Vous êtes sur la page 1sur 2

c | c | | , | |


| ,Dekho dekho yeh garibi,yeh garibi kaha le,
 | | 
 | | 
 | | 
| ,Krishna ke dwar pe biswas leke aaya hoon,
0 |  |
| | | 0
| 
0, Mere bachpan ka yeaar hai mera Shyam,
Yeh hi soch kar mein aash kar ke aaya hoon.

D | 

 | 
| | | c ·.Are dwarpalo Kanhaiya se keh do -oooo·.
D | 

 | | 
| | | c,Are dwarpalo uss Kanhaiya se keh do,
Ke dwar pe Sudama karib a agaya hai.
Ke dwar pe Sudama karib aagaya hai.


· !" # | !" # | 
| $
 | 
| ,Haaa· bhatakte bhatakte naa jaane kaha se,
!" # | !" # | 
| $
 | 
| ,Bhatakte bhatakte naa jaane kaha se,
Tumhare mahal ke karib aagaya hai.
Tumhare mahal ke karib aagaya hai.

â·D | 

 | | 
| | | c,Ooo·Are dwarpalo uss Kanhaiya se keh do,
Ke dwar pe Sudama karib aagaya hai.
Ke dwar pe Sudama karib aagaya hai.


| | | | 
| # | | | $
0
,Naa sarpe hai pagri naa tan pe hai jaama,
Baatado Kanhaiya ko naam hai Sudama.
Haaa·Baatado Kanhaiya ko naam hai Sudama.
Haaa·Baatado Kanhaiya ko naam hai Sudama.


| | | , Naa sarpe hai pagri,
Naa tan pe hai jaama.
Batado Kanhaiya ko naam hai Sudama.

·.
| | | | 
| # | | | $
0
,Hooo·.Naa sarpe hai pagri naa tan pe hai
jaama,
Baatado Kanhaiya ko naam hai Sudama.
Hooo·.Baatado Kanhaiya ko naam hai Sudama.

 | 
 | 0 | | $
| | | | c,Ek baar Mohan se ja kar ke kahe do,
#%0 | | 
 | 0 | | $
| | | | c,Tum ek baar Mohan se ja kar ke kahe do,
Ke milne sakha pad nasib aageyaa hai.
Ke milne sakha pad nasib aageyaa hai.

D | 

 | 
| | | c ,Are dwarpalo Kanhaiya se keh do,
Ke dwar pe Sudama karib aageyaa hai.
Ke dwar pe Sudama karib aageyaa hai.

%# | | c& | | | 0,Sunte hi doure chale aaye Mohan,


%# | | c&, Oh..Sunte hi doure,
Chale aaye Mohan.| | , Laagaya gale se,
Sudama ko Mohan


·%# | | c& | | | 0,Haaa·Sunte hi doure chale aaye Mohan,
Laagaya gale se Sudama ko Mohan.
Haaa·Laagaya gale se Sudama ko Mohan

% | š 0
 | | % # | | D'!
,Hua Ruksmani ko bahut hi acambha,
% | š 0
 | | % # | | D'!
,Hua Ruksmani ko bahut hi acambha,
Yeh mehmaan kaisa ajeeb aageyaa hai.
Yeh mehmaan kaisa ajeeb aageyaa hai.

% | š 0
 | | % # | | D'!
,Hua Ruksmani ko bahut hi acambha,
Yeh mehmaan kaisa ajeeb aageyaa hai.
Yeh mehmaan kaisa ajeeb aageyaa hai.