897.

S. Bruno Herbipolens., CXLH, 3:>0. Campi aclivos CIVITASmoraliter sumplasignificatanimam:Httgode
homines denotant; cantpi sunt qui lerrena non dese- S. Victore. CLXXV,258. — t i.itas animasancta: Haban,
rnnt: Richardde S. Viclore,CXCXI,557. Maur.,
— CXII,897; vener. Godefrid.abb„ CLXXIV.379.
CANALES,montes juslorum : Raban. Maur., CXH, — Animahpmana: Garner. de S. Victore, CXCIH,389.
883. Cor viri sancti: Rabau. Maur., CXII,897; veuer. Go-
OANCELLIsigniBcant palriarchas primos : Rupert. defrid., CLXXIV,008. — Ecclesiaefideles: S. Brnuo
abb„ CLXVIII,865.— Cancelli per quos dilectus iu pa- — Carlhus.,CLII, 1528; Garner.de S. Victore, CXCIII,389.
nete prospicit antiqui patres fuerunl : Wolbero abb„ Kidelesstint civitas propier colleclionem:S. Bernard.,
CXiV, 1109; sunt apostolorum documenta ; ibid., CLXXXIII,1I53.— CiviiasDei est univeisitascreaturae;
1110. Gilleberl., CLXXXIV,26. — CivitasJudae esl aniitia:
CANDELABRUM
— ,• dignitas prsedicatoris : Raban. Philipp. de Harveng., CCIII,977.
Maur., CXII,882. Apostolicandelabris comparanturi CLAVIS.poteslatesdoctorum:Raban Maur„CXII,88!,
S. Fetrtis Damian.,CXLIV,652. CLAVUS.Clavi, correcliones saiicoru.ii : if>id„88l.
CANIS,pcenilens quilibet, infirmus,aposluli, repre- CLEIIICla lovitisOgtirali:1'hilipp.deHarv., CCIll.669
:
hensores, pradiealores boni Ralian. Maur., CXII, COE..UMdicitur aninia: Philippusde, Harveng,CCIil,
883; Garner. de S. Victore, CXf.lII, 102. — Canis 1204.— Animafidelis: Raban. Maur.,CXII,891; Adam.
lingua designat verba sapientis : Philipp. de Harveng, Scot., CXCVIII, 276.^Anima justi S. Gregor. Mag..
CCI1I,969. Percanis gregis sanctidocloresdesignantur LXXVI,508; tlarner. de S. Viclore, CXClll,30. — Ani-

qui Ddelium custodes exstiterunt : S. Gregor. Mag„ nia sancta:S. Bernard., CLXXXIII,917.—Sacerdolium:

