Vous êtes sur la page 1sur 206

La plujilI<ar1llule;jj PIIil~iWQlFapll1i~ ent ~te· fteaHsees: Ipa.r M.ID. A ViWilii\;eIil,. qL!l~ I~st CtN:lJ]i1!:i:~ diu sellrVic'e Iph"01I{1gfa~~iq!

gle mOOli'~aili dit! Wes~ Mhjdleoo~ HOSptlQI,. et (;'!<J1i :son, ~iguipe. e~ ~e' desi~ leur e)liprimB.!i mess:]tJi1'Ger,e1:'l,re'!liI~reiemeUi\U,; PlJllUf leUf OOO'fu~~~blClF! at l~el!J!r t~l~nt ,~ r,e m e.l'le~e, d~ m I'me' 1M iss, .13 IR:olllinsol1l, desNllin~tfic" m~dreale,. ~ l.iIi~ a reaJ I'm !lih~I;S de:l:ltSlins si IP'mais, (il3Ij 3·1S'fllt liI6:~L.

Je sui':sireQI):nmaisSi~!"ItE!,aUI D~' D Morley q.lJ!li, m'~ :a'Utt)iris~el p!.l!blilllf 1'·esfig,!l.!~SI '1'61. lU" I!SEI" :251, letl!ll9"a IMI.MSti·a,rn;~ IPO'~1I' Ie,s. ph<l)ki~l!',~pIMli'~ pW',i!iS~F!1JM'SSlOi.:!~ 1~~Si, !'!Iun'Nlli'O.SJ4tl", 41. '1U; .. 1t81. Ii M.[)ISt.em. a. M. BI'9i11er e~ 3Jl!II regmtM M;C W FmurlJiile(~. CQfiIS!liIlrtantsid'Ob~1iri(!ll!lIe. (lI,yi (lint b,fe;If!, ",o'llill!:! !'1!;OUS m'Olnitter l,e,liIli ifil~'Ii8'1: e~ ac;cepill!!' tIN"!!:! ;ifl~.a!Si:a·Wl I!)ed ia'~fiq ... 8 dl!ir1JiS1 I 9i1l!.!!" ,r'I)!rte;resse ,ob9itetrih3e;la~ ~t 8.M~sd8ff1eS M tG,a:mlfl~ry., II :FI!ld~,el's I~'t M G PatUsoliil!ilo 1II.r I,eu r al d~e rnev:OI!LJBB.

Je dOlls be'iaIIJoo'lJpau Pmres5le;:1!!1' A Howe :pIO'IIJI' !5eS oo!i!i5iells "~Iai~ m Seo6 (lrj1i'q:I!!:!~$ ~lUdi,(:ieu~$, du Im~If!IU$'Owl1 •. iii! IMme :8, Raphael qlli ,3, lilts unG Sl~c~tafllilll sill (lDmp~t~M€I, l[i!t!lUna!ll.lt.il. man ,cliler mari qui m"a lenccujlmg~e e~ iI!I.id!l!\esa.fils a~ ~ Ipr,e;p'artM oot AUas ..

ElrI~ir'!,.~a! tielns.i! f\!frl'!ll r'C~e!i' 1119$ l!1!drte~IfS:1l1)1J.I f lieu r COIl,! ftC! is ie ail. !I~ ~!liIrfa.i~ pf,il§sQlml!:&ii(Hi) d:e cet '!)IW!'6g:8'.

I NTR'IlDUCTICn\~ '1

I.E NDUV,EAU-iNE IEIILoEPImMIIEI ·Tr.R.IIMIES,tFfIII::~. :&lI'E II!.A VIE 9 If'aonc.tlol1ls et ;i!:I,!5P9~t n~lrlma,Il!IX 'UII

Yal~I.i!!dD I'IS des.fQln!1):Uel\ni!j! '!El'I. d'a· II'a~!p(i!'!:lt a:a~ LeS tri;[lluI'!'Il{ttiSilmes. de '1:8, lii'iails!SH nCI· ·SiS

lESIOn§; DE 1M 1m ;3,8

ltslONS lIES NERFS PERIP,iIl'miClUES .t,Wi mDUB!.~ ME~oI!I!3'mI>GiU,ES 5.0 alfol"matiC!irnll 1t\1J;~g:ilmllmle~ 52 tOi\.flilLn:::'· lET ronDO",' I()iMSiUCM52 '!iR'Aiirlto,srrIlIDSfQ8iE' 56

,LA ~uall!' I!mURA~~5:e,

.LFS~ 7'11

,l ~.f-'PARElt.. Vlil'ilCULA T10'1Fif 9[1 L '~PflAR[!L l,:iIfl(l-Gt::NH-Al~2

UIPneel, ,ne~ natal'eiSB6

La - IilIilUU'ilB:I!I!"n'8' a ~1~iIlI,u:e5 ,ellev8s 94

S'I'NDRQM'f DE' D'¥SroNa:rl~NE~JilIf .PMCENTAlRE '9~ LE' NO{iVE~~ PfillfMAWRE 91

LES' GJiOSS~S,Eg MU.tliJil'LE~ "102,

Lilia aft(l'I~'tIbn.5ne!1ll.nglal!es 10i lWFECrlOMS BACirERJSNNES 106 U!lFElJTlOI'!IS RJNGi1!ltIES '1 1:3

11 F:fEa'r10J!18W'ii)ti!il~e:s il116, mOWLB8 ~~Tawall~uES1~61

MA.LADJE ,HEMDt Y'J':IGUE DIU OO.!:JVEAU-NE 130 ~cr~fiilE 134

IEfifem 'd'es, :afilee'lil:il:n.!5ii ret. ,des Ih.DnDDne.s, maemeUe5,lUD' hai' n,DI!IV.ea u--ne 1411

'lEi INOUIUSSO'NI lET :1."&INlFAtfi· 1.53 h.I~!S lii!:I'u iI,i""e'I'QPI·e,.elid 11541, VanMI:oliIs 11.60

"fl::! uliile!Ol, If! Iilrlt,tU'l:mn e'I!!1li e~ MA!.NVTJ:!'lrla~ 11615,

R,E'GUJltGillAROW IB VOM1SSEMEf1lrS 172 MiI!!ilablO.UtHilil -r;l"~S

PQSlIh!lIfe;OT:rfllS:E 17'5

M:AUDIE OO,!aiMQIlJ:!;! 1i 711j MtiC@lwls~t'dDs,a 1,82

il'ml!!!bl Qi8<e nrE;Y-Qti<qU£!S '1,8'6". 2?1!I., ,321S,

PHENl'f...CiEmNURJE18S, L;'eM,aJd,obese1sa L;IBUh!l'lilt, mall'l r,e 204

L,JBm,;,I. i'biO~ IP'e'n (liIlnlsme; 2100, L',ent',Blii!'I El!lrl,el'giq'~e:' :21:~:

AtLERS'iE CUfANf:E' 212 Au..ERSfE FtESPlMTOIRE '2'1 e

IL,el, maIBdl~_ 221

MAtAlIfES tJ,lI COLLAGEN.e :221

S'VNllROME NtFHRfJrtOOE tll'I('}PATHIQUE 228 MALAD!8 llV~T1EJiJSES ZJS

TUSERctUl8E' 242

TAOUB'LEs. 'REiNA roWS/GVES 252 L~,s,tJIo.leSi, e,litdoaiRi'ens, 258, ISLA I\Il)EtH rr'AO,i'llE 2'68,

GtA~Ji])E S~RRE~i E 261

,LA PUBERTiS ~72

Ius PIlIlIbl'lI'iIi 1lI01"n'laJe 272 La IPu'liJert6 11I6Qo,ce 216 b IPilibe~ F,"'iJrd'ee 283,

,LEI S,YND:'UJ:MES, PAR'IICUIl.IER$: 2114

leis ,inmma:Ues Ii:ililmm,DSlOIlmllq~ 2134 JRJWMI~ A(.IT{.i$OMlGlVE 2iBlI

Da':nON 29',2

s~o~ DE DOWN (MiJNGO:US~ 2SG:

La di~ili'd1 mentala S1'iEl, L",autiisme liliffnntille ,3,2,0

[~es ... p:1 !laiH1 diU' 8'1:1111.,1,8118 322 [las aHedroRli 'cuM~'u 3541

ILes m:I!II'rOlrma;tions, intestin-.al(!~ i:!il u!\8 ... gj'nltala:: 3'64 [1.._ 'tfOlUbles d UI =s;,stenllB' plf.eux 370

L"enlii nit 1mb sa,ol

,AfPPE[N'DICE 4!OB, INDEX ~1'1

13

,ii P'cIm'Jj!!ll: '!Will! I'll' dn ll'I WI ~W' ""o.lr.

,{liIIllIPllttl'd'el, Fiililill'f'j IHIIJr~li, '~5'9rMQ;"

On di,t ,qU-9 11"llmcage sa situfl ent.-1@! l'ob1et 'eU !Is pensje. Le la,ng8ge, en [Ui'-rti9fne fie ,C(U1I,'l;!'ient 'SDuve,nt pa'S, A lH1!,@' des(lIIl'lp'Uon sati5fais'8.Me (lu p'ht!oomenf!' medical. Una mpf1esentaliion pio.h,lralB ,relBvSe :p,ar Iia ICliJ'lJlieUl1i m:JII'lSUtue un moyen d'e)l,presS~,o:l1iltfes rmpres~io:"!1M' qui aid'sra ~8 lalttell.!f i se"9mil~ar,ilS:eii' ,1I.v€!OC san sUllo'.

LOIS d€l~ ~Ia ~OJ';f'iIr,on,tati Din a.~e,o II~, lPatii!1il'ilit.. :Ie' 15:0 ~qI n'~I"" \!lsu~1 'd'iil!iS

s!gnE!s cllillr'lkil,11I6S iim,poriants: '$acUirrmra I,a ~5ulte: IDgli~OI'Ue' des rrec;tn:lrches, appm'Pdii'~Gs, qui pormottram, de'wri'flie,r Ie [p'f"'6miet d tag no,. II::. U ~ Ico!l1tlr6l~ pic'!:lulral[ 'pOiiJ f'i.iiI ivii Ipe ndarTI I:ee ,ill riI n,,"s de' ~(I rmation II] i'!ut Il'levele!" I' i n~lluer.ce, ~s ~.nd Q!l'ilce!1l i fUteeSi <diu developpement et I',mfet du balt,em~nt SUII' 1',~voluUonl ,dl~ I~ malodie. C'est dans cette' QP"tiique '!:lItre, !lOUS ,awns realise cet Atlas.

A quel'ques '(ll)lcepiti:ons IP,res, t,GIklS les ,eM, QIIl't ete rasSen1tlliis par .'a_euli ,a, palil:iill" ,d'c,bservatli:ons du Ba'l'iItiC:8' de Pedi;ailil'i,E! 'et f,I,Wi SelVim des, Noweau-Ms ,e1: d'e·s IP'l"emahLIlOOs dUI W,es,t Middlemx HosPital.

les pli'n;cl'm;gr,~~~ies oli1l1 eM d[!'S\posies :sel'QU} UI!1I Qrdre clil,rQII'IIJJlo- 9 Qil.!i.e iCorl'eSlIlIiil!'ldant a~K s'taclS'Si de' la, peU1!B en'f'EiIJilIce. da 1'8nfancs et I~e la puber"t6., ,et SOiilll 1i'~parUes en ,oaMigot'U€!S de [131 meme 'fal;'!ln ,enllB d:ans lies ImB.l'uJe'ls elassjnues atin de permeUi1"9 d'associ8r 1'00 '~iQu"es, au b!l!X1l8.

CertaffilM al:ii~ts" qull r,essoM:I'S<S8,!'lt Sl!,irOO!Jlt d'Yrnel (l,rigline g'fI~[F que et deS,compleo<itM, d~s, abeii'l'latiolfls cl'!iroomosDMiiQu('!s,. so1l'l1i 11"1'iites dans 1~liii!I 'chalDljrtre a paJl'ilt. DeS! affeotions diiverEHils qui 01l1t una impa!1lir;roe p.il',;:l.tiQ~e SQ'l'it tl'aila'Sts dans: un aUWIBI ,c!M'apwl"El, e~

dans II'ApPElnd[h::e. -

~ta:n't da!ili'l~ II ',a:ppiill:I'cJrne, l h':lII"l~1 te'rrrUI', 'celr'tai,ns (;;!ilS SQ!i"lt IP~s.erntes, Col:! cj'ti§t,dinlS des 'ch'iJ:pl'tres. dlff6renl!5 et certaines ~!!,ati~n' IfliIPi;;H1BlliItes 15Dlrn~ 'Elxpos'~e:s, C'i'U:1Z plliJlsleur:s; :rnalades, CIi&li:lU II fSlut R1e,ttre ,ell1 Itlv'i!.:lell'U}e des var~iiUi(n'ls. incUvidlllJelieSi. _INcus n',aw!'!sS pas S~U~!Cial'e;m,eiflt dh0f,ch6 .~ montf\ilf d~s cas ii'8! filS. Le le()wur CO'nsbt.era q,'IiJU Ina'IJ5, ,a.vCIiiS, In:Ms.t,B [Sur les

7

probllllmes clUJ deve~loppel'iIiU!n~ at d~ I'a. nllJ~ritiDIfI" sl.iiIr lies troutiles· '.llJ~r!B1i;qllJies ,et: ;5w1out ~ulr lea :atfeo~lons ne~na1ales all! ceurs ~esqu01'les m·arl)'siI!Inati Dl" ,eit 11·:alPJlIrleCi]atio!iil des. 6.i!!;i11'il:eS ;a,t des, s"vmlptf!lme;s ,d'D£t R!!mplaoer !:a ,oommuni,oa,tiCl'iIl '!i,e~rie 3'!i1'@'C I~GI paJI:larn. INol!iLGaunllr(UilS I'mmmlc'!'l sur ~es· pheil110mnlli1es flormaux •. S·U'f lies ·"a'iat.iofQs de la, nCI1I'11il6liJe ,~. s,urles caJ',a(l~!B~~S paW!!icll!lielICS ~!1I:d i'S{D9!'i1Sables 9:l!' di~glfil.;Jstih:= d!i~f~!i"!lI !'!,llie!L

Les II~em,des d e:s 'photo Qll!'3ph ies so rnt '0 bl i~~~ffirneme nt '00 rnC~ISie!'i, et. I'[mileies, ,ill: I~a des!!C!"lptilioril ,dies 5,lgMS meso prus: inilPOi'UlilltS, 'Ert lr,fjIS, t;aits lo1~lIi'!iqU:E!s !ii!e' so!'!! Irme'r:!tll~IIi!!iiI:eS ,qua 1{D,rsql!l~l~s :oo,n~ ~lliId]s~pensaj!)l~esa. ta oomrU'iE!'tlensioll'1ldlJl. cas .. le le~iElll:llI" ne .(~evr'ait 'p,ooavoir de dif'il'iGluUeSi a Qilliffi'p~e~e'r ses cornnaiiSlSililiI110E!'S1 en to.M],:Iltellll~ desi man ua la 3iP,p,rolP,:mh!is,.

Etant. clonnB lie, C:tllia_1J'!lP' e!te.l1,ch .. d:e· 1& psC'Jiatrie. MI~S flIi~ IRKllI!ly'O'n~, lP~tend,fl(! :~ appo~f urn trawi'll {lolmnllJ,le~. 16eau~,[Ill!;1' ,dl'aneeil.io:lii'lS !Ita sont pas biel~ ihlllll1lL1iit1e:s [par ~I'imfil"l~bi]lite dr'une PlnotoQIr,a:IfJ~MII, et to,utes, I,es il1lnl"mlt~:s f'liornt pas eiliioore 'ri'3.i'ivclilile:s; pOil"l:es, d,e ~I' hil'piblJl.

IN:OIIJ:B: ,e:e:p.erolns,qIJ8 oat Atlas (I'!J"iI10,1r8i UII1 (!Jpe~!k! ~iC'l:ural 'retIJ'l"'eselllil,aUI dies .afi!edi:i![l'li"lIi$; l!)edi·B:tri:gl!;!:es· Q,t g~'il ~O!l,!rilfat '~'mideF 'et. stim'~le'r W·etudia;nt tOtlt en aid "I"!.t: lie n·u§declln- (!I,LlI-s'y IntereSl5>E1lra.

.iII'

La nouveau-ne

et lie premier trlrnestre dis, la vie

C'ast Ita ph~M 118 pilll5crucJlale, de I",el'llifallfloo'. 'LE:s !1e'dh~r~nas. conoomBlfnU ee ~foy:pe d'jges ofill ,~te iiilo~lvee'5 piiJllF ~Ia. IPI~!a:!lI de' ccnnsc'lelllice d u 'fai~ q,ue ~!e-9 m eS'IlJlms: IT! !l:dl!c~!.e!9: e~s:o citaW~~ pllI"lisl!!s. 1fi9~ulsle d8bu~ !:!Iu,si!!!chl'€:1I1I1il1\1€tu !(I,!:! lao Imil!lmet de 'i',enl~llilt ant ~duit de faQoJfnlspectacllll,a;lre I~a mo:rbidlJ,!,@ ,m: I,B IPTi!onalile IlIIeQn~ta h:!!1l 5311'1i5 avoi r uri efitet i;u1llfil'iM [QIiJB oomDarabl'B ;!tl,l! OOI.! fS des ·tI'o,l:S Iprem~{lffl m.oiS:de Ill. Viiie' ..

~Ia f~llu 'OlfH~!,lIJhe!r una .l'iIClu/'Je'llle ,~pp!'Qdhe, 'g/lIIJi ,a, Il)el"mis: d '4h,lsl u e I' l:eSi ·faot.aurs I~g eU's; p!our 1'8 If~1l!S alill 'QO:~,t'S dI~ saYie irMa-uteri tie e~ pCHJrle 'n(l uvea~I-'I1IB' au !'milia ment al6.'.' sa li1ai:SiS8i.Ii"I~Ie: e'I pendant I~. p8!rrii(~d8Ipf3ri~ata.le.Cetitte' Ilti9chl,eill"l::'he a ere iWlflt:eluHM~-iE!a grice aUK meth~des BJIJi,d'alcie'uses d'i'n\i',e~.h3~i!Qn$ milltra-ut.arirnes fl'ami'\lio(l!Sl'~N's& et 1,',am.moS'Cl'Opi!li)., IP;;v' lee Ip'r'O'!1ilB~ldi:ll .~a b:~ochimieet car l'alC'ClrrQri:SSGfn9nt II'tlpi:d~1 ,a;i:as eO'l'IIItnai!S,salilifll'~s· de li:Ii cytJJlClglie! gBnetj,~l;1e e~ des, :!1IibElnBtion-s c!tmlmlosomi'l:III!JflS, Un wstema d~'appare:nls ~:ros s~phlS1l!gl.lle~: ~S-iU,!'e ~'a, S.ijl'V>e]m!a!niI,[l~ ,de II'eman! p~l'Ida.m I:es pl1laS1)s if!lrlt~q~-5 deSOrB, d.e\1'elo~!IlSiment lnll'El.-u'l!!i.til1l ,~t dlll~ sa Inui~SiS~!llCe et ll));iigl& una c;()<o'peratll:l'n .et·roite de 1't1:Qyilllo obst't~k:ala ,et p,edli.a.triiijue aJiins~q!!.!e m~sles, '!,o!3sil!)[i,~~!~s. !I!I;oSP~~,!1!~i~lrarai neQSS!Hli iiMS.

Una, a.ue:s~![DfiI S;9 pCM3:!e q;ui est de' savo~rsil ere'S! efiJott9: ne \'"O:llt pas pbo~.i r a sa!1lller dies vies qll:d .!*!Lm f'!'t D!.'HU· ~iniil:' IJIII~I 1110'1.1 rd f~oo@:~u POll!' IllelJr;;; families et PQlJf Ilia. Go:C'iI!!,~e. T·C)~e:m~5.. cOmme lOlA vl'S'e ,a. o:bl&nir l"inti!1:iri~e :[je !!a sUIMvalillc1e. C?1ri! rn'lIifllim!i:s9 Ie, risq~B it.t! mOJEl!1fI dillJl di.aQ.rilo,Mlc IP,oonat8iJ des atf'B;[;iIiiOI"lS h600h)iIpan~e~. qu'ell'es: ~olem '!l~M~ial&e;a. O!!JI f1QtiI. ei lIlar ~'a CQnna,Bissamool d'u .n~ei" dlE;! IrooIJII"r:en.ce. lDeso!Jns~iI:s; j.~i(;ieij~ 0t Uliil phllAl'"llillilg, falil'lilia.l !lIBl!:'! oOln'Qudelj'im~:e!m lQ'rnn!p~ch!il1i Ie. IplI"OCI\9;atIL'On di'un!9 \1~e flO," sOllllhaRee,.

On <Ii I!i~bll pour la.lPer,~od,e pOfstna~a~:e un 'II.aJS~ia p~g!Ca.mle, de da,plat~e ('I!U!i (j,Q·iit d~~El~~!1u ~es; ~l)l!!bles eDng,enil~a!'l.!IX dliJll IMemoo~i~me elil, piuS! des 9!ru.U!iIlIS :~ffreetions,. UI"ILmiooMe!ilit IniIJJftri~'i(l'n'rla'l !D~CC!I~ Ipeut QlWlp9G~he r l'e:!;!OI:I!.!;~]Gn de les·lcn5· 1IilI;e!l.ll'o~og,igiY!ll$. ,~

d'::!'utres IIWilfllrm~t~s phl!lslqJues. .

U,napa:rl;i:a esool'1til e 1:11;,· d U Juog r,ammle OOi~'H)!Unlil le bU.~n diu

9

devele.pp.em:el1lt eil: de 1',Mat €:lUi IfiI.OIJlii'l'i:SSOfil. :Sii 11"on 'IiI',E!ilJlt 8f!)PI:U'tall' des, so·ins .epprop'riies •. II est indispenSlo'blel de Doss.de'f unlll (;0 f1Ina,jssarnce ap pro,fonc!Ue des l!'!I1Ian~festat,la ns p.a r:t i (; lill'! alf"l!iJ~ e1t poi:ymcrIP~h&s d.8rni 00 groupe ilI'ages:.

1. U'.II'!I IIiIDIUiVea 1!I .. 1ft61 t:er,mle. 1.."i3I.CGIOtU~h iil m BUI'Ilrm: 's ~~,traiit epQI!'IIt>!ln e- 1m!9!1!1t. i ,Ie. 40" ~mamnB Ide Ie. Q rOSSElSS8. La peau lest rouge 'lin at II'8~co.y'lil'e,rte· de w.rniM C.t:l!Se.f)$'!\i1 ,qIUII Ie at 1!lJ1Tl 'end!Ult lerma' D,af la'Sl 'i!:I'iandes: sl2'baee·es. 191 melange, it d~ 'C€lHulleS desguiliTII~es 1M a des. ,Qt!tevElUI)( •. Les, yew: Sa-fit ie'rme,s;: fes m2mt!lfieS.'ICl;lonS8·rvsVilnt: leur posi'ttlofill '~imiBlI€l. Lea Ipl~s qUe II·on \loit '!Su,r 101 pauma. de 181 main gaucille at 1I';Ull!l'Ocya,nose, de, 1"ElxtrlEuTI,iiL6 d~ membre,s, inUnie~r;s, let d,Ulp.OlkjrtOUf de Iia oouche lS01ill1i: m,Ol'1T1iaUiJl •

. 2. Imp 19ntatio'lTiIl .nO1m'! ale, de 1I"lfn'ei~l:a et pti's 1P1:!!InlfJ 1'~'e's·:&I 111118.lI'i1,e., Deux pillilloe:s, en plasHqu;(I assu.rent Ie QlampaglEi' d'u cQ,rdQn Olliib: rieal. 00' qlU i .Iumlilii at UQ~e b on fie 1)1i"1$€!.

3. IlIIn,EIi 8ulre IlTlIle~h(Jde!!li 111:gab!lr·91 du Icardon utilise una Jlbaltdel die caauh.::'l'iout: qul sa lI",essi3~l"EIp[i'O'!Jri~S9ie!1iil:enl SlJfII"' le cl)lrOOn.

4l. IN1fl1utll'iI!UBO:n die" JQUFS. l.es mem,broo ot)n$Elf'!Ient enoo'~e ieilili'" position Em fI'e·xion. LJe cordol'! les~: tomoo et sa 'base e'st h" !Siege d"un Ipe~t 'QII"I:llilnlll~lcun.e •. ~ pr,ese!noo diunl ~,ooulemiflEHiI~ d'llIit'ine ou d'e' matie1res 'fecales tmdui' la pell[Sl~s.talillc,e diun 1!llui'aqlluJ(! pennea,b:la otj d'lI.Inll;;i' ~i9,ruJa O~I)<li'IaJl'omeMnb!H·liq,!J.Ie g,ue II'Qnl d,evraualter chirulI'glicalemel'l'~.

10

11'

~$ fiifl!1!e~ al.!l~m8r(J)q!!lles, ,(6-12) 5'~l'it re..!lsjg~e8, d'ul!"!e mpol"!!l.e !:'leu fOmusc!!.I,1 a i re '11 rl malr@ i !J M e,~citamk.lln. bClmq u:e le db,elop" pemen~ sem'i~: nDnn~~e:.mllil~n't, b!1 Il'lupart de ClI'iI$ ,rea~tl!Qns ,disJ)!1Ifi!'isSf:il'ilt ,!;II!! OI)IYl'Q, de~ p'remieI"S, troi\$: rtliois •.

51 ,et 6. Es·sal[s, de lI'epf!:!,iilJlu'liiI plli!lIiIai~e en delmIJ,-~ecu'bll!Js '\i,Q!i'ltml. e,1 ,~6) !"~'fJt:ati~m ,p!l":iIMll'lairEj! e'l"! (;woisa,rnt ~~s l:a1miHs.

1.2

7, M1afc'h8' (u,dJ,UimaojUqlMi prlm,alrlill au oolJifsde IlaqueHe I'efl:farn,t taJl~:l1I,rte ,1aIt p 1J'.5,9 'Ie pied. Q f'I laffirnm:e: 'ql ua :Ie fai~ ,die, ~iaii lI'e ~ l'iallillj 1l.!iE!!' clIa Im'O,u.vem~"ts PSUit acoellle~f I,e d:e~e!tDp;pement m(!i~~lr Cle ~'enf3I1t:.

13

:S 9119_. IP'lrIe:lile.mdDln pal rn illJie'!!~ pll8!,ntaire. Lea ,d,l)i~~s et [Ies ,ol'U'ils ;SieJ rflf~rrne!'ll'l: a:~\OmatiqIlJl8mE!'f'r~ SUiII' Llas,~bj:e~5!qli.!i [Ie.saolliciteffl.

