Vous êtes sur la page 1sur 1

STADIUL PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE AFLATE ÎN LUCRU LA MINISTERUL

JUSTIŢIEI şi care sunt de interesul organizaţiilor sindicale

Nr. DENUMIRE ACT STADIUL LUCRĂRII OBSERVAŢII


Crt.
Proiect HG privind asigurările de Obţinere aprobare
1. viaţă, sănătate şi bunuri ale publicare pe site MJ spre
funcţionarilor publici cu statut special consultare
Proiect Ordin comun MJ MS –
modificare+ abrogare Ordin 1361/C-
2. 1016/2007 asigurare asistentă În lucru
medicala persoane private de
libertate
Pentru anul 2010
Proiect OMJ privind stabilirea se aplică procedura
3. sporurilor pentru condiţii de muncă specifică sistemului
de ordine şi
siguranţă publică
Proiect HG pentru modificarea art. 6 Urmează a fi
alin. 1 lit. a din HG 1398/2007 Proiect adoptat de
4. transmis spre
drepturi de transport fpps Guvern
publicare în M.O.
Proiect OMJ privind aprobarea
normelor de acordare a drepturilor
5. de hrană , în timp de pace, pentru În curs de elaborare
personalul administraţiei
penitenciare

Str.Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România


www.anp-just.ro