Vous êtes sur la page 1sur 4

Zwick

Badanie materiałów

Informacja o Produkcie
Podłogowe maszyny wytrzymałościowe Allround-Line
Schemat maszyny wytrzymałościowej Z250 SN

a1 213

a2

Podłogowa maszyna wytrzymałościowa Z100 SN

2304

850
924

Zalety / cechy szczególne do oprogramowania testXpert® II w czasie rzeczy-


wistym z częstotliwością 1000 Hz.
System prosty w obsłudze
• Oprogramowanie testXpert® II dla najwyższego System zaprojektowany modułowo
komfortu obsługi i jakości analizy i przetwarzania • Modułowy system dla komponentów mechanicz-
danych dla komputerów PC. nych, elektronicznych oraz oprogramowania dla
• Automatyczne wykrywanie czujników wraz z optymalnej konfiguracji systemu w najlepszej cenie
inteligentną pomocą podczas niestandardowych z możliwością przyszłej rozbudowy.
zdarzeń. • Możliwość rozbudowy do 10 fizycznych kanałów
pomiarowych oraz o dodatkowe sygnały analogo-
System najnowocześniejszej technologii we i cyfrowe poprzez moduł I/O wejścia / wyjścia.
• Bezobsługowe i bezszczotkowe serwonapędy prą-
du zmiennego AC wraz z z cyfrowym sterownikiem Unikalne zalety maszyn podłogowych
czasu rzeczywistego zapewniające wysoką dyna- • Duża, uniwersalna przestrzeń badawcza z możli-
mikę i dokładność regulacji oraz szeroki zakres wością konfigurowania kilku osi badawczych.
prędkości badawczych bez ograniczeń obciążenia. • Najwyższa sztywność ramy obciążeniowej
• System adaptacyjnego sterowania napędem ma- • Specjalne łożyskowanie zapewnia niespotykaną
szyny, gwarantujący idealną kontrolę w funkcji siły żywotność maszyny.
lub wydłużenia podczas testów. • T-rowki do prostego mocowania oprzyrządowania
• Stosowane napędy mogą być wykorzystywane na ramie maszyny.
podczas badań z maksymalną prędkością i maksy- • Przestawne sztywne trawersy do ergonomicznego
malnym obciążeniem plus 10%. ustawienia przestrzeni badawczej.
• Systemy napędowe Zwick mogą cyklicznie praco- • Bezluzowe prowadzenie i wstępne obciążenie
wać do pełnego obciążenia i prędkości bez ko- trawersy oraz precyzyjne kulowo - toczne wrzecio-
nieczności dokonywania przerw między badaniami. na napędowych zapewniają bezproblemową pracę
PI 416 2.0710_ZPS

• Szybka elektronika sterująco - pomiarowa przy dowolnych badaniach rozciągania, ściskania i


testControl synchronicznie próbkująca wszystkie badaniach cyklicznych z przejściem przez zero siły
kanały pomiarowe i sterujące z częstotliwością 320 włącznie.
kHz i umożliwiająca przesyłanie grup pomiarowych • Podstawa z regulowanymi wibroizolatorami
Zwick
Badanie materiałów

Informacja o Produkcie
Podłogowe maszyny wytrzymałościowe Allround-Line
Dane Wartość