'1110:. EiI.HI,elle, ,de' lMOl.' (,emb.rass€:'lii!e:n't).. L"'9'1l1;!:lInt emnd :ses bWlls e:n ~C3mnt oos do,igts puis fall un: mouveRlGrnl d',embrasos'llllmernt:. Pour Is fiIlAMe 8~GitatwOn t~'UI!'l. bndt stllliidaffi!IT! e,~ 1((u1] lSi lfiporn'Sf! ,sst :pl[1i;.I8 f~.r1:0 eh~ l'enfElimt maCrilJioo.miq,lJiij! mlp~,esenh~a g8u~l:'Ie' qJll:Ie ,c'h.Q:il': ,Ie nQ~v,ealJ",~ de ,~@I!;r pofd'Sd~' Mi!ii:5s"loei que riO n ~;i'I: it! d !1OH:e. t.:',~mmtl'le ou l'ab:se'li'!(;e de C!~ro'fh~jllile tm.dl!lh~:elilt Ulil trGubl'!;l ~l.!IItI,~a9i~l!Je !;)'!II g,Qlnelml~ 1b"enfam1 I!i'!o'l"m:a~ rqul' e,st 8!!.! ~n'li',epre'OOl!"illE! un tre~l$:xel 't'ait;ile ,d'Q':O:~Eli~s.iofi! Ie:ro·is~~.

'11[. iRlefllexe tDn~q,u:e dill COIiI.. [La FlDlta~'!a,!"I i!;!:rUSIli!!Yl9 d~1 ';:;DI!,! til rov.oq l!!j,e I 'e)(iifHiis,j'O'i"i ,dl1Hli mem'bres CIa n S I,e 'sen s del mao Imta'Uo fil e~ ~:eiUr "Iex'!omdlu ,~Or~ oppas'.

t2. R'i,r,e~e' de Eli3bll'!!l!ld. On [Ie provoql!.t!e, en i,rottam: I,e bordl 'eJ(tell'·nE! dill!-Ia ~~B,r)!I!~ dill,! p~oo, [Leg ()!Ilteit~s 9"~cart.e!"lt 0tli ev,{mtaill en n'lIi!!'ne t.emps qlUa Ie ~ros, ,o,rlie.U se fl'.edlil[~: (Ill, sa mail,el1l tB>!:oo'l'iIsi,ol!"il. ~~!r;mal'l!ime'll~ eel ,ool'iT.lexe es~ arn'bi:va,l:erilil ,chez le l'l~uVC'a.'U/~lna.

13, Ilih!!IPQOOmS lelea, mlil!!icl'EI,5 du drDS qru:i 1J.:i,rOvO'i:!i.:lllil l'apparitiQ'IiII. dI'luma: c!iphooo eon poslr'iQn a,Sc9'~se e;t 1',abs9111'11ll:! dJe. l'alordM~ ceni,e.ale 19't IOJifl'il'Biw.

'11,4,. KVgll'lOlIla iIlnusculailne. L'e,xteli1lsllon du i'lIlembre, lin:f'!'~'ul' e$~ Illmltoo' dialls l'exeCU~,i,QIfl d,e 191 mananrVfi9 .. 'lalr()n.~Qireme '. Nf'Jte~ I",angle popUte aul lest d'enviilfOn 9oP'.

15 I!..es ~'U!a9,I'ne1s ,1IiI:es, deux. I'ew~~ -forment des, callooiws et sa ,gDIil~,18nlt; lumdaJrnt Iia 611.!100i£on. oe ~lilJi perme!l 1JJ1ln8' bon,ne Pliise du IA'I,Blli'lUi I il".

113

16

15

17

'il16 •. ElDiliJ'I'es de' BN:::ba'l:. ee SCM de's. oou§ln~m: <d'e' gr,ai5se qui sa' trotlYent entre, l,e.sHb:res ,des, IliJIasslH,ers '81 efrll'!~~h';;hent 1~~~l~iiraMon dies tallies p.an(:ia1m '"lUI:! l'eFi!'hllliJ~tillta<, C!EI 'ti~l!J fl!dl!pei~i!l.f:!a SlIJIlIlt poo dEi' nlilt)d~~ica~uon~i '~OI';S des penMi de pornds.

U. ,:AIilIIIll!!'IiIIttUiallre d8 ~!11, ,61'8. La fflelilllbfa~ilI d:ef!blldle~ d,e la, cr,~1:e :al~~oolairo se, Gordie letre'~~,Or!;;.al lla IP!'~ae des gEl":ci'!l!~' Slill~ I,e !'1I'IaI11lei~~H'I.

~18. PI!!Hliid 'pithlma!e9,d~Eb:ileiin ~~OdUmeSi, ,dis 180,1:I11Ii). Oe sent deisi ~o~qy@t~ da l(y~Si ,epUlileiliaulI!i '!:llilli .!3,i,egenl1 . .s,ur-ie r,a,phe dlll pala~,s: osselWtX. IIII ns liaJ~,1: pas, ~M eonfondrea.\fe'c de5,plag,!.ltM ~e, In'UJg~.9t.

19~ II'ii'nog!ilath~' .. O~: siat passage!" et 1b4I~iln 1!"I'ent1'tlI!1lEII 'pas: d"~~~N:la p,a'cite 1oneti.C!!!rnlfn.elle:.

2.1,., IMlI1I'~a. G~s p,apUl'Ie.s IIlllanch,es s~~UEee~ :!liLlllrle bout du r:lez ~I",.ro'uise'nt 1"hy,p€np~alSn:e, diBS !;Ilralut,cBiS! ,setl!1!~~ ~1El!lr ~s:~i,t6 ,d:e, ~'ge~ion tr:anspla:cerni~h'8' dies, horm:ones. mat$rfil$lll~9 .. 1Ei:III,I:lS clispa,. iiltiOO!l'l'l"i~ iI:!i!1J rnemant aB madasquamaUQIJl.

,16,

'ill

11 crlIi: 2:a. 1!i1r,.,IH1te tlUel!~iq;uei dll n~'!!l!.i"II93J~Hi!e. (~"e!;l:t lIIIlI'Ie :~,ffe~tioln C(!!!!Ul1!i'119, bel!'i!i.gne, let ''!In!JI~ S'iil!1teWIiDliiIIlpt sponta.l7lemen~. ISU,B! ,e,s~ '~rJ:tm!l:m iil!JreU5e'" !i!'e5~"i:lU 1ii1li11 r~Q!)J1 ii1f!13GU%O-P~p umeuse. l"~liSi,~ t,s,rile8 dl'Ylii'!E! ooSilflap'l'1lilie sal1lguine ~. I~a DI!I~semilC€l d·~QslnoDh:~lles "i:!Ialil's I,es, "ll!'l!is~oul:(!ia ~l1'Idii~Ue l'eUoilog,i,@ :!;i!lle~iq,l,:Ie, 1t21~. L.:"~U!ptj,CFl :Si'hfltensi~ie: ~,t d~lelil~Cl!Ir:iflul!Hil,te dans I~es feg.ianS ,ql!ii~l acJ.l,!~ :oolluniises ::t woo' rr!'i~tiQ,", (~J.

23 el:24. l'el!5<gg.m'a~lQn PIi!¥:E;h:.'lggiql!ilS'. C',!lun 1jf!9 d!e!iH!Ju:amlliti Gill 'enl~lneS p'8illici.!JI!EHBI qlJi~ €liSt Ip~II;,IS, eccuseal:!lafils 1'98, zornes d"i r,rritElti on.

20

211

:2,6. N:ou!I!iI,=2iVc"liilll!i 'Bn itllt: ,de ,cihoce qui lEI ate aooQ'uch6 'par Cii1!sa,Il"i,en rte POIlU r dit:·t;l'esoo tcetahe. NiDt!ElZ l' aero f:'1{3f110,OO ~res a:ccUtsee. ba poait~Qn "en 'gmlfiouiUII,e .. (iSi diuea:, une hypomnia' passagere.

28. AUlI'es Illglnes dl'i'~rMal:jolili 'cte'!1e'bli'ale. La, P-'!1~h:tlI'ISkHIli pl,entairEl, f,a11t d~ifau~ ,e1!le sll~,lile de IBabiim;ldElft PQsiliH. c"est-a-di,r'Eli' 'flue Ie gros 'DlI1ei~ SoG mel eIA e~;el!"!sliiOn.,

27'~ N'o l!.Iivea lII~ne tla l:H:jJue en IpOllUoD de 'llIr:e'idliluUlle., Le, ,delve lel'Dlpemelnt pootll!.l:r,a'l ,est eOUV8lol r,st,arde c,tiit!!z ees anfants 'I 'Voir ,6,191'.

~~ Ma m!i:!!!I!II,vr,.~: IB:I!Olnl"'i!!I ~e'illli!' ',., e'hez: un In C1IiIiJ'iilSalJ-'M'i!I rnQWN'!ale-' m-elfl~ hypo1,o,nIquEI!, L'9JxtenSiii)11l de 13. Iambs lila rEllll1'OO'!'IttIJrE!P'BS dEi' rts[s,mnce ~' Il'an!llie DOI~lit8 est a.bs,al1rt.

22

:2,511• IH'W'perh_fIIiS Uililji!llJmemiaJI,,~ ap'r>es un ~o!l:lcihei'!l'ie!i'it 1j:li:fU' lie sii!g~ -deoomp~~il~ a.vec ~IENlI f!!i1l:8m brfll9i i nfe~€Hlffl en elttelmlSiOlFt La g,n.!~I!l"i~(ll"!o~um~IE!HiB es~ die '~Ie.

:91., Hiypu,'k!,lIilh:l: genel'idISlie' < .. , fIl0lf'ieau-rnli ern IP~}U'D,!lIti d~ cl1i~f'~llI1tSi !O") ,eb"z '~Jln ,enFant PQne:ur di'ull1e 'l~iOf! !o9I'abml,Bi.

M. tiigeFtoni!li R:ilnt~~ln:sII!iEll :§!Vee ~p~sm!1l' d~ '!lIm~Se'llII'9 dies, lleMbies, et fl~tracUon ,dilil c;Qu~!3'II~~'Q,u"ElII,e :a:pp'araJt dans 'l'i,cteI'E' ,my c'!eill ire ,(It(j:ir2DQ!)I.

32 ,et 33:" Dante, die nallsSilillilme. Des lbouligaons de itlS5U ,dil1UlU~tim pe,Lf'itGint 001 VQ,ir 9111 meme temps que di'a.utr'ElS malmlliimaU~:nlS. Ce i'iiiUill.!,l\Hlll!:-nep,raoo!i1t@ une microciph8~liej de ~I·hi~rnutlisn'ie. una mli.crO'gnathie grave et, deS: Illialfoft1l'!f!!tlol1115 de ses olreilles"

,34" MI~c:m, tnatliille chez un lil.ourrlss.on pal' a,jllews bian devel'llpl1n~. L'IJilypop,las[e du ,maJCillaire!' ill'lferiellJf 9~' corrl~gle au ,cours d'u d'evela'ppemen:t.

3!ll. IUne ,mlcoogIl8'dtlfe :liitli'v6i!lle pelolt provoquer des ai1rfl~ou:lfj,s: de la sueeten eli de la resptratlon" sur1Pi!j~ 1I.00ltsijluele nOfl!Jvealu:-ne ,eat Imflma,l:l:.lrel (voir S3!ili~,

26

,27

!We Pdiu, 81 h~, ti!i1Ue €Ie' naisal]li'e'a ,doi\i!'f,m~ com-espcl'1I:dlr,e ill',ige' Id'e lEI. 'g~&Si$.B lei 81U d'lllv.eloppel1ll"l&M. Les nOUill,eal!J~I1Ili~ qui s',katte11l!l de Ilia nOFll1l1we pffillsaM,ent un IrlsQlJ'e' p~,rin6ta~ plus e!levdi oalr Us sent p,lus encllii1is aUix CO!11l.pIU:I:l~.icij,:riS ,obsteiltlfic'BIliijis~t IPoslnBh:lles.

SB- IN,01!!ve.,y~,,,,,~ hypldirG,pltiqUiJ de ~el,lte, 'taille. Ine ii 30, ,semaines del gro6S~- Sori paids, et s9 taille SO:li'l!t: In!r!'~ieLJIr:s a\J1 ~rICl:isierne pB',"centUe pOlJlr I'age 00 ,grosseSSE3., La mell'iS' Malt: ;Y11iI!;!' gramd's' fll.ltl1\iiEn.lse. !lie 'Qui s'aoocmpagna §;~!!'!ve1It tdI"1U11fl reWrd die cmlls~ ,MIr!'lJe' ~!i1tra~tJItterilFi!.

,a::7., IP,etlt polds, die naissaillcel. Ent8!1"IiI: nela. 43, sem'a;1I'l9s Ide, g'I'OSS'I3SS9 QlLi i P~SElflt:e ~ si!Qlne9 d" !.IirIE! m;;drHmbrlti,on h"b';Qu:t&lIiill:le aue - ill 1"nS\ilfli!sa!!itCe' di unl IP,la'1J0f1lta Inlfalfci. La tame ISst Irlol:lrmale IPiJUr 11"Ag!8 ,g.e&taUannfi.! lTIilis Ie 'IXi~dlS est: au .. d'eSiOOIU$ dlil a I IPQl'cen".i I'e~ le ~llsag Q ride cet I a paal[Jl ~llasqlJ€l' 'tfadll.:lise·nll U l1_etrl(ls netm' pede de ~IIJi]ds I nt,r;a..lJlhil1il!i'!,e.

a8. IDles 'Ihtreniles. 'La gr,ossasse de eEl l'IolUtvea.Ul"nf31 pr;8matur,e, 8 et6 i n~.e rrom:p'!!J,9 I~ 33 sa mai nM: ,(atppellu:llioecttlm i Illl eli'lsiZ II~ m~fi€i). I.e d,'velgp&l~ent: de Il'enfant el;a;1t norma:l P(!ljj'ii' 'son i.gel gestati(l:l'!l'iI.eli I{polid's dQ nsi:SSal'lloe 11 '11(1 g'~1. Le If'lDllIrl'1bs5un m!:OOI'lO'· ooml:qutl mj ill 39 smnaillui~S die giliOSsesS€l EI&(:i'aiI'lS, 'I"mat qUi ~suJllk! dl'III.H'!e sumlimlent~lilO:I11 in.t'ra~ut~rilne ae coum d'lI! diabete, i(I1_at:efMI [(Ill oj,cls ~ i'!Q ·Ssai!'i~e 6 asol 8).

36,

Les la~he!s de liIIoilj'sa!lWC'8!s0ll1lt gBstmubles cU'tan~~, 'C;IiJIt!!r~l~$ qlui 5C""1V~ g'~ rn~,r.alr,e merit PQsSalglef$.

:!B:9' 8~ ,aIOI. Angiomas. ,ca,iJlal'r-es,. [l0S: ij\ai9Ha~:K '~pil~i;alre.5 1[j:j5tlll,~a,uS se vOi!1tm; :Sl!!Ilr I'efml'ilt. sur lies l!l'ilIUlpiien1lS, :!lJU-CIEiSS!J.I8: de la ~1~IJMSU,pel'iBl!Jrl:l,8t~r Ie Imlelnta,nl eiI:sur IllafluqU9 .. Des tEH;tU!I'9 di'Sl~:i1!ra~s,selii~: Mbi~liI~I;Ie.nitentBUI ea'l!il'S d:~ Ia. prem,ler'Ei ann.~e.

,4!~. L.e!5i J!:iJ!evill vDls'CliT:aJr,e:s, dO!flne!'lt iii! n as;~eo1: l!liIa !1bl~,e II la. peQUL lbeu r hruvo I YitUCl", em: 'p:f"Og]r,&s'!liilv,e ..

30

31

,4:!.A.ngl:IHm!' lI~an ~taohle' HE!' da '!tin) si,i!!!gearilil dans lie te:rn]jliolm' il:Ie la IPII"~mruere bar,iafilcl'ie dUl ner'l' 'tliij ulliIea",i Ce IQemre ,de rJtilil~S' eM dlilirable e.t '~alt 1!!fi~lIIIVe'nit parth~;, d'une all'tg,lcmafC!lse ef'll~e,pIil3J,~:rl!1'l6,.. m i m!!e( If,"oJrS47..s4'9')

g.. \Ilia Sle Hit1gi!l.'lRl e '11Ti!!5 p~gMelft@.. G' es:t un@1 Ilesi'on (i'rullmb~'e; ma~ijep~ibl{:! d~ {~a ~ral'!sf()r:rn.e'r Ij),ar IIlaSUlgrte eif! 'f'il1,'I,!aDilQrnp;;;.

44f.. ~s t:Bic;lW~ Pmljlq-g;eS, :SO!'l~ des ~:C!lcJne8 IP,i'gmem:;jj f1'8$, d 'un

'ble,!Ji g ~:ls. rei ~(;Clln'5(:r _ d~ I'~ "'g iQfiI h:lQb~i~' ,St Ii tli'l~ld!Ii.Wisen~

~ru~ ,ai:'(;!,!III'!'lnJlation d'a Imelsru;:lcytes a(Jpa-pCl§J~if:$. - ,~Ollilt pilus

f'~eque,nb~9 e:helil Ile,,!i), enf:aJllts, de, (:0'1.1 I'$ur. Notel: f.U.l!'ssil 1,81 !,srnU90 n~fi,tal.

45." 1"acil'l,eSi Imll)~GU:qt!les 1:El' ruon,g, Cle I~a 'o(i!iO:rilWiliij) veirlli8br~le d'UIiiI, ,errl,arnt Idle ra.ce l:)~ali'lc.lilel. ~~I ilLefa,ul~ pas l.as. IC(Ulmn drl&:! Sivec d,es

h e,m8Jtome,S (l!!'(!Iir 586 ,et .?~_ .

... AIl~'Ii1!NiElirmgl!.l'liE4t.r~ €It ~ltel1,due d:i!s tegu1mlelilts du tironc:. ,I1'.,l6e R!,ijmll!!'.,enf,lip,. 4 al!ii!~ IPhl!5 ta:!id QiP~S, des l!1terv·enIUo!'1l,s die obiwlfgl'e IP!I,;!ffitLQIUJe~

33

,4S.AtQ;~;jn kiel ,muM nee d',e!iii die LIlli!: !le~lliUll!il:. IlClIes, ,ZQ m1eS I!'1EHrI'fl:ng,lJh;l.i~ Ires IlI1mte,nHlllH't c!:@ifinlieiS S~N complstB'ffiiem, di3pol!!.lN'lJe!s de, tillite's ~es co Y~I'1l1l1S, c'i.ltEil!1!I!i'!lIS.

41. '!3ims, plan de ,~a 'fiQllillm41B ~lJIii: MDIMi'e Ifes grn,fll:ul;a.iti'D~s aLI 1olll'ld de I~~ reg i011i'! defect ua U5'E!i Id'o:m lies Ib~lliId~ sllIrelie.ves, lsont hyper~mll,'s.

SIil<.A~ b,I;I!lI~ de o!IlBemali:!1!e~.IEis.zo.imiE!8 defeC1!~I1l!USeSi $OInt ,r;ecQI!J,'lienes d'une 'fl'ii.~:mbra,neatr~pl:1iClU,I;!'1 ~,ine et trarnl3lucrde. ,~IlIS ~ibFe5, ela~stJqu€'S "font 1!::I:!~f,aut, Ice qui: !l:N:ll'llr,a,stel lilI'l;!eC Ie nssu eica:tll'i(:iel fil0rfll1lja.1.

35

liES 'TR:AU MAli IS MilE,S ID'E ILA NAISSANC:E

Be~I!J~!:,jp de ,oos 1'!!!S[Oll1S;$i,ont tlr:a!l'lls'imif~$" Las IP,rDglr~s da 11·c.bSfi:~rIQue at des salns perina,taux: rlhiUl:ii5;,e:nt ~a, fllil!!qIIl.iJ:e\lilce de!;l les&Q'M,d~raJb:~es.

5:111. Nema1nme de liB, face c.~1Il5e()LJt~~ ,a !,jIn~ ll!l,r,~€!~ta1il)ii'! ,d,e 1;;1 ~ace. lLa, ~foi.6>r,)!"1 ~~Ie '~5t d:ey~ee. ee 'q,ul IPQIJ~ ,emrn1ner, :alu d:6bjjl~. des d i'tflic,Ldtes de, [;j,ulcciOlll1l.

~~, !;I:ii!ly,rti~s,!liI~~19I !ta ~a.;;:, ~, P~l~(;lhi,e~l. 1'1 s'aQliMaJt d'l~ne c:1ir,cu.laim eu aprd'on.

59" Miod'e!ma !IiI,e' £!III ,ehe,v3IUclile:,m,ent: dres: 'Di$ diu '~r,il'l;o d,@, ~:iBibl ill a;!'!'i!,p~~tudequl~ Ipelil\l€lililt sevetr nC'i'iiiilallemIIH'I1! ,i!l11li COliilrn, ,de ii' i!l1~c,o'!!.:Idhem'ent. i ci ~ Ila !5 iii II lie ,d es Iparllet3,UCI!! q u.i cheva u.oh,elfl,~ I,e fm:fiItalet IllaslJi~lJIlifle SillI;QitMll;a il1lc;titque1qy'U "'J' l!it eUi UrI'liI dis~ropo,r:tion let: WJ Ii'! IBOOO·Ylc:h:El:!nent dip,tocl qIUEi,

54" ~a~lI:!l\e d~ '[ltr,a,ne!),!!ie>c ellillon~em'e'mil 'Ei!1i!I1 'larflTl,El' d'e wi]~~:re tffiu~i la p re:st'iQ!1I e;x;e f'\o~'e' par lie :sa~ilfl.l!lIiIl 101"5 GI'u ne disprop~,rtiQIi1 ''mto-i~!1lh,fi'lHili!''!9. UI)I!"',~~ $8' pl'Dduire i!lJlne IlleskH'!' i!ii!~)!'acranielli!i",,;!. N'~bel I,aforme a,nCl!fmaJe de, 1:' m,eiUe , d,'imn'pllialntl!llh:;Jtn basS:e~

S:S,.IBooSiiS!e sera~Sa,nl~illle. IC"est. un md,~me dlrrtf,\JS lei! pa'9lsager d,e liIpn~$lnt8!!~:n. Sa InCal~i:sablilln UI!f:l,iQ,lilJle la, ~Si~itQm i:IMra-umil!!rine dl.!lfm1:!J.I5.

5'8. 'ejplh a,l tli6:ma'~D:1'Iitei II:! nlilali!~all. L"I'I~OIlfr~.g is s.oIIjjGI'".p,(j1l'i'll Sitil e es.t Umitee ~. I'B{t~ere~;~e so~lilde ~iIlI p!!!~iIQ;ste ,8.1.11:.1: 19!wU,ilffi:SL

5l.. C~pbal h6mamm B bllaUlrrat l,'epanolMme'nt de ;sang es~' drr"'l~se pal" 'Ia. 'fl:ll!stillc!'I!1 diu l~u3'r ~ost)e oi, la IS'll.!!'tll!.!l!ie' sag Itlttame. L;BI !l'OODlrptia,n sa jiaii~ pl'togr,essht9A1!.e)!lI1rt ell') gII)IEl11'QiIll00, seQ:!,ailru:!iS;.

3B

Silt Pr~IC,€!:p(halhi.,m.;,Uf!me. 1J!1IifI,e, inredion pygg:ena at f:ai:t ISU~fl a 'urn,s P!QiWlC'l~lof! dEl' l'hi~at~m'9 qui est: una ilWti9wven:l:JiC1!n in!!.llli1e.

ij9~ Ir!irI,!lleros,e ,ll!Iu eUi:rch~li!i ".SUI' Ie :SomlmiM Ilu crn,Fla Elt Sur; lea !Oil'lilriEilaux,dl:ll9 :8. la ,[;omp:Ii'@SiSiorn at a l'iS!cMmJI~e ,cDn.E9cUrtives :a IIJ!n~rra,~aim p rolo:n'9" Its e'lo it ,!lyse i d an5 te sY!'il:d rome de,llrl\;io m!le' 13),.

6m1'.,~II'!O:S IP,laln: m'[!'rqtr.IBIli"!l les traces pl~t:)ndl:!'8~9 laOOl'lill1)ilre6$iiQn COrTrE!Spo:nl cla nitaux !5!IJhJ,l"es,. ~"q!'dI'e:me~lms; ,aJQOI~~' ,et lam!!i~r,Cl:OO,

!5a:

40

&~_ 'Sigfl_ au IBcQ'beU coumon:~ C',es,t un pheiiiloft1sna lilassaQ8lii" QUi Sill' pmdiulil chez lies prem.ur6-s et chez I'~s., m.DwiVeal!.!~J:'les, Qui ont subi Il.:Illl'i tl"2Iuf1'1IBtiSl'IiiI9 Q:bs~,et!'ilcat Ille~st decl'e'nc!tiile par ,10 paS3;;1,11G tllpide de ,a itIorsi1:iOii! du nouveaUiRIM It'.IUI aeeUtD,jt!J:!S, d'Qrsal ,e'" proclliiVe at Iraduit une h'nii~tio'n ,cel'B'braie et un trouble ;I,Olilol'iOI\r:re1,du oa,i'V'e8lY mo'yen. 1.Je:~ p8lJ:JlPie,1I'e5 'sup~rlElIlJHIS SCil'l'ltt r(i1tl'ac'ees lat les iri5son~ parfielle:melfl't lr800uvertl par les 'Pall.llpl'i!!il'eS, inf€l:rleufSS. ea qui do,nne un effet de s<ol'eiil ClI)Uct1ai1lt~ Note~ la cOlldeur bteUB de la 5i'cleroth:llUE!' ,et lie fie'fl,et lfQuge, Ell! ":iva,liIl!.! di@ ta P1Jl,piIIIEl" no:rmall d!a1'iiS ~.es c()"ildirtiQrnS d'lliHIB ph Dki,gr:a'pilh,l'e. au, t'l,asl'il.

'612:. IOe !S,igf!,e P'1iI t~it8te dans :h9' 'cas, d 'ung h!slon cereb!l',al'8 iimpQd811'1m _ ('10;11" 4B5",,,

163.. VI.Utl hydl!1Gceph!:tllcU6\. II s'il/gil ,d'ui'l plitedi'D~:i'ffll8Iile, 81n:ilh)gl!JlB ql.lli, dans c,a cas. eM dO au oeu ,die prcl'foi'l,i:lleur ,deSI oribitee ,eil: ,8 18 .ce'pr,e:ss,lo,F'i ,des, ,~Jobas O~II8iil"e$ pall' suite de' l;hypeirl!ens!Ql"! iintrac: r~,nlen 1i1~'.,

64" Oe'i!I~emlel e;eli'~b,al' cClinS,iitUIH' i Y1iil iJl~.QU'che'men.: fa,j~e., l.e nOU'!IfWU-I11S 'plre:1Bn:1::e des sigl'l,e~, d'iimtation '(;~re:l;:lIra'~e; una h!l'pJerexte!'l<sfoln du IOOU" un opisthotonoo, at 1l!!1r'lle 'ii!:<agi!lr8LtiQIr'i, d:e i~", !j;H)~i~io!i1 de n~;.;ion. l(let el"lrran~: it 5!unrecu at n"a, II;:m~sent~' ,que deS! ~esiolnls !cN~'rebr',aHes minlm'f;I~.

65., IHemJIJmIJgl,e, iintlr1l'1e·r:flnii!1lnln8" 'Ce InQWeaU-,ne, est: plilo't'OgraJphie ,pendant unaee nv'1J1'S,io n tlOl1n Iqj U e, 1R:e<ma,rq ILJGZ so n op islhoto,n~:i 1181 ro,tatiOn at h~j Sp'ii!:lme en extension di@s,jamli:lesi cr,illisees. Oet e,n1'a,llt e$t. man. PE!'ndalli'it une con'Ju15ion.

