Vous êtes sur la page 1sur 1

Materiały do zajęć –1– Jarosław Jędrysiak

z języka polskiego jako obcego 2006/2007 Chersoń-Mariupol, Ukraina

Mianownik – liczba mnoga


Główne reguły tworzenia form liczby mnogiej

l. pojedyncza liczba mnoga


rodzaj końcówka
- osobowe
- mające temat zakończony na -k, -g, -ec (prawnicy, zbiedzy, chłopcy)
y
- część z tematem zakończonym na -er, -ar (monterzy, Tatarzy)
- nieosobowe twardotematowe (stoły)
- osobowe twardotematowe (kuzyni)
i
- nieosobowe mające temat zakończony na -k, -g (ptaki, długi)
Ø
- miękkotematowe (konie)
- z tematami zakończonymi na: c, dz, sz, rz, ż, cz, dż, l, j (pajace, rydze, kosze,
e
malarze, witraże, spawacze, nauczyciele, złodzieje)
- zakończone na -anin (Rosjanie)
owie - końcówka tzw. godnościowa – stanowiska, pokrewieństwo (panowie)
męski a - (bracia, księża; akta...)
owie - osobowe (Krzysiowie)
o
e - nieosobowe (misie)
owie - osobowe oznaczające stanowiska, godności, pokrewieństwo (hrabiowie)
y - osobowe oznaczające stanowiska – zwykle mniej ważne (rządcy)
a
i - osobowe nie oznaczające stanowisk, godności, pokrewieństwa (poeci)
e - mniejsza grupa osobowych nie oznaczających stanowisk itd. (cieśle)
i
y y - mające formę przymiotników (myśliwi, służący, chorążowie)
owie
ę a - (książęta)
y - twardotematowe samogłoskowe – bez zakończonych na -k, -g (siostry)
i - twardotematowe o tematach zakończonych na -k, -g (matki, drogi)
a - miękkotematowe (babcie)
- o tematach zakończonych na: c, dz, sz, rz, ż, cz, dż, l, j (prace, władze, susze,
e
burze, róże, tarcze, role, zbroje)
żeński
- (ręce)
i e - wszystkie (panie)
e - większość spółgłoskowych (noce)
Ø i - niektóre spółgłoskowe (kości)
y - niektóre spółgłoskowe z tematami na spółgłoskę stwardniałą (myszy)
a - prawie wszystkie (okna)
o i - (dzieci)
y - (uszy, oczy)
nijaki
e - wszystkie (morza)
ę a - wszystkie (kocięta)
um - wszystkie (gimnazja)