Vous êtes sur la page 1sur 17

AS ABELLAS

SON ANIMAIS INVERTEBRADOS

SON INSECTOS

TEÑEN O CORPO DIVIDIDO EN TRES PARTES: CABEZA, TORAX E ABDOMEN

TEÑEN 4 ALAS, 2 ANTENAS E SEIS PATAS.

SON ANIMAIS SOCIAIS.

VIVEN EN COLMENAS OU PANAIS

HAI TRES TIPOS: REINA, OBRERAS E ZÁNGANOS


ESCRIBE O NOME DE ESTES TIPOS DE ABELLAS
ABELLA REINA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
OBRERA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ZÁNGANO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COLOREA O PANAL E PEGA AS ABELLAS
BUSCA OS NOMES DOS PRODUCTOS QUE SE OBTEN DAS ABELLAS

S T P V E L E N O

C Ñ R K M S H N M

V W O H E A Q T O

B G P T L E W U P

D Z O V L T C C O

X A L E A R E A L

Q T E M S F R R E

D F O A A B A X U

OS PRODUCTOS SON: CERA, MEL, VELENO, XALEA REAL, PROPÓLEO, POLE


PON OS NOMES AS PARTES DA ABELLA
PA NAS TO CA AB MEN AS ZA

DI TAS TE RAX DO AN BE A

O LLO LLON MAN GUI BU LA

PATAS AS ANTENAS ABDOMEN TORAX CABEZA


OLLOS AGUILLÓN MANDÍBULA
FASES CRECEMENTO DAS ABELLAS

1º 2º 3º 4º 5º 6º
PRODUCTOS QUE FABRICAN AS ABELLAS
CHAMPÚ CEREAIS CARAME- VELAS XABÓN GALLETAS LICORES CREMAS
LOS

PRODUCTOS QUE SE FABRICAN CO MEL: UNE CADA DEBUXO CO SEU NOME


COÑEZO UN INSECTO
QUE PEQUERRECHO É
CHÁMASE ABELLA
¡AI! CANTO SEI DEL

¡AI! QUE LINDA ABELLIÑA


TRABALLANDO NO PANAL
¡AI! QUE LINDA ABELLIÑA
QUE DOCE MEL NOS DA

NA SÚA COLMEA
ATOPARÁS
XÁNGANOS, OBREIRAS
E UNHA RAIÑA

DENTRO DA COLMEA
SO TRABALLARAN
AS OBREIRAS
SEN DESCANSAR

A RAIÑA
OVOS POÑERÁ
DESPOIS DUN RATIÑO
COS ZÁNGANOS ESTAR
PIQUEIRA

ALZA

TEITO

MARCO

PISO

CÁMARA DE CRÍA

TABOLEIRO DE VO

ENTRETEITO

UNE OS NOMES COAS PARTES


DA COLMEA