8i. l1.eB~C!n din Ii',a,e.ne~ lllIlif6rlUi\''(Ii!!, ,diu IP'I,ItUl:5 iIlIJ'iI,clhlall (Klumpke"' IDeJerlillle) et plllf8,lysrs au Im~rf faahllliooril~ctl~i\j'l!s a un ae~C'l!Jilc'hBment dlffl,cile pal' Ie ,si~g~·. L.aUe,_lli~,m du po,ignet: a~: des do,j,glle de hiI, ma~n droH1D produi~ I~I) IJ!ositJlion de la Imiallnt, en griilFe. Ill! 'o6tiJ ,g31Jclle. m'looi_ iiis, p~m vas, S€!'fef'mlef" I,es ID,lls: IfiM;O-labii3Uli;oo:nt effac,es at 1l!2i, bClLDclie 'Hit IUir'-e]le du e 6'~ sa.i'n.

6,1'. :SJm:llIi'IGi)!,nta de 'C~ai~dl!' 'BelTllai!'d·Hg'flneif. Co'lest lis hl=.sion doo, m;)Nm ,sYA'lpaihiquss cOlmenl!l,es dans lIes rac;ines ,amerieures diu 1 Sit du a- ,segmEHi1it d Q'i5 all ; ill'lIe pe'l:l~ la;cooff!pagIl1Qr 11e-.s le~roliiLSi pmc,i!!d(!nte-~ n :Siei piI"(iciuiiill. ,;dbrs ullillp1I!os,is. una ,€I,nc·phtalm'ie et Ullil my~s:iS. [l111I.! ,rote' gaue'lt'I>!:!.

168. :« IPo,j'goe1!: tom!boll/t~. ,de Iia p'IIi',f!lysf,Ui ltadl'al'e'. RemOJiiil::l1J8ii; f.a IPlaque di9 nilicre:9le1 SUr' lIe b-ms dr:oH, ,qui eS1 due' ,i: u'lle ,oompfl~s~ion eta une Isehtlmie il'ltr8<-'u18f"ilfles_ La fOl"1;o\iofl nQrm'ale s, est Lfll!l1:llibli~L

891., Pseudo I.e Ipm,1'1li1ne,t '~olmbEUilt· k. chell: UIi1I nou,\1~a.!JII-n~ nasgij~ at h.y pQ'~~:H'I iq ue.

.7.1 .• TO:J!'liIeoJllls, L,~ tete est iil1elinlie d'u fa~rt du ~1i!J~Qcureisse,ffieUl)~ dll Isbe,mo-;c'I'eid1o-masloidien. ~ul e~:t ci!:n1s~c'utl~ a 1~ln Sp,alSffl:e 'OIJll " U!'lif: he~(m1'a9fe ,9,\1111(: IOOi:lEi' 'fibi'io,sa,. Lapl:l.r,a.l~ia f*elale g:~u,)lc~ a~T~c:te9l!lrll)ut ~8 !'m~sc;;11iI 1:r:i8:l'II'gi!lJaJre, ,das: livlfes (s'riI In'8i!IiAlt ,e.t .~ '!lJBUCI'il,f!·). Des s:10nes, !1l'Ld:rt plu~ ~OIJlS~S 1,~uSlq!!)El' 1'~ntia!'1!Jt plell.l!re (,en hs!!.ri: et a dlroiHla). T'lrol~:S rwlO~:S plus, ~alld ,(en bats ,et ,a gaJ!!.Iche'). ~'e~r'~ln tltiOlii:li de:~ iI'If< ,et 2~ brain clh!3s d u ru!'If :::; errt rede'iii'elifilUies f1IQfimlaJIE!s. lLeraJffiei'irll.u bucca,1 ",ra. Ip,aS! (ilOOO.l'~ IrEltl~~ve, :a.fJ:f,O!1liO~~@!'II IlI1tl<l'lmale. A Paged,!;! 5 m~~:s, (0fi1ll:)as 6'~ ~ droila), 119 1rI;()I,urrU'esol'l "~e'nt sa.~le dmite' mars I'Bng"';! llaJ~~:ha d~ :sa IbollJlcl:)e, €I~' ;efl~Drl1!3.tti~ ~Bf$ 18 (jroite,. Si eel Jetl3!rt 'pel'siSw. e'est q!.!!I'UI 6('1(Ists une *rnesie ~,li!lprmrnll.!lcl'ailre eu IJn!!! mal~ormatiolf! Qo.ng,e!'1l~ta:le d~ fIIiiIru~le triarilglJiilaire desi I!~re:s~ be plal~,liI:al b:~al!i'!chel qltlE! II'onl VCl,it SUI' Ila. ~anQlule lest dlue ol!i, !JlrleinfeOttii;on ill monHia, 11:€i miiJ,gu:e:t,

48'

'72. Hrlu!rlglJ~imll:E!I 1!I'(!'Ii'iI~Nlepr'{lVQ~ualf1t 1II',;:Ip:petlJl"itiol!l1 de 'oQJI"I!ILdsloln!>. 'C"est !!Jnl 'tW>llUlbl@ m:et::ilbo~i()lI'~Gt' 1P:!J·S$~gQr.[lIaIi!1sl c~ eQ;GI, la 9iyoeffl,ie etalt '11'iI,MriBlUr:e' ,~ 20 m:g/1I!lO ITII1t La ,fiIf1em' avail p'reSii'!nlll! Ullrle~lill<:K~r:I1i€l (fe Ira gOO8:8't1SS!1I. Le' ClOmra,lq syst,!l!m'ati'ill"!,!'!;l die la 'Qlvoolilii!if:e fE!~I~ partie au p:roO{I'lI"amme' de dI~lili&~age. lle[)na~B.I.

'II. 'J'italflil!! lh,ypmealciHtlTqUJe ,1iI.eIi!l.natalea~c !8,pasme d!l,!(!~ii!'9 'hWllliIlli ·d "ru::ol)tlclflou r~. Oe~eltat d ''h~P'Q'P (I,rathyroTd Ie r~lat,ive ave e UI~ t8J~ bas de la ,~al~mIL'e et IJ.!n ll!;!,l!!)Il e~eve de h:il phoslpha~,emie est: 'P111I~ acCi!i.lS~ s'! on a,lime'l1tfl I ',etrl'lafl't a.u I!aiit de !Jaeirle '00 11! OSI:r,tlie. I~OUlI" p,alli811' ,a, 'ri:l.eiM!e tlYP€lcalcem,i,e !il~tritJD;rH!8'1.ls! on dispose mahllw;nant de pirepallli',a:tlc'liH;l '~ad>!!!{):s, qUlii ·sa 1r;a'p:proo!nellnL de ~a Q:orlll'poo,itioli'i i!:Iu b'!i~ ma~e!i'iI1a~l. Chil'1$ (iemiliit~ ~. Ide tetall1iie" on l1~r'QI:J~e lIIIns IlTjtf,lerparat'hy,roldiE! etneiil:: la, hiil1i1nti.

7'4. Klstt:l$: 1h6,!!!!uil;!'t~g!I!'!l~~:8: de l~a 'Q'aifQ~' ·am,tiI~:D'li~u,jlill d:!i.! (;iol'doil. Q,',e's~ tli,ne, ,an'Oilma.~ie rate ,quiil S:",a.coom'pagn~ d',aUitil"'fl:$, maUon:ll'ila.ti~lns : da!!n:5, 00' cas, ill ;s';agit d'lunEl ;;l!g,el~i:sie de ~I~ mif!~!'11 fJ~l!JrI:lhe (flliw1I'IBj.

'1'5. ,(lim,pihaf<@!eilila: p'aftiel '!:J,Llli repr4§SElIli!te, UIliEl, ~gr:ffle· gr,b-IlI' d:u rmalrd d!(JI1 dbeIDpplE!melll~ 1~lniUillli cl:a la, parol ,~l'bdomhl1al.e., l.·enl1afl~ pr~s9'rrteatJ:m1 uns lh,emo,rnl.gi:e' du IPIllI'llI's et une hok~lPro6e'noo~ I#'~:a~ie:. Rerma!l1'.PJue~ ~at Uel(kHilla.n~,rmale dEl$, dQigts de' la, main (ilri!\oile ,q,usl 1~'I(llnl rolll''O'I.!VE!, ~aWil!s lla ~'lfiso:i!lnie 16 'E'1 {V!lir13'l1'. 439., 511), .5,11).,

76,. Gimls pla~ des aln~€S i~Flte'st~nale<shernil,ees di:::m,s l~e sac 'b~aJ!lS,il~c~de ,qlll.i!,~i test: foll1n'!,e lp,a,r La p'ell'"it~,j"'e etl'3Jlmlrd'os ~~'ir '1137), ..

wa milllalm~ion chh'tlJ,m'gioole illl'lifleitli,ate, qui lp8ut litre :d[if1fif,cile.e8t 'maintEHillSint, lreM(p!aoeea.It!'ec aueoeiS pali' !'el .t! 1tonnei,!]o !!'i[I,U tin9reUroc,lIUOf1llE!. AiPrW epitl1le!li8,lisa:tkm" Ie oorl:1![e qui en lresu'11~ reqjuiellt le t"aiilenten~ elili~lfu,rg'lcai.

52

11iV~h,i!m,Enelme ihertm'l<e ,c.blll~cal:e (!lui est ,!,Ul,a fOilfme ,!:i:llIl I~s~on Iimilloins grave. U, :S~C: as' r8'COli!JlijfEU'i d.e p·8:!"'..! !"!iElr~a;le et oontljiElfli( dEN:1 ~1~sc.l'\es 81i'Q1 glus (l1J rn O$I'l!S IQjrarnOie q,l;Iam.iia., IE.1II,(!, sa ,lIel1l,eOli1itr,!:! SllJrlout clli,m: tes ,en~a)nw, de CQt!'I~'eUI~. Li;.t nlid:li!{1iUo'!il! :se fiSh en gifi'ilnd'e pa1rtie §iOOlfiIUJ!TIIJ{ln'H}~.

'71111,; H!!1l:r~I'e O'mbmta~1 d~l!In6 tjf!!'ilille jp,lllaIC0g:fflji!'!tl1~ '[}ett@ 1iOOO@ d~ tr!l:~rfil]e se r1d'u It.llc;Uem~nt.

:7!9,. CutisaUl;uill Ide: ~·'ClmlbHl~ .. IL'I;: l'Iiu:llgrmC'.lIf'!1 duf' repre.sente 'eel Iqlui reste dig ~Clrd(J" m~y,ve~ de psau. CGntra!!'I8ffiii;l'filJt ,~ lao h'!lllflrllie, oett,e form eI' ne p;e!lUt: ~as 00. re~It!~ll!'e.

9'(1. CUI$tasl~ c!I,!!!S!I!'Jjrolnd!s, !i:!lt,tlHs •. II~ :~I,ag,'it ,ia. d'lut'l m~~lrdl diu d~u'eio PlP€lm,ent. oo,tIiIY~nit€l!'l ,r,ap:p~d at'lleo -Ie !p:mematm,lV!e. 'Q ul sec eDIFii,ige aW,1!!:: I ~ m a,~1U r;aU(I!IIil.

78

79

----------------------~

8t. f5'cRPr:hD ~'lh:d~h'!l'Dc'aph:!:IHB' dUEI!1! lasollt!ldure p~,a~TMrtUir~i:l d9 IE! SU'U.lilffi s~g~uJi3i~:e. E~le est 'p'~IUiiS ~r'€tQ,IJi,en~!e dru:ls, ~e se\!i:E! l'iI'Ia'8e'u'll~in. II l:1'e)(is~:e genell"alem;ent: PM de' smg'fIlGls d'IhYlPerteflision ,cr~,niellill1t!il.

:82. O:'::I!!' l~aJ!Cf'O'). ~QS!lilalllie qld 9:S;1 CiIYG! ij 1',~SCH.ldl!J:~9 IprMocEi. parlieUe QU to!l;a:~e, ch::!1 ta SuMJiIre CO [ional,e .. CeUe, 111Iia:lform~litio,1i'I 091n~ia~ ,sou~e:nt a.\I~~ ~~e'Y bIfles anQ m (lilies. L'h\ill'eil'Ulfl1s;ininiln;tm~ ~.f,~ni~'I'Ir'!;9~t pl'~~(je at !I:H'Oi,l\Oq,~;~ d'e, ~'ei'tclPh't~lmi~' i;<l ClJes, lasi:ons cefeb,~h~:6 ~"'llli r 521-52711•

83. ,Crane ia.>Cilii'ilialiire ~I!..Lii~ke,nSi,cha,dell:~'., La ,md!tog,rallihie du ~,mtllls montlr'E;! I'imag~ earacteristiil:!lltlLE;! diu !~,falflB ern I!1fd d·a!~eille,s., Cewte ma:~forma'tiDIIi1 5i'aooomp'~ne Igeil1!l!r,a!I:erm€:liIt ~'lme spilru:1 bifilda,. frI,e!il1alal!l~ la dekDrmat~on d~s ve,rI'!1lbres ,dE' Is 1"6gi.I)'I':1 c;ofsale rneyel'l'ne.

&11

138

B4. HI,fIIli'OcephiBlj,e CO!f\ge'Ailsll!e_.El~I!e~S1 C~,ns9C~Uve ;li un'EI G!:iIlnp'rod~,cti(!1iii1 O'i,! a Ulllel"eSOr'pt'io'li1,i[nl:;ul'ilTl:sant'e idYl 1i~,!iJide GellJhaIIO-faeh~d'9!f!. ou a, Ulna obStIi'll'c]:iian :ii sa. cfroi1d.3llion, be tli1~iUtemi8lm ,l'IeUm{l1lill i,j\~I~fI i(lal p m~oc.a ~ii!lli ndiqu(iafi n Id!1!. pre\lij'ni r

,[i!'am,fes' lasio[1iI5 celrt'!brales:. -

[BS. H!id IiUcep halie a,\!am,t '1,a 'ga.1JI eh Elj at ZlifI!J I"E!S; ca d:rolte,), ~a cr'e,EJt~c n (:hi I'yr'g le:a l!fill d '!JjifiEl deriv,§!'tioII1VB'flItJi,cl!! le-eu rU~lJliiii re - aU:IlJ1IOVSmll d'ul'lO VBI(V8 de ~irz=HoJf:SIl",

~ shunt <dOI't ili,t[feI tmah'lrt.E!IIl1UK!IJiNI lav:le. lin dev,e~!OlPpemlJlll 1'!ilikllll'eo1Iuell 'ei! UililefencUo'lil meulwmuBculalre' liIorlmatix pe:!J}I/,ent ,itre ,ob:te[lilUS isl 1"evollUlticn em stoppt!1l., ID"WI~am :Ia ,~!fl!tlt~ 'Bfil,famce" UlrlIe m[se ,au IPD~[I'iI~ ~uUel'l€iJ !9!i~ neooosaire p.oul!'p'r,jmR~iI' ioute

1(i;lIiIfaillatlice du shusn, . -

15

l:~s, maUnr,ffllRtoOI'ffi; fHJf m.anql~e 1(j€lf';H'metulm' Bpp,8imi~SS~ii11: commedes Hs;t'i!lliles 1(!!IU des g,etormi1ftioms kysti:qlues d'impolAiEllihce vaJfiiiable.

L.es, ~ii9t~le9 so~t dle·s 1~!;i,io'I'1I£, epHkeUa:lisetBS ,C!,I~li 's'ah~!i1Ide;n't dla Ie peallJ au canal ,neural. Lar,sqjlu',ellr,e:s, :scmll iP,e,rmea.b~:eG, ,elles scm d:e'S i':J'~rt~ ,d',e"~~e Ij#OIJIr I~es ~illl'!h;~rJUDrn,s et d:Oivelnt '9tll'\9 e:xon,fi,ee&.

,98" Fiia!~18 t;;wi!,n}tlI .. dBlI'mli1llie.!! gi9~EIi:'alll.,m'9i!"!t: iS~~I,<!~!1!!SljJjn' ht ligne m~d ia:II1El dill 1"0 cell p~t

B'1', IlFiisitule 'piiIDll'ii'da:le {Sinus p,ilonidal}. C'leSl" w.d11,e lMaUfl'rlif:l'la~]cil COI!iJlmmillB : 1'@l!!Ii'roM'ilill8: diilsta'ie dUliu'be Ii1Iil'lJliral'est~li)IJee' aUI l[lOCCl')i..

;111111", ~l5tlyl!e' dier!'li!'l'que',. il!!M'e pel!l.lit se produ~r,e a 1iiI'[!'lil!!IP~lrte' ~uel eii'l(!lm~ d ~I ~l':Ial mchid i!9ll1.

LeiS l!ilI1alffifniWiaiil:IOl1i1l5 ky,s~~qlle,s lr,sllil,lna! bi!isa ~S'dqllEl) fiB:9' .. 1"Q2},. Oe ~rHi!it des rm~ll"lmn,g(ll~I~es, iOliA, (!:es rnyelr,Q!I'IliiJe,l"IrlflgfJ~!ha~.

IL,es fI'U!!!ln in,lIiDcelles ell ruiel~n1)lnt S,lIU1D I,lIt (Ii!);! "ti:S8l11 Imr!,ij rd"g~et n'Ell S,i'~H;;C(j,fmp~gii'i!{lIjiU g,j§;niiliral'emsnt ipa,i;i d"'UIi~' i!'lloo~~li~ 'fQncU~nn9110,. UrM!J1 ilfiterve:r!iti'OM !'iIie'tI!rQ-d~li""'l'gl:cale Ilmm~,dlia.t€i en 'vit~r,a i~~ pe~~1~1io n eit'I' i nife;OJri;lllill.

e~ M,6ningimd;fe ilomb{l-;fUlCI:"~_ C'EM!t Wa Ilo{iali5a:~l,i)n Iia p:lrus, ~~lIe!1J;te.

91\, MBIi!~I!I!,g;CIIICQI,e '!Ii;;t;!!''''lcah!J' !"EI(!o:u\i\el1edl"une ,l1iIecmbr:!'I.f'ls! v,asoof"' rail!"'E! :1:r:'8l'i1s~l!cide 'et dle peau.

9ri11 etg~. Un aWllwa, eRIEI,,, ILa Si:il~ !I1lSit rest8! jntact pendant: 1~'a,(lC£!u(lhellrU;l!lllt Imai!3ii3,'!9st romp"" m!'il1mUli~e:mel~t aplms.

99. M"nilil1l,ga .. eRC~'li!Ilhllllf!!celel ·,fho,nt III '1:aille \l'Bri~ sek)!l tIes ml~d~fj,. caUons de la press.iol1!l iI1'111ra:c:liiiLnienn.el,ei,lle ,'UJgme~111.l Idi:!' VOh.!IiliiIIi1!1 11011'1:'; ,d'es pl~t1Irl$ iii til de I;~ to!!!);~.

62.

:911

92

--------------------------~~--__,

Il.!e,~ Dy\e\I!Qm'e'nr!1g~4e5 6'iilli(;(i,mpagfill;llnt to ~jQ~II'8, d' i nl~ilr'ifiliil'B:S~ le sac; ooll"lt:ien1. diu tl!!1;sLJ Olell"!i,ng~ et diu Uil;iiSl!J rU~II:¥e:IJ[L ILBI ... CIII,llIa:llite ch~ ~Ia vie.. at I etaulI(:cte sllI:Inriedepeliu:h:mi d U Iiillve'a.lI, de la IleslOn ,I!'IGIWj'Mllog!que, le~ ~Iesio"!l lee plus, ham: !&i~I~!'E~!!:lSI Olm Ie p'h.IS, maU,""aISi pro noS'li,c.

iCes, eas i'iI"Iet,tent Ilril IUM,Iere Ie dUlemma et la conlr,OYelrse dl,]lns· 1!~sq';w;e'lls es':t: eniie,rmee' I~a !!iieledl~olil en VUle d"uliiI ~faite,m,e:n1: clhh·u,~];(;:EilII,.

94. M,tih;!lm!EI niRg~ce~ed'I)II1!i!:8!le q,ld a 'ck:l!!1'JHlI Mel! ,8, u!"!e li!l'!fir ~lib§J gfa'\ii'El.

'9'51 ,et 196. M!I~(I'o,Dil6fIli'ngoce~e! 'i!loll&Ii!!~I(liIi1l1ba:rrfie! aJ!.!,ec s!.Indromel d'A,rin:!iI'lid~CEil'i!i!rllO le t.r(:)nc:- >ce~b!"e!~1 ~t; ~Ie QeINert~t SOIIi'il,t :3uUJ~' d:a.lIl~ II'e'c:B I1!ElI 'C$i'Vi'caL ~ ~ac est rl~co!!J,v~rl pEl r la pe:8i!IJ ,~~ ~:Bir Ufle 1!1!'!9n1 b~Jle!l.a!S{; l!'I~I]~'e. Fr'!:E!I!'fiI Slt\Q uel ~1"e!l(H~:lel!1C!E!'d,' UlI~e III ~d I'oelll,pll'la-U€ i!ililIPolrtant~. dl'l!IIml pa:rapleQle 'tl~scn.l!€l €It d']ulmlll abS'€'!1c€ dIJ oo!li!ltro~la de~511) h i !"Ic~e!'iSl 96).

91'7., ,lie m~m:e' enfant iii I,!ise dla' illll: mlo:19. R:emarquez lie malllqu:e' de !i)~'O:P!:)I'ti()il'l en1r'ie la ~~illr~ !'!u:lIIima.le, ,dilll visalll;.e et l'aU:!iJme,nil:at~n 9rtite5Q~e '~hJI ~wal!i'ile. l!.e "IiislJIs,hIi!l.clr'CcE!'plh:arnifrclUs QiI: la c"l,"ges~;r~n di!as wines dtil cUi~r o1heJ'W'e:h.,J1 'tJ'adl!l~a9nit ~i"ex:iSb!li~Ce d"liIr'la tni:iil'pel'te:fIsio:nl iflllif,acll"i.rnifa'f"!~el. ,A l'a!~Gp:Slii'e, om C,!i)'li1Istata, qua I€I cQ'rte.x '~hdt at:!~ffi mincH 1~~I'Ii.liC1e ffl~~lIe de, pap~,e'r.

as: et. 91J1., Mydllomifl1l111ipcele ~~:r:nbg~!5:iJI.g"", 'O'e:ll:~ 191 kl'G~IiS$itiQfIII I~ p!~IY~ 'frnqLleme. lL.es, ham:;h~s e:t I~ geWilO'ti,j.;: eOIi"i'1 'fI6chi$ el onl !l'h,]iite' YITiI:E!, pal',~dysr:ll. des rpieds, bats 'l!',BJ'US: iQlllillilSi,. l.eS! capacMs intBlltll;;tlJElH8S .,i·etai,ent gue peu aU:eim!es. l'il1ilerYenti~Q!i11 prevue ~I~ P@!!,!II apr~: lla fDj~[SSI~!i1I~~ flit fflf~,~e,.

llJe (fi,pis-taga' ante-nallal des; cI,~faLlts de femtiotwftl Id'u tulbe lneural et ItapfeWlil1licn del Is ~:[HJlni(mae :lH:mt Ibas~'S slUr 11'~vall:Ula .. tf;all!!l Id'uliie i;Uob:uillfi'lll!' i'mtale. ~1'ialptl8lkerop:r,(lite~ne tAFIP)~ dans I.B' sawlm matelnl1lel~ dBI la 1,6sm,s ,8, la1 8@me s@maif1l:8 de ,Ia. g l'iillSSess,s.,

l,~ige ,gleetalkll1lf11e~1 exact pe~t itre di1e'rmlll'll,e: pali' ee!rrJoQ'raiphlie\,

61

1111. Te,!!":atDm'!;l' hJ!'!1iJ"'''':Si'l.cr,e IparUsUemen,t reCQl!JVe:rt de pe3JIJI !Ii.O'fm;ljJ!e. La tI:.I!11i1:!iilur COlll1t~l'Ia.it des aents, ,et dUI tii~'IJ.I OSSl2llUi'I,. dll'~ fO~,lic~!~es pne~x '9iII des 'Vi9c~,!'les. So.~ a.bl:atl~Oiil fII'3 laJss~iatu::;lJlmel iilli1c8Ij;i'ilIlOiiile.

1101111 ef 1102. ,A!it!ellu;eph!l!lle"et h6Ri!lle~a!n'le;. C'est unemalirorma.l!:lDIlil gra.'>!B' ilfl.eo'rn,paHblta avec ina ~le. ·~ullee: iQ1luelqlIHilO 'pal'ties 019 lla, P:EI~r1li9 poo,tarieUiFEl1 dUCrl1!I~I. IrJliJJl ,~!"OIil!,C ,(l8r,8ib~i8L ,et ,!:lI!iJ celfll!el!e~ 8011ii)~ deve.I'oipp~eiSi at :sam r'El~Qrll.!/ltell'1!es d'une membmlli1:e vase,lUlallr'B ~lI,o~f OYttlJple .,1' 8'hin~'n"ejLl!hafie. SS:91.!1i<4,).

Das: b:IJiJ.I:X .,Ieves d"'AIi"iP' dan5 la :e:eliilllllliil'l :rruriie~fle~1 'et Idalrill5 lte IliilqU!liide a:m ni o.t iq tl!illr !3i',ob$eN,Gitnt dl~lUile: creltel IMal~~o'rmalti(}n,

I)an:j les regl~~ln!l! a il'il~iql!,l!le e:~e,ve., 11"c;tU;l,gr;apl1l~ee!t W'amnioG'en- 1Jese 50:riI~: il1l.d:iqruees datlils l'ai. routine de' I'a.sl:ilirveilianoe ,atm:e~lihl;tahll',

tO'l,

1D3. lho'~,llx, en e~m:n!l1~IIf. ',",at m~r;),etjionl de lap'i:IJ~~e' iIl11€!II'I[el!llfie du stan"!um ,es~ diu€: all! fait tlUIE!! Ib~ pmeii" (;B~trail ,diu, d"~hragrn:le e~ ,(~soal.!lrt !1l'~ ,qy,'i;1 e)(.is~ d~s defiO,rimla~iCll'its (loS1l~les.

104. I!.ie tIilDlI'a,iIIi: ,en elnfo"nroilr ~ 101 n'frcf0!,!!!!;lIJUlie, peuvent s'accomp~I",er de(iI~!fr~,vc·lj,looa, rl~sp,iIl1DOif\es. NO'fIez ~e I~oigllli!et to!11lbantdu cote d 1'0]\. I~v,vi!" i~:! i13~) ..

11

1iI0:5. EI'i'la!ct\i!yli!laCitJ~;I' dll.!l9 ~Ia lJ:ififfir,et.e 0100; 'Of! du Irn:MIlU::aIFp9 reld~s IP!i'II6Iilla.f'!~,e9:, IWe :ae: 1Pi!f,odlill~t leAl !:lI'IQlffiIlliI temp,s QI,yet;i'SlJ!!tres ,a nQI'iJ!I!i1!~ iles (vo'll" :231 I~; 21'2:).

111M. e:t: 1 orr. ,A HlIIiI£!:i;!,1iiI d"'e'tliai n:gl:emeliirl; '~D'lI:Igtnllii'all fdY~IJI;~si!e die St1reertell'., slcllelJ'lfi,C!le I'm I Ill, H'!1,g9Ifl.itabn loeal h:Ht.i!ilI'IJ~O I.! r'die50hevi ~iles et des clrEmls, d'lliIImlli IilOUIV:e:fillJ-:'ne et 1Il:l'o",oql:.dj par d~s bMde'rettes iilil:ilil,niotiql,ll'li!l!1iL Les :5iil~IO,f!'S d~s~ IQ ,~ofilstrid~O'l"!ront eli1:~or8 Vis:ibl,es, ~~I ba'ut de 8 girlS ~'II7).