LXXYI,115, 1502. Apostoli dicuplur canes Dcmirto Garner. de— S. VictoreCXCIII,30 —Sublimisvita sancto-
fldemservanteset coutra iniraicoslalr.intes:S. Augu-t., rum, ibid. Calum quilibet lideliumcssepolest: S. Ati-
XXXVI,833; Rupert. alib., Ci.XVII,453.— CanesEc- gust., XXXVll,1243.— Coelidicunlur aposloli : S. Am-
clesiaesuntdottores : S. Paulin. Aquileiens., XCIX,351. bros.,XV, 1369;S.Auguslin , XXXV1,157, 288; XXXVli,
CAPII.LUS,ordo prsedicatorum, p opuli Udeles: Ra- 1521,1243, 1573,1626, 1864; S. Eurher. Lugdun., 1,
ban. Maur , CXII, 88i. — Per capillosfsponsaepopuli 758; S.Gregor. Mag„LXXVI,33; LXXVII,76, 592, 627;
oigniftcanlur: S. Gregor. Mag„ LXXIX,507. — Capilli Raban. Maur.,CXU,891;S. Jiruno Carlhus., Cl.ll, 898;
snbditos signiflcant: Gillebeit., CLXXXIV, 118,121. S. Bruuo Aslens., CLXIV, 656, 718; Ruperl. abb„
CAPREA,virtutes animarum; Raban. Maur , CXJT, CLXVII,1652, 1713;CLXYIII,56. 81; Petr. Lombard,
883.—Capreas designanlsanctorumdiguilatem animarum: CXCI, 183; Adam. Scot., CXCVIH,m. — Doctores :
S. Gregor.Mag.LXXIX,o5o. — Antiqui Patres signili- S. Gregor. Mag„ LXXV,864.— Elecli, iti„ LXXVl,43«.
cantur per capreas et ceivos: Rupert. abb„ CLXVIil, — Evangelistae: S. August., XXXVI,154, 170.—Justi,
863. — CapreaBet cervi patriarchas et prophetaesunl: ibid., 15o, 275,276; XLI,698;-S. Gregor. Mag., LXXV,
Alan. de Iusul., CCX, 68. — Per .tapreasintelligiiniur 1D0I, 1099. — Praedicaiores: S. Eucher., L, 410;
membra fhristi, dociores videlicel:: Cassiodor., LXX, S. Gregor. Mag..LXXVI,420,550 ; Raban.Maur., CXII,
1094.— Capreaeet hinnuli doctoressunl ; Alan. de In- 891; S. Bruno Carlhus., CLIi, 1406; Petr. — Lombard.,
sul , CCX,74. — Alacres spiritu per capreas et cervos CXCI,192; Adam. Scot., CXCVHl, 287. Saniii :
designati : Gillebert., CLXXXIV,68. S. Augusl., XXXIV,1256; XXXVI,157,139; XXXVII,
CAPLTq. ilibet rector, mens : Raban ,'Maur.. CXII, 370,891; XLI, 69S; S, Eucher., L, 738. — Sapientes in
80t. — Populicapita sacerdotes, cor, religiosi: S. Ber- Ecclesia : Adam. Scot., CXCVIII, —
287. Sapientiores :
uard.. CLXXXlV,1092. —
Raban. Maur., CXIl, 891. Spirituales : S. August.,
CARBQiNES, sancti,viri justi : Raban. Maur., CXII, XXXVII,580, 3B8; Raban. Maur., CXII, 891; Adam.
888.— Prophetaedicuntnrcarbonesdesolatorii:S Brnno Scot, CXCVlll,287. — Senes : Rupert. abb , CLXVHI,
Cdrihus., Cl-I , 6.'i5.— Carbone»,occulli suncli,quil.bet 206.— Coelttm,sarerdotes vel Pharisaeos, vel legis do-
sancli: Garn. de S. Victnre. CXCIU,359. ctores non incoiivenienieraccipimus: S Gregor. Mag„
CARMNES,praedicatores: Raban. Maur., CXH,888. LXXV, 864, I.XXV, 86L — Apostoli nunc cueli, nune
CARO,infirmus,lotus homo,discipuli Christi: Raban. Cherubim,nunc iiubes uiincupatistini.: S. BrunoAsten.,
Maur.,CXII,886.Caro, natura humana: Garner. de S. CLXIV,748. — Cffilifundamentadieunlur iiet quibus re-
Viclore,CXCIII,207. gnum ccelorum superaedificaturiii sanctis fldelibus;
CASTANKA arborcontiuenliumccetumsignificarepo- S. August., XXXVII,1049.
test qui per castiuiem corporis multosvirtutum fruclus COLLISsigniUcatperfecUmsubditorumfideliumvitam :
alTert: Raban.Maur,,CXI,515. S. Gregor.Mag„LXXIX,290. Collis — vita cujusque re-
CASTELLUM,mens nostra, id„ CXII,885. —
ligiosi: Raban. Maur., CXII,880.— Apostolirecte dicti simt
CASTRA,viri sancli,ibid., 889. coltes: S. August , XXXVI,785. Martyres com-
CATARACTiE,apostoli,ibid., —
890. — Prophelae: S. paranlur co:libtis : Cassiodor.,LXX, 449. Colles,san-
BruuoCarthus,,CLll,6oo. — Prophetae et aposloli: S. cti antelegem, marlyres,viri sancti: Raban.Maur.,CXIJ,
Bruno Herbipolens, CXLII,180. 900. Per colles designanturjusii: vener. Godelrid,

