Vous êtes sur la page 1sur 34

Ah, Doamne, cât sunt de zdrobit

# 4 U , U,
A Moderato

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Blockflöte Sopran & 4 œ œ œ œ œ
# U , U,
Blockflöte Alto & 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
U , ,
Blockflöte Tenor
# 4
V 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Uœ
U , U,
? # 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Blockflöte Bass œ œ

# U , U ,
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
& œ œ œ œ œ
# U , U ,
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
,
#
V œ œ œ œ œ œ œ U
œ œ œ œ œ œ œ œ œ Uœ ,
U , U ,
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

U ,
# œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
# U ,
& œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ
# œ œ œ U , œ
V œ œ œ œ #œ Nœ nœ œ œ œ œ œ

?# œ U , œ œ œ
œ œ œ œ œ Nœ œ œ œ
œ œ

# U , U
& œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
# U , U
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
# U , œ œ U
œ œ œ œ œ œ œ
V œ œ œ
U , U
?# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ

Muzica: Jos. Nug (1535) cu titlul "Nun freut auch lieben Christen gemein"
Var. A: în "Imnuri Creştine" (1926), nr. 58, cu titlul "Ah, Doamne cât sunt de zdrobit"
arm. Martin Luther (1535), adapt. Petru Diaconu 2010
1 v 4.5
# U , U ,
B

œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p
# U , U ,

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ
p ,
# œ œ œ œ œ œ œ Uœ , œ œ œ œ Uœ
V œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p
?# œ œ œ. œ œ. j œ
U , œ œ œ œ œ œ
˙ œ ,
U
J œ œ œ œ œ
p

# U , œ
U,
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
p
# j
U , U,
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ
p ,
# œ œ œ œ œ œ œ œ Uœ , œ œ œ œ Uœ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
V
p U ,
?# œ œ œ. œ œ. j œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ ,
U
J œ œ œ œ œ
p

U ,
#
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
# j U ,
& œ œ. œ œ œ œ #œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ
# œ U ,
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
V œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ U ,
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ
œ œ œ œ

# U , œ
U
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
# U , U
& œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
# U , j U
œ œ œ œ œ œ œ œ
V œ œ œ œ œ œ œ.
U , U
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ

Var. B: în "389 Choralgesange", nr. 263, cu titlul "Nun freut euch lieben Christen g'mein"
arm. J.S.Bach, adapt. Petru Diaconu 2010

2 v 4.5
# ,
C

œ œ
& Œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
# ,
& Πj
œ œ œ ˙ œ œ œ #œ œ nœ œ œ œ œ. œ nœ #œ ˙
# Π,
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
V ˙ œ œ nœ œ œ œ
œ œ ,
?# Œ œ œ œ œ œ œ œ #œ nœ nœ bœ œ ˙
˙ #œ œ

# ,
œ œ
& Œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
# ,
& Œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙
# ,
œ œ #œ œ œ œ ˙ œ. œ œ
V Œ œ œ œ œ ˙ œ œ J œ
œ œ , œ œ
?# Œ œ œ œ #œ œ ˙ œ œ œ œ ˙
˙

# ,
& Œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ
# ,
& Œ œ œ j j
œ œ œ #œ œ nœ #œ œ #œ #œ
˙. œ œ
# œ ,
V Œ ˙ ˙ bœ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
,
?# Œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ nœ
œ #œ

# ,
œ
rit.

& œ œ ˙ ˙ œ œ œ ˙ w
# ,
& œ nœ œ #œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
œ w
# ,
V œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ œ w
, œ œ œ
?# ˙ œ œ œ œ #œ œ
œ nœ #œ œ w

Var. C: arm. Max Reger, cu titlul "Es ist gewisslich an der Zeit", adapt. Petru Diaconu 2010

3 v 4.5
Ce dulce ştire

Cantabile

Blockflöte Sopran & b 44 ˙ œ œ ˙.


Œ
˙ œ œ ˙.
Œ ˙. œ ˙ œ œ
& b 44 Œ Œ
˙ œ œ ˙. ˙ œ œ ˙. ˙. œ ˙. œ
Blockflöte Alto

4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Blockflöte Tenor Vb 4
? 44 ˙ ˙˙ ˙. Œ ˙ ˙˙ ˙. Œ Œ œ œ œ w
Blockflöte Bass b

,
& b ˙. ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ #˙ ˙ ˙ ˙ n˙ ˙ #˙
S.
œ
,
&b ˙ #˙ w ˙ #˙ ˙. œ ˙ ˙
˙. œ ˙ ˙
A.

T. Vb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ˙ , œ œ œ
b Œ œ #œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙˙
B.
œ

, U
A

˙ œ ˙ Œ
S. &b œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ œ
, U
&b ˙ ˙ œ Œ
A.
œ œ œ œ nœ bœ w œ ˙ œ
T. Vb ∑ ∑ ∑ ˙ œ œ ˙ œ Œ
, U
? ˙˙ ˙. œ w ˙ œ œ ˙ œ Œ
B. b œ œ œ œ w

Muzica: R.H.Palmer, în "Flori de lăcrămioare" (1932), Nr. 12, cu titlul "Ce dulce ştire"
Adapt. Petru Diaconu, 2010

4 v 4.5
œ. œ œ œ œ. œ #œ œ
& b œ. œ œ Œ œ. œ #œ œ J
19

S.
J œ ˙ œ J J
F
j j j j
& b œ. œ œ Œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ
œ ˙ œ
A.

j F j
œ œ œ ˙ Œ œ #œ œ œ. œ œ œ
V b œ. œ œ. œ œ œ œ. J J
F
T.

œ. œ
? œ. œ œ œ ˙ œ Œ œ. œ œ œ œ. œ
œ œ J œ œ
b J J J
F
B.

œ 16
B

&b Œ  Œ œ œ œ
24

S. ˙. œ ˙. œ w
p 16
A. &b œ Œ  Œ
œ œ œ ˙. œ ˙. œ w
p 16
œ Œ  Œ œ œ œ
Vb ˙. œ ˙. œ w
p
T.

16
? œ Œ  Œ œ œ œ ˙. œ ˙. œ
b w
p
B.

S. & b .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ ˙ œ Œ .. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
p F
A. & b .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ ˙ œ Œ ..  œ. œ œ
 œ. œ œ
p
b
V .œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ ˙ œ Œ ..  œ. œ œ  œ. œ œ
p
T.

? .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ Œ ..  œ. œ œ œ. œ œ
B. b ˙ 
p

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
&b œ  œ. œ œ  œ. œ œ
51

S.

