Vous êtes sur la page 1sur 73

Hoe identiteit een belangrijke rol kan spelen bij het bevorderen van de 

saamhorigheid in de wijk Feijenoord

verleden heden toekomst


van de Persoonshaven

Goytom Negassi 
Sanne Loeve
Daniëlle Bakker
Femke van de Meulengraaf
I d li
Indeling
Strategie 
‐ OpWateren
‐ Fase 1
F 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3

Onderzoek
‐ Ruimtelijke kwaliteiten van water
‐ Identiteit

Uitwerking strategie
g g
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3

C l i
Conclusie
‐ Evaluatie
‐ Vragen
Wat is OpWateren
Strategie 
Betekenis OpWateren: ‐ OpWateren
‐ Fase 1
‘De
De ruimtelijke kwaliteiten van het water gebruiken om de 
ruimtelijke kwaliteiten van het water gebruiken om de ‐ Fase 2
F 2
saamhorigheid te bevorderen.’ ‐ Fase 3

Onderzoek
Uitwerking strategie
Uitwerking strategie
‐ Benutten ruimtelijke kwaliteiten water
Conclusie
‐ Water is centrum van bedrijvigheid en activiteit

‐ Bewoners zijn betrokken bij elkaar en de wijk

‐ Bevordert saamhorigheid in de wijk
g j
W i O W
Wat is OpWateren Indeling

St t i
Strategie
Strategie 
‐ OpWateren
Doel, Visie & 
‐ Fase 1
Ambitie ‐ Fase 2
F 2
‐ Fase 3
Water
Hoe dit te bereiken: Onderzoek
Uitwerking
Uitwerking strategie
d i i strategie
Identiteit
‐ Water (en openbare ruimte) een functie geven 
Conclusie
‐ Relatie Water & Wijk Strategie & Ingrepen
‐ Betere uitstraling van de wijk
‐ Ontmoetingsplekken creëren Evaluatie

Vragen
S
Strategie
i Indeling
2
Fase 1 (1 jaar)
Fase 1 (1 jaar) St t i
Strategie
Strategie 
3 ‐ OpWateren
Doel, Visie & 
Ingrepen:
g p ‐ Fase 1
Ambitie ‐ Fase 2
F 2
‐ Fase 3
Water
1 Plaatsen jongerenschip in de  Onderzoek
P
Persoonshaven
h 1 Uitwerking
Uitwerking strategie
d i i strategie
Identiteit
2 Nassaubrug verbreden Conclusie
3 Speelplaats in Feijenoordhaven  Strategie & Ingrepen
realiseren
• Aansluiten bij de Wereldhavendagen Evaluatie

Vragen
S
Strategie
i
Fase 2 (5 jaar)
Fase 2 (5 jaar) 3
Strategie 
‐ OpWateren
Ingrepen: 2 ‐ Fase 1
‐ Fase 2
F 2
•Relatie tussen water en wijk realiseren 11 ‐ Fase 3
‐ 1. Kades van Nassauhaven
‐ 2. Nassauhavenpark 9 Onderzoek
‐ 3. Kades aan de Maas
3 Kades aan de Maas Uitwerking strategie
Uitwerking strategie
‐ 4. Persoonshaven 7
Conclusie
‐ 5. Kade Schietloodstraat
‐ 6. Gebied rond Mallegat
• 7. Persoonsdam deel 1 44
• 8. CultuurHal aan Persoonshaven
• 9. Helderheidplein, relatie met 
Hunter Douglas realiseren (9)
Hunter Douglas realiseren (9) 8
• Event rond Wereldhavendagen 
uitbreiden
5

6
Strategie
2
Fase 3 (10 jaar)
Strategie 
‐ OpWateren
‐ Fase 1
Ingrepen: ‐ Fase 2
F 2
‐ Fase 3
1. Verlengen van Feijenoordkade 3
2. Kwaliteit van Nassaukade 
Onderzoek
4 Uitwerking strategie
Uitwerking strategie
verhogen 4
3. Voormalig Eco‐park een functie  Conclusie
geven 5
1
4 Persoonsdam deel 2
4. Persoonsdam deel 2
5. Parkeerplaats, relatie met water 
en Hunter Douglas
6. Mallegat
• Een op zich staand event 
organiseren

