Vous êtes sur la page 1sur 4

c 


   
De nos jours, on ne peut plus renier l¶importance des différents réseaux sociaux sur internet.
On ne peut ignorer le phénomène mondial que représente Facebook à lui seul. Ce site est
généralement utilisé à titre privé, mais rarement pour des fins professionnelles. Pourtant, il existe
certaines astuces pour développer votre business de manière très importante et sans dépenser un
seul euro grâce à une bonne utilisation de Facebook.

Facebook se révèle être un terrain propice pour développer votre stratégie de marketing car il est
possible de trouver des personnes susceptibles d¶être intéressées par vos produits ou services.
Voici quelques astuces pour réussir grâce à Facebook :

Soignez votre profil, celui-ci doit être clair et complet. C¶est l¶élément essentiel pour que
Facebook ait un véritable impact sur votre business. Tout cela est très simple à mettre en œuvre.

D¶abord, ajoutez une photo, de préférence une photo d¶identité car celle-ci est neutre et donc
augmente votre crédibilité sur le plan du business.

Ensuite, il suffit de renseigner les différentes coordonnées sans oublier l¶adresse de votre site
internet, votre expérience et vos différents hobbies.

Un profil bien détaillé vous permettra de mettre en confiance vos clients potentiels, ce qui est
toujours un atout lorsque vous réaliserez la promotion de vos produits.

Ensuite, il vous faut chercher et trouver des amis. C¶est la fonctionnalité la plus importante de
Facebook, car ce site vous permet de développer votre liste d¶amis en établissant une bonne
relation avec eux et comme vous avez la possibilité de voir les amis de vos amis, vous pouvez
accroître votre réseau très rapidement.

Vous devez rejoindre des groupes. En effet, il est aisé de trouver les groupes sur Facebook en
rapport avec votre marché et de vous y inscrire. C¶est le point clé de la stratégie car vous pouvez
très rapidement être en contact avec plusieurs centaines voire milliers de personnes susceptibles
d¶être intéressées par vos produits.

N¶hésitez pas à créer votre propre groupe, si votre niche n¶est pas encore très exploitée, ou qu¶il
n¶existe pas encore de groupe sur ce thème. Ainsi, vous aurez la possibilité de publier des
articles afin d¶asseoir votre statut d¶expert sur votre thème, et de favoriser de ce fait, vos
relations avec les personnes qui s¶inscriront à votre groupe.

Soyez actif et commentez le profil des autres utilisateurs. Si vous appréciez particulièrement une
personne ou tout simplement ses produits ou services, n¶hésitez pas à laisser un commentaire sur
son profil. Grâce à votre ou vos commentaires, vous allez obtenir plus de trafic sur votre profil
Facebook. Ainsi, au fil du temps, vous tisserez des liens sur Facebook qui vous permettront
d¶accroitre votre petite communauté d¶abonnés, clients ou prospects. En mettant régulièrement à
jour votre page, vous établirez des relations durables avec ces personnes, ainsi vous aurez
beaucoup plus de succès lorsque vous sortirez un nouveau produit ou service.

