Vous êtes sur la page 1sur 1

Odmiana rodzajnika określonego i nieokreślonego Odmiana zaimków osobowych

Przyimki, które
Nominat łączą się
Pl. Dativ Akkusativ z Dativem /
m (der Hund) f (die Frau) n (das Kind) iv Dativ Akkusativ
(die Kinder) (komu? cze (kogo? co?
(kto? co?
mu?) )
) ab (od - w bis (aż do)
Nominati
der / ein die/ eine das/ ein Die/- przyszłości) durch (przez)
v
ich mir mich aus (z, ze) entlnag (wzdłuż)
außer (oprócz) für (dla, za)
des(-es)/ eines(- des(-es)/eines(- bei (u, przy, gegen
Genitiv es) der/ einer es) Der/- du dir dich
koło) (przeciwko,
entgegen około)
er ihm ihn
Dativ dem/ einem der/ einer dem/einem den(-n)/- (wbrew, ohne (bez)
naprzeciw) um (wokół,
sie ihr sie gegenüber dokoła, o)
Akkusati
den/ einen die/ eine das/ein die/- (naprzeciw) wider
v
es ihm es gemäß (przeciwko,
(zgodnie z) wbrew)
Zaimki dzierżawcze Końcówki dodawane do mit (z kimś)
zaimków dzierżawczych wir uns uns
nach (po, do,
mein mój m f n Pl. ihr euch euch według)
seit (od kiedyś)
dein twój von (od, z, o)
Nomina bez bez sie /Sie Ihnen/ Ihnen sie/ Sie
sein jego -e -e zu (do)
tiv końcówki końcówki zufolge
ihr jej
(według)
sein jego Genitiv -es(-es) -er -es(-es) -er
unser nasz
Dativ lub
euer ! wasz Dativ -em -er -em -en(-n)
Akkusativ
ich/Pani,Pan an (przy, na, w)
Akkusat bez
Ihr/Ihr a, -en -e -e auf (na - poziom)
Państwa iv końcówki
hinter (za)
in (we wnętrzu,
do, za)
! Taka forma występuje tylko neben (obok)
w Nominativ rodzaju męskiego über (nad)
oraz Nominativ i Akkusativ rodzaju unter (pod,
nijakiego, pośród)
we wszystkich pozostałych vor (przed)
przypadkach zwischen
następuje “utrata” środkowej (między)
samogłoski “e”.