Vous êtes sur la page 1sur 4

Chronologisch overzicht

Bib Brakel 20 januari gedichtendag: poëzieavond met Paul Cox


jaarprogramma 2011 21 februari
24 februari
auteur Kolet Janssen voor 6de leerjaar
auteur Piet De Loof voor 3de middelbaar
14 tot 18 maart tentoonstelling Mos-cartoons nav de
milieuweek ism Milieuraad
22 maart auteur Bart Demyttenaere voor 3de leerjaar
19 maart tot 3 april jeugdboekenweek met diverse activiteiten
23 maart geheime zoektocht voor kleuters
25 maart Hongaarse film
27 maart film voor kinderen
30 maart vertelvoorstelling ‘Geheim’ door De
Verhalenkist, voor 1ste en 2de graad
1 tot 30 april tentoonstelling door Jacqueline Bonnier
28 april lezing door Pjeeroo Roobjee
1 tot 31 mei tentoonstelling door Carine Hantson
19 mei concert door Deux Indécis: Frans chanson
juli-augustus leesbeestwedstrijd
juli-augustus culturele rally Vlaamse Ardennen ism
Bibliotheken Vlaamse Ardennen
5 en 6 september internetintroducties
4 tot 25 september leermaand = fietsmaand
1 oktober concert door Psallentes Femina ism
Werkgroep Festival van Vlaanderen
15 oktober verwendag
22 en 23 oktober boekenverkoop
28 oktober auteurslezing door Peter Verlinden
lezingen, concerten, films, 23 november voorleesnamiddag nav de voorleesweek
5 november boekenbeursbezoek ism Bibliotheken Vlaamse
tentoonstellingen … en meer! Ardennen
24 november concert door vocaal ensemble Mozaïek:
Angelsaksische muziek 20e eeuw
1 tot 31 december tentoonstelling Kunstkring Parnassos
16 december Poolse film

cursief = in samenwerking met andere cultuurpartners


Alle activiteiten van de Brakelse bib zijn gratis.
Graag reserveren: 055/42.12.45 of brakel@bibliotheek.be
(data onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen)
Auteurslezingen Poëzie

Pjeroo Roobjee Poëzieavond met Paul Cox


donderdag 28 april, 20u donderdag 20 januari, 20u

Pjeroo Roobjee is werkzaam als schilder, tekenaar, Naar aanleiding van gedichtendag 2011 is dichter Paul
graficus, acteur, causeur, auteur, theatermaker, Cox uit Zegelsem te gast in de bib. In 2003 verscheen
entertainer en zanger. Hij publiceerde zowel romans, zijn debuut Niemand kon dit weten. Later volgden de
toneelstukken als dichtbundels. bijzonder positief onthaalde bundel De morgen van het
Zijn plastisch en literair werk werd meermaals paard, Genade met wijnvlek en Herinneringen aan
bekroond. morgen. Naast de dichter zelf brengt ook
Zo kreeg hij diverse keren de Prix de la jeune peinture, woordkunstenares Jevva Patoor poëzie en aforismen.
de Leo J. Krijnprijs voor zijn debuutroman De Magali De Rouck, gitaar en Carmen Vanden Broucke, fluit staan in voor
nachtschrijver, de Louis Paul Boonprijs, de Arkprijs van de muzikale intermezzi. De bibmedewerkers zorgen voor een inleiding
het Vrije Woord, … Hij werd in 2004 laureaat van de stad met eigen of geselecteerde gedichten.
Gent voor zijn literair werk.
In 2010 verscheen Een mismaakt gouvernement, een
typische Roobjee met een volstrekt uniek gebruik van de Nederlandse Film
taal. De veelzijdige kunstenaar woont momenteel in Ellezelles.
Hongaarse film: Delta
vrijdag 25 maart, 20u
Peter Verlinden
vrijdag 28 oktober, 20u Naar aanleiding van het Hongaarse voorzitterschap van de EU kijken we
in de leeszaal van de bib op groot scherm naar de film Delta.
Peter Verlinden is auteur en journalist. Een zwijgzame, jonge man keert terug naar de afgelegen, wilde
Sinds 1993 volgt hij voor de VRT natuur van de Delta. Hij ontmoet er een zus die hij nooit gekend
hoofdzakelijk de situatie in het heeft. Zij is een frêle, verlegen vrouw, die hem resoluut
Gebied van de Grote Meren in vergezelt naar de gammele hut waar hij woont. Samen bouwen
ze een paalwoning in het midden van de rivier, ver weg van
Centraal-Afrika (Congo, Rwanda, iedereen. … Delta is een fantastisch mooi gefilmde, intrigerende
Burundi). Voor de VRT-Televisie stond parabel.
hij ook in voor de berichtgeving over
Regisseur is Kornél Mundruczó, voor het scenario
het geruchtmakende Rwandaproces
tekenden Yvette Biro en Kornél Mundruczó. Een film
en de Lumumbacommissie in de
om heel langzaam en intens van te genieten.
Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ook andere conflictgebieden en
Canada behoren tot zijn domein.
Reserveren noodzakelijk!
Boeken van zijn hand zijn onder meer: Kamelen, Emirs en Paleizen, Hutu en
Tutsi, Québec, Weg uit Congo : het drama van de kolonialen, Het verloren Poolse film
paradijs: kind in Congo en het recente Hoe Congolees zijn de Congolezen: vrijdag 16 december, 20 u
de schizofrene Congolees.
In zijn voordracht zal de auteur het uiteraard vooral hebben over .. In het najaar neemt Polen het voorzitterschap van de Europese Unie over.
Congo! We maken de titel later bekend. Reserveren noodzakelijk!
Concerten Vormende activiteiten