1,08. AlIIIlIl)llEtatim;n i'''l'a,-'!Jit8~,i:~9 dill, dlilgm 1113111' d@s b.ulId!@I'eRes 1!!'!1'ni@'Nq;gaSi 6 Ia. StJ!~1e IIl,e, la rI!JIP,~ure IJuamBmuree dll!.!! SiiSJ!:), mmrniatiquB (pOC'h9 eeiS, 1€'a,U~]1 lelI; d'e! ~1'''e;ll;i&lIe'!ilce' d'un '1)Iig;ohydfB,m~ rrlos, 1(;,eU€I 31I1'!QJTII'a'~]e e'Sl pl!!:ls,QI~av<e qrua lia pl'il,oed,enlte,~

1111'111. P~ed8l ~tsI!!l8.!ll!i!S1 i~l!Ilii!il$_ C'est Ullle' majlroffii1a:~:iQ,n lillilcapQ.oI'~ ti!llii!,t:o :Q!1Jil li:I~ig'f:1 UIi19 corrl!lCtiofl Dl1'6ooCloe" lNotez 1''OO!~s,tenool d"une h,!Jdntl!f;~h!l et de li'Iem'!es li!'liiJyi!"l~ies bilia~r.:ed8s,-

"nll1l- P~eds bD'ts nl[Qlus. 'C'est una d!l!l!Qoo~ti@f! fI1!i~Ii1f!YlfEi ,guii diQI!i'!!I! I;!, l'im1plrl1lss •. t),n. d'une b>a!$f:y'!e Lilli Ij)itoo ,elf. li,tiIli tend ase C:.{I rr]ger s:pi:mtanBm Ii! 1fiI~.

1'1111,. !l"I.em,im.!liie(a'firoml~l!e(~, 1111' s'agit d'€! I~'all;ll,a:s[e du Ipe:r{lni dllait. Or! lil"!Otl1i 111IIrneli'l'Yipop'llasier de 13. Ip,ar1~e iinf,eriBu~l8 d.e 'i~ n'!Jnblil' dlro~t9; iSiIM.iJ'lls· le pre-rolel!!" et le de!!'Ui::iem~ I]Tt8i~ 80'm di§i!¢l!Ilopp~s. O~ttE! maJfor~!a,tion s',est FH'odYiie 8P~'S II'absorptj,!l:m de tlhifl.lido= i1iIIi:cle e~ ,S'!il!lInbl.i:! ~tlm una des, ~orme!l; les plus '!3l1"av,es des n.o m b:re'uses ap~~as~le S! (iSS!!! 1IiIS!)S.

"4

109

Il'es: Qlfitom,emifie9 allll pfiemier arn !lMbryo,nnajfEl' ~el!ve!ilt etl1e tree:

Bl1TIIe'lial'leeS pa~ 'Ia chif:urgi:€1 pl'as~IQue. lL'il"!;1!'e!'¥~nlltiol!1l oolit eUle rea:lis~ i!!jl~~UIi\S (:lilli'll;: p'!'&mioars: I1'IIlo,i9: die ~e, 'iJie IPOli!JIl' !.'J;es 1';3I,isons ~9 Ipre-yantio!"! €It d'iesth,e~iqllle'.

·!J'!l:2. Eh~IC de UC'I;II!'e un'lliJlteFtlI'l. :III $·'~~liIIdi!i.leg!iJ'a IBni!i!i'i:me gOI::!OO!ll1 q'lJi; e'st. a!pla~ie at devlee.

11"13. IF,e'.8 ~:Il!b'i~"J!I!:!,I,&t1!,!"intefe:SiSiant 18 ICtr'I3IIre a:lveol1aim at Iia t:J)~ai~it' du 'pala~Si d~r Q~ diU pa:lais ~O!J:: e!!e ~iJ)~p'a!,,'[i!I~ II:Qr~~B 'l'eli1lifant plll19u re ..

1i14. Chl'lo'!i!ln:ii!'lhr!JllilIall!:!!,t~lschIISI:s {c~!I()bo!l1l1e d~ la f'a:oo}" avec ~.r:lI a1ngi(llnlU! pl3Ji11 dly olOtl1l aJftiactrll'. ILaeaJiVn~ b~~c,a!e ,oot reOOuvel1a de mlU{lUll3it

'1i1S.FJ;~:S:lii!m R!6d1ish! delal 'fBliCel ,avec l'iI'Iicroceplillalie, hl!{pclte,lo,rislmile ru. ~entel 1!~iJio~'IJ'a~~ati~etCItale bilatetr3.1~' ,(gU:9uli!3: Ide' I:OlllJlpl)l. ta C~'o~sQn rU!.5ar1.e~alt deitaut et les Q'a~it8s nasal., at blilO~Ie,s ,co!ll'lfrWll.!!1h~i'lHlu'!l. C~lt~a IFimlalforiiilflaU~1I1 Jiait p,aHi,e de I'holo,plfl'\os:e'nd~ 'pha'~ ie ~vo,i.l'~HM111~1.

76

16eSi ~S :e:u~n_lI'!IJts i]W~st~li'It I E!'SfflS'LI!li~t~ !'eW!a~tnlbllE!s dt!ll Iia chiml:g,ie 1~laMiiqLlle\'

i'I'IIi6. Be!;· d~ ~~e unll~t(j:~il!!ll s"e"tend.a:m ]I!:!Sttu~a 18 n'ari:rn~ dro:~e. ILIiln on a,plli!s I' i I1IleiNentiofll d,e IOIi1 i ri:.lll"g i'e CO,l"l'l!ctri ee,. I 'iaSiPe:~l d:e I:'e:ma~~s"est ooliisich~r,abll,eme.m. ,ame!'iiore (il droile},

n;7 e1i ~11 :B. 'GllIeyh~1 de' 1':0' ~¥e;~I!!!I!llllle dU''gI~er., (11r)!. U Ri1!1'1t ajllms ~1·h¥I:eNelil1.iofl 1~1181 I'a de.l1o,rmatllio:l'l 'sst. ,a [peine ¥:is'!ble.

~j19. Cy;!liIIii!;ll$ieI 'P'ifiiplh'dqu.e g:tln,f,ir,aUsi 81 lBi$I$i:l iliiiIf;!I~:Ul~re!E!1 pi'! etlZ un ~o:u;veaW~!1!e iCIiM)~~B,pn~l5@inumrt U1f1l.iI in9~ialbi'~li~e vru:H)lmob1h::~e' I!:!t uaa ma,lJiiVlaioo' e,)!!P:aJIllSmO;n pulmo!ii!al re,

120., Un fC Ellld;:UIII, lbleu Ig', U ~~!tIit d'~,oe cyafg!!)&e' Ip~r!jMlriiq~e let c:enhl!Jlel~M!oI0. ll6~eJ~topsrEl! fiI1Dfllbra 'lQu"wllexlstan. UlI'1E1 'te~mJogie Olel IFal'lot (rs:t:i£lnose :pull!'i!l'!o MJir::e" cl~mm UII!i1i:cat!lo~ imte ntEliIIltrtC~ I,a iwe,. dml\'Qpasllticm die l'aJl]lrtle le~ hYPErli1:imphi:el 'lliial'lltlric!J~ii!i'fle, d~H:a~. Relm:~rqluEN!; I:es Q:r,aiU~8 m~l,ffiiorm'as i rJiin,~!I~!'iihl!ti(ii1l b.asse.

111 ,et 11:22, IC~I!l!!ii!(!I!8' IPilrilPhi{lii'Clltil8 le,~ _1"'Mle 'Ir,a~e'" La OOnViuls~on ('ruH();9 lete, !il'r,ovOQLl8re pi2l;r ~·a.tIg:nwm)!riOl'lld,el 1'liIiYIPooole Q 1,1iI suill9 de' ~leul'S IPtroIQ,"Q~s .. l'aJuto;psi€l' ,e '!1IiiIOril~lr'e 1;"e:xj!SWlIiI,OO' (j"lJfiI€l at!r€5!te de' 'I'artere ~~ilmon:a,jr6 et Id'lllll1 :aeiul ~e",flk:u'l&.

so

'12,1

1123,. KP:f\ocisle In.eolla1)tallel. 1E!:1~~'e le5~ gen.era~e:!l1ent passa~g:ere 1e1t se i:'6sf;lrb eSpDFlIa,1i1I e'l'I1I.£:[Int.

11214.. Il1Ie.l'liIIr,o (Iii!lU inrole t':il,atelrl8i1·B ;aV,1i! I!:: HiII'WlIn:mEHilse IiWdf(l!c~tle •. DalI1il1S ee C~5. 1'limel'Y,E! nUO!il1 chlrtl!J rgrncw!el do it let!,6! p'",e~·o'Q e.

U!S;, Hr!lIPo8pariIBiIl! .. l·o!'if.iee u!!'llItrsl ,e:stsitlu~, '!1IJ.!) .. desso~.s: du gll:~uuil, La. gta,!,!'jtti ~n e~ 'V'&rif'allie.

811

12'1. El!II:sbOph~'Et !,irjSi'e:a:fe. C',Si$,t UIO a,l'we~ du d",htl~:I,i)PI!)ei'iliielilt 1i;!IY~ sa prodU~~ su!fl.Qll!t ,d'i3ilrJlG, Ie, :s,e)!;e mJ1a:iliClJlllin. ,Au CemlHe:. atH:i:esSOl:iis d,e 18 rmILlQliJleUS€ ,rouge v;i~ dfil I,i;! V,S:S5,ie., ~In '\II1f1)lt te tifigone: e~ lies Q~ftr;~i Uilretemu;.;.L.ie [il>li!nis et6~ court ,911 pm8"m!~ un ~lp~s,p~dl~,aS cafflple1t

4121', ,As,pea del ~;8J l!isi:O'lili I~DIIi':S:Q,ue l"e!lnfarn B.yaiit1111 aliliS,. la mUfll!IElUIIs:e' a. et'B r1e.m1p1liacea lPifJl' un epi~h'I,iliml pa,v,il~anite~~ a:i: p!:lr dl!Ji tiSS~1 ciica~ricleL U€I)(s'llro]phlle'$,·est: (\edu~re. l"~mhe' suillmile c!Jn~t3Jl!1lilUI'"t ma~s 1i9J pea:li:J e'!'lI\tir,orfil.mi!l!f!llt:e ii1l!IIMit ,qlue ~eu il'i~li~ae (mil' :!j!66",l51!''1 i E!'satrtr'12s, l~esi!Oif'ls~.

127

128. A.tm~ie' de Ij'm~opliulge 1!''Jae 'nstl!llh:IJ,t",(:'h.o-msa'p!liIra~g'renli1le d:u !5e:!lIm,ent 11I1if'W1e'·ur. lLie rnQU,Ve3~-'",~ regulIglilIait 'e~ bl1lvait. biB! ~~dh:''Igmphie, :SBI!I'flS pr.epaFar~ion m;ontra: ~c3J p'rle!Se:FIoe'd'UReCi!p~ite dans lie :Iolle, superleulr d!I.W Ip~~mi~,n. dr-oh: at d'lair oonsr I"iil'st(l,":~ac et I,"B!bd!omen~

112'51. ILei a:e,g;m~lliI~ su:p4h1l8'U~dEiJ l'IQi!i!scil!ilPt!a,ge raipp,alr,a~ com'mte' unl cui desa(:ii~I'al~alll ImClmeM dQ II'm.si!il,plilagog:mphle. La Pf~'OO:Jli!l;e d'aiir dans 1'€lsllilm~: €It I·~bdomeli! Im~!'iItJ~gUl~il' 8IXi,$1JB, UI!1i:9 (!lolTilll1iill!Jnipa.'~1on ,entim, la trachea 'Ed 11·'OO!!I~'Pffii:~g:lfI. C:",~s~ la ~'(jlooe :Ia

p~I~8i filileq,Yl9ni!B d's, ,CSHIi!, IMa,lrnrOllati,ol"ii', - -

1,al, Dea,silli! die I"p",bql IiIrQf;I,ell'liI'QpiI1! diu (J:l,lrlii9 :inDJ"'Ldatiolllet~ IJl1iC9 inllrlaJat[Q'fl du I!1H,odlUi'I de lIll>!:mna.str9'. rC"Bst unirl'icident ql\!:~ I "Om'al ,dievr,ait evlter.

as

1~n,. Idriesfe (hI! ,ljij'uodtliiilllIT!!., WII s',ag~ssail~ ,dl'uWlII €liifi'falM: i:'fiI.oOnglOli€lfl q,i!liI~1 ~;~:n1l1Iss:allilt un liq,1iJ K!lE!'reime {Ie !Di~e. lIbia r,a,!:!li ClOg m.ph i,~ Pl'a.t;~ql~~el en ,ooculb,I'l.l!s, ,dorsal 1m0000~ire q~e ii'~romalo m Ie dlluodl:elnum sonl F'eMpllmS d',alr. III Ifil'Y a rrIIuillCe p.3'i'iIl ruiUeurs ,(!I'alli' ,dlililmS 1"ab~merr1u.

1132.« IDoubh', bUill.; ~ ~imlPQlItalIi!te pour I'e! d1ia,g'noSUc ,e;,t mise en Bi!lidsnC8 ~'~ lie ,cllchBimfeolluB en plEIsi1J1:o'nl""el1ik1ff~e.

lIa8., IH,elnme' diaphlra'gma,tiq,u!I!' i!),t.\I'ers, liel C8fUII ,18\11:10,pt!rit:one:a'i !9:au,chB,,(;;e IfIcU'llB3Jur-nii} de, 2 leurs P:!ilEl:!le'lilt:a.J't des 'd1iii1k:uUecS Ii"~.pir:ab'ii~ e1: d~' WilJombr'fI!Ii:!Ji\, 8!;'cis, ,de ,cyarrucs!!. ILa, l''Bidl~~I~phie !lI'IorrutM! !Y!"Ii dep~iaoemefilt dl!.l emu!" ~eliS 1131, dlrolte ,et 13 pr,eOOn(l€l d 'Oli1ll'br'~ kyd'ti'q'u ea da.!lis 'Ie ,1t::J:be 'g)aI!mGhG. L',abt!o m6n 11'1'13 .:;,omi'':mt q~I'" :pey d'aiir,.

11M.. iIl.avliI,e ,de Plrn!iil!iill ~e.]!;I'!l:Ii',a 1;1. IPI~)ain.cQ d~l_ni$, 18 tlnCl!c;;tx d"ar$E!S il1lliesl1i'Mm~ fflm,p~i66 'cfait,

1135. E:ilernle dl~Ii!II',a,gmaHq:ul;!i d'~~~e', lie' ,POIl,lIffi,OI"l drQ:11 'M!e m!!!d1i:a,silJliIiiI s:~nt roPOU!'il!1i,eS vern la. ga.u,che, L"hemid~aphr~Jf!!EI drc,i:t est a:balsse'e1i: om volt: die :nomb~'@ui$es i!lliflSM iinte~li!1!i~es ,daM I~a p.a rUe' d roile, f!:L!I~horn!ol. Cette! flIil0llf;otflmlHUOIIiI 00'1: [Ill uS I~arie.

sa

13'll. A:p~!2i:s;ie' Pi.l'l,iTj,j~in:'d!!',e Ig,nilal',r,ale. '~e~I;l' d"aut.op:s;ie. lle !1to.!!.!VW!.I!Ji"liIe 11.1!'~~sem:8It une detoosse, mspil'ato~l~e, die ~IB, eyIlWII,QSS: at u n9 Ie! bsemif:ll de m !Jrmure diS l!'lul allil"e d IJI 'clit& ,€I f\Q<iit. t!El emliJ:!: ret. 1m m!!d~as~il'll e1i3in:8r11t. ,l'ef0t!'I~:!3: vet's ma ga:t!lcii1e 'p:oor ll!IlIT'! eparitotlemen~ tP ~euP!1liI.S'!:Iu le !.lima IIlEli~i~ IIl'Drtm~1n d'l).! pC!umlo,~dlroit8st d!welopolil~l;l. 'Des mal'for,I'IiI·aJ1:lc'rls ,rnolim!. impoii1antes IlleY\l~f:'!~ liltre ,eOJinpa'Ii bJes &¥ElC lla vi 0:.

'181", ,l!lmJ!hJaf(ii;;I!ltle .• 'I!I s'agi:t d'u!iiII ,an@it du d~wl!oiPpem,ell'l!t de hili pa.roi a.bcih:.'li~illita!!e sliiitre !B. sl!xffi.~!iniile< 8il' Is hllilni'~me :S9!l'Iiiine de ~l~ vie tmil;"me., La .sac sorest: fiompu et l'lhl~Ii'!LF~til~n 8'8't eOliW;lpl,~ta. II fa'tit Ja~n; iimlnlilooiaterm:lenil: a!ppel ala cliiliill1ll.!1rQie cO,l'lla~mr'i'ea (!lOr.!' 7~'11)~

no. 'llDhII!llIIIiiSi IQt lillus mreIi:Q'~~P1I. II s'f!;g~;t ditll dles~ili1l d'~1iI, pmme;ueiiiflEHllt ,crtllrL!llli'gical efilil1lCi~LJe oltun: Ufil filOtiiir"'6il1i;1.-ni 'oe de 6 haurns qui 1P1~!'ilenjtait lIjI]ne dl~hnat~o!'1l rill)~a_tJ'le dBl IE!! portion ,illIe l'ili1ltes~ilfl rp'fieoedanjt Ie 'votr'!!l'!;lII!us; de I'a, PQrtiu:!l'ilterm]oo~9 de ~1'lil'~o,n. Par ~!a SilYi,te •. 1"Eiil1r~ffl: d&vaiit prelsen1:er II!me ~i'n.uco~isc:]d'al!1!e t\{~ir 2:7S~.

'.

------_

, 19., rO'€;c'l usmon ~n'te:S'llna'I;!I:!'ba:s,oo •. Tout, I '.~ll;!(i.lQ,"'1le I1!i ~Jst MUon fie. ,~t re' pe:ri9'taltf.sm.;l1' ,es~ a.pp~m!'l~ ..

''il4!DI8iI: 'il4·1. ,CU3gn~:t~ic If;![!tiliit'lllggiq!llle\. ~ \d1'rnGh~fait en d~Oli!!tIJ~Uls dorMI (11,0) mo n~,r,'e· desaJflsee intes~i nalleS ne~lemBn~ di s'lil3 n,th.l:i~lS. En :PD5i;~oll"ill l,I'er,th:::a:le (14,') el: ap~s, allSiCJ1::rlicn de ,Iiqui,!:i;e'. '~,n voit aplparaitr:e ,da n~'l'iIlbl"Eiili.l>: niv,eau)!, I~tqllilrncl'es,.

U~. l'm:r.l1elr1(uaJrr.ofJII de 1~.n!o!l5 .. le' c:a:nal 'e's:t· epli!l,tumIISiEl. Ciett€! anomaliQ s'a'c:c,oMPa:gililE!' ·$OlJlV9nt de m.al~armlla;tliiOns dte, Il'urbre t!lrirlilaiwe. Ce 1fI0liiilie3ilHfil3' av,ait BUSS:~ tiI!'i!1 Fein .k:ra~!qU8 e~ ;un l'Iyd rIH!lIIif@I~~f'B'.

149. Macm:s:o:mle~ tas liiIC!uilteal!J~lI1,es (Hilt 'U~t:a~II'BJ 9up'rieultea I:a !1IOlfimiSil~9 SO,.t par slJ!I"e dt!1J!iI looracteil'\B' ~'afli'iilial sait lIli3ii'iQeI que lieu,' rn e;me Bsi d,latilltiQllUe (coro,ir H4 .. :!2:2I), 11Ag:, co:f!'!lpl ications ~bstetti:calies: eft lper,i'matales sont ~,~es iimportamtJ8s.

La. 1iefHf:a.f1I:oo ill I'a, (i'wi$Sanlle ~ce~'nY\e1 dih:ir!hnge dl!.l!lmn1: ~a pf9mii!llre8nm~, de 'Ia 'v[el, q,lIIandi l'e' pO'iifls nomal ,est::att!:Blilnt.

1La! ;ijilii'RlilFlut1iiO'", dfi' I;;~ 'p:e!rrn~lblMlIj: p~a;centalre: d d@ I',a!ll~>elrt c!!Olq'ge.!I1I'('l 'il'lr~li',a~l!Wt~!'ii ne,n~lmi!ilG l'apP!i!lrjt!Qf1I dE! dJffit:'!J.Iiill,as 'poe'!'i fila·, kbIifiS i,mmed;iart~ QIiJ d'inf:irmiW;e Iblli'l:erieYllle5:.

1;4!1~1,4G~ iLIil'alr'd5s>em,ei. l!lIiaet:ulIl'fi,ir,e,., eet <em:falPi:l: ,de 'COil! Ie u r lest !il6: ,a ,!l1I[Jlserna~nes de !,1;I!roJssess€!. 9a ~iJi est Isil (i1l!.9,Wi lIle 1e1 lri,ijee. LeE: cheMeU!)! rams ,et l'I3il\)~\HlI!i1Celd8 Ili.u ad~peliJx 5Ic:tllSI-cutaml in~ens;ifiie!illt I~e' l8JbIOOJiJ.! d'll!'le !iiIl8Inlil~r'i'l:,iCln,.

141' e~ 141.. fi:l.os;nialUiriil!j. t"e! flilfar:rt: ,est: ~ i!! i~. 43 s!l!JliIlainu~s de' glloss,essB. N,Gte:z la peau ISiBche· Cjt!llru de_,1uam:Ii!', l'tIIlbeiORlBfiII en '!i1i:ilool re let !~e.s.tfes:oos.a mafflg !'ies. L 'h,na:m mation d€5 ta 101m;. €Is1: td~e alii 'fa,it qua 1~'Qnfam ,Ies. ~rolltG cCl,n'linueln',elm~.Ul~.

'14~'

1141

96

L.es iE1lllilfa.nils. Iln;es .a Ie ~1m ~elmarr!e die Q!loss'essa 'C1U aili.!l'.filllr't, at (h:iltll~: ~a lpoi,ds ca' Filai\5&~nce' ,est mn'fe:rh!!!lllilil" iill.! 50CI iii IPIl~selrntent 'I,:JIn l~i~IY9 qune::!! Ipm~(l.rti~.nWl~ll ~1ll!(;~!Jse de' ia prSl11I'~.tl!l!rite! ill ~'a !:ilglu·ee de Ita Qross)!!!sse,~l!IJ' !poias d~ W1aissanlci9 e~ i. Is Ip,rSs@lnoot de maJfo,II'Ji11lII3tiOi!i!S, ile pronostB:: d~ leur dave[o,pemle.nt eS'1 B:S;:H'Utl'i)rii du. PQhl·t de vuesla'ti5tiqu:e pa.rlel.lllr~enclall.oeaul( ~If!fillfm~~es mGillrli'OOS ;at in~llectuelle:s. Cette te!lI1ti!:1a:nCG ,est pll!i:Si ,emi Il'aplpOIfi: 8\11tlC' I~ IP'IOI,j ds. de iIlaissa n:C'1ll 'q ti;'.an C fill·hilflIPO.rI:e CI Y e~ll B ;~OIIlil1~'1 i,[;sue t'l p'(!I,S'~atal~~_

~49. ASiP!!d: g;eliiuir,at Ce't efillfalilt ~,~ lila, 627 .semajne,s 'd'e groe-se:SIee. $ijlli'll 'PQ~:d5i d~ naissan.ce €itaIDt de1 CSD '01 •. No~e~ qlli.l!.e Il'a 'Iete, ,est a,SS'I!iI:l:: \rollll!.!mi~e~i6e Ipar raPiP(ilrt :au)( dilmsnsf:olns 'diU OOII1PS, ,m q'nJ'i Iy a '1..1 rUl! '€lxsge,Olt io n de I~ cositkm f,mtaie, en~le:;;.i[Hil fa. -gauche). La. peau esf:b:~il:bjl'l'lte .:iu fa,it de ,~a pr:e:$lij,rtce' d'lUlnl ,oode·m~ at 'B'llle leat recot.!,ve.ne de·lallfll,ugo· .. IILe liiSSl,l adlr~eliJx, $Ol:IIs"~!!J1a.!i!e, e.!31 ~U;IIU dl8l.!€!lop~e. betS, tClhew~ 's-olnt: rams et rillidles (a. ar,[!j'ite,). LE=s; :.reux. sont sai~I'lants d~l ra1~ die 11'!ilI dlii8F,)II'C'JHln:io'li1 errtll'1e 'Ia tame des ~'~obe'Si 'ocul~~lr,~.s ,et ,ceHe des ca\'!i'N~s olrbita~J~s,

149

91

Le 'SiVllullllome de IiJhiib"e"sSIIJiI res,pira1n Il,e est I!L! ne :l1Iff.eICUDJI1 qLIIi menace ta YWH etqui est Ub aJ.lUX CQm~1Ih;;ations de i'a, groooesse. de 111'a~Gouch9m~frlt, ,llIle, ta l;m~r",atul'iili1!8 181 dllil dlabElle, ma:ternel. II peu~ apPfiJra1t',E! 1res. :vita, :ap,f,iil<:l!, la m!!l'iSSEmC€!'. Une ~lf"IISUniS~.fIi.ce' ,da 1I"aativiiiil'e du ~surt,aGU:!nt {sylflthesa pulmonailllE!! d,es: lecitlilines} entwaTn9 un ,caJlrap:s,us: p'roglrn:&'Sii~ de,s: al\ll'BtOolle'liI Ipu'lmr;;m~dres. !URe 'hypoxia at, das tl101J!~es, .me~bQHq",@s~

150., PII'!E!militUilie, mI' i28, sern ati'nes d,e' lliiQ,ls:esse. P:otdlsi ,I!:! fl' naissanrcNlfI 1 '020' g. IIIr;!m,a!lte 1(119: s,i:gnGSi 'typiq,llJes de ~iE!J ~traC'tiol'ir U'loraci,q~" d'si I"i'e,l're let die la 'cya.IliI,O:!l6. N:(;r~ez I'SiS,peC,t blll'ilJ.arn:t ,et 'gel'Mineui( de lie pe~y dOl it: 1'(i8deme.

La rfipi,i':atiolll ,a;ssistee prermet g'abajssi811' ~a 'taul'l de mOlf"ta!lw. t.es 'E'mfi3.1n,ts qu I surviveTI'!: 10(1 DIms,~nten1.gSnelI'8IBmenl iQ!ue pl9U de, sllgnes l',es:ldu'B.tS.

1151. :liynd,lIaIRlie' ,d,e, WUson~Mik'ty. 'C"e'st uner p,neumolr1li,e [n.terstitielle iCiuo,patlhiQlue,qllWlli a's1, une kI,rllilleo (;,l1ro,l'I,igI;li9 de! d~:I'e55i€i r,~.pIII'"Btoilie. Remarqu61: lia. retraction in5Dirat(li~e de I:e portion infer:ie,y!'e dUI 'th,(l!m>l et 'l'abdom:e1'i1l bom'b&11I1l, iV{)ica'telUlI' du balancemecnt tMorr,!1!'D()~,e.bdQm,lnaL (lu IhQrSIX 'se !OOU'Q~0 IJ'\i!llldant

I 'exp,i ratltm}. .

