Vous êtes sur la page 1sur 2

ACTE NORMATIVE CE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA DE CONTROL, SECURITATE SI

SANATATE IN MUNCA,AUTORIZARI

Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata Monitorul Oficial
nr. 740/10.10.2002
Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca. Monitorul Oficial nr. 646/26.07.2006
Hotararea de guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Lg.319/2006
Hotararea de guvern nr. 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Inspectiei Muncii . Monitorul Oficial nr. 464/24.09.1999
Legea 126/1995 privind regimul materiilor explosive cu modificarile si completarile aduse de Legea
464/2001 .Monitorul Oficial nr.298/28.12.1995
Norme Tehnice din 30 mai 2002 privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea,
transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni
specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor.Monitorul
Oficial nr. 479/04.07.2002
Ordinul nr. 234 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea si
folosirea in public de catre persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau
confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice
Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice
periculoase
Hotararea de guvern nr. 92 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase
Ordonanta nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz
fitosanitar.Monitorul Oficial nr.18/30.01.1995
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale. Monitorul
Oficial nr. 454/27.06.2002
Norme metodologice din 22 decembrie 2004 de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordonanta Guvernului 107/2003 pentru modificarea si completarea Lg.346/202
Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor.Monitorul Oficial nr. 712/08.11.2001
Hotararea de guvern nr. 115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de
securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata
modificata prin Hotararea Guvernului nr.809/14.07.2005
Hotararea de guvern nr. 119 din 5 februarie 2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea
pe piata a masinilor industriale
Hotararea de guvern nr. 457 din 18 aprilie 2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de
echipamente electrice de joasa tensiune
Ordonanta de Urgenta nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite. Monitorul Oficial nr.
291/25.04.2003
Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi
extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca Monitorul Oficial nr. 304/04.07.2000
Hotararea de guvern nr. 1025 din 28 august 2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a
persoanelor in locuri de munca in conditii speciale
Hotararea de guvern nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea si controlul
poluarii mediului cu azbest
Legea nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul
comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a
acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
Legea nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina
a muncii
Ordinul nr. 240 din 3 martie 2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea
cabinetelor medicale de medicina muncii si a baremului minimal de dotare a acestora
Ordonanta de urgenta nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile de
munca
Norme metodologice din 7 aprilie 2004 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
Hotararea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile, Monitorul Oficial nr. 252/21.03.2006
Hotararea de guvern nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, Monitorul Oficial nr. 3802/03.05.2006
Hotararea de guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca, Monitorul Oficial nr. 683/09.08.2006
Hotararea de guvern nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, Monitorul Oficial nr. 710/18.08.2006
Hotararea de guvern nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, Monitorul
Oficial nr. 722/23.08.2006
Hotararea de guvern nr. 1049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si
sanatatii lucratorilor din industria exctactiva de suprafata sau subteran, Monitorul Oficial nr.
727/25.08.2006
Hotararea de guvern nr. 1050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si
sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj, Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006
Hotararea de guvern nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare, Monitorul Oficial nr. 713/21.08.2006
Hotararea de guvern nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si
protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive,
Monitorul Oficial nr. 737/29.08.2006
Hotararea de guvern nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul
de munca, Monitorul Oficial nr. 7392/30.09.2006
Hotararea de guvern nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti biologici in munca, Monitorul Oficial nr. 762/07.09.2006
Hotararea de guvern nr. 1135/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la
bordul navelor de pescuit, Monitorul Oficial nr. 772/12.09.2006
Hotararea de guvern nr. 1136/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice, Monitorul Oficial nr.
769/11.09.2006
Hotararea de guvern nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de
riscurile datorate expunerii la azbest, Monitorul Oficial nr. 64/24.01.2006
Hotararea de guvern nr. 1876/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii, Monitorul Oficial nr. 81/30.01.2006
Ordonanta de urgenta nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
Monitorul Oficial nr.378/29.04.2004
Legea nr.186/2005 privind aprobarea O.U.G.nr.171/2005 pentru modificarea si completarea
Lg.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
Monitorul Oficial nr. 440/22.05.2006)
Legea 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale
Monitorul Oficial nr.509/13.06.2006
Hotararea de guvern nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediul produs
de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor
Ordonanta de urgenta nr.706/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscuri generate de radiatiile optice artificiale
Ordonanta de urgenta nr.242/2007 privind aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de
coordonator in materie de SSM
pe durata elaborarii proiectuluisi/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare mobile
Monitorul Oficial nr. 440/22.05.2006)
Hotararea de guvern nr.725/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a
echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive