Vous êtes sur la page 1sur 1

Constantin Brâncuşi ,

S-a nascut la Hobita-Pestisani, Gorj in anul 1876 si a decedat la Paris in anul 1957.
El a urmat cursurile Şcolii de meserii din Craiova iar apoi Şcoala naţionala de
arte frumoase din Bucureşti, unde pentru scurta vreme l-a avut profesor pe Ion
Georgescu.
In 1904 pleaca spre Paris, trecând prin Budapesta, Viena, Munchen si Elveţia.
Obţinând o bursa in Franţa în 1905, se înscrie la Şcoala de arte frumoase, in clasa lui
Antonin Mercie. In 1907 este acceptat practician în atelierul lui Rodin . Brâncuşi
creează Portretul lui Nicolae Darascu, Bust de băiat, Cap de băiat, apoi Rugăciunea si
Portretul lui Petre Stanescu.
Brâncuşi vine in România dând curs chemării Ligii naţionale a femeilor din
Târgu Jiu, care dorea sa închine un monument eroilor patriei cazuri in timpul primului
război mondial. Realizează tripticul Masa tăcerii, Poarta sărutului si Coloana fără sfârşit
(1937-1938) - capodopera a marelui artist. Atitudinea constructiva ce se degaja din
aceasta abordare a fenomenelor vieţii face din Brâncuşi unul din creatorii ce au marcat
decisiv evoluţia sculpturii moderne

Il est né à Hobita-Pestisani, Gorj en 1876 ( mille huit cents soixante-seize )


et il est mort à Paris en 1957 ( mille neuf cents cinquante-sept ).
Il a fréquenté l’École des Métiers à Craiova, puis l’Ecole Nationale des
Beaux Arts de Bucarest, où il avait brièvement Ion Georgescu comme
professeur.
En 1904 ( mille neuf cents-quatre ) il va à Paris, en passant par Budapest,
Vienne, Munich et par Suisse.
Obtenir une bourse en France en 1905 ( mille neuf cents-cinq ), il s’inscrit à
l’École des Beaux-Arts, a la classe de Antonin Mercié. En 1907( mille neuf
cents-sept ) il est acceptée comme practicien dans l’atelier de Rodin.
Brancusi a créé Le portrait de Nicolas Darascu, Le buste d’un garçon, Tête
de garçon, puis La prière et Le Portrait de Petre Stanescu.
Brancusi vienne en Roumanie en acceptant l’appel de la Ligue nationale
des femmes de Targu Jiu, qui voullait dédier un monument aux héros de la
patrie, morts dans la Première Guerre mondiale.
Il réalise le triptyque: La table du silence, La porte du baiser et La colonne
sans fin (1937 mille neuf cents trente-sept -1938 mille neuf cents trente-huit ) –
le chef-d'œuvre de ce grand artiste.
L’attitude constructive, qui s’émanait de cette approche des événements de
la vie, fait de Brancusi un des artistes qui ont marqué décisivement l’évolution
de la sculpture moderne.