99

111(10

SanEli t.en~l'cQm~ de 1'!;Ip;paru1Iiol'l pQ:6$ible d'li1andii1iaps ,d!!4! d~~~loppe:n:w:nt de il"eil1~a!lit ffill OO!!~st,e d'es p;os~[b:nib!l~ ql!.!"1111 'f,:li,l,i!lt sais,ir Ie'!: C!lurn Ju,s~iJfie'fi'I't 1,OU8; les 'Blif'to,m 'taits P!!l!'UF ,I,a SIiJI1I'!s da .oes ,e!'lllfanitS-

152. IP'f'~tut8e' 'n:8Sil21 semairH!lS de gINl~S,e8$e~ Po ids, cia nni~a.li!c~1 , 021 9-, A pm~~ntm' "'!'!le! dM~~s~, re:s!pilra.toiffi' de iI:H1UJrre d !J r,oo.

1$9", A 1~·i!Je do 4,ans 'et; d,enij"L.ia 'tail Ie 5'El sutue.t!J troi6iell'iIiiU;1J pe!'oolJi1,tHe, 'et 1£1 po~d$au1&' p'B,roomiI !I;l! (II;!I ,oon i.9Je .. ElI'e, a presel!iiiJte cles affections: flli:9piraJmOiirQS: tr,epe,teoo: :avec brQi:'i(lhil:ll:Pa.S~ mea l~emBrqll,lil'Z 13 I'letradlol"l Id'e' Ii! lPaiJilt~i9 in~l!h!l€1ll1lf,e dQ sa ,oage '1inotvaCJiiC!l,uEl (Sit~~orn de Harr:iscn) et.la d[iS:tensiiQtlil de SQn abda,me,n ,(91'1 h~et i d~,ite~.

,A. 1"lg,1:I1 Ida1t1 i9l!i\!S, (Ell'! 'bas) ,e]~j9 91iairt lune, ~ill~:erUB sainel e't bie:fll ,I,;Il!!velop'pee ,plIoohe d,e la. PIJ i;:n1!'rte!. ll.ie !d e~IDrppernlel'l~ d!es. Seim1r9: - CQ!TIfIIile,!ilitie!. La Wiilile €sta:u 2& peroo:mil'l'iiI, 'I'€! ,p~id5 au!;!'O' pe ree!l1U le, !La QI'!l:st de '11('", le.s: MceS l~sph;a~iJ1es c'liIil !:i,ess<e,

1i'52

Le ri51Qiue Iperinatal de la, prGma~ilJn'irt!, et ,dlJ IIle1U po,Ids: d'e n::ll~sai'iloo ,!t!st ,emel)q aeeru ll)a.r I'ee: lCiom~llh::r.aJd(l,"s li~h"rellilte'sa, 1011 Igli!!'ij:r1telli1~ 'e~ a sss diffiloulli!!S ol:!stilltrh::ales. Ilss glrosse:sses g'I1I1Edla~F'88 '!Solnt rela'tjwement treq!J.Elnt'ifls ,(une sur ami gfossBsfs,es)_ Lesjumeaull: diOl.yg,o,tesi q'U"i tie S(!Int. pas h::ie:ll1tiql!Jes 5,unllell'ilm1Intt IPlus, fl!'laqlJemr:nell1~ 'q,IYe ~~, !)J!ifU!aUX m:cl'lmo~!lgot\es l;denth~IU&S" Voi,ei quelques probrnemes Ilies ,;\ ~a ,gemeUrte.

'154. J!.l!ll1cll'es, Iden.dque's, fitees par loosarienne: s,37 sem,a,ines ,die Igross'i:!~e. La rnera etl.it ,djabetique~ !lee: de~:)( enfa.nts Dreslim~em" de 1~·Q!de.m9 let une macl1oso:mie relillt~ve (v,o,tr SB. '\143:).

155., JIUIIiI'! saul!! de mAim ':!i;'i:!'!II:SI mlalfiSi In'D'ln _ dle,nll.quEi,g. Pfi;$ntati,O'1I"I g!:j 5aege etacc.Duch,emsn1: au flOr~~'~'s ,~ 39 sami;aj~ll1es, '~le grossesse. bee da:ux l'ioU'l(eatil)-n~; som pe~it5 p:Olur 1~€lllJr ~ge 'f,ootal. lb!l second! h.um8al~ ql,!Ili a ~e e!';tmit: au forceps l!Mail cy-,anl)se et a d 1I are rnnlime_

Le retard d9 crQ'i~$anCie intra-utirin., (poids de liNaiss!lAOe a,u= Id'eS80US du 10imll'B Ipen:::l9ntU,e pour I'age Q'i!Silffttii:o.nmeIJ' ,est un facteliJllF (i'e' Imor1allite' peril1atale a.ceill'U€i'. en par1ioulieli" en ess d'e g,t'IQsse'sse 'ge'me:Uaire: La 8ullNail~ailce de .19 emlssanne du dia.lfle~ ill"€! t!!lpairb1!,ta:J cranha:l'Il par lea 1J11~rasofls ",eruPt Ie, pre'loir ..

" !5S. "1li11'l~'BW: dlf~!ig ~I~)e,~; de'!5i'f!i'IU' s, tdlif'ere frlih. lLa G eme!~I~~1te l1'ayaff~ ~s .a'te reCOr'llnl.lle PBw!d:~!1t Iia g,f{l,B$iE!,e.se Ert l".a'f;oolllche:m'!;!H't, S"'B:Sllgll'odluit Irt;ormal!!lment a, 42: &emi1lllil1s:9;. Lss d:ellJllx eiil~ms :SiCli1it • tiar:me 'etson/i' bien dhe~oppes.

102

155

1'03

115,'1. ~!M.!mealO:: dll!1fgotes ,du mi_e IBI);8' lileS, a $6 !lH~,mjain;9J9 de g;rl)s'S9scsa.LllN::I poil:d,s eta !11Iaissafll~ dlii~leraIDenil. ,de 11 k'Q,. !we :p;~a~e'l'Ita duseeond ,IUfm€t!!tlil,malt: petit. e1I, l'enf,mI,t:;S( ,preseililte une detrn~!Se IriE;!spii rat.g,i re,

115:B. ;Sy~l/~ml dlJb'alf'!:!d!:!!li:O'.~ 111!'!t!fa!-"t'!l'iI~_ oonseQ~Jl~f it ~!H1!i!ll 'tranlsf\!:s,iQI"I fceil<;l-h:eto.l'9 l!'Jalr U'I'iII ~Ih!ll1'!t aill1;,~rio~!J~il'1ieIUO!( '~:hez des JUliil'leal!I!( m'llin~zYgJmeiS mO!ilQchol!lioni:ques. !I.e jlli:lmealY !1;h::mn@~lr' 'E!'st Ipl'us pen~ IEI~: I!JIUtiI peu an~IIf!I!!lIl!l;e. ~Iel j,Ufl'll,e3U I~,e'oeveum' 'est tn,y p III rvcllieii1'! iqw ..

1i5'9. Milmes'",II'Hil!lfOme, SOiIUI !!ute'mrme P~liilS. ,grave. IFitem!i!rQ~e,z riarM!i'!1iiI~e rlmlariluee '€it ~eJ. di!l!st'rQPh'ie du nlulmneau d~::uillli!e""r et lIa p:~e~i;J,OIm marq,Llee dlul JUlmileall r,e,cevetlll!" a!J1i Imo'~em: de la nai'SS3Jil'Ce. III ,a '~9~ I u !Sal g f'l:ti:f- ice dern,ierll OW!!!, Que Ita j Uiil:1l:eQl!.! ,a:l'lemiIQIIJ£l: rs,oov,ait llI!lflel1,ansfusiiDi'rli L1esang.

10~

1&9

iDS,

1i5iD. '1i~Man;D·s, [fI,i!lO,I'H:I,laI dhe;2: un '!;lii.!,bk, A,fric,a~l1I. L'inlf~gtJiolrills'est propagee par la VQte om bIHcaJle. VOJ!Js VOllliez 1"enrli'a1l'l1 O!U eeurs <iI'una 'GCHlVI"JIIS,iO!l aveo '!I.II'lf! r~tr,a'D"~.iol'il duo eeu et un :;;:pBsm~ !~UI e:d,ensiorn de &eEl I!a mess cm~Si~S. le tll'.iSn'lllUS iim~1l or-tarnt p IIOVQ'QI!.I:e des diR[cullMs :aliimenit:a res.

1S:1. :SelP'llci!!1'!lle GlmbUiical,r!", IRemaftljlbfcE!Z Iia dyMi"cphie gffiw et 13 ciI'iateooiQ'fi ma'litl,uea de 11'a:bCloliJlen. L'autop9ie devil!'8Jit mt"CIl'ltlfer 1lI1i1E1 iinflammation d,es \la:isseau;< orme.~llicatl'x et ih'YIPOSla:stll"i'ques,. des abei!~ eu fO~Q e~ una pi§;ritDnit~. QIiII ;a pl!!ll s~l~r dE! I' Es:che~ichf,~ 0011;.

Ui2. MiilInlnslite 'Os,limatall'e. IlIE! bombilllilii!E!ii'U" d~ la f'oifilil~MUe aruterieLWiffi tmduft un ,eademe ,c@~ebrall ,et: una lilydr,oce:phaJlwe au de'but La curlll!.H181 diu Iliquid'e cephal'o-roohlfdlen a pellmis d·is,{!II,j;!i' du St:aplhy 10 coccus' Pyo'Q,enEiS. -

106

..

162

1101

'1 631. P'!!!'t!,defi!i!"!l~ ,a !!II d,~'bt!lt, La wSi€lulre iIl!li"imU i'i~e d' Uin h,;li.l,Ci' iml8m m~t~llli'gI rUi3Ic'tJ,e I' oonllie'rU!i~ du 6ital(lll1ylo~t1~a u s py~'gen,es ,oaagulase,-po,sitif .. C'eGl unleUU ,ilflfec~ieux ',,!,t1~ e:dg~ I,JIrt i!\!ol@!:i!fI$1i11 5tr!ict

1,13:4-165. De,rftl:i!itite ,e:X1ollila~ri'Ciel (sylII"! dro:me de ~Ia pe~~ eootllillan~ ~oo. fiIi'IO:lad'ie de RiUerl e:h,a~ lin! 1ll0ufisSCll'lll dB :!H:lipit sem;aOO'II1I;es. I[)~i yislclJllles S,lJU:I€liI'iI'i'!:lifiellmieS et ,dies ~,ros,i'!J'I1:;;, SOM appaW!IlJeSi ,m: I Ell, ~~u!lalu se deeo~le' :S~II:' ,i::! e g r3!rij;d ~:S slJIlffaooo .ii la.siil11lp,lepr~as i!!:) fl' ~si'gj,~Ei dill !N~lto'Sky).

b.ea, anUbtO'Uquas ,a~; 1'6s oO!ftiieoiidl;ls o!ii!,tafllililll~"H'a def~1I'! sp~c'ta.euhliilil~ ~'ElP rOIF;ios,lie: de loe,tt8 :aH~mioli1l " PJ'Cg~'",~,

1106

109

166., :Ito.a'lm ttem,or,r:algique. La Olel"adel !"el'llfant !1IJyait l'i1l s,c,a,,~I'a~~lnl8l. '0m a il)l.! [e,~I:e1 lun st,re.ploCOque: IP-he~alytlqllJ;e du QlroupeA.

111-111&B~, :SyndfQme de OOO'llIIloliOoIn ilillf\avascullarJlO ~'rs~SiimlinJ'e (C'Qaguh~~ip,al'h[a die' eo nsom miil1i ic,rlt,siy,odl'1ome de de;f'i b!~lmt io,nJ. C~ll!st ,li'fiI~rO,!J.!:iJ'I,a aCc;:luis die I'M!'WIc~'taslll qlU~1 ,00001lI,al'ait: em MIl!I'iii!~ temn,ps Que d'au~lI'ies;ai~'lieC:liof!llS $iI' qui pm\ili~lt:!l!le destih1romooses, des Iru!!IIiiI1,cMf.!llg:i1es ete!ilC;:I~es 'ell, dis I:~ ma 0:110100. De no UWaU-,fiI9 pimmatltl!'~~., ne a, 801 l5emai!i!.e:sde.!!;H •. GSOOSSe. prosen1;aJt ~'e ~"~8Imt9 ,at I!H"!:~ herru:n·J!'illglil~'dlJ.l rp6rnis lei! des Blnfcl!.!hlililons, d~SJ pina~Oliln,ge!s.~~tll'ilsl qu·un 6ryth,ernu~to}(1ql!le ,g,ene'I1~~:i3' ~,~,i,r 75,).

1'7(1. P11!ll1ll'IPUI!'8 'hlllhil'1llilfl8fr1lS II,plild:III1IDm&n,e die Sal"lrliueHiSCilflrwa!~mIIe'l"lnl e"~s~ I~ar()'rlm@ liB! !plus gm,v!(:!, d!3i ~e syndlfflffie cl1!i&z unpr'!§m,!i'I~,!'i' ne a 28sem:~i!'1ei8, d:e QI\OSSeMe, FI'emla~rq.ueila miMe gris!!!') diu ~erps. ~\ac;I"O.oy,al!mo5€! pourp!"ee; IItMli1sed'~· metns a't dies pie d:s, Iff..ac, !!J!!'1 (h§but de, f'lkf10~HjI.

ID~s lilli1!tecfltons bael~lrie!rnnes CIt! Viimles 11'9 IPfi§eideln1. ,!lInl gleneraili• lJem'rite:i doses die' ,@o:rlijcQS1i:eJo'fd'e$, d'u ~iII;1:Jl'inog;en!ll ~Iel, lHiler :pei1iJiiSiOifi die plaSrjlfh~fr,ah~. pell:J.!fefi!~ ~nretelr ~·eU1oh,l!I~ic!'1!l. ~

JfrWE',C'~QN$ ,FUNG,"UleS

(S l.uvi1e nflliHlt p~~us, SiOtfll'lElllilt e hez ies no 1!.!rIriisiofiB ,9 ~'all~aiMmelilt :9 rI i ri cool).

'111, ,M'o.lliill~ase IbUl!OOalle ~1"I!'ii!I.IIIi!U.lleO. C"est LJlmJI6 ilr:liiF19·ciion due SIIIIlI C'a: ndid a :al bi CfU1:g q ~~ aSl flrl~ l!eWlH!c'he~ ile'8: no U'iI,esy;-:rq ~s eft g ul ,es~ gcnemlemlltii'!1 tmlilSl1IiIis,a Ipar' Ilia merle.ILes plaque,s; 1b:lam::;IiI,es ,aiEl la millQll.l8 G,t ,olel I~a Ca\!'i~9 :lliucQal.e ~SiS~mlblefit .r... fJI!,Jlllla!i~!l;;ame n111sliis; 'SO"' :dli1ficne~, ,Il ,enlever. IUf'I 'OOI!.!l'! d'e:sj:umeaulC: ,en ,a !eW: atOO,int. CQ Qui t,ra.aIIlJI't ILUiI,e' sen!S;]bm~e ffilrnd[vldtueU~' ~ 1'lint\e<c1io~.

172 .. 'C30llldi'd~~e ~!Jlt~,f!,e,e'. Relm:arQuez h:'li co:lllef,E!tite elpl~ihE1!lIame ca.~rCteri5'tli)f!,1IW!;e Ql~ i efl~OII!J Ii~ I'e:sllollicules 181 l'es'J85i e ulesd~'1!J fie pea!.! nO,flffi;a1h;= par a:i~llle~rs,. - - ~ - - - - - - ~-

17i1

411':7'3" Deli'mile silill~lnitalflte de la regrolli! ,g!enli~CI-cF\.!l!'al'e ~1!J~i!'iliec:~B~ PaJli une mO.nma!i:e .. Uru~vuedetafat::B.poStBr.iE!ol!l!i.EI. mon~lr.e '(:lIY'1:l 111"e!l'upt~,o!"il1 "Blstlll ~'i!TIi~, ,s, la reg~O!il q'~.i est '![l111 oordaCl a,v.ec I'e IIIBrilge:.

"14, ,et: 1.1,5. M'olnl:l'l;;!,~,e dl~S'S~II1iII~!iili!'e. R:eif1T1aJrql!JIIB;J: 1,'eliYtfi9lmrle ClJllilnUe'm, d!!ll cub- cll'llne,lu", de Iia f&c8 El'~ de m lregliQngleln~~lol~ cnJr!:!~e. le' ICCl'!,p~ leal 1'E!IC:O'YVlllrt de lPi:~H~Jua~ pifiiar~asir'Offl'll,es s~p'aj'\eeiii,. L'if;11Iectf,on plIIllmanai,re sel prDdult par inh~ma:l~on. La V'~,IIIi! Cll@ I~, 'faoe pOG!!eri,Il!Ulr,ell (HlSI) montI'€: surtout 1:.l1iI,~ryttr'leme let, lJ'y;eICillll!'e~ IplaquM isol'!lies des regkll)efea3i~i!la8,

175

1,'i!'1 11[11; 111,. Iil'~rmallg :S1ibomllelq,Ue' (MOflO') 'IiiIU i alp pamTit ~I 'COUleS du pml'ilil'ie,1" trlmll!!stm cil:a la vie; ene ·8S.~ p'iu::!, '~I'Ii!:eJI!:!E!lfilt~ drne.:a le:s @If!fSJ'l!,ts no,url'isi;ru 'sein. On pem,e qu'illl s'agi1. d'lJ!i'l1 csfioit ,enl ~·iotilne dliJl lail m8iJllelrlr'ie'~. IElliI~e aUeat'Ell srUlftou't 131 1ace. Ie CQUI. leis III lis aXiil'I'awles eil ta reg iCAjiI i!!WiIU!O~,tlnl!mr,~:de. 'COl,"~l'aiii)e~e"\~ 09 ClIu,',Clnl,l.QH dans ~Itecmmla, I,e cuiilr ,C:l:lev@l~ 811: hiS, filiIs_mbl'o's IVle :OOfnft lp as atitB,j nes,

178: 'B·'t1J9~ IPriI,'ado,~~ ,d:'I!iE!'~Ebnbatl~gl" al UIiII hi'i!llmmlmelift Ihlcal~ n ~':aQiS:!llai~ d'lJIll'itS lotiOil1 ,eoMBAam ,a;€1 la neQlm)i'Oln~ e~ de I'o.x;yde, die ~!fte:. l"ijmoliIi.JIIt bla:l'il'C qU1!2VOUSi 'io10i~llllZ: es:t dNja la PQ:l!tdire ~e 'ta,lc.

l116

1111

'11:1CI~-102. I.e SittiCie £!I'e cic31ffiSialmrn" Remairqi.JIIilli2 l'eiliidlUliI~t :se:nO'frlil~~QUie, Qui' Iws1!e1 sur ~e 'fFont. :s'I!.Ir l'e:soo!JIIi~llils e.t :SUIi les paJ\\llpi8~8S (1:B!D'l., .Au mil iWi9iJiJI d~ ~i:albdomene1 ,d'e~ 'fe~eSi l'i1iruIP1iliQ,r'l1 se tl"&lrlsfii)rwe e11'II iIl,l,aq,I:J!l:l:1i: p:90riia.snClirlilileS, ,1:18,'1); ,dans Iia 'r'eglo~ 'Qil!inlito-crt.!!faIQ fil::B2} la peau e:5;~. semeet indwlrlb~. ll IlI'Y ,I:!! ,gifllil;e:lI"aJement 'f:lilI:S de 11'e:!;;;i1![.!tBI,

18:13,. E!:Fy1hII!'O,ldermh3 dlesqju3imath~e' [ma~adll'e de Ibellnell'~' Mg1!11U5'50IillS). C'€st: une dy3hemto.se. !La face e1i: l~eltronG SCHilt, r'8QOliI~en:s: 'd'~ :S,qtJ:fIm:e6: l!~aiSSIii!.s, ,glra.i~s(nIl6ti~\, li"esse:jjinblanrt ill d~es tmnchm, fine's die pOli!iillmes l[ilj€il~erre. L',en~aliit pres'~Flte €lIn olfira Ulil 'n1amqua de dQvalllll,pp,emen~, !Ulna eos,iIi1D~li1IlIie ,ei. ,!!:ie, I ill. dI8rlrih~EI. O.n. a p~'m.e q,ure 1:'oIliQ~~'1"'lI ISI'l! '~al~ unel iili'i!Suffi:Un'1::9 1l;~Qt!Mq'!JlilIt :9,ul10I:Jt Cli1eO! lies renfH:Flts, :rHlt!lr,fiS 811;1 seill1. I,Jllfal regime 'b~:e'rnOOill91Ji1 e1! ,des apllll.ica~ions, !ocalles ,de sileroJ'!llIes. oCljimerU de [be-ns: lr'eSIU'!'b!ts"

, :94 'e1:t a,5" IP!1lP'lTilaJ$i,s: rd~II1II!!l!X ~ou:o'h,e'lJ, (P'SQ'~11'l1§~'id:e, de Ja.d~,- 8Q!;1!l'-Tacl'i!:~t!). !b'r!lfl/lhjma, I.e! U·t;:h~~ificaHOrill at ~'ad)Hq,I~Jtf!~t.ion sont. II i:m<iti!s a ~'a fie~ i(l<I11 moo~lOI'e:C'~ ~&1If ~'e !8111!QGr.Oette Ill~f!il·c.ti'(ln est d iffioi Ie a. traH:e-r 'Id 5 I.! ieUeaux reoihuties ~

11U

[l~~eh1YOl8e ItlImeUa~r-e ~I\e blibi-COUDdIQ,.O ('t86-19'8:)1 est un '~rouible de l'a kier.a,HnisaUI;Hl. 'Qui' eM une ma:ladiie hEm~di\air'8. a utDSC:m j'q,ue e~ II'llces9HVS.

La. m~l~adie' doiit 6tr:'Q dislinguee ,du .. fmtu5: a~lll!qlJlm .. ,fo1'l"lme Ie [P~'U'8 silVera de ![lich~l]secQII19i!NlIiital'e. ou lSi <e:hlitt! de ,!a, marnIOIl'EU"Ifi, [~ratil'il[see ,eparSSli me .~~""'VI ent pas. Lea nounllssollils ,athiiTms .ne SUf\l'iV8'Rt pas.

1116-,1I,!t A ~B na[lii5i1,nCB" L'enf,~nt est ,eflf~fm. d:ans se5 1~gumeilllliS, (nd r,g'ss~rnbIBIIlt: ,l:i d'u colih)dlcm : sa fa,oo, ses yaWl< et :se,s, cm~ines aorn de~(nlm,eS; ses do~~t's et SQ!l, orteUs sont Qom.p.rimes, 'et ,wdemla:Hes,.

123

11911• Unl' emal'l'l,e! pl'ga lIud., la peau 00 fell1dllle at: iii S'j2 fa,it Ulna IdesquamaUori II.al1'1li!~19 11'8. lL.a membrane superiiclieille s'esl d~la:dh.ee ,et deCCYVrl9 lHilEt Ipel'!lU11 pl~U.9 fine'. Lies ~1~OFlS C:CI'l'Iillplii'im~, nB S8 de'p,lolent pas.

1'9'11. Au Ibol!!t de 3; ,s·E!'IinslfII!lI., 18 pe~u I&SI d'ev@nue UiS!OO. I!':OI!J'ge 'Y11 '8~' brillan~. lL>es tmIrts; son~ no'rm!:!ill.l')!~

1'912 lot: 193. A 1Sr mo~&. Il'e,l'rf9frt ,BSt mal~enal'il Ilia," Qieveioppe. ILa !peau ,e~t ~pais:SE!I. !squamelJisEI,ot p~!.iirig~liu~Ulse. llis ()lngillee soul.

O'rystr'Oph iq ues, 'Cl&t el~~' ,est defiini'Uf. -

124

4194., PIU!fptna f,hfiDmbCI~,tgl!llle,n~qH '_lnAeln~~'a.I. Ce pe1it hHi'We:n a, pr!sente t!nl purpura gitneralise... Uf"le, '~hrom'bocytopenie, et un a1long'emeli'ill du UlmiP'S de ,saig;ne:menrt. ILa !Serum de sa. III'Ite~1 c:ant8,"ili~ ,de-l ·an'ioo,rIPS: ;aliliti!plaquet1Etir,es, CiMte ,a~feetion, IlXiIUt 's-a, produifie ,dlans h~J C.~S d'Ufi., i!illfe~iQn rubeoliquE!!' iHi.,r~UitEu·ine ou ,!iI'uno' syplhili~ QOlfIg,enilta1E!- L';!Ui;pect cUiShling,o~'de! ,El!S1 d[il [au tralternent ·stt: r,ord [il!I"!-

1195. E rytb1!'DcykuU!I •. 1iI Ql~yth.'m:e ,i;lOfi!! cn.ilal a;. E,Be trad III I ~ ,~!n 9 adaptatioli! iii une hYllo)li€l pralh:!lnQ,ee. IComp.slIj'ez III QllullellJlr de la jpea,LilI d~ premature Ina it i4 semalnes d:e: QtOS,seSsal Qui en 86~ attei'n~ a.v,ece:ella· de I"enl~a!ltlt norm.al. I11I1 vaut ,1!!!l-iRlif'le!' 1!0lI! pa:HlGllbmt' d\rliilfl Ipo'llycy.themie pa~hoh)QiQue_

lEI rei:alrd! de c'I"Dissance' ~lliIItra ... iIIli!!rilfie pElii!IJt aideii' au dilagno.S'blc.

La 'CUlm de la IP(lllyglolbuliie 51, de l'hype,NilS(l.osfte peut etre nticessailre (voir 15S, et 1591).

1'26

19-5

128

11 gu. ,A:n'mle~Q~!"!\rnilaJlE!1!@@1!'i!s;il!'::li!U¥~, i gml!e'tr,~f!$f(911)!1f.m,.. rn I3t,en!l~ne. Of! rlili~!,'O'!.lI\I'e d~s ,a.l1¥tlnilroeylOO; 'iM II' t'i€i!lliQg~clil,i I'Ij 81 d lUI ICliitus ,(I'am: I€s(mg de ~a, nlu~r'9 ,ap~,esl'iiU:::coUCw€melnt.