6
O W t
OpWateren Fase 3
F 3
Fase 3 (10 jaar)
Strategie 
‐ OpWateren
‐ Fase 1
‐ Fase 2
F 2
‐ Fase 3
Toelichting:
Onderzoek
• Sterke identiteit
k d Uitwerking strategie
Uitwerking strategie
• Al het water is toegankelijk en heeft een  Conclusie
functie
• Alle openbare ruimte heeft een functie
Alle openbare ruimte heeft een functie
• Positief imago
• Water is ‘het’ centrum & ontmoetingsplek
Ruimtelijke kwaliteiten   
R i t lijk k lit it
van water
van water Strategie 
Onderzoek
‐ Ruimtelijke 
kwaliteiten
‐ Identiteit
Uitwerking strategie
Conclusie

Historische waarde
Ruimtelijke kwaliteiten 
R i t lijk k lit it
van water
van water Strategie 
Onderzoek
‐ Ruimtelijke 
kwaliteiten
‐ Identiteit
Uitwerking strategie
Conclusie

Het vele water wordt niet benut


Identiteit
Strategie 
Onderzoek
Identiteit wordt benaderd vanuit vier invalshoeken: ‐ Ruimtelijke 
kwaliteiten
1. Sociaal ‐ Identiteit
Uitwerking strategie
2. Fysiek
2. Fysiek Conclusie

3. Geografisch

4. Historisch
Identiteit
Strategie 
1. Sociale identiteit: Onderzoek
‐ Ruimtelijke 
‐ Omgangsvormen tussen de bewoners kwaliteiten
‐ Identiteit
‐ Relaties binnen wijk Uitwerking strategie
Conclusie
‐ De tradities in een wijk

‐ De culturen in een wijk
Sociale‐identiteit FeijenoordEtniciteiten Bevolking Feijenoord [%]

Strategie 
Onderzoek
Overig westers 3%
‐ Ruimtelijke 
Overige Europese Unie
3% Surinamers 14% kwaliteiten
‐ Identiteit
Uitwerking strategie
Autochtonen 17%
Antillianen 5% Conclusie

Kaapverdianen 5%

Overig niet-westers 10%

Turken 28%
Marokkanen 15%

Bron: Buurtmonitor Rotterdam (2009) Veel verschillende etniciteiten


Sociale‐identiteit Feijenoord
Geregistreerde
g werkloosheid deelgemeente
g Feijenoord
j
Strategie 
Onderzoek
‐ Ruimtelijke 
kwaliteiten
‐ Identiteit
Uitwerking strategie
Conclusie

Bron: Buurtmonitor Rotterdam (2009)
Identiteit
Strategie 
2. Fysieke identiteit: Onderzoek
‐ Ruimtelijke 
kwaliteiten
‐ Architectuur ‐ Identiteit
Uitwerking strategie
‐ Stedenbouwkundige structuur
Conclusie
‐ Bouwkundige staat woningen

‐ Woningvoorraad

‐ Openbare ruimte

‐ Verkeersstructuur
k
Fysieke‐identiteit Feijenoord
Strategie 
Onderzoek
‐ Ruimtelijke 
kwaliteiten
‐ Identiteit
Uitwerking strategie
Conclusie
Fysieke‐identiteit Feijenoord
Woningtype Feijenoord [%]