Frans chanson in de kijker: Deux Indécis Internetintroducties


donderdag 19 mei, 20u
We voorzien nog 2 sessies van 2 uur (demonstreren
Hannelore Muyllaert studeerde en zelf oefenen) voor wie zich nog een echte leek voelt
klassieke zang aan het KMC in op het internet. Er wordt ook aandacht besteed aan het mailen via
Brussel. Hannelores repertoire is het internet.
visitekaartje van haar veelzijdigheid Data: 5/09 14-16u, 6/09 10-12u
in zowel opera, muziektheater als
Franse en Duitse chanson. Pieter Leermaand
Smout studeerde aan hetzelfde
conservatorium piano bij Jan Michiels. Van 4 tot 25 september focust de bib op alles wat
Sinds 2003 werkt hij als freelancer met fietsen te maken heeft. Naast een
voor theater, koor, dans, klassieke uitgebreide themastand en educatief materiaal
projecten, big band en musical. wordt in samenwerking met Fietsersbond Brakel
Pieter en Hannelore vonden elkaar in het Franse chanson en vormen gezorgd voor:
sindsdien het duo Deux Indécis. Hun eerste optreden in mei 2007 was - een praktische workshop fietsherstel op 4/09 van 10.30-12u
meteen een daverend succes. Pieter & Hannelore interpreteren, met veel - een fietstocht ‘Senioren veilig op de fiets’ op 25/09 om 15u
overgave, liederen van oa Edith Piaf, Jacques Brel, Boris Vian, … - een uitgewerkte fietsroute, ook ideaal in gezinsverband, op een vrij te
kiezen dag tussen 4 en 25 september, met mooie prijzen.
20e eeuwse klassieke muziek in de kijker: Mozaïek
donderdag 24 november, 20.15 u Activiteiten in samenwerking met cultuurpartners
Veel mensen hebben schrik van de klassieke Tentoonstelling MOS-cartoons nav de Milieuweek
Deze tentoonstelling bestaat uit 25 grappige milieucartoons getekend door Davo.
muziek uit de 20e eeuw. Vaak ten onrechte.
Ze verschenen de afgelopen jaren in MOSterd, het tijdschrift van het project
Bijvoorbeeld heel wat vocale muziek uit Milieuzorg Op School. Van 14 tot 18/03. Ism de Milieuraad.
Engeland en Amerika uit deze periode is
bijzonder toegankelijk en welluidend.
We starten onze verkenning van deze eeuw
Culturele rally in de Vlaamse Ardennen
Bibliotheken Vlaamse Ardennen organiseren tijdens de zomermaanden een fiets-
dan ook in deze Angelsaksische gebieden. of autorally langsheen culturele plekjes in Brakel, Kluisbergen, Maarkedal,
Het jonge vocaal ensemble Mozaïek brengt Oudenaarde, Ronse en Wortegem-Petegem. Met schitterende prijzen! Meer info
koorwerken van o.m. Vaughan-Williams, Britten, Bernstein, Webber, … volgt later.
Dirigente Griet De Meyer vertolkt eveneens een aantal
solowerken voor sopraan en piano. Festival van Vlaanderen: Psallentes Femina
Griet studeerde aan het Lemmensinstituut en bekwaamt zich zaterdag 1 oktober, 20u, kerk Zegelsem
nog verder in orkestdirectie. Zij is dirigente van Acht jonge zangeressen brengen een gloednieuw programma met Gregoriaanse
verschillende koren en werkt als soliste regelmatig mee aan en meerstemmige gezangen uit de 12de-eeuwse Codex Calixtinus (Liber Sancti
diverse producties . Jacobi), die bewaard wordt in Santiago di Compostella. Puur vocaal