1ST .. M\8J~~u:b'8l fI:iI1f!:Q:I'lli'agiqy;a· !di!!l!1 If!o~'liell~-:~j.O'as~ UI~ d!\ifi:c:lt p i3.s:6aJgei''' lilln !i)rot hmmlb,j !lie" eli! 'iI itl1!l'iIhliJ'Hil Ii( e~ e rl 'f,fl!l:zoour ~ U, 'q liI~ 001 pi u:s~r6(!U~ !iliI:()~he::;!; moo, '~Iilfan'ts di0 >COl! leur'.Ce'tit'€l rarl'fant rh.7lOU'ioi'f!l@JI)Ji" I'l &!ll p,n"f;1:sente t!!"I!1 rM~la;e!i'ia et :un OOIitg !"I!!;li!ii!l'!em V!lg ~ n,a'!' ead.lil!"! iSil:r,aHen ,~ lao m.lIls5iEl'r!'!llia d'llllIl'le v:itamlrrle iK: hydlroso;llu'tI'e! es~: deV911l1l.Ull u ne meSUiIl'e:! ,fi:eil);l',eve:nr1 jeul s,ys:t~li1ifbati!q Uf!L

MAlfAPNi HEMOl..mQUIE ,£Ill NO,f.lI1VEAU~NE ,(ERrTH,Ri08t.AS"& 'J1QS£" NEON:.4l"AL&')

Oss, CIIDl~: p:hgk!gli"a~lJl!hl!ie5 [IIu5tll"ent ra lilHrladilie helllluJIVi!iQ!i.OO diliJl nou!'!!I"~u-r:u!q;uii 8~~ d~ie ,~, 1j111I1'H i:s~'-lmm!iJnl:lia~:lon mareirne'!~e au (;·(J'UfS lIj'e ~aJ grl~se.. Ilea ,diMitirence ,:li!nti{jeniqu€!i i@'.rrllll"~ I,es

rocyte:s de i~ me!"El et duk!e'tus dans, le-s s,ysU!mQs; IR;h 'OLII

,pr(],v,o.q!;JE! Iia rj·el~tnilto1ii~" ge:s ,elll)rt'hl!l' fOOi~:a~,U< 'par I'e~

~ntiie Ci~ m~t9'm8ru8. La, ~I~-ai.'" i'liB' e,n es:~ ,J!e"

ll.'a!'1lal~a pliil!inata,I'e du ~li~llIllde 6Jil1mi:!JIt(qJwe' aLII mOr!(en de 111'a!'if!lni~ee~i=se ,e1.,tie ~'amnio5!cG,piaa, pe':rmis llIn IP,r'Dg,~'ll'5 oolnsid4- 'nlbJe de 1·'ap,prQcl"le tllhel~apeu:~ique. '

1

iI~S., m..:·,3Ine:mie, 'l'Iie.moil:Yliq,UE! ,es,1 ria, IOi'i'it'Qiil! I,S! ~h,:IS b8111Iigwn,~. Ene

1[;)e'utgllJerriiIl"5Po:nta:n,emeillt.. L.'ic,Nl:ffl' ~s1 l:Wloo'are. -

il99., I[c'elili!' 'iE!r\Il!,!,!t., lli'il;i1l. ~!lIlli!!~bilirnbi!"!!:~,mi'B qui dep>a'ss!B lemux 5eriqtl~ d~: 20 m:gt100 m~1 e:8;'st!Js-~ptibl!1!' Q.e lj:ulov~q~eF' I':ap;p:ar'i~ t:io:n, .:!'twJ icf;ere ~~chi!!'i!ir~ p~r'Sui~B' de Ij"absowptt'ion ,de :131 bi,lmrubin~ par lEIS (;.E!mlulesd,!!!s f1IQ!y&!I,ltl(glfii& cemraua. 'C:Om,PiUI8: a l'ic~~r9pl"[~Qgi~uei (1'1.11'1 p.remm:U!fe (,il,gaucine)'. 'oehl,i~cl est i!l1oi!f!~. iii t abS6I'UI!1'iIent premdl"ie lies rnesures nacessailfeB! p,our abt:I!i&,sl)l!r I~ lau;pl;~e'rltq!:.!e de ~a bi~il[!Jbin~.,

i1!ilJilll. Letabt'ea II de :I,liIO'~ere rnud.6ii!ililE!'. R,e I'II'IQI"'q 1iJI.~ ! ~.JeiI!'I:l(:~ io!:'l! elu OQIiJ. lespasme lnI,ype:litomiqu€l en e<X!I!anSiofili ,des ~:rnnbres let i!1l~>enSJI'~.il do 1'lct!.l'Ie'. Les sI!!Qt!lel1I'es. 'en SQ;nrtI ,di!e:< gr:av~S: inf~Fmirtes

rnemces et 'intl!lIecbJsUes. -

1 ~3'1

210't" ,Eiir~tUQb'I'I!i$tG~e "mlllll'e~ C",e-Sit Is 'foll"me I'a pl~USi 'f.lr,~e. 1I~~'~9:lit 'DI'lJiln E!,ri~all1t mlolit-fl~ ,m,~o~r,~ ~1>!eo tin ,BIlliEliSlilfque ~'Ce~o-lpI9esll1ta.iIJ!lB" de il'ulcHe" IJIne' ~!!l,pa~omeg:a~,t'E!", UlWlIll, :~liiliFloFlii!~gia'lie ,et lIIrn1e' ian~mie

t~ss ~a'IT"!!J BB • - .

- - - - -. ,

'ZD. Ibe '[pl'acenta p!'esEli!1le! del~,mdemD ,€It u.n in~arcis::l;en1elfl'lld'e'S8

h:',nB' malue.r,nel~e If a Ig.u!l:che) ~'l"I Ail!!lill"!le! 'tem~s, iQu'!~!'iIel pile!!l!l!i'de lis. fiiu:e "mImI's I~l d roit~,),. Le ,comon Q,m~iWlic:all 881 ~.Bmll(magiqliile e~ oodEima'tiei. - J

Clnez: lIes f,ootU5i· €I ra:ve:m eni af:l!i,iil'iIi[s,. !i1l1 tra.rnsrtlsio III ird ra·;ub~riil1e' ~n1!li~m:ll1lilEl:~ .(i1",j,rythrIQ'c!tl;es ;Do riifipa~ilbl~~. 1St l~el€$a.n!9I;1!jil!"!(;li4ra[ils~liI" G ion pos~nlta~e~, :90nt souvelrueaI1l,i\~n[oes, et ,E-diiitate!;: IP!ll!U,I"' ccmrigler i"IEl!nemh~'~i III rnvl8 n il~' 1'lhYPi9ifill i liilF!!Jiilli mSmii;eto'.{i:q ue,

Ii,..'hljeotioli'l ~'iRil m U'li1o~g lo\bui~ill'ililll'am1li,.1l) dlSll'iES les ne U ES 'CJ U Ii sui!,l'el~t racCiDUOi~n,!m:elilt -~ch.!l'~. l'ilmJl'IiiIll.!Ilnlsatiion imiUals des, m~res: ,Rh negaJ~iJ. Iell ii'inc~delfu::a, dElI' 118 mal'atlie .. L'\ilillj~e.tir,~nl de' 1':~IlI .. ti:-i1!J a 28: l~ :34 :s.emairnes cfe, Qtestalio'l1I 1~I!bd ega1tBment Ifledil:!il'\e' ~Ia $~lfilISilibUisa,tlf,~.n. Ilo!'1i de IDa, plmltillre~ ,gIWQI~~~e.

1132

IClER£'

21l1<3:. leti:re, p'm,YS.roJfoghl!!llh C'es~ !line h:yperb~lIilr-ulbin~mi:el libm IPUsagl1!i'i9qwi se m~a!ili;~'est€l entre I'B 2,"Bl!: I'el &' Jour' qlJilm Stlhfeli'l~: rna ,nais;s.am::e el. ,qui~ ,est d'1.!!9 !A LIne ii'llSlli!~f~sa!lcJEl, 4el 1"i!lt~i!;iiiiIB ae, 1'8. glycuI'iIJ'I'lYI-b"'al'1lsf6ml5a et EI, lUna' Imm:EI11ul1i~ du foie, qui IBlmlPi~ ehCtm I,e IfflQtaboliBniie de I,E! bilj,j\ublina.

~,CI!(I, l'eUiu·,e; du la,it d'e m,iifie. C'esE line hypero!ill ruDin~mie' lillJn!', benigne ,et IProlonglee. Iqu~ ,ap,pamit ofiie~ Ie,s; (Infants Inou«i:e 9U 61ein et rq,td es;~d!.!e"a l'lnhibitioln ,de 1,3 co,niitJgaison de la. bml'ubinEl par un s:lir{)!i'der ![Ie ,3-0:, :20~J3 pn!!igml!nediillll) qui est panni.s Ei'l'I'cr:iMa dans II~e lail m~te{llI"Iel.

20~. ""'p'ilitJre Emeelle'Il,n:i:B. e'm WIU!' h,Wle,f,E:iiHfl'iybinel'l!;lle, CO!"l~i!J'guee' d1uea une o bsbructiaon, blill~,aa,re" par IJfiI'!lI chQlarq,gr'Ji'te. Rem.ilIl'Q!,.J~.~ 19 dislb3111UliClfll de l'abdc,me'liiI qUli est dllJls ,e II'heD:lI'tpm11ligialie ..

:2Q6. Epal5!Silssemenl bUiali - conse~l:flli'r a un ileus maconi::.11 iH glueri par une' ,colostomiB. Pal' ta su;iU;l. If~ nourri'sson devait 'presantellf uns mUQo'viscldosa Ivoir 138. 27'5 .. 217 •.

Z03;

A'ttesl:e des '.taa lbiillaiJ,es, (:2I01' .. 12:13J'. LEi!' meoonium &tial oomQI~li~uel ~ voi'f( Ga\2,)e:i~ ~ ',h~te~ a, pa.l'ut '~!f'!lI~; 'IIi~e;apfi!ie: Uil naiS8aIi.(;i.e" Le:s l!l iill:'el'ltS lre1u~ereli'll't' UI'iI€! rnn11ll Neiliiillii'O<Ii'II e,'&:ilru,lI'tli'oal~.

2'!1'~ 'U'ru eo d'e ~,"ell1l;fant Ii I, moil. L' icler!E!' E!!'Ist miD deJle ,et II'elat I'lIU~ritiCi fIIr'u~11e;5tMtisiaihs!!i! n~. L 'a:.bCIom!;ll1i! ,em. d i5'il)~mdll!l'~it lero h~ est hyperil:lI'ophie.

201. IL',olnfatfill est "d, ,IiIB 6; lmara,. lUI sxj'S,bi!, !iJlin~ d'~trOi~hie m3JrqyeB, de Iia IP~Ji!:lr!l.!W" 9~ de ~1'a:sClifB.

2: (Hi'. L,''\Qln'ra.!1!1 ill! 117 mD,l'e:, e,t ~On ,eil:ats'est '9,I1IC[He dete,lI"itlire. IRem;lirqjlliJeZ I"!!imaeiiat~on pllfiOikll1!de: el Ill!, d~$1I)!!I!1si~rill de,ll"albd'cmflem co;ns~~h~~~i'!i!'.e' ~, I "ls¢ile.

'." /

nOI"\lU2. Autil''(!:!i! sJ'g,lIl,es .. :l.Jes .!!!d~en;ai'f! ... oo'i5g:m rC'teriquS's ,etles, deM:s Iil'FI~ Un€! couleut!i' W!fd~tf\e ~211IG.). Le's doig~iS etc i:eso!1e]!:s 'l:21'1 el 21!2) Ont p,ds u!'Ie forme en rnlas,su~.

laeiO'rf,ectkHilcbirt!rgl'cale d:; ifobBtfiu,01iion aXlimrl1e~a:t'iqUie avant la U:em,fl' se.m.ElJirull: ,de !ll~' I!llS;te,fiI'~ooce.. Dans: l~l~:iil des: v.oies: tlilliaillies intW·&:ltii5~iqllJes, IOlil:l Ull~ S:'UNie' .. JOclolliget elM possiblel!le~rQ~I»~nt ~s,t ~jlmp~~tiQ:!..!i:l\ '

1313

2i1.S. lL'eJllta~~ Ii:! :anl:![l:. ,N!CJ1ie:z: ta t:io!'o:ra~iil)l'iI!,iI'<I;!r1fo!"!~e de la pea,l!Jet

1"'Ellilo'rme IdiS:t~~Si'[)n d:e I'ab!f!~~. Un'!!! l.apa!lii~gmie. e:_ '1"a1:!'I,ce

wB~BiU9i I'e;;;i:ste·n~e 'd'lI!llrnE! ~il"hose 'biHarnr'€l et. dI'urne :ap!~ intr:a. e'l

_~~!f'ali1eplJjlltqUE! de!.l:can~'U;;;; biU~~iB8. L'ienfaIilltEJ'S'( tmo:n: Ipeu ,a!p~1l!s. ,!i!:iI,,3

IEf1F,E'J' DiS AFIF&CT.O,NS

lET DEI, !H~O'RMIQ'NI!I IMATI!AINl!llES IUIA, LIE INOiUVIEAU .. NIE

L,'ecliI:ange plhysio~;O,gli'~U€li ~,rr.aLQlijSp;IIl!:OOllillta.ltre decs hormlOI!i!e<SEl,ntre tla me !fa ,&~ I'~ifilfant a i~~ Wl!6UI!!I1!i'!Sfl1: r.m;IIJ'V'~,. la d:ec:oY~i1~ Ipar N,i)l'm'an a r'E!Qtg, ~i1t, !9~ 1, ic:J u IPol!JJ"'i(lir Klmro !l:e!'iii! d 'u fII(!I, i ~lkI~:~onl nJ'bli!:Q~;~qus a€i la tl'ill'lere ·au' !!DOI!lnS des premiern mQts Ide, 1113 gtrosse.sse" e;~ pl:u:]i n!!cemme,mle ,dlrafIDila de l'ia IhalidO<liIiIlvdle OIiliE !!I~'titi';!!i, !'!1t;t~'8!l'~bij S,~lf le9 ri;gql;!!d, des m,ala!filies ~I d~s IM,edlicatlllill,elMSi p@l11:d1ant la glro~sei8S9. II las~ deY'l~nll,)!J i.mpemJtif d~evi~r Ic$e~s. intar,;:!lcHollflS, U;'r,~1)og,ailli9S ,oonftUE!s, IOU 'PD,t91!l~i€lnes 'atc:h:l prooeder, 'S'H ':-1' a Jieu, a un dlag!'1ootlTo prenoo:aialJl !iiIiIQyel!i'!J de 1,'~I'if!!1!~Qce~e~ ,~~: de I'amntosoopie 1M l !.H'liEi iirlt~r!'lJItptio'liIl vo:lonimlre ,de, Il~ gtf\Oi939sse.

:2'i14 ,e'lt 2.~IS· •. A.elliel fa~Falel InSllllflllltalle. Ellil,eill!pplami'~ au !c:<Dl!I.~S d'll p,n~:mie'r tr'imasll'a d'·!:! ta ~iB. C'8S~ u.ne, ~B.ffec~k!l'ii ICO!JJmlCill'9\. IpaS5a.g,€:f1El; Iql!Jl~ 00 gl!LI!erltSi~omane~e~t el 'ql!!~ est d'ye 31m( .a.lIlIdll~l:!I,gelnes ,maiefn'ililels. Elle niS' Idbil,t pas; l~tifE!1 CQ1nf'CllnduIOlOWe!O U.1iI ila:t 11"I118,C'LI:eU1)!~

2:11&" P:ig~,e,Matki!R QU'.n:eil&~ ~lIe IlillliS:s8ti!i'!lil'le'lux' Imooipfilic!1Itioli1s Ipi~IIiIfUl!ntair,e5 Cj·,la vulva., dEl rae 'f'a&'i! Ilfilte,r;rl8 ,dles 1OI!iI'IS$8' iii' die il'awe.gh:;!1 ,d]wSie,11FI (lrn:e~ mac Imt~,re'. Rema.fiquaiill: I.B J't,a.!'1Ie' jil 0 Ire ~19,ne de ,gI'OBiSl'!2!S'Sle~ ella il'euoorrhEla riOOllataJ'e'. Cette deffi[€iI1e tradult: Ullin€! lieac~uon aus'Elv!"age des h;o'mrmnes iiifl3terfll~nes.

• 2:17 et 2'11,1. C~ pirtg.eA1:alo.!i11 est 'eROl'ie plUB lI1iuulquee '(ihe~

le~ e nf,a.I'ilit51 de O!il,u~!eUIi ..

2119. Illm1:lilhtF.dii'QfiII nell:Uuita~e de:s 'seir.s a:eao:m:pagIAoo di9' ~a sa Cl'st io npas§g@r8 da falfd99(l!!(Ci8!!fjl (CI,ui Q,m ~d~ nitiq ue aUI ,ool~OMrumll du poilli1t: (lIe ""I~a ch~~ 1q:UIai). C'8s1 l:Ji!iI,B r4!ae~ii[u':! i9iJ,:l~ il1~ll'mi;Dl'le!], ,i'i'iI:aite i"liIelile,S.

:2:21.. MlastUe m§lllinala'~e\o Cest 1lIina Infoctloliil pyogel'1le (I'ul petit (EI!i'~e SU'~,9 • ~I'e()!:~mss:iolr! d~ I 'hlfilt,mtiofnl d'e<sseinS!. lEila J!)E!t!1:

III !"O!l,o!Q i!Jf;U' ~ n~ SIJPiP'!Jreiticu'il £lIt I a,iss,e r u n{l cli~a:lltij;cifL

:22:1. IHiypedtiilyrlQ'['dierrmDl'taflall:1l! [pll'io¥oq,u6e Ipatr tl'e tLA:n, Uon!J actingl ~,hy,roid sUmul~2,\Qr~ ~raIll1Sm~lsi !par ~,!'lie m~fe aUeiint:e d"u,ne li'!'ial~diE!! dlel Gr.&~i9's~BasiQd:ow 'i1!np~a~e ~i;'hJthh"'. ReIDQrque%. W'exophtal'mie 'Bt ma dystrophi.9' de C11li~ iI;InMIil't Bg~e, Ce1tm!e.l~1Ii~ct~iQn s'i!1!~~F!!'lClfillpt 5tPDII'Ii.tBIiI,el'il1lil,n1 Imllais, III Pe.Y1 1!!,tl'I!' ne'oessaille d'~liilstl-' t,!'!!:e:r' urn !lrnitel'i!U!nlt almi!tihtyroidiel"! 'I:v(lfr 4('9).

'222. IExop MiI!!ll m~e' ml'ld'~'1!i'8 dlj:! fl~6 t'lli de l'anfSl'altpmt41g!e1ni, fi!~ !U 1'1, Iii'! aPlie~ I lei!.

145

223. lMil"JOOec:leme Ip·aJs5"ge'f ~ne:z lUi'! nourriss,on iligi! de 2 :6eR!8in~ (iJ1 '~E!uc>be~. PendolM s'a.OfiQSSeSSE!' •. I:a mell"e all'ai~ Ib~e ~fQi~e 'p'er des i:lJg~ntr. loii~I~'ig!!mes,. 'Tiro:1i5i mois p~us: Ullrd ,[ill diIi'Oll:tS)'; Cia [l'llOlllllrr[~son s"ss,t rntabml de faQljl!i! reiffl~lnql.Htbla 'l.m:Ilf'3'!lI3 ,91 394),_

les 'E!!1iiants n;ia d'& mElllI"eS disl)9t[ques, 1I':!2:4 ... 228) !l'fie.senm:nt des, risClues. ill'le've.s de oOimlip~iaatlol'l$ - preniEitaJle-s, QD$,b{!~fl"ical'e$ ret peri liiIatall.oo. N'Il'US plre-se'nto I'll s q U B!'ql\\;l;sstralts, c ~Jl:actellfi9~ iq U€l'S~

2I~~ I-Ia"crosolm'ie .'t pI.thol. sam I,e resultat d'une hypef-'nNtJi" lion ultm";lJ!Jbiri'l1&. et de "hyperplasoe du tlssu adipeu~ (voir 143;),.

2'2.5. Il",ilIspeC'l ~lUIsliiiifi:golde aV€c des 1000s en ballens eit d~ Slglil~S dl!! 'j:lle1hare,- lJa,nSGs Cf.!'S. le9: taiiJx ,dJ!!1 Ilia QCI' lsana slllri,aU0

etam trrt nOwr1i'laINIJI;ol. '

1146

2:iUi. iUIi! 'iillllike ,oa. 1! • .'!;!ii'Jf·Mt rp!"'a6I:1t~ IU!I'IS ~$OJQoophalie, umll Wdeml~'ilfll gGd~t ,dies mlel~btle:s.. (:illIlQ !oo!"itlmctj~Jr,as· ·enl 1Iei!llio!li!lld,~~ ,d,oig!1S ~. .o;ru;; 'Q'fiI:fl'jiis (aFlllrrog,l'YP'ose parfliiel'~SJ)" €It Ides !'I!ae~m "as)cu'llalfil~.'iiS dw 'tIilQra!x e't de's .~~i:I!~~ •.

2::11:7 If!t :22,8 •. A 11'.age ,r;II~fi, .anl" II'eii1nu'Qil 'plr~llbi!1 IMne m~emcspln.al~i9 !iI'l9fflltiiOO. !J.!!'II s'lmblsma Qt: 1l!'1l0 3nlFl rog I\lPO~~ pel's:i~tam\e. Pall" laJ 'suite" i,l dlev,EliiI lItre ,atteilnr~: d'lHl'El m~JI':ap'~egite 5ipa§ti~ltl6: grave.

:229 e~ RI. R,gl'N§:!@Illf)leQ~enitalle,., 11~:5,ia!G,issai,t dans ca. 'Ci.l51 d'LIlflle ~,aract8 U!l~lal~erame et -d'I,I.11'I bllE'!'plilaro-sp'OllS'mIl!'. On d!§Cii)u'vri~ aUIS',si ~",e)i!]5ltence l\\i]'UIr!'6I ~alfowl'1l1atilofll cardiequ,D" l.'eFlf:8lf1~ oonserva IUlII'! I't!ita!ttji mentBit tL'i'!i1!"'eCU'I;l!i"!d:al !~ 1m81r'!;!i !ij·e:taiil: prodlll~ite ,~ ~'~ 'eitlq:uu0~' !1l~m~dne die ,13. ,grosse-sse.

'231 tit 2S~. 1!.iI!I 'CIIS, ElIIiI:!!I'logu,E!,. A II'age de n' Imleis, l'ef!'Ja.!1Ilt, 1i'JJi1ese.mi!lit l~illi1e' eataJ:r.ElC1e du co:Hi gal!J()II'I!!1I" ~Ime m~cropih~a:IJiiI1ie Gt UII'll;®1 blliadydad;yl~e.Sa 'tfliillerata:iit iiWlIIie:JfilllltilW'6i au 3~ pe.!i'olll!'ltiite. A, ~"age de' '9 almls.sol'iillla,eCisseu~, III"I'emIt: C!lUEl de 3.1;J1i!i8,. E.lle J'!3,St!1! rnailll'1e, E!I~ Ireili!!3i!l'd'~ menta!lle.

~ ns lie lbi la n di@! 91~iO~ge:5S9, 1'!immlUlliil,11i de ,. liIiIere vis·,i-vis (h~, Ie wtJooH~ Icli.)iil~ Iil!'tre i~Uldi@,.SI Ie ~emJrnte, FI,"est: pas !'l'!'ioteg_. 181 V2N:cl ",a,tj Ollil ,e:Sltil1l,dj'iQI[!M fw;.},161).

Il€! c<o'm:age rub;§.QI~iql[,!e! de Imeres nol"! iImIM'lJlillis~as" dans Its t iiO is, IP,re;m lem, mans; dela '~Jirossesse., fa.itco~lIr:ir tJ n ri[,sq;u:e ,ellieIYe, de rna U1ormatio na oOlilge VI itaJIl!e:s"

150

2.3:3 ,et:: 28,4. VWI!iillliISii:ui:~" IiiII!DII1iI,-.sIUlII'I"n,a!II~,anne ('s'i!:!"~dDIlTIIefma;phtocili3.e~'. L',ernfa,nt a, uiliOO_):;ill c:1i'iI'~matiif'lli~1\1 fefl1!llinhl 'pesiUf,- La nile!',.:! ;avalt liie~~: de, la IilI1rM!nYl~b!!Sl(lis;te:roloo au debut de Sa 91100SSeSS;Q. On oo'nS~&*B 'g IQJ':i~1 'J Y fiB fIJI siiian Pi2l11iit~:el,le, de:$i 9 ~arn~Ei:i!!. II:evr.as" @,~: li!J1I'!E! h,y,peI1Ji~,pli'i!i~ diu c:litClllI"iis 'ijlJllev(lCl,l!JfilI urn hypospadia:s; (!rI!1:l'rr 41'11 ,et 4'UI:) ..

233

1!!i2

L'allura dss; Irnn!8!JaJJi~:d\el ee' Qlloupel d'§!ge:ss·!!!:st bS'.9i_ItIi)COUP rmod'il1e,B:. ILes nmesures (lie P:Ji~velii'uon ant o,l)n's~delmb~eli'!1er'!'t ..eduit nn,cli!Cile'rilce des ma.l'm::iiesinirecUeu5les at: 'Les IprDgf09s d,e '!a ~he:~!iI pet:!~:iq lie OOlil QflIli§,1 io fie Ilel Pl'\c!flo:s~k: d '1!iJ fi! g I'Rli'lld 1M III hm d 'al$~l!'6s ,arrectifQ,!'lS.

lies r~su~~at.s f,e!ma~ualtllas, ,d,e, 1'31 r,eGh'i!!ire~e b~:ooi'nimiq,II.Hli Olilt 1P,1il'f11iil'!;~ d'[dlem:IUel!"dle'5 3i;ffe!Jij:::t~'Q:n5 qlll~ emienit ebseures et Qui ,en.tilra~rnent: hl declinprogf\esi5Iu~ des fac~lte's: physique5 'et. 'menta~~S:, 'l::eil~e,S!l~_El le~ aOOfllfBtiofl$i eon'!1'en~tal~i ~I!J' m..B1abc~!~:sma, qui drr;lPElfi!,Ch31!f!t d:e. cll3,~t!il!i!'Js d~trrcii,~:s E!!fiI~ym'~~liqJl!le:~ e~ (fIliliE!, iiO~ PIE')!:Jt lIi!I1efit!!"e en eyidenoe p.3iir un depmS1age 5ystemat:i:que au ~~'!JIr5, !te' I'a lPer~~d!e: 1~lre'l'!~ta,le. 1!.:aQOlllpta't,i'Bln ~e:;.;:iglrnee a dO!ilQ oedre la Ipl1Joe' iii 1~i'i9 tB,cti;vlte, th~F9!pe~.!'tiql!'!9 Ipl,eilj'illj, de PrQMflS!1Ie-s.

L:aJ pel'D!!!,!!! SiPii:'! m;acl!iI~I~i r,e, die, !~a QvooQlil!ln~t iqllllle' ;3: ~I ~rl!ll,m i n~' l'otH~:GU rilf!i des, ~,r~ c~i!O!'lS, ~'4Iil'Gdi~if',es Elt ,8. F91fiid U DQ-SSiib IElI 18 'ICtdC!;ll'~ ,gli!j !'i$gI~IB de re(;m·;F>em;;~. Le, {ioOr;sii!'iI sep~:i:i,q,liIJ'il! do;~ rp~rm.attli'e ~!.Hi! 1Ili.1;lLfl1rrl,ing' F3mj!1aJ!' bh:l:1'! Q~IIi'!QIUlI dans Il'es (:3.$ de' ip.~OOIiisiPOSiH0!11~ ,~oes: m~i!~(IIies.

1IIIrresm 'oo,pel1li!:lllm: Uifil gra1ilild e,y.~ntail die desordir,9;S, ~ui~ a~r'e:cUent lie de'Yehll'PI[!J'Eillm,l!'met l'iW~rpta.tiD'n die: i'~Marmt ,m. t1:ui ~iJi,i'g,em ~'~nh~IWlSincaHonel~ la I'e,~:l'ga;rlig!ll!tli~." dela 1~~litiq,l:!E!' medicsle ,Bit soc:i~.hl!i !~'Bel:1iEdl~ (If!;ll~ lel)fnmUlnal~lte.

rNJ'ol!J s ,avo!n:5i 'Ciltl,O Is I un oo.ri'I:a:IUl'1, n DfiI'iIlhI,r,@ d ':a f1feO,uDD'iIS q:~ I' Oli'll peyt I'€frllOOlilitre'l" de ~la iPe:Ute e,nfainc€I a. la, p'lIbeda et OJue Inous presel1itorns dans; 're ,~h~pitrl€.