CATULUS,aposloli; Raban. Maur., CXIl, 889. Apo- CLXXIV.48.— Praelali: S Bruno Carthus.,CLII, 123».
sloli caluli leaauae: S Gregor. Mag, LXXVI,537 — — Prtedicalores,ibid., 991. — Prophetaecollibtis —
com
Catuli desiguant subditos : ven. Godefrid., CLXXIV, parantur : vener. Godefrid,,CLXXJV,1014. Montes sau-
1140. Jerusalem superni apostolisunl, collesvero reliqui
CEDRUS, altitudo sanclorum: Raban. Maur., CXII, cli : Rupert. abb„ CLXVitl, 310. — Colles,sanc.i sed
891. — Cedrus prophetas alque apostolos signat, id„ niinurismerili: S. Eucher., L, 742;Raban. Maur., CXI,
CXI. 517.Cedri apostoli: S. Bruno Herbipol., CXLII, 565; Rupert. abb„ CLXVIII,1282.

16t;Rupert.—abb., CL.XVIU,641,838. —Apostoliciviri, COLLUMsponsae significatpra"dicatOTes : S. Gregor.
ibid.,—838. Doctores, ibid. 641, 838. Praelati,ibid. Mag„ LXXI.X, 534. Subliiiiemdociorumeloquentiam :

641. Mart.vres: S. Bruuo Herbipol.. CXLII, 306, — Wolberuabb„ CXCV,1029.— Collnm,ordo praedicato-
Marlyresrectecomparanturcedris, in Ecclesia Chrisliin rum : Raban. Maur., CX11,898.—DoctoresEc. lesiaesttiil
altissima sunl cacumina coustiluli : Cassiodor., LXX, ccllum et lurris eburnea ; Cassiodor.,LXX,1095.
tl82.— Cedri exeelsiorispotenliae viri: S. Lucher., L, COLORpurpureusdesignat afflictionesstalus coniusra»
187 INDICES PATROEOGLE S&ttMtBh-r- INDEX XLVI. W8
lisi. Adami9«ol„ CXCVItl,— 729-.— Cotor. sappbtfinu» CUSTOOES.AfostoK«cwitur Ecelesr» en^odcs : S
tfmtth significat,ittd., 727. ColorviridisLricAs, tWd. SemtatiL,CLXXXMJ, 1158.— Castedes.mururwa Jera-
l§tU1IBV, simplex : Raban.Maur.,CJEHt, 898.— Cb- gatem: IrWiipp.de Marvsngr «Clfls 970.— Dortorrs,
lumbaproptersimnliciutem figurat aHitnaraChrisiispou- custodes: Raban, Mawr.,€.fll, 905;—CusWfdescfviCatf,:

sarfi: SvGregor.Mag„ LXXtX,498. Cohimba.in-fora- Casswtor., LX.V,I08>; Gitleberl., (LXXXtV,25«. - fe-
minitws petraedesignatMmpltcem «aim m imvuliteriiiu* stores dicuntur cwlodes el cultores>viHeaEr: Bernard.,
ObristiroboraUm, ttiffc, 499. — Cotwnta emlssaa N«e CLXXXIIL 489. — Pwelati, eusuxtos ctviiatis, id.,
s gailieatpr*dicatoresevangelicos:Uofeitt.aMr^CtXVU^ axxxiv.ia^.
557. — Apustolicolumb* — ad fenestras suas : S. Gaegat. CY4THI,humiles doclrinae: Raban. Maur., CXIIr8%.
Mag„ LXXVL1906,109!$. (olumtnnad fenestraswu» £YI»USraudiwres m KeetestaCbristt, ibU., 895.
surrtaraefetiEcelesiw: Wolbero atut., CXCV,1)140. CYPRUSin Ecctesiaqaasvfs-saiicU estanima: Woftero
COfctiMNA nnbis et ignisdesignat pratlatngmodoter- abb.,eXCV,H7*
rnre pravos modo leuitate bonos, temperaote»: Adam. DAMA,sancti: S. Eoetier.,L, 751.
Scol.,CXCVIU, 786,—Cotumuae dioonturarritnae justopum: DANIEL,eoot«.*phrtivumdtesignat:Alan. de Insnt.,
Woiberoabb..CXCV,1027— Apostolidicunturcoluinat: ECX,848.
S. August., XXXVI,950; XXXVII,1831; Raban. Maur., DENARIUSnumermdesignathoniinummttuTam:Gar-
CXIL898; S. Bruno HerbipoLrCXLIt,283. Apostoti — ner. dc S. Vktore, ( XCBI,453.
dicli Wnt colummequaepassiooe DttDmi nutaverunt, DEHTES,
— apostoti: Garner. de S. Vletore. CXCHL
resurrecttone firmalaesunt : S. August., XXXYI, 969. 1:78. Praedicatores: Raban. Hairr., CXI,1222; CXIf,

