Vous êtes sur la page 1sur 1

T R A S E U L 2 2 / 2 2 b a r a t : S E L G R O S / R E A L – BARIERA UNIRII

PLECARI DE LA SELGROS/REAL catre BARIERA UNIRII

5,30* 5,50* 6,10 6,37 6,57 7,17 7,44 8,08 8,34 9,10 9,43 10,19 11,00 11,32 12,37 12,13
LUNI-VINERI

12,57 13,50 13,22 14,14 14,39 15,03 15,27 15,52 16,17 16,41 17,03 17,41 18,08 18,55 19,16 20,16
21,13 22,10 22,20 23,15*

PLECARI DE LA BARIERA UNIRII catre SELGROS/REAL

5,20 6,04 6,24 6,44 7,07 7,27 7,48 8,14 8,38 9,04 9,40 10,17 10,53 11,30 12,06 12,30
12,43 13,31 13,56 14,20 14,44 15,17 15,33 15,57 16,26 16,47 17,11 17,37 18,11 18,42 19,25 19,50
20,50 21,42 22,35* 22,50H 23,35H
Valabil cu 08.11.2010
DUMINICASAMBATA -

PLECARI DE LA SELGROS/REAL catre BARIERA UNIRII

5,45* 6,00 6,37 7,11 7,40 8,18 8,48 9,31 10,05 10,40 11,11 11,46 12,19 12,51 13,29 14,37
15,44 16,54 18,05 19,16 20,21 21,24 22,25

PLECARI DE LA BARIERA UNIRII catre SELGROS/REAL

5,20 6,09 6,34 7,07 7,41 8,14 8,47 9,17 10,02 10,34 11,11 11,46 12,15 12,48 13,22 14,04
15,11 16,18 17,28 18,39 19,46 20,54 21,52 22,58*
Valabil cu 08.11.2010

* - Se asigura de la/ pana la Pod Inalt


H- Circula cu taxare pana la Hale Coreco