A. & b œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ  œ. œ œ
 œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
,
T. V b œ œ œ. œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ

? œ œ œ. œ œ œ œ œ ˙  œ. œ œ  œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ
B. b

5 v 4.5
D

&b œ œ. œ ˙ n .. œ œ œ œ œ
56

S.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&b œ œ. œ ˙ n ..
A.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
T. Vb œ œ. œ ˙ n .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B.
?
b œ. œ ˙ n .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

,
& œ œ œ œ ˙ .. ˙.
60

S.
˙. œ ˙ ˙ ˙. œ ˙ ˙ œ
,
& œ œ œ œ ˙ ..
A.
˙. œ ˙ ˙ ˙. œ ˙ ˙ ˙. œ
,
T. V œ œ œ œ ˙ .. ˙ . œ ˙ ˙ ˙. œ ˙ ˙ ˙. œ
,
? œ œ œ œ ˙ .. ˙ . œ ˙ ˙ ˙. œ
B.
˙ ˙ ˙. œ

& ˙ Œ
66

S. ˙ ˙ ˙ ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& ˙ Œ
A.
˙ ˙ ˙ ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
,
T. V ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? ˙ ˙ ˙ ˙. Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B.
˙

, œ. œ œ
&œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ b œ Œ œ. œ œ. œ œ œ
œ œ
3

S.

, f F
&œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ b œ œ. œ œ Œ Œ
œ. œ œ. œ œ
A.

, f F
T. Vœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ b œ œ. œ œ Œ œ. œ œ. œ œ Œ
, f F
?œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ. œ œ Œ œ. œ œ. œ œ Œ
B. b
f F

6 v 4.5
& b œ. œ œ. œ œ œ œ Œ Œ
œ œ œ
75

œ œ œ œ. œ œ. œ œ
3

œ œ. œ œ. œ œ
3

S.

& b œ. œ œ. œ œ Œ Œ Œ Œ
œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ
A.

T. V b œ. œ œ. œ œ Œ œ Œ œ Œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ Œ

? œ. œ œ. œ œ Œ œ Œ œ Œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ Œ
B. b

Œ œ Œ .. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ
& b œ. œ œ. œ œ œœœ œ œ œ œ Œ
79
3

S.
f
& b œ. œ œ. œ œ Œ Œ Œ Œ ..
A.
œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ #œ. œ œ œ
f
T. V b œ. œ œ. œ œ Œ œ Œ œ Œ œ œ œ Œ .. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ
fœ œ œ. œ œ œ œ bœ. œ œ œ
? Œ œ Œ œ Œ œ œ œ Œ ..
b œ. œ œ. œ œ
f
B.

œ. œ œ œ œ. nœ œ œ  œ œ. œ œ1. œ œ Œ
&b .. œ ˙ Œ .. œ . J ..
1. 2.

J
84

S.
J
ƒ
j .. .. œ . j
& b œ. œ œ œ œ. œ œ œ  Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ..
1. 2. 1.

A.
œ ˙
ƒ
œ œ œ œ
V b œ. œ œ œ nœ. J œ œ  .. œ ˙ Œ .. œ . œ œ. œ Œ ..
1. 2. 1.

T.
J J
ƒœ œ
? œ. œ œ œ œ. œ .. œ ˙ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ..
J œ œ  Œ
1. 2. 1.

b
ƒ
B.
3

œ œ ˙ , ˙ œ œ œ œ
˙ œ œ
U
w
rit.

&b 
89 2.

S.
˙ œ œ w
, p U
&b œ œ œ ˙ œ œ 
2.

˙ œ œ ˙ nœ bœ w
A.

, p U
˙ œ
Vb œ œ ˙ œ œ œ  w
2.

T. ˙ œ œ
œ2. , ˙ nœ bœ p U
? ˙ œ œ  ˙ œ
b œ œ
w
p
B.

7 v 4.5
Ce fericiţi

4
&b 4 ˙ œ œ. œ ˙ œ œ. œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ. œ œ. ‰
Blockflöte Sopran
J
Blockflöte Alto & b 44 ˙ œ œ. œ ˙ œ
j j
œ. œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ.
j
œ œ. ‰

4 ˙ œ œ. œ ˙ œ œ. œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ. œ œ.
Blockflöte Tenor Vb 4 J ‰
œ œ ‰ œ
Blockflöte Bass
? b 44 ∑ ∑ Œ J ‰ ‰ œ œ œ. ‰

j œ. œ œ.
&b ˙ œ œ. œ ˙ œ ‰ œ. œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰
5

j
&b ˙ œ œ. œ ˙ œ ‰ œ. œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ œ. œ œ. ‰
œ ‰ œ
˙ œ œ. œ ˙ œ
J ‰ . œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ nœ ‰
Vb œ nœ œ. œ œ. ‰
˙ œ œ. œ ˙ œ œ. œ œ ‰ œ
?
b J ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ.
œ œ. ‰

&b ˙ œ œ. œ ˙ œ œ. œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ. œ ‰
J œ.
9

j j j
&b ˙ œ œ. œ ˙ œ œ. œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ. œ œ. ‰

œ œ.
Vb ˙ œ œ. œ ˙
œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ. œ œ.
J

œ ‰ œ œ. j
? ˙
b œ œ. œ ˙ œ œ. œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ œ. ‰

j œ. œ œ.
&b ˙ œ œ. œ ˙ œ ‰ œ. œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
13

j
&b ˙ œ œ. œ ˙ œ ‰ œ. œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ. œ œ. ‰

Vb ˙ œ œ. œ ˙ œ ‰ œ. œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ nœ ‰
J nœ œ. œ œ. ‰

? ˙ j œ. œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ.
b œ œ. œ ˙ œ ‰ œ œ. ‰

Muzica: J. Gounod, în "Flori de lăcrămioare" (1932), nr. 17, cu titlul "Ce fericiţi"
adapt. Petru Diaconu 2010

8 v 4.5
j
A

j j œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ ˙
& b .. ˙ œ ‰ œ œ ˙ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ

& b .. ˙ œ
j‰
œ œ ˙ œ
j‰
œ œ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ ‰
˙ ‰ œ œ œ
j j œ œ ‰ œ ‰ ˙
V b .. ˙ œ ‰ œ œ ˙ œ ‰ œ œ œ ‰ ‰ ‰ œ œ œ

? .. Œ œ œ œ ‰ œ. œ
b J ‰ œ. ‰ Œ J ‰ œ. ‰ Œ J ‰ Œ J ‰ œ. ‰

j ‰ œj œ œ œ œ œ œ. œ œ. ‰ ..
&b ˙ œ ‰ œ œ œ œ œ J
21

˙
p
j ‰ ..
&b ˙ œ ‰ œ œ ˙ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ.
p
j
Vb ˙ œ ‰ œ œ ˙ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ n˙ œ. ‰ ..
p
?b Œ œ ‰ œ. ‰ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ ..
J J ‰ œ. ‰ Œ Œ J ‰ œ.

j j ˙ œ ‰ œ œ
&b ˙ œ ‰ œ œ ˙ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰
25

J
p
j j
cresc.

&b ˙ j‰
œ #œ œ œ œ ‰ #œ œ œ
œ #œ œ
‰ œ ‰ n˙ œ ‰ œ œ
p
Vb ˙ œ ‰ œ ˙ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ bœ ‰ ˙ œ ‰ bœ œ
cresc.

