Vous êtes sur la page 1sur 8

Harry Blomberg Pilgrimsvägen A Göteson

Piú Mosso q = 105

& b 44 42 44

{
∑ ∑ ∑ ∑
œœ. œœ. . . q =.105.œ œ . . . . œœœ œ œœ. œœ œœ œ. œ œœ œ. œ œ . œ
œœœœ œœœœ œœœ œœœ œœœœ œœœœ 2 œœœœ œœœœ œœœœ.œœœœ. 4 œœœœ œ œ œ œ œ œœ œ
Piú Mosso
4 œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ
& b4 œ
œ 4 4 œ œ

œ œ œ œ œ œ 42 œ œ œ œ œ 44 œœ ™™ œœj œœ ™™ œœj œœ ™™ œœj ˙˙


mf p
? b 44
œ œ œ œ™ œ. œ ™ œ. œ ™ œ. ˙
Ped. ad lib. utom noterade takter

5 Leggiero e Agile

&b ∑ 42 ∑ 44 ∑ Ó Œ ‰
œ
j

{
Jag
mf
. œ. œœ. œœ. œ. œ. œ. œ. . .
œœ. œœ. œœœ œ œœ. œœ œœ œ. œ œœ œ. œ œ .
œœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ 2 œœœ œœœ œœœœœœœœ 4 œœœœ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œœ œ
& b œœ œœ 4 4 œœ œœ œ

™ j ™
œœ œœ ™™
j j
mf p
?b œ œ œ œ œ 4 œ œ œ œ œ 4 œ™
2 4 œ œ œœ ™ œœ œœ
œ™ œ. œ ™ œ. œ ™
œ œ œ
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ

9
2
&b œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ
44 ˙ Œ ‰ j

{
œ œ
vand- rar längs en dun - kel flod en dun - kel flod som går Från

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ
& b œœj Œ j 2 44 œ œ œ œœ
œœ œœœ œœœœ œœœ œœœ œœ 4 œœ œœœ
œ œ œ œœ œœ œ
mf

? œj ‰ ‰ œj œ œ 2 44 j œœœ œœ œœ œ œ œ. œœœ.
b œ œ 4œ œ œ œœ
œ J
œ

12
2
&b œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ
44

{
œ w
o - be - stig - na vi - ta berg och fjär - ran kus - ter når

j œœœ j
& b œœj Œ j 2 44 œœœ œ œ œ
œœœ œ œœœ
œœ œœœ œœœœ œœœ œœœ œœ 4 œœ œœœ œ
œ œœ œœ œ
œ œ œ œœ œœ œ œ. œœ
.
? œj ‰ ‰ œj œ œ 2 œ œ œ 44 œJ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ. œ
b œ œ 4œ œ
œ
2

Poco Dolente
15

&b Ó Œ ‰ j bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ j 44

{
œ œ
Jag vand - rar längs en säll- sam väg en säll - sam väg som bär
p mf

œœœ œœ œœ œ b œ
œœ œœ bœœœ œœ œœœ œbœ œ œ
& b œœœ ‰ œJ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œœœ œ œ 44
œœ œ œ
œ œ œ
p mf

? bb œœ bb œœ œœ 44
b œ œœœ œœœœ bœ œ œ œ œ œ
œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
œ œ
œ

Leggiero e Agile
18 q = 100

& b 44 nœ œ œ œ œ œ œ œ 42 œ œ œ œ 44 w
Con Brio

{
Ó Œ ‰ j
œ
stad- en som jag dröm - mer om och vil - ken e - vig är Se
p
q = 100

& b 44 œœj Œ j 2
œœœ œœœœ œœœ œœœ œœ 4 œœ
44
œœœ œ œ œ ˙ w
œœ œ œ œ œœ œœ œœœ
œ œ . œ. ˙ ww
w

? b 44 œj ‰ ‰ œj œ œ œ 42 44 œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ
p

œ œ œ œ. œ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ . . . .

