Vous êtes sur la page 1sur 6

c c


 c
 
1.-DEMANDA

Ê
ÊÊÊ ÊÊ
Ê ÊÊ ÊÊ

Ê
Ê

1.1.-MOVIMENTS SOBRE LA CORBA DE LA DEMANDA

3 J ÊÊÊÊ
ÊÊ

Ê
Ê
 
 ÊÊ Ê ÊÊ Ê Ê

3 J ÊÊÊ
m ÊÊÊÊÊ
m ÊÊ
ÊÊ
m ÊÊ
Ê Ê
m JÊ
Ê Ê
 Ê
J ÊSUBSTITUTIUSÊ !Ê"

Ê Ê"ÊÊÊ# ÊÊ


Ê
Ê
Ê 
$JÊ
J ʑ TARISÊ !Ê"

Ê Ê"Ê%&ÊÊÊÊ

' Ê
Ê $(Ê


].-ELASTICITATS DE DEMANDA

Ê
  ÊÊ
Ê!Ê Ê
ÊÊ%Ê#
ÊÊÊ
Ê
$Ê !Ê)Ê$$*Ê +, ,++Ê +Ê
$Ê !Ê Ê$$*Ê +, ,++Ê,-Ê
Ê

Ñ ASTI‘ITAT RU D A DADA:ÊÊÊÊ


Ê"  ÊÊ
"Ê
ÊÊÊÊÊ
Ê Ê Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊ Ê Ê ÊÊÊ.,//Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Ê Ê Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ,.Ê
ÊÊÊÊÊÊ Ê Ê ÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Ê Ê

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê Ê ÊÊÊÊÊ Ê Ê Ê ÊÊ 0 +, Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Ê Ê Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê 1+Ê
Ê Ê Ê Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê ÊÊÊÊ Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊ, 0 +, Ê

: Ê" ÊÊ 2ÊÊ
Ê" Ê
Ê344Ê5ÊÊ
ÊÊÊÊ34444Ê Ê
Ê
" Ê) Ê
ÊÊÊÊ364Ê
ÊÊÊ#'ÊÊ7444
Ê

3 ASTI‘ITAT RDA:ÊÊÊÊ
Ê"  ÊÊ"Ê&Ê&ÊÊÊ
Ê
ÊÊ
Ê ÊÊÊ
Ê Ê Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊ Ê Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Ê Ê Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ,.Ê
ÊÊÊÊÊÊÊ Ê Ê ÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊ,/ , Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊ 0 +, Ê
Ê Ê Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê 1+Ê
Ê Ê Ê Ê ÊÊÊÊÊÊ Ê Ê ÊÊÊÊ Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊ, 0 +, Ê

: 1Ê#ÊÊÊÊ
Ê#
Ê#2Ê"Ê) Ê
ÊÊ
Ê2ÊÊ
"'ÊÊ#
Ê#Ê2Ê!Ê"ÊÊ'ÊÊ#
ÊÊÊ"
 
Ê
Ê
3 ASTI‘ITAT ‘RUADAÊÊÊÊ
Ê"  ÊÊ%Ê Ê
Ê
!ÊÊÊ
ÊÊ


m 8ÊÊ

Ê
Ê Ê Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊ Ê Ê Ê ÊÊ
Ê Ê
Ê Ê Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ,.Ê
ÊÊÊÊÊÊ Ê Ê ÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ÊÊ
Ê 

 Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê Ê ÊÊÊÊÊ Ê Ê Ê ÊÊ 0 +, Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Ê Ê Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê 1+Ê
Ê Ê Ê Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê ÊÊÊÊ Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ, 0 +, Ê

: Ê
Ê )
Ê Ê Ê Ê 35Ê 
Ê
 Ê 9Ê ) Ê 
Ê Ê Ê Ê 65Ê 
Ê
 Ê 9Ê
'Ê"Ê
ÊÊ% 9#
Ê#ÊÊ3444ÊÊ:44
Ê
p.-EQUILIBRI DE MERCAT(GRÀFIC)

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê

ÊÊÊÊ

ÊJ 1Ê%1, , ,ÊÊÊ;BUIDA<ÊÊ
Ê Ê=Ê"ÊÊ&Ê&Ê Ê
Ê
SR:

Ê Ê Ê Ê Ê
%"
#Ê Ê Ê 
Ê Ê 
Ê 
Ê Ê Ê
 ÊÊ Ê
Ê  b  so 
Ê>+ &Ê# ?Ê
Ê"Ê Ê# @ÊAÊ
Ê
Ê"Ê
%Ê ,+BÊÊÊÊ
Ê0Ê,, , Ê
Ê
Ê

´.-ADAPTACIÓ ALS CANVIS:

%"
#Ê Ê 
Ê Ê ?Ê Ê s  sb
Ê >J 2 @Ê Ê Ê 
)Ê 2Ê
Ê #Ê Ê

CÊ >Ê 
Ê 
C Ê Ê
Ê #Ê Ê Ê SH ‘@Ê Ê 
Ê Ê =Ê Ê 'Ê Ê "
#Ê 
Ê
 Ê ÊÊÊ #
Ê"Ê
Ê"  ÊDÊÊ
Ê Ê"Ê
ÊÊ
Ê
Ê
Ê 
 ÊÊ Ê Ê Ê

Ê
 
 ÊÊ Ê ÊÊ ÊÊ
& EEFFF EEGE"
#& ÊÊ
& EEFFF EEGE"
#& Ê