J J J
p
œ ‰ œ. œ ‰ œ. œ
? Œ ‰ Œ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ J ‰ Jœ ‰ Œ
cresc.

b J ‰ Œ J

œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ.
œ œ œ. œ ˙
& b œJ ‰ œ œ œJ ‰ œ Œ
29

J J
F
& b œJ ‰ œ œ œJ ‰ œ œ œ nœ œ ‰ œ œ. œ œ. œ ˙ Œ
J J œ œ
F
œ œ #œ œ œ œ œ œ œ. j œ. œ ˙ œ
V b J ‰ Jœ ‰ J ‰ J ‰ œ œ Œ
F œ
œ œ #œ œ œ ‰ œ œ
?b Œ J ‰ œ ‰ ‰ J œ œ œ œ. œ ˙
œ Œ

9 v 4.5
œ œ œ.
B

j
& b .. ˙ œ
j ‰ œ. œ ˙ œ ‰ œ. œ
œ œ
J
˙ œ. ‰
p f
j j
& b .. ˙ œ
j ‰
œ. œ ˙ œ ‰ œ. œ œ œ œ œ. œ ˙ œ. ‰
p f
j j j
V b .. ˙ œ ‰ œ. œ ˙ œ ‰ œ. œ œ œ œ œ. œ ˙ œ. ‰
p j j f
? .. ˙ œ ‰ œ ˙ œ ‰ œ. œ œ œ œ. œ ˙ œ. ‰
b œ œ . œ J œ.
p f

j j œ. œ œ nœ ˙
&b ˙ œ ‰ œ. œ ˙ œ ‰ œ. œ œ œ Œ  œ œ. œ
37

j j
&b ˙ œ ‰ œ. œ ˙ œ ‰ œ. œ œ œ. œ œ œ œ Œ  ˙ œ œ. œ
,
j j
œ ‰ œ.
œ ˙
œ ‰ œ.
Vb ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ. œ
, f œ. œ
?b ˙ œ ‰ œ. œ ˙ œ ‰ œ. œ œ œ œ
œ œ. œ œ œ ˙ œ
J J œ
f

&b œ œ œ Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ j œ
42

J œ. œ œ œ œ
F
&b œ Œ j Œ
cresc.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ
œ. œ œ œ œ œ œ
F
j j
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
cresc.

Vb œ Œ œ œ œ œ œ œ nœ Œ œ.
F
? œ œ œ j œ. j œ
cresc.

b Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ
F cresc.

œ œ œ. œ ˙.
&b œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ ˙ œ. œ œ Œ  .. œ . J Œ
1. 2.

œ
46

f 1. f 2.
&b œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ ˙ Œ  .. ˙ œ œ. œ ˙. Œ
œ œ. œ œ
f 1. f 2.
Vb œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ ˙ œ œ. œ œ Œ  .. ˙ œ œ. œ ˙. Œ
f 1. f 2.
? œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ ˙ œ œ. œ œ Œ  .. ˙ œ œ. œ ˙. Œ
b œ œ
f f

10 v 4.5
Doamne Tu ne eşti păstorul
# 34
Moderato A

& # 43 ˙ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ Œ
Blockflöte Sopran
œ œ œ œ œ œ
34 F
#
Blockflöte Alto & # 43 œ œ œ ˙ œ œ œ #œ œ nœ œ œ œ Œ œ œ œ
34 F
# œ
V # 43 œ œ œ œœœ œ ˙ œ œ œ Œ ˙ œ
F
Blockflöte Tenor

34
? ## 3 ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ Œ œ œ œ
Blockflöte Bass 4
F

# œ œ œ œ œœœ œ œ œ
& # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ
40

œ œ œ
f
#
& # ˙ œ œ
Œ œ ˙ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ˙
f
# œ œ œ œ œ œ œ
V # œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ
f
? ## œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
˙
f

#
& # œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙ Œ ∑ ∑
46

F
##
& œ œ Œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙
Œ ∑ ∑
F
## œ œ Œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ ∑ ∑
V œ œ
F
? ## œ œ Œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ ˙ Œ
F
Muzica: autor necunoscut, în "Imnuri creştine", (1926), nr. 398, cu titlul "Doamne Tu ne eşti păstorul"
Adapt. Petru Diaconu, oct. 2010

11 v 4.5
# œ
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ
53

f
#
& # œ œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ
F œ œ œ
# f
V # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ
œ œ œ œ œ f
œ œ œ Œ œ œ ˙ œ. œ
? ## œ œ œ œ J œ œ ˙. ˙ œ
F f

# ˙ 16 œ œœœ
B C

œ ˙ œ ˙ ˙ œ ˙ œ
& # Œ œ
60

16 F
## Œ
& ˙ œ ˙ œœ ˙ ˙ œ ˙ œ œ œœœœ
16 F
# œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
V # ˙ ˙ Œ ˙
16 F
? ## ˙ bœ ˙
˙ Œ
œ
œ œœœœ
œœœœœœ
˙ œ
œ
F

## , œ.
j œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
& œ. œ œ œ J œ ˙ Œ œ
82

œ
, p
## j Œ ∑
& œ. œ œ œ œ #˙ œ #˙ œ ˙
œ
## ˙ ,
œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ
V
p
,
? ## ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ Œ ∑
˙

## œ . œ ˙ , œ œ œ œ U̇.
œ œ. œ ˙ ˙ œ ˙ œ œ ˙ œ
&
88

ƒ U
## ∑ ∑ ∑
& ˙ œ ˙ œ œ ˙ œ ˙.
, œ œ œ œ ƒ
## œ . œ ˙ œ œ. œ ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
U̇.
V
ƒ œ œ œ U̇
? ## ∑ ∑ ∑ œ œ œ ˙
œ .
ƒ

12 v 4.5
Iar Isuse, ne-adunaşi

# 2 ,
A Moderato

œ œ
Blockflöte Sopran & 4 œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
# ,
& 42 œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
œ
Blockflöte Alto

# 2 ,
œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
Blockflöte Tenor V 4 œ œ œ œ
? # 42 œ œ œ œ œ , œ
œ ˙ œ œ œ œ
Blockflöte Bass œ

# , ,
˙ œ œ œ œ ˙
8

& ˙ œ œ œ œ
# , ,
& œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
# œ , ,
V œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
œ
, ,
?# œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ

# ,
œ œ ˙ œ
15

& œ œ ˙ œ œ œ œ œ
# ,
& œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ #œ œ œ #œ
# œ ,
œ œ œ œ ˙ œ
V œ œ œ œ œ œ œ
,
?# œ œ ˙ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ

# ,
œ œ œ œ ˙
22

& œ œ œ œ ˙
# ,
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
# ,
V œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ œ
?# œ ,
œ œ œ œ œ ˙˙
œ œ œ œ

Muzica: Johan Rudolf Ahle (1644) cu titlul "Liebster Jesu, wir sind hier"
Var. A: în "Imnuri Creştine" (1926), nr. 34, cu titlul "Iar Isuse ne-adunaşi"
arm. autor necunoscut, adapt. Petru Diaconu
13 v 4.5
# ,
B

œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
& œ œ œ œ œ
# ,
& œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ nœ œ œ œ aœ œ
# ,
V œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ

?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ , j
˙ œ. œ œ. œ œ
œ J œ œ

# , ,
œ œ œ
& ˙ œ œ œ ˙
35

˙ œ œ œ
# , ,
& œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ nœ
# œ œ , ,
V œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
, œ œ œ œ œ œ œ œ œ ,
?# œ œ.
œ œ ˙ œ. J ˙ œ
J