vrouwenwerk om de pelgrim te begeleiden op zijn/haar tocht naar Santiago…
Om 19.00 is er een inleidende voordracht op de vertelzolder. Ism Werkgroep Festival van Vlaanderen.
Tentoonstellingen in de bib Tijdens de jeugdboekenweek gaan we dit jaar dus op zoek naar de
spannendste, mooiste, grappigste en droevigste geheimen in boeken en
MOS-cartoons nav de Milieuweek verhalen.
van 14 tot 28 maart Deze geheimzinnige activiteiten kan je alvast in de bib beleven:
Jacqueline Bonnier, quilts
van 1 tot 30 april woensdag 23 maart, 14.30u
Carine Hantson, schilderkunst, thema ‘Jazz en blues’ Carine Hantson Geheimen in de bib
van 1 tot 31 mei een spannende zoektocht vol verhalen
Kunstkring Parnassos, schilderkunst en sculpturen voor kleuters (2de en 3de kleuterklas)
van 1 tot 31 december
woensdag 30 maart, 14.30u
vertelvoorstellling Geheim!
Jeugdactiviteiten door mensen van De Verhalenkist
voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar
Kinder- en jeugdjury voor kleuters
zondag 27 maart, 16u
Elke zondag van 30 januari tot 27 februari, tussen 10.30 en filmvoorstelling
11.30u kunnen de kleuters telkens 2 boekjes beluisteren, Brendan en het geheim van Kells
bespreken en beoordelen. Vooral voor kinderen van de 3de voor kinderen vanaf 6 jaar
In de 9de eeuw verlaat weesjongen Brendan
kleuterklas die al aandachtig een verhaal kunnen volgen. de veilige abdij van Kells om op zoek te gaan
naar de verdwenen pagina’s van een
mysterieus boek…
Jeugdauteurs
In klasverband kan je meespelen met het bibspel Geheim gezocht.
Voor het 6de leerjaar komt op 21 februari Kolet Janssen op bezoek. De En natuurlijk kan je ook deelnemen aan de leuke leeswedstrijd. Hoe? Dat
boeken van deze auteur gaan vaak over gewone kinderen die bijzondere houden we nog even geheim…
dingen meemaken. Het 3de middelbaar kan op 24 februari kennismaken
met Piet De Loof, de auteur van bijzonder poëtische boeken rond muziek,
emoties en smaak.
Leesbeestwedstrijd
Op 22 maart krijgen de leerlingen van het 3de leerjaar de kans om Bart
Demyttenaere te ontmoeten. Vooral de reeks rond Gijs en Lise is immers Het is een stevige traditie in de Brakelse bib: tijdens de vakantie worden
heel populair bij deze leeftijdsgroep. de lezers extra beloond. Hoe meer boeken je leest, hoe meer
stempels je kan verzamelen op je leesbeestspaarkaart. De
eerste beloning volgt al vrij snel, wie dapper verder leest,
Jeugdboekenweek: een tijd vol geheimen.. kan meer verdienen!
van 19 maart tot 3 april

Met een boek duik je vaak in een wereld vol geheimen.


Voorleesweek
Soms vertellen boeken over kleine, fijne geheimen. Dan
Tijdens de derde week van november gaat alle aandacht
zijn ze bijvoorbeeld een geheim dagboek met een slot.
naar het voorlezen. De bib zorgt alvast voor leuke
Of ze vertellen over een geheime club in een geheim
verhaaltjes op woensdag 23 november.
clubhuis, waar je alleen binnen mag als je het geheime
Meer info volgt later.
wachtwoord weet. Soms zijn het zelfs gevaarlijke geheimen…