Vous êtes sur la page 1sur 3

Proiect de activitate didactică

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14 Piteşti


Data: 14 ianuarie 2011
Nivel: 3-5 ani
Ora: 09:30 – 10:00
Domeniul experienţiale: DEC
Discipline de învăţământ: Abilităţi practice
Tema de studiu: când/cum şi de ce se întâmplă?
Subtema (tema proiectului): Oameni de zăpadă - modelaj
Tipul activităţii: formare şi dezvoltare a deprinderilor practice, artistice, motrice
Obiective operaţionale:
O1 – să identifice corect materialele folosite având acces la acestea;
O2 – să identifice adecvat culorile necesare realizării temei în funcţie de cunoştinţele de care
dispun ;
O3 – să modeleze adecvat oameni de zăpadă după model.
Strategii didactice:
o Metode didactice: conversaţia; exerciţiul; explicaţia;
o Mijloace didactice: plastilină, recompense pentru copii (dulciuri);
o Forme de organizare: frontală; individuală.
Metode de evaluare: orală.
DEMERS DIDACTIC

Nr. Etapele Obiective Conţinutul activităţii Strategii Metode de


Crt. activităţii operaţionale didactice didactice evaluare
didactice
1. Moment -asigurarea condiţiilor pentru
organizatoric buna desfăşurare a activităţii;
-aranjarea mobilierului şi a
materialului didactic;
-aerisirea sălii de grupă;
-obţinerea momentului de
linişte;

2. Captarea - citesc o scrisoare de la Zâna Metode


atenţiei Iernii care îi roagă pe copii să didactice:
modeleze cât mai frumos conversaţia
oameni de zăpadă; aceasta le Forme de
promite o frumoasă organizare:
recompensă la sfârşitul frontală
activităţii.

3. Reactualizarea -se face prin scurte întrebări: Metode


cunoştinţelor - ce anotimp este?; didactice:
- cum îşi petrec copiii conversaţia orală
timpul liber iarna, ce
jocuri preferă.
Forme de
organizare:
frontală
orală

4. Anunţarea -le spun copiilor: pentru că Metode


temelor şi este iarnă si pentru că nu didactice:
obiectivelor putem face oameni de zăpadă expunerea
afară din cauza lipsei zăpezii Forme de
ne vom juca în clasă, făcând organizare:
oameni de zăpadă din frontală
plastilină.
5. Dirijarea -prezint copiilor materialul Metode
învăţării didactic şi le arăt cum să didactice:
O1 realizeze un om de zăpadă; explicaţia
-le voi da plastilina şi le cer să Mijloace
O2 identifice culorile folosite; didactice:
-se va trece la activitatea hârtie glasata,
propriu-zisă; lipici
-voi observa modul de lucru, Forme de
O3 ajutându-i pe cei care cer orgnizare:
ajutorul; individuală,
frontală

6. Obţinerea -rezultatele activităţii vor fi Metode orală


performanţei analizate împreună cu copiii. didactice:
conversaţia
Forme de
organizare:
frontală
7. Asigurarea -voi face aprecieri asupra Metode orală
feed-back-ului modului de lucru. didactice:
conversaţia
Forme de
organizare:
frontală
8. Retenţie şi -organizez o expoziţie cu Metode
transfer lucrările copiilor şi îi didatice:
recompensez cu dulciuri exerciţiul
pentru ceea ce au realizat. Forme de
organizare:
individuală