Rama obciążeniowa
Odległość od ściany > 500 mm
Poziom głośności przy maksymalnej prędkości 58 ... 70 dB(A)
Wykończenie RAL 7011 żelaznoszary i RAL 7038 szarość agatu
Temperatura otoczenia + 10 ... + 35 °C
Wilgotność powietrza 20 ... 90 %
Napęd
Dokładność i powtarzalność pozycjonowania ± 2 µm
Dop. energia sprzężenia zwrotnego przy testach cyklicznych wykres dostępny na życzenie
Elektronika sterująco - pomiarowa testControl
Pomiar siły klasa 0.5 / 1, zakres zgodnie z zastosowaną głowicą siły
wg EN ISO 7500-1 (DIN 51220, DIN 51302), ISO R147,
ASTM E4, BS 1610 Grade A, NF A 03-501
Zakres pomiarowy siły do 165 % siły nominalnej FN
Rzeczywista rozdzielczość kanału siły 162.000 ... 912.000 punktów
Częstotliwość synchronicznego próbkowania kanałów 320 kHz
pomiarowych i sterujących
Szybkość synchronicznego przesyłania grup 100 Hz (opcjonalnie 500 / 1000 Hz)
pomiarowych ze wszystkich kanałów do PC w czasie
rzeczywistym
Korekcja punktu zerowego automatycznie na początku badania
Korekcja sygnałów pomiarowych dla wszystkich kanałów tak
Interfejs wyjścia danych RS 232 lub opcjonalnie Ethernet
Wymagany port komputera COM lub USB (opcjonalnie RJ-45)
Zasilanie
Częstotliwość 50/60 Hz
Podłączenie elektryczne 400 V (3 PH, N, PE)

Opcje elektroniki testControl


Opis Nr. katalogowy
Opcja testControl plus: Rozszerzenie elektroniki testControl o dwa dodatkowe kanały pomiarowe i 325224
sterujące
Opcja BUS: Rozszerzenie elektroniki testControl o sześć dodatkowych kanałów pomiarowych w 324847
połączeniu z opcją testControl plus. Umożliwia równoczesne podłączenie i sterowanie do 10
kanałami pomiarowymi.

Dodatkowe opcje na życzenie, np.


• Dodatkowe sztywne trawersy (dodatkowe przestrzenie badawcze)
• Maszyny o innych wymiarach przestrzeni badawczych
• Ryglowane szyby ochronne z zamkiem elektrycznym
• Synchroniczne przesyłanie danych do jednostki PC z częstotliwością 500 / 1000 Hz w czasie rzeczywistym oraz szereg
dodatkowych modułów elektroniki, np. I/O - wejścia / wyjścia umożliwiający podłączenie sterujących sygnałów cyfrowych i
analogowych
• Kompletne portfolio ekstensometrów dotykowych i bezdotykowych
• Oprzyrządowanie (uchwyty do rozciągania, stoły do zginania, itp.)

Wszystkie dane dla temperatury pokojowej. Zmiany zastrzeżone w przypadku dalszego rozwoju urządzenia.
PI 416 2.0710_ZPS

Podłogowe maszyny wytrzymałościowe Allround-Line


Informacja o Produkcie
Wszystkie dane dla temperatury pokojowej.

trawersą).
4 = 2 przestrzenie badawcze - górna i dolna (wyposażenie maszyny w 2 przestawne trawersy, nad i pod ruchomą
przestawnej sztywnej trawersy pod ruchomą trawersą)
3 = dolna przestrzeń badawcza (przestawna sztywna trawersa na dole = wersja z opcjonalnym zainstalowaniem
obciążenia dolnej sztywnej trawersy!)
2 = dolna przestrzeń badawcza (przestawna sztywna trawersa na górze = wersja podstawowa; ograniczenie
1 = górna przestrzeń badawcza (przestawna sztywna trawersa na górze = wersja podstawowa),
Wysokość przestrzeni badawczej:
przestrzeni badawczej) bez zainstalowanych akcesoriów.
badawczej) i maksymalną odległością ruchomej trawersy od dolnej lub górnej sztywnej trawersy (= wysokość
Opis do (2: Przestrzeń badawcza maszyny jest prześwitem pomiędzy kolumnami maszyny (= szerokość przestrzeni
Typ