22

& b œ™ œ œ œ œ œ œ œ 42 œ œ 44
˙™™ j
œ œ œ

{
kon - ung - ar har skrid - it fram längs sam - ma dunk - la flod och

2 44 œœ
&b Ó 4 œ œ
∏∏∏∏∏∏∏

œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

? œ
bœ œœ œœ œœ œœ œœ 42 œœ œœ œœ 44 œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ.
3

25 accel.

& b œ™ œ œ œ œ œ œ œ 42 œ œ œ œ 44 w bœ œ œ œ œ œ œ œ

{
tig - gar - föt tersam - ma damm har pur -prat med sitt blod Yng - ling - ar för - tröt -tats och de

˙
accel.

& b ˙˙ 2
4 œ 44 bœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ™ œœ œ œ œ œ œœœœ˙ œ œ œœ œ œ œœ

?b œ œœ œœ œœ œœ œœ 42 œœ œœ œœ 44 œœ œœ œœ œœ œœ œœ bb œœ b œœ œœ
œ
œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ
œ

q = 105
Leggiero e agile

nœ ™
29

&b œ
œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ 42 œ œ œ

{
j œ
œ
stark - e giv - it opp På sam - ma väg jag går i - dag med bä - van och med
mf
q = 105

&b œ œ œ œœœœ œœœœ œ œ œj Œ j 2


œœœ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœœ œœœ œœœ œœ 4 œœ œœœ
œ œ œ œœ œœ œ
mf

j j
?
bœ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ 42 œ œœœ
œ
œ œ œ œ œœ œ œ
œ

rit. q = 100
32
Poco Dolente
4
& b4 w ∑ Ó Œ ‰ j œ bœ œ œ œ œ œ œ 42
œ

{
hopp Jag kom - mer från ett mörk - o - land där
mp
rit. q = 100

4 j œœœœ
j wœb œ œ œ bœ
& b4 œœ œœœœœ œ
œœ
œœ
œœœ œœœ œœœ
œœ œœœœ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œœ w
w
w œ œ bœ œ 42
∏∏∏∏∏

œœœ w œ
. œ. p

œœ ™™ œœ œœ œœ œœ
j
? 4 œ ‰ ‰ œ œ œœ œ œ œ
b4 J J . œ ™ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œ œ bœ œ
w 42
œ w
°
4

36
2 4
& b 4 œ œ œ œ 4 ˙™ Œ Ó Œ ‰ j œ bœ œ œ œ œ œ œ 42
œ

{
köld och stor - mar bo och vand - rar jag så är det för att

2 œ œ œ œ 4œ wœb œ œ œ bœ
b
& 4 œ œ œ œ 4 œ œ œ bœœ œœ œ œ œœ œœ œ bœœ œœ œœ w
w œ œ bœ œ 42

∏∏∏∏∏
œœ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œ

? b 42 44 bœ œ œ œ™ j j 42
˙ œ bœ œ™ w
œ œ bœ
˙ w
ø °

œ œœ
40

& b 42 œ œ bœ œ 44 w Ó Œ ‰ j nœ œ œ œ œ

{
œ
hjärt - at vill ha ro Jag hör de som i sömn en sång om

œ œœ œ œ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ


& b 42 œ œ œ œ 44 œ œ bœ œ œ
œ œœœ œœœ œ œœœ œœœ œ œ œœœœ œœœ
œ
œœœ
œ

? b 42 44 bœ œ œ œ™ j j œ œœ œ œ œ œ
˙ œ bœ œ™ œ
œ ˙
˙ ø

q = 105
Leggiero e Agile
44 accel.