E~I i'iIlieme 'b~lmp9i qwe la lIliIi!!!h:!lra~iol1l il~te'I!lectlJei.~h,l' ,eiIi: af':f'ooilve. ~"act!livite A1IIiJ1Sculai'·!1Ii ,!li'lllohJI3I' pil'ugwes19!\,IIl;!mern:t de I~a react'tonl w,efllle;.;:e! illf!YQkiill'llair,e du liIo'UV~aU"r:I~ 1ilI1!J.!ii)!!, mC!!~I!J,emeofilEi lJol'cn~air,eSl, lift ICO~'l'd()lrJnes C!lue' 1',!!,nfBi.nt e){~cl.:!te 3"!.!'e'c ull'ile adlr'€ios!sQ CMi!Sif!i~flIt!ll! ..

Un fe'klim'Blr:t.'C),l1maii decWEI' ~olu~iona·)ii,ge que 111°01'11 Ir'lEl1c:.h€]'(l'I1B se:s C:;;!!JlS€'),S\ ..

23,S. A i-a; semailnes.l·e.n~.aii1tma~!.iIt~J3;~lt.saIMe el son 'oou. IOr'sqlllii"'~ill ,est '~flIl d:e~Ulbih:liS ventral

236,. A,h'iDisi !1iI10JSi" lill est Gi9.Q3bllei de sCl~~ever sa t&teet so 11 ~li'Io:rax. 231 et 2i3B,. A 4, m~is .• ~1'4llte!nd S'S!S1 :mlll1fflbrEis i~t8r,te,ur:s ell: peutse, 1:el'ilir d'e'iMHJlI~ 9·"il ecs't tern u,

155

:2a9~A 5) imDJ'S. lPm:,IUon ·a;ssi,sel ilveii;: a:pp U~. IRema1r-qlljl:erZ 1.11 Ql;Iip!hose de !1"enfal1lt assls,

2401 e~ 1'41., A ,Ill :rnolh. IPOS:ilj'Oflil ~:sis'e salils81IPPI!Jii mais liB eyphOOQ de ta. pasHia !"I asais>E! IJH! rs:isrl!!1l.

:214., 11)£11,;2 i!114, moi:s, Le's 1!Jlliemie:rs p~5i.

:2145:., A. 1,1 1!1'II,'!!'is. ~I a SOli! 'G{llntr6i!1e ~PQstull\"all et ~Qol1donlfle hil9 IiWII)Yve.mle'!ilts tie ses rnIail1lS ,et d'e :00:;1 d(!~g,1S:' ReJ1!i!'9!.l'qlJez lie 1~J'el"!!iJ 'Io!IB,IgL!IiiT!E!i~ lie lal1!;1,e po~~grn~u! dl~ SI!!!!SliSl!'1Ita,tic,r'I.

II

A.NOMALIIIIE,S

:247.. MCi !!lIrrlss(llliI, 1Il1lWlglihyr,oillUe.1iI1 ege de -4 moi,s. Mau!,I\i3!fs main1;Eetfll de' 1;3: UUe e~ du c,ou.

248~ Le' mellil_ e'Ii1'anl: tal ,I';ags de 16 1IiI10,ilS_ L8! IPosl't1i'oJ'l; ~Ul 'flel-; onl f~.lal'e e~ :I'abduction d!ll!s hancl'ies pe~sii.!!tEir'ilt.

249',. Einlfanl hiydrldip,h-a;IIB' :!Jg~ de 17 lTI:ols qt!i In,e rlB$te ass!S qU,'ave,a;: ilIp,put ~I ne lPe'l;iII~ pas 'oontrOlar I.e,. pO'S[trOIl d@ sa t1ete: at de 'S,OIii'! cOIJ diu fai~ du pOliCis ~~gBre alii' S~ tim.

2:50, IN'l'Iur, 5S,QII'iI ,iQIMeUlr dr ll.!li\Ie l:eSiolll Il:,'ri'ir.~lle e'~ ,A'ge de 118, ff!Qis. II pif',asell'iltc' un opli.s~hotol'lo!s ~,~, m1araue tilt ulI1e lelililllQ@r:aticH'1 de 113 IP,JSitiol'l ell Uex.hJln.

161

2J:i1" 'E::ani(ki,palhh.'ll ICliulg~lnitalle, '1!I,}!3JM gi!,11I,e cl'le:z: II,j n eli'il1a,liIit de :!I, ans, La posilililicH'! ,de I:o'w.dd\ah !';list una !l,BllI'iulfltiI;l de, !',a [posi~io:n i!I;(;.{:;mU pie'"

251 'l.i!lm~i!H3Ja 1110 m ~ .. sa!clree ,me:.z: it! 111 elnfam:de Sa!i!~, l1Iuii estune ,a'I:nnu:!le' eORl!pElriisatll"i'C€I ,eI'un l~anc!"Flemel!1~ ~lliiIt:eS'l:i!il!al,

2!S8.. !lll~lIld.tmE!' del [~WIiI. C:etil.e enfMit d!e 2 al!l'lS et demjl rm'h~lfI!qlme, ,com~leltiiemell\l~ d'i!q:iUi!l~b!fe' par sl,j,u®a dI~ :SOIl hYDotoll"lia mU~lUla,lre._ PaUli" e.ssay,~r' de ~mp.El'lf'tsell', em!~ :oolieln,t e!ilt ecadant lies jamlbe:s, B~ ,en m@U)'Uil~ 89'S '!'i,Ielrl!Jl.!IIll:, ,girl 'h~\p~f@Xte,nSI~n ..

..

162

:Z5i

163

TR:DUEI,L!ES NUTRITII'O'NNE,LS

~les mdtten:lh El!;B; ,quii IPO:l1:ellil'iI: SUii' la Inwtlfii~lo'!'l1 O!'il~ p>B~f1m is, d",~a'bl i r I~e ,r'egiime';;u:i'~uat 'q uliipenlll1e~ de C!O'IilS8f'W9W I~ :S:Ellnteet 'Ia. rmil'lIiIlaJl'rte desron~:ijloins: de 11'~b'e h~J1iIl8in. L'imJ)iOnanoo 11:H'IeSll ~a'!1jlculi,~r'\9I c h£2: I'e nfarnt, en !oou rs de ""H}v~1QI~ pefl'll.el1~. L "e1i1If.a flIJt b i~n. ~Ou !"Wili !fie Ipr-esan'teIiiOl pu lis maladie.s p_ooJ'ei1~eJ et poa.B~dl{!,ri l:ln~' b,(H1n~ rssi:s1;a nee' 3!uxi ftfeet lens 8ID~,r9q,lLIe ,1es:iI1'lS uH'i~saifl(les fIIU1irii:llo:~nf!I" las. iat: :S;tI!rtOI!.l1. celles ,qt!~ :Sie p,rcl!i;;lu~selfllr a~ OO'IJfS, ,des premiers !1~ades de Ilia vie. e'fiI~raiil1ero'nrt !lile;s, d~lfl clts, a_~a!"ma!'ilts dll!!! deve~QPpemen1: physiq!.OO, eti!iilte,IIi3f.i;bu~I'.

La f",aJlnlltri~i~n de l're,flIbnl ,es~ afitiret~nl;ile par ~Q ~~ll!EI' dl9l soins, I 'l !.lIIi1C tanoe , la, pallilil,re'~ ,e.l, I~EN3mbOIJiISi allmem:aiiresq:um !Hil!:nFie.iITlt pll.ilis C1'jlmpoliUln,t'!£I, da'rI'S m~s IPays 'sous,.dmlloppe!s mailS (turn ,eOOstem. enoo:re d1i!JM: 'I·el morule, r!H,ci,(f>E~!~:a1.

!be l!leU d'iim'@OIi'S'Aee' 't.:!I~,H!! IliQn aecoma ill I 'alBJllfli Eillf'iutat ion ~a!!l, oo:llli'l. \i\1!.l~ loo;t rQ:ep~ifldEtnt. 1~'~a:lpef!ilra\tJiolll1! pIilY'$i!)logiqoo, du naul'lir,~on, ,e&t atl~i un p:ooml1ll'ilGne 'par1icuUer dans uns ell'oque ~I~ II'Gln e,!;! P'rE~c;cyp!e dieSi '~I!.l~s,ti!C!lns d:e sante,. II ,eS11i,aRl'Q.U'Ulfil0 femme 5Ci1I~ ilf.lc~.bhll da, d'OfllWlElf II1IH ~ ilia. !SG!fl,eniliafl'~ et. lies ~ nitlrn"'~li'iId ica.tir:ol'1ls· 811'1 S(m~ 1J)ii!U IilOiiiJIltir'9'U.a, ~liI"i1ilnII1iS,C{lf'lOOI!i'OOnt ~e, me r:e ,ou T"enifam. ILa IS'IJ!l)eli'i'~rite du llaiiflilMaterlll1eW B'll'illll'poRain,ced'lJl'~i~ de 'c!Jolnneli I~ 5eilil ne pe~r~!'i!lt e~fre. n;iI'ieeSi IeI'! ,ch)yta (:Iua!n~ au ,~y.eloppel'f!enrt physiqrull!e et:afrlle~m ~e 11'~I~ra'rilt, Lit. 'E!n,CO:l".;!I, II"! r\ee'lhe,f;~fH!! d"lJlllfll plrUse de po[dls r,ap~id€l ~res ta n,alssillil,cEI, la 1ii1':19.ljvai~ ilil~,~~prletiaitlj,DI'lI ,!!:Ie Ila.lWIe:1't18 de poiids, 11~lliniYSiClI:oQ~:Qlll.!li8 et ,d:1l! ~'hyp~Q:~dacliie! pasSi~:re d IJI dreb Ij'~ d)e l'a.lla~j;e!l!ten\.E!!t 1':f4:d I1iIl i!l'l!I~~ 1!!i1d!~""n wre~oo de bibe'r'Q~5{1!lt lias, OOilliilSI9$: jprinc!]pal:es ,dj'Uti 8Dr,~',e 'ifilut'iWe. llregaspil!18g8 de il"al~~ef!t·l.deai~ dunolun~'ssOrll'E!is1 Cioll'ilsi!d'Elmbl~e et m[prl!!se,MIEl chiB!lliJe al'llil,ee des, mlmon;s ,de IItW'es.

La regre.ssiolll d~e i,"mi[nleil'lm~iorn ,au s'ein a 'neoossire la rn~lh_erche d' !lUll '!:li!jtn~tjtjJllali mental r-elc:Q ~!'!f! fl!jQ~I~. LJes t@!iiI~~'ti\1es iJlllriiees d@1 ~OU!J9r Iia loom p~s~!fiO!1l diu Ibilbe!f'OIi1 idB:Bm rell~:€'te 1111 l:esd iii1licul~, ~n();~~1re$' J::i'a:filS ~ji'l,IJ'.m:Ei!i'ittWilftC'.n ,dul ~arf~ animal.

Oe InOOi i~Utl's. lie mCIIIfflsllHJ:1iI &S~ ooll'lf,ro,n:te a Umii€l qU21llltite de ~m'~r:atiG1lI!l!s illnS1:aln'talI'li8E1S: d~ I:itiit.. ,et (;;~!)!In,E!i affiriltme ,gru'elUe eS!1 eq,:t!!ival,eNSQUI r,lit de rneJe. ')':od.lll'fQis le't l!iI1idglre a.es p,roglri!s, 'i!iill;i~enils,. en e'l'lmQI~istlrre des ~clii;ec:s IliIlJIi~rIUOIl1Ii1iBls avec 11";a!limenta~ tliiolnal1ilil::ieUe ~IU,i IIilB l[;Klssede, IP:a:s ,Ia. ' .. a'·'~iliI'r bioJ'GgiqUB ,da ~!art. Imatiemr:tet 'D,~ lI)'I'U:8. UIi1 b IlberollfJ 'deIC(H''UJPOSi]~iD'!i'! OOIU !ia!n1i1ll1 1IfI~e:3,.t ~BI~ a:dapteaU!~ .lJIo,ssibU iitelS: dig~stl!oi'oo: ,die '(:iI1agu:a'e'[lfanit et i111 ~elllJt

ialJlss,i ~lre mi'all :EI ~Dam," '. _

D~s F'aplOOrts, d:eia:l;I'o-ralbles,v:e1lila.lI'lIt de' 11l'8.Yflliln vic)ie (:Ie 'dBYe!~oppemem: Ol~ I !allai~e ment a~ :se~in a Ii~DldI6n:tem Id'6cl'l ni"QIi11 e,Um u I'. da'l!'!lS Ie rmond'e lo,c,eid:erwtall l"lnltel@t seientii1.i(1lus et pO'PliJiaJ~1:ll pour

I' III lIajil:e.mel'iV~ BlIJsslfiI. ' ,-

Oes ebui[J,es IMu!ie'l~s ent ill f!l;OU¥,E!a!lII 81:9blili qll 91 ~:9' I~JIi~ m'B.1!lrl'!l fU m.I'alllime:nt Ie pi'us: sioopla et Ie pl~ussUlr~ Ie IMlillfe'lJIlf pour la dem'nse ,e omir-e' l'ifll1k!ili1:f,c'l"l. m. ~ou r lil' djV:Qh:;t~iilIlent phlf'siq,l.l»e Ie,. ~,\!'¢bique ..

- lba crrea:t[,olTIl ilarrg,e mern~ naipandue' de lbaJiI Qj lues: de la[t ma.teJrJil:e!1 dil!.1iIiSi res 1~IU..:ire5 de ,",eg~li'I(ito~logie." 1I',t)Ii'gSili'lll'S.ltii!!Hl de 'sl/JS1efilas de, IJlec!lJeil'e:~ de '~onselN',atiolil >du iart materfllelll ell~a, ~rolQ'a'ga!~d~ ~,Fl'ile~ lnatale en ~,IW3i~r de I'allaiiltemeflu ma1&m:eW. DiIll 'e:r1llilH~II1I~ pli!!J~: tenlle'ffi!Bnt as _pi.wtesSus, phys~iC!lI'DgiQlUe ..

Chez I'e!'!f~nlt plus ig~i liD choi:-: d'ia:lime,lfiItSi l'ic'hes en Ih~"dl';a,te die ca,rbQ:ne .(J~ 11'\~I!:Iti'li'amQ!lt P:1!J.!iV!'es Qf1! pmhM!IlI:I'5. ~\e!ildl a facUi~ter Ul'ile' [prioo ~e pilt'rliias .f,.Wth;= e1: tine' ob4l~i1' ~1W!)t O(ilrlS9qlJllinQEls:laoi1elJlrSM. lro~SC!I'U'OI'1 l~es, as,scu::ia :Eli UIfU~~ mti!l],FlC!IOfIQJIJEI 'I\~'i'b'I!BI.o!'! P6:IJt provog IiiIEl r il'aD~,ari1Ikm die do'mmooes, Iroo;PIE!lrab~~es"

CUi Pc,init ~'~V,iJ'e t,;,iYlt.;I;tif, on a Qlbteli'!u des IresI.llH.atslmp'l\essloii1i1" M!f!ts: BJ~ ~oyeli"l de Ifflgi mes d "I!ilxel uslen da ns I,t:s ems ,dh2l' r1Ii!!J,labsofpitionintestinale ef: d{ailerra:tiUon'!:il !l)orilgeWli~ales dll;l met!ilrbo,lisnlE!'. IL'utUisatic,n precoca de .~ rll!glimes 1lil'V1illB l'ar(I(i~lmyla,-' tiQ,l'1!dEH~ p~Od~lits ilo,Xligyes d'l,lsa !'a desi!'iiregra~i~," des, all'me,n~s 'q'll.J!i nel pe:uvenil. pas. Sl!ib:iI!l' ~IJ'!!!;! mi!,~oUsa~loliI P'~!lJS, S,\Mlillu:e€l, •.

Il~ 1aut ,9:)!~rc.ei U!1SJ :SUINB illlll9Jn GEl breS! ~]f'Qj;t,'e ~~u'rr e-viNIt' les 'Gamn ees rnwlrit'iofcl:lil£!IJ:lies eu c,~IJFSde, leur fllffipl!oi ~!r<lI'('N,gi.

IEIIi'! fa!'::€! de ,difi('lcIUlllt:es alii m.eil'lta i res, ~LI~ appami!:l!lentllr(ls '!lile, aill !'res: II~ !1laiss.!1!Ii'tOe, i If8i.!i.!t '00 m.el!f!~'r Dar IEH ImihilBlf ulITle cause' '1il'llQa.~qg'l,ji~ •

M:A.LNVTRI1~aN

IN'i-tcln4 Cl!lwOR I'GU&:: 1,1'4 S~I"ISAIN',E. ~4!-:2591~

254. ~lln;all!lliD~ !!lnal~g~ l!J!i!iei l!actatio'l:li ;ac:hi!!q,uatel. ru.es sei'IIi1l;s,ci'e! Is mereSOIii~ ,elfigi!:l'fg ~s maJls ~es mame,hlln:s olmbiJlqu,6s rllmcilelnt: Ilia :8Y1:ooiolli'l diffieHe. '0'61' ~olJlrri~son die Ie G,II'lIlBrinoo, est ~el1lllil'fiii 'et Illl~' I}a®e (qi.U 9, 2,250 Ik!1il.

2S5~ II) ~slr'QlJlIlhJ,e'.,C.et efilifant ag~ dle S sam-alfle-s aet,e, al [melfV~ alrtilili(l'le~lemm:!!IlJt a~ un'r:egriimlel pi'iiitJl'Ilre 1l'1iI ,ca~IDfI1Jijs. Rem3:fql!J!!3z 'l'abdolrme'f1J1 en lIi1aoo~IiE1!J 8~ 'l'abs8I11G>S de U8S~JS adipi!J!'I.!!!X IB;QI~I9:~ CI!J~ooe..

258. MalrasiMe i(I1::ElI~e:ldel.1Ia,Ii1IU!e)., ee, petit Asiati~!!::I'D!le, ,~g~ de 2 !l1"!5 est Im,ilI!1 loou:rrl delluls Ilcn,g~ierl1'illP'S. '1m p,MiSl!nE un ba~I~r:lIi'iI'riIm~n! :abdomIJn:~1 ,e't !!!!ne'ab~l!i!oe "Qitabl~ ,~l~ tiSSIJl.'tdirpell,liX 50 u,~,c ultalne"G!!!Irtout' au l1iv,e81 y d:a Is ~o3im~ d III tl1ilc'r:u, 9'1: des m9,mbfElS ilnf,srieuwSl. ,Aernar,q!J,,!l~ l'a,I;",':)·Fu:i,llnce de ta ehevelure e,t !I'erj(prees~on luriSl1Je de 1I',el'lllmlfii[.

167

25". IM,DJi',asme. Get ,em:aR~ de ,3 tans, ,11 'et€! ~SiOul'!'lfs iI. un regf.me OOlNte' en ,[la!o'!'iies: iI3Il contel'i:l!lJftlt ,SU,ADIid de$: h!fd,IatSSi de carDoM ,quii orrt entralne 'une, ,retention des eh~'c,tlFQ' ytes at des Iir.qUl!ld'E)s,. il"oodeme' et Ie iballo'i1Ii'lElA'!e'l1!laitnJonminl.1 mB..«ju9mi: 15Q111 .malWlvais ,Stat ,g~.,e,ra.l" SCH'ilI aDa1ihie es:t ,svfdeme.

liB,. KW,f!lstdliilf,'mu'.. i(;'E!'st una llTiIlalnLrtrU"iion con5~iCutive a, un re~ilm'e pau~re 'en Pl"O'teilnes e:t alii c3'lories. Ses c~deres; II;nineipattix S(IIm, I ',ced6me , 11a, fine,sse ,et Iia d,ssqilJamaliio,l1 de 1,81, PElay. rill OOhlrRtion rougeatm' de [Ill che .... :alul'lQ, et h~ I'mIlnQIJJEI de ,rreacUOIrIS, affllct:iYeSi. Oei1e 'fo:ime' ,are' maln!!dri'llllon :98 r-encDFltriG BuI1IDUt dans ,I~s pa,l! 51!::1I::laI9mCflit et ~eon(lmiQu.amE!'I1It 5OUS~ ItI'evela pp~.

25& K:wa'shJ,,~ at: H~hexllB·,. La PMit '!IJ'an;.on de 2' Bin's: at d'iHni Q,Yi est a gauclh,B B. un ,kWasl1i'I;l'f'kor: C'9~IUi de 4 aLm ~t demi ql,!;i est ,p, dQ)~ eS1l: c~u::hec1iql!Je 91. cel'lI.!i dILl oon'lif"ie 'l·U un em,;iml ~el 231ns, en ooli1ne sa!Ote,. Les, !!ISJoI!.I:oi iElllflfants mal'adessc)ftt d@o,i'i'll.llilrl!S., mderrna:tiI,t!s a.t pi~!iaJ.blesi. !be peUl gal'ljion cacillectiQuEI' l ~Q mime' ~iElmEl 'Qjue les ds'ux ilIuh·es lilie,j"I,qu:'ll ant. deux ans 1.1'9> plus qu·eu~. le :reltlBird d'e ~:uoiSs~m~e'M,I'fj'ieqll'em dans les cas de m~lmJ~ifitlio'i'll.

25.;;.,.7 _

La slI!tall'm ~tI"!til!UCilIIi\lI liJI OSB m,Cii I ns de :p ro:b:~~niI;es car e,li;~ OOCt!h~i'IB ~;;l cffiIS5a!nce Sit I;B d'e~eIClp,pem9tnt. 'i1ol[.ltemi;S, wne, tl1!a,l!I!,!i9!li,sa hiyg~en:e ,allmeftil9irca de 1I''enflnt:e1 1i!flndi a, se iP'l"olgli'!ger a I~"~ adults 'olll 1m f,rolilti~m €Il.il'i stipailltie I~t)tlooite eiCmsti~lJtio!1lf1alt!e de SEN~:

G9m~U(:ai!Qns m~abQlli~lue::. ,et Q~!Ir!.Uwa,st::umalm::; 'e$t [mall dElIti~

mites. -=

261D. liD erhydratatil n I(h,vd!rel,~biil ii,' Fll!ibirtiC\lfilme:li~8). C,etm, ~petiite fiille 19oo del ,:2 "ma,iS; PeOOl 5,500 IQg as" (!:I9~!i'iI,\'I[h!!del " Imoi:S:I,. Son D()lid~, dr€! 11I000,issa!lrilJce etalt d@ 3~2QO I<~I. Ses, bibeFOtna, Gonte'!'IIIai,eflt rUnt ,e~oe& dl'lfI"dra;res deoo;r:bone 'm: m'aJliilC!!jUaJ1sntt de ~~I~iines. ,ce qlJlti ;0} lenmlli~ !lJjfije oogmeiiTta:tj:o", [I'8II:a [r;jl!itfl:~li~!'iIli'C!I,!!i!k!lilernilie a~ un l€!mbD:t1IpO~ml,t f;a<;i'l:ement J)e'r,d lH!, :!1!i[~ COUll'S, dt a:~'ec.'l:i'lJli'iIs i niterC,1!J rtmntes.

:28i1. E:tC,eB ~al,(qtIJe'., ~ Ipe,tita ~'iHe de " mOils,peSB 9,11),711)1 jk~ ~1s- J;iElI't:aWl'I'ilI dl!!! 9 liIIloieh Sn!il[ ~O~d5, de misoon-e€l ,91ia.it: de a.am kg. La srlJt',a~~mel1it~iQ,ij eSJ11a se~ll@ ,ca,usa du d'p.d~JHlxGleS!SH d,'eI tj,ss!ladi~!!I!";: Sl!Irla face. ~'es fesses, et I,es merml\l'mSi, ,et de m'llill' aJspe et 'OlJlslhingofa;e! l ~atilgmeii'Itati:DII1 d I!JI 'Vol ume e:I: d u [i'Hll!rmbF€! de.5 ~nl!ioliloo, d'ul ~liSiSU ia.dipeli.!J:I!; Cll!liS~' ,~l'tIdlJ~,1 efuaz leI:! einfalli!ts q:tl!lt~ 5011lll. al:il~clessu;S de lelYr pl~id~, .$ambl,sawilli' d~ trepeli''C1JI5.slloIiliS ~,a.che!ilses· :SlIlIf I 'obesitB ~utiU!"Ie ~)",~fr' SD9:~9'DiJ.

162. DjwII!liPiI1i8mB'liil ptieODCie. Csrtit.e fffil~i;Me, ,l1!Ist ~e€l d'~1(1, i\1l!M, pl! 00 65 k.Gleit m:eSl1I[!i'Q1 1,[6,5 eN oe q,U i 'C~:trfi&8P()WldalLlt 7'S'" pe'rlCenilllle de 1, 51 ,aoo~ 'Ibla !i',6pani,tiio,n dIU '~iS8U adfpeui)( sur ;Ie$iseins et m'~do:me 11 ,e,f'! lai~nt ~s m eWl b~es raf~~!¥aiiill91n't lDiililC.es ,e!St dlUI tiy~le adulte. 'Cefte enfam. ,a:-v.a~, UII"I,aiPI;)~tit ~',~rl.1ene l(tnl!lpe!I'~IMll~ie),

IMellY,cl$ll:I'!!!!: ~ISI-.2iBS;). IC'OO;t UJ1! ~rgl!Jb:I.;!1 psvotvosolm;a:~~q,uEl qui iaipparatt chez des nDurriS'SIDms: IlliertlLill!'be; dll)J pcln:t' de vue! ,aiffu<:Ut'. IL:e5 alh!'l!eliil,ts 5011l~'reill!ll'g]tes, et pa,rtielliemeRt rle~deglll!ltis I~pir,e:s, ,a,\lQ!f ,e,' Im1idhels;., lLeafoli'lTIllss b6fl1igllll1lS. b~~n '~!JI1I' dEisa.g.bl~. n'affectint cas 'laltJOtlliIEI 1iii'!!J m Iillilf et Iss pr,O'gres: de I~ '6'rrral''iI. C'ams les cas 'gJrnl;l'e:s,. l~a d€l:pertilUkml amtl'il'irentai're pe~: l&t.re !!!)onsh:h§!rabfe. ~~f'auil lei im ill1ler u ne Cf!IUs'U (i!f'ga l'IIIi qool~lle, '~IU"I!J me Inol"'nma Inrna~tale.,

2Si3,.1"1lb!1e:iIIU dir..:ig,ue. C!;!I~lPrel~]~ iil'lilll de 14 fflQ!§!!I, le co:mpmnEH11l.ent IP,l1IysiQllJe, at afrf;oot ifeQmeHi ris[iq uel. E~I'G' ool r:!;IUl'l!ie dians, sa 'Sio!lliii!ud\el ei!i' ae;p'rim ee laver.:; II'e ICefljBf\r.;! vide\. l!"le:m:ar:g lU~~

~·ftbdQ!1'lEl!ll1l1 ern bat,eail:.!.! e~ la position ~lI1fan~i~~e EmnB::lI!iionr. '

284 ,et 265., L ~.tu!le peru'alfllt qru.l',on l~'alillillemm, est puswe et d~sinjb~reSS;ee,~284!i!, 1..::abdo:rmQIf! at lla ,dilp!hragme $l}n1I11a1!':!!Jc1E!is, l:ese,li'me:mSi SOI!l~ .. reg11!i'~it&9 ~~. !i"i1H'tl'i(;lf'iib la,vEic lilin~ .ab.~lnl;l~ e.vidielnte de !l~n e (!.Eifi),"

1

172.

