Vous êtes sur la page 1sur 3

Violin

Jul, jul, strålande jul!


Piano
+ Piano Edvard Evers Gustav Nordqvist

J Ϫ
Arr: A Göteson

° b6œ œ œ
œ œ
n + Piano

™™
$
Ϫ
+ Violin (Ossia) + Piano Ej för långsamt

¢& b b 8 ∑ ∑

{
j œœ œ œ œ b œ™
™™
œ
$
œœ œ
Ej för långsamt
b6 œ œ œ œ
& b b 8 œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ™
j œ
œœ nœœ œbœ
œ œ œ œ œ™
? b 6 œ œ œ œ œœ ™™
œ œ
œœ œ œœœ œ œœ œ œœœ œ
™™ œ
pp
mf
œœœ œ
b b 8 œ œ œ œ™ œ œ œJ œ
œ œ

°5 b œ œ œ œ œ œ nœ ™ œ œ œ j
& bb ‰ J J œ

b œ™ œ™ œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ œ
¢& b
b J

{
œœ ™™ œœ œœ œ œ ™ >œ >œ œ
œ™ ™
b œ œœ
&b b œ œ œ™ œ œ œ œnœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
p
œ nœ œ nœ
œ œ œ œ œ œ œœ œœœœ
?b œ œ œ
bb œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
p

°8 œ œ bœ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ
& b b nœ ™
b œ™ œ œ J

œ™ œ™ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ™
b
¢& b
b œ

{
3

bb nœ >œœ œ >œœ œj bœ œ œ bœœ œ œ œ œœ œ œ œ ™ œ œœ œ œœ nœ œ œ


& b œ œ œ œ œ
>œ œ>œ œ >œœ œ œ œ œ œ œ œ
?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œœ œnœœnœ
bb œœ œ œ œ œ œ œ
V.S.
2 Violin, Piano

°12 b œ œ œ œ™ œ™ œ œ œ
& bb œ œ œ œ œ™
œ ™ b œ œ œ™
J

œœœ nœ ™ œœ œ œ œ™
bbb Ϫ J
¢ &

{
œ œ œ œ™
œ
œœ œœ œ

∏∏∏∏∏
b œ œ œ™

∏∏∏∏∏
œ œ bœœ œ

∏∏∏∏∏
& b b œœ œ œœ œ œœ nœ

∏∏∏∏∏
J œ
? b œ œ œ œ œ nœœ ™™ bœ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œœœœœœœœ œœ
Ϫ
bb œ œ
œ œ œ œ
œ

°15 b œ œ œ œ™ œ œ œ œ
& bb œ œ œ
J
œ œ J J
nœ ™
b œ™ œœ œ œ œ œ œ œ œ™ œ™
¢& b
b

{
b œ j
œœ ™™ œœ ™™ œ œ™
œœ™™
j
& b b œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œ œ
œ œ nœ œ
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

? b œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ
bb œ œ œ j b œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ

°18 b œ™ œ œ nœ ™
œ œ bœ œ œ
J
& bb

œ œ œ œ™ œ œ œ œ
b œ œ J
¢& b
b

{
3

bb œœ œœ œœ nœœ ™™
& b œ œ œ œ bœ œ œ œ
œ œ nœ œ bœ œ œ œœ

?b œ œ œ œ œ œ œ™
œ œ™
bb œ œ œ œ œ œ œ œ™
Violin, Piano 3

°20 b œ™ œ™ ™™
& bb

bb œ ™ œ™
™™ ™™ ™™
¢&
b ∑ ∑

{
™™ ™™
œœœ œœœ œ b œ™
œœ œ ™

b j œ œ nœœ œ
&b b œ œ œ™ œ œ J œ œbœ
œ œ™
œ œ
œœœ œœœœ œœœ œœœœ
? b œœœœœœ
bb œ ™™ ™™ œ œ ™™
J œ