&b œ
œ œ œ œ™ j œ™ œ œ œ œ œ œ œ 42 œ œ œ œ
44

{
œ
berg -ens vi - ta glans och sta- den, sta - den bort om dem,där
- köld
- och storm
- ej-
mf

œœœœ ™™™™
accel. q = 105
œœ œœœœ œ œ œj Œ j 2 44
& b œœ œ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ 4 œ
œ œ œ œœ œœ œœœ œœœœ
mf

? œ œ œ œ œœ œ
j
‰ ‰ œ
j
œ œ œ œ 42 œ œ œ 44
b œ œ œ œ œ
œœœ œ
5

q = 95
47 Leggiero
4 j
& b4 w Ó Œ ‰ j
œ œ™ œœ œ 42 œ œ
44

{
fanns Jag fick ej frid för sång - ens

j œœœœ
mp q = 95
j j
& b 44 œœœ
œ
œœœ œœœœ œ œ œœ
œ œœ œœœ œœœ
Œ ˙˙˙
˙ œœ ™™™ œ
42 œ œœ 44
œœ œœœ
œ
œœ
œ
. œ. œ mp
œ
œ
? b 44 œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œœœ˙ œ œ œ œ œ œ œ 42 œ œ œ 44
J J . œ œœœ œ œ

‰ œj œ œ œ œ œ œ ˙™
51

& b 44 w Ó Œ ‰ j
œ

{
œœ ™™
œ. n œ œ. œ œ ˙
skull och ing - en får väl det Som
b œfij œœ˙
b 4 œ œ
œ
& 4 œœ œ œœ œœ œœ œ œ™ œ bœ nœ œ œ œ ˙ j œœ˙
J œ œ œ
œœ œ
œœ œ œ œœ œœ œœ œœœ
œœ œ
œœœ œœ ™œ œ œ. œ˙˙ œœ ™™ œœj œœ
p mp
? 4 j œ
Ϫ
b4 œ œ J œ œ œ œ
œ œ œ™ œJ ˙ œœ œ. œ œ
œ

j œ œ
55
j

{
& b œ™ œ œ œ 42 œ œ
44 ˙™™ œ œ œ œ œ
hört från har - por u - tav gull En hel - ig hem - lig -

j
& b œœ ™™ 42 œ
œœœ œœœ œœ 44 œœ œœ œ œ œ œœ œ œœ œœ œ
œ™ œœ œœ œœœ œ œ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œœœœœ
mp

œœ
?b œ œ œ œ œ œ œ 42 œ œ œ 44 œ œ œ
j j œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
accel. q = 105
59
. œ. . . . . .
œ . . . .
Leggiero e Agile
. œ œ œ œ. 4 œ œ œ œ 44 ˙™
2
& b ˙™ ‰ œ
J
œ œ ‰ j
œ

{
het O, ing - en kan bli bo - fast mer i nå- gon jor -disk ort som

œœ. œœ. œ. œ. œ. œ. . .
p mf
q = 105
œœ. œœ. œœ. œœ. 4
accel.
œ œ œ œ œœ œœ 2 ˙˙˙ ‰ œœ œœ œ
&b œ œ œœ œ 4 4 ˙ J œ
˙˙˙ œ. œ œ
. œ.
? œœ ™™
j . . . . œ. œ. œ. œ. œ 4
p mf
œ. œ. œ œ œ œ
œœ ˙˙
42 j œœœ œ
3

b œ™ œ. ˙ 4 œœ œœ œ
œ œœ
6

63 Poco Dolente

& b œ œ œ œ œ œ œ œ 42 œ œ œ œ 44 w Ó Œ ‰ j

{
œ
skå - dat ber - gen i en dröm och a- nat sta - dens port Jag
mp

j j 2 44 j œœœœ j
& b œœ Œ œœœ œœœœ œœœ œœœ 4 œœœ œœœœœœœœ œ œœ œ Œ œœœ Œ
œœ œ œ œ œœœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œœ œœœ œœœ œ
. . œ

? b œj ‰ ‰ œj œ œ œ 2 44 œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ 4œ J J . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ
œ œ

67

j bœ œ œ œ œ œ œ œ 42 œ œ œ œ 44

{
& b bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ
vet att vä- gen skall bli brant och luf - ten tunn och kall ju hög - re väg,dess tyng - re steg och far lig - a - re

œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œœ œ œ œœ œ2œœœœ4


b
& œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œœ œ œ œœ œ4œœœœ4

b œ “”
p

j bœ œ œ bœ œ ˙ bw j
?b œ w 42 œ™ œ 44
∏∏∏∏∏∏∏

Ϫ w

71

& b 44 ˙™™ œ œ œ œ œ™
Leggiero e Agile
j bœ œ œ œ œ œ œ œ j

{
œ œ
fall Och når jag ald - rig ber - gens snö och ald - rig sta - dens port jag
mf

4 œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ
& b 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œbœ œ œ œ
œœœœ œœ
œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œœœ œ œ
œœ œ œ
œ

œ b œ “œ
mf

? 4 b œ œ œ bb œœ bb œœ œœ
b4 œ œ œ œ œ œ œœ
œ œ œ œ œ œ œœ
7

& b nœ ™ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ œ œ 4 w
74
2 4 Ó Œ ‰ j

{
œ
vet dock att jag lugnt skall dö och pri- sa li - vet stort ty

j œœœ j
j
& b œœ Œ
j 2 44 œ œ œ œœœ œ Œ œœ Œ
œœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ 4 œœ œœ œœœ œœœœœ œœ œ œœœ œœ
œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
. œ. œ
? b œj ‰ ‰ œj œ œ œ 42 44 œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œœœ
œ œ J J . œœ œ œ œ
œ œ œœ œ œ
78

& b œ œ œ œ œ œ œ œ 42 œ œ œ œ 44 ˙™ ‰ j œ™ œ œ œ œ œ œ œ

{
œ
den är ej be- gråt - ans - värd som stu - pat vid sin
œ
œ
jœ j
stav blott den som hör- de ro - pet men som

& b œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ 42 œœœ œœœ œœ œœ 44 œœ œ œœ œœœœœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ


œœ œœ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ. œœ œœ œœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œ. œ œ. œ œ. œ.
. . œ. œœ . . . .
. . .
œœ œ œ œ 4 œ ‰ ‰ œ œ œœ œ œ
?
b w œœ ˙
˙
42 œ œ 4 J J . w
œœ ˙˙
œ œ

œ œ
82

&b œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ 42 œ œ œ 44

{
j œ
œ
. . .
ald - rig gav sig av
. Nej, den är ej be - grå - tans - värd som stu - pat vid sin

& b œœÓœœ œœœ


œ
œœœ
œ
œœœ
œ
˙˙ j
œœœ œœœœ œœœ œœœ œœ
˙˙
j
œœœ Œ 42 œ 44
œ œ œ œœ œ œœœ œœœ
œ
? œ œ œ œ œj j j
b˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ 42 œ 44
œ

85

& b 44 ˙ 42 44

{
Ó ∑ ∑ ∑
. œ. . œ. œœ. œœ. œ. œ. œ. œ. . . œœœ œ œœ. œœ œœ œ. œ œœ œ. œ œ . œ
œ œœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ 2 œœœ œœœ œœœœœœœœ 4 œœœœ œ œ œ œ œ œœ œ
œ
œ
stav
4 œ œœ
œ
& b4 œ œ 4 4 œ œ
œ œ œ œ œ œœ œœ œ
p

œ œ œ œ œ 2 œ œ œ œ œ 4 œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ œœ ™™
mf j j j
? 4 œœ ˙˙
b4 œ œ œ œ 4 4 œ™ œ. œ ™ œ. œ ™ œ. ˙

8
89

&b ∑ 42 ∑ 44

{
. . . . . .
œœœ. œœœ. œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœ
œ
. .
œœœœ
.
œœœœ
.
œœœœ
&b œ œ 42 œ 44
mf
œ
?
b œ œ
œ œ œ œ œ œ 42 œ œ œ œ œ 44

91 rit.

& b 44 ∑ ∑ ∑

{
rit.

œ œœ œœ œœ œœ œœ. œœ œœ œ. œ œœ œ. œ œ .
4 œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ w
& b4 œ œœ œœ
w
w
w
? 4 œœ ™™ œœj œœ ™™ œœj œœ ™™ œœj œœ ™™
p

b4 œ ™ œ. œ ™ œ. œ ™ œ. œ ™ œ œ w
w