# ,
œ œ ˙ œ
42

& œ œ ˙ œ œ œ œ œ
# ,
& œ œ œ aœ œ œ œ ˙ œ œ
œ œ œ #œ œ
# œ œ œ œœ ˙ ,
œ
V œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j ,
? # œ. œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ #œ
œ œ ˙ œ J

# ,
œ œ ˙
49

& œ œ œ œ œ œ ˙
# ,
& œ œ œ œ œ œ œ œ
œ , œ œ Nœ œ ˙
# j œ œ.
V œ œ œ. nœ œ #œ œ œ œ œ œ
J ˙
,
?# œ œ œ œ œ œ Nœ œ œ œ ˙
œ œ œ ˙

Var. B: în "389 Choralgesange" nr. 228, cu titlul "Liebster Jesu, wir sind hier"
arm. J.S.Bach, adapt. Petru Diaconu 2010

14 v 4.5
(h=q)
# 2 ,
C

˙
& 2 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w ˙ ˙ ˙ ˙
# 2 ,
& 2 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ. j œ œ œ œ
#œ ˙ N˙ œ œ
# 2 ,
œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ
V 2 ˙. œ œ œ ˙ œ œ œ œ
,
? # 22 œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
˙ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ

, ,
# ˙
& ˙ ˙ w ˙ ˙ ˙ w
61

w ˙ ˙
# , ,
& œ bœ ˙ œ œ œ ˙
œ ˙. œ œ ˙ œ #œ ˙ nœ œ œ ˙ ˙
# , ,
œ ˙. œœ œ œ œ
V œ ˙ œ ˙. œ œ œ ˙ ˙. œ œ ˙ œœ
, ,
?# œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ #˙ ˙
œ w ˙ ˙

# ,
˙ ˙ ˙ ˙ w
68

& ˙ ˙ w ˙ ˙ ˙ ˙
# ,
& œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ bœ ˙
œ #œ ˙ œ œœ˙ œ œ ˙
# ,
V œ œ œ bœ œ ˙.
œ bœ ˙ œ œ œ œ œ . œj ˙ œ œ
˙ œ nœ ˙
,
?# ˙ ˙ #œ nœ ˙ ˙ œ #œ ˙ ˙ #˙
˙ w ˙ ˙

# , U
˙ ˙ ˙
rit.
˙ ˙ w
75

& ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w
# , U
& œ bœ ˙ ˙.
˙ ˙ œ œœ˙ œ #œ ˙ œ œ bœ nœ œœ œ œ ˙
# U
V ˙ œ œ ˙. œ ˙. nœ œ #œ œ œ œ œ ˙ ˙. œ œ œ ˙
, œ œ
? # œ nœ #˙ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ #œ ˙
˙ œ uw
Var. C: arm. Max Reger, adapt. Petru Diaconu 2010

15 v 4.5
# 2 ,
D

œ
& 4 œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
# 2 ,
& 4 œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ
œ
# 2 ,
œ œ œ ˙
V 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? # 42 œ ,
œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ

# , ,
œ
& œ œ ˙ œ œ œ ˙
88

˙ œ œ
# , ,
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
˙
# , ,
œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ˙
V œ œ œ œ œ ˙
, œ œ ,
?# œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ œ ˙

# ,
œ œ ˙
95

& œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
,
#
& œ œ œ œ œ
œ œ œ ˙ œ œ œ #œ œ
# œ œ œ , j
V œ Nœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ
œ
œ œ œ œ , œ œ œ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Nœ
˙

# ,
œ œ œ œ œ ˙
102

& œ œ œ œ œ ˙
# ,
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙
# , j
V œ j
œ œ œ œ œ nœ
>, œ #œ œ œ œ œ œ ˙
?# œ #œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙
œ œ

Var. D: în "Imnuri creºtine" (2006), nr. 624, cu titlul "Iar Isuse ne-adunaºi"
arm. Gabriel Dumitrescu 1991, adapt. Petru Diaconu 2010

16 v 4.5
Ierusalim, oraş ceresc

j ,
Moderato

& b 44 œ œ . œ œ œ
j
Blockflöte Sopran œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙  ˙  ˙ œ œ
F ,
b 4  
& 4 œ œ . œj œ œ œ . œj œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ
,
Blockflöte Alto

j
V b 44 œ œ . œ œ œ
j œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙  ˙  ˙ œ œ
Blockflöte Tenor

, œ œ œ œ
? b 44 œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ ˙  ˙  ˙ œ œ
Blockflöte Bass J J

,
& b œ œ œ œ ˙. œ œœœœœ Œ . œ œœœœœ Œ . œ ˙ œœœœ
7

,p F
& b œ œ œ œ ˙. œ œœœœœ Œ . œ œœœœœ Œ . œ ˙ œœœœ
p F
Vb œ œ œ œ ˙ . Œ . œ œ œ œ Œ . œ œ œ œ œ w
? b œ œ œ œ ˙. Œ . œ œ œ œ Œ . œ œ œ w
œ œ

, ,
&b ˙ œ œ œ œ œ œ  ˙ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ ˙. œœ
14

˙
, F ,
&b ˙  œ œ œ œ œ œ ˙. œœ
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙.
, F
Vb ˙ ˙ œ œ œ œ ˙  ∑ ∑ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ
p
? ˙ œ ,œ ˙  ∑ ∑ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ
b ˙ ˙
p
,
& b ˙. œœ ˙  ˙ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ ˙. œ œ ˙. œœ ˙ 
21

F ,
& b ˙.  œ œ ˙. 
œœ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ ˙. œœ ˙
F
Vb Œ œ œ Œ Œ œ œ œ ˙  ∑ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ œ
p
? Œ œ œ Œ
b Œ œ œ œ œ Œ  ∑ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ œ œ
p
Muzica: autor necunoscut în "Imnuri Creştine", (1926), nr. 350, cu titlul "Ierusalim oraş ceresc"
Adapt. Petru Diaconu, sept. 2010

17 v 4.5
, > >
&b ˙ œ œ œ œ ˙. œ ˙ œ œ œ œ ˙. œ œ ˙ œ œ ˙ œ ˙ 
29

,
&b ˙ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ ˙. 
œ ˙ œ œ >˙ œ œ >˙ œ ˙

Vb ˙  Œ œ œ œ ˙  Œ œ œ œ ˙  Œ œ œ œ ˙ 

?b ˙  Œ œ œ œ ˙  Œ œ œ œ ˙  Œ œ œ œ ˙ 

,
&b w ˙. œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œœœ œœ œ œ œ œ
36

p cresc.
,
&b w ˙. œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œœœ œœ œ œ œ œ
p ,
b
V w ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ
cresc.

p ,
? w œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ
cresc.

b ˙. œ œ œ œ œ ˙. œ
p cresc.

