Vous êtes sur la page 1sur 1

Till alla er som ska läsa höstens kurs ”Att läsa och kommunicera natur”

Hej!

Vi som skriver till er heter Eva Bartonek Roxå och Juha Rankinen och kommer att vara era
lärare på kursen ”Att läsa och kommunicera natur”.

Er uppgift på kursen blir att välja ut, samla in fakta om, och presentera en plats i naturen, en
s.k. lokal. Det ska ni göra både muntligt i form av en naturguidning, och skriftligt som en
broschyr eller ett reportage om platsen. Guidningen och broschyren/reportaget kommer att
tillsammans utgöra er examinationsuppgift.

Den skriftliga delen i kursen kommer att vara upplagd som så att ni redan under första
kursveckan väljer er lokal och därefter kommer ni att få skriva olika typer av kortare texter
om platsen. Tanken är att ni sedan ska kunna använda de kortare texterna som underlag till
examinationsuppgiften.
Ni kommer att jobba enskilt med de korta övningstexterna medan examinationsuppgiften görs
i 2-grupper. Men lokalen som ni jobbar med är samma både för de korta texterna och
examinationsuppgiften.

Guidningsdelen kommer att vara upplagd så att en första guidning kommer att genomföras
som introduktion under första kursveckan, följt av en föreläsning kring hur man lägger upp en
naturguidning. Resten av kursen är upplagd på så sätt att ni kommer att jobba med att upprätta
en praktisk naturguidning i samklang med den skriftliga delen.
Som examinationsuppgift i 2-grupper ingår det att skapa en skriftlig inbjudan till gäster,
planera och genomföra en praktisk naturguidning samt skriva en egen utvärdering &
reflektion.

Välj lokal redan under sommaren!


Under sommaren ska ni välja en kurskamrat att jobba med. Ni båda ska sedan tillsammans
välja en lokal att arbeta med. Vi börjar jobba med lokalen redan under första kursveckan och
det är därför viktigt att varje 2-mannagrupp redan då har gjort sitt val.

Kriterier för val av lokal:


• Max avstånd från Halmstad, 45 minuters bilfärd.
• Platsen får gärna innehålla inslag av både kultur och natur varav natur är ett krav.
• Examinationsuppgiften ska göras i 2-grupper varför ni, förutom att välja lokal, måste
komma överens med er gruppkamrat om platsen.

Hör gärna av er till oss om något i instruktionen ovan är oklart. Vi ser fram emot att träffa er
till hösten!

Eva och Juha

Eva Bartonek Roxå Juha Rankinen


0709-954452 0733-71 80 33
naturvetartext@gmail.com juha.rankinen@telia.com