325435
Z050 SN

320699
Z050 SN

325437
Z050 SW

320783
Z050 SW

325439
Z100 SN

320703
Z100 SN

325441
Z100 SW

320795
Z100 SW
Nr. katalogowy

Rama obciążeniowa
Maksymalna siła badawcza FN 50 50 50 50 100 100 100/ 100/ kN
(rozciąganie / ściskanie) 50(1 50(1 kN
Wysokość 2304 2304 2304 2304 2304 2304 2304 2304 mm
Szerokość a1 1123 1123 1523 1523 1123 1123 1523 1523 mm
Szerokość z jedn. elektroniki (3 1336 1336 1736 1736 1336 1336 1736 1736 mm
Głębokość 924 924 924 924 924 924 924 924 mm
Szer. przestrz. badawczej (2 a2 630 630 1030 1030 630 630 1030 1030 mm
Wysokość przestrz. badawczej (2
1: górna, trawersa góra 1755 1755 1720 1720 1755 1755 1720 1720 mm
2: dolna. trawersa góra 1825 1825 1760 1760 1825 1825 1760 1760 mm
3: dolna, trawersa dół 1820 1820 1755 1755 1820 1820 1755 1755 mm
4: górna i dolna, trawersa góra 1735 1735 1645 1645 1735 1735 1645 1645 mm
Zmiany zastrzeżone w przypadku dalszego rozwoju urządzenia.

i dół
Waga z jednostką elektroniki 1070 1070 1570 1570 1070 1070 1570 1570 kg
Poziom głośności przy

Badanie materiałów
Zwick
maksymalnej prędkości 64 70 64 70 58 70 58 70 dB (A)

Napęd
Prędkość badawcza w całym
zakresie obciążeń 0 - FN 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
vmin ... vmax ... 1000 ... 2000 ... 1000 ... 2000 ... 500 ... 1000 ... 500 ... 1000 mm/min
Dokł. ustawienia prędkości 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 % vSet
Rozdzielczość drogi napędu 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 µm

Zasilanie
Maksymalny pobór mocy 4 5 4 5 4 5 4 5 kVA
(1
Druga wartość oznacza ograniczenie maksymalnego obciążenia przy użyciu dodatkowych osi badawczych.
(2
Szczegółowy opis wymiarów przestrzeni na dole strony.
(3
Dla jednostki elektroniki z opcją „Stand Alone“ wymiar zwiększa się o 45 mm.
Podłogowe maszyny wytrzymałościowe Allround-Line
Informacja o Produkcie
Wszystkie dane dla temperatury pokojowej.

Typ

320646
Z150 SN

320801
Z150 SW

320362
Z250 SN

320805
Z250 SW
Nr. katalogowy

Rama obciążeniowa
Maksymalna siła badawcza FN 150 150/ 250 250/ kN
(rozciąganie / ściskanie) 100(1 100(1 kN
Wysokość 2304 2304 2304 2304 mm
Szerokość a1 1123 1523 1123 1523 mm
Szerokość z jednostką elektroniki (3 1336 1736 1336 1736 mm
Głębokość 924 924 924 924 mm
Szerokość przestrzeni badawczej (2 a2 630 1030 630 1030 mm
Wysokość przestrzeni badawczej (2

1: górna, trawersa góra 1675 1615 1675 1615 mm


2: dolna. trawersa góra 1715 1655 1715 1655 mm
3: dolna, trawersa dół 1710 1615 1710 1615 mm
4: górna i dolna, trawersa góra 1600 1470 1600 1470 mm
Zmiany zastrzeżone w przypadku dalszego rozwoju urządzenia.

i dół
Waga z jednostką elektroniki 1470 2100 1500 2100 kg
Poziom głośności przy

Badanie materiałów
Zwick
maksymalnej prędkości 70 70 70 70 dB (A)

Napęd
Prędkość badawcza w całym
zakresie obciążeń 0 - FN 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
vmin ... vmax ... 900 ... 900 ... 600 ... 600 mm/min
Dokładność ustawienia prędkości 0.05 0.05 0.05 0.05 % vSet
Rozdzielczość drogi napędu 0.0123 0.0123 0.0082 0.0082 µm

Zasilanie
Maksymalny pobór mocy 5.5 5.5 6 6 kVA
(1
Druga wartość oznacza ograniczenie maksymalnego obciążenia przy użyciu dodatkowych osi
badawczych.
(2
Szczegółowy opis wymiarów przestrzeni na dole poprzedniej strony.
(3
Dla jednostki elektroniki z opcją „Stand Alone“ wymiar zwiększa się o 45 mm.