, œ ˙.
& b œ œ œ œ œ . œJ œ œ ˙ ˙ œœœœ 
44

˙ ˙ ˙ w ˙
, ƒ
j 
& b œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙. œ ˙ ˙ ˙. œ ˙ ˙ w ˙
, ƒ
j œ œ
V b œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙. œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w ˙ 
, ƒ
? b œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙. œ ˙ ˙. œ ˙ ˙ w ˙ 
J ˙
ƒ

&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ ˙
52

,
&b ˙ œ ˙ œ œ ˙. œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ ˙. œœ
œ œ ˙. ,
Vb ˙ œ œ ˙. œ ˙ œ œ ˙. œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ ˙. œœ
˙
?b ˙ œ œ ˙. œ ˙ œ œ ˙. œ ˙ ˙ ˙ ˙. Œ Œ œ ˙

18 v 4.5
, ,
&b œ œ ˙ œ. œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ w ˙. œ œ . œj œ œ œ . œj œ œ
60

J J
, ,
j j
&b ˙. œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ ˙. œ œ œ. œ œ œ œ œ ˙. œ œ. œ œ œ œ . œj œ œ
, ,
œ j œ œ . œj œ œ
Vb ˙. œœ œ œ œ œ ˙. œ ˙. œ œ œ. œ œ œ œ œ ˙ . œ œ . œj œ
, ,
œ. œ œ œ œ œ ˙ j
?b œ œ ˙
J œ. œ œ œ w ˙ . œ œ . Jœ œ œ œ. œ œ œ
J

œ ,
&b œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œœœœœ . œ
68

,
&b œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ Œ . œ

Vb œ œ œ œ œ Œ  ˙  ˙ œ œ œ œ œ œ ˙. Œ . œ œ œ œ Œ

? œ œ œ œ œ Œ  ˙  ˙ œ œ œ œ œ œ ˙. Œ .
œ œ œ
œ Œ
b

,
& b œœœœœ . œ ˙ œœœœ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
j
76

,
j œ
& b œ œ œ œ œ Œ . œ ˙ œœœœ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙,
Œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
,
V b . œ œ œ œ œ w ˙. œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ . œJ œ œ
,
? b . œ œ
œ œ œ w ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
J

˙. , U
&b œ ˙ ˙ œœœœ ˙. œ Œ
84

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙.
, U
& b ˙. œ ˙ ˙ ˙. œ ˙ ˙ ˙ , ˙ ˙. œ ˙ ˙ ˙.
Œ
U
V b ˙. œ ˙ ˙ ˙. œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙. œ ˙ ˙ ˙. Œ
, U
? ˙. œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙. Œ
b ˙ ˙. œ ˙. œ ˙.

19 v 4.5
Imnuri 'nălţaţi

œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ Œ
Moderato
œ. œ œ. œ œ Œ œ œ. œ œ
& 44 œ œ .
œ
œœ œ œ
P F f
Blockflöte Sopran

4
& 4 œ œ. œœ œ œ. œ œ. œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ. œ œ œ
P F f
Blockflöte Alto

V 44 œ œ . œœ œ œ œ œ Œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ Œ œ œ. œ œ œ
P F f
Blockflöte Tenor

œ œ œ œ œ œ œ Œ œ
? 4 œ œ. œœ œ œ œ œ Œ œ. œ œ œ
4
P F f
Blockflöte Bass

œ. œ œ. œ œœ œ œ ˙ œ œ. œ œ
& œœ Œ œœœœ ∑ ∑ œ
6

F
S.

& œ. œ œ. œ œ Œ œ œ œ œ
œ œ ˙ ∑ ∑
œ œ. œœ œ
F
A.

Vœ œ œ Œ œœœœœ œœ œ œ ˙ ∑ ∑ œ œ. œœ œ
, Fœ
T.

œ œ œœœœ˙
?œ œ œ Œ œœ œ œ
œœœœ
œ œ
œ ˙ œ. œœ œ
F
B.

œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ
& œ. œ œ. œ ˙ ∑ ∑ #œ ˙ .
12

F
S.

& œ. œ œ. œ ˙ ∑ ∑ œ œ œ œ #œ œ ˙ . œ. œ
F
A.

T. Vœ œ. œ ˙ ∑ ∑ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ ˙ . œ. œ
œœœœœœ ,F , œ œ. œ ˙
?œ œ. œ ˙ œœ œœœœ˙ œ œ œ œ œ œ
˙
F
B.

œ œ œ œ
& Œ œ. œ Œ œ œ. œ œ œ 
œ. œ œ  . . œ. œ w
18

F f
S.

& œ œ Œ œ. œ œ œ Œ œ œ. œ œ  . œ. œ œ œ  . œ. œ w
F f
A.

Œ œ. œ ˙ Œ œ œ. œ œ Œ œ. œ œ œ  œ. œ œ œ Œ œ. œ
V ˙ . w
F œ F f
T.

œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
? œ œ. œ œ Œ .  . Œ œ. œ w
F F f
B.

Muzica: L.O.Emersan în "Imnuri Creştine" (1926), nr. 417, cu titlul "Imnuri 'nălţaţi"
Adap. Petru Diaconu 2010
20 v 4.5
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ , . œ œ œ Uœ U w
œ Œ œ. œ ˙ œ œ
div.
œ œ 43
rall.

& œ œ œ œ
œ œ œœ œœ ˙ œ
25 3

˙ F
S.

U U
3
. œ. œ œ œ Œ œ. œ ˙
3 3 3

& ∑ œ œ œ œ œ œ w 4
3

F
A.

U U
V ∑ . œ. œ œ œ Œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ œ w 43
F œ
T.

? ∑ . œ. œ œ Œ œ. œ ˙ œ œ U
œ œ œ U w 3
œ 4
F
B.

œ œ œ.
A

œ. œ œ œ ˙ ˙ œ œ #œ œ Œ
& 43 œ œ œ œ . œ œ œ œ ˙
Blockflöte Sopran Solo

J Œ œ J œ. œ
f
Solo

S. & 43 Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ
Œ œ œ Œ œ œ Œ
œ œ
Œ
œ œ
& 43 Œ œ œ
Œ
œ œ
Œ
œ œ
Œ Œ
œœ œœ
Œ
œ œ
Œ Œ
œ œ œ œ œ œ
A.

T. V 43 Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ

?3 ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ Œ Œ ˙ Œ Œ Œ
B. 4 ˙ ˙ ˙ ˙
œ. œ œ. œ œ. œ . œ Œ œœ
& J œ Œ œœ J œ. œ ˙ œ. œ œ œ ˙
Œ œ œ Jœ œ œ
39

p J F
f
Solo

j j j
S. & ‰ œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ ‰ œj

& ‰ œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ ‰ j ‰
œ œœœ œ
‰ j ‰
œœœœœ
‰ ‰ j
œ œ œ œœ

œœœ œ
‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j
œ œ œ #œ
œœœ œ
A.

j j ‰ œ œ œ ‰ œj
T. V ‰œ œ œ‰ œ ‰œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ ‰ œj

?˙ j j j j j
œ‰ j‰ ˙ œ ˙ Œ ˙ œ‰ ˙ œ‰ ˙ œ‰ ˙ œ‰
B.
˙ œ
œ. œ œ. œ œ œ œ œ U̇
& J #œ œ œ Œ œ œ œ. œœœ ˙
J œ œ œ J Œ ˙
47

f
Solo

j j U
S. & ‰ œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ˙ œ ˙
U
& ‰ œ œ œ ‰ # œj ‰ œ œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ ‰ j ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œj ˙ œœ ˙
œ œ
A.

j j U
j j
T. V ‰œœœ ‰ œ ‰œœœ‰ œ ‰œœœ‰ œ ‰œœœœœ ‰œœœœœ ‰œœœ‰œ ˙ œ ˙
U
?˙ j j‰ j‰
B. œ ‰ ˙ œ ˙ œ ˙ Œ ˙ Œ ˙
œ ˙ œ ˙

21 v 4.5
œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
B

œ. J œ œ. J œ œ. œ œ
&Œ ∑ ∑ J œ ˙
F
S.

