Vous êtes sur la page 1sur 1

Audit financiar

1) Auditul reprezinta:-------- o activitate indepedenta.


2) Patrimoniul public inseamna:-------- totalitate drepturilor si obligatiilor statului.
3) Auditul public intern are ca obiective:------ consilierea obiectiva privind entitatea;
4) Auditul de sistem inseamna:-------identificarea iregularitatilor si formularea de recomandari;
5) Se supun auditului intern:………..c) sistemele informatice cel putin o data la 3 ani;
6) Se auditeaza odata la 3 ani-----------:a) sistemul de luare a deciziilor;
7) Auditul de conformitate examineaza:------ procedurile in scopul evaluarii eficientei si eficacitatii;
8) Sfera auditului public cuprinde:---------- sistemele de management si control;
9) Regulile pe care trebuie sa le respecte auditul intern sunt:-----obiectivitate si independenta;
10) Planul anual de audit public intern cuprinde:------ durata actiunii de auditare;
11) Compartimentul de audit public intern asigura:------ raportarea periodica a constatarilor;
12) Verificarea se realizeaza cu ajutorul urmatoarelor tehnici:------- garantarea;
13) O etapa a sondajului este:----------------c) dimensiunea deciziei.
14) Observarea poate fi:-------- imediata si specifica;
15) Observarea fizica se face:-------complet in mai multe momente;
16) Observarea fizica poate fi:------- indirecta cand auditul apeleaza la o terta persoana;
17) Diagrama lui Ishikawa (sau metoda celor 5 M) cuprinde si:--------- materialul;
18) Auditul intern presupune analiza:----------a) legaturii dintre activitati, control si consecinte;.
19) Auditul intern are drept finalitate:------------a) elaborarea recomandarilor;
20) Auditorii identfica urmatoarele riscuri:--------- financiare;
21) Instrumentele de audit sunt:------ chestionarul de luare la cunostinta;
22) FIAP-ul se intocmeste pentru fiecare:----- disfunctionabilitate constatata;
23) Tipurile de dosare de audit sunt:----- permanent;
24) Raportul de audit public intern (in proiect) cuprinde:---- constatari negative;
25) Dupa avizarea recomandarilor:--- se intocmeste un plan de actiune si un calendar pentru
indeplinirea acestuia;
26) Programul misiunilor de audit se realizeaza pe o evaluare a riscurilor, realizata cel
putin :----------- o data pe an;
27) Activitatea de audit public intern presupune:
a) o abordare sistematica si metodica;
b) controlul total;
28) Auditorii interni au obligatia:------ sa comunice rezultatele misiunii;
29) Auditul financiar reprezinta:------ o examinare efectuata de un profesionist financiar;
30) Procedeurile de control sunt:------activitati stabilite pentru atingerea obiectivelor entitatii;
31) Evaluarea controlului intern presupune:------ cunoasterea si descrierea procedurilor;
32) Probele de audit satisfac urmatoarele obiective:------- exhaustivitate;
33) Probele pot fi obtinute utilizand urmatoarele tehnici:----- inspectia;