Strategie 
Onderzoek
overig/onbekend
0%
‐ Ruimtelijke 
portiek/galerij met lift
14% kwaliteiten
‐ Identiteit
Uitwerking strategie
Conclusie
etagewoningen
8%

benedenwoningen
9%

eengezinswoningen
2% portiek/galerij zonder lift
67%

Bron: Buurtmonitor Rotterdam (2009)
Identiteit
Strategie 
3. Geografische identiteit:  Onderzoek
‐ Ruimtelijke 
‐ De locatie van de wijk ten opzichte van de omgeving kwaliteiten
‐ Identiteit
‐ Aansluitingen met de omgeving Uitwerking strategie
Conclusie
‐ Op welke manier maakt de wijk gebruik van haar omgeving

‐ In wat voor veld bevindt de wijk zich zowel fysiek, 
als sociaal, cultureel en economisch gezien
G fi h id tit it
Geografische‐identiteit 
Feijenoord Strategie 
Onderzoek
‐ Ruimtelijke 
kwaliteiten
‐ Identiteit
Uitwerking strategie
Conclusie
Identiteit
Strategie 
Onderzoek
4. Historische identiteit: ‐ Ruimtelijke 
kwaliteiten
‐ Identiteit
‐ Geschiedenis, hoe is de wijk ontstaan, geëvolueerd
Uitwerking strategie
‐ Fysiek (monumenten, stedenbouwkundige structuren)
F i k( t t d b k di t t ) Conclusie

‐ Welk effect de geschiedenis heeft op het heden
Historische‐identiteit 
Historische identiteit
Feijenoord Strategie 
Onderzoek
‐ Ruimtelijke 
kwaliteiten
‐ Identiteit
Uitwerking strategie
Conclusie
Historische‐identiteit 
Hi t i h id tit it
Feijenoord Strategie 
Onderzoek
‐ Ruimtelijke 
kwaliteiten
‐ Identiteit
Uitwerking strategie
Conclusie
Identiteit
Waarom? Strategie 
Identiteit: Onderzoek
‐ Ruimtelijke 
‐ Eigen karakter, kenmerken wijk
kwaliteiten
‐ geen vaststaande identiteit
‐ Identiteit
‐ verschillende percepties
Uitwerking strategie
R l i id i i
Relatie identiteit en imago:
i Conclusie
‘Als identiteit is wat je bent, is imago wat je lijkt.’ (Pellenbarg 1991, p.2)

Imago:
‐ Voorstellingsbeeld van iemand of iets
‐ Veroorzaakt door berichtgeving via media of derden
‐ Makkelijker om te krijgen dan het kwijt te raken
M kk lijk t k ij d h t k ijt t k

Doel van gebruik identiteit:
‐ Saamhorigheid bevorderen
Saamhorigheid bevorderen
Identiteit
Strategie 
Definitie Saamhorigheid: Onderzoek
‘Het bij elkaar horen van mensen’ ‐ Ruimtelijke 
kwaliteiten
‐ Identiteit
Uitwerking strategie
Conclusie

Waarom moet de saamhorigheid worden verbeterd?
‐ Veel etniciteiten, weinig contact ertussen
g

Saamhorigheid & Feijenoord
‐ Mensen elkaar laten ontmoeten 
‐ Meer eenheid in de wijk 
M h id i d ijk
‘ik ben een trotse Feijenoorder’
Id tit it
Identiteit
Strategie 
Geografische Onderzoek
Fysieke identiteit Historische ‐ Ruimtelijke 
identiteit identiteit kwaliteiten
‐ Identiteit
Uitwerking strategie
Conclusie
Sociale 
identiteit
OpWateren
p

Ontmoeting

Saamhorigheid
O W t
OpWateren F
Fase 1
Fase 1
Fase 1 1
Strategie 
1 Plaatsen jongerenschip in de  Onderzoek
2
Persoonshaven
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
2 Nassaubrug verbreden
‐ Fase 2
3 Speelplaats in Feijenoordhaven 
‐ Fase 3
realiseren
3
Conclusie
• A l it bij d W ldh
Aansluiten bij de Wereldhavendagen
d

Toelichting:

• Snel resultaat zichtbaar
• Bereik in verschillende doelgroepen
• Spreiding over de wijk
Spreiding over de wijk
• Identiteit versterken
Nassaubrug
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Huidige situatie:
Huidige situatie: 
• Onveilige brug door te smalle stoep
• Slechte doorstroming verkeer