A. &Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
j . ˙ œ œ
œ œ œ
œ œ j œ œ
V œ. œ œ. Œ œ. J œ œ. J œ œ.
œ
J œ œ œ. œ œ. œ œ œ
F
T.

B.
?Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ. œ œ. œ œ. œ ˙ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ. œ 22
Œ Œ J ˙.
3

& œ
62

S.
J F
A. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 22

j j 22
Vœ Œ
œ. œ œ. œ œ. œ ˙ Œ ˙ bœ ˙ œ œ œ. œ ˙˙ ..
F
T.

B.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 22

˙
C

˙ ˙ ˙ ˙
& 22 ˙
˙ ˙  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 
˙
f
S.

& 22 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙  ˙ ˙ œ #œ ˙ ˙ #˙ ˙ 
f
A.

˙
V 22 ˙ ˙ ˙ #˙ ˙ ˙ N˙  ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ 
f
T.

˙ ˙ ˙ ˙ ˙
? 22 ˙ ˙ ˙ ˙
˙  ˙
˙ ˙ 
˙
f
B.

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ U 4
&˙ ˙ ˙ ˙  ˙ ˙ ˙ w 4
77

F f
S.

U 4
&˙ #˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 4
˙ w
F f
A.

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ U 4
V ˙ ˙ ˙  ˙ ˙ ˙ w 4
F f
T.

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ U
?˙ ˙ ˙ ˙  ˙ ˙ ˙
w 44
˙
F f
B.

22 v 4.5
œ. , œ œ. œ œ œ œ œ
D

w œ.
& 44 ‰ œ ˙ J
œœ œ
J
œ œ
S.

, j j
4 œ ˙
A. &4  ‰
œ œ
˙ œ. œ œ. œœ œ œ. œ œ œ œ œ
œ. , œ œ.
T. V 44 ∑ ‰
œ œ
œ ˙ J œœ œ œ. œ œ œ œ œ
J
œ. , œ œ.
B.
?4
4 ∑  ‰ œ œ œ J œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ

œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ , #˙ ˙. œ
&
89

f
S.
cresc.
,
& œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙. œ
f
A.

, b˙
œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ n˙.
cresc.

V œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Œ ˙ ˙ ˙ œ
f
T.

? œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ Œ œ. œ
œ œ œ œ œ œ ˙ b˙ ˙ , b˙ ˙. œ
cresc.

f
B.
cresc.

˙ , #˙ ˙. ,
&
˙ Œ œ ˙ ˙ œ w œ œ œ. œ œ œ U̇
95

S.
J
, , dim.
U
&˙ Œ œ ˙ ˙ ˙ ˙. œ œ w œ œ œ. j
A. ˙ œ œ œ ˙
, , U
˙ b˙ n˙. œ j
dim.

T. V˙ Œ œ ˙ ˙ w œ œ œ. œ œ œ ˙
˙ b˙ , œ œ œ.
, dim. U
˙ b˙ j
B.
?˙ Œ œ ˙.
œ w œ œ œ ˙
dim.

23 v 4.5
Noi avem un Domn în ceruri
,
Andante

4 œ œ œ œ œ. j œ œ œ œ
&4 œ œœœ œ œ œ œ œœœœ œ œœœ œ
˙
Blockflöte Sopran

,
& 44 œ œ œ œœ œ œœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ Nœ œ œ œ œ
˙ , œ
Blockflöte Alto

4 œ œ œ œœ œœœ œ œ œœ œ œ œ œ
Blockflöte Tenor V4 œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ
œ ,
? 44 œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœœ œ œ #œ œ
Blockflöte Bass œ ˙ œ œ #œ œ œ

j ,
& œ. œ œ œ 43 œ œ œ
7

œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
, ,
&œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ 43
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
,
43 œ œ œ
œ
Vœ œ œ œ œ nœ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
,
œ œ œ œ œ
? œ œ #œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ˙ 43 œ œ œ œ

, ,
j j
& œ œ. œ œ œ.
13

œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
,
& œ œ œ œ j
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
, ,œ
œ œ œ œ œ œ
V œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
,œ ,
? œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ

, j
œ. j
& œ œ œ œ œ.
19

œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
& œ Œ j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ . œ œ
˙
, j
V œ œ #œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ. œ œ. œ œ
J œ œ œ œ ˙
? #œ œ œ Œ j
œ œ œœœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ ˙

Muzica: Adam Hrieger (1957), aranj. J.S.Bach în "Imnuri Creştine" (2006), nr.136, cu titlul "Noi avem un Domn în ceruri"
adapt. Pentru Diaconu 2010

24 v 4.5
Pe Dumnezeu rugaţi
NUMAR

,
A Moderato

œ œ
Blockflöte Sopran & b 44 œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ ˙ œ
,
Blockflöte Alto & b 44 œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
,
4 œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Blockflöte Tenor Vb 4 œ ˙
,
? 44 œ œ œ œ ˙ Œ œ œ
Blockflöte Bass b œ œ œ œ œ œ œ œ
,
œ œ
&b œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ ˙ œ
,
&b œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
,
œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Vb œ ˙
,
? œ œ œ œ ˙ Œ œ œ
b œ œ œ œ œ œ œ œ

&b œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ nœ ˙ Œ

&b œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ
œ
Vb œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ

? œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ ˙ Œ
b nœ œ bœ

œ
&b œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ ˙ Œ

&b œ œ œ Œ œ œ œ ˙ Œ
œ œ ˙ œ œ
œ Œ œ œ œ œ œ œ Œ
Vb œ œ œ #œ ˙ ˙
?b œ œ œ œ Œ œ Œ
œ ˙ œ œ œ œ œ ˙

Muzica: Johann Crüger (1647) cu titlu "Nun danket alle Gott"


Var. A: în "Imnuri Creştine" (1926) nr. 12, cu titlul "Pe Dumnezeu rugaţi"
arm. autor necunoscut, adapt. Petru Diaconu 2010
25 v 4.5
,
B

& b 44 œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ
,
& b 44 œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
,
œ
V b 44 œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œœœ œ
,
? 4 œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ ˙
b 4 œ œ œ

,
&b œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ. œ ˙
22

œ
,
&b œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
,
œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œœœ
Vb œ œ œ ˙ œ
,
? œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
b œ œ

&b œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ nœ œ œ œ ˙ Œ

&b œ œ Œ œ Œ
œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙

Vb œ œ Œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œœœ ˙ œ ˙
?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ
œ

œ j
&b œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ. œ œ. œ ˙.
j j Œ Nœ
&b œ œ œ œ œ œ #œ ˙ œ œ œ œ ˙.
œ œ bœ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙.
Vb œ œ
? œ œ
b œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ˙
Œ œ œ œ œ œ œ ˙.

Var. B: în "389 Choralgesange" nr. 257 cu titlul "Nun danket alle Gott"
arm. J.S.Bach, adapt. Petru Diaconu 2010

26 v 4.5
2 3
C

& b 44  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w w
2 3
& b 44  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w
˙ ˙ ˙ w 2 3
V b 44  ˙ œœ  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙. œ w
˙ 2 3
? 4  ˙ ˙ ˙ ˙ w  ˙ ˙ ˙ œœœ w
b 4 œ w

2 4
&b  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w
49

w
2 4
&b  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w
˙ ˙ ˙ w 2 4
Vb  ˙ œœ  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙. œ w
˙ 2 4
?  ˙ ˙ ˙ ˙ w  ˙ ˙ ˙ œœœœ w
b w

3 4
&b  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙   ˙ œ nœ ˙ ˙ n˙ w
3 4
&b  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙   ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w
3 w 4
Vb  ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙   ˙ œ œ ˙ ˙ ˙
3 4
?b  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙   ˙ ˙ œ œ ˙ w
˙ ˙

3 7
˙ ˙
&b  ˙ ˙ ˙ w  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
79

w
3 7
&b  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w  ˙
˙ ˙ ˙ ˙ w
˙ ˙ b˙ 3 7
˙ ˙ w  ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
Vb  w
3 ˙ ˙ 7
?  ˙ ˙ ˙ œ bœ ˙ w  ˙ ˙ ˙
b w

Var. C: în "389 Choralgesange" nr. 259 cu titlul "Nun danket alle Gott"
arm. J.S.Bach, adapt. Diaconu Petru 2010

27 v 4.5
Pe masă e totul frumos aşezat
-temă cu variaţiuni-
, ,
TEMA
3
&b 8 j œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. j œ œ œ œ
Allegretto

œ. œ œ œ. œ. . . . . œ. œ. œ. œ
Blockflöte Sopran

,
& b 38 j œ. œ œ œ. œ œ œ j œ. œ œ œ. œ œ œ
œ. œ. œ. . . . . . œ œ œ. œ. . . . . . œ
Blockflöte Alto

.œ œ. œ. . , .œ œ. œ. .
3 . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Blockflöte Tenor V b 8 œJ œ. œ. œ œ œ
J œ. œ. œ œ
? b 38 œj œ œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ œ. œ. œ
Blockflöte Bass . œ- . œ œ œ
. . œ- . œ œ œ
. .

,
. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& b œJ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ j œ. œ. œ. œ œ. œ œ
œ. .
,
&b ‰ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ œ.
j
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ j
œ. œ
,
Vb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ
J
œ œ œ , j œ. œ.
? ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ. œ
b œ- œ. . œ- œ œ œ.
. œ
Var. 1

& b œj œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ ‰ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ
.
& b œj œ. œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ
. œ- œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ.
.
œ œ œ œ œ
Vb ‰ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ ‰ œ
J œ
j
?
b ‰ ∑ ∑ ∑ Œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ
œ- .

,
. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& b œJ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ j œ. œ. œ. œ œ. œ œ
œ. .
,
&b ‰ œ
‰ œ ‰
œ
‰ œ œ.
j
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ.
j
œ
,
œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ.
Vb ‰ ‰ ‰ ‰ œ. œ.
J
œ
œ œ œ , j œ. œ.
? ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ. œ
b œ- œ. . œ- œ œ œ.
. œ

Muzica: melodie tradiţională germană, în "Imnuri Creştine" (2006), nr. 665, cu titlul "Pe masă e totul frumos aşezat"
Prelucrare: Petru Diaconu 2009
28 v 4.5
Var. 2

&b ‰ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ

&b ‰ ∑ ∑ ∑ Œ
œ.
j œ œ œ.
. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ
V b œJ œ J
œ J œ
J
œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ
J œ
.
? œj œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ
. œ.
œ œ œ œ
œ ‰ ‰ œ ‰ œ
b . œ

,
. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& b œJ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ j œ. œ. œ. œ œ. œ œ
œ. .
,
&b ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ œ.
j
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ j
œ. œ
,
œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ.
Vb ‰ ‰ ‰ ‰ œ. œ. J œ
œ œ œ , j œ. .
?b ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ. œ œ œ- œ œ œ œ.
œ- . . . œ

,
Var. 3

&b j œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ j œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ œ œ œ
œ. œ.
,
.
& b œj œ.
‰ œ. œ.
‰ œ.
œ. ‰ œ. œ œ.
j
œ.
‰ œ. œ.
‰ œ.
œ. ‰ œ. œ
,
. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ.
V b œJ œ œœ œ
? b œj œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ
. œ- œ. . œ œ. œ
. œ- œ. . œ œ. œ
.

,
. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& b œJ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ j œ. œ. œ. œ œ. œ œ 43
œ. .
,
&b ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ j œ j 43
œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
,
œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ 3
Vb ‰ ‰ ‰ ‰
J 4
œ œ œ , j œ. .
?b ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ. œ. œ. œ 43
œ- œ- œ œ œ.
. œ

29 v 4.5
, ,
Var. 4

3
Largo (e = q)

&b 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
3 ,
&b 4 œ ˙. ˙. œ œ œ œ ˙. ˙. ˙. œ œ
œ ˙.
3 œ œ œ œ œ œ
Vb 4 Œ ˙. ˙. œ œ Œ
˙. ˙. œ œ
? 3 Œ ˙. ˙. ˙ Œ ˙. ˙. ˙
b 4 ˙. ˙.

,
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
38
˙
,
3
&b Œ ˙ Œ ˙ Œ
˙ Œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ ˙ 8
,
˙ ˙ ˙ ˙ œœ œ œ œ ˙ œ ˙ 38
Vb Œ Œ Œ Œ œ ˙
˙ ˙ , œ
?b Œ ˙ ˙
Œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ 38
œ ˙

Var. 5
j .j .j
& b 38
Tempo I (e = q)
œ œœ œ ‰ Œ œ œœ œ
œ œ œ ‰ ∑ ∑ ∑ Œ
œ
J . . J. . . J.
& b 38 ‰ Œ j
œ. œ. œ.
‰ Œ
œ.
j œ œ œ.
. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
3
Vb 8 ‰ Œ œ. œ ‰ Œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ. œ ‰
J J
? 3 ‰ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
b 8

.j
& b œœ ‰ Œ œ œœ ‰ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ
92

œ œ œ
. . J. . .
& b Œ j ‰ Œ j œ œ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. . . œ. œ. œ. œ

Vb Œ œ. œ ‰ Œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ. œ
J J
? ∑ j ‰ œ
b ∑ Œ œ œ ‰ œ ‰
œ

30 v 4.5
,
. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& b œJ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
œ.
j œ. œ. œ. œ œ. œ œ
.
,
&b ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ œ.
j
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ j
œ. œ
,
œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ
Vb ‰ ‰ ‰ ‰ œ. œ. J
œ œ œ , j œ. œ.
? ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ. œ œ.
b œ- . œ- œ œ œ.
. œ

œ. .
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Var. 6 Blockflöte Sopranino

