Vous êtes sur la page 1sur 1

1.

0 ANGGARAN BELANJAWAN TAHUN 2010

ANGGARAN BELANJAWAN PANITIA SMK MAMBAU 2010

MATA PELAJARAN LUKISAN KEJURUTERAAN

BAKI PERUNTUKAN 2010 JUMLAH 10% BAWA 2010 BELANJA 2010


2009
801.90 925.00 1198.90 801.90 1726.90

PROGRAM /AKTIVITI /PERALATAN ANGGARAN KOS JUMLAH


KESELURUHAN
1) Latihan 30 Set Soalan RM 200 RM 200
2) Program Menjelajah Minda LK RM 200 RM 200
3) Klinik LK Percuma -
4) Pembinaan AutoCAD RM 200 RM 200
5) Cuti – cuti LK RM 200 RM 200

JUMLAH RM 800