Bronnen: Interviews bewoners en observatie in de wijk
Nassaubrug
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Ingrepen:
• Uiterlijk blijft hetzelfde
• Bredere stoep

Identiteit & Saamhorigheid:
• Brengt mensen bij elkaar
• Vertrouwen terug krijgen

Bron: http://www.grootlemmer.com
Nassaubrug
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
Ingrepen: ‐ Fase 2
• Uiterlijk blijft hetzelfde ‐ Fase 3
• Bredere stoep Conclusie

Identiteit & Saamhorigheid:
• Brengt mensen bij elkaar
• Vertrouwen terug krijgen

Bron: http://www.grootlemmer.com/pagina/bruggen/38/Ophaalbrug_type_8
Speelplaats Feijenoordhaven
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Huidige situatie:
• Loze ruimte
• Vervuild
• Er gebeurt niets
Speelplaats Feijenoordhaven
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Huidig Na ingreep

Ingrepen:
• Kade dichtmaken en doortrekken
• Speeltuin realiseren met haven thema
Speelplaats Feijenoordhaven
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Ingrepen:
• Kade dichtmaken en doortrekken
Kade dichtmaken en doortrekken
• Speeltuin realiseren met haven thema

Bron http://www.vaneespeeltoestellen.nl/
Speelplaats Feijenoordhaven
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Ingrepen:
• Kade dichtmaken en doortrekken
Kade dichtmaken en doortrekken
• Speeltuin realiseren met haven thema
Speelplaats Feijenoordhaven
Strategie 
Betrokken actoren: Onderzoek
• Gemeente (DS+V) Uitwerking strategie
• Woonstad ‐ Fase 1
• Havenbedrijf ‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Identiteit en Saamhorigheid:
• Kinderen/ouders bij elkaar brengen
• Haven thema is historische identiteit
• Kinderen op jonge leeftijd in aanraking laten komen met haven identiteit
Jongerenschip Persoonshaven
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Huidige situatie:
Huidige situatie:
• Onvoldoende ruimte voor 
vrijetijdsbesteding van jongeren
Jongerenschip Persoonshaven
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Ingreep:
• Schip in Persoonshaven plaatsen
Schip in Persoonshaven plaatsen
• Schip ombouwen tot jongerenschip
Jongerenschip Persoonshaven
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Ingreep:
• Schip in Persoonshaven plaatsen
• Schip ombouwen tot jongerenschip
Bron: http://www.tienerfriends.nl/news.php
Jongerenschip Persoonshaven
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie
Jongerenschip Persoonshaven
Strategie 
Betrokken actoren: Onderzoek
• Havenbedrijf Rotterdam Uitwerking strategie
• Stichting Nieuwe Kans ‐ Fase 1
• Stichting Welzijn Feijenoord ‐ Fase 2
• Uniliver & Hunter Douglas ‐ Fase 3
• Roteb Conclusie

Identiteit en Saamhorigheid:
• Schip in haven is kenmerk historische identiteit
• Minder overlast van jongeren is een verbetering 
voor de sociale identiteit
voor de sociale identiteit
• Jongeren komen samen op het schip
Wereldhavendagen
Strategie 
Wat bereiken: Onderzoek
• Rotterdam moet weer op de kaart staan in de hele regio Uitwerking strategie
• Mensen voor recreatie aantrekken ‐ Fase 1
• Saamhorigheid versterken ‐ Fase 2
• Imago verbeteren ‐ Fase 3
• Een kenmerk van de wijk
Een kenmerk van de wijk Conclusie

Waarom aansluiten bij de Wereldhavendagen:
• Goed werkende formule
• Trekt ieder jaar meer mensen aan
• Kwaliteit van het water benadrukken