&b ‰ ‰ ∑ ∑ ∑
.j .j . .j
&b Œ œ œœ œ ‰ Œ œ œœ œ ‰ ∑ ∑ ∑ Œ œ
œ œ œ
J. . . J. . . J
&b ∑ Œ j ‰ Œ j œ œ œ ‰.
œ. œ. œ. . œ. . . œ. œ. .
œ
œ œ œ œ

Vb ∑ Œ œ œ
J ‰ Œ œœ œ ‰ œ ‰ œ œ. œ ‰
J
œœ œ ‰ œ œ j
? ∑ ∑ ∑ Œ ‰ œ. œ ‰
b

œ.
œ
‰ œ œ œ œ œ
‰ ∑ ∑ œ œ œ œ
&b ∑
115

.j
& b œœ œ ‰ Œ œ œœ œ ‰ ∑ ∑ ∑ Œ
œ
. . J. . .
&b Œ œ.
j œ. œ. ‰ Œ
œ.
j œ œ œ.
. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ

Vb Œ œ. œ ‰ Œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ
J J
? ∑ j œ
b ∑ Œ œ. ‰ œ ‰ œ ‰
œ

31 v 4.5
œ. .
œ. œ. œ
.
œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ .
œ. œ. œ œ. œ. œ. .
œ œ œ. œ
&b J
,
. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& b œJ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
œ.
j œ. œ. œ. œ œ. œ œ
.
,
&b ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ.
j
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ j
œ. œ
,
Vb ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ
J
œ œ œ , j œ. .
? ‰ ‰ ‰ œ œ. œ.
b ‰ œ.
œ- œ- œ œ œ œ. œ
.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Var. 7
J J
&b ‰ ∑ ∑ ∑
Blockflöte Sopranino

,
& b œj œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ.
j œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ
. ,
& b œj œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ.
j
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. . .
,
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
V b œJ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ
? œj œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ
b . œ- . . œ œ. œ. œ- . . œ œ. œ
.

.
œ œ œ œ . œ. œ. œ œrall. œ. œ
œ. œ. œ J
&b ‰ ∑ ∑ ∑ ‰
,
. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& b œJ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
œ.
j œ. œ. œ. œ œ. œ œ
.
,
&b ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ.
j
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ j
œ. œ
,
œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ
Vb ‰ ‰ ‰ ‰ œ. œ. J
,
œ œ œ œ j œ. .
? ‰ ‰ ‰ ‰ œ. œ œ œ- œ œ œ œ.
b œ œ œ œ œ- . . . œ

32 v 4.5
Tatăl nostru
,
# 4
Adagio

& # 4 ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œœ
˙ ˙ ˙ œ œ œ #œ œ
π f
Blockflöte Sopran

## 4 ,
& 4 ˙ ˙ œ œ œ œ #œ ˙ œ œ #˙ œ œ #˙ œ œ
˙ ˙ f
Blockflöte Alto

# 4 π ,
˙ œ œ œ œ
V # 4 ˙ ˙ ˙ ˙ œ œœ œ œ ˙ œ œ ˙
π f
Blockflöte Tenor

,
? # # 44 ˙ ˙ œ œœ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ #˙ œ
œ
˙ ˙
π f
Blockflöte Bass

# Œ œœ ˙ œ œ Œ œ ˙ œ. œ œ œ ˙.
& # w #˙ œ œ œ œ œ
7

J
#
& # ˙ #˙ ˙
Œ œœ ˙
œ œ œ œ Œ œ ˙ œ œ
j
œ. #œ œ œ œ #œ #œ ˙
#
V # ˙ n˙ ˙ Œ œ œ ˙ #œ œ œ œ Œ œ ˙ #œ œ œ . Jœ œ œ #˙ ˙
? ## w ˙ Œ œ œ #˙ œ œ œ œ Œ œ #˙ œ œ œ. #œ œ
J œ ˙ ˙

# œ œœ œ œ œ. œ
& # œ œ ˙ œ #œ œ œ œ Œ œ œ œ ˙ J œ œ
14

œ ˙ ˙ ˙
p π p
## Πj
& œ nœ œ #œ ˙. œ œ πœ œ œ ˙ œ œ œ. œ #œ #œ
p œ œ œ œ œœ ˙ p
##
V œ #œ œ . Jœ œ n œ ˙ œ Œ œ œ #œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ #œ œ #œ œ. œ œ
J #œ
p π p
? ## œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ j
œ Œ œ œ ˙ œ œ œ. œ œ #œ
p π p
## , œ œ œ œœœ œ
œ. œœ œ œ œ œ œ n˙
& œ œ ˙ Œ œ ˙
21

J nœ œ œ œ
f
## , j n˙ nœ œ
cresc.

& œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ. œœ œ ˙ #˙ ˙ Œ œ ˙
œ œ
f
# œ œ œ œ œ œ.
V # œ Œ Œ œœ œ œ nœ #œ œ œ œ
cresc.

˙ Œ œ n˙ ˙ œ
J nœ œ œ
f n˙ nœ œ
? ## œ Œ  Œ œ œ œ œ. œ œ ˙
J œ #œ ˙ ˙
cresc.

˙ Œ œ œ
f
Muzica: Chr. H. Rink în "Imnuri Creştine" (1926), nr. 385, cu titlul "Tatăl nostru"
adapt. Petru Diaconu 2010

33 v 4.5
## , j U
& œ. œ ˙ Œ œ
28

nw œ œ œ #œ n˙ œ œ n˙ œ œ ˙ ˙ œ œ
# ,p U
f
& # w œ œ œ #œ
j
œ. œ ˙ ˙ œ œ ˙
Œ
œ œ
œ œ ˙
U œ ˙
# p f
œ . œj œ œ œ w
V # ˙ ˙
œ Œ 
Œ œ œ œ ˙ Œ œ
˙ œ œ
p U f
? ## ˙ Œ œ œ œ œ. œ œ œ œ w œ œ
#˙ œ Œ  J ˙ Œ œ ˙
p f

# , ˙
& # ˙. ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ
35

œ ˙ ˙.
## ƒ ,
& ˙. œ ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
˙ ˙.
# , œ ƒ˙ œ œ
V # ˙. œ ˙. œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙.
˙. œ , ƒ
? ## ˙ . œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙. œ ˙ œ œ
ƒ

# ˙ #œ nœ , œ œ œ œ ˙. #œ œ #œ œ œ
& # ˙. œ ˙. œ
42

,
## œ œ œ œ œ œ
& ˙. œ #˙ œ ˙. œ œ œ œ œ ˙.
## ˙ . , œ
#œ ˙ œ œ ˙. œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ #œ
V
,
? ## ˙ . œ ˙ œ #œ ˙. nœ œ œ œ œ ˙.
œ œ œ œ œ

,
## ˙ . œ ˙ ˙ ˙. Œ w ˙. Œ w U̇.
Œ
&
48

# , U
& # ˙. œ ˙. œ ˙. Œ w ˙. Œ w ˙. Œ
## ˙ . , œ ˙ ˙ ˙. w ˙. w U̇.
V Œ Œ Œ

? ## ˙ . , œ ˙
˙. Œ
w
˙. Œ

. Œ
˙ w

34 v 4.5