Vous êtes sur la page 1sur 1

Catre : SC Complexul Energetic Rovinari SA

Str. Energeticianului nr. 25 Rovinari Gorj

AUTORIZARE

Noi, SC COELCO TRADE cu sediul in Dragomiresti-Deal,comuna Dragomiresti-


Vale,hala M,nr.cadastral 2046,Jud. Ilfov,inregistrata la oficiul Registrul Comertului sub Nr.
J23/1513/2008,cod unic de inregistrare RO9975440 ca distribuitori autorizati:EATON
ELECTRIC SRL,Sos. Bucuresti-Ploiesti,Nr. 42-44,Bucuresti,Sector 1 producator de
echipamente electrice,il autorizam prin prezenta pe furnizorul SC MESSYSTECH SRL, Str.
Raul Doamnei, nr. 8A, sect. 6, Bucuresti sa livreze produsele mai sus mentionate.
Prin prezenta garantam calitatea si performantele produselor oferite si il autorizam pe
SC MESSYSTECH SRL sa asigure pentru produsele respective indeplinirea obligatiilor care
decurg din contractul de furnizare, referitoare la serviciile de instalare si punere in functiune,
de intretinere si de asistenta tehnica.

Data completarii :
2.11.10

COELCO TRADE SRL


Director Executiv
Ing. Vlad Dobrisanu