— AposBolisunl eotemonBet, id ,, XL, 69*. Cnlumme 90-7;ttarner. deS. Vittore, CXCHr,178.—Apostoliden-
Ecclaniae: S.Ambio».,XV,126+;S. — August.,XXXlH,853,- tes Christt: S. Sregor. Mo*„ LXXV, 106y. — Dentes
S. Paulfti. Aquileiens.,XtTX,483. Aposloligignantiir EcclesiaeaposloU.:Rupeft, »bb.,CEXVIIt, — ($14.— tortea
per coJhimnasrUbernaeuU: S. Gregor.ttag , LXXVt,964. iu Erclesia r ict, C1.XV H', 555. Praeriicatores,rcf.,
— GoliHwnis :
merito apostoli comparanUf Cassiodor., CLXVIII, 6 14.
LgX,357.—BocloresEecleste columnaesait: (UtleherL, DESERTUM,merwsaacva: Raban. Sfeur.,CXH,908.
CLTLXXJV, —-
90. Doeloresdesignautur per eolamaasar- — Per desertUBo intelijgi potesl qut muodum drsernit:
£6tmas: Cassiodor, LXX, t07». — Cotoma»argenieae- veoer. Godefrid.,CLiXfV, 88. — Cor hominis, ttrid.,
S. Petra» Damian.,CXLIV,
apestafc»sifwmt: ewtamaaeJudaeoritm 727. — 170, 377.
FatrJaaclMB» soat : Rupert. abb., DEXTRA,jusll, amicus : Raban Maur„CXIL909.
CI.XVII,1494. — Columna,prtedicatores: Rabaa. Mauc.,. DEXJERAreWMi:S. Ettcfier.,*, 732; Garner.de

CXII,WIB. CelumnsBlnporticu terapli Satomonisapo- S. Vir.tore,GXCIJ»,198.
stoloset doctorescunclOsspiritale*stgniOcant,fortesni- DIES,hominesredempti f Raban.Hanr , CXIf,909.—
et
mtfum lltle atque opera coiUemp(aUon« a d superaa Diesspiritatts doctor,— attiaue etectorum: Garner.de S.

eaeeh».:HabBnusMaur., CLX,433. Columas qoibns Victone,tXCBl, SWl Hkoosttfii sunt d:es saecati: Yen.
tentoriu» *uspindebalur saocti docMres smtt* qtionrai Sodetri4.,a.XXI»; U*l.
caputest Cfcristus, k t„ CVtU, 178, — Colamwfe quilvbet D1€ITU9,openwh fcctesitB: Baban. Maur.,CXII,9f0.
fertrseenrra tenlaraenia diaboli, summi jiraedicateres,. DlGtTI. Dei sMKti «teHi«autuTpropheHae, per qvos
evangetistae : Garner. de S. Victore, CXCIM, 4tt. — O- Spiritus sanetus Hbvos legis ac propnetarum sua inspira-
lumfUB inaHntu sutoftejites et sastinentes tentoria sont loonedeseribit: Sc Eorh., L, 7321.
Ecctesiaa*oetoreset praedicatores:Adar».Scot.,CX€VWI, DH dtciMtw afostoli :S. BrufloCarthus.,CLD,8*0.
b95v7»7. DIYES, lidelis, abtiidaos sprritalibosbonis: S. Ettch.,
caterva»sanetnruro: Raba*. Maur.,CXII, 9 06. L, 756. — Innoceatea mystke sunt divites : ven. Goue-
—COHT4C,
Comeecapitisqaod est Chrislos suut propbetae. vet f>idl,CLXXtY,388.
aposloh: Wolberoabb., CXCV, U 92. DOCTOIESEcetesi»mn*ubera Eccleshe,ef dentes et
eOMMENTAKII,doctores Ecctesi» : Raban. Maurus, ocutietcellumel mamiBae etbolri: Cassiodor.,LXX,1074,
CXTI893'