Vous êtes sur la page 1sur 1

Uprawnienia budowlane - Pozwolenie na budowę - Prawo budowlane -... http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-budowlane/pozwolenie-na-budowe...

14.3.2002

Uprawnienia budowlane

Pytanie: Mój kolega od 1982 r. posiada uprawnienia budowlane w ograniczonym


zakresie. Obecnie ukończył zaoczne studia inżynierskie i stara się o uzyskanie
uprawnień budowlanych bez ograniczeń. Czy będzie dotyczył go przepis o
opieczętowaniu w organie właściwym w sprawach uprawnień książki praktyki
zawodowej przed rozpoczęciem dokumentowania przebiegu praktyki zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30.12.1994 Rozdział 3 pkt 2 ( Dz.U. nr 8 z 31.01.95 r.).

Idealny Prezent Biznesowy


Wybierz Vivabox! Gwarancja Zadowolenia Obdarowanego.
Motywacja.Sodexo.pl

Prezenty dla Pracowników


Wyjątkowe Prezenty dla Pracowników! Kupony, Karty, Zestawy Vivabox
Motywacja.Sodexo.pl

Program Lojalnościowy Sodexo


Skuteczne Budowanie Lojalności w Biznesie tylko z Sodexo. Zobacz jak!
PerformanceSuite.pl
Reklamy BusinessClick
Odpowiedź:

Odbycie praktyki zawodowej w celu uzyskania uprawnień budowlanych bez


ograniczeń jest warunkiem uzyskania takich uprawnień. Zgodnie z art. 14 ust.3 pkt
3 Prawa budowlanego, w celu uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń
potrzebne jest odbycie dwuletniej praktyki zawodowej i uzyskanie dyplomu i
ukończenia studiów wyższych odpowiadających swym zakresem danej specjalności.
Co ciekawe, dla uzyskania ograniczonych uprawnień budowlanych konieczne jest
odbycie aż 5 lat praktyki. Jednakże powołane przez Pana/ią Rozporządzenie
wymaga odbycia praktyki w czasie studiów, lub też po ich ukończeniu. Warunki
odbywania praktyk są regulowane w/w Rozporządzeniem. Przepisy te nie
przewidują żadnego odstępstwa od procedury odbywania praktyk. Należy więc
uznać, że konieczne jest uzyskanie opieczętowania książki praktyki zawodowej w
organie właściwym w sprawach uprawnień - §7 pkt 2 w/w Rozporządzenia.

1z1 2010-11-07 18:09