N¶hésitez pas non plus à utiliser Facebook pour vos programmes de parrainage, comme pour cet
excellent site d¶affiliation que je vous propose de découvrir maintenant «.
Cum utilizam FACEBOOK pentru marketing pe internet ?
În zilele noastre, nu putem nega importanţa reţelelor sociale de pe Internet. Noi nu putem ignora
acest fenomen global, care este ea însăşi Facebook. Acest site este în general utilizat pentru
scopuri private, dar rareori în scopuri comerciale. Cu toate acestea, există câteva trucuri pentru a
ajuta afacerea dumneavoastră să crească foarte mult şi fără a cheltui un euro unică din cauza la o
bună utilizare Facebook.
Facebook se dovedeşte a fi un teren fertil pentru a dezvolta strategia de marketing, deoarece este
posibil să se găsească oameni care ar putea fi interesate de produsele sau serviciile dvs.. Iată
câteva sfaturi pentru a avea succes cu Facebook:
Trata profilul dvs., aceasta trebuie să fie clare şi complete. Este esenţial ca te are un impact real
asupra afacerii dumneavoastra. Toate acestea este foarte simplu să pună în aplicare.
În primul rând, adăugaţi o fotografie, de preferinţă un ID fotografie, pentru că este neutru şi
creşte, prin urmare, credibilitatea dumneavoastră în termeni de afaceri.
Apoi, completaţi doar în diverse detalii fără a uita de adresa de site-ul dvs., experienţa
dumneavoastră şi hobby-uri diferite.
Un profil bine detaliate vă permite să vă puneţi încrederea în potenţiali clienţi, care este
intotdeauna un avantaj atunci cand iti dai seama de promovare a produselor dumneavoastră.
Atunci trebuie să caute şi să găsească prieteni. Aceasta este cea mai importantă caracteristică a
Facebook, deoarece acest site vă permite să dezvolte lista ta de prieteni prin stabilirea unei relaţii
bune cu ei şi după cum puteţi vedea prietenii prietenilor dvs., puteţi extinde reţeaua dvs. foarte
rapid.
Ai nevoie să se alăture grupurilor. Într-adevăr, este uşor de a găsi grupuri te legate de piaţa
dumneavoastră şi să se înregistreze. Acesta este punctul-cheie al strategiei, deoarece poti fi foarte
repede în contact cu sute sau mii de oameni ar putea fi interesaţi de produsele dumneavoastră.
Simţiţi-vă liber pentru a crea propriul grup, în cazul în nişă dvs. nu este încă exploatat, sau că nu
există încă nici un grup pe acest subiect. Deci, veţi avea posibilitatea de a posta articole pentru a
stabili statutul dvs. ca un expert pe subiect, şi astfel să promoveze, relatiile cu persoane care se
inscriu pentru grupul dumneavoastră.
Fii activ şi revizuirea profilele altor utilizatori. Dacă aţi aprecia pe cineva sau doar produsele sau
serviciile sale, vă rugăm să lăsaţi un comentariu pe profilul său. Vă mulţumim pentru
comentariile dumneavoastră sau veţi obţine mai mult trafic la profilul dvs. Facebook. Astfel, în
timp, veţi obţine conectat pe Facebook, care vă permit să creşteţi comunitate mica de abonaţi,
clienţi sau perspective. Prin actualizarea în mod regulat pagina dvs., veti construi relatii de durata
cu acesti oameni, aşa că va avea mai mult succes atunci când vei ajunge la un nou produs sau
serviciu.
Nu ezitaţi să folosiţi te pentru programele de sponsorizare dvs., ca acest site excelent membru
care le-am sugerez să aflu acum ....

Y
Y

YY
Site-Y
 Y YY Y YY

YY
Y  Y 

Y Y
YY Y 

Y
Y YY Y 
YYYYYY

Y

Y
YY
 Y Y
Y!
Y"Y !Y
Y #Y

$
YY
YYY #Y

%
Y&Y'Y
Y
(Y!#Y
c    
Facebook se révèle être un terrain propice pour développer votre stratégie de
marketing car il est possible de trouver des personnes suscepti bles d¶être
intéressées par vos produits ou services. 

Ensuite, il vous faut chercher et trouver des amis. C¶est la fonctionnalité la plus
importante de Facebook, car ce site vous permet de développer votre liste d¶amis
en établissant une bonne relation avec eux et comme vous avez la possibilité de
voir les amis de vos amis, vous pouvez accroître votre réseau très rapidement.

Un profil bien détaillé vous permettra de mettre en confiance vos clients


potentiels, ce qui est toujours un atout lorsque vous réal iserez la promotion de vos
produits.

Facebook vous permettront d¶accroitre votre petite communauté d¶abonnés,


clients ou prospects.

Vous aimerez peut-être aussi