Bronnen: http://www.wereldhavendagen.nl/
http://www.nu.nl/binnenland/2326894/wereldhavendagen‐drukker‐dan‐vorig‐jaar.html
Wereldhavendagen
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Bron: http://www.wereldhavendagen.nl/
Wereldhavendagen
Fase 1: Strategie 
• Vanuit hoofdlocatie boot naar Feijenoord Onderzoek
• Demonstratie bij de hijskraan Uitwerking strategie
• Rondleiding door de wijk ‐ Fase 1
‐ Fase 2
• Catering
‐ Fase 3
• Opening speeltuin Feijenoordhaven
• Rondleiding voor basisscholen
Rondleiding voor basisscholen Conclusie

Betrokken actoren:
• Organisatie Wereldhavendagen
• Bewoners van de wijk Feijenoord
• Gemeente
• Unilever
• Hunter Douglas
• Bedrijven/winkels uit Feijenoord
• Bassischolen
Wereldhavendagen
Fase 2 Strategie 
• Opruimdag
Onderzoek
• Workshop kunstenaars
p
Uitwerking strategie
• Roeiworkshop ‐ Fase 1
• Viswedstrijd ‐ Fase 2
• Grote bbq ‐ Fase 3
• Theater voorstellingg Conclusie
• Piraten speurtocht
• Culturele avond
• Wijk verhalen verteller
• Foto expositie
p
Wereldhavendagen
Strategie 
Onderzoek
Fase 3: Uitwerking strategie
‐ Fase 1
• Op zich staand event
‐ Fase 2
• Goed stel basisactiviteiten
‐ Fase 3
Conclusie
OpWateren Fase 2
Fase 2 (5 jaar) 3
Strategie 
Onderzoek
Ingrepen: 2 1 Uitwerking strategie
‐ Fase 1
•Relatie tussen water en wijk realiseren ‐ Fase 2
‐ 1. Kades van Nassauhaven
‐ Fase 3
‐ 2. Nassauhavenpark 9
Conclusie
‐ 3. Kades aan de Maas
3 K d d M
‐ 4. Persoonshaven 7
‐ 5. Kade Schietloodstraat
‐ 6. Gebied rond Mallegat
g 4
• 7. Persoonsdam deel 1
• 8. CultuurHal aan Persoonshaven
• 9. Helderheidplein, relatie met 
H t D
Hunter Douglas realiseren (9)
l li (9)
8
• Event rond Wereldhavendagen 
uitbreiden
5

6
OpWateren Fase 2
Fase 2 (5 jaar) 3
Strategie 
Onderzoek
2 1 Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
Toelichting 9 ‐ Fase 3
Conclusie
• Identiteit versterken 7
• Grens met water verzachten
• Creëren van ‘het’ nieuwe centrum
4
• Ontmoeting bevorderen
Ontmoeting bevorderen

