Vous êtes sur la page 1sur 2

RINGKASAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SPA DI AGENSI PERINTIS

Laporan Diterima Sehingga 23-11-2009


HARTA MODAL 6278 NILAI HARTA MODAL 24,091,572.09 BIL ASET KESELURUH AN 12,326 22,928,717.30 NILAI INVENTORI NILAI KESELURUHAN 47,020,289.39

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

KEMENTERIAN /JABATAN KEM. KEWANGAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA JPPH LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI KEMENTERIAN KESIHATAN PKDHL HOSPITAL SERDANG KPKT JBPM

INVENTORI 32603

10 KSM

RINGKASAN KEMAJUAN PELAKSANAAN SPA DI AGENSI PERINTIS


Laporan Diterima Sehingga 23-11-2009
KEMENTERIAN ATAU JABATAN 11 JTKSM 12 JTM 13 KDN 14 JIM 15 JPN 16 AADK 17 JPS JUMLAH KESELURUHAN 768 3256 8,974,541.92 192,449,266.95 2,799.00 3,537 2,236,530.84 1,731,337.51 3,567 6,793 11,211,072.76 194,180,604.46 2,783 22,223,520.16 11,421 7,268,628.98 9,352 29,492,149.14 HARTA MODAL NILAI HARTA MODAL NILAI INVENTORI BIL ASET KESELURUHAN NILAI KESELURUHAN

BIL

INVENTORI

JUMLAH KESELURUHAN ASET DIDAFTAR : 179,133 NILAI KESELURUHAN ASET DIDAFTAR : 1.010 Billion