IBB" L"en'.,1'd 81' re-the dl!ns,sa:omH:udle an ioign,anl sesmains d en :SI1I.It9B1il't s.Q~ bras, 'c'ompI8~EHl'h;;;n~ i'ooiff,flF,e;n~e a SOI'll'ento,urage'.

161" S,N,fIose p'~fDII',lq,I!l_. 'C'es~ IlJn tLfflub'.le 'Ch!1 1f'DlliC1li onnem ent neI.Ho .. mu,scu:laire 'qui donne llieu a un !1l:p,a,SRile du P!lI'cna" ~, uno hYllller'troph'e R!usICul,aille. a WinG di~atl~on gas~rlqllUl!, Ii ,des vomissem,91ilifs Ian fusee et ,it unl amaigri:s:selliJflernt. 1L',a.bdoman da ae rnalUrr[s60R de ,3, mois, monl!r,B un b~IIIOIi!.f'!'9rfU~lnl epigs._striig,ue at ,de,s IQllilD'e:s peristal~:IQues. Iles cas b@niins gu,i!riss-elnt par Ie 'tr"ail.emelid, consBNaie,ur. IiiI'IIB's: • Dpemntl£ln de WE!be!'-IRam&1ed'~ IIPyIIQll'o,t{uftiel)1 If:I9te Ie traltemeli1t de (lhoi'l(,

174

I IAILABSORPT10,

t.es troubl'es d'e 1'8 IlIiIlal'a1bsiJr'DtiO!'l $ont .:fee, des~ordl'\es p'$sagers: eu dlllmb:les de I!a, d~ig,estionl at da m'a9Sdil1ll:ilati;on Cle:s,e1em~nlt.s, I:1litritiJ's, essentials.

a9:,. 1- 8Iola,~p ~~ _:_., p09t-bn' - diQYiIlI It. ICe !I10u!'rl[oS9Q'1"j ig' lef91 5 mo£s nil! 9'9 de\l,elo1ppe· lpas, e,t 8! IP'l"eSs,nte line disl!:enSiQ!1II abdomin!!llia et de la st"atcuifh~~ LEl da'p~!'issement est de~fI!J glra;,ve. Son emt s'est: retabli progf1essivement: 'gm(lea un lregll!lJle, dietlfltiqoo 'llIli1W ul!lilisairt une compositlo.n de tfgl'yc0li1ides a. c1hame!il; mOYEiiiilifle,~_

L:amlaladi:e ClJ!liaqI!!I(JS9..,D'4}, OO~ 1,i'1i'!f;! eli1lt€Jrop,alfni~ :specif'iQ!ue" g! ne~~iq IIJlI et so Urliii(! ntfal1:!,i~~alte. La romsib;il!hlar~ilOfI par oainsi r'l1@,$ pwmelne's, s!::!nOl!lt pW' Iii gUadilne, dilJ ltill,!!!, e~ mOlins ~reqln~mme:!'lIt pal" la lI!Im~,:Dietoglrob'IJ'I~W!e d'w Ilai1: d'li! ",a~:i1!ll" est [PM~:o!di!tn:9. les, rn'':;II::1ifiGa~ia"lns ,d'e' ~'a !'!im1!!J'ql;;le!:JSe' inlte~iIiliFla[re amfecte,m 'SlJIr'i1:out' l'a'bSC)!'ptiio,n d,es, acJ:de:$ gra~&, oha11i1,1i!!' [1,00:911;.19" ~I' s'e-rnsul't de ~a ,n'ervosflt0. iIJi me :Steai[;Q ITihee' maSSi!le ell: !!.lIn dap~l'i$$entent..

It c6i!ii d'es sigrne$ cilinliij'u€G et de Is b~biilsf'e' ducdeJHIJI:e, I!Jne lqI~OS:Eilmiel hil'h~Tirell1!re! i 20 mg/11DCI mlul'!i:EI: I\Itl!l.ll~ al~'~$ 1"hl'!:jle;sti'liiI,n de: ,S 91 00 [I) ,xyla.s>e: ps'Ut indlqjulGr' Ira, ipl'Q3er:nce d;e OeDe' ,wrectjtcO,n.

:3619,. TIQ'bl'89IUI 'c!lillil:~qilitel., O!ll rstlml!l!,V€I 1,"as[Pe:ct ,(:ara,~rew~,stiq ~e ,~1II1l: ~,s !'IIlaladile ,tl\n;!!:i!: ee Il]etit 'gar'Qlioli'l' figs de ,~, a,nS. ~e visa"Q;e est rel~~iNmel'llt nCrm,a:~ ,e~ c;Ol.ntrag·tGI a.~,ea i[·aRl,aiglfi'SS>eimslllt ,E!xtr,@!ma d'tI ~Oi'ps, S_l:Jlrto utdOO:J;llss,e:s ~I; rd 9S, rn GIliUII!:mes. Ii.. 'a_tJd,o<!T:iI/!3'1"I p0n1:.'la:nl reI c.Qli>shj,IiI,mb lellfl,e 1111~ di[5:00,OOIiilI (psal:.i!dg'"'Ias~ne) !ilICCfllml®Ua 'en~o,ro 'C$~ as,pe,C'I: ,glfillh~Sqtle. b~ taUilie C36 em) et: I,e poid's (91,5 IkgsJ's:ont B~-dle:sool!Js du ;~ pi81rcenlljJjhll~ DIlQ 'P'UI ebb~~1i" m'e(l(i2tBfiI,ce ~'Iune se~s:11cmsaUon au ~Bi,t me va;clhe.

2,'1'0.. 'Aul bc;u~ da Ii IliI1fi'~: (11m 'rn:lm1liEl'oo' ILJI'liJQ' a~8Wltol!ia1;loifli cC'Msidanl.[bJQ ap,res :evQ,ir int:~u~, [ly lah ,m:aOO1Ilem dar.s me,tr:aH:ameiilt

271. It ~~111Jll!l de 2,3 111"'9i!,I'9 Id:I§:IfEIIOfil,~:mrelli!t e-st InDrma:i. 1"aii'la 1 8,1',6 iC~. PoWdis 00 klpi. '011"1 a mOiba i:lecQl)IJrIi,esi !lschutscs, de la !i!A~I"die ill [~·CilOmsJiiJlIiI d'linfedicHilSi ililter'ClJn'el~m8,

!I!"l2. MillJ,2IIdle, ~nlq!.le, IC!hH unlrll'ifi8 e'!I: UIilIS(lur diE! '6, e't4 :ans, L,"origline ~1f1 18'1:B!ili~ 'ie g~~teln. la, ~~itenlhl' e~iC!'iiI: pm!)ll$ a~~et~rlIile {i!~e son fr,eif,E!;.

tn,

27'06(, lElif'eil: d:u rt!!!llime !~1IiI5 gJ lililelil~, AiJ!lI Ibout ,d' Uifil aJI'iI II'em>E!!~iL:a,rati(u1! 'est~res, ne'~)e.

274. lDt!i'¥sJ'o:p,PElment liIorr:ni!rli!il: Ii!! ,!'iiga ,da 114 t!!i!l1S, Imafia lie reg~lllI~ IP'aru!il,!"e' eWil 1J'lut.an ,d:Oilit ,Mer<€! m~iirntenu.

La dlate, iJ,laqll!Jeill~e I~ re5l1~rmm :;ill n:~ 911~teili!l pt!!!i!letireiElll"lliibi' ei~ IiiilBI C!DnnUB'. t.a gmM~te de Il'inltoleraliilce a.1llI ,gluten 'es;t v,BJiabJe., it la NchUrre' a 118 relO~ise 'c!'lilIl:'I regl(me 'G(HliKl[liilililit: du !gl:U~Bn pau~ ,jJlre I:aJrdi),!'e. l..'lntol:emnoe iillJ ,gl~U~JeIili' paul '811MI dsMfilfr~h.r,e,.

1.·ilUIC:- ft:-V-il'~C-ln""~'~' 1iWiI~. ",-U,dli:». .. =-_-J UU'D:E

ILa ITIrl!!!oovil!c:idO$EI lwn.~OSQ 'k;ysUql!:E!' du IP,anc!',!!l~) ~2i'S-I8illl a$~ !l!I1FI tlI"Gublle gi!net.lq,WJI:e! Meliut,e~l,enl amosomilque rre~s.if. US slgllile!i; iJlIIViili!(ii~iiJJJiX. en SO'n't Ila,!;l'i:ooos'im ano'fim~J'EI dill! ImUGUS, II'i nsunrtsitlnoe, dl!il'S, EliI1~m,~, diye"1jll:.lfa, dl!! iP:Bn,C!i"'B;~91'eIt liS Ihilute "t."rnEliU~ I€lrnl (lI;O'dI~l!m, at 81111 ,e!Mom' de ~Ia, S'IJ.9rur_ led!!l;~ri:sseme:m: Pro'QIf'9'ssif, la s~eator1'l1ttee d' la lSiefil!SiibUiti& ,au;< ii'!1if,oolti~{N:'IS r,e:s:plridQillleS; lillYO gJenes ICOn(JuiiGaht i lidrr!E! iS9i!.!ef~ta~e db led~b1ut dJe,ta. ·'I!1ie.

On cOlns[<t~1Iie q ue le !(I!i[l!g noS1ie pRlinitaI" esT!: ~'9 ib,le' re n MStai'ill I'a Iresistarl09 de !oollulesi ia:mJi![oitih~~es 'Eln (:yultlJlre ,lI ~'leffell ejticJ.to:x;t\o,

~rue_. d._e, '.11 ,~exca_m. et._~as.'-' .. Oilrle,. ,et:aln 181., C.O:TrP ...•. ar.,,8iR.t,'BOO. JII~ ,d. !mee!~~:Ulres F!ol',l'ID'Iales. ,Ai. Ii::! lila issa nCB', ulln 'ta:!1IIX eleva d ;allDu rFIIUilG' dI a.ns Ie

fII1I~~o'l'ililum,. dMeCiLablla, Ipa~ 'untles! auli' I:II!lJli'lcle:IMI€I, e.st:s:USlPflG'i.

~: ~al,llx de :suMe 'est esse n~fe:lmemetilt fQIiiI clUe III die' l~aHe~m:il plIllmolfilial:1"ei ,st del ta r~,poliiIse:au tr:aile mellu.L.'ig e, mOllen ,f! e' :S;I,!IINie paWl: .atl!aindif8 jusqu"i 11.5,~aM.

L'riv~~ut~o'" de ilel malad!s' ,eS!!: illuis~,ree par llies cas wiiv:a:rnltS ~

:21:5-:2:11,. m~l!uliI' ml!i'ooln'ia~ •. IC'est ~a marn:ifes,tatilllil ,d,G: 1~8 I1iiIB,I;9.die ~l.i! C!O~lrs de 1',;Ii pelfiliQde fIi.~~rn~:aIIili. IIII1 !lII. (!:Inlur rplrnH'~'IJ.I~r clilez, C'EI f;\lou!'tl"~$so,::J' una, r8sactillciMl iiM,e.&ffi,imal'li:! im p(I,rtante et Uln!El ootos1l:o~mia, .~ !iQB~lte dl'ru~ \lQ~!of!;.!'~w ,~ .cii'lIIin' iille:!i.llS meOOII'!,jal perlif!~!ile pe..maln~ 1131 J)efiol:ile n~[!I,~tali;l' f~air- 11U Ell 206).

A II'.Wge, de! tl'oiis Imo,ls rl215'1', rn"enf:ant rpresente IiJlns p§~e:ul' m'a:rqt,lOO. UIi! ~Q1e!i"£!.,1iJ ne d iS~BiI1sltDnl a.bd:om in ale, let dell 'anlilargr~s," sefilil'!3!li"Iit~ A, I'igle d~ 10r IiflfilrS (17£1~. SO'1i'! 'etQt .i3;.'19St CO Fis~ch~'fa])I'Bimeiliil~ iilmello'~ gr~loo •. urn tr<ailamefliit d,ietetkIJI),!~. At8 ~OiSi.I~\holuii:Ol:1'lI :s.e.blail:: nOlimah~, (:2.71)~ TClIIJI'iI::e.fo[s;.I~, Imieill:UOf1'S ~S~,if~b):i~s (In,mMe;ncererrt a, se p!\Q~r~jrlfell'~rsarue I"enfa!ilit ;av.al~3 3:1ilS et C;8f,tt.e p~ti.te fille !mCl'Y~Ii,iII~ " ~!6a'~ de Oi an'Si.

12;.1,

Ifll. Ch~(z IjlelnJf\at1J~ piusl ,Irli'i' 'la, maJladl[a :sa DllU~II1l~lrrn\Qs':e ,Daf deSI 8C(ie6 ~~~ltM d'fll"!1'ecUDII"! re5il'll,l~al0tlm' €t. d:e stea10fFli'ui!EI. Chez. 00' '0 ill IlQO!11 dieS ,ens, ,Ie dia!l n ottic a e"tBi lCOnl~ir!f!~ '~'al' ,Ia. ~(I:5it1;vii~ dl.!! test diiel la i!l'L!lSllJilr e~ pa.l' h~ dosage' de tIl tflji,psil'le ,da'I191lllis sa lire s., FleJllf!a rquez. $a p6~:~ui' !3t ~":aspeCil: .. :humIC!,a .. deii, rnllH:jueI.l5:e$.

~7'91 i"~ ~81@1, A ~~i'gC! dtl 111i1!~. II exlstal un r'El'mrd ,diU, dmre~o:~peme,M 'geII"lB,r;aL La "1a~1Iil!: e~ I~ po'id~ ~st~I'iIi~~~ 3~ tPlBrre:mlle,. La ,o;eco:loor:a.liofll lIJ~l'i, .. ol[:ulail'e let 1"Cil)strl!Jclil):~ I1IQs!ile qlu i ~ai~. r:e~pi rer 1~·ern1:;!llI1t IpiU la, bOHOlti!0 Ilurn dQi!l"l!Jf!Elfiit II.! !l'EI';;;!DDaf(lII'lOO'

adsl1I o'~d i~li'!llle. " "

21·1. ,L"laspe~t eflS ,1!i;I'olgta: a~ll!l!i'!fU!iS,Ue ,(Hip\POI'iiJ~tuSifll1le digital) s'est a¢~e~I~I!!JI~8¥ge tla ripe~li:ljh:ldl dElS: ilill~etioiii!!: lre·s()i'ral!}rnl1'lfIS. l'enfalnt

dev,<llilit mlpuri~r gJ!.l~lques: w.n~'i~ p.l,us ~~ro. "

184

'TR:QJUlII.lES EINZ.VIMIAT·IQUlEiS

PHjNrt:c~roRU:fllE

Lie IP"ill1~~'l:eitCln;tlIl'i8 tl2,l.z.aS]es1: tln~luu.lb~e, all.ltoSiom]cijlllJB Il!eceiS[if dIU ,ilIetabQ~I$lme ~esl pmf:ein~~ .. L1~UIJU,1(, 6Wev;Q de p!ft!inYl~aJa!'ll~fle tSslliIguin:e' ,a d:es ,affem, tD~i~!):!es, rsUi!l' ~e is,ys~me Ini:FV·eu)( ee·mr81~. L.'aGlc1e 1~lh:e.rlI<ylplil·rtIJ,,"iQt.fe et ses Imetabo.lliles ae Iretrol!JWrntt: dlans lleel Uri'l'iIH l deal Iconeen1lra1iDliIssupelii:eures 11 lila ng1rmale.

lOans l~e d~pista,~ me~n.Blbl'~s~,teRlIUqy~· dl~ Irngt!1la!I'ies ,f1IiIeta~·

bDUq;Ue$ CO' 'ltal~es, c·'esl la p.rem~:erEl QnQmallie da~J!stalEl~e~

S'usc,eptlibla d 'eififl~aCefTl1:e.li!it traitoo, :par le regl1m.e tSi)II!1S, Jl'I~i6ny"

'Ialalnhl~,

:21'2 eI2,B13.'Blbl~eatgidi"1'gu(l'" ee Ipem ''ilI;lr:Q(]nl ~ga de ,8 m![)is: a!ete ,adresse O. 'I'h(l<i>itall PON!.!!' .~~ em!J'lma lI"ebelle.d!es GonvlI!iI5[O'!ii!S €Jt ilineabsence de 'P.rllJglit~.s rnitelh~c;ti~L IC,,~t tUflt Ib~1 Eltofam b:~Q!ld aux ye!iJx lble!iJS kI'irm:i!i!u~:ioilil de la Ipi~mel'liitatiOI'l}' (I,U!! P'!',I!!:sEHfilI'e un 'l1I~ema pel:l ~mlFlortant 'ei!: C1I€ 1I',hy\pol!Olnl€l. 8!O'i1I ,comIPQl1emelr:l~ eg:t ,ceJ~!JJi d'UI!1t liloulffissorII de 3: fflDiis. 5!ion ~.au~ D~atsJm·atlrg!y.e d.e

Iph6ny'lalamlne, etait ,de 30 JiII'Igf1100 mIL -

:284 m~2851. Autre 'O'\1S •. C'I!! Ipet!l~ ga~o!iITI die 2 B'fl:ii a g..,e:;;lil\lnUll des '~r~m'bIEl~e:MS Q des oo,n¥i.dsii)W[Js. ,d,eijpuis 1'.i~Ei de' 6 mohl:. ('01"1 a ooIflSilat~' ~ar la. :S,!,Jltfil 'ClIUi9 SiBlSt:81lm1i' ~mnee.iitgee. (i:e 1Ql iEl:nS et lho'SlIlitaU;sea d'aJ IS, urn oel1ll1l re iC'fe ,r9lQrdisl'ltl!!l nitaux, a,,,,,aj l~a Imelme iatriQctl~.h). IU a line oomQ~,Mloli1 Gal'r.ali!:!tel"~s~:!q~~ ,:avec d~ ~che$.!Cit'} fOliJI:~~t!r-et cI:e:s. pl:a;qUB~ '~f.eczema ~airqlJl:eli! IS:O'Ii'I al1it'l.lIm:ie' 'ooJtai'I:C'!'If;~ue Bit I'e Sf)a$'m'l;!! !I;i;e 005 /i:ilolig,1;s IOIIf5'[!llII',ill joue. Son tau!': de prnen!l!lallaiA'lrne pIHlIil1Ia,t~:~l'ue ru:ait d'e 2,s, IMg/1.IOI) m:l. Sian 6ta.t S,',Pt c(msi(je:mbme:me:n.ta:mel!l'om gr.;!oo ,i.! 11l!!l Ir€gime l~al:Wr!1!' 91fi J)tlenylaIT,anin(l.

Un d~,el emel'il~ rntelli'otu:ell Iilo'fimall PGut 'str:e'Ertmmclu sl I'e

~rai~iElilmerilit i~I!lIIUle ,1l,'i's1 detl!JI~j ,t!:utral1l:lssi deuJ!: IP'remlell'5. mo~~

de 118 vie .. Urn lretard .olt!! trai11em,ent poem ,timtr,aJil'l,e'r' una iatte:lmilil 'Q~,feb:n'alle i rrevemi bre·. Apm8 arret 'd:~ Im~h'im~, de~ etlj(h!~ rilpe:tees dlllJ leu clevraiem: Mrefflliies. Pi. pe u ,d:"e~oElp1ioiils pres., I'Bi89I'1111flll1J~ aM'ei:!'iII~ pliiiise:ntel!iJ!l'!ilJl U PIe ba Isse dQ: l'EH,~lr liIi~vel:nJ.

11'1;1'.61 !il~es:salri£!dI'till'l$fi1:ue:1i un regime p,aiU'IiI'JEl,enr ph'lin~lailaiillilne di.lrsnt IlagltroSS9S's9 de mlBl'le:s lP~eln:r,lm!J!o'lIiIlLllltqlms: •. SIIIUlll:""!lI" elm, cOlJipml.ca;b1ons, ~rlnS!t:aI~s et!. ,des, rlia'r~oM18itffioni$, PElUVE!:llt s',obsef~ ¥'I!!ir.

UU3

UI7

L'ENI,F:A,NT' QBES.E

II :s/':agili!t Iii d'll.iIntroOuble' 'grave' l!i,Iit ~~lm'pie~e<. isu,~cep1:llb~e! ~9 l\eclilllJtes, et retlr~~tal M' :a1!!,!tjl'a;1~~JTl9tnt Les fQc1!Ql[itfG,g.aneU{! ~es. les 'co IiLd'ltiiOJlS, socl,al'eii., Ii ',al'lltl('i~ et ma, OOI'\!e!l,Si:e1 IIlf!!t u!'ilnS~la p~~tic9 1)0- $8rnt. L~~Ilt!de rJ." fa (iQ,mPQsitio!i!l l[leil,lul'alri€!' dlll tissuadllJ@!lD: ,a aDIPOine da,s hjmHll,msi, im,o:~,\i'enesllflur !a.oo!fImtptml'ileflsi:(ltn de eei~ &tat:.

286 !ell ~l,IlI,7" .. lwvi1:!!~e MUillude de I~otb:ts,e. C!E!I pei~~ l~al~C(Hl1 d'e 3 ans prehli1,tt'l UfII'O ,1:!1!l!ifol',rmatIQI!il eli'! \lii[1,lgl!JJS, de SIli'S JamllJas "EU: tlJlfIi.e' ~a,m,QI!?oe ,qui pcurror:lt pen"S~mlr dUiranit t.o'~e :S3.viie.

ZI8IB,. Mieme, asped ,dl"Uiil 'GlWlJOIf! ,d,Es'1 ,BM, 'e~ dI'une FiIH~' ::!!:i:I.eie, de, 9' ili'l1S • .011111. mlils ·en 'B\!~de'l'llCie, ia l'ies:Sifl'lllibl!;!!1cequii e!i;ii~i!li .,r:li:r,e les Q~f'anils 0100008. i fUl;e'~enda_m rn ent. illIeleillillr p·ate,n~et Cieleur :S&!!lI1i'. 'Ces deux '9iiifm1tS o:rtt :IG! \i'iM!!',Nll ,~ l'e~ rl~ss:es .~~ 'rn;lIQ'f\e~ ee '!:II!!.!I tmduii un lege.r h:ytller~r1:i'~I.~,mQ. Ibes: dosages IhOffl1!o!1J8UI:>(, S(!,li1';'Iti: hat)i,uellefn e:!iif,t '!'i!{j!!11i'1'aul)l.

19~1

289-:291.. L"appsllrirliOn INp-d",t:ie:s ca~actelill!~ sel)!uGII'S sEl'condaires, ta, QQl!orMkm mal'tliul!!e, dy 'viSQQlee,t 11118l,r,ernetIJIfiDS se €i:t)ifistel'J!li~t ch:e~ cettefUll'etlie (I base iigee de '11, ,ifUil,~. 'Oat, ,Ma,t Ifl i!!tlIit. ent!'si'run de la 'jJl'II'iO er diEM!!! diMcuTItes du com~,ii1emell'l!t

2.'89

1:91 ,et29S. P.seud',,,,hY,Ji!!'DgC!Mdlrsme chez UI'iI '!JI3:rQ'!:l'1"! dell) ans. 'ContraiilfelliteniJ: ~ Ilia '~UleUe II1Elese. ,Ie '[lIBJQ{n'l looose IPresen~e 'U!:1J hi~pog£!ni1!aJIJsmeappars;nt dlu,~ 1'leMOOs i!:lie c;~l\m gr:allS~;i!!liUX sur Ie IP'liJbEs. aind IqU'I~.m ;a;speotf~'m11Iii1in de !so'lila:dljipQlSlU.e. Rie'ma!ItIJLUiliZ :SO!'!I al:u:!h.'lI'msf'! 9n tabllEiI" (~.bd1~:men IhOtJ'l:£ifiitQl),

2U 8t' :295. P'It,idl!ll:PCl!Bi~IOili! lilril!~dlt~i'fie. ICe be'l"~ elt caUe smUf Qbl!l'sse, plf'~enteD'llt Iia m,Q!liI11;li reDart:l~lo," de' l'eur ~IS5UJI adllpElUl~: :SGUSi~c.Llimnliariillsi I:!iI,LIttl! !!OOi IMe~~s s,ilg~es c!I'!u," h§~r 1I1lypaf~0'!'1icis ITII;!. LlI' ta ux; de.6i17-h~N:illiQ!J¥ ... oo'!1:1 (iOS~e,fl'iGrd~i e1)air~: l~gJ~lrofiiil~m: ~liJgmam~.

29S.,MI!e~ g~8f1! flit !8iflf'a!In;t: no:rnuilile ,dg me'm,e ige. lellil'" ,!iiliitMr,el~ee d~ ipoidSi ~aii;td'Ei'1iS,251 kQ .• Rel'!iilla~gJq,ge:z: l!a dlffe!'eiril:ce

des t~n I as" -

19.7. Tif\ClWllfi dla' Il'ad!8JptaU~n. C&Hae'nJ:ilf,ITH:! obesilie d'lil!li'il6~iII8~e de "1'1 ,ElIiIS, ~tl'lad:uiit ~'[i!fl:nll!ence, de fl~ie'~ie:~.H's :!r!fteoti'fs" Ilssli!9 d'lIiJiil'lE! ~3!!'lII1UWe quil '!i1e h.l~ chJftlnait:au:cl1I!'iI 5el'll1~lWlelnt de :~cu,rM\ei ,elite 'etait d~.r;nim~ IE! tHH't~ p~~ lie, bes{)i~ dE! nlf!!'F!g;&!".

2,9B et 299,. IAlI!ada,Pl1atkuill..A II'a,~'@' dla :2(l, ans, e~I'e aep@~s~ U!I'II homrne d:e 50 iiil.li'IS q,lli repm'ssll'1taut IiJIiI pare !pCUIIi' elh!i et" iiiPMS 'Ia narssanre dB !5o:n ,enfant. ,elle a. if"e,p:l'IIs un upeot; ,1'I.~rmall..

300·3[1t2. Il!.f~bi!:sJite dlul milie'i!Ij de 1,'e,iiflfan!l:H~1 (!Uliln ,aten~lill'iQa ,a: s1'amel:i:Dlmlf dall'l,!lii lies: dJe:UiI)( S0!11leS31lJ1 mCiJI'ii'iliel'lit cI\9la, pu 1]<E!If1:i!, tSOl'li et 3MU.

3U..aOI5L LL'&~b61!iti ds' :11 petiliB' eli!rfailn(;,e 'sem pWit1iba:bh~.m:ef:i!~ r(llllIiI'8bille.. f'1:81f!1'1~UiqlW:8Z: 1"8ta:t de I'enf;rrmlt a, ~'age de, 14 ma[s· (SU~ et lar ,(t:t!itetiQra,fiI01i1 progressi,l,Ie .~ 1'lge d,e Sam'lls ,atli4~" de 6 ~flS!!!,t d, 1,4 1!!i'll:Si (3Q51 cCi! 1iI~:la at1elifl!~ 100, .pl!\l}~(lrtiQIiI5 d!1l!J1 ls,yndro,I1litEl ,p,i ckw~dki !lifll.