6
Kades
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Huidige situatie:
• Geen relatie tussen de het water en de wijk
j
• Geen doorlopende route 
Kades
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Ingreep:
• Doorlopende route van de kades maken
p
• Relatie tussen water en wijk realiseren
Kades
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Identiteit en Saamhorigheid:
• Water is kenmerkend voor de historische en geografische identiteit
Water is kenmerkend voor de historische en geografische identiteit
• Kwaliteit rond het water bevorderd ontmoeting
Nassauhavenkade
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Huidige situatie
Nassauhavenkade
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Ingreep
• Bomen blijven staan
• Zowel links als rechts komt een groenstrook
• Natuurlijke overgang met water
Kade
K d kopkanten
k k t Nassau‐
N en 
Persoonshaven
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Huidige situatie
Kade
K d kopkanten
k k t Nassau‐
N en 
Persoonshaven
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Ingreep
• Kwalitatieve zitplaatsen
Kwalitatieve zitplaatsen
• Natuurlijke uitstraling
Nassauhavenpark‐kade
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Huidige situatie
Nassauhavenpark‐kade
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Ingrepen:
• Drijvende vlonders
• Natuurlijke overgang kade
Natuurlijke overgang kade
• Toegant tot water vanuit Nassaupark
Feijenoordkade blok 1 & 2
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie
Feijenoordkade blok 1 & 2
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Ingreep:
• Auto‐, fiets‐, en voetgangersverkeer wordt van elkaar gescheiden
• Groenstroken realiseren
Feijenoordkade blok 4 & 6
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Huidige situatie
Huidige situatie
Feijenoordkade blok 4 & 6
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Ingreep:
• Autoluw
• Voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers
Feijenoordkade blok 3, 5 & 7
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Huidige situatie
Feijenoordkade blok 3, 5 & 7
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Ingreep:
• Scheiding verkeer
• Groenstroken realiseren
Groenstroken realiseren
Persoons‐ en Piketkade
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Huidige situatie
Persoons‐ en Piketkade
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Ingreep:
• Looppad over het water
O W t
OpWateren Fase 3
F 3
2
Fase 3 (10 jaar)
Strategie 
1. Verlengen van Feijenoordkade Onderzoek
2. Kwaliteit van Nassaukade  Uitwerking strategie
verhogen ‐ Fase 1
3
‐ Fase 2
3. Voormalig Eco‐park een functie 
4 ‐ Fase 3
geven
4 Persoonsdam deel 2
4. Persoonsdam deel 2 Conclusie
5. Parkeerplaats, relatie met water  5
en Hunter Douglas 1
6. Mallegat
• Een op zich staand event 
organiseren

T li hti
Toelichting:

• Sterke identiteit 6
• Al het water is toegankelijk en heeft een 
Al het water is toegankelijk en heeft een
functie
• Alle openbare ruimte heeft een functie
• Positief imago
O W t
OpWateren Fase 3
F 3
2
Fase 3 (10 jaar)
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
Toelichting 3
‐ Fase 2
4 ‐ Fase 3
• Sterke identiteit Conclusie
• Al het water is toegankelijk en heeft een   5
functie 1
• Alle openbare ruimte heeft een functie
• Positief imago
P iti f i
• Water is ‘het’ centrum & ontmoetingsplek

6
Kade bij Hunter‐Douglas, Unilever 
d b l l
en de Steenplaat
en de Steenplaat
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Huidige situatie
Kade bij Hunter‐Douglas, Unilever 
d b l l
en de Steenplaat
en de Steenplaat
Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
‐ Fase 1
‐ Fase 2
‐ Fase 3
Conclusie

Ingreep: Belangrijke actoren:
• Looppad over het water • Hunter‐Douglas
• Unilever
• De Steenplaat
E l ti
Evaluatie
Strategie 
Onderzoek
Huidige resultaten: Uitwerking strategie
• Functieloze plekken kwaliteit/functie geven
Functieloze plekken kwaliteit/functie geven Conclusie
• Water bij de wijk ‐ Evaluatie
• Plekken voor samen zijn ‐ Vragen
• Fases voor snel resultaat creëren
• Identiteit versterken door aanpassingen
Identiteit versterken door aanpassingen
• Creëren nieuw centrum
• Relatie met Unilever & Hunter Douglas
Vragen?
V ? Strategie 
Onderzoek
Uitwerking strategie
Conclusie
‐ Evaluatie
‐ Vragen
E l ti
Evaluatie Indeling

Strategie
Huidige resultaten:
• Functieloze plekken kwaliteit/functie geven Doel, Visie & 
• Water bij de wijk Ambitie
• Plekken voor samen zijn
• Fases voor snel resultaat creëren Water
• Identiteit versterken door aanpassingen
• Creëren nieuw centrum
• Relatie met Unilever & Hunter Douglas
Identiteit

Strategie & Ingrepen
Niet toegepast wel conclusie onderzoek
Niet toegepast, wel conclusie onderzoek
• Bereikbaarheid Feijenoord Evaluatie
• Binnenplaatsen woonblokken
• Relatie Skateland met wijk Vragen
• Doorgroei mogelijkheden
Doorgroei mogelijkheden

Centres d'intérêt liés